Nieuwste ICT-projecten

Senior Netwerk Engineer Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Netwerk Engineer. Opdracht Omschrijving: Het Speciaal beheer team is een onderdeel van de Dienst-ICT. Voor de tijdelijke versterking van het beheer en ontwikkel team (DevOps) zoekt de dienst-ICT een Senior Netwerk Engineer met internet kennis. meerdere jaren ervaring als "allround" netwerk beheerder met kennis van routers switches en firewalls. Doelstelling: Het Speciaal Beheer team beheert de internet toegang en ontwikkeld tools met partners zodat de onderzoeker veilig gebruik van het internet kunnen maken. Hierbij moet de Senior Netwerk Engineer zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Verantwoordelijkheden: Als Senior Netwerk Engineer participeer je in het DevOps team, waarbij je zowel beheer (Ops) als ontwikkeltaken (dev) hebt. Je voelt je comfortabel bij de uitdagingen netwerk en firewall beheer. Je hebt ruime ervaring met Linux systemen en bent je zeer bewust van beveiliging. Vakmatige taken: - Opbouwen van infrastructuren en server systemen op basis van nieuwe ontworpen architecturen. - Onderhouden van bestaande infrastructuren en server systemen. - Oplossen van storingen. - Advies uitbrengen voor verbeteringen. - Meedraaien in en/of ondersteunen van multidisciplinaire scrum teams. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: Intern met eindgebruikers, collega's en leidinggevende binnen de dienst-ICT en met de internet onderzoekers. Inzet in de lijn of project: Begin in project vorm die over gaat in de lijn organisatie. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 28-05-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2018 voor 36 uur per week. - Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar ervaring als netwerkbeheerder. - Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in een relevante richting. - Je hebt aantoonbare opgedane kennis van open source software en protocollen zoals Iptables, OpenLDAP, Kerberos, Sensu, Nagios, Bind, Apache, etc. - Je hebt ervaring met het opzetten en beheren van een OpenStack omgeving. - Je hebt opgedane kennis van vpn implementaties (OpenVPN/IPSec). - Je hebt kennis en ervaring met het opzetten en onderhouden open source producten voor logging en monitoring zoals Elastic Stack en Graylog. - Je hebt kennis en ervaring in het opzetten en beheren van Splunk. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opbouwen en beheren van big data en correlation engines / frameworks zoals Arc Sight, LogRythm, Apache Metron en Securonix. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare opgedane kennis en ervaring met Agile/Scrum in de afgelopen 3 jaar. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare opgedane kennis en ervaring met Jira en Confluence in de afgelopen 3 jaar. Competenties: - Hoge mate van zelfredzaamheid - Taak volwassen - Goed ontwikkeld beveiligingsbewustzijn. - Integer - Samenwerken - Teamplayer Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 28-05-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 14 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder ZGW en eSuite Zwolle
Voor Gemeente Zwolle zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder ZGW en eSuite. Omschrijving Opdracht: Zwolle is een bruisende, veelzijdige Hanzestad en thuishaven van 125.000 inwoners. Waaronder veel creatieve studenten, inventieve ondernemers en eigenwijze vrijdenkers. Hier geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken. De bundeling van onze kennis, handelsgeest en creativiteit maakt Zwolle tot een diverse stad, opgebouwd vanuit een sterk netwerk. Zwolle ligt centraal in Overijssel. Door de goede landelijke bereikbaarheid is Zwolle een knooppunt en centrale speler in de regio. Gemeente Zwolle wil haar inwoners en bedrijven in 2020 dienstverlening bieden die past bij de tijd, waar ze zich in kunnen herkennen en tevreden over zijn: ‘gastvrij en op maat’. Goede digitale dienstverlening – snel en gemakkelijk – is over een paar jaar de basis van de dienstverlening van de Gemeente Zwolle. Zaakgericht werken is gekozen als methode voor dienstverlening. Het Medewerkerportaal (onderdeel van de eSuite van Dimpact) is het systeem voor de informatievoorziening aan de klant, ook wel zaaksysteem genoemd. Hierin handelen we alle dienstverlenende processen af. Afdelingsspecifieke zaak- of processystemen kunnen ook worden gebruikt, mits deze worden aangesloten op de eSuite. De komende jaren werken we hard aan de invoering van zaakgericht werken. De afdeling Functioneel beheer, waar jij onderdeel van wordt, draagt in belangrijke mate bij aan deze ontwikkeling. Samen met je collega functioneel beheerder ben je een belangrijke schakel in de ontwikkeling van zaakgericht werken. Je bent proactief in het ondersteunen van gebruikers en neemt hun vragen serieus. Je schakelt gemakkelijk tussen het zaakgericht werken gedachtengoed en de ondersteunende techniek. Je kunt gemakkelijk een vertaalslag maken tussen de informatiebehoefte van de klant en de functionaliteiten van het systeem. Van jou wordt verwacht dat je op een open wijze communiceert om knelpunten op te lossen. Het gaat je gemakkelijk af om collega’s mee te nemen in het maken van goede keuzes in hoe het systeem het werk nog beter kan ondersteunen. Klant- en kwaliteitsgerichtheid zijn voor jou vanzelfsprekende competenties. Concrete werkzaamheden: - Ondersteunen van gebruikers - Testen van nieuwe processen en releases - Geven van trainingen - Eventueel: bouwen van managementrapportages. Gewenst Profiel: Je hebt minimaal een Hbo-opleiding (bij voorkeur in de richting informatie / organisatie). Je hebt ruime kennis van en ervaring met zaakgericht werken. Het verdient aanbeveling dat je bekend bent met het medewerkersportaal dan wel een ander zaaksysteem. Daarnaast bezit je communicatieve vaardigheden, ben je proactief en ben je in staat om flexibel in te spelen op de vraag van de organisatie. Toelichting op rooster: 36 uur per week. Werkdagen en rooster in overleg nader te bepalen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatie en/of Organisatie. - Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met zaakgericht werken. - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als functioneel beheerder. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als functioneel beheerder. - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met zaakgericht werken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 09-04-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: 4 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 5 april of vrijdag 6 april 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider RADAR Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectleider RADAR. De Opdrachtgever: De screeningsautoriteit Justis valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk. Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Tot de taakgebieden van Justis behoren ook het toezicht op rechtspersonen, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen. Dat maakt werken voor de dienst Justis zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Bij Justis werken circa 280 mensen. Beschrijving directie/afdeling: De afdeling Informatievoorziening (IV) valt binnen de tak Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid en is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis. De afdeling IV (circa 22 medewerkers) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten met behulp van leveranciers. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschap Omschrijving Opdracht: Dienst Justis zoekt op dit moment een Projectleider die, gezien de aard van de werkzaamheden, kan schakelen tussen interne stakeholders en een nieuwe externe leverancier. Gegeven de projecten is de projectleider technisch onderlegd en kan voorstellen technisch duiden. Aanleiding: Met het zicht op de ontwikkelingen binnen Justis en het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving is er behoefte aan uitbreiding van projectleiding capaciteit. Het RADAR systeem wordt in het kader van Lifecycle management ge-upgrade en wellicht herbouwd, hoewel daar nog geen besluit over is genomen. Doel: Als Prince2 gecertificeerd PL stel je het projectplan en de PID op en bewaak je de uitvoering in een regie organisatie. Verantwoordelijkheden: Je analyseert ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologische, bedrijfsvoering) en vertaalt deze naar een APDRA met een Business Case onderbouwing. Door een juist uitgevoerd stakeholder management proces tijdens deze opstart stel jij een PID op. Keuze uit welke oplossingsrichtingen is hierin een onderdeel. Je stuurt de leverancier rechtstreeks aan en bent ook op de vloer van de leverancier om de lijnen kort te houden. Projecten hebben een technische component, zoals bijv. een Oracle inrichting vanuit een regierol. Als PL ben je op de hoogte van technische ontwikkelingen en kan adviezen door de leverancier gegeven, beoordelen. Binnen Justis is de informatievoorziening sterk in ontwikkeling. Na het digitaal aanvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag wordt het de komende tijd zaak om digitaal aanvragen voor andere producten van Justis mogelijk te gaan maken. Ook het digitaal afgeven van producten aan burgers en bedrijven komt er aan. Er zijn zowel projecten met een technische insteek als projecten met een meer verandermanagement insteek. Op basis van de nieuwe Visie voor Justis (2017-2020) zal een I-strategie worden opgesteld, gevolgd door een nieuw informatieplan. Als Projectleider rapporteer je rechtstreeks aan de Operationeel Manager IV Ontwikkeling. Je werkt in de afdeling IV verder samen met het Team Beheer bestaande uit een operationeel manager beheer, service level managers, een changemanager en functioneel beheerders. Het Team Ontwikkeling bestaat uit informatieanalisten, een profielontwikkelaar en projectleiders. Je voert regie over de ontwikkeling van software die uitbesteed is. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode van minimaal 1 jaar. - Je beschikt over een afgeronde opleiding WO/HBO Informatica/ Technische Bestuurskunde/ Bedrijfseconomie. - Je hebt minimaal 3 jaar gewerkt als Projectleider. - Je hebt minimaal 1 van onderstaande certificaten: x certificaat PRINCE2 Practitioner. x certificaat MSP x En/of Methoden en technieken zoals MOP Certificaat - Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift ivm het schrijven van bijv. APDRA’s, PID’s etc. - Je hebt als PL opgetreden/ projecten geleid met de tool Oracle 11 of Oracle 12 of hoger Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent op korte termijn (voorkeur 3-6 weken) beschikbaar. - Je hebt relevante ervaring met Oracle. - Je hebt relevante ervaring met Technische projecten, zoals Migratie en Upgrade projecten. - Je hebt gewerkt met PRINCE2. - Je hebt gewerkt met MOP of MSP. - Je bent bekend met Oracle product: E-Business suite of E-Business Suite module Analytics. - Je hebt ervaring met het werken in een regie organisatie. - Je beschikt over het certificaat MSP of MOP. - Je hebt gewerkt in een Agile/SCRUM omgeving. - Je hebt ervaring met SSC-I of SSC-ICT. Interviewcriteria: - Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie - Houding - Relevante werkervaring - Relevante vaardigheden; communicatie- en luistervaardigheden - Relevante opleiding of training - Eerste indruk - Past binnen team - Presentatie/ voorkomen etc. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: ca. 1 jaar Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-03-2018 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: Week 14 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Kwartiermaker Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker. De Opdrachtgever: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. De NCTV heeft de volgende hoofdopdrachten: - Duiden en reduceren van geïdentificeerde dreigingen. - Bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen, alsmede vitale sectoren. - Zorg dragen voor cyber security. - Versterken van de weerbaarheid van objecten, personen, structuren en netwerken. - Optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Met het bundelen van deze taken wordt de slagvaardigheid van de overheid vergroot. De NCTV en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. Organisatorisch en beheersmatig is de organisatie van de NCTV ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, op vergelijkbare wijze als een directoraat-generaal. Programma Pi-NL: De in mei 2016 aangenomen Europese PNR-richtlijn verplicht de Europese lidstaten ervoor te zorgen dat uiterlijk in mei 2018 een organisatie-eenheid is gebouwd waaraan luchtvaartmaatschappijen die van en naar Nederland vliegen hun reserverings- en check-in gegevens verstrekken, zodat die gegevens verwerkt en geanalyseerd kunnen worden, ten behoeve van de opsporing en bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme. De besturing van deze Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) vindt plaats door drie partijen: de opdrachtgever (NCT’J), de eigenaar (SG Defensie) en de opdrachtnemer (hoofd Pi-NL). NCTV wenst haar opdrachtgeversrol gedegen en proactief in te vullen. Daarom is per direct behoefte aan een kwartiermaker die binnen de NCTV en in samenspraak met betrokken partijen (MinDef, Pi-NL, maar bijvoorbeeld ook andere beleidsdepartementen binnen JenV) het opdrachtgeverschap Pi-NL zowel procesmatig als inhoudelijk gaat opzetten. De NCTV zal bij het beleidsproces, begrotingsproces en planning & control proces van de Pi-NL in eerste instantie ondersteund worden door de kwartiermaker, daarna door de aan te nemen / hiervoor vrijgemaakte beleidsmedewerker. Beschrijving werkzaamheden: De in mei 2016 aangenomen Europese PNR-richtlijn verplicht de Europese lidstaten ervoor te zorgen dat uiterlijk in mei 2018 een organisatie-eenheid is gebouwd waaraan luchtvaartmaatschappijen die van en naar Nederland vliegen hun reserverings- en check-in gegevens verstrekken, zodat die gegevens verwerkt en geanalyseerd kunnen worden, ten behoeve van de opsporing en bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme. De besturing van deze Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) vindt plaats door drie partijen: de opdrachtgever (NCT’J), de eigenaar (SG Defensie) en de opdrachtnemer (hoofd Pi-NL). NCTV wenst haar opdrachtgeversrol gedegen en proactief in te vullen. Daarom is per direct behoefte aan een kwartiermaker die binnen de NCTV en in samenspraak met betrokken partijen (MinDef, Pi-NL, maar bijvoorbeeld ook andere beleidsdepartementen binnen JenV) het opdrachtgeverschap Pi-NL zowel procesmatig als inhoudelijk gaat opzetten. De NCTV zal bij het beleidsproces, begrotingsproces en planning & control proces van de Pi-NL in eerste instantie ondersteund worden door de kwartiermaker, daarna door de aan te nemen / hiervoor vrijgemaakte beleidsmedewerker. Doelstelling: De aan te stellen kwartiermaker opdrachtgeverschap Pi-NL heeft een drietal hoofddoelstellingen: A. Opzetten van het opdrachtgeverschap - Inventariseren wat partijen nodig hebben om pragmatisch en effectief invulling te geven aan de besturing van de Pl-NL - Verder ontwerpen en vastleggen van inhoud, proces en rollen in de besturingsdriehoek B. Inrichten van het opdrachtgeverschap - Opzetten en inrichten van benodigde administratie ten behoeve van begrotings-, beleids- en planning & control cycli - Implementeren van ontworpen besturingsproces C. Uitvoeren en bestendigen van het opdrachtgeverschap - Met eigenaar en opdrachtnemer afgestemde voorbereiding en opvolging 23-1-2018 van de kwartaaloverleggen (bestuurlijk en operationeel) - Verdere uitwerking van kader waarbinnen de Pi-NL zijn taken uitvoert (wet- en regelgeving en beleidsrichting), in afstemming met relevante partijen en ondersteuning van NCTV in maken van beleidskeuzes - Ondersteuning van NCTV bij toetsen / goedkeuren van de begroting, het jaarplan, rapportages en evaluatie van de Pi-NL - Organiseren van en deelnemen aan relevante internationale overleggen, o.a. met andere PIU’s - Ondersteuning bij het werven en aanstellen van de beleidsmedewerker die de opdrachtgever ondersteunt Scope: De opdracht heeft betrekking op de Passagiersinformatie-eenheid Nederland. Je werkt nauw samen met alle betrokken (keten)partners. Naast de eigenaar en opdrachtnemer zijn dit onder meer DG’s binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Justitiële Informatiedienst, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de aangewezen bevoegde instanties: het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche en de Bijzondere Opsporingsdiensten. Je zal in eerste instantie deel uitmaken van de projectorganisatie die vanuit NCTV de inrichting van de Pi-NL ondersteunt, daarna ben je werkzaam in het onderdeel Travel dat onder de directie Contraterrorisme valt. Van belang is om samen met betrokken partijen een solide en goed lopend besturingsproces in te richten voor de Pl-NL — zodat deze zo goed mogelijk kan voldoen aan haar kerntaak: bijdragen aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Gevraagde kennis en ervaring: - Je hebt ruime ervaring als coördinator / beleidsverantwoordelijke bij Rijksoverheid, bij voorkeur in de veiligheidsketen, met een (politiek/bestuurlijk) gevoelig karakter waarbij diversiteit in stakeholders prominent aanwezig was (5 jaar). - Je hebt ruime ervaring met en gevoel voor richtinggevende en strategische beïnvloeding stakeholders binnen de rijksoverheid (inter)departementaal en met vastleggen van resulterende (samenwerkings)afspraken in documenten. - Je hebt ruime ervaring met kwartiermaken /bouwen van organisaties, inclusief vormgeven ketenprocessen, IV resultaten, en koppelvlakken in ketens. - Je beschikt over domeinkennis: kennis van de regels/afspraken en partijen binnen Rijksoverheid, Inlichtingen/Veiligheidsdomein; kennis van/ervaring met richtlijnen/wetten in het domein zoals de Wpg, WOB-verzoeken, beveiligingseisen als VIR-bi, privacyrichtlijnen of —afspraken, gegevensbescherming. - Je hebt ruime ervaring in het verbeteren van samenwerking en vertrouwen. - Je hebt ervaring met het organiseren van effectieve communicatie. - Je beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden in Engels (woord en geschrift). - Politiek bestuurlijk een complex dossier: politiek-bestuurlijke sensitiviteit is essentieel. - Je bent beschikbaar voor 10 maanden, 36 uur per week. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode april tot eind 2018. - Het Screening/veiligheidsonderzoek (VGB) is reeds beschikbaar of je bent bereid screening te ondergaan. - Je hebt een afgeronde WO opleiding. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met coördineren en/of implementeren van beleid bij de Rijksoverheid. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met stakeholdermanagement. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met inrichten van bestuurlijke processen. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met werken in de veiligheidsketen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent vanaf half april / 1 mei beschikbaar. - Je hebt relevante ervaring met het effectief organiseren van communicatie. - Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijk complexe dossiers. - Je hebt gewerkt met het opzetten, analyseren en interpreteren van rapportages. Competenties: - bestuurssensitiviteit - samenwerken - coördineren en organiseren - analyseren - ontwikkelen van beleid - (internationale) afstemming Interviewcriteria: - Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. - Je kan je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig - Je laat zien zelfstartend te zijn, initiatief te nemen en relevante vragen te kunnen stellen - Je laat je niet uit het veld slaan door kritische vragen, ad hoc gebeurtenissen of wijzigende omstandigheden/prioriteiten - Je laat zien nieuwe materie (zowel technisch, juridisch als beleidsmatig) snel in de vingers te hebben. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm na gunning, indicatie 16 april 2018 Duur: 10 maanden Optie op verlenging: 2 x 5 maanden Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 13/14 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Lean Coach Amsterdam
FunctieomschrijvingOrganizational context The Lean Coach position reports to Manager and is part of the Lean Team that is positioned within clients Business Excellence, Group Business Tranformation and provides support to the enabling functions in their transformation to a more effective and efficient organization which enables the businesses to add more value in the market place. The team currently consists of 8 Lean Coaches, working from 5 different locations (Amsterdam and Chennai). Being part of the Lean team means to work together with authentic, enthusiastic, open and driven colleagues, striving to get sustainable impact. Besides, we constantly reflect on our way of working to continuously improve. Way of Working We deeply believe that change needs to be fun and inspiring to succeed in performance improvement. Why would you change otherwise? Therefore our role is to bring fun and inspiration to the team members on the Shop-floo, but also to Senior Managers in the BGs and COs.  Functie-eisenKey areas of responsibility • Create a culture in which teams focus on the needs of the (internal) customer • Focus on sustainable results, instead of short term wins • Develop internal Lean capabilities at all levels within the organization • Coach team members and management on the consistent Lean behaviours • Challenge team members on their next step to take, not offer solutions • Actively provide compliments and constructive feedback (tops and tips) • Support the team in achieving their target condition based on current condition and direction • Encourage others to take the biggest small next steps (experiment) Capabilities required • You have a Bachelors or Master’s degree • You are Black Belt certified and have at least 5 years experience within in Lean • You speak and write Business English • You have a passion for Lean and Continuous Improvement • You dare to think outside of the box in making improving performance fun • You have the ability to inspire and enthuse others • You believe in the power of vulnerability • Self-reflection and the willingness to constantly learn is in your DNA • You easily connect to others at multiple levels of the organization, from Team Members on the Shop-floor to Senior Managers • You like to work in a challenging, constantly changing international environment. • Dependent upon assignment you travel up to 50%, mainly within the assigned region, but also globally (e.g. India)  ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Amsterdam but traveling to other locations is a possibility!! Hours per week: Fulltime, 40  hours per weekBezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Lean Coach of solliciteer online op de vacature Lean Coach.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Lean Coach of solliciteer online op de vacature Lean Coach.
Mendix Advanced Developer (Javascript/ Scrummaster) (QR5421) Rotterdam
Functie: Mendix Advanced Developer (Javascript/ Scrummaster) (QR5421) Start: 23-4-2018, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Mendix Advanced Developer (Javascript/ Scrummaster) Jouw rol Als Mendix Advanced Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze. Binnen een agile scrum team werk je als lead-developer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen. De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 platform. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw uitdaging De opdracht betreft (op hoofdlijnen) het herbouwen van een bestaande Joomla CMS applicatie op het Mendix 7 platform met enige aanvullende functionaliteiten. Het bevat zoekfunctionaliteit, rapportage functionaliteit (cijfers en vormen), raadpleegbare documentatie, geo componenten, up- en download mogelijkheden, user feedback, logging, beheer functionaliteit en twee koppelingen met andere systemen. De verwachting is dat een Advanced Developer, ondersteund door een interne junior-developer. Eisen - Afgeronde opleiding op HBO niveau - Mendix Advanced Developer gecertificeerd - Automatisch testen (ATS) gecertificeerd - Performance monitoring (APM) gecertificeerd - Minimaal 3 jaar ervaring als Mendix Advanced Developer - Minimaal 3 jaar ervaring met Javascript - Minimaal 3 jaar ervaring als Scrummaster - Kennis met UX en UI ontwerp - Beschikt over beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Wensen - WO afgeronde opleiding - Business Information Management gecertificeerd - Datamanagement gecertificeerd - Meer dan 3 jaar Mendix Advanced Developer - 3 jaar of meer ervaing met HTML5 - 3 jaar of meer ervaring met CSS - Meer dan 3 jaar ervaring met Javascript - Kennis met Support op Mendix development - Kennis met Informatie-architectuur - Kennis met Informatiebeveiliging - Kennis met Privacy wetgeving
Security Engineer Delft
FunctieomschrijvingThe IT Department based in Delft, the Netherlands, has an immediate opening for a highly motivated IT Security Engineer. This role is responsible for taking her IT security to the next level through highly disciplined monitoring of activities and systems, expert guidance on IT applications and campaigns to increase awareness.The IT Security Engineer is the primary point of contact for all IT security matters and assists with network security operations including antivirus, host based intrusion detection systems, firewall systems, data loss prevention and internet activity monitoring. In case of security threats or vulnerability reports, the IT Security Engineer performs analysis, investigates and resolves incidents in a timely and effective manner.Your role-Monitor continually all activities and systems related to IT security-Oversee the integrity and protection of networks, systems, and applications-Resolve security threats and vulnerability issues in a timely and effective manner-Report on IT security-Change ownership and implementation of IT security improvements-Perform risk analysis and deliver reports and assessments to Management-Research, recommend, evaluate and assist in implementing improved IT security solutions-Offer security guidance and run awareness campaigns Functie-eisenWhat we expect from you-MBO+/HBO degree-3-5 years in IT related field-IT security experience is considered an advantage-Experience performing risk and vulnerability assessments-Good command of the Dutch and (preferably) English language-Strong communication, analytical and problem solving skills-Ability to multi-task while working in a fast paced, ever changing environment-Pro-active and self-starterArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 maanden+ Location: Delft but candidate need to be flexible for traveling Hours per week: Fulltime, 40 hours per weekBezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Security Engineer of solliciteer online op de vacature Security Engineer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Security Engineer of solliciteer online op de vacature Security Engineer.
Network Engineer Delft
FunctieomschrijvingWe are currently looking for an experienced Network Engineer to join our Network Engineering Team based in Delft, the Netherlands. The team comprises complementary roles of highly skilled Network Engineers and is part of clients larger IT Department. Network Engineers are responsible for configuring and maintaining clients network devices and services, monitoring system performance, performing system and equipment tests, checks and upgrades, troubleshooting and providing general IT support across the organisation.Your roleSupport, maintain, test, install and document clients corporate network environment, including vessels, project sites and yard locations Configure, install and maintain client hardware and network devices Monitor network performance and security; ensure system availability and reliability Plan and execute IT infrastructure projects for offices, yards and vessels Apply maintenance schedules Troubleshoot complex installationsFunctie-eisenWhat we expect from youMBO or HBO degree in Information Technology or related subject Microsoft MCSE, MCITP Systems Administrator (Active Directory) with excellent knowledge of Windows AD, Server 2003-2016, Exchange, Hyper-V and clustering Cisco CCNA certification 5-10 years’ experience in information systems Exceptional troubleshooting skills Willingness to travelArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: Deta-vast project (possibility for a perm contract) Location: Delft but candidate need to be flexible for traveling Hours per week: Fulltime, 40 hour per weekBezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Network Engineer of solliciteer online op de vacature Network Engineer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Network Engineer of solliciteer online op de vacature Network Engineer.
(Senior) Test Engineer / Scrum Master Eindhoven
FunctieomschrijvingThis is one position with a dual role for both Senior Test Engineer and Scrum Master. Your challenge Do you want to be responsible for ensuring E2E Solution Quality targets are met by using your strong technical and program management skills, properly planned and professionally executed timely and with high quality? Your responsibilities As a Sr. Test Engineer you are responsible for: • Review of requirements in system/sub-system level, defines test requirements and specifications for consistency and testability and translate them into test cases. • Translates Test Policy and Test Strategy within his/her domain area into technical solutions for testing.• Performs studies and makes recommendations with respect to usage of new test techniques, methods, specifies requirements for, and evaluation of (possible) test tools, to support automated testing but also test engineering in general. o Assures the proper creation of an infrastructure for optimum usage of these tools. • Execution of system level tests both functional and non-functional (e.g. reliability, performance, environmental, etc.) including design, preparation and implementation of tests. • Documenting of test results in reports and registration of defects and issues into the defect tracking system • Analyses problem reports for missing items in test approach & monitoring and updating defects including defect closure. • Pro-actively translates gaps identified into new requirements of products • Assistance in the test estimation, planning and risk management activities. • Test Automation related to own program, technology area (test environment, case development and appropriate execution). Additionally, as a Scrum Master you are responsible for: Delivering state-of-the-art and high quality software system solutions requires a senior master of scrum in its broadest sense (process, people, content and project focus). We work in a context where multiple scrum teams work even in a global setup across the globe that is required to be coached. To fully realize this ambition, we are looking for a Scrum Master responsible for: • Coaching the team: act as performance coach for the team, creating a balance with the project's key stakeholders and the committed sprint plans • Removing impediments: remove any impediments that obstruct a team’s pursuit of its sprint goals and does everything to facilitate productivity • Continuous improvement: helping the team turn the sprint retrospective meeting into an evolutionary experience and to improve performance by learning from mistakes • Stakeholder management: support the backlog and release plan, radiate scrum artifacts to the product owner and team, and keep key stakeholders informed about progress • Multiple teams: responsible for multiple scrum teams that share a common goal typically in a SAFe release train context  Functie-eisenWe are looking for someone with a… • Master or Bachelor degree in SW Engineering, IT, Informatics, or equivalent • Strong drive and experience in the field of Quality and verification, SW development • Leadership skills in project management and Agile way of working • Experience with driving multiple teams and the challenging communication due to this, including multi-site development and supplier management • Experience and certifications in the area of SW testing & agile development is a benefit • Experience in Test Management, End user, Alpha, Beta testing is a benefit • Strong and proven management skills for Testing, Quality & integration teams • Experience in Test Automation on various platforms (PC application, Mobile devices, Applications and Web related technologies) is a benefit • A drive to play the part needed to make a project successful in leading the test teams • Basic knowledge of Risk Management and Requirements Management • Proven track record in a high-speed product development environment • A team player, eager to invest in personal and team growth • Strong analytical, conceptual and creative thinking skills. A problem solving and pragmatic attitude • Ability to be honest, direct and transparent • Able to build trust and influence your environment • Good understanding of device development, integration, in driving quality and regulatory challenges This role will appeal to you if you… • Have a drive for taking leadership • Have a drive for assuring quality in Solution projects • Enjoy working in cross-functional and global teams • Have good analytical skills and conceptual thinking • Are curious, open and feel at home in an international environment • Have an affinity with innovative development projects and feel comfortable with relatively vague requirements • Is a good communicator Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature (Senior) Test Engineer / Scrum Master of solliciteer online op de vacature (Senior) Test Engineer / Scrum Master.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature (Senior) Test Engineer / Scrum Master of solliciteer online op de vacature (Senior) Test Engineer / Scrum Master.
Netwerk Engineer Sr. Driebergen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT18685 Omgeving: Driebergen Startdatum: 28 mei 2018 (let op: screening van ca 6-15 weken voorafgaand). Einddatum: 31 december 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 14. Sluitingsdatum: vrijdag 23 maart om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Netwerk Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het Speciaal beheer team is een onderdeel van de Dienst-ICT. Voor de tijdelijke versterking van het beheer en ontwikkel team (DevOps) zoekt de dienst-ICT een Senior Netwerk Engineer met internet kennis. meerdere jaren ervaring als "all-round" netwerk beheerder met kennis van routers switches en firewalls. Het Speciaal Beheer team beheerd de internet toegang en ontwikkeld tools met partners zodat de onderzoeker veilig gebruik van het internet kunnen maken. Hierbij moet de Senior Netwerk Engineer zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Als Senior Netwerk Engineer participeer je in het DevOps team, waarbij je zowel beheer (ops) als ontwikkeltaken (dev) hebt. Je voelt je comfortabel bij de uitdagingen netwerk en firewall beheer. Je hebt ruime ervaring met Linux systemen en bent je zeer bewust van beveiliging. Taken/werkzaamheden: Opbouwen van infrastructuren en server systemen op basis van nieuwe ontworpen architecturen. Onderhouden van bestaande infrastructuren en server systemen. Oplossen van storingen. Advies uitbrengen voor verbeteringen. Meedraaien in en/of ondersteunen van multidiciplinaire scrum teams. Functie eisen Wijzigen KNOCK-OUT: Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar ervaring als Netwerkbeheerder. Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in een relevante richting (diploma verplicht). Je hebt kennis van open source software en protocollen zoals Iptables, OpenLDAP, Kerberos, Sensu, Nagios, Bind, Apache, etc. Je hebt ervaring met het opzetten en beheren van een OpenStack omgeving (weging 20%). Je hebt kennis van vpn implementaties (OpenVPN/IPSec). Je hebt kennis en ervaring met het opzetten en onderhouden open source producten voor logging en monitoring zoals Elastic Stack en Graylog. Je hebt kennis en ervaring in het opzetten en beheren van Splunk. Je hebt kennis en ervaring met het opbouwen en beheren van big data en correlation engines / frameworks zoals Arc Sight, LogRythm, Apache Metron en Securonix. Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring met Agile/Scrum in de afgelopen 3 jaar. Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring met Jira en Confluence in de afgelopen 3 jaar. Competenties: Hoge mate van zelfredzaamheid Taak volwassen Goed ontwikkeld beveiligings bewustzijn. Integer Samenwerken Teamplayer
tester Assen
Voor het Uitvoerings Platform (UP) zijn wij op zoek naar een medior tester. Deze zal in eerste instantie ingezet worden op de systeemtesten en Systeem Integratie Testen die plaatsvinden binnen het OntwikkelTeam (agile). De systeemtesten worden steeds meer geautomatiseerd uitgevoerd. De kandidaat moet ook inzetbaar zijn in andere delen van het programma (bijvoorbeeld de DICTU Acceptatie Test of testondersteuning van de Gebruikers Acceptatie Test). Tevens zal de kandidaat ingezet worden op beheer, dat wil zeggen het testen van changes en incidenten. Naast deze werkzaamheden zal de tester ingezet worden op de BLUERIQ migratie en de vernieuwing van het platform. Hij/zij zal actief testautomatisering moeten gaan toepassen, dat wil zeggen het opzetten van testautomatisering en het verder uitbouwen van de bestaande geautomastiseerde testen. Voor zowel unit, service alsook user interface testingAantoonbare relevante testervaringAantoonbare relevante ervaring met agile/scrumAantoonbare uitvoerende ervaring met testautomatiseringAantoonbare ervaring met SQL in vormen PLSQL of PostgressAantoonbare ervaring met webservice testing (SOAP of REST) / HTMLDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Mendix Advanced Developer Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT18683 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m., naar verwachting medio april. Duur: 3 maanden Optie op verlenging: Ja, 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 28 maart t/m 4 april 2018. Sluitingsdatum: vrijdag 23 maart om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Mendix Advanced Developer, voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Mendix Advanced Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze binnen de gemeente. Binnen een Agile Scrum team werk je als lead-developer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen. De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 platform. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. De opdracht betreft (op hoofdlijnen) het herbouwen van een bestaande Joomla CMS applicatie op het Mendix 7 platform met enige aanvullende functionaliteiten. De bestaande applicatie wordt gebruikt in het Toezicht en Handhavingsdomein en ondersteunt formulieren voor het invoeren van meldingen van burgercontacten, actiematige inzet, waarschuwingen en mutaties. Daarnaast bevat het zoekfunctionaliteit, rapportage functionaliteit (cijfers en vormen), raadpleegbare documentatie, geo componenten, up- en download mogelijkheden, user feedback, logging, beheer functionaliteit en twee koppelingen met andere systemen. De verwachting is dat een Advanced Developer, ondersteund door een interne junior-developer, dit in ca. 8 weken kan realiseren. Functie eisen Wijzigen KNOCK-OUT: Je hebt een opleiding op minimaal HBO niveau (bij voorkeur WO) afgerond. Je hebt een training Mendix Advanced Developer Certified afgerond Je hebt een training Automatisch testen (ATS) afgerond. Je hebt een training Performance monitoring (APM) afgerond. Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring als Mendix Advanced Developer. Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met Javascript. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Scrummaster. Je hebt kennis van UX en UI ontwerp. Je beschikt over goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je bent per medio april beschikbaar voor 36 uur per week. Eerste 2 maanden geen verlof mogelijk. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een training Business Information Management afgerond. Je hebt een training Datamanagement afgerond. Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met HTML5. Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met CSS. Je hebt kennis van Support op Mendix development. Je hetb kennis van Informatie-architectuur. Je hebt kennis van Informatiebeveiliging. Je hebt kennis van Privacy wetgeving. Competenties: Resultaatgerichtheid Integriteit Samenwerking Flexibiliteit Communicatieve vaardigheden Klantgerichtheid Pro-actief Analytisch
Software Developer Breda
Voor onze opdrachtgever in Breda is Harvey Nash op zoek naar 2 PHP Developers KPN heeft Harvey Nash geselecteerd als enige leverancier die ZZP’ers mag plaatsen. Wil jij als ZZP’er bij KPN aan de slag? Neem dan contact met ons op. Aantal uren 36 uur Standplaats: Breda en het kan sporadisch voorkomen dat je naar Amsterdam moet Gewenste startdatum z.s.m. Duur: 3 maanden met optie tot verlengen Proces: Deadline om te reageren: Woensdag 21-3 om 10.00 uur Terugkoppeling CV’s van manager Vrijdag 23-3 Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 13. Graag aangeven of je die week op gesprek kan. Aantal jaar werkervaring 5+ Relevante werkervaring 5+ Branche ervaring IT, Telecom is een pre Opleidingsniveau HBO+ Talen NL, EN Systeemkennis Programmeertalen, API’s, architectuur Vereiste werkzaamheden - Development en operations werkzaamheden t.b.v. CINCO. De residential leverstraat van de klant. - Applicatie draaiende houden en helpen innoveren waar dat nog waardevol is. - Innoveren en onderhouden van de klant Residential leverstraat - Operatie en innovatiekracht in stand houden danwel vergroten - Innoveren en onderhouden van de Residential leverstraat - Collega’s die helpen waarde te leveren in een agile omgeving. - Programmeren (PHP, HTML, Javascript, CSS, eventueel Python), service-based architecture, API’s (SOAP/XML/REST), PostgreSQL, Redis, Linux ervaring, Testing Ervaring: 5 jaar+ als software developer (bij voorkeur in agile omgeving) Hard Skills Talen: PHP, HTML, Javascript, CSS, eventueel Python API’s (SOAP/XML/REST), service based architecture PostgreSQL, Redis Linux ervaring Testing - Test automation kennis Ervaring hebben binnen grote organisaties – stakeholders en ervaring met complexe applicaties. Nice to haves - Agile ervaring - ISTQB certificering (pre) Requirements engineering Soft Skills - Communicatief vaardig, flexibleKorte beschrijving afdeling (cultuur, mentaliteit, sfeer). De locatie Breda is vooralsnog gefocust op het merk van de klant, met de intentie om binnenkort ook voor de klant te werken. De afdeling is klein maar gezellig, er hangt een informele werksfeer en de teams zijn erg betrokken bij het product dat zij ontwikkelen. Voor een goede samenwerking met andere teams zal je wellicht eens op andere locaties werken (Amsterdam). Echter de komende maanden zal het fulltime in Breda zijn.
Senior Systeem Architect werkplekken Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Systeem Architect werkplekken. Omschrijving Opdracht: De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwstenen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. Je hebt in deze, het aandachtsgebied Werkplekken-deployment. Takenpakket: - Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwstenen. - Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwstenen. - Is verantwoordelijk voor technische impact analyses. - Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren. - Coacht de Sr Ontwerpers binnen de productieclusters. Speelruimte: - Je bent verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen. - Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden. - Je neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en – inrichtings en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten. - Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling. - Onderhouden van contacten met; x andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en –inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken; x alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke. x functionarissen binnen de productieclusters mbt de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen. x met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen. Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding Informatica of Techniek. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als System Architect op het gebied van Active Directory. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen cliënt besturingssystemen. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met deployment en onderhoud van Windows 10. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis van Group Policy. - Je bent minimaal 38 uren per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur ervaring met Product en Portfoliomanagement m.b.t. database systemen. - Je hebt bij voorkeur ervaring met Product en Portfoliomanagement m.b.t. applicatie systemen. - Je hebt bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. - Je hebt bij voorkeur ervaring van database architectuur. - Je hebt bij voorkeur ervaring van SharePoint architectuur. - Je hebt bij voorkeur kennis van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. - Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de Defensie organisatie. - Je hebt bij voorkeur ervaring met de Defensie IT infrastructuur. - Je hebt bij voorkeur ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. Competenties: - analyseren - beïnvloeden - communiceren - conceptueel denken - initiatief nemen - samenwerken - verantwoordelijkheid - visie Inzet Periode: Schatting 1920 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1920 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening, ca. mei Duur: 1920 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: april 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior .Net Ontwikkelaar Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior .Net Ontwikkelaar. Omschrijving Opdracht: Je wordt ingezet als Senior-Ontwikkelaar in het scrumteam voor de clusters Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. Je werkt aan de door de product owner gewenste userstories, beoordeelt de compleetheid van de user story en maakt een inschatting van de benodigde inzet om de user story voor de product owner te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de broncode en de wijze waarop de software wordt ontwikkeld. Je bent in staat om zelfstandig de werkzaamheden over te nemen van andere senior ontwikkelaars binnen het scrumteam. Je geeft advies en oplossingsrichtingen aan de product owner bij het bespreken van de userstories en bij opgetreden bevindingen uit de productie omgeving. Je rapporteert tijdens de sprint over de voortgang, risico’s, wijzigingen en uitzonderingen aan de overige teamleden van het team. Je beschikt over een diepgaande, hands-on kennis van de benodigde platforms en frameworks. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent met ingang van de onderstaand genoemde startdatum voor 40 uur per week beschikbaar. - Je bent geen ex-ambtenaar die de afgelopen 3 jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling). - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als software ontwikkelaar. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als .Net / C# ontwikkelaar. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle PLSQL (releases 8 t/m12). - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van Javascript. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Webservices / Rest / SOA / WSDL. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van MS Aspx.net framework (releases 2, 3 en 4) Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt relevante opleidingen succesvol afgerond; x (Technische) informatica x Bèta studies - Je hebt meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle PLSQL (releases 8 t/m12). - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van MS MVC. - Je hebt ervaring op het gebied van Agular JS. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle Spatial / GIS Systemen. - Je beschikt over kennis van: x Agile/ Scrum werken x Atlassian producten x Oracle Designer x Visual Basic 6.0. x C++ x MS Forms x IIS>7 x Subversion x GIT x Test Driven Development x SourceSafe x Python x FME Competenties: - Planmatig werken - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Verantwoordelijkheid - Integriteit - Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm, naar verwachting eind maart Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 3 x 4 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 29 maart - 4 april 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmedewerker Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmedewerker. Omschrijving Afdeling: Het Joint IV Commando (JIVC) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele en bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is ook het kenniscentrum voor de vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid advies aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. Functieomschrijving/Werkzaamheden: Je bent een spil in het web en levert ondersteuning en verantwoording af aan de projectmanager. U werkt samen met de teamleiders van de betrokken deelprojecten. Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak voor het project dat voorziet in nieuwe COMMS EOV systemen (Communicatie Elektronische Oorlogsvoering) voor de 102 EOV Cie (102 Elektronische Oorlogsvoering Compagnie). De 102 EOV Cie voorziet eenheden van inlichtingen die verworven worden vanuit het elektromagnetisch (EM-)spectrum.. Toelichting Standplaats: Utrecht. Bereidheid tot reizen, frequentie is van te voren niet aan te geven. Werkzaamheden: - projectarchief bijhouden - inplannen van de kwaliteitsreviews - projectadministratie bijhouden, documentmanagement - projectmanagement producten samenstellen, kopiëren, en verspreiden - assisteren met het samenstellen van rapporten - organiseren van bijeenkomsten of vergaderingen - uitvoeren van het communicatieplan - ondersteuning bij vergaderingen (notuleren/besluitenlijst) - ondersteuning projectcommunicatie (opstellen nieuwsbrief/infomail) - ondersteuning vulling Principal Toolbox - ondersteuning SAP werkzaamheden - ondersteuning Sharepoint Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO-4 opleiding. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als projectmedewerker of een vergelijkbare functie binnen het ICT domein. - Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar, twee dagen aaneengesloten in de periode van dinsdag t/m donderdag. - Je hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Engelse taal, zowel in woord als in geschrift . Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met Principal Toolbox. - Je hebt ervaring met Microsoft Excel. - Je hebt ervaring met SharePoint. - Je hebt ervaring met SAP. - Je hebt ervaring met Microsoft Word en Powerpoint. Competenties: Voor de uitvoering van de functie is het van belang dat je; - In staat bent om te communiceren, Nederlands in woord en geschrift en vloeiend Engels in spraak en geschrift zijn relevant. - Zelfstandig en in teamverband kan werken. - Initiatief neemt. - Goed kan ordenen en structureren. Inzet Periode: Schatting 3012 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3012 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening, ca. mei Duur: 3012 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 14/15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Java developer Apeldoorn
Ontwikkelen aan de nieuwe Erf- en Schenkbelasting systemen, als java developer werk je in een multidiciplinair team dat werkt aan producten ter ondersteuning van de erf- en schenkbelasting. Van de javadeveloper wordt verwacht dat hij makkelijk communiceerd met eindgebruikers en teamleden om de kantoor applicatie optimaal te ontwikkelen. Alles binnen de mindset van het agile manifest en scrum.Ingezet in een scrumteam, waarbij de nadruk ligt op frontend development. Omdat er veel schermen t.b.v. kantoor medewerkers ontwikkeld worden.Functie eisenOntwikkeld als javaontwikkelaar mee in een scrumteam waar begrippen CI,CD en Devops normaal zijn.Daarnaast is testautomatisering niet weg te denken dus kennis daarvan is een must.Ook bekend met infra zoals MQ, Mainframe en DB2 etc. is een pre.Webdevelopment en AngularJSJava - Webservices - JavaScriptCucumber - JUnit - Robot Framework -OWASPDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior .Net Ontwikkelaar (Oracle PLSQL) (QR5418) Rotterdam
Functie: Senior .Net Ontwikkelaar (Oracle PLSQL) (QR5418) Start: 16-4-2018, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior .Net Ontwikkelaar (Oracle PLSQL) Opdrachtnemer wordt ingezet als Senior .Net Ontwikkelaar (Oracle PLSQL) in het scrumteam voor de desbetreffende afdeling. Opdrachtnemer werkt aan de door de product owner gewenste userstories, beoordeelt de compleetheid van de user story en maakt een inschatting van de benodigde inzet om de user story voor de product owner te realiseren. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de broncode en de wijze waarop de software wordt ontwikkeld. De opdrachtnemer is in staat om zelfstandig de werkzaamheden over te nemen van andere senior ontwikkelaars binnen het scrumteam. Opdrachtnemer geeft advies en oplossingsrichtingen aan de product owner bij het bespreken van de userstories en bij opgetreden bevindingen uit de productie omgeving. Opdrachtnemer rapporteert tijdens de sprint over de voortgang, risico’s, wijzigingen en uitzonderingen aan de overige teamleden van het team. Opdrachtnemer beschikt over een diepgaande, hands-on kennis van de benodigde platforms en frameworks. Eisen - Afgeronde opleiding op HBO niveau. - Minimaal 5 jaar ervaring als Software Ontwikkelaar - Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle PLSQL (releases 8 t/m12) - Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van Javascript - Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Webservices / Rest / SOA / WSDL - Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van MS Aspx.net framework (releases 2, 3 en 4) - Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Wensen - Opleiding op het gebied van (Technische) informatica of Bèta studies - 5 jaar of meer ervaring als Net / C# ontwikkelaar - 5 jaar of meer ervaring met Oracle PLSQL (releases 8 t/m12) - 3 jaar ervaring op het gebied van MS MVC - 1 jaar of meer ervaring op het gebied van Agular JS - 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle Spatial / GIS Systemen Kennis - Agile/ Scrum werken - Atlassian producten - Oracle Designer - Visual Basic 6.0 - C++ - MS Forms - IIS>7 - Subversion - GIT - Test Driven Development - SourceSafe - Python - FME
Net Ontwikkelaar Sr. Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT18678 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 4 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 29 maart t/m 4 april 2018. Sluitingsdatum: vrijdag 23 maart om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Net Ontwikkelaar voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Je wordt ingezet als Senior-Ontwikkelaar in het scrumteam voor de clusters Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. Je werkt aan de door de product owner gewenste userstories, beoordeelt de compleetheid van de user story en maakt een inschatting van de benodigde inzet om de user story voor de product owner te realiseren. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de broncode en de wijze waarop de software wordt ontwikkeld. Je bent in staat om zelfstandig de werkzaamheden over te nemen van andere senior ontwikkelaars binnen het scrumteam. Je geeft advies en oplossingsrichtingen aan de product owner bij het bespreken van de userstories en bij opgetreden bevindingen uit de productie omgeving. Je rapporteert tijdens de sprint over de voortgang, risico’s, wijzigingen en uitzonderingen aan de overige teamleden van het team. Je beschikt over een diepgaande, hands-on kennis van de benodigde platforms en frameworks. Functie eisen Wijzigen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau. Minimaal 5 jaar (bijvoorkeur meer dan 10 jaar) ervaring als Software Ontwikkelaar (weging aantal jaren ervaring tussen 12% en 24%). Minimaal 5 jaar (bijvoorkeur meer dan 10 jaar) ervaring op het gebied van Oracle PLSQL (releases 8 t/m 12) (weging aantal jaren ervaring tussen 7% en 14%). Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van Javascript. Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Webservices / Rest / SOA / WSDL. Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van MS Aspx.net framework (releases 2, 3 en 4). Je beschikt over goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent per direct beschikbaar voor 40 uur per week. Eerste maand geen verlof mogelijk. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgerond opleiding op het gebied (Technische) informatica of Bèta studie (weging 17%). Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van MS MVC. Minimaal 1 jaar (bijvoorkeur meer dan 2 jaar) ervaring op het gebied van Agular JS (weging aantal jaren ervaring tussen 2% en 7%). Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle Spatial / GIS Systemen. Je hebt kennis van Agile/ Scrum werken. Je hebt kennis van Oracle Designer. Je hebt kennis van Visual Basic 6.0. Je hebt kennis van C++. Je hebt kennis van MS Forms. Je hebt kennis van IIS>7. Je hebt kennis van Subversion. Je hebt kennis van GIT. Je hebt kennis van Test Driven Development. Je hebt kennis van SourceSafe. Je hebt kennis van Python. Je hebt kennis van FME. Competenties: Planmatig werken Samenwerken Resultaatgerichtheid Verantwoordelijkheid Integriteit
Tosca Tester Rotterdam
Referentienummer: BTIT18679 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Einddatum: 1 mei 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Dinsdag 27 maart 2018. Sluitingsdatum:Donderdag 22 maart om 14:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Tosca Tester voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Binnen een Scrum team dat werkt aan het Drupal8 CMS van de opdrachtgever, ben je als Tosca Tester verantwoordelijk voor het schrijven van geautomatiseerde functionele regressie tests in Tosca Recorder. Taken/werkzaamheden: Afstemmen met Testmanager/Product Owner over het inzetten van automatische testen m.b.v. Tosca Recorder. Het schrijven van automatische testen voor Drupal 8 CMS met behulp van Tosca Recorder. Het beheersbaar overdragen van de geautomatiseerde testset aan de beheerorganisatie. KNOCK-OUT: Je beschikt over een opleiding op minimaal HBO niveau. Je bent in het bezit van minimaal 2 referenties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over de certificaten Tosca Automation Specialist 1 en/of Tosca Automation Specialist 2, of je hebt kennis en opleiding genoten op vergelijkbaar en gelijkwaardig niveau. Voorkeur gaat uit naar Tosca Automation Specialist 1 (weging 30%). Je beschikt over minimaal twee jaar specifieke ervaring als Software Tester bij grote organisaties. Je beschikt over minimaal twee jaar specifieke ervaring met Tosca bij grote organisaties (weging 45%). Competenties: Conceptueel vermogen Sturen op resultaat Overtuigingskracht Kostenbewust handelen Resultaatgerichtheid
Scrum Master Certified Primarily situated in Amsterdam, frequent periods
For one of our clients in the banking and insurance sector we are looking for a Scrum Master. The client is looking to create a new delivery platform that aims to unify propositions, customer experience and analytics and is looking for a Scrum Master to help them achieve these plans. The Scrum Master will mentor and coach engineers to foster high performance and enable Agile and Lean practices. He/she will be a role model for Agile values and principles, as well as play a hands-on role demonstrating and facilitating agile practices such as discovery sessions, inception workshops, planning, retrospectives, estimation sessions, daily stand-ups, tracking progress etc. Key Responsibilities: • You will mentor and coach engineers to foster high performance and enable Agile and Lean practices. • You will be role model Agile values and principles, as well as play a hands-on role demonstrating and facilitating agile practices such as discovery sessions, inception workshops, planning, retrospectives, estimation sessions, daily stand-ups, tracking progress etc. • Play a pivotal role in promoting a culture of continuous improvement Position Requirements: Must Have: • Scrum Master certification • Strong Technical background • Deep knowledge of several agile methods, frameworks and concepts (e.g. Scrum, Lean Software Development, Kanban, LeSS, SAFe) • Familiarity with engineering practices (e.g. continuous integration & deployment, test driven development and automation) • Familiarity with technologies in the Java stack • Proven experience leading software delivery teams as Scrum Master or similar roles • Proven experience working in an Agile environment • Experience with agile transformation, particularly in a distributed model • Great understanding and experience defining Minimum Viable Product (MVP) • Willing to travel, (could be up to 50% of the time) Remaining Information: Location: Primarily situated in Amsterdam, frequent periods in Germany. Start: a.s.a.p. 2018 (40 hours) Duration: 1 year Recruiter: Robin Overmars recruiterRO@itaq.nl, +31 (0)6 10 56 10 41 Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterRO@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
System engineer Enterprise Content Management Apeldoorn
Enterprise Content Management is een vakgebied binnen de Belastingdienst waarop veel ontwikkelingen plaatsvinden. Vanuit verschillende kanten van de Belastingdienst is er een behoefte ontstaan om het managen van ongestructureerde informatie op te pakken en te verbeteren.De infrastructuur is een belangrijke bouwsteen in het ontwerp van een ICT-systeem en moet daarom nauwkeurig in elkaar gezet worden.Als systemengineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en testen rond het IBM product Filenet.Binnen enkele jaren zal de omgeving meer dan 5 miljard documenten bevatten, o.a. als digitaal alternatief voor de blauwe envelop.Functie eisenHBO werk- en denkniveauKennis van (pré is ervaring met) Enterprise Content Management systemenKennis van IBM WAS 8.xKennis van en ervaring met WindowsKennis van en ervaring met LinuxKennis van en ervaring met packaging (RPM) en scripting (Bash)Kennis van en ervaring met IBM FilenetCompetentiesInitiatiefrijk in combinatie met een hoog probleemoplossend vermogenAnalytisch denkvermogen en een goed organisatievermogenGoed kunnen samenwerkenAanvullende kennis (pré)Kennis van en ervaring met iPasKennis van en ervaring met AIXErvaring met content management systemenErvaring met IBM WAS 8.xDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel beheerder TOPdesk Zuid-Holland
Voor een gemeente zijn wij op zoek naar een Functioneel beheerder TOPdesk. De Opdrachtgever: De gemeentelijke organisatie van de opdrachtgever is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals. Je werkplek: Samen met je collega’s van de Frontoffice, IT en met gebruikers ga je de applicaties van de gemeente zo inrichten en ontwikkelen dat onze selfserviceprocessen optimaal verlopen. Je rol: Vanuit het kennisgebied Applicatiemanagement ondersteun je het pakket TOPdesk. Je weet alles van de werking en functionaliteiten van deze applicatie en zorgt ervoor dat gebruikers optimaal worden ondersteund in hun werk. Ook onderhoud je contacten met de leverancier over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Verder: - Inventariseer en vertaal je de wensen van gebruikers en richt je hun werkomgeving en software functioneel in. - Stel je richtlijnen/procedures voor TOPdesk op en zorg je dat ze correct worden gebruikt om ongeoorloofd systeemgebruik te voorkomen. - Bedenk en implementeer je samen met de gebruikersorganisatie primaire, administratieve processen. - Documenteer je uitgevoerde werkzaamheden. - Zorg je voor de implementatie en optimalisatie van releases van TOPdesk en adviseer je proactief en vroegtijdig over aanpassingen en uitbreidingen. - Test je de applicatie professioneel en effectief. - Zorg je ervoor dat koppelingen met andere systemen goed blijven functioneren. - Speel je een belangrijke rol in het project doorontwikkeling Selfservice. Je profiel: Je bent een echte verbinder en weet mensen bij elkaar te brengen om processen vlot te laten verlopen. Schakelen met verschillende afdelingen is voor jou geen probleem; je gebruikt je ‘voelsprieten’ om ideeën en agenda’s te signaleren. Inlevingsvermogen is belangrijk, evenals vindingrijkheid, overtuigingskracht, een sterke mening en een rechte rug. Daarnaast ben je een echte ‘crack’ op het gebied van TOPdesk. Overig: De gemeente is over naar de nieuwste versie van TOPdesk en heeft een aantal modules ingericht, waaronder: Selfservice portaal, kennisbeheer, meldingenbeheer, wijzigingsbeheer en form-designer. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week vanaf 9 april 2018. - Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen zeven jaar als functioneel beheerder/applicatiebeheerder van de applicatie TOPdesk. - Je hebt recente (in de afgelopen vijf jaar) ervaring met begeleiding/ uitvoeren van releases, updates en upgrades van TOPdesk. - Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring met en inzicht in (de ontwikkelingen in) (Self)serviceprocessen - Je hebt kennis van en ervaring met de meest recente versie van TOPdesk (d.d. 9 maart 2018). - Je hebt minimaal drie jaar ervaring op minimaal drie van de onderstaande gebieden: x Rapportages in TOPdesk x Reserveringenbeheer x Worcade x Major meldingen x SLA (servicelevels) Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent BISL gecertificeerd. - Je hebt ervaring in een gemeentelijke omgeving met TOPdesk als functioneel beheerder. - Je hebt een hbo-opleiding afgerond, in een bedrijfskundige of technische richting. - Je hebt werkervaring op het gebied van SCRUM. - Je hebt kennis van: x chatfunctie/Skype x extra portalen (dienstverlening extern) x TOPdesk mobile Competenties: - Verbinder - Teamplayer - Communicatief vaardig op verschillende niveaus van gebruiker tot management - Inlevingsvermogen - Vindingrijkheid - Overtuigingskracht - Sterke mening - Rechte rug - Proactief - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zuid-Holland Startdatum: 09-04-2018 Duur: 5 maanden Optie op verlenging: 4 x 6 maanden Inzet: gemiddeld 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 03-04-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
UX Designer Kick-off period in Amsterdam, after that, Germany
For one of our clients in the banking and insurance sector we are looking for a UX designer. The client is looking to create a new delivery platform that aims to unify propositions, customer experience and analytics and is looking for a UX Designer to help them achieve these plans. Starting with a product backlog you will be able to hit the ground running and you will report to the Lead IT integrator. Key Responsibilities: A User Experience (UX) Designer has end-to-end responsibility for UX analysis and UX design for (digital) processes, interfaces, and customer communications from a customer/user perspective, while also helping improve (digital) processes. The purpose of these UX activities is to increase customer satisfaction, user-friendliness and accessibility in order to create an optimum, authentic and consistent omnichannel user experience. A User Experience (UX) Designer works based on quantitative and qualitative data and draws on validated customer insights. It is your job to shape the user experience for our users. You will be the backbone of up to two feature teams that delivers improvements to our app. Since it is a fast paced environment your responsibilities can change over time. • You will take the lead in design thinking and make clear what our clients and thus the business want; • You translate strategy and principles into wireframes, mock-ups and simple prototypes and recommend improvements to applications based on user feedback; • You’ll get the freedom to facilitate workshops and/or Design Sprints to get the results you need. Together with your team you will refine the feature and once it is implemented it will be shipped to our customers. Position Requirements: • Skilled UX designer, experience with Service Design, Interaction Design, Visual Design, Usability Design, Visual design; • Experience in designing excellent mobile apps; • 5+ Years working as a designer; • Familiar with prototyping tools; • Good communication skills and experience with collaborating with teams • Fluent in English • Willing to travel, (could be up to 50% of the time) Remaining Information: Location: Kick-off period in Amsterdam, after that, Germany (Nordrhein Westfalen). Start: may 2018 (40 hours) Duration: 1 year Recruiter: Robin Overmars recruiterRO@itaq.nl, +31 (0)6 10 56 10 41 Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterRO@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
Java API Developer Primarily situated in Amsterdam, frequent periods
For one of our clients in the banking and insurance sector we are looking for a Lead Developer. The client is looking to create a new delivery platform that aims to unify propositions, customer experience and analytics and is looking for a Lead Developer to help them achieve these plans. The Lead engineer will deliver business value across the entire end-to-end chain together with the team. He/she understands the total stack and contributes to all activities on the squad’s backlog. We strive towards standardization and re-use of components we use across the company. Key Responsibilities: • Be responsible for people development in the squads • Encourages squad members to develop themselves. Provides coaching both in terms of professional and of personal development. • Supports recruiting of talents & sourcing external engineers For the majority of your time 60% however, you will be occupied with developing yourself. As such you: • Are a seasoned Dev Engineer in one or more front end technologies / languages (Java, Polymer, Angular, iOS, Android, …) • Are a valued member of a squad which has an end to end responsibility and accountability in delivering customer journeys around a purpose • Is able to continuously learn new technologies in the disruptive front end world. Position Requirements: Must Have: • University background in Computer Science and/or Informatics. • You have 10 years+ experience in development. Some experience in a bank and/or insurance environment would be considered an asset. • Good coding Skills on front end layer: Javascript, HTML, CSS, Angular, IOS/Android. • Google Polymer skills are awesome. • Back End or/and Middleware awareness (understand the global architecture) • Energized to proof that agile can also be applied to a complex and regulated environment Good communication skills. • You have an excellent written and spoken knowledge of English; knowledge of Dutch and/or French is considered a plus. • Willing to travel, (could be up to 50% of the time) Remaining Information: Location: Primarily situated in Amsterdam, frequent periods in Germany. Start: a.s.a.p. 2018 (40 hours) Duration: 1 year Recruiter: Robin Overmars recruiterRO@itaq.nl, +31 (0)6 10 56 10 41 Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterRO@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
Java Lead Developer Amsterdam/Germany
For one of our clients in the banking and insurance sector we are looking for a Lead Developer. The client is looking to create a new delivery platform that aims to unify propositions, customer experience and analytics and is looking for a Lead Developer to help them achieve these plans. The Lead engineer will deliver business value across the entire end-to-end chain together with the team. He/she understands the total stack and contributes to all activities on the squad’s backlog. We strive towards standardization and re-use of components we use across the company. Key Responsibilities: • Be responsible for people development in the squads • Encourages squad members to develop themselves. Provides coaching both in terms of professional and of personal development. • Supports recruiting of talents & sourcing external engineers For the majority of your time 60% however, you will be occupied with developing yourself. As such you: • Are a seasoned Dev Engineer in one or more front end technologies / languages (Java, Polymer, Angular, iOS, Android, …) • Are a valued member of a squad which has an end to end responsibility and accountability in delivering customer journeys around a purpose • Is able to continuously learn new technologies in the disruptive front end world. Position Requirements: Must Have: • University background in Computer Science and/or Informatics. • You have 10 years+ experience in development. Some experience in a bank and/or insurance environment would be considered an asset. • Good coding Skills on front end layer: Javascript, HTML, CSS, Angular, IOS/Android. • Google Polymer skills are awesome. • Back End or/and Middleware awareness (understand the global architecture) • Energized to proof that agile can also be applied to a complex and regulated environment Good communication skills. • You have an excellent written and spoken knowledge of English; knowledge of Dutch and/or French is considered a plus. • Willing to travel, (could be up to 50% of the time) Remaining Information: Location: Primarily situated in Amsterdam, frequent periods in Germany. Start: a.s.a.p. 2018 (40 hours) Duration: 1 year Recruiter: Robin Overmars recruiterRO@itaq.nl, +31 (0)6 10 56 10 41 Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterRO@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
MES Engineer Nijmegen
Functieomschrijving1 Be part of global team to design and/or deliver IT solution in Semiconductor manufacturing environment 2 Maintain MES (Manufacturing Execution System) and design local query and report3 Ensure the stability and reliability of MES application to support the business operation4 Conduct business / system process study and provide suggestions/solution design on system customization and enhancement5 Participate in software product development lifecycle including requirement gathering  Functie-eisenYour Profile: 1 Know-how in Semiconductor Manufacturing 2 At least 1 years’ IT knowledge in dealing with Semiconductor Manufacturing Execution System, MES Solution wise, Camstar is preferred.3 Ability to coordinate & communicate with end-users and stakeholdersIT: MFG-IT, SAP-NXP/Enovia/TIBCO/ROOTS, SCABiz: GNTC organization4 Commitment to make deliverable with quality and on schedule 5 Having experience in Camstar (MES) solution is a strong plus Others such as SiView、Promis、FACTORYworks、Fab300、Rockwell、Chroma、ciMES、iMES are okay.6 Skill requirements:(Must) Database: SQL(Optional) Database: Oracle & PL/SQL(Optional) Programming: .NET(Optional) Architecture/Framework: XML, Web Service ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: Decmeber 2018 Location: Nijmegen Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply on this project with an updated resume and motivation in Englihs (Word format). Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature MES Engineer of solliciteer online op de vacature MES Engineer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature MES Engineer of solliciteer online op de vacature MES Engineer.
Lead Designer Infrastructuur Rotterdam
Referentienummer: BTIT18677 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 8 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 - 40 Intakegesprek: Woensdag 28 maart t/m vrijdag 30 maart. Sluitingsdatum: Donderdag 22 maart om 14:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Lead Designer Infrastructuur voor 32 tot 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgever is op zoek naar een talentvolle en ervaren Infrastructuur­ontwerper met visie op een modern IT-landschap. Je bent een generalist met ruime ervaring in ontwerpen en beheren over de volle breedte van infrastructuurvoorzieningen, waarbij het zwaartepunt ligt op Microsoft oplossingen. Samen met de Architecten verzorg je de vernieuwing, verbetering en uitbreiding van een complex en uitgebreid ICT landschap. Je houdt je daarvoor bezig met het voorbereiden van vernieuwing of uitbreiding van infrastructuursystemen, het uitwerken van de ontwerpen ervan, en het laten realiseren en in gebruik nemen ervan. Als Lead Designer Infrastructuur rapporteer je aan de Manager van de afdeling Projectmanagement & Consultancy. Je werkt samen met de Architecten en de Security Adviseur van dezelfde afdeling. Daarnaast is er een nauwe functionele samenwerking met de Specialisten en Beheerders van de unit IT Support. Om de rol goed te kunnen vervullen ben je technisch georiënteerd, met brede kennis van zowel gangbare als nieuwe technieken. Je kan functionele ontwerpen vertalen naar technische realisatie, je hebt begrip voor niet-technische afnemers van ICT diensten, maar respecteert informatiebeveiliging en beheer. Je handhaaft in je ontwerpen een goede balans tussen effectiviteit, efficiëntie, veiligheid en gebruiksgemak (voor zowel gebruikers als beheerders). Tegelijk geef je duidelijk en effectief inhoudelijke sturing aan Engineers en Beheerders, en escaleer je wanneer noodzakelijk. KNOCK-OUT: Je beschikt over een opleiding op minimaal HBO niveau. Je beschikt over onderstaande certificaten, dan wel kennis en opleiding genoten op vergelijkbaar en gelijkwaardig niveau: - Microsoft MCSE Cloud Platform & Infrastructure - Microsoft MCSE Mobility - Microsoft MCSE Productivity - Microsoft MCSE Server Infrastructure - RHCE Red Hat Certified Engineer - Linux Professional Institute LPI-1 - VMware Certified Professional VCP Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het ontwerpen van infrastructuuroplossingen (weging 60%). Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van IT en privacy regelgeving m.b.t. data. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met een breed scala aan technische concepten en bijbehorende tooling voor enterprise organisaties op basis van VMware, Microsoft, Redhat (weging 17%). Competenties: Conceptueel vermogen Sturen op resultaat Verbindend leiderschap Overtuigingskracht Kostenbewust handelen Resultaatgerichtheid Flair/Impact/Uitstraling Professionaliteit algemeen
DevOps Engineer Eindhoven
FunctieomschrijvingIn this role, you have the opportunity to participate in innovative Research projects where you will boost our innovations by enabling the implementation of application stacks on out “on premise” and public cloud-based infrastructures. You will be asked to bring in your expertise in the field of HPC and cloud technologies and to support our teams in creating breakthrough innovations. The role will encompass the use of a broad range of HPC, OpenStack and Amazon AWS technologies, operating systems (Linux) as well as container technologies (Docker, Kubernetes). You are responsible for: the proper operation of our “on premise” Linux and Openstack based IT infrastructures as well as for support of projects that make use of IT resources in the AWS cloud together with your colleagues by: • Deploying, automating, maintaining and managing “on premise” and AWS based IT environments; • Support Research projects in implementing their applications stacks “on premise” and on AWS; • System troubleshooting and problem solving across platform and application domains; • Suggesting architecture improvements, recommending process improvements; • Evaluate new technology options and vendor products; • Ensuring critical system security through the use of best in class (cloud) security solutions;  Functie-eisenTo succeed in this role, you should have the following skills and experience: • B.Sc. or Master in Computer Science or other equivalent technical discipline; • Professional commitment to high quality, and a passion for learning new skills; • Strong team player with the ability to communicate and collaborate effectively in a geographically disperse working environment; • Experience with using a broad range of AWS technologies to develop and maintain secure AWS based cloud solutions; • Solid experience as a Linux system administrator; • Solid experience with automation of IT infrastructures; • Experience with container technologies (e.g. Docker and/or Kubernetes); • Experience with system monitoring tools (e.g. Nagios); • Ability to analyze and resolve complex infrastructure resource and application deployment issues; • Excellent English verbal and written communication skills are essential; Desired Skills (Not essential but beneficial to have): • Managing and building OpenStack environments; • Programming: Java, Python, and/or Go; • Configuration management tools (Git); • Basic DB administration experience; • Agile Methodologies: Experience with Agile software development, project management methodologies. • Networking: Understanding network topologies and common network protocols and services (DNS, HTTP(S), SSH, FTP, SMTP); • Experience with storage solutions and network access protocols (NFS, SMB);  ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Eindhoven Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply on this project with an updated resume and motivation in English (Word format).Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature DevOps Engineer of solliciteer online op de vacature DevOps Engineer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature DevOps Engineer of solliciteer online op de vacature DevOps Engineer.
Senior Netwerk Engineer Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Netwerk Engineer. Opdracht Omschrijving: Het Speciaal beheer team is een onderdeel van de Dienst-ICT. Voor de tijdelijke versterking van het beheer en ontwikkel team (DevOps) zoekt de dienst-ICT een Senior Netwerk Engineer met internet kennis. meerdere jaren ervaring als "allround" netwerk beheerder met kennis van routers switches en firewalls. Doelstelling: Het Speciaal Beheer team beheert de internet toegang en ontwikkeld tools met partners zodat de onderzoeker veilig gebruik van het internet kunnen maken. Hierbij moet de Senior Netwerk Engineer zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Verantwoordelijkheden: Als Senior Netwerk Engineer participeer je in het DevOps team, waarbij je zowel beheer (Ops) als ontwikkeltaken (dev) hebt. Je voelt je comfortabel bij de uitdagingen netwerk en firewall beheer. Je hebt ruime ervaring met Linux systemen en bent je zeer bewust van beveiliging. Vakmatige taken: - Opbouwen van infrastructuren en server systemen op basis van nieuwe ontworpen architecturen. - Onderhouden van bestaande infrastructuren en server systemen. - Oplossen van storingen. - Advies uitbrengen voor verbeteringen. - Meedraaien in en/of ondersteunen van multidisciplinaire scrum teams. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: Intern met eindgebruikers, collega's en leidinggevende binnen de dienst-ICT en met de internet onderzoekers. Inzet in de lijn of project: Begin in project vorm die over gaat in de lijn organisatie. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 28-05-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2018 voor 36 uur per week. - Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar ervaring als netwerkbeheerder. - Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in een relevante richting. - Je hebt aantoonbare opgedane kennis van open source software en protocollen zoals Iptables, OpenLDAP, Kerberos, Sensu, Nagios, Bind, Apache, etc. - Je hebt ervaring met het opzetten en beheren van een OpenStack omgeving. - Je hebt opgedane kennis van vpn implementaties (OpenVPN/IPSec). - Je hebt kennis en ervaring met het opzetten en onderhouden open source producten voor logging en monitoring zoals Elastic Stack en Graylog. - Je hebt kennis en ervaring in het opzetten en beheren van Splunk. - Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met het opbouwen en beheren van big data en correlation engines / frameworks zoals Arc Sight, LogRythm, Apache Metron en Securonix. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare opgedane kennis en ervaring met Agile/Scrum in de afgelopen 3 jaar. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare opgedane kennis en ervaring met Jira en Confluence in de afgelopen 3 jaar. Competenties: - Hoge mate van zelfredzaamheid - Taak volwassen - Goed ontwikkeld beveiligingsbewustzijn. - Integer - Samenwerken - Teamplayer Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 28-05-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 14 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Beheerder ZGW en eSuite Zwolle
Voor Gemeente Zwolle zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder ZGW en eSuite. Omschrijving Opdracht: Zwolle is een bruisende, veelzijdige Hanzestad en thuishaven van 125.000 inwoners. Waaronder veel creatieve studenten, inventieve ondernemers en eigenwijze vrijdenkers. Hier geloven we dat het leven beter wordt als we samenwerken. De bundeling van onze kennis, handelsgeest en creativiteit maakt Zwolle tot een diverse stad, opgebouwd vanuit een sterk netwerk. Zwolle ligt centraal in Overijssel. Door de goede landelijke bereikbaarheid is Zwolle een knooppunt en centrale speler in de regio. Gemeente Zwolle wil haar inwoners en bedrijven in 2020 dienstverlening bieden die past bij de tijd, waar ze zich in kunnen herkennen en tevreden over zijn: ‘gastvrij en op maat’. Goede digitale dienstverlening – snel en gemakkelijk – is over een paar jaar de basis van de dienstverlening van de Gemeente Zwolle. Zaakgericht werken is gekozen als methode voor dienstverlening. Het Medewerkerportaal (onderdeel van de eSuite van Dimpact) is het systeem voor de informatievoorziening aan de klant, ook wel zaaksysteem genoemd. Hierin handelen we alle dienstverlenende processen af. Afdelingsspecifieke zaak- of processystemen kunnen ook worden gebruikt, mits deze worden aangesloten op de eSuite. De komende jaren werken we hard aan de invoering van zaakgericht werken. De afdeling Functioneel beheer, waar jij onderdeel van wordt, draagt in belangrijke mate bij aan deze ontwikkeling. Samen met je collega functioneel beheerder ben je een belangrijke schakel in de ontwikkeling van zaakgericht werken. Je bent proactief in het ondersteunen van gebruikers en neemt hun vragen serieus. Je schakelt gemakkelijk tussen het zaakgericht werken gedachtengoed en de ondersteunende techniek. Je kunt gemakkelijk een vertaalslag maken tussen de informatiebehoefte van de klant en de functionaliteiten van het systeem. Van jou wordt verwacht dat je op een open wijze communiceert om knelpunten op te lossen. Het gaat je gemakkelijk af om collega’s mee te nemen in het maken van goede keuzes in hoe het systeem het werk nog beter kan ondersteunen. Klant- en kwaliteitsgerichtheid zijn voor jou vanzelfsprekende competenties. Concrete werkzaamheden: - Ondersteunen van gebruikers - Testen van nieuwe processen en releases - Geven van trainingen - Eventueel: bouwen van managementrapportages. Gewenst Profiel: Je hebt minimaal een Hbo-opleiding (bij voorkeur in de richting informatie / organisatie). Je hebt ruime kennis van en ervaring met zaakgericht werken. Het verdient aanbeveling dat je bekend bent met het medewerkersportaal dan wel een ander zaaksysteem. Daarnaast bezit je communicatieve vaardigheden, ben je proactief en ben je in staat om flexibel in te spelen op de vraag van de organisatie. Toelichting op rooster: 36 uur per week. Werkdagen en rooster in overleg nader te bepalen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatie en/of Organisatie. - Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met zaakgericht werken. - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar als functioneel beheerder. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als functioneel beheerder. - Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met zaakgericht werken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 09-04-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: 4 x 3 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 5 april of vrijdag 6 april 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider RADAR Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectleider RADAR. De Opdrachtgever: De screeningsautoriteit Justis valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Justis werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door het screenen van personen en organisaties. Justis heeft toegang tot exclusieve bronnen, analyseert informatie uit deze bronnen en vormt zich een oordeel over de integriteit van personen en organisaties. Op basis van deze oordeelsvorming geeft Justis verklaringen, vergunningen, adviezen en risicomeldingen af. Justis adviseert organisaties over de inzet van zijn producten en laat daarbij ruimte voor maatwerk. Bekende producten van Justis zijn de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en het Bibob-advies. Tot de taakgebieden van Justis behoren ook het toezicht op rechtspersonen, naamswijzigingen, de afhandeling van gratieverzoeken, het verlenen van vergunningen voor particuliere beveiliging, wapenbezit en buitengewone opsporingsambtenaren. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van mensen. Dat maakt werken voor de dienst Justis zo bijzonder. Want recht raakt mensen. Bij Justis werken circa 280 mensen. Beschrijving directie/afdeling: De afdeling Informatievoorziening (IV) valt binnen de tak Bedrijfsvoering en Uitvoeringsbeleid en is verantwoordelijk voor een goede en effectieve informatievoorziening voor Justis en haar processen. IV vormt, stuurt en beheert de informatievoorziening van Justis. De afdeling IV (circa 22 medewerkers) is een regie-organisatie die de verbindende schakel is tussen de eisen en wensen van de business en de uiteindelijk geleverde diensten met behulp van leveranciers. De afdeling IV zorgt voor zowel beheer en onderhoud als vernieuwing van de Justis systemen. Dit alles in een samenhangend ICT-landschap Omschrijving Opdracht: Dienst Justis zoekt op dit moment een Projectleider die, gezien de aard van de werkzaamheden, kan schakelen tussen interne stakeholders en een nieuwe externe leverancier. Gegeven de projecten is de projectleider technisch onderlegd en kan voorstellen technisch duiden. Aanleiding: Met het zicht op de ontwikkelingen binnen Justis en het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving is er behoefte aan uitbreiding van projectleiding capaciteit. Het RADAR systeem wordt in het kader van Lifecycle management ge-upgrade en wellicht herbouwd, hoewel daar nog geen besluit over is genomen. Doel: Als Prince2 gecertificeerd PL stel je het projectplan en de PID op en bewaak je de uitvoering in een regie organisatie. Verantwoordelijkheden: Je analyseert ontwikkelingen in de omgeving (wetgeving, technologische, bedrijfsvoering) en vertaalt deze naar een APDRA met een Business Case onderbouwing. Door een juist uitgevoerd stakeholder management proces tijdens deze opstart stel jij een PID op. Keuze uit welke oplossingsrichtingen is hierin een onderdeel. Je stuurt de leverancier rechtstreeks aan en bent ook op de vloer van de leverancier om de lijnen kort te houden. Projecten hebben een technische component, zoals bijv. een Oracle inrichting vanuit een regierol. Als PL ben je op de hoogte van technische ontwikkelingen en kan adviezen door de leverancier gegeven, beoordelen. Binnen Justis is de informatievoorziening sterk in ontwikkeling. Na het digitaal aanvragen van de Verklaring Omtrent het Gedrag wordt het de komende tijd zaak om digitaal aanvragen voor andere producten van Justis mogelijk te gaan maken. Ook het digitaal afgeven van producten aan burgers en bedrijven komt er aan. Er zijn zowel projecten met een technische insteek als projecten met een meer verandermanagement insteek. Op basis van de nieuwe Visie voor Justis (2017-2020) zal een I-strategie worden opgesteld, gevolgd door een nieuw informatieplan. Als Projectleider rapporteer je rechtstreeks aan de Operationeel Manager IV Ontwikkeling. Je werkt in de afdeling IV verder samen met het Team Beheer bestaande uit een operationeel manager beheer, service level managers, een changemanager en functioneel beheerders. Het Team Ontwikkeling bestaat uit informatieanalisten, een profielontwikkelaar en projectleiders. Je voert regie over de ontwikkeling van software die uitbesteed is. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode van minimaal 1 jaar. - Je beschikt over een afgeronde opleiding WO/HBO Informatica/ Technische Bestuurskunde/ Bedrijfseconomie. - Je hebt minimaal 3 jaar gewerkt als Projectleider. - Je hebt minimaal 1 van onderstaande certificaten: x certificaat PRINCE2 Practitioner. x certificaat MSP x En/of Methoden en technieken zoals MOP Certificaat - Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift ivm het schrijven van bijv. APDRA’s, PID’s etc. - Je hebt als PL opgetreden/ projecten geleid met de tool Oracle 11 of Oracle 12 of hoger Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent op korte termijn (voorkeur 3-6 weken) beschikbaar. - Je hebt relevante ervaring met Oracle. - Je hebt relevante ervaring met Technische projecten, zoals Migratie en Upgrade projecten. - Je hebt gewerkt met PRINCE2. - Je hebt gewerkt met MOP of MSP. - Je bent bekend met Oracle product: E-Business suite of E-Business Suite module Analytics. - Je hebt ervaring met het werken in een regie organisatie. - Je beschikt over het certificaat MSP of MOP. - Je hebt gewerkt in een Agile/SCRUM omgeving. - Je hebt ervaring met SSC-I of SSC-ICT. Interviewcriteria: - Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie - Houding - Relevante werkervaring - Relevante vaardigheden; communicatie- en luistervaardigheden - Relevante opleiding of training - Eerste indruk - Past binnen team - Presentatie/ voorkomen etc. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: ca. 1 jaar Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-03-2018 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: Week 14 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Kwartiermaker Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Kwartiermaker. De Opdrachtgever: De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) beschermt Nederland tegen bedreigingen die de maatschappij kunnen ontwrichten. Samen met zijn partners binnen overheid, wetenschap en bedrijfsleven zorgt de NCTV ervoor dat de Nederlandse vitale infrastructuur veilig is én blijft. De NCTV heeft de volgende hoofdopdrachten: - Duiden en reduceren van geïdentificeerde dreigingen. - Bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen, alsmede vitale sectoren. - Zorg dragen voor cyber security. - Versterken van de weerbaarheid van objecten, personen, structuren en netwerken. - Optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie. Met het bundelen van deze taken wordt de slagvaardigheid van de overheid vergroot. De NCTV en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Justitie en Veiligheid. Organisatorisch en beheersmatig is de organisatie van de NCTV ondergebracht bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, op vergelijkbare wijze als een directoraat-generaal. Programma Pi-NL: De in mei 2016 aangenomen Europese PNR-richtlijn verplicht de Europese lidstaten ervoor te zorgen dat uiterlijk in mei 2018 een organisatie-eenheid is gebouwd waaraan luchtvaartmaatschappijen die van en naar Nederland vliegen hun reserverings- en check-in gegevens verstrekken, zodat die gegevens verwerkt en geanalyseerd kunnen worden, ten behoeve van de opsporing en bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme. De besturing van deze Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) vindt plaats door drie partijen: de opdrachtgever (NCT’J), de eigenaar (SG Defensie) en de opdrachtnemer (hoofd Pi-NL). NCTV wenst haar opdrachtgeversrol gedegen en proactief in te vullen. Daarom is per direct behoefte aan een kwartiermaker die binnen de NCTV en in samenspraak met betrokken partijen (MinDef, Pi-NL, maar bijvoorbeeld ook andere beleidsdepartementen binnen JenV) het opdrachtgeverschap Pi-NL zowel procesmatig als inhoudelijk gaat opzetten. De NCTV zal bij het beleidsproces, begrotingsproces en planning & control proces van de Pi-NL in eerste instantie ondersteund worden door de kwartiermaker, daarna door de aan te nemen / hiervoor vrijgemaakte beleidsmedewerker. Beschrijving werkzaamheden: De in mei 2016 aangenomen Europese PNR-richtlijn verplicht de Europese lidstaten ervoor te zorgen dat uiterlijk in mei 2018 een organisatie-eenheid is gebouwd waaraan luchtvaartmaatschappijen die van en naar Nederland vliegen hun reserverings- en check-in gegevens verstrekken, zodat die gegevens verwerkt en geanalyseerd kunnen worden, ten behoeve van de opsporing en bestrijding van ernstige criminaliteit en terrorisme. De besturing van deze Passagiersinformatie-eenheid Nederland (Pi-NL) vindt plaats door drie partijen: de opdrachtgever (NCT’J), de eigenaar (SG Defensie) en de opdrachtnemer (hoofd Pi-NL). NCTV wenst haar opdrachtgeversrol gedegen en proactief in te vullen. Daarom is per direct behoefte aan een kwartiermaker die binnen de NCTV en in samenspraak met betrokken partijen (MinDef, Pi-NL, maar bijvoorbeeld ook andere beleidsdepartementen binnen JenV) het opdrachtgeverschap Pi-NL zowel procesmatig als inhoudelijk gaat opzetten. De NCTV zal bij het beleidsproces, begrotingsproces en planning & control proces van de Pi-NL in eerste instantie ondersteund worden door de kwartiermaker, daarna door de aan te nemen / hiervoor vrijgemaakte beleidsmedewerker. Doelstelling: De aan te stellen kwartiermaker opdrachtgeverschap Pi-NL heeft een drietal hoofddoelstellingen: A. Opzetten van het opdrachtgeverschap - Inventariseren wat partijen nodig hebben om pragmatisch en effectief invulling te geven aan de besturing van de Pl-NL - Verder ontwerpen en vastleggen van inhoud, proces en rollen in de besturingsdriehoek B. Inrichten van het opdrachtgeverschap - Opzetten en inrichten van benodigde administratie ten behoeve van begrotings-, beleids- en planning & control cycli - Implementeren van ontworpen besturingsproces C. Uitvoeren en bestendigen van het opdrachtgeverschap - Met eigenaar en opdrachtnemer afgestemde voorbereiding en opvolging 23-1-2018 van de kwartaaloverleggen (bestuurlijk en operationeel) - Verdere uitwerking van kader waarbinnen de Pi-NL zijn taken uitvoert (wet- en regelgeving en beleidsrichting), in afstemming met relevante partijen en ondersteuning van NCTV in maken van beleidskeuzes - Ondersteuning van NCTV bij toetsen / goedkeuren van de begroting, het jaarplan, rapportages en evaluatie van de Pi-NL - Organiseren van en deelnemen aan relevante internationale overleggen, o.a. met andere PIU’s - Ondersteuning bij het werven en aanstellen van de beleidsmedewerker die de opdrachtgever ondersteunt Scope: De opdracht heeft betrekking op de Passagiersinformatie-eenheid Nederland. Je werkt nauw samen met alle betrokken (keten)partners. Naast de eigenaar en opdrachtnemer zijn dit onder meer DG’s binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de Justitiële Informatiedienst, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de aangewezen bevoegde instanties: het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche en de Bijzondere Opsporingsdiensten. Je zal in eerste instantie deel uitmaken van de projectorganisatie die vanuit NCTV de inrichting van de Pi-NL ondersteunt, daarna ben je werkzaam in het onderdeel Travel dat onder de directie Contraterrorisme valt. Van belang is om samen met betrokken partijen een solide en goed lopend besturingsproces in te richten voor de Pl-NL — zodat deze zo goed mogelijk kan voldoen aan haar kerntaak: bijdragen aan het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van terroristische misdrijven en ernstige criminaliteit. Gevraagde kennis en ervaring: - Je hebt ruime ervaring als coördinator / beleidsverantwoordelijke bij Rijksoverheid, bij voorkeur in de veiligheidsketen, met een (politiek/bestuurlijk) gevoelig karakter waarbij diversiteit in stakeholders prominent aanwezig was (5 jaar). - Je hebt ruime ervaring met en gevoel voor richtinggevende en strategische beïnvloeding stakeholders binnen de rijksoverheid (inter)departementaal en met vastleggen van resulterende (samenwerkings)afspraken in documenten. - Je hebt ruime ervaring met kwartiermaken /bouwen van organisaties, inclusief vormgeven ketenprocessen, IV resultaten, en koppelvlakken in ketens. - Je beschikt over domeinkennis: kennis van de regels/afspraken en partijen binnen Rijksoverheid, Inlichtingen/Veiligheidsdomein; kennis van/ervaring met richtlijnen/wetten in het domein zoals de Wpg, WOB-verzoeken, beveiligingseisen als VIR-bi, privacyrichtlijnen of —afspraken, gegevensbescherming. - Je hebt ruime ervaring in het verbeteren van samenwerking en vertrouwen. - Je hebt ervaring met het organiseren van effectieve communicatie. - Je beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheden in Engels (woord en geschrift). - Politiek bestuurlijk een complex dossier: politiek-bestuurlijke sensitiviteit is essentieel. - Je bent beschikbaar voor 10 maanden, 36 uur per week. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode april tot eind 2018. - Het Screening/veiligheidsonderzoek (VGB) is reeds beschikbaar of je bent bereid screening te ondergaan. - Je hebt een afgeronde WO opleiding. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met coördineren en/of implementeren van beleid bij de Rijksoverheid. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met stakeholdermanagement. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met inrichten van bestuurlijke processen. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met werken in de veiligheidsketen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent vanaf half april / 1 mei beschikbaar. - Je hebt relevante ervaring met het effectief organiseren van communicatie. - Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijk complexe dossiers. - Je hebt gewerkt met het opzetten, analyseren en interpreteren van rapportages. Competenties: - bestuurssensitiviteit - samenwerken - coördineren en organiseren - analyseren - ontwikkelen van beleid - (internationale) afstemming Interviewcriteria: - Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. - Je kan je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig - Je laat zien zelfstartend te zijn, initiatief te nemen en relevante vragen te kunnen stellen - Je laat je niet uit het veld slaan door kritische vragen, ad hoc gebeurtenissen of wijzigende omstandigheden/prioriteiten - Je laat zien nieuwe materie (zowel technisch, juridisch als beleidsmatig) snel in de vingers te hebben. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm na gunning, indicatie 16 april 2018 Duur: 10 maanden Optie op verlenging: 2 x 5 maanden Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 13/14 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Lean Coach Amsterdam
FunctieomschrijvingOrganizational context The Lean Coach position reports to Manager and is part of the Lean Team that is positioned within clients Business Excellence, Group Business Tranformation and provides support to the enabling functions in their transformation to a more effective and efficient organization which enables the businesses to add more value in the market place. The team currently consists of 8 Lean Coaches, working from 5 different locations (Amsterdam and Chennai). Being part of the Lean team means to work together with authentic, enthusiastic, open and driven colleagues, striving to get sustainable impact. Besides, we constantly reflect on our way of working to continuously improve. Way of Working We deeply believe that change needs to be fun and inspiring to succeed in performance improvement. Why would you change otherwise? Therefore our role is to bring fun and inspiration to the team members on the Shop-floo, but also to Senior Managers in the BGs and COs.  Functie-eisenKey areas of responsibility • Create a culture in which teams focus on the needs of the (internal) customer • Focus on sustainable results, instead of short term wins • Develop internal Lean capabilities at all levels within the organization • Coach team members and management on the consistent Lean behaviours • Challenge team members on their next step to take, not offer solutions • Actively provide compliments and constructive feedback (tops and tips) • Support the team in achieving their target condition based on current condition and direction • Encourage others to take the biggest small next steps (experiment) Capabilities required • You have a Bachelors or Master’s degree • You are Black Belt certified and have at least 5 years experience within in Lean • You speak and write Business English • You have a passion for Lean and Continuous Improvement • You dare to think outside of the box in making improving performance fun • You have the ability to inspire and enthuse others • You believe in the power of vulnerability • Self-reflection and the willingness to constantly learn is in your DNA • You easily connect to others at multiple levels of the organization, from Team Members on the Shop-floor to Senior Managers • You like to work in a challenging, constantly changing international environment. • Dependent upon assignment you travel up to 50%, mainly within the assigned region, but also globally (e.g. India)  ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Amsterdam but traveling to other locations is a possibility!! Hours per week: Fulltime, 40  hours per weekBezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Lean Coach of solliciteer online op de vacature Lean Coach.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Lean Coach of solliciteer online op de vacature Lean Coach.
Mendix Advanced Developer (Javascript/ Scrummaster) (QR5421) Rotterdam
Functie: Mendix Advanced Developer (Javascript/ Scrummaster) (QR5421) Start: 23-4-2018, 36 uur per week Periode: 3 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Mendix Advanced Developer (Javascript/ Scrummaster) Jouw rol Als Mendix Advanced Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze. Binnen een agile scrum team werk je als lead-developer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen. De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 platform. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw uitdaging De opdracht betreft (op hoofdlijnen) het herbouwen van een bestaande Joomla CMS applicatie op het Mendix 7 platform met enige aanvullende functionaliteiten. Het bevat zoekfunctionaliteit, rapportage functionaliteit (cijfers en vormen), raadpleegbare documentatie, geo componenten, up- en download mogelijkheden, user feedback, logging, beheer functionaliteit en twee koppelingen met andere systemen. De verwachting is dat een Advanced Developer, ondersteund door een interne junior-developer. Eisen - Afgeronde opleiding op HBO niveau - Mendix Advanced Developer gecertificeerd - Automatisch testen (ATS) gecertificeerd - Performance monitoring (APM) gecertificeerd - Minimaal 3 jaar ervaring als Mendix Advanced Developer - Minimaal 3 jaar ervaring met Javascript - Minimaal 3 jaar ervaring als Scrummaster - Kennis met UX en UI ontwerp - Beschikt over beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Wensen - WO afgeronde opleiding - Business Information Management gecertificeerd - Datamanagement gecertificeerd - Meer dan 3 jaar Mendix Advanced Developer - 3 jaar of meer ervaing met HTML5 - 3 jaar of meer ervaring met CSS - Meer dan 3 jaar ervaring met Javascript - Kennis met Support op Mendix development - Kennis met Informatie-architectuur - Kennis met Informatiebeveiliging - Kennis met Privacy wetgeving
Security Engineer Delft
FunctieomschrijvingThe IT Department based in Delft, the Netherlands, has an immediate opening for a highly motivated IT Security Engineer. This role is responsible for taking her IT security to the next level through highly disciplined monitoring of activities and systems, expert guidance on IT applications and campaigns to increase awareness.The IT Security Engineer is the primary point of contact for all IT security matters and assists with network security operations including antivirus, host based intrusion detection systems, firewall systems, data loss prevention and internet activity monitoring. In case of security threats or vulnerability reports, the IT Security Engineer performs analysis, investigates and resolves incidents in a timely and effective manner.Your role-Monitor continually all activities and systems related to IT security-Oversee the integrity and protection of networks, systems, and applications-Resolve security threats and vulnerability issues in a timely and effective manner-Report on IT security-Change ownership and implementation of IT security improvements-Perform risk analysis and deliver reports and assessments to Management-Research, recommend, evaluate and assist in implementing improved IT security solutions-Offer security guidance and run awareness campaigns Functie-eisenWhat we expect from you-MBO+/HBO degree-3-5 years in IT related field-IT security experience is considered an advantage-Experience performing risk and vulnerability assessments-Good command of the Dutch and (preferably) English language-Strong communication, analytical and problem solving skills-Ability to multi-task while working in a fast paced, ever changing environment-Pro-active and self-starterArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 maanden+ Location: Delft but candidate need to be flexible for traveling Hours per week: Fulltime, 40 hours per weekBezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Security Engineer of solliciteer online op de vacature Security Engineer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Security Engineer of solliciteer online op de vacature Security Engineer.
Network Engineer Delft
FunctieomschrijvingWe are currently looking for an experienced Network Engineer to join our Network Engineering Team based in Delft, the Netherlands. The team comprises complementary roles of highly skilled Network Engineers and is part of clients larger IT Department. Network Engineers are responsible for configuring and maintaining clients network devices and services, monitoring system performance, performing system and equipment tests, checks and upgrades, troubleshooting and providing general IT support across the organisation.Your roleSupport, maintain, test, install and document clients corporate network environment, including vessels, project sites and yard locations Configure, install and maintain client hardware and network devices Monitor network performance and security; ensure system availability and reliability Plan and execute IT infrastructure projects for offices, yards and vessels Apply maintenance schedules Troubleshoot complex installationsFunctie-eisenWhat we expect from youMBO or HBO degree in Information Technology or related subject Microsoft MCSE, MCITP Systems Administrator (Active Directory) with excellent knowledge of Windows AD, Server 2003-2016, Exchange, Hyper-V and clustering Cisco CCNA certification 5-10 years’ experience in information systems Exceptional troubleshooting skills Willingness to travelArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: Deta-vast project (possibility for a perm contract) Location: Delft but candidate need to be flexible for traveling Hours per week: Fulltime, 40 hour per weekBezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Network Engineer of solliciteer online op de vacature Network Engineer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Network Engineer of solliciteer online op de vacature Network Engineer.
(Senior) Test Engineer / Scrum Master Eindhoven
FunctieomschrijvingThis is one position with a dual role for both Senior Test Engineer and Scrum Master. Your challenge Do you want to be responsible for ensuring E2E Solution Quality targets are met by using your strong technical and program management skills, properly planned and professionally executed timely and with high quality? Your responsibilities As a Sr. Test Engineer you are responsible for: • Review of requirements in system/sub-system level, defines test requirements and specifications for consistency and testability and translate them into test cases. • Translates Test Policy and Test Strategy within his/her domain area into technical solutions for testing.• Performs studies and makes recommendations with respect to usage of new test techniques, methods, specifies requirements for, and evaluation of (possible) test tools, to support automated testing but also test engineering in general. o Assures the proper creation of an infrastructure for optimum usage of these tools. • Execution of system level tests both functional and non-functional (e.g. reliability, performance, environmental, etc.) including design, preparation and implementation of tests. • Documenting of test results in reports and registration of defects and issues into the defect tracking system • Analyses problem reports for missing items in test approach & monitoring and updating defects including defect closure. • Pro-actively translates gaps identified into new requirements of products • Assistance in the test estimation, planning and risk management activities. • Test Automation related to own program, technology area (test environment, case development and appropriate execution). Additionally, as a Scrum Master you are responsible for: Delivering state-of-the-art and high quality software system solutions requires a senior master of scrum in its broadest sense (process, people, content and project focus). We work in a context where multiple scrum teams work even in a global setup across the globe that is required to be coached. To fully realize this ambition, we are looking for a Scrum Master responsible for: • Coaching the team: act as performance coach for the team, creating a balance with the project's key stakeholders and the committed sprint plans • Removing impediments: remove any impediments that obstruct a team’s pursuit of its sprint goals and does everything to facilitate productivity • Continuous improvement: helping the team turn the sprint retrospective meeting into an evolutionary experience and to improve performance by learning from mistakes • Stakeholder management: support the backlog and release plan, radiate scrum artifacts to the product owner and team, and keep key stakeholders informed about progress • Multiple teams: responsible for multiple scrum teams that share a common goal typically in a SAFe release train context  Functie-eisenWe are looking for someone with a… • Master or Bachelor degree in SW Engineering, IT, Informatics, or equivalent • Strong drive and experience in the field of Quality and verification, SW development • Leadership skills in project management and Agile way of working • Experience with driving multiple teams and the challenging communication due to this, including multi-site development and supplier management • Experience and certifications in the area of SW testing & agile development is a benefit • Experience in Test Management, End user, Alpha, Beta testing is a benefit • Strong and proven management skills for Testing, Quality & integration teams • Experience in Test Automation on various platforms (PC application, Mobile devices, Applications and Web related technologies) is a benefit • A drive to play the part needed to make a project successful in leading the test teams • Basic knowledge of Risk Management and Requirements Management • Proven track record in a high-speed product development environment • A team player, eager to invest in personal and team growth • Strong analytical, conceptual and creative thinking skills. A problem solving and pragmatic attitude • Ability to be honest, direct and transparent • Able to build trust and influence your environment • Good understanding of device development, integration, in driving quality and regulatory challenges This role will appeal to you if you… • Have a drive for taking leadership • Have a drive for assuring quality in Solution projects • Enjoy working in cross-functional and global teams • Have good analytical skills and conceptual thinking • Are curious, open and feel at home in an international environment • Have an affinity with innovative development projects and feel comfortable with relatively vague requirements • Is a good communicator Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature (Senior) Test Engineer / Scrum Master of solliciteer online op de vacature (Senior) Test Engineer / Scrum Master.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature (Senior) Test Engineer / Scrum Master of solliciteer online op de vacature (Senior) Test Engineer / Scrum Master.
Netwerk Engineer Sr. Driebergen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT18685 Omgeving: Driebergen Startdatum: 28 mei 2018 (let op: screening van ca 6-15 weken voorafgaand). Einddatum: 31 december 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 14. Sluitingsdatum: vrijdag 23 maart om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Netwerk Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het Speciaal beheer team is een onderdeel van de Dienst-ICT. Voor de tijdelijke versterking van het beheer en ontwikkel team (DevOps) zoekt de dienst-ICT een Senior Netwerk Engineer met internet kennis. meerdere jaren ervaring als "all-round" netwerk beheerder met kennis van routers switches en firewalls. Het Speciaal Beheer team beheerd de internet toegang en ontwikkeld tools met partners zodat de onderzoeker veilig gebruik van het internet kunnen maken. Hierbij moet de Senior Netwerk Engineer zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Als Senior Netwerk Engineer participeer je in het DevOps team, waarbij je zowel beheer (ops) als ontwikkeltaken (dev) hebt. Je voelt je comfortabel bij de uitdagingen netwerk en firewall beheer. Je hebt ruime ervaring met Linux systemen en bent je zeer bewust van beveiliging. Taken/werkzaamheden: Opbouwen van infrastructuren en server systemen op basis van nieuwe ontworpen architecturen. Onderhouden van bestaande infrastructuren en server systemen. Oplossen van storingen. Advies uitbrengen voor verbeteringen. Meedraaien in en/of ondersteunen van multidiciplinaire scrum teams. Functie eisen Wijzigen KNOCK-OUT: Je hebt in de afgelopen 7 jaar, minimaal 5 jaar ervaring als Netwerkbeheerder. Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in een relevante richting (diploma verplicht). Je hebt kennis van open source software en protocollen zoals Iptables, OpenLDAP, Kerberos, Sensu, Nagios, Bind, Apache, etc. Je hebt ervaring met het opzetten en beheren van een OpenStack omgeving (weging 20%). Je hebt kennis van vpn implementaties (OpenVPN/IPSec). Je hebt kennis en ervaring met het opzetten en onderhouden open source producten voor logging en monitoring zoals Elastic Stack en Graylog. Je hebt kennis en ervaring in het opzetten en beheren van Splunk. Je hebt kennis en ervaring met het opbouwen en beheren van big data en correlation engines / frameworks zoals Arc Sight, LogRythm, Apache Metron en Securonix. Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring met Agile/Scrum in de afgelopen 3 jaar. Je hebt minimaal 1 jaar kennis en ervaring met Jira en Confluence in de afgelopen 3 jaar. Competenties: Hoge mate van zelfredzaamheid Taak volwassen Goed ontwikkeld beveiligings bewustzijn. Integer Samenwerken Teamplayer
tester Assen
Voor het Uitvoerings Platform (UP) zijn wij op zoek naar een medior tester. Deze zal in eerste instantie ingezet worden op de systeemtesten en Systeem Integratie Testen die plaatsvinden binnen het OntwikkelTeam (agile). De systeemtesten worden steeds meer geautomatiseerd uitgevoerd. De kandidaat moet ook inzetbaar zijn in andere delen van het programma (bijvoorbeeld de DICTU Acceptatie Test of testondersteuning van de Gebruikers Acceptatie Test). Tevens zal de kandidaat ingezet worden op beheer, dat wil zeggen het testen van changes en incidenten. Naast deze werkzaamheden zal de tester ingezet worden op de BLUERIQ migratie en de vernieuwing van het platform. Hij/zij zal actief testautomatisering moeten gaan toepassen, dat wil zeggen het opzetten van testautomatisering en het verder uitbouwen van de bestaande geautomastiseerde testen. Voor zowel unit, service alsook user interface testingAantoonbare relevante testervaringAantoonbare relevante ervaring met agile/scrumAantoonbare uitvoerende ervaring met testautomatiseringAantoonbare ervaring met SQL in vormen PLSQL of PostgressAantoonbare ervaring met webservice testing (SOAP of REST) / HTMLDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Mendix Advanced Developer Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT18683 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m., naar verwachting medio april. Duur: 3 maanden Optie op verlenging: Ja, 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 28 maart t/m 4 april 2018. Sluitingsdatum: vrijdag 23 maart om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Mendix Advanced Developer, voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Mendix Advanced Developer werk je mee aan de ontwikkeling van de RAD werkwijze binnen de gemeente. Binnen een Agile Scrum team werk je als lead-developer/scrummaster aan het modelleren van (primaire) processen. De product owner is je belangrijkste sparringpartner en je werkt samen met kennishouders van de klant. Je werkt aan het modelleren van data, ontwerpen van het proces als de UX-UI van (mobiele) applicaties op het Mendix 7 platform. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. De opdracht betreft (op hoofdlijnen) het herbouwen van een bestaande Joomla CMS applicatie op het Mendix 7 platform met enige aanvullende functionaliteiten. De bestaande applicatie wordt gebruikt in het Toezicht en Handhavingsdomein en ondersteunt formulieren voor het invoeren van meldingen van burgercontacten, actiematige inzet, waarschuwingen en mutaties. Daarnaast bevat het zoekfunctionaliteit, rapportage functionaliteit (cijfers en vormen), raadpleegbare documentatie, geo componenten, up- en download mogelijkheden, user feedback, logging, beheer functionaliteit en twee koppelingen met andere systemen. De verwachting is dat een Advanced Developer, ondersteund door een interne junior-developer, dit in ca. 8 weken kan realiseren. Functie eisen Wijzigen KNOCK-OUT: Je hebt een opleiding op minimaal HBO niveau (bij voorkeur WO) afgerond. Je hebt een training Mendix Advanced Developer Certified afgerond Je hebt een training Automatisch testen (ATS) afgerond. Je hebt een training Performance monitoring (APM) afgerond. Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring als Mendix Advanced Developer. Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met Javascript. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Scrummaster. Je hebt kennis van UX en UI ontwerp. Je beschikt over goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je bent per medio april beschikbaar voor 36 uur per week. Eerste 2 maanden geen verlof mogelijk. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een training Business Information Management afgerond. Je hebt een training Datamanagement afgerond. Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met HTML5. Je hebt minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met CSS. Je hebt kennis van Support op Mendix development. Je hetb kennis van Informatie-architectuur. Je hebt kennis van Informatiebeveiliging. Je hebt kennis van Privacy wetgeving. Competenties: Resultaatgerichtheid Integriteit Samenwerking Flexibiliteit Communicatieve vaardigheden Klantgerichtheid Pro-actief Analytisch
Software Developer Breda
Voor onze opdrachtgever in Breda is Harvey Nash op zoek naar 2 PHP Developers KPN heeft Harvey Nash geselecteerd als enige leverancier die ZZP’ers mag plaatsen. Wil jij als ZZP’er bij KPN aan de slag? Neem dan contact met ons op. Aantal uren 36 uur Standplaats: Breda en het kan sporadisch voorkomen dat je naar Amsterdam moet Gewenste startdatum z.s.m. Duur: 3 maanden met optie tot verlengen Proces: Deadline om te reageren: Woensdag 21-3 om 10.00 uur Terugkoppeling CV’s van manager Vrijdag 23-3 Sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 13. Graag aangeven of je die week op gesprek kan. Aantal jaar werkervaring 5+ Relevante werkervaring 5+ Branche ervaring IT, Telecom is een pre Opleidingsniveau HBO+ Talen NL, EN Systeemkennis Programmeertalen, API’s, architectuur Vereiste werkzaamheden - Development en operations werkzaamheden t.b.v. CINCO. De residential leverstraat van de klant. - Applicatie draaiende houden en helpen innoveren waar dat nog waardevol is. - Innoveren en onderhouden van de klant Residential leverstraat - Operatie en innovatiekracht in stand houden danwel vergroten - Innoveren en onderhouden van de Residential leverstraat - Collega’s die helpen waarde te leveren in een agile omgeving. - Programmeren (PHP, HTML, Javascript, CSS, eventueel Python), service-based architecture, API’s (SOAP/XML/REST), PostgreSQL, Redis, Linux ervaring, Testing Ervaring: 5 jaar+ als software developer (bij voorkeur in agile omgeving) Hard Skills Talen: PHP, HTML, Javascript, CSS, eventueel Python API’s (SOAP/XML/REST), service based architecture PostgreSQL, Redis Linux ervaring Testing - Test automation kennis Ervaring hebben binnen grote organisaties – stakeholders en ervaring met complexe applicaties. Nice to haves - Agile ervaring - ISTQB certificering (pre) Requirements engineering Soft Skills - Communicatief vaardig, flexibleKorte beschrijving afdeling (cultuur, mentaliteit, sfeer). De locatie Breda is vooralsnog gefocust op het merk van de klant, met de intentie om binnenkort ook voor de klant te werken. De afdeling is klein maar gezellig, er hangt een informele werksfeer en de teams zijn erg betrokken bij het product dat zij ontwikkelen. Voor een goede samenwerking met andere teams zal je wellicht eens op andere locaties werken (Amsterdam). Echter de komende maanden zal het fulltime in Breda zijn.
Senior Systeem Architect werkplekken Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Systeem Architect werkplekken. Omschrijving Opdracht: De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwstenen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. Je hebt in deze, het aandachtsgebied Werkplekken-deployment. Takenpakket: - Stelt de technische inrichtings- en instandhoudingskaders op voor de bouwstenen. - Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwstenen. - Is verantwoordelijk voor technische impact analyses. - Ontwikkelt bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren. - Coacht de Sr Ontwerpers binnen de productieclusters. Speelruimte: - Je bent verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen. - Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden. - Je neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en – inrichtings en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten. - Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling. - Onderhouden van contacten met; x andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en –inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken; x alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke. x functionarissen binnen de productieclusters mbt de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen. x met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen. Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding Informatica of Techniek. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als System Architect op het gebied van Active Directory. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen cliënt besturingssystemen. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met deployment en onderhoud van Windows 10. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis van Group Policy. - Je bent minimaal 38 uren per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur ervaring met Product en Portfoliomanagement m.b.t. database systemen. - Je hebt bij voorkeur ervaring met Product en Portfoliomanagement m.b.t. applicatie systemen. - Je hebt bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. - Je hebt bij voorkeur ervaring van database architectuur. - Je hebt bij voorkeur ervaring van SharePoint architectuur. - Je hebt bij voorkeur kennis van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. - Je hebt bij voorkeur ervaring binnen de Defensie organisatie. - Je hebt bij voorkeur ervaring met de Defensie IT infrastructuur. - Je hebt bij voorkeur ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. Competenties: - analyseren - beïnvloeden - communiceren - conceptueel denken - initiatief nemen - samenwerken - verantwoordelijkheid - visie Inzet Periode: Schatting 1920 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1920 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening, ca. mei Duur: 1920 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: april 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior .Net Ontwikkelaar Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior .Net Ontwikkelaar. Omschrijving Opdracht: Je wordt ingezet als Senior-Ontwikkelaar in het scrumteam voor de clusters Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. Je werkt aan de door de product owner gewenste userstories, beoordeelt de compleetheid van de user story en maakt een inschatting van de benodigde inzet om de user story voor de product owner te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de broncode en de wijze waarop de software wordt ontwikkeld. Je bent in staat om zelfstandig de werkzaamheden over te nemen van andere senior ontwikkelaars binnen het scrumteam. Je geeft advies en oplossingsrichtingen aan de product owner bij het bespreken van de userstories en bij opgetreden bevindingen uit de productie omgeving. Je rapporteert tijdens de sprint over de voortgang, risico’s, wijzigingen en uitzonderingen aan de overige teamleden van het team. Je beschikt over een diepgaande, hands-on kennis van de benodigde platforms en frameworks. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent met ingang van de onderstaand genoemde startdatum voor 40 uur per week beschikbaar. - Je bent geen ex-ambtenaar die de afgelopen 3 jaar bij de gemeente Rotterdam in welke vorm dan ook in dienst is geweest (in het bezit van een besluit tot een proeftijd aanstelling, tijdelijke aanstelling of vaste aanstelling). - Je beschikt over een succesvol afgeronde opleiding op HBO niveau. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als software ontwikkelaar. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als .Net / C# ontwikkelaar. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle PLSQL (releases 8 t/m12). - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van Javascript. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Webservices / Rest / SOA / WSDL. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van MS Aspx.net framework (releases 2, 3 en 4) Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt relevante opleidingen succesvol afgerond; x (Technische) informatica x Bèta studies - Je hebt meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle PLSQL (releases 8 t/m12). - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van MS MVC. - Je hebt ervaring op het gebied van Agular JS. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle Spatial / GIS Systemen. - Je beschikt over kennis van: x Agile/ Scrum werken x Atlassian producten x Oracle Designer x Visual Basic 6.0. x C++ x MS Forms x IIS>7 x Subversion x GIT x Test Driven Development x SourceSafe x Python x FME Competenties: - Planmatig werken - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Verantwoordelijkheid - Integriteit - Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: zsm, naar verwachting eind maart Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 3 x 4 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 29 maart - 4 april 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmedewerker Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmedewerker. Omschrijving Afdeling: Het Joint IV Commando (JIVC) is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele en bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is ook het kenniscentrum voor de vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid advies aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten. Functieomschrijving/Werkzaamheden: Je bent een spil in het web en levert ondersteuning en verantwoording af aan de projectmanager. U werkt samen met de teamleiders van de betrokken deelprojecten. Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak voor het project dat voorziet in nieuwe COMMS EOV systemen (Communicatie Elektronische Oorlogsvoering) voor de 102 EOV Cie (102 Elektronische Oorlogsvoering Compagnie). De 102 EOV Cie voorziet eenheden van inlichtingen die verworven worden vanuit het elektromagnetisch (EM-)spectrum.. Toelichting Standplaats: Utrecht. Bereidheid tot reizen, frequentie is van te voren niet aan te geven. Werkzaamheden: - projectarchief bijhouden - inplannen van de kwaliteitsreviews - projectadministratie bijhouden, documentmanagement - projectmanagement producten samenstellen, kopiëren, en verspreiden - assisteren met het samenstellen van rapporten - organiseren van bijeenkomsten of vergaderingen - uitvoeren van het communicatieplan - ondersteuning bij vergaderingen (notuleren/besluitenlijst) - ondersteuning projectcommunicatie (opstellen nieuwsbrief/infomail) - ondersteuning vulling Principal Toolbox - ondersteuning SAP werkzaamheden - ondersteuning Sharepoint Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt minimaal over een afgeronde MBO-4 opleiding. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als projectmedewerker of een vergelijkbare functie binnen het ICT domein. - Je bent minimaal 16 uur per week beschikbaar, twee dagen aaneengesloten in de periode van dinsdag t/m donderdag. - Je hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse, Engelse taal, zowel in woord als in geschrift . Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met Principal Toolbox. - Je hebt ervaring met Microsoft Excel. - Je hebt ervaring met SharePoint. - Je hebt ervaring met SAP. - Je hebt ervaring met Microsoft Word en Powerpoint. Competenties: Voor de uitvoering van de functie is het van belang dat je; - In staat bent om te communiceren, Nederlands in woord en geschrift en vloeiend Engels in spraak en geschrift zijn relevant. - Zelfstandig en in teamverband kan werken. - Initiatief neemt. - Goed kan ordenen en structureren. Inzet Periode: Schatting 3012 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3012 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening, ca. mei Duur: 3012 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 14/15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Java developer Apeldoorn
Ontwikkelen aan de nieuwe Erf- en Schenkbelasting systemen, als java developer werk je in een multidiciplinair team dat werkt aan producten ter ondersteuning van de erf- en schenkbelasting. Van de javadeveloper wordt verwacht dat hij makkelijk communiceerd met eindgebruikers en teamleden om de kantoor applicatie optimaal te ontwikkelen. Alles binnen de mindset van het agile manifest en scrum.Ingezet in een scrumteam, waarbij de nadruk ligt op frontend development. Omdat er veel schermen t.b.v. kantoor medewerkers ontwikkeld worden.Functie eisenOntwikkeld als javaontwikkelaar mee in een scrumteam waar begrippen CI,CD en Devops normaal zijn.Daarnaast is testautomatisering niet weg te denken dus kennis daarvan is een must.Ook bekend met infra zoals MQ, Mainframe en DB2 etc. is een pre.Webdevelopment en AngularJSJava - Webservices - JavaScriptCucumber - JUnit - Robot Framework -OWASPDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior .Net Ontwikkelaar (Oracle PLSQL) (QR5418) Rotterdam
Functie: Senior .Net Ontwikkelaar (Oracle PLSQL) (QR5418) Start: 16-4-2018, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior .Net Ontwikkelaar (Oracle PLSQL) Opdrachtnemer wordt ingezet als Senior .Net Ontwikkelaar (Oracle PLSQL) in het scrumteam voor de desbetreffende afdeling. Opdrachtnemer werkt aan de door de product owner gewenste userstories, beoordeelt de compleetheid van de user story en maakt een inschatting van de benodigde inzet om de user story voor de product owner te realiseren. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de broncode en de wijze waarop de software wordt ontwikkeld. De opdrachtnemer is in staat om zelfstandig de werkzaamheden over te nemen van andere senior ontwikkelaars binnen het scrumteam. Opdrachtnemer geeft advies en oplossingsrichtingen aan de product owner bij het bespreken van de userstories en bij opgetreden bevindingen uit de productie omgeving. Opdrachtnemer rapporteert tijdens de sprint over de voortgang, risico’s, wijzigingen en uitzonderingen aan de overige teamleden van het team. Opdrachtnemer beschikt over een diepgaande, hands-on kennis van de benodigde platforms en frameworks. Eisen - Afgeronde opleiding op HBO niveau. - Minimaal 5 jaar ervaring als Software Ontwikkelaar - Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle PLSQL (releases 8 t/m12) - Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van Javascript - Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Webservices / Rest / SOA / WSDL - Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van MS Aspx.net framework (releases 2, 3 en 4) - Beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Wensen - Opleiding op het gebied van (Technische) informatica of Bèta studies - 5 jaar of meer ervaring als Net / C# ontwikkelaar - 5 jaar of meer ervaring met Oracle PLSQL (releases 8 t/m12) - 3 jaar ervaring op het gebied van MS MVC - 1 jaar of meer ervaring op het gebied van Agular JS - 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle Spatial / GIS Systemen Kennis - Agile/ Scrum werken - Atlassian producten - Oracle Designer - Visual Basic 6.0 - C++ - MS Forms - IIS>7 - Subversion - GIT - Test Driven Development - SourceSafe - Python - FME
Net Ontwikkelaar Sr. Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT18678 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 4 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 29 maart t/m 4 april 2018. Sluitingsdatum: vrijdag 23 maart om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Net Ontwikkelaar voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Je wordt ingezet als Senior-Ontwikkelaar in het scrumteam voor de clusters Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. Je werkt aan de door de product owner gewenste userstories, beoordeelt de compleetheid van de user story en maakt een inschatting van de benodigde inzet om de user story voor de product owner te realiseren. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de broncode en de wijze waarop de software wordt ontwikkeld. Je bent in staat om zelfstandig de werkzaamheden over te nemen van andere senior ontwikkelaars binnen het scrumteam. Je geeft advies en oplossingsrichtingen aan de product owner bij het bespreken van de userstories en bij opgetreden bevindingen uit de productie omgeving. Je rapporteert tijdens de sprint over de voortgang, risico’s, wijzigingen en uitzonderingen aan de overige teamleden van het team. Je beschikt over een diepgaande, hands-on kennis van de benodigde platforms en frameworks. Functie eisen Wijzigen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau. Minimaal 5 jaar (bijvoorkeur meer dan 10 jaar) ervaring als Software Ontwikkelaar (weging aantal jaren ervaring tussen 12% en 24%). Minimaal 5 jaar (bijvoorkeur meer dan 10 jaar) ervaring op het gebied van Oracle PLSQL (releases 8 t/m 12) (weging aantal jaren ervaring tussen 7% en 14%). Minimaal 2 jaar ervaring op het gebied van Javascript. Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Webservices / Rest / SOA / WSDL. Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van MS Aspx.net framework (releases 2, 3 en 4). Je beschikt over goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Je bent per direct beschikbaar voor 40 uur per week. Eerste maand geen verlof mogelijk. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgerond opleiding op het gebied (Technische) informatica of Bèta studie (weging 17%). Minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van MS MVC. Minimaal 1 jaar (bijvoorkeur meer dan 2 jaar) ervaring op het gebied van Agular JS (weging aantal jaren ervaring tussen 2% en 7%). Minimaal 5 jaar ervaring op het gebied van Oracle Spatial / GIS Systemen. Je hebt kennis van Agile/ Scrum werken. Je hebt kennis van Oracle Designer. Je hebt kennis van Visual Basic 6.0. Je hebt kennis van C++. Je hebt kennis van MS Forms. Je hebt kennis van IIS>7. Je hebt kennis van Subversion. Je hebt kennis van GIT. Je hebt kennis van Test Driven Development. Je hebt kennis van SourceSafe. Je hebt kennis van Python. Je hebt kennis van FME. Competenties: Planmatig werken Samenwerken Resultaatgerichtheid Verantwoordelijkheid Integriteit
Tosca Tester Rotterdam
Referentienummer: BTIT18679 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Einddatum: 1 mei 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Dinsdag 27 maart 2018. Sluitingsdatum:Donderdag 22 maart om 14:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Tosca Tester voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Binnen een Scrum team dat werkt aan het Drupal8 CMS van de opdrachtgever, ben je als Tosca Tester verantwoordelijk voor het schrijven van geautomatiseerde functionele regressie tests in Tosca Recorder. Taken/werkzaamheden: Afstemmen met Testmanager/Product Owner over het inzetten van automatische testen m.b.v. Tosca Recorder. Het schrijven van automatische testen voor Drupal 8 CMS met behulp van Tosca Recorder. Het beheersbaar overdragen van de geautomatiseerde testset aan de beheerorganisatie. KNOCK-OUT: Je beschikt over een opleiding op minimaal HBO niveau. Je bent in het bezit van minimaal 2 referenties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over de certificaten Tosca Automation Specialist 1 en/of Tosca Automation Specialist 2, of je hebt kennis en opleiding genoten op vergelijkbaar en gelijkwaardig niveau. Voorkeur gaat uit naar Tosca Automation Specialist 1 (weging 30%). Je beschikt over minimaal twee jaar specifieke ervaring als Software Tester bij grote organisaties. Je beschikt over minimaal twee jaar specifieke ervaring met Tosca bij grote organisaties (weging 45%). Competenties: Conceptueel vermogen Sturen op resultaat Overtuigingskracht Kostenbewust handelen Resultaatgerichtheid
Scrum Master Certified Primarily situated in Amsterdam, frequent periods
For one of our clients in the banking and insurance sector we are looking for a Scrum Master. The client is looking to create a new delivery platform that aims to unify propositions, customer experience and analytics and is looking for a Scrum Master to help them achieve these plans. The Scrum Master will mentor and coach engineers to foster high performance and enable Agile and Lean practices. He/she will be a role model for Agile values and principles, as well as play a hands-on role demonstrating and facilitating agile practices such as discovery sessions, inception workshops, planning, retrospectives, estimation sessions, daily stand-ups, tracking progress etc. Key Responsibilities: • You will mentor and coach engineers to foster high performance and enable Agile and Lean practices. • You will be role model Agile values and principles, as well as play a hands-on role demonstrating and facilitating agile practices such as discovery sessions, inception workshops, planning, retrospectives, estimation sessions, daily stand-ups, tracking progress etc. • Play a pivotal role in promoting a culture of continuous improvement Position Requirements: Must Have: • Scrum Master certification • Strong Technical background • Deep knowledge of several agile methods, frameworks and concepts (e.g. Scrum, Lean Software Development, Kanban, LeSS, SAFe) • Familiarity with engineering practices (e.g. continuous integration & deployment, test driven development and automation) • Familiarity with technologies in the Java stack • Proven experience leading software delivery teams as Scrum Master or similar roles • Proven experience working in an Agile environment • Experience with agile transformation, particularly in a distributed model • Great understanding and experience defining Minimum Viable Product (MVP) • Willing to travel, (could be up to 50% of the time) Remaining Information: Location: Primarily situated in Amsterdam, frequent periods in Germany. Start: a.s.a.p. 2018 (40 hours) Duration: 1 year Recruiter: Robin Overmars recruiterRO@itaq.nl, +31 (0)6 10 56 10 41 Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterRO@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
System engineer Enterprise Content Management Apeldoorn
Enterprise Content Management is een vakgebied binnen de Belastingdienst waarop veel ontwikkelingen plaatsvinden. Vanuit verschillende kanten van de Belastingdienst is er een behoefte ontstaan om het managen van ongestructureerde informatie op te pakken en te verbeteren.De infrastructuur is een belangrijke bouwsteen in het ontwerp van een ICT-systeem en moet daarom nauwkeurig in elkaar gezet worden.Als systemengineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen en testen rond het IBM product Filenet.Binnen enkele jaren zal de omgeving meer dan 5 miljard documenten bevatten, o.a. als digitaal alternatief voor de blauwe envelop.Functie eisenHBO werk- en denkniveauKennis van (pré is ervaring met) Enterprise Content Management systemenKennis van IBM WAS 8.xKennis van en ervaring met WindowsKennis van en ervaring met LinuxKennis van en ervaring met packaging (RPM) en scripting (Bash)Kennis van en ervaring met IBM FilenetCompetentiesInitiatiefrijk in combinatie met een hoog probleemoplossend vermogenAnalytisch denkvermogen en een goed organisatievermogenGoed kunnen samenwerkenAanvullende kennis (pré)Kennis van en ervaring met iPasKennis van en ervaring met AIXErvaring met content management systemenErvaring met IBM WAS 8.xDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel beheerder TOPdesk Zuid-Holland
Voor een gemeente zijn wij op zoek naar een Functioneel beheerder TOPdesk. De Opdrachtgever: De gemeentelijke organisatie van de opdrachtgever is compact, maar heeft te maken met alle ontwikkelingen die ook in de grootste steden van Nederland een rol spelen. Ontwikkelingen die vragen om een voortvarende en vernieuwende aanpak. Wij zoeken ambitieuze, initiatiefrijke professionals. Je werkplek: Samen met je collega’s van de Frontoffice, IT en met gebruikers ga je de applicaties van de gemeente zo inrichten en ontwikkelen dat onze selfserviceprocessen optimaal verlopen. Je rol: Vanuit het kennisgebied Applicatiemanagement ondersteun je het pakket TOPdesk. Je weet alles van de werking en functionaliteiten van deze applicatie en zorgt ervoor dat gebruikers optimaal worden ondersteund in hun werk. Ook onderhoud je contacten met de leverancier over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Verder: - Inventariseer en vertaal je de wensen van gebruikers en richt je hun werkomgeving en software functioneel in. - Stel je richtlijnen/procedures voor TOPdesk op en zorg je dat ze correct worden gebruikt om ongeoorloofd systeemgebruik te voorkomen. - Bedenk en implementeer je samen met de gebruikersorganisatie primaire, administratieve processen. - Documenteer je uitgevoerde werkzaamheden. - Zorg je voor de implementatie en optimalisatie van releases van TOPdesk en adviseer je proactief en vroegtijdig over aanpassingen en uitbreidingen. - Test je de applicatie professioneel en effectief. - Zorg je ervoor dat koppelingen met andere systemen goed blijven functioneren. - Speel je een belangrijke rol in het project doorontwikkeling Selfservice. Je profiel: Je bent een echte verbinder en weet mensen bij elkaar te brengen om processen vlot te laten verlopen. Schakelen met verschillende afdelingen is voor jou geen probleem; je gebruikt je ‘voelsprieten’ om ideeën en agenda’s te signaleren. Inlevingsvermogen is belangrijk, evenals vindingrijkheid, overtuigingskracht, een sterke mening en een rechte rug. Daarnaast ben je een echte ‘crack’ op het gebied van TOPdesk. Overig: De gemeente is over naar de nieuwste versie van TOPdesk en heeft een aantal modules ingericht, waaronder: Selfservice portaal, kennisbeheer, meldingenbeheer, wijzigingsbeheer en form-designer. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week vanaf 9 april 2018. - Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen zeven jaar als functioneel beheerder/applicatiebeheerder van de applicatie TOPdesk. - Je hebt recente (in de afgelopen vijf jaar) ervaring met begeleiding/ uitvoeren van releases, updates en upgrades van TOPdesk. - Je hebt minimaal drie jaar aantoonbare ervaring met en inzicht in (de ontwikkelingen in) (Self)serviceprocessen - Je hebt kennis van en ervaring met de meest recente versie van TOPdesk (d.d. 9 maart 2018). - Je hebt minimaal drie jaar ervaring op minimaal drie van de onderstaande gebieden: x Rapportages in TOPdesk x Reserveringenbeheer x Worcade x Major meldingen x SLA (servicelevels) Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent BISL gecertificeerd. - Je hebt ervaring in een gemeentelijke omgeving met TOPdesk als functioneel beheerder. - Je hebt een hbo-opleiding afgerond, in een bedrijfskundige of technische richting. - Je hebt werkervaring op het gebied van SCRUM. - Je hebt kennis van: x chatfunctie/Skype x extra portalen (dienstverlening extern) x TOPdesk mobile Competenties: - Verbinder - Teamplayer - Communicatief vaardig op verschillende niveaus van gebruiker tot management - Inlevingsvermogen - Vindingrijkheid - Overtuigingskracht - Sterke mening - Rechte rug - Proactief - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zuid-Holland Startdatum: 09-04-2018 Duur: 5 maanden Optie op verlenging: 4 x 6 maanden Inzet: gemiddeld 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-03-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 03-04-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
UX Designer Kick-off period in Amsterdam, after that, Germany
For one of our clients in the banking and insurance sector we are looking for a UX designer. The client is looking to create a new delivery platform that aims to unify propositions, customer experience and analytics and is looking for a UX Designer to help them achieve these plans. Starting with a product backlog you will be able to hit the ground running and you will report to the Lead IT integrator. Key Responsibilities: A User Experience (UX) Designer has end-to-end responsibility for UX analysis and UX design for (digital) processes, interfaces, and customer communications from a customer/user perspective, while also helping improve (digital) processes. The purpose of these UX activities is to increase customer satisfaction, user-friendliness and accessibility in order to create an optimum, authentic and consistent omnichannel user experience. A User Experience (UX) Designer works based on quantitative and qualitative data and draws on validated customer insights. It is your job to shape the user experience for our users. You will be the backbone of up to two feature teams that delivers improvements to our app. Since it is a fast paced environment your responsibilities can change over time. • You will take the lead in design thinking and make clear what our clients and thus the business want; • You translate strategy and principles into wireframes, mock-ups and simple prototypes and recommend improvements to applications based on user feedback; • You’ll get the freedom to facilitate workshops and/or Design Sprints to get the results you need. Together with your team you will refine the feature and once it is implemented it will be shipped to our customers. Position Requirements: • Skilled UX designer, experience with Service Design, Interaction Design, Visual Design, Usability Design, Visual design; • Experience in designing excellent mobile apps; • 5+ Years working as a designer; • Familiar with prototyping tools; • Good communication skills and experience with collaborating with teams • Fluent in English • Willing to travel, (could be up to 50% of the time) Remaining Information: Location: Kick-off period in Amsterdam, after that, Germany (Nordrhein Westfalen). Start: may 2018 (40 hours) Duration: 1 year Recruiter: Robin Overmars recruiterRO@itaq.nl, +31 (0)6 10 56 10 41 Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterRO@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
Java API Developer Primarily situated in Amsterdam, frequent periods
For one of our clients in the banking and insurance sector we are looking for a Lead Developer. The client is looking to create a new delivery platform that aims to unify propositions, customer experience and analytics and is looking for a Lead Developer to help them achieve these plans. The Lead engineer will deliver business value across the entire end-to-end chain together with the team. He/she understands the total stack and contributes to all activities on the squad’s backlog. We strive towards standardization and re-use of components we use across the company. Key Responsibilities: • Be responsible for people development in the squads • Encourages squad members to develop themselves. Provides coaching both in terms of professional and of personal development. • Supports recruiting of talents & sourcing external engineers For the majority of your time 60% however, you will be occupied with developing yourself. As such you: • Are a seasoned Dev Engineer in one or more front end technologies / languages (Java, Polymer, Angular, iOS, Android, …) • Are a valued member of a squad which has an end to end responsibility and accountability in delivering customer journeys around a purpose • Is able to continuously learn new technologies in the disruptive front end world. Position Requirements: Must Have: • University background in Computer Science and/or Informatics. • You have 10 years+ experience in development. Some experience in a bank and/or insurance environment would be considered an asset. • Good coding Skills on front end layer: Javascript, HTML, CSS, Angular, IOS/Android. • Google Polymer skills are awesome. • Back End or/and Middleware awareness (understand the global architecture) • Energized to proof that agile can also be applied to a complex and regulated environment Good communication skills. • You have an excellent written and spoken knowledge of English; knowledge of Dutch and/or French is considered a plus. • Willing to travel, (could be up to 50% of the time) Remaining Information: Location: Primarily situated in Amsterdam, frequent periods in Germany. Start: a.s.a.p. 2018 (40 hours) Duration: 1 year Recruiter: Robin Overmars recruiterRO@itaq.nl, +31 (0)6 10 56 10 41 Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterRO@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
Java Lead Developer Amsterdam/Germany
For one of our clients in the banking and insurance sector we are looking for a Lead Developer. The client is looking to create a new delivery platform that aims to unify propositions, customer experience and analytics and is looking for a Lead Developer to help them achieve these plans. The Lead engineer will deliver business value across the entire end-to-end chain together with the team. He/she understands the total stack and contributes to all activities on the squad’s backlog. We strive towards standardization and re-use of components we use across the company. Key Responsibilities: • Be responsible for people development in the squads • Encourages squad members to develop themselves. Provides coaching both in terms of professional and of personal development. • Supports recruiting of talents & sourcing external engineers For the majority of your time 60% however, you will be occupied with developing yourself. As such you: • Are a seasoned Dev Engineer in one or more front end technologies / languages (Java, Polymer, Angular, iOS, Android, …) • Are a valued member of a squad which has an end to end responsibility and accountability in delivering customer journeys around a purpose • Is able to continuously learn new technologies in the disruptive front end world. Position Requirements: Must Have: • University background in Computer Science and/or Informatics. • You have 10 years+ experience in development. Some experience in a bank and/or insurance environment would be considered an asset. • Good coding Skills on front end layer: Javascript, HTML, CSS, Angular, IOS/Android. • Google Polymer skills are awesome. • Back End or/and Middleware awareness (understand the global architecture) • Energized to proof that agile can also be applied to a complex and regulated environment Good communication skills. • You have an excellent written and spoken knowledge of English; knowledge of Dutch and/or French is considered a plus. • Willing to travel, (could be up to 50% of the time) Remaining Information: Location: Primarily situated in Amsterdam, frequent periods in Germany. Start: a.s.a.p. 2018 (40 hours) Duration: 1 year Recruiter: Robin Overmars recruiterRO@itaq.nl, +31 (0)6 10 56 10 41 Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterRO@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
MES Engineer Nijmegen
Functieomschrijving1 Be part of global team to design and/or deliver IT solution in Semiconductor manufacturing environment 2 Maintain MES (Manufacturing Execution System) and design local query and report3 Ensure the stability and reliability of MES application to support the business operation4 Conduct business / system process study and provide suggestions/solution design on system customization and enhancement5 Participate in software product development lifecycle including requirement gathering  Functie-eisenYour Profile: 1 Know-how in Semiconductor Manufacturing 2 At least 1 years’ IT knowledge in dealing with Semiconductor Manufacturing Execution System, MES Solution wise, Camstar is preferred.3 Ability to coordinate & communicate with end-users and stakeholdersIT: MFG-IT, SAP-NXP/Enovia/TIBCO/ROOTS, SCABiz: GNTC organization4 Commitment to make deliverable with quality and on schedule 5 Having experience in Camstar (MES) solution is a strong plus Others such as SiView、Promis、FACTORYworks、Fab300、Rockwell、Chroma、ciMES、iMES are okay.6 Skill requirements:(Must) Database: SQL(Optional) Database: Oracle & PL/SQL(Optional) Programming: .NET(Optional) Architecture/Framework: XML, Web Service ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: Decmeber 2018 Location: Nijmegen Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply on this project with an updated resume and motivation in Englihs (Word format). Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature MES Engineer of solliciteer online op de vacature MES Engineer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature MES Engineer of solliciteer online op de vacature MES Engineer.
Lead Designer Infrastructuur Rotterdam
Referentienummer: BTIT18677 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 8 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 - 40 Intakegesprek: Woensdag 28 maart t/m vrijdag 30 maart. Sluitingsdatum: Donderdag 22 maart om 14:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Lead Designer Infrastructuur voor 32 tot 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgever is op zoek naar een talentvolle en ervaren Infrastructuur­ontwerper met visie op een modern IT-landschap. Je bent een generalist met ruime ervaring in ontwerpen en beheren over de volle breedte van infrastructuurvoorzieningen, waarbij het zwaartepunt ligt op Microsoft oplossingen. Samen met de Architecten verzorg je de vernieuwing, verbetering en uitbreiding van een complex en uitgebreid ICT landschap. Je houdt je daarvoor bezig met het voorbereiden van vernieuwing of uitbreiding van infrastructuursystemen, het uitwerken van de ontwerpen ervan, en het laten realiseren en in gebruik nemen ervan. Als Lead Designer Infrastructuur rapporteer je aan de Manager van de afdeling Projectmanagement & Consultancy. Je werkt samen met de Architecten en de Security Adviseur van dezelfde afdeling. Daarnaast is er een nauwe functionele samenwerking met de Specialisten en Beheerders van de unit IT Support. Om de rol goed te kunnen vervullen ben je technisch georiënteerd, met brede kennis van zowel gangbare als nieuwe technieken. Je kan functionele ontwerpen vertalen naar technische realisatie, je hebt begrip voor niet-technische afnemers van ICT diensten, maar respecteert informatiebeveiliging en beheer. Je handhaaft in je ontwerpen een goede balans tussen effectiviteit, efficiëntie, veiligheid en gebruiksgemak (voor zowel gebruikers als beheerders). Tegelijk geef je duidelijk en effectief inhoudelijke sturing aan Engineers en Beheerders, en escaleer je wanneer noodzakelijk. KNOCK-OUT: Je beschikt over een opleiding op minimaal HBO niveau. Je beschikt over onderstaande certificaten, dan wel kennis en opleiding genoten op vergelijkbaar en gelijkwaardig niveau: - Microsoft MCSE Cloud Platform & Infrastructure - Microsoft MCSE Mobility - Microsoft MCSE Productivity - Microsoft MCSE Server Infrastructure - RHCE Red Hat Certified Engineer - Linux Professional Institute LPI-1 - VMware Certified Professional VCP Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het ontwerpen van infrastructuuroplossingen (weging 60%). Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van IT en privacy regelgeving m.b.t. data. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met een breed scala aan technische concepten en bijbehorende tooling voor enterprise organisaties op basis van VMware, Microsoft, Redhat (weging 17%). Competenties: Conceptueel vermogen Sturen op resultaat Verbindend leiderschap Overtuigingskracht Kostenbewust handelen Resultaatgerichtheid Flair/Impact/Uitstraling Professionaliteit algemeen
DevOps Engineer Eindhoven
FunctieomschrijvingIn this role, you have the opportunity to participate in innovative Research projects where you will boost our innovations by enabling the implementation of application stacks on out “on premise” and public cloud-based infrastructures. You will be asked to bring in your expertise in the field of HPC and cloud technologies and to support our teams in creating breakthrough innovations. The role will encompass the use of a broad range of HPC, OpenStack and Amazon AWS technologies, operating systems (Linux) as well as container technologies (Docker, Kubernetes). You are responsible for: the proper operation of our “on premise” Linux and Openstack based IT infrastructures as well as for support of projects that make use of IT resources in the AWS cloud together with your colleagues by: • Deploying, automating, maintaining and managing “on premise” and AWS based IT environments; • Support Research projects in implementing their applications stacks “on premise” and on AWS; • System troubleshooting and problem solving across platform and application domains; • Suggesting architecture improvements, recommending process improvements; • Evaluate new technology options and vendor products; • Ensuring critical system security through the use of best in class (cloud) security solutions;  Functie-eisenTo succeed in this role, you should have the following skills and experience: • B.Sc. or Master in Computer Science or other equivalent technical discipline; • Professional commitment to high quality, and a passion for learning new skills; • Strong team player with the ability to communicate and collaborate effectively in a geographically disperse working environment; • Experience with using a broad range of AWS technologies to develop and maintain secure AWS based cloud solutions; • Solid experience as a Linux system administrator; • Solid experience with automation of IT infrastructures; • Experience with container technologies (e.g. Docker and/or Kubernetes); • Experience with system monitoring tools (e.g. Nagios); • Ability to analyze and resolve complex infrastructure resource and application deployment issues; • Excellent English verbal and written communication skills are essential; Desired Skills (Not essential but beneficial to have): • Managing and building OpenStack environments; • Programming: Java, Python, and/or Go; • Configuration management tools (Git); • Basic DB administration experience; • Agile Methodologies: Experience with Agile software development, project management methodologies. • Networking: Understanding network topologies and common network protocols and services (DNS, HTTP(S), SSH, FTP, SMTP); • Experience with storage solutions and network access protocols (NFS, SMB);  ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Eindhoven Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply on this project with an updated resume and motivation in English (Word format).Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature DevOps Engineer of solliciteer online op de vacature DevOps Engineer.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature DevOps Engineer of solliciteer online op de vacature DevOps Engineer.