Nieuwste ICT-projecten

Manager CISO Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Manager CISO. Achtergrond opdracht: De afdeling A&I van de gemeente Amstelveen bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur, Applicaties, Informatievoorziening en Basisinformatie. De afdeling A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies, de objectgebonden basisinformatie en de documentaire informatievoorziening. De komende jaren zetten de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer in op het verhogen en structureel borgen van informatieveiligheid en privacy in de organisatie. De toenemende wettelijke eisen (o.a. de AVG) op het gebied van informatieveiligheid en privacy alsmede de verplichting voor alle gemeenten om de komende jaren te gaan voldoen aan de 300 maatregelen zoals aangegeven in de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlands Gemeenten) maken het noodzakelijk dat informatieveiligheid strategisch, tactisch en technisch op het juiste niveau in de organisatie wordt gebracht. Daarvoor is een zwaargewicht in specialistische ondersteuning, advisering en coördinatie noodzakelijk, waarbij en de strategische lijn van informatieveiligheid en privacy (het voldoen aan de BIG en AVG), het positioneren van informatieveiligheid en privacy in de organisatie en de uitvoerende lijn van informatieveiligheid (de wettelijke auditverplichtingen op de verschillende deelgebieden als Suwi, Basisregistratie Personen en DigiD) op adequate manier worden geborgd. Omschrijving opdracht: A. Op het gebied van informatieveiligheid: - Ondersteun je de directie en de managers met kennis over informatieveiligheid, zodat zij hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de informatievoorziening kunnen invullen; - Ben je het gemeentebrede aanspreekpunt voor management en medewerkers over het onderwerp informatieveiligheid; - Coördineer je de werkzaamheden van de beveiligingsbeheerders; - Coördineer je de uitvoering van informatieveiligheidsmaatregelen uit het verbeterplan informatieveiligheid; - Organiseer je overleg en rapportage met betrekking tot informatieveiligheid; - Ben je voorzitter van de informatiebeveiligingscommissie; - Bevorder je het beveiligingsbewustzijn in de organisatie; - Houd je de registratie van informatie veiligheidsincidenten bij in een incidentenregister en ben je verantwoordelijk voor de juiste afhandeling en evaluatie van incidenten; - Toets je of informatieveiligheid een onderdeel uitmaakt van het informatieplannings-, systeemontwikkelings- en onderhoudsprocessen; - Rapporteer je over de informatieveiligheid van de gemeente in de P&C managementrapportages. Hierbij bundel je de deelbijdragen van het afdelingsmanagement; - Volg je de externe invloeden die van invloed zijn op het informatieveiligheidsbeleid en het informatieveiligheidsplan; - Verzorg je de afstemming met regio (gemeenten) en landelijke belangen- en expertiseorganisaties. B. Op het gebied van privacy: - Verzorg je de afstemming met en coördinatie over de privacybeheerders. - Formuleer en onderhoud je het privacybeleid. - Ben je het gemeentebrede aanspreekpunt voor management en medewerkers over het onderwerp privacy. - Verzorg je meldingen en trek je meldingen in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). - Ben je aanspreekpunt voor de AP. - Rapporteer je over privacy aan de directie. - Adviseer je en ondersteun je bij het besluitvormingsproces en het afsluiten van bewerkersovereenkomsten en convenanten en de vaststelling van reglementen. - Beheer je en maak je het overzicht openbaar van gegevensverwerkingen van de gemeente Amstelveen. - Coördineer je de werkzaamheden van de domein privacybeheerders. Gewenst profiel: - Je hebt academisch werk- en denkniveau. - Je hebt aantoonbare ervaring met strategische advisering. - Je bezit kennis en werkervaring op het gebied van informatieveiligheid en privacy en bent bereid tot voortdurende (kennis)ontwikkeling op deze gebieden. - Je bent communicatief vaardig en hebt overtuigingskracht. - Je bent zorgvuldig en kunt planmatig werken. - Je bent verbindend naar organisatieonderdelen. - Je bezit omgevingsbewustzijn. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde erkende WO diploma. - Je hebt werkervaring in een CISO functie in een, in omvang en complexiteit, gelijkwaardige gemeente. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over een afgeronde en erkende WO diploma richting ICT, informatica, informatiekunde of bedrijfskunde. - Je hebt werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar in een CISO functie in een, in omvang en complexiteit, gelijkwaardige gemeente. Competenties: - Verbindend vermogen naar vakspecialisten informatieveiligheid en privacy, medewerkers, management en bestuur - Overtuigingskracht en sterke communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, te weten: vakspecialisten, medewerkers, management en bestuur - Planmatige en analytische vaardigheden - Omgevingssensitief naar bestuur en organisatie - Brede en actuele kennis van informatieveiligheid, privacy en ICT technologie. Bereid tot voortdurende (kennis)ontwikkeling op deze gebieden; - Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden naar organisatie en bestuur. Interviewcriteria: - Verbindend vermogen naar vakspecialisten informatieveiligheid en privacy, medewerkers, management en bestuur. - Overtuigingskracht en sterke communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, te weten: vakspecialisten, medewerkers, management en bestuur. - Planmatige en analytische vaardigheden. - Omgevingssensitief naar bestuur en organisatie. - Brede en actuele kennis van informatieveiligheid, privacy en ICT-technologie. - Bereid tot voortdurende (kennis)ontwikkeling op deze gebieden. - Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden naar organisatie en bestuur. VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen. Intakegesprek: Beschikbaar zijn voor het gesprek is een vereiste. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 01-11-2018 Duur: 01-05-2019 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 08-10-2018 tussen 9:00 - 10:00 uur en/ of 09-10-2018 tussen 10:00-11:30 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrum master / Agile coach Houten
Voor onze directe eindklant in Amsterdam, Den Haag, Houten en Breda is Harvey Nash op zoek naar Scrum Masters / Agile Coaches Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 9 maanden + Inzet: 36 uur per week Achtergrond informatie: Cinco is de orderleverstraat van internet/tv/voip. De scrum master van deze 2 teams gaat binnen de organisatie ergens anders werken. De Cinco teams opereren in een complexe omgeving met veel technische complexiteit en afhankelijkheden naar andere stakeholders en applicaties. Jij helpt mee deze development teams afhankelijkheden te reduceren, teams beter om te gaan met externe afhankelijkheden, te sturen op optimaal (agile) houding en gedrag. Jij doorleeft de continuous improvement mindset. De teams werken aan verschillende projecten. Denk hierbij aan het uitfaseren van oude glasvezelnetwerken, rationaliseren van klant- en ordergegevens en enkele klantgerichte innovaties. Sommige van deze projecten worden in watervaltrajecten geplot, wat zorgt voor extra uitdaging. Je bent vrij om in samenspraak met jouw teams en de kaders van de organisatie een eigen pad uit te stippelen. In Breda ben je de enige scrum master. Je moet dan dus sterk in je schoenen staan. Je zult aansluiten bij een chapter met andere scrum masters welke bereid zijn mee te denken. Verder zijn er zogenaamde ‘learning labs’ waarin je met collega scrum masters de gezamenlijke leerdoelen na kunt streven. Het doel van deze opdracht is er alles aan doen om het team middels een agile werkwijze high-performing te krijgen en de organisatie daarin actief mee te nemen. Wat zijn concrete werkzaamheden bij deze opdracht: Een rolmodel zijn.Zorgen dat de teams hun agile werkwijze doorleven en er naar handelen.Coachen van teams in alle events, rollen en artefacts.Coaching van teams op houding en gedrag.Begeleiden van het team naar volledige zelforganisatie. Teams door fasen Forming, Storming, Norming, Performing of Lencioni pyramide leiden. Coaching van de PO en brug met business stakeholders in het prioriteren, MVP’s en Story Mapping.Ervoor zorgen dat de teams structureel ruimte hebben om hun IT stack te verbeteren. Wat moet jij beheersen: Passie voor mensen en innovatie.Minimaal 8 jaar Technische IT achtergrond.Expert in het scrum framework en sterk in andere agile methodes.Coaching vaardigheden op team en individu niveau.Jij kunt het team uitdagen op technisch vlak.Je hebt kennis van DevOps.Je hebt bewezen ervaring in een agile werkomgeving als scrum master en/of agile coach.Je hebt een set aantoonbare tools beschikbaar om de product woner & stakeholders verder te helpen.
Senior Applicatiespecialist Messaging Services utrecht
Taken en resultaatgebieden: • Optreden als technisch specialist voor mobility; BlackBerry / Good. • Contacten onderhouden met diverse afdelingen en projectleiders. • Behandelen van 3e lijns calls vooral met betrekking tot mobility (BlackBerry / Good / iBabs) - Bereid om consignatiediensten te lopen. Functie eisen • Senior Windows System Engineer (MCSA Windows server / SQL server) • Kennis en ervaring met IOS en Android devices • Afgeronde HBO opleiding • Ervaring met Enterprise Mobility Management • Ervaring met Mobile Device Management (BlackBerry/ Good) Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: z.s.m., 36 uur per week Duur: 12 maanden met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Roel Dijkhuizen, RecruiterRD@itaq.nl, 06 20985467 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRD@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
IT Projectleider Energie Arnhem
Voor onze opdrachtgever in Arnhem is Harvey Nash op zoek naarIT Projectleider EnergieStartdatum1 oktober 2018 Duur: 9 maanden met optie tot verlengen Uren: 40Functie De belangrijkste werkzaamheden voor het succesvol volbrengen van het project zijn:* aansturen van de werkzaamheden binnen het projectteams, * aansturen van de eventuele leverancier(s), * projectadministratie t.b.v. budget verloop en forecast, * sturing op realisatie van projectdeliverables, * het opstellen van projectbrief, PID, fase plannen en de business case, * het samenstellen van de projectteam door de allocatie van de juiste resources voor het project, * opleveren en doornemen van voortgangsrapportages aan opdrachtgever en stakeholders, * geaccepteerde overdracht naar de lijnorganisatie van de project deliverables; * omgevingsmanagement door de belangen van betrokken stakeholders mee te nemen.Vereisten * Ruime (>5 jaar) in projectleiding van IT gerelateerde projecten in de Utilities * Ervaring met software implementatie projecten (standaard producten) in een agile omgeving. * Operationele projectmanagement processen zoals (resource)planning, risicobeheersing * Aantoonbaar directe verantwoordelijkheid voor projectuitvoering in middelgrote projecten.Sterke pré:•Ervaring in energie sector Minimaal vereist: Prince 2 Practitioner gecertificeerd * Flexibel in acteren in diverse rollen, agile mindset * Goed kunnen plannen (detailplanning maken en continue bijstellen a.g.v. voortgang in het project) en een helder beeld beschikbaar te hebben over jouw project performance. * Goed kunnen omgaan met verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen, communiceren op alle organisatieniveaus. * Gestructureerde werkwijze welke resulteert bij aan heldere projectadministratie. * Proactieve houding richting opdrachtgeverAanbod Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee de klant te maken heeft.
Medewerker Servicedesk ICT Arnhem
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT21588 Omgeving: Arnhem Startdatum: 15 oktober 2018 Einddatum: 31 januari 2019 Optie op verlenging: Ja, 3x 3 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Donderdag 11 oktober Sluitingsdatum: Donderdag 4 oktober om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medewerker Servicedesk ICT voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het team ICT staat midden in de organisatie, is volop in beweging en werkt voor zowel brandweer, ambulancedienst als GGD. De servicedesk ICT bestaat uit 5 personen, het totale team ICT bestaat uit ongeveer 25 personen. Taken/werkzaamheden: Als aanspreekpunt binnen de helpdesk ga je aan de slag met de vragen en problemen die de (individuele) collega heeft met de ICT (inclusief telefonie). Je neemt meldingen aan en registreert deze in een helpdeskpakket Topdesk. Je bewaakt en stuurt binnen team ICT op voortgang en efficiënte afhandeling van problemen/storingen en communiceert hierover met de klant. Je ondersteunt bij meldingen op locaties in de regio Gelderland-Midden. Je rapporteert en bespreekt de kwaliteit van de geleverde dienstverlening met de servicemanager. KNOCK-OUT: Je hebt ervaring als medewerker servicedesk ICT, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je beschikt over een afgeronde MBO niveau 4 opleiding op het gebied van ICT. Je bent in het bezit van VOG. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je hebt aantoonbare ervaring in het verwerken van informatie in Topdesk. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met het werken met Windows 10 en kunt dit aantonen met praktijkvoorbeelden (weging 40%). Je hebt ervaring met werken met IOS en kunt dit aantonen met praktijkvoorbeelden (weging 30%). Je hebt ervaring met het werken met Topdesk en kunt dit aantonen met praktijkvoorbeelden (weging 30%). Competenties: Communicatief vermogen Samenwerkingsgerichtheid Stressbestendigheid Klantgerichtheid
IT Manager (medior) Den Haag
Voor onze eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een IT Manager (medior) Start: zsmDuur opdracht: 3 maandenUren: 40 uur IntroJij brengt als Manager IT Medior managementvaardigheden en leiderschap. De IT afdeling heeft managers nodig die in staat zijn de IT afdeling een digitale transformatie door te laten maken op het gebied van techniek, cultuur en processen. Jij bent zo’n manager. Je draagt een heldere visie en strategie uit en realiseert deze met jouw teams. Jij bent er verantwoordelijk voor dat er binnen jouw teams een agile cultuur gecultiveerd wordt en je selecteert en coacht daar ook jouw teamleden op. Je bent een mensgerichte verandermanager. Met jouw dienend leiderschap, empathisch vermogen en vertrouwen zorg jij ervoor dat jouw teams niet alleen excelleren in hun werk, maar ook innovatief zijn. Jij bent verantwoordelijk voor de afdeling ‘IT Alarmcentrale Zakelijke Markt’. Deze afdeling omvat ca. 25 hoogopgeleide medewerkers (HBO+ opleidingsniveau). Je draagt bij aan de ontwikkeling en vorming van het strategisch beleid en bent verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het deel van het strategisch beleid dat van toepassing is op jouw afdeling. Bij de invulling van deze verantwoordelijkheid manifesteer jij je als een ware Agile leader. De IT-kernwaarden Lef, Samen beter en Doelgericht zijn ook de jouwe. Jij bent de tactisch leider van de afdeling. Je rapporteert aan de senior manager. Als medior manage ben je onderdeel van het domein MT en gesprekspartner voor Business Line counterparts. Jij zorgt er met jouw Agile mindset en transformationeel leiderschap voor dat jouw afdeling succesvol een Agile transformatie doormaakt en in staat is om te gaan met iedere verandering die op de afdeling afkomt. Je draagt verantwoordelijkheid voor zowel de continuïteit als de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten van de IT systemen. Jij hebt de onderstaande specifieke uitdagingen in jouw portefeuille:Visie op toekomst vaste Software Development in de CloudVerhogen stabiliteit IT Systemen ALCDigitalisering Hulpverleningsketen Kernwerkzaamheden zijn:Vorming en realisatie domeinvisie en -strategieUitdragen agile gedachtengoed en stimuleren verandering (incl. coaching)Direct leidinggeven aan ca. 25 hoogopgeleide medewerkers Van jou wordt in essentie het volgende verwacht (zie het rollenboek voor een gedetailleerde omschrijving):Gedegen kennis van en visie op Software ArchitectuurGedegen kennis van en visie op Software DevelopmentUitblinken in executiekracht (van plan tot resultaat)Een organisatiebewustzijn dat een voorbeeld is voor anderen
Service manager Amsterdam
Voor onze directe eindklant in Amsterdam is Harvey Nash op zoek naar een Service Manager. Startdatum: 12 november 2018 Duur: 4 maanden + Inzet: 36 uur per week Het doel van de afdeling Business Programmes is het adviseren over communicatieoplossingen en het managen van klantverwachtingen en klanttevredenheid. De verantwoordelijkheden van de afdeling Business Programmes zijn: Service Level Management draagt zorg voor het continu onderhouden en verbeteren van de door de klant gevraagde dienstverlening.Business Relationship Management creëert en identificeert de behoeften van de klant.Business Planning creëren van een gezamenlijk business plan en roadmap.Demand Management is verantwoordelijk voor inzicht in, anticiperen op en het beïnvloeden van de klantvraag naar diensten. Het doel van de functie Service Manager: Adviseren over en opstellen / vastleggen van functionele eisen en afspraken tussen klanten en interne organisatie. Het coördineren / bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening, conform deze afspraken, met als doel de dienstverlening tegen optimale voorwaarden te realiseren. Inzicht in de klanten en hun werkwijze en awareness binnen de organisatie voor het klantbelang en de klanttevredenheid. Daarnaast het goed en tijdig laten landen van de klantvraag. De klanttevredenheid is zeker een doel. Hoofdtaken en verantwoordelijkheden: Initiëren, opbouwen en onderhouden van een netwerk van relaties met klanten op afdelingen op diverse niveaus.Adviseren, in kaart brengen, challengen, prioriteren en vastleggen van eisen en wensen van klanten in afspraken met als doel inzicht geven in het gewenste niveau van dienstverlening.Opstellen, specificeren en vastleggen van Service Levels, DAP’s en klant specifieke afspraken in SLA’s. Deze inregelen in de organisatie en zo nodig aanpassen met als doel afspraken te formaliseren en de afgesproken dienstverlening te realiseren.Opstellen en onderhouden van relevante documentatie ten aanzien van services en beheren / monitoren van SLA’s. Rapporteren aan de klant over geleverde dienstverlening door ST ten opzichte van de SLA.Bewaken van de afgesproken service niveaus, analyseren van afwijkingen en zo nodig bijsturen met als doel services volgens afspraak te leveren.Signaleren en analyseren van mogelijkheden ter verbetering en ontwikkeling van nieuwe processen, producten en diensten.Bewaken van en sturen op jaarbudgetten met als doel inzicht te verschaffen in financiële gegevens en status.Identificeren van bronnen die de demand voorspellen, deze informatie delen en vastleggen.Gereedmaken van calculatie-aanvragen door het verzamelen van relevante informatie en bewaken van de voortgang evenals de voortgang in het geval van een opdrachtverstrekking. Functie eisen: Ervaring met onderhouden van relaties met diversiteit aan in- en externe partijen.Aantoonbare ervaring met zorg voor complexe dienstverlening met diversiteit aan (gebruikers)groepen en multidisciplinair karakter.Sterk communicatief op alle niveaus.Eigenaarschap tonen en/of laten nemen, netwerkvaardigheden.Analytisch, belangen en mensen kunnen samenbrengen, toegankelijk en proactief.
Applicatiebeheerder Den Haag
Voor onze eindklant in Den haag is Harvey Nash op zoek naar een ApplicatiebeheerderStart: zsmDuur opdracht: 3 maandenUren: Fulltime Belanrijk in deze opdracht: ervaring met bankapplicaties (hypotheken)Opdrachtomschrijving - In verband met ziekte/topdrukte door project dat naar productie gaat binnenkort, zijn we voor een paar maanden op zoek naar: Applicatiebeheerder (bankapplicaties) Als Applicatiebeheerder fungeer je als spil tussen de business en de IT-organisatie. Je maakt deel uit van een dynamisch en enthousiast team bestaande uit functioneel beheerders, testers, business information analisten en een releasemanager. Je houdt je collega’s scherp en doet wat nodig is om dienstverlening naar onze klanten te garanderen en verder te verbeteren. Deze functie is een unieke combinatie van dagelijks functioneel beheer en toekomstgericht veranderen van onze bancaire omgeving. Hieronder vallen configuraties, productieondersteuning en/of –optimalisaties. Je implementeert oplossingen in crisis situaties om (verdere) escalatie te voorkomen. Belangrijkste skills/Kennis Bancaire processen en producten: Rente berekening, renseignering, dividenduitkeringen, productinrichting, (verwerking van journaalposten) Gevraagd: ervaring in een bancaire omgeving/systemen, gecombineerd met bovenstaande eisen. Doel opdracht - Project in beheer nemen en tot die tijd meehelpen met alle hand- en spandiensten. Acties / werkzaamheden - Applicatiebeheer, testen, gebruikersondersteuning Verwachte resultaten - Geïmplementeerd project Profiel Je bent een duizendpoot; functie-omschrijvingen zijn voor jou altijd te smal geformuleerd: je houdt van het toevoegen van waarde daar waar op dit moment de groots prioriteit ligt. Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt een relevante universitaire of HBO-studie afgerond. * Je hebt ruime ervaring met requirements analyse, business analyse, business design en functional design. * Je hebt kennis van en ervaring met Agile Scrum. * Je vindt de combinatie tussen ontwikkelen en beheersen uitdagend. * Je begrijpt het belang van beheer en beheersing. * Je hebt ambitie en wilt meewerken aan de transformatie van ons bedrijf tot een toonaangevende, klantgerichte organisatie in financiële dienstverlening. * Je bent klantgericht, analytisch sterk, initiatiefrijk en beschikt over een goed probleemoplossend vermogen. * Je kunt je in het Engels zowel mondeling als schriftelijke prima staande houden. * Ervaring in een bancaire omgeving is een pré. * Ervaring met Appian, Apigee en Ohpen is een pré.
Frontend Ontwikkelaar Rotterdam
Voor onze eindklant KPN in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een Frontend Developer Start: zsmDuur opdracht: 3 maandenUren: 36 uur Data Driven Solutions (DDS) is het nieuwe onderdeel van KPN dat met dataproposities naar de markt gaat. Niet alleen ontwikkelen we end-to-end oplossingen, ook helpen we klanten met dataproblemen en zetten we data om in informatie en kennis. Na een paar maanden geleden uit de startblokken te zijn gekomen is het tijd voor een eerste expansie en professionaliseringsslag. Het acceleration team is het DDS team dat implementaties begeleid bij klanten en bestaat uit ontwikkelaars, projectleiders en business consultants. De voertaal in het team is Engels. Voor het acceleration team zoeken we een FrontEnd ontwikkelaa,r technologien voor het ontwikkelen van endpoints. Ons streaming data platform (DSH) waar wij op werken en klanten mee ondersteunen is state-of-the-art en stelt je in de gelegenheid on the job frontrunner te blijven. We zoeken een echte proactieve medewerker die mee kan werken in een scrum team. Die denkt buiten standaard oplossingen en durft te experimenteren. Kritisch naar eigen en andermans werk kijkt en bestand is tegen een flinke werkdruk. Verantwoordelijkheid neemt, initiatief toont en zelfstandig kan opereren (zelfstarter). Hoe meer ervaring je meebrengt, hoe beter. Niet alleen word je betrokken bij ondersteuning van het sales traject en vorm je een klantteam met een projectleider en een of meerdere data-engineers, ook wordt van jou verwacht dat je nieuwe kansen identificeert bij (nieuwe) partijen voor de DSH. Wij vragen een van nature nieuwsgierig persoon die complexe materie kan analyseren en helder en intuïtief kan ontwerpen. Bij voorkeur heb je een affiniteit met dataportalen en datavisualisatie. Er wordt van je verwacht dat je de designs en wireframes ook kan helpen omzetten naar code in bijvoorbeeld Angular of React. Tenslotte verwachten we dat je zeer klant gericht bent, als mensen mens makkelijk verbinding maakt op zowel C-level als operationeel niveau het idee achter je ontwerpen gemakkelijk kan overbrengen, liefst in het Nederlands. EIS: HBO+ niveau. Minimaal 3 jaar ervaring als UX-er. Aantoonbare ervaring met FrontEnd technologieën. Hoe meer kennis en ervaring van het programmeer vak, hoe beter.Gevraagde competenties graag aantonen door omschrijving ervaring, referentie-projecten en / of portfolio.
Junior Online media en content campagne marketeer Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar eenJunior Online media en content campagne marketeerStartdatum : 15 oktober 2018 Duur : 9 maanden met optie tot verlengen Aantal uur: Min.: 32 Tarief: Zo scherp mogelijk Deadline: 27 september 2018 om 10.00 uurFunctie:De klant heeft behoefte aan een online campagne/media marketeer voor het merk / programma “Goed met geld ”. Iemand die het leuk vindt om in de cijfers te duiken om de online media en content campagnes te optimaliseren. Hierbij gaat met niet zozeer om de conversie optimalisatie (diekennis is intern voldoende aanwezig), maar vooral om campagnes te optimaliseren vanuit de merkgedachte.Doel opdracht - Optimaliseren van de online media en content campagnes voor het Goeg met Geld programma. Dit gaat verder dan een performance based campagne.Verwachte resultaten - Optimalisatie van de online media inzet en content voor het goed met geldprogramma.- Het betreft een vrij brede rol waar de klant een junior voor zoekt die alle kennis in huis heeft van online media op merkniveau en die ook in staat is om te vertalen naar creatie (Conceptueel vermogen).Profiel Hij/zij: - Gaat zich bezighouden met het uitvoeren, analyseren en optimaliseren van online media campagnes (Youtube, online video, content marketing) - Is pro actief, onderzoekend, positief kritisch (waarom doen we de dingen zoals we ze doen, zijn er betere oplossingen), leergierig, wil meedenken en een bijdrage leveren in een leuk team - Heeft de skills om mee te denken bij online testen en onderzoek (a-b testen, merkonderzoek bij content campagnes) en houdt de skills up-to- date -> brengt ons kennis en inzichten die we nog niet in huis hebben - Komt met voorstellen om uitingen te aan te passen n.a.v. de inzichten uit de online media prestaties (is creatief – sterk conceptueel vermogen) - Weet hoe Youtube en online media ingezet kunnen en weet welke nieuwe mogelijkheden daarin zijn - spijkert zijn/haar kennis regelmatig bij – Heeft het inzicht hoe je bepaalde flows kunt inrichten en test deze om het bereik en de impact van de online YouTube campagnes te optimaliseren - Kan zelfstandig schakelen met het online mediabureau over de inzet en inkoop van online media ten behoeve van merkcampagnes - Heeft kennis van of doet deze kennis snel op om te bepalen hoe online tracken en meten werkt en is scherp op het toepassen daarvan in campagnes en content marketing - Heeft ervaring met Google Analytics en kan die inzetten rondom de campagnes - Weet data te vertalen naar bruikbare inzichten voor content marketing en online video - Vindt het leuk om in een agile team te werken - Snapt de rol van offline media in de hele communicatiemix (kan op termijn eventueel. meewerken bij het inkopen van offline media) - WO- Skills: heeft ook digital, grafische vormgeving skills, dit is nodig ivm het meedenken en aanpassen van de online content.
SAP Solution Manager (SSM) consultant Den Haag
Opdrachtgever P-Direkt is het shared service centrum op het gebied van personeels- en salarisadministratie en andere innovatieve E-HRM diensten. Wij ondersteunen de werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten. Wij bieden met onze eindproducten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. Opdrachtomschrijving P-Direkt is op zoek naar een SAP Solution Manager consultant die P-Direkt kan ondersteunen bij het testen van het onderdeel Transport Management binnen SSM tijdens het upgrade project van SSM naar versie 7.2. De consultant is naast het testen van SSM ook verantwoordelijk voor het opstellen van een testplan, testscripts en testverslagen. De opdracht is pas succesvol afgerond na decharge van de afdelingsmanager. Eisen:HBO werk- en denk niveauNauwgezet en nauwkeurig Werken in teamverband, zelfsturend en met verantwoordelijkheid voor de op te leveren functionaliteit5 jaar met SAP Solution ManagerSAP gecertificeerde SSM consultant5 jaar van het onderdeel transport management binnen SSMErvaring met het opzetten van testplannen, testscripts en testverslagenUpgrade ervaring met SSM van versie 7.1 naar 7.2Kennis en ervaring met inrichten customizing van SSM 7.2 Wensen:Ervaring met upgrade trajecten binnen SAP Solution ManageMate van ervaring en/of affiniteit met de SAP Solution Manager landschap van de opdrachtgeverMate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgeverLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior netwerk architect Den Haag
Je opereert op het gebied van netwerkinfrastructuurdiensten en de beveiliging daarvan. Je adviseert, analyseert,evalueert, ontwerpt en begeleidt complexe wijzigingen op tactisch en strategisch niveau. Je overlegt over de realisatieen implementatie daarvan. Je controleert deze en laat ze binnen projectstructuren uitvoeren. Je onderhoudt contactenmet architecten en service managers binnen Logius, leveranciers en afnemers.De technische infrastructuur omvat de generieke Overheidsnetwerkdiensten o.m. Haagse Ring,Rijksoverheidsnetwerk, Rijksnetwerkdiensten en Diginetwerk. De Overheidsdatacenters en Rijkskantoren maken hiergebruik van.Diginetwerk is het besloten netwerk van de overheid dat zorgt voor verbinding tussen de overheidsorganisatiesonderling. Diginetwerk verbindt (bestaande) fysieke koppelnetwerken zoals Haagse Ring, Gemnet, Suwinet enRINISnet met elkaar. Zo ontstaat er één besloten netwerk van overheidsnetwerken. De Haagse Ring is de drager voorde koppeling van de OverheidsDataCentra en en Rijkskantoren.De Rijksnetwerkdiensten verzorgen een gemeenschappelijk beveiligde toegang tot internet (Rijksinternet), eenbeveiligde koppeling externe organistaies (Rijksconnect), een Rijks-DNS en een Rijks IP-plan inclusief IPv6 makenonderdeel hiervan uit.Functie-eisen:Je hebt academisch of hbo-niveau en gedegen kennis van netwerkontwerp, netwerkbeveiliging, netwerkbeheer.Als expert opereren op het gebeid van netwerkinfrastructuur inclusief beveiliging.Op strategisch en tactisch niveau analyseren, evalueren en ontwerpen van en adviseren over netwerkvraagstukkenMultidisciplinaire coordinatie over de realisatie en implementatie van infrastructurele netwerkdienstenOpstellen of controleren van major complexe changes en het laten uitvoeren daarvan.Analyse en (doen) oplossen van ingewikkelde verstoringen in de netwerkdiensten.Contacten leggen en onderhouden met de netwerkmanagers en - architecten van de belangrijkste op Diginetwerk / Haagse Ring aangeslotenorganisaties.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Tactisch IV Adviseur Den Haag
Voor het Ministerie SZW zijn wij op zoek naar een Tactisch IV Adviseur. Omschrijving opdrachtgever: Inspectie SZW, realisatiegroep Informatie Gestuurd Werken. Omschrijving opdracht: De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gehele SZW-terrein: arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. Op haar domein spoort ze ernstige fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Voor het ministerie van VWS treedt de Inspectie SZW op als opsporingsorganisatie voor fraude met persoonsgebonden budgetten en zorgdeclaraties. De Inspectie werkt hierbij samen met partners zoals de andere (lokale) toezichthouders en inspecties, de politie, de Belastingdienst, UWV, SVB, VNG, gemeenten, brancheorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties. De komende jaren investeert de Inspectie SZW enerzijds in extra inspecteurs. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in meer innovatieve e/o andere manieren van werken ten einde het maatschappelijke effect van interventies te vergroten. Als tactisch IV adviseur ondersteun je de portefeuillehouder IV over de gevolgen van innovatieve e/o andere manieren van werken voor het organiseren van de informatievoorziening, voor het managen van informatie en voor het inrichten van het ICT landschap van de Inspectie SZW. Je werkt mee aan het organiseren en bijeenbrengen van vraag en aanbod van Informatievoorziening. Zowel binnen de Inspectie SZW, maar ook in de samenwerking met ketenpartners lopen initiatieven en zijn er voorstellen voor innovatieve en andere manieren van werken, ten einde het maatschappelijk effect te vergroten. Werkzaamheden: Jouw werk bestaat uit het in samenhang inventariseren van initiatieven en voorstellen èn het adviseren over: - het organiseren van de informatievoorziening, in het bijzonder de gevolgen voor het organiseren van de vraagzijde en de aanbodzijde. - het managen van informatie, in het bijzonder de gevolgen voor het voeren van regie op vraag en aanbod van informatie. - het inrichten van een passend ICT landschap, afgeleide van veranderingen in het organiseren van de informatievoorziening en van veranderingen in het managen van informatie organiseren. Als tactisch IV adviseur schakel je met de interne – en externe stakeholders. Je bent je daarbij bewust van de politieke en organisatorische context. Je maakt onderdeel uit van een projectteam en rapporteert aan de portefeuillehouder IV. Contractuur: De opdracht vindt plaats in Den Haag in de periode 8 oktober 2018 tot en met uiterlijk 31 maart 2019, met een inzet van 26 weken van gemiddeld 36 uur per week. Zes maanden met twee opties tot verlenging met 6 maanden. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over academisch werk-denkniveau en afgeronde relevante HBO opleiding (diploma). - Je beschikt over relevante ervaring met advisering op tactisch niveau binnen de (Rijks)overheid. - Je beschikt over relevante ervaring met het organiseren van regie op vraag en aanbod van Informatievoorziening (IV) binnen de (Rijks)overheid. - Je beschikt over ervaring met services architectuur, business process management en informatie analyse. - Je beschikt over de gevraagde competenties. Pré’s: - Het is een pré als je kennis hebt van de beleidsuitgangspunten Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid (BIR) en ervaring met het implementeren binnen de (Rijks)overheid. - Het is een pré als je kennis hebt van de beleidsuitgangspunten van de AVG en ervaring met het implementeren binnen de (Rijks)overheid. - Het is een pré als je per 1 oktober as. beschikbaar bent. Functie wensen (gunningscriteria): - Mate waarin je beschikt over de gevraagde kennis en ervaring. - Mate waarin je beschikt over de gevraagde competenties. - Mate waarin je voldoet aan de gevraagde pré’s Competenties: - Je bent organisatiesensitief, kunt goed netwerken, plannen en organiseren en je weet te overtuigen. - Je bent klantgericht, pragmatisch, analytisch sterk, initiatiefrijk, beschikt over een goed probleemoplossend vermogen en je bent sterk in communicatie (vertellen en luisteren). Verklaring omtrent gedrag (VOG), geheimhoudingsverklaring en Integriteitsverklaring: Na gunning dien je een VOG aan te leveren (nb: mantelpartij als aanvrager) en een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Na gunning dien je tevens de Integriteitsverklaring Rijk voor externen te tekenen. Een model verklaring alsmede de Gedragscode Integriteit zijn als bijlage bijgevoegd. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-09-2018 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: week 40 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
UiPath ontwikkelaar Den Haag
Functieomschrijving:De werkzaamheden bestaan uit:Developen in UiPath van de door het SSC DJI geselecteerde processen die zich kwalificeren voor robotisering middels RPA;Training on the job van medewerkers in de rol van developer in het gebruik van UiPath;Adviseren en begeleiden bij de development van de processen in de sprints tot afronding in de productie.Functie-eisen:Je hebt kennis van UiPath RPA oplossing;Je bent processpecialist op verschillende domeinen als Finance, Inkoop en HR (pré lean opgeleid);Je hebt kennis van ERP systemen (Oracle EBS is een pré) en andere bedrijfsvoering systemen;Je hebt ervaring met ICT binnen de Rijksoverheid;Je beschikt over trainingsvaardigheden.Bedrijfsinformatie:Het SSC DJI heeft in de komende jaren uitdagende strategische doelstellingen op alle onderdelen van haar dienstverlening. Het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van alle daarmee samenhangende processen is essentieel om deze doelstellingen te kunnen behalen. Een specifiek voorbeeld is de bundeling FA en operationele inkoop van alle SSCs van het Ministerie van J&V in het baten en lasten stelsel op het gebied van Operationele inkoop en Finance die zullen aan sluiten bij het SSC van DJI. Een voorwaarde hiervoor is het verder op orde brengen van het financieel beheer als ook het realiseren van kwaliteitsverbeteringen in de processen. Daarnaast zijn er tevens ook nog financiële en operationele doelstellingen te behalen m.b.t. efficiency in de processen waaronder doorlooptijden verbeteren, first time right (FTR) percentage binnen het P2P proces verhogen naar 90% etc.Door het SSC DJI worden meerdere projecten uitgevoerd om de bovenstaande doelstellingen m.b.t. het verbeteren van het financieel beheer, en de daarmee samenhangende financiële- en andere processen op orde te brengen. Om deze financiële en operationele doelstellingen te bepalen wordt ook gekeken naar oplossingen met een IT component waarbij het uitgangspunt altijd is dat de business leidend is en IT ondersteunend. Voorbeelden daarvan zijn E facturatie, process mining ed.Het inzetten van Robotic Process Automation (RPA) wordt als mogelijkheid gezien om bij te dragen aan het realiseren van deze HR, Facilitaire, Finance, Inkoop en Operationele doelstellingen. Om die reden heeft het SSC DJI in de afgelopen maanden een Proof of Concept (POC) uitgevoerd en succesvol afgesloten. Het SSC DJI heeft besloten om na het succesvol uitvoeren van de PoC RPA deze oplossing in te gaan zetten om verdere ervaring op te gaan doen met het robotiseren van de operationele / transactionele activiteiten in de volle breedte van de organisatie.Om de verdere implementatie mogelijk te maken is inzet van externe developer (consultancy) capaciteit noodzakelijk.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Webanalist Sr. Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT21579 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Einddatum: 31 december 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 1 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Webanalist voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Digital Business Solutions is een nieuwe afdeling binnen de organisatie die zich focust op het ontwikkelen van slimme digitale producten voor havens en logistieke partijen wereldwijd. Daarbij is het ontwikkelen van nieuwe business modellen het primaire doel. De Rotterdamse haven, Europa’s grootste, is hier voor de showcase. Voor het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid en conversiedoelen van onze digitale producten, en daarmee de waarde voor onze klanten, zijn we op zoek naar een Senior Webanalist. Kerntaken: Ondersteuning bij een juiste technische implementatie van analysetools. Het opzetten van een heldere en integrale Google Analytics en Hotjar account- en profielstructuur. Advies en ondersteuning bij het opstellen van doelstellingen en KPI’s. Het goed inrichten van alle accounts en profielen met juiste filters, doeltrechters, e.a.. Het bouwen van dashboards en rapportages. Het inrichten en monitoren van online campagnes. Het maken van diepte-analyses en de vertaling naar concrete adviezen per product. Het trainen van product leads in de tools. Ondersteuning bij het uitvoeren van A/B en multivariate. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO+ werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je hebt relevant kennis van en ervaring met HTML CSS, React en andere talen en frameworks. Je hebt ruime ervaring met GA, Hotjar en andere analytics tools. Je hebt kennis van en ervaring met Tagmanagement, Segmentatie, Targeting en Profiling. Je hebt goede kennis van de Engelse taal, in woord en schrift Je hebt minimaal 2 referenties van uitgevoerde relevante opdrachten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Initiatiefrijke en pragmatische houding. Praktisch met gevoel voor verschillende belangen. Proactieve houding. Kritisch-analytisch. Kwaliteits- en organisatiebewust. Sociaal en communicatief vaardig.
CAD Engineer 8 u p/w Dongen
Referentienummer: BTIT21577 Omgeving: Dongen Startdatum: z.s.m. (let op screening van 6 tot 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar Aantal uur per week: minimaal 8 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 5 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een CAD Engineer voor minimaal 8 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een CAD Engineer. “ Special Products” is een eenheid en vormt een kennis-intensief domein van het 982 Squadron “Technologie & Missie-ondersteuning”. De slogan luidt: “From Development to Deployment”. Met deze slogan typeert de organisatie de activiteiten die primair gericht zijn op het ontwikkelen van producten en systemen ten dienste van de operaties. De focus ligt op het technologisch faciliteren en dienen van de ‘operationele klant’. De kernactiviteit is het ontwerpen van maatwerk, ontwikkelen en realiseren van innovatieve elektronische- en werktuigbouwkundige producten. Ze bereiken dit door het slim adopteren en combineren van innovatieve markttechnologie. Het ontwikkelen van Constructies en special tools voor de militaire luchtvaart vormt een belangrijk onderdeel. “Special Products” onderscheidt zich met haar activiteiten van de civiele markt door zich expliciet te richten op die klantvraag waarin de civiele markt niet voorziet. Samenwerking met kennispartijen en de industrie wordt omarmd en geïntensiveerd. Het aanbrengen van ‘functionaliteit’ in de producten bereiken ze door het ontwikkelen en implementeren van software die ook ergonomisch geoptimaliseerd is voor militaire operaties. Naast Ontwikkelaars bestaat de organisatie uit Projectleiders waarmee ze optimaal gebruik maken van de interne- en externe resources. 3D-printen/additieve manufacturing technologie en 3D-scannen, wordt ingezet voor rapid prototyping en manufacturing. Ze dragen bij aan de slagkracht van de opdrachtgever door het ontwikkelen en leveren van unieke innovatieve technologische producten. KNOCK-OUT: Je hebt MBO niveau 4 werk en denkniveau. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het ontwerpen en ontwikkelen met een (3D) CAD-systeem. Je beheerst de Nederlandse- en Engelse taal goed in zowel woord als geschrift. Je bent minimaal 8 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde MBO niveau 4 opleiding Elektrotechniek. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met de Autodesk Inventor Suite. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met AutoCAD Cable and Harness (English). Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met AutoCad Electrical (English). Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met Autodesk Vault (English). Competenties: Zelfstandigheid Klantvriendelijk Communicatie
Projectmanager ICT Sr. (6fte) Odijk
Referentienummer: BTIT21569 Omgeving: Odijk Startdatum: 3 december 2018 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 november 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 42. Sluitingsdatum: Donderdag 4 oktober om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Let op mogelijkheid tot langdurige inzet zeer aanwezig! BlueTrail is op zoek naar zes Senior Projectmanagers ICT voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar Senior Projectmanagers ICT. De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de opdrachtgever. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. De doelstelling van de opdracht is het uitvoeren van de taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen. Als Senior Projectmanager sta jij stevig in je schoenen. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor de leiding, maar ook voor je medewerkers, wat blijkt uit je senioriteit en vakbekwaamheid. Jij schakelt moeiteloos op verschillende niveau's, bent maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en hebt goede netwerkvaardigheden. Bij alles wat je doet ben je je bewust van jouw positie binnen de organisatie: hieruit blijkt jouw sterke politieke en organisatiesensitiviteit. Je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening, en je draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen. Taken/werkzaamheden: Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever IV oplossingen en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden). Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen. Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project. Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten. Je inspireert het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten. Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren. Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting Informatica, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar. Kopie van diploma is vereist. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als ICT Projectmanager van complexe (sterk organisatorische) projecten waarbij je ook geschakeld hebt met ketenpartners. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in afgelopen 5 jaar projecten uitgevoerd met de volgende attributen: team, complexiteit, budget, stakeholders, ketenpartners, doorlooptijd en de waarde die is gecreëerd. (Weging 50%) Je hebt werkervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met projectmatig werken conform Prince2. Je hebt kennis en ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.). Je hebt ervaring met verandermanagement, bijv. met de inbedding van nieuwe processen. Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie bij een organisatie met minimaal 5000 medewerkers. Je bent in het bezit van een IPMA-C certificering of vergelijkbaar certificaat. Kopie van certificaat is vereist. Competenties: Besluitvaardigheid - Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Maatschappelijke Oriëntatie - Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Netwerkvaardigheid - Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de organisatie.
Cisco Beheerder Sr. 24 u p/w Maasland
Referentienummer: BTIT21575 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. (let op screening van 6 tot 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 16 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar Aantal uur per week: minimaal 24 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 42 en 43. Sluitingsdatum: Vrijdag 5 oktober om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Let op mogelijk tot langdurige inzet zeer aanwezig! BlueTrail is op zoek naar een Senior Cisco Beheerder voor minimaal 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Cisco Beheerder. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen GIT & Infra sectie Beveiliging. Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag waardoor een hoogwaardige IT-beveiliging cruciaal is. De organisatie zorgt ervoor dat collega’s op kantoor en in het veld altijd en overal op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen verrichten. Ze voeren de lifecycle van identiteitsgegevens uit, beheren gebruikers- en beheerautorisaties binnen het generieke domein, beheren en distribueren crypto-apparatuur, crypto-publicaties en -sleutels en beheren de pas-infrastructuur inclusief certificaatbeheer. Ook zijn ze medeverantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren ze security componenten en oplossingen binnen het generieke domein om een veilige IT te borgen. Taken/werkzaamheden: Beheert de ict middelen, door: - het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem; - het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten; - het zo nodig inwinnen van nadere informatie; - het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers; - het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen; - het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan; - het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering; - het instrueren van Beheerders ICT (junior, beheerder en lste); - het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen; - het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden; - controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: - het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden; - het laten registreren van afwijkingen en problemen; - het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie; - het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: - het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces; - het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen; - het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker; - het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis; - het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie; - het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast; - het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator; - het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid; - het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen; - het laten testen van de geleverde ICT middelen. Heeft een actieve rol in het project IEGI 2.0 te weten de migratie van diensten en borgen beheer. KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een geldige CCNA certificering. Kopie van certificaat is vereist. Je bent in het bezit van een geldige CCNP certificering. Kopie van certificaat is vereist. Je hebt kennis (d.m.v. een afgeronde opleiding) op het gebied van Linux (bijvoorbeeld Red Hat, Suse etc.). Je hebt minimaal 2 jaar kennis van scripting (bijvoorbeeld Python). Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Fortinet firewalls. Je hebt minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Checkpoint firewalls. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met loadbalancers en loadbalancer-principes. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met het maken van technische documentatie (TO). Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met routers en switches (CISCO). Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met diverse (open source) proxies. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Linux. Competenties: Communicatie Initiatief Samenwerken
HR Projectmanager Chemical Amsterdam
Voor mijn opdrachtgever in Amsterdam is Harvey Nash op zoek naar eenHR Projectmanager ChemicalStartdatum: 01/10/2018 Duur: 5 maanden met optie tot verlengen Uren: 32-40 Deadline om te solliciteren: 27-9-2018 Bijzonderheden: Let op CV’s in het Engels aanleveren Tarief: Zo scherp mogelijkTo sharpen the focus of our new Paints and Coatings company, we are embarking on the Fast Forward program to (a.o) further optimize the Finance function. This program aims to reduce workload and focus on the things that make a difference. In order to support the Fast Forward program, we have an opening for an HR Project Manager. In this role, you report to the HR Director for Finance.Core tasks: As HR Project Manager, you deliver HR projects (specifically: Fast Forward Finance), including planning, organization, leading and controlling various project activities. You manage transition projects as required, and in doing so, you work closely with stakeholders in the finance and HR function globally. You create, agree and manage according to the project plan, while engaging with stakeholders and reporting on progress and providing information, such as tracking project benefits. This is a complex and international project, with multiple stakeholders in various departments of the company.Candidate profile: - Excellent written and verbal communication in English - Experience within a corporate organization and/or in the Chemicals Industry - Adept at project and change management. Ideally, you have a Project Management certification - High level of organization and eye for detail - Ability to perform under pressure - BA/BSc degree in Business Administration, HR, or a related field - Powerful capability in Microsoft Office Suite - Strong at stakeholder engagement
UX/UI Designer/Engineer (QR6035) Amsterdam
Functie: UX/UI Designer/Engineer (QR6035) Start: 22-10-2018, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a cutting edge UX/UI designer and engineer, embracing new technologies to drive innovative solutions. They will be able to engage with business stakeholders and create a real vision about UX/UI and user interaction. Every day a new challenge could surface requiring critical thinking. Taking tactical decisions, as well as defining tangible output providing the foundations for a longer term vision will be part of the responsibilities. The innovation topics and UX/UI to create will likely be about Big Data, Future State Platforms & Technologies, Blockchain, Machine Learning and Artificial intelligence concepts and ways of thinking. As such, a passion, interest or even experience in these fields is required. Key accountabilities and role outputs: - Work closely with Business Units and Product Owners as well as clients helping them realise their product vision: - Understand product specifications and user psychology - Service design thinking ensuring it meet the user's and customer's needs for that service - Run ideation workshops, create user journey maps and service blueprints to get a shared understanding - Translate output into user stories forming requirements - Conduct, or oversee, user research work - including user interviews, usability tests, surveys, research reports and personas. - Do, or oversee, sketching, wireframing, prototyping by following UX best practices. - Define the right interaction model and evaluate its success - Advice on and explain the new UX trends and market changes - Create visually appealing UI using Adobe tools or Sketch; if possible, write HTML & CSS code - Designing information architectures, user interfaces (UI), page templates and functionality that meets user and business needs and are simple and a delight to use. Work closely with, and support, the digital content and UX manager on content strategy, content design and wider UX strategy - Develop user stories and use them effectively as a key tool in UI and functional design - Keep up to date with the latest UX practices and contribute to the company's blog Skills, knowledge and experience: - Agile thinking and planning - A qualification in a relevant field, such as human-computer interaction, or equivalent professional experience in a UX-focused role - Excellent knowledge and practical experience of user-centred design - Excellent knowledge of modern UI design patterns, including responsive design and 'mobile first' strategies - Good awareness of the capabilities and potential of modern web languages and tools, such as HTML5, CSS3 and jQuery, AngularJS - Awareness of UX automated testing tools - Good understanding of the principles of web accessibility - An understanding and awareness of Big Data, Future State Platforms, Blockchain, Machine Learning and Artificial intelligence concepts and boundaries - Significant, hands-on experience of conducting primary user research, including telephone and face-to-face interviews, generative research, user testing and facilitating the use of online tools - Excellent research, analytical and problem solving skills - Excellent written and spoken english and/or Dutch - Ability to present ideas succinctly and clearly and to communicate with and influence staff at all levels. - Ability to learn quickly and to respond positively to a rapidly changing work area - Advantage would be an understanding of other web, programming technologies (ngnix, Django, Python, Weblogic, Oracle Jet) Travel expectations: - Occasional travel to Amsterdam or Wales (depending on where role is filled) will be required Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Senior ICT Beheerder (netwerken) Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior ICT Beheerder. Opdracht Omschrijving: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen GIT & Infra sectie Beveiliging. ‘ Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag waardoor een hoogwaardige IT-beveiliging cruciaal is. Wij zorgen ervoor dat onze collega’s op kantoor en in het veld altijd en overal op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen verrichten. We voeren de lifecycle van identiteitsgegevens uit, beheren gebruikers- en beheerautorisaties binnen het generieke domein, beheren en distribueren cryptoapparatuur, cryptopublicaties en -sleutels en beheren de defensiepas-infrastructuur inclusief certificaatbeheer. Ook zijn we medeverantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren we security componenten en oplossingen binnen het generieke domein om een veilige IT te borgen. Werkzaamheden: A. Beheert de ict middelen, door: - het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem. - het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten. - het zo nodig inwinnen van nadere informatie; - het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers. - het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen. - het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan. - het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering. - het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en le). - het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen. - het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. B. Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. - Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: - het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden. - het laten registreren van afwijkingen en problemen. - het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie. - het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. C. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: - het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces. - het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen. - het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker. - het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis. - het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie. - het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast - het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator - het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid - het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen - het laten testen van de geleverde ICT middelen. D. Heeft een actieve rol in het project IEGI 2.0 te weten de migratie van diensten en borgen beheer Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een CCNA geldige certificering. - Je beschikt over een CCNP geldige certificering. - Je hebt kennis dmv afgeronde opleiding op het gebied van Linux (bijv Red Hat, Suse etc). - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van scripting (bijv Python). - Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis van Fortinet firewalls met ten minste 2 jaar ervaring. - Je hebt kennis van Checkpoint firewalls met ten minste 2 jaar ervaring. - Je hebt minimaal twee jaar ervaring met loadbalancers en loadbalancerprincipes. - Je hebt minimaal drie jaar ervaring met het maken van technische documentatie (TO). - Je hebt ervaring met diverse (open source) proxies. - Je hebt ervaring met linux. Competenties: - communicatie - initiatief - samenwerken Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening, ca. januari Duur: 1680 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 42 / 43 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist (QR6034) Amsterdam
Functie: Informatie Analist (QR6034) Start: 22-10-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatie Analist. Functieomschrijving: De Informatie Analist zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie. De veranderingen die de directie wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence', samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers ( slimme koppelingen/API's) en services. Werkzaamheden: - Verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de informatiebehoeftes van de business naar bruikbare informatievoorzieningsoplossingen; - Vastleggen van informatiemodel, informatiebehoeften, vereisten en regelementen voor het programma; - Ongevraagd en gevraagd advies geven. Eisen*: - In het bezit van een erkend HBO diploma** - Aantoonbare kennis en ervaring van (diverse) methoden van informatieanalyse en bedrijfsanalyse. - Aantoonbare kennis en ervaring met het moderniseren van informatievoorziening en digitaliseren van processen. - Minimaal 1 referentie: organisatie, naam, telefoonnummer Wensen*: - Aantoonbare kennis en ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties. - WO opleiding - Aantoonbare kennis en ervaring met soortgelijke processen bij de overheid en/of ruimtelijk domein. - Meer dan 1, 3 of 5 jaar aantoonbare ervaring met werken voor een G4 gemeente. Motivatie – eis: Geef in maximaal 1 A4 aan waarom je het meest geschikte bent voor deze opdracht. Je toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze aanvraag. Benoem eventueel de organisatie en duur van het project. Let op dit is een knock-out criteria. * Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en motivatie. ** Document meenemen naar interview Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Enterprise Architect (DEMO) (QR6033) Amsterdam
Functie: Enterprise Architect (DEMO) (QR6033) Start: 22-10-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect (DEMO). De Enterprise Architect zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van modernisering van de informatievoorziening voor de directie. De veranderingen die de directie wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence' , samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers (slimme koppelingen/API's) en services. De werkzaamheden: - Maken van de bedrijfsarchitectuur met DEMO (Design & Engineering Methodology for Organizations), bestaand uit constructie- en feitenmodel(len) - Deze bedrijfsarchitectuur verder uitwerken tot een informatiearchitectuur die inzicht geeft in processen, functies, services, applicatiecomponenten en informatieobjecten - Opstellen van projectstartarchitecturen - Samenwerken met de lead architect - De samenhang en afhankelijkheden in werkwijzen en de ruimtelijke keten in kaart brengen en mogelijke informatie oplossingsscenario's uitwerken - Onderhouden van de informatiearchitectuur om aan te sluiten op de landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet en een nadere uitwerking van de wet en ambitie organisatie (40%) die nu nog niet vastligt en (collectieve) digitale voorziening in aanvulling op de landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet - Afstemming en kennisoverdracht aan (architect) collega's - Ongevraagd en gevraagd advies Eisen: - In het bezit van een erkend HBO diploma. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd. - Minimaal 5 jaar kennis en ervaring met architectuur standaarden, open standaarden en services. Dit dient duidelijk in het cv aangegeven te zijn. - Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur voor een overheid en/of ruimtelijk domein. Dit dient duidelijk in het cv aangegeven te zijn. - Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van de architectuur in DEMO. Dit dient duidelijk in het cv aangegeven te zijn. - Je kan jouw kennis over architectuur standaarden, open standaarden en service in heldere en duidelijke taal weergeven, in het bijzonder aan mensen die niet bekend zijn met informatie architectuur. Let op! Deze kennis kan in het interview uitgebreid getoetst worden. - Minimaal 1 (liefst 2) relevante referentie(s): naam organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon Wensen: - Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur in het kader van de Service Oriented Architecture. - In het bezit van een erkende DEMO-Bachelor certificaat Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Functioneel Beheerder Groningen
Functieomschrijving:Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een functioneel beheerder voor de ondersteuning van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Het betreft de ondersteuning van een aantal applicaties die het uitvoeringsproces ondersteunen waarmee de schadevergoedingen als gevolg van de aardgaswinning in Groningen worden uitgevoerd. Een deel van deze applicaties wordt nog (door)ontwikkeld. Dit gebeurt in een agile scrum omgeving, waarin de functioneel beheerder een actieve rol heeft in het scrumteam en met Jira overweg kan. Gedurende de tijd zal de focus van de activiteiten verschuiven van een sterke nadruk op de ontwikkelfase aan het begin, naar meer reguliere beheeractiviteiten in een latere fase.De werkzaamheden omvatten:1. Bijdrage aan de uitwerking van de functionaliteiten en te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) in afstemming met productowner, analist, diverse gebruikersgroepen, collega functioneel beheerders, ontwikkelaars etc.2. Opstellen van een testplan en testgevallen en het uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT);3. Opstellen en actualiseren van documentatie, gebruikershandleidingen, beheerhandleidingen etc.4. Pro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers en de interne organisatie;5. Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen en hiervoor ook durven te staan;6. Uitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processen;7. Het snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemen;8. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen.Functie-eisen:Je hebt minimaal vier jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie;Je hebt minimaal vier jaar relevante werkervaring in het beheren van functionaliteiten binnen een grootschalige gebruikersorganisatie;Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten conform TMap Next;Je hebt kennis van en ervaring met de Agile werkwijze (SCRUM) i.c.m. TFS (backlog);Je bent in het bezit van een HBO-diploma;Je hebt kennis van en ervaring met Oracle systemen;Je hebt ervaring met beheer- en analysemethoden en beheertools (o.a. Topdesk).Bedrijfsinformatie:Op 19 maart 2018 is het nieuwe schadeprotocol in werking getreden en is het schadeloket van de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gestart. De gemelde schades worden volgens een reguliere of vereenvoudigde procedure behandeld. In het kort komt de reguliere procedure neer op het opnemen van een schade door een expert, het uitbrengen van een adviesrapport en de beoordeling door de commissie. De relatief jonge organisatie is in beweging, inrichting van de processen en applicaties is nog in ontwikkeling en er gaat veel aandacht uit naar de afstemming met de verschillende gebruikersgroepen.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Developer (Drupal 8 / Angular) Groningen
Voor een pensioenuitvoerder zijn wij op zoek naar een Senior Developer (Drupal 8 / Angular). Omschrijving opdracht: De opdrachtgever zoekt een ervaren Developer (Drupal 8 / Angular JS) om de deelnemersportalen in ons huidige landschap te beheren en verder te ontwikkelen. Doel en opdracht van de functie betreft het zorgdragen voor continuïteit van de huidige operatie en het creëren van vernieuwing. Omgeving: Wij werken in een omgeving van Docker/ Kubernetes, XLdeploy, Jenkins, CI/CD. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt ervaring met Drupal 8, Angular en PHP. - Je hebt 3-5 jaar relevante werkervaring. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met geautomatiseerd testen / test frameworks. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Groningen Startdatum: zsm Duur: NNB, langere tijd Optie op verlenging: NNB Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-09-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Projectmanager Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager. Opdracht Omschrijving: De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de politie. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. Doelstelling: Het uitvoeren van de taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen. Verantwoordelijkheden: Als senior projectmanager sta jij stevig in je schoenen. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor de leiding, maar ook voor je medewerkers, wat blijkt uit je senioriteit en vakbekwaamheid. Jij schakelt moeiteloos op verschillende niveaus, bent maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en hebt goede netwerkvaardigheden. Bij alles wat je doet ben je je bewust van jouw positie binnen de organisatie: hieruit blijkt jouw sterke politieke en organisatiesensitiviteit. Je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening, en je draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen. Vakmatige taken: - Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever IV oplossingen en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden). - Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen. - Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project. - Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten. - Je inspireert het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten. Leidinggevende taken - Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren. - Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. - De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project. Contacten: Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten, projectmedewerkers, collega's van andere lijnafdelingen. ketenpartners. Inzet in de lijn of project: Inzet in de projectorganisatie. Standplaats: Odijk (het reizen tussen verschillende (politie)locaties kan deel uitmaken van de opdracht) Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 03-12-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica, technische bedrijfskunde of vergelijkbaar. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als ICT projectmanager van complexe (sterk organisatorische) projecten waarbij je ook geschakeld hebt met ketenpartners. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar vergelijkbare projecten uitgevoerd. - Je hebt werkervaring met projectmatig werken conform Prince2 in de afgelopen drie jaar. - Je hebt kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) in de afgelopen drie jaar. - Je hebt ervaring met verandermanagement, bijv. met de inbedding van nieuwe processen. - Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie bij een organisatie met minimaal 5000 gebruikers. - Je beschikt over een IPMA-C certificering of vergelijkbaar certificaat. Competenties: - Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Maatschappelijke Oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 03-12-2018 Duur: 30-11-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 42 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatie Analist. De opdrachtgever: Je zal gaan werken in de programma-organisatie Modernisering Informatie Voorziening voor de directie Wonen in de gemeente. De programma-organisatie is een tijdelijke organisatie en is in oprichting. De programma-organisatie is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Je zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie Wonen. De veranderingen die de directie Wonen wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen met de gemeente Amsterdam mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence', samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers ( slimme koppelingen/API's) en services. Werkzaamheden: - Verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de informatiebehoeftes van de business naar bruikbare informatievoorzieningsoplossingen. - Vastleggen van informatiemodel, informatiebehoeften, vereisten en regelementen voor het programma. - Ongevraagd en gevraagd advies geven. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma. - Je hebt kennis en ervaring van (diverse) methoden van informatieanalyse en bedrijfsanalyse. - Je hebt kennis en ervaring met het moderniseren van informatievoorziening en digitaliseren van processen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties. - Je beschikt over een opleiding op WO niveau. - Je hebt kennis en ervaring met soortgelijke processen bij de overheid en / of ruimtelijk domein. - Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met werken voor een G4 gemeente. Competenties (expert): - Analytisch vermogen en uitdrukkingsvaarheden - Omgevingsbewustzijn - Organisatiesensitiviteit - Besluitvaardig en innovatief - Zelfstandig en klantgericht - Onafhankelijk en klantgericht - Innovatief handelen en oordeelsvorming Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15 - 22 oktober 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Manager CISO Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Manager CISO. Achtergrond opdracht: De afdeling A&I van de gemeente Amstelveen bestaat uit de teams Advies & Projecten, Infrastructuur, Applicaties, Informatievoorziening en Basisinformatie. De afdeling A&I is verantwoordelijk voor ICT beheer en onderhoud, het projectmanagement en advies, de objectgebonden basisinformatie en de documentaire informatievoorziening. De komende jaren zetten de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer in op het verhogen en structureel borgen van informatieveiligheid en privacy in de organisatie. De toenemende wettelijke eisen (o.a. de AVG) op het gebied van informatieveiligheid en privacy alsmede de verplichting voor alle gemeenten om de komende jaren te gaan voldoen aan de 300 maatregelen zoals aangegeven in de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Nederlands Gemeenten) maken het noodzakelijk dat informatieveiligheid strategisch, tactisch en technisch op het juiste niveau in de organisatie wordt gebracht. Daarvoor is een zwaargewicht in specialistische ondersteuning, advisering en coördinatie noodzakelijk, waarbij en de strategische lijn van informatieveiligheid en privacy (het voldoen aan de BIG en AVG), het positioneren van informatieveiligheid en privacy in de organisatie en de uitvoerende lijn van informatieveiligheid (de wettelijke auditverplichtingen op de verschillende deelgebieden als Suwi, Basisregistratie Personen en DigiD) op adequate manier worden geborgd. Omschrijving opdracht: A. Op het gebied van informatieveiligheid: - Ondersteun je de directie en de managers met kennis over informatieveiligheid, zodat zij hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de informatievoorziening kunnen invullen; - Ben je het gemeentebrede aanspreekpunt voor management en medewerkers over het onderwerp informatieveiligheid; - Coördineer je de werkzaamheden van de beveiligingsbeheerders; - Coördineer je de uitvoering van informatieveiligheidsmaatregelen uit het verbeterplan informatieveiligheid; - Organiseer je overleg en rapportage met betrekking tot informatieveiligheid; - Ben je voorzitter van de informatiebeveiligingscommissie; - Bevorder je het beveiligingsbewustzijn in de organisatie; - Houd je de registratie van informatie veiligheidsincidenten bij in een incidentenregister en ben je verantwoordelijk voor de juiste afhandeling en evaluatie van incidenten; - Toets je of informatieveiligheid een onderdeel uitmaakt van het informatieplannings-, systeemontwikkelings- en onderhoudsprocessen; - Rapporteer je over de informatieveiligheid van de gemeente in de P&C managementrapportages. Hierbij bundel je de deelbijdragen van het afdelingsmanagement; - Volg je de externe invloeden die van invloed zijn op het informatieveiligheidsbeleid en het informatieveiligheidsplan; - Verzorg je de afstemming met regio (gemeenten) en landelijke belangen- en expertiseorganisaties. B. Op het gebied van privacy: - Verzorg je de afstemming met en coördinatie over de privacybeheerders. - Formuleer en onderhoud je het privacybeleid. - Ben je het gemeentebrede aanspreekpunt voor management en medewerkers over het onderwerp privacy. - Verzorg je meldingen en trek je meldingen in bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). - Ben je aanspreekpunt voor de AP. - Rapporteer je over privacy aan de directie. - Adviseer je en ondersteun je bij het besluitvormingsproces en het afsluiten van bewerkersovereenkomsten en convenanten en de vaststelling van reglementen. - Beheer je en maak je het overzicht openbaar van gegevensverwerkingen van de gemeente Amstelveen. - Coördineer je de werkzaamheden van de domein privacybeheerders. Gewenst profiel: - Je hebt academisch werk- en denkniveau. - Je hebt aantoonbare ervaring met strategische advisering. - Je bezit kennis en werkervaring op het gebied van informatieveiligheid en privacy en bent bereid tot voortdurende (kennis)ontwikkeling op deze gebieden. - Je bent communicatief vaardig en hebt overtuigingskracht. - Je bent zorgvuldig en kunt planmatig werken. - Je bent verbindend naar organisatieonderdelen. - Je bezit omgevingsbewustzijn. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde erkende WO diploma. - Je hebt werkervaring in een CISO functie in een, in omvang en complexiteit, gelijkwaardige gemeente. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over een afgeronde en erkende WO diploma richting ICT, informatica, informatiekunde of bedrijfskunde. - Je hebt werkervaring opgedaan in de afgelopen 5 jaar in een CISO functie in een, in omvang en complexiteit, gelijkwaardige gemeente. Competenties: - Verbindend vermogen naar vakspecialisten informatieveiligheid en privacy, medewerkers, management en bestuur - Overtuigingskracht en sterke communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, te weten: vakspecialisten, medewerkers, management en bestuur - Planmatige en analytische vaardigheden - Omgevingssensitief naar bestuur en organisatie - Brede en actuele kennis van informatieveiligheid, privacy en ICT technologie. Bereid tot voortdurende (kennis)ontwikkeling op deze gebieden; - Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden naar organisatie en bestuur. Interviewcriteria: - Verbindend vermogen naar vakspecialisten informatieveiligheid en privacy, medewerkers, management en bestuur. - Overtuigingskracht en sterke communicatieve vaardigheden op verschillende niveaus, te weten: vakspecialisten, medewerkers, management en bestuur. - Planmatige en analytische vaardigheden. - Omgevingssensitief naar bestuur en organisatie. - Brede en actuele kennis van informatieveiligheid, privacy en ICT-technologie. - Bereid tot voortdurende (kennis)ontwikkeling op deze gebieden. - Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden naar organisatie en bestuur. VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. De gemeente geeft aan waarop gescreend moet worden door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag. Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden. De gemeente stuurt de nieuwe collega een e-mail met een link waarmee hij/zij de nieuwe aanvraag voor een VOG af kan ronden. Kosten van de aanvraag kunnen worden gedeclareerd bij de Gemeente Amstelveen. Intakegesprek: Beschikbaar zijn voor het gesprek is een vereiste. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 01-11-2018 Duur: 01-05-2019 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 08-10-2018 tussen 9:00 - 10:00 uur en/ of 09-10-2018 tussen 10:00-11:30 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrum master / Agile coach Houten
Voor onze directe eindklant in Amsterdam, Den Haag, Houten en Breda is Harvey Nash op zoek naar Scrum Masters / Agile Coaches Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 9 maanden + Inzet: 36 uur per week Achtergrond informatie: Cinco is de orderleverstraat van internet/tv/voip. De scrum master van deze 2 teams gaat binnen de organisatie ergens anders werken. De Cinco teams opereren in een complexe omgeving met veel technische complexiteit en afhankelijkheden naar andere stakeholders en applicaties. Jij helpt mee deze development teams afhankelijkheden te reduceren, teams beter om te gaan met externe afhankelijkheden, te sturen op optimaal (agile) houding en gedrag. Jij doorleeft de continuous improvement mindset. De teams werken aan verschillende projecten. Denk hierbij aan het uitfaseren van oude glasvezelnetwerken, rationaliseren van klant- en ordergegevens en enkele klantgerichte innovaties. Sommige van deze projecten worden in watervaltrajecten geplot, wat zorgt voor extra uitdaging. Je bent vrij om in samenspraak met jouw teams en de kaders van de organisatie een eigen pad uit te stippelen. In Breda ben je de enige scrum master. Je moet dan dus sterk in je schoenen staan. Je zult aansluiten bij een chapter met andere scrum masters welke bereid zijn mee te denken. Verder zijn er zogenaamde ‘learning labs’ waarin je met collega scrum masters de gezamenlijke leerdoelen na kunt streven. Het doel van deze opdracht is er alles aan doen om het team middels een agile werkwijze high-performing te krijgen en de organisatie daarin actief mee te nemen. Wat zijn concrete werkzaamheden bij deze opdracht: Een rolmodel zijn.Zorgen dat de teams hun agile werkwijze doorleven en er naar handelen.Coachen van teams in alle events, rollen en artefacts.Coaching van teams op houding en gedrag.Begeleiden van het team naar volledige zelforganisatie. Teams door fasen Forming, Storming, Norming, Performing of Lencioni pyramide leiden. Coaching van de PO en brug met business stakeholders in het prioriteren, MVP’s en Story Mapping.Ervoor zorgen dat de teams structureel ruimte hebben om hun IT stack te verbeteren. Wat moet jij beheersen: Passie voor mensen en innovatie.Minimaal 8 jaar Technische IT achtergrond.Expert in het scrum framework en sterk in andere agile methodes.Coaching vaardigheden op team en individu niveau.Jij kunt het team uitdagen op technisch vlak.Je hebt kennis van DevOps.Je hebt bewezen ervaring in een agile werkomgeving als scrum master en/of agile coach.Je hebt een set aantoonbare tools beschikbaar om de product woner & stakeholders verder te helpen.
Senior Applicatiespecialist Messaging Services utrecht
Taken en resultaatgebieden: • Optreden als technisch specialist voor mobility; BlackBerry / Good. • Contacten onderhouden met diverse afdelingen en projectleiders. • Behandelen van 3e lijns calls vooral met betrekking tot mobility (BlackBerry / Good / iBabs) - Bereid om consignatiediensten te lopen. Functie eisen • Senior Windows System Engineer (MCSA Windows server / SQL server) • Kennis en ervaring met IOS en Android devices • Afgeronde HBO opleiding • Ervaring met Enterprise Mobility Management • Ervaring met Mobile Device Management (BlackBerry/ Good) Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: z.s.m., 36 uur per week Duur: 12 maanden met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Roel Dijkhuizen, RecruiterRD@itaq.nl, 06 20985467 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRD@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
IT Projectleider Energie Arnhem
Voor onze opdrachtgever in Arnhem is Harvey Nash op zoek naarIT Projectleider EnergieStartdatum1 oktober 2018 Duur: 9 maanden met optie tot verlengen Uren: 40Functie De belangrijkste werkzaamheden voor het succesvol volbrengen van het project zijn:* aansturen van de werkzaamheden binnen het projectteams, * aansturen van de eventuele leverancier(s), * projectadministratie t.b.v. budget verloop en forecast, * sturing op realisatie van projectdeliverables, * het opstellen van projectbrief, PID, fase plannen en de business case, * het samenstellen van de projectteam door de allocatie van de juiste resources voor het project, * opleveren en doornemen van voortgangsrapportages aan opdrachtgever en stakeholders, * geaccepteerde overdracht naar de lijnorganisatie van de project deliverables; * omgevingsmanagement door de belangen van betrokken stakeholders mee te nemen.Vereisten * Ruime (>5 jaar) in projectleiding van IT gerelateerde projecten in de Utilities * Ervaring met software implementatie projecten (standaard producten) in een agile omgeving. * Operationele projectmanagement processen zoals (resource)planning, risicobeheersing * Aantoonbaar directe verantwoordelijkheid voor projectuitvoering in middelgrote projecten.Sterke pré:•Ervaring in energie sector Minimaal vereist: Prince 2 Practitioner gecertificeerd * Flexibel in acteren in diverse rollen, agile mindset * Goed kunnen plannen (detailplanning maken en continue bijstellen a.g.v. voortgang in het project) en een helder beeld beschikbaar te hebben over jouw project performance. * Goed kunnen omgaan met verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen, communiceren op alle organisatieniveaus. * Gestructureerde werkwijze welke resulteert bij aan heldere projectadministratie. * Proactieve houding richting opdrachtgeverAanbod Je krijgt een verantwoordelijke functie binnen deze technisch zeer interessante werkomgeving, onder meer door de complexe hoogspanningsvraagstukken waarmee de klant te maken heeft.
Medewerker Servicedesk ICT Arnhem
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT21588 Omgeving: Arnhem Startdatum: 15 oktober 2018 Einddatum: 31 januari 2019 Optie op verlenging: Ja, 3x 3 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Donderdag 11 oktober Sluitingsdatum: Donderdag 4 oktober om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medewerker Servicedesk ICT voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Het team ICT staat midden in de organisatie, is volop in beweging en werkt voor zowel brandweer, ambulancedienst als GGD. De servicedesk ICT bestaat uit 5 personen, het totale team ICT bestaat uit ongeveer 25 personen. Taken/werkzaamheden: Als aanspreekpunt binnen de helpdesk ga je aan de slag met de vragen en problemen die de (individuele) collega heeft met de ICT (inclusief telefonie). Je neemt meldingen aan en registreert deze in een helpdeskpakket Topdesk. Je bewaakt en stuurt binnen team ICT op voortgang en efficiënte afhandeling van problemen/storingen en communiceert hierover met de klant. Je ondersteunt bij meldingen op locaties in de regio Gelderland-Midden. Je rapporteert en bespreekt de kwaliteit van de geleverde dienstverlening met de servicemanager. KNOCK-OUT: Je hebt ervaring als medewerker servicedesk ICT, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je beschikt over een afgeronde MBO niveau 4 opleiding op het gebied van ICT. Je bent in het bezit van VOG. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je hebt aantoonbare ervaring in het verwerken van informatie in Topdesk. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met het werken met Windows 10 en kunt dit aantonen met praktijkvoorbeelden (weging 40%). Je hebt ervaring met werken met IOS en kunt dit aantonen met praktijkvoorbeelden (weging 30%). Je hebt ervaring met het werken met Topdesk en kunt dit aantonen met praktijkvoorbeelden (weging 30%). Competenties: Communicatief vermogen Samenwerkingsgerichtheid Stressbestendigheid Klantgerichtheid
IT Manager (medior) Den Haag
Voor onze eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een IT Manager (medior) Start: zsmDuur opdracht: 3 maandenUren: 40 uur IntroJij brengt als Manager IT Medior managementvaardigheden en leiderschap. De IT afdeling heeft managers nodig die in staat zijn de IT afdeling een digitale transformatie door te laten maken op het gebied van techniek, cultuur en processen. Jij bent zo’n manager. Je draagt een heldere visie en strategie uit en realiseert deze met jouw teams. Jij bent er verantwoordelijk voor dat er binnen jouw teams een agile cultuur gecultiveerd wordt en je selecteert en coacht daar ook jouw teamleden op. Je bent een mensgerichte verandermanager. Met jouw dienend leiderschap, empathisch vermogen en vertrouwen zorg jij ervoor dat jouw teams niet alleen excelleren in hun werk, maar ook innovatief zijn. Jij bent verantwoordelijk voor de afdeling ‘IT Alarmcentrale Zakelijke Markt’. Deze afdeling omvat ca. 25 hoogopgeleide medewerkers (HBO+ opleidingsniveau). Je draagt bij aan de ontwikkeling en vorming van het strategisch beleid en bent verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van het deel van het strategisch beleid dat van toepassing is op jouw afdeling. Bij de invulling van deze verantwoordelijkheid manifesteer jij je als een ware Agile leader. De IT-kernwaarden Lef, Samen beter en Doelgericht zijn ook de jouwe. Jij bent de tactisch leider van de afdeling. Je rapporteert aan de senior manager. Als medior manage ben je onderdeel van het domein MT en gesprekspartner voor Business Line counterparts. Jij zorgt er met jouw Agile mindset en transformationeel leiderschap voor dat jouw afdeling succesvol een Agile transformatie doormaakt en in staat is om te gaan met iedere verandering die op de afdeling afkomt. Je draagt verantwoordelijkheid voor zowel de continuïteit als de ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten van de IT systemen. Jij hebt de onderstaande specifieke uitdagingen in jouw portefeuille:Visie op toekomst vaste Software Development in de CloudVerhogen stabiliteit IT Systemen ALCDigitalisering Hulpverleningsketen Kernwerkzaamheden zijn:Vorming en realisatie domeinvisie en -strategieUitdragen agile gedachtengoed en stimuleren verandering (incl. coaching)Direct leidinggeven aan ca. 25 hoogopgeleide medewerkers Van jou wordt in essentie het volgende verwacht (zie het rollenboek voor een gedetailleerde omschrijving):Gedegen kennis van en visie op Software ArchitectuurGedegen kennis van en visie op Software DevelopmentUitblinken in executiekracht (van plan tot resultaat)Een organisatiebewustzijn dat een voorbeeld is voor anderen
Service manager Amsterdam
Voor onze directe eindklant in Amsterdam is Harvey Nash op zoek naar een Service Manager. Startdatum: 12 november 2018 Duur: 4 maanden + Inzet: 36 uur per week Het doel van de afdeling Business Programmes is het adviseren over communicatieoplossingen en het managen van klantverwachtingen en klanttevredenheid. De verantwoordelijkheden van de afdeling Business Programmes zijn: Service Level Management draagt zorg voor het continu onderhouden en verbeteren van de door de klant gevraagde dienstverlening.Business Relationship Management creëert en identificeert de behoeften van de klant.Business Planning creëren van een gezamenlijk business plan en roadmap.Demand Management is verantwoordelijk voor inzicht in, anticiperen op en het beïnvloeden van de klantvraag naar diensten. Het doel van de functie Service Manager: Adviseren over en opstellen / vastleggen van functionele eisen en afspraken tussen klanten en interne organisatie. Het coördineren / bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening, conform deze afspraken, met als doel de dienstverlening tegen optimale voorwaarden te realiseren. Inzicht in de klanten en hun werkwijze en awareness binnen de organisatie voor het klantbelang en de klanttevredenheid. Daarnaast het goed en tijdig laten landen van de klantvraag. De klanttevredenheid is zeker een doel. Hoofdtaken en verantwoordelijkheden: Initiëren, opbouwen en onderhouden van een netwerk van relaties met klanten op afdelingen op diverse niveaus.Adviseren, in kaart brengen, challengen, prioriteren en vastleggen van eisen en wensen van klanten in afspraken met als doel inzicht geven in het gewenste niveau van dienstverlening.Opstellen, specificeren en vastleggen van Service Levels, DAP’s en klant specifieke afspraken in SLA’s. Deze inregelen in de organisatie en zo nodig aanpassen met als doel afspraken te formaliseren en de afgesproken dienstverlening te realiseren.Opstellen en onderhouden van relevante documentatie ten aanzien van services en beheren / monitoren van SLA’s. Rapporteren aan de klant over geleverde dienstverlening door ST ten opzichte van de SLA.Bewaken van de afgesproken service niveaus, analyseren van afwijkingen en zo nodig bijsturen met als doel services volgens afspraak te leveren.Signaleren en analyseren van mogelijkheden ter verbetering en ontwikkeling van nieuwe processen, producten en diensten.Bewaken van en sturen op jaarbudgetten met als doel inzicht te verschaffen in financiële gegevens en status.Identificeren van bronnen die de demand voorspellen, deze informatie delen en vastleggen.Gereedmaken van calculatie-aanvragen door het verzamelen van relevante informatie en bewaken van de voortgang evenals de voortgang in het geval van een opdrachtverstrekking. Functie eisen: Ervaring met onderhouden van relaties met diversiteit aan in- en externe partijen.Aantoonbare ervaring met zorg voor complexe dienstverlening met diversiteit aan (gebruikers)groepen en multidisciplinair karakter.Sterk communicatief op alle niveaus.Eigenaarschap tonen en/of laten nemen, netwerkvaardigheden.Analytisch, belangen en mensen kunnen samenbrengen, toegankelijk en proactief.
Applicatiebeheerder Den Haag
Voor onze eindklant in Den haag is Harvey Nash op zoek naar een ApplicatiebeheerderStart: zsmDuur opdracht: 3 maandenUren: Fulltime Belanrijk in deze opdracht: ervaring met bankapplicaties (hypotheken)Opdrachtomschrijving - In verband met ziekte/topdrukte door project dat naar productie gaat binnenkort, zijn we voor een paar maanden op zoek naar: Applicatiebeheerder (bankapplicaties) Als Applicatiebeheerder fungeer je als spil tussen de business en de IT-organisatie. Je maakt deel uit van een dynamisch en enthousiast team bestaande uit functioneel beheerders, testers, business information analisten en een releasemanager. Je houdt je collega’s scherp en doet wat nodig is om dienstverlening naar onze klanten te garanderen en verder te verbeteren. Deze functie is een unieke combinatie van dagelijks functioneel beheer en toekomstgericht veranderen van onze bancaire omgeving. Hieronder vallen configuraties, productieondersteuning en/of –optimalisaties. Je implementeert oplossingen in crisis situaties om (verdere) escalatie te voorkomen. Belangrijkste skills/Kennis Bancaire processen en producten: Rente berekening, renseignering, dividenduitkeringen, productinrichting, (verwerking van journaalposten) Gevraagd: ervaring in een bancaire omgeving/systemen, gecombineerd met bovenstaande eisen. Doel opdracht - Project in beheer nemen en tot die tijd meehelpen met alle hand- en spandiensten. Acties / werkzaamheden - Applicatiebeheer, testen, gebruikersondersteuning Verwachte resultaten - Geïmplementeerd project Profiel Je bent een duizendpoot; functie-omschrijvingen zijn voor jou altijd te smal geformuleerd: je houdt van het toevoegen van waarde daar waar op dit moment de groots prioriteit ligt. Je hebt een academisch werk- en denkniveau en hebt een relevante universitaire of HBO-studie afgerond. * Je hebt ruime ervaring met requirements analyse, business analyse, business design en functional design. * Je hebt kennis van en ervaring met Agile Scrum. * Je vindt de combinatie tussen ontwikkelen en beheersen uitdagend. * Je begrijpt het belang van beheer en beheersing. * Je hebt ambitie en wilt meewerken aan de transformatie van ons bedrijf tot een toonaangevende, klantgerichte organisatie in financiële dienstverlening. * Je bent klantgericht, analytisch sterk, initiatiefrijk en beschikt over een goed probleemoplossend vermogen. * Je kunt je in het Engels zowel mondeling als schriftelijke prima staande houden. * Ervaring in een bancaire omgeving is een pré. * Ervaring met Appian, Apigee en Ohpen is een pré.
Frontend Ontwikkelaar Rotterdam
Voor onze eindklant KPN in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een Frontend Developer Start: zsmDuur opdracht: 3 maandenUren: 36 uur Data Driven Solutions (DDS) is het nieuwe onderdeel van KPN dat met dataproposities naar de markt gaat. Niet alleen ontwikkelen we end-to-end oplossingen, ook helpen we klanten met dataproblemen en zetten we data om in informatie en kennis. Na een paar maanden geleden uit de startblokken te zijn gekomen is het tijd voor een eerste expansie en professionaliseringsslag. Het acceleration team is het DDS team dat implementaties begeleid bij klanten en bestaat uit ontwikkelaars, projectleiders en business consultants. De voertaal in het team is Engels. Voor het acceleration team zoeken we een FrontEnd ontwikkelaa,r technologien voor het ontwikkelen van endpoints. Ons streaming data platform (DSH) waar wij op werken en klanten mee ondersteunen is state-of-the-art en stelt je in de gelegenheid on the job frontrunner te blijven. We zoeken een echte proactieve medewerker die mee kan werken in een scrum team. Die denkt buiten standaard oplossingen en durft te experimenteren. Kritisch naar eigen en andermans werk kijkt en bestand is tegen een flinke werkdruk. Verantwoordelijkheid neemt, initiatief toont en zelfstandig kan opereren (zelfstarter). Hoe meer ervaring je meebrengt, hoe beter. Niet alleen word je betrokken bij ondersteuning van het sales traject en vorm je een klantteam met een projectleider en een of meerdere data-engineers, ook wordt van jou verwacht dat je nieuwe kansen identificeert bij (nieuwe) partijen voor de DSH. Wij vragen een van nature nieuwsgierig persoon die complexe materie kan analyseren en helder en intuïtief kan ontwerpen. Bij voorkeur heb je een affiniteit met dataportalen en datavisualisatie. Er wordt van je verwacht dat je de designs en wireframes ook kan helpen omzetten naar code in bijvoorbeeld Angular of React. Tenslotte verwachten we dat je zeer klant gericht bent, als mensen mens makkelijk verbinding maakt op zowel C-level als operationeel niveau het idee achter je ontwerpen gemakkelijk kan overbrengen, liefst in het Nederlands. EIS: HBO+ niveau. Minimaal 3 jaar ervaring als UX-er. Aantoonbare ervaring met FrontEnd technologieën. Hoe meer kennis en ervaring van het programmeer vak, hoe beter.Gevraagde competenties graag aantonen door omschrijving ervaring, referentie-projecten en / of portfolio.
Junior Online media en content campagne marketeer Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar eenJunior Online media en content campagne marketeerStartdatum : 15 oktober 2018 Duur : 9 maanden met optie tot verlengen Aantal uur: Min.: 32 Tarief: Zo scherp mogelijk Deadline: 27 september 2018 om 10.00 uurFunctie:De klant heeft behoefte aan een online campagne/media marketeer voor het merk / programma “Goed met geld ”. Iemand die het leuk vindt om in de cijfers te duiken om de online media en content campagnes te optimaliseren. Hierbij gaat met niet zozeer om de conversie optimalisatie (diekennis is intern voldoende aanwezig), maar vooral om campagnes te optimaliseren vanuit de merkgedachte.Doel opdracht - Optimaliseren van de online media en content campagnes voor het Goeg met Geld programma. Dit gaat verder dan een performance based campagne.Verwachte resultaten - Optimalisatie van de online media inzet en content voor het goed met geldprogramma.- Het betreft een vrij brede rol waar de klant een junior voor zoekt die alle kennis in huis heeft van online media op merkniveau en die ook in staat is om te vertalen naar creatie (Conceptueel vermogen).Profiel Hij/zij: - Gaat zich bezighouden met het uitvoeren, analyseren en optimaliseren van online media campagnes (Youtube, online video, content marketing) - Is pro actief, onderzoekend, positief kritisch (waarom doen we de dingen zoals we ze doen, zijn er betere oplossingen), leergierig, wil meedenken en een bijdrage leveren in een leuk team - Heeft de skills om mee te denken bij online testen en onderzoek (a-b testen, merkonderzoek bij content campagnes) en houdt de skills up-to- date -> brengt ons kennis en inzichten die we nog niet in huis hebben - Komt met voorstellen om uitingen te aan te passen n.a.v. de inzichten uit de online media prestaties (is creatief – sterk conceptueel vermogen) - Weet hoe Youtube en online media ingezet kunnen en weet welke nieuwe mogelijkheden daarin zijn - spijkert zijn/haar kennis regelmatig bij – Heeft het inzicht hoe je bepaalde flows kunt inrichten en test deze om het bereik en de impact van de online YouTube campagnes te optimaliseren - Kan zelfstandig schakelen met het online mediabureau over de inzet en inkoop van online media ten behoeve van merkcampagnes - Heeft kennis van of doet deze kennis snel op om te bepalen hoe online tracken en meten werkt en is scherp op het toepassen daarvan in campagnes en content marketing - Heeft ervaring met Google Analytics en kan die inzetten rondom de campagnes - Weet data te vertalen naar bruikbare inzichten voor content marketing en online video - Vindt het leuk om in een agile team te werken - Snapt de rol van offline media in de hele communicatiemix (kan op termijn eventueel. meewerken bij het inkopen van offline media) - WO- Skills: heeft ook digital, grafische vormgeving skills, dit is nodig ivm het meedenken en aanpassen van de online content.
SAP Solution Manager (SSM) consultant Den Haag
Opdrachtgever P-Direkt is het shared service centrum op het gebied van personeels- en salarisadministratie en andere innovatieve E-HRM diensten. Wij ondersteunen de werkgevers en werknemers binnen de sector Rijk met innovatieve technologie bij het afhandelen van hun personeelszaken. De salarisbetaling, het P-Direktportaal en de online personeelsinformatie zijn daarbij belangrijke eindproducten. Wij bieden met onze eindproducten een gevarieerd pakket aan HR-services aan ruim 120.000 rijksambtenaren. Onze diensten zijn professioneel, innovatief en gericht op vertrouwen, eigen verantwoordelijkheid en (waar mogelijk) zelfbediening. Opdrachtomschrijving P-Direkt is op zoek naar een SAP Solution Manager consultant die P-Direkt kan ondersteunen bij het testen van het onderdeel Transport Management binnen SSM tijdens het upgrade project van SSM naar versie 7.2. De consultant is naast het testen van SSM ook verantwoordelijk voor het opstellen van een testplan, testscripts en testverslagen. De opdracht is pas succesvol afgerond na decharge van de afdelingsmanager. Eisen:HBO werk- en denk niveauNauwgezet en nauwkeurig Werken in teamverband, zelfsturend en met verantwoordelijkheid voor de op te leveren functionaliteit5 jaar met SAP Solution ManagerSAP gecertificeerde SSM consultant5 jaar van het onderdeel transport management binnen SSMErvaring met het opzetten van testplannen, testscripts en testverslagenUpgrade ervaring met SSM van versie 7.1 naar 7.2Kennis en ervaring met inrichten customizing van SSM 7.2 Wensen:Ervaring met upgrade trajecten binnen SAP Solution ManageMate van ervaring en/of affiniteit met de SAP Solution Manager landschap van de opdrachtgeverMate van ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgeverLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior netwerk architect Den Haag
Je opereert op het gebied van netwerkinfrastructuurdiensten en de beveiliging daarvan. Je adviseert, analyseert,evalueert, ontwerpt en begeleidt complexe wijzigingen op tactisch en strategisch niveau. Je overlegt over de realisatieen implementatie daarvan. Je controleert deze en laat ze binnen projectstructuren uitvoeren. Je onderhoudt contactenmet architecten en service managers binnen Logius, leveranciers en afnemers.De technische infrastructuur omvat de generieke Overheidsnetwerkdiensten o.m. Haagse Ring,Rijksoverheidsnetwerk, Rijksnetwerkdiensten en Diginetwerk. De Overheidsdatacenters en Rijkskantoren maken hiergebruik van.Diginetwerk is het besloten netwerk van de overheid dat zorgt voor verbinding tussen de overheidsorganisatiesonderling. Diginetwerk verbindt (bestaande) fysieke koppelnetwerken zoals Haagse Ring, Gemnet, Suwinet enRINISnet met elkaar. Zo ontstaat er één besloten netwerk van overheidsnetwerken. De Haagse Ring is de drager voorde koppeling van de OverheidsDataCentra en en Rijkskantoren.De Rijksnetwerkdiensten verzorgen een gemeenschappelijk beveiligde toegang tot internet (Rijksinternet), eenbeveiligde koppeling externe organistaies (Rijksconnect), een Rijks-DNS en een Rijks IP-plan inclusief IPv6 makenonderdeel hiervan uit.Functie-eisen:Je hebt academisch of hbo-niveau en gedegen kennis van netwerkontwerp, netwerkbeveiliging, netwerkbeheer.Als expert opereren op het gebeid van netwerkinfrastructuur inclusief beveiliging.Op strategisch en tactisch niveau analyseren, evalueren en ontwerpen van en adviseren over netwerkvraagstukkenMultidisciplinaire coordinatie over de realisatie en implementatie van infrastructurele netwerkdienstenOpstellen of controleren van major complexe changes en het laten uitvoeren daarvan.Analyse en (doen) oplossen van ingewikkelde verstoringen in de netwerkdiensten.Contacten leggen en onderhouden met de netwerkmanagers en - architecten van de belangrijkste op Diginetwerk / Haagse Ring aangeslotenorganisaties.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid.Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Tactisch IV Adviseur Den Haag
Voor het Ministerie SZW zijn wij op zoek naar een Tactisch IV Adviseur. Omschrijving opdrachtgever: Inspectie SZW, realisatiegroep Informatie Gestuurd Werken. Omschrijving opdracht: De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het gehele SZW-terrein: arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en sociale zekerheid. Op haar domein spoort ze ernstige fraude, arbeidsuitbuiting en georganiseerde criminaliteit op. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het ministerie van SZW. Voor het ministerie van VWS treedt de Inspectie SZW op als opsporingsorganisatie voor fraude met persoonsgebonden budgetten en zorgdeclaraties. De Inspectie werkt hierbij samen met partners zoals de andere (lokale) toezichthouders en inspecties, de politie, de Belastingdienst, UWV, SVB, VNG, gemeenten, brancheorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties. De komende jaren investeert de Inspectie SZW enerzijds in extra inspecteurs. Anderzijds wordt er geïnvesteerd in meer innovatieve e/o andere manieren van werken ten einde het maatschappelijke effect van interventies te vergroten. Als tactisch IV adviseur ondersteun je de portefeuillehouder IV over de gevolgen van innovatieve e/o andere manieren van werken voor het organiseren van de informatievoorziening, voor het managen van informatie en voor het inrichten van het ICT landschap van de Inspectie SZW. Je werkt mee aan het organiseren en bijeenbrengen van vraag en aanbod van Informatievoorziening. Zowel binnen de Inspectie SZW, maar ook in de samenwerking met ketenpartners lopen initiatieven en zijn er voorstellen voor innovatieve en andere manieren van werken, ten einde het maatschappelijk effect te vergroten. Werkzaamheden: Jouw werk bestaat uit het in samenhang inventariseren van initiatieven en voorstellen èn het adviseren over: - het organiseren van de informatievoorziening, in het bijzonder de gevolgen voor het organiseren van de vraagzijde en de aanbodzijde. - het managen van informatie, in het bijzonder de gevolgen voor het voeren van regie op vraag en aanbod van informatie. - het inrichten van een passend ICT landschap, afgeleide van veranderingen in het organiseren van de informatievoorziening en van veranderingen in het managen van informatie organiseren. Als tactisch IV adviseur schakel je met de interne – en externe stakeholders. Je bent je daarbij bewust van de politieke en organisatorische context. Je maakt onderdeel uit van een projectteam en rapporteert aan de portefeuillehouder IV. Contractuur: De opdracht vindt plaats in Den Haag in de periode 8 oktober 2018 tot en met uiterlijk 31 maart 2019, met een inzet van 26 weken van gemiddeld 36 uur per week. Zes maanden met twee opties tot verlenging met 6 maanden. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over academisch werk-denkniveau en afgeronde relevante HBO opleiding (diploma). - Je beschikt over relevante ervaring met advisering op tactisch niveau binnen de (Rijks)overheid. - Je beschikt over relevante ervaring met het organiseren van regie op vraag en aanbod van Informatievoorziening (IV) binnen de (Rijks)overheid. - Je beschikt over ervaring met services architectuur, business process management en informatie analyse. - Je beschikt over de gevraagde competenties. Pré’s: - Het is een pré als je kennis hebt van de beleidsuitgangspunten Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid (BIR) en ervaring met het implementeren binnen de (Rijks)overheid. - Het is een pré als je kennis hebt van de beleidsuitgangspunten van de AVG en ervaring met het implementeren binnen de (Rijks)overheid. - Het is een pré als je per 1 oktober as. beschikbaar bent. Functie wensen (gunningscriteria): - Mate waarin je beschikt over de gevraagde kennis en ervaring. - Mate waarin je beschikt over de gevraagde competenties. - Mate waarin je voldoet aan de gevraagde pré’s Competenties: - Je bent organisatiesensitief, kunt goed netwerken, plannen en organiseren en je weet te overtuigen. - Je bent klantgericht, pragmatisch, analytisch sterk, initiatiefrijk, beschikt over een goed probleemoplossend vermogen en je bent sterk in communicatie (vertellen en luisteren). Verklaring omtrent gedrag (VOG), geheimhoudingsverklaring en Integriteitsverklaring: Na gunning dien je een VOG aan te leveren (nb: mantelpartij als aanvrager) en een geheimhoudingsverklaring te tekenen. Na gunning dien je tevens de Integriteitsverklaring Rijk voor externen te tekenen. Een model verklaring alsmede de Gedragscode Integriteit zijn als bijlage bijgevoegd. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-09-2018 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: week 40 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
UiPath ontwikkelaar Den Haag
Functieomschrijving:De werkzaamheden bestaan uit:Developen in UiPath van de door het SSC DJI geselecteerde processen die zich kwalificeren voor robotisering middels RPA;Training on the job van medewerkers in de rol van developer in het gebruik van UiPath;Adviseren en begeleiden bij de development van de processen in de sprints tot afronding in de productie.Functie-eisen:Je hebt kennis van UiPath RPA oplossing;Je bent processpecialist op verschillende domeinen als Finance, Inkoop en HR (pré lean opgeleid);Je hebt kennis van ERP systemen (Oracle EBS is een pré) en andere bedrijfsvoering systemen;Je hebt ervaring met ICT binnen de Rijksoverheid;Je beschikt over trainingsvaardigheden.Bedrijfsinformatie:Het SSC DJI heeft in de komende jaren uitdagende strategische doelstellingen op alle onderdelen van haar dienstverlening. Het verbeteren van de kwaliteit en de efficiency van alle daarmee samenhangende processen is essentieel om deze doelstellingen te kunnen behalen. Een specifiek voorbeeld is de bundeling FA en operationele inkoop van alle SSCs van het Ministerie van J&V in het baten en lasten stelsel op het gebied van Operationele inkoop en Finance die zullen aan sluiten bij het SSC van DJI. Een voorwaarde hiervoor is het verder op orde brengen van het financieel beheer als ook het realiseren van kwaliteitsverbeteringen in de processen. Daarnaast zijn er tevens ook nog financiële en operationele doelstellingen te behalen m.b.t. efficiency in de processen waaronder doorlooptijden verbeteren, first time right (FTR) percentage binnen het P2P proces verhogen naar 90% etc.Door het SSC DJI worden meerdere projecten uitgevoerd om de bovenstaande doelstellingen m.b.t. het verbeteren van het financieel beheer, en de daarmee samenhangende financiële- en andere processen op orde te brengen. Om deze financiële en operationele doelstellingen te bepalen wordt ook gekeken naar oplossingen met een IT component waarbij het uitgangspunt altijd is dat de business leidend is en IT ondersteunend. Voorbeelden daarvan zijn E facturatie, process mining ed.Het inzetten van Robotic Process Automation (RPA) wordt als mogelijkheid gezien om bij te dragen aan het realiseren van deze HR, Facilitaire, Finance, Inkoop en Operationele doelstellingen. Om die reden heeft het SSC DJI in de afgelopen maanden een Proof of Concept (POC) uitgevoerd en succesvol afgesloten. Het SSC DJI heeft besloten om na het succesvol uitvoeren van de PoC RPA deze oplossing in te gaan zetten om verdere ervaring op te gaan doen met het robotiseren van de operationele / transactionele activiteiten in de volle breedte van de organisatie.Om de verdere implementatie mogelijk te maken is inzet van externe developer (consultancy) capaciteit noodzakelijk.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Webanalist Sr. Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT21579 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. Einddatum: 31 december 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: maandag 1 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Webanalist voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Digital Business Solutions is een nieuwe afdeling binnen de organisatie die zich focust op het ontwikkelen van slimme digitale producten voor havens en logistieke partijen wereldwijd. Daarbij is het ontwikkelen van nieuwe business modellen het primaire doel. De Rotterdamse haven, Europa’s grootste, is hier voor de showcase. Voor het verhogen van de gebruiksvriendelijkheid en conversiedoelen van onze digitale producten, en daarmee de waarde voor onze klanten, zijn we op zoek naar een Senior Webanalist. Kerntaken: Ondersteuning bij een juiste technische implementatie van analysetools. Het opzetten van een heldere en integrale Google Analytics en Hotjar account- en profielstructuur. Advies en ondersteuning bij het opstellen van doelstellingen en KPI’s. Het goed inrichten van alle accounts en profielen met juiste filters, doeltrechters, e.a.. Het bouwen van dashboards en rapportages. Het inrichten en monitoren van online campagnes. Het maken van diepte-analyses en de vertaling naar concrete adviezen per product. Het trainen van product leads in de tools. Ondersteuning bij het uitvoeren van A/B en multivariate. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO+ werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je hebt relevant kennis van en ervaring met HTML CSS, React en andere talen en frameworks. Je hebt ruime ervaring met GA, Hotjar en andere analytics tools. Je hebt kennis van en ervaring met Tagmanagement, Segmentatie, Targeting en Profiling. Je hebt goede kennis van de Engelse taal, in woord en schrift Je hebt minimaal 2 referenties van uitgevoerde relevante opdrachten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Competenties: Initiatiefrijke en pragmatische houding. Praktisch met gevoel voor verschillende belangen. Proactieve houding. Kritisch-analytisch. Kwaliteits- en organisatiebewust. Sociaal en communicatief vaardig.
CAD Engineer 8 u p/w Dongen
Referentienummer: BTIT21577 Omgeving: Dongen Startdatum: z.s.m. (let op screening van 6 tot 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar Aantal uur per week: minimaal 8 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 5 oktober om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een CAD Engineer voor minimaal 8 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een CAD Engineer. “ Special Products” is een eenheid en vormt een kennis-intensief domein van het 982 Squadron “Technologie & Missie-ondersteuning”. De slogan luidt: “From Development to Deployment”. Met deze slogan typeert de organisatie de activiteiten die primair gericht zijn op het ontwikkelen van producten en systemen ten dienste van de operaties. De focus ligt op het technologisch faciliteren en dienen van de ‘operationele klant’. De kernactiviteit is het ontwerpen van maatwerk, ontwikkelen en realiseren van innovatieve elektronische- en werktuigbouwkundige producten. Ze bereiken dit door het slim adopteren en combineren van innovatieve markttechnologie. Het ontwikkelen van Constructies en special tools voor de militaire luchtvaart vormt een belangrijk onderdeel. “Special Products” onderscheidt zich met haar activiteiten van de civiele markt door zich expliciet te richten op die klantvraag waarin de civiele markt niet voorziet. Samenwerking met kennispartijen en de industrie wordt omarmd en geïntensiveerd. Het aanbrengen van ‘functionaliteit’ in de producten bereiken ze door het ontwikkelen en implementeren van software die ook ergonomisch geoptimaliseerd is voor militaire operaties. Naast Ontwikkelaars bestaat de organisatie uit Projectleiders waarmee ze optimaal gebruik maken van de interne- en externe resources. 3D-printen/additieve manufacturing technologie en 3D-scannen, wordt ingezet voor rapid prototyping en manufacturing. Ze dragen bij aan de slagkracht van de opdrachtgever door het ontwikkelen en leveren van unieke innovatieve technologische producten. KNOCK-OUT: Je hebt MBO niveau 4 werk en denkniveau. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het ontwerpen en ontwikkelen met een (3D) CAD-systeem. Je beheerst de Nederlandse- en Engelse taal goed in zowel woord als geschrift. Je bent minimaal 8 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde MBO niveau 4 opleiding Elektrotechniek. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met de Autodesk Inventor Suite. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met AutoCAD Cable and Harness (English). Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met AutoCad Electrical (English). Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met Autodesk Vault (English). Competenties: Zelfstandigheid Klantvriendelijk Communicatie
Projectmanager ICT Sr. (6fte) Odijk
Referentienummer: BTIT21569 Omgeving: Odijk Startdatum: 3 december 2018 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 november 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 42. Sluitingsdatum: Donderdag 4 oktober om 17.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Let op mogelijkheid tot langdurige inzet zeer aanwezig! BlueTrail is op zoek naar zes Senior Projectmanagers ICT voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar Senior Projectmanagers ICT. De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de opdrachtgever. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. De doelstelling van de opdracht is het uitvoeren van de taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen. Als Senior Projectmanager sta jij stevig in je schoenen. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor de leiding, maar ook voor je medewerkers, wat blijkt uit je senioriteit en vakbekwaamheid. Jij schakelt moeiteloos op verschillende niveau's, bent maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en hebt goede netwerkvaardigheden. Bij alles wat je doet ben je je bewust van jouw positie binnen de organisatie: hieruit blijkt jouw sterke politieke en organisatiesensitiviteit. Je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening, en je draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen. Taken/werkzaamheden: Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever IV oplossingen en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden). Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen. Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project. Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten. Je inspireert het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten. Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren. Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project. KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting Informatica, Technische Bedrijfskunde of vergelijkbaar. Kopie van diploma is vereist. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als ICT Projectmanager van complexe (sterk organisatorische) projecten waarbij je ook geschakeld hebt met ketenpartners. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt in afgelopen 5 jaar projecten uitgevoerd met de volgende attributen: team, complexiteit, budget, stakeholders, ketenpartners, doorlooptijd en de waarde die is gecreëerd. (Weging 50%) Je hebt werkervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) met projectmatig werken conform Prince2. Je hebt kennis en ervaring (opgedaan in de afgelopen 3 jaar) binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.). Je hebt ervaring met verandermanagement, bijv. met de inbedding van nieuwe processen. Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie bij een organisatie met minimaal 5000 medewerkers. Je bent in het bezit van een IPMA-C certificering of vergelijkbaar certificaat. Kopie van certificaat is vereist. Competenties: Besluitvaardigheid - Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. Klantgerichtheid - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Maatschappelijke Oriëntatie - Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Netwerkvaardigheid - Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Organisatievermogen - Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit - Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de organisatie.
Cisco Beheerder Sr. 24 u p/w Maasland
Referentienummer: BTIT21575 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. (let op screening van 6 tot 8 weken voorafgaand) Duur: ca. 16 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar Aantal uur per week: minimaal 24 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 42 en 43. Sluitingsdatum: Vrijdag 5 oktober om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Let op mogelijk tot langdurige inzet zeer aanwezig! BlueTrail is op zoek naar een Senior Cisco Beheerder voor minimaal 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Senior Cisco Beheerder. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen GIT & Infra sectie Beveiliging. Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag waardoor een hoogwaardige IT-beveiliging cruciaal is. De organisatie zorgt ervoor dat collega’s op kantoor en in het veld altijd en overal op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen verrichten. Ze voeren de lifecycle van identiteitsgegevens uit, beheren gebruikers- en beheerautorisaties binnen het generieke domein, beheren en distribueren crypto-apparatuur, crypto-publicaties en -sleutels en beheren de pas-infrastructuur inclusief certificaatbeheer. Ook zijn ze medeverantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren ze security componenten en oplossingen binnen het generieke domein om een veilige IT te borgen. Taken/werkzaamheden: Beheert de ict middelen, door: - het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem; - het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten; - het zo nodig inwinnen van nadere informatie; - het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers; - het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen; - het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan; - het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering; - het instrueren van Beheerders ICT (junior, beheerder en lste); - het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen; - het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden; - controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: - het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden; - het laten registreren van afwijkingen en problemen; - het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie; - het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: - het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces; - het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen; - het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker; - het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis; - het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie; - het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast; - het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator; - het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid; - het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen; - het laten testen van de geleverde ICT middelen. Heeft een actieve rol in het project IEGI 2.0 te weten de migratie van diensten en borgen beheer. KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een geldige CCNA certificering. Kopie van certificaat is vereist. Je bent in het bezit van een geldige CCNP certificering. Kopie van certificaat is vereist. Je hebt kennis (d.m.v. een afgeronde opleiding) op het gebied van Linux (bijvoorbeeld Red Hat, Suse etc.). Je hebt minimaal 2 jaar kennis van scripting (bijvoorbeeld Python). Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Fortinet firewalls. Je hebt minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Checkpoint firewalls. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met loadbalancers en loadbalancer-principes. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met het maken van technische documentatie (TO). Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met routers en switches (CISCO). Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met diverse (open source) proxies. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Linux. Competenties: Communicatie Initiatief Samenwerken
HR Projectmanager Chemical Amsterdam
Voor mijn opdrachtgever in Amsterdam is Harvey Nash op zoek naar eenHR Projectmanager ChemicalStartdatum: 01/10/2018 Duur: 5 maanden met optie tot verlengen Uren: 32-40 Deadline om te solliciteren: 27-9-2018 Bijzonderheden: Let op CV’s in het Engels aanleveren Tarief: Zo scherp mogelijkTo sharpen the focus of our new Paints and Coatings company, we are embarking on the Fast Forward program to (a.o) further optimize the Finance function. This program aims to reduce workload and focus on the things that make a difference. In order to support the Fast Forward program, we have an opening for an HR Project Manager. In this role, you report to the HR Director for Finance.Core tasks: As HR Project Manager, you deliver HR projects (specifically: Fast Forward Finance), including planning, organization, leading and controlling various project activities. You manage transition projects as required, and in doing so, you work closely with stakeholders in the finance and HR function globally. You create, agree and manage according to the project plan, while engaging with stakeholders and reporting on progress and providing information, such as tracking project benefits. This is a complex and international project, with multiple stakeholders in various departments of the company.Candidate profile: - Excellent written and verbal communication in English - Experience within a corporate organization and/or in the Chemicals Industry - Adept at project and change management. Ideally, you have a Project Management certification - High level of organization and eye for detail - Ability to perform under pressure - BA/BSc degree in Business Administration, HR, or a related field - Powerful capability in Microsoft Office Suite - Strong at stakeholder engagement
UX/UI Designer/Engineer (QR6035) Amsterdam
Functie: UX/UI Designer/Engineer (QR6035) Start: 22-10-2018, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a cutting edge UX/UI designer and engineer, embracing new technologies to drive innovative solutions. They will be able to engage with business stakeholders and create a real vision about UX/UI and user interaction. Every day a new challenge could surface requiring critical thinking. Taking tactical decisions, as well as defining tangible output providing the foundations for a longer term vision will be part of the responsibilities. The innovation topics and UX/UI to create will likely be about Big Data, Future State Platforms & Technologies, Blockchain, Machine Learning and Artificial intelligence concepts and ways of thinking. As such, a passion, interest or even experience in these fields is required. Key accountabilities and role outputs: - Work closely with Business Units and Product Owners as well as clients helping them realise their product vision: - Understand product specifications and user psychology - Service design thinking ensuring it meet the user's and customer's needs for that service - Run ideation workshops, create user journey maps and service blueprints to get a shared understanding - Translate output into user stories forming requirements - Conduct, or oversee, user research work - including user interviews, usability tests, surveys, research reports and personas. - Do, or oversee, sketching, wireframing, prototyping by following UX best practices. - Define the right interaction model and evaluate its success - Advice on and explain the new UX trends and market changes - Create visually appealing UI using Adobe tools or Sketch; if possible, write HTML & CSS code - Designing information architectures, user interfaces (UI), page templates and functionality that meets user and business needs and are simple and a delight to use. Work closely with, and support, the digital content and UX manager on content strategy, content design and wider UX strategy - Develop user stories and use them effectively as a key tool in UI and functional design - Keep up to date with the latest UX practices and contribute to the company's blog Skills, knowledge and experience: - Agile thinking and planning - A qualification in a relevant field, such as human-computer interaction, or equivalent professional experience in a UX-focused role - Excellent knowledge and practical experience of user-centred design - Excellent knowledge of modern UI design patterns, including responsive design and 'mobile first' strategies - Good awareness of the capabilities and potential of modern web languages and tools, such as HTML5, CSS3 and jQuery, AngularJS - Awareness of UX automated testing tools - Good understanding of the principles of web accessibility - An understanding and awareness of Big Data, Future State Platforms, Blockchain, Machine Learning and Artificial intelligence concepts and boundaries - Significant, hands-on experience of conducting primary user research, including telephone and face-to-face interviews, generative research, user testing and facilitating the use of online tools - Excellent research, analytical and problem solving skills - Excellent written and spoken english and/or Dutch - Ability to present ideas succinctly and clearly and to communicate with and influence staff at all levels. - Ability to learn quickly and to respond positively to a rapidly changing work area - Advantage would be an understanding of other web, programming technologies (ngnix, Django, Python, Weblogic, Oracle Jet) Travel expectations: - Occasional travel to Amsterdam or Wales (depending on where role is filled) will be required Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Senior ICT Beheerder (netwerken) Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior ICT Beheerder. Opdracht Omschrijving: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen GIT & Infra sectie Beveiliging. ‘ Cyberaanvallen zijn aan de orde van de dag waardoor een hoogwaardige IT-beveiliging cruciaal is. Wij zorgen ervoor dat onze collega’s op kantoor en in het veld altijd en overal op een veilige manier hun werkzaamheden kunnen verrichten. We voeren de lifecycle van identiteitsgegevens uit, beheren gebruikers- en beheerautorisaties binnen het generieke domein, beheren en distribueren cryptoapparatuur, cryptopublicaties en -sleutels en beheren de defensiepas-infrastructuur inclusief certificaatbeheer. Ook zijn we medeverantwoordelijk voor het ontwerpen en implementeren we security componenten en oplossingen binnen het generieke domein om een veilige IT te borgen. Werkzaamheden: A. Beheert de ict middelen, door: - het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem. - het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten. - het zo nodig inwinnen van nadere informatie; - het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers. - het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen. - het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan. - het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering. - het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en le). - het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen. - het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. B. Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden. - Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door: - het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden. - het laten registreren van afwijkingen en problemen. - het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie. - het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie. C. Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals: - het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces. - het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen. - het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker. - het leveren van locatie, configuratie en klantspecifieke kennis. - het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie. - het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast - het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator - het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid - het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen - het laten testen van de geleverde ICT middelen. D. Heeft een actieve rol in het project IEGI 2.0 te weten de migratie van diensten en borgen beheer Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een CCNA geldige certificering. - Je beschikt over een CCNP geldige certificering. - Je hebt kennis dmv afgeronde opleiding op het gebied van Linux (bijv Red Hat, Suse etc). - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van scripting (bijv Python). - Je bent minimaal 24 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis van Fortinet firewalls met ten minste 2 jaar ervaring. - Je hebt kennis van Checkpoint firewalls met ten minste 2 jaar ervaring. - Je hebt minimaal twee jaar ervaring met loadbalancers en loadbalancerprincipes. - Je hebt minimaal drie jaar ervaring met het maken van technische documentatie (TO). - Je hebt ervaring met diverse (open source) proxies. - Je hebt ervaring met linux. Competenties: - communicatie - initiatief - samenwerken Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening, ca. januari Duur: 1680 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 42 / 43 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist (QR6034) Amsterdam
Functie: Informatie Analist (QR6034) Start: 22-10-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatie Analist. Functieomschrijving: De Informatie Analist zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie. De veranderingen die de directie wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence', samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers ( slimme koppelingen/API's) en services. Werkzaamheden: - Verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de informatiebehoeftes van de business naar bruikbare informatievoorzieningsoplossingen; - Vastleggen van informatiemodel, informatiebehoeften, vereisten en regelementen voor het programma; - Ongevraagd en gevraagd advies geven. Eisen*: - In het bezit van een erkend HBO diploma** - Aantoonbare kennis en ervaring van (diverse) methoden van informatieanalyse en bedrijfsanalyse. - Aantoonbare kennis en ervaring met het moderniseren van informatievoorziening en digitaliseren van processen. - Minimaal 1 referentie: organisatie, naam, telefoonnummer Wensen*: - Aantoonbare kennis en ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties. - WO opleiding - Aantoonbare kennis en ervaring met soortgelijke processen bij de overheid en/of ruimtelijk domein. - Meer dan 1, 3 of 5 jaar aantoonbare ervaring met werken voor een G4 gemeente. Motivatie – eis: Geef in maximaal 1 A4 aan waarom je het meest geschikte bent voor deze opdracht. Je toont dit aan met een beschrijving van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze aanvraag. Benoem eventueel de organisatie en duur van het project. Let op dit is een knock-out criteria. * Dit dient duidelijk te blijken uit het cv en motivatie. ** Document meenemen naar interview Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Enterprise Architect (DEMO) (QR6033) Amsterdam
Functie: Enterprise Architect (DEMO) (QR6033) Start: 22-10-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect (DEMO). De Enterprise Architect zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van modernisering van de informatievoorziening voor de directie. De veranderingen die de directie wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence' , samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers (slimme koppelingen/API's) en services. De werkzaamheden: - Maken van de bedrijfsarchitectuur met DEMO (Design & Engineering Methodology for Organizations), bestaand uit constructie- en feitenmodel(len) - Deze bedrijfsarchitectuur verder uitwerken tot een informatiearchitectuur die inzicht geeft in processen, functies, services, applicatiecomponenten en informatieobjecten - Opstellen van projectstartarchitecturen - Samenwerken met de lead architect - De samenhang en afhankelijkheden in werkwijzen en de ruimtelijke keten in kaart brengen en mogelijke informatie oplossingsscenario's uitwerken - Onderhouden van de informatiearchitectuur om aan te sluiten op de landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet en een nadere uitwerking van de wet en ambitie organisatie (40%) die nu nog niet vastligt en (collectieve) digitale voorziening in aanvulling op de landelijke voorziening digitaal stelsel Omgevingswet - Afstemming en kennisoverdracht aan (architect) collega's - Ongevraagd en gevraagd advies Eisen: - In het bezit van een erkend HBO diploma. Let op! Je moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd. - Minimaal 5 jaar kennis en ervaring met architectuur standaarden, open standaarden en services. Dit dient duidelijk in het cv aangegeven te zijn. - Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur voor een overheid en/of ruimtelijk domein. Dit dient duidelijk in het cv aangegeven te zijn. - Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van de architectuur in DEMO. Dit dient duidelijk in het cv aangegeven te zijn. - Je kan jouw kennis over architectuur standaarden, open standaarden en service in heldere en duidelijke taal weergeven, in het bijzonder aan mensen die niet bekend zijn met informatie architectuur. Let op! Deze kennis kan in het interview uitgebreid getoetst worden. - Minimaal 1 (liefst 2) relevante referentie(s): naam organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon Wensen: - Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met het opstellen van architectuur in het kader van de Service Oriented Architecture. - In het bezit van een erkende DEMO-Bachelor certificaat Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Functioneel Beheerder Groningen
Functieomschrijving:Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een functioneel beheerder voor de ondersteuning van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Het betreft de ondersteuning van een aantal applicaties die het uitvoeringsproces ondersteunen waarmee de schadevergoedingen als gevolg van de aardgaswinning in Groningen worden uitgevoerd. Een deel van deze applicaties wordt nog (door)ontwikkeld. Dit gebeurt in een agile scrum omgeving, waarin de functioneel beheerder een actieve rol heeft in het scrumteam en met Jira overweg kan. Gedurende de tijd zal de focus van de activiteiten verschuiven van een sterke nadruk op de ontwikkelfase aan het begin, naar meer reguliere beheeractiviteiten in een latere fase.De werkzaamheden omvatten:1. Bijdrage aan de uitwerking van de functionaliteiten en te ontwikkelen applicaties en processen (functioneel) in afstemming met productowner, analist, diverse gebruikersgroepen, collega functioneel beheerders, ontwikkelaars etc.2. Opstellen van een testplan en testgevallen en het uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (FAT/GAT);3. Opstellen en actualiseren van documentatie, gebruikershandleidingen, beheerhandleidingen etc.4. Pro-actief contact onderhouden met de eindgebruikers en de interne organisatie;5. Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen en hiervoor ook durven te staan;6. Uitvoeren van autorisatiebeheer en het bewaken van de betrokken processen;7. Het snel en adequaat analyseren en oplossen van incidenten of problemen;8. Voortgangsbewaking van openstaande meldingen.Functie-eisen:Je hebt minimaal vier jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie;Je hebt minimaal vier jaar relevante werkervaring in het beheren van functionaliteiten binnen een grootschalige gebruikersorganisatie;Je hebt aantoonbare ervaring met het opstellen en uitvoeren van acceptatietesten conform TMap Next;Je hebt kennis van en ervaring met de Agile werkwijze (SCRUM) i.c.m. TFS (backlog);Je bent in het bezit van een HBO-diploma;Je hebt kennis van en ervaring met Oracle systemen;Je hebt ervaring met beheer- en analysemethoden en beheertools (o.a. Topdesk).Bedrijfsinformatie:Op 19 maart 2018 is het nieuwe schadeprotocol in werking getreden en is het schadeloket van de onafhankelijke Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gestart. De gemelde schades worden volgens een reguliere of vereenvoudigde procedure behandeld. In het kort komt de reguliere procedure neer op het opnemen van een schade door een expert, het uitbrengen van een adviesrapport en de beoordeling door de commissie. De relatief jonge organisatie is in beweging, inrichting van de processen en applicaties is nog in ontwikkeling en er gaat veel aandacht uit naar de afstemming met de verschillende gebruikersgroepen.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Developer (Drupal 8 / Angular) Groningen
Voor een pensioenuitvoerder zijn wij op zoek naar een Senior Developer (Drupal 8 / Angular). Omschrijving opdracht: De opdrachtgever zoekt een ervaren Developer (Drupal 8 / Angular JS) om de deelnemersportalen in ons huidige landschap te beheren en verder te ontwikkelen. Doel en opdracht van de functie betreft het zorgdragen voor continuïteit van de huidige operatie en het creëren van vernieuwing. Omgeving: Wij werken in een omgeving van Docker/ Kubernetes, XLdeploy, Jenkins, CI/CD. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt ervaring met Drupal 8, Angular en PHP. - Je hebt 3-5 jaar relevante werkervaring. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met geautomatiseerd testen / test frameworks. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Groningen Startdatum: zsm Duur: NNB, langere tijd Optie op verlenging: NNB Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-09-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Projectmanager Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager. Opdracht Omschrijving: De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de Informatievoorziening (IV) (waar nodig 24/7) en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteit en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Binnen de dienst ICT voert de sector PPI het IV project- en programmamanagement en Interimmanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business en de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. De sector Programma-. Project- en Interim management (PPI) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten binnen de politie. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en -diensten. Ook levert de sector professionele medewerkers voor het leiden en ondersteunen van alle programma's en projecten die door de Portfolio Advisory Board in opdracht worden gegeven aan de diensten Informatiemanagement (IM) en ICT. Denk hierbij aan integrale IV-ontwikkel- en - implementatieprojecten, maar ook aan technische ICT projecten. Doelstelling: Het uitvoeren van de taken die nodig zijn om het beoogde resultaat van het project te bereiken: het plannen, organiseren en besturen van alle werkzaamheden die deel uitmaken van het project en het leidinggeven aan en motiveren van alle bij het project betrokken personen. Verantwoordelijkheden: Als senior projectmanager sta jij stevig in je schoenen. Je bent een volwaardige gesprekspartner voor de leiding, maar ook voor je medewerkers, wat blijkt uit je senioriteit en vakbekwaamheid. Jij schakelt moeiteloos op verschillende niveaus, bent maatschappelijk georiënteerd, klantgericht en hebt goede netwerkvaardigheden. Bij alles wat je doet ben je je bewust van jouw positie binnen de organisatie: hieruit blijkt jouw sterke politieke en organisatiesensitiviteit. Je bent mede verantwoordelijk voor de realisatie van een complex (sterk organisatorisch) project op het terrein van informatievoorziening, en je draagt zorg voor de implementatie van de oplossingen. Vakmatige taken: - Je ontwikkelt in afstemming met de opdrachtgever IV oplossingen en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan binnen de organisatie(eenheden). - Je overlegt binnen de context van het project met de gebruikersorganisatie, ketenpartners en externe partijen om de (implementatie)activiteiten op elkaar af te stemmen. - Je draagt zorg voor tijdige oplevering van alle projectmanagement producten vanaf start tot einde project. - Je zorgt voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaat voor de eigen projecten. - Je inspireert het projectteam om de noodzakelijke resultaten neer te zetten. Leidinggevende taken - Je leidt en geeft operationeel en organisatorisch leiding aan projecten om wijzigingen in bestaande informatiesystemen dan wel nieuwe informatiesystemen te realiseren en/of te implementeren. - Je geeft operationeel leiding aan projectgroepen, die zijn samengesteld uit meerdere disciplines. - De grootte van de teams waaraan je leiding geeft zijn afhankelijk van het project. Contacten: Leveranciers van hard- en software, leveranciers van diensten, projectmedewerkers, collega's van andere lijnafdelingen. ketenpartners. Inzet in de lijn of project: Inzet in de projectorganisatie. Standplaats: Odijk (het reizen tussen verschillende (politie)locaties kan deel uitmaken van de opdracht) Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 03-12-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt minimaal een afgeronde erkende 4 jarige HBO opleiding in de richting informatica, technische bedrijfskunde of vergelijkbaar. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als ICT projectmanager van complexe (sterk organisatorische) projecten waarbij je ook geschakeld hebt met ketenpartners. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt in de afgelopen 5 jaar vergelijkbare projecten uitgevoerd. - Je hebt werkervaring met projectmatig werken conform Prince2 in de afgelopen drie jaar. - Je hebt kennis en ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, LeSS, etc.) in de afgelopen drie jaar. - Je hebt ervaring met verandermanagement, bijv. met de inbedding van nieuwe processen. - Je hebt ervaring in een vergelijkbare functie bij een organisatie met minimaal 5000 gebruikers. - Je beschikt over een IPMA-C certificering of vergelijkbaar certificaat. Competenties: - Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Maatschappelijke Oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 03-12-2018 Duur: 30-11-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 42 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatie Analist. De opdrachtgever: Je zal gaan werken in de programma-organisatie Modernisering Informatie Voorziening voor de directie Wonen in de gemeente. De programma-organisatie is een tijdelijke organisatie en is in oprichting. De programma-organisatie is gepositioneerd bij cluster Ruimte en Economie van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Je zal gaan werken in de programma-organisatie dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van Modernisering van de informatievoorziening voor de directie Wonen. De veranderingen die de directie Wonen wil doorvoeren op het gebied van informatievoorziening raakt een groot deel van de werkwijze, processen en informatievoorziening van Amsterdam en het ruimtelijk domein in het bijzonder. Doel van deze verandering is om het integraal digitaal samenwerken, co-creatie met initiatiefnemers en belanghebbenden, een gelijke informatiepositie voor alle betrokkenen en digitaal zaken doen met de gemeente Amsterdam mogelijk te maken. Er is gekozen voor een tweeledige oplossing: Een basis platform van registraties en transactie systemen. Dit basis platform zorgt voor 'operational excellence', samenhang en warme informatie overdrachten in de werkwijze. En de modulaire opbouw van dit basis platform maakt schaalbare en continue verbetering van producten en diensten mogelijk. Een stelsel van digitale oplossingen in combinatie met het basis platform, zorgt voor continue innovatiekracht om snel nieuwe digitale mogelijkheden uit te proberen en op te schalen. Basis platform en het stelsel van digitale oplossingen maken gebruik van open data en standaarden, stekkers ( slimme koppelingen/API's) en services. Werkzaamheden: - Verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de informatiebehoeftes van de business naar bruikbare informatievoorzieningsoplossingen. - Vastleggen van informatiemodel, informatiebehoeften, vereisten en regelementen voor het programma. - Ongevraagd en gevraagd advies geven. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. - Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma. - Je hebt kennis en ervaring van (diverse) methoden van informatieanalyse en bedrijfsanalyse. - Je hebt kennis en ervaring met het moderniseren van informatievoorziening en digitaliseren van processen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met veranderingsmanagement binnen overheidsorganisaties. - Je beschikt over een opleiding op WO niveau. - Je hebt kennis en ervaring met soortgelijke processen bij de overheid en / of ruimtelijk domein. - Je hebt meer dan 1 jaar ervaring met werken voor een G4 gemeente. Competenties (expert): - Analytisch vermogen en uitdrukkingsvaarheden - Omgevingsbewustzijn - Organisatiesensitiviteit - Besluitvaardig en innovatief - Zelfstandig en klantgericht - Onafhankelijk en klantgericht - Innovatief handelen en oordeelsvorming Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 01-10-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 02-10-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15 - 22 oktober 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.