2013 redelijk jaar voor ICT freelancer

Mismatch leidt tot krapte

2013 was een redelijk jaar voor ZZP ICT-ers. De IT-Contracts Flex-index, die aangeeft hoeveel aanvragen er worden uitgezet voor zelfstandige ICT specialisten, scoorde een jaargemiddelde van 81 punten. Hiermee was de vraag naar interim ICT’ers iets lager dan in 2012 maar wel weer veel beter dan crisisjaar 2009 waarin het dieptepunt van 67 punten werd bereikt. Het projectenaanbod voor freelance IT’specialisten sloot het jaar met een kleine dip af, maar toch kijkt de gemiddelde kandidaat positief naar 2014.

De meeste freelance ICT’ers hebben 2013 positief afgerond. Niet iedereen heeft het aantal opdrachten en/of uren gemaakt die hij graag zou willen, maar over het algemeen is men tevreden. De gebruikersintensiteit van de IT-Contracts Flex-index -opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates – getuigt hiervan met een jaargemiddelde van 159 punten. Over het algemeen zijn ICT freelancers dus vrij positief over het afgelopen jaar en verwacht men voor 2014 geen verslechtering in bijvoorbeeld opdrachtenaanbod of tarifering.

Bemiddelingsbureaus en recruiters hebben over het algemeen ook een positiever jaar gedraaid dan vooraf verwacht. Ondanks de aanhoudende economische malaise werden meer aanvragen verwerkt en bemiddeld dan ingeschat, resulterend in een positiever bedrijfsresultaat.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers december 2013


Mismatch
Er is al enige tijd een mismatch tussen vraag en aanbod op de (ZZP-) ICT arbeidsmarkt en deze is in 2013 onverminderd groot gebleven. Opdrachten voor (project-) managers, adviseurs en architecten krijgen ongekend veel reacties met als gevolg veel teleurgestelde kandidaten terwijl voor de meeste ontwikkel- of beheerfuncties de respons maar heel minimaal is (met als gevolg klagende recruiters en opdrachtgevers). De technische freelancer is dus erg in trek en de hoeveelheid beschikbare kandidaten in deze vakgebieden is maar heel minimaal.

Tarieven
Bovenstaande is ook terug te zien in de tariefseisen die ZZP-ers opgeven in hun online profielen. Gemiddeld daalde deze eisen met 0,4% maar de tariefseisen in de vakgebieden management en advies daalden beide maar liefst met ruim 5%! Bij de wat meer technische vakgebieden zoals ontwikkeling, beheer en testen zijn de tariefseisen vrijwel gelijk gebleven.

Unieke branche
ICT is als sector uniek in de hoeveelheid vakgebieden die er zijn en de gevraagde specialisaties veranderen continu. IT-ers zijn steeds meer een geïntegreerd onderdeel van “de business” en er worden naast de traditionele technische specialisaties dan ook steeds vaker bijvoorbeeld organisatie-, financiële- en communicatieskills gevraagd van de specialist. Deze veranderingen hebben de afgelopen jaren de functieomschrijvingen flink doen veranderen en IT-Contracts verwacht dat dit zich razendsnel zal blijven ontwikkelen.

Ontwikkeling essentieel
De mismatch ontstaat doordat veel IT-ers momenteel niet de goede skills en/of ervaring hebben om aan te sluiten bij de huidige vraag. Zo lang er geen algehele krapte is op de ICT arbeidsmarkt zullen opdrachtgevers bovendien blijven vragen om het bekende “schaap met vijf poten” en voor de ICT-ers zelf is het dan ook zaak om zichzelf te blijven ontwikkelen en te scholen om zo goed mogelijk inzetbaar te worden én blijven in 2014.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.