Privacy & beveiliging

IT-Contracts.nl hecht aan de bescherming van de privacy en het vertrouwen van de gebruikers van de site. U kunt deze site daarom gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Op sommige delen van de site kunt u zich registreren, bijvoorbeeld om een profiel aan te maken als u ICT-specialist bent of om een vacature te plaatsen wanneer u opdrachtgever bent. De gegevens die u verstrekt worden door en onder verantwoordelijkheid van IT-Contracts.nl verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en ons privacybeleid.

Privacybeleid

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de door onze bezoekers persoonlijke informatie of persoonsgegevens, dat wil zeggen alle gegevens die u als persoon identificeren en die informatie over u verschaffen en die hierna ook worden aangeduid als 'uw informatie'. Voorbeelden van gegevens die wij over u verzamelen zijn uw (bedrijfs-) naam, adres, postcode, woonplaats, opleiding, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Onze website bevat diverse links naar andere websites die door derden worden beheerd. IT-Contracts.nl heeft geen invloed op sites van derden en ons privacybeleid kan derhalve daarop niet van toepassing zijn.

Uw informatie

IT-Contracts verzamelt persoonlijke informatie alleen wanneer u die zelf verstrekt via invulformulieren op de website. Wij gebruiken deze informatie om gebruikers het makkelijker te maken de site te gebruiken door bijvoorbeeld standaard informatie op bepaalde pagina’s automatisch in te vullen en om bijvoorbeeld het bewaren van sollicitaties mogelijk te maken.

Wij verzamelen en verwerken uw informatie ook om doeleinden te realiseren waarvoor u zich registreert, zoals een aanmelding voor onze nieuwsbrief of inschrijving op onze mailinglist. Wij gebruiken uw informatie ook om contact met u te kunnen onderhouden. Wanneer u niet langer mailinglist- of nieuwsbrief-berichten wilt ontvangen, kunt u dit zelf uitschakelen via uw eigen profiel of door een e-mail te sturen aan info@it-contracts.nl.

IT-Contracts kan verplicht worden uw (persoons)gegevens te verstrekken aan bepaalde derden zoals justitie, belastingdienst, politie en andere opsporingsinstanties en toezichthouders.

IT-Contracts kan uw informatie gebruiken voor het doen van gerichte aanbiedingen door zorgvuldig geselecteerde partners. Uw persoonlijke informatie zal daarbij niet verstrekt worden aan deze derden.

Daarnaast kunt u zelf uw gegevens beschikbaar stellen aan díe klanten van IT-Contracts die een overeenkomst hebben voor toegang tot onze ledendatabase. Het zichtbaar of onzichtbaar maken van uw persoonlijke gegevens voor deze klanten kunt u zelf doen door in te loggen in uw profiel.

IT-Contracts kan uw gegevens voorts gebruiken om inzicht te verkrijgen in bezoekers en typerende bezoekersgedragingen. Dergelijk onderzoek is niet gericht op individuele gebruikers, maar is bedoeld om trends te analyseren en statistieken samen te stellen, die nooit tot individuele gebruikers herleidbaar zijn.

Cookies

Voor meer informatie over het gebruik van Cookies lees deze pagina

Wettelijke verplichting

IT-Contracts kan uw informatie openbaar maken indien en voor zover dat noodzakelijk is om te voldoen aan een op IT-Contracts rustende wettelijke verplichting of noodzakelijk is om te voldoen aan een rechterlijk bevel. Deze situatie komt alleen voor bij een strafrechtelijk onderzoek naar een persoon of een groep personen en is in het tienjarig bestaan van IT-Contracts nooit voorgekomen.

Beveiliging

IT-Contracts heeft passende maatregelen getroffen om uw informatie te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Het aantal mensen dat fysiek toegang heeft tot onze databaseservers is beperkt en wij hebben elektronische toegangscodes teneinde te voorkomen dat onbevoegden zichzelf toegang verschaffen tot de informatie

IT-Contracts behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen ten aanzien van ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.