Juli 2009

Freelance ICT-vacaturemarkt stabiel in eerste half jaar 2009

Het aanbod vacatures voor freelance ICT’ers toont een stabiel beeld over de eerste 6 maanden van dit jaar. De Flex-index van IT-Contracts.nl laat hiermee een wezenlijk ander beeld zien dan de online arbeidsmarkt voor vaste ICT-medewerkers.

Precies een jaar nadat de dalende lijn in de vraag naar flexibele ICT-specialisten is ingezet, vindt in maart 2009 een trendbreuk plaats. Na deze opleving valt de hoeveelheid freelance aanvragen weer terug, maar blijft boven het niveau van de voorgaande maanden. Opvallend is dat de index in juni op 67 punten staat (januari 2008=100) en daarmee exact gelijk is aan die van het begin van dit jaar, in tegenstelling tot de voortdurende dalende trend in de vaste banenmarkt.

Freelance ICT-markt monitor eerste helft 2009


De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT-specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie.

De substantiële toename in gebruikersintensiteit geeft aan hoe driftig freelancers momenteel op zoek zijn naar hun nieuwe project. Op een stabiel aantal aanvragen betekent dit een verbeterde positie voor de opdrachtgever aangezien hij een steeds grotere keuze uit beschikbare ICT-specialisten heeft.

De Flex-index geeft inzicht in de schommelingen in de online arbeidsmarkt voor zelfstandige ICT-specialisten. De index wordt maandelijks opgemaakt door IT-Contracts.nl

Jaaroverzicht IT-Contracts Flex-index 2008