Q3 2009: Freelance ICT-vacaturemarkt in beweging

Derde kwartaal eindigt positief

De Flex-index van IT-Contracts, online marktplaats voor flexibel werk in ICT, laat in september een sterke stijging in de vraag naar freelance ICT’specialisten zien. Na een volledig stabiel tweede kwartaal is het aanbod vacatures voor externe ICT’expertise weer in beweging. In augustus beleefde de markt de ‘gebruikelijke’ zomerdip. In september stijgt de index met maar liefs 13 indexpunten van 60 naar 73 punten (januari 2008=100).

Freelance ICT-markt monitor Q3 2009


Stijging in zowel vraag- als aanbodzijde
In de maand september zijn substantieel meer projecten voor zelfstandige ICT’ers op de openbare markt uitgezet en ZZP’ers reageren hier op hun beurt enthousiast op. De gebruikersintensiteit, die inzichtelijk maakt hoeveel moeite zelfstandige IT’ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden, is in september weer licht gestegen.

Positief sentiment
Of de opmerkelijke stijging van het aantal aanvragen in september de langverwachte omkeer in de markt betekent, zal de tijd leren. Het sentiment onder ICT recruiters is het afgelopen kwartaal in ieder geval beduidend positiever geworden. Na maandenlange impasse in de markt hebben in de zomermaanden enkele concrete positieve ontwikkelingen plaatsgevonden. De financiële sector is weer langzaam in beweging gekomen en ook overheid en FMCG’s hebben in de loop van augustus en september weer wat meer projecten uitgezet. Verder is positief dat de grote groepen bankzitters bij detacheringsbureaus de afgelopen maanden zienderogen geslonken zijn. Dit houdt voor ZZP-ers in dat projecten eerder op de vrije markt komen en de druk op tarieven zal afnemen.

Onzekerheden
Negatieve factoren zoals de – zij het slinkende - groepen bankzitters, de discussie over tarieven en marges, de vrees voor een ‘double dip’ en aangekondigde bezuinigingen bij overheidsinstellingen maken dat positieve bewegingen in de markt met argusogen bekeken blijven worden.

Toekomst
Zowel ICT’specialisten als opdrachtgevers zijn overwegend positief voor de rest van 2009. De toename van het aantal aanvragen op IT-Contracts.nl is voor velen een zeer duidelijk signaal dat de moeilijkste periode achter de rug is en de markt nu snel een positieve zwaai zal maken.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT’specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

terug naar de Flex-index
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008