Nieuwste ICT-projecten

Senior Systeem Architect IT Toepassingen Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Systeem Architect IT Toepassingen. Opdracht Omschrijving: De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwstenen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. Je hebt in deze, het aandachtsgebied e-mail gateway. Hier binnen worden de volgende bouwstenen onderscheiden: SIA MSG (Email gateway). Je zult vooral worden ingezet als Senior ontwerper, waarbij het takenpakket bestaat uit: - het vertalen van functionele eisen naar een functioneel ontwerp en van daaruit naar een technisch ontwerp - het opstellen van documentatie - het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van de bouwsteen - begeleidt en coacht collega’s op vakinhoudelijk gebied Daarnaast bestaat het takenpakket uit: - het opstellen van de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwstenen - het adviseren, ondersteunen en rapporteren over de technische aspecten van de bouwstenen - het uitvoeren van technische impact analyses - het ontwikkelen van bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren - het coachen van de Senior Ontwerpers binnen de productieclusters Speelruimte: - Je bent verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen - Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden - Je neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en – inrichtings en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten - Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling - Onderhouden van contacten met: x andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en –inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken x alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke x functionarissen binnen de productieclusters mbt de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen x met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect of Ontwerper op het gebied van e-mail gateway. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect of Ontwerper op het gebied van opensource producten. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in internet koppelvlakken. - Je bent minimaal 32 uren per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatica of Techniek. - Je hebt ervaring met Product en Portofoliomanagement met database systemen. - Je hebt ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. - Je hebt ervaring met internetkoppelvlakken. - Je hebt ervaring van onder andere de volgende Opensource producten: freebsd, redhat, postfix, spamd. - Je hebt kennis van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. - Je hebt ervaring met de Defensie IT infrastructuur. - Je hebt ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. Competenties: - analyseren - beïnvloeden - communiceren - conceptueel denken - initiatief nemen - samenwerken - verantwoordelijkheid - visie Toelichting Standplaats: De nadruk ligt op Maasland, maar werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in Soesterberg. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u betrokken bent bij deze Europese aanbesteding kunt u zich niet aanbieden voor deze opdracht. Inzet Periode: Schatting 1920 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1920 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland, Soesterberg Startdatum: zsm na screening, ca. september Duur: 1920 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: juni 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch SharePoint Consultant Maastricht
Voor Provincie Limburg zijn wij op zoek naar een Technisch SharePoint Consultant. Omschrijving Opdracht: Het cluster Organisatie en Informatie (O&I) heeft als doelstelling het ondersteunen van de provinciale organisatie met een Informatievoorziening en ICT-infrastructuur op zodanige wijze dat de juiste informatie van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en op de juiste plaats aanwezig is tegen aanvaardbare kosten. Hiermee ondersteunt zij het bestuur van de Provincie Limburg, haar medewerkers en (keten)partners optimaal in het realiseren van de maatschappelijke opgaven. O&I vormt hét expertise centrum van de provincie m.b.t. de ontwikkeling en het beheer van Informatievoorzieningen, de opbouw en toepassing van Informatie en de inrichting van de processen. Het cluster Organisatie en Informatie bestaat uit een viertal teams, waaronder het team I-Services. I-Services draagt mede verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, vernieuwing, inrichting en beheer van de ICT infrastructuur van de Provincie Limburg zoals beschreven in de rechterkolom van het 9-vlaks model van R. Maes. Een goede op de wensen van de organisatie aangepaste ICT infrastructuur is randvoorwaardelijk voor een optimale informatievoorziening. I-Services zorgt voor een vertaling naar een adequaat vormgegeven en beheerde ICT infrastructuur. Sinds januari 2016 maakt ook Functioneel beheer deel uit van I-Services. Binnen het team I-Services zoeken wij een tijdelijke collega die als Technisch SharePoint Consultant zorgt voor het algemeen beheer, technisch en functioneel, van een bestaande SharePoint 2013 TAP-omgeving, opzetten van back-up en restore procedures, opstellen van documentatie van de bestaande omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie.. Je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de beveiliging en performance van bovenstaande items. Je werkt nauw samen met de functioneel beheerders en de betreffende leveranciers. Een wezenlijk onderdeel van de functie vormt de DBA (Database Administrator) Microsoft SQL Server rol. Gewenst Profiel: Met betrekking tot deze functie wordt van je verwacht dat je, -Algemeen beheer, technisch en functioneel, van een bestaande SharePoint 2013 TAP-omgeving, opzetten van back-up en restore procedures, opstellen van documentatie van de bestaande omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie. -Migratie van de bestaande enkelvoudige SharePoint 2013 TAP-omgeving naar een redundante SharePoint 2016 TAP-omgeving. Onder de migratie wordt verstaan het maken van een projectplan, inventarisatie van technische en functionele eisen en wensen, opstellen en uitwerken van architectuur keuzes on premise, online (cloud) of hybride oplossing, technisch en functioneel ontwerp, technische realisatie van de gekozen oplossing en uiteindelijk de migratie van de bestaande SharePoint 2013 TAP-omgeving. Aansluitend het opleveren van geactualiseerde documentatie van de nieuwe redundante SharePoint 2016 TAP-omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie. Onderdeel van het project zijn het beschrijven van User Adoption strategieën. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent vanaf 1 juli 2018 voor 3 dagen per week beschikbaar voor de start van de werkzaamheden. - Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding op gebied van technische informatica. - Je hebt in de periode 2012 – 2017 minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van technisch SharePoint beheer. - Je dient 24 uur per week beschikbaar te zijn voor de Provincie Limburg. - Je hebt geldige certificeringen op het gebied van Microsoft SharePoint 2013/2016, SharePoint Designer 2016 en SharePoint Online. - Je hebt geldige certificeringen op het gebied van Microsoft Office 365. - Je hebt geldige certificeringen op het gebied van Microsoft SQL Server 2016. - Je hebt geldige certificeringen op het gebied van Microsoft Server 2016. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt meer dan 3 jaar ervaring opgedaan met het technisch beheer van Microsoft SharePoint omgevingen. - Je hebt minstens 1 jaar ervaring opgedaan met een migratie traject van een on premise omgeving naar een Microsoft SharePoint Online omgeving inclusief User Adoption. - Je kan ervaring aantonen met ITIL beheersprocessen. - Je kan ervaring aantonen met projectmanagement- methodieken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maastricht Startdatum: 01-07-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: 2 x 12 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 11-06-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-06-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Flexcube Business Analyst Amsterdam
Flexcube Business Analyst This role will require the following objectives:Extensive business analysis experience across a range of projects, programmes in Core Banking & Payments Domain Flexcube Core Banking experience is must (FLEXCUBE CORPORATE is mandatory; Flexcube direct, retail skills are not required) Expertise in a wide range of requirement elicitation and documentation techniques, using a range of methodologies Extensive experience of documenting use cases, functional specifications or similar Experience with system and user acceptance testing, including test management tools Experience of business process modelling and tools Strong communications skills Analytical and problem solver Proficient in the use of database query tools and BI tools to analyze data Familiar with all phases of the SDLC Able to work as part of a virtual team in a culturally diverse backgroundExperience:Excellent degree in either business or technology disciplines Strong Core banking business and payments domain knowledge Extensive years of experience in business analysis attained with in financial services Previous experience of Flexcube Core banking accounting platform is a must (Flexcube Corporate) Experience with QA/testing strategies - knowledge of test automation tools will be beneficial Experience of business process improvements and automation through the use of technology will be extremely advantageous. Formal BA training/qualification Please note that, due to the high level of applications we receive, we are not able to provide individual responses. If you have not heard from us within 2 working days, please assume that you have not been successful on this occasion.
Manager Programma Management | Telecom | Interim regio Amsterdam
Manager Programma Management | Telecom | Interim De ideale kandidaat voor deze Manager Programma Management De ideale kandidaat is een ervaren manager op het gebied van project en programmamanagement. Wij zoeken een sterke leidinggevende met Delivery & People management capaciteiten om daadkrachtig tot het gewenste resultaat te komen. Hij/zij is zowel sterk in het maken van de roadmap als het realiseren van de doelstellingen. Professionals zonder management ervaring of ervaring in de telecom hoeven niet te solliciteren op deze interim opdracht. Te behalen resultaat voor deze Manager Programma Management Portfolio opleveringen in lijn met directie afspraken over tijd, geld, kwaliteit, scope; Begeleiden van de roadmap en verantwoordelijk voor het changeproces; Hoofdverantwoordelijk voor projectdelivery's binnen budget; Verantwoordelijk voor project- en programmamanagers. Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij voor deze Manager Programma Management Kennis Wo werk- en denkniveau; Kennis van projectmanagementmethodes zoals MSP, Prince2, ITIL en (SAFe) Agile; Bedrijfseconomische kennis. Kunde Minimaal 8 jaar ervaring in project/ lijnmanagement; Zeer goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal; Gevoel voor commercie en techniek; Sterk analytisch, oplossingsgericht en pragmatisch vermogen; Je hebt sterk ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden en een sterk organisatorisch vermogen. Verantwoordelijkheden Diverse management stijlen toe passen, om mensen maximaal in hun kracht te zetten; Verantwoordelijk voor de volledige veranderportefeuille; Kartrekker in het verandertraject; Coachen van projectmanagers. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze Manager Programma Management Organisatie is in transitie; Meer dan 3000 medewerkers; Toekomstgerichte organisatie; Innovatief. Locatie & Voorwaarden voor deze Manager Programma Management De werklocatie is omgeving Amsterdam Provincie Noord-Holland De contractvorm is een Interim Opdracht De duur van deze is 6 maanden met optie tot verlenging Aantal uren in de week 40 De startdatum is z.s.m. Het competentie gebied is Program- Project Management De branche is Telecom De taal die deze professional dient te spreken is Nederlands en Engels Het vereiste opleidings niveau is: WO Vereiste jaren ervaring in deze branche(s): 5 t/m 10 jaar Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze Manager Programma Management Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv en optioneel je motivatie graag tegemoet. Het beleid van TFC is om de vacature z.s.m. in te vullen, vandaar dat een snelle response tijd binnen 24 uur belangrijk is. Solliciteer direct middels de Solliciteer direct button met de volgende gegevens Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. www.tfcnl.com/vacature/18052/manager-programma-management-telecom-interim Voor overige vragen kun je contact opnemen met Dimitri Hooftman op 070-3071350
Skype consultant Utrecht
Als engineer zorg je voor een verdere implementatie van de Skype for Business omgeving binnen de Rechtspraak.Op dit moment staat de omgeving intern en zijn we begonnen met de implementatie van de zogeheten Edge omgeving. Dit dient verder geimplementeerd te worden en de interne omgeving dient waar nodig geoptimaliseerd te worden.Belangrijkste takenBeheren en onderhouden van onze Skype for Business dienstverlening;Het implementeren van de Edge omgeving (extern);Het inbrengen en doorvoeren van verbetervoorstellen ten aanzien van de Skype for Business omgeving;Het implementeren van nieuwe functionaliteiten welke beschikbaar zijn in Skype for Business;Het overdragen van je aanwezig kennis op aanwezige team leden;Functie-eisen:HBO met een sterk IT componentKennis en ruime ervaring met het beheren en implementeren van een Skype for Business omgevingKennis en ervaring met powershellSpir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Skype consultant Utrecht
Als engineer zorg je voor een verdere implementatie van de Skype for Business. Op dit moment staat de omgeving intern en zijn we begonnen met de implementatie van de zogeheten Edge omgeving. Dit dient verder geïmplementeerd te worden en de interne omgeving dient waar nodig geoptimaliseerd te worden. Werkzaamheden: • Beheren en onderhouden van onze Skype for Business dienstverlening; • Het implementeren van de Edge omgeving (extern); • Het inbrengen en doorvoeren van verbetervoorstellen ten aanzien van de Skype for Business omgeving; • Het implementeren van nieuwe functionaliteiten welke beschikbaar zijn in Skype for Business; • Het overdragen van je aanwezig kennis op aanwezige team leden; Functie eisen: • HBO met een sterk IT component Linux kennis en ervaring (o.a. Bash) • Kennis en ruime ervaring met het beheren en implementeren van een Skype for Business omgeving • Ervaring met dataconversies van/naar XML of JSON (of vergelijkbaar) • Kennis en ervaring met powershell Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: woensdag maandag 4 juni 2018, 36 uur per week Einddatum: vrijdag 31 augustus 2018 Recruiter voor deze rol: Lorenzo van der Meer, RecruiterLM@itaq.nl, +31 (0)6 47 18 08 74 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterLM@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Systeem Architect Ontwerper IT Toepassingen Mr. Maasland
Referentienummer: BTIT19673 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. (let op screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 13 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in de maand juni. Sluitingsdatum: Vrijdag 1 juni om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medior Systeem Architect Ontwerper IT Toepassingen voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Medior Systeem Architect Ontwerper IT Toepassingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwstenen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. Je hebt, in deze, het aandachtsgebied e-mail gateway. Hier binnen worden de volgende bouwstenen onderscheiden: SIA MSG (Email gateway) Het takenpakket als Ontwerper bestaat uit: Het vertalen van functionele eisen naar een functioneel ontwerp en van daaruit naar een technisch ontwerp. Het opstellen van documentatie. Het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van de bouwsteen. Begeleidt en coacht collega’s op vakinhoudelijk gebied. Daarnaast bestaat het takenpakket als Systeem Architect uit: Het opstellen van de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwstenen. Het adviseren, ondersteunen en rapporteren over de technische aspecten van de bouwstenen. Het uitvoeren van technische impact analyses. Het ontwikkelen van bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren. Het coachen van de Senior Ontwerpers binnen de productieclusters. KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect of Ontwerper op het gebied van e-mail gateway. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect of Ontwerper op het gebied van Opensource producten. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in internet koppelvlakken. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatica of Techniek. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met Product en Portofoliomanagement met database systemen. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met internet koppelvlakken. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met o.a. de volgende Opensource producten: freebsd, redhat, postfix, spamd. Je hebt kennis (bij voorkeur meer dan 3 jaar) van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. Je hebt ervaring binnen de Defensie organisatie. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met de Defensie IT infrastructuur. Je hebt ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. Competenties: Analyseren Beïnvloeden Communiceren Conceptueel denken Initiatief nemen Samenwerken Verantwoordelijkheid Visie
Interaction Designer Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Interaction Designer. Opdracht Omschrijving: Als interaction designer en front-end ontwikkelaar bij JIVC/SATS werk je samen met collega’s in Scrum teams aan het ontwerpen en ontwikkelen van maatwerksoftware van C2 systemen (C2 - command & control). Als interaction designer draag je vanuit interaction design perspectief bij aan het optimaliseren van de user experience van onze C2-systemen. Als onderdeel van een multidisciplinair team verzorg je het complete uxdesign van concept tot specificatie (in de vorm van een interactief prototype). Samen met product owners zorg je voor het opstellen en vertalen van de backlog items naar interactieontwerpen waarbij je gebruik maakt van user stories. Je denkt mee over functionaliteit, navigatie en interactie. Je bent verantwoordelijk voor prototypes die veelal met QT gemaakt worden. Uiteindelijk worden de ontwerpen door onze projectteams geïmplementeerd in werkende maatwerkapplicaties. Samen met testers draag je zorg voor de kwaliteit van deze software. Wat ga je bij ons doen: - Samenwerken met collega’s in projecten om succesvolle C2- systemen te ontwikkelen - Begrijpen van de behoefte van de klant en dit vertalen naar uitstekende interactie ontwerpen - In staat zijn user interfaces te bedenken en specificeren - Proactief meedenken met opdrachtgevers over oplossingsrichtingen - Functionaliteit samenbrengen in een product backlog - Ontwikkelen van de front-end van C2-systemen Wat bieden we jou: - Een bedrijf waarbij het optimaliseren van de user experience, vanuit een authentieke drive, een kernactiviteit is. - Uitdagende, creatieve en innovatieve projecten, gekoppeld aan de degelijkheid en professionaliteit van een organisatie die al 40 jaar C2-systemen voor de marine en de landmacht ontwikkelt - Samenwerking en kennisuitwisseling met geestverwanten uit diverse disciplines, zoals visual design, interaction design, information design en user interface engineering. - Een plek waar mensen belangrijk zijn: een informele, open en hechte cultuur met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, kennisuitwisseling, samenwerking en plezier. Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, richting Informatica - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met methoden en technieken om een user experience design vraagstukken aan te pakken - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met prototyping tools - Je hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Nederlands: niveau moedertaal, (deze eis wordt getoetst tijdens het toelichtend gesprek); - Je bent minimaal 38 uur per week beschikbaar Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met Usability testen - Je hebt ervaring met Interaction Design - Je hebt ervaring met Human Factors - Je hebt ervaring binnen de Defensie organisatie Competenties: - Analyseren - Klantgericht - Communiceren - Resultaatgericht Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u betrokken bent bij deze aanbesteding kunt u niet reageren op deze opdracht. Inzet Periode: Schatting 3408 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3408 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening, ca. september Duur: 3408 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: juni 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Werkplekspecialist Den Haag
Functieomschrijving:Als medewerker DWR Applicatie Specialist (Systeembeheer):- Ben je primair werkzaam voor het oplossen van incidenten binnen de kantoorautomatisering omgeving bij onze afnemers. Je levert ondersteuning door telefonische hulp, het overnemen van de werkplekomgeving of door aanpassingen binnen de centrale ICT infrastructuur;- Ben je verantwoordelijk voor het optimaal, betrouwbaar en beveiligd functioneren van de generieke en specifieke werkplekken, servers, hardware en besturingsprogrammatuur;- Los je gecompliceerde systeem- dan wel programma-inhoudelijke problemen op die niet door de eerste lijn ondersteuning kunnen worden verholpen;- Werk je samen met je directe collegas of de specialisten binnen specifieke productgroepen om tot een passende oplossing te komen;- Lever je een bijdrage aan de (analyse van) relevante ITIL-processen;- Beheer je meerdere, standaard dan wel specifieke (software)producten, waaronder het software distributie platform;- Behandel je incidenten en standaard wijzigingen;- Lever je input aan de verbetering van de werkprocessen;- Maak en beheer je handleidingen en procedures.We zijn op zoek naar een onafhankelijk en sociaal persoon die in staat is om problemen te analyseren en op te lossen binnen de daarvoor geldende (wettelijke) kaders. Je hebt een drive of ervaring (pré) met het werken in een grote complexe ICT omgeving en organisatie. Knock out eisen:Afgeronde HBO opleidingErvaring in het beheren van grote werkplekomgevingenGecertificeerd MCSA 70-698Ruime ervaring met RES workspace managerRuime ervaring met SCCMRuime ervaring met CitrixITILTOPdeskLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Werkplekspecialist Den Haag
Functieomschrijving:Als medewerker DWR Applicatie Specialist (Systeembeheer):- Ben je primair werkzaam voor het oplossen van incidenten binnen de kantoorautomatisering omgeving bij onze afnemers. Je levert ondersteuning door telefonische hulp, het overnemen van de werkplekomgeving of door aanpassingen binnen de centrale ICT infrastructuur;- Ben je verantwoordelijk voor het optimaal, betrouwbaar en beveiligd functioneren van de generieke en specifieke werkplekken, servers, hardware en besturingsprogrammatuur;- Los je gecompliceerde systeem- dan wel programma-inhoudelijke problemen op die niet door de eerste lijn ondersteuning kunnen worden verholpen;- Werk je samen met je directe collegas of de specialisten binnen specifieke productgroepen om tot een passende oplossing te komen;- Lever je een bijdrage aan de (analyse van) relevante ITIL-processen;- Beheer je meerdere, standaard dan wel specifieke (software)producten, waaronder het software distributie platform;- Behandel je incidenten en standaard wijzigingen;- Lever je input aan de verbetering van de werkprocessen;- Maak en beheer je handleidingen en procedures.We zijn op zoek naar een onafhankelijk en sociaal persoon die in staat is om problemen te analyseren en op te lossen binnen de daarvoor geldende (wettelijke) kaders. Je hebt een drive of ervaring (pré) met het werken in een grote complexe ICT omgeving en organisatie. Knock out eisen:Afgeronde HBO opleidingErvaring in het beheren van grote werkplekomgevingenGecertificeerd MCSA 70-698Ruime ervaring met RES workspace managerRuime ervaring met SCCMRuime ervaring met CitrixITILTOPdeskLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Security Engineer / CASB / SOC / Symantec / SIEM Amsterdam
Security Officer Service Integratie Amsterdam
Referentienummer: BTIT19671 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 4 juni 2018 Einddatum: 30 november 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 (gemiddeld) Intakegesprek: 12 juni - 19 juni 2018 Sluitingsdatum: woensdag 6 juni 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Security Officer Service Integratie voor gemiddeld 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Functieomschrijving Invulling van de positie Security Officer Service Integratie als 'kwartiermaker'. De kwartiermaker richt de nieuwe rol Security Officer Service Integratie binnen RvE ICT van de gemeente in. Parallel vult de kwartiermaker deze rol ook operationeel in. Het betreft een nieuwe rol, die nauw afgestemd zal dienen te worden op het nog in ontwikkeling zijnde sourcingmodel voor serviceintegratie ten behoeve van de gemeentelijke ICT infrastructuur. Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/ De opdrachtgever(s) De afdeling ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering en innovaties op het gebied van data een grote rol spelen. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling. De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Ondersteuning Primair Proces, en het CIO Office. Taken/werkzaamheden: Visie ontwikkelen op service-integratie in relatie tot security. Beschrijving van de security in de (bouwblok- c.q. leverancier-overstijgende) service-integratieprocessen alsmede tactische security management processen zoals gewenst in een situatie dat de operationele dienstverlening inclusief beheerprocessen zijn uitbesteed. In het tactische security management dient ook het partnership met de ICT-leveranciers een plek te krijgen. Inrichten van de genoemde security management processen (service-integratie en tactisch) inclusief de aansluiting op de operationele beheerprocessen van de ICT-leveranciers en het SOC Amsterdam. Het mede vormgeven van de noodzakelijke overleggen en regieinstrumenten, nodig voor de specifieke security management processen op dit niveau. Het tijdelijk invullen van de rol van Security Officer Service Integratie zoals beschreven in de recent goedgekeurde Instellingsnotitie ICT security functie. Bijdragen aan een eerste jaarplan ICT informatiebeveiliging. (Doen) werven en inwerken van een definitieve Security Officer Service Integratie. KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over een Academische opleiding in ICT gerelateerd vakgebied. Je bent in het bezit van actuele kennis van informatiebeveiliging, zowel in organisatorische als in technische zin. (Relevante normen en standaarden en toepassing daarvan en meer specifiek security management processen). Je hebt minimaal 5+ jaar ervaring in het beschrijven en opzetten van ICT governancemodellen en beheermodellen. Je hebt 5+ jaar ervaring in de informatiebeveiliging. Je hebt geruime ervaring met het coachen van medewerkers. Je hebt minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis en ervaring met de inrichting van regiefuncties en organisaties (weging 25%). Je hebt kennis van de de situatie rondom ICT beveiliging in de gemeente Amsterdam (weging 25%). Je hebt een opleiding op het gebied van informatiebeveiliging (weging 25%). Je hebt relevante werkervaring met security management (weging 25%). Competenties: Team speler en informele leider Analystisch en modelmatig sterk Structurerend Besluitvaardigheid Doorzettingsvermogen Organisatiesensitiviteit Overtuigingskracht
Technisch SharePoint Consultant 24 u p/w Maastricht
Referentienummer: BTIT19670 Omgeving: Maastricht Startdatum: 1 juli 2018 Einddatum: 31 december 2018 Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 24 Intakegesprek: Vrijdag 15 juni van 09.00 tot 17.30 uur. Sluitingsdatum: Dinsdag 12 juni om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch SharePoint Consultant voor 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgevers is op zoek naar een Technisch SharePoint Consultant die zorgt voor het algemeen beheer, technisch en functioneel, van een bestaande SharePoint 2013 TAPomgeving, opzetten van backup en restore procedures, opstellen van documentatie van de bestaande omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie. Je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de beveiliging en performance van bovenstaande items. Je werkt nauw samen met de Functioneel Beheerders en de betreffende leveranciers. Een wezenlijk onderdeel van de functie vormt de DBA (Database Administrator) Microsoft SQL Server rol. Taken/werkzaamheden: Algemeen beheer, technisch en functioneel, van een bestaande SharePoint 2013 TAP-omgeving, opzetten van backup en restore procedures, opstellen van documentatie van de bestaande omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie. Migratie van de bestaande enkelvoudige SharePoint 2013 TAP-omgeving naar een redundante SharePoint 2016 TAP-omgeving. Onder de migratie wordt verstaan het maken van een projectplan, inventarisatie van technische en functionele eisen en wensen, opstellen en uitwerken van architectuur keuzes on premise, online (cloud) of hybride oplossing, technisch en functioneel ontwerp, technische realisatie van de gekozen oplossing en uiteindelijk de migratie van de bestaande SharePoint 2013 TAP-omgeving. Aansluitend het opleveren van geactualiseerde documentatie van de nieuwe redundante SharePoint 2016 TAP-omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie. Onderdeel van het project zijn het beschrijven van User Adoption strategieën. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Technische Informatica (kopie van diploma vereist). Je beschikt over geldige certificeringen op het gebied van Microsoft SharePoint 2013/2016, SharePoint Designer 2016 en SharePoint Online (kopie van certificaat vereist). Je beschikt over geldige certificeringen op het gebied van Microsoft Office 365 (kopie van certificaat vereist). Je beschikt over geldige certificeringen op het gebied van Microsoft SQL Server 2016 (kopie van certificaat vereist). Je beschikt over geldige certificeringen op het gebied van Microsoft Server 2016 (kopie van certificaat vereist). Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van technisch SharePoint beheer, in de periode 2012-2017. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minstens 3 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met het technisch beheer van Microsoft SharePoint omgevingen. Je beschikt over minstens 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met een migratie traject van een on premise omgeving naar een Microsoft SharePoint Online omgeving inclusief User Adoption (weging 22%). Je beschikt over ervaring met ITIL beheersprocessen. Je beschikt over ervaring met projectmanagement- methodieken.
Streaming Data Engineer Amersfoort
Voor onze directe eindklant KPN in Amersfoort is Harvey Nash op zoek naar een Streaming Data Engineer. KPN heeft Harvey Nash geselecteerd als enige contractpartij voor de inhuur van ZZPers. Wil jij als ZZPer bij KPN aan de slag? Neem contact met ons op! Startdatum: 16 juli 2018Duur: 12 maandenInzet: 36 uur per week Data Driven Solutions (DDS) is het nieuwe onderdeel van KPN dat met dataproposities naar de markt gaat. Niet alleen ontwikkelen ze end-to-end oplossingen, ook helpen ze mee met klantproblemen en zetten ze data om in informatie en kennis.Na een paar maanden geleden uit de startblokken te zijn gekomen, is het nu tijd voor een eerste expansie en professionaliseringsslag. Het acceleration team is het DDS team dat implementaties begeleid bij klanten. Dit team bestaat uit ontwikkelaars, projectleiders en businessconsultants. Voor het acceleration team is de klant op zoek naar een ‘nieuwe generatie’ streaming data engineers met aantoonbare ervaring in bron ontsluiting van oude en legacy systemen. Het streaming data platform waar zij aan werken en de klanten mee ondersteunen is state-of-the-art en stelt je in de gelegenheid on the job frontrunner te blijven. Wij zoeken een echte, pro actieve data engineer die houdt van multi disciplinair werken in een Scrum team. Die denkt buiten de standaard oplossingen en durft te experimenteren. Iemand die kritisch naar eigen en andermans werk kijkt en bestand is tegen een flinke werkdruk. Je neemt verantwoordelijkheid, toont initiatief en je kunt zelfstandig opereren. Hoe meer je een fullstacker bent, hoe beter! Termen die naadloos aan jou verbonden zijn, zijn: CI/CD, Microservice architecturen, MQTT, Kafka, Mesos, Terraform, K8, Slack. Beschik jij over open source en data attitude? Reageer dan snel op deze mooie opdracht. De vast standplaats is Amersfoort. Dit is de plek waar het scrum team werkt. Het klantcontact zal af en toe in Nederland plaatsvinden en af en toe ook in Antwerpen. Daar zul jij ook bij aansluiten.
Senior Security Engineer Checkpoint Hilversum
Senior Security Engineer Checkpoint (vast) De Senior Security Engineer zal in een relatief klein team (10 man) zich bezig houden met de security van de interne netwerken, firewalls en wireless/mobile/telecom datastromen. Je rapporteert aan de IT Manager, je bent een vraagbaak voor collegae en je hebt veelvuldig contact met de verschillende leveranciers. De opdrachtgever: Toonaangevend internationaal bedrijf dat technische en creatieve ondersteuning biedt bij audiovisuele producties op het Mediapark in Hilversum. Het bedrijf telt 400 medewerkers internationaal. Functie-eisen voor Senior Netwerk en security engineer: o Liefst MBO/HBO werk en denkniveau o Minimaal 8 jaar werkervaring o Checkpoint Security CCSE certificering of gelijkwaardige kennis o Brocade routing en switches kennis en ervaring. o BEIPA certificering of gelijkwaardig o Fortinet, firewall kennis o Zelfstandig kunnen werken o Groot verantwoordelijkheidsgevoel o Pre MLX routers en ICX, FCX edge switshes and brocade/motorola wireles o Eindverantwoordelijk m.b.t. security voor interne en externe klanten o Zelfstandig werken is een must o Communicatief vaardig o Nederland en Engels Competenties: Initiatiefvol Communicatief leervermogen Stressbestendig Ordentelijk Effectief denken en handelen Werktijden: van negen tot vijf met uitwijkmogelijkheden Basis: onze klant geeft de voorkeur aan mensen die in vaste dienst willen treden, aangezien dit een lead-rol is. 1040 uur Tarief: marktconform Salaris/ € 3.250,- € 5.000,- bruto per maand op basis van 40 uur pw Aanvang: Per direct Aanleveren gegevens: ·Cv in Word formaat (zonder macro's) ·Recente foto ·Motivatie m.b.t. bovenstaande aanvraag ·Eventuele vakanties en geplande interviews ·Beschikbaarheid ·Gewenst salaris en/of tarief TACS Information Services The Netherlands Franciscusweg 16 1216 SK Hilversum Tel : 0031 (0)35 - 63 102 55
Test Coördinator Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Functionele Test Coördinator Start: 01-06-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week indicatie tarief: € 65,- all-in, exclusief BTW OPDRACHT Deze aanvraag betreft de werkzaamheden van een overkoepelende testcoordinator voor de migratie activiteiten binnen de CoE Analytics (IV Accent). IV-accent is opgesteld om de Belastingdienst optimaal te ondersteunen bij het realiseren van de Investeringsagenda van de Belastingdienst. Binnen de CoE Analytics is er gekozen voor een moderne infrastructuur op basis van de SAS 9.4 grid architectuur op (RHEL) Linux, met onderliggend een Teradata platform, Daarnaast worden SAS Visual Analytics en Social Network Analysis ingezet. Met deze middelen worden data scientists in staat gesteld om analyses uit te voeren binnen het Analytics Platform. Op dit moment worden de gebruikers van de huidige AWS+ systemen gemigreerd naar de SAS Grid omgeving. De CoE Analytics is op zoek naar een ervaren test coördinator die in staat is om complexe migraties functioneel af te laten testen, waarbij op basis van vastomlijnde afspraken gemigreerde omgevingen functioneel getoetst worden. Bij voorkeur heeft de betreffende test coördinator kennis en ervaring met complexe SAS migraties binnen de Belastingdienst. De SAS Grid architectuur is de motor van het Analytics platform. Alle Belastingdienst onderdelen die op dit moment gebruik maken van de Analytical Workspace Server (AWS+) zullen in 2018 migreren naar dit platform gebaseerd op SAS en Teradata. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met SAS Migraties 9.3 naar 9.4 SAS Grid-omgeving Minimaal 3 jaar testervaring WENSEN Competenties flexibel, nauwkeurig. communicatief vaardig, pro-actief politiek sensitief, integriteit Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, ex BTW) dienen uiterlijk 28 mei om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Organisatie analist / Change adviseur Utrecht
Voor onze eindklant in Utrecht zijn we op zoek naar een Organisatie analist / Change adviseur Start: 02-07-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week indicatie tarief: € 90,- all-in, exclusief BTW OPDRACHT De situatie van de huidige portals bij de Belastingdienst dient in technische en organisatorische zin in kaart te worden gebracht, met name ter voorbereiding op een migratie in sturing en verantwoordelijkheid. Omdat de organisatorische context en de verbonden verantwoordelijkheden enigszins diffuus zijn, is het van belang dat 'externe ogen' een helder beeld geven van de 'ist' situatie. Gezocht wordt daarin naar een plastische insteek die antwoord geeft op vragen als: Wie doet wat en wie heeft welke verantwoordelijkheid? Wie heeft en pakt ownership en hoe verhoudt zich dat tot organisatorische afspraken? De scope van de met de portalen verbonden verantwoordelijkheid betreft het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van: de dienst aan de klant als totaal, de geboden functionaliteit, de presentatie en interactie, zowel als de content. Verder uitgaand van het gezichtspunt dat alle portalen uiteindelijk worden vervangen en vernieuwing op zich vanuit het bestaande niet aan de orde is. Het bedrijfsonderdeel waarvandaan de opdracht wordt gesteld, gaat regie voeren over en deels uitvoering geven aan de diverse klantportalen. Taken en verantwoordelijkheden zijn momenteel niet steeds eenduidig en transparant. De IT-organisatie heeft, naast de rol als leverancier, langere tijd deels de rol van klant vervuld. Een optimale kandidaat zal een combinatieprofiel hebben van project management, business architectuur en/of organisatieadvies. Affiniteit met changemanagement op organisatieniveau is zeker een pré. Zodra de 'ist' voldoende in kaart komt, kan de opdracht verlengd worden met advisering omtrent de 'soll'. Daarbij is inzicht van belang in de organisatie van de Belastingdienst als geheel. De vraag is dan wèl of een externe medewerker voldoende succesvol kan zijn in het opstellen van een dergelijk advies. Competenties Inzicht in complexe organisaties Analytisch / onafhankelijk Communicatief / contactgericht Kennis Kennis van beheer- en werkprocessen rond portaalomgevingen Kennis van best practices in de markt; inrichtingen bij marktpartijen. In staat een eindrapport op te stellen geschikt voor hoger management en bestuur In staat om uit een veelheid van informatie de essentie te kunnen onderscheiden en de pragmatiek centraal te houden. Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, ex BTW) dienen uiterlijk 28 mei om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Full Stack Developer Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Full Stack Developer Start: 04-06-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week indicatie tarief: € 65,- all-in, exclusief BTW OPDRACHT Ben jij een full-stack developer met hart voor UI-design? Zet je je graag in voor een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven? Ben jij helemaal op je plek in een scrumteam dat in snelle sprints innovatieve oplossingen creëert? Ben jij de nieuwe full-stack developer van het Center of Excellence (CoE) Webdevelopment van de Belastingdienst? Jouw team, CoE Webdevelopment, is onderdeel van IV-accent. IV-accent versnelt IV-processen en ontwikkelt nieuwe applicaties om de dienstverlening van de Belastingdienst te verbeteren. Het werk is innovatief en resultaatgericht, de cultuur snel en wendbaar. Zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. IV-accent is een lerende organisatie met professionele medewerkers die zelfstandig handelen in lijn met onze missie en ambitie. Als full-stack developer lever je een bijdrage aan een moderne geautomatiseerde ondersteuning voor de Belastingdienst. Hiervoor realiseer en integreer je maatwerkapplicaties. Samen met de business en andere teams maak jij je sterk voor de realisatie en exploitatie van vernieuwende oplossingen voor de organisatie. Samen met je collega’s van CoE Webdevelopment realiseer je zowel maatwerk- als generieke applicaties. Hierbij werk je met de nieuwste, state-of-the-art technieken. Zo gebruiken we voor de front-end onder meer Angular en AngularJS. Daarnaast maken we gebruik van Java, Javascript en Typescript. Met Robot Framework worden de applicaties geautomatiseerd getest. Binnen CoE Webdevelopment werk je volgens scrum als DevOps Engineer. In sprints van 2 weken realiseer je de wensen van de product owners. Je acteert op pro-actieve wijze en toont eigenaarschap in deze snel veranderende omgeving. Ten gunste van (de snelheid van) het voortbrengingsproces ben je in staat om de grenzen van de zorgvuldigheid op te zoeken en efficiency in voorkomende gevallen ondergeschikt laten zijn aan effectiviteit. De te behalen resultaten stem je in veel gevallen rechtstreeks af met de afnemer. Dit vraagt ook het nodige van je communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen. Hierom zoeken wij mensen die juist goed tot hun recht komen in een dergelijke omgeving. Mensen die voor resultaat gaan, niet bang zijn om fouten te maken, en hiervan leren. Mensen die ruimte en verantwoordelijkheid durven te nemen en de bijbehorende bevoegdheid pakken. Mensen die op deze wijze willen bijdragen aan de innovatie binnen IV-accent. EISEN Werkervaring en -denkniveau: Minimaal HBO-diploma Minimaal 3 jaar ervaring met onderstaande: Java SQL DB2 HTML5 en SCSS Angular Javascript/Typescript JIRA GIT Ervaring met Agile WENSEN Competenties Flexibiliteit, communicatief vaardig samenwerken, Pro-actief Hands-on, resultaatgericht Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, ex BTW) dienen uiterlijk 28 mei om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Interaction Designer Mr. Den Helder
Referentienummer: BTIT19668 Omgeving: Den Helder Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 20 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Het voornemen is om de gesprekken in de maand juni te houden. Sluitingsdatum: Vrijdag 1 juni om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medior Interaction Designer voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Interaction Designer en Front-End Ontwikkelaar werk je samen met collega’s in Scrum teams aan het ontwerpen en ontwikkelen van maatwerksoftware van C2 systemen (C2 - command & control). Als Interaction Designer draag je vanuit interaction design perspectief bij aan het optimaliseren van de user experience van de C2-systemen. Als onderdeel van een multidisciplinair team verzorg je het complete ux-design van concept tot specificatie (in de vorm van een interactief prototype). Samen met Product Owners zorg je voor het opstellen en vertalen van de backlog items naar interactieontwerpen waarbij je gebruik maakt van user stories. Je denkt mee over functionaliteit, navigatie en interactie. Je bent verantwoordelijk voor prototypes die veelal met QT gemaakt worden. Uiteindelijk worden de ontwerpen door de projectteams geïmplementeerd in werkende maatwerkapplicaties. Samen met testers draag je zorg voor de kwaliteit van deze software. Taken/werkzaamheden: Samenwerken met collega’s in projecten om succesvolle C2-systemen te ontwikkelen. Begrijpen van de behoefte van de klant en dit vertalen naar uitstekende interactie ontwerpen. In staat zijn user interfaces te bedenken en specificeren. Proactief meedenken met opdrachtgevers over oplossingsrichtingen. Functionaliteit samenbrengen in een product backlog. Ontwikkelen van de front-end van C2-systemen. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding, richting Informatica. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met methoden en technieken om een user experience design vraagstukken aan te pakken. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met prototyping tools. Je beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met Usability testen. Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met Interaction Design. Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met Human Factors. Je beschikt over ervaring binnen de Defensie organisatie. Competenties: Analyseren Klantgericht Communiceren Resultaatgericht
Security Officer Service Integratie Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Security Officer Service Integratie. De Opdrachtgever: De afdeling ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering en innovaties op het gebied van data een grote rol spelen. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling. De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Ondersteuning Primair Proces, en het CIO Office. Gemeentelijke Organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving Opdracht: Invulling van de positie Security Officer Service Integratie als 'kwartiermaker'. De kwartiermaker richt de nieuwe rol Security Officer Service Integratie binnen RvE ICT van de gemeente in. Parallel vult de kwartiermaker deze rol ook operationeel in. Het betreft een nieuwe rol, die nauw afgestemd zal dienen te worden op het nog in ontwikkeling zijnde sourcing model voor service integratie ten behoeve van de gemeentelijke ICT infrastructuur. Werkzaamheden: - Visie ontwikkelen op service-integratie in relatie tot security. - Beschrijving van de security in de (bouwblok- c.q. leverancier-overstijgende) service-integratieprocessen alsmede tactische security management processen zoals gewenst in een situatie dat de operationele dienstverlening inclusief beheerprocessen zijn uitbesteed. In het tactische security management dient ook het partnership met de ICT-leveranciers een plek te krijgen. - Inrichten van de genoemde security management processen (service-integratie en tactisch) inclusief de aansluiting op de operationele beheerprocessen van de ICT-leveranciers en het SOC Amsterdam. - Het mede vormgeven van de noodzakelijke overleggen en regie instrumenten, nodig voor de specifieke security management processen op dit niveau. - Het tijdelijk invullen van de rol van Security Officer Service Integratie zoals beschreven in de recent goedgekeurde Instellingsnotitie ICT security functie. - Bijdragen aan een eerste jaarplan ICT informatiebeveiliging. - (Doen) werven en inwerken van een definitieve Security Officer Service Integratie. Functie eisen (knock-out criteria): - Je dient beschikbaar te zijn voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je beschikt minimaal over een Academische opleiding in ICT gerelateerd vakgebied. - Je bent in het bezit van actuele kennis van informatiebeveiliging, zowel in organisatorische als in technische zin. (Relevante normen en standaarden en toepassing daarvan en meer specifiek security management processen). - Je hebt minimaal 5+ jaar aantoonbare ervaring in het beschrijven en opzetten van ICT governance modellen en beheermodellen. - Je hebt 5+ jaar aantoonbare ervaring in de informatiebeveiliging. - Je hebt geruime ervaring met het coachen van medewerkers. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met de inrichting van regiefuncties en organisaties. - Je hebt kennis van de situatie rondom ICT beveiliging in de gemeente Amsterdam. - Je hebt een opleiding op het gebied van informatiebeveiliging. - Je hebt relevante werkervaring met security management. Competenties (expert): - Team speler en informele leider - Analytisch en modelmatig sterk - Structurerend - Besluitvaardigheid - Doorzettingsvermogen - Organisatiesensitiviteit - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 04-06-2018 Duur: 30-11-2018 Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-06-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12 - 19 juni 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Operations Engineer/Support/Powershell/Oracle/SQL/Datawarehouse North Holland
As an Operations Engineer (OE) you are a part of DevOps teams that are active on the FIRM WARE platform. This DevOps team works on the innovation of the Datawarehouse as well as the continuity and quality of Data for the Data Warehouse. As an Operations Engineer, you are responsible for the operational data logistic processes and you implement changes within the Datawarehouse. You will also play an important role within the DevOps team. You will be a team player that works closely with other disciplines/roles in the DevOps team. You will be able to convince people within the team of the importance of new deliveries and compliance with quality standards. In addition, the Operations Engineer carries out activities in the field of Life Cycle Management. Continuous improvement is the mindset with the focus on automating the work within the team as much as possible. As the Operations Engineer you will be responsible for:Monitoring the technical and functional data quality;Ensuring various processing layers such as the financial reconciliation between the certain flows;Managing parameters and control tables.Supporting and implementing changes within the Datawarehouse.Supporting and carrying out the test activities;Carrying outsource analyzes (Flatfiles, Data Router & SAP deliveries);System and process analyzes;Implementing and supervising changes in the entire OTAP;Performing Life Cycle Management; Requirements:A bachelors degree;Minimum 3 years of work experience in a comparable position in a banking IT environmentKnowledge and experience with Agile, Lean and ITILKnowledge and experience of Data Warehousing.Knowledge and experience with Linux / AIX, Windows, SQL is a must.Knowledge and experience with SAP HANA and Informatica tooling (PowerCenter) is a strong advantage.Knowledge and experience with modeling DWH environments is a strong advantage.Knowledge and experience with XLRelease and XLDeploy is an advantage.Knowledge and experience with Linux scripting is an advantage.Knowledge of test tooling as Fitnesse is an advantage.
Functioneel Beheerder Gouda
Functieomschrijving:Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen en opleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heeft een functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier over de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Functioneel beheerder participeert ook in projecten en zorgt dat deze goed in beheer genomen worden. Een functioneel beheerder stelt periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.Functie-eisen:De taken heeft een Functioneel Beheerder (3e lijn): Specifieke kennis:Naast Functioneel Beheer kennis aantoonbare ervaring met testtrajecten binnen (interne & externe) informatie-ketens.Kennis van forensische zorgprocessen.Algemene vaardigheden:Goed kunnen plannenKlantgerichte houdingInitiatiefrijkProbleemoplossendGoed kunnen samenwerkenGoede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheidHumorOm kunnen gaan met tegenstrijdige belangenKennis van en gecertificeerd in BiSL Servicegericht en dienstverlenend ingesteldCommunicatief sterk en een hands-on mentaliteitUitstekend analytisch denkvermogenEen flinke dosis organisatiesensitiviteitTeamspeler, met een voldoende mate van zelfstandigheidVoldoende mate van zelfreflectieStressbestendigZuiver empathisch vermogenOnmisbare eigenschappen:Binnen het team Functioneel Beheer wordt gezocht naar mensen die een brede kijk hebben ofkunnen krijgen op de functionele vragen van de DJI organisatie en die in staat zijn om die vragenmet ICT perspectief te kunnen weergeven, zodat de ICT leverancier die vragen goed kanoppakken.Snel in staat complexe materie te overzien en breed inzetbaar.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Functioneel Beheerder Den Haag
Functieomschrijving:Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een senior functioneel beheerder voor tijdelijke inzet in het functioneel beheer team Visserijregelingen van RVO (momenteel bestaande uit 3 functioneel beheerders en een meewerkend applicatiecoördinator). Als gevolg van het omvangrijke programma TRANSVIR2RVO worden applicatie(onderdelen) opgeleverd die in beheer moeten worden genomen. Daarnaast gaat het om alle voorkomende reguliere functioneel beheerwerkzaamheden en het uitvoeren van achterstallige beheerwerkzaamheden (o.a. functionele documentatie op orde brengen, kennisborging). De senior functioneel beheerders die wij zoeken gaan samen met hun collega-beheerders het VIRIS3-applicatiecluster beheren, doorontwikkelingen (EU-conform en soms met strakke deadlines) onderhouden en innoveren. Een ander speerpunt van de werkzaamheden wordt de externe digitale dienstverlening en het uitbreiden van het gebruik van geo-informatie (VISGIS) rondom de VIRIS3 kernapplicatie. Hierbij werkt de senior functioneel beheerder nauw samen met de visserijsector (producentenorganisaties), de NVWA, DG Mare (EU) en met DICTU. Wij zoeken ervaren, allround, pro-actieve en 'stevige' persoonlijkheden, met goede sociale en communicatieve vaardigheden. Teamspelers die proactief werkzaamheden oppakken, prioriteiten afstemmen en snel kunnen schakelen in de dynamiek van het programma. Op sommige onderdelen zal het programma op korte termijn overgaan van van een watervalaanpak naar een agile/scum ontwikkeling. De senior functioneel beheerders werken samen met collega-beheerders, de opdrachtgever/eigenaar van de applicatie, de ICT-leverancier, de transitiemanager en de regisseur van informatiemanagement en procesontwerp. In voorkomende gevallen kun je betrokken en ingezet worden op het gebied van (deel)projectleiding, analyse, ontwerp, realisatie en invoering dan wel ingezet worden op andere applicaties.De werkzaamheden omvatten met name:Inventarisatie van eisen en wensen van gebruikers , mede op basis van ontwikkelingen in het toepassingsgebied van de applicaties;Functionele eisen voor onderhoud en vernieuwing van de applicaties (requirementsanalyse uitvoeren vanuit het wijzigingenproces regulier beheer);Opstellen en review van functionele ontwerpen, vanuit het wijzigingenproces;Kaders, richtlijnen en voorwaarden opstellen voor correct gebruik van de applicaties;Opstellen van acceptatie-criteria en testvoorbereiding releases / wijzigingen en het begeleiden van de in beheer name van releases vanuit het programma resp. vanuit het reguliere beheer;Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen;Leveren van gebruikersondersteuning en de inrichting daarvan (incidenten, meldingen);Doen van impactanalyses, uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (zoals FAT, GAT);Onderzoeken van incidenten, uitvoeren van autorisatiebeheer;Actualiseren van documentatie en de beheerhandboeken;Operationele aansturing van de externe ICT-leveranciers.In het omvangrijke programma TRANSVIR2RVO worden applicatie(onderdelen) opgeleverd die in beheer moeten worden genomen. Er vindt volop systeemintegratie en gegevensuitwisseling plaats met perifere systemen.Functie-eisen:Minimaal vier jaar ervaring als senior functioneel beheerder bij een grote overheidsorganisatie of een vergelijkbare dienstverlenende grote organisatie;Minimaal twee jaar ervaring in een omvangrijk ICT programma / project rol in de rol van functioneel beheerder;Minimaal drie jaar kennis van en ervaring met PL SQL;Minimaal drie jaar kennis van en ervaring met requirementsanalyse en het opstellen van en reviewen van functionele ontwerpen (FO's) vanuit wijzigingenproces in het reguliere functioneel beheer.Competenties:Klantgericht en proactiefPragmatisch en resultaatgerichtCommunicatief vaardig en initiatiefZelfstandigheidSamenwerkenMaakt materie snel eigenOverzichtDe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving. De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt - veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening. Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SAP Consultant/Ontwikkelaar Soesterberg
Referentienummer: BTIT19662 Omgeving: Soesterberg Startdatum: z.s.m. (let op screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 10 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 24 en 25. Sluitingsdatum: Vrijdag 1 juni om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een SAP Consultant/Ontwikkelaar voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een SAP Consultant/Ontwikkelaar. De afdeling waar je komt te werken heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kennis en kunde over de besturing, beheersing en uitvoering van organisatie brede materieel logistieke en financiële processen op basis van het Informatie Systeem ERP M&F (Enterprise Resource Planning Materieellogistiek & Financiën) en de daaraan ten grondslag liggende bedrijfsvoering processen. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met vraag- en aanbodmanagement (VAM). Een van de hoofdtaken van de afdeling betreft het ontwikkelen en in standhouden van de toegewezen kennisproducten (zoals Online Hulp; e-learning; klassikaal Onderwijs; keten(gericht) trainen), het verspreiden van de kennis uit deze producten d.m.v. de daartoe aangewezen didactische werkvormen en het eventueel ondersteunen van de overige ERP M&F kenniseigenaren. Als SAP Consultant/Ontwikkelaar ben je verantwoording verschuldigd aan de Projectleider, voor wat betreft de voortgang van de uitgevoerde werkzaamheden en de inhoudelijke kwaliteit en de integraliteit van de (eind)producten. Daarnaast neem je zelfstandig beslissingen over de uitvoering van de opgedragen taken. Taken/werkzaamheden: Het analyseren van de O&IT behoefte vanuit VAM en deze behoefte door vertalen naar relevante producten. Het inrichten en beheer van de gewenste O&IT opleidingsomgevingen (master- en transactiedata (LSMW), en SAP Business Workflow (Jobs en scripts) etc. Het ondersteunen en/of zelfstandig uitvoeren van (ERP M&F release) Impactanalyses. Als subject matter expert (SME) vraagbaak en adviseur zijn voor zijn collega’s. Functioneel contact te onderhouden met alle relevante In-externe spelers, waaronder release en landschap managers, werkgroepen, etc. KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk en denkniveau (d.m.v. een afgeronde HBO opleiding of werkervaring op HBO niveau). Je hebt minimaal 5 jaar theoretische en praktische kennis en ervaring met ERP/SAP. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met ERP/SAP opleidingen aan eindgebruikers. Je hebt minimaal 3 jaar praktische kennis en ervaring met projectmatig werken (niveau Prince2 practitioner). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met de volgende SAP modules: - Materiaalbeheer en logistieke processen (BAM module; MM, SD en LES) - Wapen Systeem management (WSM) - Contract Management en Verwerving (PVA) Je hebt kennis van ERP M&F kernel en SAP DFPS. Je hebt kennis van de ERP M&F opleidingssystematiek bij Defensie. Competenties: Communiceren Resultaatgericht Plannen en organiseren Conceptueel denken Samenwerken
Captiva Developer/Beheerder Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Captiva Developer/Beheerder. Opdracht Omschrijving: Politie Nederland heeft de afgelopen jaren EMC Documentum geïmplementeerd voor een deel van de bedrijfsvoeringsprocessen. In het scrum-team is er een behoefte ontstaan om het team uit te breiden met een Captiva developer. Hiervoor hebben wij specifiek iemand nodig met uitgebreide Captiva ervaring, die zelfstandig beheer kan uitvoeren, nieuwe functionaliteiten kan realiseren en kan adviseren over gebruik van Captiva. Iemand die in staat is haar of zijn kennis van Captiva te delen met de andere leden van het DevOps team. Doelstelling: De Captiva developer gaat zelfstandig beheer uitvoeren, nieuwe functionaliteiten realiseren en kan adviseren over het gebruik van Captiva. Het delen van de Captiva kennis binnen het DevOps team behoren hierbij ook tot een van de taken. Verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van de Agile en Scrum waarden en principles binnen een SCRUM team. Vakmatige taken: - Je stimuleert continue verbetering en kennisdeling; - Je voert ontwikkel en beheer taken als Captiva developer. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: Veelal interne contacten. Inzet in de lijn of project: Het betreft inzet in de lijn. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 03-09-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar technische werkervaring met en kennis van Captiva (bij voorkeur met versie 7.x). - Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare Scrum ervaring. - Je bent beschikbaar voor het verificatiegesprek op donderdag 7 Juni 2018. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt succesvol afgeronde trainingen op het gebied van Captiva: Captiva Fundamentals, Captiva Designer en/of Captiva Advanced recognition. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar technische werkervaring met en kennis van Documentum (bij voorkeur met versie 7.x). - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met proces engine van xCP. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met composer. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met CTS. - Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar werkervaring binnen een grote overheidsorganisatie, met meer dan 1.000 medewerkers. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ontwikkel ervaring met Java. Competenties: - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 03-09-2018 Duur: 31-08-2019 Optie op verlenging: maximaal 1 x 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 07-05-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Onderzoeker / Projectleider Den Haag
Voor het Openbaar Ministerie zijn wij op zoek naar een Senior Onderzoeker / Projectleider. Omschrijving Opdrachtgever: Dit is gezamenlijke opdracht van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie en de Korpsleiding van de Politie. Om praktische redenen is besloten dat het Openbaar Ministerie in deze opdrachtverstrekking de rol als opdrachtgever op zich neemt. In de praktijk zijn zowel het OM als de politie opdrachtgever. Omschrijving Opdracht: Op dit moment hebben Politie en Openbaar Ministerie onvoldoende inzicht in het opsporingsrendement in de strafrechtketen en de uitval van zaken. In kwantitatieve zin moet inzicht komen in de hoeveelheid aangiften en meldingen die niet in aanmerking komen voor een opsporingsonderzoek of die vóór het vervolgingsproces uitvallen. In kwalitatieve zin is het van belang zicht welke keuzes worden gemaakt voorafgaand en gedurende het opsporingsproces. Het hebben van onvoldoende inzicht op deze afwegingsprocessen verhindert het signaleren van eventuele knelpunten en belemmert het zicht op de werkelijke capaciteitsbehoefte voor politie en het OM. Om het proces van beoordeling en screening van aangiften en meldingen gericht te kunnen verbeteren is meer inzicht nodig in de aanwezige knelpunten. De onderzoeksvraag is derhalve als volgt geformuleerd: - In welke mate (in aantallen en percentages) en om welke redenen, worden in de opsporing aangeboden of ter kennis gekomen strafbare feiten niet in onderzoek genomen of is sprake van incompleet of onvoldoende onderzoek? - In welke mate (in aantallen en percentages) en om welke redenen, worden door de politie aan het OM aangeboden strafbare feiten niet in behandeling genomen door het OM, maar afgedaan met een technisch sepot? Het onderzoek levert naast deze (kwantitatieve) inzichten tevens uitspraken over: - De wijze van toepassing van de ‘Aanwijzing opsporing’ - De (verschillen in de) toepassing van het vastgestelde ‘sepotbeleid’ - De van belang zijn de beslismomenten in de onderliggende werkstromen. Het onderzoek kent een aantal methodologische uitdagingen omdat het keuze- en selectieproces een onderdeel is van de individuele en professionele afweging van een politie- of OM-functionaris. In de onderzoeksopzet moet derhalve rekening gehouden worden met het feit dat verschillende functionarissen in dezelfde situatie legitiem tot een ander oordeel kunnen komen. Het is goed mogelijk dat gedurende het onderzoek normvinding plaatsvindt. Het onderzoek heeft niet het karakter van een audit, met een vooraf vastgesteld normenkader en een oordeel, maar is expliciet gericht op het bevestigen of verwerpen van de indicaties/signalen die in de BKB-notitie staan vermeld. Het onderzoek beperkt zich echter niet daartoe en kan ook inzichten opleveren waarover in het inventariserend onderzoek geen signalen zijn opgevangen. Uitvoering van het onderzoek vindt plaats langs de volgende fasering: - Inventariseer en maak gebruik van ervaringen uit bestaande initiatieven en aanwezige bevindingen en deelonderzoeken, vooral ook van de OM/Politie werkgroep Selectiviteit. Werk op basis daarvan de verdere onderzoeksopzet uit. - Voer het onderzoek uit bij een beperkt aantal politie-eenheden/ parketten. Resultaten: Een rapportage op basis van de bevindingen uit het onderzoek, waarin een kwantitatief en kwalitatief beeld wordt gegeven van de resultaten en het proces van de verschillende beslismomenten. Dit beeld wordt gespiegeld aan bestaande beleidsregels en indicatoren, en de bevindingen in de verschillende eenheden en parketten worden onderling vergeleken. Eventueel kan op basis van de bevindingen een vervolgopdracht volgen om het onderzoek uit te voeren voor alle politie-eenheden en parketten. Dat besluit wordt in een latere fase genomen door de opdrachtgevers en is afhankelijk van de resultaten. Werkzaamheden: Het OM en de Politie zijn op zoek naar een onafhankelijk senior-onderzoeker/projectleider die het project methodisch in goede banen leidt. De senior-onderzoeker/projectleider heeft veel kennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. De senior- onderzoeker/ projecteider heeft aantoonbaar veel ervaring met het uitvoeren van complexe en gevoelige onderzoeken en beschikt bij voorkeur over goede kennis van het werkveld van opsporing en vervolging, bijvoorbeeld vanuit eerdere onderzoeken. De onderzoeker/projectleider is gewend om te opereren in een politiek bestuurlijke omgeving en is zich bewust van gevoeligheden en belangen die samenhangen met dit onderzoek en eventuele resultaten daarvan. Het (dossier)onderzoek wordt uitgevoerd in combinaties van deskundige medewerkers van politie en OM samen, op basis van voorgeschreven beoordelingsvragen. De medewerkers van Politie en OM zullen in aanleg niet in de eigen eenheid / parket voor het onderzoek worden ingezet. Het onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep waarin de opdrachtgevers en de uitvoeringsverantwoordelijken plaatsnemen. Daarnaast wordt een inhoudelijk deskundige commissie ingesteld, waarin de uitvoerders van het inventariserend onderzoek plaatsnemen en mogelijk een vertegenwoordiging vanuit eenheden/parketten. Deze commissie begeleidt en beoordeelt de opzet en uitvoering van het onderzoek welke door de senior-onderzoeker/projectleider zal worden voorgesteld, alsmede de interpretatie en rapportage van bevindingen welke door de senior-onderzoeker/projectleider worden opgesteld. In overleg met de commissie wordt de inzet van medewerkers uit de Politie -en OM-organisatie uitgewerkt en met beide organisaties afgestemd. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot einde project, verwachting 4 maanden (met optie tot verlenging). - Je beschikt over een afgeronde WO opleiding. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek (aantonen d.m.v. een beschrijvingen van de ervaring bij onderzoeken). - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het uitvoeren van omvangrijke onderzoeksopdrachten. - Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare relevante ervaring met het uitvoeren van complexe en gevoelige onderzoeken (aantonen d.m.v. een beschrijving van de ervaring met complexe en gevoelige onderzoeken) *(onderzoek levert potentieel politiek gevoelige uitkomsten zowel voor de interne als externe organisatie). Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent op korte termijn (3-6 weken) beschikbaar. - Je hebt meer dan 10 jaar ervaring met uitvoeren van grote en complexe onderzoeken. - Je hebt meer dan 5 jaar relevante ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek. - Je hebt ervaring met het verrichten van onderzoek in een politiek bestuurlijke omgeving op het terrein van opsporing en vervolging. - Je hebt ervaring binnen andere strafrechtketenorganisaties. - Je bent je bewust van gevoeligheden en belangen die samenhangen met dit onderzoek en eventuele resultaat daarvan. Competenties: - Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen - Je bent deskundig en in staat jouw kennis en ervaring snel in te zetten - Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. - Je kan je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag en omgeving Startdatum: 18-06-2018 Duur: ca. 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 23 en 24 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Security Officer (Integratie) (QR5646) Amsterdam
Functie: Senior Security Officer (Integratie) (QR5646) Start: 30-7-2018, 32 uur per week Periode: 4 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Security Officer (Integratie). Functieomschrijving Invulling van de positie Senior Security Officer Service Integratie als 'kwartiermaker'. De kwartiermaker richt de nieuwe rol Senior Security Officer Service Integratie binnen ICT van de klant in. Parallel vult de kwartiermaker deze rol ook operationeel in. Het betreft een nieuwe rol, die nauw afgestemd zal dienen te worden op het nog in ontwikkeling zijnde sourcingmodel voor serviceintegratie ten behoeve van de gemeentelijke ICT infrastructuur. Werkzaamheden - Visie ontwikkelen op service-integratie in relatie tot security. - Beschrijving van de security in de (bouwblok- c.q. leverancier-overstijgende) service-integratieprocessen alsmede tactische security management processen zoals gewenst in een situatie dat de operationele dienstverlening inclusief beheerprocessen zijn uitbesteed. In het tactische security management dient ook het partnership met de ICT-leveranciers een plek te krijgen. - Inrichten van de genoemde security management processen (service-integratie en tactisch) inclusief de aansluiting op de operationele beheerprocessen van de ICT-leveranciers. - Het mede vormgeven van de noodzakelijke overleggen en regie instrumenten, nodig voor de specifieke security management processen op dit niveau. - Het tijdelijk invullen van de rol van Security Officer Service Integratie zoals beschreven in de recent goedgekeurde Instellingsnotitie ICT security functie. - Bijdragen aan een eerste jaarplan ICT informatiebeveiliging. - (Doen) werven en inwerken van een definitieve Security Officer Service Integratie. Eisen - Minimaal l 1 relevante referentie (organisatie, naam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon) - Minimaal over een Academische opleiding in ICT gerelateerd vakgebied - In het bezit van actuele kennis van informatiebeveiliging, zowel in organisatorische als in technische zin. (Relevante normen en standaarden en toepassing daarvan en meer specifiek security management processen) - Minimaal 5 jaar ervaring in het beschrijven en opzetten van ICT governancemodellen en beheermodellen - Minimaal 5 jaar ervaring in de informatiebeveiliging - Ervaring met het coachen van medewerkers Wensen - Kennis en ervaring met de inrichting van regiefuncties en organisaties - Kennis van de situatie rondom ICT beveiliging in de gemeente/overheid - Opleiding op het gebied van informatiebeveiliging - Relevante werkervaring met security management
Senior Systeem Architect IT Toepassingen Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Systeem Architect IT Toepassingen. Opdracht Omschrijving: De primaire doelstelling van Infrastructuur & Services binnen de Defensie Materieel Organisatie, afdeling Operations is het exploiteren van de Defensie infrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoet gekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services, organisatorisch ondergebracht binnen de afdeling Operations van de Directie Materieel Organisatie. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwstenen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. Je hebt in deze, het aandachtsgebied e-mail gateway. Hier binnen worden de volgende bouwstenen onderscheiden: SIA MSG (Email gateway). Je zult vooral worden ingezet als Senior ontwerper, waarbij het takenpakket bestaat uit: - het vertalen van functionele eisen naar een functioneel ontwerp en van daaruit naar een technisch ontwerp - het opstellen van documentatie - het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van de bouwsteen - begeleidt en coacht collega’s op vakinhoudelijk gebied Daarnaast bestaat het takenpakket uit: - het opstellen van de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwstenen - het adviseren, ondersteunen en rapporteren over de technische aspecten van de bouwstenen - het uitvoeren van technische impact analyses - het ontwikkelen van bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren - het coachen van de Senior Ontwerpers binnen de productieclusters Speelruimte: - Je bent verantwoording verschuldigd aan de Informatie Expert voor wat betreft de kwaliteit en de bruikbaarheid van de technische architectuur en –inrichtings en instandhoudingskaders van de bouwstenen en van de gegeven adviezen - Kaders waarbinnen wordt gewerkt: vastgestelde beleid- en begrotingsplannen en beleidsrichtlijnen, bedrijfsvoering kaders, prestatiekaders van Productmanagement en templates zijn van belang voor het uitvoeren van de werkzaamheden - Je neemt, in overleg met de Informatie Expert, besluiten over de inhoud van de technische architectuur en – inrichtings en instandhoudingskaders, de inhoud van de adviezen en rapporten - Onderhouden van contacten met (netwerk)leveranciers, informatie experts en innovatie afdeling - Onderhouden van contacten met: x andere Technisch Verantwoordelijken over technische architectuur en –inrichting, instandhoudingskaders en start van projecten voor het uitvoeren van of ondersteunen bij impactanalyses of vooronderzoeken x alle Productverantwoordelijken binnen het cluster Producten met een zwaartepunt richting de eigen productverantwoordelijke x functionarissen binnen de productieclusters mbt de technische inhoudelijke aspecten van de bouwstenen x met Productmanagement om standpunten te verdedigen en/of technische consequenties in kaart te brengen Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect of Ontwerper op het gebied van e-mail gateway. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect of Ontwerper op het gebied van opensource producten. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in internet koppelvlakken. - Je bent minimaal 32 uren per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatica of Techniek. - Je hebt ervaring met Product en Portofoliomanagement met database systemen. - Je hebt ervaring met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. - Je hebt ervaring met internetkoppelvlakken. - Je hebt ervaring van onder andere de volgende Opensource producten: freebsd, redhat, postfix, spamd. - Je hebt kennis van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. - Je hebt ervaring met de Defensie IT infrastructuur. - Je hebt ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. Competenties: - analyseren - beïnvloeden - communiceren - conceptueel denken - initiatief nemen - samenwerken - verantwoordelijkheid - visie Toelichting Standplaats: De nadruk ligt op Maasland, maar werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in Soesterberg. Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u betrokken bent bij deze Europese aanbesteding kunt u zich niet aanbieden voor deze opdracht. Inzet Periode: Schatting 1920 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1920 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland, Soesterberg Startdatum: zsm na screening, ca. september Duur: 1920 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: juni 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Technisch SharePoint Consultant Maastricht
Voor Provincie Limburg zijn wij op zoek naar een Technisch SharePoint Consultant. Omschrijving Opdracht: Het cluster Organisatie en Informatie (O&I) heeft als doelstelling het ondersteunen van de provinciale organisatie met een Informatievoorziening en ICT-infrastructuur op zodanige wijze dat de juiste informatie van de juiste kwaliteit, op het juiste moment en op de juiste plaats aanwezig is tegen aanvaardbare kosten. Hiermee ondersteunt zij het bestuur van de Provincie Limburg, haar medewerkers en (keten)partners optimaal in het realiseren van de maatschappelijke opgaven. O&I vormt hét expertise centrum van de provincie m.b.t. de ontwikkeling en het beheer van Informatievoorzieningen, de opbouw en toepassing van Informatie en de inrichting van de processen. Het cluster Organisatie en Informatie bestaat uit een viertal teams, waaronder het team I-Services. I-Services draagt mede verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, vernieuwing, inrichting en beheer van de ICT infrastructuur van de Provincie Limburg zoals beschreven in de rechterkolom van het 9-vlaks model van R. Maes. Een goede op de wensen van de organisatie aangepaste ICT infrastructuur is randvoorwaardelijk voor een optimale informatievoorziening. I-Services zorgt voor een vertaling naar een adequaat vormgegeven en beheerde ICT infrastructuur. Sinds januari 2016 maakt ook Functioneel beheer deel uit van I-Services. Binnen het team I-Services zoeken wij een tijdelijke collega die als Technisch SharePoint Consultant zorgt voor het algemeen beheer, technisch en functioneel, van een bestaande SharePoint 2013 TAP-omgeving, opzetten van back-up en restore procedures, opstellen van documentatie van de bestaande omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie.. Je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de beveiliging en performance van bovenstaande items. Je werkt nauw samen met de functioneel beheerders en de betreffende leveranciers. Een wezenlijk onderdeel van de functie vormt de DBA (Database Administrator) Microsoft SQL Server rol. Gewenst Profiel: Met betrekking tot deze functie wordt van je verwacht dat je, -Algemeen beheer, technisch en functioneel, van een bestaande SharePoint 2013 TAP-omgeving, opzetten van back-up en restore procedures, opstellen van documentatie van de bestaande omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie. -Migratie van de bestaande enkelvoudige SharePoint 2013 TAP-omgeving naar een redundante SharePoint 2016 TAP-omgeving. Onder de migratie wordt verstaan het maken van een projectplan, inventarisatie van technische en functionele eisen en wensen, opstellen en uitwerken van architectuur keuzes on premise, online (cloud) of hybride oplossing, technisch en functioneel ontwerp, technische realisatie van de gekozen oplossing en uiteindelijk de migratie van de bestaande SharePoint 2013 TAP-omgeving. Aansluitend het opleveren van geactualiseerde documentatie van de nieuwe redundante SharePoint 2016 TAP-omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie. Onderdeel van het project zijn het beschrijven van User Adoption strategieën. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent vanaf 1 juli 2018 voor 3 dagen per week beschikbaar voor de start van de werkzaamheden. - Je beschikt aantoonbaar over een afgeronde HBO opleiding op gebied van technische informatica. - Je hebt in de periode 2012 – 2017 minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van technisch SharePoint beheer. - Je dient 24 uur per week beschikbaar te zijn voor de Provincie Limburg. - Je hebt geldige certificeringen op het gebied van Microsoft SharePoint 2013/2016, SharePoint Designer 2016 en SharePoint Online. - Je hebt geldige certificeringen op het gebied van Microsoft Office 365. - Je hebt geldige certificeringen op het gebied van Microsoft SQL Server 2016. - Je hebt geldige certificeringen op het gebied van Microsoft Server 2016. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt meer dan 3 jaar ervaring opgedaan met het technisch beheer van Microsoft SharePoint omgevingen. - Je hebt minstens 1 jaar ervaring opgedaan met een migratie traject van een on premise omgeving naar een Microsoft SharePoint Online omgeving inclusief User Adoption. - Je kan ervaring aantonen met ITIL beheersprocessen. - Je kan ervaring aantonen met projectmanagement- methodieken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maastricht Startdatum: 01-07-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: 2 x 12 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 11-06-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 15-06-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Flexcube Business Analyst Amsterdam
Flexcube Business Analyst This role will require the following objectives:Extensive business analysis experience across a range of projects, programmes in Core Banking & Payments Domain Flexcube Core Banking experience is must (FLEXCUBE CORPORATE is mandatory; Flexcube direct, retail skills are not required) Expertise in a wide range of requirement elicitation and documentation techniques, using a range of methodologies Extensive experience of documenting use cases, functional specifications or similar Experience with system and user acceptance testing, including test management tools Experience of business process modelling and tools Strong communications skills Analytical and problem solver Proficient in the use of database query tools and BI tools to analyze data Familiar with all phases of the SDLC Able to work as part of a virtual team in a culturally diverse backgroundExperience:Excellent degree in either business or technology disciplines Strong Core banking business and payments domain knowledge Extensive years of experience in business analysis attained with in financial services Previous experience of Flexcube Core banking accounting platform is a must (Flexcube Corporate) Experience with QA/testing strategies - knowledge of test automation tools will be beneficial Experience of business process improvements and automation through the use of technology will be extremely advantageous. Formal BA training/qualification Please note that, due to the high level of applications we receive, we are not able to provide individual responses. If you have not heard from us within 2 working days, please assume that you have not been successful on this occasion.
Manager Programma Management | Telecom | Interim regio Amsterdam
Manager Programma Management | Telecom | Interim De ideale kandidaat voor deze Manager Programma Management De ideale kandidaat is een ervaren manager op het gebied van project en programmamanagement. Wij zoeken een sterke leidinggevende met Delivery & People management capaciteiten om daadkrachtig tot het gewenste resultaat te komen. Hij/zij is zowel sterk in het maken van de roadmap als het realiseren van de doelstellingen. Professionals zonder management ervaring of ervaring in de telecom hoeven niet te solliciteren op deze interim opdracht. Te behalen resultaat voor deze Manager Programma Management Portfolio opleveringen in lijn met directie afspraken over tijd, geld, kwaliteit, scope; Begeleiden van de roadmap en verantwoordelijk voor het changeproces; Hoofdverantwoordelijk voor projectdelivery's binnen budget; Verantwoordelijk voor project- en programmamanagers. Welke Kennis, Kunde & Verantwoordelijkheden verwachten wij voor deze Manager Programma Management Kennis Wo werk- en denkniveau; Kennis van projectmanagementmethodes zoals MSP, Prince2, ITIL en (SAFe) Agile; Bedrijfseconomische kennis. Kunde Minimaal 8 jaar ervaring in project/ lijnmanagement; Zeer goede beheersing van zowel de Nederlandse als de Engelse taal; Gevoel voor commercie en techniek; Sterk analytisch, oplossingsgericht en pragmatisch vermogen; Je hebt sterk ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden en een sterk organisatorisch vermogen. Verantwoordelijkheden Diverse management stijlen toe passen, om mensen maximaal in hun kracht te zetten; Verantwoordelijk voor de volledige veranderportefeuille; Kartrekker in het verandertraject; Coachen van projectmanagers. Werkomgeving, Collega's & Bedrijfscultuur voor deze Manager Programma Management Organisatie is in transitie; Meer dan 3000 medewerkers; Toekomstgerichte organisatie; Innovatief. Locatie & Voorwaarden voor deze Manager Programma Management De werklocatie is omgeving Amsterdam Provincie Noord-Holland De contractvorm is een Interim Opdracht De duur van deze is 6 maanden met optie tot verlenging Aantal uren in de week 40 De startdatum is z.s.m. Het competentie gebied is Program- Project Management De branche is Telecom De taal die deze professional dient te spreken is Nederlands en Engels Het vereiste opleidings niveau is: WO Vereiste jaren ervaring in deze branche(s): 5 t/m 10 jaar Vereiste jaren ervaring in deze functie: 5 t/m 10 jaar Wil je solliciteren op deze Manager Programma Management Herken jij jezelf in het bovenstaande profiel? Dan zien wij je cv en optioneel je motivatie graag tegemoet. Het beleid van TFC is om de vacature z.s.m. in te vullen, vandaar dat een snelle response tijd binnen 24 uur belangrijk is. Solliciteer direct middels de Solliciteer direct button met de volgende gegevens Recent bijgewerkt en duidelijk gestructureerd cv in Word formaat waarin duidelijk de gevraagde eisen staan beschreven. Motivatie in de IK-vorm, waarin je reflecteert op de functie eisen. www.tfcnl.com/vacature/18052/manager-programma-management-telecom-interim Voor overige vragen kun je contact opnemen met Dimitri Hooftman op 070-3071350
Skype consultant Utrecht
Als engineer zorg je voor een verdere implementatie van de Skype for Business omgeving binnen de Rechtspraak.Op dit moment staat de omgeving intern en zijn we begonnen met de implementatie van de zogeheten Edge omgeving. Dit dient verder geimplementeerd te worden en de interne omgeving dient waar nodig geoptimaliseerd te worden.Belangrijkste takenBeheren en onderhouden van onze Skype for Business dienstverlening;Het implementeren van de Edge omgeving (extern);Het inbrengen en doorvoeren van verbetervoorstellen ten aanzien van de Skype for Business omgeving;Het implementeren van nieuwe functionaliteiten welke beschikbaar zijn in Skype for Business;Het overdragen van je aanwezig kennis op aanwezige team leden;Functie-eisen:HBO met een sterk IT componentKennis en ruime ervaring met het beheren en implementeren van een Skype for Business omgevingKennis en ervaring met powershellSpir-it draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca.12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.Samen met ruim 500 collegas zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwingsslag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde onpremise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools: Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Skype consultant Utrecht
Als engineer zorg je voor een verdere implementatie van de Skype for Business. Op dit moment staat de omgeving intern en zijn we begonnen met de implementatie van de zogeheten Edge omgeving. Dit dient verder geïmplementeerd te worden en de interne omgeving dient waar nodig geoptimaliseerd te worden. Werkzaamheden: • Beheren en onderhouden van onze Skype for Business dienstverlening; • Het implementeren van de Edge omgeving (extern); • Het inbrengen en doorvoeren van verbetervoorstellen ten aanzien van de Skype for Business omgeving; • Het implementeren van nieuwe functionaliteiten welke beschikbaar zijn in Skype for Business; • Het overdragen van je aanwezig kennis op aanwezige team leden; Functie eisen: • HBO met een sterk IT component Linux kennis en ervaring (o.a. Bash) • Kennis en ruime ervaring met het beheren en implementeren van een Skype for Business omgeving • Ervaring met dataconversies van/naar XML of JSON (of vergelijkbaar) • Kennis en ervaring met powershell Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: woensdag maandag 4 juni 2018, 36 uur per week Einddatum: vrijdag 31 augustus 2018 Recruiter voor deze rol: Lorenzo van der Meer, RecruiterLM@itaq.nl, +31 (0)6 47 18 08 74 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterLM@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Systeem Architect Ontwerper IT Toepassingen Mr. Maasland
Referentienummer: BTIT19673 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. (let op screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 13 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in de maand juni. Sluitingsdatum: Vrijdag 1 juni om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medior Systeem Architect Ontwerper IT Toepassingen voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een Medior Systeem Architect Ontwerper IT Toepassingen. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het cluster Producten van de afdeling Infrastructuur en Services. Het cluster Producten vertaalt de dienstverlening in een passende bouwsteenstructuur en architectuur. Je bent verantwoordelijk voor de inrichting van de technische architectuur van de bouwstenen, het stellen van de kaders en geeft hierover adviezen. Je hebt, in deze, het aandachtsgebied e-mail gateway. Hier binnen worden de volgende bouwstenen onderscheiden: SIA MSG (Email gateway) Het takenpakket als Ontwerper bestaat uit: Het vertalen van functionele eisen naar een functioneel ontwerp en van daaruit naar een technisch ontwerp. Het opstellen van documentatie. Het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van de bouwsteen. Begeleidt en coacht collega’s op vakinhoudelijk gebied. Daarnaast bestaat het takenpakket als Systeem Architect uit: Het opstellen van de technische inrichtings- en instandhoudingskaders voor de bouwstenen. Het adviseren, ondersteunen en rapporteren over de technische aspecten van de bouwstenen. Het uitvoeren van technische impact analyses. Het ontwikkelen van bouwstenen en/of componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT architecturen en infrastructuren. Het coachen van de Senior Ontwerpers binnen de productieclusters. KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect of Ontwerper op het gebied van e-mail gateway. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Systeem Architect of Ontwerper op het gebied van Opensource producten. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met architectuur ontwerpen in internet koppelvlakken. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Informatica of Techniek. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met Product en Portofoliomanagement met database systemen. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met het uitvoeren van projecten conform de Prince2 methodiek. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met internet koppelvlakken. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met o.a. de volgende Opensource producten: freebsd, redhat, postfix, spamd. Je hebt kennis (bij voorkeur meer dan 3 jaar) van Architectuur raamwerken, zoals Archimate en TOGAF. Je hebt ervaring binnen de Defensie organisatie. Je hebt ervaring (bij voorkeur meer dan 3 jaar) met de Defensie IT infrastructuur. Je hebt ervaring met het opstellen en borgen van Business Continuity Plannen. Competenties: Analyseren Beïnvloeden Communiceren Conceptueel denken Initiatief nemen Samenwerken Verantwoordelijkheid Visie
Interaction Designer Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Interaction Designer. Opdracht Omschrijving: Als interaction designer en front-end ontwikkelaar bij JIVC/SATS werk je samen met collega’s in Scrum teams aan het ontwerpen en ontwikkelen van maatwerksoftware van C2 systemen (C2 - command & control). Als interaction designer draag je vanuit interaction design perspectief bij aan het optimaliseren van de user experience van onze C2-systemen. Als onderdeel van een multidisciplinair team verzorg je het complete uxdesign van concept tot specificatie (in de vorm van een interactief prototype). Samen met product owners zorg je voor het opstellen en vertalen van de backlog items naar interactieontwerpen waarbij je gebruik maakt van user stories. Je denkt mee over functionaliteit, navigatie en interactie. Je bent verantwoordelijk voor prototypes die veelal met QT gemaakt worden. Uiteindelijk worden de ontwerpen door onze projectteams geïmplementeerd in werkende maatwerkapplicaties. Samen met testers draag je zorg voor de kwaliteit van deze software. Wat ga je bij ons doen: - Samenwerken met collega’s in projecten om succesvolle C2- systemen te ontwikkelen - Begrijpen van de behoefte van de klant en dit vertalen naar uitstekende interactie ontwerpen - In staat zijn user interfaces te bedenken en specificeren - Proactief meedenken met opdrachtgevers over oplossingsrichtingen - Functionaliteit samenbrengen in een product backlog - Ontwikkelen van de front-end van C2-systemen Wat bieden we jou: - Een bedrijf waarbij het optimaliseren van de user experience, vanuit een authentieke drive, een kernactiviteit is. - Uitdagende, creatieve en innovatieve projecten, gekoppeld aan de degelijkheid en professionaliteit van een organisatie die al 40 jaar C2-systemen voor de marine en de landmacht ontwikkelt - Samenwerking en kennisuitwisseling met geestverwanten uit diverse disciplines, zoals visual design, interaction design, information design en user interface engineering. - Een plek waar mensen belangrijk zijn: een informele, open en hechte cultuur met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, kennisuitwisseling, samenwerking en plezier. Project of reguliere taak: Het betreft een reguliere taak. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding, richting Informatica - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met methoden en technieken om een user experience design vraagstukken aan te pakken - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met prototyping tools - Je hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Nederlands: niveau moedertaal, (deze eis wordt getoetst tijdens het toelichtend gesprek); - Je bent minimaal 38 uur per week beschikbaar Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met Usability testen - Je hebt ervaring met Interaction Design - Je hebt ervaring met Human Factors - Je hebt ervaring binnen de Defensie organisatie Competenties: - Analyseren - Klantgericht - Communiceren - Resultaatgericht Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT): Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u betrokken bent bij deze aanbesteding kunt u niet reageren op deze opdracht. Inzet Periode: Schatting 3408 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3408 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening, ca. september Duur: 3408 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: juni 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Werkplekspecialist Den Haag
Functieomschrijving:Als medewerker DWR Applicatie Specialist (Systeembeheer):- Ben je primair werkzaam voor het oplossen van incidenten binnen de kantoorautomatisering omgeving bij onze afnemers. Je levert ondersteuning door telefonische hulp, het overnemen van de werkplekomgeving of door aanpassingen binnen de centrale ICT infrastructuur;- Ben je verantwoordelijk voor het optimaal, betrouwbaar en beveiligd functioneren van de generieke en specifieke werkplekken, servers, hardware en besturingsprogrammatuur;- Los je gecompliceerde systeem- dan wel programma-inhoudelijke problemen op die niet door de eerste lijn ondersteuning kunnen worden verholpen;- Werk je samen met je directe collegas of de specialisten binnen specifieke productgroepen om tot een passende oplossing te komen;- Lever je een bijdrage aan de (analyse van) relevante ITIL-processen;- Beheer je meerdere, standaard dan wel specifieke (software)producten, waaronder het software distributie platform;- Behandel je incidenten en standaard wijzigingen;- Lever je input aan de verbetering van de werkprocessen;- Maak en beheer je handleidingen en procedures.We zijn op zoek naar een onafhankelijk en sociaal persoon die in staat is om problemen te analyseren en op te lossen binnen de daarvoor geldende (wettelijke) kaders. Je hebt een drive of ervaring (pré) met het werken in een grote complexe ICT omgeving en organisatie. Knock out eisen:Afgeronde HBO opleidingErvaring in het beheren van grote werkplekomgevingenGecertificeerd MCSA 70-698Ruime ervaring met RES workspace managerRuime ervaring met SCCMRuime ervaring met CitrixITILTOPdeskLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Werkplekspecialist Den Haag
Functieomschrijving:Als medewerker DWR Applicatie Specialist (Systeembeheer):- Ben je primair werkzaam voor het oplossen van incidenten binnen de kantoorautomatisering omgeving bij onze afnemers. Je levert ondersteuning door telefonische hulp, het overnemen van de werkplekomgeving of door aanpassingen binnen de centrale ICT infrastructuur;- Ben je verantwoordelijk voor het optimaal, betrouwbaar en beveiligd functioneren van de generieke en specifieke werkplekken, servers, hardware en besturingsprogrammatuur;- Los je gecompliceerde systeem- dan wel programma-inhoudelijke problemen op die niet door de eerste lijn ondersteuning kunnen worden verholpen;- Werk je samen met je directe collegas of de specialisten binnen specifieke productgroepen om tot een passende oplossing te komen;- Lever je een bijdrage aan de (analyse van) relevante ITIL-processen;- Beheer je meerdere, standaard dan wel specifieke (software)producten, waaronder het software distributie platform;- Behandel je incidenten en standaard wijzigingen;- Lever je input aan de verbetering van de werkprocessen;- Maak en beheer je handleidingen en procedures.We zijn op zoek naar een onafhankelijk en sociaal persoon die in staat is om problemen te analyseren en op te lossen binnen de daarvoor geldende (wettelijke) kaders. Je hebt een drive of ervaring (pré) met het werken in een grote complexe ICT omgeving en organisatie. Knock out eisen:Afgeronde HBO opleidingErvaring in het beheren van grote werkplekomgevingenGecertificeerd MCSA 70-698Ruime ervaring met RES workspace managerRuime ervaring met SCCMRuime ervaring met CitrixITILTOPdeskLiever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Security Engineer / CASB / SOC / Symantec / SIEM Amsterdam
Security Officer Service Integratie Amsterdam
Referentienummer: BTIT19671 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 4 juni 2018 Einddatum: 30 november 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 (gemiddeld) Intakegesprek: 12 juni - 19 juni 2018 Sluitingsdatum: woensdag 6 juni 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Security Officer Service Integratie voor gemiddeld 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Functieomschrijving Invulling van de positie Security Officer Service Integratie als 'kwartiermaker'. De kwartiermaker richt de nieuwe rol Security Officer Service Integratie binnen RvE ICT van de gemeente in. Parallel vult de kwartiermaker deze rol ook operationeel in. Het betreft een nieuwe rol, die nauw afgestemd zal dienen te worden op het nog in ontwikkeling zijnde sourcingmodel voor serviceintegratie ten behoeve van de gemeentelijke ICT infrastructuur. Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/ De opdrachtgever(s) De afdeling ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering en innovaties op het gebied van data een grote rol spelen. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling. De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Ondersteuning Primair Proces, en het CIO Office. Taken/werkzaamheden: Visie ontwikkelen op service-integratie in relatie tot security. Beschrijving van de security in de (bouwblok- c.q. leverancier-overstijgende) service-integratieprocessen alsmede tactische security management processen zoals gewenst in een situatie dat de operationele dienstverlening inclusief beheerprocessen zijn uitbesteed. In het tactische security management dient ook het partnership met de ICT-leveranciers een plek te krijgen. Inrichten van de genoemde security management processen (service-integratie en tactisch) inclusief de aansluiting op de operationele beheerprocessen van de ICT-leveranciers en het SOC Amsterdam. Het mede vormgeven van de noodzakelijke overleggen en regieinstrumenten, nodig voor de specifieke security management processen op dit niveau. Het tijdelijk invullen van de rol van Security Officer Service Integratie zoals beschreven in de recent goedgekeurde Instellingsnotitie ICT security functie. Bijdragen aan een eerste jaarplan ICT informatiebeveiliging. (Doen) werven en inwerken van een definitieve Security Officer Service Integratie. KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over een Academische opleiding in ICT gerelateerd vakgebied. Je bent in het bezit van actuele kennis van informatiebeveiliging, zowel in organisatorische als in technische zin. (Relevante normen en standaarden en toepassing daarvan en meer specifiek security management processen). Je hebt minimaal 5+ jaar ervaring in het beschrijven en opzetten van ICT governancemodellen en beheermodellen. Je hebt 5+ jaar ervaring in de informatiebeveiliging. Je hebt geruime ervaring met het coachen van medewerkers. Je hebt minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis en ervaring met de inrichting van regiefuncties en organisaties (weging 25%). Je hebt kennis van de de situatie rondom ICT beveiliging in de gemeente Amsterdam (weging 25%). Je hebt een opleiding op het gebied van informatiebeveiliging (weging 25%). Je hebt relevante werkervaring met security management (weging 25%). Competenties: Team speler en informele leider Analystisch en modelmatig sterk Structurerend Besluitvaardigheid Doorzettingsvermogen Organisatiesensitiviteit Overtuigingskracht
Technisch SharePoint Consultant 24 u p/w Maastricht
Referentienummer: BTIT19670 Omgeving: Maastricht Startdatum: 1 juli 2018 Einddatum: 31 december 2018 Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 24 Intakegesprek: Vrijdag 15 juni van 09.00 tot 17.30 uur. Sluitingsdatum: Dinsdag 12 juni om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Technisch SharePoint Consultant voor 24 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgevers is op zoek naar een Technisch SharePoint Consultant die zorgt voor het algemeen beheer, technisch en functioneel, van een bestaande SharePoint 2013 TAPomgeving, opzetten van backup en restore procedures, opstellen van documentatie van de bestaande omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie. Je bent verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de beveiliging en performance van bovenstaande items. Je werkt nauw samen met de Functioneel Beheerders en de betreffende leveranciers. Een wezenlijk onderdeel van de functie vormt de DBA (Database Administrator) Microsoft SQL Server rol. Taken/werkzaamheden: Algemeen beheer, technisch en functioneel, van een bestaande SharePoint 2013 TAP-omgeving, opzetten van backup en restore procedures, opstellen van documentatie van de bestaande omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie. Migratie van de bestaande enkelvoudige SharePoint 2013 TAP-omgeving naar een redundante SharePoint 2016 TAP-omgeving. Onder de migratie wordt verstaan het maken van een projectplan, inventarisatie van technische en functionele eisen en wensen, opstellen en uitwerken van architectuur keuzes on premise, online (cloud) of hybride oplossing, technisch en functioneel ontwerp, technische realisatie van de gekozen oplossing en uiteindelijk de migratie van de bestaande SharePoint 2013 TAP-omgeving. Aansluitend het opleveren van geactualiseerde documentatie van de nieuwe redundante SharePoint 2016 TAP-omgeving en overdracht naar de bestaande beheerorganisatie. Onderdeel van het project zijn het beschrijven van User Adoption strategieën. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding op het gebied van Technische Informatica (kopie van diploma vereist). Je beschikt over geldige certificeringen op het gebied van Microsoft SharePoint 2013/2016, SharePoint Designer 2016 en SharePoint Online (kopie van certificaat vereist). Je beschikt over geldige certificeringen op het gebied van Microsoft Office 365 (kopie van certificaat vereist). Je beschikt over geldige certificeringen op het gebied van Microsoft SQL Server 2016 (kopie van certificaat vereist). Je beschikt over geldige certificeringen op het gebied van Microsoft Server 2016 (kopie van certificaat vereist). Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring op het gebied van technisch SharePoint beheer, in de periode 2012-2017. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minstens 3 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met het technisch beheer van Microsoft SharePoint omgevingen. Je beschikt over minstens 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met een migratie traject van een on premise omgeving naar een Microsoft SharePoint Online omgeving inclusief User Adoption (weging 22%). Je beschikt over ervaring met ITIL beheersprocessen. Je beschikt over ervaring met projectmanagement- methodieken.
Streaming Data Engineer Amersfoort
Voor onze directe eindklant KPN in Amersfoort is Harvey Nash op zoek naar een Streaming Data Engineer. KPN heeft Harvey Nash geselecteerd als enige contractpartij voor de inhuur van ZZPers. Wil jij als ZZPer bij KPN aan de slag? Neem contact met ons op! Startdatum: 16 juli 2018Duur: 12 maandenInzet: 36 uur per week Data Driven Solutions (DDS) is het nieuwe onderdeel van KPN dat met dataproposities naar de markt gaat. Niet alleen ontwikkelen ze end-to-end oplossingen, ook helpen ze mee met klantproblemen en zetten ze data om in informatie en kennis.Na een paar maanden geleden uit de startblokken te zijn gekomen, is het nu tijd voor een eerste expansie en professionaliseringsslag. Het acceleration team is het DDS team dat implementaties begeleid bij klanten. Dit team bestaat uit ontwikkelaars, projectleiders en businessconsultants. Voor het acceleration team is de klant op zoek naar een ‘nieuwe generatie’ streaming data engineers met aantoonbare ervaring in bron ontsluiting van oude en legacy systemen. Het streaming data platform waar zij aan werken en de klanten mee ondersteunen is state-of-the-art en stelt je in de gelegenheid on the job frontrunner te blijven. Wij zoeken een echte, pro actieve data engineer die houdt van multi disciplinair werken in een Scrum team. Die denkt buiten de standaard oplossingen en durft te experimenteren. Iemand die kritisch naar eigen en andermans werk kijkt en bestand is tegen een flinke werkdruk. Je neemt verantwoordelijkheid, toont initiatief en je kunt zelfstandig opereren. Hoe meer je een fullstacker bent, hoe beter! Termen die naadloos aan jou verbonden zijn, zijn: CI/CD, Microservice architecturen, MQTT, Kafka, Mesos, Terraform, K8, Slack. Beschik jij over open source en data attitude? Reageer dan snel op deze mooie opdracht. De vast standplaats is Amersfoort. Dit is de plek waar het scrum team werkt. Het klantcontact zal af en toe in Nederland plaatsvinden en af en toe ook in Antwerpen. Daar zul jij ook bij aansluiten.
Senior Security Engineer Checkpoint Hilversum
Senior Security Engineer Checkpoint (vast) De Senior Security Engineer zal in een relatief klein team (10 man) zich bezig houden met de security van de interne netwerken, firewalls en wireless/mobile/telecom datastromen. Je rapporteert aan de IT Manager, je bent een vraagbaak voor collegae en je hebt veelvuldig contact met de verschillende leveranciers. De opdrachtgever: Toonaangevend internationaal bedrijf dat technische en creatieve ondersteuning biedt bij audiovisuele producties op het Mediapark in Hilversum. Het bedrijf telt 400 medewerkers internationaal. Functie-eisen voor Senior Netwerk en security engineer: o Liefst MBO/HBO werk en denkniveau o Minimaal 8 jaar werkervaring o Checkpoint Security CCSE certificering of gelijkwaardige kennis o Brocade routing en switches kennis en ervaring. o BEIPA certificering of gelijkwaardig o Fortinet, firewall kennis o Zelfstandig kunnen werken o Groot verantwoordelijkheidsgevoel o Pre MLX routers en ICX, FCX edge switshes and brocade/motorola wireles o Eindverantwoordelijk m.b.t. security voor interne en externe klanten o Zelfstandig werken is een must o Communicatief vaardig o Nederland en Engels Competenties: Initiatiefvol Communicatief leervermogen Stressbestendig Ordentelijk Effectief denken en handelen Werktijden: van negen tot vijf met uitwijkmogelijkheden Basis: onze klant geeft de voorkeur aan mensen die in vaste dienst willen treden, aangezien dit een lead-rol is. 1040 uur Tarief: marktconform Salaris/ € 3.250,- € 5.000,- bruto per maand op basis van 40 uur pw Aanvang: Per direct Aanleveren gegevens: ·Cv in Word formaat (zonder macro's) ·Recente foto ·Motivatie m.b.t. bovenstaande aanvraag ·Eventuele vakanties en geplande interviews ·Beschikbaarheid ·Gewenst salaris en/of tarief TACS Information Services The Netherlands Franciscusweg 16 1216 SK Hilversum Tel : 0031 (0)35 - 63 102 55
Test Coördinator Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Functionele Test Coördinator Start: 01-06-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week indicatie tarief: € 65,- all-in, exclusief BTW OPDRACHT Deze aanvraag betreft de werkzaamheden van een overkoepelende testcoordinator voor de migratie activiteiten binnen de CoE Analytics (IV Accent). IV-accent is opgesteld om de Belastingdienst optimaal te ondersteunen bij het realiseren van de Investeringsagenda van de Belastingdienst. Binnen de CoE Analytics is er gekozen voor een moderne infrastructuur op basis van de SAS 9.4 grid architectuur op (RHEL) Linux, met onderliggend een Teradata platform, Daarnaast worden SAS Visual Analytics en Social Network Analysis ingezet. Met deze middelen worden data scientists in staat gesteld om analyses uit te voeren binnen het Analytics Platform. Op dit moment worden de gebruikers van de huidige AWS+ systemen gemigreerd naar de SAS Grid omgeving. De CoE Analytics is op zoek naar een ervaren test coördinator die in staat is om complexe migraties functioneel af te laten testen, waarbij op basis van vastomlijnde afspraken gemigreerde omgevingen functioneel getoetst worden. Bij voorkeur heeft de betreffende test coördinator kennis en ervaring met complexe SAS migraties binnen de Belastingdienst. De SAS Grid architectuur is de motor van het Analytics platform. Alle Belastingdienst onderdelen die op dit moment gebruik maken van de Analytical Workspace Server (AWS+) zullen in 2018 migreren naar dit platform gebaseerd op SAS en Teradata. EISEN Werkervaring en -denkniveau Minimaal 1 jaar kennis van en ervaring met SAS Migraties 9.3 naar 9.4 SAS Grid-omgeving Minimaal 3 jaar testervaring WENSEN Competenties flexibel, nauwkeurig. communicatief vaardig, pro-actief politiek sensitief, integriteit Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, ex BTW) dienen uiterlijk 28 mei om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Organisatie analist / Change adviseur Utrecht
Voor onze eindklant in Utrecht zijn we op zoek naar een Organisatie analist / Change adviseur Start: 02-07-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week indicatie tarief: € 90,- all-in, exclusief BTW OPDRACHT De situatie van de huidige portals bij de Belastingdienst dient in technische en organisatorische zin in kaart te worden gebracht, met name ter voorbereiding op een migratie in sturing en verantwoordelijkheid. Omdat de organisatorische context en de verbonden verantwoordelijkheden enigszins diffuus zijn, is het van belang dat 'externe ogen' een helder beeld geven van de 'ist' situatie. Gezocht wordt daarin naar een plastische insteek die antwoord geeft op vragen als: Wie doet wat en wie heeft welke verantwoordelijkheid? Wie heeft en pakt ownership en hoe verhoudt zich dat tot organisatorische afspraken? De scope van de met de portalen verbonden verantwoordelijkheid betreft het beheer, onderhoud en doorontwikkeling van: de dienst aan de klant als totaal, de geboden functionaliteit, de presentatie en interactie, zowel als de content. Verder uitgaand van het gezichtspunt dat alle portalen uiteindelijk worden vervangen en vernieuwing op zich vanuit het bestaande niet aan de orde is. Het bedrijfsonderdeel waarvandaan de opdracht wordt gesteld, gaat regie voeren over en deels uitvoering geven aan de diverse klantportalen. Taken en verantwoordelijkheden zijn momenteel niet steeds eenduidig en transparant. De IT-organisatie heeft, naast de rol als leverancier, langere tijd deels de rol van klant vervuld. Een optimale kandidaat zal een combinatieprofiel hebben van project management, business architectuur en/of organisatieadvies. Affiniteit met changemanagement op organisatieniveau is zeker een pré. Zodra de 'ist' voldoende in kaart komt, kan de opdracht verlengd worden met advisering omtrent de 'soll'. Daarbij is inzicht van belang in de organisatie van de Belastingdienst als geheel. De vraag is dan wèl of een externe medewerker voldoende succesvol kan zijn in het opstellen van een dergelijk advies. Competenties Inzicht in complexe organisaties Analytisch / onafhankelijk Communicatief / contactgericht Kennis Kennis van beheer- en werkprocessen rond portaalomgevingen Kennis van best practices in de markt; inrichtingen bij marktpartijen. In staat een eindrapport op te stellen geschikt voor hoger management en bestuur In staat om uit een veelheid van informatie de essentie te kunnen onderscheiden en de pragmatiek centraal te houden. Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, ex BTW) dienen uiterlijk 28 mei om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Full Stack Developer Apeldoorn
Voor onze eindklant in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Full Stack Developer Start: 04-06-18 Einde: 31-12-18 met optie op verlenging Inzet: 36 uur per week indicatie tarief: € 65,- all-in, exclusief BTW OPDRACHT Ben jij een full-stack developer met hart voor UI-design? Zet je je graag in voor een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven? Ben jij helemaal op je plek in een scrumteam dat in snelle sprints innovatieve oplossingen creëert? Ben jij de nieuwe full-stack developer van het Center of Excellence (CoE) Webdevelopment van de Belastingdienst? Jouw team, CoE Webdevelopment, is onderdeel van IV-accent. IV-accent versnelt IV-processen en ontwikkelt nieuwe applicaties om de dienstverlening van de Belastingdienst te verbeteren. Het werk is innovatief en resultaatgericht, de cultuur snel en wendbaar. Zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. IV-accent is een lerende organisatie met professionele medewerkers die zelfstandig handelen in lijn met onze missie en ambitie. Als full-stack developer lever je een bijdrage aan een moderne geautomatiseerde ondersteuning voor de Belastingdienst. Hiervoor realiseer en integreer je maatwerkapplicaties. Samen met de business en andere teams maak jij je sterk voor de realisatie en exploitatie van vernieuwende oplossingen voor de organisatie. Samen met je collega’s van CoE Webdevelopment realiseer je zowel maatwerk- als generieke applicaties. Hierbij werk je met de nieuwste, state-of-the-art technieken. Zo gebruiken we voor de front-end onder meer Angular en AngularJS. Daarnaast maken we gebruik van Java, Javascript en Typescript. Met Robot Framework worden de applicaties geautomatiseerd getest. Binnen CoE Webdevelopment werk je volgens scrum als DevOps Engineer. In sprints van 2 weken realiseer je de wensen van de product owners. Je acteert op pro-actieve wijze en toont eigenaarschap in deze snel veranderende omgeving. Ten gunste van (de snelheid van) het voortbrengingsproces ben je in staat om de grenzen van de zorgvuldigheid op te zoeken en efficiency in voorkomende gevallen ondergeschikt laten zijn aan effectiviteit. De te behalen resultaten stem je in veel gevallen rechtstreeks af met de afnemer. Dit vraagt ook het nodige van je communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen. Hierom zoeken wij mensen die juist goed tot hun recht komen in een dergelijke omgeving. Mensen die voor resultaat gaan, niet bang zijn om fouten te maken, en hiervan leren. Mensen die ruimte en verantwoordelijkheid durven te nemen en de bijbehorende bevoegdheid pakken. Mensen die op deze wijze willen bijdragen aan de innovatie binnen IV-accent. EISEN Werkervaring en -denkniveau: Minimaal HBO-diploma Minimaal 3 jaar ervaring met onderstaande: Java SQL DB2 HTML5 en SCSS Angular Javascript/Typescript JIRA GIT Ervaring met Agile WENSEN Competenties Flexibiliteit, communicatief vaardig samenwerken, Pro-actief Hands-on, resultaatgericht Aanbiedingen met CV (max 5 A4) en onder vermelding van tarief (all-in, ex BTW) dienen uiterlijk 28 mei om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Interaction Designer Mr. Den Helder
Referentienummer: BTIT19668 Omgeving: Den Helder Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 20 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Het voornemen is om de gesprekken in de maand juni te houden. Sluitingsdatum: Vrijdag 1 juni om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Medior Interaction Designer voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Interaction Designer en Front-End Ontwikkelaar werk je samen met collega’s in Scrum teams aan het ontwerpen en ontwikkelen van maatwerksoftware van C2 systemen (C2 - command & control). Als Interaction Designer draag je vanuit interaction design perspectief bij aan het optimaliseren van de user experience van de C2-systemen. Als onderdeel van een multidisciplinair team verzorg je het complete ux-design van concept tot specificatie (in de vorm van een interactief prototype). Samen met Product Owners zorg je voor het opstellen en vertalen van de backlog items naar interactieontwerpen waarbij je gebruik maakt van user stories. Je denkt mee over functionaliteit, navigatie en interactie. Je bent verantwoordelijk voor prototypes die veelal met QT gemaakt worden. Uiteindelijk worden de ontwerpen door de projectteams geïmplementeerd in werkende maatwerkapplicaties. Samen met testers draag je zorg voor de kwaliteit van deze software. Taken/werkzaamheden: Samenwerken met collega’s in projecten om succesvolle C2-systemen te ontwikkelen. Begrijpen van de behoefte van de klant en dit vertalen naar uitstekende interactie ontwerpen. In staat zijn user interfaces te bedenken en specificeren. Proactief meedenken met opdrachtgevers over oplossingsrichtingen. Functionaliteit samenbrengen in een product backlog. Ontwikkelen van de front-end van C2-systemen. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding, richting Informatica. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met methoden en technieken om een user experience design vraagstukken aan te pakken. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met prototyping tools. Je beschikt over goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met Usability testen. Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met Interaction Design. Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met Human Factors. Je beschikt over ervaring binnen de Defensie organisatie. Competenties: Analyseren Klantgericht Communiceren Resultaatgericht
Security Officer Service Integratie Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Security Officer Service Integratie. De Opdrachtgever: De afdeling ICT van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor het leveren van een toekomstvaste, betrouwbare en veilige ICT-infrastructuur (netwerk, datacenters, werkplekken, technisch applicatiebeheer en telefonie) voor de gemeente Amsterdam. Daarmee vormt de ICT-infrastructuur een stabiele basis voor de gemeentelijke informatievoorziening en waar nodig die van haar ketenpartners waarlangs producten en diensten worden geleverd aan burgers, bedrijfsleven en publieke organisaties. De gemeente Amsterdam is volop in ontwikkeling naar een moderne overheid waarin digitalisering en innovaties op het gebied van data een grote rol spelen. Organisatieonderdeel ICT is een belangrijke speler in deze ontwikkeling. De afdeling ICT bestaat uit drie onderdelen: ICT Operations, Ondersteuning Primair Proces, en het CIO Office. Gemeentelijke Organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving Opdracht: Invulling van de positie Security Officer Service Integratie als 'kwartiermaker'. De kwartiermaker richt de nieuwe rol Security Officer Service Integratie binnen RvE ICT van de gemeente in. Parallel vult de kwartiermaker deze rol ook operationeel in. Het betreft een nieuwe rol, die nauw afgestemd zal dienen te worden op het nog in ontwikkeling zijnde sourcing model voor service integratie ten behoeve van de gemeentelijke ICT infrastructuur. Werkzaamheden: - Visie ontwikkelen op service-integratie in relatie tot security. - Beschrijving van de security in de (bouwblok- c.q. leverancier-overstijgende) service-integratieprocessen alsmede tactische security management processen zoals gewenst in een situatie dat de operationele dienstverlening inclusief beheerprocessen zijn uitbesteed. In het tactische security management dient ook het partnership met de ICT-leveranciers een plek te krijgen. - Inrichten van de genoemde security management processen (service-integratie en tactisch) inclusief de aansluiting op de operationele beheerprocessen van de ICT-leveranciers en het SOC Amsterdam. - Het mede vormgeven van de noodzakelijke overleggen en regie instrumenten, nodig voor de specifieke security management processen op dit niveau. - Het tijdelijk invullen van de rol van Security Officer Service Integratie zoals beschreven in de recent goedgekeurde Instellingsnotitie ICT security functie. - Bijdragen aan een eerste jaarplan ICT informatiebeveiliging. - (Doen) werven en inwerken van een definitieve Security Officer Service Integratie. Functie eisen (knock-out criteria): - Je dient beschikbaar te zijn voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je beschikt minimaal over een Academische opleiding in ICT gerelateerd vakgebied. - Je bent in het bezit van actuele kennis van informatiebeveiliging, zowel in organisatorische als in technische zin. (Relevante normen en standaarden en toepassing daarvan en meer specifiek security management processen). - Je hebt minimaal 5+ jaar aantoonbare ervaring in het beschrijven en opzetten van ICT governance modellen en beheermodellen. - Je hebt 5+ jaar aantoonbare ervaring in de informatiebeveiliging. - Je hebt geruime ervaring met het coachen van medewerkers. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring met de inrichting van regiefuncties en organisaties. - Je hebt kennis van de situatie rondom ICT beveiliging in de gemeente Amsterdam. - Je hebt een opleiding op het gebied van informatiebeveiliging. - Je hebt relevante werkervaring met security management. Competenties (expert): - Team speler en informele leider - Analytisch en modelmatig sterk - Structurerend - Besluitvaardigheid - Doorzettingsvermogen - Organisatiesensitiviteit - Overtuigingskracht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 04-06-2018 Duur: 30-11-2018 Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 05-06-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 12 - 19 juni 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Operations Engineer/Support/Powershell/Oracle/SQL/Datawarehouse North Holland
As an Operations Engineer (OE) you are a part of DevOps teams that are active on the FIRM WARE platform. This DevOps team works on the innovation of the Datawarehouse as well as the continuity and quality of Data for the Data Warehouse. As an Operations Engineer, you are responsible for the operational data logistic processes and you implement changes within the Datawarehouse. You will also play an important role within the DevOps team. You will be a team player that works closely with other disciplines/roles in the DevOps team. You will be able to convince people within the team of the importance of new deliveries and compliance with quality standards. In addition, the Operations Engineer carries out activities in the field of Life Cycle Management. Continuous improvement is the mindset with the focus on automating the work within the team as much as possible. As the Operations Engineer you will be responsible for:Monitoring the technical and functional data quality;Ensuring various processing layers such as the financial reconciliation between the certain flows;Managing parameters and control tables.Supporting and implementing changes within the Datawarehouse.Supporting and carrying out the test activities;Carrying outsource analyzes (Flatfiles, Data Router & SAP deliveries);System and process analyzes;Implementing and supervising changes in the entire OTAP;Performing Life Cycle Management; Requirements:A bachelors degree;Minimum 3 years of work experience in a comparable position in a banking IT environmentKnowledge and experience with Agile, Lean and ITILKnowledge and experience of Data Warehousing.Knowledge and experience with Linux / AIX, Windows, SQL is a must.Knowledge and experience with SAP HANA and Informatica tooling (PowerCenter) is a strong advantage.Knowledge and experience with modeling DWH environments is a strong advantage.Knowledge and experience with XLRelease and XLDeploy is an advantage.Knowledge and experience with Linux scripting is an advantage.Knowledge of test tooling as Fitnesse is an advantage.
Functioneel Beheerder Gouda
Functieomschrijving:Een functioneel beheerder verzorgt voor DJI het optimaal, tijdig en zo efficiënt mogelijk ondersteunen van de bedrijfsprocessen d.m.v. informatievoorziening. Binnen deze functie zijn de volgende kerntaken te benoemen: gebruiksbeheer (gebruikersondersteuning, verzorgen van handleidingen en opleidingen, begeleiden van acceptatietesten door gebruikers) en wijzigingenbeheer (adviseren van de gebruikersorganisatie, opstellen van functionele specificaties, in beheer nemen van applicaties). Een functioneel beheerder is werkzaam op het scharnierpunt van business en ICT en zorgt ervoor dat d.m.v. informatievoorziening vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Tevens heeft een functioneel beheerder een rol bij maken van afspraken met de leverancier over de dienstverlening en de sturing op de gemaakte afspraken. Functioneel beheerder participeert ook in projecten en zorgt dat deze goed in beheer genomen worden. Een functioneel beheerder stelt periodiek een voortgangsrapportage voor de opdrachtgever samen.Functie-eisen:De taken heeft een Functioneel Beheerder (3e lijn): Specifieke kennis:Naast Functioneel Beheer kennis aantoonbare ervaring met testtrajecten binnen (interne & externe) informatie-ketens.Kennis van forensische zorgprocessen.Algemene vaardigheden:Goed kunnen plannenKlantgerichte houdingInitiatiefrijkProbleemoplossendGoed kunnen samenwerkenGoede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheidHumorOm kunnen gaan met tegenstrijdige belangenKennis van en gecertificeerd in BiSL Servicegericht en dienstverlenend ingesteldCommunicatief sterk en een hands-on mentaliteitUitstekend analytisch denkvermogenEen flinke dosis organisatiesensitiviteitTeamspeler, met een voldoende mate van zelfstandigheidVoldoende mate van zelfreflectieStressbestendigZuiver empathisch vermogenOnmisbare eigenschappen:Binnen het team Functioneel Beheer wordt gezocht naar mensen die een brede kijk hebben ofkunnen krijgen op de functionele vragen van de DJI organisatie en die in staat zijn om die vragenmet ICT perspectief te kunnen weergeven, zodat de ICT leverancier die vragen goed kanoppakken.Snel in staat complexe materie te overzien en breed inzetbaar.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Functioneel Beheerder Den Haag
Functieomschrijving:Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een senior functioneel beheerder voor tijdelijke inzet in het functioneel beheer team Visserijregelingen van RVO (momenteel bestaande uit 3 functioneel beheerders en een meewerkend applicatiecoördinator). Als gevolg van het omvangrijke programma TRANSVIR2RVO worden applicatie(onderdelen) opgeleverd die in beheer moeten worden genomen. Daarnaast gaat het om alle voorkomende reguliere functioneel beheerwerkzaamheden en het uitvoeren van achterstallige beheerwerkzaamheden (o.a. functionele documentatie op orde brengen, kennisborging). De senior functioneel beheerders die wij zoeken gaan samen met hun collega-beheerders het VIRIS3-applicatiecluster beheren, doorontwikkelingen (EU-conform en soms met strakke deadlines) onderhouden en innoveren. Een ander speerpunt van de werkzaamheden wordt de externe digitale dienstverlening en het uitbreiden van het gebruik van geo-informatie (VISGIS) rondom de VIRIS3 kernapplicatie. Hierbij werkt de senior functioneel beheerder nauw samen met de visserijsector (producentenorganisaties), de NVWA, DG Mare (EU) en met DICTU. Wij zoeken ervaren, allround, pro-actieve en 'stevige' persoonlijkheden, met goede sociale en communicatieve vaardigheden. Teamspelers die proactief werkzaamheden oppakken, prioriteiten afstemmen en snel kunnen schakelen in de dynamiek van het programma. Op sommige onderdelen zal het programma op korte termijn overgaan van van een watervalaanpak naar een agile/scum ontwikkeling. De senior functioneel beheerders werken samen met collega-beheerders, de opdrachtgever/eigenaar van de applicatie, de ICT-leverancier, de transitiemanager en de regisseur van informatiemanagement en procesontwerp. In voorkomende gevallen kun je betrokken en ingezet worden op het gebied van (deel)projectleiding, analyse, ontwerp, realisatie en invoering dan wel ingezet worden op andere applicaties.De werkzaamheden omvatten met name:Inventarisatie van eisen en wensen van gebruikers , mede op basis van ontwikkelingen in het toepassingsgebied van de applicaties;Functionele eisen voor onderhoud en vernieuwing van de applicaties (requirementsanalyse uitvoeren vanuit het wijzigingenproces regulier beheer);Opstellen en review van functionele ontwerpen, vanuit het wijzigingenproces;Kaders, richtlijnen en voorwaarden opstellen voor correct gebruik van de applicaties;Opstellen van acceptatie-criteria en testvoorbereiding releases / wijzigingen en het begeleiden van de in beheer name van releases vanuit het programma resp. vanuit het reguliere beheer;Functionele instandhouding en continuïteit van de applicaties waarborgen;Leveren van gebruikersondersteuning en de inrichting daarvan (incidenten, meldingen);Doen van impactanalyses, uitvoeren en coördineren van testwerkzaamheden (zoals FAT, GAT);Onderzoeken van incidenten, uitvoeren van autorisatiebeheer;Actualiseren van documentatie en de beheerhandboeken;Operationele aansturing van de externe ICT-leveranciers.In het omvangrijke programma TRANSVIR2RVO worden applicatie(onderdelen) opgeleverd die in beheer moeten worden genomen. Er vindt volop systeemintegratie en gegevensuitwisseling plaats met perifere systemen.Functie-eisen:Minimaal vier jaar ervaring als senior functioneel beheerder bij een grote overheidsorganisatie of een vergelijkbare dienstverlenende grote organisatie;Minimaal twee jaar ervaring in een omvangrijk ICT programma / project rol in de rol van functioneel beheerder;Minimaal drie jaar kennis van en ervaring met PL SQL;Minimaal drie jaar kennis van en ervaring met requirementsanalyse en het opstellen van en reviewen van functionele ontwerpen (FO's) vanuit wijzigingenproces in het reguliere functioneel beheer.Competenties:Klantgericht en proactiefPragmatisch en resultaatgerichtCommunicatief vaardig en initiatiefZelfstandigheidSamenwerkenMaakt materie snel eigenOverzichtDe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken. De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving. De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt - veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening. Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
SAP Consultant/Ontwikkelaar Soesterberg
Referentienummer: BTIT19662 Omgeving: Soesterberg Startdatum: z.s.m. (let op screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 10 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: De gesprekken zullen plaatsvinden in week 24 en 25. Sluitingsdatum: Vrijdag 1 juni om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een SAP Consultant/Ontwikkelaar voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een SAP Consultant/Ontwikkelaar. De afdeling waar je komt te werken heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kennis en kunde over de besturing, beheersing en uitvoering van organisatie brede materieel logistieke en financiële processen op basis van het Informatie Systeem ERP M&F (Enterprise Resource Planning Materieellogistiek & Financiën) en de daaraan ten grondslag liggende bedrijfsvoering processen. Om dit te bereiken wordt nauw samengewerkt met vraag- en aanbodmanagement (VAM). Een van de hoofdtaken van de afdeling betreft het ontwikkelen en in standhouden van de toegewezen kennisproducten (zoals Online Hulp; e-learning; klassikaal Onderwijs; keten(gericht) trainen), het verspreiden van de kennis uit deze producten d.m.v. de daartoe aangewezen didactische werkvormen en het eventueel ondersteunen van de overige ERP M&F kenniseigenaren. Als SAP Consultant/Ontwikkelaar ben je verantwoording verschuldigd aan de Projectleider, voor wat betreft de voortgang van de uitgevoerde werkzaamheden en de inhoudelijke kwaliteit en de integraliteit van de (eind)producten. Daarnaast neem je zelfstandig beslissingen over de uitvoering van de opgedragen taken. Taken/werkzaamheden: Het analyseren van de O&IT behoefte vanuit VAM en deze behoefte door vertalen naar relevante producten. Het inrichten en beheer van de gewenste O&IT opleidingsomgevingen (master- en transactiedata (LSMW), en SAP Business Workflow (Jobs en scripts) etc. Het ondersteunen en/of zelfstandig uitvoeren van (ERP M&F release) Impactanalyses. Als subject matter expert (SME) vraagbaak en adviseur zijn voor zijn collega’s. Functioneel contact te onderhouden met alle relevante In-externe spelers, waaronder release en landschap managers, werkgroepen, etc. KNOCK-OUT: Je hebt HBO werk en denkniveau (d.m.v. een afgeronde HBO opleiding of werkervaring op HBO niveau). Je hebt minimaal 5 jaar theoretische en praktische kennis en ervaring met ERP/SAP. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met ERP/SAP opleidingen aan eindgebruikers. Je hebt minimaal 3 jaar praktische kennis en ervaring met projectmatig werken (niveau Prince2 practitioner). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt kennis en ervaring (bij voorkeur meer dan 5 jaar) met de volgende SAP modules: - Materiaalbeheer en logistieke processen (BAM module; MM, SD en LES) - Wapen Systeem management (WSM) - Contract Management en Verwerving (PVA) Je hebt kennis van ERP M&F kernel en SAP DFPS. Je hebt kennis van de ERP M&F opleidingssystematiek bij Defensie. Competenties: Communiceren Resultaatgericht Plannen en organiseren Conceptueel denken Samenwerken
Captiva Developer/Beheerder Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Captiva Developer/Beheerder. Opdracht Omschrijving: Politie Nederland heeft de afgelopen jaren EMC Documentum geïmplementeerd voor een deel van de bedrijfsvoeringsprocessen. In het scrum-team is er een behoefte ontstaan om het team uit te breiden met een Captiva developer. Hiervoor hebben wij specifiek iemand nodig met uitgebreide Captiva ervaring, die zelfstandig beheer kan uitvoeren, nieuwe functionaliteiten kan realiseren en kan adviseren over gebruik van Captiva. Iemand die in staat is haar of zijn kennis van Captiva te delen met de andere leden van het DevOps team. Doelstelling: De Captiva developer gaat zelfstandig beheer uitvoeren, nieuwe functionaliteiten realiseren en kan adviseren over het gebruik van Captiva. Het delen van de Captiva kennis binnen het DevOps team behoren hierbij ook tot een van de taken. Verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van de Agile en Scrum waarden en principles binnen een SCRUM team. Vakmatige taken: - Je stimuleert continue verbetering en kennisdeling; - Je voert ontwikkel en beheer taken als Captiva developer. Leidinggevende taken: Niet van toepassing. Contacten: Veelal interne contacten. Inzet in de lijn of project: Het betreft inzet in de lijn. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 03-09-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-08-2019 voor 36 uur per week. - Je hebt een aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar technische werkervaring met en kennis van Captiva (bij voorkeur met versie 7.x). - Je hebt in de afgelopen 3 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare Scrum ervaring. - Je bent beschikbaar voor het verificatiegesprek op donderdag 7 Juni 2018. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt succesvol afgeronde trainingen op het gebied van Captiva: Captiva Fundamentals, Captiva Designer en/of Captiva Advanced recognition. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar technische werkervaring met en kennis van Documentum (bij voorkeur met versie 7.x). - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met proces engine van xCP. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met composer. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met CTS. - Je hebt in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar werkervaring binnen een grote overheidsorganisatie, met meer dan 1.000 medewerkers. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar ontwikkel ervaring met Java. Competenties: - Flexibel gedrag: Staat open voor en speelt adequaat en doelgericht in op verander(en)de en snel wisselende omstandigheden. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 03-09-2018 Duur: 31-08-2019 Optie op verlenging: maximaal 1 x 12 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 07-05-2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Onderzoeker / Projectleider Den Haag
Voor het Openbaar Ministerie zijn wij op zoek naar een Senior Onderzoeker / Projectleider. Omschrijving Opdrachtgever: Dit is gezamenlijke opdracht van het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie en de Korpsleiding van de Politie. Om praktische redenen is besloten dat het Openbaar Ministerie in deze opdrachtverstrekking de rol als opdrachtgever op zich neemt. In de praktijk zijn zowel het OM als de politie opdrachtgever. Omschrijving Opdracht: Op dit moment hebben Politie en Openbaar Ministerie onvoldoende inzicht in het opsporingsrendement in de strafrechtketen en de uitval van zaken. In kwantitatieve zin moet inzicht komen in de hoeveelheid aangiften en meldingen die niet in aanmerking komen voor een opsporingsonderzoek of die vóór het vervolgingsproces uitvallen. In kwalitatieve zin is het van belang zicht welke keuzes worden gemaakt voorafgaand en gedurende het opsporingsproces. Het hebben van onvoldoende inzicht op deze afwegingsprocessen verhindert het signaleren van eventuele knelpunten en belemmert het zicht op de werkelijke capaciteitsbehoefte voor politie en het OM. Om het proces van beoordeling en screening van aangiften en meldingen gericht te kunnen verbeteren is meer inzicht nodig in de aanwezige knelpunten. De onderzoeksvraag is derhalve als volgt geformuleerd: - In welke mate (in aantallen en percentages) en om welke redenen, worden in de opsporing aangeboden of ter kennis gekomen strafbare feiten niet in onderzoek genomen of is sprake van incompleet of onvoldoende onderzoek? - In welke mate (in aantallen en percentages) en om welke redenen, worden door de politie aan het OM aangeboden strafbare feiten niet in behandeling genomen door het OM, maar afgedaan met een technisch sepot? Het onderzoek levert naast deze (kwantitatieve) inzichten tevens uitspraken over: - De wijze van toepassing van de ‘Aanwijzing opsporing’ - De (verschillen in de) toepassing van het vastgestelde ‘sepotbeleid’ - De van belang zijn de beslismomenten in de onderliggende werkstromen. Het onderzoek kent een aantal methodologische uitdagingen omdat het keuze- en selectieproces een onderdeel is van de individuele en professionele afweging van een politie- of OM-functionaris. In de onderzoeksopzet moet derhalve rekening gehouden worden met het feit dat verschillende functionarissen in dezelfde situatie legitiem tot een ander oordeel kunnen komen. Het is goed mogelijk dat gedurende het onderzoek normvinding plaatsvindt. Het onderzoek heeft niet het karakter van een audit, met een vooraf vastgesteld normenkader en een oordeel, maar is expliciet gericht op het bevestigen of verwerpen van de indicaties/signalen die in de BKB-notitie staan vermeld. Het onderzoek beperkt zich echter niet daartoe en kan ook inzichten opleveren waarover in het inventariserend onderzoek geen signalen zijn opgevangen. Uitvoering van het onderzoek vindt plaats langs de volgende fasering: - Inventariseer en maak gebruik van ervaringen uit bestaande initiatieven en aanwezige bevindingen en deelonderzoeken, vooral ook van de OM/Politie werkgroep Selectiviteit. Werk op basis daarvan de verdere onderzoeksopzet uit. - Voer het onderzoek uit bij een beperkt aantal politie-eenheden/ parketten. Resultaten: Een rapportage op basis van de bevindingen uit het onderzoek, waarin een kwantitatief en kwalitatief beeld wordt gegeven van de resultaten en het proces van de verschillende beslismomenten. Dit beeld wordt gespiegeld aan bestaande beleidsregels en indicatoren, en de bevindingen in de verschillende eenheden en parketten worden onderling vergeleken. Eventueel kan op basis van de bevindingen een vervolgopdracht volgen om het onderzoek uit te voeren voor alle politie-eenheden en parketten. Dat besluit wordt in een latere fase genomen door de opdrachtgevers en is afhankelijk van de resultaten. Werkzaamheden: Het OM en de Politie zijn op zoek naar een onafhankelijk senior-onderzoeker/projectleider die het project methodisch in goede banen leidt. De senior-onderzoeker/projectleider heeft veel kennis van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. De senior- onderzoeker/ projecteider heeft aantoonbaar veel ervaring met het uitvoeren van complexe en gevoelige onderzoeken en beschikt bij voorkeur over goede kennis van het werkveld van opsporing en vervolging, bijvoorbeeld vanuit eerdere onderzoeken. De onderzoeker/projectleider is gewend om te opereren in een politiek bestuurlijke omgeving en is zich bewust van gevoeligheden en belangen die samenhangen met dit onderzoek en eventuele resultaten daarvan. Het (dossier)onderzoek wordt uitgevoerd in combinaties van deskundige medewerkers van politie en OM samen, op basis van voorgeschreven beoordelingsvragen. De medewerkers van Politie en OM zullen in aanleg niet in de eigen eenheid / parket voor het onderzoek worden ingezet. Het onderzoek wordt begeleid door een stuurgroep waarin de opdrachtgevers en de uitvoeringsverantwoordelijken plaatsnemen. Daarnaast wordt een inhoudelijk deskundige commissie ingesteld, waarin de uitvoerders van het inventariserend onderzoek plaatsnemen en mogelijk een vertegenwoordiging vanuit eenheden/parketten. Deze commissie begeleidt en beoordeelt de opzet en uitvoering van het onderzoek welke door de senior-onderzoeker/projectleider zal worden voorgesteld, alsmede de interpretatie en rapportage van bevindingen welke door de senior-onderzoeker/projectleider worden opgesteld. In overleg met de commissie wordt de inzet van medewerkers uit de Politie -en OM-organisatie uitgewerkt en met beide organisaties afgestemd. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot einde project, verwachting 4 maanden (met optie tot verlenging). - Je beschikt over een afgeronde WO opleiding. - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbaar relevante ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek (aantonen d.m.v. een beschrijvingen van de ervaring bij onderzoeken). - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het uitvoeren van omvangrijke onderzoeksopdrachten. - Je hebt minimaal 10 jaar aantoonbare relevante ervaring met het uitvoeren van complexe en gevoelige onderzoeken (aantonen d.m.v. een beschrijving van de ervaring met complexe en gevoelige onderzoeken) *(onderzoek levert potentieel politiek gevoelige uitkomsten zowel voor de interne als externe organisatie). Functie wensen (gunningscriteria): - Je bent op korte termijn (3-6 weken) beschikbaar. - Je hebt meer dan 10 jaar ervaring met uitvoeren van grote en complexe onderzoeken. - Je hebt meer dan 5 jaar relevante ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve methoden en technieken van onderzoek. - Je hebt ervaring met het verrichten van onderzoek in een politiek bestuurlijke omgeving op het terrein van opsporing en vervolging. - Je hebt ervaring binnen andere strafrechtketenorganisaties. - Je bent je bewust van gevoeligheden en belangen die samenhangen met dit onderzoek en eventuele resultaat daarvan. Competenties: - Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen - Je bent deskundig en in staat jouw kennis en ervaring snel in te zetten - Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. - Je kan je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag en omgeving Startdatum: 18-06-2018 Duur: ca. 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 23 en 24 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Security Officer (Integratie) (QR5646) Amsterdam
Functie: Senior Security Officer (Integratie) (QR5646) Start: 30-7-2018, 32 uur per week Periode: 4 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Security Officer (Integratie). Functieomschrijving Invulling van de positie Senior Security Officer Service Integratie als 'kwartiermaker'. De kwartiermaker richt de nieuwe rol Senior Security Officer Service Integratie binnen ICT van de klant in. Parallel vult de kwartiermaker deze rol ook operationeel in. Het betreft een nieuwe rol, die nauw afgestemd zal dienen te worden op het nog in ontwikkeling zijnde sourcingmodel voor serviceintegratie ten behoeve van de gemeentelijke ICT infrastructuur. Werkzaamheden - Visie ontwikkelen op service-integratie in relatie tot security. - Beschrijving van de security in de (bouwblok- c.q. leverancier-overstijgende) service-integratieprocessen alsmede tactische security management processen zoals gewenst in een situatie dat de operationele dienstverlening inclusief beheerprocessen zijn uitbesteed. In het tactische security management dient ook het partnership met de ICT-leveranciers een plek te krijgen. - Inrichten van de genoemde security management processen (service-integratie en tactisch) inclusief de aansluiting op de operationele beheerprocessen van de ICT-leveranciers. - Het mede vormgeven van de noodzakelijke overleggen en regie instrumenten, nodig voor de specifieke security management processen op dit niveau. - Het tijdelijk invullen van de rol van Security Officer Service Integratie zoals beschreven in de recent goedgekeurde Instellingsnotitie ICT security functie. - Bijdragen aan een eerste jaarplan ICT informatiebeveiliging. - (Doen) werven en inwerken van een definitieve Security Officer Service Integratie. Eisen - Minimaal l 1 relevante referentie (organisatie, naam contactpersoon, telefoonnummer contactpersoon) - Minimaal over een Academische opleiding in ICT gerelateerd vakgebied - In het bezit van actuele kennis van informatiebeveiliging, zowel in organisatorische als in technische zin. (Relevante normen en standaarden en toepassing daarvan en meer specifiek security management processen) - Minimaal 5 jaar ervaring in het beschrijven en opzetten van ICT governancemodellen en beheermodellen - Minimaal 5 jaar ervaring in de informatiebeveiliging - Ervaring met het coachen van medewerkers Wensen - Kennis en ervaring met de inrichting van regiefuncties en organisaties - Kennis van de situatie rondom ICT beveiliging in de gemeente/overheid - Opleiding op het gebied van informatiebeveiliging - Relevante werkervaring met security management