Nieuwste ICT-projecten

Teamleider Informatievoorziening Groningen
Jouw verantwoordelijkheden als teamleider Informatievoorziening: Als teamleider weet je het tactisch- en operationeel beleid te vertalen naar de juiste werkzaamheden op de vloer en ben je verantwoordelijk voor de juiste aansturing, organisatie en kwaliteit van je team. Verder maak je het verschil door het: • Leveren van input op beleid van de afdeling Bedrijfsvoering. • Opvolging geven aan de specifieke resultaatgebieden van de afdeling Bedrijfsvoering en het Team Informatievoorziening. • Leidinggeven aan en coachen van de medewerkers binnen het team. • Dragen van de verantwoordelijkheid voor een kwantitatieve en kwalitatieve inzet van medewerkers. • Motiveren, coachen en ondersteunen van medewerkers bij hun professioneel functioneren en competentieontwikkeling. Ook bespreek je de behaalde resultaten. • Deels uitvoeren van het personeelsbeleid. • Je houdt functionerings- en verzuimgesprekken en bent medeverantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers. • Uitdragen van het rolvast handelen en faciliteren van een uniforme werkwijze binnen het team. Als teamleider Informatievoorziening word je hiërarchisch aangestuurd door het afdelingshoofd Bedrijfsvoering. Functie eisen: • Kandidaat beschikt over een diploma op WO-niveau in een relevante studierichting; • Meerdere jaren ervaring in het werken op managementniveau; • Meerdere jaren ervaring op het gebied van informatievoorziening; • Meerdere jaren ervaring in een uitvoeringsorganisatie met een stevige opgave. Functie wensen: • Mate van leidinggevende capaciteiten en ervaring; • Mate van ervaring in het ontwikkelen en inrichten van een IV-organisatie; • Kennis en inzicht op het gebied van de laatste ontwikkelingen binnen de informatievoorziening. Corona Crisis: Uiteraard volgen wij de landelijke richtlijnen voor de veiligheid van burgers inzake Corona Crisis. We hanteren het beleid dat thuiswerken op dit moment prevaleert. Natuurlijk mits het werk doorgang kan vinden. Overige informatie: Locatie: Groningen Startdatum: 1 mei 2020, 1 FTE Duur: 12 maanden met optie op verlenging Recruiter: Greg Haimé, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Gegevenscoördinator Assetmanagement Zwolle
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Gegevenscoördinator Assetmanagement. Omschrijving opdrachtgever: De provincie Overijssel faciliteert mobiliteit. Dit betekent verkeer en vervoer over wegen, vaarwegen, rail en voet- en fietspaden. Hiertoe bezit de provincie infrastructuur, die bestaat uit diverse ‘assets’. De Eenheid Wegen en Kanalen (WK) is verantwoordelijk voor het beheer van deze assets. Asset management (AM) ondersteunt het professioneel en gestructureerd ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden en afstoten van deze kapitaalgoederen. Het betekent dat middelen en objecten vanuit een bedrijfskundig perspectief optimaal worden ingezet, met als doel de infrastructuur op de meest optimale en efficiënt mogelijke manier te laten functioneren. Hierbij wordt gestreefd naar een optimum tussen de prestaties, risico’s en kosten over de hele levenscyclus van de assets. De eenheid WK heeft een asset managementsysteem (een werkmethodiek) ingericht voor het besturen, coördineren en beheersen van asset managementactiviteiten conform de NEN-ISO-norm. WK is hierop gecertificeerd, de komende jaren wordt gewerkt aan het verder uitbouwen en professionaliseren van het asset management. Omschrijving project: Voor de ontwikkeling van het beheermanagementsysteem (BMS) en de Object Type Library (OTL) is een project gestart (BMS-OTL). Voordat de daadwerkelijke implementatie van het systeem een aanvang neemt, dient de rol van Gegevenscoördinator en het beheer van de OTL-software (Relatics) ­te zijn ingevuld. In de basis is de Gegevenscoördinator de beheerder (tactisch en operationeel) van de Object Type Library, met daarin de generieke decomposities en de daarbij horende generieke informatie- en datamodellen die als sjabloon dienen voor het (toekomstige) BMS. Het bewaken en actief betrokken zijn bij het doorontwikkelen van de toe te passen (landelijke) standaarden vormt een belangrijk onderdeel van de functie. Voor wat betreft de Object Type Library (OTL) is aansluiting gevonden bij de landelijke provinciale ontwikkeling van een OTL, straks beschikbaar in het softwarepakket Relatics. Deze software behoeft een beheerder. Deze rol is beperkt van omvang maar wel van groot belang voor het juist kunnen inzetten van Relatics binnen de context van asset management bij WK. Het is voor de samenhang van groot belang dat de genoemde taken (Gegevenscoördinator en beheer Relatics) bij één functionaris worden belegd. De Gegevenscoördinator zal in de praktijk de beheerder en de belangrijkste gebruiker van Relatics zijn. De beheerder zal deze kennis moeten opbouwen en uitdragen binnen de organisatie. Om het beheer van Relatics te kunnen uitvoeren, is diepgaande kennis nodig van de inhoud van de OTL, de samenhang met de overige (BMS-gerelateerde) informatiesystemen en de landelijke ontwikkelingen (waaronder die van de landelijke standaarden). Alleen de Gegevens­coördinator beschikt straks over deze gecombineerde kennis. We verwachten dat de tijdsbesteding voor beide rollen (Gegevenscoördinatie c.q. Beheer) in de praktijk 90/10 zal zijn. Omschrijving opdracht: Als Gegevenscoördinator ben jij degene die zorgdraagt voor samenhang in de gegevenshuishouding van het asset management. Je bent de hoeder van de gegevensstandaarden (op dit moment (NEN2767/NEN3610/ IMBOR) en bewaker van de integriteit van de informatie­voorziening binnen en rondom het BMS. Je bent iemand die beschikt over een stevige dosis kennis van informatiemodellering, begripvolle overtuigingskracht en een gezonde dosis realisme. Je schakelt tussen verschillende niveaus, van conceptueel naar technisch, en bent gesprekspartner van vele betrokken partijen: collega’s in de uitvoering en managers van WK, informatiespecialisten bij PD en BVINF, leveranciers, andere provincies en landelijke organisaties zoals CROW en Geonovum. Dat je naast deze werkzaam­heden ook nog het beheer over de Relatics (OTL) software voert, laat nog eens extra zien dat je van vele markten thuis bent. Omschrijving werkzaamheden gegevenscoördinator: - Is actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van de kaders t.b.v. de gegevenscoördinatie (waaronder ook de landelijke standaarden). - Draagt gegevenscoördinatie en gegevensmanagement actief uit naar de organisatie. - Is verantwoordelijk voor de uitrol, beheer en ontwikkeling van gegevensmanagement en de OTL (decompositie, informatiemodel, datamodel). - Is aanspreekpunt voor de leverancier van de BMS-software voor het inrichten en wijzigen van de database-structuur. - Beoordeelt de ingediende OTL-wijzigingsformulieren en vult deze waar nodig aan met advies van derden om te komen tot de juiste informatie om een wijziging wel of niet door te voeren in de generieke decompositie en de relevante datamodellen. - Adviseert daar waar de besluitvorming niet binnen het (financiële) mandaat van het MT van WK valt om tot besluitvorming te komen. - Zoekt afstemming met landelijke commissies (standaarden) om wijzigingsverzoeken in te dienen. - Is aanspreekpunt voor andere provincies / overheden en zoekt actief contact om kennis uit te wisselen. Omschrijving werkzaamheden beheerder Relatics: - Het betreft hier een relatief kleine (SaaS) applicatie, de onderstaande takenlijst komt uit een standaard lijst die Overijssel voor het Functioneel Beheer van alle applicaties hanteert. De werkelijk uit te voeren werkzaam­heden zijn naar verwachting beperkt in omvang, zeker als de (nog te implementeren) applicatie in productie is. - Stelt richtlijnen, documentatie en procedures op voor (en ondersteunt in) het gebruik en beheer van de OTL en licht de eindgebruikers hierover in. - Is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de gegevens in en de werking van de OTL in relatie tot de processen en de naleving van afgesproken procedures. - Is beheerder van de autorisaties binnen de Relatics-software. - Voorkomt verstoringen in de OTL of lost deze zo snel mogelijk op / laat deze zo snel mogelijk oplossen. - Is aanspreekpunt voor eindgebruikers en leveranciers. - Analyseert en verhelpt (toekomstige) problemen m.b.t. de OTL. - Beheert het contract met de leverancier van de OTL-software en zorgt voor het wijzigingenbeheer (incl. testen) van de OTL-software. - Is sparringpartner en back-up van de Functioneel Beheerder BMS. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 11 mei 2020 tot en met 31 december 2021 voor 20 tot 32 uur per week. 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad. 3. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding. 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring en kennis van het werken met informatiemodellen in de periode 2014 tot heden. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar werkervaring op het gebied van Assetmanagement van openbare ruimte of een vergelijkbaar ruimtelijk vakgebied. 2. Je hebt aantoonbaar werkervaring als (functioneel) beheerder of een vergelijkbare functie op het snijvlak tussen informatiesysteem en gebruikers in de periode 2014 tot heden. Competenties: - Besluitvaardigheid - Initiatief - Omgaan met details - Vasthoudendheid - Zorg voor kwaliteit - Conceptueel denken - Communicatieve vaardigheden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 11-05-2020 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 20-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 23 april 2020 tussen 09.00 en 13.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Gegevens Coördinator Assetmanagement Zwolle
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31667 Omgeving: Zwolle Startdatum: 11 mei 2020 Einddatum: 31 december 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20-32 Intakegesprek: Donderdag 23 april 2020 tussen 09.00 en 13.00 uur Sluitingsdatum: Maandag 13 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Gegevens Coördinator Assetmanagement voor 20 tot 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgever faciliteert mobiliteit. Dit betekent verkeer en vervoer over wegen, vaarwegen, rail en voet- en fietspaden. Hiertoe bezit de provincie infrastructuur, die bestaat uit diverse ‘assets’. De Eenheid Wegen en Kanalen (WK) is verantwoordelijk voor het beheer van deze assets. Asset management (AM) ondersteunt het professioneel en gestructureerd ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden en afstoten van deze kapitaalgoederen. Het betekent dat middelen en objecten vanuit een bedrijfskundig perspectief optimaal worden ingezet, met als doel de infrastructuur op de meest optimale en efficiënt mogelijke manier te laten functioneren. Hierbij wordt gestreefd naar een optimum tussen de prestaties, risico’s en kosten over de hele levenscyclus van de assets. De eenheid WK heeft een asset managementsysteem (een werkmethodiek) ingericht voor het besturen, coördineren en beheersen van asset managementactiviteiten conform de NEN-ISO-norm. WK is hierop gecertificeerd, de komende jaren wordt gewerkt aan het verder uitbouwen en professionaliseren van het asset management. Project: Voor de ontwikkeling van het beheermanagementsysteem (BMS) en de Object Type Library (OTL) is een project gestart (BMS-OTL). Voordat de daadwerkelijke implementatie van het systeem een aanvang neemt, dient de rol van Gegevenscoördinator en het beheer van de OTL-software (Relatics) ­te zijn ingevuld. In de basis is de Gegevenscoördinator de beheerder (tactisch en operationeel) van de Object Type Library, met daarin de generieke decomposities en de daarbij horende generieke informatie- en datamodellen die als sjabloon dienen voor het (toekomstige) BMS. Het bewaken en actief betrokken zijn bij het doorontwikkelen van de toe te passen (landelijke) standaarden vormt een belangrijk onderdeel van de functie. Voor wat betreft de Object Type Library (OTL) is aansluiting gevonden bij de landelijke provinciale ontwikkeling van een OTL, straks beschikbaar in het softwarepakket Relatics. Deze software behoeft een beheerder. Deze rol is beperkt van omvang maar wel van groot belang voor het juist kunnen inzetten van Relatics binnen de context van asset management bij WK. Het is voor de samenhang van groot belang dat de genoemde taken (Gegevenscoördinator en beheer Relatics) bij één functionaris worden belegd. De Gegevenscoördinator zal in de praktijk de beheerder en de belangrijkste gebruiker van Relatics zijn. De beheerder zal deze kennis moeten opbouwen en uitdragen binnen de organisatie. Om het beheer van Relatics te kunnen uitvoeren, is diepgaande kennis nodig van de inhoud van de OTL, de samenhang met de overige (BMS-gerelateerde) informatiesystemen en de landelijke ontwikkelingen (waaronder die van de landelijke standaarden). Alleen de Gegevens­coördinator beschikt straks over deze gecombineerde kennis. We verwachten dat de tijdsbesteding voor beide rollen (Gegevenscoördinatie c.q. Beheer) in de praktijk 90/10 zal zijn. Als Gegevenscoördinator ben jij degene die zorgdraagt voor samenhang in de gegevenshuishouding van het asset management. Je bent de hoeder van de gegevensstandaarden (op dit moment (NEN2767/NEN3610/ IMBOR) en bewaker van de integriteit van de informatie­voorziening binnen en rondom het BMS. Je bent iemand die beschikt over een stevige dosis kennis van informatiemodellering, begripvolle overtuigingskracht en een gezonde dosis realisme. Je schakelt tussen verschillende niveaus, van conceptueel naar technisch, en bent gesprekspartner van vele betrokken partijen: collega’s in de uitvoering en managers van WK, informatiespecialisten bij PD en BVINF, leveranciers, andere provincies en landelijke organisaties zoals CROW en Geonovum. Dat je naast deze werkzaamheden ook nog het beheer over de Relatics (OTL) software voert, laat nog eens extra zien dat je van vele markten thuis bent. Taken/werkzaamheden: Taken Gegevenscoördinator: Is actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van de kaders t.b.v. de gegevenscoördinatie (waaronder ook de landelijke standaarden). Draagt gegevenscoördinatie en gegevensmanagement actief uit naar de organisatie Is verantwoordelijk voor de uitrol, beheer en ontwikkeling van gegevensmanagement[1] en de OTL (decompositie, informatiemodel, datamodel). Is aanspreekpunt voor de leverancier van de BMS-software voor het inrichten en wijzigen van de database-structuur. Beoordeelt de ingediende OTL-wijzigingsformulieren en vult deze waar nodig aan met advies van derden om te komen tot de juiste informatie om een wijziging wel of niet door te voeren in de generieke decompositie en de relevante datamodellen. Adviseert daar waar de besluitvorming niet binnen het (financiële) mandaat van het MT van WK valt om tot besluitvorming te komen. Zoekt afstemming met landelijke commissies (standaarden) om wijzigingsverzoeken in te dienen. Is aanspreekpunt voor andere provincies / overheden en zoekt actief contact om kennis uit te wisselen. Taken beheerder Relatics: Het betreft hier een relatief kleine (SaaS) applicatie, de onderstaande takenlijst komt uit een standaard lijst die Overijssel voor het Functioneel Beheer van alle applicaties hanteert. De werkelijk uit te voeren werkzaam­heden zijn naar verwachting beperkt in omvang, zeker als de (nog te implementeren) applicatie in productie is. Stelt richtlijnen, documentatie en procedures op voor (en ondersteunt in) het gebruik en beheer van de OTL en licht de eindgebruikers hierover in. Is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de gegevens in en de werking van de OTL in relatie tot de processen en de naleving van afgesproken procedures. Is beheerder van de autorisaties binnen de Relatics-software. Voorkomt verstoringen in de OTL of lost deze zo snel mogelijk op / laat deze zo snel mogelijk oplossen. Is aanspreekpunt voor eindgebruikers en leveranciers. Analyseert en verhelpt (toekomstige) problemen m.b.t. de OTL. Beheert het contract met de leverancier van de OTL-software en zorgt voor het wijzigingenbeheer (incl. testen) van de OTL-software. Is sparringpartner en back-up van de Functioneel Beheerder BMS. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over tenminste een afgeronde HBO opleiding. Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring en kennis van het werken met informatiemodellen in de periode 2014 tot heden. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt werkervaring op het gebied van Assetmanagement van openbare ruimte of een vergelijkbaar ruimtelijk vakgebied (weging maximaal 25%). Je hebt werkervaring als (functioneel) beheerder of een vergelijkbare functie op het snijvlak tussen informatiesysteem en gebruikers in de periode 2014 tot heden. Competenties: Besluitvaardigheid Initiatief Omgaan met details Vasthoudendheid Zorg voor kwaliteit Conceptueel denken Communicatieve vaardigheden
Senior Consultant SAP Time Management Den Haag
Achtergrond:opdracht A.g.v. de Coronamaatregelen heeft P-Direkt te maken met verhoogde IT complexiteit van haar SAP applicatielandschap en is daarom met spoed op zoek naar een senior SAP Time Management consultant, voor de projecten Rijksbreed Roosteren (DOOR) en nazorg IKB waarin SAP budgetbased benefits selection module geïmplementeerd is. Rolomschrijving:Voor deze opdracht zijn we opzoek naar een ervaren consultant SAP Time Management. Je werkt in een scrum team met o.a. SAP consulants, developers en beheerders. De werkzaamheden betreffen refinement en ondersteuning bij opstellen user-stories op het gebied van SAP TM, inrichting SAP Time Management, trouble-shouting en kennisoverdracht aan applicatie beheerders. Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn werk je op afstand (niet op locatie) via video-tooling en een VPN-verbinding op onze SAP systemen. Je dient zelf over de benodigde hardware zoals een MS-Windows PC of Laptop te beschikken. Eisen:Kandidaat beschikt over aantoonbaar WO werk en denkniveauKennis er ervaring met implementatie van verlofregelingen in SAP Time Management Wensen:Ervaring in vergelijkbare projectcontext (IKB SAP Employee Benefits) met implementatie van verlofregelingen in SAP TM Ervaring als testconsultant en functioneel beheerderCertificering SAP HCM Consultant (ERP 6.0)Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Java Ontwikkelaar WABO/DSO Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior Java Ontwikkelaar WABO/DSO. Omschrijving opdrachtgever: Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vragen. Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers? Welkom. Omschrijving afdeling: Het Expertisecentrum SysteemOntwikkeling (ESO) is leverancier van het concern Rotterdam voor maatwerkoplossingen om de dienstverlening o.a. naar burgers en het bedrijfsleven te verbeteren. Het is een kennisorganisatie en partner voor haar opdrachtgevers. ESO ontwikkelt software volgens de agile principes met de nieuwste methoden en technieken binnen de kaders van de concernarchitectuur. De organisatie telt 25 Java developers Omschrijving opdracht: Programmeren is je passie, en je vindt het mooi om voor een wereldstad oplossingen te verzinnen om de burger beter van dienst te zijn en efficiencywinst voor de stad te realiseren. Je bent lid van een zelfsturend Scrum team dat iedere 2 weken software van hoge kwaliteit oplevert. Jij voelt je net als alle teamleden verantwoordelijk voor alle aspecten, vanaf de vraag tot en met de oplevering in productie. Je bent kritisch, je helpt de klant om zijn wensen helder te krijgen, je schrijft clean code die van hoge kwaliteit is, met bijbehorende unit- en integratietesten, je ondersteunt zo nodig bij deployments naar productie. Als vakvrouw/vakman krijg je veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen, omdat "voortdurende verbetering" voor ons een belangrijke waarde is. We leren van elkaar door het organiseren en bijwonen van code camps en door het uitvoeren van codereviews en samen pairen. Gesprekken: Week 15 gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante WO Beta studie. 2. Je beschikt over minimaal 6 jaar ervaring als Java ontwikkelaar (senior) opgedaan in de afgelopen 8 jaar. 3. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met Spring opgedaan in de afgelopen 6 jaar. 4. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met Activiti BPMN en Oracle BPEL 1.0 opgedaan in de afgelopen 6 jaar. 5. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met JPA/Hibernate opgedaan in de afgelopen 6 jaar. 6. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met Webservices / SOA / WSDL opgedaan in de afgelopen 6 jaar. 7. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met SQL opgedaan in de afgelopen 6 jaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 6 jaar met de volgende systemen/applicaties: A. Java Server Faces B. AMQ / Spring Integration C. Angular D. Mule 3.x E. Maven F. XSLT G. JBOSS EAP6 of hoger H. GIT/ Bitbucket 2. Je beschikt over kennis van en ervaring met de gemeentelijke processen met betrekking tot het omgevingsrecht; Competenties: - Resultaatgerichtheid - Kwaliteitsgericht (clean code) - Integriteit - Planmatig werken - Samenwerken - Sociaal - Gericht op delen van kennis - Beheersing van de Nederlandse taal Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 01-05-2020 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 13-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Scrummaster-Coördinator Parkeren en MLO Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior Scrummaster-Coördinator Parkeren en MLO. Omschrijving opdrachtgever: Het Expertisecentrum Software Ontwikkeling (ESO) is leverancier van het concern Rotterdam voor maatwerkoplossingen om de dienstverlening o.a. naar burgers en het bedrijfsleven te verbeteren. Het is een kennisorganisatie en partner voor haar opdrachtgevers. ESO ontwikkelt software volgens de agile principes met de nieuwste methoden en technieken binnen de kaders van de concernarchitectuur. De organisatie telt 25 java developers. Omschrijving organisatie: Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vragen. Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers? Welkom. Omschrijving opdracht: Programmeren is je passie en je vindt het mooi om voor een wereldstad oplossingen te verzinnen om de burger beter van dienst te zijn en efficiencywinst voor de stad te realiseren. Je bent de Scrummaster van twee zelfsturende Scrum teams die iedere 2 weken software van hoge kwaliteit opleveren. Jij voelt je net als alle teamleden verantwoordelijk voor alle aspecten, vanaf de vraag tot en met de oplevering in productie. Je bent kritisch, je helpt de klant om zijn wensen helder te krijgen, je ondersteunt bij deployments naar productie en het oplossen van issues. In de rol van coördinator ondersteun je de teamleider van het ontwikkelteam op het gebied van de bedrijfsvoering van de afdeling. Denk hierbij aan voortgangrapportages voor onze opdrachtgevers en afstemming met opdrachtgevers over onderhoudscontracten en de financiële verantwoording van de afdeling. Gewenst profiel: Je hebt een afgeronde WO-opleiding. Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met het programmeren in Java en .Net. Je hebt ruime ervaring met estimating en planning van projecten en het opstellen van de user stories in overleg met de productowner. Je bent een echte teamplayer, sociaal en gericht op het delen van kennis. Verder sta je natuurlijk open voor andere ideeën, methoden en technieken. Gesprekken: Week 15 gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt minimaal over een afgeronde WO Informatica of WO Beta studie. 2. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in de rol van scrum master van meerdere teams van Java ontwikkelaars opgedaan in de afgelopen 8 jaar. 3. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met financiële projectadministraties (begroting > 1 miljoen euro) opgedaan in de afgelopen 8 jaar. 4. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in requirements analyse, het opstellen van user stories en het schatten van werkzaamheden opgedaan in de afgelopen 8 jaar. 5. Je bent gecertificeerd Scrum Master PSM I. 6. Je bent gecertificeerd in SAFE (Scaled Agile Framework for Enterprises). 7. Je bent gecertificeerd in ITIL en ASL. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over kennis van en ervaring met de volgende gemeentelijke processen: A. Dienstverlening aan burgers en bedrijven. B. Parkeren en parkeerproducten van gemeenten. C. Europese gehandicaptenkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen. D. Het Nationaal parkeerregister (NPR). E. Milieukenmerken van voertuigen en de RDW koppelvlakken. F. Basisregistratie personen (BRP) en StUF koppelvlakken. G. Koppeling met de MijnOverheid Berichtenbox. H. Financiële processen bij gemeenten. Competenties: - Resultaatgerichtheid - Kwaliteitsgericht - Integriteit - Planmatig werken - Samenwerken - Sociaal - Gericht op delen van kennis - Beheersing van de Nederlandse taal Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 01-05-2020 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 13-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur AFAS Eindhoven
Voor GGD Brabant Zuidoost zijn wij op zoek naar een Adviseur AFAS. Omschrijving opdracht: De opdracht bestaat uit een drietal onderdelen: Opstellen plan van aanpak De adviseur AFAS stelt een plan van aanpak op en begeleidt de uitvoering van dat plan van aanpak. Hierbij wordt gedacht aan: - De implementatie van ORT bij ziekte en verlof - De inrichting van looncomponenten en toelages (pensioengeven, naar rato) - Het zelf kunnen automatiseren van CAO verhogingen - De invulling van de HR rol (passend bij de toegekende rechten) - De inrichting van proces rondom tijdelijke wijzigingen (urenuitbreidingen) - De implementatie van UWV digitaal en het zwangerschapsverlof De projectleider bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor Adviseert de proceseigenaren over de ontwikkeling en inrichting van AFAS op specifieke deelgebieden (HR, payroll, finance, ICT, inkoop, facilitair) en organisatieontwikkelingen als uitbreiding van de organisatie (per 1-1-2021) en (eventueel) een aanpassing van de lagenstructuur (van 3 naar 2). Ontwerp en configuratie van een aantal modulen in het systeem van AFAS Met een projectgroep van functioneel beheerders (in en extern), en professionals op gebied van financiën, HRM en salaris, wordt gewerkt aan de configuratie van de volgende modulen. Het betreft de oplevering van de volgende deelstromen: - Werving & Selectie (testfase) - In-door-uitstroom (testfase; - werkstroom “tijdelijke uitbreiding” (nog ontwerpen) - Declareren (testfase) - Ziekteverzuim (ziek- en hersteld melden in testfase) - Inkooporders (ontwerpfase nog te starten) - Personeelsdossiers (ontwerpfase nog op te starten) Resultaat: werkende werkstromen in AFAS die opgeleverd zijn aan het management. Deze werkstromen zijn tevens gecommuniceerd naar de betreffende inhoudsverantwoordelijken/ proceseigenaren die zorgen voor implementatie in bestaand beleid/ aanpassen werkwijzen. Daarnaast wordt er een pocket-app opgeleverd waarin zoveel mogelijk ESS en MSS taken worden aangeboden aan medewerkers en managers. Ontwikkelen en inrichten van het proces autorisatie van persoonsmiddelen voor personeel en inhuur van de GGD. Ontwikkelen en inrichten van het proces autorisatie van persoonsmiddelen voor personeel en inhuur van de GGD. Met een aparte projectgroep uitwerken van het proces met als trigger de output van personele mutaties in AFAS of aanvraag persoonlijke middelen voor inhuur door management. Hierbij hoort ook de verder configuratie van Topdesk waar nodig. Parallell aan deze inrichting wordt een functie/middelen-applicatie matrix ontwikkeld die uiteindelijk het proces autorisatie van persoonsmiddelen zal vereenvoudigen. Dit proces kent 3 varianten, te weten instroom (uitgifte van middelen) -doorstroom (tussentijdse inname, onderhoud, uitgifte) -uitstroom (inname van middelen) Resultaat: proces waarbij de persoonsmiddelen via een uniform proces integraal worden uitgeleverd en/ of ingenomen ten behoeve van medewerkers of ingeleende derden. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 1 jaar voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 3,5 jaar werkervaring in soortgelijke werkzaamheden bij een zorginstelling van gelijke grootte. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van AFAS, kan projectmatig werken en kan proces denken. 2. Je bent HBO/WO afgestudeerd. 3. Je hebt ervaring in het gebruik van AFAS, bij voorkeur in de zorg. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: 01-05-2020 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 8 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Business Analist Startdatum: 11-5-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Vernieuwing van de Motorrijtuigenbelasting-keten heeft als gevolg dat de organisatie, bedrijfsprocessen, medewerkers en ondersteunende ICT middelen in meer of mindere mate zal veranderen. Om de implementatie van de vernieuwing te ondersteunen wordt een business analist gevraagd te ondersteunen bij o.a.: - Impact van verandering bepalen op organisatie, processen, medewerkers; - Risico’s met betrekking tot de implementatie te signaleren en te ondersteunen bij het verkennen van mitigerende maatregelen; - Vraagstukken identificeren en beslsibaar maken - Aanvullende requirements inzichtelijk maken - Ondersteunen van implementatie door o.a. faciliteren workshops, inrichting vraagstukken voorbereiden, etc. - Opleiding/instructies geven in nieuwe werkwijze De Motorrijtuigenbelasting wordt vernieuwd met als doel verder verhoging van de compliancy, efficiency en wendbaarheid met als randvoorwaarde dat de continuiteit geborgd blijft. Ten behoeven hiervan worden de massale aangiftebehandeling verregaand geautomatiseerd, het kantoorwerk wordt grotendeels geautomatiseerd en digitaal gefaciliteerd en bedrijfsprocessen ontvlochten. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van batchverwerking naar zaaksgewijze verwerking, die voor de implementatie verregaande gevolgen heeft. Ten behoeven van deze verandering wordt een nieuw heffing systeem (AHM) ontwikkeld voor het heffen van MRB en zal deels gebruik worden gemaakt van een vernieuwde inning en betalingsverkeer landschap. EISEN HBO Informatiemanagement / Bedrijfskundig Informatica (Of vergelijkbaar) Business Analyse – Nederlandse taal Minimaal HBO denkniveau Werkervaring als business analist WENSEN Plannen en organiseren Klantgerichtheid Stressbestendigheid Samenwerking Pro-actief Flexibileit Zelfstandig Teamplayer Affiniteit met zowel bussiness als IT Ervaring met grote verander trajecten Veranderkundige expertise Deskundigheid omtrent procesbeschrijvingen opstellen en actualiseren Ervaring met transactiegewijs werken Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 10 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
DevOps Teamlid Developper Embedded Software en App Ontwikkeling Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Teamlid Developper Embedded Software en App Ontwikkeling. Omschrijving opdracht: De Nationale Politie werkt in agile teams aan de ondersteunende ICT Middelen voor alle eenheden van het politiekorps in Nederland. De producten zijn maatschappelijk van groot belang. Met onze teams en manier van werken zijn we in staat de nieuwe mogelijkheden in de operatie beschikbaar te krijgen. Op een manier die veilig is en die voldoet aan de wet politiegegevens. Je bent daardoor steeds met je team bezig met alle aspecten die daarbij komen kijken: innovatieve ICT, directe samenwerking met de gebruikers en leveranciers en het verbeteren van de dienstverlening vanuit het productiehuis aan ‘blauw’. Gevraagd wordt een teamlid DevOps team met een achtergrond in de ontwikkeling van embedded software en app ontwikkeling. Eén van de eerste in beheer te nemen applicaties betreft een doorontwikkeling van een toepassing hiervan die in een innovatielab is ontwikkeld en nu landelijk wordt uitgerold. Deze toepassing ‘monocam’ herkent gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, één van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. Je gaat je binnen het nieuw op te richten team daarnaast ook bezig houden met een aantal aanvullende Verkeer&Sensing applicaties die binnen de dienstverleningsafspraken van het Productiehuis ondersteund moeten worden. Ook appontwikkeling zal dan aan de orde komen. Je bent in staat om je de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar vernieuwing en ondersteunende tooling. Je werkt vanuit onze architectuurkaders voor software-ontwikkeling. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het test- en voortbrengingsproces. Doelstelling: Wat we zoeken is een teamlid DevOps Developer met kennis van embedded software en app ontwikkeling die ons gaat helpen met de doorontwikkeling van bestaande producten die dagelijks door onze blauwe collega’s worden gebruikt. Ook helpt je bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening waarmee de heterdaadkracht wordt verhoogd. Je gaat ons helpen met de inbeheername en doorontwikkeling van de in het innovatielab ontwikkelde functionaliteit. De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie (productificatie) die integreert met de bestaande politiesystemen. Je hebt een achtergrond in Windows 10, C++, CLR Windows Forms en Python. Als tweede pijler ga je ons helpen met de ontwikkeling van apps. Daarnaast ben je ook en geïnteresseerd om bij gelegenheid andere werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld op het gebied van informatieanalyse, back end development, databases, het opzetten, uitvoeren en automatiseren van testen en OPS werkzaamheden. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Als teamlid ben je mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. - Samen zorg je ervoor dat de software (component) architectuur en de geldende richtlijnen van het productiehuis van de nationale politie worden bewaakt. - Je bent bereidheid om ook taken buiten het primaire gebied van je competentie op te pakken. - Je bent bereid op termijn mee te draaien in een piket regeling voor deze voorziening. Omschrijving taken: - Het ontwikkelen en onderhouden van (embedded) software componenten binnen de kaders gesteld door de geldende richtlijnen en architectuur, in een omgeving met Windows, C++ en Python. - Kennis en ervaring met App en Ux ontwikkeling en bij voorkeur in de door ons gebruikte stack: Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON). - Ervaring met het werken in een team met een microservices, message queues en event handling is een pré. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen. - Als DevOps-team lid (DevOps) heb je contacten met collega’s in de DevOps teams, de Scrum Master, Product Owner(s) en applicatie- en functioneel beheerders. En onder andere in de Sprint Review Meetings met de gebruikers van onze informatiesystemen en hun vertegenwoordigers. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn, vanuit een DevOps team. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 01-06-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-05-2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van Informatica of vergelijkbaar. 3. Je bent een DevOps Developer met kennis van embedded software en app ontwikkeling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het ontwikkelen van Graphical User Interfaces, het trainen van neurale netwerken en het tunen van algoritmen. 2. Je hebt ervaring met app en Ux ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling. 3. Je hebt ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. 4. Je hebt ervaring met het werken binnen een DevOps en/of Scrum team. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 06-07-2020 Duur: 30-06-2021 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 17 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Tester Den Haag
Voor het uitvoeren van (integratie-) testen binnen het programma Wmo2020 zijn wij op zoek naar een communicatief vaardige tester met een sterk analytisch vermogen. Je komt te werken in een agile programma verantwoordelijk voor het uitvoeren van de regeling Wmo2020 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Jouw team is verantwoordelijk voor Credit Management (debiteurenbeheer) binnen de regeling. Deze tool wisselt gegevens uit met andere systemen binnen de organisatie en onze incassopartners. Je komt te werken in een DevOps team waar jouw specialisatie testen is. Jij neemt als tester het voortouw om onze business te helpen de business rules te valideren binnen de gehele keten. Daarnaast werk je zelf organiserend met de andere teams om het werk van de diverse teams binnen het programma Wmo2020 samen te laten komen. De werkzaamheden bestaan uit systeemtesten en het testen van webservices, met als doel de integratie tussen de teams te waarborgen. Het testen van de webservices ga je automatiseren, zodat er snel feedback kan worden gegenereerd over de status van de interfaces. Functie-eisen (knock-out): • Minimaal HBO werk en denkniveau; • Minimaal 4 jaar ervaring als tester • Aantoonbare ervaring in testautomatisering • Ervaring met het werken in Agile teams en enthousiast over deze manier van werken • Je bent Tmap en/of ISTQB foundation gecertificeerd • Kennis en ervaring met XML, JSON, SOAP, REST • Kennis en ervaring met tools zoals SoapUI en Postman • Bij voorkeur ervaring met PL/SQL • Bij voorkeur kennis van Azure DevOps • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: Z.s.m., 36 uur per week Einddatum: 01-06-2020, optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel Beheerder AFAS Eindhoven
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31659 Omgeving: Eindhoven Startdatum: 20 april 2020 Einddatum: 28 februari 2021 Optie op verlenging: Ja, tot een maximale looptijd van 2 jaar Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: 17 april Sluitingsdatum: Maandag 13 april om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder AFAS voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Over IMS: IMS (Information Management & Services) is verantwoordelijk voor de beleidsvorming, vernieuwing en beheer van de ICT-voorzieningen van de organisatie. Dit omvat het regelen van 'state of the art' infrastructuur en apparatuur, beheren van kernapplicaties en zorgdragen voor vernieuwing van de informatievoorziening door uitvoering van ICT-vernieuwingsprojecten. Implementatie AFAS HRM: De implementatie van AFAS HRM is in 2019 gestart na een aanbesteding in het voorjaar. Bij de herplanning begin 2020 is gekozen om extra capaciteit in te zetten om samen met de succesbeheerders van de organisatie en AFAS de inrichting verder vorm te geven, te testen en per januari 2021 beschikbaar te stellen voor alle medewerkers. Functieprofiel en kernvaardigheden: Als functioneel beheerder AFAS heb je diepgaande kennis van HR bedrijfsprocessen en van de functionaliteiten van HR applicaties, in het bijzonder AFAS. Je fungeert als linking pin tussen de business, de ICT-afdeling en de leveranciers. Daarbij help je met de overgang van de huidige Oracle omgeving naar AFAS en draag jij zorg voor een succesvolle inrichting van AFAS. Daarbij behartig je het belang van de business in (IT-)projecten en zorg je voor het geruisloos in gebruik nemen van nieuwe en gewijzigde applicaties. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het inrichten van HR-processen in AFAS Insite en AFAS Profit. Je hebt ervaring met AFAS workflows, rapportages, dashboards en connectoren. Je werkt zeer gestructureerd en draagt je kennis over aan de Succesbeheerders van de TU/e. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 keer AFAS geïmplementeerd of herimplementatie. Je beheerst de Engelse taal (ook schriftelijk) aangezien AFAS tweetalige wordt ingericht (NL & EN). Je hebt 2 relevante referenties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met Oracle en/of Raet Gemal. Je hebt ervaring binnen de complexe non-profit organisaties, bij voorkeur binnen een academische onderwijsinstelling. Competenties: Communicatief sterk Gestructureerd Kennisdeling Oplossingsgericht Samenwerken Initiatief
DevOps Teamlid Developer Embedded Software en App Ontwikkeling Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31658 Omgeving: Odijk Startdatum: 6 juli 2020 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 juni 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: In week 17 Sluitingsdatum: Vrijdag 10 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een DevOps Teamlid Developer Embedded Software en App Ontwikkeling voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie werkt in agile teams aan de ondersteunende ICT Middelen voor alle eenheden van het politiekorps in Nederland. De producten zijn maatschappelijk van groot belang. Met onze teams en manier van werken zijn we in staat de nieuwe mogelijkheden in de operatie beschikbaar te krijgen. Op een manier die veilig is en die voldoet aan de wet politiegegevens. Je bent daardoor steeds met je team bezig met alle aspecten die daarbij komen kijken: innovatieve ICT, directe samenwerking met de gebruikers en leveranciers en het verbeteren van de dienstverlening vanuit het productiehuis aan ‘blauw’. Gevraagd wordt een teamlid DevOps team met een achtergrond in de ontwikkeling van embedded software en app ontwikkeling. Eén van de eerste in beheer te nemen applicaties betreft een doorontwikkeling van een toepassing hiervan die in een innovatielab is ontwikkeld en nu landelijk wordt uitgerold. Deze toepassing ‘monocam’ herkent gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, één van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. Je gaat je binnen het nieuw op te richten team daarnaast ook bezig houden met een aantal aanvullende Verkeer&Sensing applicaties die binnen de dienstverleningsafspraken van het Productiehuis ondersteund moeten worden. Ook appontwikkeling zal dan aan de orde komen. Je bent in staat om je de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar vernieuwing en ondersteunende tooling. Je werkt vanuit onze architectuurkaders voor software-ontwikkeling. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het test- en voortbrengingsproces. Taken/werkzaamheden: Wat we zoeken is een teamlid DevOps Developer met kennis van embedded software en app ontwikkeling die ons gaat helpen met de doorontwikkeling van bestaande producten die dagelijks door onze blauwe collega’s worden gebruikt. Ook helpt je bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening waarmee de heterdaadkracht wordt verhoogd. Je gaat ons helpen met de inbeheername en doorontwikkeling van de in het innovatielab ontwikkelde functionaliteit. De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie (productificatie) die integreert met de bestaande politiesystemen. Je hebt een achtergrond in Windows 10, C++, CLR Windows Forms en Python. Als tweede pijler ga je ons helpen met de ontwikkeling van apps. Daarnaast ben je ook en geïnteresseerd om bij gelegenheid andere werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld op het gebied van informatieanalyse, back end development, databases, het opzetten, uitvoeren en automatiseren van testen en OPS werkzaamheden. Als teamlid ben je mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. Samen zorg je ervoor dat de software (component) architectuur en de geldende richtlijnen van het productiehuis van de nationale politie worden bewaakt. Je bent bereidheid om ook taken buiten het primaire gebied van je competentie op te pakken. Je bent bereid op termijn mee te draaien in een piket regeling voor deze voorziening. Het ontwikkelen en onderhouden van (embedded) software componenten binnen de kaders gesteld door de geldende richtlijnen en architectuur, in een omgeving met Windows, C++ en Python. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van Informatica of vergelijkbaar. Je bent een DevOps Developer met kennis van embedded software en app ontwikkeling. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met het ontwikkelen van Graphical User Interfaces, het trainen van neurale netwerken en het tunen van algoritmen. (weging 30%) Je hebt ervaring met app en Ux ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling. (weging 30%) Je hebt ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. (weging 20%) Je hebt ervaring met het werken binnen een DevOps en/of Scrum team. Je hebt ervaring met het integreren van systemen bijvoorbeeld op basis van API’s en message queues. Competenties: Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Senior PMO Utrecht
Binnen de nieuw te vormen segment “Projecten” worden alle IT projecten ondergebracht. Deze sectie wordt verantwoordelijk voor de delivery van alle development activiteiten van Domein IT. Voor deze afdeling wordt een Project Management Office opgezet. De Project Management Officers (PMO) ondersteunen de organisatie bij de gecontroleerde uitvoering van projecten en programma’s of bij het vaststellen en beheersen van de projectportfolio. De PMO doet dit door het ontwikkelen, implementeren, bewaken en beheren van de governance, processen, tools en andere middelen en informatiestromen. Werkzaamheden: • Als PMO voor de projectteams bewaak je de correcte toepassing van de project management standaarden en begeleid het project tot en met de implementatie. • Vanuit je kennis en ervaring lever je een bijdrage aan de inrichting en optimalisatie van nieuw op te zetten project office. • Financiële sturing op project Portfolio • Je bent onderdeel van een multidisciplinair team en laat zien hoe jouw expertise en vaardigheden van toegevoegde waarde zijn. Functie eisen: • De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding HBO in de richting van Office Management of een andere managementopleiding; • In het bezit van een Prince2 foundation certificaat; • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met Projectmatig werken (PMO); • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het oprichten van Project Office; • Werkervaring van projectadministratie en projectfinanciën c.q. control. Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter. Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 7 mei 2020, 36 uur per week. Einddatum: 30 april 2021, met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 533 886 36, recruiterSH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterSH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Analytical Programmer OBCF Utrecht
Voor de Belastingdienst in Utrecht zijn we op zoek naar een Analytical Programmer OBCF Startdatum: 4-5-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Data Engineering werkzaamheden in het kader van het omzetten van lopende producten in exploitatie. Het gaat om OBCF en OBAB nummer waarbij de omzetting van SNA server naar SAS Grid en SAS VI expertise van SAS vereist. De inzet is urgent in verband met tijdsdruk en continuiteit van de producten. Invulling van deze inhuur vind buitenformatief plaats met expliciete toestemming van MT DF&A. Activiteiten: • Entiteit (contra/comfort-)informatie data inladen (TD -> SAS VI/PostgreSQL) • Alert & Scenario’s inladen (TD -> SAS VI) • Netwerken, gekleurde nodes en filteren carrouselnetwerk. (Custom controle/Javascript) • Beoordeling workflow inrichten • Zoeken scenario’s (Custom controle) • ‘Excel comfortinformatie’ behandelaar kantoor functionaliteit binnen SAS VI of via GSV/WAB • (Contra) informatie formating UI SAS VI • IMS, security en (functionele) accounts (ook naar TD) • Loging (en lezen door Splunk) Continuiteit van lopende producten. Urgent mede door de noodzaak om de niet langer ondersteunde SNA server uit te kunnen zetten. EISEN HBO- of WO master informatica (of soort gelijke strekking) SAS VI 1+ jaar ervaring (workflows, custon controles, security and logging, enrichments), JavaScript (3+ jaren Angular JS, Kendo, jQuery, OpenUI5), JSON, SAS VIYA, SAS BASE, PostgreSQL. SQL methodiek WENSEN Initiatief, analyseren, resultaatgerichtheid, accuraat werken, creativiteit. Ervaring met software en release-management en het opleveren volgens acceptatiecriteria. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 8 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Configuratiebeheerder IT Systemen Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Configuratiebeheerder IT Systemen. Omschrijving opdracht: De medewerker ILS is werkzaam op de afdeling Integrated Logistic Support binnen het Expertisecentrum DMO/JIVC. Deze afdeling bestaat uit een Hoofd Bureau ILS, 2 Managers ILS, 6 Senior medewerkers ILS, 2 Eerste medewerkers ILS en 10 Medewerkers ILS. Het Hoofd en de Managers ILS zijn beleidsfunctionarissen en zetten de lijnen uit voor de afdeling. De functionarissen vanaf Senior medewerker ILS leveren de gevraagde producten en diensten voor projecten en wapensystemen. Als medewerker ILS heb je een uitvoerende en coördinerende functie ter ondersteuning van de Senior medewerker en lever je systeem logistieke ondersteuning bij het uitvoeren van projecten. Je bent als specialist op dit gebied betrokken bij de gehele levenscyclus van verschillende militaire wapensystemen in de conceptfase, instandhoudingfase en afstotingsfase. Je ontvang je de benodigde gegevens vanuit het projectteam om je werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hierbij zal je de geleverde data beoordelen op compleetheid en relevantie ten aan zien van het gewenste resultaat. Als uitvoerende ben je verantwoordelijk voor oplevering van de benodigde logistieke producten zoals; in-afvoer instructies, configuraties, detaillijsten, artikelstuklijsten en onderhoudsplannen. Je levert ondersteuning voor onderhoudsbeheersing en modificatie activiteiten binnen projecten. Je geeft advies en zorgt voor de benodigde documentatie voor de gebruikers en onderhouders van de opgeleverde systemen en/of installaties. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eisen van de opdrachtgever en eindgebruikers. Extra standplaats: Soesterberg. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring als configuratiebeheerder of in een vergelijkbare functie . 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van instandhoudingsplannen op IT middelen, waaronder hard- en software. 3. Je bent 38 (minimaal aantal uur per week) beschikbaar. 4. Je hebt minimaal MBO-4 werk en denkniveau. Wordt getoetst dmv diploma of minimaal 3 jaar werkervaring. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring bij Defensie gerelateerde projecten. 2. Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring in ERP M&F. 3. Je hebt bij voorkeur een MBO-4 Diploma in de riching van techniek of logistiek. 4. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring op MBO-4 niveau in de logistiek of Techniek. 5. Je kan binnen twee weken na afgifte VGB starten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 1680 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Teamlid Developer met Artificial Intelligence Ervaring Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31655 Omgeving: Odijk Startdatum: 6 juli 2020 (let op; screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 juni 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Week 17 Sluitingsdatum: Vrijdag 10 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een DevOps Teamlid Developer met Artificial Intelligence Ervaring voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgever werkt in agile teams aan de ondersteunende ICT Middelen. De producten zijn maatschappelijk van groot belang. Met onze teams en manier van werken zijn we in staat de nieuwe mogelijkheden in de operatie beschikbaar te krijgen. Op een manier die veilig is en die voldoet aan de wet politiegegevens. Je bent daardoor steeds met je team bezig met alle aspecten die daarbij komen kijken: innovatieve ICT, directe samenwerking met de gebruikers en leveranciers en het verbeteren van de dienstverlening vanuit het productiehuis aan ‘blauw’. Gevraagd wordt een teamlid DevOps team met ervaring met artificial intelligence. Eén van de eerste in beheer te nemen applicaties betreft een doorontwikkeling van een toepassing hiervan die in een innovatielab is ontwikkeld en nu landelijk wordt uitgerold. Deze toepassing ‘monocam’ herkent gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, één van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. Je gaat je binnen het nieuw op te richten team daarnaast ook bezig houden met een aantal aanvullende Verkeer&Sensing applicaties die binnen de dienstverleningsafspraken van het Productiehuis ondersteund moeten worden. Ook appontwikkeling zal dan aan de orde komen. Je bent in staat om je de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar vernieuwing en ondersteunende tooling. Je werkt vanuit onze architectuurkaders voor software-ontwikkeling. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het test- en voortbrengingsproces. Doelstelling: Wat we zoeken is een teamlid DevOps Developer met ervaring met artificial intelligence die ons gaat helpen met de doorontwikkeling van bestaande producten die dagelijks door onze blauwe collega’s worden gebruikt. Ook helpt je bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening waarmee de heterdaadkracht wordt verhoogd. Je gaat ons helpen met de inbeheername en doorontwikkeling van de in het innovatielab ontwikkelde functionaliteit. De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie (productificatie) die integreert met de bestaande politiesystemen. Een achtergrond in Windows 10, C++, CLR Windows Forms en Python is een pré. Als tweede pijler ga je ons helpen met de doorontwikkeling van intelligente software voor het herkennen van patronen in bijvoorbeeld foto’s en video streams. Je bent bij voorkeur eerder met software en hardware voor beeldherkenning en/of de ontwikkeling Artificial Intelligence toepassingen bezig geweest. De in ons geval gebruikte AI stack bestaat uit Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. Daarnaast ben je ook en geïnteresseerd om bij gelegenheid andere werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld op het gebied van informatieanalyse, back end development, databases, het opzetten, uitvoeren en automatiseren van testen en OPS werkzaamheden. Verantwoordelijkheden: Als teamlid ben je mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team; Samen zorg je ervoor dat de software (component) architectuur en de geldende richtlijnen van het productiehuis van de organisatie worden bewaakt; Je bent bereidheid om ook taken buiten het primaire gebied van je competentie op te pakken; Je bent bereid op termijn mee te draaien in een piket regeling voor deze voorziening. Vakmatige taken: Het ontwikkelen en onderhouden van software componenten binnen de kaders gesteld door de geldende richtlijnen en architectuur, in een omgeving met Windows, C++, Python en bij voorkeur ook ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract; Kennis en ervaring met app ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling is een pré. Functie eisen KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een MBO opleiding Informatica of vergelijkbaar (kopie diploma vereist). Je bent een DevOps Developer met ervaring met Artificial Intelligence. Je hebt ervaring met productificatie: De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met Artificial Intelligence en bij voorkeur ook ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract (weging 40%). Je hebt ervaring met Windows, C++, CLR Windows Forms, Python (weging 20%). Je hebt ervaring met ervaring met Graphical User Interfaces, het trainen van neurale netwerken en het tunen van algoritmen. Je hebt ervaring met het werken binnen een DevOps en/of Scrum team (weging 20%). Je hebt ervaring met app ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling. Competenties: Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Aanjager / Coach Zoetermeer
Voor gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Aanjager / Coach. De Organisatie: De gemeente Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert. Daarbij staan vijf thema’s centraal: – Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers. – Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers. – Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners. – Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk. – Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad. Aanleiding: De gemeente Zoetermeer heeft besloten om per 1 januari 2021 een werkbedrijf op te richten. In dit werkbedrijf worden de huidige activiteiten van het sociaal werkbedrijf DSW en de activiteiten van de gemeente Zoetermeer gericht op werk en ontwikkeling ondergebracht. Het nieuwe werkbedrijf gaat zich richten op de volgende klantgroepen: – WSW- medewerkers die nog vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening; – Medewerkers met een indicatie ‘Nieuw Beschut Werken’; – Alle kandidaten die vallen onder de participatiewet; – Leerlingen uit het praktijk en speciaal onderwijs. Het gaat om een kwetsbare groep kandidaten die niet zonder ontwikkeling en begeleiding naar werk kan uitstromen of (nog) niet in een reguliere werkomgeving aan de slag kan, maar wel stappen in ontwikkeling kan maken. De constatering dat er sprake is van een concentratie van steeds moeilijker bemiddelbare werkzoekenden terwijl er in de toekomst sprake is van een beperkter budget, vraagt om een andere aanpak, een ander instrumentarium en een andere ondersteunende organisatievorm. Dit alles vraagt om heroverweging op: – Focus en activiteiten: ontwikkeling en werk in nauwere samenwerking met werkgevers; – Processen: efficiënter ingericht en nog meer doen wat werkt. Loslaten wat belemmerend werkt; – Kostenbewuste inzet van middelen: effectieve en rendabele inzet van beschikbare budgetten, gericht op duurzame uitstroom en / of groei in ontwikkeling of loonwaarde. Team Madurodam: Als basis voor de inrichting van het Werkbedrijf is een Organisatie Inrichtingsplan (OIP) opgesteld. Ter voorbereiding op de start van het Werkbedrijf per januari 2021 wordt op kleinere schaal gestart met het vormgeven van nieuwe werkwijzen, op basis van de uitgangspunten uit het OIP. Dit project is Madurodam gedoopt. De volgende uitgangspunten zijn hierbij leidend: – Klantmanagers worden werkregisseurs en zijn het belangrijkste instrument; – We richten ons op meedoen en / of aan het werk helpen van werkzoekenden (doelmatigheid); – We gaan uit van een dubbele klantbenadering; zowel werkzoekende als werkgever bedienen we zo optimaal mogelijk; – Voor de ontwikkeling van werkzoekenden hebben we twee stromingen: + Intensieve begeleiding; + Op weg naar werk; – Leren en ontwikkelen staat centraal; zowel voor medewerkers als klanten. In team Madurodam leren we al werkende weg hoe de doelstellingen en inrichtingsvoorstellen kunnen worden vormgegeven, geconcretiseerd en gerealiseerd. Dit doen we volgens het concept van prototyping: we starten in het klein met twee teams om te kijken wat werkt en passen al gaande weg verbeteringen toe op basis van wat we ervaren. Onderdelen die we gaan toetsen zijn o.a. welke rollen en expertise wenselijk en nodig zijn in beide teams. Daarnaast kijken we op welke manier we het beste samenwerken en hoe we methodisch werken in het toekomstige werkbedrijf verder vormgeven. De opgedane kennis wordt gedeeld met de overige klantmanagers en de rest van de organisatie. In Madurodam leggen we nadruk op de volgende aspecten: – De dienstverlening in Madurodam richt zich op het meedoen en / of aan het werk helpen van mensen (doelmatigheid) en zet in op ontwikkeling van de klant; – Vakmanschap en ontwikkeling van medewerkers; – De samenwerking met de andere onderdelen wordt ontwikkeld en versterkt. Denk hierbij aan Inkomen, Handhaving, Schuldhulpverlening, WMO en sociale partners; – De werkzame elementen van de huidige aanpak borgen in de dienstverlening binnen het werkbedrijf. Dit geldt voor de dienstverlening aan werkzoekenden en aan werkgevers. Beiden zijn klant van het werkbedrijf; – Daarnaast gaan we op zoek naar manieren om groepsgerichte aanpak te vormen en trajecten te maximeren. Opdracht: Om de teams te begeleiden in de ontwikkeling naar een team dat werkt volgens het principe van ‘samensturing’, wordt een coach geworven. Deze coach begeleidt de teams in dit proces. Het nieuwe werkbedrijf wordt een lerende organisatie. Dat vraagt investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers en van klanten. In Madurodam is dit ook een uitgangspunt. Leren door te doen volgens het principe van prototyping: we starten in het klein met het ontwerp en verfijnen dit al gaandeweg. We leren van onze aanpak: wat werkt, waarom werkt het en wat levert een duurzaam resultaat tegen een verantwoorde prijs? Leren gaat echter niet alleen over de inhoud, maar ook over de manier van werken als team. We willen vanuit (de visie van) ‘samensturing’ de teams organiseren. We zoeken samen vanaf het begin naar nieuwe antwoorden. In het dagelijks werkproces leren de teams, oefenen ze ‘het nieuwe gedrag’, toetsen ze de aanpak. Dat vraagt aandacht voor: – Eigenaarschap; – Gedeelde verantwoordelijkheden; – Balans tussen zelf / samen; – Werkend leren vormgeven; – Spelregels; – Taakverdeling; – Organiseren van overleg en besluitvorming; – Communicatie en feedback; – Ondersteuning van leren. Functie eisen (knock-out criteria): – Je hebt een afgeronde hbo opleiding. – Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 8 jaar als teamcoach / aanjager. – Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 8 jaar met het vormen / begeleiden van zelfsturende teams (in oprichting). – Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever, dan wel zal met het aangaan van deze opdracht niet uitkomen op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. Functie wensen (gunningscriteria): – Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein, sector werk en inkomen of met een werkbedrijf in de afgelopen 6 jaar. Competenties: – Uitstekende contactuele eigenschappen, legt makkelijk verbinding tussen mensen en tussen onderdelen van de organisatie; – Kan doortastend en strategisch optreden richting opdrachtgevers en heeft onderhandelingsvaardigheden; – Beschikt over een functioneel beïnvloedingsrepertoire, durft mensen aan te spreken, met behoud van relatie; – Werkt vanuit de bedoeling en persoonlijke drive aan verbeterpraktijken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zoetermeer Startdatum: zsm Duur: 8 maanden Optie op verlenging: 2 x 8 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-04-2020 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: Donderdag 9 april 2020 van 12.00 tot 14.00 Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Richard Altena via 06-53 32 53 14 of Richard@icq-talentprofs.nl. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? – CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; – Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; – Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); – Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. – Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. – Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. – Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programmamanager Arbeidsmarktregio Ede
Voor Gemeente Ede zijn wij op zoek naar een Programmamanager Arbeidsmarktregio. Omschrijving opdracht: Als programmamanager van de arbeidsmarktregio FoodValley ben je een aanjager en een verbindende schakel in de regionale samenwerking. Je werkt nauw samen met verschillende partners uit de kolommen onderwijs, overheid en ondernemers bij de realisatie van de doelen van het programma van de arbeidsmarktregio In de gemeentelijke samenwerking schakel je tussen beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Je onderhoudt bovendien contacten met de provincies en ministeries. Daarbij geef je leiding aan de programmateams bereid je de bestuurlijke afstemming voor en leid je dit in goede banen. Het strategisch adviseren van de voorzitter, tevens portefeuillehouder werkgelegenheid en Arbeidsmarktregio van opdrachtgever in relatie tot het programma en de gemeentelijke taken rond de participatiewet en wet SUWI maakt onderdeel uit van de opdracht. Eindresultaat: Het eindresultaat is een werkende structuur met meerjarenplan en jaarplannen voor strategisch arbeidsmarktbeleid, een goed functionerende (aansturing van de) Arbeidsmarktregio met een meerjarenplan, jaarplan en succesvolle afronding van de eerste tranche van Perspectief op Werk met realisatie van 1.000 extra plaatsingen op de arbeidsmarkt binnen de Arbeidsmarktregio Foodvalley. Functie eisen (knock-out criteria): – Je bent inzetbaar vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 voor 32 uur per week. – Je hebt een relevante opleiding op WO niveau. – Je hebt inhoudelijke kennis van en minimaal 4 jaar ervaring met het brede arbeidsmarktbeleid, onderwijs en participatie. – Je hebt aantoonbare ervaring met bedrijfsvoering met oog voor financiële kaders en subsidiestromen, waaronder Europese fondsen. – Je hebt kennis van en minimaal 4 ervaring met bestuurlijke processen van overheden. Functie wensen (gunningscriteria): – Je hebt ervaring in of affiniteit met de Regio FoodValley. – Je hebt een portfolio met relevante voorbeelden van de door jouw behaalde project-/procesresultaten. Competenties: – Regievoering in een complex bestuurlijk politiek krachtenveld en met externe stakeholders – Politieke- en omgevingssensitiviteit – Verbindend vermogen om vanuit verschillende rollen en posities te opereren – Vermogen te sturen op mijlpalen en resultaten – Vermogen in leiderschapsstijl te variëren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Ede Startdatum: 01-05-2020 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 13-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in de week van 20 april Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? – CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; – Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; – Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); – Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. – Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. – Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. – Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Teamlid Developer met Artificial Intelligence ervaring Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Teamlid Developer met Artificial Intelligence ervaring. Omschrijving opdracht: De Nationale Politie werkt in agile teams aan de ondersteunende ICT Middelen voor alle eenheden van het politiekorps in Nederland. De producten zijn maatschappelijk van groot belang. Met onze teams en manier van werken zijn we in staat de nieuwe mogelijkheden in de operatie beschikbaar te krijgen. Op een manier die veilig is en die voldoet aan de wet politiegegevens. Je bent daardoor steeds met je team bezig met alle aspecten die daarbij komen kijken: innovatieve ICT, directe samenwerking met de gebruikers en leveranciers en het verbeteren van de dienstverlening vanuit het productiehuis aan ‘blauw’. Gevraagd wordt een teamlid DevOps team met ervaring met artificial intelligence. Eén van de eerste in beheer te nemen applicaties betreft een doorontwikkeling van een toepassing hiervan die in een innovatielab is ontwikkeld en nu landelijk wordt uitgerold. Deze toepassing ‘monocam’ herkent gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, één van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. Je gaat je binnen het nieuw op te richten team daarnaast ook bezig houden met een aantal aanvullende Verkeer&Sensing applicaties die binnen de dienstverleningsafspraken van het Productiehuis ondersteund moeten worden. Ook appontwikkeling zal dan aan de orde komen. Je bent in staat om je de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar vernieuwing en ondersteunende tooling. Je werkt vanuit onze architectuurkaders voor software-ontwikkeling. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het test- en voortbrengingsproces. Omschrijving doelstelling: Wat we zoeken is een teamlid DevOps Developer met ervaring met artificial intelligence die ons gaat helpen met de doorontwikkeling van bestaande producten die dagelijks door onze blauwe collega’s worden gebruikt. Ook helpt je bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening waarmee de heterdaadkracht wordt verhoogd. Je gaat ons helpen met de inbeheername en doorontwikkeling van de in het innovatielab ontwikkelde functionaliteit. De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie (productificatie) die integreert met de bestaande politiesystemen. Een achtergrond in Windows 10, C++, CLR Windows Forms en Python is een pré. Als tweede pijler ga je ons helpen met de doorontwikkeling van intelligente software voor het herkennen van patronen in bijvoorbeeld foto’s en video streams. Je bent bij voorkeur eerder met software en hardware voor beeldherkenning en/of de ontwikkeling Artificial Intelligence toepassingen bezig geweest. De in ons geval gebruikte AI stack bestaat uit Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. Daarnaast ben je ook en geïnteresseerd om bij gelegenheid andere werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld op het gebied van informatieanalyse, back end development, databases, het opzetten, uitvoeren en automatiseren van testen en OPS werkzaamheden. Omschrijving werkzaamheden: - Als teamlid ben je mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. - Samen zorg je ervoor dat de software (component) architectuur en de geldende richtlijnen van het productiehuis van de nationale politie worden bewaakt. - Je bent bereidheid om ook taken buiten het primaire gebied van je competentie op te pakken. - Je bent bereid op termijn mee te draaien in een piket regeling voor deze voorziening. - Het ontwikkelen en onderhouden van software componenten binnen de kaders gesteld door de geldende richtlijnen en architectuur, in een omgeving met Windows, C++, Python en bij voorkeur ook ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract; - Kennis en ervaring met app ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling is een pré. Gevraagde werkervaring: - Ervaring met Artificial Intelligence en bij voorkeur ook ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. - Bij voorkeur ook ervaring met Graphical User Interfaces, het trainen van neurale netwerken en het tunen van algoritmen. - Ervaring met het werken binnen een DevOps en/of Scrum team. - Ervaring met Windows, C++, Python. - Affiniteit met productificatie en ketengericht werken in een omgeving waar hardware en software nauw moeten samenwerken om tot het eindresultaat te komen, bij voorkeur in een omgeving waar beeldherkenning werd toegepast. - Ervaring met het integreren van systemen bijvoorbeeld op basis van API’s en message queues. - Ervaring met Unit Testing en Test Driven Development. - Ervaring met Object Oriëntatie. - Ervaring met app ontwikkeling (Angular, HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling is een pré. Wij nodigen graag ook enthousiaste kandidaten uit die wellicht nog geen ervaring hebben met alle onderdelen van de aangegeven technologie stack, maar wel al hebben aangetoond zich nieuwe zaken snel eigen te kunnen maken. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent in het bezit van een diploma MBO Informatica of vergelijkbaar. 2. Je bent een DevOps Developer met ervaring met Artificial Intelligence. 3. Je hebt ervaring met productificatie: De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met Artificial Intelligence en bij voorkeur ook ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. 2. Je hebt ervaring met Windows, C++, CLR Windows Forms, Python. 3. Je hebt ervaring met Graphical User Interfaces, het trainen van neurale netwerken en het tunen van algoritmen. 4. Je hebt ervaring met het werken binnen een DevOps en/of Scrum team. 5. Je hebt ervaring met app ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie - Organisatiesensitiviteit - Overtuigingskracht - Coachen - Organisatievermogen - Klantgerichtheid - Netwerkvaardigheid - Systeemdenken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 06-07-2020 Duur: 1 jaar Optie op verlenging: nb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Configuratiebeheerder IT Systemen Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31651 Omgeving: Utrecht / Soesterberg Startdatum: z.s.m Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja 3x 12 maanden Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Vrijdag 10 april om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Configuratiebeheerder IT Systemen voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Configuratie Beheerder (ILS) van o.a. Intel projecten (ISS Light en CZSK) en diverse EOV projecten ben je nauw betrokken bij het in beheer nemen van geleverde hardware en software. Je draagt actief bij aan werkzaamheden voor het systeemplan, onderhoudsinstructies, transitieplan en SAP registraties in nauwe samenwerking met diverse stakeholders zoals de projectleider, systeemmanager, inkoop, leverancier, eind gebruiker etc. Als organisatie staan we voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen de organisatie werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. De medewerker ILS is werkzaam op de afdeling Integrated Logistic Support binnen het Expertisecentrum DMO/JIVC. Deze afdeling bestaat uit een Hoofd Bureau ILS, 2 Managers ILS, 6 Senior medewerkers ILS, 2 Eerste medewerkers ILS en 10 Medewerkers ILS. Het Hoofd en de Managers ILS zijn beleidsfunctionarissen en zetten de lijnen uit voor de afdeling. De functionarissen vanaf Senior medewerker ILS leveren de gevraagde producten en diensten voor projecten en wapensystemen. Als medewerker ILS heb je een uitvoerende en coördinerende functie ter ondersteuning van de Senior medewerker en lever je systeem logistieke ondersteuning bij het uitvoeren van projecten. Je bent als specialist op dit gebied betrokken bij de gehele levenscyclus van verschillende militaire wapensystemen in de conceptfase, instandhoudingsfase en afstotingsfase. Je ontvang je de benodigde gegevens vanuit het projectteam om je werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hierbij zal je de geleverde data beoordelen op compleetheid en relevantie ten aan zien van het gewenste resultaat. Als uitvoerende ben je verantwoordelijk voor oplevering van de benodigde logistieke producten zoals; in-afvoer instructies, configuraties, detaillijsten, artikelstuklijsten en onderhoudsplannen. Je levert ondersteuning voor onderhoudsbeheersing en modificatie activiteiten binnen projecten. Je geeft advies en zorgt voor de benodigde documentatie voor de gebruikers en onderhouders van de opgeleverde systemen en/of installaties. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eisen van de opdrachtgever en eindgebruikers. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring als configuratiebeheerder of in een vergelijkbare functie. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van instandhoudingsplannen op IT middelen, waaronder hard- en software. Je hebt minimaal MBO-4 werk en denkniveau (diploma of minimaal 3 jaar werkervaring). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring bij Defensie gerelateerde projecten. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) relevante werkervaring in ERP M&F. Je hebt een MBO-4 diploma in de richting van techniek of logistiek. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring op MBO-4 niveau in de logistiek of techniek. Competenties: Communiceren Nauwkeurig Samenwerken
Senior Projectmanager Huisvesting Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager Huisvesting. Omschrijving opdracht: De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting bestaat uit vijf onderdelen: Ruimtemanagement (assetmanagement), Projectmanagement, Technisch beheer, Beleidsimplementatie&Ontwikkeling en Programmeren. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. Je werkt in een grote organisatie en realiseert je dat een korte klap soms een lange afstand moet afleggen. Jouw hands-on mentaliteit en je ervaring in het kunnen om gaan met weerstand en complexiteit is hierbij van essentiele waarde. Evenals het goed kunnen samenwerken, gevoel hebben voor de omgeving, het maatschappelijk belang en de bestuurlijke sensitiviteit waarvoor de Politie werkt. Je draagt graag bij aan de grote opgave waarvoor we staan omtrent onze huisvestingsportefeuille in de projecten, en aan het opbouwen van onze organisatie en in het bijzonder het team Projectmanagement. Wij zoeken professionals die onder hoge druk snel het dynamische speelveld kunnen overzien, zich onderwerpen vlot eigen weten te maken, en met een passende tactiek de juiste mensen weten te betrekken om voortgang en besluitvorming te realiseren. Als medior projectmanager straal je natuurlijk overwicht en leiderschap uit en kan je omgaan met weerstand en complexiteit. Je hebt gevoel voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de politieorganisatie werkt. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch vermogen, ben je resultaatgericht, flexibel (geen 9-tot-5-mentaliteit) en beschik je over een gezonde dosis humor. Jij maakt deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Vanuit Rotterdam en Zwolle realiseren we met ongeveer 65 collega's complexe huisvestingsprojecten voor politie eenheden die zijn verdeeld in teams en districten door het hele land. Afhankelijk van je woonplaats en projectenportefeuille zal je onderdeel uit gaan maken van Team Amsterdam, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen. Doelstelling: De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en het bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang. Omschrijving verantwoordelijkheden: Als Senior Projectmanager fungeer je als projectmanager en gedelegeerd opdrachtgever bij zeer complexe en grote huisvestingsprojecten. Deze projecten raken de koers en strategie van de politieorganisatie waarbij je te maken krijgt met tegengestelde belangen, politiek-bestuurlijke gevoeligheden, landelijk doorwerkende consequenties en diverse stakeholders en gebruikersgroepen. Daarnaast ben je een strategische denker met een hands-on realisatiekracht die in complexe omgevingen voortgang en resultaat weet te bewerkstelligen. Als Senior Projectmanager geef je sturing en zorg je voor een projectuitvoering conform een standaard procesaanpak gebaseerd op Prince2. Nadat je een projectopdracht vanuit de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid hebt ontvangen, ben je verantwoordelijk voor het integrale proces van opdracht tot en met projectoplevering. Hierbij geef je operationele sturing aan Deelprojectleiders, Project-Controllers en Projectmanagementondersteuners, regisseer en coördineer je de samenwerking met interne en externe specialisten. Je draagt zorg voor het bevorderen van de deskundigheid van collega’s, beoordeelt documenten, waaronder de business case en het Project Initiatie Document (PID), en ontwikkelt specialistische methoden en technieken. Als Senior Projectmanager leg je verantwoording af aan de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid en rapporteer je periodiek aan de Teamchef/Coördinator Projectmanagement. Omschrijving taken: De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer: - Fungeren als Senior Projectmanager en gedelegeerd opdrachtgever van complexe huisvestingsprojecten vanaf €30 miljoen. - Sturen op een efficiënt en effectief projectresultaat door het analyseren, monitoren en evalueren van de kwaliteit, duurzaamheid en organisatie-rendement van huisvestingprojecten en de daaraan onderliggende programma’s. - Ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied zoals aanbestedingsstrategieën, marktstrategieën en projectmanagementtechnieken. - Bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen. Tevens beoordeel je als mentor de vak volwassenheid van collega’s. Coachen en begeleiden om teamleden op hoger niveau te brengen, bijdragen het professionaliseren van de afdeling projectmanagement. Dit is een essentieel onderdeel van de functie. - Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken. Leidinggevende taken: Functioneel leiding geven aan projectteams op het terrein van huisvesting, van initiatiefase tot en met nazorg. Contacten: Belangrijkste stakeholders: - Eenheidsleiding. - MT Projectmanagement en MT Sector Huisvesting. - Medewerkers binnen team Projectmanagement, Ruimtemanagement, Technisch Beheer, Beleidsontwikkeling&Implementatie en Programmeren. - Quality Board. - Stuurgroep Huisvesting per Eenheid. - Facilitaire Services. - Overige onderdelen binnen het Politiedienstencentrum waaronder Inkoop Management en Producten en Diensten Management. - Burgemeesters en wethouders. - Overige externe partijen zoals aannemers, architecten en adviseurs. Inzet in de lijn of project: Het betreft tijdelijke extra capaciteit binnen het team Projectmanagement. Als Senior Projectmanager word je ingezet op projecten, en mogelijk op een coördinatierol van een cluster projecten. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 13-07-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 12-07-2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau, in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 3. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring met de besturing van zowel complexe projecten (= meerdere locaties), als totale programma’s, met een financiële omvang van minimaal 30 miljoen euro. 4. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het managen van besluitvormingsprocessen, binnen grote (5000+) organisaties, binnen zowel de publieke- als private sector. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten, waarbij verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het ontwikkeltraject; van het aankopen van grond of vastgoed tot de oplevering van het project en verkoop van objecten. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met het verbeteren van de duurzaamheid binnen huisvestingsprojecten. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het implementeren van huisvesting- en dienstverleningsconcepten. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring in het managen van besluitvorming met diverse stakeholders, in complexe bouwgerelateerde vraagstukken. Een aanvullend certificaat/diploma op dit gebied (mediation, conflictbeheersing, of gelijkwaardig). 5. Je bent Prince2 Practitioner of een gelijkwaardige projectmanagementopleiding (IPMA e.d.) gecertificeerd en hebt aantoonbare werkervaring met projectmatigwerken conform Prince2. 6. Je bent (en houdt jezelf) op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed. Competenties: - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. - Organisatie sensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 13-07-2020 Duur: 12-07-2021 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 16/17 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectondersteuner Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectondersteuner. Omschrijving opdracht: De projectondersteuner is primair de 'ogen en oren' van de projectmanager en is goed op de hoogte van de voortgang van - en ontwikkelingen in - de verschillende projecten. Hij of zij en zorgt voor een geordende bedrijfsvoering en administratie. De Programmamanager wordt daardoor ontzorgt en in staat gesteld om zich te richten op de realisatie van de programmadoelen en sturing van het programma. Omschrijving werkzaamheden: De Projectsecretaris wordt ingezet voor de ondersteuning van de Projectmanager en het programmakernteam bij de beheersing van het programma. Daartoe voert de Programmaondersteuner de volgende taken nauwgezet uit: - Organiseren, voorbereiden en notuleren van uiteenlopende vergaderingen en bewaken van daaruit voortkomende acties. - Beheren van de programma-administraties, waaronder: planning, issue- en risicologboek en de financiële administratie. - Opstellen, consolideren en analyseren van voortgangsrapportages. - Beheren van het programmadossier (archiveren van programmadocumentatie). - Signaleren van (dreigende) afwijkingen en verstoringen aan de Programmamanager. - Opstellen en redigeren van nota's en memo’s voor zover het de programmaorganisatie betreft. Verbijzondering competenties: De Projectondersteuner haalt voldoening uit het structureren van de ‘projecten’. Hij of zij wordt enthousiast van het detecteren van onvolkomenheden in en tussen plannen, planningen en realisatie en rapportages. Hij/zij kan feedback geven zonder weerstand op te roepen bij de ontvanger door zijn/haar ‘can do’ opstelling. Competenties die de kandidaat daarnaast nodig heeft voor het succesvol vervullen van de opdracht zijn: - Plannen en organiseren - Resultaatgerichtheid - Organisatiesensitiviteit - Netwerken - Motiveren Locatie Interview: Den Haag of Facetime. Interviewcriteria: 1. Weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen. 2. Is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten. 3. Laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. 4. Kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig. 5. Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere pr ioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten). VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week voor de periode tot einde jaar. 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau. 3. Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 4. Je hebt solide kennis van MS Excel en MS Word. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent beschikbaar binnen 4-6 weken. 2. Je hebt minimaal 4 jaar relevante ervaring met projectmanagement. 3. Je hebt ervaring binnen grote organisaties. Toegepast bij: voorkeur rijksoverheid. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 14-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 17 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrum master/Coach Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Scrum master/Coach. Omschrijving werkzaamheden: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam zoekt voor haar project XBRP een scrum master/ coach met ervaring en affiniteit met het publieke domein. We zoeken een ervaren scrum master/ coach die zorgt voor een zuivere doorloop en toepassing van de sprints en zorgt voor een goede teamdynamiek. De scrum master kan goed omgaan met complexe input van stakeholders en met een team dat aan een uitdagende opdracht werkt, waardoor er soms keuzes moeten worden gemaakt die grote impact kunnen hebben op de richting van het proces. We zoeken iemand met een positieve 'can do' mentaliteit, die tegelijkertijd goed de rust weet te bewaken binnen het team. De scrum master / coach zal eventueel ook gedeeltelijk ingezet worden bij een ander team dat zich bezighoudt met Digitale Identiteit. Eerdere ervaring met de publieke sector en affiniteit met Amsterdam is een pré. Onderzoek, Informatie en Statistiek: De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) verzamelt data over Amsterdam en verwerkt deze tot informatie. Van onderwerpen als de Amsterdamse bevolking, de woningvoorraad, de werkgelegenheid en de bedrijvigheid in de stad tot onderwerpen als veiligheid, verkiezingen, zorg en onderwijs. Ook ontwikkelt en beheert OIS dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam (DataPunt). We bieden mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. De teams van Data en Informatie helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen. OIS bestaat uit zo'n 150 professionals die werken in zelforganiserende teams. Elk team heeft een eigen focus zoals het doen van onderzoek en data-analyse, het ontsluiten van gegevens, applicatie-ontwikkelprojecten in opdracht, en service en delivery. Op het gebied van data en informatie werken onze professionals met vernieuwende open source technologie en een agile/scrum (DevOps, continuous delivery) werkwijze aan de doorontwikkeling van de DataPunt infrastructuur. Bescherming van persoonsgegevens is verankerd in onze werkwijze middels het WPD (Werkproces Privacy gerelateerde Dataleveringen) proces. Binnen OIS werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie-gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Wat kun je verwachten? - Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens. - De mogelijkheid om met Open Source, Open Data en de nieuwste technieken te werken. - Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. Het werk- en denkniveau dient aangetoond te worden door middel van een diploma en/of werkervaring. 4. Je hebt aantoonbaar goede resultaten behaald als scrummaster/coach. 5. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 4 jaar) als scrum master en/of coach. 6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een complexe, Agile/Scrum omgeving. 7. Je hebt aantoonbaar ervaring met het faciliteren van workshops (Scrum, NLP en DISC). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het opstarten, begeleiden en optimaal laten functioneren van teams. 2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het verbeteren van teamdynamiek en zelforganisatie met behulp van o.a. team coaching. 3. Je hebt affiniteit met design, innovatie en fundamentele experimentatie. Competenties: - Resultaatgericht - Team player / samenwerkingsgericht - Uitmuntende soft skills / communicatief vaardig - Proactief en Daadkrachtig - Creatief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Communicatieadviseur Noord-Brabant
Voor Cure Uitvoeringsdienst B.V. zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur. Omschrijving opdrachtgever: Cure afvalbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard op het gebied van afvalbeheer. Zo’n 100 medewerkers zijn dagelijks in de weer om van ruim 135.000 huishoudens het afval in te zamelen. Cure Afvalbeheer leegt niet alleen de grijze en groene minicontainers en ondergrondse containers, maar zorgt ook voor de gescheiden inzameling van oud papier & karton, kunststoffen, grof huishoudelijk afval, glas en Klein Chemisch Afval (KCA). Tevens is zij verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de containers en Cure beheert de milieustraten in deze gemeenten. Door intensieve samenwerking met lokale overheden dragen wij bij aan een schone en afvalloze maatschappij. Wij regisseren de huishoudelijke afvalketen op een duurzame, innovatieve en concurrerende wijze met als doel om dit afval te transformeren naar herbruikbare grondstoffen. Hierbij staan klantgerichtheid en respect voor mens en milieu centraal! Omschrijving opdracht: Als communicatieadviseur ben je primair verantwoordelijk voor de externe communicatie richting bewoners, van strategie tot uitvoering. Maar je adviseert ook in dossiers voor gemeenteraad en bestuur. Je werkt hierin samen met de management assistente, beleidsmedewerkers, projectverantwoordelijken, coördinatoren en klantenservice. Indien nodig zorg je ook voor afstemming met de communicatieadviseurs van de gemeenten. Takenpakket: - Je verzorgt de communicatie van plan bijzet (bijplaatsing van afval bij verzamelcontainers), van strategie tot uitvoering - Je verzorgt de communicatie rondom de nieuwbouw van het kantoor en de nieuwe milieustraat, van strategie tot uitvoering) - Je houdt de digitale media actueel (website, afvalkalender, afvalapp) bij, je schrijft nieuwsberichten, ontwikkelt nieuwe pagina’s en verstuurt pushberichten vanuit de app - Je denkt mee in projecten over de benodigde communicatie en zorgt voor uitvoering indien nodig - Je verzorgt de communicatie rondom calamiteiten (berichtjes op digitale media, brieven, advertenties kranten) - Je verzorgt de bebording/bestickering van de voertuigen, verzamelcontainers en milieustraten (bewaakt hierin de huisstijl en zorgt voor uniforme uitstraling) - Je beantwoordt mailtjes vanuit de klantenservice aangaande de digitale media, klachten, ideeën vanuit bewoners t.a.v. de afvalinzameling - Je adviseert de coördinator van het bedrijfsbureau, in de doorontwikkeling van de klantenservice naar service via digitale media - Je bent de woordvoerder voor de pers, schrijft persberichten en adviseert de directeur hierin - Je onderhoudt contacten met de communicatieadviseurs van de 3 gemeenten en andere afvalgerelateerde organisaties - Je onderhoudt contacten met de leveranciers van o.a. de website, bestickering, drukwerk, ontwerper, etc. - Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen en innovaties en adviseert de organisatie hierin - Voor directie en managementteam ben je een sparringpartner Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur binnen een overheidsinstelling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie (15 punten); 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als communicatieadviseur binnen een overheidsinstelling (35 punten); 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met verzorgen van communicatie voor een afvalverwerker (15 punten) 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met opstellen van een communicatie strategieën en het uitvoeren van die strategieën (15 punten); 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met de volgende onderdelen: perswoordvoeren, schrijven persberichten, het versturen van pushberichten via digitale media en het bijhouden van digitale media (meerkeuze) (20 punten). Competenties: - Verbindende persoonlijkheid - Flexibel - In staat te prioriteren - Uitstekende advies- en communicatie vaardigheden - Schakelt makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Noord-Brabant Startdatum: zsm Duur: 31 december 2020 Optie op verlenging: nnb Inzet: 24 - 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 07-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij Cure Afvalbeheer worden ingepland in samenspraak met de kandidaat Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior Projectmanager Huisvesting Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Medior Projectmanager Huisvesting. Omschrijving opdracht: De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting bestaat uit vijf onderdelen: Ruimtemanagement (assetmanagement), Projectmanagement, Technisch beheer, Beleidsimplementatie&Ontwikkeling en Programmeren. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. Je werkt in een grote organisatie en realiseert je dat een korte klap soms een lange afstand moet afleggen. Jouw hands-on mentaliteit en je ervaring in het kunnen om gaan met weerstand en complexiteit is hierbij van essentiele waarde. Evenals het goed kunnen samenwerken, gevoel hebben voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de Politie werkt. Je draagt graag bij aan de grote opgave waarvoor we staan omtrent onze huisvestingsportefeuille in de projecten, en aan het opbouwen van onze organisatie en in het bijzonder het team Projectmanagement. Wij zoeken professionals die onder hoge druk snel het dynamische speelveld kunnen overzien, zich onderwerpen vlot eigen weten te maken, en met een passende tactiek de juiste mensen weten te betrekken om voortgang en besluitvorming te realiseren. Als medior projectmanager straal je natuurlijk overwicht en leiderschap uit en kan je omgaan met weerstand en complexiteit. Je hebt gevoel voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de politieorganisatie werkt. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch vermogen, ben je resultaatgericht, flexibel (geen 9-tot-5-mentaliteit) en beschik je over een gezonde dosis humor. Jij maakt deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Vanuit Rotterdam en Zwolle realiseren we met ongeveer 65 collega's complexe huisvestingsprojecten voor politie eenheden die zijn verdeeld in teams en districten door het hele land. Afhankelijk van je woonplaats en projectenportefeuille zal je onderdeel uit gaan maken van Team Amsterdam, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen. Doelstelling: De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en het bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang. Verantwoordelijkheden: Als Medior Projectleider geef je sturing en zorg je voor een projectuitvoering conform een standaard procesaanpak gebaseerd op Prince2. Nadat je een projectopdracht vanuit de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid hebt ontvangen, ben je verantwoordelijk voor het integrale proces van opdracht tot en met projectoplevering. Hierbij geef je operationele sturing aan Project-Controllers en Projectmanagementondersteuners, regisseer en coördineer je de samenwerking met interne en externe specialisten. Je legt verantwoording af aan de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid en rapporteert periodiek aan de Teamchef of Coördinator Projectmanagement. Zie verder vakmatige taken voor taken en verantwoordelijkheden. Vakmatige taken: De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer: - Fungeren als Medior Projectmanager en gedelegeerd opdrachtgever van huisvestingsprojecten vanaf € 5 miljoen; - Sturen op een efficiënt en effectief projectresultaat door het analyseren, monitoren en evalueren van de kwaliteit, duurzaamheid en organisatie-rendement van huisvestingprojecten en de daaraan onderliggende programma’s; - Mede-ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied zoals aanbestedingsstrategieën, marktstrategieën en projectmanagementtechnieken; - Bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen. Omgaan diverse stakeholders met diverse huisvestingsbeheoeften; - Omgaan diverse stakeholders met div huisvestingsbeheoeften; - Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken. Leidinggevende taken: In voorkomende gevallen functioneel leiding geven aan (deel)projectteams op het terrein van huisvesting, van initiatiefase tot en met nazorg. Contacten: Belangrijkste stakeholders: - Eenheidsleiding; - MT Projectmanagement Sector Huisvesting; - Medewerkers binnen team Projectmanagement, Ruimtemanagement, Technisch Beheer en het stafdiensten; - Quality Board; - Stuurgroep Huisvesting per Eenheid; - Facilitaire Services; - Overige onderdelen binnen dienst Facility Management waaronder Inkoop Management en Producten en Diensten Management; - Burgemeesters en wethouders; - Overige externe partijen zoals aannemers, architecten en adviseurs. Inzet in de lijn of project: Het betreft een tijdelijke functie binnen het team Projectmanagement. Als Medior Projectleider word je ingezet op projecten, en mogelijk op een coördinatierol van een cluster projecten. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 13-07-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 12-07-2021 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig, op minimaal HBO niveau. Losse cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd. 3. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 4 jaar werkervaring als eindverantwoordelijk projectleider, met het zelfstandig realiseren en aansturen van complexe (= meerdere locaties/disciplines), grote (€5.000.000+) huisvestingsprojecten, zoals benoemd in de opdrachtomschrijving. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 4 jaar werkervaring als eindverantwoordelijk (project)manager met huisvesting- en dienstverleningsconcepten implementeren, en met diverse moderne bouworganisatievormen zoals alliantie en design&build. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met het verbeteren van de duurzaamheid binnen Huisvestingsprojecten. 3. Je hebt werkervaring in het aansturen van ontwerpteams (bij voorkeur met met werken op architectenbureaus). 4. De afgeronde, erkende en volwaardige opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig zoals gevraagd in eis 2, bevindt zich bij voorkeur op minimaal WO niveau. 5. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, werkervaring als eindverantwoordelijk Projectleider binnen grote (1000+) publieke- én private organisatie bestaande uit meerdere locaties, met het managen van besluitvormingsprocessen. 6. Je bent Prince2 Practitioner, of een gelijkwaardige projectmanagementopleiding (IPMA e.d.) gecertificeerd. Competenties: - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie; - Organisatie sensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen; - Analytisch vermogen: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens; - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten; - Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar; - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking; - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten; - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 13-07-2020 Duur: 12-07-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 16/17 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist OFM (QR7523) Arnhem
Functie: Informatie Analist OFM (QR7523) Start: 20-4-2020, 40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Arnhem Omschrijving: Voor onze klant in Arnhem zijn wij op zoek naar een Informatie Analist OFM. Ben jij een ervaren Informatieanalist met sterk ontwikkelde analytische skills, affiniteit met techniek en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze OFM applicaties zijn wij op zoek naar een enthousiaste Informatieanalist. Heb je interesse? Bekijk dan snel deze vacature. Dit ga je doen: Oracle Fusion Middleware (OFM) is een platform dat wij gebruiken om onze applicaties met elkaar te verbinden. Deze applicaties worden door collega’s binnen alle divisies gebruikt. Dit betekent dat je overal in het bedrijf contacten hebt en onderhoudt. Wanneer er een vraag vanuit de business wordt gesteld over (door)ontwikkeling van de applicaties, ga jij het gesprek aan. Nadat je het wensenlijstje van de gebruiker(s) compleet hebt, werk je dit uit in requirements. Vervolgens overleg je met de Product Owner (die verantwoordelijk is voor de backlog) of het project ingepland kan worden. Krijg je groen licht? Dan verwerk je de requirements in specificaties waarmee de OFM ontwikkelaars aan de slag kunnen gaan. Er wordt nauw samengewerkt met ontwikkelaar en tester in de realisatiefase. Dit breng je mee: Met jouw kennis en ervaring weet je goed in te schatten wat wel en niet mogelijk is en welke oplossing past bij de wens van de gebruiker. Je bent communicatief sterk en weet complexe informatie helder over te brengen aan collega’s binnen en buiten je eigen afdeling. Je bent een echte teamspeler die oog heeft voor eigen kwaliteiten en grenzen, en samen met collega’s zoekt naar het gemeenschappelijke optimale resultaat. Je bent een kei in verwachtingsmanagement en kan wanneer nodig ‘nee’ verkopen. Daarnaast beschik je over: - Een afgeronde opleiding op HBO-niveau (richting Informatica) - 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, liefst in de (zorg)verzekeringswereld - Kennis van Service georiënteerde architectuur - Een IREB Foundation certificaat, of vergelijkbare kwalificatie - Vertrouwd met het modelleren van complexe informatie- en procesmodellen - Kennis van gangbare concepten zoals SOAP/XML, REST/JSON, UML is een pré - Kennis van Oracle Fusion Middleware is een pré - Kennis van Lean/Agile/Scrum is een pré Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Informatie Analist Oracle Fusion Middleware Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een InformatieAnalist Oracle Fusion Middleware Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 6 maandenInzet: 38 uur per weekDeadline voorstellen: maandag 6 april 14: 00 uur Ben jij een ervaren Informatieanalist met sterk ontwikkelde analytische skills, affiniteit met techniek en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor de OFM applicaties van onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een enthousiaste Informatieanalist. Dit ga je doenOracle Fusion Middleware (OFM) is een platform dat zij gebruiken om de applicaties met elkaar te verbinden. Deze applicaties worden door collega’s binnen alle divisies van de organisatie gebruikt. Dit betekent dat je overal in het bedrijf contacten hebt en onderhoudt. Wanneer er een vraag vanuit de business wordt gesteld over (door)ontwikkeling van de applicaties, ga jij het gesprek aan. Nadat je het wensenlijstje van de gebruiker(s) compleet hebt, werk je dit uit in requirements. Vervolgens overleg je met de Product Owner (die verantwoordelijk is voor de backlog) of het project ingepland kan worden. Krijg je groen licht? Dan verwerk je de requirements in specificaties waarmee de OFM ontwikkelaars aan de slag kunnen gaan. Er wordt nauw samengewerkt met ontwikkelaar en tester in de realisatiefase. Dit breng je meeMet jouw kennis en ervaring weet je goed in te schatten wat wel en niet mogelijk is en welke oplossing past bij de wens van de gebruiker. Je bent communicatief sterk en weet complexe informatie helder over te brengen aan collega’s binnen en buiten je eigen afdeling. Je bent een echte teamspeler die oog heeft voor eigen kwaliteiten en grenzen, en samen met collega’s zoekt naar het gemeenschappelijke optimale resultaat. Je bent een kei in verwachtingsmanagement en kan wanneer nodig ‘nee’ verkopen. Daarnaast beschik je over:Een afgeronde opleiding op HBO-niveau (richting Informatica)3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, liefst in de (zorg)verzekeringswereldKennis van service geörienteerde architectuurEen IREB Foundation certificaat, of vergelijkbare kwalificatieVertrouwd met het modelleren van complexe informatie- en procesmodellenKennis van gangbare concepten zoals SOAP/XML, REST/JSON, UML is een préKennis van Oracle Fusion Middleware is een préKennis van Lean/Agile/Scrum is een pré
Mendix Ontwikkelaar Utrecht
FunctieomschrijvingIGJ is onlangs een portaal gerealiseerd op het Mendix platform (gebouwd met behulp van de leverancier Ordina). IGJ is voornemens di portaal verder uit te breiden en is daarvoor op zoek naar een partner die IGJ kan ondersteunen in deze doorontwikkeling door deels functionaliteiten te ontwikkelen en deels om IGJ in staat te stellen zelf functionaliteiten te ontwikkelen. Het portaal is één van de speerpunten van de roadmap van IGJ. In dat kader is het van groot belang dat het portaal succesvol gebruikt en doorontwikkeld kan worden.Functie-eisen- Officieel partner van Mendix;- Beschikt over voldoende eigen Nederlandstalige advanced- en expert developers (waarbij altijd min. 1 export developer geleverd kan worden);- Developers zijn bereid om op verzoek van IGJ op kantoor in Utrecht te werken;- Efficiënte realisatie (inclusief inschatting vooraf, overdacht en documentatie);- Aantoonbare ervaring met de Rijksoverheid;- Aantoonbare ervaring met het koppelen met andere systemen (waaronder ESB en eHerkenning);- Aantoonbare ervaring met ontwikkelen van vragenlijsten/meldformulieren.Opdrachtgever IGJVoortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulpWe kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.Toezien op persoonsgerichte zorgWij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders én van mantelzorgers.IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.Breed werkveld Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen. De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en verbeteren in ons denken en handelen.InformatievoorzieningInformatievoorziening speelt in het toezicht een belangrijke rol. Informatie is steeds meer digitaal voorhanden en we werken zo veel mogelijk papierarm. Daarnaast streven we naar plaats-, tijd- en device-onafhankelijk werken. Dit heeft gevolgen voor de eisen die we aan onze netwerken, applicaties en voorzieningen stellen. Binnen de overheid wordt steeds meer gewerkt met shared serviceorganisaties en in diverse samenwerkingsverbanden, waardoor een keten ontstaat die deze voorzieningen levert. Deze keten of samenwerking strekt zich ook steeds meer uit naar commerciële leveranciers. In dit speelveld heeft de afdeling Informatie en ICT (I & I) een tweeledige rol. Aan de ene kant helpen we de wensen en eisen helder te krijgen en aan de andere kant voeren we de regie over de organisaties die deze moeten realiseren. Dat doen we voor de informatievoorziening van vandaag én voor die van morgen.
Solution Architect Den Haag
Voor de ANWB in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Solution Architect CRM. Start: z.s.m.Duur: 6 maanden OpdrachtDe gezochte persoon is verantwoordelijk voor het opstellen, adviseren en mede helpen implementeren van de nieuwe CRM omgeving van de ANWB (project Tenzing). In de komende periode zal de huidige CRM omgeving van de ANWB geheel worden vernieuwd. Een impactvol en uitdagend project waarvoor momenteel de 1e stappen worden gezet. Van de solution-architect wordt verwacht dat hij/zij deel gaat uit maken van het projectteam en in samenwerking met ANWB-collegae en externe partners de nieuwe omgeving realiseert. Taken:Een bijdrage leveren vanuit architectuur in het selecteren van de voor de ANWB beste IT oplossing m.b.t. CRM.Business doelstellingen, functionele en non-functionele requirements inventariseren en vertalen naar een gewenste IT oplossing.Veelvuldig sparren met business, IT en projectteam om zo tot het beste resultaat te komen.In samenwerking met business en IT meehelpen bij het opstellen en uitvoeren van het implementatie- en migratieplan.Nauw samenwerken met de externe implementatie-partner gedurende de voorbereiding en uitvoering van het project.Beoordelen of de aangeboden oplossing voldoet aan architectuurprincipes, ontwerp en projectdoelstellingen.Sturend bij integratie-vraagstukken die spelen tussen de nieuwe CRM oplossing en het ANWB IT-landschap. Kennis, inzicht & vaardighedenAcademisch werk- en denkniveau.Meerdere jaren ervaring in design en beoordelen van complexe informatiearchitecturen.(Intensief) betrokken geweest bij 1 of meerdere (SaaS) CRM implementaties.Meer dan 5 ervaring met ICT-ontwikkeling en projectmatig werken.Kan een brugfunctie vervullen tussen gebruikers en ICT-werkveld.In staat zijn om effectief te communiceren met business en IT en is in staat complexe problemen over te brengen op niet-deskundigen.Praktisch, in staat zijn om hands-on een bijdrage te leveren in projecten.Ervaring met projectmatig werken en verandermanagement.Kennis van integratie-, en middleware concepten en technologieën.Een visie op Master Data Management.Teamspeler, inspirerend voor collegae, doorzetter, gedreven, pragmatisch.Overweg kunnen met een grote mate van zelfstandigheid.Kunnen opereren in een complex stakeholder landschap.Evaring met moderne CRM-platformen en cloud technologie.Evaring met inkoopmethodologien, RFI, RFP en RFQ fases.
Teamleider Informatievoorziening Groningen
Jouw verantwoordelijkheden als teamleider Informatievoorziening: Als teamleider weet je het tactisch- en operationeel beleid te vertalen naar de juiste werkzaamheden op de vloer en ben je verantwoordelijk voor de juiste aansturing, organisatie en kwaliteit van je team. Verder maak je het verschil door het: • Leveren van input op beleid van de afdeling Bedrijfsvoering. • Opvolging geven aan de specifieke resultaatgebieden van de afdeling Bedrijfsvoering en het Team Informatievoorziening. • Leidinggeven aan en coachen van de medewerkers binnen het team. • Dragen van de verantwoordelijkheid voor een kwantitatieve en kwalitatieve inzet van medewerkers. • Motiveren, coachen en ondersteunen van medewerkers bij hun professioneel functioneren en competentieontwikkeling. Ook bespreek je de behaalde resultaten. • Deels uitvoeren van het personeelsbeleid. • Je houdt functionerings- en verzuimgesprekken en bent medeverantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers. • Uitdragen van het rolvast handelen en faciliteren van een uniforme werkwijze binnen het team. Als teamleider Informatievoorziening word je hiërarchisch aangestuurd door het afdelingshoofd Bedrijfsvoering. Functie eisen: • Kandidaat beschikt over een diploma op WO-niveau in een relevante studierichting; • Meerdere jaren ervaring in het werken op managementniveau; • Meerdere jaren ervaring op het gebied van informatievoorziening; • Meerdere jaren ervaring in een uitvoeringsorganisatie met een stevige opgave. Functie wensen: • Mate van leidinggevende capaciteiten en ervaring; • Mate van ervaring in het ontwikkelen en inrichten van een IV-organisatie; • Kennis en inzicht op het gebied van de laatste ontwikkelingen binnen de informatievoorziening. Corona Crisis: Uiteraard volgen wij de landelijke richtlijnen voor de veiligheid van burgers inzake Corona Crisis. We hanteren het beleid dat thuiswerken op dit moment prevaleert. Natuurlijk mits het werk doorgang kan vinden. Overige informatie: Locatie: Groningen Startdatum: 1 mei 2020, 1 FTE Duur: 12 maanden met optie op verlenging Recruiter: Greg Haimé, recruiterGH@itaq.nl, 06-10561192 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Gegevenscoördinator Assetmanagement Zwolle
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Gegevenscoördinator Assetmanagement. Omschrijving opdrachtgever: De provincie Overijssel faciliteert mobiliteit. Dit betekent verkeer en vervoer over wegen, vaarwegen, rail en voet- en fietspaden. Hiertoe bezit de provincie infrastructuur, die bestaat uit diverse ‘assets’. De Eenheid Wegen en Kanalen (WK) is verantwoordelijk voor het beheer van deze assets. Asset management (AM) ondersteunt het professioneel en gestructureerd ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden en afstoten van deze kapitaalgoederen. Het betekent dat middelen en objecten vanuit een bedrijfskundig perspectief optimaal worden ingezet, met als doel de infrastructuur op de meest optimale en efficiënt mogelijke manier te laten functioneren. Hierbij wordt gestreefd naar een optimum tussen de prestaties, risico’s en kosten over de hele levenscyclus van de assets. De eenheid WK heeft een asset managementsysteem (een werkmethodiek) ingericht voor het besturen, coördineren en beheersen van asset managementactiviteiten conform de NEN-ISO-norm. WK is hierop gecertificeerd, de komende jaren wordt gewerkt aan het verder uitbouwen en professionaliseren van het asset management. Omschrijving project: Voor de ontwikkeling van het beheermanagementsysteem (BMS) en de Object Type Library (OTL) is een project gestart (BMS-OTL). Voordat de daadwerkelijke implementatie van het systeem een aanvang neemt, dient de rol van Gegevenscoördinator en het beheer van de OTL-software (Relatics) ­te zijn ingevuld. In de basis is de Gegevenscoördinator de beheerder (tactisch en operationeel) van de Object Type Library, met daarin de generieke decomposities en de daarbij horende generieke informatie- en datamodellen die als sjabloon dienen voor het (toekomstige) BMS. Het bewaken en actief betrokken zijn bij het doorontwikkelen van de toe te passen (landelijke) standaarden vormt een belangrijk onderdeel van de functie. Voor wat betreft de Object Type Library (OTL) is aansluiting gevonden bij de landelijke provinciale ontwikkeling van een OTL, straks beschikbaar in het softwarepakket Relatics. Deze software behoeft een beheerder. Deze rol is beperkt van omvang maar wel van groot belang voor het juist kunnen inzetten van Relatics binnen de context van asset management bij WK. Het is voor de samenhang van groot belang dat de genoemde taken (Gegevenscoördinator en beheer Relatics) bij één functionaris worden belegd. De Gegevenscoördinator zal in de praktijk de beheerder en de belangrijkste gebruiker van Relatics zijn. De beheerder zal deze kennis moeten opbouwen en uitdragen binnen de organisatie. Om het beheer van Relatics te kunnen uitvoeren, is diepgaande kennis nodig van de inhoud van de OTL, de samenhang met de overige (BMS-gerelateerde) informatiesystemen en de landelijke ontwikkelingen (waaronder die van de landelijke standaarden). Alleen de Gegevens­coördinator beschikt straks over deze gecombineerde kennis. We verwachten dat de tijdsbesteding voor beide rollen (Gegevenscoördinatie c.q. Beheer) in de praktijk 90/10 zal zijn. Omschrijving opdracht: Als Gegevenscoördinator ben jij degene die zorgdraagt voor samenhang in de gegevenshuishouding van het asset management. Je bent de hoeder van de gegevensstandaarden (op dit moment (NEN2767/NEN3610/ IMBOR) en bewaker van de integriteit van de informatie­voorziening binnen en rondom het BMS. Je bent iemand die beschikt over een stevige dosis kennis van informatiemodellering, begripvolle overtuigingskracht en een gezonde dosis realisme. Je schakelt tussen verschillende niveaus, van conceptueel naar technisch, en bent gesprekspartner van vele betrokken partijen: collega’s in de uitvoering en managers van WK, informatiespecialisten bij PD en BVINF, leveranciers, andere provincies en landelijke organisaties zoals CROW en Geonovum. Dat je naast deze werkzaam­heden ook nog het beheer over de Relatics (OTL) software voert, laat nog eens extra zien dat je van vele markten thuis bent. Omschrijving werkzaamheden gegevenscoördinator: - Is actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van de kaders t.b.v. de gegevenscoördinatie (waaronder ook de landelijke standaarden). - Draagt gegevenscoördinatie en gegevensmanagement actief uit naar de organisatie. - Is verantwoordelijk voor de uitrol, beheer en ontwikkeling van gegevensmanagement en de OTL (decompositie, informatiemodel, datamodel). - Is aanspreekpunt voor de leverancier van de BMS-software voor het inrichten en wijzigen van de database-structuur. - Beoordeelt de ingediende OTL-wijzigingsformulieren en vult deze waar nodig aan met advies van derden om te komen tot de juiste informatie om een wijziging wel of niet door te voeren in de generieke decompositie en de relevante datamodellen. - Adviseert daar waar de besluitvorming niet binnen het (financiële) mandaat van het MT van WK valt om tot besluitvorming te komen. - Zoekt afstemming met landelijke commissies (standaarden) om wijzigingsverzoeken in te dienen. - Is aanspreekpunt voor andere provincies / overheden en zoekt actief contact om kennis uit te wisselen. Omschrijving werkzaamheden beheerder Relatics: - Het betreft hier een relatief kleine (SaaS) applicatie, de onderstaande takenlijst komt uit een standaard lijst die Overijssel voor het Functioneel Beheer van alle applicaties hanteert. De werkelijk uit te voeren werkzaam­heden zijn naar verwachting beperkt in omvang, zeker als de (nog te implementeren) applicatie in productie is. - Stelt richtlijnen, documentatie en procedures op voor (en ondersteunt in) het gebruik en beheer van de OTL en licht de eindgebruikers hierover in. - Is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de gegevens in en de werking van de OTL in relatie tot de processen en de naleving van afgesproken procedures. - Is beheerder van de autorisaties binnen de Relatics-software. - Voorkomt verstoringen in de OTL of lost deze zo snel mogelijk op / laat deze zo snel mogelijk oplossen. - Is aanspreekpunt voor eindgebruikers en leveranciers. - Analyseert en verhelpt (toekomstige) problemen m.b.t. de OTL. - Beheert het contract met de leverancier van de OTL-software en zorgt voor het wijzigingenbeheer (incl. testen) van de OTL-software. - Is sparringpartner en back-up van de Functioneel Beheerder BMS. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 11 mei 2020 tot en met 31 december 2021 voor 20 tot 32 uur per week. 2. Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad. 3. Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding. 4. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring en kennis van het werken met informatiemodellen in de periode 2014 tot heden. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbaar werkervaring op het gebied van Assetmanagement van openbare ruimte of een vergelijkbaar ruimtelijk vakgebied. 2. Je hebt aantoonbaar werkervaring als (functioneel) beheerder of een vergelijkbare functie op het snijvlak tussen informatiesysteem en gebruikers in de periode 2014 tot heden. Competenties: - Besluitvaardigheid - Initiatief - Omgaan met details - Vasthoudendheid - Zorg voor kwaliteit - Conceptueel denken - Communicatieve vaardigheden Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 11-05-2020 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 20-32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 23 april 2020 tussen 09.00 en 13.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Gegevens Coördinator Assetmanagement Zwolle
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31667 Omgeving: Zwolle Startdatum: 11 mei 2020 Einddatum: 31 december 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20-32 Intakegesprek: Donderdag 23 april 2020 tussen 09.00 en 13.00 uur Sluitingsdatum: Maandag 13 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Gegevens Coördinator Assetmanagement voor 20 tot 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgever faciliteert mobiliteit. Dit betekent verkeer en vervoer over wegen, vaarwegen, rail en voet- en fietspaden. Hiertoe bezit de provincie infrastructuur, die bestaat uit diverse ‘assets’. De Eenheid Wegen en Kanalen (WK) is verantwoordelijk voor het beheer van deze assets. Asset management (AM) ondersteunt het professioneel en gestructureerd ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden en afstoten van deze kapitaalgoederen. Het betekent dat middelen en objecten vanuit een bedrijfskundig perspectief optimaal worden ingezet, met als doel de infrastructuur op de meest optimale en efficiënt mogelijke manier te laten functioneren. Hierbij wordt gestreefd naar een optimum tussen de prestaties, risico’s en kosten over de hele levenscyclus van de assets. De eenheid WK heeft een asset managementsysteem (een werkmethodiek) ingericht voor het besturen, coördineren en beheersen van asset managementactiviteiten conform de NEN-ISO-norm. WK is hierop gecertificeerd, de komende jaren wordt gewerkt aan het verder uitbouwen en professionaliseren van het asset management. Project: Voor de ontwikkeling van het beheermanagementsysteem (BMS) en de Object Type Library (OTL) is een project gestart (BMS-OTL). Voordat de daadwerkelijke implementatie van het systeem een aanvang neemt, dient de rol van Gegevenscoördinator en het beheer van de OTL-software (Relatics) ­te zijn ingevuld. In de basis is de Gegevenscoördinator de beheerder (tactisch en operationeel) van de Object Type Library, met daarin de generieke decomposities en de daarbij horende generieke informatie- en datamodellen die als sjabloon dienen voor het (toekomstige) BMS. Het bewaken en actief betrokken zijn bij het doorontwikkelen van de toe te passen (landelijke) standaarden vormt een belangrijk onderdeel van de functie. Voor wat betreft de Object Type Library (OTL) is aansluiting gevonden bij de landelijke provinciale ontwikkeling van een OTL, straks beschikbaar in het softwarepakket Relatics. Deze software behoeft een beheerder. Deze rol is beperkt van omvang maar wel van groot belang voor het juist kunnen inzetten van Relatics binnen de context van asset management bij WK. Het is voor de samenhang van groot belang dat de genoemde taken (Gegevenscoördinator en beheer Relatics) bij één functionaris worden belegd. De Gegevenscoördinator zal in de praktijk de beheerder en de belangrijkste gebruiker van Relatics zijn. De beheerder zal deze kennis moeten opbouwen en uitdragen binnen de organisatie. Om het beheer van Relatics te kunnen uitvoeren, is diepgaande kennis nodig van de inhoud van de OTL, de samenhang met de overige (BMS-gerelateerde) informatiesystemen en de landelijke ontwikkelingen (waaronder die van de landelijke standaarden). Alleen de Gegevens­coördinator beschikt straks over deze gecombineerde kennis. We verwachten dat de tijdsbesteding voor beide rollen (Gegevenscoördinatie c.q. Beheer) in de praktijk 90/10 zal zijn. Als Gegevenscoördinator ben jij degene die zorgdraagt voor samenhang in de gegevenshuishouding van het asset management. Je bent de hoeder van de gegevensstandaarden (op dit moment (NEN2767/NEN3610/ IMBOR) en bewaker van de integriteit van de informatie­voorziening binnen en rondom het BMS. Je bent iemand die beschikt over een stevige dosis kennis van informatiemodellering, begripvolle overtuigingskracht en een gezonde dosis realisme. Je schakelt tussen verschillende niveaus, van conceptueel naar technisch, en bent gesprekspartner van vele betrokken partijen: collega’s in de uitvoering en managers van WK, informatiespecialisten bij PD en BVINF, leveranciers, andere provincies en landelijke organisaties zoals CROW en Geonovum. Dat je naast deze werkzaamheden ook nog het beheer over de Relatics (OTL) software voert, laat nog eens extra zien dat je van vele markten thuis bent. Taken/werkzaamheden: Taken Gegevenscoördinator: Is actief betrokken bij de (door)ontwikkeling van de kaders t.b.v. de gegevenscoördinatie (waaronder ook de landelijke standaarden). Draagt gegevenscoördinatie en gegevensmanagement actief uit naar de organisatie Is verantwoordelijk voor de uitrol, beheer en ontwikkeling van gegevensmanagement[1] en de OTL (decompositie, informatiemodel, datamodel). Is aanspreekpunt voor de leverancier van de BMS-software voor het inrichten en wijzigen van de database-structuur. Beoordeelt de ingediende OTL-wijzigingsformulieren en vult deze waar nodig aan met advies van derden om te komen tot de juiste informatie om een wijziging wel of niet door te voeren in de generieke decompositie en de relevante datamodellen. Adviseert daar waar de besluitvorming niet binnen het (financiële) mandaat van het MT van WK valt om tot besluitvorming te komen. Zoekt afstemming met landelijke commissies (standaarden) om wijzigingsverzoeken in te dienen. Is aanspreekpunt voor andere provincies / overheden en zoekt actief contact om kennis uit te wisselen. Taken beheerder Relatics: Het betreft hier een relatief kleine (SaaS) applicatie, de onderstaande takenlijst komt uit een standaard lijst die Overijssel voor het Functioneel Beheer van alle applicaties hanteert. De werkelijk uit te voeren werkzaam­heden zijn naar verwachting beperkt in omvang, zeker als de (nog te implementeren) applicatie in productie is. Stelt richtlijnen, documentatie en procedures op voor (en ondersteunt in) het gebruik en beheer van de OTL en licht de eindgebruikers hierover in. Is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van de gegevens in en de werking van de OTL in relatie tot de processen en de naleving van afgesproken procedures. Is beheerder van de autorisaties binnen de Relatics-software. Voorkomt verstoringen in de OTL of lost deze zo snel mogelijk op / laat deze zo snel mogelijk oplossen. Is aanspreekpunt voor eindgebruikers en leveranciers. Analyseert en verhelpt (toekomstige) problemen m.b.t. de OTL. Beheert het contract met de leverancier van de OTL-software en zorgt voor het wijzigingenbeheer (incl. testen) van de OTL-software. Is sparringpartner en back-up van de Functioneel Beheerder BMS. Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over tenminste een afgeronde HBO opleiding. Je beschikt over minimaal 2 jaar werkervaring en kennis van het werken met informatiemodellen in de periode 2014 tot heden. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt werkervaring op het gebied van Assetmanagement van openbare ruimte of een vergelijkbaar ruimtelijk vakgebied (weging maximaal 25%). Je hebt werkervaring als (functioneel) beheerder of een vergelijkbare functie op het snijvlak tussen informatiesysteem en gebruikers in de periode 2014 tot heden. Competenties: Besluitvaardigheid Initiatief Omgaan met details Vasthoudendheid Zorg voor kwaliteit Conceptueel denken Communicatieve vaardigheden
Senior Consultant SAP Time Management Den Haag
Achtergrond:opdracht A.g.v. de Coronamaatregelen heeft P-Direkt te maken met verhoogde IT complexiteit van haar SAP applicatielandschap en is daarom met spoed op zoek naar een senior SAP Time Management consultant, voor de projecten Rijksbreed Roosteren (DOOR) en nazorg IKB waarin SAP budgetbased benefits selection module geïmplementeerd is. Rolomschrijving:Voor deze opdracht zijn we opzoek naar een ervaren consultant SAP Time Management. Je werkt in een scrum team met o.a. SAP consulants, developers en beheerders. De werkzaamheden betreffen refinement en ondersteuning bij opstellen user-stories op het gebied van SAP TM, inrichting SAP Time Management, trouble-shouting en kennisoverdracht aan applicatie beheerders. Zolang de Coronamaatregelen van kracht zijn werk je op afstand (niet op locatie) via video-tooling en een VPN-verbinding op onze SAP systemen. Je dient zelf over de benodigde hardware zoals een MS-Windows PC of Laptop te beschikken. Eisen:Kandidaat beschikt over aantoonbaar WO werk en denkniveauKennis er ervaring met implementatie van verlofregelingen in SAP Time Management Wensen:Ervaring in vergelijkbare projectcontext (IKB SAP Employee Benefits) met implementatie van verlofregelingen in SAP TM Ervaring als testconsultant en functioneel beheerderCertificering SAP HCM Consultant (ERP 6.0)Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Senior Java Ontwikkelaar WABO/DSO Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior Java Ontwikkelaar WABO/DSO. Omschrijving opdrachtgever: Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vragen. Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers? Welkom. Omschrijving afdeling: Het Expertisecentrum SysteemOntwikkeling (ESO) is leverancier van het concern Rotterdam voor maatwerkoplossingen om de dienstverlening o.a. naar burgers en het bedrijfsleven te verbeteren. Het is een kennisorganisatie en partner voor haar opdrachtgevers. ESO ontwikkelt software volgens de agile principes met de nieuwste methoden en technieken binnen de kaders van de concernarchitectuur. De organisatie telt 25 Java developers Omschrijving opdracht: Programmeren is je passie, en je vindt het mooi om voor een wereldstad oplossingen te verzinnen om de burger beter van dienst te zijn en efficiencywinst voor de stad te realiseren. Je bent lid van een zelfsturend Scrum team dat iedere 2 weken software van hoge kwaliteit oplevert. Jij voelt je net als alle teamleden verantwoordelijk voor alle aspecten, vanaf de vraag tot en met de oplevering in productie. Je bent kritisch, je helpt de klant om zijn wensen helder te krijgen, je schrijft clean code die van hoge kwaliteit is, met bijbehorende unit- en integratietesten, je ondersteunt zo nodig bij deployments naar productie. Als vakvrouw/vakman krijg je veel ruimte om jezelf verder te ontwikkelen, omdat "voortdurende verbetering" voor ons een belangrijke waarde is. We leren van elkaar door het organiseren en bijwonen van code camps en door het uitvoeren van codereviews en samen pairen. Gesprekken: Week 15 gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt minimaal over een afgeronde relevante WO Beta studie. 2. Je beschikt over minimaal 6 jaar ervaring als Java ontwikkelaar (senior) opgedaan in de afgelopen 8 jaar. 3. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met Spring opgedaan in de afgelopen 6 jaar. 4. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met Activiti BPMN en Oracle BPEL 1.0 opgedaan in de afgelopen 6 jaar. 5. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met JPA/Hibernate opgedaan in de afgelopen 6 jaar. 6. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met Webservices / SOA / WSDL opgedaan in de afgelopen 6 jaar. 7. Je beschikt over minimaal 4 jaar ervaring met SQL opgedaan in de afgelopen 6 jaar. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring opgedaan in de afgelopen 6 jaar met de volgende systemen/applicaties: A. Java Server Faces B. AMQ / Spring Integration C. Angular D. Mule 3.x E. Maven F. XSLT G. JBOSS EAP6 of hoger H. GIT/ Bitbucket 2. Je beschikt over kennis van en ervaring met de gemeentelijke processen met betrekking tot het omgevingsrecht; Competenties: - Resultaatgerichtheid - Kwaliteitsgericht (clean code) - Integriteit - Planmatig werken - Samenwerken - Sociaal - Gericht op delen van kennis - Beheersing van de Nederlandse taal Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 01-05-2020 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 13-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Scrummaster-Coördinator Parkeren en MLO Rotterdam
Voor Gemeente Rotterdam zijn wij op zoek naar een Senior Scrummaster-Coördinator Parkeren en MLO. Omschrijving opdrachtgever: Het Expertisecentrum Software Ontwikkeling (ESO) is leverancier van het concern Rotterdam voor maatwerkoplossingen om de dienstverlening o.a. naar burgers en het bedrijfsleven te verbeteren. Het is een kennisorganisatie en partner voor haar opdrachtgevers. ESO ontwikkelt software volgens de agile principes met de nieuwste methoden en technieken binnen de kaders van de concernarchitectuur. De organisatie telt 25 java developers. Omschrijving organisatie: Rotterdam vernieuwt zich en dat blijft niet onopgemerkt. Ook internationaal is er volop lof voor de manier waarop de stad zich ontwikkelt. Juist hier is je werk interessant en van het grootste belang. Waarom? Omdat de veelgeprezen stad ook kampt met grootstedelijke problemen die het uiterste van haar medewerkers vragen. Kun jij dat aan? Denk je breder dan de Nieuwe Maas? En wil jij je sterk maken voor meer dan 620.000 Rotterdammers? Welkom. Omschrijving opdracht: Programmeren is je passie en je vindt het mooi om voor een wereldstad oplossingen te verzinnen om de burger beter van dienst te zijn en efficiencywinst voor de stad te realiseren. Je bent de Scrummaster van twee zelfsturende Scrum teams die iedere 2 weken software van hoge kwaliteit opleveren. Jij voelt je net als alle teamleden verantwoordelijk voor alle aspecten, vanaf de vraag tot en met de oplevering in productie. Je bent kritisch, je helpt de klant om zijn wensen helder te krijgen, je ondersteunt bij deployments naar productie en het oplossen van issues. In de rol van coördinator ondersteun je de teamleider van het ontwikkelteam op het gebied van de bedrijfsvoering van de afdeling. Denk hierbij aan voortgangrapportages voor onze opdrachtgevers en afstemming met opdrachtgevers over onderhoudscontracten en de financiële verantwoording van de afdeling. Gewenst profiel: Je hebt een afgeronde WO-opleiding. Je hebt tenminste 2 jaar ervaring met het programmeren in Java en .Net. Je hebt ruime ervaring met estimating en planning van projecten en het opstellen van de user stories in overleg met de productowner. Je bent een echte teamplayer, sociaal en gericht op het delen van kennis. Verder sta je natuurlijk open voor andere ideeën, methoden en technieken. Gesprekken: Week 15 gelieve hier rekening mee te houden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt minimaal over een afgeronde WO Informatica of WO Beta studie. 2. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in de rol van scrum master van meerdere teams van Java ontwikkelaars opgedaan in de afgelopen 8 jaar. 3. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met financiële projectadministraties (begroting > 1 miljoen euro) opgedaan in de afgelopen 8 jaar. 4. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring in requirements analyse, het opstellen van user stories en het schatten van werkzaamheden opgedaan in de afgelopen 8 jaar. 5. Je bent gecertificeerd Scrum Master PSM I. 6. Je bent gecertificeerd in SAFE (Scaled Agile Framework for Enterprises). 7. Je bent gecertificeerd in ITIL en ASL. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over kennis van en ervaring met de volgende gemeentelijke processen: A. Dienstverlening aan burgers en bedrijven. B. Parkeren en parkeerproducten van gemeenten. C. Europese gehandicaptenkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen. D. Het Nationaal parkeerregister (NPR). E. Milieukenmerken van voertuigen en de RDW koppelvlakken. F. Basisregistratie personen (BRP) en StUF koppelvlakken. G. Koppeling met de MijnOverheid Berichtenbox. H. Financiële processen bij gemeenten. Competenties: - Resultaatgerichtheid - Kwaliteitsgericht - Integriteit - Planmatig werken - Samenwerken - Sociaal - Gericht op delen van kennis - Beheersing van de Nederlandse taal Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 01-05-2020 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 13-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 15 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur AFAS Eindhoven
Voor GGD Brabant Zuidoost zijn wij op zoek naar een Adviseur AFAS. Omschrijving opdracht: De opdracht bestaat uit een drietal onderdelen: Opstellen plan van aanpak De adviseur AFAS stelt een plan van aanpak op en begeleidt de uitvoering van dat plan van aanpak. Hierbij wordt gedacht aan: - De implementatie van ORT bij ziekte en verlof - De inrichting van looncomponenten en toelages (pensioengeven, naar rato) - Het zelf kunnen automatiseren van CAO verhogingen - De invulling van de HR rol (passend bij de toegekende rechten) - De inrichting van proces rondom tijdelijke wijzigingen (urenuitbreidingen) - De implementatie van UWV digitaal en het zwangerschapsverlof De projectleider bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor Adviseert de proceseigenaren over de ontwikkeling en inrichting van AFAS op specifieke deelgebieden (HR, payroll, finance, ICT, inkoop, facilitair) en organisatieontwikkelingen als uitbreiding van de organisatie (per 1-1-2021) en (eventueel) een aanpassing van de lagenstructuur (van 3 naar 2). Ontwerp en configuratie van een aantal modulen in het systeem van AFAS Met een projectgroep van functioneel beheerders (in en extern), en professionals op gebied van financiën, HRM en salaris, wordt gewerkt aan de configuratie van de volgende modulen. Het betreft de oplevering van de volgende deelstromen: - Werving & Selectie (testfase) - In-door-uitstroom (testfase; - werkstroom “tijdelijke uitbreiding” (nog ontwerpen) - Declareren (testfase) - Ziekteverzuim (ziek- en hersteld melden in testfase) - Inkooporders (ontwerpfase nog te starten) - Personeelsdossiers (ontwerpfase nog op te starten) Resultaat: werkende werkstromen in AFAS die opgeleverd zijn aan het management. Deze werkstromen zijn tevens gecommuniceerd naar de betreffende inhoudsverantwoordelijken/ proceseigenaren die zorgen voor implementatie in bestaand beleid/ aanpassen werkwijzen. Daarnaast wordt er een pocket-app opgeleverd waarin zoveel mogelijk ESS en MSS taken worden aangeboden aan medewerkers en managers. Ontwikkelen en inrichten van het proces autorisatie van persoonsmiddelen voor personeel en inhuur van de GGD. Ontwikkelen en inrichten van het proces autorisatie van persoonsmiddelen voor personeel en inhuur van de GGD. Met een aparte projectgroep uitwerken van het proces met als trigger de output van personele mutaties in AFAS of aanvraag persoonlijke middelen voor inhuur door management. Hierbij hoort ook de verder configuratie van Topdesk waar nodig. Parallell aan deze inrichting wordt een functie/middelen-applicatie matrix ontwikkeld die uiteindelijk het proces autorisatie van persoonsmiddelen zal vereenvoudigen. Dit proces kent 3 varianten, te weten instroom (uitgifte van middelen) -doorstroom (tussentijdse inname, onderhoud, uitgifte) -uitstroom (inname van middelen) Resultaat: proces waarbij de persoonsmiddelen via een uniform proces integraal worden uitgeleverd en/ of ingenomen ten behoeve van medewerkers of ingeleende derden. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 1 jaar voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt aantoonbaar minimaal 3,5 jaar werkervaring in soortgelijke werkzaamheden bij een zorginstelling van gelijke grootte. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van AFAS, kan projectmatig werken en kan proces denken. 2. Je bent HBO/WO afgestudeerd. 3. Je hebt ervaring in het gebruik van AFAS, bij voorkeur in de zorg. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Eindhoven Startdatum: 01-05-2020 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 8 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 16-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Business Analist Apeldoorn
Voor de Belastingdienst in Apeldoorn zijn we op zoek naar een Business Analist Startdatum: 11-5-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Vernieuwing van de Motorrijtuigenbelasting-keten heeft als gevolg dat de organisatie, bedrijfsprocessen, medewerkers en ondersteunende ICT middelen in meer of mindere mate zal veranderen. Om de implementatie van de vernieuwing te ondersteunen wordt een business analist gevraagd te ondersteunen bij o.a.: - Impact van verandering bepalen op organisatie, processen, medewerkers; - Risico’s met betrekking tot de implementatie te signaleren en te ondersteunen bij het verkennen van mitigerende maatregelen; - Vraagstukken identificeren en beslsibaar maken - Aanvullende requirements inzichtelijk maken - Ondersteunen van implementatie door o.a. faciliteren workshops, inrichting vraagstukken voorbereiden, etc. - Opleiding/instructies geven in nieuwe werkwijze De Motorrijtuigenbelasting wordt vernieuwd met als doel verder verhoging van de compliancy, efficiency en wendbaarheid met als randvoorwaarde dat de continuiteit geborgd blijft. Ten behoeven hiervan worden de massale aangiftebehandeling verregaand geautomatiseerd, het kantoorwerk wordt grotendeels geautomatiseerd en digitaal gefaciliteerd en bedrijfsprocessen ontvlochten. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van batchverwerking naar zaaksgewijze verwerking, die voor de implementatie verregaande gevolgen heeft. Ten behoeven van deze verandering wordt een nieuw heffing systeem (AHM) ontwikkeld voor het heffen van MRB en zal deels gebruik worden gemaakt van een vernieuwde inning en betalingsverkeer landschap. EISEN HBO Informatiemanagement / Bedrijfskundig Informatica (Of vergelijkbaar) Business Analyse – Nederlandse taal Minimaal HBO denkniveau Werkervaring als business analist WENSEN Plannen en organiseren Klantgerichtheid Stressbestendigheid Samenwerking Pro-actief Flexibileit Zelfstandig Teamplayer Affiniteit met zowel bussiness als IT Ervaring met grote verander trajecten Veranderkundige expertise Deskundigheid omtrent procesbeschrijvingen opstellen en actualiseren Ervaring met transactiegewijs werken Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 10 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
DevOps Teamlid Developper Embedded Software en App Ontwikkeling Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Teamlid Developper Embedded Software en App Ontwikkeling. Omschrijving opdracht: De Nationale Politie werkt in agile teams aan de ondersteunende ICT Middelen voor alle eenheden van het politiekorps in Nederland. De producten zijn maatschappelijk van groot belang. Met onze teams en manier van werken zijn we in staat de nieuwe mogelijkheden in de operatie beschikbaar te krijgen. Op een manier die veilig is en die voldoet aan de wet politiegegevens. Je bent daardoor steeds met je team bezig met alle aspecten die daarbij komen kijken: innovatieve ICT, directe samenwerking met de gebruikers en leveranciers en het verbeteren van de dienstverlening vanuit het productiehuis aan ‘blauw’. Gevraagd wordt een teamlid DevOps team met een achtergrond in de ontwikkeling van embedded software en app ontwikkeling. Eén van de eerste in beheer te nemen applicaties betreft een doorontwikkeling van een toepassing hiervan die in een innovatielab is ontwikkeld en nu landelijk wordt uitgerold. Deze toepassing ‘monocam’ herkent gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, één van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. Je gaat je binnen het nieuw op te richten team daarnaast ook bezig houden met een aantal aanvullende Verkeer&Sensing applicaties die binnen de dienstverleningsafspraken van het Productiehuis ondersteund moeten worden. Ook appontwikkeling zal dan aan de orde komen. Je bent in staat om je de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar vernieuwing en ondersteunende tooling. Je werkt vanuit onze architectuurkaders voor software-ontwikkeling. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het test- en voortbrengingsproces. Doelstelling: Wat we zoeken is een teamlid DevOps Developer met kennis van embedded software en app ontwikkeling die ons gaat helpen met de doorontwikkeling van bestaande producten die dagelijks door onze blauwe collega’s worden gebruikt. Ook helpt je bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening waarmee de heterdaadkracht wordt verhoogd. Je gaat ons helpen met de inbeheername en doorontwikkeling van de in het innovatielab ontwikkelde functionaliteit. De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie (productificatie) die integreert met de bestaande politiesystemen. Je hebt een achtergrond in Windows 10, C++, CLR Windows Forms en Python. Als tweede pijler ga je ons helpen met de ontwikkeling van apps. Daarnaast ben je ook en geïnteresseerd om bij gelegenheid andere werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld op het gebied van informatieanalyse, back end development, databases, het opzetten, uitvoeren en automatiseren van testen en OPS werkzaamheden. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Als teamlid ben je mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. - Samen zorg je ervoor dat de software (component) architectuur en de geldende richtlijnen van het productiehuis van de nationale politie worden bewaakt. - Je bent bereidheid om ook taken buiten het primaire gebied van je competentie op te pakken. - Je bent bereid op termijn mee te draaien in een piket regeling voor deze voorziening. Omschrijving taken: - Het ontwikkelen en onderhouden van (embedded) software componenten binnen de kaders gesteld door de geldende richtlijnen en architectuur, in een omgeving met Windows, C++ en Python. - Kennis en ervaring met App en Ux ontwikkeling en bij voorkeur in de door ons gebruikte stack: Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON). - Ervaring met het werken in een team met een microservices, message queues en event handling is een pré. Contacten: - Met gebruikers en management van beheerde (standaard)diensten in het kader van vragen, problemen, wensen etc. om informatie uit te wisselen en voorlichting te geven. - In voorkomende gevallen met externe leveranciers t.b.v. de dienstverlening t.a.v. de beheerde componenten. - Met in- en externe projectgroepen en overlegverbanden t.b.v. afstemming over vakinhoudelijke onderwerpen. - Als DevOps-team lid (DevOps) heb je contacten met collega’s in de DevOps teams, de Scrum Master, Product Owner(s) en applicatie- en functioneel beheerders. En onder andere in de Sprint Review Meetings met de gebruikers van onze informatiesystemen en hun vertegenwoordigers. Inzet in de lijn of project: Inzet in de lijn, vanuit een DevOps team. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 01-06-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-05-2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van Informatica of vergelijkbaar. 3. Je bent een DevOps Developer met kennis van embedded software en app ontwikkeling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met het ontwikkelen van Graphical User Interfaces, het trainen van neurale netwerken en het tunen van algoritmen. 2. Je hebt ervaring met app en Ux ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling. 3. Je hebt ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. 4. Je hebt ervaring met het werken binnen een DevOps en/of Scrum team. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 06-07-2020 Duur: 30-06-2021 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 17 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Tester Den Haag
Voor het uitvoeren van (integratie-) testen binnen het programma Wmo2020 zijn wij op zoek naar een communicatief vaardige tester met een sterk analytisch vermogen. Je komt te werken in een agile programma verantwoordelijk voor het uitvoeren van de regeling Wmo2020 in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Jouw team is verantwoordelijk voor Credit Management (debiteurenbeheer) binnen de regeling. Deze tool wisselt gegevens uit met andere systemen binnen de organisatie en onze incassopartners. Je komt te werken in een DevOps team waar jouw specialisatie testen is. Jij neemt als tester het voortouw om onze business te helpen de business rules te valideren binnen de gehele keten. Daarnaast werk je zelf organiserend met de andere teams om het werk van de diverse teams binnen het programma Wmo2020 samen te laten komen. De werkzaamheden bestaan uit systeemtesten en het testen van webservices, met als doel de integratie tussen de teams te waarborgen. Het testen van de webservices ga je automatiseren, zodat er snel feedback kan worden gegenereerd over de status van de interfaces. Functie-eisen (knock-out): • Minimaal HBO werk en denkniveau; • Minimaal 4 jaar ervaring als tester • Aantoonbare ervaring in testautomatisering • Ervaring met het werken in Agile teams en enthousiast over deze manier van werken • Je bent Tmap en/of ISTQB foundation gecertificeerd • Kennis en ervaring met XML, JSON, SOAP, REST • Kennis en ervaring met tools zoals SoapUI en Postman • Bij voorkeur ervaring met PL/SQL • Bij voorkeur kennis van Azure DevOps • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift Als je voldoet aan het profiel graag per gestelde eis puntsgewijs een korte motivatie hoe je aan de eis voldoet. Dit versnelt het proces. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: Z.s.m., 36 uur per week Einddatum: 01-06-2020, optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Nitesh Bhoep, 06-47180874, recruiterNB@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterNB@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel Beheerder AFAS Eindhoven
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31659 Omgeving: Eindhoven Startdatum: 20 april 2020 Einddatum: 28 februari 2021 Optie op verlenging: Ja, tot een maximale looptijd van 2 jaar Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: 17 april Sluitingsdatum: Maandag 13 april om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder AFAS voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Over IMS: IMS (Information Management & Services) is verantwoordelijk voor de beleidsvorming, vernieuwing en beheer van de ICT-voorzieningen van de organisatie. Dit omvat het regelen van 'state of the art' infrastructuur en apparatuur, beheren van kernapplicaties en zorgdragen voor vernieuwing van de informatievoorziening door uitvoering van ICT-vernieuwingsprojecten. Implementatie AFAS HRM: De implementatie van AFAS HRM is in 2019 gestart na een aanbesteding in het voorjaar. Bij de herplanning begin 2020 is gekozen om extra capaciteit in te zetten om samen met de succesbeheerders van de organisatie en AFAS de inrichting verder vorm te geven, te testen en per januari 2021 beschikbaar te stellen voor alle medewerkers. Functieprofiel en kernvaardigheden: Als functioneel beheerder AFAS heb je diepgaande kennis van HR bedrijfsprocessen en van de functionaliteiten van HR applicaties, in het bijzonder AFAS. Je fungeert als linking pin tussen de business, de ICT-afdeling en de leveranciers. Daarbij help je met de overgang van de huidige Oracle omgeving naar AFAS en draag jij zorg voor een succesvolle inrichting van AFAS. Daarbij behartig je het belang van de business in (IT-)projecten en zorg je voor het geruisloos in gebruik nemen van nieuwe en gewijzigde applicaties. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een afgeronde HBO-opleiding. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het inrichten van HR-processen in AFAS Insite en AFAS Profit. Je hebt ervaring met AFAS workflows, rapportages, dashboards en connectoren. Je werkt zeer gestructureerd en draagt je kennis over aan de Succesbeheerders van de TU/e. Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 keer AFAS geïmplementeerd of herimplementatie. Je beheerst de Engelse taal (ook schriftelijk) aangezien AFAS tweetalige wordt ingericht (NL & EN). Je hebt 2 relevante referenties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met Oracle en/of Raet Gemal. Je hebt ervaring binnen de complexe non-profit organisaties, bij voorkeur binnen een academische onderwijsinstelling. Competenties: Communicatief sterk Gestructureerd Kennisdeling Oplossingsgericht Samenwerken Initiatief
DevOps Teamlid Developer Embedded Software en App Ontwikkeling Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31658 Omgeving: Odijk Startdatum: 6 juli 2020 (let op: screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 juni 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: In week 17 Sluitingsdatum: Vrijdag 10 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een DevOps Teamlid Developer Embedded Software en App Ontwikkeling voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie werkt in agile teams aan de ondersteunende ICT Middelen voor alle eenheden van het politiekorps in Nederland. De producten zijn maatschappelijk van groot belang. Met onze teams en manier van werken zijn we in staat de nieuwe mogelijkheden in de operatie beschikbaar te krijgen. Op een manier die veilig is en die voldoet aan de wet politiegegevens. Je bent daardoor steeds met je team bezig met alle aspecten die daarbij komen kijken: innovatieve ICT, directe samenwerking met de gebruikers en leveranciers en het verbeteren van de dienstverlening vanuit het productiehuis aan ‘blauw’. Gevraagd wordt een teamlid DevOps team met een achtergrond in de ontwikkeling van embedded software en app ontwikkeling. Eén van de eerste in beheer te nemen applicaties betreft een doorontwikkeling van een toepassing hiervan die in een innovatielab is ontwikkeld en nu landelijk wordt uitgerold. Deze toepassing ‘monocam’ herkent gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, één van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. Je gaat je binnen het nieuw op te richten team daarnaast ook bezig houden met een aantal aanvullende Verkeer&Sensing applicaties die binnen de dienstverleningsafspraken van het Productiehuis ondersteund moeten worden. Ook appontwikkeling zal dan aan de orde komen. Je bent in staat om je de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar vernieuwing en ondersteunende tooling. Je werkt vanuit onze architectuurkaders voor software-ontwikkeling. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het test- en voortbrengingsproces. Taken/werkzaamheden: Wat we zoeken is een teamlid DevOps Developer met kennis van embedded software en app ontwikkeling die ons gaat helpen met de doorontwikkeling van bestaande producten die dagelijks door onze blauwe collega’s worden gebruikt. Ook helpt je bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening waarmee de heterdaadkracht wordt verhoogd. Je gaat ons helpen met de inbeheername en doorontwikkeling van de in het innovatielab ontwikkelde functionaliteit. De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie (productificatie) die integreert met de bestaande politiesystemen. Je hebt een achtergrond in Windows 10, C++, CLR Windows Forms en Python. Als tweede pijler ga je ons helpen met de ontwikkeling van apps. Daarnaast ben je ook en geïnteresseerd om bij gelegenheid andere werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld op het gebied van informatieanalyse, back end development, databases, het opzetten, uitvoeren en automatiseren van testen en OPS werkzaamheden. Als teamlid ben je mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. Samen zorg je ervoor dat de software (component) architectuur en de geldende richtlijnen van het productiehuis van de nationale politie worden bewaakt. Je bent bereidheid om ook taken buiten het primaire gebied van je competentie op te pakken. Je bent bereid op termijn mee te draaien in een piket regeling voor deze voorziening. Het ontwikkelen en onderhouden van (embedded) software componenten binnen de kaders gesteld door de geldende richtlijnen en architectuur, in een omgeving met Windows, C++ en Python. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van Informatica of vergelijkbaar. Je bent een DevOps Developer met kennis van embedded software en app ontwikkeling. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met het ontwikkelen van Graphical User Interfaces, het trainen van neurale netwerken en het tunen van algoritmen. (weging 30%) Je hebt ervaring met app en Ux ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling. (weging 30%) Je hebt ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. (weging 20%) Je hebt ervaring met het werken binnen een DevOps en/of Scrum team. Je hebt ervaring met het integreren van systemen bijvoorbeeld op basis van API’s en message queues. Competenties: Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Senior PMO Utrecht
Binnen de nieuw te vormen segment “Projecten” worden alle IT projecten ondergebracht. Deze sectie wordt verantwoordelijk voor de delivery van alle development activiteiten van Domein IT. Voor deze afdeling wordt een Project Management Office opgezet. De Project Management Officers (PMO) ondersteunen de organisatie bij de gecontroleerde uitvoering van projecten en programma’s of bij het vaststellen en beheersen van de projectportfolio. De PMO doet dit door het ontwikkelen, implementeren, bewaken en beheren van de governance, processen, tools en andere middelen en informatiestromen. Werkzaamheden: • Als PMO voor de projectteams bewaak je de correcte toepassing van de project management standaarden en begeleid het project tot en met de implementatie. • Vanuit je kennis en ervaring lever je een bijdrage aan de inrichting en optimalisatie van nieuw op te zetten project office. • Financiële sturing op project Portfolio • Je bent onderdeel van een multidisciplinair team en laat zien hoe jouw expertise en vaardigheden van toegevoegde waarde zijn. Functie eisen: • De Kandidaat heeft een afgeronde opleiding HBO in de richting van Office Management of een andere managementopleiding; • In het bezit van een Prince2 foundation certificaat; • De aangeboden Kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met Projectmatig werken (PMO); • De kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het oprichten van Project Office; • Werkervaring van projectadministratie en projectfinanciën c.q. control. Alleen sollicitaties met motivatie op de hierboven genoemde functie eisen (puntsgewijs en verwijzend naar het cv) worden in behandeling genomen. Voor meer achtergrondinformatie kunt u telefonisch contact opnemen met de recruiter. Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 7 mei 2020, 36 uur per week. Einddatum: 30 april 2021, met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Satenik Harutyunyan 06 533 886 36, recruiterSH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag per email recruiterSH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV te uploaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. -Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Analytical Programmer OBCF Utrecht
Voor de Belastingdienst in Utrecht zijn we op zoek naar een Analytical Programmer OBCF Startdatum: 4-5-2020 Duur: 6 mnd+ Inzet: 36 uren per week OPDRACHT Data Engineering werkzaamheden in het kader van het omzetten van lopende producten in exploitatie. Het gaat om OBCF en OBAB nummer waarbij de omzetting van SNA server naar SAS Grid en SAS VI expertise van SAS vereist. De inzet is urgent in verband met tijdsdruk en continuiteit van de producten. Invulling van deze inhuur vind buitenformatief plaats met expliciete toestemming van MT DF&A. Activiteiten: • Entiteit (contra/comfort-)informatie data inladen (TD -> SAS VI/PostgreSQL) • Alert & Scenario’s inladen (TD -> SAS VI) • Netwerken, gekleurde nodes en filteren carrouselnetwerk. (Custom controle/Javascript) • Beoordeling workflow inrichten • Zoeken scenario’s (Custom controle) • ‘Excel comfortinformatie’ behandelaar kantoor functionaliteit binnen SAS VI of via GSV/WAB • (Contra) informatie formating UI SAS VI • IMS, security en (functionele) accounts (ook naar TD) • Loging (en lezen door Splunk) Continuiteit van lopende producten. Urgent mede door de noodzaak om de niet langer ondersteunde SNA server uit te kunnen zetten. EISEN HBO- of WO master informatica (of soort gelijke strekking) SAS VI 1+ jaar ervaring (workflows, custon controles, security and logging, enrichments), JavaScript (3+ jaren Angular JS, Kendo, jQuery, OpenUI5), JSON, SAS VIYA, SAS BASE, PostgreSQL. SQL methodiek WENSEN Initiatief, analyseren, resultaatgerichtheid, accuraat werken, creativiteit. Ervaring met software en release-management en het opleveren volgens acceptatiecriteria. Aanbiedingen van CV en onder vermelding van tarief dienen uiterlijk 8 april om 12:00 uur in ons bezit te zijn.
Configuratiebeheerder IT Systemen Utrecht
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Configuratiebeheerder IT Systemen. Omschrijving opdracht: De medewerker ILS is werkzaam op de afdeling Integrated Logistic Support binnen het Expertisecentrum DMO/JIVC. Deze afdeling bestaat uit een Hoofd Bureau ILS, 2 Managers ILS, 6 Senior medewerkers ILS, 2 Eerste medewerkers ILS en 10 Medewerkers ILS. Het Hoofd en de Managers ILS zijn beleidsfunctionarissen en zetten de lijnen uit voor de afdeling. De functionarissen vanaf Senior medewerker ILS leveren de gevraagde producten en diensten voor projecten en wapensystemen. Als medewerker ILS heb je een uitvoerende en coördinerende functie ter ondersteuning van de Senior medewerker en lever je systeem logistieke ondersteuning bij het uitvoeren van projecten. Je bent als specialist op dit gebied betrokken bij de gehele levenscyclus van verschillende militaire wapensystemen in de conceptfase, instandhoudingfase en afstotingsfase. Je ontvang je de benodigde gegevens vanuit het projectteam om je werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hierbij zal je de geleverde data beoordelen op compleetheid en relevantie ten aan zien van het gewenste resultaat. Als uitvoerende ben je verantwoordelijk voor oplevering van de benodigde logistieke producten zoals; in-afvoer instructies, configuraties, detaillijsten, artikelstuklijsten en onderhoudsplannen. Je levert ondersteuning voor onderhoudsbeheersing en modificatie activiteiten binnen projecten. Je geeft advies en zorgt voor de benodigde documentatie voor de gebruikers en onderhouders van de opgeleverde systemen en/of installaties. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eisen van de opdrachtgever en eindgebruikers. Extra standplaats: Soesterberg. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare relevante werkervaring als configuratiebeheerder of in een vergelijkbare functie . 2. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van instandhoudingsplannen op IT middelen, waaronder hard- en software. 3. Je bent 38 (minimaal aantal uur per week) beschikbaar. 4. Je hebt minimaal MBO-4 werk en denkniveau. Wordt getoetst dmv diploma of minimaal 3 jaar werkervaring. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring bij Defensie gerelateerde projecten. 2. Je hebt bij voorkeur relevante werkervaring in ERP M&F. 3. Je hebt bij voorkeur een MBO-4 Diploma in de riching van techniek of logistiek. 4. Je hebt bij voorkeur aantoonbare werkervaring op MBO-4 niveau in de logistiek of Techniek. 5. Je kan binnen twee weken na afgifte VGB starten. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden Duur: 1680 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 38 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 08-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Teamlid Developer met Artificial Intelligence Ervaring Odijk
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31655 Omgeving: Odijk Startdatum: 6 juli 2020 (let op; screeningsperiode van ca. 6-15 weken voorafgaand) Einddatum: 30 juni 2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Week 17 Sluitingsdatum: Vrijdag 10 april om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een DevOps Teamlid Developer met Artificial Intelligence Ervaring voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgever werkt in agile teams aan de ondersteunende ICT Middelen. De producten zijn maatschappelijk van groot belang. Met onze teams en manier van werken zijn we in staat de nieuwe mogelijkheden in de operatie beschikbaar te krijgen. Op een manier die veilig is en die voldoet aan de wet politiegegevens. Je bent daardoor steeds met je team bezig met alle aspecten die daarbij komen kijken: innovatieve ICT, directe samenwerking met de gebruikers en leveranciers en het verbeteren van de dienstverlening vanuit het productiehuis aan ‘blauw’. Gevraagd wordt een teamlid DevOps team met ervaring met artificial intelligence. Eén van de eerste in beheer te nemen applicaties betreft een doorontwikkeling van een toepassing hiervan die in een innovatielab is ontwikkeld en nu landelijk wordt uitgerold. Deze toepassing ‘monocam’ herkent gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, één van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. Je gaat je binnen het nieuw op te richten team daarnaast ook bezig houden met een aantal aanvullende Verkeer&Sensing applicaties die binnen de dienstverleningsafspraken van het Productiehuis ondersteund moeten worden. Ook appontwikkeling zal dan aan de orde komen. Je bent in staat om je de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar vernieuwing en ondersteunende tooling. Je werkt vanuit onze architectuurkaders voor software-ontwikkeling. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het test- en voortbrengingsproces. Doelstelling: Wat we zoeken is een teamlid DevOps Developer met ervaring met artificial intelligence die ons gaat helpen met de doorontwikkeling van bestaande producten die dagelijks door onze blauwe collega’s worden gebruikt. Ook helpt je bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening waarmee de heterdaadkracht wordt verhoogd. Je gaat ons helpen met de inbeheername en doorontwikkeling van de in het innovatielab ontwikkelde functionaliteit. De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie (productificatie) die integreert met de bestaande politiesystemen. Een achtergrond in Windows 10, C++, CLR Windows Forms en Python is een pré. Als tweede pijler ga je ons helpen met de doorontwikkeling van intelligente software voor het herkennen van patronen in bijvoorbeeld foto’s en video streams. Je bent bij voorkeur eerder met software en hardware voor beeldherkenning en/of de ontwikkeling Artificial Intelligence toepassingen bezig geweest. De in ons geval gebruikte AI stack bestaat uit Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. Daarnaast ben je ook en geïnteresseerd om bij gelegenheid andere werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld op het gebied van informatieanalyse, back end development, databases, het opzetten, uitvoeren en automatiseren van testen en OPS werkzaamheden. Verantwoordelijkheden: Als teamlid ben je mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team; Samen zorg je ervoor dat de software (component) architectuur en de geldende richtlijnen van het productiehuis van de organisatie worden bewaakt; Je bent bereidheid om ook taken buiten het primaire gebied van je competentie op te pakken; Je bent bereid op termijn mee te draaien in een piket regeling voor deze voorziening. Vakmatige taken: Het ontwikkelen en onderhouden van software componenten binnen de kaders gesteld door de geldende richtlijnen en architectuur, in een omgeving met Windows, C++, Python en bij voorkeur ook ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract; Kennis en ervaring met app ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling is een pré. Functie eisen KNOCK-OUT: Je bent in het bezit van een MBO opleiding Informatica of vergelijkbaar (kopie diploma vereist). Je bent een DevOps Developer met ervaring met Artificial Intelligence. Je hebt ervaring met productificatie: De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met Artificial Intelligence en bij voorkeur ook ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract (weging 40%). Je hebt ervaring met Windows, C++, CLR Windows Forms, Python (weging 20%). Je hebt ervaring met ervaring met Graphical User Interfaces, het trainen van neurale netwerken en het tunen van algoritmen. Je hebt ervaring met het werken binnen een DevOps en/of Scrum team (weging 20%). Je hebt ervaring met app ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling. Competenties: Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.
Aanjager / Coach Zoetermeer
Voor gemeente Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Aanjager / Coach. De Organisatie: De gemeente Zoetermeer is uitgegroeid tot een moderne, complete stad. In het stedennetwerk van Haaglanden en in de Delta-metropool nemen we een centrale plaats in. De inwoners waarderen ‘hun’ stad als een stad met veel ruimte en groen, een goede infrastructuur en een hoog voorzieningenniveau. In Zoetermeer wonen ongeveer 124.000 inwoners. De stad heeft om en nabij 48.000 arbeidsplaatsen te bieden. Zoetermeer is een toekomstgerichte stad. We gaan aan de slag voor de stad, samen met onze partners, inwoners en ondernemers. We spelen in op de behoeften die in de stad leven en doen dat op een manier die voor iedereen het beste resultaat oplevert. Daarbij staan vijf thema’s centraal: – Hart voor de Stad – denk bij je werk aan de stad, de inwoners en de ondernemers. – Eigen kracht – we stimuleren de eigen kracht van inwoners en medewerkers. – Samen bouwen – we werken samen met interne en externe partners. – Tijd & Ruimte om te leren – we nemen de tijd en ruimte om te leren binnen ons werk. – Samen bewegen – door samen op te trekken kunnen we flexibel inspelen op ontwikkelingen, initiatieven en kansen in de stad. Aanleiding: De gemeente Zoetermeer heeft besloten om per 1 januari 2021 een werkbedrijf op te richten. In dit werkbedrijf worden de huidige activiteiten van het sociaal werkbedrijf DSW en de activiteiten van de gemeente Zoetermeer gericht op werk en ontwikkeling ondergebracht. Het nieuwe werkbedrijf gaat zich richten op de volgende klantgroepen: – WSW- medewerkers die nog vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening; – Medewerkers met een indicatie ‘Nieuw Beschut Werken’; – Alle kandidaten die vallen onder de participatiewet; – Leerlingen uit het praktijk en speciaal onderwijs. Het gaat om een kwetsbare groep kandidaten die niet zonder ontwikkeling en begeleiding naar werk kan uitstromen of (nog) niet in een reguliere werkomgeving aan de slag kan, maar wel stappen in ontwikkeling kan maken. De constatering dat er sprake is van een concentratie van steeds moeilijker bemiddelbare werkzoekenden terwijl er in de toekomst sprake is van een beperkter budget, vraagt om een andere aanpak, een ander instrumentarium en een andere ondersteunende organisatievorm. Dit alles vraagt om heroverweging op: – Focus en activiteiten: ontwikkeling en werk in nauwere samenwerking met werkgevers; – Processen: efficiënter ingericht en nog meer doen wat werkt. Loslaten wat belemmerend werkt; – Kostenbewuste inzet van middelen: effectieve en rendabele inzet van beschikbare budgetten, gericht op duurzame uitstroom en / of groei in ontwikkeling of loonwaarde. Team Madurodam: Als basis voor de inrichting van het Werkbedrijf is een Organisatie Inrichtingsplan (OIP) opgesteld. Ter voorbereiding op de start van het Werkbedrijf per januari 2021 wordt op kleinere schaal gestart met het vormgeven van nieuwe werkwijzen, op basis van de uitgangspunten uit het OIP. Dit project is Madurodam gedoopt. De volgende uitgangspunten zijn hierbij leidend: – Klantmanagers worden werkregisseurs en zijn het belangrijkste instrument; – We richten ons op meedoen en / of aan het werk helpen van werkzoekenden (doelmatigheid); – We gaan uit van een dubbele klantbenadering; zowel werkzoekende als werkgever bedienen we zo optimaal mogelijk; – Voor de ontwikkeling van werkzoekenden hebben we twee stromingen: + Intensieve begeleiding; + Op weg naar werk; – Leren en ontwikkelen staat centraal; zowel voor medewerkers als klanten. In team Madurodam leren we al werkende weg hoe de doelstellingen en inrichtingsvoorstellen kunnen worden vormgegeven, geconcretiseerd en gerealiseerd. Dit doen we volgens het concept van prototyping: we starten in het klein met twee teams om te kijken wat werkt en passen al gaande weg verbeteringen toe op basis van wat we ervaren. Onderdelen die we gaan toetsen zijn o.a. welke rollen en expertise wenselijk en nodig zijn in beide teams. Daarnaast kijken we op welke manier we het beste samenwerken en hoe we methodisch werken in het toekomstige werkbedrijf verder vormgeven. De opgedane kennis wordt gedeeld met de overige klantmanagers en de rest van de organisatie. In Madurodam leggen we nadruk op de volgende aspecten: – De dienstverlening in Madurodam richt zich op het meedoen en / of aan het werk helpen van mensen (doelmatigheid) en zet in op ontwikkeling van de klant; – Vakmanschap en ontwikkeling van medewerkers; – De samenwerking met de andere onderdelen wordt ontwikkeld en versterkt. Denk hierbij aan Inkomen, Handhaving, Schuldhulpverlening, WMO en sociale partners; – De werkzame elementen van de huidige aanpak borgen in de dienstverlening binnen het werkbedrijf. Dit geldt voor de dienstverlening aan werkzoekenden en aan werkgevers. Beiden zijn klant van het werkbedrijf; – Daarnaast gaan we op zoek naar manieren om groepsgerichte aanpak te vormen en trajecten te maximeren. Opdracht: Om de teams te begeleiden in de ontwikkeling naar een team dat werkt volgens het principe van ‘samensturing’, wordt een coach geworven. Deze coach begeleidt de teams in dit proces. Het nieuwe werkbedrijf wordt een lerende organisatie. Dat vraagt investeren in het leren en ontwikkelen van medewerkers en van klanten. In Madurodam is dit ook een uitgangspunt. Leren door te doen volgens het principe van prototyping: we starten in het klein met het ontwerp en verfijnen dit al gaandeweg. We leren van onze aanpak: wat werkt, waarom werkt het en wat levert een duurzaam resultaat tegen een verantwoorde prijs? Leren gaat echter niet alleen over de inhoud, maar ook over de manier van werken als team. We willen vanuit (de visie van) ‘samensturing’ de teams organiseren. We zoeken samen vanaf het begin naar nieuwe antwoorden. In het dagelijks werkproces leren de teams, oefenen ze ‘het nieuwe gedrag’, toetsen ze de aanpak. Dat vraagt aandacht voor: – Eigenaarschap; – Gedeelde verantwoordelijkheden; – Balans tussen zelf / samen; – Werkend leren vormgeven; – Spelregels; – Taakverdeling; – Organiseren van overleg en besluitvorming; – Communicatie en feedback; – Ondersteuning van leren. Functie eisen (knock-out criteria): – Je hebt een afgeronde hbo opleiding. – Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 8 jaar als teamcoach / aanjager. – Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring gedurende de laatste 8 jaar met het vormen / begeleiden van zelfsturende teams (in oprichting). – Je hebt in de afgelopen 6 maanden geen 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden gehad bij de opdrachtgever, dan wel zal met het aangaan van deze opdracht niet uitkomen op 3 overeenkomsten met een totale duur van 36 maanden binnen een periode van 6 maanden. Functie wensen (gunningscriteria): – Je hebt aantoonbare werkervaring binnen het sociaal domein, sector werk en inkomen of met een werkbedrijf in de afgelopen 6 jaar. Competenties: – Uitstekende contactuele eigenschappen, legt makkelijk verbinding tussen mensen en tussen onderdelen van de organisatie; – Kan doortastend en strategisch optreden richting opdrachtgevers en heeft onderhandelingsvaardigheden; – Beschikt over een functioneel beïnvloedingsrepertoire, durft mensen aan te spreken, met behoud van relatie; – Werkt vanuit de bedoeling en persoonlijke drive aan verbeterpraktijken. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zoetermeer Startdatum: zsm Duur: 8 maanden Optie op verlenging: 2 x 8 maanden Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 04-04-2020 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: Donderdag 9 april 2020 van 12.00 tot 14.00 Voor meer informatie betreffende deze vacature kunt u contact opnemen met Richard Altena via 06-53 32 53 14 of Richard@icq-talentprofs.nl. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? – CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; – Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; – Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); – Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. – Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. – Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. – Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programmamanager Arbeidsmarktregio Ede
Voor Gemeente Ede zijn wij op zoek naar een Programmamanager Arbeidsmarktregio. Omschrijving opdracht: Als programmamanager van de arbeidsmarktregio FoodValley ben je een aanjager en een verbindende schakel in de regionale samenwerking. Je werkt nauw samen met verschillende partners uit de kolommen onderwijs, overheid en ondernemers bij de realisatie van de doelen van het programma van de arbeidsmarktregio In de gemeentelijke samenwerking schakel je tussen beleidsmedewerkers, managers en bestuurders. Je onderhoudt bovendien contacten met de provincies en ministeries. Daarbij geef je leiding aan de programmateams bereid je de bestuurlijke afstemming voor en leid je dit in goede banen. Het strategisch adviseren van de voorzitter, tevens portefeuillehouder werkgelegenheid en Arbeidsmarktregio van opdrachtgever in relatie tot het programma en de gemeentelijke taken rond de participatiewet en wet SUWI maakt onderdeel uit van de opdracht. Eindresultaat: Het eindresultaat is een werkende structuur met meerjarenplan en jaarplannen voor strategisch arbeidsmarktbeleid, een goed functionerende (aansturing van de) Arbeidsmarktregio met een meerjarenplan, jaarplan en succesvolle afronding van de eerste tranche van Perspectief op Werk met realisatie van 1.000 extra plaatsingen op de arbeidsmarkt binnen de Arbeidsmarktregio Foodvalley. Functie eisen (knock-out criteria): – Je bent inzetbaar vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 december 2020 voor 32 uur per week. – Je hebt een relevante opleiding op WO niveau. – Je hebt inhoudelijke kennis van en minimaal 4 jaar ervaring met het brede arbeidsmarktbeleid, onderwijs en participatie. – Je hebt aantoonbare ervaring met bedrijfsvoering met oog voor financiële kaders en subsidiestromen, waaronder Europese fondsen. – Je hebt kennis van en minimaal 4 ervaring met bestuurlijke processen van overheden. Functie wensen (gunningscriteria): – Je hebt ervaring in of affiniteit met de Regio FoodValley. – Je hebt een portfolio met relevante voorbeelden van de door jouw behaalde project-/procesresultaten. Competenties: – Regievoering in een complex bestuurlijk politiek krachtenveld en met externe stakeholders – Politieke- en omgevingssensitiviteit – Verbindend vermogen om vanuit verschillende rollen en posities te opereren – Vermogen te sturen op mijlpalen en resultaten – Vermogen in leiderschapsstijl te variëren Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Ede Startdatum: 01-05-2020 Duur: 8 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 13-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: in de week van 20 april Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? – CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; – Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; – Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); – Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. – Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. – Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. – Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
DevOps Teamlid Developer met Artificial Intelligence ervaring Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een DevOps Teamlid Developer met Artificial Intelligence ervaring. Omschrijving opdracht: De Nationale Politie werkt in agile teams aan de ondersteunende ICT Middelen voor alle eenheden van het politiekorps in Nederland. De producten zijn maatschappelijk van groot belang. Met onze teams en manier van werken zijn we in staat de nieuwe mogelijkheden in de operatie beschikbaar te krijgen. Op een manier die veilig is en die voldoet aan de wet politiegegevens. Je bent daardoor steeds met je team bezig met alle aspecten die daarbij komen kijken: innovatieve ICT, directe samenwerking met de gebruikers en leveranciers en het verbeteren van de dienstverlening vanuit het productiehuis aan ‘blauw’. Gevraagd wordt een teamlid DevOps team met ervaring met artificial intelligence. Eén van de eerste in beheer te nemen applicaties betreft een doorontwikkeling van een toepassing hiervan die in een innovatielab is ontwikkeld en nu landelijk wordt uitgerold. Deze toepassing ‘monocam’ herkent gebruik van de mobiele telefoon achter het stuur, één van de meest voorkomende oorzaken van ongevallen. Je gaat je binnen het nieuw op te richten team daarnaast ook bezig houden met een aantal aanvullende Verkeer&Sensing applicaties die binnen de dienstverleningsafspraken van het Productiehuis ondersteund moeten worden. Ook appontwikkeling zal dan aan de orde komen. Je bent in staat om je de functionele en technische aspecten van de applicatie(s) snel eigen te maken en te vertalen naar vernieuwing en ondersteunende tooling. Je werkt vanuit onze architectuurkaders voor software-ontwikkeling. Daarnaast ben je nauw betrokken bij de realisatie en inrichting van tooling en automatisering van het test- en voortbrengingsproces. Omschrijving doelstelling: Wat we zoeken is een teamlid DevOps Developer met ervaring met artificial intelligence die ons gaat helpen met de doorontwikkeling van bestaande producten die dagelijks door onze blauwe collega’s worden gebruikt. Ook helpt je bij de ontwikkeling van nieuwe dienstverlening waarmee de heterdaadkracht wordt verhoogd. Je gaat ons helpen met de inbeheername en doorontwikkeling van de in het innovatielab ontwikkelde functionaliteit. De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie (productificatie) die integreert met de bestaande politiesystemen. Een achtergrond in Windows 10, C++, CLR Windows Forms en Python is een pré. Als tweede pijler ga je ons helpen met de doorontwikkeling van intelligente software voor het herkennen van patronen in bijvoorbeeld foto’s en video streams. Je bent bij voorkeur eerder met software en hardware voor beeldherkenning en/of de ontwikkeling Artificial Intelligence toepassingen bezig geweest. De in ons geval gebruikte AI stack bestaat uit Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. Daarnaast ben je ook en geïnteresseerd om bij gelegenheid andere werkzaamheden uit te voeren zoals bijvoorbeeld op het gebied van informatieanalyse, back end development, databases, het opzetten, uitvoeren en automatiseren van testen en OPS werkzaamheden. Omschrijving werkzaamheden: - Als teamlid ben je mede verantwoordelijk voor de te bereiken resultaten van het DevOps-team. - Samen zorg je ervoor dat de software (component) architectuur en de geldende richtlijnen van het productiehuis van de nationale politie worden bewaakt. - Je bent bereidheid om ook taken buiten het primaire gebied van je competentie op te pakken. - Je bent bereid op termijn mee te draaien in een piket regeling voor deze voorziening. - Het ontwikkelen en onderhouden van software componenten binnen de kaders gesteld door de geldende richtlijnen en architectuur, in een omgeving met Windows, C++, Python en bij voorkeur ook ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract; - Kennis en ervaring met app ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling is een pré. Gevraagde werkervaring: - Ervaring met Artificial Intelligence en bij voorkeur ook ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. - Bij voorkeur ook ervaring met Graphical User Interfaces, het trainen van neurale netwerken en het tunen van algoritmen. - Ervaring met het werken binnen een DevOps en/of Scrum team. - Ervaring met Windows, C++, Python. - Affiniteit met productificatie en ketengericht werken in een omgeving waar hardware en software nauw moeten samenwerken om tot het eindresultaat te komen, bij voorkeur in een omgeving waar beeldherkenning werd toegepast. - Ervaring met het integreren van systemen bijvoorbeeld op basis van API’s en message queues. - Ervaring met Unit Testing en Test Driven Development. - Ervaring met Object Oriëntatie. - Ervaring met app ontwikkeling (Angular, HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling is een pré. Wij nodigen graag ook enthousiaste kandidaten uit die wellicht nog geen ervaring hebben met alle onderdelen van de aangegeven technologie stack, maar wel al hebben aangetoond zich nieuwe zaken snel eigen te kunnen maken. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent in het bezit van een diploma MBO Informatica of vergelijkbaar. 2. Je bent een DevOps Developer met ervaring met Artificial Intelligence. 3. Je hebt ervaring met productificatie: De vanuit de pilot ontwikkelde prototype versie wordt op basis van de praktijkbevindingen doorontwikkeld tot een productierijpe, schaalbare versie. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met Artificial Intelligence en bij voorkeur ook ervaring met de gebruikte AI stack: Tensorflow, Resnet, OpenCV, Tesseract. 2. Je hebt ervaring met Windows, C++, CLR Windows Forms, Python. 3. Je hebt ervaring met Graphical User Interfaces, het trainen van neurale netwerken en het tunen van algoritmen. 4. Je hebt ervaring met het werken binnen een DevOps en/of Scrum team. 5. Je hebt ervaring met app ontwikkeling (Angular,HTML/CSS, typescript, Android native API’s aangevuld met Cordova, REST, JSON) en/of het werken in een team met een microservices, message queues en event handling. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie - Organisatiesensitiviteit - Overtuigingskracht - Coachen - Organisatievermogen - Klantgerichtheid - Netwerkvaardigheid - Systeemdenken Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 06-07-2020 Duur: 1 jaar Optie op verlenging: nb Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Configuratiebeheerder IT Systemen Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT31651 Omgeving: Utrecht / Soesterberg Startdatum: z.s.m Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja 3x 12 maanden Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Nog niet bekend Sluitingsdatum: Vrijdag 10 april om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Configuratiebeheerder IT Systemen voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als Configuratie Beheerder (ILS) van o.a. Intel projecten (ISS Light en CZSK) en diverse EOV projecten ben je nauw betrokken bij het in beheer nemen van geleverde hardware en software. Je draagt actief bij aan werkzaamheden voor het systeemplan, onderhoudsinstructies, transitieplan en SAP registraties in nauwe samenwerking met diverse stakeholders zoals de projectleider, systeemmanager, inkoop, leverancier, eind gebruiker etc. Als organisatie staan we voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen de organisatie werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. De medewerker ILS is werkzaam op de afdeling Integrated Logistic Support binnen het Expertisecentrum DMO/JIVC. Deze afdeling bestaat uit een Hoofd Bureau ILS, 2 Managers ILS, 6 Senior medewerkers ILS, 2 Eerste medewerkers ILS en 10 Medewerkers ILS. Het Hoofd en de Managers ILS zijn beleidsfunctionarissen en zetten de lijnen uit voor de afdeling. De functionarissen vanaf Senior medewerker ILS leveren de gevraagde producten en diensten voor projecten en wapensystemen. Als medewerker ILS heb je een uitvoerende en coördinerende functie ter ondersteuning van de Senior medewerker en lever je systeem logistieke ondersteuning bij het uitvoeren van projecten. Je bent als specialist op dit gebied betrokken bij de gehele levenscyclus van verschillende militaire wapensystemen in de conceptfase, instandhoudingsfase en afstotingsfase. Je ontvang je de benodigde gegevens vanuit het projectteam om je werkzaamheden uit te kunnen voeren. Hierbij zal je de geleverde data beoordelen op compleetheid en relevantie ten aan zien van het gewenste resultaat. Als uitvoerende ben je verantwoordelijk voor oplevering van de benodigde logistieke producten zoals; in-afvoer instructies, configuraties, detaillijsten, artikelstuklijsten en onderhoudsplannen. Je levert ondersteuning voor onderhoudsbeheersing en modificatie activiteiten binnen projecten. Je geeft advies en zorgt voor de benodigde documentatie voor de gebruikers en onderhouders van de opgeleverde systemen en/of installaties. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de eisen van de opdrachtgever en eindgebruikers. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring als configuratiebeheerder of in een vergelijkbare functie. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van instandhoudingsplannen op IT middelen, waaronder hard- en software. Je hebt minimaal MBO-4 werk en denkniveau (diploma of minimaal 3 jaar werkervaring). Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring bij Defensie gerelateerde projecten. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) relevante werkervaring in ERP M&F. Je hebt een MBO-4 diploma in de richting van techniek of logistiek. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) werkervaring op MBO-4 niveau in de logistiek of techniek. Competenties: Communiceren Nauwkeurig Samenwerken
Senior Projectmanager Huisvesting Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Projectmanager Huisvesting. Omschrijving opdracht: De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting bestaat uit vijf onderdelen: Ruimtemanagement (assetmanagement), Projectmanagement, Technisch beheer, Beleidsimplementatie&Ontwikkeling en Programmeren. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. Je werkt in een grote organisatie en realiseert je dat een korte klap soms een lange afstand moet afleggen. Jouw hands-on mentaliteit en je ervaring in het kunnen om gaan met weerstand en complexiteit is hierbij van essentiele waarde. Evenals het goed kunnen samenwerken, gevoel hebben voor de omgeving, het maatschappelijk belang en de bestuurlijke sensitiviteit waarvoor de Politie werkt. Je draagt graag bij aan de grote opgave waarvoor we staan omtrent onze huisvestingsportefeuille in de projecten, en aan het opbouwen van onze organisatie en in het bijzonder het team Projectmanagement. Wij zoeken professionals die onder hoge druk snel het dynamische speelveld kunnen overzien, zich onderwerpen vlot eigen weten te maken, en met een passende tactiek de juiste mensen weten te betrekken om voortgang en besluitvorming te realiseren. Als medior projectmanager straal je natuurlijk overwicht en leiderschap uit en kan je omgaan met weerstand en complexiteit. Je hebt gevoel voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de politieorganisatie werkt. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch vermogen, ben je resultaatgericht, flexibel (geen 9-tot-5-mentaliteit) en beschik je over een gezonde dosis humor. Jij maakt deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Vanuit Rotterdam en Zwolle realiseren we met ongeveer 65 collega's complexe huisvestingsprojecten voor politie eenheden die zijn verdeeld in teams en districten door het hele land. Afhankelijk van je woonplaats en projectenportefeuille zal je onderdeel uit gaan maken van Team Amsterdam, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen. Doelstelling: De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en het bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang. Omschrijving verantwoordelijkheden: Als Senior Projectmanager fungeer je als projectmanager en gedelegeerd opdrachtgever bij zeer complexe en grote huisvestingsprojecten. Deze projecten raken de koers en strategie van de politieorganisatie waarbij je te maken krijgt met tegengestelde belangen, politiek-bestuurlijke gevoeligheden, landelijk doorwerkende consequenties en diverse stakeholders en gebruikersgroepen. Daarnaast ben je een strategische denker met een hands-on realisatiekracht die in complexe omgevingen voortgang en resultaat weet te bewerkstelligen. Als Senior Projectmanager geef je sturing en zorg je voor een projectuitvoering conform een standaard procesaanpak gebaseerd op Prince2. Nadat je een projectopdracht vanuit de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid hebt ontvangen, ben je verantwoordelijk voor het integrale proces van opdracht tot en met projectoplevering. Hierbij geef je operationele sturing aan Deelprojectleiders, Project-Controllers en Projectmanagementondersteuners, regisseer en coördineer je de samenwerking met interne en externe specialisten. Je draagt zorg voor het bevorderen van de deskundigheid van collega’s, beoordeelt documenten, waaronder de business case en het Project Initiatie Document (PID), en ontwikkelt specialistische methoden en technieken. Als Senior Projectmanager leg je verantwoording af aan de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid en rapporteer je periodiek aan de Teamchef/Coördinator Projectmanagement. Omschrijving taken: De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer: - Fungeren als Senior Projectmanager en gedelegeerd opdrachtgever van complexe huisvestingsprojecten vanaf €30 miljoen. - Sturen op een efficiënt en effectief projectresultaat door het analyseren, monitoren en evalueren van de kwaliteit, duurzaamheid en organisatie-rendement van huisvestingprojecten en de daaraan onderliggende programma’s. - Ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied zoals aanbestedingsstrategieën, marktstrategieën en projectmanagementtechnieken. - Bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen. Tevens beoordeel je als mentor de vak volwassenheid van collega’s. Coachen en begeleiden om teamleden op hoger niveau te brengen, bijdragen het professionaliseren van de afdeling projectmanagement. Dit is een essentieel onderdeel van de functie. - Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken. Leidinggevende taken: Functioneel leiding geven aan projectteams op het terrein van huisvesting, van initiatiefase tot en met nazorg. Contacten: Belangrijkste stakeholders: - Eenheidsleiding. - MT Projectmanagement en MT Sector Huisvesting. - Medewerkers binnen team Projectmanagement, Ruimtemanagement, Technisch Beheer, Beleidsontwikkeling&Implementatie en Programmeren. - Quality Board. - Stuurgroep Huisvesting per Eenheid. - Facilitaire Services. - Overige onderdelen binnen het Politiedienstencentrum waaronder Inkoop Management en Producten en Diensten Management. - Burgemeesters en wethouders. - Overige externe partijen zoals aannemers, architecten en adviseurs. Inzet in de lijn of project: Het betreft tijdelijke extra capaciteit binnen het team Projectmanagement. Als Senior Projectmanager word je ingezet op projecten, en mogelijk op een coördinatierol van een cluster projecten. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 13-07-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 12-07-2021 voor 36 uur per week. 2. Je hebt een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal WO niveau, in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig. Losse (deel)certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. 3. Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring met de besturing van zowel complexe projecten (= meerdere locaties), als totale programma’s, met een financiële omvang van minimaal 30 miljoen euro. 4. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het managen van besluitvormingsprocessen, binnen grote (5000+) organisaties, binnen zowel de publieke- als private sector. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt aantoonbare werkervaring met het initiëren, ontwikkelen en realiseren van bouwprojecten, waarbij verantwoordelijkheid wordt gedragen voor het ontwikkeltraject; van het aankopen van grond of vastgoed tot de oplevering van het project en verkoop van objecten. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met het verbeteren van de duurzaamheid binnen huisvestingsprojecten. 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met het implementeren van huisvesting- en dienstverleningsconcepten. 4. Je hebt aantoonbare werkervaring in het managen van besluitvorming met diverse stakeholders, in complexe bouwgerelateerde vraagstukken. Een aanvullend certificaat/diploma op dit gebied (mediation, conflictbeheersing, of gelijkwaardig). 5. Je bent Prince2 Practitioner of een gelijkwaardige projectmanagementopleiding (IPMA e.d.) gecertificeerd en hebt aantoonbare werkervaring met projectmatigwerken conform Prince2. 6. Je bent (en houdt jezelf) op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van vastgoed. Competenties: - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. - Organisatie sensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. - Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 13-07-2020 Duur: 12-07-2021 Optie op verlenging: optioneel Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 16/17 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectondersteuner Den Haag
Voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid zijn wij op zoek naar een Projectondersteuner. Omschrijving opdracht: De projectondersteuner is primair de 'ogen en oren' van de projectmanager en is goed op de hoogte van de voortgang van - en ontwikkelingen in - de verschillende projecten. Hij of zij en zorgt voor een geordende bedrijfsvoering en administratie. De Programmamanager wordt daardoor ontzorgt en in staat gesteld om zich te richten op de realisatie van de programmadoelen en sturing van het programma. Omschrijving werkzaamheden: De Projectsecretaris wordt ingezet voor de ondersteuning van de Projectmanager en het programmakernteam bij de beheersing van het programma. Daartoe voert de Programmaondersteuner de volgende taken nauwgezet uit: - Organiseren, voorbereiden en notuleren van uiteenlopende vergaderingen en bewaken van daaruit voortkomende acties. - Beheren van de programma-administraties, waaronder: planning, issue- en risicologboek en de financiële administratie. - Opstellen, consolideren en analyseren van voortgangsrapportages. - Beheren van het programmadossier (archiveren van programmadocumentatie). - Signaleren van (dreigende) afwijkingen en verstoringen aan de Programmamanager. - Opstellen en redigeren van nota's en memo’s voor zover het de programmaorganisatie betreft. Verbijzondering competenties: De Projectondersteuner haalt voldoening uit het structureren van de ‘projecten’. Hij of zij wordt enthousiast van het detecteren van onvolkomenheden in en tussen plannen, planningen en realisatie en rapportages. Hij/zij kan feedback geven zonder weerstand op te roepen bij de ontvanger door zijn/haar ‘can do’ opstelling. Competenties die de kandidaat daarnaast nodig heeft voor het succesvol vervullen van de opdracht zijn: - Plannen en organiseren - Resultaatgerichtheid - Organisatiesensitiviteit - Netwerken - Motiveren Locatie Interview: Den Haag of Facetime. Interviewcriteria: 1. Weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen. 2. Is deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten. 3. Laat zien dat hij de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren. 4. Kan zich goed uitdrukken en is sociaal vaardig. 5. Past binnen het team: Communicatief vaardig (ideeën en oplossingen kunnen overbrengen en klantgericht zijn), Secuur, Aanpassingsvermogen (zelfstandig en binnen klein team, zowel gestructureerd als improviserend kunnen werken), Stressbestendig (meerdere pr ioriteiten tegelijk aankunnen), Flexibel (kunnen omgaan met wijzigingen in prioriteiten). VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor minimaal 32 uur per week voor de periode tot einde jaar. 2. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau. 3. Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. 4. Je hebt solide kennis van MS Excel en MS Word. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent beschikbaar binnen 4-6 weken. 2. Je hebt minimaal 4 jaar relevante ervaring met projectmanagement. 3. Je hebt ervaring binnen grote organisaties. Toegepast bij: voorkeur rijksoverheid. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 14-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 17 2020 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrum master/Coach Amsterdam
Voor de Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Scrum master/Coach. Omschrijving werkzaamheden: Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam zoekt voor haar project XBRP een scrum master/ coach met ervaring en affiniteit met het publieke domein. We zoeken een ervaren scrum master/ coach die zorgt voor een zuivere doorloop en toepassing van de sprints en zorgt voor een goede teamdynamiek. De scrum master kan goed omgaan met complexe input van stakeholders en met een team dat aan een uitdagende opdracht werkt, waardoor er soms keuzes moeten worden gemaakt die grote impact kunnen hebben op de richting van het proces. We zoeken iemand met een positieve 'can do' mentaliteit, die tegelijkertijd goed de rust weet te bewaken binnen het team. De scrum master / coach zal eventueel ook gedeeltelijk ingezet worden bij een ander team dat zich bezighoudt met Digitale Identiteit. Eerdere ervaring met de publieke sector en affiniteit met Amsterdam is een pré. Onderzoek, Informatie en Statistiek: De afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) verzamelt data over Amsterdam en verwerkt deze tot informatie. Van onderwerpen als de Amsterdamse bevolking, de woningvoorraad, de werkgelegenheid en de bedrijvigheid in de stad tot onderwerpen als veiligheid, verkiezingen, zorg en onderwijs. Ook ontwikkelt en beheert OIS dé smart-city-data-infrastructuur van Amsterdam (DataPunt). We bieden mogelijkheden voor o.a. (big) data-analyse in een beveiligde omgeving, business intelligence, beleidsonderzoek en predictive analytics. De teams van Data en Informatie helpen gegevens over de stad vindbaar en toegankelijk te maken voor verdere verwerking door medewerkers van de gemeente, publiek en dataprofessionals. Denk aan slimme verkeersroutes dankzij onderzoek met behulp van tijdelijke kentekencamera's, met machine learning meldingen openbare ruimte doorgeleiden of data-analyse om de kortste afstanden tot afval containers te berekenen. OIS bestaat uit zo'n 150 professionals die werken in zelforganiserende teams. Elk team heeft een eigen focus zoals het doen van onderzoek en data-analyse, het ontsluiten van gegevens, applicatie-ontwikkelprojecten in opdracht, en service en delivery. Op het gebied van data en informatie werken onze professionals met vernieuwende open source technologie en een agile/scrum (DevOps, continuous delivery) werkwijze aan de doorontwikkeling van de DataPunt infrastructuur. Bescherming van persoonsgegevens is verankerd in onze werkwijze middels het WPD (Werkproces Privacy gerelateerde Dataleveringen) proces. Binnen OIS werken we met de allernieuwste technieken. Bovendien onderzoeken we continu of we de juiste technieken gebruiken. Door kritisch naar ons eigen werk te kijken, houden we elkaar scherp. Samen willen we écht waarde toevoegen. Er heerst dan ook een gezonde druk op voortgang en kwaliteit. Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving opdrachtgever: Amsterdam is een unieke stad. Aantrekkelijk om te wonen, werken en studeren en toonaangevend als dynamische internationale metropool. Tegelijkertijd staat de stad voor een grote uitdaging. De snelle verandering van onze samenleving leidt tot nieuwe opgaven voor de stad. Een van die opgaven is het beter en slimmer benutten van gegevens van en over de stad. Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam speelt hierin een belangrijke rol. OIS helpt de stad beter te begrijpen en verder te ontwikkelen, onder andere door het verzamelen en publiceren van statistische informatie, het uitvoeren van beleidsonderzoek en het ontsluiten, koppelen en leveren van gegevens van en over de stad. Binnen OIS komt alles samen: (Big) Data, onderzoek en innovatie. Met dashboards, benchmarks en bestandsverkenningen wordt hier de basis gelegd voor het informatie-gestuurd werken in Amsterdam. In Amsterdam wordt sinds drie jaar gewerkt aan een nieuwe infrastructuur voor het ontsluiten en gebruiken van databronnen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Deze infrastructuur is de stedelijke voorziening voor toegang tot databronnen op een gestandaardiseerde en veilige manier en draagt de naam DataPunt. Amsterdam City Data is de zichtbare interface die gegevens die ontsloten zijn via DataPunt op een gebruiksvriendelijke wijze presenteert. Onderdeel van DataPunt is ook een uitgebreide catalogus van de beschikbare databronnen en een analyseomgeving die het mogelijk maakt om met behulp van moderne methoden onderzoek en analyse uit te voeren. Een groot aantal databronnen is ook als REST API beschikbaar. Daarnaast worden ook toepassingen ontwikkeld waarmee binnen en buiten de gemeente informatie wordt verwerkt en ingezet in operationele processen. Wat kun je verwachten? - Een unieke werkplek binnen de overheid waar je een grote bijdrage levert aan de toegankelijkheid van (privacy gevoelige) gegevens. - De mogelijkheid om met Open Source, Open Data en de nieuwste technieken te werken. - Een open cultuur, waarin er kritisch naar eigen werk wordt gekeken. Er heerst een gezonde druk op kwaliteit en voorgang, en er is ruimte om te onderzoeken hoe 'het beter kan'. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor het interview en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. 2. Je hebt in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. 3. Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau. Het werk- en denkniveau dient aangetoond te worden door middel van een diploma en/of werkervaring. 4. Je hebt aantoonbaar goede resultaten behaald als scrummaster/coach. 5. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 4 jaar) als scrum master en/of coach. 6. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring (opgedaan in de laatste 5 jaar) in een complexe, Agile/Scrum omgeving. 7. Je hebt aantoonbaar ervaring met het faciliteren van workshops (Scrum, NLP en DISC). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het opstarten, begeleiden en optimaal laten functioneren van teams. 2. Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het verbeteren van teamdynamiek en zelforganisatie met behulp van o.a. team coaching. 3. Je hebt affiniteit met design, innovatie en fundamentele experimentatie. Competenties: - Resultaatgericht - Team player / samenwerkingsgericht - Uitmuntende soft skills / communicatief vaardig - Proactief en Daadkrachtig - Creatief Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 15-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: ntb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Communicatieadviseur Noord-Brabant
Voor Cure Uitvoeringsdienst B.V. zijn wij op zoek naar een Communicatieadviseur. Omschrijving opdrachtgever: Cure afvalbeheer is een samenwerkingsverband van de gemeenten Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard op het gebied van afvalbeheer. Zo’n 100 medewerkers zijn dagelijks in de weer om van ruim 135.000 huishoudens het afval in te zamelen. Cure Afvalbeheer leegt niet alleen de grijze en groene minicontainers en ondergrondse containers, maar zorgt ook voor de gescheiden inzameling van oud papier & karton, kunststoffen, grof huishoudelijk afval, glas en Klein Chemisch Afval (KCA). Tevens is zij verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de containers en Cure beheert de milieustraten in deze gemeenten. Door intensieve samenwerking met lokale overheden dragen wij bij aan een schone en afvalloze maatschappij. Wij regisseren de huishoudelijke afvalketen op een duurzame, innovatieve en concurrerende wijze met als doel om dit afval te transformeren naar herbruikbare grondstoffen. Hierbij staan klantgerichtheid en respect voor mens en milieu centraal! Omschrijving opdracht: Als communicatieadviseur ben je primair verantwoordelijk voor de externe communicatie richting bewoners, van strategie tot uitvoering. Maar je adviseert ook in dossiers voor gemeenteraad en bestuur. Je werkt hierin samen met de management assistente, beleidsmedewerkers, projectverantwoordelijken, coördinatoren en klantenservice. Indien nodig zorg je ook voor afstemming met de communicatieadviseurs van de gemeenten. Takenpakket: - Je verzorgt de communicatie van plan bijzet (bijplaatsing van afval bij verzamelcontainers), van strategie tot uitvoering - Je verzorgt de communicatie rondom de nieuwbouw van het kantoor en de nieuwe milieustraat, van strategie tot uitvoering) - Je houdt de digitale media actueel (website, afvalkalender, afvalapp) bij, je schrijft nieuwsberichten, ontwikkelt nieuwe pagina’s en verstuurt pushberichten vanuit de app - Je denkt mee in projecten over de benodigde communicatie en zorgt voor uitvoering indien nodig - Je verzorgt de communicatie rondom calamiteiten (berichtjes op digitale media, brieven, advertenties kranten) - Je verzorgt de bebording/bestickering van de voertuigen, verzamelcontainers en milieustraten (bewaakt hierin de huisstijl en zorgt voor uniforme uitstraling) - Je beantwoordt mailtjes vanuit de klantenservice aangaande de digitale media, klachten, ideeën vanuit bewoners t.a.v. de afvalinzameling - Je adviseert de coördinator van het bedrijfsbureau, in de doorontwikkeling van de klantenservice naar service via digitale media - Je bent de woordvoerder voor de pers, schrijft persberichten en adviseert de directeur hierin - Je onderhoudt contacten met de communicatieadviseurs van de 3 gemeenten en andere afvalgerelateerde organisaties - Je onderhoudt contacten met de leveranciers van o.a. de website, bestickering, drukwerk, ontwerper, etc. - Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen en innovaties en adviseert de organisatie hierin - Voor directie en managementteam ben je een sparringpartner Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau; 2. Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als communicatieadviseur binnen een overheidsinstelling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie (15 punten); 2. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als communicatieadviseur binnen een overheidsinstelling (35 punten); 3. Je hebt aantoonbare werkervaring met verzorgen van communicatie voor een afvalverwerker (15 punten) 4. Je hebt aantoonbare werkervaring met opstellen van een communicatie strategieën en het uitvoeren van die strategieën (15 punten); 5. Je hebt aantoonbare werkervaring met de volgende onderdelen: perswoordvoeren, schrijven persberichten, het versturen van pushberichten via digitale media en het bijhouden van digitale media (meerkeuze) (20 punten). Competenties: - Verbindende persoonlijkheid - Flexibel - In staat te prioriteren - Uitstekende advies- en communicatie vaardigheden - Schakelt makkelijk tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Noord-Brabant Startdatum: zsm Duur: 31 december 2020 Optie op verlenging: nnb Inzet: 24 - 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 07-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: De gesprekken bij Cure Afvalbeheer worden ingepland in samenspraak met de kandidaat Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior Projectmanager Huisvesting Rotterdam
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Medior Projectmanager Huisvesting. Omschrijving opdracht: De sector Huisvesting valt onder het Politiedienstencentrum en maakt deel uit van de dienst Facility Management. De sector Huisvesting bestaat uit vijf onderdelen: Ruimtemanagement (assetmanagement), Projectmanagement, Technisch beheer, Beleidsimplementatie&Ontwikkeling en Programmeren. De sector Huisvesting faciliteert alle eenheden van de politie bij de realisatie van haar huisvestingsbehoefte op zowel functioneel, financieel als technisch gebied. Je werkt in een grote organisatie en realiseert je dat een korte klap soms een lange afstand moet afleggen. Jouw hands-on mentaliteit en je ervaring in het kunnen om gaan met weerstand en complexiteit is hierbij van essentiele waarde. Evenals het goed kunnen samenwerken, gevoel hebben voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de Politie werkt. Je draagt graag bij aan de grote opgave waarvoor we staan omtrent onze huisvestingsportefeuille in de projecten, en aan het opbouwen van onze organisatie en in het bijzonder het team Projectmanagement. Wij zoeken professionals die onder hoge druk snel het dynamische speelveld kunnen overzien, zich onderwerpen vlot eigen weten te maken, en met een passende tactiek de juiste mensen weten te betrekken om voortgang en besluitvorming te realiseren. Als medior projectmanager straal je natuurlijk overwicht en leiderschap uit en kan je omgaan met weerstand en complexiteit. Je hebt gevoel voor de omgeving en het maatschappelijk belang waarvoor de politieorganisatie werkt. Daarnaast beschik je over een sterk analytisch vermogen, ben je resultaatgericht, flexibel (geen 9-tot-5-mentaliteit) en beschik je over een gezonde dosis humor. Jij maakt deel uit van het Team Projectmanagement binnen de Dienst Facility Management. Vanuit Rotterdam en Zwolle realiseren we met ongeveer 65 collega's complexe huisvestingsprojecten voor politie eenheden die zijn verdeeld in teams en districten door het hele land. Afhankelijk van je woonplaats en projectenportefeuille zal je onderdeel uit gaan maken van Team Amsterdam, Rotterdam, Zwolle of Eindhoven. Gezien de geografische spreiding van de projecten en het team wordt er van je verwacht dat je regelmatig op locatie zal zijn voor diverse overleggen. Doelstelling: De vorming van de Nationale Politie en het ontstaan van het nieuwe dienstverleningsconcept stellen andere eisen aan de sector Huisvesting. Dit gegeven, gecombineerd met de doelstelling om vanaf 2025 € 76,5 miljoen per jaar op de huisvesting te besparen, maakt een grote vastgoedoperatie bestaande uit honderden projecten noodzakelijk. Dit vraagt om goed vastgoedmanagement en een versterking van de organisatie. Hoge kwaliteit, duurzaamheid, politiek en het bestuurlijk krachtenveld zijn hierbij van essentieel belang. Verantwoordelijkheden: Als Medior Projectleider geef je sturing en zorg je voor een projectuitvoering conform een standaard procesaanpak gebaseerd op Prince2. Nadat je een projectopdracht vanuit de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid hebt ontvangen, ben je verantwoordelijk voor het integrale proces van opdracht tot en met projectoplevering. Hierbij geef je operationele sturing aan Project-Controllers en Projectmanagementondersteuners, regisseer en coördineer je de samenwerking met interne en externe specialisten. Je legt verantwoording af aan de Stuurgroep Huisvesting per Eenheid en rapporteert periodiek aan de Teamchef of Coördinator Projectmanagement. Zie verder vakmatige taken voor taken en verantwoordelijkheden. Vakmatige taken: De vakinhoudelijke taken betreffen onder meer: - Fungeren als Medior Projectmanager en gedelegeerd opdrachtgever van huisvestingsprojecten vanaf € 5 miljoen; - Sturen op een efficiënt en effectief projectresultaat door het analyseren, monitoren en evalueren van de kwaliteit, duurzaamheid en organisatie-rendement van huisvestingprojecten en de daaraan onderliggende programma’s; - Mede-ontwikkelen van onderdelen van het vakgebied zoals aanbestedingsstrategieën, marktstrategieën en projectmanagementtechnieken; - Bevorderen van de deskundigheid van collega’s door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen. Omgaan diverse stakeholders met diverse huisvestingsbeheoeften; - Omgaan diverse stakeholders met div huisvestingsbeheoeften; - Initiëren, onderhouden en regisseren van relevante interne en externe netwerken. Leidinggevende taken: In voorkomende gevallen functioneel leiding geven aan (deel)projectteams op het terrein van huisvesting, van initiatiefase tot en met nazorg. Contacten: Belangrijkste stakeholders: - Eenheidsleiding; - MT Projectmanagement Sector Huisvesting; - Medewerkers binnen team Projectmanagement, Ruimtemanagement, Technisch Beheer en het stafdiensten; - Quality Board; - Stuurgroep Huisvesting per Eenheid; - Facilitaire Services; - Overige onderdelen binnen dienst Facility Management waaronder Inkoop Management en Producten en Diensten Management; - Burgemeesters en wethouders; - Overige externe partijen zoals aannemers, architecten en adviseurs. Inzet in de lijn of project: Het betreft een tijdelijke functie binnen het team Projectmanagement. Als Medior Projectleider word je ingezet op projecten, en mogelijk op een coördinatierol van een cluster projecten. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 13-07-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 12-07-2021 voor 36 uur per week. 2. Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig, op minimaal HBO niveau. Losse cursussen/certificaten worden niet als gelijkwaardig beschouwd. 3. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 4 jaar werkervaring als eindverantwoordelijk projectleider, met het zelfstandig realiseren en aansturen van complexe (= meerdere locaties/disciplines), grote (€5.000.000+) huisvestingsprojecten, zoals benoemd in de opdrachtomschrijving. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt in de afgelopen 8 jaar, minimaal 4 jaar werkervaring als eindverantwoordelijk (project)manager met huisvesting- en dienstverleningsconcepten implementeren, en met diverse moderne bouworganisatievormen zoals alliantie en design&build. 2. Je hebt in de afgelopen 5 jaar, werkervaring met het verbeteren van de duurzaamheid binnen Huisvestingsprojecten. 3. Je hebt werkervaring in het aansturen van ontwerpteams (bij voorkeur met met werken op architectenbureaus). 4. De afgeronde, erkende en volwaardige opleiding in de richting van Technische Bedrijfskunde, Bouwkunde, Civiele Techniek of gelijkwaardig zoals gevraagd in eis 2, bevindt zich bij voorkeur op minimaal WO niveau. 5. Je hebt in de afgelopen 10 jaar, werkervaring als eindverantwoordelijk Projectleider binnen grote (1000+) publieke- én private organisatie bestaande uit meerdere locaties, met het managen van besluitvormingsprocessen. 6. Je bent Prince2 Practitioner, of een gelijkwaardige projectmanagementopleiding (IPMA e.d.) gecertificeerd. Competenties: - Politiek-bestuurlijke sensitiviteit: Anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek-bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie; - Organisatie sensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen; - Analytisch vermogen: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens; - Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten; - Besluitvaardigheid: Neemt eigenstandig beslissingen of spreekt zijn mening uit, ook wanneer zaken onzeker zijn of risico’s inhouden. Toont zich op zijn handelen aanspreekbaar; - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking; - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten; - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Rotterdam Startdatum: 13-07-2020 Duur: 12-07-2021 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 09-04-2020 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 16/17 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie Analist OFM (QR7523) Arnhem
Functie: Informatie Analist OFM (QR7523) Start: 20-4-2020, 40 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Arnhem Omschrijving: Voor onze klant in Arnhem zijn wij op zoek naar een Informatie Analist OFM. Ben jij een ervaren Informatieanalist met sterk ontwikkelde analytische skills, affiniteit met techniek en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor onze OFM applicaties zijn wij op zoek naar een enthousiaste Informatieanalist. Heb je interesse? Bekijk dan snel deze vacature. Dit ga je doen: Oracle Fusion Middleware (OFM) is een platform dat wij gebruiken om onze applicaties met elkaar te verbinden. Deze applicaties worden door collega’s binnen alle divisies gebruikt. Dit betekent dat je overal in het bedrijf contacten hebt en onderhoudt. Wanneer er een vraag vanuit de business wordt gesteld over (door)ontwikkeling van de applicaties, ga jij het gesprek aan. Nadat je het wensenlijstje van de gebruiker(s) compleet hebt, werk je dit uit in requirements. Vervolgens overleg je met de Product Owner (die verantwoordelijk is voor de backlog) of het project ingepland kan worden. Krijg je groen licht? Dan verwerk je de requirements in specificaties waarmee de OFM ontwikkelaars aan de slag kunnen gaan. Er wordt nauw samengewerkt met ontwikkelaar en tester in de realisatiefase. Dit breng je mee: Met jouw kennis en ervaring weet je goed in te schatten wat wel en niet mogelijk is en welke oplossing past bij de wens van de gebruiker. Je bent communicatief sterk en weet complexe informatie helder over te brengen aan collega’s binnen en buiten je eigen afdeling. Je bent een echte teamspeler die oog heeft voor eigen kwaliteiten en grenzen, en samen met collega’s zoekt naar het gemeenschappelijke optimale resultaat. Je bent een kei in verwachtingsmanagement en kan wanneer nodig ‘nee’ verkopen. Daarnaast beschik je over: - Een afgeronde opleiding op HBO-niveau (richting Informatica) - 3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, liefst in de (zorg)verzekeringswereld - Kennis van Service georiënteerde architectuur - Een IREB Foundation certificaat, of vergelijkbare kwalificatie - Vertrouwd met het modelleren van complexe informatie- en procesmodellen - Kennis van gangbare concepten zoals SOAP/XML, REST/JSON, UML is een pré - Kennis van Oracle Fusion Middleware is een pré - Kennis van Lean/Agile/Scrum is een pré Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening. NOTE: de Qualogy Aanvragen mogen niet zonder toestemming op internet geplaatst worden!!
Informatie Analist Oracle Fusion Middleware Arnhem
Voor onze directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een InformatieAnalist Oracle Fusion Middleware Startdatum: Zo spoedig mogelijkDuur: 6 maandenInzet: 38 uur per weekDeadline voorstellen: maandag 6 april 14: 00 uur Ben jij een ervaren Informatieanalist met sterk ontwikkelde analytische skills, affiniteit met techniek en ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Voor de OFM applicaties van onze opdrachtgever zijn wij op zoek naar een enthousiaste Informatieanalist. Dit ga je doenOracle Fusion Middleware (OFM) is een platform dat zij gebruiken om de applicaties met elkaar te verbinden. Deze applicaties worden door collega’s binnen alle divisies van de organisatie gebruikt. Dit betekent dat je overal in het bedrijf contacten hebt en onderhoudt. Wanneer er een vraag vanuit de business wordt gesteld over (door)ontwikkeling van de applicaties, ga jij het gesprek aan. Nadat je het wensenlijstje van de gebruiker(s) compleet hebt, werk je dit uit in requirements. Vervolgens overleg je met de Product Owner (die verantwoordelijk is voor de backlog) of het project ingepland kan worden. Krijg je groen licht? Dan verwerk je de requirements in specificaties waarmee de OFM ontwikkelaars aan de slag kunnen gaan. Er wordt nauw samengewerkt met ontwikkelaar en tester in de realisatiefase. Dit breng je meeMet jouw kennis en ervaring weet je goed in te schatten wat wel en niet mogelijk is en welke oplossing past bij de wens van de gebruiker. Je bent communicatief sterk en weet complexe informatie helder over te brengen aan collega’s binnen en buiten je eigen afdeling. Je bent een echte teamspeler die oog heeft voor eigen kwaliteiten en grenzen, en samen met collega’s zoekt naar het gemeenschappelijke optimale resultaat. Je bent een kei in verwachtingsmanagement en kan wanneer nodig ‘nee’ verkopen. Daarnaast beschik je over:Een afgeronde opleiding op HBO-niveau (richting Informatica)3 jaar werkervaring in een soortgelijke functie, liefst in de (zorg)verzekeringswereldKennis van service geörienteerde architectuurEen IREB Foundation certificaat, of vergelijkbare kwalificatieVertrouwd met het modelleren van complexe informatie- en procesmodellenKennis van gangbare concepten zoals SOAP/XML, REST/JSON, UML is een préKennis van Oracle Fusion Middleware is een préKennis van Lean/Agile/Scrum is een pré
Mendix Ontwikkelaar Utrecht
FunctieomschrijvingIGJ is onlangs een portaal gerealiseerd op het Mendix platform (gebouwd met behulp van de leverancier Ordina). IGJ is voornemens di portaal verder uit te breiden en is daarvoor op zoek naar een partner die IGJ kan ondersteunen in deze doorontwikkeling door deels functionaliteiten te ontwikkelen en deels om IGJ in staat te stellen zelf functionaliteiten te ontwikkelen. Het portaal is één van de speerpunten van de roadmap van IGJ. In dat kader is het van groot belang dat het portaal succesvol gebruikt en doorontwikkeld kan worden.Functie-eisen- Officieel partner van Mendix;- Beschikt over voldoende eigen Nederlandstalige advanced- en expert developers (waarbij altijd min. 1 export developer geleverd kan worden);- Developers zijn bereid om op verzoek van IGJ op kantoor in Utrecht te werken;- Efficiënte realisatie (inclusief inschatting vooraf, overdacht en documentatie);- Aantoonbare ervaring met de Rijksoverheid;- Aantoonbare ervaring met het koppelen met andere systemen (waaronder ESB en eHerkenning);- Aantoonbare ervaring met ontwikkelen van vragenlijsten/meldformulieren.Opdrachtgever IGJVoortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulpWe kunnen in Nederland vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Altijd, overal en voor iedereen. Dat willen we zo houden, ook voor volgende generaties. Daarom bewaakt en bevordert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de veiligheid en kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat doen wij voor alle 17 miljoen burgers in Nederland.Naast heel veel goede, kent de zorg soms minder goede resultaten. Ook in de zorg maken mensen fouten en vinden ongelukken plaats. IGJ stimuleert aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp daar open over te zijn. We verwachten dat ze leren van wat goed gaat en van wat beter moet. Voortdurende verbetering van de gezondheidszorg en jeugdhulp, daar gaat het om. Met ruim 750 medewerkers zien we hierop toe. Zo stimuleren we professionals en bestuurders om de best mogelijke zorg te leveren.Toezien op persoonsgerichte zorgWij onderzoeken of zorgaanbieders de zorg voldoende afstemmen op de behoefte van de patiënt of cliënt. Daarnaast bekijken we of de samenwerking tussen zorgaanbieders goed verloopt. Begrijpt iedereen zijn rol in het zorgnetwerk, met respect voor de anderen? Want juist daarmee dragen zorgaanbieders actief bij aan het bevorderen van kwaliteit van leven. Van patiënt of cliënt, van ouders én van mantelzorgers.IGJ gaat uit van gezond vertrouwen in aanbieders van gezondheidszorg en jeugdhulp. Dat betekent dat we verwachten dat zorgaanbieders voortdurend open staan voor verbetering en vernieuwing. Blijven verbeteringen uit? Is er direct gevaar voor de patiëntveiligheid? Dan grijpen we op passende wijze in. Zorgaanbieders die de wet overtreden sporen we op.Breed werkveld Het veld waar IGJ toezicht op houdt is breed. Van ziekenhuis tot alternatieve zorg. Van de verzorgende aan het bed tot aan de tandarts. Van het bestuur van een verpleeghuis of jeugdhulpinstelling tot fabrikant van geneesmiddelen. De samenleving en ons werkveld zijn altijd in beweging. Ons toezicht beweegt voortdurend mee. Zelf blijven we, net zoals wij van zorgaanbieders verwachten, voortdurend leren en verbeteren in ons denken en handelen.InformatievoorzieningInformatievoorziening speelt in het toezicht een belangrijke rol. Informatie is steeds meer digitaal voorhanden en we werken zo veel mogelijk papierarm. Daarnaast streven we naar plaats-, tijd- en device-onafhankelijk werken. Dit heeft gevolgen voor de eisen die we aan onze netwerken, applicaties en voorzieningen stellen. Binnen de overheid wordt steeds meer gewerkt met shared serviceorganisaties en in diverse samenwerkingsverbanden, waardoor een keten ontstaat die deze voorzieningen levert. Deze keten of samenwerking strekt zich ook steeds meer uit naar commerciële leveranciers. In dit speelveld heeft de afdeling Informatie en ICT (I & I) een tweeledige rol. Aan de ene kant helpen we de wensen en eisen helder te krijgen en aan de andere kant voeren we de regie over de organisaties die deze moeten realiseren. Dat doen we voor de informatievoorziening van vandaag én voor die van morgen.
Solution Architect Den Haag
Voor de ANWB in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een Solution Architect CRM. Start: z.s.m.Duur: 6 maanden OpdrachtDe gezochte persoon is verantwoordelijk voor het opstellen, adviseren en mede helpen implementeren van de nieuwe CRM omgeving van de ANWB (project Tenzing). In de komende periode zal de huidige CRM omgeving van de ANWB geheel worden vernieuwd. Een impactvol en uitdagend project waarvoor momenteel de 1e stappen worden gezet. Van de solution-architect wordt verwacht dat hij/zij deel gaat uit maken van het projectteam en in samenwerking met ANWB-collegae en externe partners de nieuwe omgeving realiseert. Taken:Een bijdrage leveren vanuit architectuur in het selecteren van de voor de ANWB beste IT oplossing m.b.t. CRM.Business doelstellingen, functionele en non-functionele requirements inventariseren en vertalen naar een gewenste IT oplossing.Veelvuldig sparren met business, IT en projectteam om zo tot het beste resultaat te komen.In samenwerking met business en IT meehelpen bij het opstellen en uitvoeren van het implementatie- en migratieplan.Nauw samenwerken met de externe implementatie-partner gedurende de voorbereiding en uitvoering van het project.Beoordelen of de aangeboden oplossing voldoet aan architectuurprincipes, ontwerp en projectdoelstellingen.Sturend bij integratie-vraagstukken die spelen tussen de nieuwe CRM oplossing en het ANWB IT-landschap. Kennis, inzicht & vaardighedenAcademisch werk- en denkniveau.Meerdere jaren ervaring in design en beoordelen van complexe informatiearchitecturen.(Intensief) betrokken geweest bij 1 of meerdere (SaaS) CRM implementaties.Meer dan 5 ervaring met ICT-ontwikkeling en projectmatig werken.Kan een brugfunctie vervullen tussen gebruikers en ICT-werkveld.In staat zijn om effectief te communiceren met business en IT en is in staat complexe problemen over te brengen op niet-deskundigen.Praktisch, in staat zijn om hands-on een bijdrage te leveren in projecten.Ervaring met projectmatig werken en verandermanagement.Kennis van integratie-, en middleware concepten en technologieën.Een visie op Master Data Management.Teamspeler, inspirerend voor collegae, doorzetter, gedreven, pragmatisch.Overweg kunnen met een grote mate van zelfstandigheid.Kunnen opereren in een complex stakeholder landschap.Evaring met moderne CRM-platformen en cloud technologie.Evaring met inkoopmethodologien, RFI, RFP en RFQ fases.