2011 redelijk goed jaar voor ZZP-er

Flex-index: vraag naar interim ICT-ers hoger dan voorgaande jaren

ZZP-ers kunnen terugkijken op een redelijk positief jaar waarin de vraag naar hun inzet het hele jaar stabiel is gebleven. De IT-Contracts Flex-index heeft het hele jaar rondom het jaargemiddelde van 97 indexpunten geschommeld en daarmee kan 2011 de boeken in als een jaar waarin er veel meer opdrachten voor zelfstandige ICT-ers waren dan in de jaren ervoor. In 2010 en 2009 waren de jaargemiddelden op 88 respectievelijk 67 indexpunten een stuk lager (de IT-Contracts Flex-index is gestart in januari 2008 op 100 punten).

In 2011 is wel een lange termijn trend doorbroken: in 2010 en 2009 was de vraag vrijwel continu stijgend na de harde klappen van de kredietcrisis die de markt vanaf het najaar van 2008 raakte. In 2011 heeft deze stijging zich niet verder doorgezet alhoewel het wel opvalt dat de vraag in het eerste halfjaar iets groter was dan het tweede deel van het jaar. Na de zomer is de index niet meer boven de 100 geweest en met name de maand november viel tegen. In december was er zoals ieder jaar een sterke terugloop in het aantal aanvragen.

Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt monitor december 2011


De gebruikersintensiteit is in december gezakt naar 145 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ZZP-ers wordt gedaan om aan een nieuwe opdracht te komen. De hoeveelheid ICT-ers die op zoek zijn naar een nieuwe of volgende opdracht is gedurende het gehele jaar langzaam afgenomen. De gebruikersintensiteit is al geruime tijd aan het zakken; al sinds mei 2009 (hoogste stand ooit: 250 punten) vertoont deze index een dalende trend.

Al met al was 2011 dus geen slecht jaar voor de ZZP-er maar er hangen wel nieuwe donkere wolken boven de markt: vanaf november (traditioneel een erg goede maand) begon de eurocrisis merkbaar te worden in het aanbod van ICT opdrachten en het is erg moeilijk te voorspellen wat 2012 gaat brengen. De inhuurmarkt is sterk afhankelijk van het vertrouwen in de europese economie en het is daarom voor de ZZP-er te hopen dat er snel enig herstel komt in dat vertrouwen.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.