Gevolgen van Prinsjesdag 2023 voor zzp'ers


Onder het motto “begroten voor brede welvaart” heeft het kabinet naar eigen zeggen stappen genomen om de meest kwetsbare huishoudens meer ondersteuning te bieden. We geven je een overzicht van de stappen die zzp’ers (be)treffen.

Geplaatst: 19-9-2023


Prinsjesdag

Nieuws, opinie & achtergrond voor ZZP'ers


Binnenhof

Financiën kampioen inhuur schijnzelfstandigen

Het ministerie van Financiën huurde in 2023 maar liefst 1.000 zzp’ers in die aangemerkt moeten worden als schijnzelfstandigen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Binnenhof

ZZP-wetsvoorstel VBAR vertraagd

Wie is een echte zzp’er en wie is een schijnzelfstandige? Deze vraag de VBAR te beantwoordden. De internetconsultatie van de VBAR leverde ruim 1.100 reacties op en dat zorgt wederom voor vertraging en aanhoudende onzekerheid voor 1,2 miljoen zzp’ers.

Binnenhof

ZZP'ers eerlijk gesteund tijdens Coronacrisis

De steun aan werknemers en zzp'ers is eerlijk verdeeld geweest tijdens de Coronacrisis. Er was inderdaad onderscheid, maar de Staat had het recht dit onderscheid te maken, aldus de rechter.

Binnenhof

ATR verwijst wetswijziging schijnzelfstandigheid naar prullenbak

Volgens het ATR levert het wetsvoorstel geen bijdrage aan het tegengaan van schijnzelfstandigheid en brengt de wet niet meer duidelijkheid en eenvoud voor bedrijven, werkenden en zelfstandigen bij het beoordelen van arbeidsrelaties.

gouden koets

Gevolgen van Prinsjesdag 2023

Onder het motto "begroten voor brede welvaart" heeft het kabinet diverse plannen gepresenteerd die zzp'ers (be)treffen.

gouden koets

Verwachtingen Prinsjesdag 2023

Morgen is het Prinsjesdag. Wij kijken vast vooruit naar de plannen van het demissionaire kabinet.

CBS

Weer meer ZZP'ers

Het aantal zzp’ers blijft groeien. Volgens recente cijfers van het CBS over 2022 is het aantal mensen met een hoofdbaan als zzp’er doorgegroeid naar 1,2 miljoen. Dat is 12% van het totaal aantal werkenden.

pensioen

De nieuwe pensioenwet voor zzp'ers

De Wet Toekomst Pensioenen is door de Eerste Kamer goedgekeurd. Dit heeft ook voor zzp’ers flinke gevolgen. Zzp'ers mogen in het nieuwe systeem meer belastingvrij sparen voor hun pensioen.

Binnenhof

ZZp'ers verplicht verzekerd

De arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt definitief verplicht voor zzp'ers. Dit hebben kabinet, werkgevers en vakbonden gezamenlijk afgesproken. Het verplichte vangnet bij ziekte voor zzp'ers was al langer een dringende wens van het kabinet.

Hogeraad

De maaltijdbezorgers van Deliveroo waren geen zzp'ers

Zijn de bezorgers van Deliveroo ZZP'ers of werknemers? Om die vraag draait de Deliveroo-zaak. Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad uiteindelijk een oordeel geveld. Een oordeel dat gevolgen voor alle zzp'ers kan krijgen..

tijd voor pensioen

Meer ruimte voor pensioen

De nieuwe pensioenwet, “de Wet Toekomst Pensioenen” heeft van de Tweede Kamer groen licht gekregen. Ook voor zzp’ers veranderen er zaken. Er komt namelijk meer ruimte om fiscaal voordelig pensioen op te bouwen.

Binnenhof

De regels rond werken als zzp'er worden "toekomstbestemdiger"

Het kabinet wil "de balans herstellen" tussen de inmiddels 1,2 miljoen zelfstandigen en de overige werkenden. Er moet een gelijker speelveld tussen werknemers en zelfstandigen komen en daartoe treft het kabinet een flink pakket maatregelen.

CBS

1.2 miljoen zelfstandigen in het derde kwartaal van 2022

In het derde kwartaal van 2022 telde Nederland 1,2 miljoen zelfstandigen volgens het CBS. Zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden vormen de grootste subgroep met 1 miljoen personen.

Hogeraad

D-day voor wet DBA op 23 december

Op 23 december komt er meer duidelijkheid over de wet DBA. Dan speelt het arrest in de Deliveroo-zaak bij de Hoge Raad. En dat heeft gevolgen voor iedere zzp’er.

Binnenhof

Prijsplafond ook voor zzp'ers

Op 1 januari 2023 gaat het tijdelijke prijsplafond op energie in. Dit geldt naast huishoudens ook voor kleinverbruikers zoals zzp’ers.

Binnenhof

Brandt 2023 een gat in jouw pensioen?

Slaat 2023 en gat in jouw pensioen? De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt per 1 januari 2023 afgeschaft. Hiermee vervalt deze mogelijkheid om fiscaal vriendelijk geld opzij te zetten voor je oude dag.

Binnenhof

Miljoenennota over ZZP'en in 2023

Het kabinet heeft enkele grote wijzigingen in petto voor zzp’ers in 2023. De verwachting voor 2023 is dat de economische groei afremt naar 1,5%. Volgens de miljoenennota zet het kabinet stappen om de belasting van verschillende typen werkenden meer in evenwicht te brengen.