Nieuwste ICT-projecten

Projectleider Security Arnhem
Voor Tennet in Arnhem zijn we op zoek naar een Projectleider SecurityStartdatum: z.s.m. Duur: minimaal een jaar Inzet: 32-40 uren per week Als Projectleider ben je binnen het team Techniek van TenneT verantwoordelijk voor het initiëren, vormgeven en uitvoeren van projecten. Het inrichten en leiden van projecten vindt zodanig plaats dat het projectresultaat gerealiseerd wordt binnen de vastgelegde afspraken en criteria, op een doelmatige wijze en in lijn met TenneT standaarden. Je belangrijkste werkzaamheden zijn: • Onderzoekt lange termijn ontwikkelingen voor het beheren van kritische bedrijfslocaties waaronder de datacenters, stelt analyses op naar en doet uitspraken over te verwachten ontwikkelingen; • Doet beleidsvoorstellen voor te nemen stappen in het licht van de ontwikkelingen binnen het technische en securitydomein, onderbouwt de voorstellen met noodzakelijke (financiële) gegevens; • Stelt investerings- en exploitatievoorstellen met alternatieven op of levert hieraan een substantiële bijdrage; • Ontwikkelt oplossingsrichtingen om geïdentificeerde risico’s te verminderen; • Vergelijkt nieuwe en bestaande programma’s ten einde sub-optimalisatie te voorkomen; • Stelt een projectplan en -begroting op en stemt dit af met de opdrachtgever; • Plant, organiseert en coördineert de uitvoering van projecten; • Geeft leiding aan projecten en stuurt projectteamleden en externen aan; • Bewaakt de voortgang, signaleert afwijkingen en stelt rapportages en evaluaties op; • Neemt maatregelen in geval van afwijkingen om het beoogde projectresultaat te halen; • Begeleidt projectteamleden bij het oplossen van organisatorische en technische problemen; • Stelt beslisdocumenten, evaluaties en rapportages op; • Is verantwoordelijk, samen met de engineeringspartij, voor tijdige en juiste documentatie van de as built situatie; • Draagt zorg voor kwaliteit-, arbo- en milieuzaken bij de uitvoering van het project.Jouw profiel en achtergrond • Een afgeronde HBO of WO opleiding in elektrotechniek, ICT of telematica. • Een afgeronde opleiding voor projectleider of -manager, waarbij het bezit van IPMA-certificering de voorkeur geniet. • Een technische achtergrond op het gebied van security systemen en security management methodieken zoals DHM® aangevuld met opleidingen als Security & Techniek en Security & Recht. • Brede kennis en meer jaren werkervaring met security-systemen en algemene kennis van de technische standaarden om als projectleider te kunnen bewaken dat voldaan wordt aan de technische eisen die door de interne klant worden gesteld, en dat deze eisen op de juiste wijze worden vertaald naar de markt. • Goed bekend met de principes, normen en voorschriften binnen de securitywereld. • Kennis van security systemen (inbraaksignalering-, toegangscontrole-, camera observatie- en aanverwante systemen) is een must. • Aantoonbare certificaten ten aanzien van vaktechnische- en inhoudelijke trainingen of cursussen geniet de voorkeur. • Het aantoonbaar goed tot uitstekend kunnen communiceren in woord en geschrift in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal is een pré. • In het bezit van VCA-VOL of de bereidheid om dit certificaat te behalen. • Ervaring als Projectleider in een datacenteromgeving is een pré. • Je hebt een pro-actieve werkhouding en geniet van uitdagingen die niet geheel standaard zijn. • Door je vakkennis, overtuigingskracht en vasthoudendheid ben je in staat om resultaat te bereiken. • Je bent in staat om collega's te stimuleren en met elkaar te verbinden om zo samen projecten naar een hoger niveau te brengen. • Je bent onderscheidend in betrouwbaarheid en integriteit.
Information Security Officer (Senior) Den Haag
Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn wij op zoek naar een Information Security Officer (Senior). Omschrijving opdracht: Makkelijk contacten leggen en onderhouden. Je bent een goed gesprekspartner van de technische ICT-medewerkers, verschillende managementlagen en uiteraard je mede teamleden. Zelfstandig werken en beslissingen durven nemen. Oplossings- en resultaatgericht te werk gaan en anderen weten te overtuigen. De uitbreiding van de informatiebeveiligingstaken binnen de Directie IV en het tekort aan capaciteit om daar invulling aan te geven is evident. De steeds verder toenemende dreiging van informatiebeveiligingsincidenten (ransomware, datalekken, etc.) wordt echter in de hele markt onderkend. Werving van nieuwe medewerkers (2fte Information Security Officer, S11) in de markt heeft - mede als gevolg van schaarste - geen resultaat gehad, waardoor nu wordt gekozen voor een parallel traject op basis van inhuur. De IND ambieert om een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en data gestuurd werkt voor het gehele proces van dienst verlenen in de en cultuur migratieketen. De Directie Informatievoorziening (DIV) verzorgt de ondersteuning van alle bedrijfsprocessen binnen de IND. Deze hoofdtaken zijn verdeeld over vier afdelingen: Strategie & Regie; Productiehuis; Continuïteit en Technisch Beheer; en Datadiensten. Deze afdelingen werken veelal in zelforganiserende en multidisciplinaire teams die kort cyclisch en iteratief software ontwikkelen en beheren volgens de agile methodiek, waarbij de aansturing ook nog projectmatig kan. De komende jaren gaat het bestaande applicatielandschap op de schop en wordt het bestaande systeemlandschap INDiGO in fasen vervangen. DIV heeft veel interactie met directies binnen en buiten de IND en staat in verbinding met diverse ketenpartners zoals KvK, RvIG en DUO. Door deze grote hoeveelheid aan koppelvlakken lopen behoeftes van onze klanten en ketenpartners erg uiteen: DIV levert deskundigheid, advies, en modelleert en implementeert wijzigingen in overleg. Het onderhouden van het huidige systeem INDiGO is op dit moment een integraal onderdeel van het IV werk. De vernieuwing hiervan neemt een steeds groter deel van het werk in beslag. Daarnaast ondersteunt DIV het platform voor online samenwerking (met name Sharepoint), de systemen ter behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse, systemen van derden) en die van de publieke omgeving (IND.nl - mijnIND). De cultuur van de IND kenmerkt zich door de grote betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel vanwege het maatschappelijke belang van de Omschrijving opdrachtgever: Informatiebeveiliging is bij voorkeur het voorkomen van incidenten door proactief te werken. Je voert daarom analyses uit op een afgewogen set van interne, externe en veelal dagelijkse informatiebeveiligingsrapportages vanuit de verschillende monitoringstools de we voor dit doel gebruiken. Op basis van jouw analyses zorg je dat er zo snel als mogelijk passende acties worden ondernomen om dreigende incidenten te voorkomen. Je geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan medewerkers en management over de beveiligingsmaatregelen die daartoe getroffen moeten worden om de systemen en processen binnen de IND veiliger te maken. Voor de IND is daarbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) leidend. Dat vraagt om veel communicatie, waarvoor in het bijzonder overtuigingskracht en het creeren van verbinding van cruciaal belang zijn. Omdat het IV-landschap – en daarmee de IND – voortdurend wijzigt, organiseer je ook (technische) workshops en/of risico-assessments om de huidige status ten aanzien het door te voeren beleid op informatiesystemen goed in beeld te brengen. Je werkt binnen een team met meerdere information security officers waarmee je zorgt dat het gestelde informatiebeveiligingsbeleid passend en aantoonbaar wordt toegepast. Je stemt je werk voortdurend en nauwgezet af met de teamlead en rapporteert aan de operationeel manager. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Informatica - WO werk/denkniveau. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met informatiebeveiliging. 3. Ervaring met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) is een vereiste/Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) en kunt jezelf goed redden met digitale middelen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Ruime ervaring met informatiebeveiliging in het vreemdelingenproces o.b.v Baseline Informatiebeveiliging Overheid en VIR-BI. 2. Bijdragen aan het naar een hoger volwassenheidsniveau brengen van IB-teams. 3. Waarborgen informatiebeveiligingsaspecten bij grote projecten (security by design, e.d.). 4. Ervaring met logging en Monitoring (o.a. SIEM). 5. Kennis van en ervaring met security architectuur. 6. Adviseren bij BIO QuickScans en Security risico analyses. 7. Gesprekspartner ontwikkelaars, architecten, maar ook management (strategisch, tactisch en operationeel niveau). 8. Ruime ervaring met informatiebeveiliging in het vreemdelingenproces o.b.v Baseline Informatiebeveiliging Overheid en VIR-BI. 9. Bijdragen aan het naar een hoger volwassenheidsniveau brengen van IB-teams. 10. Waarborgen informatiebeveiligingsaspecten bij grote projecten (security by design, e.d.). 11. Ervaring met logging en Monitoring (o.a. SIEM). 12. Kennis van en ervaring met security architectuur. 13. Adviseren bij BIO QuickScans en Security risico analyses. 14. Gesprekspartner ontwikkelaars, architecten, maar ook management (strategisch, tactisch en operationeel niveau). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-09-2022 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior en Senior SAP Consultants Groningen
Voor Gasunie in Groningen is Harvey Nash op zoek naar: Senior & medior SAP consultants (doorlopende aanvraag voor meerdere SAP consultants voor meerdere functionele gebieden.)Heb je de nodige functionele en/of technische ervaring in de SAP wereld opgedaan die je graag in dienst stelt van klanten? Wij zijn op zoek naar een aanvulling voor ons SAP Competence Center. De komende jaren staan bij ons in het teken van heel veel veranderingen op IT gebied. Zo zijn we onlangs ons SAP S4 implementatieprogramma gestart en zijn we actief bezig met het zetten van grote stappen in onze Digitale Ambitie.Om deze veranderingen goed te kunnen uitvoeren zullen onze bestaande functionele en technische SAP-beheerteams goed door moeten kunnen draaien en zijn we op zoek naar de nodige versterking. Hierbij gaat het om diverse rollen in de SAP beheer-teams voor HR, Finance, Logistiek, Onderhoud en SAP Basis.Standplaats: is Groningen. Start Per direct t/m 01-07-2023, met kans op verlenging Inzet: 32-40 uur per week Gasunie:hanteert het byod principeWat ga je doen?Ons SAP-landschap is een uitdagend en dynamisch geheel. We hebben hierbij te maken met een mix van de “oude” ERP-wereld en de nieuwe cloudoplossingen. In die mix hebben we de afgelopen jaren al flinke stappen gemaakt naar een meer cloud-georiënteerd landschap door alle SAP-oplossingen niet meer on-premise te draaien maar te verplaatsen naar HEC. Daarnaast ontwikkelen we Gasunie-specifieke SAP-oplossingen op ons BTP-platform.Op basis van je achtergrond maak je deel uit van het desbetreffende SAP-beheerteam en ben je het eerste aanspreekpunt bij verstoringen in de SAP-dienstverlening. Om een indruk te geven wat je tegen kan komen bij ons SAP Competence Center en waar jij een rol in kunt spelen, wij maken onder andere gebruik van de volgende SAP-modules en applicaties:SAP HR, Successfactors, SAP MM, WM, SAP FI/CO/PS, SAP PM, MOC, Eigen Fiori-applicaties voor onderhoud, SAP Portal, SAP PI/PO, Cloud Integration, Ariba, Concur, Fieldglass, SAP BTP en SAP Workzone.Eisen:Opleidingsniveau minimaal HBO.Zeer ruime en aantoonbare ervaring met SAP Basis werkzaamheden en/of een van de functionele domeinen Finance, HR, Logistiek of Onderhoud.Kennis van het werken volgens ITIL- en ASL-processenPré: Ervaring en kennis van Agile/Scrum en DevOps.Wensen:Werkt gestructureerd en nauwkeurig, in juiste volgorde en tijd.Adequaat kunnen inzetten van een analytisch en creatief denkvermogen om tot de beste oplossingen te komen.Een proactieve houding, werk zien en meedenken in het team.Communicatief sterk en in staat om goede relaties op te bouwen, zowel binnen het team als met de business.Tonen van flexibiliteit en veerkracht om (on)voorziene activiteiten tot een goed einde te brengen. Over de afdeling ISBinnen het SAP Competence Center werken we met multidisciplinaire teams gecentreerd rondom business processen (Finance, HR, Onderhoud en Logistiek) en technologie (Basis). Ons team bestaat uit circa 30 ICT’ers. We hebben een gezamenlijk doel om een zo goed mogelijke dienstverlening voor onze klanten te realiseren. De kernwaarden voor ons team zijn: flexibel, creatief, communicatief en klantgericht.
Adviseur Planmatig Onderhoud Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Adviseur Planmatig Onderhoud. Omschrijving opdracht: Je bent de regisseur voor de uitvoering van het planmatige onderhoud aan de panden en de pandgebonden installaties in de eenheid Oost-Brabant. Je analyseert het jaarplan voor planmatig onderhoud in overleg met de technisch adviseur die de jaarschijf heeft opgesteld en vervolgens wijs je in overleg met medewerkers van het regionale team Facilitaire Services de onderhoudsprojecten toe aan projectleiders (deels intern, deels extern). Je zorgt dat de projectleiders de projecten vanuit de jaarschijf MJOP 2022 en 2023 van Oost Brabant binnen planning en budget uitvoeren, rechtmatig inkopen, zorgvuldig afstemmen met gebouwbeheerders et cetera. Jij bent gedelegeerd opdrachtgever en verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de projectleiders. Je signaleert tijdig (dreigende) knelpunten in de uitvoering van de onderhoudsprojecten en je zoekt actief en in overleg met je collega's naar effectieve oplossingen daarvoor. Je betrekt tijdig en op een zorgvuldige manier de (technische) kennis en ervaring uit het team Technisch Beheer en uit de rest van de FM-organisatie. Over de voortgang van ‘hun’ projecten rapporteren de projectleiders aan jou. Je stuurt de projectleiders inhoudelijk aan en begeleidt hen bij de uitvoering van de projecten. Over de voortgang van de uitvoering van de onderhoudsprojecten informeer jij op jouw beurt de technisch adviseur en gewenste mutaties (onderhoudsregels toevoegen, vervallen of wijzigen) van de jaarschijf bespreek je met hem. Je bespreekt de voortgang van de opdracht met de coördinator Technisch Beheer. Je stuurt op het werken volgens uniforme richtlijnen en werkinstructies t.b.v. de opdracht. Je levert een actieve inbreng in het (door-)ontwikkelen van de zogenaamde toolbox planmatig onderhoud, waarin procesbeschrijvingen, werkinstructies en sjablonen worden beheerd en via het intranet van de politie aan alle huisvestingsmedewerkers worden aangeboden. Doelstelling: Je doelstelling is het binnen planning en budget organiseren en realiseren van de jaarschijf Planmatig Onderhoud. De jaarschijf is een afgeleide van de MJOP die voor elke Politie eenheid wordt opgesteld door de technisch adviseur van die eenheid. Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen van projectleiders of van gebouwbeheerders over de uitvoering van de projecten uit de jaarschijf Planmatig Onderhoud. Met de Technisch Adviseur van de eenheid en de Project Management Ondersteuner vorm je een 3-hoek waarin je intensief samenwerkt. Het eindresultaat en de opdracht zijn behaald op het moment dat de projecten binnen de jaarschijf Planmatig Onderhoud binnen de eenheid Noord-Brabant succesvol zijn afgerond. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Je adviseert over en je stuurt op het (rechtmatig) uitvragen en beoordelen van offertes voor Planmatig Onderhoud waaronder meervoudig onderhandse aanbestedingstrajecten. - Samen met de projectleiders bereidt je uitvoerings- en adviesopdrachten voor. - Je adviseert over en stuurt op het organiseren van opleveringen, w.o. de levering van oplever- en revisiedocumenten i.r.t. de uitgevoerde onderhoudsprojecten. - Je stuurt op een zorgvuldige afstemming door projectleiders van 'hun' onderhoudsprojecten met de gebouwbeheerders van de regionale teams facilitaire services. - Je bewaakt en borgt de registratie van de projecten en de projectvoortgang en het vastleggen van mutaties aan elementen in het FMIS systeem Planon. Contacten: Uiteraard ben je een vakmens en heb je kennis van en ervaring in het onderhoudsvak. Maar daarnaast ben je ook een verbinder: jouw succes wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin je effectief samenwerkt en communiceert met medewerkers van Technisch Beheer (Technisch Adviseurs, Coördinator, Adviseurs Planmatig Onderhoud, Projectmanagement Ondersteuners, Landelijke Contractmanagers) en met de huisvestingcollega's van het regionale team Facility Services, externe projectleiders, leveranciers en overige stakeholders. Functie eisen (knock-out criteria): 1. De kandidaat heeft minimaal een afgerond, erkend en volwaardige MBO 4 diploma. 2. De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider van complexe onderhoudsprojecten. 3. De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en bewaken van meerjaren-onderhoudsplanningen, 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar ervaring met het coördineren van externe projectleiders. Functie wensen (gunningscriteria): 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als opdrachtgever van huisvestings- en onderhoudsprojecten.2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met systeem Planon.3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid, bij voorkeur politie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: RotterdamStartdatum: 01-11-2022Duur: 31-10-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 18-08-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Teamleider Wijk bij Duurstede
Voor de Gemeente Wijk bij Duurstede zijn wij op zoek naar een Teamleider. Omschrijvingopdracht: Ontwikkelopgave De opdracht bestaat uit het samenvoegen en verder opbouwen van de groep INF en de groep IB tot één team Informatievoorziening en -beheer. In dit team zijn dan ondergebracht de Informatieadviseur, Adviseur informatiebeheer, Informatiebeheerders, Informatiebeveiligings-functionaris, Privacy Officer, ICT-regisseur, functioneel beheer Zaaksysteem, Geo-systemen en DIV. Het beheer van de ICT-infrastructuur is uitbesteed aan de RID-Utrecht. De ontwikkelopgave is om het team, in deze setting bestaande uit 10 medewerkers, verder op te bouwen om invulling te kunnen geven aan de werkzaamheden ten aanzien van 1) advies & beleid, 2) instandhoudingsbeheer en 3) informatiebescherming. Daarmee wordt invulling gegeven aan een passende informatiehuishouding, optimale benutting van ICT-voorzieningen en gedegen informatiebeheervoorzieningen. Het helpt iedereen aan de juiste kennis en dat zorgt voor betere beslissingen, meer wendbaarheid, innovatie en betere samenwerking onderling en met externe partijen. Je hoeft niet helemaal bij 0 te beginnen, want de uitgangspunten die voor deze ontwikkelopgave zijn al geformuleerd en staan beschreven in een document over toekomstbeeld van dit team. Leidinggeven aan het team Je geeft direct sturing en leiding aan medewerkers binnen team Informatievoorziening. Je bent motivator, coach en sparringpartner voor jouw teamleden. Je stelt kaders, stuurt op basis van resultaten en je stimuleert medewerkers in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij vind je een balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Jij bevordert de samenwerking enontwikkeling van het team als geheel, je weet de diverse disciplines binnen het team met elkaar te verbinden. Je bent gedreven om samen resultaten te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het team en de advisering over en realisatie van de aan het team opgedragen taken conform de ontwikkelopgave. Je baseert je leiding standvastig en vasthoudend op het toekomstbeeld, draagt dit in de organisatie uit en adviseert op basis daarvan directie en management over de informatiehuishouding van de gemeente. Je weet bestuurlijke prioriteiten samen te brengen met een kritische houding voor wat haalbaar is voor de organisatie. Je hebt daarbij oog voor de draagkracht en draaglast van jouw medewerkers en handelt hiernaar. Je ziet kansen en knelpunten vanuit een integraal perspectief. Je initieert en bevordert samenwerking met stakeholders, zorgt voor afstemming en creëert draagvlak voor beleid. Je vult soms het ambtelijk opdrachtgeverschap in voor projecten, programma’s en opgaves binnen het team Omgevingsbewustzijn, communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht zijn vanzelfsprekend. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is nodig om op een open, betrouwbare en transparante wijze te handelen. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als leidinggevende binnen een gemeente 2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau 3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van verandermanagement bij een gemeente 4. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen informatievoorziening. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als leidinggevende binnen een overheidsorganisatie 2. Afgeronde opleiding/cursus op het gebied van management 3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verandermanagement bij een gemeente 4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering bij een gemeente 5. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Wijk bij Duurstede Startdatum: Zo spoedig mogeljk Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend Inzet: 32 - 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 31 augustus 2022 (in de middag). - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist iCAS-SIM project Schiphol
Voor de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn wij op zoek naar een Business Analist iCAS-SIM project. Omschrijving opdracht: Luchtverkeersleiders werken met een aantal systemen waaronder het AAA systeem. Dit systeem toont de verkeersleider het radarbeeld van het vliegverkeer in combinatie met vluchtgegevens. Het AAA systeem wordt voortdurend doorontwikkeld volgens de wensen van de verkeersleiding en de veranderende buitenwereld. Volgens de huidige planning wordt het AAA systeem eind 2022 vervangen door het iCAS systeem. Omdat het iCAS systeem geen eigen simulator heeft voor trainingsdoeleinden, wordt de huidige AAA simulator geschikt gemaakt om te koppelen met iCAS. Stapsgewijs worden delen van de software en interfaces gekoppeld met iCAS. In het kader van dit iCAS-SIM project zijn we op zoek naar een software engineer voor deze activiteit. We zijn op zoek naar een business analist voor het iCAS-SIM project. De business analist is verantwoordelijk voor: - Het vertalen van gebruikerseisen en specificaties in user stories en ontwerpen - Het maken van analyses op basis van specificaties, diverse documenten en bestaande code - Het vaststellen van de bestaande interfaces met deze applicaties; - Het maken van een technisch ontwerp voor de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden. Omschrijving opdrachtgever: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is in 1993 verzelfstandigd als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De wettelijke taken van LVNL zijn vastgelegd in de wet Luchtvaart. De kerntaak bestaat uit het veilig, efficiënt en binnen de milieukaders afhandelen van het civiele luchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. LVNL verzorgt de algemene verkeersleiding (area control), naderingsverkeersleiding (approach control) en de plaatselijke, torenverkeersleiding (aerodrome control). LVNL verzorgt actieve luchtverkeersdiensten op de luchthavens Maastricht-Aachen airport, Rotterdam-The Hague airport, Groningen-Eelde airport en Amsterdam Airport Schiphol. Het hoofdkantoor van LVNL, waar circa 800 FTE werkzaam zijn, bevindt zich op Schiphol. Het managementteam stuurt samen met het bestuur de dagelijkse bedrijfsvoering aan. LVNL beschikt over een eigen raad van toezicht die toeziet op de werkzaamheden van het bestuur en het bestuur met raad terzijde staat. De taken van het bestuur en de raad van toezicht zijn omschreven in de wet Luchtvaart. Afdeling: Afdeling Systems & Infrastructure (S&I) is verantwoordelijk voor alle ICT systemen, de luchtverkeerssystemen op de verkeerstoren van Schiphol en de operationele zaal op SchipholOost. Binnen S&I zijn diverse teams bezig met het beheer en de ontwikkeling van het huidige luchtverkeersleidingssysteem van waarachter de civiele en militaire luchtverkeerleiders hun taken verrichten. Over enkele jaren wordt een nieuw luchtverkeersleidingssysteem geïntroduceerd, maar tot die tijd worden significante ontwikkelingen doorgevoerd om onder andere de groei van Schiphol te blijven faciliteren, de luchtruimwijzigingen te accommoderen en verdere civiele en militaire integratie na te streven. Dit alles doen we vooral in eigen beheer. Daarnaast ontwikkelen we een volledig nieuw luchtverkeersleidingssysteem in een internationaal samenwerkingsverband onder een politiek vergrootglas. Het speelveld van S&I en de veranderingen zijn daardoor groots, complex, dynamisch en vernieuwend. De onderafdelingen iCAS en ATMS van de afdeling S&Izijn verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de luchtverkeersleidingssystemen van LVNL. Hierbij gaat het om enkele tientallen hoofd- en subsystemen. Onderafdeling iCAS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe verkeersleidingsysteem, in samenwerking met omringende landen. De afdeling bestaat uit management en ondersteunende functies, plus een team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en integratie van het nieuwe verkeersleidingsysteem. Het team bestaat uit 18 vaste medewerkers, aangevuld door inhuurkrachten. In de komende periode wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en integratie. Voor deze activiteiten wordt aanvullende ondersteuning gezocht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Afgeronde HBO of WO opleiding, bij voorkeur Informatica of Computer Science; 2. Aantoonbare ervaring met het opstellen van gebruikerseisen en deze te vertalen naar system requirements. 3. Basiskennis/ervaring met Linux 4. Basiskennis/ervaring met netwerken 5. Basiskennis/ervaring met programmeren 6. Kennis/Ervaring van Atlassian Suite (o.a. Jira) 7. Kennis/Ervaring met Scrum/Agile werken 8. Kennis/Ervaring met het testen van system requirements 9. Kennis/ervaring met geautomatiseerd testen (bij voorkeur met Robot Framework) 10. Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in de Nederlandse en Engelse taal; 11. Ervaring met samenwerken in Agile/Scrum teams; Functie wensen (gunningscriteria): 1. Kennis van en/of ervaring met Air Traffic Management en hoe het Nederlandse luchtruim is ingedeeld is een pre; 2. Kennis van en/of ervaring met Doors is een pre; Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Schiphol Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 25/26-08-2022 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Software Enigineer voor het iCAS-SIM project Schiphol
Voor de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn wij op zoek naar een Software Enigineer voor het iCAS-SIM project. Omschrijving opdracht: Luchtverkeersleiders werken met een aantal systemen waaronder het AAA systeem. Dit systeem toont de verkeersleider het radarbeeld van het vliegverkeer in combinatie met vluchtgegevens. Het AAA systeem wordt voortdurend doorontwikkeld volgens de wensen van de verkeersleiding en de veranderende buitenwereld. Volgens de huidige planning wordt het AAA systeem eind 2022 vervangen door het iCAS systeem. Omdat het iCAS systeem geen eigen simulator heeft voor trainingsdoeleinden, wordt de huidige AAA simulator geschikt gemaakt om te koppelen met iCAS. Stapsgewijs worden delen van de software en interfaces gekoppeld met iCAS. In het kader van dit iCAS-SIM project zijn we op zoek naar een software engineer voor deze activiteit. We zijn op zoek naar een software engineer voor het iCAS-SIM project. De software engineer is verantwoordelijk voor: - Het vaststellen van de bestaande interfaces met deze applicaties; - Het maken van analyses op basis van specificaties, divers documenten en bestaande code - Het maken van een technisch ontwerp voor de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden; - Het vertalen van gebruikerseisen en specificaties in user stories en ontwerpen - Het doorvoeren van software code wijzigingen; - Het maken van adaptation data voor de SIM; - Het opstellen van testplannen en het uitvoeren van testen; - Het documenteren van de uitgevoerde werkzaamheden en bestaande code. Omschrijving opdrachtgever: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is in 1993 verzelfstandigd als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De wettelijke taken van LVNL zijn vastgelegd in de wet Luchtvaart. De kerntaak bestaat uit het veilig, efficiënt en binnen de milieukaders afhandelen van het civiele luchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. LVNL verzorgt de algemene verkeersleiding (area control), naderingsverkeersleiding (approach control) en de plaatselijke, torenverkeersleiding (aerodrome control). LVNL verzorgt actieve luchtverkeersdiensten op de luchthavens Maastricht-Aachen airport, Rotterdam-The Hague airport, Groningen-Eelde airport en Amsterdam Airport Schiphol. Het hoofdkantoor van LVNL, waar circa 800 FTE werkzaam zijn, bevindt zich op Schiphol. Het managementteam stuurt samen met het bestuur de dagelijkse bedrijfsvoering aan. LVNL beschikt over een eigen raad van toezicht die toeziet op de werkzaamheden van het bestuur en het bestuur met raad terzijde staat. De taken van het bestuur en de raad van toezicht zijn omschreven in de wet Luchtvaart. Afdeling: Afdeling Systems & Infrastructure (S&I) is verantwoordelijk voor alle ICT systemen, de luchtverkeerssystemen op de verkeerstoren van Schiphol en de operationele zaal op SchipholOost. Binnen S&I zijn diverse teams bezig met het beheer en de ontwikkeling van het huidige luchtverkeersleidingssysteem van waarachter de civiele en militaire luchtverkeerleiders hun taken verrichten. Over enkele jaren wordt een nieuw luchtverkeersleidingssysteem geïntroduceerd, maar tot die tijd worden significante ontwikkelingen doorgevoerd om onder andere de groei van Schiphol te blijven faciliteren, de luchtruimwijzigingen te accommoderen en verdere civiele en militaire integratie na te streven. Dit alles doen we vooral in eigen beheer. Daarnaast ontwikkelen we een volledig nieuw luchtverkeersleidingssysteem in een internationaal samenwerkingsverband onder een politiek vergrootglas. Het speelveld van S&I en de veranderingen zijn daardoor groots, complex, dynamisch en vernieuwend. De onderafdelingen iCAS en ATMS van de afdeling S&Izijn verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de luchtverkeersleidingssystemen van LVNL. Hierbij gaat het om enkele tientallen hoofd- en subsystemen. Onderafdeling iCAS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe verkeersleidingsysteem, in samenwerking met omringende landen. De afdeling bestaat uit management en ondersteunende functies, plus een team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en integratie van het nieuwe verkeersleidingsysteem. Het team bestaat uit 18 vaste medewerkers, aangevuld door inhuurkrachten. In de komende periode wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en integratie. Voor deze activiteiten wordt aanvullende ondersteuning gezocht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Afgeronde HBO of WO opleiding, bij voorkeur Informatica of Computer Science. 2. Kennis van / ervaring met software-ontwikkelingstechnieken (minstens 5 jaar). 3. Kennis van / ervaring met Linux (bij voorkeur CentOS of RedHat). 4. Ervaring met samenwerken in project/Agile/Scrum teams. 5. Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Sterke voorkeur kennis van / ervaring met programmeertaal C++ (bij voorkeur C++14/17/20) 2. Bij voorkeur kennis van / ervaring met programmeertaal Python; 3. Bij voorkeur kennis van / ervaring met programmeertaal C; 4. Bij voorkeur kennis van / ervaring met programmeertaal Ada; 5. Bij voorkeur kennis en ervaring met DOORs; 6. Bij voorkeur kennis en ervaring van de Atlassian productsuite (JIRA, Confluence); 7. Bij voorkeur kennis van / ervaring met OOP, testautomatisering, TDD en design patterns 8. Bij voorkeur kennis van / ervaring met HTTP, XML, REST, TCP/UDP sockets, multithreading, CMake, GTK/gtkmm, Robot Framework, Catch2, FakeIt, en Boost, Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Schiphol Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 25/26-08-2022 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Aanpak Energiearmoede Rijswijk
Voor de Gemeente Rijswijk zijn wij op zoek naar een Projectleider Aanpak Energiearmoede. Omschrijving opdracht: In september 2022 ligt ons plan van aanpak Energiearmoede ter besluitvorming voor. Je primaire taak is aan de slag te gaan met dit plan. Dat ziet met name op de het starten met energiebesparende maatregelen en het opstarten van verduurzamingsprojecten. Afhankelijk van je mogelijkheden, onder andere in het kader van ureninzet en interesse, kan ook het uitvoering geven aan onze aanpak Grip op Energie tot je takenpakket behoren. Taken (niet limitatief) Uitvoering gegeven aan de aanpak bestrijding energiearmoede Rijswijk. Opstarten, aanjagen, monitoren van de maatregelen uit de aanpak en hierover rapporteren. Contact onderhouden met woningcorporaties en VvE’s over verduurzaming van panden en hun inzet op bestrijding energiearmoede. Voortouw nemen om in samenwerking met communicatie inzetten op bekendheid en vindbaarheid van de beschikbare ondersteuning voor inwoners en VvE’s . Voortouw nemen om in samenwerking met het Sociaal Domein en andere afdelingen te kijken waar de bestrijding van energiearmoede onderdeel kan zijn van onze dienstverlening. Monitoren van de uitvoering conform de beschikkingsvoorwaarden vanuit het Rijk (en de verplichte SISA verantwoording). Het voortouw nemen om in samenwerking met het Sociaal Domein en het Energieloket vragen, signalen en knelpunten in de samenleving in beeld te krijgen, zodat dit input kan zijn voor doorontwikkeling van de aanpak. Opstellen van bestuurlijke rapportages. Zo mogelijk bijstellen van beleid. Eventueel aangevuld met: Uitvoering geven aan de aanpak Grip op Energie Ontwikkelen van een dashboard voor ons energieverbruik. Analyseren van het verbruik. Advies opstellen over maatregelen om verbruik te verminderen. Omschrijving opdrachtgever: Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 500 medewerkers, verdeeld over vier domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Team Als projectleider Energiearmoede werk je mee in het team Energietransitie. Het team Energietransitie is onderdeel van ons domein Maatschappelijke Ontwikkelingen en valt ook onder de directe aansturing van de domeinmanager Maatschappelijke Ontwikkelingen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen de overheid. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider op het gebied van Milieu/Duurzaamheid/Energietransitie. 2. Per 1 september 2022 beschikbaar voor minimaal 24 uren in de week gedurende de gehele inhuurperiode inclusief verlengingen. 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider bij een gemeente in het werkgebied van de MRDH. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rijswijk Startdatum: 1 september 2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 24 - 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 augustus 2022van 14.00 tot 18.00 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist Den Haag
Voor Ministerie van J&V (IND) zijn wij op zoek naar een Business Analist. Omschrijving opdracht: Als business - informatie analist - ontwerper werk je binnen een scrum team en ben je, over de inhouds-as, de spil tussen de business en het scrum team. Je denkt in data en processen maar ook in applicaties en systemen. Communiceert veelvuldig met verschillende opdrachtgevers en eindgebruikers en vertaalt de business requirements naar IT oplossingen. Deze oplossingen ontwerp je in dialoog met de developers en leg je na realisatie vast voor functioneel en technisch beheer. Veel van deze oplossingen richten zich op ketenkoppelingen met onze ketenpartners. Het gaat hier m.n. om de ontwikkeling van de volgende Portalen: MijnIND Portaal Zakelijk Portaal voor Gemeenten Organisatieonderdeel waarin 18 scrum teams werkzaam zijn. Deze multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor analyse, Siebel-Bouw, Be-Informed-Bouw, Tabellen, Correspondentie en Test van nieuwe software en het uitbreiden van bestaande software. Business analisten in de scrum teams vertalen de wensen van niet alleen de IND-business maar ook in toenemende mate de Keten naar bruikbare (ICT)- oplossingen. Daarnaast toetsen onze architecten onze high-level solutions en aan de vigerende kaders en maatstaven. Samen met het scrumteam vertalen we features in user stories waarna deze worden afgestemd met de product owner en de business. Vervolgens worden de user stories in het scrumteam ontwikkelt en getest. Onze teams kenmerken zich met een bepaalde mate van hectiek en er heerst een informele cultuur. Iedereen is toegankelijk en humor is belangrijk. Wij krijgen energie van het oplossen van complexe puzzels en zijn echte aanpakkers. De IND ambieert om een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en data gestuurd werkt voor het gehele proces van dienst verlenen in de en cultuur migratieketen. De Directie Informatievoorziening (DIV) verzorgt de ondersteuning van alle bedrijfsprocessen binnen de IND. Deze hoofdtaken zijn verdeeld over vier afdelingen: Strategie & Regie; Productiehuis; Continuïteit en Technisch Beheer; en Datadiensten. Deze afdelingen werken veelal in zelforganiserende en multidisciplinaire teams die kort cyclisch en iteratief software ontwikkelen en beheren volgens de agile methodiek, waarbij de aansturing ook nog projectmatig kan. De komende jaren gaat het bestaande applicatielandschap op de schop en wordt het bestaande systeemlandschap INDiGO in fasen vervangen. DIV heeft veel interactie met directies binnen en buiten de IND en staat in verbinding met diverse ketenpartners zoals KvK, RvIG en DUO. Door deze grote hoeveelheid aan koppelvlakken lopen behoeftes van onze klanten en ketenpartners erg uiteen: DIV levert deskundigheid, advies, en modelleert en implementeert wijzigingen in overleg. Het onderhouden van het huidige systeem INDiGO is op dit moment een integraal onderdeel van het IV werk. De vernieuwing hiervan neemt een steeds groter deel van het werk in beslag. Daarnaast ondersteunt DIV het platform voor online samenwerking (met name Sharepoint), de systemen ter behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse, systemen van derden) en die van de publieke omgeving (IND.nl - mijnIND). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt ten minste 5 jaar ervaring met business analyse in grote, complexe organisatie (5 jaar). 2. Je hebt goede kennis van Nederlandse taal in woord en geschrift. 3. BCS BA /IREB of een equivalent. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in Business analyse en IT. 5. Je hebt ervaring met het uitwerken van business processen (BPM), werkprocessen (WFM), data en business logica (BRM). 6. WO analytische richting. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je werkt van nature goed samen met andere (technische) disciplines en bent bekend met stakeholder-management. 2. Je bent analytisch zeer sterk en kan snel doordringen tot de kern van de zaak. 3. Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden en adviseert vervolgens helder en duidelijk op basis van gedegen en inhoudelijke argumenten - op verschillende niveaus. 4. Je hebt bij voorkeur ervaring met agile/scrum werkwijzen en het opstellen van user stories. 5. Je hebt kennis met Siebel CRM 8.x (Public Sector, zaakmanagement). 6. Je hebt ervaring met Rapportage (powerBI, Slack, …). 7. Participeren in de vakgroep business en informatie analyse en met elkaar een professioneel producten / diensten catagolus ontwikkelen. 8. Peer reviews van producten/diensten van collega's. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-09-2022 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Implementatiemanager Den Haag (en deels thuis)
Voor Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager. Omschrijving opdracht: De implementatiemanager voert een door DUS-I vastgesteld implementatieplan uit voor succesvolle uitrol van het Subsidieplatform voor zoveel mogelijk regelingen die DUS-I uitvoert. De uitrol is zowel intern- als extern gericht. Binnen de interne organisatie, DUS-I, als uitvoerende Dienst voor opdracht gevende beleidsdirecties. En extern met betrekking tot beleidsdirecties, die ook in de uitvoering van Subsidieregelingen participeren. In het plan wordt beschreven welke lopende en nieuwe regelingen, of fases daarvan, kunnen worden overgenomen op het Platform en welke regelingen buiten het Subsidieplatform worden geïmplementeerd. Vervolgens organiseert de implementatiemanager de uitvoering van dit plan samen met de regeling beheerders en in afstemming met de lijnorganisatie en de IV-organisatie. De implementatiemanager plant, organiseert en begeleidt de succesvolle ingebruikname van het Subsidieplatform binnen en buiten de organisatie. Omschrijving opdrachtgever: VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure. Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert. DUS-I is de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen. DUS-I voert tientallen subsidieregelingen uit voor VWS en OCW. DUS-I heeft een programma opgezet voor de realisatie en implementatie van een nieuw Subsidieplatform. Het nieuwe platform beoogt de subsidieaanvragen en de afhandeling daarvan digitaal te ondersteunen. Doelstelling en scope van de opdracht: DUS-I ontwikkelt een nieuw Subsidiesysteem, met een aanvraag- en behandelvoorziening: het Subsidieplatform. Dat systeem wordt op afzienbare termijn opgeleverd met voldoende functionaliteit om nieuwe regelingen te ondersteunen en bestaande regelingen van oude systemen over te nemen. DUS-I maakt momenteel gebruik van twee systemen, waarvan één op zo kort mogelijke termijn moet worden uit gefaseerd. Om de uitrol van alle subsidieregelingen op het Subsidieplatform én waar nodig de huidige systemen te begeleiden en te coördineren is een implementatiemanager nodig. De uitdaging zit hem vooral in de aansluiting van nieuwe en lopende regelingen (met startdata voor verschillende fases) die in aanmerking komen voor uitvoering op het nieuwe systeem en de voorbereiding van de inrichting. Subsidieregelingen zijn zeer divers en hebben verschillende vormen van (technische-) ondersteuning nodig. Op afzienbare termijn is het Subsidieplatform beschikbaar, waarmee een groot aantal regelingen van het uit te faseren systeem kan worden geïmplementeerd op het nieuwe systeem. Dit vergt begeleiding en coördinatie. De Implementatiemanager stuurt inhoudelijk de regeling beheerders aan. Regeling beheerders stemmen met uitvoeringscoördinatoren af hoe een lopende of nieuwe regeling optimaal ondersteund kan worden door het systeem, bijgestaan door de Product Owner van het systeem, en Functioneel beheer. De werkzaamheden maken deel uit van het Programma Nieuwe IV DUS-I, dat de realisatie van het nieuwe systeem, de ingebruikname ervan en de overdracht in beheer als doelstelling heeft. De Implementatiemanager rapporteert aan de Programmamanager, en heeft in het dagelijks werk ook contact met MT-leden en afdelingshoofden en de Opdrachtgever, Directeur Bedrijfsvoering DUS-I. Het doel van de opdracht is om de uitvoering van (een plan voor de) implementatie te coördineren voor alle regelingen die DUS-I uitvoert, tot het punt dat de organisatie in staat is om dit zelfstandig op te pakken/af te ronden. De implementatie sluit aan op het nog lopende ontwikkeltraject en de organisatie inrichting op beheer van de Informatievoorziening. Daarbij omvat de implementatie het al doende verder vormgeven van de werkwijze en hulpmiddelen nodig voor het inrichten en beheren van de regelingen op het platform. Daar waar op basis van duidelijke besluitvorming besloten wordt dat regelingen nog op de oude voorzieningen moeten worden aangesloten zal de implementatie daarvan ook moeten worden gecoördineerd. De implementatiemanager gaat bij het in gebruik nemen van het Subsidieplatform uit van de beschikbare functionaliteit en heeft geen verantwoordelijkheid voor het realiseren van eventueel nieuwe of aanvullende functies. De implementatiemanager zorgt voor de begeleiding van de lijnen IV-organisatie bij de implementatie van bestaande en nieuwe regelingen totdat zij dit zelfstandig kunnen. In ieder geval is de ondersteuning tot eind 2021 nodig. De begeleiding gedurende de eerste maand na implementatie van een regeling valt binnen de scope van de implementatiemanager. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau: Afgeronde Hbo-opleiding bij voorkeur in de richting van ICT of Bedrijfskunde. 2. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met subsidieprocessen bij de Rijksoverheid. 3. Je hebt aantoonbare ervaring met het werken binnen de Rijksoverheid. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met het implementeren van IT vernieuwing. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met het geven van workshops en voorlichting. 6. Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen en begeleiden van IV-professionals. Functie wensen (gunningscriteria): Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag (en deels thuis) Startdatum: 06-09-2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 17-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatiespecialist Den Haag
Als mantelhouder zijn wij voor onze eindklant op zoek naar kandidaten die voldoen aan het volgende profiel. Opdrachtgever De afdeling Digitale Informatiehuishouding van Doc-Direkt faciliteert digitaal werken bij verschillende kerndepartementen en uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Dit doet de afdeling aan de ene kant door bijvoorbeeld het ondersteunen van het gebruik van document management systemen en het leveren van adviesdiensten en projectleiding. Aan de andere kant wordt specialistische ondersteuning verleend voor specifieke vraagstukken zoals de automatisering van workflows, geautomatiseerde dataclassificatie maar ook toepassing van krachtige zoekmachines om informatie terug te vinden in omvangrijke bronnen (Zoek & Vind). Opdrachtomschrijving We zijn op zoek naar een breed onderlegde ”informatiespecialist” die de informatievraag goed kan doorgronden en in staat is deze via Zoek & Vind om te zetten in (combinaties van) relevante zoekvragen. Het gaat hierbij vooral om de syntax. Deze informatiespecialist is goed in staat om daarvoor met de juiste mensen te praten, gerichte vragen samen te stellen en het onderzoeksproces vast te leggen. Maar is ook in staat om bijvoorbeeld mee te denken over de inrichting van metadatafilters, van een informatieportaal en de inrichting van de benodigde workflow voor een klant of voor een specifieke gebruikersgroep. Functie eisen • HBO werk- en denkniveau • Kennis van (documentair) informatiebeheer en –dienstverlening en brede kennis van relevante kaders en regelgeving Functie wensen • Mate van ervaring met en kennis van (documentair) informatiebeheer en - dienstverlening en het gebruik van relevante ICT-middelen • Mate van kennis van relevante kaders en regelgeving (bijv. Woo, AVG, Aw, BIR, Toepassingsmodel metadata) Overige informatie: Locatie: Den Haag Uren per week: 24-36 Start: z.s.m. Eind: 10-10-2023 Recruiter voor deze rol: Sky Smolders, skyler.smolders@itaq.nl, 06-82067296
Change Coördinator I&A Westland
Voor de Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Change Coördinator I&A. Opdracht: Je coördineert de Backlog’s van alle wijzigingen die binnenkomen via de servicedesk van o.a. projectleiders of de interne en externe klanten. Je houdt overzicht en monitort alle wijzigingen in Topdesk en monitor het totale wijzigingsproces. Dat wil zeggen: je zorgt ervoor dat alles volgens de afgesproken procesbeschrijvingen, werkinstructies en kwaliteitsafspraken verloopt. Je onderhoudt hiervoor nauw contact met alle partijen inclusief onze externe partners en werkt de statussen in Topdesk bij. Je koppelt de (integrale)status naar alle procesverantwoordelijken terug en handelt proactief bij het voorkomen van escalaties en oplossen van issues. Je genereert voortgangsrapportages en verspreid die op verzoek of proactief. Je rapporteert aan de kwartiermaker van de RUN Verder voer je alle voorkomende administratieve werkzaamheden uit behorende bij het change proces. Je helpt het proces verder ontwikkelen aan de hand van korte evaluaties waar de organisatie van leert. Als vakbekwaam change/ wijziging coördinator, heb je ongetwijfeld ideeën hoe jij op deze manier kunt én wilt bijdragen aan een moderne informatievoorziening die de gemeente Westland optimaal ondersteunt. Omschrijving opdrachtgever: Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris. Cluster Bedrijfsuitvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een gevolgde hbo bachelor opleiding Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Change Coördinator binnen een overheidsorganisatie en/of ICT organisatie 2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met change processen op basis van ITIL BiSL en/of ASL 3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met TOPdesk 4. Aantoonbare werkervaring met samenwerken in ketenprocessen op het gebied van servicemanagement 5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het organiseren van multidisciplinair/agile werken in change processen (dit moet duidelijk blijken uit het cv) . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Westland Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 augustus 2022 in de ochtend. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ICT-coördinator Wijk Bij Duurstede
Voor de Gemeente Wijk bij Duurstede zijn wij op zoek naar een ICT-coördinator. Opdracht: De primaire verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator ligt bij het regisseren van operationele issues door het plannen en verstrekken van (wijzigings)opdrachten met betrekking tot de reguliere ICT-dienstverlening en bewaken van de uitvoering en de basis dienstverleningsniveaus. De ICT-dienstverlening en het beheer van de ICT-infrastructuur is daarbij uitbesteed aan de RID-Utrecht. Als ICT-coördinator zorg je op operationeel niveau voor de verbinding tussen de eigen organisatie, de intergemeentelijke ICT-samenwerking en de aansturing van de ICT-dienstverleners en leveranciers. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, plannen en geven van opdrachten aan hen en het bewaken van de uitvoering. De focus ligt op het optimaal inzetten en benutten van de geleverde ICT-diensten en het controleren van de uitvoering ervan. Bij onduidelijkheden, vragen of escalaties met betrekking tot de geleverde diensten ben je het eerste aanspreekpunt van de gemeente. Je maakt deel uit van het team Informatievoorziening en -beheer. In dit team zijn ondergebracht de Informatieadviseur, Adviseur informatiebeheer, Informatiebeheerders, Informatiebeveiligings-functionaris, Privacy Officer, ICT-coördinator, functioneel beheer Zaaksysteem, Geo-systemen en DIV. Het team, bestaande uit 10 medewerkers, geeft invulling aan de werkzaamheden 1) advies & beleid, 2) instandhoudingsbeheer en 3) informatiebescherming. Als ICT-coördinator ben jij gericht op de instandhouding van de ICT-voorzieningen. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Functie eisen (knock-out criteria): Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met ICT-beheer Service Management ICT-support medewerker of als Procesmedewerker. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau Aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT-beheer en -ondersteuning bij een gemeente Aantoonbare werkervaring met gebruikersondersteuning en wijzigingsbeheer. Functie wensen (gunningscriteria): Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met ICT-beheer Service Management ICT-support medewerker of als Procesmedewerker Afgeronde opleiding/cursus op het gebied van ICT-beheer of gebruikersondersteuning Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van incident- en problemmanagement Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren en verwerken van serviceverleningsverzoeken (ITIL Request Fulfillment) Afgeronde opleiding(en) op het gebied van ITIL en/of BiSL . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Wijk Bij Duurstede Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 3 maal 4 maanden Inzet: 32 - 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 (in de middag). - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Specialist data optimalisatie en data management Utrecht
Voor Ministerie van Financiën (Belastingdienst) zijn wij op zoek naar een Specialist data optimalisatie en data management. Omschrijving opdracht: De 5 specialisten data optimalisatie hebben diepe kennis van FSV en aanpalende systemen die een rol gespeeld hebben in de afhandeling van deze systemen vanuit de verschillende toezichtteams. De experts denken namens de programmadirecteur mee over procesontwerpen en structurering van FSV gerelateerde schade- en herstelanalyses. De experts hebben actuele kennis van tooling en software die het programmateam FSV kan ondersteunen en zijn in staat het MT hierover strategisch te adviseren. Daarbij ontwikkelen de experts (applicatieontwikkeling) een voorziening waarin bedrijfsregeles kunnen worden geïmplementeerd en de experts (database ontwikkelaars) zijn specialist in de inrichting van database omgevingen. Verder zijn experts (Dashboardontwikkeling) nodig die op basis van beschikbare data visuele inzichten kunnen genereren. Het programma Buitengewone Zaken Blauw (BZB) is opgezet om burgers die geregistreerd stonden in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) te informeren over deze registratie, de reden waarom zij daarin stonden, en óf en zo ja welke gevolgen deze registratie voor hen gehad heeft. Hiervoor is diepgaand dossieronderzoek nodig in meerdere systemen, databases en files van de Belastingdienst. Dit blijkt ook uit het feit dat een dossier van een burger binnen de Belastingdienst versnipperd is in >15 systemen. Tevens verzorgt BZB de afhandeling van de respons van burgers: ontvangen, kanaliseren, behandelen en beantwoorden. Deze respons bestaat onder andere uit formele AVG-inzageverzoeken en -meldingen. Hiervoor zijn de reeds bestaande AVG-processen opgeschaald en zijn daarnaast nieuwe processen en informatiestromen ingericht. Deze dienen verder geoptimaliseerd en geautomatiseerd te worden met behulp van (proces)data. Het programma BZB is nu ruim een jaar onderweg. In deze tijd zijn processen ontworpen die ertoe leiden dat ruwe brondata gekoppeld aan de FSV- registratie opgewerkt kan worden naar een compleet dossier van de in FSV-geregistreerde burger. De volgende stap die genomen moet worden is het implementeren van deze processen en het ontwikkelen van de ondersteuning hiervoor. Hiermee bereiden wij de tegemoetkomingsregeling voor de gedupeerden voor. Om deze stappen te kunnen zetten zijn wij met spoed op zoek naar een team van experts dat het programma BZB hierin kan versterken. Gezien de tijdsdruk die op bovenstaande uitvoering ligt is het noodzakelijk dat het team op elkaar is ingespeeld en gezamenlijk de materie begrijpt om snel tot inzichten te kunnen komen. Gezien de grote hoeveelheid werk (+200.000 dossiers) en de hoge kwaliteits- en privacy-normen die het programma hanteert, zijn wij op zoek naar een team van (zeer) ervaren specialisten op gebied van applicatieontwikkeling, dashboard ontwikkeling en database ontwikkeling. De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Omschrijving werkzaamheden: In algemene zin kunnen de werkzaamheden als volgt worden beschreven: - Inrichten en Ontwikkelen van een Database-voorziening waarop de verdere IV-voorzieningen binnen het programma ingericht worden; - Ontwikkelen van een IT-voorziening die de processen kan ondersteunen; - Opzetten, uitwerken en managen van herstelprocessen en daar aan verwante analyses; - Opstellen en implementeren bedrijfsregels aan de hand van geanalyseerde informatie; - Doorvertaling van inzichten uit data-analyse ten behoeve van oplossingen voor de programma’s BZB en HVB - Managen van continue verbetering en toepassen lessons learned binnen BZB; - Training van en overdracht aan overige (BZB) medewerkers voor doorontwikkeling, beheer en onderhoud; - Inrichten processen om datakwaliteit te verhogen en te waarborgen. - Hands-on ondersteuning binnen het programma. Gewenst profiel: - Professional Developer Scrum - PSD I of vergelijkbare opleiding. - SAFe - Leading SAFe. - Softwareontwerp - Java Software Designer; Microsoft Certified Solution Developer (etc.). - Methoden en technieken voor Agile ontwerp - RAD/LAD, RUP Programmeren - Java; C#; .Net; Visual Basic; SAP/ERP; Oracle; Groupware/Lotus Notes; Powerbuilder/Sybase; Cobol/Cics/DB2; Cool Gen, Ruby on Rails. - Testen - Tmap Next Foundation. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt academisch denk- en werkniveau. 2. Je hebt ruime aantoonbare ervaring met vergelijkbare complexe programma- en gegevensomgevingen is vereist. Politiek bestuurlijke sensitiviteitis een must. 3. Je hebt ervaring met applicatieontwikkeling (Python / SAS)- Ervaring met databaseontwikkeling (Teradata / SQL) 3. 4. Je hebt ervaring met dataverwerking en -modellering (ETL-ontwikkeling). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met methoden en technieken voor Agile ontwerp. 2. Je hebt ervaring met programmeren. 3. Je hebt ervaring met testen. 4. Je hebt ervaring met Belastingdienst systemen, programmatuur en data. 5. Je hebt ervaring bij vergelijkbare complexe dossiers en/of bij andere departementsonderdelen. 6. Je hebt ervaring met het ontwerpen en inrichten van ontwikkel-, test- en productieomgevingen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 12-09-2022 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 17-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Software Engineer Amersfoort
Voor KPN (Amersfoort) zijn wij op zoek naar een Software Engineer Gewenste Startdatum: 01-09-2022 Verwachte einddatum: 31-12-2022 Inzet: 40 uur per week Your job as a backend Java developer KPN has the ambition to build the best Telecommunication network in the Netherlands with top notch technology like 5G and Fiberglas for all our customers (business and consumers). To be able to do this we need a good engineering community (both internal and externally) that is also equipped with digital technology to service our customers with state of the art apps that give them the ability to realize and maintain our network and processes with zero touch automation. Within the current team(s) we are looking for reinforcement to take the digitalization of the way our engineers work to a higher level. The focus is currently on three key topics, migration from on-premises to AWS/Kubernetes, new business features and modernization of the applications. You are part of a DevOps team that works according to the Scrum methodology and participates as product developer. It is your responsibility to take the apps to the next level and innovate cutting edge new functionalities! Several DevOps teams within and outside KPN Technium work closely together to achieve this goal. For feature teams working on fiber rollout we are looking for a passionate backend developer that will help us make this vision possible. Responsibilities We are looking for is a person who is flexible, eager and loves a challenge to dive in the world of complexity and working on the top 1 priority of the KPN strategy. As a team member, you will be responsible with your DevOps team for designing and implementing product requirements. You will work closely with the product owner, other teams and business stakeholders. The team you will be working in, is part of a larger tribe where multiple teams build and maintain the KPN Network supporting systems within a mainly Java oriented platform. This is what you will be doing: • Develop and maintain new and existing functionalities (micro services) for engineers. • Work with team members on complex and innovative features • Play an active role in refining the feature to be released by the team • Ensure the quality of the developments by means of unit test and contribute to integration, automated testing etc. • Helps to develop and build the vision of KPN Network NL • Be part of a larger tribe family and learn from many experts. • As we are a DevOPS team you are also expected to participate in Stand By duty for handling incidents. • The team spends on average 60% of its time on backend development, 30% on cloud infrastructure and 10% on front end work. Individual members work on the topics that suit them best. Qualifications Have knowledge of most of the mentioned qualifications and the absolute willingness, motivation for applications and used technology: • Java 17 expert • Minimal 5 year experience as Java developer in an environment with critical applications requiring 99,9% uptime • Minimal 5 year experience with the Spring Framework for Java and have worked with versions 4 and 5, Spring Boot 1 and 2. • Good understanding of; o Cloud technology o Database technology, SQL o CI/CD • Knowledge of SOAP, REST and Kafka streams • Frontend knowledge of either AngularJS, Wicket or Flutter is a pre • AWS associate level Certification is a pre Behavioural & Leadership Competencies • Must be a team player. • Java is the way to develop. • Understands the SCRUM Values. • Pro-active and ‘can do’ mentality. Helps the team to further develop and improve, e.g. for DEVOPS processes • Great verbal and written communication skills (English (must) and Dutch pré ). • Pragmatic but does not lose sight of long term goals • Great analytical skills. • Energetic! Who are we? KPN TDO is the department where all our IT development and operations takes place. The ambition of TDO is to make KPN a highly simplified company which is ready to offer customers real effective IT solutions. We do this by innovating from a customer perspective, keeping things very simple and delivering them incremental (via Agile / SCRUM). We put a lot of energy into learning and sharing knowledge so that you are always up to date with the latest developments and able to apply them for our users. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 18 augustus 2022 om 12 uur in ons bezit te zijn.
Business Architect Den Haag
Voor onze eindklant zijn we op zoek naar een: Business Architect Functieomschrijving Betreft inzet voor een van de horizontale thema's om de informatiepositie en -voorziening verder te verbeteren. Veel verander trajecten missen de helikopter view over de gehele organisatie en de werkzaamheden (vaak een keten) waar we voor aan de lat staan (de hoofdprocessen (business) en ondersteunende processen van de NVWA). Om een verandering zowel inhoudelijk als ICT gerelateerd goed geïmplementeerd te krijgen (geborgd in werkwijze/processen van de organisatie) is binnen Handhaven extra capaciteit nodig. Veel trajecten kunnen nu niet worden gestart omdat business analyse mist. Als business architect ben je verantwoordelijk voor het doorvertalen van de meerjarenvisie naar een bijpassende inrichting en organisatie van de informatievoorziening binnen de directie Handhaven van de NVWA. Hierbij maak je gebruik van (architectuur)kaders, doelstellingen en standaarden zoals die binnen het concern zijn vastgesteld. Je primaire aandachtsgebied daarin is het ontwerpen en beheren van logische procesen informatiemodellen op een of meer van de domeinen binnen de directie, o.a.: Toezicht, Opsporing, Laboratoria. Je analyseert en adresseert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van processen, informatie en passende systemen en zet deze om naar bedrijfsspecifieke proposities. Daarnaast adviseert de business architect in de wijze waarop processen kunnen worden verbeterd en ondersteund met ICT-voorzieningen. Dit gebeurt uiteraard binnen de door de NVWA gestelde kaders waaraan je zelf ook een bijdrage kan leveren. De business architect levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het effectief en efficiënt uitvoeren van de primaire taken van de NVWA. Functie Eisen • WO werk en denk niveau • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van proces- en informatiearchitectuur en door vertalen naaar startarchiecturen (3 jaar) • Kennis en ervaring met grote complexe organisaties, bij voorkeur binnen de rijksoverheid en/of semioverheid. (3 jaar) • Ervaring met het inzetten van architectuur expertise bij het opstellen van business cases, project start architecturen en referentiearchitecturen. (3 jaar) Functie Wensen • Kennis op het gebied van handhavings processen vergelijkbaar zoals bij de NVWA. Kennis en ervaring met Agile (scrum). • Je hebt ervaring met vergelijkbare werkzaamheden binnen overheidsorganisaties. Overige informatie Locatie Den Haag/thuis Start 01-09-2022, 36 uur per week Einddatum 31-08-2023, optie op verlenging Recruiter, Thimney Roos 06-83785756 recruiterTR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterTR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in detachering van ICT- en Interim Management professionals. Klanten noemen ons de Trusted Advisor, omdat wij hen echt adviseren en altijd positief verrassen. ItaQ is actief in het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisaties in algemeen management en/of ICT-management op hoog niveau (Directeur, Afdelingshoofd, DG, CIO, CTO, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project- en programmamanagers, business analisten, CISO’s, sr. ontwikkelaars, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen aanbieden aan het bedrijfsleven en de overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
IT Solution Architect Utrecht en remote
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een IT Solution Architect. Omschrijving opdracht: De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij de dienstverlening op alle vlakken wordt gedigitaliseerd. Daarom is het continu nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap en processen. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd via de set van samenhangende architectuurproducten: "Integrale (strategische) oplossingsrichting", "Start Architectuur" en "Solution Architectuur". Deze veranderingen en het beheren daarvan worden per Group uitgevoerd. Voor de Group Zorgeloze Ondernemer zoeken wij een ervaren IT Architect die ons kan helpen met onze missie zodat ondernemers moeiteloos hun zaken met de KVK kunnen regelen en zorgeloos kunnen ondernemen. Wij zijn op zoek naar twee Solution Architecten. Als IT Architect ben je verantwoordelijk voor het opstellen van solution architecturen, die betrekking hebben op functionaliteiten voor opgave verwerking voor het Handelsregister, UBO en LEI, export documenten en koppelvlakken met o.a. Notarissen. Dit doe je in nauwe samenwerking met PO's, development engineers, analisten en collega-architecten. Je bent in staat om vanuit de Start Architectuur de verdieping aan te leggen. Je hebt ruime ervaring in het opstellen van solution architecturen voor web based platformen, API management en zaakgericht werken. Je gebruikt daarbij de (IT) kaders om eisen aan de oplossing te stellen en deze te visualiseren in modellen. Je bent bekend met architectuurmethoden als GEA, TOGAF en DYA en de modelleertaal Archimate. Je houdt je actief op de hoogte van opkomende technologieën. Je hebt minimaal een opleiding HBO Informatica, met de nadruk op Architectuur en ervaring met het opstellen van solution architecturen om bij te dragen aan de kwaliteit en toekomstvastheid van onze IT-oplossingen. De omgeving waarin je terecht komt, richt zich op oplossingen voor Online-omgevingen waar de ondernemer zijn zaken kan regelen, en een back office omgeving waar web based applicaties gebruikt worden met veel koppelvlakken en integratievraagstukken. Architectuur zie jij als stuurinstrument voor het realiseren van doelstellingen van de KVK en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen en buiten IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding. 2. Je hebt een afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica. 3. Je hebt aantoonbare kennis van werken met principes en denken in concepten (in plaats van concrete oplossingen). 4. Je hebt aantoonbare kennis van API management, online portaal, integratiepatronen, datastructuren, infrastructuur en beveiliging. 5. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de functie van IT (Solution) Architect. 6. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van solution-architecturen. 7. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met werken met referentie-architecturen zoals NORA. 8. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met werken met Bizzdesign/Archimate. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Togaf, Archimate. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in een Java omgeving, front-end technologieën en patterns, casemanagement (zaakgericht), object oriented modelleren. 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Agile werken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht en remote Startdatum: 5-9-2022 Duur: t/m 5-9-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 19-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: tussen 25-08-2022 en 01-09-2022 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ops engineer Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Ops engineer. Omschrijving opdracht: Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse keten brede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen. Deze voorzieningen maken deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Regie Migratieketen (DRM) afdeling Ketenvoorzieningen. In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces.In dit kader wordt er voor de afdeling Ketenvoorzieningen de dienst Europaloket geïmplementeerd. De Politie omarmt deze doelstellingen door samen met de ketenpartijen in Nederland ervoor te zorgen dat de wijzigingen die nodig zijn in processen en systemen binnen de Politie tijdig zijn geïmplementeerd. Hiermee draagt de Politie bij aan de bestrijding van illegale migratie en onrechtmatige grenspassages en zorgt voor betere en snellere informatie-uitwisseling door de ketens heen. Van de OPs-er verwachten we iemand die werkt aan het bouwen, testen en door-ontwikkelen van infra en applicaties ten behoeve van de hierboven beschreven Europese keten. Doelstelling: Het in productie nemen en door ontwikkelen van het Europa Loket. Verdere details van deze applicaties zijn heimelijk en kunnen pas na gunning en een afgeronde screening gedeeld worden met de opdrachtnemer. Omschrijving verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen en testen tot monitoren van de applicatie Je bent verantwoordelijk voor de buildstraat en deployment van de applicatie Contacten: - De ketenpartners (extern) die zijn/worden aangesloten op de gemeenschappelijk voorziening. - Opdrachtgever (PO) binnen het ministerie. - Daarnaast contacten binnen de afdeling en andere afdelingen binnen het infra domein. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Linux (RHEL7/8).3. Je hebt aantoonbare werkervaring met installatie en configuratie van de Applicatieservers (JBoss) en van relationele databases (zoals PostgreSQL).4. Je hebt aantoonbare kennis van Ansible. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring in een Agile/Scrum Devops omgeving. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Ansible. 3. Je hebt aantoonbare kennis van/ervaring met netwerkconfiguraties 4. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van informatica. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met (geautomatiseerd) testen. 6. Je hebt aantoonbare werkervaring met communicatie via webservices (Soap en REST) en (eb)XML. 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met de inrichting en het configuratie van CICD (Maven, Jenkins, Nexus, Git, Sonar). 8. Je hebt aantoonbare werkervaring met containers. 9. Je hebt aantoonbare werkervaring met ELK Stack. 10. Je hebt aantoonbare werkervaring met Python. 11. Je hebt aantoonbare werkervaring met Axway. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: OdijkStartdatum: 03-10-2022Duur: 02-10-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 19-08-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Communicatiemedewerker Bouwen en Wonen Flevoland
Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Communicatiemedewerker Bouwen en Wonen. Opdracht: Voor de opgave Wonen speelt communicatie een belangrijke rol. Hiervoor is zowel ondersteuning in de uitvoering nodig, als ook advisering/uitvoering voor een symposium Landschap die in november plaats zal vinden. Wat ga je doen Als communicatiemedewerker/-adviseur ondersteun je de senior communicatieadviseur van de opgave Wonen op het gebied van uitvoering, en ben je verantwoordelijk voor advisering en uitvoering van communicatie voor landschap. Dit betekent dat je meedenkt en meedoet door teksten te schrijven, en fotografen, filmers, web- en trafficmedewerkers en zo nodig andere externe partijen brieft en aanstuurt tijdens het proces van ontwikkelen, plannen en organiseren. Op het gebied van landschap wordt inzet gevraagd bij de communicatie over en ten behoeve van het Symposium Landschap in november 2022. Omschrijving opdrachtgever: Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vormen met de Commissaris van de Koning het bestuur van de provincie Flevoland. Het ambtelijke deel bestaat uit de directie en de beleids-, staf- en faciliterende afdelingen; in totaal een kleine 400 mensen. Ons werkveld? De samenleving! Wij ondersteunen de zes gemeenten, het bedrijfsleven en bijna 400.000 inwoners. Elke dag werken wij aan Flevoland, op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. De provincie wil opgavegericht werken, een van de opgaven is de opgave Wonen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop telefoon en toebehoren2. Een afgeronde opleiding Communicatie op minimaal hbo bachelor niveau3. Uiterlijk 1 september 2022 beschikbaar voor 32 uur per week4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met communicatie op het gebied van ruimtelijke ordening in de afgelopen 10 jaar 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker/-adviseur bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het briefen en aansturen van externe partijen voor communicatiemiddelen 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met voorbereiding incl. communicatie en organisatie van bijeenkomsten met externe partners 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het schrijven van teksten voor het algemeen publiek. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Flevoland Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 om 09.00 uur, tussen 12:45 uur en 14:45 uur en om 16:15 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ops Engineer 32-36 u p/w Odijk
Referentienummer: 2022-05042 Omgeving: Odijk Startdatum: 03 oktober 2022 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 02 oktober 2023 Optie op verlenging: Ja, max. 12 maanden (1x 12 of 2x 6 maanden) Aantal uur per week: 32 - 36 Sluitingsdatum: maandag 22 augustus om 10.00 uur BlueTrail is op zoek naar een Ops Engineer voor 32 tot 36 uur per week. Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse keten brede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen. Deze voorzieningen maken deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Regie Migratieketen (DRM) afdeling Ketenvoorzieningen. In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces.In dit kader wordt er voor de afdeling Ketenvoorzieningen de dienst Europaloket geïmplementeerd. De Politie omarmt deze doelstellingen door samen met de ketenpartijen in Nederland ervoor te zorgen dat de wijzigingen die nodig zijn in processen en systemen binnen de Politie tijdig zijn geïmplementeerd. Hiermee draagt de Politie bij aan de bestrijding van illegale migratie en onrechtmatige grenspassages en zorgt voor betere en snellere informatie-uitwisseling door de ketens heen. Van de OPs-er verwachten we iemand die werkt aan het bouwen, testen en door-ontwikkelen van infra en applicaties ten behoeve van de hierboven beschreven Europese keten. Doelstelling Het in productie nemen en door ontwikkelen van het Europa Loket. Verdere details van deze applicaties zijn heimelijk en kunnen pas na gunning en een afgeronde screening gedeeld worden met de opdrachtnemer. Verantwoordelijkheden Je bent verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen en testen tot monitoren van de applicatie Je bent verantwoordelijk voor de buildstraat en deployment van de applicatie. Contacten De ketenpartners (extern) die zijn/worden aangesloten op de gemeenschappelijk voorziening. Opdrachtgever (PO) binnen het ministerie. Daarnaast contacten binnen de afdeling en andere afdelingen binnen het infra domein. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Je hebt werkervaring met Linux (RHEL7/8). Je hebt werkervaring met installatie en configuratie van de Applicatieservers (JBoss) en van relationele databases (zoals PostgreSQL). Je hebt kennis van Ansible. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt werkervaring in een Agile/Scrum DevOps omgeving. Je hebt werkervaring met Ansible. Je hebt kennis van/ervaring met netwerkconfiguraties Je hebt ervaring met (geautomatiseerd) testen. Je hebt werkervaring met communicatie via webservices (Soap en REST) en (eb)XML. Je hebt werkervaring met de inrichting en het configuratie van CICD (Maven, Jenkins, Nexus, Git, Sonar). Je hebt werkervaring met containers. Je hebt werkervaring met ELK Stack. Je hebt werkervaring met Python. Je hebt werkervaring met Axway. Competenties: Samenwerken Probleemanalyse Initiatief Leervermogen Flexibel Accuratesse Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Klantgerichtheid Selectieprocedure
Systeembeheerder Arnhem
Voor Tennet in Arnhem zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Storage - / Recovery - / Virtualisatie - en Serverruimtebeheer!Startdatum: Zo snel mogelijk Einddatum: Na startdatum minimaal 12 maanden met optie verlenging. Inzet: Fulltime Let op: de dik gedrukte sytemen/ervaring is belangrijk. Opdracht:TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.Waar kom je te werken?ITF ondersteunt de optimale continuïteit van de bedrijfsprocessen bij TenneT; en wij handelen vanuit het perspectief van de business. Hoe? 'We passen onze kennis en expertise toe om succes van onze collega's te verzekeren', 'We streven naar de hoogste kwaliteit en efficiency' en 'We zijn 100% verantwoordelijk'. ITF is verdeeld in de afdelingen Generic IT Services, Strategic IT Services, Basic IT Services en een staf afdeling Information Management Office.Basic ITBinnen de afdeling Basic IT Services verzorgt het team Infrastructure Services het beleid, beheer en onderhoud van de IT-omgeving van TenneT en het aansturen van externe serviceproviders. De IT-omgeving bestaat uit fysieke en gevirtualiseerde servers, SAN-systemen, een back-upomgeving, de onderliggende netwerken, datacenters en bijbehorende beheer- en managementomgevingen. Een gedeelte van de diensten is bij externe serviceproviders belegd. Tevens wordt gewerkt aan een flexibele (hybride) cloudinfrastructuur. Dit biedt de agility en schaalbaarheid die nodig is voor de digitale strategie van TenneT vanuit een infrastructuur- en DevOps-perspectief.Het betreft een complexe omgeving waarin 24 uur beschikbaarheid van wezenlijk belang is.Wat doe je als IT Service Officer van Storage-/Recovery-/Virtualisatie- en Serverruimtebeheer binnen het team Infrastructure Services NL bij TenneT?Je werkt in een Agile team samen met collega's in 2-wekelijkse sprints. Binnen dit team werk je samen aan het verder professionaliseren en automatiseren van de werkzaamheden.De werkzaamheden bestaan uit zowel beheer- (ops) als ontwikkel- (dev) activiteiten.Beheerwerkzaamhedenmonitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van de systemen;onderzoeken en oplossen van complexe storingen in de systemen;opstellen en onderhouden van documentatie en handleidingen;schrijven van wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten naar aanleiding van storingen en voorgenomen wijzigingen;uitvoeren van en coördinerende taken op gebied van incident, problem- en configuratiemanagement;meedraaien in de storingsdiensten. Changewerkzaamhedeninstalleren en configureren van nieuwe systemen;ontmantelen en opruimen van verouderde systemen;opstellen van een visie, ontwerpen en documentatie. Wie ben jij? Je collega's omschrijven je als gedreven, communicatief vaardig, iemand die kennis van zaken en voldoende humor heeft. Je bent een nieuwsgierig persoon met een positieve instelling. Het spreekt voor zich dat je graag met mensen samenwerkt en dat je je daarin verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat.Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer;Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het technisch beheren van vSphere (versie > 6.5) en shared storage in een complexe 24/7 IT-omgeving;Je beschikt over diepgaande technische kennis en een breed inzicht in het vakgebied van storage (Pure Storage is pré) en virtualisatie. Je bent daarbij bekend van de markttrends op deze onderwerpen en kunt vernieuwing en optimalisatie brengen voor de toekomst;Je hebt ervaring met de volgende VMware producten: Site Recovery Manager (SRM), vSAN, NSX-T. Ervaring met VMware automation (vRO) is een pré;Je bent bekend met netwerken;Je bent bekend met backup via CommVault;Je hebt ervaring met het netjes werken in serverruimtes;Je bent bekend met de Agile mindset en frameworks;Je bent bekend met ITIL processen;Je bruist van de energie, bent stressbestendig en daarnaast ook risicobewust;Je bent een uitstekende communicator, die grenzen aangeeft, gevraagd en ongevraagd feedback geeft en zich goed kan uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) in de Nederlandse en Engelse taal;Je bent een professional die graag net dat stapje extra zet en altijd zorgt voor een passende oplossing waarin de klant zich herkent. Wat is verder goed om te weten?Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.Bij indiensttreding wordt ook een AIVD-B screening uitgevoerd.Voor de werkzaamheden in de serverruimtes moet je een BHV-training volgen.We werken hybride wat betekent dat je ongeveer 2 dagen op kantoor werkt en 3 dagen vanuit huis.Bereidheid voor het lopen van 24/7 storingsdienst.
Client Reporting Analyst Groningen
Voor Aegon in Groningen zoekt Harvey Nash: Junior Client reporting analystStart: 12 september 2022 Duur: 30 juni 2023 Inzet: 40 uur per week standplaats: GroningenAegon Investment Management (AIM) is een 100% dochter van Aegon Asset Management (AAM). Aegon Asset Management heeft wereldwijd circa EUR 380 miljard onder beheer. AIM biedt volledige dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer- en advies. AIM hanteert onder andere een gestructureerd multi-manager beleggingsproces voor het vermogensbeheer. Dit houdt in dat externe vermogensbeheerders het vermogen beheren. Dit onderdeel is gevestigd in Groningen en in Groningen werken 85 medewerkers. De afdeling Client Reporting bestaat momenteel uit 12 personen met een divers aandachtsgebied en ervaring. Je rapporteert aan de manager van de afdeling en je werkt nauw samen met mensen van andere afdelingen zoals de managers van de beleggingsfondsen en het Client Services team. Functie Als junior van de afdeling Reporting ben je primair verantwoordelijk voor het inhoudelijke afhandelen van de dagelijkse, eenvoudigere werkzaamheden en het onder begeleiding werken aan de meer complexe vraagstukken en processen op het gebied van Reporting. De werkzaamheden kun je voor een gedeelte zelfstandig uitvoeren, daar waar begeleiding nodig is, kun je met een relatief beperkte uitleg vrij zelfstandig de werkzaamheden uitvoeren. De op te leveren werkzaamheden dienen kwalitatief van hoog niveau zijn en tijdig en efficiënt te worden uitgevoerd. Je bent inhoudelijk goed onderlegd, kent de hoofdlijnen van de werkzaamheden die binnen het aandachtsgebied worden uitgevoerd en kunt op basis daarvan keuzes maken of met hulp van collega’s tot besluiten komen. Je werkt in de overwegend bestaande structuur van meerdere complexe deelprocessen en modellen. Je kunt terugkerende uitzonderingen herkennen en verwerken. Je neemt actie en schakelt anderen in om deadlines te halen. Je bent in staat enkele uitzonderingssituaties op waarde te schatten en hier daadkrachtig mee om te gaan of de juiste ondersteuning hiervoor te regelen. Samen met andere collega’s ben je in staat om doelen te halen en om de wijzigingen op de processen te realiseren. Je standplaats is Groningen maar je zal af en toe reizen naar ons kantoor in Den Haag. Voorbeelden van werkzaamheden binnen het aandachtsgebied zijn: opstellen van diverse vermogens- en financiële rapportages, het opstellen van diverse jaarverslagen van de beleggingsfondsen, het opstellen van de beleggingsparagraaf voor het jaarverslag van klanten, het onderhouden van contact met diverse externe accountants en het beantwoorden van ad-hoc verzoeken van klanten en toezichthouders. Daarnaast voeren we diverse (financiële) analyses op administraties van fondsen en klanten. In zijn geheel draagt de afdeling reporting zorg voor juiste en volledige rapportages aan klanten, toezichthouders en interne afdelingen. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het bijhouden van de verschillende formats waarin deze rapportages opgesteld moeten worden en het functioneel beheer van de rapportagesystemen. Functie profiel Als Junior Reporting Analist werk je in een omgeving met scherpe deadlines en wordt er van je verwacht dat je in staat bent om de juiste prioriteiten te stellen, dan wel tijdig aan te geven dat ondersteuning noodzakelijk is. Je kijkt vooruit en bent daardoor in staat om, naast je reguliere werkzaamheden, te voldoen aan ad-hoc verzoeken. Je herkent en analyseert terugkomende problemen en bent in staat hiervoor oplossingen aan te dragen. Met collega’s zorg je ervoor dat wijzigingen als gevolg van voorgenomen vernieuwingen of externe veranderingen in de processen worden gerealiseerd. Ook stel je onder begeleiding, en soms op ad-hoc basis, complexere klant- en beleggingsfondsrapportages op en hebt daarbij alleen beperkte begeleiding nodig. Samen met andere collega’s ben je in staat de voorgenomen wijzigingen op de processen te realiseren. Je toont daadkracht bij het uitvoeren van je werkzaamheden bij de ondersteuning van de realisatie van verbeteringen. Je onderneemt actie, en schakelt anderen in om deadlines te halen. Tot slot neem je deel aan afdeling overstijgende projecten. Aanvullend heb je: • Een afgeronde HBO of WO opleiding Finance of Economie; • 1 tot 3 jaar relevante werkervaring in een vermogensbeheer omgeving of in financiële dienstverlening; • Je hebt bij voorkeur ervaring met boekhoud- en rapportagesystemen zoals Vermilion, webreportingsystemen en Business Intelligence tools; • Je beschikt over goede Excelvaardigheden; • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Product Owner BI GIS a.i. Rotterdam Blaak
Voor Stedin Groep zijn wij op zoek naar een Product Owner BI GIS a.i.. Omschrijving opdracht: Data speelt binnen Stedin een steeds belangrijkere rol. Zeker in combinatie met geografie. Het (agile) BI GIS team zorgt ervoor dat geografische data wordt ontsloten en visueel gemaakt op kaarten. De werkzaamheden vinden plaats middels het ArcGis Platform en FME Server. Stedin zoekt voor het BI GIS team een stevige Product Owner. Als Product Owner neem jij de verantwoordelijkheid van de product backlog van het team door het creëren van backlog items met duidelijke waarde voor Stedin. Hier neem je diverse stakeholders mee in de product roadmap en de voortgang van de levering van de (deel)producten. Je draagt een heldere product visie uit met als uitgangspunt het belang van Stedin en zijn klanten/stakeholders. Jij stuurt inhoudelijk het team aan waar nodig of neemt juist een stapje meer afstand waar mogelijk, motiveert het team met heldere doelstellingen. Je werkt hierbij nauw samen met de Scrum Master van het team. Samen met de Product Owners van de andere data-/ BI-teams werk je aan een integrale visie op data. Gewenst profiel: Jij bent een ondernemende ontdekker. Jij floreert in een dynamische omgeving. En houdt focus in een omgeving die weerbarstig kan zijn en zorgt voor een duidelijke richting naar het team. Je zoekt een plek om jouw ambities waar te maken waar pro-activiteit verwelkomd wordt. Jij spreekt mensen aan en durft je mening te uiten. Waarom? Zo blijven we allemaal scherp. En starten we iedere dag met een frisse blik. Je bent energiek en analytisch. En zorgt met jouw positieve instelling voor die extra stap. Stakeholdermanagement? Laat dat maar aan jou over. Je bent in staat de visie uit te dragen naar verschillende afdelingen, rollen en teams. Niet in de laatste plaats ook naar de business. Wat jou verder onze nieuwe Product Owner maakt? Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift, een aanbieding op deze aanvraag is hierbij een akkoordverklaring. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Product Owner in een technische/agile IT en data omgeving. 3. Je bent een gecertificeerd Product Owner. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een aantoonbare afgeronde WO/ HBO opleiding 2. Je hebt ervaring in analyse, documenteren en goede ervaring met het klein en hanteerbaar maken van requirements in EPIC’s en Features. 3. Je hebt ervaring in het werken in een agile omgeving. 4. Je hebt kennis van en ervaring met het ArcGIS platform. 5. Je hebt ervaring met het SAFe framework. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Blaak Startdatum: 1-10-2022 Duur: 31-3-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: op donderdag 25-8 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Microsoft 365-Specialist Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Microsoft 365-Specialist. Omschrijving opdracht: De Gemeente Utrecht zoekt een technisch specialist voor de realisatie van een nieuw intranet in Microsoft 365 (SharePoint), inclusief de bouw van een PowerApp en het optimaliseren van de zoekmachine met maatwerk. Het nieuwe intranet moet op 1 maart 2023 live zijn. De specialist bouwt in nauwe samenwerking met het projectteam het intranet volgens de requirements (functional & non-functional) die er al liggen. De specialist draait mee in het Agile projectteam voor het nieuwe intranet, bestaande uit collega’s van de afdelingen DomstadIT en Communicatie. In het team zijn functioneel beheer, communicatie, content, architectuur en security vertegenwoordigd. Omschrijving werkzaamheden: - Bouwen en inrichten van het nieuwe intranet in SharePoint, inclusief PowerApp. - Detailleren van high-level requirements in concrete pagina-uitwerkingen: de wireframes vertalen naar een demo omgeving om pagina’s uit te werken in workshops met decentrale redacties. - In samenwerking met security en architectuur een ontwerp en analyse maken van impact van de functionaliteiten van het nieuwe intranet in Microsoft 365. - Realiseren van aangescherpte (security) requirements, inclusief functionaliteit en koppelingen met achterliggende systemen. - Inrichten rollen & rechten (governance) in samenwerking met de content redactie. - Waar nodig support voor de trainingen aan redacteuren voor het opvoeren van content en het beheren van rollen en rechten. - Support van contentredactie bij inrichten navigatiestructuur, het bouwen van pagina’s en contentmigratie. - Testen van systeem, connectivity, functionaliteit en gebruikersacceptatie. - Kennis overdragen aan functioneel beheerders. Gewenst profiel: We zoeken een collega die soepel mee kan draaien in het team en de Agile werkwijze omarmt. Je speelt flexibel in op veranderingen en bent enthousiast en daadkrachtig. Onze belangrijkste verwachtingen waarop we je sollicitatie(gesprek) toetsen zijn: - Hbo werk- en denkniveau. - Aantoonbare functionele- en technische ervaring in het ontwikkelen, implementeren en beheren van Microsoft 365, met name SharePoint, Teams en OneDrive. - Minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. - Aantoonbare ervaring met PowerApps, PowerShell configuratie en Power Automate. - Kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels Verder vinden wij het belangrijk dat: - Je initiatiefrijk bent en een proactieve houding hebt. - Je kunt focussen op te behalen resultaten, ook in projectverband. - Je goed kunt samenwerken en een constructieve bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 2. Kandidaat en technische functionaliteit in het ontwikkelen, met technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring. 3. Je hebt minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent fulltime (36 uur) beschikbaar. 2. Je bent beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. 3. Je hebt kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. 4. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 1 sept, of na ontvangst van geldige VOG Duur: minimaal zes maanden, na startdatum Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 1-9-2022 van 10.30 – 11.00 uur en van 12.00 – 12.30 uur - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrummaster Den Haag
Referentienummer: 2022-05033 Omgeving: Den Haag Startdatum: 19-09-2022 Einddatum: 31-08-2023 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: dinsdag 16 augustus om 10.00 uur BlueTrail is op zoek naar een Scrummaster voor 36 uur per week. De Scrummaster faciliteert het zelforganiserende, multidisciplinaire scrum team opdat het de doelstellingen behaalt en producten van hoge waarde creëert. Dit doet hij als onderdeel van het ontwikkelteam. De scrum master brengt teamleden de theorie, praktijk en regels van scrum bij en helpt deze te implementeren en te ondersteunen. Bovendien identificeert en elimineert hij belemmeringen (of laat dit doen) en helpt hij de interacties tussen het scrum team en de stakeholders daarbuiten te managen. De Scrummaster begrijpt het voortbrengingsproces (ontwerpen, bouwen, testen, beheren) en de automatisering ervan (development pipeline) zodat hij gesprekspartner is voor het team. Taken en Verantwoordelijkheden: De Scrum Master dient de Product Owner op een aantal manieren, waaronder: Het vinden van technieken voor een effectief Backlog management; Het Scrum Team de noodzaak laten inzien om duidelijke en beknopte Backlog items te maken; Inzicht verkrijgen in de product planning in een empirische omgeving; Ervoor zorgdragen dat de Product Owner weet hoe de Backlog te ordenen zodat de maximale waarde verkregen kan worden; Inzicht verkrijgen in en het beoefenen van agility; Het faciliteren van Scrum gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig. De Scrum Master dient het Ontwikkelteam op een aantal manieren, waaronder: Coachen van het Ontwikkelteam op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken; Het Ontwikkelteam helpen bij het maken van producten van hoge waarde; Het Ontwikkelteam helpen bij het meten en verbeteren van hun proces; Het (laten) elimineren van belemmeringen, zodat het ontwikkelteam gefocust kan blijven op de doelstellingen; Het faciliteren van Scrum en SAFe gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig; Het coachen van het Ontwikkelteam in organisatorische omgevingen waarbinnen Scrum nog niet volledig is opgenomen en begrepen. De Scrum Master dient de organisatie op een aantal manieren, waaronder: Het leiden en coachen van de organisatie in haar Scrum adoptie; Plannen van Scrum implementaties in de organisatie; Helpen van medewerkers en belanghebbenden bij het begrijpen en doorleven van Scrum en empirische productontwikkeling; Start het proces van veranderingen die de productiviteit van het Scrum Team verhogen; Met andere Scrum Masters en de Release Train engineer samenwerken om de effectiviteit van de toepassing van Scrum binnen de release train en in de organisatie te verhogen. Om de rol van Scrum Master uit te kunnen voeren moet men dienend leiderschap betrachten. Dat kan een noodzakelijke verschuiving van mindset betekenen vanuit een bijvoorbeeld traditionele projectleider of teamleider rol. Een directieve manier van leidinggeven is hier niet op zijn plaats. Overigens kan de Scrum Master rol door elke functie worden uitgeoefend. Voorkeur is wellicht juist geen voormalig team of projectleider. Achtergrond opdracht De volgende mindset is noodzakelijk: Het stimuleren van teams tot samenwerking; Denken in doelen; Het meten en sturen op de overall productiviteit, doorstroom (flow, feature cycle time) en de opgeleverde business waarde; De teams vragen om antwoorden; Stimuleren van zelf organisatie; Het eerst anderen aanzetten tot oplossen van problemen. Logius is sinds 1 januari 2019 gestart met Safe Agile. Om deze Safe-transformatie te ondersteunen worden Scrummasters gezocht om hier invulling aan te geven. Organisatorische context en cultuur Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden. KNOCK-OUT: Je hebt de opleiding PSM 1 gevolgd of een vergelijkbare opleiding. Je bent Professional Scrum Master (PSM) óf Certified Scrum Master (CSM). Je hebt minimaal HBO- werk en denkniveau. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in dergelijke functie als scrummaster op verschillende soorten teams. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bezit het certificaat Leading SAFe (SA). Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen. Competenties: Generieke agile competenties Aansturen groep (agile proces) Motiveren Contactgerichtheid Flexibiliteit Inlevingsvermogen
Microsoft 365 Specialist Utrecht
Referentienummer: 2022-05035 Omgeving: Utrecht Startdatum: 1 september 2022 Einddatum: 6 maanden Optie op verlenging: nog niet bekend Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 1 september 2022 van 10.30 tot 11.00 uur en van 12.00 tot 12.30 uur. Sluitingsdatum: vrijdag 26 augustus 2022 om 08.45 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Microsoft 365 Specialist voor 36 uur per week. De Gemeente Utrecht zoekt een technisch specialist voor de realisatie van een nieuw intranet in Microsoft 365 (SharePoint), inclusief de bouw van een PowerApp en het optimaliseren van de zoekmachine met maatwerk. Het nieuwe intranet moet op 1 maart 2023 live zijn. De specialist bouwt in nauwe samenwerking met het projectteam het intranet volgens de requirements (functional & non-functional) die er al liggen. Dit is het werk Bouwen en inrichten van het nieuwe intranet in SharePoint, inclusief PowerApp. Detailleren van high-level requirements in concrete pagina-uitwerkingen: de wireframes vertalen naar een demo omgeving om pagina’s uit te werken in workshops met decentrale redacties. In samenwerking met security en architectuur een ontwerp en analyse maken van impact van de functionaliteiten van het nieuwe intranet in Microsoft 365. Realiseren van aangescherpte (security) requirements, inclusief functionaliteit en koppelingen met achterliggende systemen. Inrichten rollen & rechten (governance) in samenwerking met de content redactie. Waar nodig support voor de trainingen aan redacteuren voor het opvoeren van content en het beheren van rollen en rechten. Support van contentredactie bij inrichten navigatiestructuur, het bouwen van pagina’s en contentmigratie. Testen van systeem, connectivity, functionaliteit en gebruikersacceptatie. Kennis overdragen aan functioneel beheerders. Plek in de organisatie De specialist draait mee in het Agile projectteam voor het nieuwe intranet, bestaande uit collega’s van de afdelingen DomstadIT en Communicatie. In het team zijn functioneel beheer, communicatie, content, architectuur en security vertegenwoordigd. KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk- en denkniveau. Je hebt functionele- en technische ervaring in het ontwikkelen, implementeren en beheren van Microsoft 365, met name SharePoint, Teams en OneDrive. Je hebt minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. Je bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels. Competenties: Je initiatiefrijk bent en een proactieve houding hebt. Je kunt focussen op te behalen resultaten, ook in projectverband. Je goed kunt samenwerken en een constructieve bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat.
Projectleider Aanbesteding Belastingsysteem Gooise Meren
Voor de Gemeente Gooise Meren zijn wij op zoek naar een Projectleider aanbesteding belastingsysteem. Opdracht: Het contract van de belastingapplicatie GouwBelastingen van leverancier Gouw IT, wordt uiterlijk per 31-12-2023 beëindigd. Gemeente Gooise Meren start een Europese aanbesteding voor de verwerving en implementatie van een nieuw belastingsysteem. Na een inventarisatie van onze inkoopbehoefte worden op basis van bestaand beleid en onze organisatiewensen op het gebied van de belastingprocessen, functionele en technische specificaties uitgewerkt tot een programma van eisen en wensen (fase 1).Vervolgens wordt het Europese aanbestedingstraject doorlopen (fase 2). Kerntaken: Aansturing projectorganisatie Opstellen projectdocumentatie (waaronder PvA en inkoopstrategie, i.o.m. interne stakeholders) Ophalen en vastleggen inkoopbehoefte, resulterend in PvE en aanbestedingsleidraad Adviseren aan opdrachtgever Het sturen op planning, volledigheid en samenhang van voorbereiding tot en met definitieve gunning Begeleiding namens gemeente Gooise Meren van de implementatie, aansturing leverancier. Afdeling FIA De afdeling Facilitaire Zaken, Informatievoorziening & Automatisering (FIA) bestaat uit ongeveer 50 collega’s. Jouw thuisteam is Informatievoorziening & Automatisering (I&A) en telt 25 collega’s. Het team I&A bestaat uit systeembeheerders, functioneel beheerders, de gegevensbeveiligers, functionaris gegevensbescherming, privacy officer, informatiespecialisten en de informatiemanager. Je werkt binnen FIA met deskundige collega’s, die vanzelfsprekend over de grenzen van hun eigen werk heen kijken. Doel is om maatschappelijke én technologische ontwikkelingen goed te volgen en deze toe te passen binnen de context van Gooise Meren. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat naar onze inwoners en de organisatie. Dit betekent dat jij je collega’s goed weet te vinden en nauw samenwerkt. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 59.000 inwoners en 400 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau2. Beschikbaar per 5 september 2022 voor 16 uren per week3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider binnen een gemeentelijke organisatie Functie wensen (gunningscriteria): 1. Aantoonbare kennis van en werkervaring met gemeentelijke belastingprocessen -systemen en pakketselectietrajecten 2. Er vindt een selectiegesprek plaats in de tweede beoordelingsfase 3. Aantoonbare werkervaring met minimaal 2 Europese aanbestedingstrajecten binnen het perceel software in de afgelopen 4 jaar . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Gooise Meren Startdatum: 5 september 2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 5 maal 2 maanden Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn (fysiek te Bussum) gepland op woensdag 31 augustus 2022 tussen 13.00 uur en 15.30 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ervaren HR Adviseur Pijnacker-Nootdorp
Voor de Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn wij op zoek naar een Ervaren HR Adviseur. Opdracht: Als HR-adviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor het afdelingsmanagement op het gebied van Personeel en Organisatie. Daarnaast implementeer je managementinstrumenten bij de aan jou toegewezen afdelingen voor de uitvoering van het HR-beleid en begeleid je het management bij het toepassen ervan. Ook neem je deel aan projecten en regionale werkgroepen op het gebied van het ontwikkelen van uitvoeringsbeleid, instrumenten, rechtspositie of procedures. Hierbij werk je samen met de andere interne adviseurs van de afdelingen Bedrijfsvoering en Interne Dienstverlening vanuit een integrale klantbenadering. Deze opdracht betreft voornamelijk het leveren van continuïteit in de advisering van een aantal afdelingen op HR gebied en waar nodig ondersteun je bij projectmatige werkzaamheden. Gemiddeld wordt het aantal uur per week ingeschat op 24 uur. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken. De afdeling Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat het bestuur, management en medewerkers van gemeentelijke organisatie goed worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van Financiën, Control, Inkoop, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie. De vacature voor HR adviseur valt onder het team P&O van de afdeling Bedrijfsvoering. Het team P&O bestaat uit 10 personen en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van HRM beleid en adviseert het management hierover, neemt deel aan of is trekker van verandertrajecten binnen de organisatie en voert de personeels- en salarisadministratie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi) 2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad 3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als HR Adviseur Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als senior HR adviseur 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar 3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de functiewaarderingssystematiek HR21 en gecertificeerd vakbekwaam toepasser (dit moet duidelijk blijken uit het cv) 4. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Pijnacker-Nootdorp Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden Inzet: 20 - 30 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 augustus 2022 in de ochtend. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Security Arnhem
Voor Tennet in Arnhem zijn we op zoek naar een Projectleider SecurityStartdatum: z.s.m. Duur: minimaal een jaar Inzet: 32-40 uren per week Als Projectleider ben je binnen het team Techniek van TenneT verantwoordelijk voor het initiëren, vormgeven en uitvoeren van projecten. Het inrichten en leiden van projecten vindt zodanig plaats dat het projectresultaat gerealiseerd wordt binnen de vastgelegde afspraken en criteria, op een doelmatige wijze en in lijn met TenneT standaarden. Je belangrijkste werkzaamheden zijn: • Onderzoekt lange termijn ontwikkelingen voor het beheren van kritische bedrijfslocaties waaronder de datacenters, stelt analyses op naar en doet uitspraken over te verwachten ontwikkelingen; • Doet beleidsvoorstellen voor te nemen stappen in het licht van de ontwikkelingen binnen het technische en securitydomein, onderbouwt de voorstellen met noodzakelijke (financiële) gegevens; • Stelt investerings- en exploitatievoorstellen met alternatieven op of levert hieraan een substantiële bijdrage; • Ontwikkelt oplossingsrichtingen om geïdentificeerde risico’s te verminderen; • Vergelijkt nieuwe en bestaande programma’s ten einde sub-optimalisatie te voorkomen; • Stelt een projectplan en -begroting op en stemt dit af met de opdrachtgever; • Plant, organiseert en coördineert de uitvoering van projecten; • Geeft leiding aan projecten en stuurt projectteamleden en externen aan; • Bewaakt de voortgang, signaleert afwijkingen en stelt rapportages en evaluaties op; • Neemt maatregelen in geval van afwijkingen om het beoogde projectresultaat te halen; • Begeleidt projectteamleden bij het oplossen van organisatorische en technische problemen; • Stelt beslisdocumenten, evaluaties en rapportages op; • Is verantwoordelijk, samen met de engineeringspartij, voor tijdige en juiste documentatie van de as built situatie; • Draagt zorg voor kwaliteit-, arbo- en milieuzaken bij de uitvoering van het project.Jouw profiel en achtergrond • Een afgeronde HBO of WO opleiding in elektrotechniek, ICT of telematica. • Een afgeronde opleiding voor projectleider of -manager, waarbij het bezit van IPMA-certificering de voorkeur geniet. • Een technische achtergrond op het gebied van security systemen en security management methodieken zoals DHM® aangevuld met opleidingen als Security & Techniek en Security & Recht. • Brede kennis en meer jaren werkervaring met security-systemen en algemene kennis van de technische standaarden om als projectleider te kunnen bewaken dat voldaan wordt aan de technische eisen die door de interne klant worden gesteld, en dat deze eisen op de juiste wijze worden vertaald naar de markt. • Goed bekend met de principes, normen en voorschriften binnen de securitywereld. • Kennis van security systemen (inbraaksignalering-, toegangscontrole-, camera observatie- en aanverwante systemen) is een must. • Aantoonbare certificaten ten aanzien van vaktechnische- en inhoudelijke trainingen of cursussen geniet de voorkeur. • Het aantoonbaar goed tot uitstekend kunnen communiceren in woord en geschrift in de Nederlandse, Engelse en Duitse taal is een pré. • In het bezit van VCA-VOL of de bereidheid om dit certificaat te behalen. • Ervaring als Projectleider in een datacenteromgeving is een pré. • Je hebt een pro-actieve werkhouding en geniet van uitdagingen die niet geheel standaard zijn. • Door je vakkennis, overtuigingskracht en vasthoudendheid ben je in staat om resultaat te bereiken. • Je bent in staat om collega's te stimuleren en met elkaar te verbinden om zo samen projecten naar een hoger niveau te brengen. • Je bent onderscheidend in betrouwbaarheid en integriteit.
Information Security Officer (Senior) Den Haag
Voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn wij op zoek naar een Information Security Officer (Senior). Omschrijving opdracht: Makkelijk contacten leggen en onderhouden. Je bent een goed gesprekspartner van de technische ICT-medewerkers, verschillende managementlagen en uiteraard je mede teamleden. Zelfstandig werken en beslissingen durven nemen. Oplossings- en resultaatgericht te werk gaan en anderen weten te overtuigen. De uitbreiding van de informatiebeveiligingstaken binnen de Directie IV en het tekort aan capaciteit om daar invulling aan te geven is evident. De steeds verder toenemende dreiging van informatiebeveiligingsincidenten (ransomware, datalekken, etc.) wordt echter in de hele markt onderkend. Werving van nieuwe medewerkers (2fte Information Security Officer, S11) in de markt heeft - mede als gevolg van schaarste - geen resultaat gehad, waardoor nu wordt gekozen voor een parallel traject op basis van inhuur. De IND ambieert om een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en data gestuurd werkt voor het gehele proces van dienst verlenen in de en cultuur migratieketen. De Directie Informatievoorziening (DIV) verzorgt de ondersteuning van alle bedrijfsprocessen binnen de IND. Deze hoofdtaken zijn verdeeld over vier afdelingen: Strategie & Regie; Productiehuis; Continuïteit en Technisch Beheer; en Datadiensten. Deze afdelingen werken veelal in zelforganiserende en multidisciplinaire teams die kort cyclisch en iteratief software ontwikkelen en beheren volgens de agile methodiek, waarbij de aansturing ook nog projectmatig kan. De komende jaren gaat het bestaande applicatielandschap op de schop en wordt het bestaande systeemlandschap INDiGO in fasen vervangen. DIV heeft veel interactie met directies binnen en buiten de IND en staat in verbinding met diverse ketenpartners zoals KvK, RvIG en DUO. Door deze grote hoeveelheid aan koppelvlakken lopen behoeftes van onze klanten en ketenpartners erg uiteen: DIV levert deskundigheid, advies, en modelleert en implementeert wijzigingen in overleg. Het onderhouden van het huidige systeem INDiGO is op dit moment een integraal onderdeel van het IV werk. De vernieuwing hiervan neemt een steeds groter deel van het werk in beslag. Daarnaast ondersteunt DIV het platform voor online samenwerking (met name Sharepoint), de systemen ter behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse, systemen van derden) en die van de publieke omgeving (IND.nl - mijnIND). De cultuur van de IND kenmerkt zich door de grote betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel vanwege het maatschappelijke belang van de Omschrijving opdrachtgever: Informatiebeveiliging is bij voorkeur het voorkomen van incidenten door proactief te werken. Je voert daarom analyses uit op een afgewogen set van interne, externe en veelal dagelijkse informatiebeveiligingsrapportages vanuit de verschillende monitoringstools de we voor dit doel gebruiken. Op basis van jouw analyses zorg je dat er zo snel als mogelijk passende acties worden ondernomen om dreigende incidenten te voorkomen. Je geeft daartoe gevraagd en ongevraagd advies aan medewerkers en management over de beveiligingsmaatregelen die daartoe getroffen moeten worden om de systemen en processen binnen de IND veiliger te maken. Voor de IND is daarbij de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) leidend. Dat vraagt om veel communicatie, waarvoor in het bijzonder overtuigingskracht en het creeren van verbinding van cruciaal belang zijn. Omdat het IV-landschap – en daarmee de IND – voortdurend wijzigt, organiseer je ook (technische) workshops en/of risico-assessments om de huidige status ten aanzien het door te voeren beleid op informatiesystemen goed in beeld te brengen. Je werkt binnen een team met meerdere information security officers waarmee je zorgt dat het gestelde informatiebeveiligingsbeleid passend en aantoonbaar wordt toegepast. Je stemt je werk voortdurend en nauwgezet af met de teamlead en rapporteert aan de operationeel manager. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Informatica - WO werk/denkniveau. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met informatiebeveiliging. 3. Ervaring met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) is een vereiste/Je hebt aantoonbare ervaring en affiniteit met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) en kunt jezelf goed redden met digitale middelen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Ruime ervaring met informatiebeveiliging in het vreemdelingenproces o.b.v Baseline Informatiebeveiliging Overheid en VIR-BI. 2. Bijdragen aan het naar een hoger volwassenheidsniveau brengen van IB-teams. 3. Waarborgen informatiebeveiligingsaspecten bij grote projecten (security by design, e.d.). 4. Ervaring met logging en Monitoring (o.a. SIEM). 5. Kennis van en ervaring met security architectuur. 6. Adviseren bij BIO QuickScans en Security risico analyses. 7. Gesprekspartner ontwikkelaars, architecten, maar ook management (strategisch, tactisch en operationeel niveau). 8. Ruime ervaring met informatiebeveiliging in het vreemdelingenproces o.b.v Baseline Informatiebeveiliging Overheid en VIR-BI. 9. Bijdragen aan het naar een hoger volwassenheidsniveau brengen van IB-teams. 10. Waarborgen informatiebeveiligingsaspecten bij grote projecten (security by design, e.d.). 11. Ervaring met logging en Monitoring (o.a. SIEM). 12. Kennis van en ervaring met security architectuur. 13. Adviseren bij BIO QuickScans en Security risico analyses. 14. Gesprekspartner ontwikkelaars, architecten, maar ook management (strategisch, tactisch en operationeel niveau). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-09-2022 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: n.t.b. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior en Senior SAP Consultants Groningen
Voor Gasunie in Groningen is Harvey Nash op zoek naar: Senior & medior SAP consultants (doorlopende aanvraag voor meerdere SAP consultants voor meerdere functionele gebieden.)Heb je de nodige functionele en/of technische ervaring in de SAP wereld opgedaan die je graag in dienst stelt van klanten? Wij zijn op zoek naar een aanvulling voor ons SAP Competence Center. De komende jaren staan bij ons in het teken van heel veel veranderingen op IT gebied. Zo zijn we onlangs ons SAP S4 implementatieprogramma gestart en zijn we actief bezig met het zetten van grote stappen in onze Digitale Ambitie.Om deze veranderingen goed te kunnen uitvoeren zullen onze bestaande functionele en technische SAP-beheerteams goed door moeten kunnen draaien en zijn we op zoek naar de nodige versterking. Hierbij gaat het om diverse rollen in de SAP beheer-teams voor HR, Finance, Logistiek, Onderhoud en SAP Basis.Standplaats: is Groningen. Start Per direct t/m 01-07-2023, met kans op verlenging Inzet: 32-40 uur per week Gasunie:hanteert het byod principeWat ga je doen?Ons SAP-landschap is een uitdagend en dynamisch geheel. We hebben hierbij te maken met een mix van de “oude” ERP-wereld en de nieuwe cloudoplossingen. In die mix hebben we de afgelopen jaren al flinke stappen gemaakt naar een meer cloud-georiënteerd landschap door alle SAP-oplossingen niet meer on-premise te draaien maar te verplaatsen naar HEC. Daarnaast ontwikkelen we Gasunie-specifieke SAP-oplossingen op ons BTP-platform.Op basis van je achtergrond maak je deel uit van het desbetreffende SAP-beheerteam en ben je het eerste aanspreekpunt bij verstoringen in de SAP-dienstverlening. Om een indruk te geven wat je tegen kan komen bij ons SAP Competence Center en waar jij een rol in kunt spelen, wij maken onder andere gebruik van de volgende SAP-modules en applicaties:SAP HR, Successfactors, SAP MM, WM, SAP FI/CO/PS, SAP PM, MOC, Eigen Fiori-applicaties voor onderhoud, SAP Portal, SAP PI/PO, Cloud Integration, Ariba, Concur, Fieldglass, SAP BTP en SAP Workzone.Eisen:Opleidingsniveau minimaal HBO.Zeer ruime en aantoonbare ervaring met SAP Basis werkzaamheden en/of een van de functionele domeinen Finance, HR, Logistiek of Onderhoud.Kennis van het werken volgens ITIL- en ASL-processenPré: Ervaring en kennis van Agile/Scrum en DevOps.Wensen:Werkt gestructureerd en nauwkeurig, in juiste volgorde en tijd.Adequaat kunnen inzetten van een analytisch en creatief denkvermogen om tot de beste oplossingen te komen.Een proactieve houding, werk zien en meedenken in het team.Communicatief sterk en in staat om goede relaties op te bouwen, zowel binnen het team als met de business.Tonen van flexibiliteit en veerkracht om (on)voorziene activiteiten tot een goed einde te brengen. Over de afdeling ISBinnen het SAP Competence Center werken we met multidisciplinaire teams gecentreerd rondom business processen (Finance, HR, Onderhoud en Logistiek) en technologie (Basis). Ons team bestaat uit circa 30 ICT’ers. We hebben een gezamenlijk doel om een zo goed mogelijke dienstverlening voor onze klanten te realiseren. De kernwaarden voor ons team zijn: flexibel, creatief, communicatief en klantgericht.
Adviseur Planmatig Onderhoud Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Adviseur Planmatig Onderhoud. Omschrijving opdracht: Je bent de regisseur voor de uitvoering van het planmatige onderhoud aan de panden en de pandgebonden installaties in de eenheid Oost-Brabant. Je analyseert het jaarplan voor planmatig onderhoud in overleg met de technisch adviseur die de jaarschijf heeft opgesteld en vervolgens wijs je in overleg met medewerkers van het regionale team Facilitaire Services de onderhoudsprojecten toe aan projectleiders (deels intern, deels extern). Je zorgt dat de projectleiders de projecten vanuit de jaarschijf MJOP 2022 en 2023 van Oost Brabant binnen planning en budget uitvoeren, rechtmatig inkopen, zorgvuldig afstemmen met gebouwbeheerders et cetera. Jij bent gedelegeerd opdrachtgever en verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de projectleiders. Je signaleert tijdig (dreigende) knelpunten in de uitvoering van de onderhoudsprojecten en je zoekt actief en in overleg met je collega's naar effectieve oplossingen daarvoor. Je betrekt tijdig en op een zorgvuldige manier de (technische) kennis en ervaring uit het team Technisch Beheer en uit de rest van de FM-organisatie. Over de voortgang van ‘hun’ projecten rapporteren de projectleiders aan jou. Je stuurt de projectleiders inhoudelijk aan en begeleidt hen bij de uitvoering van de projecten. Over de voortgang van de uitvoering van de onderhoudsprojecten informeer jij op jouw beurt de technisch adviseur en gewenste mutaties (onderhoudsregels toevoegen, vervallen of wijzigen) van de jaarschijf bespreek je met hem. Je bespreekt de voortgang van de opdracht met de coördinator Technisch Beheer. Je stuurt op het werken volgens uniforme richtlijnen en werkinstructies t.b.v. de opdracht. Je levert een actieve inbreng in het (door-)ontwikkelen van de zogenaamde toolbox planmatig onderhoud, waarin procesbeschrijvingen, werkinstructies en sjablonen worden beheerd en via het intranet van de politie aan alle huisvestingsmedewerkers worden aangeboden. Doelstelling: Je doelstelling is het binnen planning en budget organiseren en realiseren van de jaarschijf Planmatig Onderhoud. De jaarschijf is een afgeleide van de MJOP die voor elke Politie eenheid wordt opgesteld door de technisch adviseur van die eenheid. Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen van projectleiders of van gebouwbeheerders over de uitvoering van de projecten uit de jaarschijf Planmatig Onderhoud. Met de Technisch Adviseur van de eenheid en de Project Management Ondersteuner vorm je een 3-hoek waarin je intensief samenwerkt. Het eindresultaat en de opdracht zijn behaald op het moment dat de projecten binnen de jaarschijf Planmatig Onderhoud binnen de eenheid Noord-Brabant succesvol zijn afgerond. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Je adviseert over en je stuurt op het (rechtmatig) uitvragen en beoordelen van offertes voor Planmatig Onderhoud waaronder meervoudig onderhandse aanbestedingstrajecten. - Samen met de projectleiders bereidt je uitvoerings- en adviesopdrachten voor. - Je adviseert over en stuurt op het organiseren van opleveringen, w.o. de levering van oplever- en revisiedocumenten i.r.t. de uitgevoerde onderhoudsprojecten. - Je stuurt op een zorgvuldige afstemming door projectleiders van 'hun' onderhoudsprojecten met de gebouwbeheerders van de regionale teams facilitaire services. - Je bewaakt en borgt de registratie van de projecten en de projectvoortgang en het vastleggen van mutaties aan elementen in het FMIS systeem Planon. Contacten: Uiteraard ben je een vakmens en heb je kennis van en ervaring in het onderhoudsvak. Maar daarnaast ben je ook een verbinder: jouw succes wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin je effectief samenwerkt en communiceert met medewerkers van Technisch Beheer (Technisch Adviseurs, Coördinator, Adviseurs Planmatig Onderhoud, Projectmanagement Ondersteuners, Landelijke Contractmanagers) en met de huisvestingcollega's van het regionale team Facility Services, externe projectleiders, leveranciers en overige stakeholders. Functie eisen (knock-out criteria): 1. De kandidaat heeft minimaal een afgerond, erkend en volwaardige MBO 4 diploma. 2. De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider van complexe onderhoudsprojecten. 3. De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen en bewaken van meerjaren-onderhoudsplanningen, 4. De kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar ervaring met het coördineren van externe projectleiders. Functie wensen (gunningscriteria): 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring als opdrachtgever van huisvestings- en onderhoudsprojecten.2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met systeem Planon.3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid, bij voorkeur politie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: RotterdamStartdatum: 01-11-2022Duur: 31-10-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 18-08-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Teamleider Wijk bij Duurstede
Voor de Gemeente Wijk bij Duurstede zijn wij op zoek naar een Teamleider. Omschrijvingopdracht: Ontwikkelopgave De opdracht bestaat uit het samenvoegen en verder opbouwen van de groep INF en de groep IB tot één team Informatievoorziening en -beheer. In dit team zijn dan ondergebracht de Informatieadviseur, Adviseur informatiebeheer, Informatiebeheerders, Informatiebeveiligings-functionaris, Privacy Officer, ICT-regisseur, functioneel beheer Zaaksysteem, Geo-systemen en DIV. Het beheer van de ICT-infrastructuur is uitbesteed aan de RID-Utrecht. De ontwikkelopgave is om het team, in deze setting bestaande uit 10 medewerkers, verder op te bouwen om invulling te kunnen geven aan de werkzaamheden ten aanzien van 1) advies & beleid, 2) instandhoudingsbeheer en 3) informatiebescherming. Daarmee wordt invulling gegeven aan een passende informatiehuishouding, optimale benutting van ICT-voorzieningen en gedegen informatiebeheervoorzieningen. Het helpt iedereen aan de juiste kennis en dat zorgt voor betere beslissingen, meer wendbaarheid, innovatie en betere samenwerking onderling en met externe partijen. Je hoeft niet helemaal bij 0 te beginnen, want de uitgangspunten die voor deze ontwikkelopgave zijn al geformuleerd en staan beschreven in een document over toekomstbeeld van dit team. Leidinggeven aan het team Je geeft direct sturing en leiding aan medewerkers binnen team Informatievoorziening. Je bent motivator, coach en sparringpartner voor jouw teamleden. Je stelt kaders, stuurt op basis van resultaten en je stimuleert medewerkers in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij vind je een balans tussen vrijheid en verantwoordelijkheid. Jij bevordert de samenwerking enontwikkeling van het team als geheel, je weet de diverse disciplines binnen het team met elkaar te verbinden. Je bent gedreven om samen resultaten te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het team en de advisering over en realisatie van de aan het team opgedragen taken conform de ontwikkelopgave. Je baseert je leiding standvastig en vasthoudend op het toekomstbeeld, draagt dit in de organisatie uit en adviseert op basis daarvan directie en management over de informatiehuishouding van de gemeente. Je weet bestuurlijke prioriteiten samen te brengen met een kritische houding voor wat haalbaar is voor de organisatie. Je hebt daarbij oog voor de draagkracht en draaglast van jouw medewerkers en handelt hiernaar. Je ziet kansen en knelpunten vanuit een integraal perspectief. Je initieert en bevordert samenwerking met stakeholders, zorgt voor afstemming en creëert draagvlak voor beleid. Je vult soms het ambtelijk opdrachtgeverschap in voor projecten, programma’s en opgaves binnen het team Omgevingsbewustzijn, communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht zijn vanzelfsprekend. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit is nodig om op een open, betrouwbare en transparante wijze te handelen. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als leidinggevende binnen een gemeente 2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau 3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van verandermanagement bij een gemeente 4. Aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering binnen informatievoorziening. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 15 jaar als leidinggevende binnen een overheidsorganisatie 2. Afgeronde opleiding/cursus op het gebied van management 3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van verandermanagement bij een gemeente 4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met bestuurlijke advisering bij een gemeente 5. Afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Wijk bij Duurstede Startdatum: Zo spoedig mogeljk Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Mogelijk maar nog niet bekend Inzet: 32 - 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 31 augustus 2022 (in de middag). - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist iCAS-SIM project Schiphol
Voor de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn wij op zoek naar een Business Analist iCAS-SIM project. Omschrijving opdracht: Luchtverkeersleiders werken met een aantal systemen waaronder het AAA systeem. Dit systeem toont de verkeersleider het radarbeeld van het vliegverkeer in combinatie met vluchtgegevens. Het AAA systeem wordt voortdurend doorontwikkeld volgens de wensen van de verkeersleiding en de veranderende buitenwereld. Volgens de huidige planning wordt het AAA systeem eind 2022 vervangen door het iCAS systeem. Omdat het iCAS systeem geen eigen simulator heeft voor trainingsdoeleinden, wordt de huidige AAA simulator geschikt gemaakt om te koppelen met iCAS. Stapsgewijs worden delen van de software en interfaces gekoppeld met iCAS. In het kader van dit iCAS-SIM project zijn we op zoek naar een software engineer voor deze activiteit. We zijn op zoek naar een business analist voor het iCAS-SIM project. De business analist is verantwoordelijk voor: - Het vertalen van gebruikerseisen en specificaties in user stories en ontwerpen - Het maken van analyses op basis van specificaties, diverse documenten en bestaande code - Het vaststellen van de bestaande interfaces met deze applicaties; - Het maken van een technisch ontwerp voor de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden. Omschrijving opdrachtgever: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is in 1993 verzelfstandigd als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De wettelijke taken van LVNL zijn vastgelegd in de wet Luchtvaart. De kerntaak bestaat uit het veilig, efficiënt en binnen de milieukaders afhandelen van het civiele luchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. LVNL verzorgt de algemene verkeersleiding (area control), naderingsverkeersleiding (approach control) en de plaatselijke, torenverkeersleiding (aerodrome control). LVNL verzorgt actieve luchtverkeersdiensten op de luchthavens Maastricht-Aachen airport, Rotterdam-The Hague airport, Groningen-Eelde airport en Amsterdam Airport Schiphol. Het hoofdkantoor van LVNL, waar circa 800 FTE werkzaam zijn, bevindt zich op Schiphol. Het managementteam stuurt samen met het bestuur de dagelijkse bedrijfsvoering aan. LVNL beschikt over een eigen raad van toezicht die toeziet op de werkzaamheden van het bestuur en het bestuur met raad terzijde staat. De taken van het bestuur en de raad van toezicht zijn omschreven in de wet Luchtvaart. Afdeling: Afdeling Systems & Infrastructure (S&I) is verantwoordelijk voor alle ICT systemen, de luchtverkeerssystemen op de verkeerstoren van Schiphol en de operationele zaal op SchipholOost. Binnen S&I zijn diverse teams bezig met het beheer en de ontwikkeling van het huidige luchtverkeersleidingssysteem van waarachter de civiele en militaire luchtverkeerleiders hun taken verrichten. Over enkele jaren wordt een nieuw luchtverkeersleidingssysteem geïntroduceerd, maar tot die tijd worden significante ontwikkelingen doorgevoerd om onder andere de groei van Schiphol te blijven faciliteren, de luchtruimwijzigingen te accommoderen en verdere civiele en militaire integratie na te streven. Dit alles doen we vooral in eigen beheer. Daarnaast ontwikkelen we een volledig nieuw luchtverkeersleidingssysteem in een internationaal samenwerkingsverband onder een politiek vergrootglas. Het speelveld van S&I en de veranderingen zijn daardoor groots, complex, dynamisch en vernieuwend. De onderafdelingen iCAS en ATMS van de afdeling S&Izijn verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de luchtverkeersleidingssystemen van LVNL. Hierbij gaat het om enkele tientallen hoofd- en subsystemen. Onderafdeling iCAS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe verkeersleidingsysteem, in samenwerking met omringende landen. De afdeling bestaat uit management en ondersteunende functies, plus een team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en integratie van het nieuwe verkeersleidingsysteem. Het team bestaat uit 18 vaste medewerkers, aangevuld door inhuurkrachten. In de komende periode wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en integratie. Voor deze activiteiten wordt aanvullende ondersteuning gezocht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Afgeronde HBO of WO opleiding, bij voorkeur Informatica of Computer Science; 2. Aantoonbare ervaring met het opstellen van gebruikerseisen en deze te vertalen naar system requirements. 3. Basiskennis/ervaring met Linux 4. Basiskennis/ervaring met netwerken 5. Basiskennis/ervaring met programmeren 6. Kennis/Ervaring van Atlassian Suite (o.a. Jira) 7. Kennis/Ervaring met Scrum/Agile werken 8. Kennis/Ervaring met het testen van system requirements 9. Kennis/ervaring met geautomatiseerd testen (bij voorkeur met Robot Framework) 10. Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in de Nederlandse en Engelse taal; 11. Ervaring met samenwerken in Agile/Scrum teams; Functie wensen (gunningscriteria): 1. Kennis van en/of ervaring met Air Traffic Management en hoe het Nederlandse luchtruim is ingedeeld is een pre; 2. Kennis van en/of ervaring met Doors is een pre; Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Schiphol Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 25/26-08-2022 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Software Enigineer voor het iCAS-SIM project Schiphol
Voor de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zijn wij op zoek naar een Software Enigineer voor het iCAS-SIM project. Omschrijving opdracht: Luchtverkeersleiders werken met een aantal systemen waaronder het AAA systeem. Dit systeem toont de verkeersleider het radarbeeld van het vliegverkeer in combinatie met vluchtgegevens. Het AAA systeem wordt voortdurend doorontwikkeld volgens de wensen van de verkeersleiding en de veranderende buitenwereld. Volgens de huidige planning wordt het AAA systeem eind 2022 vervangen door het iCAS systeem. Omdat het iCAS systeem geen eigen simulator heeft voor trainingsdoeleinden, wordt de huidige AAA simulator geschikt gemaakt om te koppelen met iCAS. Stapsgewijs worden delen van de software en interfaces gekoppeld met iCAS. In het kader van dit iCAS-SIM project zijn we op zoek naar een software engineer voor deze activiteit. We zijn op zoek naar een software engineer voor het iCAS-SIM project. De software engineer is verantwoordelijk voor: - Het vaststellen van de bestaande interfaces met deze applicaties; - Het maken van analyses op basis van specificaties, divers documenten en bestaande code - Het maken van een technisch ontwerp voor de wijzigingen die doorgevoerd moeten worden; - Het vertalen van gebruikerseisen en specificaties in user stories en ontwerpen - Het doorvoeren van software code wijzigingen; - Het maken van adaptation data voor de SIM; - Het opstellen van testplannen en het uitvoeren van testen; - Het documenteren van de uitgevoerde werkzaamheden en bestaande code. Omschrijving opdrachtgever: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) is in 1993 verzelfstandigd als Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De wettelijke taken van LVNL zijn vastgelegd in de wet Luchtvaart. De kerntaak bestaat uit het veilig, efficiënt en binnen de milieukaders afhandelen van het civiele luchtverkeer in het Nederlandse luchtruim. LVNL verzorgt de algemene verkeersleiding (area control), naderingsverkeersleiding (approach control) en de plaatselijke, torenverkeersleiding (aerodrome control). LVNL verzorgt actieve luchtverkeersdiensten op de luchthavens Maastricht-Aachen airport, Rotterdam-The Hague airport, Groningen-Eelde airport en Amsterdam Airport Schiphol. Het hoofdkantoor van LVNL, waar circa 800 FTE werkzaam zijn, bevindt zich op Schiphol. Het managementteam stuurt samen met het bestuur de dagelijkse bedrijfsvoering aan. LVNL beschikt over een eigen raad van toezicht die toeziet op de werkzaamheden van het bestuur en het bestuur met raad terzijde staat. De taken van het bestuur en de raad van toezicht zijn omschreven in de wet Luchtvaart. Afdeling: Afdeling Systems & Infrastructure (S&I) is verantwoordelijk voor alle ICT systemen, de luchtverkeerssystemen op de verkeerstoren van Schiphol en de operationele zaal op SchipholOost. Binnen S&I zijn diverse teams bezig met het beheer en de ontwikkeling van het huidige luchtverkeersleidingssysteem van waarachter de civiele en militaire luchtverkeerleiders hun taken verrichten. Over enkele jaren wordt een nieuw luchtverkeersleidingssysteem geïntroduceerd, maar tot die tijd worden significante ontwikkelingen doorgevoerd om onder andere de groei van Schiphol te blijven faciliteren, de luchtruimwijzigingen te accommoderen en verdere civiele en militaire integratie na te streven. Dit alles doen we vooral in eigen beheer. Daarnaast ontwikkelen we een volledig nieuw luchtverkeersleidingssysteem in een internationaal samenwerkingsverband onder een politiek vergrootglas. Het speelveld van S&I en de veranderingen zijn daardoor groots, complex, dynamisch en vernieuwend. De onderafdelingen iCAS en ATMS van de afdeling S&Izijn verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de luchtverkeersleidingssystemen van LVNL. Hierbij gaat het om enkele tientallen hoofd- en subsystemen. Onderafdeling iCAS is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het nieuwe verkeersleidingsysteem, in samenwerking met omringende landen. De afdeling bestaat uit management en ondersteunende functies, plus een team verantwoordelijk voor de ontwikkeling en integratie van het nieuwe verkeersleidingsysteem. Het team bestaat uit 18 vaste medewerkers, aangevuld door inhuurkrachten. In de komende periode wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling en integratie. Voor deze activiteiten wordt aanvullende ondersteuning gezocht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Afgeronde HBO of WO opleiding, bij voorkeur Informatica of Computer Science. 2. Kennis van / ervaring met software-ontwikkelingstechnieken (minstens 5 jaar). 3. Kennis van / ervaring met Linux (bij voorkeur CentOS of RedHat). 4. Ervaring met samenwerken in project/Agile/Scrum teams. 5. Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels (zowel mondeling als schriftelijk). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Sterke voorkeur kennis van / ervaring met programmeertaal C++ (bij voorkeur C++14/17/20) 2. Bij voorkeur kennis van / ervaring met programmeertaal Python; 3. Bij voorkeur kennis van / ervaring met programmeertaal C; 4. Bij voorkeur kennis van / ervaring met programmeertaal Ada; 5. Bij voorkeur kennis en ervaring met DOORs; 6. Bij voorkeur kennis en ervaring van de Atlassian productsuite (JIRA, Confluence); 7. Bij voorkeur kennis van / ervaring met OOP, testautomatisering, TDD en design patterns 8. Bij voorkeur kennis van / ervaring met HTTP, XML, REST, TCP/UDP sockets, multithreading, CMake, GTK/gtkmm, Robot Framework, Catch2, FakeIt, en Boost, Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Schiphol Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 25/26-08-2022 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Aanpak Energiearmoede Rijswijk
Voor de Gemeente Rijswijk zijn wij op zoek naar een Projectleider Aanpak Energiearmoede. Omschrijving opdracht: In september 2022 ligt ons plan van aanpak Energiearmoede ter besluitvorming voor. Je primaire taak is aan de slag te gaan met dit plan. Dat ziet met name op de het starten met energiebesparende maatregelen en het opstarten van verduurzamingsprojecten. Afhankelijk van je mogelijkheden, onder andere in het kader van ureninzet en interesse, kan ook het uitvoering geven aan onze aanpak Grip op Energie tot je takenpakket behoren. Taken (niet limitatief) Uitvoering gegeven aan de aanpak bestrijding energiearmoede Rijswijk. Opstarten, aanjagen, monitoren van de maatregelen uit de aanpak en hierover rapporteren. Contact onderhouden met woningcorporaties en VvE’s over verduurzaming van panden en hun inzet op bestrijding energiearmoede. Voortouw nemen om in samenwerking met communicatie inzetten op bekendheid en vindbaarheid van de beschikbare ondersteuning voor inwoners en VvE’s . Voortouw nemen om in samenwerking met het Sociaal Domein en andere afdelingen te kijken waar de bestrijding van energiearmoede onderdeel kan zijn van onze dienstverlening. Monitoren van de uitvoering conform de beschikkingsvoorwaarden vanuit het Rijk (en de verplichte SISA verantwoording). Het voortouw nemen om in samenwerking met het Sociaal Domein en het Energieloket vragen, signalen en knelpunten in de samenleving in beeld te krijgen, zodat dit input kan zijn voor doorontwikkeling van de aanpak. Opstellen van bestuurlijke rapportages. Zo mogelijk bijstellen van beleid. Eventueel aangevuld met: Uitvoering geven aan de aanpak Grip op Energie Ontwikkelen van een dashboard voor ons energieverbruik. Analyseren van het verbruik. Advies opstellen over maatregelen om verbruik te verminderen. Omschrijving opdrachtgever: Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden. In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 500 medewerkers, verdeeld over vier domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn. Team Als projectleider Energiearmoede werk je mee in het team Energietransitie. Het team Energietransitie is onderdeel van ons domein Maatschappelijke Ontwikkelingen en valt ook onder de directe aansturing van de domeinmanager Maatschappelijke Ontwikkelingen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding.2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar binnen de overheid. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als projectleider op het gebied van Milieu/Duurzaamheid/Energietransitie. 2. Per 1 september 2022 beschikbaar voor minimaal 24 uren in de week gedurende de gehele inhuurperiode inclusief verlengingen. 3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider bij een gemeente in het werkgebied van de MRDH. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rijswijk Startdatum: 1 september 2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 24 - 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 augustus 2022van 14.00 tot 18.00 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist Den Haag
Voor Ministerie van J&V (IND) zijn wij op zoek naar een Business Analist. Omschrijving opdracht: Als business - informatie analist - ontwerper werk je binnen een scrum team en ben je, over de inhouds-as, de spil tussen de business en het scrum team. Je denkt in data en processen maar ook in applicaties en systemen. Communiceert veelvuldig met verschillende opdrachtgevers en eindgebruikers en vertaalt de business requirements naar IT oplossingen. Deze oplossingen ontwerp je in dialoog met de developers en leg je na realisatie vast voor functioneel en technisch beheer. Veel van deze oplossingen richten zich op ketenkoppelingen met onze ketenpartners. Het gaat hier m.n. om de ontwikkeling van de volgende Portalen: MijnIND Portaal Zakelijk Portaal voor Gemeenten Organisatieonderdeel waarin 18 scrum teams werkzaam zijn. Deze multidisciplinaire teams zijn verantwoordelijk voor analyse, Siebel-Bouw, Be-Informed-Bouw, Tabellen, Correspondentie en Test van nieuwe software en het uitbreiden van bestaande software. Business analisten in de scrum teams vertalen de wensen van niet alleen de IND-business maar ook in toenemende mate de Keten naar bruikbare (ICT)- oplossingen. Daarnaast toetsen onze architecten onze high-level solutions en aan de vigerende kaders en maatstaven. Samen met het scrumteam vertalen we features in user stories waarna deze worden afgestemd met de product owner en de business. Vervolgens worden de user stories in het scrumteam ontwikkelt en getest. Onze teams kenmerken zich met een bepaalde mate van hectiek en er heerst een informele cultuur. Iedereen is toegankelijk en humor is belangrijk. Wij krijgen energie van het oplossen van complexe puzzels en zijn echte aanpakkers. De IND ambieert om een moderne dienstverlener te zijn die informatie- en data gestuurd werkt voor het gehele proces van dienst verlenen in de en cultuur migratieketen. De Directie Informatievoorziening (DIV) verzorgt de ondersteuning van alle bedrijfsprocessen binnen de IND. Deze hoofdtaken zijn verdeeld over vier afdelingen: Strategie & Regie; Productiehuis; Continuïteit en Technisch Beheer; en Datadiensten. Deze afdelingen werken veelal in zelforganiserende en multidisciplinaire teams die kort cyclisch en iteratief software ontwikkelen en beheren volgens de agile methodiek, waarbij de aansturing ook nog projectmatig kan. De komende jaren gaat het bestaande applicatielandschap op de schop en wordt het bestaande systeemlandschap INDiGO in fasen vervangen. DIV heeft veel interactie met directies binnen en buiten de IND en staat in verbinding met diverse ketenpartners zoals KvK, RvIG en DUO. Door deze grote hoeveelheid aan koppelvlakken lopen behoeftes van onze klanten en ketenpartners erg uiteen: DIV levert deskundigheid, advies, en modelleert en implementeert wijzigingen in overleg. Het onderhouden van het huidige systeem INDiGO is op dit moment een integraal onderdeel van het IV werk. De vernieuwing hiervan neemt een steeds groter deel van het werk in beslag. Daarnaast ondersteunt DIV het platform voor online samenwerking (met name Sharepoint), de systemen ter behoeve van bedrijfsvoering (Datawarehouse, systemen van derden) en die van de publieke omgeving (IND.nl - mijnIND). Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt ten minste 5 jaar ervaring met business analyse in grote, complexe organisatie (5 jaar). 2. Je hebt goede kennis van Nederlandse taal in woord en geschrift. 3. BCS BA /IREB of een equivalent. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in Business analyse en IT. 5. Je hebt ervaring met het uitwerken van business processen (BPM), werkprocessen (WFM), data en business logica (BRM). 6. WO analytische richting. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je werkt van nature goed samen met andere (technische) disciplines en bent bekend met stakeholder-management. 2. Je bent analytisch zeer sterk en kan snel doordringen tot de kern van de zaak. 3. Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden en adviseert vervolgens helder en duidelijk op basis van gedegen en inhoudelijke argumenten - op verschillende niveaus. 4. Je hebt bij voorkeur ervaring met agile/scrum werkwijzen en het opstellen van user stories. 5. Je hebt kennis met Siebel CRM 8.x (Public Sector, zaakmanagement). 6. Je hebt ervaring met Rapportage (powerBI, Slack, …). 7. Participeren in de vakgroep business en informatie analyse en met elkaar een professioneel producten / diensten catagolus ontwikkelen. 8. Peer reviews van producten/diensten van collega's. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-09-2022 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Implementatiemanager Den Haag (en deels thuis)
Voor Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn wij op zoek naar een Implementatiemanager. Omschrijving opdracht: De implementatiemanager voert een door DUS-I vastgesteld implementatieplan uit voor succesvolle uitrol van het Subsidieplatform voor zoveel mogelijk regelingen die DUS-I uitvoert. De uitrol is zowel intern- als extern gericht. Binnen de interne organisatie, DUS-I, als uitvoerende Dienst voor opdracht gevende beleidsdirecties. En extern met betrekking tot beleidsdirecties, die ook in de uitvoering van Subsidieregelingen participeren. In het plan wordt beschreven welke lopende en nieuwe regelingen, of fases daarvan, kunnen worden overgenomen op het Platform en welke regelingen buiten het Subsidieplatform worden geïmplementeerd. Vervolgens organiseert de implementatiemanager de uitvoering van dit plan samen met de regeling beheerders en in afstemming met de lijnorganisatie en de IV-organisatie. De implementatiemanager plant, organiseert en begeleidt de succesvolle ingebruikname van het Subsidieplatform binnen en buiten de organisatie. Omschrijving opdrachtgever: VWS stimuleert een inclusieve organisatiecultuur, waarin alle medewerkers actief betrokken en opgenomen worden in de groep. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en zich vrij voelen om hun mening te geven. We zijn ervan overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We bevorderen het werken in divers samengestelde teams en inclusieve leiderschapsvaardigheden. Hiermee houden we rekening tijdens de selectieprocedure. Je komt te werken in een omgeving met een informele prettige werksfeer, waar we hard en serieus samenwerken, topkwaliteit willen leveren, waarin we waarde hechten aan (persoonlijke) ontwikkeling en reflectie, maar waar ook veel wordt gelachen. We vinden het belangrijk dat je de ruimte ervaart in de wijze waarop je je werk uitvoert. DUS-I is de Dienst Uitvoering Subsidies voor Instellingen. DUS-I voert tientallen subsidieregelingen uit voor VWS en OCW. DUS-I heeft een programma opgezet voor de realisatie en implementatie van een nieuw Subsidieplatform. Het nieuwe platform beoogt de subsidieaanvragen en de afhandeling daarvan digitaal te ondersteunen. Doelstelling en scope van de opdracht: DUS-I ontwikkelt een nieuw Subsidiesysteem, met een aanvraag- en behandelvoorziening: het Subsidieplatform. Dat systeem wordt op afzienbare termijn opgeleverd met voldoende functionaliteit om nieuwe regelingen te ondersteunen en bestaande regelingen van oude systemen over te nemen. DUS-I maakt momenteel gebruik van twee systemen, waarvan één op zo kort mogelijke termijn moet worden uit gefaseerd. Om de uitrol van alle subsidieregelingen op het Subsidieplatform én waar nodig de huidige systemen te begeleiden en te coördineren is een implementatiemanager nodig. De uitdaging zit hem vooral in de aansluiting van nieuwe en lopende regelingen (met startdata voor verschillende fases) die in aanmerking komen voor uitvoering op het nieuwe systeem en de voorbereiding van de inrichting. Subsidieregelingen zijn zeer divers en hebben verschillende vormen van (technische-) ondersteuning nodig. Op afzienbare termijn is het Subsidieplatform beschikbaar, waarmee een groot aantal regelingen van het uit te faseren systeem kan worden geïmplementeerd op het nieuwe systeem. Dit vergt begeleiding en coördinatie. De Implementatiemanager stuurt inhoudelijk de regeling beheerders aan. Regeling beheerders stemmen met uitvoeringscoördinatoren af hoe een lopende of nieuwe regeling optimaal ondersteund kan worden door het systeem, bijgestaan door de Product Owner van het systeem, en Functioneel beheer. De werkzaamheden maken deel uit van het Programma Nieuwe IV DUS-I, dat de realisatie van het nieuwe systeem, de ingebruikname ervan en de overdracht in beheer als doelstelling heeft. De Implementatiemanager rapporteert aan de Programmamanager, en heeft in het dagelijks werk ook contact met MT-leden en afdelingshoofden en de Opdrachtgever, Directeur Bedrijfsvoering DUS-I. Het doel van de opdracht is om de uitvoering van (een plan voor de) implementatie te coördineren voor alle regelingen die DUS-I uitvoert, tot het punt dat de organisatie in staat is om dit zelfstandig op te pakken/af te ronden. De implementatie sluit aan op het nog lopende ontwikkeltraject en de organisatie inrichting op beheer van de Informatievoorziening. Daarbij omvat de implementatie het al doende verder vormgeven van de werkwijze en hulpmiddelen nodig voor het inrichten en beheren van de regelingen op het platform. Daar waar op basis van duidelijke besluitvorming besloten wordt dat regelingen nog op de oude voorzieningen moeten worden aangesloten zal de implementatie daarvan ook moeten worden gecoördineerd. De implementatiemanager gaat bij het in gebruik nemen van het Subsidieplatform uit van de beschikbare functionaliteit en heeft geen verantwoordelijkheid voor het realiseren van eventueel nieuwe of aanvullende functies. De implementatiemanager zorgt voor de begeleiding van de lijnen IV-organisatie bij de implementatie van bestaande en nieuwe regelingen totdat zij dit zelfstandig kunnen. In ieder geval is de ondersteuning tot eind 2021 nodig. De begeleiding gedurende de eerste maand na implementatie van een regeling valt binnen de scope van de implementatiemanager. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau: Afgeronde Hbo-opleiding bij voorkeur in de richting van ICT of Bedrijfskunde. 2. Je hebt aantoonbare kennis van en ervaring met subsidieprocessen bij de Rijksoverheid. 3. Je hebt aantoonbare ervaring met het werken binnen de Rijksoverheid. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met het implementeren van IT vernieuwing. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met het geven van workshops en voorlichting. 6. Je hebt aantoonbare ervaring in het aansturen en begeleiden van IV-professionals. Functie wensen (gunningscriteria): Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag (en deels thuis) Startdatum: 06-09-2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 17-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatiespecialist Den Haag
Als mantelhouder zijn wij voor onze eindklant op zoek naar kandidaten die voldoen aan het volgende profiel. Opdrachtgever De afdeling Digitale Informatiehuishouding van Doc-Direkt faciliteert digitaal werken bij verschillende kerndepartementen en uitvoeringsorganisaties van het Rijk. Dit doet de afdeling aan de ene kant door bijvoorbeeld het ondersteunen van het gebruik van document management systemen en het leveren van adviesdiensten en projectleiding. Aan de andere kant wordt specialistische ondersteuning verleend voor specifieke vraagstukken zoals de automatisering van workflows, geautomatiseerde dataclassificatie maar ook toepassing van krachtige zoekmachines om informatie terug te vinden in omvangrijke bronnen (Zoek & Vind). Opdrachtomschrijving We zijn op zoek naar een breed onderlegde ”informatiespecialist” die de informatievraag goed kan doorgronden en in staat is deze via Zoek & Vind om te zetten in (combinaties van) relevante zoekvragen. Het gaat hierbij vooral om de syntax. Deze informatiespecialist is goed in staat om daarvoor met de juiste mensen te praten, gerichte vragen samen te stellen en het onderzoeksproces vast te leggen. Maar is ook in staat om bijvoorbeeld mee te denken over de inrichting van metadatafilters, van een informatieportaal en de inrichting van de benodigde workflow voor een klant of voor een specifieke gebruikersgroep. Functie eisen • HBO werk- en denkniveau • Kennis van (documentair) informatiebeheer en –dienstverlening en brede kennis van relevante kaders en regelgeving Functie wensen • Mate van ervaring met en kennis van (documentair) informatiebeheer en - dienstverlening en het gebruik van relevante ICT-middelen • Mate van kennis van relevante kaders en regelgeving (bijv. Woo, AVG, Aw, BIR, Toepassingsmodel metadata) Overige informatie: Locatie: Den Haag Uren per week: 24-36 Start: z.s.m. Eind: 10-10-2023 Recruiter voor deze rol: Sky Smolders, skyler.smolders@itaq.nl, 06-82067296
Change Coördinator I&A Westland
Voor de Gemeente Westland zijn wij op zoek naar een Change Coördinator I&A. Opdracht: Je coördineert de Backlog’s van alle wijzigingen die binnenkomen via de servicedesk van o.a. projectleiders of de interne en externe klanten. Je houdt overzicht en monitort alle wijzigingen in Topdesk en monitor het totale wijzigingsproces. Dat wil zeggen: je zorgt ervoor dat alles volgens de afgesproken procesbeschrijvingen, werkinstructies en kwaliteitsafspraken verloopt. Je onderhoudt hiervoor nauw contact met alle partijen inclusief onze externe partners en werkt de statussen in Topdesk bij. Je koppelt de (integrale)status naar alle procesverantwoordelijken terug en handelt proactief bij het voorkomen van escalaties en oplossen van issues. Je genereert voortgangsrapportages en verspreid die op verzoek of proactief. Je rapporteert aan de kwartiermaker van de RUN Verder voer je alle voorkomende administratieve werkzaamheden uit behorende bij het change proces. Je helpt het proces verder ontwikkelen aan de hand van korte evaluaties waar de organisatie van leert. Als vakbekwaam change/ wijziging coördinator, heb je ongetwijfeld ideeën hoe jij op deze manier kunt én wilt bijdragen aan een moderne informatievoorziening die de gemeente Westland optimaal ondersteunt. Omschrijving opdrachtgever: Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris. Cluster Bedrijfsuitvoering: De collega's die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een gevolgde hbo bachelor opleiding Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Change Coördinator binnen een overheidsorganisatie en/of ICT organisatie 2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met change processen op basis van ITIL BiSL en/of ASL 3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met TOPdesk 4. Aantoonbare werkervaring met samenwerken in ketenprocessen op het gebied van servicemanagement 5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het organiseren van multidisciplinair/agile werken in change processen (dit moet duidelijk blijken uit het cv) . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Westland Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 augustus 2022 in de ochtend. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ICT-coördinator Wijk Bij Duurstede
Voor de Gemeente Wijk bij Duurstede zijn wij op zoek naar een ICT-coördinator. Opdracht: De primaire verantwoordelijkheid van de ICT-coördinator ligt bij het regisseren van operationele issues door het plannen en verstrekken van (wijzigings)opdrachten met betrekking tot de reguliere ICT-dienstverlening en bewaken van de uitvoering en de basis dienstverleningsniveaus. De ICT-dienstverlening en het beheer van de ICT-infrastructuur is daarbij uitbesteed aan de RID-Utrecht. Als ICT-coördinator zorg je op operationeel niveau voor de verbinding tussen de eigen organisatie, de intergemeentelijke ICT-samenwerking en de aansturing van de ICT-dienstverleners en leveranciers. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, plannen en geven van opdrachten aan hen en het bewaken van de uitvoering. De focus ligt op het optimaal inzetten en benutten van de geleverde ICT-diensten en het controleren van de uitvoering ervan. Bij onduidelijkheden, vragen of escalaties met betrekking tot de geleverde diensten ben je het eerste aanspreekpunt van de gemeente. Je maakt deel uit van het team Informatievoorziening en -beheer. In dit team zijn ondergebracht de Informatieadviseur, Adviseur informatiebeheer, Informatiebeheerders, Informatiebeveiligings-functionaris, Privacy Officer, ICT-coördinator, functioneel beheer Zaaksysteem, Geo-systemen en DIV. Het team, bestaande uit 10 medewerkers, geeft invulling aan de werkzaamheden 1) advies & beleid, 2) instandhoudingsbeheer en 3) informatiebescherming. Als ICT-coördinator ben jij gericht op de instandhouding van de ICT-voorzieningen. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Wijk bij Duurstede is met bijna 24.000 inwoners een kleinere gemeente maar we zijn ‘groot genoeg om klein te blijven’. Dat betekent ook keuzes maken. We doen niet alles, maar kiezen vooral bewust voor wat we wél doen. En we doen het samen. Met elkaar, in teams, in projecten, met ons bestuur en met collega’s in de regio. We doen ons werk in het midden van en mét de Wijkse samenleving. Er wordt ruimte gecreëerd voor meer verantwoordelijkheid en eigen initiatief. We zijn een ambitieuze informele organisatie met 140 professionele en betrokken medewerkers die volop kansen biedt om jouw kwaliteiten en talenten te benutten en ontwikkelen. Functie eisen (knock-out criteria): Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met ICT-beheer Service Management ICT-support medewerker of als Procesmedewerker. Afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau Aantoonbare werkervaring op het gebied van ICT-beheer en -ondersteuning bij een gemeente Aantoonbare werkervaring met gebruikersondersteuning en wijzigingsbeheer. Functie wensen (gunningscriteria): Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met ICT-beheer Service Management ICT-support medewerker of als Procesmedewerker Afgeronde opleiding/cursus op het gebied van ICT-beheer of gebruikersondersteuning Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van incident- en problemmanagement Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het coördineren en verwerken van serviceverleningsverzoeken (ITIL Request Fulfillment) Afgeronde opleiding(en) op het gebied van ITIL en/of BiSL . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Wijk Bij Duurstede Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 3 maal 4 maanden Inzet: 32 - 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 (in de middag). - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Specialist data optimalisatie en data management Utrecht
Voor Ministerie van Financiën (Belastingdienst) zijn wij op zoek naar een Specialist data optimalisatie en data management. Omschrijving opdracht: De 5 specialisten data optimalisatie hebben diepe kennis van FSV en aanpalende systemen die een rol gespeeld hebben in de afhandeling van deze systemen vanuit de verschillende toezichtteams. De experts denken namens de programmadirecteur mee over procesontwerpen en structurering van FSV gerelateerde schade- en herstelanalyses. De experts hebben actuele kennis van tooling en software die het programmateam FSV kan ondersteunen en zijn in staat het MT hierover strategisch te adviseren. Daarbij ontwikkelen de experts (applicatieontwikkeling) een voorziening waarin bedrijfsregeles kunnen worden geïmplementeerd en de experts (database ontwikkelaars) zijn specialist in de inrichting van database omgevingen. Verder zijn experts (Dashboardontwikkeling) nodig die op basis van beschikbare data visuele inzichten kunnen genereren. Het programma Buitengewone Zaken Blauw (BZB) is opgezet om burgers die geregistreerd stonden in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) te informeren over deze registratie, de reden waarom zij daarin stonden, en óf en zo ja welke gevolgen deze registratie voor hen gehad heeft. Hiervoor is diepgaand dossieronderzoek nodig in meerdere systemen, databases en files van de Belastingdienst. Dit blijkt ook uit het feit dat een dossier van een burger binnen de Belastingdienst versnipperd is in >15 systemen. Tevens verzorgt BZB de afhandeling van de respons van burgers: ontvangen, kanaliseren, behandelen en beantwoorden. Deze respons bestaat onder andere uit formele AVG-inzageverzoeken en -meldingen. Hiervoor zijn de reeds bestaande AVG-processen opgeschaald en zijn daarnaast nieuwe processen en informatiestromen ingericht. Deze dienen verder geoptimaliseerd en geautomatiseerd te worden met behulp van (proces)data. Het programma BZB is nu ruim een jaar onderweg. In deze tijd zijn processen ontworpen die ertoe leiden dat ruwe brondata gekoppeld aan de FSV- registratie opgewerkt kan worden naar een compleet dossier van de in FSV-geregistreerde burger. De volgende stap die genomen moet worden is het implementeren van deze processen en het ontwikkelen van de ondersteuning hiervoor. Hiermee bereiden wij de tegemoetkomingsregeling voor de gedupeerden voor. Om deze stappen te kunnen zetten zijn wij met spoed op zoek naar een team van experts dat het programma BZB hierin kan versterken. Gezien de tijdsdruk die op bovenstaande uitvoering ligt is het noodzakelijk dat het team op elkaar is ingespeeld en gezamenlijk de materie begrijpt om snel tot inzichten te kunnen komen. Gezien de grote hoeveelheid werk (+200.000 dossiers) en de hoge kwaliteits- en privacy-normen die het programma hanteert, zijn wij op zoek naar een team van (zeer) ervaren specialisten op gebied van applicatieontwikkeling, dashboard ontwikkeling en database ontwikkeling. De IV- organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT- voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door en cultuur de IV- organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing- en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV- landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt. Omschrijving werkzaamheden: In algemene zin kunnen de werkzaamheden als volgt worden beschreven: - Inrichten en Ontwikkelen van een Database-voorziening waarop de verdere IV-voorzieningen binnen het programma ingericht worden; - Ontwikkelen van een IT-voorziening die de processen kan ondersteunen; - Opzetten, uitwerken en managen van herstelprocessen en daar aan verwante analyses; - Opstellen en implementeren bedrijfsregels aan de hand van geanalyseerde informatie; - Doorvertaling van inzichten uit data-analyse ten behoeve van oplossingen voor de programma’s BZB en HVB - Managen van continue verbetering en toepassen lessons learned binnen BZB; - Training van en overdracht aan overige (BZB) medewerkers voor doorontwikkeling, beheer en onderhoud; - Inrichten processen om datakwaliteit te verhogen en te waarborgen. - Hands-on ondersteuning binnen het programma. Gewenst profiel: - Professional Developer Scrum - PSD I of vergelijkbare opleiding. - SAFe - Leading SAFe. - Softwareontwerp - Java Software Designer; Microsoft Certified Solution Developer (etc.). - Methoden en technieken voor Agile ontwerp - RAD/LAD, RUP Programmeren - Java; C#; .Net; Visual Basic; SAP/ERP; Oracle; Groupware/Lotus Notes; Powerbuilder/Sybase; Cobol/Cics/DB2; Cool Gen, Ruby on Rails. - Testen - Tmap Next Foundation. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt academisch denk- en werkniveau. 2. Je hebt ruime aantoonbare ervaring met vergelijkbare complexe programma- en gegevensomgevingen is vereist. Politiek bestuurlijke sensitiviteitis een must. 3. Je hebt ervaring met applicatieontwikkeling (Python / SAS)- Ervaring met databaseontwikkeling (Teradata / SQL) 3. 4. Je hebt ervaring met dataverwerking en -modellering (ETL-ontwikkeling). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met methoden en technieken voor Agile ontwerp. 2. Je hebt ervaring met programmeren. 3. Je hebt ervaring met testen. 4. Je hebt ervaring met Belastingdienst systemen, programmatuur en data. 5. Je hebt ervaring bij vergelijkbare complexe dossiers en/of bij andere departementsonderdelen. 6. Je hebt ervaring met het ontwerpen en inrichten van ontwikkel-, test- en productieomgevingen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 12-09-2022 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 17-08-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Software Engineer Amersfoort
Voor KPN (Amersfoort) zijn wij op zoek naar een Software Engineer Gewenste Startdatum: 01-09-2022 Verwachte einddatum: 31-12-2022 Inzet: 40 uur per week Your job as a backend Java developer KPN has the ambition to build the best Telecommunication network in the Netherlands with top notch technology like 5G and Fiberglas for all our customers (business and consumers). To be able to do this we need a good engineering community (both internal and externally) that is also equipped with digital technology to service our customers with state of the art apps that give them the ability to realize and maintain our network and processes with zero touch automation. Within the current team(s) we are looking for reinforcement to take the digitalization of the way our engineers work to a higher level. The focus is currently on three key topics, migration from on-premises to AWS/Kubernetes, new business features and modernization of the applications. You are part of a DevOps team that works according to the Scrum methodology and participates as product developer. It is your responsibility to take the apps to the next level and innovate cutting edge new functionalities! Several DevOps teams within and outside KPN Technium work closely together to achieve this goal. For feature teams working on fiber rollout we are looking for a passionate backend developer that will help us make this vision possible. Responsibilities We are looking for is a person who is flexible, eager and loves a challenge to dive in the world of complexity and working on the top 1 priority of the KPN strategy. As a team member, you will be responsible with your DevOps team for designing and implementing product requirements. You will work closely with the product owner, other teams and business stakeholders. The team you will be working in, is part of a larger tribe where multiple teams build and maintain the KPN Network supporting systems within a mainly Java oriented platform. This is what you will be doing: • Develop and maintain new and existing functionalities (micro services) for engineers. • Work with team members on complex and innovative features • Play an active role in refining the feature to be released by the team • Ensure the quality of the developments by means of unit test and contribute to integration, automated testing etc. • Helps to develop and build the vision of KPN Network NL • Be part of a larger tribe family and learn from many experts. • As we are a DevOPS team you are also expected to participate in Stand By duty for handling incidents. • The team spends on average 60% of its time on backend development, 30% on cloud infrastructure and 10% on front end work. Individual members work on the topics that suit them best. Qualifications Have knowledge of most of the mentioned qualifications and the absolute willingness, motivation for applications and used technology: • Java 17 expert • Minimal 5 year experience as Java developer in an environment with critical applications requiring 99,9% uptime • Minimal 5 year experience with the Spring Framework for Java and have worked with versions 4 and 5, Spring Boot 1 and 2. • Good understanding of; o Cloud technology o Database technology, SQL o CI/CD • Knowledge of SOAP, REST and Kafka streams • Frontend knowledge of either AngularJS, Wicket or Flutter is a pre • AWS associate level Certification is a pre Behavioural & Leadership Competencies • Must be a team player. • Java is the way to develop. • Understands the SCRUM Values. • Pro-active and ‘can do’ mentality. Helps the team to further develop and improve, e.g. for DEVOPS processes • Great verbal and written communication skills (English (must) and Dutch pré ). • Pragmatic but does not lose sight of long term goals • Great analytical skills. • Energetic! Who are we? KPN TDO is the department where all our IT development and operations takes place. The ambition of TDO is to make KPN a highly simplified company which is ready to offer customers real effective IT solutions. We do this by innovating from a customer perspective, keeping things very simple and delivering them incremental (via Agile / SCRUM). We put a lot of energy into learning and sharing knowledge so that you are always up to date with the latest developments and able to apply them for our users. Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 18 augustus 2022 om 12 uur in ons bezit te zijn.
Business Architect Den Haag
Voor onze eindklant zijn we op zoek naar een: Business Architect Functieomschrijving Betreft inzet voor een van de horizontale thema's om de informatiepositie en -voorziening verder te verbeteren. Veel verander trajecten missen de helikopter view over de gehele organisatie en de werkzaamheden (vaak een keten) waar we voor aan de lat staan (de hoofdprocessen (business) en ondersteunende processen van de NVWA). Om een verandering zowel inhoudelijk als ICT gerelateerd goed geïmplementeerd te krijgen (geborgd in werkwijze/processen van de organisatie) is binnen Handhaven extra capaciteit nodig. Veel trajecten kunnen nu niet worden gestart omdat business analyse mist. Als business architect ben je verantwoordelijk voor het doorvertalen van de meerjarenvisie naar een bijpassende inrichting en organisatie van de informatievoorziening binnen de directie Handhaven van de NVWA. Hierbij maak je gebruik van (architectuur)kaders, doelstellingen en standaarden zoals die binnen het concern zijn vastgesteld. Je primaire aandachtsgebied daarin is het ontwerpen en beheren van logische procesen informatiemodellen op een of meer van de domeinen binnen de directie, o.a.: Toezicht, Opsporing, Laboratoria. Je analyseert en adresseert belangrijke ontwikkelingen op het gebied van processen, informatie en passende systemen en zet deze om naar bedrijfsspecifieke proposities. Daarnaast adviseert de business architect in de wijze waarop processen kunnen worden verbeterd en ondersteund met ICT-voorzieningen. Dit gebeurt uiteraard binnen de door de NVWA gestelde kaders waaraan je zelf ook een bijdrage kan leveren. De business architect levert hiermee een belangrijke bijdrage aan het effectief en efficiënt uitvoeren van de primaire taken van de NVWA. Functie Eisen • WO werk en denk niveau • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van proces- en informatiearchitectuur en door vertalen naaar startarchiecturen (3 jaar) • Kennis en ervaring met grote complexe organisaties, bij voorkeur binnen de rijksoverheid en/of semioverheid. (3 jaar) • Ervaring met het inzetten van architectuur expertise bij het opstellen van business cases, project start architecturen en referentiearchitecturen. (3 jaar) Functie Wensen • Kennis op het gebied van handhavings processen vergelijkbaar zoals bij de NVWA. Kennis en ervaring met Agile (scrum). • Je hebt ervaring met vergelijkbare werkzaamheden binnen overheidsorganisaties. Overige informatie Locatie Den Haag/thuis Start 01-09-2022, 36 uur per week Einddatum 31-08-2023, optie op verlenging Recruiter, Thimney Roos 06-83785756 recruiterTR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterTR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in detachering van ICT- en Interim Management professionals. Klanten noemen ons de Trusted Advisor, omdat wij hen echt adviseren en altijd positief verrassen. ItaQ is actief in het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisaties in algemeen management en/of ICT-management op hoog niveau (Directeur, Afdelingshoofd, DG, CIO, CTO, etc.) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project- en programmamanagers, business analisten, CISO’s, sr. ontwikkelaars, etc.). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen aanbieden aan het bedrijfsleven en de overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
IT Solution Architect Utrecht en remote
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een IT Solution Architect. Omschrijving opdracht: De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij de dienstverlening op alle vlakken wordt gedigitaliseerd. Daarom is het continu nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap en processen. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd via de set van samenhangende architectuurproducten: "Integrale (strategische) oplossingsrichting", "Start Architectuur" en "Solution Architectuur". Deze veranderingen en het beheren daarvan worden per Group uitgevoerd. Voor de Group Zorgeloze Ondernemer zoeken wij een ervaren IT Architect die ons kan helpen met onze missie zodat ondernemers moeiteloos hun zaken met de KVK kunnen regelen en zorgeloos kunnen ondernemen. Wij zijn op zoek naar twee Solution Architecten. Als IT Architect ben je verantwoordelijk voor het opstellen van solution architecturen, die betrekking hebben op functionaliteiten voor opgave verwerking voor het Handelsregister, UBO en LEI, export documenten en koppelvlakken met o.a. Notarissen. Dit doe je in nauwe samenwerking met PO's, development engineers, analisten en collega-architecten. Je bent in staat om vanuit de Start Architectuur de verdieping aan te leggen. Je hebt ruime ervaring in het opstellen van solution architecturen voor web based platformen, API management en zaakgericht werken. Je gebruikt daarbij de (IT) kaders om eisen aan de oplossing te stellen en deze te visualiseren in modellen. Je bent bekend met architectuurmethoden als GEA, TOGAF en DYA en de modelleertaal Archimate. Je houdt je actief op de hoogte van opkomende technologieën. Je hebt minimaal een opleiding HBO Informatica, met de nadruk op Architectuur en ervaring met het opstellen van solution architecturen om bij te dragen aan de kwaliteit en toekomstvastheid van onze IT-oplossingen. De omgeving waarin je terecht komt, richt zich op oplossingen voor Online-omgevingen waar de ondernemer zijn zaken kan regelen, en een back office omgeving waar web based applicaties gebruikt worden met veel koppelvlakken en integratievraagstukken. Architectuur zie jij als stuurinstrument voor het realiseren van doelstellingen van de KVK en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden. Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen en buiten IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding. 2. Je hebt een afgeronde opleiding is op het gebied van Informatica. 3. Je hebt aantoonbare kennis van werken met principes en denken in concepten (in plaats van concrete oplossingen). 4. Je hebt aantoonbare kennis van API management, online portaal, integratiepatronen, datastructuren, infrastructuur en beveiliging. 5. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de functie van IT (Solution) Architect. 6. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van solution-architecturen. 7. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met werken met referentie-architecturen zoals NORA. 8. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met werken met Bizzdesign/Archimate. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Togaf, Archimate. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met werken in een Java omgeving, front-end technologieën en patterns, casemanagement (zaakgericht), object oriented modelleren. 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Agile werken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht en remote Startdatum: 5-9-2022 Duur: t/m 5-9-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 19-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: tussen 25-08-2022 en 01-09-2022 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ops engineer Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Ops engineer. Omschrijving opdracht: Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse keten brede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen. Deze voorzieningen maken deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Regie Migratieketen (DRM) afdeling Ketenvoorzieningen. In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces.In dit kader wordt er voor de afdeling Ketenvoorzieningen de dienst Europaloket geïmplementeerd. De Politie omarmt deze doelstellingen door samen met de ketenpartijen in Nederland ervoor te zorgen dat de wijzigingen die nodig zijn in processen en systemen binnen de Politie tijdig zijn geïmplementeerd. Hiermee draagt de Politie bij aan de bestrijding van illegale migratie en onrechtmatige grenspassages en zorgt voor betere en snellere informatie-uitwisseling door de ketens heen. Van de OPs-er verwachten we iemand die werkt aan het bouwen, testen en door-ontwikkelen van infra en applicaties ten behoeve van de hierboven beschreven Europese keten. Doelstelling: Het in productie nemen en door ontwikkelen van het Europa Loket. Verdere details van deze applicaties zijn heimelijk en kunnen pas na gunning en een afgeronde screening gedeeld worden met de opdrachtnemer. Omschrijving verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen en testen tot monitoren van de applicatie Je bent verantwoordelijk voor de buildstraat en deployment van de applicatie Contacten: - De ketenpartners (extern) die zijn/worden aangesloten op de gemeenschappelijk voorziening. - Opdrachtgever (PO) binnen het ministerie. - Daarnaast contacten binnen de afdeling en andere afdelingen binnen het infra domein. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien.2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Linux (RHEL7/8).3. Je hebt aantoonbare werkervaring met installatie en configuratie van de Applicatieservers (JBoss) en van relationele databases (zoals PostgreSQL).4. Je hebt aantoonbare kennis van Ansible. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring in een Agile/Scrum Devops omgeving. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Ansible. 3. Je hebt aantoonbare kennis van/ervaring met netwerkconfiguraties 4. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van informatica. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met (geautomatiseerd) testen. 6. Je hebt aantoonbare werkervaring met communicatie via webservices (Soap en REST) en (eb)XML. 7. Je hebt aantoonbare werkervaring met de inrichting en het configuratie van CICD (Maven, Jenkins, Nexus, Git, Sonar). 8. Je hebt aantoonbare werkervaring met containers. 9. Je hebt aantoonbare werkervaring met ELK Stack. 10. Je hebt aantoonbare werkervaring met Python. 11. Je hebt aantoonbare werkervaring met Axway. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: OdijkStartdatum: 03-10-2022Duur: 02-10-2023Optie op verlenging: optioneelInzet: 36 uur per weekTarief: marktconformSluitingsdatum: 19-08-2022Sluitingstijd: 09:00Intakegesprek: zsm na de beoordeling - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Communicatiemedewerker Bouwen en Wonen Flevoland
Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Communicatiemedewerker Bouwen en Wonen. Opdracht: Voor de opgave Wonen speelt communicatie een belangrijke rol. Hiervoor is zowel ondersteuning in de uitvoering nodig, als ook advisering/uitvoering voor een symposium Landschap die in november plaats zal vinden. Wat ga je doen Als communicatiemedewerker/-adviseur ondersteun je de senior communicatieadviseur van de opgave Wonen op het gebied van uitvoering, en ben je verantwoordelijk voor advisering en uitvoering van communicatie voor landschap. Dit betekent dat je meedenkt en meedoet door teksten te schrijven, en fotografen, filmers, web- en trafficmedewerkers en zo nodig andere externe partijen brieft en aanstuurt tijdens het proces van ontwikkelen, plannen en organiseren. Op het gebied van landschap wordt inzet gevraagd bij de communicatie over en ten behoeve van het Symposium Landschap in november 2022. Omschrijving opdrachtgever: Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten vormen met de Commissaris van de Koning het bestuur van de provincie Flevoland. Het ambtelijke deel bestaat uit de directie en de beleids-, staf- en faciliterende afdelingen; in totaal een kleine 400 mensen. Ons werkveld? De samenleving! Wij ondersteunen de zes gemeenten, het bedrijfsleven en bijna 400.000 inwoners. Elke dag werken wij aan Flevoland, op het gebied van wonen, werken, recreëren en ondernemen. De provincie wil opgavegericht werken, een van de opgaven is de opgave Wonen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Bij de uitvoering van de opdracht worden geen IT-middelen ter beschikking gesteld. Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop telefoon en toebehoren2. Een afgeronde opleiding Communicatie op minimaal hbo bachelor niveau3. Uiterlijk 1 september 2022 beschikbaar voor 32 uur per week4. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met communicatie op het gebied van ruimtelijke ordening in de afgelopen 10 jaar 2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatiemedewerker/-adviseur bij een overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar 3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het briefen en aansturen van externe partijen voor communicatiemiddelen 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met voorbereiding incl. communicatie en organisatie van bijeenkomsten met externe partners 5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het schrijven van teksten voor het algemeen publiek. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Flevoland Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 3 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de provincie zijn gepland op donderdag 25 augustus 2022 om 09.00 uur, tussen 12:45 uur en 14:45 uur en om 16:15 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ops Engineer 32-36 u p/w Odijk
Referentienummer: 2022-05042 Omgeving: Odijk Startdatum: 03 oktober 2022 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 02 oktober 2023 Optie op verlenging: Ja, max. 12 maanden (1x 12 of 2x 6 maanden) Aantal uur per week: 32 - 36 Sluitingsdatum: maandag 22 augustus om 10.00 uur BlueTrail is op zoek naar een Ops Engineer voor 32 tot 36 uur per week. Politie Dienst ICT Dienstverlening Partners (D-ICT / DP) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en innoveren van diverse keten brede voorzieningen binnen de Strafrecht- en Vreemdelingenketen. Deze voorzieningen maken deel uit van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Directie Regie Migratieketen (DRM) afdeling Ketenvoorzieningen. In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces.In dit kader wordt er voor de afdeling Ketenvoorzieningen de dienst Europaloket geïmplementeerd. De Politie omarmt deze doelstellingen door samen met de ketenpartijen in Nederland ervoor te zorgen dat de wijzigingen die nodig zijn in processen en systemen binnen de Politie tijdig zijn geïmplementeerd. Hiermee draagt de Politie bij aan de bestrijding van illegale migratie en onrechtmatige grenspassages en zorgt voor betere en snellere informatie-uitwisseling door de ketens heen. Van de OPs-er verwachten we iemand die werkt aan het bouwen, testen en door-ontwikkelen van infra en applicaties ten behoeve van de hierboven beschreven Europese keten. Doelstelling Het in productie nemen en door ontwikkelen van het Europa Loket. Verdere details van deze applicaties zijn heimelijk en kunnen pas na gunning en een afgeronde screening gedeeld worden met de opdrachtnemer. Verantwoordelijkheden Je bent verantwoordelijk voor de applicatie en infrastructuur van ontwikkelen en testen tot monitoren van de applicatie Je bent verantwoordelijk voor de buildstraat en deployment van de applicatie. Contacten De ketenpartners (extern) die zijn/worden aangesloten op de gemeenschappelijk voorziening. Opdrachtgever (PO) binnen het ministerie. Daarnaast contacten binnen de afdeling en andere afdelingen binnen het infra domein. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Je hebt werkervaring met Linux (RHEL7/8). Je hebt werkervaring met installatie en configuratie van de Applicatieservers (JBoss) en van relationele databases (zoals PostgreSQL). Je hebt kennis van Ansible. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt werkervaring in een Agile/Scrum DevOps omgeving. Je hebt werkervaring met Ansible. Je hebt kennis van/ervaring met netwerkconfiguraties Je hebt ervaring met (geautomatiseerd) testen. Je hebt werkervaring met communicatie via webservices (Soap en REST) en (eb)XML. Je hebt werkervaring met de inrichting en het configuratie van CICD (Maven, Jenkins, Nexus, Git, Sonar). Je hebt werkervaring met containers. Je hebt werkervaring met ELK Stack. Je hebt werkervaring met Python. Je hebt werkervaring met Axway. Competenties: Samenwerken Probleemanalyse Initiatief Leervermogen Flexibel Accuratesse Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid Klantgerichtheid Selectieprocedure
Systeembeheerder Arnhem
Voor Tennet in Arnhem zijn wij op zoek naar een Systeembeheerder Storage - / Recovery - / Virtualisatie - en Serverruimtebeheer!Startdatum: Zo snel mogelijk Einddatum: Na startdatum minimaal 12 maanden met optie verlenging. Inzet: Fulltime Let op: de dik gedrukte sytemen/ervaring is belangrijk. Opdracht:TenneT is de eerste grensoverschrijdende elektriciteitstransporteur van Europa. Met 21.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoren we tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Onze focus is gericht op de ontwikkeling van een Noordwest-Europese energiemarkt, op de integratie van duurzame energie en onze safety performance. Safety is een belangrijke kernwaarde voor TenneT. We leggen de lat hoog, voor zowel medewerkers als onze contractors. Taking power further.Waar kom je te werken?ITF ondersteunt de optimale continuïteit van de bedrijfsprocessen bij TenneT; en wij handelen vanuit het perspectief van de business. Hoe? 'We passen onze kennis en expertise toe om succes van onze collega's te verzekeren', 'We streven naar de hoogste kwaliteit en efficiency' en 'We zijn 100% verantwoordelijk'. ITF is verdeeld in de afdelingen Generic IT Services, Strategic IT Services, Basic IT Services en een staf afdeling Information Management Office.Basic ITBinnen de afdeling Basic IT Services verzorgt het team Infrastructure Services het beleid, beheer en onderhoud van de IT-omgeving van TenneT en het aansturen van externe serviceproviders. De IT-omgeving bestaat uit fysieke en gevirtualiseerde servers, SAN-systemen, een back-upomgeving, de onderliggende netwerken, datacenters en bijbehorende beheer- en managementomgevingen. Een gedeelte van de diensten is bij externe serviceproviders belegd. Tevens wordt gewerkt aan een flexibele (hybride) cloudinfrastructuur. Dit biedt de agility en schaalbaarheid die nodig is voor de digitale strategie van TenneT vanuit een infrastructuur- en DevOps-perspectief.Het betreft een complexe omgeving waarin 24 uur beschikbaarheid van wezenlijk belang is.Wat doe je als IT Service Officer van Storage-/Recovery-/Virtualisatie- en Serverruimtebeheer binnen het team Infrastructure Services NL bij TenneT?Je werkt in een Agile team samen met collega's in 2-wekelijkse sprints. Binnen dit team werk je samen aan het verder professionaliseren en automatiseren van de werkzaamheden.De werkzaamheden bestaan uit zowel beheer- (ops) als ontwikkel- (dev) activiteiten.Beheerwerkzaamhedenmonitoren en bewaken van de beschikbaarheid en performance van de systemen;onderzoeken en oplossen van complexe storingen in de systemen;opstellen en onderhouden van documentatie en handleidingen;schrijven van wijzigingsvoorstellen en probleemrapporten naar aanleiding van storingen en voorgenomen wijzigingen;uitvoeren van en coördinerende taken op gebied van incident, problem- en configuratiemanagement;meedraaien in de storingsdiensten. Changewerkzaamhedeninstalleren en configureren van nieuwe systemen;ontmantelen en opruimen van verouderde systemen;opstellen van een visie, ontwerpen en documentatie. Wie ben jij? Je collega's omschrijven je als gedreven, communicatief vaardig, iemand die kennis van zaken en voldoende humor heeft. Je bent een nieuwsgierig persoon met een positieve instelling. Het spreekt voor zich dat je graag met mensen samenwerkt en dat je je daarin verantwoordelijk voelt voor het eindresultaat.Je beschikt over HBO werk- en denkniveau;Je beschikt over een rijbewijs en eigen vervoer;Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in het technisch beheren van vSphere (versie > 6.5) en shared storage in een complexe 24/7 IT-omgeving;Je beschikt over diepgaande technische kennis en een breed inzicht in het vakgebied van storage (Pure Storage is pré) en virtualisatie. Je bent daarbij bekend van de markttrends op deze onderwerpen en kunt vernieuwing en optimalisatie brengen voor de toekomst;Je hebt ervaring met de volgende VMware producten: Site Recovery Manager (SRM), vSAN, NSX-T. Ervaring met VMware automation (vRO) is een pré;Je bent bekend met netwerken;Je bent bekend met backup via CommVault;Je hebt ervaring met het netjes werken in serverruimtes;Je bent bekend met de Agile mindset en frameworks;Je bent bekend met ITIL processen;Je bruist van de energie, bent stressbestendig en daarnaast ook risicobewust;Je bent een uitstekende communicator, die grenzen aangeeft, gevraagd en ongevraagd feedback geeft en zich goed kan uitdrukken (zowel mondeling als schriftelijk) in de Nederlandse en Engelse taal;Je bent een professional die graag net dat stapje extra zet en altijd zorgt voor een passende oplossing waarin de klant zich herkent. Wat is verder goed om te weten?Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.Bij indiensttreding wordt ook een AIVD-B screening uitgevoerd.Voor de werkzaamheden in de serverruimtes moet je een BHV-training volgen.We werken hybride wat betekent dat je ongeveer 2 dagen op kantoor werkt en 3 dagen vanuit huis.Bereidheid voor het lopen van 24/7 storingsdienst.
Client Reporting Analyst Groningen
Voor Aegon in Groningen zoekt Harvey Nash: Junior Client reporting analystStart: 12 september 2022 Duur: 30 juni 2023 Inzet: 40 uur per week standplaats: GroningenAegon Investment Management (AIM) is een 100% dochter van Aegon Asset Management (AAM). Aegon Asset Management heeft wereldwijd circa EUR 380 miljard onder beheer. AIM biedt volledige dienstverlening op het gebied van vermogensbeheer- en advies. AIM hanteert onder andere een gestructureerd multi-manager beleggingsproces voor het vermogensbeheer. Dit houdt in dat externe vermogensbeheerders het vermogen beheren. Dit onderdeel is gevestigd in Groningen en in Groningen werken 85 medewerkers. De afdeling Client Reporting bestaat momenteel uit 12 personen met een divers aandachtsgebied en ervaring. Je rapporteert aan de manager van de afdeling en je werkt nauw samen met mensen van andere afdelingen zoals de managers van de beleggingsfondsen en het Client Services team. Functie Als junior van de afdeling Reporting ben je primair verantwoordelijk voor het inhoudelijke afhandelen van de dagelijkse, eenvoudigere werkzaamheden en het onder begeleiding werken aan de meer complexe vraagstukken en processen op het gebied van Reporting. De werkzaamheden kun je voor een gedeelte zelfstandig uitvoeren, daar waar begeleiding nodig is, kun je met een relatief beperkte uitleg vrij zelfstandig de werkzaamheden uitvoeren. De op te leveren werkzaamheden dienen kwalitatief van hoog niveau zijn en tijdig en efficiënt te worden uitgevoerd. Je bent inhoudelijk goed onderlegd, kent de hoofdlijnen van de werkzaamheden die binnen het aandachtsgebied worden uitgevoerd en kunt op basis daarvan keuzes maken of met hulp van collega’s tot besluiten komen. Je werkt in de overwegend bestaande structuur van meerdere complexe deelprocessen en modellen. Je kunt terugkerende uitzonderingen herkennen en verwerken. Je neemt actie en schakelt anderen in om deadlines te halen. Je bent in staat enkele uitzonderingssituaties op waarde te schatten en hier daadkrachtig mee om te gaan of de juiste ondersteuning hiervoor te regelen. Samen met andere collega’s ben je in staat om doelen te halen en om de wijzigingen op de processen te realiseren. Je standplaats is Groningen maar je zal af en toe reizen naar ons kantoor in Den Haag. Voorbeelden van werkzaamheden binnen het aandachtsgebied zijn: opstellen van diverse vermogens- en financiële rapportages, het opstellen van diverse jaarverslagen van de beleggingsfondsen, het opstellen van de beleggingsparagraaf voor het jaarverslag van klanten, het onderhouden van contact met diverse externe accountants en het beantwoorden van ad-hoc verzoeken van klanten en toezichthouders. Daarnaast voeren we diverse (financiële) analyses op administraties van fondsen en klanten. In zijn geheel draagt de afdeling reporting zorg voor juiste en volledige rapportages aan klanten, toezichthouders en interne afdelingen. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het bijhouden van de verschillende formats waarin deze rapportages opgesteld moeten worden en het functioneel beheer van de rapportagesystemen. Functie profiel Als Junior Reporting Analist werk je in een omgeving met scherpe deadlines en wordt er van je verwacht dat je in staat bent om de juiste prioriteiten te stellen, dan wel tijdig aan te geven dat ondersteuning noodzakelijk is. Je kijkt vooruit en bent daardoor in staat om, naast je reguliere werkzaamheden, te voldoen aan ad-hoc verzoeken. Je herkent en analyseert terugkomende problemen en bent in staat hiervoor oplossingen aan te dragen. Met collega’s zorg je ervoor dat wijzigingen als gevolg van voorgenomen vernieuwingen of externe veranderingen in de processen worden gerealiseerd. Ook stel je onder begeleiding, en soms op ad-hoc basis, complexere klant- en beleggingsfondsrapportages op en hebt daarbij alleen beperkte begeleiding nodig. Samen met andere collega’s ben je in staat de voorgenomen wijzigingen op de processen te realiseren. Je toont daadkracht bij het uitvoeren van je werkzaamheden bij de ondersteuning van de realisatie van verbeteringen. Je onderneemt actie, en schakelt anderen in om deadlines te halen. Tot slot neem je deel aan afdeling overstijgende projecten. Aanvullend heb je: • Een afgeronde HBO of WO opleiding Finance of Economie; • 1 tot 3 jaar relevante werkervaring in een vermogensbeheer omgeving of in financiële dienstverlening; • Je hebt bij voorkeur ervaring met boekhoud- en rapportagesystemen zoals Vermilion, webreportingsystemen en Business Intelligence tools; • Je beschikt over goede Excelvaardigheden; • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.
Product Owner BI GIS a.i. Rotterdam Blaak
Voor Stedin Groep zijn wij op zoek naar een Product Owner BI GIS a.i.. Omschrijving opdracht: Data speelt binnen Stedin een steeds belangrijkere rol. Zeker in combinatie met geografie. Het (agile) BI GIS team zorgt ervoor dat geografische data wordt ontsloten en visueel gemaakt op kaarten. De werkzaamheden vinden plaats middels het ArcGis Platform en FME Server. Stedin zoekt voor het BI GIS team een stevige Product Owner. Als Product Owner neem jij de verantwoordelijkheid van de product backlog van het team door het creëren van backlog items met duidelijke waarde voor Stedin. Hier neem je diverse stakeholders mee in de product roadmap en de voortgang van de levering van de (deel)producten. Je draagt een heldere product visie uit met als uitgangspunt het belang van Stedin en zijn klanten/stakeholders. Jij stuurt inhoudelijk het team aan waar nodig of neemt juist een stapje meer afstand waar mogelijk, motiveert het team met heldere doelstellingen. Je werkt hierbij nauw samen met de Scrum Master van het team. Samen met de Product Owners van de andere data-/ BI-teams werk je aan een integrale visie op data. Gewenst profiel: Jij bent een ondernemende ontdekker. Jij floreert in een dynamische omgeving. En houdt focus in een omgeving die weerbarstig kan zijn en zorgt voor een duidelijke richting naar het team. Je zoekt een plek om jouw ambities waar te maken waar pro-activiteit verwelkomd wordt. Jij spreekt mensen aan en durft je mening te uiten. Waarom? Zo blijven we allemaal scherp. En starten we iedere dag met een frisse blik. Je bent energiek en analytisch. En zorgt met jouw positieve instelling voor die extra stap. Stakeholdermanagement? Laat dat maar aan jou over. Je bent in staat de visie uit te dragen naar verschillende afdelingen, rollen en teams. Niet in de laatste plaats ook naar de business. Wat jou verder onze nieuwe Product Owner maakt? Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift, een aanbieding op deze aanvraag is hierbij een akkoordverklaring. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Product Owner in een technische/agile IT en data omgeving. 3. Je bent een gecertificeerd Product Owner. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een aantoonbare afgeronde WO/ HBO opleiding 2. Je hebt ervaring in analyse, documenteren en goede ervaring met het klein en hanteerbaar maken van requirements in EPIC’s en Features. 3. Je hebt ervaring in het werken in een agile omgeving. 4. Je hebt kennis van en ervaring met het ArcGIS platform. 5. Je hebt ervaring met het SAFe framework. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Blaak Startdatum: 1-10-2022 Duur: 31-3-2023 Optie op verlenging: Ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: op donderdag 25-8 - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Microsoft 365-Specialist Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Microsoft 365-Specialist. Omschrijving opdracht: De Gemeente Utrecht zoekt een technisch specialist voor de realisatie van een nieuw intranet in Microsoft 365 (SharePoint), inclusief de bouw van een PowerApp en het optimaliseren van de zoekmachine met maatwerk. Het nieuwe intranet moet op 1 maart 2023 live zijn. De specialist bouwt in nauwe samenwerking met het projectteam het intranet volgens de requirements (functional & non-functional) die er al liggen. De specialist draait mee in het Agile projectteam voor het nieuwe intranet, bestaande uit collega’s van de afdelingen DomstadIT en Communicatie. In het team zijn functioneel beheer, communicatie, content, architectuur en security vertegenwoordigd. Omschrijving werkzaamheden: - Bouwen en inrichten van het nieuwe intranet in SharePoint, inclusief PowerApp. - Detailleren van high-level requirements in concrete pagina-uitwerkingen: de wireframes vertalen naar een demo omgeving om pagina’s uit te werken in workshops met decentrale redacties. - In samenwerking met security en architectuur een ontwerp en analyse maken van impact van de functionaliteiten van het nieuwe intranet in Microsoft 365. - Realiseren van aangescherpte (security) requirements, inclusief functionaliteit en koppelingen met achterliggende systemen. - Inrichten rollen & rechten (governance) in samenwerking met de content redactie. - Waar nodig support voor de trainingen aan redacteuren voor het opvoeren van content en het beheren van rollen en rechten. - Support van contentredactie bij inrichten navigatiestructuur, het bouwen van pagina’s en contentmigratie. - Testen van systeem, connectivity, functionaliteit en gebruikersacceptatie. - Kennis overdragen aan functioneel beheerders. Gewenst profiel: We zoeken een collega die soepel mee kan draaien in het team en de Agile werkwijze omarmt. Je speelt flexibel in op veranderingen en bent enthousiast en daadkrachtig. Onze belangrijkste verwachtingen waarop we je sollicitatie(gesprek) toetsen zijn: - Hbo werk- en denkniveau. - Aantoonbare functionele- en technische ervaring in het ontwikkelen, implementeren en beheren van Microsoft 365, met name SharePoint, Teams en OneDrive. - Minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. - Aantoonbare ervaring met PowerApps, PowerShell configuratie en Power Automate. - Kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels Verder vinden wij het belangrijk dat: - Je initiatiefrijk bent en een proactieve houding hebt. - Je kunt focussen op te behalen resultaten, ook in projectverband. - Je goed kunt samenwerken en een constructieve bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 2. Kandidaat en technische functionaliteit in het ontwikkelen, met technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring van Microsoft 365 en een technische ervaring. 3. Je hebt minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent fulltime (36 uur) beschikbaar. 2. Je bent beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. 3. Je hebt kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. 4. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden in Nederlands en Engels. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 1 sept, of na ontvangst van geldige VOG Duur: minimaal zes maanden, na startdatum Optie op verlenging: onbekend Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-8-2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 1-9-2022 van 10.30 – 11.00 uur en van 12.00 – 12.30 uur - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrummaster Den Haag
Referentienummer: 2022-05033 Omgeving: Den Haag Startdatum: 19-09-2022 Einddatum: 31-08-2023 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: dinsdag 16 augustus om 10.00 uur BlueTrail is op zoek naar een Scrummaster voor 36 uur per week. De Scrummaster faciliteert het zelforganiserende, multidisciplinaire scrum team opdat het de doelstellingen behaalt en producten van hoge waarde creëert. Dit doet hij als onderdeel van het ontwikkelteam. De scrum master brengt teamleden de theorie, praktijk en regels van scrum bij en helpt deze te implementeren en te ondersteunen. Bovendien identificeert en elimineert hij belemmeringen (of laat dit doen) en helpt hij de interacties tussen het scrum team en de stakeholders daarbuiten te managen. De Scrummaster begrijpt het voortbrengingsproces (ontwerpen, bouwen, testen, beheren) en de automatisering ervan (development pipeline) zodat hij gesprekspartner is voor het team. Taken en Verantwoordelijkheden: De Scrum Master dient de Product Owner op een aantal manieren, waaronder: Het vinden van technieken voor een effectief Backlog management; Het Scrum Team de noodzaak laten inzien om duidelijke en beknopte Backlog items te maken; Inzicht verkrijgen in de product planning in een empirische omgeving; Ervoor zorgdragen dat de Product Owner weet hoe de Backlog te ordenen zodat de maximale waarde verkregen kan worden; Inzicht verkrijgen in en het beoefenen van agility; Het faciliteren van Scrum gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig. De Scrum Master dient het Ontwikkelteam op een aantal manieren, waaronder: Coachen van het Ontwikkelteam op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken; Het Ontwikkelteam helpen bij het maken van producten van hoge waarde; Het Ontwikkelteam helpen bij het meten en verbeteren van hun proces; Het (laten) elimineren van belemmeringen, zodat het ontwikkelteam gefocust kan blijven op de doelstellingen; Het faciliteren van Scrum en SAFe gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig; Het coachen van het Ontwikkelteam in organisatorische omgevingen waarbinnen Scrum nog niet volledig is opgenomen en begrepen. De Scrum Master dient de organisatie op een aantal manieren, waaronder: Het leiden en coachen van de organisatie in haar Scrum adoptie; Plannen van Scrum implementaties in de organisatie; Helpen van medewerkers en belanghebbenden bij het begrijpen en doorleven van Scrum en empirische productontwikkeling; Start het proces van veranderingen die de productiviteit van het Scrum Team verhogen; Met andere Scrum Masters en de Release Train engineer samenwerken om de effectiviteit van de toepassing van Scrum binnen de release train en in de organisatie te verhogen. Om de rol van Scrum Master uit te kunnen voeren moet men dienend leiderschap betrachten. Dat kan een noodzakelijke verschuiving van mindset betekenen vanuit een bijvoorbeeld traditionele projectleider of teamleider rol. Een directieve manier van leidinggeven is hier niet op zijn plaats. Overigens kan de Scrum Master rol door elke functie worden uitgeoefend. Voorkeur is wellicht juist geen voormalig team of projectleider. Achtergrond opdracht De volgende mindset is noodzakelijk: Het stimuleren van teams tot samenwerking; Denken in doelen; Het meten en sturen op de overall productiviteit, doorstroom (flow, feature cycle time) en de opgeleverde business waarde; De teams vragen om antwoorden; Stimuleren van zelf organisatie; Het eerst anderen aanzetten tot oplossen van problemen. Logius is sinds 1 januari 2019 gestart met Safe Agile. Om deze Safe-transformatie te ondersteunen worden Scrummasters gezocht om hier invulling aan te geven. Organisatorische context en cultuur Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden. KNOCK-OUT: Je hebt de opleiding PSM 1 gevolgd of een vergelijkbare opleiding. Je bent Professional Scrum Master (PSM) óf Certified Scrum Master (CSM). Je hebt minimaal HBO- werk en denkniveau. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in dergelijke functie als scrummaster op verschillende soorten teams. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bezit het certificaat Leading SAFe (SA). Je bent in het bezit van functie-gerelateerde (SAFe-Agile) certificeringen of bent bereid deze op korte termijn te behalen. Competenties: Generieke agile competenties Aansturen groep (agile proces) Motiveren Contactgerichtheid Flexibiliteit Inlevingsvermogen
Microsoft 365 Specialist Utrecht
Referentienummer: 2022-05035 Omgeving: Utrecht Startdatum: 1 september 2022 Einddatum: 6 maanden Optie op verlenging: nog niet bekend Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 1 september 2022 van 10.30 tot 11.00 uur en van 12.00 tot 12.30 uur. Sluitingsdatum: vrijdag 26 augustus 2022 om 08.45 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Microsoft 365 Specialist voor 36 uur per week. De Gemeente Utrecht zoekt een technisch specialist voor de realisatie van een nieuw intranet in Microsoft 365 (SharePoint), inclusief de bouw van een PowerApp en het optimaliseren van de zoekmachine met maatwerk. Het nieuwe intranet moet op 1 maart 2023 live zijn. De specialist bouwt in nauwe samenwerking met het projectteam het intranet volgens de requirements (functional & non-functional) die er al liggen. Dit is het werk Bouwen en inrichten van het nieuwe intranet in SharePoint, inclusief PowerApp. Detailleren van high-level requirements in concrete pagina-uitwerkingen: de wireframes vertalen naar een demo omgeving om pagina’s uit te werken in workshops met decentrale redacties. In samenwerking met security en architectuur een ontwerp en analyse maken van impact van de functionaliteiten van het nieuwe intranet in Microsoft 365. Realiseren van aangescherpte (security) requirements, inclusief functionaliteit en koppelingen met achterliggende systemen. Inrichten rollen & rechten (governance) in samenwerking met de content redactie. Waar nodig support voor de trainingen aan redacteuren voor het opvoeren van content en het beheren van rollen en rechten. Support van contentredactie bij inrichten navigatiestructuur, het bouwen van pagina’s en contentmigratie. Testen van systeem, connectivity, functionaliteit en gebruikersacceptatie. Kennis overdragen aan functioneel beheerders. Plek in de organisatie De specialist draait mee in het Agile projectteam voor het nieuwe intranet, bestaande uit collega’s van de afdelingen DomstadIT en Communicatie. In het team zijn functioneel beheer, communicatie, content, architectuur en security vertegenwoordigd. KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk- en denkniveau. Je hebt functionele- en technische ervaring in het ontwikkelen, implementeren en beheren van Microsoft 365, met name SharePoint, Teams en OneDrive. Je hebt minimaal 3 jaar praktische ervaring en certificeringen op het gebied van Microsoft 365. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van de functionaliteit en toepassing van ICT-infrastructuur en ICT-architectuur, BISL en ITIL. Je bezit goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden in Nederlands en Engels. Competenties: Je initiatiefrijk bent en een proactieve houding hebt. Je kunt focussen op te behalen resultaten, ook in projectverband. Je goed kunt samenwerken en een constructieve bijdrage levert aan het gezamenlijk resultaat.
Projectleider Aanbesteding Belastingsysteem Gooise Meren
Voor de Gemeente Gooise Meren zijn wij op zoek naar een Projectleider aanbesteding belastingsysteem. Opdracht: Het contract van de belastingapplicatie GouwBelastingen van leverancier Gouw IT, wordt uiterlijk per 31-12-2023 beëindigd. Gemeente Gooise Meren start een Europese aanbesteding voor de verwerving en implementatie van een nieuw belastingsysteem. Na een inventarisatie van onze inkoopbehoefte worden op basis van bestaand beleid en onze organisatiewensen op het gebied van de belastingprocessen, functionele en technische specificaties uitgewerkt tot een programma van eisen en wensen (fase 1).Vervolgens wordt het Europese aanbestedingstraject doorlopen (fase 2). Kerntaken: Aansturing projectorganisatie Opstellen projectdocumentatie (waaronder PvA en inkoopstrategie, i.o.m. interne stakeholders) Ophalen en vastleggen inkoopbehoefte, resulterend in PvE en aanbestedingsleidraad Adviseren aan opdrachtgever Het sturen op planning, volledigheid en samenhang van voorbereiding tot en met definitieve gunning Begeleiding namens gemeente Gooise Meren van de implementatie, aansturing leverancier. Afdeling FIA De afdeling Facilitaire Zaken, Informatievoorziening & Automatisering (FIA) bestaat uit ongeveer 50 collega’s. Jouw thuisteam is Informatievoorziening & Automatisering (I&A) en telt 25 collega’s. Het team I&A bestaat uit systeembeheerders, functioneel beheerders, de gegevensbeveiligers, functionaris gegevensbescherming, privacy officer, informatiespecialisten en de informatiemanager. Je werkt binnen FIA met deskundige collega’s, die vanzelfsprekend over de grenzen van hun eigen werk heen kijken. Doel is om maatschappelijke én technologische ontwikkelingen goed te volgen en deze toe te passen binnen de context van Gooise Meren. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat naar onze inwoners en de organisatie. Dit betekent dat jij je collega’s goed weet te vinden en nauw samenwerkt. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 59.000 inwoners en 400 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau2. Beschikbaar per 5 september 2022 voor 16 uren per week3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider binnen een gemeentelijke organisatie Functie wensen (gunningscriteria): 1. Aantoonbare kennis van en werkervaring met gemeentelijke belastingprocessen -systemen en pakketselectietrajecten 2. Er vindt een selectiegesprek plaats in de tweede beoordelingsfase 3. Aantoonbare werkervaring met minimaal 2 Europese aanbestedingstrajecten binnen het perceel software in de afgelopen 4 jaar . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Gooise Meren Startdatum: 5 september 2022 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 5 maal 2 maanden Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn (fysiek te Bussum) gepland op woensdag 31 augustus 2022 tussen 13.00 uur en 15.30 uur. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ervaren HR Adviseur Pijnacker-Nootdorp
Voor de Gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn wij op zoek naar een Ervaren HR Adviseur. Opdracht: Als HR-adviseur ben je het eerste aanspreekpunt voor het afdelingsmanagement op het gebied van Personeel en Organisatie. Daarnaast implementeer je managementinstrumenten bij de aan jou toegewezen afdelingen voor de uitvoering van het HR-beleid en begeleid je het management bij het toepassen ervan. Ook neem je deel aan projecten en regionale werkgroepen op het gebied van het ontwikkelen van uitvoeringsbeleid, instrumenten, rechtspositie of procedures. Hierbij werk je samen met de andere interne adviseurs van de afdelingen Bedrijfsvoering en Interne Dienstverlening vanuit een integrale klantbenadering. Deze opdracht betreft voornamelijk het leveren van continuïteit in de advisering van een aantal afdelingen op HR gebied en waar nodig ondersteun je bij projectmatige werkzaamheden. Gemiddeld wordt het aantal uur per week ingeschat op 24 uur. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Pijnacker-Nootdorp is een groeigemeente, de komende jaren neemt het inwoneraantal toe van 55.000 naar 65.000. We werken de komende jaren aan grote projecten op het gebied van woningbouw, bedrijventerreinen, infrastructuur, voorzieningen, natuur en recreatie. Het ondernemersklimaat wordt gekenmerkt door innovatieve ondernemers die vooruitlopen op het gebied van warmtetransitie en duurzaamheid. Wonen in Pijnacker-Nootdorp is aantrekkelijk vanwege de goede voorzieningen en de prettige ligging in het groen met uitstekende verbindingen naar Den Haag en Rotterdam. De ambtelijke organisatie bestaat uit circa 400 medewerkers. De organisatiecultuur kenmerkt zich door een informeel karakter, vertrouwen en veel ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich gewaardeerd en zijn trots op de organisatie waarvoor zij werken. De afdeling Bedrijfsvoering zorgt ervoor dat het bestuur, management en medewerkers van gemeentelijke organisatie goed worden ondersteund en geadviseerd op het gebied van Financiën, Control, Inkoop, Juridische Zaken en Personeel & Organisatie. De vacature voor HR adviseur valt onder het team P&O van de afdeling Bedrijfsvoering. Het team P&O bestaat uit 10 personen en is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van HRM beleid en adviseert het management hierover, neemt deel aan of is trekker van verandertrajecten binnen de organisatie en voert de personeels- en salarisadministratie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi) 2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad 3. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding 4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als HR Adviseur Functie wensen (gunningscriteria): 1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als senior HR adviseur 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als HR adviseur bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar 3. Aantoonbare kennis van en werkervaring met de functiewaarderingssystematiek HR21 en gecertificeerd vakbekwaam toepasser (dit moet duidelijk blijken uit het cv) 4. Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase . Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Pijnacker-Nootdorp Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden Inzet: 20 - 30 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 18 augustus 2022 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 augustus 2022 in de ochtend. - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B.- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.