Nieuwste ICT-projecten

Adviseur Aanbesteding Datacenter Lelystad
Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Adviseur Aanbesteding datacenter. Omschrijving opdrachtgever: De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers die werken binnen 3 primaire afdelingen (Gebiedsprogramma’s & Europa, Strategie & Beleid en Infra) en 4 ondersteunende afdelingen. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben. Vanuit het strategisch oogpunt om zo veel mogelijk ICT buiten het provinciehuis te plaatsen, is besloten om een overeenkomst aan te gaan met een Datacenter provider die een hybride cloud oplossing kan bieden, die voldoet aan de eisen en wensen van de provincie. Onder een hybride cloudoplossing verstaat de provincie het volgende “een oplossing die een of meer diensten of services in een public Cloud combineert met een private Cloud oplossing, SaaS diensten en oa co-locatiediensten, waardoor een zo optimaal mogelijke combinatie van (Cloud) diensten wordt gerealiseerd.” Gezien de verwachte omvang van de overeenkomst is het noodzakelijk om deze middels een Europese aanbesteding in de markt te zetten. Om dit in de juiste banen te leiden is de provincie op zoek naar een ervaren adviseur om de provincie te begeleiden en te ondersteunen bij het in de markt zetten van deze Europese aanbesteding. Omschrijving opdracht: De provincie Flevoland is voornemens een adviseur te selecteren die ervaring en kennis heeft met Europese aanbestedingen op het gebied van Datacenters en het begeleiden van de klant in het opzetten en uitvragen van deze Europese aanbestedingen. Werkzaamheden: De onafhankelijk adviseur helpt de provincie bij: - het mede opstellen van de documenten met inhoudelijke kennis ten behoeve van de uiteindelijke aanbesteding; - de uitvraag, in het bijzonder de omschrijving van het globale einddoel; - het opstellen van eventuele geschiktheids-eisen op basis waarvan de leveranciers kunnen worden geselecteerd; - het opstellen van de gunningscriteria voor de aanbesteding. Hierbij zullen medewerkers van de provincie mede een belangrijke rol spelen. De adviseur is mede verantwoordelijk voor het opstellen van de gunningscriteria. Hij geeft advies en brengt kennis en ervaring in over de gunningscriteria in combinatie met de mogelijkheden van een Cloud data center; - beoordelen van en het begeleiden van de gehele Europese aanbesteding en de gunningscriteria van de inschrijvers. Overige informatie: - De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring; - Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding; Functie eisen (knock-out criteria): 1. Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad; 2. Je bent in staat om de opdracht individueel uit te voeren en niet in duo verband; 3. Je bent in tijd flexibel inzetbaar; Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het helpen bij minimaal 2 aanbestedingen om leveranciers in te schrijven op Hybride Cloud datacenter diensten in de afgelopen 7 jaar 2. Je hebt aantoonbare recente kennis van- en werkervaring met, het werken bij de overheid in de afgelopen 7 jaar, tenminste aantoonbaar in 1 opdracht 3. Je hebt aantoonbare ervaring met uitvragen ten behoeve van hybride Cloud datacenter dienstverlening in een Europese aanbesteding in de afgelopen 7 jaar Competenties: - Uitstekende adviesvaardigheden, op verzoek te onderbouwen met voorbeeld aanbestedingsdocumenten op een vergelijkbaar terrein; - Minimaal HBO werk- en denkniveau en relevante ICT-ervaring - Teamplayer - Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk) - Organisatiesensitief - Verbindende persoonlijkheid - Coachende stijl van adviseren - Resultaatgerichte pragmaticus, met oog voor verschillende belangen - Bij voorkeur ervaring met werk/opdrachten binnen de overheid - is in staat verschillende opdrachten op gepaste wijze tot een goed einde te brengen en is in staat om onder druk te presteren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Lelystad Startdatum: zsm Duur: 7 maanden Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 31 juli van 13:00 uur tot 16:30 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder DevOps Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27227 Omgeving: Odijk Startdatum: 7 oktober 2019 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 september 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: In week 32 Sluitingsdatum: Vrijdag 26 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder DevOps voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Gevraagd wordt een medewerker die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de organisatie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. Ook kan hij/zij breed participeren in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin zijn achtergrond en kennis cruciaal zijn. De kandidaat is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit: het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur en de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces. We verwachten dat de applicatiebeheerder bereid is piketdiensten te draaien. Tijdens de stand-by diensten wordt de dienstdoende medewerker geacht de pikettelefoon te beantwoorden, en indien nodig binnen de Responsetijd in te kunnenloggen op het politienetwerk. De stand-by dienst is uitsluitend bedoeld voor productieverstoringen met hoge prioriteit. Taken/werkzaamheden: Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen. Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding). Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie. Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties. Uitvoeren van testen en productie monitoring, inclusief loganalyse. Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud. Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties. Verbeteren van het monitoringsproces. Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops). Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving). Verder ontwikkelen/verbeteren van build- en monitorings tooling. Borgen van de kwaliteit. Analyse en eventueel oplossen incidenten. KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers), opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van Cognos 10 Administrator, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je bent bereid om te participeren in piket-diensten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team met CI/CD, Powercenter 10 en het schrijven van documentatie, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging 40%) Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Datawarehousing, opgedaan in de afgelopen 8 jaar. (weging 20%) Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van ETL. (weging 20%) Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO- Opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma. Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Frontend developer / UI-specialist Den Haag
Opdrachtomschrijving: We zoeken een front-end ontwikkelaar / UI-specialist die altijd gaat voor de perfecte gebruikerservaring door strakke en gebruiksvriendelijke interfaces te ontwerpen en bouwen. We verwachten dat de kandidaat vloeiend RESTful spreekt en ervaring heeft met onder andere ReactJS en Material Design. De front-end ontwikkelaar gaat user interfaces ontwikkelen voor diverse interne bestaande en nieuwe applicaties. Eigen ideeën, initiatief en creativiteit worden aangemoedigd. We zoeken daarom ook collega’s met een open vizier die de ontwikkelingen binnen het vakgebied nauwgezet in de gaten houden en het ook leuk vinden om collega’s hierover te adviseren. Als front-end developer in één van onze DevOps teams help je mee om gestructureerde en ongestructureerde data uit zeer uiteenlopende bronnen om te zetten in informatie die je ontsluit via perfecte user interfaces. Doorzoeken, duiden, analyseren en visualiseren, met inzet van al je creativiteit en technisch vernuft werk je ideeën uit waarmee je operationele collega’s de informatie in handen krijgen op basis waarvan zij – soms in korte tijd – moeten kunnen besluiten om wel of niet in te grijpen. Fascinerend werk in een fascinerende omgeving, waarbij resultaat en plezier in het werk even belangrijke doelen zijn. Functie eisen: • Minimaal HBO denk- en werkniveau (2 jaar) • Gedegen kennis van en ervaring met CSS, HTML, RESTful web development en ReactJS (2 jaar) • Ervaring en portfolio op het gebied van UI design en ontwikkeling (2 jaar) • Kennis van en ervaring met best-practices op het gebied van UX en user-centered design (2 jaar) • Goed zelfstandig en gestructureerd kunnen werken • Teamspeler; goed kunnen functioneren in teamverband • Analytisch sterk, pragmatisch en oplossingsgericht • Gedreven en leergierig Functie wensen: • Security-aware ontwikkelen • Material Design, Docker, continues delivery, de Atlassian suite en functional reactive programming • Ervaring met full stack development en Python Additionele Informatie: Locatie: regio Den Haag Start: 15-10-2019, 36 uur per week Eind: 30-11-2020, initiële inhuurtermijn van 14 maanden met optie op verlenging Recruiter: Greg Haime, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Ontwikkelaar Senior SAP Developer Den Haag
Functieomschrijving: Voor deze opdracht zijn we opzoek naar een ervaren SAP developer. De werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen van software in ABAP en SAPUI5. In de meeste gevallen betreft het doorvoeren van verbeteringen in bestaande functionaliteit en het oplossen van fouten (bugfixes). In een incidenteel geval kan het ook mogelijk zijn een nieuw stuk functionaliteit te ontwikkelen. Daarnaast ben je als developer in een Scrum team betrokken bij events zoals refinements, daily stand-ups, sprint reviews end retrospectives. De opdracht bestaat uit applicatiebeheer van de reeds operationele SAP (HR met Portaal) omgeving als mede ontwikkelen van nieuwe functionaliteit. Je komt te werken in een zelfsturend Scrumteam met developers en testconsultants.Functie-eisen: Je beschikt over WO- werk en denkniveauJe bent communicatief vaardig in de Nederlandse taal Wensen: Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring met SAP ABAP in een vergelijkbare SAP HR Portaal en omgeving Je hebt ervaring met SAPUI5, SAP WFM, SAP CRM (en/of SAP-BW)Bedrijfsinformatie: P-Direkt staat voor het leveren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige salaris- en personeelsadministratie. De rijksambtenaar regelt zelf zijn personeelszaken. Dat doet hij via de digitale systemen: P-Direktportaal (een transactieportaal) Rijksportaal Personeel (een informatieportaal).Het contactcenter P-Direkt ondersteunt managers en medewerkers op de ministeries bij vragen over het gebruik van het P-Direktportaal, over Wet- en regelgeving en over het salaris. In 2017 heeft P-Direkt een visie ontwikkelt waar zij naar toe willen met de klantinteractie. 
Technisch Verantwoordelijke Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27223 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 11 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Ja, 3x 12 maanden Sluitingsdatum: Vrijdag 26 juli om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Verantwoordelijke voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Uitfasering van traditionele telefonie en migratie naar toekomstbestendige standaarden is binnen de organisatie ingezet. Om deze migratie en bijbehorende instandhouding voor de organisatie goed in te richten is specialistische kennis benodigd. Taken/werkzaamheden: Je draagt zorg voor inrichtings-en instandhoudingskaders voor UC omgeving. Je adviseert, ondersteunt en rapporteert over technische aspecten van bouwstenen door: Doen van verbetervoorstellen/ product innovatie en vertalen van klantbehoefte in uitvoerbare technische oplossing. Als derde lijn support wordt gebruik gemaakt van de diensten van KPN. Aansturen van KPN behoort tevens tot de werkzaamheden. KNOCK-OUT: Je hebt 5 jaar ervaring met technische inrichtings- en instandhoudingskaders (design en ontwikkeling, ook als UC specialist. Je hebt 5 jaar ervaring met migreren van bestaande omgevingen van voice netwerken. Je beschikt over 5 jaar ervaring met VOICE IPT van CISCO. Je beschikt over een HBO diploma. Je bent in het bezit van een CCIE Collaboration Certificaat. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als netwerkbeheerder. (weging 31%) Je hebt minimaal 5 jaar binnen een team gefunctioneerd. Je hebt minimaal 5 jaar binnen een project gewerkt. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring binnen of met het Defensie ICT bedrijf. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het schriftelijk uit kunnen werken van de klantvraag van rapportages of loggingen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met uitrollen van Greenfield software. (weging 23%) Competenties: Samenwerken Communiceren Analyseren Conceptueel denken Creatief Resultaatgericht Stressbestendig Nauwkeurig
Technisch Applicatiebeheerder DevOps Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27222 Omgeving: Odijk Startdatum: 7 oktober 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 september 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 32 Sluitingsdatum: vrijdag 26 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder DevOps voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Applicatiebeheerder gaat werken binnen het cluster Internationale Politie Samenwerking. De teams in dit cluster zijn verantwoordelijk voor een aantal JAVA-applicaties (momenteel 6), waaronder een backend applicatie, een message broker en enkele frontend applicaties. Binnen de Devopsteams wordt volop doorontwikkeld op deze applicaties, waarbij het gaat om zowel functionele vernieuwing en uitbreiding als ook om opdrachten in het kader van lifecycle management en security. De applicaties hebben allemaal een sterke relatie met of zijn onderdeel van het Nederlandse deel van het Internationale Schengen InformatieSysteem waarmee 30 Europese landen opsporingsinformatie uitwisselen. Vanuit de applicaties liggen er een aantal koppelingen met andere registers, zowel intern als extern, en zowel nationaal als internationaal. De technisch Applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op verschillende platformen zoals Weblogic en Linux. De applicaties zijn gebouwd in JAVA met Oracle databases. We verwachten dat de applicatiebeheerder bereid is piketdiensten te draaien. Tijdens de stand-by diensten wordt de dienstdoende medewerker geacht de pikettelefoon te beantwoorden, en indien nodig binnen de Responsetijd in te kunnen loggen op het politienetwerk. De stand-by dienst is uitsluitend bedoeld voor productieverstoringen met hoge prioriteit. Doelstelling Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen. Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding). Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie. Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties. Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Verantwoordelijkheden Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud. Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties. Verbeteren van het monitoringsproces. Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid. Vakmatige taken Incidentbeheer en incidentafhandeling. Gebruikersondersteuning (beantwoorden vragen, ondersteunen bij. Het proactief en reactief monitoren van applicaties. Het configureren en installeren van updates, releases en patches. Het informeren en communiceren met met servicedesk, operational controle room en ketenpartners en de. Het opstellen van installatiehandleidingen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Technisch Applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. Je bent bereid om te participeren in piket-diensten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als Applicatiebeheerder in een DevOps team met CI/CD, Oracle databases en het schrijven van documentatie (weging 40%). Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de platformen Linux en Weblogic (weging 20%). Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Linux (weging 20%). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving. Je hebt minimaal een afgeronde HBO- Opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma. Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Functioneel beheerder GIS (Geografische informatiesystemen) Den Haag
Project en Opdrachtomschrijving Binnen het Rijksvastgoedbedrijf worden de taken voor het beheer van informatiesystemen onderverdeeld in drie categorieën: functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Het functioneel beheer is geplaatst aan de gebruikerszijde (vraagzijde) van de organisatie bij de afdeling Proces- en Informatiemanagement (PIM). Het applicatie- en het technisch beheer zijn geplaatst bij de afdeling ICT en bij de ICT leverancier SSC-ICT (aanbodzijde). Voor het uitvoeren van het functioneel beheer van de informatiesystemen die nodig zijn ter ondersteuning van het Rijksvastgoedbedrijf worden een aantal domeinen onderscheiden op basis van de specifieke benodigde kennis en expertise: PORT (Portalen) BILI (Business & Location Intelligence) DDB (Digitaal Document Beheer) BADM (Bedrijfsadministratie, Oracle) Centrale Vastgoedregistratie (Kernregistratie vastgoed) GIS (Geografische Informatie) BWI (Bouwwerk informatie, CAD) IWM (Integrated Workplace Management) Generiek (oa kantoorautomatisering, beheertools) Deze disciplines ondersteunen meerdere bedrijfsprocessen en omvatten de ondersteuning door meerdere applicaties. Als functioneel beheerder stel je vanuit je specialisatie nieuwe of aangepaste functionaliteit in de informatievoorziening beschikbaar aan de gebruikersorganisatie ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Je doet dit in nauwe samenwerking met de afdeling ICT. Je onderhoudt deze functionaliteit en ondersteunt de gebruikers bij het in gebruik nemen en het toepassen daarvan. Je onderzoekt de door de gebruikers ingediende behoeftes aan nieuwe of aangepaste functionaliteit en zorgt voor de realisatie hiervan. Bij het uitvoeren van deze taken zorg je voor aansluiting van de belangen van de business bij de mogelijkheden van de ICT. De functie bevat onder andere de volgende onderdelen: Adviseren en ondersteunen bij het specificeren van de behoefte aan nieuwe of aangepaste functionaliteit; Adviseren over en vastleggen van de aan de gebruikers beschikbaar gestelde functionaliteit en de mogelijkheden voor aanpassing daarvan; Formuleren van de veranderingsmogelijkheden in de informatievoorziening volgens standaarden; Maken van functionele impactanalyses voor nieuwe of aan te passen functionaliteit op een uniforme wijze; Maken van acceptatietestplannen op een uniforme wijze; Coördineren van gebruikersacceptatietesten en uitvoeren van functionele acceptatietesten; Verzorgen van instructies/opleidingen aan gebruikers; Opstellen van handleidingen en gebruiksinstructies op een uniforme wijze; Verstrekken van ad-hoc informatie aan de gebruikersorganisatie; Organiseren en voorzitten van GebruikersOverleggen; Meewerken aan het continue verbeteren van het vakgebied van functioneel beheer.Functie-eisen Afgeronde HBO opleiding of hoger (Business IT & Management) dan wel gelijkwaardig werk- en denkniveau; Aantoonbare ervaring op de betreffende functieonderdelen in vergelijkbare (overheids)organisaties; Gedegen kennis van BiSL en ITIL; Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen; Vaardigheid in het uitvoeren van (disciplineoverstijgende) informatieanalyses en impactanalyses; Vaardigheid in het tot stand brengen van adviesproducten; Vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van adviesproducten. Gunningscriteria Opleiding dan wel werkervaring en kennisniveau moeten relevant zijn voor de opdracht; Kennis en ervaring met functioneel beheer in vergelijkbare organisaties; Kennis van BiSL, ITIL, Scrum, Agile; Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel Beheerder Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27221 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 24 maanden Optie op verlenging: Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Tussen maandag 5 en vrijdag 9 augustus Sluitingsdatum: Maandag 29 juli om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Functioneel Beheerder voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Functioneel Beheer in het cluster Sociaal zorgt voor de stabiliteit en continuïteit van de functionaliteit van de informatiesystemen en/of een keten van informatiesystemen die wordt gebruikt in de uitvoering van bedrijf kritische processen en taken in het domein Werk, Inkomen en Participatie. Functioneel Beheer vervult hierbij de brugfunctie tussen gebruikersorganisatie en techniek. Initieert en overlegt hiertoe zelfstandig met diverse afdelingen, en ketenpartijen in ontwikkelings- en implementatieprojecten op het vakgebied. Taken/werkzaamheden: Als Functioneel Beheerder fungeer je als ondersteuner van het team bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden: Je zorgt voor de afhandeling van telefoonverkeer en e-mail en beantwoordt vragen van gebruikers. Ook bied je ondersteuning bij projecten. Als Functioneel Beheerder inventariseer je de wensen en eisen van gebruikers, projecten, innovaties, wetgeving etc. en zorg je dat volgens afgesproken kaders en richtlijnen nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd en in gebruik wordt genomen. Je stuurt daarbij functioneel betrokken leveranciers, interne en externe collega's aan en houdt nauwlettend in de gaten of incidenten en problemen adequaat worden afgehandeld door betrokkenen. KNOCK-OUT: Je hebt ervaring met TOAD-SQL en PLSQL. Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting ICT. Je hebt ervaring met RMW. Je hebt kennis van en ervaring met BISL-framework als toepassingsframework. Je hebt gemeentelijke ervaring binnen het Sociaal Domein, bij voorkeur in de G4. Je hebt ervaring met SQL Word 11. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Functioneel Beheerder, opgedaan in de laatste 5 jaar. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met Topdesk. (weging 26%) Je bent bereid 's avonds en in het weekend te werken in geval van releases/onderhoud. (weging 21%) Je bent bereid te reizen tussen de G4-locaties. (weging 53%) Competenties: Analytisch vermogen Flexibiliteit Oplossingsgerichtheid Overtuigingskracht Zakelijk sterke communicatie vaardigheden Teamplayer
Software Engineer / Java Developer den haag
Je werkt in een DevOps team aan verschillende opdrachten gerelateerd aan het ontsluiten en (geautomatiseerd) doorzoekbaar maken van een verscheidenheid aan bronnen. Je bent in staat om zelfstandig ontwerpkeuzes te maken waar het kan, en je herkent ook de vraagstukken of keuzes die nader moeten worden uitgewerkt samen met de architect of klant. De software die je ontwikkelt is veilig, gedocumenteerd, beheerbaar en begrijpelijk. Voor deze opdracht wordt er vooral ontwikkeld in Java en wordt gebruikt gemaakt van Spring. Eisen: • Minimaal HBO denk- en werkniveau • Ruime ervaring met ontwikkelen in Java (4 jaar) • Ruime ervaring met het gebruik van frameworks zoals Spring (boot) (2 jaar) • Minimaal basiservaring met van relationele databases en/of andere datastores. (2 jaar) Competenties: • Goed zelfstandig en gestructureerd kunnen werken • Teamspeler; goed kunnen functioneren in teamverband • Analytisch sterk, pragmatisch en oplossingsgericht • Gedreven en leergierig Wensen: • Security-aware ontwikkelen • Ervaring met authenticatie / autorisatie frameworks zoals Oauth2 en AD • Ervaring met Docker en/of Kubernetes • Ervaring met messaging systemen zoals RabbitMQ / Kafka Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 12-8-2019, 36 uur per week Duur: 14 maanden Recruiter voor deze rol: Dayanne Soares de Oliveira 0647180874, recruiterDO@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Technisch Beheerder (Sharepoint) Maasland
Functieomschrijving: 1. Beheert de ICT middelen, door:* het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;* het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;* het zo nodig inwinnen van nadere informatie;* het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;* het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;* het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;* het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;* het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);* het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;* het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.* het uitvoeren van installatiewerkzaamheden.2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:* het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;* het laten registreren van afwijkingen en problemen;* het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;* het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:* het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;* het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;* het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;* het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;* het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie;* het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast;* het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;* het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;* het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;* het laten testen van de geleverde ICT middelen.Functie-eisen: Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Windows Server 2012 of hoger. Je hebt minimaal 3 aantoonbare werkervaring met SharePoint 2013 technisch farm beheer (SharePoint Administration).Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met PowerShell 4 of hoger. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Office Online Server. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Desired State Configuration (DSC) en Team Foundation Server (TFS) Build Server. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring van het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding en bent 32 uur per week beschikbaar. Bedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.
Architect Den Haag
Je eerste aandachtsgebied zijn de stelselproducten die bij Logius in beheer zijn. Als ervaren technisch architect bevind je je in het hart van de producten in het stelsel van basisregistraties, zoals Digikoppeling, Digimelding, Digilevering en de Stelselcatalogus.AlgemeenAls Logius architect zorg jij voor samenhang en toekomstbestendigheid. Je werkt aan het fundament van de digitale rijksoverheid en hiervoor bewaak je de kaders of zet je ze zelfs op. In het complexe veld van stake holders, beheer & continuïteit en onze leveranciers voel jij je thuis en sta jij voor de principes van onze architectuur. Voortdurend balancerend tussen continuïteit en vernieuwing. Je werkt in onze SAFe methodiek voor meerdere teams tegelijk, komt op scrum- en SAFe-events zowel halen als brengen en draagt bij aan de verbinding tussen de Logius architecten.Wat verwachten we van je?Wat jou wordt voorgelegd of wat jij ontdekt toets je telkens aan de architectuur. Je bent bezig met het hoe van het ontwerp. Je vertaalt de behoefte van de klant naar een robuust ontwerp, van zowel de functionele als de niet-functionele vereisten. Een ontwerp wat morgen ook nog relevant en bruikbaar is. Je toetst niet alleen kaders, je maakt de kaders. Je bent bewaker van de ontwikkelingen en stuurt ons bij waar nodig.Met jouw opstelling neem je het opdrachtgeverschap op je en je kunt uitstekend mondeling en schriftelijk je punt overbrengen. In scrum-events draai je mee en geef je gevraagd en ongevraagd advies over de richting. Je schakelt comfortabel op meerdere niveaus met je collegas en kunt goed bijsturen. Hierbij aarzel je niet om de leiding te nemen over zon bijeenkomst.Je hebt kennis van de standaarden en modellen in ons vakgebied, maar vooral met jouw conceptueel inzicht in de business-, informatie- en IT-architectuur help je ons het juiste te (laten) bouwen. Daarbij sla jij bruggen tussen business en ICT, tussen stake holders en scrum-teams en over onze agile release trains heen. Je hebt oog voor impact op de hele keten waar Logius deel van uitmaakt en waar onze klanten in opereren.HBO werk- en denkniveau.Ervaring met ontwikkelen webapplicaties.Ervaring met elektronisch berichtenverkeer.Ervaring met migratie naar container-based platform.Archimate 3.Managen van veranderweerstand.Ervaring met de architectuur van Cloud-oplossingen.Ervaring met werken in een SAFe of agile omgeving.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.
Business Analist / Project Manager Utrecht
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Implementatie Business Analist / Project Manager. Omschrijving opdracht: We zijn op zoek naar een medewerker die flexibel kan worden ingezet als business analist of implementatie projectmanager. Als business analist/projectmanager ondersteun je de business in de implementatie. Je brengt de verandering in beweging. Hiertoe maak je een impactbepaling en/of een implementatieplan en werk je aan de uitvoering hiervan. Werkzaamheden hierin zijn: - Schrijven van een impactbepaling voor innovaties en organisatieontwikkelingen. De impact COPAFIJTH-BI breed in beeld brengen en de behoefte van de operatie te achterhalen. - Schrijven van een implementatieplan inclusief implementatiestrategie; - Sturen van de implementatie en daarbij behorende interventies - reviewen van producten. Verantwoordelijkheden: Er zijn meerdere projecten waar ondersteuning op nodig is. Onderwerpen hierin zijn bijvoorbeeld implementatie van regie op het werk, een nieuw risicomodel, een nieuw systeem, nieuwe vaktechnische structuur, overbrengen van werk naar een ander onderdeel, etc. In de opdracht(en) medeverantwoordelijk voor het opstellen van de impactbepaling inclusief implementatiestrategie en het opstellen en uitvoeren van een implementatieplan. De business analist / implementatie projectmanager heeft kennis van- en is in staat om de producten en processen te ontwikkelen, implementeren en ondersteunen. Je duikt in de primaire processen en denkt alvast na over wat er bij de implementatie moet veranderen en welke impact dit gaat hebben. Je werkt met een grote mate van zelfstandigheid in de volle breedte van de implementatie-opdracht. Je regisseert de complexiteit, inhoud en diepgang van het implementatietraject. Je begeleidt het management en de medewerkers van de operatie in het nemen van hun verantwoordelijkheid voor een succesvolle implementatie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een WO-diploma bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of organisatiepsychologie of aantoonbaar dat werk- en denkniveau; 2. Je hebt ruime ervaring met het reviewen van plannen van aanpak implementatie; 3. Je hebt goede kennis van veranderaanpak, procesverbetering en kwaliteitszorg; 4. Je hebt goede (actuele) kennis van de communicatieprocessen binnen grote organisaties; 5. Je hebt enkele jaren projectleiderservaring 6. Je hebt goede tot zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden m.b.t. impactbepalingen, ontwerp en implementatieplannen; 7. Je hebt tussen 3-7 jaar werk ervaring met het analyseren van complexe bedrijfsprocessen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over ervaring bij Belastingdienst. Competenties: - Analyseren - Creativiteit - Netwerken - Omgevingsbewustzijn - Organisatiesensitiviteit - Overtuigingskracht - Plannen en organiseren - Samenwerken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: september 2019 op basis van VOG Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Tussen 2-8-19 en 9-8-19, tijdstip in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Functioneel Beheer Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Beheer. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatiegestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Je werkt voor het cluster Ruimte & Economie Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Als beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Als functioneel beheerder word je ingezet op het beheer van de verschillende informatievoorzieningen die worden gebruikt binnen de gemeente Amsterdam. Je werkt samen met andere IV-disciplines in een accountteam waar je uitvoering geeft aan beheeropdrachten rondom de diverse applicaties die onder je beheer vallen. Je bent het eerste aanspreekpunt van de organisatie als het gaat om vragen rondom beheer en onderhoud voor IV, het accountteam en de gebruikers. Hiernaast werk je nauw samen met de ICT-afdeling voor het doorvoeren van wijzigingen en beheer en ben je de schakel tussen leveranciers en de gebruikers als het gaat om nieuwe functionaliteiten. Naast het regulier beheer is het onderdeel zijn van verschillende projecten een belangrijk aspect van je werk. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en veelzijdige functioneel beheerder met meer dan 4 jaar ervaring in het beheer van informatievoorzieningen. Je bent een stevige functioneel beheerder die in staat is om gebruikers en beheerders te ondersteunen en met de ICT-leveranciers problemen op te lossen. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen. Je hebt een trekkende rol bij het implementeren van de beheerprocessen. Ook ben je in staat processen te verbeteren dan wel te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken. Je bent een belangrijke partner voor de business en ICT en helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren. Je zorgt ervoor dat bestaande processen door kunnen gaan, maar maakt de resultaten van aanstaande verandering snel zichtbaar. Je werkt daarbij nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen. Je draagt bij aan het onderhouden van de applicatieportfolio en het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties (gegevens) tussen applicaties alsook de kosten. We zijn op zoek naar iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business als kan duwen en trekken aan releases en kleine projecten. Daarbij volhardend is en niet eerder loslaat tot dat het resultaat is bereikt. Omschrijving werkzaamheden: De functioneel beheerder is op de hoogte van alle functioneel beheeractiviteiten voor de business. Hij weet welke applicaties worden beheerd, wanneer nieuwe releases gepland staan, wanneer contracten aflopen. Hij is op de hoogte van belangrijke verstoringen en helpt deze op te lossen en hierover te communiceren met de klant. Je communiceert met de klant over dienstverleningsafspraken. Je haalt informatie op uit het team en communiceert met ICT. - Beheren van complexe systemen - Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen. - Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden. - Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten). - Communicatie naar de betrokken partijen en zorgdragen voor het boeken van het gewenste resultaat. - Meewerken aan kleine en grote projecten, waarin je wijzigingsvoorstellen voorbereidt en contact onderhoudt met, veelal externe, technische- en applicatiebeheerders. - Zorgdragen voor een goede overdracht van nieuw ontwikkelde functionaliteiten van project naar beheer. - Het ondersteunen van gebruikers, het bijhouden van de registratie van meldingen en het oplossen van vragen en incidenten. - Ondersteuning / regie op life cycle management applicatieportfolio. - Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen. - Een trekkende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de beheerprocessen en in staat zijn de overige beheerders en de leveranciers hierbij te betrekken Afhandelen van wijzigingen, volgen van de voortgang van uitstaande incidenten en communicatie daarover met de aanmelder. - Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases. - Vervangen van de keteninformatiemanager bij diens afwezigheid. De functioneel beheerder neemt ook deel aan het Accountteam. Taken daarbij zijn: - Regisseert en organiseert de dienstverlening voor zowel nieuwe behoeften als voor bestaande informatievoorziening. - Vertegenwoordigt het FB team binnen het account en fungeert als scharnierpunt naar dit team. - Bewaakt de kwaliteit en voortgang van afgesproken werkzaamheden voor het account. - Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant. - Zorgt voor inzicht en overzicht in de prestaties van IV voor het account. - Draagt bij aan het behalen van de accountdoelen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je hebt een afgeronde HBO/WO studie in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde). 4. Je bent gecertificeerd in BISL Foundation én ITIL Foundation. 5. Je hebt kennis en ervaring met projectmatig werken, Lean, Agile werken en de scrummethodiek. 6. Je hebt diepgaande kennis van SQL (complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren). 7. Je hebt meer dan 4 jaar werkervaring als functioneel beheerder, bij voorkeur in het ruimtelijk domein. 8. Je hebt meerdere jaren ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of user-stories. 9. Je hebt kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, testen en koppelingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie. 2. Je hebt kennis van en ervaring met Topdesk en het maken van rapportages met Topdesk. 3. Je hebt ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context. 4. Je hebt aantoonbare ervaring in spilfunctie tussen primair proces en ICT. Competenties: - Klantgericht - Analyserend vermogen - Resultaatgericht - Stressbestendigheid - Samenwerken en kennisdelen - Proactief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 08-05-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Functioneel Beheer (QR6856) Amsterdam
Functie: Senior Functioneel Beheer (QR6856) Start: 19-8-2019, 36 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Beheerder. Als beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Als functioneel beheerder wordt je ingezet op het beheer van de verschillende informatievoorzieningen die worden gebruikt. Je werkt samen met andere IV disciplines in een accountteam waar je uitvoering geeft aan beheeropdrachten rondom de diverse applicaties die onder je beheer vallen. Je bent het eerste aanspreekpunt van de organisatie als het gaat om vragen rondom beheer en onderhoud voor IV, het accountteam en de gebruikers. Hiernaast werk je nauw samen met de ICT afdeling voor het doorvoeren van wijzigingen en beheer en ben je de schakel tussen leveranciers en de gebruikers als het gaat om nieuwe functionaliteiten. Naast het regulier beheer is het onderdeel zijn van verschillende projecten een belangrijk aspect van je werk Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en veelzijdige functioneel beheerder met meer dan 4 jaar ervaring in het beheer van informatievoorzieningen. Je bent een stevige functioneel beheerder die in staat is om gebruikers en beheerders te ondersteunen en met de ICT-leveranciers problemen op te lossen. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen. Je hebt een trekkende rol bij het implementeren van de beheerprocessen. Ook ben je in staat processen te verbeteren dan wel te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken. Je bent een belangrijke partner voor de business en ICT en helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren. Je zorgt ervoor dat bestaande processen door kunnen gaan, maar maakt de resultaten van aanstaande verandering snel zichtbaar. Je werkt daarbij nauw samen met verschillende partijen. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen. Je draagt bij aan het onderhouden van de applicatieportfolio en het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties (gegevens) tussen applicaties alsook de kosten. We zijn op zoek naar iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business als kan duwen en trekken aan releases en kleine projecten. Daarbij volhardend is en niet eerder los laat tot dat het resultaat is bereikt. Werkzaamheden: - De functioneel beheerder is op de hoogte van alle functioneel beheeractiviteiten voor de business. Hij weet welke applicaties worden beheerd, wanneer nieuwe releases gepland staan, wanneer contracten aflopen. Hij is op de hoogte van belangrijke verstoringen en helpt deze op te lossen en hierover te communiceren met de klant. Je communiceert met de klant over dienstverleningsafspraken. Je haalt informatie op uit het team en communiceert met ICT. - Beheren van complexe systemen. - Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen. - Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden. - Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten). - Communicatie naar de betrokken partijen en zorg dragen voor het boeken van het gewenste resultaat - Meewerken aan kleine en grote projecten, waarin je wijzigingsvoorstellen voorbereidt en contact onderhoudt met, veelal externe, technische- en applicatiebeheerders. - Zorg dragen voor een goede overdracht van nieuw ontwikkelde functionaliteiten van project naar beheer - Het ondersteunen van gebruikers, het bijhouden van de registratie van meldingen en het oplossen van vragen en incidenten. - Ondersteuning / regie op life cycle management applicatieportfolio. - Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen. - Een trekkende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de beheerprocessen en in staat zijn de overige beheerders en de leveranciers hierbij te betrekken Afhandelen van wijzigingen, volgen van de voortgang van uitstaande incidenten en communicatie daarover met de aanmelder. - Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases. - Vervangen van de keteninformatiemanager bij diens afwezigheid. De functioneel beheerder neemt ook deel aan het Accountteam. Taken daarbij zijn: - Regisseert en organiseert de dienstverlening voor zowel nieuwe behoeften als voor bestaande informatievoorziening. - Vertegenwoordigt het FB team binnen het account en fungeert als scharnierpunt naar dit team. - Bewaakt de kwaliteit en voortgang van afgesproken werkzaamheden voor het account. - Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant. - Zorgt voor inzicht en overzicht in de prestaties van IV voor het account. - Draagt bij aan het behalen van de accountdoelen. Eisen: Een afgeronde HBO/WO studie in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde). Gecertificeerd in BISL Foundation én ITIL Foundation. Kennis en ervaring met projectmatig werken, Lean, Agile werken en de Scrum methodiek. Diepgaande kennis van SQL (complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren). Meer dan 4 jaar werkervaring als functioneel beheerder, bij voorkeur in het ruimtelijk domein. Meerdere jaren ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of user-stories. Kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, testen en koppelingen. Minimaal 1 (liefst 2) referenties: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Wensen: Actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie is een pré. Kennis van en ervaring met Topdesk en het maken van rapportages met Topdesk. Ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context. Aantoonbare ervaring in spilfunctie tussen primair proces en ICT is een pré. Motivatie: Geef in maximaal 1 pagina's aan waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Projectondersteuner Soesterberg
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectondersteuner. Omschrijving opdracht: Het project heeft tot doel een draadloze IT Infrastructuur (Wifi) uit te rollen. Wij zijn op zoek naar een Projectondersteuner die zowel planning, werkvoorbereiding als algehele projectondersteuning verzorgt en die in staat is om: - complexe projectopdrachten in behandeling te nemen - projectopdrachten voor te bereiden; zowel in technische als logistieke en administratieve zin - ondersteunende werkzaamheden uit te voeren m.b.t. lopende projectopdrachten - zorg te dragen voor een zeer gedetailleerde administratieve afhandeling (vastleggen projectdossiers) inclusief maken van Visio- en Autocadtekeningen - het landschap aan belanghebbenden te begrijpen en de stakeholders te voorzien van de juiste informatie wat betreft voortgang en overdracht - een geïntegreerde planning op te stellen, op basis van meerdere parallelle stromen - de volgordelijkheid en samenhang binnen de (resource) planning te bepalen en bewaken. En tevens de Projectleider te ondersteunen bij prioriteitstelling - project rapportages op te stellen en te onderhouden - te ondersteunen bij de inrichting van de Sharepoint omgeving van het project - te zorgen voor diverse vormen van project communicatie - de gemaakte planning en de capaciteitsreserveringen te bewaken - te ondersteunen bij het maken van forecasts m.b.t. materiaal en budget - behoeftes vanuit de installatie teams te vertalen naar de juiste documentatie, informatie en bestellingen van materiaal bij externe leveranciers - de Projectleiders en installatie teams te ondersteunen bij het plannen van werkzaamheden en hen voorzien van de juiste locatie informatie (adresgegevens, contactgegevens, bouwtekeningen, etc.) Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van plannen, organiseren en ondersteunen van een IT gerelateerd project. 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring binnen grote uitvoerende (ICT) Organisaties. 3. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar 4. Je hebt minimaal een MBO niveau 4 diploma. 5. Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (wordt getoetst tijdens een mogelijk toelichtend gesprek). 6. Je hebt een Rijbewijs B en bent in het bezit van een auto. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met diverse ICT Systemen, minimaal 1 (MS Visio, MS Project, Principle Toolbox, Autocad, Sharepoint). 2. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met het uitvoeren van controle werkzaamheden (administratie/fysiek). 3. Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken binnen een uitvoerende grote (ICT) organisatie 4. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met het werken als planner van grotere projecten. 5. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met het uitvoeren van Administratieve processen. 6. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met Logistieke processen. 7. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met Inkoop processen. 8. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met het aansturen van uitvoerende teams. 9. Je hebt bij voorkeur een Certificering ITIL. 10. Je hebt bij voorkeur een Certificering Prince2. 11. Je hebt bij voorkeur een certificaat MS Office. 12. Je hebt bij voorkeur een cerfiticaat MS Sharepoint. 13. Je bent bij voorkeur in staat om licht tilwerk te doen. 14. Je bent in staat om op hoogte te werken. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Soesterberg Startdatum: zsm na screening (10 - 12 wk) Duur: 1680 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Facilitair Project-en implementatiemanager Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Facilitair Project-en Implementatiemanager Startdatum: 19-8-2019Einddatum: 31-12-2019Optie op verlenging: jaAantal uur per week: 32,00 Organisatie omschrijvingOns team dat verantwoordelijk is voor Real Estate en Facility Management voert - in nauwe samenwerking met de organisatie - op dit moment een heroriëntatie uit op onze vastgoedportefeuille en ons dienstverleningsaanbod daarbinnen. Een traject dat de komende jaren verschillende planvormings- en ontwikkelprojecten vraagt. Ben jij een klantgerichte en energieke projectmanager met ervaring in complexe huisvestingsprojecten in een 24/7 omgeving?Heb je meer dan 5 jaar projectervaring en houd je van werken in een omgeving waarin je diverse belangen samenbrengt? Ben je een teamplayer die ruimte geeft en neemt?En gaat je hart sneller kloppen van het creëren van een werkomgeving die strategisch toevoegt?Heb je oog voor eventueel benodigde verandering voor een succesvolle landing van je project? Je beschikt over een sterk ontwikkelde klantgerichtheid en krijgt energie krijgt van een omgeving waarin nog niet alles uitgekristalliseerd is en over de afdelingen heen opdrachtgericht wordt gewerkt. Functie eisenWe zoeken een kandidaat die:In het bezit is van een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in de richting Facility Management, Hotelschool en/of Real Estate.Zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerskant van de facilitaire/vastgoedmarkt heeft gezien.Ruime projectervaring heeft in huisvestingsprojecten binnen de (semi)overheid, bij voorkeur ook met de realisatie van (nieuwe) werkplekconcepten in een 24/7 omgeving.Een goed ontwikkeld analytisch vermogen heeft en beschikt over presentatie en rapportagevaardigheden.Oog heeft voor de change component rond huisvestingsprojecten.
Scrummaster Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Scrummaster. Omschrijving opdracht: Als Scrum Master ben je een expert in het Agile gedachtengoed en het Scrum framework en zorg je dat zowel de teams als de omgeving van de teams naar een hoger volwassenheidsniveau worden gebracht. Je coacht de twee hoofd teams, de Product Owner en de organisatie. Je zorgt ervoor dat de teams zo optimaal mogelijk kunnen functioneren, zich continu blijven verbeteren en je bent verantwoordelijk voor de effectiviteit van de teams. Daarnaast geef je begeleiding aan de overige 4 kleinere teams die op Kanban wijze werken. Het gaat tevens niet over IT development teams, maar betreft alle randvoorwaardelijke zaken er om heen. Niet alleen zijn communicatieve eigenschappen bij deze werkzaamheden erg belangrijk, maar ook organisatiecapaciteiten en goed kunnen luisteren zijn onontbeerlijk. Hier gebeurt het: Binnen NS Stations Services houden wij ons bezig met de deur-tot-deur reis van onze reizigers. Fiets is daar een zeer belangrijk onderdeel van; de drie explosief en bestendig groeiende proposities (fietsparkeren, OV-fiets en Fiets&Service) vormen een integraal onderdeel van de NS propositie. Om de groei en ambitie van Fiets (sneller) waar te maken, moeten we investeren in schaalbare oplossingen waar uniformiteit, gemak en kwaliteit voor de klant en versimpeling hoog in het vaandel staan. Ter ondersteuning hiervan is er een traject gestart voor vernieuwing en verandering specifiek op het gebied van OV-fiets. Hier worden nieuwe concepten ontwikkeld en uitgewerkt als voorloper op uitrol in 2020. Hier ga je werken: Stations zijn dagelijks voor miljoenen reizigers een cruciale schakel in de reis van deur tot deur. Samen met ProRail, overheden en vervoerders wil NS Stations de reis en het verblijf op en in de directe omgeving van het station zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk maken. Wij bieden reizigers een snelle en comfortabele manier om van het ene op het andere vervoersmiddel over te stappen. Dit gebeurt via een netwerk van goed bereikbare, grote en kleinere stations. Daarmee bevorderen wij het gebruik van het openbaar vervoer en houden wij Nederland mobiel. De reiziger staat in al onze activiteiten centraal en ons streven is om van reistijd zo veel mogelijk eigen tijd te maken. NS Stations exploiteert, ontwikkelt en beheert ruim 400 stations in Nederland. Schoonmaak, onderhoud en veiligheid zijn hierbij belangrijke thema's, net als de optimale balans tussen de looproutes, service en voorzieningen rond en op het station. Het station is een plek waar meer te halen is dan de trein en daarmee spelen we in op de behoefte van de reiziger. Gewenst profiel: Om succesvol te zijn in deze functie beschik je over: - Je hebt diepgaande kennis en ervaring met Agile werken, IT verandertrajecten en begeleiden van medewerkers en teams. - Afgeronde HBO/WO opleiding - Gecertificeerd Scrum Master, minimaal PSM II of gelijkwaardig - Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Scrum Master - Aantoonbare ervaring in maturity verbetering op Agile teams binnen grote/complexe organisaties - Ervaring met IT implementaties binnen complexe omgevingen - Technische achtergrond/ervaring is een pre - Beheersing Nederlands en Engels is een vereiste. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). 4. Onderdeel van de selectieprocedure is een motivatie met antwoord op de volgende vragen: - Wat is het belangrijkste inzicht dat je als Scrum Master hebt gekregen? - Hoe zie je de rol van een Product Owner in een Programma? - Hoe zorg jij voor verbinding in een team die meestal niet bij elkaar zit en gemiddeld voor 50% van hun tijd werkzaam zijn aan het team doel? - Welke ervaring met het coachen van verschillende, van elkaar afhankelijke teams heb je? Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt afgeronde HBO/WO opleiding. 2. Je bent gecertificeerd Scrum Master, minimaal PSM II of gelijkwaardig. 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Scrum Master. 4. Je hebt ervaring in maturity verbetering op Agile teams binnen grote/complexe organisaties. 5. Je hebt ervaring met IT implementaties binnen complexe omgevingen. 6. Een goede beheersing van Nederlands en Engels is een vereiste. Competenties: - Coachend - Pragmatisch (flexibiliteit t.o.v. toepassen agile methodieken en implementeren van wat het beste werkt, geen theoretische implementatie) - Veranderkracht - Communicatieve vaardigheden - Empathisch - Teamspeler - Proactieve houding - Resultaatgericht - Faciliterend Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-08-2019 Duur: 01-09-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-07-2019 Sluitingstijd: 17:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Service Manager (Detavast) (QR6788) Amsterdam
Functie: IT Service Manager (Detavast) (QR6788) Start: 12-8-2019, 36 uur per week Periode: Contract to Perm Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for IT Service Managers (DETAVAST). Our client is looking for enthusiastic IT Service Managers in various areas. We have open positions in the areas of Global Data Services, Robotic Process Automation, Pega Platform and Artificial Intelligence. Within the area, Service Managers are team-players that are technically passionate, proud of their craft, solution-focused and broadly developed. Our Service Managers have a positive can-do mind-set. We are looking for an experienced Service Manager, with a strong customer focus, who gladly goes the extra mile, to be viewed as "trusted advisor" by the different Business Partners from the Corporate staff departments, with close ties with the highest Management boards within the company. You will be advising them and coordinating with the different IT suppliers, support & DevOps teams to ensure a good quality and reliable service, whilst anticipating on (future) customer wishes. Tasks: - Play a central role in the on-boarding of new services/applications - Monitor contracts/agreements with internal and external suppliers - Conduct regular/quarterly Service Review Meetings - Monitor compliance to risk requirements on a tactical level and liaison with Risk 1st & 2nd Line of Defense, support in solving impediments - Ensure alignment between new needs, existing service levels and non-financial risks - Define IT Operations organizational changes in case of new services - Coordinate the Financial MTP process - Monitor IT Service Cost and advise accordingly - Organize service portfolio management - Support IT (Area) Lead in making sure squads/external suppliers comply to agreed service levels Profile: You are a driven Service Manager applying procedures, tools and methods, with great understanding of business practices and approaches. You are an expert in building relationships/ team working, resolving conflicts and problems with strong influencing and persuading skills. As a Service Manager you have great communicating/listening skills and strong in gathering information without losing your focus on your customers. You bring positive energy to the team and have very good social and communication skills. This leads to great performance. Your education, experience and background: - Education at Bachelor/Master level with a strong background in IT. - Relevant Service Management/IT experience: 5 years - Relevant domain experience (Data Lake/Business Intelligence, Robotic Process Automation, Pega Platform or Artificial Intelligence): 3 years. - Relevant experience working in an Agile organization is preferred Competencies: - Professional expertise / market focus: A Service manager has in depth knowledge on specific areas. You have the necessary technical skills to perform the job. You take steps to stay informed of new trends and developments and take this into account in your decision making. You are recognized as an authority in your specialty. - As a Service Manager, you are able to make good analyses. Hence Problem analyses and judgment is an essential competence in this profile. You act as an expert to the client in the analyses of requirements. You are familiar to potential problems related to the IT solutions to be implemented and anticipate on those problems. - Customer focus and customer interest is paramount: A good Service Manager knows the customer's business and puts forward proposals that reflect the customers interests. The solutions you propose are aligned with the team and client. You are able to meet the customer's business requirements. To advise the customer on the suitable technical solutions, it is important to understand the customer's needs and wishes. - Performance Motivation: a Service Manager tries to continuously improve the performance of the IT service provided. A continuous focus on improving personal performance and that of his or her team. Strives to achieve high work standards - is not satisfied with average levels of performance. - Teamwork is one of the core competencies of the Service Manager. It is important that you work well with people and share information that is important for others. You are open to the input of others and you are prepared to learn from them. You place the importance of common goal above personal goals. - Persuasiveness: A successful Service Manager is persuasive. You can tune in to the interests or level of discussion of your partner. You are able to use arguments that appeal to the discussion partner; you present your arguments in measured doses at crucial moments. At the higher job levels you must influence higher management and different stakeholders. - Vision is needed for the higher job levels of the Service Manager. You are able to place short term plans in a longer term perspective and you have clear long term goals and scenarios for achieving it. You contribute to the vision on the IT requirements within the Domain or on Enterprise level. - You are always a step ahead, You take it on and make it happen, You help other be successful Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Virtualisatie Ontwerper, Sr. Maasland
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27210 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 26 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Virtualisatie Ontwerper voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Wij zoeken een virtualisatie specialist met een brede kennis in de fysieke en virtuele infrastructuur die met ons mee wil groeien. Het automatiseren van ons on-premises IaaS platform, werken in multidisciplinaire teams, en het leveren van klantwaarde (Agile) wordt hierbij steeds belangrijker. Wij zoeken een sterke teamspeler die verantwoordelijkheid neemt met passie voor VMware techniek en het beheer van grote complexe omgevingen. Daarnaast beschik je over een open mindset en bent bereid om nieuwe manieren van werken en technologieën uit te proberen. Als Senior Infrastructuur Ontwerper maak je deel uit van een multidisciplinair team met collega’s met dezelfde expertise. In je rol draag je in belangrijke mate bij aan de continuïteit van de dienstverlening. Het secure-by-design principe staat bij jouw voorop. Je levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de automatisering van veel mogelijk beheer-taken. Je hebt ervaring met het werken in scrum teams en bent tevens in staat om collega’s in hun individuele ontwikkeling te helpen. Taken/werkzaamheden: Werkt de complexe (of delen van de zeer complexe) architectuur en kaders uit, door: - het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel (deel)ontwerp. - het vertalen van het functioneel (deel)ontwerp naar het technisch ontwerp. - het participeren in impact analyses en projecten. Onderzoekt/analyseert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door: - het uitvoeren en opstellen van een impactanalyse op basis van de normenkaders van de Defensie Beveiligingsautoriteit en JIVC. - het uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten. - het geven van adviezen aan de Sr ontwerper op basis van de impactanalyse en het ontwerp (technisch). Ontwikkelt producten op basis van een generiek of specifiek (deel)ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren: - het bouwen van producten. - het aanpassen van bestaande producten. - in afstemming met de opdrachtgever het opstellen of uitvoeren van testplannen, de uitkomsten te rapporteren en hierover vervolgens advies uit te brengen op basis van de resultaten. - het geschikt maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk. - het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen. - het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende producten. - het rapporteren en vastleggen van de resultaten van het ontwerp. KNOCK-OUT: Je hebt 5 jaar werkervaring met server virtualisatie en oplossingen op basis van Vmware. Je hebt 3 jaar ervaring met de implementatie van vRA, vRO en Log Insight. Je hebt 5 jaar werkervaring in enterprise omgevingen. Je hebt 3 jaar ervaring met software defined networking virtualisatie. Je beschikt over 3 jaar kennis van netwerk infrastructuur. Je beschikt over 5 jaar kennis over server en storage systemen. Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding of een afgeronde MBO-opleiding met daarbij minimaal 8 jaar werkervaring, opgedaan in de laatste 10 jaar. Je beschikt over een certificering MCSA/MCSE/MCITP Win. Server 2008 of hoger. Je beschikt over een VCP certificering VCP5 of hoger. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur 2 jaar) kennis van en ervaring met back up systemen zoals Rubrik. Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur 3 jaar) kennis van en ervaring op het gebied van recente storage systemen, zoals bijvoorbeeld NetApp. (weging 23%) Je hebt minimaal 1 jaar kennis van omgevingen in het Openbare Orde en Veiligheid zoals Defensie. Je beschikt over minimaal 1 jaar kennis en ervaring op werkniveau van Agile en DevOps-werkwijzen, bij voorkeur de SCRUM-methodiek. (weging 23%) Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met 2 van de volgende programmeertalen: Scripting Powershell, Python en JavaScript. (weging 23%) Competenties: Analyseren Conceptueel denken Communiceren Verantwoordelijk Initiatief Samenwerken
DevOps Engineer Den Haag
Logius realiseert een Logius Platform dat ontwikkeld en beheerd moet worden. Hiervoor zoeken we een DevOps engineer die in een breder team dit gaat realiseren.De taken van de DevOps Engineer bestaan onder andere uit:Het in DevOps team ontwikkelen en beheren van het Logius Platform, in een Safe Agile organisatiestructuurAutomatiseren en optimaliseren van software en systemenUitvoeren en begeleiden van onderhoudsreleasesTesten en testautomatiseringDeploymentConfiguratiemanagementMonitoren en laten draaien van Storage platformBinnen de Agile Release Train Platform & Connectiviteit maak je onderdeel uit van een van de teams van de Platformontwikkeling, Connectiviteit en Generieke services. De ART P&C zorgt voor:Waarborgen van betrouwbaar transport van data voor informatieverwerking tussen overheden en burgers of bedrijven of tussen overheidspartijen onderling, optimaal bestand tegen interrupties en verstoringen.De ontwikkeling van een robuust, schaalbaar, flexibel en wendbaar Logius Platform dat geschikt is voor het hosten van applicaties met moderne applicatiearchitecturen en dat aanvullende services biedt voor bijvoorbeeld geautomatiseerd en geprogrammeerd verloop van code naar productie, monitoring & loggingImplementeren van generieke services op het Logius Platform die door het Federatief Berichtenstelsel gebruikt gaan worden en door andere Logius voorzieningen of overheidsorganisaties.De ART P&C creëert de mogelijkheid om de waarde die Logius biedt meer dan nu betrouwbaar, flexibel en schaalbaar voor de afnemers, burgers en bedrijven te realiseren.Minimaal HBO werk- en denk niveau.Het inrichten en beheren van een Platform-as-a-Service en Clouddienstverlening.Aantoonbare kennis met stellen van diagnose en analyse op issues rondom performance, security en betrouwbaarheidsissues.Gedegen kennis van Container Platform en Kubernetes.Zelfstandig uitvoeren van projecten.Ervaring met Jira en Confluence.Ervaring met overheidEenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.
Productowner Klant Contact Systeem (KCS) Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Productowner Klant Contact Systeem (KCS) Opdrachtomschrijving: De gemeente Amstelveen werkt hard aan digitalisering. Het programma Digitale Transformatie is dringend op zoek naar een projectleider/product owner voor het nieuw in te richten Klant Contact Systeem (KCS), waarbij wordt gekeken naar telefooncentrale, omnichannel ondersteuning, kennisbank en CRM voorziening om klantbeeld te vergaren. Werkzaamheden: De projectleider heeft de volgende taken: - Inrichting van de rollen product owner en beheer KCS - Opzetten KCS implementatie, inclusief begeleiding aanschaf KCS - Begeleiden pilots in gehele gemeente voor modernisering klantcontact en bereikbaarheid - Inrichten webcare en chat - De opdracht duurt ongeveer 11 maanden en vangt zo snel mogelijk aan. Gewenst profiel: De projectleider heeft: - een HBO werk- en denkniveau, of hoger; - minstens 5 jaar aantoonbare ervaring als ICT projectleider voor gemeentelijke organisatie; - ervaring met klantcontact systemen; - kennis van het applicatielandschap in een gemeentelijke omgeving en de onderlinge samenhang; - ervaring met het werken onder architectuur; - ervaring met projecten waarbij nauw wordt samengewerkt met de gebruikersorganisatie; - uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; - kennis van gemeentelijke organisaties. VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de aanvraag af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring waarvan tenminste 5 jaar als projectleider ICT projecten. 2. Je hebt ervaring met inrichting klantcontact systemen in gemeentelijke organisatie. 3. Je hebt ervaring met Avaya of Mitel. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring als ICT projectleider gemeentelijke ICT projecten. 2. Je beschikt over ervaring waarbij klantcontactsysteem is gekoppeld aan zaaksysteem. 3. Je hebt ervaring bij een middelgrote gemeente van minimaal 100.000+. Competenties: - Resultaatgericht - Klantgericht - Communicatief vaardig - Gestructureerd - Stressbestendig - Integer Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 01-08-2019 Duur: 30-06-2020 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 31 juli tussen 13.00-17.00 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Manager Innovatie en Standaardisatie plv Directeur Den Haag
We zijn, tijdelijk -voor de duur van een half jaar tot maximaal een jaar-, op zoek naar een MT lid die als tactisch manager de afdeling Innovatie & Standaardisatie gaat aansturen en daarnaast ook plaatsvervangend directeur is. Samen met andere diensten en directies van de IND is speelt deze afdeling op proactieve wijze een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze processen. Naast innovatie is standaardisatie van de dienstverleningsprocessen een belangrijke kerntaak van jouw afdeling. De voortgaande digitalisering en informatisering van deze processen bij de IND is een belangrijk vertrekpunt. Je bent in staat om vanuit deze ontwikkeling aan deze kerntaak sturing te geven. Het beschikken over kennis van en ervaring met digitalisering- en informatisering projecten is daarom een pre. Binnen deze afdeling is ook een team Internationale Projecten werkzaam. De afdeling bestaat uit ongeveer 40 man met twee Operationeel managers. Als plaatsvervanger directeur ben je in staat op strategisch niveau te opereren en de directeur te vervangen. Je participeert waar nodig proactief in gremia met (keten)partners van de IND. Je verliest daarbij het belang van de IND niet uit het oog en bent tegelijkertijd gericht op het tot stand brengen van gezamenlijk gedragen oplossingen. Enthousiasme en een sterke affiniteit met dienstverlening zijn vanzelfsprekend. Ook beschik je over een flinke dosis verander- en daadkracht. Functie eisen • WO -werk en denkniveau. • Specifieke eisen voor deze functies zijn: Vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën en concepten; Invloed op het ontwikkelen en realiseren van strategisch beleid; Het effectief beïnvloeden van de relevante omgeving; Het leiden van de directie bij afwezigheid van de directeur. • Min. 3 jaar ervaring met digitalisering- en informatisering projecten is een pre Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m. Einddatum: 31-8-2019 met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Informatiearchitect Den Bosch
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27208 Omgeving: Den Bosch Startdatum: 1 september 2019 Einddatum: 1 september 2020 Optie op verlenging: Ja, 2x 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: woensdagochtend 21 augustus 2018 Sluitingsdatum: woensdag 14 augustus om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Informatiearchitect voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Binnen de opgave “Regie op Beleid en Advies” werkt een klein team van architecten dat de organisatie adviseert op het gebied van technische architectuur, applicatie- en systeemarchitectuur en data/informatiearchitectuur. We werken hierbij nauw samen met o.a. datamanagement, informatiebeveiliging en informatieadvies. De Informatiearchitect richt zich op een samenhangende architectuur, waardoor ruimte voor innovatie en flexibiliteit ontstaat. Hij is als generalist in staat om organisatiedoelen en –opgaven te vertalen naar architectuur. Hij heeft en geeft inzicht in de complexiteit van de provinciale informatievoorziening. Hij kent de organisatiestructuren, de werkprocessen, de informatie (stromen), de applicaties en (in mindere mate) de technische infrastructuur, in hun onderlinge samenhang, en kan rekening houden met aspecten zoals informatiebeveiliging en beheer. De Architect is specialist in het kunnen structureren en modelleren van organisatie brede en complexe informatievraagstukken. Hij hanteert daarbij specifieke methodes, technieken en hulpmiddelen. Hij moet daardoor ook in staat zijn om de inzichten vast te leggen en te documenteren conform standaarden. Dit geldt zowel voor de huidige informatievoorziening als voor de gewenste. Hij ondersteunt de migratie van huidig naar toekomstig door het opstellen van principes en standaarden. Deze worden, op maat, aangereikt aan projecten waarmee een deel van het speelveld bepaald wordt. Taken/werkzaamheden: Als Projectarchitect zelfstandig toepassen en mede uitwerken van de architectuurkaders in projecten en adviezen. Samen met i-adviseurs uitwerken van business cases, in een vroeg stadium meegeven van kaders aan projecten (Project Start Architectuur), projecten begeleiden, advisering aan stakeholders zoals MTi, opdrachtgevers en portfolioteam/CIO. Mede opstellen van strategische informatievisie en –beleid. Doorontwikkelen van de provinciale doelarchitectuur/streefbeeld o.b.v. ambities en opgaven van de organisatie. Mede opstellen van principes, kaders en richtlijnen t.b.v. de informatievoorziening(en). Mede opstellen van een architectuurroadmap en de implementatie hiervan begeleiden. Mede uitwerken van actuele thema’s in verdiepingsnota’s, ook in interprovinciaal verband (PPA factsheets). De nadruk ligt op informatie- en systeemarchitectuur. Hierbij rekening houdend met landelijke en interprovinciale referentiearchitecturen en ontwikkelingen. Signaleren van trends en ontwikkelingen en monitoren van de ontwikkelingen in de organisatie en processen van de provincie die kunnen leiden tot nieuwe ontwikkelingen in de informatiearchitectuur. Onderhouden van relaties met belanghebbenden. Onderhouden van de huidige architectuurmodellen. Mede uitdragen van de doelarchitectuur binnen de organisatie. Stimuleren van het ‘werken onder architectuur’ binnen de organisatie en de architectuurvolwassenheid verhogen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) van de afgelopen 5 jaar (na 2013) werkervaring als Architect, op het gebied van Data/Informatie en/of Systemen/Applicaties en Integratie. Kennis van gangbare methoden en technieken op het gebied van informatie- en applicatiearchitectuur en van gegevensmodellen en data-architectuur. Je beschikt over recente werkervaring (opgedaan na 2013) met en kennis van architectuurprocessen (bijvoorbeeld DYA, TOGAF). Je beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring met architectuurmodelleren (ArchiMate is hierbij een vereiste). Je beschikt over kennis van de overheidsreferentiearchitecturen zoals NORA, PETRA of GEMMA. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met het interpreteren van de nieuwste IT-trends en hun toepassingen bijvoorbeeld Cloud, Business Intelligence, Dataplatforms en ontwikkelingen als Open data en Big data. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.
Microsoft Specialist Den Haag
Als Microsoft specialist kom je te werken in een groot multidisciplinair ICT team. Je zult naast je verantwoordelijkheden met betrekking tot het dagelijkse beheer en de continuïteit van de ICT omgeving, zeker in aanraking komen met de rest van de ICT infrastructuur. Je werkt hierbij oplossingsgericht en hebt een positieve ‘can-do’-mentaliteit, waarbij je een belangrijke bijdrage levert om verbeteringen voor elkaar te krijgen. Je bent erg leergierig en nieuwsgierig en heb je een drive om alerts van de monitoring tot de bodem uit te zoeken. Taken Als Microsoft specialist ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de continuïteit van de ICT omgeving met bijbehorende infrastructuur. Je verricht de volgende werkzaamheden: • Lost uiteenlopende 2de en 3de lijns ICT vraagstukken op, welke via de Interne Servicedesk worden gemeld. Je volgt de SLA en werkt volgens ITIL; • Beheert en configureert het Windows serverpark; • Controleert de diverse systemen en voert geplande werkzaamheden uit; • Signaleert en verhelpt verstoringen; • Zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de beheerde infrastructuur; • Participeert in projecten, migratietrajecten en changes (RFC’s) en geeft daarbij technische inhoudelijke adviezen en maakt impact analyses; • Onderhoudt contacten met interne klanten BizDevOps teams en externe leveranciers; • Draagt zorg voor het uitvoeren van het beleid ten aanzien van de informatiebeveiliging voor de IT producten waarvoor je verantwoordelijk bent. Functie eisen Je beschikt over: • Werk- en denk niveau en/of afgeronde (ICT) opleiding op HBO niveau; • Certificering up-to-date; • Minimaal 6 jaar ervaring in complexe ICT omgevingen; • Gedegen kennis van Windows Server, MS Exchange en RES/Avanti Workspace Manager; • Kennis van Symantec Enterprise Vault 10, VMware VSphere en VMware Horizon. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m. Einddatum: 31-12-2019 met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Tester drupal / scrum master Den Haag
In het project is het onze klant bezig met de ontwikkeling van microservices. Deze gaan het huidige platform op de duur vervangen. Voor dit platform moeten meerdere microservices worden ontwikkeld die het huidige werk naar het nieuwe platform om moeten gaan zetten en nieuwe functionaliteit mogelijk maken. Binnen dit platform wordt ook gebruikt gemaakt van standaard tooling. Functie eisen: • Je bent in het bezit van het certificaat Certified Agile Tester (CAT) • Je bent in het bezit van het certificaat Professional Scrum Master (PSM1) • Je bent in het bezit van het certificaat Agile foundation • Je bent in het bezit van het certificaat Certified TMap suite Test Engineer • Je bent in het bezit van het certificaat Certified TMap next Functie wensen: • Kandidaat beschikt over aantoonbare en relevante kennis en ervaring met SCRUM (in projecten waar SCRUM als methodiek is gehanteerd) • Kandidaat beschikt over aantoonbare en relevante kennis en ervaring als SCRUM-Master. Heeft in projecten als SCRUM-Master gefunctioneerd • Kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring als Agile Test Coach. Voorbeeld in CV aanwezig waaruit blijkt dit uitgevoerd te hebben • kandidaat beschikt over aantoonbare en relevante kennis met SoapUI • kandidaat beschikt over aantoonbare en relevante kennis met HP ALM • Uit jou cv is aantoonbare kennis met het gebruik van Jira aanwezig • Uit jou cv is aantoonbare kennis met het gebruik van “Behavior Driven Development (BDD) aanwezig • Uit jou cv is aantoonbare kennis met het gebruik Drupal en begeleiden van Drupal projecten aanwezig • Uit jou cv is aantoonbare kennis met het gebruik van SQL aanwezig Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 19-8-2019, 32-36 uur per week Einddatum: 19-2-2020, initiële inhuurtermijn 6 maanden met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Dayanne Soares de Oliveira, 0647180874, recruiterDO@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
MS SQL DBA (Data base administrator) Netherlands
My client is a leading financial institution based in the Netherlands and they are looking for a talented mid/snr level MS SQL DBA to join their ever-growing team. The successful SQL DBA's required skills include:You should have at least five years’ MS SQL Server experience (ideally Certified).You must also have a strong track record in writing and installing scripts for database administration tasks, such as backups and capacity monitoring. MUSTS • Strong MS SQL product knowledge. • Write technical documents • Building severs and databases to global standards • Extensive performance & tuning experience • An understanding of fault-finding database client connectivity • An understanding of database security and auditing • An understanding of network, concurrent access and locking issues. • An understanding of database logging and recovery and how to recover from the various failure scenarios. The following technical skills are desirable: (PRE's) • Strong knowledge and experience with database security (in particular database encryption technology, but also procedures around that, like Segregation of Duties and Key Management) • A good understanding of Sybase ASE 15 in a multi-platform (UNIX and Linux) environment. • Unix Shell scripting • Experience performing server consolidation • Administration of databases in a Storage Area Network environmentThis is an amazing opportunity to join a leading financial name during a very exciting time in their current growth and development. Due to a high number of applications, only successful candidates will be contacted.
Ruby Developer Amsterdam (Diemen)
Our customer continues its quest to become the best Telecom provider in the Netherlands. Therefore they are looking for new colleagues. At this moment they have a few hundred men and women working and willing to go that extra mile for their customers to give them the best and most inspiring customer experience. And they need more of those. Who they are looking for? Not just people that are good at something. They are looking for people that can do more. A brilliant CV is nice, but what they actually need is people that believe, just as they do, that they can make the impossible possible. In short; they are looking for the best of the best. They are looking for a Ruby developer with genuine interest in backend applications. As a developer you are responsible for the complete software development cycle. What are they building? Their very own state based workflow engine in Ruby… and they are planning to release it as open source. A highly scalable Big Data network performance management platform that handles a large number of concurrent connections to their network equipment. To do so they rely on • A young, super smart and culturally diverse team of seven working together in their HQ in Diemen (near Amsterdam). • A get-things-done attitude • Open source software and emerging technologies • True software craftsmanship Their technology stack • Ruby • HTML5, JavaScript, JQuery, Backbone, CSS3, , Sass, on the front-end • Rabitmq and Redis for scalability and performance They work with the following tools to get organized: • Gitlab for source code control • Capistrano, RSpec for deployment and automated testing A true software engineer that delivers maintainable and adaptable code. They are not looking for script kiddo’s or website artists! This is a true challenge for Ruby Backend enthusiasts. • Rails • Databases: MYSQL, MongoDB, Redis • SOAP / REST • Linux • AMQP • Asynchronic programming • Telecom networks • Reduntant and scalable solutions • Test driven development • Agile Scrum The Network Operations and Engineering (NO&E) department is responsible for the design, planning, building and maintenance of their network and for all the services they offer customers. They own a fiber network that contains 23 POP locations and 320 local interconnections with KPN. NO&E is responsible for quite a few high end services. For their business clients they deliver, among other things, Ethernet VPN for ministries. For the consumer market they have developed a television product with HD, VOD, and “uitzendinggemist”. At this moment NO&E is rolling out a new LTE network for which they are developing new services as well. Job Requirements: You are a positive challenger, looking for solutions, flexible, driven and full of energy. You have a strong personality, and like to work both independently and in a team. Their open, non-hierarchical and unconventional culture attracts you. On top of that you find their dynamic and sometimes hectic work environment appealing. Other Information: Location: Amsterdam (Diemen) Start: 22-7-2019, 40 uur per week Duration: 31-10-2019 Recruiter: Greg Haime, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Privacy: If you apply through this channel, you give us your permission to keep 36 months after closing of the procedure. Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterGH@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication. Their customer continues its quest to become the best Telecom provider in the Netherlands. Therefore they are looking for new colleagues. At this moment they have a few hundred men and women working and willing to go that extra mile for their customers to give them the best and most inspiring customer experience. And they need more of those. Who they are looking for? Not just people that are good at something. They are looking for people that can do more. A brilliant CV is nice, but what they actually need is people that believe, just as they do, that they can make the impossible possible. In short; they are looking for the best of the best. They are looking for a Ruby developer with genuine interest in backend applications. As a developer you are responsible for the complete software development cycle. What are they building? Their very own state based workflow engine in Ruby… and they are planning to release it as open source. A highly scalable Big Data network performance management platform that handles a large number of concurrent connections to their network equipment. To do so they rely on • A young, super smart and culturally diverse team of seven working together in their HQ in Diemen (near Amsterdam). • A get-things-done attitude • Open source software and emerging technologies • True software craftsmanship Their technology stack • Ruby • HTML5, JavaScript, JQuery, Backbone, CSS3, , Sass, on the front-end • Rabitmq and Redis for scalability and performance They work with the following tools to get organized: • Gitlab for source code control • Capistrano, RSpec for deployment and automated testing A true software engineer that delivers maintainable and adaptable code. They are not looking for script kiddo’s or website artists! This is a true challenge for Ruby Backend enthusiasts. • Rails • Databases: MYSQL, MongoDB, Redis • SOAP / REST • Linux • AMQP • Asynchronic programming • Telecom networks • Reduntant and scalable solutions • Test driven development • Agile Scrum The Network Operations and Engineering (NO&E) department is responsible for the design, planning, building and maintenance of their network and for all the services they offer customers. They own a fiber network that contains 23 POP locations and 320 local interconnections with KPN. NO&E is responsible for quite a few high end services. For their business clients they deliver, among other things, Ethernet VPN for ministries. For the consumer market they have developed a television product with HD, VOD, and “uitzendinggemist”. At this moment NO&E is rolling out a new LTE network for which they are developing new services as well. Job Requirements: You are a positive challenger, looking for solutions, flexible, driven and full of energy. You have a strong personality, and like to work both independently and in a team. Their open, non-hierarchical and unconventional culture attracts you. On top of that you find their dynamic and sometimes hectic work environment appealing. Other Information: Location: Amsterdam (Diemen) Start: 22-7-2019, 40 uur per week Duration: 31-10-2019 Recruiter: Greg Haime, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Privacy: If you apply through this channel, you give us your permission to keep 36 months after closing of the procedure. Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterGH@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
Adviseur Aanbesteding Datacenter Lelystad
Voor Provincie Flevoland zijn wij op zoek naar een Adviseur Aanbesteding datacenter. Omschrijving opdrachtgever: De provincie Flevoland is een jonge en snel groeiende provincie in Nederland. Flevoland is de thuishaven voor ruim 400.000 inwoners op een oppervlakte van 2.412 km2 aan land en water. Een gebied waar denken en doen samenkomen in fascinerende projecten en activiteiten. De provincie is een uitdagende en inspirerende werkgever voor ongeveer 770 medewerkers die werken binnen 3 primaire afdelingen (Gebiedsprogramma’s & Europa, Strategie & Beleid en Infra) en 4 ondersteunende afdelingen. Een flexibele en slagvaardige organisatie die snel reageert op veranderingen in onze omgeving. We zoeken mensen die deze eigenschappen zelf ook in huis hebben. Vanuit het strategisch oogpunt om zo veel mogelijk ICT buiten het provinciehuis te plaatsen, is besloten om een overeenkomst aan te gaan met een Datacenter provider die een hybride cloud oplossing kan bieden, die voldoet aan de eisen en wensen van de provincie. Onder een hybride cloudoplossing verstaat de provincie het volgende “een oplossing die een of meer diensten of services in een public Cloud combineert met een private Cloud oplossing, SaaS diensten en oa co-locatiediensten, waardoor een zo optimaal mogelijke combinatie van (Cloud) diensten wordt gerealiseerd.” Gezien de verwachte omvang van de overeenkomst is het noodzakelijk om deze middels een Europese aanbesteding in de markt te zetten. Om dit in de juiste banen te leiden is de provincie op zoek naar een ervaren adviseur om de provincie te begeleiden en te ondersteunen bij het in de markt zetten van deze Europese aanbesteding. Omschrijving opdracht: De provincie Flevoland is voornemens een adviseur te selecteren die ervaring en kennis heeft met Europese aanbestedingen op het gebied van Datacenters en het begeleiden van de klant in het opzetten en uitvragen van deze Europese aanbestedingen. Werkzaamheden: De onafhankelijk adviseur helpt de provincie bij: - het mede opstellen van de documenten met inhoudelijke kennis ten behoeve van de uiteindelijke aanbesteding; - de uitvraag, in het bijzonder de omschrijving van het globale einddoel; - het opstellen van eventuele geschiktheids-eisen op basis waarvan de leveranciers kunnen worden geselecteerd; - het opstellen van de gunningscriteria voor de aanbesteding. Hierbij zullen medewerkers van de provincie mede een belangrijke rol spelen. De adviseur is mede verantwoordelijk voor het opstellen van de gunningscriteria. Hij geeft advies en brengt kennis en ervaring in over de gunningscriteria in combinatie met de mogelijkheden van een Cloud data center; - beoordelen van en het begeleiden van de gehele Europese aanbesteding en de gunningscriteria van de inschrijvers. Overige informatie: - De Provincie kan verzoeken tot het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring; - Voorafgaande het selectiegesprek kan een casus verstuurd worden ter voorbereiding; Functie eisen (knock-out criteria): 1. Werkzaamheden vinden plaats op het provinciehuis te Lelystad; 2. Je bent in staat om de opdracht individueel uit te voeren en niet in duo verband; 3. Je bent in tijd flexibel inzetbaar; Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het helpen bij minimaal 2 aanbestedingen om leveranciers in te schrijven op Hybride Cloud datacenter diensten in de afgelopen 7 jaar 2. Je hebt aantoonbare recente kennis van- en werkervaring met, het werken bij de overheid in de afgelopen 7 jaar, tenminste aantoonbaar in 1 opdracht 3. Je hebt aantoonbare ervaring met uitvragen ten behoeve van hybride Cloud datacenter dienstverlening in een Europese aanbesteding in de afgelopen 7 jaar Competenties: - Uitstekende adviesvaardigheden, op verzoek te onderbouwen met voorbeeld aanbestedingsdocumenten op een vergelijkbaar terrein; - Minimaal HBO werk- en denkniveau en relevante ICT-ervaring - Teamplayer - Communicatief sterk (zowel mondeling als schriftelijk) - Organisatiesensitief - Verbindende persoonlijkheid - Coachende stijl van adviseren - Resultaatgerichte pragmaticus, met oog voor verschillende belangen - Bij voorkeur ervaring met werk/opdrachten binnen de overheid - is in staat verschillende opdrachten op gepaste wijze tot een goed einde te brengen en is in staat om onder druk te presteren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Lelystad Startdatum: zsm Duur: 7 maanden Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 31 juli van 13:00 uur tot 16:30 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Applicatiebeheerder DevOps Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27227 Omgeving: Odijk Startdatum: 7 oktober 2019 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 september 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: In week 32 Sluitingsdatum: Vrijdag 26 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder DevOps voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Gevraagd wordt een medewerker die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de organisatie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. Ook kan hij/zij breed participeren in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin zijn achtergrond en kennis cruciaal zijn. De kandidaat is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Vakmatig betekent dit: het uitvoeren van taken in het kader van technisch applicatiebeheer, en het faciliteren van softwareontwikkeling in Java-omgeving onder architectuur en de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het voortbrengingsproces. We verwachten dat de applicatiebeheerder bereid is piketdiensten te draaien. Tijdens de stand-by diensten wordt de dienstdoende medewerker geacht de pikettelefoon te beantwoorden, en indien nodig binnen de Responsetijd in te kunnenloggen op het politienetwerk. De stand-by dienst is uitsluitend bedoeld voor productieverstoringen met hoge prioriteit. Taken/werkzaamheden: Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen. Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding). Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie. Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties. Uitvoeren van testen en productie monitoring, inclusief loganalyse. Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud. Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties. Verbeteren van het monitoringsproces. Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops). Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving). Verder ontwikkelen/verbeteren van build- en monitorings tooling. Borgen van de kwaliteit. Analyse en eventueel oplossen incidenten. KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers), opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van Cognos 10 Administrator, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je bent bereid om te participeren in piket-diensten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team met CI/CD, Powercenter 10 en het schrijven van documentatie, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. (weging 40%) Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Datawarehousing, opgedaan in de afgelopen 8 jaar. (weging 20%) Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het inrichten, configureren en beheren van ETL. (weging 20%) Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO- Opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma. Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Frontend developer / UI-specialist Den Haag
Opdrachtomschrijving: We zoeken een front-end ontwikkelaar / UI-specialist die altijd gaat voor de perfecte gebruikerservaring door strakke en gebruiksvriendelijke interfaces te ontwerpen en bouwen. We verwachten dat de kandidaat vloeiend RESTful spreekt en ervaring heeft met onder andere ReactJS en Material Design. De front-end ontwikkelaar gaat user interfaces ontwikkelen voor diverse interne bestaande en nieuwe applicaties. Eigen ideeën, initiatief en creativiteit worden aangemoedigd. We zoeken daarom ook collega’s met een open vizier die de ontwikkelingen binnen het vakgebied nauwgezet in de gaten houden en het ook leuk vinden om collega’s hierover te adviseren. Als front-end developer in één van onze DevOps teams help je mee om gestructureerde en ongestructureerde data uit zeer uiteenlopende bronnen om te zetten in informatie die je ontsluit via perfecte user interfaces. Doorzoeken, duiden, analyseren en visualiseren, met inzet van al je creativiteit en technisch vernuft werk je ideeën uit waarmee je operationele collega’s de informatie in handen krijgen op basis waarvan zij – soms in korte tijd – moeten kunnen besluiten om wel of niet in te grijpen. Fascinerend werk in een fascinerende omgeving, waarbij resultaat en plezier in het werk even belangrijke doelen zijn. Functie eisen: • Minimaal HBO denk- en werkniveau (2 jaar) • Gedegen kennis van en ervaring met CSS, HTML, RESTful web development en ReactJS (2 jaar) • Ervaring en portfolio op het gebied van UI design en ontwikkeling (2 jaar) • Kennis van en ervaring met best-practices op het gebied van UX en user-centered design (2 jaar) • Goed zelfstandig en gestructureerd kunnen werken • Teamspeler; goed kunnen functioneren in teamverband • Analytisch sterk, pragmatisch en oplossingsgericht • Gedreven en leergierig Functie wensen: • Security-aware ontwikkelen • Material Design, Docker, continues delivery, de Atlassian suite en functional reactive programming • Ervaring met full stack development en Python Additionele Informatie: Locatie: regio Den Haag Start: 15-10-2019, 36 uur per week Eind: 30-11-2020, initiële inhuurtermijn van 14 maanden met optie op verlenging Recruiter: Greg Haime, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Ontwikkelaar Senior SAP Developer Den Haag
Functieomschrijving: Voor deze opdracht zijn we opzoek naar een ervaren SAP developer. De werkzaamheden bestaan uit het ontwikkelen van software in ABAP en SAPUI5. In de meeste gevallen betreft het doorvoeren van verbeteringen in bestaande functionaliteit en het oplossen van fouten (bugfixes). In een incidenteel geval kan het ook mogelijk zijn een nieuw stuk functionaliteit te ontwikkelen. Daarnaast ben je als developer in een Scrum team betrokken bij events zoals refinements, daily stand-ups, sprint reviews end retrospectives. De opdracht bestaat uit applicatiebeheer van de reeds operationele SAP (HR met Portaal) omgeving als mede ontwikkelen van nieuwe functionaliteit. Je komt te werken in een zelfsturend Scrumteam met developers en testconsultants.Functie-eisen: Je beschikt over WO- werk en denkniveauJe bent communicatief vaardig in de Nederlandse taal Wensen: Je hebt minimaal 5 jaar relevante werkervaring met SAP ABAP in een vergelijkbare SAP HR Portaal en omgeving Je hebt ervaring met SAPUI5, SAP WFM, SAP CRM (en/of SAP-BW)Bedrijfsinformatie: P-Direkt staat voor het leveren van een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige salaris- en personeelsadministratie. De rijksambtenaar regelt zelf zijn personeelszaken. Dat doet hij via de digitale systemen: P-Direktportaal (een transactieportaal) Rijksportaal Personeel (een informatieportaal).Het contactcenter P-Direkt ondersteunt managers en medewerkers op de ministeries bij vragen over het gebruik van het P-Direktportaal, over Wet- en regelgeving en over het salaris. In 2017 heeft P-Direkt een visie ontwikkelt waar zij naar toe willen met de klantinteractie. 
Technisch Verantwoordelijke Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27223 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 11 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Ja, 3x 12 maanden Sluitingsdatum: Vrijdag 26 juli om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Verantwoordelijke voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Uitfasering van traditionele telefonie en migratie naar toekomstbestendige standaarden is binnen de organisatie ingezet. Om deze migratie en bijbehorende instandhouding voor de organisatie goed in te richten is specialistische kennis benodigd. Taken/werkzaamheden: Je draagt zorg voor inrichtings-en instandhoudingskaders voor UC omgeving. Je adviseert, ondersteunt en rapporteert over technische aspecten van bouwstenen door: Doen van verbetervoorstellen/ product innovatie en vertalen van klantbehoefte in uitvoerbare technische oplossing. Als derde lijn support wordt gebruik gemaakt van de diensten van KPN. Aansturen van KPN behoort tevens tot de werkzaamheden. KNOCK-OUT: Je hebt 5 jaar ervaring met technische inrichtings- en instandhoudingskaders (design en ontwikkeling, ook als UC specialist. Je hebt 5 jaar ervaring met migreren van bestaande omgevingen van voice netwerken. Je beschikt over 5 jaar ervaring met VOICE IPT van CISCO. Je beschikt over een HBO diploma. Je bent in het bezit van een CCIE Collaboration Certificaat. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als netwerkbeheerder. (weging 31%) Je hebt minimaal 5 jaar binnen een team gefunctioneerd. Je hebt minimaal 5 jaar binnen een project gewerkt. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring binnen of met het Defensie ICT bedrijf. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het schriftelijk uit kunnen werken van de klantvraag van rapportages of loggingen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met uitrollen van Greenfield software. (weging 23%) Competenties: Samenwerken Communiceren Analyseren Conceptueel denken Creatief Resultaatgericht Stressbestendig Nauwkeurig
Technisch Applicatiebeheerder DevOps Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27222 Omgeving: Odijk Startdatum: 7 oktober 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 september 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 32 Sluitingsdatum: vrijdag 26 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Applicatiebeheerder DevOps voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Applicatiebeheerder gaat werken binnen het cluster Internationale Politie Samenwerking. De teams in dit cluster zijn verantwoordelijk voor een aantal JAVA-applicaties (momenteel 6), waaronder een backend applicatie, een message broker en enkele frontend applicaties. Binnen de Devopsteams wordt volop doorontwikkeld op deze applicaties, waarbij het gaat om zowel functionele vernieuwing en uitbreiding als ook om opdrachten in het kader van lifecycle management en security. De applicaties hebben allemaal een sterke relatie met of zijn onderdeel van het Nederlandse deel van het Internationale Schengen InformatieSysteem waarmee 30 Europese landen opsporingsinformatie uitwisselen. Vanuit de applicaties liggen er een aantal koppelingen met andere registers, zowel intern als extern, en zowel nationaal als internationaal. De technisch Applicatiebeheerder is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op verschillende platformen zoals Weblogic en Linux. De applicaties zijn gebouwd in JAVA met Oracle databases. We verwachten dat de applicatiebeheerder bereid is piketdiensten te draaien. Tijdens de stand-by diensten wordt de dienstdoende medewerker geacht de pikettelefoon te beantwoorden, en indien nodig binnen de Responsetijd in te kunnen loggen op het politienetwerk. De stand-by dienst is uitsluitend bedoeld voor productieverstoringen met hoge prioriteit. Doelstelling Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen. Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding). Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie. Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties. Uitvoeren van testen en productie monitoring, incl. loganalyse. Verantwoordelijkheden Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud. Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties. Verbeteren van het monitoringsproces. Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid. Vakmatige taken Incidentbeheer en incidentafhandeling. Gebruikersondersteuning (beantwoorden vragen, ondersteunen bij. Het proactief en reactief monitoren van applicaties. Het configureren en installeren van updates, releases en patches. Het informeren en communiceren met met servicedesk, operational controle room en ketenpartners en de. Het opstellen van installatiehandleidingen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Technisch Applicatiebeheerder bij grote organisaties (>1000 medewerkers). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. Je bent bereid om te participeren in piket-diensten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als Applicatiebeheerder in een DevOps team met CI/CD, Oracle databases en het schrijven van documentatie (weging 40%). Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de platformen Linux en Weblogic (weging 20%). Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het platform Linux (weging 20%). Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar ervaring met werken in een Agile/ Scrum omgeving. Je hebt minimaal een afgeronde HBO- Opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma. Competenties: Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
Functioneel beheerder GIS (Geografische informatiesystemen) Den Haag
Project en Opdrachtomschrijving Binnen het Rijksvastgoedbedrijf worden de taken voor het beheer van informatiesystemen onderverdeeld in drie categorieën: functioneel beheer, applicatiebeheer en technisch beheer. Het functioneel beheer is geplaatst aan de gebruikerszijde (vraagzijde) van de organisatie bij de afdeling Proces- en Informatiemanagement (PIM). Het applicatie- en het technisch beheer zijn geplaatst bij de afdeling ICT en bij de ICT leverancier SSC-ICT (aanbodzijde). Voor het uitvoeren van het functioneel beheer van de informatiesystemen die nodig zijn ter ondersteuning van het Rijksvastgoedbedrijf worden een aantal domeinen onderscheiden op basis van de specifieke benodigde kennis en expertise: PORT (Portalen) BILI (Business & Location Intelligence) DDB (Digitaal Document Beheer) BADM (Bedrijfsadministratie, Oracle) Centrale Vastgoedregistratie (Kernregistratie vastgoed) GIS (Geografische Informatie) BWI (Bouwwerk informatie, CAD) IWM (Integrated Workplace Management) Generiek (oa kantoorautomatisering, beheertools) Deze disciplines ondersteunen meerdere bedrijfsprocessen en omvatten de ondersteuning door meerdere applicaties. Als functioneel beheerder stel je vanuit je specialisatie nieuwe of aangepaste functionaliteit in de informatievoorziening beschikbaar aan de gebruikersorganisatie ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Je doet dit in nauwe samenwerking met de afdeling ICT. Je onderhoudt deze functionaliteit en ondersteunt de gebruikers bij het in gebruik nemen en het toepassen daarvan. Je onderzoekt de door de gebruikers ingediende behoeftes aan nieuwe of aangepaste functionaliteit en zorgt voor de realisatie hiervan. Bij het uitvoeren van deze taken zorg je voor aansluiting van de belangen van de business bij de mogelijkheden van de ICT. De functie bevat onder andere de volgende onderdelen: Adviseren en ondersteunen bij het specificeren van de behoefte aan nieuwe of aangepaste functionaliteit; Adviseren over en vastleggen van de aan de gebruikers beschikbaar gestelde functionaliteit en de mogelijkheden voor aanpassing daarvan; Formuleren van de veranderingsmogelijkheden in de informatievoorziening volgens standaarden; Maken van functionele impactanalyses voor nieuwe of aan te passen functionaliteit op een uniforme wijze; Maken van acceptatietestplannen op een uniforme wijze; Coördineren van gebruikersacceptatietesten en uitvoeren van functionele acceptatietesten; Verzorgen van instructies/opleidingen aan gebruikers; Opstellen van handleidingen en gebruiksinstructies op een uniforme wijze; Verstrekken van ad-hoc informatie aan de gebruikersorganisatie; Organiseren en voorzitten van GebruikersOverleggen; Meewerken aan het continue verbeteren van het vakgebied van functioneel beheer.Functie-eisen Afgeronde HBO opleiding of hoger (Business IT & Management) dan wel gelijkwaardig werk- en denkniveau; Aantoonbare ervaring op de betreffende functieonderdelen in vergelijkbare (overheids)organisaties; Gedegen kennis van BiSL en ITIL; Vaardigheid in het signaleren en analyseren van ontwikkelingen en problemen; Vaardigheid in het uitvoeren van (disciplineoverstijgende) informatieanalyses en impactanalyses; Vaardigheid in het tot stand brengen van adviesproducten; Vaardigheid in het inhoudelijk toelichten van adviesproducten. Gunningscriteria Opleiding dan wel werkervaring en kennisniveau moeten relevant zijn voor de opdracht; Kennis en ervaring met functioneel beheer in vergelijkbare organisaties; Kennis van BiSL, ITIL, Scrum, Agile; Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Functioneel Beheerder Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27221 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 24 maanden Optie op verlenging: Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Tussen maandag 5 en vrijdag 9 augustus Sluitingsdatum: Maandag 29 juli om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Functioneel Beheerder voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Functioneel Beheer in het cluster Sociaal zorgt voor de stabiliteit en continuïteit van de functionaliteit van de informatiesystemen en/of een keten van informatiesystemen die wordt gebruikt in de uitvoering van bedrijf kritische processen en taken in het domein Werk, Inkomen en Participatie. Functioneel Beheer vervult hierbij de brugfunctie tussen gebruikersorganisatie en techniek. Initieert en overlegt hiertoe zelfstandig met diverse afdelingen, en ketenpartijen in ontwikkelings- en implementatieprojecten op het vakgebied. Taken/werkzaamheden: Als Functioneel Beheerder fungeer je als ondersteuner van het team bij de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden: Je zorgt voor de afhandeling van telefoonverkeer en e-mail en beantwoordt vragen van gebruikers. Ook bied je ondersteuning bij projecten. Als Functioneel Beheerder inventariseer je de wensen en eisen van gebruikers, projecten, innovaties, wetgeving etc. en zorg je dat volgens afgesproken kaders en richtlijnen nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd en in gebruik wordt genomen. Je stuurt daarbij functioneel betrokken leveranciers, interne en externe collega's aan en houdt nauwlettend in de gaten of incidenten en problemen adequaat worden afgehandeld door betrokkenen. KNOCK-OUT: Je hebt ervaring met TOAD-SQL en PLSQL. Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur richting ICT. Je hebt ervaring met RMW. Je hebt kennis van en ervaring met BISL-framework als toepassingsframework. Je hebt gemeentelijke ervaring binnen het Sociaal Domein, bij voorkeur in de G4. Je hebt ervaring met SQL Word 11. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Functioneel Beheerder, opgedaan in de laatste 5 jaar. Je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en geschrift. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met Topdesk. (weging 26%) Je bent bereid 's avonds en in het weekend te werken in geval van releases/onderhoud. (weging 21%) Je bent bereid te reizen tussen de G4-locaties. (weging 53%) Competenties: Analytisch vermogen Flexibiliteit Oplossingsgerichtheid Overtuigingskracht Zakelijk sterke communicatie vaardigheden Teamplayer
Software Engineer / Java Developer den haag
Je werkt in een DevOps team aan verschillende opdrachten gerelateerd aan het ontsluiten en (geautomatiseerd) doorzoekbaar maken van een verscheidenheid aan bronnen. Je bent in staat om zelfstandig ontwerpkeuzes te maken waar het kan, en je herkent ook de vraagstukken of keuzes die nader moeten worden uitgewerkt samen met de architect of klant. De software die je ontwikkelt is veilig, gedocumenteerd, beheerbaar en begrijpelijk. Voor deze opdracht wordt er vooral ontwikkeld in Java en wordt gebruikt gemaakt van Spring. Eisen: • Minimaal HBO denk- en werkniveau • Ruime ervaring met ontwikkelen in Java (4 jaar) • Ruime ervaring met het gebruik van frameworks zoals Spring (boot) (2 jaar) • Minimaal basiservaring met van relationele databases en/of andere datastores. (2 jaar) Competenties: • Goed zelfstandig en gestructureerd kunnen werken • Teamspeler; goed kunnen functioneren in teamverband • Analytisch sterk, pragmatisch en oplossingsgericht • Gedreven en leergierig Wensen: • Security-aware ontwikkelen • Ervaring met authenticatie / autorisatie frameworks zoals Oauth2 en AD • Ervaring met Docker en/of Kubernetes • Ervaring met messaging systemen zoals RabbitMQ / Kafka Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 12-8-2019, 36 uur per week Duur: 14 maanden Recruiter voor deze rol: Dayanne Soares de Oliveira 0647180874, recruiterDO@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Technisch Beheerder (Sharepoint) Maasland
Functieomschrijving: 1. Beheert de ICT middelen, door:* het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;* het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;* het zo nodig inwinnen van nadere informatie;* het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers;* het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;* het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;* het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;* het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);* het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;* het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen.* het uitvoeren van installatiewerkzaamheden.2. Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:* het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;* het laten registreren van afwijkingen en problemen;* het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;* het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.3. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:* het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;* het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;* het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;* het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;* het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie;* het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast;* het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;* het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;* het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;* het laten testen van de geleverde ICT middelen.Functie-eisen: Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met Windows Server 2012 of hoger. Je hebt minimaal 3 aantoonbare werkervaring met SharePoint 2013 technisch farm beheer (SharePoint Administration).Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met PowerShell 4 of hoger. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Office Online Server. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met Desired State Configuration (DSC) en Team Foundation Server (TFS) Build Server. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het schrijven van handleidingen en het ontwerpen van niet geautomatiseerde processen. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring van het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding en bent 32 uur per week beschikbaar. Bedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.
Architect Den Haag
Je eerste aandachtsgebied zijn de stelselproducten die bij Logius in beheer zijn. Als ervaren technisch architect bevind je je in het hart van de producten in het stelsel van basisregistraties, zoals Digikoppeling, Digimelding, Digilevering en de Stelselcatalogus.AlgemeenAls Logius architect zorg jij voor samenhang en toekomstbestendigheid. Je werkt aan het fundament van de digitale rijksoverheid en hiervoor bewaak je de kaders of zet je ze zelfs op. In het complexe veld van stake holders, beheer & continuïteit en onze leveranciers voel jij je thuis en sta jij voor de principes van onze architectuur. Voortdurend balancerend tussen continuïteit en vernieuwing. Je werkt in onze SAFe methodiek voor meerdere teams tegelijk, komt op scrum- en SAFe-events zowel halen als brengen en draagt bij aan de verbinding tussen de Logius architecten.Wat verwachten we van je?Wat jou wordt voorgelegd of wat jij ontdekt toets je telkens aan de architectuur. Je bent bezig met het hoe van het ontwerp. Je vertaalt de behoefte van de klant naar een robuust ontwerp, van zowel de functionele als de niet-functionele vereisten. Een ontwerp wat morgen ook nog relevant en bruikbaar is. Je toetst niet alleen kaders, je maakt de kaders. Je bent bewaker van de ontwikkelingen en stuurt ons bij waar nodig.Met jouw opstelling neem je het opdrachtgeverschap op je en je kunt uitstekend mondeling en schriftelijk je punt overbrengen. In scrum-events draai je mee en geef je gevraagd en ongevraagd advies over de richting. Je schakelt comfortabel op meerdere niveaus met je collegas en kunt goed bijsturen. Hierbij aarzel je niet om de leiding te nemen over zon bijeenkomst.Je hebt kennis van de standaarden en modellen in ons vakgebied, maar vooral met jouw conceptueel inzicht in de business-, informatie- en IT-architectuur help je ons het juiste te (laten) bouwen. Daarbij sla jij bruggen tussen business en ICT, tussen stake holders en scrum-teams en over onze agile release trains heen. Je hebt oog voor impact op de hele keten waar Logius deel van uitmaakt en waar onze klanten in opereren.HBO werk- en denkniveau.Ervaring met ontwikkelen webapplicaties.Ervaring met elektronisch berichtenverkeer.Ervaring met migratie naar container-based platform.Archimate 3.Managen van veranderweerstand.Ervaring met de architectuur van Cloud-oplossingen.Ervaring met werken in een SAFe of agile omgeving.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.
Business Analist / Project Manager Utrecht
Voor de Belastingdienst zijn wij op zoek naar een Implementatie Business Analist / Project Manager. Omschrijving opdracht: We zijn op zoek naar een medewerker die flexibel kan worden ingezet als business analist of implementatie projectmanager. Als business analist/projectmanager ondersteun je de business in de implementatie. Je brengt de verandering in beweging. Hiertoe maak je een impactbepaling en/of een implementatieplan en werk je aan de uitvoering hiervan. Werkzaamheden hierin zijn: - Schrijven van een impactbepaling voor innovaties en organisatieontwikkelingen. De impact COPAFIJTH-BI breed in beeld brengen en de behoefte van de operatie te achterhalen. - Schrijven van een implementatieplan inclusief implementatiestrategie; - Sturen van de implementatie en daarbij behorende interventies - reviewen van producten. Verantwoordelijkheden: Er zijn meerdere projecten waar ondersteuning op nodig is. Onderwerpen hierin zijn bijvoorbeeld implementatie van regie op het werk, een nieuw risicomodel, een nieuw systeem, nieuwe vaktechnische structuur, overbrengen van werk naar een ander onderdeel, etc. In de opdracht(en) medeverantwoordelijk voor het opstellen van de impactbepaling inclusief implementatiestrategie en het opstellen en uitvoeren van een implementatieplan. De business analist / implementatie projectmanager heeft kennis van- en is in staat om de producten en processen te ontwikkelen, implementeren en ondersteunen. Je duikt in de primaire processen en denkt alvast na over wat er bij de implementatie moet veranderen en welke impact dit gaat hebben. Je werkt met een grote mate van zelfstandigheid in de volle breedte van de implementatie-opdracht. Je regisseert de complexiteit, inhoud en diepgang van het implementatietraject. Je begeleidt het management en de medewerkers van de operatie in het nemen van hun verantwoordelijkheid voor een succesvolle implementatie. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een WO-diploma bedrijfskunde, bedrijfskundige informatica of organisatiepsychologie of aantoonbaar dat werk- en denkniveau; 2. Je hebt ruime ervaring met het reviewen van plannen van aanpak implementatie; 3. Je hebt goede kennis van veranderaanpak, procesverbetering en kwaliteitszorg; 4. Je hebt goede (actuele) kennis van de communicatieprocessen binnen grote organisaties; 5. Je hebt enkele jaren projectleiderservaring 6. Je hebt goede tot zeer goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden m.b.t. impactbepalingen, ontwerp en implementatieplannen; 7. Je hebt tussen 3-7 jaar werk ervaring met het analyseren van complexe bedrijfsprocessen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over ervaring bij Belastingdienst. Competenties: - Analyseren - Creativiteit - Netwerken - Omgevingsbewustzijn - Organisatiesensitiviteit - Overtuigingskracht - Plannen en organiseren - Samenwerken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: september 2019 op basis van VOG Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Tussen 2-8-19 en 9-8-19, tijdstip in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Functioneel Beheer Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Beheer. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatiegestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Je werkt voor het cluster Ruimte & Economie Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Als beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Als functioneel beheerder word je ingezet op het beheer van de verschillende informatievoorzieningen die worden gebruikt binnen de gemeente Amsterdam. Je werkt samen met andere IV-disciplines in een accountteam waar je uitvoering geeft aan beheeropdrachten rondom de diverse applicaties die onder je beheer vallen. Je bent het eerste aanspreekpunt van de organisatie als het gaat om vragen rondom beheer en onderhoud voor IV, het accountteam en de gebruikers. Hiernaast werk je nauw samen met de ICT-afdeling voor het doorvoeren van wijzigingen en beheer en ben je de schakel tussen leveranciers en de gebruikers als het gaat om nieuwe functionaliteiten. Naast het regulier beheer is het onderdeel zijn van verschillende projecten een belangrijk aspect van je werk. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en veelzijdige functioneel beheerder met meer dan 4 jaar ervaring in het beheer van informatievoorzieningen. Je bent een stevige functioneel beheerder die in staat is om gebruikers en beheerders te ondersteunen en met de ICT-leveranciers problemen op te lossen. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen. Je hebt een trekkende rol bij het implementeren van de beheerprocessen. Ook ben je in staat processen te verbeteren dan wel te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken. Je bent een belangrijke partner voor de business en ICT en helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren. Je zorgt ervoor dat bestaande processen door kunnen gaan, maar maakt de resultaten van aanstaande verandering snel zichtbaar. Je werkt daarbij nauw samen met verschillende partijen binnen en buiten de gemeente Amsterdam. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen. Je draagt bij aan het onderhouden van de applicatieportfolio en het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties (gegevens) tussen applicaties alsook de kosten. We zijn op zoek naar iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business als kan duwen en trekken aan releases en kleine projecten. Daarbij volhardend is en niet eerder loslaat tot dat het resultaat is bereikt. Omschrijving werkzaamheden: De functioneel beheerder is op de hoogte van alle functioneel beheeractiviteiten voor de business. Hij weet welke applicaties worden beheerd, wanneer nieuwe releases gepland staan, wanneer contracten aflopen. Hij is op de hoogte van belangrijke verstoringen en helpt deze op te lossen en hierover te communiceren met de klant. Je communiceert met de klant over dienstverleningsafspraken. Je haalt informatie op uit het team en communiceert met ICT. - Beheren van complexe systemen - Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen. - Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden. - Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten). - Communicatie naar de betrokken partijen en zorgdragen voor het boeken van het gewenste resultaat. - Meewerken aan kleine en grote projecten, waarin je wijzigingsvoorstellen voorbereidt en contact onderhoudt met, veelal externe, technische- en applicatiebeheerders. - Zorgdragen voor een goede overdracht van nieuw ontwikkelde functionaliteiten van project naar beheer. - Het ondersteunen van gebruikers, het bijhouden van de registratie van meldingen en het oplossen van vragen en incidenten. - Ondersteuning / regie op life cycle management applicatieportfolio. - Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen. - Een trekkende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de beheerprocessen en in staat zijn de overige beheerders en de leveranciers hierbij te betrekken Afhandelen van wijzigingen, volgen van de voortgang van uitstaande incidenten en communicatie daarover met de aanmelder. - Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases. - Vervangen van de keteninformatiemanager bij diens afwezigheid. De functioneel beheerder neemt ook deel aan het Accountteam. Taken daarbij zijn: - Regisseert en organiseert de dienstverlening voor zowel nieuwe behoeften als voor bestaande informatievoorziening. - Vertegenwoordigt het FB team binnen het account en fungeert als scharnierpunt naar dit team. - Bewaakt de kwaliteit en voortgang van afgesproken werkzaamheden voor het account. - Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant. - Zorgt voor inzicht en overzicht in de prestaties van IV voor het account. - Draagt bij aan het behalen van de accountdoelen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je bent in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je hebt een afgeronde HBO/WO studie in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde). 4. Je bent gecertificeerd in BISL Foundation én ITIL Foundation. 5. Je hebt kennis en ervaring met projectmatig werken, Lean, Agile werken en de scrummethodiek. 6. Je hebt diepgaande kennis van SQL (complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren). 7. Je hebt meer dan 4 jaar werkervaring als functioneel beheerder, bij voorkeur in het ruimtelijk domein. 8. Je hebt meerdere jaren ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of user-stories. 9. Je hebt kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, testen en koppelingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie. 2. Je hebt kennis van en ervaring met Topdesk en het maken van rapportages met Topdesk. 3. Je hebt ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context. 4. Je hebt aantoonbare ervaring in spilfunctie tussen primair proces en ICT. Competenties: - Klantgericht - Analyserend vermogen - Resultaatgericht - Stressbestendigheid - Samenwerken en kennisdelen - Proactief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 08-05-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Functioneel Beheer (QR6856) Amsterdam
Functie: Senior Functioneel Beheer (QR6856) Start: 19-8-2019, 36 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Beheerder. Als beheerder maak je deel uit van een beheerteam binnen de informatievoorziening (IV) organisatie. Als functioneel beheerder wordt je ingezet op het beheer van de verschillende informatievoorzieningen die worden gebruikt. Je werkt samen met andere IV disciplines in een accountteam waar je uitvoering geeft aan beheeropdrachten rondom de diverse applicaties die onder je beheer vallen. Je bent het eerste aanspreekpunt van de organisatie als het gaat om vragen rondom beheer en onderhoud voor IV, het accountteam en de gebruikers. Hiernaast werk je nauw samen met de ICT afdeling voor het doorvoeren van wijzigingen en beheer en ben je de schakel tussen leveranciers en de gebruikers als het gaat om nieuwe functionaliteiten. Naast het regulier beheer is het onderdeel zijn van verschillende projecten een belangrijk aspect van je werk Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en veelzijdige functioneel beheerder met meer dan 4 jaar ervaring in het beheer van informatievoorzieningen. Je bent een stevige functioneel beheerder die in staat is om gebruikers en beheerders te ondersteunen en met de ICT-leveranciers problemen op te lossen. Je hebt affiniteit met de techniek rond applicaties, infrastructuur en de samenhang daartussen. Je hebt een trekkende rol bij het implementeren van de beheerprocessen. Ook ben je in staat processen te verbeteren dan wel te optimaliseren en de stakeholders hierbij te betrekken. Je bent een belangrijke partner voor de business en ICT en helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing door te voeren. Je zorgt ervoor dat bestaande processen door kunnen gaan, maar maakt de resultaten van aanstaande verandering snel zichtbaar. Je werkt daarbij nauw samen met verschillende partijen. Tevens zorg je ervoor dat de omgeving goed is geïnformeerd en tijdig op wijzigingen kan inspelen. Je draagt bij aan het onderhouden van de applicatieportfolio en het inzichtelijk maken van de onderlinge relaties (gegevens) tussen applicaties alsook de kosten. We zijn op zoek naar iemand die zowel de verkenning kan doen van de behoeften bij de business als kan duwen en trekken aan releases en kleine projecten. Daarbij volhardend is en niet eerder los laat tot dat het resultaat is bereikt. Werkzaamheden: - De functioneel beheerder is op de hoogte van alle functioneel beheeractiviteiten voor de business. Hij weet welke applicaties worden beheerd, wanneer nieuwe releases gepland staan, wanneer contracten aflopen. Hij is op de hoogte van belangrijke verstoringen en helpt deze op te lossen en hierover te communiceren met de klant. Je communiceert met de klant over dienstverleningsafspraken. Je haalt informatie op uit het team en communiceert met ICT. - Beheren van complexe systemen. - Zelfstandig definiëren van de benodigde acties voor het oplossen van incidenten of voor het doorvoeren van wijzigingen. - Uitvoeren of uitzetten van de wijzigingen bij de leverancier en ervoor zorgen dat ze uitgevoerd worden. - Vraagarticulatie van gewenste diensten en producten en vertaling van de vraag naar feitelijke dienstverlening en producten (applicaties, applicatieontwikkeling, infrastructuur en ICT-diensten). - Communicatie naar de betrokken partijen en zorg dragen voor het boeken van het gewenste resultaat - Meewerken aan kleine en grote projecten, waarin je wijzigingsvoorstellen voorbereidt en contact onderhoudt met, veelal externe, technische- en applicatiebeheerders. - Zorg dragen voor een goede overdracht van nieuw ontwikkelde functionaliteiten van project naar beheer - Het ondersteunen van gebruikers, het bijhouden van de registratie van meldingen en het oplossen van vragen en incidenten. - Ondersteuning / regie op life cycle management applicatieportfolio. - Vaststellen van noodzaak tot wijzigingen en (zo nodig) opstellen van functionele eisen en wensen. - Een trekkende rol bij het verbeteren van de kwaliteit van de beheerprocessen en in staat zijn de overige beheerders en de leveranciers hierbij te betrekken Afhandelen van wijzigingen, volgen van de voortgang van uitstaande incidenten en communicatie daarover met de aanmelder. - Afstemmen met ICT over planning van wijzigingen en releases. - Vervangen van de keteninformatiemanager bij diens afwezigheid. De functioneel beheerder neemt ook deel aan het Accountteam. Taken daarbij zijn: - Regisseert en organiseert de dienstverlening voor zowel nieuwe behoeften als voor bestaande informatievoorziening. - Vertegenwoordigt het FB team binnen het account en fungeert als scharnierpunt naar dit team. - Bewaakt de kwaliteit en voortgang van afgesproken werkzaamheden voor het account. - Volgt de ontwikkelingen in de markt en in de stad om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van de klant. - Zorgt voor inzicht en overzicht in de prestaties van IV voor het account. - Draagt bij aan het behalen van de accountdoelen. Eisen: Een afgeronde HBO/WO studie in een relevante richting (technisch)bedrijfskundig en/of informatica/informatiekunde). Gecertificeerd in BISL Foundation én ITIL Foundation. Kennis en ervaring met projectmatig werken, Lean, Agile werken en de Scrum methodiek. Diepgaande kennis van SQL (complexe queries kunnen lezen, schrijven en mogelijk verbeteren). Meer dan 4 jaar werkervaring als functioneel beheerder, bij voorkeur in het ruimtelijk domein. Meerdere jaren ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of user-stories. Kennis van en ervaring met methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse, testen en koppelingen. Minimaal 1 (liefst 2) referenties: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Wensen: Actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie is een pré. Kennis van en ervaring met Topdesk en het maken van rapportages met Topdesk. Ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context. Aantoonbare ervaring in spilfunctie tussen primair proces en ICT is een pré. Motivatie: Geef in maximaal 1 pagina's aan waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Projectondersteuner Soesterberg
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectondersteuner. Omschrijving opdracht: Het project heeft tot doel een draadloze IT Infrastructuur (Wifi) uit te rollen. Wij zijn op zoek naar een Projectondersteuner die zowel planning, werkvoorbereiding als algehele projectondersteuning verzorgt en die in staat is om: - complexe projectopdrachten in behandeling te nemen - projectopdrachten voor te bereiden; zowel in technische als logistieke en administratieve zin - ondersteunende werkzaamheden uit te voeren m.b.t. lopende projectopdrachten - zorg te dragen voor een zeer gedetailleerde administratieve afhandeling (vastleggen projectdossiers) inclusief maken van Visio- en Autocadtekeningen - het landschap aan belanghebbenden te begrijpen en de stakeholders te voorzien van de juiste informatie wat betreft voortgang en overdracht - een geïntegreerde planning op te stellen, op basis van meerdere parallelle stromen - de volgordelijkheid en samenhang binnen de (resource) planning te bepalen en bewaken. En tevens de Projectleider te ondersteunen bij prioriteitstelling - project rapportages op te stellen en te onderhouden - te ondersteunen bij de inrichting van de Sharepoint omgeving van het project - te zorgen voor diverse vormen van project communicatie - de gemaakte planning en de capaciteitsreserveringen te bewaken - te ondersteunen bij het maken van forecasts m.b.t. materiaal en budget - behoeftes vanuit de installatie teams te vertalen naar de juiste documentatie, informatie en bestellingen van materiaal bij externe leveranciers - de Projectleiders en installatie teams te ondersteunen bij het plannen van werkzaamheden en hen voorzien van de juiste locatie informatie (adresgegevens, contactgegevens, bouwtekeningen, etc.) Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van plannen, organiseren en ondersteunen van een IT gerelateerd project. 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring binnen grote uitvoerende (ICT) Organisaties. 3. Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar 4. Je hebt minimaal een MBO niveau 4 diploma. 5. Je hebt goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden (wordt getoetst tijdens een mogelijk toelichtend gesprek). 6. Je hebt een Rijbewijs B en bent in het bezit van een auto. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met diverse ICT Systemen, minimaal 1 (MS Visio, MS Project, Principle Toolbox, Autocad, Sharepoint). 2. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met het uitvoeren van controle werkzaamheden (administratie/fysiek). 3. Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het werken binnen een uitvoerende grote (ICT) organisatie 4. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met het werken als planner van grotere projecten. 5. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met het uitvoeren van Administratieve processen. 6. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met Logistieke processen. 7. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met Inkoop processen. 8. Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring met het aansturen van uitvoerende teams. 9. Je hebt bij voorkeur een Certificering ITIL. 10. Je hebt bij voorkeur een Certificering Prince2. 11. Je hebt bij voorkeur een certificaat MS Office. 12. Je hebt bij voorkeur een cerfiticaat MS Sharepoint. 13. Je bent bij voorkeur in staat om licht tilwerk te doen. 14. Je bent in staat om op hoogte te werken. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Soesterberg Startdatum: zsm na screening (10 - 12 wk) Duur: 1680 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Facilitair Project-en implementatiemanager Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Facilitair Project-en Implementatiemanager Startdatum: 19-8-2019Einddatum: 31-12-2019Optie op verlenging: jaAantal uur per week: 32,00 Organisatie omschrijvingOns team dat verantwoordelijk is voor Real Estate en Facility Management voert - in nauwe samenwerking met de organisatie - op dit moment een heroriëntatie uit op onze vastgoedportefeuille en ons dienstverleningsaanbod daarbinnen. Een traject dat de komende jaren verschillende planvormings- en ontwikkelprojecten vraagt. Ben jij een klantgerichte en energieke projectmanager met ervaring in complexe huisvestingsprojecten in een 24/7 omgeving?Heb je meer dan 5 jaar projectervaring en houd je van werken in een omgeving waarin je diverse belangen samenbrengt? Ben je een teamplayer die ruimte geeft en neemt?En gaat je hart sneller kloppen van het creëren van een werkomgeving die strategisch toevoegt?Heb je oog voor eventueel benodigde verandering voor een succesvolle landing van je project? Je beschikt over een sterk ontwikkelde klantgerichtheid en krijgt energie krijgt van een omgeving waarin nog niet alles uitgekristalliseerd is en over de afdelingen heen opdrachtgericht wordt gewerkt. Functie eisenWe zoeken een kandidaat die:In het bezit is van een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur in de richting Facility Management, Hotelschool en/of Real Estate.Zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemerskant van de facilitaire/vastgoedmarkt heeft gezien.Ruime projectervaring heeft in huisvestingsprojecten binnen de (semi)overheid, bij voorkeur ook met de realisatie van (nieuwe) werkplekconcepten in een 24/7 omgeving.Een goed ontwikkeld analytisch vermogen heeft en beschikt over presentatie en rapportagevaardigheden.Oog heeft voor de change component rond huisvestingsprojecten.
Scrummaster Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Scrummaster. Omschrijving opdracht: Als Scrum Master ben je een expert in het Agile gedachtengoed en het Scrum framework en zorg je dat zowel de teams als de omgeving van de teams naar een hoger volwassenheidsniveau worden gebracht. Je coacht de twee hoofd teams, de Product Owner en de organisatie. Je zorgt ervoor dat de teams zo optimaal mogelijk kunnen functioneren, zich continu blijven verbeteren en je bent verantwoordelijk voor de effectiviteit van de teams. Daarnaast geef je begeleiding aan de overige 4 kleinere teams die op Kanban wijze werken. Het gaat tevens niet over IT development teams, maar betreft alle randvoorwaardelijke zaken er om heen. Niet alleen zijn communicatieve eigenschappen bij deze werkzaamheden erg belangrijk, maar ook organisatiecapaciteiten en goed kunnen luisteren zijn onontbeerlijk. Hier gebeurt het: Binnen NS Stations Services houden wij ons bezig met de deur-tot-deur reis van onze reizigers. Fiets is daar een zeer belangrijk onderdeel van; de drie explosief en bestendig groeiende proposities (fietsparkeren, OV-fiets en Fiets&Service) vormen een integraal onderdeel van de NS propositie. Om de groei en ambitie van Fiets (sneller) waar te maken, moeten we investeren in schaalbare oplossingen waar uniformiteit, gemak en kwaliteit voor de klant en versimpeling hoog in het vaandel staan. Ter ondersteuning hiervan is er een traject gestart voor vernieuwing en verandering specifiek op het gebied van OV-fiets. Hier worden nieuwe concepten ontwikkeld en uitgewerkt als voorloper op uitrol in 2020. Hier ga je werken: Stations zijn dagelijks voor miljoenen reizigers een cruciale schakel in de reis van deur tot deur. Samen met ProRail, overheden en vervoerders wil NS Stations de reis en het verblijf op en in de directe omgeving van het station zo gemakkelijk en aangenaam mogelijk maken. Wij bieden reizigers een snelle en comfortabele manier om van het ene op het andere vervoersmiddel over te stappen. Dit gebeurt via een netwerk van goed bereikbare, grote en kleinere stations. Daarmee bevorderen wij het gebruik van het openbaar vervoer en houden wij Nederland mobiel. De reiziger staat in al onze activiteiten centraal en ons streven is om van reistijd zo veel mogelijk eigen tijd te maken. NS Stations exploiteert, ontwikkelt en beheert ruim 400 stations in Nederland. Schoonmaak, onderhoud en veiligheid zijn hierbij belangrijke thema's, net als de optimale balans tussen de looproutes, service en voorzieningen rond en op het station. Het station is een plek waar meer te halen is dan de trein en daarmee spelen we in op de behoefte van de reiziger. Gewenst profiel: Om succesvol te zijn in deze functie beschik je over: - Je hebt diepgaande kennis en ervaring met Agile werken, IT verandertrajecten en begeleiden van medewerkers en teams. - Afgeronde HBO/WO opleiding - Gecertificeerd Scrum Master, minimaal PSM II of gelijkwaardig - Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Scrum Master - Aantoonbare ervaring in maturity verbetering op Agile teams binnen grote/complexe organisaties - Ervaring met IT implementaties binnen complexe omgevingen - Technische achtergrond/ervaring is een pre - Beheersing Nederlands en Engels is een vereiste. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). 4. Onderdeel van de selectieprocedure is een motivatie met antwoord op de volgende vragen: - Wat is het belangrijkste inzicht dat je als Scrum Master hebt gekregen? - Hoe zie je de rol van een Product Owner in een Programma? - Hoe zorg jij voor verbinding in een team die meestal niet bij elkaar zit en gemiddeld voor 50% van hun tijd werkzaam zijn aan het team doel? - Welke ervaring met het coachen van verschillende, van elkaar afhankelijke teams heb je? Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt afgeronde HBO/WO opleiding. 2. Je bent gecertificeerd Scrum Master, minimaal PSM II of gelijkwaardig. 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als Scrum Master. 4. Je hebt ervaring in maturity verbetering op Agile teams binnen grote/complexe organisaties. 5. Je hebt ervaring met IT implementaties binnen complexe omgevingen. 6. Een goede beheersing van Nederlands en Engels is een vereiste. Competenties: - Coachend - Pragmatisch (flexibiliteit t.o.v. toepassen agile methodieken en implementeren van wat het beste werkt, geen theoretische implementatie) - Veranderkracht - Communicatieve vaardigheden - Empathisch - Teamspeler - Proactieve houding - Resultaatgericht - Faciliterend Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-08-2019 Duur: 01-09-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-07-2019 Sluitingstijd: 17:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Service Manager (Detavast) (QR6788) Amsterdam
Functie: IT Service Manager (Detavast) (QR6788) Start: 12-8-2019, 36 uur per week Periode: Contract to Perm Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for IT Service Managers (DETAVAST). Our client is looking for enthusiastic IT Service Managers in various areas. We have open positions in the areas of Global Data Services, Robotic Process Automation, Pega Platform and Artificial Intelligence. Within the area, Service Managers are team-players that are technically passionate, proud of their craft, solution-focused and broadly developed. Our Service Managers have a positive can-do mind-set. We are looking for an experienced Service Manager, with a strong customer focus, who gladly goes the extra mile, to be viewed as "trusted advisor" by the different Business Partners from the Corporate staff departments, with close ties with the highest Management boards within the company. You will be advising them and coordinating with the different IT suppliers, support & DevOps teams to ensure a good quality and reliable service, whilst anticipating on (future) customer wishes. Tasks: - Play a central role in the on-boarding of new services/applications - Monitor contracts/agreements with internal and external suppliers - Conduct regular/quarterly Service Review Meetings - Monitor compliance to risk requirements on a tactical level and liaison with Risk 1st & 2nd Line of Defense, support in solving impediments - Ensure alignment between new needs, existing service levels and non-financial risks - Define IT Operations organizational changes in case of new services - Coordinate the Financial MTP process - Monitor IT Service Cost and advise accordingly - Organize service portfolio management - Support IT (Area) Lead in making sure squads/external suppliers comply to agreed service levels Profile: You are a driven Service Manager applying procedures, tools and methods, with great understanding of business practices and approaches. You are an expert in building relationships/ team working, resolving conflicts and problems with strong influencing and persuading skills. As a Service Manager you have great communicating/listening skills and strong in gathering information without losing your focus on your customers. You bring positive energy to the team and have very good social and communication skills. This leads to great performance. Your education, experience and background: - Education at Bachelor/Master level with a strong background in IT. - Relevant Service Management/IT experience: 5 years - Relevant domain experience (Data Lake/Business Intelligence, Robotic Process Automation, Pega Platform or Artificial Intelligence): 3 years. - Relevant experience working in an Agile organization is preferred Competencies: - Professional expertise / market focus: A Service manager has in depth knowledge on specific areas. You have the necessary technical skills to perform the job. You take steps to stay informed of new trends and developments and take this into account in your decision making. You are recognized as an authority in your specialty. - As a Service Manager, you are able to make good analyses. Hence Problem analyses and judgment is an essential competence in this profile. You act as an expert to the client in the analyses of requirements. You are familiar to potential problems related to the IT solutions to be implemented and anticipate on those problems. - Customer focus and customer interest is paramount: A good Service Manager knows the customer's business and puts forward proposals that reflect the customers interests. The solutions you propose are aligned with the team and client. You are able to meet the customer's business requirements. To advise the customer on the suitable technical solutions, it is important to understand the customer's needs and wishes. - Performance Motivation: a Service Manager tries to continuously improve the performance of the IT service provided. A continuous focus on improving personal performance and that of his or her team. Strives to achieve high work standards - is not satisfied with average levels of performance. - Teamwork is one of the core competencies of the Service Manager. It is important that you work well with people and share information that is important for others. You are open to the input of others and you are prepared to learn from them. You place the importance of common goal above personal goals. - Persuasiveness: A successful Service Manager is persuasive. You can tune in to the interests or level of discussion of your partner. You are able to use arguments that appeal to the discussion partner; you present your arguments in measured doses at crucial moments. At the higher job levels you must influence higher management and different stakeholders. - Vision is needed for the higher job levels of the Service Manager. You are able to place short term plans in a longer term perspective and you have clear long term goals and scenarios for achieving it. You contribute to the vision on the IT requirements within the Domain or on Enterprise level. - You are always a step ahead, You take it on and make it happen, You help other be successful Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Virtualisatie Ontwerper, Sr. Maasland
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27210 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 26 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Virtualisatie Ontwerper voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Wij zoeken een virtualisatie specialist met een brede kennis in de fysieke en virtuele infrastructuur die met ons mee wil groeien. Het automatiseren van ons on-premises IaaS platform, werken in multidisciplinaire teams, en het leveren van klantwaarde (Agile) wordt hierbij steeds belangrijker. Wij zoeken een sterke teamspeler die verantwoordelijkheid neemt met passie voor VMware techniek en het beheer van grote complexe omgevingen. Daarnaast beschik je over een open mindset en bent bereid om nieuwe manieren van werken en technologieën uit te proberen. Als Senior Infrastructuur Ontwerper maak je deel uit van een multidisciplinair team met collega’s met dezelfde expertise. In je rol draag je in belangrijke mate bij aan de continuïteit van de dienstverlening. Het secure-by-design principe staat bij jouw voorop. Je levert daarnaast een belangrijke bijdrage aan de automatisering van veel mogelijk beheer-taken. Je hebt ervaring met het werken in scrum teams en bent tevens in staat om collega’s in hun individuele ontwikkeling te helpen. Taken/werkzaamheden: Werkt de complexe (of delen van de zeer complexe) architectuur en kaders uit, door: - het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel (deel)ontwerp. - het vertalen van het functioneel (deel)ontwerp naar het technisch ontwerp. - het participeren in impact analyses en projecten. Onderzoekt/analyseert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door: - het uitvoeren en opstellen van een impactanalyse op basis van de normenkaders van de Defensie Beveiligingsautoriteit en JIVC. - het uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten. - het geven van adviezen aan de Sr ontwerper op basis van de impactanalyse en het ontwerp (technisch). Ontwikkelt producten op basis van een generiek of specifiek (deel)ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren: - het bouwen van producten. - het aanpassen van bestaande producten. - in afstemming met de opdrachtgever het opstellen of uitvoeren van testplannen, de uitkomsten te rapporteren en hierover vervolgens advies uit te brengen op basis van de resultaten. - het geschikt maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk. - het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen. - het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende producten. - het rapporteren en vastleggen van de resultaten van het ontwerp. KNOCK-OUT: Je hebt 5 jaar werkervaring met server virtualisatie en oplossingen op basis van Vmware. Je hebt 3 jaar ervaring met de implementatie van vRA, vRO en Log Insight. Je hebt 5 jaar werkervaring in enterprise omgevingen. Je hebt 3 jaar ervaring met software defined networking virtualisatie. Je beschikt over 3 jaar kennis van netwerk infrastructuur. Je beschikt over 5 jaar kennis over server en storage systemen. Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding of een afgeronde MBO-opleiding met daarbij minimaal 8 jaar werkervaring, opgedaan in de laatste 10 jaar. Je beschikt over een certificering MCSA/MCSE/MCITP Win. Server 2008 of hoger. Je beschikt over een VCP certificering VCP5 of hoger. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur 2 jaar) kennis van en ervaring met back up systemen zoals Rubrik. Je hebt minimaal 2 jaar (bij voorkeur 3 jaar) kennis van en ervaring op het gebied van recente storage systemen, zoals bijvoorbeeld NetApp. (weging 23%) Je hebt minimaal 1 jaar kennis van omgevingen in het Openbare Orde en Veiligheid zoals Defensie. Je beschikt over minimaal 1 jaar kennis en ervaring op werkniveau van Agile en DevOps-werkwijzen, bij voorkeur de SCRUM-methodiek. (weging 23%) Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met 2 van de volgende programmeertalen: Scripting Powershell, Python en JavaScript. (weging 23%) Competenties: Analyseren Conceptueel denken Communiceren Verantwoordelijk Initiatief Samenwerken
DevOps Engineer Den Haag
Logius realiseert een Logius Platform dat ontwikkeld en beheerd moet worden. Hiervoor zoeken we een DevOps engineer die in een breder team dit gaat realiseren.De taken van de DevOps Engineer bestaan onder andere uit:Het in DevOps team ontwikkelen en beheren van het Logius Platform, in een Safe Agile organisatiestructuurAutomatiseren en optimaliseren van software en systemenUitvoeren en begeleiden van onderhoudsreleasesTesten en testautomatiseringDeploymentConfiguratiemanagementMonitoren en laten draaien van Storage platformBinnen de Agile Release Train Platform & Connectiviteit maak je onderdeel uit van een van de teams van de Platformontwikkeling, Connectiviteit en Generieke services. De ART P&C zorgt voor:Waarborgen van betrouwbaar transport van data voor informatieverwerking tussen overheden en burgers of bedrijven of tussen overheidspartijen onderling, optimaal bestand tegen interrupties en verstoringen.De ontwikkeling van een robuust, schaalbaar, flexibel en wendbaar Logius Platform dat geschikt is voor het hosten van applicaties met moderne applicatiearchitecturen en dat aanvullende services biedt voor bijvoorbeeld geautomatiseerd en geprogrammeerd verloop van code naar productie, monitoring & loggingImplementeren van generieke services op het Logius Platform die door het Federatief Berichtenstelsel gebruikt gaan worden en door andere Logius voorzieningen of overheidsorganisaties.De ART P&C creëert de mogelijkheid om de waarde die Logius biedt meer dan nu betrouwbaar, flexibel en schaalbaar voor de afnemers, burgers en bedrijven te realiseren.Minimaal HBO werk- en denk niveau.Het inrichten en beheren van een Platform-as-a-Service en Clouddienstverlening.Aantoonbare kennis met stellen van diagnose en analyse op issues rondom performance, security en betrouwbaarheidsissues.Gedegen kennis van Container Platform en Kubernetes.Zelfstandig uitvoeren van projecten.Ervaring met Jira en Confluence.Ervaring met overheidEenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.
Productowner Klant Contact Systeem (KCS) Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Productowner Klant Contact Systeem (KCS) Opdrachtomschrijving: De gemeente Amstelveen werkt hard aan digitalisering. Het programma Digitale Transformatie is dringend op zoek naar een projectleider/product owner voor het nieuw in te richten Klant Contact Systeem (KCS), waarbij wordt gekeken naar telefooncentrale, omnichannel ondersteuning, kennisbank en CRM voorziening om klantbeeld te vergaren. Werkzaamheden: De projectleider heeft de volgende taken: - Inrichting van de rollen product owner en beheer KCS - Opzetten KCS implementatie, inclusief begeleiding aanschaf KCS - Begeleiden pilots in gehele gemeente voor modernisering klantcontact en bereikbaarheid - Inrichten webcare en chat - De opdracht duurt ongeveer 11 maanden en vangt zo snel mogelijk aan. Gewenst profiel: De projectleider heeft: - een HBO werk- en denkniveau, of hoger; - minstens 5 jaar aantoonbare ervaring als ICT projectleider voor gemeentelijke organisatie; - ervaring met klantcontact systemen; - kennis van het applicatielandschap in een gemeentelijke omgeving en de onderlinge samenhang; - ervaring met het werken onder architectuur; - ervaring met projecten waarbij nauw wordt samengewerkt met de gebruikersorganisatie; - uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; - kennis van gemeentelijke organisaties. VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de aanvraag af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring waarvan tenminste 5 jaar als projectleider ICT projecten. 2. Je hebt ervaring met inrichting klantcontact systemen in gemeentelijke organisatie. 3. Je hebt ervaring met Avaya of Mitel. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring als ICT projectleider gemeentelijke ICT projecten. 2. Je beschikt over ervaring waarbij klantcontactsysteem is gekoppeld aan zaaksysteem. 3. Je hebt ervaring bij een middelgrote gemeente van minimaal 100.000+. Competenties: - Resultaatgericht - Klantgericht - Communicatief vaardig - Gestructureerd - Stressbestendig - Integer Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 01-08-2019 Duur: 30-06-2020 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-07-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 31 juli tussen 13.00-17.00 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Manager Innovatie en Standaardisatie plv Directeur Den Haag
We zijn, tijdelijk -voor de duur van een half jaar tot maximaal een jaar-, op zoek naar een MT lid die als tactisch manager de afdeling Innovatie & Standaardisatie gaat aansturen en daarnaast ook plaatsvervangend directeur is. Samen met andere diensten en directies van de IND is speelt deze afdeling op proactieve wijze een belangrijke rol in de ontwikkeling van onze processen. Naast innovatie is standaardisatie van de dienstverleningsprocessen een belangrijke kerntaak van jouw afdeling. De voortgaande digitalisering en informatisering van deze processen bij de IND is een belangrijk vertrekpunt. Je bent in staat om vanuit deze ontwikkeling aan deze kerntaak sturing te geven. Het beschikken over kennis van en ervaring met digitalisering- en informatisering projecten is daarom een pre. Binnen deze afdeling is ook een team Internationale Projecten werkzaam. De afdeling bestaat uit ongeveer 40 man met twee Operationeel managers. Als plaatsvervanger directeur ben je in staat op strategisch niveau te opereren en de directeur te vervangen. Je participeert waar nodig proactief in gremia met (keten)partners van de IND. Je verliest daarbij het belang van de IND niet uit het oog en bent tegelijkertijd gericht op het tot stand brengen van gezamenlijk gedragen oplossingen. Enthousiasme en een sterke affiniteit met dienstverlening zijn vanzelfsprekend. Ook beschik je over een flinke dosis verander- en daadkracht. Functie eisen • WO -werk en denkniveau. • Specifieke eisen voor deze functies zijn: Vaardig in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van nieuwe ideeën en concepten; Invloed op het ontwikkelen en realiseren van strategisch beleid; Het effectief beïnvloeden van de relevante omgeving; Het leiden van de directie bij afwezigheid van de directeur. • Min. 3 jaar ervaring met digitalisering- en informatisering projecten is een pre Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m. Einddatum: 31-8-2019 met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Informatiearchitect Den Bosch
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27208 Omgeving: Den Bosch Startdatum: 1 september 2019 Einddatum: 1 september 2020 Optie op verlenging: Ja, 2x 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: woensdagochtend 21 augustus 2018 Sluitingsdatum: woensdag 14 augustus om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Informatiearchitect voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Binnen de opgave “Regie op Beleid en Advies” werkt een klein team van architecten dat de organisatie adviseert op het gebied van technische architectuur, applicatie- en systeemarchitectuur en data/informatiearchitectuur. We werken hierbij nauw samen met o.a. datamanagement, informatiebeveiliging en informatieadvies. De Informatiearchitect richt zich op een samenhangende architectuur, waardoor ruimte voor innovatie en flexibiliteit ontstaat. Hij is als generalist in staat om organisatiedoelen en –opgaven te vertalen naar architectuur. Hij heeft en geeft inzicht in de complexiteit van de provinciale informatievoorziening. Hij kent de organisatiestructuren, de werkprocessen, de informatie (stromen), de applicaties en (in mindere mate) de technische infrastructuur, in hun onderlinge samenhang, en kan rekening houden met aspecten zoals informatiebeveiliging en beheer. De Architect is specialist in het kunnen structureren en modelleren van organisatie brede en complexe informatievraagstukken. Hij hanteert daarbij specifieke methodes, technieken en hulpmiddelen. Hij moet daardoor ook in staat zijn om de inzichten vast te leggen en te documenteren conform standaarden. Dit geldt zowel voor de huidige informatievoorziening als voor de gewenste. Hij ondersteunt de migratie van huidig naar toekomstig door het opstellen van principes en standaarden. Deze worden, op maat, aangereikt aan projecten waarmee een deel van het speelveld bepaald wordt. Taken/werkzaamheden: Als Projectarchitect zelfstandig toepassen en mede uitwerken van de architectuurkaders in projecten en adviezen. Samen met i-adviseurs uitwerken van business cases, in een vroeg stadium meegeven van kaders aan projecten (Project Start Architectuur), projecten begeleiden, advisering aan stakeholders zoals MTi, opdrachtgevers en portfolioteam/CIO. Mede opstellen van strategische informatievisie en –beleid. Doorontwikkelen van de provinciale doelarchitectuur/streefbeeld o.b.v. ambities en opgaven van de organisatie. Mede opstellen van principes, kaders en richtlijnen t.b.v. de informatievoorziening(en). Mede opstellen van een architectuurroadmap en de implementatie hiervan begeleiden. Mede uitwerken van actuele thema’s in verdiepingsnota’s, ook in interprovinciaal verband (PPA factsheets). De nadruk ligt op informatie- en systeemarchitectuur. Hierbij rekening houdend met landelijke en interprovinciale referentiearchitecturen en ontwikkelingen. Signaleren van trends en ontwikkelingen en monitoren van de ontwikkelingen in de organisatie en processen van de provincie die kunnen leiden tot nieuwe ontwikkelingen in de informatiearchitectuur. Onderhouden van relaties met belanghebbenden. Onderhouden van de huidige architectuurmodellen. Mede uitdragen van de doelarchitectuur binnen de organisatie. Stimuleren van het ‘werken onder architectuur’ binnen de organisatie en de architectuurvolwassenheid verhogen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) van de afgelopen 5 jaar (na 2013) werkervaring als Architect, op het gebied van Data/Informatie en/of Systemen/Applicaties en Integratie. Kennis van gangbare methoden en technieken op het gebied van informatie- en applicatiearchitectuur en van gegevensmodellen en data-architectuur. Je beschikt over recente werkervaring (opgedaan na 2013) met en kennis van architectuurprocessen (bijvoorbeeld DYA, TOGAF). Je beschikt over minimaal 1 jaar werkervaring met architectuurmodelleren (ArchiMate is hierbij een vereiste). Je beschikt over kennis van de overheidsreferentiearchitecturen zoals NORA, PETRA of GEMMA. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met het interpreteren van de nieuwste IT-trends en hun toepassingen bijvoorbeeld Cloud, Business Intelligence, Dataplatforms en ontwikkelingen als Open data en Big data. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.
Microsoft Specialist Den Haag
Als Microsoft specialist kom je te werken in een groot multidisciplinair ICT team. Je zult naast je verantwoordelijkheden met betrekking tot het dagelijkse beheer en de continuïteit van de ICT omgeving, zeker in aanraking komen met de rest van de ICT infrastructuur. Je werkt hierbij oplossingsgericht en hebt een positieve ‘can-do’-mentaliteit, waarbij je een belangrijke bijdrage levert om verbeteringen voor elkaar te krijgen. Je bent erg leergierig en nieuwsgierig en heb je een drive om alerts van de monitoring tot de bodem uit te zoeken. Taken Als Microsoft specialist ben je verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de continuïteit van de ICT omgeving met bijbehorende infrastructuur. Je verricht de volgende werkzaamheden: • Lost uiteenlopende 2de en 3de lijns ICT vraagstukken op, welke via de Interne Servicedesk worden gemeld. Je volgt de SLA en werkt volgens ITIL; • Beheert en configureert het Windows serverpark; • Controleert de diverse systemen en voert geplande werkzaamheden uit; • Signaleert en verhelpt verstoringen; • Zorgt voor een optimale beschikbaarheid van de beheerde infrastructuur; • Participeert in projecten, migratietrajecten en changes (RFC’s) en geeft daarbij technische inhoudelijke adviezen en maakt impact analyses; • Onderhoudt contacten met interne klanten BizDevOps teams en externe leveranciers; • Draagt zorg voor het uitvoeren van het beleid ten aanzien van de informatiebeveiliging voor de IT producten waarvoor je verantwoordelijk bent. Functie eisen Je beschikt over: • Werk- en denk niveau en/of afgeronde (ICT) opleiding op HBO niveau; • Certificering up-to-date; • Minimaal 6 jaar ervaring in complexe ICT omgevingen; • Gedegen kennis van Windows Server, MS Exchange en RES/Avanti Workspace Manager; • Kennis van Symantec Enterprise Vault 10, VMware VSphere en VMware Horizon. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m. Einddatum: 31-12-2019 met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Tester drupal / scrum master Den Haag
In het project is het onze klant bezig met de ontwikkeling van microservices. Deze gaan het huidige platform op de duur vervangen. Voor dit platform moeten meerdere microservices worden ontwikkeld die het huidige werk naar het nieuwe platform om moeten gaan zetten en nieuwe functionaliteit mogelijk maken. Binnen dit platform wordt ook gebruikt gemaakt van standaard tooling. Functie eisen: • Je bent in het bezit van het certificaat Certified Agile Tester (CAT) • Je bent in het bezit van het certificaat Professional Scrum Master (PSM1) • Je bent in het bezit van het certificaat Agile foundation • Je bent in het bezit van het certificaat Certified TMap suite Test Engineer • Je bent in het bezit van het certificaat Certified TMap next Functie wensen: • Kandidaat beschikt over aantoonbare en relevante kennis en ervaring met SCRUM (in projecten waar SCRUM als methodiek is gehanteerd) • Kandidaat beschikt over aantoonbare en relevante kennis en ervaring als SCRUM-Master. Heeft in projecten als SCRUM-Master gefunctioneerd • Kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring als Agile Test Coach. Voorbeeld in CV aanwezig waaruit blijkt dit uitgevoerd te hebben • kandidaat beschikt over aantoonbare en relevante kennis met SoapUI • kandidaat beschikt over aantoonbare en relevante kennis met HP ALM • Uit jou cv is aantoonbare kennis met het gebruik van Jira aanwezig • Uit jou cv is aantoonbare kennis met het gebruik van “Behavior Driven Development (BDD) aanwezig • Uit jou cv is aantoonbare kennis met het gebruik Drupal en begeleiden van Drupal projecten aanwezig • Uit jou cv is aantoonbare kennis met het gebruik van SQL aanwezig Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 19-8-2019, 32-36 uur per week Einddatum: 19-2-2020, initiële inhuurtermijn 6 maanden met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Dayanne Soares de Oliveira, 0647180874, recruiterDO@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
MS SQL DBA (Data base administrator) Netherlands
My client is a leading financial institution based in the Netherlands and they are looking for a talented mid/snr level MS SQL DBA to join their ever-growing team. The successful SQL DBA's required skills include:You should have at least five years’ MS SQL Server experience (ideally Certified).You must also have a strong track record in writing and installing scripts for database administration tasks, such as backups and capacity monitoring. MUSTS • Strong MS SQL product knowledge. • Write technical documents • Building severs and databases to global standards • Extensive performance & tuning experience • An understanding of fault-finding database client connectivity • An understanding of database security and auditing • An understanding of network, concurrent access and locking issues. • An understanding of database logging and recovery and how to recover from the various failure scenarios. The following technical skills are desirable: (PRE's) • Strong knowledge and experience with database security (in particular database encryption technology, but also procedures around that, like Segregation of Duties and Key Management) • A good understanding of Sybase ASE 15 in a multi-platform (UNIX and Linux) environment. • Unix Shell scripting • Experience performing server consolidation • Administration of databases in a Storage Area Network environmentThis is an amazing opportunity to join a leading financial name during a very exciting time in their current growth and development. Due to a high number of applications, only successful candidates will be contacted.
Ruby Developer Amsterdam (Diemen)
Our customer continues its quest to become the best Telecom provider in the Netherlands. Therefore they are looking for new colleagues. At this moment they have a few hundred men and women working and willing to go that extra mile for their customers to give them the best and most inspiring customer experience. And they need more of those. Who they are looking for? Not just people that are good at something. They are looking for people that can do more. A brilliant CV is nice, but what they actually need is people that believe, just as they do, that they can make the impossible possible. In short; they are looking for the best of the best. They are looking for a Ruby developer with genuine interest in backend applications. As a developer you are responsible for the complete software development cycle. What are they building? Their very own state based workflow engine in Ruby… and they are planning to release it as open source. A highly scalable Big Data network performance management platform that handles a large number of concurrent connections to their network equipment. To do so they rely on • A young, super smart and culturally diverse team of seven working together in their HQ in Diemen (near Amsterdam). • A get-things-done attitude • Open source software and emerging technologies • True software craftsmanship Their technology stack • Ruby • HTML5, JavaScript, JQuery, Backbone, CSS3, , Sass, on the front-end • Rabitmq and Redis for scalability and performance They work with the following tools to get organized: • Gitlab for source code control • Capistrano, RSpec for deployment and automated testing A true software engineer that delivers maintainable and adaptable code. They are not looking for script kiddo’s or website artists! This is a true challenge for Ruby Backend enthusiasts. • Rails • Databases: MYSQL, MongoDB, Redis • SOAP / REST • Linux • AMQP • Asynchronic programming • Telecom networks • Reduntant and scalable solutions • Test driven development • Agile Scrum The Network Operations and Engineering (NO&E) department is responsible for the design, planning, building and maintenance of their network and for all the services they offer customers. They own a fiber network that contains 23 POP locations and 320 local interconnections with KPN. NO&E is responsible for quite a few high end services. For their business clients they deliver, among other things, Ethernet VPN for ministries. For the consumer market they have developed a television product with HD, VOD, and “uitzendinggemist”. At this moment NO&E is rolling out a new LTE network for which they are developing new services as well. Job Requirements: You are a positive challenger, looking for solutions, flexible, driven and full of energy. You have a strong personality, and like to work both independently and in a team. Their open, non-hierarchical and unconventional culture attracts you. On top of that you find their dynamic and sometimes hectic work environment appealing. Other Information: Location: Amsterdam (Diemen) Start: 22-7-2019, 40 uur per week Duration: 31-10-2019 Recruiter: Greg Haime, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Privacy: If you apply through this channel, you give us your permission to keep 36 months after closing of the procedure. Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterGH@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication. Their customer continues its quest to become the best Telecom provider in the Netherlands. Therefore they are looking for new colleagues. At this moment they have a few hundred men and women working and willing to go that extra mile for their customers to give them the best and most inspiring customer experience. And they need more of those. Who they are looking for? Not just people that are good at something. They are looking for people that can do more. A brilliant CV is nice, but what they actually need is people that believe, just as they do, that they can make the impossible possible. In short; they are looking for the best of the best. They are looking for a Ruby developer with genuine interest in backend applications. As a developer you are responsible for the complete software development cycle. What are they building? Their very own state based workflow engine in Ruby… and they are planning to release it as open source. A highly scalable Big Data network performance management platform that handles a large number of concurrent connections to their network equipment. To do so they rely on • A young, super smart and culturally diverse team of seven working together in their HQ in Diemen (near Amsterdam). • A get-things-done attitude • Open source software and emerging technologies • True software craftsmanship Their technology stack • Ruby • HTML5, JavaScript, JQuery, Backbone, CSS3, , Sass, on the front-end • Rabitmq and Redis for scalability and performance They work with the following tools to get organized: • Gitlab for source code control • Capistrano, RSpec for deployment and automated testing A true software engineer that delivers maintainable and adaptable code. They are not looking for script kiddo’s or website artists! This is a true challenge for Ruby Backend enthusiasts. • Rails • Databases: MYSQL, MongoDB, Redis • SOAP / REST • Linux • AMQP • Asynchronic programming • Telecom networks • Reduntant and scalable solutions • Test driven development • Agile Scrum The Network Operations and Engineering (NO&E) department is responsible for the design, planning, building and maintenance of their network and for all the services they offer customers. They own a fiber network that contains 23 POP locations and 320 local interconnections with KPN. NO&E is responsible for quite a few high end services. For their business clients they deliver, among other things, Ethernet VPN for ministries. For the consumer market they have developed a television product with HD, VOD, and “uitzendinggemist”. At this moment NO&E is rolling out a new LTE network for which they are developing new services as well. Job Requirements: You are a positive challenger, looking for solutions, flexible, driven and full of energy. You have a strong personality, and like to work both independently and in a team. Their open, non-hierarchical and unconventional culture attracts you. On top of that you find their dynamic and sometimes hectic work environment appealing. Other Information: Location: Amsterdam (Diemen) Start: 22-7-2019, 40 uur per week Duration: 31-10-2019 Recruiter: Greg Haime, 06-10561192, recruiterGH@itaq.nl Privacy: If you apply through this channel, you give us your permission to keep 36 months after closing of the procedure. Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterGH@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.