Vraag naar ZZP-ers in mei licht gestegen

Flex-index: Markt blijft last houden van economische situatie

Het aantal projectaanvragen voor (freelance) ICT-specialisten is in mei licht gestegen. Na de behoorlijke terugval in april krabbelt de markt weer een klein beetje op. De IT-Contracts Flex-index is uiteindelijk geƫindigd op 79 punten. De index, die graadmeter is voor de vraag naar flexibel inzetbare ICT expertise, blijft behoorlijk achterlopen op dezelfde periode vorig jaar toen in mei nog een stand van 102 punten werd gehaald.

De inhuurmarkt voor ICT-ers heeft het sinds het dieptepunt van de kredietcrisis in 2009 (met standen rond de 60 punten) relatief goed gedaan. Vanaf begin 2010 is er ruim een jaar lang een opgaande trend geweest en vanaf het laatste kwartaal 2010 werden er zelfs waarden gehaald van boven de 100 punten. Ter verduidelijking: deze index is in januari 2008 gestart op 100 punten en dat was in een periode met grote krapte op de arbeidsmarkt.

De opgaande trend begon in het najaar van 2011 af te vlakken en is begin 2012 uiteindelijk gebroken. Het is duidelijk dat de huidige economische situatie tot grote terughoudendheid heeft geleid voor wat betreft het inhuren van ICT specialisten of het starten van ICT projecten in het algemeen.

Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt monitor mei 2012


De gebruikersintensiteit is in mei geƫindigd op 150. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft aan hoeveel moeite er door ZZP-ers wordt gedaan om aan een nieuwe opdracht te komen. Beide indexen zijn in januari 2008 gestart op 100 punten.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.