Iets meer ICT opdrachten in Maart

Zwakke markt houdt aan

In Maart was het opdrachtenaanbod voor zelfstandig ICT specialisten iets hoger dan in februari. De IT-Contracts Flex-index, graadmeter voor de vraag naar flexibel inzetbare ICT expertise, is geëindigd op 81. Ten opzichte van vorig jaar zien de cijfers er minder positief uit; de index stond in het eerste kwartaal van 2012 op een gemiddelde van ruim 90 punten, het afgelopen kwartaal was dit gemiddelde 84 punten. Het is duidelijk dat de malaise op de Nederlandse arbeidsmarkt momenteel ook voor ICT-ers merkbaar is.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers maart 2013


De gebruikersintensiteit is in maart opgelopen naar 167 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ZZP-ers wordt gedaan om aan een nieuwe opdracht te komen. Ook hier is ten opzichte van vorig jaar een kleine verslechtering van de markt te zien. Het eerste kwartaal van 2012 stond deze index op een gemiddelde van 154 punten, dit jaar is dat 166. Er wordt dit jaar dus weer wat actiever gezocht naar nieuwe opdrachten dan in dezelfde periode vorig jaar.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.