Meer opdrachten en meer beschikbare kandidaten


2016 is inmiddels alweer ruim een maand onderweg en dat betekent dat het weer tijd is voor de maandelijkse kijk op de markt van interim ICT opdrachten. De IT-Contracts Flex-index is na de traditionele decemberdip vier punten gestegen en is daarmee geëindigd op 82 punten. Dit is een vergelijkbare start met 2015 toen de index in januari op 81 punten stond. Een verrassende start van het jaar is het dus niet, ook niet wanneer we kijken naar het opdrachtenaanbod: rond de 30% van alle opdrachten betreft ontwikkelfuncties waarbij Java en .Net het grootste aandeel hebben.

De gebruikersintensiteit is in januari behoorlijk gestegen. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op opdrachten en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ICT-ers wordt genomen om een volgende opdracht te vinden. Met name de hoeveelheid reacties per opdracht is sterk gestegen en het lijkt er dan ook op dat de ZZP’ers waarbij contracten per 31-12-2015 zijn afgelopen nog niet allemaal een nieuwe opdracht hebben gevonden. De opdrachten die het meest populair zijn onder de kandidaten zijn te vinden in de functiegroepen management en (vooral technisch) beheer.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers januari 2016

Vooralsnog heeft de besluitvorming rond de nieuwe Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties nog niet gezorgd voor een zichtbare invloed op de vraag naar ZZP ICT’ers. IT-Contracts verwacht echter dat in de komende maanden de gevraagde inzetduur zal dalen en er meer om part-time expertise gevraagd zal worden. Dit omdat de criteria op basis waarvan een ZZP’er als een ‘echte’ ondernemer gezien gaat worden door de Belastingdienst nog onduidelijk zijn en opdrachtgevers zoveel mogelijk risico willen uitsluiten. Het conformeren aan modelovereenkomsten leidt er immers niet automatisch toe dat de ZZP specialist de kwalificatie “winst uit onderneming” zal krijgen bij zijn inkomstenaangifte.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten. IT-Contracts is een onafhankelijke marktplaats voor ICT opdrachten en bestaat inmiddels 16 jaar.