Nieuwste ICT-projecten

Senior Functioneel Beheerder Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Beheerder. Omschrijving opdrachtgever: Het cluster Interne Dienstverlening biedt flexibele en betrouwbare concernvoorzieningen aan collega's en het bestuur. Zo leveren medewerkers van het cluster bijvoorbeeld up-to-date managementinformatie, faciliteren zij diverse activiteiten en adviseren zij het bestuur en de organisatie bij te nemen beslissingen. Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening (IV-ID). Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zodanig is ingericht, dat het bij draagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Team Functioneel Beheer: Binnen de afdeling informatievoorziening (IV-ID) is het Team Functioneel Beheer F (FB-F) actief. Het team verzorgt en bestuurt het functioneel en -technisch beheer van het financieel domein in de vorm van expertise, processen en diensten. FB-F onderhoudt en optimaliseert, binnen de kaders van de afgesloten SLA('s), de informatievoorziening zodanig dat deze blijft voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers en ketenpartners van de gemeente Amsterdam. Het team bestaat uit circa 20 medewerkers verdeeld over redelijk zelfsturende teams die met elkaar en gebruik makend van ieders kwaliteit - de onderliggende applicaties beheren en de ketens optimaliseren. Omschrijving opdracht: Voor een aantal complexe wijzigingen in AFS (financieel systeem) is extra kennis en inzet nodig. Het is in het bedrijfsbelang dat deze wijzigingen snel worden doorgevoerd. Het levert namelijk veel medewerkers in de stad voordelen op in de zin van gebruiksgemak en efficiency. In verband met andere cruciale projecten (o.a.de invoering module FIV) is er geen capaciteit beschikbaar. Daarnaast zijn er binnen het team een aantal medewerkers elders gedetacheerd in verband met mobiliteit, waardoor minder capaciteit beschikbaar is. Werkzaamheden: Deelname aan het agile Wijzigingenteam AFS: het door (laten) voeren van een aantal complexe wijzigingen. Functionaliteitenbeheer - Opstellen functionele specificaties (requirements) voor informatiesystemen en administratieve organisatie. - (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest. - Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen - (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen. - Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen. - Deelnemen aan project- en werkgroepen: - Leveren specialistische ondersteuning in projecten; - Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen; - Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2. Je beschikt over HBO-werk en denkniveau informatiemanagement, ICT of vergelijkbare studie. 3. Je hebt ruime ervaring (> 5 jaar) met beheertaken AFS (JD-Edwards). 4. Je hebt ervaring met werken in een agile Wijzigingenteam. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring bij de gemeente Amsterdam. Competenties: - Klantgerichtheid: De oriëntatie op de wensen en behoeftes van gebruikers loopt als een rode draad door de werkzaamheden van Functioneel Beheer. Zo kunnen niet alle vraagstukken van gebruikers direct opgelost worden of kunnen wensen van gebruikers m.b.t. de functionaliteit van de applicatie niet realistisch zijn. Het is in dergelijke situaties essentieel dat Functioneel Beheer zich kan verplaatsen in andermans behoefte en mogelijke irritaties. Betrokkene denkt niet in onmogelijkheden maar denkt actief met gebruikers mee over mogelijkheden. - Oordeelsvorming en flexibiliteit: Functioneel beheer kan in het functionele overleg met gebruikers geconfronteerd worden met diverse en ook tegenstrijdige wensen en verlangens over de functionaliteit van systemen. Het is in dergelijke situaties van belang dat Functioneel Beheer argumenten onderling kan wegen, vraagstukken inzichtelijk maakt en keuzes voorlegt en zorgvuldig en flexibel in kan spelen op de achterliggende motivatie en belangen van de spelers. - Analyserend vermogen: Voorgenomen wijzigingen in applicaties hebben vrijwel altijd samenhangen met en consequenties voor andere onderdelen van systemen. Ook indien de wijziging standaard is, kan de samenhang complex zijn. Centraal hierbij staat het vermogen van Functioneel Beheer om de mogelijke samenhang te kunnen overzien en risico's te kunnen schatten en daarover te adviseren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-06-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sr. Java Developer Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Sr. Java Developer Omschrijving opdracht: De softwareontwikkelaar is werkzaam binnen een Scrum team dat software ontwikkelt van idee tot productie. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de vertaling van user stories en non-functional requirements naar werkende software. Daarbij wordt er van de ontwikkelaar verwacht dat deze actief meedenkt in oplossingen waarmee de business haar doelen kan bereiken. De DSO zet zwaar in op (software) kwaliteit, testautomatisering en (software ontwikkel)procesverbetering. Vanwege de complexe applicatie en de relatief lange inwerktijd, verwachten we dat je bereid bent om minimaal 2 jaar te blijven. Als senior developer werk je hoofdzakelijk in Java, maar ga je ook werken met bijv. Docker, SpringBoot en Redhat Openshift Platform. Een belangrijke ontwikkeling in de nabije toekomst is de vervanging van de JAVA RCP client (desktop applicatie) door een webclient. Een andere ontwikkeling die momenteel volop plaatsvindt binnen de DSO is het modulariseren van de Donna applicatie in meerdere microservices. Er wordt van de senior Java developer verwacht dat deze actief meedenkt in oplossingen waarmee de business haar doelen kan bereiken. Wat verwachten we van jou? - Open, proactief, flexibel; - Team player, kan taken zelfstandig uitvoeren, zonder het team en het einddoel uit het oog te verliezen; - Je hebt een intrinsieke interesse in ICT technologie; - Constructief kritisch, maar niet eigenwijs; - Je bent analytisch sterk, hebt een goed abstractievermogen en kunt complexe dingen helder uitleggen; - Je bent goed met tooling; - Je kunt methodisch werken, bent zorgvuldig en hebt oog voor detail; - Je beschikt over goede communicatie en presentatie vaardigheden; - Doorzetter en je laat niet snel van de wijs brengen; - Een pragmatische en creatieve inslag; - De drang om altijd te blijven verbeteren; - Daadkracht en besluiten durven nemen; - Geen 9 tot 5 mentaliteit. Hier gebeurt het: De Donna Service Organisatie (DSO) is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling en beheer van het systeem Donna. De DSO omvat alle disciplines van systeemontwikkeling, technisch beheer en gebruikersondersteuning. Bij elkaar zijn het ongeveer 120 medewerkers. De applicatie Donna is een bedrijfskritische applicatie waarmee de dienstregeling voor alle treinen van alle vervoerders gemaakt wordt. Zonder Donna rijden er dus geen treinen. Daarnaast maakt Donna het ProRail mogelijk om als onafhankelijke scheidsrechter op te treden en de beperkte capaciteit van het spoor eerlijk te verdelen. Dit neem je mee: - HBO of hoger met minimaal 5 jaar Java ervaring - Werkzaam geweest in een vergelijkbare rol in een complexe omgeving voor langere duur - OO analysis & design - Relationele databases / SQL Oracle - Java 8 of hoger en JEE 7 (Pre) - Redhat Openshift container platform (Pre) - Docker (Pre) - Eclipse RCP (Pre) - Gradle (Pre) - Jenkins, Continuous Delivery, Groovy scripting, testautomatisering (Pre) - Oracle 12c database (Pre) - Oracle WebLogic 12 (Pre) - MyBatis (Pre) - Mockito en DBUnit (Pre) - Scrum / Agile methods (Pre) - Jira/GIT (Pre) Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar Java ervaring. 2. Je beschikt aantoonbaar over ervaring als lead developer of in een rol waar hij/zij moest mentoren dan wel coachen. 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring in een DevOps omgeving 4. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 5. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad 6. Je hebt in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-11-2019 Duur: 2 jaar Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAP Conversie Lead Consultant Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een SAP Conversie Lead Consultant. Omschrijving opdrachtgever: Nederlandse Spoorwegen (NS) is de grootste personenvervoerder van Nederland. De onderneming bevordert het gebruik van openbaar vervoer en houdt Nederland mobiel. NS heeft als missie om meer reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. De onderneming is opgebouwd uit de vier bedrijfsonderdelen NS Reizigers, NedTrain, NS Stations en Abellio. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht, de organisatie telt zo’n 34.000 medewerkers. NS IT heeft als ambitie: IT innoveert NS, betrouwbaar, wendbaar en efficiënt! De basis hiervoor is continu verbeteren en samenwerken. De ontwikkelingen bij (NS) IT gaan snel, en veel van deze veranderingen geven we projectmatig vorm. Omschrijving opdracht: Door centralisatie van afdelingen en ketenafhankelijkheden over de NS-bedrijfsonderdelen heen beperkt de complexiteit van het huidige SAP-landschap de wendbaarheid en efficiency van de NS organisatie. NS heeft behoefte aan een geconsolideerde financiële administratie die de wendbaarheid van de organisatie vergroot. SAP heeft een nieuw digital platform ontwikkeld met een verbeterde performance, een verbeterde gebruikersinterface en de mogelijkheid om op realtime basis, via dashboards, stuur-informatie beschikbaar te stellen aan de gebruiker. De overgang naar het nieuwe platform biedt de mogelijkheid om consolidatie van systemen te bewerkstelligen. De consolidatie van systemen leidt tot een optimale ondersteuning van 1 administratie met eenduidige rapportages. Bovendien zal de consolidatie een positief effect hebben op de kosteneffectiviteit van de IT organisatie en betrouwbaarheid van de IT-ondersteuning. In het afgelopen half jaar is een SAP Roadmap ontwikkeld waarin een voorstel geformuleerd is voor het startpunt en de volgorde van systeemconsolidatie. Deze is bevestigd door de positieve business case die met SAP NL is opgesteld waarin de voordelen voor business en IT tot uiting komen. De doelstelling van het Unite project is de consolidatie van de drie SAP-systemen waarin de financiële administraties nu ondersteund worden en de transitie naar een nieuw SAP S/4HANA systeem op een nieuw platform. De transformatie dient eind 2020 te zijn afgerond. In de plateaus die daarna worden uitgevoerd worden ook de andere SAP-systemen en non-SAP-systemen naar S/4HANA geconverteerd. Verantwoordelijkheden: De SAP Conversie Lead is verantwoordelijk voor de dataconversie van diverse SAP bronsystemen naar de nieuwe SAP S/4HANA omgeving. Hierbij zal hij/zij sturing geven aan teamleden en samenwerken met conversie experts van SAP. Activiteiten: - Leiding geven aan het conversieteam; - Plannen van werkzaamheden; - Afstemmen van datadefinities ten behoeve van datamapping; - Managen van testresultaten en bevindingen - Aansturing van data stewards, functionele consultants en ontwikkelaars - Aansturen dataopschoning door business - Organiseren van dataverrijking - Status rapportage aan de project manager Een pre is: - Het kunnen realiseren van diverse extractie en -laad-programmatuur (DCIM, Solution Manager, LSMW, BODS, etc) - Coördineren van programmatuur aan extractiezijde; Opleiding, Kennis en Werkervaring: - HBO/WO met minimaal 5 jaar relevante ervaring - Aantoonbare werkervaring in SAP conversies - Aantoonbare werkervaring als teamlead - Aantoonbare werkervaring in het SAP werkveld van Finance & Logistiek Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met SAP conversies bij meerdere SAP implementaties. 2. Je beschikt aantoonbaar over ervaring als teamlead/meewerkend voorman. 3. Je beschikt aantoonbaar over 5+ jaar ervaring met SAP implementaties. 4. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 5. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 6. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Competenties: - Goede beheersing van Nederlands in woord en geschrift, - Teamspeler - Analytisch - Dynamiek / daadkracht - Kwaliteitsgerichtheid / Accuratesse - Methodisch werken - Klantgerichtheid, - Organisatiebewustzijn, - Besluitvaardigheid, - Plannen en organiseren - Communicatieve vaardigheden (schriftelijk & mondeling) - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 15 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Packager Den Haag
Het opstellen van technisch bouw documentatie.belast met beheer en onderhoudswerkzaamheden; verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten (code) en problems; verricht aanpassingen aan de applicaties, al dan niet releasematig (incl. Systeemtest); Signaleert koppelingen met andere applicaties; verzorgt de integratie en acceptatie van software op de installed bases van EZ, die door externe leveranciers zijn ontwikkeld c.q. zijn aangepast; onderhoudt contacten met Functioneel Applicatie Beheerders bij opdrachtgevers; Onderhoudt documentatie (technisch en functioneel); stemt af met betrokken teams;Onderhoudt kennis van techniek, applicatiesoftware, inhoud van databases en omgevingen;Moet ervaring hebben met packagen van Oracle, JAVA en ArcGis applicaties zoals PL/SQL Developer, SQL Developer, JDeveloper, TOAD, OracleClient Administrator, ArcGis, MS Office, etc.Moet bekend zijn met Windows 10 en Windows 2016, AD groepen, AD policies, Firewal settings, PoortnummersEisen voor deze functie zijn;Aantoonbare ervaring packaging op Appv 5.x, MSIAantoonbare ervaring in User Profile managementAantoonbare ervaring met XenDesktop.DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Senior Communicatieadviseur Hilversum
Voor Gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur. Omschrijving opdracht: De gemeente Hilversum is op zoek naar een senior communicatieadviseur met lef en humor. In deze veelzijdige rol ben je primair verantwoordelijk voor het adviseren van twee wethouders. Je geeft gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de bestuurder voor zowel nieuw als bestaand beleid. Dit doe je op strategische niveau waarbij je proactief en ondernemend te werk gaat. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en bestuurlijke woordvoering over complexe vraagstukken gaat je makkelijk af. Ook weet je om te gaan met weerstand en beschik je over een goed ontwikkelde antenne voor wat van belang is voor jouw wethouders in het bijzonder en het college in het algemeen. Als sparringpartner van de bestuurders kijk je over de grenzen heen van de verschillende portefeuilles. Voor de portefeuille van je bestuurders regisseer je de strategische communicatie en werk je samen met de junior en medior communicatieadviseurs op (complexe) communicatieve vraagstukken. Je vertaalt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar bestuurlijke relevantie en formuleert naar aanleiding daarvan het communicatieadvies (van buiten naar binnen). Je werkt vanuit het centrale team Communicatie. Verder ben je in deze rol het eerste aanspreekpunt voor persvragen en doe je de woordvoering en begeleidt de bestuurder in de perscontacten. Je bereidt de publieke optredens voor van de bestuurder en draagt bij aan het monitoren van ontwikkelingen binnen de (Hilversumse) samenleving en duidt deze. Je draait mee in het lokale perspiket en in de (regionale) taakorganisatie Communicatie ten tijde van een crisis of ramp. Specifieke taken en verantwoordelijkheden: - Adviseren van twee bestuurders over de communicatie in hun portefeuille, perscontacten en openbare optredens. - Woordvoering. - Regie op communicatieadvies en uitvoering. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen een gemeentelijke instelling. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring als woordvoerder binnen een gemeentelijke instelling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding om minimaal HBO bachelor niveau in de richting van communicatie. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als communicatieadviseur binnen een gemeentelijke instelling. 3. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als woordvoerder binnen gemeentelijke instelling. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het schrijven/redigeren van (complexe) teksten voor diverse doelgroepen: persberichten, speeches, online berichten. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het begeleiden van bestuurders in de perscontacten. Competenties: - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Samenwerkingsgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Hilversum Startdatum: 02-12-2019 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: 2x 2 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 06-11-2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ASP .NET mvc framework Ontwikkelaar Utrecht
Voor onze klant ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een ASP .NET MVC framework Ontwikkelaar.Start: zo snel mogelijk Duur: 6 maanden + Inzet: 36 uur Deadline aanbieden voor 25-10 17:00.Jij bent een ervaren ontwikkelaar en pro actief in het oplossen en verbeteren van vraagstukken.Als Ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het eigen gereedschap van het competence center Business Intelligence, de BI support toolset. Daarmee worden de agile teams ondersteund, bijvoorbeeld ten aanzien van Continuous Integration en Continuous Delivery. Deze tools zijn continu in beweging om de afdeling volledig te kunnen ondersteunen, je creativiteit wordt hierdoor geregeld geprikkeld om de nieuwe wensen te faciliteren.Je werkdag bestaat uit het ontwikkelen, documenteren, testen en voortbrengen van nieuwe functionaliteiten. Soms is er een incident waardoor de prioriteiten veranderen. En soms is er een wijziging die voorrang krijgt op de reguliere backlog. Dit alles georganiseerd in een DevOps team met een Product Owner die de prioriteiten stelt.Daarnaast help je als ervaren ontwikkelaar mee het team te groeien en de visie mbt de diverse componenten vorm te geven. Omdat niet alles met MVC gerealiseerd is kan het voorkomen dat je ook gebruik moet maken van andere technieken. Functie-eisenJe bent een troubleshooter en sterk in het vinden van oplossingen en gaat voor continu verbeteren. Om deze functie goed te kunnen uitoefenen, breng je ook nog het volgende mee:Een afgeronde hbo/wo opleiding;Recente en gedegen ontwikkelervaring met het ASP .NET MVC framework (C#, VB .NET, Java) met als backend een SQL Server;Ervaring met Power Shell scripting of VB .NET is een pré;Ervaring met CI/CD tooling (met name Ansible of Jenkins) is een pré;Je kan je nieuwe omgevingen en technieken snel eigen maken. Je bent bereid om mee te groeien met de technische veranderingen van de supporttooling;Je bent een teamspeler (flexibel, geen 9-5 mentaliteit) en hebt ervaring met agile werken;Je bent analytisch en kan makkelijk schakelen van detail naar een helikopterview;een proactieve houding in wat jij het team kunt bieden;uitstekende communicatieve vaardigheden.BedrijfsinformatieProRail ICT bestaat uit vijf grote afdelingen te weten: Logistiek, Assets en Bedrijfsvoering, Infravoorzieningen, CIO Office en Operations.De Ontwikkelaar Beheertooling is werkzaam op de afdeling competence center Business Intelligence (ccBI) binnen de afdeling Assets en Bedrijfsvoering. Binnen het ccBI zijn vier DevOpsteams op projectbasis actief aan het ontwikkelen en beheren voor de aan hen gekoppelde business-domeinen. De ontwikkelaar beheertooling is samen met de overige leden van het BI platformteam verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de doorontwikkeling van de Data & Analytics platformen.Voor meer informatie en inspiratie over ICT bij ProRail, bekijk onze film.
Senior Adviseur Business Control bij Ruimte Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Business Control bij Ruimte. Omschrijving opdrachtgever: Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dit vraagt van de gemeente dat ze een sterke focus heeft op het begeleiden van deze groei zodat de stad aantrekkelijk, leefbaar en inspirerend is én blijft voor de inwoners, ondernemers en bezoekers. Elke afdeling van de gemeente Utrecht biedt daaraan een bijdrage. Medewerkers van de Ontwikkelorganisatie Ruimte werken in opgaveteams samen aan integrale oplossingen voor de groeiende stad. Opgaven die voortkomen uit de Ruimtelijke Strategie, waarin we gekozen hebben voor binnenstedelijke verdichting. Groei betekent ook meer uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. ‘Ruimte’ is in Utrecht georganiseerd middels een netwerk-organisatie: dit ondersteunt ons opgavegericht werken, maar brengt tegelijk een grote mate van complexiteit met zich mee. Omschrijving opdracht: Je werkt in het team businesscontrol van het gilde ‘Business intelligence, organisatievernieuwing en professional support’. Als ervaren adviseur businesscontrol draag je, samen met je collega’s, zorg voor een goede uitoefening van de control-functie binnen het Ruimtelijk Domein. De nadruk zal liggen op verschillende aspecten van de P&C cyclus, waaronder zowel analyse en advisering als financieel technische werkzaamheden ten aanzien van de jaarafsluiting. Daarnaast bestaat het werk uit het bewaken van en adviseren over budgetuitputting en bestuursadviezen. Concreet betekent dit dat jij: - Sparringpartner bent voor management en budgethouders en hen met de juiste informatie en gefundeerde adviezen ondersteunt in de (bij)sturing. - Samen met hen de kaders en afspraken omtrent bedrijfsvoeringsaspecten bewaakt. Je weet wat er speelt bij de jou toegewezen organisatieonderdelen en hebt gevoel bij risico’s en beheersingsvraagstukken. - Een adviserende en toetsende rol hebt bij het opstellen van bestuurlijke voorstellen. - (ongevraagd) Advies geeft over de adequate inrichting van de processen. - Een pro-actieve signaleringsfunctie hebt richting de business controller. - Actief bijdraagt aan de verdere professionalisering van de controlfunctie binnen de gemeente Utrecht. Gewenst profiel: - Je hebt een afgeronde opleiding op WO-niveau in een relevante studierichting. - Je beschikt over een solide basis van relevante vakinhoudelijke kennis en expertise. - Je hebt minimaal 6 jaar recente en relevante werkervaring in een vergelijkbare functie, waarvan ten minste 4 jaar binnen de lokale overheid (idealiter binnen het ruimtelijke domein). - je hebt bij voorkeur relevante ervaring bij een 200.000+ gemeente. - Je hebt ruime ervaring bij de lokale overheid met het afsluiten van een boekjaar en met de daarbij behorende financieel technische werkzaamheden. - Je bent beschikbaar op korte termijn. Aanvullend: - Je bent een stevige gesprekspartner op niveau voor gildemanagers, opgavetrekkers/budgethouders en voor de business controller. - Je beschikt over een breed palet aan sociale- en communicatieve vaardigheden, waarbij je moeiteloos schakelt tussen verschillende gesprekspartners. - Je bent een kritisch denker en kan kansen, belangen en risico’s, in een sterk politieke en beleidsrijke omgeving, op de juiste wijze inschatten en vertalen naar gefundeerde adviezen. Je kan omgaan met weerstand en kritiek. Tact en doorzettingsvermogen zijn onontbeerlijk. - Je brengt en houdt overzicht in een omgeving die continu in beweging is. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Jouw cv toont een afgeronde relevante opleiding op universitair niveau WO. 2. Jouw CV toont als werkervaring minimaal 6 jaar recente en relevante werkervaring in een vergelijkbare functie, waarvan ten minste 4 jaar binnen een lokale overheid. 3. Jouw CV toont opdrachten bij lokale overheid, waarin ervaring is opgedaan in het afsluiten van het boekjaar en de daarbij behorende financieel technische werkzaamheden. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring binnen gemeente Utrecht waardoor jij sneller ingewerkt bent. 2. Je kan zsm starten aan de opdracht (idealiter op 11 november). 3. Je kan op gesprek in week 45/2019. 4. Jouw CV toont ervaring binnen een 200.000+ gemeente. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 11-11-2019 Duur: 31-03-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 45 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Applicatie Consultant BAAN Haarlem
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Applicatie Consultant BAAN. Omschrijving opdrachtgever: IT Operatie is onderdeel van de NS Groep en werkt voornamelijk voor NS Operatie, dat voor een groot deel 'het gezicht van NS naar de klant’ vertegenwoordigt. De focus van de activiteiten van NS ligt op het realiseren van kwalitatieve vervoerscapaciteit, goede service en informatie, aantrekkelijke reisproducten en een hoogwaardig veiligheidsprofiel. Onder IT Operatie valt het onderdeel IT Materieel en Onderhoud, waar applicaties worden beheerd en ontwikkeld die de techniek, treinmodernisering en onderhouds- en serviceprocessen ondersteunen van de afdeling Techniek, Treinmodernisering en Onderhoud & Service. IT M&O zorgt voor de continue beschikbaarheid en stabiliteit van deze keten-systemen/applicaties door ingerichte beheerprocessen te volgen, afspraken te maken met leveranciers en te zorgen voor (door-)ontwikkeling van de systemen en applicaties. De afdeling waarin je gaat werken bestaat nu uit een groep van ongeveer 65 professionals, waarvan op dit moment ongeveer 20 medewerkers (intern en extern) op de afdeling IT Treinmodernisering Omschrijving opdracht: Als Applicatie consultant BAAN ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van BAAN IV in Haarlem. BAAN ondersteunt de productieprocessen van Treinmodernisering binnen NS. Jij levert, samen met jouw collega’s, een belangrijke bijdrage in het onderhouden en door ontwikkelen van het systeem en bent een aanspreekpunt voor de gebruikers op de locatie. Gewenst profiel: - Minimaal HBO-niveau. - Minimaal 3 jaar ervaring met BaanIV en BaanIV tools. - Minimaal 1 jaar ervaring met het werken met AFS programmering in de BaanIV tools. - Uitgebreide kennis van BaanIV Manufacturing en BaanIV Distribution. - Kennis van Watermark is een pré. - Ervaring in een productieomgeving. - Minimaal 3 jaar ervaring als functioneel beheerder. - Ervaring met BISL/ITIL/ Agile. - Zelfstandig. - Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. - Engels is een pré. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met BaanIV en BaanIV tools. 2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het werken met AFS programmering in de BaanIV tools. 3. Je hebt uitgebreide kennis van BaanIV Manufacturing en BaanIV Distribution. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Haarlem Startdatum: 01-11-2019 Duur: 31-10-2021 Optie op verlenging: mogelijk Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 42/43 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full Stack .Net Ontwikkelaar Sr. Zwolle
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28501 Omgeving: Zwolle Startdatum: 15 november 2019 Einddatum: 30 november 2020 Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 7 november 2019 Sluitingsdatum: donderdag 31 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Full Stack .Net Ontwikkelaar voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het Tech team van de afdeling GISmaatwerk en Advies in Zwolle is op zoek naar een Senior full Stack .Net Ontwikkelaar. Het Tech team is verantwoordelijk voor de software en het datawarehouse waarmee de andere teams binnen de afdeling maatwerkproducten leveren aan diverse klanten. Daarnaast wordt het datawarehouse gebruik om onderzoeken op uit te voeren op onder meer het gebied van de woningmarkt en agrarische transacties. Tech is op dit moment onder andere bezig met het vernieuwen de software. De applicatie die op dit moment vernieuwd wordt, is het abonnementen beheersysteem (abonnementen tool). Abonnementen zijn periodieke leveringen van maatwerkproducten. Deze maatwerkproducten zijn over het algemeen maatwerkleveringen van data. Deze data komt onder andere uit Oracle en Access databases. De in te huren software engineer zal hoofdzakelijk bezig zijn met deze applicatie, alsmede daar waar nodig het ondersteunen van de reguliere werkzaamheden binnen het Tech team. Het Tech team houdt zich bezig met de dagelijkse techniek om de GIS specialisten hun werk te laten uitvoeren. Denk hierbij aan het onderhouden van C#.NET applicaties, het toevoegen van functionaliteit, oplossen van bugs en onderhouden van databases. Deze applicaties zorgen ervoor dat de specialisten gebruik kunnen maken van complete en volledige data en hieruit nieuwe informatie kunnen genereren. De voor deze functie gebruikte technieken binnen Tech zijn: C#, .Net Docker Unittesten SQL (Oracle, access) Angular 8 Material Design Full-stack / vertical programming VBA (Access) De belangrijkste taak is het verder ontwikkelen en afronden van de nieuwe abonnementen tool. Deze heeft een backend geschreven in C# .NET en een front end geschreven in Angular 8 met Material Design. Full-stack (back en front end) kennis is hierbij essentieel. Oracle wordt gebruikt als database. Ook de Windows service die taken uit de database haalt, dient verder ontwikkeld te worden. Deze werkzaamheden worden in overleg met het team en de Product Owner bepaald en geconcretiseerd. Verantwoordelijkheden Als teamlid verder uitdenken en afronden van de abonnementen tool. De software laten voldoen aan de architectuur van het Kadaster. Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere de deployments (met Jenkinsfiles en Docker). Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing. Deelnemen aan en meedraaien met het Tech team in alle voorkomende werkzaamheden. Taken: Als teamlid afronden van de Angular 8 abonnementen webapplicatie. Als teamlid afronden van de frontend-applicatiecode d.m.v. HTML, CSS, JavaScript, Angular, Angular Material en SCSS. Als teamlid werken aan de backend-applicatiecode met bijbehorende unittests. Automatiseren van de deployment (Jenkins, Docker swarm, XL Deploy). Deelnemen aan de Scrum / DevOps team events (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies). Toepassen en bijhouden van de kennis van de Microsoft en Angular ontwikkelstandaarden. Meedraaien in de dagelijkse werkzaamheden van het Tech team. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een HBO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met complexe backend systemen in C# .Net. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Angular of soortgelijke front end architectuur. Je hebt kennis en ervaring met CSS. Je hebt gewerkt aan complexe opdrachten met meerdere stakeholders. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Vermogen zelfstandig de benodigde informatie op te halen bij collega’s. Je bent in staat om te gaan met onzekerheden. Je hebt het vermogen snel nieuwe informatie op te nemen. Resultaatgericht. Helicopterview. Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk. Pragmatisch ingesteld. Proactief en initiatiefrijk. Teamspeler. Analytisch vermogen.
IV-Expert (Allround) Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een IV-Expert (Allround). Omschrijving opdracht: Het Politiedienstencentrum (PDC) telt zes diensten ter ondersteuning van het gehele politiekorps, te weten de diensten Human Resource Management, Facility Management, Financiën, Informatiemanagement, Informatie- en Communicatietechnologie en Communicatie. Het PDC voert de operationele bedrijfsvoering activiteiten uit voor alle politiemedewerkers. Het beleid wordt geformuleerd binnen de betreffende beleidsdirecties. Uiteindelijk zetten ruim 6100 medewerkers zich in voor een goede service aan de operatie. De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en voert voor de politieorganisatie taken uit via de sectoren Functioneel Beheer, Gegevensgebruik & Beheer, IM Advies en Relatiebeheer & Service Level Management. De dienst is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De totaal ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken geconcentreerd en gedeconcentreerd. Het Team Informatievoorzieningsexperts (IVE) bestaat uit vier onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert, Informatiebeveiliging, Requirement Analyse en Architectuur. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse. Doelstelling: Het team houdt zich onder meer bezig met: - De advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken. - Het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architectuur. - Het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties. - De borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Zelfstandig uitvoeren en vastleggen van (voor)onderzoeken naar IV-oplossingen specifiek voor de politieacademie. - Uitvoeren marktverkenningen. - Implementatiebegeleiding vanuit de IV-kant. - Kwaliteitsbewaking op IV-gebied, in het proces van realisatie. Contacten: De contacten zijn voornamelijk interne contacten. Inzet in de lijn of project: De inzet kan zowel in de lijn zijn, als binnen een project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 20-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als Informatieanalist, binnen een grote (1000+) organisatie. 3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het maken van impactanalyses, modelleren van processen en informatiestromen. 4. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het verrichten van vooronderzoeken, (schriftelijk) adviseren en besluitvorming op verschillende niveaus. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring als Informatieanalist, binnen minimaal 3 verschillende SaaS intergratieprojecten. 2. De gevraagde werkervaring bij eis 2 (minimaal 3 jaar werkervaring als informatieanalist binnen een grote (1000+) organisatie), is bij voorkeur opgedaan binnen het domein van Bedrijfsvoering (HRM, Financiën, Facility management) en/of Business Intelligence (BI). 3. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement of bedrijfskundige informatica. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 4. Je hebt bij voorkeur werkervaring binnen de (Rijks)overheid. 5. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met Agile/Scrum (of vergelijkbaar) werken. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 20-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 45/46 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior adviseur Datacommunicatie De Bilt
Het RIVM beheert in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) diversemeetfaciliteiten voor het meten van ioniserende straling in het milieu. Dit betreft onder meer een Nationaal MeetnetRadioactiviteit (NMR), bestaande uit ca. 200 vaste meetposten verspreid over het land, diverse mobiele meetpostenen twee kleinere meetnetten (MONET) rondom de kerncentrale Borssele en de COVRA. Naast dezemeetapparatuur bestaan deze meetfaciliteiten uit dataverbindingen, servers en software. Doel van deze meetfaciliteiten is het bieden van een waarschuwingsfunctie en een diagnose-functie in geval vaneen (grootschalig) stralingsongeval, het bieden van een monitoringsfunctie voor het milieu, en (voor wat betreft dekerncentrale Borssele en de COVRA) ondersteuning van toezicht en handhaving door de ANVS. Deze functioneleeisen zijn in overleg met de ANVS door het RIVM vertaald in nader uitgewerkte eisen op het gebied vanfunctionaliteit, beschikbaarheid, operationaliteit, databeveiliging, beheer, etc. (zie onder). Een deel van de apparatuur is inmiddels verouderd, en/of aan vervanging toe. Onlangs is het besluit genomen dezemeetfaciliteiten te vervangen. De intentie is om vanaf 2021 een vervangingstraject te starten, waarbij het aantalmeetposten enigszins zal worden gereduceerd, en deels nieuwe meettechnologie zal worden geïmplementeerd. Het voorgaande betekent dat per 1 jan 2021 nieuwe contracten moeten zijn afgesloten met externe dienstverleners.Dit zal naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat een (of meerdere) aanbestedingsprocedure(s) moet(en) wordendoorlopen in 2020. Ter voorbereiding hierop wordt momenteel geïnventariseerd welke diensten en producten moetenworden uitbesteed, en welke in eigen beheer worden gehouden. Ook wordt bekeken of - en zo ja welke - innovatieskunnen doorgevoerd. Om een indruk te krijgen van (on)mogelijkheden die op de markt verkrijgbaar zijn, is een korte marktverkenning enmogelijk een marktconsultatie voorzien. In het bijzonder is behoefte aan kennis over de marktbenadering op hetgebied van datacommunicatie.De aard van de eisen aan de dataverbindingen hebben betrekking op onder meer de datatechnische kant,compatibiliteit, beschikbaarheid, enz. Voorbeelden van eisen zijn: Zeer hoge beschikbaarheid Lage bandbreedte Beschikbaar op landelijke punten Compatibiliteitseisen (t.a.v. bestaande ICT-infrastructuur RIVM-ongevalsorganisatie)Aan een eventueel gegungde partij zal een Programma van Eisen (PvE) beschikbaar gesteld worden.Functie-eisenKennis van bewezen datatransporttechnologie, vast en mobieltoegepast voor meetnettenkennis van datatransportbeveiliging en hoge beschikbaarheidseisen in meetnettenDe kandidaat heeft kennis van en ervaring met het opzetten van aanbestedingen op het gebied van datacommunicatie.Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het mileu/ leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het onstaan en de verspreiding van ziekten en monotoring van lunchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnership met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-) Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor kun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment (juni2017) zijn: RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS.Met deze offerteaanvraag beoogt het RIVM, verder aangeduid als Aanbesteder, ondersteuning te verwerven voor hetuitvoeren van een marktverkenning op het gebied van datacommunicatie, ten behoeve van het bepalen van deinkoopstrategie. Aanbesteder zoekt een: Senior consultant/adviseur Datacommunicatie met kennis van Rijksbrede contractenDe senior Consultant/adviseur Datacommunicatie wordt gevraagd om navolgende te leveren:Een overzicht met:1) De oplossingen die de markt kan bieden op het gebied van datacommunicatie, die tegemoet komen aan de eisendie het RIVM aan een stralingsmeetnet stelt. In het bijzonder zou daarbij ook moeten worden gekeken in hoeverredeze functionaliteit uit bestaande Rijksbrede contracten betrokken kan worden;2) Welke eventuele voorwaarden er zijn verbonden aan deze oplossingen;3) Welke voor- en nadelen deze oplossing hebben;De bevindingen worden vastgelegd in een korte rapportage:Een advies over:1) Hoe vervolgens een uitbesteding het beste zou moeten worden vormgegeven.Qua ordegrootte gaat het om maximaal circa 200 uur inzet.
Senior Developer Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Developer. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie-gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Ontwerpen, ontwikkelen en testen van de front-end van verschillende toepassingen. Omschrijving werkzaamheden: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam zoekt voor haar programma Digitale Stad een hands-on engineer met kennis van mobile app development, affiniteit met user centered design methodiek en project management (soft) skills. Een collega met passie voor publieke dienstverlening. Die OIS versterkt bij onze opgave om met informatie, kennis en wijsheid te helpen de stad beter te begrijpen om gefundeerde keuzes te kunnen maken. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam. We bieden mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. De teams van DataPunt helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen. DataPunt: DataPunt bestaat uit 85 professionals die werken in 9 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security, projecten in opdracht, en service en delivery. Onze professionals werken met vernieuwende open source technologie en een agile/scrum (DevOps, continuous delivery) werkwijze aan de doorontwikkeling van DataPunt. Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging zijn verankerd in onze werkwijze. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Welke technieken gebruiken we bij DataPunt: DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Onze Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React, Flutter en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Senior Engineer - Digitale Identiteit: Als Senior Engineer en Developer, ontwerp, programmeer, test en implementeer je software voor Digitale Identiteit. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. Het werk- en denkniveau dient aangetoond te worden door middel van een diploma en/of werkervaring. 4. Je hebt minimaal 8 jaar ervaring (opgedaan) als engineer, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in complexe, Agile/Scrum omgeving. 5. Je hebt ervaring met mobile app development op het Android en iOS platform in het algemeen, en daarnaast ervaring met een multiplatform framework (zoals Flutter en React Native). Dit dient duidelijk in het CV aangetoond te worden. 6. Je hebt ervaring met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van één of meerdere applicaties die in producti¬e gebruikt zijn. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van geautomatiseerde tests, builds, en is bekend met een CI/CD framework. 2. Je hebt ervaring met het Flutter multiplatform app development framework. 3. Je hebt ervaring met Golang en het ecosysteem daaromheen. 4. Je hebt ervaring met onderwerpen binnen het domein van web technologie, gedistribueerde systemen, cryptografie en privacy by design. Competenties: - Zeer goede soft skills en een Teamplayer - Resultaatgericht en directief - Open voor experimentele iteraties - Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-11-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur Business Controller (BORG) Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Adviseur Business Controller (BORG). Omschrijving opdracht: Als Adviseur Business Controller werk je vanuit de afdeling bedrijfsvoering voor de afdeling BORG. BORG is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven. Elke afdeling heeft een Business Controller. BORG beheert alle gebouwen en openbare ruimtes van de stad Utrecht. Dat zijn gebouwen, maar ook wegen, fietspaden, bomen, verkeerslichten, gemalen enzovoort. De afdeling stuurt strak op processen, zoals inspecties en uitvoeren van onderhoud. Ook zorgen we voor een veilige leefomgeving voor de inwoners en gebruikers van de stad. Daarbij kijken we ook naar duurzaamheid en functionaliteit. Omschrijving taken: - Stelt afdelings- en productbegroting op en analyseert en adviseert over managementrapportages, en stelt de verantwoording op. - Je adviseert (onafhankelijk) en ondersteunt de managers van de verschillende teams binnen de afdeling BORG. - Je werkt vanuit je eigen professionaliteit, maar bent ook onderdeel van een team waarin je samenwerkt met je directe collega's en de business controller. Dit door af te stemmen, waar nodig hen te raadplegen en met elkaar te schakelen bij complexe besluitvormingsvraagstukken of gesignaleerde ontwikkelingen. - Je bent sparringpartner van het management en volwaardig afdelings- MT-lid. - Medeverantwoordelijk voor het continue verbeteren van de bedrijfsvoeringprocessen binnen de afdeling BORG. Gewenst profiel: - Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau. - Je hebt kennis van het vakgebied van planning en control en ruime ervaring met het toepassen van adviesvaardigheden. - Je bent analytisch en je weet de vertaalslag te maken van cijfers sec naar een goed en helder bedrijfsadvies. - Je bent resultaat- en klantgericht. - Minimaal 5 jaar werkervaring i.v.m. zelfstandig kunnen werken en optreden als sparringpartner voor het MT. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je toont HBO werk- en denkniveau aan op CV. 2. Je toont als werkervaring minimaal 5 jaar werkervaring op CV. 3. Je toont recente opdrachten waarin de kandidaat als business controller of vergelijkbaar werkzaam is geweest op CV. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 11-11-2019 (liefst eerder, indien haalbaar) Duur: 01-05-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Salarisadministrateur Arnhem
Voor het Instituut Fysieke Veiligheid zijn wij op zoek naar een Senior Salarisadministrateur. Omschrijving opdrachtgever: Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de 25 veiligheidsregio's en hun crisispartners. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel, wij bieden dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en wij adviseren de betrokken besturen. Zo dragen wij bij aan een veiliger Nederland. Omschrijving opdracht: Ondersteunen/maken van rapportages waaronder: - Maken van salarisberekeningen. - Met R&A tool rapportages maken. - In Workforce interviews maken. - Adviseren over de inrichting salarisdeel Workforce. - Doorvoeren van systeemaanpassingen voor wat betreft inhoudingspercentages, salaristabellen, bulkmutaties, eenmalige toelagen, etc. - Functioneel, inhoudelijk beheer van ADP Workforce. - Vraagbaak zijn voor HR-collega's voor alle salaristechnische aangelegenheden om vervolgens schriftelijk helder adviezen te verwoorden met onderbouwing. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient per 01-01-2020 beschikbaar te zijn. 2. Je bent flexibel inzetbaar. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV. 3. De selectiegesprekken worden gevoerd op 04 december 2019 tussen 13.00 - 16.00 uur. Je bent op deze data beschikbaar. 4. Je beschikt over een PDL diploma. Dit moet blijken uit het CV. 5. Je hebt kennis van de volgende systemen: ADP Workforce. Geef een toelichting in het CV hoe en waar de kandidaat deze kennis heeft opgedaan. 6. Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op de salarisadministratie. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt minimaal over MBO+ werk- en denkniveau. De kandidaat heeft minimaal een opleiding gevolgd op MBO-niveau en heeft daarnaast minimaal 10 jaar relevante werkervaring op de salarisadministratie. 2. Je hebt kennis en ervaring met Pardon-Salaris en eventueel budget. Dit moet blijken uit het CV. 3. Je hebt kennis van excel op gevorderd niveau. Dit moet blijken uit het CV. 4. Je hebt actuele kennis van relevantie wet- en regelgeving waaronder de interpretatie van en toepassen Cao Rijk en kunt daarover HR collega's adviseren met betrekking tot salarisconsequenties. Competenties: - Nauwkeurig - Communicatieve vaardigheden - Samenwerken - Plannen en organiseren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Arnhem Startdatum: 01-01-2020 Duur: 01-01-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 16-24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-12-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Gemeentelijk Functioneel Beheerder IAM Amsterdam
Referentienummer: BTIT28496 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 november 2019 Einddatum: 31 oktober 2019 Optie op verlenging: Ja, 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 31 oktober 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Gemeentelijk Functioneel Beheerder IAM (Identity & Access Management) voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Functioneel Beheerder AIM ben je mede verantwoordelijk voor het beheer en de vernieuwing van de Identity & Access Management (IAM) systemen van de organisatie van onze opdrachtgever. De IAM systemen regelen de toegang tot een aantal digitale diensten van de organisatie voor alle medewerkers en een aantal leveranciers. Hierbij is team IAM verantwoordelijk voor het toebedelen en controleren van uitgegeven (digitale) identiteiten. Als functioneel beheerder ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor een stabiele omgeving en voor het bijbenen van alle technologische ontwikkelingen die nodig zijn om betrouwbare en veilige digitale diensten te kunnen leveren. In deze functie acteer je op het snijvlak tussen business en de IT organisatie je ondersteunt op operationeel niveau. Het taken pakket varieert van het afhandelen en (inhoudelijk) coördineren van incidenten en standaard wijzigingen tot het meewerken in de div. projecten bij team IAM. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze en deskundige collega met een servicegerichte en flexibele werkhouding. Waar kom je te werken? Competence Center Werkplekbeheer & kantoorautomatisering (CCW) is een zeer dynamische afdeling die bestaat uit meerdere teams. Eén van de teams is het team IAM. Dit team is verantwoordelijk voor het onderhoud van de IAM systemen en neemt deel aan verschillende projecten. De directie ICT is onderdeel van het cluster Interne Dienstverlening en is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomst vaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de organisatie. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. Directie ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, CIO Office en Ondersteuning Primair Proces. Competence Center Werkplek + KA (onderdeel van ICT Operations) bestaat uit meerdere teams en is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en operationeel houden van een aantal essentiële onderdelen van de Amsterdamse ICT-infrastructuur die bestaat uit een werkterrein met vele onderlinge samenhangende activiteiten. Team Desktop services: ADW (Citrix), McAfee, Print- file management, DFS, policies, FileShare, AppV infrastructuur; Team Mail services: Exchange en Skype for Business; Team Packaging: Technisch applicatiebeheer van de frontend application, intake, quality Assurance en test management; Team Imaging: Patch management, software distributie (PVS), task sequence server en werkplek; Team UAS-IAM: User & Acces (identity) management, certificatenbeheer; Team processen: Problem- change- incident- release (LCM)- en product coördinatie. Taken/werkzaamheden: Beheer omgevingen ten behoeve van het synchroniseren van identiteiten tussen lokale netwerkdirectories van diensten en stadsdelen, P-Net, de centrale IAM directory en (databases van) applicaties; Het beschikbaar stellen van functionaliteit voor het beheren van wachtwoorden; Vaststellen richtlijnen en procedures; Dagelijkse monitoring van het synchronisatieproces tussen lokale netwerkdirectories en de centrale IAM directory; Dagelijkse monitoring van het synchronisatieproces tussen P-Net en de centrale IAM directory; Oplossen van incidenten/storingen; Afhandelen service verzoeken; Beheren documentatie; RSA, tokenbeheer; Certificaatbeheer. KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over kennis van IAM processen en het toepassen ervan in complexe IT omgevingen. Je beschikt over kennis en ervaring met LDAP en Active Directory (AD). Je beschikt over ervaring in het werken binnen een beheeromgeving/regime volgens ITIL framework. Je beschikt over ervaring in het werken binnen een Windows / Citrix platform. Je bent in staat kennis goed over te kunnen dragen en de vastlegging hiervan. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over kennis van NetIQ. Weging 50%. Je beschikt over ervaring binnen en gemeentelijke organisatie. Weging 30%. Je beschikt over ervaring met projectmatig werken (Prince2/Agile/Scrum). Weging 20%. Competenties: Communicatief vaardig; Doel- en resultaatgerichte instelling; Probleemoplossend vermogen; Kan goed plannen en organiseren.
Coördinator Jaarrekening Slochteren
Voor Gemeente Midden-Groningen zijn wij op zoek naar een Coördinator Jaarrekening. Omschrijving opdracht: Wij zijn op zoek naar de coördinator voor de jaarrekening 2019. We zoeken iemand die zich thuis voelt in de financiële wereld van gemeenten en daarin de nodige werkervaring heeft. Je bent daarbij een belangrijke schakel voor het bestuur, teamleiders, je collega's binnen financiën, het team control en de accountant. Omschrijving kandidaat: De kandidaat dient relevantie werkervaring te hebben op het vakgebied financiën, planning en control bij een gemeente. Ook inhoudelijke kennis van een jaarrekening is noodzakelijk evenals adequate kennis van het BBV. Gewenste competenties: Iemand die goed kan samenwerken en mensen meeneemt in het proces. Daarnaast ook goed kunnen communiceren. Toelichting op rooster: Afhankelijk van het moment is een inzet noodzakelijk van 24 tot 32 uur per week. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een succesvol afgeronde HBO opleiding in de richting van financiële bestuurskunde / overheidsmanagement. 2. Je hebt op cv aantoonbare recente ervaring met het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het coördineren van een jaarrekening bij een gemeente. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt de opleiding BBV gevolgd. 2. Je hebt recente werkervaring bij een gemeente met het opstellen van planning en control documenten. 3. Je staat stevig in je schoenen, bent communicatief vaardig, analytisch sterk en in staat samenhang te overzien en te bewaken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Slochteren Startdatum: 18-11-2019 Duur: 01-07-2020 Optie op verlenging: 2x 3 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full Stack FE Developer (Java/JavaScript) (QR7099) Amsterdam
Network Engineer Sr. Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28492 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 3 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 28 oktober om 16.00 uur of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Senior Network Engineer voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De IT afdeling is het IT Shared Services Center van de opdrachtgever en bedient verschillende interne bedrijven in Europa met het zwaartepunt Nederland. Zij leveren diensten op het gebied van IT infrastructuur, Business Application Management en Business Intelligence. Hun ambitie is het leveren van ‘hassle free’ IT diensten voor hun interne klanten. Als Network Engineer werk je bij het Infrastructure Operations team. Daarbinnen maak je onderdeel uit van het networking team met collega’s in Nederland en Europa. Je bent verantwoordelijk voor het beheer, troubleshooting, engineering, implementatie, onderhoud en documentatie van één of meerdere van deze disciplines: Local and Wide Area Networks, IP Video & VoIP Networks, Security Appliances, Wireless Networks, Remote Access, Firewalls, Internet, Traffic Management, Capacity Planning, and Network Reporting. Je ondersteunt en adviseert bij netwerk gerelateerde verbeteringen en performance issues. Daarbij ben je betrokken bij uitbreiding van de bestaande netwerk infrastructuur met nieuwe functionaliteiten in samenwerking met onze architect. Functie eisen Je hebt HBO werk -/ denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in network/datacenter engineering. Je bent in het bezit van één of meerdere Cisco certificeringen. Firewalls, Internet, Load Balancers, Proxy servers, WiFi en Wireless zijn zaken waarin jij helemaal thuis bent. Je hebt kennis van Ethernet en Fiber Channel Switching. Je hebt eerder in een data center omgeving gewerkt en bent bekend met Network Security aspecten. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Engelse taal. Je bent een doorzetter en iemand die graag continu verbetert samen met andere collega’s. Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.
Communicatie Adviseur Arnhem
Voor onze klant TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een CommunicatieAdviseur.Start: Zo snel mogelijk Duur: 1-11-2020 (12 maanden) Inzet: 32 uur per weekAanbieding inclusief CV beschikbaarheid en uurtarief (all-in ex btw) voor donderdag 24-10-2019 16:30. Als aanvulling op de Engelse tekst, onderstaand de high-lights van de opdracht .In de functie van interne communicatieadviseur ben je voor meerdere accounts het eerste aanspreekpunt voor communicatievraagstukken. Deze accounts zijn o.a. IMC, AM, en InnovatieJe moet stevig in je schoenen staan en meerdere ballen tegelijk in de lucht kunnen houden; managers vragen veel van je.Je moet goed de balans kunnen houden zodat je niet overloopt omdat er teveel van je gevraagd wordt.Je geeft advies, maar verricht ook veel operationele werkzaamheden zoals het verzorgen van communicatie-uitingen, schrijven en redigeren van teksten en het organiseren en faciliteren van dialoogsessies. Hierbij toon je jouw creativiteit.Je komt uit de corporate wereld komen bij voorkeur energiesectorJe beweegt makkelijk binnen de organisatie en legt goed verbanden en contacten op verschillende levels met verschillende interne stakeholders.Je hebt ervaring binnen een internationale omgeving opgedaan, bij voorkeur in een Duitse omgeving.Je werkt nauw samen met de interne communicatieadviseur in Nederland en in Duitsland.Je spreekt en schrijft vloeiend EngelsPraktische info:Het communicatieteam in Nederland bestaat uit 18 vaste medewerkers en 12 interim communicatieadviseurs32 uur per weekStardatum: zsm.FunctieShort description scope / activities department or team: Advising the Executive Board and the TenneT senior leadership team and the Head of Communications on informing TenneT's employees and engaging in a dialogue with them. Develops communications plans for internal accounts and drives the execution of a communications calendar and monitors its execution.The role concerns the temporary replacement of the current seniors advisor internal communications, who will be seconded to another function. Main tasks and responsibilities: • Develop Internal Communications Strategy, framework and policies and drive its execution, in support of TenneT's purpose, values and strategy. • Support Transforming TenneT, in particular the Leadership & Culture work stream • Advise the Executive Board and the Senior Leadership Team on internal communications • Oversee organisation of employee meetings (incl. X-Mas and New Year events) • Oversees development and maintenance of effective internal communications infrastructure (media and channels), incl InTenneT • Works as part of cross border team with five colleagues (NL and GER) • Develop platforms,creates storylines and presentations, facilitate internal (large scale) meetings • Write and edit Intranet & narrowcasting messages • Coordinate and review videos, animations & Infographics • Provide and check translations (into NL) of text documents and subtitling of videos • Manage contacts with suppliersVereisten: Required experience / background for this position: • Academic level, relevant university degree • 5-10 years experience as an internal communications consultant in a complex, international organisation or a consultancy • Experience in energy or technology sector, relevant professional networkRequired competencies for this position*: • Organisational sensitivity, lateral thinker • Sound analytical and strategic skills • Strong advisory and writing skills • Aspires to TenneT's leadership principles 'Ownership', 'Connected' and 'Courage' • Good command of English, German language proficiency • Ability and willingness to travel frequently, in particular in the Netherlands and Germany Aanbod: Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Standplaats voor deze functie is Arnhem Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.
Senior Full Stack .Net Ontwikkelaar Zwolle
Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Senior Full Stack .Net Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving project: Het Tech team van de afdeling GISmaatwerk en Advies in Zwolle is op zoek naar een senior full stack .Net ontwikkelaar. Het Tech team is verantwoordelijk voor de software en het datawarehouse waarmee de andere teams binnen de afdeling maatwerkproducten leveren aan diverse klanten. Daarnaast wordt het datawarehouse gebruik om onderzoeken op uit te voeren op onder meer het gebied van de woningmarkt en agrarische transacties. Tech is op dit moment onder andere bezig met het vernieuwen de software. De applicatie die op dit moment vernieuwd wordt, is het abonnementen beheersysteem (abonnementen tool). Abonnementen zijn periodieke leveringen van maatwerkproducten. Deze maatwerkproducten zijn over het algemeen maatwerkleveringen van data. Deze data komt onder andere uit Oracle en Access databases. De in te huren software engineer zal hoofdzakelijk bezig zijn met deze applicatie, alsmede daar waar nodig het ondersteunen van de reguliere werkzaamheden binnen het Tech team. Het Tech team houdt zich bezig met de dagelijkse techniek om de GIS specialisten hun werk te laten uitvoeren. Denk hierbij aan het onderhouden van C#.NET applicaties, het toevoegen van functionaliteit, oplossen van bugs en onderhouden van databases. Deze applicaties zorgen ervoor dat de specialisten gebruik kunnen maken van complete en volledige data en hieruit nieuwe informatie kunnen genereren. De voor deze functie gebruikte technieken binnen Tech zijn: - C#, .Net - Docker - Unittesten - SQL (Oracle, access) - Angular 8 - Material Design - Full-stack / vertical programming - VBA (Access) Omschrijving verantwoordelijkheden: De belangrijkste taak is het verder ontwikkelen en afronden van de nieuwe abonnementen tool. Deze heeft een backend geschreven in C# .NET en een front end geschreven in Angular 8 met Material Design. Full-stack (back en front end) kennis is hierbij essentieel. Oracle wordt gebruikt als database. Ook de Windows service die taken uit de database haalt, dient verder ontwikkeld te worden. Deze werkzaamheden worden in overleg met het team en de Product Owner bepaald en geconcretiseerd. - Als teamlid verder uitdenken en afronden van de abonnementen tool. - De software laten voldoen aan de architectuur van het Kadaster. - Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere de deployments (met Jenkinsfiles en Docker). - Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing. - Deelnemen aan en meedraaien met het Tech team in alle voorkomende werkzaamheden. Omschrijving taken: - Als teamlid afronden van de Angular 8 abonnementen webapplicatie. - Als teamlid afronden van de frontend-applicatiecode d.m.v. HTML, CSS, JavaScript, Angular, Angular Material en SCSS. - Als teamlid werken aan de backend-applicatiecode met bijbehorende unittests. - Automatiseren van de deployment (Jenkins, Docker swarm, XL Deploy). - Deelnemen aan de Scrum / DevOps team events (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies). - Toepassen en bijhouden van de kennis van de Microsoft en Angular ontwikkelstandaarden. - Meedraaien in de dagelijkse werkzaamheden van het Tech team. Verificatiegesprekken: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 november 2019 in Zwolle. Gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 15 november 2019 of zo spoedig mogelijk tot en met 30 november 2020 voor 40 uur per week. 2. Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met complexe backend systemen in C# .Net. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Angular of soortgelijke front end architectuur. 5. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met CSS. 6. Je hebt aantoonbaar gewerkt aan complexe opdrachten met meerdere stakeholders. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een beschrijving van aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster. 2. Je beschrijft 2 cruciale knelpunten die zich vaak voor doen in dit soort processen/opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost. 3. Je weet duidelijk aan welke wijze de door jouw geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten. Competenties: - Vermogen zelfstandig de benodigde informatie op te halen bij collega’s - In staat om te gaan met onzekerheden - Vermogen snel nieuwe informatie op te nemen - Resultaatgericht - Helicopterview - Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk - Pragmatisch ingesteld - Proactief en initiatiefrijk - Teamspeler - Analytisch vermogen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 15-11-2019 Duur: 30-11-2020 Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 07-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Informatie Analist. Omschrijving opdracht: Voor het scrumteam Politie.nl zijn we op zoek naar een vakbekwame Informatie analist. Er werken momenteel twee scrumteams aan de website. In het scrumteam zijn alle rollen zijn vertegenwoordigd: backend, front end, test, UX, scrummaster en product owner. Voor een van de teams zijn we op zoek naar een ervaren Informatieanalist. Je kunt goed samenwerken en je bent creatief in het bedenken van oplossingen voor functionele behoeftes uit de organisatie. Bij de intake van nieuwe verzoeken ben je al betrokken en vervolgens werk je samen in het team aan de beste oplossing. Doelstelling: Het scrumteam helpen bij het bedenken van de best passende oplossing voor een functioneel vraagstuk uit de organisatie. Je hebt daarvoor contact zowel met je teamgenoten als met de stakeholder. Verantwoordelijkheden: - Intake van nieuwe aanvragen - Analyseren van de functionele behoefte - Meedenken in oplossingen - Uitwerken van de oplossing in story’s en eventueel requirements - Ondersteunen van de product owner Vakmatige taken: - Informatie analyse - Opstellen requirements - Requirements mapping - Uitvoeren reviews Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: Je legt contacten met de interne stakeholders om de behoefte te bepalen. Samen met je teamgenoten, functioneel beheer en de ICT organisatie denk je na over oplossingen. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 20-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatieanalist. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van requirements. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een Certified Scrum Product Owner (CSPO) of Professional Scrum Product Owner (PSPO) certificering 2. Je beschikt over een International Requirements Engineering Board (IREB) Foundation of Advanced certificering 3. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van informatie/requirements analyse binnen een grote (overheids) organisatie met meer dan 1000 medewerkers. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een scrum team waarbij je een bijdrage hebt geleverd in een gelijkwaardige rol om oplossingen te realiseren en doelen te bereiken. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 20-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Package Engineer Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Package Engineer. Omschrijving opdracht: Voor het Programma Vernieuwing Utrechtse Digitale Werkomgeving is de Gemeente Utrecht op zoek naar een Intake Package Engineer. Een groot aantal bedrijfs- en IT-applicaties (van algemeen tot specifiek) dient overgezet te worden naar het nieuwe IT-platform. We zijn op zoek naar iemand met concrete applicatiemigratie-ervaring met een hands-on “can do” mentaliteit. Resultaatgebieden: - In samenwerking met het migrerende organisatie onderdeel volledig, juist en tijdig verzorgen van intakes voor front-end applicatie(s) - Het tijdig en volledig opleveren van applicatiedossiers (Bijv: intake document) - Maken, testen en aanpassen App-V en MSI packages - Vertalen van de huidige decentrale applicatie-architectuur naar de juiste (nieuwe) applicatie-architectuur in de centrale infrastructuur - Ondersteunen van de andere package engineers en de beheerder bij het packagen, testen en troubleshooten van applicaties - Het uitvoeren van de nazorg en overdracht van de applicatie(s) naar de beheer organisatie De Intake Package engineer is in staat om binnen het spanningsveld van de te migreren organisatie, het migratieproject en de ontvangende partij te opereren en daarbij de door het programma vastgestelde aanpak te blijven volgen. Inleiding: Domstad-IT is verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur van de gemeente Utrecht. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. De grootste uitdaging waar de afdeling voor staat is het steeds sneller implementeren van zeer innovatieve technische infrastructuur en tegelijk ook het blijvend waarborgen van de correcte levering van deze infrastructuur. Hier zijn we trots op: Wij willen voorop lopen in innovatie. De voorziening Hosting zal snel grote sprongen maken op gebied van cloud computing, waaronder de introductie van Docker Containers. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om de beste IT te leveren aan onze organisatie en daarmee aan onze stad. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan samen voor de diensten die wij als team leveren. Onze plek in de organisatie: Domstad IT is medio 2019 ontstaan na de samenvoeging van de I&A afdelingen Informatie Voorzieningen en Automatisering. De afdeling werkt zoveel mogelijk volgens een Demand-Supply scructuur en is Agile opgezet. De inhoudelijk teams zijn gebundeld in voorzieningen. Gewenst profiel: De ideale kandidaat voldoet aan het volgende profiel, knock-out criteria: - Ervaring met grootschalige migratieprojecten in de rol van package engineer met soortgelijke verantwoordelijkheden als hiervoor beschreven. - Ervaring met workspace tooling (RES / AppSense ivanti) (Knock out) - Ervaring met het doen van intakes ten behoeve van packaging. - Ervaring met MSI packaging - Ervaring met App-V (5.x) packaging Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau (met een informatietechnologie-achtergrond). 2. Je hebt aantoonbare ervaring met workspace tooling (RES/AppSense ivanti). 3. Je hebt aantoonbare ervaring met het doen van intakes ten behoeve van packaging. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met MSI packaging. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met App-V (5.x) packaging. 6. Onze externe specialisten zijn een drijvende kracht voor de professionele ontwikkeling van ons team. Zij brengen actuele kennis mee, geven het goede voorbeeld op gebied van naleving processen en procedures en dragen professionaliteit uit. Je committeert je aan deze afspraken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met grootschalige migratieprojecten in de rol van Package Engineer met soortgelijke verantwoordelijkheden als hiervoor beschreven. 2. Wij werken volgens een flexconcept. Medewerkers hebben geen vast toegewezen werkplek en kunnen vrij in het pand een beschikbare werkplek gebruiken. Daarom vragen we dat de medewerker mobiel bereikbaar is voor de collega's. Competenties: - Een teamspeler - Analytisch vermogen - Accuraat - Proactief - Stressbesteding - Communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling) - Doel- en resultaatgericht - Vastberaden - Pragmatisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm, afhankelijk van het in ons bezit zijn van een geldige VOG Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-11-2019 13:00 - 15:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Product owner Den Haag
Onze klant is bezig met een transitie richting multidisciplinair samenwerkende SCRUM teams. Dit betreft meer productlijnen in verschillende technologieën. Binnen de organisatie werken de product owners als een PO-team waarbij de materie- en productkennis voldoende is geborgd. De PO-proceskennis verdient extra aandacht. Op dit moment is de organisatie op het punt aangekomen waarbij deze ontbrekende PO-proceskennis gezocht wordt bij een ervaren Product Owner, zodat de organisatie de volgende stap kan zetten. De gezochte product owner heeft het volgende profiel: • HBO/WO werk- en denkniveau; • 5 jaar aantoonbare ervaring als product owner bij minimaal drie verschillende bedrijven; • Weet naadloos de verschillende theorieën en zijn ervaringen op de organisatie te plotten, waarbij het SAFe-framework binnen deze omgeving als referentiekader gebruikt wordt; • Biedt ondersteuning aan transitie, rekening houdend met alle nu binnen de organisatie belegde taken; • Kan uitleggen aan de verschillende organisatieonderdelen wat de impact van SCRUM/Agile is en welke veranderingen dat met zich mee brengt; • Geeft feedback aan de verschillende teams over de individuele- en team overstijgende (proces)inrichting en de wijze waarop de teams daarmee omgaan; • Is een zelfstarter die gevraagd en ongevraagd feedback en advies geeft; • Is pragmatisch, resultaatgericht, zelfstandig en initiatiefrijk; • Heeft organisatiesensitiviteit (is standvastig, maar tevens in staat –binnen grenzen- mee te bewegen als de organisatie daar om vraagt en te durven zeggen waar het op staat); • Hands on mentaliteit. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-01-2020, 36 uur per week Einddatum: 01-01-2021, 12 maanden Verlenging: Ja, optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Projectcontroller Planeconomie en Grondzaken Nijmegen
Voor Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Projectcontroller Planeconomie en Grondzaken. Omschrijving opdracht: Binnen het Ontwikkelingsteam werken we aan grootschalige complexe projecten met een ruimtelijke impact. Zodra een nieuw project in de vorm van een planexploitatie is goedgekeurd en vastgesteld door de Gemeenteraad is het van groot belang dat het project tijdig en binnen de financiële kaders wordt gerealiseerd. De projectcontroller is samen met de projectontwikkelaar verantwoordelijk voor het in control houden van de planexploitatie. De projectcontroller bewaakt en beheert de financiën van ruimtelijke projecten (grondexploitaties) en zorgt voor een gedegen rapportage aan de stakeholders waaronder het College van B en W. De projectcontroller werkt samen met 6 andere collega's onder aansturing van een van de drie bureauhoofden Stadsontwikkeling i.o. Omschrijving verantwoordelijkheden: De projectcontroller krijgt een aantal grond/planexploitaties onder zijn hoede waarvoor de projectcontrol verzorgd wordt. Concreet betekent dit: - De financiële en tijdige ontwikkeling van de planexploitatie bewaakt zoals deze door de Gemeenteraad is vastgesteld en adviseert de verantwoordelijk projectontwikkelaar proactief over mogelijkheden tot bijsturing. - De projectrisico’s mee bewaakt en maatregelen tot bijsturing voorstelt. - Het offerteproces verzorgt voor de uitbesteding van werkzaamheden. - Ieder jaar de planexploitaties herziet en de projectontwikkelaar ondersteunt bij het opstellen van de voortgangsrapportage ten behoeve van de bestuurlijke begrotings- en verantwoordingsdocumenten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 voor 24-32 uur per week. 2. Je hebt aantoonbaar afgeronde opleiding op HBO/WO werk- en denkniveau. 3. Je hebt aantoonbaar financiële deskundigheid door kennis en ervaring op minimaal HBO-niveau. 4. Je hebt aantoonbaar 3 jaar recente ervaring sinds 2015 als controller op het gebied van planeconomie en ruimtelijke projecten in een 100.000+ gemeente. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar gericht op samenwerking. 2. Je hebt aantoonbaar in staat complexe opdrachten te verrichten. 3. Je hebt extra jaren ervaring als controller op het gebied van planeconomie en ruimtelijke projecten in een 100.000+ gemeente. Competenties: 1. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden 2. Overtuigingskracht 3. Flexibele instelling en werkhouding 4. Pro-actief en resultaatgericht 5. Stressbestendig 6. Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Nijmegen Startdatum: 01-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: 6x 6 maanden Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 11-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
UX Designer Zwolle
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28488 Omgeving: Zwolle Startdatum: 27 januari 2020 Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 1 november om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een UX Designer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het cluster VEV binnen de organisatie is verantwoordelijk voor 4 applicaties die zorgen voor: digitaal ondertekenen van documenten, vreemdelingen registratie, evenementen registratie en vergunningen t.b.v. wapens en beveiliging. Als UX Designer geef je vorm aan de functionele wensen en behoefte van de eindgebruiker. Om tot een goede vormgeving te komen moet je duidelijk weten wat gevraagd wordt en of je ontwerp daaraan voldoet. Je wilt zorgdragen dat de software die opgeleverd wordt gebruiksvriendelijk is en makkelijk in gebruik. Daarnaast speelt de toepassing van de huisstijl een rol in al je ontwerpen. Voor de uitrol van vernieuwing aan de voorkant van verschillende applicaties werk je samen met andere UX-ers in de organisatie. Taken/werkzaamheden: Je bent verantwoordelijk voor de gebruiksvriendelijkheid van de software die jullie team oplevert. Je bent verantwoordelijk voor het maken van de juiste vertaalslag van een wens en behoefte naar een ontwerp. Je bent verantwoordelijk voor de toepassing van de Politie huisstijl. Je werkt samen met andere UX-ers in Zwolle. Het maken van ontwerpen voor interne applicaties. Ontwikkelen van interactieve prototypes. Opzetten en afnemen gebruiksonderzoek. Observeren en verwerken van gebruiksonderzoek. Het doorontwikkelen van het Design System. Aanvullen en aanscherpen van de specificaties van de user stories. Samenwerking met front-end ontwikkelaars. Je bedient 4 DevOps teams en draait mee in de sprints. Jij zult met de teams een inschatting maken van het werk wat in de sprint gerealiseerd kan worden en jij doet dat vanuit je UX Design expertise. Daarnaast heb je contact met andere Designers via het UX Gilde. Een organisatorisch overkoepelend gremium waarin Design expertise bij elkaar komt om kennis en kunde uit te wisselen. KNOCK-OUT: Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied User Experience Design. Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring in Agile ontwikkelomgeving (SCRUM/DevOps). Je hebt ervaring met het ontwikkelen van Prototypes inclusief werkervaring met prototype tooling als Axure, Sketch en/of Adobe XD. Je beschikt over werkervaring met ontwerp tooling als Sketch en/of Adobe XD. Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten van en/of werken met een design system voor een A-merk (groot commercieel bedrijf of overheid). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bezit grondige kennis van Design Thinking. (weging 40%) Je hebt concrete werkervaring op het gebied van Accessibility en webrichtlijnen. Een certificering WCA kan daarbij helpen. (weging 30%) Je hebt ervaring met het toepassen van Analytics ten behoeve van de UX. Je bent in het bezit van een certificering door Human Factors en/of Nielsen Norman Group. (weging 20%) Je beschikt over een afgeronde creatieve opleiding (bijvoorbeeld Grafisch Lyceum) of een erkende vak gerelateerde opleiding op HBO niveau (bv HBO Industrieel Ontwerp, Kunstacademie richting Ontwerpen/Art-director, Human Technology of WO Industrial Design, Design for Interaction). Competenties: Sterk in visualiseren van ideeën. Een teamspeler, die prettig kan samenwerken met collega’s en stakeholders. Goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. Denkt constructief mee in oplossingen. Een flexibele opstelling met doorzettersmentaliteit.
Senior Back-end Engineer DataPunt Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-end Engineer DataPunt. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam Datapunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via Datapunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam zoekt voor haar programma DataPunt een Senior Back-end Developer. Een collega met passie voor de stad Amsterdam. Die OIS versterkt bij onze opgave om met informatie, kennis en wijsheid te helpen de stad beter te begrijpen om gefundeerde keuzes te kunnen maken. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam. De teams van DataPunt helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen. De data-infrastructuur DataPunt biedt mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie en een Agile/Scrum (DevOps, Continuous Delivery) werkwijze werken aan de doorontwikkeling van DataPunt. DataPunt: DataPunt bestaat uit 85 professionals die werken in 9 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security, projecten in opdracht, en service en delivery. Onze professionals werken met vernieuwende open source technologie en een agile/scrum (DevOps, continuous delivery) werkwijze aan de doorontwikkeling van DataPunt. Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging zijn verankerd in onze werkwijze. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Welke technieken gebruiken we bij DataPunt: DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Onze Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Omschrijving werkzaamheden: Ontwikkeling en verbetering van de back-end infrastructuur van Datapunt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau in de richting informatica of daaraan gerelateerd. Het werk- en denkniveau dient aangetoond te worden doormiddel van een diploma en werkervaring. 4. Je hebt minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) als back-end developer waarvan minimaal 4 jaar recente werkervaring met python. 5. Je hebt minimaal 4 jaar recente werkervaring opgedaan als python ontwikkelaar in een complexe organisatie waarin met Agile/Scrum wordt gewerkt. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met data science. 2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring de kandidaat heeft met het visualiseren van data. Competenties: - Teamplayer: Een teamspeler, en weet zich, zowel naar opdrachtgevers als mede-teamgenoten, communicatief goed uit te drukken. - Resultaatgericht - Nieuwsgierig - Analytisch - Communicatief vaardig: Heeft het vermogen kritisch naar eigen werk en dat van anderen te kijken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na gunning Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Functioneel Beheerder Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Functioneel Beheerder. Omschrijving opdrachtgever: Het cluster Interne Dienstverlening biedt flexibele en betrouwbare concernvoorzieningen aan collega's en het bestuur. Zo leveren medewerkers van het cluster bijvoorbeeld up-to-date managementinformatie, faciliteren zij diverse activiteiten en adviseren zij het bestuur en de organisatie bij te nemen beslissingen. Het cluster bevat ook een afdeling informatievoorziening (IV-ID). Die zorgt ervoor dat de informatievoorziening en het informatiebeheer zodanig is ingericht, dat het bij draagt aan de doelstellingen van het cluster en van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Team Functioneel Beheer: Binnen de afdeling informatievoorziening (IV-ID) is het Team Functioneel Beheer F (FB-F) actief. Het team verzorgt en bestuurt het functioneel en -technisch beheer van het financieel domein in de vorm van expertise, processen en diensten. FB-F onderhoudt en optimaliseert, binnen de kaders van de afgesloten SLA('s), de informatievoorziening zodanig dat deze blijft voldoen aan de eisen en wensen van de gebruikers en ketenpartners van de gemeente Amsterdam. Het team bestaat uit circa 20 medewerkers verdeeld over redelijk zelfsturende teams die met elkaar en gebruik makend van ieders kwaliteit - de onderliggende applicaties beheren en de ketens optimaliseren. Omschrijving opdracht: Voor een aantal complexe wijzigingen in AFS (financieel systeem) is extra kennis en inzet nodig. Het is in het bedrijfsbelang dat deze wijzigingen snel worden doorgevoerd. Het levert namelijk veel medewerkers in de stad voordelen op in de zin van gebruiksgemak en efficiency. In verband met andere cruciale projecten (o.a.de invoering module FIV) is er geen capaciteit beschikbaar. Daarnaast zijn er binnen het team een aantal medewerkers elders gedetacheerd in verband met mobiliteit, waardoor minder capaciteit beschikbaar is. Werkzaamheden: Deelname aan het agile Wijzigingenteam AFS: het door (laten) voeren van een aantal complexe wijzigingen. Functionaliteitenbeheer - Opstellen functionele specificaties (requirements) voor informatiesystemen en administratieve organisatie. - (Laten) opstellen acceptatietestplan en uitvoeren en begeleiden acceptatietest. - Opstellen gebruikershandleidingen en procesbeschrijvingen - (Laten) opstellen implementatieplan voor het invoeren van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen. - Vrijgeven van gewijzigde (onderdelen van) informatievoorzieningen, zoals applicaties, gebruikershandleiding en procesbeschrijvingen. - Deelnemen aan project- en werkgroepen: - Leveren specialistische ondersteuning in projecten; - Aangeven implicaties, beperkingen en verbeteringen en deze omzetten in voorstellen; - Adviseren over kostenconsequenties en tijdlijnen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 2. Je beschikt over HBO-werk en denkniveau informatiemanagement, ICT of vergelijkbare studie. 3. Je hebt ruime ervaring (> 5 jaar) met beheertaken AFS (JD-Edwards). 4. Je hebt ervaring met werken in een agile Wijzigingenteam. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring bij de gemeente Amsterdam. Competenties: - Klantgerichtheid: De oriëntatie op de wensen en behoeftes van gebruikers loopt als een rode draad door de werkzaamheden van Functioneel Beheer. Zo kunnen niet alle vraagstukken van gebruikers direct opgelost worden of kunnen wensen van gebruikers m.b.t. de functionaliteit van de applicatie niet realistisch zijn. Het is in dergelijke situaties essentieel dat Functioneel Beheer zich kan verplaatsen in andermans behoefte en mogelijke irritaties. Betrokkene denkt niet in onmogelijkheden maar denkt actief met gebruikers mee over mogelijkheden. - Oordeelsvorming en flexibiliteit: Functioneel beheer kan in het functionele overleg met gebruikers geconfronteerd worden met diverse en ook tegenstrijdige wensen en verlangens over de functionaliteit van systemen. Het is in dergelijke situaties van belang dat Functioneel Beheer argumenten onderling kan wegen, vraagstukken inzichtelijk maakt en keuzes voorlegt en zorgvuldig en flexibel in kan spelen op de achterliggende motivatie en belangen van de spelers. - Analyserend vermogen: Voorgenomen wijzigingen in applicaties hebben vrijwel altijd samenhangen met en consequenties voor andere onderdelen van systemen. Ook indien de wijziging standaard is, kan de samenhang complex zijn. Centraal hierbij staat het vermogen van Functioneel Beheer om de mogelijke samenhang te kunnen overzien en risico's te kunnen schatten en daarover te adviseren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-06-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sr. Java Developer Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Sr. Java Developer Omschrijving opdracht: De softwareontwikkelaar is werkzaam binnen een Scrum team dat software ontwikkelt van idee tot productie. De ontwikkelaar is verantwoordelijk voor de vertaling van user stories en non-functional requirements naar werkende software. Daarbij wordt er van de ontwikkelaar verwacht dat deze actief meedenkt in oplossingen waarmee de business haar doelen kan bereiken. De DSO zet zwaar in op (software) kwaliteit, testautomatisering en (software ontwikkel)procesverbetering. Vanwege de complexe applicatie en de relatief lange inwerktijd, verwachten we dat je bereid bent om minimaal 2 jaar te blijven. Als senior developer werk je hoofdzakelijk in Java, maar ga je ook werken met bijv. Docker, SpringBoot en Redhat Openshift Platform. Een belangrijke ontwikkeling in de nabije toekomst is de vervanging van de JAVA RCP client (desktop applicatie) door een webclient. Een andere ontwikkeling die momenteel volop plaatsvindt binnen de DSO is het modulariseren van de Donna applicatie in meerdere microservices. Er wordt van de senior Java developer verwacht dat deze actief meedenkt in oplossingen waarmee de business haar doelen kan bereiken. Wat verwachten we van jou? - Open, proactief, flexibel; - Team player, kan taken zelfstandig uitvoeren, zonder het team en het einddoel uit het oog te verliezen; - Je hebt een intrinsieke interesse in ICT technologie; - Constructief kritisch, maar niet eigenwijs; - Je bent analytisch sterk, hebt een goed abstractievermogen en kunt complexe dingen helder uitleggen; - Je bent goed met tooling; - Je kunt methodisch werken, bent zorgvuldig en hebt oog voor detail; - Je beschikt over goede communicatie en presentatie vaardigheden; - Doorzetter en je laat niet snel van de wijs brengen; - Een pragmatische en creatieve inslag; - De drang om altijd te blijven verbeteren; - Daadkracht en besluiten durven nemen; - Geen 9 tot 5 mentaliteit. Hier gebeurt het: De Donna Service Organisatie (DSO) is verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling en beheer van het systeem Donna. De DSO omvat alle disciplines van systeemontwikkeling, technisch beheer en gebruikersondersteuning. Bij elkaar zijn het ongeveer 120 medewerkers. De applicatie Donna is een bedrijfskritische applicatie waarmee de dienstregeling voor alle treinen van alle vervoerders gemaakt wordt. Zonder Donna rijden er dus geen treinen. Daarnaast maakt Donna het ProRail mogelijk om als onafhankelijke scheidsrechter op te treden en de beperkte capaciteit van het spoor eerlijk te verdelen. Dit neem je mee: - HBO of hoger met minimaal 5 jaar Java ervaring - Werkzaam geweest in een vergelijkbare rol in een complexe omgeving voor langere duur - OO analysis & design - Relationele databases / SQL Oracle - Java 8 of hoger en JEE 7 (Pre) - Redhat Openshift container platform (Pre) - Docker (Pre) - Eclipse RCP (Pre) - Gradle (Pre) - Jenkins, Continuous Delivery, Groovy scripting, testautomatisering (Pre) - Oracle 12c database (Pre) - Oracle WebLogic 12 (Pre) - MyBatis (Pre) - Mockito en DBUnit (Pre) - Scrum / Agile methods (Pre) - Jira/GIT (Pre) Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar Java ervaring. 2. Je beschikt aantoonbaar over ervaring als lead developer of in een rol waar hij/zij moest mentoren dan wel coachen. 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring in een DevOps omgeving 4. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 5. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad 6. Je hebt in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-11-2019 Duur: 2 jaar Optie op verlenging: nnb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAP Conversie Lead Consultant Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een SAP Conversie Lead Consultant. Omschrijving opdrachtgever: Nederlandse Spoorwegen (NS) is de grootste personenvervoerder van Nederland. De onderneming bevordert het gebruik van openbaar vervoer en houdt Nederland mobiel. NS heeft als missie om meer reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. De onderneming is opgebouwd uit de vier bedrijfsonderdelen NS Reizigers, NedTrain, NS Stations en Abellio. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht, de organisatie telt zo’n 34.000 medewerkers. NS IT heeft als ambitie: IT innoveert NS, betrouwbaar, wendbaar en efficiënt! De basis hiervoor is continu verbeteren en samenwerken. De ontwikkelingen bij (NS) IT gaan snel, en veel van deze veranderingen geven we projectmatig vorm. Omschrijving opdracht: Door centralisatie van afdelingen en ketenafhankelijkheden over de NS-bedrijfsonderdelen heen beperkt de complexiteit van het huidige SAP-landschap de wendbaarheid en efficiency van de NS organisatie. NS heeft behoefte aan een geconsolideerde financiële administratie die de wendbaarheid van de organisatie vergroot. SAP heeft een nieuw digital platform ontwikkeld met een verbeterde performance, een verbeterde gebruikersinterface en de mogelijkheid om op realtime basis, via dashboards, stuur-informatie beschikbaar te stellen aan de gebruiker. De overgang naar het nieuwe platform biedt de mogelijkheid om consolidatie van systemen te bewerkstelligen. De consolidatie van systemen leidt tot een optimale ondersteuning van 1 administratie met eenduidige rapportages. Bovendien zal de consolidatie een positief effect hebben op de kosteneffectiviteit van de IT organisatie en betrouwbaarheid van de IT-ondersteuning. In het afgelopen half jaar is een SAP Roadmap ontwikkeld waarin een voorstel geformuleerd is voor het startpunt en de volgorde van systeemconsolidatie. Deze is bevestigd door de positieve business case die met SAP NL is opgesteld waarin de voordelen voor business en IT tot uiting komen. De doelstelling van het Unite project is de consolidatie van de drie SAP-systemen waarin de financiële administraties nu ondersteund worden en de transitie naar een nieuw SAP S/4HANA systeem op een nieuw platform. De transformatie dient eind 2020 te zijn afgerond. In de plateaus die daarna worden uitgevoerd worden ook de andere SAP-systemen en non-SAP-systemen naar S/4HANA geconverteerd. Verantwoordelijkheden: De SAP Conversie Lead is verantwoordelijk voor de dataconversie van diverse SAP bronsystemen naar de nieuwe SAP S/4HANA omgeving. Hierbij zal hij/zij sturing geven aan teamleden en samenwerken met conversie experts van SAP. Activiteiten: - Leiding geven aan het conversieteam; - Plannen van werkzaamheden; - Afstemmen van datadefinities ten behoeve van datamapping; - Managen van testresultaten en bevindingen - Aansturing van data stewards, functionele consultants en ontwikkelaars - Aansturen dataopschoning door business - Organiseren van dataverrijking - Status rapportage aan de project manager Een pre is: - Het kunnen realiseren van diverse extractie en -laad-programmatuur (DCIM, Solution Manager, LSMW, BODS, etc) - Coördineren van programmatuur aan extractiezijde; Opleiding, Kennis en Werkervaring: - HBO/WO met minimaal 5 jaar relevante ervaring - Aantoonbare werkervaring in SAP conversies - Aantoonbare werkervaring als teamlead - Aantoonbare werkervaring in het SAP werkveld van Finance & Logistiek Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met SAP conversies bij meerdere SAP implementaties. 2. Je beschikt aantoonbaar over ervaring als teamlead/meewerkend voorman. 3. Je beschikt aantoonbaar over 5+ jaar ervaring met SAP implementaties. 4. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 5. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 6. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Competenties: - Goede beheersing van Nederlands in woord en geschrift, - Teamspeler - Analytisch - Dynamiek / daadkracht - Kwaliteitsgerichtheid / Accuratesse - Methodisch werken - Klantgerichtheid, - Organisatiebewustzijn, - Besluitvaardigheid, - Plannen en organiseren - Communicatieve vaardigheden (schriftelijk & mondeling) - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 15 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Packager Den Haag
Het opstellen van technisch bouw documentatie.belast met beheer en onderhoudswerkzaamheden; verantwoordelijk voor het oplossen van incidenten (code) en problems; verricht aanpassingen aan de applicaties, al dan niet releasematig (incl. Systeemtest); Signaleert koppelingen met andere applicaties; verzorgt de integratie en acceptatie van software op de installed bases van EZ, die door externe leveranciers zijn ontwikkeld c.q. zijn aangepast; onderhoudt contacten met Functioneel Applicatie Beheerders bij opdrachtgevers; Onderhoudt documentatie (technisch en functioneel); stemt af met betrokken teams;Onderhoudt kennis van techniek, applicatiesoftware, inhoud van databases en omgevingen;Moet ervaring hebben met packagen van Oracle, JAVA en ArcGis applicaties zoals PL/SQL Developer, SQL Developer, JDeveloper, TOAD, OracleClient Administrator, ArcGis, MS Office, etc.Moet bekend zijn met Windows 10 en Windows 2016, AD groepen, AD policies, Firewal settings, PoortnummersEisen voor deze functie zijn;Aantoonbare ervaring packaging op Appv 5.x, MSIAantoonbare ervaring in User Profile managementAantoonbare ervaring met XenDesktop.DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Senior Communicatieadviseur Hilversum
Voor Gemeente Hilversum zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur. Omschrijving opdracht: De gemeente Hilversum is op zoek naar een senior communicatieadviseur met lef en humor. In deze veelzijdige rol ben je primair verantwoordelijk voor het adviseren van twee wethouders. Je geeft gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de bestuurder voor zowel nieuw als bestaand beleid. Dit doe je op strategische niveau waarbij je proactief en ondernemend te werk gaat. Je bent politiek-bestuurlijk sensitief en bestuurlijke woordvoering over complexe vraagstukken gaat je makkelijk af. Ook weet je om te gaan met weerstand en beschik je over een goed ontwikkelde antenne voor wat van belang is voor jouw wethouders in het bijzonder en het college in het algemeen. Als sparringpartner van de bestuurders kijk je over de grenzen heen van de verschillende portefeuilles. Voor de portefeuille van je bestuurders regisseer je de strategische communicatie en werk je samen met de junior en medior communicatieadviseurs op (complexe) communicatieve vraagstukken. Je vertaalt maatschappelijke en politieke ontwikkelingen naar bestuurlijke relevantie en formuleert naar aanleiding daarvan het communicatieadvies (van buiten naar binnen). Je werkt vanuit het centrale team Communicatie. Verder ben je in deze rol het eerste aanspreekpunt voor persvragen en doe je de woordvoering en begeleidt de bestuurder in de perscontacten. Je bereidt de publieke optredens voor van de bestuurder en draagt bij aan het monitoren van ontwikkelingen binnen de (Hilversumse) samenleving en duidt deze. Je draait mee in het lokale perspiket en in de (regionale) taakorganisatie Communicatie ten tijde van een crisis of ramp. Specifieke taken en verantwoordelijkheden: - Adviseren van twee bestuurders over de communicatie in hun portefeuille, perscontacten en openbare optredens. - Woordvoering. - Regie op communicatieadvies en uitvoering. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau. 2. Je hebt aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen een gemeentelijke instelling. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring als woordvoerder binnen een gemeentelijke instelling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding om minimaal HBO bachelor niveau in de richting van communicatie. 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar als communicatieadviseur binnen een gemeentelijke instelling. 3. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als woordvoerder binnen gemeentelijke instelling. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met het schrijven/redigeren van (complexe) teksten voor diverse doelgroepen: persberichten, speeches, online berichten. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het begeleiden van bestuurders in de perscontacten. Competenties: - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Samenwerkingsgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Hilversum Startdatum: 02-12-2019 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: 2x 2 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 06-11-2019 van 14.00 uur tot 17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
ASP .NET mvc framework Ontwikkelaar Utrecht
Voor onze klant ProRail in Utrecht is Harvey Nash op zoek naar een ASP .NET MVC framework Ontwikkelaar.Start: zo snel mogelijk Duur: 6 maanden + Inzet: 36 uur Deadline aanbieden voor 25-10 17:00.Jij bent een ervaren ontwikkelaar en pro actief in het oplossen en verbeteren van vraagstukken.Als Ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor het eigen gereedschap van het competence center Business Intelligence, de BI support toolset. Daarmee worden de agile teams ondersteund, bijvoorbeeld ten aanzien van Continuous Integration en Continuous Delivery. Deze tools zijn continu in beweging om de afdeling volledig te kunnen ondersteunen, je creativiteit wordt hierdoor geregeld geprikkeld om de nieuwe wensen te faciliteren.Je werkdag bestaat uit het ontwikkelen, documenteren, testen en voortbrengen van nieuwe functionaliteiten. Soms is er een incident waardoor de prioriteiten veranderen. En soms is er een wijziging die voorrang krijgt op de reguliere backlog. Dit alles georganiseerd in een DevOps team met een Product Owner die de prioriteiten stelt.Daarnaast help je als ervaren ontwikkelaar mee het team te groeien en de visie mbt de diverse componenten vorm te geven. Omdat niet alles met MVC gerealiseerd is kan het voorkomen dat je ook gebruik moet maken van andere technieken. Functie-eisenJe bent een troubleshooter en sterk in het vinden van oplossingen en gaat voor continu verbeteren. Om deze functie goed te kunnen uitoefenen, breng je ook nog het volgende mee:Een afgeronde hbo/wo opleiding;Recente en gedegen ontwikkelervaring met het ASP .NET MVC framework (C#, VB .NET, Java) met als backend een SQL Server;Ervaring met Power Shell scripting of VB .NET is een pré;Ervaring met CI/CD tooling (met name Ansible of Jenkins) is een pré;Je kan je nieuwe omgevingen en technieken snel eigen maken. Je bent bereid om mee te groeien met de technische veranderingen van de supporttooling;Je bent een teamspeler (flexibel, geen 9-5 mentaliteit) en hebt ervaring met agile werken;Je bent analytisch en kan makkelijk schakelen van detail naar een helikopterview;een proactieve houding in wat jij het team kunt bieden;uitstekende communicatieve vaardigheden.BedrijfsinformatieProRail ICT bestaat uit vijf grote afdelingen te weten: Logistiek, Assets en Bedrijfsvoering, Infravoorzieningen, CIO Office en Operations.De Ontwikkelaar Beheertooling is werkzaam op de afdeling competence center Business Intelligence (ccBI) binnen de afdeling Assets en Bedrijfsvoering. Binnen het ccBI zijn vier DevOpsteams op projectbasis actief aan het ontwikkelen en beheren voor de aan hen gekoppelde business-domeinen. De ontwikkelaar beheertooling is samen met de overige leden van het BI platformteam verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en de doorontwikkeling van de Data & Analytics platformen.Voor meer informatie en inspiratie over ICT bij ProRail, bekijk onze film.
Senior Adviseur Business Control bij Ruimte Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Senior Adviseur Business Control bij Ruimte. Omschrijving opdrachtgever: Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Dit vraagt van de gemeente dat ze een sterke focus heeft op het begeleiden van deze groei zodat de stad aantrekkelijk, leefbaar en inspirerend is én blijft voor de inwoners, ondernemers en bezoekers. Elke afdeling van de gemeente Utrecht biedt daaraan een bijdrage. Medewerkers van de Ontwikkelorganisatie Ruimte werken in opgaveteams samen aan integrale oplossingen voor de groeiende stad. Opgaven die voortkomen uit de Ruimtelijke Strategie, waarin we gekozen hebben voor binnenstedelijke verdichting. Groei betekent ook meer uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. ‘Ruimte’ is in Utrecht georganiseerd middels een netwerk-organisatie: dit ondersteunt ons opgavegericht werken, maar brengt tegelijk een grote mate van complexiteit met zich mee. Omschrijving opdracht: Je werkt in het team businesscontrol van het gilde ‘Business intelligence, organisatievernieuwing en professional support’. Als ervaren adviseur businesscontrol draag je, samen met je collega’s, zorg voor een goede uitoefening van de control-functie binnen het Ruimtelijk Domein. De nadruk zal liggen op verschillende aspecten van de P&C cyclus, waaronder zowel analyse en advisering als financieel technische werkzaamheden ten aanzien van de jaarafsluiting. Daarnaast bestaat het werk uit het bewaken van en adviseren over budgetuitputting en bestuursadviezen. Concreet betekent dit dat jij: - Sparringpartner bent voor management en budgethouders en hen met de juiste informatie en gefundeerde adviezen ondersteunt in de (bij)sturing. - Samen met hen de kaders en afspraken omtrent bedrijfsvoeringsaspecten bewaakt. Je weet wat er speelt bij de jou toegewezen organisatieonderdelen en hebt gevoel bij risico’s en beheersingsvraagstukken. - Een adviserende en toetsende rol hebt bij het opstellen van bestuurlijke voorstellen. - (ongevraagd) Advies geeft over de adequate inrichting van de processen. - Een pro-actieve signaleringsfunctie hebt richting de business controller. - Actief bijdraagt aan de verdere professionalisering van de controlfunctie binnen de gemeente Utrecht. Gewenst profiel: - Je hebt een afgeronde opleiding op WO-niveau in een relevante studierichting. - Je beschikt over een solide basis van relevante vakinhoudelijke kennis en expertise. - Je hebt minimaal 6 jaar recente en relevante werkervaring in een vergelijkbare functie, waarvan ten minste 4 jaar binnen de lokale overheid (idealiter binnen het ruimtelijke domein). - je hebt bij voorkeur relevante ervaring bij een 200.000+ gemeente. - Je hebt ruime ervaring bij de lokale overheid met het afsluiten van een boekjaar en met de daarbij behorende financieel technische werkzaamheden. - Je bent beschikbaar op korte termijn. Aanvullend: - Je bent een stevige gesprekspartner op niveau voor gildemanagers, opgavetrekkers/budgethouders en voor de business controller. - Je beschikt over een breed palet aan sociale- en communicatieve vaardigheden, waarbij je moeiteloos schakelt tussen verschillende gesprekspartners. - Je bent een kritisch denker en kan kansen, belangen en risico’s, in een sterk politieke en beleidsrijke omgeving, op de juiste wijze inschatten en vertalen naar gefundeerde adviezen. Je kan omgaan met weerstand en kritiek. Tact en doorzettingsvermogen zijn onontbeerlijk. - Je brengt en houdt overzicht in een omgeving die continu in beweging is. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Jouw cv toont een afgeronde relevante opleiding op universitair niveau WO. 2. Jouw CV toont als werkervaring minimaal 6 jaar recente en relevante werkervaring in een vergelijkbare functie, waarvan ten minste 4 jaar binnen een lokale overheid. 3. Jouw CV toont opdrachten bij lokale overheid, waarin ervaring is opgedaan in het afsluiten van het boekjaar en de daarbij behorende financieel technische werkzaamheden. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring binnen gemeente Utrecht waardoor jij sneller ingewerkt bent. 2. Je kan zsm starten aan de opdracht (idealiter op 11 november). 3. Je kan op gesprek in week 45/2019. 4. Jouw CV toont ervaring binnen een 200.000+ gemeente. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 11-11-2019 Duur: 31-03-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 45 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Applicatie Consultant BAAN Haarlem
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Applicatie Consultant BAAN. Omschrijving opdrachtgever: IT Operatie is onderdeel van de NS Groep en werkt voornamelijk voor NS Operatie, dat voor een groot deel 'het gezicht van NS naar de klant’ vertegenwoordigt. De focus van de activiteiten van NS ligt op het realiseren van kwalitatieve vervoerscapaciteit, goede service en informatie, aantrekkelijke reisproducten en een hoogwaardig veiligheidsprofiel. Onder IT Operatie valt het onderdeel IT Materieel en Onderhoud, waar applicaties worden beheerd en ontwikkeld die de techniek, treinmodernisering en onderhouds- en serviceprocessen ondersteunen van de afdeling Techniek, Treinmodernisering en Onderhoud & Service. IT M&O zorgt voor de continue beschikbaarheid en stabiliteit van deze keten-systemen/applicaties door ingerichte beheerprocessen te volgen, afspraken te maken met leveranciers en te zorgen voor (door-)ontwikkeling van de systemen en applicaties. De afdeling waarin je gaat werken bestaat nu uit een groep van ongeveer 65 professionals, waarvan op dit moment ongeveer 20 medewerkers (intern en extern) op de afdeling IT Treinmodernisering Omschrijving opdracht: Als Applicatie consultant BAAN ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van BAAN IV in Haarlem. BAAN ondersteunt de productieprocessen van Treinmodernisering binnen NS. Jij levert, samen met jouw collega’s, een belangrijke bijdrage in het onderhouden en door ontwikkelen van het systeem en bent een aanspreekpunt voor de gebruikers op de locatie. Gewenst profiel: - Minimaal HBO-niveau. - Minimaal 3 jaar ervaring met BaanIV en BaanIV tools. - Minimaal 1 jaar ervaring met het werken met AFS programmering in de BaanIV tools. - Uitgebreide kennis van BaanIV Manufacturing en BaanIV Distribution. - Kennis van Watermark is een pré. - Ervaring in een productieomgeving. - Minimaal 3 jaar ervaring als functioneel beheerder. - Ervaring met BISL/ITIL/ Agile. - Zelfstandig. - Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. - Engels is een pré. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met BaanIV en BaanIV tools. 2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het werken met AFS programmering in de BaanIV tools. 3. Je hebt uitgebreide kennis van BaanIV Manufacturing en BaanIV Distribution. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Haarlem Startdatum: 01-11-2019 Duur: 31-10-2021 Optie op verlenging: mogelijk Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 42/43 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full Stack .Net Ontwikkelaar Sr. Zwolle
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28501 Omgeving: Zwolle Startdatum: 15 november 2019 Einddatum: 30 november 2020 Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 7 november 2019 Sluitingsdatum: donderdag 31 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Full Stack .Net Ontwikkelaar voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het Tech team van de afdeling GISmaatwerk en Advies in Zwolle is op zoek naar een Senior full Stack .Net Ontwikkelaar. Het Tech team is verantwoordelijk voor de software en het datawarehouse waarmee de andere teams binnen de afdeling maatwerkproducten leveren aan diverse klanten. Daarnaast wordt het datawarehouse gebruik om onderzoeken op uit te voeren op onder meer het gebied van de woningmarkt en agrarische transacties. Tech is op dit moment onder andere bezig met het vernieuwen de software. De applicatie die op dit moment vernieuwd wordt, is het abonnementen beheersysteem (abonnementen tool). Abonnementen zijn periodieke leveringen van maatwerkproducten. Deze maatwerkproducten zijn over het algemeen maatwerkleveringen van data. Deze data komt onder andere uit Oracle en Access databases. De in te huren software engineer zal hoofdzakelijk bezig zijn met deze applicatie, alsmede daar waar nodig het ondersteunen van de reguliere werkzaamheden binnen het Tech team. Het Tech team houdt zich bezig met de dagelijkse techniek om de GIS specialisten hun werk te laten uitvoeren. Denk hierbij aan het onderhouden van C#.NET applicaties, het toevoegen van functionaliteit, oplossen van bugs en onderhouden van databases. Deze applicaties zorgen ervoor dat de specialisten gebruik kunnen maken van complete en volledige data en hieruit nieuwe informatie kunnen genereren. De voor deze functie gebruikte technieken binnen Tech zijn: C#, .Net Docker Unittesten SQL (Oracle, access) Angular 8 Material Design Full-stack / vertical programming VBA (Access) De belangrijkste taak is het verder ontwikkelen en afronden van de nieuwe abonnementen tool. Deze heeft een backend geschreven in C# .NET en een front end geschreven in Angular 8 met Material Design. Full-stack (back en front end) kennis is hierbij essentieel. Oracle wordt gebruikt als database. Ook de Windows service die taken uit de database haalt, dient verder ontwikkeld te worden. Deze werkzaamheden worden in overleg met het team en de Product Owner bepaald en geconcretiseerd. Verantwoordelijkheden Als teamlid verder uitdenken en afronden van de abonnementen tool. De software laten voldoen aan de architectuur van het Kadaster. Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere de deployments (met Jenkinsfiles en Docker). Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing. Deelnemen aan en meedraaien met het Tech team in alle voorkomende werkzaamheden. Taken: Als teamlid afronden van de Angular 8 abonnementen webapplicatie. Als teamlid afronden van de frontend-applicatiecode d.m.v. HTML, CSS, JavaScript, Angular, Angular Material en SCSS. Als teamlid werken aan de backend-applicatiecode met bijbehorende unittests. Automatiseren van de deployment (Jenkins, Docker swarm, XL Deploy). Deelnemen aan de Scrum / DevOps team events (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies). Toepassen en bijhouden van de kennis van de Microsoft en Angular ontwikkelstandaarden. Meedraaien in de dagelijkse werkzaamheden van het Tech team. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een HBO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met complexe backend systemen in C# .Net. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Angular of soortgelijke front end architectuur. Je hebt kennis en ervaring met CSS. Je hebt gewerkt aan complexe opdrachten met meerdere stakeholders. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Vermogen zelfstandig de benodigde informatie op te halen bij collega’s. Je bent in staat om te gaan met onzekerheden. Je hebt het vermogen snel nieuwe informatie op te nemen. Resultaatgericht. Helicopterview. Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk. Pragmatisch ingesteld. Proactief en initiatiefrijk. Teamspeler. Analytisch vermogen.
IV-Expert (Allround) Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een IV-Expert (Allround). Omschrijving opdracht: Het Politiedienstencentrum (PDC) telt zes diensten ter ondersteuning van het gehele politiekorps, te weten de diensten Human Resource Management, Facility Management, Financiën, Informatiemanagement, Informatie- en Communicatietechnologie en Communicatie. Het PDC voert de operationele bedrijfsvoering activiteiten uit voor alle politiemedewerkers. Het beleid wordt geformuleerd binnen de betreffende beleidsdirecties. Uiteindelijk zetten ruim 6100 medewerkers zich in voor een goede service aan de operatie. De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en voert voor de politieorganisatie taken uit via de sectoren Functioneel Beheer, Gegevensgebruik & Beheer, IM Advies en Relatiebeheer & Service Level Management. De dienst is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De totaal ruim 600 medewerkers van de Dienst IM werken geconcentreerd en gedeconcentreerd. Het Team Informatievoorzieningsexperts (IVE) bestaat uit vier onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert, Informatiebeveiliging, Requirement Analyse en Architectuur. Het Team IVE verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement, informatiearchitectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse. Doelstelling: Het team houdt zich onder meer bezig met: - De advisering en uitvoering van vraagarticulatie op informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken. - Het begeleiden en ontwikkelen van Project Start Architectuur. - Het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties. - De borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Zelfstandig uitvoeren en vastleggen van (voor)onderzoeken naar IV-oplossingen specifiek voor de politieacademie. - Uitvoeren marktverkenningen. - Implementatiebegeleiding vanuit de IV-kant. - Kwaliteitsbewaking op IV-gebied, in het proces van realisatie. Contacten: De contacten zijn voornamelijk interne contacten. Inzet in de lijn of project: De inzet kan zowel in de lijn zijn, als binnen een project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 20-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als Informatieanalist, binnen een grote (1000+) organisatie. 3. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het maken van impactanalyses, modelleren van processen en informatiestromen. 4. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met het verrichten van vooronderzoeken, (schriftelijk) adviseren en besluitvorming op verschillende niveaus. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt werkervaring als Informatieanalist, binnen minimaal 3 verschillende SaaS intergratieprojecten. 2. De gevraagde werkervaring bij eis 2 (minimaal 3 jaar werkervaring als informatieanalist binnen een grote (1000+) organisatie), is bij voorkeur opgedaan binnen het domein van Bedrijfsvoering (HRM, Financiën, Facility management) en/of Business Intelligence (BI). 3. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement of bedrijfskundige informatica. Losse certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 4. Je hebt bij voorkeur werkervaring binnen de (Rijks)overheid. 5. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met Agile/Scrum (of vergelijkbaar) werken. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 20-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 45/46 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior adviseur Datacommunicatie De Bilt
Het RIVM beheert in opdracht van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) diversemeetfaciliteiten voor het meten van ioniserende straling in het milieu. Dit betreft onder meer een Nationaal MeetnetRadioactiviteit (NMR), bestaande uit ca. 200 vaste meetposten verspreid over het land, diverse mobiele meetpostenen twee kleinere meetnetten (MONET) rondom de kerncentrale Borssele en de COVRA. Naast dezemeetapparatuur bestaan deze meetfaciliteiten uit dataverbindingen, servers en software. Doel van deze meetfaciliteiten is het bieden van een waarschuwingsfunctie en een diagnose-functie in geval vaneen (grootschalig) stralingsongeval, het bieden van een monitoringsfunctie voor het milieu, en (voor wat betreft dekerncentrale Borssele en de COVRA) ondersteuning van toezicht en handhaving door de ANVS. Deze functioneleeisen zijn in overleg met de ANVS door het RIVM vertaald in nader uitgewerkte eisen op het gebied vanfunctionaliteit, beschikbaarheid, operationaliteit, databeveiliging, beheer, etc. (zie onder). Een deel van de apparatuur is inmiddels verouderd, en/of aan vervanging toe. Onlangs is het besluit genomen dezemeetfaciliteiten te vervangen. De intentie is om vanaf 2021 een vervangingstraject te starten, waarbij het aantalmeetposten enigszins zal worden gereduceerd, en deels nieuwe meettechnologie zal worden geïmplementeerd. Het voorgaande betekent dat per 1 jan 2021 nieuwe contracten moeten zijn afgesloten met externe dienstverleners.Dit zal naar alle waarschijnlijkheid betekenen dat een (of meerdere) aanbestedingsprocedure(s) moet(en) wordendoorlopen in 2020. Ter voorbereiding hierop wordt momenteel geïnventariseerd welke diensten en producten moetenworden uitbesteed, en welke in eigen beheer worden gehouden. Ook wordt bekeken of - en zo ja welke - innovatieskunnen doorgevoerd. Om een indruk te krijgen van (on)mogelijkheden die op de markt verkrijgbaar zijn, is een korte marktverkenning enmogelijk een marktconsultatie voorzien. In het bijzonder is behoefte aan kennis over de marktbenadering op hetgebied van datacommunicatie.De aard van de eisen aan de dataverbindingen hebben betrekking op onder meer de datatechnische kant,compatibiliteit, beschikbaarheid, enz. Voorbeelden van eisen zijn: Zeer hoge beschikbaarheid Lage bandbreedte Beschikbaar op landelijke punten Compatibiliteitseisen (t.a.v. bestaande ICT-infrastructuur RIVM-ongevalsorganisatie)Aan een eventueel gegungde partij zal een Programma van Eisen (PvE) beschikbaar gesteld worden.Functie-eisenKennis van bewezen datatransporttechnologie, vast en mobieltoegepast voor meetnettenkennis van datatransportbeveiliging en hoge beschikbaarheidseisen in meetnettenDe kandidaat heeft kennis van en ervaring met het opzetten van aanbestedingen op het gebied van datacommunicatie.Het RIVM verricht toegepast wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de volksgezondheid en het mileu/ leefomgeving. Rijksvaccinatieprogramma, modelleren van het onstaan en de verspreiding van ziekten en monotoring van lunchtkwaliteit zijn enkele voorbeelden van haar activiteiten. Het RIVM heeft in partnership met het KNMI haar ICT ondergebracht bij het Shared Service Centre (SSC-) Campus. SSC-Campus levert ICT-diensten aan het founding partners RIVM en KNMI en interdepartementaal aan andere rijksdiensten die ICT-ondersteuning wensen voor kun kennisintensieve en wetenschappelijke activiteiten. Deelnemers in SSC-Campus op dit moment (juni2017) zijn: RIVM, KNMI, CBG, CPB, PBL, RLI, SCP en RWS.Met deze offerteaanvraag beoogt het RIVM, verder aangeduid als Aanbesteder, ondersteuning te verwerven voor hetuitvoeren van een marktverkenning op het gebied van datacommunicatie, ten behoeve van het bepalen van deinkoopstrategie. Aanbesteder zoekt een: Senior consultant/adviseur Datacommunicatie met kennis van Rijksbrede contractenDe senior Consultant/adviseur Datacommunicatie wordt gevraagd om navolgende te leveren:Een overzicht met:1) De oplossingen die de markt kan bieden op het gebied van datacommunicatie, die tegemoet komen aan de eisendie het RIVM aan een stralingsmeetnet stelt. In het bijzonder zou daarbij ook moeten worden gekeken in hoeverredeze functionaliteit uit bestaande Rijksbrede contracten betrokken kan worden;2) Welke eventuele voorwaarden er zijn verbonden aan deze oplossingen;3) Welke voor- en nadelen deze oplossing hebben;De bevindingen worden vastgelegd in een korte rapportage:Een advies over:1) Hoe vervolgens een uitbesteding het beste zou moeten worden vormgegeven.Qua ordegrootte gaat het om maximaal circa 200 uur inzet.
Senior Developer Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Developer. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie-gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Ontwerpen, ontwikkelen en testen van de front-end van verschillende toepassingen. Omschrijving werkzaamheden: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam zoekt voor haar programma Digitale Stad een hands-on engineer met kennis van mobile app development, affiniteit met user centered design methodiek en project management (soft) skills. Een collega met passie voor publieke dienstverlening. Die OIS versterkt bij onze opgave om met informatie, kennis en wijsheid te helpen de stad beter te begrijpen om gefundeerde keuzes te kunnen maken. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam. We bieden mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. De teams van DataPunt helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen. DataPunt: DataPunt bestaat uit 85 professionals die werken in 9 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security, projecten in opdracht, en service en delivery. Onze professionals werken met vernieuwende open source technologie en een agile/scrum (DevOps, continuous delivery) werkwijze aan de doorontwikkeling van DataPunt. Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging zijn verankerd in onze werkwijze. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Welke technieken gebruiken we bij DataPunt: DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Onze Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React, Flutter en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Senior Engineer - Digitale Identiteit: Als Senior Engineer en Developer, ontwerp, programmeer, test en implementeer je software voor Digitale Identiteit. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. Het werk- en denkniveau dient aangetoond te worden door middel van een diploma en/of werkervaring. 4. Je hebt minimaal 8 jaar ervaring (opgedaan) als engineer, waarvan minimaal 4 jaar ervaring in complexe, Agile/Scrum omgeving. 5. Je hebt ervaring met mobile app development op het Android en iOS platform in het algemeen, en daarnaast ervaring met een multiplatform framework (zoals Flutter en React Native). Dit dient duidelijk in het CV aangetoond te worden. 6. Je hebt ervaring met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van één of meerdere applicaties die in producti¬e gebruikt zijn. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van geautomatiseerde tests, builds, en is bekend met een CI/CD framework. 2. Je hebt ervaring met het Flutter multiplatform app development framework. 3. Je hebt ervaring met Golang en het ecosysteem daaromheen. 4. Je hebt ervaring met onderwerpen binnen het domein van web technologie, gedistribueerde systemen, cryptografie en privacy by design. Competenties: - Zeer goede soft skills en een Teamplayer - Resultaatgericht en directief - Open voor experimentele iteraties - Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-11-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur Business Controller (BORG) Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Adviseur Business Controller (BORG). Omschrijving opdracht: Als Adviseur Business Controller werk je vanuit de afdeling bedrijfsvoering voor de afdeling BORG. BORG is één van de zes afdelingen van Stadsbedrijven. Elke afdeling heeft een Business Controller. BORG beheert alle gebouwen en openbare ruimtes van de stad Utrecht. Dat zijn gebouwen, maar ook wegen, fietspaden, bomen, verkeerslichten, gemalen enzovoort. De afdeling stuurt strak op processen, zoals inspecties en uitvoeren van onderhoud. Ook zorgen we voor een veilige leefomgeving voor de inwoners en gebruikers van de stad. Daarbij kijken we ook naar duurzaamheid en functionaliteit. Omschrijving taken: - Stelt afdelings- en productbegroting op en analyseert en adviseert over managementrapportages, en stelt de verantwoording op. - Je adviseert (onafhankelijk) en ondersteunt de managers van de verschillende teams binnen de afdeling BORG. - Je werkt vanuit je eigen professionaliteit, maar bent ook onderdeel van een team waarin je samenwerkt met je directe collega's en de business controller. Dit door af te stemmen, waar nodig hen te raadplegen en met elkaar te schakelen bij complexe besluitvormingsvraagstukken of gesignaleerde ontwikkelingen. - Je bent sparringpartner van het management en volwaardig afdelings- MT-lid. - Medeverantwoordelijk voor het continue verbeteren van de bedrijfsvoeringprocessen binnen de afdeling BORG. Gewenst profiel: - Je hebt minimaal hbo werk- en denkniveau. - Je hebt kennis van het vakgebied van planning en control en ruime ervaring met het toepassen van adviesvaardigheden. - Je bent analytisch en je weet de vertaalslag te maken van cijfers sec naar een goed en helder bedrijfsadvies. - Je bent resultaat- en klantgericht. - Minimaal 5 jaar werkervaring i.v.m. zelfstandig kunnen werken en optreden als sparringpartner voor het MT. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je toont HBO werk- en denkniveau aan op CV. 2. Je toont als werkervaring minimaal 5 jaar werkervaring op CV. 3. Je toont recente opdrachten waarin de kandidaat als business controller of vergelijkbaar werkzaam is geweest op CV. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 11-11-2019 (liefst eerder, indien haalbaar) Duur: 01-05-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Salarisadministrateur Arnhem
Voor het Instituut Fysieke Veiligheid zijn wij op zoek naar een Senior Salarisadministrateur. Omschrijving opdrachtgever: Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) is de landelijke ondersteuningsorganisatie voor de 25 veiligheidsregio's en hun crisispartners. Wij ontwikkelen en delen relevante kennis, wij hebben expertise voor het verwerven en beheren van gemeenschappelijk materieel, wij bieden dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en wij adviseren de betrokken besturen. Zo dragen wij bij aan een veiliger Nederland. Omschrijving opdracht: Ondersteunen/maken van rapportages waaronder: - Maken van salarisberekeningen. - Met R&A tool rapportages maken. - In Workforce interviews maken. - Adviseren over de inrichting salarisdeel Workforce. - Doorvoeren van systeemaanpassingen voor wat betreft inhoudingspercentages, salaristabellen, bulkmutaties, eenmalige toelagen, etc. - Functioneel, inhoudelijk beheer van ADP Workforce. - Vraagbaak zijn voor HR-collega's voor alle salaristechnische aangelegenheden om vervolgens schriftelijk helder adviezen te verwoorden met onderbouwing. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient per 01-01-2020 beschikbaar te zijn. 2. Je bent flexibel inzetbaar. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV. 3. De selectiegesprekken worden gevoerd op 04 december 2019 tussen 13.00 - 16.00 uur. Je bent op deze data beschikbaar. 4. Je beschikt over een PDL diploma. Dit moet blijken uit het CV. 5. Je hebt kennis van de volgende systemen: ADP Workforce. Geef een toelichting in het CV hoe en waar de kandidaat deze kennis heeft opgedaan. 6. Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op de salarisadministratie. Dit moet blijken uit een toelichting in het CV. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt minimaal over MBO+ werk- en denkniveau. De kandidaat heeft minimaal een opleiding gevolgd op MBO-niveau en heeft daarnaast minimaal 10 jaar relevante werkervaring op de salarisadministratie. 2. Je hebt kennis en ervaring met Pardon-Salaris en eventueel budget. Dit moet blijken uit het CV. 3. Je hebt kennis van excel op gevorderd niveau. Dit moet blijken uit het CV. 4. Je hebt actuele kennis van relevantie wet- en regelgeving waaronder de interpretatie van en toepassen Cao Rijk en kunt daarover HR collega's adviseren met betrekking tot salarisconsequenties. Competenties: - Nauwkeurig - Communicatieve vaardigheden - Samenwerken - Plannen en organiseren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Arnhem Startdatum: 01-01-2020 Duur: 01-01-2022 Optie op verlenging: ja Inzet: 16-24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-12-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Gemeentelijk Functioneel Beheerder IAM Amsterdam
Referentienummer: BTIT28496 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 november 2019 Einddatum: 31 oktober 2019 Optie op verlenging: Ja, 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 31 oktober 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Gemeentelijk Functioneel Beheerder IAM (Identity & Access Management) voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Functioneel Beheerder AIM ben je mede verantwoordelijk voor het beheer en de vernieuwing van de Identity & Access Management (IAM) systemen van de organisatie van onze opdrachtgever. De IAM systemen regelen de toegang tot een aantal digitale diensten van de organisatie voor alle medewerkers en een aantal leveranciers. Hierbij is team IAM verantwoordelijk voor het toebedelen en controleren van uitgegeven (digitale) identiteiten. Als functioneel beheerder ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor een stabiele omgeving en voor het bijbenen van alle technologische ontwikkelingen die nodig zijn om betrouwbare en veilige digitale diensten te kunnen leveren. In deze functie acteer je op het snijvlak tussen business en de IT organisatie je ondersteunt op operationeel niveau. Het taken pakket varieert van het afhandelen en (inhoudelijk) coördineren van incidenten en standaard wijzigingen tot het meewerken in de div. projecten bij team IAM. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, ambitieuze en deskundige collega met een servicegerichte en flexibele werkhouding. Waar kom je te werken? Competence Center Werkplekbeheer & kantoorautomatisering (CCW) is een zeer dynamische afdeling die bestaat uit meerdere teams. Eén van de teams is het team IAM. Dit team is verantwoordelijk voor het onderhoud van de IAM systemen en neemt deel aan verschillende projecten. De directie ICT is onderdeel van het cluster Interne Dienstverlening en is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomst vaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de organisatie. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. Directie ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, CIO Office en Ondersteuning Primair Proces. Competence Center Werkplek + KA (onderdeel van ICT Operations) bestaat uit meerdere teams en is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen en operationeel houden van een aantal essentiële onderdelen van de Amsterdamse ICT-infrastructuur die bestaat uit een werkterrein met vele onderlinge samenhangende activiteiten. Team Desktop services: ADW (Citrix), McAfee, Print- file management, DFS, policies, FileShare, AppV infrastructuur; Team Mail services: Exchange en Skype for Business; Team Packaging: Technisch applicatiebeheer van de frontend application, intake, quality Assurance en test management; Team Imaging: Patch management, software distributie (PVS), task sequence server en werkplek; Team UAS-IAM: User & Acces (identity) management, certificatenbeheer; Team processen: Problem- change- incident- release (LCM)- en product coördinatie. Taken/werkzaamheden: Beheer omgevingen ten behoeve van het synchroniseren van identiteiten tussen lokale netwerkdirectories van diensten en stadsdelen, P-Net, de centrale IAM directory en (databases van) applicaties; Het beschikbaar stellen van functionaliteit voor het beheren van wachtwoorden; Vaststellen richtlijnen en procedures; Dagelijkse monitoring van het synchronisatieproces tussen lokale netwerkdirectories en de centrale IAM directory; Dagelijkse monitoring van het synchronisatieproces tussen P-Net en de centrale IAM directory; Oplossen van incidenten/storingen; Afhandelen service verzoeken; Beheren documentatie; RSA, tokenbeheer; Certificaatbeheer. KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over kennis van IAM processen en het toepassen ervan in complexe IT omgevingen. Je beschikt over kennis en ervaring met LDAP en Active Directory (AD). Je beschikt over ervaring in het werken binnen een beheeromgeving/regime volgens ITIL framework. Je beschikt over ervaring in het werken binnen een Windows / Citrix platform. Je bent in staat kennis goed over te kunnen dragen en de vastlegging hiervan. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over kennis van NetIQ. Weging 50%. Je beschikt over ervaring binnen en gemeentelijke organisatie. Weging 30%. Je beschikt over ervaring met projectmatig werken (Prince2/Agile/Scrum). Weging 20%. Competenties: Communicatief vaardig; Doel- en resultaatgerichte instelling; Probleemoplossend vermogen; Kan goed plannen en organiseren.
Coördinator Jaarrekening Slochteren
Voor Gemeente Midden-Groningen zijn wij op zoek naar een Coördinator Jaarrekening. Omschrijving opdracht: Wij zijn op zoek naar de coördinator voor de jaarrekening 2019. We zoeken iemand die zich thuis voelt in de financiële wereld van gemeenten en daarin de nodige werkervaring heeft. Je bent daarbij een belangrijke schakel voor het bestuur, teamleiders, je collega's binnen financiën, het team control en de accountant. Omschrijving kandidaat: De kandidaat dient relevantie werkervaring te hebben op het vakgebied financiën, planning en control bij een gemeente. Ook inhoudelijke kennis van een jaarrekening is noodzakelijk evenals adequate kennis van het BBV. Gewenste competenties: Iemand die goed kan samenwerken en mensen meeneemt in het proces. Daarnaast ook goed kunnen communiceren. Toelichting op rooster: Afhankelijk van het moment is een inzet noodzakelijk van 24 tot 32 uur per week. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een succesvol afgeronde HBO opleiding in de richting van financiële bestuurskunde / overheidsmanagement. 2. Je hebt op cv aantoonbare recente ervaring met het verrichten van werkzaamheden met betrekking tot het coördineren van een jaarrekening bij een gemeente. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt de opleiding BBV gevolgd. 2. Je hebt recente werkervaring bij een gemeente met het opstellen van planning en control documenten. 3. Je staat stevig in je schoenen, bent communicatief vaardig, analytisch sterk en in staat samenhang te overzien en te bewaken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Slochteren Startdatum: 18-11-2019 Duur: 01-07-2020 Optie op verlenging: 2x 3 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 11-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Full Stack FE Developer (Java/JavaScript) (QR7099) Amsterdam
Network Engineer Sr. Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28492 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 3 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 28 oktober om 16.00 uur of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Senior Network Engineer voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De IT afdeling is het IT Shared Services Center van de opdrachtgever en bedient verschillende interne bedrijven in Europa met het zwaartepunt Nederland. Zij leveren diensten op het gebied van IT infrastructuur, Business Application Management en Business Intelligence. Hun ambitie is het leveren van ‘hassle free’ IT diensten voor hun interne klanten. Als Network Engineer werk je bij het Infrastructure Operations team. Daarbinnen maak je onderdeel uit van het networking team met collega’s in Nederland en Europa. Je bent verantwoordelijk voor het beheer, troubleshooting, engineering, implementatie, onderhoud en documentatie van één of meerdere van deze disciplines: Local and Wide Area Networks, IP Video & VoIP Networks, Security Appliances, Wireless Networks, Remote Access, Firewalls, Internet, Traffic Management, Capacity Planning, and Network Reporting. Je ondersteunt en adviseert bij netwerk gerelateerde verbeteringen en performance issues. Daarbij ben je betrokken bij uitbreiding van de bestaande netwerk infrastructuur met nieuwe functionaliteiten in samenwerking met onze architect. Functie eisen Je hebt HBO werk -/ denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in network/datacenter engineering. Je bent in het bezit van één of meerdere Cisco certificeringen. Firewalls, Internet, Load Balancers, Proxy servers, WiFi en Wireless zijn zaken waarin jij helemaal thuis bent. Je hebt kennis van Ethernet en Fiber Channel Switching. Je hebt eerder in een data center omgeving gewerkt en bent bekend met Network Security aspecten. Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, goede beheersing van de Engelse taal. Je bent een doorzetter en iemand die graag continu verbetert samen met andere collega’s. Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.
Communicatie Adviseur Arnhem
Voor onze klant TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een CommunicatieAdviseur.Start: Zo snel mogelijk Duur: 1-11-2020 (12 maanden) Inzet: 32 uur per weekAanbieding inclusief CV beschikbaarheid en uurtarief (all-in ex btw) voor donderdag 24-10-2019 16:30. Als aanvulling op de Engelse tekst, onderstaand de high-lights van de opdracht .In de functie van interne communicatieadviseur ben je voor meerdere accounts het eerste aanspreekpunt voor communicatievraagstukken. Deze accounts zijn o.a. IMC, AM, en InnovatieJe moet stevig in je schoenen staan en meerdere ballen tegelijk in de lucht kunnen houden; managers vragen veel van je.Je moet goed de balans kunnen houden zodat je niet overloopt omdat er teveel van je gevraagd wordt.Je geeft advies, maar verricht ook veel operationele werkzaamheden zoals het verzorgen van communicatie-uitingen, schrijven en redigeren van teksten en het organiseren en faciliteren van dialoogsessies. Hierbij toon je jouw creativiteit.Je komt uit de corporate wereld komen bij voorkeur energiesectorJe beweegt makkelijk binnen de organisatie en legt goed verbanden en contacten op verschillende levels met verschillende interne stakeholders.Je hebt ervaring binnen een internationale omgeving opgedaan, bij voorkeur in een Duitse omgeving.Je werkt nauw samen met de interne communicatieadviseur in Nederland en in Duitsland.Je spreekt en schrijft vloeiend EngelsPraktische info:Het communicatieteam in Nederland bestaat uit 18 vaste medewerkers en 12 interim communicatieadviseurs32 uur per weekStardatum: zsm.FunctieShort description scope / activities department or team: Advising the Executive Board and the TenneT senior leadership team and the Head of Communications on informing TenneT's employees and engaging in a dialogue with them. Develops communications plans for internal accounts and drives the execution of a communications calendar and monitors its execution.The role concerns the temporary replacement of the current seniors advisor internal communications, who will be seconded to another function. Main tasks and responsibilities: • Develop Internal Communications Strategy, framework and policies and drive its execution, in support of TenneT's purpose, values and strategy. • Support Transforming TenneT, in particular the Leadership & Culture work stream • Advise the Executive Board and the Senior Leadership Team on internal communications • Oversee organisation of employee meetings (incl. X-Mas and New Year events) • Oversees development and maintenance of effective internal communications infrastructure (media and channels), incl InTenneT • Works as part of cross border team with five colleagues (NL and GER) • Develop platforms,creates storylines and presentations, facilitate internal (large scale) meetings • Write and edit Intranet & narrowcasting messages • Coordinate and review videos, animations & Infographics • Provide and check translations (into NL) of text documents and subtitling of videos • Manage contacts with suppliersVereisten: Required experience / background for this position: • Academic level, relevant university degree • 5-10 years experience as an internal communications consultant in a complex, international organisation or a consultancy • Experience in energy or technology sector, relevant professional networkRequired competencies for this position*: • Organisational sensitivity, lateral thinker • Sound analytical and strategic skills • Strong advisory and writing skills • Aspires to TenneT's leadership principles 'Ownership', 'Connected' and 'Courage' • Good command of English, German language proficiency • Ability and willingness to travel frequently, in particular in the Netherlands and Germany Aanbod: Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee TenneT te maken heeft. Standplaats voor deze functie is Arnhem Bij indiensttreding wordt standaard een Pre Employment Screening (PES) uitgevoerd.
Senior Full Stack .Net Ontwikkelaar Zwolle
Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Senior Full Stack .Net Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Kadaster IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Daarnaast kan je in overleg met je team vanuit huis werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld. Omschrijving project: Het Tech team van de afdeling GISmaatwerk en Advies in Zwolle is op zoek naar een senior full stack .Net ontwikkelaar. Het Tech team is verantwoordelijk voor de software en het datawarehouse waarmee de andere teams binnen de afdeling maatwerkproducten leveren aan diverse klanten. Daarnaast wordt het datawarehouse gebruik om onderzoeken op uit te voeren op onder meer het gebied van de woningmarkt en agrarische transacties. Tech is op dit moment onder andere bezig met het vernieuwen de software. De applicatie die op dit moment vernieuwd wordt, is het abonnementen beheersysteem (abonnementen tool). Abonnementen zijn periodieke leveringen van maatwerkproducten. Deze maatwerkproducten zijn over het algemeen maatwerkleveringen van data. Deze data komt onder andere uit Oracle en Access databases. De in te huren software engineer zal hoofdzakelijk bezig zijn met deze applicatie, alsmede daar waar nodig het ondersteunen van de reguliere werkzaamheden binnen het Tech team. Het Tech team houdt zich bezig met de dagelijkse techniek om de GIS specialisten hun werk te laten uitvoeren. Denk hierbij aan het onderhouden van C#.NET applicaties, het toevoegen van functionaliteit, oplossen van bugs en onderhouden van databases. Deze applicaties zorgen ervoor dat de specialisten gebruik kunnen maken van complete en volledige data en hieruit nieuwe informatie kunnen genereren. De voor deze functie gebruikte technieken binnen Tech zijn: - C#, .Net - Docker - Unittesten - SQL (Oracle, access) - Angular 8 - Material Design - Full-stack / vertical programming - VBA (Access) Omschrijving verantwoordelijkheden: De belangrijkste taak is het verder ontwikkelen en afronden van de nieuwe abonnementen tool. Deze heeft een backend geschreven in C# .NET en een front end geschreven in Angular 8 met Material Design. Full-stack (back en front end) kennis is hierbij essentieel. Oracle wordt gebruikt als database. Ook de Windows service die taken uit de database haalt, dient verder ontwikkeld te worden. Deze werkzaamheden worden in overleg met het team en de Product Owner bepaald en geconcretiseerd. - Als teamlid verder uitdenken en afronden van de abonnementen tool. - De software laten voldoen aan de architectuur van het Kadaster. - Automatiseren van het software ontwikkelproces, onder andere de deployments (met Jenkinsfiles en Docker). - Deelnemen aan Scrum / DevOps sessies, waarin het team samen met de Product Owner en gebruikers spart over een gedegen oplossing. - Deelnemen aan en meedraaien met het Tech team in alle voorkomende werkzaamheden. Omschrijving taken: - Als teamlid afronden van de Angular 8 abonnementen webapplicatie. - Als teamlid afronden van de frontend-applicatiecode d.m.v. HTML, CSS, JavaScript, Angular, Angular Material en SCSS. - Als teamlid werken aan de backend-applicatiecode met bijbehorende unittests. - Automatiseren van de deployment (Jenkins, Docker swarm, XL Deploy). - Deelnemen aan de Scrum / DevOps team events (Stand-ups, retrospectives, refinements en planningssessies). - Toepassen en bijhouden van de kennis van de Microsoft en Angular ontwikkelstandaarden. - Meedraaien in de dagelijkse werkzaamheden van het Tech team. Verificatiegesprekken: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 november 2019 in Zwolle. Gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 15 november 2019 of zo spoedig mogelijk tot en met 30 november 2020 voor 40 uur per week. 2. Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met complexe backend systemen in C# .Net. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Angular of soortgelijke front end architectuur. 5. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met CSS. 6. Je hebt aantoonbaar gewerkt aan complexe opdrachten met meerdere stakeholders. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een beschrijving van aanpak voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster. 2. Je beschrijft 2 cruciale knelpunten die zich vaak voor doen in dit soort processen/opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost. 3. Je weet duidelijk aan welke wijze de door jouw geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten. Competenties: - Vermogen zelfstandig de benodigde informatie op te halen bij collega’s - In staat om te gaan met onzekerheden - Vermogen snel nieuwe informatie op te nemen - Resultaatgericht - Helicopterview - Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk - Pragmatisch ingesteld - Proactief en initiatiefrijk - Teamspeler - Analytisch vermogen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 15-11-2019 Duur: 30-11-2020 Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 07-11-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Informatie Analist. Omschrijving opdracht: Voor het scrumteam Politie.nl zijn we op zoek naar een vakbekwame Informatie analist. Er werken momenteel twee scrumteams aan de website. In het scrumteam zijn alle rollen zijn vertegenwoordigd: backend, front end, test, UX, scrummaster en product owner. Voor een van de teams zijn we op zoek naar een ervaren Informatieanalist. Je kunt goed samenwerken en je bent creatief in het bedenken van oplossingen voor functionele behoeftes uit de organisatie. Bij de intake van nieuwe verzoeken ben je al betrokken en vervolgens werk je samen in het team aan de beste oplossing. Doelstelling: Het scrumteam helpen bij het bedenken van de best passende oplossing voor een functioneel vraagstuk uit de organisatie. Je hebt daarvoor contact zowel met je teamgenoten als met de stakeholder. Verantwoordelijkheden: - Intake van nieuwe aanvragen - Analyseren van de functionele behoefte - Meedenken in oplossingen - Uitwerken van de oplossing in story’s en eventueel requirements - Ondersteunen van de product owner Vakmatige taken: - Informatie analyse - Opstellen requirements - Requirements mapping - Uitvoeren reviews Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: Je legt contacten met de interne stakeholders om de behoefte te bepalen. Samen met je teamgenoten, functioneel beheer en de ICT organisatie denk je na over oplossingen. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 20-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als informatieanalist. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van requirements. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een Certified Scrum Product Owner (CSPO) of Professional Scrum Product Owner (PSPO) certificering 2. Je beschikt over een International Requirements Engineering Board (IREB) Foundation of Advanced certificering 3. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van informatie/requirements analyse binnen een grote (overheids) organisatie met meer dan 1000 medewerkers. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een scrum team waarbij je een bijdrage hebt geleverd in een gelijkwaardige rol om oplossingen te realiseren en doelen te bereiken. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 20-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 44 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Package Engineer Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Package Engineer. Omschrijving opdracht: Voor het Programma Vernieuwing Utrechtse Digitale Werkomgeving is de Gemeente Utrecht op zoek naar een Intake Package Engineer. Een groot aantal bedrijfs- en IT-applicaties (van algemeen tot specifiek) dient overgezet te worden naar het nieuwe IT-platform. We zijn op zoek naar iemand met concrete applicatiemigratie-ervaring met een hands-on “can do” mentaliteit. Resultaatgebieden: - In samenwerking met het migrerende organisatie onderdeel volledig, juist en tijdig verzorgen van intakes voor front-end applicatie(s) - Het tijdig en volledig opleveren van applicatiedossiers (Bijv: intake document) - Maken, testen en aanpassen App-V en MSI packages - Vertalen van de huidige decentrale applicatie-architectuur naar de juiste (nieuwe) applicatie-architectuur in de centrale infrastructuur - Ondersteunen van de andere package engineers en de beheerder bij het packagen, testen en troubleshooten van applicaties - Het uitvoeren van de nazorg en overdracht van de applicatie(s) naar de beheer organisatie De Intake Package engineer is in staat om binnen het spanningsveld van de te migreren organisatie, het migratieproject en de ontvangende partij te opereren en daarbij de door het programma vastgestelde aanpak te blijven volgen. Inleiding: Domstad-IT is verantwoordelijk voor de technische ICT Infrastructuur van de gemeente Utrecht. Wij doen dit vanuit een state of the art twin-datacenter in eigen beheer. Wij lopen voorop in virtualisatie – met servers, werkplekken en netwerkinfrastructuur. Wij gaan voor maximale automatisering van beheerstaken; selfservice is meer regel dan uitzondering. De grootste uitdaging waar de afdeling voor staat is het steeds sneller implementeren van zeer innovatieve technische infrastructuur en tegelijk ook het blijvend waarborgen van de correcte levering van deze infrastructuur. Hier zijn we trots op: Wij willen voorop lopen in innovatie. De voorziening Hosting zal snel grote sprongen maken op gebied van cloud computing, waaronder de introductie van Docker Containers. Wij zijn klantgericht en gemotiveerd om de beste IT te leveren aan onze organisatie en daarmee aan onze stad. Wij gaan respectvol met elkaar om en staan samen voor de diensten die wij als team leveren. Onze plek in de organisatie: Domstad IT is medio 2019 ontstaan na de samenvoeging van de I&A afdelingen Informatie Voorzieningen en Automatisering. De afdeling werkt zoveel mogelijk volgens een Demand-Supply scructuur en is Agile opgezet. De inhoudelijk teams zijn gebundeld in voorzieningen. Gewenst profiel: De ideale kandidaat voldoet aan het volgende profiel, knock-out criteria: - Ervaring met grootschalige migratieprojecten in de rol van package engineer met soortgelijke verantwoordelijkheden als hiervoor beschreven. - Ervaring met workspace tooling (RES / AppSense ivanti) (Knock out) - Ervaring met het doen van intakes ten behoeve van packaging. - Ervaring met MSI packaging - Ervaring met App-V (5.x) packaging Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbaar werk- en denkniveau op HBO-niveau (met een informatietechnologie-achtergrond). 2. Je hebt aantoonbare ervaring met workspace tooling (RES/AppSense ivanti). 3. Je hebt aantoonbare ervaring met het doen van intakes ten behoeve van packaging. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met MSI packaging. 5. Je hebt aantoonbare ervaring met App-V (5.x) packaging. 6. Onze externe specialisten zijn een drijvende kracht voor de professionele ontwikkeling van ons team. Zij brengen actuele kennis mee, geven het goede voorbeeld op gebied van naleving processen en procedures en dragen professionaliteit uit. Je committeert je aan deze afspraken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met grootschalige migratieprojecten in de rol van Package Engineer met soortgelijke verantwoordelijkheden als hiervoor beschreven. 2. Wij werken volgens een flexconcept. Medewerkers hebben geen vast toegewezen werkplek en kunnen vrij in het pand een beschikbare werkplek gebruiken. Daarom vragen we dat de medewerker mobiel bereikbaar is voor de collega's. Competenties: - Een teamspeler - Analytisch vermogen - Accuraat - Proactief - Stressbesteding - Communicatief vaardig (schriftelijk en mondeling) - Doel- en resultaatgericht - Vastberaden - Pragmatisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm, afhankelijk van het in ons bezit zijn van een geldige VOG Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-11-2019 13:00 - 15:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Product owner Den Haag
Onze klant is bezig met een transitie richting multidisciplinair samenwerkende SCRUM teams. Dit betreft meer productlijnen in verschillende technologieën. Binnen de organisatie werken de product owners als een PO-team waarbij de materie- en productkennis voldoende is geborgd. De PO-proceskennis verdient extra aandacht. Op dit moment is de organisatie op het punt aangekomen waarbij deze ontbrekende PO-proceskennis gezocht wordt bij een ervaren Product Owner, zodat de organisatie de volgende stap kan zetten. De gezochte product owner heeft het volgende profiel: • HBO/WO werk- en denkniveau; • 5 jaar aantoonbare ervaring als product owner bij minimaal drie verschillende bedrijven; • Weet naadloos de verschillende theorieën en zijn ervaringen op de organisatie te plotten, waarbij het SAFe-framework binnen deze omgeving als referentiekader gebruikt wordt; • Biedt ondersteuning aan transitie, rekening houdend met alle nu binnen de organisatie belegde taken; • Kan uitleggen aan de verschillende organisatieonderdelen wat de impact van SCRUM/Agile is en welke veranderingen dat met zich mee brengt; • Geeft feedback aan de verschillende teams over de individuele- en team overstijgende (proces)inrichting en de wijze waarop de teams daarmee omgaan; • Is een zelfstarter die gevraagd en ongevraagd feedback en advies geeft; • Is pragmatisch, resultaatgericht, zelfstandig en initiatiefrijk; • Heeft organisatiesensitiviteit (is standvastig, maar tevens in staat –binnen grenzen- mee te bewegen als de organisatie daar om vraagt en te durven zeggen waar het op staat); • Hands on mentaliteit. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-01-2020, 36 uur per week Einddatum: 01-01-2021, 12 maanden Verlenging: Ja, optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Projectcontroller Planeconomie en Grondzaken Nijmegen
Voor Provincie Gelderland zijn wij op zoek naar een Projectcontroller Planeconomie en Grondzaken. Omschrijving opdracht: Binnen het Ontwikkelingsteam werken we aan grootschalige complexe projecten met een ruimtelijke impact. Zodra een nieuw project in de vorm van een planexploitatie is goedgekeurd en vastgesteld door de Gemeenteraad is het van groot belang dat het project tijdig en binnen de financiële kaders wordt gerealiseerd. De projectcontroller is samen met de projectontwikkelaar verantwoordelijk voor het in control houden van de planexploitatie. De projectcontroller bewaakt en beheert de financiën van ruimtelijke projecten (grondexploitaties) en zorgt voor een gedegen rapportage aan de stakeholders waaronder het College van B en W. De projectcontroller werkt samen met 6 andere collega's onder aansturing van een van de drie bureauhoofden Stadsontwikkeling i.o. Omschrijving verantwoordelijkheden: De projectcontroller krijgt een aantal grond/planexploitaties onder zijn hoede waarvoor de projectcontrol verzorgd wordt. Concreet betekent dit: - De financiële en tijdige ontwikkeling van de planexploitatie bewaakt zoals deze door de Gemeenteraad is vastgesteld en adviseert de verantwoordelijk projectontwikkelaar proactief over mogelijkheden tot bijsturing. - De projectrisico’s mee bewaakt en maatregelen tot bijsturing voorstelt. - Het offerteproces verzorgt voor de uitbesteding van werkzaamheden. - Ieder jaar de planexploitaties herziet en de projectontwikkelaar ondersteunt bij het opstellen van de voortgangsrapportage ten behoeve van de bestuurlijke begrotings- en verantwoordingsdocumenten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 01-01-2020 tot en met 31-12-2020 voor 24-32 uur per week. 2. Je hebt aantoonbaar afgeronde opleiding op HBO/WO werk- en denkniveau. 3. Je hebt aantoonbaar financiële deskundigheid door kennis en ervaring op minimaal HBO-niveau. 4. Je hebt aantoonbaar 3 jaar recente ervaring sinds 2015 als controller op het gebied van planeconomie en ruimtelijke projecten in een 100.000+ gemeente. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar gericht op samenwerking. 2. Je hebt aantoonbaar in staat complexe opdrachten te verrichten. 3. Je hebt extra jaren ervaring als controller op het gebied van planeconomie en ruimtelijke projecten in een 100.000+ gemeente. Competenties: 1. Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden 2. Overtuigingskracht 3. Flexibele instelling en werkhouding 4. Pro-actief en resultaatgericht 5. Stressbestendig 6. Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Nijmegen Startdatum: 01-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: 6x 6 maanden Inzet: 24-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 11-11-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
UX Designer Zwolle
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28488 Omgeving: Zwolle Startdatum: 27 januari 2020 Einddatum: 31 december 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 1 november om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een UX Designer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het cluster VEV binnen de organisatie is verantwoordelijk voor 4 applicaties die zorgen voor: digitaal ondertekenen van documenten, vreemdelingen registratie, evenementen registratie en vergunningen t.b.v. wapens en beveiliging. Als UX Designer geef je vorm aan de functionele wensen en behoefte van de eindgebruiker. Om tot een goede vormgeving te komen moet je duidelijk weten wat gevraagd wordt en of je ontwerp daaraan voldoet. Je wilt zorgdragen dat de software die opgeleverd wordt gebruiksvriendelijk is en makkelijk in gebruik. Daarnaast speelt de toepassing van de huisstijl een rol in al je ontwerpen. Voor de uitrol van vernieuwing aan de voorkant van verschillende applicaties werk je samen met andere UX-ers in de organisatie. Taken/werkzaamheden: Je bent verantwoordelijk voor de gebruiksvriendelijkheid van de software die jullie team oplevert. Je bent verantwoordelijk voor het maken van de juiste vertaalslag van een wens en behoefte naar een ontwerp. Je bent verantwoordelijk voor de toepassing van de Politie huisstijl. Je werkt samen met andere UX-ers in Zwolle. Het maken van ontwerpen voor interne applicaties. Ontwikkelen van interactieve prototypes. Opzetten en afnemen gebruiksonderzoek. Observeren en verwerken van gebruiksonderzoek. Het doorontwikkelen van het Design System. Aanvullen en aanscherpen van de specificaties van de user stories. Samenwerking met front-end ontwikkelaars. Je bedient 4 DevOps teams en draait mee in de sprints. Jij zult met de teams een inschatting maken van het werk wat in de sprint gerealiseerd kan worden en jij doet dat vanuit je UX Design expertise. Daarnaast heb je contact met andere Designers via het UX Gilde. Een organisatorisch overkoepelend gremium waarin Design expertise bij elkaar komt om kennis en kunde uit te wisselen. KNOCK-OUT: Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring in het vakgebied User Experience Design. Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring in Agile ontwikkelomgeving (SCRUM/DevOps). Je hebt ervaring met het ontwikkelen van Prototypes inclusief werkervaring met prototype tooling als Axure, Sketch en/of Adobe XD. Je beschikt over werkervaring met ontwerp tooling als Sketch en/of Adobe XD. Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar ervaring met het opzetten van en/of werken met een design system voor een A-merk (groot commercieel bedrijf of overheid). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bezit grondige kennis van Design Thinking. (weging 40%) Je hebt concrete werkervaring op het gebied van Accessibility en webrichtlijnen. Een certificering WCA kan daarbij helpen. (weging 30%) Je hebt ervaring met het toepassen van Analytics ten behoeve van de UX. Je bent in het bezit van een certificering door Human Factors en/of Nielsen Norman Group. (weging 20%) Je beschikt over een afgeronde creatieve opleiding (bijvoorbeeld Grafisch Lyceum) of een erkende vak gerelateerde opleiding op HBO niveau (bv HBO Industrieel Ontwerp, Kunstacademie richting Ontwerpen/Art-director, Human Technology of WO Industrial Design, Design for Interaction). Competenties: Sterk in visualiseren van ideeën. Een teamspeler, die prettig kan samenwerken met collega’s en stakeholders. Goede communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht. Denkt constructief mee in oplossingen. Een flexibele opstelling met doorzettersmentaliteit.
Senior Back-end Engineer DataPunt Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Back-end Engineer DataPunt. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatiegestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam Datapunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via Datapunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam zoekt voor haar programma DataPunt een Senior Back-end Developer. Een collega met passie voor de stad Amsterdam. Die OIS versterkt bij onze opgave om met informatie, kennis en wijsheid te helpen de stad beter te begrijpen om gefundeerde keuzes te kunnen maken. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam. De teams van DataPunt helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen. De data-infrastructuur DataPunt biedt mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. Dit wordt gerealiseerd door data-professionals die met vernieuwende open source technologie en een Agile/Scrum (DevOps, Continuous Delivery) werkwijze werken aan de doorontwikkeling van DataPunt. DataPunt: DataPunt bestaat uit 85 professionals die werken in 9 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security, projecten in opdracht, en service en delivery. Onze professionals werken met vernieuwende open source technologie en een agile/scrum (DevOps, continuous delivery) werkwijze aan de doorontwikkeling van DataPunt. Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging zijn verankerd in onze werkwijze. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Welke technieken gebruiken we bij DataPunt: DataPunt ontsluit data via ReSTful APIs, met microservices die in Docker containers draaien. De data API's zijn geschreven in Python, met behulp van frameworks als Django en Flask. De security services zijn geschreven in Golang en Python met aiohttp. Voor dataopslag gebruiken we vooral Postgres en Elasticsearch. Onze CI stack bestaat uit Jenkins en Ansible, en wij deployen continu naar productie. Onze Front-end ontwikkelaars coderen in Angular, React en Vue.js. Doelstellingen voor alle teams zijn 100% coverage, evenals secure programming. Omschrijving werkzaamheden: Ontwikkeling en verbetering van de back-end infrastructuur van Datapunt. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau in de richting informatica of daaraan gerelateerd. Het werk- en denkniveau dient aangetoond te worden doormiddel van een diploma en werkervaring. 4. Je hebt minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 8 jaar) als back-end developer waarvan minimaal 4 jaar recente werkervaring met python. 5. Je hebt minimaal 4 jaar recente werkervaring opgedaan als python ontwikkelaar in een complexe organisatie waarin met Agile/Scrum wordt gewerkt. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare ervaring met data science. 2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring de kandidaat heeft met het visualiseren van data. Competenties: - Teamplayer: Een teamspeler, en weet zich, zowel naar opdrachtgevers als mede-teamgenoten, communicatief goed uit te drukken. - Resultaatgericht - Nieuwsgierig - Analytisch - Communicatief vaardig: Heeft het vermogen kritisch naar eigen werk en dat van anderen te kijken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm na gunning Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 24-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.