Vakantie hindert ZZP’er niet

De IT-Contracts Flex-index is in oktober één indexpunt gestegen. De vraag naar flexibele ICT’inzet heeft dus niet geleden onder de herfstvakantie. Opvallend is het relatief lage aantal management rollen waar interim ICT’ers voor gezocht werden in oktober. De vraag naar applicatiebeheerders blijft onverminderd hoog.

De gebruikersintensiteit is in oktober wel wat gedaald naar 131 index-punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ICT-ers wordt genomen om een volgende opdracht te vinden.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers november 2015

Korte contracten door onzekerheid rond DBA

De onrust rond de vervanging van de VAR-verklaring is in oktober wat afgenomen. Door de bank genomen zijn recruiters iets gerustgesteld doordat de “modelovereenkomst inhuur externe deskundige” is vrijgegeven en de streefdatum is verlaat naar 1 april 2016. Er blijven echter legio vragen bestaan rond de nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties en de positie van intermediairs. Anticiperend op strengere regelgeving zijn er al bemiddelingsbureaus die zelf een maximum stellen aan de contractsduur ongeacht de wens van de eindklant. Op IT-Contracts wordt momenteel inderdaad relatief veel kortlopende inzet (1-4 maanden) van interim ICT’experts gevraagd.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.