Nieuwste ICT-projecten

Strategisch Adviseur Online Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur Online. Achtergrond opdracht: Het doel van KvK is om online dienstverlening te realiseren dat zich kan meten met private partijen met een hoge klanttevredenheid. KvK online richt zich op alle online dienstverlening in het kader van drie focus gebieden: 1. de registratie en beheer van inschrijvingen in het handelsregister 2. dienstverlening op het gebied van informatie en advies voor ondernemen en ondernemingen en 3. persoonlijke ondersteuning van de ondernemer in zijn ondernemerschap. De afdeling Online is verantwoordelijk voor het succes van het kanaal KvK.nl, apps en Digitaal Ondernemersplein. De strategisch adviseur online is de belangrijkste persoon om de manager van de afdeling Online te ondersteunen met specifieke kennis en ervaring van Online strategie. Hij of zij helpt bij het uitzetten van online strategie, het zorgen voor consistentie van intiatieven zodat zij bijdragen aan de strategie en ondersteuning in de uitvoering: bijvoorbeeld door analyses, presentaties en inbreng van specifieke kennis. Gesprekspartners zijn, naast de online manager, Raad van Bestuur, Ministeries, en senior stakeholders van (semi) overheidsinstanties. Je legt de verantwoording af aan een lid van de Raad van Bestuur. Omschrijving opdracht: Het adviseren van senior stakeholders bij KvK om e-dienstverlening naar ondernemers te versnellen en verbeteren. Je bent samen met uitvoerende afdelingen verantwoordelijk voor consistentie van dienstverlening en content management richting ondernemers via online kanalen. Door middel van diepgaande analyse, de presentatie van conclusies en grondige kennis van de Internet sector, zal je de Raad van Bestuur van KvK ondersteunen om de juiste doelen te stellen voor de KvK, online. Naar aanleiding hiervan ondersteun je de online manager bij de uitvoering van de strategische visie om in de komende jaren bezoek naar KvK.nl substantieel te verhogen, de waardering van klanten voor dienstverlening te verbeteren en de organisatie in te richten. Naast advies wordt verwacht dat je hands on zal werken met uitvoerende managers om de strategische doelen te uitvoer te brengen op het gebied van online dienstverlening, inclusief samenwerking met andere overheidsinstanties te stroomlijnen. Duidelijk de strategie te presenteren en te zorgen voor implementatie zodat de ondernemer zich beter geholpen voelt door advisering van de overheid in het algemeen en door dienstverlening van KvK specifiek. Gewenst profiel: De succesvolle kandidaat is een ondernemende en zeer ervaren digitale verbeteraar met hands-on ervaring in het bedrijfsleven en een bewezen track record in digitale transformatie. De strategisch adviseur online is een inspirerend leider en strategische denker met sterk anaytisch vermogen. Hij of zij in staat om nieuwe diensten en innovaties op de markt te brengen voor ondernemers die bijdragen aan de doelstellingen van de KvK. Verder vragen wij: - WO niveau - 5 jaar aantoonbare werkervaring in leidinggevende functie bij een groot bedrijf (omzet gelijk aan of boven de € 200 mln) met de meerderheid van omzet en/of dienstverlening via online kanalen. - 5 jaar aantoonbare werkervaring in het ontwikkelenen en implementeren van online dienstverlening, in een tradionele én puur online omgeving. - Aantoonbare werkervaring in het adviseren van bestuurders op Raad van Bestuur niveau van grote Nederlandse ondernemingen (omzet > € 200 mln) op het gebied van Internet strategie. - Aantoonbare kennis en ervaring van online dienstverlening naar ondernemers. - Achtergrond in consultancy, met specialisatie in online dienstverlening met minimaal 15 jaar werkervaring Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde WO opleiding. - Je hebt een opleiding gericht op (online)strategie gevolgd. - Je hebt werkervaring met implementatie van SCRUM/agile werkwijze. - Je hebt een erkende certificering gericht op strategie gevolgd. (Bijvoorkeur van business school gericht op nieuwe technologie en innovatieve ondernemingen). - Je hebt een technische studie gevolgd. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met adviseren over het verhogen van multimiljoenen bereik op high traffic websites. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe digitale dienstverlening. - Je hebt aantoonbaar ervaring (meer dan 2 advies trajecten voor RvB van bedrijven met Internet als belangrijk kanaal) met advisering op Directie/RvB en/of DG niveau met betrekking tot strategie op het gebied van online dienstverlening. - Je hebt werkervaring in het adviseren van bestuurders op Raad van Bestuur niveau van grote Nederlandse ondernemingen (omzet > € 200 mln) op het gebied van Internet strategie. - Je hebt kennis van visie vorming (raakvlak met online en strategie) en een aantoonbaar voorbeeld van visie en de implementatie daarvan. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met implementatie van SCRUM in traditionale (waterval) omgeving. Competenties: - Analytisch vermogen: De kandidaat onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. - Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Visie: Vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid op lange termijn voor de organisatie. - Overtuigingskracht: Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. - Deskundigheid: Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 05-03-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 3 maanden Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 01-03-2019 tussen 09:00 en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager IT Amersfoort e.a.
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmanager IT. Omschrijving opdracht: Voor de HGI projecten zijn we specifiek op zoek naar een projectmanager die de uitvoering/coördinatie op zich neemt ten behoeve van de werkzaamheden/aansturing die voortkomt uit de integratie van IT producten die opgeleverd worden door de andere afdelingen (ketens). Voorbeeld: Integratie van producten opgeleverd uit de Afdeling Land gebonden IT (keten Land) die moeten werken op het HGI netwerk Theatre Independent Tactical Adaptive Armed forces Network (TITAAN) waarbij TITAAN wordt ingezet in het ontplooide domein te velde (semi-statisch) in militaire missies en oefeningen van zowel de Landmacht, Luchtmacht als Marine. Daarbij is het essentieel dat het geheel juist werkt en geen verstoringen oplevert voor de gebruiker.We verwachten dat je proactief contact opneemt met de projectverantwoordelijke (project managers, project architecten, test managers, etc) van de producten afkomstig van de andere afdelingen en afspraken maakt over de integratie , de werkzaakheden, de kosten de kwaliteit van de kwaliteit/randvoorwaarden welke gesteld zijn aan de op te leveren producten en functionaliteiten. Extra standplaats: Utrecht, Den Haag en Den Helder Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de Software Development. - Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met PRINCE2. - Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met Principal Toolbox. - Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring MS Excel. - Je hebt aantoonbare werkervaring met Sharepoint. - Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring in een IT organisatie. - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar - Je bent Prince 2 foundation gecertificeerd. - Je hebt minimaal een HBO opleiding op het gebied van ICT/ communicatie. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring binnen Hoog gerubriceerd informatiedomein. - Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring binnen ICT projecten. - Je hebt bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met MS Visio. - Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met SAP. - Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met MS Project. Inzet Periode: Schatting 1728 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1728 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: zsm na screening ca. mei Duur: 1728 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Documentum Consultant Den Haag
Onze eindklant zoekt een Technisch Consultant Documentum/XcP voor het team Dossiervorming met minimaal 2 jaar ervaring. De business consultant zal ingezet worden voor in totaal 24 uur per week. De inzet staat in eerste instantie gepland voor 3 maanden. De kandidaat is (bij voorkeur) gecertificeerd als Documentum Proven Professional en heeft kennis, van de installatie en configuratie van xCP met bijbehorende componenten zoals Designer, BPM, Rest Services, Process Engine, xCelerators. Naast technische vaardigheden zijn communicatieve vaardigheden zeer belangrijk om het team te ondersteunen bij de kennisontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden in Documentum xCP. Functie-eisen • Kandidaat beschikt over een diploma op Hbo of WO-niveau. • Kandidaat is beschikbaar gedurende de gevraagde periode. • Kandidaat beschikt over kennis van Documentum xCP 2.3. • Kandidaat heeft werkervaring op het gebied kennis van installatie en configuratie van xCP met bijbehorende componenten zoals Designer, BPM, Rest Services, Process Engine, xCelerators. Wensen • Kandidaat is gecertificeerd Documentum proven professional. • De kandidaat heeft mimimaal 2 jaren ervaring met de installatie en configuratie van xCP met bijbehorende componenten zoals Designer, BPM, Rest Services, Process Engine, xCelerators. • De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is flexibel en organisatiesensitief. • Mate van ervaring en/of affiniteit met Agile/Scrum werken. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1 april 2019 (24 uur per week) Einddatum: 1 juli 2019, optie tot verlening Recruiter: Vincent Plichta 06-10561041, recruiterVP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterVP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Change Manager Amsterdam
Voor een directe eindklant is Harvey Nash op zoek naar een Change Manager. Start: 19 aprilEnd date: 31 juneLocation: Amsterdam, Sassenheim and/or Arnhem, the Netherlands CVs in English!! Job Context The Global Business Services (GBS) Organization wants to deliver services on end-to-end processes to the business with competitive pricing whereas the interaction with the customer (our business) is key. The business should always be able to rely on their delivery partner, GBS. GBS has a strong culture of continuous improvement and talent development. To strengthen our capabilities, projects will be initiated and executed in various areas on an ongoing basis. For one of our projects an in-depth change & communication strategy and plan is needed, as well as the execution of the plan. Activities include: stakeholder engagement, communications, change interventions, change measurement, change network set up & execution, organization impact assessment, change leadership sessions, coaching & change embedding. Successful execution of the project requires organizational change management to ensure minimal organizational disruption to maximize outcomes. Key Objectives Responsible for Organizational Change Management and Communications for the project Lead the OCM work for this project based on the company’s Change Management methodology and best practices. Ensure minimal organizational disruption by managing the overall impact of the project for our stakeholders in the business, functions and GBS. Key Accountabilities and activities Responsible for Organizational Change Management and Communications within the project. • Develop a change strategy and plan, on the basis of the stakeholder analysis, the organization change impact assessment, including risk & issues, change interventions, incl. communication and training, and timelines. • Develop and/or coordinate development of high quality communication and embedding. Regular communication is needed through newsletters etc; support calls and meetings need to be organized. • Execute the training plan if required, such as coordinate development of training material. • Create and maintain a change agent network to use for a feedback mechanismManage and communicate based on the Company’s Change Management methodology and best practices. • Prepare and enable impacted stakeholders in a timely and effective manner. • Plan the OCM effort needed using OCM methodology. • Execute change plan using our OCM methodology. • Implement the new ways of working both within GBS and other involved parties. Qualifications/education and experienceDegree in Psychology, Sociology, Organizational behaviour, Business Management, or other degree with relevant OCM experience Excellent knowledge of the English language, both written and spoken At least 8 years relevant work experience in OCM, project management, communication and training. Experience in working for a multinational company on large and complex global transformations. Strong preference of having business experiences in HR business function Management/general skillsStrong project and change management skills Strong interpersonal and communication skills Sensitive to a diverse and multi-cultural environment Outstanding networker with strong people management skills Takes personal accountability and ownerships of tasks Strong problem solving and analytical skillsSpecific and Key Behaviour SkillsCustomer focus: by building successful partnerships with our customers Deliver on commitments: we do what we say principle Passion for excellence: striving to be the best in everything we do, every day Winning together: we develop, share and use our personal strengths to win as a team
Senior Scrummaster/Devops Coach Amersfoort
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Scrummaster/Devops Coach. Omschrijving opdrachtgever: Het Toolsupport-team van NS is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van de TOPAAS-dienst; de generieke ontwikkelstraat voor alle NS IT bedrijfsonderdelen. TOPAAS faciliteert collaboration- en continuous delivery tooling en ontwikkelwerkplekken die nodig zijn om alle facetten van een IT ontwikkeltraject bij NS development-teams te kunnen ondersteunen. De TOPAAS ontwikkelstraat wordt door dagelijks door duizenden NS IT medewerkers gebruikt. Producten die binnen het TOPAAS platform worden aangeboden zijn onder andere Jira, Confluence, Bitbucket, Azure Devops, Jenkins, Nexus, SonarQube en Enterprise Architect en er wordt gebruikt gemaakt van het MS Azure platform. De ambitie van het NS Toolsupport team is het aanbieden van een compleet en optimaal ontwikkelplatform aan NS ontwikkelteams zodat zij zich volledig kunnen richten op het creëren van business value. Het Toolsupport team is verantwoordelijk bent voor het bedenken, verbeteren, implementeren en ondersteunen van nieuwe en bestaande producten binnen TOPAAS. Het Toolsupport team streeft ernaar om te werken volgens het ‘you build it, you run it’ paradigma en omarmt dus DevOps; we ontwikkelen niet alleen onze diensten maar zorgen ook dat die feilloos worden geleverd, beheerd en ondersteund. Samen met de Product Owner is het Toolsupport team verantwoordelijk voor het succes van de TOPAAS ontwikkelstraat binnen de NS. Het 15-20 koppige toolsupportteam bestaat uit een Agile developmentteam, een TOPAAS-coachingsteam en een (eerstelijns) supportteam. Onze teamruimte zit pal naast het NS Station van Amersfoort. . Omschrijving functie: Als Senior Scrummaster ben je lid van het toolsupportteam en vervul je de rol als 'servant leader'. Je werkt nauw samen met de product owner. Je weet het beste uit de individuele medewerkers uit het team naar boven te halen. Je zet daarvoor Agile methodes en technieken in en kiest voor de aanpak die het beste past bij het team, onze klanten en het werkaanbod. Je belangrijkste taken en zijn: - Met de Product Owner de roadmap voor onze producten afstemmen. - Organiseren en faciliteren van terugkerende en eenmalige team-meetings (refinements, retrospectives, standups etc). - Met het team afstemmen en uitwerken van het werkaanbod (backlog). - Het faciliteren van het HR proces binnen het team; je begeleidt het verloop van de teamsamenstelling van begin tot eind. - Het coachen van individuele teamleden om het beste uit zichzelf te halen. - Het team ondersteunen optimaal samen te werken en zich als zelforganiserend devopsteam continu te verbeteren. - Het team ondersteunen bij de interacties met gebruikers , leveranciers en andere stakeholders. Het verwijderen van impediments; je doet alles binnen jouw mogelijkheden om het team hun doelen te laten halen. - Het creëren van een omgeving waarin het team autonoom en zelf organiserend kan acteren en continu hoge kwaliteit kan leveren aan onze klanten. - Bewaken van de productiviteit en implementeren van verbeteringen. - Het communiceren met stakeholders over wensen, voortgang en deliverables. Gewenst profiel: - Om succesvol te zijn in deze functie breng je het volgende mee: - Minimaal HBO niveau. - Minstens 3 jaar ervaring als Scrum Master of Agile Coach voor verschillende teams, waaronder Devops-teams. - Minstens 4 jaar ervaring met een Agile manier van werken, waaronder Scrum een Kanban. - Je bent ook bekend met ITIL. - Je kunt deze principes combineren en in het team effectief implementeren. - Je hebt een technische IT achtergrond en hebt een sterke affiniteit met development, automation en CI/CD pipelines. - Je bent goed bekend met alle principes rondom DevOps en Continuous Delivery. - Je neemt initiatief en hebt een flexibele instelling. - Je kunt goed omgaan met een snel veranderende omgeving en bent in staat een multidisciplinair team te begeleiden richting een succesvol high performing Devops team. - Je bent bedreven in het faciliteren van workshops met kleine en grote groepen. - Je bent niet bang voor discussies en bent in staat Agile principes binnen en buiten het team toe te passen en te stimuleren. - Goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad - Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden) Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minstens 3 jaar ervaring als Scrum Master of Agile Coach voor verschillende teams, waaronder Devops-teams. - Je hebt minstens 4 jaar ervaring met een Agile manier van werken, waaronder Scrum een Kanban. - Je hebt een technische IT achtergrond en hebt een sterke affiniteit met development, automation en CI/CD pipelines. - Je bent goed bekend met alle principes rondom DevOps en Continuous Delivery. - Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. - Je bent bedreven in het faciliteren van workshops met kleine en grote groepen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: 01-04-2019 Duur: 30-03-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 19-03-2019 Sluitingstijd: 16:00 Intakegesprek: 22-03-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ketenbeheerder Den Haag
De ketenbeheerder DigiInkoop is verantwoordelijk voor het 2e-lijns functioneel beheer van DigiInkoop en e-Facturatie. Doel van het 2e lijn beheer is het ondersteunen van de ketenpartners bij het gebruik en het zo snel mogelijk herstellen van verstoringen van de applicaties en de daarbij behorende functionaliteiten.Je zult werkzaam zijn in een klein team met directe contacten en korte lijnen met opdrachtgevers, leveranciers, applicatiebeheerders en de gebruikers binnen de rijksoverheid. Als senior ketenbeheerder ben je het aanspreekpunt voor 1e lijn functioneel beheerders (centrale en decentrale helpdesks) bij ministeries en de leveranciers van Logius (applicatiebeheer, technisch beheer). Je bent verantwoordelijk voor het operationele functioneel beheer van een complexe inkoopketen. De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het oplossen van incidenten en problemen, het afhandelen van service verzoeken en het onderhouden van stamgegevens. Je bewaakt de voortgang van de oplostijden van de meldingen binnen de gestelde KPIs en stuurt de leveranciers van Logius aan bij meldingen aangaande applicatie- en technisch beheer.Tevens heb je een belangrijke rol in het Change- en Releasemanagement en Servicemanagementproces.Functie-eisen:Je hebt ervaring op het vakgebied en aantoonbare werkervaring binnen het e-Procurementdomein binnen de Rijksoverheid.Diepgaande kennis van het Procure to Pay proces.Diepgaande kennis van de betreffende Oracle eBS modules; I-Procurement, Inkoop, Crediteuren, HR, Sourcing.Je hebt hbo werk- en denk niveau.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.
Medio Java ontwikkelaar Apeldoorn
We zijn op zoek naar een medior java ontwikkelaar die het leuk vindt om te werken binnen een hecht scrumteam. Je zorgt voor een goede en intensieve afstemming met de andere ontwikkelaars en staat in nauw contact met de tester / ontwerper / productowner. Je bouwt aan nieuwe functionaliteit, lost incidenten en problemen met de bestaande functionaliteit op en denkt mee en adviseert over ontwerp en architectuur van de applicatie. Je ondersteunt de testers waar nodig met het uitvoeren van tests en het onderhouden en uitbreiden van de testware.In sprints van vier weken werken we nauw samen met de productowner aan nieuwe functionaliteit die we vervolgens naar productie brengen.Kennis en ervaring met Java en JEE;Kennis en ervaring met Spring Web;Kennis en ervaring met Wicket en HTML/CSS;Je bent een teamplayer, analystisch en accuraat.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Java ontwikkelaar Apeldoorn
Het team Gegevensontsluiting (GO) is een onderdeel van IV-accent dat verantwoordelijk is voor het ontsluiten van back office gegevens inclusief het daarbij behorende Master Data Management (MDM). Het gaat daarbij om de gegevensontsluiting van de eigen Belastingdienst (basis-) administraties en de administraties van het landelijk stelsel basisregistraties. De Master Information Hub (MIH) applicatie levert een MDM database met grote hoeveelheden data en een hoog beschikbare (web)service laag voor afnemers zoals toeslagen, mijnbelastingdienst.nl en mijnoverheid.nl.In drie scrumteams werken wij als GO samen aan de aandachtgebieden Data Integratie, MDM-Services en API Management. Hiervoor gebruiken wij de producten; IBM InfoSphere Information Server op Linux en IBM MDM op IPAS. Ook maken we gebruik van tools zoals Ansible, Robot Framework, Jenkins en Open Shift voor test en uitrol.Werken als ontwikkelaar aan GLI (Gegevens Laag Inning) t.b.v. de Payment Factory.Eisen:5 jaar Ervaring met complexe ICT-omgevingen3 jaar Ervaring op en met: Java, Javascript, shell-script, DB2, ZOS, IPAS en Linux3 jaar Ervaring met Agile/Scrum en DevOpsJe beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijkWensen:Ervaring met Jira/ConfluenceDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectleider Kennisbank den haag
De deelprojectleider heeft als primair resultaatgebied te helpen met het beschrijven van een pakket van eisen en wensen voor een professioneel kennismanagement systeem, te ondersteunen in de verwerving en vervolgens te helpen bij de implementatie. We zoeken een echte doener die zijn of haar sporen heeft verdiend op het vlak van kennismanagement en –systemen binnen klantcontactomgevingen. De deelprojectleider zal onderdeel uitmaken van een breder programma waarin alle gebruikte ICT ondersteuning binnen de klantcontact organisatie opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Het 24/7 Contactcenter van onze eindklant beantwoord zo’n 700.000 klantvragen op jaarbasis. Dit doen ze 24 uur per dag, 7 dagen per week in. Het 24/7 contactcenter staat aan de vooravond van verbreding van haar dienstverlening. Het 24/7 contactcenter heroriënteert zich, drie jaar na de oprichting, op het proces van kennismanagement en de kennisbank als middel. Vooral mogelijke (inhoudelijke) uitbreiding in het takenpakket vragen om het herijken van de kennisondersteuning voor de medewerkers. Voor het terugbrengen van verschillende, uitdijende, kennisbronnen (zoals websites, boekjes en interne bronnen) naar één professioneel systeem is de eindklant op zoek naar een deelprojectleider Kennisbank. Functie eisen: • HBO werk- en denkniveau • Ruime ervaring met kennismanagement binnen klantcontactomgevingen • Kennis van en ervaring in het selecteren en implementeren van kennisbank systemen • Ontwikkelt met het team het beleid en stelt de processen uit de kennismanagement waardeketen op en zorgt voor interne borging • Communicatief sterk, weet de behoeften van de klant (ook de interne klant) te vertalen naar specialisten en vak-afdelingen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-04-2019, 24 uur per week Einddatum: 01-08-2019 met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Celine Froma, 06-82784714, recruiterCF@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterCF@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Front-end developer Rotterdam
Onze opdrachtgever ontwikkelt een klantportaal ten behoeve van haar klantenDit zijn grote institutionele beleggers die op dit portaal kunnen inloggen en financiële gegevens uit hun beleggingsportefeuille kunnen raadplegen.De eerste fase van het project is opgeleverd en uitgerold naar de pilot klanten. Voor de tweede fase zullen we extra functionaliteit toevoegen en de ontsluiting van het onderliggende API platform gaan regelen. Ter aanvulling op het team zoeken weeen Front-end developer die kan bijdragen aan het uitbouwen van de functionaliteit.De kandidaat moet daarnaast ook kennis hebben van de ontsluiting van APIs op basis van REST/JSON, het automatisch testen van code en het doorvoeren van verbeteringen in de CI/CD pipeline. Gevraagde technische skills·            AngularJS·            Bootstrap CSS·            Spring4 Web Development·            Java8·            Tomcat (pre)·            Linux (pre)·            Bitbucket/Git/Jenkins (pre)·            REST APIs / JSON·            Kennis van MuleSoft is een pré·            OAuth 2.0·            Automatic test tools (Karma, Protractor, Junit)
Werkplekbeheerder Arnhem
Voor onze directe eindklant TenneT, is Harvey Nash op zoek naar een werkplekbeheerder in Arnhem. Startdatum: Zo snel mogelijk Duur: 9 maanden Inzet: 40 uur FunctieAls medewerker Powerdesk IT ondersteun je eindgebruikers op het gebied van ICT-services. Je draagt zorg voor het klantgericht en zorgvuldig aannemen, in behandeling nemen en zo snel mogelijk verhelpen van technische en functionele storingen. Daarbij maak je gebruik van een known-error-base. Je beantwoord vragen en verzoeken van de eindgebruikers. Je herkent samenhangende technische en functionele verstoringen, vragen of verzoeken vanuit je analyse. Wanneer nodig zorg je voor het aanpassen van de prioriteit en bepaal je het afhandelingstraject. De belangrijkste werkzaamheden zijn het:Het uitvoeren van incident management, request fullfilment en change management conform ITIL V3;Product- of dienstverantwoordelijkheid nemen van een aantal producten of diensten in dit geval zeker on- en offboarding en resource planning;Op basis van ITIL processen registreer je binnenkomende calls in Topdesk op de juiste business en IT service;Je lost ICT technische en applicatie inhoudelijke incidenten op en werkt hierin nauw samen met de externe service providers. Vaardigheden en competenties:Klant- en servicegericht;Je bent communicatief en schriftelijk vaardig in het Nederlands, Engels en Duits is mooi meegenomen;Gestructureerd, accuraat en planmatig werken is een vereiste;Zelfstandigheid; je hebt het inzicht en vermogen om zelfstandig te kunnen werken samen met alle partijen in de omgeving (eindgebruikers, service managers, interne service providers, externe service providers) Analytisch;Stressbestendig;Inlevingsvermogen en flexibiliteit;Resultaatgericht;Omgevingssensitiviteit;Teamplayer;Feedback geven en aanspreken. VereistenMBO+/HBO werk / denkniveau op het gebied van ICT;Minimaal 4 jaar relevante servicedesk ervaring;In het bezit van een ITIL foundation v3. Certificering;Administratieve vaardigheden Wat verwachten wij qua productkennis van jou? Kennis van Windows 7 en Windows 10;Kennis van Office 2010, Office 2016 en Office 365;Kennis van Active Directory en Peter Connects;Kennis en aantoonbare ervaring met RES Workspace Manager;Kennis van het product Jabber & Webex;Kennis van het product Good Work;Kennis van Topdesk 7.0
Engineer Proces Automatisering Sr. ABB 800xA Amstelveen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24887 Omgeving: Amstelveen Startdatum: Zo snel mogelijk Einddatum: 1 april 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Woensdag 27 maart 2019 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Engineer Proces Automatisering Sr. ABB 800xA voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Binnen organisatie is de sector TOP (Techniek, Onderzoek en Projecten), team Proces Automatisering volop bezig met het automatiseren van onze afvalwaterinstallaties, drinkwaterinstallaties, rioolgemalen en poldergemalen. Organisatie is op zoek naar een ervaren senior engineer Proces Automatisering die het bestaande team komt versterken. Taken/werkzaamheden: Bij de sector drinkwater van organisatie wordt de besturingssoftware van diverse installaties aangepast of nieuw opgezet. De software van de Proces Automatisering wordt door het DevOps team geschreven, getest en in bedrijf gesteld. Jij krijgt de verantwoordelijkheid om zelfstandig engineering werkzaamheden te verrichten en participeert in een scrumteam. Jij schrijft de besturingssoftware voor het drinkwater proces automatisering. Je denkt mee over besturingsoplossingen en werkt ze uit. Functie eisen KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een erkend 4 jarig HBO Je hebt een diploma industriële automatisering of elektrotechniek. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als engineer in de Proces Automatisering. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het ABB 800xA besturingssysteem. Je hebt ruime ervaring met het werken in Scrum team Je hebt ruime ervaring in FAT, SAT en het in bedrijf stellen van installaties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het schrijven van PA besturingssoftware Je hebt ervaring met Scrum, Agile en DevOps Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met succesvolle proces automatisering projecten als engineer in high risk environments zoals: olie en gas, farmacie, chemische industrie, healthcare, voedselindustrie of infra. Competenties: Communicatief in het Nederlands Zelfstandig Nauwkeurig Samenwerken
Technische Product Owner (QR6500) Leeuwarden
Functie: Technische Product Owner (QR6500) Start: 1-4-2019, 36 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Leeuwarden Omschrijving: Voor onze eindklant in Leeuwarden zijn wij op zoek naar een gedreven Product Owner met technische ervaring met een passie voor IT. Je werkt volgens de Scrum methodiek aan de migratie van de Cobol/DB2 mainframe applicaties naar Linux/Java/DB2. Samen met je squad converteer je de mainframe applicaties naar Linux/Java met als doel begin 2020 het mainframe uit te kunnen zetten. Tijd is een belangrijke factor en jij bent in staat samen met je Squad voorspelbaar en op tijd te leveren. Daarvoor gebruik je effectief de scrum processen sprintplanning, refinement, standup, demo en retrospective. Je weet impedements adequaat op te lossen en waar mogelijk te voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat je gedegen ervaring hebt in een soortgelijke functie. Je moet mee kunnen spreken over het werk in je squad zoals Java, Linux, DEV/OPS en CDaas, In de structuur ben je een onderdeel van een ambitieus en gedreven plan om het mainframe uit te zetten. Je werkt samen met twee andere squads en een aantal collega’s uit andere expertise gebieden. Je neemt initiatief m.b.t. verbreding van kennis (binnen en buiten je expertise) die relevant is voor de opdracht. Je pakt waar mogelijk taken/activiteiten op die bijdragen aan de missie, ook wanneer deze niet helemaal binnen jouw expertise gebied vallen. Je bent in staat om alle stories volgens de sprint planning van ‘to do’ naar ‘done’ te krijgen en met het squad voorspelbaar goede resultaten te leveren. Je beheerst de scrum processen. Je draagt bij aan de ontwikkeling van je squad door actief feedback te geven en te ontvangen. Je bent verantwoordelijk voor je ontwikkeling van je eigen vakkennis en je past die toe. Je weet waar je die kennis kunt halen en je vraag actief hulp van je collega’s. Je bent bekend met IT-Riskprocessen en ervaren bij de implementatie en monitoring daarvan. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Je bent communicatief, praktisch, proactief en staat stevig in de schoenen. Bank ervaring en ervaring met Snow en met een migratietraject is een pré. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
ICT-expert Werkplekdiensten Den Haag
De functie ICT-expert Werkplekdiensten komt binnen DICTU voor binnen het cluster WCD. De ICT-experts Werkplekdiensten voeren specialistische beheers-/ontwikkel werkzaamheden aan de infrastructuur uit en adviseren ook daaromtrent. Zij werken doorgaans in teams die kunnen zijn gegroepeerd rondom een bepaalde technologie, een toepassing voor een bedrijfsproces of een fase van de levenscyclus van een Werkplekdiensten component (printing, Wi-Fi, narrowcasting, scripting, management software, systeemsoftware, infrastructuur, etc.).Kennisvergaring en kennisoverdracht zijn voor de ICT-experts Werkplekdiensten zeer belangrijk. Daarom is het van belang dat zij zich voortdurend oriënteren op technologische trends en ontwikkelingen en hieruit een voor DICTU relevante visie en strategie creëren. In kenniskringen wordt deze informatie uitgewisseld met collegas binnen diverse andere afdelingen. In voorkomende gevallen wordt deze kennis ook ingebracht in R&D-projecten, wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen en worden kwaliteitstoetsen uitgevoerd.De Werkplekdiensten (infrastructuur) werkzaamheden worden procesmatig of projectmatig uitgevoerd. In het dagelijkse procesbeheer is ruimte voor het aanbrengen van veranderingen aan eerder genoemde componenten. Grote veranderingen worden op basis van een specificatiedocument projectmatig uitgevoerd. De werkzaamheden geschieden binnen de context van het kwaliteitssysteem zodat werkmethoden, kaders en richtlijnen en uniformiteit blijven gewaarborgd. De ICT-expert Werkplekdiensten heeft een belangrijke rol ervoor te zorgen dat producten en diensten voldoen aan de gestelde eisen en dat ten volle gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de beschikbare componenten bieden. Als linking pin naar diverse disciplines binnen de organisatie ben jij het primaire aanspreekpunt, dit kan in een adviserende rol zijn, maar ook een implementatie (specialist) rol.Voor met name ICT-experts Werkplekdiensten werkzaam op gebied van beheren geldt dat zij in relatie tot het procesmatig werken bij DICTU ook in zogenaamde oplosgroepen functioneren.EisenHBO/WOEquitrac/Xerox - PrintingAirwave/Clearpass/Aruba - WiFiPRTG - Management ToolingDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Qlik Sense Professional Rotterdam
As part of Client and Investment Services (CIS), the Business Insights Center (BIC) team consists out of 4 members with expertise in data analytics, modeling and visualization. Coming up with smart solutions for our clients is the core activity of this team. The BIC team works closely with other teams, such as the Virtual Competence Center (VCC), Investments, Sales, as well as Operations to provide both internal and external clients with the most relevant and necessary information regarding their specialty. Currently the BIC team is looking for a new enthusiastic team member. 16 hours a week Candidate profile:                   Experience in working with Qlik Sense and other BI tools                    Support the business in building Qlik applications                   Ability to communicate effectively, constructively and professionally in either Dutch or English.                       Providing technical support for existing reports, dashboards and other tools.                   Transforming data into meaningful and useful insights that will enable more effective insights and decision-making.                   Assisting with both the development and maintenance of ongoing applications.                   Understanding of Financial instruments                   Expert in data modelling
Technisch Applicatie Beheerder Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24882 Omgeving: Den Haag Startdatum: 3 april 2019 Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: 19 maart 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Applicatie Beheerder voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Organistatie heeft de systeemontwikkeling uitbesteed aan een externe leverancier. De exploitatie van de infrastructuur en het technisch beheer doet organisatie echter zelf. Het installeren van de OS behoort niet tot het werkpakket. Ook heeft organisatie de transitie ingezet van releasematig werken naar Agile/DevOps. Voor de functie van Technisch Applicatie Beheerder is expertise nodig voor het draaiende houden en optimaliseren van de Windows Server omgevingen. Verder bestaan de taken uit 2de lijns support, meewerken c.q. implementeren van nieuwe releases, OTS pakketten en analyseren van problemen cq. storingen die te maken hebben met het server landschap. De werkzaamheden vinden plaats in teamverband. Taken/werkzaamheden: Je wordt verantwoordelijk voor het technisch beheer van de server omgevingen (Windows server), waaronder ook diverse Off The Shelf pakketten, maar zal ook de DevOps teams (waar nodig) moeten ondersteunen. Je zorgt er voor dat de omgevingen operationeel en makkelijk te gebruiken zijn, zodat de gebruikers/DevOps teams tevreden zijn en gebruik kunnen maken van de applicaties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bestaande applicatie-infrastructuur, waaronder het snel en correct afhandelen van probleemanalyses, configuratie-wijzigingen, datamutaties en ad-hoc verzoeken vanuit de organisatie. Vakmatige taken: - 2de lijn support server omgevingen- Configuratie en inrichten server omgevingen- Probleem analyse storingen server omgevingen- Waar nodig ondersteunen/samenwerken werken met DevOps teams- Beheer Windows 2012 en 2016 Server Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk- en denkniveau. Minimaal afgeronde HBO opleiding. Je hebt minimaal 2 jaar recente kennis van en ervaring met Windows Server 2012 en 2016. Je hebt minimaal 2 jaar recente kennis van en ervaring met de installatie van OTS pakketten. Je hebt minimaal 3 jaar recente kennis van en ervaring met onderliggende OS en Middleware (Windows). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt recente ervaring met Agile werken in DevOps teams Je hebt kennis van ITIL Je hebt kennis en ervaring met geautomatiseerd deployen Je hebt recente werkervaring in een beheeromgeving (OTAP) Je hebt minimaal de laatste 5 jaar werkzaam als Technisch Applicatie Beheerder. Je hebt recente kennis en ervaring met Windows Server 2012 en 2016
Quality Assurance Officer Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Quality Assurance Officer. Omschrijving Opdrachtgever: Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zet zich in om strafbaar gedrag te voorkomen en te zorgen voor een snelle consequente en effectieve tenuitvoerlegging van sancties en adequate slachtofferzorg. Het DG richt zich op criminaliteitspreventie, jeugdbescherming, sanctiebeleid (zowel volwassenen als jeugdigen), reclassering, slachtofferzorg, huiselijk geweld, bestuurszaken en kansspelbeleid. Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen is verantwoordelijk voor het doeltreffend en doelmatig functioneren van de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen, de jeugdketen(jeugdbescherming en —straf) en het waarborgen van de positie van slachtoffers. DGSenB heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die zich niet alleen richt op beleidsontwikkeling en ondersteuning van bewindspersonen, maar ook op beleidsimplementatie. Omschrijving directie/afdeling Het Ketenprogramma Implementatie WvGGZ wordt in opdracht van VWS, JenV en de betrokken uitvoerende ketenpartners zoals OM, ZM, VNG, GGZ-NL, de politie en vertegenwoordigers van patiënten en andere betrokkenen uitgevoerd. Op 1 januari 2020 zal de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) in werking treden. Voor die tijd moet de wet geïmplementeerd zijn bij verschillende partijen in de keten van de zorg en veiligheid. Omschrijving opdracht: Op 1 januari 2020 zal de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) in werking treden. Voor die tijd moet de wet geïmplementeerd zijn bij verschillende partijen in de keten van de zorg en veiligheid. Het Ketenprogramma Implementatie WvGGZ wordt in opdracht van VWS, JenV en de betrokken uitvoerende ketenpartners zoals OM, ZM, VNG, GGZ-NL, de politie en vertegenwoordigers van patiënten en andere betrokkenen uitgevoerd. Het programma is opgezet en ingericht om, over de organisaties heen, regie te voeren op de implementatie van de Wvggz. In dit ketenprogramma werken deze partijen dus samen om een succesvolle start van de wet per 1-1-2020 mogelijk te maken. Binnen het programma zijn twee projecten waarin met ketenpartners wordt gewerkt aan producten en afspraken die voor deze start noodzakelijk zijn: het project Keteninrichting (Informatievoorziening) en het project Implementatie en Communicatie. Voorbeelden van die producten zijn het vaststellen van de inhoud van uitgewisselde informatie, de beschrijving van nieuwe (keten)werkprocessen, het oefenen met de nieuwe wet en het opstellen van gezamenlijke communicatieproducten. De ketenbesturing is op tactisch en strategisch niveau ingericht. De Bestuurlijke ketenraad (BKR) is verantwoordelijk voor de integrale sturing op het ketenprogramma. De programmaorganisatie biedt daartoe inzicht in de stand van zaken, zowel bij de programmaorganisatie als bij de ketenorganisaties. Het landelijk ketenoverleg stuurt tactisch op de ketenaspecten en bereidt de gevraagde besluitvorming door de bestuurlijke ketenraad voor. De leden van het landelijk ketenoverleg – bestaande uit de business change managers van de ketenpartijen - adviseren hun lid individueel in de bestuurlijke ketenraad. Het jaar 2019 is, met het oog op de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2020, een cruciaal jaar voor het ketenprogramma. Daarom heeft de bestuurlijke ketenraad in december 2018 vastgesteld dat (meer) inzicht in de voortgang en kwaliteit van het programma moet worden gegenereerd door onder meer de QA-rol te introduceren bij het ketenprogramma. Door het invullen van die rol ontstaat meer grip op de vraag of het programma de eigen plannen en standaarden naleeft op basis waarvan verwacht wordt het programmadoel te realiseren. Dit vraagt om een externe partij die op basis van verschillende documenten het ketenprogramma adviseert. Werkzaamheden: Voor de invulling van de Quality Assurance op het ketenprogramma, wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij/zij vanuit een onafhankelijke positie kan dwarskijken en adviseren op de complexe Wvggz opgave. De adviezen van de QA zullen gericht zijn aan het ketenbureau, het LKO en de BKR. De adviezen (schriftelijk en indien gewenst mondeling) moeten in ieder geval ingaan op de volgende onderdelen: - Voortgangsrapportage projecten: Klopt de informatie over de planningen van de projecten van het ketenbureau en de daarop gebaseerde verwachtingen over het behalen van de programmaplanning van 2019? Geven de voortgangsrapportages van de projecten aan het LKO en de BKR een getrouw beeld van de stand van zaken? - Voortgangsrapportage ketenpartners: Behoeft de informatie over de planningen van de projecten bij ketenpartners en de daarop gebaseerde verwachtingen over het behalen van de programmaplanning van 2019 aanscherping? In het verlengde daarvan: behoeven de voortgangsrapportages van de projecten aan het LKO en de BKR aanscherping? - Voortgangsrapportage als geheel: Is de voortgang zoals de ketenpartners en het ketenbureau (inclusief projecten) deze melden congruent met elkaar? - Voorgestelde besluiten: Zijn voorgestelde besluiten in lijn met eerder genomen besluiten, zoals bv. de informatie-architectuur of gekozen scenario’s? - Risico’s: Zijn de beschreven programma-risico’s en de schattingen van de kansen en effecten bij optreden reëel en zijn de aangegeven mitigerende maatregelen adequaat? De QA-rapportages moeten in de diverse overleggremia helpen om te besluiten en bij te sturen op basis van feitelijk juiste informatie. Gewenst profiel: We zoeken voor de QA één persoon, dus geen team met verschillende rollen. Zolang deze persoon werkzaam is bij de opdrachtnemer, blijft deze beschikbaar voor deze opdracht. Wijziging van de persoon kan alleen na toestemming van de opdrachtgever. De verwachte inzet is gemiddeld 2 dagen per week. Afstemming en begeleiding vindt plaats vanuit het programmabureau Implementatie Wvggz. We zoeken een QA manager met de volgende kenmerken: in staat om onafhankelijk te denken, een teamspeler, een doener met politiek bestuurlijke sensitiviteit. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent binnen 2 weken na gunning beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 januari 2020. - Je beschikt over een afgeronde opleiding: minimaal HBO. - Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met Quality Assurance. - Je hebt ervaring met het werken in en voor een keten en kunt hiervan referenties overleggen. - Je beschikt over een MSP-certificaat. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt meer dan drie jaar relevante ervaring met Quality Assurance op complexe programma’s. - Je hebt ruime ervaring met implementaties in ketenprocessen met een aanzienlijke IV/ICT component, waarbij ketenpartners verschillende rollen hebben. - Je hebt ervaring met werken volgens MSP. - Je hebt ervaring met implementaties binnen de publieke sector, bij voorkeur in de zorg en/of justitie. Interviewcriteria: - Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie (deels op basis van aangeleverde Motivatiebrief) - Relevante werkervaring - Relevante vaardigheden; communicatie- en luistervaardigheden - Overige competenties: a. Relevante opleiding of training b. Eerste indruk c. Past binnen team d. Presentatie/ voorkomen etc. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag (kan ook deels bij vergaderingen in het land en deels plaats onafhankelijk) Startdatum: Per direct Duur: Tot 1 januari 2020 Optie op verlenging: nnb Inzet: gemiddeld 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 1 april tussen 15.00 en 17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Datawarehouse Ontwikkelaar SB Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24880 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 9 april 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 26 t/m 29 maart 2019 Sluitingsdatum: Donderdag 21 maart 2019 om 08.30 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Datawarehouse Ontwikkelaar SB voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Datawarehouse (DWH) Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Concern Datawarehouse. Binnen een scrum team maak je een impact-analyse van de DWH-uitbreidingen/wijzigingen. Je werkt zowel aan het modelleren van data en ontwerpen van stermodellen als aan de aanpassingen in de voorportalen en de staging area, de Data Vault en de Data Marts. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als DWH ontwikkelaar. Je hebt specifieke kennis van de volgende zaken: o Data Vault methodiek o Dimensionele datamodellen (stermodellen) o PL/SQL Je hebt kennis van Oracle (je moet kunnen werken met database tools als Toad, SQL-developer en SQL Plus). Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk) Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde opleiding op WO niveau is een pré Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring als DWH ontwikkelaar Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen een complexe grote organisaties Je hebt specifieke kennis binnen domein Openbare Ruimte. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met Data Vault modellen . Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met dimensionele datamodellen. Je hebt kennis van en meer dan 4 jaar ervaring met het ETL tool BAR. Competenties: Sterke functionele vaardigheden Resultaatgericht Integriteit Samenwerkingsgericht Organisatie- en omgevingsbewust Communicatief vaardig in woord en geschrift
Datawarehouse Ontwikkelaar W&I Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24878 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin april 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Week 9 Sluitingsdatum: Donderdag 21 maart 2019 om 08.30 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Datawarehouse Ontwikkelaar W&I voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: ls Datawarehouse (DWH) Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Concern Datawarehouse. Binnen een scrum team maak je een impact-analyse van de DWH-uitbreidingen/wijzigingen. Je werkt zowel aan het modelleren van data en ontwerpen van stermodellen als aan de aanpassingen in de voorportalen en de staging area, de Data Vault en de Data Marts. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt.  Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als DWH ontwikkelaar. Je hebt specifieke ervaring met de volgende zaken: Data Vault methodiek.. Dimensionele datamodellen (stermodellen). Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met PL/SQL (in de afgelopen 5 jaar). Je hebt kennis van Oracle (je moet kunnen werken met database tools als Toad, SQL-Developer en SQL Plus). Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op WO niveau. Je hebt meer dan 5 jaar aantoonbaar ervaring als DWH ontwikkelaar. Je hebt meer 5 jaar werkervaring binnen een complexe grote organisatie. Je hebt specifieke kennis binnen domein Werk en Inkomen. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met Data Vault methodiek. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met dimensionale datamodellen. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met PL/SQL. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het ETL tool BAR. Competenties: Resultaatgericht Integriteit Samenwerkingsgericht Organisatie- en omgevingsbewust Communicatief vaardig in woord en geschrift Goede beheersing van de Nederlandse taal
Testautomatiseerder Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Testautomatiseerder Startdatum: 01-04-2019 Einddatum: 31-12-2019 met mogelijkheid tot verlenging Inzet: 40 uur per week OPDRACHT Ben jij 2-talig (JAVA en COBOL), helemaal thuis in testautomatisering èn wil je graag in een klein hands-on team jouw kennis en kunde delen? Naast het opstellen van testplannen, het inrichten van testomgevingen, de afstemming met raakvlakken en natuurlijk heuitvoeren van testen, ga je ook de huidige testautomatisering verder doorvoeren (met het JAVA-gedeelte zijn we al ver gevorderd; voor COBOL moet het framework nog worden neergezet). Daarbij begeleid je de collega's die nog niet zo vegevorderd zijn op dit gebied; ben je hun coach, steun en toeverlaat. BRG (Beheer Rekeningafspraak Gegevens) beheert afspraken die burgers en bedrijven met de Belastingdienst hebbengemaaakt over het gebruik van hun bankrekeningnummers. De BRG Administratie bevat rekeningafspraken, machtigingafspraken, derdenafspraken en blokkades op betalen naar personen en bankrekeningen. BRG bestaat uit twee onderdelen: een Cobol applicatie en enkele Java applicaties. Het team (13 collega's) dat verantwoordelijk is voor vernieuwing en onderhoud van BRG is een integraal AGILE-team dat werkt op basis van scrum. EISEN Ervaring met AGILE/SCRUM Minimaal HBO werk- en/of denkniveau testautomatisering Testautomatisering mbt webapplicaties en webservice WENSEN Bereidheid tot samenwerking en uitvoeren van andere teamtaken Je bent communicatief, flexibel en pro-actief Productief maar met scherp oog voor kwaliteit KENNIS Programmeerervaring Testautomatisering met COBOL, bij voorkeur middels Robotframework Werken in COBOL omgeving Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 20 maart om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Datawarehouse Ontwikkelaar Architectuur Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24876 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. naar verwachting begin april 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 2x 6 maanden Intakegesprek: 26 t/m 29 maart 2019. Sluitingsdatum: vrijdag 22 maart om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Datawarehouse Ontwikkelaar Architectuur voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Datawarehouse (DWH) Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Concern Datawarehouse, met name v.w.b. de architectuur van het DWH. Binnen het scrum team DWH Architectuur maak je een impact-analyse van de DWH-architectuur uitbreidingen/wijzigingen. Je werkt zowel aan het modelleren en ontwerpen van de DWH architectuur als aan de aanpassingen in repository objecten, stored packages en APEX applicaties, gericht op de implementatie van modellen en objecten in de Data Vault en de Data Marts. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgerond opleiding op minimaal HBO (bij voorkeur WO) niveau. Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als DWH ontwikkelaar (opgedaan in de afgelopen 5 jaar). Je hebt minimaal 5 jaar kennis van de Data Vault methodiek, Dimensionele datamodellen (stermodellen) en PL/SQL. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Apex. Je hebt kennis van Oracle (je moet kunnen werken met database tools als Toad, SQL-developer en SQL Plus). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen complexe grote organisaties. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het ETL tool BAR. Competenties: Voor deze rol zoeken wij iemand die beschikt over sterke functionele vaardigheden (het gesprek met de business kunnen voeren en daaruit af kunnen leiden wat de business nodig heeft. Dus zelf tot een functioneel ontwerp kunnen komen). Resultaatgerichtheid, integriteit, samenwerkingsgericht, organisatie- en omgevingsbewust. Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift, goede beheersing van de Nederlandse taal.
Projectleider Corporate Website - Communicatieadviseur Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24875 Omgeving: Den Haag Startdatum: 8 april 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Maandag 25 maart 2019 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Projectleider Corporate Website - Communicatieadviseur voor 20 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Wij zijn op zoek naar een projectleider die voor ons een nieuwe corporate website realiseert van aanbesteding van design en ontwikkeling tot en met lancering en implementatie governancestructuur. Iemand die in staat is om intern en extern draagvlak te creëren en verwachtingen en belangen van diverse stakeholders te managen. Een gedeelte van de voorbereidingen is al in gang gezet. Zo zijn de doelgroepen en doelstellingen al bekend en liggen er al resultaten van enkele design sprints die door de beoogde doelgroepen zijn getest. Nieuw binnen de scope is het gegeven dat het proces van aanvragen van financiering door onderzoekers voortaan ook via schermen in de nieuwe website zal verlopen. Op dit moment gaat dat nog via een aparte applicatie.  Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt ervaring als online projectleider vanuit communicatie-perspectief, minstens 5 jaar. Je hebt werk- en denk niveau hbo/wo. Je bent beschikbaar vanaf 8 april 2019 voor 20 uur per week. Je hebt ervaring met agile/scrum ontwikkelen van complexe responsive websites. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt (met referent) ervaring in de afgelopen 5 jaar met het ontwikkelen van een complexe website. Je beschikt over minstens 5 jaar ervaring in de rol van online projectleider vanuit communicatie-perspectief. Je hebt oog voor interne belangen en de vaardigheden om deze samen te brengen. Je weet een team aan te sturen, teamleden te inspireren en motiveren en daarbij optimaal gebruik te maken van verschillende vaardigheden van teamleden. Je hebt ervaring met Europese aanbestedingen. Je hebt kennis van UX en het toepassen van verschillende onderzoeksmethoden in het ontwikkelen van websites.
Projectleider Kennisbank Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn wij op zoek naar een Projectleider Kennisbank Startdatum: 01-04-2019 Einddatum: 01-08-2019 met mogelijkheid tot verlenging Inzet: 24 uur per week Datum interviews: 25-03-2019, 11:00 – 13:30 uur OPDRACHT De deelprojectleider heeft als primair resultaatgebied te helpen met het beschrijven van een pakket van eisen en wensen voor een professioneel kennismanagement systeem, te ondersteunen in de verwerving en vervolgens te helpen bij de implementatie. We zoeken een echte doener die zijn of haar sporen heeft verdiend op het vlak van kennismanagement en –systemen binnen klantcontactomgevingen. De deelprojectleider zal onderdeel uitmaken van een breder programma waarin alle gebruikte ICT ondersteuning binnen de klantcontact organisatie opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Het 24/7 Contactcenter van Buitenlandse Zaken beantwoordt zo’n 700.000 klantvragen op jaarbasis over visa, paspoorten en geeft eerstelijns ondersteuning aan Nederlanders met consulaire hulpvragen in het buitenland. Dit doen we 24 uur per dag, 7 dagen per week in vier verschillende talen en via kanalen voor persoonlijke klantcontact zoals call, mail en social media als via de website www.nederlandwereldwijd.nl. Het 24/7 contactcenter staat aan de vooravond van verbreding van haar dienstverlening. Het 24/7 contactcenter heroriënteert zich,drie jaar na de oprichting, op het proces van kennismanagement en de kennisbank als middel. Vooral mogelijke (inhoudelijke) uitbreiding in het takenpakket vragen om het herijken van de kennisondersteuning voor de medewerkers. Voor het terugbrengen van verschillende, uitdijende, kennisbronnen (zoals websites, boekjes en interne bronnen) naar één professioneel systeem is Buitenlandse Zaken op zoek naar een deelprojectleider Kennisbank. EISEN HBO werk- en denkniveau Ruime ervaring met kennismanagement binnen klantcontactomgevingen Kennis van en ervaring in het selecteren en implementeren van kennisbank systemen Ontwikkelt met het team het beleid en stelt de processen uit de kennismanagement waardeketen op en zorgt voor interne borging Communicatief sterk, weet de behoeften van de klant (ook de interne klant) te vertalen naar specialisten en vak-afdelingen. WENSEN Motiveren / Netwerken Organisatiesensitiviteit / plannen en organiseren resultaatgerichtheid / zelfontwikkeling KENNIS Ruime ervaring bij serviceorganisaties met kennisintensieve processen, zoals overheidsorganisaties, (zorg)verzekeraars of pensioenfondsen Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 19 maart om 23:59 uur in ons bezit te zijn.
Full Stack Java Developer (QR6494) Amsterdam
Functie: Full Stack Java Developer (QR6494) Start: 1-4-2019, 36 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Senior Full-Stack Java Developer If you want to work at a place where you and your colleagues are working with the newest stacks and technologies, where investing in the automation of provisioning and monitoring never stops, and where we are building a team of top-notch Dev Engineers that can take on the challenges of developing the most important internet-facing applications, please read on. All the departments are working in a DevOps manner, where Scrum/Agile method and Continuous Delivery practices are very important. As a DevEngineer you’ll be responsible for design, build, test and the deployment of new features. Profile: You are a driven IT specialist with excellent analytical, technical and programming skills. You are a great Dev Engineer and have a minimum 5 years’ experience in developing software with Java. You are substantively strong and you aim to achieve the best in your work by getting concrete results. You understand better than anyone what the needs and wishes of your (internal) customers in the field of IT are and moreover you are a true team player. You are also able to coach colleagues and give them constructive feedback. You have a quality oriented mindset, always looking for the best possible solution and to improve as a team and as an individual. Stack and tooling: In our stack we use Angular JS, Polymer, REST API’s, Tomcat and a bunch of other technologies. Our supporting technologies include Protractor, Jenkins, Maven, Nolio, TFS, Ansible, Graphite and the ELK stack. Although we would like that you have a working knowledge of everything we use, we find it important that we know you are flexible and keen on learning new stuff. Skills: Must have: - Bachelor ( BSc ) degree in Computer Science / Information Technology Engineering is a must. - Experience with Java (REST API’s / SOAP services), Maven and Spring (Boot) - Experience with E2E testing - Experience with Performance testing - Experience with a modern frontend framework (e.g. Polymer, Angular) - Experience with JavaScript, HTML and CSS - Experience with CI/CD tooling (GitLab, Jenkins, Maven, Nolio, SonarQube, TFS, Artifactory) - Experience with the Agile/Scrum way of working - Excellent spoken and written command of English language is a must. Dutch is a plus. - Driven to automate and improve team work (in terms of processes, speed and quality of the deliverables) - Experience with integration of middleware (Tibco/MQ) Preferably: - Basic (Linux) operations and automation skills - Advanced skills that help us improve our CI/CD pipeline (e.g. using Docker) - Experience with DevOps (monitoring production, Grafana, Kibana) - Experience in a corporate environment Competencies: excellent team player, pragmatic, service oriented, customer centric, eager to learn, good communication skills and quality oriented. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
DWH Ontwikkelaar Architectuur (APEX, Data Vault, PL/SQL, Oracle) (QR6493) Rotterdam
Functie: DWH Ontwikkelaar Architectuur (APEX, Data Vault, PL/SQL, Oracle) (QR6493) Start: 9-4-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een DWH Ontwikkelaar Architectuur (APEX, Data Vault, PL/SQL, Oracle) Jouw functie Als Datawarehouse (DWH) Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Concern Datawarehouse, met name v.w.b. de architectuur van het DWH. Binnen het scrum team DWH Architectuur maak je een impact-analyse van de DWH-architectuur uitbreidingen/wijzigingen. Je werkt zowel aan het modelleren en ontwerpen van de DWH architectuur als aan de aanpassingen in repository objecten, stored packages en APEX applicaties, gericht op de implementatie van modellen en objecten in de Data Vault en de Data Marts. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw profiel Voor deze rol zoeken wij iemand die beschikt over sterke functionele vaardigheden (het gesprek met de business kunnen voeren en daaruit af kunnen leiden wat de business nodig heeft. Dus zelf tot een functioneel ontwerp kunnen komen). Daarnaast voldoe je aan de competenties resultaatgerichtheid, integriteit, samenwerkingsgericht, organisatie- en omgevingsbewust. Verder ben je communicatief vaardig in woord en geschrift, goede beheersing van de Nederlandse taal. Eisen Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger; Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als DWH ontwikkelaar; (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) Je hebt specifieke kennis van de volgende zaken: - Data Vault methodiek; - Dimensionele datamodellen (stermodellen); - PL/SQL; (kennis is opgedaan in de afgelopen 5 jaar) - En minimaal 2 jaar ervaring met Apex; - Je hebt kennis van Oracle (je moet kunnen werken met database tools als Toad, SQL-developer en SQL Plus). Wensen Een afgeronde opleiding op WO niveau is een pré; Meer dan 5 jaar ervaring als DWH ontwikkelaar; Meer dan 5 jaar werkervaring binnen een complexe grote organisatie is een pré; Meer dan 3 jaar ervaring met Data Vault methodiek; Meer dan 3 jaar ervaring met Dimensionele datamodellen (stermodellen) Meer dan 5 jaar ervaring met PL/SQL; (kennis is opgedaan in de afgelopen 5 jaar) Kennis van en meer dan 2 jaar ervaring met het ETL tool BAR is een pré;
Coordinerend Spec. Adv. It Arch Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Coördinerend Specialistisch adviseur in de rol van IT Architect Startdatum: 01-04-2019 Einddatum: 31-12-2019 met mogelijkheid tot verlenging Inzet: 36 uur OPDRACHT - Bijdrage leveren aan Domeinarchitectuur Bedrijfsvoering voor wat betreft de applicatiearchitectuur en de verbinding met de proces- en technologiearchitectuur - Bijdrage leveren aan de Domeinarchitectuur Bedrijfsvoering voor de transitie voor een aantal subdomeinen. - Bijdrage leveren aan impact-analyses ten behoeve van de impulsen uit diverse subdomeinen van Bedrijfsvoering - Meewerken aan en regie voeren over IT-architectuur in het voortraject (BC, GO, IT Startarchitectuur) - Vernieuwen van de architectuur van de SAP-ontwikkelstraat - Zorgdragen voor allignment met de business, met leveranciers en met de technologielijn. - Het afstemmen van deze architectuur met de raaklvlakdomeinen - Voert de Architectuurcontrol uit binnen een domein of overstijgend over meerdere domeinen en stuurt daarbij inhoudelijk de domeingerichte IT architect(en) aan. - Toetsen toepassing architectuurkaders. - Advisering en ondersteuning van het management inclusief portfoliomanagement De Belastingdienst staat momenteel voor een forse veranderopgave. De organisatie ten aanzien van de bedrijfsvoering is opnieuw ingericht en er is een flink aantal veranderdoelstellingen geformuleerd die maken dat een nieuwe visie op het applicatie-en technologielandschap moet worden uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij rijksbrede ontwikkeling. De domeinarchitectuur geldt als het belangrijkste instrument om die verandering te besturen. EISEN Kennis van en ervaring met IT-architectuurprocessen en -producten Ervaring in samenwerkingverbanden met de IV-organisatie tijdens de systeemontwikkeling zowel in een waterval voortbrenging als de agile/scrum aanpak. Kennis van de bedrijfsprocessen van de Belastingdienst en in het bijzonder van de bedrijfsvoeringsprocessen. Brede kennis van SAP-producten, roadmap SAP (inclusief S/4HANA) en implementatie van SAP-systemen Ervaring in het adviseren van het management ten aanzien van keuzes in het portfolio Begeleiden van solution architecten Kennis van modelleertaal Archimate en eventueel van modelleringstool Bizzdesign. WENSEN Analyseren Creativiteit Communicatieve en managementvaardigheden Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 21 maart om 12 uur in ons bezit te zijn.
DWH Ontwikkelaar (Data Vault, PL/SQL, Oracle)(QR6492) Rotterdam
Functie: DWH Ontwikkelaar (Data Vault, PL/SQL, Oracle)(QR6492) Start: 9-4-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een DWH Ontwikkelaar (Data Vault, PL/SQL, Oracle) Jouw functie Als Datawarehouse (DWH) Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Concern Datawarehouse. Binnen een scrum team maak je een impact-analyse van de DWH-uitbreidingen/wijzigingen. Je werkt zowel aan het modelleren van data en ontwerpen van stermodellen als aan de aanpassingen in de voorportalen en de staging area, de Data Vault en de Data Marts. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw profiel Voor deze rol zoeken wij iemand die beschikt over sterke functionele vaardigheden (het gesprek met de business kunnen voeren en daaruit af kunnen leiden wat de business nodig heeft. Dus zelf tot een functioneel ontwerp kunnen komen). Daarnaast voldoe je aan de competenties resultaatgerichtheid, integriteit, samenwerkingsgericht, organisatie- en omgevingsbewust. Verder ben je communicatief vaardig in woord en geschrift. Eisen Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger; Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als DWH ontwikkelaar; Je hebt specifieke kennis van de volgende zaken: - Data Vault methodiek; - Dimensionele datamodellen (stermodellen); - PL/SQL; - Je hebt kennis van Oracle (je moet kunnen werken met database tools als Toad, SQL-developer en SQL Plus). Wensen Een afgeronde opleiding op WO niveau is een pré; Meer dan 5 jaar werkervaring als DWH ontwikkelaar; Minimaal 5 jaar werkervaring binnen een complexe grote organisatie is een pré; Meer dan 5 jaar ervaring met Data Vault modellen Meer dan 5 jaar ervaring met dimensionele datamodellen Kennis van en meer dan 4 jaar ervaring met het ETL tool BAR is een pré;
Strategisch Adviseur Online Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur Online. Achtergrond opdracht: Het doel van KvK is om online dienstverlening te realiseren dat zich kan meten met private partijen met een hoge klanttevredenheid. KvK online richt zich op alle online dienstverlening in het kader van drie focus gebieden: 1. de registratie en beheer van inschrijvingen in het handelsregister 2. dienstverlening op het gebied van informatie en advies voor ondernemen en ondernemingen en 3. persoonlijke ondersteuning van de ondernemer in zijn ondernemerschap. De afdeling Online is verantwoordelijk voor het succes van het kanaal KvK.nl, apps en Digitaal Ondernemersplein. De strategisch adviseur online is de belangrijkste persoon om de manager van de afdeling Online te ondersteunen met specifieke kennis en ervaring van Online strategie. Hij of zij helpt bij het uitzetten van online strategie, het zorgen voor consistentie van intiatieven zodat zij bijdragen aan de strategie en ondersteuning in de uitvoering: bijvoorbeeld door analyses, presentaties en inbreng van specifieke kennis. Gesprekspartners zijn, naast de online manager, Raad van Bestuur, Ministeries, en senior stakeholders van (semi) overheidsinstanties. Je legt de verantwoording af aan een lid van de Raad van Bestuur. Omschrijving opdracht: Het adviseren van senior stakeholders bij KvK om e-dienstverlening naar ondernemers te versnellen en verbeteren. Je bent samen met uitvoerende afdelingen verantwoordelijk voor consistentie van dienstverlening en content management richting ondernemers via online kanalen. Door middel van diepgaande analyse, de presentatie van conclusies en grondige kennis van de Internet sector, zal je de Raad van Bestuur van KvK ondersteunen om de juiste doelen te stellen voor de KvK, online. Naar aanleiding hiervan ondersteun je de online manager bij de uitvoering van de strategische visie om in de komende jaren bezoek naar KvK.nl substantieel te verhogen, de waardering van klanten voor dienstverlening te verbeteren en de organisatie in te richten. Naast advies wordt verwacht dat je hands on zal werken met uitvoerende managers om de strategische doelen te uitvoer te brengen op het gebied van online dienstverlening, inclusief samenwerking met andere overheidsinstanties te stroomlijnen. Duidelijk de strategie te presenteren en te zorgen voor implementatie zodat de ondernemer zich beter geholpen voelt door advisering van de overheid in het algemeen en door dienstverlening van KvK specifiek. Gewenst profiel: De succesvolle kandidaat is een ondernemende en zeer ervaren digitale verbeteraar met hands-on ervaring in het bedrijfsleven en een bewezen track record in digitale transformatie. De strategisch adviseur online is een inspirerend leider en strategische denker met sterk anaytisch vermogen. Hij of zij in staat om nieuwe diensten en innovaties op de markt te brengen voor ondernemers die bijdragen aan de doelstellingen van de KvK. Verder vragen wij: - WO niveau - 5 jaar aantoonbare werkervaring in leidinggevende functie bij een groot bedrijf (omzet gelijk aan of boven de € 200 mln) met de meerderheid van omzet en/of dienstverlening via online kanalen. - 5 jaar aantoonbare werkervaring in het ontwikkelenen en implementeren van online dienstverlening, in een tradionele én puur online omgeving. - Aantoonbare werkervaring in het adviseren van bestuurders op Raad van Bestuur niveau van grote Nederlandse ondernemingen (omzet > € 200 mln) op het gebied van Internet strategie. - Aantoonbare kennis en ervaring van online dienstverlening naar ondernemers. - Achtergrond in consultancy, met specialisatie in online dienstverlening met minimaal 15 jaar werkervaring Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde WO opleiding. - Je hebt een opleiding gericht op (online)strategie gevolgd. - Je hebt werkervaring met implementatie van SCRUM/agile werkwijze. - Je hebt een erkende certificering gericht op strategie gevolgd. (Bijvoorkeur van business school gericht op nieuwe technologie en innovatieve ondernemingen). - Je hebt een technische studie gevolgd. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met adviseren over het verhogen van multimiljoenen bereik op high traffic websites. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen en implementeren van nieuwe digitale dienstverlening. - Je hebt aantoonbaar ervaring (meer dan 2 advies trajecten voor RvB van bedrijven met Internet als belangrijk kanaal) met advisering op Directie/RvB en/of DG niveau met betrekking tot strategie op het gebied van online dienstverlening. - Je hebt werkervaring in het adviseren van bestuurders op Raad van Bestuur niveau van grote Nederlandse ondernemingen (omzet > € 200 mln) op het gebied van Internet strategie. - Je hebt kennis van visie vorming (raakvlak met online en strategie) en een aantoonbaar voorbeeld van visie en de implementatie daarvan. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met implementatie van SCRUM in traditionale (waterval) omgeving. Competenties: - Analytisch vermogen: De kandidaat onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. - Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Visie: Vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid op lange termijn voor de organisatie. - Overtuigingskracht: Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. - Deskundigheid: Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 05-03-2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 3 maanden Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 01-03-2019 tussen 09:00 en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager IT Amersfoort e.a.
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Projectmanager IT. Omschrijving opdracht: Voor de HGI projecten zijn we specifiek op zoek naar een projectmanager die de uitvoering/coördinatie op zich neemt ten behoeve van de werkzaamheden/aansturing die voortkomt uit de integratie van IT producten die opgeleverd worden door de andere afdelingen (ketens). Voorbeeld: Integratie van producten opgeleverd uit de Afdeling Land gebonden IT (keten Land) die moeten werken op het HGI netwerk Theatre Independent Tactical Adaptive Armed forces Network (TITAAN) waarbij TITAAN wordt ingezet in het ontplooide domein te velde (semi-statisch) in militaire missies en oefeningen van zowel de Landmacht, Luchtmacht als Marine. Daarbij is het essentieel dat het geheel juist werkt en geen verstoringen oplevert voor de gebruiker.We verwachten dat je proactief contact opneemt met de projectverantwoordelijke (project managers, project architecten, test managers, etc) van de producten afkomstig van de andere afdelingen en afspraken maakt over de integratie , de werkzaakheden, de kosten de kwaliteit van de kwaliteit/randvoorwaarden welke gesteld zijn aan de op te leveren producten en functionaliteiten. Extra standplaats: Utrecht, Den Haag en Den Helder Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen de Software Development. - Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met PRINCE2. - Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met Principal Toolbox. - Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring MS Excel. - Je hebt aantoonbare werkervaring met Sharepoint. - Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring in een IT organisatie. - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar - Je bent Prince 2 foundation gecertificeerd. - Je hebt minimaal een HBO opleiding op het gebied van ICT/ communicatie. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt bij voorkeur aantoonbare ervaring binnen Hoog gerubriceerd informatiedomein. - Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare relevante werkervaring binnen ICT projecten. - Je hebt bij voorkeur minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met MS Visio. - Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met SAP. - Je hebt bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met MS Project. Inzet Periode: Schatting 1728 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1728 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: zsm na screening ca. mei Duur: 1728 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch Documentum Consultant Den Haag
Onze eindklant zoekt een Technisch Consultant Documentum/XcP voor het team Dossiervorming met minimaal 2 jaar ervaring. De business consultant zal ingezet worden voor in totaal 24 uur per week. De inzet staat in eerste instantie gepland voor 3 maanden. De kandidaat is (bij voorkeur) gecertificeerd als Documentum Proven Professional en heeft kennis, van de installatie en configuratie van xCP met bijbehorende componenten zoals Designer, BPM, Rest Services, Process Engine, xCelerators. Naast technische vaardigheden zijn communicatieve vaardigheden zeer belangrijk om het team te ondersteunen bij de kennisontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden in Documentum xCP. Functie-eisen • Kandidaat beschikt over een diploma op Hbo of WO-niveau. • Kandidaat is beschikbaar gedurende de gevraagde periode. • Kandidaat beschikt over kennis van Documentum xCP 2.3. • Kandidaat heeft werkervaring op het gebied kennis van installatie en configuratie van xCP met bijbehorende componenten zoals Designer, BPM, Rest Services, Process Engine, xCelerators. Wensen • Kandidaat is gecertificeerd Documentum proven professional. • De kandidaat heeft mimimaal 2 jaren ervaring met de installatie en configuratie van xCP met bijbehorende componenten zoals Designer, BPM, Rest Services, Process Engine, xCelerators. • De kandidaat beschikt over goede communicatieve vaardigheden, is flexibel en organisatiesensitief. • Mate van ervaring en/of affiniteit met Agile/Scrum werken. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 1 april 2019 (24 uur per week) Einddatum: 1 juli 2019, optie tot verlening Recruiter: Vincent Plichta 06-10561041, recruiterVP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterVP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Change Manager Amsterdam
Voor een directe eindklant is Harvey Nash op zoek naar een Change Manager. Start: 19 aprilEnd date: 31 juneLocation: Amsterdam, Sassenheim and/or Arnhem, the Netherlands CVs in English!! Job Context The Global Business Services (GBS) Organization wants to deliver services on end-to-end processes to the business with competitive pricing whereas the interaction with the customer (our business) is key. The business should always be able to rely on their delivery partner, GBS. GBS has a strong culture of continuous improvement and talent development. To strengthen our capabilities, projects will be initiated and executed in various areas on an ongoing basis. For one of our projects an in-depth change & communication strategy and plan is needed, as well as the execution of the plan. Activities include: stakeholder engagement, communications, change interventions, change measurement, change network set up & execution, organization impact assessment, change leadership sessions, coaching & change embedding. Successful execution of the project requires organizational change management to ensure minimal organizational disruption to maximize outcomes. Key Objectives Responsible for Organizational Change Management and Communications for the project Lead the OCM work for this project based on the company’s Change Management methodology and best practices. Ensure minimal organizational disruption by managing the overall impact of the project for our stakeholders in the business, functions and GBS. Key Accountabilities and activities Responsible for Organizational Change Management and Communications within the project. • Develop a change strategy and plan, on the basis of the stakeholder analysis, the organization change impact assessment, including risk & issues, change interventions, incl. communication and training, and timelines. • Develop and/or coordinate development of high quality communication and embedding. Regular communication is needed through newsletters etc; support calls and meetings need to be organized. • Execute the training plan if required, such as coordinate development of training material. • Create and maintain a change agent network to use for a feedback mechanismManage and communicate based on the Company’s Change Management methodology and best practices. • Prepare and enable impacted stakeholders in a timely and effective manner. • Plan the OCM effort needed using OCM methodology. • Execute change plan using our OCM methodology. • Implement the new ways of working both within GBS and other involved parties. Qualifications/education and experienceDegree in Psychology, Sociology, Organizational behaviour, Business Management, or other degree with relevant OCM experience Excellent knowledge of the English language, both written and spoken At least 8 years relevant work experience in OCM, project management, communication and training. Experience in working for a multinational company on large and complex global transformations. Strong preference of having business experiences in HR business function Management/general skillsStrong project and change management skills Strong interpersonal and communication skills Sensitive to a diverse and multi-cultural environment Outstanding networker with strong people management skills Takes personal accountability and ownerships of tasks Strong problem solving and analytical skillsSpecific and Key Behaviour SkillsCustomer focus: by building successful partnerships with our customers Deliver on commitments: we do what we say principle Passion for excellence: striving to be the best in everything we do, every day Winning together: we develop, share and use our personal strengths to win as a team
Senior Scrummaster/Devops Coach Amersfoort
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Scrummaster/Devops Coach. Omschrijving opdrachtgever: Het Toolsupport-team van NS is verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer van de TOPAAS-dienst; de generieke ontwikkelstraat voor alle NS IT bedrijfsonderdelen. TOPAAS faciliteert collaboration- en continuous delivery tooling en ontwikkelwerkplekken die nodig zijn om alle facetten van een IT ontwikkeltraject bij NS development-teams te kunnen ondersteunen. De TOPAAS ontwikkelstraat wordt door dagelijks door duizenden NS IT medewerkers gebruikt. Producten die binnen het TOPAAS platform worden aangeboden zijn onder andere Jira, Confluence, Bitbucket, Azure Devops, Jenkins, Nexus, SonarQube en Enterprise Architect en er wordt gebruikt gemaakt van het MS Azure platform. De ambitie van het NS Toolsupport team is het aanbieden van een compleet en optimaal ontwikkelplatform aan NS ontwikkelteams zodat zij zich volledig kunnen richten op het creëren van business value. Het Toolsupport team is verantwoordelijk bent voor het bedenken, verbeteren, implementeren en ondersteunen van nieuwe en bestaande producten binnen TOPAAS. Het Toolsupport team streeft ernaar om te werken volgens het ‘you build it, you run it’ paradigma en omarmt dus DevOps; we ontwikkelen niet alleen onze diensten maar zorgen ook dat die feilloos worden geleverd, beheerd en ondersteund. Samen met de Product Owner is het Toolsupport team verantwoordelijk voor het succes van de TOPAAS ontwikkelstraat binnen de NS. Het 15-20 koppige toolsupportteam bestaat uit een Agile developmentteam, een TOPAAS-coachingsteam en een (eerstelijns) supportteam. Onze teamruimte zit pal naast het NS Station van Amersfoort. . Omschrijving functie: Als Senior Scrummaster ben je lid van het toolsupportteam en vervul je de rol als 'servant leader'. Je werkt nauw samen met de product owner. Je weet het beste uit de individuele medewerkers uit het team naar boven te halen. Je zet daarvoor Agile methodes en technieken in en kiest voor de aanpak die het beste past bij het team, onze klanten en het werkaanbod. Je belangrijkste taken en zijn: - Met de Product Owner de roadmap voor onze producten afstemmen. - Organiseren en faciliteren van terugkerende en eenmalige team-meetings (refinements, retrospectives, standups etc). - Met het team afstemmen en uitwerken van het werkaanbod (backlog). - Het faciliteren van het HR proces binnen het team; je begeleidt het verloop van de teamsamenstelling van begin tot eind. - Het coachen van individuele teamleden om het beste uit zichzelf te halen. - Het team ondersteunen optimaal samen te werken en zich als zelforganiserend devopsteam continu te verbeteren. - Het team ondersteunen bij de interacties met gebruikers , leveranciers en andere stakeholders. Het verwijderen van impediments; je doet alles binnen jouw mogelijkheden om het team hun doelen te laten halen. - Het creëren van een omgeving waarin het team autonoom en zelf organiserend kan acteren en continu hoge kwaliteit kan leveren aan onze klanten. - Bewaken van de productiviteit en implementeren van verbeteringen. - Het communiceren met stakeholders over wensen, voortgang en deliverables. Gewenst profiel: - Om succesvol te zijn in deze functie breng je het volgende mee: - Minimaal HBO niveau. - Minstens 3 jaar ervaring als Scrum Master of Agile Coach voor verschillende teams, waaronder Devops-teams. - Minstens 4 jaar ervaring met een Agile manier van werken, waaronder Scrum een Kanban. - Je bent ook bekend met ITIL. - Je kunt deze principes combineren en in het team effectief implementeren. - Je hebt een technische IT achtergrond en hebt een sterke affiniteit met development, automation en CI/CD pipelines. - Je bent goed bekend met alle principes rondom DevOps en Continuous Delivery. - Je neemt initiatief en hebt een flexibele instelling. - Je kunt goed omgaan met een snel veranderende omgeving en bent in staat een multidisciplinair team te begeleiden richting een succesvol high performing Devops team. - Je bent bedreven in het faciliteren van workshops met kleine en grote groepen. - Je bent niet bang voor discussies en bent in staat Agile principes binnen en buiten het team toe te passen en te stimuleren. - Goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad - Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden) Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minstens 3 jaar ervaring als Scrum Master of Agile Coach voor verschillende teams, waaronder Devops-teams. - Je hebt minstens 4 jaar ervaring met een Agile manier van werken, waaronder Scrum een Kanban. - Je hebt een technische IT achtergrond en hebt een sterke affiniteit met development, automation en CI/CD pipelines. - Je bent goed bekend met alle principes rondom DevOps en Continuous Delivery. - Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands en Engels. - Je bent bedreven in het faciliteren van workshops met kleine en grote groepen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: 01-04-2019 Duur: 30-03-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 19-03-2019 Sluitingstijd: 16:00 Intakegesprek: 22-03-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Ketenbeheerder Den Haag
De ketenbeheerder DigiInkoop is verantwoordelijk voor het 2e-lijns functioneel beheer van DigiInkoop en e-Facturatie. Doel van het 2e lijn beheer is het ondersteunen van de ketenpartners bij het gebruik en het zo snel mogelijk herstellen van verstoringen van de applicaties en de daarbij behorende functionaliteiten.Je zult werkzaam zijn in een klein team met directe contacten en korte lijnen met opdrachtgevers, leveranciers, applicatiebeheerders en de gebruikers binnen de rijksoverheid. Als senior ketenbeheerder ben je het aanspreekpunt voor 1e lijn functioneel beheerders (centrale en decentrale helpdesks) bij ministeries en de leveranciers van Logius (applicatiebeheer, technisch beheer). Je bent verantwoordelijk voor het operationele functioneel beheer van een complexe inkoopketen. De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit het oplossen van incidenten en problemen, het afhandelen van service verzoeken en het onderhouden van stamgegevens. Je bewaakt de voortgang van de oplostijden van de meldingen binnen de gestelde KPIs en stuurt de leveranciers van Logius aan bij meldingen aangaande applicatie- en technisch beheer.Tevens heb je een belangrijke rol in het Change- en Releasemanagement en Servicemanagementproces.Functie-eisen:Je hebt ervaring op het vakgebied en aantoonbare werkervaring binnen het e-Procurementdomein binnen de Rijksoverheid.Diepgaande kennis van het Procure to Pay proces.Diepgaande kennis van de betreffende Oracle eBS modules; I-Procurement, Inkoop, Crediteuren, HR, Sourcing.Je hebt hbo werk- en denk niveau.Eenvoudig, snel, groen en betrouwbaar zaken regelen tussen overheden, burgers en bedrijven. Met als doel een betere dienstverlening, kostenbesparing en administratieve lastenverlichting. Daar gaat de overheid voor. Logius vervult hierin een centrale en leidende rol met oog voor de samenhang in de infrastructuur van de e-overheid. Logius is de dienst digitale overheid en onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De diensten en standaarden van Logius zijn voor de gehele overheid ontwikkeld. Logius is verantwoordelijk voor het beheer, de doorontwikkeling en de overheidsbrede toepassingen van deze diensten en standaarden.
Medio Java ontwikkelaar Apeldoorn
We zijn op zoek naar een medior java ontwikkelaar die het leuk vindt om te werken binnen een hecht scrumteam. Je zorgt voor een goede en intensieve afstemming met de andere ontwikkelaars en staat in nauw contact met de tester / ontwerper / productowner. Je bouwt aan nieuwe functionaliteit, lost incidenten en problemen met de bestaande functionaliteit op en denkt mee en adviseert over ontwerp en architectuur van de applicatie. Je ondersteunt de testers waar nodig met het uitvoeren van tests en het onderhouden en uitbreiden van de testware.In sprints van vier weken werken we nauw samen met de productowner aan nieuwe functionaliteit die we vervolgens naar productie brengen.Kennis en ervaring met Java en JEE;Kennis en ervaring met Spring Web;Kennis en ervaring met Wicket en HTML/CSS;Je bent een teamplayer, analystisch en accuraat.De IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Java ontwikkelaar Apeldoorn
Het team Gegevensontsluiting (GO) is een onderdeel van IV-accent dat verantwoordelijk is voor het ontsluiten van back office gegevens inclusief het daarbij behorende Master Data Management (MDM). Het gaat daarbij om de gegevensontsluiting van de eigen Belastingdienst (basis-) administraties en de administraties van het landelijk stelsel basisregistraties. De Master Information Hub (MIH) applicatie levert een MDM database met grote hoeveelheden data en een hoog beschikbare (web)service laag voor afnemers zoals toeslagen, mijnbelastingdienst.nl en mijnoverheid.nl.In drie scrumteams werken wij als GO samen aan de aandachtgebieden Data Integratie, MDM-Services en API Management. Hiervoor gebruiken wij de producten; IBM InfoSphere Information Server op Linux en IBM MDM op IPAS. Ook maken we gebruik van tools zoals Ansible, Robot Framework, Jenkins en Open Shift voor test en uitrol.Werken als ontwikkelaar aan GLI (Gegevens Laag Inning) t.b.v. de Payment Factory.Eisen:5 jaar Ervaring met complexe ICT-omgevingen3 jaar Ervaring op en met: Java, Javascript, shell-script, DB2, ZOS, IPAS en Linux3 jaar Ervaring met Agile/Scrum en DevOpsJe beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, zowel mondeling als schriftelijkWensen:Ervaring met Jira/ConfluenceDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectleider Kennisbank den haag
De deelprojectleider heeft als primair resultaatgebied te helpen met het beschrijven van een pakket van eisen en wensen voor een professioneel kennismanagement systeem, te ondersteunen in de verwerving en vervolgens te helpen bij de implementatie. We zoeken een echte doener die zijn of haar sporen heeft verdiend op het vlak van kennismanagement en –systemen binnen klantcontactomgevingen. De deelprojectleider zal onderdeel uitmaken van een breder programma waarin alle gebruikte ICT ondersteuning binnen de klantcontact organisatie opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Het 24/7 Contactcenter van onze eindklant beantwoord zo’n 700.000 klantvragen op jaarbasis. Dit doen ze 24 uur per dag, 7 dagen per week in. Het 24/7 contactcenter staat aan de vooravond van verbreding van haar dienstverlening. Het 24/7 contactcenter heroriënteert zich, drie jaar na de oprichting, op het proces van kennismanagement en de kennisbank als middel. Vooral mogelijke (inhoudelijke) uitbreiding in het takenpakket vragen om het herijken van de kennisondersteuning voor de medewerkers. Voor het terugbrengen van verschillende, uitdijende, kennisbronnen (zoals websites, boekjes en interne bronnen) naar één professioneel systeem is de eindklant op zoek naar een deelprojectleider Kennisbank. Functie eisen: • HBO werk- en denkniveau • Ruime ervaring met kennismanagement binnen klantcontactomgevingen • Kennis van en ervaring in het selecteren en implementeren van kennisbank systemen • Ontwikkelt met het team het beleid en stelt de processen uit de kennismanagement waardeketen op en zorgt voor interne borging • Communicatief sterk, weet de behoeften van de klant (ook de interne klant) te vertalen naar specialisten en vak-afdelingen. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 01-04-2019, 24 uur per week Einddatum: 01-08-2019 met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Celine Froma, 06-82784714, recruiterCF@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterCF@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Front-end developer Rotterdam
Onze opdrachtgever ontwikkelt een klantportaal ten behoeve van haar klantenDit zijn grote institutionele beleggers die op dit portaal kunnen inloggen en financiële gegevens uit hun beleggingsportefeuille kunnen raadplegen.De eerste fase van het project is opgeleverd en uitgerold naar de pilot klanten. Voor de tweede fase zullen we extra functionaliteit toevoegen en de ontsluiting van het onderliggende API platform gaan regelen. Ter aanvulling op het team zoeken weeen Front-end developer die kan bijdragen aan het uitbouwen van de functionaliteit.De kandidaat moet daarnaast ook kennis hebben van de ontsluiting van APIs op basis van REST/JSON, het automatisch testen van code en het doorvoeren van verbeteringen in de CI/CD pipeline. Gevraagde technische skills·            AngularJS·            Bootstrap CSS·            Spring4 Web Development·            Java8·            Tomcat (pre)·            Linux (pre)·            Bitbucket/Git/Jenkins (pre)·            REST APIs / JSON·            Kennis van MuleSoft is een pré·            OAuth 2.0·            Automatic test tools (Karma, Protractor, Junit)
Werkplekbeheerder Arnhem
Voor onze directe eindklant TenneT, is Harvey Nash op zoek naar een werkplekbeheerder in Arnhem. Startdatum: Zo snel mogelijk Duur: 9 maanden Inzet: 40 uur FunctieAls medewerker Powerdesk IT ondersteun je eindgebruikers op het gebied van ICT-services. Je draagt zorg voor het klantgericht en zorgvuldig aannemen, in behandeling nemen en zo snel mogelijk verhelpen van technische en functionele storingen. Daarbij maak je gebruik van een known-error-base. Je beantwoord vragen en verzoeken van de eindgebruikers. Je herkent samenhangende technische en functionele verstoringen, vragen of verzoeken vanuit je analyse. Wanneer nodig zorg je voor het aanpassen van de prioriteit en bepaal je het afhandelingstraject. De belangrijkste werkzaamheden zijn het:Het uitvoeren van incident management, request fullfilment en change management conform ITIL V3;Product- of dienstverantwoordelijkheid nemen van een aantal producten of diensten in dit geval zeker on- en offboarding en resource planning;Op basis van ITIL processen registreer je binnenkomende calls in Topdesk op de juiste business en IT service;Je lost ICT technische en applicatie inhoudelijke incidenten op en werkt hierin nauw samen met de externe service providers. Vaardigheden en competenties:Klant- en servicegericht;Je bent communicatief en schriftelijk vaardig in het Nederlands, Engels en Duits is mooi meegenomen;Gestructureerd, accuraat en planmatig werken is een vereiste;Zelfstandigheid; je hebt het inzicht en vermogen om zelfstandig te kunnen werken samen met alle partijen in de omgeving (eindgebruikers, service managers, interne service providers, externe service providers) Analytisch;Stressbestendig;Inlevingsvermogen en flexibiliteit;Resultaatgericht;Omgevingssensitiviteit;Teamplayer;Feedback geven en aanspreken. VereistenMBO+/HBO werk / denkniveau op het gebied van ICT;Minimaal 4 jaar relevante servicedesk ervaring;In het bezit van een ITIL foundation v3. Certificering;Administratieve vaardigheden Wat verwachten wij qua productkennis van jou? Kennis van Windows 7 en Windows 10;Kennis van Office 2010, Office 2016 en Office 365;Kennis van Active Directory en Peter Connects;Kennis en aantoonbare ervaring met RES Workspace Manager;Kennis van het product Jabber & Webex;Kennis van het product Good Work;Kennis van Topdesk 7.0
Engineer Proces Automatisering Sr. ABB 800xA Amstelveen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24887 Omgeving: Amstelveen Startdatum: Zo snel mogelijk Einddatum: 1 april 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Woensdag 27 maart 2019 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Engineer Proces Automatisering Sr. ABB 800xA voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Binnen organisatie is de sector TOP (Techniek, Onderzoek en Projecten), team Proces Automatisering volop bezig met het automatiseren van onze afvalwaterinstallaties, drinkwaterinstallaties, rioolgemalen en poldergemalen. Organisatie is op zoek naar een ervaren senior engineer Proces Automatisering die het bestaande team komt versterken. Taken/werkzaamheden: Bij de sector drinkwater van organisatie wordt de besturingssoftware van diverse installaties aangepast of nieuw opgezet. De software van de Proces Automatisering wordt door het DevOps team geschreven, getest en in bedrijf gesteld. Jij krijgt de verantwoordelijkheid om zelfstandig engineering werkzaamheden te verrichten en participeert in een scrumteam. Jij schrijft de besturingssoftware voor het drinkwater proces automatisering. Je denkt mee over besturingsoplossingen en werkt ze uit. Functie eisen KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een erkend 4 jarig HBO Je hebt een diploma industriële automatisering of elektrotechniek. Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als engineer in de Proces Automatisering. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het ABB 800xA besturingssysteem. Je hebt ruime ervaring met het werken in Scrum team Je hebt ruime ervaring in FAT, SAT en het in bedrijf stellen van installaties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het schrijven van PA besturingssoftware Je hebt ervaring met Scrum, Agile en DevOps Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met succesvolle proces automatisering projecten als engineer in high risk environments zoals: olie en gas, farmacie, chemische industrie, healthcare, voedselindustrie of infra. Competenties: Communicatief in het Nederlands Zelfstandig Nauwkeurig Samenwerken
Technische Product Owner (QR6500) Leeuwarden
Functie: Technische Product Owner (QR6500) Start: 1-4-2019, 36 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Leeuwarden Omschrijving: Voor onze eindklant in Leeuwarden zijn wij op zoek naar een gedreven Product Owner met technische ervaring met een passie voor IT. Je werkt volgens de Scrum methodiek aan de migratie van de Cobol/DB2 mainframe applicaties naar Linux/Java/DB2. Samen met je squad converteer je de mainframe applicaties naar Linux/Java met als doel begin 2020 het mainframe uit te kunnen zetten. Tijd is een belangrijke factor en jij bent in staat samen met je Squad voorspelbaar en op tijd te leveren. Daarvoor gebruik je effectief de scrum processen sprintplanning, refinement, standup, demo en retrospective. Je weet impedements adequaat op te lossen en waar mogelijk te voorkomen. Daarvoor is het noodzakelijk dat je gedegen ervaring hebt in een soortgelijke functie. Je moet mee kunnen spreken over het werk in je squad zoals Java, Linux, DEV/OPS en CDaas, In de structuur ben je een onderdeel van een ambitieus en gedreven plan om het mainframe uit te zetten. Je werkt samen met twee andere squads en een aantal collega’s uit andere expertise gebieden. Je neemt initiatief m.b.t. verbreding van kennis (binnen en buiten je expertise) die relevant is voor de opdracht. Je pakt waar mogelijk taken/activiteiten op die bijdragen aan de missie, ook wanneer deze niet helemaal binnen jouw expertise gebied vallen. Je bent in staat om alle stories volgens de sprint planning van ‘to do’ naar ‘done’ te krijgen en met het squad voorspelbaar goede resultaten te leveren. Je beheerst de scrum processen. Je draagt bij aan de ontwikkeling van je squad door actief feedback te geven en te ontvangen. Je bent verantwoordelijk voor je ontwikkeling van je eigen vakkennis en je past die toe. Je weet waar je die kennis kunt halen en je vraag actief hulp van je collega’s. Je bent bekend met IT-Riskprocessen en ervaren bij de implementatie en monitoring daarvan. Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Je bent communicatief, praktisch, proactief en staat stevig in de schoenen. Bank ervaring en ervaring met Snow en met een migratietraject is een pré. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
ICT-expert Werkplekdiensten Den Haag
De functie ICT-expert Werkplekdiensten komt binnen DICTU voor binnen het cluster WCD. De ICT-experts Werkplekdiensten voeren specialistische beheers-/ontwikkel werkzaamheden aan de infrastructuur uit en adviseren ook daaromtrent. Zij werken doorgaans in teams die kunnen zijn gegroepeerd rondom een bepaalde technologie, een toepassing voor een bedrijfsproces of een fase van de levenscyclus van een Werkplekdiensten component (printing, Wi-Fi, narrowcasting, scripting, management software, systeemsoftware, infrastructuur, etc.).Kennisvergaring en kennisoverdracht zijn voor de ICT-experts Werkplekdiensten zeer belangrijk. Daarom is het van belang dat zij zich voortdurend oriënteren op technologische trends en ontwikkelingen en hieruit een voor DICTU relevante visie en strategie creëren. In kenniskringen wordt deze informatie uitgewisseld met collegas binnen diverse andere afdelingen. In voorkomende gevallen wordt deze kennis ook ingebracht in R&D-projecten, wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van normen en richtlijnen en worden kwaliteitstoetsen uitgevoerd.De Werkplekdiensten (infrastructuur) werkzaamheden worden procesmatig of projectmatig uitgevoerd. In het dagelijkse procesbeheer is ruimte voor het aanbrengen van veranderingen aan eerder genoemde componenten. Grote veranderingen worden op basis van een specificatiedocument projectmatig uitgevoerd. De werkzaamheden geschieden binnen de context van het kwaliteitssysteem zodat werkmethoden, kaders en richtlijnen en uniformiteit blijven gewaarborgd. De ICT-expert Werkplekdiensten heeft een belangrijke rol ervoor te zorgen dat producten en diensten voldoen aan de gestelde eisen en dat ten volle gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheden die de beschikbare componenten bieden. Als linking pin naar diverse disciplines binnen de organisatie ben jij het primaire aanspreekpunt, dit kan in een adviserende rol zijn, maar ook een implementatie (specialist) rol.Voor met name ICT-experts Werkplekdiensten werkzaam op gebied van beheren geldt dat zij in relatie tot het procesmatig werken bij DICTU ook in zogenaamde oplosgroepen functioneren.EisenHBO/WOEquitrac/Xerox - PrintingAirwave/Clearpass/Aruba - WiFiPRTG - Management ToolingDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Qlik Sense Professional Rotterdam
As part of Client and Investment Services (CIS), the Business Insights Center (BIC) team consists out of 4 members with expertise in data analytics, modeling and visualization. Coming up with smart solutions for our clients is the core activity of this team. The BIC team works closely with other teams, such as the Virtual Competence Center (VCC), Investments, Sales, as well as Operations to provide both internal and external clients with the most relevant and necessary information regarding their specialty. Currently the BIC team is looking for a new enthusiastic team member. 16 hours a week Candidate profile:                   Experience in working with Qlik Sense and other BI tools                    Support the business in building Qlik applications                   Ability to communicate effectively, constructively and professionally in either Dutch or English.                       Providing technical support for existing reports, dashboards and other tools.                   Transforming data into meaningful and useful insights that will enable more effective insights and decision-making.                   Assisting with both the development and maintenance of ongoing applications.                   Understanding of Financial instruments                   Expert in data modelling
Technisch Applicatie Beheerder Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24882 Omgeving: Den Haag Startdatum: 3 april 2019 Einddatum: 31 december 2019 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: 19 maart 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Technisch Applicatie Beheerder voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Organistatie heeft de systeemontwikkeling uitbesteed aan een externe leverancier. De exploitatie van de infrastructuur en het technisch beheer doet organisatie echter zelf. Het installeren van de OS behoort niet tot het werkpakket. Ook heeft organisatie de transitie ingezet van releasematig werken naar Agile/DevOps. Voor de functie van Technisch Applicatie Beheerder is expertise nodig voor het draaiende houden en optimaliseren van de Windows Server omgevingen. Verder bestaan de taken uit 2de lijns support, meewerken c.q. implementeren van nieuwe releases, OTS pakketten en analyseren van problemen cq. storingen die te maken hebben met het server landschap. De werkzaamheden vinden plaats in teamverband. Taken/werkzaamheden: Je wordt verantwoordelijk voor het technisch beheer van de server omgevingen (Windows server), waaronder ook diverse Off The Shelf pakketten, maar zal ook de DevOps teams (waar nodig) moeten ondersteunen. Je zorgt er voor dat de omgevingen operationeel en makkelijk te gebruiken zijn, zodat de gebruikers/DevOps teams tevreden zijn en gebruik kunnen maken van de applicaties. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de bestaande applicatie-infrastructuur, waaronder het snel en correct afhandelen van probleemanalyses, configuratie-wijzigingen, datamutaties en ad-hoc verzoeken vanuit de organisatie. Vakmatige taken: - 2de lijn support server omgevingen- Configuratie en inrichten server omgevingen- Probleem analyse storingen server omgevingen- Waar nodig ondersteunen/samenwerken werken met DevOps teams- Beheer Windows 2012 en 2016 Server Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk- en denkniveau. Minimaal afgeronde HBO opleiding. Je hebt minimaal 2 jaar recente kennis van en ervaring met Windows Server 2012 en 2016. Je hebt minimaal 2 jaar recente kennis van en ervaring met de installatie van OTS pakketten. Je hebt minimaal 3 jaar recente kennis van en ervaring met onderliggende OS en Middleware (Windows). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt recente ervaring met Agile werken in DevOps teams Je hebt kennis van ITIL Je hebt kennis en ervaring met geautomatiseerd deployen Je hebt recente werkervaring in een beheeromgeving (OTAP) Je hebt minimaal de laatste 5 jaar werkzaam als Technisch Applicatie Beheerder. Je hebt recente kennis en ervaring met Windows Server 2012 en 2016
Quality Assurance Officer Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Quality Assurance Officer. Omschrijving Opdrachtgever: Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zet zich in om strafbaar gedrag te voorkomen en te zorgen voor een snelle consequente en effectieve tenuitvoerlegging van sancties en adequate slachtofferzorg. Het DG richt zich op criminaliteitspreventie, jeugdbescherming, sanctiebeleid (zowel volwassenen als jeugdigen), reclassering, slachtofferzorg, huiselijk geweld, bestuurszaken en kansspelbeleid. Het Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen is verantwoordelijk voor het doeltreffend en doelmatig functioneren van de uitvoeringsketen van strafrechtelijke beslissingen, de jeugdketen(jeugdbescherming en —straf) en het waarborgen van de positie van slachtoffers. DGSenB heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een organisatie die zich niet alleen richt op beleidsontwikkeling en ondersteuning van bewindspersonen, maar ook op beleidsimplementatie. Omschrijving directie/afdeling Het Ketenprogramma Implementatie WvGGZ wordt in opdracht van VWS, JenV en de betrokken uitvoerende ketenpartners zoals OM, ZM, VNG, GGZ-NL, de politie en vertegenwoordigers van patiënten en andere betrokkenen uitgevoerd. Op 1 januari 2020 zal de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) in werking treden. Voor die tijd moet de wet geïmplementeerd zijn bij verschillende partijen in de keten van de zorg en veiligheid. Omschrijving opdracht: Op 1 januari 2020 zal de Wet Verplichte GGZ (WvGGZ) in werking treden. Voor die tijd moet de wet geïmplementeerd zijn bij verschillende partijen in de keten van de zorg en veiligheid. Het Ketenprogramma Implementatie WvGGZ wordt in opdracht van VWS, JenV en de betrokken uitvoerende ketenpartners zoals OM, ZM, VNG, GGZ-NL, de politie en vertegenwoordigers van patiënten en andere betrokkenen uitgevoerd. Het programma is opgezet en ingericht om, over de organisaties heen, regie te voeren op de implementatie van de Wvggz. In dit ketenprogramma werken deze partijen dus samen om een succesvolle start van de wet per 1-1-2020 mogelijk te maken. Binnen het programma zijn twee projecten waarin met ketenpartners wordt gewerkt aan producten en afspraken die voor deze start noodzakelijk zijn: het project Keteninrichting (Informatievoorziening) en het project Implementatie en Communicatie. Voorbeelden van die producten zijn het vaststellen van de inhoud van uitgewisselde informatie, de beschrijving van nieuwe (keten)werkprocessen, het oefenen met de nieuwe wet en het opstellen van gezamenlijke communicatieproducten. De ketenbesturing is op tactisch en strategisch niveau ingericht. De Bestuurlijke ketenraad (BKR) is verantwoordelijk voor de integrale sturing op het ketenprogramma. De programmaorganisatie biedt daartoe inzicht in de stand van zaken, zowel bij de programmaorganisatie als bij de ketenorganisaties. Het landelijk ketenoverleg stuurt tactisch op de ketenaspecten en bereidt de gevraagde besluitvorming door de bestuurlijke ketenraad voor. De leden van het landelijk ketenoverleg – bestaande uit de business change managers van de ketenpartijen - adviseren hun lid individueel in de bestuurlijke ketenraad. Het jaar 2019 is, met het oog op de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2020, een cruciaal jaar voor het ketenprogramma. Daarom heeft de bestuurlijke ketenraad in december 2018 vastgesteld dat (meer) inzicht in de voortgang en kwaliteit van het programma moet worden gegenereerd door onder meer de QA-rol te introduceren bij het ketenprogramma. Door het invullen van die rol ontstaat meer grip op de vraag of het programma de eigen plannen en standaarden naleeft op basis waarvan verwacht wordt het programmadoel te realiseren. Dit vraagt om een externe partij die op basis van verschillende documenten het ketenprogramma adviseert. Werkzaamheden: Voor de invulling van de Quality Assurance op het ketenprogramma, wordt van de opdrachtnemer verwacht dat hij/zij vanuit een onafhankelijke positie kan dwarskijken en adviseren op de complexe Wvggz opgave. De adviezen van de QA zullen gericht zijn aan het ketenbureau, het LKO en de BKR. De adviezen (schriftelijk en indien gewenst mondeling) moeten in ieder geval ingaan op de volgende onderdelen: - Voortgangsrapportage projecten: Klopt de informatie over de planningen van de projecten van het ketenbureau en de daarop gebaseerde verwachtingen over het behalen van de programmaplanning van 2019? Geven de voortgangsrapportages van de projecten aan het LKO en de BKR een getrouw beeld van de stand van zaken? - Voortgangsrapportage ketenpartners: Behoeft de informatie over de planningen van de projecten bij ketenpartners en de daarop gebaseerde verwachtingen over het behalen van de programmaplanning van 2019 aanscherping? In het verlengde daarvan: behoeven de voortgangsrapportages van de projecten aan het LKO en de BKR aanscherping? - Voortgangsrapportage als geheel: Is de voortgang zoals de ketenpartners en het ketenbureau (inclusief projecten) deze melden congruent met elkaar? - Voorgestelde besluiten: Zijn voorgestelde besluiten in lijn met eerder genomen besluiten, zoals bv. de informatie-architectuur of gekozen scenario’s? - Risico’s: Zijn de beschreven programma-risico’s en de schattingen van de kansen en effecten bij optreden reëel en zijn de aangegeven mitigerende maatregelen adequaat? De QA-rapportages moeten in de diverse overleggremia helpen om te besluiten en bij te sturen op basis van feitelijk juiste informatie. Gewenst profiel: We zoeken voor de QA één persoon, dus geen team met verschillende rollen. Zolang deze persoon werkzaam is bij de opdrachtnemer, blijft deze beschikbaar voor deze opdracht. Wijziging van de persoon kan alleen na toestemming van de opdrachtgever. De verwachte inzet is gemiddeld 2 dagen per week. Afstemming en begeleiding vindt plaats vanuit het programmabureau Implementatie Wvggz. We zoeken een QA manager met de volgende kenmerken: in staat om onafhankelijk te denken, een teamspeler, een doener met politiek bestuurlijke sensitiviteit. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent binnen 2 weken na gunning beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week tot 1 januari 2020. - Je beschikt over een afgeronde opleiding: minimaal HBO. - Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met Quality Assurance. - Je hebt ervaring met het werken in en voor een keten en kunt hiervan referenties overleggen. - Je beschikt over een MSP-certificaat. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt meer dan drie jaar relevante ervaring met Quality Assurance op complexe programma’s. - Je hebt ruime ervaring met implementaties in ketenprocessen met een aanzienlijke IV/ICT component, waarbij ketenpartners verschillende rollen hebben. - Je hebt ervaring met werken volgens MSP. - Je hebt ervaring met implementaties binnen de publieke sector, bij voorkeur in de zorg en/of justitie. Interviewcriteria: - Gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie (deels op basis van aangeleverde Motivatiebrief) - Relevante werkervaring - Relevante vaardigheden; communicatie- en luistervaardigheden - Overige competenties: a. Relevante opleiding of training b. Eerste indruk c. Past binnen team d. Presentatie/ voorkomen etc. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag (kan ook deels bij vergaderingen in het land en deels plaats onafhankelijk) Startdatum: Per direct Duur: Tot 1 januari 2020 Optie op verlenging: nnb Inzet: gemiddeld 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 1 april tussen 15.00 en 17.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Datawarehouse Ontwikkelaar SB Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24880 Omgeving: Rotterdam Startdatum: 9 april 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: 26 t/m 29 maart 2019 Sluitingsdatum: Donderdag 21 maart 2019 om 08.30 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Datawarehouse Ontwikkelaar SB voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Datawarehouse (DWH) Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Concern Datawarehouse. Binnen een scrum team maak je een impact-analyse van de DWH-uitbreidingen/wijzigingen. Je werkt zowel aan het modelleren van data en ontwerpen van stermodellen als aan de aanpassingen in de voorportalen en de staging area, de Data Vault en de Data Marts. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als DWH ontwikkelaar. Je hebt specifieke kennis van de volgende zaken: o Data Vault methodiek o Dimensionele datamodellen (stermodellen) o PL/SQL Je hebt kennis van Oracle (je moet kunnen werken met database tools als Toad, SQL-developer en SQL Plus). Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk) Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde opleiding op WO niveau is een pré Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring als DWH ontwikkelaar Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring binnen een complexe grote organisaties Je hebt specifieke kennis binnen domein Openbare Ruimte. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met Data Vault modellen . Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met dimensionele datamodellen. Je hebt kennis van en meer dan 4 jaar ervaring met het ETL tool BAR. Competenties: Sterke functionele vaardigheden Resultaatgericht Integriteit Samenwerkingsgericht Organisatie- en omgevingsbewust Communicatief vaardig in woord en geschrift
Datawarehouse Ontwikkelaar W&I Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24878 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m., naar verwachting begin april 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Week 9 Sluitingsdatum: Donderdag 21 maart 2019 om 08.30 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Datawarehouse Ontwikkelaar W&I voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: ls Datawarehouse (DWH) Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Concern Datawarehouse. Binnen een scrum team maak je een impact-analyse van de DWH-uitbreidingen/wijzigingen. Je werkt zowel aan het modelleren van data en ontwerpen van stermodellen als aan de aanpassingen in de voorportalen en de staging area, de Data Vault en de Data Marts. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt.  Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als DWH ontwikkelaar. Je hebt specifieke ervaring met de volgende zaken: Data Vault methodiek.. Dimensionele datamodellen (stermodellen). Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met PL/SQL (in de afgelopen 5 jaar). Je hebt kennis van Oracle (je moet kunnen werken met database tools als Toad, SQL-Developer en SQL Plus). Freelance niet mogelijk (pay-roll / loondienst wel mogelijk). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op WO niveau. Je hebt meer dan 5 jaar aantoonbaar ervaring als DWH ontwikkelaar. Je hebt meer 5 jaar werkervaring binnen een complexe grote organisatie. Je hebt specifieke kennis binnen domein Werk en Inkomen. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met Data Vault methodiek. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met dimensionale datamodellen. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring met PL/SQL. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het ETL tool BAR. Competenties: Resultaatgericht Integriteit Samenwerkingsgericht Organisatie- en omgevingsbewust Communicatief vaardig in woord en geschrift Goede beheersing van de Nederlandse taal
Testautomatiseerder Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Testautomatiseerder Startdatum: 01-04-2019 Einddatum: 31-12-2019 met mogelijkheid tot verlenging Inzet: 40 uur per week OPDRACHT Ben jij 2-talig (JAVA en COBOL), helemaal thuis in testautomatisering èn wil je graag in een klein hands-on team jouw kennis en kunde delen? Naast het opstellen van testplannen, het inrichten van testomgevingen, de afstemming met raakvlakken en natuurlijk heuitvoeren van testen, ga je ook de huidige testautomatisering verder doorvoeren (met het JAVA-gedeelte zijn we al ver gevorderd; voor COBOL moet het framework nog worden neergezet). Daarbij begeleid je de collega's die nog niet zo vegevorderd zijn op dit gebied; ben je hun coach, steun en toeverlaat. BRG (Beheer Rekeningafspraak Gegevens) beheert afspraken die burgers en bedrijven met de Belastingdienst hebbengemaaakt over het gebruik van hun bankrekeningnummers. De BRG Administratie bevat rekeningafspraken, machtigingafspraken, derdenafspraken en blokkades op betalen naar personen en bankrekeningen. BRG bestaat uit twee onderdelen: een Cobol applicatie en enkele Java applicaties. Het team (13 collega's) dat verantwoordelijk is voor vernieuwing en onderhoud van BRG is een integraal AGILE-team dat werkt op basis van scrum. EISEN Ervaring met AGILE/SCRUM Minimaal HBO werk- en/of denkniveau testautomatisering Testautomatisering mbt webapplicaties en webservice WENSEN Bereidheid tot samenwerking en uitvoeren van andere teamtaken Je bent communicatief, flexibel en pro-actief Productief maar met scherp oog voor kwaliteit KENNIS Programmeerervaring Testautomatisering met COBOL, bij voorkeur middels Robotframework Werken in COBOL omgeving Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 20 maart om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Datawarehouse Ontwikkelaar Architectuur Rotterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24876 Omgeving: Rotterdam Startdatum: z.s.m. naar verwachting begin april 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 2x 6 maanden Intakegesprek: 26 t/m 29 maart 2019. Sluitingsdatum: vrijdag 22 maart om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Datawarehouse Ontwikkelaar Architectuur voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Datawarehouse (DWH) Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Concern Datawarehouse, met name v.w.b. de architectuur van het DWH. Binnen het scrum team DWH Architectuur maak je een impact-analyse van de DWH-architectuur uitbreidingen/wijzigingen. Je werkt zowel aan het modelleren en ontwerpen van de DWH architectuur als aan de aanpassingen in repository objecten, stored packages en APEX applicaties, gericht op de implementatie van modellen en objecten in de Data Vault en de Data Marts. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgerond opleiding op minimaal HBO (bij voorkeur WO) niveau. Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring als DWH ontwikkelaar (opgedaan in de afgelopen 5 jaar). Je hebt minimaal 5 jaar kennis van de Data Vault methodiek, Dimensionele datamodellen (stermodellen) en PL/SQL. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Apex. Je hebt kennis van Oracle (je moet kunnen werken met database tools als Toad, SQL-developer en SQL Plus). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 5 jaar ervaring binnen complexe grote organisaties. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het ETL tool BAR. Competenties: Voor deze rol zoeken wij iemand die beschikt over sterke functionele vaardigheden (het gesprek met de business kunnen voeren en daaruit af kunnen leiden wat de business nodig heeft. Dus zelf tot een functioneel ontwerp kunnen komen). Resultaatgerichtheid, integriteit, samenwerkingsgericht, organisatie- en omgevingsbewust. Je bent communicatief vaardig in woord en geschrift, goede beheersing van de Nederlandse taal.
Projectleider Corporate Website - Communicatieadviseur Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24875 Omgeving: Den Haag Startdatum: 8 april 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Maandag 25 maart 2019 om 10.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Projectleider Corporate Website - Communicatieadviseur voor 20 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Wij zijn op zoek naar een projectleider die voor ons een nieuwe corporate website realiseert van aanbesteding van design en ontwikkeling tot en met lancering en implementatie governancestructuur. Iemand die in staat is om intern en extern draagvlak te creëren en verwachtingen en belangen van diverse stakeholders te managen. Een gedeelte van de voorbereidingen is al in gang gezet. Zo zijn de doelgroepen en doelstellingen al bekend en liggen er al resultaten van enkele design sprints die door de beoogde doelgroepen zijn getest. Nieuw binnen de scope is het gegeven dat het proces van aanvragen van financiering door onderzoekers voortaan ook via schermen in de nieuwe website zal verlopen. Op dit moment gaat dat nog via een aparte applicatie.  Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt ervaring als online projectleider vanuit communicatie-perspectief, minstens 5 jaar. Je hebt werk- en denk niveau hbo/wo. Je bent beschikbaar vanaf 8 april 2019 voor 20 uur per week. Je hebt ervaring met agile/scrum ontwikkelen van complexe responsive websites. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt (met referent) ervaring in de afgelopen 5 jaar met het ontwikkelen van een complexe website. Je beschikt over minstens 5 jaar ervaring in de rol van online projectleider vanuit communicatie-perspectief. Je hebt oog voor interne belangen en de vaardigheden om deze samen te brengen. Je weet een team aan te sturen, teamleden te inspireren en motiveren en daarbij optimaal gebruik te maken van verschillende vaardigheden van teamleden. Je hebt ervaring met Europese aanbestedingen. Je hebt kennis van UX en het toepassen van verschillende onderzoeksmethoden in het ontwikkelen van websites.
Projectleider Kennisbank Den Haag
Voor onze opdrachtgever in Den Haag zijn wij op zoek naar een Projectleider Kennisbank Startdatum: 01-04-2019 Einddatum: 01-08-2019 met mogelijkheid tot verlenging Inzet: 24 uur per week Datum interviews: 25-03-2019, 11:00 – 13:30 uur OPDRACHT De deelprojectleider heeft als primair resultaatgebied te helpen met het beschrijven van een pakket van eisen en wensen voor een professioneel kennismanagement systeem, te ondersteunen in de verwerving en vervolgens te helpen bij de implementatie. We zoeken een echte doener die zijn of haar sporen heeft verdiend op het vlak van kennismanagement en –systemen binnen klantcontactomgevingen. De deelprojectleider zal onderdeel uitmaken van een breder programma waarin alle gebruikte ICT ondersteuning binnen de klantcontact organisatie opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Het 24/7 Contactcenter van Buitenlandse Zaken beantwoordt zo’n 700.000 klantvragen op jaarbasis over visa, paspoorten en geeft eerstelijns ondersteuning aan Nederlanders met consulaire hulpvragen in het buitenland. Dit doen we 24 uur per dag, 7 dagen per week in vier verschillende talen en via kanalen voor persoonlijke klantcontact zoals call, mail en social media als via de website www.nederlandwereldwijd.nl. Het 24/7 contactcenter staat aan de vooravond van verbreding van haar dienstverlening. Het 24/7 contactcenter heroriënteert zich,drie jaar na de oprichting, op het proces van kennismanagement en de kennisbank als middel. Vooral mogelijke (inhoudelijke) uitbreiding in het takenpakket vragen om het herijken van de kennisondersteuning voor de medewerkers. Voor het terugbrengen van verschillende, uitdijende, kennisbronnen (zoals websites, boekjes en interne bronnen) naar één professioneel systeem is Buitenlandse Zaken op zoek naar een deelprojectleider Kennisbank. EISEN HBO werk- en denkniveau Ruime ervaring met kennismanagement binnen klantcontactomgevingen Kennis van en ervaring in het selecteren en implementeren van kennisbank systemen Ontwikkelt met het team het beleid en stelt de processen uit de kennismanagement waardeketen op en zorgt voor interne borging Communicatief sterk, weet de behoeften van de klant (ook de interne klant) te vertalen naar specialisten en vak-afdelingen. WENSEN Motiveren / Netwerken Organisatiesensitiviteit / plannen en organiseren resultaatgerichtheid / zelfontwikkeling KENNIS Ruime ervaring bij serviceorganisaties met kennisintensieve processen, zoals overheidsorganisaties, (zorg)verzekeraars of pensioenfondsen Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 19 maart om 23:59 uur in ons bezit te zijn.
Full Stack Java Developer (QR6494) Amsterdam
Functie: Full Stack Java Developer (QR6494) Start: 1-4-2019, 36 uur per week Periode: 9 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a Senior Full-Stack Java Developer If you want to work at a place where you and your colleagues are working with the newest stacks and technologies, where investing in the automation of provisioning and monitoring never stops, and where we are building a team of top-notch Dev Engineers that can take on the challenges of developing the most important internet-facing applications, please read on. All the departments are working in a DevOps manner, where Scrum/Agile method and Continuous Delivery practices are very important. As a DevEngineer you’ll be responsible for design, build, test and the deployment of new features. Profile: You are a driven IT specialist with excellent analytical, technical and programming skills. You are a great Dev Engineer and have a minimum 5 years’ experience in developing software with Java. You are substantively strong and you aim to achieve the best in your work by getting concrete results. You understand better than anyone what the needs and wishes of your (internal) customers in the field of IT are and moreover you are a true team player. You are also able to coach colleagues and give them constructive feedback. You have a quality oriented mindset, always looking for the best possible solution and to improve as a team and as an individual. Stack and tooling: In our stack we use Angular JS, Polymer, REST API’s, Tomcat and a bunch of other technologies. Our supporting technologies include Protractor, Jenkins, Maven, Nolio, TFS, Ansible, Graphite and the ELK stack. Although we would like that you have a working knowledge of everything we use, we find it important that we know you are flexible and keen on learning new stuff. Skills: Must have: - Bachelor ( BSc ) degree in Computer Science / Information Technology Engineering is a must. - Experience with Java (REST API’s / SOAP services), Maven and Spring (Boot) - Experience with E2E testing - Experience with Performance testing - Experience with a modern frontend framework (e.g. Polymer, Angular) - Experience with JavaScript, HTML and CSS - Experience with CI/CD tooling (GitLab, Jenkins, Maven, Nolio, SonarQube, TFS, Artifactory) - Experience with the Agile/Scrum way of working - Excellent spoken and written command of English language is a must. Dutch is a plus. - Driven to automate and improve team work (in terms of processes, speed and quality of the deliverables) - Experience with integration of middleware (Tibco/MQ) Preferably: - Basic (Linux) operations and automation skills - Advanced skills that help us improve our CI/CD pipeline (e.g. using Docker) - Experience with DevOps (monitoring production, Grafana, Kibana) - Experience in a corporate environment Competencies: excellent team player, pragmatic, service oriented, customer centric, eager to learn, good communication skills and quality oriented. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
DWH Ontwikkelaar Architectuur (APEX, Data Vault, PL/SQL, Oracle) (QR6493) Rotterdam
Functie: DWH Ontwikkelaar Architectuur (APEX, Data Vault, PL/SQL, Oracle) (QR6493) Start: 9-4-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een DWH Ontwikkelaar Architectuur (APEX, Data Vault, PL/SQL, Oracle) Jouw functie Als Datawarehouse (DWH) Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Concern Datawarehouse, met name v.w.b. de architectuur van het DWH. Binnen het scrum team DWH Architectuur maak je een impact-analyse van de DWH-architectuur uitbreidingen/wijzigingen. Je werkt zowel aan het modelleren en ontwerpen van de DWH architectuur als aan de aanpassingen in repository objecten, stored packages en APEX applicaties, gericht op de implementatie van modellen en objecten in de Data Vault en de Data Marts. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw profiel Voor deze rol zoeken wij iemand die beschikt over sterke functionele vaardigheden (het gesprek met de business kunnen voeren en daaruit af kunnen leiden wat de business nodig heeft. Dus zelf tot een functioneel ontwerp kunnen komen). Daarnaast voldoe je aan de competenties resultaatgerichtheid, integriteit, samenwerkingsgericht, organisatie- en omgevingsbewust. Verder ben je communicatief vaardig in woord en geschrift, goede beheersing van de Nederlandse taal. Eisen Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger; Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als DWH ontwikkelaar; (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) Je hebt specifieke kennis van de volgende zaken: - Data Vault methodiek; - Dimensionele datamodellen (stermodellen); - PL/SQL; (kennis is opgedaan in de afgelopen 5 jaar) - En minimaal 2 jaar ervaring met Apex; - Je hebt kennis van Oracle (je moet kunnen werken met database tools als Toad, SQL-developer en SQL Plus). Wensen Een afgeronde opleiding op WO niveau is een pré; Meer dan 5 jaar ervaring als DWH ontwikkelaar; Meer dan 5 jaar werkervaring binnen een complexe grote organisatie is een pré; Meer dan 3 jaar ervaring met Data Vault methodiek; Meer dan 3 jaar ervaring met Dimensionele datamodellen (stermodellen) Meer dan 5 jaar ervaring met PL/SQL; (kennis is opgedaan in de afgelopen 5 jaar) Kennis van en meer dan 2 jaar ervaring met het ETL tool BAR is een pré;
Coordinerend Spec. Adv. It Arch Apeldoorn
Voor onze opdrachtgever in Apeldoorn zijn wij op zoek naar een Coördinerend Specialistisch adviseur in de rol van IT Architect Startdatum: 01-04-2019 Einddatum: 31-12-2019 met mogelijkheid tot verlenging Inzet: 36 uur OPDRACHT - Bijdrage leveren aan Domeinarchitectuur Bedrijfsvoering voor wat betreft de applicatiearchitectuur en de verbinding met de proces- en technologiearchitectuur - Bijdrage leveren aan de Domeinarchitectuur Bedrijfsvoering voor de transitie voor een aantal subdomeinen. - Bijdrage leveren aan impact-analyses ten behoeve van de impulsen uit diverse subdomeinen van Bedrijfsvoering - Meewerken aan en regie voeren over IT-architectuur in het voortraject (BC, GO, IT Startarchitectuur) - Vernieuwen van de architectuur van de SAP-ontwikkelstraat - Zorgdragen voor allignment met de business, met leveranciers en met de technologielijn. - Het afstemmen van deze architectuur met de raaklvlakdomeinen - Voert de Architectuurcontrol uit binnen een domein of overstijgend over meerdere domeinen en stuurt daarbij inhoudelijk de domeingerichte IT architect(en) aan. - Toetsen toepassing architectuurkaders. - Advisering en ondersteuning van het management inclusief portfoliomanagement De Belastingdienst staat momenteel voor een forse veranderopgave. De organisatie ten aanzien van de bedrijfsvoering is opnieuw ingericht en er is een flink aantal veranderdoelstellingen geformuleerd die maken dat een nieuwe visie op het applicatie-en technologielandschap moet worden uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk aansluiting wordt gezocht bij rijksbrede ontwikkeling. De domeinarchitectuur geldt als het belangrijkste instrument om die verandering te besturen. EISEN Kennis van en ervaring met IT-architectuurprocessen en -producten Ervaring in samenwerkingverbanden met de IV-organisatie tijdens de systeemontwikkeling zowel in een waterval voortbrenging als de agile/scrum aanpak. Kennis van de bedrijfsprocessen van de Belastingdienst en in het bijzonder van de bedrijfsvoeringsprocessen. Brede kennis van SAP-producten, roadmap SAP (inclusief S/4HANA) en implementatie van SAP-systemen Ervaring in het adviseren van het management ten aanzien van keuzes in het portfolio Begeleiden van solution architecten Kennis van modelleertaal Archimate en eventueel van modelleringstool Bizzdesign. WENSEN Analyseren Creativiteit Communicatieve en managementvaardigheden Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 21 maart om 12 uur in ons bezit te zijn.
DWH Ontwikkelaar (Data Vault, PL/SQL, Oracle)(QR6492) Rotterdam
Functie: DWH Ontwikkelaar (Data Vault, PL/SQL, Oracle)(QR6492) Start: 9-4-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Rotterdam Omschrijving: Voor onze klant in Rotterdam zijn wij op zoek naar een DWH Ontwikkelaar (Data Vault, PL/SQL, Oracle) Jouw functie Als Datawarehouse (DWH) Ontwikkelaar werk je mee aan de ontwikkeling van het Concern Datawarehouse. Binnen een scrum team maak je een impact-analyse van de DWH-uitbreidingen/wijzigingen. Je werkt zowel aan het modelleren van data en ontwerpen van stermodellen als aan de aanpassingen in de voorportalen en de staging area, de Data Vault en de Data Marts. Je werkt volgens afgesproken standaarden en beleidslijnen en stemt werkzaamheden af met collega’s. Je signaleert problemen en adviseert proactief over oplossingen. Je verplaatst je in de rol van de klant en vraagt je altijd af of jouw oplossing aan zijn doelstelling bijdraagt. Jouw profiel Voor deze rol zoeken wij iemand die beschikt over sterke functionele vaardigheden (het gesprek met de business kunnen voeren en daaruit af kunnen leiden wat de business nodig heeft. Dus zelf tot een functioneel ontwerp kunnen komen). Daarnaast voldoe je aan de competenties resultaatgerichtheid, integriteit, samenwerkingsgericht, organisatie- en omgevingsbewust. Verder ben je communicatief vaardig in woord en geschrift. Eisen Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau, of hoger; Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als DWH ontwikkelaar; Je hebt specifieke kennis van de volgende zaken: - Data Vault methodiek; - Dimensionele datamodellen (stermodellen); - PL/SQL; - Je hebt kennis van Oracle (je moet kunnen werken met database tools als Toad, SQL-developer en SQL Plus). Wensen Een afgeronde opleiding op WO niveau is een pré; Meer dan 5 jaar werkervaring als DWH ontwikkelaar; Minimaal 5 jaar werkervaring binnen een complexe grote organisatie is een pré; Meer dan 5 jaar ervaring met Data Vault modellen Meer dan 5 jaar ervaring met dimensionele datamodellen Kennis van en meer dan 4 jaar ervaring met het ETL tool BAR is een pré;