Weer kleine stijging in ICT opdrachtenaanbod

Ondanks optimisme aanhoudend zwakke markt

De IT-Contracts Flex-index is voor de derde maand op rij licht gestegen. De index die aangeeft hoeveel opdrachten er worden uitgezet voor ICT specialisten is in november geëindigd op 83 punten en dat is, op januari na, het hoogste punt van 2013. Gezien het feit dat december traditioneel een rustige maand is zal de index waarschijnlijk niet meer verder stijgen dit jaar.

De gebruikersintensiteit is ten opzichte van oktober weer een stukje gedaald maar blijft onverminderd hoog. Deze index, die is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates, geeft aan dat nog steeds veel ICT specialisten op zoek zijn naar een nieuwe opdracht.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers november 2013


Het optimisme waar we vorige maand over schreven lijkt vooralsnog niet tot een spectaculaire verbetering in het opdrachtenaanbod voor (zelfstandige) ICT-ers. Kijkend naar de jaargemiddelden zien we dat 2013 een erg mager jaar is en dat alleen 2009 (het hoogtepunt van de financiele crisis) slechter was. De index is begonnen op 1 januari 2008 op 100 punten.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers jaargemiddelden 2008 - 2013

Onzekere toekomst

Het is lastig te voorspellen hoe de markt zich zal gaan bewegen. Het begin van 2013 was bijzonder goed maar daarna hadden we te maken met een aanhoudend zwakke markt. De lichte stijging van de afgelopen maanden en de voorzichtige signalen van een verbeterende economie zullen zich waarschijnlijk vertalen in een verdere lichte stijging in januari maar de 100 puntengrens blijft voorlopig ver weg.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.