Nieuwste ICT-projecten

Backup Beheerder (Tivoli Storage Manager) Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Backup Beheerder (Tivoli Storage Manager) Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Als Tivoli Storage Manager (TSM) Specialist ben je samen met een Senior werkzaam in het team Back-up en Storage van de Directie ICT van de gemeente Amsterdam. Dit team is binnen de gemeente verantwoordelijk voor alles wat met Back-up en Storage te maken heeft Werkzaamheden: 1. Beheerde back-up omgeving - beheert de gehele omgeving en daarmee alle samenhangende objecten tbv de back-upfaciliteiten - stelt protocollen en procedures op het gebied van beheer back-up - signaleert storingen en verzorgt herstelprocedures - verhelpt complexe storingen - test en installeert nieuwe versies en/of applicaties - adviseert over aan te schaffen nieuwe versies en/of applicaties - draagt zorg voor gedocumenteerde protocollen, procedures op het gebied van beheer - draagt zorg voor courante documentatie en designoverzichten van beheerde omgevingen 2. Advies op het terrein van technische infrastructuur m.b.t. de omgeving back-up: - beheert complexe en uitgebreide omgevingen - stelt implementatieplannen op - stemt af met de betreffende onderdelen - creëert voorwaarden voor nieuwe toepassingen - voert diverse implementatieplannen uit en richt systemen in - verbindt netwerken onderling - analyseert de impact van veranderingen 3. Beschikbaarheid: - is bereid regelmatig werk buiten kantooruren te doen voor het doen van migraties, reguliere updates en voor inzet van projecten - confirmeert zich aan piket- of consignatierooster (24/7) om de beschikbaarheid, kwaliteit en integriteit van de omgevingen te waarborgen Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. 4. Je bent in het bezit van - >5 jaar werkervaring als back-upbeheerder infrastructuur voor grote complexe omgevingen - kennis en ervaring van betreffende technische IBM infrastructuur componenten - kennis en ervaring van bedrijfskunde/organisatieleer en projectmanagement - kennis en ervaring van technisch en organisatorisch gerichte ontwerpmethoden en -technieken - kennis en ervaring van technisch en organisatorisch gerichte analysemethoden en -technieken - ervaring met netwerk, server en middleware technologie en het beheer daarvan - ervaring met beheerprocessen en het realiseren van technische wijzigingen - ervaring met realisatie van technische en organisatie wijzigingen 5. Je bent in het bezit van het: - Certificaat IBM Certified Administrator TSM v6.3 en hoger - ITIL Foundations v3 6. Je hebt kennis en ervaring van bedrijfskunde/organisatieleer en projectmanagement. 7. Je hebt kennis en ervaring van technisch en organisatorisch gerichte ontwerpmethoden en -technieken. 8. Je hebt kennis en ervaring van betreffende technische IBM infrastructuur componenten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een complexe omgeving. 2. Je hebt ervaring als Medior TSM beheerder of ervaring in een soortgelijke functie binnen een G4 gemeente (bij voorkeur Amsterdam). Competenties: - Oordeelsvorming - Resultaatgerichtheid - Snelheid van begrip - Analytisch vermogen - Verantwoordelijkheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 36 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 5 - 7 juni 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Netwerk Ontwerper Team Netwerken Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Netwerk Ontwerper Team Netwerken. Omschrijving opdracht: De Netwerk ontwerper richt zich op het vlak van Netwerk en Security ontwerp. Hij draagt zorg voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio. De Netwerk ontwerper geeft invulling aan de beschrijving van de werkingsspecificaties, test- en integratierichtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer- en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productiename en voor de verwerving van ICT producten en diensten binnen het expertisegebied Netwerk en Security. Verantwoordelijkheden: - Zorgdragen voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen - Voortgang rapporteren van de werkzaamheden - Documentatie van de ontwikkeling en wijziging verzorgen - Opstellen van realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen - Expertise gerelateerde problemen afhandelen. - Migratiewerkzaamheden voorbereiden en uitvoeren - Producten van externe leveranciers gereed maken voor integratie en test in de release Vakmatige taken: - Aanspreekpunt en vraagbaak betreffende Netwerk en Security vraagstukken. - Ontwerpen, configureren, implementeren en troubleshooting van diverse disciplines in complexe omgevingen bestaande uit onder andere: Routing/Switching, Firewalls, Loadbalancers, Webproxy's, SSL/VPN en overige Security oplossingen. - De expertise bijdragen voor Netwerk en Security vraagstukken en input leveren voor het vervaardigen van testplannen en voert waar nodig specifieke testen uit; - Controleert of de diverse (ontwerp-)specificaties op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden; - Gevonden probleemoplossingen in nieuwe releases verwerken Leidinggevende taken: Geen leidinggevende taken Contacten: Contacten intern en met leveranciers Inzet in de lijn of project: Beiden, zowel in de lijn als project werkzaamheden Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 12-08-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2019 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring als Netwerk ontwerper binnen grote organisaties (> 1000 medewerkers). 3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met routers & switches (Cisco). 4. Je bent in het bezit van een geldig certificaat CCNP. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als netwerk ontwerper met SSL/VPN, DNS/IPAM, Loadbalancing, WiFi of overige Security oplossingen. 2. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Netwerk Ontwerper/Architect met beveiligingsrichtlijnen. 3. Je beschikt over minimaal een HBO- Opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen enspeelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 12-08-2019 Duur: 31-07-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 23 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Datawarehouse Specialist Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Datawarehouse Specialist. Omschrijving opdracht: Beschrijving afdeling Binnen onze Agile organisatie wordt gebouwd aan data gedreven processen. Vanuit het domein Datapunt wordt gewerkt aan de centrale processen rond gegevens en data. Onderdeel hiervan is het maken van een Datawarehouse. Het bouwen vindt plaats in het team Data Opslag, waar je met de overige specialisten het datawarehouse verder uitbouwt. Beschrijving probleemstelling: In het team Dataopslag zoeken wij een ervaren Datawarehouse specialist die het datawarehouse, waar data wordt verzameld uit meer dan 200 verschillende bronnen binnen Waternet, verder uitbouwt en onze 5 interne specialisten hierin begeleidt en waar nodig opleidt. Beschrijving behoefte Werkzaamheden: - Vanuit de business behoefte ben je in staat de vraag functioneel te begrijpen, weet je welke gegevens bijdragen aan de oplossingsrichting en kan je deze technisch vormgeven in het datawarehouse. - Je hebt dus naast kennis van datawarehouse architectuur ook ruime ervaring met het modelleren, opzetten en beheren van databases. - Als ervaren specialist ben je vraagbaak voor het team en op de hoogte van de nieuwste technieken en methodieken.  - Je ondersteunt en ontwikkelt het team verder om zelfstandig processen te ontleden en daarbij de data-analyse te verbeteren - Het bouwen en beheren van de ETL’s op de verschillende bronnen binnen Waternet - Bouwen en beheren van de kubussen Aanvullende informatie: De IT-organisatie binnen Waternet kent twee pijlers. Aan de ene kant werken we in domeinen (Klant, Medewerker, Assets en Datapunt) op een Agile werkwijze samen om onze 2020 doelen te bereiken. Aan de andere kant worden de Agile teams in deze domeinstructuur ondersteund door onze Solution organisatie. Hier focussen we op Agile, Cloud, Digital Workplace en IoT. De teams binnen deze thema’s zorgen ervoor dat de digitalisering binnen de domeinen continu door gaat en ontwikkeling niet stil staat. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt kennis van en ervaring met Microsoft Azure oplossingen zoals SQL-server, SQL-datawarehouse, Data Catalog, Power BI en Visual Studio. 2. Je hebt ruime kennis van en ervaring met SQL en Oracle. 3. Je hebt ruime kennis van SSIS en SSAS. 4. Je hebt ruime kennis van en ervaring met ETL. 5. Je weet de vertaalslag (technisch en functioneel) te maken van het proces naar de data in het datawarehouse en kubus 6. Je hebt ervaring met overdragen van kennis aan interne medewerkers. 7. Je beheerst de Nederlandse taal zowel gesproken als geschreven. 8. Verder vragen we dat je flexibel bent en dat je goed bij bent met de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Omdat je werkt in een klein team wordt van je verwacht dat je goed in een team kunt werken en dat je de kennis kunt delen en documenteren. In gesprekken met de stakeholders en specialisten kun je de waarde van de data en het datawarehouse benoemen en raak je niet in de stress van tegengestelde belangen. Je weet door de juiste vragen te stellen welke functionele behoefte er leeft bij de business. Met creativiteit kun je een oplossing bedenken. Deadlines en tijdsdruk belemmeren het afronden van jouw producten niet Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van API-management. 2. Je hebt ervaring met Agile werken en denken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 1 januari 2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 12-06-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: di 25 juni 2019 9:30-12:00 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager GT Software Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectmanager GT Software. Omschrijving opdracht: Over VNG Realisatie VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. Over Gemeentelijke Telecommunicatie GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en VNG Realisatie. Het past in het streven van VNG om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids)processen en het past bij de beweging van de VNG om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020’. Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie, vaste data verbindingen en bedrijfstelefonie. Deze activiteiten vallen binnen de Contract Beheerorganisatie (CBO) als onderdeel van het Service Centrum Gemeenten. Doel van de opdracht: Na het succes van de eerste collectieve aanbesteding voor mobiele telefonie is gestart met de collectieve aanbesteding voor vaste data verbindingen, een tweede ronde voor mobiele telefonie en bedrijfstelefonie. Tevens is een initiatief gestart voor het collectief verwerven van software voor gemeenten. De projectmanager is verantwoordelijk voor het structureren en de dagelijkse aansturing van het project voor het verwerven van software voor gemeenten, GT Software. De projectleider stelt conform PRINCE2/MSP of vergelijkbaar de projectplannen en planningen op en draagt zorg voor de uitvoering conform deze plannen. De projectleider is hierbij ook materie deskundig en is op basis van zijn kennis en ervaring bij aanbestedingen in staat om projecten inhoudelijk te beoordelen en bij te sturen. De projectleider werkt samen met de teamleden van het team GT. De projectmanager werkt in opdracht van het hoofd Gemeentelijke Telecommunicatie. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: - Aanspreekpunt voor de voortgang en status van het project GT Software; - Zorgen voor de ontwikkeling van een gedragen projectplan en planning voor de benodigde afstemming en middelen; - Samen met het projectteam zorgdragen voor de afstemming met de vertegenwoordigers bij de Gemeenten; - Adviseren over de (deel)projecten die nodig zijn om gemeenten op een goede manier te migreren naar nieuwe contracten; - In samenspraak met het hoofd Gemeentelijke Telecommunicatie opstellen van deelopdrachten voor het verhogen van de kwaliteit het projectmanagement en de uit te voeren beheer van bestaande contracten - Plannen en bewaken van de uitvoering van het project en deelprojecten (tijd, budget, kwaliteit) en waar nodig interventies plegen; - Input leveren voor rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten; - Coördineren en afstemmen met bij het project betrokken partijen op operationeel niveau; - Zorgen voor de toetsing van behaalde resultaten; - Geeft leiding aan het team; - Borgen van de oplossingen en afspraken samen met contract management; - Adviseren over toekomstige projecten. Resultaat van de opdracht: - Project management producten conform PRINCE2/MSP of vergelijkbaar; - Dagelijkse aansturing van het project GT Software; Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent uiterlijk 1 juli 2019 beschikbaar. 3. Je beschikt over een opleiding op minimaal HBO niveau. 4. Je beschikt over WO-werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van advisering als projectmanager in complexe gemeentelijke ambtelijke (top)management) en bestuurlijke omgevingen en ervaring met projectmanagementmethoden. 2. Je hebt 5 jaar (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) kennis van en ervaring met de uitvoering van Europese aanbestedingen. 3. Je hebt kennis van en ervaring met de uitvoering van omvangrijke software aanbestedingen binnen gemeenten. 4. Je hebt ervaring met en beschikt over aantoonbare kennis van de operationele maar ook de beleidsmatige vraagstukken bij gemeenten over de inzet van standaard software, maatwerk, open source en cloud oplossingen. 5. Je bent bekend met commerciële modellen van leveranciers van software en software brokers. 6. Je kennis en ervaring (meer dan 5 jaar) van de actuele stand van zaken van gemeenten op het gebied van licensering en gebruik software op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau binnen een ambtelijke organisatie Competenties: - Gestructureerd - Uitstekende communicatieve vaardigheden - Goed analytisch vermogen - Klantgericht en dienstverlenend - Omgevingssensitiviteit - Resultaatgericht - Helicopterview - Besluitvaardig - Sensitief op groepsdynamieken - Proactief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: rond 1-7-2019 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-06-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 21 juni 2019 tussen 13.00-16.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Domein Architect Utrecht
QIPP is contractpartner voor de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Voor het architectuurteam zoeken wij een ervaren Domein Architect. Als Domein Architect heb je een specifiek aandachtsgebied (domein), waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het 'onder architectuur' realiseren van IT veranderingen door o.a. opstellen van visie/roadmaps en het opstellen van PSA's Niet alles is uitgestippeld en dat heeft zo zijn charme. Je kan veel meedenken en bouwen om de KvK future proof te houden, ook qua architectuur. Je treed op als sparringpartner voor zowel business als IT en draagt actief bij aan verdere professioalisering van de architectuurfunctie binnen de KvK. Wat ga je doen: Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, data- en applicatiearchitectuur vooral in het domein Bedrijfsvoering (finance, hr, IT facllitair, ...). Je werkt daarbij nauw samen met informatiemanagers, busines, projectmanagers, analisten, en collega-architecten. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur roadmap, kaders & richtlijnen en PSA's voor projecten. Je kunt makkelijk schakelen tussen meerdere projecten en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je weet zaken duidelijk en overzichtelijk te documenteren en te presenteren. Dit staat in je CV: - afgeronde WO opleiding (must) - Togaf certificering is een must, Archimate certificering en NORA kennis is een pré - kennis van domein architectuur en PSA's en meerjarige ervaring hierin (must) - ervaring als architect binnen de Rijksoverheid of een ZBO geldt als pré Graag ontvang ik je CV zodat het proces snel kan worden opgestart. Gesprekken zijn op 7 juni. Vriendelijke groet, Frank Engelkes QIPP Qualified Interim Project Professionals BV
Senior Productspecialist Den Helder e.a.
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Productspecialist Omschrijving opdracht: 1.Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door: - het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen). - uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen (NSA's). - het geven van functionele richtlijnen aan beheerders. - het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen. - het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid. - het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen. - het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur. 2.Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door: - het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken. - de samenhang met andere bouwstenen en Defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren. - het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden. - het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen. - het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders. - het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden. 3.Draagt zorg voor het problem management door: - het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit. - het initiëren en voorzitten van overleg met belanghebbenden en uitvoerenden. - het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van (hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten. 4.Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de clusters Producten en Processen op het gebied van: - realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) en de samenhang met de totale ICT infrastructuur. - levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van onder o.a. audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen. - het adviseren over kaders, vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen. - uitwerken van investeringsdossiers en input leveren voor aanbestedingstrajecten. - het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik. - input leveren t.b.v. actualisatie van de FKP's over gebruik, kosten en betrouwbaarheid. input leveren t.b.v. actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers). 2. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. 3. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van technische multidisciplinaire teams bestaande uit minimaal 5 teamleden. 4. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-infrastructuur. 5. Je bent 36 uur per week beschikbaar. 6. Je hebt minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. o.b.v. ervaring en/of opleiding en/of certificaten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring als Senior Beheerder ICT. 2. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het realiseren van lifecycles van ICT landschap. 3. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met hosting applicaties op zowel Open Source als Microsoft platformen. 4. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met OpenStack. 5. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met de Microsoft Stack. 6. Je hebt bij voorkeur, kennis van SCRUM methodieken (SCRUM, softwareontwikkelmethode). 7. Je hebt bij voorkeur, kennis van ITIL processen (ITIL Information Technology Infrastructure Library). 8. Je hebt bij voorkeur, minimaal een afgeronde HBO opleiding. 9. Je hebt bij voorkeur, kennis van DBMS'en (databasemanagementsysteemen) zoals Oracle en/of MySQL en/of SQL server. Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder, extra Standplaatsen: Maasland en Soesterberg (Frequentie is van te voren niet aan te geven) Startdatum: zsm na screening Duur: 1824 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Engineer IT Operations Den Haag
Voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zijn wij op zoek naar een Engineer IT Operations. Omschrijving opdrachtgever: Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. Beschrijving directie/afdeling: Het NCSC is ingedeeld in verschillende units, ieder met hun specifieke takenpakket en verantwoordelijkheden. Dit zijn op hoofdniveau de Unit Operations, het onderdeel waarin cyber security specialisten verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operatie en bezig zijn met het beschermen van onze doelgroepen van cybergevaar en het actueel houden van het cyber dreigingsbeeld. Daarnaast de Unit S&K (Samenwerking en Kennisuitwisseling), die verantwoordelijk is voor het opbouwen en in stand houden van het netwerk van alle partijen waar het NCSC voor werkt of mee samenwerkt. Daarnaast worden er binnen S&K een aantal kennisproducten gemaakt met verdere analyses en trends op het gebied van cyber security die gedeeld worden met de verschillende doelgroepen. Als laatste is er de Unit IV&T, Informatievoorziening en Techniek. Deze unit heeft als taak alle ICT en informatie diensten te leveren waarop het NCSC als zelfstandige organisatie kan opereren en tevens het applicatie- en informatielandschap te onderhouden en verder door te ontwikkelen. Omschrijving opdracht: Binnen de Unit IV&T worden alle diensten geleverd ter ondersteuning van de IT en informatie verwerkingsprocessen binnen het NCSC. Dit zijn o.a. het leveren van kantoorautomatiseringsvoorzieningen, het leveren van een datamanagement diensten en het technisch ondersteunen van verschillende informatiesystemen, netwetwerken en ander oplossingen in een complex en gevarieerd IT landschap. Om deze diensten te kunnen leveren heeft IV&T verschillende teams waarin IT specialisten dagelijks werken aan het beheren en onderhouden van alle systemen. Eén van deze teams is het technisch beheerteam. Door het wegvallen van één van de vaste krachten en het versnellen van een aantal projecten is een tijdelijke behoefte ontstaan aan een engineer IT operations, om de doorloop van de going concern en een tijdige oplevering van projecten te garanderen. Werkzaamheden: Als engineer IT operations werk je in DevOps verband samen met de solution engineers van het NCSC. Die zijn verantwoordelijk voor de implementatie, doorontwikkeling en het applicatief beheer van onze business applicaties. Jij vult de Ops taken in. Je werkt in verschillende scrum teams en zorgt er voor dat de voorzieningen die daar (door)ontwikkeld worden goed geïntegreerd worden en blijven met onze technische infrastructuur en KA. Met dit team verzorg je, zoveel mogelijk geautomatiseerd, de realisatie, test, implementatie en het beheer. Security-aspecten spelen hierbij een prominente rol. Hiervoor pas je de security-eisen vanuit wet- en regelgeving toe. Jouw grootste uitdaging? Bestaande regels vertalen naar technische oplossingen. Samen met de betrokken solution engineers ben jij verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende applicaties en voorzieningen. Voor verschillende voorzieningen geldt een 24/7 beschikbaarheid. In dat kader werk je ook mee in een piketrooster samen met andere collega’s. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit het configureren van API’s, VPN’s, VM’s of middelware voorzieningen, het oplossen van incidenten (2e en 3e lijn), informeren van de organisatie omtrent verstoringen, adviseren over en toetsen van ontwikkelingen en toepassingen voor zowel nieuwe als bestaande diensten en toepassingen, voorbereiden en controleren van netwerkwijzigingen, uitvoeren en coördineren van configuratie aanpassingen en software-upgrades, beheer van netwerken en platformen. Al je werkzaamheden zijn er op gericht om onze infrastructuur en de applicaties die daarop draaien optimaal te laten functioneren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op tenminste Hbo-niveau, danwel een afgeronde Mbo-opleiding plus aantoonbare werkervaring om een vergelijkbaar denkniveau te garanderen. 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie. 3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Linux serveromgevingen. 4. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Windows server- en desktopomgevingen. 5. Je hebt in de afgelopen 3 jaar inhoudelijke werkervaring opgedaan met het beheren en configureren van routers, switches, firewalls en WAN-verbindingen. Hierbij heb je niet alleen wijzigingen uitgevoerd in een (remote) management-applicatie, maar ook enige “hands on” ervaring met configuratie. 6. Je hebt recente ervaring (afgelopen 2 jaar) met het werken in een DevOps/Scrum-team. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een RHCE certificering. 2. Je beschikt over een MCSE certificering. 3. Je beschikt over een RHCSA certificering. 4. Je beschikt over een CCNA-certificering. 5. Je hebt kennis van en ervaring met IT automation tooling, zoals bijvoorbeeld Ansible. 6. Je hebt kennis van en ervaring met servervirtualisatie (VMWare) en storage 7. Je hebt kennis van en ervaring met hyper converged infrastructuur 8. Je hebt kennis van en ervaring met containertechnologieen (Docker e.d.) 9. Je hebt kennis van en ervaring met cloud integratie 10. Je hebt kennis van en ervaring met Ubuntu-omgevingen 11. Je hebt in de afgelopen 5 jaar opdrachten uitgevoerd binnen vertrouwelijke omgevingen waarvoor een AIVD-screening op niveau A of B vereist was Interviewcriteria: - gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie. - lijkt qua karakter, houding en gedrag goed binnen het team te passen - maakt overtuigend duidelijk dat hij/zij in de rol van engineer IT operations adequaat kan schakelen tussen de collega’s van infra, product owners en solution engineers - maakt overtuigend duidelijk zijn/haar kennis en vaardigheden op het gebied van infrastructuur en operations aansluit bij het gevraagde profiel. - blijkt een T-shaped kennis en ervaringsprofiel te hebben dat optimaal past bij wat het team nodig heeft VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 19 augustus 2019 (afhankelijk van afgifte VGB) Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-06-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Donderdagmiddag 13 juni en/of maandagmiddag 17 juni 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Product Specialist Den Helder
Functieomschrijving:1.Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door: - het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen). - uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen (NSA's). - het geven van functionele richtlijnen aan beheerders.- het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen.- het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid. - het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen. - het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur. 2.Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door: - het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.- de samenhang met andere bouwstenen en Defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren. - het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden. - het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen. - het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders.- het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden.3.Draagt zorg voor het problem management door: - het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.- het initiëren en voorzitten van overleg met belanghebbenden en uitvoerenden.- het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van (hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten.4.Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de clusters Producten en Processen op het gebied van: - realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) en de samenhang met de totale ICT infrastructuur. - levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van onder o.a. audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen. - het adviseren over kaders, vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen. - uitwerken van investeringsdossiers en input leveren voor aanbestedingstrajecten. - het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik. - input leveren t.b.v. actualisatie van de FKP's over gebruik, kosten en betrouwbaarheid. - input leveren t.b.v. actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid.Functie-eisen: Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers). Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van technische multidisciplinaire teams bestaande uit minimaal 5 teamleden. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-infrastructuur. Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau (o.b.v. ervaring en/of opleiding en/of certificaten)Bedrijfsinformatie:
Senior Ontwerper Den Helder
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26239 Omgeving: Den Helder (extra standplaatsen: Maasland/Soesterberg) Startdatum: z.s.m. (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, max. 3x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Maandag 3 juni om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Ontwerper voor 36 uur per week. Taken/werkzaamheden: Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door: - het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp; - het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp; - het opstellen van (inrichtings)documentatie; - het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen; - het opstellen van quality certificeringen. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door: - het opstellen van een impactanalyse; - het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten; - het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch). Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren: - het bouwen van componenten; - het aanpassen van bestaande componenten; - het opstellen van testscenario's; - het uitvoeren van testscenario's; - het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen. - het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties. KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 500 eindgebruikers). Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met projectmatig werken. Je hebt 2 jaar werkervaring met het opstellen van een Technisch Ontwerp. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Senior Ontwerper en/of System Analist. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met scripttalen Linux Shell en/of PERL en/of SQL en/of Windows Powershell. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatielandschappen en/of systeemlandschappen. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met releasemanagement. Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met Big Data. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Oracle databases. Je beschikt over minimaal 2 jaar kennis van SCRUM methodieken (SCRUM, softwareontwikkelmethode). Je beschikt over minimaal 2 jaar kennis van ITIL processen (ITIL Information Technology Infrastructure Library). Competenties: Analyseren Conceptueel denken Communiceren Flexibel Verantwoordelijk Initiatief Samenwerken
Linux / Windows Engineer IT Operations Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26238 Omgeving: Den Haag Startdatum: 19 augustus 2019 (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja, 1x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Donderdagmiddag 13 juni en/of maandagmiddag 17 juni 2019. Sluitingsdatum: Woensdag 5 juni 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Linux / Windows Engineer IT Operations voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. De organisatie werkt samen met organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. De organisatie is ingedeeld in verschillende units, ieder met hun specifieke takenpakket en verantwoordelijkheden. Dit zijn op hoofdniveau de Unit Operations, het onderdeel waarin cyber security specialisten verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operatie en bezig zijn met het beschermen van onze doelgroepen van cybergevaar en het actueel houden van het cyber dreigingsbeeld. Daarnaast de Unit S&K (Samenwerking en Kennisuitwisseling), die verantwoordelijk is voor het opbouwen en in stand houden van het netwerk van alle partijen waar de organisatie voor werkt of mee samenwerkt. Daarnaast worden er binnen S&K een aantal kennisproducten gemaakt met verdere analyses en trends op het gebied van cyber security die gedeeld worden met de verschillende doelgroepen. Als laatste is er de Unit IV&T, Informatievoorziening en Techniek. Deze unit heeft als taak alle ICT en informatie diensten te leveren waarop de organisatie als zelfstandige organisatie kan opereren en tevens het applicatie- en informatielandschap te onderhouden en verder door te ontwikkelen. Binnen de Unit IV&T worden alle diensten geleverd ter ondersteuning van de IT en informatie verwerkingsprocessen binnen de organisatie. Dit zijn o.a. het leveren van kantoorautomatiseringsvoorzieningen, het leveren van een datamanagement diensten en het technisch ondersteunen van verschillende informatiesystemen, netwetwerken en ander oplossingen in een complex en gevarieerd IT landschap. Om deze diensten te kunnen leveren heeft IV&T verschillende teams waarin IT specialisten dagelijks werken aan het beheren en onderhouden van alle systemen. Eén van deze teams is het technisch beheerteam. Door het wegvallen van één van de vaste krachten en het versnellen van een aantal projecten is een tijdelijke behoefte ontstaan aan een engineer IT operations, om de doorloop van de going concern en een tijdige oplevering van projecten te garanderen. Taken/werkzaamheden: Als engineer IT operations werk je in DevOps verband samen met de solution engineers van de organisatie. Die zijn verantwoordelijk voor de implementatie, doorontwikkeling en het applicatief beheer van onze business applicaties. Jij vult de Ops taken in. Je werkt in verschillende scrum teams en zorgt er voor dat de voorzieningen die daar (door)ontwikkeld worden goed geïntegreerd worden en blijven met het technische infrastructuur en KA. Met dit team verzorg je, zoveel mogelijk geautomatiseerd, de realisatie, test, implementatie en het beheer. Security-aspecten spelen hierbij een prominente rol. Hiervoor pas je de security-eisen vanuit wet- en regelgeving toe. Jouw grootste uitdaging? Bestaande regels vertalen naar technische oplossingen. Samen met de betrokken solution engineers ben jij verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende applicaties en voorzieningen. Voor verschillende voorzieningen geldt een 24/7 beschikbaarheid. In dat kader werk je ook mee in een piketrooster samen met andere collega’s. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit het configureren van API’s, VPN’s, VM’s of middelware voorzieningen, het oplossen van incidenten (2e en 3e lijn), informeren van de organisatie omtrent verstoringen, adviseren over en toetsen van ontwikkelingen en toepassingen voor zowel nieuwe als bestaande diensten en toepassingen, voorbereiden en controleren van netwerkwijzigingen, uitvoeren en coördineren van configuratie aanpassingen en software-upgrades, beheer van netwerken en platformen. Al je werkzaamheden zijn er op gericht om onze infrastructuur en de applicaties die daarop draaien optimaal te laten functioneren. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op tenminste HBO niveau, danwel een afgeronde MBO opleiding plus werkervaring om een vergelijkbaar denkniveau te garanderen. Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met Linux serveromgevingen. Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met Windows server- en desktopomgevingen. Je beschikt over recente ervaring (afgelopen 2 jaar) met het werken in een DevOps/Scrum-team. Je hebt in de afgelopen 3 jaar inhoudelijke werkervaring opgedaan met het beheren en configureren van routers, switches, firewalls en WAN-verbindingen. Hierbij heb je niet alleen wijzigingen uitgevoerd in een (remote) management-applicatie, maar ook enige “hands on” ervaring met configuratie. Je bent beschikbaar voor 36 uur per week voor de periode van 19 augustus 2019 t/m 29 februari 2020. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een RHCE certificering. Je beschikt over een MCSE certificering. Je beschikt over een RHCSA certificering. Je beschikt over een CCNA certificering. Je beschikt over kennis van en ervaring met IT automation tooling, zoals bijvoorbeeld Ansible. Je beschikt over kennis van en ervaring met servervirtualisatie (VMWare) en storage. Je beschikt over kennis van en ervaring met hyper converged infrastructuur. Je beschikt over kennis van en ervaring met containertechnologieën (Docker e.d.). Je beschikt over kennis van en ervaring met cloud integratie. Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) kennis van en ervaring met Ubuntu-omgevingen. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 opdracht (bij voorkeur meer dan 2 opdrachten) uitgevoerd binnen vertrouwelijke omgevingen waarvoor een AIVD-screening op niveau A of B vereist was. Competenties: Je kan adequaat schakelen tussen de collega’s van infra, product owners en solution engineers.
Senior Ontwerper Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Ontwerper. Omschrijving opdracht: 1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door: - het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp; - het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp; - het opstellen van (inrichtings)documentatie; - het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen; - het opstellen van quality certificeringen. 2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door: - het opstellen van een impactanalyse; - het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten; - het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch). 3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren: - het bouwen van componenten; - het aanpassen van bestaande componenten; - het opstellen van testscenario's; - het uitvoeren van testscenario's; - het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen. - het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 500 eindgebruikers). 2. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. 3. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van een Technisch Ontwerp. 4. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. 5. Je bent 36 uur per week beschikbaar 6. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. O.b.v. ervaring en/of opleiding en/of certificaten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring als Senior Ontwerper en/of System Analist. 2. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met scripttalen Linux Shell en/of PERL en/of SQL en/of Windows Powershell. 3. Je hebt bij voorkeur, minimaal een afgeronde HBO opleiding. 4. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatielandschappen en/of systeemlandschappen. 5. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met releasemanagement. 6. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met Big Data. 7. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met Oracle databases. 8. Je hebt bij voorkeur, kennis van SCRUM methodieken (SCRUM, softwareontwikkelmethode). 9. Je hebt bij voorkeur, kennis van ITIL processen (ITIL Information Technology Infrastructure Library). Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening Duur: 1824 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Datastage / Teradata engineer Apeldoorn
Binnen de BD/GBS/IV accent is er iemand nodig die de transitie van een EDW (Electronic Data Warehouse) naar Gegevensontsluiting (o.a. Datastage team) gaat doen. Het CoE (center of excellence) Gegevensontsluiting bestaat uit 40 FTE, en dit CoE is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van een MIH (Master Information Hub). Deze 'Hub' haalt informatie op uit bestaande bronnen en geeft deze door aan afnemers. Voor deze specifieke klus is er iemand nodig die de technische overdracht doet van de eerder genoemde transitie.Voor de opdracht is een gecombineerde kennis en ervaring nodig van Teradata en en IBM Datastage nodig.Ervaring met IBM Information Server Data StageErvaring met Extraction, Transformation and Loading (ETL) Process.Ervaring in developing ETL jobs for warehouseAcademisch opgeleidCompetentiesTeamplayer/samenwerkingCommunicatief vaardigPro-actief, durft initiatief te nemen, omgevingssensitiviteitDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Domein Architect Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Domein Architect. Omschrijving opdrachtgever: Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Omschrijving opdracht: De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Voor het architectuurteam zoeken wij een ervaren Domein Architect. Als Domein Architect heb je een specifiek aandachtsgebied (domein), waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het 'onder architectuur' realiseren van IT veranderingen door o.a. opstellen van visie/roadmaps en het opstellen van PSA's Niet alles is uitgestippeld en dat heeft zo zijn charme. Je kan veel meedenken en bouwen om de KvK future proof te houden, ook qua architectuur. Je treed op als sparringpartner voor zowel business als IT en draagt actief bij aan verdere professioalisering van de architectuurfunctie binnen de KvK. Wat ga je doen: Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, data- en applicatiearchitectuur vooral in het domein Bedrijfsvoering (finance, hr, IT facllitair, ...) Je werkt daarbij nauw samen met informatiemanagers, busines, projectmanagers, analisten, en collega-architecten. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur roadmap, kaders & richtlijnen en PSA's voor projecten. Je kunt makkelijk schakelen tussen meerdere projecten en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je weet zaken duidelijk en overzichtelijk te documenteren en te presenteren. Gewenst profiel: Wij vragen WO niveau met aanvullende trainingen op organisatorisch en technisch gebied. Ruime ervaring met ontwikkelen en opstellen van project architecturen en begeleiden van een realisatieteams. Door je globale kennis over enterprise, domein- en informatie-architectuur ben je daar waar nodig een goede gesprekspartner voor je collega architecten. Je beschikt over minimaal 10 jaar ervaring als architect en heeft bij voorkeur in een soortgelijke functie bij een overheidsorganisatie of zelfstandig bestuursorgaan. Samenwerken, resultaatgerichtheid en het analytisch denken zijn sterk ontwikkelde competenties. Het vertalen van de architectuur naar 'maakbare' oplossingen maakt onderdeel uit van je werk. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde WO opleiding. 2. Je bent in het bezit van Togaf certificering. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Domein Architect in complexe omgevingen. 4. Je hebt ervaring (minimaal 3 jaar)heeft de aangeboden kandidaat met opstellen van domein architectuur producten. 5. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het werken in het Domein van Bedrijfsvoering binnen een organisatie. 6. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in bezit van certificering op gebied van Archimate. 2. Je hebt aantoonbaar uitgebreide kennis van de NORA. 3. Je hebt kennis van het zelfstanidg maken van een Domein architectuur en PSA's. 4. Je hebt aantoonbaar kennis van Archimate. 5. Je hebt ervaring in het opstellen of meewerken aan enterprise architectuur producten. 6. Je hebt ervaring als Architect bij de Rijksoverheid en/of ZBO's. 7. Je hebt aantoonbaar bijgedrage aan professionaliseren van architectuurfunctie binnen de organisatie. Competenties: - Organisatiesensitiviteit: De kandidaat heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. - Impact: Maakt een vertrouwenwekkende en positieve indruk op anderen en weet deze te handhaven. - Analytisch vermogen: Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. - Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Kwaliteitsgericht: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 11-06-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 07-06-2019 tussen 10:00 en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
TOGAF Domein Architect Utrecht
Referentienummer: BTIT26231 Omgeving: Utrecht Startdatum: 11 juni 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 7 juni 2019 van 10.00 - 17.00 uur. Sluitingsdatum: Vrijdag 31 mei 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een TOGAF Domein Architect voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Voor het architectuurteam zoeken zij een ervaren Domein Architect. Als Domein Architect heb je een specifiek aandachtsgebied (domein), waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het 'onder architectuur' realiseren van IT veranderingen door o.a. opstellen van visie/roadmaps en het opstellen van PSA's. Niet alles is uitgestippeld en dat heeft zo zijn charme. Je kan veel meedenken en bouwen om de organisatie future proof te houden, ook qua architectuur. Je treed op als sparringpartner voor zowel business als IT en draagt actief bij aan verdere professioalisering van de architectuurfunctie binnen de organisatie. Taken/werkzaamheden: Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, data- en applicatiearchitectuur vooral in het domein Bedrijfsvoering (finance, hr, IT facllitair, ...). Je werkt daarbij nauw samen met informatiemanagers, busines, projectmanagers, analisten, en collega-architecten. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur roadmap, kaders & richtlijnen en PSA's voor projecten. Je kunt makkelijk schakelen tussen meerdere projecten en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je weet zaken duidelijk en overzichtelijk te documenteren en te presenteren. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde WO opleiding. Je bent in het bezit van een TOGAF certificering. Je beschikt over kennis van het zelfstandig maken van een Domein architectuur en PSA's. Je beschikt over minimaal 5 jaar (bij voorkeur meer dan 10 jaar) ervaring als Domein Architect in complexe omgevingen. Je beschikt over ervaring (minimaal 3 jaar) met opstellen van domein architectuur producten. Je beschikt over minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring in het werken in het Domein van Bedrijfsvoering binnen een organisatie. Je beschikt over minimaal 2 jaar (bij voorkeur 5 jaar of meer) ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent in het bezit van certificering op gebied van Archimate. Je beschikt over uitgebreide kennis van de NORA. Je beschikt over kennis van Archimate. Je beschikt over minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met het opstellen of meewerken aan enterprise architectuur producten. Je beschikt over ervaring als Architect bij de Rijksoverheid en/of ZBO's (zelfstandige bestuursorganen). Je hebt bijgedragen aan het professionaliseren van architectuurfunctie binnen de organisatie. Competenties: Organisatiesensitiviteit: Je hebt inzicht in en bent alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. Impact: Maakt een vertrouwenwekkende en positieve indruk op anderen en weet deze te handhaven. Analytisch vermogen: Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Kwaliteitsgericht: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.
Data-Analist jeugdzorg en sociaal domein Slochteren
Voor Gemeente Midden-Groningen zijn wij op zoek naar een Data-Analist jeugdzorg en sociaal domein. Omschrijving opdracht: De werkzaamheden betreffen de volgende zaken: - Maandelijks nieuwe versie van het dashboard actualiseren; - Maandelijks een monitor specifiek voor de sociale teams actualiseren. - Dashboard en monitor omzetten naar de nieuwe tool (Power BI) die de RIGG beschikbaar gaat stellen; - Ondersteuning t.b.v. de projecten en activiteiten die zich richten op het terugdringen van het tekort op de jeugdzorg. Ondersteuning in de vorm van nadere analyse, maar soms ook gewoon lijstwerk genereren. - De vraag zal niet alleen toespitst zijn op jeugd (hier wordt in het begin zondermeer wel het zwaartepunt gelegd), maar zal later breder getrokken worden naar het gehele sociale domein, o.a. i.h.k.v. de strategische visie op het sociaal domein. Gewenst profiel: Je beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met data-analyse en statistiek, om van daaruit trends en ontwikkelingen te kunnen vaststellen. Je hebt kennis en ervaring met data-analyse m.b.t. de jeugdzorg bij gemeenten. Enige jaren kennis en ervaring met de registratiesystemen en specifieke inrichting en werkwijze van het RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) is een minimale vereiste. Je gaat een schakelrol vervullen tussen de teams van Sociaal Beleid en Informatisering & Organisatie (I&O) en Sociaal Beleid zal voornamelijk in de rol van opdrachtgever optreden, c.q. het formuleren van de klantvraag. I&O zit meer in de opdrachtnemersrol. De werkzaamheden worden vnl. zelfstandig uitgevoerd, echter wel in afstemming en samenwerking met medewerkers uit het betreffende werkveld (beleidsmedewerkers, sociaal team-medewerkers, medewerkers uit de backoffice). Toelichting op rooster: Aantal uren per week: maximaal 16. Inschatting is dat de inzet 1 a 2 dagen per week voldoende moet zijn. In het begin van de maand is de inzet hoger dan één dag per week. Rooster en invulling: in overleg met adviseur bedrijfsvoering. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met data-analyse en statistiek, om van daaruit trends en ontwikkelingen te kunnen vaststellen. 2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met werken bij/met het RIGG. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met de registratiesystemen en specifieke inrichting en werkwijze van het RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). 2. Je hebt ervaring met data-analyse van de data van de jeugdapplicatie van het RIGG. 3. Je hebt ervaring bij gemeentelijke organisatie(s). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Slochteren Startdatum: 17-06-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: maximaal 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
BI Frontend Ontwikkelaar Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een BI Frontend Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: Het AMI (Amsterdam Management Informatie) -team maakt onderdeel uit van het Functioneel Beheer P-team dat weer deel uitmaakt van de afdeling Informatievoorziening van het cluster Interne Dienstverlening. AMI is het stedelijk samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en distribueren van managementinformatie via het intranet van de gemeente Amsterdam. Hiervoor worden generieke rapporten en dashboards voor managers, adviseurs en controllers gemaakt met data vanuit verschillende bronnen. Denk hierbij aan financiële, personele en dienstverlening bronnen. Het AMI team werkt via de scrum methodiek waarbij er elke 4 weken een oplevering is die goedgekeurd wordt door de Product Owner. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: In 2019 wordt een nieuw personeelssysteem AFAS geïmplementeerd. De rapportages binnen AMI zullen moeten worden aangepast. Werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit het voeren/ondersteunen van de informatieanalyse om tot de nieuwe rapportlijnen te komen en het daadwerkelijk aanpassen van de universes, rapporten en dashboards. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je hebt kennis van- en minimaal 1,5 jaar ervaring met- Business objects 4.x 4. Je hebt kennis van -en minimaal 1,5 jaar ervaring met- Sap Lumira Designer. 5. Je hebt kennis van -en minimaal 1 jaar ervaring met- het ontwerpen van Dashboards. 6. Je hebt kennis van -en minimaal 1 jaar ervaring met- Web Intelligence. 7. Je hebt 1,5 jaar ervaring met het aanpassen van universes. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt als BI Frontend Ontwikkelaar kennis opgedaan van personeelssystemen. 2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring opgedaan binnen een G4 gemeente (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den-Haag). 3. Je hebt ervaring met het werken volgens de SCRUM methodiek. Competenties: - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Verantwoordelijkheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-07-2019 Duur: 01-02-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 23 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatieadviseur Projectencentrum Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatieadviseur Projectencentrum. Omschrijving opdrachtgever: Metro en Tram (MET) is uitvoerder, dan wel opdrachtgever voor alle huidige en toekomstige renovatie- en realisatieprojecten op metro- en tramgebied in de regio Amsterdam. Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico's zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren. Als juridisch eigenaar en als beheerder in het kader van de Wet Lokaalspoor, beheert MET de metro- en traminfrastructuur op strategisch niveau. De organisatie opereert in de bouwsector en werkt hierbij nauw samen met externe marktpartijen zoals het GVB, aannemers en consultants. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De teams van het projectencentrum van Metro en Tram adviseren om het informatiebeheer van hun project zo effectief (volgens de regels én volgens de wensen van het team) en zo efficiënt mogelijk (de best mogelijke werkafspraken) uit te voeren. De Informatieadviseur zal zelf ook meehelpen in de uitvoering van het documentbeheer. De Informatieadviseur adviseert tevens over verbeteringen in documentbeheer en ondersteunen bij in kaart brengen en realiseren van (nieuwe) informatiebehoeften. Werkzaamheden: - Controleren en opbouwen van de digitale dossiers in overleg met andere informatieadviseurs, de projectleider informatiebeheer en met de inhoudelijk verantwoordelijke medewerker(s) van het team/afdeling; - Verstrekken van informatie en fungeren als tijdelijke vraagbaak op het gebied van documentbeheer voor een team of afdeling; - Trainen van nieuwe teamleden in samenwerking met onder andere Functioneel Beheerders rond het juist opslaan en registreren van documentatie (on-the-job of klassikaal); - Beschrijven van afdelingsspecifieke werkafspraken passend binnen de kaders van het informatiebeheerplan van Metro en Tram; - Motiveren van medewerkers tot goed documentbeheer; - Ondersteunen van deelprojectleiders bij hun documentbeheer; - Verantwoordelijk voor een goede begeleiding en advisering op gebied van documentbeheer; - Verantwoordelijk voor het geven van een juiste vertaling van de opgestelde beleidsdocumentatie naar de praktische afdelingsspecifieke werkwijze(n); - Verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van de stand van zaken aan de manager DIV & ICT én projectleider informatiebeheer; - Goede samenwerking met de andere informatieadviseurs. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 4. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. 5. Je beschikt over een mobiele telefoon. 6. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het werken met digitale documentmanagementsystemen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring binnen een projectorganisatie in een infrastructurele omgeving. a. Deelname aan projecten met grotere omvang; b. Praktijkervaring met diverse projectmanagementmethodes; c. Werken in een (bouw)ontwerp- en realisatieproces; d. Meewerken aan een infrastructureel bouwproject; e. Ervaring met railinfrastructuur of OV-projecten. 2. Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met: a. Informatiemanagement; b. Decos Join of soortgelijke documentmanagementsystemen; c. IT toepassingen in projecten; d. Archiefregelingen en relevante wetgeving informatiebeheer. Competenties: - Flexibele instelling - Taakvolwassen - Proactief - Klant- en resultaatgericht - Samenwerken - Stressbestendig - Accuraat Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 1 juli 2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Maandag 10 juni 2019 tussen 13.00 en 16.30 uur (eerste ronde, Vrijdag 14 juni 2019 tussen 9.00 en 12.00 uur (eerste ronde) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist - EES Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26221 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 31 mei 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Business Analist - EES voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De EU is gestart met een groot aantal acties om de informatie-uitwisseling en informatievoorziening op het terrein van migratie, grensmanagement, terrorisme en rechtshandhaving te versterken. Eén van de wetvoorstellen betreft de introductie van een Europees Inreis- en Uitreissysteem, het Entry Exit System (EES). In het EES worden de in- en uitreizen en de grensweigeringen van alle derdelanders tot het Schengengebied geregistreerd. De Schengenbrede invoering staat gepland voor Q1-2021. De implementatie van het EES kent een complexe context, waaronder de toenemende groei van passagiersaantallen en de beperkte infrastructuur van de (grens)doorlaatposten. Een grove schatting is dat het nu 10,5 miljoen derdelanders op jaarbasis betreft. Door de Brexit zullen ongeveer 5 miljoen Britten de status van derdelander krijgen. Dat komt straks dus neer op ongeveer 15,5 miljoen derdelanders jaarlijks. De Koninklijke Marechaussee (KMar) waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De marechaussee heeft 3 hoofdtaken: 1. Grens politietaak; 2. Bewaken en beveiligen; 3. Internationale en militaire politietaken. De invoering van het EES raakt alle onderdelen van de organisatie. Zoals aangegeven, is het bovendien niet de enige wijziging die de komende jaren binnen het grensproces wordt doorgevoerd. Vanuit het oogpunt van efficiency, kosten en zorgvuldigheid is het zaak al deze wijzigingen integraal aan te lopen. Een projectmatige aanpak met een dedicated team is derhalve de meest geschikte methode om deze omvangrijke wijzigingen succesvol te implementeren. Gezien de te verwachten impact en de relatief korte termijn waarop het EES wordt ingevoerd, heeft het instellen van dit project een hoge mate van urgentie. De Business Analist voor het in kaart brengen van de verschillende processen op de verschillende doorlaatposten, het vertalen van de operationele wensen naar de IV / IT behoefte projectplan en ondersteuning te bieden aan de projectleider. De Business Analist is verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. De Business Analist vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de Business Analist een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt signaleren en vertalen naar efficiënte oplossingen. Het in de gaten houden van de strategische samenhang tussen alle projecten behoort ook tot de werkzaamheden van de Business Analist. De Business Analist beschrijft en analyseert bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. In deze analyse worden alle COPAFIJTH (Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie(voorziening), Juridisch, Technisch en Huisvesting) aspecten betrokken. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Business Analist, consultant of projectleider in het gebied van Vreemdelingen Wetgeving, Veiligheidsketen of Grens Bewaking. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het begeleiden van organisatieveranderingen en de daarbij horende procesontwerpen. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het beschrijven van, begeleiden van organisaties bij en implementeren van nieuwe processen. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met (technische) implementatietrajecten: systemen, processen, enz. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt werkervaring in projecten met de Koninklijke Marechaussee. Je hebt werkervaring met projecten bij of voor een een van de ICT-ketenpartners zoals DMO/OPS, JIVC, Dienst ICT, Politie, ISC, VTSPN of Ministerie van Justitie en Veiligheid. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring met Business Analyse gericht op het vertalen van bedrijfsprocessen naar solutions. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) kennis en ervaring van technische infrastructuren en kent de mogelijkheden en beperkingen. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met het gebruik van architectuurmethoden- en technieken als TOGAF, BMC, DYA, DEMO. Je hebt kennis en ervaring van actuele en toekomstige EU verordeningen op het gebied (krijg het excelbestand niet verder uit elkaar) Je hebt kennis en ervaring van NL programma's, projecten en (krijgen het excelbestand niet verder uit elkaar) Je hebt kennis en ervaring van de Integrale Defensie Architectuur (IDA). Je hebt het certificaat PRINCE II - Fundametals. Je bent inzetbaar tijdens piekperioden, de werkuren kunnen dan opgevoerd worden naar 40 ipv 36. Competenties: Communiceren: - Geeft complexe informatie duidelijk weer, zodat die aansluit bij één of meerdere doelgroepen. - Uitstekende presentatie vaardigheden - Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden Organisatiegericht: - Benut het krachtenveld in de organisatie. Beïnvloeden: - Weet met weerstand om te gaan en verkrijgt draagvlak binnen de eigen organisatie. Conceptueel denken: - Beschouwt verschillende bekende gezichtspunten binnen het vakgebied. Resultaatgericht: - Is gericht op het behalen van gemeenschappelijk resultaat op de langere termijn. Analyseren: - Verheldert een complex vraagstuk. Initiatief: - Zoekt mogelijkheden en onderneemt actie met het oog op kansen voor de organisatie.
Domein Architect (QR6699) Utrecht
Functie: Domein Architect (QR6699) Start: 10-6-2019, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Utrecht Omschrijving: Voor onze klant in Utrecht zijn wij op zoek naar een Domein Architect Korte omschrijving van de opdracht: We voeren een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Voor het architectuurteam zoeken wij een ervaren Domein Architect. Als Domein Architect heb je een specifiek aandachtsgebied (domein), waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het 'onder architectuur' realiseren van IT veranderingen door o.a. opstellen van visie/roadmaps en het opstellen van PSA's Niet alles is uitgestippeld en dat heeft zo zijn charme. Je kan veel meedenken en bouwen om de future proof te houden, ook qua architectuur. Je treed op als sparringpartner voor zowel business als IT en draagt actief bij aan verdere professionalisering van de architectuurfunctie. Wat ga je doen: Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, data- en applicatiearchitectuur vooral in het domein Bedrijfsvoering (finance, hr, IT facllitair, ...) Je werkt daarbij nauw samen met informatiemanagers, business, projectmanagers, analisten, en collega-architecten. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur roadmap, kaders & richtlijnen en PSA's voor projecten. Je kunt makkelijk schakelen tussen meerdere projecten en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je weet zaken duidelijk en overzichtelijk te documenteren en te presenteren. Wat vragen wij? Wij vragen WO niveau met aanvullende trainingen op organisatorisch en technisch gebied. Ruime ervaring met ontwikkelen en opstellen van project architecturen en begeleiden van een realisatieteams. Door je globale kennis over enterprise, domein- en informatie-architectuur ben je daar waar nodig een goede gesprekspartner voor je collega architecten. Je beschikt over minimaal 10 jaar ervaring als architect en heeft bij voorkeur in een soortgelijke functie bij een overheidsorganisatie of zelfstandig bestuursorgaan. Samenwerken, resultaatgerichtheid en het analytisch denken zijn sterk ontwikkelde competenties. Het vertalen van de architectuur naar 'maakbare' oplossingen maakt onderdeel uit van je werk. Eisen: Afgeronde WO opleiding In het bezit van TOGAF certificering Aantoonbare kennis van het zelfstandig maken van een Domein architectuur en PSA’s Minimaal 5 jaar ervaring als Domein Architect in complexe omgevingen (geef aan: meer dan 10 jaar; 7 tot 10 jaar; 5 tot 7 jaar) Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van domein architectuur producten (geef aan: meer dan 3 jaar; 1 - 3 jaar) Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het werken in het Domein van Bedrijfsvoering binnen een organisatie (geef aan: 2 - 5 jaar; meer dan 5 jaar) Aantoonbaar ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving (geef aan: 5 jaar of meer ervaring; 2 tot 5 jaar ervaring) Wensen: In het bezit van certificering op gebied van Archimate Aantoonbaar uitgebreide kennis van de NORA Aantoonbaar kennis van Archimate Aantoonbaar ervaring heeft de kandidaat opstellen of meewerken aan enterprise architectuur producten (geef aan: 0 - 2 jaar; 2 - 5 jaar; meer dan 5 jaar) Aantoonbaar ervaring als Architect bij de Rijksoverheid en/of ZBO's Aantoonbaar bijgedrage aan professionaliseren van architectuurfunctie binnen de organisatie Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Omgevingsmanager Leeuwarden
Voor Provincie Friesland zijn wij op zoek naar een Omgevingsmanager. Omschrijving opdracht: De Provincie investeert in verkeersveilige wegen voor auto’s en fietsers. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het halveren van het aantal verkeersslachtoffers (doden en zwaargewonden) in 2025 in vergelijking tot het gemiddelde van 2007 – 2009. Dit is in de uitvoeringsagenda 2015 – 2019 geconcretiseerd door het opstellen van een programma van maatregelen waarmee we de veiligheid van het provinciale wegennet willen verhogen; het Risicoverlagende Infrastructurele Programma (Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma): RYP. Gedacht kan worden aan maatregelen zoals het verbreden van wegen en het aanleggen van betere oversteekplaatsen. In totaal is er € 31,75 miljoen beschikbaar voor het RYP. Om de afspraken met Provinciale Staten te kunnen nakomen over de uitvoering / planning / voortgang van (het versneld uitvoeren van) het RYP is het van belang dat de capaciteit op orde komt. We zoeken daarom op dit moment twee Omgevingsmanagers om de projectteams, die aan de slag zijn met het RYP, te versterken. Verantwoordelijkheden: - Je onderhoudt de contacten met stakeholders (andere overheden, bewoners, private partijen); - De projectteams kunnen op jou bouwen doordat jij het relatiebeheer met alle stakeholders perfect op orde hebt - Je adviseert de gedeputeerde over (de omgang met) alle belangen die spelen binnen de projecten in het RYP en komt zelfstandig met oplossingsvoorstellen richting management, portefeuillehouder en GS - Je bent het omgevingsbewuste geweten van de projectteams - Onderdeel van je takenpakket is het meer omgevingsbewust maken van de projectteams Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 10 juni 2019 tot en met 31 juli 2021 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. 3. Je hebt 5 – 10 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt enig civieltechnisch en/of verkeerskundig inzicht. 2. Je beschikt over de wil om eruit te komen, waarbij je denkt in het belang van het project. 3. Je bent doortastend en voortvarend, drive om te realiseren. 4. Je beschikt over probleemoplossend vermogen. Competenties: - Je staat communicatief sterk en bent altijd onderweg naar het volgende “probleem”. En elk probleem wil je oplossen, je wilt er uitkomen en laat daarbij het provinciale (project)belang prevaleren. Maar niet ten koste van alles. - Om mensen te overtuigen, moet je ook kunnen luisteren. Je bent joviaal en toch tactvol in de omgang. Humor en zakelijkheid helpen je daarbij. - Je bent doortastend en voortvarend, je hebt een grote innerlijke drive om dingen voor elkaar te krijgen. Verlegenheid is je vreemd. - Je bewandelt alle noodzakelijke paden en bent zowel empathisch richting burger en praktisch, maar helder richting bestuurders. - Je bent een volwaardig sparringpartner van de (senior) projectleider en neemt het hele projectteam mee in je enthousiaste manier van doen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leeuwarden Startdatum: 10-06-2019 Duur: 31-07-2021 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-06-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
BI Frontend Ontwikkelaar Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26223 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 juli 2019 Einddatum: 1 februari 2020 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 23. Sluitingsdatum: vrijdag 31 mei om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een BI Frontend Ontwikkelaar voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: In 2019 wordt een nieuw personeelssysteem AFAS geïmplementeerd. De rapportages binnen AMI zullen moeten worden aangepast. De werkzaamheden bestaan uit het voeren/ondersteunen van de informatie analyse om tot de nieuwe rapportlijnen te komen en het daadwerkelijk aanpassen van de universes, rapporten en dashboards. Het AMI (Amsterdam Management Informatie) -team maakt onderdeel uit van het Functioneel Beheer P-team dat weer deel uitmaakt van de afdeling Informatievoorziening van het cluster Interne Dienstverlening. AMI is het stedelijk samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en distribueren van managementinformatie via het intranet van de gemeente. Hiervoor worden generieke rapporten en dashboards voor managers, adviseurs en controllers gemaakt met data vanuit verschillende bronnen. Denk hierbij aan financiële, personele en dienstverlening bronnen. Het AMI team werkt via de scrum methodiek waarbij er elke 4 weken een oplevering is die goedgekeurd wordt door de Product Owner. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt kennis van- en minimaal 1,5 jaar ervaring met- Business objects 4.x. Je hebt heeft kennis van -en minimaal 1,5 jaar ervaring met- Sap Lumira Designer. Je hebt kennis van -en minimaal 1 jaar ervaring met- het ontwerpen van Dashboards. Je hebt kennis van -en minimaal 1 jaar ervaring met- Web Intelligence. Je hebt 1,5 jaar ervaring met het aanpassen van universes. Je hebt minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt als BI Frontend Ontwikkelaar kennis opgedaan van personeelssystemen (weging 33%). Je hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan binnen een G4 gemeente (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den-Haag) (weging 33%). Je hebt ervaring met het werken volgens de SCRUM methodiek (weging 34%). Competenties: Analytisch vermogen Omgevingsbewustzijn Samenwerken Resultaatgerichtheid Verantwoordelijkheid
Senior Coördinator Blueriq team Functioneel Beheer Utrecht
Functieomschrijving: Als teamlead DEVOPS basisvoorziening maak je deel uit van het DEVOPS team INSPECT van de NVWA. Je bent niet vies van techniek en in staat de technische koppelingen en de werking daarvan te begrijpen, problemen door te analyseren en het team waar nodig op het juiste spoor te zetten. Je beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, bent flexibel, creatief, nauwkeurig en beschikt over empathisch vermogen. Voor het team speel je een belangrijke rol in het realiseren de features en user-stories op basis van Blueriq in het systeem Inspect. Het is daarbij belangrijk dat er functionaliteit gerealiseerd wordt die onderhoudbaar, toekomstvast, veilig, performant, generiek en van voldoende kwaliteit. Je stuurt als teamlead op het Blueriq versie/releasemanagement, test en ontwerp activiteiten. Je stimuleert de samenwerking van de teamleden met verschillende expertises. Het overzicht houden over de inrichting en het afstemmen met de andere Blueriq modelleurs en solution architecten maken integraal onderdeel uit van de werkzaamheden. Hij/zij is in staat om kritische vragen te stellen over de voorgestelde user-stories en weet deze te vertalen naar oplossingen passend binnen Blueriq. Hij/zij beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, bent flexibel, creatief, nauwkeurig en stressbestendig.Functie-eisen: Kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van applicaties (op basis van een model gedreven oplosrichting);Projectervaring en aantoonbare kennis van en ontwerp/modelleerervaring met het complete Blueriq platform waaronder de nieuwste versies 9 en 10. (full Blueriq stack)Meerdere jaren kennis en ervaring met de realisatie van systemen o.b.v. (dynamisch) ProcesmanagementErvaring met het werken voor grote ambtelijke organisaties zoals (Rijks)overheden.Kennis en ervaring met het realiseren van systemen obv zaakgericht werkenErvaring met het uitvoeren van de werkzaamheden in geschaalde agile omgevingen obv SAFeMet goed gevolg gevolgde opleidingen Blueriq (Blueriq Modelling Foundation, Blueriq Modelling Advanced, Dynamic Case management)Bedrijfsinformatie: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.
IT Security Officer Arnhem
Voor Tennet in Arnhem zijn we op zoek naar een IT Security officer.Als IT Security officer (IT Service Officer) bij TenneT zorg je ervoor dat de je de organisatie ondersteunt bij het uitvoeren van security assessments en audits, participeer je in projecten, assisteer je bij cyber security incident respons en lever je security advies. Hierbij werk je nauw samen in het operationele security team binnen de subafdeling shared services. Je klanten zijn project managers, team managers en diverse business afdelingen. De IT security officer is een rol binnen de afdeling shared services. Je rapporteert aan de team manager shared services. Binnen shared services vallen ook de volgende subafdelingen: Servicedesk, werkplekbeheer en supplydesk.Voornaamste werkzaamheden:Uitvoeren van het volledige security assessment traject;Dit gaat van de eerste scoping samen met de interne klant, tot en met het afstemmen van deopvolging van bevindingen met de technische IT specialisten. Gedurende het gehele procesmoeten alle stakeholders op één lijn gehouden worden. Het doel is een project hun deliverables zo veilig mogelijk op te laten leveren. Naast eigen projecten is er ook een groot aantal SaaS-diensten die een security assessment moeten ondergaan. TenneT maakt voor het uitvoeren van de daadwerkelijke test zelf gebruik van de diensten van enkele preferred suppliersAdviseren van projecten en collega's op het gebied van cyber security gerelateerdevraagstukken. Bij TenneT lopen een boel innovatie- en vervangingstrajecten met een cybersecurity component waarbij ondersteunend advies gewenst is op het gebied van cybersecurity. Dit gaat van het opzetten van SSL verbindingen tot aan blockchain technologie.Het oplossen en monitoren van security gerelateerde incidenten;Bijwonen van security gerelateerde overleggenVereistenDe ideale kandidaat heeft kennis en ervaring in en met het (laten) uitvoeren van security assessments en pentesten. Heeft bij voorkeur een HBO studie in een Informatica richting of gerelateerd en minimaal 3 jaar relevante werkervaring als security officer of in een vergelijkbare functie. Ervaring met werken in een security team waarbij snel geschakeld moet kunnen worden tussen werkzaamheden en prioriteiten. Actuele kennis op het gebied van risicomanagement, SOC2 en ISO27001. Bij voorkeur een of meer relevante certificaten (CISSP, CISA) en bekend met system auditing. Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal. Competenties:- Kritische denker- stressbestendig- flexibel- Zelfstandig werkend;- Klantgericht communiceren;- Collegiaal;- Resultaatgericht;- Omgevingssensitief; Duur 6 maanden 40 uur per week.
Senior Programmamanager Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Programmamanager. Omschrijving opdrachtgever: Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. We werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Voor het programma Bouwen met Informatie, een rand voorwaardelijk informatiserings-/digitaliseringstraject voor het programma (achterstallig onderhoud) Civiele Constructies bruggen en kademuren zijn we op zoek naar een senior programmamanager Werkzaamheden: De programmanager is allereerst verantwoordelijk voor de resultaten van het programma BMI 'Bouwen met Informatie' binnen de prioriteiten en planning van de het programma Constructieve Veiligheid Civiele Constructies én binnen de kaders van Informatievoorziening en de Archiefwet. Programmamanager is de schakel tussen de directies (Verkeer & Openbare Ruimte én Ingenieursbureau) en het uitvoerende programma, waarbij programmamanager als intermediairtussen V&OR, Ingenieursbureau, Datalab, Informatiemanagement, Informatievoorziening en andere partijen fungeert. Deelneemt aan verscheidene kern- en stuurgroep overleggen, en deze informeert en adviseert Diverse productiegroepen v.w.b. metadatering aanstuurt ,met daarbij verantwoordelijkheid voor de opleiding van instromende productiemedewerkers. Het team dat de Datalaag (BMIDMS, Portaal en relatie met GIS & VISI) ontwikkelt, aanstuurt volgens scrum methodiek. Waarbij verantwoordelijk voor: - Implementatie applicatiegeïntegreerd Planningstool - Informatie analyse (bijv FMECA, Toestandsinspecties, ARB in FMECA verbetering van het inspectieproces); - Testprocedures; - Migratie trajecten; - Gebruikersondersteuning; - Koppeling GIS, VISI, BIM/CAD en Planningsmodule met BMIDMS. - De kaders Informatievoorziening en archiefwet bewaakt; - Inachtneming digitale duurzaamheid op de oplossingen - Het inregelen van beheerafspraken; - Direct en indirect ongeveer 80 medewerkers aanstuurt; Het programma Constructieve Veiligheid Civiele Constructies Bruggen en Kademuren: 1. Bruggen Van 2017 tot 2027 toetsen we alle 850 verkeersbruggen op constructieve veiligheid. Door onderzoek stellen we de staat van een brug vast en kunnen we bepalen welke aanpak nodig is. Ook krijgen we inzicht welke bruggen prioriteit hebben. Het vervangen van een brug is ingrijpend dus we kunnen niet overal tegelijk aan de slag. De werkzaamheden zullen veel impact hebben op de omgeving en het verkeer. Dat is niet leuk, maar om de stad veilig en toekomstbestendig te maken, is het wel noodzakelijk. 2. Kades Amsterdam is een waterrijke stad met veel kades en oevers. In totaal zo'n 600 kilometer. Veel kades zijn meer dan 100 jaar oud en aan het einde van hun levensduur. Dat is op steeds meer plekken zichtbaar. De kades worden vaak veel intensiever gebruikt en zwaarder belast dan waarvoor ze zijn ontworpen. We weten niet precies in welke staat de kades nu verkeren en welke belasting ze nog aankunnen. Dat levert risico's op. We zijn daarom begonnen met een grootschalige aanpak van de eerste 200 kilometer, meest kwetsbare kades in Amsterdam (zie verder https://www.amsterdam.nl/projecten/kademuren/) Het programma Bouwen met Informatie (binnen Constructieve Veiligheid Civiele Constructies Bruggen en Kademuren) Het programma bouwen met informatie levert een essentiële (onmisbare ) bijdrage aan de uitvoering van het programma Constructieve Veiligheid Bruggen (PCVB) en Constructieve Veiligheid Kade- en Walmuren. Het ontsluiten van de bestaande archieven en het gestructureerd aanbieden van informatie uit de Amsterdamse archieven is rand voorwaardelijk voor het behalen van de college-doelstelling. (In het programma BMI wordt de betreffende technische informatie bij elkaar gebracht, zo nodig gedigitaliseerd, gemetadateerd en ontsloten voor intern gebruik en gebruik en aanlevering van informatie via een uitwisselingsplatform. Gezien de aard van de informatie wordt deze duurzaam toegankelijk opgeslagen). Aanvullend aan het technische deel worden vanuit het programma de grote productiegroepen, waar het daadwerkelijke digitaliserings- en metadateringswerk plaatsvindt, aangestuurd en gecoördineerd. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. 4. Je hebt minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring en resultaten als programmamanager van vernieuwende en complexe samenwerkings- en ICT-projecten. 5. Je hebt ervaring met grootschalige digitaliseringstrajecten. 6. Je hebt aantoonbare ervaring met een complexe IV-omgeving met zowel interne als externe leveranciers. 7. Je hebt ervaring in het leiden van projecten met een grote inhoudelijke en organisatorische complexiteit en met een hoge tijdsdruk. 8. Je hebt ervaring met het aansturen van een groot aantal medewerkers binnen projectteams. 9. Je hebt aantoonbare kennis van de volgende business - en informatievoorzieningsdomeinen: Assetmanagement, (en standaarden zoals IMBOR), inspectiemethodieken en risicoanalysemethodieken (zoals RAMS en FMECA),informatiebeheer en archiefbeheer, documentmanagement, portaalfunctionaliteit. 10. Je hebt aantoonbare ervaring in het adviseren van - en rapporteren aan stuurgroepen en directies. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met aansturing van grote productieteams en bouwteams. 2. Je hebt aantoonbare kennis van de volgende business - en informatievoorzieningsdomeinen: Assetmanagement/beheer Openbare Ruimte, (en standaarden zoals IMBOR), inspectiemethodieken en risicoanalysemethodieken (zoals RAMS en FMECA),digitaal duurzaam informatiebeheer en archiefbeheer, documentmanagement. 3. Je hebt ervaring met het 'schakelen' op directie en stuurgroep niveau binnen grote gemeentelijke organisaties. Competenties: - Analytisch vermogen - Helikopterview - Probleemoplossend vermogen - Omgevingsbewustzijn - Klantgerichtheid - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Verantwoordelijkheid - Verbindend leiderschap - Stressbestendigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-07-2019 Duur: 30-06-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Servicedesk medewerker Utrecht
Jij zet eindgebruikers centraal. Je bent zelfstandig, initiatiefrijk, flexibel, analytisch en een echte teamplayer! DICTU streeft naar een optimale dienstverlening aan haar klanten. Waarbij meldingen binnen SLA worden afgehandeld. Vanwege het vertrek van een medewerker is DICTU op zoek naar een ambulante on-site support medewerker met als uitvalsbasis Den Haag en flexibel inzetbaar binnen een straal van maximaal 2 uur autorijden. Je bent samen met je collegas verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke ondersteuning van de eindgebruikers op verschillende locaties. Daarbij gaat het om werkplekbeheer waaronder ook de ondersteuning op mobiele apparaten valt. Afhankelijk van je opdracht verwerk je meldingen die in TOPdesk worden geregistreerd. Het kan voorkomen dat een dag bestaat uit het oplossen van dringende incidenten (LAN/WAN), het werken als ICT servicebalie medewerker en het op de hoogte houden van de eindgebruiker. Daarnaast hou je je bezig met onder andere het verhuizen van werkplekken, het beantwoorden van gebruikersvragen of het geven van instructies aan eindgebruikers. Ook voer je diverse projectwerkzaamheden uit. Incidenteel wordt gevraagd over te werken. Kortom, de ambulante on-site support medewerker is een veelzijdige en flexibele werknemer die meerdere taken voor zijn rekening neemt.Functie-eisen:Minimaal 2 jaar aantoonbaar relevante werkervaring, waaronder ervaring met grootschalige ICT servicebaliesTOpdeskITILAfgeronde MBO niveau 3 opleiding Kennis:Kennis en ervaring met Windows 10, Office 365 en citrix XenDesktopGedegen kennis van mobiele devices (smartphones, tablets) en beheer hiervanKennis van netwerken (LAN /WAN)DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Backend Java/Python/Scala Developers Den Haag en omgeving
Voor een eindklant zijn wij op zoek naar Backend Developers met expertise in Java, Python en/of Scala. Als Backend Developer bij onze organisatie draag je direct bij aan diverse onderzoeken. Je ontwikkelt software die grote hoeveelheden data verwerkt en bedenkt creatieve manieren om deze data zo goed mogelijk beschikbaar te maken. Samen met collega's ben je constant bezig de nieuwe technische uitdagingen het hoofd te bieden. Werk je graag met state-of-the-art technologieën als Hadoop, Spark en Kafka? Zie je grote hoeveelheden data en complexe systemen als een uitdaging? Vind je het belangrijk dat je werk er ook echt toe doet? Dan is deze klus iets voor jou! Functie eisen: • HBO opleiding informatica afgerond: 5 jaar • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift: 5 jaar • Ervaring met Java, Python en/of Scala: 5 jaar • Ervaring met Git of ander versiebeheersysteem: 2 jaar • Ervaring met ontwikkelen op Linux: 5 jaar Kennis, ervaring en certificeringen: • Java • Hadoop (HBAse/Apache Accumulo, Kafka, Spark) • Elasticsearch • Spring Boot/Dropwizard • Python Overige informatie Back-end Developer Locatie: Den Haag en omgeving Startdatum: Z.S.M. Einddatum: 31 oktober 2019 Aantal uren per week: 36 uur Periode: Initieel 7 maanden met optie tot verlenging. Recruiter: Greg Haime, 06 105 611 92, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Servicedesk medewerker Den Haag
Jij zet eindgebruikers centraal. Je bent zelfstandig, initiatiefrijk, flexibel, analytisch en een echte teamplayer! DICTU streeft naar een optimale dienstverlening aan haar klanten. Waarbij meldingen binnen SLA worden afgehandeld. Vanwege het vertrek van een medewerker is DICTU op zoek naar een ambulante on-site support medewerker met als uitvalsbasis Den Haag en flexibel inzetbaar binnen een straal van maximaal 2 uur autorijden. Je bent samen met je collegas verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke ondersteuning van de eindgebruikers op verschillende locaties. Daarbij gaat het om werkplekbeheer waaronder ook de ondersteuning op mobiele apparaten valt. Afhankelijk van je opdracht verwerk je meldingen die in TOPdesk worden geregistreerd. Het kan voorkomen dat een dag bestaat uit het oplossen van dringende incidenten (LAN/WAN), het werken als ICT servicebalie medewerker en het op de hoogte houden van de eindgebruiker. Daarnaast hou je je bezig met onder andere het verhuizen van werkplekken, het beantwoorden van gebruikersvragen of het geven van instructies aan eindgebruikers. Ook voer je diverse projectwerkzaamheden uit. Incidenteel wordt gevraagd over te werken. Kortom, de ambulante on-site support medewerker is een veelzijdige en flexibele werknemer die meerdere taken voor zijn rekening neemt.Functie-eisen:Minimaal 2 jaar aantoonbaar relevante werkervaring, waaronder ervaring met grootschalige ICT servicebaliesTOpdeskITILAfgeronde MBO niveau 3 opleidingKennis:Kennis en ervaring met Windows 10, Office 365 en citrix XenDesktopGedegen kennis van mobiele devices (smartphones, tablets) en beheer hiervanKennis van netwerken (LAN /WAN)DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Senior Ontwerper Den Helder
Functieomschrijving: 1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:- het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;- het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;- het opstellen van (inrichtings)documentatie;- het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;- het opstellen van quality certificeringen.2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:- het opstellen van een impactanalyse;- het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten;- het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren:- het bouwen van componenten;- het aanpassen van bestaande componenten;- het opstellen van testscenario's;- het uitvoeren van testscenario's;- het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen.- het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties. Functie-eisen: Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 500 eindgebruikers). Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van een Technisch Ontwerp. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau (o.b.v. ervaring en/of opleiding en/of certificaten)Bedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  Voor start van deze functie is een MIVD-screening vereist, deze neemt doorgaans 6-8 weken in beslag.
Projectmanager PAAS Sr. Maasland
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26219 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. Duur: 8 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 31 mei om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Projectmanager PAAS voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Geeft leiding aan projecten door: Het plannen en efficiënt inzetten van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking; De personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toe te passen; De (project)medewerkers op adequate wijze ondersteunen en aansturen en/of het begeleiden van of toezicht houden op (het werken van) derden; Het voeren van gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie; Het inhoudelijk, procesmatig en procedureel voorbereiden van besluitvorming in de verschillende fasen van project; Het opleveren van management- en sturingsinformatie en het geven van advies. Is verantwoordelijk voor de initiatief(-) en definitie(fase) van een project door: Het vastleggen van de stand van zaken en analyseren van de relevante context, markten, informatie en ontwikkelingen; Het doen van onderzoek naar probleem- en doelstellingen; Het formuleren van (eind)resultaten, beoordelen van de haalbaarheid en benoemen van kritische succesfactoren; Kaderstelling en projectafbakening; De formulering van de projectopdracht; Het formuleren van eisen(pakketten) en (rand)voorwaarden; Het doen van onderzoek naar de haalbaarheid; Het opstellen van een plan van aanpak en projectprogramma (definiëren fasen, benoemen deelprojecten/-producten, projectstructuur- en organisatie, bepalen financiën en globale planning). Is verantwoordelijk voor de ontwerp(-) en voorbereiding(fase) van een project door: Het uitwerken en concretiseren van het plan van aanpak en projectprogramma in een projectontwerp; Het bepalen van de benodigde mensen en middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke; Het opstellen van gedetailleerde (implementatie en realisatie)plannen, (stroom)schema¿s, instructies, draaiboek(en) en dergelijke; Het onderhandelen met in- en externe toeleveranciers en (markt)partijen/ opstart aanbestedingsprocedure; Het afstemmen met en kennis ontwikkelen en -borgen bij (bij de realisatie) relevante betrokkenen; Is verantwoordelijk voor de realisatie(-) en nazorg(fase) van een project door: Het (bijdragen aan en voorbereiden van) reguliere of afgebakende aanbestedingen, contracteren van derden; Het implementeren en realiseren van plannen; Het opstellen van instructies, richtlijnen en handboeken voor en opleiden van gebruikers(beheer); Het bijstellen en uitwerken van voorschriften en (rand)voorwaarden voor evaluatie, monitoring, uitvoering en toepassing; Het evalueren van de implementatie en realisatie van het project en van de (effectiviteit) van projectresultaten en adviezen; Het adviseren voor verbetering en bijstelling van (aanpalend)beleid, processen, producten en diensten; Het monitoren van beheer- en onderhoudsprocessen en het doen van voorstellen voor optimalisatie. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring t.a.v. van projecten op het gebied van IT Infrastructuur. (Onder IT Infrastructuur wordt verstaan: Netwerk- en Datacenterinfrastructuur, Werkplekdiensten en Hosting van applicatiediensten en infrastructuur). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als eindverantwoordelijke Projectmanager. Je hebt een Prince2 certificaat. Je hebt een afgeronde HBO opleiding. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het werken comform Agile / SCRUM. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het inhoudelijk toelichten van projecten, projectresultaten en consequenties (ervaring met gebruik dashboard, rapportagetool en inzichtelijk maken risico's). Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het signaleren en analyseren van informatie. Je hebt een opleiding richting I(C)T en/of Informatie Voorziening (IV). Competenties: Stressbestendig Beïnvloeden Communiceren Delegeren Flexibel Plannen en Organiseren Resultaatgericht Nauwkeurig
Backup Beheerder (Tivoli Storage Manager) Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Backup Beheerder (Tivoli Storage Manager) Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Als Tivoli Storage Manager (TSM) Specialist ben je samen met een Senior werkzaam in het team Back-up en Storage van de Directie ICT van de gemeente Amsterdam. Dit team is binnen de gemeente verantwoordelijk voor alles wat met Back-up en Storage te maken heeft Werkzaamheden: 1. Beheerde back-up omgeving - beheert de gehele omgeving en daarmee alle samenhangende objecten tbv de back-upfaciliteiten - stelt protocollen en procedures op het gebied van beheer back-up - signaleert storingen en verzorgt herstelprocedures - verhelpt complexe storingen - test en installeert nieuwe versies en/of applicaties - adviseert over aan te schaffen nieuwe versies en/of applicaties - draagt zorg voor gedocumenteerde protocollen, procedures op het gebied van beheer - draagt zorg voor courante documentatie en designoverzichten van beheerde omgevingen 2. Advies op het terrein van technische infrastructuur m.b.t. de omgeving back-up: - beheert complexe en uitgebreide omgevingen - stelt implementatieplannen op - stemt af met de betreffende onderdelen - creëert voorwaarden voor nieuwe toepassingen - voert diverse implementatieplannen uit en richt systemen in - verbindt netwerken onderling - analyseert de impact van veranderingen 3. Beschikbaarheid: - is bereid regelmatig werk buiten kantooruren te doen voor het doen van migraties, reguliere updates en voor inzet van projecten - confirmeert zich aan piket- of consignatierooster (24/7) om de beschikbaarheid, kwaliteit en integriteit van de omgevingen te waarborgen Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. 4. Je bent in het bezit van - >5 jaar werkervaring als back-upbeheerder infrastructuur voor grote complexe omgevingen - kennis en ervaring van betreffende technische IBM infrastructuur componenten - kennis en ervaring van bedrijfskunde/organisatieleer en projectmanagement - kennis en ervaring van technisch en organisatorisch gerichte ontwerpmethoden en -technieken - kennis en ervaring van technisch en organisatorisch gerichte analysemethoden en -technieken - ervaring met netwerk, server en middleware technologie en het beheer daarvan - ervaring met beheerprocessen en het realiseren van technische wijzigingen - ervaring met realisatie van technische en organisatie wijzigingen 5. Je bent in het bezit van het: - Certificaat IBM Certified Administrator TSM v6.3 en hoger - ITIL Foundations v3 6. Je hebt kennis en ervaring van bedrijfskunde/organisatieleer en projectmanagement. 7. Je hebt kennis en ervaring van technisch en organisatorisch gerichte ontwerpmethoden en -technieken. 8. Je hebt kennis en ervaring van betreffende technische IBM infrastructuur componenten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een complexe omgeving. 2. Je hebt ervaring als Medior TSM beheerder of ervaring in een soortgelijke functie binnen een G4 gemeente (bij voorkeur Amsterdam). Competenties: - Oordeelsvorming - Resultaatgerichtheid - Snelheid van begrip - Analytisch vermogen - Verantwoordelijkheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 36 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 31-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 5 - 7 juni 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Netwerk Ontwerper Team Netwerken Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Netwerk Ontwerper Team Netwerken. Omschrijving opdracht: De Netwerk ontwerper richt zich op het vlak van Netwerk en Security ontwerp. Hij draagt zorg voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen en volgt hierbij de invulling van de producten portfolio. De Netwerk ontwerper geeft invulling aan de beschrijving van de werkingsspecificaties, test- en integratierichtlijnen alsmede aan de concretisering van beheer- en beveiligingsaspecten, die randvoorwaardelijk zijn voor in productiename en voor de verwerving van ICT producten en diensten binnen het expertisegebied Netwerk en Security. Verantwoordelijkheden: - Zorgdragen voor de vertaling van de architectuur naar concrete IT oplossingen - Voortgang rapporteren van de werkzaamheden - Documentatie van de ontwikkeling en wijziging verzorgen - Opstellen van realisatieadviezen en ontwerpspecificaties op voor meer complexe/samengestelde systemen - Expertise gerelateerde problemen afhandelen. - Migratiewerkzaamheden voorbereiden en uitvoeren - Producten van externe leveranciers gereed maken voor integratie en test in de release Vakmatige taken: - Aanspreekpunt en vraagbaak betreffende Netwerk en Security vraagstukken. - Ontwerpen, configureren, implementeren en troubleshooting van diverse disciplines in complexe omgevingen bestaande uit onder andere: Routing/Switching, Firewalls, Loadbalancers, Webproxy's, SSL/VPN en overige Security oplossingen. - De expertise bijdragen voor Netwerk en Security vraagstukken en input leveren voor het vervaardigen van testplannen en voert waar nodig specifieke testen uit; - Controleert of de diverse (ontwerp-)specificaties op elkaar aansluiten en totaal de complete systeemoplossing (zoals beschreven in de architectuur) bieden; - Gevonden probleemoplossingen in nieuwe releases verwerken Leidinggevende taken: Geen leidinggevende taken Contacten: Contacten intern en met leveranciers Inzet in de lijn of project: Beiden, zowel in de lijn als project werkzaamheden Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 12-08-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-07-2019 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring als Netwerk ontwerper binnen grote organisaties (> 1000 medewerkers). 3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar ervaring met routers & switches (Cisco). 4. Je bent in het bezit van een geldig certificaat CCNP. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als netwerk ontwerper met SSL/VPN, DNS/IPAM, Loadbalancing, WiFi of overige Security oplossingen. 2. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als Netwerk Ontwerper/Architect met beveiligingsrichtlijnen. 3. Je beschikt over minimaal een HBO- Opleiding, bij voorkeur afgerond met diploma. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen enspeelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 12-08-2019 Duur: 31-07-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 23 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Datawarehouse Specialist Amsterdam
Voor Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Datawarehouse Specialist. Omschrijving opdracht: Beschrijving afdeling Binnen onze Agile organisatie wordt gebouwd aan data gedreven processen. Vanuit het domein Datapunt wordt gewerkt aan de centrale processen rond gegevens en data. Onderdeel hiervan is het maken van een Datawarehouse. Het bouwen vindt plaats in het team Data Opslag, waar je met de overige specialisten het datawarehouse verder uitbouwt. Beschrijving probleemstelling: In het team Dataopslag zoeken wij een ervaren Datawarehouse specialist die het datawarehouse, waar data wordt verzameld uit meer dan 200 verschillende bronnen binnen Waternet, verder uitbouwt en onze 5 interne specialisten hierin begeleidt en waar nodig opleidt. Beschrijving behoefte Werkzaamheden: - Vanuit de business behoefte ben je in staat de vraag functioneel te begrijpen, weet je welke gegevens bijdragen aan de oplossingsrichting en kan je deze technisch vormgeven in het datawarehouse. - Je hebt dus naast kennis van datawarehouse architectuur ook ruime ervaring met het modelleren, opzetten en beheren van databases. - Als ervaren specialist ben je vraagbaak voor het team en op de hoogte van de nieuwste technieken en methodieken.  - Je ondersteunt en ontwikkelt het team verder om zelfstandig processen te ontleden en daarbij de data-analyse te verbeteren - Het bouwen en beheren van de ETL’s op de verschillende bronnen binnen Waternet - Bouwen en beheren van de kubussen Aanvullende informatie: De IT-organisatie binnen Waternet kent twee pijlers. Aan de ene kant werken we in domeinen (Klant, Medewerker, Assets en Datapunt) op een Agile werkwijze samen om onze 2020 doelen te bereiken. Aan de andere kant worden de Agile teams in deze domeinstructuur ondersteund door onze Solution organisatie. Hier focussen we op Agile, Cloud, Digital Workplace en IoT. De teams binnen deze thema’s zorgen ervoor dat de digitalisering binnen de domeinen continu door gaat en ontwikkeling niet stil staat. LET OP: Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt kennis van en ervaring met Microsoft Azure oplossingen zoals SQL-server, SQL-datawarehouse, Data Catalog, Power BI en Visual Studio. 2. Je hebt ruime kennis van en ervaring met SQL en Oracle. 3. Je hebt ruime kennis van SSIS en SSAS. 4. Je hebt ruime kennis van en ervaring met ETL. 5. Je weet de vertaalslag (technisch en functioneel) te maken van het proces naar de data in het datawarehouse en kubus 6. Je hebt ervaring met overdragen van kennis aan interne medewerkers. 7. Je beheerst de Nederlandse taal zowel gesproken als geschreven. 8. Verder vragen we dat je flexibel bent en dat je goed bij bent met de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. Omdat je werkt in een klein team wordt van je verwacht dat je goed in een team kunt werken en dat je de kennis kunt delen en documenteren. In gesprekken met de stakeholders en specialisten kun je de waarde van de data en het datawarehouse benoemen en raak je niet in de stress van tegengestelde belangen. Je weet door de juiste vragen te stellen welke functionele behoefte er leeft bij de business. Met creativiteit kun je een oplossing bedenken. Deadlines en tijdsdruk belemmeren het afronden van jouw producten niet Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van API-management. 2. Je hebt ervaring met Agile werken en denken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 1 januari 2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 12-06-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: di 25 juni 2019 9:30-12:00 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectmanager GT Software Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Projectmanager GT Software. Omschrijving opdracht: Over VNG Realisatie VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. Over Gemeentelijke Telecommunicatie GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Rotterdam, bestuursdienst Ommen-Hardenberg, VNG en VNG Realisatie. Het past in het streven van VNG om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids)processen en het past bij de beweging van de VNG om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020’. Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie, vaste data verbindingen en bedrijfstelefonie. Deze activiteiten vallen binnen de Contract Beheerorganisatie (CBO) als onderdeel van het Service Centrum Gemeenten. Doel van de opdracht: Na het succes van de eerste collectieve aanbesteding voor mobiele telefonie is gestart met de collectieve aanbesteding voor vaste data verbindingen, een tweede ronde voor mobiele telefonie en bedrijfstelefonie. Tevens is een initiatief gestart voor het collectief verwerven van software voor gemeenten. De projectmanager is verantwoordelijk voor het structureren en de dagelijkse aansturing van het project voor het verwerven van software voor gemeenten, GT Software. De projectleider stelt conform PRINCE2/MSP of vergelijkbaar de projectplannen en planningen op en draagt zorg voor de uitvoering conform deze plannen. De projectleider is hierbij ook materie deskundig en is op basis van zijn kennis en ervaring bij aanbestedingen in staat om projecten inhoudelijk te beoordelen en bij te sturen. De projectleider werkt samen met de teamleden van het team GT. De projectmanager werkt in opdracht van het hoofd Gemeentelijke Telecommunicatie. Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden: - Aanspreekpunt voor de voortgang en status van het project GT Software; - Zorgen voor de ontwikkeling van een gedragen projectplan en planning voor de benodigde afstemming en middelen; - Samen met het projectteam zorgdragen voor de afstemming met de vertegenwoordigers bij de Gemeenten; - Adviseren over de (deel)projecten die nodig zijn om gemeenten op een goede manier te migreren naar nieuwe contracten; - In samenspraak met het hoofd Gemeentelijke Telecommunicatie opstellen van deelopdrachten voor het verhogen van de kwaliteit het projectmanagement en de uit te voeren beheer van bestaande contracten - Plannen en bewaken van de uitvoering van het project en deelprojecten (tijd, budget, kwaliteit) en waar nodig interventies plegen; - Input leveren voor rapportages over voortgang, uitputting van middelen en beslismomenten; - Coördineren en afstemmen met bij het project betrokken partijen op operationeel niveau; - Zorgen voor de toetsing van behaalde resultaten; - Geeft leiding aan het team; - Borgen van de oplossingen en afspraken samen met contract management; - Adviseren over toekomstige projecten. Resultaat van de opdracht: - Project management producten conform PRINCE2/MSP of vergelijkbaar; - Dagelijkse aansturing van het project GT Software; Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent uiterlijk 1 juli 2019 beschikbaar. 3. Je beschikt over een opleiding op minimaal HBO niveau. 4. Je beschikt over WO-werk- en denkniveau. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt meer dan 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied van advisering als projectmanager in complexe gemeentelijke ambtelijke (top)management) en bestuurlijke omgevingen en ervaring met projectmanagementmethoden. 2. Je hebt 5 jaar (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) kennis van en ervaring met de uitvoering van Europese aanbestedingen. 3. Je hebt kennis van en ervaring met de uitvoering van omvangrijke software aanbestedingen binnen gemeenten. 4. Je hebt ervaring met en beschikt over aantoonbare kennis van de operationele maar ook de beleidsmatige vraagstukken bij gemeenten over de inzet van standaard software, maatwerk, open source en cloud oplossingen. 5. Je bent bekend met commerciële modellen van leveranciers van software en software brokers. 6. Je kennis en ervaring (meer dan 5 jaar) van de actuele stand van zaken van gemeenten op het gebied van licensering en gebruik software op strategisch-, tactisch- en operationeel niveau binnen een ambtelijke organisatie Competenties: - Gestructureerd - Uitstekende communicatieve vaardigheden - Goed analytisch vermogen - Klantgericht en dienstverlenend - Omgevingssensitiviteit - Resultaatgericht - Helicopterview - Besluitvaardig - Sensitief op groepsdynamieken - Proactief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: rond 1-7-2019 Duur: 3 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-06-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 21 juni 2019 tussen 13.00-16.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Domein Architect Utrecht
QIPP is contractpartner voor de Kamer van Koophandel. De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Voor het architectuurteam zoeken wij een ervaren Domein Architect. Als Domein Architect heb je een specifiek aandachtsgebied (domein), waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het 'onder architectuur' realiseren van IT veranderingen door o.a. opstellen van visie/roadmaps en het opstellen van PSA's Niet alles is uitgestippeld en dat heeft zo zijn charme. Je kan veel meedenken en bouwen om de KvK future proof te houden, ook qua architectuur. Je treed op als sparringpartner voor zowel business als IT en draagt actief bij aan verdere professioalisering van de architectuurfunctie binnen de KvK. Wat ga je doen: Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, data- en applicatiearchitectuur vooral in het domein Bedrijfsvoering (finance, hr, IT facllitair, ...). Je werkt daarbij nauw samen met informatiemanagers, busines, projectmanagers, analisten, en collega-architecten. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur roadmap, kaders & richtlijnen en PSA's voor projecten. Je kunt makkelijk schakelen tussen meerdere projecten en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je weet zaken duidelijk en overzichtelijk te documenteren en te presenteren. Dit staat in je CV: - afgeronde WO opleiding (must) - Togaf certificering is een must, Archimate certificering en NORA kennis is een pré - kennis van domein architectuur en PSA's en meerjarige ervaring hierin (must) - ervaring als architect binnen de Rijksoverheid of een ZBO geldt als pré Graag ontvang ik je CV zodat het proces snel kan worden opgestart. Gesprekken zijn op 7 juni. Vriendelijke groet, Frank Engelkes QIPP Qualified Interim Project Professionals BV
Senior Productspecialist Den Helder e.a.
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Productspecialist Omschrijving opdracht: 1.Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door: - het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen). - uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen (NSA's). - het geven van functionele richtlijnen aan beheerders. - het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen. - het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid. - het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen. - het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur. 2.Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door: - het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken. - de samenhang met andere bouwstenen en Defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren. - het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden. - het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen. - het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders. - het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden. 3.Draagt zorg voor het problem management door: - het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit. - het initiëren en voorzitten van overleg met belanghebbenden en uitvoerenden. - het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van (hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten. 4.Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de clusters Producten en Processen op het gebied van: - realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) en de samenhang met de totale ICT infrastructuur. - levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van onder o.a. audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen. - het adviseren over kaders, vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen. - uitwerken van investeringsdossiers en input leveren voor aanbestedingstrajecten. - het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik. - input leveren t.b.v. actualisatie van de FKP's over gebruik, kosten en betrouwbaarheid. input leveren t.b.v. actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers). 2. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. 3. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van technische multidisciplinaire teams bestaande uit minimaal 5 teamleden. 4. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-infrastructuur. 5. Je bent 36 uur per week beschikbaar. 6. Je hebt minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau. o.b.v. ervaring en/of opleiding en/of certificaten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring als Senior Beheerder ICT. 2. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het realiseren van lifecycles van ICT landschap. 3. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met hosting applicaties op zowel Open Source als Microsoft platformen. 4. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met OpenStack. 5. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met de Microsoft Stack. 6. Je hebt bij voorkeur, kennis van SCRUM methodieken (SCRUM, softwareontwikkelmethode). 7. Je hebt bij voorkeur, kennis van ITIL processen (ITIL Information Technology Infrastructure Library). 8. Je hebt bij voorkeur, minimaal een afgeronde HBO opleiding. 9. Je hebt bij voorkeur, kennis van DBMS'en (databasemanagementsysteemen) zoals Oracle en/of MySQL en/of SQL server. Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder, extra Standplaatsen: Maasland en Soesterberg (Frequentie is van te voren niet aan te geven) Startdatum: zsm na screening Duur: 1824 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Engineer IT Operations Den Haag
Voor het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) zijn wij op zoek naar een Engineer IT Operations. Omschrijving opdrachtgever: Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. Het NCSC werkt samen met organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. Beschrijving directie/afdeling: Het NCSC is ingedeeld in verschillende units, ieder met hun specifieke takenpakket en verantwoordelijkheden. Dit zijn op hoofdniveau de Unit Operations, het onderdeel waarin cyber security specialisten verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operatie en bezig zijn met het beschermen van onze doelgroepen van cybergevaar en het actueel houden van het cyber dreigingsbeeld. Daarnaast de Unit S&K (Samenwerking en Kennisuitwisseling), die verantwoordelijk is voor het opbouwen en in stand houden van het netwerk van alle partijen waar het NCSC voor werkt of mee samenwerkt. Daarnaast worden er binnen S&K een aantal kennisproducten gemaakt met verdere analyses en trends op het gebied van cyber security die gedeeld worden met de verschillende doelgroepen. Als laatste is er de Unit IV&T, Informatievoorziening en Techniek. Deze unit heeft als taak alle ICT en informatie diensten te leveren waarop het NCSC als zelfstandige organisatie kan opereren en tevens het applicatie- en informatielandschap te onderhouden en verder door te ontwikkelen. Omschrijving opdracht: Binnen de Unit IV&T worden alle diensten geleverd ter ondersteuning van de IT en informatie verwerkingsprocessen binnen het NCSC. Dit zijn o.a. het leveren van kantoorautomatiseringsvoorzieningen, het leveren van een datamanagement diensten en het technisch ondersteunen van verschillende informatiesystemen, netwetwerken en ander oplossingen in een complex en gevarieerd IT landschap. Om deze diensten te kunnen leveren heeft IV&T verschillende teams waarin IT specialisten dagelijks werken aan het beheren en onderhouden van alle systemen. Eén van deze teams is het technisch beheerteam. Door het wegvallen van één van de vaste krachten en het versnellen van een aantal projecten is een tijdelijke behoefte ontstaan aan een engineer IT operations, om de doorloop van de going concern en een tijdige oplevering van projecten te garanderen. Werkzaamheden: Als engineer IT operations werk je in DevOps verband samen met de solution engineers van het NCSC. Die zijn verantwoordelijk voor de implementatie, doorontwikkeling en het applicatief beheer van onze business applicaties. Jij vult de Ops taken in. Je werkt in verschillende scrum teams en zorgt er voor dat de voorzieningen die daar (door)ontwikkeld worden goed geïntegreerd worden en blijven met onze technische infrastructuur en KA. Met dit team verzorg je, zoveel mogelijk geautomatiseerd, de realisatie, test, implementatie en het beheer. Security-aspecten spelen hierbij een prominente rol. Hiervoor pas je de security-eisen vanuit wet- en regelgeving toe. Jouw grootste uitdaging? Bestaande regels vertalen naar technische oplossingen. Samen met de betrokken solution engineers ben jij verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende applicaties en voorzieningen. Voor verschillende voorzieningen geldt een 24/7 beschikbaarheid. In dat kader werk je ook mee in een piketrooster samen met andere collega’s. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit het configureren van API’s, VPN’s, VM’s of middelware voorzieningen, het oplossen van incidenten (2e en 3e lijn), informeren van de organisatie omtrent verstoringen, adviseren over en toetsen van ontwikkelingen en toepassingen voor zowel nieuwe als bestaande diensten en toepassingen, voorbereiden en controleren van netwerkwijzigingen, uitvoeren en coördineren van configuratie aanpassingen en software-upgrades, beheer van netwerken en platformen. Al je werkzaamheden zijn er op gericht om onze infrastructuur en de applicaties die daarop draaien optimaal te laten functioneren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op tenminste Hbo-niveau, danwel een afgeronde Mbo-opleiding plus aantoonbare werkervaring om een vergelijkbaar denkniveau te garanderen. 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie. 3. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Linux serveromgevingen. 4. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Windows server- en desktopomgevingen. 5. Je hebt in de afgelopen 3 jaar inhoudelijke werkervaring opgedaan met het beheren en configureren van routers, switches, firewalls en WAN-verbindingen. Hierbij heb je niet alleen wijzigingen uitgevoerd in een (remote) management-applicatie, maar ook enige “hands on” ervaring met configuratie. 6. Je hebt recente ervaring (afgelopen 2 jaar) met het werken in een DevOps/Scrum-team. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een RHCE certificering. 2. Je beschikt over een MCSE certificering. 3. Je beschikt over een RHCSA certificering. 4. Je beschikt over een CCNA-certificering. 5. Je hebt kennis van en ervaring met IT automation tooling, zoals bijvoorbeeld Ansible. 6. Je hebt kennis van en ervaring met servervirtualisatie (VMWare) en storage 7. Je hebt kennis van en ervaring met hyper converged infrastructuur 8. Je hebt kennis van en ervaring met containertechnologieen (Docker e.d.) 9. Je hebt kennis van en ervaring met cloud integratie 10. Je hebt kennis van en ervaring met Ubuntu-omgevingen 11. Je hebt in de afgelopen 5 jaar opdrachten uitgevoerd binnen vertrouwelijke omgevingen waarvoor een AIVD-screening op niveau A of B vereist was Interviewcriteria: - gemotiveerde belangstelling voor organisatie/functie. - lijkt qua karakter, houding en gedrag goed binnen het team te passen - maakt overtuigend duidelijk dat hij/zij in de rol van engineer IT operations adequaat kan schakelen tussen de collega’s van infra, product owners en solution engineers - maakt overtuigend duidelijk zijn/haar kennis en vaardigheden op het gebied van infrastructuur en operations aansluit bij het gevraagde profiel. - blijkt een T-shaped kennis en ervaringsprofiel te hebben dat optimaal past bij wat het team nodig heeft VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 19 augustus 2019 (afhankelijk van afgifte VGB) Duur: 6 maanden Optie op verlenging: 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-06-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Donderdagmiddag 13 juni en/of maandagmiddag 17 juni 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Product Specialist Den Helder
Functieomschrijving:1.Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door: - het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen). - uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen (NSA's). - het geven van functionele richtlijnen aan beheerders.- het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen.- het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid. - het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen. - het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur. 2.Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door: - het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.- de samenhang met andere bouwstenen en Defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren. - het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden. - het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen. - het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders.- het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden.3.Draagt zorg voor het problem management door: - het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.- het initiëren en voorzitten van overleg met belanghebbenden en uitvoerenden.- het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van (hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten.4.Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de clusters Producten en Processen op het gebied van: - realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) en de samenhang met de totale ICT infrastructuur. - levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van onder o.a. audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen. - het adviseren over kaders, vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen. - uitwerken van investeringsdossiers en input leveren voor aanbestedingstrajecten. - het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik. - input leveren t.b.v. actualisatie van de FKP's over gebruik, kosten en betrouwbaarheid. - input leveren t.b.v. actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid.Functie-eisen: Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 1.000 eindgebruikers). Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van technische multidisciplinaire teams bestaande uit minimaal 5 teamleden. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-infrastructuur. Je hebt aantoonbaar HBO werk- en denkniveau (o.b.v. ervaring en/of opleiding en/of certificaten)Bedrijfsinformatie:
Senior Ontwerper Den Helder
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26239 Omgeving: Den Helder (extra standplaatsen: Maasland/Soesterberg) Startdatum: z.s.m. (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, max. 3x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Maandag 3 juni om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Ontwerper voor 36 uur per week. Taken/werkzaamheden: Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door: - het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp; - het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp; - het opstellen van (inrichtings)documentatie; - het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen; - het opstellen van quality certificeringen. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door: - het opstellen van een impactanalyse; - het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten; - het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch). Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren: - het bouwen van componenten; - het aanpassen van bestaande componenten; - het opstellen van testscenario's; - het uitvoeren van testscenario's; - het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen. - het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties. KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 500 eindgebruikers). Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met projectmatig werken. Je hebt 2 jaar werkervaring met het opstellen van een Technisch Ontwerp. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring als Senior Ontwerper en/of System Analist. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met scripttalen Linux Shell en/of PERL en/of SQL en/of Windows Powershell. Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatielandschappen en/of systeemlandschappen. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met releasemanagement. Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met Big Data. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met Oracle databases. Je beschikt over minimaal 2 jaar kennis van SCRUM methodieken (SCRUM, softwareontwikkelmethode). Je beschikt over minimaal 2 jaar kennis van ITIL processen (ITIL Information Technology Infrastructure Library). Competenties: Analyseren Conceptueel denken Communiceren Flexibel Verantwoordelijk Initiatief Samenwerken
Linux / Windows Engineer IT Operations Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26238 Omgeving: Den Haag Startdatum: 19 augustus 2019 (Let op: screening van ca. 8 weken voorafgaand) Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja, 1x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Donderdagmiddag 13 juni en/of maandagmiddag 17 juni 2019. Sluitingsdatum: Woensdag 5 juni 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Linux / Windows Engineer IT Operations voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever is de centrale kennisautoriteit, responsorganisatie en het samenwerkingsplatform voor cybersecurity in Nederland. De organisatie werkt samen met organisaties binnen de Rijksoverheid en vitale sectoren aan een versterking van de digitale weerbaarheid van Nederland. De organisatie is ingedeeld in verschillende units, ieder met hun specifieke takenpakket en verantwoordelijkheden. Dit zijn op hoofdniveau de Unit Operations, het onderdeel waarin cyber security specialisten verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse operatie en bezig zijn met het beschermen van onze doelgroepen van cybergevaar en het actueel houden van het cyber dreigingsbeeld. Daarnaast de Unit S&K (Samenwerking en Kennisuitwisseling), die verantwoordelijk is voor het opbouwen en in stand houden van het netwerk van alle partijen waar de organisatie voor werkt of mee samenwerkt. Daarnaast worden er binnen S&K een aantal kennisproducten gemaakt met verdere analyses en trends op het gebied van cyber security die gedeeld worden met de verschillende doelgroepen. Als laatste is er de Unit IV&T, Informatievoorziening en Techniek. Deze unit heeft als taak alle ICT en informatie diensten te leveren waarop de organisatie als zelfstandige organisatie kan opereren en tevens het applicatie- en informatielandschap te onderhouden en verder door te ontwikkelen. Binnen de Unit IV&T worden alle diensten geleverd ter ondersteuning van de IT en informatie verwerkingsprocessen binnen de organisatie. Dit zijn o.a. het leveren van kantoorautomatiseringsvoorzieningen, het leveren van een datamanagement diensten en het technisch ondersteunen van verschillende informatiesystemen, netwetwerken en ander oplossingen in een complex en gevarieerd IT landschap. Om deze diensten te kunnen leveren heeft IV&T verschillende teams waarin IT specialisten dagelijks werken aan het beheren en onderhouden van alle systemen. Eén van deze teams is het technisch beheerteam. Door het wegvallen van één van de vaste krachten en het versnellen van een aantal projecten is een tijdelijke behoefte ontstaan aan een engineer IT operations, om de doorloop van de going concern en een tijdige oplevering van projecten te garanderen. Taken/werkzaamheden: Als engineer IT operations werk je in DevOps verband samen met de solution engineers van de organisatie. Die zijn verantwoordelijk voor de implementatie, doorontwikkeling en het applicatief beheer van onze business applicaties. Jij vult de Ops taken in. Je werkt in verschillende scrum teams en zorgt er voor dat de voorzieningen die daar (door)ontwikkeld worden goed geïntegreerd worden en blijven met het technische infrastructuur en KA. Met dit team verzorg je, zoveel mogelijk geautomatiseerd, de realisatie, test, implementatie en het beheer. Security-aspecten spelen hierbij een prominente rol. Hiervoor pas je de security-eisen vanuit wet- en regelgeving toe. Jouw grootste uitdaging? Bestaande regels vertalen naar technische oplossingen. Samen met de betrokken solution engineers ben jij verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de verschillende applicaties en voorzieningen. Voor verschillende voorzieningen geldt een 24/7 beschikbaarheid. In dat kader werk je ook mee in een piketrooster samen met andere collega’s. Je dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit het configureren van API’s, VPN’s, VM’s of middelware voorzieningen, het oplossen van incidenten (2e en 3e lijn), informeren van de organisatie omtrent verstoringen, adviseren over en toetsen van ontwikkelingen en toepassingen voor zowel nieuwe als bestaande diensten en toepassingen, voorbereiden en controleren van netwerkwijzigingen, uitvoeren en coördineren van configuratie aanpassingen en software-upgrades, beheer van netwerken en platformen. Al je werkzaamheden zijn er op gericht om onze infrastructuur en de applicaties die daarop draaien optimaal te laten functioneren. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op tenminste HBO niveau, danwel een afgeronde MBO opleiding plus werkervaring om een vergelijkbaar denkniveau te garanderen. Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring in een soortgelijke functie. Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met Linux serveromgevingen. Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring met Windows server- en desktopomgevingen. Je beschikt over recente ervaring (afgelopen 2 jaar) met het werken in een DevOps/Scrum-team. Je hebt in de afgelopen 3 jaar inhoudelijke werkervaring opgedaan met het beheren en configureren van routers, switches, firewalls en WAN-verbindingen. Hierbij heb je niet alleen wijzigingen uitgevoerd in een (remote) management-applicatie, maar ook enige “hands on” ervaring met configuratie. Je bent beschikbaar voor 36 uur per week voor de periode van 19 augustus 2019 t/m 29 februari 2020. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over een RHCE certificering. Je beschikt over een MCSE certificering. Je beschikt over een RHCSA certificering. Je beschikt over een CCNA certificering. Je beschikt over kennis van en ervaring met IT automation tooling, zoals bijvoorbeeld Ansible. Je beschikt over kennis van en ervaring met servervirtualisatie (VMWare) en storage. Je beschikt over kennis van en ervaring met hyper converged infrastructuur. Je beschikt over kennis van en ervaring met containertechnologieën (Docker e.d.). Je beschikt over kennis van en ervaring met cloud integratie. Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) kennis van en ervaring met Ubuntu-omgevingen. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 1 opdracht (bij voorkeur meer dan 2 opdrachten) uitgevoerd binnen vertrouwelijke omgevingen waarvoor een AIVD-screening op niveau A of B vereist was. Competenties: Je kan adequaat schakelen tussen de collega’s van infra, product owners en solution engineers.
Senior Ontwerper Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Ontwerper. Omschrijving opdracht: 1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door: - het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp; - het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp; - het opstellen van (inrichtings)documentatie; - het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen; - het opstellen van quality certificeringen. 2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door: - het opstellen van een impactanalyse; - het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten; - het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch). 3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren: - het bouwen van componenten; - het aanpassen van bestaande componenten; - het opstellen van testscenario's; - het uitvoeren van testscenario's; - het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen. - het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 500 eindgebruikers). 2. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. 3. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van een Technisch Ontwerp. 4. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. 5. Je bent 36 uur per week beschikbaar 6. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau. O.b.v. ervaring en/of opleiding en/of certificaten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring als Senior Ontwerper en/of System Analist. 2. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met scripttalen Linux Shell en/of PERL en/of SQL en/of Windows Powershell. 3. Je hebt bij voorkeur, minimaal een afgeronde HBO opleiding. 4. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatielandschappen en/of systeemlandschappen. 5. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met releasemanagement. 6. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met Big Data. 7. Je hebt bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met Oracle databases. 8. Je hebt bij voorkeur, kennis van SCRUM methodieken (SCRUM, softwareontwikkelmethode). 9. Je hebt bij voorkeur, kennis van ITIL processen (ITIL Information Technology Infrastructure Library). Inzet Periode: Schatting 1824 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1824 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening Duur: 1824 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Datastage / Teradata engineer Apeldoorn
Binnen de BD/GBS/IV accent is er iemand nodig die de transitie van een EDW (Electronic Data Warehouse) naar Gegevensontsluiting (o.a. Datastage team) gaat doen. Het CoE (center of excellence) Gegevensontsluiting bestaat uit 40 FTE, en dit CoE is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van een MIH (Master Information Hub). Deze 'Hub' haalt informatie op uit bestaande bronnen en geeft deze door aan afnemers. Voor deze specifieke klus is er iemand nodig die de technische overdracht doet van de eerder genoemde transitie.Voor de opdracht is een gecombineerde kennis en ervaring nodig van Teradata en en IBM Datastage nodig.Ervaring met IBM Information Server Data StageErvaring met Extraction, Transformation and Loading (ETL) Process.Ervaring in developing ETL jobs for warehouseAcademisch opgeleidCompetentiesTeamplayer/samenwerkingCommunicatief vaardigPro-actief, durft initiatief te nemen, omgevingssensitiviteitDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.
Domein Architect Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Domein Architect. Omschrijving opdrachtgever: Ondernemen is kansen benutten, risico's nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Omschrijving opdracht: De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Voor het architectuurteam zoeken wij een ervaren Domein Architect. Als Domein Architect heb je een specifiek aandachtsgebied (domein), waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het 'onder architectuur' realiseren van IT veranderingen door o.a. opstellen van visie/roadmaps en het opstellen van PSA's Niet alles is uitgestippeld en dat heeft zo zijn charme. Je kan veel meedenken en bouwen om de KvK future proof te houden, ook qua architectuur. Je treed op als sparringpartner voor zowel business als IT en draagt actief bij aan verdere professioalisering van de architectuurfunctie binnen de KvK. Wat ga je doen: Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, data- en applicatiearchitectuur vooral in het domein Bedrijfsvoering (finance, hr, IT facllitair, ...) Je werkt daarbij nauw samen met informatiemanagers, busines, projectmanagers, analisten, en collega-architecten. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur roadmap, kaders & richtlijnen en PSA's voor projecten. Je kunt makkelijk schakelen tussen meerdere projecten en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je weet zaken duidelijk en overzichtelijk te documenteren en te presenteren. Gewenst profiel: Wij vragen WO niveau met aanvullende trainingen op organisatorisch en technisch gebied. Ruime ervaring met ontwikkelen en opstellen van project architecturen en begeleiden van een realisatieteams. Door je globale kennis over enterprise, domein- en informatie-architectuur ben je daar waar nodig een goede gesprekspartner voor je collega architecten. Je beschikt over minimaal 10 jaar ervaring als architect en heeft bij voorkeur in een soortgelijke functie bij een overheidsorganisatie of zelfstandig bestuursorgaan. Samenwerken, resultaatgerichtheid en het analytisch denken zijn sterk ontwikkelde competenties. Het vertalen van de architectuur naar 'maakbare' oplossingen maakt onderdeel uit van je werk. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde WO opleiding. 2. Je bent in het bezit van Togaf certificering. 3. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als Domein Architect in complexe omgevingen. 4. Je hebt ervaring (minimaal 3 jaar)heeft de aangeboden kandidaat met opstellen van domein architectuur producten. 5. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het werken in het Domein van Bedrijfsvoering binnen een organisatie. 6. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent in bezit van certificering op gebied van Archimate. 2. Je hebt aantoonbaar uitgebreide kennis van de NORA. 3. Je hebt kennis van het zelfstanidg maken van een Domein architectuur en PSA's. 4. Je hebt aantoonbaar kennis van Archimate. 5. Je hebt ervaring in het opstellen of meewerken aan enterprise architectuur producten. 6. Je hebt ervaring als Architect bij de Rijksoverheid en/of ZBO's. 7. Je hebt aantoonbaar bijgedrage aan professionaliseren van architectuurfunctie binnen de organisatie. Competenties: - Organisatiesensitiviteit: De kandidaat heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. - Impact: Maakt een vertrouwenwekkende en positieve indruk op anderen en weet deze te handhaven. - Analytisch vermogen: Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. - Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Kwaliteitsgericht: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 11-06-2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: 2x 12 maanden Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 07-06-2019 tussen 10:00 en 17:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
TOGAF Domein Architect Utrecht
Referentienummer: BTIT26231 Omgeving: Utrecht Startdatum: 11 juni 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 7 juni 2019 van 10.00 - 17.00 uur. Sluitingsdatum: Vrijdag 31 mei 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een TOGAF Domein Architect voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Voor het architectuurteam zoeken zij een ervaren Domein Architect. Als Domein Architect heb je een specifiek aandachtsgebied (domein), waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het 'onder architectuur' realiseren van IT veranderingen door o.a. opstellen van visie/roadmaps en het opstellen van PSA's. Niet alles is uitgestippeld en dat heeft zo zijn charme. Je kan veel meedenken en bouwen om de organisatie future proof te houden, ook qua architectuur. Je treed op als sparringpartner voor zowel business als IT en draagt actief bij aan verdere professioalisering van de architectuurfunctie binnen de organisatie. Taken/werkzaamheden: Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, data- en applicatiearchitectuur vooral in het domein Bedrijfsvoering (finance, hr, IT facllitair, ...). Je werkt daarbij nauw samen met informatiemanagers, busines, projectmanagers, analisten, en collega-architecten. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur roadmap, kaders & richtlijnen en PSA's voor projecten. Je kunt makkelijk schakelen tussen meerdere projecten en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je weet zaken duidelijk en overzichtelijk te documenteren en te presenteren. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde WO opleiding. Je bent in het bezit van een TOGAF certificering. Je beschikt over kennis van het zelfstandig maken van een Domein architectuur en PSA's. Je beschikt over minimaal 5 jaar (bij voorkeur meer dan 10 jaar) ervaring als Domein Architect in complexe omgevingen. Je beschikt over ervaring (minimaal 3 jaar) met opstellen van domein architectuur producten. Je beschikt over minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring in het werken in het Domein van Bedrijfsvoering binnen een organisatie. Je beschikt over minimaal 2 jaar (bij voorkeur 5 jaar of meer) ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent in het bezit van certificering op gebied van Archimate. Je beschikt over uitgebreide kennis van de NORA. Je beschikt over kennis van Archimate. Je beschikt over minimaal 2 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met het opstellen of meewerken aan enterprise architectuur producten. Je beschikt over ervaring als Architect bij de Rijksoverheid en/of ZBO's (zelfstandige bestuursorganen). Je hebt bijgedragen aan het professionaliseren van architectuurfunctie binnen de organisatie. Competenties: Organisatiesensitiviteit: Je hebt inzicht in en bent alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. Impact: Maakt een vertrouwenwekkende en positieve indruk op anderen en weet deze te handhaven. Analytisch vermogen: Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang. Communiceren: Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Kwaliteitsgericht: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.
Data-Analist jeugdzorg en sociaal domein Slochteren
Voor Gemeente Midden-Groningen zijn wij op zoek naar een Data-Analist jeugdzorg en sociaal domein. Omschrijving opdracht: De werkzaamheden betreffen de volgende zaken: - Maandelijks nieuwe versie van het dashboard actualiseren; - Maandelijks een monitor specifiek voor de sociale teams actualiseren. - Dashboard en monitor omzetten naar de nieuwe tool (Power BI) die de RIGG beschikbaar gaat stellen; - Ondersteuning t.b.v. de projecten en activiteiten die zich richten op het terugdringen van het tekort op de jeugdzorg. Ondersteuning in de vorm van nadere analyse, maar soms ook gewoon lijstwerk genereren. - De vraag zal niet alleen toespitst zijn op jeugd (hier wordt in het begin zondermeer wel het zwaartepunt gelegd), maar zal later breder getrokken worden naar het gehele sociale domein, o.a. i.h.k.v. de strategische visie op het sociaal domein. Gewenst profiel: Je beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met data-analyse en statistiek, om van daaruit trends en ontwikkelingen te kunnen vaststellen. Je hebt kennis en ervaring met data-analyse m.b.t. de jeugdzorg bij gemeenten. Enige jaren kennis en ervaring met de registratiesystemen en specifieke inrichting en werkwijze van het RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten) is een minimale vereiste. Je gaat een schakelrol vervullen tussen de teams van Sociaal Beleid en Informatisering & Organisatie (I&O) en Sociaal Beleid zal voornamelijk in de rol van opdrachtgever optreden, c.q. het formuleren van de klantvraag. I&O zit meer in de opdrachtnemersrol. De werkzaamheden worden vnl. zelfstandig uitgevoerd, echter wel in afstemming en samenwerking met medewerkers uit het betreffende werkveld (beleidsmedewerkers, sociaal team-medewerkers, medewerkers uit de backoffice). Toelichting op rooster: Aantal uren per week: maximaal 16. Inschatting is dat de inzet 1 a 2 dagen per week voldoende moet zijn. In het begin van de maand is de inzet hoger dan één dag per week. Rooster en invulling: in overleg met adviseur bedrijfsvoering. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar werkervaring met data-analyse en statistiek, om van daaruit trends en ontwikkelingen te kunnen vaststellen. 2. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met werken bij/met het RIGG. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis en ervaring met de registratiesystemen en specifieke inrichting en werkwijze van het RIGG (Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten). 2. Je hebt ervaring met data-analyse van de data van de jeugdapplicatie van het RIGG. 3. Je hebt ervaring bij gemeentelijke organisatie(s). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Slochteren Startdatum: 17-06-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: 2 x 3 maanden Inzet: maximaal 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 29-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
BI Frontend Ontwikkelaar Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een BI Frontend Ontwikkelaar. Omschrijving opdrachtgever: Het AMI (Amsterdam Management Informatie) -team maakt onderdeel uit van het Functioneel Beheer P-team dat weer deel uitmaakt van de afdeling Informatievoorziening van het cluster Interne Dienstverlening. AMI is het stedelijk samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en distribueren van managementinformatie via het intranet van de gemeente Amsterdam. Hiervoor worden generieke rapporten en dashboards voor managers, adviseurs en controllers gemaakt met data vanuit verschillende bronnen. Denk hierbij aan financiële, personele en dienstverlening bronnen. Het AMI team werkt via de scrum methodiek waarbij er elke 4 weken een oplevering is die goedgekeurd wordt door de Product Owner. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: In 2019 wordt een nieuw personeelssysteem AFAS geïmplementeerd. De rapportages binnen AMI zullen moeten worden aangepast. Werkzaamheden: De werkzaamheden bestaan uit het voeren/ondersteunen van de informatieanalyse om tot de nieuwe rapportlijnen te komen en het daadwerkelijk aanpassen van de universes, rapporten en dashboards. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je hebt kennis van- en minimaal 1,5 jaar ervaring met- Business objects 4.x 4. Je hebt kennis van -en minimaal 1,5 jaar ervaring met- Sap Lumira Designer. 5. Je hebt kennis van -en minimaal 1 jaar ervaring met- het ontwerpen van Dashboards. 6. Je hebt kennis van -en minimaal 1 jaar ervaring met- Web Intelligence. 7. Je hebt 1,5 jaar ervaring met het aanpassen van universes. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt als BI Frontend Ontwikkelaar kennis opgedaan van personeelssystemen. 2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring opgedaan binnen een G4 gemeente (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den-Haag). 3. Je hebt ervaring met het werken volgens de SCRUM methodiek. Competenties: - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Verantwoordelijkheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-07-2019 Duur: 01-02-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 23 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatieadviseur Projectencentrum Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Informatieadviseur Projectencentrum. Omschrijving opdrachtgever: Metro en Tram (MET) is uitvoerder, dan wel opdrachtgever voor alle huidige en toekomstige renovatie- en realisatieprojecten op metro- en tramgebied in de regio Amsterdam. Het betreft hier projecten in de openbare ruimte van Amsterdam (grootstedelijke context) met aantal stakeholders/betrokken in- en externe partijen/belangen waaraan meestal veel financiële, economische en maatschappelijke risico's zijn te koppelen. De omvang van deze projecten loopt van projecten met een omvang van enkele miljoenen tot projecten met een budget van 200 miljoen of meer en een doorlooptijd van meerdere jaren. Als juridisch eigenaar en als beheerder in het kader van de Wet Lokaalspoor, beheert MET de metro- en traminfrastructuur op strategisch niveau. De organisatie opereert in de bouwsector en werkt hierbij nauw samen met externe marktpartijen zoals het GVB, aannemers en consultants. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: De teams van het projectencentrum van Metro en Tram adviseren om het informatiebeheer van hun project zo effectief (volgens de regels én volgens de wensen van het team) en zo efficiënt mogelijk (de best mogelijke werkafspraken) uit te voeren. De Informatieadviseur zal zelf ook meehelpen in de uitvoering van het documentbeheer. De Informatieadviseur adviseert tevens over verbeteringen in documentbeheer en ondersteunen bij in kaart brengen en realiseren van (nieuwe) informatiebehoeften. Werkzaamheden: - Controleren en opbouwen van de digitale dossiers in overleg met andere informatieadviseurs, de projectleider informatiebeheer en met de inhoudelijk verantwoordelijke medewerker(s) van het team/afdeling; - Verstrekken van informatie en fungeren als tijdelijke vraagbaak op het gebied van documentbeheer voor een team of afdeling; - Trainen van nieuwe teamleden in samenwerking met onder andere Functioneel Beheerders rond het juist opslaan en registreren van documentatie (on-the-job of klassikaal); - Beschrijven van afdelingsspecifieke werkafspraken passend binnen de kaders van het informatiebeheerplan van Metro en Tram; - Motiveren van medewerkers tot goed documentbeheer; - Ondersteunen van deelprojectleiders bij hun documentbeheer; - Verantwoordelijk voor een goede begeleiding en advisering op gebied van documentbeheer; - Verantwoordelijk voor het geven van een juiste vertaling van de opgestelde beleidsdocumentatie naar de praktische afdelingsspecifieke werkwijze(n); - Verantwoordelijk voor het op de hoogte houden van de stand van zaken aan de manager DIV & ICT én projectleider informatiebeheer; - Goede samenwerking met de andere informatieadviseurs. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 4. Je beschikt minimaal over een HBO werk- en denkniveau. 5. Je beschikt over een mobiele telefoon. 6. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het werken met digitale documentmanagementsystemen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring binnen een projectorganisatie in een infrastructurele omgeving. a. Deelname aan projecten met grotere omvang; b. Praktijkervaring met diverse projectmanagementmethodes; c. Werken in een (bouw)ontwerp- en realisatieproces; d. Meewerken aan een infrastructureel bouwproject; e. Ervaring met railinfrastructuur of OV-projecten. 2. Je hebt aantoonbare kennis van en affiniteit met: a. Informatiemanagement; b. Decos Join of soortgelijke documentmanagementsystemen; c. IT toepassingen in projecten; d. Archiefregelingen en relevante wetgeving informatiebeheer. Competenties: - Flexibele instelling - Taakvolwassen - Proactief - Klant- en resultaatgericht - Samenwerken - Stressbestendig - Accuraat Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 1 juli 2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Maandag 10 juni 2019 tussen 13.00 en 16.30 uur (eerste ronde, Vrijdag 14 juni 2019 tussen 9.00 en 12.00 uur (eerste ronde) Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist - EES Den Haag
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26221 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 3 x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 31 mei 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Business Analist - EES voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De EU is gestart met een groot aantal acties om de informatie-uitwisseling en informatievoorziening op het terrein van migratie, grensmanagement, terrorisme en rechtshandhaving te versterken. Eén van de wetvoorstellen betreft de introductie van een Europees Inreis- en Uitreissysteem, het Entry Exit System (EES). In het EES worden de in- en uitreizen en de grensweigeringen van alle derdelanders tot het Schengengebied geregistreerd. De Schengenbrede invoering staat gepland voor Q1-2021. De implementatie van het EES kent een complexe context, waaronder de toenemende groei van passagiersaantallen en de beperkte infrastructuur van de (grens)doorlaatposten. Een grove schatting is dat het nu 10,5 miljoen derdelanders op jaarbasis betreft. Door de Brexit zullen ongeveer 5 miljoen Britten de status van derdelander krijgen. Dat komt straks dus neer op ongeveer 15,5 miljoen derdelanders jaarlijks. De Koninklijke Marechaussee (KMar) waakt over de veiligheid van Nederland en het Caribisch gedeelte van het koninkrijk der Nederlanden. Wereldwijd wordt de marechaussee ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland en het Caribisch gebied tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De marechaussee heeft 3 hoofdtaken: 1. Grens politietaak; 2. Bewaken en beveiligen; 3. Internationale en militaire politietaken. De invoering van het EES raakt alle onderdelen van de organisatie. Zoals aangegeven, is het bovendien niet de enige wijziging die de komende jaren binnen het grensproces wordt doorgevoerd. Vanuit het oogpunt van efficiency, kosten en zorgvuldigheid is het zaak al deze wijzigingen integraal aan te lopen. Een projectmatige aanpak met een dedicated team is derhalve de meest geschikte methode om deze omvangrijke wijzigingen succesvol te implementeren. Gezien de te verwachten impact en de relatief korte termijn waarop het EES wordt ingevoerd, heeft het instellen van dit project een hoge mate van urgentie. De Business Analist voor het in kaart brengen van de verschillende processen op de verschillende doorlaatposten, het vertalen van de operationele wensen naar de IV / IT behoefte projectplan en ondersteuning te bieden aan de projectleider. De Business Analist is verantwoordelijk voor het voorzien, onderkennen en vertalen van de behoeftes van de business naar bruikbare oplossingen, inclusief het invoeren van die oplossingen. De Business Analist vormt de brug tussen business en ondersteunende disciplines en houdt rekening met alle aspecten van bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de Business Analist een voorlichtende functie naar de business: nieuwe ontwikkelingen in de markt signaleren en vertalen naar efficiënte oplossingen. Het in de gaten houden van de strategische samenhang tussen alle projecten behoort ook tot de werkzaamheden van de Business Analist. De Business Analist beschrijft en analyseert bedrijfsprocessen en ontwikkelt voorstellen voor het verbeteren van bedrijfsprocessen. In deze analyse worden alle COPAFIJTH (Communicatie, Organisatie, Personeel, Administratieve Organisatie, Financieel, Informatie(voorziening), Juridisch, Technisch en Huisvesting) aspecten betrokken. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring als Business Analist, consultant of projectleider in het gebied van Vreemdelingen Wetgeving, Veiligheidsketen of Grens Bewaking. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het begeleiden van organisatieveranderingen en de daarbij horende procesontwerpen. Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in het beschrijven van, begeleiden van organisaties bij en implementeren van nieuwe processen. Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met (technische) implementatietrajecten: systemen, processen, enz. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt werkervaring in projecten met de Koninklijke Marechaussee. Je hebt werkervaring met projecten bij of voor een een van de ICT-ketenpartners zoals DMO/OPS, JIVC, Dienst ICT, Politie, ISC, VTSPN of Ministerie van Justitie en Veiligheid. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring met Business Analyse gericht op het vertalen van bedrijfsprocessen naar solutions. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) kennis en ervaring van technische infrastructuren en kent de mogelijkheden en beperkingen. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met het gebruik van architectuurmethoden- en technieken als TOGAF, BMC, DYA, DEMO. Je hebt kennis en ervaring van actuele en toekomstige EU verordeningen op het gebied (krijg het excelbestand niet verder uit elkaar) Je hebt kennis en ervaring van NL programma's, projecten en (krijgen het excelbestand niet verder uit elkaar) Je hebt kennis en ervaring van de Integrale Defensie Architectuur (IDA). Je hebt het certificaat PRINCE II - Fundametals. Je bent inzetbaar tijdens piekperioden, de werkuren kunnen dan opgevoerd worden naar 40 ipv 36. Competenties: Communiceren: - Geeft complexe informatie duidelijk weer, zodat die aansluit bij één of meerdere doelgroepen. - Uitstekende presentatie vaardigheden - Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden Organisatiegericht: - Benut het krachtenveld in de organisatie. Beïnvloeden: - Weet met weerstand om te gaan en verkrijgt draagvlak binnen de eigen organisatie. Conceptueel denken: - Beschouwt verschillende bekende gezichtspunten binnen het vakgebied. Resultaatgericht: - Is gericht op het behalen van gemeenschappelijk resultaat op de langere termijn. Analyseren: - Verheldert een complex vraagstuk. Initiatief: - Zoekt mogelijkheden en onderneemt actie met het oog op kansen voor de organisatie.
Domein Architect (QR6699) Utrecht
Functie: Domein Architect (QR6699) Start: 10-6-2019, 40 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Utrecht Omschrijving: Voor onze klant in Utrecht zijn wij op zoek naar een Domein Architect Korte omschrijving van de opdracht: We voeren een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-)producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Voor het architectuurteam zoeken wij een ervaren Domein Architect. Als Domein Architect heb je een specifiek aandachtsgebied (domein), waarbinnen je verantwoordelijk bent voor het 'onder architectuur' realiseren van IT veranderingen door o.a. opstellen van visie/roadmaps en het opstellen van PSA's Niet alles is uitgestippeld en dat heeft zo zijn charme. Je kan veel meedenken en bouwen om de future proof te houden, ook qua architectuur. Je treed op als sparringpartner voor zowel business als IT en draagt actief bij aan verdere professionalisering van de architectuurfunctie. Wat ga je doen: Je geeft vorm aan een slimme en samenhangende business-, data- en applicatiearchitectuur vooral in het domein Bedrijfsvoering (finance, hr, IT facllitair, ...) Je werkt daarbij nauw samen met informatiemanagers, business, projectmanagers, analisten, en collega-architecten. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen architectuur roadmap, kaders & richtlijnen en PSA's voor projecten. Je kunt makkelijk schakelen tussen meerdere projecten en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken. Je weet zaken duidelijk en overzichtelijk te documenteren en te presenteren. Wat vragen wij? Wij vragen WO niveau met aanvullende trainingen op organisatorisch en technisch gebied. Ruime ervaring met ontwikkelen en opstellen van project architecturen en begeleiden van een realisatieteams. Door je globale kennis over enterprise, domein- en informatie-architectuur ben je daar waar nodig een goede gesprekspartner voor je collega architecten. Je beschikt over minimaal 10 jaar ervaring als architect en heeft bij voorkeur in een soortgelijke functie bij een overheidsorganisatie of zelfstandig bestuursorgaan. Samenwerken, resultaatgerichtheid en het analytisch denken zijn sterk ontwikkelde competenties. Het vertalen van de architectuur naar 'maakbare' oplossingen maakt onderdeel uit van je werk. Eisen: Afgeronde WO opleiding In het bezit van TOGAF certificering Aantoonbare kennis van het zelfstandig maken van een Domein architectuur en PSA’s Minimaal 5 jaar ervaring als Domein Architect in complexe omgevingen (geef aan: meer dan 10 jaar; 7 tot 10 jaar; 5 tot 7 jaar) Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van domein architectuur producten (geef aan: meer dan 3 jaar; 1 - 3 jaar) Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring in het werken in het Domein van Bedrijfsvoering binnen een organisatie (geef aan: 2 - 5 jaar; meer dan 5 jaar) Aantoonbaar ervaring met het werken in een Agile/Scrum omgeving (geef aan: 5 jaar of meer ervaring; 2 tot 5 jaar ervaring) Wensen: In het bezit van certificering op gebied van Archimate Aantoonbaar uitgebreide kennis van de NORA Aantoonbaar kennis van Archimate Aantoonbaar ervaring heeft de kandidaat opstellen of meewerken aan enterprise architectuur producten (geef aan: 0 - 2 jaar; 2 - 5 jaar; meer dan 5 jaar) Aantoonbaar ervaring als Architect bij de Rijksoverheid en/of ZBO's Aantoonbaar bijgedrage aan professionaliseren van architectuurfunctie binnen de organisatie Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Omgevingsmanager Leeuwarden
Voor Provincie Friesland zijn wij op zoek naar een Omgevingsmanager. Omschrijving opdracht: De Provincie investeert in verkeersveilige wegen voor auto’s en fietsers. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan het halveren van het aantal verkeersslachtoffers (doden en zwaargewonden) in 2025 in vergelijking tot het gemiddelde van 2007 – 2009. Dit is in de uitvoeringsagenda 2015 – 2019 geconcretiseerd door het opstellen van een programma van maatregelen waarmee we de veiligheid van het provinciale wegennet willen verhogen; het Risicoverlagende Infrastructurele Programma (Risikoferleegjend Ynfrastruktuer Programma): RYP. Gedacht kan worden aan maatregelen zoals het verbreden van wegen en het aanleggen van betere oversteekplaatsen. In totaal is er € 31,75 miljoen beschikbaar voor het RYP. Om de afspraken met Provinciale Staten te kunnen nakomen over de uitvoering / planning / voortgang van (het versneld uitvoeren van) het RYP is het van belang dat de capaciteit op orde komt. We zoeken daarom op dit moment twee Omgevingsmanagers om de projectteams, die aan de slag zijn met het RYP, te versterken. Verantwoordelijkheden: - Je onderhoudt de contacten met stakeholders (andere overheden, bewoners, private partijen); - De projectteams kunnen op jou bouwen doordat jij het relatiebeheer met alle stakeholders perfect op orde hebt - Je adviseert de gedeputeerde over (de omgang met) alle belangen die spelen binnen de projecten in het RYP en komt zelfstandig met oplossingsvoorstellen richting management, portefeuillehouder en GS - Je bent het omgevingsbewuste geweten van de projectteams - Onderdeel van je takenpakket is het meer omgevingsbewust maken van de projectteams Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 10 juni 2019 tot en met 31 juli 2021 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau. 3. Je hebt 5 – 10 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt enig civieltechnisch en/of verkeerskundig inzicht. 2. Je beschikt over de wil om eruit te komen, waarbij je denkt in het belang van het project. 3. Je bent doortastend en voortvarend, drive om te realiseren. 4. Je beschikt over probleemoplossend vermogen. Competenties: - Je staat communicatief sterk en bent altijd onderweg naar het volgende “probleem”. En elk probleem wil je oplossen, je wilt er uitkomen en laat daarbij het provinciale (project)belang prevaleren. Maar niet ten koste van alles. - Om mensen te overtuigen, moet je ook kunnen luisteren. Je bent joviaal en toch tactvol in de omgang. Humor en zakelijkheid helpen je daarbij. - Je bent doortastend en voortvarend, je hebt een grote innerlijke drive om dingen voor elkaar te krijgen. Verlegenheid is je vreemd. - Je bewandelt alle noodzakelijke paden en bent zowel empathisch richting burger en praktisch, maar helder richting bestuurders. - Je bent een volwaardig sparringpartner van de (senior) projectleider en neemt het hele projectteam mee in je enthousiaste manier van doen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leeuwarden Startdatum: 10-06-2019 Duur: 31-07-2021 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-06-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
BI Frontend Ontwikkelaar Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26223 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 juli 2019 Einddatum: 1 februari 2020 Optie op verlenging: Ja, maximaal 24 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: week 23. Sluitingsdatum: vrijdag 31 mei om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een BI Frontend Ontwikkelaar voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: In 2019 wordt een nieuw personeelssysteem AFAS geïmplementeerd. De rapportages binnen AMI zullen moeten worden aangepast. De werkzaamheden bestaan uit het voeren/ondersteunen van de informatie analyse om tot de nieuwe rapportlijnen te komen en het daadwerkelijk aanpassen van de universes, rapporten en dashboards. Het AMI (Amsterdam Management Informatie) -team maakt onderdeel uit van het Functioneel Beheer P-team dat weer deel uitmaakt van de afdeling Informatievoorziening van het cluster Interne Dienstverlening. AMI is het stedelijk samenwerkingsverband voor het ontwikkelen en distribueren van managementinformatie via het intranet van de gemeente. Hiervoor worden generieke rapporten en dashboards voor managers, adviseurs en controllers gemaakt met data vanuit verschillende bronnen. Denk hierbij aan financiële, personele en dienstverlening bronnen. Het AMI team werkt via de scrum methodiek waarbij er elke 4 weken een oplevering is die goedgekeurd wordt door de Product Owner. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt kennis van- en minimaal 1,5 jaar ervaring met- Business objects 4.x. Je hebt heeft kennis van -en minimaal 1,5 jaar ervaring met- Sap Lumira Designer. Je hebt kennis van -en minimaal 1 jaar ervaring met- het ontwerpen van Dashboards. Je hebt kennis van -en minimaal 1 jaar ervaring met- Web Intelligence. Je hebt 1,5 jaar ervaring met het aanpassen van universes. Je hebt minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt als BI Frontend Ontwikkelaar kennis opgedaan van personeelssystemen (weging 33%). Je hebt minimaal 1 jaar ervaring opgedaan binnen een G4 gemeente (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of Den-Haag) (weging 33%). Je hebt ervaring met het werken volgens de SCRUM methodiek (weging 34%). Competenties: Analytisch vermogen Omgevingsbewustzijn Samenwerken Resultaatgerichtheid Verantwoordelijkheid
Senior Coördinator Blueriq team Functioneel Beheer Utrecht
Functieomschrijving: Als teamlead DEVOPS basisvoorziening maak je deel uit van het DEVOPS team INSPECT van de NVWA. Je bent niet vies van techniek en in staat de technische koppelingen en de werking daarvan te begrijpen, problemen door te analyseren en het team waar nodig op het juiste spoor te zetten. Je beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, bent flexibel, creatief, nauwkeurig en beschikt over empathisch vermogen. Voor het team speel je een belangrijke rol in het realiseren de features en user-stories op basis van Blueriq in het systeem Inspect. Het is daarbij belangrijk dat er functionaliteit gerealiseerd wordt die onderhoudbaar, toekomstvast, veilig, performant, generiek en van voldoende kwaliteit. Je stuurt als teamlead op het Blueriq versie/releasemanagement, test en ontwerp activiteiten. Je stimuleert de samenwerking van de teamleden met verschillende expertises. Het overzicht houden over de inrichting en het afstemmen met de andere Blueriq modelleurs en solution architecten maken integraal onderdeel uit van de werkzaamheden. Hij/zij is in staat om kritische vragen te stellen over de voorgestelde user-stories en weet deze te vertalen naar oplossingen passend binnen Blueriq. Hij/zij beschikt over sterk ontwikkelde communicatieve en sociale vaardigheden, bent flexibel, creatief, nauwkeurig en stressbestendig.Functie-eisen: Kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van applicaties (op basis van een model gedreven oplosrichting);Projectervaring en aantoonbare kennis van en ontwerp/modelleerervaring met het complete Blueriq platform waaronder de nieuwste versies 9 en 10. (full Blueriq stack)Meerdere jaren kennis en ervaring met de realisatie van systemen o.b.v. (dynamisch) ProcesmanagementErvaring met het werken voor grote ambtelijke organisaties zoals (Rijks)overheden.Kennis en ervaring met het realiseren van systemen obv zaakgericht werkenErvaring met het uitvoeren van de werkzaamheden in geschaalde agile omgevingen obv SAFeMet goed gevolg gevolgde opleidingen Blueriq (Blueriq Modelling Foundation, Blueriq Modelling Advanced, Dynamic Case management)Bedrijfsinformatie: De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is ontstaan uit drie organisaties met elk hun eigen identiteit, taken, processen en systemen. In totaal kent de NVWA 23 toezichtdomeinen. Hoewel er verschillen zijn in aanpak, is de basis van het toezicht steeds hetzelfde. Echter, de huidige procesinrichting verschilt sterk, niet alleen divisie overstijgend maar ook binnen een divisie. Dit wordt ondersteund met een erfenis van verouderde systemen die onvoldoende samenwerken, en wat tevens het beheer en onderhoud kostbaar maakt.
IT Security Officer Arnhem
Voor Tennet in Arnhem zijn we op zoek naar een IT Security officer.Als IT Security officer (IT Service Officer) bij TenneT zorg je ervoor dat de je de organisatie ondersteunt bij het uitvoeren van security assessments en audits, participeer je in projecten, assisteer je bij cyber security incident respons en lever je security advies. Hierbij werk je nauw samen in het operationele security team binnen de subafdeling shared services. Je klanten zijn project managers, team managers en diverse business afdelingen. De IT security officer is een rol binnen de afdeling shared services. Je rapporteert aan de team manager shared services. Binnen shared services vallen ook de volgende subafdelingen: Servicedesk, werkplekbeheer en supplydesk.Voornaamste werkzaamheden:Uitvoeren van het volledige security assessment traject;Dit gaat van de eerste scoping samen met de interne klant, tot en met het afstemmen van deopvolging van bevindingen met de technische IT specialisten. Gedurende het gehele procesmoeten alle stakeholders op één lijn gehouden worden. Het doel is een project hun deliverables zo veilig mogelijk op te laten leveren. Naast eigen projecten is er ook een groot aantal SaaS-diensten die een security assessment moeten ondergaan. TenneT maakt voor het uitvoeren van de daadwerkelijke test zelf gebruik van de diensten van enkele preferred suppliersAdviseren van projecten en collega's op het gebied van cyber security gerelateerdevraagstukken. Bij TenneT lopen een boel innovatie- en vervangingstrajecten met een cybersecurity component waarbij ondersteunend advies gewenst is op het gebied van cybersecurity. Dit gaat van het opzetten van SSL verbindingen tot aan blockchain technologie.Het oplossen en monitoren van security gerelateerde incidenten;Bijwonen van security gerelateerde overleggenVereistenDe ideale kandidaat heeft kennis en ervaring in en met het (laten) uitvoeren van security assessments en pentesten. Heeft bij voorkeur een HBO studie in een Informatica richting of gerelateerd en minimaal 3 jaar relevante werkervaring als security officer of in een vergelijkbare functie. Ervaring met werken in een security team waarbij snel geschakeld moet kunnen worden tussen werkzaamheden en prioriteiten. Actuele kennis op het gebied van risicomanagement, SOC2 en ISO27001. Bij voorkeur een of meer relevante certificaten (CISSP, CISA) en bekend met system auditing. Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal. Competenties:- Kritische denker- stressbestendig- flexibel- Zelfstandig werkend;- Klantgericht communiceren;- Collegiaal;- Resultaatgericht;- Omgevingssensitief; Duur 6 maanden 40 uur per week.
Senior Programmamanager Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Senior Programmamanager. Omschrijving opdrachtgever: Verkeer en Openbare Ruimte zorgt voor de bereikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van de openbare ruimte van Amsterdam. We werken aan een stad die bereikbaar is op alle niveaus: internationaal, nationaal, regionaal, stedelijk en lokaal. Verkeer en Openbare Ruimte is de eigenaar van het integrale stedelijk verkeer en vervoersysteem (behalve rail), regisseur van de mobiliteitsketen en namens het bestuur eigenaar van de stedelijke eigendommen. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Interne Dienstverlening bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdracht: Voor het programma Bouwen met Informatie, een rand voorwaardelijk informatiserings-/digitaliseringstraject voor het programma (achterstallig onderhoud) Civiele Constructies bruggen en kademuren zijn we op zoek naar een senior programmamanager Werkzaamheden: De programmanager is allereerst verantwoordelijk voor de resultaten van het programma BMI 'Bouwen met Informatie' binnen de prioriteiten en planning van de het programma Constructieve Veiligheid Civiele Constructies én binnen de kaders van Informatievoorziening en de Archiefwet. Programmamanager is de schakel tussen de directies (Verkeer & Openbare Ruimte én Ingenieursbureau) en het uitvoerende programma, waarbij programmamanager als intermediairtussen V&OR, Ingenieursbureau, Datalab, Informatiemanagement, Informatievoorziening en andere partijen fungeert. Deelneemt aan verscheidene kern- en stuurgroep overleggen, en deze informeert en adviseert Diverse productiegroepen v.w.b. metadatering aanstuurt ,met daarbij verantwoordelijkheid voor de opleiding van instromende productiemedewerkers. Het team dat de Datalaag (BMIDMS, Portaal en relatie met GIS & VISI) ontwikkelt, aanstuurt volgens scrum methodiek. Waarbij verantwoordelijk voor: - Implementatie applicatiegeïntegreerd Planningstool - Informatie analyse (bijv FMECA, Toestandsinspecties, ARB in FMECA verbetering van het inspectieproces); - Testprocedures; - Migratie trajecten; - Gebruikersondersteuning; - Koppeling GIS, VISI, BIM/CAD en Planningsmodule met BMIDMS. - De kaders Informatievoorziening en archiefwet bewaakt; - Inachtneming digitale duurzaamheid op de oplossingen - Het inregelen van beheerafspraken; - Direct en indirect ongeveer 80 medewerkers aanstuurt; Het programma Constructieve Veiligheid Civiele Constructies Bruggen en Kademuren: 1. Bruggen Van 2017 tot 2027 toetsen we alle 850 verkeersbruggen op constructieve veiligheid. Door onderzoek stellen we de staat van een brug vast en kunnen we bepalen welke aanpak nodig is. Ook krijgen we inzicht welke bruggen prioriteit hebben. Het vervangen van een brug is ingrijpend dus we kunnen niet overal tegelijk aan de slag. De werkzaamheden zullen veel impact hebben op de omgeving en het verkeer. Dat is niet leuk, maar om de stad veilig en toekomstbestendig te maken, is het wel noodzakelijk. 2. Kades Amsterdam is een waterrijke stad met veel kades en oevers. In totaal zo'n 600 kilometer. Veel kades zijn meer dan 100 jaar oud en aan het einde van hun levensduur. Dat is op steeds meer plekken zichtbaar. De kades worden vaak veel intensiever gebruikt en zwaarder belast dan waarvoor ze zijn ontworpen. We weten niet precies in welke staat de kades nu verkeren en welke belasting ze nog aankunnen. Dat levert risico's op. We zijn daarom begonnen met een grootschalige aanpak van de eerste 200 kilometer, meest kwetsbare kades in Amsterdam (zie verder https://www.amsterdam.nl/projecten/kademuren/) Het programma Bouwen met Informatie (binnen Constructieve Veiligheid Civiele Constructies Bruggen en Kademuren) Het programma bouwen met informatie levert een essentiële (onmisbare ) bijdrage aan de uitvoering van het programma Constructieve Veiligheid Bruggen (PCVB) en Constructieve Veiligheid Kade- en Walmuren. Het ontsluiten van de bestaande archieven en het gestructureerd aanbieden van informatie uit de Amsterdamse archieven is rand voorwaardelijk voor het behalen van de college-doelstelling. (In het programma BMI wordt de betreffende technische informatie bij elkaar gebracht, zo nodig gedigitaliseerd, gemetadateerd en ontsloten voor intern gebruik en gebruik en aanlevering van informatie via een uitwisselingsplatform. Gezien de aard van de informatie wordt deze duurzaam toegankelijk opgeslagen). Aanvullend aan het technische deel worden vanuit het programma de grote productiegroepen, waar het daadwerkelijke digitaliserings- en metadateringswerk plaatsvindt, aangestuurd en gecoördineerd. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. 4. Je hebt minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring en resultaten als programmamanager van vernieuwende en complexe samenwerkings- en ICT-projecten. 5. Je hebt ervaring met grootschalige digitaliseringstrajecten. 6. Je hebt aantoonbare ervaring met een complexe IV-omgeving met zowel interne als externe leveranciers. 7. Je hebt ervaring in het leiden van projecten met een grote inhoudelijke en organisatorische complexiteit en met een hoge tijdsdruk. 8. Je hebt ervaring met het aansturen van een groot aantal medewerkers binnen projectteams. 9. Je hebt aantoonbare kennis van de volgende business - en informatievoorzieningsdomeinen: Assetmanagement, (en standaarden zoals IMBOR), inspectiemethodieken en risicoanalysemethodieken (zoals RAMS en FMECA),informatiebeheer en archiefbeheer, documentmanagement, portaalfunctionaliteit. 10. Je hebt aantoonbare ervaring in het adviseren van - en rapporteren aan stuurgroepen en directies. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met aansturing van grote productieteams en bouwteams. 2. Je hebt aantoonbare kennis van de volgende business - en informatievoorzieningsdomeinen: Assetmanagement/beheer Openbare Ruimte, (en standaarden zoals IMBOR), inspectiemethodieken en risicoanalysemethodieken (zoals RAMS en FMECA),digitaal duurzaam informatiebeheer en archiefbeheer, documentmanagement. 3. Je hebt ervaring met het 'schakelen' op directie en stuurgroep niveau binnen grote gemeentelijke organisaties. Competenties: - Analytisch vermogen - Helikopterview - Probleemoplossend vermogen - Omgevingsbewustzijn - Klantgerichtheid - Samenwerken - Resultaatgerichtheid - Verantwoordelijkheid - Verbindend leiderschap - Stressbestendigheid Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: 01-07-2019 Duur: 30-06-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-05-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Servicedesk medewerker Utrecht
Jij zet eindgebruikers centraal. Je bent zelfstandig, initiatiefrijk, flexibel, analytisch en een echte teamplayer! DICTU streeft naar een optimale dienstverlening aan haar klanten. Waarbij meldingen binnen SLA worden afgehandeld. Vanwege het vertrek van een medewerker is DICTU op zoek naar een ambulante on-site support medewerker met als uitvalsbasis Den Haag en flexibel inzetbaar binnen een straal van maximaal 2 uur autorijden. Je bent samen met je collegas verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke ondersteuning van de eindgebruikers op verschillende locaties. Daarbij gaat het om werkplekbeheer waaronder ook de ondersteuning op mobiele apparaten valt. Afhankelijk van je opdracht verwerk je meldingen die in TOPdesk worden geregistreerd. Het kan voorkomen dat een dag bestaat uit het oplossen van dringende incidenten (LAN/WAN), het werken als ICT servicebalie medewerker en het op de hoogte houden van de eindgebruiker. Daarnaast hou je je bezig met onder andere het verhuizen van werkplekken, het beantwoorden van gebruikersvragen of het geven van instructies aan eindgebruikers. Ook voer je diverse projectwerkzaamheden uit. Incidenteel wordt gevraagd over te werken. Kortom, de ambulante on-site support medewerker is een veelzijdige en flexibele werknemer die meerdere taken voor zijn rekening neemt.Functie-eisen:Minimaal 2 jaar aantoonbaar relevante werkervaring, waaronder ervaring met grootschalige ICT servicebaliesTOpdeskITILAfgeronde MBO niveau 3 opleiding Kennis:Kennis en ervaring met Windows 10, Office 365 en citrix XenDesktopGedegen kennis van mobiele devices (smartphones, tablets) en beheer hiervanKennis van netwerken (LAN /WAN)DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Backend Java/Python/Scala Developers Den Haag en omgeving
Voor een eindklant zijn wij op zoek naar Backend Developers met expertise in Java, Python en/of Scala. Als Backend Developer bij onze organisatie draag je direct bij aan diverse onderzoeken. Je ontwikkelt software die grote hoeveelheden data verwerkt en bedenkt creatieve manieren om deze data zo goed mogelijk beschikbaar te maken. Samen met collega's ben je constant bezig de nieuwe technische uitdagingen het hoofd te bieden. Werk je graag met state-of-the-art technologieën als Hadoop, Spark en Kafka? Zie je grote hoeveelheden data en complexe systemen als een uitdaging? Vind je het belangrijk dat je werk er ook echt toe doet? Dan is deze klus iets voor jou! Functie eisen: • HBO opleiding informatica afgerond: 5 jaar • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift: 5 jaar • Ervaring met Java, Python en/of Scala: 5 jaar • Ervaring met Git of ander versiebeheersysteem: 2 jaar • Ervaring met ontwikkelen op Linux: 5 jaar Kennis, ervaring en certificeringen: • Java • Hadoop (HBAse/Apache Accumulo, Kafka, Spark) • Elasticsearch • Spring Boot/Dropwizard • Python Overige informatie Back-end Developer Locatie: Den Haag en omgeving Startdatum: Z.S.M. Einddatum: 31 oktober 2019 Aantal uren per week: 36 uur Periode: Initieel 7 maanden met optie tot verlenging. Recruiter: Greg Haime, 06 105 611 92, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Servicedesk medewerker Den Haag
Jij zet eindgebruikers centraal. Je bent zelfstandig, initiatiefrijk, flexibel, analytisch en een echte teamplayer! DICTU streeft naar een optimale dienstverlening aan haar klanten. Waarbij meldingen binnen SLA worden afgehandeld. Vanwege het vertrek van een medewerker is DICTU op zoek naar een ambulante on-site support medewerker met als uitvalsbasis Den Haag en flexibel inzetbaar binnen een straal van maximaal 2 uur autorijden. Je bent samen met je collegas verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke ondersteuning van de eindgebruikers op verschillende locaties. Daarbij gaat het om werkplekbeheer waaronder ook de ondersteuning op mobiele apparaten valt. Afhankelijk van je opdracht verwerk je meldingen die in TOPdesk worden geregistreerd. Het kan voorkomen dat een dag bestaat uit het oplossen van dringende incidenten (LAN/WAN), het werken als ICT servicebalie medewerker en het op de hoogte houden van de eindgebruiker. Daarnaast hou je je bezig met onder andere het verhuizen van werkplekken, het beantwoorden van gebruikersvragen of het geven van instructies aan eindgebruikers. Ook voer je diverse projectwerkzaamheden uit. Incidenteel wordt gevraagd over te werken. Kortom, de ambulante on-site support medewerker is een veelzijdige en flexibele werknemer die meerdere taken voor zijn rekening neemt.Functie-eisen:Minimaal 2 jaar aantoonbaar relevante werkervaring, waaronder ervaring met grootschalige ICT servicebaliesTOpdeskITILAfgeronde MBO niveau 3 opleidingKennis:Kennis en ervaring met Windows 10, Office 365 en citrix XenDesktopGedegen kennis van mobiele devices (smartphones, tablets) en beheer hiervanKennis van netwerken (LAN /WAN)DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Senior Ontwerper Den Helder
Functieomschrijving: 1. Werkt de complexe architectuur en kaders uit, door:- het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;- het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;- het opstellen van (inrichtings)documentatie;- het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;- het opstellen van quality certificeringen.2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:- het opstellen van een impactanalyse;- het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de architectuur componenten;- het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch).3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren:- het bouwen van componenten;- het aanpassen van bestaande componenten;- het opstellen van testscenario's;- het uitvoeren van testscenario's;- het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen.- het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT architectuur en applicaties. Functie-eisen: Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met een complexe IT omgeving (meer dan 500 eindgebruikers). Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met projectmatig werken. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van een Technisch Ontwerp. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren. Je hebt minimaal HBO werk- en denkniveau (o.b.v. ervaring en/of opleiding en/of certificaten)Bedrijfsinformatie: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  Voor start van deze functie is een MIVD-screening vereist, deze neemt doorgaans 6-8 weken in beslag.
Projectmanager PAAS Sr. Maasland
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT26219 Omgeving: Maasland Startdatum: z.s.m. Duur: 8 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: nog niet bekend. Sluitingsdatum: vrijdag 31 mei om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Projectmanager PAAS voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Geeft leiding aan projecten door: Het plannen en efficiënt inzetten van mensen en middelen, toegekende budgetten en nauwgezette (kwaliteits- en voortgangs)bewaking; De personeelsinstrumenten op tijdige en juiste wijze toe te passen; De (project)medewerkers op adequate wijze ondersteunen en aansturen en/of het begeleiden van of toezicht houden op (het werken van) derden; Het voeren van gestructureerd werkoverleg en adequate (interne) communicatie; Het inhoudelijk, procesmatig en procedureel voorbereiden van besluitvorming in de verschillende fasen van project; Het opleveren van management- en sturingsinformatie en het geven van advies. Is verantwoordelijk voor de initiatief(-) en definitie(fase) van een project door: Het vastleggen van de stand van zaken en analyseren van de relevante context, markten, informatie en ontwikkelingen; Het doen van onderzoek naar probleem- en doelstellingen; Het formuleren van (eind)resultaten, beoordelen van de haalbaarheid en benoemen van kritische succesfactoren; Kaderstelling en projectafbakening; De formulering van de projectopdracht; Het formuleren van eisen(pakketten) en (rand)voorwaarden; Het doen van onderzoek naar de haalbaarheid; Het opstellen van een plan van aanpak en projectprogramma (definiëren fasen, benoemen deelprojecten/-producten, projectstructuur- en organisatie, bepalen financiën en globale planning). Is verantwoordelijk voor de ontwerp(-) en voorbereiding(fase) van een project door: Het uitwerken en concretiseren van het plan van aanpak en projectprogramma in een projectontwerp; Het bepalen van de benodigde mensen en middelen en te hanteren methoden, technieken en dergelijke; Het opstellen van gedetailleerde (implementatie en realisatie)plannen, (stroom)schema¿s, instructies, draaiboek(en) en dergelijke; Het onderhandelen met in- en externe toeleveranciers en (markt)partijen/ opstart aanbestedingsprocedure; Het afstemmen met en kennis ontwikkelen en -borgen bij (bij de realisatie) relevante betrokkenen; Is verantwoordelijk voor de realisatie(-) en nazorg(fase) van een project door: Het (bijdragen aan en voorbereiden van) reguliere of afgebakende aanbestedingen, contracteren van derden; Het implementeren en realiseren van plannen; Het opstellen van instructies, richtlijnen en handboeken voor en opleiden van gebruikers(beheer); Het bijstellen en uitwerken van voorschriften en (rand)voorwaarden voor evaluatie, monitoring, uitvoering en toepassing; Het evalueren van de implementatie en realisatie van het project en van de (effectiviteit) van projectresultaten en adviezen; Het adviseren voor verbetering en bijstelling van (aanpalend)beleid, processen, producten en diensten; Het monitoren van beheer- en onderhoudsprocessen en het doen van voorstellen voor optimalisatie. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring t.a.v. van projecten op het gebied van IT Infrastructuur. (Onder IT Infrastructuur wordt verstaan: Netwerk- en Datacenterinfrastructuur, Werkplekdiensten en Hosting van applicatiediensten en infrastructuur). Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring als eindverantwoordelijke Projectmanager. Je hebt een Prince2 certificaat. Je hebt een afgeronde HBO opleiding. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het werken comform Agile / SCRUM. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het inhoudelijk toelichten van projecten, projectresultaten en consequenties (ervaring met gebruik dashboard, rapportagetool en inzichtelijk maken risico's). Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in het signaleren en analyseren van informatie. Je hebt een opleiding richting I(C)T en/of Informatie Voorziening (IV). Competenties: Stressbestendig Beïnvloeden Communiceren Delegeren Flexibel Plannen en Organiseren Resultaatgericht Nauwkeurig