Nieuwste ICT-projecten

Informatie Analist / Klant Controller Rotterdam
Voor onze directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar eenInformatie Analist / Klant Controller Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 4 maanden met optie tot verlengingInzet: 36 uur per week Jij gaat uitvoering geven aan de functie van FP&A Controller binnen het team Analyse & Control ten behoeve van Corporate Sales en Customer Operations, beiden bedrijfsonderdelen van de organisatie. Je werkt intensief samen met de Business Navigator (Controller) van de bedrijfsonderdelen van de organisatie. Samen analyseer je de probleemstellingen en lever je inzichten die richting geven aan de besluitvorming. Je coördineert de vraagstukken naar de B2B business en de finance afdelingen Accounting, Projectadministratie, Management Information en de collega’s binnen A&C en heb je de regierol in de implementatie van het (integrale) plan van aanpak.Samen met de collega’s van Analyse & Control lever je hoogwaardig financial control en -analyse werk aan het Business Navigator team. Denk hierbij aan integrale/strategische sturing, zowel op financiële als niet-financiële indicatoren en aan de doorvertaling van de formele P&C-cyclus met alle benodigde rapportages, toelichtingen en analyses. Wat zien wij terug in jouw profiel:Je hebt goede kennis van Reporting & Analyse.Je bent van nature klantgericht, met een sterke focus op standaardisatie en eenvoud.Je volgt de market-trends binnen je werkgebied op de voet.Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een soortgelijke opdracht.Je hebt academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde WO opleiding met (financieel) economische achtergrond.
Siebel Configurators (5-10 fte) Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25031 Omgeving: Den Haag Startdatum: april, mei en juni 2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja, 5x 6 maanden Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 1 april om 16.00 uur of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar meerdere Siebel Configurators. Opdracht/functie omschrijving: Ondersteunen van collega’s bij complexe vragen. Reviews doen en verbeteringen adviseren van oplossingen. Applicaties bouwen en integreren in een totaaloplossing. Bouwen van complexe vraagstukken in Siebel. Functie eisen Je hebt een afgeronde HBO opleiding en/of HBO werk- en denkniveau. Je spreekt vloeiend Nederlandse en erg goede beheersing van Engels (beide mondeling en schriftelijk). Je hebt kennis van Agile/Scrum. Je hebt kennis van Siebel CRM. Je hebt kennis van PL/SQL, JAVA. Je hebt kennis van VBC/EBC, Workflow, Business Services. Je hebt kennis van eScript, Javascript. Je hebt kennis van EAI, EIM, webservices, SOAP, XML, datamapping. Je hebt kennis van TBUI, OpenUI. Je hebt kennis van SoapUI, PowerShell. Je hebt kennis van UML, XML, use cases, Visio. Je hebt kennis van en ervaring met SIG (score) en SOA suite. Je hebt minimaal 5 jaar Siebel ervaring. Bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring bij de overheid met Case Management. In staat om eigen tooling te ontwikkelen om de kwaliteit van de code te waarborgen. Onderdelen worden zo gebouwd dat ze herbruikbaar zijn. Er is kennis van de laatste technieken op het gebied van Siebel. Je kan gebruikerswensen omzetten in oplossingen. Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Sterk analytisch Communicatief vaardig
IT Risk Manager (QR6519) Utrecht
Functie: IT Risk Manager (QR6519) Start: 15-4-2019, 36 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Utrecht Omschrijving: For our client in Utrecht we are looking for a IT Risk Manager. The position: In this job your scope is on IT Risk Management. You will establish IT Risk Management in the Systems or Infrastructure departments as part of the Self Organising Risk team that consists of a.o. Security and Business Continuity Risk Specialists. Besides that you will be part of IT Risk Theme teams that improve and professionalize the IT Risk Management practices and tools. In addition you analyse, report, explain on IT Risk levels in and outside the risk threshold. You will lead IT Risk Management, Risk governance and the implementation for specific departments. The IT Risk Manager advices on the set up of the IT Risk Management practices and framework. As IT Risk Manager you will report to the Team Manager IT Risk Management. Department: IT Risk Management & Compliance is responsible for IT Risk management within the COO-domain and is part of Risk, Reporting & Security. IT Risk Management & Compliance is decentral organised in self-organising Risk teams within the IT Systems and IT Infra departments and the Service Center Internal Control. These Risk teams consist of Risk specialist from IT Risk M&C, IT Security, Business Continuity and IAM department within RRS. The SC Internal Control performs and reports upon the internal controls on the IT processes and IT assets of the IT Systems and IT Infrastructure. IT Risk Management is of growing importance since the IT departments needs to be in control over the IT Risk and have the obligation to demonstrate that the IT processes and IT assets comply with the international rules and regulations. IT Risk Management is developing and implementing practices to uniformly perform and report on the integrated risk profiles and control status. Within COO-domain, IT Risk Management and Compliance is part of the department Reporting, Risk & Security (RRS). Besides IT Risk Management and Compliance, RRS consists of Global Security Office, Program Office, Reporting Services, Facilities and Communication and Global BCM. IT Risk Management translates requirements to pragmatic policies, procedures and measures. Next to that they advice IT Management and other internal stakeholders concerning managing and mitigating IT Risks. Profile: - Master education level - Native Dutch and fluent in English, both verbally and in writing - 3-5 years’ experience IT Risk and Quality Management, performing and organising IT Risk assessments - Sound knowledge of IT Controls incl ITGCs SOx control testing - Ability to translate local and global regulations (a.o. ECB, DNB, MAS, FSA) in adequate IT Risk Management measures and reports - Knowledge and expertise in IT and IT Risk frameworks: COBIT, Risk IT, CMMi, ITIL, ASL - Providing guidance to management for the implementation of quality requirements and functioning as a sparring partner and proactively giving advice - Vision on effective implementation and expansion of IT Risk Management Competencies: Besides the core competencies of Customer focus and Collaboration, the following competencies are required for this position: - Communication - Initiative - Empowerment Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Projectmanagement Ondersteuner Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Projectmanagement Ondersteuner. Omschrijving opdracht: De LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) is een landelijk opererende entiteit binnen de politie met focus op de multidisciplinaire meldkamers in Nederland. De politie krijgt bij wet per 2020 een belangrijke taak in kader van bedrijfsvoering voor de meldkamers. Het is aan de LMS om dit vorm te geven en in te regelen samen met Politie, Brandweer, Ambulance en Koninklijke Marchaussee. De LMS is gesitueerd in Driebergen maar kent gezien zijn opdracht een landelijk karakter. Veel veranderingen worden op een projectmatige manier gerealiseerd. Voor één van deze opdrachten is de LMS op zoek naar projectmanagement ondersteuner. Doelstelling: Op dit moment wordt een “As is “situatie van de meldkamers samengesteld. Dit wordt op een projectmatige manier ingevuld. Voor dit project zoekt het LMS een projectondersteuner die de projectadministratie vorm en inhoud geeft. Omschrijving verantwoordelijkheden: Het zorgdragen van een goede kwalitatieve projectadministratie. Omschrijving taken: - Het zorgdragen voor het opzetten van de projectadministratie waaronder projectfinanciën, configuratie en kwaliteitsmanagement, en bewaakt deze. - Het bewaken van de richtlijnen van issuemanagement voor de projecten. - Het inbedden van het risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van de risico’s conform vastgestelde criteria. - Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van de projectplanningen en het bewaken hiervan. - Het signaleren van afwijkingen en het opstellen van afwijkingsrapportages. - Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan. - Het centrale communicatie aanspreekpunt, onderhoud van de intranetsite van het project - Het geven van methodische ondersteuning voor PRINCE2 en Agile aan projectmanagers en draagt zorg voor de bewaking van de richtlijnen voor kwaliteitsmanagement van het project. - Het verzamelen van voortgangsoverzichten en signaleert, analyseert en rapporteert afwijkingen en bereidt stuurgroepvergaderingen voor, maakt de verslagen en zorgt voor monitoring en opvolging actiepunten. - Het begeleiden van het inkoopproces. Contacten: Het onderhouden van interne en externe contacten. De interne contacten zijn alle medewerkers van de LMS. Gezien het landelijk karakter van het project ook het onderhouden van externe contacten. Dit zijn functionarissen van de OOV (OPenbare Orde en Veiligheid) disciplines en de vakspecialisten. Inzet in de lijn of project: inzet zal plaatsvinden binnen een project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 27-05-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 4 jaar ervaring als projectondersteuner van ICT projecten in een grote organisatie (>1000 medewerkers). - Je hebt minimaal een afgeronde erkende 4-jarige MBO opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 2 jaar recente ervaring als projectondersteuner met projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages: 1. Projectadministratie:>2 jaar ervaring met het opzetten van een projectadministratie. 2. Projectadministratie: >2 jaar ervaring met het bewaken van een projectadministratie. 3. Projectfinanciën: >2 jaar ervaring met het opzetten van een financiële projectadministratie. 4. Projectrapportages: >2 jaar ervaring met het samenstellen van periodieke projectrapportages. 5. Projectrapportages: >2 jaar ervaring met het bewaken van periodieke projectrapportages. - Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met projectmanagementsoftware. - Je hebt minimaal een jaar ervaring met Agile/Scrum. - Je hebt een behaalde IPMA-PMO en/of IPMA-D certificering. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 27-05-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programma Manager Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Programma Manager. Omschrijving opdracht: De LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) is een landelijk opererende entiteit binnen de politie met focus op de multidisciplinaire meldkamers in Nederland. De politie krijgt bij wet per 2020 een belangrijke taak in kader van bedrijfsvoering voor de meldkamers. Het is aan de LMS om dit vorm te geven en in te regelen samen met Politie, Brandweer, Ambulance en Koninklijke Marchaussee. De LMS is gesitueerd in Driebergen maar kent gezien zijn opdracht een landelijk karakter. Veel veranderingen worden op een projectmatige manier gerealiseerd. Voor één van deze opdrachten is de LMS op zoek naar een programma manager. Doelstelling: Op dit moment wordt een “As is “situatie van de meldkamers samengesteld. Dit wordt op een projectmatige manier ingevuld. Voor dit Programma zoekt het LMS een programmamanager die het programma op een professionele manier vorm en inhoud geeft. Omschrijving verantwoordelijkheden: De Programma manager is binnen het korps Nationale Politie aangesteld om veranderdoelen van de korpsleiding (vertegenwoordigd door de Aandachtsgebiedhouder) te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie. De politie is een informatie verwerkend bedrijf, de informatievoorziening is daarmee een belangrijke component binnen het realiseren van veranderdoelen. Omschrijving taken: - Speelt een cruciale rol om de strategische programma’s binnen de nationale politie tot een succesvol resultaat te brengen. - Sturen op de kwaliteit binnen het programma. - Het mede vormgeven van de ontwikkeling van de LMS en het zorgen voor de professionalisering en borging binnen de organisatie. - Is een volwaardig gesprekspartner voor de leiding van het korps op basis van senioriteit en vakbekwaamheid en bent daarnaast een bezielend leider. - Ondersteunen en coachen van medewerkers van de LMS in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. - Het organiseren van de strategische samenwerking binnen de totale politieketen. - Het leiden van strategische programma’s en draagt zorg voor de realisatie van de relevante managementproducten. - Oplossen van vraagstukken en het leveen van producten en diensten door onderzoek te doen en methoden en technieken te ontwikkelen. Leidinggevende taken: Leidinggeven aan een programmateam. Contacten: - Interne en externe contacten op strategisch niveau: - Interne contacten zijn alle medewerkers van de LMS. - Externe contacten zijn functionarissen op strategisch niveau van de OOV disciplines en vakspecialisten. Inzet in de lijn of project: Inzet op een project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 27-05-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als programmamanager in een grote organisatie (>1000 medewerkers). - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met veranderprocessen en informatievoorziening in een politiek bestuurlijke omgeving. - Je hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring met het coachen van hoog opgeleide professionals binnen het vakgebied programma en projectmanagement. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal een jaar ervaring met het effectief organiseren van complexe processen in ketenverband en het op een innovatieve wijze realiseren van veranderingen die nodig zijn om de organisatie qua werkwijze aan te passen: 1. Budget: >5 Miljoen Euro. 2. Ketenpartners: Minimaal 3 ketenpartners. 3. Aansturing medewerkers: Aantal direct aangestuurde medewerkers > 7. 4. Realisatie veranderingen: doel behaald (op innovatieve wijze). 5. Complexiteit project: >2 processen en werkwijzen tegelijkertijd, schaalgrootte (minimaal 2500 gebruikers), stakeholders intern en extern. - Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal twee jaar ervaring met het schrijven van adviezen en het nemen van besluiten op directieniveau. - Je beschikt over een certificaat IPMA-B en/of MSP. - Je hebt minimaal een afgeronde WO-opleiding. Competenties: - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. - Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf. - Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 27-05-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Intelligence Consultant Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Business Intelligence Consultant. Omschrijving opdracht: De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst heeft de ambitie om verder door te groeien met bestaande en nieuwe dienstverlening. De Justitiële Informatiedienst is in 2006 gestart en is op dit moment gevestigd in Almelo, Leeuwarden, Den Haag en Zutphen. Omschrijving afdeling: De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst heeft de ambitie om verder door te groeien met bestaande en nieuwe dienstverlening. De Justitiële Informatiedienst is in 2006 gestart en is op dit moment gevestigd in Almelo, Leeuwarden, Den Haag en Zutphen. Omschrijving werkzaamheden: Als eerste onderzoek je de behoefte van het management (directie en afdelingsmanagement) van de Justitiële Informatiedienst. Dat die behoefte er is wordt onderstreept door het feit dat als jaarplanresultaat voor 2019 is opgenomen: ‘ondersteuning resultaatgerichte sturing: de eerste stappen (opzet, bestaan) zijn gezet naar (integrale, digitale) stuurinformatie voor het management’. Naast de behoefte van het management van de Justitiële Informatiedienst lever je je bijdrage aan de behoefte van de opdrachtgevers van de Justitiële Informatiedienst: het scherp krijgen van de strategische doelen, de stuurinformatie daarop te ontwerpen om zo de doelen vast te houden en te bereiken. Je neemt kennis van de verschillende informatiebronnen waarin op dit moment binnen de Justitiële Informatiedienst gegevens worden vastgelegd. Je duikt in de data, legt verbanden en brengt databases bij elkaar. Met jouw materie-, functionele en technische kennis vertaal je de relevante informatie in praktische rapportages. Je inzichten en BI-oplossingen implementeer je direct in de rapportages. Je werkt nauw samen met de collega’s van het cluster Financiën en de controller. De daar gegenereerde financiële managementinformatie is een van de pijlers waarop jij verder bouwt aan gerichte stuurinformatie. Een andere voor jou belangrijke ontwikkeling is de invoering van het kostprijsmodel in 2019. Jouw komst, ook al is het voor tijdelijk, moet de Justitiële Informatiedienst in staat stellen een volgende stap te zetten naar resultaatgerichte sturing. Dat kan omdat jij als BI-specialist voorstellen doet die tot verbetering leiden en ook zelf, waar mogelijk, de door jou gesignaleerde verbeteringen direct verwerkt in een oplossing. Onderdeel van je taak is ook het adviseren van de Justitiële Informatiedienst over de lange(re) termijn ontwikkeling van resultaatgerichte sturing. We zoeken een aanvulling op de reeds bestaande expertise die we binnen het team van Financiën al in huis hebben. Beoordelingscriteria interview: - Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen. - Je laat in het gesprek zien resultaatgericht te zijn en geeft aan op welke wijze hij/zij tot tussenresultaten en eindresultaten wil komen. - Je bent deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten en over te dragen aan de organisatie. - Je laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. - Je kan zich goed uitdrukken, is sociaal vaardig en laat zien in het team te passen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot oktober/november 2019 (periode van 6 maanden einddatum afhankelijk van de startdatum). - Je hebt een afgeronde opleiding HBO- of WO-opleiding richting Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica of Business IT & Management. - Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar recente werkervaring met Business Intelligence waardoor dit vakgebied voor jou geen geheimen meer heeft. - Je hebt aantoonbaar succesvol bij meer dan twee opdrachtgevers bestaande informatiebronnen die voorheen separaat voor het management beschikbaar waren op een integrale wijze ontsloten. Denk hierbij aan onder andere Excel, TOPdesk, HR-systemen. Je hebt daarbij twee voorbeelden van materie- functionele en technische kennis vertaalt in relevante stuurinformatie binnen praktische rapportages. Deze 2 voorbeelden dienen uit het CV herleidbaar te zijn. - Je hebt minimaal 5 jaar recente werkervaring in het voor diverse organisaties ontwerpen, opzetten, leveren - en verder inrichten van passende stuurinformatie voor ons management. De inzichten en BI-oplossingen implementeer je direct in de rapportages. - Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring met moderne BI-methodes, verschillende BI-tooling (o.a. Oracle; Power BI), technieken en statistiek- en rapportage tooling. Je kan aantoonbaar weergeven dat jij stuurinformatie ook visueel maakt in de BI-rapportages (dashboard). - Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring in het opstellen van BI verbeter- en inrichtingsadviezen naar aanleiding van gedane bevindingen binnen de organisatie. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent beschikbaar binnen 7 weken. - Je hebt minimaal 4 jaar recente ervaring met het verzorgen van functionele uitvragen van business intelligence ondersteunende software. - Je hebt ervaring binnen business intelligence met succes toegepast binnen meerdere organisaties. - Je hebt jouw business intelligence opdrachten uitgevoerd bij organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. - Je hebt jouw kennisniveau op peil gehouden met recente opleidingen (minimaal 2) binnen het vakgebied. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 23-04-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
System Engineer Vistra B.V. Amsterdam
As a Systems Engineer you are responsible for providing Infrastructure solutions and support across multiple offices and in different jurisdiction time zones. You provide a professional level of service which promotes Technology throughout the group. You assist with the implementation of IT strategy and with the maintenance and ongoing support of all IT infrastructure within the group, ensuring IT security if adhered to at all times. When necessary, you help assisting on integration processes for acquisitions. You effectively communicate in customer environments. There may be the need for travel to other group offices in order to deliver projects and services.Working within the IT team delivering IT Infrastructure solutions and support which spans offices in multiple jurisdictions and time zonesManage the maintenance and completion of IT operational tasks (daily, weekly, monthly, yearly)Ensure maximum availability and uptime of systems running on hardware, such as email systems and systems relying on database servers and file servers.Ensure that all systems are fully backed-up and resilient and that data is stored securely in line with IT security requirements.Implementation of IT strategy across the group and in agreement with the Executive CommitteeEnsure IT security is at the forefront of all delivery, minimising any potential risk of data loss from the organisation.Following acquisitions, assist when necessary the project team with the integration.Management of key hardware, including servers, firewalls and routers, switches, PCs, printers and multi-function devices and telephone equipment.Work with suppliers and third parties in delivery of services and project, adhering to IT security requirements.Encouraging teamwork and assisting to develop fellow team members skills and knowledge.Uphold Vistras values by promoting a culture of professionalism and teamwork.Have a clear understanding of Vistras overall vision and direction.Bachelor degree or equivalent with certificates for technology areas (e.g. Hyper-V, Nimble storage, Windows Server 2016, AWS or Azure, O365, Citrix 6.5/7.15, ArcServe, Mimecast, McAfee EPO and encryption, PowerShell, Windows 7/10, ITIL v3).Advanced technical troubleshooting skillsAdvanced networking knowledgeExcellent communication skillsExperience of working in a global team and in/for different jurisdictions A minimum of 3 years experience within a similar roleExperience with working in project teams Experience with managing relationships with third parties is beneficial.Vistra B.V. aim to attract and retain our industrys most talented people, who share our vision of being a leading global player.Whether you are an expert in trusts, funds or corporate services, a specialist with experience in specific jurisdictions; or someone who is skilled in a support service, you will find Vistra geographically and culturally diverse, but with shared values and goals.We are open and transparent, working together and sharing expertise in order to meet our clients needs. We have drive and passion, and we all share in the success that this brings.If you would like to join an exciting and vibrant organisation, where you will work closely with other talented people, be supported in your professional development, and share our passion and our values, please apply.Contract to perm! Dit betreft een DETAVAST aanvraag. Na de detacheringsperiode is er een mogelijkheid tot vast dienstverband. Je dient bereid te zijn in vaste dienst te treden.
Lead Customer Intelligence Rotterdam
BedrijfsomschrijvingWordt besproken in gesprekFunctieomschrijvingWAT GA JE DOEN?Als Expert Lead Customer Intelligence ben je de lead binnen de discipline Business Intelligence en Data & Analytics. Je hebt als taak om jouw team inhoudelijk te ontwikkelen, zodat het expertiseteam een optimale bijdrage levert aan Customer Care en haar klantopdrachten. Jij ontwikkelt je team inhoudelijk verder binnen het vakgebied. Je zorgt voor een kwantitatief en kwalitatief optimaal bezet team en doet verbetervoorstellen om dit te realiseren. Je stelt samen met de experts een visie op voor het expertgebied en inspireert, ondersteunt en ontwikkelt de experts binnen het vakgebied zodat de experts een optimale bijdrage leveren aan de resultaatteams.Het expertise team bestaat uit business analisten en data analisten. De focus van het team is om de gehele Customer Care organisatie meer fact based te laten werken. Dit wordt behaald door het slim en innovatief inzetten van data, waarmee waardevolle inzichten worden gegenereerd en kansen optimaal worden benut. Dit kan alleen als juiste data beschikbaar is; je zorgt met je team dan ook voor het beschikbaar zijn van dataJe bent een inhoudelijk expert en werkt een gedeelte van de tijd mee met de experts in de resultaatteams en begeleidt experts bij complexe vraagstukken waar nodig. Daarnaast ben jij de lead binnen de discipline en hebt als verantwoordelijkheid om het team inhoudelijk op het vakgebied te ontwikkelen.JE BENT VERANTWOORDELIJK VOOR:Het zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief optimaal bezet high performanceteam en doet verbetervoorstellen om dit te realiseren.Het stimuleren van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.Het samen met het expertise team zorgen voor visie op de expertise door het bijhouden van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en gebruikt deze visie om de competenties verder te ontwikkelen.Het proactief geven van feedback op vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en draagt zorg voor kennisdeling.Stimuleren van een Agile mindset en het innovatief vermogen van de experts.Je creëert transparantie en een onderlinge feedbackcultuur. Laat het team de meerwaarde van samenwerking en samen groeien inzien.Functie-eisenWAT BRENG JE MEE? Je kunt je nieuwe omgevingen en situaties snel eigen maken. Je hebt focus, lef en executiekracht. Hiermee weet je de beoogde doelstellingen te realiseren in een steeds sneller veranderende organisatie. Daarnaast beschik je over;HBO + werk- en denkniveauMinimaal 5 jaar relevante ervaring met Data Analytics & Business IntelligenceLeidinggevende ervaring voor een team van professionalsVisie op het gebied van Business Intelligence en Data & AnalyticsCommunicatief sterk en ervaren in stakeholdermanagementInspiratiekracht: jij hebt het vermogen om  mensen in beweging krijgenJij kent en gelooft in de Agile MindsetArbeidsvoorwaardenTarief wordt in overleg afgestemdSollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Mark van Dommelen via telefoonnummer 06-83800059Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Lead Customer Intelligence of solliciteer online op de vacature Lead Customer Intelligence.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Lead Customer Intelligence of solliciteer online op de vacature Lead Customer Intelligence.
Programma Manager Driebergen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25025 Omgeving: Driebergen Startdatum: 27 mei 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 15. Sluitingsdatum: dinsdag 2 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Programma Manager voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) is een landelijk opererende entiteit met focus op de multidisciplinaire meldkamers in Nederland. De organisatie krijgt bij wet per 2020 een belangrijke taak in kader van bedrijfsvoering voor de meldkamers. Het is aan de LMS om dit vorm te geven en in te regelen samen met Politie, Brandweer, Ambulance en Koninklijke Marchaussee. De LMS is gesitueerd in Driebergen maar kent gezien zijn opdracht een landelijk karakter. Veel veranderingen worden op een projectmatige manier gerealiseerd. Voor één van deze opdrachten is de LMS op zoek naar een Programma Manager. Op dit moment wordt een “As is “ situatie van de meldkamers samengesteld. Dit wordt op een projectmatige manier ingevuld. Voor dit Programma zoekt het LMS een programmamanager die het programma op een professionele manier vorm en inhoud geeft. Verantwoordelijkheden De Programma manager is aangesteld om veranderdoelen van de korpsleiding (vertegenwoordigd door de Aandachtsgebiedhouder) te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie. De organisatie is een informatieverwerkend bedrijf, de informatievoorziening is daarmee een belangrijke component binnen het realiseren van veranderdoelen. Vakmatige taken Speelt een cruciale rol om de strategische programma’s binnen de nationale politie tot een succesvol resultaat te brengen. Sturen op de kwaliteit binnen het programma. Het mede vorm geven van de ontwikkeling van de LMS en het zorgen voor de professionalisering en borging binnen de organisatie. Is een volwaardig gesprekspartner voor de leiding van het korps op basis van senioriteit en vakbekwaamheid en bent daarnaast een bezielend leider. Ondersteunen en coachen van medewerkers van de LMS in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Het organiseren van de strategische samenwerking binnen de totale politieketen. Het leiden van strategische programma’s en draagt zorg voor de realisatie van de relevante managementproducten. Oplossen van vraagstukken en het leveen van producten en diensten door onderzoek te doen en methoden en technieken te ontwikkelen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt WO werk en denkniveau. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Programmamanager in een grote organisatie (>1000 medewerkers). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met veranderprocessen en informatievoorziening in een politiek bestuurlijke omgeving. Je hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring met het coachen van hoog opgeleide professionals binnen het vakgebied programma en projectmanagement. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het effectief organiseren van complexe processen in ketenverband en het op een innovatieve wijze realiseren van veranderingen die nodig zijn om de organisatie qua werkwijze aan te passen (weging 50%). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het schrijven van adviezen en het nemen van besluiten op directieniveau (weging 30%). Certificaat IPMA-B en/of MSP. Je hebt minimaal een afgeronde WO-opleiding (kopie diploma vereist) Competenties: Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf. Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen.
XML / Red Hat Linux Technisch Beheerder Almelo
Referentienummer: BTIT25023 Omgeving: Almelo Startdatum: 1 mei 2019 (of zo spoedig mogelijk). Duur: 15 maanden Optie op verlenging: Niet bekend. Aantal uur per week: Gemiddeld 36 Intakegesprek: Week 15 2019. Sluitingsdatum: Donderdag 4 april 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een XML / Red Hat Linux Technisch Beheerder voor gemiddeld 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de informatieplanning. De opdrachtgever ondersteunt met ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling. Om ketenpartners te ondersteunen in de informatie-uitwisseling zijn verschillende ketenvoorzieningen beschikbaar. Voor de uitvoering van het (technisch) applicatie beheer zoekt de afdeling een technisch beheerder. De technisch beheerder legt verantwoording af aan de manager van de afdeling. Om federatieve toegang mogelijk te maken heeft de oorganisatie de Federatieve service ontwikkeld. De Federatieve service is een dienst waarmee de organisatie, ketenpartners, overige ambtenaren, burgers, bedrijven en beroepsgroepen op een veilige, vertrouwde en efficiënte wijze (één keer inloggen) kunnen federeren met (web)applicaties binnen en buiten de organisatie. Als tactisch beheerder in het team van domein toegang draag je bij aan een nauwe samenwerking en overleg met de betrokken ketenpartners, je zorgt voor de aansluitingen, bewaking en verbetering ten aanzien van de ketenvoorzieningen en gerelateerde diensten. Het gaat hier met name om de Federatieve Service. De Federatieve Service maakt het voor -artijen eenvoudig om via inlogmiddelen digitale dienstverlening te ontsluiten voor ondernemers, burgers en partijen. Het gaat hier om inlogmiddelen als eHerkenning, DigiD, eIDAS en de verschillende AD’s van de organisatie. De Federatieve Service is een generiek bouwblok en kenniscentrum op het gebied van authenticatie. De technisch beheerder is verantwoordelijk voor het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen en het beheren van de Federatieve service. Taken/werkzaamheden: Het beheren van de Federatieve Service. Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen. Werken aan de doorontwikkeling en verbetering van de Federatieve Service. Bewaken van de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de Federatieve Service. Onderhouden van documentatie. KNOCK-OUT: Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over minimaal 3 jaar (recente) ervaring op het gebied van beheer van ICT systemen. Je beschikt over minimaal 3 jaar (recente) ervaring met ervaring met XML. Je beschikt over ervaring (blijkend uit aantal opdrachten) met Red Hat Linux. Je beschikt over minimaal 2 jaar praktische ervaring met de Identity en Acces management protocollen (SAML, Oauth, en OIDC). Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring (blijkend uit aantal opdrachten) met apache, reverse proxy. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week, verwachting 15 maanden duur project (uiterlijk 1 mei 2020). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 7 jaar ervaring) met IAM vraagstukken en de hierbij behorende protocollen/koppelvlakken. Je beschikt over ervaring met het communiceren met klanten (technische consultancy skills). Je beschikt over kennis en ervaring met inlogmiddelen als eHerkenning, DIGID, eidas. Je beschikt over interesse in technologische vernieuwingen. Je bent beschikbaar binnen 4 weken. Competenties: Probleemoplossend vermogen. Kan kritisch denken. Hoge mate van zelfstandigheid. Kan eigen werkzaamheden prioriteren.
Product Owner / Data Analist (QR6518) Amsterdam
Functie: Product Owner / Data Analist (QR6518) Start: 15-4-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Leeuwarden zijn wij op zoek naar een enthousiaste product owner en data analist die energie krijgt van het op orde brengen en houden van de datahuishouding. En daarmee inzichten te genereren om klanten met betalingsproblemen te helpen om duurzaam te herstellen. Je hebt feeling met data en krijgt energie van het creëren van afstemming binnen en buiten de Tribe. Werkzaamheden: Als product owner ontwikkel je een visie op de verdere ontwikkeling en toepassing van de datahuishouding. De squad waar je product owner voor bent heeft het datawarehouse van Collections ontwikkeld en in beheer. De squad stelt de data beschikbaar aan data analisten en data scientists en via information stores ook aan andere gebruikers. De squad bestaat uit data engineers en data scientists. De data engineers ontwikkelen en beheren de datahuishouding en de data scientists ontwikkelen machine learning modellen. Denk hierbij aan modellen om te voorspellen of klanten met betalingsproblemen in meer of mindere mate hulp nodig hebben om te herstellen. Samen willen beide disciplines de komende periode meer naar elkaar toegroeien en elkaar versterken. Als Product owner stel je prioriteiten en stem je deze af binnen je squad en met andere product owners en stakeholders binnen en buiten de Tribe. Als data analist in de squad vorm je de toetssteen voor de ontwikkeling van de datahuishouding. Je kent de data behoefte op je duimpje en bent in staat om de vertaalslag te maken naar de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien. Met andere woorden je bent een kei als data modelleur en weet continu een brug te slaan tussen data engineers en data analisten / scientists. Je fungeert tevens als data steward en vertegenwoordigt de tribe in deze rol en hebt veel contact en afstemming met de Tribe Data Management. Werkomgeving: De Tribe Collections is volop in beweging. We zijn dagelijks bezig om onze processen te verbeteren om de klant beter en effectiever te helpen. Door klanten met betalingsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium passende en persoonlijke oplossingen te bieden kan een klant sneller duurzaam herstellen. Je werkt in een multidisciplinaire squad, die bestaat uit data engineers en data scientists. De standplaats voor deze functie is Amsterdam. Aangezien de werkzaamheden van Collections zowel in Leeuwarden als Amsterdam plaatsvinden, wordt verwacht dat je minimaal 1 x per 2 weken bereid bent een dag in Leeuwarden te werken. Ervaring: Je hebt als Product owner ruime en aantoonbare ervaring met: - Rol van product owner - Opstellen en realiseren van een visie op je product - Samenstellen en prioriteren van backlogs - Bewaken van prioriteiten - Afstemmen van prioriteiten en afhankelijkheden met stakeholders Je hebt als Data analist ruime en aantoonbare ervaring met: - Dimensioneel data modeleren - Business analyse en data analyse - Ontwikkelen van datawarehouses en ontsluiten van data - Rol van Data steward Achtergrond: - Relevante academische opleiding - Ervaring met agile/scrum is een must Competenties en vaardigheden: - Je kunt goed samenwerken met technische en niet-technische stakeholders - Je bent in staat om je snel domein specifieke kennis eigen te maken - Je kunt zelfstandig werken en samenwerken met anderen binnen en buiten je squad - Je denkt altijd één stap vooruit, bijvoorbeeld bij het adviseren over de beste wijze om tot impact te komen - Jouw analyses en je communicatie zijn scherp, bondig en 'to the point' en weten te overtuigen - Je houdt het overzicht in complexe situaties - Je kunt goed communiceren, presenteren en je hebt overtuigingskracht - Je bent flexibel - Je bent enthousiast, een echte teamplayer én je bent doortastend door zelf naar nieuwe verbeteringen op zoek te gaan en deze te implementeren Profiel: Een enthousiaste professional die energie krijgt van het werken aan concrete en tastbare resultaten. Je vindt het leuk om dit in een agile werkomgeving te doen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van de purpose van jouw squad. Je bent bereid om de datahuishouding tot in de puntjes eigen te maken en verder te ontwikkelen. Je neemt initiatief, opereert zelfstandig maar je hecht even zozeer aan samenwerking en het gezamenlijk realiseren van de doelstellingen. Je bent gedreven om je eigen expertise continu verder te ontwikkelen en/of te verbreden, zowel technisch als op persoonlijk vlak. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Ontwikkelaar Backend Common Ground Den Haag
Referentienummer: BTIT25021 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 mei 2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: Ja, telkens voor 3 maanden met een maximale duur van 36 maanden. Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 12 april 2019, tussen 09:00 – 12:00 uur. Sluitingsdatum: Vrijdag 5 april 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Ontwikkelaar Backend Common Ground voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse standups. Resultaat van de opdracht Zelfstandige bijdrage leveren: in het borgen van de veiligheid van common ground componenten; aan de ontwikkeling van de Common Ground componenten. Taken/werkzaamheden: Borgen van de informatieveiligheid. Ontwikkelen van Open Source Common Ground componenten. Participeren in de agile werkwijze. Documenteren van geproduceerde software. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met gebruik van Go en PostgresSQL en Git en CI/CD en Docker en Kubernetes. Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over zeer ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. Je beschikt over zeer ruime kennis van toepassing van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor het ontwikkelen van software. Je beschikt over actuele werkervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar) met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge beschikbaarheid. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 4 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van zowel GRPC als TLS. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van Docker en Kubernetes. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van Golang. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van software met behulp van Git en gebruikmakend van CI/CD. Competenties: Klantgerichtheid; Kwaliteitgerichtheid; Resultaatgerichtheid; Samenwerking (teamspeler); Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog); Informatieverwerking; Analytisch vermogen; Nauwkeurigheid; Kwaliteitsbewustzijn.
Functioneel Beheerder Sharepoint Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Sharepoint. Omschrijving opdracht: 1. Beheert de ICT middelen, door: - Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem. - Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten. - Het zo nodig inwinnen van nadere informatie. - Het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers. - Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen. - Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan. - Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering. - Het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e). - Het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen. - Het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. 2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: - Het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden. - Het laten registreren van afwijkingen en problemen. - Het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie. - Het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. 3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: - Het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces. - Het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen. - Het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker. - Het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis. - Het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie. - Het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast. - Het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator. - Het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid. - Het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen. - Het laten testen van de geleverde ICT middelen. Locatie: Maasland (extra standplaats Den Helder minimaal 1 dag per week). Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal Windows Server 2012. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. - Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. - Je hebt een afgeronde HBO-opleiding studierichting Informatica. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring van het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid. - Je hebt aantoonbare werkervaring met scripting en automatisering. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met Microsoft Internet Information Services (IIS) en SQL Server. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. juni Duur: 1824 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Steward Huis ter Heide
Voor de KMAR zijn wij op zoek naar een Data Steward Omschrijving opdrachtgever: De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, is een politieorganisatie met een militaire status, die wereldwijd inzetbaar is voor vrede en veiligheid. Omschrijving opdracht: Jouw rol (data steward) binnen de Data Governance-afdeling wordt gedefinieerd als een persoon die binnen de scope van zijn verantwoordelijkheden weet wat data kan betekenen voor de business van de KMar. Je weet ook hoe deze elementen zijn georganiseerd in databases en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Je bent de belangrijkste persoon in het bestrijden van conflicten in definitie en implementatie van datasystemen. Vanuit dat opzicht ben je in staat documentatie van de data uit de systemen te leveren aan rapportontwikkelaars en systeemanalisten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt 3 jaar werkervaring in financiën, bedrijfsinformatiemanagement of industriële engineering. - Je hebt 5 jaar aantoonbaar ervaring als Data Steward of in dergelijke rol. - Je hebt 3 jaar ervaring met tools en technieken om inzicht te krijgen in data kwaliteit. - Je hebt 5 jaar aantoonbaar ervaring met ERP-, PDM- en CRM-systemen. - Je hebt 3 jaar kennis van en ervaring als business analist met privacy wetgeving en AVG regelgeving. - Je bent 36 uur per week beschikbaar. - Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. - Je hebt een afgeronde opleiding Informatica of Bedrijfskunde op minimaal HBO niveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met Data Analytics, Business Intelligence en/of Big Data. - Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met ITIL, ASL, Prince2 en/of Scrum. - Je hebt bij voorkeur aantoonbaar kennis binnen de IT van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) sector: Defensie, Justitie of Politie. Inzet Periode: Schatting 3600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3600 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. mei Duur: 3600 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
FrontEnd Developer Common Ground Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25019 Omgeving: Den Haag en Utrecht Startdatum: z.s.m., rond half april / 1 mei 2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 36 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 15 april 13.00 - 16.00 uur in Utrecht. Sluitingsdatum: vrijdag 5 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een FrontEnd Developer Common Ground voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse stand-ups. Doel van de opdracht Je bent in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan: Het doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten met gebruikmaking van een design framework. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden Borgen van de informatieveiligheid. Doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten (zie link) met gebruikmaking van een design system. Participeren in de Agile/Scrum werkwijze. Documenteren van de geproduceerde software. Verzorgen van de technische realisatie van frontends.
Redhat Linux Specialist Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Redhat Linux Specialist. Omschrijving opdracht: IT Beheer valt onder de directie Technologie en bestaat uit twee afdelingen, TAB/DBA en infrastructuur en draagt zorg voor de technische levering van de diensten van Justid. De afdeling Infrastructuur is verantwoordelijk voor alle infrastructurele componenten waarop de diensten van Justid draaien. Het betreft hier onder andere netwerkcomponenten, SAN en NAS storage, Vmware en Operating Systems. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling Operatie. Door inzet van intern personeel op projecten, wordt er een onderbezetting gecreëerd en moet het standaardbeheer worden uitgevoerd door ingehuurd personeel. Omschrijving werkzaamheden: Functie: Redhat Linux specialist Primair beheer van onze infrastructuur met specifieke aandachtgebieden Redhat Linux. De interne beheerder zal ingezet worden voor het verhuisproject. Het primaire beheer bestaat uit het oplossen van incidenten die klanten melden, oplossen van events die vanuit de monitoring naar voren komen, afhandelen van serviceverzoeken, controles uitvoeren op de werking van de infrastructuur, inspoelen en uitfaseren van RHEL-servers en standaard wijzigingen doorvoeren op infrastructurele componenten zoals firewalls. Beoordelingscriteria interview: 1. Je lijkt qua karakter, houding en gedrag goed binnen het team te passen. 2. Je kan in het gesprek goed jouw kennisniveau toelichten. 3. Je lijkt goed prioriteiten te kunnen stellen. 4. Je kan goed omgaan met regelmatig verschuivende doelen binnen de afdeling. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode tot en met oktober 2019. - Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding. - Je bent meer dan 10 jaar werkzaam als IT-er. - Je bent in de afgelopen 5 jaar aaneengesloten Redhat Linux beheerder geweest. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar conform ITIL procedures gewerkt. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van een geldige Redhat certificering. - Je hebt meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met VMWARE/ESX infrastructuur. - Je hebt meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met op het gebied van netwerk-componenten. - Je hebt ervaring met storage oplossingen (SAN/NAS). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 01-05-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-04-2019 en 17-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel beheerder (Sharepoint) Maasland
Functieomschrijving:1. Beheert de ICT middelen, door:* het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;* het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;* het zo nodig inwinnen van nadere informatie;* het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.* het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;* het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;* het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;* het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);* het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;* het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:* het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;* het laten registreren van afwijkingen en problemen;* het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;* het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:* het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;* het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;* het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;* het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;* het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie* het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast* het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;* het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;* het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen; * het laten testen van de geleverde ICT middelen. Functie-eisen: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal Windows Server 2012. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. Je hebt een afgeronde HBO-opleiding studierichting Informatica.Bedrijfsinformatie:JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  Voor aanvang van deze opdracht is een MIVD screening vereist. Deze duurt doorgaans 6-8 weken.
Proces Analist Veenendaal
BedrijfsomschrijvingDaar vertel ik je graag meer over in een persoonlijk gesprek! FunctieomschrijvingBegeef jij je graag op het snijvlak tussen Business en IT? Beschik je over een grenzeloze nieuwsgierigheid? Krijg jij er energie van om oplossingen te bedenken voor complexe en grote vraagstukken in ERP-systemen en bedrijfsoplossingen? Ben je ook nog eens een kei in het verbeteren van deze processen? Lees dan snel verder. Als Proces Analist werk je op de afdeling Functioneel Beheer & Business Intelligence. Deze afdeling bestaat uit 18 specialisten, stuk voor stuk vakkundige professionals die weten waar ze het over hebben. Als Proces Analist kom je binnen de afdeling te werken in een nieuw team, dat zich bezighoudt met projecten op het gebied van Finance. Jij bent hiervoor de intermediair tussen de gebruikers, ICT en externe partijen en werkt op projectbasis aan de verbetering van systeeminrichting en werkprocessen. Met jouw flexibele instelling en sterke communicatieve en analytische vaardigheden schakel je hierin gemakkelijk. Je denkt mee, bent kritisch waar nodig, vraagt door en levert een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Waar houd jij je in de dagelijkse praktijk onder meer mee bezig?Je verdiept je in de werkprocessen van onze interne klanten en komt met voorstellen voor procesverbetering en -vernieuwing. Op basis hiervan formuleer je het functioneel ontwerp voor het project, zoals bijvoorbeeld herinrichting van een systeem en/of een hele procesketen;Binnen een project zorg jij voor de juiste aansluiting van de functioneel beheerders van een applicatie en komen jullie samen tot het uiteindelijke ontwerp;Je neemt samen met de functioneel beheerders van de afdeling deel aan Finance-projecten van andere afdelingen en zorgt hier voor een goede borging van zowel de ontwikkelstrategie van het applicatielandschap als een goede overdracht naar de instandhouding van een op te leveren product;Voor een soepele overgang van project naar beheer zorg je voor een kwalitatief hoogwaardig projectresultaat, inclusief documentatie, handleidingen en testprocedures;Je adviseert en ondersteunt de interne gebruikers op het gebied van wensen en mogelijkheden van de systemen;Bij nieuwe innovatie en/of nieuw te introduceren applicaties begeleid je de tenderprocedure, zet je bijvoorbeeld een proof-of-concept, pilot of demo op en ondersteun je bij het opzetten/onderzoeken van de business case;Bij kleinere interne Finance-projecten neem je ook een deel of de gehele projectcoördinatie op je.Functie-eisenEen afgeronde hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld richting Bedrijfskundige Informatica, Technische Bedrijfskunde, maar ook een andere studie kan interessant zijn.Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van business- / procesanalyse en werken in projecten, functioneel beheer of informatiemanagement.Je begeeft je op het snijvlak tussen Business en IT, dus affiniteit met beide is belangrijk, maar een grenzeloze nieuwsgierigheid maakt je pas echt waardevol!Heb je werkervaring in de retailbranche? Dan is dat een pré!Competenties: analytisch, kritisch, deductief vermogen, communicatief vaardig, dienstverlenend, stellen van prioriteiten, zelfstandigheid en oplossingsgericht. Daarnaast ben je iemand die gecalculeerde risico's durft te nemen en goed kan functioneren in een dynamische omgeving. Arbeidsvoorwaarden- We bieden jou een mooie baan bij een internationale organisatie waar met mooie merken gewerkt wordt; - Een goed salaris, passend bij jouw werk- en denkniveau;- 24 vakantiedagen en 19,5 ATV-dagen;- Flexibel keuze-budget;- Volop ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.Het HR-beleid van onze klant heeft de afgelopen paar jaar al meerdere prijzen geworden. Het is dus een echte topwerkgever!! SollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Nisha Sewraj via telefoonnummer 06-24474377Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Proces Analist of solliciteer online op de vacature Proces Analist.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Proces Analist of solliciteer online op de vacature Proces Analist.
Technisch Beheerder Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Technisch Beheerder. Omschrijving opdracht: - Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen. - Werken aan de doorontwikkeling en verbetering van de Federatieve Service. - Bewaken van de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de Federatieve Service. - Onderhouden van documentatie. Omschrijving taken: Als tactisch beheerder in het team van domein toegang draag je bij aan een nauwe samenwerking en overleg met de betrokken ketenpartners, je zorgt voor de aansluitingen, bewaking en verbetering ten aanzien van de ketenvoorzieningen en gerelateerde diensten. Het gaat hier met name om de Federatieve Service. De Federatieve Service maakt het voor JenV-partijen eenvoudig om via inlogmiddelen digitale dienstverlening te ontsluiten voor ondernemers, burgers en JenV-partijen. Het gaat hier om inlogmiddelen als eHerkenning, DigiD, eIDAS en de verschillende AD’s van JenV. De Federatieve Service is een generiek bouwblok en kenniscentrum op het gebied van authenticatie. Omschrijving verantwoordelijkheden: Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen en het beheren van de Federatieve service. Wat valt buiten de scope: Overige Justid applicaties, informatieanalyse en gegevensanalyse. Wat valt binnen de scope van de opdracht: De Federatieve Service. Beoordelingscriteria interview: - Je beschikt over probleemoplossend vermogen en kan kritisch denken. - Je hebt hoge mate van zelfstandigheid en kan eigen werkzaamheden prioriteren. - Je hebt interesse in technologische vernieuwingen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week, verwachting 15 maanden duur project (uiterlijk 1 mei 2020). - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring op het gebied van beheer van ICT systemen (duidelijk omschreven in CV). - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring met XML (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). - Je beschikt over aantoonbare ervaring met Red Hat Linux (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). Ervaring moet blijken uit aantal opdrachten. - Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare praktische ervaring met de Identity en Acces management protocollen (SAML, Oauth, en OIDC) (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met apache, reverse proxy. (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). Ervaring moet blijken uit aantal opdrachten. - Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk ervaring heeft met: IAM vraagstukken en de hierbij behorende protocollen/koppelvlakken. - Je hebt ervaring met het communiceren met klanten (moet technische consultancy skills hebben). - Je bent beschikbaar binnen 4 weken. - Je hebt kennis en ervaring met inlogmiddelen als eHerkenning, DIGID, eidas. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 01-05-2019 of zo spoedig mogelijk Duur: 15 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Front-end Developer Common Ground Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Front-end Developer Common Ground. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over Common Ground Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Doel van de opdracht: Is in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan: - Het doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten met gebruikmaking van een design framework. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Borgen van de informatieveiligheid. - Doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten (zie link) met gebruikmaking van een design system. - Participeren in de Agile/Scrum werkwijze. - Documenteren van de geproduceerde software. - Verzorgen van de technische realisatie van frontends. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent op 05-04-2019 tussen 13:00 – 16:00 uur beschikbaar voor een matchgesprek in Utrecht. - Je bent uiterlijk half april/1mei 2019 beschikbaar voor de opdracht. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar met het bouwen van frontends met behulp van Git, React en Javascript, blijkend uit CV of motivatiebrief. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbaar ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling, blijkend uit CV of motivatiebrief. - Je hebt aantoonbaar en ruime kennis van toepassingen van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor de samenstelling van software, blijkend uit CV of motivatiebrief. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van JavaScript. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van React. - Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van software met behulp van zowel Git en Docker als gebruikmakend van CI/CD. - Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van Webpack en voorlopers. Competenties: - Klantgerichtheid - Kwaliteitsgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerkingsgericht (teamspeler) - Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige dialoog) - Informatieverwerking - Analytisch vermogen - Nauwkeurigheid - Kwaliteitsbewustzijn Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-05-2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-04-2019 tussen 13:00 – 16:00 uur in Utrecht Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider/Kwaliteitscoördinator Assen
Voor Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn wij op zoek naar een Projectleider/Kwaliteitscoördinator. Omschrijving opdracht: Voor de locatie Assen zijn wij op zoek naar een Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar voor een van onze klantteams Content. Dit team maakt content voor ongeveer 160 regelingen in het agrarisch domein. Deze energievolle en gedreven kracht moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van deze content verbetert en de efficiency van het contentproces omhoog gaat. Hij of zij faciliteert en implementeert alles wat hiervoor nodig is en motiveert. Kortom, zorgen voor de nodige faciliteiten om het team verder te kunnen professionaliseren. Je weet je weg te vinden om tot een goed in te richten kwaliteitsstructuur te komen. Tevens ben je in staat om heldere afspraken te maken, die leiden tot het gewenste kwaliteitsresultaat. De Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar maakt deel uit van het klantteam Content 5 en rapporteert direct aan de teammanager. Het team heeft in 2018 een analyse laten uitvoeren waaruit ontwikkelpunten zijn gekomen. Deze punten zijn verwerkt in een ontwikkelplan. Nu is het tijd om het ontwikkelplan aan te scherpen en uit te voeren. Omschrijving werkzaamheden: De Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar is hiervoor verantwoordelijk. Wat ga jij doen: - Ontwerpen van criteria en de daarvoor nodige tools en methodes voor de kwaliteit die we willen leveren. - Ontwerpen van formats voor het meten en vastleggen van de kwaliteit. - Nulmetingen inrichten op team-, groeps- en persoonsniveau. - Ontwerpen en laten bouwen van rapportages. - Ontwerpen en laten bouwen van feedbackloops. Zowel binnen het team zelf, maar ook met andere teams zoals Klantcontact, Communicatieadvies en andere contentteams. - Ontwerpen en implementeren van coachingstructuren en het maken van de hulpmiddelen daarvoor. - Doen van verbetervoorstellen voor bestaande processen, waarmee kwaliteit en efficiency worden verbeterd. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau. - Je werkt zelfstandig, snel en gestructureerd. Daarnaast ben je klantgericht en heb je een praktische en proactieve instelling. - Jij bent analytisch en kunt het hele proces overzien. - Je legt gemakkelijk contacten, hebt humor en werkt graag in teamverband. Ook zoek je verbinding met afdelingen die nodig zijn voor de uitvoering van het Ontwikkelplan. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een HBO/WO opleiding afgerond op het gebied van kwaliteitsmanagement. - Je hebt een opleiding op het gebied van kwaliteitsmanagement en ruime ervaring hierin. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Assen Startdatum: 01-06-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Teamleider I&A Zeeland (Noord-Brabant)
Voor Gemeente Landerd zijn wij op zoek naar een Teamleider I&A. Omschrijving opdracht: Het team I&A bestaat uit 15 vakinhoudelijke medewerkers, specialisten en adviseurs. Zij ondersteunen de vakspecialisten in de primaire processen met een betrouwbare ICT-omgeving, gegevensbescherming en informatiearchitectuur en -inrichting. Bijvoorbeeld met een goede inrichting van het zaaksysteem, optimaal gebruik van basisregistraties en richtlijnen voor zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Momenteel bereiden de gemeenten Landerd en Uden een herindeling voor. Op 1 januari 2022 willen wij samen een nieuwe gemeente gaan vormen. Daarvoor gaan wij een nieuwe organisatie bouwen die aansluit bij wensen van onze inwoners over onder andere dienstverlening en het beschikbaar stellen en uitwisselen van informatie. Werkzaamheden: Wij zijn op zoeken naar een teamleider voor het team I&A die zorg draagt voor de werkverdeling, organisatorische inzetbaarheid en taakuitwisseling. - Je voert functionering- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van het team. - Je verbindt de vakgebieden in het team en bent verantwoordelijk voor de samenwerking. - Je kijkt vooruit, anticipeert op ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar onze organisatie met voorstellen, afdelingsplannen en meerjarenramingen. - Je fungeert als schakel tussen het afdelingshoofd en het team. - Je treedt in voorkomende gevallen op als projectleider van (multidisciplinaire) projecten. - Je bent verantwoordelijk voor de raming, besteding en bewaking van beschikbare budgetten. Gewenst profiel: Het team I&A is verantwoordelijk voor informatievoorziening en –beveiliging, systeembeheer en gegevensbeheer. Voor dit team zijn wij op zoek naar een enthousiaste teamleider die van doorpakken houdt. Ben jij een coachende leider die medewerkers ondersteunt om het beste uit zichzelf te halen? En loop je warm voor een solide inrichting van I&A waarmee wij zorgen voor goede dienstverlening aan onze inwoners en aan de gebruikers van onze systemen en informatiebronnen? Dan zoeken wij jou. Wij vragen van onze toekomstige teamleider: - Een afgeronde Hbo opleiding op het vakgebied van informatievoorziening - Minimaal 3 jaar werkervaring op dit gebied - Ervaring binnen de gemeentelijke overheid en met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen - Ervaring als projectleider van multidisciplinaire projecten - Kennis van het verbeteren van primaire en ondersteunende werkprocessen - Affiniteit met systeembeheer/netwerkbeheer - Kennis van het gebruik van de basisregistraties in de werkprocessen Toelichting op rooster: Bij voorkeur verdeeld over 4 dagen. De eerste maand minder uren bespreekbaar. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over minimaal afgeronde Hbo-opleiding op het vakgebied. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van informatievoorziening. Functie wensen (gunningscriteria): - Je kunt medewerkers motiveren, inspireren en coachen in de onzekere periode tot aan de herindeling. Beschrijf in je motivatiebrief hoe je dit aanpakt. - Je hebt kennis van / affiniteit met: a. het gebruik van basisregistraties b. systeembeheer/netwerkbeheer c. verbeteren van primaire en ondersteunende processen - Je hebt ervaring als projectleider van multidisciplinaire projecten op het gebied van informatievoorziening. Geef in je motivatiebrief of c.v. voorbeelden van dergelijke projecten. - Je hebt ervaring op het gebied van informatievoorziening bij een gemeente. Competenties: - Initiatiefrijk / proactief / kansen signaleren en oplossingen aandragen - Klantgericht - Resultaatgericht - Samenwerken - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht - Besluitvaardig en leiderschap tonen - Medewerkers motiveren en inspireren - Plannen en organiseren - Zelfstandig - Doorpakken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zeeland (Noord-Brabant) Startdatum: 01-05-2019 Duur: 30-04-2020 Optie op verlenging: 2 x 12 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: maandagmiddag 8 april. Eventueel volgt een 2e gesprek op donderdagmiddag 11 april. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar Backend Common Ground Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar Backend Common Ground. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Omschrijving opdracht: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse standups. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Borgen van de informatieveiligheid. - Ontwikkelen van Open Source Common Ground componenten. - Participeren in de agile werkwijze. - Documenteren van geproduceerde software. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent op 12-04-2019 tussen 09:00 – 12:00 uur beschikbaar voor een matchgesprek. - Je bent 01-05-2019 beschikbaar voor de opdracht. - Je bent uiterlijk 1 mei 2019 beschikbaar. - Je hebt recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar, blijkend uit het CV of motivatiebrief) met gebruik van Go en PostgresSQL en Git en CI/CD en Docker en Kubernetes. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over aantoonbaar zeer ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. - Je hebt aantoonbaar en zeer ruime kennis van toepassing van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor het ontwikkelen van software. - Je hebt actuele werkervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar blijkend uit CV of motivatiebrief) met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge beschikbaarheid. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van zowel GRPC als TLS. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van Docker en Kubernetes. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van Golang. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van software met behulp van Git en gebruikmakend van CI/CD. Competenties: - Klantgerichtheid - Kwaliteitgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerking (teamspeler) - Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog) - Informatieverwerking - Analytisch vermogen - Nauwkeurigheid - Kwaliteitsbewustzijn Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-05-2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12-04-2019 tussen 09:00 – 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Scientist Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25012 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 3 juni 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: woensdag 3 april. Sluitingsdatum: vrijdag 29 maart om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Data Scientist voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Een belangrijke doelstelling van de organisatie is het optimaal inzetten en eenduidig verdelen van de voertuigen. Zodoende hebben de 11 eenheden een gewenste voertuigmix vastgesteld: het wagenpark van de toekomst. Deze gewenste voertuigmix wordt voor alle eenheden de komende jaren geïmplementeerd door het project Implementatie Strategisch Voertuigen Plan (ISVP). Dit project heeft een scope van bijna 10.000 voertuigen en betreft bijna alle herkenbare en onherkenbare voertuigen. De gewenste voertuigmix wordt gerealiseerd door middel van meer dan 6.000 mutaties: dit betreft het bestellen, afvoeren of verschuiven van voertuigen. Al deze mutaties worden gepland vanuit het mutatieplan. Hierbij zijn een groot aantal variabelen van kracht die dit mutatieplan tot een complexe uitdaging maken. Denk hierbij aan veranderende data, wijzigingen in de voertuigmix, contractbeschikbaarheid, enzovoorts. Van de data analist wordt verwacht dat hij het huidige optimalisatie model van de mutaties in Microsoft Access kan aanpassen/verbeteren. Daarnaast moet de data analist bekend zijn met data visualisatie tools om de daadwerkelijke realisatie van het ISVP te kunnen volgen in een dashboard omgeving. De opdracht is geslaagd als iedere eenheid de voertuigmix heeft behaald die ze hebben opgegeven. Een belangrijke randvoorwaarde is dat kaders zoals investeringsbudget en exploitatiekosten niet worden overschreden. Verantwoordelijkheden Het bieden van hands-on ondersteuning aan het Data, Finance en het Control team. Dit uit zich in het beantwoorden van complexe vragen vanuit verschillende databases en het realiseren van actiegerichte inzichten richting stakeholders/team: Data beheer/kwaliteitscontroles om de betrouwbaarheid van de analyses waarborgen: Databronnen toetsen op inconsistenties; Batches opstellen van voertuigen die besteld, afgevoerd of verschoven moeten worden; Aanleveren van gegevens voor ons optimalisatie algoritme (mutatieplan). Uitvoeren van tweewekelijkse end-to-end analyses in Python en foutmeldingen oplossen; Helpen met het ontwikkelen van een duurzaam algoritme in Python dat overgedragen kan worden aan wagenparkbeheer (mutatieplan 2.0); Updaten en ontwikkelen van periodieke dashboards voor stakeholders/team. Vakmatige taken Mutatieplan: Gegevens verzamelen om het huidige algoritme te draaien in Microsoft Access/VBA; De output van het model bewerken en in Excel inzichtelijk maken; Ontwikkelen van mutatieplan 2.0 in Python. Taken monitoring en rapportage: Standaard rapportage ontwikkelen voor de voortgang van het project; Dashboard ontwikkelen in Excel die de voortgang monitort van de mutaties. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal WO Master niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist). Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Data Scientist, in de afgelopen 3 jaar. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in Python in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in VBA in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 2 jaar, werkervaring met programmeren in ''R'' (weging 35%). Je hebt in de afgelopen 2 jaar, algoritmes ontwikkeld in projecten (weging 25%). Je hebt in de afgelopen 2 jaar, dashboards ontwikkeld binnen projecten (weging 25%). Je hebt een afgeronde opleiding in de richting van Business Information Management, Econometrie of vergelijkbaar. Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Initiatiefrijk - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Flexibel - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Stressbestendig - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Reageren
Senior Redhat Linux Beheerder (QR6517) Almelo
Functie: Senior Redhat Linux Beheerder (QR6517) Start: 1-5-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Almelo Omschrijving: Voor onze klant in Almelo zijn we op zoek naar een Senior Redhat Linux Beheerder. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel: Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling. Door inzet van intern personeel op projecten, wordt er een onderbezetting gecreëerd en moet het standaardbeheer worden uitgevoerd door ingehuurd personeel. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden: Primair beheer van onze infrastructuur met specifieke aandachtgebieden Redhat Linux. De interne beheerder zal ingezet worden voor het verhuisproject. Het primaire beheer bestaat uit het oplossen van incidenten die klanten melden, oplossen van events die vanuit de monitoring naar voren komen, afhandelen van serviceverzoeken, controles uitvoeren op de werking van de infrastructuur, inspoelen en uitfaseren van RHEL-servers en standaard wijzigingen doorvoeren op infrastructurele componenten zoals firewalls. Eisen: - Een afgeronde HBO of WO opleiding. - Meer dan 10 jaar werkzaam als IT-er. - In de afgelopen 5 jaar aaneengesloten Redhat Linux beheerder geweest. - De afgelopen 5 jaar conform ITIL procedures gewerkt. - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode tot en met oktober 2019. Wensen: - In het bezit van een geldige Redhat certificering. - Meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met VMWARE/ESX infrastructuur. - Meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met op het gebied van netwerk-componenten. - Kandidaat heeft ervaring met storage oplossingen (SAN/NAS). Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Informatiearchitect Delft
Voor Gemeente Delft zijn wij op zoek naar een Informatiearchitect. Omschrijving opdracht: De gemeente Delft zoekt een informatiearchitect die kan helpen om de bestaande (beleids)afspraken te vertalen in een werkbaar architectuurkader en die de informatieadviseurs begeleidt in het werken met deze kaders. Omschrijving werkzaamheden: - In samenwerking met informatieadviseurs opstellen van een set principes die richting geeft aan de ontwikkeling van informatievoorziening en IT. De principes bestaan uit een stelling, uitgewerkt in een beschrijving en implicaties. - Begeleiden van de informatieadviseurs in het werken met deze principes. - Uitwerking van deze principes in praktische toetsingskaders op een zodanige manier dat IT/informatieadvies ermee kan en gaat werken. - Beknopt advies met betrekking tot het beheren en verder ontwikkelen van de architectuur in Delft. - Meedenken over het architectuurproces in de gemeentelijke organisatie. - De architectuurprincipes zijn gebaseerd op de doelen van de organisatie, onze visie en informatiestrategie, het huidige en gewenste IT-landschap en de gemeentelijke modelarchitectuur GEMMA. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 18 uur per week vanaf 1 mei 2019. - Je hebt aantoonbaar HBO of WO werk- en denkniveau, aan te tonen door minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring op HBO of WO niveau. - Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 1.3 van deze offerteaanvraag. - Je hebt aantoonbare ervaring met informatie- en/of IT-architecturen bij de overheid in de afgelopen vijf jaar, waaronder minimaal het opstellen en gebruiken van architectuurprincipes. - Je hebt minimaal één jaar aantoonbare ervaring in het coachen of leiden van teams. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding op het gebied van bedrijfskunde, techniek en/of ICT zoals (technische) bedrijfskunde, business information management of bedrijfskundige/technische informatica. - Je hebt TOGAF- of vergelijkbare certificering/opleiding. - Je hebt aantoonbare ervaring met architecturen bij de gemeentelijke overheid in de afgelopen vijf jaar, waaronder minimaal het opstellen en gebruiken van architectuurprincipes. Competenties: - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Delft Startdatum: 01-05-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2x 3 maanden Inzet: 18 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Lead Logistics Aalsmeer
IT Lead Logistics | Interim | Aalsmeer De ideale kandidaat voor deze IT Lead Logistics positie Voor onze opdrachtgever in Aalsmeer, zoeken wij een IT Lead Logistics. De ideale kandidaat voor deze rol heeft aantoonbare ervaring met Supply chain management/ logistiek binnen complexe, veranderende omgevingen. Als IT Lead Logistics ben je in staat om de wensen en eisen van de organisatie om te zetten naar een goede invulling van de nieuwe processen. Je bent een stevige persoonlijkheid, een echte verbinder en zorgt dat er draagvlak gecreëerd wordt voor de nieuwe processen. Daarnaast heb je uitgebreide ervaring met verandermanagement binnen logistieke processen. Te behalen resultaat voor deze IT Lead Logistics Als IT Lead Logistics is je voornaamste taak het ophalen van kennis in de organisatie en de vertaling maken van concepten naar de praktijk; Je zorgt voor verbinding tussen de afdelingen en bent in staat om draagvlak te creëren voor de nieuwe processen; Je zorgt dat het Supply chain management geoptimaliseerd wordt en zorgt voor een vlekkeloze transitie richting de nieuwe (ERP) implementaties. Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij van deze IT Lead Logistics? Je hebt een brede achtergrond in Supply chain management en logistieke processen; Je bent in staat om de vertaling te maken van de eisen van de organisatie naar een goede invulling van de nieuwe logistieke processen; Als IT Lead Logistics zorg je voor een breed draagvlak en neem je de afdelingen mee in de transitie naar de nieuwe logistieke processen. Je maakt de organisatie klaar voor nieuwe ERP/ WMS implementaties. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze IT Lead Logistics Onze klant is een familiebedrijf met een rijke historie. Als grote wholesaler binnen de daghandel en distributie, leveren zij samen met diverse ketenpartners wereldwijd en jaarrond de beste kwaliteit producten in een zo kort mogelijke tijd; Een ambitieus, maar ook no-nonsense familiebedrijf met leidende posities op tal van internationale markten; Een informele werksfeer. Locatie & Voorwaarden voor deze IT Lead Logistics De werklocatie is omgeving Amsterdam De contractvorm is een Interim Opdracht De duur van deze opdracht is 12 maanden met optie tot verlenging De startdatum is z.s.m. De branche is Logistiek Het vereiste opleidings niveau is: WO, HBO Vereiste jaren ervaring in deze branche(s): 2 t/m 5 jaar Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze IT Lead Logistics functie? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv en optioneel je motivatie graag tegemoet. Het beleid van TFC is om de vacature z.s.m. in te vullen, vandaar dat een snelle response tijd binnen 24 uur belangrijk is. Solliciteer direct middels de Solliciteer direct button met de volgende gegevens: Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Dennis Smits op 070-3071353
IT Director Eindhoven
Informatie Analist / Klant Controller Rotterdam
Voor onze directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar eenInformatie Analist / Klant Controller Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 4 maanden met optie tot verlengingInzet: 36 uur per week Jij gaat uitvoering geven aan de functie van FP&A Controller binnen het team Analyse & Control ten behoeve van Corporate Sales en Customer Operations, beiden bedrijfsonderdelen van de organisatie. Je werkt intensief samen met de Business Navigator (Controller) van de bedrijfsonderdelen van de organisatie. Samen analyseer je de probleemstellingen en lever je inzichten die richting geven aan de besluitvorming. Je coördineert de vraagstukken naar de B2B business en de finance afdelingen Accounting, Projectadministratie, Management Information en de collega’s binnen A&C en heb je de regierol in de implementatie van het (integrale) plan van aanpak.Samen met de collega’s van Analyse & Control lever je hoogwaardig financial control en -analyse werk aan het Business Navigator team. Denk hierbij aan integrale/strategische sturing, zowel op financiële als niet-financiële indicatoren en aan de doorvertaling van de formele P&C-cyclus met alle benodigde rapportages, toelichtingen en analyses. Wat zien wij terug in jouw profiel:Je hebt goede kennis van Reporting & Analyse.Je bent van nature klantgericht, met een sterke focus op standaardisatie en eenvoud.Je volgt de market-trends binnen je werkgebied op de voet.Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring binnen een soortgelijke opdracht.Je hebt academisch werk- en denkniveau en bij voorkeur een afgeronde WO opleiding met (financieel) economische achtergrond.
Siebel Configurators (5-10 fte) Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25031 Omgeving: Den Haag Startdatum: april, mei en juni 2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja, 5x 6 maanden Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 1 april om 16.00 uur of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar meerdere Siebel Configurators. Opdracht/functie omschrijving: Ondersteunen van collega’s bij complexe vragen. Reviews doen en verbeteringen adviseren van oplossingen. Applicaties bouwen en integreren in een totaaloplossing. Bouwen van complexe vraagstukken in Siebel. Functie eisen Je hebt een afgeronde HBO opleiding en/of HBO werk- en denkniveau. Je spreekt vloeiend Nederlandse en erg goede beheersing van Engels (beide mondeling en schriftelijk). Je hebt kennis van Agile/Scrum. Je hebt kennis van Siebel CRM. Je hebt kennis van PL/SQL, JAVA. Je hebt kennis van VBC/EBC, Workflow, Business Services. Je hebt kennis van eScript, Javascript. Je hebt kennis van EAI, EIM, webservices, SOAP, XML, datamapping. Je hebt kennis van TBUI, OpenUI. Je hebt kennis van SoapUI, PowerShell. Je hebt kennis van UML, XML, use cases, Visio. Je hebt kennis van en ervaring met SIG (score) en SOA suite. Je hebt minimaal 5 jaar Siebel ervaring. Bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring bij de overheid met Case Management. In staat om eigen tooling te ontwikkelen om de kwaliteit van de code te waarborgen. Onderdelen worden zo gebouwd dat ze herbruikbaar zijn. Er is kennis van de laatste technieken op het gebied van Siebel. Je kan gebruikerswensen omzetten in oplossingen. Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Sterk analytisch Communicatief vaardig
IT Risk Manager (QR6519) Utrecht
Functie: IT Risk Manager (QR6519) Start: 15-4-2019, 36 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Utrecht Omschrijving: For our client in Utrecht we are looking for a IT Risk Manager. The position: In this job your scope is on IT Risk Management. You will establish IT Risk Management in the Systems or Infrastructure departments as part of the Self Organising Risk team that consists of a.o. Security and Business Continuity Risk Specialists. Besides that you will be part of IT Risk Theme teams that improve and professionalize the IT Risk Management practices and tools. In addition you analyse, report, explain on IT Risk levels in and outside the risk threshold. You will lead IT Risk Management, Risk governance and the implementation for specific departments. The IT Risk Manager advices on the set up of the IT Risk Management practices and framework. As IT Risk Manager you will report to the Team Manager IT Risk Management. Department: IT Risk Management & Compliance is responsible for IT Risk management within the COO-domain and is part of Risk, Reporting & Security. IT Risk Management & Compliance is decentral organised in self-organising Risk teams within the IT Systems and IT Infra departments and the Service Center Internal Control. These Risk teams consist of Risk specialist from IT Risk M&C, IT Security, Business Continuity and IAM department within RRS. The SC Internal Control performs and reports upon the internal controls on the IT processes and IT assets of the IT Systems and IT Infrastructure. IT Risk Management is of growing importance since the IT departments needs to be in control over the IT Risk and have the obligation to demonstrate that the IT processes and IT assets comply with the international rules and regulations. IT Risk Management is developing and implementing practices to uniformly perform and report on the integrated risk profiles and control status. Within COO-domain, IT Risk Management and Compliance is part of the department Reporting, Risk & Security (RRS). Besides IT Risk Management and Compliance, RRS consists of Global Security Office, Program Office, Reporting Services, Facilities and Communication and Global BCM. IT Risk Management translates requirements to pragmatic policies, procedures and measures. Next to that they advice IT Management and other internal stakeholders concerning managing and mitigating IT Risks. Profile: - Master education level - Native Dutch and fluent in English, both verbally and in writing - 3-5 years’ experience IT Risk and Quality Management, performing and organising IT Risk assessments - Sound knowledge of IT Controls incl ITGCs SOx control testing - Ability to translate local and global regulations (a.o. ECB, DNB, MAS, FSA) in adequate IT Risk Management measures and reports - Knowledge and expertise in IT and IT Risk frameworks: COBIT, Risk IT, CMMi, ITIL, ASL - Providing guidance to management for the implementation of quality requirements and functioning as a sparring partner and proactively giving advice - Vision on effective implementation and expansion of IT Risk Management Competencies: Besides the core competencies of Customer focus and Collaboration, the following competencies are required for this position: - Communication - Initiative - Empowerment Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Projectmanagement Ondersteuner Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Projectmanagement Ondersteuner. Omschrijving opdracht: De LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) is een landelijk opererende entiteit binnen de politie met focus op de multidisciplinaire meldkamers in Nederland. De politie krijgt bij wet per 2020 een belangrijke taak in kader van bedrijfsvoering voor de meldkamers. Het is aan de LMS om dit vorm te geven en in te regelen samen met Politie, Brandweer, Ambulance en Koninklijke Marchaussee. De LMS is gesitueerd in Driebergen maar kent gezien zijn opdracht een landelijk karakter. Veel veranderingen worden op een projectmatige manier gerealiseerd. Voor één van deze opdrachten is de LMS op zoek naar projectmanagement ondersteuner. Doelstelling: Op dit moment wordt een “As is “situatie van de meldkamers samengesteld. Dit wordt op een projectmatige manier ingevuld. Voor dit project zoekt het LMS een projectondersteuner die de projectadministratie vorm en inhoud geeft. Omschrijving verantwoordelijkheden: Het zorgdragen van een goede kwalitatieve projectadministratie. Omschrijving taken: - Het zorgdragen voor het opzetten van de projectadministratie waaronder projectfinanciën, configuratie en kwaliteitsmanagement, en bewaakt deze. - Het bewaken van de richtlijnen van issuemanagement voor de projecten. - Het inbedden van het risicomanagementproces binnen de projecten, waaronder wordt verstaan het begeleiden van risicoanalyse sessies en het registreren/bewaken van de risico’s conform vastgestelde criteria. - Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van de projectplanningen en het bewaken hiervan. - Het signaleren van afwijkingen en het opstellen van afwijkingsrapportages. - Het assisteren van de projectmanagers bij het opstellen van het communicatieplan. - Het centrale communicatie aanspreekpunt, onderhoud van de intranetsite van het project - Het geven van methodische ondersteuning voor PRINCE2 en Agile aan projectmanagers en draagt zorg voor de bewaking van de richtlijnen voor kwaliteitsmanagement van het project. - Het verzamelen van voortgangsoverzichten en signaleert, analyseert en rapporteert afwijkingen en bereidt stuurgroepvergaderingen voor, maakt de verslagen en zorgt voor monitoring en opvolging actiepunten. - Het begeleiden van het inkoopproces. Contacten: Het onderhouden van interne en externe contacten. De interne contacten zijn alle medewerkers van de LMS. Gezien het landelijk karakter van het project ook het onderhouden van externe contacten. Dit zijn functionarissen van de OOV (OPenbare Orde en Veiligheid) disciplines en de vakspecialisten. Inzet in de lijn of project: inzet zal plaatsvinden binnen een project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 27-05-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 4 jaar ervaring als projectondersteuner van ICT projecten in een grote organisatie (>1000 medewerkers). - Je hebt minimaal een afgeronde erkende 4-jarige MBO opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 2 jaar recente ervaring als projectondersteuner met projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages: 1. Projectadministratie:>2 jaar ervaring met het opzetten van een projectadministratie. 2. Projectadministratie: >2 jaar ervaring met het bewaken van een projectadministratie. 3. Projectfinanciën: >2 jaar ervaring met het opzetten van een financiële projectadministratie. 4. Projectrapportages: >2 jaar ervaring met het samenstellen van periodieke projectrapportages. 5. Projectrapportages: >2 jaar ervaring met het bewaken van periodieke projectrapportages. - Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met projectmanagementsoftware. - Je hebt minimaal een jaar ervaring met Agile/Scrum. - Je hebt een behaalde IPMA-PMO en/of IPMA-D certificering. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 27-05-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programma Manager Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Programma Manager. Omschrijving opdracht: De LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) is een landelijk opererende entiteit binnen de politie met focus op de multidisciplinaire meldkamers in Nederland. De politie krijgt bij wet per 2020 een belangrijke taak in kader van bedrijfsvoering voor de meldkamers. Het is aan de LMS om dit vorm te geven en in te regelen samen met Politie, Brandweer, Ambulance en Koninklijke Marchaussee. De LMS is gesitueerd in Driebergen maar kent gezien zijn opdracht een landelijk karakter. Veel veranderingen worden op een projectmatige manier gerealiseerd. Voor één van deze opdrachten is de LMS op zoek naar een programma manager. Doelstelling: Op dit moment wordt een “As is “situatie van de meldkamers samengesteld. Dit wordt op een projectmatige manier ingevuld. Voor dit Programma zoekt het LMS een programmamanager die het programma op een professionele manier vorm en inhoud geeft. Omschrijving verantwoordelijkheden: De Programma manager is binnen het korps Nationale Politie aangesteld om veranderdoelen van de korpsleiding (vertegenwoordigd door de Aandachtsgebiedhouder) te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie. De politie is een informatie verwerkend bedrijf, de informatievoorziening is daarmee een belangrijke component binnen het realiseren van veranderdoelen. Omschrijving taken: - Speelt een cruciale rol om de strategische programma’s binnen de nationale politie tot een succesvol resultaat te brengen. - Sturen op de kwaliteit binnen het programma. - Het mede vormgeven van de ontwikkeling van de LMS en het zorgen voor de professionalisering en borging binnen de organisatie. - Is een volwaardig gesprekspartner voor de leiding van het korps op basis van senioriteit en vakbekwaamheid en bent daarnaast een bezielend leider. - Ondersteunen en coachen van medewerkers van de LMS in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. - Het organiseren van de strategische samenwerking binnen de totale politieketen. - Het leiden van strategische programma’s en draagt zorg voor de realisatie van de relevante managementproducten. - Oplossen van vraagstukken en het leveen van producten en diensten door onderzoek te doen en methoden en technieken te ontwikkelen. Leidinggevende taken: Leidinggeven aan een programmateam. Contacten: - Interne en externe contacten op strategisch niveau: - Interne contacten zijn alle medewerkers van de LMS. - Externe contacten zijn functionarissen op strategisch niveau van de OOV disciplines en vakspecialisten. Inzet in de lijn of project: Inzet op een project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 27-05-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als programmamanager in een grote organisatie (>1000 medewerkers). - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met veranderprocessen en informatievoorziening in een politiek bestuurlijke omgeving. - Je hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring met het coachen van hoog opgeleide professionals binnen het vakgebied programma en projectmanagement. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal een jaar ervaring met het effectief organiseren van complexe processen in ketenverband en het op een innovatieve wijze realiseren van veranderingen die nodig zijn om de organisatie qua werkwijze aan te passen: 1. Budget: >5 Miljoen Euro. 2. Ketenpartners: Minimaal 3 ketenpartners. 3. Aansturing medewerkers: Aantal direct aangestuurde medewerkers > 7. 4. Realisatie veranderingen: doel behaald (op innovatieve wijze). 5. Complexiteit project: >2 processen en werkwijzen tegelijkertijd, schaalgrootte (minimaal 2500 gebruikers), stakeholders intern en extern. - Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal twee jaar ervaring met het schrijven van adviezen en het nemen van besluiten op directieniveau. - Je beschikt over een certificaat IPMA-B en/of MSP. - Je hebt minimaal een afgeronde WO-opleiding. Competenties: - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. - Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf. - Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 27-05-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Intelligence Consultant Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Business Intelligence Consultant. Omschrijving opdracht: De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst heeft de ambitie om verder door te groeien met bestaande en nieuwe dienstverlening. De Justitiële Informatiedienst is in 2006 gestart en is op dit moment gevestigd in Almelo, Leeuwarden, Den Haag en Zutphen. Omschrijving afdeling: De Justitiële Informatiedienst maakt het integer en integraal persoonsbeeld binnen de justitiële ketens toegankelijk door digitale justitiële informatie voor de ketenpartners te ontsluiten: veilig, op tijd, op maat en op niveau. Wij faciliteren daarmee de informatie-uitwisseling in de keten en bieden een actieve ondersteuning aan ketenwerkprocessen. Tijdige en juiste informatie voor de partners maakt rechtspleging effectiever en efficiënter wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige en rechtvaardige samenleving. De Justitiële Informatiedienst heeft de ambitie om verder door te groeien met bestaande en nieuwe dienstverlening. De Justitiële Informatiedienst is in 2006 gestart en is op dit moment gevestigd in Almelo, Leeuwarden, Den Haag en Zutphen. Omschrijving werkzaamheden: Als eerste onderzoek je de behoefte van het management (directie en afdelingsmanagement) van de Justitiële Informatiedienst. Dat die behoefte er is wordt onderstreept door het feit dat als jaarplanresultaat voor 2019 is opgenomen: ‘ondersteuning resultaatgerichte sturing: de eerste stappen (opzet, bestaan) zijn gezet naar (integrale, digitale) stuurinformatie voor het management’. Naast de behoefte van het management van de Justitiële Informatiedienst lever je je bijdrage aan de behoefte van de opdrachtgevers van de Justitiële Informatiedienst: het scherp krijgen van de strategische doelen, de stuurinformatie daarop te ontwerpen om zo de doelen vast te houden en te bereiken. Je neemt kennis van de verschillende informatiebronnen waarin op dit moment binnen de Justitiële Informatiedienst gegevens worden vastgelegd. Je duikt in de data, legt verbanden en brengt databases bij elkaar. Met jouw materie-, functionele en technische kennis vertaal je de relevante informatie in praktische rapportages. Je inzichten en BI-oplossingen implementeer je direct in de rapportages. Je werkt nauw samen met de collega’s van het cluster Financiën en de controller. De daar gegenereerde financiële managementinformatie is een van de pijlers waarop jij verder bouwt aan gerichte stuurinformatie. Een andere voor jou belangrijke ontwikkeling is de invoering van het kostprijsmodel in 2019. Jouw komst, ook al is het voor tijdelijk, moet de Justitiële Informatiedienst in staat stellen een volgende stap te zetten naar resultaatgerichte sturing. Dat kan omdat jij als BI-specialist voorstellen doet die tot verbetering leiden en ook zelf, waar mogelijk, de door jou gesignaleerde verbeteringen direct verwerkt in een oplossing. Onderdeel van je taak is ook het adviseren van de Justitiële Informatiedienst over de lange(re) termijn ontwikkeling van resultaatgerichte sturing. We zoeken een aanvulling op de reeds bestaande expertise die we binnen het team van Financiën al in huis hebben. Beoordelingscriteria interview: - Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen. - Je laat in het gesprek zien resultaatgericht te zijn en geeft aan op welke wijze hij/zij tot tussenresultaten en eindresultaten wil komen. - Je bent deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten en over te dragen aan de organisatie. - Je laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. - Je kan zich goed uitdrukken, is sociaal vaardig en laat zien in het team te passen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot oktober/november 2019 (periode van 6 maanden einddatum afhankelijk van de startdatum). - Je hebt een afgeronde opleiding HBO- of WO-opleiding richting Bedrijfskunde, Bedrijfskundige Informatica of Business IT & Management. - Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar recente werkervaring met Business Intelligence waardoor dit vakgebied voor jou geen geheimen meer heeft. - Je hebt aantoonbaar succesvol bij meer dan twee opdrachtgevers bestaande informatiebronnen die voorheen separaat voor het management beschikbaar waren op een integrale wijze ontsloten. Denk hierbij aan onder andere Excel, TOPdesk, HR-systemen. Je hebt daarbij twee voorbeelden van materie- functionele en technische kennis vertaalt in relevante stuurinformatie binnen praktische rapportages. Deze 2 voorbeelden dienen uit het CV herleidbaar te zijn. - Je hebt minimaal 5 jaar recente werkervaring in het voor diverse organisaties ontwerpen, opzetten, leveren - en verder inrichten van passende stuurinformatie voor ons management. De inzichten en BI-oplossingen implementeer je direct in de rapportages. - Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring met moderne BI-methodes, verschillende BI-tooling (o.a. Oracle; Power BI), technieken en statistiek- en rapportage tooling. Je kan aantoonbaar weergeven dat jij stuurinformatie ook visueel maakt in de BI-rapportages (dashboard). - Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring in het opstellen van BI verbeter- en inrichtingsadviezen naar aanleiding van gedane bevindingen binnen de organisatie. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent beschikbaar binnen 7 weken. - Je hebt minimaal 4 jaar recente ervaring met het verzorgen van functionele uitvragen van business intelligence ondersteunende software. - Je hebt ervaring binnen business intelligence met succes toegepast binnen meerdere organisaties. - Je hebt jouw business intelligence opdrachten uitgevoerd bij organisaties binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid. - Je hebt jouw kennisniveau op peil gehouden met recente opleidingen (minimaal 2) binnen het vakgebied. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 23-04-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
System Engineer Vistra B.V. Amsterdam
As a Systems Engineer you are responsible for providing Infrastructure solutions and support across multiple offices and in different jurisdiction time zones. You provide a professional level of service which promotes Technology throughout the group. You assist with the implementation of IT strategy and with the maintenance and ongoing support of all IT infrastructure within the group, ensuring IT security if adhered to at all times. When necessary, you help assisting on integration processes for acquisitions. You effectively communicate in customer environments. There may be the need for travel to other group offices in order to deliver projects and services.Working within the IT team delivering IT Infrastructure solutions and support which spans offices in multiple jurisdictions and time zonesManage the maintenance and completion of IT operational tasks (daily, weekly, monthly, yearly)Ensure maximum availability and uptime of systems running on hardware, such as email systems and systems relying on database servers and file servers.Ensure that all systems are fully backed-up and resilient and that data is stored securely in line with IT security requirements.Implementation of IT strategy across the group and in agreement with the Executive CommitteeEnsure IT security is at the forefront of all delivery, minimising any potential risk of data loss from the organisation.Following acquisitions, assist when necessary the project team with the integration.Management of key hardware, including servers, firewalls and routers, switches, PCs, printers and multi-function devices and telephone equipment.Work with suppliers and third parties in delivery of services and project, adhering to IT security requirements.Encouraging teamwork and assisting to develop fellow team members skills and knowledge.Uphold Vistras values by promoting a culture of professionalism and teamwork.Have a clear understanding of Vistras overall vision and direction.Bachelor degree or equivalent with certificates for technology areas (e.g. Hyper-V, Nimble storage, Windows Server 2016, AWS or Azure, O365, Citrix 6.5/7.15, ArcServe, Mimecast, McAfee EPO and encryption, PowerShell, Windows 7/10, ITIL v3).Advanced technical troubleshooting skillsAdvanced networking knowledgeExcellent communication skillsExperience of working in a global team and in/for different jurisdictions A minimum of 3 years experience within a similar roleExperience with working in project teams Experience with managing relationships with third parties is beneficial.Vistra B.V. aim to attract and retain our industrys most talented people, who share our vision of being a leading global player.Whether you are an expert in trusts, funds or corporate services, a specialist with experience in specific jurisdictions; or someone who is skilled in a support service, you will find Vistra geographically and culturally diverse, but with shared values and goals.We are open and transparent, working together and sharing expertise in order to meet our clients needs. We have drive and passion, and we all share in the success that this brings.If you would like to join an exciting and vibrant organisation, where you will work closely with other talented people, be supported in your professional development, and share our passion and our values, please apply.Contract to perm! Dit betreft een DETAVAST aanvraag. Na de detacheringsperiode is er een mogelijkheid tot vast dienstverband. Je dient bereid te zijn in vaste dienst te treden.
Lead Customer Intelligence Rotterdam
BedrijfsomschrijvingWordt besproken in gesprekFunctieomschrijvingWAT GA JE DOEN?Als Expert Lead Customer Intelligence ben je de lead binnen de discipline Business Intelligence en Data & Analytics. Je hebt als taak om jouw team inhoudelijk te ontwikkelen, zodat het expertiseteam een optimale bijdrage levert aan Customer Care en haar klantopdrachten. Jij ontwikkelt je team inhoudelijk verder binnen het vakgebied. Je zorgt voor een kwantitatief en kwalitatief optimaal bezet team en doet verbetervoorstellen om dit te realiseren. Je stelt samen met de experts een visie op voor het expertgebied en inspireert, ondersteunt en ontwikkelt de experts binnen het vakgebied zodat de experts een optimale bijdrage leveren aan de resultaatteams.Het expertise team bestaat uit business analisten en data analisten. De focus van het team is om de gehele Customer Care organisatie meer fact based te laten werken. Dit wordt behaald door het slim en innovatief inzetten van data, waarmee waardevolle inzichten worden gegenereerd en kansen optimaal worden benut. Dit kan alleen als juiste data beschikbaar is; je zorgt met je team dan ook voor het beschikbaar zijn van dataJe bent een inhoudelijk expert en werkt een gedeelte van de tijd mee met de experts in de resultaatteams en begeleidt experts bij complexe vraagstukken waar nodig. Daarnaast ben jij de lead binnen de discipline en hebt als verantwoordelijkheid om het team inhoudelijk op het vakgebied te ontwikkelen.JE BENT VERANTWOORDELIJK VOOR:Het zorgen voor een kwantitatief en kwalitatief optimaal bezet high performanceteam en doet verbetervoorstellen om dit te realiseren.Het stimuleren van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.Het samen met het expertise team zorgen voor visie op de expertise door het bijhouden van relevante ontwikkelingen in het vakgebied en gebruikt deze visie om de competenties verder te ontwikkelen.Het proactief geven van feedback op vakinhoudelijke kennis en vaardigheden en draagt zorg voor kennisdeling.Stimuleren van een Agile mindset en het innovatief vermogen van de experts.Je creëert transparantie en een onderlinge feedbackcultuur. Laat het team de meerwaarde van samenwerking en samen groeien inzien.Functie-eisenWAT BRENG JE MEE? Je kunt je nieuwe omgevingen en situaties snel eigen maken. Je hebt focus, lef en executiekracht. Hiermee weet je de beoogde doelstellingen te realiseren in een steeds sneller veranderende organisatie. Daarnaast beschik je over;HBO + werk- en denkniveauMinimaal 5 jaar relevante ervaring met Data Analytics & Business IntelligenceLeidinggevende ervaring voor een team van professionalsVisie op het gebied van Business Intelligence en Data & AnalyticsCommunicatief sterk en ervaren in stakeholdermanagementInspiratiekracht: jij hebt het vermogen om  mensen in beweging krijgenJij kent en gelooft in de Agile MindsetArbeidsvoorwaardenTarief wordt in overleg afgestemdSollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Mark van Dommelen via telefoonnummer 06-83800059Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Lead Customer Intelligence of solliciteer online op de vacature Lead Customer Intelligence.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Lead Customer Intelligence of solliciteer online op de vacature Lead Customer Intelligence.
Programma Manager Driebergen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25025 Omgeving: Driebergen Startdatum: 27 mei 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 15. Sluitingsdatum: dinsdag 2 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Programma Manager voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De LMS (Landelijke Meldkamer Samenwerking) is een landelijk opererende entiteit met focus op de multidisciplinaire meldkamers in Nederland. De organisatie krijgt bij wet per 2020 een belangrijke taak in kader van bedrijfsvoering voor de meldkamers. Het is aan de LMS om dit vorm te geven en in te regelen samen met Politie, Brandweer, Ambulance en Koninklijke Marchaussee. De LMS is gesitueerd in Driebergen maar kent gezien zijn opdracht een landelijk karakter. Veel veranderingen worden op een projectmatige manier gerealiseerd. Voor één van deze opdrachten is de LMS op zoek naar een Programma Manager. Op dit moment wordt een “As is “ situatie van de meldkamers samengesteld. Dit wordt op een projectmatige manier ingevuld. Voor dit Programma zoekt het LMS een programmamanager die het programma op een professionele manier vorm en inhoud geeft. Verantwoordelijkheden De Programma manager is aangesteld om veranderdoelen van de korpsleiding (vertegenwoordigd door de Aandachtsgebiedhouder) te realiseren. Het gaat hierbij om het realiseren van veranderdoelen die in de meest brede zin te maken hebben met de harmonisatie, ontwikkeling en innovatie van werkprocessen en voortbrengingsresultaten van politie, het Politiedienstencentrum en de ketenpartners van de politie. De organisatie is een informatieverwerkend bedrijf, de informatievoorziening is daarmee een belangrijke component binnen het realiseren van veranderdoelen. Vakmatige taken Speelt een cruciale rol om de strategische programma’s binnen de nationale politie tot een succesvol resultaat te brengen. Sturen op de kwaliteit binnen het programma. Het mede vorm geven van de ontwikkeling van de LMS en het zorgen voor de professionalisering en borging binnen de organisatie. Is een volwaardig gesprekspartner voor de leiding van het korps op basis van senioriteit en vakbekwaamheid en bent daarnaast een bezielend leider. Ondersteunen en coachen van medewerkers van de LMS in hun persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling. Het organiseren van de strategische samenwerking binnen de totale politieketen. Het leiden van strategische programma’s en draagt zorg voor de realisatie van de relevante managementproducten. Oplossen van vraagstukken en het leveen van producten en diensten door onderzoek te doen en methoden en technieken te ontwikkelen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt WO werk en denkniveau. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Programmamanager in een grote organisatie (>1000 medewerkers). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met veranderprocessen en informatievoorziening in een politiek bestuurlijke omgeving. Je hebt in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar relevante ervaring met het coachen van hoog opgeleide professionals binnen het vakgebied programma en projectmanagement. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met het effectief organiseren van complexe processen in ketenverband en het op een innovatieve wijze realiseren van veranderingen die nodig zijn om de organisatie qua werkwijze aan te passen (weging 50%). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met het schrijven van adviezen en het nemen van besluiten op directieniveau (weging 30%). Certificaat IPMA-B en/of MSP. Je hebt minimaal een afgeronde WO-opleiding (kopie diploma vereist) Competenties: Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf. Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen.
XML / Red Hat Linux Technisch Beheerder Almelo
Referentienummer: BTIT25023 Omgeving: Almelo Startdatum: 1 mei 2019 (of zo spoedig mogelijk). Duur: 15 maanden Optie op verlenging: Niet bekend. Aantal uur per week: Gemiddeld 36 Intakegesprek: Week 15 2019. Sluitingsdatum: Donderdag 4 april 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een XML / Red Hat Linux Technisch Beheerder voor gemiddeld 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de informatieplanning. De opdrachtgever ondersteunt met ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling. Om ketenpartners te ondersteunen in de informatie-uitwisseling zijn verschillende ketenvoorzieningen beschikbaar. Voor de uitvoering van het (technisch) applicatie beheer zoekt de afdeling een technisch beheerder. De technisch beheerder legt verantwoording af aan de manager van de afdeling. Om federatieve toegang mogelijk te maken heeft de oorganisatie de Federatieve service ontwikkeld. De Federatieve service is een dienst waarmee de organisatie, ketenpartners, overige ambtenaren, burgers, bedrijven en beroepsgroepen op een veilige, vertrouwde en efficiënte wijze (één keer inloggen) kunnen federeren met (web)applicaties binnen en buiten de organisatie. Als tactisch beheerder in het team van domein toegang draag je bij aan een nauwe samenwerking en overleg met de betrokken ketenpartners, je zorgt voor de aansluitingen, bewaking en verbetering ten aanzien van de ketenvoorzieningen en gerelateerde diensten. Het gaat hier met name om de Federatieve Service. De Federatieve Service maakt het voor -artijen eenvoudig om via inlogmiddelen digitale dienstverlening te ontsluiten voor ondernemers, burgers en partijen. Het gaat hier om inlogmiddelen als eHerkenning, DigiD, eIDAS en de verschillende AD’s van de organisatie. De Federatieve Service is een generiek bouwblok en kenniscentrum op het gebied van authenticatie. De technisch beheerder is verantwoordelijk voor het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen en het beheren van de Federatieve service. Taken/werkzaamheden: Het beheren van de Federatieve Service. Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen. Werken aan de doorontwikkeling en verbetering van de Federatieve Service. Bewaken van de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de Federatieve Service. Onderhouden van documentatie. KNOCK-OUT: Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over minimaal 3 jaar (recente) ervaring op het gebied van beheer van ICT systemen. Je beschikt over minimaal 3 jaar (recente) ervaring met ervaring met XML. Je beschikt over ervaring (blijkend uit aantal opdrachten) met Red Hat Linux. Je beschikt over minimaal 2 jaar praktische ervaring met de Identity en Acces management protocollen (SAML, Oauth, en OIDC). Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring (blijkend uit aantal opdrachten) met apache, reverse proxy. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week, verwachting 15 maanden duur project (uiterlijk 1 mei 2020). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 7 jaar ervaring) met IAM vraagstukken en de hierbij behorende protocollen/koppelvlakken. Je beschikt over ervaring met het communiceren met klanten (technische consultancy skills). Je beschikt over kennis en ervaring met inlogmiddelen als eHerkenning, DIGID, eidas. Je beschikt over interesse in technologische vernieuwingen. Je bent beschikbaar binnen 4 weken. Competenties: Probleemoplossend vermogen. Kan kritisch denken. Hoge mate van zelfstandigheid. Kan eigen werkzaamheden prioriteren.
Product Owner / Data Analist (QR6518) Amsterdam
Functie: Product Owner / Data Analist (QR6518) Start: 15-4-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Leeuwarden zijn wij op zoek naar een enthousiaste product owner en data analist die energie krijgt van het op orde brengen en houden van de datahuishouding. En daarmee inzichten te genereren om klanten met betalingsproblemen te helpen om duurzaam te herstellen. Je hebt feeling met data en krijgt energie van het creëren van afstemming binnen en buiten de Tribe. Werkzaamheden: Als product owner ontwikkel je een visie op de verdere ontwikkeling en toepassing van de datahuishouding. De squad waar je product owner voor bent heeft het datawarehouse van Collections ontwikkeld en in beheer. De squad stelt de data beschikbaar aan data analisten en data scientists en via information stores ook aan andere gebruikers. De squad bestaat uit data engineers en data scientists. De data engineers ontwikkelen en beheren de datahuishouding en de data scientists ontwikkelen machine learning modellen. Denk hierbij aan modellen om te voorspellen of klanten met betalingsproblemen in meer of mindere mate hulp nodig hebben om te herstellen. Samen willen beide disciplines de komende periode meer naar elkaar toegroeien en elkaar versterken. Als Product owner stel je prioriteiten en stem je deze af binnen je squad en met andere product owners en stakeholders binnen en buiten de Tribe. Als data analist in de squad vorm je de toetssteen voor de ontwikkeling van de datahuishouding. Je kent de data behoefte op je duimpje en bent in staat om de vertaalslag te maken naar de wijze waarop in deze behoefte kan worden voorzien. Met andere woorden je bent een kei als data modelleur en weet continu een brug te slaan tussen data engineers en data analisten / scientists. Je fungeert tevens als data steward en vertegenwoordigt de tribe in deze rol en hebt veel contact en afstemming met de Tribe Data Management. Werkomgeving: De Tribe Collections is volop in beweging. We zijn dagelijks bezig om onze processen te verbeteren om de klant beter en effectiever te helpen. Door klanten met betalingsproblemen in een zo vroeg mogelijk stadium passende en persoonlijke oplossingen te bieden kan een klant sneller duurzaam herstellen. Je werkt in een multidisciplinaire squad, die bestaat uit data engineers en data scientists. De standplaats voor deze functie is Amsterdam. Aangezien de werkzaamheden van Collections zowel in Leeuwarden als Amsterdam plaatsvinden, wordt verwacht dat je minimaal 1 x per 2 weken bereid bent een dag in Leeuwarden te werken. Ervaring: Je hebt als Product owner ruime en aantoonbare ervaring met: - Rol van product owner - Opstellen en realiseren van een visie op je product - Samenstellen en prioriteren van backlogs - Bewaken van prioriteiten - Afstemmen van prioriteiten en afhankelijkheden met stakeholders Je hebt als Data analist ruime en aantoonbare ervaring met: - Dimensioneel data modeleren - Business analyse en data analyse - Ontwikkelen van datawarehouses en ontsluiten van data - Rol van Data steward Achtergrond: - Relevante academische opleiding - Ervaring met agile/scrum is een must Competenties en vaardigheden: - Je kunt goed samenwerken met technische en niet-technische stakeholders - Je bent in staat om je snel domein specifieke kennis eigen te maken - Je kunt zelfstandig werken en samenwerken met anderen binnen en buiten je squad - Je denkt altijd één stap vooruit, bijvoorbeeld bij het adviseren over de beste wijze om tot impact te komen - Jouw analyses en je communicatie zijn scherp, bondig en 'to the point' en weten te overtuigen - Je houdt het overzicht in complexe situaties - Je kunt goed communiceren, presenteren en je hebt overtuigingskracht - Je bent flexibel - Je bent enthousiast, een echte teamplayer én je bent doortastend door zelf naar nieuwe verbeteringen op zoek te gaan en deze te implementeren Profiel: Een enthousiaste professional die energie krijgt van het werken aan concrete en tastbare resultaten. Je vindt het leuk om dit in een agile werkomgeving te doen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor het realiseren van de purpose van jouw squad. Je bent bereid om de datahuishouding tot in de puntjes eigen te maken en verder te ontwikkelen. Je neemt initiatief, opereert zelfstandig maar je hecht even zozeer aan samenwerking en het gezamenlijk realiseren van de doelstellingen. Je bent gedreven om je eigen expertise continu verder te ontwikkelen en/of te verbreden, zowel technisch als op persoonlijk vlak. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Ontwikkelaar Backend Common Ground Den Haag
Referentienummer: BTIT25021 Omgeving: Den Haag Startdatum: 1 mei 2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: Ja, telkens voor 3 maanden met een maximale duur van 36 maanden. Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 12 april 2019, tussen 09:00 – 12:00 uur. Sluitingsdatum: Vrijdag 5 april 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Ontwikkelaar Backend Common Ground voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse standups. Resultaat van de opdracht Zelfstandige bijdrage leveren: in het borgen van de veiligheid van common ground componenten; aan de ontwikkeling van de Common Ground componenten. Taken/werkzaamheden: Borgen van de informatieveiligheid. Ontwikkelen van Open Source Common Ground componenten. Participeren in de agile werkwijze. Documenteren van geproduceerde software. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met gebruik van Go en PostgresSQL en Git en CI/CD en Docker en Kubernetes. Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over zeer ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. Je beschikt over zeer ruime kennis van toepassing van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor het ontwikkelen van software. Je beschikt over actuele werkervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar) met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge beschikbaarheid. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 4 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van zowel GRPC als TLS. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van Docker en Kubernetes. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van backends met behulp van Golang. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring) met het bouwen van software met behulp van Git en gebruikmakend van CI/CD. Competenties: Klantgerichtheid; Kwaliteitgerichtheid; Resultaatgerichtheid; Samenwerking (teamspeler); Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog); Informatieverwerking; Analytisch vermogen; Nauwkeurigheid; Kwaliteitsbewustzijn.
Functioneel Beheerder Sharepoint Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Sharepoint. Omschrijving opdracht: 1. Beheert de ICT middelen, door: - Het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem. - Het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten. - Het zo nodig inwinnen van nadere informatie. - Het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers. - Het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen. - Het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan. - Het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering. - Het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e). - Het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen. - Het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. 2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: - Het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden. - Het laten registreren van afwijkingen en problemen. - Het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie. - Het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. 3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: - Het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces. - Het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen. - Het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker. - Het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis. - Het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie. - Het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast. - Het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator. - Het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid. - Het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen. - Het laten testen van de geleverde ICT middelen. Locatie: Maasland (extra standplaats Den Helder minimaal 1 dag per week). Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal Windows Server 2012. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. - Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. - Je hebt een afgeronde HBO-opleiding studierichting Informatica. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring van het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid. - Je hebt aantoonbare werkervaring met scripting en automatisering. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met Microsoft Internet Information Services (IIS) en SQL Server. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. juni Duur: 1824 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Steward Huis ter Heide
Voor de KMAR zijn wij op zoek naar een Data Steward Omschrijving opdrachtgever: De Koninklijke Marechaussee (KMar), onderdeel van het Ministerie van Defensie, is een politieorganisatie met een militaire status, die wereldwijd inzetbaar is voor vrede en veiligheid. Omschrijving opdracht: Jouw rol (data steward) binnen de Data Governance-afdeling wordt gedefinieerd als een persoon die binnen de scope van zijn verantwoordelijkheden weet wat data kan betekenen voor de business van de KMar. Je weet ook hoe deze elementen zijn georganiseerd in databases en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Je bent de belangrijkste persoon in het bestrijden van conflicten in definitie en implementatie van datasystemen. Vanuit dat opzicht ben je in staat documentatie van de data uit de systemen te leveren aan rapportontwikkelaars en systeemanalisten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt 3 jaar werkervaring in financiën, bedrijfsinformatiemanagement of industriële engineering. - Je hebt 5 jaar aantoonbaar ervaring als Data Steward of in dergelijke rol. - Je hebt 3 jaar ervaring met tools en technieken om inzicht te krijgen in data kwaliteit. - Je hebt 5 jaar aantoonbaar ervaring met ERP-, PDM- en CRM-systemen. - Je hebt 3 jaar kennis van en ervaring als business analist met privacy wetgeving en AVG regelgeving. - Je bent 36 uur per week beschikbaar. - Je hebt uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. - Je hebt een afgeronde opleiding Informatica of Bedrijfskunde op minimaal HBO niveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met Data Analytics, Business Intelligence en/of Big Data. - Je hebt bij voorkeur kennis van en ervaring met ITIL, ASL, Prince2 en/of Scrum. - Je hebt bij voorkeur aantoonbaar kennis binnen de IT van de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) sector: Defensie, Justitie of Politie. Inzet Periode: Schatting 3600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3600 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. mei Duur: 3600 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
FrontEnd Developer Common Ground Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25019 Omgeving: Den Haag en Utrecht Startdatum: z.s.m., rond half april / 1 mei 2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 36 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 15 april 13.00 - 16.00 uur in Utrecht. Sluitingsdatum: vrijdag 5 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een FrontEnd Developer Common Ground voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse stand-ups. Doel van de opdracht Je bent in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan: Het doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten met gebruikmaking van een design framework. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden Borgen van de informatieveiligheid. Doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten (zie link) met gebruikmaking van een design system. Participeren in de Agile/Scrum werkwijze. Documenteren van de geproduceerde software. Verzorgen van de technische realisatie van frontends.
Redhat Linux Specialist Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Redhat Linux Specialist. Omschrijving opdracht: IT Beheer valt onder de directie Technologie en bestaat uit twee afdelingen, TAB/DBA en infrastructuur en draagt zorg voor de technische levering van de diensten van Justid. De afdeling Infrastructuur is verantwoordelijk voor alle infrastructurele componenten waarop de diensten van Justid draaien. Het betreft hier onder andere netwerkcomponenten, SAN en NAS storage, Vmware en Operating Systems. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling Operatie. Door inzet van intern personeel op projecten, wordt er een onderbezetting gecreëerd en moet het standaardbeheer worden uitgevoerd door ingehuurd personeel. Omschrijving werkzaamheden: Functie: Redhat Linux specialist Primair beheer van onze infrastructuur met specifieke aandachtgebieden Redhat Linux. De interne beheerder zal ingezet worden voor het verhuisproject. Het primaire beheer bestaat uit het oplossen van incidenten die klanten melden, oplossen van events die vanuit de monitoring naar voren komen, afhandelen van serviceverzoeken, controles uitvoeren op de werking van de infrastructuur, inspoelen en uitfaseren van RHEL-servers en standaard wijzigingen doorvoeren op infrastructurele componenten zoals firewalls. Beoordelingscriteria interview: 1. Je lijkt qua karakter, houding en gedrag goed binnen het team te passen. 2. Je kan in het gesprek goed jouw kennisniveau toelichten. 3. Je lijkt goed prioriteiten te kunnen stellen. 4. Je kan goed omgaan met regelmatig verschuivende doelen binnen de afdeling. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode tot en met oktober 2019. - Je hebt een afgeronde HBO of WO opleiding. - Je bent meer dan 10 jaar werkzaam als IT-er. - Je bent in de afgelopen 5 jaar aaneengesloten Redhat Linux beheerder geweest. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar conform ITIL procedures gewerkt. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van een geldige Redhat certificering. - Je hebt meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met VMWARE/ESX infrastructuur. - Je hebt meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met op het gebied van netwerk-componenten. - Je hebt ervaring met storage oplossingen (SAN/NAS). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 01-05-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-04-2019 en 17-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel beheerder (Sharepoint) Maasland
Functieomschrijving:1. Beheert de ICT middelen, door:* het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;* het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;* het zo nodig inwinnen van nadere informatie;* het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.* het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;* het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;* het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;* het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);* het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;* het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:* het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;* het laten registreren van afwijkingen en problemen;* het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;* het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:* het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;* het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;* het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;* het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;* het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie* het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast* het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;* het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;* het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen; * het laten testen van de geleverde ICT middelen. Functie-eisen: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal Windows Server 2012. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met minimaal SharePoint 2013 functioneel farm beheer (SharePoint Administration). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. Je hebt een afgeronde HBO-opleiding studierichting Informatica.Bedrijfsinformatie:JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  Voor aanvang van deze opdracht is een MIVD screening vereist. Deze duurt doorgaans 6-8 weken.
Proces Analist Veenendaal
BedrijfsomschrijvingDaar vertel ik je graag meer over in een persoonlijk gesprek! FunctieomschrijvingBegeef jij je graag op het snijvlak tussen Business en IT? Beschik je over een grenzeloze nieuwsgierigheid? Krijg jij er energie van om oplossingen te bedenken voor complexe en grote vraagstukken in ERP-systemen en bedrijfsoplossingen? Ben je ook nog eens een kei in het verbeteren van deze processen? Lees dan snel verder. Als Proces Analist werk je op de afdeling Functioneel Beheer & Business Intelligence. Deze afdeling bestaat uit 18 specialisten, stuk voor stuk vakkundige professionals die weten waar ze het over hebben. Als Proces Analist kom je binnen de afdeling te werken in een nieuw team, dat zich bezighoudt met projecten op het gebied van Finance. Jij bent hiervoor de intermediair tussen de gebruikers, ICT en externe partijen en werkt op projectbasis aan de verbetering van systeeminrichting en werkprocessen. Met jouw flexibele instelling en sterke communicatieve en analytische vaardigheden schakel je hierin gemakkelijk. Je denkt mee, bent kritisch waar nodig, vraagt door en levert een kwalitatief hoogstaand eindproduct. Waar houd jij je in de dagelijkse praktijk onder meer mee bezig?Je verdiept je in de werkprocessen van onze interne klanten en komt met voorstellen voor procesverbetering en -vernieuwing. Op basis hiervan formuleer je het functioneel ontwerp voor het project, zoals bijvoorbeeld herinrichting van een systeem en/of een hele procesketen;Binnen een project zorg jij voor de juiste aansluiting van de functioneel beheerders van een applicatie en komen jullie samen tot het uiteindelijke ontwerp;Je neemt samen met de functioneel beheerders van de afdeling deel aan Finance-projecten van andere afdelingen en zorgt hier voor een goede borging van zowel de ontwikkelstrategie van het applicatielandschap als een goede overdracht naar de instandhouding van een op te leveren product;Voor een soepele overgang van project naar beheer zorg je voor een kwalitatief hoogwaardig projectresultaat, inclusief documentatie, handleidingen en testprocedures;Je adviseert en ondersteunt de interne gebruikers op het gebied van wensen en mogelijkheden van de systemen;Bij nieuwe innovatie en/of nieuw te introduceren applicaties begeleid je de tenderprocedure, zet je bijvoorbeeld een proof-of-concept, pilot of demo op en ondersteun je bij het opzetten/onderzoeken van de business case;Bij kleinere interne Finance-projecten neem je ook een deel of de gehele projectcoördinatie op je.Functie-eisenEen afgeronde hbo- of wo-opleiding, bijvoorbeeld richting Bedrijfskundige Informatica, Technische Bedrijfskunde, maar ook een andere studie kan interessant zijn.Minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van business- / procesanalyse en werken in projecten, functioneel beheer of informatiemanagement.Je begeeft je op het snijvlak tussen Business en IT, dus affiniteit met beide is belangrijk, maar een grenzeloze nieuwsgierigheid maakt je pas echt waardevol!Heb je werkervaring in de retailbranche? Dan is dat een pré!Competenties: analytisch, kritisch, deductief vermogen, communicatief vaardig, dienstverlenend, stellen van prioriteiten, zelfstandigheid en oplossingsgericht. Daarnaast ben je iemand die gecalculeerde risico's durft te nemen en goed kan functioneren in een dynamische omgeving. Arbeidsvoorwaarden- We bieden jou een mooie baan bij een internationale organisatie waar met mooie merken gewerkt wordt; - Een goed salaris, passend bij jouw werk- en denkniveau;- 24 vakantiedagen en 19,5 ATV-dagen;- Flexibel keuze-budget;- Volop ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden.Het HR-beleid van onze klant heeft de afgelopen paar jaar al meerdere prijzen geworden. Het is dus een echte topwerkgever!! SollicitatieprocedureVoor meer informatie neem je contact op met Nisha Sewraj via telefoonnummer 06-24474377Werken voor YachtYacht is dé organisatie van en voor professionals. Wij verbinden professionals en organisaties die het verschil willen maken. Ons doel is optimaal resultaat: jou als professional uitdagend werk bieden waarmee jij de organisaties van onze opdrachtgevers blijvend verbetert. Behoor jij tot de beste professionals in jouw vak? Wil je samen met vakgenoten het verschil maken bij toonaangevende organisaties? Dan willen we jou graag leren kennen.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Proces Analist of solliciteer online op de vacature Proces Analist.Bezoek www.yacht.nl voor meer informatie over de vacature Proces Analist of solliciteer online op de vacature Proces Analist.
Technisch Beheerder Almelo
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Technisch Beheerder. Omschrijving opdracht: - Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen. - Werken aan de doorontwikkeling en verbetering van de Federatieve Service. - Bewaken van de stabiliteit, beschikbaarheid, kwaliteit en continuïteit van de Federatieve Service. - Onderhouden van documentatie. Omschrijving taken: Als tactisch beheerder in het team van domein toegang draag je bij aan een nauwe samenwerking en overleg met de betrokken ketenpartners, je zorgt voor de aansluitingen, bewaking en verbetering ten aanzien van de ketenvoorzieningen en gerelateerde diensten. Het gaat hier met name om de Federatieve Service. De Federatieve Service maakt het voor JenV-partijen eenvoudig om via inlogmiddelen digitale dienstverlening te ontsluiten voor ondernemers, burgers en JenV-partijen. Het gaat hier om inlogmiddelen als eHerkenning, DigiD, eIDAS en de verschillende AD’s van JenV. De Federatieve Service is een generiek bouwblok en kenniscentrum op het gebied van authenticatie. Omschrijving verantwoordelijkheden: Het realiseren en begeleiden van nieuwe aansluitingen en het beheren van de Federatieve service. Wat valt buiten de scope: Overige Justid applicaties, informatieanalyse en gegevensanalyse. Wat valt binnen de scope van de opdracht: De Federatieve Service. Beoordelingscriteria interview: - Je beschikt over probleemoplossend vermogen en kan kritisch denken. - Je hebt hoge mate van zelfstandigheid en kan eigen werkzaamheden prioriteren. - Je hebt interesse in technologische vernieuwingen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week, verwachting 15 maanden duur project (uiterlijk 1 mei 2020). - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring op het gebied van beheer van ICT systemen (duidelijk omschreven in CV). - Je beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare (recente) ervaring met XML (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). - Je beschikt over aantoonbare ervaring met Red Hat Linux (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). Ervaring moet blijken uit aantal opdrachten. - Je beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare praktische ervaring met de Identity en Acces management protocollen (SAML, Oauth, en OIDC) (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met apache, reverse proxy. (dit dient duidelijk beschreven te zijn in het CV). Ervaring moet blijken uit aantal opdrachten. - Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar inhoudelijk ervaring heeft met: IAM vraagstukken en de hierbij behorende protocollen/koppelvlakken. - Je hebt ervaring met het communiceren met klanten (moet technische consultancy skills hebben). - Je bent beschikbaar binnen 4 weken. - Je hebt kennis en ervaring met inlogmiddelen als eHerkenning, DIGID, eidas. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Almelo Startdatum: 01-05-2019 of zo spoedig mogelijk Duur: 15 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Front-end Developer Common Ground Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Front-end Developer Common Ground. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over Common Ground Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Doel van de opdracht: Is in staat een zelfstandige bijdrage te leveren aan: - Het doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten met gebruikmaking van een design framework. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Borgen van de informatieveiligheid. - Doorontwikkelen en onderhouden van Common Ground componenten (zie link) met gebruikmaking van een design system. - Participeren in de Agile/Scrum werkwijze. - Documenteren van de geproduceerde software. - Verzorgen van de technische realisatie van frontends. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent op 05-04-2019 tussen 13:00 – 16:00 uur beschikbaar voor een matchgesprek in Utrecht. - Je bent uiterlijk half april/1mei 2019 beschikbaar voor de opdracht. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar met het bouwen van frontends met behulp van Git, React en Javascript, blijkend uit CV of motivatiebrief. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbaar ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling, blijkend uit CV of motivatiebrief. - Je hebt aantoonbaar en ruime kennis van toepassingen van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor de samenstelling van software, blijkend uit CV of motivatiebrief. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van JavaScript. - Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van React. - Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van software met behulp van zowel Git en Docker als gebruikmakend van CI/CD. - Je hebt 3 jaar aantoonbare ervaring in de laatste 5 jaar (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van frontends met behulp van Webpack en voorlopers. Competenties: - Klantgerichtheid - Kwaliteitsgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerkingsgericht (teamspeler) - Verbaal vaardig, zowel mondeling als schriftelijk (voeren van nauwkeurige dialoog) - Informatieverwerking - Analytisch vermogen - Nauwkeurigheid - Kwaliteitsbewustzijn Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-05-2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-04-2019 tussen 13:00 – 16:00 uur in Utrecht Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider/Kwaliteitscoördinator Assen
Voor Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn wij op zoek naar een Projectleider/Kwaliteitscoördinator. Omschrijving opdracht: Voor de locatie Assen zijn wij op zoek naar een Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar voor een van onze klantteams Content. Dit team maakt content voor ongeveer 160 regelingen in het agrarisch domein. Deze energievolle en gedreven kracht moet ervoor zorgen dat de kwaliteit van deze content verbetert en de efficiency van het contentproces omhoog gaat. Hij of zij faciliteert en implementeert alles wat hiervoor nodig is en motiveert. Kortom, zorgen voor de nodige faciliteiten om het team verder te kunnen professionaliseren. Je weet je weg te vinden om tot een goed in te richten kwaliteitsstructuur te komen. Tevens ben je in staat om heldere afspraken te maken, die leiden tot het gewenste kwaliteitsresultaat. De Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar maakt deel uit van het klantteam Content 5 en rapporteert direct aan de teammanager. Het team heeft in 2018 een analyse laten uitvoeren waaruit ontwikkelpunten zijn gekomen. Deze punten zijn verwerkt in een ontwikkelplan. Nu is het tijd om het ontwikkelplan aan te scherpen en uit te voeren. Omschrijving werkzaamheden: De Kwaliteitscoördinator en -ontwikkelaar is hiervoor verantwoordelijk. Wat ga jij doen: - Ontwerpen van criteria en de daarvoor nodige tools en methodes voor de kwaliteit die we willen leveren. - Ontwerpen van formats voor het meten en vastleggen van de kwaliteit. - Nulmetingen inrichten op team-, groeps- en persoonsniveau. - Ontwerpen en laten bouwen van rapportages. - Ontwerpen en laten bouwen van feedbackloops. Zowel binnen het team zelf, maar ook met andere teams zoals Klantcontact, Communicatieadvies en andere contentteams. - Ontwerpen en implementeren van coachingstructuren en het maken van de hulpmiddelen daarvoor. - Doen van verbetervoorstellen voor bestaande processen, waarmee kwaliteit en efficiency worden verbeterd. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt HBO of WO werk- en denkniveau. - Je werkt zelfstandig, snel en gestructureerd. Daarnaast ben je klantgericht en heb je een praktische en proactieve instelling. - Jij bent analytisch en kunt het hele proces overzien. - Je legt gemakkelijk contacten, hebt humor en werkt graag in teamverband. Ook zoek je verbinding met afdelingen die nodig zijn voor de uitvoering van het Ontwikkelplan. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een HBO/WO opleiding afgerond op het gebied van kwaliteitsmanagement. - Je hebt een opleiding op het gebied van kwaliteitsmanagement en ruime ervaring hierin. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Assen Startdatum: 01-06-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Teamleider I&A Zeeland (Noord-Brabant)
Voor Gemeente Landerd zijn wij op zoek naar een Teamleider I&A. Omschrijving opdracht: Het team I&A bestaat uit 15 vakinhoudelijke medewerkers, specialisten en adviseurs. Zij ondersteunen de vakspecialisten in de primaire processen met een betrouwbare ICT-omgeving, gegevensbescherming en informatiearchitectuur en -inrichting. Bijvoorbeeld met een goede inrichting van het zaaksysteem, optimaal gebruik van basisregistraties en richtlijnen voor zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Momenteel bereiden de gemeenten Landerd en Uden een herindeling voor. Op 1 januari 2022 willen wij samen een nieuwe gemeente gaan vormen. Daarvoor gaan wij een nieuwe organisatie bouwen die aansluit bij wensen van onze inwoners over onder andere dienstverlening en het beschikbaar stellen en uitwisselen van informatie. Werkzaamheden: Wij zijn op zoeken naar een teamleider voor het team I&A die zorg draagt voor de werkverdeling, organisatorische inzetbaarheid en taakuitwisseling. - Je voert functionering- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van het team. - Je verbindt de vakgebieden in het team en bent verantwoordelijk voor de samenwerking. - Je kijkt vooruit, anticipeert op ontwikkelingen in het vakgebied en vertaalt deze naar onze organisatie met voorstellen, afdelingsplannen en meerjarenramingen. - Je fungeert als schakel tussen het afdelingshoofd en het team. - Je treedt in voorkomende gevallen op als projectleider van (multidisciplinaire) projecten. - Je bent verantwoordelijk voor de raming, besteding en bewaking van beschikbare budgetten. Gewenst profiel: Het team I&A is verantwoordelijk voor informatievoorziening en –beveiliging, systeembeheer en gegevensbeheer. Voor dit team zijn wij op zoek naar een enthousiaste teamleider die van doorpakken houdt. Ben jij een coachende leider die medewerkers ondersteunt om het beste uit zichzelf te halen? En loop je warm voor een solide inrichting van I&A waarmee wij zorgen voor goede dienstverlening aan onze inwoners en aan de gebruikers van onze systemen en informatiebronnen? Dan zoeken wij jou. Wij vragen van onze toekomstige teamleider: - Een afgeronde Hbo opleiding op het vakgebied van informatievoorziening - Minimaal 3 jaar werkervaring op dit gebied - Ervaring binnen de gemeentelijke overheid en met politiek-bestuurlijke besluitvormingsprocessen - Ervaring als projectleider van multidisciplinaire projecten - Kennis van het verbeteren van primaire en ondersteunende werkprocessen - Affiniteit met systeembeheer/netwerkbeheer - Kennis van het gebruik van de basisregistraties in de werkprocessen Toelichting op rooster: Bij voorkeur verdeeld over 4 dagen. De eerste maand minder uren bespreekbaar. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over minimaal afgeronde Hbo-opleiding op het vakgebied. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van informatievoorziening. Functie wensen (gunningscriteria): - Je kunt medewerkers motiveren, inspireren en coachen in de onzekere periode tot aan de herindeling. Beschrijf in je motivatiebrief hoe je dit aanpakt. - Je hebt kennis van / affiniteit met: a. het gebruik van basisregistraties b. systeembeheer/netwerkbeheer c. verbeteren van primaire en ondersteunende processen - Je hebt ervaring als projectleider van multidisciplinaire projecten op het gebied van informatievoorziening. Geef in je motivatiebrief of c.v. voorbeelden van dergelijke projecten. - Je hebt ervaring op het gebied van informatievoorziening bij een gemeente. Competenties: - Initiatiefrijk / proactief / kansen signaleren en oplossingen aandragen - Klantgericht - Resultaatgericht - Samenwerken - Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht - Besluitvaardig en leiderschap tonen - Medewerkers motiveren en inspireren - Plannen en organiseren - Zelfstandig - Doorpakken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zeeland (Noord-Brabant) Startdatum: 01-05-2019 Duur: 30-04-2020 Optie op verlenging: 2 x 12 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: maandagmiddag 8 april. Eventueel volgt een 2e gesprek op donderdagmiddag 11 april. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar Backend Common Ground Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar Backend Common Ground. Omschrijving opdrachtgever: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Omschrijving opdracht: Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in dagelijkse standups. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Borgen van de informatieveiligheid. - Ontwikkelen van Open Source Common Ground componenten. - Participeren in de agile werkwijze. - Documenteren van geproduceerde software. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent op 12-04-2019 tussen 09:00 – 12:00 uur beschikbaar voor een matchgesprek. - Je bent 01-05-2019 beschikbaar voor de opdracht. - Je bent uiterlijk 1 mei 2019 beschikbaar. - Je hebt recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar, blijkend uit het CV of motivatiebrief) met gebruik van Go en PostgresSQL en Git en CI/CD en Docker en Kubernetes. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over aantoonbaar zeer ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling. - Je hebt aantoonbaar en zeer ruime kennis van toepassing van moderne technieken (zoals CI/CD en TDD) voor het ontwikkelen van software. - Je hebt actuele werkervaring (opgedaan in de laatste 3 jaar blijkend uit CV of motivatiebrief) met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge beschikbaarheid. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van zowel GRPC als TLS. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van Docker en Kubernetes. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van backends met behulp van Golang. - Je hebt aantoonbare ervaring (blijkend uit het CV of motivatiebrief) met het bouwen van software met behulp van Git en gebruikmakend van CI/CD. Competenties: - Klantgerichtheid - Kwaliteitgerichtheid - Resultaatgerichtheid - Samenwerking (teamspeler) - Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog) - Informatieverwerking - Analytisch vermogen - Nauwkeurigheid - Kwaliteitsbewustzijn Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 01-05-2019 Duur: 2 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-04-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12-04-2019 tussen 09:00 – 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Data Scientist Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT25012 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 3 juni 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: woensdag 3 april. Sluitingsdatum: vrijdag 29 maart om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Data Scientist voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Een belangrijke doelstelling van de organisatie is het optimaal inzetten en eenduidig verdelen van de voertuigen. Zodoende hebben de 11 eenheden een gewenste voertuigmix vastgesteld: het wagenpark van de toekomst. Deze gewenste voertuigmix wordt voor alle eenheden de komende jaren geïmplementeerd door het project Implementatie Strategisch Voertuigen Plan (ISVP). Dit project heeft een scope van bijna 10.000 voertuigen en betreft bijna alle herkenbare en onherkenbare voertuigen. De gewenste voertuigmix wordt gerealiseerd door middel van meer dan 6.000 mutaties: dit betreft het bestellen, afvoeren of verschuiven van voertuigen. Al deze mutaties worden gepland vanuit het mutatieplan. Hierbij zijn een groot aantal variabelen van kracht die dit mutatieplan tot een complexe uitdaging maken. Denk hierbij aan veranderende data, wijzigingen in de voertuigmix, contractbeschikbaarheid, enzovoorts. Van de data analist wordt verwacht dat hij het huidige optimalisatie model van de mutaties in Microsoft Access kan aanpassen/verbeteren. Daarnaast moet de data analist bekend zijn met data visualisatie tools om de daadwerkelijke realisatie van het ISVP te kunnen volgen in een dashboard omgeving. De opdracht is geslaagd als iedere eenheid de voertuigmix heeft behaald die ze hebben opgegeven. Een belangrijke randvoorwaarde is dat kaders zoals investeringsbudget en exploitatiekosten niet worden overschreden. Verantwoordelijkheden Het bieden van hands-on ondersteuning aan het Data, Finance en het Control team. Dit uit zich in het beantwoorden van complexe vragen vanuit verschillende databases en het realiseren van actiegerichte inzichten richting stakeholders/team: Data beheer/kwaliteitscontroles om de betrouwbaarheid van de analyses waarborgen: Databronnen toetsen op inconsistenties; Batches opstellen van voertuigen die besteld, afgevoerd of verschoven moeten worden; Aanleveren van gegevens voor ons optimalisatie algoritme (mutatieplan). Uitvoeren van tweewekelijkse end-to-end analyses in Python en foutmeldingen oplossen; Helpen met het ontwikkelen van een duurzaam algoritme in Python dat overgedragen kan worden aan wagenparkbeheer (mutatieplan 2.0); Updaten en ontwikkelen van periodieke dashboards voor stakeholders/team. Vakmatige taken Mutatieplan: Gegevens verzamelen om het huidige algoritme te draaien in Microsoft Access/VBA; De output van het model bewerken en in Excel inzichtelijk maken; Ontwikkelen van mutatieplan 2.0 in Python. Taken monitoring en rapportage: Standaard rapportage ontwikkelen voor de voortgang van het project; Dashboard ontwikkelen in Excel die de voortgang monitort van de mutaties. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal WO Master niveau. Certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist). Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Data Scientist, in de afgelopen 3 jaar. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in Python in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring in VBA in de afgelopen 2 jaar, met programmeren. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 2 jaar, werkervaring met programmeren in ''R'' (weging 35%). Je hebt in de afgelopen 2 jaar, algoritmes ontwikkeld in projecten (weging 25%). Je hebt in de afgelopen 2 jaar, dashboards ontwikkeld binnen projecten (weging 25%). Je hebt een afgeronde opleiding in de richting van Business Information Management, Econometrie of vergelijkbaar. Competenties: Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Initiatiefrijk - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Accuratesse - Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Flexibel - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Samenwerken - Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Stressbestendig - Blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden. Organisatiesensitiviteit - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Reageren
Senior Redhat Linux Beheerder (QR6517) Almelo
Functie: Senior Redhat Linux Beheerder (QR6517) Start: 1-5-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Almelo Omschrijving: Voor onze klant in Almelo zijn we op zoek naar een Senior Redhat Linux Beheerder. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel: Infrastructuur levert alleen interne infrastructurele diensten aan de afdeling. Door inzet van intern personeel op projecten, wordt er een onderbezetting gecreëerd en moet het standaardbeheer worden uitgevoerd door ingehuurd personeel. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden: Primair beheer van onze infrastructuur met specifieke aandachtgebieden Redhat Linux. De interne beheerder zal ingezet worden voor het verhuisproject. Het primaire beheer bestaat uit het oplossen van incidenten die klanten melden, oplossen van events die vanuit de monitoring naar voren komen, afhandelen van serviceverzoeken, controles uitvoeren op de werking van de infrastructuur, inspoelen en uitfaseren van RHEL-servers en standaard wijzigingen doorvoeren op infrastructurele componenten zoals firewalls. Eisen: - Een afgeronde HBO of WO opleiding. - Meer dan 10 jaar werkzaam als IT-er. - In de afgelopen 5 jaar aaneengesloten Redhat Linux beheerder geweest. - De afgelopen 5 jaar conform ITIL procedures gewerkt. - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 36 uur per week voor de periode tot en met oktober 2019. Wensen: - In het bezit van een geldige Redhat certificering. - Meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met VMWARE/ESX infrastructuur. - Meer dan 5 jaar recente relevante werkervaring met op het gebied van netwerk-componenten. - Kandidaat heeft ervaring met storage oplossingen (SAN/NAS). Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Informatiearchitect Delft
Voor Gemeente Delft zijn wij op zoek naar een Informatiearchitect. Omschrijving opdracht: De gemeente Delft zoekt een informatiearchitect die kan helpen om de bestaande (beleids)afspraken te vertalen in een werkbaar architectuurkader en die de informatieadviseurs begeleidt in het werken met deze kaders. Omschrijving werkzaamheden: - In samenwerking met informatieadviseurs opstellen van een set principes die richting geeft aan de ontwikkeling van informatievoorziening en IT. De principes bestaan uit een stelling, uitgewerkt in een beschrijving en implicaties. - Begeleiden van de informatieadviseurs in het werken met deze principes. - Uitwerking van deze principes in praktische toetsingskaders op een zodanige manier dat IT/informatieadvies ermee kan en gaat werken. - Beknopt advies met betrekking tot het beheren en verder ontwikkelen van de architectuur in Delft. - Meedenken over het architectuurproces in de gemeentelijke organisatie. - De architectuurprincipes zijn gebaseerd op de doelen van de organisatie, onze visie en informatiestrategie, het huidige en gewenste IT-landschap en de gemeentelijke modelarchitectuur GEMMA. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 18 uur per week vanaf 1 mei 2019. - Je hebt aantoonbaar HBO of WO werk- en denkniveau, aan te tonen door minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring op HBO of WO niveau. - Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met werkzaamheden zoals beschreven in paragraaf 1.3 van deze offerteaanvraag. - Je hebt aantoonbare ervaring met informatie- en/of IT-architecturen bij de overheid in de afgelopen vijf jaar, waaronder minimaal het opstellen en gebruiken van architectuurprincipes. - Je hebt minimaal één jaar aantoonbare ervaring in het coachen of leiden van teams. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO of WO-opleiding op het gebied van bedrijfskunde, techniek en/of ICT zoals (technische) bedrijfskunde, business information management of bedrijfskundige/technische informatica. - Je hebt TOGAF- of vergelijkbare certificering/opleiding. - Je hebt aantoonbare ervaring met architecturen bij de gemeentelijke overheid in de afgelopen vijf jaar, waaronder minimaal het opstellen en gebruiken van architectuurprincipes. Competenties: - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Delft Startdatum: 01-05-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2x 3 maanden Inzet: 18 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12-04-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Lead Logistics Aalsmeer
IT Lead Logistics | Interim | Aalsmeer De ideale kandidaat voor deze IT Lead Logistics positie Voor onze opdrachtgever in Aalsmeer, zoeken wij een IT Lead Logistics. De ideale kandidaat voor deze rol heeft aantoonbare ervaring met Supply chain management/ logistiek binnen complexe, veranderende omgevingen. Als IT Lead Logistics ben je in staat om de wensen en eisen van de organisatie om te zetten naar een goede invulling van de nieuwe processen. Je bent een stevige persoonlijkheid, een echte verbinder en zorgt dat er draagvlak gecreëerd wordt voor de nieuwe processen. Daarnaast heb je uitgebreide ervaring met verandermanagement binnen logistieke processen. Te behalen resultaat voor deze IT Lead Logistics Als IT Lead Logistics is je voornaamste taak het ophalen van kennis in de organisatie en de vertaling maken van concepten naar de praktijk; Je zorgt voor verbinding tussen de afdelingen en bent in staat om draagvlak te creëren voor de nieuwe processen; Je zorgt dat het Supply chain management geoptimaliseerd wordt en zorgt voor een vlekkeloze transitie richting de nieuwe (ERP) implementaties. Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij van deze IT Lead Logistics? Je hebt een brede achtergrond in Supply chain management en logistieke processen; Je bent in staat om de vertaling te maken van de eisen van de organisatie naar een goede invulling van de nieuwe logistieke processen; Als IT Lead Logistics zorg je voor een breed draagvlak en neem je de afdelingen mee in de transitie naar de nieuwe logistieke processen. Je maakt de organisatie klaar voor nieuwe ERP/ WMS implementaties. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze IT Lead Logistics Onze klant is een familiebedrijf met een rijke historie. Als grote wholesaler binnen de daghandel en distributie, leveren zij samen met diverse ketenpartners wereldwijd en jaarrond de beste kwaliteit producten in een zo kort mogelijke tijd; Een ambitieus, maar ook no-nonsense familiebedrijf met leidende posities op tal van internationale markten; Een informele werksfeer. Locatie & Voorwaarden voor deze IT Lead Logistics De werklocatie is omgeving Amsterdam De contractvorm is een Interim Opdracht De duur van deze opdracht is 12 maanden met optie tot verlenging De startdatum is z.s.m. De branche is Logistiek Het vereiste opleidings niveau is: WO, HBO Vereiste jaren ervaring in deze branche(s): 2 t/m 5 jaar Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze IT Lead Logistics functie? Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv en optioneel je motivatie graag tegemoet. Het beleid van TFC is om de vacature z.s.m. in te vullen, vandaar dat een snelle response tijd binnen 24 uur belangrijk is. Solliciteer direct middels de Solliciteer direct button met de volgende gegevens: Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Dennis Smits op 070-3071353
IT Director Eindhoven