Nieuwste ICT-projecten

Backend Ontwikkelaar-Java Serverside Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Backend Ontwikkelaar-Java Serverside. Omschrijving opdracht: De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met Agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Doelstelling: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is, door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Omschrijving verantwoordelijkheden: De Serverside-engineer (Java) ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE applicatie, als backend ontwikkelaar. Omschrijving taken: De Servideside Engineer (Java): 1. Ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE applicaties; 2. Heeft kennis en kunde van o.a.: - Semantic Web technologies (grafen, triples, RDF). - XML, SOAP, WS-Security, WSDL en REST. - Testdriven Development - Weblogic en WLST - Spock/Groovy - Jenkins, Apache Maven, Continuous lntegration en Cintinuous Deployment - Subversion/GIT - Linux/Windows - JEE/JAVA - SQUDLSQL Contacten: Samenwerking met andere scrumteams, Continuous Development team, Platformteam en Projectmanagement OPP. Inzet in de lijn of project: De inzet is projectmatig. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 18-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 17-11-2020 voor 36 uur per week. 2. Je bent bereid om te participeren in piketdiensten. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als JAVA engineer. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Apache Maven. 5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met een industrie standaard framework/platform als JEE, Spring, etc. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met Jenkins, Continuous Integration en Continuous Development. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met GIT, Weblogic, JEE 6+ en JAVA 8+. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met Test Driven Development. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met Agile werken. Competenties: - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 18-11-2019 Duur: 17-11-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36/37 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java Serverside Engineer Odijk
Referentienummer: BTIT27762 Omgeving: Odijk Startdatum: 18 november 2019 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 17 november 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 (Je dient bereid te zijn om te participeren in piketdiensten). Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden in week 36/37, 2019. Sluitingsdatum: Vrijdag 30 augustus 2019 om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Java Serverside Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Informatievoorziening (IV) van onze opdrachtgever is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzetters mentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Doelstelling Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Verantwoordelijkheden De Serverside-engineer (Java) ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE (web)applicaties. Taken/werkzaamheden: Ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE (web)applicaties. Heeft kennis en kunde van: - Semantic Web technologies (grafen, triples, RDF). - XML, SOAP, WS-Security, WSDL en REST. - Testdriven Development. - Weblogic en WLST. - Spock/Groovy. - Jenkins, Apache Maven, Continuous Integration en continuous Deployment. - Subversion/GIT. - Linux/Windows. - JEE/JAVA. - SQL/DL SQL. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse certificaten/trainingen worden niet als gelijkwaardig gezien. Overleggen van diploma is vereist. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als JEE engineer. Je bent bereid om te participeren in piketdiensten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over werkervaring met SOA design principes. Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring met Jenkins, Apache Maven, Continuous Integration en Continuous Development. Weging 35%. Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring met Javascript. Weging 30%. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Agile werken en/of Testdriven Development en/of modelmatig ontwikkelen. Weging 25%. Competenties: Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Leervermogen - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Doorzettingsvermogen - Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Luisteren - Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
Applicatiebeheerder (Assetmanagement) Rotterdam/Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Applicatiebeheerder (Assetmanagement). Omschrijving opdracht: Gevraagd wordt een medewerker die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De medewerker is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op een Linux en Windows serverplatform. Ook kan hij/zij breed participeren in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin zijn achtergrond en kennis cruciaal zijn. De kandidaat is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Plaats tewerkstelling zal in de praktijk grotendeels in Rotterdam zijn i.v.m. de capaciteit in Utrecht. Echter waar mogelijk gaat voorkeur uit naar Utrecht. We verwachten dat de informatieanalist bereid is piketdiensten te draaien. Tijdens de stand-by diensten wordt de dienstdoende medewerker geacht de pikettelefoon te beantwoorden, en indien nodig binnen de Responsetijd in te kunnen loggen op het politienetwerk. De stand-by dienst is uitsluitend bedoeld voor productieverstoringen met hoge prioriteit. Doelstelling: Het project Asset Management heeft als doel: ” Assetmanagement binnen de Politie te professionaliseren” en de administratie van “IT assets”, gekoppeld aan vaste activa, van de wieg tot het graf te regelen. Aantoonbaar in control te zijn; aan audits en compliancy checks kunnen voldoen. In de toekomst te kunnen aansluiten op andere IT4IT modules. Hiervoor wordt ter ondersteuning de tooling “Asset Manager” van Micro Focus (voormalig HP) neergezet en geïmplementeerd binnen de organisatie. De bestaande processen worden omgezet naar de processen/stappen zoals de tool dit ondersteunt. De implementatie raakt alle afdelingen die een deel van dit proces nu uitvoeren. Een belangrijk deel van het project wordt besteed aan het werkend krijgen van het assetmanagementproces en de taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen belegd te krijgen. In scope van het project is: - Asset Manager is ingericht met alle IT assets van de NP, geconfigureerd en geïmplementeerd in de organisatie; de organisatie kent het (nieuwe) proces en kan werken met de tool. - Schonen van data. - Analyseren welke diensten/producten uitgefaseerd kunnen worden. - Uitfaseren van producten/diensten. - Doorontwikkeling-toekomst /beheer. - Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen. - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. - Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding). - Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie. - Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties. - Uitvoeren van testen en productie monitoring, inclusief loganalyse. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud. - Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties. - Verbeteren van het monitoringsproces. - Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops). Omschrijving taken: - Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving). - Verder ontwikkelen/verbeteren van build- en monitorings tooling. - Borgen van de kwaliteit. - Analyse en eventueel oplossen incidenten. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc.om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie. - Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement. Inzet in de lijn of project: Inzet binnen een DevOps-team. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 02-12-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 01-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je bent bereid om in piketdiensten mee te draaien. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote (1000+) organisaties. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team. 2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met de platformen Linux en Windows. 3. Je hebt minimaal twee jaar werkervaring met het inrichten-, configureren- en werken met TOMCAT. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving. 5. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Informatica of Bedrijfskunde. Trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam/Utrecht Startdatum: 02-12-2019 Duur: 01-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36/37 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Integratie Architect Den Haag
Opdrachtomschrijving De integratiearchitect levert een bijdrage bij het op effectieve wijze gecontroleerd en in samenhang doorvoeren van IV-veranderingen, binnen geldende (Rijksbrede en departementale) kaders, gericht op de doelstellingen van onze eindklant. De integratiearchitect levert een bijdrage aan deze kaders en het beleid, maar de primaire taak zit in het toepassen ervan. In dit kader is de integratiearchitect verantwoordelijk voor het opstellen van de globale architectuurschetsen (GAS) c.q. een project start architectuur (PSA) mbt integratie aspecten van het IV landschap. De integratiearchitect werkt de doelarchitectuur uit voor het koppelen van alle IV voorzieningen voor het toekomstige landschap. De integratiearchitect is themagewijs op domein overstijgende onderwerpen als integratie, informatiebeveiliging, toegang, autorisatie en authenticatie. Werkzaamheden Ontwikkelen en beheren doelarchitectuur integratie en/of doelarchitecturen, bestaande uit een representatie van de huidige en toekomstige informatiearchitectuur van het domein, voorzien van richtinggevende principes • Adviseren van de CIO en het management inzake IV-vraagstukken • Bijdragen aan totstandkoming en (door)ontwikkeling van Enterprise Architectuur • Toetsen van wijzigingsinitiatieven aan het architectuurkader en hierover adviseren aan het Management team. • Onderhouden van contacten en afstemmen van architectuur met business en IT leveranciers • Bijdragen aan planvorming en rapportage van de architectuurfunctie • Analyseren van technologische ontwikkelingen en adviezen geven over de toepassing De integratiearchitect legt verantwoording af aan teamcoördinator architecten en analisten over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde producten en diensten. Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan, bij het opstellen van adviezen aan de CIO en in interdepartementaal verband. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen. De integratiearchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de doelarchitectuur integratie, in lijn met de business doelen, Enterprise Architectuur en i-strategie. De integratiearchitect legt verantwoording af aan teamcoördinator architecten en analisten over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde producten en diensten. Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan, bij het opstellen van adviezen aan de CIO en in interdepartementaal verband. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen. De integratiearchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de doelarchitectuur integratie, in lijn met de business doelen, Enterprise Architectuur en i-strategie. Functie eisen • WO Bestuurlijke Informatiekunde 2 (5 jr) • TOGAF Practitioner certificering • Bekend met belangrijke ontwikkelingen op terrein van ICT bij het Rijk, zoals Cloud computing, bouwstenen e-Overheid, basisregistraties, generieke ICT Rijk en digitale archivering (2 jr) • Brede kennis op het gebied van systeem integratie, logische en fysieke toegang, Identity & Accessmanagement en informatiebeveiliging (Baseline informatiebeveiliging Rijk (BIR)) en de implicaties hiervan op de informatievoorziening (5jr) • Gecertificeerd TOGAF, gedegen kennis van Enterprise Architectuur Rijk (EAR), Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), Rijksstandaarden (forum standaardisatie) en marktontwikkelingen op gebied van ICT in brede zin (2 jr) • Information Security Foundation Based on ISO/IEC 27002 (2 jr) • Verzorgt de documentatie op het gebied van applicatiebeheer. • Formuleert (interne) team overstijgende projectopdrachten (als kartrekker of deelprojectverantwoordelijke) en voert, onder verantwoordelijkheid van de Informatiemanager, Teamleider ICT of Projectleider, projectopdrachten uit. • Zorgt voor afstemming van projectwerkzaamheden met leveranciers, functioneel beheerders of andere teamleden. Functie wensen • Ervaring met MARIJ (geen certificering) • Ervaring ERIA, basisopleiding architectuur Belastingdienst • Ervaring met DIVA (Defensie) Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 13-9-2019, 16 uur per week Duur: 5 maanden, met optie op verlenging van 2 x 6 maanden Recruiter voor deze rol: Greg Haimé, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Serverside engineer JAVA Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Serverside engineer JAVA. Omschrijving opdracht: De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Doelstelling: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Omschrijving verantwoordelijkheden: De Serverside-engineer (Java) ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE (web)applicaties. Omschrijving taken: 1. Ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE (web)applicaties. 2. Heeft kennis en kunde van: - Semantic Web technologies (grafen, triples, RDF). - XML, SOAP, WS-Security, WSDL en REST. - Testdriven Development - Weblogic en WLST - Spock/Groovy - Jenkins, Apache Maven, Continuous Integration en continuous Deployment - Subversion/GIT - Linux/Windows - JEE/JAVA - SQL/DL SQL Contacten: - Samenwerking met andere scrumteams. - Systemteam. - Platformteam. - Projectmanagement OPP. Inzet in de lijn of project: Inzet in project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 18-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 17-11-2020 voor 36 uur per week. 2. Je bent bereid om te participeren in piketdiensten. 3. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse certificaten/trainingen worden niet als gelijkwaardig gezien. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als JEE engineer. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met Jenkins, Apache Maven, Continuous Integration en Continuous Development. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met Javascript. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Agile werken en/of Testdriven Development en/of modelmatig ontwikkelen. 4. Je hebt werkervaring met SOA design principes. Competenties: - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 18-11-2019 Duur: 17-11-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36/37 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Developer- en Solution Architect voor (Opentext) Documentum en D2 Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Developer- en Solution Architect voor (Opentext) Documentum en D2. Omschrijving opdracht: Politie Nederland heeft de afgelopen jaren OpenText Documentum geïmplementeerd voor een deel van de bedrijfsvoering processen. In het DevOps team is er een behoefte ontstaan voor een teamlid in de rol van ontwikkelaar en Solution Architect voor Documentum en D2. Hiervoor zoeken wij iemand met kennis van het werken in een DevOps team en uitgebreide kennis en ervaring met de ontwikkeling, installatie, beheer van Documentum en D2. Kandidaat dient Solution Architect te zijn voor Documentum en D2. Kandidaat is tevens iemand die in staat is om haar of zijn kennis te delen met de andere teamleden. Doelstelling: De kandidaat wordt ingezet als volwaardig teamlid, verantwoordelijk voor alle werkzaamheden binnen het DevOps team met de nadruk op ontwikkeling, installatie, beheer van Documentum en D2. Kandidaat dient tevens Solution Architect te zijn voor Documentum en D2. Omschrijving verantwoordelijkheden: Als lid van het DevOps-team zorgt de kandidaat voor ontwikkeling, installatie, beheer en Solution Architect van D2 en Documentum in brede betekenis. Als lid van het DevOps-team beschikt de kandidaat over een visie en houding die de doelstelling overstijgt. Wanneer wenselijk treedt de kandidaat proactief buiten de ontwikkelaar en architecten rol ter ondersteuning van de overige disciplines. Omschrijving taken: - Stelt in nauw overleg met het team de Solution Architecten kaders vast. - Ontwikkelt en onderhoudt Documentum en D2. - Identificeert en bewaakt de beheersing van productrisico's. - Ondersteunt en adviseert over de toepassing van standaards en richtlijnen, methoden en technieken en technologieën. Contacten: Contacten zijn over het algemeen intern. Inzet in de lijn of project: inzet is op projectmatige basis. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 04-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-10-2020 voor 18 uur per week. 2. Je beschikt over een afgeronde en erkende HBO/WO opleiding IT/ICT. 3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met Documentum en D2. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring met Solution Architect van Documentum en D2. 2. Je hebt werkervaring binnen een scrumteam en/of DevOps team. 3. Je hebt werkervaring binnen een grote overheidsorganisatie, met meer dan 1.000 medewerkers. Competenties: - Goede communicatie vaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk (Voertaal Nederlands). - Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar opresultaten. - Kwaliteitsbewust: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Samenwerken (Scrum/DevOps): Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Proactief: voelt zich verantwoordelijk en pakt de regie. - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 04-11-2019 Duur: 31-10-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 18 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting van de aanvraag Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Developer- en Solution Architect voor (Opentext) Documentum en D2 18 u p/w Utrecht
Referentienummer: BTIT27759 Omgeving: Utrecht Startdatum: 4 november 2019 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 oktober 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 6 september 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Developer- en Solution Architect voor (Opentext) Documentum en D2 voor 18 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever heeft de afgelopen jaren OpenText Documentum geïmplementeerd voor een deel van de bedrijfsvoering processen. In het DevOps team is er een behoefte ontstaan voor een teamlid in de rol van ontwikkelaar en Solution Architect voor Documentum en D2. Hiervoor zoeken zij iemand met kennis van het werken in een DevOps team en uitgebreide kennis en ervaring met de ontwikkeling, installatie, beheer van Documentum en D2. Je dient Solution Architect te zijn voor Documentum en D2. Je bent tevens iemand die in staat is om jouw kennis te delen met de andere teamleden. Je wordt ingezet als volwaardig teamlid, verantwoordelijk voor alle werkzaamheden binnen het DevOps team met de nadruk op ontwikkeling, installatie, beheer van Documentum en D2. Als lid van het DevOps-team zorg je voor ontwikkeling, installatie, beheer en Solution Architect van D2 en Documentum in brede betekenis. Als lid van het DevOps-team beschik je over een visie en houding die de doelstelling overstijgt. Wanneer wenselijk treed je proactief buiten de ontwikkelaar en architecten rol ter ondersteuning van de overige disciplines. Taken/werkzaamheden: Stelt in nauw overleg met het team de Solution Architecten kaders vast. Ontwikkelt en onderhoudt Documentum en D2. Identificeert en bewaakt de beheersing van productrisico's. Ondersteunt en adviseert over de toepassing van standaards en richtlijnen, methoden en technieken en technologieën. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde en erkende HBO/WO opleiding IT/ICT. Overleggen van diploma is vereist. Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring met Documentum en D2. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over kennis van en werkervaring met Solution Architect van Documentum en D2. Weging 40%. Je beschikt over werkervaring binnen een scrumteam en/of DevOps team. Weging 30%. Je beschikt over werkervaring binnen een grote overheidsorganisatie, met meer dan 1.000 medewerkers. Weging 30%. Competenties: Goede communicatie vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (Voertaal Nederlands); Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Kwaliteitsbewust; Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Samenwerken (Scrum/DevOps); Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Proactief; voelt zich verantwoordelijk en pakt de regie. Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
Programmaleider Aanpak Segregatie in Wonen en Onderwijs Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmaleider Aanpak Segregatie in Wonen en Onderwijs. Omschrijving opdrachtgever: Het Stedelijk Strategieteam werk in opdracht van het Gemeentelijk Management Team aan de strategische middellange termijn opgaven van de stad. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Kansengelijkheid is 1 van de prioriteiten van het Amsterdamse College. In opdracht van het Bestuurlijk Team Sociaal (wethouders Moorman, Kukenheim, Groot Wassink) en ambtelijk opdrachtgever stedelijk directeur Sociaal (Duco Stuurman), is in Q1-Q2 2019 de Verkenning Kansengelijkheid opgesteld, met daarin de volgende hoofdstukken: - Wat zien we aan ongelijkheid? - Wat weten we over oorzaken en over wat werkt?0 - Wat doet de Gemeente Amsterdam aan Kansengelijkheid? - Hoe zetten we een volgende stap op Kansengelijkheid? De Verkenning is opgesteld door het Stedelijk Strategieteam o.b.v. adviezen van wetenschappers, beleidsmedewerkers en professionals in combinatie met analyse op basis van literatuuronderzoek, best practices en aanwezige Gemeentelijke kennis. De Verkenning Kansengelijkheid zal "Kansengelijkheid Fase 2" worden uitgewerkt in verschillende bestuurlijke opdrachten en implementatie trajecten. "Aanpak segregatie in wonen en onderwijs" is 1 van de adviezen voor de lange termijn gegeven in de Verkenning Kansengelijkheid. Binnen de Gemeente Amsterdam lopen verschillende trajecten en verkenningen rond het thema segregatie, o.a. Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen, Programma Ontwikkelbuurten, Verdieping Verkenning Kansengelijkheid: Aansluiting Gebiedsontwikkeling en Kwetsbare buurten, Lobbystrategie Wonen, etc. Doel van de Aanpak segregatie in wonen en onderwijs is het bij elkaar brengen van de verschillende bestaande trajecten en Verkenningen en het voeren van regie op proces en inhoud op een gezamenlijk plan van aanpak voor segregatie in wonen en onderwijs. De beoogd programmaleider werkt nauw samen met de verantwoordelijke voor Kansengelijkheid Fase 2 binnen het Stedelijk Strategieteam. Omschrijving werkzaamheden: Werkzaamheden zijn o.a.: - In kaart brengen huidige situatie: facts en figures, op basis van reeds bestaande kennis binnen en buiten de Gemeente. - In kaart brengen huidige trajecten en verkenningen inclusief raakvlakken, overlap en eventuele "witte vlekken". - In kaart brengen sturingsmogelijkheden en handelingsperspectief van de Gemeente Amsterdam. - Analyses uitwerken tot een advies, gedragen door de verschillende betrokken stakeholders. Bovenstaande onderdelen zullen in samenwerking met de verschillende experts uit de Directies vormgegeven worden. Doel is om een advies op te stellen dat gedragen wordt door de verschillende Directies en experts. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. 4. Je bent in het bezit van een erkende WO Diploma. 5. Je hebt minimaal 6 jaar werkervaring op het gebied van strategische advisering en het begeleiden van teams, waarvan minimaal 4 jaar in een consultantrol bij een strategisch adviesbureau. 6. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring bij een top-tier strategisch advies bureau. 7. Je hebt werkervaring als projectleider/manager. 8. Je hebt ervaring met projectwerk binnen een G4 gemeente. 9. Je hebt ervaring met inhoudelijk projectwerk op het gebied van segregatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met projectwerk binnen de Gemeente Amsterdam. 2. Je hebt ervaring met strategische verkenningen. Competenties: - Analytische vaardigheden: snel kennis eigen kunnen maken en deze kennis kunnen vertalen in duidelijke overzichten, conclusies en adviezen. - Projectmatige vaardigheden: het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een traject omte komen tot een gedragen advies. - Stakeholdermanagement: goed gevoel voor verhoudingen en voor de wijze waarop verschillende stakeholders kunnen en moeten worden meegenomen om te komen tot een gedragen advies. - Presentatievaardigheden: vertalen conclusies in adviezen in een heldere eindpresentatie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 05-09-2019 Duur: 20-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 18 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 30 augustus t/m 2 september 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Integratie architect Den Haag
De integratiearchitect levert een bijdrage bij het op effectieve wijze gecontroleerd en in samenhang doorvoeren van IV-veranderingen, binnen geldende (Rijksbrede en departementale) kaders, gericht op de doelstellingen van BZ. De integratiearchitect levert een bijdrage aan deze kaders en het beleid, maar de primaire taak zit in het toepassen ervan. In dit kader is de integratiearchitect verantwoordelijk voor het opstellen van de globale architectuurschetsen (GAS) c.q. een project start architectuur (PSA) mbt integratie aspectien van het IV landschap van BZ. De integratiearchitect werkt de doelarchitectuur uit voor het koppelen van alle IV voorzieningen van BZ voor het toekomstige landschap. De integratiearchitect is themagewijs op domein overstijgende onderwerpen als integratie, informatiebeveiliging, toegang, autorisatie en authenticatieWerkzaamheden                                                                             Ontwikkelen en beheren doelarchitectuur integratie en/of doelarchitecturen, bestaande uit een representatie van de huidige en toekomstige informatiearchitectuur van het domein, voorzien van richtinggevende principesAdviseren van de CIO en het management van BZ inzake IV-vraagstukkenBijdragen aan totstandkoming en (door)ontwikkeling van Enterprise ArchitectuurToetsen van wijzigingsinitiatieven aan het architectuurkader en hierover adviseren aan het Management team.Onderhouden van contacten en afstemmen van architectuur met business en IT leveranciersBijdragen aan planvorming en rapportage van de architectuurfunctie van BZAnalyseren van technologische ontwikkelingen en adviezen geven over de toepassingDe integratiearchitect legt verantwoording af aan teamcoordinator architecten en analisten over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde producten en diensten.Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan, bij het opstellen van adviezen aan de CIO en in interdepartementaal verband. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen.De integratiearchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de doelarchitectuur integratie, in lijn met de business doelen, Enterprise Architectuur en i-strategie van BZ.De integratiearchitect legt verantwoording af aan teamcoordinator architecten en analisten over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde producten en diensten.Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan, bij het opstellen van adviezen aan de CIO en in interdepartementaal verband. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen.De integratiearchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de doelarchitectuur integratie, in lijn met de business doelen, Enterprise Architectuur en i-strategie van BZ. WO Bestuurlijke Informatiekunde 2Bekend met belangrijke ontwikkelingen op terrein van ICT bij het Rijk, zoals Cloud computing, bouwstenen e-Overheid, basisregistraties, generieke ICT Rijk en digitale archivering.Brede kennis op het gebied van systeem integratie, logische en fysieke toegang, Identity & Accessmanagement en informatiebeveiliging (Baseline informatiebeveiliging Rijk (BIR)) en de implicaties hiervan op de informatievoorzieningGecertificeerd TOGAF, gedegen kennis van Enterprise Architectuur Rijk (EAR), Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), Rijksstandaarden (forum standaardisatie) en marktontwikkelingen op gebied van ICT in brede zinInformation Security Foundation Base don ISO/IEC 27002Adviesvaardigheid op het vlak van complexe en multidisciplinaire - BZ-brede- ontwikkelings- en veranderingsprocessenDoor de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZPers worden voorgesteld. 
Senior UX Designer Digitale Identiteit Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior UX Designer Digitale Identiteit. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie-gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Wat bieden we je: - Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens. - De mogelijkheid om met Open Data te werken. - Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam zoekt voor haar programma DataPunt een Senior UX Designer. Een collega met passie voor de stad Amsterdam. Die OIS versterkt bij onze opgave om met informatie, kennis en wijsheid te helpen de stad beter te begrijpen om gefundeerde keuzes te kunnen maken. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam. We bieden mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. De teams van DataPunt helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen. DataPunt: DataPunt bestaat uit 85 professionals die werken in 9 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security, projecten in opdracht, en service en delivery. Onze professionals werken met vernieuwende open source technologie en een agile/scrum (DevOps, continuous delivery) werkwijze aan de doorontwikkeling van DataPunt. Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging zijn verankerd in onze werkwijze. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Senior UX Designer Digitale Identiteit: Als Senior UX Designer ben je verantwoordelijk voor het UX concept van de applicatie 'Digitale Identiteit'. Je komt te werken in het Team Digitale Identiteit, en werkt mee aan het ontwerp en door ontwikkeling van de toepassingen voor een digitale identiteit oplossing. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke applicatie voor alle Amsterdamers. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! We zoeken specifiek een kandidaat met ervaring met service en interaction design, én gebruikersonderzoek van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties. En iemand die ervaring én affiniteit heeft met het thema 'Digitale Identiteit'. Omschrijving werkzaamheden: - Het ontwerpen van het mobile first UX concept voor een mobiele toepassing voor de digitale identiteit. - Het opleveren van het interaction design en interface design gebaseerd op de webstijl van de gemeente Amsterdam. - Het toepassen van de accessibility richtlijnen op het UX concept en de uiteindelijke applicatie. - Het maken van high-fidelity prototypes. - Gebruikers interviewen en het afnemen van usability tests. - Het afstemmen en overdragen van assets en specs aan het ontwikkelteam. - Adviseren over de strategie- en conceptontwikkeling voor de (web)applicaties. - Je overziet en stuurt complete UX projecten van de (web)applicaties. - Je vertrekpunt bij het ontwerpen is altijd vanuit de gebruiker (user centered design). - Je analyseer inzichten om de balans te vinden tussen gebruikers-, zakelijke en technische behoeften. - Je legt elk ontwerpbesluit graag uit en gaat het gesprek daarover aan. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je bent in het bezit van een erkende hbo diploma, in de richting van interaction design. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. 4. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als user experience designer opgedaan, waarvan minimaal 5 jaar in een Agile/Scrum omgeving. 5. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met user centric design. En heeft daarbij ervaring opgedaan in het toepassen van Service Design technieken en methoden, zoals het opstellen van persona's, klantreizen, service ecosystemen en service blueprints. 6. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen en werken met webrichtlijnen en accessibility binnen een overheidsproject (project binnen een overheidsomgeving). 7. Je hebt ervaring met het ontwerpen van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties met kaartweergaves van (open) data. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over ervaring met user interface design. 2. Je hebt ervaring met het opzetten en onderhouden van design systems. 3. Je hebt ervaring met Sketch, Zeplin en Invision. Competenties: - Teamplayer - Resultaatgericht - Nieuwsgierig - Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: max. 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Accountmanager-Informatiemanager Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Accountmanager-Informatiemanager. Omschrijving opdrachtgever: De IV-eenheid (straks ongeveer 230 fte) verzorgt de informatievoorziening van de dertien directies in het cluster Ruimte en Economie, de drie directies in het cluster Stadsbeheer en de zeven Stadsdelen (in totaal ongeveer 5500 fte). IV voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten en daardoor ook wat ze moeten doen. Alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar, bruikbaar, bestendig, benaderbaar, begrijpelijk en beschermd. We doen dat in de startfase van een nieuw informatietijdperk: dat van de digitale transformatie. In de eerste ronde digitalisering hebben we vooral nog 'papieren' processen overgezet naar computers. We kunnen daardoor sneller en beter werken en meer doen. Met de digitale transformatie scheppen we een compleet digitale wereld, met een digitale 'state-of-mind'. We kunnen daardoor echt anders gaan werken en ook andere dingen gaan doen. Door de digitale transformatie veranderen beroepen en bedrijfstakken ingrijpend, niet in de laatste plaats die van onszelf. We werken als IVE R&E vanuit een stedelijk IV-stelsel, met gemeenschappelijke kaders, leidende principes, processen en kwaliteitscriteria. Er zijn binnen dat stelsel straks vier eenheden IV (samen ongeveer 600 fte). Andere partijen in het Amsterdamse IV-stelsel zijn: het CIO Office, ICT, CTO, OI&S, Basisinformatie en het Stadsarchief. Het huidige IV-stelsel in 2015 van start gegaan en bevindt zich in een doorontwikkelfase, waarvoor een plan is geschreven met meerdere bouwblokken. We werken als IVE, net als alle Amsterdamse collega's, vanuit de vijf principes uit het bestuurlijk kompas: 'alles wat ik doe, doe ik voor Amsterdam; ik vertrouw op het vakmanschap van mijn collega's; ik geef en neem verantwoordelijkheid voor resultaat; bespreken, afspreken en aanspreken; ik leer en verbeter elke dag - fouten maken mag.' Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: In de functie ben je verantwoordelijk (regie en coördinatie) voor het organiseren van de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de business. Je vertaalt je beleidsdoelstellingen van je opdrachtgevers in informatiebeleid en -projecten. Je coördineert de huidige dienstverlening met je collega's van functioneel beheer en informatiebeheer en zorgt ervoor dat die conform afspraken wordt geleverd. Omschrijving werkzaamheden: Als accounthouder ben je verantwoordelijk het bij elkaar brengen van vraag en aanbod met als doel het behoud en de ontwikkeling van de informatievoorziening van je account: - Je identificeert de behoefte van het accounten vertaalt deze samen met de business partner naar een strategisch informatieplan. - Je voert regie en coördinatie over complexe multidisciplinaire en bestuursgevoelige informatieprojecten. - Je signaleert en acteert op informatieveiligheidsaspecten. - Je zorgt voor het opstellen en indienen van de jaarlijkse begroting voor investeringen in de informatievoorziening. - Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, (begeleiding van de) uitvoering en evaluatie van informatiebeleid en de projectenportfolio. - Je adviseert, draagt uit en zo nodig pro actief acterend op de ontwikkelingen rond digitalisering/moderne overheid/interpreteert wet en regelgeving, dienstverlening en proces-, verander- en risicomanagement. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van Informatiemanagement, Bedrijfsinformatica Bestuurskunde of Bedrijfskunde. 4. Je hebt aantoonbare ervaring in het vakgebied van informatievoorziening binnen een grote gemeente of andere grote publieke of overheids- organisatie (tenminste twee jaar). 5. Je hebt aantoonbare ervaring met projecten en Agile werken op het snijvlak van ICT en business in de rol van accountmanager. 6. Je hebt aantoonbare senioriteit in het zelfstandig leiden van complexe verander- en vernieuwingsprojecten Gecertificeerd in Safe (Scaled Agile Framework). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in staat draagvlak en steun te creëren voor de veranderingen die de organisatie wil realiseren. 2. Je stelt de wensen van de klant centraal, bezit overtuigingskracht om de juiste resultaten te bereiken en beschikt over een hands-on mentaliteit. 3. Je voelt je thuis in een brede functie met verschillende taakgebieden en kan goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Competenties: - Analyserend vermogen - Klantgericht - Innovatief handelen - Initiatiefrijk - Overtuigend - Onafhankelijk Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-09-2019 Duur: 01-09-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
UX Designer Digitale Identiteit, Sr. Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27754 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar Aantal uur per week: max. 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Woensdag 4 september om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior UX Designer Digitale Identiteit voor maximaal 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de organisatie zoekt voor haar programma DataPunt een Senior UX Designer. Een collega met passie voor de stad Amsterdam. Die OIS versterkt bij onze opgave om met informatie, kennis en wijsheid te helpen de stad beter te begrijpen om gefundeerde keuzes te kunnen maken. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur van de organisatie. We bieden mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. De teams van DataPunt helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen. DataPunt bestaat uit 85 professionals die werken in 9 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security, projecten in opdracht, en service en delivery. Onze professionals werken met vernieuwende open source technologie en een agile/scrum (DevOps, continuous delivery) werkwijze aan de doorontwikkeling van DataPunt. Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging zijn verankerd in onze werkwijze. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Als Senior UX Designer ben je verantwoordelijk voor het UX concept van de applicatie 'Digitale Identiteit'. Je komt te werken in het Team Digitale Identiteit, en werkt mee aan het ontwerp en door ontwikkeling van de toepassingen voor een digitale identiteit oplossing. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke applicatie voor alle Amsterdammers. We zoeken specifiek een kandidaat met ervaring met service en interaction design, én gebruikersonderzoek van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties. En iemand die ervaring én affiniteit heeft met het thema 'Digitale Identiteit'. Taken/werkzaamheden: Het ontwerpen van het mobile first UX concept voor een mobiele toepassing voor de digitale identiteit. Het opleveren van het interaction design en interface design gebaseerd op de webstijl van de organisatie. Het toepassen van de accessibility richtlijnen op het UX concept en de uiteindelijke applicatie. Het maken van high-fidelity prototypes. Gebruikers interviewen en het afnemen van usability tests. Het afstemmen en overdragen van assets en specs aan het ontwikkelteam. Adviseren over de strategie- en conceptontwikkeling voor de (web)applicaties. Je overziet en stuurt complete UX projecten van de (web)applicaties. Je vertrekpunt bij het ontwerpen is altijd vanuit de gebruiker (user centered design). Je analyseer inzichten om de balans te vinden tussen gebruikers-, zakelijke en technische behoeften. Je legt elk ontwerpbesluit graag uit en gaat het gesprek daarover aan. KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma, in de richting van interaction design. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als user experience designer, waarvan minimaal 5 jaar in een Agile/Scrum omgeving. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met user centric design en hebt daarbij ervaring opgedaan in het toepassen van Service Design technieken en methoden, zoals het opstellen van persona's, klantreizen, service ecosystemen en service blueprints. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen en werken met webrichtlijnen en accessibility binnen een overheidsproject (project binnen een overheidsomgeving). Je beschikt over ervaring met het ontwerpen van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties met kaartweergaves van (open) data. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over ervaring met user interface design. (weging 34%) Je hebt ervaring met het opzetten en onderhouden van design systems. (weging 33%) Je hebt ervaring met Sketch, Zeplin en Invision. (weging 33%) Competenties: Teamplayer Resultaatgericht Nieuwsgierig Analytisch
Informatie analist Redesign Den Haag
De huidige functionaliteit voor het beheer van referentietabellen in het informatiesysteem is niet optimaal. Derhalve zoeken we een analist/ontwerper die een analyse gaat uitvoeren, de IST in kaart gaat brengen, met betrokkenen de SOLL gaat afstemmen en tenslotte scenario’s gaat opstellen om van IST naar SOLL te komen. Achtergrond: De huidige functionaliteit voor het beheer van referentietabellen in het informatiesysteem is niet optimaal. Bij de ontwikkeling destijds moesten er om moverende redenen bepaalde keuzes worden gemaakt en sindsdien is er onvoldoende aandacht geschonken aan de nadelen van de oplossing en de risico’s die hiermee gepaard gaan. Concreet is sprake van een aantal knelpunten, waaronder: • er is te veel technische kennis nodig voor het beheer van functionele waardenlijsten; • soortgelijke dingen worden op verschillende manieren gedaan, er is sprake van een opeenstapeling van uitzonderingen; • het wijzigen, opleveren en deployen van tabellen is arbeidsintensief en foutgevoelig; • er wordt gebruik gemaakt van verouderde, slecht gedocumenteerde en moeilijk aanpasbare maatwerk tools waar geen structureel beheer op plaatsvindt; • tabellen die van externe bronnen afgenomen worden, moeten handmatig synchroon gehouden worden • historie wordt onvoldoende bijgehouden, versiebeheer wordt onvoldoende ondersteund; Je gaat (vanaf de start) meewerken aan een project dat tot doel heeft om het technisch beheer van referentiegegevens weer onder controle te krijgen en hiermee de risico’s ten aanzien van de continuïteit, datakwaliteit en gegevensuitwisseling van de klant en het informatiesysteem ontwikkelproces te beperken. In het project richten we ons als eerste op het wegnemen van de twee meest urgente zaken namelijk het wegnemen van de risico´s van de single points of failure en het vervangen of overbodig maken van niet-beheerde maatwerktools. Daarnaast gaan we in de eerste fase een soort van vooronderzoek doen. De resultaten van de eerste fase; oplossen SPOF, opruimen en overbodig maken niet beheerde maatwerktools en een plan/strategie voor de tweede fase. De informatieanalist (met een flinke dosis technische affiniteit) analyseert op basis van organisatieonderzoek de behoeften aan informatie van een organisatie en/of gebruikers. Hij vertaalt de onderzoeksresultaten in geïdentificeerde objecten en in het informatie- of gegevens- of datamodel. Ook wel functioneel ontwerp genoemd. Het vakgebied Informatievoorziening vernieuwt zichzelf voortdurend en geeft mogelijkheden voor vernieuwing of verbetering van Iv-bedrijfsprocessen en organisatie. Informatieanalyse toont zich initiatiefvol in de vertaling van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook in het (doen) uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van de Iv-bedrijfsprocessen en het vertalen daarvan naar realistische mogelijkheden voor verbetering van- en consequenties voor de Iv-bedrijfsvoering. Functie eisen • minimaal 5 jaar werkzaam in de IT; • ervaring met minimaal twee fasen binnen de volledige software ontwikkel life cycle van (complexe) projecten zoals analyse, ontwerp, ontwikkeling, testen, implementatie, verzorgen van opleidingen en documentatie - nadruk op analyse en ontwerp; • HBO / HBO +, technische richting, voorkeur voor IT; • Tenminste 5 jaar werkervaring met functioneel ontwerp in een grotere organisatie; • Je werkt van nature goed samen met andere (technische) disciplines; • Je bent analytisch zeer sterk en kan snel doordringen tot de kern van de zaak; • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring van Siebel CRM 8.x (Public Sector, zaakmanagement); • Je hebt ervaring in doen van data analyses (Excel / SQL) • Je hebt een pre als je ervaring hebt met rule based systemen (niet perse Be Informed), BPM/BRM. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 16 september 2019 Einddatum: 31-12-2019 + optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Adviseur Bedrijfsvoering Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Adviseur Bedrijfsvoering. Omschrijving opdracht: Momenteel werken de 60.000 medewerkers verspreid over veel locaties in het land. Er is onderscheid in type locaties zoals kantoorlocaties, RBT’s, IBT locaties en cellencomplexen. Veranderingen als gevolg van de reorganisatie zoals clustering van RBT’s, efficiëntere organisatie van uitvoeringsprocessen en een verdere optimalisering van de dienstverlening aan de burger, vragen in tijden van bezuinigingen om een herbezinning. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen in de samenleving, zoals vergaande digitalisering, informatisering en een meer veeleisende en kritische burger. De veranderingen en ontwikkelingen samen geven aanleiding om binnen de politie de huisvesting op een andere manier te organiseren. Dit betekent zowel iets voor de plaats waar een medewerker werkt (ligging, gebouw), de fysieke omgeving waarin hij/zij werkt (werkplek en faciliteiten) als voor de manier waarop wordt gewerkt (houding, cultuur, gedrag). Bovendien is er bepaald om structureel €76,5mln op de huisvestingslasten te besparen als bijdrage aan de taakstelling van €230 mln. Door bijvoorbeeld het verbeteren van de werkomgeving en het verdichten van het aantal medewerkers per locatie is het mogelijk om aan de behoefte en de besparingsdoelstelling te voldoen. Het Strategisch Huisvestingsplan 2013-2025 (SHP) geeft het taakstellende kader voor de realisatie van een passende huisvestingsportefeuille. Daarnaast heeft de personele reorganisatie tot gevolg dat er tussentijds al ingrepen gedaan zijn en worden in de huisvestingsportefeuille. De sector Huisvesting heeft in de periode 2015 – 2017 invulling gegeven aan de fysieke plaatsing van medewerkers binnen twee jaar na plaatsingsmededeling met het project Schuifplannen. Daarnaast heeft de sector in de periode 2016-heden met het project Huisvestingsplannen invulling gegeven aan de vertaling van het SHP naar een huisvestingsplan per eenheid met een projectenlijst, afstootlijst en investeringsplanning. In 2018 tot en met q1 2019 is het huisvestingsplan 1.0 geactualiseerd. Kwantitatief laat het huisvestingsplan een ontwikkeling zien van circa 1.8mln m² BVO naar 1.2 mln. m² BVO in 2025. De reductie is een combinatie van afstoot en nieuwe gebouwen. Om dit te realiseren worden de komende jaren honderden transitieprojecten gestart. Naast de transitie wordt de portefeuille kwalitatief verbeterd: De huisvesting van de politie faciliteert de uniforme werkprocessen van de politieorganisatie op maatschappelijk verantwoorde en toekomstbestendige wijze. Ook biedt huisvesting een veilige, flexibele en prettige werkomgeving die ontmoeten, communiceren en samenwerken optimaal ondersteunt voor de medewerkers en externe belanghouders, zowel fysiek als virtueel. En die samen met technologische en organisatorische ontwikkelingen bijdraagt aan een efficiëntere en effectievere politie. Het huisvestingsplan is de start van vele, uitdagende huisvestingsprojecten: de enorme huisvestingsopgave waar de politie de komende jaren voor staat. In het huisvestingsplan zijn ca 350 projecten gedefnieerd waarvan ca. 35 projecten risicovol en complex zijn. Om deze hoeveelheid aan projecten beheersbaar te houden heeft de politie gekozen voor de Prince II methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van stuurgroepen. In totaal zijn 13 stuurgroepen ingericht die regionaal georienteerd zijn op de eenheden. In specifieke gevallen wordt eveneens gebruik gemaakt van een bestuurlijke stuurgroep. Tevens heeft de politie in het kader van kwaliteitsmanagement een quality board ingericht die adviserend is aan de stuurgroepen en projectmanager. Projectcontrol, een risicomanager en PMO ondersteunen de projectmanager.De betrokkenheid van de gebruiker is georganiseerd via klankboardgroepen en gebruikersgroepen. Vanuit de leveranciersrol wordt gebruik gemaakt van diverse overleggen: Projectoverleg, inkoopoverleg, ontwerpteam, bouwvergaderingen en werkvergaderingen. Het op de juiste manier informeren en managen van deze gremia is vaak een uitdaging bij complexe en risicovolle projecten. De sector huisvesting wil echter haar projectbeheersing verder versterken en is daarom op zoek naar een adviseur bedrijfsvoering bij de projecten. Als adviseur bedrijfsvoering van de sector Huisvesting bent u het verlengstuk van het kwaliteitsmanagement en risicomanagement bij risicovolle en complexe huisvestingsprojecten van de sector. U adviseert op strategisch en tactisch niveau de voorzitter van de stuurgroep, het sectorhoofd Huisvesting over diverse sturings -en governance aspecten in het kader van de projectontwikkeling. Uw rol valt niet in een van de teams van de sector maar is direct adviserend aan het sectorhoofd Huisvesting. Doelstelling: De doelstelling van de opdracht is om te komen tot een verdere versterking van de projectbeheersing van complexe en risicovolle projecten. Omschrijving verantwoordelijkheden - Advisering aan de voorzitter van de stuurgroep en het sectorhoofd huisvesting omtrent verbetering van de projectbeheersing bij de risicovolle en complexe projecten. - Signaleren van verbeterpunten en het doen van concrete verbetervoorstellen op het gebied van projectbeheersing. - Begeleiden en monitoren van de implementatie van deze verbetervoorstellen. - Coaching van stuurgroep of projectleider bij complexe en risicovolle projecten. Omschrijving taken: - Het doorlichten van beleids- en projectdocumenten voor risicovolle, complexe projecten en het doen van verbetervoorstelling hieromtrent. - Het doorlichten van de strategische aspecten van projectbeheersing, zoals de inrichting van de projectorganisatie, het interne en externe stakeholdersmanagement en het doen van verbetervoorstelling hieromtrent. - De beoordeling en het adviseren over de projectplanning en vaststellen van risico’s voor de uitvoering van de projecten. - De beoordeling en advisering over de vastlegging van de projectdocumentatie, de vormgeving van de projectcommunicatie, e.d. Contacten: - Je adviseert rechtstreeks aan het sectorhoofd huisvesting en de voorzitter van de stuurgroep. - Je onderhoudt relaties met de stakeholders bij de projecten waaronder de leden van de stuurgroep. - Je werkt nauw samen met de projectleiders, coordinatoren en teamchef van het teamprojectmanagement van de sectorhuisvesting. - Je hebt gerelateerd aan het onderwerp contact met de overige team(chefs) van de sector huisvesting (team technisch beheer, team ruimtemanagement, team programmeren en team beleidsimplementatie en ontwikkeling). Inzet in de lijn of project: Schakel tussen lijn en project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 18-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 17-11-2020 voor 24 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar werkervaring met strategische advisering op- of ontwikkeling van huisvestingsprojecten bij (Rijks)overheidsinstellingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op directieniveau bij een (Rijks)overheidsorganisatie, met een vastgoedportefeuille van €100 miljoen+ exploitatie, bij voorkeur op zowel vastgoedbeheer als -projecten. 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Strategisch adviseur huisvesting, voor overheidsinstellingen met een huisvestingsbesparingsdoelstelling van €50 miljoen+. 3. Je hebt werkervaring als projectverantwoordelijke, met een veranderopgave bij grote vastgoedportefeuilles (€1 miljoen+, en 200+ objecten), bij voorkeur binnen het (publiek) vastgoed. 4. Je hebt relevante kennis van- en ervaring met aanbestedingsprocedures, beoordeling van inschrijvingen en de varianten voor het bouwen in DBFMO-verband alsmede PPS-projecten. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. - Oordeelsvorming: Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische en onderbouwde beoordeling. - Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. - Politie-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 18-11-2019 Duur: 17-11-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Back-end developer / software engineer Utrecht
Je werkt in een Scrum omgeving binnen sprints aan het realiseren van user stories met betrekking tot Socrates als doorontwikkeling op NCIS. Je doet dat samen met een proxy product owner, een scrum master, en twee collega ontwikkelaars.Je werkt binnen een Azure omgeving waarin zowel IAAS als PAAS diensten worden afgenomen. Typische ontwikkeltalen die gebruikt zullen worden voor de back end zijn Java, Python en Bash. De database Jeen PostgreSQL. functionaliteit en ingezette Azure functionaliteit.NDW is partner in het Europese project SOCRATES2.0. In dit project ontwikkelen en testen publieke en private partners diverse slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers, zoals geoptimaliseerd navigatieadvies bij grote evenementen en bij wegwerkzaamheden. De uitdaging zit hierbij niet alleen in de technische realisatie van de diensten, maar ook in de manier van samenwerken.Het Socrates programma pakt deze werkwijze op in haar uitvoering. De ideeën en plannen worden als bron gebruikt voor use-cases.Functie eisen:Afgeronde HBO opleiding (of hoger) op het gebied van ICT/computer-science/Informatica of vergelijkbaar;Ervaring als Agile-teamlid van een SW ontwikkelteam zowel op Scrum als Kanban basish;Kennis van Linux Red-Hat beheer;Aantoonbare ervaring met programmeren in minimaal Java, Python, Bash;Ervaring met het ontwikkelen met Mule ESB.Competenties:Flexibel;Analytisch;Accuraat;Teamspeler;Resultaatgericht;Innovatief handelen.Aanvullende kennis/wensen:Kennis van FCD data, Datex II, V-Log, High volume dataprocessing, Datafusie;Kennis van en ruime ervaring in applicatie/software ontwikkeling in een (Azure) Cloudomgeving.Overige functiewensen:Ervaring met processen als continous integration & -deployment;Ervaring met JUnit, SOAP, XML, XSD, WSDL, JAXB, Sonar, Mule ESB, Git, Spring, Spring Boot, ActiveMQ, Microservices, Supervisor, Robot Framework Ervaring met het verwerken van V-Log dataErvaring datafusie en datacompletie;Ervaring met het programmeren van dataprocessing systemen met vele aanbiedende en afnemende systemen.
Oracle applicatiebeheer Assen
Het operationeel applicatie beheerteam (OAB) binnen de Infra Cloud divisie, is primair verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en continuïteit van de acceptatie en productie omgeving op de DICTU Cloud. Als Operationeel applicatiebeheerder (Middleware DBA) voer je zeer diverse beheertaken uit, waarbij diepgaande technische kennis, van met name Oracle EBS producten, en goede contactuele eigenschappen van grote waarde zijn. Je hebt regelmatig contact met de applicatiebeheerders en andere infrateams. Je fungeert als operationeel aanspreekpunt voor de technische werking van de toegewezen ICT-componenten waarvan jij diepgaande kennis hebt opgebouwd en houdt continue het grote geheel (beheerketen) in de gaten. Daarnaast werk je in beheer, oplossen van incidenten, problems, aangaan van pat/gat. Je fungeert als vraagbaak voor je collega's en bent constant bezig om te verbeteren. De Operationeel applicatiebeheerder: - Onderhoudt de technische documentatie; - Levert bijdragen aan het beheren van de Infra beheertools (FAB en TAB rol); - Houdt de voor zijn werkgebied relevante kennis op peil door middel van permanente educatie. Volgt en onderzoekt de trends en ontwikkelingen in het werkgebied en adviseert over de toepasbaarheid in de eigen werkomgeving. Participeert actief in kennisdeling met collegas; - Doet voorstellen voor verbetering van normen en richtlijnen op basis van zelf opgedane ervaringen en technologische ontwikkelingen.Om deze functie goed uit te kunnen voeren heb je het volgende nodig;HBO werk- en denkniveau 5 jaar aantoonbare kennis van Oracle databases 11 en 125 jaar ervaring met Oracle E-business Suite, Inrichting, beheer en upgrades en architectuur DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
HR Adviseur Rotterdam
Voor onze directe eindklant op diverse locaties is Harvey Nash op zoek naar een HR Adviseur Startdatum: Zo spoedig mogelijkLocatie: Rotterdam, Zoetermeer, Houten en Den HaagDuur: 4 maandenInzet: 36 uur per weekBijzonderheden: Het gaat hier om 3 posities waarvan 1 standplaats Rotterdam en de andere 2 verdeeld over de overige locaties. Wegens een reorganisatie en diverse verschuivingen intern zijn er op dit moment nog 3 posities open voor HR Adviseurs.Het gaat hierbij om 1 functie in Rotterdam voor een corporate afdeling en 2 functies op de overige locaties. Wat ga je doen:Professionele ondersteuning binnen het HR team en je levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage op uiteenlopende HR thema’s op operationeel en tactisch niveau.Je ondersteunt door advies te geven en de oplossing te bieden over uitvoering van HR beleid bij onder andere in-, door- en uitstroom klantvragen, personeelsplanning, verzuim, functioneren van medewerkers en toepassing van het arbeidsrecht.Je ondersteunt bij de uitvoering van de change processen (reorganisaties).Jij implementeert HR programma’s / processen in het werkgebied. Ook de uitvoering van het HR plan is een belangrijk onderdeel van de activiteiten.Je werkt zelfstandig op basis van gegeven algemeen raamwerk HR plan. Wat zoeken wij in jouw profiel:Kennis van HR op HBO-niveau. Gedegen kennis van arbeidsrecht en arbeidsregelgeving.Kennis van een breed scala aan HR onderwerpen en de (HR) informatiesystemen.Meer dan 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.Je werkt zelfstandig op basis van gegeven algemeen raamwerk HR jaarplan.Je bent verantwoordelijk voor 2e lijns support indien het de verantwoordelijkheid van HR SSC overstijgt.Aan de hand van organisatie indeling een eigen verzorgingsgebied of dit gedeeld met andere adviseurs.
Senior Communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling. Omschrijving opdrachtgever: Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van meer dan 5000 woningen mogelijk te maken. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze ambitie is het gemeentelijke organisatieonderdeel Grond en Ontwikkeling. Om mensen prettig te laten wonen is meer nodig dan alleen de bouw van huizen. Het gaat bijvoorbeeld ook om de realisatie van maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur, een kwalitatief goede openbare ruimte en het voldoen aan duurzaamheidsambities. De teams die zich met gebiedsontwikkeling bezighouden zijn daarom multidisciplinair opgebouwd en vaak werkzaam in meerdere (grote) projecten. Ondersteunend aan het team Gebiedsontwikkeling binnen Grond en Ontwikkeling werkt een klein communicatieteam per gebied dat meestal bestaat uit communicatieadviseurs (een senior, medior en junior), webredacteuren en specialisten. Voor een van communicatieteams zoeken we een enthousiaste en ervaren senior communicatieadviseur. Als senior communicatieadviseur gebiedsontwikkeling werk je aan complexe opdrachten met een gemiddeld afbreukrisico in een dynamisch speelveld van wisselende actoren en belangen. Je weet in een kort tijdbestek vraagstukken te vertalen naar een realistische communicatievraag. Voor je opdrachtgever, een van de managers gebiedsontwikkeling bij Grond en Ontwikkeling, ben je de partner die de context van de organisatie en de omgeving kent. Je helpt met het leggen van duurzame verbindingen met de verschillende stakeholders, je zorgt dat de organisatie communicatiever wordt en je biedt communicatieoplossingen die bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelen. Je voert deze ook (deels) uit, samen met het team. Vanuit een brede blik kijk je naar wat het gebied nodig heeft aan (marketing)communicatie en maak je met management, projectleiders en team de nodige keuzes. Omschrijving werkzaamheden: - Opstellen communicatiestrategie met gebruikmaking van Factor C. Je vertaalt de resultaten van een Factor C-sessie naar een stakeholdersanalyse en overkoepelende communicatiestrategie, eventueel aanpak gebiedspositionering en eventuele participatiestrategie (in samenwerking met experts van het Communicatiebureau, o.a. Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, online redactie, social media, onderzoek en monitoring). - Opstellen kernboodschap, communicatiekalender en mediastrategie. - Communicatiestrategie, aanpak gebiedspositionering en eventuele participatiestrategie (deels) uitvoeren. - Gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de manager gebiedsontwikkeling, verschillende projectmanagers en de projectteams. - Draagvlak creëren, zowel bij interne stakeholders als externe, in relatie tot de organisatiedoelen. - Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. - Coachen en begeleiden van enkele collega's, coördineren van de werkzaamheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau. 4. Je hebt als Senior Communicatieadviseur aantoonbare ervaring met participatie bij complexe projecten en/of programma's. 5. Je hebt als Senior Communicatieadviseur aantoonbare ervaring in het fysieke domein. 6. Je hebt als Senior Communicatieadviseur aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van het Plaberum en/of een ander plan-of besluitvormingsproces. 2. Je hebt als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met complexe gebiedsontwikkelingsprojecten bij de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten) een woningbouwcorporatie of een ontwikkelaar. 3. Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met gebiedspositionering. Competenties: - Strategisch - Overtuigend - Verbindend - Politiek-bestuurlijk sensitief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-10-2019 Duur: 30-09-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 9 & 10 september 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Ontwerper Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Functioneel Ontwerper Startdatum: 16-9-2019 Einddatum: 31-12-2019 met optie op verlenging Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Binnen het team Massale Productie zijn we op zoek naar een ervaren ontwerper. Het team heeft de volgende applicaties onderhanden : OCP, CTD, OKA, PIT, BBA, APO, PMB, DCA De applicaties zijn in JAVA, Coolgen en Cobol gebouwd, met DB2 als database. Vrijwel alle systemen zijn gericht op de ondersteuning, workflow en sturing van de Massale Processen. Dit betekent dat we met veel raakvlakken te maken hebben, zoals IH, LH, OVM, FAA. De ondersteuning, workflow en sturing van Massale Processen vindt plaats middels een geavanceerde generieke software-laag waarmee op slimme wijze snel ingespeeld kan worden op veranderende vraag uit de te ondersteunen systemen. Daarnaast zijn de systemen PMB en DCA gericht op het inzichtelijk maken van de Logistieke Processen binnen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Ook dit betekent dat we met veel raakvlakken te maken hebben. Het inzichtelijk maken van de Logistieke Processen vindt plaats middels een mooie generieke software-laag waarmee op slimme wijze snel in kaart kan worden gebracht hoe de objecten zich bewegen door de BedrijfsProcessen van de aangesloten systemen. In deze functie maak je kennis met een grote diversiteit van systemen en krijg je een overzicht van de softwareontwikkeling binnen B/IV. Je hebt klantcontact en voert zelf grotendeels de regie over je eigen werk. Je werkt daarbij samen in een team van senior en medior ontwerpers, ontwikkelaars en testers. Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen ons team en de STS Massale Produktie. • Het op orde brengen van de documentatie • Het mede uitwerken van Use Case modellen • Het schrijven, reviewen en beoordelen van diverse ontwerpdocumenten. EISEN RAD/LAD, TMAP (next) foundation Minimaal HBO diploma Workflowmanagement WENSEN * Samenwerken * Flexibel * Analytisch * Productgericht (kwalitatief en kwantitatief) * GIT/JIRA, RSA, MQ, UML, XML en DB2 * Methodieken voor het opstellen van functioneel ontwerpen Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 28 augustus om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Strategisch Adviseur Contact Center Apeldoorn
Binnen het CoE contactcenter is er behoefte aan een of meerdere tactisch/strategische Genesys consultants die op de genoemde ontwikkelingen kunnen worden ingezet. Consultants worden aangenomen op basis van een nul-uren contract. Inzet van de consultants wordt geïnitieerd vanuit de opdrachtgever in overleg met de aanbieder. Voor kennisoverdracht en onderlinge samenwerking, gaat de voorkeur er naar uit de consultants werkzaam zijn bij hetzelfde bedrijf.Als tactisch/strategisch consultant Contact Center (CC) werk je samen met de CoE contactcenter authorities en mogelijk met specialisten aan nieuwe (technische) ontwikkelingen op het Genesys contactcenter platform. Het betreft ontwikkelingen op het gebied van (niet uitputtend):- Genesys Workspace- Call back- (Live) Chat- Social Media- Knowledge Management- Routing- Genesys Intelligent Automation- Informart/reporting- WFMJe bent voor de betreffende ontwikkeling een autoriteit binnen EMEA met een bijbehorende track-record. Verder ben je analytisch zeer scherp, je motiveert je keuzes en benoemt de bijbehorende impact op het gebied van organisatie, processen en techniek. Verder breng je (vanuit je organisatie) best practices/lessons learned in die bruikbaar zijn in de verdere ontwikkeling van het contactcenter.Je werkzaamheden betreffen (afhankelijk van het onderwerp):· Review de Solution Architectuur gebruik makend van Genesys standaarden/best practices· Sizing van de solution · Installaties/upgrades· Configurations· Customisaties, Custom Build code· Bouwen en aanpassen strategy· Review/health check van bestaande installaties en voorstellen voor verbeteringen· Business concultancy· Code reviewOpleiding, Certificaten, KennisniveauWO werk- en denkniveau: Architectuur (methoden, modelleer-technieken, tools, modellen, etc.)Werk- en denkniveauMinimaal 4 jaar tactisch / strategisch consultancy op gebied van Genesys software;Minimaal 4 jaar auditing & Quality Assurance van projectresultaten;Minimaal 4 jaar tactisch / strategisch consultancy voor business inrichting (Contact Centers).CompetentiesCan do' mentaliteitFlexibiliteitCommunicatieve vaardighedenAanvullende kennisHet betreft kennis t.a.v. ontwikkelingen van onderstaande voorzieningen (niet uitputtend):- Workspace Desktop Edition- Call back- (Live) Chat- Social Media- Knowledge Management- Routing- Genesys Intelligent Automation- Informart/reporting- WFMDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Senior UX Designer (QR6933) Amsterdam
Functie: Senior UX Designer (QR6933) Start: 18-3-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior UX Designer. Als Senior UX Designer ben je verantwoordelijk voor het UX concept van de applicatie. Je werkt mee aan het ontwerp en door ontwikkeling van de toepassingen voor een digitale identiteit oplossing. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke applicatie. We zoeken specifiek een kandidaat met ervaring met service en interaction design, én gebruikersonderzoek van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties. Werkzaamheden: - Het ontwerpen van het mobile first UX concept voor een mobiele toepassing voor de digitale identiteit; - Het opleveren van het interaction design en interface design gebaseerd op de webstijl van de organisatie; - Het toepassen van de accessibility richtlijnen op het UX concept en de uiteindelijke applicatie; - Het maken van high-fidelity prototypes; - Gebruikers interviewen en het afnemen van usability tests; - Het afstemmen en overdragen van assets en specs aan het ontwikkelteam; - Adviseren over de strategie- en conceptontwikkeling voor de (web)applicaties; - Je overziet en stuurt complete UX projecten van de (web)applicaties; - Je vertrekpunt bij het ontwerpen is altijd vanuit de gebruiker (user centered design); - Je analyseer inzichten om de balans te vinden tussen gebruikers-, zakelijke en technische behoeften; - Je legt elk ontwerpbesluit graag uit en gaat het gesprek daarover aan. Wat bieden we je? - Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens; - De mogelijkheid om met Open Data te werken; - Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe het beter kan . Eisen: - In het bezit van een erkende hbo diploma, in de richting van interaction design.* - Minimaal 10 jaar werkervaring als user experience designer opgedaan, waarvan minimaal 5 jaar in een Agile/Scrum omgeving - Minimaal 10 jaar ervaring met user centric design. En heeft daarbij ervaring opgedaan in het toepassen van Service Design technieken en methoden, zoals het opstellen van persona s, klantreizen, service ecosystemen en service blueprints. - Minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen en werken met webrichtlijnen en accessibility binnen een overheidsproject (project binnen een overheidsomgeving). Ervaring met het ontwerpen van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties met kaartweergaves van (open) data. - Minimaal 1, liefst 2, referenties: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Wensen: - Je hebt ervaring met user interface design. - Je hebt ervaring met het opzetten en onderhouden van design systems. - Je hebt ervaring met Sketch, Zeplin en Invision. Motivatie: Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht. De motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. * Indien uitgenodigd, het diploma meenemen tijdens het gesprek Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Strategisch Adviseur Contact Center Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Strategisch Adviseur Contact Center Startdatum: 9-9-2019 Einddatum: 31-12-2019 met optie op verlenging Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Als tactisch/strategisch consultant Contact Center (CC) werk je samen met de CoE contactcenter authorities en mogelijk met specialisten aan nieuwe (technische) ontwikkelingen op het Genesys contactcenter platform. Het betreft ontwikkelingen op het gebied van (niet uitputtend): - Genesys Workspace - Call back - (Live) Chat - Social Media - Knowledge Management - Routing - Genesys Intelligent Automation - Informart/reporting - WFM Je bent voor de betreffende ontwikkeling een autoriteit binnen EMEA met een bijbehorende track-record. Verder ben je analystisch zeer scherp, je motiveert je keuzes en benoemt de bijbehorende impact op het gebied van organisatie, processen en techniek. Verder breng je (vanuit je organisatie) best practices/lessons learned in die bruikbaar zijn in de verdere ontwikkeling van het contactcenter. Je werkzaamheden betreffen (afhankelijk van het onderwerp): • Review de Solution Architectuur gebruik makend van Genesys standaarden/best practices • Sizing van de solution • Installaties/upgrades • Configurations • Customisaties, Custom Build code • Bouwen en aanpassen strategy • Review/health check van bestaande installaties en voorstellen voor verbeteringen • Business concultancy • Code review • Kennis overdracht binnen het COE CC Binnen het CoE contactcenter is er behoefte aan een of meerdere tactisch/strategische Genesys consultants die op de genoemde ontwikkelingen kunnen worden ingezet. Consultants worden aangenomen op basis van een nul-uren contract. Inzet van de consutants wordt geinititieerd vanuit de opdrachtgever in overleg met de aanbieder. Voor kennisoverdacht en onderlinge samenwerking, gaat de voorkeur er naar uit de consultants werkzaam zijn bij hetzelfde bedrijf. EISEN WO werk- en denkniveau Tactisch / strategisch consultancy op gebied van Genesys software Auditing & Quality Assurance van projectresultaten Tactisch / strategisch consultancy voor business inrichting (Contact Centers) WENSEN Can do' mentaliteit Flexibiliteit Communicatieve vaardigheden Het betreft kennis t.a.v. ontwikkelingen van onderstaande voorzieningen (niet uitputtend): - Workspace Desktop Edition - Call back - (Live) Chat - Social Media - Knowledge Management - Routing - Genesys Intelligent Automation - Informart/reporting - WFM Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 28 augustus om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Front-end Ontwikkelaar Utrecht
Als (creatieve) front-end ontwikkelaar in het conversie-optimalisatieteam ben je verantwoordelijk voor constant verbeteren van de website door het bouwen van nieuwe features en designs. Specifieker; je bent verantwoordelijk voor het bouwen van experimenten en AB-tests. Middels deze AB-tests wordt aangetoond of de nieuwe features en/-of designs het gewenste effect hebben en worden deze vervolgens al dan niet permanent doorgevoerd en geïmplementeerd op de website. Met deze data-driven manier van werken zorg je dat we alleen datgeen bouwen waar onze klanten ook echt op zitten te wachten en dat we daarnaast onze resources als bedrijf optimaal kunnen benutten. Je werkt over de diverse teams heen en zal dus met uiteenlopende stakeholders te maken krijgen. Als ervaren (creatieve) front-end ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor: • De bouw van AB-tests (gebruikmakend van Javascript, JQuery HTML en CSS) • Het inrichten van AB-tests middels daarvoor gemaakte tooling (Optimizely) • Het meetbaar maken van tests in tools zoals Google Analytics • Je collega’s meenemen en stimuleren om op een meer data-driven manier te gaan werken Functie eisen: • Minimaal HBO werk- en denkniveau. • Minimaal 4 jaar ervaring met JavaScript. • Minimaal 4 jaar ervaring met HTML/CSS. • Minimaal 3 jaar ervaring met front-end development van complexe sites. • Ervaring met responsive webdesign is een vereiste. • Ervaring met het zelfstandig maken van designs (UX/VD) die aansluiten bij de gewenste huisstijl is een pre • Ervaring met Angular is een pre • Ervaring met optimisatietools zoals VWO en Optimizely is een pre. • Ervaring met tag management tooling (Relay42, Google Tag manager) is een pre. • Ervaring met werken op basis van hypothesen (data-driven werken) is een pre. • Kennis van de beperkingen van specifieke browserversies en devices. • Goed kunnen plannen en schatten van eigen werkzaamheden. Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 2 september 2019,36 uur per week Einddatum: 31 augustus 2020 , met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 53388636 recruitersh@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruitersh@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Product Owner IFRS 17 Den Haag
Voor een directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Product Owner.Startdatum: 23-09-2019Duur: 5 maandenInzet: 32 uurBijzonderheden: CV + motivatie aanleveren in het Engels Job description in Key Point Indicators- Organise/facilitate common IFRS 17 implementation in Events based software via Agile approach and strict milestone planning, for 5 country units.- Build and maintain backlog / user stories and other documentation required for statutory projects - Supports the team with hands-on business analysis. Lead sprint planning and management of change requests- Organise workshops/other collaboration between country unit teams- Manage progress and quality of the project- Reports into the SEE programme manager IFRS 17 Expected result- Realisation of IFRS 17 calculations (incl. CSM) and accounting & reporting in Legerity Fastpost software for Aegon/SEE country units- Prepare SEE IFRS 17 solution for DRY RUN phase (mid 2020). Requested knowledge, experience and qualifications.- Recent experience in working with quantitative staff: actuaries/accountants, in finance industry is imperative.- Content knowledge on IFRS (17 or 9) is appreciated.- Excellent communication skills: content based, working with European cultures, easy going, is able to engage people.- Fluent in English (verbal, writing)- Hands-on: service oriented; get's things done- Experience with Modeling and Accounting rules engines is a pre.- A few days per month travel to SEE offices will be required Remarks- Candidates without recent experience working with Financial staff (Actuaries/Accountants) in financial institutions do not need to apply.
Testmanager BI, Sr. Zwolle
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27735 Omgeving: Zwolle Startdatum: 1 november 2019 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 oktober 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Dinsdag 3 september tussen 16.00 en 17.00 en donderdag 5 september tussen 11.00 en 14.00 uur Sluitingsdatum: Woensdag 28 augustus om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Testmanager BI voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De DevOps teams van de Productielijn BI beheren en ontwikkelen diensten die het mogelijk maken om informatie uit interne, nationale en internationale gegevensbronnen op te vragen over personen, objecten en locaties. Deze diensten wordt dagelijks gebruikt door alle medewerkers op straat, in de auto en analisten op kantoor om snel alle informatie over een mogelijke situatie op te vragen. Het is van groot belang dat deze informatie correct, snel, veilig en gemakkelijk terug te vinden is. De werkzaamheden betreffen het (keten-)testmanagement van BI, Datawarehouse en Big Data gerelateerde applicatie ontwikkel- en migratietrajecten. Taken/werkzaamheden: Samen met de agile en DevOps teams, de kwaliteit van nieuwe, gewijzigde en/of gemigreerde applicaties op peil houden en verbeteren. Zorgdragen dat de ketens waar betreffende applicaties deel van uit maken, goed blijven functioneren, ook na het doorvoeren van wijzigingen op deze applicaties. De testmanager is verantwoordelijk voor de tijdige vormgeving (strategie en aanpak) en uitvoering van alle testen die nodig geacht worden op basis van de uitgevoerde PRA(‘s). Een deel van de testen zullen weliswaar uitgevoerd worden binnen autonome DevOps teams, maar de testmanager draagt zorg voor randvoorwaarden zodat alle aspecten van de totale keten goed getest kunnen worden. Ook draagt hij, in samenspraak met Productielijn Manager en Product Owners, zorg voor (eventuele) testen die buiten de DevOps teams plaatsvinden. Uitvoeren van het ketenbrede testplan. Kwaliteitszorg voor alle testsoorten en testvormen én de uitvoering van een zo optimaal mogelijk testproces. Verzamelen en integreren van alle acceptatiecriteria en andere randvoorwaarden van stakeholders, teneinde concrete en haalbare adviezen op te leveren aan de ontvangende afdelingen. Opstellen van vrijgave adviezen. Zorgdragen voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaten voor de testtrajecten. Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van het testplan, waaronder risicoanalyse en teststrategiebepaling, opstelling en bewaking van testplanning en testbegroting, specificatie testorganisatie en testinfrastructuur. Visie op de eigen rol binnen Agile softwareontwikkeling in combinatie met DevOps teams en in staat om samen met teams en Product Owners voldoende kwaliteit te leveren. Beïnvloeding van de omgeving, o.a. door kennisoverdracht om het testen continu verder te professionaliseren aansluitend bij Agile software ontwikkeling en DevOps teams. Dit in gezamenlijkheid met afdelingsbrede (verbeter)plannen. Kwantitatieve én kwalitatieve gevolgen in kaart brengen bij afwijkingen van plannen en strategie. Mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practises. Functioneel leiden van grotere en complexe ICT gerelateerde testtrajecten, waarbij (multidisciplinaire) testgroepen betrokken kunnen zijn. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding in de informatica. Je beschikt over een afgeronde erkende TMap Testmanager of TMap Advanced of ISEB practitioner of ISTQB CTAL-TM certificering. Je hebt minimaal 3 jaar opgedane kennis en ervaring als testmanager met BI, Datawarehouse en/of Big Data trajecten, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde erkende scaled agile certificering. Je beschikt over een afgeronde erkende Datawarehouse en/of BI certificering. (weging 30%) Je hebt minimaal 6 jaar relevante ervaring als testmanager, opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een Agile omgeving, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met opzetten en laten uitvoeren van ketentesten, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met aansturen van testautomatisering, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met applicatie- en data migratie. Je hebt relevante ervaring met kwaliteitsmanagement. Competenties: Organisatievermogen Overtuigingskracht Samenwerken Resultaatverantwoordelijkheid Klantgerichtheid Oordeelsvorming
Experienced Corporate Actions Specialist Rotterdam
Voor onze directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar eenExperienced Corporate Actions Specialist Startdatum: Let op! 1 januari 2020Duur: 6 maandenInzet: 40 uur per weekBijzonderheden: CV en motivatie in het Engels. As a medior/senior Corporate Actions Specialist you will support the Corporate Actions team and other Operations teams in achieving the daily and weekly KPI goals. You will have exposure to portfolio managers and custodian banks. You will be working in a fast-paced, dynamic environment and sometimes under a high pressure and within tight deadlines. The client invests across the globe and therefor processes corporate actions across the globe including frontier markets. You will be surrounded by driven people in a fun and unique environment. ActivitiesProcess standard and exceptional corporate actions (in frontier markets) within the given deadlines.Self-dependently treat corporate actions dossiersRespond to corporate actions queries from within the companySelf-dependently recognize, analyze and solve problemsSecure the correctness of the data to support the processes within and outside the team which includes reconciliation of cash movements related to Corporate ActionsRecognize possibilities for process improvement QualificationsUniversity Degree (WO or HBO) in a relevant areaMore than 3 years of experience in Corporate Actions processingExperience with Simcorp-Dimension and scrubbing tools like AIM-GAIN preferablyExcellent professional communication skills both in speech and writing in English and DutchHands-on mentality and an enthusiastic team player with a focus on accuracy
DevOps Engineer (CD, Linux, Database) (QR6932) Leeuwarden
Functie: DevOps Engineer (CD, Linux, Database) (QR6932) Start: 1-10-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Leeuwarden Omschrijving: For our client in Leeuwarden we are looking for a Competent or Proficient Operations Engineer with a passion for IT. Job description As a member of the squad you are responsible for maintaining and improving the end-to-end test environment 'Connected-T', which gives other squads the possibility to test their software within the whole software chain before deploying their component to the Acceptance Environment. Squad CIA developed a solution to store end-to-end test data in a database, which is connected to an API to supply the dynamic Test Data to every squad. We have also created a tool to supply Static Test Data to the squads. The squad is currently working on a solution where masked data on Acceptance can be provided to all squads in an efficient way. You will be helping other squads to participate in the end-to-end Test Environment by helping them creating, maintaining and optimizing their own automated test scripts to test the business processes. Part of your responsibility will be to coordinate and regulate the stability and monitoring of the T environments and maintain tools to support the automated testing and providing Test Data. You will ensure all risk controls are at par so we can continuously deploy our software. You will give advice on, coordinate, and implement life cycle management activities. Work environment: The squad operates according to the Scrum development process and strongly believes in the DevOps approach to deliver successful IT solutions. Our focus is on helping other squads to be successful in testing their software in the entire chain of business software, so that they can deliver their software in time using iterative development with regular milestone demos to the business, so that at the end there are no surprises about what they have built. Profile: You are a driven IT specialist with excellent analytical and technical operation skills, and an affinity with programming and testing. We believe that business value is delivered by Agile top engineers working together in high performing Dev/Ops teams, according to the Scrum framework. Team-players that are technically passionate, proud of their craft, solution-focused and broadly developed: able to design, develop, test, deliver and maintain high-quality software solutions for our customers. Engineers have a responsibility to ensure delivery across end-to-end application chains. They focus on quality and continuously improve themselves, their products and processes. If needed you will be able to travel between Leeuwarden and Amsterdam. - You continuously learn and take full ownership of your personal development. You are curious and understand the latest developments in the technical and financial services. - You teach, coach and train our colleagues, you share knowledge. - You have a good understanding of banking in general or you are passionate about learning it. You are able to discuss with your stakeholders and product owner about features and stories and can translate these into software with real business value. - You have a broad understanding of the IT architecture of your domain, have excellent analytical skills and are able to determine the impact of certain choices. You can translate these principles into concrete actions for your team. Technical experience/capabilities - Proven track-record as a DevOps Engineer, 3+ years of experience in a Continuous Delivery environment - Strong Database knowledge (MS-SQL, Oracle, DB2, Database tuning, scripting and creating Stored procedures) - Linux knowledge (patching, maintenance, troubleshooting etc. Preferable LPIC1 certification) - Capacity/Availability Monitoring, knowledge of well-known tools in this area (ELK, Graphite, Grafana, Seyren, etc.) - Knowledge of DevOps tools, for example: (Jenkins, Maven, TFS, GitLab, Artifactory, Ansible) - Drive to 'Automate everything'. - Experience with working in the banking environment is an advantage Competences - Strong analytical skills - Innovative - Team player - Self-Starter - Versatile - Structured - Chaser attitude - Good social and communication skills - Humor - Having a lot of patience - Dutch and English speaking and writing skills Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Backend Ontwikkelaar-Java Serverside Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Backend Ontwikkelaar-Java Serverside. Omschrijving opdracht: De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Binnen het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) houdt het cluster OPP zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met Agile/Scrum in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Doelstelling: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is, door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Omschrijving verantwoordelijkheden: De Serverside-engineer (Java) ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE applicatie, als backend ontwikkelaar. Omschrijving taken: De Servideside Engineer (Java): 1. Ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE applicaties; 2. Heeft kennis en kunde van o.a.: - Semantic Web technologies (grafen, triples, RDF). - XML, SOAP, WS-Security, WSDL en REST. - Testdriven Development - Weblogic en WLST - Spock/Groovy - Jenkins, Apache Maven, Continuous lntegration en Cintinuous Deployment - Subversion/GIT - Linux/Windows - JEE/JAVA - SQUDLSQL Contacten: Samenwerking met andere scrumteams, Continuous Development team, Platformteam en Projectmanagement OPP. Inzet in de lijn of project: De inzet is projectmatig. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 18-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 17-11-2020 voor 36 uur per week. 2. Je bent bereid om te participeren in piketdiensten. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als JAVA engineer. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Apache Maven. 5. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met een industrie standaard framework/platform als JEE, Spring, etc. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met Jenkins, Continuous Integration en Continuous Development. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met GIT, Weblogic, JEE 6+ en JAVA 8+. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met Test Driven Development. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met Agile werken. Competenties: - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 18-11-2019 Duur: 17-11-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36/37 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Java Serverside Engineer Odijk
Referentienummer: BTIT27762 Omgeving: Odijk Startdatum: 18 november 2019 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 17 november 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 (Je dient bereid te zijn om te participeren in piketdiensten). Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden in week 36/37, 2019. Sluitingsdatum: Vrijdag 30 augustus 2019 om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Java Serverside Engineer voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Informatievoorziening (IV) van onze opdrachtgever is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzetters mentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Doelstelling Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Verantwoordelijkheden De Serverside-engineer (Java) ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE (web)applicaties. Taken/werkzaamheden: Ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE (web)applicaties. Heeft kennis en kunde van: - Semantic Web technologies (grafen, triples, RDF). - XML, SOAP, WS-Security, WSDL en REST. - Testdriven Development. - Weblogic en WLST. - Spock/Groovy. - Jenkins, Apache Maven, Continuous Integration en continuous Deployment. - Subversion/GIT. - Linux/Windows. - JEE/JAVA. - SQL/DL SQL. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse certificaten/trainingen worden niet als gelijkwaardig gezien. Overleggen van diploma is vereist. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als JEE engineer. Je bent bereid om te participeren in piketdiensten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over werkervaring met SOA design principes. Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring met Jenkins, Apache Maven, Continuous Integration en Continuous Development. Weging 35%. Je hebt in de afgelopen 5 jaar werkervaring met Javascript. Weging 30%. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met Agile werken en/of Testdriven Development en/of modelmatig ontwikkelen. Weging 25%. Competenties: Flexibel gedrag - Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. Leervermogen - Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. Doorzettingsvermogen - Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid - Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Luisteren - Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties.
Applicatiebeheerder (Assetmanagement) Rotterdam/Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Applicatiebeheerder (Assetmanagement). Omschrijving opdracht: Gevraagd wordt een medewerker die breed inzetbaar is (T-shape profiel), die bereid is mee te denken en te werken aan alle voorkomende onderhouds- en beheer werkzaamheden binnen een DevOps-team van de Politie. Het team werkt volgens de Scrum Agile-methode en is integraal verantwoordelijk voor ontwikkeling, levering en beheer van onze producten. De medewerker is in staat om applicaties te beheren en onderhouden op een Linux en Windows serverplatform. Ook kan hij/zij breed participeren in ondersteuning van de applicaties en de ondersteunende softwaretooling waarin zijn achtergrond en kennis cruciaal zijn. De kandidaat is in staat om zich de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar ondersteunende tooling. De uit te voeren werkzaamheden komen te vallen binnen het beheer en onderhoud van applicatiesoftware. Plaats tewerkstelling zal in de praktijk grotendeels in Rotterdam zijn i.v.m. de capaciteit in Utrecht. Echter waar mogelijk gaat voorkeur uit naar Utrecht. We verwachten dat de informatieanalist bereid is piketdiensten te draaien. Tijdens de stand-by diensten wordt de dienstdoende medewerker geacht de pikettelefoon te beantwoorden, en indien nodig binnen de Responsetijd in te kunnen loggen op het politienetwerk. De stand-by dienst is uitsluitend bedoeld voor productieverstoringen met hoge prioriteit. Doelstelling: Het project Asset Management heeft als doel: ” Assetmanagement binnen de Politie te professionaliseren” en de administratie van “IT assets”, gekoppeld aan vaste activa, van de wieg tot het graf te regelen. Aantoonbaar in control te zijn; aan audits en compliancy checks kunnen voldoen. In de toekomst te kunnen aansluiten op andere IT4IT modules. Hiervoor wordt ter ondersteuning de tooling “Asset Manager” van Micro Focus (voormalig HP) neergezet en geïmplementeerd binnen de organisatie. De bestaande processen worden omgezet naar de processen/stappen zoals de tool dit ondersteunt. De implementatie raakt alle afdelingen die een deel van dit proces nu uitvoeren. Een belangrijk deel van het project wordt besteed aan het werkend krijgen van het assetmanagementproces en de taken en verantwoordelijkheden die daarbij horen belegd te krijgen. In scope van het project is: - Asset Manager is ingericht met alle IT assets van de NP, geconfigureerd en geïmplementeerd in de organisatie; de organisatie kent het (nieuwe) proces en kan werken met de tool. - Schonen van data. - Analyseren welke diensten/producten uitgefaseerd kunnen worden. - Uitfaseren van producten/diensten. - Doorontwikkeling-toekomst /beheer. - Het mede zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de applicatie-infrastructuurcomponenten, door het signaleren van technische storingen en onvolkomenheden en het doen van voorstellen inzake het wegnemen en oplossen daarvan. - Het analyseren van informatie ten behoeve van het ontwikkelen van alternatieve oplossingen en het adviseren ten aanzien van de meest geschikte oplossing bij applicatietechnische problemen. - Het uitvoeren van deployment-, migratie- en databasescripts aan de hand van de installatiehandleiding. - Het opstellen en uitvoeren van bouwscripts (incl. maken van de handleiding). - Het beheren van de functionele en technische applicatieconfiguratie. - Bijdragen aan het onderhoud en de doorontwikkeling van de applicaties. - Uitvoeren van testen en productie monitoring, inclusief loganalyse. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Uitvoering technisch applicatiebeheer en onderhoud. - Proactieve analyse en oplossing van foutsituaties. - Verbeteren van het monitoringsproces. - Actieve deelname aan het agile DevOps-team in de rol als DevOps-teamlid (in tegenstelling tot de aparte rollen van Dev en Ops). Omschrijving taken: - Deployment (installeren, test en implementeren van releases op de juiste omgeving). - Verder ontwikkelen/verbeteren van build- en monitorings tooling. - Borgen van de kwaliteit. - Analyse en eventueel oplossen incidenten. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc.om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen en in het kader van participatie. - Als DevOps teamlid/engineer met overige teamleden, functioneel beheer en dienstenmanagement. Inzet in de lijn of project: Inzet binnen een DevOps-team. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 02-12-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 01-12-2020 voor 36 uur per week. 2. Je bent bereid om in piketdiensten mee te draaien. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als technisch applicatiebeheerder bij grote (1000+) organisaties. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met het beheer van webgeoriënteerde Java-applicaties. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ervaring als applicatiebeheerder in een DevOps team. 2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met de platformen Linux en Windows. 3. Je hebt minimaal twee jaar werkervaring met het inrichten-, configureren- en werken met TOMCAT. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 1 jaar werkervaring met werken in een Agile/Scrum omgeving. 5. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Informatica of Bedrijfskunde. Trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Initiatief: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Klantgerichtheid: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam/Utrecht Startdatum: 02-12-2019 Duur: 01-12-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36/37 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Integratie Architect Den Haag
Opdrachtomschrijving De integratiearchitect levert een bijdrage bij het op effectieve wijze gecontroleerd en in samenhang doorvoeren van IV-veranderingen, binnen geldende (Rijksbrede en departementale) kaders, gericht op de doelstellingen van onze eindklant. De integratiearchitect levert een bijdrage aan deze kaders en het beleid, maar de primaire taak zit in het toepassen ervan. In dit kader is de integratiearchitect verantwoordelijk voor het opstellen van de globale architectuurschetsen (GAS) c.q. een project start architectuur (PSA) mbt integratie aspecten van het IV landschap. De integratiearchitect werkt de doelarchitectuur uit voor het koppelen van alle IV voorzieningen voor het toekomstige landschap. De integratiearchitect is themagewijs op domein overstijgende onderwerpen als integratie, informatiebeveiliging, toegang, autorisatie en authenticatie. Werkzaamheden Ontwikkelen en beheren doelarchitectuur integratie en/of doelarchitecturen, bestaande uit een representatie van de huidige en toekomstige informatiearchitectuur van het domein, voorzien van richtinggevende principes • Adviseren van de CIO en het management inzake IV-vraagstukken • Bijdragen aan totstandkoming en (door)ontwikkeling van Enterprise Architectuur • Toetsen van wijzigingsinitiatieven aan het architectuurkader en hierover adviseren aan het Management team. • Onderhouden van contacten en afstemmen van architectuur met business en IT leveranciers • Bijdragen aan planvorming en rapportage van de architectuurfunctie • Analyseren van technologische ontwikkelingen en adviezen geven over de toepassing De integratiearchitect legt verantwoording af aan teamcoördinator architecten en analisten over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde producten en diensten. Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan, bij het opstellen van adviezen aan de CIO en in interdepartementaal verband. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen. De integratiearchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de doelarchitectuur integratie, in lijn met de business doelen, Enterprise Architectuur en i-strategie. De integratiearchitect legt verantwoording af aan teamcoördinator architecten en analisten over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde producten en diensten. Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan, bij het opstellen van adviezen aan de CIO en in interdepartementaal verband. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen. De integratiearchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de doelarchitectuur integratie, in lijn met de business doelen, Enterprise Architectuur en i-strategie. Functie eisen • WO Bestuurlijke Informatiekunde 2 (5 jr) • TOGAF Practitioner certificering • Bekend met belangrijke ontwikkelingen op terrein van ICT bij het Rijk, zoals Cloud computing, bouwstenen e-Overheid, basisregistraties, generieke ICT Rijk en digitale archivering (2 jr) • Brede kennis op het gebied van systeem integratie, logische en fysieke toegang, Identity & Accessmanagement en informatiebeveiliging (Baseline informatiebeveiliging Rijk (BIR)) en de implicaties hiervan op de informatievoorziening (5jr) • Gecertificeerd TOGAF, gedegen kennis van Enterprise Architectuur Rijk (EAR), Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), Rijksstandaarden (forum standaardisatie) en marktontwikkelingen op gebied van ICT in brede zin (2 jr) • Information Security Foundation Based on ISO/IEC 27002 (2 jr) • Verzorgt de documentatie op het gebied van applicatiebeheer. • Formuleert (interne) team overstijgende projectopdrachten (als kartrekker of deelprojectverantwoordelijke) en voert, onder verantwoordelijkheid van de Informatiemanager, Teamleider ICT of Projectleider, projectopdrachten uit. • Zorgt voor afstemming van projectwerkzaamheden met leveranciers, functioneel beheerders of andere teamleden. Functie wensen • Ervaring met MARIJ (geen certificering) • Ervaring ERIA, basisopleiding architectuur Belastingdienst • Ervaring met DIVA (Defensie) Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 13-9-2019, 16 uur per week Duur: 5 maanden, met optie op verlenging van 2 x 6 maanden Recruiter voor deze rol: Greg Haimé, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Serverside engineer JAVA Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Serverside engineer JAVA. Omschrijving opdracht: De Informatievoorziening (IV) van de Politie is aan sterke verandering onderhevig. Het huidige applicatielandschap wordt gesaneerd en nieuwe ICT systemen en de daaronder liggende processen worden vervangen, aangepast of verbeterd. Het cluster OPP houdt zich bezig met de vernieuwing van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces. Er wordt gewerkt met agile/SCRUM in een dynamische context met veel nieuwe elementen, waardoor een flexibele opstelling, leergierige houding en doorzettersmentaliteit onmisbare persoonskenmerken zijn. Doelstelling: Het vernieuwen van de informatievoorziening voor het operationeel politie proces, waarmee een robuuste informatievoorziening en uitfasering van de huidige ‘oude’ informatiesystemen wordt bereikt. Het gaat hierbij om een geïntegreerd informatiesysteem, dat op een uniforme, gebruiksvriendelijke en moderne wijze te bedienen is door een grote gebruikersgroep – uiteindelijk zo’n 40.000 gebruikers. Omschrijving verantwoordelijkheden: De Serverside-engineer (Java) ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE (web)applicaties. Omschrijving taken: 1. Ontwerpt en realiseert oplossingen op het gebied van de JEE (web)applicaties. 2. Heeft kennis en kunde van: - Semantic Web technologies (grafen, triples, RDF). - XML, SOAP, WS-Security, WSDL en REST. - Testdriven Development - Weblogic en WLST - Spock/Groovy - Jenkins, Apache Maven, Continuous Integration en continuous Deployment - Subversion/GIT - Linux/Windows - JEE/JAVA - SQL/DL SQL Contacten: - Samenwerking met andere scrumteams. - Systemteam. - Platformteam. - Projectmanagement OPP. Inzet in de lijn of project: Inzet in project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 18-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 17-11-2020 voor 36 uur per week. 2. Je bent bereid om te participeren in piketdiensten. 3. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Losse certificaten/trainingen worden niet als gelijkwaardig gezien. 4. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring als JEE engineer. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met Jenkins, Apache Maven, Continuous Integration en Continuous Development. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, aantoonbare werkervaring met Javascript. 3. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Agile werken en/of Testdriven Development en/of modelmatig ontwikkelen. 4. Je hebt werkervaring met SOA design principes. Competenties: - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Doorzettingsvermogen: Blijft zich inzetten voor het beoogde doel ondanks eventuele weerstand of tegenslag. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Luisteren: Verzamelt belangrijke informatie uit mondelinge mededelingen. Geeft aandacht en ruimte aan gesprekspartners. Vraagt door en gaat in op reacties. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 18-11-2019 Duur: 17-11-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36/37 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Developer- en Solution Architect voor (Opentext) Documentum en D2 Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Developer- en Solution Architect voor (Opentext) Documentum en D2. Omschrijving opdracht: Politie Nederland heeft de afgelopen jaren OpenText Documentum geïmplementeerd voor een deel van de bedrijfsvoering processen. In het DevOps team is er een behoefte ontstaan voor een teamlid in de rol van ontwikkelaar en Solution Architect voor Documentum en D2. Hiervoor zoeken wij iemand met kennis van het werken in een DevOps team en uitgebreide kennis en ervaring met de ontwikkeling, installatie, beheer van Documentum en D2. Kandidaat dient Solution Architect te zijn voor Documentum en D2. Kandidaat is tevens iemand die in staat is om haar of zijn kennis te delen met de andere teamleden. Doelstelling: De kandidaat wordt ingezet als volwaardig teamlid, verantwoordelijk voor alle werkzaamheden binnen het DevOps team met de nadruk op ontwikkeling, installatie, beheer van Documentum en D2. Kandidaat dient tevens Solution Architect te zijn voor Documentum en D2. Omschrijving verantwoordelijkheden: Als lid van het DevOps-team zorgt de kandidaat voor ontwikkeling, installatie, beheer en Solution Architect van D2 en Documentum in brede betekenis. Als lid van het DevOps-team beschikt de kandidaat over een visie en houding die de doelstelling overstijgt. Wanneer wenselijk treedt de kandidaat proactief buiten de ontwikkelaar en architecten rol ter ondersteuning van de overige disciplines. Omschrijving taken: - Stelt in nauw overleg met het team de Solution Architecten kaders vast. - Ontwikkelt en onderhoudt Documentum en D2. - Identificeert en bewaakt de beheersing van productrisico's. - Ondersteunt en adviseert over de toepassing van standaards en richtlijnen, methoden en technieken en technologieën. Contacten: Contacten zijn over het algemeen intern. Inzet in de lijn of project: inzet is op projectmatige basis. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 04-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-10-2020 voor 18 uur per week. 2. Je beschikt over een afgeronde en erkende HBO/WO opleiding IT/ICT. 3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met Documentum en D2. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare kennis van en werkervaring met Solution Architect van Documentum en D2. 2. Je hebt werkervaring binnen een scrumteam en/of DevOps team. 3. Je hebt werkervaring binnen een grote overheidsorganisatie, met meer dan 1.000 medewerkers. Competenties: - Goede communicatie vaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk (Voertaal Nederlands). - Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar opresultaten. - Kwaliteitsbewust: Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. - Samenwerken (Scrum/DevOps): Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Proactief: voelt zich verantwoordelijk en pakt de regie. - Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 04-11-2019 Duur: 31-10-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 18 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting van de aanvraag Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Developer- en Solution Architect voor (Opentext) Documentum en D2 18 u p/w Utrecht
Referentienummer: BTIT27759 Omgeving: Utrecht Startdatum: 4 november 2019 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 oktober 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 18 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 6 september 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Developer- en Solution Architect voor (Opentext) Documentum en D2 voor 18 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever heeft de afgelopen jaren OpenText Documentum geïmplementeerd voor een deel van de bedrijfsvoering processen. In het DevOps team is er een behoefte ontstaan voor een teamlid in de rol van ontwikkelaar en Solution Architect voor Documentum en D2. Hiervoor zoeken zij iemand met kennis van het werken in een DevOps team en uitgebreide kennis en ervaring met de ontwikkeling, installatie, beheer van Documentum en D2. Je dient Solution Architect te zijn voor Documentum en D2. Je bent tevens iemand die in staat is om jouw kennis te delen met de andere teamleden. Je wordt ingezet als volwaardig teamlid, verantwoordelijk voor alle werkzaamheden binnen het DevOps team met de nadruk op ontwikkeling, installatie, beheer van Documentum en D2. Als lid van het DevOps-team zorg je voor ontwikkeling, installatie, beheer en Solution Architect van D2 en Documentum in brede betekenis. Als lid van het DevOps-team beschik je over een visie en houding die de doelstelling overstijgt. Wanneer wenselijk treed je proactief buiten de ontwikkelaar en architecten rol ter ondersteuning van de overige disciplines. Taken/werkzaamheden: Stelt in nauw overleg met het team de Solution Architecten kaders vast. Ontwikkelt en onderhoudt Documentum en D2. Identificeert en bewaakt de beheersing van productrisico's. Ondersteunt en adviseert over de toepassing van standaards en richtlijnen, methoden en technieken en technologieën. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde en erkende HBO/WO opleiding IT/ICT. Overleggen van diploma is vereist. Je beschikt over minimaal 5 jaar werkervaring met Documentum en D2. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over kennis van en werkervaring met Solution Architect van Documentum en D2. Weging 40%. Je beschikt over werkervaring binnen een scrumteam en/of DevOps team. Weging 30%. Je beschikt over werkervaring binnen een grote overheidsorganisatie, met meer dan 1.000 medewerkers. Weging 30%. Competenties: Goede communicatie vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (Voertaal Nederlands); Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Kwaliteitsbewust; Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Samenwerken (Scrum/DevOps); Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Proactief; voelt zich verantwoordelijk en pakt de regie. Accuratesse: Werkt nauwkeurig en zorgvuldig, heeft oog voor detail en maakt weinig fouten.
Programmaleider Aanpak Segregatie in Wonen en Onderwijs Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Programmaleider Aanpak Segregatie in Wonen en Onderwijs. Omschrijving opdrachtgever: Het Stedelijk Strategieteam werk in opdracht van het Gemeentelijk Management Team aan de strategische middellange termijn opgaven van de stad. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Kansengelijkheid is 1 van de prioriteiten van het Amsterdamse College. In opdracht van het Bestuurlijk Team Sociaal (wethouders Moorman, Kukenheim, Groot Wassink) en ambtelijk opdrachtgever stedelijk directeur Sociaal (Duco Stuurman), is in Q1-Q2 2019 de Verkenning Kansengelijkheid opgesteld, met daarin de volgende hoofdstukken: - Wat zien we aan ongelijkheid? - Wat weten we over oorzaken en over wat werkt?0 - Wat doet de Gemeente Amsterdam aan Kansengelijkheid? - Hoe zetten we een volgende stap op Kansengelijkheid? De Verkenning is opgesteld door het Stedelijk Strategieteam o.b.v. adviezen van wetenschappers, beleidsmedewerkers en professionals in combinatie met analyse op basis van literatuuronderzoek, best practices en aanwezige Gemeentelijke kennis. De Verkenning Kansengelijkheid zal "Kansengelijkheid Fase 2" worden uitgewerkt in verschillende bestuurlijke opdrachten en implementatie trajecten. "Aanpak segregatie in wonen en onderwijs" is 1 van de adviezen voor de lange termijn gegeven in de Verkenning Kansengelijkheid. Binnen de Gemeente Amsterdam lopen verschillende trajecten en verkenningen rond het thema segregatie, o.a. Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen, Programma Ontwikkelbuurten, Verdieping Verkenning Kansengelijkheid: Aansluiting Gebiedsontwikkeling en Kwetsbare buurten, Lobbystrategie Wonen, etc. Doel van de Aanpak segregatie in wonen en onderwijs is het bij elkaar brengen van de verschillende bestaande trajecten en Verkenningen en het voeren van regie op proces en inhoud op een gezamenlijk plan van aanpak voor segregatie in wonen en onderwijs. De beoogd programmaleider werkt nauw samen met de verantwoordelijke voor Kansengelijkheid Fase 2 binnen het Stedelijk Strategieteam. Omschrijving werkzaamheden: Werkzaamheden zijn o.a.: - In kaart brengen huidige situatie: facts en figures, op basis van reeds bestaande kennis binnen en buiten de Gemeente. - In kaart brengen huidige trajecten en verkenningen inclusief raakvlakken, overlap en eventuele "witte vlekken". - In kaart brengen sturingsmogelijkheden en handelingsperspectief van de Gemeente Amsterdam. - Analyses uitwerken tot een advies, gedragen door de verschillende betrokken stakeholders. Bovenstaande onderdelen zullen in samenwerking met de verschillende experts uit de Directies vormgegeven worden. Doel is om een advies op te stellen dat gedragen wordt door de verschillende Directies en experts. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. 4. Je bent in het bezit van een erkende WO Diploma. 5. Je hebt minimaal 6 jaar werkervaring op het gebied van strategische advisering en het begeleiden van teams, waarvan minimaal 4 jaar in een consultantrol bij een strategisch adviesbureau. 6. Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring bij een top-tier strategisch advies bureau. 7. Je hebt werkervaring als projectleider/manager. 8. Je hebt ervaring met projectwerk binnen een G4 gemeente. 9. Je hebt ervaring met inhoudelijk projectwerk op het gebied van segregatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met projectwerk binnen de Gemeente Amsterdam. 2. Je hebt ervaring met strategische verkenningen. Competenties: - Analytische vaardigheden: snel kennis eigen kunnen maken en deze kennis kunnen vertalen in duidelijke overzichten, conclusies en adviezen. - Projectmatige vaardigheden: het zelfstandig opzetten en uitvoeren van een traject omte komen tot een gedragen advies. - Stakeholdermanagement: goed gevoel voor verhoudingen en voor de wijze waarop verschillende stakeholders kunnen en moeten worden meegenomen om te komen tot een gedragen advies. - Presentatievaardigheden: vertalen conclusies in adviezen in een heldere eindpresentatie. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 05-09-2019 Duur: 20-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 18 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 30 augustus t/m 2 september 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Integratie architect Den Haag
De integratiearchitect levert een bijdrage bij het op effectieve wijze gecontroleerd en in samenhang doorvoeren van IV-veranderingen, binnen geldende (Rijksbrede en departementale) kaders, gericht op de doelstellingen van BZ. De integratiearchitect levert een bijdrage aan deze kaders en het beleid, maar de primaire taak zit in het toepassen ervan. In dit kader is de integratiearchitect verantwoordelijk voor het opstellen van de globale architectuurschetsen (GAS) c.q. een project start architectuur (PSA) mbt integratie aspectien van het IV landschap van BZ. De integratiearchitect werkt de doelarchitectuur uit voor het koppelen van alle IV voorzieningen van BZ voor het toekomstige landschap. De integratiearchitect is themagewijs op domein overstijgende onderwerpen als integratie, informatiebeveiliging, toegang, autorisatie en authenticatieWerkzaamheden                                                                             Ontwikkelen en beheren doelarchitectuur integratie en/of doelarchitecturen, bestaande uit een representatie van de huidige en toekomstige informatiearchitectuur van het domein, voorzien van richtinggevende principesAdviseren van de CIO en het management van BZ inzake IV-vraagstukkenBijdragen aan totstandkoming en (door)ontwikkeling van Enterprise ArchitectuurToetsen van wijzigingsinitiatieven aan het architectuurkader en hierover adviseren aan het Management team.Onderhouden van contacten en afstemmen van architectuur met business en IT leveranciersBijdragen aan planvorming en rapportage van de architectuurfunctie van BZAnalyseren van technologische ontwikkelingen en adviezen geven over de toepassingDe integratiearchitect legt verantwoording af aan teamcoordinator architecten en analisten over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde producten en diensten.Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan, bij het opstellen van adviezen aan de CIO en in interdepartementaal verband. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen.De integratiearchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de doelarchitectuur integratie, in lijn met de business doelen, Enterprise Architectuur en i-strategie van BZ.De integratiearchitect legt verantwoording af aan teamcoordinator architecten en analisten over de bruikbaarheid en toepasbaarheid van de ontwikkelde producten en diensten.Neemt beslissingen bij de inrichting van architectuurkaders en bij het doorvoeren van de toepassing ervan, bij het opstellen van adviezen aan de CIO en in interdepartementaal verband. Er wordt gewerkt op basis van strategische beleidslijnen.De integratiearchitect is verantwoordelijk voor het tot stand brengen van de doelarchitectuur integratie, in lijn met de business doelen, Enterprise Architectuur en i-strategie van BZ. WO Bestuurlijke Informatiekunde 2Bekend met belangrijke ontwikkelingen op terrein van ICT bij het Rijk, zoals Cloud computing, bouwstenen e-Overheid, basisregistraties, generieke ICT Rijk en digitale archivering.Brede kennis op het gebied van systeem integratie, logische en fysieke toegang, Identity & Accessmanagement en informatiebeveiliging (Baseline informatiebeveiliging Rijk (BIR)) en de implicaties hiervan op de informatievoorzieningGecertificeerd TOGAF, gedegen kennis van Enterprise Architectuur Rijk (EAR), Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA), Rijksstandaarden (forum standaardisatie) en marktontwikkelingen op gebied van ICT in brede zinInformation Security Foundation Base don ISO/IEC 27002Adviesvaardigheid op het vlak van complexe en multidisciplinaire - BZ-brede- ontwikkelings- en veranderingsprocessenDoor de wijze van aansturing gezien de te verrichten werkzaamheden en aanverwante omstandigheden is het niet gewenst dat ZZPers worden voorgesteld. 
Senior UX Designer Digitale Identiteit Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior UX Designer Digitale Identiteit. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie-gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Wat bieden we je: - Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens. - De mogelijkheid om met Open Data te werken. - Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam zoekt voor haar programma DataPunt een Senior UX Designer. Een collega met passie voor de stad Amsterdam. Die OIS versterkt bij onze opgave om met informatie, kennis en wijsheid te helpen de stad beter te begrijpen om gefundeerde keuzes te kunnen maken. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam. We bieden mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. De teams van DataPunt helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen. DataPunt: DataPunt bestaat uit 85 professionals die werken in 9 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security, projecten in opdracht, en service en delivery. Onze professionals werken met vernieuwende open source technologie en een agile/scrum (DevOps, continuous delivery) werkwijze aan de doorontwikkeling van DataPunt. Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging zijn verankerd in onze werkwijze. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Senior UX Designer Digitale Identiteit: Als Senior UX Designer ben je verantwoordelijk voor het UX concept van de applicatie 'Digitale Identiteit'. Je komt te werken in het Team Digitale Identiteit, en werkt mee aan het ontwerp en door ontwikkeling van de toepassingen voor een digitale identiteit oplossing. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke applicatie voor alle Amsterdamers. Je werkt aan iets wat echt impact heeft! We zoeken specifiek een kandidaat met ervaring met service en interaction design, én gebruikersonderzoek van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties. En iemand die ervaring én affiniteit heeft met het thema 'Digitale Identiteit'. Omschrijving werkzaamheden: - Het ontwerpen van het mobile first UX concept voor een mobiele toepassing voor de digitale identiteit. - Het opleveren van het interaction design en interface design gebaseerd op de webstijl van de gemeente Amsterdam. - Het toepassen van de accessibility richtlijnen op het UX concept en de uiteindelijke applicatie. - Het maken van high-fidelity prototypes. - Gebruikers interviewen en het afnemen van usability tests. - Het afstemmen en overdragen van assets en specs aan het ontwikkelteam. - Adviseren over de strategie- en conceptontwikkeling voor de (web)applicaties. - Je overziet en stuurt complete UX projecten van de (web)applicaties. - Je vertrekpunt bij het ontwerpen is altijd vanuit de gebruiker (user centered design). - Je analyseer inzichten om de balans te vinden tussen gebruikers-, zakelijke en technische behoeften. - Je legt elk ontwerpbesluit graag uit en gaat het gesprek daarover aan. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je bent in het bezit van een erkende hbo diploma, in de richting van interaction design. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. 4. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als user experience designer opgedaan, waarvan minimaal 5 jaar in een Agile/Scrum omgeving. 5. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met user centric design. En heeft daarbij ervaring opgedaan in het toepassen van Service Design technieken en methoden, zoals het opstellen van persona's, klantreizen, service ecosystemen en service blueprints. 6. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen en werken met webrichtlijnen en accessibility binnen een overheidsproject (project binnen een overheidsomgeving). 7. Je hebt ervaring met het ontwerpen van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties met kaartweergaves van (open) data. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over ervaring met user interface design. 2. Je hebt ervaring met het opzetten en onderhouden van design systems. 3. Je hebt ervaring met Sketch, Zeplin en Invision. Competenties: - Teamplayer - Resultaatgericht - Nieuwsgierig - Analytisch Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: max. 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 03-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Accountmanager-Informatiemanager Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Accountmanager-Informatiemanager. Omschrijving opdrachtgever: De IV-eenheid (straks ongeveer 230 fte) verzorgt de informatievoorziening van de dertien directies in het cluster Ruimte en Economie, de drie directies in het cluster Stadsbeheer en de zeven Stadsdelen (in totaal ongeveer 5500 fte). IV voorziet burgers, bedrijven en bezoekers van Amsterdam van informatie. Dat doen we ook voor onze stedelijke collega's en externe ketenpartners. Dat doen we met softwaretoepassingen, gegevensbestanden en documentverzamelingen. De informatie die wij verstrekken zorgt ervoor dat onze belanghebbenden in hun specifieke situatie weten wat ze moeten weten en daardoor ook wat ze moeten doen. Alle informatie is sturingsinformatie. Daarom zorgen wij ervoor dat die informatie beschikbaar is, betrouwbaar, bruikbaar, bestendig, benaderbaar, begrijpelijk en beschermd. We doen dat in de startfase van een nieuw informatietijdperk: dat van de digitale transformatie. In de eerste ronde digitalisering hebben we vooral nog 'papieren' processen overgezet naar computers. We kunnen daardoor sneller en beter werken en meer doen. Met de digitale transformatie scheppen we een compleet digitale wereld, met een digitale 'state-of-mind'. We kunnen daardoor echt anders gaan werken en ook andere dingen gaan doen. Door de digitale transformatie veranderen beroepen en bedrijfstakken ingrijpend, niet in de laatste plaats die van onszelf. We werken als IVE R&E vanuit een stedelijk IV-stelsel, met gemeenschappelijke kaders, leidende principes, processen en kwaliteitscriteria. Er zijn binnen dat stelsel straks vier eenheden IV (samen ongeveer 600 fte). Andere partijen in het Amsterdamse IV-stelsel zijn: het CIO Office, ICT, CTO, OI&S, Basisinformatie en het Stadsarchief. Het huidige IV-stelsel in 2015 van start gegaan en bevindt zich in een doorontwikkelfase, waarvoor een plan is geschreven met meerdere bouwblokken. We werken als IVE, net als alle Amsterdamse collega's, vanuit de vijf principes uit het bestuurlijk kompas: 'alles wat ik doe, doe ik voor Amsterdam; ik vertrouw op het vakmanschap van mijn collega's; ik geef en neem verantwoordelijkheid voor resultaat; bespreken, afspreken en aanspreken; ik leer en verbeter elke dag - fouten maken mag.' Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadswerken bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: In de functie ben je verantwoordelijk (regie en coördinatie) voor het organiseren van de kwaliteit van de informatievoorziening binnen de business. Je vertaalt je beleidsdoelstellingen van je opdrachtgevers in informatiebeleid en -projecten. Je coördineert de huidige dienstverlening met je collega's van functioneel beheer en informatiebeheer en zorgt ervoor dat die conform afspraken wordt geleverd. Omschrijving werkzaamheden: Als accounthouder ben je verantwoordelijk het bij elkaar brengen van vraag en aanbod met als doel het behoud en de ontwikkeling van de informatievoorziening van je account: - Je identificeert de behoefte van het accounten vertaalt deze samen met de business partner naar een strategisch informatieplan. - Je voert regie en coördinatie over complexe multidisciplinaire en bestuursgevoelige informatieprojecten. - Je signaleert en acteert op informatieveiligheidsaspecten. - Je zorgt voor het opstellen en indienen van de jaarlijkse begroting voor investeringen in de informatievoorziening. - Je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding, ontwikkeling, (begeleiding van de) uitvoering en evaluatie van informatiebeleid en de projectenportfolio. - Je adviseert, draagt uit en zo nodig pro actief acterend op de ontwikkelingen rond digitalisering/moderne overheid/interpreteert wet en regelgeving, dienstverlening en proces-, verander- en risicomanagement. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau, bij voorkeur in de richting van Informatiemanagement, Bedrijfsinformatica Bestuurskunde of Bedrijfskunde. 4. Je hebt aantoonbare ervaring in het vakgebied van informatievoorziening binnen een grote gemeente of andere grote publieke of overheids- organisatie (tenminste twee jaar). 5. Je hebt aantoonbare ervaring met projecten en Agile werken op het snijvlak van ICT en business in de rol van accountmanager. 6. Je hebt aantoonbare senioriteit in het zelfstandig leiden van complexe verander- en vernieuwingsprojecten Gecertificeerd in Safe (Scaled Agile Framework). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in staat draagvlak en steun te creëren voor de veranderingen die de organisatie wil realiseren. 2. Je stelt de wensen van de klant centraal, bezit overtuigingskracht om de juiste resultaten te bereiken en beschikt over een hands-on mentaliteit. 3. Je voelt je thuis in een brede functie met verschillende taakgebieden en kan goed schakelen tussen verschillende werkzaamheden. Competenties: - Analyserend vermogen - Klantgericht - Innovatief handelen - Initiatiefrijk - Overtuigend - Onafhankelijk Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-09-2019 Duur: 01-09-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm na sluiting Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
UX Designer Digitale Identiteit, Sr. Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27754 Omgeving: Amsterdam Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, tot een totale contractduur van 2 jaar Aantal uur per week: max. 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Woensdag 4 september om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior UX Designer Digitale Identiteit voor maximaal 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de organisatie zoekt voor haar programma DataPunt een Senior UX Designer. Een collega met passie voor de stad Amsterdam. Die OIS versterkt bij onze opgave om met informatie, kennis en wijsheid te helpen de stad beter te begrijpen om gefundeerde keuzes te kunnen maken. DataPunt is dé smart-city-data-infrastructuur van de organisatie. We bieden mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. De teams van DataPunt helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen. DataPunt bestaat uit 85 professionals die werken in 9 teams. Elk team heeft een eigen focus zoals het ontsluiten van basisgegevens, privacy en security, projecten in opdracht, en service en delivery. Onze professionals werken met vernieuwende open source technologie en een agile/scrum (DevOps, continuous delivery) werkwijze aan de doorontwikkeling van DataPunt. Bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging zijn verankerd in onze werkwijze. Binnen het DataPunt werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Als Senior UX Designer ben je verantwoordelijk voor het UX concept van de applicatie 'Digitale Identiteit'. Je komt te werken in het Team Digitale Identiteit, en werkt mee aan het ontwerp en door ontwikkeling van de toepassingen voor een digitale identiteit oplossing. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke applicatie voor alle Amsterdammers. We zoeken specifiek een kandidaat met ervaring met service en interaction design, én gebruikersonderzoek van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties. En iemand die ervaring én affiniteit heeft met het thema 'Digitale Identiteit'. Taken/werkzaamheden: Het ontwerpen van het mobile first UX concept voor een mobiele toepassing voor de digitale identiteit. Het opleveren van het interaction design en interface design gebaseerd op de webstijl van de organisatie. Het toepassen van de accessibility richtlijnen op het UX concept en de uiteindelijke applicatie. Het maken van high-fidelity prototypes. Gebruikers interviewen en het afnemen van usability tests. Het afstemmen en overdragen van assets en specs aan het ontwikkelteam. Adviseren over de strategie- en conceptontwikkeling voor de (web)applicaties. Je overziet en stuurt complete UX projecten van de (web)applicaties. Je vertrekpunt bij het ontwerpen is altijd vanuit de gebruiker (user centered design). Je analyseer inzichten om de balans te vinden tussen gebruikers-, zakelijke en technische behoeften. Je legt elk ontwerpbesluit graag uit en gaat het gesprek daarover aan. KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een erkend HBO diploma, in de richting van interaction design. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring als user experience designer, waarvan minimaal 5 jaar in een Agile/Scrum omgeving. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met user centric design en hebt daarbij ervaring opgedaan in het toepassen van Service Design technieken en methoden, zoals het opstellen van persona's, klantreizen, service ecosystemen en service blueprints. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen en werken met webrichtlijnen en accessibility binnen een overheidsproject (project binnen een overheidsomgeving). Je beschikt over ervaring met het ontwerpen van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties met kaartweergaves van (open) data. Je bent in het bezit van minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over ervaring met user interface design. (weging 34%) Je hebt ervaring met het opzetten en onderhouden van design systems. (weging 33%) Je hebt ervaring met Sketch, Zeplin en Invision. (weging 33%) Competenties: Teamplayer Resultaatgericht Nieuwsgierig Analytisch
Informatie analist Redesign Den Haag
De huidige functionaliteit voor het beheer van referentietabellen in het informatiesysteem is niet optimaal. Derhalve zoeken we een analist/ontwerper die een analyse gaat uitvoeren, de IST in kaart gaat brengen, met betrokkenen de SOLL gaat afstemmen en tenslotte scenario’s gaat opstellen om van IST naar SOLL te komen. Achtergrond: De huidige functionaliteit voor het beheer van referentietabellen in het informatiesysteem is niet optimaal. Bij de ontwikkeling destijds moesten er om moverende redenen bepaalde keuzes worden gemaakt en sindsdien is er onvoldoende aandacht geschonken aan de nadelen van de oplossing en de risico’s die hiermee gepaard gaan. Concreet is sprake van een aantal knelpunten, waaronder: • er is te veel technische kennis nodig voor het beheer van functionele waardenlijsten; • soortgelijke dingen worden op verschillende manieren gedaan, er is sprake van een opeenstapeling van uitzonderingen; • het wijzigen, opleveren en deployen van tabellen is arbeidsintensief en foutgevoelig; • er wordt gebruik gemaakt van verouderde, slecht gedocumenteerde en moeilijk aanpasbare maatwerk tools waar geen structureel beheer op plaatsvindt; • tabellen die van externe bronnen afgenomen worden, moeten handmatig synchroon gehouden worden • historie wordt onvoldoende bijgehouden, versiebeheer wordt onvoldoende ondersteund; Je gaat (vanaf de start) meewerken aan een project dat tot doel heeft om het technisch beheer van referentiegegevens weer onder controle te krijgen en hiermee de risico’s ten aanzien van de continuïteit, datakwaliteit en gegevensuitwisseling van de klant en het informatiesysteem ontwikkelproces te beperken. In het project richten we ons als eerste op het wegnemen van de twee meest urgente zaken namelijk het wegnemen van de risico´s van de single points of failure en het vervangen of overbodig maken van niet-beheerde maatwerktools. Daarnaast gaan we in de eerste fase een soort van vooronderzoek doen. De resultaten van de eerste fase; oplossen SPOF, opruimen en overbodig maken niet beheerde maatwerktools en een plan/strategie voor de tweede fase. De informatieanalist (met een flinke dosis technische affiniteit) analyseert op basis van organisatieonderzoek de behoeften aan informatie van een organisatie en/of gebruikers. Hij vertaalt de onderzoeksresultaten in geïdentificeerde objecten en in het informatie- of gegevens- of datamodel. Ook wel functioneel ontwerp genoemd. Het vakgebied Informatievoorziening vernieuwt zichzelf voortdurend en geeft mogelijkheden voor vernieuwing of verbetering van Iv-bedrijfsprocessen en organisatie. Informatieanalyse toont zich initiatiefvol in de vertaling van technologische en maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook in het (doen) uitvoeren van onderzoek naar de kwaliteit van de Iv-bedrijfsprocessen en het vertalen daarvan naar realistische mogelijkheden voor verbetering van- en consequenties voor de Iv-bedrijfsvoering. Functie eisen • minimaal 5 jaar werkzaam in de IT; • ervaring met minimaal twee fasen binnen de volledige software ontwikkel life cycle van (complexe) projecten zoals analyse, ontwerp, ontwikkeling, testen, implementatie, verzorgen van opleidingen en documentatie - nadruk op analyse en ontwerp; • HBO / HBO +, technische richting, voorkeur voor IT; • Tenminste 5 jaar werkervaring met functioneel ontwerp in een grotere organisatie; • Je werkt van nature goed samen met andere (technische) disciplines; • Je bent analytisch zeer sterk en kan snel doordringen tot de kern van de zaak; • Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring van Siebel CRM 8.x (Public Sector, zaakmanagement); • Je hebt ervaring in doen van data analyses (Excel / SQL) • Je hebt een pre als je ervaring hebt met rule based systemen (niet perse Be Informed), BPM/BRM. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 16 september 2019 Einddatum: 31-12-2019 + optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Danny Poot, 06-53142932, recruiterDP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterDP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Adviseur Bedrijfsvoering Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Adviseur Bedrijfsvoering. Omschrijving opdracht: Momenteel werken de 60.000 medewerkers verspreid over veel locaties in het land. Er is onderscheid in type locaties zoals kantoorlocaties, RBT’s, IBT locaties en cellencomplexen. Veranderingen als gevolg van de reorganisatie zoals clustering van RBT’s, efficiëntere organisatie van uitvoeringsprocessen en een verdere optimalisering van de dienstverlening aan de burger, vragen in tijden van bezuinigingen om een herbezinning. Daarnaast zijn er ook ontwikkelingen in de samenleving, zoals vergaande digitalisering, informatisering en een meer veeleisende en kritische burger. De veranderingen en ontwikkelingen samen geven aanleiding om binnen de politie de huisvesting op een andere manier te organiseren. Dit betekent zowel iets voor de plaats waar een medewerker werkt (ligging, gebouw), de fysieke omgeving waarin hij/zij werkt (werkplek en faciliteiten) als voor de manier waarop wordt gewerkt (houding, cultuur, gedrag). Bovendien is er bepaald om structureel €76,5mln op de huisvestingslasten te besparen als bijdrage aan de taakstelling van €230 mln. Door bijvoorbeeld het verbeteren van de werkomgeving en het verdichten van het aantal medewerkers per locatie is het mogelijk om aan de behoefte en de besparingsdoelstelling te voldoen. Het Strategisch Huisvestingsplan 2013-2025 (SHP) geeft het taakstellende kader voor de realisatie van een passende huisvestingsportefeuille. Daarnaast heeft de personele reorganisatie tot gevolg dat er tussentijds al ingrepen gedaan zijn en worden in de huisvestingsportefeuille. De sector Huisvesting heeft in de periode 2015 – 2017 invulling gegeven aan de fysieke plaatsing van medewerkers binnen twee jaar na plaatsingsmededeling met het project Schuifplannen. Daarnaast heeft de sector in de periode 2016-heden met het project Huisvestingsplannen invulling gegeven aan de vertaling van het SHP naar een huisvestingsplan per eenheid met een projectenlijst, afstootlijst en investeringsplanning. In 2018 tot en met q1 2019 is het huisvestingsplan 1.0 geactualiseerd. Kwantitatief laat het huisvestingsplan een ontwikkeling zien van circa 1.8mln m² BVO naar 1.2 mln. m² BVO in 2025. De reductie is een combinatie van afstoot en nieuwe gebouwen. Om dit te realiseren worden de komende jaren honderden transitieprojecten gestart. Naast de transitie wordt de portefeuille kwalitatief verbeterd: De huisvesting van de politie faciliteert de uniforme werkprocessen van de politieorganisatie op maatschappelijk verantwoorde en toekomstbestendige wijze. Ook biedt huisvesting een veilige, flexibele en prettige werkomgeving die ontmoeten, communiceren en samenwerken optimaal ondersteunt voor de medewerkers en externe belanghouders, zowel fysiek als virtueel. En die samen met technologische en organisatorische ontwikkelingen bijdraagt aan een efficiëntere en effectievere politie. Het huisvestingsplan is de start van vele, uitdagende huisvestingsprojecten: de enorme huisvestingsopgave waar de politie de komende jaren voor staat. In het huisvestingsplan zijn ca 350 projecten gedefnieerd waarvan ca. 35 projecten risicovol en complex zijn. Om deze hoeveelheid aan projecten beheersbaar te houden heeft de politie gekozen voor de Prince II methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van stuurgroepen. In totaal zijn 13 stuurgroepen ingericht die regionaal georienteerd zijn op de eenheden. In specifieke gevallen wordt eveneens gebruik gemaakt van een bestuurlijke stuurgroep. Tevens heeft de politie in het kader van kwaliteitsmanagement een quality board ingericht die adviserend is aan de stuurgroepen en projectmanager. Projectcontrol, een risicomanager en PMO ondersteunen de projectmanager.De betrokkenheid van de gebruiker is georganiseerd via klankboardgroepen en gebruikersgroepen. Vanuit de leveranciersrol wordt gebruik gemaakt van diverse overleggen: Projectoverleg, inkoopoverleg, ontwerpteam, bouwvergaderingen en werkvergaderingen. Het op de juiste manier informeren en managen van deze gremia is vaak een uitdaging bij complexe en risicovolle projecten. De sector huisvesting wil echter haar projectbeheersing verder versterken en is daarom op zoek naar een adviseur bedrijfsvoering bij de projecten. Als adviseur bedrijfsvoering van de sector Huisvesting bent u het verlengstuk van het kwaliteitsmanagement en risicomanagement bij risicovolle en complexe huisvestingsprojecten van de sector. U adviseert op strategisch en tactisch niveau de voorzitter van de stuurgroep, het sectorhoofd Huisvesting over diverse sturings -en governance aspecten in het kader van de projectontwikkeling. Uw rol valt niet in een van de teams van de sector maar is direct adviserend aan het sectorhoofd Huisvesting. Doelstelling: De doelstelling van de opdracht is om te komen tot een verdere versterking van de projectbeheersing van complexe en risicovolle projecten. Omschrijving verantwoordelijkheden - Advisering aan de voorzitter van de stuurgroep en het sectorhoofd huisvesting omtrent verbetering van de projectbeheersing bij de risicovolle en complexe projecten. - Signaleren van verbeterpunten en het doen van concrete verbetervoorstellen op het gebied van projectbeheersing. - Begeleiden en monitoren van de implementatie van deze verbetervoorstellen. - Coaching van stuurgroep of projectleider bij complexe en risicovolle projecten. Omschrijving taken: - Het doorlichten van beleids- en projectdocumenten voor risicovolle, complexe projecten en het doen van verbetervoorstelling hieromtrent. - Het doorlichten van de strategische aspecten van projectbeheersing, zoals de inrichting van de projectorganisatie, het interne en externe stakeholdersmanagement en het doen van verbetervoorstelling hieromtrent. - De beoordeling en het adviseren over de projectplanning en vaststellen van risico’s voor de uitvoering van de projecten. - De beoordeling en advisering over de vastlegging van de projectdocumentatie, de vormgeving van de projectcommunicatie, e.d. Contacten: - Je adviseert rechtstreeks aan het sectorhoofd huisvesting en de voorzitter van de stuurgroep. - Je onderhoudt relaties met de stakeholders bij de projecten waaronder de leden van de stuurgroep. - Je werkt nauw samen met de projectleiders, coordinatoren en teamchef van het teamprojectmanagement van de sectorhuisvesting. - Je hebt gerelateerd aan het onderwerp contact met de overige team(chefs) van de sector huisvesting (team technisch beheer, team ruimtemanagement, team programmeren en team beleidsimplementatie en ontwikkeling). Inzet in de lijn of project: Schakel tussen lijn en project. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 18-11-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 17-11-2020 voor 24 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar werkervaring met strategische advisering op- of ontwikkeling van huisvestingsprojecten bij (Rijks)overheidsinstellingen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring op directieniveau bij een (Rijks)overheidsorganisatie, met een vastgoedportefeuille van €100 miljoen+ exploitatie, bij voorkeur op zowel vastgoedbeheer als -projecten. 2. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Strategisch adviseur huisvesting, voor overheidsinstellingen met een huisvestingsbesparingsdoelstelling van €50 miljoen+. 3. Je hebt werkervaring als projectverantwoordelijke, met een veranderopgave bij grote vastgoedportefeuilles (€1 miljoen+, en 200+ objecten), bij voorkeur binnen het (publiek) vastgoed. 4. Je hebt relevante kennis van- en ervaring met aanbestedingsprocedures, beoordeling van inschrijvingen en de varianten voor het bouwen in DBFMO-verband alsmede PPS-projecten. Competenties: - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Mondelinge presentatie: Presenteert feiten, meningen en ideeën op een heldere wijze. Maakt hierbij gebruik van relevante communicatiemiddelen. - Oordeelsvorming: Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelwijzen tegen elkaar af in het licht van relevante criteria en komt tot een realistische en onderbouwde beoordeling. - Visie: Vormt zich een beeld van de toekomstige ontwikkelingen. Concentreert zich op de hoofdlijnen en formuleert de langere termijn doelstellingen en de strategische planning om in te spelen op de ontwikkelingen. - Politie-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Resultaatgericht: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 18-11-2019 Duur: 17-11-2020 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 28-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 36 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Back-end developer / software engineer Utrecht
Je werkt in een Scrum omgeving binnen sprints aan het realiseren van user stories met betrekking tot Socrates als doorontwikkeling op NCIS. Je doet dat samen met een proxy product owner, een scrum master, en twee collega ontwikkelaars.Je werkt binnen een Azure omgeving waarin zowel IAAS als PAAS diensten worden afgenomen. Typische ontwikkeltalen die gebruikt zullen worden voor de back end zijn Java, Python en Bash. De database Jeen PostgreSQL. functionaliteit en ingezette Azure functionaliteit.NDW is partner in het Europese project SOCRATES2.0. In dit project ontwikkelen en testen publieke en private partners diverse slimme verkeersinformatie- en navigatiediensten voor weggebruikers, zoals geoptimaliseerd navigatieadvies bij grote evenementen en bij wegwerkzaamheden. De uitdaging zit hierbij niet alleen in de technische realisatie van de diensten, maar ook in de manier van samenwerken.Het Socrates programma pakt deze werkwijze op in haar uitvoering. De ideeën en plannen worden als bron gebruikt voor use-cases.Functie eisen:Afgeronde HBO opleiding (of hoger) op het gebied van ICT/computer-science/Informatica of vergelijkbaar;Ervaring als Agile-teamlid van een SW ontwikkelteam zowel op Scrum als Kanban basish;Kennis van Linux Red-Hat beheer;Aantoonbare ervaring met programmeren in minimaal Java, Python, Bash;Ervaring met het ontwikkelen met Mule ESB.Competenties:Flexibel;Analytisch;Accuraat;Teamspeler;Resultaatgericht;Innovatief handelen.Aanvullende kennis/wensen:Kennis van FCD data, Datex II, V-Log, High volume dataprocessing, Datafusie;Kennis van en ruime ervaring in applicatie/software ontwikkeling in een (Azure) Cloudomgeving.Overige functiewensen:Ervaring met processen als continous integration & -deployment;Ervaring met JUnit, SOAP, XML, XSD, WSDL, JAXB, Sonar, Mule ESB, Git, Spring, Spring Boot, ActiveMQ, Microservices, Supervisor, Robot Framework Ervaring met het verwerken van V-Log dataErvaring datafusie en datacompletie;Ervaring met het programmeren van dataprocessing systemen met vele aanbiedende en afnemende systemen.
Oracle applicatiebeheer Assen
Het operationeel applicatie beheerteam (OAB) binnen de Infra Cloud divisie, is primair verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en continuïteit van de acceptatie en productie omgeving op de DICTU Cloud. Als Operationeel applicatiebeheerder (Middleware DBA) voer je zeer diverse beheertaken uit, waarbij diepgaande technische kennis, van met name Oracle EBS producten, en goede contactuele eigenschappen van grote waarde zijn. Je hebt regelmatig contact met de applicatiebeheerders en andere infrateams. Je fungeert als operationeel aanspreekpunt voor de technische werking van de toegewezen ICT-componenten waarvan jij diepgaande kennis hebt opgebouwd en houdt continue het grote geheel (beheerketen) in de gaten. Daarnaast werk je in beheer, oplossen van incidenten, problems, aangaan van pat/gat. Je fungeert als vraagbaak voor je collega's en bent constant bezig om te verbeteren. De Operationeel applicatiebeheerder: - Onderhoudt de technische documentatie; - Levert bijdragen aan het beheren van de Infra beheertools (FAB en TAB rol); - Houdt de voor zijn werkgebied relevante kennis op peil door middel van permanente educatie. Volgt en onderzoekt de trends en ontwikkelingen in het werkgebied en adviseert over de toepasbaarheid in de eigen werkomgeving. Participeert actief in kennisdeling met collegas; - Doet voorstellen voor verbetering van normen en richtlijnen op basis van zelf opgedane ervaringen en technologische ontwikkelingen.Om deze functie goed uit te kunnen voeren heb je het volgende nodig;HBO werk- en denkniveau 5 jaar aantoonbare kennis van Oracle databases 11 en 125 jaar ervaring met Oracle E-business Suite, Inrichting, beheer en upgrades en architectuur DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
HR Adviseur Rotterdam
Voor onze directe eindklant op diverse locaties is Harvey Nash op zoek naar een HR Adviseur Startdatum: Zo spoedig mogelijkLocatie: Rotterdam, Zoetermeer, Houten en Den HaagDuur: 4 maandenInzet: 36 uur per weekBijzonderheden: Het gaat hier om 3 posities waarvan 1 standplaats Rotterdam en de andere 2 verdeeld over de overige locaties. Wegens een reorganisatie en diverse verschuivingen intern zijn er op dit moment nog 3 posities open voor HR Adviseurs.Het gaat hierbij om 1 functie in Rotterdam voor een corporate afdeling en 2 functies op de overige locaties. Wat ga je doen:Professionele ondersteuning binnen het HR team en je levert gevraagd en ongevraagd een bijdrage op uiteenlopende HR thema’s op operationeel en tactisch niveau.Je ondersteunt door advies te geven en de oplossing te bieden over uitvoering van HR beleid bij onder andere in-, door- en uitstroom klantvragen, personeelsplanning, verzuim, functioneren van medewerkers en toepassing van het arbeidsrecht.Je ondersteunt bij de uitvoering van de change processen (reorganisaties).Jij implementeert HR programma’s / processen in het werkgebied. Ook de uitvoering van het HR plan is een belangrijk onderdeel van de activiteiten.Je werkt zelfstandig op basis van gegeven algemeen raamwerk HR plan. Wat zoeken wij in jouw profiel:Kennis van HR op HBO-niveau. Gedegen kennis van arbeidsrecht en arbeidsregelgeving.Kennis van een breed scala aan HR onderwerpen en de (HR) informatiesystemen.Meer dan 5 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie.Je werkt zelfstandig op basis van gegeven algemeen raamwerk HR jaarplan.Je bent verantwoordelijk voor 2e lijns support indien het de verantwoordelijkheid van HR SSC overstijgt.Aan de hand van organisatie indeling een eigen verzorgingsgebied of dit gedeeld met andere adviseurs.
Senior Communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Communicatieadviseur Gebiedsontwikkeling. Omschrijving opdrachtgever: Bij het Communicatiebureau werken alle communicatiemedewerkers van de gemeente Amsterdam. Uitzonderingen zijn onder andere de voorlichters van de wethouders en woordvoerders van de stadsdelen. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Capaciteit en Onderzoek, Advies, Specialisten en Redacties. Het Communicatiebureau zorgt voor alle communicatie binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Iedere collegeperiode wordt vastgesteld wat de speerpunten en thema's zijn en jaarlijks wordt met opdrachtgevers in de stad bepaald hoeveel communicatiecapaciteit waar nodig is. Op grond daarvan kan het bureau communicatieprofessionals detacheren bij de verschillende organisatieonderdelen. Het Communicatiebureau werkt volgens een aantal richtlijnen, zoals voor de gemeentelijke huisstijl. Het bureau heeft zelf redacteuren en specialisten in huis, waaronder vormgevers, tekstschrijvers, campagne- en online adviseurs. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving functie: De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om via gebiedsontwikkeling jaarlijks de bouw van meer dan 5000 woningen mogelijk te maken. Verantwoordelijk voor de uitvoering van deze ambitie is het gemeentelijke organisatieonderdeel Grond en Ontwikkeling. Om mensen prettig te laten wonen is meer nodig dan alleen de bouw van huizen. Het gaat bijvoorbeeld ook om de realisatie van maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur, een kwalitatief goede openbare ruimte en het voldoen aan duurzaamheidsambities. De teams die zich met gebiedsontwikkeling bezighouden zijn daarom multidisciplinair opgebouwd en vaak werkzaam in meerdere (grote) projecten. Ondersteunend aan het team Gebiedsontwikkeling binnen Grond en Ontwikkeling werkt een klein communicatieteam per gebied dat meestal bestaat uit communicatieadviseurs (een senior, medior en junior), webredacteuren en specialisten. Voor een van communicatieteams zoeken we een enthousiaste en ervaren senior communicatieadviseur. Als senior communicatieadviseur gebiedsontwikkeling werk je aan complexe opdrachten met een gemiddeld afbreukrisico in een dynamisch speelveld van wisselende actoren en belangen. Je weet in een kort tijdbestek vraagstukken te vertalen naar een realistische communicatievraag. Voor je opdrachtgever, een van de managers gebiedsontwikkeling bij Grond en Ontwikkeling, ben je de partner die de context van de organisatie en de omgeving kent. Je helpt met het leggen van duurzame verbindingen met de verschillende stakeholders, je zorgt dat de organisatie communicatiever wordt en je biedt communicatieoplossingen die bijdragen aan het bereiken van de organisatiedoelen. Je voert deze ook (deels) uit, samen met het team. Vanuit een brede blik kijk je naar wat het gebied nodig heeft aan (marketing)communicatie en maak je met management, projectleiders en team de nodige keuzes. Omschrijving werkzaamheden: - Opstellen communicatiestrategie met gebruikmaking van Factor C. Je vertaalt de resultaten van een Factor C-sessie naar een stakeholdersanalyse en overkoepelende communicatiestrategie, eventueel aanpak gebiedspositionering en eventuele participatiestrategie (in samenwerking met experts van het Communicatiebureau, o.a. Factor C, gedragsbeïnvloeding, storytelling, online redactie, social media, onderzoek en monitoring). - Opstellen kernboodschap, communicatiekalender en mediastrategie. - Communicatiestrategie, aanpak gebiedspositionering en eventuele participatiestrategie (deels) uitvoeren. - Gevraagd en ongevraagd communicatieadvies aan de manager gebiedsontwikkeling, verschillende projectmanagers en de projectteams. - Draagvlak creëren, zowel bij interne stakeholders als externe, in relatie tot de organisatiedoelen. - Zorgen voor gemeentelijke interne communicatie en kennisdeling. - Coachen en begeleiden van enkele collega's, coördineren van de werkzaamheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau. 4. Je hebt als Senior Communicatieadviseur aantoonbare ervaring met participatie bij complexe projecten en/of programma's. 5. Je hebt als Senior Communicatieadviseur aantoonbare ervaring in het fysieke domein. 6. Je hebt als Senior Communicatieadviseur aantoonbare ervaring met stakeholdermanagement bij een overheidsinstelling of een andere complexe organisatie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van het Plaberum en/of een ander plan-of besluitvormingsproces. 2. Je hebt als communicatiestrateeg aantoonbare ervaring met complexe gebiedsontwikkelingsprojecten bij de overheid (rijk, provincie, 100.000+-gemeenten) een woningbouwcorporatie of een ontwikkelaar. 3. Je hebt als senior communicatieadviseur aantoonbare ervaring met gebiedspositionering. Competenties: - Strategisch - Overtuigend - Verbindend - Politiek-bestuurlijk sensitief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-10-2019 Duur: 30-09-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-08-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 9 & 10 september 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Ontwerper Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Functioneel Ontwerper Startdatum: 16-9-2019 Einddatum: 31-12-2019 met optie op verlenging Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Binnen het team Massale Productie zijn we op zoek naar een ervaren ontwerper. Het team heeft de volgende applicaties onderhanden : OCP, CTD, OKA, PIT, BBA, APO, PMB, DCA De applicaties zijn in JAVA, Coolgen en Cobol gebouwd, met DB2 als database. Vrijwel alle systemen zijn gericht op de ondersteuning, workflow en sturing van de Massale Processen. Dit betekent dat we met veel raakvlakken te maken hebben, zoals IH, LH, OVM, FAA. De ondersteuning, workflow en sturing van Massale Processen vindt plaats middels een geavanceerde generieke software-laag waarmee op slimme wijze snel ingespeeld kan worden op veranderende vraag uit de te ondersteunen systemen. Daarnaast zijn de systemen PMB en DCA gericht op het inzichtelijk maken van de Logistieke Processen binnen de Belastingdienst, Douane en Toeslagen. Ook dit betekent dat we met veel raakvlakken te maken hebben. Het inzichtelijk maken van de Logistieke Processen vindt plaats middels een mooie generieke software-laag waarmee op slimme wijze snel in kaart kan worden gebracht hoe de objecten zich bewegen door de BedrijfsProcessen van de aangesloten systemen. In deze functie maak je kennis met een grote diversiteit van systemen en krijg je een overzicht van de softwareontwikkeling binnen B/IV. Je hebt klantcontact en voert zelf grotendeels de regie over je eigen werk. Je werkt daarbij samen in een team van senior en medior ontwerpers, ontwikkelaars en testers. Je levert een belangrijke bijdrage aan het efficiënter inrichten van de processen en werkwijzen binnen ons team en de STS Massale Produktie. • Het op orde brengen van de documentatie • Het mede uitwerken van Use Case modellen • Het schrijven, reviewen en beoordelen van diverse ontwerpdocumenten. EISEN RAD/LAD, TMAP (next) foundation Minimaal HBO diploma Workflowmanagement WENSEN * Samenwerken * Flexibel * Analytisch * Productgericht (kwalitatief en kwantitatief) * GIT/JIRA, RSA, MQ, UML, XML en DB2 * Methodieken voor het opstellen van functioneel ontwerpen Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 28 augustus om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Strategisch Adviseur Contact Center Apeldoorn
Binnen het CoE contactcenter is er behoefte aan een of meerdere tactisch/strategische Genesys consultants die op de genoemde ontwikkelingen kunnen worden ingezet. Consultants worden aangenomen op basis van een nul-uren contract. Inzet van de consultants wordt geïnitieerd vanuit de opdrachtgever in overleg met de aanbieder. Voor kennisoverdracht en onderlinge samenwerking, gaat de voorkeur er naar uit de consultants werkzaam zijn bij hetzelfde bedrijf.Als tactisch/strategisch consultant Contact Center (CC) werk je samen met de CoE contactcenter authorities en mogelijk met specialisten aan nieuwe (technische) ontwikkelingen op het Genesys contactcenter platform. Het betreft ontwikkelingen op het gebied van (niet uitputtend):- Genesys Workspace- Call back- (Live) Chat- Social Media- Knowledge Management- Routing- Genesys Intelligent Automation- Informart/reporting- WFMJe bent voor de betreffende ontwikkeling een autoriteit binnen EMEA met een bijbehorende track-record. Verder ben je analytisch zeer scherp, je motiveert je keuzes en benoemt de bijbehorende impact op het gebied van organisatie, processen en techniek. Verder breng je (vanuit je organisatie) best practices/lessons learned in die bruikbaar zijn in de verdere ontwikkeling van het contactcenter.Je werkzaamheden betreffen (afhankelijk van het onderwerp):· Review de Solution Architectuur gebruik makend van Genesys standaarden/best practices· Sizing van de solution · Installaties/upgrades· Configurations· Customisaties, Custom Build code· Bouwen en aanpassen strategy· Review/health check van bestaande installaties en voorstellen voor verbeteringen· Business concultancy· Code reviewOpleiding, Certificaten, KennisniveauWO werk- en denkniveau: Architectuur (methoden, modelleer-technieken, tools, modellen, etc.)Werk- en denkniveauMinimaal 4 jaar tactisch / strategisch consultancy op gebied van Genesys software;Minimaal 4 jaar auditing & Quality Assurance van projectresultaten;Minimaal 4 jaar tactisch / strategisch consultancy voor business inrichting (Contact Centers).CompetentiesCan do' mentaliteitFlexibiliteitCommunicatieve vaardighedenAanvullende kennisHet betreft kennis t.a.v. ontwikkelingen van onderstaande voorzieningen (niet uitputtend):- Workspace Desktop Edition- Call back- (Live) Chat- Social Media- Knowledge Management- Routing- Genesys Intelligent Automation- Informart/reporting- WFMDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Senior UX Designer (QR6933) Amsterdam
Functie: Senior UX Designer (QR6933) Start: 18-3-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze eindklant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior UX Designer. Als Senior UX Designer ben je verantwoordelijk voor het UX concept van de applicatie. Je werkt mee aan het ontwerp en door ontwikkeling van de toepassingen voor een digitale identiteit oplossing. Je draagt bij aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke en toegankelijke applicatie. We zoeken specifiek een kandidaat met ervaring met service en interaction design, én gebruikersonderzoek van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties. Werkzaamheden: - Het ontwerpen van het mobile first UX concept voor een mobiele toepassing voor de digitale identiteit; - Het opleveren van het interaction design en interface design gebaseerd op de webstijl van de organisatie; - Het toepassen van de accessibility richtlijnen op het UX concept en de uiteindelijke applicatie; - Het maken van high-fidelity prototypes; - Gebruikers interviewen en het afnemen van usability tests; - Het afstemmen en overdragen van assets en specs aan het ontwikkelteam; - Adviseren over de strategie- en conceptontwikkeling voor de (web)applicaties; - Je overziet en stuurt complete UX projecten van de (web)applicaties; - Je vertrekpunt bij het ontwerpen is altijd vanuit de gebruiker (user centered design); - Je analyseer inzichten om de balans te vinden tussen gebruikers-, zakelijke en technische behoeften; - Je legt elk ontwerpbesluit graag uit en gaat het gesprek daarover aan. Wat bieden we je? - Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens; - De mogelijkheid om met Open Data te werken; - Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe het beter kan . Eisen: - In het bezit van een erkende hbo diploma, in de richting van interaction design.* - Minimaal 10 jaar werkervaring als user experience designer opgedaan, waarvan minimaal 5 jaar in een Agile/Scrum omgeving - Minimaal 10 jaar ervaring met user centric design. En heeft daarbij ervaring opgedaan in het toepassen van Service Design technieken en methoden, zoals het opstellen van persona s, klantreizen, service ecosystemen en service blueprints. - Minimaal 2 jaar ervaring met het toepassen en werken met webrichtlijnen en accessibility binnen een overheidsproject (project binnen een overheidsomgeving). Ervaring met het ontwerpen van taakgerichte, complexe informatiesystemen en (web)applicaties met kaartweergaves van (open) data. - Minimaal 1, liefst 2, referenties: organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon. Wensen: - Je hebt ervaring met user interface design. - Je hebt ervaring met het opzetten en onderhouden van design systems. - Je hebt ervaring met Sketch, Zeplin en Invision. Motivatie: Geef in maximaal 1 pagina aan waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor deze opdracht. De motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien je hiervoor wordt uitgenodigd. * Indien uitgenodigd, het diploma meenemen tijdens het gesprek Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Strategisch Adviseur Contact Center Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Strategisch Adviseur Contact Center Startdatum: 9-9-2019 Einddatum: 31-12-2019 met optie op verlenging Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Als tactisch/strategisch consultant Contact Center (CC) werk je samen met de CoE contactcenter authorities en mogelijk met specialisten aan nieuwe (technische) ontwikkelingen op het Genesys contactcenter platform. Het betreft ontwikkelingen op het gebied van (niet uitputtend): - Genesys Workspace - Call back - (Live) Chat - Social Media - Knowledge Management - Routing - Genesys Intelligent Automation - Informart/reporting - WFM Je bent voor de betreffende ontwikkeling een autoriteit binnen EMEA met een bijbehorende track-record. Verder ben je analystisch zeer scherp, je motiveert je keuzes en benoemt de bijbehorende impact op het gebied van organisatie, processen en techniek. Verder breng je (vanuit je organisatie) best practices/lessons learned in die bruikbaar zijn in de verdere ontwikkeling van het contactcenter. Je werkzaamheden betreffen (afhankelijk van het onderwerp): • Review de Solution Architectuur gebruik makend van Genesys standaarden/best practices • Sizing van de solution • Installaties/upgrades • Configurations • Customisaties, Custom Build code • Bouwen en aanpassen strategy • Review/health check van bestaande installaties en voorstellen voor verbeteringen • Business concultancy • Code review • Kennis overdracht binnen het COE CC Binnen het CoE contactcenter is er behoefte aan een of meerdere tactisch/strategische Genesys consultants die op de genoemde ontwikkelingen kunnen worden ingezet. Consultants worden aangenomen op basis van een nul-uren contract. Inzet van de consutants wordt geinititieerd vanuit de opdrachtgever in overleg met de aanbieder. Voor kennisoverdacht en onderlinge samenwerking, gaat de voorkeur er naar uit de consultants werkzaam zijn bij hetzelfde bedrijf. EISEN WO werk- en denkniveau Tactisch / strategisch consultancy op gebied van Genesys software Auditing & Quality Assurance van projectresultaten Tactisch / strategisch consultancy voor business inrichting (Contact Centers) WENSEN Can do' mentaliteit Flexibiliteit Communicatieve vaardigheden Het betreft kennis t.a.v. ontwikkelingen van onderstaande voorzieningen (niet uitputtend): - Workspace Desktop Edition - Call back - (Live) Chat - Social Media - Knowledge Management - Routing - Genesys Intelligent Automation - Informart/reporting - WFM Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 28 augustus om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Front-end Ontwikkelaar Utrecht
Als (creatieve) front-end ontwikkelaar in het conversie-optimalisatieteam ben je verantwoordelijk voor constant verbeteren van de website door het bouwen van nieuwe features en designs. Specifieker; je bent verantwoordelijk voor het bouwen van experimenten en AB-tests. Middels deze AB-tests wordt aangetoond of de nieuwe features en/-of designs het gewenste effect hebben en worden deze vervolgens al dan niet permanent doorgevoerd en geïmplementeerd op de website. Met deze data-driven manier van werken zorg je dat we alleen datgeen bouwen waar onze klanten ook echt op zitten te wachten en dat we daarnaast onze resources als bedrijf optimaal kunnen benutten. Je werkt over de diverse teams heen en zal dus met uiteenlopende stakeholders te maken krijgen. Als ervaren (creatieve) front-end ontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor: • De bouw van AB-tests (gebruikmakend van Javascript, JQuery HTML en CSS) • Het inrichten van AB-tests middels daarvoor gemaakte tooling (Optimizely) • Het meetbaar maken van tests in tools zoals Google Analytics • Je collega’s meenemen en stimuleren om op een meer data-driven manier te gaan werken Functie eisen: • Minimaal HBO werk- en denkniveau. • Minimaal 4 jaar ervaring met JavaScript. • Minimaal 4 jaar ervaring met HTML/CSS. • Minimaal 3 jaar ervaring met front-end development van complexe sites. • Ervaring met responsive webdesign is een vereiste. • Ervaring met het zelfstandig maken van designs (UX/VD) die aansluiten bij de gewenste huisstijl is een pre • Ervaring met Angular is een pre • Ervaring met optimisatietools zoals VWO en Optimizely is een pre. • Ervaring met tag management tooling (Relay42, Google Tag manager) is een pre. • Ervaring met werken op basis van hypothesen (data-driven werken) is een pre. • Kennis van de beperkingen van specifieke browserversies en devices. • Goed kunnen plannen en schatten van eigen werkzaamheden. Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 2 september 2019,36 uur per week Einddatum: 31 augustus 2020 , met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 53388636 recruitersh@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruitersh@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Product Owner IFRS 17 Den Haag
Voor een directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Product Owner.Startdatum: 23-09-2019Duur: 5 maandenInzet: 32 uurBijzonderheden: CV + motivatie aanleveren in het Engels Job description in Key Point Indicators- Organise/facilitate common IFRS 17 implementation in Events based software via Agile approach and strict milestone planning, for 5 country units.- Build and maintain backlog / user stories and other documentation required for statutory projects - Supports the team with hands-on business analysis. Lead sprint planning and management of change requests- Organise workshops/other collaboration between country unit teams- Manage progress and quality of the project- Reports into the SEE programme manager IFRS 17 Expected result- Realisation of IFRS 17 calculations (incl. CSM) and accounting & reporting in Legerity Fastpost software for Aegon/SEE country units- Prepare SEE IFRS 17 solution for DRY RUN phase (mid 2020). Requested knowledge, experience and qualifications.- Recent experience in working with quantitative staff: actuaries/accountants, in finance industry is imperative.- Content knowledge on IFRS (17 or 9) is appreciated.- Excellent communication skills: content based, working with European cultures, easy going, is able to engage people.- Fluent in English (verbal, writing)- Hands-on: service oriented; get's things done- Experience with Modeling and Accounting rules engines is a pre.- A few days per month travel to SEE offices will be required Remarks- Candidates without recent experience working with Financial staff (Actuaries/Accountants) in financial institutions do not need to apply.
Testmanager BI, Sr. Zwolle
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT27735 Omgeving: Zwolle Startdatum: 1 november 2019 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 31 oktober 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Dinsdag 3 september tussen 16.00 en 17.00 en donderdag 5 september tussen 11.00 en 14.00 uur Sluitingsdatum: Woensdag 28 augustus om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Testmanager BI voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De DevOps teams van de Productielijn BI beheren en ontwikkelen diensten die het mogelijk maken om informatie uit interne, nationale en internationale gegevensbronnen op te vragen over personen, objecten en locaties. Deze diensten wordt dagelijks gebruikt door alle medewerkers op straat, in de auto en analisten op kantoor om snel alle informatie over een mogelijke situatie op te vragen. Het is van groot belang dat deze informatie correct, snel, veilig en gemakkelijk terug te vinden is. De werkzaamheden betreffen het (keten-)testmanagement van BI, Datawarehouse en Big Data gerelateerde applicatie ontwikkel- en migratietrajecten. Taken/werkzaamheden: Samen met de agile en DevOps teams, de kwaliteit van nieuwe, gewijzigde en/of gemigreerde applicaties op peil houden en verbeteren. Zorgdragen dat de ketens waar betreffende applicaties deel van uit maken, goed blijven functioneren, ook na het doorvoeren van wijzigingen op deze applicaties. De testmanager is verantwoordelijk voor de tijdige vormgeving (strategie en aanpak) en uitvoering van alle testen die nodig geacht worden op basis van de uitgevoerde PRA(‘s). Een deel van de testen zullen weliswaar uitgevoerd worden binnen autonome DevOps teams, maar de testmanager draagt zorg voor randvoorwaarden zodat alle aspecten van de totale keten goed getest kunnen worden. Ook draagt hij, in samenspraak met Productielijn Manager en Product Owners, zorg voor (eventuele) testen die buiten de DevOps teams plaatsvinden. Uitvoeren van het ketenbrede testplan. Kwaliteitszorg voor alle testsoorten en testvormen én de uitvoering van een zo optimaal mogelijk testproces. Verzamelen en integreren van alle acceptatiecriteria en andere randvoorwaarden van stakeholders, teneinde concrete en haalbare adviezen op te leveren aan de ontvangende afdelingen. Opstellen van vrijgave adviezen. Zorgdragen voor planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en op te leveren eindresultaten voor de testtrajecten. Zorgdragen voor het opstellen, verkrijgen van goedkeuringen en onderhouden van het testplan, waaronder risicoanalyse en teststrategiebepaling, opstelling en bewaking van testplanning en testbegroting, specificatie testorganisatie en testinfrastructuur. Visie op de eigen rol binnen Agile softwareontwikkeling in combinatie met DevOps teams en in staat om samen met teams en Product Owners voldoende kwaliteit te leveren. Beïnvloeding van de omgeving, o.a. door kennisoverdracht om het testen continu verder te professionaliseren aansluitend bij Agile software ontwikkeling en DevOps teams. Dit in gezamenlijkheid met afdelingsbrede (verbeter)plannen. Kwantitatieve én kwalitatieve gevolgen in kaart brengen bij afwijkingen van plannen en strategie. Mede invulling geven aan het verbeteren van de processen en het implementeren van best practises. Functioneel leiden van grotere en complexe ICT gerelateerde testtrajecten, waarbij (multidisciplinaire) testgroepen betrokken kunnen zijn. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO of WO opleiding in de informatica. Je beschikt over een afgeronde erkende TMap Testmanager of TMap Advanced of ISEB practitioner of ISTQB CTAL-TM certificering. Je hebt minimaal 3 jaar opgedane kennis en ervaring als testmanager met BI, Datawarehouse en/of Big Data trajecten, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een afgeronde erkende scaled agile certificering. Je beschikt over een afgeronde erkende Datawarehouse en/of BI certificering. (weging 30%) Je hebt minimaal 6 jaar relevante ervaring als testmanager, opgedaan in de afgelopen 10 jaar. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een Agile omgeving, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met opzetten en laten uitvoeren van ketentesten, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met aansturen van testautomatisering, opgedaan in de afgelopen 5 jaar. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring met applicatie- en data migratie. Je hebt relevante ervaring met kwaliteitsmanagement. Competenties: Organisatievermogen Overtuigingskracht Samenwerken Resultaatverantwoordelijkheid Klantgerichtheid Oordeelsvorming
Experienced Corporate Actions Specialist Rotterdam
Voor onze directe eindklant in Rotterdam is Harvey Nash op zoek naar eenExperienced Corporate Actions Specialist Startdatum: Let op! 1 januari 2020Duur: 6 maandenInzet: 40 uur per weekBijzonderheden: CV en motivatie in het Engels. As a medior/senior Corporate Actions Specialist you will support the Corporate Actions team and other Operations teams in achieving the daily and weekly KPI goals. You will have exposure to portfolio managers and custodian banks. You will be working in a fast-paced, dynamic environment and sometimes under a high pressure and within tight deadlines. The client invests across the globe and therefor processes corporate actions across the globe including frontier markets. You will be surrounded by driven people in a fun and unique environment. ActivitiesProcess standard and exceptional corporate actions (in frontier markets) within the given deadlines.Self-dependently treat corporate actions dossiersRespond to corporate actions queries from within the companySelf-dependently recognize, analyze and solve problemsSecure the correctness of the data to support the processes within and outside the team which includes reconciliation of cash movements related to Corporate ActionsRecognize possibilities for process improvement QualificationsUniversity Degree (WO or HBO) in a relevant areaMore than 3 years of experience in Corporate Actions processingExperience with Simcorp-Dimension and scrubbing tools like AIM-GAIN preferablyExcellent professional communication skills both in speech and writing in English and DutchHands-on mentality and an enthusiastic team player with a focus on accuracy
DevOps Engineer (CD, Linux, Database) (QR6932) Leeuwarden
Functie: DevOps Engineer (CD, Linux, Database) (QR6932) Start: 1-10-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Leeuwarden Omschrijving: For our client in Leeuwarden we are looking for a Competent or Proficient Operations Engineer with a passion for IT. Job description As a member of the squad you are responsible for maintaining and improving the end-to-end test environment 'Connected-T', which gives other squads the possibility to test their software within the whole software chain before deploying their component to the Acceptance Environment. Squad CIA developed a solution to store end-to-end test data in a database, which is connected to an API to supply the dynamic Test Data to every squad. We have also created a tool to supply Static Test Data to the squads. The squad is currently working on a solution where masked data on Acceptance can be provided to all squads in an efficient way. You will be helping other squads to participate in the end-to-end Test Environment by helping them creating, maintaining and optimizing their own automated test scripts to test the business processes. Part of your responsibility will be to coordinate and regulate the stability and monitoring of the T environments and maintain tools to support the automated testing and providing Test Data. You will ensure all risk controls are at par so we can continuously deploy our software. You will give advice on, coordinate, and implement life cycle management activities. Work environment: The squad operates according to the Scrum development process and strongly believes in the DevOps approach to deliver successful IT solutions. Our focus is on helping other squads to be successful in testing their software in the entire chain of business software, so that they can deliver their software in time using iterative development with regular milestone demos to the business, so that at the end there are no surprises about what they have built. Profile: You are a driven IT specialist with excellent analytical and technical operation skills, and an affinity with programming and testing. We believe that business value is delivered by Agile top engineers working together in high performing Dev/Ops teams, according to the Scrum framework. Team-players that are technically passionate, proud of their craft, solution-focused and broadly developed: able to design, develop, test, deliver and maintain high-quality software solutions for our customers. Engineers have a responsibility to ensure delivery across end-to-end application chains. They focus on quality and continuously improve themselves, their products and processes. If needed you will be able to travel between Leeuwarden and Amsterdam. - You continuously learn and take full ownership of your personal development. You are curious and understand the latest developments in the technical and financial services. - You teach, coach and train our colleagues, you share knowledge. - You have a good understanding of banking in general or you are passionate about learning it. You are able to discuss with your stakeholders and product owner about features and stories and can translate these into software with real business value. - You have a broad understanding of the IT architecture of your domain, have excellent analytical skills and are able to determine the impact of certain choices. You can translate these principles into concrete actions for your team. Technical experience/capabilities - Proven track-record as a DevOps Engineer, 3+ years of experience in a Continuous Delivery environment - Strong Database knowledge (MS-SQL, Oracle, DB2, Database tuning, scripting and creating Stored procedures) - Linux knowledge (patching, maintenance, troubleshooting etc. Preferable LPIC1 certification) - Capacity/Availability Monitoring, knowledge of well-known tools in this area (ELK, Graphite, Grafana, Seyren, etc.) - Knowledge of DevOps tools, for example: (Jenkins, Maven, TFS, GitLab, Artifactory, Ansible) - Drive to 'Automate everything'. - Experience with working in the banking environment is an advantage Competences - Strong analytical skills - Innovative - Team player - Self-Starter - Versatile - Structured - Chaser attitude - Good social and communication skills - Humor - Having a lot of patience - Dutch and English speaking and writing skills Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.