Nieuwste ICT-projecten

Senior Analist IT Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Analist IT. Omschrijving werkzaamheden: - Meewerken in ontwikkelteam tbv project. - Afstemmen met ontwikkelaar en gebruikers omtrent functionele en technische behoeftes. - Opstellen functioneel ontwerp door verwerken requirements. - Uitvoeren van functionele testen obv ontwerp. De scope is het analyseren van de requirements voor externe en interne factuur verwerking obv Exact Globe, het specificeren van web schermen en gegevens/rapportages voor een begroting cyclus. De huidige tools moeten worden vervangen door nieuwe COTS. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent minimaal 38 uur per week beschikbaar. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in IT op ontwikkelvlak. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als IT Analist. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met gegevens analyse. - Je hebt minimaal 2 jaar Ervaring met integratie ontwerp. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met functioneel testen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur afgeronde HBO opleiding. - Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met systeem of gegevens analyse/ontwerp. - Je hebt bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring met Defensie organisatie. - Je hebt bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring met Exact Globe. - Je hebt bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring met functioneel testen. Competenties: - Analyseren - Initiatief - Samenwerken - Nauwkeurig - Communiceren Inzet Periode: Schatting 912 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 912 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. november Duur: 912 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36/37 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Lead Developer .NET /Software Architect back-end Den Haag
Functieomschrijving:Voor de vernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) 2020 worden er nieuwe applicaties ontwikkeld. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van de technische oplossingsrichtingen in overleg met de domeinarchitect en de developers. Ook zorg je voor een inhoudelijke begeleiding en ondersteuning van de teamleden. De focus zal liggen op het ontwerpen van back-end systemen. Er zijn meerdere lead developers benodigd voor de diverse teams in de volgende domeinen:Regelingen domein, het hart van de uitvoering van de regelingenFinancieel domein, de financiële afwikkeling van de regelingen, een combinatie van zelfbouw en de inzet van de applicatie Oracle EBS.Je komt te werken in een omgeving waarbij onder andere de volgende technologieën, frameworks en tools worden gebruikt:C#WCF / WEB APIMVCTFSContinuous integration & DeploymentMulesoft (Anypoint plafform)Oracle als databaseWie zoeken we?Je bent daadkrachtig en aantoonbaar ervaren in het ontwerpen van back-end systemen. Je neemt het voortouw en neemt het gehele team mee in de technische keuzes en kan dit goed onderbouwen. Je hebt een gedegen technische bagage, je bent aantoonbaar actief in het bijhouden van de ontwikkelingen en bezit een goed te consulteren netwerk. Je straalt plezier en drive uit en weet dat over te brengen op het team. Verder voldoe je aan onderstaande eisen.Functie-eisen:Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;Minimaal 5 jaar ervaring als .NET developerAantoonbare ervaring in ontwerp en bouw van back-end applicatiesErvaring met bouwen van services met WCF/WEB APIsErvaring met REST en SOAPBekend met software patronenErvaring met Agile/Scrum en/of DevOpsUitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschriftLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Business Consultant Open Text CS Amersfoort
Functieomschrijving:Begeleiden van de migratie van het huidige DMS (CS10) naar het nieuwe DMS (CS16 , onderdeel van de Open Text ProcesSuite).Dit is inclusief:Opstellen van de migratiestrategie, periode september;Adviseren voor organisatiebrede implementatie van CS16.Overzetten en aanpassen van bestaand maatwerk (zoekscherm/dashboard);Advisering en ondersteunen van FuBe bij inrichten CS16;   Eind 2018 dient deze migratie afgerond te zijn. Functie-eisen:Afgeronde HBO-Opleiding3 jaar werkervaring met informatie/proces-analyse5 jaar werkervaring met Content Server5 jaar werkervaring met migratietrajecten3 jaar werkervaring met Agile werkenCompetenties:AnalyserenOrganisatiesensitiviteitResultaatgerichtheidAanvullende kennis:Kennis van en werkervaring met OpenText Content ServerKennis van en werkervaring met OpenText Process SuiteDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van OCW. De RCE is een moderne kennisorganisatie, opererend vanuit het publieke belang, met hoogwaardige kennis over erfgoed én proceskennis. We werken vanuit een unieke positie: op het snijvlak van kennis en wetenschap, beleid en praktijk. Wij voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit op het terrein van de erfgoedzorg. En ontwikkelen toepasbare kennis en kennisproducten die in de vier domeinen (Monumenten, Archeologie, Roerend Erfgoed en Historisch Landschap), zowel nationaal als internationaal, inzetbaar zijn. We werken vanuit een erfgoedbrede, integrale benadering.Onze bodem is een archief dat we willen bewaren als bron van ons verleden en voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast streeft de Rijksdienst naar het behoud van een representatief deel van de archeologische resten in Nederland. Dat gebeurt via beschermingsprogramma's en het verlenen van vergunningen en subsidie.Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen zetten we onze vakkennis, wettelijke instrumenten, advies- en overtuigingskracht en informatietechnologie in. Kennis is ons kapitaal: zo geven wij de toekomst een verleden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Java HRS3 Ontwikkelaar Woerden
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Java HRS3 Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: SBR oftewel Standard Business Reporting zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van hun jaarrekeningen aan de Kamer van Koophandel. Voor organisaties die niet genoeg hebben aan de concepten die aangeboden worden in de Nederlandse Taxonomie (NT), is het op termijn mogelijk deze uit te breiden door middel van 'Preparer Extensions'. Door het project SBR 2016 zullen alle organisaties in staat gesteld worden om hun jaarrekeningen met de zogeheten private extensies en/of met accountants verklaring te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Binnen dit project wordt ontwikkeld en getest volgens een iteratieve aanpak (Scrum). Omschrijving opdracht: - Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie. - Ontwikkelt nieuwe functionaliteit en draagt bij aan de uitrol van die functionaliteit in korte sprints. - Zelfstandig aanpassen van applicaties, unit testen en bijdragen aan geautomatiseerd testen. - Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers. - Zoekt samenwerking met infrastructuur experts om het werk succesvol uit te voeren. - Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing. - Ontwikkelen en toepassen van Continuous Integration builds and deployment pipelines. - De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. - Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO/universitaire opleiding afgerond. - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring als Java ontwikkelaar. - Je hebt 1 jaar of meer aantoonbare ervaring met Docker, Maven, Spring/CDI, Hibernate/JPA, REST, SQL, Junit & YAML/YML, Java EE7, Gitlab, Gitlab CI. - Je hebt 3 jaar of meer aantoonbare ervaring met Scrum (of vergelijkbaar). - Je hebt aantoonbare ervaring met test automatisering. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO/universitaire opleiding afgerond op het gebied van informatica. - Je bent in het bezit van SCJP/OCPJP/OCA/OCP. - Je hebt aantoonbaar kennis van: Docker, Maven, Spring/CDI, Hibernate/JPA, REST, SQL, Junit & YAML/YML, Java EE7, Gitlab, Gitlab CI. - Je hebt aantoonbaar kennis van: DB2, XML-Schema, JSON, Mockito, Cucumber, Wildfly, Jira, Rancher. Competenties: - Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Nauwkeurigheid: De kandidaat is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen. - Overtuigingskracht: De kandidaat is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. - Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. - Deskundigheid: Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden Startdatum: 05-09-2018 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: minimaal 32/maximaal 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-09-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 29-09-2018 tussen 09:00 uur en 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full stack ontwikkelaar Linked Data Amersfoort
Functieomschrijving:Opdrachtbeschrijving Bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) lopen in het programma Basis op Orde twee projecten waarvoor we een ontwikkelaar zoeken. De werkzaamheden vallen binnen de projecten Digitaal Knooppunt & Digitale processen. Waarbij de nadruk ligt in het project Digitaal Knooppunt, circa 2,5 dag per week. Kandidaat dient daarom flexibel inzetbaar zijn voor vele taken. Cruciaal is dat de kandidaat snel zaken tot zich neemt en oppakt om zo de RCE hun doelstellingen te helpen realiseren. Een selectie van de werkzaamheden zijn:Digitaal KnooppuntETL; Realisatie van de ETL tooling in Java. Data moet vanuit de bron PostgreSQL DB klaar gemaakt worden a.d.h.v. de ontologie voor PDOK.CEO ontologie; Vanuit de ETL komen vele inzichten naar voren hoe deze in elkaar zit en hoe dit aansluit op de werkelijkheid. Dit heeft impact op de ontologie, daarnaast moet de ontologie ook aangescherpt worden door gebruik.API specificaties; De APIs moeten zo opgezet worden dat ze aansluiten op de wensen van een developer.Producten en Diensten Catalogus; Bruikbaarheid en terugvindbaarheid van de beschikbare informatie en technische koppelvlakken, vooral het developer perspectief moet hierbij goed belicht worden.ETL/Java alternatieven; Wat zijn de alternatieven voor de huidige ETL insteek, hoe kunnen we het ETL-proces makkelijker maken voor verandering en niet-developers.Aanstaande datasets; De CEO ontologie is de eerste set, hier volgen nog meerdere van. Deze haakt aan bij alle bovenstaande punten.Overige voorzieningen; De focus ligt op de Linked Data Voorziening momenteel, maar de Content en Geo Voorziening moeten ook gerealiseerd worden.Digitale ProcessenOptimaliseren bestaande processen; Meedenken met de business om de processen efficiënter te maken in hun digitale vorm.Digitaliseren processen in Proces Suite; Nieuwe processen realiseren in Proces Suite.Vertaling van generieke bouwstenen naar proces; Herkenning en benutting van generieke bouwstenen om het digitaliseringsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.Digitale dossiervorming/zaakgericht werken; Het digitale dossier in Content Server zal moeten voldoen aan hoe de RCE omgaat met zaakgericht werken.Ontsluiten interne RCE data voor processen; Interne data is nodig voor verschillende processen, deze moet ontsloten worden en gekoppeld in de processen.Bevragen/leveren externe data via Centraal Aansluitpunt; Het CA biedt verschillende externe gegevensbronnen aan, deze zijn benodigd binnen de processen en zullen gekoppeld moeten worden in de processen.Input/output-management; Verwerken van inkomende en uitgaande informatie, zoals brieven en e-mail.Functie-eisen:Afgeronde HBO-opleiding5 jaar werkervaring met programmeren in (oa) Java3 jaar werkervaring met API gebruik en creatie3 jaar werkervaring met Agile werken3 jaar werkervaring met data extractie vanuit Postgres DB; SQL1 jaar werkervaring met Linked Data (het concept/de insteek), RDF/OWL/TTL, RDF4J, ETL, SQL (PostgreSQL, PL/pgSQL), JavaCompetenties:Flexibel en initiatiefrijkStressbestendigResultaat- en oplossingsgerichtAanvullende kennis:Kennis van Open API Spec, Agular(JS), HTML/CSS, JavaScript, GEO servicesKennis van tooling: Visual Studio, TopBraid Composer/ProtegeWerkervaring met Tooling: Intellij/Eclipse, DBeaver, GITWerkervaring met PostgreSQL 9.3 Werkervaring met bedrijfsprocessen en informatieanalyseWerkervaring met Sprinf Boot, C#, XML, JSON, REST services, SOAP services, Process suite 16 (AppWorks) Content Server 16De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van OCW. De RCE is een moderne kennisorganisatie, opererend vanuit het publieke belang, met hoogwaardige kennis over erfgoed én proceskennis. We werken vanuit een unieke positie: op het snijvlak van kennis en wetenschap, beleid en praktijk. Wij voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit op het terrein van de erfgoedzorg. En ontwikkelen toepasbare kennis en kennisproducten die in de vier domeinen (Monumenten, Archeologie, Roerend Erfgoed en Historisch Landschap), zowel nationaal als internationaal, inzetbaar zijn. We werken vanuit een erfgoedbrede, integrale benadering.Onze bodem is een archief dat we willen bewaren als bron van ons verleden en voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast streeft de Rijksdienst naar het behoud van een representatief deel van de archeologische resten in Nederland. Dat gebeurt via beschermingsprogramma's en het verlenen van vergunningen en subsidie.Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen zetten we onze vakkennis, wettelijke instrumenten, advies- en overtuigingskracht en informatietechnologie in. Kennis is ons kapitaal: zo geven wij de toekomst een verleden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
IT Licentie Manager Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een IT Licentie Manager. Start: z.s.m.Duur: 4 maanden, optie op verlenging Van jou verwachten we om te beginnen een strategie over: hoe moet software asset management van TenneT zal worden aangepakt? Ook sluit je samen met de afdeling procurement nieuwe licentieovereenkomsten af. Waar en wanneer nodig geef je ongevraagd advies over de tactische en strategische kanten van licenties. Je onderhoudt contacten met interne afdelingen en stakeholders over compliance en je bent verantwoordelijk voor de licentieadministratie. De belangrijkste werkzaamheden zijn:Implementatie, operationele aansturing en het bewaken van het software asset management procesBeheer softwarelicentiesSignaleren en rapporteren van risico’s op het gebied van complianceJe houdt pro-actief de meest recente ontwikkelingen van gebruiksrecht bij voor TenneTHet zo efficient mogelijk uitnutten van de software licenties en zorgen dat TenneT in control is vwb software licentiesDe medewerker software asset management heeft een administratieve, adviserende en controlerende rol.Impact bepaling vwb licenties positive voor alle IT activiteiten (nieuw/verniewde contracten, kleine wijzigingen, projecten, software upgrades, patches en hardware upgrades) en zorgdragen voor additionele licenties waar nodig.Het analyseren van contracten om hier de licentierechten uit te halen en deze omzetten in een goede administratie rondom licentierechten.Contract and supplier management VereistenHBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een gerichte afgeronde IT opleiding.Je hebt allround werkervaring in een soortgelijke functie.Je hebt ervaring met actuele Windows omgevingen, Office pakketten, desktop management tools, licensemanagement en het beheren van mobiele telefonie oplossingenJe hebt ervaring met het uitvoeren van inkooptrajecten met leveranciersJe bent communicatief en schriftelijk vaardig en een teamplayer.Je bent bereid om in een 7x24 uur omgeving te werken.Gestructureerd, accuraat en planmatig werken is een vereiste.Kennis van en ervaring met ITIL.Kennis van Prince2.
Functioneel beheerder asset en servicemanagement omgeving den haag
Voor het programma Wave zoeken wij met spoed twee ervaren functioneel beheerders met kennis van asset- en servicemanagement processen. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, ga je géén beheertaken uitvoeren in de lijnorganisatie maar participeren in een project: de inrichting en implementatie van het proces ‘Beheren Installaties, Leidingen en Natuur’ (BILN) in het ERP systeem Umax. Umax biedt hiertoe een aantal nieuwe modules: assetmanagement & servicemanagement, inclusief mobiel werken voor alle buitendienstmedewerkers (Umax Mobile). Als functioneel beheerder in het project vervul je de brugfunctie tussen de gebruikers en de ICT leverancier. Je ondersteunt de gebruikers tijdens de blauwdrukfase bij het vertalen van hun requirements (vervat in user stories) naar inrichting van het systeem. Samen met de gebruikers zorg je voor het specificeren van testcases (specification by example) en je beoordeelt of deze matchen met de inrichtings/ontwerp documenten die door de leverancier worden opgeleverd. Na oplevering van het ingerichte systeem coördineer je de gebruikersacceptatietesten inclusief het bevindingenbeheer. Functie eisen: • Minimaal 5 jaar ervaring als functioneel beheerder • Kennis van Assetmanagement en Servicemanagement processen • Ervaring in grote projecten, en je bent bekend met zowel de waterval als agile methoden • Ervaring in het begeleiden en coordineren can gebruikersacceptatietesten • Ervaring met User Story mapping en specification by example Overige informatie: Locatie: Omgeving Den Haag Start: 1 september 2018, 36-40 uur per week Duur: 6 maanden met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen, recruiterKS@itaq.nl, +31 (0)6 53388636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Systeem Architect IT Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Systeem Architect IT. Omschrijving functie: De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. De Technisch Verantwoordelijke (System Architect) is verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwsteen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. De Technisch Verantwoordelijke heeft, in deze, het aandachtsgebied e-mail messaging. De bouwsteen Messaging (MSG) biedt de volgende functies: - Mailbox - Mail relay - Distributielijsten - Bulk e-mail - GAL synchronisatie - Veiligheidsonderzoeken - Secure e-mail - Exchange Web Services (EWS) - Secure POP3 Omschrijving taken: Het takenpakket van de Technisch Verantwoordelijke omvat o.a.: - Het opstellen van de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwsteen E-mail messaging. - Het adviseren, ondersteunen en het rapporteren over de technische aspecten van de bouwsteen. - Is verantwoordelijk voor technische impact analyses van niet standaard aanvragen. - Het ontwikkelen van bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren. - Het coachen van de Sr Ontwerpers binnen de productieclusters. Speelruimte: - De Technisch Verantwoordelijke is verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen. - Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden. - De Technisch Verantwoordelijke neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en inrichtings en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten. - Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling. - Onderhouden van contacten met- andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en –inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken: x Alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke. x Functionarissen binnen de productieclusters mbt de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen. x Met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent minimaal 38 uren per week beschikbaar. - Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als System Architect of Ontwerper op het gebied van e-mail messaging. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in internet koppelvlakken. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatica of Techniek. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Product- en Portofoliomanagement met database systemen. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met internetkoppelvlakken. - Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring van onder andere de volgende Opensource producten en/of standaarden: CentOS, postfix, spamd, SPF, DKIM en DMARC. - Je hebt kennis van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. - Je bent werkzaam (geweest) bij Defensie. - Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met de Defensie IT infrastructuur. - Je hebt ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring bij een overheidsorganisatie. Competenties: - Vaardigheden op het gebied van analyseren - Beïnvloeden - Communiceren - Conceptueel denken - Initiatief nemen - Samenwerken - Verantwoordelijkheid - Visie Inzet Periode: Schatting 1.920 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1.920 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Locatie: De nadruk ligt op Maasland, maar werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in Soesterberg. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. november Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in september Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAS Ontwikkelaar utrecht
Afdeling Data & Analytics is nu op zoek naar een SAS Ontwikkelaar. Je wordt onderdeel van het scrumteam dat ten behoeve van Commercie databronnen ontsluit binnen het bestaande model in het SAS datawarehouse en daarnaast ook verbeteringen aanbrengt binnen het bestaande model. Om snel en kort met de opdrachtgevers te kunnen schakelen wordt gebruikt gemaakt van de Agile werkwijze SCRUM. Jouw primaire expertise is het modelleren van de Business logica in SAS DI Studio (met soms wat scripting). Werkzaamheden bestaan uit: • Je helpt, samen met het team, de Product Owner om de Product Backlog te refinen • Je bent verantwoordelijk voor een effectief ontworpen en gerealiseerd DWH, dat voldoet aan de specificaties (incl. architectuur, richtlijnen en aanpak) middels standaard ETL- en DBMS-software (SAS DI Studie, SAS Base). • Je zorgt voor robuust opgezette code met relevante controles op het gebied van processing en datakwaliteit • Je zorgt voor de onderhoudbaarheid en beheersbaarheid van de op te leveren producten • Je zorgt voor heldere technische documentatie. • Je zorgt voor goede inproductiename met een geteste en gedocumenteerde oplossing • Je hebt focus op de continue verbetering van het product, het team en het proces. Functie eisen: • Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding • Kennis van en ervaring met Scrum • Minimaal 5 jaar ervaring als ETL ontwikkelaar/DWH engineer • Ervaring met SAS DI Studio en SAS Base (3 jaar of meer) • Ervaring met uitvoeren bronanalyses • Ervaring met datamodelleren • Ervaring met functioneel beheer processen • (Basis)kennis Wet en regelgeving, zoals o.a.. AVG (Data Compliancy) is een pré Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: zsm, 36 uur per week Duur: 5 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Netwerk Engineer Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Netwerk Engineer. Omschrijving opdracht: Bij de Nationale Politie wordt momenteel een modern en robuust Intelligence platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de politieorganisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. Vind jij het interessant om cloud en big data technologie te ontwikkelen en toe te passen om Nederland veiliger te maken, bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen en wil je ons helpen om big data een steeds grotere rol in ons politiewerk te geven? Door een toename van de werkzaamheden hebben we behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams! Ons qua omvang voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. Onze data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele Nationale Politie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Binnen de organisatie is door een toename van de werkzaamheden behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams. Doelstelling: Voor uitbreiding van meerdere devops teams wordt gezocht naar senior network engineers met ervaring in het ontwikkelen, opzetten en technisch beheren van complexe datacenter netwerk infrastructuren voor een grote multitenant/multiregion Openstack private cloud en Ceph cloud storage infrastructuur. Omschrijving verantwoordelijkheden: Je gedraagt je als ervaren engineer in een bestaand DevOps team en binnen de agile aanpak werk je mee aan de totstandkoming en beheer van de applicaties. - Je werkt graag samen in een multidisciplinair DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud- en big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen. - Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt. - Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee. - Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer. - Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied. - Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. - Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten. Omschrijving taken: Als ervaren Network Engineer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon. De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten: - Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis. - Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. - Werken in complexe datacenter netwerk infrastructuren. - Advanced (software defined) networking in cloud omgevingen (SDN). - Deployment en configuratie met Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible). - (Scripting) programming languages (bash, Python). Contacten: Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT, extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverlening inhoudelijk. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 01-11-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt minimaal HBO werk -en denkniveau. - Je hebt succesvol afgeronde Cisco CCIE Routing en Switching certificering. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Senior Network Engineer. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare werkervaring met minimaal 5 van de hieronder genoemde tools of skills: A. Advanced Data Center networking (Cisco CCNP Routing and Switching). B. Linux (Redhat/Ubuntu/Debian). C. Cumulus Linux. D. Netwerk security concepten (o.a. VPN -IPSEC/OpenVPN, TLS). E. Cloud infrastructuren (OpenStack). F. Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible). G. Werken in een Agile/DevOps/Continuous Delivery omgeving. - Je hebt aantoonbare werkervaring met: A. Werken in complexe datacenter netwerk infrastructuren. B. Advanced (software defined) networking in cloud omgevingen (SDN). C. Deployment en configuratie met Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible). D. (Scripting) programming languages (bash, Python). - Je hebt aantoonbare ervaring met Cumulus Linux. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 01-11-2018 Duur: 30-04-2019 Optie op verlenging: 18 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: eind week 34 begin week 35 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java Developer Den Haag
Functieomschrijving:De applicatieontwikkelaar (AO) hoogbeveiligid (die ook applicatiebeheer (AE) activiteiten uitvoerd), hierna te benoemen als applicatiebeheerder, is onderdeel van het scrumteam applicatiebeheer & -ontwikkeling "Omega" dat ingericht is voor de applicaties Terugmeldvoorziening (TMV) 2.0, beheervoorziening burgerservicenummer (BVBSN), foutmeldfpunt (FMP) en teabellen applicatie (TAPP). De applicatiebeheerder richt zich op kleinschalig onderhoud- en exploitatie activiteiten binnen deze applicaties. De applicatiebeheerder rapporteert functioneel binnen het scrumteam dat bestaat uit collega applicatiebeheerders, testers, de scrummaster en de product owner. De belàngrijkste taken van de applicatiebeheerder zijn:- Het uitvoeren van correctief onderhoud aan de applicaties;- Het uitvoeren van preventief onderhoud aan de applicaties;- Het ontwerpen, bouwen en testen van (kleinschalige) functionele veranderingen aan de applicatie;- Het afstemmen van werkzaamheden met functioneel- en technisch beheer;- Het ondersteunen van technisch beheer bij het in productie nemen van releases;- Het adviseren en ondersteunen van de klant (RVIG) bij het doorvoeren van wijzigingen;- Het adviseren van technisch beheer bij de inrichting en uitvoeren van technisch applicatiebeheer.Functie-eisen:Personen met ervaring binnen het gevraagde vakgebied die reeds binnen complexe omgevingen actief zijn (geweest).Ontwikkelervaring met JavaHBO/WO werk en denkniveauErvaring binnen de gevraagde technologiestack (Java/Postgressql).Competenties:Eigen GSM en LaptopDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
IT Analist Sr. Utrecht
Referentienummer: BTIT21048 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 6 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Het voornemen is om de gesprekken in week 36/37 van 2018 te houden. Sluitingsdatum: Maandag 27 augustus 2018 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior IT Analist voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De scope is het analyseren van de requirements voor externe en interne factuur verwerking o.b.v. Exact Globe, het specificeren van web schermen en gegevens/rapportages voor een begroting cyclus. De huidige tools moeten worden vervangen door nieuwe COTS. Taken/werkzaamheden: Meewerken in ontwikkelteam t.b.v. project. Afstemmen met ontwikkelaar en gebruikers omtrent functionele en technische behoeftes. Opstellen functioneel ontwerp door verwerken requirements. Uitvoeren van functionele testen o.b.v. ontwerp KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een afgeronde MBO 4 opleiding, bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in IT op ontwikkelvlak. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als IT Analist. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met gegevens analyse. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met integratie ontwerp. Je beschikt over minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met functioneel testen. Je bent minimaal 38 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over 5 jaar ervaring met systeem- of gegevens analyse/ontwerp. Je beschikt over meer dan 1 jaar ervaring met Defensie organisatie. Je beschikt over meer dan 1 jaar ervaring met Exact Globe. Competenties: Analyseren Initiatief Samenwerken Nauwkeurig Communiceren
Sr. Java Ontwikkelaar woerden
Functie: Sr. Java Ontwikkelaar (QR5927) Start: 5-9-2018, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Woerden Omschrijving: Voor onze klant in Woerden zijn wij op zoek naar een Sr. Java Ontwikkelaar. Standard Business Reporting zorgt ervoor dat bedrijven minder werk hebben aan het aanleveren van hun jaarrekeningen. Voor organisaties die niet genoeg hebben aan de concepten die aangeboden worden in de Nederlandse Taxonomie (NT), is het op termijn mogelijk deze uit te breiden door middel van 'Preparer Extensions'. Door het project zullen alle organisaties in staat gesteld worden om hun jaarrekeningen met de zogeheten private extensies en/of met accountants verklaring te deponeren bij de klant. Binnen dit project wordt ontwikkeld en getest volgens een iteratieve aanpak (Scrum) Taken 1. Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie. 2. Ontwikkelt nieuwe functionaliteit en draagt bij aan de uitrol van die functionaliteit in korte sprints. 3. Zelfstandig aanpassen van applicaties, unit testen en bijdragen aan geautomatiseerd testen. 4. Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers. 5. Zoekt samenwerking met infrastructuur experts om het werk succesvol uit te voeren. 6. Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing. 7. Ontwikkelen en toepassen van Continuous Integration builds and deployment pipelines . 8. De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. 9. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk. Eisen - Minimaal HBO/WO afgeronde opleiding - Minimaal 3-5 jaar ervaring als Java ontwikkelaar - Minimaal 1 jaar ervaring met Docker, Maven, Spring / CDI, Hibernate / JPA, REST, SQL, Junit & YAML / YML, Java EE7, Gitlab, Gitlab CI - Minimaal 3 jaar ervaring met Scrum (of vergelijkbaar) - Ervaring met test automatisering Wensen - Opleiding in de studierichting van Informatica - In het bezit van SCJP / OCPJP / OCA / OCP - Kennis van: DB2, XML-Schema, JSON, Mockito, Cucumber, Wildfly, Jira, Rancher Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Gemeentelijk Functioneel Beheerder / Contractbeheerder Den Haag
Referentienummer: BTIT21047 Omgeving: Den Haag Startdatum: 10 september 2018 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: Ja, telkens voor 3 maanden met een maximale duur van 36 maanden. Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Woensdag 5 september 2018 tussen 13:00 en 16:00 uur. Sluitingsdatum: Donderdag 30 augustus 2018 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Gemeentelijk Functioneel Beheerder / Contractbeheerder voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door verschillende gemeenten en de opdrachtgever. Het past in het streven van de organisatie om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids-)processen en het past bij de beweging van de organisatie om meer collectieve voorzieningen te organiseren. Sinds maart 2017 maakt het beheer en de ontwikkeling van het initiatief 14+ netnummer onderdeel uit van de afdeling GT. Het beheer en ontwikkeling spitst zich toe op het functioneel onderhouden van het 14+ netnummer concept met daarnaast het productmanagement en de ontwikkelingen binnen de ICT en de dienstverlening van gemeenten. Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie en vaste data verbindingen. Deze activiteiten vallen binnen de Contract Beheerorganisatie (CBO) als onderdeel van GT. De activiteiten binnen 14+Netnummer zoals vastgesteld in het jaarplan 2018 kennen een belangrijke beheercomponent richting de gebruikersgroep. Deze gebruikersgroep bestaat uit meer dan 200 gemeenten die actief gebruik maken van de 14+ oplossing. Uit de aanbesteding GT Vast (vaste telefonie, data en internet voor gemeenten) is voor het onderhoud ook de component functioneel beheer benoemd. De activiteiten nodig voor het functioneel onderhouden van 14+ en GT Vast worden gecombineerd in 1 functie/persoon. De Functioneel Beheerder zorgt ervoor dat het functioneel beheer voor gebruikersgroep wordt uitgevoerd en is operationeel het contactpersoon naar de leverancier van de dienst. Hiernaast verzorgt de Functioneel Beheerder samen met de contractbeheerders het beheer op de contracten. De Functioneel Beheerder is primair aanspreekpunt voor zowel gemeenten en verantwoordelijken binnen de organisatie. Naast het operationeel beheer levert de Beheerder input op strategisch niveau in de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+ en GT Vast en adviseert op basis van zijn kennis van technologische ontwikkelingen. De Functioneel Beheerder is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van producten en diensten van de afdeling GT. De Functioneel Beheerder levert kennis en expertise op het gebied van telecommunicatie producten de inzet van telecommunicatie producten in het gemeentelijk domein. De Functioneel Beheerder is onderdeel van het Contract Beheer Organisatie van de afdeling GT en is mede verantwoordelijk voor de resultaten van het CBO. Op te leveren resultaten: Het functioneel beheren van de producten 14+ en GT Vast. Het adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Taken/werkzaamheden: Verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de producten 14+ en de onderdelen van het contract GT Vast welke in gebruik zijn bij deelnemers van dit contract. Eerste aanspreekpunt voor (functioneel) gebruikers van de producten 14+ en de onderdelen van het contract GT Vast. Adviseren in de aanbesteding en combineren van de 14+ functionaliteiten, producten GT Vast met de beoogde aanbestedingen voor CONNECT (bedrijfstelefonie) en EUD (End User Devices). (Mede) beheren van contracten binnen het CBO voor het product GT Vast. (Mede) verantwoordelijk voor het organiseren van informatie en kennis sessies richting gebruikersgroepen. Monitoren dat de beschikbaarheid van de Dienst 14+netnummer en de leveringen vanuit het contract GT Vast. Sturing op de dienst verleningsafspraken met de leveranciers van de producten 14+ en GT Vast. Autorisatiebeheer, Incident Management, Change Management en Release Management voeren over de producten 14+ en GT Vast. Monitoren/ondersteunen technische vraagstukken bij gemeenten en overige deelnemers. Het rapporteren op zowel operationeel als management niveau over de prestaties en voortgang van de activiteiten van de leveranciers. Wijzigingen en dienstverleningsverbeteringen realiseren zowel intern als richting leveranciers en deelnemers. Het (op strategisch niveau) input leveren voor de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+ en Vast. Het (op strategisch niveau) adviseren bij mogelijkheden als gevolg van technologische ontwikkelingen. KNOCK-OUT: Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over kennis en ervaring in het samenwerken met gemeentelijke organisaties. Je beschikt over meer dan 5 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 6 jaar ervaring en opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van ondersteuning en advisering in gebruik van telecommunicatie middelen binnen het gemeentelijk domein. Je beschikt over een uitgebreid netwerk binnen toezichthouders zoals bv. ACM en Agentschap Telecom. Je beschikt over een uitgebreid netwerk in / bent bekend met landelijke gebruikersgroepen en toeleveranciers van telecommunicatie producten binnen het gemeentelijk domein. Je beschikt over kennis van de actuele stand van zaken op het gebied van digitale dienstverlening op strategisch, tactisch en operationeel niveau in gemeenten. Je beschikt over kennis van MS Office (Word, Excel en Project), bij voorkeur op niveau gevorderd. Je beschikt over kennis van en ervaring rondom de wet- en regelgeving binnen het domein van de telecommunicatie. Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden. Je hebt geen afhankelijkheden met of belang bij commerciële dienstverleners binnen het domein van de Telecommunicatie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 10 jaar werkervaring binnen de telecom industrie. Je beschikt over uitgebreide kennis van en ervaring met, 10 jaar +, implementatietrajecten van telecom producten in de gemeentelijke markt. Je beschikt over uitvoerige kennis van en ervaring met , 10 jaar +, de werkwijzen en de interne bedrijfsvoering van gemeentelijke klant contact centra. Je beschikt over uitgebreide kennis van en ervaring met aspecten rondom de contractering en licencering van telecom producten. Je beschikt over kennis van cloudproducten en -diensten in gebruik door contact centra binnen het gemeentelijk domein. Je beschikt over kennis van wet- en regelgeving rondom gegevensbeveiliging en beveiliging persoonsgegevens bij cloud producten en opslag. Je beschikt over basiskennis van de Aanbestedingswet en van contractrecht Je beschikt over kennis van en ervaring met omvangrijke aanbestedingen binnen het ambtelijk domein. Competenties: Resultaatgericht Sterk analytisch vermogen Accuraat Creatief Doortastend Kwaliteitsbewust Klantgericht Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift.
Programma Manager Fysieke Toegangsbeveiliging Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Programma Manager Fysieke Toegangsbeveiliging. Omschrijving opdracht: Voor het Politiedienstencentrum zijn wij op zoek naar een programmamanager (kwartiermaker) fysieke toegangsbeveiliging. Het hebben van een landelijke toegangspas- en controlesysteem is bij de vorming van het Politie Diensten Centrum (PDC) beschreven als één van de te behalen doelstelling in het Realisatieplan Nationale Politie. Verschillende ontwikkelingen in de toegangsverlening geven aanleiding tot de opzet van het nieuwe programma toegangsverlening. Binnen de politie is een bredere behoefte plaats onafhankelijk samen te kunnen werken en er zijn technologische ontwikkelingen met hogere gebruiksvriendelijkheid en beveiligingsniveau beschikbaar om dit te realiseren. Een (groot) deel van de voormalige regiokorpsen maakt bij de toegangscontrolesystemen en/of de toegangspas gebruik van verschillende soorten technologie. Harmoniseren van deze technologie is noodzakelijk. De omvang, het integrale karakter, de achterstand en het ontbreken van een gedragen visie en toekomstbeeld maakt dat de actiepunten niet binnen de lijn van de organisatie opgepakt kunnen worden. Dit alles leidt ertoe om het aandachtsgebied toegangsverlening programmatisch in te richten. Met de uitvoering van het programma toegangsverlening wordt landelijk beleid gerealiseerd waarmee het aantal informatievoorzieningen kan worden teruggebracht en besparingen worden gerealiseerd op het gebied van beheer en exploitatie. Daarnaast ondersteunt het de missie van het PDC om goed politiewerk mogelijk te maken. Doelstelling: De focus van het programma komt te liggen op de volgende gebieden: - Vervanging van risicovolle systemen. - Komen tot een centraal georganiseerde en robuuste toegangsverlening op het gebied van systemen en beheersorganisatie. - Realiseren van een toekomstbestendige dienstverlening rondom toegangsverlening, waarbij moderne oplossingen zullen worden onderzocht. - Positioneren en inrichten van integrale veiligheid binnen de politie. Omschrijving verantwoordelijkheden: Als Programmanager geef je vorm aan de visie en doelstelling van de politie om fysieke toegangsverlening up-to-date-, robuust en toekomstbestendig te maken. Je bent met het programma de verbindende schakel tussen de Directeur PDC, het Diensthoofd Facility Management en tussen beleid en uitvoering. Je bent eindverantwoordelijk voor de inhoud van het programma en het team. Je stuurt op het te ontwikkelen programmaplan. Eigenaarschap rondom toegangsverlening is op dit moment versnipperd binnen de organisatie. Je vertaalt huidige ontwikkelingen en de toegenomen dreiging in de maatschappij in strategie en ontwikkeling in de bedrijfsvoering. Aansluiting vanuit strategie naar de operatie is daarbij essentieel. Omschrijving taken: Als Programmamanager geef je vorm aan de PDCA cyclus en beschrijf je het proces, procedures en werkomschrijvingen rond toegangsverlening. Je zorgt voor integrale afstemming tussen de diverse onderdelen binnen de organisatie die een bijdrage leveren aan toegangsverlening. Het is belangrijk dat het PDC voldoende inzicht heeft in uitgifte, inname, sabotage of oneigenlijk gebruik van toegangspassen. Het programma ontwikkelt hiervoor rapportages en monitort op oneigenlijk gebruik van de toegangspas. Je bent eindverantwoordelijk voor de inhoud van het programma en het team. Je stuurt op het te ontwikkelen programmaplan. Contacten: Stakeholders van het programma. Inzet in de lijn of project: Inzet is op projectmatige basis. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 15-10-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt academisch werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring in een soortgelijke rol, met activiteiten op het gebied van grootschalige toepassing van toegangspassen / multifunctionele smartcards (zoals bijvoorbeeld de Rijkspas) en weet wat er speelt in de markt. - Je hebt bewezen ervaring met ontwikkeling/transitieprocessen, veranderkundige processen en ervaring met het leiding geven aan grotere groepen mensen en complexe processen. Vanuit die ervaring weet je dat inhoudelijke kennis van het vakgebied ook een must is. - Je hebt werkervaring op het gebied van beveiliging (fysiek en virtueel) en affiniteit met ICT vraagstukken. - Je hebt werkervaring binnen de veiligheidsketen/politie. Competenties: - Als Programmamanager verbind je mensen en ben je resultaatverantwoordelijk. Je stuurt aan op de kernwaarden van de politie: integer, betrouwbaar, moedig en verbinding en je bent hier zelf ook op aanspreekbaar. - Vanuit je nauwe verbinding met de externe omgeving voel je je eigenaar van (veiligheids)problemen en je schroomt niet om, vanuit jouw positie bezien, (proactief) tot betekenisvolle interventies te komen als de omstandigheid daar om vraagt. Bij het werk ben je optimaal betrokken en met de mensen waar aan je sturing geeft ben je in dialoog over hun bijdrage. Je bent ook in staat tot reflectie op jezelf. Het is van belang dat je vanuit jouw vakmanschap, kennis en ervaring met politie- en bedrijfsvoeringprocessen het belang van standaardisering kunt motiveren en hierop kunt sturen. - Je bent resultaatgericht, pragmatisch en planmatig en je kunt je goed verplaatsen in stakeholders van het programma. De overige gevraagde competenties zijn: politiek-bestuurlijke sensitiviteit, coachen, resultaatgerichtheid, besluitvaardig, netwerkvaardigheid en systeemdenken. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 15-10-2018 Duur: 31-03-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java Developer met Angular Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Java Ontwikkelaar. Startdatum: Zo spoedig mogelijjk Duur: tot eind van het jaarInzet: 40 uur per weekBijzonderheden: Angular kennis is voor deze opdracht zeer belangrijk! De afdeling Strategic IT Services bouwt en onderhoudt hoog beschikbare mission-critical applicaties voor besturing van het Nederlandse hoogspanningsnet. Voor de vernieuwing van het applicatielandschap zijn we op zoek naar een: Ervaren Java ontwikkelaar De functie is onderdeel van het team System Services binnen de Informatie Management Corporate (IMC) afdeling van de klant. IMC ondersteunt de optimale continuïteit van de bedrijfsprocessen in Nederland en Duitsland. Ze handelen vanuit het perspectief van de business. Hoe? 'Ze passen de kennis en expertise toe om succes van de collega's te verzekeren', 'Ze streven naar de hoogste kwaliteit en efficiency' en 'Ze zijn 100% verantwoordelijk'. IMC is verdeeld in de afdelingen Generic IT Services, Strategic IT Services, Basic IT Services en de afdeling Information Management Office. Team System Services NL Het team System Services maakt onderdeel uit van de afdeling Strategic IT Services. Binnen het strategisch domein is dit team verantwoordelijk voor de systemen die de business processen Balancing & Metering, Settlement and Billing in Nederland ondersteunen. De komende jaren zal de klant dit IT landschap gaan vervangen. Dit nieuwe IT landschap zal Continuous Delivery en testautomatisering introduceren, wat een de transitie van een klassieke projecten – en beheerorganisatie naar DevOps teams zal ondersteunen. Wat doe je als Java ontwikkelaar? Als Java ontwikkelaar ontwikkel en beheer je Java applicaties in een multidisciplinair team van enthousiaste software specialisten en vakbroeders. Je komt te werken in een agile team dat werkt aan vernieuwing van de hoog beschikbare systemen. Ze maken hierbij gebruik van moderne frameworks en technieken voor test- en deployment automation. Jij de bent grondlegger van het nieuwe applicatielandschap. Een unieke kans om vanaf het eerste uur bij aanwezig te zijn! De belangrijkste werkzaamheden zijn:Het ontwerpen, bouwen, testen en documenteren van Java applicaties;Uitvoeren van level 3 support op applicaties in productie;Je vindt het leuk om afstemming te zoeken met stakeholders uit de business, projecten en beheer;Bijdragen aan stroomlijning van het ontwikkelproces en standaarden;Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een DevOps en Agile Scrum omgeving. Vereisten Je hebt een afgeronde Bachelor of Master in de richting van technische IT (Informatica of vergelijkbare opleiding).Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Java / JEE ontwikkelaar, bij voorkeur met Java 8 / JEE7.Kennis van OO design, design patterns. UML.Kennis van Continuous Delivery en geautomatiseerd testen (Jenkins, SonarCube, Git, Maven, XL Deploy, Fitnesse).Kennis van applicatieservers (JBoss AS), middleware, operating systems (Linux) en databases (SQL Server).Kennis van Angular, HTML5 en JavaScript.Goede beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk.Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden;Je bent proactief en communicatief vaardig;Voor een senior rol verwachten we dat je gewend bent om je expertise over te dragen en een voortrekkersrol te vervullen naar je collega's. Het is belangrijk dat deze persoon kennis heeft van Angular!! Deze kennis missen we in het team en is nodig bij de ontwikkeling.
Technisch systeembeheerder Den Haag
Wat vragen wij:Aan de hand van organisatie-, beveiliging- en technische behoefte requirements opstellen voor de infrastructuur van MijnOverheidHet coördineren, meedenken en wegen van de invulling van gewenste verbeteringen van de infrastructuur van MijnOverheidHet vertalen van de gewenste veranderingen in technische ontwerpenHet inrichten, configureren en verfijnen van de infrastructuur van MijnOverheidDiagnose en analyse van de issues in de infrastructuur van MijnOverheidDefiniëren, verbeteren en uitvoeren van eventmanagement op basis van monitoring en logging dataOpstellen van RFC's, DIA's, GIA's, technische documentatie enz* Participeren in ( impact) analyses naar aanleiding van incidenten, problems en RFC'sAdvies rondom infrastructuur binnen projecten MijnOverheidFunctie-eisen:Minimaal Technische informatica/ bedrijfskundige opleiding op HBO niveauRecente ervaring in het werken met Open source software (Nginx, Squid, Postfix, Apache, PHP-FPM, PHP, Axway (EBMS), Redis, Gearman, MySQL, Clustering, Firewall (Iptables), Ansible, GIT, Jenkins, Iptables, Rsyslog, Scripting (Bash, Perl, Python))Recente ervaring in het werken met security tools (TLS/SSL,SSH,PKIO,Certificaten,Ossec,Auditd, OpenVPN)Recente ervaring in het werken met monitoring en statistieke tools (Graphite, Nagios, Grafana, Collectd)Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Servicemanager Gouda
Functieomschrijving:De Senior Servicemanager houdt zich bezig met het: uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve vraagprognoses en op basis daarvan schrijven van Service Level Agreements omzetten van eisen en specificaties in ICT-dienstverlening evalueren en rapporteren over de uitvoering van ICT-diensten borgen van ICT-diensten op basis van overeengekomen Service Level Agreements maken van voorcalculaties voor ICT-diensten schrijven van service improvement plannen voor ICT-diensten opbouwen en onderhouden van een klant- en leveranciersnetwerk, ook leveranciers van de directie beheer adviseren aan en ondersteunen van lijnmanagement en medewerkers bij ontwikkelingsenveranderingsprocessen opstellen van plannen en begeleiding bij implementatie en uitvoering van complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen het in beheer nemen van projecten (bestaande uit nieuwe klanten en/of diensten) en zorgen dat deze in de projectfase goed geborgd worden binnen beheer Functie-eisen:WO werk- en denkniveau   Kennis ITIL v3 op Intermediate niveau Kennis van PRINCE2, BiSL, Informatiemanagement, ASL, CCM(i), KPIs en 1S027000 en 9000. Kennis van financial management Allround ICT i.r.t reguliere technieken en terminologie.   Inzicht in: Bedrijfsvoering en financiële processen van een complexe ICT-organisatie Organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan de eigen aandachtsgebiedenWerkervaring met: Service (Level) Management Service Design Service Transition ICT Kostprijsmodellen Tactisch en strategisch niveau kunnen acteren, maar ook gemakkelijk kunnen schakelen met dewerkvloer Functionele aansturing op operationeel niveau Opdrachtgeverschap Contractonderhandelingen ICT gerelateerde aanbestedingen Politiek gevoelige situatiesFinanciële processen binnen complexe IT-organisaties ITIL processen Complexe IT-projecten en bijbehorende PRINCE2 methodiek Definiëren van voor ICT-beheer essentiële project producten Risicomanagement Kwaliteitsmanagement Methoden en technieken voor beheer en exploitatie van informatiesystemen Aansturen van verbeter- en adviestrajecten  Competenties: Samenwerken Een doener Analyserend vermogen Overtuigingskracht Communicatief vaardig Klantgerichtheid Politiek sensitief Plannen en organiseren Innovatief handelen Pro-actief handelen Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel Beheerder Informatiebeveiliging den haag
In verband met een uitbreiding van het aantal taken, is tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het huidige team (4 personen) noodzakelijk. De Functioneel Beheerder AVG Meldingenregister / Coördinator Informatiebeveiliging ondersteunt de systeemeigenaren op het gebied van IB. De opdracht is tweeledig. Het AVG Meldingenregister wordt door onderdelen gebruikt voor de registertaie van alle AVG meldingen. De Functioneel Beheerder AVG Meldingenregister zal het functioneel beheer hiervan verder inrichten en uitvoeren, inclusief het laten realiseren van een nieuwe release. Dit is het zwaartepunt van de opdracht. Deze taken bestaan o.a. uit: • Beantwoorden van functionele vragen • Verzamelen van wijzigingsverzoeken van verschillende afnemers • Impact analyse opstellen i.s.m. de technisch leverancier en de aanvrager • Begeleiden van uitvoering Change Requests i.s.m. de technisch leverancier • Organiseren van Change Advisory Board en Change Decision Board • Releases organiseren en begeleiden i.s.m. de technisch leverancier • Adviseren van de systeemeigenaar • Opstellen van handleidingen • Bijwerken van het functioneel ontwerp Daarnaast kunnen er voortkomende werkzaamheden op het gebied van Informatiebeveiliging worden uitgevoerd (zoals het verwerken beveiligingsincidenten, geven van IB advies e.d.). De coördinatie van de uit te voeren werkzaamheden is in handen van de regiseur van dit domein. Functie eisen: • Minimaal HBO + Werk en denkniveau • Aantoonbare ervaring op het gebied van Informatiebeveiliging (zowel technisch als vanuit de business) • Kennis en ervaring op het gebied van Functioneel Beheer • BISL Certificering • Ervaring met Scrum/Agile werken is een pré Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 36 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen, RecruiterKS@itaq.nl, 06 5338 8636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
E-mail Messaging Systeem Architect Maasland
Referentienummer: BTIT21044 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Het voornemen is om de gesprekken in september te (gaan) houden. Sluitingsdatum: Donderdag 30 augustus 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een E-mail Messaging Systeem Architect voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. De Technisch Verantwoordelijke (System Architect) is verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwsteen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. De Technisch Verantwoordelijke heeft, in deze, het aandachtsgebied e-mail messaging. De bouwsteen Messaging (MSG) biedt de volgende functies: Mailbox Mail relay Distributielijsten Bulk e-mail GAL synchronisatie Veiligheidsonderzoeken Secure e-mail Exchange Web Services (EWS) Secure POP3 Speelruimte De Technisch Verantwoordelijke is verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen. Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De Technisch Verantwoordelijke neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en – inrichtings en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten. Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling. Onderhouden van contacten met andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en –inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken. Alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke. Functionarissen binnen de productieclusters m.b.t. de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen. Met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen. Taken/werkzaamheden: Het opstellen van de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwsteen E-mail messaging. Het adviseren, ondersteunen en het rapporteren over de technische aspecten van de bouwsteen. Is verantwoordelijk voor technische impact analyses van niet standaard aanvragen. Het ontwikkelen van bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren. Het coachen van de Senior Ontwerpers binnen de productieclusters. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde MBO-4 opleiding. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring als System Architect of Ontwerper op het gebied van e-mail messaging. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in internet koppelvlakken. Je bent minimaal 38 uren per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatica of Techniek. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met Product- en Portofoliomanagement met database systemen. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met internetkoppelvlakken. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met minimaal 4 van de 6 producten/standaarden: CentOS, postfix, spamd, SPF, DKIM en DMARC. Je beschikt over minimaal 3 jaar kennis van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met de Defensie IT infrastructuur. Je beschikt over ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring bij een overheidsorganisatie. Je bent werkzaam (geweest) bij Defensie. Competenties: Vaardigheden op het gebied van analyseren Beïnvloeden Communiceren Conceptueel denken Initiatief nemen Samenwerken Verantwoordelijkheid Visie
Cisco Netwerk Engineer Sr. Driebergen
Referentienummer: BTIT21042 Omgeving: Driebergen Startdatum: 1 november 2018 (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Einddatum: 30 april 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 18 maanden. Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Het gesprek zal eind week 34 / begin week 35 van 2018 plaatsvinden. Sluitingsdatum: Dinsdag 21 augustus 2018 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Cisco Netwerk Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Bij de opdrachtgever wordt momenteel een modern en robuust Intelligence platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de organisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. Vind jij het interessant om cloud en big data technologie te ontwikkelen en toe te passen om Nederland veiliger te maken, bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen en wil je helpen om big data een steeds grotere rol te geven? Door een toename van de werkzaamheden heeft de opdrachtgever behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams. Het qua omvang voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. De data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele organisatie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Doelstelling Voor uitbreiding van meerdere DevOps teams wordt gezocht naar Senior Network Engineers met ervaring in het ontwikkelen, opzetten en technisch beheren van complexe datacenter netwerk infrastructuren voor een grote multitenant/multiregion Openstack private cloud en Ceph cloud storage infrastructuur. Verantwoordelijkheden Je gedraagt je als ervaren Engineer in een bestaand DevOps team en binnen de Agile aanpak werk je mee aan de totstandkoming en beheer van de applicaties. Je werkt graag samen in een multidisciplinair DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud- en big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen. Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt. Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee. Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer. Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied. Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten. Taken/werkzaamheden: Als ervaren Network Engineer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon. De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten: Het kunnen overdragen van state of the art kennis. Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. Werken in complexe datacenter netwerk infrastructuren.. Advanced (software defined) networking in cloud omgevingen (SDN). Deployment en configuratie met Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible). (Scripting) programming languages (bash, Python). KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal HBO werk -en denkniveau. Je beschikt over een succesvol afgeronde Cisco CCIE Routing en Switching certificering (certificaten overleggen vereist). Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring als Senior Network Engineer. opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over werkervaring met minimaal 5 van de hieronder genoemde tools of skills (weging 50%): - Advanced Data Center networking (Cisco CCNP Routing and Switching) - Linux (Redhat/Ubuntu/Debian) - Cumulus Linux - Netwerk security concepten (o.a. VPN -IPSEC/OpenVPN, TLS) - Cloud infrastructuren (OpenStack) - Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible) - Werken in een Agile/DevOps/Continuous Delivery omgeving Je beschikt over werkervaring met (weging 30%): - Werken in complexe datacenter netwerk infrastructuren. - Advanced (software defined) networking in cloud omgevingen (SDN) - Deployment en configuratie met Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible) - (Scripting) programming languages (bash, Python) Je beschikt over ervaring met Cumulus Linux (weging 20%). Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Cloud DevOps-Infra Engineer leiden
Onze klant is opzoek naar een Cloud DevOps-Infra Engineer om deel te nemen aan een groot private cloud project (LUCI), welke Scrum / Agile wordt uitgevoerd. LUCI is een private cloud oplossing op basis van VMware Cloud foundation (ESX, VSAN, NSX, vRA, vRO, vROPS enz.). Vanuit deze omgeving worden geautomatiseerd resources beheerd met Infoblox, IPAM, Netapp en Dell EqualLogic storage en Commvault backup. De opdracht behelst het realiseren van IaaS en PaaS diensten in de LUCI omgeving op basis van VMware Cloud Foundation, met een ontwikkelstraat gebaseerd op Foreman, Puppet en andere aanvullende tools, voor zowel Linux- als Windows-georiënteerde diensten. De IaaS en PaaS diensten worden aangeboden aan applicatiebeheerders en eindgebruikers binnen bij de klant. Daarbij wordt gebruik gemaakt van WSUS, Chocolatey en RedHat Satellite. Functie eisen: • Kennis van en ervaring met de hierboven genoemde, of eventueel soortgelijke, • producten; • Kennis van en ervaring met het programmeren en automatiseren met bash / python/javascript, powershell, dsc en REST API’s; • Ervaring met standaard IT-security praktijken (v.b. encryptie, certificaten, keymanagement, enz); • Ervaring met het ontwikkelen aan deployment en orchestration; • Ervaring met Linux (RedHat, Ubuntu) en Linux beheer; • Ervaring met Windows en Windowsbeheer; • Ervaring met gangbare datacenter technologieën voor netwerk, storage, virtualization, containerization en ecosysteem tools voor automation en monitoring; • Goede communicatieve vaardigheden die gewend is te functioneren in een agile development omgeving en multidisciplinair samen te werken, dat wil zeggen niet alleen bouwen maar ook helpen en geholpen worden, kennis overdragen, testen en documenteren. • Ervaring met transactional database systems zoals MSSQL, MySQL, PostgreSQL, enz; • Ervaring met schaalbare networking technologieën (Load Balancers, Firewalls, enz); • Ervaring in vergelijkbare projecten waar IaaS en Cloud Orchestration in een private cloud gerealiseerd werden. Overige informatie: Locatie: Leiden Start: zsm, 32 uur per week Duur: 4 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel Beheerder AVG Den Haag
Functieomschrijving:De opdracht is tweeledig. Het AVG Meldingenregister wordt door verschillende ministeries (en onderdelen) gebruikt voor de registratie van alle AVG meldingen. De Functioneel Beheerder AVG Meldingenregister zal het functioneel beheer hiervan verder inrichten en uitvoeren, inclusief het laten realiseren van een nieuwe release. Dit is het zwaartepunt van de opdracht.Daarnaast kunnen er voortkomende werkzaamheden op het gebied van Informatiebeveiliging worden uitgevoerd (zoals het verwerken beveiligingsincidenten, geven van IB advies e.d.). De coördinatie van de uit te voeren werkzaamheden is in handen van de regisseur van dit domein.Functie-eisen:Minimaal HBO werk en denkniveauAantoonbare ervaring op het gebied van Informatiebeveiliging (zowel technisch als vanuit de business)Kennis en ervaring op het gebied van Functioneel BeheerCompetenties:Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardighedenGoede analytische vaardigheden en organisatiesensitiviteitIn verband met een uitbreiding van het aantal taken, is tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het huidige team (4 personen) noodzakelijk. De Functioneel Beheerder AVG Meldingenregister / Coördinator Informatiebeveiliging ondersteunt de systeemeigenaren op het gebied van IB en werkt voor de kerndepartementen van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Alfresco Solution Designer Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Alfresco Solution Designer. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Informatievoorziening (IVE) Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de stadsbrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Voor de inrichting van het DMS Alfresco bij cluster Sociaal van Gemeente Amsterdam is een eerste cohort inrichtingsprojecten gedefinieerd die in de periode 2017 - 2019 voorbereid en gerealiseerd moeten gaan worden. Het gaat daarbij vooral om de koppeling van de taakapplicaties, waaronder zaaksystemen binnen het cluster Sociaal aan het DMS voor de opslag en archivering van de documentaire neerslag uit de taakapplicaties en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Als Senior Alfresco Solution Designer vorm je de eerste schakel tussen de Business/ behoeftestellers en de ontwikkelaars/ beheerders van DMS Alfresco. In samenspraak met de behoeftestellers kom je van een beschrijving van de huidige en gewenste situatie tot een functioneel ontwerp en stuur je op het nakomen van gemaakte afspraken. Je bent uitstekend in staat om overzicht te houden en inhoudelijk af te stemmen. Hierbij onderhoudt je contact met de projectleider over de voortgang. Op de juiste wijze pak je de werkzaamheden op die benodigd zijn voor de ontwikkeling en van de Alfresco-bouwstenen. Dankzij jou gedrevenheid en ervaring weet je precies hoe de verschillende Alfresco-ontwikkelingen tot een succes kunnen worden gebracht. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde resultaten en de gevraagde kwaliteit daarvan, is voor jou vanzelfsprekend. Dit doet je in goede samenwerking met de afdelingen binnen IVE en in afstemming met de domeinarchitect, technisch architect en de ontwikkelaars. Omschrijving werkzaamheden: - Het vertalen van een behoeftestelling naar een concrete oplossing (requirements engineering en solution design). - Het aandragen van oplossingen en ontwerpen bij gecompliceerde inrichtings-en implementatievraagstukken en hierbij de gehanteerde standaarden in het oog houden. - Het opstellen van functionele documentatie. - Het doen van ramingen. - Als bedenker toezicht houden op de werkzaamheden bij de ontwikkelaars en leveranciers, en sturen op de nakoming van planning en afspraken. - Het geven van demonstraties/ presentaties, instructie en het overdragen aan kennis aan de staande IV-organisatie. - Het uitdragen van Alfresco als oplossing voor behoeften in de Business. - Contacten met de andere teams, afdelingen en leveranciers, maar ook met de opdrachtgever en behoeftesteller onderhouden. - Rapportage. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je bent in het bezit van een erkend WO diploma. - Je bent gecertificeerd voor Alfresco One. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als (Solution) Designer met Alfresco. - Je bent werkzaam voor/als een Alfresco Partner: A. In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met het maken van ontwerpen (functioneel en technisch). B. In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met ECM-architecturen. C. In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met standaarden, processen, informatie-architecturen en metadatamodellen binnen de e-overheid. D. In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met zaakgericht werken en records management binnen de e-overheid. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van een WO diploma Informatica of Computertechniek. - Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met requirements engineering. - Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met functioneel ontwerp. - Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met: standaarden, processen, informatie-architecturen en metadatamodellen binnen de e-overheid. - Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met zaakgericht werken en records management binnen de e-overheid. Competenties: - Verantwoordelijk - Analyserend - Initiatief - Communicatief vaardig - Plannen en organiseren - Samenwerken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na sluiting en gunning aanvraag Duur: 30-06-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Tibco DevOps Engineer (QR5925) Amsterdam
Functie: Tibco DevOps Engineer (QR5925) Start: 3-9-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for an experienced Tibco DevOps Engineer. The job You are an energetic Dev Engineer with a passion for IT Infrastructure and positive can-do mind-set. You are a team player working as a core member of a multidisciplinary and cross-functional squad with end-to-end responsibility for selected infrastructure services. Close collaboration within and across the squads and with the consumer is of utmost importance for you. You have a broad and diverse set of competencies that allow you to design, develop, test, deliver and maintain standardized and highly automated infrastructure services. You continuously strive to improve yourself and your colleagues in the DevOps way of working. What you do You deliver standard, self-service infrastructure services to the Infra NL consumers together with your squad and Infra Area. You are able to move all typical user stories and tasks from "To-Do" to "Done". Especially, you focus on: 1. Deliver full infrastructure service to the consumer 2. Apply continuous delivery practices 3. Apply and improve DevOps way of working Profile - Experience with developing solution based on TIBCO BusinessWorks (BW) and TIBCO Business Process management (BPM) - Experience with operational activities of TIBCO Enterprise Message Service (EMS), TIBCO BusinessWorks (BW) and TIBCO Business Process management (BPM) - Experience in Red Hat Linux, Jenkins and GIT - Technology of interfacing squads and consumers to achieve end-to-end view - Impact of different factors on performance and capacity of services - Technical implications of Security and Risk principles - Basic understanding of Micro-Services and Service Oriented Architecture - Clear understanding of consumer context and needs, as well as the value-add of your service to the consumer - Expertise in multiple coding/ scripting languages and automation tooling - Working knowledge of configuration tools like Puppet, Chef or Ansible - Scripting experience in at least one of the following: Java, Python, Bash - Experience with virtualization environments and tools e.g., VMware, Cloud Forms - Working-level knowledge of Agile and DevOps practices - Understanding of the Scrum methodology (e.g. backlog and spring planning, review and marketplace) - Knowledge of Lean practices (e.g., waste identification, visual management) - Deep knowledge of DevOps way of working (e.g., continuous delivery, cross-functional team set-ups, development of cross-skilled squad members) Competencies - Mindset of openness and willingness to try new ways of working and technologies - End-to-end ownership mindset - Strong team player who takes responsibility - Independent and autonomous in completing tasks - Mindset of continuous improvement of the service and way of working - Reflects upon behaviours and performance to proactively identify improvement areas - Strong problem solver to structure and improve complex situations - Coaches others to help their individual development - And since we consider good teamwork to be essential to achieving the best results, we also find it very important that you play a positive role within our team - Professional and intellectual IT ability at university level - at least Bachelor's degree - Experience from working in high performing Agile IT teams - Track record of developing high quality software products - Certifications and/or proven proficiency in one or more programming/scripting languages - Excellent command of spoken and written Dutch and English Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
IT Support Medewerker Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een IT Support Medewerker Start: z.s.m. Duur: 4 maanden, optie op verlenging Inzet: 40 uur per week Functie Als medewerker Powerdesk IT ondersteun je eindgebruikers op het gebied van ICT-services. Je draagt zorg voor het klantgericht en zorgvuldig aannemen, in behandeling nemen en zo snel mogelijk verhelpen van technische en functionele storingen. Daarbij maak je gebruik van een known-error-base. Je beantwoord vragen en verzoeken van de eindgebruikers. Je herkent samenhangende technische en functionele verstoringen, vragen of verzoeken vanuit je analyse. Wanneer nodig zorg je voor het aanpassen van de prioriteit en bepaal je het afhandelingstraject. De belangrijkste werkzaamheden zijn: Het uitvoeren van incident management, request fullfilment en change management conform ITIL V3; Product- of dienstverantwoordelijkheid nemen van een aantal producten of diensten in dit geval zeker on- en offboarding en resource planning; Op basis van ITIL processen registreer je binnenkomende calls in Topdesk op de juiste business en IT service; Je lost ICT technische en applicatie inhoudelijke incidenten op en werkt hierin nauw samen met de externe service providers; Vereisten MBO+/HBO werk / denkniveau op het gebied van ICT; Minimaal 4 jaar relevante servicedesk ervaring; In het bezit van een ITIL foundation v3. Certificering; Administratieve vaardigheden. Wat verwachten wij qua productkennis van jou? Kennis van Windows 7 en Windows 10; Kennis van Office 2010, Office 2016 en Office 365; Kennis van Active Directory en Peter Connects; Kennis en aantoonbare ervaring met RES Workspace Manager; Kennis van het product Jabber & Webex; Kennis van het product Good Work; Kennis van Topdesk 7.0
Alfresco Solution Designer Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT21037 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Einddatum: 30 juni 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Maandag 27 augustus om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. *** is op zoek naar een Senior Solution Designer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor de inrichting van het DMS Alfresco bij cluster Sociaal van de organisatie is een eerste cohort inrichtingsprojecten gedefinieerd die in de periode 2017 - 2019 voorbereid en gerealiseerd moeten gaan worden. Het gaat daarbij vooral om de koppeling van de taakapplicaties, waaronder zaaksystemen binnen het cluster Sociaal aan het DMS voor de opslag en archivering van de documentaire neerslag uit de taakapplicaties en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Als Senior Alfresco Solution Designer vorm je de eerste schakel tussen de Business/ behoeftestellers en de ontwikkelaars/beheerders van DMS Alfresco. In samenspraak met de behoeftestellers kom je van een beschrijving van de huidige en gewenste situatie tot een functioneel ontwerp en stuur je op het nakomen van gemaakte afspraken. Je bent uitstekend in staat om overzicht te houden en inhoudelijk af te stemmen. Hierbij onderhoud je contact met de projectleider over de voortgang. Op de juiste wijze pak je de werkzaamheden op die benodigd zijn voor de ontwikkeling en van de Alfresco-bouwstenen. Dankzij jouw gedrevenheid en ervaring weet je precies hoe de verschillende Alfresco-ontwikkelingen tot een succes kunnen worden gebracht. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde resultaten en de gevraagde kwaliteit daarvan, is voor jou vanzelfsprekend. Dit doe je in goede samenwerking met de afdelingen binnen IVE en in afstemming met de domeinarchitect, technisch architect en de ontwikkelaars. Taken/werkzaamheden: Het vertalen van een behoeftestelling naar een concrete oplossing (requirements engineering en solution design). Het aandragen van oplossingen en ontwerpen bij gecompliceerde inrichtings-en implementatievraagstukken en hierbij de gehanteerde standaarden in het oog houden. Het opstellen van functionele documentatie. Het doen van ramingen. Als bedenker toezicht houden op de werkzaamheden bij de ontwikkelaars en leveranciers, en sturen op de nakoming van planning en afspraken. Het geven van demonstraties/ presentaties, instructie en het overdragen aan kennis aan de staande IV-organisatie. Het uitdragen van Alfresco als oplossing voor behoeften in de Business. Contacten met de andere teams, afdelingen en leveranciers, maar ook met de opdrachtgever en behoeftesteller onderhouden. Rapportage. KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een erkend WO diploma. Je bent gecertificeerd in Alfresco One. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als (Solution) Designer met Alfresco, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt als Alfresco Partner minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het maken van ontwerpen (functioneel en technisch), met ECM-architecturen, met standaarden, processen, informatie-architecturen en metadatamodellen binnen de e-overheid en met zaakgericht werken en record management binnen de e-overheid, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je bent in het bezit van minimaal 1 referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent in het bezit van een WO diploma Informatica of Computertechniek (weging 20%). Je hebt meer 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring opgedaan met requirements engineering (weging op basis van aantal jaar 12% of 20%). Je hebt meer dan 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met functioneel ontwerp (weging op basis van aantal jaar 12% of 20%). Je beschikt over 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met standaarden, processen, informatie-architecturen en metadatamodellen binnen de e-overheid (weging op basis van aantal jaar 12% of 20%). Je hebt meer dan 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met zaakgericht werken en records management binnen de e-overheid (weging op basis van aantal jaar 12% of 20%). Competenties: Verantwoordelijk Analyserend Initiatief Communicatief vaardig Plannen en organiseren Samenwerken
Specialist U-Cloudmanagement Hypervisor en Operating System Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT20981 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Dinsdag 28 augustus tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Sluitingsdatum: Woensdag 22 augustus om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Specialist U-Cloudmanagement Hypervisor en Operating System voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Je komt te werken bij het cluster Solution Center. Zij zorgen voor de uitvoering van de technische support van de dienstverlening in de volle breedte. Ze lossen verstoringen op (tweede en derde lijn), voorkomen verstoringen door problem management en proactieve monitoring. Ze zorgen ook voor de uitvoering van wijzigingen van de infrastructuur/applicaties en de overdracht naar beheer (Operations Center). Ook het automatiseren van beheer en uitbreiden en aanpassen van selfservice is een taak van het cluster. Er wordt procesmatig (ITIL, Agile, prince2) gewerkt. Samen met de collega’s van Operation Center zorgen ze voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant/gebruiker. Taken/werkzaamheden: Binnen de cluster Solution Center ben je verantwoordelijk voor het bouwen, wijzigen en configureren van de ICTinfrastructuur in het kader van projecten, het oplossen van problemen of het uitvoeren van upgrades. Je ondersteunt de supportgroep bij het oplossen van complexe incidenten. Je werkt nauw samen met andere specialisten in het Ucloud team en versterkt elkaar bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Je participeert in projecten door: Het inbrengen van kennis van de productie-omgeving. Het Installeren en configureren van hard- en software. Het uitvoeren van risico-analyses en opstellen testplannen. Intake, kwaliteitscontrole scripting (gevirtualiseerde) applicaties. Ondersteunen van de testmanager en testcoördinator. Het testen van wijzigingen en voorstel tot in productie name. Het afstemmen van de overdracht naar de productie-omgeving met het Operation Center. Het analyseren en oplossen van technische problemen op basis van meldingen vanuit monitoring of support. Het voorstellen van aanpassingen om gemelde problemen op te lossen (wijzigingsvoorstel). Het uitvoeren van wijziging in het kader van upgrades en oplossen van problemen. Als technisch expert het doen van voorstellen naar architectuur en ontwerp. Als domein expert het afstemmen van functionele instellingen tooling met de Toolmanager. KNOCK-OUT: Je bent per direct fulltime (4 dagen per week, 36 uur per week) beschikbaar. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je bent in het bezit van minimaal 2 referenties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent gecertificeerd op het gebied van VMWare Vsphere 6.0 of 6.5. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 4 jaar) met VMWare. Je bent gecertificeerd in Windows Server 2012 of 2016. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met Windows Server. ( Je bent gecertificeerd in Linux RHCE v6 of v7, Linux RHCA v6 of v7 of hebt een andere Linux/Unix certificering. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met Linux. Je bent gecertificeerd op het gebied van Netapp NCIE (DCIE of SIE), NDCA (CDOT of 7mode) of NCSA. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met Netapp. Je bent gecertificeerd in Flexpod Design Certification, Flexpod Implementation and Administration of Cisco UCS Director Foundation. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) als beheerder in een Flexpod omgeving. Je bent gecertificeerd op het gebied van NSX, vRA en vRO. Je hebt ervaring met NSX, vRA en vRO. Je beschikt over ervaring met scripting, zoals Windows Powershell, vMWarePower CLI of Javascripting. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met Trendmicro. Je hebt kennis (bij voorkeur meer dan 5 jaar) van testen en testprocedures (TMAP-Infrastructuur). Je bent bekend met ICT-beheer en Service Management (ITIL). Competenties: Eigen initiatief Zelfstandig Vasthoudend Tactisch Communicatief vaardig Analytisch Oplossingsgericht
SAP SuccessFactors Specialist / Succession / Learning Amsterdam
SAP SuccessFactors Specialist / Succession / LearningOur client is a world-recognized organization and the leaders on the Dutch financial market. For them I am looking for a SAP SuccessFactors Specialist with experience in various modules and Agile/Scrum experience. You will be working on the further development and configuration of the SAP SuccessFactors within the company. You will be a part of an Agile team and will have a very active role in the Scrum team, working alongside bright and enthusiastic professionals. We are specifically looking for people who have experience with the succession and Learning modules.As the successful SAP SuccessFactors Specialist / Succession / Learning Engineer you will:Gather and discuss requirement with the business stakeholders and the scrum teamWorking out the big changes in small user stories and shippable productsDo the configuration and development within the SAP SuccessFactors SuiteDesign, improve, implement and support various modules, such as: Learning, Performance, Recruitment, Compensation, SuccessionWork together with various parts of the company to achieve the best resultsWork within a multidisciplinary Agile team (5 – 9 people)Be a part of an informal environment with room for fun!As the successful SAP SuccessFactors Engineer you are:Driven to design and create innovative and sustainable solutionsHave a passion for IT but you are not defined by itTake responsibility for your own and the team’s goalsFamiliar with HR and ITThis is a fantastic opportunity to work in a forward-thinking company with an innovative look on technology and a possibility of multiple extensions. This job will allow you to not only gain more experience within the financial sector but will also provide you with invaluable experience that will set your career up for future growth.
Front-End Ontwikkelaar Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT21025 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m., naar verwachting medio september Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 32-36 Intakegesprek: Tussen vrijdag 31 augustus en vrijdag 7 september. Sluitingsdatum: Dinsdag 28 augustus om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Front-End Ontwikkelaar voor 32 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor het BI team van het Cluster Stadsbeheer wordt er een Business Intelligence Front-End Ontwikkelaar gezocht. Jij geeft jij in dit team invulling aan de hiervoor benodigde IT Skills. Je realiseert samen met je collega’s informatieproducten voor de business. Je levert hiervoor kennis en kunde van het hele realisatie proces: van business analyse, data analyse, ontwerp en realisatie van datastructuren tot aan ontwerp en realisatie van front end toepassingen. Je analyseert de informatiebehoefte en systeemvereisten en maakt op basis daarvan technische ontwerpen. Je analyseert brondata en vertaalt die samen met de backend ontwikkelaars naar geïntegreerde datamodellen. Je maakt het ontwerp voor de datamart en realiseert de hierop gebaseerde grafische rapporten en dashboards. Jouw specialisatie is de ontwikkeling van de Front-End toepassingen. Je bent door je overall inzicht in de materie in staat goed te communiceren met de collega’s die de Back-End activiteiten voor hun rekening nemen. Je bent altijd bereid om te leren en om je eigen kennis en kunde en inzetbaarheid te vergroten. Vanwege de doorontwikkeling van BI zoeken we medewerkers met een brede interesse voor de vernieuwingen en moderne toepassingen van BI en een ingeboren drive om bij te blijven in het vakgebied. Ons vertrekpunt is uiteraard de huidige omgeving. Daarom is kennis van en ervaring met een Oracle Datawarehouse, stermodelering, het datavault principe en een Cognos Rapportage omgeving en dashboarding noodzakelijk. KNOCK-OUT: Je bent na de startdatum voor een periode van 1 maand maximaal beschikbaar. Deze beschikbaarheid is vereist om de voortgang van de bedrijfsvoering van de organisatie te waarborgen. Je beschikt over een succesvol afgeronde HBO opleiding. Je hebt tenminste 2 tot 3 jaar ervaring met Cognos Framework Manager, Cognos Transformer, Cognos Report Studio, Cognos Analysis Studio, Olap Kubussen ontwikkelen en het ontwerpen van datamarts. Je hebt kennis van IBM Cognos 10 BI Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (basic en advanced), IBM Cognos 10 BI Framework Manager: Design Metadata Models en IBM Cognos 10 BI Administration, kennis van SCRUM / Agile en kennis van SQL HTML/Javascript. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een succesvol afgeronde HBO opleiding Bedrijfskunde of bij voorkeur Informatietechnologie / Informatievoorziening (weging 17% of 50%). Je hebt ervaring met BI Tooling en Visualisatie technieken (weging 50%). Competenties: Resultaatgerichtheid Integriteit Analytisch Klantgericht Communicatief Accuraat Samenwerken Probleemoplossend vermogen Creatief en innovatief Leergierig
Senior Analist IT Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Analist IT. Omschrijving werkzaamheden: - Meewerken in ontwikkelteam tbv project. - Afstemmen met ontwikkelaar en gebruikers omtrent functionele en technische behoeftes. - Opstellen functioneel ontwerp door verwerken requirements. - Uitvoeren van functionele testen obv ontwerp. De scope is het analyseren van de requirements voor externe en interne factuur verwerking obv Exact Globe, het specificeren van web schermen en gegevens/rapportages voor een begroting cyclus. De huidige tools moeten worden vervangen door nieuwe COTS. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent minimaal 38 uur per week beschikbaar. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in IT op ontwikkelvlak. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als IT Analist. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met gegevens analyse. - Je hebt minimaal 2 jaar Ervaring met integratie ontwerp. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met functioneel testen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur afgeronde HBO opleiding. - Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met systeem of gegevens analyse/ontwerp. - Je hebt bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring met Defensie organisatie. - Je hebt bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring met Exact Globe. - Je hebt bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring met functioneel testen. Competenties: - Analyseren - Initiatief - Samenwerken - Nauwkeurig - Communiceren Inzet Periode: Schatting 912 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 912 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. november Duur: 912 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36/37 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Lead Developer .NET /Software Architect back-end Den Haag
Functieomschrijving:Voor de vernieuwde Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO) 2020 worden er nieuwe applicaties ontwikkeld. Je bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van de technische oplossingsrichtingen in overleg met de domeinarchitect en de developers. Ook zorg je voor een inhoudelijke begeleiding en ondersteuning van de teamleden. De focus zal liggen op het ontwerpen van back-end systemen. Er zijn meerdere lead developers benodigd voor de diverse teams in de volgende domeinen:Regelingen domein, het hart van de uitvoering van de regelingenFinancieel domein, de financiële afwikkeling van de regelingen, een combinatie van zelfbouw en de inzet van de applicatie Oracle EBS.Je komt te werken in een omgeving waarbij onder andere de volgende technologieën, frameworks en tools worden gebruikt:C#WCF / WEB APIMVCTFSContinuous integration & DeploymentMulesoft (Anypoint plafform)Oracle als databaseWie zoeken we?Je bent daadkrachtig en aantoonbaar ervaren in het ontwerpen van back-end systemen. Je neemt het voortouw en neemt het gehele team mee in de technische keuzes en kan dit goed onderbouwen. Je hebt een gedegen technische bagage, je bent aantoonbaar actief in het bijhouden van de ontwikkelingen en bezit een goed te consulteren netwerk. Je straalt plezier en drive uit en weet dat over te brengen op het team. Verder voldoe je aan onderstaande eisen.Functie-eisen:Minimaal een afgeronde hbo-opleiding;Minimaal 5 jaar ervaring als .NET developerAantoonbare ervaring in ontwerp en bouw van back-end applicatiesErvaring met bouwen van services met WCF/WEB APIsErvaring met REST en SOAPBekend met software patronenErvaring met Agile/Scrum en/of DevOpsUitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschriftLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Business Consultant Open Text CS Amersfoort
Functieomschrijving:Begeleiden van de migratie van het huidige DMS (CS10) naar het nieuwe DMS (CS16 , onderdeel van de Open Text ProcesSuite).Dit is inclusief:Opstellen van de migratiestrategie, periode september;Adviseren voor organisatiebrede implementatie van CS16.Overzetten en aanpassen van bestaand maatwerk (zoekscherm/dashboard);Advisering en ondersteunen van FuBe bij inrichten CS16;   Eind 2018 dient deze migratie afgerond te zijn. Functie-eisen:Afgeronde HBO-Opleiding3 jaar werkervaring met informatie/proces-analyse5 jaar werkervaring met Content Server5 jaar werkervaring met migratietrajecten3 jaar werkervaring met Agile werkenCompetenties:AnalyserenOrganisatiesensitiviteitResultaatgerichtheidAanvullende kennis:Kennis van en werkervaring met OpenText Content ServerKennis van en werkervaring met OpenText Process SuiteDe Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van OCW. De RCE is een moderne kennisorganisatie, opererend vanuit het publieke belang, met hoogwaardige kennis over erfgoed én proceskennis. We werken vanuit een unieke positie: op het snijvlak van kennis en wetenschap, beleid en praktijk. Wij voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit op het terrein van de erfgoedzorg. En ontwikkelen toepasbare kennis en kennisproducten die in de vier domeinen (Monumenten, Archeologie, Roerend Erfgoed en Historisch Landschap), zowel nationaal als internationaal, inzetbaar zijn. We werken vanuit een erfgoedbrede, integrale benadering.Onze bodem is een archief dat we willen bewaren als bron van ons verleden en voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast streeft de Rijksdienst naar het behoud van een representatief deel van de archeologische resten in Nederland. Dat gebeurt via beschermingsprogramma's en het verlenen van vergunningen en subsidie.Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen zetten we onze vakkennis, wettelijke instrumenten, advies- en overtuigingskracht en informatietechnologie in. Kennis is ons kapitaal: zo geven wij de toekomst een verleden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Java HRS3 Ontwikkelaar Woerden
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Java HRS3 Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: SBR oftewel Standard Business Reporting zorgt ervoor dat ondernemers en intermediairs minder werk hebben aan het aanleveren van hun jaarrekeningen aan de Kamer van Koophandel. Voor organisaties die niet genoeg hebben aan de concepten die aangeboden worden in de Nederlandse Taxonomie (NT), is het op termijn mogelijk deze uit te breiden door middel van 'Preparer Extensions'. Door het project SBR 2016 zullen alle organisaties in staat gesteld worden om hun jaarrekeningen met de zogeheten private extensies en/of met accountants verklaring te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Binnen dit project wordt ontwikkeld en getest volgens een iteratieve aanpak (Scrum). Omschrijving opdracht: - Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie. - Ontwikkelt nieuwe functionaliteit en draagt bij aan de uitrol van die functionaliteit in korte sprints. - Zelfstandig aanpassen van applicaties, unit testen en bijdragen aan geautomatiseerd testen. - Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers. - Zoekt samenwerking met infrastructuur experts om het werk succesvol uit te voeren. - Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing. - Ontwikkelen en toepassen van Continuous Integration builds and deployment pipelines. - De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. - Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO/universitaire opleiding afgerond. - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar ervaring als Java ontwikkelaar. - Je hebt 1 jaar of meer aantoonbare ervaring met Docker, Maven, Spring/CDI, Hibernate/JPA, REST, SQL, Junit & YAML/YML, Java EE7, Gitlab, Gitlab CI. - Je hebt 3 jaar of meer aantoonbare ervaring met Scrum (of vergelijkbaar). - Je hebt aantoonbare ervaring met test automatisering. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO/universitaire opleiding afgerond op het gebied van informatica. - Je bent in het bezit van SCJP/OCPJP/OCA/OCP. - Je hebt aantoonbaar kennis van: Docker, Maven, Spring/CDI, Hibernate/JPA, REST, SQL, Junit & YAML/YML, Java EE7, Gitlab, Gitlab CI. - Je hebt aantoonbaar kennis van: DB2, XML-Schema, JSON, Mockito, Cucumber, Wildfly, Jira, Rancher. Competenties: - Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Nauwkeurigheid: De kandidaat is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen. - Overtuigingskracht: De kandidaat is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. - Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. - Deskundigheid: Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden Startdatum: 05-09-2018 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: minimaal 32/maximaal 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-09-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 29-09-2018 tussen 09:00 uur en 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full stack ontwikkelaar Linked Data Amersfoort
Functieomschrijving:Opdrachtbeschrijving Bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) lopen in het programma Basis op Orde twee projecten waarvoor we een ontwikkelaar zoeken. De werkzaamheden vallen binnen de projecten Digitaal Knooppunt & Digitale processen. Waarbij de nadruk ligt in het project Digitaal Knooppunt, circa 2,5 dag per week. Kandidaat dient daarom flexibel inzetbaar zijn voor vele taken. Cruciaal is dat de kandidaat snel zaken tot zich neemt en oppakt om zo de RCE hun doelstellingen te helpen realiseren. Een selectie van de werkzaamheden zijn:Digitaal KnooppuntETL; Realisatie van de ETL tooling in Java. Data moet vanuit de bron PostgreSQL DB klaar gemaakt worden a.d.h.v. de ontologie voor PDOK.CEO ontologie; Vanuit de ETL komen vele inzichten naar voren hoe deze in elkaar zit en hoe dit aansluit op de werkelijkheid. Dit heeft impact op de ontologie, daarnaast moet de ontologie ook aangescherpt worden door gebruik.API specificaties; De APIs moeten zo opgezet worden dat ze aansluiten op de wensen van een developer.Producten en Diensten Catalogus; Bruikbaarheid en terugvindbaarheid van de beschikbare informatie en technische koppelvlakken, vooral het developer perspectief moet hierbij goed belicht worden.ETL/Java alternatieven; Wat zijn de alternatieven voor de huidige ETL insteek, hoe kunnen we het ETL-proces makkelijker maken voor verandering en niet-developers.Aanstaande datasets; De CEO ontologie is de eerste set, hier volgen nog meerdere van. Deze haakt aan bij alle bovenstaande punten.Overige voorzieningen; De focus ligt op de Linked Data Voorziening momenteel, maar de Content en Geo Voorziening moeten ook gerealiseerd worden.Digitale ProcessenOptimaliseren bestaande processen; Meedenken met de business om de processen efficiënter te maken in hun digitale vorm.Digitaliseren processen in Proces Suite; Nieuwe processen realiseren in Proces Suite.Vertaling van generieke bouwstenen naar proces; Herkenning en benutting van generieke bouwstenen om het digitaliseringsproces zo goed mogelijk te laten verlopen.Digitale dossiervorming/zaakgericht werken; Het digitale dossier in Content Server zal moeten voldoen aan hoe de RCE omgaat met zaakgericht werken.Ontsluiten interne RCE data voor processen; Interne data is nodig voor verschillende processen, deze moet ontsloten worden en gekoppeld in de processen.Bevragen/leveren externe data via Centraal Aansluitpunt; Het CA biedt verschillende externe gegevensbronnen aan, deze zijn benodigd binnen de processen en zullen gekoppeld moeten worden in de processen.Input/output-management; Verwerken van inkomende en uitgaande informatie, zoals brieven en e-mail.Functie-eisen:Afgeronde HBO-opleiding5 jaar werkervaring met programmeren in (oa) Java3 jaar werkervaring met API gebruik en creatie3 jaar werkervaring met Agile werken3 jaar werkervaring met data extractie vanuit Postgres DB; SQL1 jaar werkervaring met Linked Data (het concept/de insteek), RDF/OWL/TTL, RDF4J, ETL, SQL (PostgreSQL, PL/pgSQL), JavaCompetenties:Flexibel en initiatiefrijkStressbestendigResultaat- en oplossingsgerichtAanvullende kennis:Kennis van Open API Spec, Agular(JS), HTML/CSS, JavaScript, GEO servicesKennis van tooling: Visual Studio, TopBraid Composer/ProtegeWerkervaring met Tooling: Intellij/Eclipse, DBeaver, GITWerkervaring met PostgreSQL 9.3 Werkervaring met bedrijfsprocessen en informatieanalyseWerkervaring met Sprinf Boot, C#, XML, JSON, REST services, SOAP services, Process suite 16 (AppWorks) Content Server 16De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is onderdeel van het ministerie van OCW. De RCE is een moderne kennisorganisatie, opererend vanuit het publieke belang, met hoogwaardige kennis over erfgoed én proceskennis. We werken vanuit een unieke positie: op het snijvlak van kennis en wetenschap, beleid en praktijk. Wij voeren de wet- en regelgeving van de rijksoverheid uit op het terrein van de erfgoedzorg. En ontwikkelen toepasbare kennis en kennisproducten die in de vier domeinen (Monumenten, Archeologie, Roerend Erfgoed en Historisch Landschap), zowel nationaal als internationaal, inzetbaar zijn. We werken vanuit een erfgoedbrede, integrale benadering.Onze bodem is een archief dat we willen bewaren als bron van ons verleden en voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast streeft de Rijksdienst naar het behoud van een representatief deel van de archeologische resten in Nederland. Dat gebeurt via beschermingsprogramma's en het verlenen van vergunningen en subsidie.Om het erfgoed te behouden en te ontwikkelen zetten we onze vakkennis, wettelijke instrumenten, advies- en overtuigingskracht en informatietechnologie in. Kennis is ons kapitaal: zo geven wij de toekomst een verleden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
IT Licentie Manager Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een IT Licentie Manager. Start: z.s.m.Duur: 4 maanden, optie op verlenging Van jou verwachten we om te beginnen een strategie over: hoe moet software asset management van TenneT zal worden aangepakt? Ook sluit je samen met de afdeling procurement nieuwe licentieovereenkomsten af. Waar en wanneer nodig geef je ongevraagd advies over de tactische en strategische kanten van licenties. Je onderhoudt contacten met interne afdelingen en stakeholders over compliance en je bent verantwoordelijk voor de licentieadministratie. De belangrijkste werkzaamheden zijn:Implementatie, operationele aansturing en het bewaken van het software asset management procesBeheer softwarelicentiesSignaleren en rapporteren van risico’s op het gebied van complianceJe houdt pro-actief de meest recente ontwikkelingen van gebruiksrecht bij voor TenneTHet zo efficient mogelijk uitnutten van de software licenties en zorgen dat TenneT in control is vwb software licentiesDe medewerker software asset management heeft een administratieve, adviserende en controlerende rol.Impact bepaling vwb licenties positive voor alle IT activiteiten (nieuw/verniewde contracten, kleine wijzigingen, projecten, software upgrades, patches en hardware upgrades) en zorgdragen voor additionele licenties waar nodig.Het analyseren van contracten om hier de licentierechten uit te halen en deze omzetten in een goede administratie rondom licentierechten.Contract and supplier management VereistenHBO werk- en denkniveau, bij voorkeur een gerichte afgeronde IT opleiding.Je hebt allround werkervaring in een soortgelijke functie.Je hebt ervaring met actuele Windows omgevingen, Office pakketten, desktop management tools, licensemanagement en het beheren van mobiele telefonie oplossingenJe hebt ervaring met het uitvoeren van inkooptrajecten met leveranciersJe bent communicatief en schriftelijk vaardig en een teamplayer.Je bent bereid om in een 7x24 uur omgeving te werken.Gestructureerd, accuraat en planmatig werken is een vereiste.Kennis van en ervaring met ITIL.Kennis van Prince2.
Functioneel beheerder asset en servicemanagement omgeving den haag
Voor het programma Wave zoeken wij met spoed twee ervaren functioneel beheerders met kennis van asset- en servicemanagement processen. In tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden, ga je géén beheertaken uitvoeren in de lijnorganisatie maar participeren in een project: de inrichting en implementatie van het proces ‘Beheren Installaties, Leidingen en Natuur’ (BILN) in het ERP systeem Umax. Umax biedt hiertoe een aantal nieuwe modules: assetmanagement & servicemanagement, inclusief mobiel werken voor alle buitendienstmedewerkers (Umax Mobile). Als functioneel beheerder in het project vervul je de brugfunctie tussen de gebruikers en de ICT leverancier. Je ondersteunt de gebruikers tijdens de blauwdrukfase bij het vertalen van hun requirements (vervat in user stories) naar inrichting van het systeem. Samen met de gebruikers zorg je voor het specificeren van testcases (specification by example) en je beoordeelt of deze matchen met de inrichtings/ontwerp documenten die door de leverancier worden opgeleverd. Na oplevering van het ingerichte systeem coördineer je de gebruikersacceptatietesten inclusief het bevindingenbeheer. Functie eisen: • Minimaal 5 jaar ervaring als functioneel beheerder • Kennis van Assetmanagement en Servicemanagement processen • Ervaring in grote projecten, en je bent bekend met zowel de waterval als agile methoden • Ervaring in het begeleiden en coordineren can gebruikersacceptatietesten • Ervaring met User Story mapping en specification by example Overige informatie: Locatie: Omgeving Den Haag Start: 1 september 2018, 36-40 uur per week Duur: 6 maanden met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen, recruiterKS@itaq.nl, +31 (0)6 53388636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Systeem Architect IT Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Systeem Architect IT. Omschrijving functie: De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. De Technisch Verantwoordelijke (System Architect) is verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwsteen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. De Technisch Verantwoordelijke heeft, in deze, het aandachtsgebied e-mail messaging. De bouwsteen Messaging (MSG) biedt de volgende functies: - Mailbox - Mail relay - Distributielijsten - Bulk e-mail - GAL synchronisatie - Veiligheidsonderzoeken - Secure e-mail - Exchange Web Services (EWS) - Secure POP3 Omschrijving taken: Het takenpakket van de Technisch Verantwoordelijke omvat o.a.: - Het opstellen van de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwsteen E-mail messaging. - Het adviseren, ondersteunen en het rapporteren over de technische aspecten van de bouwsteen. - Is verantwoordelijk voor technische impact analyses van niet standaard aanvragen. - Het ontwikkelen van bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren. - Het coachen van de Sr Ontwerpers binnen de productieclusters. Speelruimte: - De Technisch Verantwoordelijke is verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen. - Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden. - De Technisch Verantwoordelijke neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en inrichtings en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten. - Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling. - Onderhouden van contacten met- andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en –inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken: x Alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke. x Functionarissen binnen de productieclusters mbt de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen. x Met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent minimaal 38 uren per week beschikbaar. - Je hebt een afgeronde MBO-4 opleiding. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als System Architect of Ontwerper op het gebied van e-mail messaging. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in internet koppelvlakken. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatica of Techniek. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Product- en Portofoliomanagement met database systemen. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met internetkoppelvlakken. - Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring van onder andere de volgende Opensource producten en/of standaarden: CentOS, postfix, spamd, SPF, DKIM en DMARC. - Je hebt kennis van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. - Je bent werkzaam (geweest) bij Defensie. - Je hebt bij voorkeur minimaal 3 jaar ervaring met de Defensie IT infrastructuur. - Je hebt ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring bij een overheidsorganisatie. Competenties: - Vaardigheden op het gebied van analyseren - Beïnvloeden - Communiceren - Conceptueel denken - Initiatief nemen - Samenwerken - Verantwoordelijkheid - Visie Inzet Periode: Schatting 1.920 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1.920 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Locatie: De nadruk ligt op Maasland, maar werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in Soesterberg. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. november Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in september Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAS Ontwikkelaar utrecht
Afdeling Data & Analytics is nu op zoek naar een SAS Ontwikkelaar. Je wordt onderdeel van het scrumteam dat ten behoeve van Commercie databronnen ontsluit binnen het bestaande model in het SAS datawarehouse en daarnaast ook verbeteringen aanbrengt binnen het bestaande model. Om snel en kort met de opdrachtgevers te kunnen schakelen wordt gebruikt gemaakt van de Agile werkwijze SCRUM. Jouw primaire expertise is het modelleren van de Business logica in SAS DI Studio (met soms wat scripting). Werkzaamheden bestaan uit: • Je helpt, samen met het team, de Product Owner om de Product Backlog te refinen • Je bent verantwoordelijk voor een effectief ontworpen en gerealiseerd DWH, dat voldoet aan de specificaties (incl. architectuur, richtlijnen en aanpak) middels standaard ETL- en DBMS-software (SAS DI Studie, SAS Base). • Je zorgt voor robuust opgezette code met relevante controles op het gebied van processing en datakwaliteit • Je zorgt voor de onderhoudbaarheid en beheersbaarheid van de op te leveren producten • Je zorgt voor heldere technische documentatie. • Je zorgt voor goede inproductiename met een geteste en gedocumenteerde oplossing • Je hebt focus op de continue verbetering van het product, het team en het proces. Functie eisen: • Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding • Kennis van en ervaring met Scrum • Minimaal 5 jaar ervaring als ETL ontwikkelaar/DWH engineer • Ervaring met SAS DI Studio en SAS Base (3 jaar of meer) • Ervaring met uitvoeren bronanalyses • Ervaring met datamodelleren • Ervaring met functioneel beheer processen • (Basis)kennis Wet en regelgeving, zoals o.a.. AVG (Data Compliancy) is een pré Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: zsm, 36 uur per week Duur: 5 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Netwerk Engineer Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Netwerk Engineer. Omschrijving opdracht: Bij de Nationale Politie wordt momenteel een modern en robuust Intelligence platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de politieorganisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. Vind jij het interessant om cloud en big data technologie te ontwikkelen en toe te passen om Nederland veiliger te maken, bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen en wil je ons helpen om big data een steeds grotere rol in ons politiewerk te geven? Door een toename van de werkzaamheden hebben we behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams! Ons qua omvang voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. Onze data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele Nationale Politie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Binnen de organisatie is door een toename van de werkzaamheden behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams. Doelstelling: Voor uitbreiding van meerdere devops teams wordt gezocht naar senior network engineers met ervaring in het ontwikkelen, opzetten en technisch beheren van complexe datacenter netwerk infrastructuren voor een grote multitenant/multiregion Openstack private cloud en Ceph cloud storage infrastructuur. Omschrijving verantwoordelijkheden: Je gedraagt je als ervaren engineer in een bestaand DevOps team en binnen de agile aanpak werk je mee aan de totstandkoming en beheer van de applicaties. - Je werkt graag samen in een multidisciplinair DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud- en big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen. - Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt. - Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee. - Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer. - Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied. - Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. - Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten. Omschrijving taken: Als ervaren Network Engineer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon. De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten: - Het aantoonbaar kunnen overdragen van state of the art kennis. - Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. - Werken in complexe datacenter netwerk infrastructuren. - Advanced (software defined) networking in cloud omgevingen (SDN). - Deployment en configuratie met Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible). - (Scripting) programming languages (bash, Python). Contacten: Intern met eindgebruikers en collega's binnen de dienst-ICT, extern met leveranciers en andere overheden. Contacten zijn vak- en/ of dienstverlening inhoudelijk. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 01-11-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt minimaal HBO werk -en denkniveau. - Je hebt succesvol afgeronde Cisco CCIE Routing en Switching certificering. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Senior Network Engineer. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt aantoonbare werkervaring met minimaal 5 van de hieronder genoemde tools of skills: A. Advanced Data Center networking (Cisco CCNP Routing and Switching). B. Linux (Redhat/Ubuntu/Debian). C. Cumulus Linux. D. Netwerk security concepten (o.a. VPN -IPSEC/OpenVPN, TLS). E. Cloud infrastructuren (OpenStack). F. Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible). G. Werken in een Agile/DevOps/Continuous Delivery omgeving. - Je hebt aantoonbare werkervaring met: A. Werken in complexe datacenter netwerk infrastructuren. B. Advanced (software defined) networking in cloud omgevingen (SDN). C. Deployment en configuratie met Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible). D. (Scripting) programming languages (bash, Python). - Je hebt aantoonbare ervaring met Cumulus Linux. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 01-11-2018 Duur: 30-04-2019 Optie op verlenging: 18 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: eind week 34 begin week 35 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java Developer Den Haag
Functieomschrijving:De applicatieontwikkelaar (AO) hoogbeveiligid (die ook applicatiebeheer (AE) activiteiten uitvoerd), hierna te benoemen als applicatiebeheerder, is onderdeel van het scrumteam applicatiebeheer & -ontwikkeling "Omega" dat ingericht is voor de applicaties Terugmeldvoorziening (TMV) 2.0, beheervoorziening burgerservicenummer (BVBSN), foutmeldfpunt (FMP) en teabellen applicatie (TAPP). De applicatiebeheerder richt zich op kleinschalig onderhoud- en exploitatie activiteiten binnen deze applicaties. De applicatiebeheerder rapporteert functioneel binnen het scrumteam dat bestaat uit collega applicatiebeheerders, testers, de scrummaster en de product owner. De belàngrijkste taken van de applicatiebeheerder zijn:- Het uitvoeren van correctief onderhoud aan de applicaties;- Het uitvoeren van preventief onderhoud aan de applicaties;- Het ontwerpen, bouwen en testen van (kleinschalige) functionele veranderingen aan de applicatie;- Het afstemmen van werkzaamheden met functioneel- en technisch beheer;- Het ondersteunen van technisch beheer bij het in productie nemen van releases;- Het adviseren en ondersteunen van de klant (RVIG) bij het doorvoeren van wijzigingen;- Het adviseren van technisch beheer bij de inrichting en uitvoeren van technisch applicatiebeheer.Functie-eisen:Personen met ervaring binnen het gevraagde vakgebied die reeds binnen complexe omgevingen actief zijn (geweest).Ontwikkelervaring met JavaHBO/WO werk en denkniveauErvaring binnen de gevraagde technologiestack (Java/Postgressql).Competenties:Eigen GSM en LaptopDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
IT Analist Sr. Utrecht
Referentienummer: BTIT21048 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 6 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Het voornemen is om de gesprekken in week 36/37 van 2018 te houden. Sluitingsdatum: Maandag 27 augustus 2018 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior IT Analist voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De scope is het analyseren van de requirements voor externe en interne factuur verwerking o.b.v. Exact Globe, het specificeren van web schermen en gegevens/rapportages voor een begroting cyclus. De huidige tools moeten worden vervangen door nieuwe COTS. Taken/werkzaamheden: Meewerken in ontwikkelteam t.b.v. project. Afstemmen met ontwikkelaar en gebruikers omtrent functionele en technische behoeftes. Opstellen functioneel ontwerp door verwerken requirements. Uitvoeren van functionele testen o.b.v. ontwerp KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een afgeronde MBO 4 opleiding, bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in IT op ontwikkelvlak. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als IT Analist. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met gegevens analyse. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met integratie ontwerp. Je beschikt over minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met functioneel testen. Je bent minimaal 38 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over 5 jaar ervaring met systeem- of gegevens analyse/ontwerp. Je beschikt over meer dan 1 jaar ervaring met Defensie organisatie. Je beschikt over meer dan 1 jaar ervaring met Exact Globe. Competenties: Analyseren Initiatief Samenwerken Nauwkeurig Communiceren
Sr. Java Ontwikkelaar woerden
Functie: Sr. Java Ontwikkelaar (QR5927) Start: 5-9-2018, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Woerden Omschrijving: Voor onze klant in Woerden zijn wij op zoek naar een Sr. Java Ontwikkelaar. Standard Business Reporting zorgt ervoor dat bedrijven minder werk hebben aan het aanleveren van hun jaarrekeningen. Voor organisaties die niet genoeg hebben aan de concepten die aangeboden worden in de Nederlandse Taxonomie (NT), is het op termijn mogelijk deze uit te breiden door middel van 'Preparer Extensions'. Door het project zullen alle organisaties in staat gesteld worden om hun jaarrekeningen met de zogeheten private extensies en/of met accountants verklaring te deponeren bij de klant. Binnen dit project wordt ontwikkeld en getest volgens een iteratieve aanpak (Scrum) Taken 1. Onderzoekt samen met o.a. de informatieanalist de uit te voeren wijzigingen aan de applicatie. 2. Ontwikkelt nieuwe functionaliteit en draagt bij aan de uitrol van die functionaliteit in korte sprints. 3. Zelfstandig aanpassen van applicaties, unit testen en bijdragen aan geautomatiseerd testen. 4. Werkt nauw samen in een team van ontwikkelaars, analisten en testers. 5. Zoekt samenwerking met infrastructuur experts om het werk succesvol uit te voeren. 6. Onderzoekt applicatie issues en storingen en draagt bij tot de oplossing. 7. Ontwikkelen en toepassen van Continuous Integration builds and deployment pipelines . 8. De kandidaat zorgt voor goede en toegankelijke documentatie van de werkzaamheden en voor borging van de kennis bij de betrokken medewerkers. 9. Tijdens en uiterlijk voor beëindiging van de opdracht zorgt de kandidaat voor een gestructureerde overdracht van het opgeleverde werk. Eisen - Minimaal HBO/WO afgeronde opleiding - Minimaal 3-5 jaar ervaring als Java ontwikkelaar - Minimaal 1 jaar ervaring met Docker, Maven, Spring / CDI, Hibernate / JPA, REST, SQL, Junit & YAML / YML, Java EE7, Gitlab, Gitlab CI - Minimaal 3 jaar ervaring met Scrum (of vergelijkbaar) - Ervaring met test automatisering Wensen - Opleiding in de studierichting van Informatica - In het bezit van SCJP / OCPJP / OCA / OCP - Kennis van: DB2, XML-Schema, JSON, Mockito, Cucumber, Wildfly, Jira, Rancher Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Gemeentelijk Functioneel Beheerder / Contractbeheerder Den Haag
Referentienummer: BTIT21047 Omgeving: Den Haag Startdatum: 10 september 2018 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: Ja, telkens voor 3 maanden met een maximale duur van 36 maanden. Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Woensdag 5 september 2018 tussen 13:00 en 16:00 uur. Sluitingsdatum: Donderdag 30 augustus 2018 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Gemeentelijk Functioneel Beheerder / Contractbeheerder voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door verschillende gemeenten en de opdrachtgever. Het past in het streven van de organisatie om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids-)processen en het past bij de beweging van de organisatie om meer collectieve voorzieningen te organiseren. Sinds maart 2017 maakt het beheer en de ontwikkeling van het initiatief 14+ netnummer onderdeel uit van de afdeling GT. Het beheer en ontwikkeling spitst zich toe op het functioneel onderhouden van het 14+ netnummer concept met daarnaast het productmanagement en de ontwikkelingen binnen de ICT en de dienstverlening van gemeenten. Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie en vaste data verbindingen. Deze activiteiten vallen binnen de Contract Beheerorganisatie (CBO) als onderdeel van GT. De activiteiten binnen 14+Netnummer zoals vastgesteld in het jaarplan 2018 kennen een belangrijke beheercomponent richting de gebruikersgroep. Deze gebruikersgroep bestaat uit meer dan 200 gemeenten die actief gebruik maken van de 14+ oplossing. Uit de aanbesteding GT Vast (vaste telefonie, data en internet voor gemeenten) is voor het onderhoud ook de component functioneel beheer benoemd. De activiteiten nodig voor het functioneel onderhouden van 14+ en GT Vast worden gecombineerd in 1 functie/persoon. De Functioneel Beheerder zorgt ervoor dat het functioneel beheer voor gebruikersgroep wordt uitgevoerd en is operationeel het contactpersoon naar de leverancier van de dienst. Hiernaast verzorgt de Functioneel Beheerder samen met de contractbeheerders het beheer op de contracten. De Functioneel Beheerder is primair aanspreekpunt voor zowel gemeenten en verantwoordelijken binnen de organisatie. Naast het operationeel beheer levert de Beheerder input op strategisch niveau in de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+ en GT Vast en adviseert op basis van zijn kennis van technologische ontwikkelingen. De Functioneel Beheerder is verantwoordelijk voor het functioneel beheer van producten en diensten van de afdeling GT. De Functioneel Beheerder levert kennis en expertise op het gebied van telecommunicatie producten de inzet van telecommunicatie producten in het gemeentelijk domein. De Functioneel Beheerder is onderdeel van het Contract Beheer Organisatie van de afdeling GT en is mede verantwoordelijk voor de resultaten van het CBO. Op te leveren resultaten: Het functioneel beheren van de producten 14+ en GT Vast. Het adviseren en ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe producten. Taken/werkzaamheden: Verantwoordelijk voor het functioneel beheer van de producten 14+ en de onderdelen van het contract GT Vast welke in gebruik zijn bij deelnemers van dit contract. Eerste aanspreekpunt voor (functioneel) gebruikers van de producten 14+ en de onderdelen van het contract GT Vast. Adviseren in de aanbesteding en combineren van de 14+ functionaliteiten, producten GT Vast met de beoogde aanbestedingen voor CONNECT (bedrijfstelefonie) en EUD (End User Devices). (Mede) beheren van contracten binnen het CBO voor het product GT Vast. (Mede) verantwoordelijk voor het organiseren van informatie en kennis sessies richting gebruikersgroepen. Monitoren dat de beschikbaarheid van de Dienst 14+netnummer en de leveringen vanuit het contract GT Vast. Sturing op de dienst verleningsafspraken met de leveranciers van de producten 14+ en GT Vast. Autorisatiebeheer, Incident Management, Change Management en Release Management voeren over de producten 14+ en GT Vast. Monitoren/ondersteunen technische vraagstukken bij gemeenten en overige deelnemers. Het rapporteren op zowel operationeel als management niveau over de prestaties en voortgang van de activiteiten van de leveranciers. Wijzigingen en dienstverleningsverbeteringen realiseren zowel intern als richting leveranciers en deelnemers. Het (op strategisch niveau) input leveren voor de ontwikkeling van de beheerde producten van 14+ en Vast. Het (op strategisch niveau) adviseren bij mogelijkheden als gevolg van technologische ontwikkelingen. KNOCK-OUT: Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over kennis en ervaring in het samenwerken met gemeentelijke organisaties. Je beschikt over meer dan 5 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 6 jaar ervaring en opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van ondersteuning en advisering in gebruik van telecommunicatie middelen binnen het gemeentelijk domein. Je beschikt over een uitgebreid netwerk binnen toezichthouders zoals bv. ACM en Agentschap Telecom. Je beschikt over een uitgebreid netwerk in / bent bekend met landelijke gebruikersgroepen en toeleveranciers van telecommunicatie producten binnen het gemeentelijk domein. Je beschikt over kennis van de actuele stand van zaken op het gebied van digitale dienstverlening op strategisch, tactisch en operationeel niveau in gemeenten. Je beschikt over kennis van MS Office (Word, Excel en Project), bij voorkeur op niveau gevorderd. Je beschikt over kennis van en ervaring rondom de wet- en regelgeving binnen het domein van de telecommunicatie. Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden. Je hebt geen afhankelijkheden met of belang bij commerciële dienstverleners binnen het domein van de Telecommunicatie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 10 jaar werkervaring binnen de telecom industrie. Je beschikt over uitgebreide kennis van en ervaring met, 10 jaar +, implementatietrajecten van telecom producten in de gemeentelijke markt. Je beschikt over uitvoerige kennis van en ervaring met , 10 jaar +, de werkwijzen en de interne bedrijfsvoering van gemeentelijke klant contact centra. Je beschikt over uitgebreide kennis van en ervaring met aspecten rondom de contractering en licencering van telecom producten. Je beschikt over kennis van cloudproducten en -diensten in gebruik door contact centra binnen het gemeentelijk domein. Je beschikt over kennis van wet- en regelgeving rondom gegevensbeveiliging en beveiliging persoonsgegevens bij cloud producten en opslag. Je beschikt over basiskennis van de Aanbestedingswet en van contractrecht Je beschikt over kennis van en ervaring met omvangrijke aanbestedingen binnen het ambtelijk domein. Competenties: Resultaatgericht Sterk analytisch vermogen Accuraat Creatief Doortastend Kwaliteitsbewust Klantgericht Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel in woord als geschrift.
Programma Manager Fysieke Toegangsbeveiliging Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Programma Manager Fysieke Toegangsbeveiliging. Omschrijving opdracht: Voor het Politiedienstencentrum zijn wij op zoek naar een programmamanager (kwartiermaker) fysieke toegangsbeveiliging. Het hebben van een landelijke toegangspas- en controlesysteem is bij de vorming van het Politie Diensten Centrum (PDC) beschreven als één van de te behalen doelstelling in het Realisatieplan Nationale Politie. Verschillende ontwikkelingen in de toegangsverlening geven aanleiding tot de opzet van het nieuwe programma toegangsverlening. Binnen de politie is een bredere behoefte plaats onafhankelijk samen te kunnen werken en er zijn technologische ontwikkelingen met hogere gebruiksvriendelijkheid en beveiligingsniveau beschikbaar om dit te realiseren. Een (groot) deel van de voormalige regiokorpsen maakt bij de toegangscontrolesystemen en/of de toegangspas gebruik van verschillende soorten technologie. Harmoniseren van deze technologie is noodzakelijk. De omvang, het integrale karakter, de achterstand en het ontbreken van een gedragen visie en toekomstbeeld maakt dat de actiepunten niet binnen de lijn van de organisatie opgepakt kunnen worden. Dit alles leidt ertoe om het aandachtsgebied toegangsverlening programmatisch in te richten. Met de uitvoering van het programma toegangsverlening wordt landelijk beleid gerealiseerd waarmee het aantal informatievoorzieningen kan worden teruggebracht en besparingen worden gerealiseerd op het gebied van beheer en exploitatie. Daarnaast ondersteunt het de missie van het PDC om goed politiewerk mogelijk te maken. Doelstelling: De focus van het programma komt te liggen op de volgende gebieden: - Vervanging van risicovolle systemen. - Komen tot een centraal georganiseerde en robuuste toegangsverlening op het gebied van systemen en beheersorganisatie. - Realiseren van een toekomstbestendige dienstverlening rondom toegangsverlening, waarbij moderne oplossingen zullen worden onderzocht. - Positioneren en inrichten van integrale veiligheid binnen de politie. Omschrijving verantwoordelijkheden: Als Programmanager geef je vorm aan de visie en doelstelling van de politie om fysieke toegangsverlening up-to-date-, robuust en toekomstbestendig te maken. Je bent met het programma de verbindende schakel tussen de Directeur PDC, het Diensthoofd Facility Management en tussen beleid en uitvoering. Je bent eindverantwoordelijk voor de inhoud van het programma en het team. Je stuurt op het te ontwikkelen programmaplan. Eigenaarschap rondom toegangsverlening is op dit moment versnipperd binnen de organisatie. Je vertaalt huidige ontwikkelingen en de toegenomen dreiging in de maatschappij in strategie en ontwikkeling in de bedrijfsvoering. Aansluiting vanuit strategie naar de operatie is daarbij essentieel. Omschrijving taken: Als Programmamanager geef je vorm aan de PDCA cyclus en beschrijf je het proces, procedures en werkomschrijvingen rond toegangsverlening. Je zorgt voor integrale afstemming tussen de diverse onderdelen binnen de organisatie die een bijdrage leveren aan toegangsverlening. Het is belangrijk dat het PDC voldoende inzicht heeft in uitgifte, inname, sabotage of oneigenlijk gebruik van toegangspassen. Het programma ontwikkelt hiervoor rapportages en monitort op oneigenlijk gebruik van de toegangspas. Je bent eindverantwoordelijk voor de inhoud van het programma en het team. Je stuurt op het te ontwikkelen programmaplan. Contacten: Stakeholders van het programma. Inzet in de lijn of project: Inzet is op projectmatige basis. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 15-10-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt academisch werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring in een soortgelijke rol, met activiteiten op het gebied van grootschalige toepassing van toegangspassen / multifunctionele smartcards (zoals bijvoorbeeld de Rijkspas) en weet wat er speelt in de markt. - Je hebt bewezen ervaring met ontwikkeling/transitieprocessen, veranderkundige processen en ervaring met het leiding geven aan grotere groepen mensen en complexe processen. Vanuit die ervaring weet je dat inhoudelijke kennis van het vakgebied ook een must is. - Je hebt werkervaring op het gebied van beveiliging (fysiek en virtueel) en affiniteit met ICT vraagstukken. - Je hebt werkervaring binnen de veiligheidsketen/politie. Competenties: - Als Programmamanager verbind je mensen en ben je resultaatverantwoordelijk. Je stuurt aan op de kernwaarden van de politie: integer, betrouwbaar, moedig en verbinding en je bent hier zelf ook op aanspreekbaar. - Vanuit je nauwe verbinding met de externe omgeving voel je je eigenaar van (veiligheids)problemen en je schroomt niet om, vanuit jouw positie bezien, (proactief) tot betekenisvolle interventies te komen als de omstandigheid daar om vraagt. Bij het werk ben je optimaal betrokken en met de mensen waar aan je sturing geeft ben je in dialoog over hun bijdrage. Je bent ook in staat tot reflectie op jezelf. Het is van belang dat je vanuit jouw vakmanschap, kennis en ervaring met politie- en bedrijfsvoeringprocessen het belang van standaardisering kunt motiveren en hierop kunt sturen. - Je bent resultaatgericht, pragmatisch en planmatig en je kunt je goed verplaatsen in stakeholders van het programma. De overige gevraagde competenties zijn: politiek-bestuurlijke sensitiviteit, coachen, resultaatgerichtheid, besluitvaardig, netwerkvaardigheid en systeemdenken. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 15-10-2018 Duur: 31-03-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java Developer met Angular Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Java Ontwikkelaar. Startdatum: Zo spoedig mogelijjk Duur: tot eind van het jaarInzet: 40 uur per weekBijzonderheden: Angular kennis is voor deze opdracht zeer belangrijk! De afdeling Strategic IT Services bouwt en onderhoudt hoog beschikbare mission-critical applicaties voor besturing van het Nederlandse hoogspanningsnet. Voor de vernieuwing van het applicatielandschap zijn we op zoek naar een: Ervaren Java ontwikkelaar De functie is onderdeel van het team System Services binnen de Informatie Management Corporate (IMC) afdeling van de klant. IMC ondersteunt de optimale continuïteit van de bedrijfsprocessen in Nederland en Duitsland. Ze handelen vanuit het perspectief van de business. Hoe? 'Ze passen de kennis en expertise toe om succes van de collega's te verzekeren', 'Ze streven naar de hoogste kwaliteit en efficiency' en 'Ze zijn 100% verantwoordelijk'. IMC is verdeeld in de afdelingen Generic IT Services, Strategic IT Services, Basic IT Services en de afdeling Information Management Office. Team System Services NL Het team System Services maakt onderdeel uit van de afdeling Strategic IT Services. Binnen het strategisch domein is dit team verantwoordelijk voor de systemen die de business processen Balancing & Metering, Settlement and Billing in Nederland ondersteunen. De komende jaren zal de klant dit IT landschap gaan vervangen. Dit nieuwe IT landschap zal Continuous Delivery en testautomatisering introduceren, wat een de transitie van een klassieke projecten – en beheerorganisatie naar DevOps teams zal ondersteunen. Wat doe je als Java ontwikkelaar? Als Java ontwikkelaar ontwikkel en beheer je Java applicaties in een multidisciplinair team van enthousiaste software specialisten en vakbroeders. Je komt te werken in een agile team dat werkt aan vernieuwing van de hoog beschikbare systemen. Ze maken hierbij gebruik van moderne frameworks en technieken voor test- en deployment automation. Jij de bent grondlegger van het nieuwe applicatielandschap. Een unieke kans om vanaf het eerste uur bij aanwezig te zijn! De belangrijkste werkzaamheden zijn:Het ontwerpen, bouwen, testen en documenteren van Java applicaties;Uitvoeren van level 3 support op applicaties in productie;Je vindt het leuk om afstemming te zoeken met stakeholders uit de business, projecten en beheer;Bijdragen aan stroomlijning van het ontwikkelproces en standaarden;Je vindt het leuk om een bijdrage te leveren aan de transitie naar een DevOps en Agile Scrum omgeving. Vereisten Je hebt een afgeronde Bachelor of Master in de richting van technische IT (Informatica of vergelijkbare opleiding).Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als Java / JEE ontwikkelaar, bij voorkeur met Java 8 / JEE7.Kennis van OO design, design patterns. UML.Kennis van Continuous Delivery en geautomatiseerd testen (Jenkins, SonarCube, Git, Maven, XL Deploy, Fitnesse).Kennis van applicatieservers (JBoss AS), middleware, operating systems (Linux) en databases (SQL Server).Kennis van Angular, HTML5 en JavaScript.Goede beheersing van Nederlands en Engels, mondeling en schriftelijk.Je beschikt over uitstekende analytische vaardigheden;Je bent proactief en communicatief vaardig;Voor een senior rol verwachten we dat je gewend bent om je expertise over te dragen en een voortrekkersrol te vervullen naar je collega's. Het is belangrijk dat deze persoon kennis heeft van Angular!! Deze kennis missen we in het team en is nodig bij de ontwikkeling.
Technisch systeembeheerder Den Haag
Wat vragen wij:Aan de hand van organisatie-, beveiliging- en technische behoefte requirements opstellen voor de infrastructuur van MijnOverheidHet coördineren, meedenken en wegen van de invulling van gewenste verbeteringen van de infrastructuur van MijnOverheidHet vertalen van de gewenste veranderingen in technische ontwerpenHet inrichten, configureren en verfijnen van de infrastructuur van MijnOverheidDiagnose en analyse van de issues in de infrastructuur van MijnOverheidDefiniëren, verbeteren en uitvoeren van eventmanagement op basis van monitoring en logging dataOpstellen van RFC's, DIA's, GIA's, technische documentatie enz* Participeren in ( impact) analyses naar aanleiding van incidenten, problems en RFC'sAdvies rondom infrastructuur binnen projecten MijnOverheidFunctie-eisen:Minimaal Technische informatica/ bedrijfskundige opleiding op HBO niveauRecente ervaring in het werken met Open source software (Nginx, Squid, Postfix, Apache, PHP-FPM, PHP, Axway (EBMS), Redis, Gearman, MySQL, Clustering, Firewall (Iptables), Ansible, GIT, Jenkins, Iptables, Rsyslog, Scripting (Bash, Perl, Python))Recente ervaring in het werken met security tools (TLS/SSL,SSH,PKIO,Certificaten,Ossec,Auditd, OpenVPN)Recente ervaring in het werken met monitoring en statistieke tools (Graphite, Nagios, Grafana, Collectd)Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Servicemanager Gouda
Functieomschrijving:De Senior Servicemanager houdt zich bezig met het: uitvoeren van kwalitatieve en kwantitatieve vraagprognoses en op basis daarvan schrijven van Service Level Agreements omzetten van eisen en specificaties in ICT-dienstverlening evalueren en rapporteren over de uitvoering van ICT-diensten borgen van ICT-diensten op basis van overeengekomen Service Level Agreements maken van voorcalculaties voor ICT-diensten schrijven van service improvement plannen voor ICT-diensten opbouwen en onderhouden van een klant- en leveranciersnetwerk, ook leveranciers van de directie beheer adviseren aan en ondersteunen van lijnmanagement en medewerkers bij ontwikkelingsenveranderingsprocessen opstellen van plannen en begeleiding bij implementatie en uitvoering van complexe ontwikkelings- en veranderingsprocessen het in beheer nemen van projecten (bestaande uit nieuwe klanten en/of diensten) en zorgen dat deze in de projectfase goed geborgd worden binnen beheer Functie-eisen:WO werk- en denkniveau   Kennis ITIL v3 op Intermediate niveau Kennis van PRINCE2, BiSL, Informatiemanagement, ASL, CCM(i), KPIs en 1S027000 en 9000. Kennis van financial management Allround ICT i.r.t reguliere technieken en terminologie.   Inzicht in: Bedrijfsvoering en financiële processen van een complexe ICT-organisatie Organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhang in bredere context dan de eigen aandachtsgebiedenWerkervaring met: Service (Level) Management Service Design Service Transition ICT Kostprijsmodellen Tactisch en strategisch niveau kunnen acteren, maar ook gemakkelijk kunnen schakelen met dewerkvloer Functionele aansturing op operationeel niveau Opdrachtgeverschap Contractonderhandelingen ICT gerelateerde aanbestedingen Politiek gevoelige situatiesFinanciële processen binnen complexe IT-organisaties ITIL processen Complexe IT-projecten en bijbehorende PRINCE2 methodiek Definiëren van voor ICT-beheer essentiële project producten Risicomanagement Kwaliteitsmanagement Methoden en technieken voor beheer en exploitatie van informatiesystemen Aansturen van verbeter- en adviestrajecten  Competenties: Samenwerken Een doener Analyserend vermogen Overtuigingskracht Communicatief vaardig Klantgerichtheid Politiek sensitief Plannen en organiseren Innovatief handelen Pro-actief handelen Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel Beheerder Informatiebeveiliging den haag
In verband met een uitbreiding van het aantal taken, is tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het huidige team (4 personen) noodzakelijk. De Functioneel Beheerder AVG Meldingenregister / Coördinator Informatiebeveiliging ondersteunt de systeemeigenaren op het gebied van IB. De opdracht is tweeledig. Het AVG Meldingenregister wordt door onderdelen gebruikt voor de registertaie van alle AVG meldingen. De Functioneel Beheerder AVG Meldingenregister zal het functioneel beheer hiervan verder inrichten en uitvoeren, inclusief het laten realiseren van een nieuwe release. Dit is het zwaartepunt van de opdracht. Deze taken bestaan o.a. uit: • Beantwoorden van functionele vragen • Verzamelen van wijzigingsverzoeken van verschillende afnemers • Impact analyse opstellen i.s.m. de technisch leverancier en de aanvrager • Begeleiden van uitvoering Change Requests i.s.m. de technisch leverancier • Organiseren van Change Advisory Board en Change Decision Board • Releases organiseren en begeleiden i.s.m. de technisch leverancier • Adviseren van de systeemeigenaar • Opstellen van handleidingen • Bijwerken van het functioneel ontwerp Daarnaast kunnen er voortkomende werkzaamheden op het gebied van Informatiebeveiliging worden uitgevoerd (zoals het verwerken beveiligingsincidenten, geven van IB advies e.d.). De coördinatie van de uit te voeren werkzaamheden is in handen van de regiseur van dit domein. Functie eisen: • Minimaal HBO + Werk en denkniveau • Aantoonbare ervaring op het gebied van Informatiebeveiliging (zowel technisch als vanuit de business) • Kennis en ervaring op het gebied van Functioneel Beheer • BISL Certificering • Ervaring met Scrum/Agile werken is een pré Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 36 uur per week Duur: 6 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen, RecruiterKS@itaq.nl, 06 5338 8636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
E-mail Messaging Systeem Architect Maasland
Referentienummer: BTIT21044 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Het voornemen is om de gesprekken in september te (gaan) houden. Sluitingsdatum: Donderdag 30 augustus 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een E-mail Messaging Systeem Architect voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. De Technisch Verantwoordelijke (System Architect) is verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwsteen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. De Technisch Verantwoordelijke heeft, in deze, het aandachtsgebied e-mail messaging. De bouwsteen Messaging (MSG) biedt de volgende functies: Mailbox Mail relay Distributielijsten Bulk e-mail GAL synchronisatie Veiligheidsonderzoeken Secure e-mail Exchange Web Services (EWS) Secure POP3 Speelruimte De Technisch Verantwoordelijke is verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen. Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden. De Technisch Verantwoordelijke neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en – inrichtings en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten. Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling. Onderhouden van contacten met andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en –inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken. Alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke. Functionarissen binnen de productieclusters m.b.t. de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen. Met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen. Taken/werkzaamheden: Het opstellen van de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwsteen E-mail messaging. Het adviseren, ondersteunen en het rapporteren over de technische aspecten van de bouwsteen. Is verantwoordelijk voor technische impact analyses van niet standaard aanvragen. Het ontwikkelen van bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren. Het coachen van de Senior Ontwerpers binnen de productieclusters. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde MBO-4 opleiding. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring als System Architect of Ontwerper op het gebied van e-mail messaging. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in internet koppelvlakken. Je bent minimaal 38 uren per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatica of Techniek. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met Product- en Portofoliomanagement met database systemen. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met internetkoppelvlakken. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met minimaal 4 van de 6 producten/standaarden: CentOS, postfix, spamd, SPF, DKIM en DMARC. Je beschikt over minimaal 3 jaar kennis van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met de Defensie IT infrastructuur. Je beschikt over ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring bij een overheidsorganisatie. Je bent werkzaam (geweest) bij Defensie. Competenties: Vaardigheden op het gebied van analyseren Beïnvloeden Communiceren Conceptueel denken Initiatief nemen Samenwerken Verantwoordelijkheid Visie
Cisco Netwerk Engineer Sr. Driebergen
Referentienummer: BTIT21042 Omgeving: Driebergen Startdatum: 1 november 2018 (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Einddatum: 30 april 2019 Optie op verlenging: Ja, maximaal 18 maanden. Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Het gesprek zal eind week 34 / begin week 35 van 2018 plaatsvinden. Sluitingsdatum: Dinsdag 21 augustus 2018 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Cisco Netwerk Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Bij de opdrachtgever wordt momenteel een modern en robuust Intelligence platform gerealiseerd in een private cloud die de informatievoorziening van de organisatie vernieuwt en verbetert. De productlijn Cloud, Big Data, Internet realiseert onder meer deze private cloud, meerdere big data infrastructuren, de tooling en werkt tevens aan een aantal specifieke toepassingen. Vind jij het interessant om cloud en big data technologie te ontwikkelen en toe te passen om Nederland veiliger te maken, bij te dragen aan maatschappelijk relevante ontwikkelingen en wil je helpen om big data een steeds grotere rol te geven? Door een toename van de werkzaamheden heeft de opdrachtgever behoefte aan uitbreiding van de al aanwezige DevOps teams. Het qua omvang voor Nederland unieke Intelligence platform bevat alle noodzakelijke componenten op het gebied van hardware, big data technologie, extractie- en eindgebruikers tools voor data analyse, interpretatie en visualisatie. Onder de noemer ‘Alles is data’ komen alle typen data geïntegreerd beschikbaar middels een uniforme set van zoek- en analysefunctionaliteit. De data komt uit een groot aantal in- en externe bronnen, die verwerkt wordt in een ’state-of-the-art’ gedistribueerde en functioneel modulaire omgeving. De toekomstige omgeving wordt daarmee de nieuwe landelijke bron van informatievoorziening voor de gehele organisatie. Het groeit door naar een grootschalige omgeving in termen van gebruikers, gebruik en volume aan data. Doelstelling Voor uitbreiding van meerdere DevOps teams wordt gezocht naar Senior Network Engineers met ervaring in het ontwikkelen, opzetten en technisch beheren van complexe datacenter netwerk infrastructuren voor een grote multitenant/multiregion Openstack private cloud en Ceph cloud storage infrastructuur. Verantwoordelijkheden Je gedraagt je als ervaren Engineer in een bestaand DevOps team en binnen de Agile aanpak werk je mee aan de totstandkoming en beheer van de applicaties. Je werkt graag samen in een multidisciplinair DevOps team van ontwikkelaars, data scientists, grafische vormgevers en cloud- en big data system engineers en bent snel enthousiast om samen met collega’s te werken aan nieuwe uitdagingen. Je bent niet snel uit het veld geslagen ook al weet je niet meteen hoe alles precies in elkaar steekt. Je hebt een passie voor open source software en experimenteert hier graag mee. Je blijft op de hoogte van relevante ontwikkelingen en je doet proactief voorstellen ter verbetering van het technisch beheer. Je draagt kennis over naar collega's over relevante expertise binnen het eigen vakgebied. Binnen het eigen vakgebied ben je in staat adviserend op te treden bij incidenten, problemen, changes en projecten. Je neemt deel aan piketdiensten (stand-by) en participeert iedere dag in ontwikkeltrajecten. Taken/werkzaamheden: Als ervaren Network Engineer weet je hoe om te gaan met onzekerheden – daarvoor toon je in je werk een passende houding en gedrag. Je staat open voor nieuwe zaken, bent van nature nieuwsgierig en leergierig. Werken in een dynamische en soms hectische omgeving past bij jou als persoon. De gevraagde algemene kennis en ervaring bevat de volgende aspecten: Het kunnen overdragen van state of the art kennis. Op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het vakgebied. Werken in complexe datacenter netwerk infrastructuren.. Advanced (software defined) networking in cloud omgevingen (SDN). Deployment en configuratie met Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible). (Scripting) programming languages (bash, Python). KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal HBO werk -en denkniveau. Je beschikt over een succesvol afgeronde Cisco CCIE Routing en Switching certificering (certificaten overleggen vereist). Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring als Senior Network Engineer. opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over werkervaring met minimaal 5 van de hieronder genoemde tools of skills (weging 50%): - Advanced Data Center networking (Cisco CCNP Routing and Switching) - Linux (Redhat/Ubuntu/Debian) - Cumulus Linux - Netwerk security concepten (o.a. VPN -IPSEC/OpenVPN, TLS) - Cloud infrastructuren (OpenStack) - Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible) - Werken in een Agile/DevOps/Continuous Delivery omgeving Je beschikt over werkervaring met (weging 30%): - Werken in complexe datacenter netwerk infrastructuren. - Advanced (software defined) networking in cloud omgevingen (SDN) - Deployment en configuratie met Configuration Management tools (b.v. Puppet, Ansible) - (Scripting) programming languages (bash, Python) Je beschikt over ervaring met Cumulus Linux (weging 20%). Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Kwaliteitsgerichtheid: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren.
Cloud DevOps-Infra Engineer leiden
Onze klant is opzoek naar een Cloud DevOps-Infra Engineer om deel te nemen aan een groot private cloud project (LUCI), welke Scrum / Agile wordt uitgevoerd. LUCI is een private cloud oplossing op basis van VMware Cloud foundation (ESX, VSAN, NSX, vRA, vRO, vROPS enz.). Vanuit deze omgeving worden geautomatiseerd resources beheerd met Infoblox, IPAM, Netapp en Dell EqualLogic storage en Commvault backup. De opdracht behelst het realiseren van IaaS en PaaS diensten in de LUCI omgeving op basis van VMware Cloud Foundation, met een ontwikkelstraat gebaseerd op Foreman, Puppet en andere aanvullende tools, voor zowel Linux- als Windows-georiënteerde diensten. De IaaS en PaaS diensten worden aangeboden aan applicatiebeheerders en eindgebruikers binnen bij de klant. Daarbij wordt gebruik gemaakt van WSUS, Chocolatey en RedHat Satellite. Functie eisen: • Kennis van en ervaring met de hierboven genoemde, of eventueel soortgelijke, • producten; • Kennis van en ervaring met het programmeren en automatiseren met bash / python/javascript, powershell, dsc en REST API’s; • Ervaring met standaard IT-security praktijken (v.b. encryptie, certificaten, keymanagement, enz); • Ervaring met het ontwikkelen aan deployment en orchestration; • Ervaring met Linux (RedHat, Ubuntu) en Linux beheer; • Ervaring met Windows en Windowsbeheer; • Ervaring met gangbare datacenter technologieën voor netwerk, storage, virtualization, containerization en ecosysteem tools voor automation en monitoring; • Goede communicatieve vaardigheden die gewend is te functioneren in een agile development omgeving en multidisciplinair samen te werken, dat wil zeggen niet alleen bouwen maar ook helpen en geholpen worden, kennis overdragen, testen en documenteren. • Ervaring met transactional database systems zoals MSSQL, MySQL, PostgreSQL, enz; • Ervaring met schaalbare networking technologieën (Load Balancers, Firewalls, enz); • Ervaring in vergelijkbare projecten waar IaaS en Cloud Orchestration in een private cloud gerealiseerd werden. Overige informatie: Locatie: Leiden Start: zsm, 32 uur per week Duur: 4 maanden, met optie op verlenging Recruiter: Raisha Rambharse - 06 10 56 11 92 - recruiterRR@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRR@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel Beheerder AVG Den Haag
Functieomschrijving:De opdracht is tweeledig. Het AVG Meldingenregister wordt door verschillende ministeries (en onderdelen) gebruikt voor de registratie van alle AVG meldingen. De Functioneel Beheerder AVG Meldingenregister zal het functioneel beheer hiervan verder inrichten en uitvoeren, inclusief het laten realiseren van een nieuwe release. Dit is het zwaartepunt van de opdracht.Daarnaast kunnen er voortkomende werkzaamheden op het gebied van Informatiebeveiliging worden uitgevoerd (zoals het verwerken beveiligingsincidenten, geven van IB advies e.d.). De coördinatie van de uit te voeren werkzaamheden is in handen van de regisseur van dit domein.Functie-eisen:Minimaal HBO werk en denkniveauAantoonbare ervaring op het gebied van Informatiebeveiliging (zowel technisch als vanuit de business)Kennis en ervaring op het gebied van Functioneel BeheerCompetenties:Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardighedenGoede analytische vaardigheden en organisatiesensitiviteitIn verband met een uitbreiding van het aantal taken, is tijdelijke uitbreiding van de capaciteit van het huidige team (4 personen) noodzakelijk. De Functioneel Beheerder AVG Meldingenregister / Coördinator Informatiebeveiliging ondersteunt de systeemeigenaren op het gebied van IB en werkt voor de kerndepartementen van de Ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Alfresco Solution Designer Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Alfresco Solution Designer. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Informatievoorziening (IVE) Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de stadsbrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Voor de inrichting van het DMS Alfresco bij cluster Sociaal van Gemeente Amsterdam is een eerste cohort inrichtingsprojecten gedefinieerd die in de periode 2017 - 2019 voorbereid en gerealiseerd moeten gaan worden. Het gaat daarbij vooral om de koppeling van de taakapplicaties, waaronder zaaksystemen binnen het cluster Sociaal aan het DMS voor de opslag en archivering van de documentaire neerslag uit de taakapplicaties en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Als Senior Alfresco Solution Designer vorm je de eerste schakel tussen de Business/ behoeftestellers en de ontwikkelaars/ beheerders van DMS Alfresco. In samenspraak met de behoeftestellers kom je van een beschrijving van de huidige en gewenste situatie tot een functioneel ontwerp en stuur je op het nakomen van gemaakte afspraken. Je bent uitstekend in staat om overzicht te houden en inhoudelijk af te stemmen. Hierbij onderhoudt je contact met de projectleider over de voortgang. Op de juiste wijze pak je de werkzaamheden op die benodigd zijn voor de ontwikkeling en van de Alfresco-bouwstenen. Dankzij jou gedrevenheid en ervaring weet je precies hoe de verschillende Alfresco-ontwikkelingen tot een succes kunnen worden gebracht. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde resultaten en de gevraagde kwaliteit daarvan, is voor jou vanzelfsprekend. Dit doet je in goede samenwerking met de afdelingen binnen IVE en in afstemming met de domeinarchitect, technisch architect en de ontwikkelaars. Omschrijving werkzaamheden: - Het vertalen van een behoeftestelling naar een concrete oplossing (requirements engineering en solution design). - Het aandragen van oplossingen en ontwerpen bij gecompliceerde inrichtings-en implementatievraagstukken en hierbij de gehanteerde standaarden in het oog houden. - Het opstellen van functionele documentatie. - Het doen van ramingen. - Als bedenker toezicht houden op de werkzaamheden bij de ontwikkelaars en leveranciers, en sturen op de nakoming van planning en afspraken. - Het geven van demonstraties/ presentaties, instructie en het overdragen aan kennis aan de staande IV-organisatie. - Het uitdragen van Alfresco als oplossing voor behoeften in de Business. - Contacten met de andere teams, afdelingen en leveranciers, maar ook met de opdrachtgever en behoeftesteller onderhouden. - Rapportage. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je bent in het bezit van een erkend WO diploma. - Je bent gecertificeerd voor Alfresco One. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan als (Solution) Designer met Alfresco. - Je bent werkzaam voor/als een Alfresco Partner: A. In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met het maken van ontwerpen (functioneel en technisch). B. In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met ECM-architecturen. C. In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met standaarden, processen, informatie-architecturen en metadatamodellen binnen de e-overheid. D. In de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan met zaakgericht werken en records management binnen de e-overheid. Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent in het bezit van een WO diploma Informatica of Computertechniek. - Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met requirements engineering. - Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met functioneel ontwerp. - Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met: standaarden, processen, informatie-architecturen en metadatamodellen binnen de e-overheid. - Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbare ervaring met zaakgericht werken en records management binnen de e-overheid. Competenties: - Verantwoordelijk - Analyserend - Initiatief - Communicatief vaardig - Plannen en organiseren - Samenwerken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na sluiting en gunning aanvraag Duur: 30-06-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-08-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Tibco DevOps Engineer (QR5925) Amsterdam
Functie: Tibco DevOps Engineer (QR5925) Start: 3-9-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for an experienced Tibco DevOps Engineer. The job You are an energetic Dev Engineer with a passion for IT Infrastructure and positive can-do mind-set. You are a team player working as a core member of a multidisciplinary and cross-functional squad with end-to-end responsibility for selected infrastructure services. Close collaboration within and across the squads and with the consumer is of utmost importance for you. You have a broad and diverse set of competencies that allow you to design, develop, test, deliver and maintain standardized and highly automated infrastructure services. You continuously strive to improve yourself and your colleagues in the DevOps way of working. What you do You deliver standard, self-service infrastructure services to the Infra NL consumers together with your squad and Infra Area. You are able to move all typical user stories and tasks from "To-Do" to "Done". Especially, you focus on: 1. Deliver full infrastructure service to the consumer 2. Apply continuous delivery practices 3. Apply and improve DevOps way of working Profile - Experience with developing solution based on TIBCO BusinessWorks (BW) and TIBCO Business Process management (BPM) - Experience with operational activities of TIBCO Enterprise Message Service (EMS), TIBCO BusinessWorks (BW) and TIBCO Business Process management (BPM) - Experience in Red Hat Linux, Jenkins and GIT - Technology of interfacing squads and consumers to achieve end-to-end view - Impact of different factors on performance and capacity of services - Technical implications of Security and Risk principles - Basic understanding of Micro-Services and Service Oriented Architecture - Clear understanding of consumer context and needs, as well as the value-add of your service to the consumer - Expertise in multiple coding/ scripting languages and automation tooling - Working knowledge of configuration tools like Puppet, Chef or Ansible - Scripting experience in at least one of the following: Java, Python, Bash - Experience with virtualization environments and tools e.g., VMware, Cloud Forms - Working-level knowledge of Agile and DevOps practices - Understanding of the Scrum methodology (e.g. backlog and spring planning, review and marketplace) - Knowledge of Lean practices (e.g., waste identification, visual management) - Deep knowledge of DevOps way of working (e.g., continuous delivery, cross-functional team set-ups, development of cross-skilled squad members) Competencies - Mindset of openness and willingness to try new ways of working and technologies - End-to-end ownership mindset - Strong team player who takes responsibility - Independent and autonomous in completing tasks - Mindset of continuous improvement of the service and way of working - Reflects upon behaviours and performance to proactively identify improvement areas - Strong problem solver to structure and improve complex situations - Coaches others to help their individual development - And since we consider good teamwork to be essential to achieving the best results, we also find it very important that you play a positive role within our team - Professional and intellectual IT ability at university level - at least Bachelor's degree - Experience from working in high performing Agile IT teams - Track record of developing high quality software products - Certifications and/or proven proficiency in one or more programming/scripting languages - Excellent command of spoken and written Dutch and English Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
IT Support Medewerker Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een IT Support Medewerker Start: z.s.m. Duur: 4 maanden, optie op verlenging Inzet: 40 uur per week Functie Als medewerker Powerdesk IT ondersteun je eindgebruikers op het gebied van ICT-services. Je draagt zorg voor het klantgericht en zorgvuldig aannemen, in behandeling nemen en zo snel mogelijk verhelpen van technische en functionele storingen. Daarbij maak je gebruik van een known-error-base. Je beantwoord vragen en verzoeken van de eindgebruikers. Je herkent samenhangende technische en functionele verstoringen, vragen of verzoeken vanuit je analyse. Wanneer nodig zorg je voor het aanpassen van de prioriteit en bepaal je het afhandelingstraject. De belangrijkste werkzaamheden zijn: Het uitvoeren van incident management, request fullfilment en change management conform ITIL V3; Product- of dienstverantwoordelijkheid nemen van een aantal producten of diensten in dit geval zeker on- en offboarding en resource planning; Op basis van ITIL processen registreer je binnenkomende calls in Topdesk op de juiste business en IT service; Je lost ICT technische en applicatie inhoudelijke incidenten op en werkt hierin nauw samen met de externe service providers; Vereisten MBO+/HBO werk / denkniveau op het gebied van ICT; Minimaal 4 jaar relevante servicedesk ervaring; In het bezit van een ITIL foundation v3. Certificering; Administratieve vaardigheden. Wat verwachten wij qua productkennis van jou? Kennis van Windows 7 en Windows 10; Kennis van Office 2010, Office 2016 en Office 365; Kennis van Active Directory en Peter Connects; Kennis en aantoonbare ervaring met RES Workspace Manager; Kennis van het product Jabber & Webex; Kennis van het product Good Work; Kennis van Topdesk 7.0
Alfresco Solution Designer Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT21037 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Einddatum: 30 juni 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Maandag 27 augustus om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. *** is op zoek naar een Senior Solution Designer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor de inrichting van het DMS Alfresco bij cluster Sociaal van de organisatie is een eerste cohort inrichtingsprojecten gedefinieerd die in de periode 2017 - 2019 voorbereid en gerealiseerd moeten gaan worden. Het gaat daarbij vooral om de koppeling van de taakapplicaties, waaronder zaaksystemen binnen het cluster Sociaal aan het DMS voor de opslag en archivering van de documentaire neerslag uit de taakapplicaties en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Als Senior Alfresco Solution Designer vorm je de eerste schakel tussen de Business/ behoeftestellers en de ontwikkelaars/beheerders van DMS Alfresco. In samenspraak met de behoeftestellers kom je van een beschrijving van de huidige en gewenste situatie tot een functioneel ontwerp en stuur je op het nakomen van gemaakte afspraken. Je bent uitstekend in staat om overzicht te houden en inhoudelijk af te stemmen. Hierbij onderhoud je contact met de projectleider over de voortgang. Op de juiste wijze pak je de werkzaamheden op die benodigd zijn voor de ontwikkeling en van de Alfresco-bouwstenen. Dankzij jouw gedrevenheid en ervaring weet je precies hoe de verschillende Alfresco-ontwikkelingen tot een succes kunnen worden gebracht. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde resultaten en de gevraagde kwaliteit daarvan, is voor jou vanzelfsprekend. Dit doe je in goede samenwerking met de afdelingen binnen IVE en in afstemming met de domeinarchitect, technisch architect en de ontwikkelaars. Taken/werkzaamheden: Het vertalen van een behoeftestelling naar een concrete oplossing (requirements engineering en solution design). Het aandragen van oplossingen en ontwerpen bij gecompliceerde inrichtings-en implementatievraagstukken en hierbij de gehanteerde standaarden in het oog houden. Het opstellen van functionele documentatie. Het doen van ramingen. Als bedenker toezicht houden op de werkzaamheden bij de ontwikkelaars en leveranciers, en sturen op de nakoming van planning en afspraken. Het geven van demonstraties/ presentaties, instructie en het overdragen aan kennis aan de staande IV-organisatie. Het uitdragen van Alfresco als oplossing voor behoeften in de Business. Contacten met de andere teams, afdelingen en leveranciers, maar ook met de opdrachtgever en behoeftesteller onderhouden. Rapportage. KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een erkend WO diploma. Je bent gecertificeerd in Alfresco One. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als (Solution) Designer met Alfresco, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt als Alfresco Partner minimaal 3 jaar ervaring opgedaan met het maken van ontwerpen (functioneel en technisch), met ECM-architecturen, met standaarden, processen, informatie-architecturen en metadatamodellen binnen de e-overheid en met zaakgericht werken en record management binnen de e-overheid, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je bent in het bezit van minimaal 1 referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent in het bezit van een WO diploma Informatica of Computertechniek (weging 20%). Je hebt meer 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring opgedaan met requirements engineering (weging op basis van aantal jaar 12% of 20%). Je hebt meer dan 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met functioneel ontwerp (weging op basis van aantal jaar 12% of 20%). Je beschikt over 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met standaarden, processen, informatie-architecturen en metadatamodellen binnen de e-overheid (weging op basis van aantal jaar 12% of 20%). Je hebt meer dan 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met zaakgericht werken en records management binnen de e-overheid (weging op basis van aantal jaar 12% of 20%). Competenties: Verantwoordelijk Analyserend Initiatief Communicatief vaardig Plannen en organiseren Samenwerken
Specialist U-Cloudmanagement Hypervisor en Operating System Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT20981 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Dinsdag 28 augustus tussen 13.00 uur en 15.00 uur. Sluitingsdatum: Woensdag 22 augustus om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Specialist U-Cloudmanagement Hypervisor en Operating System voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Je komt te werken bij het cluster Solution Center. Zij zorgen voor de uitvoering van de technische support van de dienstverlening in de volle breedte. Ze lossen verstoringen op (tweede en derde lijn), voorkomen verstoringen door problem management en proactieve monitoring. Ze zorgen ook voor de uitvoering van wijzigingen van de infrastructuur/applicaties en de overdracht naar beheer (Operations Center). Ook het automatiseren van beheer en uitbreiden en aanpassen van selfservice is een taak van het cluster. Er wordt procesmatig (ITIL, Agile, prince2) gewerkt. Samen met de collega’s van Operation Center zorgen ze voor de levering van de afgesproken functionaliteit en kwaliteit aan de klant/gebruiker. Taken/werkzaamheden: Binnen de cluster Solution Center ben je verantwoordelijk voor het bouwen, wijzigen en configureren van de ICTinfrastructuur in het kader van projecten, het oplossen van problemen of het uitvoeren van upgrades. Je ondersteunt de supportgroep bij het oplossen van complexe incidenten. Je werkt nauw samen met andere specialisten in het Ucloud team en versterkt elkaar bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Je participeert in projecten door: Het inbrengen van kennis van de productie-omgeving. Het Installeren en configureren van hard- en software. Het uitvoeren van risico-analyses en opstellen testplannen. Intake, kwaliteitscontrole scripting (gevirtualiseerde) applicaties. Ondersteunen van de testmanager en testcoördinator. Het testen van wijzigingen en voorstel tot in productie name. Het afstemmen van de overdracht naar de productie-omgeving met het Operation Center. Het analyseren en oplossen van technische problemen op basis van meldingen vanuit monitoring of support. Het voorstellen van aanpassingen om gemelde problemen op te lossen (wijzigingsvoorstel). Het uitvoeren van wijziging in het kader van upgrades en oplossen van problemen. Als technisch expert het doen van voorstellen naar architectuur en ontwerp. Als domein expert het afstemmen van functionele instellingen tooling met de Toolmanager. KNOCK-OUT: Je bent per direct fulltime (4 dagen per week, 36 uur per week) beschikbaar. Je beschikt over HBO werk- en denkniveau. Je bent in het bezit van minimaal 2 referenties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent gecertificeerd op het gebied van VMWare Vsphere 6.0 of 6.5. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 4 jaar) met VMWare. Je bent gecertificeerd in Windows Server 2012 of 2016. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met Windows Server. ( Je bent gecertificeerd in Linux RHCE v6 of v7, Linux RHCA v6 of v7 of hebt een andere Linux/Unix certificering. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met Linux. Je bent gecertificeerd op het gebied van Netapp NCIE (DCIE of SIE), NDCA (CDOT of 7mode) of NCSA. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met Netapp. Je bent gecertificeerd in Flexpod Design Certification, Flexpod Implementation and Administration of Cisco UCS Director Foundation. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) als beheerder in een Flexpod omgeving. Je bent gecertificeerd op het gebied van NSX, vRA en vRO. Je hebt ervaring met NSX, vRA en vRO. Je beschikt over ervaring met scripting, zoals Windows Powershell, vMWarePower CLI of Javascripting. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met Trendmicro. Je hebt kennis (bij voorkeur meer dan 5 jaar) van testen en testprocedures (TMAP-Infrastructuur). Je bent bekend met ICT-beheer en Service Management (ITIL). Competenties: Eigen initiatief Zelfstandig Vasthoudend Tactisch Communicatief vaardig Analytisch Oplossingsgericht
SAP SuccessFactors Specialist / Succession / Learning Amsterdam
SAP SuccessFactors Specialist / Succession / LearningOur client is a world-recognized organization and the leaders on the Dutch financial market. For them I am looking for a SAP SuccessFactors Specialist with experience in various modules and Agile/Scrum experience. You will be working on the further development and configuration of the SAP SuccessFactors within the company. You will be a part of an Agile team and will have a very active role in the Scrum team, working alongside bright and enthusiastic professionals. We are specifically looking for people who have experience with the succession and Learning modules.As the successful SAP SuccessFactors Specialist / Succession / Learning Engineer you will:Gather and discuss requirement with the business stakeholders and the scrum teamWorking out the big changes in small user stories and shippable productsDo the configuration and development within the SAP SuccessFactors SuiteDesign, improve, implement and support various modules, such as: Learning, Performance, Recruitment, Compensation, SuccessionWork together with various parts of the company to achieve the best resultsWork within a multidisciplinary Agile team (5 – 9 people)Be a part of an informal environment with room for fun!As the successful SAP SuccessFactors Engineer you are:Driven to design and create innovative and sustainable solutionsHave a passion for IT but you are not defined by itTake responsibility for your own and the team’s goalsFamiliar with HR and ITThis is a fantastic opportunity to work in a forward-thinking company with an innovative look on technology and a possibility of multiple extensions. This job will allow you to not only gain more experience within the financial sector but will also provide you with invaluable experience that will set your career up for future growth.
Front-End Ontwikkelaar Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT21025 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m., naar verwachting medio september Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 32-36 Intakegesprek: Tussen vrijdag 31 augustus en vrijdag 7 september. Sluitingsdatum: Dinsdag 28 augustus om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Front-End Ontwikkelaar voor 32 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor het BI team van het Cluster Stadsbeheer wordt er een Business Intelligence Front-End Ontwikkelaar gezocht. Jij geeft jij in dit team invulling aan de hiervoor benodigde IT Skills. Je realiseert samen met je collega’s informatieproducten voor de business. Je levert hiervoor kennis en kunde van het hele realisatie proces: van business analyse, data analyse, ontwerp en realisatie van datastructuren tot aan ontwerp en realisatie van front end toepassingen. Je analyseert de informatiebehoefte en systeemvereisten en maakt op basis daarvan technische ontwerpen. Je analyseert brondata en vertaalt die samen met de backend ontwikkelaars naar geïntegreerde datamodellen. Je maakt het ontwerp voor de datamart en realiseert de hierop gebaseerde grafische rapporten en dashboards. Jouw specialisatie is de ontwikkeling van de Front-End toepassingen. Je bent door je overall inzicht in de materie in staat goed te communiceren met de collega’s die de Back-End activiteiten voor hun rekening nemen. Je bent altijd bereid om te leren en om je eigen kennis en kunde en inzetbaarheid te vergroten. Vanwege de doorontwikkeling van BI zoeken we medewerkers met een brede interesse voor de vernieuwingen en moderne toepassingen van BI en een ingeboren drive om bij te blijven in het vakgebied. Ons vertrekpunt is uiteraard de huidige omgeving. Daarom is kennis van en ervaring met een Oracle Datawarehouse, stermodelering, het datavault principe en een Cognos Rapportage omgeving en dashboarding noodzakelijk. KNOCK-OUT: Je bent na de startdatum voor een periode van 1 maand maximaal beschikbaar. Deze beschikbaarheid is vereist om de voortgang van de bedrijfsvoering van de organisatie te waarborgen. Je beschikt over een succesvol afgeronde HBO opleiding. Je hebt tenminste 2 tot 3 jaar ervaring met Cognos Framework Manager, Cognos Transformer, Cognos Report Studio, Cognos Analysis Studio, Olap Kubussen ontwikkelen en het ontwerpen van datamarts. Je hebt kennis van IBM Cognos 10 BI Report Studio: Author Professional Reports Fundamentals (basic en advanced), IBM Cognos 10 BI Framework Manager: Design Metadata Models en IBM Cognos 10 BI Administration, kennis van SCRUM / Agile en kennis van SQL HTML/Javascript. Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift. Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een succesvol afgeronde HBO opleiding Bedrijfskunde of bij voorkeur Informatietechnologie / Informatievoorziening (weging 17% of 50%). Je hebt ervaring met BI Tooling en Visualisatie technieken (weging 50%). Competenties: Resultaatgerichtheid Integriteit Analytisch Klantgericht Communicatief Accuraat Samenwerken Probleemoplossend vermogen Creatief en innovatief Leergierig