Flex-index oktober 2010: Q4 goed begonnen voor ICT freelancers

De vraag naar freelance ICT-ers is in oktober verder gestegen. Dat maakt de Flex-index, indicator voor de interim ICT markt, inzichtelijk. De index is licht gestegen van 94 naar 97 indexpunten en heeft daarmee bijna het niveau van vlak voor de crisis gehaald (januari 2008 = 100 punten).

In vergelijking met precies een jaar geleden is sprake van een stijging van 27 indexpunten (in oktober 2009 stond de index op 70 punten). De vraag naar freelancers stijgt, maar duidelijk voorzichtiger dan voor de crisis toen de index tussen januari en maart 2008 maar liefst 35 punten groeide en in april in één maand tijd 25 punten naar beneden duikelde.

De hoeveelheid aanvragen voor ZZP-ers is afgelopen maand voor de derde keer op rij gestegen. Het laatste kwartaal van dit jaar is daarmee positief begonnen en dat voedt de hoop voor verder herstel.

De gebruikersintensiteit is vorige maand gedaald naar 180 punten. Deze gebruikersintensiteit maakt inzichtelijk hoeveel moeite ZZP-ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden en is onder andere opgebouwd uit gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates. Afgelopen maand was de herfstvakantie van kleine invloed, maar vooral opvallend is het dat er minder intensief wordt gereageerd op nieuwe opdrachten. Kandidaten zijn kritischer geworden doordat de vraag naar hun expertise weer groter wordt en doordat veel van hen simpelweg momenteel een project hebben.

Freelance en ZZP- ICT markt monitor oktober 2010


Afgelopen maand was er veel vraag naar Business-analisten en Oracle-specialisten. Van deze laatste is het opvallend dat er relatief weinig op gereageerd werd, wat een indicatie lijkt dat er binnen het kennisgebied Oracle nu al sprake is van een beginnend tekort aan goede specialisten. De vraag naar projectmanagers is in oktober onveranderd hoog met soms enkele tientallen nieuwe aanvragen per dag waar ZZP-ers uit kunnen kiezen op IT-Contracts.

Navraag bij recruiters van intermediairs en detacheerders leert dat er de afgelopen tijd buiten de merkbaar toegenomen vraag naar ICT specialisten er ook daadwerkelijk meer ICT-ers geplaatst worden op projecten. In de eerste helft van 2010 werden nogal eens aanvragen op het laatste moment teruggetrokken en de beslistrajecten waren erg lang, momenteel is er veel minder sprake van terughoudendheid met als gevolg meer concrete plaatsingen. Opvallend is wel dat de gemiddelde contractsduur nog erg kort is. Voor de crisis werd expertise gezocht voor projecten van 6 à 12 maanden, terwijl momenteel voor de meeste aanvragen inzet gevraagd wordt van maximaal zes maanden en vaak zelfs per één maand. De vraag naar ZZP'ers neemt dus geleidelijk toe maar voorzichtigheid blijft zeker troef.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Share: Tweet this! Share this on Linkedin Tip dit op je Hyves Share this on Facebook   

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index september 2010
Flex-index augustus 2010
Flex-index juli 2010
Flex-index juni 2010
Flex-index mei 2010
Flex-index april 2010
Flex-index maart 2010
Flex-index februari 2010
Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008