Nieuwste ICT-projecten

Communicatieadviseur Amersfoort
Voor MBO Amersfoort zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur. Omschrijving opdracht: Breed communicatieadvies en uitvoering op diverse nader te benoemen projecten. MBO Amersfoort heeft vanuit haar strategische koers een aantal mooie projecten benoemd waar een veranderopgave en een communicatie component in zit. Hiermee maken we de organisatie toekomstbestendig. Het zijn onder andere projecten op het vlak van (re)branding, de customer journey, CRM, het verbeteren van een aantal onderwijsprocessen, het ontwikkelen van communicatiemiddelen, onderwijsthema’s als LLO etc. Je komt te werken in multidisciplinaire teams met als basis het frisse marketing- en communicatie team, dat bestaat uit marketing en communicatiemedewerkers op de scholen en corporate, merkregisseurs en een manager. In totaal krijg je zestien vakcollega’s waarmee je kunt sparren en afstemmen. Omschrijving opdrachtgever: MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring op een grotere communicatieafdeling binnen een organisatie of communicatieadviesbureau/ reclamebureau met meer dan 500 medewerkers als projectmanager/ communicatieadviseur. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met uitvoerende en strategische communicatie. 4. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met communicatie bij verandering. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring in of bij het onderwijs. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met projectmatig werken bij een reclamebureau of communicatieadviesbureau. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met draaien van campagnes en online. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het optimaliseren van communicatieprocessen. 5. Je hebt aantoonbare kennis van CRM en CMS wordpress. Competenties: - Klantgericht - Leervermogen - Lef - Open mind - Structureren - Creativiteit Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: Z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 - 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 28 april 2021 van 10.00 uur tot 16.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder Suite4SD (Centric) Nijmegen
Voor ICT Rijk van Nijmegen zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Suite4SD (Centric). Omschrijving functie: We zoeken een functioneel applicatiebeheerder voor de Suite voor het Sociaal domein (Centric) die systemen én mensen begrijpt. Je spreekt de taal van de automatisering, maar ook de taal van de gebruiker. Dat klinkt simpel, maar betekent nogal wat: je moet de architectuur doorzien én ‘de achterkant van de applicatie’ kennen maar ook wat de eindgebruikers ermee willen doen. Je kunt dus goed luisteren, begrijpt waar ze mee zitten en kunt zaken voor ze oplossen. Liever nog: je hebt dat al gedaan voordat je klanten erom vragen. Dat gaat niet altijd vanzelf, want onze systemen zijn soms log. Maar als jij goede suggesties hebt om de zaken anders aan te pakken, krijg je daarvoor alle ruimte. Je past dus niet alleen op de winkel, maar laat er af en toe een frisse wind doorheen waaien. Omschrijving opdrachtgever: ICT Rijk van Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband voor het beheer, ontwikkeling en exploitatie van een gestandaardiseerde, geconsolideerde en gecentraliseerde ICT-infrastructuur van 7 gemeenten (Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen-Druten), de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen en het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen binnen het Rijk van Nijmegen. (ICT-Rijk van Nijmegen (#iRvN, #ICT024). Het beheerdomein van iRvN is primair gericht op centrale en decentrale ICT-hardware (incl. netwerk en telefonie), applicaties, basis- en kernregistratie. iRvN is een gedegen platform om de verdere samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en andere overheden te stimuleren en te faciliteren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 01-06-2021 tot en met 31-10-2021 voor 16 uur per week. 2. Je hebt aantoonbaar kennis van en minimaal 3 jaar werkervaring binnen het Sociaal Domein. 3. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring bij een 100.000+ gemeente of bij een aan gemeenten gelieerde werkorganisatie. 4. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als Functioneel Beheerder Suite4SD. 5. Je hebt aantoonbaar minimaal afgeronde hbo- opleiding in een IT of bedrijfskundige richting. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met procesoptimalisering. 2. Je hebt aantoonbaar werkervaring als beheerder met Suite4SD en/of vergelijkbare Centric applicaties. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein. Competenties: - Kunnen samenwerken - Stressbestendigheid - Rapportages en lijstwerk kunnen maken en beheren. - Luisteren en communiceren op het niveau van eindgebruikers. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Nijmegen Startdatum: 01-06-2021 Duur: 31-10-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: n.t.b. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Projectmanager Werklocaties Amersfoort
Voor de Gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager Werklocaties. Omschrijving opdracht: Het grootste deel van de werkzaamheden betreft het gemeentelijk projectmanagement voor de ontwikkeling en realisatie van bedrijventerrein Vathorst. Voor dit terrein loopt de uitgifte al enige jaren, voor een deel van het terrein (Dantzig tunnel e.o.) loopt een herziening van het bestemmingsplan (herverkaveling). Voorts zal de projectmanager ingezet worden op de ontwikkeling / begeleiding van enkele (kleinere) werklocaties of locaties waar het werken een belangrijke rol speelt. De projectmanager is verantwoordelijk voor het overall management van deze opgaves. Omschrijving werkzaamheden: - Aansturen van (multidisciplinair samengestelde) teams en adviseurs. - Opstellen van inhoudelijke en procesmatige documenten en begeleiden van het besluitvormingsproces. - Opstellen en bewaken van planningen en budgetten. - Periodiek rapporteren over de voortgang van het project, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking. - In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van de communicatiestrategie voor het project. - Vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en betrokkenen. Omschrijving afdeling: De afdeling Programma's en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor procesmanagement. In het bijzonder programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo'n 120 mensen, vast en ingehuurd. Er werken doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch. Binnen de afdeling geven we leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaar toe. We doen dit voor het bestuur van de stad, maar ook met inwoners, ondernemers en honderden collega's uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. "We make it happen". Gewenst profiel: We zoeken een senior projectmanager met ruime ervaring met gebiedsontwikkeling. De ervaring betreft zowel de ontwikkel- en visiekant als de realisatie, waarbij het accent ligt op het te doorlopen planproces met alle betrokkenen (maatschappelijk en bestuurlijk). De betreffende persoon moet procesmatig gevoelige dossiers in de volle breedte en met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kunnen managen. En dit binnen budget en planning. Hij/zij is voor de directe aansturing of de coördinatie van deelprojecten overall verantwoordelijk en geeft daartoe leiding aan projectgroep(en). Voorts is hij / zij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), marktpartijen en bewoners. Samenvattend zoeken wij een ervaren projectmanager met uitstekende procesmatige en communicatieve vaardigheden, met ruime ervaring met soortgelijke vraagstukken en met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Amersfoort is in november 2017 gestart met het Programmama Werklocaties. Uitgangspunt bij het Programma is het coalitieakkoord “Samen aan de slag, voor duurzame groei”. In dit stuk heeft het college van B&W haar wensen voor de periode 2018 -2022 geformuleerd. Voor het Programma betekent dit een verschuiving van het accent op de groeiende stad, naar meer samenhang met de inclusieve en de duurzame stad. Het gaat in deze context bijvoorbeeld om het principe “groen, gezond, slim” dat in de stedelijke ontwikkeling een grotere rol speelt. Ook het aanjagen van CO2 neutrale bedrijventerreinen is een duurzaamheidsdoel dat samenhangt met het programma Werken. De keus voor een programmatische aanpak komt doordat sprake is van een complexe opgave. Binnen de opgave werken we samen om met extra kracht en bewuste sturing en afstemming de economische opgave te regisseren en te stimuleren. De programma-aanpak helpt bij het doelgericht aansturen van de grote hoeveelheid projecten en activiteiten, het bewust afwegen en prioriteren daarvan en het flexibel en effectief reageren en anticiperen op allerhande ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld de samenhang tussen het Amersfoort Business team en de projecten inzake ontwikkeling van de bedrijventerreinen sterk verbeterd. Dit gebeurt onder andere met Agile werkmethoden en planningstechnieken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting sociale geografie, planologie, economie, rechten, bestuurskunde of soortgelijk. 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring, duidelijk aangetoond op het cv, opgedaan in de afgelopen 8 jaar als senior projectmanager ingehuurd bij of in dienst van een gemeente. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt 3 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond op het cv) opgedaan in de afgelopen 6 jaar als senior projectmanager in dienst van of ingehuurd door een 50.000 + gemeente. 2. Je hebt 3 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond op het cv) opgedaan in de afgelopen 6 jaar met vergelijkbare gebiedsontwikkelingen en processen, waarbij het accent ligt op werklocaties. Competenties: - Omgevingsbewustzijn - Problemen oplossen - Samenwerken - Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: 19-5-2021 Duur: t/m 19-5-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-4-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 3 mei via MS Teams Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Procesregisseur Den Haag/Thuis
Voor UBR zijn wij op zoek naar een Procesregisseur. Omschrijving opdracht: De procesregisseur heeft een leidende rol in het verbeteren en borgen van de doelmatigheid en wendbaarheid van de UBR|P primaire en secundaire processen en in het aanjagen en coördineren van procesgedreven vernieuwing, welke bij voorkeur op een Agile manier plaatsvindt. Omschrijving werkzaamheden: - Procesbeheer: standaardiseren en documenteren van de architectuur en werking van specifieke processen, borgen en beschikbaar maken van procesinformatie aan belanghebbenden; collega’s informeren over de werking en logica van processen. - Procesadvies: proceseigenaren en belanghebbenden gevraagd en ongevraagd adviseren over proceswerking, procesverspilling en mogelijkheden voor procesverbetering. - Procesverbetering: als trekker fungeren voor trajecten met als doelstelling om specifieke processen te verbeteren of te integreren. - Procesgedreven innovatie: als initiator en product owner coördineren van vernieuwingstrajecten waarbij procesaanpassing, procesintegratie of procesdigitalisering centraal staat. - Procesintegratie: als adviseur en/of trekker bijdragen aan de onderlinge integratie en samenwerking van de primaire en secundaire processen, onder andere door inputs, outputs, outcomes en KPI’s op elkaar af te stemmen. - Afstemming met de proceseigenaar over de behoeften aan stabiliteit, verandering en integratie. - Onderlinge afstemming met andere procesregisseurs en met de procescoördinator over standaardisatie, procesverbetering, procesintegratie en de werking van procesregie. Omschrijving opdrachtgever: Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. UBR: UBR is een interne dienstverlener die de rijksoverheid adviseert bij grote organisatieveranderingen, complexe ICT-trajecten en innovaties in de bedrijfsvoering. Daarnaast levert UBR specialistische diensten en producten op vier expertisegebieden: Informatisering, Personeel, Organisatie en Inkoop. Op elk van deze gebieden levert UBR diensten en producten op verschillende niveaus; van een specialistische klus tot grote politiek-bestuurlijke transitieopdrachten. De afgelopen jaren heeft UBR geïnvesteerd in het optimaliseren en continu ontwikkelen van dienstverlening, maar ook in het doelmatig en duurzaam robuust maken van onze organisatie. Deze investering, gecombineerd met diverse ontwikkelingen binnen en buiten de rijksoverheid, vraagt om een verdere doorontwikkeling van de koers van UBR. UBR heeft als doel bij te dragen aan een sterkere, veiligere, slimmere en wendbaardere overheid. Eén van de gevolgen van de doorontwikkeling van UBR is dat het onderdeel Personeel i.o. het komende jaar in een tijdelijke werkorganisatie verkeert. 'Doel is de overheid beter, sterker en slimmer te maken.' UBR Personeel i.o.: De doorontwikkeling van UBR betekent dat er momenteel twee tijdelijke werkorganisaties zijn binnen het voormalig ECO&P domein; UBR Personeel i.o en UBR Organisatie i.o. UBR Personeel bestaat uit de dienstenstromen Arbeidsjuridisch (AJ), In- door- en uitstroom (IDU), Workflow (WF), Bedrijfszorg en de teams Organisatie inrichting en Leren en Ontwikkelen. Gewenst profiel: - In alle vraagstukken kunnen optreden als doelgericht regisseur (in plaats van als meewerkend expert) met oog voor de belangen van de eigen organisatie - Een hoge mate van actief eigenaarschap voor alle ontwikkelingen met (mogelijke) impact op de kwaliteit van de processen waar men regie op voert - Analytisch sterk met een integrale kijk op proceswerking en procesgedreven vernieuwing - Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en een hoge mate van overtuigingskracht - Vernieuwings- en verbetertrajecten kunnen contracteren met de proceseigenaar, afgestemd op de belangen van andere stakeholders - Als resultaatgericht trekker en product owner richting kunnen geven aan een multidisciplinair en Agile realisatieteam - HBO werk- en denkniveau - Ervaring met procesmatig werken - Ervaring met procesanalyse of procesmodellering VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een diploma op minimaal HBO werk en denkniveau. 2. Je hebt ruime werkervaring op het gebied van procesmatig werken bij de Rijksoverheid. 3. Je hebt ruime kennis en ervaring met het gebruik van Mavim voor het beschrijven, beheren en verbeteren van processen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt flexibele inzetbaarheid in kennis, houding, ervaring en gedrag binnen diverse organisatie onderdelen en/of project. 2. Je bent communicatief vaardig. 3. Je hebt ervaring met het zelfstandig aan de slag kunnen met het beheren en verbeteren van HR-processen of bedrijfszorgprocessen. 4. Je hebt ervaring op het gebied van het kunnen contracteren van vernieuwings- en verbetertrajecten met de proceseigenaar, afgestemd op de belangen van andere stakeholders Competenties: - analyseren - oordeelsvorming - organisatiesensitiviteit - overtuigingskracht - plannen en organiseren - schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag/thuis Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Nee Inzet: 24-36 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programmamanager Mobiliteit ('Anders Reizen') Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Programmamanager Mobiliteit ('Anders Reizen'). Omschrijving opdracht: Je werkt binnen het domein Ruimte van de gemeente Utrecht en houd je bezig met één van hoofdopgaven van de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Als Programmamanager Anders Reizen heb je expertise in het domein mobiliteit en affiniteit met het beïnvloeden van (mobiliteits) gedrag met innovatieve en bewezen maatregelen. Daarnaast organiseer en regisseer je beleidsvorming en uitvoering. Binnen het domein Ruimte van de gemeente Utrecht ben je onderdeel van het gilde ‘Opgavesturing’. Dit gilde bestaat uit de programmamanagers en secretarissen van de hoofdopgaven van de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Dit zijn de opdrachtnemers en regisseurs van de hoofd-opgaven binnen het ruimtelijke domein. Zij vervullen een regierol bij het definiëren van de opgaven en, het verkrijgen van (bestuurlijk) draagvlak voor het formuleren en het realiseren van het programma. Ben jij daarnaast doortastend, verbindend (samen) en sensitief in een politiek bestuurlijk speelveld, dan zijn wij op zoek naar jou! Omschrijving werkzaamheden: De kern van de werkzaamheden is het organiseren en realiseren van het programma Mobiliteits- en Verkeersmanagement met zowel interne als externe partijen. Ook de thema’s Smart Mobility, Deelmobiliteit en Goederenvervoer zijn onderdeel van jouw programma. Concreet ben je als Programmamanager verantwoordelijk voor: - De inhoudelijke aansturing van het programma en het boeken van resultaten samen met jouw eigen programmateam Mobiliteits- en Verkeersmanagement. Met elkaar werken jullie onder andere aan de introductie van een vergunningstelsel voor deelmobiliteit, het ontwikkelen en realiseren van stadsbreed dynamisch verkeersmanagement, het vasthouden van duurzaam reisgedrag post-covid19 met inzet van gebiedsgericht mobiliteitsmanagement en het opzetten en uitvoeren van acties gericht op duurzaam en efficiënt goederenvervoer. - Samen met de andere programmamanagers die werken aan de opgave Duurzame Mobiliteit werken concretiseren en realiseren van de doelen uit het (concept) Mobiliteitsplan 2040 - Het tactisch programmeren, prioriteren en monitoren van beleids- en uitvoeringsprojecten binnen het programma - Het organiseren van de organisatorische en financiële randvoorwaarden voor beleidsadviseurs, projectleiders, programmeurs en ondersteuners om hun werkzaamheden voor het programma succesvol en met plezier uit te kunnen voeren, - Zowel binnen de organisatie als ook op regionaal en landelijk niveau bij medeoverheden het programma uitdragen en verbindingen realiseren en onderhouden met als doel meer impact realiseren - Binnen en buiten het team zorg je voor verbindingen en resultaten binnen de opgave duurzame mobiliteit, met de andere programma’s zoals fiets/voetganger, parkeren en verkeersveiligheid, de gebiedsopgaven Binnenstad of Merwedekanaalzone, Gezond Leefklimaat. Gewenst profiel: - Afgeronde opleiding wo - Ruime werkervaring in het ruimtelijk/mobiliteits domein of beleidsveld met vergelijkbare complexiteit. - Je hebt kennis van en ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving en hebt een goede politieke antenne. - Je hebt kennis van en ervaring met opdrachtgeverschap, monitoring en financieel management. - Je beschikt over kennis van mobiliteit- en verkeersmanagement, smart mobility, deelmobiliteit en goederenvervoer en kan dit verbinden de opgaven van de stad/regio Utrecht - Je kunt goed omgaan met complexiteit, chaos en afhankelijkheden. Je staat sterk in je schoenen en bent een sterke verbinder met inlevingsvermogen. - Je begrijpt de gebruikers en wisselwerking tussen fysieke infrastructuur en beïnvloeden van gedrag kun je een plaats geven in de projecten en werkwijzen - Je beschikt over ervaring en inzichten om kennis en doelen te verankeren in de organisaties, gebiedsvisies en bestaand beleid. - Je bent een resultaatgerichte verbinder met inhoudelijke kennis. - Je bent proces- én doelgericht, sturend en organiserend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde wo opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring binnen het vakgebied mobiliteit. 2. Je hebt recente opdrachten (afgelopen 3 jaar) in het vakgebied van mobiliteit- en verkeersmanagement, smart mobility, deelmobiliteit en goederenvervoer. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 27-04-2021 Duur: 31-10-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 22-04-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Chapter Lead Duiven
Voor onze directe eindklant in Duiven is Harvey Nash op zoek naar een Chapter LeadStartdatum: Zo spoedig mogelijk Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 32 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk 20 april om 9:00 uurJouw rolDe organisatie is veranderd. Ze zijn gekanteld en meer agile ingericht. Omdat ze nog niet alle functies en rollen hebben kunnen vervullen zoeken ze voor het team Opdrachtverstrekking en Monitoring een gemotiveerde Chapter Lead.Als Chapter Lead word je verantwoordelijk voor de individuele ontwikkeling van ongeveer 15 medewerker verdeeld over twee teams. De medewerkers zijn werkzaam in als Project Ontwikkelaar, Cost Manager, Werkpakketbeheerder en Business Analist. Met jouw ervaring als coachend leidinggevende, coach je hen in hun persoonlijke ontwikkeling, reflecteer je op gedrag en geef je richting aan de ontwikkeling van het vakgebied. Je helpt bij het continue leren en verbeteren van prestaties. Daarbij sta je ook in contact met de omgeving. Je geeft feedback, maar stimuleert medewerkers ook om zelf feedback te geven en te vragen, zodat een continue leercurve ontstaat. Je houdt de ontwikkelingen in het vakgebied in de gaten, en haalt waar mogelijk ook externe kennis naar binnen.Een zeer zichtbare rol midden in een veranderende omgeving, waarbij de sturing op resultaat en financiën bij de verschillende Product Owners ligt en de sturing op mens- en vakontwikkeling bij jou. Onderdeel van deze rol is ook om zorg te dragen voor de overdracht van je taken naar een medewerker uit het team. Bovendien draag je zorg voor een analyse van werkzaamheden om samen met het team te onderzoeken of zaken efficiënter kunnen en hoe daar vervolg aan gegeven kan worden.Jouw takenpakketJe coacht en begeleidt medewerkers om te komen tot betere prestaties en het realiseren van de individuele doelen.Je inspireert en ondersteunt de teamleden in hun (kennis)ontwikkeling en draagt zorg voor een veilige leeromgeving.Je bent sparringpartner binnen het betreffende vakgebied en zorgt voor kennisoverdracht binnen de vakgroep.Je voert volledig personeelsmanagement voor de medewerkers in het team, (o.a. beoordelingscyclus, verzuim, werving, jubilea).Je maakt (beleids)planningen op basis van ontwikkelingen in de markt en vertaalt de ontwikkelingen naar de situatie bij de organisatie.Met de input van de manager omtrent ontwikkelvraagstukken vanuit de strategie, draag je zorg voor toepassing en inbedding binnen de eigen vakdiscipline en in het team.Wat breng je meeJe beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveauJe hebt gedegen kennis van en ervaring met het coachen van medewerkers.Kennis van coachingtechnieken, zowel op individueel als op team niveau.Empatisch vermogen, kunnen motiveren, verbinden, luisteren, feedback geven, organisatiesensitiviteit; dit zijn allen op jouw van toepassing zijnde competenties.Je hebt ervaring met de agile werkwijze.
Product Owner HR IT Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Product Owner HR IT Startdatum: Zo spoedig mogelijk Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 38 uur per week Deadline voostellen: uiterlijk dinsdag 20 april om 9:00 uur ContextIn 2019 is Workday geïmplementeerd. Nu is het tijd voor verdere doorontwikkeling, vereenvoudiging en harmoniseren van processen, verhogen gebruiksvriendelijkheid en efficiency, verhogen professionaliteit team en dienstverlening Voor 2021 is een roadmap opgesteld met verbeterinitiatieven.Rol & verantwoordelijkhedenOphalen en aanvoelen van business behoefte is om de juiste veranderingen te kunnen initiëren en bij te sturenBeheer integraal backlog HR systemenSamen met de business prioriteren van verbeterinitiatieven en daarbij de waarde van verschillende stories, epics en initiatieven transparant afwegenHet ontwikkel- en beheerteam inhoudelijk en op resultaat aansturenJe creëert een lerend team dat continue zoekt naar verbetering, voert agile werkwijze door en zet een standaard voor kwalitatieve deliveryInitiatief nemen om samen met ketenpartners relevante ontwikkelingen op elkaar aan te laten sluitenVerantwoordelijk MT lid bij HR Services voor alle HR systemen & interfacesProfielHBO/WO werk- en denkniveauUitstekende communicatieve vaardigheden en stakeholder managementErvaring als Teamlead / AfdelingsmanagerErvaring als Product OwnerErvaring met optimaliseren, automatiseren en implementeren van (HR) processenBij voorkeur kennis en ervaring met HR Systemen (Workday), maar niet noodzakelijkTeamspeler
Werkpakket Coördinator Duiven
Voor onze directe eindklant in Duiven is Harvey Nash op zoek naar een Werkpakket CoördinatorStartdatum: Zo spoedig mogelijk Einddatum: 30 september 2021 Inzet: 40 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk 19 april om 15:00 uur Regisseur assetmanagementVind jij het een uitdaging om in een team van engineers en projectmanagers, te zorgen voor een accurate coördinatie van het werkpakket? Jouw energie De regisseur assetmanagement werkt nauw samen met de andere teamleiders en diverse contactpersonen uit zowel de afdeling Asset Beheer als de diverse Regio’s en Landelijke Units. Jij bent de spin in het web om het beheerpakket vloeiend te laten verlopen.Binnen deze veelzijdige functie borg je de voortgang van verschillende werkpakketten, waarbij je proactief signaleert als er mogelijke afwijkingen plaats gaan vinden. Vervolgens zorg je dat de juiste resources zijn gealloceerd en stel je informatie beschikbaar, zodat betrokkenen op tijd, volledig en correct geïnformeerd worden en de benodigde overzichten beschikbaar zijn voor eventuele bijsturing. Binnen deze spil functie bekijk je kritisch de werkprocessen en zoek je naar mogelijkheden om deze te professionaliseren en optimaliseren. Binnen het beheerpakket vallen de volgende onderdelen: Technisch beheer & Databeheer Veiligheid & Milieu Omgevingsbeheer DatabeheerBinnen deze functie versterk jij de 950 collega’s van de organisatie, de expert in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van veranderende energienetten. Met elkaar zorgen zij dat het hoog- en middenspanningsnet in een deel van Nederland betrouwbaar functioneert.Jouw achtergrondMet jouw energie ben je communicatief sterk onderlegt en bedreven om met diverse stakeholders samen te werken. Ook ben je de persoon met:HBO werk- en denkniveau;Min. 5 jaar ervaring met project control en projectcoördinatie;Je hebt affiniteit met het beheer van assets en je weet wat er komt kijken bij de technische, juridische en financiële aspecten van het beheer van technische installaties;Met je pro-actieve instelling vertaal je de behoefte van de klant in realiseerbare opdrachten;Je bent analytisch sterk onderlegt en je kunt schakelen van operationeel tot strategisch niveau.
Juridisch Medewerker VTH Wijdemeren
Voor de Gemeente Wijdemeren zijn wij op zoek naar een Juridisch Medewerker VTH. Omschrijving opdracht: Je functie heeft als zwaartepunt de handhaving van de Wabo (m.u.v. milieu). De werkzaamheden zijn divers en kunnen bestaan uit het doorlopen en afhandelen van gehele handhavingstrajecten; van vooraanschrijving tot en met (eventuele) procedures bij de bezwaarschriftencommissie of de rechtbank. Ook in Drank- en Horecawetzaken zorg je voor het afhandelen van bezwaar- en beroep tegen een opgelegde bestuurlijke strafbeschikking (als de horeca weer open kan en mag) en je bent in staat gedurende de werking van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 beschikkingen op te stellen met een tijdelijke ontheffing. Als juridisch medewerker fungeer je als vraagbaak voor je collega’s en ben je juridisch kwaliteitsbewaker. In voorkomende gevallen ontwikkel je ook mede beleid, vertaal je dit beleid in de uitvoering of draag je gedurende je opdracht in ieder geval bij aan het actualiseren van dit beleid. We zoeken een juridisch medewerker toezicht en handhaving die proactief zaken oppakt. Je kan goed met mensen omgaan, hebt een luisterend oor en durft de regie te pakken binnen projecten. Je denkt in mogelijkheden, niet in problemen en praat niet over ‘ja, maar…’, maar over ‘ja, en…’. Het juridisch en bestuursrechtelijk jargon vertaal je met gemak naar begrijpelijke taal voor je collega’s. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van de bestuursrechtelijke handhaving. 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een juridische richting. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare kennis en werkervaring van/met de Algemene wet bestuursrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de bestuursrechtelijke handhaving. 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor of wo master niveau in de richting van Rechten. 3. Je bent voor 24 uur beschikbaar vanaf uiterlijk 1 juni 2021 (of eerder indien mogelijk). 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met procedures bij de bezwaarschriftencommissie en/of de rechtbank. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het voeren van pre-mediation gesprekken. Competenties: - Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. - Je weet een advies goed te beargumenteren. - Een afgeronde juridische opleiding op HBO Rechten of WO Rechtsgeleerdheid. - Aantoonbare en actuele kennis van de relevante wetgeving. - Integraal werken. - (Domein en team)overstijgend werken. - Samenwerken met handhavingspartners. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Wijdemeren Startdatum: Z.s.m. Duur: 9 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 23-04-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sr. Scrum Master/Agile Coach Utrecht/Thuis
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Sr. Scrum Master/Agile Coach. Omschrijving opdracht: Je gaat als Senior Scrum Master aan de slag voor het Kernteam van het Cluster Overeenkomst. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het faciliteren en begeleiden van het Kernteam in de verdere transformatie waar het Cluster voor staat. Je zorgt ervoor dat de teamleden zo optimaal mogelijk kunnen functioneren en je bent mede verantwoordelijk voor de effectiviteit. Je maakt belemmeringen transparant en je ziet wat het team kan helpen om te groeien naar een high performing team. Je coacht het team en de organisatie om voortdurend te leren en te verbeteren. Als Scrum Master verwachten we dat je een expert bent in het Agile gedachtengoed en het Scrum/ Kanban framework. Je weet je kennis en ervaring als veranderkundige helder en constructief toe te passen. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van het Portfolioproces, waarin jij je toegevoegde waarde kan laten zien. Tevens overleg je met belangrijke interne stakeholders over hoe men samen optimaal waarde kan leveren. Belangrijk hierin is dat je je kan verplaatsen in de uitdagende context waarin het cluster zich bevindt, en waarin onze zakelijke klanten bovenaan staan. Naast de rol van Scrum Master voor het Kernteam is het waarschijnlijk dat je nog 1-2 andere teams zal begeleiden. Met je collega Scrum Masters binnen het Cluster werk je aan bredere verbeteringen in het Cluster om te zorgen dat we als NS Zakelijk onze proposities zo goed mogelijk kunnen uitbouwen en naar de klant kunnen brengen. Doel van de opdracht: Je gaat meerdere teams (in principe twee of drie) in het cluster Overeenkomst laten groeien in de Agile way of working en in hun teamvolwassenheid. Het cluster staat aan de start van een transformatie, waarbij een professionaliseringsslag moet worden gemaakt. Je begeleid het Kernteam bij het maken van de benodigde stappen in dit proces. Als Scrum Master van de teams sta je aan de start van dit traject en zie je het als een uitdaging om deze ontwikkeling vorm te geven en de teams te ondersteunen. Natuurlijk met alle uitdagingen die daarbij horen. Activiteiten: - Coachen van teams in de Agile way of working (Scrum, Kanban) en de Agile mindset en teams continue uitdagen of ze op de juiste manier bezig zijn; - Coachen van teams in hun teamontwikkeling en weet hierbij de juiste interventies in te zetten passend bij het volwassenheidsniveau van de teams; - Begeleiden van het Kernteam in het transformatieproces om te groeien naar een Agile organisatie; - Verbeteren van het Portfolioproces; - Coachen van de Product Owner in zijn of haar rol; - Zorgen dat teams zich continue verbeteren (bv. concretiseren verbeterbacklog en retrospectives); - Bijhouden van de teammetrics en het team uitdagen hierin zich continue te willen verbeteren; - Voorbereiden van het PI-event door, samen met de andere Scrum Masters en de Product Owner, voorbereidingen te treffen zodat o.a. features, user stories en teamdoelen/ sprintdoelen aanwezig zijn; - Faciliteren van de Inspect & Adapt: retrospective binnen de teams om te onderzoeken waar teams in de samenwerking kunnen verbeteren en hardnekkige problemen oplossen; - Escaleren, bijhouden en wegnemen van obstakels die het werk en daarmee de waarde creatie van teams verstoren; - Stimuleren van zelforganisatie in teams en samenwerking tussen teams; - Zorgen voor transparantie over ‘waarom we de dingen doen die we doen’ en teams in daarin meenemen; - Je neemt actief deel aan de Scrum of scrums en zorgt daarin voor afstemming over de impediments van de teams, levert een actieve bijdrage aan de team- en agile ontwikkeling binnen het hele cluster en draagt de Agile mindset van het cluster uit naar de teams; - De ComIT organisatie heeft een aantal features gedefinieerd om 100% klaar te zijn voor de agile way of working met als doel zelforganiserende high performing teams. Je werkt deze samen met de andere Scrum Masters in het cluster uit en weet ze succesvol te implementeren. Omschrijving opdrachtgever: De nieuwe afdeling ComIT heeft de ambitie om de doorlooptijd vanaf idee tot en met het in de markt zetten van onze producten en diensten flink te verkorten. Binnen ComIT werken Commercie en IT nauw samen. Je werkt binnen het Resultatencluster Overeenkomst samen met een aantal andere Scrum Masters die nu al deel uitmaken van dat cluster. Jouw focus zal liggen op het begeleiden van het Kernteam. Het Kernteam vertegenwoordigt het Cluster Overeenkomst richting de organisatie en is de schakel tussen de organisatie en de verschillende teams in het Cluster. Het Kernteam bestaat uit: Resultaten Cluster Lead en IT Lead, Business Owner voor nieuwe diensten & services, Business Controller, Expertise Lead, Veranderexpert en Cluster Architect. Gewenst profiel: - Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau - Je bent een gecertificeerd Scrum Master, minimaal PSM II of gelijkwaardig - Je hebt kennis van en ervaring met Scaled Agile Framework, Agile, Scrum en Kanban - Je hebt een stevige Agile mindset - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als scrummaster en of agile coach - Je hebt een veranderkundige achtergrond of aantoonbare ervaring op dit gebied - Je bent in staat meer dan 1 team gelijktijdig te begeleiden en beschikt ook over die ervaring - Je bent nadrukkelijk bedreven in Team Coaching - Je bent ervaren in samenwerken met teams in een keten - Je beschikt over aantoonbare ervaring in het verhogen van het Agile volwassenheidsniveau van teams - Beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO bachelor of master diploma. 2. Je bent een gecertificeerd Scrum Master, minimaal PSM II of gelijkwaardig. 3. Je beschikt over kennis van en ervaring met Scaled Agile Framework, Agile, Scrum en Kanban. 4. Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als scrummaster en/of teamcoach. 5. Je bent in staat meer dan 1 team gelijktijdig te begeleiden en beschikt ook over die ervaring. 6. Je bent aantoonbaar bedreven in Team Coaching en heeft hier ook ervaring in. (we zien graag een uitgebreide toelichting op het voorblad tegemoet). 7. Je hebt ervaring heeft met het begeleiden van teams in transformatie en is in staat passende interventies te initiëren en met de PO verder te begeleiden. (we zien graag een uitgebreide toelichting op het voorblad tegemoet) 8. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent aantoonbaar ervaren in samenwerken met teams in een keten. 2. Je beschikt over aantoonbare ervaring in het verhogen van het Agile volwassenheidsniveau van teams. 3. Je hebt een IT-technische achtergrond of IT-technische ervaring. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht/Thuiswerkplek Startdatum: 10-05-2021 Duur: 6-12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 22 en/of 23 april via MS Teams Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Communicatieadviseur Opgaven Utrecht
Voor Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Opgaven. Omschrijving opdracht: De provincie werkt vanuit de vraagstukken zoals ze zich in de samenleving voordoen – van buiten naar binnen – met diverse externe partners. Meer en meer werken we aan de maatschappelijke opgaven in opgaveteams. Vanuit concerncommunicatie dragen we daar ons steentje aan bij. De senior communicatieadviseur is een stevige adviseur en gesprekspartner voor management en de collega’s die uitvoering geven aan de maatschappelijke opgaven. Je bent de motor achter de sturing op inhoud, samenhang, resultaten en het maken van goede afspraken binnen de provinciale communicatie voor een bepaald domein. Om hierin succesvol te zijn ben je de ultieme verbinder tussen de beleidsadviseurs en ons redactieteam, de woordvoerders en overige communicatieadviseurs. Samen met het hoofd communicatie bepaal je de prioriteiten voor communicatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de communicatiestrategie op een aantal opgaven. Ook coördineer en realiseer je de communicatie binnen de domeinen. Hierdoor ben je de spin in het web en zorg je voor communicatie die effectief is. Communicatie die zowel bijdraagt aan de ambities vanuit de opgaven als de profilering van onze provincie! Je geeft advies aan en begeleidt de inhoudelijk verantwoordelijke collega’s in het bepalen van de communicatieve opgaven. Als senior communicatieadviseur houd je overzicht en bepaal en bewaak je onze lange termijn doelen en -strategieën. Ook schrijf je verhalen die het werk van de provincie zichtbaar maken. Omschrijving werkzaamheden: - Je adviseert over communicatieprioriteiten binnen de opgaven. - Je sluit aan bij strategische werkgroepen om te adviseren over de inzet van strategische communicatie en communicatieve interventies om de organisatiedoelen te bereiken. - In een zelf samengesteld integraal team bespreek je de inhoudelijke opgave en het communicatieresultaat dat jullie willen bereiken. - Binnen ditzelfde integrale team bespreek je wie de stakeholders zijn, welke kansen en uitdagingen er liggen en welke in- en externe factoren van invloed zijn. - Je komt indien nodig tot een plan van aanpak inclusief een budgetvoorstel. - Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering in nauwe samenwerking met ons eigen redactieteam of externe producenten. - Je houdt zicht op alle overige communicatie die vanuit het domein plaatsvindt, en voert daar regie op. Gewenst profiel: Wij zoeken iemand die aantoonbare werkervaring als senior communicatieadviseur in een complexe overheidsorganisatie. Je bent in staat om mensen aan je te binden en weerstand om te buigen in een constructieve bijdrage. Je verbindt mensen, bent resultaatgericht, goed in samenwerking en het gezamenlijk formuleren van doelen en aanpak. Je bent omgevingsbewust en hebt een goed ontwikkelde politiek/bestuurlijke antenne. Je weet op een creatieve, innovatieve manier en met behulp van strategische oriëntatie de juiste mensen met elkaar in contact te brengen. Wat je ontwikkelt en bedenkt, kun je ook realiseren, zowel in woord als in beeld. - Schrijven van diverse soorten teksten. - Aantoonbare ervaring met het vertalen beleidstaal naar een communicatief verhaal in complexe politieke dossier. - Ervaring met de brede thema’s binnen die provincie van toepassing zijn. - Kennis van de ontwikkelingen in het vakgebied communicatie en toepassen hiervan. Omschrijving opdrachtgever: Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei. Het domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven (BDO) adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van de provincie Utrecht. Als domein kennen we een aantal kernopgaven: ondersteuning van de commissaris van de Koning bij de uitvoering van zijn rijkstaken; advisering over bestuurlijke aangelegenheden; coördinatie op de activiteiten in Europa; ondersteuning van het bestuur en management; (corporate) communicatie; en de uitvoering van interbestuurlijk toezicht. Wij denken strategisch, zijn betrouwbaar en kritisch in onze advisering en ondersteuning. Voor het aansturen van complexe opgaven leveren wij ervaren mensen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde bachelor of master opleiding in communicatie of journalistiek. 2. Je hebt gedurende de afgelopen 5 jaar minimaal drie jaar ervaring als senior communicatieadviseur op brede thema’s die binnen decentrale overheid van toepassing zijn. 3. Je hebt de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur in een politiek-/bestuurlijke omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur bij een overheid in de afgelopen 5 jaar. 2. Je hebt minimaal 1 jaar gedurende de periode 2015 – heden aantoonbare werkervaring met het geven van strategische communicatie adviezen op brede politiek gevoelige thema’s zoals ruimtelijke kwaliteit waarbij zowel natuur, als landbouw, als woningbouw, als bereikbaarheid en economie. Competenties: - Daadkrachtig, doelgericht en verbindend. - Goed kunnen samenwerken. - Strategisch vermogen. - Creatief en innovatief. - Energiek en proactief. - Storytelling. - Goed in formuleren van doelen en aanpak. - Strategisch communicatieframe (of vergelijkbaar). - Combineert advies en uitvoer. - Politiek- en bestuurlijk sensitief/bekend met het werken in een politiek-/bestuurlijke omgeving. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 1-6-2021 Duur: 30-11-2021 Optie op verlenging: nee Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-4-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nader te bepalen Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Financial Controller Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Financial Controller. Omschrijving opdracht: Voor het team Planning & Control zijn we op zoek naar een financial controller, die onze CIO en het management IV (informatievoorziening) gaat ondersteunen. Hiervoor zal je nauw samenwerken met de business controller, die het aandachtsgebied IV in zijn portefeuille heeft. Omschrijving werkzaamheden: Voor de afdeling Financiën & Control van Waternet zijn wij op zoek naar een Financial Controller. Hierbij ondersteun je de CIO en het management IV van Waternet. Belangrijk onderdeel van je opdracht is het samenvoegen van de afzonderlijke begrotingen van IT, procesautomatisering en kantoorautomatisering. Daarnaast verleen je ondersteuning in het opstellen van een extra financieringsaanvraag bij de besturen van onze opdrachtgevers. Deze financieringsaanvraag is een belangrijk product voor het op orde krijgen van onze cybersecurity. Deze ondersteuning verleen je in samenwerking met de business controller, die het aandachtsgebied IV in zijn portefeuille heeft. Je vult hierbij de rol van financieel expert in. Vanuit deze rol ben je kritisch sparringpartner voor de CIO en het management van IV en de financieel adviseurs van de afdeling Financiën & Control. Vanuit deze rol geef je op basis van de bestaande en nog te ontwikkelen kaders richting en sturing aan het opstellen van een integrale IV-begroting en de extra financieringsaanvraag. Omschrijving afdeling: Je komt te werken in het team Planning & Control van de afdeling Financiën & Control. Het team telt 27 professionals - van business controller tot vakspecialist - en een teamleider. In de huidige vorm bestaat het team sinds 1 januari 2020. Naast het verrichten van de reguliere taken ligt de aandacht daardoor op verdere vormgeving en ontwikkeling van het team. Voor deze vormgeving en ontwikkeling is samenwerking met geheel Waternet van belang. Hiervoor heeft het team dus contact met alle hoeken en lagen van de organisatie. Werken bij het team Planning & Control betekent dat je deel uitmaakt van een sociale omgeving met fijne en betrokken collega’s. Ook krijg je veel ruimte en vrijheid om je werk te doen en wordt er actief aan je individuele ontwikkeling gewerkt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als controller bij decentrale overheden, bij voorkeur bij gemeentes en/of waterschappen. 3. Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in het bezit van een WO diploma. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Excel. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met PowerBI, PowerPivot en PowerQuery. 4. Je hebt goede kennis van financiële systemen. Competenties: Als Financial Controller bij Waternet ben jij veel in contact met de rest van de organisatie, daarom ben jij communicatief vaardig en is samenwerken voor jou geen probleem. Je doorziet belangen en krachtenvelden in een ambtelijke organisatie en kan hierop inspelen. Jij denkt graag mee met de klant en bent opbouwend kritisch, je weet daarbij de juiste balans tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid te vinden. Tot slot beschik je over analytisch inzicht en kijk je vanuit een brede blik naar de organisatie en het werk. Ruimte voor eigen inbreng, dwars denken en een frisse blik wordt gewaardeerd. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: Z.s.m. Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 28-04-2021, 13:00u Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Engineer Amsterdam
Functieomschrijving: Momenteel werkt het Portal development scrumteam grofweg aan het volgende:1. Migratie van het Intranet voor studenten en medewerkers (VUnet), en SharePoint-gebaseerde Document Management Systemen (DMS) voor o.a. studentendossiers en personeelsdossiers, naar het nieuwe VUweb. Technieken: .Net, Web API, AngularJS, SharePoint 2010/20162. Alle VU websites. Technieken: .Net Core, Angular, Kentico Cloud/Tridion.VUnet / VUweb bestaat uit verschillende applicaties waarmee studenten en medewerkers digitaal hun zaken kunnen regelen. Denk aan het inschrijven op vakken, invoeren van cijfers of het betalen van collegegeld.De interne en externe VU sites worden samengevoegd tot één platform (waarin de services van VUnet incl. de DMSen via dat nieuwe platform worden aangeboden).Er zijn drie belangrijke werkzaamheden binnen dit team: 1. Onderhoud vanuit functioneel beheer aan de bestaande omgeving, 2. Integratie van de platforms3. Het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten.Binnen het team zijn we op zoek naar een extra DevOps engineer, met de nadruk op OPS. Het is jouw taak hetgeen het team maakt in productie te zetten en die processen zoveel mogelijk te automatiseren. Functie-eisen: Ervaring als DevOps Engineer ( min. 2 jaar) Ervaring scripting (Bash/Powershell) Ervaring Linux Ervaring met AWS en/of Azure en/of GCP Kennis van KubernetesDe Vrije Universiteit Amsterdam neemt met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. De centrale VU campus heeft alle faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast is het door de ligging aan de Amsterdamse Zuidas, vlakbij Schiphol, een grootstedelijke ontmoetingsplek die goed bereikbaar is. De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Inkoopadviseur Groningen
Voor Waterschap Noorderzijlvest zijn wij op zoek naar een Inkoopadviseur. Omschrijving opdracht: Als inkoopadviseur begeleid je en voer je zelfstandig (complexe) inkooptrajecten uit conform wet- en regelgeving. Bij Europese aanbestedingen is de inkoopadviseur betrokken bij alle facetten van het aanbestedingstraject, van voorbereiding-uitvoering- tot afronding. Daarnaast adviseer je over inkoopaangelegenheden. Gewenst profiel: In verband met afwezigheid van een van onze collega’s zijn wij voor een periode van 6 tot 9 maanden voor het Inkoopteam op zoek naar een ervaren Inkoopadviseur. - Relevante Hbo-opleiding. - NEVI 1 en 2 of een inkoop gerelateerde inkoopopleiding. - Minimaal 3 jaar relevante werkervaring op inkoopgebied en Europese aanbestedingen. - Kennis van wet- en regelgeving, voorschriften en beleid in relatie tot het vakgebied. Omschrijving opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot gedeelte van Groningen en in Noord- en Midden-Drenthe voor droge voeten, voldoende en schoon water. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 400.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding. 2. Je hebt 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, op inkoopgebied en met Europese aanbestedingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar inkoopwerkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, bij een overheidsinstantie. 2. Je hebt NEVI 1 en 2 of een inkoop gerelateerde inkoopopleiding. Competenties: - Je hebt een groot analyserend vermogen en omgevingsbewustzijn. - Je kunt planmatig werken en prioriteiten stellen binnen je werk - Je bent gewend om resultaatgericht te werken. - Je signaleert problemen en herkent belangrijke informatie, deelt met betrokken partijen. - Je bent helder in je communicatie, zowel schriftelijk als mondeling. - Je bent flexibel, positief-kritisch, samenwerkingsgericht en denkt in termen van mogelijkheden en oplossingen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Groningen Startdatum: 15-5-2021 Duur: t/m 15-11-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-4-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week van 26 april Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Feature Engineer (QR8247) Amsterdam
Functie: IT Feature Engineer (QR8247) Start: 31-5-2021, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: The feature engineer is a key player in the cooperation between IT and Business stakeholders. You drive to make complex changes happen within and across Tribes. Your holistic view as well as your knowledge of both Business and IT are crucial in the translation of business requirments in a sequence that delivers customer value as early as possible. You define and align the roadmaps between squads – from same or different Tribes – and other parts of the organization and thoroughly manage dependencies. The IT Area primarily focuses on the application domains (external fraud) prevention and detection, identity and access management (login & authentication). Both internally, for our employee applications, and for customers who access our products and services via mobile and internet. Within the IT Area you will be become part of a team responsible for Risk Engines and Data Analytics Platforms. Your key responsibilities: In addition to the generic responsibilities mentioned below your main responsibility within the team will be the alignment with the end users of the Data Analytics Platform and become the main contact for the technical teams in Poland and Belgium which are providing (part) of the services. Next to this you will also be responsible for the planning and migration of the existing Data Analytics Platform to a new target environment. Ensure delivery (planning, reporting, co-ordination, dependencies management). • From a strategic business & IT context you deliver more detailed implementation roadmaps. You can slice and refine these roadmaps until the level of concrete user stories. You manage the size and complexity of features and stories during refinement and planning. During execution you ensure reporting and follow-up. You create transparency in the forecasted roadmap of the IT-delivery. • You identify and manage risks and potential issues and offer improvements across teams • Together with relevant stakeholders (Infra, Architects, Epic Owners, Product Owners), you manage the priority of features with a strong MVP (Minimum Viable Product) mindset. You assign the features (and underlying user stories) to the relevant squads and lead the accurate feature definition and estimation. You clarify the definition of done together with the product owner(s). Breakdown business requirements into features and user stories • You develop features and user stories in an interative way, aligned with the delivery heartbeat of the squads within your domain. • You are able to translate new product and service needs into required IT solutions and IT infrastructure (analyses and designs). These are essential in understanding the dependencies between the various applications, domains and squads in detail. You are able to grasp business opportunities from new technology solutions. You think and act globally. • You follow the market and know what is going on both inside and outside the organization. You have and maintain knowledge of the current state and future state implementations and can define the steps towards the target landscape. Making things happen by collaboration • You are comfortable with collaboration and reaching out across Tribes and functional borders and serve as liaison when needed. You easily connect and align stakeholders within all levels of the organization, from IT Lead to IT and Infra engineer and from Tribe Lead to internal user, all with the customer journey in mind. • You are able to implement changes in an end-to-end context covering all functional and non-functional aspects in close collaboration with multiple teams, including IT infrastructure dependencies. Therefore you demonstrate understanding of IT concepts and have significant knowledge of the IT landscape In close collaboration with architects and infra engineers you make architectural concepts and designs actionable. You guide and challenge IT engineers when making implementation choices. We look for: A colleague with a talent for taking it on and making it happen, enthusiasm for helping others to be succesful and a knack for always being a step ahead. it other words, you strive to bring fresh ideas to life and embrace challenges in a fast changing and complex environment. You are a naturally collaborative person who listens and invests in others to achieve common goals. You love to challenge the status quo and are eager to propose creative solutions to problems. • Problem solving skills to find creative ways of driving progress and removing impediments • A master degree in IT (Engineering) or equal by experience • Minimal 5 Years of experience in IT as an (agile) project manager in a complex and challenging IT environment • Relevant experience with IT road mapping, end-to-end testing, implementations and migrations • Experience with agile way of working • A teamplayer with a make it happen mentality, eager to learn and ability to coach others • Good communication skills (in English), strong communication and presentation skills (telling – selling) across different skill and seniority levels Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Business Controller Schiphol-Oost
KLM E&M zoekt een Business Controller binnen de unit Component Services! Als business controller ga je aan de slag in een dynamische en commerciële productieomgeving. Engine Service is een bedrijf op zichzelf waardoor je met alle aspecten van het finance & control kennismaakt. Het team is een prettige mix van leeftijd, ervaring en achtergrond en heeft een stevige ambitie om resultaten te behalen. Bij Engine Service werken 700 medewerkers die onderhoud doet aan motoren van AFKL en externe klanten. Je werkt dichtbij het operationele proces van onderhoud en hebt contact/werkt samen met collega's van de business en finance. Het finance team waarvan je deel gaat uitmaken bestaat uit 8 collega's.Je bent een business controller met een commerciële mindset die een rol wil spelen als sparringpartner in zowel strategische management vraagstukken als operationele vraagstukken vanuit de organisatie. Door nauw met hen samen te werken, leer je alle ins- en outs van het runnen van een (productie)bedrijf. Je zet de vraagstukken en bedrijfsresultaatontwikkelingen om in verbeteracties. Je zorgt er ook voor dat deze acties worden uitgevoerd. Je draait je hand niet om voor haalbaarheidsstudies of risicoanalyses en geeft lijnmanagement proactief inzicht en advies. Je focusgebied? Maintenance, repair en overhaul business van GEnx-motoren (B787) en CF6-motoren (B747/A330).Een korte omschrijving van verdere werkzaamheden is:Je bent betrokken bij projecten vanuit alle verschillende disciplines, zoals productie, commercie, engineering en supply chain;identificeer je behoeftes voor stuurinformatie / analyse vanuit de organisatie en draagt zorg voor executie / automatisering ervan;Borg je een juiste balans en verlies & winstrekening van Engine Service;Waarborg je dat interne controle maatregelen zijn opgesteld (i.s.m. centrale AO/IC afdeling);Ben je eindverantwoordelijk voor budget en forecasting van jouw businessFunctie Eisen:Je bent een Value Creator: iemand die verandering en 'Continuous Improvement' drijft, die actief kijkt naar Best Practices buiten KLM, die outside-in ideeën vertaalt naar kansen voor Engine Services en dit omzet in actie. Je daagt graag de business uit, maar bent tegelijkertijd een co-creator. Je brengt relevante partijen (proactief) bij elkaar om samen voor het optimale, gezamenlijke resultaat. Je staat sterk in je schoenen en pareert conflicten. Je vindt snel je weg binnen een organisatie en samenwerken is je tweede natuur. Je hebt een gezonde interesse in commercie en techniek. Tevens begrijp je de belangen van stabiele financiële processen en een daarbij behorende Internal Control structuur. Verder neem je mee:Opleiding op WO niveau;1 tot 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;Goede kennis van SAP en/of analyse tools;Affiniteit met automatisering/digitalisering;Goede beheersing van de Engelse taal. Screening Om de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Transitiecoach ICT Utrecht
Voor een directe eindklant in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Transitiecoach ICT. Startdatum: ZSM Duur: 6 maanden Inzet: 35 uurWaar kom je te werken? We maken ons op voor de aanstaande organisatiewijziging medio juni 2021 en gaan aankomende transitie invulling geven aan de nieuwe ICT organisatie, sturing en functies. Het huidige team Gebruikersondersteuning ICT (Helpdesk) wordt in de nieuwe organisatiestructuur herkenbaar als team ICT Klant- en werkplekondersteuning, opgedeeld in een Front-Office en Back-Office. De Front-Office kan worden beschouwd als het operationele loket waar primair het klantcontact plaatsvindt. De Back-Office draagt zorg voor ICT werkplekondersteuning, meer ‘achter de schermen’, pro-actief, voorbereidend en gericht op structureel leveren van werkplekapparatuur en systemen zoals Office 365.Wat ga je doen? Samen met je directe collega’s van het MT ICT en de servicemanager ga jij aan de slag om het team als echte service- en dienstverlener efficiënt en effectief vorm te geven en verder door te ontwikkelen richting de nieuwe organisatie. Hierbij maken we gebruik van ITIL en koppelen we aan op agile werken. Daarnaast zorg je dat de werkzaamheden naadloos aansluiten op SLA’s, DAP’s en budgetafspraken en binnen de kaders vallen van architectuur en beleid. Samen met jouw medewerkers draag jij bij aan de continuïteit van de FNV organisatie en haar leden. Verder liggen er nog een aantal specifieke uitdagingen op je te wachten. Denk aan het opzetten en inrichten van de PDC, het optimaliseren van Topdesk, het vormgeven aan probleem- en changemanagement en het inrichten van beheer en regie op de werkplekdiensten en producten.Naast jouw focus op de dagelijkse operatie, continuïteit en klantgerichtheid verwachten we dat je gericht bent op “de mens” in jouw team. Het inspireren, overtuigen en coachen van de teamleden met oog voor het werkplezier en welzijn van het team en op basis van gezamenlijke doelen en belangen van de organisatie.Wat zoeken we? Jij bent gepokt en gemazeld in ICT dienstverlening en service management. Je beschikt over ruime ervaring met leidinggeven, inrichten en professionaliseren van ICT Helpdesks en/of klant ondersteunende teams. Jouw senioriteit en inhoudelijke bagage maakt dat je een overtuigende leider bent, mensen meekrijgt in veranderingen en verbinding realiseert. Hiervoor beschik je over de juiste competenties. Goed luisteren, helder communiceren en duidelijkheid geven.Je hebt een hbo-opleiding ICT of een gelijkwaardige opleidingsachtergrond, aangevuld met vakgerichte, relevante trainingen zoals ITIL, Service Management, Windows certificaten, etc. Kennis en/of ervaring met werken onder architectuur, informatieveiligheid en referentiekaders zoals ITIL en Agile is belangrijk.Wat breng je mee? • HBO/WO werk/denkniveau en opleiding ICT • Minimaal 5 jaar werkervaring met ICT dienstverlening en service management in een leidende en begeleidende rol • Ervaring met reorganisaties en transities van medewerkers is een grote pré • Je bent een echte ‘samen-werker’ met leidende, coachende en verbindende kwaliteitenWerksituatie Je komt te werken in Utrecht, de standaard is dat tijdens kantooruren thuiswerken niet mogelijk is. Echter door de COVID-19 maatregelen, is de norm dat thuisgewerkt wordt. In overleg met je leidinggevende of op verzoek van de leidinggevende kan erop kantoor afgesproken worden. Let op laptop en benodigdheden dienen opgehaald te worden op kantoor. Wij zijn een unieke organisatie met daarom ook unieke processen en mensen, hier moet je mee kunnen omgaan om je doel te bereiken met een Scrum Agile werkaanpak.
ETL-BI Developer Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een ETL/BI- Developer. Startdatum: Zo snel mogelijk Einddatum: 31-12-2021 Duur: 9 maanden + Inzet: 40 uur in de weekAls Specialist bij TenneT TSO B.V. zorg jij voor betrouwbare data-leveringen aan al onze (interne) klanten. Je analyseert de klantvraag én de achterliggende data. Jouw uitdaging is om goed te begrijpen met welke vraagstukken je klant worstelt. Je vertaalt deze naar oplossingen door middel van (dimensionele) modellen en implementeert de hieruit voortvloeiende ETL. Samen met je directe collega’s geef jij vorm aan het ontwikkelen en leveren van moderne data-producten en -diensten. Deze producten en diensten stellen onze klanten beter in staat om hun operationele en financiële beleid te monitoren en hun risico’s in te schatten en te beheersen. Je vindt het leuk om hierover met klanten in gesprek te gaan en met hen te sparren.Door je collega BI-consultants constant feedback te geven, maak je ook hen ‘elke dag een beetje beter’. Je neemt deel aan teambijeenkomsten en deelt daar je kennis en inzichten waar nodig. Je controleert je eigen werk en dat van anderen, onderzoekt en analyseert vraagstukken, vaak in samenwerking met onze interne klanten, en je zorgt voor passende oplossingen waar zij zich in herkennen. Bovenal begrijp je dat het je eigen maken van kennis over de strategische processen binnen TenneT TSO B.V. en de data binnen deze processen, jouw basis is om succesvol te worden. De belangrijkste werkzaamheden zijn: * Het bouwen van ETL-processen; * Uitvoeren bronanalyses * DBA activiteiten * Het maken en beheren van datamodellen; * Het ophalen en verduidelijken van requirements in samenwerking met de business; * Het ontsluiten en analyseren van data en omzetten van uitkomsten in toepasbare oplossingen; * Het dagelijks beheer en de monitoring op ETL-processen; * Het samenstellen en onderhouden van programma- en systeemdocumentatie; * Het instrueren van gebruikers; * Meedraaien in projecten als projectmedewerker Candidate profile:De ETL-specialist heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring als BI/ETL-Developer of Datawarehouse specialist en tenminste een afgeronde HBO opleiding.Verder heeft hij/zij ervaring tenminste ervaring met: * Dimensioneel modelleren; * Meerdere ETL Tools; * Streams; * SQL; * Oracle- en MS-SQL-databases; * Kennis van Data lake; * Inrichting en Performance verbeteringen in een DWH omgevingHet is een sterke pre als je: * Kennis van de analyse- en rapportage omgevingen van Business Objects 4.2 (WebI) * Ervaring met het ontwikkelen van rapportages in het algemeen; * Kennis van SAP Powerdesigner; * Kennis van / ervaring met Lumira en Design Studio / Analysis; * Kennis van ITIL; * Scrum en/of DevOps ervaring / certificering
Projectleider Utrecht
Voor onze opdrachtgever in Utrecht zijn we op zoek naar een Projectleider Startdatum: 3 mei Einddatum: 31 juli met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Richttarief: €85 Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld. Opdrachtomschrijving: De Belastingdienst verstuurt jaarlijks miljoenen brieven naar burgers en ondernemers. Lang niet altijd begrijpen burgers en ondernemers waarom ze een brief ontvangen, wat in de brief staat of wat er na ontvangst van de brief moet gebeuren. De brieven moeten beter leesbaar worden, mogelijk vervangen worden door een bericht in één van de portalen en gemoderniseerd qua look-and-feel. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar stevige senior projectleider die ons komt helpen. Je werk is klaar als de Belastingdienst een goed werkend proces heeft waarin onder andere: klantsignalen systematisch worden verzameld, geanalyseerd en beschikbaar zijn voor de redacteuren, zodat zij een goede brief kunnen schrijven het (UX) testen van brieven structureel onderdeel uitmaakt van het redactieproces gedragsaspecten meegenomen kunnen worden in brieven brieven altijd in de context van de klantreis verbeterd worden en wanneer er maandelijks aantoonbaar brieven verbeterd zijn. Je komt te werken bij de directie Klantinteractie- en Services. Eén van de afdelingshoofden is jouw opdrachtgever en je hebt in ieder geval de beschikking over twee redacteuren. Je werkt nauw samen met de redactieteams, documenteigenaren, data analysten (telefonie, website, social media), design, ontwerpers en UX-ers. Achtergrond opdracht: Intern bij de Belastingdienst zijn losse trajecten gestart, kleine verbeteringen in gang gezet, vaak door diverse afdelingen. De klantsignalen vanuit de telefonie, social media en website zijn niet gestructureerd beschikbaar voor de redacteuren; zij weten dus niet precies waar het in een brief aan schort. Binnen de redactie is het initiatief genomen voor "het goede brieven gezelschap" om een aantal aspecten binnen brieven meer te uniformeren. Er zijn brieven verbeterd die veel belverkeer opriepen. Deze separate initiatieven willen we blijven continueren én moeten aangestuurd gaan worden binnen het door de projectleider op te starten project aanpak verbeteren brieven. Het verbeteren van brieven is onderdeel van "van kostenpost naar visitekaartje", memo verbetering dienstverlening Belastingdienst februari 2019. Eisen: Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een diploma in een voor de functie relevante richting Verbinder, Stakeholders ervaring, communicatieve ervaring Je hebt ervaring met het uitvoeren van analyses. Dit doe je niet enkel op tekstkwaliteit maar ook op tekstverzorging, samen met redacteuren. Je bent in de lead en heb een groot verantwoordelijkheids gevoel. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare en relevante werkervaring in een soortgelijke functie (LEAN, AGILE, SAFE) Je schrijft niet enkel aanbevelingen je kunt ook helpen te implementeren Wensen: Competenties: organisatiesensitiviteit resultaatgerichtheid netwerken motiveren plannen-en-organiseren zelfontwikkeling Aanvullende kennis: ervaring met coördinatie van werkzaamheden en/of processen ervaring met projectmatig werken ervaring met projectleiding van interne projecten binnen de Belastingdienst affiniteit met het werkveld (kennis van) procesmanagement, omgevingsmanagement Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk maandag 19 april 12.00uur.
Test Automation Engineer Apeldoorn
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Test Automation Engineer. Omschrijving opdracht: De Test Automation Engineer zal worden ingezet in het team Online. Dit Scrum/DevOps team is een ervaren en gedreven groep professionals dat websites biedt voor het bedienen van particuliere en zakelijke gebruikers. Naast ontwikkelen voor en beheren van het Liferay platform worden ook (micro)services gebouwd en geïntegreerd met applicaties van andere teams. Het Online team hecht waarde aan kwaliteit, een gezonde dosis humor, ruimte voor elkaars mening en persoonlijke groei. Kortom, wij zoeken een developer die zich voornamelijk bezig houdt met het maken van de testen. Omschrijving werkzaamheden: Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit het optimaliseren van de kwaliteit van nieuw gebouwde of gewijzigde applicaties en services. Denk hierbij aan het automatiseren, stroomlijnen en efficiënter maken van de testprocessen. Ook zul je bijdragen aan het operationele deel van onze diensten, zoals het integreren en onderhouden van onze build pipeline binnen ons Continuous Integration (CI) / Continuous Delivery (CD) proces. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: - Opstellen van testscenario’s. - Ontwikkeling van de quality assurance strategy. - Ontwerpen, bouwen en onderhouden van (nieuwe) geautomatiseerde test oplossingen. - Onderhoud en ontwikkeling van applicatie code m.b.t. testen. - Onderhoud en ontwikkeling van applicatie build processen m.b.t. testen (Maven, Gradle, NPM, Gulp, Babel, Webpack). - Deelnemen in een Scrum team (Stand-ups, Retrospectives, Multidisciplinair, e.d.). - Uitvoeren van impactanalyses, planning sessies en code reviews. Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 3 mei 2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 3 mei 2022 voor 40 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde (bachelor) HBO opleiding. 3. Je beheerst de Nederlandse taal (zowel in woord als geschrift), taalniveau B2. 4. Je bent minimaal Java OCA SE8 gecertificeerd. 5. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met test frameworks (JUnit / Karma / Protractor / Cypress). 6. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Javascript / Typescript. 7. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met softwareontwikkeling en applicatiebeheer. 8. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Scrum. 9. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met het ontwikkelen van Java webapplicaties. 10. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met één (of meerdere) portal platformen of web content management systemen. 11. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met softwarebouw op basis van Maven, Gradle, NPM en/of Webpack. 12. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met Angular. 13. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met CI/CD (met technieken als Jenkins-pipelines op basis van Jenkinsfiles, Gradle / Maven, NPM, Artifactory). 14. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met Docker. 15. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Git Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring met Liferay DXP. Competenties: - Kwaliteitsgerichtheid - Klantgerichtheid - Besluitvaardig en vasthoudend - Proactief en initiatiefrijk - Communicatief vaardig - Teamspeler - Organisatiesensitiviteit Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 03-05-2021 Duur: 03-05-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 28-04-2021, via videobellen Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder Apeldoorn
Als functioneel beheerder ben je direct betrokken bij de uitvoering van de reguliere massale productieprocessen in een klant-tot-klant-keten. Nieuwe toepassingen worden gaandeweg geïmplementeerd. Dit doe je vanuit een tijdelijke organisatie en in een continu veranderend productieproces: in deze dynamiek moet jij je thuis voelen. Samen met collegas zorg je dat alle gegevens foutloos én tijdig worden verwerkt. Je monitort de werking van het systeem, coördineert de voortgang van het proces, signaleert tijdig issues en communiceert hierover met (keten)partners.Als functioneel beheerder ondersteun je de gebruikers van het registratiesysteem door vragen te beantwoorden over de functionaliteit en de gegevens. Je voert analyses uit op de data en los je (zelfstandig) functionele verstoringen op. Daarnaast signaleer je mogelijke verbeteringen, draag je oplossingen aan en werk je mee aan verbeteringen van ICT-voorzieningen. Denk aan het specificeren, reviewen en testen van nieuwe informatievoorzieningsproducten en releases. Je bent de schakel tussen business en IT.Verder neem je initiatief en pak je waar nodig de regie om benodigde partijen bij elkaar te brengen. Dat je je goed kunt uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, helpt enorm. Je hebt analytisch inzicht, overziet het geheel en hebt tegelijkertijd oog voor detail. Binnen no time weet jij je zaken eigen te maken en complexe materie eenvoudig uit te leggen. Je kunt jezelf goed aanpassen, hebt overtuigingskracht en de drive om verbeteringen door te voeren. Een dynamische werkomgeving geeft jou energie. Jezelf blijven ontwikkelen vind je belangrijk, zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk vlak.Functie-eisenJe hebt een HBO-bachelor diploma, bij voorkeur in de richting informatiemanagement of -kunde of in een andere voor de functie relevante ICT-richting.Je hebt minimaal twee jaar ervaring als functioneel beheerder, maar bij voorkeur meer.IT opleidingDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.De nieuwe EU-richtlijn EU BTW e-commerce past de BTW-regels aan voor grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten, onder meer vanwege de sterke groei van elektronische handel. Enkele regelingen zijn voorzien, waaronder voor handelsplatforms en post- en koeriersdiensten. Door het inperken van drempels en vrijstelling zijn ondernemers - met toepassing van het bestemmingslandbeginsel - sneller BTW over verkopen verschuldigd in de lidstaat van de consument. Op EU-niveau is een extra opbrengst voorzien van 5 tot 7 miljard Euro. Daarbij moeten zwaardere administratieve lasten zoveel mogelijk worden voorkomen.Daarvoor is een uitbreiding van de BTW-heffing voorzien via het één-loket-systeem. Ondernemers die van deze regeling gebruik willen maken, kunnen de BTW die verschuldigd is in verschillende lidstaten over hun verkopen aan consumenten via dit systeem desgewenst afdragen via 1 lidstaat. Daarin voorziet een systeem van gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling.Per 1 april kunnen ondernemers zich registreren voor de vrijwillige regeling in Nederland als loketland voor alle EU-lidstaten. Vanaf 1 juli start het berichtenverkeer met de EU-lidstaten en per 1 augustus moet het mogelijk zijn om de meldingen (aangiftes) en betalingen te verwerken. Om dit mogelijk te maken is een programma ingericht waarin inrichting & implementatie onderkend en belegd zijn. Binnen MKB wordt een tijdelijke organisatie ingericht om het uitvoeringsproces uit te voeren. In 2022 starten we met de transitie naar de structurele voorzieningen.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Medewerker Functioneel Beheer Programma Stimulus Eindhoven
Voor Provincie Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een Medewerker Functioneel Beheer Programma Stimulus. Omschrijving opdracht: Als functioneel beheerder is het je doel om zorg te dragen voor de inrichting en betrouwbare werking van de subsidieapplicatie. Je werkzaamheden bestaan uit: - Aanspreekpunt voor interne en externe gebruikers. Het bemannen van de telefonische helpdesk is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. - Testplannen opstellen en zelf de testen uitvoeren. - Acceptatieprocedures opstellen en gebruikers en key-users trainen. - Voorstellen ter verbetering van de omgeving en de applicatie maken. - Contact hebben met leveranciers en zorgen dat het systeembeheer op een passende manier wordt uitgevoerd. Omschrijving opdrachtgever: Stimulus is binnen de provincie Noord Brabant verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van een aantal subsidieprogramma’s. Daarbij is zij belast met de uitvoering van het functioneel beheer van het systeem waarmee de subsidieprogramma’s worden uitgevoerd. De medewerker is verantwoordelijk voor het functioneel beheer op applicatieniveau. Daarnaast voor het inrichten en beheren van subsidieopenstellingen en verrichten van telefonische helpdeskwerkzaamheden. Stimulus is de landelijke telefonische helpdesk bij technische vragen of problemen die interne en externe gebruikers hebben. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare relevante ervaring ten aanzien van het ontwikkelproces van IT systemen binnen een stage ofwel traineeship. 2. Je hebt een afgeronde relevante opleiding op HBO/BSc -niveau. 3. Je hebt aantoonbare kennis van: a. De wijze waarop software functioneel en technisch getest wordt. b. De wijze waarop de Agile scrum methodiek wordt toegepast. c. Je bent een starter met relevante stage of traineeship ervaring ten aanzien van het ontwikkelproces van IT systemen. d. Je hebt ervaring met het testen van software. e. Je hebt kennis van de Agile scrum methode. 4. Je hebt aantoonbare ervaring ten aanzien van IT systemen volgend uit een stage/traineeship. Competenties: - Analyserend vermogen - Flexibiliteit - Overtuigingskracht - Stressbestendigheid - Organisatiesensitiviteit - Innovatief - Integriteit - Daadkracht - Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: 3-5-2021 Duur: t/m 3-5-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-4-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 17 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar (AFAS) Utrecht
Voor Veiligheidsregio Utrecht zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar (AFAS). Omschrijving opdracht: Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen. De afdeling Informatievoorziening en ICT Beheer (I&I) maakt deel uit van de directie Bedrijfsvoering en bestaat uit ca. 40 medewerkers verdeeld over drie teams: Informatiebeheer, ICT Beheer en Ontwikkeling. De digitale transformatie staat hoog op de agenda van de directie Bedrijfsvoering. Binnen het team ICT Beheer zoeken we een ontwikkelaar die een verbeterslag in onze HR en financiële bedrijfsprocessen kan realiseren. Je inventariseert, specificeert, ontwikkelt, toetst en test bedrijfsprocessen en functionaliteiten. Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe of verbeterde inrichting van onze bedrijfsprocessen en functionaliteiten waaronder ook het opstellen en verzorgen van gebruikersinstructies, documentatie, rapportages (BI) en leveren van nazorg. Je adviseert de organisatie qua functionaliteiten en toepassing daarvan en fungeert binnen het team als klankbord. Je organiseert gebruikers overleggen, je analyseert gebruikersproblemen en storingen en lost deze op. Je staat graag in contact met de gebruikers en de leverancier. Je beheert bedrijfsinformatie en volgt autorisatie- en beveiligingsbeleid met kwaliteits-en kennisregels. Je beheert documentatie en bewaakt de kwaliteit van de gegevens en het gebruik. Je bent een coach en trainer voor je directe collega’s. Omschrijving opdrachtgever: Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Werkdagen: De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring als ontwikkelaar in de afgelopen 3 jaar bij gemeenten of uitvoeringsorganisaties van gemeenten. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van functioneel beheer in de afgelopen 8 jaar. 3. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding BISL en/ of ASL. 4. Je bent AFAS gecertificeerd. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met requirement- en business-analyses opstellen. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring als ontwikkelaar met AFAS en ESM. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring m.b.t. inrichting bedrijfsprocessen. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring in ontwikkeling rapportages met Business Intelligence (BI). Competenties: - Resultaatgericht, initiatiefrijk en creatief - Analytisch sterk - Verbindend, organisatie-sensitief - Communicatief vaardig - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 1 mei 2021 Duur: Tot 1 september 2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 19-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: (via Microsoft Teams) donderdag 22 april 2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Richting in Onderwijsinrichting (Onderwijs ICT Architectuur) Amersfoort
Voor MBO Amersfoort zijn wij op zoek naar een Projectleider Richting in Onderwijsinrichting (Onderwijs ICT Architectuur). Omschrijving opdracht: Om visie op kwalitatief goed onderwijs waar te maken is een duidelijk speelveld nodig. Dit speelveld helpt bij het ontwikkelen van onderwijs en leerprocessen overeenkomstig met onze onderwijsvisie en speerpunten. Welke ICT-toepassing zijn faciliterend aan onze wensen ten aanzien van het inrichten van onderwijs. Hierbij zijn de processen: onderwijs ontwikkelen, onderwijs uitvoeren, student begeleiden en examineren en diplomeren in scope (zie: hoofdprocesmodel Route21 mbo). Deze processen weet jij na een interne analyse en vergelijk bij andere scholen, en op basis van de onderwijskundige visie van MBO Amersfoort, te vertalen naar onderbouwde scenario’s voor wat betreft architectuur/onderwijsinrichting. Je maakt gebruik van de kracht en talenten binnen je projectteam en gebruikt je netwerk om informatie op te halen. De stuurgroep is actief betrokken in de stappen die je zet en dillema’s die je tegenkomt. Omschrijving opdrachtgever: MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van onderwijsarchitectuur binnen een mbo instelling. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met onderwijskundige veranderprocessen. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met de grotere aanbieders ten aanzien van ICT-toepassingen voor het onderwijs. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen een mbo instelling. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van onderwijsarchitectuur. 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider. Competenties: - Resultaatgericht werken door persoonlijk leiderschap - Effectief communiceren - Motivator van het projectteam - Waarderend leiderschap - Situationeel leidinggeven - Resultaatgericht leidinggeven - Onderhandelen en conflicthantering - Omgaan met weerstanden - Problemen oplossen en besluitvorming - Strategische en bestuurlijk sensitief. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: Z.s.m. Duur: 4 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 21 april 2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Software Architect Assen
Bij DICTU (Ministerie van Economische Zaken) wordt sterk ingezet op verdere ontwikkeling en modernisering van de uitvoering van haar werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel daarbij is het op de kaart zetten van het competentiegebied systeemintegratie, gebundeld in een team met de naam Cluster Systeem Integratie (CSI).Het CSI is op zoek naar een software architect met technische kennis op het gebied van systeemintegratie en SOA architecturen. De architect zal een linking-pin moeten zijn tussen CSI en solution architecten van trajecten/projecten die als onderdeel van een groter programma ook dienen te integreren met andere systemen binnen en buiten de organisatie.Werkzaamheden behelsen o.a.:- Maken van globale technische ontwerpen (technische architectuur), en daarbij behorende impactanalyses t.b.v. doen uitgaan van offertes- Oppakken en uitwerken van complexe technische vraagstukken op het gebied van systeemintegratie- Verdere invulling geven aan het realiseren van een SOA architectuur- Inhoudelijke (bij)sturen van trajecten m.b.t. de aard van realisatie van koppelingen- Uitdenken en opstellen van standaarden/processen op het gebied van uitrollen van koppelingenEisenKennis van XMLErvaring met/kennis van integratievraagstukkenHBO niveauDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectleider Energietransitie Gooise Meren
Voor Werken bij Gooise Meren zijn wij op zoek naar een Projectleider Energietransitie. Omschrijving opdracht: De gemeente Gooise Meren in samenwerking met de Provincie Noord-Holland is op zoek naar een projectleider wijkuitvoeringsplan (WUP) warmtetransitie. De focus ligt hierbij op wijken waar de gemeente samenwerkt met initiatieven vanuit de samenleving zogenaamde ‘Hernieuwbare Energie Gemeenschappen’ (hierna HEG) om wijken aardgasvrij te maken . Een lokale HEG in Gooise Meren is energie coöperatie Wattnu. De opdracht voor de projectleider is om vanuit de gemeente in samenwerking met Wattnu, een coöperatief warmtenet in Muiderberg mogelijk te maken. Wattnu is initiatiefnemer van dit warmtenet en heeft als doelstelling om alle huishoudens in Muiderberg van een duurzaam warmtenet te gaan voorzien. Om dit te realiseren is als onderdeel van Wattnu het Warmtebedrijf Muiderberg opgericht. De gemeente staat achter deze doelstelling en spant zich in, vanuit haar eigen rol en maatschappelijke positie, om het warmtenet in Muiderberg gerealiseerd te krijgen. Om een koppelkans met een rioleringsproject te kunnen realiseren is het project reeds van start gegaan. Op dit moment is door de gemeente een eerste lening verstrekt aan het Warmtebedrijf Muiderberg welke onder meer gebruikt zal worden om de komende maanden de eerste warmteleidingen in de grond te leggen. De projectleider springt daarmee op een rijdende trein. Tegelijkertijd weten we nog niet precies weten hoe we het ‘eindstation’ gaan bereiken. De projectleider zal het komende jaar aan de slag gaan met drie opgaven. De eerste opgave is het opzetten van een interne projectgroep welke in staat is om te adviseren over het handelen van de gemeente om de doelstelling van het Warmtebedrijf Muiderberg te realiseren. De tweede opgave is het definiëren van de samenwerking tussen het Warmtebedrijf Muiderberg en de gemeente en deze te borgen in een samenwerkingsovereenkomst. De derde opgave betreft doen wat gedaan kan worden, vanuit de rol, verantwoordelijkheid en wensen van de gemeente, om het Warmtebedrijf Muiderberg te ondersteunen bij het bereken van haar doelstelling. Omdat zowel in Gooise Meren als in andere gemeenten in de provincie Noord Holland andere (toekomstige) HEG’s actief zijn is het wenselijk om de kennis die wordt opgedaan in dit project beschikbaar te maken voor zowel de gemeente Gooise Meren als de provincie Noord Holland. Middels het delen van deze kennis beogen we de energietransitie niet alleen lokaal maar ook binnen de provincie te verstellen. De projectleider zal gevraagd worden om de kennis die in dit project wordt opgedaan vast te leggen en actief te delen met de provincie Noord Holland en eventueel andere gemeenten. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren. Werkdagen: De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met projectleiding bij een gemeentelijke overheid waarvan minimaal twee jaar als projectleider van projecten in de openbare ruimte. 2. Je bent beschikbaar voor 20 uur per week per 1 juni 2021. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde, Civiele Techniek of Rechten. 2. Je hebt een afgeronde WO opleiding. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring (minstens drie projecten) met omgevingsmanagement, stakeholdermanagement en of participatie van omwonenden bij complexe projecten. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een gemeentelijke overheid. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan in het samenwerken met een of meerdere energiecoöperaties. Competenties: - Je bent aantoonbaar pro-actief in de aanpak van je projecten; - Je bent analytische en ziet snel verbanden in een complexe omgeving; - Je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden; - Je bent een stevige onderhandelingspartner; - Je bent een netwerker en gewilde samenwerkingspartner. Betrouwbaar en constructief; - Je bent omgevingsbewust met een goede ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen; - Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden; - Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in en integraal advies; - Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten; - Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Gooise Meren Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 19-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 27 april a.s. tussen 13:00 uur en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Low Code Mendix Platformexpert Utrecht/Thuis
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Low Code Mendix Platformexpert. Omschrijving opdracht: Als Mendix Platformexpert ga je in teamverband werken aan het Low-Code Mendix-platform binnen NS. Je maakt deel uit van het platformteam voor Mendix binnen het Competence Center Mobiel. Je werkt in een centraal team dat zorgt voor een optimale inzet van het Mendix-platform binnen de verschillende projecten die over de volledige organisatie verspreid zijn. Een groep van ca. 15 ontwikkelaars van het Low-Code-team maakt dagelijks gebruik van de diensten die jij via het platform aanbiedt; zoals vereenvoudigde monitoring van apps, de NS Startup-App, herbruikbare modules en widgets, het uniforme Design System en een Low-Code Platform Guide. Jij zorgt samen met jouw collega’s voor een optimale inzet van deze middelen en ontwikkelt hieraan door. Daarnaast houd je je bezig met operationele vraagstukken m.b.t. applicatiehosting, cloud, Azure Kubernetes Service (AKS), migraties, pipelines en architectuur. Je bent altijd bereidwillig om hier pragmatisch over mee te denken en de handen uit de mouwen te steken. Uiteraard kun jij collega’s voorzien van de meest recente informatie over het Low-Code Mendix-platform, omdat jij je kennis goed bijhoudt. ‘Zo maak je samen met ons het reizen met de trein nog beter en leuker voor onze reizigers. Elke dag weer. De reis van morgen begint bij jou!'. - Je ontwikkelt het Low-Code Mendix-platform door tot op een hoog niveau en zorgt daarmee voor efficiëntie en beheersbaarheid. - Je ontwikkelt integraties tussen Low-code- en backend-systemen. - Je adviseert over de mogelijkheden van het Low-Code Mendix-platform. - Je werkt iteratief (in sprints) en hebt nauw contact met de gebruikers van het platform om de beste oplossingen te ontwikkelen. - Je opereert op beide zijdes van het technisch complexe snijvlak van infrastructuur en ontwikkeling. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Competence Center Mobiel (CCM) van NS IT Concernstaven ontwikkelt met traditionele en nieuwe technieken applicaties voor mobiel- en web. Het CCM telt circa 50 professionals die zich inzetten om de visie van NS te verwezenlijken; de reiziger op 1, 2 en 3 te zetten. Onderdeel van het CCM is het Low-Code-team, dit team van ongeveer 15 medewerkers zet zich in om op hoog tempo maatwerk (web)applicaties te ontwerpen, ontwikkelen en beheren voor collega’s van alle bedrijfsonderdelen binnen NS. Het is onze ambitie om ieder werkproces binnen NS optimaal te laten uitvoeren met gebruiksvriendelijke en betrouwbare software. Vanuit het Low-Code-team worden multidisciplinaire ontwikkelaars ingezet op allerlei typen projecten binnen NS; zoals het opzetten van een proof-of-concept bij de commerciële tak van de organisatie, het bouwen van hoogwaardige IT-applicaties voor Materieel & Onderhoud, het ontwikkelen van een Native-app voor NS Stations of het opzetten van real-time integraties met systems-of-record om data gemakkelijker en veiliger uit te wisselen. We gebruiken binnen NS het Mendix-platform om onze applicaties te modelleren en ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat er binnen no-time een volwaardige, veilige applicatie ontwikkeld kan worden die op de juiste onderliggende infrastructuur landt, zijn allerlei onderdelen van het ontwikkelproces gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Een aantal ontwikkelaars werken aan het uitbreiden van de diensten die met het platform worden aangeboden. Denk hierbij aan het herbruikbaar maken van veelvoorkomende softwarecomponenten waarmee nieuwe software sneller gebouwd kan worden, het ontwikkelen van een eenduidige vormgeving voor al onze webapplicaties, het vinden van slimme manieren om softwarekwaliteit en architectuurprincipes te borgen en het proactief onderzoeken van de impact van nieuwe IT-ontwikkelingen op het Mendix-platform. Gewenst profiel: - Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau (pré afgeronde IT-gerelateerde of technische opleiding). - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van Mendix-applicaties en beschikt over het Advanced Developer certificaat. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring met integraties tussen Low-code- en backend-systemen. - Je hebt kennis van het hosten van applicaties d.m.v. Mendix Build Packs (Python, Bash & Linux). - Ervaring met het beheren van infrastructuur in Microsoft Azure is een pré. - Je beschikt aantoonbaar over kennis van HTML, CSS, Javascript en SQL om specifieke aanpassingen aan applicaties te kunnen doen. - Aantoonbare ervaring met het ontwerpen, bouwen en implementeren van Mendix design systems. - Je hebt ervaring met het doorontwikkelen van Mendix als generiek platform in een organisatie. - Je bent bereid om buiten kantoortijden een eventuele productieverstoring op te lossen. - Je bent vijf dagen, 36 uur per week beschikbaar voor NS. - Je hebt ervaring met toepassing van de Agile/scrum methodiek. - Goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. - Uitstekende analytische vaardigheden waarmee je in staat bent complexe problemen te vertalen naar vooruitstrevende (technische) oplossingen. - Een pragmatische instelling, je weet van aanpakken en beschikt over daadkracht. - Je vindt hoge kwaliteit van software belangrijk en toont daarom accuratesse. - Je toont verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap. - Je vindt het belangrijk om samen met andere continu te willen verbeteren, hebt een leergierige houding en bent behulpzaam. - Je werkt het best in een Agile/DevOps-omgeving en wordt niet verzwakt door het werken vanuit huis. - Je brengt gezelligheid en optimisme mee en zorgt daarmee voor een prettige werksfeer. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau (pré afgeronde IT-gerelateerde of technische opleiding). 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van Mendix-applicaties. 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal het Advanced Developer certificaat. 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring met integraties tussen Low-code- en backend-systemen. 5. Je beschikt aantoonbaar over kennis van het hosten van applicaties d.m.v. Mendix Build Packs (Python, Bash & Linux). 6. Je beschikt aantoonbaar over kennis van HTML, CSS, Javascript en SQL om specifieke aanpassingen aan applicaties te kunnen doen. 7. Je beschikt aantoonbaar over goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. 8. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het doorontwikkelen van Mendix als generiek platform in een organisatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het ontwerpen, bouwen en implementeren van Mendix design systems. 2. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het beheren van infrastructuur in Microsoft Azure. 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met toepassing van de Agile/scrum methodiek. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht/Thuiswerkplek Startdatum: 03-05-2021 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 22-4, tussen 08:00 uur en 10:30 uur (eindtijd) en 16:00 uur en 18:00 uur (eindtijd), via MS Teams Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Project Manager Amstelveen
De functie Als IT Projectmanager bent je verantwoordelijk voor uiteenlopende (infrastructurele) projecten die IBM uitvoert voor onze klant ABN Amro. Jij bent het aanspreekpunt voor ABN Amro en zorgt ervoor dat projecten binnen tijd en budget met uitmuntende kwaliteit worden afgerond. Je fungeert als schakel tussen de klant en de interne IBM-organisatie die de projecten uitvoert. Je zorgt voor een uitstekende klanttevredenheid (resultante mood monitor), en tegelijkertijd dat de belangen van IBM correct en uiterst professioneel worden behartigd. Projectmanagers binnen IBM managen meerdere projecten/changes tegelijkertijd, de omvang en doorlooptijd van deze projecten kan verschillen. Je werkzaamheden lopen uiteen van het opstellen van projectplannen en beoordelen van project responses, deze bespreken en afstemmen met de klant, het bewaken van de voortgang, en het onderhouden van de projectadministratie (bijhouden van rapportages etc.). Je dient je hierbij te conformeren aan de (soms complexe) procedures van IBM en te opereren binnen de contractuele afspraken die gemaakt zijn. Je zorgt ervoor dat jouw projecten worden bemand met de juiste (IT) resources. Het is belangrijk dat je goede aansluiting vindt bij jouw klant en regelmatig in contact blijft over de status van je projecten. Transparantie en zorgvuldigheid zijn hierin essentieel. Van IBM-projectmanagers wordt meer en meer verwacht dat ze ook de rol van Integrator en/of Scrum Master kunnen oppakken en daarbij soms meerdere (externe) partijen kunnen aansturen. Dit vraagt om leiderschap en boven de partijen kunnen staan.Het Profiel Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring, met minimaal 2 recente referenties, als IT Projectmanager is een must;Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring, met minimaal 2 recente referenties, als Senior IT Projectmanager of Programma manager is een must;Ervaring met Mainframe projecten (Implementatie, Migratie, Refresh) is een must;Ervaring met infrastructurele projecten (binnen de financiële dienstverlening) is een must;Certificering en ervaring met de Prince2 methodiek (Practitioner) is een must;Ervaring met het maken van planningen in MS Project is een must;Ervaring met Agile is een must;Ervaring met Organiseren leiden van Workshops is een must;Ervaring met de Scrum master rol is een sterke pre;Ervaring met ITIL is een pre;Ervaring in een outsourcingsomgeving is een pre;Ervaring binnen ABN AMRO / IBM is een pre;CompetentiesKlantgericht;Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als op schriftJe bent politiek sensitief en goed in staat in een politiek gevoelige omgeving te acteren.Je bent een teamplayerJe werkt gestructureerd, resultaatgericht en georganiseerd;Je bent flexibel ingesteld, je werkt zorgvuldig en je bent punctueel;Je toont leiderschap (niet alleen binnen je dagelijkse werkzaamheden, maar ook daarbuiten) en hebt een proactieve aanpak;Je hebt ervaring in succesvol samenwerken met diverse andere vendoren;Je hebt ervaring in succesvol internationaal samenwerken. Je kan samenwerken met collegas en/of vendoren die zich in het buitenland of offshore bevinden;Je staat stevig in je schoenen en je kunt onder hoge druk werken in een dynamische en complexe omgeving met veel afhankelijkheden en KPI´s;Je hebt een groot zelf startend vermogen en een positieve impact op je omgeving;Multi tasker pur sang;Uitstekend in stakeholder management en gevoel voor belangen en politiek in organisaties.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Test Automation Engineer (QR8246) Apeldoorn
Functie: Test Automation Engineer (QR8246) Start: 3-5-2021, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Apeldoorn Omschrijving: Voor onze klant in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Test Automation Engineer. Omschrijving: De Test Automation Engineer zal worden ingezet in het team Online. Dit Scrum/DevOps team is een ervaren en gedreven groep professionals dat websites biedt voor het bedienen van particuliere en zakelijke gebruikers. Naast ontwikkelen voor en beheren van het Liferay platform worden ook (micro)services gebouwd en geïntegreerd met applicaties van andere teams. Het Online team hecht waarde aan kwaliteit, een gezonde dosis humor, ruimte voor elkaars mening en persoonlijke groei. Kortom, wij zoeken een developer die zich voornamelijk bezig houdt met het maken van de testen. Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit het optimaliseren van de kwaliteit van nieuw gebouwde of gewijzigde applicaties en services. Denk hierbij aan het automatiseren, stroomlijnen en efficiënter maken van de testprocessen. Ook zul je bijdragen aan het operationele deel van onze diensten, zoals het integreren en onderhouden van onze build pipeline binnen ons Continuous Integration (CI) / Continuous Delivery (CD) proces. Verantwoordelijkheden: • Opstellen van testscenario’s. • Ontwikkeling van de quality assurance strategy • Ontwerpen, bouwen en onderhouden van (nieuwe) geautomatiseerde test oplossingen. • Onderhoud en ontwikkeling van applicatie code m.b.t. testen. • Onderhoud en ontwikkeling van applicatie build processen m.b.t. testen (Maven, Gradle, NPM, Gulp, Babel, Webpack). • Deelnemen in een Scrum team (Stand-ups, Retrospectives, Multidisciplinair, e.d.). • Uitvoeren van impactanalyses, planning sessies en code reviews. Eisen: • Minimaal een afgeronde (bachelor) HBO opleiding • Beheersing van de Nederlandse taal (zowel in woord als geschrift), taalniveau B2 • Minimaal Java OCA SE8 gecertificeerd • Minimaal 1 jaar werkervaring met test frameworks (JUnit / Karma / Protractor / Cypress) • Minimaal 3 jaar werkervaring met Javascript / Typescript • Minimaal 2 jaar werkervaring met softwareontwikkeling en applicatiebeheer • Minimaal 3 jaar werkervaring met Scrum • Minimaal 1 jaar werkervaring met het ontwikkelen van Java webapplicaties • Minimaal 1 jaar werkervaring met één (of meerdere) portal platformen of web content management systemen • Minimaal 1 jaar werkervaring met softwarebouw op basis van Maven, Gradle, NPM en/of Webpack • Minimaal 1 jaar werkervaring met Angular • Minimaal 2 jaar werkervaring met CI/CD (met technieken als Jenkins-pipelines op basis van Jenkinsfiles, Gradle / Maven, NPM, Artifactory) • Minimaal 1 jaar werkervaring met Docker • Minimaal 2 jaar werkervaring met Git Competenties: • Kwaliteitsgerichtheid • Klantgerichtheid • Besluitvaardig en vasthoudend • Proactief en initiatiefrijk • Communicatief vaardig • Teamspeler • Organisatiesensitiviteit Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Communicatieadviseur Amersfoort
Voor MBO Amersfoort zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur. Omschrijving opdracht: Breed communicatieadvies en uitvoering op diverse nader te benoemen projecten. MBO Amersfoort heeft vanuit haar strategische koers een aantal mooie projecten benoemd waar een veranderopgave en een communicatie component in zit. Hiermee maken we de organisatie toekomstbestendig. Het zijn onder andere projecten op het vlak van (re)branding, de customer journey, CRM, het verbeteren van een aantal onderwijsprocessen, het ontwikkelen van communicatiemiddelen, onderwijsthema’s als LLO etc. Je komt te werken in multidisciplinaire teams met als basis het frisse marketing- en communicatie team, dat bestaat uit marketing en communicatiemedewerkers op de scholen en corporate, merkregisseurs en een manager. In totaal krijg je zestien vakcollega’s waarmee je kunt sparren en afstemmen. Omschrijving opdrachtgever: MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring op een grotere communicatieafdeling binnen een organisatie of communicatieadviesbureau/ reclamebureau met meer dan 500 medewerkers als projectmanager/ communicatieadviseur. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met uitvoerende en strategische communicatie. 4. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met communicatie bij verandering. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring in of bij het onderwijs. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met projectmatig werken bij een reclamebureau of communicatieadviesbureau. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met draaien van campagnes en online. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het optimaliseren van communicatieprocessen. 5. Je hebt aantoonbare kennis van CRM en CMS wordpress. Competenties: - Klantgericht - Leervermogen - Lef - Open mind - Structureren - Creativiteit Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: Z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 - 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 28 april 2021 van 10.00 uur tot 16.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder Suite4SD (Centric) Nijmegen
Voor ICT Rijk van Nijmegen zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder Suite4SD (Centric). Omschrijving functie: We zoeken een functioneel applicatiebeheerder voor de Suite voor het Sociaal domein (Centric) die systemen én mensen begrijpt. Je spreekt de taal van de automatisering, maar ook de taal van de gebruiker. Dat klinkt simpel, maar betekent nogal wat: je moet de architectuur doorzien én ‘de achterkant van de applicatie’ kennen maar ook wat de eindgebruikers ermee willen doen. Je kunt dus goed luisteren, begrijpt waar ze mee zitten en kunt zaken voor ze oplossen. Liever nog: je hebt dat al gedaan voordat je klanten erom vragen. Dat gaat niet altijd vanzelf, want onze systemen zijn soms log. Maar als jij goede suggesties hebt om de zaken anders aan te pakken, krijg je daarvoor alle ruimte. Je past dus niet alleen op de winkel, maar laat er af en toe een frisse wind doorheen waaien. Omschrijving opdrachtgever: ICT Rijk van Nijmegen is een regionaal samenwerkingsverband voor het beheer, ontwikkeling en exploitatie van een gestandaardiseerde, geconsolideerde en gecentraliseerde ICT-infrastructuur van 7 gemeenten (Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen-Druten), de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen en het WerkBedrijf Rijk van Nijmegen binnen het Rijk van Nijmegen. (ICT-Rijk van Nijmegen (#iRvN, #ICT024). Het beheerdomein van iRvN is primair gericht op centrale en decentrale ICT-hardware (incl. netwerk en telefonie), applicaties, basis- en kernregistratie. iRvN is een gedegen platform om de verdere samenwerking tussen gemeenten, ketenpartners en andere overheden te stimuleren en te faciliteren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 01-06-2021 tot en met 31-10-2021 voor 16 uur per week. 2. Je hebt aantoonbaar kennis van en minimaal 3 jaar werkervaring binnen het Sociaal Domein. 3. Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring bij een 100.000+ gemeente of bij een aan gemeenten gelieerde werkorganisatie. 4. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als Functioneel Beheerder Suite4SD. 5. Je hebt aantoonbaar minimaal afgeronde hbo- opleiding in een IT of bedrijfskundige richting. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met procesoptimalisering. 2. Je hebt aantoonbaar werkervaring als beheerder met Suite4SD en/of vergelijkbare Centric applicaties. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein. Competenties: - Kunnen samenwerken - Stressbestendigheid - Rapportages en lijstwerk kunnen maken en beheren. - Luisteren en communiceren op het niveau van eindgebruikers. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Nijmegen Startdatum: 01-06-2021 Duur: 31-10-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: n.t.b. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Projectmanager Werklocaties Amersfoort
Voor de Gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager Werklocaties. Omschrijving opdracht: Het grootste deel van de werkzaamheden betreft het gemeentelijk projectmanagement voor de ontwikkeling en realisatie van bedrijventerrein Vathorst. Voor dit terrein loopt de uitgifte al enige jaren, voor een deel van het terrein (Dantzig tunnel e.o.) loopt een herziening van het bestemmingsplan (herverkaveling). Voorts zal de projectmanager ingezet worden op de ontwikkeling / begeleiding van enkele (kleinere) werklocaties of locaties waar het werken een belangrijke rol speelt. De projectmanager is verantwoordelijk voor het overall management van deze opgaves. Omschrijving werkzaamheden: - Aansturen van (multidisciplinair samengestelde) teams en adviseurs. - Opstellen van inhoudelijke en procesmatige documenten en begeleiden van het besluitvormingsproces. - Opstellen en bewaken van planningen en budgetten. - Periodiek rapporteren over de voortgang van het project, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking. - In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van de communicatiestrategie voor het project. - Vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en betrokkenen. Omschrijving afdeling: De afdeling Programma's en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor procesmanagement. In het bijzonder programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo'n 120 mensen, vast en ingehuurd. Er werken doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch. Binnen de afdeling geven we leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaar toe. We doen dit voor het bestuur van de stad, maar ook met inwoners, ondernemers en honderden collega's uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. "We make it happen". Gewenst profiel: We zoeken een senior projectmanager met ruime ervaring met gebiedsontwikkeling. De ervaring betreft zowel de ontwikkel- en visiekant als de realisatie, waarbij het accent ligt op het te doorlopen planproces met alle betrokkenen (maatschappelijk en bestuurlijk). De betreffende persoon moet procesmatig gevoelige dossiers in de volle breedte en met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kunnen managen. En dit binnen budget en planning. Hij/zij is voor de directe aansturing of de coördinatie van deelprojecten overall verantwoordelijk en geeft daartoe leiding aan projectgroep(en). Voorts is hij / zij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s), marktpartijen en bewoners. Samenvattend zoeken wij een ervaren projectmanager met uitstekende procesmatige en communicatieve vaardigheden, met ruime ervaring met soortgelijke vraagstukken en met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Amersfoort is in november 2017 gestart met het Programmama Werklocaties. Uitgangspunt bij het Programma is het coalitieakkoord “Samen aan de slag, voor duurzame groei”. In dit stuk heeft het college van B&W haar wensen voor de periode 2018 -2022 geformuleerd. Voor het Programma betekent dit een verschuiving van het accent op de groeiende stad, naar meer samenhang met de inclusieve en de duurzame stad. Het gaat in deze context bijvoorbeeld om het principe “groen, gezond, slim” dat in de stedelijke ontwikkeling een grotere rol speelt. Ook het aanjagen van CO2 neutrale bedrijventerreinen is een duurzaamheidsdoel dat samenhangt met het programma Werken. De keus voor een programmatische aanpak komt doordat sprake is van een complexe opgave. Binnen de opgave werken we samen om met extra kracht en bewuste sturing en afstemming de economische opgave te regisseren en te stimuleren. De programma-aanpak helpt bij het doelgericht aansturen van de grote hoeveelheid projecten en activiteiten, het bewust afwegen en prioriteren daarvan en het flexibel en effectief reageren en anticiperen op allerhande ontwikkelingen. Zo is bijvoorbeeld de samenhang tussen het Amersfoort Business team en de projecten inzake ontwikkeling van de bedrijventerreinen sterk verbeterd. Dit gebeurt onder andere met Agile werkmethoden en planningstechnieken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting sociale geografie, planologie, economie, rechten, bestuurskunde of soortgelijk. 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring, duidelijk aangetoond op het cv, opgedaan in de afgelopen 8 jaar als senior projectmanager ingehuurd bij of in dienst van een gemeente. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt 3 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond op het cv) opgedaan in de afgelopen 6 jaar als senior projectmanager in dienst van of ingehuurd door een 50.000 + gemeente. 2. Je hebt 3 jaar werkervaring (duidelijk aangetoond op het cv) opgedaan in de afgelopen 6 jaar met vergelijkbare gebiedsontwikkelingen en processen, waarbij het accent ligt op werklocaties. Competenties: - Omgevingsbewustzijn - Problemen oplossen - Samenwerken - Goede communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk) Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: 19-5-2021 Duur: t/m 19-5-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-4-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 3 mei via MS Teams Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Procesregisseur Den Haag/Thuis
Voor UBR zijn wij op zoek naar een Procesregisseur. Omschrijving opdracht: De procesregisseur heeft een leidende rol in het verbeteren en borgen van de doelmatigheid en wendbaarheid van de UBR|P primaire en secundaire processen en in het aanjagen en coördineren van procesgedreven vernieuwing, welke bij voorkeur op een Agile manier plaatsvindt. Omschrijving werkzaamheden: - Procesbeheer: standaardiseren en documenteren van de architectuur en werking van specifieke processen, borgen en beschikbaar maken van procesinformatie aan belanghebbenden; collega’s informeren over de werking en logica van processen. - Procesadvies: proceseigenaren en belanghebbenden gevraagd en ongevraagd adviseren over proceswerking, procesverspilling en mogelijkheden voor procesverbetering. - Procesverbetering: als trekker fungeren voor trajecten met als doelstelling om specifieke processen te verbeteren of te integreren. - Procesgedreven innovatie: als initiator en product owner coördineren van vernieuwingstrajecten waarbij procesaanpassing, procesintegratie of procesdigitalisering centraal staat. - Procesintegratie: als adviseur en/of trekker bijdragen aan de onderlinge integratie en samenwerking van de primaire en secundaire processen, onder andere door inputs, outputs, outcomes en KPI’s op elkaar af te stemmen. - Afstemming met de proceseigenaar over de behoeften aan stabiliteit, verandering en integratie. - Onderlinge afstemming met andere procesregisseurs en met de procescoördinator over standaardisatie, procesverbetering, procesintegratie en de werking van procesregie. Omschrijving opdrachtgever: Het ministerie van BZK waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. BZK draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meetelt en meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven wordt bereikt. UBR: UBR is een interne dienstverlener die de rijksoverheid adviseert bij grote organisatieveranderingen, complexe ICT-trajecten en innovaties in de bedrijfsvoering. Daarnaast levert UBR specialistische diensten en producten op vier expertisegebieden: Informatisering, Personeel, Organisatie en Inkoop. Op elk van deze gebieden levert UBR diensten en producten op verschillende niveaus; van een specialistische klus tot grote politiek-bestuurlijke transitieopdrachten. De afgelopen jaren heeft UBR geïnvesteerd in het optimaliseren en continu ontwikkelen van dienstverlening, maar ook in het doelmatig en duurzaam robuust maken van onze organisatie. Deze investering, gecombineerd met diverse ontwikkelingen binnen en buiten de rijksoverheid, vraagt om een verdere doorontwikkeling van de koers van UBR. UBR heeft als doel bij te dragen aan een sterkere, veiligere, slimmere en wendbaardere overheid. Eén van de gevolgen van de doorontwikkeling van UBR is dat het onderdeel Personeel i.o. het komende jaar in een tijdelijke werkorganisatie verkeert. 'Doel is de overheid beter, sterker en slimmer te maken.' UBR Personeel i.o.: De doorontwikkeling van UBR betekent dat er momenteel twee tijdelijke werkorganisaties zijn binnen het voormalig ECO&P domein; UBR Personeel i.o en UBR Organisatie i.o. UBR Personeel bestaat uit de dienstenstromen Arbeidsjuridisch (AJ), In- door- en uitstroom (IDU), Workflow (WF), Bedrijfszorg en de teams Organisatie inrichting en Leren en Ontwikkelen. Gewenst profiel: - In alle vraagstukken kunnen optreden als doelgericht regisseur (in plaats van als meewerkend expert) met oog voor de belangen van de eigen organisatie - Een hoge mate van actief eigenaarschap voor alle ontwikkelingen met (mogelijke) impact op de kwaliteit van de processen waar men regie op voert - Analytisch sterk met een integrale kijk op proceswerking en procesgedreven vernieuwing - Sterke communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, en een hoge mate van overtuigingskracht - Vernieuwings- en verbetertrajecten kunnen contracteren met de proceseigenaar, afgestemd op de belangen van andere stakeholders - Als resultaatgericht trekker en product owner richting kunnen geven aan een multidisciplinair en Agile realisatieteam - HBO werk- en denkniveau - Ervaring met procesmatig werken - Ervaring met procesanalyse of procesmodellering VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een diploma op minimaal HBO werk en denkniveau. 2. Je hebt ruime werkervaring op het gebied van procesmatig werken bij de Rijksoverheid. 3. Je hebt ruime kennis en ervaring met het gebruik van Mavim voor het beschrijven, beheren en verbeteren van processen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt flexibele inzetbaarheid in kennis, houding, ervaring en gedrag binnen diverse organisatie onderdelen en/of project. 2. Je bent communicatief vaardig. 3. Je hebt ervaring met het zelfstandig aan de slag kunnen met het beheren en verbeteren van HR-processen of bedrijfszorgprocessen. 4. Je hebt ervaring op het gebied van het kunnen contracteren van vernieuwings- en verbetertrajecten met de proceseigenaar, afgestemd op de belangen van andere stakeholders Competenties: - analyseren - oordeelsvorming - organisatiesensitiviteit - overtuigingskracht - plannen en organiseren - schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag/thuis Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Nee Inzet: 24-36 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programmamanager Mobiliteit ('Anders Reizen') Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Programmamanager Mobiliteit ('Anders Reizen'). Omschrijving opdracht: Je werkt binnen het domein Ruimte van de gemeente Utrecht en houd je bezig met één van hoofdopgaven van de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Als Programmamanager Anders Reizen heb je expertise in het domein mobiliteit en affiniteit met het beïnvloeden van (mobiliteits) gedrag met innovatieve en bewezen maatregelen. Daarnaast organiseer en regisseer je beleidsvorming en uitvoering. Binnen het domein Ruimte van de gemeente Utrecht ben je onderdeel van het gilde ‘Opgavesturing’. Dit gilde bestaat uit de programmamanagers en secretarissen van de hoofdopgaven van de Ruimtelijke Strategie Utrecht. Dit zijn de opdrachtnemers en regisseurs van de hoofd-opgaven binnen het ruimtelijke domein. Zij vervullen een regierol bij het definiëren van de opgaven en, het verkrijgen van (bestuurlijk) draagvlak voor het formuleren en het realiseren van het programma. Ben jij daarnaast doortastend, verbindend (samen) en sensitief in een politiek bestuurlijk speelveld, dan zijn wij op zoek naar jou! Omschrijving werkzaamheden: De kern van de werkzaamheden is het organiseren en realiseren van het programma Mobiliteits- en Verkeersmanagement met zowel interne als externe partijen. Ook de thema’s Smart Mobility, Deelmobiliteit en Goederenvervoer zijn onderdeel van jouw programma. Concreet ben je als Programmamanager verantwoordelijk voor: - De inhoudelijke aansturing van het programma en het boeken van resultaten samen met jouw eigen programmateam Mobiliteits- en Verkeersmanagement. Met elkaar werken jullie onder andere aan de introductie van een vergunningstelsel voor deelmobiliteit, het ontwikkelen en realiseren van stadsbreed dynamisch verkeersmanagement, het vasthouden van duurzaam reisgedrag post-covid19 met inzet van gebiedsgericht mobiliteitsmanagement en het opzetten en uitvoeren van acties gericht op duurzaam en efficiënt goederenvervoer. - Samen met de andere programmamanagers die werken aan de opgave Duurzame Mobiliteit werken concretiseren en realiseren van de doelen uit het (concept) Mobiliteitsplan 2040 - Het tactisch programmeren, prioriteren en monitoren van beleids- en uitvoeringsprojecten binnen het programma - Het organiseren van de organisatorische en financiële randvoorwaarden voor beleidsadviseurs, projectleiders, programmeurs en ondersteuners om hun werkzaamheden voor het programma succesvol en met plezier uit te kunnen voeren, - Zowel binnen de organisatie als ook op regionaal en landelijk niveau bij medeoverheden het programma uitdragen en verbindingen realiseren en onderhouden met als doel meer impact realiseren - Binnen en buiten het team zorg je voor verbindingen en resultaten binnen de opgave duurzame mobiliteit, met de andere programma’s zoals fiets/voetganger, parkeren en verkeersveiligheid, de gebiedsopgaven Binnenstad of Merwedekanaalzone, Gezond Leefklimaat. Gewenst profiel: - Afgeronde opleiding wo - Ruime werkervaring in het ruimtelijk/mobiliteits domein of beleidsveld met vergelijkbare complexiteit. - Je hebt kennis van en ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving en hebt een goede politieke antenne. - Je hebt kennis van en ervaring met opdrachtgeverschap, monitoring en financieel management. - Je beschikt over kennis van mobiliteit- en verkeersmanagement, smart mobility, deelmobiliteit en goederenvervoer en kan dit verbinden de opgaven van de stad/regio Utrecht - Je kunt goed omgaan met complexiteit, chaos en afhankelijkheden. Je staat sterk in je schoenen en bent een sterke verbinder met inlevingsvermogen. - Je begrijpt de gebruikers en wisselwerking tussen fysieke infrastructuur en beïnvloeden van gedrag kun je een plaats geven in de projecten en werkwijzen - Je beschikt over ervaring en inzichten om kennis en doelen te verankeren in de organisaties, gebiedsvisies en bestaand beleid. - Je bent een resultaatgerichte verbinder met inhoudelijke kennis. - Je bent proces- én doelgericht, sturend en organiserend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde wo opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring binnen het vakgebied mobiliteit. 2. Je hebt recente opdrachten (afgelopen 3 jaar) in het vakgebied van mobiliteit- en verkeersmanagement, smart mobility, deelmobiliteit en goederenvervoer. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 27-04-2021 Duur: 31-10-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 22-04-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Chapter Lead Duiven
Voor onze directe eindklant in Duiven is Harvey Nash op zoek naar een Chapter LeadStartdatum: Zo spoedig mogelijk Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 32 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk 20 april om 9:00 uurJouw rolDe organisatie is veranderd. Ze zijn gekanteld en meer agile ingericht. Omdat ze nog niet alle functies en rollen hebben kunnen vervullen zoeken ze voor het team Opdrachtverstrekking en Monitoring een gemotiveerde Chapter Lead.Als Chapter Lead word je verantwoordelijk voor de individuele ontwikkeling van ongeveer 15 medewerker verdeeld over twee teams. De medewerkers zijn werkzaam in als Project Ontwikkelaar, Cost Manager, Werkpakketbeheerder en Business Analist. Met jouw ervaring als coachend leidinggevende, coach je hen in hun persoonlijke ontwikkeling, reflecteer je op gedrag en geef je richting aan de ontwikkeling van het vakgebied. Je helpt bij het continue leren en verbeteren van prestaties. Daarbij sta je ook in contact met de omgeving. Je geeft feedback, maar stimuleert medewerkers ook om zelf feedback te geven en te vragen, zodat een continue leercurve ontstaat. Je houdt de ontwikkelingen in het vakgebied in de gaten, en haalt waar mogelijk ook externe kennis naar binnen.Een zeer zichtbare rol midden in een veranderende omgeving, waarbij de sturing op resultaat en financiën bij de verschillende Product Owners ligt en de sturing op mens- en vakontwikkeling bij jou. Onderdeel van deze rol is ook om zorg te dragen voor de overdracht van je taken naar een medewerker uit het team. Bovendien draag je zorg voor een analyse van werkzaamheden om samen met het team te onderzoeken of zaken efficiënter kunnen en hoe daar vervolg aan gegeven kan worden.Jouw takenpakketJe coacht en begeleidt medewerkers om te komen tot betere prestaties en het realiseren van de individuele doelen.Je inspireert en ondersteunt de teamleden in hun (kennis)ontwikkeling en draagt zorg voor een veilige leeromgeving.Je bent sparringpartner binnen het betreffende vakgebied en zorgt voor kennisoverdracht binnen de vakgroep.Je voert volledig personeelsmanagement voor de medewerkers in het team, (o.a. beoordelingscyclus, verzuim, werving, jubilea).Je maakt (beleids)planningen op basis van ontwikkelingen in de markt en vertaalt de ontwikkelingen naar de situatie bij de organisatie.Met de input van de manager omtrent ontwikkelvraagstukken vanuit de strategie, draag je zorg voor toepassing en inbedding binnen de eigen vakdiscipline en in het team.Wat breng je meeJe beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveauJe hebt gedegen kennis van en ervaring met het coachen van medewerkers.Kennis van coachingtechnieken, zowel op individueel als op team niveau.Empatisch vermogen, kunnen motiveren, verbinden, luisteren, feedback geven, organisatiesensitiviteit; dit zijn allen op jouw van toepassing zijnde competenties.Je hebt ervaring met de agile werkwijze.
Product Owner HR IT Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Product Owner HR IT Startdatum: Zo spoedig mogelijk Einddatum: 31 december 2021 Inzet: 38 uur per week Deadline voostellen: uiterlijk dinsdag 20 april om 9:00 uur ContextIn 2019 is Workday geïmplementeerd. Nu is het tijd voor verdere doorontwikkeling, vereenvoudiging en harmoniseren van processen, verhogen gebruiksvriendelijkheid en efficiency, verhogen professionaliteit team en dienstverlening Voor 2021 is een roadmap opgesteld met verbeterinitiatieven.Rol & verantwoordelijkhedenOphalen en aanvoelen van business behoefte is om de juiste veranderingen te kunnen initiëren en bij te sturenBeheer integraal backlog HR systemenSamen met de business prioriteren van verbeterinitiatieven en daarbij de waarde van verschillende stories, epics en initiatieven transparant afwegenHet ontwikkel- en beheerteam inhoudelijk en op resultaat aansturenJe creëert een lerend team dat continue zoekt naar verbetering, voert agile werkwijze door en zet een standaard voor kwalitatieve deliveryInitiatief nemen om samen met ketenpartners relevante ontwikkelingen op elkaar aan te laten sluitenVerantwoordelijk MT lid bij HR Services voor alle HR systemen & interfacesProfielHBO/WO werk- en denkniveauUitstekende communicatieve vaardigheden en stakeholder managementErvaring als Teamlead / AfdelingsmanagerErvaring als Product OwnerErvaring met optimaliseren, automatiseren en implementeren van (HR) processenBij voorkeur kennis en ervaring met HR Systemen (Workday), maar niet noodzakelijkTeamspeler
Werkpakket Coördinator Duiven
Voor onze directe eindklant in Duiven is Harvey Nash op zoek naar een Werkpakket CoördinatorStartdatum: Zo spoedig mogelijk Einddatum: 30 september 2021 Inzet: 40 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk 19 april om 15:00 uur Regisseur assetmanagementVind jij het een uitdaging om in een team van engineers en projectmanagers, te zorgen voor een accurate coördinatie van het werkpakket? Jouw energie De regisseur assetmanagement werkt nauw samen met de andere teamleiders en diverse contactpersonen uit zowel de afdeling Asset Beheer als de diverse Regio’s en Landelijke Units. Jij bent de spin in het web om het beheerpakket vloeiend te laten verlopen.Binnen deze veelzijdige functie borg je de voortgang van verschillende werkpakketten, waarbij je proactief signaleert als er mogelijke afwijkingen plaats gaan vinden. Vervolgens zorg je dat de juiste resources zijn gealloceerd en stel je informatie beschikbaar, zodat betrokkenen op tijd, volledig en correct geïnformeerd worden en de benodigde overzichten beschikbaar zijn voor eventuele bijsturing. Binnen deze spil functie bekijk je kritisch de werkprocessen en zoek je naar mogelijkheden om deze te professionaliseren en optimaliseren. Binnen het beheerpakket vallen de volgende onderdelen: Technisch beheer & Databeheer Veiligheid & Milieu Omgevingsbeheer DatabeheerBinnen deze functie versterk jij de 950 collega’s van de organisatie, de expert in het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van veranderende energienetten. Met elkaar zorgen zij dat het hoog- en middenspanningsnet in een deel van Nederland betrouwbaar functioneert.Jouw achtergrondMet jouw energie ben je communicatief sterk onderlegt en bedreven om met diverse stakeholders samen te werken. Ook ben je de persoon met:HBO werk- en denkniveau;Min. 5 jaar ervaring met project control en projectcoördinatie;Je hebt affiniteit met het beheer van assets en je weet wat er komt kijken bij de technische, juridische en financiële aspecten van het beheer van technische installaties;Met je pro-actieve instelling vertaal je de behoefte van de klant in realiseerbare opdrachten;Je bent analytisch sterk onderlegt en je kunt schakelen van operationeel tot strategisch niveau.
Juridisch Medewerker VTH Wijdemeren
Voor de Gemeente Wijdemeren zijn wij op zoek naar een Juridisch Medewerker VTH. Omschrijving opdracht: Je functie heeft als zwaartepunt de handhaving van de Wabo (m.u.v. milieu). De werkzaamheden zijn divers en kunnen bestaan uit het doorlopen en afhandelen van gehele handhavingstrajecten; van vooraanschrijving tot en met (eventuele) procedures bij de bezwaarschriftencommissie of de rechtbank. Ook in Drank- en Horecawetzaken zorg je voor het afhandelen van bezwaar- en beroep tegen een opgelegde bestuurlijke strafbeschikking (als de horeca weer open kan en mag) en je bent in staat gedurende de werking van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 beschikkingen op te stellen met een tijdelijke ontheffing. Als juridisch medewerker fungeer je als vraagbaak voor je collega’s en ben je juridisch kwaliteitsbewaker. In voorkomende gevallen ontwikkel je ook mede beleid, vertaal je dit beleid in de uitvoering of draag je gedurende je opdracht in ieder geval bij aan het actualiseren van dit beleid. We zoeken een juridisch medewerker toezicht en handhaving die proactief zaken oppakt. Je kan goed met mensen omgaan, hebt een luisterend oor en durft de regie te pakken binnen projecten. Je denkt in mogelijkheden, niet in problemen en praat niet over ‘ja, maar…’, maar over ‘ja, en…’. Het juridisch en bestuursrechtelijk jargon vertaal je met gemak naar begrijpelijke taal voor je collega’s. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Wijdemeren is schitterend! Een uniek stukje Nederland in Gooi & Vecht. De dorpen die samen de gemeente vormen, liggen te midden van de prachtige wateren en ongeëvenaard natuurschoon van de Oostelijke Vechtplassen. De gemeente Wijdemeren is op 1 januari 2002 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Loosdrecht, ’s-Graveland en Nederhorst den Berg. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van de bestuursrechtelijke handhaving. 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in een juridische richting. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare kennis en werkervaring van/met de Algemene wet bestuursrecht, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de bestuursrechtelijke handhaving. 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor of wo master niveau in de richting van Rechten. 3. Je bent voor 24 uur beschikbaar vanaf uiterlijk 1 juni 2021 (of eerder indien mogelijk). 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met procedures bij de bezwaarschriftencommissie en/of de rechtbank. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het voeren van pre-mediation gesprekken. Competenties: - Je beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit. - Je weet een advies goed te beargumenteren. - Een afgeronde juridische opleiding op HBO Rechten of WO Rechtsgeleerdheid. - Aantoonbare en actuele kennis van de relevante wetgeving. - Integraal werken. - (Domein en team)overstijgend werken. - Samenwerken met handhavingspartners. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Wijdemeren Startdatum: Z.s.m. Duur: 9 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 23-04-2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sr. Scrum Master/Agile Coach Utrecht/Thuis
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Sr. Scrum Master/Agile Coach. Omschrijving opdracht: Je gaat als Senior Scrum Master aan de slag voor het Kernteam van het Cluster Overeenkomst. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het faciliteren en begeleiden van het Kernteam in de verdere transformatie waar het Cluster voor staat. Je zorgt ervoor dat de teamleden zo optimaal mogelijk kunnen functioneren en je bent mede verantwoordelijk voor de effectiviteit. Je maakt belemmeringen transparant en je ziet wat het team kan helpen om te groeien naar een high performing team. Je coacht het team en de organisatie om voortdurend te leren en te verbeteren. Als Scrum Master verwachten we dat je een expert bent in het Agile gedachtengoed en het Scrum/ Kanban framework. Je weet je kennis en ervaring als veranderkundige helder en constructief toe te passen. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van het Portfolioproces, waarin jij je toegevoegde waarde kan laten zien. Tevens overleg je met belangrijke interne stakeholders over hoe men samen optimaal waarde kan leveren. Belangrijk hierin is dat je je kan verplaatsen in de uitdagende context waarin het cluster zich bevindt, en waarin onze zakelijke klanten bovenaan staan. Naast de rol van Scrum Master voor het Kernteam is het waarschijnlijk dat je nog 1-2 andere teams zal begeleiden. Met je collega Scrum Masters binnen het Cluster werk je aan bredere verbeteringen in het Cluster om te zorgen dat we als NS Zakelijk onze proposities zo goed mogelijk kunnen uitbouwen en naar de klant kunnen brengen. Doel van de opdracht: Je gaat meerdere teams (in principe twee of drie) in het cluster Overeenkomst laten groeien in de Agile way of working en in hun teamvolwassenheid. Het cluster staat aan de start van een transformatie, waarbij een professionaliseringsslag moet worden gemaakt. Je begeleid het Kernteam bij het maken van de benodigde stappen in dit proces. Als Scrum Master van de teams sta je aan de start van dit traject en zie je het als een uitdaging om deze ontwikkeling vorm te geven en de teams te ondersteunen. Natuurlijk met alle uitdagingen die daarbij horen. Activiteiten: - Coachen van teams in de Agile way of working (Scrum, Kanban) en de Agile mindset en teams continue uitdagen of ze op de juiste manier bezig zijn; - Coachen van teams in hun teamontwikkeling en weet hierbij de juiste interventies in te zetten passend bij het volwassenheidsniveau van de teams; - Begeleiden van het Kernteam in het transformatieproces om te groeien naar een Agile organisatie; - Verbeteren van het Portfolioproces; - Coachen van de Product Owner in zijn of haar rol; - Zorgen dat teams zich continue verbeteren (bv. concretiseren verbeterbacklog en retrospectives); - Bijhouden van de teammetrics en het team uitdagen hierin zich continue te willen verbeteren; - Voorbereiden van het PI-event door, samen met de andere Scrum Masters en de Product Owner, voorbereidingen te treffen zodat o.a. features, user stories en teamdoelen/ sprintdoelen aanwezig zijn; - Faciliteren van de Inspect & Adapt: retrospective binnen de teams om te onderzoeken waar teams in de samenwerking kunnen verbeteren en hardnekkige problemen oplossen; - Escaleren, bijhouden en wegnemen van obstakels die het werk en daarmee de waarde creatie van teams verstoren; - Stimuleren van zelforganisatie in teams en samenwerking tussen teams; - Zorgen voor transparantie over ‘waarom we de dingen doen die we doen’ en teams in daarin meenemen; - Je neemt actief deel aan de Scrum of scrums en zorgt daarin voor afstemming over de impediments van de teams, levert een actieve bijdrage aan de team- en agile ontwikkeling binnen het hele cluster en draagt de Agile mindset van het cluster uit naar de teams; - De ComIT organisatie heeft een aantal features gedefinieerd om 100% klaar te zijn voor de agile way of working met als doel zelforganiserende high performing teams. Je werkt deze samen met de andere Scrum Masters in het cluster uit en weet ze succesvol te implementeren. Omschrijving opdrachtgever: De nieuwe afdeling ComIT heeft de ambitie om de doorlooptijd vanaf idee tot en met het in de markt zetten van onze producten en diensten flink te verkorten. Binnen ComIT werken Commercie en IT nauw samen. Je werkt binnen het Resultatencluster Overeenkomst samen met een aantal andere Scrum Masters die nu al deel uitmaken van dat cluster. Jouw focus zal liggen op het begeleiden van het Kernteam. Het Kernteam vertegenwoordigt het Cluster Overeenkomst richting de organisatie en is de schakel tussen de organisatie en de verschillende teams in het Cluster. Het Kernteam bestaat uit: Resultaten Cluster Lead en IT Lead, Business Owner voor nieuwe diensten & services, Business Controller, Expertise Lead, Veranderexpert en Cluster Architect. Gewenst profiel: - Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau - Je bent een gecertificeerd Scrum Master, minimaal PSM II of gelijkwaardig - Je hebt kennis van en ervaring met Scaled Agile Framework, Agile, Scrum en Kanban - Je hebt een stevige Agile mindset - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als scrummaster en of agile coach - Je hebt een veranderkundige achtergrond of aantoonbare ervaring op dit gebied - Je bent in staat meer dan 1 team gelijktijdig te begeleiden en beschikt ook over die ervaring - Je bent nadrukkelijk bedreven in Team Coaching - Je bent ervaren in samenwerken met teams in een keten - Je beschikt over aantoonbare ervaring in het verhogen van het Agile volwassenheidsniveau van teams - Beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een HBO bachelor of master diploma. 2. Je bent een gecertificeerd Scrum Master, minimaal PSM II of gelijkwaardig. 3. Je beschikt over kennis van en ervaring met Scaled Agile Framework, Agile, Scrum en Kanban. 4. Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als scrummaster en/of teamcoach. 5. Je bent in staat meer dan 1 team gelijktijdig te begeleiden en beschikt ook over die ervaring. 6. Je bent aantoonbaar bedreven in Team Coaching en heeft hier ook ervaring in. (we zien graag een uitgebreide toelichting op het voorblad tegemoet). 7. Je hebt ervaring heeft met het begeleiden van teams in transformatie en is in staat passende interventies te initiëren en met de PO verder te begeleiden. (we zien graag een uitgebreide toelichting op het voorblad tegemoet) 8. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent aantoonbaar ervaren in samenwerken met teams in een keten. 2. Je beschikt over aantoonbare ervaring in het verhogen van het Agile volwassenheidsniveau van teams. 3. Je hebt een IT-technische achtergrond of IT-technische ervaring. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht/Thuiswerkplek Startdatum: 10-05-2021 Duur: 6-12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 22 en/of 23 april via MS Teams Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Communicatieadviseur Opgaven Utrecht
Voor Provincie Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Opgaven. Omschrijving opdracht: De provincie werkt vanuit de vraagstukken zoals ze zich in de samenleving voordoen – van buiten naar binnen – met diverse externe partners. Meer en meer werken we aan de maatschappelijke opgaven in opgaveteams. Vanuit concerncommunicatie dragen we daar ons steentje aan bij. De senior communicatieadviseur is een stevige adviseur en gesprekspartner voor management en de collega’s die uitvoering geven aan de maatschappelijke opgaven. Je bent de motor achter de sturing op inhoud, samenhang, resultaten en het maken van goede afspraken binnen de provinciale communicatie voor een bepaald domein. Om hierin succesvol te zijn ben je de ultieme verbinder tussen de beleidsadviseurs en ons redactieteam, de woordvoerders en overige communicatieadviseurs. Samen met het hoofd communicatie bepaal je de prioriteiten voor communicatie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de communicatiestrategie op een aantal opgaven. Ook coördineer en realiseer je de communicatie binnen de domeinen. Hierdoor ben je de spin in het web en zorg je voor communicatie die effectief is. Communicatie die zowel bijdraagt aan de ambities vanuit de opgaven als de profilering van onze provincie! Je geeft advies aan en begeleidt de inhoudelijk verantwoordelijke collega’s in het bepalen van de communicatieve opgaven. Als senior communicatieadviseur houd je overzicht en bepaal en bewaak je onze lange termijn doelen en -strategieën. Ook schrijf je verhalen die het werk van de provincie zichtbaar maken. Omschrijving werkzaamheden: - Je adviseert over communicatieprioriteiten binnen de opgaven. - Je sluit aan bij strategische werkgroepen om te adviseren over de inzet van strategische communicatie en communicatieve interventies om de organisatiedoelen te bereiken. - In een zelf samengesteld integraal team bespreek je de inhoudelijke opgave en het communicatieresultaat dat jullie willen bereiken. - Binnen ditzelfde integrale team bespreek je wie de stakeholders zijn, welke kansen en uitdagingen er liggen en welke in- en externe factoren van invloed zijn. - Je komt indien nodig tot een plan van aanpak inclusief een budgetvoorstel. - Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering in nauwe samenwerking met ons eigen redactieteam of externe producenten. - Je houdt zicht op alle overige communicatie die vanuit het domein plaatsvindt, en voert daar regie op. Gewenst profiel: Wij zoeken iemand die aantoonbare werkervaring als senior communicatieadviseur in een complexe overheidsorganisatie. Je bent in staat om mensen aan je te binden en weerstand om te buigen in een constructieve bijdrage. Je verbindt mensen, bent resultaatgericht, goed in samenwerking en het gezamenlijk formuleren van doelen en aanpak. Je bent omgevingsbewust en hebt een goed ontwikkelde politiek/bestuurlijke antenne. Je weet op een creatieve, innovatieve manier en met behulp van strategische oriëntatie de juiste mensen met elkaar in contact te brengen. Wat je ontwikkelt en bedenkt, kun je ook realiseren, zowel in woord als in beeld. - Schrijven van diverse soorten teksten. - Aantoonbare ervaring met het vertalen beleidstaal naar een communicatief verhaal in complexe politieke dossier. - Ervaring met de brede thema’s binnen die provincie van toepassing zijn. - Kennis van de ontwikkelingen in het vakgebied communicatie en toepassen hiervan. Omschrijving opdrachtgever: Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei. Het domein Bestuurs- en Directieondersteuning en Opgaven (BDO) adviseert en ondersteunt het bestuur en de directie van de provincie Utrecht. Als domein kennen we een aantal kernopgaven: ondersteuning van de commissaris van de Koning bij de uitvoering van zijn rijkstaken; advisering over bestuurlijke aangelegenheden; coördinatie op de activiteiten in Europa; ondersteuning van het bestuur en management; (corporate) communicatie; en de uitvoering van interbestuurlijk toezicht. Wij denken strategisch, zijn betrouwbaar en kritisch in onze advisering en ondersteuning. Voor het aansturen van complexe opgaven leveren wij ervaren mensen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde bachelor of master opleiding in communicatie of journalistiek. 2. Je hebt gedurende de afgelopen 5 jaar minimaal drie jaar ervaring als senior communicatieadviseur op brede thema’s die binnen decentrale overheid van toepassing zijn. 3. Je hebt de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur in een politiek-/bestuurlijke omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar werkervaring als senior communicatieadviseur bij een overheid in de afgelopen 5 jaar. 2. Je hebt minimaal 1 jaar gedurende de periode 2015 – heden aantoonbare werkervaring met het geven van strategische communicatie adviezen op brede politiek gevoelige thema’s zoals ruimtelijke kwaliteit waarbij zowel natuur, als landbouw, als woningbouw, als bereikbaarheid en economie. Competenties: - Daadkrachtig, doelgericht en verbindend. - Goed kunnen samenwerken. - Strategisch vermogen. - Creatief en innovatief. - Energiek en proactief. - Storytelling. - Goed in formuleren van doelen en aanpak. - Strategisch communicatieframe (of vergelijkbaar). - Combineert advies en uitvoer. - Politiek- en bestuurlijk sensitief/bekend met het werken in een politiek-/bestuurlijke omgeving. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 1-6-2021 Duur: 30-11-2021 Optie op verlenging: nee Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-4-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nader te bepalen Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Financial Controller Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Financial Controller. Omschrijving opdracht: Voor het team Planning & Control zijn we op zoek naar een financial controller, die onze CIO en het management IV (informatievoorziening) gaat ondersteunen. Hiervoor zal je nauw samenwerken met de business controller, die het aandachtsgebied IV in zijn portefeuille heeft. Omschrijving werkzaamheden: Voor de afdeling Financiën & Control van Waternet zijn wij op zoek naar een Financial Controller. Hierbij ondersteun je de CIO en het management IV van Waternet. Belangrijk onderdeel van je opdracht is het samenvoegen van de afzonderlijke begrotingen van IT, procesautomatisering en kantoorautomatisering. Daarnaast verleen je ondersteuning in het opstellen van een extra financieringsaanvraag bij de besturen van onze opdrachtgevers. Deze financieringsaanvraag is een belangrijk product voor het op orde krijgen van onze cybersecurity. Deze ondersteuning verleen je in samenwerking met de business controller, die het aandachtsgebied IV in zijn portefeuille heeft. Je vult hierbij de rol van financieel expert in. Vanuit deze rol ben je kritisch sparringpartner voor de CIO en het management van IV en de financieel adviseurs van de afdeling Financiën & Control. Vanuit deze rol geef je op basis van de bestaande en nog te ontwikkelen kaders richting en sturing aan het opstellen van een integrale IV-begroting en de extra financieringsaanvraag. Omschrijving afdeling: Je komt te werken in het team Planning & Control van de afdeling Financiën & Control. Het team telt 27 professionals - van business controller tot vakspecialist - en een teamleider. In de huidige vorm bestaat het team sinds 1 januari 2020. Naast het verrichten van de reguliere taken ligt de aandacht daardoor op verdere vormgeving en ontwikkeling van het team. Voor deze vormgeving en ontwikkeling is samenwerking met geheel Waternet van belang. Hiervoor heeft het team dus contact met alle hoeken en lagen van de organisatie. Werken bij het team Planning & Control betekent dat je deel uitmaakt van een sociale omgeving met fijne en betrokken collega’s. Ook krijg je veel ruimte en vrijheid om je werk te doen en wordt er actief aan je individuele ontwikkeling gewerkt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk- en denkniveau. 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als controller bij decentrale overheden, bij voorkeur bij gemeentes en/of waterschappen. 3. Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in het bezit van een WO diploma. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met Excel. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met PowerBI, PowerPivot en PowerQuery. 4. Je hebt goede kennis van financiële systemen. Competenties: Als Financial Controller bij Waternet ben jij veel in contact met de rest van de organisatie, daarom ben jij communicatief vaardig en is samenwerken voor jou geen probleem. Je doorziet belangen en krachtenvelden in een ambtelijke organisatie en kan hierop inspelen. Jij denkt graag mee met de klant en bent opbouwend kritisch, je weet daarbij de juiste balans tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid te vinden. Tot slot beschik je over analytisch inzicht en kijk je vanuit een brede blik naar de organisatie en het werk. Ruimte voor eigen inbreng, dwars denken en een frisse blik wordt gewaardeerd. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: Z.s.m. Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 28-04-2021, 13:00u Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Engineer Amsterdam
Functieomschrijving: Momenteel werkt het Portal development scrumteam grofweg aan het volgende:1. Migratie van het Intranet voor studenten en medewerkers (VUnet), en SharePoint-gebaseerde Document Management Systemen (DMS) voor o.a. studentendossiers en personeelsdossiers, naar het nieuwe VUweb. Technieken: .Net, Web API, AngularJS, SharePoint 2010/20162. Alle VU websites. Technieken: .Net Core, Angular, Kentico Cloud/Tridion.VUnet / VUweb bestaat uit verschillende applicaties waarmee studenten en medewerkers digitaal hun zaken kunnen regelen. Denk aan het inschrijven op vakken, invoeren van cijfers of het betalen van collegegeld.De interne en externe VU sites worden samengevoegd tot één platform (waarin de services van VUnet incl. de DMSen via dat nieuwe platform worden aangeboden).Er zijn drie belangrijke werkzaamheden binnen dit team: 1. Onderhoud vanuit functioneel beheer aan de bestaande omgeving, 2. Integratie van de platforms3. Het ontwikkelen van nieuwe functionaliteiten.Binnen het team zijn we op zoek naar een extra DevOps engineer, met de nadruk op OPS. Het is jouw taak hetgeen het team maakt in productie te zetten en die processen zoveel mogelijk te automatiseren. Functie-eisen: Ervaring als DevOps Engineer ( min. 2 jaar) Ervaring scripting (Bash/Powershell) Ervaring Linux Ervaring met AWS en/of Azure en/of GCP Kennis van KubernetesDe Vrije Universiteit Amsterdam neemt met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. De centrale VU campus heeft alle faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast is het door de ligging aan de Amsterdamse Zuidas, vlakbij Schiphol, een grootstedelijke ontmoetingsplek die goed bereikbaar is. De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Inkoopadviseur Groningen
Voor Waterschap Noorderzijlvest zijn wij op zoek naar een Inkoopadviseur. Omschrijving opdracht: Als inkoopadviseur begeleid je en voer je zelfstandig (complexe) inkooptrajecten uit conform wet- en regelgeving. Bij Europese aanbestedingen is de inkoopadviseur betrokken bij alle facetten van het aanbestedingstraject, van voorbereiding-uitvoering- tot afronding. Daarnaast adviseer je over inkoopaangelegenheden. Gewenst profiel: In verband met afwezigheid van een van onze collega’s zijn wij voor een periode van 6 tot 9 maanden voor het Inkoopteam op zoek naar een ervaren Inkoopadviseur. - Relevante Hbo-opleiding. - NEVI 1 en 2 of een inkoop gerelateerde inkoopopleiding. - Minimaal 3 jaar relevante werkervaring op inkoopgebied en Europese aanbestedingen. - Kennis van wet- en regelgeving, voorschriften en beleid in relatie tot het vakgebied. Omschrijving opdrachtgever: Waterschap Noorderzijlvest zorgt in een groot gedeelte van Groningen en in Noord- en Midden-Drenthe voor droge voeten, voldoende en schoon water. Voor onze 300 medewerkers gaat een gezonde en toekomstbestendige leef-, woon- en werkomgeving van de circa 400.000 inwoners in ons gebied boven alles. Dit vraagt om gedreven professionals die uitblinken in hun eigen vakgebied en passie. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal een afgeronde hbo opleiding. 2. Je hebt 3 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, op inkoopgebied en met Europese aanbestedingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 3 jaar inkoopwerkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, bij een overheidsinstantie. 2. Je hebt NEVI 1 en 2 of een inkoop gerelateerde inkoopopleiding. Competenties: - Je hebt een groot analyserend vermogen en omgevingsbewustzijn. - Je kunt planmatig werken en prioriteiten stellen binnen je werk - Je bent gewend om resultaatgericht te werken. - Je signaleert problemen en herkent belangrijke informatie, deelt met betrokken partijen. - Je bent helder in je communicatie, zowel schriftelijk als mondeling. - Je bent flexibel, positief-kritisch, samenwerkingsgericht en denkt in termen van mogelijkheden en oplossingen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Groningen Startdatum: 15-5-2021 Duur: t/m 15-11-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-4-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week van 26 april Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Feature Engineer (QR8247) Amsterdam
Functie: IT Feature Engineer (QR8247) Start: 31-5-2021, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: The feature engineer is a key player in the cooperation between IT and Business stakeholders. You drive to make complex changes happen within and across Tribes. Your holistic view as well as your knowledge of both Business and IT are crucial in the translation of business requirments in a sequence that delivers customer value as early as possible. You define and align the roadmaps between squads – from same or different Tribes – and other parts of the organization and thoroughly manage dependencies. The IT Area primarily focuses on the application domains (external fraud) prevention and detection, identity and access management (login & authentication). Both internally, for our employee applications, and for customers who access our products and services via mobile and internet. Within the IT Area you will be become part of a team responsible for Risk Engines and Data Analytics Platforms. Your key responsibilities: In addition to the generic responsibilities mentioned below your main responsibility within the team will be the alignment with the end users of the Data Analytics Platform and become the main contact for the technical teams in Poland and Belgium which are providing (part) of the services. Next to this you will also be responsible for the planning and migration of the existing Data Analytics Platform to a new target environment. Ensure delivery (planning, reporting, co-ordination, dependencies management). • From a strategic business & IT context you deliver more detailed implementation roadmaps. You can slice and refine these roadmaps until the level of concrete user stories. You manage the size and complexity of features and stories during refinement and planning. During execution you ensure reporting and follow-up. You create transparency in the forecasted roadmap of the IT-delivery. • You identify and manage risks and potential issues and offer improvements across teams • Together with relevant stakeholders (Infra, Architects, Epic Owners, Product Owners), you manage the priority of features with a strong MVP (Minimum Viable Product) mindset. You assign the features (and underlying user stories) to the relevant squads and lead the accurate feature definition and estimation. You clarify the definition of done together with the product owner(s). Breakdown business requirements into features and user stories • You develop features and user stories in an interative way, aligned with the delivery heartbeat of the squads within your domain. • You are able to translate new product and service needs into required IT solutions and IT infrastructure (analyses and designs). These are essential in understanding the dependencies between the various applications, domains and squads in detail. You are able to grasp business opportunities from new technology solutions. You think and act globally. • You follow the market and know what is going on both inside and outside the organization. You have and maintain knowledge of the current state and future state implementations and can define the steps towards the target landscape. Making things happen by collaboration • You are comfortable with collaboration and reaching out across Tribes and functional borders and serve as liaison when needed. You easily connect and align stakeholders within all levels of the organization, from IT Lead to IT and Infra engineer and from Tribe Lead to internal user, all with the customer journey in mind. • You are able to implement changes in an end-to-end context covering all functional and non-functional aspects in close collaboration with multiple teams, including IT infrastructure dependencies. Therefore you demonstrate understanding of IT concepts and have significant knowledge of the IT landscape In close collaboration with architects and infra engineers you make architectural concepts and designs actionable. You guide and challenge IT engineers when making implementation choices. We look for: A colleague with a talent for taking it on and making it happen, enthusiasm for helping others to be succesful and a knack for always being a step ahead. it other words, you strive to bring fresh ideas to life and embrace challenges in a fast changing and complex environment. You are a naturally collaborative person who listens and invests in others to achieve common goals. You love to challenge the status quo and are eager to propose creative solutions to problems. • Problem solving skills to find creative ways of driving progress and removing impediments • A master degree in IT (Engineering) or equal by experience • Minimal 5 Years of experience in IT as an (agile) project manager in a complex and challenging IT environment • Relevant experience with IT road mapping, end-to-end testing, implementations and migrations • Experience with agile way of working • A teamplayer with a make it happen mentality, eager to learn and ability to coach others • Good communication skills (in English), strong communication and presentation skills (telling – selling) across different skill and seniority levels Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Business Controller Schiphol-Oost
KLM E&M zoekt een Business Controller binnen de unit Component Services! Als business controller ga je aan de slag in een dynamische en commerciële productieomgeving. Engine Service is een bedrijf op zichzelf waardoor je met alle aspecten van het finance & control kennismaakt. Het team is een prettige mix van leeftijd, ervaring en achtergrond en heeft een stevige ambitie om resultaten te behalen. Bij Engine Service werken 700 medewerkers die onderhoud doet aan motoren van AFKL en externe klanten. Je werkt dichtbij het operationele proces van onderhoud en hebt contact/werkt samen met collega's van de business en finance. Het finance team waarvan je deel gaat uitmaken bestaat uit 8 collega's.Je bent een business controller met een commerciële mindset die een rol wil spelen als sparringpartner in zowel strategische management vraagstukken als operationele vraagstukken vanuit de organisatie. Door nauw met hen samen te werken, leer je alle ins- en outs van het runnen van een (productie)bedrijf. Je zet de vraagstukken en bedrijfsresultaatontwikkelingen om in verbeteracties. Je zorgt er ook voor dat deze acties worden uitgevoerd. Je draait je hand niet om voor haalbaarheidsstudies of risicoanalyses en geeft lijnmanagement proactief inzicht en advies. Je focusgebied? Maintenance, repair en overhaul business van GEnx-motoren (B787) en CF6-motoren (B747/A330).Een korte omschrijving van verdere werkzaamheden is:Je bent betrokken bij projecten vanuit alle verschillende disciplines, zoals productie, commercie, engineering en supply chain;identificeer je behoeftes voor stuurinformatie / analyse vanuit de organisatie en draagt zorg voor executie / automatisering ervan;Borg je een juiste balans en verlies & winstrekening van Engine Service;Waarborg je dat interne controle maatregelen zijn opgesteld (i.s.m. centrale AO/IC afdeling);Ben je eindverantwoordelijk voor budget en forecasting van jouw businessFunctie Eisen:Je bent een Value Creator: iemand die verandering en 'Continuous Improvement' drijft, die actief kijkt naar Best Practices buiten KLM, die outside-in ideeën vertaalt naar kansen voor Engine Services en dit omzet in actie. Je daagt graag de business uit, maar bent tegelijkertijd een co-creator. Je brengt relevante partijen (proactief) bij elkaar om samen voor het optimale, gezamenlijke resultaat. Je staat sterk in je schoenen en pareert conflicten. Je vindt snel je weg binnen een organisatie en samenwerken is je tweede natuur. Je hebt een gezonde interesse in commercie en techniek. Tevens begrijp je de belangen van stabiele financiële processen en een daarbij behorende Internal Control structuur. Verder neem je mee:Opleiding op WO niveau;1 tot 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie;Goede kennis van SAP en/of analyse tools;Affiniteit met automatisering/digitalisering;Goede beheersing van de Engelse taal. Screening Om de betrouwbaarheid en integriteit van kandidaten te toetsen is screening onderdeel van de sollicitatieprocedure. Voor vragen over de screeningprocedure kunt u contact opnemen met de vermelde contactpersoon bij de betreffende vacature of interim opdracht.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Transitiecoach ICT Utrecht
Voor een directe eindklant in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Transitiecoach ICT. Startdatum: ZSM Duur: 6 maanden Inzet: 35 uurWaar kom je te werken? We maken ons op voor de aanstaande organisatiewijziging medio juni 2021 en gaan aankomende transitie invulling geven aan de nieuwe ICT organisatie, sturing en functies. Het huidige team Gebruikersondersteuning ICT (Helpdesk) wordt in de nieuwe organisatiestructuur herkenbaar als team ICT Klant- en werkplekondersteuning, opgedeeld in een Front-Office en Back-Office. De Front-Office kan worden beschouwd als het operationele loket waar primair het klantcontact plaatsvindt. De Back-Office draagt zorg voor ICT werkplekondersteuning, meer ‘achter de schermen’, pro-actief, voorbereidend en gericht op structureel leveren van werkplekapparatuur en systemen zoals Office 365.Wat ga je doen? Samen met je directe collega’s van het MT ICT en de servicemanager ga jij aan de slag om het team als echte service- en dienstverlener efficiënt en effectief vorm te geven en verder door te ontwikkelen richting de nieuwe organisatie. Hierbij maken we gebruik van ITIL en koppelen we aan op agile werken. Daarnaast zorg je dat de werkzaamheden naadloos aansluiten op SLA’s, DAP’s en budgetafspraken en binnen de kaders vallen van architectuur en beleid. Samen met jouw medewerkers draag jij bij aan de continuïteit van de FNV organisatie en haar leden. Verder liggen er nog een aantal specifieke uitdagingen op je te wachten. Denk aan het opzetten en inrichten van de PDC, het optimaliseren van Topdesk, het vormgeven aan probleem- en changemanagement en het inrichten van beheer en regie op de werkplekdiensten en producten.Naast jouw focus op de dagelijkse operatie, continuïteit en klantgerichtheid verwachten we dat je gericht bent op “de mens” in jouw team. Het inspireren, overtuigen en coachen van de teamleden met oog voor het werkplezier en welzijn van het team en op basis van gezamenlijke doelen en belangen van de organisatie.Wat zoeken we? Jij bent gepokt en gemazeld in ICT dienstverlening en service management. Je beschikt over ruime ervaring met leidinggeven, inrichten en professionaliseren van ICT Helpdesks en/of klant ondersteunende teams. Jouw senioriteit en inhoudelijke bagage maakt dat je een overtuigende leider bent, mensen meekrijgt in veranderingen en verbinding realiseert. Hiervoor beschik je over de juiste competenties. Goed luisteren, helder communiceren en duidelijkheid geven.Je hebt een hbo-opleiding ICT of een gelijkwaardige opleidingsachtergrond, aangevuld met vakgerichte, relevante trainingen zoals ITIL, Service Management, Windows certificaten, etc. Kennis en/of ervaring met werken onder architectuur, informatieveiligheid en referentiekaders zoals ITIL en Agile is belangrijk.Wat breng je mee? • HBO/WO werk/denkniveau en opleiding ICT • Minimaal 5 jaar werkervaring met ICT dienstverlening en service management in een leidende en begeleidende rol • Ervaring met reorganisaties en transities van medewerkers is een grote pré • Je bent een echte ‘samen-werker’ met leidende, coachende en verbindende kwaliteitenWerksituatie Je komt te werken in Utrecht, de standaard is dat tijdens kantooruren thuiswerken niet mogelijk is. Echter door de COVID-19 maatregelen, is de norm dat thuisgewerkt wordt. In overleg met je leidinggevende of op verzoek van de leidinggevende kan erop kantoor afgesproken worden. Let op laptop en benodigdheden dienen opgehaald te worden op kantoor. Wij zijn een unieke organisatie met daarom ook unieke processen en mensen, hier moet je mee kunnen omgaan om je doel te bereiken met een Scrum Agile werkaanpak.
ETL-BI Developer Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een ETL/BI- Developer. Startdatum: Zo snel mogelijk Einddatum: 31-12-2021 Duur: 9 maanden + Inzet: 40 uur in de weekAls Specialist bij TenneT TSO B.V. zorg jij voor betrouwbare data-leveringen aan al onze (interne) klanten. Je analyseert de klantvraag én de achterliggende data. Jouw uitdaging is om goed te begrijpen met welke vraagstukken je klant worstelt. Je vertaalt deze naar oplossingen door middel van (dimensionele) modellen en implementeert de hieruit voortvloeiende ETL. Samen met je directe collega’s geef jij vorm aan het ontwikkelen en leveren van moderne data-producten en -diensten. Deze producten en diensten stellen onze klanten beter in staat om hun operationele en financiële beleid te monitoren en hun risico’s in te schatten en te beheersen. Je vindt het leuk om hierover met klanten in gesprek te gaan en met hen te sparren.Door je collega BI-consultants constant feedback te geven, maak je ook hen ‘elke dag een beetje beter’. Je neemt deel aan teambijeenkomsten en deelt daar je kennis en inzichten waar nodig. Je controleert je eigen werk en dat van anderen, onderzoekt en analyseert vraagstukken, vaak in samenwerking met onze interne klanten, en je zorgt voor passende oplossingen waar zij zich in herkennen. Bovenal begrijp je dat het je eigen maken van kennis over de strategische processen binnen TenneT TSO B.V. en de data binnen deze processen, jouw basis is om succesvol te worden. De belangrijkste werkzaamheden zijn: * Het bouwen van ETL-processen; * Uitvoeren bronanalyses * DBA activiteiten * Het maken en beheren van datamodellen; * Het ophalen en verduidelijken van requirements in samenwerking met de business; * Het ontsluiten en analyseren van data en omzetten van uitkomsten in toepasbare oplossingen; * Het dagelijks beheer en de monitoring op ETL-processen; * Het samenstellen en onderhouden van programma- en systeemdocumentatie; * Het instrueren van gebruikers; * Meedraaien in projecten als projectmedewerker Candidate profile:De ETL-specialist heeft minimaal 5 jaar relevante werkervaring als BI/ETL-Developer of Datawarehouse specialist en tenminste een afgeronde HBO opleiding.Verder heeft hij/zij ervaring tenminste ervaring met: * Dimensioneel modelleren; * Meerdere ETL Tools; * Streams; * SQL; * Oracle- en MS-SQL-databases; * Kennis van Data lake; * Inrichting en Performance verbeteringen in een DWH omgevingHet is een sterke pre als je: * Kennis van de analyse- en rapportage omgevingen van Business Objects 4.2 (WebI) * Ervaring met het ontwikkelen van rapportages in het algemeen; * Kennis van SAP Powerdesigner; * Kennis van / ervaring met Lumira en Design Studio / Analysis; * Kennis van ITIL; * Scrum en/of DevOps ervaring / certificering
Projectleider Utrecht
Voor onze opdrachtgever in Utrecht zijn we op zoek naar een Projectleider Startdatum: 3 mei Einddatum: 31 juli met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Richttarief: €85 Door de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZP’ers worden voorgesteld. Opdrachtomschrijving: De Belastingdienst verstuurt jaarlijks miljoenen brieven naar burgers en ondernemers. Lang niet altijd begrijpen burgers en ondernemers waarom ze een brief ontvangen, wat in de brief staat of wat er na ontvangst van de brief moet gebeuren. De brieven moeten beter leesbaar worden, mogelijk vervangen worden door een bericht in één van de portalen en gemoderniseerd qua look-and-feel. Om dit te realiseren zijn we op zoek naar stevige senior projectleider die ons komt helpen. Je werk is klaar als de Belastingdienst een goed werkend proces heeft waarin onder andere: klantsignalen systematisch worden verzameld, geanalyseerd en beschikbaar zijn voor de redacteuren, zodat zij een goede brief kunnen schrijven het (UX) testen van brieven structureel onderdeel uitmaakt van het redactieproces gedragsaspecten meegenomen kunnen worden in brieven brieven altijd in de context van de klantreis verbeterd worden en wanneer er maandelijks aantoonbaar brieven verbeterd zijn. Je komt te werken bij de directie Klantinteractie- en Services. Eén van de afdelingshoofden is jouw opdrachtgever en je hebt in ieder geval de beschikking over twee redacteuren. Je werkt nauw samen met de redactieteams, documenteigenaren, data analysten (telefonie, website, social media), design, ontwerpers en UX-ers. Achtergrond opdracht: Intern bij de Belastingdienst zijn losse trajecten gestart, kleine verbeteringen in gang gezet, vaak door diverse afdelingen. De klantsignalen vanuit de telefonie, social media en website zijn niet gestructureerd beschikbaar voor de redacteuren; zij weten dus niet precies waar het in een brief aan schort. Binnen de redactie is het initiatief genomen voor "het goede brieven gezelschap" om een aantal aspecten binnen brieven meer te uniformeren. Er zijn brieven verbeterd die veel belverkeer opriepen. Deze separate initiatieven willen we blijven continueren én moeten aangestuurd gaan worden binnen het door de projectleider op te starten project aanpak verbeteren brieven. Het verbeteren van brieven is onderdeel van "van kostenpost naar visitekaartje", memo verbetering dienstverlening Belastingdienst februari 2019. Eisen: Je hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau en bij voorkeur een diploma in een voor de functie relevante richting Verbinder, Stakeholders ervaring, communicatieve ervaring Je hebt ervaring met het uitvoeren van analyses. Dit doe je niet enkel op tekstkwaliteit maar ook op tekstverzorging, samen met redacteuren. Je bent in de lead en heb een groot verantwoordelijkheids gevoel. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare en relevante werkervaring in een soortgelijke functie (LEAN, AGILE, SAFE) Je schrijft niet enkel aanbevelingen je kunt ook helpen te implementeren Wensen: Competenties: organisatiesensitiviteit resultaatgerichtheid netwerken motiveren plannen-en-organiseren zelfontwikkeling Aanvullende kennis: ervaring met coördinatie van werkzaamheden en/of processen ervaring met projectmatig werken ervaring met projectleiding van interne projecten binnen de Belastingdienst affiniteit met het werkveld (kennis van) procesmanagement, omgevingsmanagement Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk maandag 19 april 12.00uur.
Test Automation Engineer Apeldoorn
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Test Automation Engineer. Omschrijving opdracht: De Test Automation Engineer zal worden ingezet in het team Online. Dit Scrum/DevOps team is een ervaren en gedreven groep professionals dat websites biedt voor het bedienen van particuliere en zakelijke gebruikers. Naast ontwikkelen voor en beheren van het Liferay platform worden ook (micro)services gebouwd en geïntegreerd met applicaties van andere teams. Het Online team hecht waarde aan kwaliteit, een gezonde dosis humor, ruimte voor elkaars mening en persoonlijke groei. Kortom, wij zoeken een developer die zich voornamelijk bezig houdt met het maken van de testen. Omschrijving werkzaamheden: Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit het optimaliseren van de kwaliteit van nieuw gebouwde of gewijzigde applicaties en services. Denk hierbij aan het automatiseren, stroomlijnen en efficiënter maken van de testprocessen. Ook zul je bijdragen aan het operationele deel van onze diensten, zoals het integreren en onderhouden van onze build pipeline binnen ons Continuous Integration (CI) / Continuous Delivery (CD) proces. De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: - Opstellen van testscenario’s. - Ontwikkeling van de quality assurance strategy. - Ontwerpen, bouwen en onderhouden van (nieuwe) geautomatiseerde test oplossingen. - Onderhoud en ontwikkeling van applicatie code m.b.t. testen. - Onderhoud en ontwikkeling van applicatie build processen m.b.t. testen (Maven, Gradle, NPM, Gulp, Babel, Webpack). - Deelnemen in een Scrum team (Stand-ups, Retrospectives, Multidisciplinair, e.d.). - Uitvoeren van impactanalyses, planning sessies en code reviews. Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 3 mei 2021 of zo spoedig mogelijk tot en met 3 mei 2022 voor 40 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde (bachelor) HBO opleiding. 3. Je beheerst de Nederlandse taal (zowel in woord als geschrift), taalniveau B2. 4. Je bent minimaal Java OCA SE8 gecertificeerd. 5. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met test frameworks (JUnit / Karma / Protractor / Cypress). 6. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Javascript / Typescript. 7. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met softwareontwikkeling en applicatiebeheer. 8. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met Scrum. 9. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met het ontwikkelen van Java webapplicaties. 10. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met één (of meerdere) portal platformen of web content management systemen. 11. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met softwarebouw op basis van Maven, Gradle, NPM en/of Webpack. 12. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met Angular. 13. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met CI/CD (met technieken als Jenkins-pipelines op basis van Jenkinsfiles, Gradle / Maven, NPM, Artifactory). 14. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met Docker. 15. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Git Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring met Liferay DXP. Competenties: - Kwaliteitsgerichtheid - Klantgerichtheid - Besluitvaardig en vasthoudend - Proactief en initiatiefrijk - Communicatief vaardig - Teamspeler - Organisatiesensitiviteit Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 03-05-2021 Duur: 03-05-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 28-04-2021, via videobellen Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder Apeldoorn
Als functioneel beheerder ben je direct betrokken bij de uitvoering van de reguliere massale productieprocessen in een klant-tot-klant-keten. Nieuwe toepassingen worden gaandeweg geïmplementeerd. Dit doe je vanuit een tijdelijke organisatie en in een continu veranderend productieproces: in deze dynamiek moet jij je thuis voelen. Samen met collegas zorg je dat alle gegevens foutloos én tijdig worden verwerkt. Je monitort de werking van het systeem, coördineert de voortgang van het proces, signaleert tijdig issues en communiceert hierover met (keten)partners.Als functioneel beheerder ondersteun je de gebruikers van het registratiesysteem door vragen te beantwoorden over de functionaliteit en de gegevens. Je voert analyses uit op de data en los je (zelfstandig) functionele verstoringen op. Daarnaast signaleer je mogelijke verbeteringen, draag je oplossingen aan en werk je mee aan verbeteringen van ICT-voorzieningen. Denk aan het specificeren, reviewen en testen van nieuwe informatievoorzieningsproducten en releases. Je bent de schakel tussen business en IT.Verder neem je initiatief en pak je waar nodig de regie om benodigde partijen bij elkaar te brengen. Dat je je goed kunt uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk, helpt enorm. Je hebt analytisch inzicht, overziet het geheel en hebt tegelijkertijd oog voor detail. Binnen no time weet jij je zaken eigen te maken en complexe materie eenvoudig uit te leggen. Je kunt jezelf goed aanpassen, hebt overtuigingskracht en de drive om verbeteringen door te voeren. Een dynamische werkomgeving geeft jou energie. Jezelf blijven ontwikkelen vind je belangrijk, zowel op persoonlijk als op vakinhoudelijk vlak.Functie-eisenJe hebt een HBO-bachelor diploma, bij voorkeur in de richting informatiemanagement of -kunde of in een andere voor de functie relevante ICT-richting.Je hebt minimaal twee jaar ervaring als functioneel beheerder, maar bij voorkeur meer.IT opleidingDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.De nieuwe EU-richtlijn EU BTW e-commerce past de BTW-regels aan voor grensoverschrijdende internetverkopen van goederen en diensten, onder meer vanwege de sterke groei van elektronische handel. Enkele regelingen zijn voorzien, waaronder voor handelsplatforms en post- en koeriersdiensten. Door het inperken van drempels en vrijstelling zijn ondernemers - met toepassing van het bestemmingslandbeginsel - sneller BTW over verkopen verschuldigd in de lidstaat van de consument. Op EU-niveau is een extra opbrengst voorzien van 5 tot 7 miljard Euro. Daarbij moeten zwaardere administratieve lasten zoveel mogelijk worden voorkomen.Daarvoor is een uitbreiding van de BTW-heffing voorzien via het één-loket-systeem. Ondernemers die van deze regeling gebruik willen maken, kunnen de BTW die verschuldigd is in verschillende lidstaten over hun verkopen aan consumenten via dit systeem desgewenst afdragen via 1 lidstaat. Daarin voorziet een systeem van gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling.Per 1 april kunnen ondernemers zich registreren voor de vrijwillige regeling in Nederland als loketland voor alle EU-lidstaten. Vanaf 1 juli start het berichtenverkeer met de EU-lidstaten en per 1 augustus moet het mogelijk zijn om de meldingen (aangiftes) en betalingen te verwerken. Om dit mogelijk te maken is een programma ingericht waarin inrichting & implementatie onderkend en belegd zijn. Binnen MKB wordt een tijdelijke organisatie ingericht om het uitvoeringsproces uit te voeren. In 2022 starten we met de transitie naar de structurele voorzieningen.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Medewerker Functioneel Beheer Programma Stimulus Eindhoven
Voor Provincie Noord-Brabant zijn wij op zoek naar een Medewerker Functioneel Beheer Programma Stimulus. Omschrijving opdracht: Als functioneel beheerder is het je doel om zorg te dragen voor de inrichting en betrouwbare werking van de subsidieapplicatie. Je werkzaamheden bestaan uit: - Aanspreekpunt voor interne en externe gebruikers. Het bemannen van de telefonische helpdesk is een belangrijk onderdeel van je werkzaamheden. - Testplannen opstellen en zelf de testen uitvoeren. - Acceptatieprocedures opstellen en gebruikers en key-users trainen. - Voorstellen ter verbetering van de omgeving en de applicatie maken. - Contact hebben met leveranciers en zorgen dat het systeembeheer op een passende manier wordt uitgevoerd. Omschrijving opdrachtgever: Stimulus is binnen de provincie Noord Brabant verantwoordelijk voor het beheer en uitvoering van een aantal subsidieprogramma’s. Daarbij is zij belast met de uitvoering van het functioneel beheer van het systeem waarmee de subsidieprogramma’s worden uitgevoerd. De medewerker is verantwoordelijk voor het functioneel beheer op applicatieniveau. Daarnaast voor het inrichten en beheren van subsidieopenstellingen en verrichten van telefonische helpdeskwerkzaamheden. Stimulus is de landelijke telefonische helpdesk bij technische vragen of problemen die interne en externe gebruikers hebben. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare relevante ervaring ten aanzien van het ontwikkelproces van IT systemen binnen een stage ofwel traineeship. 2. Je hebt een afgeronde relevante opleiding op HBO/BSc -niveau. 3. Je hebt aantoonbare kennis van: a. De wijze waarop software functioneel en technisch getest wordt. b. De wijze waarop de Agile scrum methodiek wordt toegepast. c. Je bent een starter met relevante stage of traineeship ervaring ten aanzien van het ontwikkelproces van IT systemen. d. Je hebt ervaring met het testen van software. e. Je hebt kennis van de Agile scrum methode. 4. Je hebt aantoonbare ervaring ten aanzien van IT systemen volgend uit een stage/traineeship. Competenties: - Analyserend vermogen - Flexibiliteit - Overtuigingskracht - Stressbestendigheid - Organisatiesensitiviteit - Innovatief - Integriteit - Daadkracht - Mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: 3-5-2021 Duur: t/m 3-5-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-4-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 17 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar (AFAS) Utrecht
Voor Veiligheidsregio Utrecht zijn wij op zoek naar een Ontwikkelaar (AFAS). Omschrijving opdracht: Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen. De afdeling Informatievoorziening en ICT Beheer (I&I) maakt deel uit van de directie Bedrijfsvoering en bestaat uit ca. 40 medewerkers verdeeld over drie teams: Informatiebeheer, ICT Beheer en Ontwikkeling. De digitale transformatie staat hoog op de agenda van de directie Bedrijfsvoering. Binnen het team ICT Beheer zoeken we een ontwikkelaar die een verbeterslag in onze HR en financiële bedrijfsprocessen kan realiseren. Je inventariseert, specificeert, ontwikkelt, toetst en test bedrijfsprocessen en functionaliteiten. Je draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van nieuwe of verbeterde inrichting van onze bedrijfsprocessen en functionaliteiten waaronder ook het opstellen en verzorgen van gebruikersinstructies, documentatie, rapportages (BI) en leveren van nazorg. Je adviseert de organisatie qua functionaliteiten en toepassing daarvan en fungeert binnen het team als klankbord. Je organiseert gebruikers overleggen, je analyseert gebruikersproblemen en storingen en lost deze op. Je staat graag in contact met de gebruikers en de leverancier. Je beheert bedrijfsinformatie en volgt autorisatie- en beveiligingsbeleid met kwaliteits-en kennisregels. Je beheert documentatie en bewaakt de kwaliteit van de gegevens en het gebruik. Je bent een coach en trainer voor je directe collega’s. Omschrijving opdrachtgever: Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Werkdagen: De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring als ontwikkelaar in de afgelopen 3 jaar bij gemeenten of uitvoeringsorganisaties van gemeenten. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van functioneel beheer in de afgelopen 8 jaar. 3. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding BISL en/ of ASL. 4. Je bent AFAS gecertificeerd. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met requirement- en business-analyses opstellen. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring als ontwikkelaar met AFAS en ESM. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring m.b.t. inrichting bedrijfsprocessen. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring in ontwikkeling rapportages met Business Intelligence (BI). Competenties: - Resultaatgericht, initiatiefrijk en creatief - Analytisch sterk - Verbindend, organisatie-sensitief - Communicatief vaardig - Flexibel Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 1 mei 2021 Duur: Tot 1 september 2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 19-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: (via Microsoft Teams) donderdag 22 april 2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Richting in Onderwijsinrichting (Onderwijs ICT Architectuur) Amersfoort
Voor MBO Amersfoort zijn wij op zoek naar een Projectleider Richting in Onderwijsinrichting (Onderwijs ICT Architectuur). Omschrijving opdracht: Om visie op kwalitatief goed onderwijs waar te maken is een duidelijk speelveld nodig. Dit speelveld helpt bij het ontwikkelen van onderwijs en leerprocessen overeenkomstig met onze onderwijsvisie en speerpunten. Welke ICT-toepassing zijn faciliterend aan onze wensen ten aanzien van het inrichten van onderwijs. Hierbij zijn de processen: onderwijs ontwikkelen, onderwijs uitvoeren, student begeleiden en examineren en diplomeren in scope (zie: hoofdprocesmodel Route21 mbo). Deze processen weet jij na een interne analyse en vergelijk bij andere scholen, en op basis van de onderwijskundige visie van MBO Amersfoort, te vertalen naar onderbouwde scenario’s voor wat betreft architectuur/onderwijsinrichting. Je maakt gebruik van de kracht en talenten binnen je projectteam en gebruikt je netwerk om informatie op te halen. De stuurgroep is actief betrokken in de stappen die je zet en dillema’s die je tegenkomt. Omschrijving opdrachtgever: MBO Amersfoort staat voor ondernemend, verbindend en kundig. Werken bij MBO Amersfoort is werken met gemotiveerde studenten in een situatie die dicht bij de beroepspraktijk ligt. Bij MBO Amersfoort is iedereen welkom met elke achtergrond. Onze studenten en docenten kennen elkaar. Dat draagt bij aan een sfeer waarin respect, betrokkenheid en je veilig voelen voorop staan. Ons uitgangspunt is ‘lerend werken en werkend leren’. Wij werken nauw samen met bedrijven en instanties voor een goede afstemming van onderwijs en aansluiting op de beroepspraktijk. Hiervoor beschikken wij over een aantal leerbedrijven, waar onderwijs -onder de noemer Onderwijs in Bedrijf- een extra dimensie krijgt. MBO Amersfoort is een regionaal opleidingen centrum (roc) met vestigingen in Amersfoort en Utrecht. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring als projectleider op het gebied van onderwijsarchitectuur binnen een mbo instelling. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met onderwijskundige veranderprocessen. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met de grotere aanbieders ten aanzien van ICT-toepassingen voor het onderwijs. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen een mbo instelling. 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar op het gebied van onderwijsarchitectuur. 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als projectleider. Competenties: - Resultaatgericht werken door persoonlijk leiderschap - Effectief communiceren - Motivator van het projectteam - Waarderend leiderschap - Situationeel leidinggeven - Resultaatgericht leidinggeven - Onderhandelen en conflicthantering - Omgaan met weerstanden - Problemen oplossen en besluitvorming - Strategische en bestuurlijk sensitief. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: Z.s.m. Duur: 4 maanden Optie op verlenging: onbekend Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 21 april 2021 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Software Architect Assen
Bij DICTU (Ministerie van Economische Zaken) wordt sterk ingezet op verdere ontwikkeling en modernisering van de uitvoering van haar werkzaamheden. Een belangrijk onderdeel daarbij is het op de kaart zetten van het competentiegebied systeemintegratie, gebundeld in een team met de naam Cluster Systeem Integratie (CSI).Het CSI is op zoek naar een software architect met technische kennis op het gebied van systeemintegratie en SOA architecturen. De architect zal een linking-pin moeten zijn tussen CSI en solution architecten van trajecten/projecten die als onderdeel van een groter programma ook dienen te integreren met andere systemen binnen en buiten de organisatie.Werkzaamheden behelsen o.a.:- Maken van globale technische ontwerpen (technische architectuur), en daarbij behorende impactanalyses t.b.v. doen uitgaan van offertes- Oppakken en uitwerken van complexe technische vraagstukken op het gebied van systeemintegratie- Verdere invulling geven aan het realiseren van een SOA architectuur- Inhoudelijke (bij)sturen van trajecten m.b.t. de aard van realisatie van koppelingen- Uitdenken en opstellen van standaarden/processen op het gebied van uitrollen van koppelingenEisenKennis van XMLErvaring met/kennis van integratievraagstukkenHBO niveauDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectleider Energietransitie Gooise Meren
Voor Werken bij Gooise Meren zijn wij op zoek naar een Projectleider Energietransitie. Omschrijving opdracht: De gemeente Gooise Meren in samenwerking met de Provincie Noord-Holland is op zoek naar een projectleider wijkuitvoeringsplan (WUP) warmtetransitie. De focus ligt hierbij op wijken waar de gemeente samenwerkt met initiatieven vanuit de samenleving zogenaamde ‘Hernieuwbare Energie Gemeenschappen’ (hierna HEG) om wijken aardgasvrij te maken . Een lokale HEG in Gooise Meren is energie coöperatie Wattnu. De opdracht voor de projectleider is om vanuit de gemeente in samenwerking met Wattnu, een coöperatief warmtenet in Muiderberg mogelijk te maken. Wattnu is initiatiefnemer van dit warmtenet en heeft als doelstelling om alle huishoudens in Muiderberg van een duurzaam warmtenet te gaan voorzien. Om dit te realiseren is als onderdeel van Wattnu het Warmtebedrijf Muiderberg opgericht. De gemeente staat achter deze doelstelling en spant zich in, vanuit haar eigen rol en maatschappelijke positie, om het warmtenet in Muiderberg gerealiseerd te krijgen. Om een koppelkans met een rioleringsproject te kunnen realiseren is het project reeds van start gegaan. Op dit moment is door de gemeente een eerste lening verstrekt aan het Warmtebedrijf Muiderberg welke onder meer gebruikt zal worden om de komende maanden de eerste warmteleidingen in de grond te leggen. De projectleider springt daarmee op een rijdende trein. Tegelijkertijd weten we nog niet precies weten hoe we het ‘eindstation’ gaan bereiken. De projectleider zal het komende jaar aan de slag gaan met drie opgaven. De eerste opgave is het opzetten van een interne projectgroep welke in staat is om te adviseren over het handelen van de gemeente om de doelstelling van het Warmtebedrijf Muiderberg te realiseren. De tweede opgave is het definiëren van de samenwerking tussen het Warmtebedrijf Muiderberg en de gemeente en deze te borgen in een samenwerkingsovereenkomst. De derde opgave betreft doen wat gedaan kan worden, vanuit de rol, verantwoordelijkheid en wensen van de gemeente, om het Warmtebedrijf Muiderberg te ondersteunen bij het bereken van haar doelstelling. Omdat zowel in Gooise Meren als in andere gemeenten in de provincie Noord Holland andere (toekomstige) HEG’s actief zijn is het wenselijk om de kennis die wordt opgedaan in dit project beschikbaar te maken voor zowel de gemeente Gooise Meren als de provincie Noord Holland. Middels het delen van deze kennis beogen we de energietransitie niet alleen lokaal maar ook binnen de provincie te verstellen. De projectleider zal gevraagd worden om de kennis die in dit project wordt opgedaan vast te leggen en actief te delen met de provincie Noord Holland en eventueel andere gemeenten. Omschrijving opdrachtgever: Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis. Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer. De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten. Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren. Werkdagen: De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met projectleiding bij een gemeentelijke overheid waarvan minimaal twee jaar als projectleider van projecten in de openbare ruimte. 2. Je bent beschikbaar voor 20 uur per week per 1 juni 2021. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bedrijfskunde, Civiele Techniek of Rechten. 2. Je hebt een afgeronde WO opleiding. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring (minstens drie projecten) met omgevingsmanagement, stakeholdermanagement en of participatie van omwonenden bij complexe projecten. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur bij een gemeentelijke overheid. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring opgedaan in het samenwerken met een of meerdere energiecoöperaties. Competenties: - Je bent aantoonbaar pro-actief in de aanpak van je projecten; - Je bent analytische en ziet snel verbanden in een complexe omgeving; - Je bent oplossingsgericht en denkt in mogelijkheden; - Je bent een stevige onderhandelingspartner; - Je bent een netwerker en gewilde samenwerkingspartner. Betrouwbaar en constructief; - Je bent omgevingsbewust met een goede ontwikkelde bestuurlijke antenne en gevoel voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen; - Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke adviesvaardigheden; - Je kan de verschillende belangen goed inschatten en verwerken in en integraal advies; - Je kunt strategisch denken en een strategie vertalen in concrete activiteiten en deelprojecten; - Het creëren van draagvlak en het betrekken van inwoners en externe partijen is voor jou een vanzelfsprekendheid. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Gooise Meren Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 19-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 27 april a.s. tussen 13:00 uur en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Low Code Mendix Platformexpert Utrecht/Thuis
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Low Code Mendix Platformexpert. Omschrijving opdracht: Als Mendix Platformexpert ga je in teamverband werken aan het Low-Code Mendix-platform binnen NS. Je maakt deel uit van het platformteam voor Mendix binnen het Competence Center Mobiel. Je werkt in een centraal team dat zorgt voor een optimale inzet van het Mendix-platform binnen de verschillende projecten die over de volledige organisatie verspreid zijn. Een groep van ca. 15 ontwikkelaars van het Low-Code-team maakt dagelijks gebruik van de diensten die jij via het platform aanbiedt; zoals vereenvoudigde monitoring van apps, de NS Startup-App, herbruikbare modules en widgets, het uniforme Design System en een Low-Code Platform Guide. Jij zorgt samen met jouw collega’s voor een optimale inzet van deze middelen en ontwikkelt hieraan door. Daarnaast houd je je bezig met operationele vraagstukken m.b.t. applicatiehosting, cloud, Azure Kubernetes Service (AKS), migraties, pipelines en architectuur. Je bent altijd bereidwillig om hier pragmatisch over mee te denken en de handen uit de mouwen te steken. Uiteraard kun jij collega’s voorzien van de meest recente informatie over het Low-Code Mendix-platform, omdat jij je kennis goed bijhoudt. ‘Zo maak je samen met ons het reizen met de trein nog beter en leuker voor onze reizigers. Elke dag weer. De reis van morgen begint bij jou!'. - Je ontwikkelt het Low-Code Mendix-platform door tot op een hoog niveau en zorgt daarmee voor efficiëntie en beheersbaarheid. - Je ontwikkelt integraties tussen Low-code- en backend-systemen. - Je adviseert over de mogelijkheden van het Low-Code Mendix-platform. - Je werkt iteratief (in sprints) en hebt nauw contact met de gebruikers van het platform om de beste oplossingen te ontwikkelen. - Je opereert op beide zijdes van het technisch complexe snijvlak van infrastructuur en ontwikkeling. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Competence Center Mobiel (CCM) van NS IT Concernstaven ontwikkelt met traditionele en nieuwe technieken applicaties voor mobiel- en web. Het CCM telt circa 50 professionals die zich inzetten om de visie van NS te verwezenlijken; de reiziger op 1, 2 en 3 te zetten. Onderdeel van het CCM is het Low-Code-team, dit team van ongeveer 15 medewerkers zet zich in om op hoog tempo maatwerk (web)applicaties te ontwerpen, ontwikkelen en beheren voor collega’s van alle bedrijfsonderdelen binnen NS. Het is onze ambitie om ieder werkproces binnen NS optimaal te laten uitvoeren met gebruiksvriendelijke en betrouwbare software. Vanuit het Low-Code-team worden multidisciplinaire ontwikkelaars ingezet op allerlei typen projecten binnen NS; zoals het opzetten van een proof-of-concept bij de commerciële tak van de organisatie, het bouwen van hoogwaardige IT-applicaties voor Materieel & Onderhoud, het ontwikkelen van een Native-app voor NS Stations of het opzetten van real-time integraties met systems-of-record om data gemakkelijker en veiliger uit te wisselen. We gebruiken binnen NS het Mendix-platform om onze applicaties te modelleren en ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat er binnen no-time een volwaardige, veilige applicatie ontwikkeld kan worden die op de juiste onderliggende infrastructuur landt, zijn allerlei onderdelen van het ontwikkelproces gestandaardiseerd en geautomatiseerd. Een aantal ontwikkelaars werken aan het uitbreiden van de diensten die met het platform worden aangeboden. Denk hierbij aan het herbruikbaar maken van veelvoorkomende softwarecomponenten waarmee nieuwe software sneller gebouwd kan worden, het ontwikkelen van een eenduidige vormgeving voor al onze webapplicaties, het vinden van slimme manieren om softwarekwaliteit en architectuurprincipes te borgen en het proactief onderzoeken van de impact van nieuwe IT-ontwikkelingen op het Mendix-platform. Gewenst profiel: - Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau (pré afgeronde IT-gerelateerde of technische opleiding). - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van Mendix-applicaties en beschikt over het Advanced Developer certificaat. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring met integraties tussen Low-code- en backend-systemen. - Je hebt kennis van het hosten van applicaties d.m.v. Mendix Build Packs (Python, Bash & Linux). - Ervaring met het beheren van infrastructuur in Microsoft Azure is een pré. - Je beschikt aantoonbaar over kennis van HTML, CSS, Javascript en SQL om specifieke aanpassingen aan applicaties te kunnen doen. - Aantoonbare ervaring met het ontwerpen, bouwen en implementeren van Mendix design systems. - Je hebt ervaring met het doorontwikkelen van Mendix als generiek platform in een organisatie. - Je bent bereid om buiten kantoortijden een eventuele productieverstoring op te lossen. - Je bent vijf dagen, 36 uur per week beschikbaar voor NS. - Je hebt ervaring met toepassing van de Agile/scrum methodiek. - Goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. - Uitstekende analytische vaardigheden waarmee je in staat bent complexe problemen te vertalen naar vooruitstrevende (technische) oplossingen. - Een pragmatische instelling, je weet van aanpakken en beschikt over daadkracht. - Je vindt hoge kwaliteit van software belangrijk en toont daarom accuratesse. - Je toont verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap. - Je vindt het belangrijk om samen met andere continu te willen verbeteren, hebt een leergierige houding en bent behulpzaam. - Je werkt het best in een Agile/DevOps-omgeving en wordt niet verzwakt door het werken vanuit huis. - Je brengt gezelligheid en optimisme mee en zorgt daarmee voor een prettige werksfeer. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde opleiding op HBO- of WO-niveau (pré afgeronde IT-gerelateerde of technische opleiding). 2. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar ervaring met het ontwikkelen van Mendix-applicaties. 3. Je beschikt aantoonbaar over minimaal het Advanced Developer certificaat. 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 1 jaar ervaring met integraties tussen Low-code- en backend-systemen. 5. Je beschikt aantoonbaar over kennis van het hosten van applicaties d.m.v. Mendix Build Packs (Python, Bash & Linux). 6. Je beschikt aantoonbaar over kennis van HTML, CSS, Javascript en SQL om specifieke aanpassingen aan applicaties te kunnen doen. 7. Je beschikt aantoonbaar over goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. 8. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het doorontwikkelen van Mendix als generiek platform in een organisatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het ontwerpen, bouwen en implementeren van Mendix design systems. 2. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met het beheren van infrastructuur in Microsoft Azure. 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met toepassing van de Agile/scrum methodiek. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht/Thuiswerkplek Startdatum: 03-05-2021 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2021 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 22-4, tussen 08:00 uur en 10:30 uur (eindtijd) en 16:00 uur en 18:00 uur (eindtijd), via MS Teams Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Project Manager Amstelveen
De functie Als IT Projectmanager bent je verantwoordelijk voor uiteenlopende (infrastructurele) projecten die IBM uitvoert voor onze klant ABN Amro. Jij bent het aanspreekpunt voor ABN Amro en zorgt ervoor dat projecten binnen tijd en budget met uitmuntende kwaliteit worden afgerond. Je fungeert als schakel tussen de klant en de interne IBM-organisatie die de projecten uitvoert. Je zorgt voor een uitstekende klanttevredenheid (resultante mood monitor), en tegelijkertijd dat de belangen van IBM correct en uiterst professioneel worden behartigd. Projectmanagers binnen IBM managen meerdere projecten/changes tegelijkertijd, de omvang en doorlooptijd van deze projecten kan verschillen. Je werkzaamheden lopen uiteen van het opstellen van projectplannen en beoordelen van project responses, deze bespreken en afstemmen met de klant, het bewaken van de voortgang, en het onderhouden van de projectadministratie (bijhouden van rapportages etc.). Je dient je hierbij te conformeren aan de (soms complexe) procedures van IBM en te opereren binnen de contractuele afspraken die gemaakt zijn. Je zorgt ervoor dat jouw projecten worden bemand met de juiste (IT) resources. Het is belangrijk dat je goede aansluiting vindt bij jouw klant en regelmatig in contact blijft over de status van je projecten. Transparantie en zorgvuldigheid zijn hierin essentieel. Van IBM-projectmanagers wordt meer en meer verwacht dat ze ook de rol van Integrator en/of Scrum Master kunnen oppakken en daarbij soms meerdere (externe) partijen kunnen aansturen. Dit vraagt om leiderschap en boven de partijen kunnen staan.Het Profiel Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring, met minimaal 2 recente referenties, als IT Projectmanager is een must;Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring, met minimaal 2 recente referenties, als Senior IT Projectmanager of Programma manager is een must;Ervaring met Mainframe projecten (Implementatie, Migratie, Refresh) is een must;Ervaring met infrastructurele projecten (binnen de financiële dienstverlening) is een must;Certificering en ervaring met de Prince2 methodiek (Practitioner) is een must;Ervaring met het maken van planningen in MS Project is een must;Ervaring met Agile is een must;Ervaring met Organiseren leiden van Workshops is een must;Ervaring met de Scrum master rol is een sterke pre;Ervaring met ITIL is een pre;Ervaring in een outsourcingsomgeving is een pre;Ervaring binnen ABN AMRO / IBM is een pre;CompetentiesKlantgericht;Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als op schriftJe bent politiek sensitief en goed in staat in een politiek gevoelige omgeving te acteren.Je bent een teamplayerJe werkt gestructureerd, resultaatgericht en georganiseerd;Je bent flexibel ingesteld, je werkt zorgvuldig en je bent punctueel;Je toont leiderschap (niet alleen binnen je dagelijkse werkzaamheden, maar ook daarbuiten) en hebt een proactieve aanpak;Je hebt ervaring in succesvol samenwerken met diverse andere vendoren;Je hebt ervaring in succesvol internationaal samenwerken. Je kan samenwerken met collegas en/of vendoren die zich in het buitenland of offshore bevinden;Je staat stevig in je schoenen en je kunt onder hoge druk werken in een dynamische en complexe omgeving met veel afhankelijkheden en KPI´s;Je hebt een groot zelf startend vermogen en een positieve impact op je omgeving;Multi tasker pur sang;Uitstekend in stakeholder management en gevoel voor belangen en politiek in organisaties.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Test Automation Engineer (QR8246) Apeldoorn
Functie: Test Automation Engineer (QR8246) Start: 3-5-2021, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Apeldoorn Omschrijving: Voor onze klant in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Test Automation Engineer. Omschrijving: De Test Automation Engineer zal worden ingezet in het team Online. Dit Scrum/DevOps team is een ervaren en gedreven groep professionals dat websites biedt voor het bedienen van particuliere en zakelijke gebruikers. Naast ontwikkelen voor en beheren van het Liferay platform worden ook (micro)services gebouwd en geïntegreerd met applicaties van andere teams. Het Online team hecht waarde aan kwaliteit, een gezonde dosis humor, ruimte voor elkaars mening en persoonlijke groei. Kortom, wij zoeken een developer die zich voornamelijk bezig houdt met het maken van de testen. Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit het optimaliseren van de kwaliteit van nieuw gebouwde of gewijzigde applicaties en services. Denk hierbij aan het automatiseren, stroomlijnen en efficiënter maken van de testprocessen. Ook zul je bijdragen aan het operationele deel van onze diensten, zoals het integreren en onderhouden van onze build pipeline binnen ons Continuous Integration (CI) / Continuous Delivery (CD) proces. Verantwoordelijkheden: • Opstellen van testscenario’s. • Ontwikkeling van de quality assurance strategy • Ontwerpen, bouwen en onderhouden van (nieuwe) geautomatiseerde test oplossingen. • Onderhoud en ontwikkeling van applicatie code m.b.t. testen. • Onderhoud en ontwikkeling van applicatie build processen m.b.t. testen (Maven, Gradle, NPM, Gulp, Babel, Webpack). • Deelnemen in een Scrum team (Stand-ups, Retrospectives, Multidisciplinair, e.d.). • Uitvoeren van impactanalyses, planning sessies en code reviews. Eisen: • Minimaal een afgeronde (bachelor) HBO opleiding • Beheersing van de Nederlandse taal (zowel in woord als geschrift), taalniveau B2 • Minimaal Java OCA SE8 gecertificeerd • Minimaal 1 jaar werkervaring met test frameworks (JUnit / Karma / Protractor / Cypress) • Minimaal 3 jaar werkervaring met Javascript / Typescript • Minimaal 2 jaar werkervaring met softwareontwikkeling en applicatiebeheer • Minimaal 3 jaar werkervaring met Scrum • Minimaal 1 jaar werkervaring met het ontwikkelen van Java webapplicaties • Minimaal 1 jaar werkervaring met één (of meerdere) portal platformen of web content management systemen • Minimaal 1 jaar werkervaring met softwarebouw op basis van Maven, Gradle, NPM en/of Webpack • Minimaal 1 jaar werkervaring met Angular • Minimaal 2 jaar werkervaring met CI/CD (met technieken als Jenkins-pipelines op basis van Jenkinsfiles, Gradle / Maven, NPM, Artifactory) • Minimaal 1 jaar werkervaring met Docker • Minimaal 2 jaar werkervaring met Git Competenties: • Kwaliteitsgerichtheid • Klantgerichtheid • Besluitvaardig en vasthoudend • Proactief en initiatiefrijk • Communicatief vaardig • Teamspeler • Organisatiesensitiviteit Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!