Nieuwste ICT-projecten

Informatiemanager Monnickendam
Voor Gemeente Waterland zijn wij op zoek naar een Informatiemanager. Omschrijving opdracht: Je communicatievaardigheden zorgen ervoor dat je collega's en opdrachtgevers aan je weet te binden. Je kunt de complexe materie van jouw vakgebied helder overbrengen en haalt voldoening uit het vinden van goede oplossingen. Je bent als informatiemanager spil in onze IT-ontwikkelingen. Je vindt het leuk om samen te werken met je collega's, andere gemeenten en leveranciers. Ook ben je bezig met het verbeteren en door ontwikkelen van processen. Je specificeert de eisen voor bestaande elektronische software-producten, om te voldoen aan de gebruikerswensen en de gestelde specificaties, eisen en randvoorwaarden en kwaliteitsnormen voor software. Je beoordeelt aanvragen, je zorgt voor het uitvoeren van impactanalyses en het bewaken van planningen en bewaakt dat de ontwikkelde functionaliteiten goed getest zijn.En je zorgt voor een releasematige planning. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient uiterlijk 1 maart 2020 te starten. 2. Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau. 3. Je bezit aantoonbare theoretische en praktische kennis van informatiemanagement, procesarchitectuur en ontwerp. 4. Je bent in staat om op alle niveaus advies te geven. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bezit een afgeronde, relevante Master in informatica. 2. Je hebt aantoonbare kennis van verschillende applicaties en (management)informatiesystemen en data opslag (systemen). 3. Je hebt kennis van de Microsoft producten. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met de inzet van informatievoorziening in het publieke domein. 5. Je hebt ruime ervaring met procesmodellering en informatiearchitectuur. 6. Je hebt aantoonbare kennis en minimaal een jaar ervaring met projectmatig werken. Competenties: - Je bent analytisch èn resultaatgericht. - Je kunt goed coördineren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Monnickendam Startdatum: uiterlijk 16 maart 2020 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior beleidsadviseur P&C Delft
Voor het Hoogheemraadschap van Delfland zijn wij op zoek naar een Senior beleidsadviseur P&C. Omschrijving opdrachtgever: In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect. Omschrijving opdracht: De afdeling financiën bestaat uit financieel (senior) beleidsmedewerkers en financieel adviseurs. De Senior beleidsadviseur levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling/herziening van de Kostentoedeling verordening 2020, de totstandkoming van de Kadernota 2020 en de aanpassing van het belastingstelsel. De Senior beleidsadviseur heeft een regisserende en coördinerende rol. Werkzaamheden: De werkzaamheden, die verricht dienen te worden, betreffen: - Het verrichten van doorrekeningen in kosten- en tariefmodellen; - Het ondersteunen en adviseren bij procesontwerp bij het tot stand komen van de P&C producten (zie bovenstaande producten) en het organiseren van draagvlak binnen Delfland zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau; Het ondersteunen en adviseren bij procesorganisatie bij het tot stand komen van de P&C producten (zie bovenstaande producten) en het organiseren van draagvlak binnen Delfland zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau; - Je bent in staat om bestuurlijke besluitvormingsprocessen te overzien en mede vorm te geven en te begeleiden; - Het ondersteunen en adviseren bij het procesregie bij het tot stand komen van de P&C producten (zie bovenstaande producten) en het organiseren van draagvlak binnen Delfland zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau; - De verantwoordelijkheid voor adequate vastlegging van vastgestelde besluiten. Waarbij onderdeel is dat de Senior beleidsadviseur de inhoudelijk dossiervoorbereiding doet. Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming in het documentensysteem. De voorbereiding zal fungeren als agenda tijdens de overleggen. De agendastukken die behandeld worden in de verschillende vergaderingen zul jij vervolgens in het documenten systeem plaatsen door middel van de vastgestelde documenten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week vanaf 17 februari 2020; 2. Je beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau, aantoonbaar door middel van een afgeronde opleiding economie of vergelijkbaar; 3. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring als Senior Beleidsadviseur, of vergelijkbaar met werkzaamheden zoals in paragraaf 1.3 omschreven; 4. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring en kennis met de belastingsystematiek van een publieke organisatie; 5. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van scenario’s voor kostentoedeling en de consequenties hiervan doorrekenen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met de BBV (besluit, begroting, verantwoording) 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met de BBV-W (besluit, begroting, verantwoording bij een waterschap) 3. Je hebt minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring en kennis met de belastingsystematiek van een waterschap Competenties: - Samenwerkingsvermogen: de Senior beleidsadviseur moet in staat zijn samen met personen van verschillende disciplines bij te dragen aan het gezamenlijke resultaat; - Resultaatgerichtheid: de Senior beleidsadviseur is gericht op het stellen van doelen en actief behalen van concrete resultaten; - Innovatief vermogen: de Senior beleidsadviseur zoekt naar en maakt gebruik van onconventionele ideeën bij de ontwikkeling van de P&C producten - Communicatieve vaardigheid: de Senior beleidsadviseur rapporteert mondeling en schriftelijk op een gestructureerde en begrijpbare wijze. Kan goed luisteren naar anderen en kan constructieve feedback geven. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Delft Startdatum: 17 februari 2020 Duur: tot 16 september 2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 5 februari 2020 tussen 13:00 uur en 16:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Developer Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Developer. Omschrijving opdracht: Bij de politie ontwikkel je als .Net developer robuuste applicaties onder architectuur, die het werk van onze agenten (zowel op straat als in de opsporing) makkelijker en beter maken. Zo is er de moderne voorziening BVID (Basis Voorziening IDentificatie) voor de registratie en verificatie van persoonsgegevens (verdachten, maar ook nieuw binnenkomende vreemdelingen) met documenten, vingerafdrukken en foto’s. De Senior Developer is het T-shape teamlid van het Devops-team (scrum) dat zich bezig houdt met het (door)ontwikkelen van de BVID. Stelt zijn/haar expertise ten dienste van het team en is ook in staat andere taken binnen het team uit te voeren. Draait als volledig Devops teamlid mee. De kandidaat dient rekening te houden met het in overleg uitvoeren van werkzaamheden en/of beschikbaar zijn buiten reguliere kantoortijden (piketdienst). Doelstelling: De Senior Developer levert een bijdrage aan het (door)ontwikkelen van de applicatie en zorgt voor kennisoverdracht aan de andere teamleden. Geeft invulling aan de ontwikkel-capaciteit van het DevOps-team dat onderhoud en doorontwikkeling van de applicatie realiseert. De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het onderhoud en de functionele doorontwikkeling voor de applicatie BVID-2. Dit betreft zowel het aanbrengen van enkele technische verbeteringen alsook nieuwe functionele behoeften, deels vanuit veranderende (Europese) wetgeving. Verantwoordelijkheden: Als teamlid mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. Als teamlid wordt bijgedragen aan de verantwoordelijkheden van het team met name op het gebied van de software architectuur van de voorziening. Vakmatige taken: Softwarematige ontwikkeltaken in een .Net omgeving onder architectuur, met oog voor niet functionele aspecten als performance, security en robuustheid. Leidinggevende taken: Geen hiërarchisch leidinggevende taken. Wel in staat zijn om teamleden te coachen en op sleeptouw te nemen. Contacten: Als DevOps-team lid heb je contact met je mede teamleden, de Product Owner, de Scrum Master, andere DevOps-team leden in de keten en mogelijke toeleveranciers en andere stakeholders. Inzet in de lijn of project: Inzet op tijdige- of projectmatige basis. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 20-04-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Senior .NET Core Developer bij grote organisaties (>1.000 medewerkers). 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met alle volgende technologieën; ASP.NET core, WebAPI, IOC - Dependency Injection,Entity Framework, MS SQL, Visual Studio, Javascript, HTML en CSS. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Bij voorkeur heb je een afgeronde erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau met de richting Informatica of gelijkwaardig. 2. Je hebt bij voorkeur de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring met; a. GIT b. CI/CD - Jenkins & XLDeploy c. Microservices d. Orkestratie tooling e. API Management 3. Je hebt de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in een Agile/Scrum omgeving. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 20-04-2020 Duur: 30-04-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 6/7 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Solution architect Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Solution architect. Omschrijving opdracht: NS is een grote en complexe organisatie in het middelpunt van de mobiliteit in Nederland waar IT en digitalisering een strategische rol vervult. NS IT is op groepsniveau gepositioneerd en verzorgt de IT voor NS. De afdeling IT Infrastructuur & Ontwikkeling (IT I&O) is verantwoordelijk voor alle NS IT-infrastructuur in alle NS-domeinen Hier gebeurt het: De pragmatisch projectarchitect zal werkzaam zijn in een project dat tot doel heeft de IT Infrastructuur in de volle breedte te rationaliseren en heeft voor 2020 een aanzienlijke besparingsdoelstelling meegekregen. Als pragmatisch projectarchitect zorg je dat de IT-infrastructuur in alle geledingen van de NS afgestemd wordt op de applicatie-architectuur en gaat met de afdelingen binnen NS de gesprekken aan hoe het anders, beter, sneller en goedkoper kan. Je werkt daarvoor in een verandertraject die inhoudelijk en organisatorisch als complex ervaren wordt. Hiervoor is een pragmatisch projectarchitect nodig met een helikopterview, iemand die vanuit het groter geheel tot op implementatieniveau het overzicht houdt en weet hoe de oplossingen geboden kunnen worden. We zoeken dus uitdrukkelijk niet een architect die vanuit de theorie dit beredeneert, maar een praktisch architect die dit zelf op alle infrastructuur-onderdelen binnen de complexe NS-omgeving en hier aantoonbare ervaring mee heeft. Werkzaamheden: - Het checken van de NS-infrastructuur op juistheid en om bedrijfseconomisch betere alternatieven voor te stellen; - Het checken of applicatie-architecturen optimaal binnen de NS-infrastructuur zijn ingezet; - Het doen van voorstellen om de applicatie-architectuur aan te passen naar bedrijfseconomisch betere alternatieven; - De aansturing van technisch architecten en specialisten en waar nodig informatieanalisten in programma’s en projecten binnen de NS; - Afstemming met aanpalende projecten (bewaken afhankelijkheden); - Voorbereiden besluitvorming over scope-aanpassingen en andere inhoudelijke vraagstukken die zich gedurende het project voordoen; - Borgen van projectarchitectuur in domeinarchitectuur (business en ICT). Dit neem je mee: - Op het gebied van opleiding, kennis en werkervaring: - Je hebt academisch werk- en denkniveau en aanvullende opleidingen/cursussen op het gebied van architectuur gevolgd; - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring en blinkt uit als pragmatisch architect in infrastructuurprojecten en hebt affiniteit met bedrijfs- en IT-architectuur; - Je kunt goed samenwerken en bent in staat om bruggen te slaan tussen verschillende stakeholders op basis van feiten en argumenten; - Je kunt workshops en meetings voorzitten. Vaardigheden en Competenties: - Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels; - De essenties van een vraagstuk of oplossing kernachtig kunnen weergeven; - Je bent in staat om een goede afweging te maken tussen projectbelangen en NS-belangen; - Je bent klantgericht en pragmatisch – succes wordt afgelezen uit de resultaten van de projecten, en niet uit de hoeveelheid geproduceerd papier; - Flexibel om kunnen gaan met een veranderende omgeving. Op NS kun je rekenen: Werken bij NS betekent dat jij hét verschil kunt maken in de wereld van duurzame mobiliteit. Je maakt deel uit van een organisatie die midden in de maatschappij staat en Nederland in beweging brengt. Van deur tot deur. De kernwaarden van NS zijn proactief, verbindend, vakkundig en gastvrij. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). 4. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring en blinkt uit als pragmatisch architect in infrastructuurprojecten en hebt affiniteit met bedrijfs- en IT-architectuur. 5. Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-02-2020 Duur: 24-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 30 januari 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatieanalist Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Informatieanalist. Omschrijving opdracht: Daarom kies je voor een functie als bij NS: Bij NS staat de reiziger op 1, 2 en 3. Je werkt met andere teams samen binnen het gezamenlijke datafundament. Als professional maak je ons beter! Zo werkt het: Data speelt een hoofdrol in al onze processen en is volop in beweging. Dat is niet overdreven, want dagelijks vertrouwen 1,2 miljoen mensen op onze technologie. Van het krijgen van de juiste informatie tot aan het rijden van de treinen. Vanaf het hoofdkantoor in Utrecht werken veel collega´s achter de schermen om dit voor elkaar te krijgen. Data & Analytics is nu op zoek naar een Informatieanalist. Je maakt deel uit van een Scrum Team binnen het domein D&A Klant. Als team ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van hoogwaardige informatieproducten voor NS Commercie. Daarnaast draag je bij aan het continu verbeteren van het team en het proces. Sinds 2018 maken we de transitie naar een nieuw dataplatform met onder andere Data Vault 2.0, Informatica BDM en Power BI. D&A Klant zit middenin deze transitie en is op zoek naar een Informatieanalist die het team komt ondersteunen in deze transitie. De werkzaamheden: - Je vertaalt de wensen van de gebruiker naar passende functionele BI-oplossingen, waarbij je samen met het scrumteam de aanpak en impact verder uitwerkt. Deze oplossingen sluiten zo goed mogelijk aan bij de functionele en non-functionele wensen van de gebruiker en passen binnen de geldende architectuurkaders - Je helpt, samen met het team, de Product Owner om de Product Backlog te refinen - Je blijft kritisch op de kwaliteit en stabiliteit van het product, levert verbetervoorstellen en helpt om deze te realiseren - Je analyseert bestaande processen en ontwerpt nieuwe processen op basis van datastromen - Je maakt logische datamodellen op basis van het Business Objectenmodel en analyses van de brondata - Je ontwerpt Datavault 2.0 modellen Hier gebeurt het: Op loopafstand van station Utrecht Centraal bundelen ruim 150 collega´s van de afdeling Data & Analytics (D&A) hun krachten. Hier werkt een mix van ervaringen en persoonlijkheden, die elkaar graag opzoeken om met elkaar te sparren en kennis te delen. De afdeling geeft (interne) gebruikers snel en betrouwbaar inzicht om tot juiste acties te komen door het verzamelen, combineren, analyseren en presenteren van informatie. Als Informatieanalist ben je onderdeel van het team D&A Commercie en NS International, maar overleg je ook veel met collega’s uit andere vakgebieden. Kortom, we zoeken een echte teamplayer! Dit neem je mee: Om de functie van Informatieanalist succesvol uit te voeren beschik je onder andere over: - Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding - Minimaal 5 jaar recente ervaring als Informatieanalist in een BI / DWH omgeving - Aantoonbare ervaring met use cases, user story’s en story maps - Aantoonbare ervaring met het eliciteren en afstemmen van requirements in een complex domein en stakeholderveld - Aantoonbare ervaring met bronanalyse en SQL - Ervaring met het opstellen van domein- en datamodellen, in het bijzonder aantoonbare ervaring met het modelleren in Data Vault 2.0 - Je bent analytisch en hebt abstractievermogen - Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Nederlands) en bent in staat om zowel met business als ontwikkelaars te praten - Kennis van en ervaring met verschillende type databases en primaire systemen - Kennis van Data Vault 2.0 - Kennis van Sparx Enterprise Architect - (Basis)kennis Wet en regelgeving, zoals o.a.. AVG (Data Compliancy) - Gecertificeerd IREB is een pré - Kennis van UML, Use Case Modeling is een pré - Kennis van XML/XSD is een pré - Kennis van Power BI is een pré Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in BI/DWH omgeving als informatieanalist. 2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding. 3. Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met DataVault 2.0 (kandidaat heeft zelf gebouwd met DV 2.0, alleen een opleiding is niet voldoende). 4. Je hebt kennis van Enterprise Architect. 5. Je hebt ervaring met het eliciteren en afstemmen van requirements in een complex domein en stakeholderveld. 6. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 7. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 8. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 03-02-2020 Duur: 31-07-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Manager Projectbeheersing Utrecht
Voor onze directe eindklant ProRail is Harvey Nash op zoek naar een Manager Projectbeheersing Startdatum: Zo spoedig mogelijk (in verband met overdracht van kennis)Duur: 2 jaarInzet: 36 uur per week Finance & Control werkt momenteel aan een verdere professionaliseringsslag op het gebied van projectbeheersing binnen ProRail. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de verdere verbetering op het gebied van automatisering, rapportages, efficiencyverhoging en de ontwikkeling van de medewerkers van de toekomst. Afdeling informatie:De afdeling Team MPB is een relatief nieuwe afdeling. Als gevolg van het feit dat een aantal jaren geleden er op een aantal projecten bleek dat deze beter beheerst konden worden uitgevoerd en de ambitie van zowel de BE Projecten, als de afdeling is om “in control te zijn” en transparant, betrouwbaar en voorspelbaar te zijn is het onderwerp “Projectbeheersing” hoog op de agenda geplaatst. In 2016 is er gestart met een groot aantal externe MPB-ers en een enkele interne MPB-er. Inmiddels is dit een volwaardige rol geworden op risicovolle projecten binnen ProRail. Functie omschrijving:Als MPB geef je operationeel leiding aan een team van projectbeheersers. Je verbindt en coördineert tussen de specialisten in het projectbeheersingsteam op het gebied van planning, financiën/control, risicomanagement, informatiemanagement en scope- en kwaliteitsmanagement en zorg je ervoor dat de juiste producten tijdig worden opgeleverd. Je vervult hierin een sturende, coördinerende en verbindende rol op de beheersaspecten tijd, kwaliteit, geld, scope, organisatie, informatie en risico’s. Je draagt zorg voor een eenduidige baseline en borgt een beheerst wijzigingsproces op deze baseline binnen de afgesproken kaders. Je bent een bruggenbouwer die bijdraagt aan de ontwikkeling van een sterker samenwerkend team: betere systematische beheersing, betere rapportagestructuur en betere samenwerking. Dit met als doel om de integrale projectbeheersing te borgen (op integrale, beheerste, voorspelbare, transparante en gestandaardiseerde wijze projecten uit voeren). Daarbij draag je zorg voor het opzetten, implementeren en aansturen/bewaken van volledige, consistente en juiste projectmanagementinformatie (producten) op het gebied van projectbeheersing gericht op sturing en verantwoording. Je bent het aanspreekpunt voor betrokken interne partijen op het gebied van projectbeheersing. Functie-eisen:Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur een technische of bedrijfskundige opleidingsachtergrond.Je hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring met complexe civieltechnische infrastructurele projecten.Je hebt ervaring met leidinggeven binnen projecten en projectbeheersing.Je beschikt over specifieke ervaring met beheersing van programma’s/multidisciplinaire projecten.Je hebt ervaring met het werken in de publieke sector.Je bent generalist met kennis en ervaring op tenminste twee van de vakgebieden finance & control, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en planning.Je hebt ervaring met het werken in een omgeving met tegengestelde belangen en je bent in staat om met behoud van relatie afstemming te vinden en zo synergie te bereiken.Daarnaast ben je klantgericht, resultaatgericht, initiatiefrijk en kun je goed beïnvloeden.
BPM-ontwikkelaar Apeldoorn
Binnen IV Douane zijn we op zoek naar een ervaren BPM-ontwikkelaar voor de keten Toezicht Goederen & Risicomanagement (TG&R). De keten TG&R is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor de procesgebieden "Binnenbrengen, Uitgaan & Provianderen", "Fysiek Toezicht" en "Risico & Intelligence". De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. Agile-ontwikkelmethoden. Binnen de keten zijn meerdere multidisciplinaire teams werkzaam. Teams bestaan uit een mix (multidisciplinair) van ontwikkelaars, aangevuld met een scrummaster en productowner. Voor het team Pluto (procesgebied "Risico & Intelligence") zoeken we een ervaren BPM-ontwikkelaar.De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit business proces modellering alsmede de realisatie van deze processen, maar ook zaken als review- en test-werkzaamheden zullen binnen het team opgepakt moeten worden als de situatie daarom vraagt (bereidheid tot T-shape model). Het werk zelf wordt door het team iom productowner en businessowner bepaald, vastgesteld per PI-periode en in sprints van 2 weken elk uitgevoerd.Specifieke vakkennis: ruime kennis en ervaring met BPM-standaard kennis en ervaring met BPM-advanced is een pré kennis en ervaring met Java is een préNaast de vanzelfsprekende brede vakkennis die van de ontwikkelaar gevraagd wordt, wordt ook gevraagd: kennis van SCRUM en ervaring met SCRUM-projecten, kennis en ervaring met SAFe is een pré, persoonlijke vaardigheden: goede communicatieve vaardigheden, gericht op samenwerking (teamplayer), flexibele instelling, drive en doorzettingsvermogen. We zoeken iemand die echt gemotiveerd is om in een Agile/Scrum omgeving te werken en daaraan ook actief wil bijdragen (binnen en buiten het eigen team). Algemene taken van een teamlid binnen een Multi Disciplinair-team zijn: Je draagt bij aan het verfijnen van backlog items Je draagt bij aan het plannen van iteraties Je draagt bij aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamhedenJe neemt actief deel aan de benodigde scrum sessies en eventsJe werkt samen met andere multidisciplinaire teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werkenJe ondersteunt en vervangt daar waar nodig collega's binnen het multidisciplinaire team.Binnen IV-Douane keten TG&R (Toezicht Goederen & Risicomanagement) zijn we voor het procesgebied Risico & Intelligence" op zoek naar uitbreiding van onze BPM-ontwikkel-expertise. We zoeken daarom een enthousiaste, gedreven en ervaren BPM-ontwikkelaar om één van de teams (team Pluto) te komen versterken.Kennis van en ervaring met:IBM BPMs en Java ScriptHBO werk- en DenkniveauRealiseren van integraties (3 jaar)2 jaar modelleren van BPD's in IBM-BPMSWensen:kennis van ODM is pré kennis van Java, Jenkins, Maven, Splunk, Webservices, JPA, Gherkin is pré kennis van testframeworks zoals JUnit, Cucumber, Fitnesse, Selenium en of Robot Framework is prékennis van Git, JIRA, Bitbucket, en Confluence 
MetricStream Platform Solution Architect Netherlands
Hi all, I am looking for multiple MetricStream Platform Solution Architects. Seasoned architect with 15 years + experienceDeep knowledge on the M7 MetricStream productExperience in the deployment of out-of-the-box capabilities and leading business change to accommodate such alignmentAbility to drive alignment and enterprise optimization across different disciplinesPreferably with IBM Archer experience Solution Architect Component of the role around MetricStream of M7 this person be required to prepare a reference architecture model across all of its components from an Application, Data, Security, Integration, Technical architecture etcthis person be required to prepare logical and conceptual architecture model across the above components?this person needs to demonstrate knowledge of deployment of out-of-the-box capabilitiesthis person be required to collaborate and work with Application Architects, Data Architects, IRM Security SMEs, Integration Architects, Technical Engineers, and Process Business Analysts?Skilled in functional configuration, testing, system integration/interfaces, data migration, implementation and Governance of the all of the modules below within the M7 Global Platform so that he/she is able to guide others Enterprise Risk Management ModulesOperational Risk Management Modules Compliance Management Modules IT Risk Management ModulesThird-Party Management ModulesInternal Audit Management Modules Would be expecting this person to lead on the business change activities for Stakeholder Management, Leadership alignment?Preferably with past / current RSA Archer experience this person be required to guide in MetricStream POCs and fit-gap analysis with RSA Risk Management and GRC tool like RSA Archer?
Projectleider Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag en Utrecht zijn we op zoek naar een Projectleider Uitgangspunten Startdatum: 10 februari Duur: +- 6 maanden ( met optie op verlenging van 6 maanden) Inzet: 16 uur per week Richttarief: € 90,- OPDRACHT Beschrijving Opdrachtgever Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Beschrijving directie/afdeling Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAV) staat voor effectief beleid op het terrein van voorkomen van slachtofferschap en daderschap alsmede de bescherming van kwetsbare groepen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. De afdeling Veiligheid in Sociaal Domein werkt aan het duurzaam terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het bevorderen van veiligheid in sociaal domein en innovatie. Hiertoe ontwikkelt en implementeert de afdeling beleid en ondersteunt het ketenpartners bij het optimaliseren van hun bijdrage en het verbeteren van hun werkprocessen. Dit alles doet de afdeling samen met partners uit de Justitieketen, andere departementen, het gemeentelijk (sociaal en veiligheids-)domein, zorgpartners, de wetenschap en het bedrijfsleven. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) die moet leiden tot een verdere professionalisering en een hoge kwaliteit van uitvoering. De ZVH zijn netwerkorganisaties van lokale en landelijke partijen onder coördinatie van door gemeenten aangestelde managers. Randvoorwaardelijk om als netwerksamenwerking goed te kunnen functioneren is dat de samenwerkingspartners weten wat zij over en weer van elkaar kunnen verwachten. Het OM heeft het initiatief genomen om uitgangspunten en minimumnormen te formuleren voor de samenwerking in de ZVH. De politie bezint zich op dit moment ook op de samenwerking in de ZVH. Op 16 oktober jl. is geconstateerd dat het de voorkeur verdient om als partners in de strafrechtsketen een gezamenlijk/afgestemd aanbod richting de andere netwerkpartners in de Zorg- en Veiligheidshuizen te formuleren. De Raad van de Kinderbescherming en de 3RO hebben aangegeven in een versneld traject ook hun visie op uitgangspunten en minimumnormen te willen formuleren. De opdracht bestaat eruit deze organisaties hierbij te begeleiden. Als kader wordt daarvoor meegegeven te reflecteren op: hoe het overleg tussen de organisatie en de manager(s) van het Zorg- en Veiligheidshuis georganiseerd zou moeten worden; de betrokkenheid van de organisatie bij een ZVH bij de organisatie intern moet zijn georganiseerd; - bij welke type zaken de organisatie aan een casusoverleg zal deelnemen; - hoe de organisatie betrokken wil zijn bij de selectie van zaken voor casus overleggen; - wat het ZVH van de organisatie mag verwachten incl. de kwaliteit van medewerkers; - regels rond het nakomen van afspraken waaronder een escalatieprocedure. De opdracht bestaat er vervolgens uit om in een tweede fase de uitkomsten, samen met de bevindingen van de politie, en het document van het OM naast elkaar te leggen om te bezien of hierin een gezamenlijk beeld uit kan worden afgeleid. De uitkomst kan worden besproken op een bestuurlijke gesprekstafel en wordt ingebracht als input voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH. De afdeling ViSD van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangeboden dit proces te faciliteren. Omdat de afdeling hiervoor geen capaciteit beschikbaar heeft, wordt een externe projectleider gezocht. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden Voor dit project wordt een projectleider gevraagd die ervaring heeft met het zelfstandig opzetten en managen van projecten op het gebied van organisatie ontwikkelvraagstukken in een complexe netwerksetting. Dagelijkse opdrachtgevers van het project zijn de directeur van de Raad van de Kinderbescherming en één van de directieleden van de 3RO Zorg voor het ontwikkelen van een visie vanuit de eigen organisatie(s) op de samenwerking in de ZVH. De projectleider moet z.s.m. beschikbaar zijn omdat de voorbereidingen voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH al zijn gestart. Van de projectleider wordt in ieder geval (dus niet uitputtend) de volgende werkzaamheden verwacht: Begeleiden van de RvdK en de 3RO bij het vaststellen van hun visie op samenwerking binnen de ZVH. Begeleiden analyse op overeenkomsten en verschillen tussen de RvdK, de 3RO, het OM en de Nationale politie t.b.v. de input voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH. Tussentjids afstemmen vorderingen met opdrachtgever voor tussentijdse afstemming met traject meerjarenagenda ZVH. EISEN Je hebt een afgeronde academische opleiding. Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring met projectmanagement. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met organisatieontwikkeling- en –inrichtingsvraagstukken, zijnde niet ICT-projecten Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante ervaring met keten-/netwerkvraagstukken in de strafrechtketen. Je hebt in ten minste 3 projecten aantoonbaar relevante ervaring met Veiligheidsnetwerken. Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring met stakeholdermanagement op politiek-bestuurlijk niveau. WENSEN Je hebt relevante ervaring heeft met informatiedeling en privacy vraagstukken in het veiligheidsdomein. Je hebt relevante ervaring heeft met het inzetten van verandermanagement in projecten of programma’s. Je hebt relevante ervaring heeft met het voorbereiden en uitvoeren van groepssessies/workshop Je hebt ervaring met samenwerking tussen organisaties van de strafrechtketen en het zorg/sociaal domein in het bijzonder m.b.t. Zorg- en Veiligheidshuizen Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk woensdag 29 januari om 15.00uur in ons bezit te zijn.
Functionaris CISO Utrecht
Informatie over de opdrachtDe functie van CISO Rechtspraak is belegd binnen de Informatie Voorzienings- Organisatie (IVO) van de Rechtspraak. Hiervoor is een CISO aangesteld die de opdracht heeft gekregen de functie te borgen binnen de IVO organisatie en securitystrategie- plan en beleid aan te scherpen en op een hoger niveau te brengen. Als functionaris CISO ben je de rechterhand van de CISO en neemt een aantal beleidsvoorbereidende, strategische en planvormende taken van hem uit handen. Samen werken jullie aan het verder vorm geven van de functie binnen IVO rechtspraak, het opstellen van de security strategie, plan, beleid, het vaststellen van de gap tussen de gewenste- en de huidige situatie en geeft richting aan de borging hiervan. Het doel is security stevig te borgen binnen de organisatie en de toetsende en toezichthoudende rol te verankeren.Voorbeelden van werkzaamheden waar je aan bijdraagt zijn: Het openstellen van security strategie op basis van businessgoals, deze laten goedkeuren, uitdragen en verankeren;Het openstellen van het securityplan op basis van de strategie, dit laten goedkeuren, uitdragen, richting geven aan de uitvoering van het plan en toetsen of het plan conform vaststelling wordt uitgevoerd;Het vaststellen van de gap tussen de gewenste en de huidige situatie en richting geven aan het wegwerken van de gap;Het (laten) uitvoeren van risicoanalyses om de risico's vast te stellen en mitigerende maatregelen voor te stellen dan wel de risico's te accepteren;Het (laten) uitvoeren van audits om te toetsen in hoeverre het beleid juist wordt toegepast;Geven van gevraagd en ongevraagd advies aan directie, managers en projecten over dreigingen en security vraagstukken; Het verhogen van het informatie security bewustzijn binnen de organisatie.Eisen:Je beschikt over minimaal een HBO diploma, bij voorkeur richting informatiekunde of informatiebeveiliging Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring binnen informatie security management bij voorkeur in de rol van CISO of adviseurVereiste certificering: Certified Information Security Management CISM;Gewenste certificering: Certified Information Systems Security Professional (CISSP)Je hebt kennis en ervaring op het gebied van risicoanalyse en audit methodieken.Opdrachtgever wil graag contact leggen met referenties van vorige opdracht- of werkgevers, de kandidaat dient enkele referenties aan te reiken en stemt in dat hiermee contact opgenomen wordt.Werken bij IVO RechtspraakMensen, organisaties en overheid zijn het vaak wel of niet eens met elkaar. Dat is onvermijdelijk in een samenleving. De Rechtspraak is nodig om te bepalen wie dan gelijk heeft. IVO levert IT diensten aan de rechtspraak ter ondersteuning. De digitale ambities van de Rechtspraak zijn groot. Voor het succes van het digitaliseringsprogramma is o.a. security van cruciaal belang. Systemen en netwerken moeten 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar zijn voor de rechtspraakmedewerkers, ketenpartners en burgers. Voor de continuïteit van de systemen en de beveiliging van de gegevens van de Rechtspraak betekent dit een groeiend risico en daarmee een uitdaging om de infrastructuur en systemen aan de hoge security eisen blijvend te laten voldoen.Organisatorische borgingJe rapporteert aan de CISO die vervolgens rapporteert aan de directie van IVO. Je werkt direct samen met het team Security, Privacy en Kwaliteit die rapporteert aan de directeur IVO-IT
BPM Ontwikkelaar Douane Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een BPM Developer Douane Startdatum: 3-2-2020 Einddatum: 31-12-2020 Inzet: 40 uren per week Tarief: €71,50 per uur OPDRACHT Binnen IV Douane zijn we op zoek naar een ervaren BPM-ontwikkelaar voor de keten Toezicht Goederen & Risicomanagement (TG&R). De keten TG&R is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor de procesgebieden "Binnenbrengen, Uitgaan & Provianderen", "Fysiek Toezicht" en "Risico & Intelligence". De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. Agile-ontwikkelmethoden. Binnen de keten zijn meerdere multidisciplinaire teams werkzaam. Teams bestaan uit een mix (multidisciplinair) van ontwikkelaars, aangevuld met een scrummaster en productowner. Voor het team Pluto (procesgebied "Risico & Intelligence") zoeken we een ervaren BPM-ontwikkelaar. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit business proces modellering alsmede de realisatie van deze processen, maar ook zaken als review- en test-werkzaamheden zullen binnen het team opgepakt moeten worden als de situatie daarom vraagt (bereidheid tot T-shape model). Het werk zelf wordt door het team iom productowner en businessowner bepaald, vastgesteld per PI-periode en in sprints van 2 weken elk uitgevoerd. Specifieke vakkennis: - ruime kennis en ervaring met BPM-standaard - kennis en ervaring met BPM-advanced is een pré - kennis en ervaring met Java is een pré Naast de vanzelfsprekende brede vakkennis die van de ontwikkelaar gevraagd wordt, wordt ook gevraagd: - kennis van SCRUM en ervaring met SCRUM-projecten - kennis en ervaring met SAFe is een pré - persoonlijke vaardigheden: goede communicatieve vaardigheden, gericht op samenwerking ("teamplayer"), flexibele instelling, drive en doorzettingsvermogen We zoeken iemand die echt gemotiveerd is om in een Agile/Scrum omgeving te werken en daaraan ook actief wil bijdragen (binnen en buiten het eigen team). Algemene taken van een teamlid binnen een MultiDisciplinair-team zijn: - Je draagt bij aan het verfijnen van backlog items - Je draagt bij aan het plannen van iteraties - Je draagt bij aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamheden - Je neemt actief deel aan de benodigde scrum sessies en events - Je werkt samen met andere multidisciplinaire teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werken - Je ondersteunt en vervangt daar waar nodig collega's binnen het multidisciplinaire team. Binnen IV-Douane keten TG&R (Toezicht Goederen & Risicomanagement) zijn we voor het procesgebied "Risico & Intelligence" op zoek naar uitbreiding van onze BPM-ontwikkel-expertise. We zoeken daarom een enthousiaste, gedreven en ervaren BPM-ontwikkelaar om één van de teams (team Pluto) te komen versterken. EISEN IBM BPMs Java Script HBO werk- en Denkniveau Realiseren van integraties modeleren van BPD's in IBM-BPMS WENSEN goede communicatieve vaardigheden, analytisch, gericht op samenwerking ("teamplayer") en kennisdeling/overdracht, flexibele instelling, drive en doorzettingsvermogen. Gericht op kennisdeling/-overdracht/- kennis van ODM is pré kennis van Java, Jenkins, Maven, Splunk, Webservices, JPA, Gherkin is pré Kennis van testframeworks zoals JUnit, Cucumber, Fitnesse, Selenium en of Robot Framework is pré Kennis van Git, JIRA, Bitbucket, en Confluence Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 29 januari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Projectleider Datatoepassingen Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider Datatoepassingen. Basisteam: Over Basisteam Data en Monitoring: Het Basisteam Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, de Data Science Hub, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Smart Society. Omschrijving opdracht: Vanuit de Data Science Hub worden datatoepassingen met en voor gemeenten ontwikkeld, kennis over data science en datagedreven werken gedeeld en gewerkt aan een dataontsluitingspunt. Wij zijn op zoek naar een projectleider die de verschillende datatoepassingen helpt aansturen en begeleiden zodat deze collectief bruikbaar worden voor alle gemeenten. Denk daarbij aan collectieve toepassingen voor de WMO, Jeugdzorg, Energietransitie of wijze van meldingen doen voor gemeenten. Om deze rol te kunnen vervullen ben je goed in het begeleiden van groepen gemeenten waarbij je de leidende rol pakt in het proces zonder eenzijdig te bepalen wat de uiteindelijke oplossing moet zijn. Je hebt in deze rol bovendien bovenmatig veel kennis en ervaring van datagedreven werken in de gemeentewereld. Je weet hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden en hebt een pragmatische instelling waarbij je wanneer nodig gemeenten in het proces praktisch ondersteunt. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Aansturen, begeleiden en monitoren van lopende datatoepassing projecten. Daarbij bijdragen aan het opleveren van kort-cyclische resultaten om stap voor stap te bepalen of collectiviteit mogelijk is. - Opstellen plan van aanpak per datatoepassing voor het collectief maken van de toepassing. Dit houdt tevens in dat je toewerkt naar een op hoofdlijnen gestandaardiseerde aanpak voor datatoepassingen waardoor herkenbaarheid ontstaat voor gemeenten. Onderdeel van deze gestandaardiseerde aanpak is een helder afwegingskader om te bepalen of en op welke wijze gemeenten kunnen gaan meedoen en/of gebruik maken van de toepassing. - Verbinden van gemeenten en andere relevante (publieke en private) partijen om de datatoepassing collectief toepasbaar te maken. Werk hierbij met deze partijen tevens aan een duurzame collectieve oplossing en bijbehorende implementatiestrategie. - Creëren, onderhouden en rapporteren over lopende en toekomstige datatoepassingen. Resultaat van de opdracht: De projectleider datatoepassingen stuurt op het kort-cyclisch opleveren van resultaat per datatoepassing. Per datatoepassing project wordt een plan van aanpak opgeleverd. Binnen elk plan van aanpak is een duidelijk afwegingskader ontwikkeld om te bepalen of en op welke wijze gemeenten kunnen gaan meedoen en/of gebruik maken van de toepassing. Hij/zij levert tevens maandelijks een overzicht van de lopende en toekomstige datatoepassingen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. 4. Je hebt minimaal 3 jaar recente (in de afgelopen 5 jaar) ervaring met datagedreven werken in de gemeentewereld als projectleider. 5. Je hebt recente (in de afgelopen 3 jaar) ervaring met het realiseren van datatoepassingen binnen een gemeente. 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met gemeentelijke werkprocessen. 7. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met een Scrum/Agile wijze van werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van datagedreven werken in de gemeentewereld. 2. Je hebt kennis van het realiseren van datatoepassingen binnen een gemeente. 3. Je hebt kennis van Open Source technologie binnen een gemeente. 4. Je hebt kennis van open API Standaarden binnen gemeenten. 5. Je hebt aantoonbare ervaring (in de afgelopen 3 jaar) met Open Source technologie. 6. Je hebt aantoonbare ervaring (in de afgelopen 3 jaar) met open API standaarden. 7. Je hebt aantoonbare kennis van de principes van Common Ground (modernisering gemeentelijke ICT) (beschrijf in motivatiebrief). Competenties: - Ervaren gesprekspartner - Zelfstandig - Gericht op samenwerken - Pragmatisch - Oplossingsgericht - Enthousiast - Vasthoudend Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 17-02-2020 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: in overleg Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 13-02-2020, van 13:00 tot 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Datatoepassingen Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30136 Omgeving: Den Haag Startdatum: 17 februari 2020 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: Ja, met een totale inhuurperiode van 36 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 13 februari tussen 13.00 en 17.00 uur Sluitingsdatum: Woensdag 5 februari om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Projectleider Datatoepassingen voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Over Basisteam Data en Monitoring: Het Basisteam Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, de Data Science Hub, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Smart Society Vanuit de Data Science Hub worden datatoepassingen met en voor gemeenten ontwikkeld, kennis over data science en datagedreven werken gedeeld en gewerkt aan een dataontsluitingspunt. Wij zijn op zoek naar een projectleider die de verschillende datatoepassingen helpt aansturen en begeleiden zodat deze collectief bruikbaar worden voor alle gemeenten. Denk daarbij aan collectieve toepassingen voor de WMO, Jeugdzorg, Energietransitie of wijze van meldingen doen voor gemeenten. Om deze rol te kunnen vervullen ben je goed in het begeleiden van groepen gemeenten waarbij je de leidende rol pakt in het proces zonder eenzijdig te bepalen wat de uiteindelijke oplossing moet zijn. Je hebt in deze rol bovendien bovenmatig veel kennis en ervaring van datagedreven werken in de gemeentewereld. Je weet hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden en hebt een pragmatische instelling waarbij je wanneer nodig gemeenten in het proces praktisch ondersteunt. Taken/werkzaamheden: Aansturen, begeleiden en monitoren van lopende datatoepassing projecten. Daarbij bijdragen aan het opleveren van kort-cyclische resultaten om stap voor stap te bepalen of collectiviteit mogelijk is. Opstellen plan van aanpak per datatoepassing voor het collectief maken van de toepassing. Dit houdt tevens in dat je toewerkt naar een op hoofdlijnen gestandaardiseerde aanpak voor datatoepassingen waardoor herkenbaarheid ontstaat voor gemeenten. Onderdeel van deze gestandaardiseerde aanpak is een helder afwegingskader om te bepalen of en op welke wijze gemeenten kunnen gaan meedoen en/of gebruik maken van de toepassing. Verbinden van gemeenten en andere relevante (publieke en private) partijen om de datatoepassing collectief toepasbaar te maken. Werk hierbij met deze partijen tevens aan een duurzame collectieve oplossing en bijbehorende implementatiestrategie. Creëren, onderhouden en rapporteren over lopende en toekomstige datatoepassingen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 3 jaar recente (in de afgelopen 5 jaar) ervaring met datagedreven werken in de gemeentewereld als projectleider. Je hebt recente (in de afgelopen 3 jaar) ervaring met het realiseren van datatoepassingen binnen een gemeente. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met gemeentelijke werkprocessen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met een Scrum/Agile wijze van werken. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van datagedreven werken in de gemeentewereld. Je hebt kennis van het realiseren van datatoepassingen binnen een gemeente. Je hebt kennis van Open Source technologie binnen een gemeente. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring (in de afgelopen 3 jaar) met Open Source technologie Je hebt minimaal 1 jaar ervaring (in de afgelopen 3 jaar) met open API standaarden Je hebt kennis van de principes van Common Ground (modernisering gemeentelijke ICT). Competenties: Ervaren gesprekspartner Zelfstandig Gericht op samenwerken Pragmatisch Oplossingsgericht Enthousiast Vasthoudend
System Center Specialist Groningen
Voor de Gasunie zijn we op zoek naar een Senior Hosting medewerker (Senior System Center Medewerker) Start: zsm Einde: 31-12-20 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Locatie: Groningen Tarief: in overleg Wat ga je doen? Als Senior System Center Consultant kun je ontwerpen van complexe infrastructuren en designs interpreteren en houd je je bezig met het realiseren en bouwen van de infrastructuur. Daarnaast beoordeel je ook bestaande infrastructuren en bied je verbeteringen en oplossingen waar nodig. Je hebt in deze functie veel klantcontact en lost complexe vraagstukken op. Je houdt je bezig met migratie- en uitroltrajecten en je bent in staat techniek zodanig in te zetten dat de klant de gewenste oplossing krijgt. We zoeken twee seniors met brede System Center kennis met focus op SCOM en SCSM. Over de afdeling Afdeling IDH (ICT Diensten Hosting & opslag) is verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur waarop de ICT Competence Centers meer dan tachtig applicatiediensten leveren aan Gasunie en haar stakeholders. Afdeling IDH is onderverdeeld in 2 teams: 1) Wintel team; 2) SystemCenter team; Binnen het SystemCenter team wordt gebruikt gemaakt van de gehele SC suite : SCCM, SCSM, SCOM, SCVMM, DPM en Orchestrator. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: WSUS, App-v, Cireson, Squared Up en Enterprise Alert. Voor het bouwen van rapporten wordt gebruik gemaakt van SQL Reports. Binnen het SystemCenter team is een vacature ontstaan voor twee Senior System Center consultant die een brede kennis hebben van voornoemde SystemCenter suite, maar met name gespecialiseerd zijn op het het gebied van Operations Manager (SCOM) en Service Manager (SCSM). Graag zien we in het CV (als bijlage) de gevolgde opleidingen obv het Microsoft transcript. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit van onze diensten zijn de sleutelwoorden voor het team. Wat vragen we? - HBO ICT werk- en denkniveau - ITILv3 gecertificeerd (Foundation) - MSCA gecertificeerd (Windows Server 2016) - Relevante System Center opleidingen, aantoonbaar middels Microsoft transcripts / CV. - Aantoonbare ervaring met de Microsoft System Center suite, minimaal 3 tot 5 jaren - Ervaring met het ontwerpen en implementeren van infrastructuren - Je bent in staat zowel persoonlijk als in teamverband te acteren op hoog technisch en strategisch niveau - Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden - Nauwkeurig kunnen werken - Stressbestendig - Resultaatgericht - Organisatievermogen - Flexibiliteit Microsoft certificeringen aantoonbaar maken door kopie transcript mee te sturen of op andere wijze inzichtelijk te maken. Functiewensen voor deze vacature: - MCSE gecertificeerd (Cloud Platform and Infrastructure) - Ervaring met Office 365 en Azure Aanbiedingen met CV en kopie transcript certificeringen Microsoft en onder vermelding van gewenst tarief, dienen uiterlijk 29 januari om 10:00 uur in ons bezit te zijn,
Tester Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een Tester Startdatum: maandag 3 februari Einddatum: 30 juni Inzet: 36 uur per week Tarief: € 80 OPDRACHT Het project Informatie Ondersteund Beslissen Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is belast met het verstrekken van een Kort Verblijf Visum naar Nederland. De directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) is verantwoordelijk voor het visumaanvraagproces. Het project Informatie Ondersteund Beslissen valt onder DCV en is bezig met de doorontwikkeling van de Buitenlandse Zaken Analyse omgeving (BAO). Per maart 2017 is BAO gekoppeld aan het visumaanvraagsysteem en worden alle KVV aanvragen tegen de BAO aangehouden. BZ hoopt met de BAO de besluitvorming op visumaanvragen slimmer en efficiënter in te richten met behulp van een op informatie analyse gebaseerde werkwijze die resulteert in een ‘Fast Track’ voor aanvragen met weinig/geen risico en ‘Intensive Track’ voor aanvragen met twijfel/geconstateerd risico waarbij extra stappen/controles ten behoeve van de besluitvorming worden uitgevoerd. Resultaat is een concentratie van personele capaciteit op de aanvragen waar dat nodig is en kwalitatief betere besluiten op visumaanvragen omdat deze op meer relevante informatie afkomstig van meerdere bronnen gebaseerd kan worden. Besluitvorming wordt minder afhankelijk van de beoordelingen van individuele personen. Om de functionaliteiten van de BAO te verbeteren wordt een nieuwe BAO applicatie ontwikkeld. Om de kwaliteit van de ontwikkelde functionaliteit te bewaken wordt in kader van het project Informatie Ondersteund Beslissen een tester gezocht voor 36 uur per week. De periode is van januari 2020 tot en met juni 2020. De directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) is belast met het verlenen van consulaire dienstverlening aan Nederlanders wonend en werkend of reizend in het buitenland en het leveren van een bijdrage aan de regulering van het vreemdelingenverkeer naar Nederland. DCV is gepositioneerd onder de DG Europese Samenwerking (DGES). De directie kent de volgende afdelingenafdelingen: Consulaire Aangelegenheden (CA), Visum- en Reisdocumentenbeleid (VR), 24/7 BZ Contact Center, het Management Bureau (MB, waarbinnen onder andere het Informatiemanagement en -Beheer valt) en een Controle Unit (CU). Daarnaast zijn een aantal project- en programmateams ingericht onder aansturing van de Plaatsvervangend directeur DCV, waaronder FOBO 2020. Het programma Frontoffice-Backoffice 2020 staat onder leiding van een programma manager. Binnen het programma worden een aantal projecten uitgevoerd onder leiding van een projectleider. Binnen deze projecten is een technisch projectleider en een product owner werkzaam en medewerkers die aan de realisatie werken. Aan het programma zijn vanuit reguliere dienstonderdelen medewerkers verbonden die zorgen voor kaders op het gebied van het consulaire (uitvoerings)beleid, architectuur, informatiebeveiliging, beheer en procesanalyse. In het project Informatie Ondersteund Beslissen is het ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar een tester die de volgende taken zal uitvoeren: • Opzetten van testautomatisering , test strategieën, testcases • Fouten opsporen, rapporteren en resultaten analyseren • Coördineren, configureren en gebruik van testdata en omgevingen • Met Product Owner requirements opstellen De tester zal daartoe de testen automatiseren, teststrategieën ontwikkelen en testcases opstellen om de kwaliteit van de voor de BAO ontwikkelde functionaliteit zo goed mogelijk te bewaken en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarbij heeft de tester een belangrijke rol in het opsporen van fouten, deze te rapporteren aan het projectteam en de resultaten van de testen grondig te analyseren. De tester coördineert en configureert testdata en testomgevingen om de ontwikkeling optimaal te ondersteunen en adviseert over het gebruik van testdata. Ten slotte stelt de tester in samenwerking met de product owner requirements op voor ontwikkeling in de vorm van User Stories. De tester werkt zelfstandig in een multidisciplinair en zelfsturend team (verder bestaande uit developers, een product owner en een scrummaster) dat werkt volgens Agile/Scrum projectmethodiek. Het resultaat van de opdracht is het ontwerp en de implementatie van een degelijke teststrategie voor de ontwikkeling van de BAO en het opstellen van testcomponenten voor bestaande en nieuwe User Stories. De tester heeft binnen de kaders van de Agile/Scrum methodiek veel vrijheid om de invulling van de opdracht te bepalen. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de opdracht met eigen ICT middelen uitvoert. EISEN Minimaal HBO werk- en denkniveau Minimaal 3-5 jaar ervaring met relevante technieken, namelijk Postman, Javascript, Gherkin Minimaal 3-5 jaar ervaring met gestructureerd methodisch testen Aantoonbare ervaring met test-automatisering, CI/CD Aantoonbare ervaring met Agile/Scrum projectmethodiek Aantoonbare ervaring met DevOps werkwijze Aantoonbare ervaring met Microsoft Azure platform en componenten (Azure Search is een pré) WENSEN • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden • Technische feeling voor webservices en back-end processen • Ervaring met security en performancetesten • TMap Next / ISTQB certificering is een pré • Relevante werkervaring bij de Rijksoverheid is een pré • Ervaring met Azure DevOps en Azure Test Plans/Testmanager is een pré • Ervaring met Specflow is een pré Competenties: • Kwaliteitsbewust • Gestructureerd • Resultaatgerichtheid • Analytisch • Communicatief • Presenteren • Betrokkenheid • Klantgericht Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk vrijdag 14.00u in ons bezit te zijn.
Projectleider Uitgangspunten Den Haag en Utrecht
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectleider Uitgangspunten. Omschrijving afdeling: Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAV) staat voor effectief beleid op het terrein van voorkomen van slachtofferschap en daderschap alsmede de bescherming van kwetsbare groepen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. De afdeling Veiligheid in Sociaal Domein werkt aan het duurzaam terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het bevorderen van veiligheid in sociaal domein en innovatie. Hiertoe ontwikkelt en implementeert de afdeling beleid en ondersteunt het ketenpartners bij het optimaliseren van hun bijdrage en het verbeteren van hun werkprocessen. Dit alles doet de afdeling samen met partners uit de Justitieketen, andere departementen, het gemeentelijk (sociaal en veiligheids-)domein, zorgpartners, de wetenschap en het bedrijfsleven. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) die moet leiden tot een verdere professionalisering en een hoge kwaliteit van uitvoering. De ZVH zijn netwerkorganisaties van lokale en landelijke partijen onder coördinatie van door gemeenten aangestelde managers. Randvoorwaardelijk om als netwerksamenwerking goed te kunnen functioneren is dat de samenwerkingspartners weten wat zij over en weer van elkaar kunnen verwachten. Het OM heeft het initiatief genomen om uitgangspunten en minimumnormen te formuleren voor de samenwerking in de ZVH. De politie bezint zich op dit moment ook op de samenwerking in de ZVH. Op 16 oktober jl. is geconstateerd dat het de voorkeur verdient om als partners in de strafrechtsketen een gezamenlijk/afgestemd aanbod richting de andere netwerkpartners in de Zorg- en Veiligheidshuizen te formuleren. De Raad van de Kinderbescherming en de 3RO hebben aangegeven in een versneld traject ook hun visie op uitgangspunten en minimumnormen te willen formuleren. De opdracht bestaat eruit deze organisaties hierbij te begeleiden. Als kader wordt daarvoor meegegeven te reflecteren op: - Hoe het overleg tussen de organisatie en de manager(s) van het Zorg- en Veiligheidshuis georganiseerd zou moeten worden. - De betrokkenheid van de organisatie bij een ZVH bij de organisatie intern moet zijn georganiseerd. - Bij welke type zaken de organisatie aan een casusoverleg zal deelnemen. - Hoe de organisatie betrokken wil zijn bij de selectie van zaken voor casus overleggen. - Wat het ZVH van de organisatie mag verwachten incl. de kwaliteit van medewerkers. - Regels rond het nakomen van afspraken waaronder een escalatieprocedure. De opdracht bestaat er vervolgens uit om in een tweede fase de uitkomsten, samen met de bevindingen van de politie, en het document van het OM naast elkaar te leggen om te bezien of hierin een gezamenlijk beeld uit kan worden afgeleid. De uitkomst kan worden besproken op een bestuurlijke gesprekstafel en wordt ingebracht als input voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH. De afdeling ViSD van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangeboden dit proces te faciliteren. Omdat de afdeling hiervoor geen capaciteit beschikbaar heeft, wordt een externe projectleider gezocht. Omschrijving werkzaamheden: Voor dit project wordt een projectleider gevraagd die ervaring heeft met het zelfstandig opzetten en managen van projecten op het gebied van organisatie ontwikkelvraagstukken in een complexe netwerksetting. Dagelijkse opdrachtgevers van het project zijn de directeur van de Raad van de Kinderbescherming en één van de directieleden van de 3RO Zorg voor het ontwikkelen van een visie vanuit de eigen organisatie(s) op de samenwerking in de ZVH. De projectleider moet z.s.m. beschikbaar zijn omdat de voorbereidingen voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH al zijn gestart. Van de projectleider wordt in ieder geval (dus niet uitputtend) de volgende werkzaamheden verwacht: - Begeleiden van de RvdK en de 3RO bij het vaststellen van hun visie op samenwerking binnen de ZVH. - Begeleiden analyse op overeenkomsten en verschillen tussen de RvdK, de 3RO, het OM en de Nationale politie t.b.v. de input voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH. - Tussentjids afstemmen vorderingen met opdrachtgever voor tussentijdse afstemming met traject meerjarenagenda ZVH. Interviewcriteria: 1. Weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen. 2. Is bewust van het belang van regievoering zonder machtsbasis en de faciliterende rol van de projectleider. 3. Laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. 4. Begrijpt de verhouding tussen regio en land en doorziet de consequenties van deze organisatiestructuur voor het (slagen van) het project. 5. Is: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten). VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week tot einde project, verwachting 4-6 maanden. 2. Je hebt een afgeronde academische opleiding. 3. Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring met projectmanagement. 4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met organisatieontwikkeling- en –inrichtingsvraagstukken, zijnde niet ICT-projecten. 5. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante ervaring met keten-/netwerkvraagstukken in de strafrechtketen. 6. Je hebt in ten minste 3 projecten aantoonbaar relevante ervaring met Veiligheidsnetwerken. 7. Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met projecten waarbij de focus ligt op verandering van het primaire proces. 8. Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring met stakeholdermanagement op politiek-bestuurlijk niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met informatiedeling en privacy vraagstukken in het veiligheidsdomein. 2. Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met het inzetten van verandermanagement in projecten of programma’s. 3. Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van groepssessies/workshops. 4. Je hebt ervaring met samenwerking tussen organisaties van de strafrechtketen en het zorg/sociaal domein in het bijzonder m.b.t. Zorg- en Veiligheidshuizen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag en Utrecht Startdatum: 10-02-2020 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 6/7 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager Uitvoeringsplan Overvecht Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Projectmanager Uitvoeringsplan Overvecht. Omschrijving opdrachtgever: Overvecht is een prachtige wijk, die een stevige impuls verdient. Een naoorlogse wijk met ca 35.000 inwoners, ca 16.000 woningen, een groot winkelhart, een bedrijventerrein, omringd door groen en infra. Leefbaarheid, veiligheid en gezondheid staan onder druk, terwijl ook veel mensen er met plezier wonen en zich willen inzetten voor wijkverbetering. Al vanaf vóór de wijkaanpak (Krachtwijken / prachtwijken / Vogelaarwijken) wordt er continu gewerkt aan wijkverbetering in Overvecht, maar nog altijd scoort de wijk op veel fronten onvoldoende en als slechtste binnen Utrecht. Hier wordt al jaren door veel betrokkenen hard aan gewerkt, en blijft ook de komende jaren nodig. Het huidige college heeft het verbeteren van Overvecht tot prioriteit gemaakt binnen de gemeente Utrecht. “Samen voor Overvecht” is de brede wijkaanpak om de wijk langs vijf ambities aan te pakken. Dat doet de gemeente SAMEN met alle partners in de wijk. Ruimtelijke ingrepen in de wijk zijn belangrijk om de gewenste wijkverbetering te realiseren. We willen de sociale problematiek binnen Overvecht mede verbeteren door in te zetten op het intensiveren van de ruimtelijke aanpak. Denk hierbij aan het realiseren van een meer gemengde woningsamenstelling, verkeersveiligheid, goede voorzieningen, een andere woondoelgroep aantrekken en het bieden van mogelijkheden om wooncarrière te maken binnen de wijk. We willen als gemeente de ontwikkelingen in de verschillende buurten de juiste richting op sturen en verbetering zo veel als mogelijk is stimuleren. Om richting te geven aan ruimtelijke ingrepen stellen we een Uitvoeringsplan op voor de wijk Overvecht. De ruimtelijke ingrepen voor de komende jaren omvatten onder andere (sociale) woningbouw, mening in de wijk, bedrijfsfuncties, maatschappelijke voorzieningen, plinten onder flats, winkelcentrum en winkelstrips, openbare ruimtes, verkeersveiligheid, verduurzaming, betere groenvoorzieningen, etc. Het gemeentelijk beleid (de gewenste richting, het ‘wat’) ligt vast in een groot aantal beleidsstukken, zoals de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU), de Woonvisie en het Ambitieprogramma Samen voor Overvecht. Dat is de basis voor de gewenste richting van Overvecht. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht met een tijdshorizon tot 2040. De inzichten hieruit moeten meegenomen worden in het Uitvoeringsplan. Het Uitvoeringsplan moet richting geven en een agenda per buurt opleveren om de gewenste richting te gaan bereiken (het ‘hoe’). Dat moet uitmonden in projecten van de gemeente en van andere partijen. Tien partijen (3 corporaties, 4 ontwikkelaars en 3 beleggers) hebben zich sinds begin 2019 verenigd in Werkplaats Overvecht. Ze willen langdurig aan de slag om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door middel van fysieke ingrepen. In het afgelopen jaar heeft Werkplaats Overvecht gewerkt aan hun tussenproduct voor wijkverbetering bestaande uit drie documenten: een Ontwikkelkaart, een Gebiedsprofiel en een Ontwikkelstrategie. Als gemeente hebben we hierbij input gegeven en meegedacht. In november 2019 presenteerden zij dit aan de gemeenteraad en aan de wijk. Momenteel werkt de Werkplaats hun visie voortvarend verder uit en maken ze afspraken over hun onderlinge samenwerking. De visie van Werkplaats Overvecht bevat zeer waardevolle onderdelen en adviezen voor de verdere wijkverbetering. Het is nu aan de gemeente om de richting te bepalen voor wijkverbetering in Overvecht. Dat willen we zoals gezegd doen in een Uitvoeringsplan en voor het opstellen daarvan zoeken we een projectmanager. De tussenproducten van de Werkplaats leveren waardevolle input, maar het is nog niet ónze vastgestelde (gemeentelijke) richting waaraan initiatieven getoetst kunnen worden. Het Uitvoeringsplan (werktitel) moet het kader bieden voor verdere wijkverbetering door middel van fysieke investeringen. Het Uitvoeringsplan moet in 3 stappen gesteld worden: 1. Vanuit een brede analyse (data, gemeentelijk beleid en tussenproducten van de werkplaats) stellen we de opgave per buurt vast en bepalen we de urgentie. 2. Met de opgave en urgentie als basis bepalen we welke (ruimtelijke) ingrepen per buurt nodig zijn om de wijkverbetering te realiseren. 3. Het resultaat moet zijn een actiegericht en uitnodigend uitvoeringsplan van waaruit projecten gestart kunnen worden dat gemaakt is samen met de wijk en haar partners. Dit hele proces moet in nauwe samenspraak / participatie met wijkbewoners en partners in de wijk. Gemeentelijke besluitvorming is voorzien net na de zomer. Omschrijving taken: Je bent als projectmanager verantwoordelijk voor het opstellen van het Uitvoeringsplan Overvecht. Daarbij heb je de volgende taken, waarin je optrekt met gemeentelijke collega’s en de wijk: - Het verzamelen en analyseren van alle beschikbare beleidsdocumenten en kwantitatieve en kwalitatieve data in overleg met beleidsonderzoekers van de gemeente Utrecht. - Het doorlopen van de 3 fases zoals voorheen geschetst. - Het aansturen van een interne projectgroep met vakspecialisten binnen Ruimte (Wonen, Stedenbouw, Groen, Mobiliteit etc.) en collega’s vanuit andere afdelingen (Maatschappelijke Ontwikkeling, Volksgezondheid, etc.). - Het op basis van de analyse formuleren van de opgave per buurt en voor de wijk als geheel waar het gaat om verbindingen/mobiliteit - Het vormgeven van het participatieproces met relevante partijen in de wijk en met partners zoals Werkplaats Overvecht. Je organiseert gesprekken in en met Overvecht om te komen tot een inhoudelijk goed en gedragen plan. - Het afstemmen van het uitvoeringsplan op de lopende actualisering van de Ruimtelijke Strategie Utrecht - Het organiseren van het interne besluitvormingsproces, in ieder geval tot in college. - Je rapporteert aan en werkt intensief samen met één van de Gebiedscoördinatoren Overvecht (Wieb Hendrix) en via haar aan de Ruimtelijk regisseur Overvecht & Zuidwest (Dick Boeve) binnen de afdeling Ruimte. Je werkt nauw samen met een groot aantal collega’s (op het Stadskantoor en in de wijk) en met een groot aantal partners en wijkbewoners. Gewenst profiel: - Jij bent een ervaren projectmanager en hebt meerdere ruimtelijke uitvoeringsgerichte visies opgesteld voor gemeentes. - Je hebt ervaring met herstructurering, wijkverbetering, integrale wijkaanpak en hebt werkervaring als projectmanager binnen een grote gemeente, bij voorkeur binnen de G5. - Je weet goed hoe ruimtelijke planprocessen werken en hebt kennis van de inhoud. Je bent gewend om te werken in een grote organisatie en hebt daarmee veel gevoel voor bestuurlijke processen. - Je verbindt thema’s en mensen om zo de meerwaarde voor Overvecht te vergroten. Het denken vanuit integrale opgaves is voor jou normaal en je weet daarin ook anderen mee te krijgen. - Je hebt ervaring met maatschappelijke partners en woningcorporaties. Je weet een enthousiasmerend eindproduct op te leveren waarmee we partijen uitnodigen om aan de slag te gaan in Overvecht. - Je bent gericht op het aansturen van en samenwerken met anderen, maar bent uiteindelijk gericht op en voelt je verantwoordelijk voor het opleveren van een excellent Uitvoeringsplan, waarmee de wijkverbetering snelheid en richting krijgt. - Je bent aantoonbaar in staat om in een complexe en politieke omgeving tot resultaten te komen en belangen te combineren. Je leidt het proces ambtelijk tot beslissingen, zo nodig met behulp van jouw opdrachtgevers. Goed om te weten: Het kan zijn dat de opdracht voortijdig beëindigd wordt indien het externe budget niet beschikbaar komt. Dit is afhankelijk van het besluit van het rijk ten aanzien van toekenning van de Regiodeal Vitale Wijken regio Utrecht; dit regelt de financiële dekking voor deze werkzaamheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je toont een afgeronde opleiding op WO niveau binnen het vakgebied van de ruimtelijke ordening. 2. Je toont als werkervaring minimaal 10 jaar ervaring als projectmanager in de RO. 3. Je toont recente opdrachten (niet langer dan 5 jaar geleden) waarin gewerkt is aan ruimtelijke visies bij grote(re) gemeentes. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt recente ervaring waarin je geadviseerd hebt aan management, externe stakeholders en bestuur binnen de overheid. 2. Je toont recente werkervaring (niet langer dan vijf jaar geleden) in een grote gemeente (G4 of andere 150.000+ gemeente) verwijs naar cv. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: tot september 2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Business Analist (Energie) Rotterdam
Voor Eneco in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een IT Business Analist.Start: Zo snel mogelijk Eind: 22-07-2020 Inzet: 40 uur in de week Duur: 10 maandenDe Eneco warmteorganisatie heeft als ambitie om een verslimd en stuurbaar netwerk te creëren waarmee de klant beter wordt ondersteund en de kosten worden beperkt. Om dit te realiseren heeft de organisatie het programma Verslimmen Netwerk geïnitieerd. Dit programma bestaat uit drie componenten:Slimme meters kleinverbruik: De Eneco (particuliere) klanten voorzien van een slimme warmte meter waarmee een betere dienstverlening kan worden gegeven aan de klanten en kosten kunnen worden gereduceerd. (Installed base ca. 170.000 meters).Slimme meters grootverbruik: De Eneco (zakelijke) klanten voorzien van een slimme warmte meter waarmee een betere dienstverlening kan worden gegeven aan de klanten en kosten kunnen worden gereduceerd. (Installed base ca. 3300 meters).Verslimmen onderstations/ Smart Grid: Creeren van een smart grid door combinatie slimme meters in onderstations en een voorspelmodel om productie-eenheden efficiënter aan te sturen en technisch netverlies te reduceren (Betreft het verslimmen van ca. 10% van alle onderstations - 500 van 4500 onderstations – over 12 warmtenetten).Wat ga je doenVoor het project Slimme meters kleinverbruik zijn wij op zoek naar een (Medior) Business Technology consultant / Business analist. In deze rol voer je diverse projectmatige en analyse werkzaamheden uit. Daarnaast ondersteun je de (deel)projectleiders met inhoudelijke en organisatorische werkzaamheden. Je bent steeds bezig om complexe vraagstukken te analyseren, af te stemmen met de verschillende stakeholders van het project (business en IT) en trekt naar aanleiding van je analyses doortastende conclusies. Ook signaleer je de informatiebehoefte binnen het project en voorzie jij collega’s van nog betere informatie in combinatie met scherpe analyses. Je bent in staat om mensen voor jou en voor het project in beweging te krijgen.Wat breng je mee?Voor deze rol zijn wij op zoek naar een ervaren business technology consultant/zeer ervaren business analist met minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Analytisch sterk, affiniteit met bedrijfsprocessen en IT Een afgeronde academische opleiding richting bedrijfseconomie, bedrijfskunde of IT/informatie is een vereiste Ervaring met consultancy, advieswerkzaamheden is een pré Zelfstandig, nauwkeurig en actiegericht Communicatief vaardig, je voelt je thuis in een groot projectteam met veel verschillende disciplines (IT, Processen, Communicatie, Implementatie, Logistieke uitrol, etc.) Voelt je lekker als er veel (verschillende) dingen te doen zijn
EBV Ontwikkelaar Sr. 28-36 u p/w Almelo
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30131 Omgeving: Almelo Startdatum: 1 maart 2020 Duur: 15 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28-36 Intakegesprek: Week 8 Sluitingsdatum: Maandag 3 februari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior EBV Ontwikkelaar voor 28 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de informatieplanning van de Justitiële Informatiedienst. Justid ondersteunt met EBV ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling. De ontwikkelaar legt verantwoording af aan de manager van de afdeling EBV. De authenticiteit, integriteit en betrouwbaarheid van elektronische documenten of transacties is lastiger vast te stellen dan die van papieren documenten. Met het begrip integriteit wordt hier gedoeld op de zekerheid dat de inhoud van het document of de transactie volledig is en niet onbevoegd is gewijzigd. Daarom is het noodzakelijk informatie vast te leggen en te bewaren over de oorsprong/totstandkoming van een elektronisch document of transactie, vanaf het moment van creatie of inzending, zodat het altijd mogelijk is de authenticiteit, integriteit en betrouwbaarheid ervan te waarborgen. Het vastleggen en bewaren van die informatie vereist een zogeheten ‘unbroken chain of custody’ ofwel ononderbroken beheer van elektronische documenten of transacties. De informatie die wordt vastgelegd en bewaard over de oorsprong/totstandkoming van elektronische documenten of transacties noemen we provenance. Deze provenance slaan wij op in een zogeheten Centrale Provenance Store. Voor de opslag wordt de w3c standaard gehanteerd en moeten meerdere opslagmedia beschikbaar zijn. Taken/werkzaamheden: Werkzaamheden ten behoeve van het project “de Centrale Provenance Store” op basis van de ingebrachte eisen/wensen door de opdrachtgever en onder aansturing van een architect: Omzetten van globale specificaties in een concreet functioneel/technisch ontwerp Het zelfstandig kunnen realiseren van software op basis van het functioneel en technisch ontwerp met gebruik van de in de uitvraag opgenomen frameworks en omgevingen. Je bent mede verantwoordelijk voor het configureren van de Centrale Provenance Store en verantwoordelijk voor: Het ontwerpen en ontwikkelen van de opgeleverde software voor de Centrale Provenance Store. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend: Opstellen en/of aanpassen informatieprocessen model. Opstellen en/of aanpassen gegevensmodel. Ontwerpen mens/machine interface ten behoeve van beheer. Ontwerpen handmatige informatiefuncties. Vaststellen oplossingsalternatieven. Inhoudelijk coachen van een nieuwe medewerker. Realisatie software op basis van Globale requirements. Functie eisen KNOCK-OUT: Je bent beschikbaar voor minimaal 28 en maximaal 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week voor de duur van het project (indicatie 15 maanden). Je beschikt over minimaal 3 jaar (recente) ervaring met Java, Spring, Springboot op Tomcat en Hibernate/JPA. Je beschikt over minimaal 3 jaar (recente) ervaring met coachen/begeleiden van medewerkers. Je beschikt over minimaal 3 jaar (recente) ervaring met Oracle, SQL, Neo4J. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Software Architect in een complexe omgeving. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Kibana/Splunk en Yourkit VisualVM. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Windows en Linux. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met KANBAN, GID. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) relevante ervaring als Ontwikkelaar. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) inhoudelijk ervaring met: Software ontwikkel trajecten vanaf ontwerp tot oplevering. Je bent uiterlijk beschikbaar binnen 10 weken (bij voorkeur binnen 3 weken). Je hebt een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur HBO Informatica. Competenties: Zelfstandig Eigen werkzaamheden kunnen prioriteren Punctueel Gestructureerd Accuraat
Projectleider Cognos Franeker
Voor Dienst Noardwest Fryslân zijn wij op zoek naar een Projectleider Cognos. Omschrijving opdracht: De Dienst Noardwest Fryslân is voornemens om haar management informatievoorziening te verbeteren onder andere door de inzet van het softwarepakket IBM Cognos Analytics. Daarnaast dient er onderzocht te worden welke totaal aanpak het beste past binnen de huidige organisatie en de beschikbare middelen. Het verwachte resultaat is het begeleiden, opleiden en/of adviseren van 1 of meerdere interne medewerkers om zodoende gezamenlijk te komen tot een plan van aanpak en een aantal nader te bepalen informatieproducten. Omschrijving verantwoordelijkheden: We zijn op zoek naar een projectleider die samen met een medewerker het management informatievoorziening te verbeteren en onderzoek hiertoe kan mee helpen uitvoeren. Hiervoor is een brede ervaring op het gebied van management informatiesystemen en vraagstukken noodzakelijk. Ook dient deze persoon ruime ervaring te hebben met het softwarepakket IBM Cognos Analytics, Oracle PL/SQL en MsAccess. Gevraagd: - Ruime ervaring met IBM Cognos Analytics. - Rapportagetechnieken. - Modelleringstechnieken. - Ruime ervaring met bronanalyse. - Ervaring met data warehouse technieken. - Ruime ervaring met Oracle PL/SQL. - Ervaring met het datamodel van Suite voor het Sociaal Domein. - Ervaring met MsAccess. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 3 februari 2020 tot en met 31 december 2020 voor 16 uur per week. 2. Je hebt ruime werkervaring met de aangegeven systemen: A. Ruime ervaring met IBM Cognos Analytics. B. Rapportagetechnieken. C. Modelleringstechnieken. D. Ruime ervaring met bronanalyse. E. Ervaring met data warehouse technieken. F. Ruime ervaring met Oracle PL/SQL. G. Ervaring met het datamodel van Suite voor het Sociaal Domein. H. Ervaring met MsAccess. 3. Je hebt een relevante HBO opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een relevante HBO opleiding. 2. Je hebt Relevante en aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie. 3. Je hebt relevante ervaring met gevraagde toepassingen en systemen. 4. Je werkt op de locatie. 5. Inzet per 3 februari 2020. Competenties: - Daadkrachtig - Resultaagericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Franeker Startdatum: 03-02-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: mogelijk voor dezelfde aantal uren en duur Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Strategisch Adviseur Leiding en Samenwerking Veiligheidsketen Den Haag
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur Leiding en Samenwerking Veiligheidsketen. Omschrijving opdracht: Je geeft strategisch advies op de dossiers MD (management development) /Leiding en Samenwerking in de Veiligheidsketen. Daarbij werk je samen met andere organisatieonderdelen bij de Politie, Ministerie Justitie en Veiligheid (J en V), Defensie, DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen), Douane, Marechaussee, vakbonden en medezeggenschap. Doelstelling: Je ontwikkelt en concretiseert beleid, koers en strategie op de dossiers MD/Leiding en Samenwerking in de veiligheidsketen. Omschrijving verantwoordelijkheden: Het afwegen van verschillende belangen en het in de overwegingen betrekken van verschillende zienswijzen van betrokken verschillende partijen. Je initieert, bouwt, onderhoudt en regisseert netwerken (ook van externe bedrijfsvoeringspecialisten) met mogelijk tegenstrijdige belangen. Omschrijving taken: Je geeft gevraagd en ongevraagd strategisch advies op de dossiers MD/Leiding en Samenwerking in de veiligheidsketen. Leidinggevende taken: Je bevordert de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen. Je bevordert als mentor de vak volwassenheid van collega’s. Contacten: Andere organisatieonderdelen bij de Politie; Ministerie JenV, Defensie, DJI, Douane, Marechaussee, vakbonden en medezeggenschap. Inzet in de lijn of project: Inzet op tijdelijke- of projectmatige basis. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 1 maart 2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31 december 2020 voor ca. 24 uur per week. 2. Je hebt een afgeronde erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in strategische adviserende functies binnen de overheid in de Veiligheidsketen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur minimaal drie jaar ervaring in het samenwerken met vakbonden en overheidsorganisaties op het gebied van MD (management development) /leiding en samenwerking in het veiligheidsdomein. 2. Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring in een adviserende functie binnen de overheid. 3. Je hebt bij voorkeur ervaring in het bevorderen van de deskundigheid van collega's door jouw specialistische kennis en vaardigheden, je fungeert als mentor. 4. Je hebt bij voorkeur heb je WO/academisch werk- en denkniveau. Competenties: - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. - Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 06-04-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: niet van toepassing Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 7 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Tester n.o.t.k.
In het project Informatie Ondersteund Beslissen is onze eindklant op zoek naar een tester die de volgende taken zal uitvoeren: • Opzetten van testautomatisering, test strategieën, testcases • Fouten opsporen, rapporteren en resultaten analyseren • Coördineren, configureren en gebruik van testdata en omgevingen • Met Product Owner requirements opstellen De tester zal daartoe de testen automatiseren, teststrategieën ontwikkelen en testcases opstellen om de kwaliteit van de voor de BAO ontwikkelde functionaliteit zo goed mogelijk te bewaken en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarbij heeft de tester een belangrijke rol in het opsporen van fouten, deze te rapporteren aan het projectteam en de resultaten van de testen grondig te analyseren. De tester coördineert en configureert testdata en testomgevingen om de ontwikkeling optimaal te ondersteunen en adviseert over het gebruik van testdata. Ten slotte stelt de tester in samenwerking met de product owner requirements op voor ontwikkeling in de vorm van User Stories. De tester werkt zelfstandig in een multidisciplinair en zelfsturend team (verder bestaande uit developers, een product owner en een scrum master) dat werkt volgens Agile/Scrum projectmethodiek. Het resultaat van de opdracht is het ontwerp en de implementatie van een degelijke teststrategie voor de ontwikkeling van de BAO en het opstellen van testcomponenten voor bestaande en nieuwe User Stories. De tester heeft binnen de kaders van de Agile/Scrum methodiek veel vrijheid om de invulling van de opdracht te bepalen. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de opdracht met eigen ICT middelen uitvoert. Functie eisen: • Minimaal HBO werk- en denkniveau • Kennis van relevante technieken (Postman, Javascript, Gherkin) • Aantoonbare ervaring met Test automation • Aantoonbare ervaring met CI/CD • Aantoonbare ervaring met het Azure platform (bij voorkeur Azure Search) • Aantoonbare ervaring met gestructureerd methodisch testen • Aantoonbare ervaring met Agile/Scrum projectmethodiek Functie wensen: • Technische feeling voor webservices en back-end processen • Ervaring met security en performancetesten • TMap Next / ISTQB certificering is een pré • Relevante werkervaring bij de Rijksoverheid is een pré • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden • Ervaring met Azure DevOps en Azure Test Plans/manager • Ervaring met Specflow Overige informatie: Locatie: Den Haag. Start: 3-2-2020, 36 uur per week Einddatum: 30-6-2020, met optie op verlenging van 6 maanden. Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932 recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure word je gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk per email aan recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Interim Manager Stadsarchief Zuid-Holland
Voor een gemeente zijn wij op zoek naar een Interim Manager Stadsarchief. Omschrijving opdracht: Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad. Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenten. De opdrachtgever heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven. De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA. Ook vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen. Afdeling Erfgoed: De afdeling Erfgoed opereert als een regionaal kennis- en adviescentrum voor de opdrachtgever en omstreken op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie. Alleen met besef van het verleden kun je bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Erfgoed geeft houvast en identiteit. Het vormt, in een dichtbevolkte omgeving, een kwetsbare bron van inspiratie. Als afdeling Erfgoed willen wij een onmisbare schakel zijn in de ontwikkeling van stad en regio. Onze collectie is uniek en wij maken deze collectie toegankelijk en bruikbaar voor iedereen. Op basis van kennis, verbindende kracht en creativiteit gaan we actief op zoek naar samenwerking en dragen we zichtbaar bij aan de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven. We willen daarin een voorbeeld zijn voor anderen. Functie profiel: In de moderne gemeente is het Stadsarchief een cruciaal onderdeel in de dagelijkse (digitale) informatievoorziening voor bewoners en ambtenaren. Denk onder andere aan de rol die het Stadsarchief speelt in het openbaar maken van overheidsinformatie (Wet Open Overheid) en het bewaren en toegankelijk maken van digital born informatie (e-depot). De digitalisering betekent voor het Stadsarchief: - Ontwikkelen van een traditioneel ingedeelde organisatie in collecties en collectie eigenaren naar een procesindeling met proceseigenaren. En: - Van het organisatie onderdeel dat als laatste in de informatieketen betrokken wordt, naar een kader stellende rol aan het begin van het informatieproces. Een grote inhoudelijke en organisatorisch/personele ontwikkelopgave, waarin afgelopen jaar (met de vorming van de afdeling erfgoed) een eerste stap is gezet, maar waar gezien de urgentie door de nieuwe archiefwet (verwacht 2021) en de vorming van het e-depot (2020) nu tempo in gemaakt moet worden. Het Stadsarchief is (zoals aangegeven) onderdeel van de afdeling Erfgoed, net als de teams Archeologie, Monumenten, Publieksbereik en Vrijwilligers en bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. Het streven is de organisatie klaar te maken voor een organisatiemodel met één afdelingshoofd en inhoudelijke coördinatoren voor de dagelijkse aansturing in de teams. Gezien de eerder genoemde ontwikkelingen, is er geconstateerd dat het Stadsarchief nog niet klaar is voor deze stap en daarom kiezen we komend jaar voor een tussenoplossing met een interim manager. De interim manager krijgt daarom een vierledige opdracht: 1. Werkprocessen op orde brengen. 2. Coaching (individuele medewerkers en team). 3. Personeelsdossiers op orde brengen. 4. Advies uitbrengen over de inhoudelijke doorontwikkeling van het archief i.r.t. bestaande organisatie/bemensing. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week vanaf 1 maart 2020. 2. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. 3. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden met verandertrajecten in een leidinggevende rol in een overheidsorganisatie. 4. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring als stevige verandermanager met kennis en ervaring van de HR processen waarbij de kandidaat enerzijds in staat is om de leden van het team in beweging te krijgen (coaching) en anderzijds duidelijke afspraken maakt over de ontwikkeling van mensen en de op te leveren werkresultaten. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het coachen van medewerkers incl. het maken van afspraken en het monitoren hiervan. 6. Je hebt een aantoonbare gidsfunctie om het team mee te nemen in verandering, bij voorkeur op basis van inhoudelijke ervaring en deskundigheid. 7. Je hebt aantoonbare ervaring met het realiseren van ontwikkelopgaven inclusief het managen van de personele effecten hiervan. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het begeleiden van verandertrajecten in een leidinggevende rol bij een overheidsorganisatie (vijf (5) jaar is vereist). 2. Je hebt ervaring met bedrijfsvoeringprocessen en informatiemanagement binnen een gemeente (met een omvang van minimaal 70.000 inwoners). 3. Je hebt een afgeronde opleiding/cursus LEAN. Competenties: - Coaching - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zuid-Holland Startdatum: zsm na gunning (01-03-2020) Duur: 11 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 14 februari 2020, tussen 14.00 en 17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
functioneel beheerder Gouda
Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijkondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening.Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer(gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten doorgebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen vanfunctionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder iswerkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v.informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Als teamlid binnen het implementatieproject houd je je bezig met producten en diensten die als volgt te omschrijven zijn: Gegevensbeheer (het bewaken van de kwaliteit van de vast te leggen gegevens m.b.t. tijdigheid,juistheid en volledigheid en het gebruik van deze gegevens) Bewaken privacy- en beveiligingsaspecten (autorisatie en registratie) Uitvoeren van gebruikersacceptatie testen Uitvoering escalatieprocedure ICT dienstverlening Ontwikkeling (web)formulierenSpecifieke werkzaamheden:1. Draagt zorg voor het ontwikkelen van formulieren in de applicatie iProva2. Draagt bij aan de implementatie van de tool, bereid de inbeheername voor3.Treedt op als functioneel beheerder van de geimplementeerde fucntionaliteiten, stuurt de applicatiebeheer organisatie aanEisen:Ervaring met Agile Scrum werkenKennis van en gecertificeerd in BiSLBachelor - HBO (afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur op het gebied van ICT)2 jaar Kennis en ervaring met projectmatig werken2 jaar Ervaring met de ontwikkeling van (web)formulierenWensen:* Kennis en ervaring met iProva is een pré* Werkervaring binnen DJI is een préLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Data-analist Amsterdam
Voor UWV zijn wij op zoek naar een Data-analist. Omschrijving opdracht: Je komt te werken in het data-analisten team van de afdeling Risicomanagement en Intelligence. Je wordt ingezet op een veelzijdigheid aan opdrachten die hoofdzakelijk liggen binnen het domein van het ontwikkelen van ETL tot het bouwen van informatieproducten voor interne klanten binnen UWV. Informatieproducten kunnen varieren van dashboards met descriptieve statistieken tot algoritmes om risico's te identiceren in het kader van risicomanagement bij UWV. We zijn hierbij op zoek naar iemand met een brede skillset en een hands-on mentaliteit. Er wordt van je verwacht dat je denkt in oplossingen en niet in beperkingen (wat kan er wel met wat je hebt, in plaats van wat er allemaal niet kan). Er wordt van je verwacht dat je zelf-startend te werk gaat en een opdracht relatief autonoom de fases van opdracht intake, plan van aanpak, uitvoering, oplevering en nazorg kunt doorlopen. Bij de afdeling risicomanagement werk je op het datamining analyse platform. Het hart hiervan is een Microsoft SQL server database (2012). Daarnaast zijn op dit platform verschillende tools geïnstalleerd die door de analisten en engineers gebruikt worden voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Een greep hieruit is Microsoft SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Integration Services, Microsoft Team Foundation Server, BIML, R, Python, Microsoft Reporting Services. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het schrijven van complexe query's/stored procedures in T-SQL. 2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding of hoger. 3. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met Microsoft SQL server 2008 of hoger. 4. Je hebt ervaring als reporter/bi-specialist/data-engineer bij minimaal 2 projecten die zijn uitgeoefend in de afgelopen 5 jaar bij de ontwikkeling van een informatieproduct in een vergelijkbare organisatie (organisatiegrootte/sector) als UWV waarbij er door de jou een duidelijk identificeerbare bijdrage is geleverd. 5. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met Microsoft SQL server 2008 of hoger. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met analysetooling waaronder R of Python, uit CV moet nadrukkelijk blijken dat en hoe met deze tooling gewerkt is bij eerdere projecten/werkervaring. 2. Je hebt ervaring met Microsoft SSIS 2008 of hoger en BIML, uit CV moet nadrukkelijk blijken dat en hoe gewerkt is met deze tooling bij eerdere projecten/werkervaring. 3. Je hebt ervaring met Microsoft TFS/Versiebeheer/BIML m.b.t. database objecten. 4. Je hebt ervaring met Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 en/Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 of hoger. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 17-02-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: maximaal 12 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectmanager. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Het team Project- en Informatiemanagement (PIM) zorgt voor een optimale fit van bedrijfsprocessen en informatievoorziening en voert projecten uit. Je werkt voor het cluster Ruimte & Economie. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Projectmanager voor het Ingenieursbureau Informatievoorziening (IV) Ruimte & Economie is voor het Ingenieursbureau op zoek naar een enthousiaste en ondernemende IV Projectmanager voor 36 uur per week. Je eerste project is het Pilotproject BIM/CAD Management. Naast dit project zijn er andere IV projecten voor het ruimtelijk domein, die je uit kunt gaan voeren. We zijn op zoek naar iemand die deze pilot kan begeleiden en die mogelijk de erop volgende aanbesteding en implementatie kan begeleiden. Het gaat om (her)inrichting van bedrijfsprocessen voor het ondersteunen van integraal samenwerken aan 3D-ontwerpen. Er wordt binnen het project gepilot met een functionaliteit om met meerdere personen (3D) ontwerpen te bewerken en de vastlegging en opslag van de ontwerpen. Dit is een beweging van een analoge naar een digitale samenwerking. In deze pilot worden eerst de processen binnen het IB uitgewerkt en worden de eisen en wensen aangevuld en verscherpt. Dit is input voor een nieuw project voor de aanbesteding, selectie en implementatie van een doeloplossing, die na de pilot wordt opgestart. Hier heb je te maken met herontwerp van processen, workflows, versiebeheer, metadatering etc. In eerste instantie wordt gepilot binnen IB, maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om dit met ketenpartners te kunnen doen. Ook de ICT-aspecten worden meegenomen en mogelijke verbindingen met andere systemen. De pilot levert info op om de eisen en wensen voor het nog nader te selecteren doelsysteem aan te vullen en te verbeteren. Ook zullen er bevindingen en conclusies meegegeven worden, ook voor de implementatie, vanuit de evaluaties in het pilot-project. Na afronden van het pilot-project wordt een beslissing genomen voor het al dan niet selecteren van een doeloplossing. Bij een positief besluit wordt een volgend project opgestart voor de aanbesteding, aanschaf en implementatie. We vragen iemand die aantoonbaar en ruime ervaring heeft in IV projectmanagement. Je bent een stevige persoonlijkheid die in staat is om te gaan met de verschillende, soms tegengestelde belangen in de organisatie. Je weet de prioriteiten te stellen in overeenstemming met de opdrachtgever. Je helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing te specificeren in de vorm van een pilot. Het Ingenieursbureau bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. De afdeling realiseert hiermee uitvoeringsprogramma's en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere eenheden in de stad. De groei van de economie maakt de druk op de organisatie de komende jaren groter. Individuele projecten concurreren om de schaarse capaciteit. Informatievoorziening speelt een steeds prominentere rol in de organisatie en binnen onze projecten. Om te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen kiest het IB voor drie prioriteiten die programmatisch zijn ingezet waaronder het verbeteren van de Informatievoorziening. Omschrijving werkzaamheden: We vragen jou om conform geformuleerde doelstellingen de volgende activiteiten op te pakken: - Vraagarticulatie van gewenste functionaliteiten. - Beschrijving van de gewenste processen en specificatie van workflows. - Begeleiding van de ontwikkeling van de pilot. - Evaluatie van de pilot. - Uitvoering van een aanbesteding. - Adviseert en rapporteert aan de opdrachtgever en stemt af met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen. - Stelt benodigde projectdocumenten op zoals het projectplan en business case en rapporteert hierover. - Zorgt ervoor dat alle eindresultaten zoals beschreven in het Project Initiatie Document op beheersmatige manier worden behaald. - Draagt zorg voor de resources van het projectteam, rekening houdend met de benodigde kennis en competenties en zorgt ervoor dat belemmering zo snel mogelijk worden weggenomen. - Zorgt dat de PDCA-cyclus kortcyclisch in een vast ritme gebeurt, leidend tot aantoonbare verbeteringen. - Intervenieert bij escalaties en brengt partijen weer op één lijn. - Onderhoudt goede contacten met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je bent in het bezit van een afgeronde WO opleiding in een relevante richting (bv. Informatica, IT Management, (Technische) Bedrijfskunde. 4. Je hebt kennis van gemeentelijke processen en -ontwikkelingen in het ruimtelijk domein, waarvan de laatste werkdag niet langer dan 6 maanden geleden is. 5. Je hebt aantoonbare meerjarige kennis en ervaring met soortgelijke pilottrajecten. 6. Je hebt aantoonbare ervaring met IV aanbestedingsprojecten binnen de (lokale) overheid. 7. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken zoals: Werken onder architectuur; Prince Il; Agile/scrum; (Lean) procesmanagement; Beheer en ICT-organisatie (ASL, BISL, ITIL). En is in bezit van de relevante certificaten. 8. Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als IV projectmanager op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners, bij voorkeur bij een gemeente. 9. Je hebt ervaring met het aansturen van projecten vanuit de inhoud en niet alleen op basis van procedures. 10. Je hebt aantoonbare meerjarige ervaring met procesontwerp en met het afstemmen van gewijzigde/nieuwe werkprocessen met stakeholders en opdrachtgevers. 11. Je hebt ruime ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of user stories. 12. Je hebt aantoonbare senioriteit in het zelfstandig leiden van ICT verander- en vernieuwingsprojecten in grote organisaties (>5000 medewerkers). 13. Je hebt kennis van en meerdere jaren ervaring met agile/scrum projecten in de rol van scrum master, product owner en/of agile coach. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie. 2. Je hebt ervaring als Informatie Manager. 3. Je hebt ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een G4 gemeente (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag). 5. Je hebt ervaring in het ruimtelijk domein. Competenties: - Innovatief handelen - Samenbindend leiderschap - Analytisch - Omgevingsbewustzijn - Communicatief vaardig - Overtuigingskracht - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 17-02-2020 Duur: 31-01-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 4 en/of 5 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar RPA Den Haag
De klant werkt in de breedte met verschillende multidisciplinaire teams. Voor de klant is Agile werken dan ook het uitgangspunt in haar dienstverlening en waar mogelijk passen we het ook in onze interne processen toe. Niet alleen voor het optimaliseren van de dienstverlening naar onze klanten, maar ook het verbeteren van onze interne bedrijfsvoering en natuurlijk voor onze verplichtingen vanuit wet- en regelgeving naar toezichthouders. Zeg jij nooit ‘kan niet’ en ben je als ontwikkelaar op zoek naar een uitdagende omgeving waar je jouw talent kunt botvieren? Dan ben jij wellicht de juiste persoon om voor onze klanten bedrijfsprocessen te robotiseren. In deze functie heb je een hoge mate van zelfstandigheid en autonomie, waarin je als professional jouw werk kan uitvoeren. Functieomschrijving: Binnen het Professional Services team werk je aan het implementeren van de eglue oplossingen welke door Pegamento worden gevoerd: Ontwikkelen van state-of-the-art modules en applicaties voor proces verbetering zakelijke klanten en overheidsinstellingen; (Door)Ontwikkelen van onze bestaande Nice-RTI modules; Je houdt je vooral bezig met het bedenken en realiseren van intelligente technische oplossingen; Vertalen van complexe bedrijfsprocessen naar slimme oplossingen voor onze interne en eventueel externe klanten. Functie eisen: • Je hebt een afgeronde MBO+/HBO opleiding informatica. • Je hebt de volgende eigenschappen: creatief, accuraat, ambitieus en enthousiast. • Je bent een teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken. • Je hebt een goed analytisch en conceptueel denkvermogen. • Je hebt brede algemene kennis van IT concepten, methoden en technieken. • Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie; • Je bent een kunstenaar met SQL, HTML5, CSS, Javascript; • Je hebt 3-4 jaar aantoonbare ervaring met eglue Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm Einddatum: 1-3-2020 + optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Informatiemanager Monnickendam
Voor Gemeente Waterland zijn wij op zoek naar een Informatiemanager. Omschrijving opdracht: Je communicatievaardigheden zorgen ervoor dat je collega's en opdrachtgevers aan je weet te binden. Je kunt de complexe materie van jouw vakgebied helder overbrengen en haalt voldoening uit het vinden van goede oplossingen. Je bent als informatiemanager spil in onze IT-ontwikkelingen. Je vindt het leuk om samen te werken met je collega's, andere gemeenten en leveranciers. Ook ben je bezig met het verbeteren en door ontwikkelen van processen. Je specificeert de eisen voor bestaande elektronische software-producten, om te voldoen aan de gebruikerswensen en de gestelde specificaties, eisen en randvoorwaarden en kwaliteitsnormen voor software. Je beoordeelt aanvragen, je zorgt voor het uitvoeren van impactanalyses en het bewaken van planningen en bewaakt dat de ontwikkelde functionaliteiten goed getest zijn.En je zorgt voor een releasematige planning. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je dient uiterlijk 1 maart 2020 te starten. 2. Je hebt aantoonbaar WO werk- en denkniveau. 3. Je bezit aantoonbare theoretische en praktische kennis van informatiemanagement, procesarchitectuur en ontwerp. 4. Je bent in staat om op alle niveaus advies te geven. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bezit een afgeronde, relevante Master in informatica. 2. Je hebt aantoonbare kennis van verschillende applicaties en (management)informatiesystemen en data opslag (systemen). 3. Je hebt kennis van de Microsoft producten. 4. Je hebt aantoonbare ervaring met de inzet van informatievoorziening in het publieke domein. 5. Je hebt ruime ervaring met procesmodellering en informatiearchitectuur. 6. Je hebt aantoonbare kennis en minimaal een jaar ervaring met projectmatig werken. Competenties: - Je bent analytisch èn resultaatgericht. - Je kunt goed coördineren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Monnickendam Startdatum: uiterlijk 16 maart 2020 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior beleidsadviseur P&C Delft
Voor het Hoogheemraadschap van Delfland zijn wij op zoek naar een Senior beleidsadviseur P&C. Omschrijving opdrachtgever: In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect. Omschrijving opdracht: De afdeling financiën bestaat uit financieel (senior) beleidsmedewerkers en financieel adviseurs. De Senior beleidsadviseur levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling/herziening van de Kostentoedeling verordening 2020, de totstandkoming van de Kadernota 2020 en de aanpassing van het belastingstelsel. De Senior beleidsadviseur heeft een regisserende en coördinerende rol. Werkzaamheden: De werkzaamheden, die verricht dienen te worden, betreffen: - Het verrichten van doorrekeningen in kosten- en tariefmodellen; - Het ondersteunen en adviseren bij procesontwerp bij het tot stand komen van de P&C producten (zie bovenstaande producten) en het organiseren van draagvlak binnen Delfland zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau; Het ondersteunen en adviseren bij procesorganisatie bij het tot stand komen van de P&C producten (zie bovenstaande producten) en het organiseren van draagvlak binnen Delfland zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau; - Je bent in staat om bestuurlijke besluitvormingsprocessen te overzien en mede vorm te geven en te begeleiden; - Het ondersteunen en adviseren bij het procesregie bij het tot stand komen van de P&C producten (zie bovenstaande producten) en het organiseren van draagvlak binnen Delfland zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau; - De verantwoordelijkheid voor adequate vastlegging van vastgestelde besluiten. Waarbij onderdeel is dat de Senior beleidsadviseur de inhoudelijk dossiervoorbereiding doet. Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming in het documentensysteem. De voorbereiding zal fungeren als agenda tijdens de overleggen. De agendastukken die behandeld worden in de verschillende vergaderingen zul jij vervolgens in het documenten systeem plaatsen door middel van de vastgestelde documenten. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week vanaf 17 februari 2020; 2. Je beschikt over minimaal WO werk- en denkniveau, aantoonbaar door middel van een afgeronde opleiding economie of vergelijkbaar; 3. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring als Senior Beleidsadviseur, of vergelijkbaar met werkzaamheden zoals in paragraaf 1.3 omschreven; 4. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring en kennis met de belastingsystematiek van een publieke organisatie; 5. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van scenario’s voor kostentoedeling en de consequenties hiervan doorrekenen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met de BBV (besluit, begroting, verantwoording) 2. Je hebt aantoonbare werkervaring met de BBV-W (besluit, begroting, verantwoording bij een waterschap) 3. Je hebt minimaal vijf (5) jaar aantoonbare werkervaring en kennis met de belastingsystematiek van een waterschap Competenties: - Samenwerkingsvermogen: de Senior beleidsadviseur moet in staat zijn samen met personen van verschillende disciplines bij te dragen aan het gezamenlijke resultaat; - Resultaatgerichtheid: de Senior beleidsadviseur is gericht op het stellen van doelen en actief behalen van concrete resultaten; - Innovatief vermogen: de Senior beleidsadviseur zoekt naar en maakt gebruik van onconventionele ideeën bij de ontwikkeling van de P&C producten - Communicatieve vaardigheid: de Senior beleidsadviseur rapporteert mondeling en schriftelijk op een gestructureerde en begrijpbare wijze. Kan goed luisteren naar anderen en kan constructieve feedback geven. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Delft Startdatum: 17 februari 2020 Duur: tot 16 september 2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 5 februari 2020 tussen 13:00 uur en 16:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Developer Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Developer. Omschrijving opdracht: Bij de politie ontwikkel je als .Net developer robuuste applicaties onder architectuur, die het werk van onze agenten (zowel op straat als in de opsporing) makkelijker en beter maken. Zo is er de moderne voorziening BVID (Basis Voorziening IDentificatie) voor de registratie en verificatie van persoonsgegevens (verdachten, maar ook nieuw binnenkomende vreemdelingen) met documenten, vingerafdrukken en foto’s. De Senior Developer is het T-shape teamlid van het Devops-team (scrum) dat zich bezig houdt met het (door)ontwikkelen van de BVID. Stelt zijn/haar expertise ten dienste van het team en is ook in staat andere taken binnen het team uit te voeren. Draait als volledig Devops teamlid mee. De kandidaat dient rekening te houden met het in overleg uitvoeren van werkzaamheden en/of beschikbaar zijn buiten reguliere kantoortijden (piketdienst). Doelstelling: De Senior Developer levert een bijdrage aan het (door)ontwikkelen van de applicatie en zorgt voor kennisoverdracht aan de andere teamleden. Geeft invulling aan de ontwikkel-capaciteit van het DevOps-team dat onderhoud en doorontwikkeling van de applicatie realiseert. De uit te voeren werkzaamheden vallen binnen het onderhoud en de functionele doorontwikkeling voor de applicatie BVID-2. Dit betreft zowel het aanbrengen van enkele technische verbeteringen alsook nieuwe functionele behoeften, deels vanuit veranderende (Europese) wetgeving. Verantwoordelijkheden: Als teamlid mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. Als teamlid wordt bijgedragen aan de verantwoordelijkheden van het team met name op het gebied van de software architectuur van de voorziening. Vakmatige taken: Softwarematige ontwikkeltaken in een .Net omgeving onder architectuur, met oog voor niet functionele aspecten als performance, security en robuustheid. Leidinggevende taken: Geen hiërarchisch leidinggevende taken. Wel in staat zijn om teamleden te coachen en op sleeptouw te nemen. Contacten: Als DevOps-team lid heb je contact met je mede teamleden, de Product Owner, de Scrum Master, andere DevOps-team leden in de keten en mogelijke toeleveranciers en andere stakeholders. Inzet in de lijn of project: Inzet op tijdige- of projectmatige basis. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 20-04-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-04-2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 3 jaar ervaring als Senior .NET Core Developer bij grote organisaties (>1.000 medewerkers). 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring met alle volgende technologieën; ASP.NET core, WebAPI, IOC - Dependency Injection,Entity Framework, MS SQL, Visual Studio, Javascript, HTML en CSS. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Bij voorkeur heb je een afgeronde erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau met de richting Informatica of gelijkwaardig. 2. Je hebt bij voorkeur de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar ervaring met; a. GIT b. CI/CD - Jenkins & XLDeploy c. Microservices d. Orkestratie tooling e. API Management 3. Je hebt de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in een Agile/Scrum omgeving. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 20-04-2020 Duur: 30-04-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 6/7 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Solution architect Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Solution architect. Omschrijving opdracht: NS is een grote en complexe organisatie in het middelpunt van de mobiliteit in Nederland waar IT en digitalisering een strategische rol vervult. NS IT is op groepsniveau gepositioneerd en verzorgt de IT voor NS. De afdeling IT Infrastructuur & Ontwikkeling (IT I&O) is verantwoordelijk voor alle NS IT-infrastructuur in alle NS-domeinen Hier gebeurt het: De pragmatisch projectarchitect zal werkzaam zijn in een project dat tot doel heeft de IT Infrastructuur in de volle breedte te rationaliseren en heeft voor 2020 een aanzienlijke besparingsdoelstelling meegekregen. Als pragmatisch projectarchitect zorg je dat de IT-infrastructuur in alle geledingen van de NS afgestemd wordt op de applicatie-architectuur en gaat met de afdelingen binnen NS de gesprekken aan hoe het anders, beter, sneller en goedkoper kan. Je werkt daarvoor in een verandertraject die inhoudelijk en organisatorisch als complex ervaren wordt. Hiervoor is een pragmatisch projectarchitect nodig met een helikopterview, iemand die vanuit het groter geheel tot op implementatieniveau het overzicht houdt en weet hoe de oplossingen geboden kunnen worden. We zoeken dus uitdrukkelijk niet een architect die vanuit de theorie dit beredeneert, maar een praktisch architect die dit zelf op alle infrastructuur-onderdelen binnen de complexe NS-omgeving en hier aantoonbare ervaring mee heeft. Werkzaamheden: - Het checken van de NS-infrastructuur op juistheid en om bedrijfseconomisch betere alternatieven voor te stellen; - Het checken of applicatie-architecturen optimaal binnen de NS-infrastructuur zijn ingezet; - Het doen van voorstellen om de applicatie-architectuur aan te passen naar bedrijfseconomisch betere alternatieven; - De aansturing van technisch architecten en specialisten en waar nodig informatieanalisten in programma’s en projecten binnen de NS; - Afstemming met aanpalende projecten (bewaken afhankelijkheden); - Voorbereiden besluitvorming over scope-aanpassingen en andere inhoudelijke vraagstukken die zich gedurende het project voordoen; - Borgen van projectarchitectuur in domeinarchitectuur (business en ICT). Dit neem je mee: - Op het gebied van opleiding, kennis en werkervaring: - Je hebt academisch werk- en denkniveau en aanvullende opleidingen/cursussen op het gebied van architectuur gevolgd; - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring en blinkt uit als pragmatisch architect in infrastructuurprojecten en hebt affiniteit met bedrijfs- en IT-architectuur; - Je kunt goed samenwerken en bent in staat om bruggen te slaan tussen verschillende stakeholders op basis van feiten en argumenten; - Je kunt workshops en meetings voorzitten. Vaardigheden en Competenties: - Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels; - De essenties van een vraagstuk of oplossing kernachtig kunnen weergeven; - Je bent in staat om een goede afweging te maken tussen projectbelangen en NS-belangen; - Je bent klantgericht en pragmatisch – succes wordt afgelezen uit de resultaten van de projecten, en niet uit de hoeveelheid geproduceerd papier; - Flexibel om kunnen gaan met een veranderende omgeving. Op NS kun je rekenen: Werken bij NS betekent dat jij hét verschil kunt maken in de wereld van duurzame mobiliteit. Je maakt deel uit van een organisatie die midden in de maatschappij staat en Nederland in beweging brengt. Van deur tot deur. De kernwaarden van NS zijn proactief, verbindend, vakkundig en gastvrij. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 3. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). 4. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring en blinkt uit als pragmatisch architect in infrastructuurprojecten en hebt affiniteit met bedrijfs- en IT-architectuur. 5. Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-02-2020 Duur: 24-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 30 januari 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatieanalist Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Informatieanalist. Omschrijving opdracht: Daarom kies je voor een functie als bij NS: Bij NS staat de reiziger op 1, 2 en 3. Je werkt met andere teams samen binnen het gezamenlijke datafundament. Als professional maak je ons beter! Zo werkt het: Data speelt een hoofdrol in al onze processen en is volop in beweging. Dat is niet overdreven, want dagelijks vertrouwen 1,2 miljoen mensen op onze technologie. Van het krijgen van de juiste informatie tot aan het rijden van de treinen. Vanaf het hoofdkantoor in Utrecht werken veel collega´s achter de schermen om dit voor elkaar te krijgen. Data & Analytics is nu op zoek naar een Informatieanalist. Je maakt deel uit van een Scrum Team binnen het domein D&A Klant. Als team ben je verantwoordelijk voor de totstandkoming van hoogwaardige informatieproducten voor NS Commercie. Daarnaast draag je bij aan het continu verbeteren van het team en het proces. Sinds 2018 maken we de transitie naar een nieuw dataplatform met onder andere Data Vault 2.0, Informatica BDM en Power BI. D&A Klant zit middenin deze transitie en is op zoek naar een Informatieanalist die het team komt ondersteunen in deze transitie. De werkzaamheden: - Je vertaalt de wensen van de gebruiker naar passende functionele BI-oplossingen, waarbij je samen met het scrumteam de aanpak en impact verder uitwerkt. Deze oplossingen sluiten zo goed mogelijk aan bij de functionele en non-functionele wensen van de gebruiker en passen binnen de geldende architectuurkaders - Je helpt, samen met het team, de Product Owner om de Product Backlog te refinen - Je blijft kritisch op de kwaliteit en stabiliteit van het product, levert verbetervoorstellen en helpt om deze te realiseren - Je analyseert bestaande processen en ontwerpt nieuwe processen op basis van datastromen - Je maakt logische datamodellen op basis van het Business Objectenmodel en analyses van de brondata - Je ontwerpt Datavault 2.0 modellen Hier gebeurt het: Op loopafstand van station Utrecht Centraal bundelen ruim 150 collega´s van de afdeling Data & Analytics (D&A) hun krachten. Hier werkt een mix van ervaringen en persoonlijkheden, die elkaar graag opzoeken om met elkaar te sparren en kennis te delen. De afdeling geeft (interne) gebruikers snel en betrouwbaar inzicht om tot juiste acties te komen door het verzamelen, combineren, analyseren en presenteren van informatie. Als Informatieanalist ben je onderdeel van het team D&A Commercie en NS International, maar overleg je ook veel met collega’s uit andere vakgebieden. Kortom, we zoeken een echte teamplayer! Dit neem je mee: Om de functie van Informatieanalist succesvol uit te voeren beschik je onder andere over: - Minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding - Minimaal 5 jaar recente ervaring als Informatieanalist in een BI / DWH omgeving - Aantoonbare ervaring met use cases, user story’s en story maps - Aantoonbare ervaring met het eliciteren en afstemmen van requirements in een complex domein en stakeholderveld - Aantoonbare ervaring met bronanalyse en SQL - Ervaring met het opstellen van domein- en datamodellen, in het bijzonder aantoonbare ervaring met het modelleren in Data Vault 2.0 - Je bent analytisch en hebt abstractievermogen - Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden (Nederlands) en bent in staat om zowel met business als ontwikkelaars te praten - Kennis van en ervaring met verschillende type databases en primaire systemen - Kennis van Data Vault 2.0 - Kennis van Sparx Enterprise Architect - (Basis)kennis Wet en regelgeving, zoals o.a.. AVG (Data Compliancy) - Gecertificeerd IREB is een pré - Kennis van UML, Use Case Modeling is een pré - Kennis van XML/XSD is een pré - Kennis van Power BI is een pré Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in BI/DWH omgeving als informatieanalist. 2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding. 3. Je hebt kennis van en aantoonbare ervaring met DataVault 2.0 (kandidaat heeft zelf gebouwd met DV 2.0, alleen een opleiding is niet voldoende). 4. Je hebt kennis van Enterprise Architect. 5. Je hebt ervaring met het eliciteren en afstemmen van requirements in een complex domein en stakeholderveld. 6. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 7. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 8. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 03-02-2020 Duur: 31-07-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Manager Projectbeheersing Utrecht
Voor onze directe eindklant ProRail is Harvey Nash op zoek naar een Manager Projectbeheersing Startdatum: Zo spoedig mogelijk (in verband met overdracht van kennis)Duur: 2 jaarInzet: 36 uur per week Finance & Control werkt momenteel aan een verdere professionaliseringsslag op het gebied van projectbeheersing binnen ProRail. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de verdere verbetering op het gebied van automatisering, rapportages, efficiencyverhoging en de ontwikkeling van de medewerkers van de toekomst. Afdeling informatie:De afdeling Team MPB is een relatief nieuwe afdeling. Als gevolg van het feit dat een aantal jaren geleden er op een aantal projecten bleek dat deze beter beheerst konden worden uitgevoerd en de ambitie van zowel de BE Projecten, als de afdeling is om “in control te zijn” en transparant, betrouwbaar en voorspelbaar te zijn is het onderwerp “Projectbeheersing” hoog op de agenda geplaatst. In 2016 is er gestart met een groot aantal externe MPB-ers en een enkele interne MPB-er. Inmiddels is dit een volwaardige rol geworden op risicovolle projecten binnen ProRail. Functie omschrijving:Als MPB geef je operationeel leiding aan een team van projectbeheersers. Je verbindt en coördineert tussen de specialisten in het projectbeheersingsteam op het gebied van planning, financiën/control, risicomanagement, informatiemanagement en scope- en kwaliteitsmanagement en zorg je ervoor dat de juiste producten tijdig worden opgeleverd. Je vervult hierin een sturende, coördinerende en verbindende rol op de beheersaspecten tijd, kwaliteit, geld, scope, organisatie, informatie en risico’s. Je draagt zorg voor een eenduidige baseline en borgt een beheerst wijzigingsproces op deze baseline binnen de afgesproken kaders. Je bent een bruggenbouwer die bijdraagt aan de ontwikkeling van een sterker samenwerkend team: betere systematische beheersing, betere rapportagestructuur en betere samenwerking. Dit met als doel om de integrale projectbeheersing te borgen (op integrale, beheerste, voorspelbare, transparante en gestandaardiseerde wijze projecten uit voeren). Daarbij draag je zorg voor het opzetten, implementeren en aansturen/bewaken van volledige, consistente en juiste projectmanagementinformatie (producten) op het gebied van projectbeheersing gericht op sturing en verantwoording. Je bent het aanspreekpunt voor betrokken interne partijen op het gebied van projectbeheersing. Functie-eisen:Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt bij voorkeur een technische of bedrijfskundige opleidingsachtergrond.Je hebt minimaal 7 jaar relevante werkervaring met complexe civieltechnische infrastructurele projecten.Je hebt ervaring met leidinggeven binnen projecten en projectbeheersing.Je beschikt over specifieke ervaring met beheersing van programma’s/multidisciplinaire projecten.Je hebt ervaring met het werken in de publieke sector.Je bent generalist met kennis en ervaring op tenminste twee van de vakgebieden finance & control, risicomanagement, kwaliteitsmanagement en planning.Je hebt ervaring met het werken in een omgeving met tegengestelde belangen en je bent in staat om met behoud van relatie afstemming te vinden en zo synergie te bereiken.Daarnaast ben je klantgericht, resultaatgericht, initiatiefrijk en kun je goed beïnvloeden.
BPM-ontwikkelaar Apeldoorn
Binnen IV Douane zijn we op zoek naar een ervaren BPM-ontwikkelaar voor de keten Toezicht Goederen & Risicomanagement (TG&R). De keten TG&R is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor de procesgebieden "Binnenbrengen, Uitgaan & Provianderen", "Fysiek Toezicht" en "Risico & Intelligence". De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. Agile-ontwikkelmethoden. Binnen de keten zijn meerdere multidisciplinaire teams werkzaam. Teams bestaan uit een mix (multidisciplinair) van ontwikkelaars, aangevuld met een scrummaster en productowner. Voor het team Pluto (procesgebied "Risico & Intelligence") zoeken we een ervaren BPM-ontwikkelaar.De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit business proces modellering alsmede de realisatie van deze processen, maar ook zaken als review- en test-werkzaamheden zullen binnen het team opgepakt moeten worden als de situatie daarom vraagt (bereidheid tot T-shape model). Het werk zelf wordt door het team iom productowner en businessowner bepaald, vastgesteld per PI-periode en in sprints van 2 weken elk uitgevoerd.Specifieke vakkennis: ruime kennis en ervaring met BPM-standaard kennis en ervaring met BPM-advanced is een pré kennis en ervaring met Java is een préNaast de vanzelfsprekende brede vakkennis die van de ontwikkelaar gevraagd wordt, wordt ook gevraagd: kennis van SCRUM en ervaring met SCRUM-projecten, kennis en ervaring met SAFe is een pré, persoonlijke vaardigheden: goede communicatieve vaardigheden, gericht op samenwerking (teamplayer), flexibele instelling, drive en doorzettingsvermogen. We zoeken iemand die echt gemotiveerd is om in een Agile/Scrum omgeving te werken en daaraan ook actief wil bijdragen (binnen en buiten het eigen team). Algemene taken van een teamlid binnen een Multi Disciplinair-team zijn: Je draagt bij aan het verfijnen van backlog items Je draagt bij aan het plannen van iteraties Je draagt bij aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamhedenJe neemt actief deel aan de benodigde scrum sessies en eventsJe werkt samen met andere multidisciplinaire teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werkenJe ondersteunt en vervangt daar waar nodig collega's binnen het multidisciplinaire team.Binnen IV-Douane keten TG&R (Toezicht Goederen & Risicomanagement) zijn we voor het procesgebied Risico & Intelligence" op zoek naar uitbreiding van onze BPM-ontwikkel-expertise. We zoeken daarom een enthousiaste, gedreven en ervaren BPM-ontwikkelaar om één van de teams (team Pluto) te komen versterken.Kennis van en ervaring met:IBM BPMs en Java ScriptHBO werk- en DenkniveauRealiseren van integraties (3 jaar)2 jaar modelleren van BPD's in IBM-BPMSWensen:kennis van ODM is pré kennis van Java, Jenkins, Maven, Splunk, Webservices, JPA, Gherkin is pré kennis van testframeworks zoals JUnit, Cucumber, Fitnesse, Selenium en of Robot Framework is prékennis van Git, JIRA, Bitbucket, en Confluence 
MetricStream Platform Solution Architect Netherlands
Hi all, I am looking for multiple MetricStream Platform Solution Architects. Seasoned architect with 15 years + experienceDeep knowledge on the M7 MetricStream productExperience in the deployment of out-of-the-box capabilities and leading business change to accommodate such alignmentAbility to drive alignment and enterprise optimization across different disciplinesPreferably with IBM Archer experience Solution Architect Component of the role around MetricStream of M7 this person be required to prepare a reference architecture model across all of its components from an Application, Data, Security, Integration, Technical architecture etcthis person be required to prepare logical and conceptual architecture model across the above components?this person needs to demonstrate knowledge of deployment of out-of-the-box capabilitiesthis person be required to collaborate and work with Application Architects, Data Architects, IRM Security SMEs, Integration Architects, Technical Engineers, and Process Business Analysts?Skilled in functional configuration, testing, system integration/interfaces, data migration, implementation and Governance of the all of the modules below within the M7 Global Platform so that he/she is able to guide others Enterprise Risk Management ModulesOperational Risk Management Modules Compliance Management Modules IT Risk Management ModulesThird-Party Management ModulesInternal Audit Management Modules Would be expecting this person to lead on the business change activities for Stakeholder Management, Leadership alignment?Preferably with past / current RSA Archer experience this person be required to guide in MetricStream POCs and fit-gap analysis with RSA Risk Management and GRC tool like RSA Archer?
Projectleider Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag en Utrecht zijn we op zoek naar een Projectleider Uitgangspunten Startdatum: 10 februari Duur: +- 6 maanden ( met optie op verlenging van 6 maanden) Inzet: 16 uur per week Richttarief: € 90,- OPDRACHT Beschrijving Opdrachtgever Het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie en Veiligheid werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Beschrijving directie/afdeling Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAV) staat voor effectief beleid op het terrein van voorkomen van slachtofferschap en daderschap alsmede de bescherming van kwetsbare groepen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. De afdeling Veiligheid in Sociaal Domein werkt aan het duurzaam terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het bevorderen van veiligheid in sociaal domein en innovatie. Hiertoe ontwikkelt en implementeert de afdeling beleid en ondersteunt het ketenpartners bij het optimaliseren van hun bijdrage en het verbeteren van hun werkprocessen. Dit alles doet de afdeling samen met partners uit de Justitieketen, andere departementen, het gemeentelijk (sociaal en veiligheids-)domein, zorgpartners, de wetenschap en het bedrijfsleven. Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) die moet leiden tot een verdere professionalisering en een hoge kwaliteit van uitvoering. De ZVH zijn netwerkorganisaties van lokale en landelijke partijen onder coördinatie van door gemeenten aangestelde managers. Randvoorwaardelijk om als netwerksamenwerking goed te kunnen functioneren is dat de samenwerkingspartners weten wat zij over en weer van elkaar kunnen verwachten. Het OM heeft het initiatief genomen om uitgangspunten en minimumnormen te formuleren voor de samenwerking in de ZVH. De politie bezint zich op dit moment ook op de samenwerking in de ZVH. Op 16 oktober jl. is geconstateerd dat het de voorkeur verdient om als partners in de strafrechtsketen een gezamenlijk/afgestemd aanbod richting de andere netwerkpartners in de Zorg- en Veiligheidshuizen te formuleren. De Raad van de Kinderbescherming en de 3RO hebben aangegeven in een versneld traject ook hun visie op uitgangspunten en minimumnormen te willen formuleren. De opdracht bestaat eruit deze organisaties hierbij te begeleiden. Als kader wordt daarvoor meegegeven te reflecteren op: hoe het overleg tussen de organisatie en de manager(s) van het Zorg- en Veiligheidshuis georganiseerd zou moeten worden; de betrokkenheid van de organisatie bij een ZVH bij de organisatie intern moet zijn georganiseerd; - bij welke type zaken de organisatie aan een casusoverleg zal deelnemen; - hoe de organisatie betrokken wil zijn bij de selectie van zaken voor casus overleggen; - wat het ZVH van de organisatie mag verwachten incl. de kwaliteit van medewerkers; - regels rond het nakomen van afspraken waaronder een escalatieprocedure. De opdracht bestaat er vervolgens uit om in een tweede fase de uitkomsten, samen met de bevindingen van de politie, en het document van het OM naast elkaar te leggen om te bezien of hierin een gezamenlijk beeld uit kan worden afgeleid. De uitkomst kan worden besproken op een bestuurlijke gesprekstafel en wordt ingebracht als input voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH. De afdeling ViSD van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangeboden dit proces te faciliteren. Omdat de afdeling hiervoor geen capaciteit beschikbaar heeft, wordt een externe projectleider gezocht. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden Voor dit project wordt een projectleider gevraagd die ervaring heeft met het zelfstandig opzetten en managen van projecten op het gebied van organisatie ontwikkelvraagstukken in een complexe netwerksetting. Dagelijkse opdrachtgevers van het project zijn de directeur van de Raad van de Kinderbescherming en één van de directieleden van de 3RO Zorg voor het ontwikkelen van een visie vanuit de eigen organisatie(s) op de samenwerking in de ZVH. De projectleider moet z.s.m. beschikbaar zijn omdat de voorbereidingen voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH al zijn gestart. Van de projectleider wordt in ieder geval (dus niet uitputtend) de volgende werkzaamheden verwacht: Begeleiden van de RvdK en de 3RO bij het vaststellen van hun visie op samenwerking binnen de ZVH. Begeleiden analyse op overeenkomsten en verschillen tussen de RvdK, de 3RO, het OM en de Nationale politie t.b.v. de input voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH. Tussentjids afstemmen vorderingen met opdrachtgever voor tussentijdse afstemming met traject meerjarenagenda ZVH. EISEN Je hebt een afgeronde academische opleiding. Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring met projectmanagement. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met organisatieontwikkeling- en –inrichtingsvraagstukken, zijnde niet ICT-projecten Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante ervaring met keten-/netwerkvraagstukken in de strafrechtketen. Je hebt in ten minste 3 projecten aantoonbaar relevante ervaring met Veiligheidsnetwerken. Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring met stakeholdermanagement op politiek-bestuurlijk niveau. WENSEN Je hebt relevante ervaring heeft met informatiedeling en privacy vraagstukken in het veiligheidsdomein. Je hebt relevante ervaring heeft met het inzetten van verandermanagement in projecten of programma’s. Je hebt relevante ervaring heeft met het voorbereiden en uitvoeren van groepssessies/workshop Je hebt ervaring met samenwerking tussen organisaties van de strafrechtketen en het zorg/sociaal domein in het bijzonder m.b.t. Zorg- en Veiligheidshuizen Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk woensdag 29 januari om 15.00uur in ons bezit te zijn.
Functionaris CISO Utrecht
Informatie over de opdrachtDe functie van CISO Rechtspraak is belegd binnen de Informatie Voorzienings- Organisatie (IVO) van de Rechtspraak. Hiervoor is een CISO aangesteld die de opdracht heeft gekregen de functie te borgen binnen de IVO organisatie en securitystrategie- plan en beleid aan te scherpen en op een hoger niveau te brengen. Als functionaris CISO ben je de rechterhand van de CISO en neemt een aantal beleidsvoorbereidende, strategische en planvormende taken van hem uit handen. Samen werken jullie aan het verder vorm geven van de functie binnen IVO rechtspraak, het opstellen van de security strategie, plan, beleid, het vaststellen van de gap tussen de gewenste- en de huidige situatie en geeft richting aan de borging hiervan. Het doel is security stevig te borgen binnen de organisatie en de toetsende en toezichthoudende rol te verankeren.Voorbeelden van werkzaamheden waar je aan bijdraagt zijn: Het openstellen van security strategie op basis van businessgoals, deze laten goedkeuren, uitdragen en verankeren;Het openstellen van het securityplan op basis van de strategie, dit laten goedkeuren, uitdragen, richting geven aan de uitvoering van het plan en toetsen of het plan conform vaststelling wordt uitgevoerd;Het vaststellen van de gap tussen de gewenste en de huidige situatie en richting geven aan het wegwerken van de gap;Het (laten) uitvoeren van risicoanalyses om de risico's vast te stellen en mitigerende maatregelen voor te stellen dan wel de risico's te accepteren;Het (laten) uitvoeren van audits om te toetsen in hoeverre het beleid juist wordt toegepast;Geven van gevraagd en ongevraagd advies aan directie, managers en projecten over dreigingen en security vraagstukken; Het verhogen van het informatie security bewustzijn binnen de organisatie.Eisen:Je beschikt over minimaal een HBO diploma, bij voorkeur richting informatiekunde of informatiebeveiliging Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring binnen informatie security management bij voorkeur in de rol van CISO of adviseurVereiste certificering: Certified Information Security Management CISM;Gewenste certificering: Certified Information Systems Security Professional (CISSP)Je hebt kennis en ervaring op het gebied van risicoanalyse en audit methodieken.Opdrachtgever wil graag contact leggen met referenties van vorige opdracht- of werkgevers, de kandidaat dient enkele referenties aan te reiken en stemt in dat hiermee contact opgenomen wordt.Werken bij IVO RechtspraakMensen, organisaties en overheid zijn het vaak wel of niet eens met elkaar. Dat is onvermijdelijk in een samenleving. De Rechtspraak is nodig om te bepalen wie dan gelijk heeft. IVO levert IT diensten aan de rechtspraak ter ondersteuning. De digitale ambities van de Rechtspraak zijn groot. Voor het succes van het digitaliseringsprogramma is o.a. security van cruciaal belang. Systemen en netwerken moeten 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar zijn voor de rechtspraakmedewerkers, ketenpartners en burgers. Voor de continuïteit van de systemen en de beveiliging van de gegevens van de Rechtspraak betekent dit een groeiend risico en daarmee een uitdaging om de infrastructuur en systemen aan de hoge security eisen blijvend te laten voldoen.Organisatorische borgingJe rapporteert aan de CISO die vervolgens rapporteert aan de directie van IVO. Je werkt direct samen met het team Security, Privacy en Kwaliteit die rapporteert aan de directeur IVO-IT
BPM Ontwikkelaar Douane Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een BPM Developer Douane Startdatum: 3-2-2020 Einddatum: 31-12-2020 Inzet: 40 uren per week Tarief: €71,50 per uur OPDRACHT Binnen IV Douane zijn we op zoek naar een ervaren BPM-ontwikkelaar voor de keten Toezicht Goederen & Risicomanagement (TG&R). De keten TG&R is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van IV-voorzieningen voor de procesgebieden "Binnenbrengen, Uitgaan & Provianderen", "Fysiek Toezicht" en "Risico & Intelligence". De ontwikkeling van nieuwe applicaties en het verbeteren of uitbreiden van bestaande applicaties vindt kort-cyclisch plaats m.b.v. Agile-ontwikkelmethoden. Binnen de keten zijn meerdere multidisciplinaire teams werkzaam. Teams bestaan uit een mix (multidisciplinair) van ontwikkelaars, aangevuld met een scrummaster en productowner. Voor het team Pluto (procesgebied "Risico & Intelligence") zoeken we een ervaren BPM-ontwikkelaar. De werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit business proces modellering alsmede de realisatie van deze processen, maar ook zaken als review- en test-werkzaamheden zullen binnen het team opgepakt moeten worden als de situatie daarom vraagt (bereidheid tot T-shape model). Het werk zelf wordt door het team iom productowner en businessowner bepaald, vastgesteld per PI-periode en in sprints van 2 weken elk uitgevoerd. Specifieke vakkennis: - ruime kennis en ervaring met BPM-standaard - kennis en ervaring met BPM-advanced is een pré - kennis en ervaring met Java is een pré Naast de vanzelfsprekende brede vakkennis die van de ontwikkelaar gevraagd wordt, wordt ook gevraagd: - kennis van SCRUM en ervaring met SCRUM-projecten - kennis en ervaring met SAFe is een pré - persoonlijke vaardigheden: goede communicatieve vaardigheden, gericht op samenwerking ("teamplayer"), flexibele instelling, drive en doorzettingsvermogen We zoeken iemand die echt gemotiveerd is om in een Agile/Scrum omgeving te werken en daaraan ook actief wil bijdragen (binnen en buiten het eigen team). Algemene taken van een teamlid binnen een MultiDisciplinair-team zijn: - Je draagt bij aan het verfijnen van backlog items - Je draagt bij aan het plannen van iteraties - Je draagt bij aan het meten en verbeteren van de uitgevoerde werkzaamheden - Je neemt actief deel aan de benodigde scrum sessies en events - Je werkt samen met andere multidisciplinaire teams om te zorgen dat de keten altijd blijft werken - Je ondersteunt en vervangt daar waar nodig collega's binnen het multidisciplinaire team. Binnen IV-Douane keten TG&R (Toezicht Goederen & Risicomanagement) zijn we voor het procesgebied "Risico & Intelligence" op zoek naar uitbreiding van onze BPM-ontwikkel-expertise. We zoeken daarom een enthousiaste, gedreven en ervaren BPM-ontwikkelaar om één van de teams (team Pluto) te komen versterken. EISEN IBM BPMs Java Script HBO werk- en Denkniveau Realiseren van integraties modeleren van BPD's in IBM-BPMS WENSEN goede communicatieve vaardigheden, analytisch, gericht op samenwerking ("teamplayer") en kennisdeling/overdracht, flexibele instelling, drive en doorzettingsvermogen. Gericht op kennisdeling/-overdracht/- kennis van ODM is pré kennis van Java, Jenkins, Maven, Splunk, Webservices, JPA, Gherkin is pré Kennis van testframeworks zoals JUnit, Cucumber, Fitnesse, Selenium en of Robot Framework is pré Kennis van Git, JIRA, Bitbucket, en Confluence Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 29 januari om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Projectleider Datatoepassingen Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectleider Datatoepassingen. Basisteam: Over Basisteam Data en Monitoring: Het Basisteam Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, de Data Science Hub, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Smart Society. Omschrijving opdracht: Vanuit de Data Science Hub worden datatoepassingen met en voor gemeenten ontwikkeld, kennis over data science en datagedreven werken gedeeld en gewerkt aan een dataontsluitingspunt. Wij zijn op zoek naar een projectleider die de verschillende datatoepassingen helpt aansturen en begeleiden zodat deze collectief bruikbaar worden voor alle gemeenten. Denk daarbij aan collectieve toepassingen voor de WMO, Jeugdzorg, Energietransitie of wijze van meldingen doen voor gemeenten. Om deze rol te kunnen vervullen ben je goed in het begeleiden van groepen gemeenten waarbij je de leidende rol pakt in het proces zonder eenzijdig te bepalen wat de uiteindelijke oplossing moet zijn. Je hebt in deze rol bovendien bovenmatig veel kennis en ervaring van datagedreven werken in de gemeentewereld. Je weet hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden en hebt een pragmatische instelling waarbij je wanneer nodig gemeenten in het proces praktisch ondersteunt. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Aansturen, begeleiden en monitoren van lopende datatoepassing projecten. Daarbij bijdragen aan het opleveren van kort-cyclische resultaten om stap voor stap te bepalen of collectiviteit mogelijk is. - Opstellen plan van aanpak per datatoepassing voor het collectief maken van de toepassing. Dit houdt tevens in dat je toewerkt naar een op hoofdlijnen gestandaardiseerde aanpak voor datatoepassingen waardoor herkenbaarheid ontstaat voor gemeenten. Onderdeel van deze gestandaardiseerde aanpak is een helder afwegingskader om te bepalen of en op welke wijze gemeenten kunnen gaan meedoen en/of gebruik maken van de toepassing. - Verbinden van gemeenten en andere relevante (publieke en private) partijen om de datatoepassing collectief toepasbaar te maken. Werk hierbij met deze partijen tevens aan een duurzame collectieve oplossing en bijbehorende implementatiestrategie. - Creëren, onderhouden en rapporteren over lopende en toekomstige datatoepassingen. Resultaat van de opdracht: De projectleider datatoepassingen stuurt op het kort-cyclisch opleveren van resultaat per datatoepassing. Per datatoepassing project wordt een plan van aanpak opgeleverd. Binnen elk plan van aanpak is een duidelijk afwegingskader ontwikkeld om te bepalen of en op welke wijze gemeenten kunnen gaan meedoen en/of gebruik maken van de toepassing. Hij/zij levert tevens maandelijks een overzicht van de lopende en toekomstige datatoepassingen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. 4. Je hebt minimaal 3 jaar recente (in de afgelopen 5 jaar) ervaring met datagedreven werken in de gemeentewereld als projectleider. 5. Je hebt recente (in de afgelopen 3 jaar) ervaring met het realiseren van datatoepassingen binnen een gemeente. 6. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met gemeentelijke werkprocessen. 7. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met een Scrum/Agile wijze van werken. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van datagedreven werken in de gemeentewereld. 2. Je hebt kennis van het realiseren van datatoepassingen binnen een gemeente. 3. Je hebt kennis van Open Source technologie binnen een gemeente. 4. Je hebt kennis van open API Standaarden binnen gemeenten. 5. Je hebt aantoonbare ervaring (in de afgelopen 3 jaar) met Open Source technologie. 6. Je hebt aantoonbare ervaring (in de afgelopen 3 jaar) met open API standaarden. 7. Je hebt aantoonbare kennis van de principes van Common Ground (modernisering gemeentelijke ICT) (beschrijf in motivatiebrief). Competenties: - Ervaren gesprekspartner - Zelfstandig - Gericht op samenwerken - Pragmatisch - Oplossingsgericht - Enthousiast - Vasthoudend Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 17-02-2020 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: in overleg Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 13-02-2020, van 13:00 tot 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider Datatoepassingen Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30136 Omgeving: Den Haag Startdatum: 17 februari 2020 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: Ja, met een totale inhuurperiode van 36 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 13 februari tussen 13.00 en 17.00 uur Sluitingsdatum: Woensdag 5 februari om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Projectleider Datatoepassingen voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Over Basisteam Data en Monitoring: Het Basisteam Data & Monitoring helpt gemeenten met datagedreven werken en sturen: beter beleid, gebaseerd op gegevens en innovatieve toepassingen, gebaseerd op algoritmes. Daarvoor ontwikkelen we datatoepassingen en monitors, creëren we landelijke standaarden en ondersteunen we gemeenten bij het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals de Wet Open Overheid. Onderdelen van het basisteam zijn onder meer het gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente, de Data Science Hub, het team Open Data en Datagedreven Werken en het Kennisnetwerk Data en Smart Society Vanuit de Data Science Hub worden datatoepassingen met en voor gemeenten ontwikkeld, kennis over data science en datagedreven werken gedeeld en gewerkt aan een dataontsluitingspunt. Wij zijn op zoek naar een projectleider die de verschillende datatoepassingen helpt aansturen en begeleiden zodat deze collectief bruikbaar worden voor alle gemeenten. Denk daarbij aan collectieve toepassingen voor de WMO, Jeugdzorg, Energietransitie of wijze van meldingen doen voor gemeenten. Om deze rol te kunnen vervullen ben je goed in het begeleiden van groepen gemeenten waarbij je de leidende rol pakt in het proces zonder eenzijdig te bepalen wat de uiteindelijke oplossing moet zijn. Je hebt in deze rol bovendien bovenmatig veel kennis en ervaring van datagedreven werken in de gemeentewereld. Je weet hoofdzaken en bijzaken te onderscheiden en hebt een pragmatische instelling waarbij je wanneer nodig gemeenten in het proces praktisch ondersteunt. Taken/werkzaamheden: Aansturen, begeleiden en monitoren van lopende datatoepassing projecten. Daarbij bijdragen aan het opleveren van kort-cyclische resultaten om stap voor stap te bepalen of collectiviteit mogelijk is. Opstellen plan van aanpak per datatoepassing voor het collectief maken van de toepassing. Dit houdt tevens in dat je toewerkt naar een op hoofdlijnen gestandaardiseerde aanpak voor datatoepassingen waardoor herkenbaarheid ontstaat voor gemeenten. Onderdeel van deze gestandaardiseerde aanpak is een helder afwegingskader om te bepalen of en op welke wijze gemeenten kunnen gaan meedoen en/of gebruik maken van de toepassing. Verbinden van gemeenten en andere relevante (publieke en private) partijen om de datatoepassing collectief toepasbaar te maken. Werk hierbij met deze partijen tevens aan een duurzame collectieve oplossing en bijbehorende implementatiestrategie. Creëren, onderhouden en rapporteren over lopende en toekomstige datatoepassingen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 3 jaar recente (in de afgelopen 5 jaar) ervaring met datagedreven werken in de gemeentewereld als projectleider. Je hebt recente (in de afgelopen 3 jaar) ervaring met het realiseren van datatoepassingen binnen een gemeente. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met gemeentelijke werkprocessen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met een Scrum/Agile wijze van werken. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis van datagedreven werken in de gemeentewereld. Je hebt kennis van het realiseren van datatoepassingen binnen een gemeente. Je hebt kennis van Open Source technologie binnen een gemeente. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring (in de afgelopen 3 jaar) met Open Source technologie Je hebt minimaal 1 jaar ervaring (in de afgelopen 3 jaar) met open API standaarden Je hebt kennis van de principes van Common Ground (modernisering gemeentelijke ICT). Competenties: Ervaren gesprekspartner Zelfstandig Gericht op samenwerken Pragmatisch Oplossingsgericht Enthousiast Vasthoudend
System Center Specialist Groningen
Voor de Gasunie zijn we op zoek naar een Senior Hosting medewerker (Senior System Center Medewerker) Start: zsm Einde: 31-12-20 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week Locatie: Groningen Tarief: in overleg Wat ga je doen? Als Senior System Center Consultant kun je ontwerpen van complexe infrastructuren en designs interpreteren en houd je je bezig met het realiseren en bouwen van de infrastructuur. Daarnaast beoordeel je ook bestaande infrastructuren en bied je verbeteringen en oplossingen waar nodig. Je hebt in deze functie veel klantcontact en lost complexe vraagstukken op. Je houdt je bezig met migratie- en uitroltrajecten en je bent in staat techniek zodanig in te zetten dat de klant de gewenste oplossing krijgt. We zoeken twee seniors met brede System Center kennis met focus op SCOM en SCSM. Over de afdeling Afdeling IDH (ICT Diensten Hosting & opslag) is verantwoordelijk voor het beheer van de infrastructuur waarop de ICT Competence Centers meer dan tachtig applicatiediensten leveren aan Gasunie en haar stakeholders. Afdeling IDH is onderverdeeld in 2 teams: 1) Wintel team; 2) SystemCenter team; Binnen het SystemCenter team wordt gebruikt gemaakt van de gehele SC suite : SCCM, SCSM, SCOM, SCVMM, DPM en Orchestrator. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: WSUS, App-v, Cireson, Squared Up en Enterprise Alert. Voor het bouwen van rapporten wordt gebruik gemaakt van SQL Reports. Binnen het SystemCenter team is een vacature ontstaan voor twee Senior System Center consultant die een brede kennis hebben van voornoemde SystemCenter suite, maar met name gespecialiseerd zijn op het het gebied van Operations Manager (SCOM) en Service Manager (SCSM). Graag zien we in het CV (als bijlage) de gevolgde opleidingen obv het Microsoft transcript. Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit van onze diensten zijn de sleutelwoorden voor het team. Wat vragen we? - HBO ICT werk- en denkniveau - ITILv3 gecertificeerd (Foundation) - MSCA gecertificeerd (Windows Server 2016) - Relevante System Center opleidingen, aantoonbaar middels Microsoft transcripts / CV. - Aantoonbare ervaring met de Microsoft System Center suite, minimaal 3 tot 5 jaren - Ervaring met het ontwerpen en implementeren van infrastructuren - Je bent in staat zowel persoonlijk als in teamverband te acteren op hoog technisch en strategisch niveau - Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden - Nauwkeurig kunnen werken - Stressbestendig - Resultaatgericht - Organisatievermogen - Flexibiliteit Microsoft certificeringen aantoonbaar maken door kopie transcript mee te sturen of op andere wijze inzichtelijk te maken. Functiewensen voor deze vacature: - MCSE gecertificeerd (Cloud Platform and Infrastructure) - Ervaring met Office 365 en Azure Aanbiedingen met CV en kopie transcript certificeringen Microsoft en onder vermelding van gewenst tarief, dienen uiterlijk 29 januari om 10:00 uur in ons bezit te zijn,
Tester Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn we op zoek naar een Tester Startdatum: maandag 3 februari Einddatum: 30 juni Inzet: 36 uur per week Tarief: € 80 OPDRACHT Het project Informatie Ondersteund Beslissen Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is belast met het verstrekken van een Kort Verblijf Visum naar Nederland. De directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) is verantwoordelijk voor het visumaanvraagproces. Het project Informatie Ondersteund Beslissen valt onder DCV en is bezig met de doorontwikkeling van de Buitenlandse Zaken Analyse omgeving (BAO). Per maart 2017 is BAO gekoppeld aan het visumaanvraagsysteem en worden alle KVV aanvragen tegen de BAO aangehouden. BZ hoopt met de BAO de besluitvorming op visumaanvragen slimmer en efficiënter in te richten met behulp van een op informatie analyse gebaseerde werkwijze die resulteert in een ‘Fast Track’ voor aanvragen met weinig/geen risico en ‘Intensive Track’ voor aanvragen met twijfel/geconstateerd risico waarbij extra stappen/controles ten behoeve van de besluitvorming worden uitgevoerd. Resultaat is een concentratie van personele capaciteit op de aanvragen waar dat nodig is en kwalitatief betere besluiten op visumaanvragen omdat deze op meer relevante informatie afkomstig van meerdere bronnen gebaseerd kan worden. Besluitvorming wordt minder afhankelijk van de beoordelingen van individuele personen. Om de functionaliteiten van de BAO te verbeteren wordt een nieuwe BAO applicatie ontwikkeld. Om de kwaliteit van de ontwikkelde functionaliteit te bewaken wordt in kader van het project Informatie Ondersteund Beslissen een tester gezocht voor 36 uur per week. De periode is van januari 2020 tot en met juni 2020. De directie Consulaire Zaken en Visumbeleid (DCV) is belast met het verlenen van consulaire dienstverlening aan Nederlanders wonend en werkend of reizend in het buitenland en het leveren van een bijdrage aan de regulering van het vreemdelingenverkeer naar Nederland. DCV is gepositioneerd onder de DG Europese Samenwerking (DGES). De directie kent de volgende afdelingenafdelingen: Consulaire Aangelegenheden (CA), Visum- en Reisdocumentenbeleid (VR), 24/7 BZ Contact Center, het Management Bureau (MB, waarbinnen onder andere het Informatiemanagement en -Beheer valt) en een Controle Unit (CU). Daarnaast zijn een aantal project- en programmateams ingericht onder aansturing van de Plaatsvervangend directeur DCV, waaronder FOBO 2020. Het programma Frontoffice-Backoffice 2020 staat onder leiding van een programma manager. Binnen het programma worden een aantal projecten uitgevoerd onder leiding van een projectleider. Binnen deze projecten is een technisch projectleider en een product owner werkzaam en medewerkers die aan de realisatie werken. Aan het programma zijn vanuit reguliere dienstonderdelen medewerkers verbonden die zorgen voor kaders op het gebied van het consulaire (uitvoerings)beleid, architectuur, informatiebeveiliging, beheer en procesanalyse. In het project Informatie Ondersteund Beslissen is het ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek naar een tester die de volgende taken zal uitvoeren: • Opzetten van testautomatisering , test strategieën, testcases • Fouten opsporen, rapporteren en resultaten analyseren • Coördineren, configureren en gebruik van testdata en omgevingen • Met Product Owner requirements opstellen De tester zal daartoe de testen automatiseren, teststrategieën ontwikkelen en testcases opstellen om de kwaliteit van de voor de BAO ontwikkelde functionaliteit zo goed mogelijk te bewaken en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarbij heeft de tester een belangrijke rol in het opsporen van fouten, deze te rapporteren aan het projectteam en de resultaten van de testen grondig te analyseren. De tester coördineert en configureert testdata en testomgevingen om de ontwikkeling optimaal te ondersteunen en adviseert over het gebruik van testdata. Ten slotte stelt de tester in samenwerking met de product owner requirements op voor ontwikkeling in de vorm van User Stories. De tester werkt zelfstandig in een multidisciplinair en zelfsturend team (verder bestaande uit developers, een product owner en een scrummaster) dat werkt volgens Agile/Scrum projectmethodiek. Het resultaat van de opdracht is het ontwerp en de implementatie van een degelijke teststrategie voor de ontwikkeling van de BAO en het opstellen van testcomponenten voor bestaande en nieuwe User Stories. De tester heeft binnen de kaders van de Agile/Scrum methodiek veel vrijheid om de invulling van de opdracht te bepalen. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de opdracht met eigen ICT middelen uitvoert. EISEN Minimaal HBO werk- en denkniveau Minimaal 3-5 jaar ervaring met relevante technieken, namelijk Postman, Javascript, Gherkin Minimaal 3-5 jaar ervaring met gestructureerd methodisch testen Aantoonbare ervaring met test-automatisering, CI/CD Aantoonbare ervaring met Agile/Scrum projectmethodiek Aantoonbare ervaring met DevOps werkwijze Aantoonbare ervaring met Microsoft Azure platform en componenten (Azure Search is een pré) WENSEN • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden • Technische feeling voor webservices en back-end processen • Ervaring met security en performancetesten • TMap Next / ISTQB certificering is een pré • Relevante werkervaring bij de Rijksoverheid is een pré • Ervaring met Azure DevOps en Azure Test Plans/Testmanager is een pré • Ervaring met Specflow is een pré Competenties: • Kwaliteitsbewust • Gestructureerd • Resultaatgerichtheid • Analytisch • Communicatief • Presenteren • Betrokkenheid • Klantgericht Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk vrijdag 14.00u in ons bezit te zijn.
Projectleider Uitgangspunten Den Haag en Utrecht
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectleider Uitgangspunten. Omschrijving afdeling: Directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen (DBAV) staat voor effectief beleid op het terrein van voorkomen van slachtofferschap en daderschap alsmede de bescherming van kwetsbare groepen die vanwege de kwetsbare positie waarin zij verkeren bedreigd of verleid worden door (herhaalde) criminaliteit. De afdeling Veiligheid in Sociaal Domein werkt aan het duurzaam terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling, het bevorderen van veiligheid in sociaal domein en innovatie. Hiertoe ontwikkelt en implementeert de afdeling beleid en ondersteunt het ketenpartners bij het optimaliseren van hun bijdrage en het verbeteren van hun werkprocessen. Dit alles doet de afdeling samen met partners uit de Justitieketen, andere departementen, het gemeentelijk (sociaal en veiligheids-)domein, zorgpartners, de wetenschap en het bedrijfsleven. Omschrijving dienst, aanleiding en doel: Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuwe meerjarenagenda Zorg- en Veiligheidshuizen (ZVH) die moet leiden tot een verdere professionalisering en een hoge kwaliteit van uitvoering. De ZVH zijn netwerkorganisaties van lokale en landelijke partijen onder coördinatie van door gemeenten aangestelde managers. Randvoorwaardelijk om als netwerksamenwerking goed te kunnen functioneren is dat de samenwerkingspartners weten wat zij over en weer van elkaar kunnen verwachten. Het OM heeft het initiatief genomen om uitgangspunten en minimumnormen te formuleren voor de samenwerking in de ZVH. De politie bezint zich op dit moment ook op de samenwerking in de ZVH. Op 16 oktober jl. is geconstateerd dat het de voorkeur verdient om als partners in de strafrechtsketen een gezamenlijk/afgestemd aanbod richting de andere netwerkpartners in de Zorg- en Veiligheidshuizen te formuleren. De Raad van de Kinderbescherming en de 3RO hebben aangegeven in een versneld traject ook hun visie op uitgangspunten en minimumnormen te willen formuleren. De opdracht bestaat eruit deze organisaties hierbij te begeleiden. Als kader wordt daarvoor meegegeven te reflecteren op: - Hoe het overleg tussen de organisatie en de manager(s) van het Zorg- en Veiligheidshuis georganiseerd zou moeten worden. - De betrokkenheid van de organisatie bij een ZVH bij de organisatie intern moet zijn georganiseerd. - Bij welke type zaken de organisatie aan een casusoverleg zal deelnemen. - Hoe de organisatie betrokken wil zijn bij de selectie van zaken voor casus overleggen. - Wat het ZVH van de organisatie mag verwachten incl. de kwaliteit van medewerkers. - Regels rond het nakomen van afspraken waaronder een escalatieprocedure. De opdracht bestaat er vervolgens uit om in een tweede fase de uitkomsten, samen met de bevindingen van de politie, en het document van het OM naast elkaar te leggen om te bezien of hierin een gezamenlijk beeld uit kan worden afgeleid. De uitkomst kan worden besproken op een bestuurlijke gesprekstafel en wordt ingebracht als input voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH. De afdeling ViSD van het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangeboden dit proces te faciliteren. Omdat de afdeling hiervoor geen capaciteit beschikbaar heeft, wordt een externe projectleider gezocht. Omschrijving werkzaamheden: Voor dit project wordt een projectleider gevraagd die ervaring heeft met het zelfstandig opzetten en managen van projecten op het gebied van organisatie ontwikkelvraagstukken in een complexe netwerksetting. Dagelijkse opdrachtgevers van het project zijn de directeur van de Raad van de Kinderbescherming en één van de directieleden van de 3RO Zorg voor het ontwikkelen van een visie vanuit de eigen organisatie(s) op de samenwerking in de ZVH. De projectleider moet z.s.m. beschikbaar zijn omdat de voorbereidingen voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH al zijn gestart. Van de projectleider wordt in ieder geval (dus niet uitputtend) de volgende werkzaamheden verwacht: - Begeleiden van de RvdK en de 3RO bij het vaststellen van hun visie op samenwerking binnen de ZVH. - Begeleiden analyse op overeenkomsten en verschillen tussen de RvdK, de 3RO, het OM en de Nationale politie t.b.v. de input voor de nieuwe meerjarenagenda ZVH. - Tussentjids afstemmen vorderingen met opdrachtgever voor tussentijdse afstemming met traject meerjarenagenda ZVH. Interviewcriteria: 1. Weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen. 2. Is bewust van het belang van regievoering zonder machtsbasis en de faciliterende rol van de projectleider. 3. Laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. 4. Begrijpt de verhouding tussen regio en land en doorziet de consequenties van deze organisatiestructuur voor het (slagen van) het project. 5. Is: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten). VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week tot einde project, verwachting 4-6 maanden. 2. Je hebt een afgeronde academische opleiding. 3. Je hebt minimaal 8 jaar werkervaring met projectmanagement. 4. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met organisatieontwikkeling- en –inrichtingsvraagstukken, zijnde niet ICT-projecten. 5. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante ervaring met keten-/netwerkvraagstukken in de strafrechtketen. 6. Je hebt in ten minste 3 projecten aantoonbaar relevante ervaring met Veiligheidsnetwerken. 7. Je hebt minimaal 3 jaar relevante ervaring met projecten waarbij de focus ligt op verandering van het primaire proces. 8. Je hebt minimaal 5 jaar relevante ervaring met stakeholdermanagement op politiek-bestuurlijk niveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met informatiedeling en privacy vraagstukken in het veiligheidsdomein. 2. Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met het inzetten van verandermanagement in projecten of programma’s. 3. Je hebt minimaal 1 jaar relevante ervaring met het voorbereiden en uitvoeren van groepssessies/workshops. 4. Je hebt ervaring met samenwerking tussen organisaties van de strafrechtketen en het zorg/sociaal domein in het bijzonder m.b.t. Zorg- en Veiligheidshuizen Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag en Utrecht Startdatum: 10-02-2020 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 6/7 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager Uitvoeringsplan Overvecht Utrecht
Voor de Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Projectmanager Uitvoeringsplan Overvecht. Omschrijving opdrachtgever: Overvecht is een prachtige wijk, die een stevige impuls verdient. Een naoorlogse wijk met ca 35.000 inwoners, ca 16.000 woningen, een groot winkelhart, een bedrijventerrein, omringd door groen en infra. Leefbaarheid, veiligheid en gezondheid staan onder druk, terwijl ook veel mensen er met plezier wonen en zich willen inzetten voor wijkverbetering. Al vanaf vóór de wijkaanpak (Krachtwijken / prachtwijken / Vogelaarwijken) wordt er continu gewerkt aan wijkverbetering in Overvecht, maar nog altijd scoort de wijk op veel fronten onvoldoende en als slechtste binnen Utrecht. Hier wordt al jaren door veel betrokkenen hard aan gewerkt, en blijft ook de komende jaren nodig. Het huidige college heeft het verbeteren van Overvecht tot prioriteit gemaakt binnen de gemeente Utrecht. “Samen voor Overvecht” is de brede wijkaanpak om de wijk langs vijf ambities aan te pakken. Dat doet de gemeente SAMEN met alle partners in de wijk. Ruimtelijke ingrepen in de wijk zijn belangrijk om de gewenste wijkverbetering te realiseren. We willen de sociale problematiek binnen Overvecht mede verbeteren door in te zetten op het intensiveren van de ruimtelijke aanpak. Denk hierbij aan het realiseren van een meer gemengde woningsamenstelling, verkeersveiligheid, goede voorzieningen, een andere woondoelgroep aantrekken en het bieden van mogelijkheden om wooncarrière te maken binnen de wijk. We willen als gemeente de ontwikkelingen in de verschillende buurten de juiste richting op sturen en verbetering zo veel als mogelijk is stimuleren. Om richting te geven aan ruimtelijke ingrepen stellen we een Uitvoeringsplan op voor de wijk Overvecht. De ruimtelijke ingrepen voor de komende jaren omvatten onder andere (sociale) woningbouw, mening in de wijk, bedrijfsfuncties, maatschappelijke voorzieningen, plinten onder flats, winkelcentrum en winkelstrips, openbare ruimtes, verkeersveiligheid, verduurzaming, betere groenvoorzieningen, etc. Het gemeentelijk beleid (de gewenste richting, het ‘wat’) ligt vast in een groot aantal beleidsstukken, zoals de Ruimtelijke Strategie Utrecht (RSU), de Woonvisie en het Ambitieprogramma Samen voor Overvecht. Dat is de basis voor de gewenste richting van Overvecht. Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe Ruimtelijke Strategie Utrecht met een tijdshorizon tot 2040. De inzichten hieruit moeten meegenomen worden in het Uitvoeringsplan. Het Uitvoeringsplan moet richting geven en een agenda per buurt opleveren om de gewenste richting te gaan bereiken (het ‘hoe’). Dat moet uitmonden in projecten van de gemeente en van andere partijen. Tien partijen (3 corporaties, 4 ontwikkelaars en 3 beleggers) hebben zich sinds begin 2019 verenigd in Werkplaats Overvecht. Ze willen langdurig aan de slag om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren door middel van fysieke ingrepen. In het afgelopen jaar heeft Werkplaats Overvecht gewerkt aan hun tussenproduct voor wijkverbetering bestaande uit drie documenten: een Ontwikkelkaart, een Gebiedsprofiel en een Ontwikkelstrategie. Als gemeente hebben we hierbij input gegeven en meegedacht. In november 2019 presenteerden zij dit aan de gemeenteraad en aan de wijk. Momenteel werkt de Werkplaats hun visie voortvarend verder uit en maken ze afspraken over hun onderlinge samenwerking. De visie van Werkplaats Overvecht bevat zeer waardevolle onderdelen en adviezen voor de verdere wijkverbetering. Het is nu aan de gemeente om de richting te bepalen voor wijkverbetering in Overvecht. Dat willen we zoals gezegd doen in een Uitvoeringsplan en voor het opstellen daarvan zoeken we een projectmanager. De tussenproducten van de Werkplaats leveren waardevolle input, maar het is nog niet ónze vastgestelde (gemeentelijke) richting waaraan initiatieven getoetst kunnen worden. Het Uitvoeringsplan (werktitel) moet het kader bieden voor verdere wijkverbetering door middel van fysieke investeringen. Het Uitvoeringsplan moet in 3 stappen gesteld worden: 1. Vanuit een brede analyse (data, gemeentelijk beleid en tussenproducten van de werkplaats) stellen we de opgave per buurt vast en bepalen we de urgentie. 2. Met de opgave en urgentie als basis bepalen we welke (ruimtelijke) ingrepen per buurt nodig zijn om de wijkverbetering te realiseren. 3. Het resultaat moet zijn een actiegericht en uitnodigend uitvoeringsplan van waaruit projecten gestart kunnen worden dat gemaakt is samen met de wijk en haar partners. Dit hele proces moet in nauwe samenspraak / participatie met wijkbewoners en partners in de wijk. Gemeentelijke besluitvorming is voorzien net na de zomer. Omschrijving taken: Je bent als projectmanager verantwoordelijk voor het opstellen van het Uitvoeringsplan Overvecht. Daarbij heb je de volgende taken, waarin je optrekt met gemeentelijke collega’s en de wijk: - Het verzamelen en analyseren van alle beschikbare beleidsdocumenten en kwantitatieve en kwalitatieve data in overleg met beleidsonderzoekers van de gemeente Utrecht. - Het doorlopen van de 3 fases zoals voorheen geschetst. - Het aansturen van een interne projectgroep met vakspecialisten binnen Ruimte (Wonen, Stedenbouw, Groen, Mobiliteit etc.) en collega’s vanuit andere afdelingen (Maatschappelijke Ontwikkeling, Volksgezondheid, etc.). - Het op basis van de analyse formuleren van de opgave per buurt en voor de wijk als geheel waar het gaat om verbindingen/mobiliteit - Het vormgeven van het participatieproces met relevante partijen in de wijk en met partners zoals Werkplaats Overvecht. Je organiseert gesprekken in en met Overvecht om te komen tot een inhoudelijk goed en gedragen plan. - Het afstemmen van het uitvoeringsplan op de lopende actualisering van de Ruimtelijke Strategie Utrecht - Het organiseren van het interne besluitvormingsproces, in ieder geval tot in college. - Je rapporteert aan en werkt intensief samen met één van de Gebiedscoördinatoren Overvecht (Wieb Hendrix) en via haar aan de Ruimtelijk regisseur Overvecht & Zuidwest (Dick Boeve) binnen de afdeling Ruimte. Je werkt nauw samen met een groot aantal collega’s (op het Stadskantoor en in de wijk) en met een groot aantal partners en wijkbewoners. Gewenst profiel: - Jij bent een ervaren projectmanager en hebt meerdere ruimtelijke uitvoeringsgerichte visies opgesteld voor gemeentes. - Je hebt ervaring met herstructurering, wijkverbetering, integrale wijkaanpak en hebt werkervaring als projectmanager binnen een grote gemeente, bij voorkeur binnen de G5. - Je weet goed hoe ruimtelijke planprocessen werken en hebt kennis van de inhoud. Je bent gewend om te werken in een grote organisatie en hebt daarmee veel gevoel voor bestuurlijke processen. - Je verbindt thema’s en mensen om zo de meerwaarde voor Overvecht te vergroten. Het denken vanuit integrale opgaves is voor jou normaal en je weet daarin ook anderen mee te krijgen. - Je hebt ervaring met maatschappelijke partners en woningcorporaties. Je weet een enthousiasmerend eindproduct op te leveren waarmee we partijen uitnodigen om aan de slag te gaan in Overvecht. - Je bent gericht op het aansturen van en samenwerken met anderen, maar bent uiteindelijk gericht op en voelt je verantwoordelijk voor het opleveren van een excellent Uitvoeringsplan, waarmee de wijkverbetering snelheid en richting krijgt. - Je bent aantoonbaar in staat om in een complexe en politieke omgeving tot resultaten te komen en belangen te combineren. Je leidt het proces ambtelijk tot beslissingen, zo nodig met behulp van jouw opdrachtgevers. Goed om te weten: Het kan zijn dat de opdracht voortijdig beëindigd wordt indien het externe budget niet beschikbaar komt. Dit is afhankelijk van het besluit van het rijk ten aanzien van toekenning van de Regiodeal Vitale Wijken regio Utrecht; dit regelt de financiële dekking voor deze werkzaamheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je toont een afgeronde opleiding op WO niveau binnen het vakgebied van de ruimtelijke ordening. 2. Je toont als werkervaring minimaal 10 jaar ervaring als projectmanager in de RO. 3. Je toont recente opdrachten (niet langer dan 5 jaar geleden) waarin gewerkt is aan ruimtelijke visies bij grote(re) gemeentes. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt recente ervaring waarin je geadviseerd hebt aan management, externe stakeholders en bestuur binnen de overheid. 2. Je toont recente werkervaring (niet langer dan vijf jaar geleden) in een grote gemeente (G4 of andere 150.000+ gemeente) verwijs naar cv. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: tot september 2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Business Analist (Energie) Rotterdam
Voor Eneco in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar een IT Business Analist.Start: Zo snel mogelijk Eind: 22-07-2020 Inzet: 40 uur in de week Duur: 10 maandenDe Eneco warmteorganisatie heeft als ambitie om een verslimd en stuurbaar netwerk te creëren waarmee de klant beter wordt ondersteund en de kosten worden beperkt. Om dit te realiseren heeft de organisatie het programma Verslimmen Netwerk geïnitieerd. Dit programma bestaat uit drie componenten:Slimme meters kleinverbruik: De Eneco (particuliere) klanten voorzien van een slimme warmte meter waarmee een betere dienstverlening kan worden gegeven aan de klanten en kosten kunnen worden gereduceerd. (Installed base ca. 170.000 meters).Slimme meters grootverbruik: De Eneco (zakelijke) klanten voorzien van een slimme warmte meter waarmee een betere dienstverlening kan worden gegeven aan de klanten en kosten kunnen worden gereduceerd. (Installed base ca. 3300 meters).Verslimmen onderstations/ Smart Grid: Creeren van een smart grid door combinatie slimme meters in onderstations en een voorspelmodel om productie-eenheden efficiënter aan te sturen en technisch netverlies te reduceren (Betreft het verslimmen van ca. 10% van alle onderstations - 500 van 4500 onderstations – over 12 warmtenetten).Wat ga je doenVoor het project Slimme meters kleinverbruik zijn wij op zoek naar een (Medior) Business Technology consultant / Business analist. In deze rol voer je diverse projectmatige en analyse werkzaamheden uit. Daarnaast ondersteun je de (deel)projectleiders met inhoudelijke en organisatorische werkzaamheden. Je bent steeds bezig om complexe vraagstukken te analyseren, af te stemmen met de verschillende stakeholders van het project (business en IT) en trekt naar aanleiding van je analyses doortastende conclusies. Ook signaleer je de informatiebehoefte binnen het project en voorzie jij collega’s van nog betere informatie in combinatie met scherpe analyses. Je bent in staat om mensen voor jou en voor het project in beweging te krijgen.Wat breng je mee?Voor deze rol zijn wij op zoek naar een ervaren business technology consultant/zeer ervaren business analist met minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Analytisch sterk, affiniteit met bedrijfsprocessen en IT Een afgeronde academische opleiding richting bedrijfseconomie, bedrijfskunde of IT/informatie is een vereiste Ervaring met consultancy, advieswerkzaamheden is een pré Zelfstandig, nauwkeurig en actiegericht Communicatief vaardig, je voelt je thuis in een groot projectteam met veel verschillende disciplines (IT, Processen, Communicatie, Implementatie, Logistieke uitrol, etc.) Voelt je lekker als er veel (verschillende) dingen te doen zijn
EBV Ontwikkelaar Sr. 28-36 u p/w Almelo
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT30131 Omgeving: Almelo Startdatum: 1 maart 2020 Duur: 15 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28-36 Intakegesprek: Week 8 Sluitingsdatum: Maandag 3 februari om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior EBV Ontwikkelaar voor 28 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De doelstelling van de afdeling Elektronisch Berichten Verkeer (EBV) is het uitvoeren van het operationele beheer van de infrastructuur, het technische beheer van de informatievoorziening en de informatieplanning van de Justitiële Informatiedienst. Justid ondersteunt met EBV ketenpartners op technisch en inhoudelijk gebied bij het tot stand brengen van efficiënte elektronisch informatie-uitwisseling. Daarnaast is verbetering van de informatiearchitectuur een continu proces van de afdeling. De ontwikkelaar legt verantwoording af aan de manager van de afdeling EBV. De authenticiteit, integriteit en betrouwbaarheid van elektronische documenten of transacties is lastiger vast te stellen dan die van papieren documenten. Met het begrip integriteit wordt hier gedoeld op de zekerheid dat de inhoud van het document of de transactie volledig is en niet onbevoegd is gewijzigd. Daarom is het noodzakelijk informatie vast te leggen en te bewaren over de oorsprong/totstandkoming van een elektronisch document of transactie, vanaf het moment van creatie of inzending, zodat het altijd mogelijk is de authenticiteit, integriteit en betrouwbaarheid ervan te waarborgen. Het vastleggen en bewaren van die informatie vereist een zogeheten ‘unbroken chain of custody’ ofwel ononderbroken beheer van elektronische documenten of transacties. De informatie die wordt vastgelegd en bewaard over de oorsprong/totstandkoming van elektronische documenten of transacties noemen we provenance. Deze provenance slaan wij op in een zogeheten Centrale Provenance Store. Voor de opslag wordt de w3c standaard gehanteerd en moeten meerdere opslagmedia beschikbaar zijn. Taken/werkzaamheden: Werkzaamheden ten behoeve van het project “de Centrale Provenance Store” op basis van de ingebrachte eisen/wensen door de opdrachtgever en onder aansturing van een architect: Omzetten van globale specificaties in een concreet functioneel/technisch ontwerp Het zelfstandig kunnen realiseren van software op basis van het functioneel en technisch ontwerp met gebruik van de in de uitvraag opgenomen frameworks en omgevingen. Je bent mede verantwoordelijk voor het configureren van de Centrale Provenance Store en verantwoordelijk voor: Het ontwerpen en ontwikkelen van de opgeleverde software voor de Centrale Provenance Store. De volgende taken en resultaatgebieden worden onderkend: Opstellen en/of aanpassen informatieprocessen model. Opstellen en/of aanpassen gegevensmodel. Ontwerpen mens/machine interface ten behoeve van beheer. Ontwerpen handmatige informatiefuncties. Vaststellen oplossingsalternatieven. Inhoudelijk coachen van een nieuwe medewerker. Realisatie software op basis van Globale requirements. Functie eisen KNOCK-OUT: Je bent beschikbaar voor minimaal 28 en maximaal 36 uur per week; 4 tot 5 dagen per week voor de duur van het project (indicatie 15 maanden). Je beschikt over minimaal 3 jaar (recente) ervaring met Java, Spring, Springboot op Tomcat en Hibernate/JPA. Je beschikt over minimaal 3 jaar (recente) ervaring met coachen/begeleiden van medewerkers. Je beschikt over minimaal 3 jaar (recente) ervaring met Oracle, SQL, Neo4J. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Software Architect in een complexe omgeving. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Kibana/Splunk en Yourkit VisualVM. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Windows en Linux. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met KANBAN, GID. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) relevante ervaring als Ontwikkelaar. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 7 jaar) inhoudelijk ervaring met: Software ontwikkel trajecten vanaf ontwerp tot oplevering. Je bent uiterlijk beschikbaar binnen 10 weken (bij voorkeur binnen 3 weken). Je hebt een HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur HBO Informatica. Competenties: Zelfstandig Eigen werkzaamheden kunnen prioriteren Punctueel Gestructureerd Accuraat
Projectleider Cognos Franeker
Voor Dienst Noardwest Fryslân zijn wij op zoek naar een Projectleider Cognos. Omschrijving opdracht: De Dienst Noardwest Fryslân is voornemens om haar management informatievoorziening te verbeteren onder andere door de inzet van het softwarepakket IBM Cognos Analytics. Daarnaast dient er onderzocht te worden welke totaal aanpak het beste past binnen de huidige organisatie en de beschikbare middelen. Het verwachte resultaat is het begeleiden, opleiden en/of adviseren van 1 of meerdere interne medewerkers om zodoende gezamenlijk te komen tot een plan van aanpak en een aantal nader te bepalen informatieproducten. Omschrijving verantwoordelijkheden: We zijn op zoek naar een projectleider die samen met een medewerker het management informatievoorziening te verbeteren en onderzoek hiertoe kan mee helpen uitvoeren. Hiervoor is een brede ervaring op het gebied van management informatiesystemen en vraagstukken noodzakelijk. Ook dient deze persoon ruime ervaring te hebben met het softwarepakket IBM Cognos Analytics, Oracle PL/SQL en MsAccess. Gevraagd: - Ruime ervaring met IBM Cognos Analytics. - Rapportagetechnieken. - Modelleringstechnieken. - Ruime ervaring met bronanalyse. - Ervaring met data warehouse technieken. - Ruime ervaring met Oracle PL/SQL. - Ervaring met het datamodel van Suite voor het Sociaal Domein. - Ervaring met MsAccess. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 3 februari 2020 tot en met 31 december 2020 voor 16 uur per week. 2. Je hebt ruime werkervaring met de aangegeven systemen: A. Ruime ervaring met IBM Cognos Analytics. B. Rapportagetechnieken. C. Modelleringstechnieken. D. Ruime ervaring met bronanalyse. E. Ervaring met data warehouse technieken. F. Ruime ervaring met Oracle PL/SQL. G. Ervaring met het datamodel van Suite voor het Sociaal Domein. H. Ervaring met MsAccess. 3. Je hebt een relevante HBO opleiding. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt een relevante HBO opleiding. 2. Je hebt Relevante en aantoonbare werkervaring in een vergelijkbare functie. 3. Je hebt relevante ervaring met gevraagde toepassingen en systemen. 4. Je werkt op de locatie. 5. Inzet per 3 februari 2020. Competenties: - Daadkrachtig - Resultaagericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Franeker Startdatum: 03-02-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: mogelijk voor dezelfde aantal uren en duur Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Strategisch Adviseur Leiding en Samenwerking Veiligheidsketen Den Haag
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur Leiding en Samenwerking Veiligheidsketen. Omschrijving opdracht: Je geeft strategisch advies op de dossiers MD (management development) /Leiding en Samenwerking in de Veiligheidsketen. Daarbij werk je samen met andere organisatieonderdelen bij de Politie, Ministerie Justitie en Veiligheid (J en V), Defensie, DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen), Douane, Marechaussee, vakbonden en medezeggenschap. Doelstelling: Je ontwikkelt en concretiseert beleid, koers en strategie op de dossiers MD/Leiding en Samenwerking in de veiligheidsketen. Omschrijving verantwoordelijkheden: Het afwegen van verschillende belangen en het in de overwegingen betrekken van verschillende zienswijzen van betrokken verschillende partijen. Je initieert, bouwt, onderhoudt en regisseert netwerken (ook van externe bedrijfsvoeringspecialisten) met mogelijk tegenstrijdige belangen. Omschrijving taken: Je geeft gevraagd en ongevraagd strategisch advies op de dossiers MD/Leiding en Samenwerking in de veiligheidsketen. Leidinggevende taken: Je bevordert de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen. Je bevordert als mentor de vak volwassenheid van collega’s. Contacten: Andere organisatieonderdelen bij de Politie; Ministerie JenV, Defensie, DJI, Douane, Marechaussee, vakbonden en medezeggenschap. Inzet in de lijn of project: Inzet op tijdelijke- of projectmatige basis. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 1 maart 2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31 december 2020 voor ca. 24 uur per week. 2. Je hebt een afgeronde erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. 3. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in strategische adviserende functies binnen de overheid in de Veiligheidsketen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur minimaal drie jaar ervaring in het samenwerken met vakbonden en overheidsorganisaties op het gebied van MD (management development) /leiding en samenwerking in het veiligheidsdomein. 2. Je hebt bij voorkeur minimaal 5 jaar ervaring in een adviserende functie binnen de overheid. 3. Je hebt bij voorkeur ervaring in het bevorderen van de deskundigheid van collega's door jouw specialistische kennis en vaardigheden, je fungeert als mentor. 4. Je hebt bij voorkeur heb je WO/academisch werk- en denkniveau. Competenties: - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. - Verandergerichtheid: Gaat effectief om met onzekerheid en veranderingen in de organisatie, de omgeving en zichzelf. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 06-04-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: niet van toepassing Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 7 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Tester n.o.t.k.
In het project Informatie Ondersteund Beslissen is onze eindklant op zoek naar een tester die de volgende taken zal uitvoeren: • Opzetten van testautomatisering, test strategieën, testcases • Fouten opsporen, rapporteren en resultaten analyseren • Coördineren, configureren en gebruik van testdata en omgevingen • Met Product Owner requirements opstellen De tester zal daartoe de testen automatiseren, teststrategieën ontwikkelen en testcases opstellen om de kwaliteit van de voor de BAO ontwikkelde functionaliteit zo goed mogelijk te bewaken en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarbij heeft de tester een belangrijke rol in het opsporen van fouten, deze te rapporteren aan het projectteam en de resultaten van de testen grondig te analyseren. De tester coördineert en configureert testdata en testomgevingen om de ontwikkeling optimaal te ondersteunen en adviseert over het gebruik van testdata. Ten slotte stelt de tester in samenwerking met de product owner requirements op voor ontwikkeling in de vorm van User Stories. De tester werkt zelfstandig in een multidisciplinair en zelfsturend team (verder bestaande uit developers, een product owner en een scrum master) dat werkt volgens Agile/Scrum projectmethodiek. Het resultaat van de opdracht is het ontwerp en de implementatie van een degelijke teststrategie voor de ontwikkeling van de BAO en het opstellen van testcomponenten voor bestaande en nieuwe User Stories. De tester heeft binnen de kaders van de Agile/Scrum methodiek veel vrijheid om de invulling van de opdracht te bepalen. Van opdrachtnemer wordt verwacht dat deze de opdracht met eigen ICT middelen uitvoert. Functie eisen: • Minimaal HBO werk- en denkniveau • Kennis van relevante technieken (Postman, Javascript, Gherkin) • Aantoonbare ervaring met Test automation • Aantoonbare ervaring met CI/CD • Aantoonbare ervaring met het Azure platform (bij voorkeur Azure Search) • Aantoonbare ervaring met gestructureerd methodisch testen • Aantoonbare ervaring met Agile/Scrum projectmethodiek Functie wensen: • Technische feeling voor webservices en back-end processen • Ervaring met security en performancetesten • TMap Next / ISTQB certificering is een pré • Relevante werkervaring bij de Rijksoverheid is een pré • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden • Ervaring met Azure DevOps en Azure Test Plans/manager • Ervaring met Specflow Overige informatie: Locatie: Den Haag. Start: 3-2-2020, 36 uur per week Einddatum: 30-6-2020, met optie op verlenging van 6 maanden. Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932 recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure word je gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk per email aan recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Interim Manager Stadsarchief Zuid-Holland
Voor een gemeente zijn wij op zoek naar een Interim Manager Stadsarchief. Omschrijving opdracht: Tot ver in het buitenland beroemd om de prachtige, historische binnenstad. Maar ook om innovatieve kenniscentra als de TU, TNO en Deltares. Een stad van monumenten en experimenten. De opdrachtgever heeft een rijke historie én is, mede door tienduizenden studenten, jong gebleven. De jongste oude stad van Nederland. Vernieuwing is al eeuwenlang onderdeel van het DNA. Ook vandaag kijkt de stad reikhalzend uit naar morgen. Het bepaalt de agenda van het bestuur en de gemeentelijke organisatie. Spraakmakende infrastructurele projecten, sociale en bestuurlijke vernieuwing. De organisatie omarmt nieuwe inzichten en creatieve oplossingen. Afdeling Erfgoed: De afdeling Erfgoed opereert als een regionaal kennis- en adviescentrum voor de opdrachtgever en omstreken op het gebied van archief, monumenten, archeologie en bouwhistorie. Alleen met besef van het verleden kun je bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Erfgoed geeft houvast en identiteit. Het vormt, in een dichtbevolkte omgeving, een kwetsbare bron van inspiratie. Als afdeling Erfgoed willen wij een onmisbare schakel zijn in de ontwikkeling van stad en regio. Onze collectie is uniek en wij maken deze collectie toegankelijk en bruikbaar voor iedereen. Op basis van kennis, verbindende kracht en creativiteit gaan we actief op zoek naar samenwerking en dragen we zichtbaar bij aan de realisatie van diverse maatschappelijke opgaven. We willen daarin een voorbeeld zijn voor anderen. Functie profiel: In de moderne gemeente is het Stadsarchief een cruciaal onderdeel in de dagelijkse (digitale) informatievoorziening voor bewoners en ambtenaren. Denk onder andere aan de rol die het Stadsarchief speelt in het openbaar maken van overheidsinformatie (Wet Open Overheid) en het bewaren en toegankelijk maken van digital born informatie (e-depot). De digitalisering betekent voor het Stadsarchief: - Ontwikkelen van een traditioneel ingedeelde organisatie in collecties en collectie eigenaren naar een procesindeling met proceseigenaren. En: - Van het organisatie onderdeel dat als laatste in de informatieketen betrokken wordt, naar een kader stellende rol aan het begin van het informatieproces. Een grote inhoudelijke en organisatorisch/personele ontwikkelopgave, waarin afgelopen jaar (met de vorming van de afdeling erfgoed) een eerste stap is gezet, maar waar gezien de urgentie door de nieuwe archiefwet (verwacht 2021) en de vorming van het e-depot (2020) nu tempo in gemaakt moet worden. Het Stadsarchief is (zoals aangegeven) onderdeel van de afdeling Erfgoed, net als de teams Archeologie, Monumenten, Publieksbereik en Vrijwilligers en bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. Het streven is de organisatie klaar te maken voor een organisatiemodel met één afdelingshoofd en inhoudelijke coördinatoren voor de dagelijkse aansturing in de teams. Gezien de eerder genoemde ontwikkelingen, is er geconstateerd dat het Stadsarchief nog niet klaar is voor deze stap en daarom kiezen we komend jaar voor een tussenoplossing met een interim manager. De interim manager krijgt daarom een vierledige opdracht: 1. Werkprocessen op orde brengen. 2. Coaching (individuele medewerkers en team). 3. Personeelsdossiers op orde brengen. 4. Advies uitbrengen over de inhoudelijke doorontwikkeling van het archief i.r.t. bestaande organisatie/bemensing. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor gemiddeld 32 uur per week vanaf 1 maart 2020. 2. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. 3. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden met verandertrajecten in een leidinggevende rol in een overheidsorganisatie. 4. Je hebt minimaal vijf jaar aantoonbare werkervaring als stevige verandermanager met kennis en ervaring van de HR processen waarbij de kandidaat enerzijds in staat is om de leden van het team in beweging te krijgen (coaching) en anderzijds duidelijke afspraken maakt over de ontwikkeling van mensen en de op te leveren werkresultaten. 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met het coachen van medewerkers incl. het maken van afspraken en het monitoren hiervan. 6. Je hebt een aantoonbare gidsfunctie om het team mee te nemen in verandering, bij voorkeur op basis van inhoudelijke ervaring en deskundigheid. 7. Je hebt aantoonbare ervaring met het realiseren van ontwikkelopgaven inclusief het managen van de personele effecten hiervan. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het begeleiden van verandertrajecten in een leidinggevende rol bij een overheidsorganisatie (vijf (5) jaar is vereist). 2. Je hebt ervaring met bedrijfsvoeringprocessen en informatiemanagement binnen een gemeente (met een omvang van minimaal 70.000 inwoners). 3. Je hebt een afgeronde opleiding/cursus LEAN. Competenties: - Coaching - Samenwerken - Omgevingsbewustzijn - Resultaatgerichtheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zuid-Holland Startdatum: zsm na gunning (01-03-2020) Duur: 11 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-02-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 14 februari 2020, tussen 14.00 en 17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
functioneel beheerder Gouda
Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijkondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening.Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer(gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen, begeleiden van acceptatietesten doorgebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen vanfunctionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder iswerkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v.informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Als teamlid binnen het implementatieproject houd je je bezig met producten en diensten die als volgt te omschrijven zijn: Gegevensbeheer (het bewaken van de kwaliteit van de vast te leggen gegevens m.b.t. tijdigheid,juistheid en volledigheid en het gebruik van deze gegevens) Bewaken privacy- en beveiligingsaspecten (autorisatie en registratie) Uitvoeren van gebruikersacceptatie testen Uitvoering escalatieprocedure ICT dienstverlening Ontwikkeling (web)formulierenSpecifieke werkzaamheden:1. Draagt zorg voor het ontwikkelen van formulieren in de applicatie iProva2. Draagt bij aan de implementatie van de tool, bereid de inbeheername voor3.Treedt op als functioneel beheerder van de geimplementeerde fucntionaliteiten, stuurt de applicatiebeheer organisatie aanEisen:Ervaring met Agile Scrum werkenKennis van en gecertificeerd in BiSLBachelor - HBO (afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur op het gebied van ICT)2 jaar Kennis en ervaring met projectmatig werken2 jaar Ervaring met de ontwikkeling van (web)formulierenWensen:* Kennis en ervaring met iProva is een pré* Werkervaring binnen DJI is een préLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Data-analist Amsterdam
Voor UWV zijn wij op zoek naar een Data-analist. Omschrijving opdracht: Je komt te werken in het data-analisten team van de afdeling Risicomanagement en Intelligence. Je wordt ingezet op een veelzijdigheid aan opdrachten die hoofdzakelijk liggen binnen het domein van het ontwikkelen van ETL tot het bouwen van informatieproducten voor interne klanten binnen UWV. Informatieproducten kunnen varieren van dashboards met descriptieve statistieken tot algoritmes om risico's te identiceren in het kader van risicomanagement bij UWV. We zijn hierbij op zoek naar iemand met een brede skillset en een hands-on mentaliteit. Er wordt van je verwacht dat je denkt in oplossingen en niet in beperkingen (wat kan er wel met wat je hebt, in plaats van wat er allemaal niet kan). Er wordt van je verwacht dat je zelf-startend te werk gaat en een opdracht relatief autonoom de fases van opdracht intake, plan van aanpak, uitvoering, oplevering en nazorg kunt doorlopen. Bij de afdeling risicomanagement werk je op het datamining analyse platform. Het hart hiervan is een Microsoft SQL server database (2012). Daarnaast zijn op dit platform verschillende tools geïnstalleerd die door de analisten en engineers gebruikt worden voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Een greep hieruit is Microsoft SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Integration Services, Microsoft Team Foundation Server, BIML, R, Python, Microsoft Reporting Services. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het schrijven van complexe query's/stored procedures in T-SQL. 2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding of hoger. 3. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met Microsoft SQL server 2008 of hoger. 4. Je hebt ervaring als reporter/bi-specialist/data-engineer bij minimaal 2 projecten die zijn uitgeoefend in de afgelopen 5 jaar bij de ontwikkeling van een informatieproduct in een vergelijkbare organisatie (organisatiegrootte/sector) als UWV waarbij er door de jou een duidelijk identificeerbare bijdrage is geleverd. 5. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met Microsoft SQL server 2008 of hoger. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar met analysetooling waaronder R of Python, uit CV moet nadrukkelijk blijken dat en hoe met deze tooling gewerkt is bij eerdere projecten/werkervaring. 2. Je hebt ervaring met Microsoft SSIS 2008 of hoger en BIML, uit CV moet nadrukkelijk blijken dat en hoe gewerkt is met deze tooling bij eerdere projecten/werkervaring. 3. Je hebt ervaring met Microsoft TFS/Versiebeheer/BIML m.b.t. database objecten. 4. Je hebt ervaring met Microsoft SQL Server Reporting Services 2008 en/Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 of hoger. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 17-02-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: maximaal 12 maanden Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Projectmanager. Omschrijving opdrachtgever: De afdeling Informatievoorziening werkt voor het hele Cluster Ruimte en Economie en voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. In toenemende mate voorzien we zelfs apparaten van informatie. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten. Daarna kunnen ze doen wat ze moeten doen. Informatie geeft inzicht. En inzicht zet aan tot passende actie. Informatie maakt keuzes en beslissingen mogelijk. Informatie geeft een handelingsperspectief. Elke handeling is immers informatie gestuurd. En alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar en bruikbaar. Het team Project- en Informatiemanagement (PIM) zorgt voor een optimale fit van bedrijfsprocessen en informatievoorziening en voert projecten uit. Je werkt voor het cluster Ruimte & Economie. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Projectmanager voor het Ingenieursbureau Informatievoorziening (IV) Ruimte & Economie is voor het Ingenieursbureau op zoek naar een enthousiaste en ondernemende IV Projectmanager voor 36 uur per week. Je eerste project is het Pilotproject BIM/CAD Management. Naast dit project zijn er andere IV projecten voor het ruimtelijk domein, die je uit kunt gaan voeren. We zijn op zoek naar iemand die deze pilot kan begeleiden en die mogelijk de erop volgende aanbesteding en implementatie kan begeleiden. Het gaat om (her)inrichting van bedrijfsprocessen voor het ondersteunen van integraal samenwerken aan 3D-ontwerpen. Er wordt binnen het project gepilot met een functionaliteit om met meerdere personen (3D) ontwerpen te bewerken en de vastlegging en opslag van de ontwerpen. Dit is een beweging van een analoge naar een digitale samenwerking. In deze pilot worden eerst de processen binnen het IB uitgewerkt en worden de eisen en wensen aangevuld en verscherpt. Dit is input voor een nieuw project voor de aanbesteding, selectie en implementatie van een doeloplossing, die na de pilot wordt opgestart. Hier heb je te maken met herontwerp van processen, workflows, versiebeheer, metadatering etc. In eerste instantie wordt gepilot binnen IB, maar er wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om dit met ketenpartners te kunnen doen. Ook de ICT-aspecten worden meegenomen en mogelijke verbindingen met andere systemen. De pilot levert info op om de eisen en wensen voor het nog nader te selecteren doelsysteem aan te vullen en te verbeteren. Ook zullen er bevindingen en conclusies meegegeven worden, ook voor de implementatie, vanuit de evaluaties in het pilot-project. Na afronden van het pilot-project wordt een beslissing genomen voor het al dan niet selecteren van een doeloplossing. Bij een positief besluit wordt een volgend project opgestart voor de aanbesteding, aanschaf en implementatie. We vragen iemand die aantoonbaar en ruime ervaring heeft in IV projectmanagement. Je bent een stevige persoonlijkheid die in staat is om te gaan met de verschillende, soms tegengestelde belangen in de organisatie. Je weet de prioriteiten te stellen in overeenstemming met de opdrachtgever. Je helpt de organisatie om de gewenste veranderingen en vernieuwing te specificeren in de vorm van een pilot. Het Ingenieursbureau bereidt de aanleg en het onderhoud van infrastructuur en de inrichting van de stad voor. De afdeling realiseert hiermee uitvoeringsprogramma's en opdrachten die zij krijgt van stadsdelen en andere eenheden in de stad. De groei van de economie maakt de druk op de organisatie de komende jaren groter. Individuele projecten concurreren om de schaarse capaciteit. Informatievoorziening speelt een steeds prominentere rol in de organisatie en binnen onze projecten. Om te kunnen anticiperen op alle ontwikkelingen kiest het IB voor drie prioriteiten die programmatisch zijn ingezet waaronder het verbeteren van de Informatievoorziening. Omschrijving werkzaamheden: We vragen jou om conform geformuleerde doelstellingen de volgende activiteiten op te pakken: - Vraagarticulatie van gewenste functionaliteiten. - Beschrijving van de gewenste processen en specificatie van workflows. - Begeleiding van de ontwikkeling van de pilot. - Evaluatie van de pilot. - Uitvoering van een aanbesteding. - Adviseert en rapporteert aan de opdrachtgever en stemt af met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen. - Stelt benodigde projectdocumenten op zoals het projectplan en business case en rapporteert hierover. - Zorgt ervoor dat alle eindresultaten zoals beschreven in het Project Initiatie Document op beheersmatige manier worden behaald. - Draagt zorg voor de resources van het projectteam, rekening houdend met de benodigde kennis en competenties en zorgt ervoor dat belemmering zo snel mogelijk worden weggenomen. - Zorgt dat de PDCA-cyclus kortcyclisch in een vast ritme gebeurt, leidend tot aantoonbare verbeteringen. - Intervenieert bij escalaties en brengt partijen weer op één lijn. - Onderhoudt goede contacten met stakeholders en zorgt ervoor dat de omgeving goed geïnformeerd is over voortgang en impact van de veranderingen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je bent in het bezit van een afgeronde WO opleiding in een relevante richting (bv. Informatica, IT Management, (Technische) Bedrijfskunde. 4. Je hebt kennis van gemeentelijke processen en -ontwikkelingen in het ruimtelijk domein, waarvan de laatste werkdag niet langer dan 6 maanden geleden is. 5. Je hebt aantoonbare meerjarige kennis en ervaring met soortgelijke pilottrajecten. 6. Je hebt aantoonbare ervaring met IV aanbestedingsprojecten binnen de (lokale) overheid. 7. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken zoals: Werken onder architectuur; Prince Il; Agile/scrum; (Lean) procesmanagement; Beheer en ICT-organisatie (ASL, BISL, ITIL). En is in bezit van de relevante certificaten. 8. Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als IV projectmanager op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners, bij voorkeur bij een gemeente. 9. Je hebt ervaring met het aansturen van projecten vanuit de inhoud en niet alleen op basis van procedures. 10. Je hebt aantoonbare meerjarige ervaring met procesontwerp en met het afstemmen van gewijzigde/nieuwe werkprocessen met stakeholders en opdrachtgevers. 11. Je hebt ruime ervaring met het vertalen van gebruikerswensen naar functionele specificaties en/of user stories. 12. Je hebt aantoonbare senioriteit in het zelfstandig leiden van ICT verander- en vernieuwingsprojecten in grote organisaties (>5000 medewerkers). 13. Je hebt kennis van en meerdere jaren ervaring met agile/scrum projecten in de rol van scrum master, product owner en/of agile coach. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt actuele kennis van de processen en informatie- en werkstromen binnen een publieke bouw- of civieltechnische projectorganisatie. 2. Je hebt ervaring als Informatie Manager. 3. Je hebt ervaring met bestuurlijk complexe vraagstukken binnen gemeentelijke context. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring binnen een G4 gemeente (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den Haag). 5. Je hebt ervaring in het ruimtelijk domein. Competenties: - Innovatief handelen - Samenbindend leiderschap - Analytisch - Omgevingsbewustzijn - Communicatief vaardig - Overtuigingskracht - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 17-02-2020 Duur: 31-01-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-01-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 4 en/of 5 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ontwikkelaar RPA Den Haag
De klant werkt in de breedte met verschillende multidisciplinaire teams. Voor de klant is Agile werken dan ook het uitgangspunt in haar dienstverlening en waar mogelijk passen we het ook in onze interne processen toe. Niet alleen voor het optimaliseren van de dienstverlening naar onze klanten, maar ook het verbeteren van onze interne bedrijfsvoering en natuurlijk voor onze verplichtingen vanuit wet- en regelgeving naar toezichthouders. Zeg jij nooit ‘kan niet’ en ben je als ontwikkelaar op zoek naar een uitdagende omgeving waar je jouw talent kunt botvieren? Dan ben jij wellicht de juiste persoon om voor onze klanten bedrijfsprocessen te robotiseren. In deze functie heb je een hoge mate van zelfstandigheid en autonomie, waarin je als professional jouw werk kan uitvoeren. Functieomschrijving: Binnen het Professional Services team werk je aan het implementeren van de eglue oplossingen welke door Pegamento worden gevoerd: Ontwikkelen van state-of-the-art modules en applicaties voor proces verbetering zakelijke klanten en overheidsinstellingen; (Door)Ontwikkelen van onze bestaande Nice-RTI modules; Je houdt je vooral bezig met het bedenken en realiseren van intelligente technische oplossingen; Vertalen van complexe bedrijfsprocessen naar slimme oplossingen voor onze interne en eventueel externe klanten. Functie eisen: • Je hebt een afgeronde MBO+/HBO opleiding informatica. • Je hebt de volgende eigenschappen: creatief, accuraat, ambitieus en enthousiast. • Je bent een teamplayer, maar kan ook zelfstandig werken. • Je hebt een goed analytisch en conceptueel denkvermogen. • Je hebt brede algemene kennis van IT concepten, methoden en technieken. • Minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie; • Je bent een kunstenaar met SQL, HTML5, CSS, Javascript; • Je hebt 3-4 jaar aantoonbare ervaring met eglue Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: zsm Einddatum: 1-3-2020 + optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.