Stijgende tarieven ZZP ICT’ers

Tarieven stijgen mee met stijgende vraag


Maart was een uitstekende maand voor interim ICT’specialisten. Na de extreme opleving in het aantal opdrachten op IT-Contracts in februari, is de vraag naar ZZP ICT’ers slechts licht gedaald in maart. De IT-Contracts Flex-index, graadmeter voor de hoeveelheid ICT opdrachten in de markt, is licht gedaald naar 109 punten en dit is wederom een uitstekende stand. Alhoewel dit pas de tweede maand is waarin de index boven de 100 eindigt (de laatste keer dat dit twee maanden op rij voorkwam was in 2008!) lijkt zich er toch een positieve trend te ontwikkelen waar de interim ICT’er van profiteert.

De gebruikersintensiteit is nagenoeg gelijk gebleven op 156 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op opdrachten en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ICT-ers wordt genomen om een volgende opdracht te vinden.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers maart 2016

Tariefsontwikkeling

De stijgende vraag naar ICT’ers en de daardoor groter wordende schaarste onder met namen technische vakgebieden vertaalt zich inmiddels naar de door de specialisten gevraagde uurtarieven. Daar waar de tarieven nauwelijks verandering hebben getoond de afgelopen jaren (behalve een daling in de vakgebieden management en advies) zien we nu een lichte tariefstijging van gemiddeld 0,5% binnen alle vakgebieden ten opzichte van een jaar geleden. Opvallend is dat de vakgebieden management en advies een inhaalslag lijken te maken met stijgingen net iets boven de 1%. Een andere opvallende stijging is te zien in de groep beheer waar ook een stijging van boven de 1% heeft plaatsgevonden.

Al maandenlang zijn ontwikkelaars en dan met name Javanen en .netters erg lastig te vinden voor interim projecten. Toch lijken zij zich wat actiever op de markt te gaan begeven. Hun aandeel in de IT-Contracts CV-database groeit met sprongen, maar actief solliciteren is er vooralsnog nog niet bij. Met het grote aanbod projecten kunnen zij het zich dan ook veroorloven kieskeurig te zijn.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten. IT-Contracts is een onafhankelijke marktplaats voor ICT opdrachten en bestaat inmiddels 16 jaar.