Nieuwste ICT-projecten

Business Consultant CDD+ Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Business Consultant CDD+ . Omschrijving opdrachtgever: De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar op aan de samenleving. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het Parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad. Beschrijving directie/afdeling: De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, de digitale informatiedienstverlening en de digitale informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad. Door de ICT functie integraal binnen de directie Bedrijfsvoering en maximaal “in-huis” te plaatsen, wordt een ICT-dienstverleningsconcept nagestreefd dat optimaal is toegespitst op de specifieke kenmerken van het cassatieproces en wordt nagestreefd een hoge mate van persoonlijke dienstverlening aan te bieden aan de leden van Raad en Parket, de medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau en Directie Bedrijfsvoering. A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning met digitale hulpmiddelen bij de behandeling van deze cassatie-beroepen binnen de Hoge Raad en biedt A&I de digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden. Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatieinrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem (Mijn Werkomgeving) en één integraal webportaal (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. ICT alignement vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats. De afdeling A&I bestaat uit de teams netwerk-, applicatie- en servicedienstverlening. In totaal 12,3 fte. Omschrijving opdracht: Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Binnen het cassatieproces speelt het uitwisselen van processtukken, zoals arresten en conclusies, tussen de Hoge Raad en zijn ketenpartners een belangrijke rol. De Hoge Raad is voornemens om deze uitwisseling via het Centraal Digitaal Depot (CDD+) te laten verlopen. Binnen deze opdracht gaat het om de vraag hoe de Hoge Raad deze uitwisseling mogelijk maakt, aan welke (technische) voorwaarden dient voldaan te worden en welke technische en functionele specificaties er zijn t.b.v. de daadwerkelijke realisatie. De kandidaat zal aan de hand van deze gegevens een technische en functioneel ontwerp hiervan moeten opstellen. Ook is de kandidaat nauw betrokken bij de daadwerkelijke realisatie en implementatie van deze op te leveren koppeling. Werkzaamheden: Van jou wordt verwacht dat je een integraal advies kan opstellen gebaseerd op te inventariseren wensen en eisen vanuit de organisatie, aangevuld met specifieke kennis van het aandachtsgebied. Tevens op basis van een inventarisatie en analyse van bestaande bronsystemen. Vervolgens wordt van de kandidaat verwacht bij te dragen aan het opstellen van een geaccepteerde integrale en gefaseerde aanpak. Tevens wordt van de kandidaat verwacht de regie te kunnen voeren op de realisatie en (ICT-)implementatie. De inbreng van actuele, feitelijke kennis van de marktmogelijkheden op dit terrein is een vereiste. De kandidaat dient tevens te beschikken over ruime kennis van ICT-architectuur en ICT landschap om de realisatie en implementatie te kunnen leiden. De kandidaat bewijst daarnaast de haalbaarheid van de verbetervoorstellen door als meewerkend voorman een Proof of Concept te realiseren. Tevens dient kandidaat te beschikken over aantoonbare kennis en ervaring voor wat betreft de veiligheidsrisico’s (Security) verbonden aan het implementeren van de hulpmiddelen en adequate oplossingen hiervoor. De resultaten van deze opdracht kunnen we omschrijven als een gedragen, integrale visie op de wijze hoe informatie t.b.v. de ondersteuning bij de primaire taak van de Hoge Raad kan worden aangeboden, een geïntegreerd plan van aanpak voor realisatie en implementatie en de daadwerkelijke implementatie van de tijdens het project af te spreken delen van het integrale plan. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde WO opleiding in een beta-richting. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van functioneel ontwerp voor het uitwisselen van documenten met een veiligheidsniveau Departement Vertrouwelijk. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van technisch ontwerp voor het uitwisselen van documenten met een veiligheidsniveau Departement Vertrouwelijk. - Je bent beschikbaar voor 24 – 40 uur per week, flexibel inzetbaar gedurende de week afhankelijk van de werkzaamheden, voor de gehele inhuur-periode binnen het project. Indicatie van de looptijd van het project is 12 maanden. - Je hebt ten minste van 1 tot maximaal 4 jaar geleden een rol gehad in een project binnen de rechtsprekende macht (lees 3e macht). - Je bent bekend met de taakverdeling en de werkprocessen binnen de rechtspraak. - Je hebt uit een eerder project (1 tot maximaal 4 jaar geleden) ervaring met het beheer en verantwoordingsaspecten in dataopslag en datatransport. - Je hebt ICT-technische kennis en ervaring met het onderkennen, en voorkomen van privacy en security-risico’s bij digitale informatievoorziening. - Je woont binnen maximaal 1,5 uur reisafstand van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (Den Haag). - Je hebt ervaring omtrent het technisch uitwisselen van documenten en dossiers met het CDD staven (bijv. door het tonen van referenties) en kan aantonen vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol afgerond te hebben. - Je bent bekend met de ketenpartners van de rechtspraak en de afspraken omtrent het technische mogelijk te maken van het uitwisselen van documenten en dossiers. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent uiterlijk medio maart beschikbaar. - Je hebt ervaring als consultant in de juridische sector. - Je hebt kennis van en ervaring met acteren binnen een organisatie van professionals (WO+ niveau medewerkers binnen de organisatie). - Je hebt ervaring met besluitvormingstrajecten in een bestuurlijke omgeving. - Je hebt kennis en ervaring met het regisseren en uitvoeren van veranderingsprocessen. - Je hebt ervaring met de justitiestandaarden voor elektronisch berichtenverkeer (EBV), vanuit eerdere projecten. Competenties: - Communicatief - Kwaliteitsgericht - Analytisch - Resultaatgericht - Organisatiesensitief Interviewcriteria: - Mate waarin je beschikt over het gevraagde. - Mate waarin je tijdens het interview toont visie te hebben op en inzicht te hebben in het beschreven onderwerp van de opdracht. - Mate waarin je als persoon past binnen de organisatie Hoge Raad en zich op de juiste wijze weet te positioneren en gedragen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 18-03-2019 Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 – 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 07-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Oracle Apex Engineer/Developer (5fte) Renswoude
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT23663 Omgeving: Renswoude Startdatum: z.s.m. Einddatum: 31 maart 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 21 januari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar vijf Oracle Apex Engineer/Developers voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Would you like to join and reinforce our retail business units in the thinking process? Do you become enthusiastic at the thought of delving into IT technology to develop solutions in a modern Oracle environment? In that case, we'd love to talk to you about the Oracle Apex Administrator / Developer position! As Oracle Apex Developer, you are responsible for the further professionalization and innovation of the Oracle environments of our European branches (stores, offices and logistics centers). Not merely for one retail formula, but for all our European retail formulas simultaneously. Oracle Designer was used to create these applications and we use APEX to update them. You’ll work in a department consisting of 20 specialists, and will be responsible for the development of our systems according to the agile method. Your duties and responsibilities are: Administrator / Developer of the customized Oracle applications for our European business units. Involvement of examination and introduction of new techniques and developments (innovations) to optimize the user experience. joining in on the thinking process and advising product owners and stakeholders based on your role as a specialist. Functie eisen You will at least have completed higher vocational education in the IT field. You have experience as administrator of customized Oracle applications. You have knowledge of APEX, CSS, JQuery en PL/SQL. Do you also have knowledge of performance tuning? That would be a plus. You possess strong analytical and communicative skills. A proper command of English, both written and spoken, is essential, since you’ll be working for the European retail formulas. Because you’re also working for the Dutch formulas, knowledge of the Dutch language is a plus. You must also possess an innovative and flexible mind set, allowing you to respond fast and effectively with the right solution in unexpected situations. Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.
DevOps Engineer Linux Utrecht
Voor onze directe eindklant in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar eenDevOps Engineer Linux Startdatum: 1 februari 2019Duur: 6 maandenInzet: 36 uur per week De Senior DevOps Engineer Linux is werkzaam op de afdeling IT Infrastructure & Platforms binnen ICT Operations. Op de afdeling zijn nog 3 Agile teams en binnen ICT als bedrijfseenheid is Agile werken sterk groeiend. Regelmatig zijn er sessies waarin teams met elkaar successen delen en van elkaar leren. Jij bent een Senior DevOps Engineer Linux met een dosis frisse energie en een echte teamplayer. De Linux platformen binnen de organisatie worden ingezet voor het laten rijden van treinen en hebben een groot maatschappelijk belang. Jouw rol is samen met je teamleden te zorgen dat de Linux platformen van de organisatie 24x7 hoog beschikbaar zijn én blijven. Je werkt in een DevOps team dat onlangs gestart is en je vindt het leuk om het team verder te brengen door inbreng van jouw kennis van de techniek en jouw uitstekende communicatie skills. De platformbouwblokken worden ontwikkeld, gebouwd en beheerd door middel van Ansible en geleverd middels een CI/CD pipeline. De Linux platformen draaien op gevirtualiseerde infrastructuur in eigen datacenters en maken gebruik van Oracle middleware en database producten. We zoeken een enthousiaste Senior DevOps Engineer die ervaren is in automation en beheer van Linux producten. Functie-eisen:Een afgeronde hbo opleiding in een technische richtingKennis van en ervaring met Red Hat Enterprise Linux, Satellite, Clustering, LDAP, VMware, Puppet, Bash en Python scriptingErvaring met automation, deployment pipeline en Infra as Code (Ansible/Buildkite)Kennis en ervaring met Agile werkmethoden zoals SCRUM, KANBAN en DevOpsKennis en ervaring van ITIL beheersmethoden
IT Service Delivery Analist Den Haag
Voor onze directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar eenIT Service Delivery Analist Startdatum:1 februari 2019Duur: 5 maandenInzet: 40 uur per weekBijzonderheden: CV en motivatie moet in het Engels.Understand the requirements of the task, and deliver in line with the operational procedures and within service level agreements is fundamental to meet the ongoing demands of the business.The jobholder often has a key influencing role in the operational service, and must ensure that each operational service (and team member) has their needs addressed by proposed solutions or analysis.The role requires the jobholder to have regular interaction with business users, to aid with the understanding of operational requirements and issues, and also to provide technical expertise from time to time. The role requires the jobholder to represent the client and must be credible and professional at all times.The role requires the jobholder to provide advice and guidance to other members of the client and the business from time to time. FunctieOversight of IT services using MI and other diagnostic tools to identify trends, service delivery issues and resource constraints, reporting concerns as appropriate.Ensures that service levels are agreed and met.Ensures the customer expectations are considered at all times.Assists in the management of IT service issues and disruptions.Ensures timely and responsible resolution of service issues in line with agreed SLAs, including out-of-hours service disruptions (as deemed appropriate).Collate MI used to monitor the IT services with all relevant stakeholders.Responsible for producing the MI as input for relevant governance meetings.Assists with the on boarding of new services and the transition of services effectively through appropriate communication, stakeholder engagement, and application of business knowledge.Attends the Local and Regional Change forums, chairing the meetings as appropriate.Ensure that Service Delivery services are provided in accordance with business and IT needs, including the provision of resources, as agreed with the IT Support Manager and Lead IT Service Delivery Analyst, during the agreed hours of business, and as part of the Programme Increment (PI) Planning Process.Adheres to key service management processes (incident, problem, change, request), implementing aspects of these.Controls and manages the business-as-usual request queue for Service Delivery.Responsible for business engagement through the regular IT service reviews.Use the ITSM platform to obtain and interpret relevant MI data to understand service priorities, improve the operational effectiveness of services and to add additional value to the relevant business functions.Provide support to Agile Delivery teams to ensure a quality and timely outcome, highlighting concerns to Project Managers, Product Owners, Scrum Masters and IT Management as appropriate.Monitor work for our third party (AGT) team members, ensuring quality and timely delivery.Carry out tasks as defined under internal and external audits, ensuring audit and risk actions are completed within agreed timescales.Undertake annual health-checks on key IT suppliers, submitting findings and recommendations to the IT Control Committee.Assist the Lead IT Service Delivery Analyst in managing relationships with key suppliers (where required), acting as an escalation point for supplier issues and assists with resolution of issues and incidents.Attends and minutes supplier review meetings, chairing the meetings as appropriate.Assist team members in management of stakeholders.Identify and engage with key stakeholders locally, regionally and globally where required.Keep abreast of new developments within the industry; understand the impact of current affairs on the business strategy, and projects initiated.Attend external forums; maintain external relationships within the industry.Propose improvements to (automate) processes, reports and procedures to ensure consistency, stability and reliability of systems is maintained, ensuring that all such work follows the standard change process.Responsible for compliance with the regulatory and legislative regime as it affects your role and for ensuring those risks are identified, reported and managed accordingly.In addition to the duties and responsibilities listed, the jobholder may be required to perform other duties assigned by his/her manager from time to time so long as such duties are within the scope and ability of the jobholder.ProfielThe role requires a combination of ITIL related disciplines and skills, technical knowledge and understanding, analysis, project management and leadership skills, as well as strong achievement orientation and communication skills. Strong customer focus is essential. Has experience in the Asset Management or financial industry, and a similar level of experience in a support (or customer facing) role.The role requires knowledge and a working practice of the following skills: Negotiating & Delegation, ITIL Practices, ITSM Tooling, Analysis Techniques, Change Management Methodology (Waterfall and Agile), Estimating and Planning, Software Development Life Cycle (SDLC).The role requires knowledge of the following applications and business areas: Named applications within the Architecture, and their inter-dependencies; detailed knowledge of a large number of these. Named technologies within the Technology Strategy, Key business processes and the roles of all internal and external systems and stakeholders (inc. data providers), Industry trends and practices, Company (business) strategy.To deliver the IT Service Delivery capability locally, regionally or globally, as appropriate, executing service delivery tasks within BAU, and under the change programme as appropriate.
Senior Ontwikkelaar .Net den haag
Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van de technische oplossingsrichtingen in overleg met de domeinarchitect en de developers. Ook zorg je voor een inhoudelijke begeleiding en ondersteuning van de teamleden. Je zult werken met onderstaande: • C#; • WCF / WEB API; • MVC; • Azure DevOps; • Continuous integration & Deployment; • Oracle en MSSQL als database. Het profiel Je bent daadkrachtig en aantoonbaar ervaren in het ontwerpen van zowel Frontend als backend systemen. Je neemt het voortouw en neemt het gehele team mee in de technische keuzes en kan dit goed onderbouwen. Je hebt een gedegen technische bagage, je bent aantoonbaar actief in het bijhouden van de ontwikkelingen en bezit een goed te consulteren netwerk. Je straalt plezier en drive uit en weet dat over te brengen op het team. Verder voldoe je aan onderstaande eisen: • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding; • Minimaal 5 jaar ervaring als .NET developer; • Ervaring met Kentico of een vergelijkbaar CMS; • Ervaring met bouwen van services met WCF/WEB API’s; • Ervaring met REST en SOAP; • Ervaring met HTML5 en CSS3; • Bekend met Build tools zoals Gulp, Webpack, Grunt, etc.; • Bekend met software patronen; • Ervaring met Agile/Scrum en/of DevOps; • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start en duur: ZSM, 01-07-2019, optie op verlening Recruiter: Vincent Plichta, 06-10 56 10 41, recruitervp@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterVP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
DevOps Engineer Oracle Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Devops Engineer Oracle. Start: zsmDuur: 6 maandenInzet: 36 uur per week ProRail ICT bestaat uit vijf grote afdelingen te weten: Logistiek, Assets en Bedrijfsvoering, Infravoorzieningen, CIO Office en Operations. De DevOps Engineer Oracle is werkzaam op de afdeling IT Infrastructure & Platforms binnen ICT Operations. Op de afdeling zijn nog 3 Agile teams en binnen ICT als bedrijfseenheid is Agile werken sterk groeiend. Regelmatig zijn er sessies waarin teams met elkaar successen delen en van elkaar leren. Functieomschrijving Zie ook:www.youtube.com/watch?v=38NSQcXjM8A&feature=youtu.be Jij bent een DevOps Engineer Oracle met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. De Linux platformen binnen ProRail worden ingezet voor het laten rijden van treinen en hebben een groot maatschappelijk belang. Jouw rol is samen met je teamleden te zorgen dat de Linux platformen van ProRail 24x7 hoog beschikbaar zijn én blijven. Je werkt in een DevOps team dat onlangs gestart is en je vindt het leuk om het team verder te brengen door inbreng van jouw kennis van de techniek en jouw uitstekende communicatie skills. De platformbouwblokken worden ontwikkeld, gebouwd en beheerd door middel van Ansible en geleverd middels een CI/CD pipeline. De Linux platformen draaien op gevirtualiseerde infrastructuur in eigen datacenters en maken gebruik van Oracle middleware en database producten. We zoeken een enthousiaste DevOps engineer die ervaren is in automation en beheer van Oracle producten. Functie-eisen:Een afgeronde hbo opleiding in een technische richtingKennis van en ervaring met Oracle RDBMS en Weblogic Server, bij voorkeur als DBAKennis van en ervaring met Red Hat Enterprise Linux, Satellite, Clustering, LDAP, VMware, Puppet, Bash en Python scriptingErvaring met automation, deployment pipeline en Infra as Code (Ansible/Buildkite)Kennis en ervaring met Agile werkmethoden zoals SCRUM, KANBAN en DevOps
Agile Projectmanager Den Haag
Voor een directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Agile Project Manager. Start: z.s.m.Duur: 6 maandenInzet: 40 uur per week Omschrijving:Binnen de IT keten die de Hulpverleningsprocessen ondersteunt, willen we de robuustheid vergroten. Daarom hebben we een onderzoek laten uitvoeren. Hieruit zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn van toepassing op de gehele IT afdeling. De verbeterpunten zijn terug te brengen naar 3 doelen:Vergroten robuustheid IT-landschapContinu verbeteren inbedden in werkwijzeTeam overstijgend samenwerken in netwerken/ketens Bij elk doel moet duidelijk zijn hoe Architectuur, Documentatie en Organisatie bijdragen aan het doel.Hiervoor gaan we binnen IT een verbetertraject opstarten. De CPO/APM zorgt op een Agile wijze voor implementatie van dit traject. Dit voor zowel de lange als korte termijn. Waar je aan werktDe CPO/APM zorgt voor de implementatie van de verbeterpunten in de gehele IT organisatie. Tevens heb je veel raakvlakken en afstemming bij onze business partners van de Hulpverlening. Dit zijn ook je stakeholders. Jij bent voor het gehele verbetertrajecthet centrale aanspreekpunt richting de business stakeholders en het MT IT. De wensen en verbeterpunten vertaal je in epics en user stories. Samen met de stakeholders bepaal je de business value en van epics en stories. Op basis daarvan prioriteer je de backlog. Je brengt deze bij diverse agile teams op de backlog door afstemming met de PO’s. Je houdt zicht op de voortgang en informeert de stakeholders bij stagnatie. Voor onderwerpen die niet belegd kunnen worden bij de huidige teams, kom je proactief met een voorstel of oplossingsrichting. Tijdens de sprints fungeer je als aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen vanuit het team en schakel je waar nodig met de stakeholders. Ook evalueer je optredende verstoringen en uitgevoerde changes om zo grip te houden op de huidige robuustheid en direct feedback uit het operationele proces in het verbetertraject toe te kunnen passen. Kernwerkzaamheden zijn:Verantwoordelijk voor implementatie verbeterplan robuustheid HV IT Keten inclusief rapportage op voortgang.Voert analyses uit op de IT Hulpverlening keten en adviseert op basis van onderzoek en best practices.Analyseert trends in verstoringen en incidenten en initieert verbeteringen en/of zet kaders ter voorkoming ervan.Heeft visie op en kennis van agile werken en heeft bij voorkeur kennis van agile scaling methodieken als SAFe en LeSS.Stuurt pro-actief op het implementeren.Werkt samen met de Agile Teams, Business stakeholders, MT IT en het MT IT HV. Hebben we een match?Je hebt tenminste 4 jaar relevante werkervaring als Product Owner/Agile Project ManagerJe bent communicatief sterk en hebt ervaring in het managen van interne stakeholders en prioriteren van alle initiatievenJe bent een stevige persoonlijkheid met een pragmatische, proactieve en resultaatgerichte instellingErvaring met IT beheer verbetertrajectenJe bent een sterke teamplayerJe hebt HBO/WO werk‐ en denkniveauJe toont lef, enthousiasme en ondernemerschap
.Net Developer
Profiel Lead developer microservices (Microsoft Stack) Het Client WERKbedrijf gaat haar huidige landschap vernieuwen op basis van een nieuwe doelarchitectuur. Deze nieuwe doelarchitectuur beoogd om de ICT- en bedrijfsarchitectuur in lijn te brengen met de toekomstige eisen en wensen vanuit de maatschappij en ook om deze architecturen meer in lijn te brengen met het Agile voortbrengingsproces. Het inzetten van de ‘Microservice architectuur’ is gepositioneerd als een belangrijke bijdrager aan de beoogde doelstelling. Hiervoor wil het WERKbedrijf graag starten met een technische ‘Proof-of-concept’ (POC). De doelstellig van de POC is om met een bedroefd raamwerk en stack te komen die als basis kan dienen voor de daadwerkelijke uitrol van microservices in het kader van de migratie richting de beoogde doelarchitectuur. Voor deze POC zijn er 2 team. De teams zijn ingedeeld op basis van de 2 standaard technologie namelijk: Java en .Net Core. Elk team bestaat uit een product owner, Lead developer, developer, performance/NFR tester, applicatie beheerder en een analist/functioneel ontwerper. De product owners zijn IT Architecten van het WERKbedrijf. Ons voorkeur gaat naar een zware kandidaat met sterke kennis van IT. Met duidelijke kennis en ervaring van software engineering, software architectuur en het van grond af aan opzetten van software. De beoogde kandidaat is in staat om als ‘sparing partner’ te fungeren van de IT-architecten van het Client WERKbedrijf." "• Minimaal 3 jaar relevante kennis en ervaring met .Net met name .Net Core • Minimaal 3 jaar ervaring met toepassen van enterprise technologieën met de .Net stack. • Aantoonbare ervaring als lead developer en/of meewerkende Software Architect • Aantoonbare ervaring met de hele stack (van front tot backend) en met name veel affiniteit met de backend; • Aantoonbare ervaring met het toepassen van Asp .Net Web Api • Pre's: Ervaring met SQL, GIT, JSON, JQuery, Kafka, Docker For this role only Dutch speakers!
Solution Architect Utrecht
De (solution) architect is verantwoordelijk voor het uitwerken, actueel houden en communiceren van één of meerdere architectuurkavels (logische verzamelingen van bedrijfsonderdelen en thema’s). Hij/zij doet dit in nauw overleg en samenwerking met het architectuurteam en onder begeleiding van de lead architect. Hiervoor zoeken wij een architect die het volgende gaat uitvoeren: • Nader uitwerken van de solution architectuur voor de toezicht applicaties • Meewerken aan de IST en SOLL voor het verandertraject binnen het toezicht domein • Bruggenbouwer tussen de verschillende teams/units en uitvoerders van het architectuurproces binnen toezicht Je komt te werken in een omgeving waarbij onder andere de volgende technologieën worden gebruikt: • CRM • .NET core • Sharepoint Je bent daadkrachtig en aantoonbaar ervaren in het hebben van een hands-on mentaliteit als architect, dat betekent dat je in staat moet zijn een goede vertaalslag te kunnen maken van architectuur naar de ontwikkelteams. Voorts moet je collega architecten durven te challengen tbv een stabiel resultaat Functie eisen: • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding; • Recente kennis en ervaring als IT/Solution architect in een agile omgeving • Recente kennis en ervaring in het MS, met Dynamics CRM, Sharepoint en .NET core • Kennis van Archimate en bij voorkeur modelleer ervaring in (Sparx) Enterprise Architect • Kennis van en aantoonbare ervaring met het realiseren van architectuurproducten in een complexe en security gevoelige omgeving (externegebruikers) • Kan samenmet de ontwerper/analist de klantvraag (klein en groot) vertalen naar de passende oplossingen inclusief kwaliteitseisen en is daarbij een goede en vaardige gesprekspartner Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: zsm, 36 uur per week Duur: 10 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Firoz Habieb - 06 23 80 11 47 – backoffice@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan backoffice@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Teamleider ICT Den Haag
Als teamleider zet je alles op alles om je teamleden te helpen om zich volledig te kunnen focussen op de software ontwikkeling. Tijdens de sprints ondersteun je het team bij de ontwikkeling en waarborg je dat alles volgens verschillende Agile principes verloopt. Je lost impediments op, ondersteunt het team, en koppelt de voortgang van de sprints proactief naar stakeholders terug. Je neemt het voortouw bij de retrospectives en zet in op continue verbetering en het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van het team. Je ziet waar processen beter georganiseerd kunnen worden en weet wat er technisch kan. Daarbij bedenk je natuurlijk altijd voor wie we het doen: onze klant! Onze klant digitaliseert en heeft als hoofddoel gedefinieerd het bereiken van digitale toegankelijkheid voor procespartijen en procesvertegenwoordigers. Hiertoe wordt stapsgewijs de externe digitale toegankelijkheid in alle zaakstromen voor civiel recht en bestuursrecht gerealiseerd. Daarnaast is onze klant bezig met het ontwikkelen van een digitaal werkdossier voor juridisch personeel om goed te kunnen werken met de digitale stukken die de klant in de toekomst gaat behandelen. Voor het project Digitaal Werk Dossier (DWD) en het project Digitale Toegankelijkheid (DT) wordt een implementatie project gestart. Functie eisen: Je hebt ervaring als teamleider in een vernieuwende en veranderende omgeving. Door verschillende leiderschapsstijlen te gebruiken, bereik je maximaal resultaat. Daarnaast werk je moeiteloos samen met verschillende disciplines. Goede social skills zijn daarbij van essentieel belang als je het verschil wilt maken. • Je bent een communicatief ijzersterke, enthousiaste teamleider, gericht op samenwerking. • Je combineert technisch inzicht met organisatorische kwaliteiten, bent verbeter-gedreven en hebt een scherpe blik op scrumprocessen. • Je kunt je visie overtuigend onderbouwen, zowel richting Product Owners, scrummasters als naar je teamleden (wanneer is goed ‘goed genoeg’?). • Je staat organisatorisch stevig in je schoenen en schakelt snel en soepel tussen tech talk en business lingo. • Je hebt een opleiding op minimaal HBO-niveau, • In de context van de klant is het verder handig als je ook enige ervaring heb met projectmanagement . • Je spreek Nederlands en Engels. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 36 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Firoz Habieb - 06 23801147 - backoffice@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan backoffice@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Adviseur - Specialist Oracle Licensing Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Adviseur - Specialist Oracle Licensing. Omschrijving Opdrachtgever: Het team programma - en projectmanagement verwerft, ontwikkelt en implementeert gemeenschappelijke voorzieningen en zorgt ervoor dat deze voorzieningen verder op strategisch, tactisch en operationeel niveau worden geoptimaliseerd en in beheer genomen. Omschrijving directie/afdeling: De directie Informatisering & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICTinfrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis. Daarnaast formuleert DI&I JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop. Omschrijving opdracht: De verdere inrichting van Software assetmanagement Oracle (scope JenV), de betrokken sectoren ondersteunen bij het verder invulling geven van de contractafspraken tussen Oracle en SLM JenV, het ondersteunen met Oracle expertise t.b.v. de licentiedesk JenV. Werkzaamheden: Je gaat twee rollen vervullen. Daarbij horen onderstaande werkzaamheden: A. Sr Adviseur Oracle SLM: - Adviseren van de strategisch leveranciersmanager Oracle JenV over een breed binnen JenV afgesloten Oracle contract (Capped ULA) en de onderhandelingen voor een vervolg. Centraal aanspreekpunt voor alle deelnemers binnen JenV voor de Oracle Capped ULA. - Het vertalen van de roadmaps van de softwareleveranciers naar de gevolgen voor software Lifecycle management. - Adviseren van implementatie - Uitvoeren van compliance meting en berekening, doorbelasting en ITAM processen voor dit contract. - Opstellen van een compliance rapport. - Samenwerken met Oracle LMS B. Sr Adviseur Oracle ITAM - Centraal aanspreekpunt en coördinator voor (ITAM JenV) voor alle Oracle contracten binnen JenV (m.u.v. de Capped ULA) - Adviseren van de strategisch leveranciersmanager Oracle JenV voor alle overig afgesproten Oracle contracten. - Het adviseren naar alle onderdelen van JenV over het consolideren van de contracten en de licenties en het efficiënt inzetten van deze licenties binnen de organisatie. - Het kunnen uitvoeren van interne audits gericht op het vaststellen van de Oracle licentiepositie en de daaraan gerelateerde compliance. - Opstellen van een compliance rapport. - Samenwerking met Oracle LMS. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week (per maand gezien) voor een periode van 18 maanden na startdatum. - Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding. - Je hebt minimaal 5 jaar recente (binnen de afgelopen 7 jaar) en aantoonbare werkervaring met Oracle als het gaat om contracten (voorwaarden en condities) en de door hen gehanteerde licentiemethodieken. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (binnen de afgelopen 7 jaar) met het uitvoeren van interne audits gericht op het vaststellen van de Oracle licentiepositie en de daaraan gerelateerde compliancy. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring (binnen de afgelopen 5 jaar) met het toepassen van de meest recente roadmap van softwareleverancier Oracle binnen organisaties. - Je hebt minimaal 3 jaar recente werkervaring (binnen de afgelopen 5 jaar) met het in kaart brengen van de Oracle licentiepositie binnen organisaties. - Je hebt ervaring met en inhoudelijke kennis van JAVA producten. - Je hebt ervaring met Oracle licentiepositie berekeningen binnen Rijksoverheidsorganisaties. - Je mag geen werkgever hebben die wederverkoper van Microsoft, Oracle, SAP en/of VMware producten of diensten is, partner of een andere contractuele relatie met deze leveranciers hebben waardoor de onafhankelijkheid in het geding zou kunnen komen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent op korte termijn beschikbaar. - Je hebt relevante ervaring met Oracle Licensing. - Je hebt relevante ervaring met Oracle contractmanagement. - Je hebt gewerkt als adviseur Oracle. - Je hebt inhoudelijke kennis van softwareleverancier VMWare. - Je hebt ervaring met het adviseren over de wijze waarop software asset Management binnen de organisatie kan worden geïmplementeerd. - Je bent gecertificeerd in Software Asset Management (bijv. CSAM) - Je hebt ervaring met Oracle licentiepositie berekeningen binnen Rijksoverheidsorganisaties. - Je hebt ervaring met Oracle licentiepositie berekeningen binnen Rijksoverheidsorganisatie JenV. Interviewcriteria: - Vertaling uitgevoerde opdrachten binnen rijksoverheid m.b.t. Oracle licenties en alles wat daarmee samenhangt. - Vertaling uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. VMware en Java. - Communicatief sterke argumentatie - Past binnen het team VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 18 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-01-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 7 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist Apeldoorn
Voor onze directe eindklant in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een Business Analist. Startdatum: 11 februari 2019Duur: 11 maandenInzet: 36 uur per week Voor de diverse opdrachten voor het cluster IBS / Invordering zoeken we een procesontwerper . business analist.Jij wordt onderdeel van het voortbrengingsteam Invordering en werkt nauw samen met de architecten, de andere procesontwerper en de product owner. Als Procesontwerper / Business Analist ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. Jij vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines. Jij gaat het volgende zelfstandig oppakken:Opstellen van features.Doel van de verandering beschrijven.Scope van het verandergebied vastleggen.De oplossingsrichting beschrijven.Interfaces / raakvlakken in kaart brengen.Stakeholders van de verandering onderkennen en betrekken.Criteria vaststellen waaraan de oplossing moet voldoen om een acceptatietest met succes te doorlopen.Benoemen aan welke relevante architectuurprincipes de oplossing moet voldoen.De ontwerpbeslissingen vastleggen. Je moet in staat zijn een procesontwerp op te stellen; om de processen te linken naar gegevens, bijvoorbeeld door middel van een objectmodel of conceptueel gegevensmodel. Je moet een proces / requirements sessie kunnen organiseren en leiden waarmee de business geholpen wordt om scherp te definiëren wat ze nodig heeft. Wat zoeken wij in jouw profiel:Minimaal 4 jaar ervaring met het definiëren van requirements, het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen.Minimaal 4 jaar ervaring met het analyseren van vragen uit de business en deze kunnen omzetten naar IT-oplossingen samen met een ontwikkelteam volgens de scrum werkwijze.Minimaal 4 jaar kennis van de gebruikte architectuurmethoden.
System Engineer Security Tooling Apeldoorn
De Belastingdienst maakt gebruik van de zg identity bridge waarmee gebruikers geauthenticeerd worden voor toegang tot diverse toepassingen. De bridge is gebouwd rond het product Ping Federate. Het is de bedoeling de bridge breder in te gaan zetten ook voor niet Belastingdienst partijen. Daartoe wordt binnenkort een pilot uitgevoerd. Om deze pilot te realiseren en vervolgens te ondersteunen is meer capaciteit nodig. Binnen deze opdracht ga je dan ook :Ontwerpen en realiseren van de pilotconfiguratieOpbouwen van deze omgevingTesten van de omgevingTijdens uitvoering van de pilot de diverse beheerprocessen uitvoeren zoals incidenten oplossen, changes doorvoeren, zorgen voor de gewenste beschikbaarheid enz.Security tooling is binnen DCS verantwoordelijk voor het voortbrengen en onderhouden van afdelingsoverstijgende Security Tooling zoals DirX, Splunk, IMS, CKMS, FIM (Federated Identity Management) en VS (Vulnerability Scanning).Functie eisen:HBO werk- en denkniveau;2 jaar kennis van en ervaring met Identity Management en Infrastructuur;1 jaar kennis van en ervaring met het werken met PingFederate;Kennis van SAML, OpenID Connect, Oauth.Gewenste competenties:Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;Goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, met name het technisch taalgebruik;Werkt planmatig en rapporteert tijdig over afwijkingen;Zelfstandig en analytisch;Is (in staat collegas) aan te spreken op resultaat;Kan onder tijdsdruk werken en neemt verantwoordelijkheid.Aanvullende kennis/wensen:Kennis van en ervaring met Unix (Linux Redhat);Ervaring in het ontwerpen en bouwen van een pilot configuratie;Ervaring in het testen van infrastructuur;HBO diploma bij voorkeur op het gebied van ICT;Bekend met ITIL;Bekend met Agile werkmethoden.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Linux, Oracle Databases, RedHat, Suse en DBMS Technisch Specialist (5fte) Maasland
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT23232 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 24 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: maandag 28 januari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar vijf Linux, Oracle Databases, RedHat, Suse en DBMS Technisch Specialisten voor 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het team P&O en Medische Hosting Services is verantwoordelijk voor de continuïteit, beveiliging en innovatie van de IT infrastructuur waar de P&O en medische applicaties op gehost worden. Je werkt daarbij nauw samen met functioneel beheer, informatiemanagement en de bedrijfsvoering in een virtuele ketenorganisatie. Het business domein P&O en Medisch is een dynamische omgeving met genoeg uitdagingen. Zo zijn er meer dan 100 applicaties die de P&O en medische bedrijfsvoering ondersteunen. Momenteel is het team P&O en Medische Hosting Services verantwoordelijk voor 10% van het applicatielandschap. De visie van het team is om dit uit te breiden naar 100%. Een flinke ambitie waarbij we gemotiveerde teamspelers zoeken met een passie voor het vak. Taken/werkzaamheden: Als Technisch Specialist ben je verantwoordelijk voor de basis productontwikkeling van IT-componenten en de uitvoering van het technisch (applicatie)beheer. Je lost (aangereikte) problemen op door de toepassing van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken. Je krijgt te maken met het technisch beheer van applicaties, bijbehorende databases/systemen (Linux, RedHat en Suse) en middleware producten. Hiervoor participeer je in ontwikkeltrajecten in het kader van lifecyclemanagement en in programma's en/of projecten. Je stelt documentatie van de IT-componenten op en voert testroutines uit. Je houdt deze up-to-date, doet het technisch beheer en je doet capaciteits-, configuratie- en wijzigingenmanagement. Je toetst de architectuurontwerpen en doet verbetervoorstellen. Je signaleert, analyseert en verhelpt zelfstandig storingen van de IT-componenten. Hiervoor moet je soms bereikbaar zijn in geval van calamiteiten. Verder doe je voorstellen vanuit de praktijk voor verbetering van de uitvoering van het technisch (applicatie)beheer- en productontwikkeling werkzaamheden en implementeert deze. Je wordt gedreven door het vertalen van uitdagingen in successen, neemt berekende risico’s om doelen te bereiken en weet instinctief welke mensen je nodig hebt om dit te bereiken en hoe hen daartoe te activeren. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over HBO werk- en denkniveau in het kennisgebied informatica, computertechniek of telecommunicatie (diploma/certificeringen overleggen vereist). Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met opensource software. Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een complexe IT omgeving. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met Linux en Oracle middleware en DBMS producten. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met minimaal 2 scripting talen (Linux shell, PERL, SQL, Windows Powershell). Je bent minimaal 24 uur beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring binnen het P&O en Medisch informatie domein (bij voorkeur met een van de volgende genoemde applicaties: Peoplesoft, Cognos, Stat, Netvisn, Control-M, Configuration Version Software en/of Zabbix). Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en configuratiedossiers. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met POD (Performance Optimized Datacenter) architectuur. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met VMWare ESX hypervisor. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met ketenmonitoring (metrics, baseline, trends, dashboards, etc.). Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatie landschappen. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met schriftelijk/mondeling communiceren met stakeholders op alle niveaus. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met projectmatig werken. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met het geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met een overheidsorganisatie, bij voorkeur Defensie. Competenties: Focus op leveren, persoonlijke impact bereiken en anderen motiveren. Ontwikkelen van persoonlijke inzichten en een kijk op klantwensen en randvoorwaarden. Omgaan met complexiteit, patronen doorzien en verbindingen leggen. Omarmen van onzekerheid, verkennen en ontwikkelen van kansen. Kennen van persoonlijke sterktes en zwaktes, actief vragen om feedback en gevoel voor uitwerking op anderen.
System Engineer Database Management Systemen Apeldoorn
De werkzaamheden zijn het ontwerpen, realiseren en testen van de infrastructuur die voor DB2 databases op AIX, Linux of iPas nodig is.Bij deze opdracht komt veel onderzoek, scripting, (bouw)testen en documentatie kijken.Er is een belangrijke rol in het realiseren van enterprise-oplossingen. Qua development methode wordt er met scrum gewerkt, we verwachten dat de kandidaat breed inzetbaar is. In de komende scrum sprints zijn er o.a. een aantal bouw opdrachten waarop de inzet verwacht wordt.Ter aanvulling: de werkzaamheden betreffen dus niet het beheer of applicatieontwikkeling van de databases en DB2, dat is bij andere afdelingen belegd.Bij de Belastingdienst is alles een slagje groter. Miljoenen mensen doen hun aangifte digitaal en vinden het volkomen normaal dat de Belastingdienst vast hun gegevens klaarzetten zodat het invullen snel en makkelijk kan.De kandidaat zorgt er voor dat de database-infrastructuur optimaal is ingericht voor zeer veel verschillende soorten primaire processen, waarbij ook ondernemend Nederland leunt op de expertise en vakmanschap.Functie eisen:HBO werk- en denkniveau;Brede kennis en ervaring met Database Management systemen;Brede kennis en ervaring met Midrange systemen;Algemene kennis van testen en testmethodieken op het gebied van databases;Kennis van en ervaring met Shell scripting (KSH, BASH);Kennis van en ervaring met DB2 voor midrange systemen;Kennis van en ervaring met AIX;Kennis van en ervaring met Linux.Gewenste competenties:Goed overzicht kunnen behouden in complexe infrastructuren;Besluitvaardig, durf en zorg voor kwaliteit;Klantgericht, Samenwerken;Nauwkeurig.Aanvullende kennis/wensen:Kennis van Sybase, Oracle/Exadata;Kennis van netwerken (CCNA);Kennis van Storage en Backup & Recovery;HBO diploma (bij voorkeur op gebied van ICT);ITIL - Agile - ScrumDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Applicatie ontwikkelaar Java Sr Apeldoorn
Functieomschrijving:Voor de scrumteams binnen onze releasetrain (SAFe) zijn we op zoek naar enthousiaste senior Java bouwers. Onze scrumteams houden zich bezig met boeiend en zichtbaar werk waarin allerlei kanten van de IT aan bod komen zoals gebruikersinteractie, belastingdienst java ontwikkelstraat, databases en koppelvlakken. De teams ontwikkelen de Belastingdienstportalen voor de burger, ondernemingen en Douane en de digitale formulieren die door deze portalen ontsloten worden. Ook zijn er team die onderdelen voor authenticatie ontwikkelen.Ook performance en security zijn vanzelfsprekend uitermate belangrijke aspecten. Daarnaast speelt voor de teams ook accessability een rol.In de teams wordt bovendien veel aandacht besteed aan kwaliteit, onder andere door middel van collegiale toetsing, unit testen, geautomatiseerd testen, het gebruik van Sonar en SIG codekwaliteit metingen.Van jou wordt verwacht dat jij:als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces. Je bezit het vermogen zelfstandig te werken in een SCRUM ontwikkelteam en intensief de samenwerking te zoeken met je directe collegas en je omgeving. Samen met je collegas werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van de taken, testen tot en met het demonstreren van de geleverde functionaliteitIncidenten en problems analyserenVersiebeheer op releasesFunctie-eisen:5 jaar werkervaring met JavaEECompetenties:Proactief, oplossingsgericht, communicatief sterk, productief maar met scherp oog voor kwaliteitEr wordt gewerkt in een SAFe train in scrum sprints van 2 weken. Dit vereist een flexibele, ooen en doelgerichte instelling en de bereidheid intensief samen te werken (ook op afstand).Bereidheid te werken in een zelforganiserend team (Scrum/SAFe).Aanvullende kennis/wensen:Jenkins, GWT (Google Web Toolkit), Junit, Maven, IntelliJ of Eclipse, Spring vs CDI, auto deploymentWebsphere, XML / XSD, UML, SAML, UNIX kennis, Web security kennis,Jira, Git, ConfluenceSAFeT-shapeScrumDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior ICT Projectleider (QR6311) Rotterdam
Functie: Senior ICT Projectleider (QR6311) Start: 18-2-2019, 36-40 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een Senior ICT Projectleider. Project: Het project behelst meerdere resultaatgebieden, waaronder het realiseren van en werkend opleveren van de koppelvlakken met het nieuwe cliëntvolgsysteem, het tijdig realiseren van de randvoorwaarden voor het uitfaseren van bestaande systemen en het definiëren en ontsluiten van managementinformatie in samenwerking met het Informatie en Kennis Centrum. Daarnaast behoort een adequate aansturing van de externe leverancier tot de opdracht. Gedurende de loop van de opdracht kan een bijstelling van de opdracht optreden. Wij zoeken een ICT-projectleider die ruimte ervaring heeft met projecten op het snijvlak van business en ICT, specifiek met het realiseren en implementeren van ICT-koppelvlakken. Ervaring met de integratie van ICT-systemen is hierbij voor ons een pre. De projectleider neemt een aantal lopende werkzaamheden over en zal tot einde 2019 diverse nieuwe werkzaamheden uitvoeren. Van de kandidaat verwachten wij verder dat: - Resultaten weet te boeken in een complexe overheidsomgeving - Resultaatgerichtheid en organisatiesensitiviteit bewezen optimaal en effectief kan inzetten; - Transparant werkt en communicatieve vaardigheden goed benut; - Goed kan samenwerken in een multidisciplinair team; - Bewust is en slim omgaat met de dynamiek in zijn omgeving; Eisen: - Minimaal afgeronde HBO opleiding - Minimaal 10 jaar ervaring als projectleider op het snijvlak van business en ICT, met daarbij de volgende verantwoordelijkheden: - creëren van randvoorwaarden en uitvoeren van projecten in grote, complexe en politiek gevoelige organisaties - doen van Europese aanbestedingen - aansturen van externe leveranciers - integratie van ICT-systemen - vertalen van business behoeften naar ICT-oplossingen - Minimaal 4 jaar ervaring met ICT-implementaties, met name op het gebied van koppelvlakken - Kennis van projectmanagement methodieken Wensen: - Prince2 Practitioner Certificaat - Minimaal 5 jaar ervaring met werken in een overheidsorganisatie Competenties: - Resultaatgerichtheid, Integriteit, Organisatiesensitiviteit, Transparant, Communicatief vaardig, Samenwerken, Omgevingsbewust - Beheersing van de Nederlandse taal Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Java Ontwikkelaar Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een Java Ontwikkelaar. Start: 11 febDuur: 6 maandenInzet: 36 uur per week Opdrachtomschrijving:We zijn op zoek naar een senior Java ontwikkelaar die het leuk vindt om te werken binnen een hecht scrumteam. Je zorgt voor een goede en intensieve afstemming met de andere ontwikkelaars en staat in nauw contact met de tester / ontwerper / productowner.Je bouwt aan nieuwe functionaliteit, lost incidenten en problemen met de bestaande functionaliteit op en denkt mee en adviseert over ontwerp en architectuur van de applicatie. Je ondersteunt de testers waar nodig met het uitvoeren van tests en het onderhouden en uitbreiden van de testware.In sprints van vier weken werken we nauw samen met de productowner aan nieuwe functionaliteit die we vervolgens naar productie brengen. Achtergrond opdracht: De Belastingdienst heeft 11 Belastingketens vastgesteld. Eén van deze ketens betreft Overige middelen. De keten Overige middelen is verantwoordelijk voor de volgende Belastingmiddelen:-Kansspelbelasting-Assurantiebelasting-Bankenbelasting-Milieubelastingen-Overdrachtsbelasting-Verhuurderheffing-Mijnbouwwet Als onderaannemer zijn we ook belast met Dividendbelasting. IBS Overige Middelen draagt zorg voor het ontwerp van processen en de ontwikkeling en het onderhoud van applicaties en infrastructuur voor de keten Overige middelen. Tevens bewaakt zij de continuïteit en draagt zorg voor de noodzakelijke vernieuwing en kwaliteit. Op dit moment zijn er drie ontwikkelteams bij IBS Overige middelen. Als Java ontwikkelaar kom je bij één van deze teams te werken.Elk team heeft één of meerdere Belastingmiddelen onder zijn hoede. Vereiste kennis en ervaring:Minimaal 3 jaar ervaring met Java en JEE Gewenste kennis en ervaring:Java8JEE6WebservicesXML/XSDJPASQLJMSSpring
Functioneel Beheerder Analytics Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel Beheerder Analytics. Start: z.s.m.Duur: 6 maandenInzet: 36 uur per week OpdrachtIn jouw rol als Functioneel beheerder Analytics neem jij het voortouw in het inrichten en uitvoeren van het Functioneel beheer op het Analytics platform. Zowel Operationele incidenten als specifieke omgevingsvragen worden door jou vertaald naar de juiste oplossingen en hierbij wordt de klant voorzien van passende oplossingen. De uitdaging ligt in de combinatie van verschillende services in de Analytics omgeving, waar meerdere tenants (gebruikersgroepen) samenwerken. Deze tenants zorgen voor veel diversiteit in de werkzaamheden uitgevoerd op het Analytics platform. Eén van de taken is het platform gezond te houden zodat al deze gebruikers hun werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren en maximale businessvalue wordt behaald. Binnen het functioneel beheer zijn de werkzaamheden onderverdeeld in verschillende werkvelden: communicatie, kennisdeling, gebruikersondersteuning, autorisatiebeheer, automatisering en klantbeheer. Je zult je taken uitvoeren in één of meerdere van deze werkvelden, afhankelijk van de gezette prioriteiten en waar je kracht ligt. Achtergrond van de opdracht De afdeling IV-Accent zorgt binnen de Belastingdienst voor versnelling van de IT-processen en ontwikkelt nieuwe applicaties om de dienstverlening aan burgers en bedrijven in Nederland te verbeteren. Het werk is innovatief en resultaatgericht, de cultuur snel en wendbaar, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Binnen IV-Accent zorgt het team Analytics voor vernieuwende systemen en platformen die het mogelijk maken elders binnen de Belastingdienst data te analyseren en rapportages te maken. Vereiste kennis en ervaring:Minimaal 3 jaar ervaring met SASMinimaal 3 jaar ervaring met TeradataMinimaal 3 jaar ervaring met Functioneel Beheer
Projectleider BGT Assen
Met boeren werken maar niet vies worden van modder? Wij zoeken een zware projectleider die ervaring heeft met grote implementaties bij overheden of in bedrijfsleven waarbij de focus en kennis en kunde niet zozeer ligt op de applicatie of het geïmplementeerde systeem, maar veel meer op de acceptatie van een nieuwe applicatie bij interne stakeholders en klanten. In dit geval zijn dat de boeren die van een ariaal topografisch systeem om moeten zetten naar het te implementeren BGT systeem. Het BGT systeem is een nieuwe basiskaart van Nederland met gedetailleerde info die vanuit meer dan 400 instanties (bronhouders) wordt aangeleverd en onderhouden, waaronder onze eindklant. Nauwkeurigheid van topo info neemt toe van 10 a 100 meter (ariaal) naar 10 cm (BGT). Dit heeft consequenties voor de boeren bijvoorbeeld op gebied van subsidies die gerelateerd zijn aan m2. Voor een succesvolle implementatie is dus goede communicatieve vaardigheden essentieel; mensen meekrijgen, uitleggen hoe nieuwe BGT ten gunste is van de klant en haar klanten. Uiteraard is een deel ook ICT gerelateerd (geo, topo en cad kennis) Werkervaring en -denkniveau • 4 jaar ervaring met implementatie in overheid lijnorganisatie in de rol van projectleider, inclusief klantinteractieprocessen; • Kennis en ervaring met keten- en verandermanagement; • 3 jaar ervaring met GIS kennis en ervaring; • 4 jaar ervaring met complexe politiek gevoelige implementatietrajecten Functie eisen: • Ervaring bij een overheidsorganisatie in de rol van Projectleider • Kennis en ervaring met verandermanagement • Ervaring met ketenmanagement • Kennis en ervaring met de combinatie van IPMA / Prince2 en Scrum / Agile • Ervaring met complexe politiek gevoelige implementatietrajecten • Ervaring met verwerken van Agile in Jira • Kennis en ervaring op het gebied van GEO-ICT is een pré Gewenste competenties; • Verbinder tussen business c.q. beheerorganisatie en project. Communicator die de omgeving in woord en beeld meeneemt en de verandering begeleidt. Betrokken teambuilder die het beste uit de teamleden haalt door te motiveren en te waarderen. • Heeft focus: resultaatgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uit Is procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief. • Effectief (belang, doel en bijdrage aan de organisatie, verwachtingen gemanaged) • Realistisch, efficiënt (Richten: tijd, geld, kwaliteit, resultaat) • Overzicht (Inrichten: structuur, aanpak, mijlpalen, bemensing) • Voorspelbaar, bewaakt (issues, risico’s, leerpunten, logboek) - Zorgvuldig (rapportage, administratie op orde) Overige informatie: Locatie: Assen Start: z.s.m. Einddatum: 30 juni 2019, met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Vincent Plichta, recruiterVP@itaq.nl of 06-47180874 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterVP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Linux Specialist De Bilt
Met deze offerteaanvraag beoogt het RIVM voor het SSC Campus, verder aangeduid als Aanbesteder, specialistische kennis en arbeidscapaciteit voor ondersteuning en beheer van haar ICT infrastructuur te verwerven. RIVM zoekt naar een Linux Specialist (vergelijkbaar in de raamovereenkomst met ARAR schaal 12) De inzet is 2-ledig: I.Verantwoordelijk voor de dagelijkse beschikbaarheid van de technische infrastructuur. II.Betrokken bij de projectmatige implementatie van componenten in de infrastructuur. De Linux Specialist dient zelfstandig in staat te zijn om het beheer uit te voeren en is gewend te werken volgens ITIL processen. Algemeen1. Verantwoordelijk voor de dagelijkse beschikbaarheid van de Linux infrastructuur. 2. Betrokken bij de projectmatige implementatie van componenten in de infrastructuur.Specifiek:Technisch/inhoudelijk: 1. Afgeronde (ICT) HBO opleiding en minimaal 5 jaar relevante werkervaring. 2. Recente Red Hat certificeringen (minimaal RHCSA 7, bij voorkeur RHCE). 3. Aantoonbare kennis van en ervaring met Puppet, Ansible en Git. 4. Aantoonbare kennis van en ervaring met Satellite 6. 5. Kennis van en ervaring met Cloudtechnologieën: Orchestration (bv Cloudforms), Docker, OpenShift.Ervaring met technisch beheer van Apache, PHP, Tomcat, Postfix, NFS, CIFS, Kerberos, FTP.Kennis van en ervaring met Nagios configuratie. 6. Kennis van en ervaring met VMware (VSphere). 7. Kennis van en ervaring met Linux scripting(bash en/of Python ). 8. Ervaring met loadbalancing (F5, HA proxy), DNS, DNSsec, SSL certificaten is een pre Aanvullend:Niet-technisch: 1. ITIL kennis en ervaring, minimaal foundation gecertificeerd. 2. Gebruikerservaring met de ondersteuningstool TOPdesk. 3. Kennis van en ervaring met Scrum framework. 4. Aantoonbare kennis en ervaring met Agile werken. 5. Kennis en ervaring van lean is een pre. 6. Kennis en ervaring met Prince2 is een preOverig: - Bereidheid om deel te nemen aan consignatiedienst tegen de voor het Rijk geldende tarieven. - Referenties: - Actueel - Vergelijkbaar - OvereenkomstigHet RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het mileu/ leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het onstaan en de verspreiding van ziekten en monotoring van lunchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnership met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-) Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor kun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment (juni2017) zijn: RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Werkplek Engineer (2/3e lijn) Den Haag
Ervaren 2/3e lijns werkplek engineer met ervaring in enterprise omgevingen 10000 Aantoonbare kennis van en ervaring met Microsoft & Citrix Enterprise omgevingen:Citrix XenApp Xenmobile Citrix Profile Manager UE-V Windows Server 2016 Windows 10 SCCM App-V Het centrale technische migratieteam houdt zich met de volgende hoofdtaken bezig: Nazorg leveren bij het migreren van klantorganisaties (oplossen van bevindingen rond zaken die technisch niet werken). Je moet het leuk vinden om te puzzelen waarom iets anders is of niet werkt bij één gebruiker. De huidige omgeving is heterogeen, wat soms leidt tot bijzondere uitdagingen; Zorgen dat alle functionaliteit voor andere nog te migreren klantorganisaties ook werkt, zodat ook zij kunnen starten met migreren. De huidige situatie is erg heterogeen en er moet worden gekeken hoe we zoveel mogelijk de huidige niet standaard oplossingen terug kunnen brengen tot de nieuwe standaard.De medewerker moet in staat zijn om de omgeving en de beslissingen die gemaakt zijn goed te kunnen overbrengen aan de 1e en 2e lijns support engineers (Servicedesk en floorwalkers) als nieuwe werkmethode;Opdracht zal niet alleen in Den Haag zijn. Het wordt daarom van de kandidaat verwacht dat hij/zij beschikt over een rijbewijs/auto en geen moeite heeft met een flexibele inzet met locaties door heel Nederland (Assen, Groningen, Utrecht, Eindhoven, RoermondEisenWerkplekmigraties (4 jaar)Virtuele werkplek omgevingen (4 jaar)Citrix ( 2jaar)Mobile Device Management (2 jaar)DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Dictu ontwikkelt een op cloud technologie gebaseerde werkplekfunctionaliteit ter vervanging van de huidige werkplek. De basis werkplek is eind 2017 opgeleverd. Het programma zit nu in de acceptatie fase en de start van de migraties. Dictu zelf wordt op dit moment als Pilot organisatie gemigreerd.In het overall programma CW (Cloud Werkplek) zijn deelprogramma's Technische Migratie en Implementatie verantwoordelijk voor de migratie van ongeveer 14.000 gebruikers bij 6 klantorganisaties binnen EZ.Binnen dat team wordt een 2/3 lijn werkplek engineer gezocht, die de migraties vanuit het centrale team technisch in goede banen kan leiden (met de 2 andere technisch specialisten), ook datgene wat niet goed loopt (nazorg).Naast Den Haag gaat het o.a. om Utrecht, Roermond, Groningen, Zwolle en Nijmegen
Scrum Master den haag
Als Scrum Master ondersteun en faciliteer je het team en de organisatie in het creëren van de Agile Mindset en in het toepassen van de Scrumevents. Met jouw kennis van verschillende Agile methodieken (Scrum, Kanban etc.) weet je hoe je teams kunt begeleiden in continu verbeteren, focussen op een optimale klantwaarde en transparant werken. Je creëert een veilige werkomgeving waarin binnen en tussen teams optimaal samengewerkt en gepresteerd wordt. Ben jij een ervaren Scrum Master die teams en de organisatie een stap verder kan brengen in de Agile werken? Dan zijn we op zoek naar jou! Wat ga je doen Je grootste verantwoordelijkheid is het faciliteren en coachen van het team in zelf organiserend zijn, zelf beslissingen nemen en continue blijven verbeteren. Door het organiseren van de (Scrum)events zorg je ervoor dat de Agile werkwijze verankerd wordt in het team. Je stuurt op continue verbetering van werkwijze, kwaliteit en Agile mindset van de teamleden en het delen van feedback. Je pakt een actieve rol in samenwerking met andere teams. Je zorgt voor transparantie over de resultaten waaraan het team zich committeert en de mate waarin het deze realiseert. Jouw rol in dit team • Je coacht het team in het proces van zelf-organisatie en het leveren van continu waarde voor de klant; • Je faciliteert de Scrumevents en het oplossen van impediments en begeleidt het team naar verdere groei van volwassenheid hierin; • Je bent continu gericht op verbeteren binnen het proces en zorgt dat vanuit transparantie en feedbackloops hier invulling aan gegeven word; • Je creëert een veilige omgeving gebaseerd op vertrouwen, waar mensen constructief conflicten aan kunnen gaan om zo het beste uit zichzelf en uit de samenwerking binnen en tussen de teams te halen; • Je ondersteunt de Product Owner met het Product Backlog Management en het maximaliseren van waarde; • Je bent gerichter op het hogere doel in samenwerking en focus tussen teamleden en stakeholders; • Samen met collega Scrum Masters zet je actief in op kennisontwikkeling en -deling. Functie eisen: • Minimaal 3 jaar werkervaring als Scrum Master in een Agile omgeving; • Aantoonbare kennis en ervaring in de Agile en/of DevOps en methodologie zoals Scrum & Kanban en bij voorkeur ook met Scaled Agile frameworks; • Ervaring in team- en stakeholder coaching binnen een Agile omgeving; • Je bent goed staat om verbinding te maken met technische collega's; • Stevige communicatieve vaardigheden zowel binnen het team als buiten het team met stakeholders. In staat de organisatie te coachen in de transformatie; • In staat zijn verbinding te maken met technische mensen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 40 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Firoz Habieb - 06 23 80 11 47 - backoffice@gmail.com Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan backoffice@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Informatie Analist HRS3 Woerden
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Informatie Analist HRS3. Omschrijving opdrachtgever: Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Omschrijving opdracht: De kandidaat zal op tijdelijke basis als informatieanalist werkzaam zijn aan onze handelsregister applicatie. Omschrijving functie: - Stelt op basis van het programma van eisen een functioneel ontwerp op. Doet voorstellen over het oplossen van functionele problemen. - Inventariseert systeemwensen en -eisen bij de gebruikers, zowel bij systeemwijzigingen als nieuw te ontwikkelen systemen. - Ontwerpt services voor het ontsluiten van gegevens van het Handelsregister. - Analyseert de benodigde en aanwezige informatievoorziening en vertaalt deze naar systeemspecificaties. - Ontwerpt functionele specificaties en ontwerpstandaards en begeleidt ontwikkelaars bij hun werkzaamheden; toetst deze op volledigheid e.d. - Begeleidt de implementatie van het systeem bij de gebruikers. - Maakt deel uit van het Agile Scrum team. - Linking pin tussen business analyse en ontwikkelaars. - Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan voor business-vraagstukken. Gewenst profiel: Een informatieanalist die in staat is om analyses uit te voeren rondom het handelsregister. Deze analyses conform de standaarden van de KvK op papier te zetten. En dit vervolgens over te dragen aan het realisatie-team. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een HBO of WO opleiding op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar). - Je hebt meer dan 5 jaar ervaring als ICT analist. - Je hebt ervaring met met Agile/Devops. - Je hebt ervaring met Enterprise Architectuur. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van certificering op gebied van informatie analyse. - Je hebt meer dan 2 jaar ervaring met het gestandaardiseerd opstellen van requirements door middel van modellen als UML, BPMN, Archimate. - Je hebt ervaring met met basis registraties. - Je hebt ervaring met het specificeren van services, Service-Oriented Architecture (SOA). Competenties: Analytisch vermogen: Je onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. Communiceren: Je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Impact: Je maakt een vertrouwenwekkende en positieve indruk op anderen en weet deze te handhaven. Kwaliteitsgerichtheid: Je hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 06-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 31-01-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Consultant CDD+ Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Business Consultant CDD+ . Omschrijving opdrachtgever: De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter in Nederland op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. Hij is dat ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius. De Hoge Raad is geen derde instantie maar cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de feitenrechter het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak. Om dat zo goed mogelijk te doen, stelt de Hoge Raad zich dienstbaar op aan de samenleving. Aan de Hoge Raad is het parket verbonden. Het Parket is onafhankelijk en geeft onder leiding van de procureur-generaal rechtsgeleerde adviezen aan de Hoge Raad. Beschrijving directie/afdeling: De afdeling Automatiseren en Informatie (A&I) is primair verantwoordelijk voor het digitale informatiebeleid, de digitale informatiedienstverlening en de digitale informatieveiligheid voor alle werkzaamheden binnen cassatieproces van de Hoge Raad. Door de ICT functie integraal binnen de directie Bedrijfsvoering en maximaal “in-huis” te plaatsen, wordt een ICT-dienstverleningsconcept nagestreefd dat optimaal is toegespitst op de specifieke kenmerken van het cassatieproces en wordt nagestreefd een hoge mate van persoonlijke dienstverlening aan te bieden aan de leden van Raad en Parket, de medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau en Directie Bedrijfsvoering. A&I kent een extern en een intern gerichte dienstverlening. In de externe dienstverlening worden digitale hulpmiddelen aangeboden waarmee burgers en professionele procespartijen in staat worden gesteld om (digitaal) cassatie in te stellen. De interne dienstverlening richt zich op de optimale ondersteuning met digitale hulpmiddelen bij de behandeling van deze cassatie-beroepen binnen de Hoge Raad en biedt A&I de digitale hulpmiddelen gericht op de communicatie hierover naar procespartijen en derden. Door de eenduidige inrichting van hardware en software is een ‘lean and mean’ organisatieinrichting van de IT-functie mogelijk. Zo kent de HR één integraal zaaksysteem (Mijn Werkomgeving) en één integraal webportaal (Mijn Zaak Hoge Raad) aangevuld met een beperkt aantal toepassingen voor besturing en verantwoording. Door de toegankelijke en transparante inrichting van de bedrijfsvoering binnen de Hoge Raad is geen gescheiden demand en supply noodzakelijk. ICT alignement vindt direct vanuit de afdeling A&I met de overige afdelingen van de Hoge Raad plaats. De afdeling A&I bestaat uit de teams netwerk-, applicatie- en servicedienstverlening. In totaal 12,3 fte. Omschrijving opdracht: Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Binnen het cassatieproces speelt het uitwisselen van processtukken, zoals arresten en conclusies, tussen de Hoge Raad en zijn ketenpartners een belangrijke rol. De Hoge Raad is voornemens om deze uitwisseling via het Centraal Digitaal Depot (CDD+) te laten verlopen. Binnen deze opdracht gaat het om de vraag hoe de Hoge Raad deze uitwisseling mogelijk maakt, aan welke (technische) voorwaarden dient voldaan te worden en welke technische en functionele specificaties er zijn t.b.v. de daadwerkelijke realisatie. De kandidaat zal aan de hand van deze gegevens een technische en functioneel ontwerp hiervan moeten opstellen. Ook is de kandidaat nauw betrokken bij de daadwerkelijke realisatie en implementatie van deze op te leveren koppeling. Werkzaamheden: Van jou wordt verwacht dat je een integraal advies kan opstellen gebaseerd op te inventariseren wensen en eisen vanuit de organisatie, aangevuld met specifieke kennis van het aandachtsgebied. Tevens op basis van een inventarisatie en analyse van bestaande bronsystemen. Vervolgens wordt van de kandidaat verwacht bij te dragen aan het opstellen van een geaccepteerde integrale en gefaseerde aanpak. Tevens wordt van de kandidaat verwacht de regie te kunnen voeren op de realisatie en (ICT-)implementatie. De inbreng van actuele, feitelijke kennis van de marktmogelijkheden op dit terrein is een vereiste. De kandidaat dient tevens te beschikken over ruime kennis van ICT-architectuur en ICT landschap om de realisatie en implementatie te kunnen leiden. De kandidaat bewijst daarnaast de haalbaarheid van de verbetervoorstellen door als meewerkend voorman een Proof of Concept te realiseren. Tevens dient kandidaat te beschikken over aantoonbare kennis en ervaring voor wat betreft de veiligheidsrisico’s (Security) verbonden aan het implementeren van de hulpmiddelen en adequate oplossingen hiervoor. De resultaten van deze opdracht kunnen we omschrijven als een gedragen, integrale visie op de wijze hoe informatie t.b.v. de ondersteuning bij de primaire taak van de Hoge Raad kan worden aangeboden, een geïntegreerd plan van aanpak voor realisatie en implementatie en de daadwerkelijke implementatie van de tijdens het project af te spreken delen van het integrale plan. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde WO opleiding in een beta-richting. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van functioneel ontwerp voor het uitwisselen van documenten met een veiligheidsniveau Departement Vertrouwelijk. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van technisch ontwerp voor het uitwisselen van documenten met een veiligheidsniveau Departement Vertrouwelijk. - Je bent beschikbaar voor 24 – 40 uur per week, flexibel inzetbaar gedurende de week afhankelijk van de werkzaamheden, voor de gehele inhuur-periode binnen het project. Indicatie van de looptijd van het project is 12 maanden. - Je hebt ten minste van 1 tot maximaal 4 jaar geleden een rol gehad in een project binnen de rechtsprekende macht (lees 3e macht). - Je bent bekend met de taakverdeling en de werkprocessen binnen de rechtspraak. - Je hebt uit een eerder project (1 tot maximaal 4 jaar geleden) ervaring met het beheer en verantwoordingsaspecten in dataopslag en datatransport. - Je hebt ICT-technische kennis en ervaring met het onderkennen, en voorkomen van privacy en security-risico’s bij digitale informatievoorziening. - Je woont binnen maximaal 1,5 uur reisafstand van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (Den Haag). - Je hebt ervaring omtrent het technisch uitwisselen van documenten en dossiers met het CDD staven (bijv. door het tonen van referenties) en kan aantonen vergelijkbare opdrachten (minimaal één) in het verleden succesvol afgerond te hebben. - Je bent bekend met de ketenpartners van de rechtspraak en de afspraken omtrent het technische mogelijk te maken van het uitwisselen van documenten en dossiers. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent uiterlijk medio maart beschikbaar. - Je hebt ervaring als consultant in de juridische sector. - Je hebt kennis van en ervaring met acteren binnen een organisatie van professionals (WO+ niveau medewerkers binnen de organisatie). - Je hebt ervaring met besluitvormingstrajecten in een bestuurlijke omgeving. - Je hebt kennis en ervaring met het regisseren en uitvoeren van veranderingsprocessen. - Je hebt ervaring met de justitiestandaarden voor elektronisch berichtenverkeer (EBV), vanuit eerdere projecten. Competenties: - Communicatief - Kwaliteitsgericht - Analytisch - Resultaatgericht - Organisatiesensitief Interviewcriteria: - Mate waarin je beschikt over het gevraagde. - Mate waarin je tijdens het interview toont visie te hebben op en inzicht te hebben in het beschreven onderwerp van de opdracht. - Mate waarin je als persoon past binnen de organisatie Hoge Raad en zich op de juiste wijze weet te positioneren en gedragen. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 18-03-2019 Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 – 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 07-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Oracle Apex Engineer/Developer (5fte) Renswoude
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT23663 Omgeving: Renswoude Startdatum: z.s.m. Einddatum: 31 maart 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 21 januari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar vijf Oracle Apex Engineer/Developers voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Would you like to join and reinforce our retail business units in the thinking process? Do you become enthusiastic at the thought of delving into IT technology to develop solutions in a modern Oracle environment? In that case, we'd love to talk to you about the Oracle Apex Administrator / Developer position! As Oracle Apex Developer, you are responsible for the further professionalization and innovation of the Oracle environments of our European branches (stores, offices and logistics centers). Not merely for one retail formula, but for all our European retail formulas simultaneously. Oracle Designer was used to create these applications and we use APEX to update them. You’ll work in a department consisting of 20 specialists, and will be responsible for the development of our systems according to the agile method. Your duties and responsibilities are: Administrator / Developer of the customized Oracle applications for our European business units. Involvement of examination and introduction of new techniques and developments (innovations) to optimize the user experience. joining in on the thinking process and advising product owners and stakeholders based on your role as a specialist. Functie eisen You will at least have completed higher vocational education in the IT field. You have experience as administrator of customized Oracle applications. You have knowledge of APEX, CSS, JQuery en PL/SQL. Do you also have knowledge of performance tuning? That would be a plus. You possess strong analytical and communicative skills. A proper command of English, both written and spoken, is essential, since you’ll be working for the European retail formulas. Because you’re also working for the Dutch formulas, knowledge of the Dutch language is a plus. You must also possess an innovative and flexible mind set, allowing you to respond fast and effectively with the right solution in unexpected situations. Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.
DevOps Engineer Linux Utrecht
Voor onze directe eindklant in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar eenDevOps Engineer Linux Startdatum: 1 februari 2019Duur: 6 maandenInzet: 36 uur per week De Senior DevOps Engineer Linux is werkzaam op de afdeling IT Infrastructure & Platforms binnen ICT Operations. Op de afdeling zijn nog 3 Agile teams en binnen ICT als bedrijfseenheid is Agile werken sterk groeiend. Regelmatig zijn er sessies waarin teams met elkaar successen delen en van elkaar leren. Jij bent een Senior DevOps Engineer Linux met een dosis frisse energie en een echte teamplayer. De Linux platformen binnen de organisatie worden ingezet voor het laten rijden van treinen en hebben een groot maatschappelijk belang. Jouw rol is samen met je teamleden te zorgen dat de Linux platformen van de organisatie 24x7 hoog beschikbaar zijn én blijven. Je werkt in een DevOps team dat onlangs gestart is en je vindt het leuk om het team verder te brengen door inbreng van jouw kennis van de techniek en jouw uitstekende communicatie skills. De platformbouwblokken worden ontwikkeld, gebouwd en beheerd door middel van Ansible en geleverd middels een CI/CD pipeline. De Linux platformen draaien op gevirtualiseerde infrastructuur in eigen datacenters en maken gebruik van Oracle middleware en database producten. We zoeken een enthousiaste Senior DevOps Engineer die ervaren is in automation en beheer van Linux producten. Functie-eisen:Een afgeronde hbo opleiding in een technische richtingKennis van en ervaring met Red Hat Enterprise Linux, Satellite, Clustering, LDAP, VMware, Puppet, Bash en Python scriptingErvaring met automation, deployment pipeline en Infra as Code (Ansible/Buildkite)Kennis en ervaring met Agile werkmethoden zoals SCRUM, KANBAN en DevOpsKennis en ervaring van ITIL beheersmethoden
IT Service Delivery Analist Den Haag
Voor onze directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar eenIT Service Delivery Analist Startdatum:1 februari 2019Duur: 5 maandenInzet: 40 uur per weekBijzonderheden: CV en motivatie moet in het Engels.Understand the requirements of the task, and deliver in line with the operational procedures and within service level agreements is fundamental to meet the ongoing demands of the business.The jobholder often has a key influencing role in the operational service, and must ensure that each operational service (and team member) has their needs addressed by proposed solutions or analysis.The role requires the jobholder to have regular interaction with business users, to aid with the understanding of operational requirements and issues, and also to provide technical expertise from time to time. The role requires the jobholder to represent the client and must be credible and professional at all times.The role requires the jobholder to provide advice and guidance to other members of the client and the business from time to time. FunctieOversight of IT services using MI and other diagnostic tools to identify trends, service delivery issues and resource constraints, reporting concerns as appropriate.Ensures that service levels are agreed and met.Ensures the customer expectations are considered at all times.Assists in the management of IT service issues and disruptions.Ensures timely and responsible resolution of service issues in line with agreed SLAs, including out-of-hours service disruptions (as deemed appropriate).Collate MI used to monitor the IT services with all relevant stakeholders.Responsible for producing the MI as input for relevant governance meetings.Assists with the on boarding of new services and the transition of services effectively through appropriate communication, stakeholder engagement, and application of business knowledge.Attends the Local and Regional Change forums, chairing the meetings as appropriate.Ensure that Service Delivery services are provided in accordance with business and IT needs, including the provision of resources, as agreed with the IT Support Manager and Lead IT Service Delivery Analyst, during the agreed hours of business, and as part of the Programme Increment (PI) Planning Process.Adheres to key service management processes (incident, problem, change, request), implementing aspects of these.Controls and manages the business-as-usual request queue for Service Delivery.Responsible for business engagement through the regular IT service reviews.Use the ITSM platform to obtain and interpret relevant MI data to understand service priorities, improve the operational effectiveness of services and to add additional value to the relevant business functions.Provide support to Agile Delivery teams to ensure a quality and timely outcome, highlighting concerns to Project Managers, Product Owners, Scrum Masters and IT Management as appropriate.Monitor work for our third party (AGT) team members, ensuring quality and timely delivery.Carry out tasks as defined under internal and external audits, ensuring audit and risk actions are completed within agreed timescales.Undertake annual health-checks on key IT suppliers, submitting findings and recommendations to the IT Control Committee.Assist the Lead IT Service Delivery Analyst in managing relationships with key suppliers (where required), acting as an escalation point for supplier issues and assists with resolution of issues and incidents.Attends and minutes supplier review meetings, chairing the meetings as appropriate.Assist team members in management of stakeholders.Identify and engage with key stakeholders locally, regionally and globally where required.Keep abreast of new developments within the industry; understand the impact of current affairs on the business strategy, and projects initiated.Attend external forums; maintain external relationships within the industry.Propose improvements to (automate) processes, reports and procedures to ensure consistency, stability and reliability of systems is maintained, ensuring that all such work follows the standard change process.Responsible for compliance with the regulatory and legislative regime as it affects your role and for ensuring those risks are identified, reported and managed accordingly.In addition to the duties and responsibilities listed, the jobholder may be required to perform other duties assigned by his/her manager from time to time so long as such duties are within the scope and ability of the jobholder.ProfielThe role requires a combination of ITIL related disciplines and skills, technical knowledge and understanding, analysis, project management and leadership skills, as well as strong achievement orientation and communication skills. Strong customer focus is essential. Has experience in the Asset Management or financial industry, and a similar level of experience in a support (or customer facing) role.The role requires knowledge and a working practice of the following skills: Negotiating & Delegation, ITIL Practices, ITSM Tooling, Analysis Techniques, Change Management Methodology (Waterfall and Agile), Estimating and Planning, Software Development Life Cycle (SDLC).The role requires knowledge of the following applications and business areas: Named applications within the Architecture, and their inter-dependencies; detailed knowledge of a large number of these. Named technologies within the Technology Strategy, Key business processes and the roles of all internal and external systems and stakeholders (inc. data providers), Industry trends and practices, Company (business) strategy.To deliver the IT Service Delivery capability locally, regionally or globally, as appropriate, executing service delivery tasks within BAU, and under the change programme as appropriate.
Senior Ontwikkelaar .Net den haag
Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van de technische oplossingsrichtingen in overleg met de domeinarchitect en de developers. Ook zorg je voor een inhoudelijke begeleiding en ondersteuning van de teamleden. Je zult werken met onderstaande: • C#; • WCF / WEB API; • MVC; • Azure DevOps; • Continuous integration & Deployment; • Oracle en MSSQL als database. Het profiel Je bent daadkrachtig en aantoonbaar ervaren in het ontwerpen van zowel Frontend als backend systemen. Je neemt het voortouw en neemt het gehele team mee in de technische keuzes en kan dit goed onderbouwen. Je hebt een gedegen technische bagage, je bent aantoonbaar actief in het bijhouden van de ontwikkelingen en bezit een goed te consulteren netwerk. Je straalt plezier en drive uit en weet dat over te brengen op het team. Verder voldoe je aan onderstaande eisen: • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding; • Minimaal 5 jaar ervaring als .NET developer; • Ervaring met Kentico of een vergelijkbaar CMS; • Ervaring met bouwen van services met WCF/WEB API’s; • Ervaring met REST en SOAP; • Ervaring met HTML5 en CSS3; • Bekend met Build tools zoals Gulp, Webpack, Grunt, etc.; • Bekend met software patronen; • Ervaring met Agile/Scrum en/of DevOps; • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start en duur: ZSM, 01-07-2019, optie op verlening Recruiter: Vincent Plichta, 06-10 56 10 41, recruitervp@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterVP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
DevOps Engineer Oracle Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Devops Engineer Oracle. Start: zsmDuur: 6 maandenInzet: 36 uur per week ProRail ICT bestaat uit vijf grote afdelingen te weten: Logistiek, Assets en Bedrijfsvoering, Infravoorzieningen, CIO Office en Operations. De DevOps Engineer Oracle is werkzaam op de afdeling IT Infrastructure & Platforms binnen ICT Operations. Op de afdeling zijn nog 3 Agile teams en binnen ICT als bedrijfseenheid is Agile werken sterk groeiend. Regelmatig zijn er sessies waarin teams met elkaar successen delen en van elkaar leren. Functieomschrijving Zie ook:www.youtube.com/watch?v=38NSQcXjM8A&feature=youtu.be Jij bent een DevOps Engineer Oracle met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. De Linux platformen binnen ProRail worden ingezet voor het laten rijden van treinen en hebben een groot maatschappelijk belang. Jouw rol is samen met je teamleden te zorgen dat de Linux platformen van ProRail 24x7 hoog beschikbaar zijn én blijven. Je werkt in een DevOps team dat onlangs gestart is en je vindt het leuk om het team verder te brengen door inbreng van jouw kennis van de techniek en jouw uitstekende communicatie skills. De platformbouwblokken worden ontwikkeld, gebouwd en beheerd door middel van Ansible en geleverd middels een CI/CD pipeline. De Linux platformen draaien op gevirtualiseerde infrastructuur in eigen datacenters en maken gebruik van Oracle middleware en database producten. We zoeken een enthousiaste DevOps engineer die ervaren is in automation en beheer van Oracle producten. Functie-eisen:Een afgeronde hbo opleiding in een technische richtingKennis van en ervaring met Oracle RDBMS en Weblogic Server, bij voorkeur als DBAKennis van en ervaring met Red Hat Enterprise Linux, Satellite, Clustering, LDAP, VMware, Puppet, Bash en Python scriptingErvaring met automation, deployment pipeline en Infra as Code (Ansible/Buildkite)Kennis en ervaring met Agile werkmethoden zoals SCRUM, KANBAN en DevOps
Agile Projectmanager Den Haag
Voor een directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Agile Project Manager. Start: z.s.m.Duur: 6 maandenInzet: 40 uur per week Omschrijving:Binnen de IT keten die de Hulpverleningsprocessen ondersteunt, willen we de robuustheid vergroten. Daarom hebben we een onderzoek laten uitvoeren. Hieruit zijn diverse verbeterpunten naar voren gekomen. Deze zijn van toepassing op de gehele IT afdeling. De verbeterpunten zijn terug te brengen naar 3 doelen:Vergroten robuustheid IT-landschapContinu verbeteren inbedden in werkwijzeTeam overstijgend samenwerken in netwerken/ketens Bij elk doel moet duidelijk zijn hoe Architectuur, Documentatie en Organisatie bijdragen aan het doel.Hiervoor gaan we binnen IT een verbetertraject opstarten. De CPO/APM zorgt op een Agile wijze voor implementatie van dit traject. Dit voor zowel de lange als korte termijn. Waar je aan werktDe CPO/APM zorgt voor de implementatie van de verbeterpunten in de gehele IT organisatie. Tevens heb je veel raakvlakken en afstemming bij onze business partners van de Hulpverlening. Dit zijn ook je stakeholders. Jij bent voor het gehele verbetertrajecthet centrale aanspreekpunt richting de business stakeholders en het MT IT. De wensen en verbeterpunten vertaal je in epics en user stories. Samen met de stakeholders bepaal je de business value en van epics en stories. Op basis daarvan prioriteer je de backlog. Je brengt deze bij diverse agile teams op de backlog door afstemming met de PO’s. Je houdt zicht op de voortgang en informeert de stakeholders bij stagnatie. Voor onderwerpen die niet belegd kunnen worden bij de huidige teams, kom je proactief met een voorstel of oplossingsrichting. Tijdens de sprints fungeer je als aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen vanuit het team en schakel je waar nodig met de stakeholders. Ook evalueer je optredende verstoringen en uitgevoerde changes om zo grip te houden op de huidige robuustheid en direct feedback uit het operationele proces in het verbetertraject toe te kunnen passen. Kernwerkzaamheden zijn:Verantwoordelijk voor implementatie verbeterplan robuustheid HV IT Keten inclusief rapportage op voortgang.Voert analyses uit op de IT Hulpverlening keten en adviseert op basis van onderzoek en best practices.Analyseert trends in verstoringen en incidenten en initieert verbeteringen en/of zet kaders ter voorkoming ervan.Heeft visie op en kennis van agile werken en heeft bij voorkeur kennis van agile scaling methodieken als SAFe en LeSS.Stuurt pro-actief op het implementeren.Werkt samen met de Agile Teams, Business stakeholders, MT IT en het MT IT HV. Hebben we een match?Je hebt tenminste 4 jaar relevante werkervaring als Product Owner/Agile Project ManagerJe bent communicatief sterk en hebt ervaring in het managen van interne stakeholders en prioriteren van alle initiatievenJe bent een stevige persoonlijkheid met een pragmatische, proactieve en resultaatgerichte instellingErvaring met IT beheer verbetertrajectenJe bent een sterke teamplayerJe hebt HBO/WO werk‐ en denkniveauJe toont lef, enthousiasme en ondernemerschap
.Net Developer
Profiel Lead developer microservices (Microsoft Stack) Het Client WERKbedrijf gaat haar huidige landschap vernieuwen op basis van een nieuwe doelarchitectuur. Deze nieuwe doelarchitectuur beoogd om de ICT- en bedrijfsarchitectuur in lijn te brengen met de toekomstige eisen en wensen vanuit de maatschappij en ook om deze architecturen meer in lijn te brengen met het Agile voortbrengingsproces. Het inzetten van de ‘Microservice architectuur’ is gepositioneerd als een belangrijke bijdrager aan de beoogde doelstelling. Hiervoor wil het WERKbedrijf graag starten met een technische ‘Proof-of-concept’ (POC). De doelstellig van de POC is om met een bedroefd raamwerk en stack te komen die als basis kan dienen voor de daadwerkelijke uitrol van microservices in het kader van de migratie richting de beoogde doelarchitectuur. Voor deze POC zijn er 2 team. De teams zijn ingedeeld op basis van de 2 standaard technologie namelijk: Java en .Net Core. Elk team bestaat uit een product owner, Lead developer, developer, performance/NFR tester, applicatie beheerder en een analist/functioneel ontwerper. De product owners zijn IT Architecten van het WERKbedrijf. Ons voorkeur gaat naar een zware kandidaat met sterke kennis van IT. Met duidelijke kennis en ervaring van software engineering, software architectuur en het van grond af aan opzetten van software. De beoogde kandidaat is in staat om als ‘sparing partner’ te fungeren van de IT-architecten van het Client WERKbedrijf." "• Minimaal 3 jaar relevante kennis en ervaring met .Net met name .Net Core • Minimaal 3 jaar ervaring met toepassen van enterprise technologieën met de .Net stack. • Aantoonbare ervaring als lead developer en/of meewerkende Software Architect • Aantoonbare ervaring met de hele stack (van front tot backend) en met name veel affiniteit met de backend; • Aantoonbare ervaring met het toepassen van Asp .Net Web Api • Pre's: Ervaring met SQL, GIT, JSON, JQuery, Kafka, Docker For this role only Dutch speakers!
Solution Architect Utrecht
De (solution) architect is verantwoordelijk voor het uitwerken, actueel houden en communiceren van één of meerdere architectuurkavels (logische verzamelingen van bedrijfsonderdelen en thema’s). Hij/zij doet dit in nauw overleg en samenwerking met het architectuurteam en onder begeleiding van de lead architect. Hiervoor zoeken wij een architect die het volgende gaat uitvoeren: • Nader uitwerken van de solution architectuur voor de toezicht applicaties • Meewerken aan de IST en SOLL voor het verandertraject binnen het toezicht domein • Bruggenbouwer tussen de verschillende teams/units en uitvoerders van het architectuurproces binnen toezicht Je komt te werken in een omgeving waarbij onder andere de volgende technologieën worden gebruikt: • CRM • .NET core • Sharepoint Je bent daadkrachtig en aantoonbaar ervaren in het hebben van een hands-on mentaliteit als architect, dat betekent dat je in staat moet zijn een goede vertaalslag te kunnen maken van architectuur naar de ontwikkelteams. Voorts moet je collega architecten durven te challengen tbv een stabiel resultaat Functie eisen: • Minimaal een afgeronde hbo-opleiding; • Recente kennis en ervaring als IT/Solution architect in een agile omgeving • Recente kennis en ervaring in het MS, met Dynamics CRM, Sharepoint en .NET core • Kennis van Archimate en bij voorkeur modelleer ervaring in (Sparx) Enterprise Architect • Kennis van en aantoonbare ervaring met het realiseren van architectuurproducten in een complexe en security gevoelige omgeving (externegebruikers) • Kan samenmet de ontwerper/analist de klantvraag (klein en groot) vertalen naar de passende oplossingen inclusief kwaliteitseisen en is daarbij een goede en vaardige gesprekspartner Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: zsm, 36 uur per week Duur: 10 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Firoz Habieb - 06 23 80 11 47 – backoffice@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan backoffice@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Teamleider ICT Den Haag
Als teamleider zet je alles op alles om je teamleden te helpen om zich volledig te kunnen focussen op de software ontwikkeling. Tijdens de sprints ondersteun je het team bij de ontwikkeling en waarborg je dat alles volgens verschillende Agile principes verloopt. Je lost impediments op, ondersteunt het team, en koppelt de voortgang van de sprints proactief naar stakeholders terug. Je neemt het voortouw bij de retrospectives en zet in op continue verbetering en het stimuleren van het zelforganiserend vermogen van het team. Je ziet waar processen beter georganiseerd kunnen worden en weet wat er technisch kan. Daarbij bedenk je natuurlijk altijd voor wie we het doen: onze klant! Onze klant digitaliseert en heeft als hoofddoel gedefinieerd het bereiken van digitale toegankelijkheid voor procespartijen en procesvertegenwoordigers. Hiertoe wordt stapsgewijs de externe digitale toegankelijkheid in alle zaakstromen voor civiel recht en bestuursrecht gerealiseerd. Daarnaast is onze klant bezig met het ontwikkelen van een digitaal werkdossier voor juridisch personeel om goed te kunnen werken met de digitale stukken die de klant in de toekomst gaat behandelen. Voor het project Digitaal Werk Dossier (DWD) en het project Digitale Toegankelijkheid (DT) wordt een implementatie project gestart. Functie eisen: Je hebt ervaring als teamleider in een vernieuwende en veranderende omgeving. Door verschillende leiderschapsstijlen te gebruiken, bereik je maximaal resultaat. Daarnaast werk je moeiteloos samen met verschillende disciplines. Goede social skills zijn daarbij van essentieel belang als je het verschil wilt maken. • Je bent een communicatief ijzersterke, enthousiaste teamleider, gericht op samenwerking. • Je combineert technisch inzicht met organisatorische kwaliteiten, bent verbeter-gedreven en hebt een scherpe blik op scrumprocessen. • Je kunt je visie overtuigend onderbouwen, zowel richting Product Owners, scrummasters als naar je teamleden (wanneer is goed ‘goed genoeg’?). • Je staat organisatorisch stevig in je schoenen en schakelt snel en soepel tussen tech talk en business lingo. • Je hebt een opleiding op minimaal HBO-niveau, • In de context van de klant is het verder handig als je ook enige ervaring heb met projectmanagement . • Je spreek Nederlands en Engels. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 36 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Firoz Habieb - 06 23801147 - backoffice@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan backoffice@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Adviseur - Specialist Oracle Licensing Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Adviseur - Specialist Oracle Licensing. Omschrijving Opdrachtgever: Het team programma - en projectmanagement verwerft, ontwikkelt en implementeert gemeenschappelijke voorzieningen en zorgt ervoor dat deze voorzieningen verder op strategisch, tactisch en operationeel niveau worden geoptimaliseerd en in beheer genomen. Omschrijving directie/afdeling: De directie Informatisering & Inkoop (DI&I) is verantwoordelijk voor de JenV-brede ICTinfrastructuur door het inrichten en beheren van centrale voorzieningen en adviseert, faciliteert en ondersteunt de ambtelijke top, de DG-en en op verzoek van deze de JenV-onderdelen over (beleidsmatige) vraagstukken op het gebied van informatievoorziening en de beheersing van grote ICT-projecten. Strategisch leveranciers management is ingericht voor Microsoft (ook voor het Rijk) en Oracle en de directie heeft de bedrijfsjuridische functie voor JenV in huis. Daarnaast formuleert DI&I JenV-brede kaders en adviezen om als ministerie rechtmatig, efficiënt en duurzaam te kunnen inkopen en aan te sluiten op Europese en Rijksbrede ontwikkelingen zowel voor IV als voor inkoop. Omschrijving opdracht: De verdere inrichting van Software assetmanagement Oracle (scope JenV), de betrokken sectoren ondersteunen bij het verder invulling geven van de contractafspraken tussen Oracle en SLM JenV, het ondersteunen met Oracle expertise t.b.v. de licentiedesk JenV. Werkzaamheden: Je gaat twee rollen vervullen. Daarbij horen onderstaande werkzaamheden: A. Sr Adviseur Oracle SLM: - Adviseren van de strategisch leveranciersmanager Oracle JenV over een breed binnen JenV afgesloten Oracle contract (Capped ULA) en de onderhandelingen voor een vervolg. Centraal aanspreekpunt voor alle deelnemers binnen JenV voor de Oracle Capped ULA. - Het vertalen van de roadmaps van de softwareleveranciers naar de gevolgen voor software Lifecycle management. - Adviseren van implementatie - Uitvoeren van compliance meting en berekening, doorbelasting en ITAM processen voor dit contract. - Opstellen van een compliance rapport. - Samenwerken met Oracle LMS B. Sr Adviseur Oracle ITAM - Centraal aanspreekpunt en coördinator voor (ITAM JenV) voor alle Oracle contracten binnen JenV (m.u.v. de Capped ULA) - Adviseren van de strategisch leveranciersmanager Oracle JenV voor alle overig afgesproten Oracle contracten. - Het adviseren naar alle onderdelen van JenV over het consolideren van de contracten en de licenties en het efficiënt inzetten van deze licenties binnen de organisatie. - Het kunnen uitvoeren van interne audits gericht op het vaststellen van de Oracle licentiepositie en de daaraan gerelateerde compliance. - Opstellen van een compliance rapport. - Samenwerking met Oracle LMS. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week (per maand gezien) voor een periode van 18 maanden na startdatum. - Je beschikt over een afgeronde WO-opleiding. - Je hebt minimaal 5 jaar recente (binnen de afgelopen 7 jaar) en aantoonbare werkervaring met Oracle als het gaat om contracten (voorwaarden en condities) en de door hen gehanteerde licentiemethodieken. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring (binnen de afgelopen 7 jaar) met het uitvoeren van interne audits gericht op het vaststellen van de Oracle licentiepositie en de daaraan gerelateerde compliancy. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring (binnen de afgelopen 5 jaar) met het toepassen van de meest recente roadmap van softwareleverancier Oracle binnen organisaties. - Je hebt minimaal 3 jaar recente werkervaring (binnen de afgelopen 5 jaar) met het in kaart brengen van de Oracle licentiepositie binnen organisaties. - Je hebt ervaring met en inhoudelijke kennis van JAVA producten. - Je hebt ervaring met Oracle licentiepositie berekeningen binnen Rijksoverheidsorganisaties. - Je mag geen werkgever hebben die wederverkoper van Microsoft, Oracle, SAP en/of VMware producten of diensten is, partner of een andere contractuele relatie met deze leveranciers hebben waardoor de onafhankelijkheid in het geding zou kunnen komen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent op korte termijn beschikbaar. - Je hebt relevante ervaring met Oracle Licensing. - Je hebt relevante ervaring met Oracle contractmanagement. - Je hebt gewerkt als adviseur Oracle. - Je hebt inhoudelijke kennis van softwareleverancier VMWare. - Je hebt ervaring met het adviseren over de wijze waarop software asset Management binnen de organisatie kan worden geïmplementeerd. - Je bent gecertificeerd in Software Asset Management (bijv. CSAM) - Je hebt ervaring met Oracle licentiepositie berekeningen binnen Rijksoverheidsorganisaties. - Je hebt ervaring met Oracle licentiepositie berekeningen binnen Rijksoverheidsorganisatie JenV. Interviewcriteria: - Vertaling uitgevoerde opdrachten binnen rijksoverheid m.b.t. Oracle licenties en alles wat daarmee samenhangt. - Vertaling uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. VMware en Java. - Communicatief sterke argumentatie - Past binnen het team VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 18 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-01-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 7 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist Apeldoorn
Voor onze directe eindklant in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een Business Analist. Startdatum: 11 februari 2019Duur: 11 maandenInzet: 36 uur per week Voor de diverse opdrachten voor het cluster IBS / Invordering zoeken we een procesontwerper . business analist.Jij wordt onderdeel van het voortbrengingsteam Invordering en werkt nauw samen met de architecten, de andere procesontwerper en de product owner. Als Procesontwerper / Business Analist ben je verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. Jij vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines. Jij gaat het volgende zelfstandig oppakken:Opstellen van features.Doel van de verandering beschrijven.Scope van het verandergebied vastleggen.De oplossingsrichting beschrijven.Interfaces / raakvlakken in kaart brengen.Stakeholders van de verandering onderkennen en betrekken.Criteria vaststellen waaraan de oplossing moet voldoen om een acceptatietest met succes te doorlopen.Benoemen aan welke relevante architectuurprincipes de oplossing moet voldoen.De ontwerpbeslissingen vastleggen. Je moet in staat zijn een procesontwerp op te stellen; om de processen te linken naar gegevens, bijvoorbeeld door middel van een objectmodel of conceptueel gegevensmodel. Je moet een proces / requirements sessie kunnen organiseren en leiden waarmee de business geholpen wordt om scherp te definiëren wat ze nodig heeft. Wat zoeken wij in jouw profiel:Minimaal 4 jaar ervaring met het definiëren van requirements, het analyseren en modelleren van bedrijfsprocessen.Minimaal 4 jaar ervaring met het analyseren van vragen uit de business en deze kunnen omzetten naar IT-oplossingen samen met een ontwikkelteam volgens de scrum werkwijze.Minimaal 4 jaar kennis van de gebruikte architectuurmethoden.
System Engineer Security Tooling Apeldoorn
De Belastingdienst maakt gebruik van de zg identity bridge waarmee gebruikers geauthenticeerd worden voor toegang tot diverse toepassingen. De bridge is gebouwd rond het product Ping Federate. Het is de bedoeling de bridge breder in te gaan zetten ook voor niet Belastingdienst partijen. Daartoe wordt binnenkort een pilot uitgevoerd. Om deze pilot te realiseren en vervolgens te ondersteunen is meer capaciteit nodig. Binnen deze opdracht ga je dan ook :Ontwerpen en realiseren van de pilotconfiguratieOpbouwen van deze omgevingTesten van de omgevingTijdens uitvoering van de pilot de diverse beheerprocessen uitvoeren zoals incidenten oplossen, changes doorvoeren, zorgen voor de gewenste beschikbaarheid enz.Security tooling is binnen DCS verantwoordelijk voor het voortbrengen en onderhouden van afdelingsoverstijgende Security Tooling zoals DirX, Splunk, IMS, CKMS, FIM (Federated Identity Management) en VS (Vulnerability Scanning).Functie eisen:HBO werk- en denkniveau;2 jaar kennis van en ervaring met Identity Management en Infrastructuur;1 jaar kennis van en ervaring met het werken met PingFederate;Kennis van SAML, OpenID Connect, Oauth.Gewenste competenties:Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;Goede beheersing van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk, met name het technisch taalgebruik;Werkt planmatig en rapporteert tijdig over afwijkingen;Zelfstandig en analytisch;Is (in staat collegas) aan te spreken op resultaat;Kan onder tijdsdruk werken en neemt verantwoordelijkheid.Aanvullende kennis/wensen:Kennis van en ervaring met Unix (Linux Redhat);Ervaring in het ontwerpen en bouwen van een pilot configuratie;Ervaring in het testen van infrastructuur;HBO diploma bij voorkeur op het gebied van ICT;Bekend met ITIL;Bekend met Agile werkmethoden.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Linux, Oracle Databases, RedHat, Suse en DBMS Technisch Specialist (5fte) Maasland
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT23232 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 24 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: maandag 28 januari om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar vijf Linux, Oracle Databases, RedHat, Suse en DBMS Technisch Specialisten voor 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het team P&O en Medische Hosting Services is verantwoordelijk voor de continuïteit, beveiliging en innovatie van de IT infrastructuur waar de P&O en medische applicaties op gehost worden. Je werkt daarbij nauw samen met functioneel beheer, informatiemanagement en de bedrijfsvoering in een virtuele ketenorganisatie. Het business domein P&O en Medisch is een dynamische omgeving met genoeg uitdagingen. Zo zijn er meer dan 100 applicaties die de P&O en medische bedrijfsvoering ondersteunen. Momenteel is het team P&O en Medische Hosting Services verantwoordelijk voor 10% van het applicatielandschap. De visie van het team is om dit uit te breiden naar 100%. Een flinke ambitie waarbij we gemotiveerde teamspelers zoeken met een passie voor het vak. Taken/werkzaamheden: Als Technisch Specialist ben je verantwoordelijk voor de basis productontwikkeling van IT-componenten en de uitvoering van het technisch (applicatie)beheer. Je lost (aangereikte) problemen op door de toepassing van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken. Je krijgt te maken met het technisch beheer van applicaties, bijbehorende databases/systemen (Linux, RedHat en Suse) en middleware producten. Hiervoor participeer je in ontwikkeltrajecten in het kader van lifecyclemanagement en in programma's en/of projecten. Je stelt documentatie van de IT-componenten op en voert testroutines uit. Je houdt deze up-to-date, doet het technisch beheer en je doet capaciteits-, configuratie- en wijzigingenmanagement. Je toetst de architectuurontwerpen en doet verbetervoorstellen. Je signaleert, analyseert en verhelpt zelfstandig storingen van de IT-componenten. Hiervoor moet je soms bereikbaar zijn in geval van calamiteiten. Verder doe je voorstellen vanuit de praktijk voor verbetering van de uitvoering van het technisch (applicatie)beheer- en productontwikkeling werkzaamheden en implementeert deze. Je wordt gedreven door het vertalen van uitdagingen in successen, neemt berekende risico’s om doelen te bereiken en weet instinctief welke mensen je nodig hebt om dit te bereiken en hoe hen daartoe te activeren. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over HBO werk- en denkniveau in het kennisgebied informatica, computertechniek of telecommunicatie (diploma/certificeringen overleggen vereist). Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met opensource software. Je beschikt over minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een complexe IT omgeving. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met Linux en Oracle middleware en DBMS producten. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met minimaal 2 scripting talen (Linux shell, PERL, SQL, Windows Powershell). Je bent minimaal 24 uur beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring binnen het P&O en Medisch informatie domein (bij voorkeur met een van de volgende genoemde applicaties: Peoplesoft, Cognos, Stat, Netvisn, Control-M, Configuration Version Software en/of Zabbix). Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en configuratiedossiers. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met POD (Performance Optimized Datacenter) architectuur. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met VMWare ESX hypervisor. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met ketenmonitoring (metrics, baseline, trends, dashboards, etc.). Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatie landschappen. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met schriftelijk/mondeling communiceren met stakeholders op alle niveaus. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met projectmatig werken. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met het geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met een overheidsorganisatie, bij voorkeur Defensie. Competenties: Focus op leveren, persoonlijke impact bereiken en anderen motiveren. Ontwikkelen van persoonlijke inzichten en een kijk op klantwensen en randvoorwaarden. Omgaan met complexiteit, patronen doorzien en verbindingen leggen. Omarmen van onzekerheid, verkennen en ontwikkelen van kansen. Kennen van persoonlijke sterktes en zwaktes, actief vragen om feedback en gevoel voor uitwerking op anderen.
System Engineer Database Management Systemen Apeldoorn
De werkzaamheden zijn het ontwerpen, realiseren en testen van de infrastructuur die voor DB2 databases op AIX, Linux of iPas nodig is.Bij deze opdracht komt veel onderzoek, scripting, (bouw)testen en documentatie kijken.Er is een belangrijke rol in het realiseren van enterprise-oplossingen. Qua development methode wordt er met scrum gewerkt, we verwachten dat de kandidaat breed inzetbaar is. In de komende scrum sprints zijn er o.a. een aantal bouw opdrachten waarop de inzet verwacht wordt.Ter aanvulling: de werkzaamheden betreffen dus niet het beheer of applicatieontwikkeling van de databases en DB2, dat is bij andere afdelingen belegd.Bij de Belastingdienst is alles een slagje groter. Miljoenen mensen doen hun aangifte digitaal en vinden het volkomen normaal dat de Belastingdienst vast hun gegevens klaarzetten zodat het invullen snel en makkelijk kan.De kandidaat zorgt er voor dat de database-infrastructuur optimaal is ingericht voor zeer veel verschillende soorten primaire processen, waarbij ook ondernemend Nederland leunt op de expertise en vakmanschap.Functie eisen:HBO werk- en denkniveau;Brede kennis en ervaring met Database Management systemen;Brede kennis en ervaring met Midrange systemen;Algemene kennis van testen en testmethodieken op het gebied van databases;Kennis van en ervaring met Shell scripting (KSH, BASH);Kennis van en ervaring met DB2 voor midrange systemen;Kennis van en ervaring met AIX;Kennis van en ervaring met Linux.Gewenste competenties:Goed overzicht kunnen behouden in complexe infrastructuren;Besluitvaardig, durf en zorg voor kwaliteit;Klantgericht, Samenwerken;Nauwkeurig.Aanvullende kennis/wensen:Kennis van Sybase, Oracle/Exadata;Kennis van netwerken (CCNA);Kennis van Storage en Backup & Recovery;HBO diploma (bij voorkeur op gebied van ICT);ITIL - Agile - ScrumDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Applicatie ontwikkelaar Java Sr Apeldoorn
Functieomschrijving:Voor de scrumteams binnen onze releasetrain (SAFe) zijn we op zoek naar enthousiaste senior Java bouwers. Onze scrumteams houden zich bezig met boeiend en zichtbaar werk waarin allerlei kanten van de IT aan bod komen zoals gebruikersinteractie, belastingdienst java ontwikkelstraat, databases en koppelvlakken. De teams ontwikkelen de Belastingdienstportalen voor de burger, ondernemingen en Douane en de digitale formulieren die door deze portalen ontsloten worden. Ook zijn er team die onderdelen voor authenticatie ontwikkelen.Ook performance en security zijn vanzelfsprekend uitermate belangrijke aspecten. Daarnaast speelt voor de teams ook accessability een rol.In de teams wordt bovendien veel aandacht besteed aan kwaliteit, onder andere door middel van collegiale toetsing, unit testen, geautomatiseerd testen, het gebruik van Sonar en SIG codekwaliteit metingen.Van jou wordt verwacht dat jij:als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces. Je bezit het vermogen zelfstandig te werken in een SCRUM ontwikkelteam en intensief de samenwerking te zoeken met je directe collegas en je omgeving. Samen met je collegas werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, het begroten en inplannen van de taken, testen tot en met het demonstreren van de geleverde functionaliteitIncidenten en problems analyserenVersiebeheer op releasesFunctie-eisen:5 jaar werkervaring met JavaEECompetenties:Proactief, oplossingsgericht, communicatief sterk, productief maar met scherp oog voor kwaliteitEr wordt gewerkt in een SAFe train in scrum sprints van 2 weken. Dit vereist een flexibele, ooen en doelgerichte instelling en de bereidheid intensief samen te werken (ook op afstand).Bereidheid te werken in een zelforganiserend team (Scrum/SAFe).Aanvullende kennis/wensen:Jenkins, GWT (Google Web Toolkit), Junit, Maven, IntelliJ of Eclipse, Spring vs CDI, auto deploymentWebsphere, XML / XSD, UML, SAML, UNIX kennis, Web security kennis,Jira, Git, ConfluenceSAFeT-shapeScrumDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior ICT Projectleider (QR6311) Rotterdam
Functie: Senior ICT Projectleider (QR6311) Start: 18-2-2019, 36-40 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze eindklant zijn wij op zoek naar een Senior ICT Projectleider. Project: Het project behelst meerdere resultaatgebieden, waaronder het realiseren van en werkend opleveren van de koppelvlakken met het nieuwe cliëntvolgsysteem, het tijdig realiseren van de randvoorwaarden voor het uitfaseren van bestaande systemen en het definiëren en ontsluiten van managementinformatie in samenwerking met het Informatie en Kennis Centrum. Daarnaast behoort een adequate aansturing van de externe leverancier tot de opdracht. Gedurende de loop van de opdracht kan een bijstelling van de opdracht optreden. Wij zoeken een ICT-projectleider die ruimte ervaring heeft met projecten op het snijvlak van business en ICT, specifiek met het realiseren en implementeren van ICT-koppelvlakken. Ervaring met de integratie van ICT-systemen is hierbij voor ons een pre. De projectleider neemt een aantal lopende werkzaamheden over en zal tot einde 2019 diverse nieuwe werkzaamheden uitvoeren. Van de kandidaat verwachten wij verder dat: - Resultaten weet te boeken in een complexe overheidsomgeving - Resultaatgerichtheid en organisatiesensitiviteit bewezen optimaal en effectief kan inzetten; - Transparant werkt en communicatieve vaardigheden goed benut; - Goed kan samenwerken in een multidisciplinair team; - Bewust is en slim omgaat met de dynamiek in zijn omgeving; Eisen: - Minimaal afgeronde HBO opleiding - Minimaal 10 jaar ervaring als projectleider op het snijvlak van business en ICT, met daarbij de volgende verantwoordelijkheden: - creëren van randvoorwaarden en uitvoeren van projecten in grote, complexe en politiek gevoelige organisaties - doen van Europese aanbestedingen - aansturen van externe leveranciers - integratie van ICT-systemen - vertalen van business behoeften naar ICT-oplossingen - Minimaal 4 jaar ervaring met ICT-implementaties, met name op het gebied van koppelvlakken - Kennis van projectmanagement methodieken Wensen: - Prince2 Practitioner Certificaat - Minimaal 5 jaar ervaring met werken in een overheidsorganisatie Competenties: - Resultaatgerichtheid, Integriteit, Organisatiesensitiviteit, Transparant, Communicatief vaardig, Samenwerken, Omgevingsbewust - Beheersing van de Nederlandse taal Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Java Ontwikkelaar Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een Java Ontwikkelaar. Start: 11 febDuur: 6 maandenInzet: 36 uur per week Opdrachtomschrijving:We zijn op zoek naar een senior Java ontwikkelaar die het leuk vindt om te werken binnen een hecht scrumteam. Je zorgt voor een goede en intensieve afstemming met de andere ontwikkelaars en staat in nauw contact met de tester / ontwerper / productowner.Je bouwt aan nieuwe functionaliteit, lost incidenten en problemen met de bestaande functionaliteit op en denkt mee en adviseert over ontwerp en architectuur van de applicatie. Je ondersteunt de testers waar nodig met het uitvoeren van tests en het onderhouden en uitbreiden van de testware.In sprints van vier weken werken we nauw samen met de productowner aan nieuwe functionaliteit die we vervolgens naar productie brengen. Achtergrond opdracht: De Belastingdienst heeft 11 Belastingketens vastgesteld. Eén van deze ketens betreft Overige middelen. De keten Overige middelen is verantwoordelijk voor de volgende Belastingmiddelen:-Kansspelbelasting-Assurantiebelasting-Bankenbelasting-Milieubelastingen-Overdrachtsbelasting-Verhuurderheffing-Mijnbouwwet Als onderaannemer zijn we ook belast met Dividendbelasting. IBS Overige Middelen draagt zorg voor het ontwerp van processen en de ontwikkeling en het onderhoud van applicaties en infrastructuur voor de keten Overige middelen. Tevens bewaakt zij de continuïteit en draagt zorg voor de noodzakelijke vernieuwing en kwaliteit. Op dit moment zijn er drie ontwikkelteams bij IBS Overige middelen. Als Java ontwikkelaar kom je bij één van deze teams te werken.Elk team heeft één of meerdere Belastingmiddelen onder zijn hoede. Vereiste kennis en ervaring:Minimaal 3 jaar ervaring met Java en JEE Gewenste kennis en ervaring:Java8JEE6WebservicesXML/XSDJPASQLJMSSpring
Functioneel Beheerder Analytics Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel Beheerder Analytics. Start: z.s.m.Duur: 6 maandenInzet: 36 uur per week OpdrachtIn jouw rol als Functioneel beheerder Analytics neem jij het voortouw in het inrichten en uitvoeren van het Functioneel beheer op het Analytics platform. Zowel Operationele incidenten als specifieke omgevingsvragen worden door jou vertaald naar de juiste oplossingen en hierbij wordt de klant voorzien van passende oplossingen. De uitdaging ligt in de combinatie van verschillende services in de Analytics omgeving, waar meerdere tenants (gebruikersgroepen) samenwerken. Deze tenants zorgen voor veel diversiteit in de werkzaamheden uitgevoerd op het Analytics platform. Eén van de taken is het platform gezond te houden zodat al deze gebruikers hun werkzaamheden zo efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren en maximale businessvalue wordt behaald. Binnen het functioneel beheer zijn de werkzaamheden onderverdeeld in verschillende werkvelden: communicatie, kennisdeling, gebruikersondersteuning, autorisatiebeheer, automatisering en klantbeheer. Je zult je taken uitvoeren in één of meerdere van deze werkvelden, afhankelijk van de gezette prioriteiten en waar je kracht ligt. Achtergrond van de opdracht De afdeling IV-Accent zorgt binnen de Belastingdienst voor versnelling van de IT-processen en ontwikkelt nieuwe applicaties om de dienstverlening aan burgers en bedrijven in Nederland te verbeteren. Het werk is innovatief en resultaatgericht, de cultuur snel en wendbaar, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Binnen IV-Accent zorgt het team Analytics voor vernieuwende systemen en platformen die het mogelijk maken elders binnen de Belastingdienst data te analyseren en rapportages te maken. Vereiste kennis en ervaring:Minimaal 3 jaar ervaring met SASMinimaal 3 jaar ervaring met TeradataMinimaal 3 jaar ervaring met Functioneel Beheer
Projectleider BGT Assen
Met boeren werken maar niet vies worden van modder? Wij zoeken een zware projectleider die ervaring heeft met grote implementaties bij overheden of in bedrijfsleven waarbij de focus en kennis en kunde niet zozeer ligt op de applicatie of het geïmplementeerde systeem, maar veel meer op de acceptatie van een nieuwe applicatie bij interne stakeholders en klanten. In dit geval zijn dat de boeren die van een ariaal topografisch systeem om moeten zetten naar het te implementeren BGT systeem. Het BGT systeem is een nieuwe basiskaart van Nederland met gedetailleerde info die vanuit meer dan 400 instanties (bronhouders) wordt aangeleverd en onderhouden, waaronder onze eindklant. Nauwkeurigheid van topo info neemt toe van 10 a 100 meter (ariaal) naar 10 cm (BGT). Dit heeft consequenties voor de boeren bijvoorbeeld op gebied van subsidies die gerelateerd zijn aan m2. Voor een succesvolle implementatie is dus goede communicatieve vaardigheden essentieel; mensen meekrijgen, uitleggen hoe nieuwe BGT ten gunste is van de klant en haar klanten. Uiteraard is een deel ook ICT gerelateerd (geo, topo en cad kennis) Werkervaring en -denkniveau • 4 jaar ervaring met implementatie in overheid lijnorganisatie in de rol van projectleider, inclusief klantinteractieprocessen; • Kennis en ervaring met keten- en verandermanagement; • 3 jaar ervaring met GIS kennis en ervaring; • 4 jaar ervaring met complexe politiek gevoelige implementatietrajecten Functie eisen: • Ervaring bij een overheidsorganisatie in de rol van Projectleider • Kennis en ervaring met verandermanagement • Ervaring met ketenmanagement • Kennis en ervaring met de combinatie van IPMA / Prince2 en Scrum / Agile • Ervaring met complexe politiek gevoelige implementatietrajecten • Ervaring met verwerken van Agile in Jira • Kennis en ervaring op het gebied van GEO-ICT is een pré Gewenste competenties; • Verbinder tussen business c.q. beheerorganisatie en project. Communicator die de omgeving in woord en beeld meeneemt en de verandering begeleidt. Betrokken teambuilder die het beste uit de teamleden haalt door te motiveren en te waarderen. • Heeft focus: resultaatgericht, weet van aanpakken, straalt geloof uit Is procesbewaker: zorgt dat opdrachtgever stuurt, legt besluiten voor en is proactief. • Effectief (belang, doel en bijdrage aan de organisatie, verwachtingen gemanaged) • Realistisch, efficiënt (Richten: tijd, geld, kwaliteit, resultaat) • Overzicht (Inrichten: structuur, aanpak, mijlpalen, bemensing) • Voorspelbaar, bewaakt (issues, risico’s, leerpunten, logboek) - Zorgvuldig (rapportage, administratie op orde) Overige informatie: Locatie: Assen Start: z.s.m. Einddatum: 30 juni 2019, met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Vincent Plichta, recruiterVP@itaq.nl of 06-47180874 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterVP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Linux Specialist De Bilt
Met deze offerteaanvraag beoogt het RIVM voor het SSC Campus, verder aangeduid als Aanbesteder, specialistische kennis en arbeidscapaciteit voor ondersteuning en beheer van haar ICT infrastructuur te verwerven. RIVM zoekt naar een Linux Specialist (vergelijkbaar in de raamovereenkomst met ARAR schaal 12) De inzet is 2-ledig: I.Verantwoordelijk voor de dagelijkse beschikbaarheid van de technische infrastructuur. II.Betrokken bij de projectmatige implementatie van componenten in de infrastructuur. De Linux Specialist dient zelfstandig in staat te zijn om het beheer uit te voeren en is gewend te werken volgens ITIL processen. Algemeen1. Verantwoordelijk voor de dagelijkse beschikbaarheid van de Linux infrastructuur. 2. Betrokken bij de projectmatige implementatie van componenten in de infrastructuur.Specifiek:Technisch/inhoudelijk: 1. Afgeronde (ICT) HBO opleiding en minimaal 5 jaar relevante werkervaring. 2. Recente Red Hat certificeringen (minimaal RHCSA 7, bij voorkeur RHCE). 3. Aantoonbare kennis van en ervaring met Puppet, Ansible en Git. 4. Aantoonbare kennis van en ervaring met Satellite 6. 5. Kennis van en ervaring met Cloudtechnologieën: Orchestration (bv Cloudforms), Docker, OpenShift.Ervaring met technisch beheer van Apache, PHP, Tomcat, Postfix, NFS, CIFS, Kerberos, FTP.Kennis van en ervaring met Nagios configuratie. 6. Kennis van en ervaring met VMware (VSphere). 7. Kennis van en ervaring met Linux scripting(bash en/of Python ). 8. Ervaring met loadbalancing (F5, HA proxy), DNS, DNSsec, SSL certificaten is een pre Aanvullend:Niet-technisch: 1. ITIL kennis en ervaring, minimaal foundation gecertificeerd. 2. Gebruikerservaring met de ondersteuningstool TOPdesk. 3. Kennis van en ervaring met Scrum framework. 4. Aantoonbare kennis en ervaring met Agile werken. 5. Kennis en ervaring van lean is een pre. 6. Kennis en ervaring met Prince2 is een preOverig: - Bereidheid om deel te nemen aan consignatiedienst tegen de voor het Rijk geldende tarieven. - Referenties: - Actueel - Vergelijkbaar - OvereenkomstigHet RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het mileu/ leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het onstaan en de verspreiding van ziekten en monotoring van lunchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnership met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-) Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor kun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment (juni2017) zijn: RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Werkplek Engineer (2/3e lijn) Den Haag
Ervaren 2/3e lijns werkplek engineer met ervaring in enterprise omgevingen 10000 Aantoonbare kennis van en ervaring met Microsoft & Citrix Enterprise omgevingen:Citrix XenApp Xenmobile Citrix Profile Manager UE-V Windows Server 2016 Windows 10 SCCM App-V Het centrale technische migratieteam houdt zich met de volgende hoofdtaken bezig: Nazorg leveren bij het migreren van klantorganisaties (oplossen van bevindingen rond zaken die technisch niet werken). Je moet het leuk vinden om te puzzelen waarom iets anders is of niet werkt bij één gebruiker. De huidige omgeving is heterogeen, wat soms leidt tot bijzondere uitdagingen; Zorgen dat alle functionaliteit voor andere nog te migreren klantorganisaties ook werkt, zodat ook zij kunnen starten met migreren. De huidige situatie is erg heterogeen en er moet worden gekeken hoe we zoveel mogelijk de huidige niet standaard oplossingen terug kunnen brengen tot de nieuwe standaard.De medewerker moet in staat zijn om de omgeving en de beslissingen die gemaakt zijn goed te kunnen overbrengen aan de 1e en 2e lijns support engineers (Servicedesk en floorwalkers) als nieuwe werkmethode;Opdracht zal niet alleen in Den Haag zijn. Het wordt daarom van de kandidaat verwacht dat hij/zij beschikt over een rijbewijs/auto en geen moeite heeft met een flexibele inzet met locaties door heel Nederland (Assen, Groningen, Utrecht, Eindhoven, RoermondEisenWerkplekmigraties (4 jaar)Virtuele werkplek omgevingen (4 jaar)Citrix ( 2jaar)Mobile Device Management (2 jaar)DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Dictu ontwikkelt een op cloud technologie gebaseerde werkplekfunctionaliteit ter vervanging van de huidige werkplek. De basis werkplek is eind 2017 opgeleverd. Het programma zit nu in de acceptatie fase en de start van de migraties. Dictu zelf wordt op dit moment als Pilot organisatie gemigreerd.In het overall programma CW (Cloud Werkplek) zijn deelprogramma's Technische Migratie en Implementatie verantwoordelijk voor de migratie van ongeveer 14.000 gebruikers bij 6 klantorganisaties binnen EZ.Binnen dat team wordt een 2/3 lijn werkplek engineer gezocht, die de migraties vanuit het centrale team technisch in goede banen kan leiden (met de 2 andere technisch specialisten), ook datgene wat niet goed loopt (nazorg).Naast Den Haag gaat het o.a. om Utrecht, Roermond, Groningen, Zwolle en Nijmegen
Scrum Master den haag
Als Scrum Master ondersteun en faciliteer je het team en de organisatie in het creëren van de Agile Mindset en in het toepassen van de Scrumevents. Met jouw kennis van verschillende Agile methodieken (Scrum, Kanban etc.) weet je hoe je teams kunt begeleiden in continu verbeteren, focussen op een optimale klantwaarde en transparant werken. Je creëert een veilige werkomgeving waarin binnen en tussen teams optimaal samengewerkt en gepresteerd wordt. Ben jij een ervaren Scrum Master die teams en de organisatie een stap verder kan brengen in de Agile werken? Dan zijn we op zoek naar jou! Wat ga je doen Je grootste verantwoordelijkheid is het faciliteren en coachen van het team in zelf organiserend zijn, zelf beslissingen nemen en continue blijven verbeteren. Door het organiseren van de (Scrum)events zorg je ervoor dat de Agile werkwijze verankerd wordt in het team. Je stuurt op continue verbetering van werkwijze, kwaliteit en Agile mindset van de teamleden en het delen van feedback. Je pakt een actieve rol in samenwerking met andere teams. Je zorgt voor transparantie over de resultaten waaraan het team zich committeert en de mate waarin het deze realiseert. Jouw rol in dit team • Je coacht het team in het proces van zelf-organisatie en het leveren van continu waarde voor de klant; • Je faciliteert de Scrumevents en het oplossen van impediments en begeleidt het team naar verdere groei van volwassenheid hierin; • Je bent continu gericht op verbeteren binnen het proces en zorgt dat vanuit transparantie en feedbackloops hier invulling aan gegeven word; • Je creëert een veilige omgeving gebaseerd op vertrouwen, waar mensen constructief conflicten aan kunnen gaan om zo het beste uit zichzelf en uit de samenwerking binnen en tussen de teams te halen; • Je ondersteunt de Product Owner met het Product Backlog Management en het maximaliseren van waarde; • Je bent gerichter op het hogere doel in samenwerking en focus tussen teamleden en stakeholders; • Samen met collega Scrum Masters zet je actief in op kennisontwikkeling en -deling. Functie eisen: • Minimaal 3 jaar werkervaring als Scrum Master in een Agile omgeving; • Aantoonbare kennis en ervaring in de Agile en/of DevOps en methodologie zoals Scrum & Kanban en bij voorkeur ook met Scaled Agile frameworks; • Ervaring in team- en stakeholder coaching binnen een Agile omgeving; • Je bent goed staat om verbinding te maken met technische collega's; • Stevige communicatieve vaardigheden zowel binnen het team als buiten het team met stakeholders. In staat de organisatie te coachen in de transformatie; • In staat zijn verbinding te maken met technische mensen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 40 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Firoz Habieb - 06 23 80 11 47 - backoffice@gmail.com Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan backoffice@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Informatie Analist HRS3 Woerden
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Informatie Analist HRS3. Omschrijving opdrachtgever: Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Omschrijving opdracht: De kandidaat zal op tijdelijke basis als informatieanalist werkzaam zijn aan onze handelsregister applicatie. Omschrijving functie: - Stelt op basis van het programma van eisen een functioneel ontwerp op. Doet voorstellen over het oplossen van functionele problemen. - Inventariseert systeemwensen en -eisen bij de gebruikers, zowel bij systeemwijzigingen als nieuw te ontwikkelen systemen. - Ontwerpt services voor het ontsluiten van gegevens van het Handelsregister. - Analyseert de benodigde en aanwezige informatievoorziening en vertaalt deze naar systeemspecificaties. - Ontwerpt functionele specificaties en ontwerpstandaards en begeleidt ontwikkelaars bij hun werkzaamheden; toetst deze op volledigheid e.d. - Begeleidt de implementatie van het systeem bij de gebruikers. - Maakt deel uit van het Agile Scrum team. - Linking pin tussen business analyse en ontwikkelaars. - Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan voor business-vraagstukken. Gewenst profiel: Een informatieanalist die in staat is om analyses uit te voeren rondom het handelsregister. Deze analyses conform de standaarden van de KvK op papier te zetten. En dit vervolgens over te dragen aan het realisatie-team. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een HBO of WO opleiding op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar). - Je hebt meer dan 5 jaar ervaring als ICT analist. - Je hebt ervaring met met Agile/Devops. - Je hebt ervaring met Enterprise Architectuur. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van certificering op gebied van informatie analyse. - Je hebt meer dan 2 jaar ervaring met het gestandaardiseerd opstellen van requirements door middel van modellen als UML, BPMN, Archimate. - Je hebt ervaring met met basis registraties. - Je hebt ervaring met het specificeren van services, Service-Oriented Architecture (SOA). Competenties: Analytisch vermogen: Je onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. Communiceren: Je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Impact: Je maakt een vertrouwenwekkende en positieve indruk op anderen en weet deze te handhaven. Kwaliteitsgerichtheid: Je hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. Samenwerken: Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 06-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 31-01-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.