Nieuwste ICT-projecten

Project Architect Leeuwarden
Voor een directe eindklant in Leeuwarden is Harvey Nash op zoek naar een Project Architect.Start: zsmDuur: 3 maanden, optie op verlengingInzet: 40 uur per week??Opdrachtgever is op zoek naar een Project Architect die gaat meewerken aan het project Rationalisatie en modernisering Financial Services (FS). Financial Services is verantwoordelijk voor het regisseren en verwerken van geldstromen, klantdata en het bijbehorende risicomanagement. Onze ideale kandidaat is een enthousiaste persoonlijkheid die met plezier werkt aan het neerzetten van resultaat.AanleidingBinnen de organisatie worden diverse initiatieven gestart die FS raken. Deze initiatieven vallen onder het thema enablement. Daarnaast heeft FS eigen initiatieven die nodig zijn om haar dienstverlening op peil te houden en te innoveren. Deze vallen onder het thema innovation. Overige initiatieven die bij FS binnenkomen zijn afkomstig vanuit het thema maintenance. Deze laatste initiatieven kunnen als userstory rechtstreeks in de overige teams binnen FS belegd worden. De initiatieven vanuit de thema’s enablement en innovation lopen via het portfolioteam. De complexiteit, de gebruikte technieken etc. varieert per initiatief.Ambitie FSOnze klanten zijn zich bewust van hun financiële risico’s en kansen, wij zorgen dat ze op het juiste moment in beweging komen.Wij regisseren en verwerken geldstromen en ontzorgen onze klanten. Dit doen wij samen met onze distributiepartners en waardeketens op een innovatieve, efficiënte manier en risk-minded. Onze services Payment, Payroll en Credit Management zijn stabiel, voorspelbaar en schaalbaar. Wij werken met trotse en betrokken professionals. De klant staat bij ons centraal en is bereid voor onze duurzame en betrouwbare dienstverlening een redelijke vergoeding te betalen. Het portfolioteam FS draagt bij aan bovenstaand ambitieus doel van FS.FunctieVerantwoordelijkheden per resultaatgebiedVertalen, ontwerpen en begeleiden van specifieke bedrijfsproblemen/business vraagstukken binnen de context van BIS-Financial Services naar implementeerbare end-to-end architectuur (4 lagen Novius architectuurmodel) en gerelateerde IT oplossingen binnen de gegeven kaders van de Enterprise architectuur; Het toepassen van "API/Cloud integratie en operationele patterns" tussen de nieuwe oplossing en het bestaande landschap.Het in samenwerking met de solutionarchitect, Business Analisten en Software architect(en) het oplossen en adresseren van architectuurvraagstukken in het kader van het project.Ontwikkelt de delen van de doelarchitectuur (e.g. Epic PsA’s) voor het project binnen de kaders van de Enterprise architectuur. Werkt waar nodig referentiearchitectuur (patterns – scenario’s in architectuur) end-to-end uit (services, proces, data en infra) en op zodanige wijze dat het toepasbaar is voor heel het bedrijf.Geeft advies over oplossingsrichtingen en stimuleert innovatie en versimpeling.Eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van Project Start Architecturen (PSA)/Solution Outlines i.s.m. software architecten en solution architecten.Single point of contact voor project medewerkers aangaande architectuur keuzes.Adviseert Business Informatie Analisten (BIA) en platformmanagers bij de totstandkoming van PsA’s en Solution Outlines.Is een brug tussen het architectuurteam en het project en geeft richting, invulling en opstelling van de programma architectuur e.g. solution outline.Een SoAW (statemement of Architecturale Work) zal opgesteld worden en is onderdeel van de opdracht.ProfielAcademisch denk- en werkniveau (b.v. bedrijfskunde, informatiekunde, informatica);Aantoonbare ervaring en/of kennis in de volgende gebieden:(Cloud)-Architectuur;Amazon Web Services (e.g. AWS Cloud producten en buildings block;Data lake, Lambda, Database (Aurora, Dynamo, RDS, S3) / MQ, DB2, Oracle, MySQL, MongoDB, ElasticSearchServerless (FaaS / BaaS)Kennis / kunde over een aantal van de volgende methodes/tools is pre;XML, XSD, XLST, SOAP, JavaScript, JSON, Node.js, AngularJS, SOA, Micro Services, REST architectureNovius, Lean, Agile, Scrum, UML, ArchimatePre als er BPM (e.g. Appian) kennis aanwezig isData, sourcing, real-time verwerkingCollection, Debiteurbeheer- en CreditmanagementsystemenPré: Financiële systemen en productadministratiesAantoonbare overtuigingskracht en adviesvaardigheden.Ervaring met agile/safe en aantoonbare ervaring met modelleringstechnieken Archimate, BPMN2.0 en UMLVoorzitten van (DA) "design authority" (design board in project en linking pin naar architectuur board)
SAP Consultant Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een SAP Consultant. Omschrijving opdracht: Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) van het Ministerie van Defensie is voortdurend bezig met het verbeteren en vernieuwen van de materieellogistieke bedrijfsvoering, ter ondersteuning van de operationele inzet van eenheden van de Koninklijke Marine. Varende eenheden en het materieel van het Korps Mariniers moet gedurende de gehele levensduur optimaal ingezet kunnen worden. Doeltreffende en doelmatige Integrated Logistic Support is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Wij zijn hiervoor op zoek naar een SAP-consultant met goede kennis van logistieke processen, met de nadruk op de gehele logistieke keten, die begint bij de behoefte van de klant en eindigt met de levering aan de klant door de producent/leverancier, via transport(capaciteiten) en (tussen)opslag, en ruime ervaring in de implementatie hiervan met SAP MM, SD en LES. Je werkt voornamelijk in teamverband aan migratie- en verbeterprojecten, waarin je betrokken bent bij het ontwerp, de implementatie en de nazorg. Daarnaast kan je worden ingezet om (coördinerend) procesmanagers te ondersteunen in de reguliere verbetering van hun procesdomeinen en te adviseren wanneer moet worden opgeschaald naar een migratieproject. Verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van project- en procesmanagers bij het implementeerbaar maken van een door SAP ondersteunde bedrijfsvoering (besturingsmodel, procesmodel, organisatiemodel en IV-model) en het daadwerkelijk implementeren en vervolgens optimaliseren van deze bedrijfsvoering. Je expertise is op het gebied van ketenlogistiek, maar je hebt een goed begrip van de systeemlogistiek. Taken: A. Het adviseren met betrekking tot ervaren problemen in de materieellogistieke bedrijfsvoering. B. Het uitvoeren van impactanalyses en het vertalen van problemen naar mogelijke oplossingen. C. Het opstellen van een “blauwdruk”: een implementeerbaar ontwerp voor de nieuwe bedrijfsvoering ondersteund met SAP. D. Beschrijven en aan de toekomstige gebruikers overbrengen van de voordelen die kunnen worden bereikt met de te realiseren bedrijfsvoering. E. Het controleren (fit/gap analyses) of naar de nieuwe bedrijfsvoering gemigreerd kan worden. - het controleren en het in kaart brengen van de huidige procesbeschrijvingen (IST situatie). - het vergelijken en het toepassen met de nieuwe processen (SOLL situatie). - het beoordelen en escaleren van (project)risico’s die uit de vergelijking naar voren komen. F. Het identificeren, uitwerken, ontwerpen, bouwen en testen van maatregelen om een succesvolle migratie tot stand te brengen door. - het vastleggen van de belegging van SAP-rollen door het analyseren van geïdentificeerde rollen, het toetsen daarvan aan bestaande functies en het identificeren van verschillen. - het opstellen van procesbeschrijvingen, lokale werkprocedures- en instructies. - het doen van voorstellen voor het actualiseren van de functiebeschrijvingen. - het opstellen van corrigerende maatregelen of wijzigingsvoorstellen (RFC). G. Het, in samenwerking met overige projectmedewerkers, evalueren en controleren op functionele volledigheid en bruikbaarheid van de bedrijfsvoeringsondersteuning van SAP (acceptatietesten). H. Het escaleren van bevindingen naar de project- of procesmanager. I. Het geven van trainingen over de nieuwe werkprocessen, -procedures en SAP-handelingen aan eindgebruikers. J. Het ondersteunen van de eindgebruikers in het uitvoeren van de nieuwe bedrijfsvoering. Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO, of WO werk- en denkniveau op basis van werkervaring. - Je hebt minimaal 8 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het implementeren van SAP bij een klant, met zowel systeem- als ketenlogistieke aspecten, met name: a. de inrichting van (keten)logistieke processen binnen de modules MM (inkoop materialen/diensten, voorraadbeheer, logistieke factuurcontrole), SD (orders) en LES goederontvangsten/afgiften) en de integratie tussen deze onderlinge modules en die van FI/CO. b. Materiaalbehoefteplanning (MRP). c. De inrichting van warehouse management WMS en integratie met MM en PM; d. Artikelstambeheer. e. Serienummerbeheer / chargebeheer. f. Gescheiden waardering. g. Artikel/Chargeclassificatie. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring in het vastleggen van processen en ontwerpactiviteiten. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met PRINCE 2; - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring organisatieinrichting bij CZSK. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met Defensieprocessen op het gebied van ketenlogistiek. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met CZSK ketenlogistieke processen met inbegrip van materieelbeheer (bevoorrading, voorraadbeheersing, magazijnbeheersing, transport, tracking & tracing). - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van Defense Force & Public Security (DFPS) functionaliteiten en toepassing daarvan binnen CZSK. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met de Proces Management-inrichting bij Defensie. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het opzetten en ondersteunen van gebruikerstesten. Competenties: - Analyseren - Conceptueel denken - Nauwkeurig - Resultaatgericht - Communiceren - Samenwerken Inzet Periode: Schatting 1600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1600 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening, ca. januari Duur: 1600 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 47/48 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAP Consultant (2fte) Den Helder
Referentienummer: BTIT21993 Omgeving: Den Helder Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 10 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen in week 47/48 plaatsvinden. Sluitingsdatum: Vrijdag 26 oktober 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee SAP Consultants voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgever is voortdurend bezig met het verbeteren en vernieuwen van de materieellogistieke bedrijfsvoering. Varende eenheden en het materieel moet gedurende de gehele levensduur optimaal ingezet kunnen worden. Doeltreffende en doelmatige Integrated Logistic Support is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Zij zijn hiervoor op zoek naar een SAP-consultant met goede kennis van logistieke processen, met de nadruk op de gehele logistieke keten, die begint bij de behoefte van de klant en eindigt met de levering aan de klant door de producent/leverancier, via transport(capaciteiten) en (tussen)opslag, en ruime ervaring in de implementatie hiervan met SAP MM, SD en LES. Je werkt voornamelijk in teamverband aan migratie- en verbeterprojecten, waarin je betrokken bent bij het ontwerp, de implementatie en de nazorg. Daarnaast kan je worden ingezet om (coördinerend) procesmanagers te ondersteunen in de reguliere verbetering van hun procesdomeinen en te adviseren wanneer moet worden opgeschaald naar een migratieproject. Je bent verantwoordelijk voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van project- en procesmanagers bij het implementeerbaar maken van een door SAP ondersteunde bedrijfsvoering (besturingsmodel, procesmodel, organisatiemodel en IV-model) en het daadwerkelijk implementeren en vervolgens optimaliseren van deze bedrijfsvoering. Je expertise is op het gebied van ketenlogistiek, maar je hebt een goed begrip van de systeemlogistiek. Taken/werkzaamheden: Het adviseren met betrekking tot ervaren problemen in de materieellogistieke bedrijfsvoering. Het uitvoeren van impactanalyses en het vertalen van problemen naar mogelijke oplossingen. Het opstellen van een “blauwdruk”: een implementeerbaar ontwerp voor de nieuwe bedrijfsvoering ondersteund met SAP. Beschrijven en aan de toekomstige gebruikers overbrengen van de voordelen die kunnen worden bereikt met de te realiseren bedrijfsvoering. Het controleren (fit/gap analyses) of naar de nieuwe bedrijfsvoering gemigreerd kan worden. - Het controleren en het in kaart brengen van de huidige procesbeschrijvingen (IST situatie). - Het vergelijken en het toepassen met de nieuwe processen (SOLL situatie) - Het beoordelen en escaleren van (project)risico’s die uit de vergelijking naar voren komen. Het identificeren, uitwerken, ontwerpen, bouwen en testen van maatregelen om een succesvolle migratie tot stand te brengen door: - Het vastleggen van de belegging van SAP-rollen door het analyseren van geïdentificeerde rollen, het toetsen daarvan aan bestaande functies en het identificeren van verschillen. - Het opstellen van procesbeschrijvingen, lokale werkprocedures- en instructies. - Het doen van voorstellen voor het actualiseren van de functiebeschrijvingen. - Het opstellen van corrigerende maatregelen of wijzigingsvoorstellen (RFC). Het, in samenwerking met overige projectmedewerkers, evalueren en controleren op functionele volledigheid en bruikbaarheid van de bedrijfsvoeringsondersteuning van SAP (acceptatietesten). Het escaleren van bevindingen naar de project- of procesmanager. Het geven van trainingen over de nieuwe werkprocessen, -procedures en SAP-handelingen aan eindgebruikers. Het ondersteunen van de eindgebruikers in het uitvoeren van de nieuwe bedrijfsvoering. KNOCK-OUT: Je beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau op basis van werkervaring. Je beschikt over minimaal 8 jaar kennis van en ervaring met het implementeren van SAP bij een klant, met zowel systeem- als ketenlogistieke aspecten, met name: - De inrichting van (keten)logistieke processen binnen de modules MM (inkoop materialen/diensten, voorraadbeheer, logistieke factuurcontrole), SD (orders) en LES goederontvangsten/afgiften) en de integratie tussen deze onderlinge modules en die van FI/CO. - Materiaalbehoefteplanning (MRP). - De inrichting van warehouse management WMS en integratie met MM en PM. - Artikelstambeheer. - Serienummerbeheer / chargebeheer. - Gescheiden waardering. - Artikel/Chargeclassificatie. Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring in het vastleggen van processen en ontwerpactiviteiten. Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met PRINCE 2. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met organisatie-inrichting bij CZSK. Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met Defensieprocessen op het gebied van ketenlogistiek. Je beschikt over minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met CZSK ketenlogistieke processen met inbegrip van materieelbeheer (bevoorrading, voorraadbeheersing, magazijnbeheersing, transport, tracking & tracing). Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van Defense Force & Public Security (DFPS) functionaliteiten en toepassing daarvan binnen CZSK. Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met de Proces Management-inrichting bij Defensie. Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met het opzetten en ondersteunen van gebruikerstesten. Competenties: Analyseren Conceptueel denken Nauwkeurig Resultaatgericht Communiceren Samenwerken
Technisch Applicatiebeheerder Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder. Opdracht Omschrijving: Je bent in staat om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin jouw achtergrond en kennis cruciaal zijn. Je bent in staat om de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Je integreert en bent de helpende hand van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens ben je in staat om applicaties te beheren op Windows platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit; het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in .NET omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces. De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als DevOpser. Doelstelling: - Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan en vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen. - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen. - Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten. - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. - Het opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding). - Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling. - Meewerken aan releases. - Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Verantwoordelijkheden: - Uitvoering van een gedeelte van technisch applicatiebeheer en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening. - Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen. - Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud. - Invulling geven aan de door de CTO goedgekeurde OTAP-visie. - Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops). Vakmatige taken: - Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en –applicaties. - Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten. - Configuratiemanagement. - Analyse foutsituaties. - Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces. - Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan. - Borgen van de kwaliteit. - Analyse en eventueel oplossen incidenten. - Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen. Leidinggevende taken: N.v.t. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie. - Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement. - Inzet in de lijn of project. - Inzet binnen een DevOps Team. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 14-01-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2019 voor 36 uur per week. - Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minstens 3 jaar ervaring met Windows-platformen (IIS) Windows Server OS 2012 of hoger. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder met Confluence, Jira/Git, Specflow, continous deployment en Jenkins. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minstens 3 jaar ervaring met Visual Studio / .Net als beheerder en/of als developer. - Je hebt in de afgelopen 3 jaar minstens 1 jaar aantoonbare ervaring met werken in een agile omgeving (Scrum/Devops). Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 14-01-2019 Duur: 30-06-2019 Optie op verlenging: 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Windows DevOps Medewerker (Technisch Applicatiebeheer / Developer) Odijk
Referentienummer: BTIT21989 Omgeving: Odijk Startdatum: 14 januari 2019 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 juni 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 12 maanden. Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden in week 44. Sluitingsdatum: Donderdag 25 oktober 2018 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Windows DevOps Medewerker (Technisch Applicatiebeheer / Developer) voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De DevOps-medewerker is in staat om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. Je bent in staat om de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Hij of zij integreert en is de helpende hand van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens is hij of zij in staat om applicaties te beheren op Windows platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit; het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in .NET omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces. De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als DevOps-er. Doelstelling Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan en vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen. Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen. Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten. Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. Het opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding). Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling. Meewerken aan releases. Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. log analyse. Verantwoordelijkheden Uitvoering van een gedeelte van technisch applicatiebeheer en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening. Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen. Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud. Invulling geven aan de door de CTO goedgekeurde OTAP-visie. Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops). Taken/werkzaamheden: Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties. Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten. Configuratiemanagement. Analyse foutsituaties. Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces. Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan. Borgen van de kwaliteit. Analyse en eventueel oplossen incidenten. Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Bij een voltooide HBO of WO opleiding is het overleggen van het diploma vereist. Je beschikt over minstens 3 jaar ervaring met Windows-platformen (IIS) Windows Server OS 2012 of hoger, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over ervaring als Technisch Applicatiebeheerder met Confluence, Jira/Git, Specflow, continous deployment en Jenkins, opgedaan in de afgelopen 3 jaar (weging 40%). Je beschikt over minstens 3 jaar ervaring met Visual Studio / .Net als Beheerder en/of als Developer, opgedaan in de afgelopen 5 jaar (weging 40%). Je beschikt over minstens 1 jaar ervaring met werken in een agile omgeving (Scrum/Devops), opgedaan in de afgelopen 3 jaar (weging 20%). Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
Business Analyst
FunctieomschrijvingYour ChallengeThe Business Analyst will be a part of the Customer Services Development team in Best, NL. Within this organization we focus on creation of new commercial service offerings in the domain of healthcare operations and continuous improvement. Services in this context are software enabled scalable/industrialized which will include aspects delivered by clients staff. The services in scope are focused heavily on aiding healthcare providers in improving their operations as related to imaging equipment.As a Business Analysist you play a key role in the development of new services. Together with other creative colleagues like designers, strategists, project managers and marketers, you work on bringing new ideas to life.  Functie-eisenYour Responsibilities1. Service Process creation definition• Conduct interviews and requirements- and process-elicitation sessions with subject matter experts; collect and review of existing materials and work with domain experts to clarify and fill gaps as needed.• You organize workshops and review sessions• Work with prototyping team members in order to facilitate design and requirements decisions related to Process and tool interactions,• Write services playbooks which exists out of procedures and work instructions, in order to formally and unambiguously document the business processes through which the services will be delivered.• Collect information from domain experts on estimated activity level hour/efforts for service delivery within the documented workflows and capture these estimates in documentation, spreadsheets, and related process metrics / KPIs• Facilitate review sessions with key stakeholders, documenting and implementing change requests related to the written service design and associated documentation and process diagrams. Maintain and version control changes through multiple iterations. ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Eindhoven Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply for this project with an updated resume and motivation in English (Word format)Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Business Analyst of solliciteer online op de vacature Business Analyst.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Business Analyst of solliciteer online op de vacature Business Analyst.
Technisch Applicatiebeheerder Front-End Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder Front-End. Omschrijving opdrachtgever: Bestuurs- en concern ondersteuning (BCO) ondersteunt de gemeente Rotterdam op het gebied van bedrijfsvoering. Producten en diensten zoals ICT, HR, Financiën en Communicatie zijn gebundeld om zo efficiënt en effectief mogelijk de dienstverlening te leveren die de gemeente nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. In een omgeving die voortdurend in beweging is, biedt BCO vakmanschap en kwaliteit om flexibel op die dynamiek in te kunnen spelen. Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor goed functionerende applicatiesystemen in een beheerde en gemonitorde omgeving, volgens de afgesproken prestatienormen. De senior Applicatiebeheerder maakt onderdeel uit van de afdeling ICT Beheer en ressorteert rechtstreeks onder de teammanager Front-end. Omschrijving opdracht: Je bent technisch verantwoordelijk voor het vakgebied. Op technisch gebied ben je een kei en in staat om veranderingen gecontroleerd door te voeren en je coördineert de daarbij behorende werkzaamheden. Volgens de daartoe ingerichte processen ITIL en ASL bewaak je de werkzaamheden en los je zelfstandig vragen en verstoringen op. Ook ben je verantwoordelijk voor het stellen van acceptatienormen ten aanzien van applicatieprogramma's en je stelt testplannen en beheerprocedures op. Je ondersteunt op projectmatige basis bij implementaties van (nieuwe) applicatiesystemen. Verder vervul je een centrale rol tussen de verschillende afdelingen en heb je een coördinerende rol richting leveranciers. Werkzaamheden en verwachte resultaat: - Upgrade van de MOVEit File Transfer Software applicatie. Planning: 4e kwartaal 2018 - Support geven op Legacy MS Office 2013 omgeving (tbv EDocs, en nOffice producten). Planning: 4e kwartaal 2018 - 3e kwartaal 2019 - Vervanging van de Silo voor Ontwikkeling (OBI) applicatie MS Office 2013 64 bit voor MS Office 2016 64 bit onder Citrix. Planning: 1e - 2e kwartaal 2019 - Uitfasering van de Legacy omgeving applicatie Office 365 2013. Planning: 3e kwartaal 2019 - Voorbereidingen treffen voor migratie van basislaag applicaties naar Citrix Win2016 en Windows 10 platformen. Planning: 1e - 4e kwartaal 2019 Gewenst profiel: - Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau in de richting van ICT en je hebt meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je bent resultaat- en klantgericht waarbij je al samenwerkend verantwoordelijkheid neemt. Klanten en leveranciers te woord staan gaat je gemakkelijk af. - Kennis van de volgende systemen is een must: x Microsoft Windows 7/8/10 x Microsoft Windows Server 2012/2016 x Citrix x App-V x SCCM - Kennis van de volgende systemen zien wij als een pre voor deze functie: x Microsoft Office 365 (2013/2016) x Res PowerFuse x Planon x Moveit DMZ Enterprise x UMRA x VMWare Vsphere client x IIS 7 x Power Shell x Firefox config scripting x ManualMaster Starling x Huisstijl Eformity x Edocs intergratie met MS Office x Adobe Creative Cloud 2017 - Daarbij is het essentieel dat je kennis hebt van ICT-beheermethodieken als ITIL en ASL. Verder zorg je voor een optimale werking van verschillende softwareapplicaties Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent vanaf begin november beschikbaar voor 36 uur per week. - Je bent geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling). - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op MBO niveau, of hoger. De kandidaat beschikt daarnaast over HBO werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Technisch Applicatiebeheerder. - Je beschikt over de volgende specifieke kennis: x Kennis van ITIL x Kennis van ASL - Je beschikt over de volgende systeem kennis: x Microsoft Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2016 x Citrix XenDesktop, XenServer, XenApp en Provisioning Services x Microsoft App-V en SCCM x RES Workspace Manager Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring als technisch applicatiebeheerder. - Je hebt kennis van het change proces binnen IT. - Je beschikt over systeemkennis van: x Planon Pro Center x Altiris Ghost Solution Suite x MOVEit DMZ Enterprise x Microsoft Office 365 x Firefox - config scripting x ManualMaster Starling Competenties: - Resultaatgerichtheid - Integriteit - Klantgerichtheid - Verantwoordelijkheid - Samenwerken - Conceptueel vermogen - Stressbestendigheid - Planmatig werken - Initiatiefrijk Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 30 oktober - 6 november 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Amsterdam
Voor onze opdrachtgever in Schiphol is Harvey Nash op zoek naar een ProjectleiderStartdatum: 1 januari 2019 Duur: 12 maanden met optie tot verlengen Uren: 36Voor de klant zijn we op zoek naar een Projectleider/ Regievoerder. De klant wil Europe’s preferred airport zijn en Nederland optimaal verbinden met de rest van de wereld. Het aantal passagiers is de laatste vier jaar gegroeid van ruim 52 naar ruim 68 miljoen passagiers. Met slimme digitale oplossingen kunnen wij de processen bij de klant beter voorspellen, zodat reizigersstromen goed en snel verlopen. Zo geven wij onze passagiers en luchtvaartmaatschappijen een excellente (digitale) klantbeleving en bieden wij passagiers steeds meer persoonlijk relevante informatie op maat. Daarnaast maken we met behulp van data optimaal gebruik van assets. We versimpelen de manier van werken en realiseren een substantiële verbetering in de operationele performance. De afdeling Asset IT Services waarbinnen deze vacature valt draagt bij aan deze ambitie door het leveren van IT Infra en IT Assets. In het team Asset Technology Management Visuals heb jij als Projectleider / Regievoerder IT-gerelateerde Schermen in en buiten de terminal als aandachtsgebied. Dit zijn o.a. de vluchtinformatieschermen, mediaschermen en videowalls. Deze verzameling van schermen worden geïnstalleerd, vervangen en onderhouden door externe leveranciers.. De schermen zijn eigendom van een externe leveranciers (Displays as a service). De klant is verantwoordelijk voor het faciliteren van de installatie en het verzorgen van de juiste content. Het team Asset Technology Management Visuals onderhoudt de contacten met de opdrachtgevers uit de verschillende gelederen van de klant en is verantwoordelijk voor de installatie van de juiste schermen op de juiste locatie met de gewenste content binnen de afgesproken tijd. In 2019/20 staan er een aantal scherm vervangings- en installatieprojecten in de planning. Voor deze projecten zoeken we iemand die deze gaat begeleiden. Binnen het team Asset Technology Management Visuals hanteert men een Agile werkwijze : samen met een vast team van experts worden de projecten en changes gerealiseerd. Er wordt gewerkt met daily´s, sprints en retro´s. Voor deze functie zoeken we iemand die: • Ervaring heeft met projectmanagement binnen een complexe & dynamische organisatie. • Een uitgebreid netwerk van stakeholders kan managen. • Financieel , commercieel en bouwkundig inzicht heeft. • Diverse Leveranciers kan aansturen in de rol van regievoerder en stevig in de schoenen staat. • Zowel op tactisch- als op strategisch niveau gesprekspartner kan zijn; • Graag verantwoordelijkheid neemt en trefzeker kan sturen. • Beschikt over een “Agile” mindset. • Continue verbetering en innovatie hoog in het vaandel heeft staan. • In staat is om proactief innovatieve oplossingen aan te dragen passend bij business processen. • Ervaring heeft met het vastleggen van Asset- en onderhoudsinformatie in digitale systemen. • Ervaring heeft met technisch beheer van IT assets en de implementatie hiervan; Het profiel Voor een succesvolle invulling van deze functie voldoe je aan de volgende voorwaarden: • HBO werk -en denkniveau (Hoger Technisch Onderwijs) • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in IT waarvan 3 jaar op het gebied van Assetmanagement en/of onderhoudsmanagement • Je hebt kennis van ITIL, Prince2, Agile werken en Assetmanagement. Kennis van IBM Control Desk en Maximo Assetmanagement is een pre. Ons ambitieniveau is hoog en we zijn op zoek naar professionals die mee willen gaan om deze ambitie te realiseren. Je bent klant/marktgericht en ondernemend, en werkt graag resultaatgericht. Je krijgt energie van het werken in een complexe organisatie en vindt het leuk om intern en extern (leverancier van de uitbestede IT diensten) draagvlak te creëren. Je kunt weerstand in de organisatie managen en weet vertrouwen en samenwerking te realiseren tussen mensen. Je bouwt gemakkelijk contact op en je weet mensen op een positieve manier te overtuigen.
Projectleider DOP Rotterdam / Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Projectleider DOP. Omschrijving opdracht: Ondernemersplein is het informatiepunt van de overheid voor ondernemers. In nauwe samenwerking met onze partners, zoals Belastingdienst en CBS, zorgen we dat ondernemers één antwoord van de overheid krijgen op hun vragen - daar waar ze die antwoorden zoeken. Daarom gaan we in 2018 zorgen dat alle content van Ondernemersplein een centrale plek krijgt op kvk.nl. Als projectleider overzie je alle activiteiten die hieraan bijdragen en ben je verantwoordelijk voor een tijdige levering en het behalen van projectresultaten. Werkzaamheden: Als projectleider hou jij het overzicht op alle activiteiten die verschillende teams uitvoeren om de migratie tot een succes te maken. Samen met de product owners van o.a. het development team, de redactie en insights team van Ondernemersplein en teams van KvK Online, zorg je voor een tijdig en kwalitatief resultaat. Daarbij houdt je de voortgang scherp in de gaten en grijpt in waar deze in gevaar komt. Je verzorgt voortgangsrapportages en levert informatie voor stuurgroep, stakeholders en opdrachtgevers. Gewenst profiel: Als projectleider heb je een scherp inzicht in processen en voortgang. Je weet knelpunten snel op te lossen en zorgt er samen met de verschillende agile teams dat deadlines en doelstellingen gehaald worden. Je hebt gevoel voor het stellen van prioriteiten en bent resultaatgericht. Daarbij houdt je de wensen en behoeften van de doelgroep scherp voor ogen, zonder de belangen van de betrokken organisaties uit het oog te verliezen. Je weet in een complexe omgeving waardevolle oplossingen voor ondernemers te realiseren. Daarnaast beschik je over: - HBO-werk- en denkniveau (bijvoorbeeld Bedrijfskunde of Informatie) en opleiding en vaardigheden op het gebied van projectmanagement. - Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager, bij voorkeur bij de overheid. - Ervaring met Prince 2 én ervaring met Agile. - Creativiteit om met verrassende oplossingen te komen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een HBO of WO opleiding op het gebied van bedrijfskunde(of vergelijkbaar). - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als ICT projectleider. - Je hebt ervaring met werkzaamheden voor overheid of overheidsinstantie. - Je hebt ervaring met het opstellen en beheersen van kostenramingen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van Prince2 Practitioner en/of IPMA B en of SAFE. - Je hebt ervaring met Agile/Devops. - Je hebt ervaring met software ontwikkeling-projecten. - Je hebt ervaring met complexe ketens die domeinoverschrijdend zijn. - Je hebt ervaring met software ontwikkelingen. - Je hebt ervaring met voortgangsrapportages / rapporteren aan stuurgroepen en directies. Competenties: - Communiceren: je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Kwaliteitsgerichtheid: je bent in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. - Overzicht: je overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen - Plannen en organiseren: je vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald. - Creativiteit: je bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën. VOG: Binnen een maand na gunning lever je een VOG aan. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam-Utrecht Startdatum: 01-11-2018 Duur: 1 jaar Optie op verlenging: 1 jaar Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 25-10-2018 tussen 09:00 en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Azure Active Directory Engineer / Azure AD / PowerShell / O365 Amsterdam
Azure Active Directory Engineer / Azure AD / PowerShell Scripting / O365 / Data Migration / MSCAWe are looking for an experienced Azure Active Directory Engineer to work at a Global Financial Enterprise here in the Netherlands. I need someone with strong experience in data migration and PowerShell scripting to work an a massive data migration move from on-premise to the could. Within this international environment you will be acting as a “one-person army” with multiple teams as your sparring partners.In this position youmust comfortable working in both small and large teams in other parts of the organisation but also work independently and actively strive for answers and solutions in a complex technical enterprise environment. You will be expected to actively work on continuously improving IT services by utilizing our current and future solutions in both our own datacentre and in the cloud. You work in close cooperation with other teams to find, design, build, test and implement solutions for the organisation. Your profile:In-depth knowledge of; All aspects of on-prem Active Directory. (Design – build – run) Hierarchy design, GPO, Sites, replication, forest recovery Azure Active Directory Conditional Access Identity Protection. AADConnect App registration Azure Application Proxy AD Forest / domain migrations Have worked in complex AD environments, with multiple AD forests and trusts. PowerShell Writing and documenting complex scripts DSC: Desired state configuration JEA: Just Enough Administration endpoints Working with script repositories (SVN, GIT) to manage scripts and versions Quest/OneIdentity/Dell toolset for Active Directory (Active Roles, GPOADmin, recovery manager)Working with all aspects of windows Server, including Server Core Connected SAAS applications Preferred knowledge: Windows10, O365, OMS and PowerBIADFSFIMPKI O365, OMS and PowerBIMS Certification or Cloud Certification
IT Projectleider (Online Migratie) (QR6102) Rotterdam/Utrecht
Functie: IT Projectleider (Online Migratie) (QR6102) Start: 1-11-2018, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam-Utrecht Omschrijving: Voor onze klant met standplaats Utrecht/Rotterdam zoeken wij een Projectleider ICT voor een Online migratie. Het platform van de klant is een het informatiepunt. In nauwe samenwerking met de partners, zorgen we dat men één antwoord krijgt op hun vragen - daar waar ze die antwoorden zoeken. Daarom gaan we in 2018 zorgen dat alle content van het platform een centrale plek krijgt op site. Als projectleider overzie je alle activiteiten die hieraan bijdragen en ben je verantwoordelijk voor een tijdige levering en het behalen van projectresultaten. Werkzaamheden: Als projectleider hou jij het overzicht op alle activiteiten die verschillende teams uitvoeren om de migratie tot een succes te maken. Samen met de product owners van o.a. het development team, de redactie en insights team van het platform en teams van Online, zorg je voor een tijdig en kwalitatief resultaat. Daarbij houdt je de voortgang scherp in de gaten en grijpt in waar deze in gevaar komt. Je verzorgt voortgangsrapportages en levert informatie voor stuurgroep, stakeholders en opdrachtgevers. Profiel: Als projectleider heb je een scherp inzicht in processen en voortgang. Je weet knelpunten snel op te lossen en zorgt er samen met de verschillende agile teams voor dat deadlines en doelstellingen gehaald worden. Je hebt gevoel voor het stellen van prioriteiten en bent resultaatgericht. Daarbij houdt je de wensen en behoeften van de doelgroep scherp voor ogen, zonder de belangen van de betrokken organisaties uit het oog te verliezen. Je weet in een complexe omgeving waardevolle oplossingen voor ondernemers te realiseren. Eisen: Afgeronde HBO opleiding op het gebied van bedrijfskunde (of vergelijkbaar). Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager, Minimaal 2 jaar ervaring binnen overheid of overheidsinstantie Aantoonbare ervaring met het opstellen en beheersen van kostenramingen. Minimaal 1-2 jaar ervaring met Agile/Devops. Minimaal 1-2 jaar ervaring met software ontwikkeling-projecten. Minimaal 1-2 jaar ervaring met complexe ketens die domein overschrijdend zijn. Minimaal 1-2 jaar ervaring met software ontwikkelingen. Minimaal 1-2 jaar ervaring met voortgangsrapportages / rapporteren aan stuurgroepen en directies. Wensen: Gecertificeerd Prince2 Practitioner en/of IPMA B en/of SAFe Ervaring met Prince 2 én ervaring met Agile Creativiteit om met verrassende oplossingen te komen Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Ontwikkelaar Broker Ontvangen & Mededelen Apeldoorn
Functieomschrijving:Ontwikkelen van Broker flows met behulp van de Broker Toolkit en het releasematig opleveren daarvan.Op tijd opleveren van de opdrachten conform planning/sprint.Ramen van opdrachten op basis van expertise schatting.Samen met het Agile team realiseren van de opdrachten.Participeren in refinementsessies en in overleg met de Productowner refinenen en prioriteren van Features en Userstories in Jira;Het signaleren van verbeteringen en concretiseren hoe deze verbeteringen te implementeren.Afhandelen van Incidenten en Problems.Vorm geven aan verbetervoorstellen en het implementeren daarvan;Werken volgens de processen van de Belastingdienst.Binnen IV O&M (Ontvangen & Mededelen) verzorgt het team BVB (Berichten Verkeer Broker) de (elektronische) berichtafhandeling voor verschillende stromen binnen en buiten de Belastingdienst. Door de ontwikkelteams worden jaarlijks zon 160 verschillende opdrachten in 12 releases uitgerold. De opdrachten worden afgeleid uit regeringsvoorstellen, wetswijzigingen, jaaraanpassingen, rationalisatie, infrastructuurwijzigingen of gewenste functionaliteit. De opdrachten komen via opdrachtgevers, (de "business" bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane, Toeslagen) uit infrastructurele wijzigingen (DCS, ITAs) verbetervoorstellen (APAs) of het reguliere Incident, Problem en Changemanagement proces.De opdrachten worden vervolgens gerealiseerd in een van de 4 Agile teams. Als brokerbouwer werk je in een van die Agile teams mee aan het bouwen van het release. Dat betekent een intensieve samenwerking met je mede developers om de opdracht op tijd en met een hoogwaardige kwaliteit op te leveren. Functie-eisen:5 jaar recente ervaring met Broker Toolkit, bouwen van Broker flows;4 jaar ervaring met Websphere Messagebroker (WMB) en/of IIB (IBM Integration Bus);Kan met XML/XSD structuren werken.Competenties:TeamplayerCommunicatief vaardigAgile mindsetAanvullende kennis (wensen):Ervaring met het werken in Agile teamsErvaring in het werken met Bitbucket(GIT) en JiraKennis en ervaring van/met relationele databases (DB2)Ervaring in het werken met Websphere MQ versie 8Ervaring binnen de Belastingdienst is een preDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
JAVA ontwikkelaar Apeldoorn
Functieomschrijving:In het team Oreo wordt gewerkt aan de applicatie VMG wat staat voor verstrekmodule gegevens. Het team Oreo is op zoek naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE Je hebt veel ruimte en verantwoordelijkheid om je eigen werk in te vullen. Je werkt echter wel nauw samen in een Agile team van ontwerpers, bouwers en testers.We vragen daarom echt een teamplayer, die makkelijk in de omgang is en bereid is ook af en toe bij te springen bij collegae als dat nodig is.Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen het team. Aangezien het hier niet om front-end ontwikkeling gaat is kennis van Angular en Wicket niet noodzakelijk.De applicatie VMG is in Java gebouwd en behoeft nog verdere uitbouw/ontwikkeling. De applicatie is nieuw en maakt het mogelijk om gegevens te verstrekken aan externe en interne afnemers. Ze wordt in eerste instantie vooral ingezet in het proces van verstrekken van gegevens aan internationale afnemers (EU landen, OESO landen) . De klus die het team nu vooral onderhanden heeft is Country By Country afgekort CBC. CBC zorgt ervoor dat gegevens van multinationals internationaal worden uitgewisseld om belastingontwijking te voorkomen. Hert politieke en maatschappelijke belang is daarom groot.Massale gegevensverstrekking waar onder internationaal, zoals FATCA, CRS, Rulings, Country by Country.Functie-eisen, minimaal 3 jaar ervaring met:DB2,XML, XSLT;Testautomatisering;Java performance optimalisatie;Scrum en SAFE;JAVA op mainframe;JAVA 8, JEE;SQL, JDBC, JPA, Saxon, MQ, webservices, SOAP, REST.Competenties:Communicatief, teamplayer;Werken in groepen, communicatief, creatief, initiatiefrijk, de wil om iets voor elkaar te krijgen;Analytisch vermogen;Affiniteit met T shaped development.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Junior technisch consultant XCP Documentum Den Haag
Functieomschrijving:P-Direkt is op zoek naar een junior Technisch Consultants xCP Documentum die ons kan ondersteunen bij de aanpassingen van onze Documentum xCP applicaties. Je configureert de xCP applicatie met behulp van xCP designer en verzorgt deployment en testen van de applicatie.Functie-eisen:Kandidaat beschikt over een diploma op HBO-niveau.Kandidaat is beschikbaar gedurende de gevraagde periodeCompetenties:Kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is nauwgezet en neemt verantwoordelijkheid.P-Direkt is het shared service centrum op het gebied van personeels- en salarisadministratie en andere innovatieve E-HRM diensten. Wij ondersteunen de werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten. Wij bieden met onze eindproducten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Cognos Ontwikkelaar Rotterdam
Voor de Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Cognos Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: Wij zijn het business intelligence team van de gemeente Rotterdam. Wij zijn onderdeel van de Afdeling Onderzoek en Business Intelligence (O&BI). Wij leveren kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. Wij ondersteunen het data gedreven werken binnen de gemeente. Het business intelligence team van OBI levert de volgende diensten: - Standaard informatieproducten: rapportages, dashboards, geografische producten. - Selfservice BI. - Data analyses. - Dataleveringen. - Fungeren als kenniscentrum voor primair proces data. - Proactief meedenken en adviseren over BI-oplossingen. Het team levert deze diensten vanuit dedicated scrum teams die - met een sterke business oriëntatie en met korte lijnen - de verschillende Clusters van de gemeente Rotterdam bedienen. We verbinden medewerkers voor langere tijd aan een Cluster zodat ze de gelegenheid hebben om een specifiek deel van de organisatie goed te leren kennen. De focus ligt momenteel op het realiseren van informatieproducten op basis van een Oracle Data Ware House datawarehouse en Cognos rapportages. Uitgangspunt hierbij is om definities en rekenkracht in het DWH onder te brengen en de Cognos Rapportages lean en mean te houden. BI maakt bij de gemeente een snelle ontwikkeling door. We ondersteunen meer en meer BI selfservice. De BI omgeving ontwikkelt zich naar een volgende fase van professionaliteit waarbij we steeds vaker andersoortige bronnen ontsluiten. Er lopen experimenten met Big Data toepassingen en Data science. We schaffen een professionele Analyseomgeving aan en denken na over data virtualisatie. Het BI team ontwikkeld zich richting Business Intelligence Competence Center. In dit BICC wordt de volgende kennis en kunde gecombineerd. Omschrijving functie: Als business intelligence Ontwikkelaar geef jij in dit team invulling aan de IT Skills. Je realiseert samen met je collega’s informatieproducten voor de business. Je levert hiervoor kennis en kunde van het hele realisatie proces: van business analyse, data analyse, ontwerp en realisatie van datastructuren tot aan ontwerp en realisatie van front end toepassingen. Je analyseert de informatiebehoefte en systeemvereisten en maakt op basis daarvan technische ontwerpen. Je analyseert brondata en vertaalt die naar geïntegreerde datamodellen. Je programmeert de benodigde datastromen ten behoeve van gewenste analysemogelijkheden en programmeert grafische rapporten en dashboards. Afhankelijk van de omvang van het team en complexiteit van de data is er sprake van specialisatie naar front en backend ontwikkeling. Maar je bent altijd bereid om te leren en om je eigen kennis en kunde en inzetbaarheid te vergroten. Vanwege de doorontwikkeling van BI zoeken we medewerkers met een brede interesse voor de vernieuwingen en moderne toepassingen van BI en een ingeboren drive om bij te blijven in het vakgebied. Ons vertrekpunt is uiteraard de huidige omgeving. Daarom is kennis van en ervaring met een Oracle Datawarehouse, stermodelering, het datavault principe en een Cognos Rapportage omgeving en dashboarding gewenst. Van de ontwikkelaar verwachten we dat hij/zij cluster SO niet alleen verder helpt in het ontwikkelen van BI tools maar ook als zelfstandig consultant onderzoeken start die de organisatie beter inzicht zullen geven in de bedrijfsprocessen. Hij/zij stelt hiervoor een eigen analyse (gebaseerd op de onderhanden zijnde informatie en prognoses) en presenteert dit aan de directie van betreffende afdelingen. De ontwikkelaar neemt op basis van zijn/haar diepgaande kennis van de materie en omgeving een actieve sturende rol om de analyses om te zetten in informatie producten. Wat bieden wij: De gemeente Rotterdam biedt je een dynamische en interessante werkomgeving. De stad heeft de ambitie om op het gebied van data gedreven werken tot de top te horen. Weinig andere werkgevers hebben zo’n diversiteit in diensten en producten en bieden de daarbij horende datarijkdom. De mogelijkheden voor gewone slimme en superslimme toepassingen zijn groot. Bij ons kun je echt het verschil maken en helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Gewenst profiel: - Dompelt je graag onder in databases maar vind het ook leuk om in een multidisciplinair team te werken aan de meerwaarde voor de business. - Hebt daarom ook een business oriëntatie en bent dienstverlenend ingesteld. - Hebt een scherp analytisch en probleemoplossend vermogen. - Hebt affiniteit met het geautomatiseerd ondersteunen van werkprocessen. - Hebt inzicht en inlevingsvermogen in raakvlakken tussen het automatiseren van werkprocessen, data kwaliteit en het leveren van informatievoorzieningsproducten. - Bent resultaatgericht, creatief en innovatief. - Kunt helder communiceren en bent flexibel. - Bent nooit uitgeleerd. - HBO werk- en denkniveau. - Relevante opleiding op gebied van informatievoorziening. - Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in het vakgebied. - Kennis van en ervaring met BI processen en de realisatie van BI producten. - Kennis en ervaring met SQL. - Kennis en ervaring met ETL processen. - Kennis en ervaring met data-analyse datawarehouses. - Kennis en ervaring op gebied van datawarehouses, Data Marts en Data Vault methodiek. - Kennis en ervaring met datamodellen, TOAD en andere relevante tools. - Kennis van en kunnen programmeren in SQL en HTML/Javascript. - Kennis en ervaring met IBM Cognos 10 BI Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (basic en advanced), IBM Cognos 10 BI Framework Manager: Design Metadata Models en IBM Cognos 10 BI Administration. - Kennis en ervaring met Cognos 11 is een pré. - Affiniteit met realisatie van producten middels Scrum/Agile. - Opstellen en opleveren documentatie (functioneel en technisch ontwerp/ mapping tabel). Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent met ingang van de onderstaand genoemde startdatum beschikbaar voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. - Je bent geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling). - Er is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement. - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als BI Ontwikkelaar of vergelijkbaar. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als Cognos framework manager of vergelijkbaar. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met Cognos report studio. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring als Cognos transformer - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring met Cognos analysis studio. - Je beschikt over de volgende specifieke kennis: x IBM Cognos 10 BI Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (basic en advanced) x IBM Cognos 10 BI Framework Manager: Design Metadata Models en IBM Cognos 10 BI Administration x SCRUM/Agile x Het maken van KPI's en of dashboards x Kennis en ervaring met datamodellen, TOAD en andere relevante tools x Kennis van en ervaring met BI processen en de realisatie van BI producten - Je beschikt over de volgende systeem kennis en ervaringen: x Kennis van Verkeer & vervoer processen (milleuzones, verkeersmonitoring en ontheffingen) x Kennis van WABO processen (omgevingswet en vergunningen) x Kennis van Vastgoedmanagement en woningbouw programmering x Kennis van EBS x Kennis van legacy applicaties (Business Object & Impromtu) x Opstellen en opleveren documentatie (functioneel en technisch ontwerp/ mapping tabel) - Je beschikt over beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau in de richting van Informatietechnologie of Informatievoorziening. - Je beschikt over de volgende ervaring: x Visualisatietechnieken x Oracle x PL/SQL (Kennis van en kunnen programmeren in SQL en HTML/Javascript x ETL x Datawarehouses, Data Marts en Data Vault methodiek, en kennis en ervaring met data-analyse datawarehouses Competenties: - Analytisch - Klantgericht - Communicatief - Accuraat - Samenwerken - Proactief - Daadkrachtig - Pragmatisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm naar verwachting begin november 2018 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: 4x 6 maanden Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44 VOG vereist: ja Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Technisch Applicatiebeheerder (Windows) (QR6100) Rotterdam
Functie: Senior Technisch Applicatiebeheerder (Windows) (QR6100) Start: 5-11-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior Technisch Applicatiebeheerder Front-end. Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor goed functionerende applicatiesystemen in een beheerde en gemonitorde omgeving, volgens de afgesproken prestatienormen. De senior Applicatiebeheerder maakt onderdeel uit van de afdeling ICT Beheer en ressorteert rechtstreeks onder de teammanager Front-end. De functie Je bent technisch verantwoordelijk voor het vakgebied. Op technisch gebied ben je een kei en in staat om veranderingen gecontroleerd door te voeren en je coördineert de daarbij behorende werkzaamheden. Volgens de daartoe ingerichte processen ITIL en ASL bewaak je de werkzaamheden en los je zelfstandig vragen en verstoringen op. Ook ben je verantwoordelijk voor het stellen van acceptatienormen ten aanzien van applicatieprogramma's en je stelt testplannen en beheerprocedures op. Je ondersteunt op projectmatige basis bij implementaties van (nieuwe) applicatiesystemen. Verder vervul je een centrale rol tussen de verschillende afdelingen en heb je een coördinerende rol richting leveranciers. Werkzaamheden en verwachte resultaat Upgrade van de File Transfer Software applicatie Planning: 4e kwartaal 2018 Support geven op Legacy MS Office 2013 omgeving (tbv EDocs, en nOffice producten) Planning: 4e kwartaal 2018 - 3e kwartaal 2019 Vervanging van de Silo voor Ontwikkeling (OBI) applicatie MS Office 2013 64 bit voor MS Office 2016 64 bit onder Citrix Planning: 1e - 2e kwartaal 2019 Uitfasering van de Legacy omgeving applicatie Office 365 2013 Planning: 3e kwartaal 2019 Voorbereidingen treffen voor migratie van basislaag applicaties naar Citrix Win2016 en Windows 10 platformen Planning: 1e - 4e kwartaal 2019 Profiel: Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau in de richting van ICT en je hebt meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je bent resultaat- en klantgericht waarbij je al samenwerkend verantwoordelijkheid neemt. Klanten en leveranciers te woord staan gaat je gemakkelijk af. Eisen Afgeronde MBO opleiding Minimaal 5 jaar werkervaring als Technisch Applicatiebeheerder Kennis en ervaring van ITIL en ASL Microsoft Windows 7/8/10 Microsoft Windows Server 2012 R2/2016 Citrix XenDekstop, XenApp en Provisioning Services Microsoft App-V en SCCM RES Workspace Manager Wensen: Kennis van het change proces binnen IT Microsoft Office 365 (2013/2016) Res PowerFuse Planon Pro Center Altiris Ghost Solution Suite Moveit DMZ Enterprise UMRA VMWare Vsphere client IIS 7 Power Shell Firefox config scripting ManualMaster Starling Huisstijl Eformity Edocs intergratie met MS Office Adobe Creative Cloud 2017 Verder zorg je voor een optimale werking van verschillende softwareapplicaties Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
senior network/system engineer Den Haag/Utrecht
Functieomschrijving:The senior network/system engineer is in conjunction with the Senior Infrastructure Architect responsible for the design, build and day-to-day maintenance operations of the FCInet network.Future solutions built by the Senior Network / System Engineer will need to meet the FCInet security standards, be able to withstand third party audits and penetration testing and meet GDPR requirements. This job is demanding of your knowledge and skillset. Youll need your analytical mind to quickly understand dependencies between infrastructure components and troubleshoot issues that may arise.FCInet is an innovative international decentralised network of computer systems enabling the participants to co-operate in (financial) crime fighting. Each system consists of a server (Java), database (Postgres/Oracle), a thin PHP communication layer and a client application (JavaScript). Communication is always peer-to-peer and secured through SSL over VPN. Participants can exchange information with each other, either through case files or through pseudonimised information filters. FCInet is managed, developed and maintained by a small team (about 10) of business and IT specialists.Functie-eisen:at least HBO (dutch) level college degree or vocational track record at a similar levelminimally 5 years of experience as an allrounder in system and network engineeringminimally 5 years of experience with and knowledge of professional ICT infrastructuresNetworking and Firewall technologies (Fortinet/ Cisco), VPNVMWare virtualization or KVM VirtualizationGNU/Linux OS, comfortability on the Linux commandline, configuration scriptingCompetenties:Communicating about, planning and organizing your own workResult and service driven , proactive, teamplayershining in small project teams that require quick thinking, taking on multiple roles and achieving set goalsAanullende kennis/ervaring:Specific knowledge of Cisco catalyst series, Sina, Fortinet Fortimanager and Fortigate 200/300 series,Fortiguard, Ubuntu Server, Docker, Ansible or puppet or chef or similar scriptingDevOPS continuous integration/deployment provisioning (Jira/Confluence/Bamboo/Ansible)Experience with documentingAvailable asap De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Beheerder Controlroom Utrecht
Functieomschrijving:We zijn voor de unit op zoek naar een collega voor de Control Room (CR). Als Beheerder op de CR draag je vanuit een technische en organisatorische vakdiscipline bij aan de realisatie van de ICT dienstverlening aan de Rechtspraak.Jouw taken zijn verder:Het analyseren van storingen op het netwerk, besturingssystemen, besturingsprogrammatuur en alle voorkomende ICT-middelen voortkomend uit de monitoring en loggings;Het uitvoeren van eerste lijnsbeheer en controleren van logfiles en backups;Uitvoeren van floormanagemt taken in Utrecht en in Groningen (datacenter rechtspraak);Deelname aan interne werkgroepen;Verbeteren van interne werkprocessen;Aanspreekpunt/vraagbraak en behandelaar incidenten voor leveranciers van spir-it;Proactief bewaken van de incident afhandelingen in de technische infrastructuur, door op de juiste wijze te (laten) alloceren, registreren en verhelpen;Het beheren van informatie en documentatie van de veranderende infrastructuur en het verschaffen van informatie;Je houdt overzicht en signaleert trends door analytisch te werk te gaan;Je bent de professional die als vanzelfsprekend gebruikt wordt als vraagbaak voor collega-medewerkers, het Klant Contact Centrum, servicemedewerkers op locatie en medewerkers Operations;Bereidheid tot het dagelijks draaien van onregelmatige dienstenVerrichten van werkzaamheden in het weekend.Achtergrond opdrachtHet kerndoel van Operations Infrastructuur is een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de rechtspraak infrastructuur te leveren en bij calamiteiten snel de dienstverlening te herstellen naar het afgesproken niveau. Naast bovenstaande belangrijke kerndoel zal Operations Infrastructuur zich continue richten op het efficiënter en effectiever leveren van de huidige dienstverlening, inrichten van nieuwe dienstverlening en verbeteren van bestaande dienstverlening. Onze dienstverlening wordt niet alleen door rechtspraak medewerkers afgenomen maar ook binnen spir-it zijn er belangrijke afnemers. Daarnaast ondersteunt en faciliteert Operations Infrastructuur projecten en trajecten.Functie-eisen:MBO /HBO werk- en denkniveau;minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden, zowel Nederlands als Engels.Competenties:flexibiliteit, geen 9 tot 5 mentaliteit;planmatige vaardigheden is een vereiste.Overige kennis:kennis van Windows 7, 8 en 10 is een pre;daarnaast heb je een goed technisch inzicht en ben je in staat om de optimale oplossing te vinden.Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Middleware DBA Assen
Functieomschrijving:Als Klantketenbeheerder (Middleware DBA) voer je zeer diverse beheertaken uit, waarbij diepgaande technische kennis, van met name Oracle maar ook Open Source producten, en goede contactuele eigenschappen van grote waarde zijn. Je hebt regelmatig contact met de applicatiebeheerders en andere infrateams. Je fungeert als operationeel aanspreekpunt voor de technische werking van de toegewezen ICT-componenten waarvan jij diepgaande kennis hebt opgebouwd en houdt continue het grote geheel (beheerketen) in de gaten.Daarnaast werk je in beheer, oplossen van incidenten, problems en werk je aan de opleveringen van applicatie(release)s. Je fungeert als vraagbaak voor je collega's en bent constant bezig om te verbeteren. De Klantketenbeheerder: Onderhoudt de technische documentatie; Levert bijdragen aan het beheren van de Infra beheertools (FAB en TAB rol); Houdt de voor zijn werkgebied relevante kennis op peil door middel van permanente educatie. Volgt en onderzoekt de trends en ontwikkelingen in het werkgebied en adviseert over de toepasbaarheid in de eigen werkomgeving. Participeert actief in kennisdeling met collegas; Doet voorstellen voor verbetering van het normen en richtlijnen op basis van zelf opgedane ervaringen en technologische ontwikkelingen.Functie-eisen:HBO/WO werk- en denkniveau (ICT)diepgaande kennis van Oracle databasebeheerOEM 12 / 13Competenties:Communicatief sterk (mondeling en schriftelijk)klantgerichtDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Het operationeel applicatie beheerteam (OAB) binnen de Infra Cloud divisie, is primair verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en continuïteit van de acceptatie en productie omgeving op de DICTU Cloud. Voor de 7*24 systemen wordt consignatie gelopen.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Requirement Engineer/Informatieanalist Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Requirement Engineer/Informatieanalist. Omschrijving opdrachtgever: Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. In de Directie Subsidie, Inkoop en Juridisch Bureau Sociaal zijn de activiteiten inkoop- en contractmanagement, subsidies, bezwaar en beroep, social return en klachten te onderscheiden. Team Subsidies (Subsidiebureau) is verantwoordelijk voor het stedelijke subsidieproces in Amsterdam en heeft daarin een administratieve, coördinerende en faciliterende rol. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Het cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. In de directie Subsidie-, Inkoop- en Juridisch Bureau Sociaal zijn de activiteiten subsidies, inkoop- en contractmanagement, bezwaar en beroep, social return en klachten te onderscheiden. Team Subsidies (Subsidiebureau) is verantwoordelijk voor het subsidieproces in Amsterdam en heeft daarin een administratieve, coördinerende en faciliterende rol. In 2015 is een gemeentelijk informatiesysteem geïmplementeerd waarin subsidies via een geüniformeerde procesondersteuning digitaal worden afgehandeld. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het subsidieproces te vernieuwen en verder te professionaliseren en verbeteren door optimalisatie van het bedrijfsproces (efficiëntie), verbetering van de (online) dienstverlening en informatiefunctie, vermindering van de bureaucratische last en een sterkere regievoering vanuit heldere sturingsprincipe(s). Naast de instrumentele en procedurele benadering gericht op toetsing en control zal de focus in toenemende mate komen te liggen op de kwaliteit van de subsidie-verstrekking (beleidsinhoudelijke context, outcome i.p.v. output, sturen op resultaten en doelmatigheid). De directie Subsidie, Inkoop en Juridisch Bureau werkt in een verbeterprogramma Subsidies en Inkoop Sociaal in samenwerking met de afdeling Informatievoorziening Cluster Sociaal (hierna: IV Cluster Sociaal) en de beleidsinhoudelijke organisatieonderdelen (directies en stadsdelen) aan het innoveren van het bedrijfsproces subsidies door aan te haken op zowel de actuele ontwikkelingen in het Sociale Domein als op mogelijke oplossingen in de informatievoorziening om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Ten behoeve van dit programma is het noodzakelijk om op basis van de uitgevoerde proces- en informatieanalyse op het stedelijke subsidieproces de oplossingsrichtingen en IV functies in detail uit te werken en requirements op te stellen. Dit leidt tot een nieuw geoptimaliseerd stedelijk subsidieproces en tot een vastgestelde set aan requirements voor de nieuwe stedelijke IV oplossing. Daarnaast zullen ten behoeve van het aanbestedingstraject experimenten worden uitgevoerd om vanuit een brede integrale aanpak (business en IV) te toetsen of en hoe oplossingsrichtingen de gewenste resultaten gaan opleveren. Om onze doelstellingen waar te kunnen maken wordt om de inzet van een ervaren requirements engineer / informatieanalist gevraagd Omschrijving werkzaamheden: - Uitwerken van (optimalisatie van) het stedelijk subsidieproces op basis van het integraal business ontwerp naar een gedetailleerd ontwerp. - Uitvoeren van detail informatieanalyse op het stedelijke subsidieproces met aandacht voor de verschillende beleidsterreinen, klantgroepen en subsidievormen. - In detail uitwerken van de informatiebehoeften voor managementinformatie en data- en inhoudgedreven werken. - In detail uitwerken van IV functies en oplossingsrichtingen inclusief impactanalyse en deze kunnen overbrengen naar het ontwikkelteam. - Opstellen van requirements voor de toekomstige IV oplossing, onder andere door middel van functionele specificaties, gegevensmodellen (conceptuele en logische) en ontwerpen. - Definiëren en begeleiden van experimenten (proof-of-concept/proof-of-value trajecten) waarbij oplossingsrichtingen worden geimpact en geëvalueerd. - Ontwerpen van gefaseerde realisatie en migratiescenario's. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt over (minimaal) HBO/WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of diploma. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Senior Requirements Engineer en hebt kennis en ervaring met het in detail uitwerken van IV functies naar (functionele) requirements, gegevensmodellen en ontwerpen op grotere trajecten. - Je beschikt over specifieke kennis en opleiding op het gebied van requirement engineering (min.gecertificeerd IREB). - Je hebt de laatste 10 jaar minimaal 4 jaar relevante werkervaring opgedaan bij één van de G4 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht) óf een qua omvang en complexiteit vergelijkbare organisatie. - Je bent een gecertificeerd Scrum Product Owner. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis van en ervaring met complexe gemeentelijke processen, zoals bijvoorbeeld subsidieverstrekking. - Je hebt kennis en ervaring met systeemontwikkelingstrajecten (de waterval maar ook de agile aanpak). - Je hebt kennis en ervaring met analysemethoden en -technieken (bijvoorbeeld interviews, workshops), ontwerpmethoden en -technieken (zoals RUP, UML, etc.). - Je hebt kennis en ervaring met data- en procesmodellering, het opstellen van requirements (bijvoorbeeld middels use cases, diagrammen, user stories) en het maken van functionele ontwerpen). - Je hebt kennis en ervaring van architectuur (o.a. TOGAF, Archimate). - Je bent gecertificeerd op advanced level IREB. - Je hebt technische affiniteit (om door leveranciers aangedragen oplossingen te toetsen). - Je hebt kennis en ervaring met informatiebeveiliging (Information Security Foundation). Competenties: - Omgevingsbewustzijn - Analytisch vermogen - Samenwerken - Relatiebeheer - Overtuigingskracht - Initiatief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 29-10-2018 Duur: 26-04-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 43 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Applications support engineer Netherlands
As an Application support Engineer within bank IT Systems - Client Data you are responsible to support, maintain and implement applications. You coordinate application deployments from different environments up to and including production, and make sure that the system remains in a healthy condition. In addition, you focus on ensuring the quality of the work you are doing. You are responsible for the daily support of the Global Client Data Management System (GCDS) together with your colleagues, implementing LifeCycle Management and reducing operational risks. You also participate in gathering operational requirements and monitor them for realization. We are looking for a proactive person who always looks for opportunities to improve and realizes improvements. The GCDS team has adopted SCRUM and DevOps way of working. The technical environment is a Linux, Websphere. The application is based on the IBM Master Data Management (MDM) suite. Automating deployments (XLRelease, XLDeploy, Jenkins and GIT) and ensuring good monitoring (Splunk) for the environments is a priority. The system consists of a number of technical components, and is both batch as services oriented. Your main focus will be, together with a Java developer, on improving the stability and predictability of the GCDS system, for example by adding extra logging and monitoring. Our department IT Systems is the IT provider of the bank Wholesale Rural & Retail. We provide the IT services in such a way that bank can achieve its defined strategic and financial objectives. Systems which are developed and managed by IT Systems are not only used in the Netherlands, but also by bank entities in the rest of Europe, North and South America, Asia and Australia.
Captiva Technical Designer/Implementatie Consultant den haag
Onze klant is voornemens haar post stromen te digitaliseren en daarmee te automatiseren. Voor dit project zijn wij op zoek naar een senior consultant die met minimale begeleiding direct aan de slag kan met het technisch implementeren van ons Indexeer proces op de postkamer. Onze klant werkt voor haar indexeer proces met de tool Captiva, welke metadata van de brief af dient te halen en aan te bieden aan de service bus voor verdere verrijking van het document. Als Technical Designer behoren de volgende taken tot jouw takenpakket: • je implementeert de ontwerpen die door de klanten worden aangeleverd. • je werkt nauw samen met onze Business consultants en informatie analisten; • je documenteert de geïmplementeerde oplossingen en levert deze op aan de klant het beheer team; • je herkent haalbaarheden en onhaalbaarheden (technische beperkingen of juist mogelijkheden) met het product Captiva; • je rapporteert over voortgang, knelpunten en tijdslijnen; Functie eisen: • je hebt minimaal HBO werk en denkniveau; • je bent in staat een technische implementatie door te voeren die het mogelijk maakt metadata van brieven af te lezen; • je bent in staat de technische code aan te leveren die noodzakelijk is om de juiste metadata van de brieven af te krijgen; • je hebt een aantal jaren relevante werkervaring op het gebied van Captiva software in een vergelijkbare functie; • je bent in staat om met ons integratieteam samen te werken waar de digitale overdracht naar plaats vind; • je bent een doorzetter die over verschillende teams zijn technische vragen beantwoord kan krijgen; • je ben een zelfstandig opererend persoon, die zowel onsite als offsite zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 20 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Captiva Technical Designer/Implementatie Consultant Den Haag
Functieomschrijving:Het CAK is voornemens haar post stromen te digitaliseren en daarmee te automatiseren. Voor dit project zijn wij op zoek naar een senior consultant die met minimale begeleiding direct aan de slag kan met het technisch implementeren van ons Indexeer proces op de postkamer. Het CAK werkt voor haar indexeer proces met de tool Captiva, welke metadata van de brief af dient te halen en aan te bieden aan de service bus voor verdere verrijking van het document. Als Technical Designer behoren de volgende taken tot jouw takenpakket:je implementeert de ontwerpen die door het CAK worden aangeleverd.je werkt nauw samen met onze Business consultants en informatie analisten;je documenteert de geïmplementeerde oplossingen en levert deze op aan het CAK beheer team;je herkent haalbaarheden en onhaalbaarheden (technische beperkingen of juist mogelijkheden) met het product Captiva;je bent in staat het CAK mee te nemen in de te introduceren veranderende werkwijze;je rapporteert over voortgang, knelpunten en tijdslijnen.Functie-eisen:Je hebt minimaal HBO werk en denkniveau;Je bent in staat een technische implementatie door te voeren die het mogelijk maakt metadata van brieven af te lezen;Je bent in staat de technische code aan te leveren die noodzakelijk is om de juiste metadata van de brieven af te krijgen;Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring op het gebied van Captiva software in een vergelijkbare functie;Je bent in staat om met ons integratieteam samen te werken waar de digitale overdracht naar plaats vind;Je bent een doorzetter die over verschillende teams zijn technische vragen beantwoord kan krijgen;Je ben een zelfstandig opererend persoon, die zowel onsite als offsite zijn werkzaamheden kan uitvoeren.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Captiva Business Consultant den haag
Onze klant is voornemens haar post stromen te digitaliseren en daarmee te automatiseren. Voor dit project zijn wij op zoek naar een senior consultant die met minimale begeleiding direct aan de slag kan met het implementeren van het Indexeer proces op de postkamer. Onze klant werkt voor haar indexeer proces met de tool Captiva, welke metadata van de brief af dient te halen en aan te bieden aan de service bus voor verdere verrijking van het document. Als Business Consultant behoren de volgende taken tot jouw takenpakket: • je maakt een inventarisatie van de briefeigenschappen per briefsoort van de business en vertaalt deze naar de technische Captiva implementatie; • voor de vertaling naar Captiva bepaal je de metadata die nodig is voor verdere verwerking en vastlegging ; • je werkt nauw samen met de Technical Designer, die jouw functioneel ontwerp implementeert in Captiva; • je herkent haalbaarheden en onhaalbaarheden (technische beperkingen of juist mogelijkheden) met het product Captiva; • je rapporteert over voortgang, knelpunten en tijdslijnen Functie eisen: • je hebt minimaal HBO werk en denkniveau; • je hebt een aantal jaren relevante werkervaring op het gebied van Captiva software in een vergelijkbare functie; • je maakt gemakkelijk contact en weet snel en grondig informatie te verkrijgen en kunt een vertaling maken naar de software; • je bent een doorzetter die over verschillende teams zijn functionele behoefte kan presenteren op zowel technisch als functioneel gebied; • je bent een zelfstandig opererend persoon, die zowel onsite als offsite zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 20 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Systeem Architect Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Systeem Architect. Omschrijving opdracht: De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. De Technisch Verantwoordelijke (System Architect) is verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwstenen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. Omschrijving afdeling: Het team P&O en Medische Hosting Services is verantwoordelijk voor de IT infrastructuur waar de P&O en Medische applicaties op gehost worden. Je werkt daarbij nauw samen met functioneel beheer, informatiemanagement en de bedrijfsvoering in een virtuele ketenorganisatie. Het business domein P&O en Medisch is een dynamische omgeving met genoeg uitdagingen. Zo zijn er meer dan 100 applicaties die de P&O en Medische bedrijfsvoering ondersteunen. Momenteel is ons team verantwoordelijk voor 10% van het applicatielandschap. De visie van het team is om dit uit te breiden naar 100%. Een flinke ambitie waarbij we gemotiveerde teamspelers zoeken met een passie voor het vak. Omschrijving functie: Je hebt, in deze, het aandachtsgebied Personeel en Organisatie en Medische applicaties. Je primaire taken bestaan uit Lifecycle Management en het onderhouden van de domein architectuur binnen de Defensie Enterprise Architectuur. Continuïteit, beveiliging en innovatie zijn de drie pijlers waar Defensie op stuurt. Deze pijlers bevatten tevens de kwaliteitskaders voor de bouwblokken waar jij verantwoordelijk voor bent. Naast dat je actief bent in de beheerorganisatie zal je ook ingezet worden in projecten. Momenteel staat Defensie aan de vooravond van de implementatie van de “Grensverleggende IT” op basis van het “High Level Ontwerp IT”. Deze stukken zijn vrij op het internet te raadplegen. Kortom, een uitdagende functie voor een architect met ambitie! Omschrijving taken: - Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwstenen op. - Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwstenen. - Is verantwoordelijk voor technische impact analyses. - Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren. - Coacht de Sr Ontwerpers binnen de productieclusters. Speelruimte: - De Technisch Verantwoordelijke is verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen. - Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden. - De Technisch Verantwoordelijke neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en – inrichting en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten. - Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling. - Onderhouden van contacten met: x Andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken. x Alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke. x Functionarissen binnen de productieclusters m.b.t. de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen. x Met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding Informatica of Techniek. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in Business IT omgevingen. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en werkervaring van security architectuur. - Je bent minimaal 38 uren per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring met Product en Portfolio- management m.b.t. applicatie landschappen. - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring met het werken met Agile. - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring met het opstellen van functionele en technische bouwblokken. - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar kennis van en ervaring met Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. - Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de Defensie organisatie. - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring met de Defensie IT infrastructuur. - Je hebt bij voorkeur ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. Competenties: - Analyseren - Beinvloeden - Communiceren - Conceptueel denken - Initiatief nemen - Samenwerken - Verantwoordelijkheid - Visie Inzet Periode: Schatting 1.342 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1.342 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. januari Duur: 1.342 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 38 uren per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: november Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatiearchitect Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatiearchitect. Omschrijving opdrachtgever: De informatiearchitect zal gaan werken in het project aanbesteding nieuw Assetmanagement beheersysteem voor de directie V&OR. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving werkzaamheden: De informatiearchitect zal gaan werken in het project aanbesteding nieuw Assetmanagement beheersysteem voor de directie V&OR In 2015 is volgend aan de doelstelling Assetmanagement 'Basis op Orde' (én applicatierationalisatie) gekozen voor het samenbrengen van de assets van de gehele stad in het beheersysteem Gisib2.0. De diverse 'contracten' van de stadsdelen en V&OR zijn samengevoegd in een nieuw beheercontract met een looptijd van 3 jaar en een optie tot verlenging van maximaal 2 x 1 jaar (getekend 16-3-2016). Het driejarig contract verloopt op 16 maart 2019.De directie van V&OR heeft besloten het Assetmanagementsysteem opnieuw aan te besteden. De werkzaamheden van de informatiearchitect: - De samenhang en afhankelijkheden in werkwijzen in de openbare ruimte in kaart brengen en mogelijke informatie oplossingsscenario's uitwerken. - Op basis van de bedrijfsarchitectuur die in DEMO is opgesteld een nadere uitwerking/project start architectuur opstellen, en maakt daarbij gebruik van interne architectuur tools en hulpmiddelen, voor zover beschikbaar. - Afstemming en kennisoverdracht aan (architect) collega's binnen Amsterdam. - Ongevraagd en gevraagd advies. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een erkende HBO diploma. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met architectuur standaarden, open standaarden en services en kan deze in heldere en duidelijke taal kunnen weergeven, in het bijzonder aan mensen die niet bekend zijn met informatiearchitectuur. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van de architectuur in DEMO. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met Archimate. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur voor een (lokale) overheid en / of ruimtelijk domein. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over een erkende afgeronde ICT en/of Master Business Information opleiding. - Je beschikt over de opleiding Demo Bachelor. - Je kan door middel van jou eigen Portfolio aantonen dat jij over de juiste vaardigheden beschikt en deze kan toelichten. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur in het kader van de omgevingswet. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van een architectuur voor een van de volgende gemeentes: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur in het kader van de omgevingswet. Competenties: - Organisatiesensitiviteit - Klantgericht - Onafhankelijk - Innovatief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 29-10-2018 Duur: 01-01-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44 en week 45 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
een Project Manager ESB implementation Nouryon Arnhem
Voor een eindklant van Harvey Nash in Arnhem zijn we op zoek naar een Project Manager ESB implementation Nouryon Project: • Nouryon OneHub (OneHub SAP PO to Webmethods migration) Goal: • Implementation of the enterprise service bus for Nouryon. Due to the separation of AkzoNobel Specialty Chemicals to Nouryon, also the enterprise service bus has to be separated. The new OneHub solution for Specialty Chemicals consists of two platforms. SAP Process Orchestration and webMethods by Software AG. By migrating all SAP Process Orchestration (PO) interfaces to one platform we can reduce costs and reduce complexity in our landscape. Objectives: 1. Migrate the current approximately 360 Stella SAP PO interfaces to webMethods 2. Decommission the current SAP PO platform after migration 3. Save ongoing SAP PO operations & support costs 4. Simplify / Disentangle Specialty Chemicals Technology landscape by removing redundant applications due to legacy reasons Work location: • Arnhem Profile: • Proven experience (5 years+) as project manager of large complex infrastructural projects • Proven experience as test manager • Understanding of technology in scope, with specific experience in building enterprise service bus solutions • Good planning skills in a complex IT landscape • The candidate must have the ability to build trust, facilitate consensus building across diverse groups, drive change management, while demonstrating excellent communication and time management skills. • Able to align with other programs in the same space and optimize plans for effective execution • Able to align with ongoing separation and re-organization programs • Track deliverables and costs • Work closely through IM Services and Sourcing with suppliers, based on contracts • People skills • Experience working in the chemical industry would be a big plus Assignment: • Define in cooperation with solutions architects and other technical experts the right solution • Prepare, plan, manage, and communicate end-to-end project plans with stakeholders and teams • Perform day to day project check-in and update to manage project delivery and quality • Identify risks, gaps, and opportunities and communicate to stakeholders and other teams to drive resolution • Prepare test plan and manage the execution of all required tests
Product Owner (front-end) (QR6097) Amsterdam
Functie: Product Owner (front-end) (QR6097) Start: 5-11-2018, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Product Owner (front-end). We are looking for a IT Product Owner with a drive to enable teams globally to speed up their software delivery and achieve an state-of-the-art flexible and high performing Omnichannel Web platform. We are transforming rapidly towards a top-notch IT company with a Software Craftsmanship culture and financial innovation. We are end-to-end agile, work in multidisciplinary teams and use cutting edge technology. This is what you will do: At first you focus every day on a scalable front-end platform, that acts as the engine of our front end applications and delivers a consistent experience across applications and customers. Then, as a Product Owner you prioritize and refine business requirements into best-in-class digital solutions. You create the right product vision and establish with your squad the execution of your roadmap via sprints in delivering the required features in time. And overall, in this you are the leading inspirer, initiator and creator on what is needed to be developed on Front-End web standards and platforms. To achieve success and great results you are one with the business. Starting with your feedback and requirement meetings with several stakeholders and present them your updated plan on front end architecture and Omnichannel strategy, to contribute to yours and their goals. To deliver your plan you work with a multi-disciplinary scrum development team. You need your squad expertise’s to work on timeliness delivery of the front-end platform features. Part of this is that you work very closely with Front-end engineers and UX designers to create the best digital experience. Including the daily scrum ceremonies you ensure with your squad a high predictability of delivering your progressive plan. To get there, you write, refine, slice and prioritize stories for the epics to be delivered according capacity in the sprint planning. Because your are well organized, prepared and have your schedule you are able to make the best decision what to pick up first and make that happen. To realise delivery in time and high quality you manage that impediments are resolved by the right people in time. For this you have face-to-face calls and because your are well informed you can convince them to take the proper action. During the day your work loops from short to long term horizon and vice versa. Looking to the day after tomorrow you continuously have the ambition to improve our Omnichannel platform as well as the delivery process, that helps all our software Engineers to accelerate their software delivery. For the longer term you steer on right value creation by determining valuable and sustainable change on web standards needed in the future. You determine what to initiate up front before the identified value, needs or problem arises in time. One of the means you use are data and web analytics. Thus, periodically you will have market visits, bring outside in view, and analyse what is needed for longer horizon. And that’s not all. You set and share a clear vision on the front-end development by translating this into IT product direction, timely product solutions and highly predictable implementation moments via your roadmap. So, you work in an ever changing environment with dozens of squads and processes. This means that you need to learn quickly, be alert and adapt on reality. Finally, if you want to be the best, you daily pay attention to continuously changing reality. Therefore you balance the work needed to be done for your product development that has the most business value. Further on you deal with insights and (organizational) forces that needs to be managed and planned with the stakeholders (Tribe MT, User Group, Business representatives). Ultimately in the end you are the driving Product Owner and responsible that our squads globally can accelerate and deliver a differentiating, consistent Omnichannel user experience to our customers. Your personal “backpack” should contain: - A Master degree in Information Technology and proficient experience in a modern front-end framework language like Polymer. Proficient knowledge of HTML, JavaScript and CSS. - A certified Product Owner with at least 3 years working experience in the PO craftsmanship within a large scaled Agile organization, with multiple Agile/Scrum/DevOps teams, and well recognized multiple achievements in delivery of value IT4IT epics. - Experience with creation and implementation of standardized web frame works within large companies. - Experience in implementing Omnichannel platforms and (mass) consumer digital channels. - Excellent knowledge of Continuous Delivery and integration processes. - Good knowledge of IT quality management, monitoring, performance management. - A progressive look with which you invent valuable features that contribute to speed up software delivering capabilities on Front-End web technology. - Excellent communication skills (both verbal and in writing) and storytelling capability in fluent English, clearly articulating the rationale and links to defined strategy and goals. - A team player with ‘we-mentality’ and strong organizational and problem (impediment) solving skills. - Result and delivery oriented mentality. You take it on and make it happen. You are recognized in right value output against good quality and planning, purpose and epic creation, dependency management, precise user story backlog management and broad stakeholder management. - Salesman, that sells the products to maximise business value against acceptable exploitation costs. - Eye for customer journey, customer needs and outside market developments. - Prove that you are constantly improving and sharing your IT knowledge (books, tutorials, weblogs, presentations at congresses). - Legal and risk awareness. If you tick the bigger part of these boxes, then we are looking for you!
Project Architect Leeuwarden
Voor een directe eindklant in Leeuwarden is Harvey Nash op zoek naar een Project Architect.Start: zsmDuur: 3 maanden, optie op verlengingInzet: 40 uur per week??Opdrachtgever is op zoek naar een Project Architect die gaat meewerken aan het project Rationalisatie en modernisering Financial Services (FS). Financial Services is verantwoordelijk voor het regisseren en verwerken van geldstromen, klantdata en het bijbehorende risicomanagement. Onze ideale kandidaat is een enthousiaste persoonlijkheid die met plezier werkt aan het neerzetten van resultaat.AanleidingBinnen de organisatie worden diverse initiatieven gestart die FS raken. Deze initiatieven vallen onder het thema enablement. Daarnaast heeft FS eigen initiatieven die nodig zijn om haar dienstverlening op peil te houden en te innoveren. Deze vallen onder het thema innovation. Overige initiatieven die bij FS binnenkomen zijn afkomstig vanuit het thema maintenance. Deze laatste initiatieven kunnen als userstory rechtstreeks in de overige teams binnen FS belegd worden. De initiatieven vanuit de thema’s enablement en innovation lopen via het portfolioteam. De complexiteit, de gebruikte technieken etc. varieert per initiatief.Ambitie FSOnze klanten zijn zich bewust van hun financiële risico’s en kansen, wij zorgen dat ze op het juiste moment in beweging komen.Wij regisseren en verwerken geldstromen en ontzorgen onze klanten. Dit doen wij samen met onze distributiepartners en waardeketens op een innovatieve, efficiënte manier en risk-minded. Onze services Payment, Payroll en Credit Management zijn stabiel, voorspelbaar en schaalbaar. Wij werken met trotse en betrokken professionals. De klant staat bij ons centraal en is bereid voor onze duurzame en betrouwbare dienstverlening een redelijke vergoeding te betalen. Het portfolioteam FS draagt bij aan bovenstaand ambitieus doel van FS.FunctieVerantwoordelijkheden per resultaatgebiedVertalen, ontwerpen en begeleiden van specifieke bedrijfsproblemen/business vraagstukken binnen de context van BIS-Financial Services naar implementeerbare end-to-end architectuur (4 lagen Novius architectuurmodel) en gerelateerde IT oplossingen binnen de gegeven kaders van de Enterprise architectuur; Het toepassen van "API/Cloud integratie en operationele patterns" tussen de nieuwe oplossing en het bestaande landschap.Het in samenwerking met de solutionarchitect, Business Analisten en Software architect(en) het oplossen en adresseren van architectuurvraagstukken in het kader van het project.Ontwikkelt de delen van de doelarchitectuur (e.g. Epic PsA’s) voor het project binnen de kaders van de Enterprise architectuur. Werkt waar nodig referentiearchitectuur (patterns – scenario’s in architectuur) end-to-end uit (services, proces, data en infra) en op zodanige wijze dat het toepasbaar is voor heel het bedrijf.Geeft advies over oplossingsrichtingen en stimuleert innovatie en versimpeling.Eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van Project Start Architecturen (PSA)/Solution Outlines i.s.m. software architecten en solution architecten.Single point of contact voor project medewerkers aangaande architectuur keuzes.Adviseert Business Informatie Analisten (BIA) en platformmanagers bij de totstandkoming van PsA’s en Solution Outlines.Is een brug tussen het architectuurteam en het project en geeft richting, invulling en opstelling van de programma architectuur e.g. solution outline.Een SoAW (statemement of Architecturale Work) zal opgesteld worden en is onderdeel van de opdracht.ProfielAcademisch denk- en werkniveau (b.v. bedrijfskunde, informatiekunde, informatica);Aantoonbare ervaring en/of kennis in de volgende gebieden:(Cloud)-Architectuur;Amazon Web Services (e.g. AWS Cloud producten en buildings block;Data lake, Lambda, Database (Aurora, Dynamo, RDS, S3) / MQ, DB2, Oracle, MySQL, MongoDB, ElasticSearchServerless (FaaS / BaaS)Kennis / kunde over een aantal van de volgende methodes/tools is pre;XML, XSD, XLST, SOAP, JavaScript, JSON, Node.js, AngularJS, SOA, Micro Services, REST architectureNovius, Lean, Agile, Scrum, UML, ArchimatePre als er BPM (e.g. Appian) kennis aanwezig isData, sourcing, real-time verwerkingCollection, Debiteurbeheer- en CreditmanagementsystemenPré: Financiële systemen en productadministratiesAantoonbare overtuigingskracht en adviesvaardigheden.Ervaring met agile/safe en aantoonbare ervaring met modelleringstechnieken Archimate, BPMN2.0 en UMLVoorzitten van (DA) "design authority" (design board in project en linking pin naar architectuur board)
SAP Consultant Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een SAP Consultant. Omschrijving opdracht: Het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) van het Ministerie van Defensie is voortdurend bezig met het verbeteren en vernieuwen van de materieellogistieke bedrijfsvoering, ter ondersteuning van de operationele inzet van eenheden van de Koninklijke Marine. Varende eenheden en het materieel van het Korps Mariniers moet gedurende de gehele levensduur optimaal ingezet kunnen worden. Doeltreffende en doelmatige Integrated Logistic Support is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Wij zijn hiervoor op zoek naar een SAP-consultant met goede kennis van logistieke processen, met de nadruk op de gehele logistieke keten, die begint bij de behoefte van de klant en eindigt met de levering aan de klant door de producent/leverancier, via transport(capaciteiten) en (tussen)opslag, en ruime ervaring in de implementatie hiervan met SAP MM, SD en LES. Je werkt voornamelijk in teamverband aan migratie- en verbeterprojecten, waarin je betrokken bent bij het ontwerp, de implementatie en de nazorg. Daarnaast kan je worden ingezet om (coördinerend) procesmanagers te ondersteunen in de reguliere verbetering van hun procesdomeinen en te adviseren wanneer moet worden opgeschaald naar een migratieproject. Verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van project- en procesmanagers bij het implementeerbaar maken van een door SAP ondersteunde bedrijfsvoering (besturingsmodel, procesmodel, organisatiemodel en IV-model) en het daadwerkelijk implementeren en vervolgens optimaliseren van deze bedrijfsvoering. Je expertise is op het gebied van ketenlogistiek, maar je hebt een goed begrip van de systeemlogistiek. Taken: A. Het adviseren met betrekking tot ervaren problemen in de materieellogistieke bedrijfsvoering. B. Het uitvoeren van impactanalyses en het vertalen van problemen naar mogelijke oplossingen. C. Het opstellen van een “blauwdruk”: een implementeerbaar ontwerp voor de nieuwe bedrijfsvoering ondersteund met SAP. D. Beschrijven en aan de toekomstige gebruikers overbrengen van de voordelen die kunnen worden bereikt met de te realiseren bedrijfsvoering. E. Het controleren (fit/gap analyses) of naar de nieuwe bedrijfsvoering gemigreerd kan worden. - het controleren en het in kaart brengen van de huidige procesbeschrijvingen (IST situatie). - het vergelijken en het toepassen met de nieuwe processen (SOLL situatie). - het beoordelen en escaleren van (project)risico’s die uit de vergelijking naar voren komen. F. Het identificeren, uitwerken, ontwerpen, bouwen en testen van maatregelen om een succesvolle migratie tot stand te brengen door. - het vastleggen van de belegging van SAP-rollen door het analyseren van geïdentificeerde rollen, het toetsen daarvan aan bestaande functies en het identificeren van verschillen. - het opstellen van procesbeschrijvingen, lokale werkprocedures- en instructies. - het doen van voorstellen voor het actualiseren van de functiebeschrijvingen. - het opstellen van corrigerende maatregelen of wijzigingsvoorstellen (RFC). G. Het, in samenwerking met overige projectmedewerkers, evalueren en controleren op functionele volledigheid en bruikbaarheid van de bedrijfsvoeringsondersteuning van SAP (acceptatietesten). H. Het escaleren van bevindingen naar de project- of procesmanager. I. Het geven van trainingen over de nieuwe werkprocessen, -procedures en SAP-handelingen aan eindgebruikers. J. Het ondersteunen van de eindgebruikers in het uitvoeren van de nieuwe bedrijfsvoering. Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over HBO, of WO werk- en denkniveau op basis van werkervaring. - Je hebt minimaal 8 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het implementeren van SAP bij een klant, met zowel systeem- als ketenlogistieke aspecten, met name: a. de inrichting van (keten)logistieke processen binnen de modules MM (inkoop materialen/diensten, voorraadbeheer, logistieke factuurcontrole), SD (orders) en LES goederontvangsten/afgiften) en de integratie tussen deze onderlinge modules en die van FI/CO. b. Materiaalbehoefteplanning (MRP). c. De inrichting van warehouse management WMS en integratie met MM en PM; d. Artikelstambeheer. e. Serienummerbeheer / chargebeheer. f. Gescheiden waardering. g. Artikel/Chargeclassificatie. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring in het vastleggen van processen en ontwerpactiviteiten. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met PRINCE 2; - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring organisatieinrichting bij CZSK. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met Defensieprocessen op het gebied van ketenlogistiek. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met CZSK ketenlogistieke processen met inbegrip van materieelbeheer (bevoorrading, voorraadbeheersing, magazijnbeheersing, transport, tracking & tracing). - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van Defense Force & Public Security (DFPS) functionaliteiten en toepassing daarvan binnen CZSK. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met de Proces Management-inrichting bij Defensie. - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het opzetten en ondersteunen van gebruikerstesten. Competenties: - Analyseren - Conceptueel denken - Nauwkeurig - Resultaatgericht - Communiceren - Samenwerken Inzet Periode: Schatting 1600 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1600 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening, ca. januari Duur: 1600 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 47/48 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAP Consultant (2fte) Den Helder
Referentienummer: BTIT21993 Omgeving: Den Helder Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 10 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen in week 47/48 plaatsvinden. Sluitingsdatum: Vrijdag 26 oktober 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar twee SAP Consultants voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgever is voortdurend bezig met het verbeteren en vernieuwen van de materieellogistieke bedrijfsvoering. Varende eenheden en het materieel moet gedurende de gehele levensduur optimaal ingezet kunnen worden. Doeltreffende en doelmatige Integrated Logistic Support is hiervoor een belangrijke randvoorwaarde. Zij zijn hiervoor op zoek naar een SAP-consultant met goede kennis van logistieke processen, met de nadruk op de gehele logistieke keten, die begint bij de behoefte van de klant en eindigt met de levering aan de klant door de producent/leverancier, via transport(capaciteiten) en (tussen)opslag, en ruime ervaring in de implementatie hiervan met SAP MM, SD en LES. Je werkt voornamelijk in teamverband aan migratie- en verbeterprojecten, waarin je betrokken bent bij het ontwerp, de implementatie en de nazorg. Daarnaast kan je worden ingezet om (coördinerend) procesmanagers te ondersteunen in de reguliere verbetering van hun procesdomeinen en te adviseren wanneer moet worden opgeschaald naar een migratieproject. Je bent verantwoordelijk voor het adviseren, ondersteunen en begeleiden van project- en procesmanagers bij het implementeerbaar maken van een door SAP ondersteunde bedrijfsvoering (besturingsmodel, procesmodel, organisatiemodel en IV-model) en het daadwerkelijk implementeren en vervolgens optimaliseren van deze bedrijfsvoering. Je expertise is op het gebied van ketenlogistiek, maar je hebt een goed begrip van de systeemlogistiek. Taken/werkzaamheden: Het adviseren met betrekking tot ervaren problemen in de materieellogistieke bedrijfsvoering. Het uitvoeren van impactanalyses en het vertalen van problemen naar mogelijke oplossingen. Het opstellen van een “blauwdruk”: een implementeerbaar ontwerp voor de nieuwe bedrijfsvoering ondersteund met SAP. Beschrijven en aan de toekomstige gebruikers overbrengen van de voordelen die kunnen worden bereikt met de te realiseren bedrijfsvoering. Het controleren (fit/gap analyses) of naar de nieuwe bedrijfsvoering gemigreerd kan worden. - Het controleren en het in kaart brengen van de huidige procesbeschrijvingen (IST situatie). - Het vergelijken en het toepassen met de nieuwe processen (SOLL situatie) - Het beoordelen en escaleren van (project)risico’s die uit de vergelijking naar voren komen. Het identificeren, uitwerken, ontwerpen, bouwen en testen van maatregelen om een succesvolle migratie tot stand te brengen door: - Het vastleggen van de belegging van SAP-rollen door het analyseren van geïdentificeerde rollen, het toetsen daarvan aan bestaande functies en het identificeren van verschillen. - Het opstellen van procesbeschrijvingen, lokale werkprocedures- en instructies. - Het doen van voorstellen voor het actualiseren van de functiebeschrijvingen. - Het opstellen van corrigerende maatregelen of wijzigingsvoorstellen (RFC). Het, in samenwerking met overige projectmedewerkers, evalueren en controleren op functionele volledigheid en bruikbaarheid van de bedrijfsvoeringsondersteuning van SAP (acceptatietesten). Het escaleren van bevindingen naar de project- of procesmanager. Het geven van trainingen over de nieuwe werkprocessen, -procedures en SAP-handelingen aan eindgebruikers. Het ondersteunen van de eindgebruikers in het uitvoeren van de nieuwe bedrijfsvoering. KNOCK-OUT: Je beschikt over HBO of WO werk- en denkniveau op basis van werkervaring. Je beschikt over minimaal 8 jaar kennis van en ervaring met het implementeren van SAP bij een klant, met zowel systeem- als ketenlogistieke aspecten, met name: - De inrichting van (keten)logistieke processen binnen de modules MM (inkoop materialen/diensten, voorraadbeheer, logistieke factuurcontrole), SD (orders) en LES goederontvangsten/afgiften) en de integratie tussen deze onderlinge modules en die van FI/CO. - Materiaalbehoefteplanning (MRP). - De inrichting van warehouse management WMS en integratie met MM en PM. - Artikelstambeheer. - Serienummerbeheer / chargebeheer. - Gescheiden waardering. - Artikel/Chargeclassificatie. Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring in het vastleggen van processen en ontwerpactiviteiten. Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met PRINCE 2. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met organisatie-inrichting bij CZSK. Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met Defensieprocessen op het gebied van ketenlogistiek. Je beschikt over minimaal 2 jaar kennis van en ervaring met CZSK ketenlogistieke processen met inbegrip van materieelbeheer (bevoorrading, voorraadbeheersing, magazijnbeheersing, transport, tracking & tracing). Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van Defense Force & Public Security (DFPS) functionaliteiten en toepassing daarvan binnen CZSK. Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met de Proces Management-inrichting bij Defensie. Je beschikt over minimaal 4 jaar kennis van en ervaring met het opzetten en ondersteunen van gebruikerstesten. Competenties: Analyseren Conceptueel denken Nauwkeurig Resultaatgericht Communiceren Samenwerken
Technisch Applicatiebeheerder Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder. Opdracht Omschrijving: Je bent in staat om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin jouw achtergrond en kennis cruciaal zijn. Je bent in staat om de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Je integreert en bent de helpende hand van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens ben je in staat om applicaties te beheren op Windows platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit; het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in .NET omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces. De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als DevOpser. Doelstelling: - Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan en vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen. - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen. - Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten. - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. - Het opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding). - Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling. - Meewerken aan releases. - Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Verantwoordelijkheden: - Uitvoering van een gedeelte van technisch applicatiebeheer en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening. - Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen. - Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud. - Invulling geven aan de door de CTO goedgekeurde OTAP-visie. - Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops). Vakmatige taken: - Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en –applicaties. - Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). - Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten. - Configuratiemanagement. - Analyse foutsituaties. - Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces. - Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan. - Borgen van de kwaliteit. - Analyse en eventueel oplossen incidenten. - Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen. Leidinggevende taken: N.v.t. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie. - Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement. - Inzet in de lijn of project. - Inzet binnen een DevOps Team. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 14-01-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-06-2019 voor 36 uur per week. - Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minstens 3 jaar ervaring met Windows-platformen (IIS) Windows Server OS 2012 of hoger. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder met Confluence, Jira/Git, Specflow, continous deployment en Jenkins. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minstens 3 jaar ervaring met Visual Studio / .Net als beheerder en/of als developer. - Je hebt in de afgelopen 3 jaar minstens 1 jaar aantoonbare ervaring met werken in een agile omgeving (Scrum/Devops). Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 14-01-2019 Duur: 30-06-2019 Optie op verlenging: 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Windows DevOps Medewerker (Technisch Applicatiebeheer / Developer) Odijk
Referentienummer: BTIT21989 Omgeving: Odijk Startdatum: 14 januari 2019 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 juni 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 12 maanden. Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden in week 44. Sluitingsdatum: Donderdag 25 oktober 2018 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Windows DevOps Medewerker (Technisch Applicatiebeheer / Developer) voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De DevOps-medewerker is in staat om breed te participeren in ondersteuning van de applicatie en de ondersteunende software tooling waarin zijn of haar achtergrond en kennis cruciaal zijn. Je bent in staat om de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. Hij of zij integreert en is de helpende hand van de integrator in het kader van deployment en vooral test ondersteunende automatisering. Tevens is hij of zij in staat om applicaties te beheren op Windows platformen. Een groot deel van de uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het onderhoud en de doorontwikkeling van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit; het incidenteel uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, het deelnemen aan softwareontwikkeling in .NET omgeving onder architectuur en vooral de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het testproces. De nadruk ligt op een T-Shape profiel en de inzet als DevOps-er. Doelstelling Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan en vooral voor wat betreft het geautomatiseerd testen. Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatie technische problemen en geautomatiseerd testen. Het adviseren als voorbereiding op de (verdere) ontwikkeling van componenten, zonder directe terugval op applicatie technische specialisten. Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. Het opstellen en uitvoeren van testscripts (incl. maken van de handleiding). Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie vooral van automatisering met gebruik van tooling. Meewerken aan releases. Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. log analyse. Verantwoordelijkheden Uitvoering van een gedeelte van technisch applicatiebeheer en onderhoud en doorontwikkeling van tooling voor het geautomatiseerd testen van de gehele voorziening. Beoordeling op kwaliteit van inhoudelijke voorbereiding, bedrijfsvoeringsproducten en adviezen. Uitvoering en implementatie van bedrijfsvoeringsproducten, - diensten en -processen en inhoud. Invulling geven aan de door de CTO goedgekeurde OTAP-visie. Actieve deelname aan het agile DevOps-team, zoveel mogelijk in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops). Taken/werkzaamheden: Onderhoud van ondersteunende deployment- en test-scripts en -applicaties. Deployment (installeren, test en implementeren van de release op de juiste omgeving). Analyseren netwerkconnectiviteitsissues en sparren met netwerkspecialisten. Configuratiemanagement. Analyse foutsituaties. Verder ontwikkelen/verbeteren van release proces. Beleggen van release-issues bij de juiste partijen of het zelfstandig oplossen hiervan. Borgen van de kwaliteit. Analyse en eventueel oplossen incidenten. Inregelen/verbeteren van monitoring en geautomatiseerd testen. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Bij een voltooide HBO of WO opleiding is het overleggen van het diploma vereist. Je beschikt over minstens 3 jaar ervaring met Windows-platformen (IIS) Windows Server OS 2012 of hoger, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over ervaring als Technisch Applicatiebeheerder met Confluence, Jira/Git, Specflow, continous deployment en Jenkins, opgedaan in de afgelopen 3 jaar (weging 40%). Je beschikt over minstens 3 jaar ervaring met Visual Studio / .Net als Beheerder en/of als Developer, opgedaan in de afgelopen 5 jaar (weging 40%). Je beschikt over minstens 1 jaar ervaring met werken in een agile omgeving (Scrum/Devops), opgedaan in de afgelopen 3 jaar (weging 20%). Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begintliever uit zichzelf dan passief af te wachten. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.
Business Analyst
FunctieomschrijvingYour ChallengeThe Business Analyst will be a part of the Customer Services Development team in Best, NL. Within this organization we focus on creation of new commercial service offerings in the domain of healthcare operations and continuous improvement. Services in this context are software enabled scalable/industrialized which will include aspects delivered by clients staff. The services in scope are focused heavily on aiding healthcare providers in improving their operations as related to imaging equipment.As a Business Analysist you play a key role in the development of new services. Together with other creative colleagues like designers, strategists, project managers and marketers, you work on bringing new ideas to life.  Functie-eisenYour Responsibilities1. Service Process creation definition• Conduct interviews and requirements- and process-elicitation sessions with subject matter experts; collect and review of existing materials and work with domain experts to clarify and fill gaps as needed.• You organize workshops and review sessions• Work with prototyping team members in order to facilitate design and requirements decisions related to Process and tool interactions,• Write services playbooks which exists out of procedures and work instructions, in order to formally and unambiguously document the business processes through which the services will be delivered.• Collect information from domain experts on estimated activity level hour/efforts for service delivery within the documented workflows and capture these estimates in documentation, spreadsheets, and related process metrics / KPIs• Facilitate review sessions with key stakeholders, documenting and implementing change requests related to the written service design and associated documentation and process diagrams. Maintain and version control changes through multiple iterations. ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Eindhoven Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply for this project with an updated resume and motivation in English (Word format)Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Business Analyst of solliciteer online op de vacature Business Analyst.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Business Analyst of solliciteer online op de vacature Business Analyst.
Technisch Applicatiebeheerder Front-End Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder Front-End. Omschrijving opdrachtgever: Bestuurs- en concern ondersteuning (BCO) ondersteunt de gemeente Rotterdam op het gebied van bedrijfsvoering. Producten en diensten zoals ICT, HR, Financiën en Communicatie zijn gebundeld om zo efficiënt en effectief mogelijk de dienstverlening te leveren die de gemeente nodig heeft bij het uitvoeren van haar werk voor de stad. In een omgeving die voortdurend in beweging is, biedt BCO vakmanschap en kwaliteit om flexibel op die dynamiek in te kunnen spelen. Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor goed functionerende applicatiesystemen in een beheerde en gemonitorde omgeving, volgens de afgesproken prestatienormen. De senior Applicatiebeheerder maakt onderdeel uit van de afdeling ICT Beheer en ressorteert rechtstreeks onder de teammanager Front-end. Omschrijving opdracht: Je bent technisch verantwoordelijk voor het vakgebied. Op technisch gebied ben je een kei en in staat om veranderingen gecontroleerd door te voeren en je coördineert de daarbij behorende werkzaamheden. Volgens de daartoe ingerichte processen ITIL en ASL bewaak je de werkzaamheden en los je zelfstandig vragen en verstoringen op. Ook ben je verantwoordelijk voor het stellen van acceptatienormen ten aanzien van applicatieprogramma's en je stelt testplannen en beheerprocedures op. Je ondersteunt op projectmatige basis bij implementaties van (nieuwe) applicatiesystemen. Verder vervul je een centrale rol tussen de verschillende afdelingen en heb je een coördinerende rol richting leveranciers. Werkzaamheden en verwachte resultaat: - Upgrade van de MOVEit File Transfer Software applicatie. Planning: 4e kwartaal 2018 - Support geven op Legacy MS Office 2013 omgeving (tbv EDocs, en nOffice producten). Planning: 4e kwartaal 2018 - 3e kwartaal 2019 - Vervanging van de Silo voor Ontwikkeling (OBI) applicatie MS Office 2013 64 bit voor MS Office 2016 64 bit onder Citrix. Planning: 1e - 2e kwartaal 2019 - Uitfasering van de Legacy omgeving applicatie Office 365 2013. Planning: 3e kwartaal 2019 - Voorbereidingen treffen voor migratie van basislaag applicaties naar Citrix Win2016 en Windows 10 platformen. Planning: 1e - 4e kwartaal 2019 Gewenst profiel: - Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau in de richting van ICT en je hebt meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je bent resultaat- en klantgericht waarbij je al samenwerkend verantwoordelijkheid neemt. Klanten en leveranciers te woord staan gaat je gemakkelijk af. - Kennis van de volgende systemen is een must: x Microsoft Windows 7/8/10 x Microsoft Windows Server 2012/2016 x Citrix x App-V x SCCM - Kennis van de volgende systemen zien wij als een pre voor deze functie: x Microsoft Office 365 (2013/2016) x Res PowerFuse x Planon x Moveit DMZ Enterprise x UMRA x VMWare Vsphere client x IIS 7 x Power Shell x Firefox config scripting x ManualMaster Starling x Huisstijl Eformity x Edocs intergratie met MS Office x Adobe Creative Cloud 2017 - Daarbij is het essentieel dat je kennis hebt van ICT-beheermethodieken als ITIL en ASL. Verder zorg je voor een optimale werking van verschillende softwareapplicaties Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent vanaf begin november beschikbaar voor 36 uur per week. - Je bent geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie (3) jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling). - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op MBO niveau, of hoger. De kandidaat beschikt daarnaast over HBO werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Technisch Applicatiebeheerder. - Je beschikt over de volgende specifieke kennis: x Kennis van ITIL x Kennis van ASL - Je beschikt over de volgende systeem kennis: x Microsoft Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 en Windows Server 2016 x Citrix XenDesktop, XenServer, XenApp en Provisioning Services x Microsoft App-V en SCCM x RES Workspace Manager Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring als technisch applicatiebeheerder. - Je hebt kennis van het change proces binnen IT. - Je beschikt over systeemkennis van: x Planon Pro Center x Altiris Ghost Solution Suite x MOVEit DMZ Enterprise x Microsoft Office 365 x Firefox - config scripting x ManualMaster Starling Competenties: - Resultaatgerichtheid - Integriteit - Klantgerichtheid - Verantwoordelijkheid - Samenwerken - Conceptueel vermogen - Stressbestendigheid - Planmatig werken - Initiatiefrijk Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 30 oktober - 6 november 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Amsterdam
Voor onze opdrachtgever in Schiphol is Harvey Nash op zoek naar een ProjectleiderStartdatum: 1 januari 2019 Duur: 12 maanden met optie tot verlengen Uren: 36Voor de klant zijn we op zoek naar een Projectleider/ Regievoerder. De klant wil Europe’s preferred airport zijn en Nederland optimaal verbinden met de rest van de wereld. Het aantal passagiers is de laatste vier jaar gegroeid van ruim 52 naar ruim 68 miljoen passagiers. Met slimme digitale oplossingen kunnen wij de processen bij de klant beter voorspellen, zodat reizigersstromen goed en snel verlopen. Zo geven wij onze passagiers en luchtvaartmaatschappijen een excellente (digitale) klantbeleving en bieden wij passagiers steeds meer persoonlijk relevante informatie op maat. Daarnaast maken we met behulp van data optimaal gebruik van assets. We versimpelen de manier van werken en realiseren een substantiële verbetering in de operationele performance. De afdeling Asset IT Services waarbinnen deze vacature valt draagt bij aan deze ambitie door het leveren van IT Infra en IT Assets. In het team Asset Technology Management Visuals heb jij als Projectleider / Regievoerder IT-gerelateerde Schermen in en buiten de terminal als aandachtsgebied. Dit zijn o.a. de vluchtinformatieschermen, mediaschermen en videowalls. Deze verzameling van schermen worden geïnstalleerd, vervangen en onderhouden door externe leveranciers.. De schermen zijn eigendom van een externe leveranciers (Displays as a service). De klant is verantwoordelijk voor het faciliteren van de installatie en het verzorgen van de juiste content. Het team Asset Technology Management Visuals onderhoudt de contacten met de opdrachtgevers uit de verschillende gelederen van de klant en is verantwoordelijk voor de installatie van de juiste schermen op de juiste locatie met de gewenste content binnen de afgesproken tijd. In 2019/20 staan er een aantal scherm vervangings- en installatieprojecten in de planning. Voor deze projecten zoeken we iemand die deze gaat begeleiden. Binnen het team Asset Technology Management Visuals hanteert men een Agile werkwijze : samen met een vast team van experts worden de projecten en changes gerealiseerd. Er wordt gewerkt met daily´s, sprints en retro´s. Voor deze functie zoeken we iemand die: • Ervaring heeft met projectmanagement binnen een complexe & dynamische organisatie. • Een uitgebreid netwerk van stakeholders kan managen. • Financieel , commercieel en bouwkundig inzicht heeft. • Diverse Leveranciers kan aansturen in de rol van regievoerder en stevig in de schoenen staat. • Zowel op tactisch- als op strategisch niveau gesprekspartner kan zijn; • Graag verantwoordelijkheid neemt en trefzeker kan sturen. • Beschikt over een “Agile” mindset. • Continue verbetering en innovatie hoog in het vaandel heeft staan. • In staat is om proactief innovatieve oplossingen aan te dragen passend bij business processen. • Ervaring heeft met het vastleggen van Asset- en onderhoudsinformatie in digitale systemen. • Ervaring heeft met technisch beheer van IT assets en de implementatie hiervan; Het profiel Voor een succesvolle invulling van deze functie voldoe je aan de volgende voorwaarden: • HBO werk -en denkniveau (Hoger Technisch Onderwijs) • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in IT waarvan 3 jaar op het gebied van Assetmanagement en/of onderhoudsmanagement • Je hebt kennis van ITIL, Prince2, Agile werken en Assetmanagement. Kennis van IBM Control Desk en Maximo Assetmanagement is een pre. Ons ambitieniveau is hoog en we zijn op zoek naar professionals die mee willen gaan om deze ambitie te realiseren. Je bent klant/marktgericht en ondernemend, en werkt graag resultaatgericht. Je krijgt energie van het werken in een complexe organisatie en vindt het leuk om intern en extern (leverancier van de uitbestede IT diensten) draagvlak te creëren. Je kunt weerstand in de organisatie managen en weet vertrouwen en samenwerking te realiseren tussen mensen. Je bouwt gemakkelijk contact op en je weet mensen op een positieve manier te overtuigen.
Projectleider DOP Rotterdam / Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Projectleider DOP. Omschrijving opdracht: Ondernemersplein is het informatiepunt van de overheid voor ondernemers. In nauwe samenwerking met onze partners, zoals Belastingdienst en CBS, zorgen we dat ondernemers één antwoord van de overheid krijgen op hun vragen - daar waar ze die antwoorden zoeken. Daarom gaan we in 2018 zorgen dat alle content van Ondernemersplein een centrale plek krijgt op kvk.nl. Als projectleider overzie je alle activiteiten die hieraan bijdragen en ben je verantwoordelijk voor een tijdige levering en het behalen van projectresultaten. Werkzaamheden: Als projectleider hou jij het overzicht op alle activiteiten die verschillende teams uitvoeren om de migratie tot een succes te maken. Samen met de product owners van o.a. het development team, de redactie en insights team van Ondernemersplein en teams van KvK Online, zorg je voor een tijdig en kwalitatief resultaat. Daarbij houdt je de voortgang scherp in de gaten en grijpt in waar deze in gevaar komt. Je verzorgt voortgangsrapportages en levert informatie voor stuurgroep, stakeholders en opdrachtgevers. Gewenst profiel: Als projectleider heb je een scherp inzicht in processen en voortgang. Je weet knelpunten snel op te lossen en zorgt er samen met de verschillende agile teams dat deadlines en doelstellingen gehaald worden. Je hebt gevoel voor het stellen van prioriteiten en bent resultaatgericht. Daarbij houdt je de wensen en behoeften van de doelgroep scherp voor ogen, zonder de belangen van de betrokken organisaties uit het oog te verliezen. Je weet in een complexe omgeving waardevolle oplossingen voor ondernemers te realiseren. Daarnaast beschik je over: - HBO-werk- en denkniveau (bijvoorbeeld Bedrijfskunde of Informatie) en opleiding en vaardigheden op het gebied van projectmanagement. - Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager, bij voorkeur bij de overheid. - Ervaring met Prince 2 én ervaring met Agile. - Creativiteit om met verrassende oplossingen te komen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een HBO of WO opleiding op het gebied van bedrijfskunde(of vergelijkbaar). - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als ICT projectleider. - Je hebt ervaring met werkzaamheden voor overheid of overheidsinstantie. - Je hebt ervaring met het opstellen en beheersen van kostenramingen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van Prince2 Practitioner en/of IPMA B en of SAFE. - Je hebt ervaring met Agile/Devops. - Je hebt ervaring met software ontwikkeling-projecten. - Je hebt ervaring met complexe ketens die domeinoverschrijdend zijn. - Je hebt ervaring met software ontwikkelingen. - Je hebt ervaring met voortgangsrapportages / rapporteren aan stuurgroepen en directies. Competenties: - Communiceren: je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Kwaliteitsgerichtheid: je bent in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. - Overzicht: je overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen - Plannen en organiseren: je vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald. - Creativiteit: je bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën. VOG: Binnen een maand na gunning lever je een VOG aan. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam-Utrecht Startdatum: 01-11-2018 Duur: 1 jaar Optie op verlenging: 1 jaar Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 25-10-2018 tussen 09:00 en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Azure Active Directory Engineer / Azure AD / PowerShell / O365 Amsterdam
Azure Active Directory Engineer / Azure AD / PowerShell Scripting / O365 / Data Migration / MSCAWe are looking for an experienced Azure Active Directory Engineer to work at a Global Financial Enterprise here in the Netherlands. I need someone with strong experience in data migration and PowerShell scripting to work an a massive data migration move from on-premise to the could. Within this international environment you will be acting as a “one-person army” with multiple teams as your sparring partners.In this position youmust comfortable working in both small and large teams in other parts of the organisation but also work independently and actively strive for answers and solutions in a complex technical enterprise environment. You will be expected to actively work on continuously improving IT services by utilizing our current and future solutions in both our own datacentre and in the cloud. You work in close cooperation with other teams to find, design, build, test and implement solutions for the organisation. Your profile:In-depth knowledge of; All aspects of on-prem Active Directory. (Design – build – run) Hierarchy design, GPO, Sites, replication, forest recovery Azure Active Directory Conditional Access Identity Protection. AADConnect App registration Azure Application Proxy AD Forest / domain migrations Have worked in complex AD environments, with multiple AD forests and trusts. PowerShell Writing and documenting complex scripts DSC: Desired state configuration JEA: Just Enough Administration endpoints Working with script repositories (SVN, GIT) to manage scripts and versions Quest/OneIdentity/Dell toolset for Active Directory (Active Roles, GPOADmin, recovery manager)Working with all aspects of windows Server, including Server Core Connected SAAS applications Preferred knowledge: Windows10, O365, OMS and PowerBIADFSFIMPKI O365, OMS and PowerBIMS Certification or Cloud Certification
IT Projectleider (Online Migratie) (QR6102) Rotterdam/Utrecht
Functie: IT Projectleider (Online Migratie) (QR6102) Start: 1-11-2018, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam-Utrecht Omschrijving: Voor onze klant met standplaats Utrecht/Rotterdam zoeken wij een Projectleider ICT voor een Online migratie. Het platform van de klant is een het informatiepunt. In nauwe samenwerking met de partners, zorgen we dat men één antwoord krijgt op hun vragen - daar waar ze die antwoorden zoeken. Daarom gaan we in 2018 zorgen dat alle content van het platform een centrale plek krijgt op site. Als projectleider overzie je alle activiteiten die hieraan bijdragen en ben je verantwoordelijk voor een tijdige levering en het behalen van projectresultaten. Werkzaamheden: Als projectleider hou jij het overzicht op alle activiteiten die verschillende teams uitvoeren om de migratie tot een succes te maken. Samen met de product owners van o.a. het development team, de redactie en insights team van het platform en teams van Online, zorg je voor een tijdig en kwalitatief resultaat. Daarbij houdt je de voortgang scherp in de gaten en grijpt in waar deze in gevaar komt. Je verzorgt voortgangsrapportages en levert informatie voor stuurgroep, stakeholders en opdrachtgevers. Profiel: Als projectleider heb je een scherp inzicht in processen en voortgang. Je weet knelpunten snel op te lossen en zorgt er samen met de verschillende agile teams voor dat deadlines en doelstellingen gehaald worden. Je hebt gevoel voor het stellen van prioriteiten en bent resultaatgericht. Daarbij houdt je de wensen en behoeften van de doelgroep scherp voor ogen, zonder de belangen van de betrokken organisaties uit het oog te verliezen. Je weet in een complexe omgeving waardevolle oplossingen voor ondernemers te realiseren. Eisen: Afgeronde HBO opleiding op het gebied van bedrijfskunde (of vergelijkbaar). Minimaal 5 jaar ervaring als projectmanager, Minimaal 2 jaar ervaring binnen overheid of overheidsinstantie Aantoonbare ervaring met het opstellen en beheersen van kostenramingen. Minimaal 1-2 jaar ervaring met Agile/Devops. Minimaal 1-2 jaar ervaring met software ontwikkeling-projecten. Minimaal 1-2 jaar ervaring met complexe ketens die domein overschrijdend zijn. Minimaal 1-2 jaar ervaring met software ontwikkelingen. Minimaal 1-2 jaar ervaring met voortgangsrapportages / rapporteren aan stuurgroepen en directies. Wensen: Gecertificeerd Prince2 Practitioner en/of IPMA B en/of SAFe Ervaring met Prince 2 én ervaring met Agile Creativiteit om met verrassende oplossingen te komen Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Ontwikkelaar Broker Ontvangen & Mededelen Apeldoorn
Functieomschrijving:Ontwikkelen van Broker flows met behulp van de Broker Toolkit en het releasematig opleveren daarvan.Op tijd opleveren van de opdrachten conform planning/sprint.Ramen van opdrachten op basis van expertise schatting.Samen met het Agile team realiseren van de opdrachten.Participeren in refinementsessies en in overleg met de Productowner refinenen en prioriteren van Features en Userstories in Jira;Het signaleren van verbeteringen en concretiseren hoe deze verbeteringen te implementeren.Afhandelen van Incidenten en Problems.Vorm geven aan verbetervoorstellen en het implementeren daarvan;Werken volgens de processen van de Belastingdienst.Binnen IV O&M (Ontvangen & Mededelen) verzorgt het team BVB (Berichten Verkeer Broker) de (elektronische) berichtafhandeling voor verschillende stromen binnen en buiten de Belastingdienst. Door de ontwikkelteams worden jaarlijks zon 160 verschillende opdrachten in 12 releases uitgerold. De opdrachten worden afgeleid uit regeringsvoorstellen, wetswijzigingen, jaaraanpassingen, rationalisatie, infrastructuurwijzigingen of gewenste functionaliteit. De opdrachten komen via opdrachtgevers, (de "business" bestaande uit Aangifte, Aanslag, Inning, Gegevens, Douane, Toeslagen) uit infrastructurele wijzigingen (DCS, ITAs) verbetervoorstellen (APAs) of het reguliere Incident, Problem en Changemanagement proces.De opdrachten worden vervolgens gerealiseerd in een van de 4 Agile teams. Als brokerbouwer werk je in een van die Agile teams mee aan het bouwen van het release. Dat betekent een intensieve samenwerking met je mede developers om de opdracht op tijd en met een hoogwaardige kwaliteit op te leveren. Functie-eisen:5 jaar recente ervaring met Broker Toolkit, bouwen van Broker flows;4 jaar ervaring met Websphere Messagebroker (WMB) en/of IIB (IBM Integration Bus);Kan met XML/XSD structuren werken.Competenties:TeamplayerCommunicatief vaardigAgile mindsetAanvullende kennis (wensen):Ervaring met het werken in Agile teamsErvaring in het werken met Bitbucket(GIT) en JiraKennis en ervaring van/met relationele databases (DB2)Ervaring in het werken met Websphere MQ versie 8Ervaring binnen de Belastingdienst is een preDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
JAVA ontwikkelaar Apeldoorn
Functieomschrijving:In het team Oreo wordt gewerkt aan de applicatie VMG wat staat voor verstrekmodule gegevens. Het team Oreo is op zoek naar een senior java bouwer om het team te versterken. Het team werkt volgens Agile SAFE Je hebt veel ruimte en verantwoordelijkheid om je eigen werk in te vullen. Je werkt echter wel nauw samen in een Agile team van ontwerpers, bouwers en testers.We vragen daarom echt een teamplayer, die makkelijk in de omgang is en bereid is ook af en toe bij te springen bij collegae als dat nodig is.Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen het team. Aangezien het hier niet om front-end ontwikkeling gaat is kennis van Angular en Wicket niet noodzakelijk.De applicatie VMG is in Java gebouwd en behoeft nog verdere uitbouw/ontwikkeling. De applicatie is nieuw en maakt het mogelijk om gegevens te verstrekken aan externe en interne afnemers. Ze wordt in eerste instantie vooral ingezet in het proces van verstrekken van gegevens aan internationale afnemers (EU landen, OESO landen) . De klus die het team nu vooral onderhanden heeft is Country By Country afgekort CBC. CBC zorgt ervoor dat gegevens van multinationals internationaal worden uitgewisseld om belastingontwijking te voorkomen. Hert politieke en maatschappelijke belang is daarom groot.Massale gegevensverstrekking waar onder internationaal, zoals FATCA, CRS, Rulings, Country by Country.Functie-eisen, minimaal 3 jaar ervaring met:DB2,XML, XSLT;Testautomatisering;Java performance optimalisatie;Scrum en SAFE;JAVA op mainframe;JAVA 8, JEE;SQL, JDBC, JPA, Saxon, MQ, webservices, SOAP, REST.Competenties:Communicatief, teamplayer;Werken in groepen, communicatief, creatief, initiatiefrijk, de wil om iets voor elkaar te krijgen;Analytisch vermogen;Affiniteit met T shaped development.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Junior technisch consultant XCP Documentum Den Haag
Functieomschrijving:P-Direkt is op zoek naar een junior Technisch Consultants xCP Documentum die ons kan ondersteunen bij de aanpassingen van onze Documentum xCP applicaties. Je configureert de xCP applicatie met behulp van xCP designer en verzorgt deployment en testen van de applicatie.Functie-eisen:Kandidaat beschikt over een diploma op HBO-niveau.Kandidaat is beschikbaar gedurende de gevraagde periodeCompetenties:Kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is nauwgezet en neemt verantwoordelijkheid.P-Direkt is het shared service centrum op het gebied van personeels- en salarisadministratie en andere innovatieve E-HRM diensten. Wij ondersteunen de werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten. Wij bieden met onze eindproducten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Cognos Ontwikkelaar Rotterdam
Voor de Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Cognos Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: Wij zijn het business intelligence team van de gemeente Rotterdam. Wij zijn onderdeel van de Afdeling Onderzoek en Business Intelligence (O&BI). Wij leveren kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. Wij ondersteunen het data gedreven werken binnen de gemeente. Het business intelligence team van OBI levert de volgende diensten: - Standaard informatieproducten: rapportages, dashboards, geografische producten. - Selfservice BI. - Data analyses. - Dataleveringen. - Fungeren als kenniscentrum voor primair proces data. - Proactief meedenken en adviseren over BI-oplossingen. Het team levert deze diensten vanuit dedicated scrum teams die - met een sterke business oriëntatie en met korte lijnen - de verschillende Clusters van de gemeente Rotterdam bedienen. We verbinden medewerkers voor langere tijd aan een Cluster zodat ze de gelegenheid hebben om een specifiek deel van de organisatie goed te leren kennen. De focus ligt momenteel op het realiseren van informatieproducten op basis van een Oracle Data Ware House datawarehouse en Cognos rapportages. Uitgangspunt hierbij is om definities en rekenkracht in het DWH onder te brengen en de Cognos Rapportages lean en mean te houden. BI maakt bij de gemeente een snelle ontwikkeling door. We ondersteunen meer en meer BI selfservice. De BI omgeving ontwikkelt zich naar een volgende fase van professionaliteit waarbij we steeds vaker andersoortige bronnen ontsluiten. Er lopen experimenten met Big Data toepassingen en Data science. We schaffen een professionele Analyseomgeving aan en denken na over data virtualisatie. Het BI team ontwikkeld zich richting Business Intelligence Competence Center. In dit BICC wordt de volgende kennis en kunde gecombineerd. Omschrijving functie: Als business intelligence Ontwikkelaar geef jij in dit team invulling aan de IT Skills. Je realiseert samen met je collega’s informatieproducten voor de business. Je levert hiervoor kennis en kunde van het hele realisatie proces: van business analyse, data analyse, ontwerp en realisatie van datastructuren tot aan ontwerp en realisatie van front end toepassingen. Je analyseert de informatiebehoefte en systeemvereisten en maakt op basis daarvan technische ontwerpen. Je analyseert brondata en vertaalt die naar geïntegreerde datamodellen. Je programmeert de benodigde datastromen ten behoeve van gewenste analysemogelijkheden en programmeert grafische rapporten en dashboards. Afhankelijk van de omvang van het team en complexiteit van de data is er sprake van specialisatie naar front en backend ontwikkeling. Maar je bent altijd bereid om te leren en om je eigen kennis en kunde en inzetbaarheid te vergroten. Vanwege de doorontwikkeling van BI zoeken we medewerkers met een brede interesse voor de vernieuwingen en moderne toepassingen van BI en een ingeboren drive om bij te blijven in het vakgebied. Ons vertrekpunt is uiteraard de huidige omgeving. Daarom is kennis van en ervaring met een Oracle Datawarehouse, stermodelering, het datavault principe en een Cognos Rapportage omgeving en dashboarding gewenst. Van de ontwikkelaar verwachten we dat hij/zij cluster SO niet alleen verder helpt in het ontwikkelen van BI tools maar ook als zelfstandig consultant onderzoeken start die de organisatie beter inzicht zullen geven in de bedrijfsprocessen. Hij/zij stelt hiervoor een eigen analyse (gebaseerd op de onderhanden zijnde informatie en prognoses) en presenteert dit aan de directie van betreffende afdelingen. De ontwikkelaar neemt op basis van zijn/haar diepgaande kennis van de materie en omgeving een actieve sturende rol om de analyses om te zetten in informatie producten. Wat bieden wij: De gemeente Rotterdam biedt je een dynamische en interessante werkomgeving. De stad heeft de ambitie om op het gebied van data gedreven werken tot de top te horen. Weinig andere werkgevers hebben zo’n diversiteit in diensten en producten en bieden de daarbij horende datarijkdom. De mogelijkheden voor gewone slimme en superslimme toepassingen zijn groot. Bij ons kun je echt het verschil maken en helpen bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer. Gewenst profiel: - Dompelt je graag onder in databases maar vind het ook leuk om in een multidisciplinair team te werken aan de meerwaarde voor de business. - Hebt daarom ook een business oriëntatie en bent dienstverlenend ingesteld. - Hebt een scherp analytisch en probleemoplossend vermogen. - Hebt affiniteit met het geautomatiseerd ondersteunen van werkprocessen. - Hebt inzicht en inlevingsvermogen in raakvlakken tussen het automatiseren van werkprocessen, data kwaliteit en het leveren van informatievoorzieningsproducten. - Bent resultaatgericht, creatief en innovatief. - Kunt helder communiceren en bent flexibel. - Bent nooit uitgeleerd. - HBO werk- en denkniveau. - Relevante opleiding op gebied van informatievoorziening. - Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in het vakgebied. - Kennis van en ervaring met BI processen en de realisatie van BI producten. - Kennis en ervaring met SQL. - Kennis en ervaring met ETL processen. - Kennis en ervaring met data-analyse datawarehouses. - Kennis en ervaring op gebied van datawarehouses, Data Marts en Data Vault methodiek. - Kennis en ervaring met datamodellen, TOAD en andere relevante tools. - Kennis van en kunnen programmeren in SQL en HTML/Javascript. - Kennis en ervaring met IBM Cognos 10 BI Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (basic en advanced), IBM Cognos 10 BI Framework Manager: Design Metadata Models en IBM Cognos 10 BI Administration. - Kennis en ervaring met Cognos 11 is een pré. - Affiniteit met realisatie van producten middels Scrum/Agile. - Opstellen en opleveren documentatie (functioneel en technisch ontwerp/ mapping tabel). Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent met ingang van de onderstaand genoemde startdatum beschikbaar voor minimaal 32 uur per week beschikbaar. - Je bent geen ex-ambtenaar die de afgelopen drie jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling). - Er is geen sprake van strafontslag zoals bedoeld in artikel 79 lid 1 onder J van hoofdstuk 2a Ambtenarenreglement. - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als BI Ontwikkelaar of vergelijkbaar. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring als Cognos framework manager of vergelijkbaar. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar ervaring met Cognos report studio. - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring als Cognos transformer - Je beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring met Cognos analysis studio. - Je beschikt over de volgende specifieke kennis: x IBM Cognos 10 BI Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (basic en advanced) x IBM Cognos 10 BI Framework Manager: Design Metadata Models en IBM Cognos 10 BI Administration x SCRUM/Agile x Het maken van KPI's en of dashboards x Kennis en ervaring met datamodellen, TOAD en andere relevante tools x Kennis van en ervaring met BI processen en de realisatie van BI producten - Je beschikt over de volgende systeem kennis en ervaringen: x Kennis van Verkeer & vervoer processen (milleuzones, verkeersmonitoring en ontheffingen) x Kennis van WABO processen (omgevingswet en vergunningen) x Kennis van Vastgoedmanagement en woningbouw programmering x Kennis van EBS x Kennis van legacy applicaties (Business Object & Impromtu) x Opstellen en opleveren documentatie (functioneel en technisch ontwerp/ mapping tabel) - Je beschikt over beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau in de richting van Informatietechnologie of Informatievoorziening. - Je beschikt over de volgende ervaring: x Visualisatietechnieken x Oracle x PL/SQL (Kennis van en kunnen programmeren in SQL en HTML/Javascript x ETL x Datawarehouses, Data Marts en Data Vault methodiek, en kennis en ervaring met data-analyse datawarehouses Competenties: - Analytisch - Klantgericht - Communicatief - Accuraat - Samenwerken - Proactief - Daadkrachtig - Pragmatisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm naar verwachting begin november 2018 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: 4x 6 maanden Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44 VOG vereist: ja Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Technisch Applicatiebeheerder (Windows) (QR6100) Rotterdam
Functie: Senior Technisch Applicatiebeheerder (Windows) (QR6100) Start: 5-11-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior Technisch Applicatiebeheerder Front-end. Applicatiebeheer is verantwoordelijk voor goed functionerende applicatiesystemen in een beheerde en gemonitorde omgeving, volgens de afgesproken prestatienormen. De senior Applicatiebeheerder maakt onderdeel uit van de afdeling ICT Beheer en ressorteert rechtstreeks onder de teammanager Front-end. De functie Je bent technisch verantwoordelijk voor het vakgebied. Op technisch gebied ben je een kei en in staat om veranderingen gecontroleerd door te voeren en je coördineert de daarbij behorende werkzaamheden. Volgens de daartoe ingerichte processen ITIL en ASL bewaak je de werkzaamheden en los je zelfstandig vragen en verstoringen op. Ook ben je verantwoordelijk voor het stellen van acceptatienormen ten aanzien van applicatieprogramma's en je stelt testplannen en beheerprocedures op. Je ondersteunt op projectmatige basis bij implementaties van (nieuwe) applicatiesystemen. Verder vervul je een centrale rol tussen de verschillende afdelingen en heb je een coördinerende rol richting leveranciers. Werkzaamheden en verwachte resultaat Upgrade van de File Transfer Software applicatie Planning: 4e kwartaal 2018 Support geven op Legacy MS Office 2013 omgeving (tbv EDocs, en nOffice producten) Planning: 4e kwartaal 2018 - 3e kwartaal 2019 Vervanging van de Silo voor Ontwikkeling (OBI) applicatie MS Office 2013 64 bit voor MS Office 2016 64 bit onder Citrix Planning: 1e - 2e kwartaal 2019 Uitfasering van de Legacy omgeving applicatie Office 365 2013 Planning: 3e kwartaal 2019 Voorbereidingen treffen voor migratie van basislaag applicaties naar Citrix Win2016 en Windows 10 platformen Planning: 1e - 4e kwartaal 2019 Profiel: Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau in de richting van ICT en je hebt meerdere jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je bent resultaat- en klantgericht waarbij je al samenwerkend verantwoordelijkheid neemt. Klanten en leveranciers te woord staan gaat je gemakkelijk af. Eisen Afgeronde MBO opleiding Minimaal 5 jaar werkervaring als Technisch Applicatiebeheerder Kennis en ervaring van ITIL en ASL Microsoft Windows 7/8/10 Microsoft Windows Server 2012 R2/2016 Citrix XenDekstop, XenApp en Provisioning Services Microsoft App-V en SCCM RES Workspace Manager Wensen: Kennis van het change proces binnen IT Microsoft Office 365 (2013/2016) Res PowerFuse Planon Pro Center Altiris Ghost Solution Suite Moveit DMZ Enterprise UMRA VMWare Vsphere client IIS 7 Power Shell Firefox config scripting ManualMaster Starling Huisstijl Eformity Edocs intergratie met MS Office Adobe Creative Cloud 2017 Verder zorg je voor een optimale werking van verschillende softwareapplicaties Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
senior network/system engineer Den Haag/Utrecht
Functieomschrijving:The senior network/system engineer is in conjunction with the Senior Infrastructure Architect responsible for the design, build and day-to-day maintenance operations of the FCInet network.Future solutions built by the Senior Network / System Engineer will need to meet the FCInet security standards, be able to withstand third party audits and penetration testing and meet GDPR requirements. This job is demanding of your knowledge and skillset. Youll need your analytical mind to quickly understand dependencies between infrastructure components and troubleshoot issues that may arise.FCInet is an innovative international decentralised network of computer systems enabling the participants to co-operate in (financial) crime fighting. Each system consists of a server (Java), database (Postgres/Oracle), a thin PHP communication layer and a client application (JavaScript). Communication is always peer-to-peer and secured through SSL over VPN. Participants can exchange information with each other, either through case files or through pseudonimised information filters. FCInet is managed, developed and maintained by a small team (about 10) of business and IT specialists.Functie-eisen:at least HBO (dutch) level college degree or vocational track record at a similar levelminimally 5 years of experience as an allrounder in system and network engineeringminimally 5 years of experience with and knowledge of professional ICT infrastructuresNetworking and Firewall technologies (Fortinet/ Cisco), VPNVMWare virtualization or KVM VirtualizationGNU/Linux OS, comfortability on the Linux commandline, configuration scriptingCompetenties:Communicating about, planning and organizing your own workResult and service driven , proactive, teamplayershining in small project teams that require quick thinking, taking on multiple roles and achieving set goalsAanullende kennis/ervaring:Specific knowledge of Cisco catalyst series, Sina, Fortinet Fortimanager and Fortigate 200/300 series,Fortiguard, Ubuntu Server, Docker, Ansible or puppet or chef or similar scriptingDevOPS continuous integration/deployment provisioning (Jira/Confluence/Bamboo/Ansible)Experience with documentingAvailable asap De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Beheerder Controlroom Utrecht
Functieomschrijving:We zijn voor de unit op zoek naar een collega voor de Control Room (CR). Als Beheerder op de CR draag je vanuit een technische en organisatorische vakdiscipline bij aan de realisatie van de ICT dienstverlening aan de Rechtspraak.Jouw taken zijn verder:Het analyseren van storingen op het netwerk, besturingssystemen, besturingsprogrammatuur en alle voorkomende ICT-middelen voortkomend uit de monitoring en loggings;Het uitvoeren van eerste lijnsbeheer en controleren van logfiles en backups;Uitvoeren van floormanagemt taken in Utrecht en in Groningen (datacenter rechtspraak);Deelname aan interne werkgroepen;Verbeteren van interne werkprocessen;Aanspreekpunt/vraagbraak en behandelaar incidenten voor leveranciers van spir-it;Proactief bewaken van de incident afhandelingen in de technische infrastructuur, door op de juiste wijze te (laten) alloceren, registreren en verhelpen;Het beheren van informatie en documentatie van de veranderende infrastructuur en het verschaffen van informatie;Je houdt overzicht en signaleert trends door analytisch te werk te gaan;Je bent de professional die als vanzelfsprekend gebruikt wordt als vraagbaak voor collega-medewerkers, het Klant Contact Centrum, servicemedewerkers op locatie en medewerkers Operations;Bereidheid tot het dagelijks draaien van onregelmatige dienstenVerrichten van werkzaamheden in het weekend.Achtergrond opdrachtHet kerndoel van Operations Infrastructuur is een zo hoog mogelijke beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de rechtspraak infrastructuur te leveren en bij calamiteiten snel de dienstverlening te herstellen naar het afgesproken niveau. Naast bovenstaande belangrijke kerndoel zal Operations Infrastructuur zich continue richten op het efficiënter en effectiever leveren van de huidige dienstverlening, inrichten van nieuwe dienstverlening en verbeteren van bestaande dienstverlening. Onze dienstverlening wordt niet alleen door rechtspraak medewerkers afgenomen maar ook binnen spir-it zijn er belangrijke afnemers. Daarnaast ondersteunt en faciliteert Operations Infrastructuur projecten en trajecten.Functie-eisen:MBO /HBO werk- en denkniveau;minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie;zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden, zowel Nederlands als Engels.Competenties:flexibiliteit, geen 9 tot 5 mentaliteit;planmatige vaardigheden is een vereiste.Overige kennis:kennis van Windows 7, 8 en 10 is een pre;daarnaast heb je een goed technisch inzicht en ben je in staat om de optimale oplossing te vinden.Spir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Middleware DBA Assen
Functieomschrijving:Als Klantketenbeheerder (Middleware DBA) voer je zeer diverse beheertaken uit, waarbij diepgaande technische kennis, van met name Oracle maar ook Open Source producten, en goede contactuele eigenschappen van grote waarde zijn. Je hebt regelmatig contact met de applicatiebeheerders en andere infrateams. Je fungeert als operationeel aanspreekpunt voor de technische werking van de toegewezen ICT-componenten waarvan jij diepgaande kennis hebt opgebouwd en houdt continue het grote geheel (beheerketen) in de gaten.Daarnaast werk je in beheer, oplossen van incidenten, problems en werk je aan de opleveringen van applicatie(release)s. Je fungeert als vraagbaak voor je collega's en bent constant bezig om te verbeteren. De Klantketenbeheerder: Onderhoudt de technische documentatie; Levert bijdragen aan het beheren van de Infra beheertools (FAB en TAB rol); Houdt de voor zijn werkgebied relevante kennis op peil door middel van permanente educatie. Volgt en onderzoekt de trends en ontwikkelingen in het werkgebied en adviseert over de toepasbaarheid in de eigen werkomgeving. Participeert actief in kennisdeling met collegas; Doet voorstellen voor verbetering van het normen en richtlijnen op basis van zelf opgedane ervaringen en technologische ontwikkelingen.Functie-eisen:HBO/WO werk- en denkniveau (ICT)diepgaande kennis van Oracle databasebeheerOEM 12 / 13Competenties:Communicatief sterk (mondeling en schriftelijk)klantgerichtDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Het operationeel applicatie beheerteam (OAB) binnen de Infra Cloud divisie, is primair verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en continuïteit van de acceptatie en productie omgeving op de DICTU Cloud. Voor de 7*24 systemen wordt consignatie gelopen.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Requirement Engineer/Informatieanalist Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Requirement Engineer/Informatieanalist. Omschrijving opdrachtgever: Het cluster Sociaal is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. In de Directie Subsidie, Inkoop en Juridisch Bureau Sociaal zijn de activiteiten inkoop- en contractmanagement, subsidies, bezwaar en beroep, social return en klachten te onderscheiden. Team Subsidies (Subsidiebureau) is verantwoordelijk voor het stedelijke subsidieproces in Amsterdam en heeft daarin een administratieve, coördinerende en faciliterende rol. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Het cluster Sociaal van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken in het sociaal domein. In de directie Subsidie-, Inkoop- en Juridisch Bureau Sociaal zijn de activiteiten subsidies, inkoop- en contractmanagement, bezwaar en beroep, social return en klachten te onderscheiden. Team Subsidies (Subsidiebureau) is verantwoordelijk voor het subsidieproces in Amsterdam en heeft daarin een administratieve, coördinerende en faciliterende rol. In 2015 is een gemeentelijk informatiesysteem geïmplementeerd waarin subsidies via een geüniformeerde procesondersteuning digitaal worden afgehandeld. De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om het subsidieproces te vernieuwen en verder te professionaliseren en verbeteren door optimalisatie van het bedrijfsproces (efficiëntie), verbetering van de (online) dienstverlening en informatiefunctie, vermindering van de bureaucratische last en een sterkere regievoering vanuit heldere sturingsprincipe(s). Naast de instrumentele en procedurele benadering gericht op toetsing en control zal de focus in toenemende mate komen te liggen op de kwaliteit van de subsidie-verstrekking (beleidsinhoudelijke context, outcome i.p.v. output, sturen op resultaten en doelmatigheid). De directie Subsidie, Inkoop en Juridisch Bureau werkt in een verbeterprogramma Subsidies en Inkoop Sociaal in samenwerking met de afdeling Informatievoorziening Cluster Sociaal (hierna: IV Cluster Sociaal) en de beleidsinhoudelijke organisatieonderdelen (directies en stadsdelen) aan het innoveren van het bedrijfsproces subsidies door aan te haken op zowel de actuele ontwikkelingen in het Sociale Domein als op mogelijke oplossingen in de informatievoorziening om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Ten behoeve van dit programma is het noodzakelijk om op basis van de uitgevoerde proces- en informatieanalyse op het stedelijke subsidieproces de oplossingsrichtingen en IV functies in detail uit te werken en requirements op te stellen. Dit leidt tot een nieuw geoptimaliseerd stedelijk subsidieproces en tot een vastgestelde set aan requirements voor de nieuwe stedelijke IV oplossing. Daarnaast zullen ten behoeve van het aanbestedingstraject experimenten worden uitgevoerd om vanuit een brede integrale aanpak (business en IV) te toetsen of en hoe oplossingsrichtingen de gewenste resultaten gaan opleveren. Om onze doelstellingen waar te kunnen maken wordt om de inzet van een ervaren requirements engineer / informatieanalist gevraagd Omschrijving werkzaamheden: - Uitwerken van (optimalisatie van) het stedelijk subsidieproces op basis van het integraal business ontwerp naar een gedetailleerd ontwerp. - Uitvoeren van detail informatieanalyse op het stedelijke subsidieproces met aandacht voor de verschillende beleidsterreinen, klantgroepen en subsidievormen. - In detail uitwerken van de informatiebehoeften voor managementinformatie en data- en inhoudgedreven werken. - In detail uitwerken van IV functies en oplossingsrichtingen inclusief impactanalyse en deze kunnen overbrengen naar het ontwikkelteam. - Opstellen van requirements voor de toekomstige IV oplossing, onder andere door middel van functionele specificaties, gegevensmodellen (conceptuele en logische) en ontwerpen. - Definiëren en begeleiden van experimenten (proof-of-concept/proof-of-value trajecten) waarbij oplossingsrichtingen worden geimpact en geëvalueerd. - Ontwerpen van gefaseerde realisatie en migratiescenario's. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je beschikt over (minimaal) HBO/WO werk- en denkniveau. Dit werk- en denkniveau is opgedaan door relevante werkervaring en/of diploma. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring als Senior Requirements Engineer en hebt kennis en ervaring met het in detail uitwerken van IV functies naar (functionele) requirements, gegevensmodellen en ontwerpen op grotere trajecten. - Je beschikt over specifieke kennis en opleiding op het gebied van requirement engineering (min.gecertificeerd IREB). - Je hebt de laatste 10 jaar minimaal 4 jaar relevante werkervaring opgedaan bij één van de G4 gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht) óf een qua omvang en complexiteit vergelijkbare organisatie. - Je bent een gecertificeerd Scrum Product Owner. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis van en ervaring met complexe gemeentelijke processen, zoals bijvoorbeeld subsidieverstrekking. - Je hebt kennis en ervaring met systeemontwikkelingstrajecten (de waterval maar ook de agile aanpak). - Je hebt kennis en ervaring met analysemethoden en -technieken (bijvoorbeeld interviews, workshops), ontwerpmethoden en -technieken (zoals RUP, UML, etc.). - Je hebt kennis en ervaring met data- en procesmodellering, het opstellen van requirements (bijvoorbeeld middels use cases, diagrammen, user stories) en het maken van functionele ontwerpen). - Je hebt kennis en ervaring van architectuur (o.a. TOGAF, Archimate). - Je bent gecertificeerd op advanced level IREB. - Je hebt technische affiniteit (om door leveranciers aangedragen oplossingen te toetsen). - Je hebt kennis en ervaring met informatiebeveiliging (Information Security Foundation). Competenties: - Omgevingsbewustzijn - Analytisch vermogen - Samenwerken - Relatiebeheer - Overtuigingskracht - Initiatief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 29-10-2018 Duur: 26-04-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 43 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Applications support engineer Netherlands
As an Application support Engineer within bank IT Systems - Client Data you are responsible to support, maintain and implement applications. You coordinate application deployments from different environments up to and including production, and make sure that the system remains in a healthy condition. In addition, you focus on ensuring the quality of the work you are doing. You are responsible for the daily support of the Global Client Data Management System (GCDS) together with your colleagues, implementing LifeCycle Management and reducing operational risks. You also participate in gathering operational requirements and monitor them for realization. We are looking for a proactive person who always looks for opportunities to improve and realizes improvements. The GCDS team has adopted SCRUM and DevOps way of working. The technical environment is a Linux, Websphere. The application is based on the IBM Master Data Management (MDM) suite. Automating deployments (XLRelease, XLDeploy, Jenkins and GIT) and ensuring good monitoring (Splunk) for the environments is a priority. The system consists of a number of technical components, and is both batch as services oriented. Your main focus will be, together with a Java developer, on improving the stability and predictability of the GCDS system, for example by adding extra logging and monitoring. Our department IT Systems is the IT provider of the bank Wholesale Rural & Retail. We provide the IT services in such a way that bank can achieve its defined strategic and financial objectives. Systems which are developed and managed by IT Systems are not only used in the Netherlands, but also by bank entities in the rest of Europe, North and South America, Asia and Australia.
Captiva Technical Designer/Implementatie Consultant den haag
Onze klant is voornemens haar post stromen te digitaliseren en daarmee te automatiseren. Voor dit project zijn wij op zoek naar een senior consultant die met minimale begeleiding direct aan de slag kan met het technisch implementeren van ons Indexeer proces op de postkamer. Onze klant werkt voor haar indexeer proces met de tool Captiva, welke metadata van de brief af dient te halen en aan te bieden aan de service bus voor verdere verrijking van het document. Als Technical Designer behoren de volgende taken tot jouw takenpakket: • je implementeert de ontwerpen die door de klanten worden aangeleverd. • je werkt nauw samen met onze Business consultants en informatie analisten; • je documenteert de geïmplementeerde oplossingen en levert deze op aan de klant het beheer team; • je herkent haalbaarheden en onhaalbaarheden (technische beperkingen of juist mogelijkheden) met het product Captiva; • je rapporteert over voortgang, knelpunten en tijdslijnen; Functie eisen: • je hebt minimaal HBO werk en denkniveau; • je bent in staat een technische implementatie door te voeren die het mogelijk maakt metadata van brieven af te lezen; • je bent in staat de technische code aan te leveren die noodzakelijk is om de juiste metadata van de brieven af te krijgen; • je hebt een aantal jaren relevante werkervaring op het gebied van Captiva software in een vergelijkbare functie; • je bent in staat om met ons integratieteam samen te werken waar de digitale overdracht naar plaats vind; • je bent een doorzetter die over verschillende teams zijn technische vragen beantwoord kan krijgen; • je ben een zelfstandig opererend persoon, die zowel onsite als offsite zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 20 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Captiva Technical Designer/Implementatie Consultant Den Haag
Functieomschrijving:Het CAK is voornemens haar post stromen te digitaliseren en daarmee te automatiseren. Voor dit project zijn wij op zoek naar een senior consultant die met minimale begeleiding direct aan de slag kan met het technisch implementeren van ons Indexeer proces op de postkamer. Het CAK werkt voor haar indexeer proces met de tool Captiva, welke metadata van de brief af dient te halen en aan te bieden aan de service bus voor verdere verrijking van het document. Als Technical Designer behoren de volgende taken tot jouw takenpakket:je implementeert de ontwerpen die door het CAK worden aangeleverd.je werkt nauw samen met onze Business consultants en informatie analisten;je documenteert de geïmplementeerde oplossingen en levert deze op aan het CAK beheer team;je herkent haalbaarheden en onhaalbaarheden (technische beperkingen of juist mogelijkheden) met het product Captiva;je bent in staat het CAK mee te nemen in de te introduceren veranderende werkwijze;je rapporteert over voortgang, knelpunten en tijdslijnen.Functie-eisen:Je hebt minimaal HBO werk en denkniveau;Je bent in staat een technische implementatie door te voeren die het mogelijk maakt metadata van brieven af te lezen;Je bent in staat de technische code aan te leveren die noodzakelijk is om de juiste metadata van de brieven af te krijgen;Je hebt een aantal jaren relevante werkervaring op het gebied van Captiva software in een vergelijkbare functie;Je bent in staat om met ons integratieteam samen te werken waar de digitale overdracht naar plaats vind;Je bent een doorzetter die over verschillende teams zijn technische vragen beantwoord kan krijgen;Je ben een zelfstandig opererend persoon, die zowel onsite als offsite zijn werkzaamheden kan uitvoeren.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Captiva Business Consultant den haag
Onze klant is voornemens haar post stromen te digitaliseren en daarmee te automatiseren. Voor dit project zijn wij op zoek naar een senior consultant die met minimale begeleiding direct aan de slag kan met het implementeren van het Indexeer proces op de postkamer. Onze klant werkt voor haar indexeer proces met de tool Captiva, welke metadata van de brief af dient te halen en aan te bieden aan de service bus voor verdere verrijking van het document. Als Business Consultant behoren de volgende taken tot jouw takenpakket: • je maakt een inventarisatie van de briefeigenschappen per briefsoort van de business en vertaalt deze naar de technische Captiva implementatie; • voor de vertaling naar Captiva bepaal je de metadata die nodig is voor verdere verwerking en vastlegging ; • je werkt nauw samen met de Technical Designer, die jouw functioneel ontwerp implementeert in Captiva; • je herkent haalbaarheden en onhaalbaarheden (technische beperkingen of juist mogelijkheden) met het product Captiva; • je rapporteert over voortgang, knelpunten en tijdslijnen Functie eisen: • je hebt minimaal HBO werk en denkniveau; • je hebt een aantal jaren relevante werkervaring op het gebied van Captiva software in een vergelijkbare functie; • je maakt gemakkelijk contact en weet snel en grondig informatie te verkrijgen en kunt een vertaling maken naar de software; • je bent een doorzetter die over verschillende teams zijn functionele behoefte kan presenteren op zowel technisch als functioneel gebied; • je bent een zelfstandig opererend persoon, die zowel onsite als offsite zijn werkzaamheden kan uitvoeren. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm, 20 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Systeem Architect Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Systeem Architect. Omschrijving opdracht: De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. De Technisch Verantwoordelijke (System Architect) is verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwstenen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. Omschrijving afdeling: Het team P&O en Medische Hosting Services is verantwoordelijk voor de IT infrastructuur waar de P&O en Medische applicaties op gehost worden. Je werkt daarbij nauw samen met functioneel beheer, informatiemanagement en de bedrijfsvoering in een virtuele ketenorganisatie. Het business domein P&O en Medisch is een dynamische omgeving met genoeg uitdagingen. Zo zijn er meer dan 100 applicaties die de P&O en Medische bedrijfsvoering ondersteunen. Momenteel is ons team verantwoordelijk voor 10% van het applicatielandschap. De visie van het team is om dit uit te breiden naar 100%. Een flinke ambitie waarbij we gemotiveerde teamspelers zoeken met een passie voor het vak. Omschrijving functie: Je hebt, in deze, het aandachtsgebied Personeel en Organisatie en Medische applicaties. Je primaire taken bestaan uit Lifecycle Management en het onderhouden van de domein architectuur binnen de Defensie Enterprise Architectuur. Continuïteit, beveiliging en innovatie zijn de drie pijlers waar Defensie op stuurt. Deze pijlers bevatten tevens de kwaliteitskaders voor de bouwblokken waar jij verantwoordelijk voor bent. Naast dat je actief bent in de beheerorganisatie zal je ook ingezet worden in projecten. Momenteel staat Defensie aan de vooravond van de implementatie van de “Grensverleggende IT” op basis van het “High Level Ontwerp IT”. Deze stukken zijn vrij op het internet te raadplegen. Kortom, een uitdagende functie voor een architect met ambitie! Omschrijving taken: - Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwstenen op. - Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwstenen. - Is verantwoordelijk voor technische impact analyses. - Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren. - Coacht de Sr Ontwerpers binnen de productieclusters. Speelruimte: - De Technisch Verantwoordelijke is verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen. - Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden. - De Technisch Verantwoordelijke neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en – inrichting en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten. - Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling. - Onderhouden van contacten met: x Andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken. x Alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke. x Functionarissen binnen de productieclusters m.b.t. de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen. x Met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding Informatica of Techniek. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in Business IT omgevingen. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en werkervaring van security architectuur. - Je bent minimaal 38 uren per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring met Product en Portfolio- management m.b.t. applicatie landschappen. - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring met het werken met Agile. - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring met het opstellen van functionele en technische bouwblokken. - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar kennis van en ervaring met Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. - Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de Defensie organisatie. - Je hebt bij voorkeur meer dan 3 jaar ervaring met de Defensie IT infrastructuur. - Je hebt bij voorkeur ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. Competenties: - Analyseren - Beinvloeden - Communiceren - Conceptueel denken - Initiatief nemen - Samenwerken - Verantwoordelijkheid - Visie Inzet Periode: Schatting 1.342 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1.342 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. januari Duur: 1.342 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 38 uren per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: november Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatiearchitect Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatiearchitect. Omschrijving opdrachtgever: De informatiearchitect zal gaan werken in het project aanbesteding nieuw Assetmanagement beheersysteem voor de directie V&OR. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving werkzaamheden: De informatiearchitect zal gaan werken in het project aanbesteding nieuw Assetmanagement beheersysteem voor de directie V&OR In 2015 is volgend aan de doelstelling Assetmanagement 'Basis op Orde' (én applicatierationalisatie) gekozen voor het samenbrengen van de assets van de gehele stad in het beheersysteem Gisib2.0. De diverse 'contracten' van de stadsdelen en V&OR zijn samengevoegd in een nieuw beheercontract met een looptijd van 3 jaar en een optie tot verlenging van maximaal 2 x 1 jaar (getekend 16-3-2016). Het driejarig contract verloopt op 16 maart 2019.De directie van V&OR heeft besloten het Assetmanagementsysteem opnieuw aan te besteden. De werkzaamheden van de informatiearchitect: - De samenhang en afhankelijkheden in werkwijzen in de openbare ruimte in kaart brengen en mogelijke informatie oplossingsscenario's uitwerken. - Op basis van de bedrijfsarchitectuur die in DEMO is opgesteld een nadere uitwerking/project start architectuur opstellen, en maakt daarbij gebruik van interne architectuur tools en hulpmiddelen, voor zover beschikbaar. - Afstemming en kennisoverdracht aan (architect) collega's binnen Amsterdam. - Ongevraagd en gevraagd advies. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een erkende HBO diploma. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met architectuur standaarden, open standaarden en services en kan deze in heldere en duidelijke taal kunnen weergeven, in het bijzonder aan mensen die niet bekend zijn met informatiearchitectuur. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van de architectuur in DEMO. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met Archimate. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur voor een (lokale) overheid en / of ruimtelijk domein. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over een erkende afgeronde ICT en/of Master Business Information opleiding. - Je beschikt over de opleiding Demo Bachelor. - Je kan door middel van jou eigen Portfolio aantonen dat jij over de juiste vaardigheden beschikt en deze kan toelichten. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur in het kader van de omgevingswet. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van een architectuur voor een van de volgende gemeentes: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur in het kader van de omgevingswet. Competenties: - Organisatiesensitiviteit - Klantgericht - Onafhankelijk - Innovatief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 29-10-2018 Duur: 01-01-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44 en week 45 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
een Project Manager ESB implementation Nouryon Arnhem
Voor een eindklant van Harvey Nash in Arnhem zijn we op zoek naar een Project Manager ESB implementation Nouryon Project: • Nouryon OneHub (OneHub SAP PO to Webmethods migration) Goal: • Implementation of the enterprise service bus for Nouryon. Due to the separation of AkzoNobel Specialty Chemicals to Nouryon, also the enterprise service bus has to be separated. The new OneHub solution for Specialty Chemicals consists of two platforms. SAP Process Orchestration and webMethods by Software AG. By migrating all SAP Process Orchestration (PO) interfaces to one platform we can reduce costs and reduce complexity in our landscape. Objectives: 1. Migrate the current approximately 360 Stella SAP PO interfaces to webMethods 2. Decommission the current SAP PO platform after migration 3. Save ongoing SAP PO operations & support costs 4. Simplify / Disentangle Specialty Chemicals Technology landscape by removing redundant applications due to legacy reasons Work location: • Arnhem Profile: • Proven experience (5 years+) as project manager of large complex infrastructural projects • Proven experience as test manager • Understanding of technology in scope, with specific experience in building enterprise service bus solutions • Good planning skills in a complex IT landscape • The candidate must have the ability to build trust, facilitate consensus building across diverse groups, drive change management, while demonstrating excellent communication and time management skills. • Able to align with other programs in the same space and optimize plans for effective execution • Able to align with ongoing separation and re-organization programs • Track deliverables and costs • Work closely through IM Services and Sourcing with suppliers, based on contracts • People skills • Experience working in the chemical industry would be a big plus Assignment: • Define in cooperation with solutions architects and other technical experts the right solution • Prepare, plan, manage, and communicate end-to-end project plans with stakeholders and teams • Perform day to day project check-in and update to manage project delivery and quality • Identify risks, gaps, and opportunities and communicate to stakeholders and other teams to drive resolution • Prepare test plan and manage the execution of all required tests
Product Owner (front-end) (QR6097) Amsterdam
Functie: Product Owner (front-end) (QR6097) Start: 5-11-2018, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Product Owner (front-end). We are looking for a IT Product Owner with a drive to enable teams globally to speed up their software delivery and achieve an state-of-the-art flexible and high performing Omnichannel Web platform. We are transforming rapidly towards a top-notch IT company with a Software Craftsmanship culture and financial innovation. We are end-to-end agile, work in multidisciplinary teams and use cutting edge technology. This is what you will do: At first you focus every day on a scalable front-end platform, that acts as the engine of our front end applications and delivers a consistent experience across applications and customers. Then, as a Product Owner you prioritize and refine business requirements into best-in-class digital solutions. You create the right product vision and establish with your squad the execution of your roadmap via sprints in delivering the required features in time. And overall, in this you are the leading inspirer, initiator and creator on what is needed to be developed on Front-End web standards and platforms. To achieve success and great results you are one with the business. Starting with your feedback and requirement meetings with several stakeholders and present them your updated plan on front end architecture and Omnichannel strategy, to contribute to yours and their goals. To deliver your plan you work with a multi-disciplinary scrum development team. You need your squad expertise’s to work on timeliness delivery of the front-end platform features. Part of this is that you work very closely with Front-end engineers and UX designers to create the best digital experience. Including the daily scrum ceremonies you ensure with your squad a high predictability of delivering your progressive plan. To get there, you write, refine, slice and prioritize stories for the epics to be delivered according capacity in the sprint planning. Because your are well organized, prepared and have your schedule you are able to make the best decision what to pick up first and make that happen. To realise delivery in time and high quality you manage that impediments are resolved by the right people in time. For this you have face-to-face calls and because your are well informed you can convince them to take the proper action. During the day your work loops from short to long term horizon and vice versa. Looking to the day after tomorrow you continuously have the ambition to improve our Omnichannel platform as well as the delivery process, that helps all our software Engineers to accelerate their software delivery. For the longer term you steer on right value creation by determining valuable and sustainable change on web standards needed in the future. You determine what to initiate up front before the identified value, needs or problem arises in time. One of the means you use are data and web analytics. Thus, periodically you will have market visits, bring outside in view, and analyse what is needed for longer horizon. And that’s not all. You set and share a clear vision on the front-end development by translating this into IT product direction, timely product solutions and highly predictable implementation moments via your roadmap. So, you work in an ever changing environment with dozens of squads and processes. This means that you need to learn quickly, be alert and adapt on reality. Finally, if you want to be the best, you daily pay attention to continuously changing reality. Therefore you balance the work needed to be done for your product development that has the most business value. Further on you deal with insights and (organizational) forces that needs to be managed and planned with the stakeholders (Tribe MT, User Group, Business representatives). Ultimately in the end you are the driving Product Owner and responsible that our squads globally can accelerate and deliver a differentiating, consistent Omnichannel user experience to our customers. Your personal “backpack” should contain: - A Master degree in Information Technology and proficient experience in a modern front-end framework language like Polymer. Proficient knowledge of HTML, JavaScript and CSS. - A certified Product Owner with at least 3 years working experience in the PO craftsmanship within a large scaled Agile organization, with multiple Agile/Scrum/DevOps teams, and well recognized multiple achievements in delivery of value IT4IT epics. - Experience with creation and implementation of standardized web frame works within large companies. - Experience in implementing Omnichannel platforms and (mass) consumer digital channels. - Excellent knowledge of Continuous Delivery and integration processes. - Good knowledge of IT quality management, monitoring, performance management. - A progressive look with which you invent valuable features that contribute to speed up software delivering capabilities on Front-End web technology. - Excellent communication skills (both verbal and in writing) and storytelling capability in fluent English, clearly articulating the rationale and links to defined strategy and goals. - A team player with ‘we-mentality’ and strong organizational and problem (impediment) solving skills. - Result and delivery oriented mentality. You take it on and make it happen. You are recognized in right value output against good quality and planning, purpose and epic creation, dependency management, precise user story backlog management and broad stakeholder management. - Salesman, that sells the products to maximise business value against acceptable exploitation costs. - Eye for customer journey, customer needs and outside market developments. - Prove that you are constantly improving and sharing your IT knowledge (books, tutorials, weblogs, presentations at congresses). - Legal and risk awareness. If you tick the bigger part of these boxes, then we are looking for you!