Nieuwste ICT-projecten

Tester Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Tester Startdatum: 1-1-21 Initiële einddatum project: 31-12-21 Inzet: 36 uren per week Tarief: €65,- (all-in) ex. BTW OPDRACHT Voor BRG zijn we op zoek naar een enthousiaste tester die zich ziet als "T-shape" tester. Het BRG team werkt aan een nieuw te bouwen BRG applicatie (java applicatie) en doet onderhoud aan de bestaande BRG applicatie (java / cobol applicatie). Je komt te werken in een scrumteam met meerdere testers. Je ontwikkelt en voert tests uit (zowel in de realisatie fase alshet ondersteunen van de acceptatiefase) We zoeken iemand met ervaring op het gebied van API testen, maar er vinden ook nog testen plaats op de frondend alsmede op de DB. Globale kennis van inning en betalingsverkeer is een pre. We zijn op zoek naar een tester die zijn weg kan in Java en ervaring heeft in testautomation. We gebruiken een zelf ontwikkeld test framework op basis van Python en Robot framework. We zijn op zoek naar iemand die kritisch is en meekan praten met de bouwers. Hij/zij stelt de juiste vragen over de test, maar kan ook meehelpen met het automatiseren van de testen. BRG (Beheer Rekeningafspraak Gegevens) administreert bankrekeningnummers die door de Belastingdienst in het betalingsverkeer worden gebruikt. De BRG Administratie bevat rekeningafspraken, machtigingafspraken, derdenafspraken en blokkades op betalen naar personen en bankrekeningen. De applicatie bestaat uit twee onderdelen: een Cobol applicatie en enkele Java applicaties (kantoor, webservice, fabriek). We zijn bezig met een nieuwe opzet van de applicatie. De solution architectuur is al gereed. De nieuwe applicatie is op basis van microservices, welke we draaien op OpenShift, een cloud platform. Een mooie uitdaging voor onze tester. Het team dat verantwoordelijk is voor vernieuwing en onderhoud van BRG is een integraal AGILE-team dat werkt op basis van scrum. Het team bestaat uit diverse disciplines en is groeiende in Agile werken. EISEN Tmap (of vergelijkbaar), Robot framework HBO werk en denk niveau ervaring met testautomation WENSEN Analytisch, Creatief, Productgerichtheid (kwalitatief) • Klantgerichtheid (intern, extern), • Flexibel • Resultaatgericht • Zelfstandig, pro-actief, samenwerken (verbinder) Volledig meedraaien in het scrum team, dus ook je test visie gebruiken tijdens de refinements. Handmatige testen voorbereiden en uitvoere Automatische testen opstellen/implementeren Automatische testen uitvoeren, resultaat analyseren en aanpassen waar nodig Defects overleggen met developers en correct registreren Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 1 december om 12:00 uur ins ons bezit te zijn.
Coördinator ICT Delft
Referentienummer: 2020-43807 Omgeving: Delft Startdatum: 4 januari 2021 Einddatum: 1 juni 2021 Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Donderdag 10 december Sluitingsdatum: Vrijdag 4 december om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Coördinator ICT voor 32 uur per week. Functie-omschrijving: Het onderdeel ICT bestaat uit twaalf vaste medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van systeembeheer, technisch applicatiebeheer en de Servicedesk. Het onderdeel staat onder grote druk om de interne samenwerking te versterken en verbeteringen door te voeren op het gebied van informatiebeveiliging. Er is behoefte aan een duidelijke en consequente overlegstructuur, een versterking van de aansturing en een verzakelijking van de werkcultuur, waardoor de voorspelbaarheid, contoleerbaarheid en aanspreekbaarheid binnen het team groter wordt. Voor de medewerkers betekent dit een structuur die helderheid schept in de gewenste kwaliteit en de beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van regulier werk, projecten, beveiliging en het leveren van service en ondersteuning. Taken/werkzaamheden: Coördinatie van de medewerkers van het onderdeel ICT. Inhoudelijke aansturing van de werkzaamheden op basis van gestandaardiseerde IT-normen en protocollen. Bewaken van de kwaliteit van geleverde diensten en onderhoudstrajecten binnen de gegeven budgetten. Contacten onderhouden met in- en externe klanten, leveranciers en contractpartners. Voorbereiden van functioneringsgesprekken door de afdelingsmanager. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een HBO diploma behaald in de richting van informatietechnologie of vergelijkbaar. Je hebt minimaal 5 jaar, in de afgelopen 10 jaar, werkervaring met het aansturen van (een team van) ICT-deskundigen. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van systeem- en netwerkbeheer en applicatiebeheer. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring bij een publieke organisatie. Je hebt werkervaring vanuit ISO-normering NEN-ISO 27002, of daarvan afgeleide dan wel vergelijkbare normering. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met ITIL versie 4 vanuit een coördinerende functie. Je hebt werkervaring met de volgende tools: Microsoft, Active directory, (Group) policies, DFS, Security Windows, Sharepoint, Scripting, VMWare ESX, ICT Netwerken algemeen, Linux, Apple, Cloud Computing. Competenties: Kwaliteit- en normbewustzijn: Is zich ervan bewust dat systemen, procedures, processen en producten betrouwbaar en van hoog kwaliteitsniveau dienen te zijn, conform het kwaliteitsbeleid van HHD, en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Is zich bewust van de normen en standaarden waaraan processen moeten voldoen. Besluitvaardigheid: Neemt tijdig de juiste beslissingen op basis van de gepresenteerde feitelijke data, en begrijpt de korte en lange termijn gevolgen van de beslissingen. Flexibiliteit: Past zich gemakkelijk aan nieuwe of veranderde omstandigheden aan (werkomgeving, vakgebieden, taken/werkzaamheden, verantwoordelijkheden en mensen/klanten). Organisatie sensitiviteit: Kunnen onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op (onderdelen van) de organisatie.
P&O Adviseur Senior Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een P&O Adviseur Senior. Omschrijving opdrachtgever: Directie Personeel en Organisatie is de uitvoeringsorganisatie van P&O-beleid en P&O-wet- en regelgeving van de gemeente Amsterdam. P&O is de businesspartner van directies en management in de lijnafdelingen en doet dit met gespecialiseerde collega's in zes afdelingen: Algemeen P&O-advies, Amsterdamse School, Carrièrecentrum, Organisatieadvies & Projecten, Personeelsdiensten en Personeelsvoorzieningen. In de uitvoering is P&O allround, innovatief en gedreven om de collega's in de stad optimaal te ondersteunen met de juiste en kwalitatief goede P&O- dienstverlening. P&O richt haar dienstverlening primair in op basis van de opgave van de stad. Daarbij is P&O nauw verbonden aan de Directie P&O, verantwoordelijk voor P&O- beleid en control en voert regie op de stedelijke P&O- prioriteiten. Samen met de stedelijke prioriteiten zoals aangegeven door het Gemeentelijk Management Team (GMT) geeft de Directie P&O (vak)inhoudelijk richting aan P&O. De P&O adviseurs zijn vanuit de afdeling Algemeen Advies werkzaam bij de verschillende organisatieonderdelen. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Voor Ruimte & Duurzaamheid (binnen cluster Ruimte & Economie) zijn we op zoek naar een stevige P&O-adviseur die ervaring heeft om de samenwerking met de lijn en P&O verder vorm te geven. Binnen het goed-samenwerkende P&O R&D-team draait het niet alleen om kennis van onze nieuwe rechtspositie, resultaatgerichtheid, en Wet verbetering poortwachter. Bij ons gaan gesprekken en acties o.a. ook over het uitbouwen & het doorontwikkelen van verschillende afdelingen, Strategische Personeelsplanning inclusief Inclusie & Diversiteit en vlootschouw. Daarbij adviseer je ook over andere brede & uitdagende P&O- vraagstukken, en implementeer je centraal ontwikkeld P&O-beleid binnen je aandachtsgebied. Omschrijving werkzaamheden: - Je bent met jouw bedrijfskundige kennis, analytisch vermogen en kennis van de lijn in staat om samen met het management de tactische en strategische organisatiedoelstellingen te realiseren. Hierbij ben je intensief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsplannen. - Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en voor het positief beïnvloeden van stakeholders. - Je staat naast het management en je werkt samen vanuit co-creatie; een positie die je moet verdienen op basis van een opgebouwde (vertrouwens)advies-relatie. - Je bent in de huidige situatie betrokken als P&O-adviseur gesprekspartner van lijnmanagement op het gebied van personele en organisatorische vraagstukken, en je draagt de verantwoordelijkheid om het centraal ontwikkeld P&O-beleid te implementeren binnen het aandachtsgebied waarvoor je gedeconcentreerd werkzaam bent. - Je bent in staat om zelfstandig te adviseren ten aanzien van complexe P&O-vraagstukken binnen de desbetreffende aandachtsgebied door deze te vertalen naar adequate P&O-interventies, waarbij je in de keten samenwerkt met P&O-specialisten op gebied van o.a. Mobiliteit, Organisatieadvies, Leren en Ontwikkelen en Verzuim. - Waar nodig neem je als adviseur deel aan projectgroepen. - Je werkt aan complexe casuïstiek op het gebied van o.a. verzuim, prestatieverbetering en integriteit. - Je werkt in een sterk veranderende omgeving. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt over een afgeronde HRM-opleiding op minimaal hbo-niveau aangevuld met relevante trainingen. 4. Je hebt aantoonbare (tactisch/strategische) ervaring als (senior) P&O-adviseur/ HR Businesspartner voor een aandachtsgebied met een aantal verschillende lijnmanagers (binnen een aandachtsgebied). 5. Je hebt aantoonbare ervaring met het doorontwikkelen en reorganiseren van organisaties. 6. Je hebt aantoonbaar goed ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen om de P&O-opgave van de lijn te kunnen vertalen naar integrale P&O-oplossingen. 7. Je hebt aantoonbare ervaring in een grote organisatie met een complex krachtenveld. 8. Je hebt aantoonbare ervaring in bestuurlijke en gemeentelijke omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring bij een van de G4 gemeenten. 2. Je hebt ervaring met veranderingsprocessen. Competenties: - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Initiatief - Overtuigingskracht - Relatiebeheer Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-01-2021 Duur: 01-04-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 20-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Bedrijfsjurist Aanbestedingsrecht Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Bedrijfsjurist Aanbestedingsrecht. Startdatum: januariEinddatum: 31-5-2021Optie op verlengingUren per week: 36 Hier ga je werkenLJV is hèt expertisecentrum op het gebied van Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed. De afdeling heeft ongeveer 200 experts werkzaam op deze gebieden, verdeeld over 9 afdelingen. Dit zijn de afdelingen: Duurzaamheid, Omgevingseffecten, Milieu en Planologie, Ondergrondse Condities, Omgevingsmanagement, Corporate en Mededinging, Privaatrecht, Publiekrecht en Vastgoed. De afdeling Privaatrecht (40 medewerkers) kent een aantal vakgroepen waaronder de vakgroep aanbestedings- en contractenrecht. De juristen van de afdeling Privaatrecht verrichten werkzaamheden vanuit huis en op de kantoren in Utrecht (hoofdkantoor), Zwolle, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam.De vakgroep aanbestedings- en contractenrecht bestaat uit 12 collega’s. De achtergrond van onze bedrijfsjuristen is erg divers, waardoor we elkaar goed aanvullen. Wat breng jij mee om ons team nog sterker te maken? FunctiebeschrijvingMet de bouw van een energieneutraal treinstation of ‘slimme wissels’ is ProRail continu bezig om de spoorinfrastructuur duurzamer en innovatiever te maken. Als bedrijfsjurist werk je dagelijks aan die missie van ProRail: Verbinden, Verbeteren en Verduurzamen van het Nederlandse spoor! ProRail is één van de grootste aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven van Nederland. Je adviseert bij aanbestedingen, beoordeelt contracteringsplannen en je neemt eventueel deel aan onderhandelingen. Je gaat werken in een dynamische omgeving met collega’s vanuit verschillende disciplines. Dat vergt een pragmatische en flexibele instelling. Daarnaast ben je in staat om jouw juridische kennis en ervaring op een heldere manier te vertalen naar de praktijk. Functie eisenEen afgeronde wo-opleiding RechtenMinimaal 5 jaar relevante ervaring in het aanbestedingsrecht.Je bent resultaatgericht, oplossingsgericht en beschikt over prima adviesvaardigheden.Je bent vasthoudend, klantgericht, pragmatisch en kunt omgaan met tegengestelde belangen.Je hebt interesse in (technisch) complexe vraagstukken.
Data Analist Amersfoort (Stadhuis), maar nu vanuit huis
Voor Gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Data Analist. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Amersfoort en specifiek het Sociaal Domein zijn afhankelijk van en kunnen niet zonder goede en tijdige adequate management- en verantwoordingsinformatie. De monitoring, sturing en verantwoording wordt projectmatig ingevuld. Het project heeft als doel om alle benodigde sturingsinformatie te ontwikkelen zodat een adequate sturing en monitor op de projecten binnen de transformatie van het Sociaal Domein plaatsvinden. Omschrijving opdracht: De rol van Data Analist houdt in dat je ad hoc analyses maakt ten behoeve van de ontwikkelopgave die het Sociaal Domein heeft. Daarbij maak je gebruik van de bestaande rapportage tools en dashboards die aanwezig zijn en heb je de mogelijkheid om aanpassing/uitbreiding hierop te (laten) ontwikkelen. Daarnaast denk je mee in het verder professionaliseren van de informatievoorziening binnen het Sociaal Domein. Jij hebt hier met je kennis en ervaring een ondersteunende en adviserende rol in. Verder ondersteun je de projectmanager van het project in de verantwoording-, monitorings- en sturingsinformatie op diverse inhoudelijke vraagstukken. Gewenst profiel: Je beschikt over de volgende ervaring: - WO werk- en denkniveau. - Aantoonbare recente ervaring met data analyse binnen het Sociaal Domein. - Aantoonbare recente ervaring met beleidsvraagstukken bij de (lokale) overheid. - Aantoonbare recente ervaring met de Agile Scrum werkwijze. - Uitstekende vaardigheden met Excel, QlikView, Cognos, Power BI, Phython, R, Latex en SQL. - Specifieke kennis over monitoren van transformatie trajecten. Gesprekken: Gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden in week 50. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met data analyse en onderzoek binnen het Sociaal Domein. Aantoonbaar met cv. 2. Je hebt aantoonbare recente ervaring met het vertalen van beleidsvraagstukken naar data analyse en monitoring binnen de gemeentelijke overheid. Aantoonbaar met cv. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over uitstekende (werk)ervaring binnen het gemeentelijke Sociaal Domein met de Agile Scrum werkwijze, Excel, QlikView, Cognos, Power BI, Phython, R, Latex en SQL. Aantoonbaar met cv. 2. Je beschikt over specifieke kennis over de monitoring van transformatie trajecten binnen het Sociaal Domein, en over het vertalen van de informatiebehoefte naar concrete informatieproducten. Aantoonbaar met cv. 3. Je hebt een WO opleiding op het gebied van Data Science succesvol afgerond. Aantoonbaar met cv. Competenties: - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Strategisch inzicht - Accuratesse - Presenteren - Transparante communicatie - Schriftelijke en presentatievaardigheden - Collegialiteit Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort (Stadhuis), maar nu vanuit huis Startdatum: 15-12-2020 Duur: t/m 15-06-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Intelligence Developer Qlikview Den Haag
Opdrachtomschrijving:Je bent primair verantwoordelijk voor de functionaliteiten van de applicatie Qlikview en het ontwikkelen van (management) rapportages;Je brengt de wensen en eisen t.a.v. rapporten in kaart met de diverse stakeholders (uit alle lagen in de organisatie);Je maakt de vertaalslag van business wensen naar een functioneel ontwerp;Je biedt het functioneel ontwerp aan bij de rapporten bouwers en beoordeelt of de opgeleverde rapportage voldoet aan de wensen van de business;Je instrueert je collegas / leveranciers die verantwoordelijk zijn voor het bouwen van de rapportages. Hierin bewaak jij dat de rapportages voldoen aan de klantwensen;Je verbetert bestaande rapportages en ontwikkelt nieuwe rapportages;Je denkt mee met beheersbaarheid van de Qlikview omgevingOpdrachteisenKandidaat beschikt over een hbo of wo werk- en denkniveauKandidaat heeft kennis en ervaring met Qlikview of/en ExactKandidaat beschikt over recente ervaring met het achterhalen van (financiële) rapportagesKandidaat beschikt over kennis/ervaring met de databases van Exact Globe en/of Exact Synergy EnterpriseFunctiewensenKandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare Qlikview ervaringKandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het maken van (financiële) rapportagesKandidaat heeft aantoonbare ervaring met complexe Qlikview omgevingenKandidaat is makkelijk in omgang (loopt zelf naar de stakeholders toe), communicatief vaardig, flexibel en analytisch sterkKandidaat is inzetbaar voor het aantal uur in de gevraagde periodeOpdrachtgeverVan, voor en door de overheid. Dat is UBR. We lossen managementvraagstukken op en dragen bij aan complexe transities en implementaties, zoals in- of uitbestedingen. We bundelen onze kennis van onder andere interim-management, HRM, IT, inkoop en financiën en verbinden die met andere disciplines. UBR laat de overheid beter presteren. Doordat we ons binnen de overheid richten op bedrijfsvoering, kunnen onze collegas zich richten op hun taak. Zo maken we samen het verschil.UBR bestaat uit zeven organisatieonderdelen met ongeveer 1200 medewerkers: UBR|Personeel i.o. (v.h. Expertise Centrum Organisatie en Personeel), UBR|IIR (I-Interim Rijk), UBR|HIS (Haagse Inkoop Samenwerking), UBR|Organisatie i.o. (voorheen ICG (Interim-management, Coaching en Gateway), UBR|KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties), UBR|Bv&F, (Bedrijfsvoering en Financiën) en UBR|OW (Ontwikkelbedrijf).Bij UBR staat kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel. Voor onze opdrachtgevers en ook voor onze medewerkers. We bieden mooie kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, in een prettige werkomgeving. Dat vraagt wel wat van onze medewerkers en zeker van onze leidinggevenden. Qua inzet, kennis en kunde, maar vooral ook qua houding en gedrag.UBR|Bedrijfsvoering & Financiën concentreert zich op de financiële dienstverlening en de tactisch/operationele uitvoering van een aantal ICT en bedrijfsvoeringstaken. De afdeling Financiële Dienstverlening is onderdeel van UBR|Bv&F en bestaat uit 61 fte.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Software Engineer Apeldoorn
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Software Engineer. Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Het team BRK-info is op zoek naar een Senior Software Engineer. In dit team werken we aan meerdere producten ten behoeve van verstrekking van geografische- en eigendomsinformatie aan andere diensten binnen het Kadaster. Dit gebeurt door middel van zowel een bulk levering (naar database) als actuele bevragingen (via web API’s). In het team ontwikkelen we continu aan onze tools en producten, om steeds betere data te leveren aan onze afnemers. Het team werkt met Scrum en DevOps en is daarmee integraal verantwoordelijk voor het volledige platform, van idee tot productie. Omschrijving opdracht: - Beheren en ontwikkelen van de software code. - Deelnemen in ons Scrum / DevOps team (stand-ups, retrospectives, refinements, poker planning e.d.). - Uitvoeren van impactanalyses, planningssessies. - Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden. Belangrijkste vaardigheden: - Java (& Groovy), Spring Framework (boot, core, web-mvc, data), JAXB. - SQL & JPA (Hibernate) Spatial, Oracle. - REST, XML en JSON. - Continuous Integration / Delivery: Git, Maven, Jenkins, Docker (Swarm, Traefik), Splunk. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 14 december 2020 of zo spoedig mogelijk tot en en met 31 december 2021 voor 36-40 uur per week. 2. Je hebt Academisch of HBO werk- en denkniveau, verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT. 3. Je taalniveau Nederlands is minimaal B2. 4. Je hebt minimaal 5 jaar kennis van en relevante werkervaring met systeemontwikkeling en integratie. 5. Je hebt minimaal 5 jaar zelfstandigheid en aantoonbare ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten. 6. Je hebt minimaal 3 jaar gedegen kennis van de te gebruiken methoden, technieken en tools. 7. Je hebt minimaal 6 maanden ervaring als ontwikkelaar bij een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert. Competenties: - Resultaatgericht; - Klantgericht; - Kwaliteitsbewust; - Goede communicatieve vaardigheden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 14-12-2020 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36-40 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 10-12-2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur/Senior Functioneel Beheerder Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Adviseur/Senior Functioneel Beheerder Omschrijving opdrachtgever: Binnen het team Ondersteuning zijn we op zoek naar een Adviseur Functioneel Beheer. Op dit moment mist de afdeling VTH nog kennis voor het optimaal ondersteunen van gebruikers bij vragen, incidenten en change requests met betrekking tot de VTH informatievoorziening. Als afdeling maken we daardoor niet optimaal gebruik van mogelijkheden die het VTH-systeem ons biedt en zijn wij geen professionele gesprekspartner in de gezamenlijke overleggen met collega waterschappen, RWS en de leverancier van het VTH-systeem. Omschrijving opdracht: Waternet gebruikt een op het VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) domein toegesneden zaaksysteem PowerBrowser in combinatie met de mobiele variant, de app PowerMobiel. Waternet heeft dit zaaksysteem in samenwerking met andere waterschappen en RWS ingekocht, dit samenwerkingsverband heet SAW@. Voor de regie op en uitvoering van de gezamenlijk beheer- en projectactiviteiten is een gemeenschappelijke organisatie (GSO) opgericht. Het Centraal Aansluitpunt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorziet SAW@ in de gegevens uit de basisregistraties. De applicatie wordt gehost bij het Overheidsdatacenter (ODC). De invulling van functioneel beheer van PowerBrowser bij Waternet is belegd bij super-users/key-users die werkzaam zijn op de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhandhaving. De super en keyusers worden deels ondersteund in hun werkzaamheden door het serviceteam domein assets. Dit team zorgt ervoor dat de assets gerelateerde applicaties worden beheerd en indien nodig ge-upgrade. Jouw opdracht: Je adviseert het management van de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving over het versterken en mogelijk herinrichten van functioneel beheer bij de afdeling, zodanig dat gebruikers optimaal worden ondersteund en het VTH systeem optimaal wordt ingezet. Daarnaast zijn wij een professionele gesprekspartner tijdens gebruiker overleggen met RWS, collega waterschappen en de leverancier. Een functioneel beheerder speelt een belangrijke rol binnen steeds complexere organisaties. Binnen een organisatie bevinden zich vaak diverse informatiesystemen. Hij is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren en de continuïteit van een of meer van die informatiesystemen. De functioneel beheerder is de praktijk vaak de duizendpoot tussen de gebruikers van informatiesystemen en de IT-afdeling van een organisatie of de softwareleverancier. Beschrijving team: De afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving bewaakt activiteiten van anderen in de buurt van onze assets. Zo bewaken wij ons watersysteem, onze keringen en de kwaliteit van drink-, grond- en oppervlakte water. Wij adviseren, verlenen vergunningen, houden toezicht en indien nodig handhaven wij de naleving van wet- en regelgeving. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk en denkniveau 2. Jij hebt succesvolle trajecten (minstens 2) afgerond, in een trekkers/adviesrol, waarin de informatiesystemen en het gebruik hiervan is geoptimaliseerd 3. Je hebt ervaring met het geven van adviezen op management niveau 4. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met functioneel beheer en beheer van informatiesystemen 5. Je hebt kennis van bedrijfsprocessen en service processen als bijvoorbeeld ITIL en BISL 6. Je hebt als senior Functioneel Beheerder ervaring met het coachen van Functioneel Beheerders of Key Users 7. Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met functioneel beheer en beheer van informatiesystemen 2. Je hebt kennis op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving Competenties: 1. Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling. 2. Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten. 3. Initiatiefrijk: Je signaleert kansen en zet deze om in strategie en verbeterings- of vernieuwingsacties die bijdragen aan een betere dienstverlening en positionering van de organisatie. 4. Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 tot 24 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: Maandag 14 december van 10:00 tot 15:00 uur via Teams (gelieve hier rekening mee te houden) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Red Hat Enterprise Linux specialist Den Haag
Het team Server System Services is opzoek naar een Red Hat Enterprise Linux specialist ter behoeve van operationeel beheer.Samen met collega's ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening van meerdere Ministeries en zorg je voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. Je wordt gestimuleerd advies ter verbetering van de bestaande ICT-infrastructuren te geven, waarbij naast je gedegen kennis, je goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, van groot belang zijn. Als Linux specialist zijn jouw taken:patchen en upgraden van Red Hat Enterprise Linux;troubleshooten van technische problemen en incidenten;;bijhouden en updaten van documentatie en procedures; Het team is verantwoordelijk voor de Red Hat Enterprise Linux servers van diverse Ministeries.Onderwerpen als life-cycle management, security by design en compliancy spelen een grote rol om de integriteit en veiligheid van onze rijksoverheid data te waarborgen. Tevens zorgt het team Server System Services (SSS) ervoor dat de servers van SSC-ICT gemonitord worden en dat de servers goed beschermd zijn. Oftewel, dit team doet er alles aan om een betrouwbare dienstverlening te kunnen garanderen.Omdat het team onderdeel is van de Business Unit Basis Infra spelen wij voornamelijk een rol in de uitvoerende processen zoals change-, incident- en problem management.Functie-eisenRHCSA (7) CertificeringHBO werk- en denkniveauMinimaal 5 jaar verregaande kennis van scripting mogelijkheden (bash, puppet, ansible)Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Red Hat Enterprise Linux Linux (6 en hoger)Minimaal 5 jaar Red Hat Satellite (5/6) Competenties Resultaat- en klantgericht, analytisch ingesteld en stressbestendigheid. Communicatief en verbindend Pro-aktief en een "ja kan" mentaliteit Samenwerken is een tweede natuur; Samenwerken Klantgerichtheid Omgevingsbewustzijn Analyserend vermogen Plannen en organiseren Voortgangscontrole Analytisch denk- en doorzettingsvermogen is noodzakelijk om op die manier bij te dragen aan een betere en efficiënter infrastructuur- en applicatie landschap voor Nederland.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
DevOps Engineer GGS Apeldoorn
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een DevOps Engineer GGS Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving opdracht: Het team GGS (Generieke Geo Services) is op zoek naar een DevOps Engineer. De unit GVA is binnen het Kadaster o.a. verantwoordelijk voor de basisregistraties van de Nederlandse overheid, zoals de Basisregistratie Topografie (BRT), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor basisregistraties zoals de BRT, de BGT en de BAG geldt dat vermeende fouten verplicht gemeld moeten worden bij het Kadaster. Om deze meldingen mogelijk te maken, is het TerugMeldSysteem (TMS) ontwikkeld. Dit TerugMeldSysteem is bekend onder de naam Verbeter de kaart. In het DevOps scrum team GGS (Generieke Geo Services) wordt de software gerealiseerd, onderhouden en beheerd voor deze dienst TMS en de dienst GGC (Generieke Geo Componenten): hier worden generieke geo componenten gerealiseerd, bedoeld voor viewers. Naast dit scrum team zijn er diverse andere scrum teams, bijvoorbeeld voor de diensten BGT en BRT, die samen de unit GVA vormen (Geoinformatie, Vastgoedinformatie en Advies). Als Devops Engineer werk je in een professioneel, ervaren en gedreven Agile team aan het uitvoeren van ontwikkelwerkzaamheden. Het betreft de software voor TMS en specifiek het uitbreiden van de Java backend (aansluiten nieuwe registraties en bouwen nieuwe bronhouder api). Er wordt ook gewerkt aan nieuwe “Kaarten van Nederland” Viewer. Van de Software Engineer wordt verwacht dat hij/zij in sprints de code ontwikkelt en geautomatiseerde (unit) testen opstelt op basis van user stories. Verder wordt verwacht dat de Software Engineer nauw samenwerkt met de leden van het scrum team en in staat is om, waar nodig, bij te dragen aan andere voorkomende werkzaamheden binnen het scrum team. Dit betreft met name uitbreidingen voor de generieke geo componenten (Angular/OpenLayers), maar ook taken als database wijzigingen, testen en productie ondersteuning. Verantwoordelijkheden: De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: - Ontwikkelen en onderhouden en beheren van software componenten; - Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies), waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing; - Automatiseren van Deployments (Docker, Jenkins); - Uitvoeren van impactanalyses en deelnemen aan planningsessies. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 14-12-2020 of zo spoedig mogelijk tot en met 31-12-2021 voor 36-40 uur per week. 2. Taalniveau Nederlands minimaal B2; 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met software ontwikkeling; 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Agile/Scrum; 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Docker; 6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de volgende programmeer / script talen: - Java; - Typescript; 7. Je hebt minimaal 1,5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Front-end programmeertools; - Openlayers; - Angular; 8. Je hebt kennis van Postgres; 9. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met RESTful API en JSON; 10. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Digimelding koppeling; 11. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Soap messages signing; 12. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Test Driven Development (TDD) en Cucumber; 13. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de volgende tools: - Github; - JUnit; - Mockito; - IntelliJ; - Datagrip - Maven; - Lerna - Sonar; - Jira; 14. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met CI/CD en dan in ieder geval: - Jenkins Competenties: - Klantgericht; - Resultaatgericht; - Kwaliteitsgericht; - In staat om zelfstandig binnen een scrumteam te werken; - Teamspeler; - Proactief; - Analytisch vermogen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 14-12-2020 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: 2 x 1 jaar Inzet: 36-40 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 9 december 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
APEX Ontwikkelaar Den Haag
Binnen RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), onderdeel van Ministerie van Economische Zaken, is men bezig met het project Vangstregistratie. Voor de werkzaamheden die daar uit voortkomen hebben we aanvullende APEX resources nodig.Werkzaamheden worden uitgevoerd door een team binnen een ontwikkelstraat. Het is daarom belangrijk dat kandidaat goed kan acteren binnen een team.EisenHBO werk- en denkniveauOracle APEX (vanaf versie 18)PLSQL (ver- en bewerking van XML berichten)SmartBear SoapUI (Soap webservices en berichten)DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Ambtelijk Secretaris Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Ambtelijk Secretaris Startdatum: Zo spoedig mogelijk Einddatum: 28 februari 2021 Inzet: 24 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk 30 november 16:00 uur Ambtelijk Secretaris Notuleren OR vergaderingen Beheren mailbox ArchiveringJij draagt zorg voor het adviseren, ondersteunen en faciliteren van de medezeggenschapsorganen. Je bent adviserend aan HR Business Partners en bestuurders op het gebied van medezeggenschap, conform methoden en procedures, zodanig dat deze in staat worden gesteld hun MZ- taken op een effectieve en efficiënte wijze uit te voeren en de kwaliteit van het MZ-werk voldoende gewaarborgd is.FunctieomschrijvingAdviesAdviseert (de leden van) de medezeggenschapsorganen en de HR Business Partners en bestuurders inzake procedures en relevante ontwikkelingen op het vakgebied, zoals nieuwe ontwikkelingen en de WOR, zodat zij deze in de praktijk kunnen toepassen. Adviseert de medezeggenschapsorganen bij het opstellen van reacties en advies- en instemmingsbesluiten. Adviseert de medezeggenschapsorganen en de HR Business Partners en bestuurders inzake procedures aangaande medezeggenschapstrajecten bij de organisatie.Ondersteuning medezeggenschapsorganen en projectenVerzorgt de organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de medezeggenschapsoverleggen en projecten en bewaakt de voortgang van de hierin genomen besluiten, teneinde het functioneren van de medezeggenschapsorganen en projectteams te waarborgen.OpleidingenDraagt zorg voor en levert een inhoudelijke bijdrage aan het opleidingstraject van de medezeggenschapsorganen en verzorgt de organisatie van de trainingen, zodanig dat het opleidingstraject gewaarborgd is.CommunicatieStimuleert de communicatie van de medezeggenschapsorganen, de respectievelijke gesprekspartners en zo nodig van de betreffende medewerkers, zodat de samenwerking en output zo goed mogelijk wordt gerealiseerd.Rapportage en budgetVerzorgt de voorbereiding van het medezeggenschapsbudget, de diverse budgetrapportages en stelt het OR-jaarverslag samen, aan de hand van aangeleverde gegevens, teneinde tot een correcte rapportage en gestructureerd budgetbeheer te komen.Beheer medezeggenschapsarchiefBeheert relevante stukken (veelal vertrouwelijk van aard) in het digitale archief volgens het archiefsysteem, teneinde een actueel, ordelijk en toegankelijk medezeggenschapsarchief op te bouwen en te onderhouden.In- en externe contactenOnderhoudt actief interne contacten (veelal vertrouwelijk van aard) en incidenteel externe contacten, en onderhoudt deze conform methoden en procedures, teneinde op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen en bij te dragen aan een efficiënte informatie.HBO werk en denkniveau.Zelfstandig adviseren, ondersteunen en faciliteren van de aan functionaris toegewezen medezeggenschapsorganen, HR Business Partners en bestuurders.
Coördinator ICT Delft
Voor Hoogheemraadschap van Delfland zijn wij op zoek naar een Coördinator ICT. Omschrijving opdrachtgever: In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect. Omschrijving opdracht: Het onderdeel ICT bestaat uit twaalf (12) vaste medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van systeembeheer, technisch applicatiebeheer en de Servicedesk. Het onderdeel staat onder grote druk om de interne samenwerking te versterken en verbeteringen door te voeren op het gebied van informatiebeveiliging. Er is behoefte aan een duidelijke en consequente overlegstructuur, een versterking van de aansturing en een verzakelijking van de werkcultuur, waardoor de voorspelbaarheid, contoleerbaarheid en aanspreekbaarheid binnen het team groter wordt. Voor de medewerkers betekent dit een structuur die helderheid schept in de gewenste kwaliteit en de beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van regulier werk, projecten, beveiliging en het leveren van service en ondersteuning. De volgende taakgebieden behoren tot het domein van de coördinator: - Coördinatie van de medewerkers van het onderdeel ICT; - Inhoudelijke aansturing van de werkzaamheden op basis van gestandaardiseerde IT-normen en protocollen; - Bewaken van de kwaliteit van geleverde diensten en onderhoudstrajecten binnen de gegeven budgetten; - Contacten onderhouden met in- en externe klanten, leveranciers en contractpartners; - Voorbereiden van functioneringsgesprekken door de afdelingsmanager. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week vanaf 4 januari 2021. 2. Je hebt minimaal een HBO-diploma behaald in de richting van informatietechnologie of vergelijkbaar. 3. Je hebt minimaal vijf (5) jaar, in de afgelopen tien (10) jaar, aantoonbare werkervaring met het aansturen van (een team van) ICT-deskundigen. 4. Je hebt minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van systeem- en netwerkbeheer en applicatiebeheer. 5. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring bij een publieke organisatie. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring vanuit ISOnormering NEN-ISO 27002, of daarvan afgeleide dan wel vergelijkbare normering. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met ITIL versie 4 vanuit een coördinerende functie. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met de volgende tools: a. Microsoft - Active directory - (Group) policies - DFS - Security Windows - Sharepoint - Scripting b. VMWare ESX c. ICT Netwerken algemeen d. Linux e. Apple f. Cloud Computing Competenties: - Kwaliteit- en normbewustzijn: Is zich ervan bewust dat systemen, procedures, processen en producten betrouwbaar en van hoog kwaliteitsniveau dienen te zijn, conform het kwaliteitsbeleid van HHD, en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Is zich bewust van de normen en standaarden waaraan processen moeten voldoen. - Besluitvaardigheid: Neemt tijdig de juiste beslissingen op basis van de gepresenteerde feitelijke data, en begrijpt de korte en lange termijn gevolgen van de beslissingen. - Flexibiliteit: Past zich gemakkelijk aan nieuwe of veranderde omstandigheden aan (werkomgeving, vakgebieden, taken/werkzaamheden, verantwoordelijkheden en mensen/klanten). - Organisatie sensitiviteit: Kunnen onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op (onderdelen van) de organisatie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Delfland Startdatum: 04-01-2021 Duur: 5 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 10-12-2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Architect Sharepoint Den Haag
Voor een van onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een Architect MS Sharepoint Startdatum: 1-12-20 Initiële einddatum project: 31-12-21 Inzet: 36 uren per week Tarief: €85 - €90,- (all-in) ex. BTW OPDRACHT . TAAK Voor het project Vernieuwing SharePoint (een omvangrijk migratie Project van SharePoint 2013 naar SharePoint 2019 ter voorbereiding op een mogelijke toekomstige migratie naar SharePoint Online) zijn we op zoek naar een Lead Developer SharePoint 2019. Je combineert diepgaande kennis van het SharePoint platform en Software Engineering met gedegen kennis van Microsoft-infrastructuur en oplossingen. Je hebt kennis van Power Automate (Flow). Je hebt ervaring met het werken in een Lean-Agile-Design Think omgeving en on-line teamwork support en weet je kennis over te dragen aan de betrokken klanten en teamleden. Je neemt de leiding bij het visualiseren van mogelijkheden binnen de ‘naspeelomgeving’ en op basis van de door het projectteam opgeleverde Story Map en User Stories. Je kan als ‘ontwikkelaar’ feilloos functionele wensen omzetten in gevisualiseerde en toetsbare voorstellen en vervolgens de realisatie van haalbare en maakbare ‘out of the box standard SharePoint’ oplossingen. Waar nodig specificeer je de koppelvlakken en integratieaspecten van de "productiviteits- en samenwerk functionaliteit" van de Microsoft suite (w.o. SP en Office 365 en contentstructuur). Je bent de sparringpartner van de Infra architect en het projectteam en gaat voor het beste resultaat met de uitvoerende betrokken partijen en leveranciers. Naast inhoudelijke professional op het gebied van de nieuwste SharePoint- en .NET-technologie ben je als Lead Developer / Architect SharePoint ook verantwoordelijk voor de quality assurance. Als Lead Developer / Architect SharePoint loop je altijd voorop in vernieuwende verandertrajecten, projecten, complexe omgevingen en opdrachten. Je bent een gewaardeerde adviseur bij de klant en ontwikkelt op basis van standaard oplossingen in de Microsoft SharePoint (on premises versus Azure cloud) omgeving. Je toetst de in het verleden gemaakte software ontwerpbeslissingen, optimaliseert met het ontwikkelteam waar nodig de bestaande code, beargumenteert wijzigingen (in termen van IST -> Transitie -> SOLL) en presenteert ze overtuigend aan de stakeholders. Je neemt duidelijk de leiding in het wijzigingen- en ontwikkelproces. Je bent samen met de Product Owner (business en IV) in regie voor het bepalen van de voorkeuroplossing- en software-architectuur en het schrijven van de Lean-AgileDesign Think-MVP en User Stories en synchroniseert de wijzigingen binnen een haalbare releaseplanning en ‘ architectuur transitie pad’ binnen de totale Roadmap. Je taken zijn onder andere: • Het toetsen en valideren van eerder review-commentaar op bestaand specials en ‘maatwerksoftware en schaduw IT’ • Het adviseren over de migratie van deze specials naar ‘standaard out of the box oplossingen’ en Good Programming Practices, infosecurity (security by design toetsing) en non functionele verbeteringen zoals performance; • Adviseren hoe de voorgestelde software componenten (en in welke prioriteit) worden geïmplementeerd; • Het ontwerpen, coderen en documenteren van software componenten (w.o. high level technical design; specificatie van koppelvlakken en services); Het adviseren van en overleggen met het Project team en aanwezige Agile / Ontwikkelaar en Ops teams; C. WERKOMGEVING Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de hele wereld. Als Lead Developer SharePoint werk je zelfstandig, heb je een samenwerkingsrelatie met het projectteam Vernieuwing SharePoint en adviseer je de projectleider. D. DE AFDELING Het cluster Informatiemanagement, Directie Bedrijfsvoering (DBV IM) zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van ICT-diensten bij het ministerie op het gebied van informatie management, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraag naar deze diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Hierbij wordt samengewerkt met een palet van externe ICT-leveranciers. ______________________________________________________________________ E. HET PROJECT Ter voorbereiding van een mogelijke gang naar SharePoint Online wordt het bestaande SharePoint 2013 platform gemigreerd naar SharePoint 2019. Als Lead Developer SharePoint ontwerp en ontwikkel je de benodigde ‘architectural runway’, een schaalbaar migratiepad van de huidige situatie naar de gewenste doelarchitectuur. Samen met de betrokken productarchitect en projectleiding (en Product Owner IV Sharepoint) ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de transitie van de huidige situatie naar de gewenste situatie en het bepalen van de juiste cadans van wijzigingsfasen ‘roadmap en releaseplanning’ naar de gewenste doelomgeving en beheer en integratie services. EISEN • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met SharePoint als Lead Developer Architect; • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met SharePoint (2013, 2016, 2019 of SharePoint Online); • Je hebt minimaal 5 jaar SharePoint webapplicaties ontworpen of ontwikkeld; • Je bezit recente SharePoint certificaten; • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau; • Je hebt eerder migratie projecten uitgevoerd van SharePoint 2013, 2016 en/of 2019; • Kennis van en ervaring met Visual Studio & TFS (Online • Diepgaande kennis van ASP.NET framework en SQL Server • Aantoonbare ervaring met SharePoint Add-Ins; • Aantoonbare ervaring met SharePoint maatwerk (C#, jquery, JSOM, CSOM); WENSEN • Je beheerst het Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk uitstekend • Het bezit van het certificaat MS-600 - Building Applications and Solutions with Microsoft 365 Core Services of een vergelijkbaar certificaat is een pré • Je hebt ervaring met de OWASP TOP 10; • Je hebt ervaring met de BIR / BIO of varianten daarvan • Je hebt ervaring in het technisch leiden van ontwikkel trajecten; • Je hebt aantoonbare ervaring met Projectmatig werken; • Je hebt Rijkoverheid ervaring • Je hebt een flexibele, proactieve en zelfstandige werkhouding • Je bent creatief en analytisch • Je bent nauwkeurig en zelfstandig; • Je bent stressbestendig en kan werken onder hoge druk; • Je bent een teamspeler • Je hebt een uitstekende technische expertise; • Je hebt sterke contactuele eigenschappen; • Je hebt ervaring met communiceren op tactisch en operationeel niveau Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 26 november om 12:00 uur ins ons bezit te zijn.
Product Owner Den Haag
Referentienummer: 2020-43790 Omgeving: Den Haag en Remote Startdatum: 1 februari 2021 Duur: 11 maanden Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: dinsdag 15 december om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Product Owner voor 36 uur per week. Functie-omschrijving We zoeken een Product Owner voor twee Scrumteams (Development en Systeembeheer), waarbij de organisatie de ontwikkelstap naar DevOps werken aan het maken is. De Product Owner maakt onderdeel uit van de besturing van BIT. Je stuurt middels de Product Backlog op de resultaten van de twee teams. Is daarnaast met de (2) andere Product Owners verantwoordelijk voor de totale Backlog van BIT en stemt met hen de onderlinge afhankelijkheden tussen de teams af. De teams werken in Program Increments van 13 werken met daarin 4 sprints van 3 weken en een planningsweek. Een van de teams (het Platformteam) is een team dat wordt bemenst door medewerkers van BIT en medewerkers van SSC-I, onze onder leverancier. Dit Platformteam levert diensten op PAAS niveau aan DT&V. Deze manier van werken is relatief nieuw en behoeft naast sturing vanuit de rol van PO ook een zekere mate van coaching t.a.v. de methodiek. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt een certificering op het vakgebied van Scrum PO. Je hebt kennis en ervaring in de IT. Je hebt ervaring met organisaties in transitie. Je hebt kennis en ervaring met relevante tooling (Azure TFS of vergelijkbaar). Je hebt minimaal HBO of WO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met het aansturen van teams. Je hebt minimaal 4 jaar inhoudelijke en actuele kennis/ervaring in de IT uitvoering/ werkveld. Je hebt ervaring met het gebruik van Agile/ DevOps methodiek en performance mgt tooling. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring als Acrum Master en/of Product Owner binnen organisaties in transitie. Je bent uitstekend in staat om verbinding met teamleden te onderhouden en deze mee te nemen in een DevOps ontwikkeltraject. Je bent stevig in de communicatie en in staat in overleg met klanten realistische planningen af te geven Je bent in staat om samen met de scrummaster een leervriendelijk werkklimaat neer te zetten zonder de focus op het resultaat te verliezen. Je hebt ervaring binnen de Overheid.
Testautomatiseerder Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Testautomatiseerder.Startdatum: Zo snel mogelijk (uiterlijk 1-1-21) Einddatum: 31 december 2021 Duur: 12 maanden+ Inzet: 40 uur per weekVanuit de hiring manager; We hebben erg de nadruk gelegd op het geautomatiseerd testen, omdat we teveel functionele testers kregen die een beetje geautomatiseerd konden testen -> en dat was onvoldoende; het moet juist andersom: veel automatisering, beetje functioneel. En we hebben de lat wat lager gelegd van 5 naar 3 jaar ervaring maar hoe meer ervaring des te beter voor ons.FunctieWat ga je doen?Het NSS-team bestaat uit een aantal scrum teams die werken in sprints van twee weken. Je gaat deel uitmaken van een van deze scrum teams. Hier ben je het merendeel van de tijd verantwoordelijk voor het testen van de oplevering van je collega's. Daarnaast werk je actief samen om iedere sprint de kwaliteit van de service en het team te verbeteren. Je begeeft je in een complexe en uitdagende omgeving waar creativiteit en initiatief voor nieuwe ideeën op prijs wordt gesteld. Je levert een duurzame bijdrage aan de transitie naar DevOps en Agile werken. Je ziet resultaat van je werk en draagt bij aan lange termijn oplossingen. TenneT kent een groot en complex applicatielandschap, variërend van oud en nieuw en uiteenlopend van ontwikkel- tot beheerwerkzaamheden. Hoe ga je dat doen?Je krijgt binnen TenneT een zelfstandige functie waarbij je de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid krijgt om zaken samen met je scrum team te regelen . Je belangrijkste werkzaamheden zijn het opstellen en uitvoeren van technische en functionele testscenario's met Fitnesse en Cucumber. Binnen het team gebruiken we Fitnesse en Cucumber. Voor beide tools ontwikkel je in Java, om fixtures en glue code te leveren voor de tests en om functionaliteit toe te voegen aan ons framework.Het spreekt daarbij voor zich dat je bijdraagt aan het onderhoud van de frameworks, zodat deze beheerbaar blijven.Testen is bij ons een teamverantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk dat je anderen kunt overtuigen van het belang van jouw tests en dat je jouw visie op testen kunt overdragen. Je helpt mee aan het verfijnen en verbeteren van de teststrategie, zodat deze steeds beter past in een Agile omgeving en zodat wij in staat zijn een steeds beter product op te leveren voor onze gebruikers.Wij willen graag t-shaped teamleden; dus dat betekent dat je ook flexibel mee werkt aan ander werk in het team (bv met ketentesten met marktpartijen; met releasen; of met programmeren). Daarnaast lever je uiteraard een bijdrage aan alle scrum events en de transitie naar DevOps en Agile werken.VereistenWe zoeken iemand die de technische, programmeer-kant van het testen super leuk vindt en daar goed in is; dus iemand die een expert is (of wil worden) in geautomatiseerd testen.- Je hebt een HBO of WO opleiding afgerond; - Je hebt minimaal 3 (liefst meer) jaar ervaring met geautomatiseerd testen; daarnaast heb je ervaring met functioneel testen. - Je hebt ervaring met Fitnesse, Cucumber of een vergelijkbare tool; - Je kunt programmeren in Java; - Je kunt werken met buildtools (wij gebruiken Maven); - Kennis van CI/CDtooling (wij gebruiken Jenkins) is een pre; - Je kunt werken met versiebeheertools (wij gebruiken GIT en Subversion); - Je hebt ervaring met tools als SOAPUI; - Je hebt kennis van XML; - Je hebt kennis van SQL; - Je werkt graag obv de Agile waarden en principes - Je vindt erg prettig om in een team te werken en je vindt het van zelfsprekend om je team te helpen om het beste uit zichzelf te halen - Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.- Bredere ervaring met programmeren (in Oracle Apex of PL/SQL) is een pré - Ervaring met ketentesten is een pré - Ervaring met DevOps is een pré
Assurance- en Risicomanager Den Haag
Voor het realiseren van de maatschappelijke doelen worden programma’s en projecten uitgevoerd, in nauwe afstemming en samenwerking met vertegenwoordigers van diverse overheidsdienstverleners, andere ministeries, agentschappen en andere ICTdienstverleners. Diverse programma’s hebben een belangrijke ICT-component. Programma’s boven 5 M€ hebben daarnaast eveneens een publicatieverplichting op het Rijks ICT-dashboard. De opdrachtverstrekking en de aansturing van deze programma’s vindt plaats vanuit de directie Digitale Overheid i.o., dat onderdeel uitmaakt van het directoraat-generaal Overheidsorganisaties (DGOO). Deze directie is momenteel nog in ontwikkeling en komt voort uit de samenvoeging van de beleidsdirectie Informatiesamenleving en Overheid met de programmadirectie I. Naar goed gebruik is programma assurance- en risicomanagement een belangrijk onderdeel voor de programmabeheersing. De programma’s assurance- en risicobeheersing dienen te voorzien in de behoefte van besturingsgremia rondom de programma’s om in control te blijven. Daarbij dienen deze gremia vanuit assurance te worden voorzien van toetsen die uitgevoerd worden door onafhankelijke partijen op o.a. koers en richting, aanpak en voortgang. Op basis daarvan dient een besturend orgaan (program board of stuurgroep) tijdig te kunnen bijsturen als er uit een toets of op basis van risicobeheersing een verwachting komt dat resultaten op deelgebieden matig tot onvoldoende zullen zijn. Voor de uitvoering van de functie kan enerzijds worden teruggegrepen op zaken die reeds voor de lopende programma’s zijn uitgevoerd, anderzijds dient de functie verder te worden uitgebouwd. In dat kader dient de opvolging van aanbevelingen en mitigerende maatregelen te worden gemonitord. Ook zullen instrumenten, zoals een assurance kalender en een risico acceptatie kader verder ontwikkeld dienen te worden voor beheersing van de onderliggende processen. De rol van programma assurance- en risico management dient verder ontwikkeld te worden en op de kaart te worden gezet. Onder programma assurance wordt verstaan het uitvoeren van quality assurance activiteiten op de lopende programma’s en het zorgdragen voor het de verwerving en begeleiding van assurance onderzoeken door onafhankelijke partijen binnen en buiten de overheid. De functie raakt ook het aspect van risicomanagement. Onder risicomanagement wordt verstaan het tijdig onderkennen en de impact schatten van risico’s en kansen zodat tijdig kan worden gereageerd om indien nodig passende maatregelen nemen. Daarmee verhoogd risicomanagement de voorspelbaarheid van de realisatie van de maatschappelijke baten. Je werkt in een dynamische omgeving waar de politieke invloed en maatschappelijke relevantie overduidelijk aanwezig zijn. Je hebt gevoel voor verhoudingen, de verschillende verantwoordelijkheden, rollen en belangen van partijen. Binnen deze complexe omgevingen waarin de programma’s opereren, weet je je weg te vinden en de benodigde programma assurance en risicobeheersing te realiseren ter ondersteuning van de opdrachtgever/senior responsible owner en besturende gremia. Je werkt gestructureerd en in overeenstemming binnen de overheid gehanteerde methodieken voor programmabeheersing. Je hebt affiniteit met de verschillende methodieken die binnen de directie Digitale Overheid wordt gehanteerd, waaronder MSP, Prince2, SAFe/Agile. Je hebt zelf ervaring met het werken in complexe projecten of programma’s, weet waar je op moet letten, hebt oog voor de valkuilen en voor de randvoorwaarden voor succes voor programma’s en kan putten uit lessons learned van diverse programma’s met een belangrijke ICT-component. Je beschikt over voldoende senioriteit en adviesvaardigheden om quality assurance en risicobeheersings activiteiten uit te voeren op de verschillende programma’s. Je zult op slagvaardige wijze een plan dienen op te stellen en uit te voeren. Je functie maakt onderdeel uit van een van de expertrollen binnen de Program Office van waaruit ondersteuning wordt geboden aan alle lopende programma’s. De program office wordt aangestuurd door de programmadirecteur. Werkzaamheden • het afstemmen met de senior responsible owner over de assurance behoefte; • Het in - overleg met de senior responsible owner • consulteren van leden van een program board of stuurgroep over hun informatiebehoeften; • Het opstellen van een assurance kalender en deze waar nodig laten prioriteren in overleg met de directeur opdrachtgever programma’s en de programmadirecteur; • Het uitvoeren van quality assurance activiteiten op aangewezen programma’s en projecten; • Als onderdeel van quality assurance: het onafhankelijk beoordelen van de betreffende programma- of projectaanpak, managementproducten, opgeleverde producten, kansen en risico’s m.b.t. het behalen van de maatschappelijke doelen; • Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan programmamanagers, projectmanagers en senior responsible owners om zaken te verbeteren. • Het organiseren van audits en toetsen door externe partijen; • Het begeleiden van verwervingstrajecten ingeval van door externe partijen uit te voeren assurance activiteiten; • Het afstemmen van onderzoeksvragen met (leden van) de betreffende program board / stuurgroep en de programmamanager; • Het begeleiden van onderzoekstrajecten in de rol van eerste aanspreekpunt; • Zorgdragen voor goede afstemming met partijen die te maken krijgen met onderzoeken; • Zorgdragen voor invulling van de randvoorwaarden die gesteld worden door onderzoekspartijen; • Bewaken voortgang en kwaliteit van onderzoeks- rapportages; - Zorgdragen voor advisering aan de besturende gremia voor de betreffende programma’s; • Het bewaken van de follow up van aanbevelingen als onderdeel van de quality assurance; • Het rapporteren van voortgang aan de programmadirecteur. Voor Risicobeheersing • Je bent de vraagbaak op het gebied van integraal risicomanagement en stelt in overleg met de directeur opdrachtgever programma’s, de senior responsible owner en de programmadirecteur een risico acceptatie kader vast; • Verhogen van het bewustzijn wat betreft risico’s en kansen binnen de programma’s; • Ontwikkelen en onderhouden van een centraal risicoregister met als doel een eenduidige registratie en afweging van risico’s; • Beheersen, analyseren, monitoren en evalueren van mitigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan; • Organiseren standaard risicodialoog binnen de programma’s en projecten en faciliteren van risicosessies; • Je maakt dwarsdoorsneden van de uitkomsten van de diverse programmarisico’s en vertaalt die naar concrete adviezen voor het opdrachtgever programma’s, de senior responsible owner en de programmadirecteur; • Opstellen van in- en externe risicorapportage; • Het bijhouden van ontwikkelingen, het analyseren van de impact van wet- en regelgeving en het effectief vertalen daarvan naar de programma’s; • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan programmamanagers, projectmanagers en senior resposible owner om zaken te verbeteren; Opdrachteisen • Je beschikt aantoonbaar over kennis van programma assurance / quality assurance en risicomanagement, blijkend uit een gevolgde opleiding (bedrijfskunde of daarmee vergelijkbaar), of uit trainingen en cursussen voor doorlichting van programma’s en projecten. • Gedegen kennis van en ervaring met risicomanagement processen en de noodzakelijke tooling. • Actuele kennis van ERM-normen als COSO, ISO31000 en andere wet- en regelgeving, relevante guidelines etc. • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring met doorlichting van programma’s en projecten met een belangrijke ICT-component, blijkend uit je cv. • Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met een zware leidinggevende positie binnen programma’s en projecten, blijkend uit je cv. • Je beschikt over voldoende senioriteit en professionaliteit te beschikken om programmamanagers en andere functionarissen die verantwoordelijk zijn voor complexe programma’s goed te kunnen adviseren. Ervaring hiermee dient te blijken uit je cv. • Je hebt ervaring met het begeleiden van trajecten voor de inkoop van externe (assurance) diensten, blijkend uit je cv. • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid. • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van organisatieoverstijgende vraagstukken. • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding. Benodigde competenties • Om de functie succesvol te kunnen vervullen dien je te beschikken over analytische vaardigheden, vermogen om snel verbanden te leggen en overzicht te krijgen/houden, advies- en presentatievaardigheden, communicatieve vaardigheden, en sociale vaardigheden; • Je hebt een professionele, kordate en doortastende houding; • Je bent kwaliteitsbewust, nauwgezet, vasthoudend en probleemoplossend; • Je bent in staat om goed uit te leggen en te coachen; • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; • Je bent initiatiefrijk, een netwerker en verbinder; • Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheid. • Vertoont voorbeeldgedrag: laat zien dat de adviezen ook in de eigen praktijk worden uitgevoerd; • Is een teamspeler maar kan ook solistisch opereren en hiertussen schakelen; • Heeft een open, motiverende houding; • Is inspirerend; • Onafhankelijk, Integer, objectief, vertrouwelijk, bekwaam. Wensen • Je beschikt aantoonbaar over kennis van programma assurance / quality assurance en risicomanagement, blijkend uit een gevolgde opleiding (bedrijfskunde of daarmee vergelijkbaar), of uit trainingen en cursussen voor doorlichting van programma’s en projecten • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring met doorlichting van programma’s en projecten met een belangrijke ICTcomponent, blijkend uit je CV • Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met een zware leidinggevende positie binnen programma’s en projecten, blijkend uit je CV • Kandidaat beschikt over actuele kennis van ERM normen als COSO, ISO31000 en andere wet- en regelgeving, relevante guidelines etc. blijkend uit je CV • Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheid en bent bekwaam in het opstellen van in- en externe risicorapportage(s) en bereid hier een voorbeeld van te delen (hoe beter het voorbeeld hoe meer punten) • Je werkt gestructureerd en in overeenstemming met binnen de overheid gehanteerde methodieken voor programmabeheersing waaronder MSP, Prince2, SAFe/Agile • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: ZSM, 36 uur per week Einddatum: 12 maanden, met optie tot verlenging Recruiter: Lorenzo Boyé, 06-20985467, recruiterLB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterLB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Projectleider aanbesteding inhuur Leeuwarden
Voor Provincie Friesland zijn wij op zoek naar een Projectleider aanbesteding inhuur Opdracht omschrijving: De afdeling personeelszaken binnen Provincie Fryslân is voornemens een Europese aanbesteding uit te voeren voor een inhouse master vendor constructie in 2021. Dit zal de huidige inrichting van externe inhuur vervangen. Het voornemen is om eind eerste kwartaal 2021 tot een gunning te komen. Na de gunning volgt de implementatiefase van de gekozen oplossing. Personeelszaken is op zoek naar een projectleider met ruime ervaring op inkoop/aanbestedingstrajecten op het gebied van inhuur (van offerte, beoordeling en gunningsfase tot en met ondertekening contract), kennis van de huidige arbeidsmarkt. Voor een goede uitvoering van dit traject is een projectleider nodig met er ervaring in het begeleiden van aanbestedingstrajecten. De projectleider is verantwoordelijk voor het (verder) samenstellen van het projectteam waar aan zij leiding geeft. Verantwoordelijkheden: De projectleider is verantwoordelijk voor: - Begeleiden en uitvoeren van het aanbestedingstraject (vanaf mandaat tot closure) in afstemming met Personeelszaken en inkoop; - Opstellen van een visie op de toekomstige manier van werken als het gaat om Inhuur in afstemming met personeelszaken (processen, kaders en rollen); - Opstellen van het projectplan in opdracht van de opdrachtgevers (directie en Personeelszaken), met daarin meegenomen alle relevante technische, organisatorische en procesmatige randvoorwaarden en de functionele eisen en wensen om te kunnen vertalen in een Programma van Eisen; - Verantwoordelijke voor het opstellen van alle aanbestedingsdocumentatie i.s.m. inkoop; - Zorgdragen voor de bemensing van het programma/projectteam, hierbij rekening houdend met de benodigde kennis en competenties. Maakt daarbij effectief gebruik van interne en indien noodzakelijk externe resources; - Rapporteert direct aan de Stuurgroep Inleen; - Adviseren en richting geven aan opdrachtgever (personeelszaken) en de Stuurgroep; - Zorgvuldige overdracht aan de projectleider Implementatie inhuur. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 7 december 2020 tot 1 maart 2021 voor 24 uur per week. 2. Je hebt een afgeronde HBO opleiding. 3. Je hebt werkervaring als projectleider in (Europese) aanbestedingstrajecten. 4. Je hebt ervaring met projectleiding aan een multidisciplinair projectteam. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een goede kennis van de arbeidsmarkt en ervaring met intermediairs (uitzenden/payroll). 2. Je hebt werkervaring met opereren binnen een opgavegestuurde organisatie. 3. Je hebt kennis van HRM/IT systemen. Competenties: - Sterk analytisch vermogen, sterke communicatie vaardigheden, empathisch vermogen, begeleidende en faciliterende eigenschappen, veerkrachtig en stressbestendig zijn. - In staat zijn een goede bijdrage te leveren aan een zakelijk en gunstig contract. VOG: Bij aanname van de opdracht is een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leeuwarden Startdatum: 07-12-2020 Duur: 01-03-2021 Optie op verlenging: maximaal twee keer een half jaar Inzet: 24 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
OTRS Developer/engineer UK
We require an OTRS ticketing tool software developer/Support Engineer, right now. This is a very short 1-3 month project. You can read the detailed requirements and tasks below. Context: End Customer will standardize the ticketing process and decrease the number of ticketing tools currently used. The central ticketing tool will be Microfocus Service Manager (MFSM). Other ticketing tool will be suspended. The tickets from other tools have to be migrated. One of the ticketing tools is OTRS. For the migration of OTRS tickets we are looking for a consultant with solid OTRS know-how. Scope Migration of tickets from OTRS ticketing system into Microfocus Service Manager (MFSM). In the first phase the consultant shall - analyse the current status of OTRS ticketing system - clarify some open issues (eg. Timestamps migration) - design and document the migration mappings - design the OTRS RESTful interface (MFSM RESTful API to receive data is ready) In the second phase the consultant shall - implement the migration scripts and realize the interface with all records and fields all relations all connected/related attachments (incl. screenshots) entire history - execute migrations tests in UAT (test environment) - document the test results - create a cutover plan and rollback plan for migration - support the migration process in PROD (productive environment) Deliverables 1st phase - Brief description about the current status (eg. OTRS Version, available/used/not used fields) - Documentation of mappings - Interface design document - Effort estimation of 2nd phase 2nd phase - Migration scripts - OTRS interface for migration - Test + test run documents - Cutover plan, rollback plan - Successful migration from OTRS to Service Manager - Document about the migration result Additional information - User data shall not be migrated - Free text fields shall be migrated if there is a related Service Manager field - The migration of the data should be via RESTful API (BUT other possible solution can be recommended) - Technical support of OTRS is also required - OTRS Version 3.0.11 Language -Spoken language: English or German -Documentation language: English
Senior Informatieanalist driebergen/thuis
Voor een mooi project bij onze klant zijn wij op zoek naar een ervaren Senior Informatieanalist. Ben jij diegene die voor onze klant het verschil gaat maken? WAT/ WAAR/ HOE Inzet: 12 maanden met optie tot verlenging 29 uur per week, Driebergen/thuis Tarief: marktconform Startdatum: 4 jan 2021 KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT C2000 is het landelijk systeem dat de communicatie verzorgt tussen meldkamers en hulpverleningsdiensten in Nederland. Het systeem wordt 7x24 uur gebruikt door vooral politie, brandweer, ambulancediensten en bepaalde onderdelen van het ministerie van Defensie zoals de Koninklijke Marechaussee. Het netwerk wordt onderhouden door een commerciële organisatie. De overheid is eigenaar van het C2000 communicatiesysteem. Het ministerie heeft een aanbesteding uitgevoerd ten behoeve van de vernieuwing van het C2000-netwerk. Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)  richt zich op het aansturen en coördineren van de oplossing die door de aanbestedingspartijen wordt gerealiseerd conform de uitvraag in de aanbesteding. Binnen het programma IVC voert het project RABS (RAdioBedienSysteem) regie op het realiseren en in de meldkamers implementeren van de radiobedienoplossing, die door de externe leveranciers worden opgeleverd. Het project RABS geeft invulling aan leveranciersmanagement en kent een viertal deelprojecten (Techniek, Implementatie, Service en Ontmanteling) waar de leveranciers nauw bij zijn betrokken. Het sturen op samenwerking en kwalitatieve & tijdige oplevering van producten is een essentieel onderdeel van de IVC sturing. Daarnaast spelen kwaliteitsmanagement, risicomanagement en configuratiemanagement een belangrijke rol in het bewaken van de voortgang. IVC is voor project RABS op zoek naar een senior informatie-analist. Doelstelling In het project RABS is de senior informatie-analist actief op het gebied van datamodellering en inventariseren van dataverzamelingen voor de diverse organisaties in het Openbare Orde en Veiligheidsdomein. De belangrijkste deelgebieden waar de senior informatie analist zich op richt zijn de Master Data List (MDL), de Active Directory (AD) bestaande uit rollen en rechten voor gebruikers, de diverse GUI lay-outs voor de verschillende typen gebruikers, het begeleiden van het on-boarding proces gedurende de migratie naar het nieuwe RABS. De belangrijkste taken zijn data modelleren, inventariseren, valideren en ook het adviseren op het gebied van de inrichting, de vulling van de MDL en het AD alsmede de overdracht aan de C2000 beheerorganisatie. Het einddoel is dat de gebruikers van C2000 straks adequaat hun operationele werkzaamheden kunnen verrichten en het systeem goed te beheren is. Verantwoordelijkheden De kandidaat is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden: a.  Organiseert zelfstandig en overlegt met stakeholders over de gewenste communicatie en          oplossingen. Communiceert proactief omtrent hun requirements en stemt deze met hen af. b. Stemt met leveranciers en  de toekomstige beheerorganisatie de gewenste oplossingen af en bewaakt ( in afstemming met andere IVC projecten) de architectuur en de realisatie ervan. c. Realiseert vooronderzoeken en informatieanalyses. Het resultaat is een heldere, eenduidige en afgestemde MDL (Master Data List) als basis voor de migratie naar het nieuwe RABS, dit voor enerzijds het Test- en Referentiesysteem en anderzijds het Opleidingssysteem en Productiesysteem. d. Onderzoekt bruikbaarheid en beheersbaarheid van de oplossingen en stelt indien nodig de probleemdefinitie op, voorzien van oplossingsalternatieven in termen van bronnen en informatieproducten. Adviezen bevatten tevens een onderbouwd voorstel voor de te kiezen richting. Adviezen dienen in de context van de totale reeds bestaande omgevingen en de migratie naar de vernieuwde omgeving te worden geplaatst. Ook dienen ze aan te sluiten bij de gehanteerde architectuur, standaarden, PvE en LKF-richtlijnen. Adviezen dienen dusdanig geschreven te zijn dat deze kunnen dienen als beslisdocument ten behoeve van het management c.q de Design Authority. e. Begeleidt/ondersteunt als vraagbaak de testwerkzaamheden, de migratie van data en de overdracht naar beheer. Hierbij lettend op data kwaliteit en integriteit. Vakmatige taken De kandidaat analyseert en beschrijft de communicatie- en informatiebehoefte van de organisatie en detailleert schriftelijk de functionele specificaties zowel ten aanzien van de gegevens als van de output (vorm). Hierbij rekening houdend met de operationele bruikbaarheid en beheersbaarheid ervan. Communiceert gemakkelijk met eindgebruikers, maar is ook in staat richting meer technische mensen de functionele wensen te vertalen. Hij/zij beschikt over een proactieve houding richting alle stakeholders, denkend vanuit de mogelijkheden (in plaats van de beperkingen) van data en techniek. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een agile (co-creërende en faciliterende) gedreven aanpak. Leidinggevende taken Niet van toepassing Contacten De interne en externe stakeholders (tevens contacten): Ministerie van Justitie en Veiligheid, Landelijke Meldkamer Organisatie, Politie, Brandweer, Ambulance, Defensie, beheerorganisaties, leveranciers die via de aanbesteding gecontracteerd zijn om de vernieuwing te realiseren uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk). Inzet in de lijn of project Project Opleiding Minimaal een afgeronde erkende opleiding HBO opleiding richting ICT, Technische Bedrijfskunde. Aanvullende opleidingen op het gebied van Informatie Analyse en Advisering is een pre. Werkervaring In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als Informatie-analist. In de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het analyseren van complexe datamodelleringsvraagstukken. In de afgelopen 3 jaar aantoonbare werkervaring met informatie/requirements analyse op het gebied van IAM binnen een grote organisatie (ca. 5000 medewerkers). In de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in advisering mbt behoeftestelling en het ontwerpen van oplossingen mbt (optimalisatie) autorisatieprocessen en modellen. Ervaring met C2000 infrastructuur Competenties Probleemanalyse Mondelinge vaardigheid Politiek bestuurlijk sensitief Organisatie sensitief Initiatief Kwaliteitsgericht Resultaatgericht Overtuigingskracht Stressbestendig Uitstekende beheersing van (zakelijk) Engels Kwaliteit (eisen) Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in in PDF-formaat. Van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template IT 1.6.doc Eis 2. Minimaal een afgeronde erkende opleiding HBO opleiding richting ICT, Technische Bedrijfskunde. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 3. In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als senior informatie-analist. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Eis 4. Vereiste (gedrags)competenties / vaardigheden: Probleemanalyse Mondelinge vaardigheid Politiek bestuurlijk sensitief Organisatie sensitief Initiatief Kwaliteitsgericht Resultaatgericht Overtuigingskracht Stressbestendig Uitstekende beheersing van (zakelijk) Engels Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd / uitgeschreven maar moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding. Gunningscriteria (wensen) 40 % Wens 1. In de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het analyseren van complexe datamodelleringsvraagstukken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeelt worden d.m.v. een rapportcijfer (0= onvoldoende, 1= matig, 2= voldoende, 3= ruim voldoende, 4= goed en 5= uitstekend). Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 25 % Wens 2. In de afgelopen 3 jaar aantoonbare werkervaring met informatie/requirements analyse op het gebied van Identity Acces Management binnen een grote organisatie (minimaal 5000 medewerkers) en bij voorkeur in het werkdomein van Justitie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. 20 % Wens 3. In de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in advisering mbt behoeftestelling en het ontwerpen van oplossingen mbt (optimalisatie) autorisatieprocessen en modellen. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. 15 % Wens 4. Aantoonbare ervaring met C2000 infrastructuur De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Hoe dient je aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin je zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs jouw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). Andere zaken: - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie-eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. Bij The Unit Company is dat mogelijk, wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek. Kijk voor meer informatie op www.theunitcompany.com
Adviseur aansluiten zorg (IT Auditor) Den Haag
Voor onze eindklant zijn we op zoek naar een: Adviseur aansluiten zorg (IT Auditor) Functieomschrijving • Deelnemen en bijdrage aan de verdiepingsessie met de ICT-leveranciers, zorgaanbieders en/of auditors. • Participeren in het operationele aansluitteam in de keten: leveranciersmanager VWS-leverancier-coördinator aansluitteam DICTU • Beantwoorden van vragen van de leverancier, zorgaanbieder en/of auditor over het (meervoudig) assessment • Toelichten van de criteria meervoudig assessment • Borgen van bredere vraagstukken die spelen met betrekking tot het meervoudig assessment. Deze oppakken, uitzetten en terugkoppelen • Leveren van informatie en input voor Q&A/ factsheets op basis van de behoefte die er is en de vragen die uit de markt komen • Centrale aanspreekpunt van en naar Logius namens transitiebureau domein Toegang BZK • Namens BZK geven van informatiesessies aan publieke dienstverleners en mogelijke partners over het DigD assessment via digitale bijeenkomsten, op uitnodiging en zelf geïnitieerd • Schrijven van besluitvorming- of advies nota’s over meervoudig assessment. Functie eisen • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau • Aanvullend diploma / certificaat op het gebied van auditing • Minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in auditfuncties binnen overheidsorganisaties • Ervaring met het begeleiden en inrichten van audits en evaluaties binnen ketens • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring over het uitvoering van audits met een groot ICT component binnen het ICT werkveld. • Kennis van het opzetten en uitvoeren van meervoudige assessments • Bij voorkeur kennis van bestaande DigiD-assessment en certificeringstrajecten Competenties • Samenwerken • Omgevingsbewustzijn • Analytisch • Flexibel • Ondernemend • Integer Wensen • Minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in auditfuncties binnen overheidsorganisaties; • Kennis van het opzetten en uitvoeren van meervoudige assessments; • Bij voorkeur kennis van bestaande DigiD-assessment en certificeringstrajecten. Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op de wensen. Wij verzoeken kandidaten om in de sollicitatie eisen en wensen, plus de mate waarin hieraan voldaan expliciet puntsgewijs te benoemen en toe te lichten. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1-12-2020 Duur: 12 maanden Einddatum: 30-11-2021 Aantal uren: 36 uur per week Verlenging: Ja, optie tot verlenging met maximaal 12 maanden Recruiter voor deze rol: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Data Architect Rotterdam
Voor de Belastingdienst in Rotterdam zijn we op zoek naar een Senior Data Architect Startdatum: 1-1-21 Duur: 12 mnd+ Inzet: 36 uren per week Tarief: €89,- per uur (all-in) ex. BTW OPDRACHT De Douane wil meer data-gedreven werken. Door data uit eigen en externe bronnen te combineren en te analyseren, kan de Douane zijn kerntaken sneller, beter en efficiënter uitvoeren. Hierbij is het snel kunnen inspringen op nieuwe wet- en regelgeving en een breed scala aan klantvragen essentieel. Om deze wendbaarheid te realiseren loopt er op dit moment een traject om de werkmethode en technologie opnieuw in te richten. Dit houdt concreet in dat er Agile gewerkt gaat worden, in multidisciplinaire ontwikkelteams. Ook wordt het data platform toekomstbestendig gemaakt, met nieuwe tooling op het gebied van orkestratie en BI, automatisering (Continuous Integration en Continuous Delivery) en ondersteuning van de nieuwe manier van werken. Dit alles gebeurt in een uitdagende omgeving – er spelen veel ontwikkelingen die impact hebben op de inrichting van dit data platform. Van jou verwachten we met name een gedegen advies en ondersteuning in het inrichten van dit data platform. Je versterkt hierbij het team dat hier al mee bezig is. Door je kennis van data warehousing en BI en je organisatiesensitiviteit schrijf je mee aan de technische roadmap die binnen de dataorganisatie stapsgewijs gerealiseerd kan worden. Hierbij houd je natuurlijk rekening met eisen rond informatiebeveiliging en privacy. En heb je een duidelijk beeld bij het migratiepad vanaf de huidige inrichting, die je eerst hebt getoetst en geëvalueerd. Je werkt vervolgens mee bij de implementatie van het plan en zorgt ervoor dat het team het daarna zelfstandig kan voortzetten. Je bent ook de schakel naar andere lopende initiatieven op het gebied van architectuur. Daarbij behartig je de belangen van de dataorganisatie. In eerdere projecten heb je ruimschoots ervaring opgedaan met Agile werken en ben je bekend geraakt met de DevOps principes. Continuous Integration en Continuous Delivery zijn je niet vreemd – je weet hoe versiebeheer en automatisering hun rol spelen in het ontwikkelen van moderne datastromen en producten. Verder help je de data teams door standaarden en principes te ontwikkelen, zodat de kwaliteit makkelijker te borgen is. Dit alles doe je binnen een team dat vol energie bezig is om de dataorganisatie te moderniseren. EISEN Ervaring met modelleertalen als ArchiMate en standaarden als TOGAF. Kennis van SQL en relationele databases. Je weet ook hoe je niet-relationele data kunt opslaan en verwerken. Kennis van informatiebeveiliging en privacy. Minimaal HBO diploma (voorkeur richting informatica / informatiemanagement) Je hebt architectuur-specifieke vervolgopleidingen gevolgd Ervaring als data architect, data/ETL engineer en/of BI ontwikkelaar (waarvan ten minste 3 als architect) Ervaring met het generiek ontwerpen/inrichten van datawarehouses, Data Vaults, datalakes, 3NF en dimensioneel modelleren (ster-, sneeuw- en vlokschema’s) Ervaring met het verbeteren van data kwaliteit, bijvoorbeeld door geautomatiseerde tests en visie op de rol van metadata hierbij Ervaring in een Agile / Scrum ontwikkelomgeving WENSEN * Je bent adviesvaardig, je beschikt over overtuigingskracht en tact. * Je hebt een sterk analytisch vermogen, werkt zelfstandig en bent gericht op resultaat. * Je kunt goed samenwerken en bent in staat draagvlak te creëren voor je adviezen. * Je bent creatief en vooruitstrevend in je denken en hebt een werkhouding die past bij het Agile werken. * Je kunt goed plannen en organiseren, en je bent omgevings- en organisatiesensitief. * Je weet te overtuigen door jouw persoonlijkheid. * Je bent in staat de rest van het team te begeleiden en actief je kennis te delen. * Je hebt bij voorkeur heb je ervaring met SAS producten (Enterprise Guide, Grid Manager, Viya, Visual Analytics) en Teradata. * Je hebt ervaring met het inrichten van data governance. * Je bent in staat duidelijke documentatie te ontwikkelen Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 27 november om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Adviseur/Senior Functioneel Beheerder (QR7983) Amsterdam
Functie: Adviseur/Senior Functioneel Beheerder (QR7983) Start: 4-1-2021, 16-24 uur per week Periode: 4 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Adviseur/Senior Functioneel Beheerder. Beschrijving probleemstelling: Binnen het team zijn we op zoek naar een Adviseur Functioneel Beheer. Op dit moment mist de afdeling nog kennis voor het optimaal ondersteunen van gebruikers bij vragen, incidenten en change requests met betrekking tot de VTH informatievoorziening. Als afdeling maken we daardoor niet optimaal gebruik van mogelijkheden die het VTH systeem ons biedt en zijn wij geen professionele gesprekspartner in de gezamenlijke overleggen. Beschrijving behoefte: We gebruiken een op het VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) domein toegesneden zaaksysteem PowerBrowser in combinatie met de mobiele variant, de app PowerMobiel. De invulling van functioneel beheer van PowerBrowser is belegd bij super-users/key-users die werkzaam zijn op de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhandhaving. De super en keyusers worden deels ondersteund in hun werkzaamheden door het serviceteam domein assets. Dit team zorgt ervoor dat de assets gerelateerde applicaties worden beheerd en indien nodig ge-upgrade. Jouw opdracht: Je adviseert het management van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving over het versterken en mogelijk herinrichten van functioneel beheer bij de afdeling, zodanig dat gebruikers optimaal worden ondersteund en het VTH systeem optimaal wordt ingezet. Daarnaast zijn wij een professionele gesprekspartner tijdens gebruiker overleggen. Een functioneel beheerder speelt een belangrijke rol binnen steeds complexere organisaties. Binnen een organisatie bevinden zich vaak diverse informatiesystemen. Hij is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren en de continuïteit van een of meer van die informatiesystemen. De functioneel beheerder is de praktijk vaak de duizendpoot tussen de gebruikers van informatiesystemen en de IT afdeling van een organisatie of de softwareleverancier. Eisen: • HBO werk en denkniveau • Jij hebt succesvolle trajecten (minstens 2) afgerond, in een trekkers/adviesrol, waarin de informatiesystemen en het gebruik hiervan is geoptimaliseerd • Je hebt ervaring met het geven van adviezen op management niveau • Minimaal 5 jaar ervaring met functioneel beheer en beheer van informatiesystemen • Kennis van bedrijfsprocessen en service processen als bijvoorbeeld ITIL en BISL • Je hebt als senior Functioneel Beheerder ervaring met het coachen van Functioneel Beheerders of Key Users • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift • Competenties: 1. Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling. 2. Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten. 3. Initiatiefrijk: Je signaleert kansen en zet deze om in strategie en verbeterings- of vernieuwingsacties die bijdragen aan een betere dienstverlening en positionering van de organisatie. 4. Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. Wensen: • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met functioneel beheer en beheer van informatiesystemen (80%) o Nee o 5 tot 7 jaar o 7 tot 10 jaar o 10 + jaar • Kennis op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (20%) Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Business Analist / Functioneel Ontwerper Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Business analyst / functionele ontwerper Startdatum: 4-1-21 Duur: 12 mnd+ Inzet: 36 uren per week Tarief: €89,- per uur (all-in) ex. BTW OPDRACHT Wij zoeken een senior ontwerper / business analyst voor IBS Omzetbelasting. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk verricht worden voor de herbouw van Mini One Stop Shop (Afhandeling van Europese BTW wetgeving). Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces. Samen met je collega's werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, het helder krijgen van de specificatie, het maken van Features / User stories en story maps en het demonstreren van de geleverde functionaliteit. Het zwaartepunt ligt bij het specificeren waar je samen met collegas aan werkt. Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid. De IBS Omzetbelasting (De afdeling waar je komt te werken) is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening. IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS OB en door andere teams van verschillende organisatieeenheden zoals STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS Omzetbelasting stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de SAFe releasetrain en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS OB neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met productmanagement over prioritering en implementatie- en releasemomenten. De keten omzetbelasting staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in ontwikkeling. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen zal het applicatielandschap moeten worden gemoderniseerd, met gebruikmaking van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij moet voortdurend de afweging worden gemaakt tussen enerzijds het tijdig kunnen voldoen aan de business eisen en het anderzijds realiseren van een robuust en wendbaar applicatielandschap. EISEN Requirements engineering Analyse en ontwerp Ervaring met werken volgens Scrum WENSEN Vakkundig en professioneel als ontwerper / Requirements engineering: staat voor zijn/haar vak en heeft drive om een kwalitatief hoogwaardig product op te leveren Veranderingsgericht en creatief: iemand die gemakkelijk in iets nieuws durft te stappen of een nieuw pad durft te verkennen. Assertieve persoonlijkheid met een kritische blik en een oplossingsgerichte, samenwerkende mentaliteit Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 27 november om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Programmamanager Ontvlechting & Inrichting Toeslagen Den Haag
Voor onze eindklant zijn we op zoek naar een: Programmamanager Ontvlechting & Inrichting Toeslagen Functieomschrijving • Je stuurt op de realisatie van projectresultaten binnen afgesproken tijd, budget en kwaliteit. • Je draagt zorg voor aanleveren en afstemmen van informatie t.b.v. voortgangsrapportage, integrale planning, risicodossier en begrotingscyclus. • Je vertegenwoordigt het programma in overleggen in afstemming met programma directeur. • Je hebt stakeholders in beeld en zorgt voor informatie en waar nodig overleg. • Je stimuleert interne samenwerking en bewaakt de samenhang tussen projecten. • Je signaleert knelpunten en rapporteert of escaleert naar de programmadirecteur. • Je organiseert overleggen tussen projectleiders binnen programma. • Je verzorgt communicatie naar lijnmanagement, medewerkers en stakeholders. • Je bereid notities voor t.b.v. de diverse stuurgroepen, overkoepelend programma overleg etc. • Je ondersteunt projectleiders in hun taak en rol, onder andere bij het genereren van voldoende input uit de staande organisatie. Profiel We zoeken iemand die overzicht kan houden in een complex programma met veel afhankelijkheden en weet wat er moet gebeuren om te komen tot de afgesproken resultaten. Iemand die weet om te gaan met belangentegenstellingen en in staat is partijen te verbinden om tot de meest effectieve en realiseerbare oplossingen te komen. Maar er ook niet voor terugdeinst om te escaleren als dat nodig is. De programmamanager die we zoeken is organisatiesensitief, resultaatgericht en enthousiast. Je weet urgentie duidelijk te maken en mensen mee te nemen om samen de beoogde resultaten te bereiken. Je hebt aantoonbare ervaring met (complexe) verandertrajecten en inrichtingsvraagstukken. Functie eisen • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt een universitaire studie afgerond; • Brede aantoonbare ervaring als programmamanager (minimaal 5 jaar); • Aantoonbaar strategisch denk- en werkniveau; • Aantoonbare ervaring in het aansturen van complexe verandertrajecten; • Affiniteit met onderwerpen binnen bedrijfsvoering. • Bij voortijdige beëindiging geldt dat een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht wordt genomen. Wensen • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring als programmamanager (minimaal 5 jaar); • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbaar strategisch denk- en werkniveau; • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring in het aansturen van complexe verandertrajecten; • Mate waarin de kandidaat affiniteit heeft met onderwerpen binnen bedrijfsvoering. Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op de diverse wensen. Wij verzoeken kandidaten om in de sollicitatie eisen en wensen, plus de mate waarin hieraan voldaan expliciet puntsgewijs te benoemen en toe te lichten. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 7-12-2020 Duur: 7 maanden Einddatum: 30-6-2021 Aantal uren: 36 uur per week Verlenging: Ja, optie tot verlenging met maximaal 6 maanden Recruiter voor deze rol: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel Beheerder Den Haag
Functieomschrijving: Als functioneel beheerder ben je in samenwerking met andere teamleden verantwoordelijk voor het beheer van de financiële systemen die gebruikt worden, met name SAP (FiCo, MM, PSRM en GM) en Kofax. Vanuit deze rol geef je uitvoering aan het incidentmanagement proces en het changemanagement proces van in gebruik zijnde systemen. Hierbij heb je afstemming met de eindgebruikers van het systeem. Maar ook met externe dienstverleners waar het technisch en applicatie beheer van systemen aan is uitbesteed. Je stelt wijzigingsverzoeken op en hebt een belangrijke rol bij het testen van oplossingen en wijzigingen die releasematig in productie worden genomen. Ook verzorg je de documentatie over de wijzigingen in de vorm van o.a. releasenotes en werkinstructies. In voorkomende situaties vervul je ook 1e lijnstaken zoals behandelen van (helpdeskcalls), aanmaken stamgegevens. Daarnaast denk je mee over mogelijke verbeteringen in bestaande systemen en bent in staat om op basis van incidenten door middel van data-analyse inzichtelijk te maken of het een breder issue betreft. Kortom jouw belangrijkste doel is een optimale procesondersteuning door de financiële en inkoop applicaties. Functie-eisen (knock-out): • HBO werk en denkniveau; • BISL, Business Information Management Foundation; • SAP R/3; • Minimaal 4 jaar Financieel/Informatievoorziening/functioneel beheer; • Minimaal 4 jaar Organisatie en bestuur/Interne Zaken/ICT. Functie wensen: • Je weet van aanpakken en werkt graag in een teamverband. Je bent klantgericht, energiek, flexibel en pro-actief. Ervaring in een soortgelijke functie binnen de rijksoverheid is een pré. Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-12-2020, 36 uur per week Einddatum: 01-12-2021, met optie tot verlenging Recruiter: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel beheerder Topdesk Almere
Voor een directe eindklant in Almere is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel Beheerder Topdesk. Startdatum: ZSM Duur: 6 maanden + Inzet: 16 uur per weekDe werkomgeving en opdracht De afdeling ICTAR (ICT, applicatiemanagement en Regie) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de gemeentelijke informatievoorziening. Als functioneel beheerder Topdesk binnen het team IT-operatie ben jij samen met 60 collega’s de cruciale schakel tussen de medewerkers, burgers en data. Jij zorgt er voor dat al deze aspecten zodanig op elkaar aansluiten, dat de systemen en applicaties 24/7 blijven draaien, veilig zijn en de juiste kwaliteit hebben. Met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor het in standhouden even vernieuwen van onze informatievoorziening. Je regisseert het beheer en onderhoud (preventief) van de service management tool Topdesk. Je voert impactanalyses uit op basis van gebruikerswensen en adviseert over wijzigingen. Je zorgt voor goede borging en hoge beschikbaarheid van deze toepassingen door het opstellen van beheerdocumentatie en kennisoverdracht. Wijzigingen en vernieuwingen realiseer je i.s.m. Technisch Beheer of door opdrachtverstrekking aan de ICT-leverancier. Je bewaakt de voortgang van incidenten en changes a.d.h.v. de SLA’s. Je geeft advies over functionele en technische mogelijkheden, voert gestructureerd testen uit, analyseert verstoringen en draagt zorg voor de oplossingen. Met een klantvriendelijke en collegiale houding zorg je voor goede samenwerking en communicatie naar klanten en collega's. En bovenal zorg je dat dit op een veilige en gestructureerde manier gebeurt.De functie Je werkt als functioneel beheerder / consultant Topdesk nauw samen met 3 collega’s binnen het cluster I/O, oplosgroep generiek. Gezamenlijk beheren jullie de generieke applicaties van de organisatie zoals Topdesk, CRM Dynamics en IAM. Je participeert in projecten zoals scrumteam verbeteren Topdesk en het scrumteam Change & Release.Wie ben je? Je bent een ervaren professional die goed is in zijn of haar vak. Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met relevante IT opleidingen en trainingen. Werkplezier, kennis en ervaring op het gebied van functioneel beheer en Topdesk is een “must have”. Je bent in staat complexere vraagstukken zelfstandig uit te voeren. Je houdt je vakkennis en competenties continu op peil en bent in staat te reflecteren, feedback te geven en te ontvangen. Je bent proactief, signaleert verbeterpunten en adviseert.Competenties 1. Plannen en organiseren 2. Resultaatgericht handelen 3. Zorgvuldig 4. Initiatief nemen 5. Besluiten 6. Analyseren
Tester Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Tester Startdatum: 1-1-21 Initiële einddatum project: 31-12-21 Inzet: 36 uren per week Tarief: €65,- (all-in) ex. BTW OPDRACHT Voor BRG zijn we op zoek naar een enthousiaste tester die zich ziet als "T-shape" tester. Het BRG team werkt aan een nieuw te bouwen BRG applicatie (java applicatie) en doet onderhoud aan de bestaande BRG applicatie (java / cobol applicatie). Je komt te werken in een scrumteam met meerdere testers. Je ontwikkelt en voert tests uit (zowel in de realisatie fase alshet ondersteunen van de acceptatiefase) We zoeken iemand met ervaring op het gebied van API testen, maar er vinden ook nog testen plaats op de frondend alsmede op de DB. Globale kennis van inning en betalingsverkeer is een pre. We zijn op zoek naar een tester die zijn weg kan in Java en ervaring heeft in testautomation. We gebruiken een zelf ontwikkeld test framework op basis van Python en Robot framework. We zijn op zoek naar iemand die kritisch is en meekan praten met de bouwers. Hij/zij stelt de juiste vragen over de test, maar kan ook meehelpen met het automatiseren van de testen. BRG (Beheer Rekeningafspraak Gegevens) administreert bankrekeningnummers die door de Belastingdienst in het betalingsverkeer worden gebruikt. De BRG Administratie bevat rekeningafspraken, machtigingafspraken, derdenafspraken en blokkades op betalen naar personen en bankrekeningen. De applicatie bestaat uit twee onderdelen: een Cobol applicatie en enkele Java applicaties (kantoor, webservice, fabriek). We zijn bezig met een nieuwe opzet van de applicatie. De solution architectuur is al gereed. De nieuwe applicatie is op basis van microservices, welke we draaien op OpenShift, een cloud platform. Een mooie uitdaging voor onze tester. Het team dat verantwoordelijk is voor vernieuwing en onderhoud van BRG is een integraal AGILE-team dat werkt op basis van scrum. Het team bestaat uit diverse disciplines en is groeiende in Agile werken. EISEN Tmap (of vergelijkbaar), Robot framework HBO werk en denk niveau ervaring met testautomation WENSEN Analytisch, Creatief, Productgerichtheid (kwalitatief) • Klantgerichtheid (intern, extern), • Flexibel • Resultaatgericht • Zelfstandig, pro-actief, samenwerken (verbinder) Volledig meedraaien in het scrum team, dus ook je test visie gebruiken tijdens de refinements. Handmatige testen voorbereiden en uitvoere Automatische testen opstellen/implementeren Automatische testen uitvoeren, resultaat analyseren en aanpassen waar nodig Defects overleggen met developers en correct registreren Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 1 december om 12:00 uur ins ons bezit te zijn.
Coördinator ICT Delft
Referentienummer: 2020-43807 Omgeving: Delft Startdatum: 4 januari 2021 Einddatum: 1 juni 2021 Optie op verlenging: Ja, 2x 6 maanden Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Donderdag 10 december Sluitingsdatum: Vrijdag 4 december om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Coördinator ICT voor 32 uur per week. Functie-omschrijving: Het onderdeel ICT bestaat uit twaalf vaste medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van systeembeheer, technisch applicatiebeheer en de Servicedesk. Het onderdeel staat onder grote druk om de interne samenwerking te versterken en verbeteringen door te voeren op het gebied van informatiebeveiliging. Er is behoefte aan een duidelijke en consequente overlegstructuur, een versterking van de aansturing en een verzakelijking van de werkcultuur, waardoor de voorspelbaarheid, contoleerbaarheid en aanspreekbaarheid binnen het team groter wordt. Voor de medewerkers betekent dit een structuur die helderheid schept in de gewenste kwaliteit en de beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van regulier werk, projecten, beveiliging en het leveren van service en ondersteuning. Taken/werkzaamheden: Coördinatie van de medewerkers van het onderdeel ICT. Inhoudelijke aansturing van de werkzaamheden op basis van gestandaardiseerde IT-normen en protocollen. Bewaken van de kwaliteit van geleverde diensten en onderhoudstrajecten binnen de gegeven budgetten. Contacten onderhouden met in- en externe klanten, leveranciers en contractpartners. Voorbereiden van functioneringsgesprekken door de afdelingsmanager. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een HBO diploma behaald in de richting van informatietechnologie of vergelijkbaar. Je hebt minimaal 5 jaar, in de afgelopen 10 jaar, werkervaring met het aansturen van (een team van) ICT-deskundigen. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van systeem- en netwerkbeheer en applicatiebeheer. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring bij een publieke organisatie. Je hebt werkervaring vanuit ISO-normering NEN-ISO 27002, of daarvan afgeleide dan wel vergelijkbare normering. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) werkervaring met ITIL versie 4 vanuit een coördinerende functie. Je hebt werkervaring met de volgende tools: Microsoft, Active directory, (Group) policies, DFS, Security Windows, Sharepoint, Scripting, VMWare ESX, ICT Netwerken algemeen, Linux, Apple, Cloud Computing. Competenties: Kwaliteit- en normbewustzijn: Is zich ervan bewust dat systemen, procedures, processen en producten betrouwbaar en van hoog kwaliteitsniveau dienen te zijn, conform het kwaliteitsbeleid van HHD, en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Is zich bewust van de normen en standaarden waaraan processen moeten voldoen. Besluitvaardigheid: Neemt tijdig de juiste beslissingen op basis van de gepresenteerde feitelijke data, en begrijpt de korte en lange termijn gevolgen van de beslissingen. Flexibiliteit: Past zich gemakkelijk aan nieuwe of veranderde omstandigheden aan (werkomgeving, vakgebieden, taken/werkzaamheden, verantwoordelijkheden en mensen/klanten). Organisatie sensitiviteit: Kunnen onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op (onderdelen van) de organisatie.
P&O Adviseur Senior Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een P&O Adviseur Senior. Omschrijving opdrachtgever: Directie Personeel en Organisatie is de uitvoeringsorganisatie van P&O-beleid en P&O-wet- en regelgeving van de gemeente Amsterdam. P&O is de businesspartner van directies en management in de lijnafdelingen en doet dit met gespecialiseerde collega's in zes afdelingen: Algemeen P&O-advies, Amsterdamse School, Carrièrecentrum, Organisatieadvies & Projecten, Personeelsdiensten en Personeelsvoorzieningen. In de uitvoering is P&O allround, innovatief en gedreven om de collega's in de stad optimaal te ondersteunen met de juiste en kwalitatief goede P&O- dienstverlening. P&O richt haar dienstverlening primair in op basis van de opgave van de stad. Daarbij is P&O nauw verbonden aan de Directie P&O, verantwoordelijk voor P&O- beleid en control en voert regie op de stedelijke P&O- prioriteiten. Samen met de stedelijke prioriteiten zoals aangegeven door het Gemeentelijk Management Team (GMT) geeft de Directie P&O (vak)inhoudelijk richting aan P&O. De P&O adviseurs zijn vanuit de afdeling Algemeen Advies werkzaam bij de verschillende organisatieonderdelen. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Voor Ruimte & Duurzaamheid (binnen cluster Ruimte & Economie) zijn we op zoek naar een stevige P&O-adviseur die ervaring heeft om de samenwerking met de lijn en P&O verder vorm te geven. Binnen het goed-samenwerkende P&O R&D-team draait het niet alleen om kennis van onze nieuwe rechtspositie, resultaatgerichtheid, en Wet verbetering poortwachter. Bij ons gaan gesprekken en acties o.a. ook over het uitbouwen & het doorontwikkelen van verschillende afdelingen, Strategische Personeelsplanning inclusief Inclusie & Diversiteit en vlootschouw. Daarbij adviseer je ook over andere brede & uitdagende P&O- vraagstukken, en implementeer je centraal ontwikkeld P&O-beleid binnen je aandachtsgebied. Omschrijving werkzaamheden: - Je bent met jouw bedrijfskundige kennis, analytisch vermogen en kennis van de lijn in staat om samen met het management de tactische en strategische organisatiedoelstellingen te realiseren. Hierbij ben je intensief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van bedrijfsplannen. - Je hebt gevoel voor politieke verhoudingen en voor het positief beïnvloeden van stakeholders. - Je staat naast het management en je werkt samen vanuit co-creatie; een positie die je moet verdienen op basis van een opgebouwde (vertrouwens)advies-relatie. - Je bent in de huidige situatie betrokken als P&O-adviseur gesprekspartner van lijnmanagement op het gebied van personele en organisatorische vraagstukken, en je draagt de verantwoordelijkheid om het centraal ontwikkeld P&O-beleid te implementeren binnen het aandachtsgebied waarvoor je gedeconcentreerd werkzaam bent. - Je bent in staat om zelfstandig te adviseren ten aanzien van complexe P&O-vraagstukken binnen de desbetreffende aandachtsgebied door deze te vertalen naar adequate P&O-interventies, waarbij je in de keten samenwerkt met P&O-specialisten op gebied van o.a. Mobiliteit, Organisatieadvies, Leren en Ontwikkelen en Verzuim. - Waar nodig neem je als adviseur deel aan projectgroepen. - Je werkt aan complexe casuïstiek op het gebied van o.a. verzuim, prestatieverbetering en integriteit. - Je werkt in een sterk veranderende omgeving. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt over een afgeronde HRM-opleiding op minimaal hbo-niveau aangevuld met relevante trainingen. 4. Je hebt aantoonbare (tactisch/strategische) ervaring als (senior) P&O-adviseur/ HR Businesspartner voor een aandachtsgebied met een aantal verschillende lijnmanagers (binnen een aandachtsgebied). 5. Je hebt aantoonbare ervaring met het doorontwikkelen en reorganiseren van organisaties. 6. Je hebt aantoonbaar goed ontwikkeld conceptueel en analytisch vermogen om de P&O-opgave van de lijn te kunnen vertalen naar integrale P&O-oplossingen. 7. Je hebt aantoonbare ervaring in een grote organisatie met een complex krachtenveld. 8. Je hebt aantoonbare ervaring in bestuurlijke en gemeentelijke omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring bij een van de G4 gemeenten. 2. Je hebt ervaring met veranderingsprocessen. Competenties: - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Initiatief - Overtuigingskracht - Relatiebeheer Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-01-2021 Duur: 01-04-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 20-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in overleg Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Bedrijfsjurist Aanbestedingsrecht Utrecht
Voor ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een Bedrijfsjurist Aanbestedingsrecht. Startdatum: januariEinddatum: 31-5-2021Optie op verlengingUren per week: 36 Hier ga je werkenLJV is hèt expertisecentrum op het gebied van Leefomgeving, Juridische zaken en Vastgoed. De afdeling heeft ongeveer 200 experts werkzaam op deze gebieden, verdeeld over 9 afdelingen. Dit zijn de afdelingen: Duurzaamheid, Omgevingseffecten, Milieu en Planologie, Ondergrondse Condities, Omgevingsmanagement, Corporate en Mededinging, Privaatrecht, Publiekrecht en Vastgoed. De afdeling Privaatrecht (40 medewerkers) kent een aantal vakgroepen waaronder de vakgroep aanbestedings- en contractenrecht. De juristen van de afdeling Privaatrecht verrichten werkzaamheden vanuit huis en op de kantoren in Utrecht (hoofdkantoor), Zwolle, Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam.De vakgroep aanbestedings- en contractenrecht bestaat uit 12 collega’s. De achtergrond van onze bedrijfsjuristen is erg divers, waardoor we elkaar goed aanvullen. Wat breng jij mee om ons team nog sterker te maken? FunctiebeschrijvingMet de bouw van een energieneutraal treinstation of ‘slimme wissels’ is ProRail continu bezig om de spoorinfrastructuur duurzamer en innovatiever te maken. Als bedrijfsjurist werk je dagelijks aan die missie van ProRail: Verbinden, Verbeteren en Verduurzamen van het Nederlandse spoor! ProRail is één van de grootste aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven van Nederland. Je adviseert bij aanbestedingen, beoordeelt contracteringsplannen en je neemt eventueel deel aan onderhandelingen. Je gaat werken in een dynamische omgeving met collega’s vanuit verschillende disciplines. Dat vergt een pragmatische en flexibele instelling. Daarnaast ben je in staat om jouw juridische kennis en ervaring op een heldere manier te vertalen naar de praktijk. Functie eisenEen afgeronde wo-opleiding RechtenMinimaal 5 jaar relevante ervaring in het aanbestedingsrecht.Je bent resultaatgericht, oplossingsgericht en beschikt over prima adviesvaardigheden.Je bent vasthoudend, klantgericht, pragmatisch en kunt omgaan met tegengestelde belangen.Je hebt interesse in (technisch) complexe vraagstukken.
Data Analist Amersfoort (Stadhuis), maar nu vanuit huis
Voor Gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Data Analist. Omschrijving opdrachtgever: De gemeente Amersfoort en specifiek het Sociaal Domein zijn afhankelijk van en kunnen niet zonder goede en tijdige adequate management- en verantwoordingsinformatie. De monitoring, sturing en verantwoording wordt projectmatig ingevuld. Het project heeft als doel om alle benodigde sturingsinformatie te ontwikkelen zodat een adequate sturing en monitor op de projecten binnen de transformatie van het Sociaal Domein plaatsvinden. Omschrijving opdracht: De rol van Data Analist houdt in dat je ad hoc analyses maakt ten behoeve van de ontwikkelopgave die het Sociaal Domein heeft. Daarbij maak je gebruik van de bestaande rapportage tools en dashboards die aanwezig zijn en heb je de mogelijkheid om aanpassing/uitbreiding hierop te (laten) ontwikkelen. Daarnaast denk je mee in het verder professionaliseren van de informatievoorziening binnen het Sociaal Domein. Jij hebt hier met je kennis en ervaring een ondersteunende en adviserende rol in. Verder ondersteun je de projectmanager van het project in de verantwoording-, monitorings- en sturingsinformatie op diverse inhoudelijke vraagstukken. Gewenst profiel: Je beschikt over de volgende ervaring: - WO werk- en denkniveau. - Aantoonbare recente ervaring met data analyse binnen het Sociaal Domein. - Aantoonbare recente ervaring met beleidsvraagstukken bij de (lokale) overheid. - Aantoonbare recente ervaring met de Agile Scrum werkwijze. - Uitstekende vaardigheden met Excel, QlikView, Cognos, Power BI, Phython, R, Latex en SQL. - Specifieke kennis over monitoren van transformatie trajecten. Gesprekken: Gesprekken zullen telefonisch plaatsvinden in week 50. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met data analyse en onderzoek binnen het Sociaal Domein. Aantoonbaar met cv. 2. Je hebt aantoonbare recente ervaring met het vertalen van beleidsvraagstukken naar data analyse en monitoring binnen de gemeentelijke overheid. Aantoonbaar met cv. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over uitstekende (werk)ervaring binnen het gemeentelijke Sociaal Domein met de Agile Scrum werkwijze, Excel, QlikView, Cognos, Power BI, Phython, R, Latex en SQL. Aantoonbaar met cv. 2. Je beschikt over specifieke kennis over de monitoring van transformatie trajecten binnen het Sociaal Domein, en over het vertalen van de informatiebehoefte naar concrete informatieproducten. Aantoonbaar met cv. 3. Je hebt een WO opleiding op het gebied van Data Science succesvol afgerond. Aantoonbaar met cv. Competenties: - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Strategisch inzicht - Accuratesse - Presenteren - Transparante communicatie - Schriftelijke en presentatievaardigheden - Collegialiteit Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort (Stadhuis), maar nu vanuit huis Startdatum: 15-12-2020 Duur: t/m 15-06-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zie gesprekken Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Intelligence Developer Qlikview Den Haag
Opdrachtomschrijving:Je bent primair verantwoordelijk voor de functionaliteiten van de applicatie Qlikview en het ontwikkelen van (management) rapportages;Je brengt de wensen en eisen t.a.v. rapporten in kaart met de diverse stakeholders (uit alle lagen in de organisatie);Je maakt de vertaalslag van business wensen naar een functioneel ontwerp;Je biedt het functioneel ontwerp aan bij de rapporten bouwers en beoordeelt of de opgeleverde rapportage voldoet aan de wensen van de business;Je instrueert je collegas / leveranciers die verantwoordelijk zijn voor het bouwen van de rapportages. Hierin bewaak jij dat de rapportages voldoen aan de klantwensen;Je verbetert bestaande rapportages en ontwikkelt nieuwe rapportages;Je denkt mee met beheersbaarheid van de Qlikview omgevingOpdrachteisenKandidaat beschikt over een hbo of wo werk- en denkniveauKandidaat heeft kennis en ervaring met Qlikview of/en ExactKandidaat beschikt over recente ervaring met het achterhalen van (financiële) rapportagesKandidaat beschikt over kennis/ervaring met de databases van Exact Globe en/of Exact Synergy EnterpriseFunctiewensenKandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare Qlikview ervaringKandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het maken van (financiële) rapportagesKandidaat heeft aantoonbare ervaring met complexe Qlikview omgevingenKandidaat is makkelijk in omgang (loopt zelf naar de stakeholders toe), communicatief vaardig, flexibel en analytisch sterkKandidaat is inzetbaar voor het aantal uur in de gevraagde periodeOpdrachtgeverVan, voor en door de overheid. Dat is UBR. We lossen managementvraagstukken op en dragen bij aan complexe transities en implementaties, zoals in- of uitbestedingen. We bundelen onze kennis van onder andere interim-management, HRM, IT, inkoop en financiën en verbinden die met andere disciplines. UBR laat de overheid beter presteren. Doordat we ons binnen de overheid richten op bedrijfsvoering, kunnen onze collegas zich richten op hun taak. Zo maken we samen het verschil.UBR bestaat uit zeven organisatieonderdelen met ongeveer 1200 medewerkers: UBR|Personeel i.o. (v.h. Expertise Centrum Organisatie en Personeel), UBR|IIR (I-Interim Rijk), UBR|HIS (Haagse Inkoop Samenwerking), UBR|Organisatie i.o. (voorheen ICG (Interim-management, Coaching en Gateway), UBR|KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties), UBR|Bv&F, (Bedrijfsvoering en Financiën) en UBR|OW (Ontwikkelbedrijf).Bij UBR staat kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel. Voor onze opdrachtgevers en ook voor onze medewerkers. We bieden mooie kansen en ontwikkelingsmogelijkheden, in een prettige werkomgeving. Dat vraagt wel wat van onze medewerkers en zeker van onze leidinggevenden. Qua inzet, kennis en kunde, maar vooral ook qua houding en gedrag.UBR|Bedrijfsvoering & Financiën concentreert zich op de financiële dienstverlening en de tactisch/operationele uitvoering van een aantal ICT en bedrijfsvoeringstaken. De afdeling Financiële Dienstverlening is onderdeel van UBR|Bv&F en bestaat uit 61 fte.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Software Engineer Apeldoorn
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een Software Engineer. Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Het team BRK-info is op zoek naar een Senior Software Engineer. In dit team werken we aan meerdere producten ten behoeve van verstrekking van geografische- en eigendomsinformatie aan andere diensten binnen het Kadaster. Dit gebeurt door middel van zowel een bulk levering (naar database) als actuele bevragingen (via web API’s). In het team ontwikkelen we continu aan onze tools en producten, om steeds betere data te leveren aan onze afnemers. Het team werkt met Scrum en DevOps en is daarmee integraal verantwoordelijk voor het volledige platform, van idee tot productie. Omschrijving opdracht: - Beheren en ontwikkelen van de software code. - Deelnemen in ons Scrum / DevOps team (stand-ups, retrospectives, refinements, poker planning e.d.). - Uitvoeren van impactanalyses, planningssessies. - Toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden. Belangrijkste vaardigheden: - Java (& Groovy), Spring Framework (boot, core, web-mvc, data), JAXB. - SQL & JPA (Hibernate) Spatial, Oracle. - REST, XML en JSON. - Continuous Integration / Delivery: Git, Maven, Jenkins, Docker (Swarm, Traefik), Splunk. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 14 december 2020 of zo spoedig mogelijk tot en en met 31 december 2021 voor 36-40 uur per week. 2. Je hebt Academisch of HBO werk- en denkniveau, verkregen op basis van een afgeronde opleiding IT. 3. Je taalniveau Nederlands is minimaal B2. 4. Je hebt minimaal 5 jaar kennis van en relevante werkervaring met systeemontwikkeling en integratie. 5. Je hebt minimaal 5 jaar zelfstandigheid en aantoonbare ervaring in zowel beheer- als vernieuwingstrajecten. 6. Je hebt minimaal 3 jaar gedegen kennis van de te gebruiken methoden, technieken en tools. 7. Je hebt minimaal 6 maanden ervaring als ontwikkelaar bij een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert. Competenties: - Resultaatgericht; - Klantgericht; - Kwaliteitsbewust; - Goede communicatieve vaardigheden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 14-12-2020 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36-40 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 10-12-2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur/Senior Functioneel Beheerder Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Adviseur/Senior Functioneel Beheerder Omschrijving opdrachtgever: Binnen het team Ondersteuning zijn we op zoek naar een Adviseur Functioneel Beheer. Op dit moment mist de afdeling VTH nog kennis voor het optimaal ondersteunen van gebruikers bij vragen, incidenten en change requests met betrekking tot de VTH informatievoorziening. Als afdeling maken we daardoor niet optimaal gebruik van mogelijkheden die het VTH-systeem ons biedt en zijn wij geen professionele gesprekspartner in de gezamenlijke overleggen met collega waterschappen, RWS en de leverancier van het VTH-systeem. Omschrijving opdracht: Waternet gebruikt een op het VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) domein toegesneden zaaksysteem PowerBrowser in combinatie met de mobiele variant, de app PowerMobiel. Waternet heeft dit zaaksysteem in samenwerking met andere waterschappen en RWS ingekocht, dit samenwerkingsverband heet SAW@. Voor de regie op en uitvoering van de gezamenlijk beheer- en projectactiviteiten is een gemeenschappelijke organisatie (GSO) opgericht. Het Centraal Aansluitpunt van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorziet SAW@ in de gegevens uit de basisregistraties. De applicatie wordt gehost bij het Overheidsdatacenter (ODC). De invulling van functioneel beheer van PowerBrowser bij Waternet is belegd bij super-users/key-users die werkzaam zijn op de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhandhaving. De super en keyusers worden deels ondersteund in hun werkzaamheden door het serviceteam domein assets. Dit team zorgt ervoor dat de assets gerelateerde applicaties worden beheerd en indien nodig ge-upgrade. Jouw opdracht: Je adviseert het management van de afdeling vergunningen, toezicht en handhaving over het versterken en mogelijk herinrichten van functioneel beheer bij de afdeling, zodanig dat gebruikers optimaal worden ondersteund en het VTH systeem optimaal wordt ingezet. Daarnaast zijn wij een professionele gesprekspartner tijdens gebruiker overleggen met RWS, collega waterschappen en de leverancier. Een functioneel beheerder speelt een belangrijke rol binnen steeds complexere organisaties. Binnen een organisatie bevinden zich vaak diverse informatiesystemen. Hij is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren en de continuïteit van een of meer van die informatiesystemen. De functioneel beheerder is de praktijk vaak de duizendpoot tussen de gebruikers van informatiesystemen en de IT-afdeling van een organisatie of de softwareleverancier. Beschrijving team: De afdeling Vergunningen, toezicht en handhaving bewaakt activiteiten van anderen in de buurt van onze assets. Zo bewaken wij ons watersysteem, onze keringen en de kwaliteit van drink-, grond- en oppervlakte water. Wij adviseren, verlenen vergunningen, houden toezicht en indien nodig handhaven wij de naleving van wet- en regelgeving. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt HBO werk en denkniveau 2. Jij hebt succesvolle trajecten (minstens 2) afgerond, in een trekkers/adviesrol, waarin de informatiesystemen en het gebruik hiervan is geoptimaliseerd 3. Je hebt ervaring met het geven van adviezen op management niveau 4. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met functioneel beheer en beheer van informatiesystemen 5. Je hebt kennis van bedrijfsprocessen en service processen als bijvoorbeeld ITIL en BISL 6. Je hebt als senior Functioneel Beheerder ervaring met het coachen van Functioneel Beheerders of Key Users 7. Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met functioneel beheer en beheer van informatiesystemen 2. Je hebt kennis op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving Competenties: 1. Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling. 2. Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten. 3. Initiatiefrijk: Je signaleert kansen en zet deze om in strategie en verbeterings- of vernieuwingsacties die bijdragen aan een betere dienstverlening en positionering van de organisatie. 4. Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 tot 24 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: Maandag 14 december van 10:00 tot 15:00 uur via Teams (gelieve hier rekening mee te houden) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Red Hat Enterprise Linux specialist Den Haag
Het team Server System Services is opzoek naar een Red Hat Enterprise Linux specialist ter behoeve van operationeel beheer.Samen met collega's ben je verantwoordelijk voor de dienstverlening van meerdere Ministeries en zorg je voor een betrouwbare en veilige dienstverlening. Je wordt gestimuleerd advies ter verbetering van de bestaande ICT-infrastructuren te geven, waarbij naast je gedegen kennis, je goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, van groot belang zijn. Als Linux specialist zijn jouw taken:patchen en upgraden van Red Hat Enterprise Linux;troubleshooten van technische problemen en incidenten;;bijhouden en updaten van documentatie en procedures; Het team is verantwoordelijk voor de Red Hat Enterprise Linux servers van diverse Ministeries.Onderwerpen als life-cycle management, security by design en compliancy spelen een grote rol om de integriteit en veiligheid van onze rijksoverheid data te waarborgen. Tevens zorgt het team Server System Services (SSS) ervoor dat de servers van SSC-ICT gemonitord worden en dat de servers goed beschermd zijn. Oftewel, dit team doet er alles aan om een betrouwbare dienstverlening te kunnen garanderen.Omdat het team onderdeel is van de Business Unit Basis Infra spelen wij voornamelijk een rol in de uitvoerende processen zoals change-, incident- en problem management.Functie-eisenRHCSA (7) CertificeringHBO werk- en denkniveauMinimaal 5 jaar verregaande kennis van scripting mogelijkheden (bash, puppet, ansible)Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met Red Hat Enterprise Linux Linux (6 en hoger)Minimaal 5 jaar Red Hat Satellite (5/6) Competenties Resultaat- en klantgericht, analytisch ingesteld en stressbestendigheid. Communicatief en verbindend Pro-aktief en een "ja kan" mentaliteit Samenwerken is een tweede natuur; Samenwerken Klantgerichtheid Omgevingsbewustzijn Analyserend vermogen Plannen en organiseren Voortgangscontrole Analytisch denk- en doorzettingsvermogen is noodzakelijk om op die manier bij te dragen aan een betere en efficiënter infrastructuur- en applicatie landschap voor Nederland.Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
DevOps Engineer GGS Apeldoorn
Voor het Kadaster zijn wij op zoek naar een DevOps Engineer GGS Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving opdracht: Het team GGS (Generieke Geo Services) is op zoek naar een DevOps Engineer. De unit GVA is binnen het Kadaster o.a. verantwoordelijk voor de basisregistraties van de Nederlandse overheid, zoals de Basisregistratie Topografie (BRT), de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Voor basisregistraties zoals de BRT, de BGT en de BAG geldt dat vermeende fouten verplicht gemeld moeten worden bij het Kadaster. Om deze meldingen mogelijk te maken, is het TerugMeldSysteem (TMS) ontwikkeld. Dit TerugMeldSysteem is bekend onder de naam Verbeter de kaart. In het DevOps scrum team GGS (Generieke Geo Services) wordt de software gerealiseerd, onderhouden en beheerd voor deze dienst TMS en de dienst GGC (Generieke Geo Componenten): hier worden generieke geo componenten gerealiseerd, bedoeld voor viewers. Naast dit scrum team zijn er diverse andere scrum teams, bijvoorbeeld voor de diensten BGT en BRT, die samen de unit GVA vormen (Geoinformatie, Vastgoedinformatie en Advies). Als Devops Engineer werk je in een professioneel, ervaren en gedreven Agile team aan het uitvoeren van ontwikkelwerkzaamheden. Het betreft de software voor TMS en specifiek het uitbreiden van de Java backend (aansluiten nieuwe registraties en bouwen nieuwe bronhouder api). Er wordt ook gewerkt aan nieuwe “Kaarten van Nederland” Viewer. Van de Software Engineer wordt verwacht dat hij/zij in sprints de code ontwikkelt en geautomatiseerde (unit) testen opstelt op basis van user stories. Verder wordt verwacht dat de Software Engineer nauw samenwerkt met de leden van het scrum team en in staat is om, waar nodig, bij te dragen aan andere voorkomende werkzaamheden binnen het scrum team. Dit betreft met name uitbreidingen voor de generieke geo componenten (Angular/OpenLayers), maar ook taken als database wijzigingen, testen en productie ondersteuning. Verantwoordelijkheden: De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn: - Ontwikkelen en onderhouden en beheren van software componenten; - Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies), waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing; - Automatiseren van Deployments (Docker, Jenkins); - Uitvoeren van impactanalyses en deelnemen aan planningsessies. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 14-12-2020 of zo spoedig mogelijk tot en met 31-12-2021 voor 36-40 uur per week. 2. Taalniveau Nederlands minimaal B2; 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met software ontwikkeling; 4. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Agile/Scrum; 5. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Docker; 6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de volgende programmeer / script talen: - Java; - Typescript; 7. Je hebt minimaal 1,5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Front-end programmeertools; - Openlayers; - Angular; 8. Je hebt kennis van Postgres; 9. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met RESTful API en JSON; 10. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Digimelding koppeling; 11. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Soap messages signing; 12. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met Test Driven Development (TDD) en Cucumber; 13. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met de volgende tools: - Github; - JUnit; - Mockito; - IntelliJ; - Datagrip - Maven; - Lerna - Sonar; - Jira; 14. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare kennis en ervaring met CI/CD en dan in ieder geval: - Jenkins Competenties: - Klantgericht; - Resultaatgericht; - Kwaliteitsgericht; - In staat om zelfstandig binnen een scrumteam te werken; - Teamspeler; - Proactief; - Analytisch vermogen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Apeldoorn Startdatum: 14-12-2020 Duur: 31-12-2021 Optie op verlenging: 2 x 1 jaar Inzet: 36-40 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 9 december 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
APEX Ontwikkelaar Den Haag
Binnen RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland), onderdeel van Ministerie van Economische Zaken, is men bezig met het project Vangstregistratie. Voor de werkzaamheden die daar uit voortkomen hebben we aanvullende APEX resources nodig.Werkzaamheden worden uitgevoerd door een team binnen een ontwikkelstraat. Het is daarom belangrijk dat kandidaat goed kan acteren binnen een team.EisenHBO werk- en denkniveauOracle APEX (vanaf versie 18)PLSQL (ver- en bewerking van XML berichten)SmartBear SoapUI (Soap webservices en berichten)DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Ambtelijk Secretaris Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Ambtelijk Secretaris Startdatum: Zo spoedig mogelijk Einddatum: 28 februari 2021 Inzet: 24 uur per week Deadline voorstellen: uiterlijk 30 november 16:00 uur Ambtelijk Secretaris Notuleren OR vergaderingen Beheren mailbox ArchiveringJij draagt zorg voor het adviseren, ondersteunen en faciliteren van de medezeggenschapsorganen. Je bent adviserend aan HR Business Partners en bestuurders op het gebied van medezeggenschap, conform methoden en procedures, zodanig dat deze in staat worden gesteld hun MZ- taken op een effectieve en efficiënte wijze uit te voeren en de kwaliteit van het MZ-werk voldoende gewaarborgd is.FunctieomschrijvingAdviesAdviseert (de leden van) de medezeggenschapsorganen en de HR Business Partners en bestuurders inzake procedures en relevante ontwikkelingen op het vakgebied, zoals nieuwe ontwikkelingen en de WOR, zodat zij deze in de praktijk kunnen toepassen. Adviseert de medezeggenschapsorganen bij het opstellen van reacties en advies- en instemmingsbesluiten. Adviseert de medezeggenschapsorganen en de HR Business Partners en bestuurders inzake procedures aangaande medezeggenschapstrajecten bij de organisatie.Ondersteuning medezeggenschapsorganen en projectenVerzorgt de organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de medezeggenschapsoverleggen en projecten en bewaakt de voortgang van de hierin genomen besluiten, teneinde het functioneren van de medezeggenschapsorganen en projectteams te waarborgen.OpleidingenDraagt zorg voor en levert een inhoudelijke bijdrage aan het opleidingstraject van de medezeggenschapsorganen en verzorgt de organisatie van de trainingen, zodanig dat het opleidingstraject gewaarborgd is.CommunicatieStimuleert de communicatie van de medezeggenschapsorganen, de respectievelijke gesprekspartners en zo nodig van de betreffende medewerkers, zodat de samenwerking en output zo goed mogelijk wordt gerealiseerd.Rapportage en budgetVerzorgt de voorbereiding van het medezeggenschapsbudget, de diverse budgetrapportages en stelt het OR-jaarverslag samen, aan de hand van aangeleverde gegevens, teneinde tot een correcte rapportage en gestructureerd budgetbeheer te komen.Beheer medezeggenschapsarchiefBeheert relevante stukken (veelal vertrouwelijk van aard) in het digitale archief volgens het archiefsysteem, teneinde een actueel, ordelijk en toegankelijk medezeggenschapsarchief op te bouwen en te onderhouden.In- en externe contactenOnderhoudt actief interne contacten (veelal vertrouwelijk van aard) en incidenteel externe contacten, en onderhoudt deze conform methoden en procedures, teneinde op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen en bij te dragen aan een efficiënte informatie.HBO werk en denkniveau.Zelfstandig adviseren, ondersteunen en faciliteren van de aan functionaris toegewezen medezeggenschapsorganen, HR Business Partners en bestuurders.
Coördinator ICT Delft
Voor Hoogheemraadschap van Delfland zijn wij op zoek naar een Coördinator ICT. Omschrijving opdrachtgever: In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect. Omschrijving opdracht: Het onderdeel ICT bestaat uit twaalf (12) vaste medewerkers die werkzaam zijn op het gebied van systeembeheer, technisch applicatiebeheer en de Servicedesk. Het onderdeel staat onder grote druk om de interne samenwerking te versterken en verbeteringen door te voeren op het gebied van informatiebeveiliging. Er is behoefte aan een duidelijke en consequente overlegstructuur, een versterking van de aansturing en een verzakelijking van de werkcultuur, waardoor de voorspelbaarheid, contoleerbaarheid en aanspreekbaarheid binnen het team groter wordt. Voor de medewerkers betekent dit een structuur die helderheid schept in de gewenste kwaliteit en de beschikbare capaciteit voor het uitvoeren van regulier werk, projecten, beveiliging en het leveren van service en ondersteuning. De volgende taakgebieden behoren tot het domein van de coördinator: - Coördinatie van de medewerkers van het onderdeel ICT; - Inhoudelijke aansturing van de werkzaamheden op basis van gestandaardiseerde IT-normen en protocollen; - Bewaken van de kwaliteit van geleverde diensten en onderhoudstrajecten binnen de gegeven budgetten; - Contacten onderhouden met in- en externe klanten, leveranciers en contractpartners; - Voorbereiden van functioneringsgesprekken door de afdelingsmanager. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week vanaf 4 januari 2021. 2. Je hebt minimaal een HBO-diploma behaald in de richting van informatietechnologie of vergelijkbaar. 3. Je hebt minimaal vijf (5) jaar, in de afgelopen tien (10) jaar, aantoonbare werkervaring met het aansturen van (een team van) ICT-deskundigen. 4. Je hebt minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van systeem- en netwerkbeheer en applicatiebeheer. 5. Je hebt minimaal twee (2) jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring bij een publieke organisatie. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring vanuit ISOnormering NEN-ISO 27002, of daarvan afgeleide dan wel vergelijkbare normering. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met ITIL versie 4 vanuit een coördinerende functie. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met de volgende tools: a. Microsoft - Active directory - (Group) policies - DFS - Security Windows - Sharepoint - Scripting b. VMWare ESX c. ICT Netwerken algemeen d. Linux e. Apple f. Cloud Computing Competenties: - Kwaliteit- en normbewustzijn: Is zich ervan bewust dat systemen, procedures, processen en producten betrouwbaar en van hoog kwaliteitsniveau dienen te zijn, conform het kwaliteitsbeleid van HHD, en streeft voortdurend naar kwaliteitsverbetering. Is zich bewust van de normen en standaarden waaraan processen moeten voldoen. - Besluitvaardigheid: Neemt tijdig de juiste beslissingen op basis van de gepresenteerde feitelijke data, en begrijpt de korte en lange termijn gevolgen van de beslissingen. - Flexibiliteit: Past zich gemakkelijk aan nieuwe of veranderde omstandigheden aan (werkomgeving, vakgebieden, taken/werkzaamheden, verantwoordelijkheden en mensen/klanten). - Organisatie sensitiviteit: Kunnen onderkennen van de invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op (onderdelen van) de organisatie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Delfland Startdatum: 04-01-2021 Duur: 5 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: 10-12-2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Architect Sharepoint Den Haag
Voor een van onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een Architect MS Sharepoint Startdatum: 1-12-20 Initiële einddatum project: 31-12-21 Inzet: 36 uren per week Tarief: €85 - €90,- (all-in) ex. BTW OPDRACHT . TAAK Voor het project Vernieuwing SharePoint (een omvangrijk migratie Project van SharePoint 2013 naar SharePoint 2019 ter voorbereiding op een mogelijke toekomstige migratie naar SharePoint Online) zijn we op zoek naar een Lead Developer SharePoint 2019. Je combineert diepgaande kennis van het SharePoint platform en Software Engineering met gedegen kennis van Microsoft-infrastructuur en oplossingen. Je hebt kennis van Power Automate (Flow). Je hebt ervaring met het werken in een Lean-Agile-Design Think omgeving en on-line teamwork support en weet je kennis over te dragen aan de betrokken klanten en teamleden. Je neemt de leiding bij het visualiseren van mogelijkheden binnen de ‘naspeelomgeving’ en op basis van de door het projectteam opgeleverde Story Map en User Stories. Je kan als ‘ontwikkelaar’ feilloos functionele wensen omzetten in gevisualiseerde en toetsbare voorstellen en vervolgens de realisatie van haalbare en maakbare ‘out of the box standard SharePoint’ oplossingen. Waar nodig specificeer je de koppelvlakken en integratieaspecten van de "productiviteits- en samenwerk functionaliteit" van de Microsoft suite (w.o. SP en Office 365 en contentstructuur). Je bent de sparringpartner van de Infra architect en het projectteam en gaat voor het beste resultaat met de uitvoerende betrokken partijen en leveranciers. Naast inhoudelijke professional op het gebied van de nieuwste SharePoint- en .NET-technologie ben je als Lead Developer / Architect SharePoint ook verantwoordelijk voor de quality assurance. Als Lead Developer / Architect SharePoint loop je altijd voorop in vernieuwende verandertrajecten, projecten, complexe omgevingen en opdrachten. Je bent een gewaardeerde adviseur bij de klant en ontwikkelt op basis van standaard oplossingen in de Microsoft SharePoint (on premises versus Azure cloud) omgeving. Je toetst de in het verleden gemaakte software ontwerpbeslissingen, optimaliseert met het ontwikkelteam waar nodig de bestaande code, beargumenteert wijzigingen (in termen van IST -> Transitie -> SOLL) en presenteert ze overtuigend aan de stakeholders. Je neemt duidelijk de leiding in het wijzigingen- en ontwikkelproces. Je bent samen met de Product Owner (business en IV) in regie voor het bepalen van de voorkeuroplossing- en software-architectuur en het schrijven van de Lean-AgileDesign Think-MVP en User Stories en synchroniseert de wijzigingen binnen een haalbare releaseplanning en ‘ architectuur transitie pad’ binnen de totale Roadmap. Je taken zijn onder andere: • Het toetsen en valideren van eerder review-commentaar op bestaand specials en ‘maatwerksoftware en schaduw IT’ • Het adviseren over de migratie van deze specials naar ‘standaard out of the box oplossingen’ en Good Programming Practices, infosecurity (security by design toetsing) en non functionele verbeteringen zoals performance; • Adviseren hoe de voorgestelde software componenten (en in welke prioriteit) worden geïmplementeerd; • Het ontwerpen, coderen en documenteren van software componenten (w.o. high level technical design; specificatie van koppelvlakken en services); Het adviseren van en overleggen met het Project team en aanwezige Agile / Ontwikkelaar en Ops teams; C. WERKOMGEVING Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal (het postennet), verspreid over de hele wereld. Als Lead Developer SharePoint werk je zelfstandig, heb je een samenwerkingsrelatie met het projectteam Vernieuwing SharePoint en adviseer je de projectleider. D. DE AFDELING Het cluster Informatiemanagement, Directie Bedrijfsvoering (DBV IM) zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van ICT-diensten bij het ministerie op het gebied van informatie management, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraag naar deze diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Hierbij wordt samengewerkt met een palet van externe ICT-leveranciers. ______________________________________________________________________ E. HET PROJECT Ter voorbereiding van een mogelijke gang naar SharePoint Online wordt het bestaande SharePoint 2013 platform gemigreerd naar SharePoint 2019. Als Lead Developer SharePoint ontwerp en ontwikkel je de benodigde ‘architectural runway’, een schaalbaar migratiepad van de huidige situatie naar de gewenste doelarchitectuur. Samen met de betrokken productarchitect en projectleiding (en Product Owner IV Sharepoint) ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de transitie van de huidige situatie naar de gewenste situatie en het bepalen van de juiste cadans van wijzigingsfasen ‘roadmap en releaseplanning’ naar de gewenste doelomgeving en beheer en integratie services. EISEN • Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met SharePoint als Lead Developer Architect; • Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met SharePoint (2013, 2016, 2019 of SharePoint Online); • Je hebt minimaal 5 jaar SharePoint webapplicaties ontworpen of ontwikkeld; • Je bezit recente SharePoint certificaten; • Je hebt HBO/WO werk- en denkniveau; • Je hebt eerder migratie projecten uitgevoerd van SharePoint 2013, 2016 en/of 2019; • Kennis van en ervaring met Visual Studio & TFS (Online • Diepgaande kennis van ASP.NET framework en SQL Server • Aantoonbare ervaring met SharePoint Add-Ins; • Aantoonbare ervaring met SharePoint maatwerk (C#, jquery, JSOM, CSOM); WENSEN • Je beheerst het Nederlands en Engels zowel mondeling als schriftelijk uitstekend • Het bezit van het certificaat MS-600 - Building Applications and Solutions with Microsoft 365 Core Services of een vergelijkbaar certificaat is een pré • Je hebt ervaring met de OWASP TOP 10; • Je hebt ervaring met de BIR / BIO of varianten daarvan • Je hebt ervaring in het technisch leiden van ontwikkel trajecten; • Je hebt aantoonbare ervaring met Projectmatig werken; • Je hebt Rijkoverheid ervaring • Je hebt een flexibele, proactieve en zelfstandige werkhouding • Je bent creatief en analytisch • Je bent nauwkeurig en zelfstandig; • Je bent stressbestendig en kan werken onder hoge druk; • Je bent een teamspeler • Je hebt een uitstekende technische expertise; • Je hebt sterke contactuele eigenschappen; • Je hebt ervaring met communiceren op tactisch en operationeel niveau Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 26 november om 12:00 uur ins ons bezit te zijn.
Product Owner Den Haag
Referentienummer: 2020-43790 Omgeving: Den Haag en Remote Startdatum: 1 februari 2021 Duur: 11 maanden Optie op verlenging: ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend Sluitingsdatum: dinsdag 15 december om 09:00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Product Owner voor 36 uur per week. Functie-omschrijving We zoeken een Product Owner voor twee Scrumteams (Development en Systeembeheer), waarbij de organisatie de ontwikkelstap naar DevOps werken aan het maken is. De Product Owner maakt onderdeel uit van de besturing van BIT. Je stuurt middels de Product Backlog op de resultaten van de twee teams. Is daarnaast met de (2) andere Product Owners verantwoordelijk voor de totale Backlog van BIT en stemt met hen de onderlinge afhankelijkheden tussen de teams af. De teams werken in Program Increments van 13 werken met daarin 4 sprints van 3 weken en een planningsweek. Een van de teams (het Platformteam) is een team dat wordt bemenst door medewerkers van BIT en medewerkers van SSC-I, onze onder leverancier. Dit Platformteam levert diensten op PAAS niveau aan DT&V. Deze manier van werken is relatief nieuw en behoeft naast sturing vanuit de rol van PO ook een zekere mate van coaching t.a.v. de methodiek. Functie-eisen KNOCK-OUT: Je hebt een certificering op het vakgebied van Scrum PO. Je hebt kennis en ervaring in de IT. Je hebt ervaring met organisaties in transitie. Je hebt kennis en ervaring met relevante tooling (Azure TFS of vergelijkbaar). Je hebt minimaal HBO of WO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met het aansturen van teams. Je hebt minimaal 4 jaar inhoudelijke en actuele kennis/ervaring in de IT uitvoering/ werkveld. Je hebt ervaring met het gebruik van Agile/ DevOps methodiek en performance mgt tooling. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring als Acrum Master en/of Product Owner binnen organisaties in transitie. Je bent uitstekend in staat om verbinding met teamleden te onderhouden en deze mee te nemen in een DevOps ontwikkeltraject. Je bent stevig in de communicatie en in staat in overleg met klanten realistische planningen af te geven Je bent in staat om samen met de scrummaster een leervriendelijk werkklimaat neer te zetten zonder de focus op het resultaat te verliezen. Je hebt ervaring binnen de Overheid.
Testautomatiseerder Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Testautomatiseerder.Startdatum: Zo snel mogelijk (uiterlijk 1-1-21) Einddatum: 31 december 2021 Duur: 12 maanden+ Inzet: 40 uur per weekVanuit de hiring manager; We hebben erg de nadruk gelegd op het geautomatiseerd testen, omdat we teveel functionele testers kregen die een beetje geautomatiseerd konden testen -> en dat was onvoldoende; het moet juist andersom: veel automatisering, beetje functioneel. En we hebben de lat wat lager gelegd van 5 naar 3 jaar ervaring maar hoe meer ervaring des te beter voor ons.FunctieWat ga je doen?Het NSS-team bestaat uit een aantal scrum teams die werken in sprints van twee weken. Je gaat deel uitmaken van een van deze scrum teams. Hier ben je het merendeel van de tijd verantwoordelijk voor het testen van de oplevering van je collega's. Daarnaast werk je actief samen om iedere sprint de kwaliteit van de service en het team te verbeteren. Je begeeft je in een complexe en uitdagende omgeving waar creativiteit en initiatief voor nieuwe ideeën op prijs wordt gesteld. Je levert een duurzame bijdrage aan de transitie naar DevOps en Agile werken. Je ziet resultaat van je werk en draagt bij aan lange termijn oplossingen. TenneT kent een groot en complex applicatielandschap, variërend van oud en nieuw en uiteenlopend van ontwikkel- tot beheerwerkzaamheden. Hoe ga je dat doen?Je krijgt binnen TenneT een zelfstandige functie waarbij je de vrijheid, maar ook de verantwoordelijkheid krijgt om zaken samen met je scrum team te regelen . Je belangrijkste werkzaamheden zijn het opstellen en uitvoeren van technische en functionele testscenario's met Fitnesse en Cucumber. Binnen het team gebruiken we Fitnesse en Cucumber. Voor beide tools ontwikkel je in Java, om fixtures en glue code te leveren voor de tests en om functionaliteit toe te voegen aan ons framework.Het spreekt daarbij voor zich dat je bijdraagt aan het onderhoud van de frameworks, zodat deze beheerbaar blijven.Testen is bij ons een teamverantwoordelijkheid. Het is daarom belangrijk dat je anderen kunt overtuigen van het belang van jouw tests en dat je jouw visie op testen kunt overdragen. Je helpt mee aan het verfijnen en verbeteren van de teststrategie, zodat deze steeds beter past in een Agile omgeving en zodat wij in staat zijn een steeds beter product op te leveren voor onze gebruikers.Wij willen graag t-shaped teamleden; dus dat betekent dat je ook flexibel mee werkt aan ander werk in het team (bv met ketentesten met marktpartijen; met releasen; of met programmeren). Daarnaast lever je uiteraard een bijdrage aan alle scrum events en de transitie naar DevOps en Agile werken.VereistenWe zoeken iemand die de technische, programmeer-kant van het testen super leuk vindt en daar goed in is; dus iemand die een expert is (of wil worden) in geautomatiseerd testen.- Je hebt een HBO of WO opleiding afgerond; - Je hebt minimaal 3 (liefst meer) jaar ervaring met geautomatiseerd testen; daarnaast heb je ervaring met functioneel testen. - Je hebt ervaring met Fitnesse, Cucumber of een vergelijkbare tool; - Je kunt programmeren in Java; - Je kunt werken met buildtools (wij gebruiken Maven); - Kennis van CI/CDtooling (wij gebruiken Jenkins) is een pre; - Je kunt werken met versiebeheertools (wij gebruiken GIT en Subversion); - Je hebt ervaring met tools als SOAPUI; - Je hebt kennis van XML; - Je hebt kennis van SQL; - Je werkt graag obv de Agile waarden en principes - Je vindt erg prettig om in een team te werken en je vindt het van zelfsprekend om je team te helpen om het beste uit zichzelf te halen - Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekend, zowel mondeling als schriftelijk.- Bredere ervaring met programmeren (in Oracle Apex of PL/SQL) is een pré - Ervaring met ketentesten is een pré - Ervaring met DevOps is een pré
Assurance- en Risicomanager Den Haag
Voor het realiseren van de maatschappelijke doelen worden programma’s en projecten uitgevoerd, in nauwe afstemming en samenwerking met vertegenwoordigers van diverse overheidsdienstverleners, andere ministeries, agentschappen en andere ICTdienstverleners. Diverse programma’s hebben een belangrijke ICT-component. Programma’s boven 5 M€ hebben daarnaast eveneens een publicatieverplichting op het Rijks ICT-dashboard. De opdrachtverstrekking en de aansturing van deze programma’s vindt plaats vanuit de directie Digitale Overheid i.o., dat onderdeel uitmaakt van het directoraat-generaal Overheidsorganisaties (DGOO). Deze directie is momenteel nog in ontwikkeling en komt voort uit de samenvoeging van de beleidsdirectie Informatiesamenleving en Overheid met de programmadirectie I. Naar goed gebruik is programma assurance- en risicomanagement een belangrijk onderdeel voor de programmabeheersing. De programma’s assurance- en risicobeheersing dienen te voorzien in de behoefte van besturingsgremia rondom de programma’s om in control te blijven. Daarbij dienen deze gremia vanuit assurance te worden voorzien van toetsen die uitgevoerd worden door onafhankelijke partijen op o.a. koers en richting, aanpak en voortgang. Op basis daarvan dient een besturend orgaan (program board of stuurgroep) tijdig te kunnen bijsturen als er uit een toets of op basis van risicobeheersing een verwachting komt dat resultaten op deelgebieden matig tot onvoldoende zullen zijn. Voor de uitvoering van de functie kan enerzijds worden teruggegrepen op zaken die reeds voor de lopende programma’s zijn uitgevoerd, anderzijds dient de functie verder te worden uitgebouwd. In dat kader dient de opvolging van aanbevelingen en mitigerende maatregelen te worden gemonitord. Ook zullen instrumenten, zoals een assurance kalender en een risico acceptatie kader verder ontwikkeld dienen te worden voor beheersing van de onderliggende processen. De rol van programma assurance- en risico management dient verder ontwikkeld te worden en op de kaart te worden gezet. Onder programma assurance wordt verstaan het uitvoeren van quality assurance activiteiten op de lopende programma’s en het zorgdragen voor het de verwerving en begeleiding van assurance onderzoeken door onafhankelijke partijen binnen en buiten de overheid. De functie raakt ook het aspect van risicomanagement. Onder risicomanagement wordt verstaan het tijdig onderkennen en de impact schatten van risico’s en kansen zodat tijdig kan worden gereageerd om indien nodig passende maatregelen nemen. Daarmee verhoogd risicomanagement de voorspelbaarheid van de realisatie van de maatschappelijke baten. Je werkt in een dynamische omgeving waar de politieke invloed en maatschappelijke relevantie overduidelijk aanwezig zijn. Je hebt gevoel voor verhoudingen, de verschillende verantwoordelijkheden, rollen en belangen van partijen. Binnen deze complexe omgevingen waarin de programma’s opereren, weet je je weg te vinden en de benodigde programma assurance en risicobeheersing te realiseren ter ondersteuning van de opdrachtgever/senior responsible owner en besturende gremia. Je werkt gestructureerd en in overeenstemming binnen de overheid gehanteerde methodieken voor programmabeheersing. Je hebt affiniteit met de verschillende methodieken die binnen de directie Digitale Overheid wordt gehanteerd, waaronder MSP, Prince2, SAFe/Agile. Je hebt zelf ervaring met het werken in complexe projecten of programma’s, weet waar je op moet letten, hebt oog voor de valkuilen en voor de randvoorwaarden voor succes voor programma’s en kan putten uit lessons learned van diverse programma’s met een belangrijke ICT-component. Je beschikt over voldoende senioriteit en adviesvaardigheden om quality assurance en risicobeheersings activiteiten uit te voeren op de verschillende programma’s. Je zult op slagvaardige wijze een plan dienen op te stellen en uit te voeren. Je functie maakt onderdeel uit van een van de expertrollen binnen de Program Office van waaruit ondersteuning wordt geboden aan alle lopende programma’s. De program office wordt aangestuurd door de programmadirecteur. Werkzaamheden • het afstemmen met de senior responsible owner over de assurance behoefte; • Het in - overleg met de senior responsible owner • consulteren van leden van een program board of stuurgroep over hun informatiebehoeften; • Het opstellen van een assurance kalender en deze waar nodig laten prioriteren in overleg met de directeur opdrachtgever programma’s en de programmadirecteur; • Het uitvoeren van quality assurance activiteiten op aangewezen programma’s en projecten; • Als onderdeel van quality assurance: het onafhankelijk beoordelen van de betreffende programma- of projectaanpak, managementproducten, opgeleverde producten, kansen en risico’s m.b.t. het behalen van de maatschappelijke doelen; • Het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan programmamanagers, projectmanagers en senior responsible owners om zaken te verbeteren. • Het organiseren van audits en toetsen door externe partijen; • Het begeleiden van verwervingstrajecten ingeval van door externe partijen uit te voeren assurance activiteiten; • Het afstemmen van onderzoeksvragen met (leden van) de betreffende program board / stuurgroep en de programmamanager; • Het begeleiden van onderzoekstrajecten in de rol van eerste aanspreekpunt; • Zorgdragen voor goede afstemming met partijen die te maken krijgen met onderzoeken; • Zorgdragen voor invulling van de randvoorwaarden die gesteld worden door onderzoekspartijen; • Bewaken voortgang en kwaliteit van onderzoeks- rapportages; - Zorgdragen voor advisering aan de besturende gremia voor de betreffende programma’s; • Het bewaken van de follow up van aanbevelingen als onderdeel van de quality assurance; • Het rapporteren van voortgang aan de programmadirecteur. Voor Risicobeheersing • Je bent de vraagbaak op het gebied van integraal risicomanagement en stelt in overleg met de directeur opdrachtgever programma’s, de senior responsible owner en de programmadirecteur een risico acceptatie kader vast; • Verhogen van het bewustzijn wat betreft risico’s en kansen binnen de programma’s; • Ontwikkelen en onderhouden van een centraal risicoregister met als doel een eenduidige registratie en afweging van risico’s; • Beheersen, analyseren, monitoren en evalueren van mitigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan; • Organiseren standaard risicodialoog binnen de programma’s en projecten en faciliteren van risicosessies; • Je maakt dwarsdoorsneden van de uitkomsten van de diverse programmarisico’s en vertaalt die naar concrete adviezen voor het opdrachtgever programma’s, de senior responsible owner en de programmadirecteur; • Opstellen van in- en externe risicorapportage; • Het bijhouden van ontwikkelingen, het analyseren van de impact van wet- en regelgeving en het effectief vertalen daarvan naar de programma’s; • Het gevraagd en ongevraagd geven van advies aan programmamanagers, projectmanagers en senior resposible owner om zaken te verbeteren; Opdrachteisen • Je beschikt aantoonbaar over kennis van programma assurance / quality assurance en risicomanagement, blijkend uit een gevolgde opleiding (bedrijfskunde of daarmee vergelijkbaar), of uit trainingen en cursussen voor doorlichting van programma’s en projecten. • Gedegen kennis van en ervaring met risicomanagement processen en de noodzakelijke tooling. • Actuele kennis van ERM-normen als COSO, ISO31000 en andere wet- en regelgeving, relevante guidelines etc. • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring met doorlichting van programma’s en projecten met een belangrijke ICT-component, blijkend uit je cv. • Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met een zware leidinggevende positie binnen programma’s en projecten, blijkend uit je cv. • Je beschikt over voldoende senioriteit en professionaliteit te beschikken om programmamanagers en andere functionarissen die verantwoordelijk zijn voor complexe programma’s goed te kunnen adviseren. Ervaring hiermee dient te blijken uit je cv. • Je hebt ervaring met het begeleiden van trajecten voor de inkoop van externe (assurance) diensten, blijkend uit je cv. • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid. • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van organisatieoverstijgende vraagstukken. • Je beschikt over academisch werk- en denkniveau en een voor de functie relevante afgeronde opleiding. Benodigde competenties • Om de functie succesvol te kunnen vervullen dien je te beschikken over analytische vaardigheden, vermogen om snel verbanden te leggen en overzicht te krijgen/houden, advies- en presentatievaardigheden, communicatieve vaardigheden, en sociale vaardigheden; • Je hebt een professionele, kordate en doortastende houding; • Je bent kwaliteitsbewust, nauwgezet, vasthoudend en probleemoplossend; • Je bent in staat om goed uit te leggen en te coachen; • Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen; • Je bent initiatiefrijk, een netwerker en verbinder; • Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheid. • Vertoont voorbeeldgedrag: laat zien dat de adviezen ook in de eigen praktijk worden uitgevoerd; • Is een teamspeler maar kan ook solistisch opereren en hiertussen schakelen; • Heeft een open, motiverende houding; • Is inspirerend; • Onafhankelijk, Integer, objectief, vertrouwelijk, bekwaam. Wensen • Je beschikt aantoonbaar over kennis van programma assurance / quality assurance en risicomanagement, blijkend uit een gevolgde opleiding (bedrijfskunde of daarmee vergelijkbaar), of uit trainingen en cursussen voor doorlichting van programma’s en projecten • Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring met doorlichting van programma’s en projecten met een belangrijke ICTcomponent, blijkend uit je CV • Je hebt aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring met een zware leidinggevende positie binnen programma’s en projecten, blijkend uit je CV • Kandidaat beschikt over actuele kennis van ERM normen als COSO, ISO31000 en andere wet- en regelgeving, relevante guidelines etc. blijkend uit je CV • Je beschikt over uitstekende schriftelijke vaardigheid en bent bekwaam in het opstellen van in- en externe risicorapportage(s) en bereid hier een voorbeeld van te delen (hoe beter het voorbeeld hoe meer punten) • Je werkt gestructureerd en in overeenstemming met binnen de overheid gehanteerde methodieken voor programmabeheersing waaronder MSP, Prince2, SAFe/Agile • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (hoeveel jaar ervaring en verwijzend naar de opdrachtgever) worden in behandeling genomen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: ZSM, 36 uur per week Einddatum: 12 maanden, met optie tot verlenging Recruiter: Lorenzo Boyé, 06-20985467, recruiterLB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterLB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Projectleider aanbesteding inhuur Leeuwarden
Voor Provincie Friesland zijn wij op zoek naar een Projectleider aanbesteding inhuur Opdracht omschrijving: De afdeling personeelszaken binnen Provincie Fryslân is voornemens een Europese aanbesteding uit te voeren voor een inhouse master vendor constructie in 2021. Dit zal de huidige inrichting van externe inhuur vervangen. Het voornemen is om eind eerste kwartaal 2021 tot een gunning te komen. Na de gunning volgt de implementatiefase van de gekozen oplossing. Personeelszaken is op zoek naar een projectleider met ruime ervaring op inkoop/aanbestedingstrajecten op het gebied van inhuur (van offerte, beoordeling en gunningsfase tot en met ondertekening contract), kennis van de huidige arbeidsmarkt. Voor een goede uitvoering van dit traject is een projectleider nodig met er ervaring in het begeleiden van aanbestedingstrajecten. De projectleider is verantwoordelijk voor het (verder) samenstellen van het projectteam waar aan zij leiding geeft. Verantwoordelijkheden: De projectleider is verantwoordelijk voor: - Begeleiden en uitvoeren van het aanbestedingstraject (vanaf mandaat tot closure) in afstemming met Personeelszaken en inkoop; - Opstellen van een visie op de toekomstige manier van werken als het gaat om Inhuur in afstemming met personeelszaken (processen, kaders en rollen); - Opstellen van het projectplan in opdracht van de opdrachtgevers (directie en Personeelszaken), met daarin meegenomen alle relevante technische, organisatorische en procesmatige randvoorwaarden en de functionele eisen en wensen om te kunnen vertalen in een Programma van Eisen; - Verantwoordelijke voor het opstellen van alle aanbestedingsdocumentatie i.s.m. inkoop; - Zorgdragen voor de bemensing van het programma/projectteam, hierbij rekening houdend met de benodigde kennis en competenties. Maakt daarbij effectief gebruik van interne en indien noodzakelijk externe resources; - Rapporteert direct aan de Stuurgroep Inleen; - Adviseren en richting geven aan opdrachtgever (personeelszaken) en de Stuurgroep; - Zorgvuldige overdracht aan de projectleider Implementatie inhuur. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 7 december 2020 tot 1 maart 2021 voor 24 uur per week. 2. Je hebt een afgeronde HBO opleiding. 3. Je hebt werkervaring als projectleider in (Europese) aanbestedingstrajecten. 4. Je hebt ervaring met projectleiding aan een multidisciplinair projectteam. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een goede kennis van de arbeidsmarkt en ervaring met intermediairs (uitzenden/payroll). 2. Je hebt werkervaring met opereren binnen een opgavegestuurde organisatie. 3. Je hebt kennis van HRM/IT systemen. Competenties: - Sterk analytisch vermogen, sterke communicatie vaardigheden, empathisch vermogen, begeleidende en faciliterende eigenschappen, veerkrachtig en stressbestendig zijn. - In staat zijn een goede bijdrage te leveren aan een zakelijk en gunstig contract. VOG: Bij aanname van de opdracht is een Verklaring Omtrent Gedrag verplicht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leeuwarden Startdatum: 07-12-2020 Duur: 01-03-2021 Optie op verlenging: maximaal twee keer een half jaar Inzet: 24 uur Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-12-2020 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
OTRS Developer/engineer UK
We require an OTRS ticketing tool software developer/Support Engineer, right now. This is a very short 1-3 month project. You can read the detailed requirements and tasks below. Context: End Customer will standardize the ticketing process and decrease the number of ticketing tools currently used. The central ticketing tool will be Microfocus Service Manager (MFSM). Other ticketing tool will be suspended. The tickets from other tools have to be migrated. One of the ticketing tools is OTRS. For the migration of OTRS tickets we are looking for a consultant with solid OTRS know-how. Scope Migration of tickets from OTRS ticketing system into Microfocus Service Manager (MFSM). In the first phase the consultant shall - analyse the current status of OTRS ticketing system - clarify some open issues (eg. Timestamps migration) - design and document the migration mappings - design the OTRS RESTful interface (MFSM RESTful API to receive data is ready) In the second phase the consultant shall - implement the migration scripts and realize the interface with all records and fields all relations all connected/related attachments (incl. screenshots) entire history - execute migrations tests in UAT (test environment) - document the test results - create a cutover plan and rollback plan for migration - support the migration process in PROD (productive environment) Deliverables 1st phase - Brief description about the current status (eg. OTRS Version, available/used/not used fields) - Documentation of mappings - Interface design document - Effort estimation of 2nd phase 2nd phase - Migration scripts - OTRS interface for migration - Test + test run documents - Cutover plan, rollback plan - Successful migration from OTRS to Service Manager - Document about the migration result Additional information - User data shall not be migrated - Free text fields shall be migrated if there is a related Service Manager field - The migration of the data should be via RESTful API (BUT other possible solution can be recommended) - Technical support of OTRS is also required - OTRS Version 3.0.11 Language -Spoken language: English or German -Documentation language: English
Senior Informatieanalist driebergen/thuis
Voor een mooi project bij onze klant zijn wij op zoek naar een ervaren Senior Informatieanalist. Ben jij diegene die voor onze klant het verschil gaat maken? WAT/ WAAR/ HOE Inzet: 12 maanden met optie tot verlenging 29 uur per week, Driebergen/thuis Tarief: marktconform Startdatum: 4 jan 2021 KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT C2000 is het landelijk systeem dat de communicatie verzorgt tussen meldkamers en hulpverleningsdiensten in Nederland. Het systeem wordt 7x24 uur gebruikt door vooral politie, brandweer, ambulancediensten en bepaalde onderdelen van het ministerie van Defensie zoals de Koninklijke Marechaussee. Het netwerk wordt onderhouden door een commerciële organisatie. De overheid is eigenaar van het C2000 communicatiesysteem. Het ministerie heeft een aanbesteding uitgevoerd ten behoeve van de vernieuwing van het C2000-netwerk. Het programma Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)  richt zich op het aansturen en coördineren van de oplossing die door de aanbestedingspartijen wordt gerealiseerd conform de uitvraag in de aanbesteding. Binnen het programma IVC voert het project RABS (RAdioBedienSysteem) regie op het realiseren en in de meldkamers implementeren van de radiobedienoplossing, die door de externe leveranciers worden opgeleverd. Het project RABS geeft invulling aan leveranciersmanagement en kent een viertal deelprojecten (Techniek, Implementatie, Service en Ontmanteling) waar de leveranciers nauw bij zijn betrokken. Het sturen op samenwerking en kwalitatieve & tijdige oplevering van producten is een essentieel onderdeel van de IVC sturing. Daarnaast spelen kwaliteitsmanagement, risicomanagement en configuratiemanagement een belangrijke rol in het bewaken van de voortgang. IVC is voor project RABS op zoek naar een senior informatie-analist. Doelstelling In het project RABS is de senior informatie-analist actief op het gebied van datamodellering en inventariseren van dataverzamelingen voor de diverse organisaties in het Openbare Orde en Veiligheidsdomein. De belangrijkste deelgebieden waar de senior informatie analist zich op richt zijn de Master Data List (MDL), de Active Directory (AD) bestaande uit rollen en rechten voor gebruikers, de diverse GUI lay-outs voor de verschillende typen gebruikers, het begeleiden van het on-boarding proces gedurende de migratie naar het nieuwe RABS. De belangrijkste taken zijn data modelleren, inventariseren, valideren en ook het adviseren op het gebied van de inrichting, de vulling van de MDL en het AD alsmede de overdracht aan de C2000 beheerorganisatie. Het einddoel is dat de gebruikers van C2000 straks adequaat hun operationele werkzaamheden kunnen verrichten en het systeem goed te beheren is. Verantwoordelijkheden De kandidaat is verantwoordelijk voor de volgende resultaatgebieden: a.  Organiseert zelfstandig en overlegt met stakeholders over de gewenste communicatie en          oplossingen. Communiceert proactief omtrent hun requirements en stemt deze met hen af. b. Stemt met leveranciers en  de toekomstige beheerorganisatie de gewenste oplossingen af en bewaakt ( in afstemming met andere IVC projecten) de architectuur en de realisatie ervan. c. Realiseert vooronderzoeken en informatieanalyses. Het resultaat is een heldere, eenduidige en afgestemde MDL (Master Data List) als basis voor de migratie naar het nieuwe RABS, dit voor enerzijds het Test- en Referentiesysteem en anderzijds het Opleidingssysteem en Productiesysteem. d. Onderzoekt bruikbaarheid en beheersbaarheid van de oplossingen en stelt indien nodig de probleemdefinitie op, voorzien van oplossingsalternatieven in termen van bronnen en informatieproducten. Adviezen bevatten tevens een onderbouwd voorstel voor de te kiezen richting. Adviezen dienen in de context van de totale reeds bestaande omgevingen en de migratie naar de vernieuwde omgeving te worden geplaatst. Ook dienen ze aan te sluiten bij de gehanteerde architectuur, standaarden, PvE en LKF-richtlijnen. Adviezen dienen dusdanig geschreven te zijn dat deze kunnen dienen als beslisdocument ten behoeve van het management c.q de Design Authority. e. Begeleidt/ondersteunt als vraagbaak de testwerkzaamheden, de migratie van data en de overdracht naar beheer. Hierbij lettend op data kwaliteit en integriteit. Vakmatige taken De kandidaat analyseert en beschrijft de communicatie- en informatiebehoefte van de organisatie en detailleert schriftelijk de functionele specificaties zowel ten aanzien van de gegevens als van de output (vorm). Hierbij rekening houdend met de operationele bruikbaarheid en beheersbaarheid ervan. Communiceert gemakkelijk met eindgebruikers, maar is ook in staat richting meer technische mensen de functionele wensen te vertalen. Hij/zij beschikt over een proactieve houding richting alle stakeholders, denkend vanuit de mogelijkheden (in plaats van de beperkingen) van data en techniek. Begrijpt de noodzaak en implicaties van een agile (co-creërende en faciliterende) gedreven aanpak. Leidinggevende taken Niet van toepassing Contacten De interne en externe stakeholders (tevens contacten): Ministerie van Justitie en Veiligheid, Landelijke Meldkamer Organisatie, Politie, Brandweer, Ambulance, Defensie, beheerorganisaties, leveranciers die via de aanbesteding gecontracteerd zijn om de vernieuwing te realiseren uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk). Inzet in de lijn of project Project Opleiding Minimaal een afgeronde erkende opleiding HBO opleiding richting ICT, Technische Bedrijfskunde. Aanvullende opleidingen op het gebied van Informatie Analyse en Advisering is een pre. Werkervaring In de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als Informatie-analist. In de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het analyseren van complexe datamodelleringsvraagstukken. In de afgelopen 3 jaar aantoonbare werkervaring met informatie/requirements analyse op het gebied van IAM binnen een grote organisatie (ca. 5000 medewerkers). In de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in advisering mbt behoeftestelling en het ontwerpen van oplossingen mbt (optimalisatie) autorisatieprocessen en modellen. Ervaring met C2000 infrastructuur Competenties Probleemanalyse Mondelinge vaardigheid Politiek bestuurlijk sensitief Organisatie sensitief Initiatief Kwaliteitsgericht Resultaatgericht Overtuigingskracht Stressbestendig Uitstekende beheersing van (zakelijk) Engels Kwaliteit (eisen) Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in in PDF-formaat. Van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd. Sjabloon : CV template IT 1.6.doc Eis 2. Minimaal een afgeronde erkende opleiding HBO opleiding richting ICT, Technische Bedrijfskunde. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag. Eis 3. In de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan als senior informatie-analist. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj). Eis 4. Vereiste (gedrags)competenties / vaardigheden: Probleemanalyse Mondelinge vaardigheid Politiek bestuurlijk sensitief Organisatie sensitief Initiatief Kwaliteitsgericht Resultaatgericht Overtuigingskracht Stressbestendig Uitstekende beheersing van (zakelijk) Engels Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd / uitgeschreven maar moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding. Gunningscriteria (wensen) 40 % Wens 1. In de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan met het analyseren van complexe datamodelleringsvraagstukken. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeelt worden d.m.v. een rapportcijfer (0= onvoldoende, 1= matig, 2= voldoende, 3= ruim voldoende, 4= goed en 5= uitstekend). Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende tov andere biedingen 1/5= Matig tov andere biedingen 2/5= Voldoende tov andere biedingen 3/5= Ruim voldoende tov andere biedingen 4/5= Goed tov andere biedingen 5/5= Uitstekend tov andere biedingen 25 % Wens 2. In de afgelopen 3 jaar aantoonbare werkervaring met informatie/requirements analyse op het gebied van Identity Acces Management binnen een grote organisatie (minimaal 5000 medewerkers) en bij voorkeur in het werkdomein van Justitie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. 20 % Wens 3. In de afgelopen 3 jaar aantoonbare ervaring opgedaan in advisering mbt behoeftestelling en het ontwerpen van oplossingen mbt (optimalisatie) autorisatieprocessen en modellen. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. 15 % Wens 4. Aantoonbare ervaring met C2000 infrastructuur De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Hoe dient je aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin je zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs jouw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). Andere zaken: - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie-eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Liever een andere contractvorm? Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. Bij The Unit Company is dat mogelijk, wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek. Kijk voor meer informatie op www.theunitcompany.com
Adviseur aansluiten zorg (IT Auditor) Den Haag
Voor onze eindklant zijn we op zoek naar een: Adviseur aansluiten zorg (IT Auditor) Functieomschrijving • Deelnemen en bijdrage aan de verdiepingsessie met de ICT-leveranciers, zorgaanbieders en/of auditors. • Participeren in het operationele aansluitteam in de keten: leveranciersmanager VWS-leverancier-coördinator aansluitteam DICTU • Beantwoorden van vragen van de leverancier, zorgaanbieder en/of auditor over het (meervoudig) assessment • Toelichten van de criteria meervoudig assessment • Borgen van bredere vraagstukken die spelen met betrekking tot het meervoudig assessment. Deze oppakken, uitzetten en terugkoppelen • Leveren van informatie en input voor Q&A/ factsheets op basis van de behoefte die er is en de vragen die uit de markt komen • Centrale aanspreekpunt van en naar Logius namens transitiebureau domein Toegang BZK • Namens BZK geven van informatiesessies aan publieke dienstverleners en mogelijke partners over het DigD assessment via digitale bijeenkomsten, op uitnodiging en zelf geïnitieerd • Schrijven van besluitvorming- of advies nota’s over meervoudig assessment. Functie eisen • Aantoonbaar academisch werk- en denkniveau • Aanvullend diploma / certificaat op het gebied van auditing • Minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in auditfuncties binnen overheidsorganisaties • Ervaring met het begeleiden en inrichten van audits en evaluaties binnen ketens • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring over het uitvoering van audits met een groot ICT component binnen het ICT werkveld. • Kennis van het opzetten en uitvoeren van meervoudige assessments • Bij voorkeur kennis van bestaande DigiD-assessment en certificeringstrajecten Competenties • Samenwerken • Omgevingsbewustzijn • Analytisch • Flexibel • Ondernemend • Integer Wensen • Minimaal 3 jaar werkervaring opgedaan in auditfuncties binnen overheidsorganisaties; • Kennis van het opzetten en uitvoeren van meervoudige assessments; • Bij voorkeur kennis van bestaande DigiD-assessment en certificeringstrajecten. Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op de wensen. Wij verzoeken kandidaten om in de sollicitatie eisen en wensen, plus de mate waarin hieraan voldaan expliciet puntsgewijs te benoemen en toe te lichten. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1-12-2020 Duur: 12 maanden Einddatum: 30-11-2021 Aantal uren: 36 uur per week Verlenging: Ja, optie tot verlenging met maximaal 12 maanden Recruiter voor deze rol: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Senior Data Architect Rotterdam
Voor de Belastingdienst in Rotterdam zijn we op zoek naar een Senior Data Architect Startdatum: 1-1-21 Duur: 12 mnd+ Inzet: 36 uren per week Tarief: €89,- per uur (all-in) ex. BTW OPDRACHT De Douane wil meer data-gedreven werken. Door data uit eigen en externe bronnen te combineren en te analyseren, kan de Douane zijn kerntaken sneller, beter en efficiënter uitvoeren. Hierbij is het snel kunnen inspringen op nieuwe wet- en regelgeving en een breed scala aan klantvragen essentieel. Om deze wendbaarheid te realiseren loopt er op dit moment een traject om de werkmethode en technologie opnieuw in te richten. Dit houdt concreet in dat er Agile gewerkt gaat worden, in multidisciplinaire ontwikkelteams. Ook wordt het data platform toekomstbestendig gemaakt, met nieuwe tooling op het gebied van orkestratie en BI, automatisering (Continuous Integration en Continuous Delivery) en ondersteuning van de nieuwe manier van werken. Dit alles gebeurt in een uitdagende omgeving – er spelen veel ontwikkelingen die impact hebben op de inrichting van dit data platform. Van jou verwachten we met name een gedegen advies en ondersteuning in het inrichten van dit data platform. Je versterkt hierbij het team dat hier al mee bezig is. Door je kennis van data warehousing en BI en je organisatiesensitiviteit schrijf je mee aan de technische roadmap die binnen de dataorganisatie stapsgewijs gerealiseerd kan worden. Hierbij houd je natuurlijk rekening met eisen rond informatiebeveiliging en privacy. En heb je een duidelijk beeld bij het migratiepad vanaf de huidige inrichting, die je eerst hebt getoetst en geëvalueerd. Je werkt vervolgens mee bij de implementatie van het plan en zorgt ervoor dat het team het daarna zelfstandig kan voortzetten. Je bent ook de schakel naar andere lopende initiatieven op het gebied van architectuur. Daarbij behartig je de belangen van de dataorganisatie. In eerdere projecten heb je ruimschoots ervaring opgedaan met Agile werken en ben je bekend geraakt met de DevOps principes. Continuous Integration en Continuous Delivery zijn je niet vreemd – je weet hoe versiebeheer en automatisering hun rol spelen in het ontwikkelen van moderne datastromen en producten. Verder help je de data teams door standaarden en principes te ontwikkelen, zodat de kwaliteit makkelijker te borgen is. Dit alles doe je binnen een team dat vol energie bezig is om de dataorganisatie te moderniseren. EISEN Ervaring met modelleertalen als ArchiMate en standaarden als TOGAF. Kennis van SQL en relationele databases. Je weet ook hoe je niet-relationele data kunt opslaan en verwerken. Kennis van informatiebeveiliging en privacy. Minimaal HBO diploma (voorkeur richting informatica / informatiemanagement) Je hebt architectuur-specifieke vervolgopleidingen gevolgd Ervaring als data architect, data/ETL engineer en/of BI ontwikkelaar (waarvan ten minste 3 als architect) Ervaring met het generiek ontwerpen/inrichten van datawarehouses, Data Vaults, datalakes, 3NF en dimensioneel modelleren (ster-, sneeuw- en vlokschema’s) Ervaring met het verbeteren van data kwaliteit, bijvoorbeeld door geautomatiseerde tests en visie op de rol van metadata hierbij Ervaring in een Agile / Scrum ontwikkelomgeving WENSEN * Je bent adviesvaardig, je beschikt over overtuigingskracht en tact. * Je hebt een sterk analytisch vermogen, werkt zelfstandig en bent gericht op resultaat. * Je kunt goed samenwerken en bent in staat draagvlak te creëren voor je adviezen. * Je bent creatief en vooruitstrevend in je denken en hebt een werkhouding die past bij het Agile werken. * Je kunt goed plannen en organiseren, en je bent omgevings- en organisatiesensitief. * Je weet te overtuigen door jouw persoonlijkheid. * Je bent in staat de rest van het team te begeleiden en actief je kennis te delen. * Je hebt bij voorkeur heb je ervaring met SAS producten (Enterprise Guide, Grid Manager, Viya, Visual Analytics) en Teradata. * Je hebt ervaring met het inrichten van data governance. * Je bent in staat duidelijke documentatie te ontwikkelen Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 27 november om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Adviseur/Senior Functioneel Beheerder (QR7983) Amsterdam
Functie: Adviseur/Senior Functioneel Beheerder (QR7983) Start: 4-1-2021, 16-24 uur per week Periode: 4 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Adviseur/Senior Functioneel Beheerder. Beschrijving probleemstelling: Binnen het team zijn we op zoek naar een Adviseur Functioneel Beheer. Op dit moment mist de afdeling nog kennis voor het optimaal ondersteunen van gebruikers bij vragen, incidenten en change requests met betrekking tot de VTH informatievoorziening. Als afdeling maken we daardoor niet optimaal gebruik van mogelijkheden die het VTH systeem ons biedt en zijn wij geen professionele gesprekspartner in de gezamenlijke overleggen. Beschrijving behoefte: We gebruiken een op het VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) domein toegesneden zaaksysteem PowerBrowser in combinatie met de mobiele variant, de app PowerMobiel. De invulling van functioneel beheer van PowerBrowser is belegd bij super-users/key-users die werkzaam zijn op de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhandhaving. De super en keyusers worden deels ondersteund in hun werkzaamheden door het serviceteam domein assets. Dit team zorgt ervoor dat de assets gerelateerde applicaties worden beheerd en indien nodig ge-upgrade. Jouw opdracht: Je adviseert het management van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving over het versterken en mogelijk herinrichten van functioneel beheer bij de afdeling, zodanig dat gebruikers optimaal worden ondersteund en het VTH systeem optimaal wordt ingezet. Daarnaast zijn wij een professionele gesprekspartner tijdens gebruiker overleggen. Een functioneel beheerder speelt een belangrijke rol binnen steeds complexere organisaties. Binnen een organisatie bevinden zich vaak diverse informatiesystemen. Hij is verantwoordelijk voor het optimaal functioneren en de continuïteit van een of meer van die informatiesystemen. De functioneel beheerder is de praktijk vaak de duizendpoot tussen de gebruikers van informatiesystemen en de IT afdeling van een organisatie of de softwareleverancier. Eisen: • HBO werk en denkniveau • Jij hebt succesvolle trajecten (minstens 2) afgerond, in een trekkers/adviesrol, waarin de informatiesystemen en het gebruik hiervan is geoptimaliseerd • Je hebt ervaring met het geven van adviezen op management niveau • Minimaal 5 jaar ervaring met functioneel beheer en beheer van informatiesystemen • Kennis van bedrijfsprocessen en service processen als bijvoorbeeld ITIL en BISL • Je hebt als senior Functioneel Beheerder ervaring met het coachen van Functioneel Beheerders of Key Users • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift • Competenties: 1. Verbinden: medewerkers motiveren, verbinden en de samenwerking stimuleren zowel binnen als buiten het team bemaling. 2. Duidelijk communiceren: goed je eigen menig kunnen onderbouwen met heldere argumenten. 3. Initiatiefrijk: Je signaleert kansen en zet deze om in strategie en verbeterings- of vernieuwingsacties die bijdragen aan een betere dienstverlening en positionering van de organisatie. 4. Analytisch; Breed analyseren en in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden. Wensen: • Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met functioneel beheer en beheer van informatiesystemen (80%) o Nee o 5 tot 7 jaar o 7 tot 10 jaar o 10 + jaar • Kennis op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (20%) Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Business Analist / Functioneel Ontwerper Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Business analyst / functionele ontwerper Startdatum: 4-1-21 Duur: 12 mnd+ Inzet: 36 uren per week Tarief: €89,- per uur (all-in) ex. BTW OPDRACHT Wij zoeken een senior ontwerper / business analyst voor IBS Omzetbelasting. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk verricht worden voor de herbouw van Mini One Stop Shop (Afhandeling van Europese BTW wetgeving). Van jou wordt verwacht dat jij, als volwaardig teamlid participeert in het Scrum-proces. Samen met je collega's werk je aan het hele traject: van refinement van de opdracht, het helder krijgen van de specificatie, het maken van Features / User stories en story maps en het demonstreren van de geleverde functionaliteit. Het zwaartepunt ligt bij het specificeren waar je samen met collegas aan werkt. Het delen en vastleggen van kennis is een vanzelfsprekendheid. De IBS Omzetbelasting (De afdeling waar je komt te werken) is verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van de aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening. IBS Omzetbelasting is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS OB en door andere teams van verschillende organisatieeenheden zoals STS, GBS en raakvlakken binnen IBS. IBS Omzetbelasting stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de SAFe releasetrain en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS OB neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met productmanagement over prioritering en implementatie- en releasemomenten. De keten omzetbelasting staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in ontwikkeling. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen zal het applicatielandschap moeten worden gemoderniseerd, met gebruikmaking van state-of-the-art architectuurprincipes en technologieën. Hierbij moet voortdurend de afweging worden gemaakt tussen enerzijds het tijdig kunnen voldoen aan de business eisen en het anderzijds realiseren van een robuust en wendbaar applicatielandschap. EISEN Requirements engineering Analyse en ontwerp Ervaring met werken volgens Scrum WENSEN Vakkundig en professioneel als ontwerper / Requirements engineering: staat voor zijn/haar vak en heeft drive om een kwalitatief hoogwaardig product op te leveren Veranderingsgericht en creatief: iemand die gemakkelijk in iets nieuws durft te stappen of een nieuw pad durft te verkennen. Assertieve persoonlijkheid met een kritische blik en een oplossingsgerichte, samenwerkende mentaliteit Aanbiedingen van CV, motivatie en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 27 november om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Programmamanager Ontvlechting & Inrichting Toeslagen Den Haag
Voor onze eindklant zijn we op zoek naar een: Programmamanager Ontvlechting & Inrichting Toeslagen Functieomschrijving • Je stuurt op de realisatie van projectresultaten binnen afgesproken tijd, budget en kwaliteit. • Je draagt zorg voor aanleveren en afstemmen van informatie t.b.v. voortgangsrapportage, integrale planning, risicodossier en begrotingscyclus. • Je vertegenwoordigt het programma in overleggen in afstemming met programma directeur. • Je hebt stakeholders in beeld en zorgt voor informatie en waar nodig overleg. • Je stimuleert interne samenwerking en bewaakt de samenhang tussen projecten. • Je signaleert knelpunten en rapporteert of escaleert naar de programmadirecteur. • Je organiseert overleggen tussen projectleiders binnen programma. • Je verzorgt communicatie naar lijnmanagement, medewerkers en stakeholders. • Je bereid notities voor t.b.v. de diverse stuurgroepen, overkoepelend programma overleg etc. • Je ondersteunt projectleiders in hun taak en rol, onder andere bij het genereren van voldoende input uit de staande organisatie. Profiel We zoeken iemand die overzicht kan houden in een complex programma met veel afhankelijkheden en weet wat er moet gebeuren om te komen tot de afgesproken resultaten. Iemand die weet om te gaan met belangentegenstellingen en in staat is partijen te verbinden om tot de meest effectieve en realiseerbare oplossingen te komen. Maar er ook niet voor terugdeinst om te escaleren als dat nodig is. De programmamanager die we zoeken is organisatiesensitief, resultaatgericht en enthousiast. Je weet urgentie duidelijk te maken en mensen mee te nemen om samen de beoogde resultaten te bereiken. Je hebt aantoonbare ervaring met (complexe) verandertrajecten en inrichtingsvraagstukken. Functie eisen • Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt een universitaire studie afgerond; • Brede aantoonbare ervaring als programmamanager (minimaal 5 jaar); • Aantoonbaar strategisch denk- en werkniveau; • Aantoonbare ervaring in het aansturen van complexe verandertrajecten; • Affiniteit met onderwerpen binnen bedrijfsvoering. • Bij voortijdige beëindiging geldt dat een opzegtermijn van minimaal 1 maand in acht wordt genomen. Wensen • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring als programmamanager (minimaal 5 jaar); • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbaar strategisch denk- en werkniveau; • Mate waarin de kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring in het aansturen van complexe verandertrajecten; • Mate waarin de kandidaat affiniteit heeft met onderwerpen binnen bedrijfsvoering. Aanbiedingen van kandidaten worden beoordeeld op zowel eisen als wensen. Wanneer er niet wordt voldaan aan een eis, komt de kandidaat niet in aanmerking voor de opdracht (knock-out). Daarna wordt er beoordeeld op de diverse wensen. Wij verzoeken kandidaten om in de sollicitatie eisen en wensen, plus de mate waarin hieraan voldaan expliciet puntsgewijs te benoemen en toe te lichten. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 7-12-2020 Duur: 7 maanden Einddatum: 30-6-2021 Aantal uren: 36 uur per week Verlenging: Ja, optie tot verlenging met maximaal 6 maanden Recruiter voor deze rol: Greg Haime, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel Beheerder Den Haag
Functieomschrijving: Als functioneel beheerder ben je in samenwerking met andere teamleden verantwoordelijk voor het beheer van de financiële systemen die gebruikt worden, met name SAP (FiCo, MM, PSRM en GM) en Kofax. Vanuit deze rol geef je uitvoering aan het incidentmanagement proces en het changemanagement proces van in gebruik zijnde systemen. Hierbij heb je afstemming met de eindgebruikers van het systeem. Maar ook met externe dienstverleners waar het technisch en applicatie beheer van systemen aan is uitbesteed. Je stelt wijzigingsverzoeken op en hebt een belangrijke rol bij het testen van oplossingen en wijzigingen die releasematig in productie worden genomen. Ook verzorg je de documentatie over de wijzigingen in de vorm van o.a. releasenotes en werkinstructies. In voorkomende situaties vervul je ook 1e lijnstaken zoals behandelen van (helpdeskcalls), aanmaken stamgegevens. Daarnaast denk je mee over mogelijke verbeteringen in bestaande systemen en bent in staat om op basis van incidenten door middel van data-analyse inzichtelijk te maken of het een breder issue betreft. Kortom jouw belangrijkste doel is een optimale procesondersteuning door de financiële en inkoop applicaties. Functie-eisen (knock-out): • HBO werk en denkniveau; • BISL, Business Information Management Foundation; • SAP R/3; • Minimaal 4 jaar Financieel/Informatievoorziening/functioneel beheer; • Minimaal 4 jaar Organisatie en bestuur/Interne Zaken/ICT. Functie wensen: • Je weet van aanpakken en werkt graag in een teamverband. Je bent klantgericht, energiek, flexibel en pro-actief. Ervaring in een soortgelijke functie binnen de rijksoverheid is een pré. Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-12-2020, 36 uur per week Einddatum: 01-12-2021, met optie tot verlenging Recruiter: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel beheerder Topdesk Almere
Voor een directe eindklant in Almere is Harvey Nash op zoek naar een Functioneel Beheerder Topdesk. Startdatum: ZSM Duur: 6 maanden + Inzet: 16 uur per weekDe werkomgeving en opdracht De afdeling ICTAR (ICT, applicatiemanagement en Regie) is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de gemeentelijke informatievoorziening. Als functioneel beheerder Topdesk binnen het team IT-operatie ben jij samen met 60 collega’s de cruciale schakel tussen de medewerkers, burgers en data. Jij zorgt er voor dat al deze aspecten zodanig op elkaar aansluiten, dat de systemen en applicaties 24/7 blijven draaien, veilig zijn en de juiste kwaliteit hebben. Met je directe collega’s ben je verantwoordelijk voor het in standhouden even vernieuwen van onze informatievoorziening. Je regisseert het beheer en onderhoud (preventief) van de service management tool Topdesk. Je voert impactanalyses uit op basis van gebruikerswensen en adviseert over wijzigingen. Je zorgt voor goede borging en hoge beschikbaarheid van deze toepassingen door het opstellen van beheerdocumentatie en kennisoverdracht. Wijzigingen en vernieuwingen realiseer je i.s.m. Technisch Beheer of door opdrachtverstrekking aan de ICT-leverancier. Je bewaakt de voortgang van incidenten en changes a.d.h.v. de SLA’s. Je geeft advies over functionele en technische mogelijkheden, voert gestructureerd testen uit, analyseert verstoringen en draagt zorg voor de oplossingen. Met een klantvriendelijke en collegiale houding zorg je voor goede samenwerking en communicatie naar klanten en collega's. En bovenal zorg je dat dit op een veilige en gestructureerde manier gebeurt.De functie Je werkt als functioneel beheerder / consultant Topdesk nauw samen met 3 collega’s binnen het cluster I/O, oplosgroep generiek. Gezamenlijk beheren jullie de generieke applicaties van de organisatie zoals Topdesk, CRM Dynamics en IAM. Je participeert in projecten zoals scrumteam verbeteren Topdesk en het scrumteam Change & Release.Wie ben je? Je bent een ervaren professional die goed is in zijn of haar vak. Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau met relevante IT opleidingen en trainingen. Werkplezier, kennis en ervaring op het gebied van functioneel beheer en Topdesk is een “must have”. Je bent in staat complexere vraagstukken zelfstandig uit te voeren. Je houdt je vakkennis en competenties continu op peil en bent in staat te reflecteren, feedback te geven en te ontvangen. Je bent proactief, signaleert verbeterpunten en adviseert.Competenties 1. Plannen en organiseren 2. Resultaatgericht handelen 3. Zorgvuldig 4. Initiatief nemen 5. Besluiten 6. Analyseren