Kleine plus ZZP-markt januari

Sentiment onder ICT recruiters licht gestegen

De IT-Contracts Flex-index, onafhankelijke marktmonitor voor de ZZP-markt, heeft in januari een kleine opleving laten zien. Net als in december steeg het aantal aanvragen voor zelfstandige ICT'specialisten ongeveer 5%. Met 67 indexpunten staat de index in januari 2010 op exact dezelfde hoogte als in januari 2009. Kandidaten voor senior of management functies waren in trek; er kwamen relatief veel van dergelijke aanvragen op IT-Contracts beschikbaar en dan met name bij financiële instellingen.

De gebruikersintensiteit, die inzichtelijk maakt hoeveel moeite zelfstandige IT'ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden, is in januari gestegen naar 232 en is daarmee zo’n 20% hoger dan het niveau van januari 2009.

Freelance ICT markt monitor januari 2010


Zoals verwacht zijn er aan het begin van dit nieuwe jaar nog geen spectaculaire veranderingen in de markt voor flexibel ICT-personeel te constateren. Het indexcijfer voor de hoeveelheid aanvragen schommelt nu al 15 maanden rond de 65-70 punten terwijl de gebruikersintensiteit zich structureel boven de 200 punten bevindt (januari 2008 = 100).

Het sentiment bij de diverse bemiddelings- en detacheringbureaus lijkt zich enigszins te verbeteren. Na een vrij negatief laatste kwartaal van 2009, waarin zich geen enkel zicht op verbetering aftekende, wordt de toekomst weer wat positiever ingezien. Dit wordt ingegeven doordat er weer wat meer positief nieuws in de media verschijnt. Daarnaast lijken er bij de grotere ICT opdrachtgevers ook daadwerkelijk meer projecten in ontwikkeling te zijn die de komende periode voor een (blijvend) stijgende vraag naar IT professionals zouden kunnen gaan zorgen. Enkele recruiters melden bovendien succesvolle new business pogingen, terwijl de focus de afgelopen maanden noodgedwongen op relatiebeheer lag.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008