Flex-index mei 2011: Respons per project neemt langzaam af

De IT-Contracts Flex-index is in mei geëindigd op een stand van 102. De marktmonitor voor de ZZP-markt die de ontwikkeling van het aantal uitgezette opdrachten voor zelfstandig ICT specialisten aangeeft, laat daarmee een goede verbetering zien ten opzichte van april, waarin de index onverwacht daalde. De licht opgaande trend die zich ruim een jaar geleden begon af te tekenen zet zich hiermee weer voort (100 punten = januari 2008).

De gebruikersintensiteit is in mei gedaald tot een niveau van 185 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft aan hoeveel moeite er wordt gedaan door de ZZP-ers om aan een nieuwe opdracht te komen. De daling van deze index geeft aan dat minder ICT-ers actief zoeken naar een nieuwe opdracht.

Een jaar geleden zag de markt er totaal anders uit. In 2010 stond de index op gemiddeld 88 en was mei zelfs een negatieve uitschieter met 76 punten. De gebruikersintensiteit was structureel veel hoger; gemiddeld 207 met in mei 222 punten.

Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt monitor Mei 2011


Tarieven en vraag liggen niet altijd in lijn

Er is een groot verschil in vraag tussen de verschillende disciplines binnen ICT. Binnen de groepen waarnaar de meeste vraag is hanteren de ZZP-ers ook hogere tarieven voor zichzelf. Groepen waar dit momenteel voor geldt zijn onder andere SAP consultants en ICT Architecten; naar deze specialisten is veel vraag, er worden relatief hoge tarieven gevraagd (85 – 140 euro) terwijl de respons op aanvragen vanuit deze groep relatief laag is.

Een heel ander beeld is te zien in de groep “management”. Project-, programma- en (in mindere) mate servicemanagers worden veel gevraagd, er worden vrij hoge tarieven gevraagd door de ZZP-ers maar er wordt ook druk gereageerd op projectaanvragen; een teken dat in deze groep nog relatief veel mensen op zoek zijn naar een nieuwe opdracht. De gemiddelde tariefswens van ZZP-ers lag in mei op €70,-.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

   Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index april 2011
Flex-index maart 2011
Flex-index februari 2011
Flex-index januari 2011
Flex-index december 2010
Flex-index november 2010
Flex-index oktober 2010
Flex-index september 2010
Flex-index augustus 2010
Flex-index juli 2010
Flex-index juni 2010
Flex-index mei 2010
Flex-index april 2010
Flex-index maart 2010
Flex-index februari 2010
Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008