Flex-index november: Iets minder ICT opdrachten.

In november zijn er minder ICT opdrachten in de markt uitgezet dan in de maanden ervoor en daarmee is de verwachting uitgekomen dat de eurocrisis ook in de markt voor ICT inhuur merkbaar zou worden. De IT-Contracts Flex-index, indicator voor de vraag naar interim ICT expertise, is in november geëindigd op 95 punten en dat maakt november tot één van de rustigste maanden van het jaar.

De vraag naar interim ICT expertise liet gedurende 2010 een voortdurende stijgende lijn zien. Vanaf de start van 2011 is de vraag, op enkele kleine positieve uitschieters na, afgevlakt. Na de zomermaand juli is de markt stabiel gebleven maar wel onder het voortschrijdend jaargemiddelde wat nu op ruim 98 indexpunten ligt, en zijn de positieve uitschieters niet meer voorgekomen. De traditioneel toch al rustige decembermaand zal in dit beeld waarschijnlijk geen verandering meer brengen, hooguit een kleine dip. De IT-Contracts Flex-index is gestart in januari 2008 op 100 punten.

Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt monitor november 2011


De gebruikersintensiteit is al maanden vrij stabiel met een lange termijn trend die zich lijkt af te vlakken rond de 150 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er wordt gedaan door ZZP-ers om aan een nieuwe opdracht te komen. Er zijn nog steeds relatief veel ICT-ers op zoek naar een nieuwe of volgende opdracht, maar beduidend minder dan tijdens het hoogtepunt van de schuldenscrisis, getuige het verschil van de huidige 152 indexpunten versus 250 indexpunten destijds.

Vooruitzichten

De verwachting is nog steeds dat de ICT arbeidsmarkt te maken gaat krijgen met steeds groter wordende tekorten de komende jaren en met name ZZP-ers zullen daar van profiteren. De ontwikkelingen op de korte termijn zijn sterk afhankelijk van de situatie rond de Euro. Als men de crisis in 2012 onder controle weet te krijgen en het wereldwijde vertrouwen in Europa vervolgens verbetert dan zal de situatie op de arbeidsmarkt (en met name die voor flexibel personeel) waarschijnlijk relatief snel verbeteren. Voorlopig is dat echter nog niet het geval en zullen de grote inhurende partijen in Nederland (waarvan de banken een groot aandeel uitmaken) terughoudend blijven.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.