Oktober 2009: Freelance ICT-markt in beweging

Hevige concurrentie tempert optimisme

Terwijl in september nog een flinke stijging te zien was in de vraag naar tijdelijke externe ICT’expertise, laat de IT-Contracts Flex-Index over de maand oktober een lichte daling zien.

De index daalde met 3 punten tot 70 punten. De sterke stijging in de maand september lijkt daarmee niet het begin van een structurele verbetering van de freelance ICT’markt te zijn geweest. De index laat met 70 punten weliswaar een positiever beeld zien dan bijna alle voorafgaande maanden van 2009, de verwachtte ommekeer die volgens menig partij aan het einde van september zou plaatsvinden, laat nog op zich wachten.

De gebruikersintensiteit, die inzichtelijk maakt hoeveel moeite zelfstandige IT’ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden, is opnieuw licht gestegen en wel van 215 punten naar 235 (januari 2008 = 100).Aanvragen voor tijdelijke managementfuncties zoals projectmanagers, procesmanagers, en servicemanagers sorteren al maanden veel respons op IT-Contracts. Daarnaast reageerden freelance ICT-specialisten in oktober enthousiast op aanvragen in de categorieën testen, BI, en softwareontwikkeling. Moeilijker in te vullen zijn aanvragen voor Oracle specialisten, DBA-ers in het algemeen, data- en telecom engineers en specialisten voor exotische (bank)applicaties.

Over de nabije toekomst blijven recruiters overwegend positief. Er worden merkbaar meer aanvragen uitgezet door een breder klantenpakket, het aantal bankzitters daalt steeds verder en inhuurstops worden door verschillende klanten opgeheven om nieuwe projecten te starten. Daar staat tegenover dat de ideale kandidaat een schaap met vijf poten dient te zijn die tegen een laag uurtarief gisteren gestart moet zijn en de door de eindklant beloofde exclusiviteit blijkt, met name door gestunt met tarieven, vaak lang niet zo exclusief als gedacht. De concurrentie in de markt is hevig en de nabije toekomst blijft onzeker.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Terug naar de Flex-index