Vraag naar freelancers daalt

Niveau blijft boven 2009

In de eerste maanden van 2010 leek de freelance ICT markt afscheid te hebben genomen van de kredietcrisis. De stijgende lijn van de IT-Contracts Flex-index blijkt in maart echter een voorlopig hoogtepunt gehaald te hebben en valt nu na de eerdere lichte daling in april, afgelopen maand nog verder weg. De stijgende lijn en het daaraan gekoppelde positieve gevoel waarmee het jaar voor de ZZP-markt begon is in de maanden april en mei langzaam weggeëbd. Het sentiment én de cijfers zijn nog steeds beter dan in geheel 2009 maar de stijgende trend is verbroken.

De IT-Contracts Flex-Index blijft in mei voor wat betreft het aantal aanvragen voor ZZP'ers steken op 76 punten, een stijging van 10 punten ten opzichte van mei 2009 maar een behoorlijke daling ten opzichte van april jl. De index voor de gebruikersintensiteit is in mei 222 punten; geen groot verschil met de vorige maanden maar wel een stuk lager dan een jaar geleden toen deze nog op 250 punten stond. De gebruikersintensiteit maakt inzichtelijk hoeveel moeite ZZP-ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden en is onder andere opgebouwd uit gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en CV-updates.

De crisis blijft van grote invloed op de ZZP-markt; we staan er weliswaar een stuk beter voor dan een jaar geleden toen de Flex-index gemiddeld 66 respectievelijk 219 punten vertoonde, maar we zijn nog ver verwijderd van de cijfers van voor de crisis (januari 2008 = 100 punten)

Freelance en ZZP- ICT markt monitor mei 2010


Freelance versus vaste banen

Ondanks de hoopgevende cijfers in maart en april is herstel naar cijfers zoals we die voor de crisis zagen nog ver te zoeken. De totale werkgelegenheid in de ICT sector zat eind maart overigens nog een half procent onder het niveau van 2009 (bron: ICT~Office) en ten opzichte daarvan doet de markt voor freelance IT-ers het dus niet slecht.

Populaire aanvragen

Afgelopen maand waren vooral aanvragen op het vakgebied ontwikkeling populair; Java, SQL, .Net en Oracle ontwikkelaars waren in trek. Het relatief grote aantal vacatures vond gretig aftrek bij een actieve groep gegadigden.

Paraplu-werking

Opvallend is dat de afgelopen maanden een relatief grote vraag naar met name projectmanagers was en dat dit in mei sterk is afgenomen. Er zijn behoorlijk wat nieuwe ICT projecten recentelijk opgestart en veel recruiters leiden hieruit af dat in de nabije toekomst uit deze projecten een toenemende vraag naar (meer uitvoerende) ICT’specialisten zal voortkomen.

Koffiedik

De markt is echter nog lang niet stabiel te noemen en het blijft dus voorlopig bij koffiedik kijken. Met de vakantieperiode voor de deur én de tweede kamerverkiezingen waarvan de uitslag behoorlijk bepalend kan zijn voor zowel de groei in de ICT sector als de positie van ZZP-ers op de Nederlandse arbeidsmarkt, blijven het spannende tijden voor alle spelers op de freelance ICT'markt.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Deel dit nieuws: Tweet this! Share this on Linkedin Tip dit op je Hyves Share this on FacebookVia de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index april 2010
Flex-index maart 2010
Flex-index februari 2010
Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008