Nieuwste ICT-projecten

Test Engineer Amersfoort
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Test Engineer. Omschrijving opdracht: - Uitvoeren van functionele en technische (keten) tests; zowel tijdens het op Agile wijze uitgevoerde systeem ontwikkeltraject, als tijdens integratie testen en systeem testen); - Ontwerpen en definiëren van complexe testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur; - Definiëren van testcases (in MS Test Manager), t.b.v. handmatig en geautomatiseerd uit te voeren tests; - Vastleggen en beoordelen van testresultaten; - Administreren bevindingen (in TFS 2017) en opstellen van testrapporten; - Reviewen van requirements en gebruikersdocumentatie; - Meedenken/discussiëren over het test proces en verbeteringen in dit proces. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt 5 jaar kennis en ervaring in het uitvoeren van functionele en technische tests. - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. - Je bent minimaal TMAP Test Engineer of ISTQB foundation gecertificeerd. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Microsoft producten (Windows 7 en 10, Office 2010 en hoger). - Je hebt kennis en ervaring met TFS 2015/2017 testmanager. - Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met testen in een Agile/scrum ontwikkeltraject. - Je hebt kennis en ervaring met GIS georiënteerde applicaties. - Je hebt kennis en ervaring met gedistribueerde gegevensverwerking. - Je hebt kennis van en ervaring met datadistributie en -protocollen. - Je bent MAP testmanager of ISTQB advanced gecertificeerd. - Je hebt kennis en ervaring met datatransmissie van radiocommunicatiesystemen. - Je beschikt over een Certified Agile Testing certificaat. Inzet Periode: Schatting 1700 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1700 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1700 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Enterprise Architect Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect. Omschrijving opdracht: De afdeling A&I bestaat uit de teams Advies & Projecten, ICT Infrastructuur & ICT Servicedesk, Applicaties, Informatievoorziening en Basisregistraties. A&I is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur, de centrale informatiesystemen, de geo- en basisregistraties, de documentaire informatievoorziening en het ICT projectmanagement en advies. Het team Advies & Projecten richt zich op de advisering en de daaruit voortvloeiende realisatie door middel van programma's en projecten. Het team bestaat uit 15 medewerkers in diverse rollen zoals informatie-adviseur, programmamanager, projectleider en procesmanager. In deze rol ben je in staat om op strategisch en tactisch niveau, zelfstandig en in teamverband eigen ervaringen en ideeën uit te werken naar concrete architectuur voorstellen. Als Enterprise Architect hecht je daarbij veel waarde aan projectevaluaties om te leren van onszelf en onze klanten. Als Enterprise Architect ben je pragmatisch als het gaat om uitgaande van de huidige situatie een toekomstscenario uit te stippelen, waaraan ICT-projecten een bijdrage kunnen leveren. Daarbij houd jij de leiding door de juiste ‘puzzelstukken ’ op te leveren zowel om de huidige IT behoefte te ondersteunen als om de gewenste doelarchitectuur te realiseren. Dit gaat onder andere uit van het meerlagenmodel (data–, functie- en presentatielaag).Je deelt kennis en ervaring met collega architecten van de Gemeente en bouwt aan een relatienetwerk. Hiertoe levert de Enterprise Architect zijn kennis en ervaring van het vakgebied aan het kennisnetwerk van de Gemeente en levert een bijdrage aan de daarvoor door de Gemeente georganiseerde activiteiten. Je ontwikkelt continu kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een adequate opdrachtuitvoering en functieontwikkeling. Hiertoe stelt de Enterprise Architect samen met zijn manager een individueel ontwikkelplan op, voert deze uit en neemt deel aan de door de Gemeente georganiseerde relevante trainingen en opleidingen. Taakvelden: - Is in staat complexe vraagstukken in hun samenhang te kunnen visualiseren en analyseren. De Enterprise Architect is in staat de opdrachtgever te prikkelen en te inspireren met ideeën en voorbeeld- oplossingen. Hij gaat daarbij als een makelaar of projectontwikkelaar te werken bij het vastgesteld krijgen van eisen. - Is in staat om verschillende strategische scenario’s te kunnen uitwerken en voorstellen te kunnen voorleggen aan bestuur en directie. - Stelt op en onderhoudt domeinarchitecturen zoals: enterprise, governance, business, informatie, applicatie & technische architectuurontwerpen, project start architecturen (PSA). De Enterprise Architect gebruikt architectuur en ontwerp als brug tussen visie en strategie naar beleid en ontwikkeling. - Communiceert over deze architecturen en de implicaties daarvan aan opdrachtgevers en overige stakeholders. - Geeft architectuuradviezen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau aan uiteenlopende belanghebbenden op alle niveaus van de organisatie. Hij schrijft mee aan de strategie. - Houdt de ondernemingsbrede architectuurcriteria, principes, beleid & standaarden actueel. - Analyseert in projectverband gekozen oplossingsrichtingen voor wat betreft informatievoorzieningen en toetst op de naleving van de architectuurrichtlijnen. - Is in staat om tegenstrijdige eisen en tegenstrijdige functies in een ontwerp te verenigen met ingenieuze technische oplossingen. De Enterprise Architect is daarmee een creatieve en conceptuele ontwerper. - Communiceert met opdrachtgevers, stuurgroep en managers, maar werkt niet zelf in projecten. - Levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de architectuurfunctie bij de onderneming. - Is verantwoordelijk voor het bijhouden van trends en ontwikkelingen in de wereld. - Is veelal de lead-architect in grote complexe programma’s en trajecten. Enkele specifieke taken van de Enterprise Architect zijn: Het maken en helpen gebruiken van de beroepsproducten, het geven van workshops, het verzorgen van projectbeheersing op afstand en het reviewen van plannen, realisaties, ontwerpen en architecturen. Enkele belangrijke beroepsproducten die door de Enterprise Architect worden vervaardigd zijn: Architectuurnotities en -memo’s, architectuurjaarplan, roadmap enterprise architectuur, blauwdruk enterprise architectuur, structuurvisie enterprise architectuur, kostenindicaties, belanghebbendenanalyses, masterplan, programma van eisen, scenarioanalyses, impactanalyses, risicoanalyses, views van verschillende viewpoints en architectuurvisualisaties. Gewenst profiel: - Je beschikt over een Academisch werk- en denkniveau. Aanvullende opleidingen op technisch, organisatorisch en bedrijfskundig terrein. - Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van architectuurmethoden en -technieken zoals ACMM, Dragon1, DYA, TOGAF en Service Oriented Architecture (SOA). Kennis van moderne ontwikkeltalen (4GL), leidende producten en technologie (zoals .NET, C#, Bizztalk) en van Front-end en front-office toepassingen (E-commerce en portals). - De Enterprise Architect heeft diepgaande kennis van het opstellen van en werken met enterprise architecturen en referentie architecturen binnen de overheid en gemeenten zoals GEMMA, Common Ground en globale kennis van het opstellen van en het werken met domein architecturen, business architecturen, informatie architecturen, technische architecturen en solution architecturen binnen de overheids- en gemeentemarkt. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over WO werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met advisering en realisatie van meerlaags architecturen. - Je hebt relevante kennis van en ervaring met het overheidsdomein en de daarbinnen leidende architectuurprincipes en marktpartijen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met werken binnen een gemeente/ overheid. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met advisering en realisatie van meerlaags architecturen. - Je hebt kennis van en ervaring met het overheidsdomein en de daarbinnen leidende architectuurprincipes en marktpartijen. - Je hebt kennis van de binnen de overheid leidende architectuurprincipes en marktpartijen. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Betrouwbaar - Initiatiefrijk/ondernemend en pro-actief - Doortastend en resultaatgericht - Conceptueel denkvermogen - Overtuigingskracht - Politiek/bestuurlijk inzicht - Om kunnen gaan met belangenconflicten - Kunnen opereren op directieniveau VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 11-03-2019 Duur: 11-09-2019 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 28 februari tussen 10.00-11.00 en tussen 14.00-16.00 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrum Master Best
FunctieomschrijvingThe SCRUM Master will be part of our clients Services Development team in. Within this organization we focus on creation of new commercial service offerings in the domain of healthcare operations and continuous improvement. Services in this context are software enabled, scalable/industrialized and include elements delivered by Philips staff in the field. The services in scope focus on aiding healthcare providers to improve their operations, related to medical technologies such as diagnostic equipment and patient monitors.Key areas of responsibility:• Facilitate his team for better creativity and tries to improve the efficiency of the development team.• Responsible for managing the scrum process with the coordination of scrum team in Agile methodology.• Responsible to remove the impediments for the scrum team.• Manages activities performed by extended team members en ensure alignment with scrum team.• Arranged daily stand-up meetings, facilitate meetings, schedule meetings, demo and decision-making processes in order to ensure quick inspection and proper use of adaptation process.Helps product owner to make the product backlogs in good shape and make them ready for the next sprint.• Responsible to Conduct retrospective meetings.• Organizes and facilitates the sprint planning meeting.• Acts as safeguard for his team.• Support team in creation of deliverable/completion of tasks when appropriate  Functie-eisen• Demonstrable experience of Scrum Management• Agile Experience• Planning Experience• Stakeholder Management, Negotiation & Communication Skills• TFS (Team Foundation Server) experience• Team building/trusted advisor• 3yrs + Scrum Master experience.• experience in working in complex matrix organisations ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Best Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply for this project with your updated resume in English (Word format).Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Scrum Master of solliciteer online op de vacature Scrum Master.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Scrum Master of solliciteer online op de vacature Scrum Master.
PMO Analyst Amsterdam
FunctieomschrijvingOur client is redesigning the organization, improving our processes & systems and last, but definitely not least; creating awinning team by living our behaviors and building capabilities for the future. Market to Order business transformation portfolio is focused on strengthening our commercial capabilities in the markets and business groups of the client. The portfolio currently consists of large business transformation programs and capability ownership within a ? 20M Eur. portfolio of commercial transformation programs and initiatives aimedat improving and professionalizing the sales organization within the company Your responsibilitiesAs a PMO Analyst you will, execute on the following activities, providing quality services against agreed timelines:Workflow Management SupportSupport action, issue, and risk tracking, action log maintenance and reporting. Support changecontrol, maintain change log and associated reportingResource Management SupportSupport on-boarding and off-boarding of resources, including the creation and maintenance ofprogram resource sheetSchedule Management SupportPlanning and Roadmap support Create and Baseline program plan (MS Project) with dependenciesMaintain program plan and track all deviations from baselinePlanning scenario analysisProvide work-planning guidelines and templatesCreate and maintain program roadmap with key milestonesDependency Tracking support Create and maintain dependency logSupport dependency tracking and reportingScope documentation support Create and maintain program Scope documentDeliverable Management Execute deliverable approval processCreate Deliverable approval reportContinuous Improvement SupportContinuous improvement Monitor PMO support services road map. Run and implementcontinuous improvements to PMO support services in alignment with road mapAdministrative SupportCommunications Support Maintain project orientation material like stakeholders list andonboarding packMeetings support Support in organizing, preparing for and executing the programboard meeting, ensuring agenda, minutes and follow-up actionsReporting support Support in preparing program and portfolio status reports and KPIsProject / Service Mgmt. Tooling Maintain SharePoint and related access rights  Functie-eisen• Bachelor/master degree with at least 2 years of working experience• Project Management accreditations (PMP, PRINCE2, IPMA) high desirable• Experience 2-5 years on large business transformation projects (manage a complex business change / programenvironment, geographically spread global programs.)• Previous experience in Project Management or PMO role• Advanced user of Microsoft Excel, PowerPoint, Word and MS Project• Pro-active and hands-on• Excellent interpersonal and communication skills• Must be able to work independently and in team• Your way of working is characterized by a high level of accuracy / eye for detail• Fluent in English, other languages are an advantageBehaviors and CompetenciesDeliver Results• Demonstrable track record of delivering on time, to budget, and delivering the outcomes desired.• Team player who can collaborate with and support the program teamLead Change• Excellent interpersonal , communication and leadership skills;• Strong communicator who is able to work with a large and diverse range of stakeholders across all levels of theorganizationDrive Operational Excellence• Able to show an understanding and demonstrate the application of lean methodologies and daily managementto help support the execution of programs and manage their performance ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Amsterdam Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply on this project with an updated resume and motivation in English (Word format).Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature PMO Analyst of solliciteer online op de vacature PMO Analyst.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature PMO Analyst of solliciteer online op de vacature PMO Analyst.
Beleidsmedewerker ICT utrecht
Regisseren strategisch stakeholdermanagement (ongeveer 2 dagen per week) Speciaal aandachtsterrein is het adviseren over en regisseren van het stakeholdermanagement (omgevingsmanagement). Stakeholdermanagement is een werkwijze die gericht is op samenwerking en het bieden van ruimte aan stakeholders om zo goed mogelijk voor hun eigen belangen op te komen, ook als er grote verschillen zijn. Binnen de omgeving van de klant betekent dit dat in verbinding met de stakeholders producten worden ontwikkeld. Het betreft zowel de relatie met de interne organisatieonderdelen als met ketenpartijen in de omgeving van onze klant. De kerntaken van stakeholdermanagement zijn belegd aan de ‘Klant en Keten’ kant van de organisatie. Je ondersteunt de interne medewerkers (voornamelijk directie en portefeuillehouders) die verantwoordelijk zijn voor strategisch stakeholdermanagement, door middel van: • regisseren en verbinden van overkoepelende thema’s over de diverse portefeuilles en op strategisch bestuurlijk niveau. Dit houdt onder andere in dat je de thema’s die spelen in een bepaalde portefeuille (tactisch niveau) op een strategisch niveau kunt beschouwen en hierop kunt acteren • verbinding van interne ondersteunende taken door het proactief oppakken van onderwerpen en/of deze ook laten agenderen in diverse overleggen • Het geven van advies (schrijven beleidsmemo; m.n. aan directieleden en portefeuillehouders) • ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden voor bijvoorbeeld werkgroepen of andere overleggen. Overige beleidswerkzaamheden (ongeveer 2 a 2,5 dagen) Voor het overige deel van je werkzaamheden, zal je bezig zijn met overige beleidszaken binnen directiezaken. Hierbij ondersteun je de directie en directiesecretaris. Dit zal bestaan uit variërende werkzaamheden zoals: • beleidsadvies (brede range: strategie-, organisatie-, bedrijfsvoering- en/of ICT vraagstukken). Dit betekent concreet het schrijven van beleidsnotities, -adviezen en –plannen • inhoudelijke ondersteuning bij diverse overleggen, heisessies, (buitenlands) bezoek voorbereiden en begeleiden • deelnemen aan bepaalde overleggen binnen de organisatie. Tot slot merken wij op dat de organisatie momenteel in een verandertraject zit. Hierbij is de behoefte voor deze functie komen te ontstaan. Je werkzaamheden zullen zich daarom ook richten op het verder vormgeven van deze functie. Functie eisen: • Universitair werk- en denkniveau • Ruime ervaring binnen bestuurlijke organisaties en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen • Ervaring met het schijven van ICT beleidsstukken • Relevante werkervaring • Vaardigheid in het plannen, organiseren en structureren van werkzaamheden • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie vaardigheden • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 18-03-2019 Einddatum: 30-06-2019, initiële inhuurtermijn 4 maanden met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Greg Haime 06-10561041, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Service Delivery Manager den haag
De afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) is binnen de onze relatie verantwoordelijk voor het leveren van IT-voorzieningen, waaronder kantoorautomatisering, IT-Infrastructuur, gebruikersondersteuning en applicatiebeheer. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een Service Delivery Manager die enerzijds verantwoordelijk is voorservice delivery management binnen de afdeling I&A en anderzijds de organisatie helpt bij het inrichten van de service delivery management processen. Hiermee beogen we een professionaliseringsslag te maken die ervoor zorgt dat wij een beter te beheren IT omgeving hebben. We willen aan het eind van het project graag ingerichte processen hebben waarbij iedereen binnen het I&A team weet wat zijn of haar taken en verantwoordelijkheden zijn. Dit betekent dat je voor 50 procent van de tijd verantwoordelijk bent voor het oppakken van Service delivery management taken. Denk hierbij aan het inschatten en uitvragen van behoeftes bij de directies, het managen van de verwachtingen en fungeren als aanspreekpunt bij verstoringen. De andere 50 procent van de tijd besteed je aan het verbeteren van onze service processen. We verwachten dat je ons vanaf de basis kan helpen bij het professioneel inrichten van Incident-, problem-, change- en release management processen. Je zal de basis die wij hebben liggen in kaart brengen, beschrijven, en samen met het team inrichten en vormgeven. Buiten dat wil streven naar een beter beheersbare IT omgeving, is het ons doel om verantwoordelijkheden te beleggen bij personen, zodat we een betere taak verdeling gaan hanteren. Achtergrond: Binnen de afdeling Informatisering & Automatisering dienen er verbeterslagen gemaakt te worden in de beheerprocessen, waaronder ICT Service Management. Het begrip ICT Service Management behelst het geheel van alle ITIL processen welke binnen een ICT organisatie geïmplementeerd kunnen worden teneinde de ICT dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Deze processen zijn momenteel niet volledig geïmplementeerd. De Service Delivery Manager zal hier invulling aan gaan geven. Wat breng je mee: Je bent een Service Delivery manager die ervaring heeft met het vanaf de basis inrichten van service processen (incident-, change-, problem- en releasemanagement. Je hebt pragmatische instelling en heldere communicatiestijl waarmee je stakeholders kan overtuigen en veranderingen op een juiste manier kan overbrengen. Je hebt een klantgerichte aanpak en je stuurt op resultaat. Door de juiste mix van mens- en taakgerichtheid, breng jij het service management proces naar een professioneel level. Je bent een goede coach en kan de teamleden meenemen in veranderingen en draagkracht creëren. We verwachten: Bewezen succes als Service (Delivery) Manager in een organisatie waar projectmatig werken centraal staat; • HBO werk- , denkniveau; • 7+ jaar werkervaring als Service Delivery Manager; • Recente ervaring (2014-heden) met de implementatie van serviceprocessen; • Recente kennis van en werkervaring met ITIL; • Ervaring met het inrichten van incident-; change-, problem- en releasemanagementprocessen; • Prince 2 kennis is een pre; • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 11-03-2019 Einddatum: 10-09-2019 Recruiter: Vincent Plichta, +31(0)6 5324 99 93, recruiterVP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterVP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT-detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Interim Chief information Security Officer (CISO) Zwolle
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24366 Omgeving: Zwolle Startdatum: 1 april 2019 Einddatum: 3 april 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: woensdag 13 maart 2019 tussen 14:00 en 16:00 uur Sluitingsdatum: Donderdag 28 februari om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Interim Chief information Security Officer (CISO) voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Je gaat aan de slag bij de eenheid Bedrijfsvoering, één van de acht eenheden binnen de organisatie. Het werk bij Bedrijfsvoering is samen te vatten in drie taken: Adviseren, control(eren) en faciliteren. De eenheid zorgt dat de organisatie haar bestuurlijke en uitvoerende processen zo goed en efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Hierdoor kunnen collega’s van andere eenheden zich helemaal richten op de provinciale opgaven. De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Financiën, Backoffice Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie, Faciliteiten en Juridische Zaken. Gerelateerd: Provincie Overijssel maakt gebruik van een Shared Service Center (SSC) voor onder meer de ICT dienstverlening en beheer. Dit is van belang voor de opdracht. Interprovinciaal is afgesproken dat provincies zich ISO27001 certificeren. De organisatie wil dat in 2020 bereiken. Taken/werkzaamheden: Jouw primaire taak is om te zorgen dat de ISO27001 certificering kan worden behaald. Je doet dat aan de hand van een roadmap, waarop de onderdelen of werkzaamheden worden geplot die achtereenvolgens nodig zijn voor de certificering. Belangrijk aspect daarbij is het SSC-ICT. Daarnaast bouw je aan de organisatie van informatieveiligheid bij de provincie. Zodanig dat operationele taken decentraal kunnen worden uitgevoerd en dat vooral de sturing, regie en beleidsontwikkeling bij BVINF liggen. Je bent eerste aanspreekpunt voor alle vragen over informatieveiligheid. Tenslotte coach je de (vervangend) CISO in alle relevante veiligheidsaspecten. Opzetten en begeleiden van de ISO27001 certificering, op basis van een roadmap. Kwartiermaker voor de organisatie van informatieveiligheid. CISO werkzaamheden. Je rapporteert aan de teamleider BVINF. KNOCK-OUT: Je beschikt over tenminste een afgeronde WO opleiding op het gebied van Business Process Management (of vergelijkbaar). Je bent CISM gecertificeerd. Je hebt werkervaring als CISO bij minimaal 3 overheidsorganisaties, opgedaan in de afgelopen 3 jaar. Je hebt ervaring als CISO bij minimaal 1 ICT-service organisatie, opgedaan in de afgelopen 3 jaar. Dit is een belangrijk aspect voor de ISO27001 certificering. Je hebt ervaring als CISO-coach bij minimaal 2 overheidsorganisaties, opgedaan in de afgelopen 2 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent gecertificeerd in CISA, CISSP en ISO27001 practitioner. (weging 50%) Je hebt werkervaring opgedaan met ISMS implementaties. (weging 30%) Je hebt werkervaring als functionaris gegevensbescherming (FG). Competenties: Netwerkvaardigheid Communicatief Pro-actief Bestuurlijke Sensitiviteit
Functioneel Beheerder Soesterberg
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24367 Omgeving: Soesterberg Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 12 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 - 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Woensdag 27 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder 32 - 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Functioneel Beheerder, hierna te noemen FB, is verantwoordelijk vóór het uitzoeken van de database met nog niet geïdentificeerde EUD's (end user devices). Het uitzoekwerk moet leiden tot de identificatie van de verantwoordelijke, waarmee afspraken van authenticatie geborgd worden. De afspraken, behelzen minimaal hoe identificatie plaatsvindt, wat daarvoor moet worden georganiseerd, hoe dit wordt geborgd, hoe er om gegaan wordt met life-cycle, hoe er omgegaan wordt met incidenten en afvoeren van EUD' s.. Alle bovenstaande zaken dienen duidelijk en efficiënt te worden vastgelegd. Deze vastlegging wordt initieel gebruikt voor het project maar is essentieel in de overdracht naar de organisatie. De FB dient eventuele aanpassingen geruisloos te integreren in de bedrijfsvoering. De FB dient over goede analytische en communicatieve vaardigheden te beschikken. Het project heeft als doel: Om een geruisloze implementatie van de technologie 802.1x (NAC) op alle locaties van Defensie te implementeren. De realisatie geschiedt vanuit een technisch en functioneel project. Deze werkzaamheden vallen onder het functionele project. De FB zal verantwoording afleggen aan de Projectleider van het functionele project. Werkzaamheden: • analyseert de informatie en neemt daarin de juiste acties om tot resultaat te komen, • beschrijft en borgt de afspraken die nodig zijn voor dit project, • maakt waar nodig gebruik van processen en middelen (bedrijfssystemen) om te komen tot resultaten, • gebruikt de systemen (bv CMDB) om de werkzaamheden te ondersteunen en te borgen, • doet zo nodig aan het inwinnen van nadere informatie, • controleert op volledigheid en verwerkt de verkregen informatie in relevante systemen, met als doel de aanpassingen gedocumenteerd, geregistreerd en geborgd uit te voeren, • ook zal de medewerker initiateven nemen tot effectieve communicatie, zowel in als buiten het project, • stelt waar nodig documentatie op (b.v. werkinstructies) en komt met verbetervoorstellen, • houdt – en onderhoudt contact met het technische deelproject en zorgt ervoor dat dit een integrale samenwerking oplevert, • stelt duidelijke rapportages op (o.a. voortgang). Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een MBO-4 bedrijfskundige opleiding Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring op HBO ICT niveau. Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van administratieve systemen, zoals incident en change management, netwerkmanagement en workflowsystemen. Je beschikt minimaal 3 jaar over werkervaring in grote uitvoerende organisaties van minimaal 3000 fte. Je hebt het certificaat ITILv3. (kopie certificaat vereist) Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in migratietechnieken op IP netwerken. Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt 3 tot 5 jaar kennis en ruime ervaring met het maken van analyses en programmeren (VBA) in excell. Je hebt 3 tot 5 jaar kennis en ervaring in het doorvoeren van aanpassingen processen, procedures en het werken in een semi overheid organisatie. Je hebt kennis van netwerk en end user devices; zoals switches, pc's, printers, VPN systemen, active directory, thinclients etc. Competenties: Analyseren Plannen en organiseren Stressbestendig Klantgericht Beinvloeden Resultaatgericht Organisatiegericht Communiceren
Enterprise Architect Amstelveen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24363 Omgeving: Amstelveen Startdatum: Zo spoedig mogelijk, uiterlijk 15 maart 2019 Einddatum: 11 september 2019 Optie op verlenging: Ja, 2 x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Donderdag 28 februari tussen 10.00-11.00 en tussen 14.00-16.00 uur. Sluitingsdatum: Maandag 25 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Enterprise Architect voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De afdeling A&I bestaat uit de teams Advies & Projecten, ICT Infrastructuur & ICT Servicedesk, Applicaties, Informatievoorziening en Basisregistraties. A&I is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur, de centrale informatiesystemen, de geo- en basisregistraties, de documentaire informatievoorziening en het ICT projectmanagement en advies. Het team Advies & Projecten richt zich op de advisering en de daaruit voortvloeiende realisatie door middel van programma's en projecten. Het team bestaat uit 15 medewerkers in diverse rollen zoals informatie-adviseur, programmamanager, projectleider en procesmanager. In deze rol ben je in staat om op strategisch en tactisch niveau, zelfstandig en in teamverband eigen ervaringen en ideeën uit te werken naar concrete architectuur voorstellen. Als Enterprise Architect hecht je daarbij veel waarde aan projectevaluaties om te leren van onszelf en onze klanten. Als Enterprise Architect ben je pragmatisch als het gaat om uitgaande van de huidige situatie een toekomstscenario uit te stippelen, waaraan ICT-projecten een bijdrage kunnen leveren. Daarbij houd jij de leiding door de juiste ‘puzzelstukken ’ op te leveren zowel om de huidige IT behoefte te ondersteunen als om de gewenste doelarchitectuur te realiseren. Dit gaat onder andere uit van het meerlagenmodel (data–, functie- en presentatielaag). Je deelt kennis en ervaring met collega architecten van de organisatie en bouwt aan een relatienetwerk. Hiertoe levert de Enterprise Architect zijn kennis en ervaring van het vakgebied aan het kennisnetwerk van de organisatie en levert een bijdrage aan de daarvoor door de organisatie georganiseerde activiteiten. Je ontwikkelt continu kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een adequate opdrachtuitvoering en functieontwikkeling. Hiertoe stelt de Enterprise Architect samen met zijn manager een individueel ontwikkelplan op, voert deze uit en neemt deel aan de door de organisatie georganiseerde relevante trainingen en opleidingen. Taken/werkzaamheden: Is in staat complexe vraagstukken in hun samenhang te kunnen visualiseren en analyseren. De Enterprise Architect is in staat de opdrachtgever te prikkelen en te inspireren met ideeën en voorbeeld- oplossingen. Hij gaat daarbij als een makelaar of projectontwikkelaar te werken bij het vastgesteld krijgen van eisen. Is in staat om verschillende strategische scenario’s te kunnen uitwerken en voorstellen te kunnen voorleggen aan bestuur en directie. Stelt op en onderhoudt domeinarchitecturen zoals: enterprise, governance, business, informatie, applicatie & technische architectuurontwerpen, project start architecturen (PSA). De Enterprise Architect gebruikt architectuur en ontwerp als brug tussen visie en strategie naar beleid en ontwikkeling. Communiceert over deze architecturen en de implicaties daarvan aan opdrachtgevers en overige stakeholders. Geeft architectuuradviezen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau aan uiteenlopende belanghebbenden op alle niveaus van de organisatie. Hij schrijft mee aan de strategie. Houdt de ondernemingsbrede architectuurcriteria, principes, beleid & standaarden actueel. Analyseert in projectverband gekozen oplossingsrichtingen voor wat betreft informatievoorzieningen en toetst op de naleving van de architectuurrichtlijnen. Is in staat om tegenstrijdige eisen en tegenstrijdige functies in een ontwerp te verenigen met ingenieuze technische oplossingen. De Enterprise Architect is daarmee een creatieve en conceptuele ontwerper. Communiceert met opdrachtgevers, stuurgroep en managers, maar werkt niet zelf in projecten. Levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de architectuurfunctie bij de onderneming. Is verantwoordelijk voor het bijhouden van trends en ontwikkelingen in de wereld. Is veelal de lead-architect in grote complexe programma’s en trajecten. Enkele specifieke taken van de Enterprise Architect zijn: Het maken en helpen gebruiken van de beroepsproducten, het geven van workshops, het verzorgen van projectbeheersing op afstand en het reviewen van plannen, realisaties, ontwerpen en architecturen. Enkele belangrijke beroepsproducten die door de Enterprise Architect worden vervaardigd zijn: Architectuurnotities en -memo’s, architectuurjaarplan, roadmap enterprise architectuur, blauwdruk enterprise architectuur, structuurvisie enterprise architectuur, kostenindicaties, belanghebbendenanalyses, masterplan, programma van eisen, scenarioanalyses, impactanalyses, risicoanalyses, views van verschillende viewpoints en architectuurvisualisaties.
Applicatiebeheerder Breda
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24365 Omgeving: Breda Startdatum: Zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 maart 2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 22 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Applicatiebeheerder voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Organisatie in de regio Breda is in verband met onderbezetting van het huidige team op zoek naar een Applicatiebeheerder. Onze klant is een dynamische organisatie binnen de retail branche. Het team waarin je komt te werken is verantwoordelijk voor het leveren van de ondersteuning voor 5 verschillende complexe bedrijfsspecifieke applicaties. Het huidige team bestaat uit 5 collega's. De gebruikers vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen nemen rechtstreeks telefonisch of via de mail contact op met uiteenlopende applicatie vraagstukken. Het doel is om zoveel mogelijk meldingen zelf met het team te kunnen oplossen. Taken/werkzaamheden: Applicatie ondersteuning voor bedrijfsspecifieke applicaties. Eerste aanspreekpunt voor de gebruikers van de applicatie. Registreren van meldingen. Analyseren en prioriteren van storingen. Regierol richting leveranciers. Oplossen van gebruikersvragen met betrekking tot de applicatie. Doorvoeren van hardware aanvragen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een HBO diploma Je hebt minimaal 1 – 2 jaar ervaring in een ondersteunende rol waarbij ook applicatiesupport Je hebt ervaring met bedrijfsspecifieke applicaties Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring binnen de retail branche Competenties: Communicatief Proactief Kan goed doorvragen Service gericht.
Netwerk Security Consultant den haag
De Dienst Automatisering (DA) is de gesprekspartner, leverancier en technisch beheerder van de ICT basisinfrastructuur en de kantoorautomatisering voor onze eindklant. Naast het beheer van 2 rekencentra, het LAN-netwerk, de bedrijfstelefonie, en de dataverbindingen beheert zij ook ca. 1500 virtuele werkplekken en 200 mobiele werkplekken. Daarnaast levert zij een pakket aan hoogwaardige basis ICT-diensten t.b.v. bedrijfstoepassingen en informatiesystemen. De Netwerk Security Consultant bij onze eindklant maakt onderdeel uit van het project segmentatie netwerk en zal primair bezig zijn het adviseren en opstellen van een PSA, HLD en LLD. Projectdoelstelling Segmentatie behoort tot de ‘basishygiëne’ voor netwerken. Het beoogd doel van netwerksegmentatie is, om vanuit eigen verantwoordelijkheid de continuïteit van de ICT dienstverlening in stand te houden. Door het aanbrengen van verschillende netwerken binnen een bestaande netwerkinrichting met als resultaat dat malware uitbraken binnen het netwerk kan worden beperkt en hackers, zoals statelijke actoren, worden beperkt om vanaf een gecompromitteerd device binnen het netwerk op zoek te gaan naar (waardevolle) informatie of voorbereiden en uitvoeren van sabotage activiteiten. Op te leveren projectresultaat. Het project levert de volgende resultaten op: 1. Gesegmenteerd netwerk waardoor communicatie naar andere device-types buiten het eigen VLAN segment uitgesloten wordt. 2. Het data- en beheernetwerk van de datacenter en de campuszijde fysiek en logisch scheiden. 3. Passende oplossingen om het risico en impact van een Man in The Middle Attack (MiTM) te mitigeren. Gevraagd wordt een gezonde mix van projectmatig werken en pragmatiek. De kandidaat beschikt over een aanstekelijk enthousiasme en inlevingsvermogen om collega's en interne klanten mee te nemen zodat de doelstelling worden gerealiseerd. Werkzaamheden: • Uitwerken van: o Ontwerp huidige situatie, o Ontwerp projectresultaat o Ontwerp toekomstige situatie o Rapport met Gap Analyse o PSA o HLD • Aanspreekpunt voor de projectleider op gebied van technische kennis • Verantwoordelijk voor de projectresultaten • Verzorgen van kennisoverdracht en de overdracht van het projectresultaat naar de lijnorganisatie; • Met verschillende afdelingen op verschillende niveaus communiceren ten aanzien van het gemeenschappelijk resultaat; Functie eisen: • HBO/WO werk- en denkniveau; • Minimaal 5 jaar ervaring als (technisch) Netwerk Security Consultant • Aantoonbare kennis en ervaring met één of meer architectuur frameworks (bijvoorbeeld TOGAF) en hulpmiddelen zoals ArchiMate • Minimaal CCNP R&S, en CCDP gecertificeerd • Ervaring met informatie beveiliging (technisch en procesmatig) in een IT omgeving • Kennis van IT-systemen (zoals Cisco en NetApp) en infrastructuur; • Ervaring met de Prince2 systematiek; • Ervaring met overheidsdatacenter en Rijkskantoren concept is een pré; • Ervaring met Haagsering is een pré; • Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift Kerncompetenties: • Klantgericht handelen • Flexibel handelen • Organisatiesensitief • Resultaatgericht • Proactief • Secuur • Besluitvaardig • Stressbestendig Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m. (16 uur per week) Einddatum: 30 mei 2019, met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Richenna Amier, recruiterRA@itaq.nl, 0653172864 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRA@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel beheerder Huis Ter Heide
Functie-omschrijving:Deze opdracht behelst het invoeren van Network Access Control voor de gehele bedrade Defensie Infrastructuur. Dit wordt ook wel NAC of 802.1x genoemd. Deze opdracht is een logisch gevolg van een eerder met succes afgeronde pilot op 3 locaties. Het project wordt volledig door externe inhuur uitgevoerd en het team bestaat uit een: sr. projectleider verantwoordelijk voor de technische implementatie (netwerk infrastrutuur), een sr. projectleider/meewerkend voorman voor de functionele inbedding, technisch beheerder/werkvoorbereider (gecombineerder functie), project ontwerper en een functioneel beheerder. Deze aanvraag gaat over de functioneel beheerder. De Functioneel Beheerder, hierna te noemen FB, is verantwoordelijk vóór het uitzoeken van de database met nog niet geïdentificeerde EUD's (end user devices). Het uitzoekwerk moet leiden tot de identificatie van de verantwoordelijke, waarmee afspraken van authenticatie geborgd worden. De afspraken, behelzen minimaal hoe identificatie plaatsvindt, wat daarvoor moet worden georganiseerd, hoe dit wordt geborgd, hoe er om gegaan wordt met life-cycle, hoe er omgegaan wordt met incidenten en afvoeren van EUD' s.Alle bovenstaande zaken dienen duidelijk en efficiënt te worden vastgelegd. Deze vastlegging wordt initieel gebruikt voor het project maar is essentieel in de overdracht naar de organisatie.De FB dient eventuele aanpassingen geruisloos te integreren in de bedrijfsvoering. De FB dient over goede analytische en communicatieve vaardigheden te beschikken. Het project heeft als doel: Om een geruisloze implementatie van de technologie 802.1x (NAC) op alle locaties van Defensie te implementeren. De realisatie geschiedt vanuit een technisch en functioneel project. Deze werkzaamheden vallen onder het functionele project. De FB zal verantwoording afleggen aan de Projectleider van het functionele project.Werkzaamheden: analyseert de informatie en neemt daarin de juiste acties om tot resultaat te komen, beschrijft en borgt de afspraken die nodig zijn voor dit project, maakt waar nodig gebruik van processen en middelen (bedrijfssystemen) om te komen tot resultaten, gebruikt de systemen (bv CMDB) om de werkzaamheden te ondersteunen en te borgen, doet zo nodig aan het inwinnen van nadere informatie, controleert op volledigheid en verwerkt de verkregen informatie in relevante systemen, met als doel de aanpassingen gedocumenteerd, geregistreerd en geborgd uit te voeren, ook zal de medewerker initiateven nemen tot effectieve communicatie, zowel in als buiten het project, stelt waar nodig documentatie op (b.v. werkinstructies) en komt met verbetervoorstellen, houdt en onderhoudt contact met het technische deelproject en zorgt ervoor dat dit een integrale samenwerking oplevert, stelt duidelijke rapportages op (o.a. voortgang).Functie-eisen:Je beschikt over een MBO-4 bedrijfskundige opleiding;Je beschikt over minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van administratieve systemen, zoals incident en changemanagement, netwerk management en workflowsystemen;Je beschikt over aantoonbare werkervaring in grote uitvoerende organisaties van minimaal 3000 FTEl;Je beschikt over een ITILv3 certificaat;Je hebt aantoonbare werkervaring in migratietechnieken op IP-netwerken.Wensen: Je beschikt over kennis en ruime ervaring met het maken van analyses en programmeren (VBA) in Excell;Je hebt kennis van netwerk en end user devices, zoals switches, PC's, printers, VPN systemen, active directory, thinclients.
Functioneel Beheerder NAC Huis ter Heide
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder NAC. Omschrijving opdracht: Deze opdracht behelst het invoeren van Network Access Control voor de gehele bedrade Defensie Infrastructuur. Dit wordt ook wel NAC of 802.1x genoemd. Deze opdracht is een logisch gevolg van een eerder met succes afgeronde pilot op 3 locaties. Het project wordt volledig door externe inhuur uitgevoerd en het team bestaat uit een: sr. projectleider verantwoordelijk voor de technische implementatie (netwerk infrastrutuur), een sr. projectleider/meewerkend voorman voor de functionele inbedding, technisch beheerder/werkvoorbereider (gecombineerder functie), project ontwerper en een functioneel beheerder. Deze aanvraag gaat over de functioneel beheerder. Omschrijving functie: De Functioneel Beheerder, hierna te noemen FB, is verantwoordelijk vóór het uitzoeken van de database met nog niet geïdentificeerde EUD's (end user devices). Het uitzoekwerk moet leiden tot de identificatie van de verantwoordelijke, waarmee afspraken van authenticatie geborgd worden. De afspraken, behelzen minimaal hoe identificatie plaatsvindt, wat daarvoor moet worden georganiseerd, hoe dit wordt geborgd, hoe er om gegaan wordt met life-cycle, hoe er omgegaan wordt met incidenten en afvoeren van EUD' s.. Alle bovenstaande zaken dienen duidelijk en efficiënt te worden vastgelegd. Deze vastlegging wordt initieel gebruikt voor het project maar is essentieel in de overdracht naar de organisatie. De FB dient eventuele aanpassingen geruisloos te integreren in de bedrijfsvoering. De FB dient over goede analytische en communicatieve vaardigheden te beschikken. Het project heeft als doel: - Om een geruisloze implementatie van de technologie 802.1x (NAC) op alle locaties van Defensie te implementeren. De realisatie geschiedt vanuit een technisch en functioneel project. Deze werkzaamheden vallen onder het functionele project. De FB zal verantwoording afleggen aan de Projectleider van het functionele project. Omschrijving werkzaamheden: - Analyseert de informatie en neemt daarin de juiste acties om tot resultaat te komen. - Beschrijft en borgt de afspraken die nodig zijn voor dit project. - Maakt waar nodig gebruik van processen en middelen (bedrijfssystemen) om te komen tot resultaten. - Gebruikt de systemen (bv CMDB) om de werkzaamheden te ondersteunen en te borgen. - Doet zo nodig aan het inwinnen van nadere informatie. - Controleert op volledigheid en verwerkt de verkregen informatie in relevante systemen, met als doel de aanpassingen gedocumenteerd, geregistreerd en geborgd uit te voeren. - Ook zal de medewerker initiateven nemen tot effectieve communicatie, zowel in als buiten het project. - Stelt waar nodig documentatie op (b.v. werkinstructies) en komt met verbetervoorstellen. - Houdt – en onderhoudt contact met het technische deelproject en zorgt ervoor dat dit een integrale samenwerking oplevert. - Stelt duidelijke rapportages op (o.a. voortgang). Inzet Periode: Schatting 1650 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1650 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een MBO-4 bedrijfskundige opleiding. - Je beschikt over 3 jaar aantoonbare werkervaring op HBO ICT niveau. - Je beschikt over 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van administratieve systemen, zoals incident en change management, netwerkmanagement- en workflowsystemen. - Je beschikt over 3 jaar aantoonbare werkervaring in grote uitvoerende organisaties van minimaal 3000 fte. - Je hebt een aantoonbaar behaalde ITILv3 basis certificering (op verzoek te overleggen bij het toelichtend gesprek) - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in migratietechnieken op IP-netwerken. - Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over kennis en ruime ervaring met het maken van analyses en programmeren (VBA) in excell. - Je beschikt over kennis en ervaring in het doorvoeren van aanpassingen in processen, procedures en het werken in een (semi) overheid organisatie. - Je hebt kennis van netwerk en end user devices; zoals switches, pc's, printers, VPN systemen, active directory, thinclients, etc etc. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1650 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
QHSE & Change Manager Rotterdam
Voor een eindklant van Harvey Nash in Rotterdam zijn we op zoek naar een QHSE & Change Manager. Voel jij je thuis binnen een dynamische productieomgeving die onderdeel uitmaakt van een internationale organisatie? Ben jij de gedreven people manager en kwaliteits, safety & change expert voor onze Rotterdamse fabriek? Binnen onze organistie bieden wij jou de mogelijkheid om je leidinggevende ervaring en achtergrond in de Food in te zetten in ons QHSE & Change team. In deze functie ben jij een belangrijke verbindende schakel tussen het QHSE & Change team, de Support teams die voor Operations werken en het Plant Management team. Ben jij:Degene die ons kwaliteitsmanagement systeem onderhoudt en continu streeft naar verbetering?Iemand die uitdaging vindt in het onderzoeken en oplossen van kwaliteitsaspecten, mogelijke verbeteringen weet uit te dragen en op te volgen?Een people manager die een team weet aan te sturen en te motiveren?In staat middels jouw analytische vaardigheden cijfers te interpreteren en om te zetten in concrete actieplannenIn staat om zowel met interne als externe partijen te werken als een business partner op gebied van kwaliteit?In staat om visie te vertalen en uit te dragen naar medewerkersIn staat om op basis van deze visie het opstellen van jaarplannen voor de afdeling en het realiseren van deze Wat houdt jouw werk in? Als QHSE & Change Manager vertegenwoordig je de afdeling bij interne en externe vergaderingen en audits. Je bent daarbij onderdeel van het Plant Management team. Jij zorgt voor de kengetallen (KPI's) en analyseert deze informatie. Daarnaast voor/voer je interne en externe audits uit, en geeft uitvoering aan de resultaten en opvolging aan actieplannen. Je doet verbetervoorstellen op het gebied van Continuous Improvement en zorgt voor implementatie (PDCA). Jouw expertise op het gebied van kwaliteit & safety wordt gevraagd op diverse terreinen binnen ons productieproces. Je bent verantwoordelijk voor het proces betreffende ongevallen, klachten, blokkades, incidenten en verbeteringen. Met jouw leidinggevende ervaring weet jij jouw medewerkers te trainen en te coachen en het beste uit ze te halen. Om deze rol tot een succes te maken bezit je een grote mate van zelfstandigheid en sterke communicatie vaardigheden. Je bent in staat om op diverse niveaus binnen en buiten de plant te schakelen en prioriteiten te stellen. Je bent in staat om je eigen agenda te voeren maar ook collega's mee te nemen en te overtuigen van jouw plan van aanpak. Bij de klant heerst een informele, warme en dynamische bedrijfscultuur. We schakelen snel, zijn creatief en streven pro-actief, gedreven en gezamenlijk naar het beste resultaat. Qualifications/RequirementsJij bent een QHSE professional met:Minimaal een afgeronde (Food Technology/Safety) HBO-opleiding of getraind en gecertificeerd als QHSE managerMinimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende QHSE rol binnen een productieomgeving (bij voorkeur o.g.v. food)Sterke analytische vaardigheden en uitstekend in staat trends te analyseren. Je hebt kennis van en de toepassing van statistical process control (SPC)De kennis en kunde om veranderingsprocessen en verbeteringen te initiëren en in te voerenDe juiste vaardigheden om trainingen te geven en medewerkers verder te ontwikkelenUitstekende kennis van Nederlands in woord en geschrift. Daarnaast beheers je de Engelse taal, mondeling en schriftelijkKennis van LEAN manufacturing is een preDrive naar verbeteren en simplificerenJe bent fulltime beschikbaar. Duur 6 maanden 40 uur per week.
SQL Ontwikkelaar Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een SQL Ontwikkelaar. Omschrijving opdracht: Eenheden, 11 in totaal, verrichten onderzoek op het gebied van kinderporno (KP) m.b.v. de applicatie VIZX. Daaraan gekoppeld, bestaat een landelijke database. Deze database voldoet niet meer aan de eisen die door de KP-recherche hieraan worden gesteld. Het herbouwen van deze applicatie is om die reden noodzakelijk. Doelstelling: Herbouw van de landelijke database kinderporno, met als doel het optimaal delen van informatie uit historische onderzoeken. Naast de herbouw zal overdracht van de oplossing naar beheer moeten plaatsvinden. De gerealiseerde oplossing zal daarom goed gedocumenteerd moeten worden. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Herbouw van bestaande oplossing. - Overdracht van gerealiseerde oplossing naar beheer. Contacten: Je zal samenwerken met verschillende stakeholders op het gebied van KP-onderzoek en daarnaast met specialisten in de ontwikkel- en beheerafdelingen binnen de dienst ICT van de Politie. Inzet in de lijn of project Inzet in de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 27-05-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2019 voor 16 uur per week. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als SQL Ontwikkelaar in een grote organisatie (>1000 medewerkers). - Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal 3 jaar ervaring met Microsoft SQL Server versie 2008 of hoger. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het schrijven van T-SQL-procedures. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het ontwerpen van datamodellen en het implementeren van datamodellen op basis van een relationele database. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met OS-scripting zoals PowerShell, CMD of gelijkwaardig. - Je hebt ervaring met forensische classificatie software VizX2. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 27-05-2019 Duur: 30-11-2019 Optie op verlenging: nee Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 10 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Chief information Security Officer (CISO) Zwolle
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Chief information Security Officer (CISO). Omschrijving opdrachtgever: Je gaat aan de slag bij de eenheid Bedrijfsvoering, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Het werk bij Bedrijfsvoering is samen te vatten in drie taken: Adviseren, control(eren) en faciliteren. De eenheid zorgt dat de organisatie haar bestuurlijke en uitvoerende processen zo goed en efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Hierdoor kunnen collega’s van andere eenheden zich helemaal richten op de provinciale opgaven. De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Financiën, Backoffice Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie, Faciliteiten en Juridische Zaken. Deze opdracht valt onder het team Informatie. Specifieker: informatieveiligheid. Gerelateerd: Provincie Overijssel maakt gebruik van een Shared Service Center (SSC) voor onder meer de ICT dienstverlening en beheer. Dit is van belang voor de opdracht. Achtergrond opdracht: Interprovinciaal is afgesproken dat provincies zich ISO27001 certificeren. Provincie Overijssel wil dat in 2020 bereiken. Omschrijving opdracht: Jouw primaire taak is om te zorgen dat de ISO27001 certificering kan worden behaald. Je doet dat aan de hand van een roadmap, waarop de onderdelen of werkzaamheden worden geplot die achtereenvolgens nodig zijn voor de certificering. Belangrijk aspect daarbij is het SSC-ICT. Daarnaast bouw je aan de organisatie van informatieveiligheid bij de provincie. Zodanig dat operationele taken decentraal kunnen worden uitgevoerd en dat vooral de sturing, regie en beleidsontwikkeling bij BVINF liggen. Je bent eerste aanspreekpunt voor alle vragen over informatieveiligheid. Tenslotte coach je de (vervangend) CISO in alle relevante veiligheidsaspecten Verantwoordelijkheden / Resultaten: - Opzetten en begeleiden van de ISO27001 certificering, op basis van een roadmap - Kwartiermaker voor de organisatie van informatieveiligheid - CISO werkzaamheden - Je rapporteert aan de teamleider BVINF Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 1 april 2019 tot en met 3 april 2020 voor 32 uur per week. - Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad. - Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde WO opleiding op het gebied van Business Process Management (of vergelijkbaar.) - Je bent aantoonbaar CISM gecertificeerd. - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring als CISO bij minimaal 3 overheidsorganisaties in de periode 2016 -2019. - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring als CISO bij minimaal 1 ICT-service organisatie in de periode 2017 - 2019. Dit is een belangrijk aspect voor de ISO27001 certificering. - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring als CISO-coach bij minimaal 2 overheidsorganisaties in de periode 2017 - 2019. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt aantoonbaar over (security) certificeringen: CISA, CISSP, ISO27001 practitioner. - Je hebt werkervaring opgedaan met ISMS implementaties. - Je hebt werkervaring als functionaris gegevensbescherming (FG). Competenties: - Netwerkvaardigheid - Communicatief - Proactief - Bestuurlijke sensitiviteit Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 01-04-2019 Duur: 03-04-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 13 maart 2019 tussen 14:00 en 16:00 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Backend App Developer met Informatieanalyse Skills Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Backend App Developer met Informatieanalyse Skills. Omschrijving opdrachtgever: In ons innovatielab (M-lab) op Utrecht Centraal kom je te werken in een zelfstandig "blended team" bestaande uit: 3 Android ontwikkelaars, 3 iOS ontwikkelaars, 1 Designer/UX, 1 business analist en de Product Owner. M-lab is verantwoordelijk voor de NS app, die maandelijks door 2 miljoen mensen wordt gebruikt. Samen met de innovatiestudio werken we aan mobiele innovaties, op het kantoor in het Utrecht Centraal station. We ontwikkelen binnen ons team zowel met onze manier van werken als met technologie. We brainstormen over mooie oplossingen, werken keihard samen en pionieren in ons eigen vakgebied, en daarbuiten. En natuurlijk ben je ook bezig met wat jij het liefste doet: ontwikkelen. Wij helpen jou daar graag bij door de nieuwste technologieën aan te bieden. Omschrijving functie: Je kunt het zo gek niet bedenken, maar waar je ook kijkt binnen onze organisatie: IT speelt een grote rol. Dat is meteen ook de reden waarom onze developers onmisbaar zijn. En daar kunnen we eigenlijk niet omheen. Dagelijks wordt de NS app door zo’n 500.000 mensen gebruikt. We innoveren waar we kunnen, daarom kunnen wij jouw kennis en expertise goed gebruiken om onze backend API’s voor deze NS app verder te bouwen en te beheren. Goed om te weten is dat we de app zelf “runnen en hosten”. Je bouwt en beheert dus niet alleen de voorkant maar ook de achterkant. Dit betekent dat je snel nieuwe functionaliteiten kunt maken, uitproberen en in productie moet houden, oftewel; “You build it you run it!”. Je krijgt alle vrijheid om te experimenteren met nieuwe technologie. We gebruiken voornamelijk Java technologie van Netflix, Oracle en Google gehost op Amazon Web Services. De code is geschreven in Java en Kotlin. Je bent trots op je producten, en je gebruikt ze, omdat je zelf met de trein gaat! Gewenst profiel: - Om in het team te passen heb je qua ervaring nodig. - 3 jaar Java en Kotlin, RxJava, functioneel programmeren. - REST-API ontwerp en implementatie. - 2 jaar Amazon Web Services, ELB, EC2, S3, kennis van security groups. - Ervaring met server-side Java, JAX-RS, AKKA, Tomcat, GSON, Hystrix. - Ervaring met high-performance (300+ requests/sec) en high-availability APIs is een pre. - Je bent leergierig en nieuwsgierig, je kijkt al naar nieuwe methodes en technieken. - Reactive programming, Protocol oriented programming, Kotlin. - Leest technische blogs, gaat regelmatig naar conferenties en meetups. - Je hebt je werk af en kan volledig zelfstandig werken. - Je krijgt alle ruimte, maar dan wordt er wel verwacht dat als je denkt dat iets een week duurt dat dat dan ook een week duurt. - Je draagt je kennis over en staat open voor nieuwe. - Het team bestaat grotendeels uit technische mensen die fullstack werken en elkaars werk kunnen overnemen. Dit betekent dat je continu kennis en kunde overbrengt en ontvangt. Of het nou gaat om nieuwe technieken, tooling of een oplossing die je gebouwd hebt. - Je bent communicatief en laat je niet tegenhouden door tegenslagen. - Je vindt het geen probleem om 20% van je tijd aan overleggen te besteden. Je adviseert stakeholders over mogelijkheden en bent bekend met de impact van aanpassingen. - Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. - Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). - Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. - Je bent een senior backend app developer met informatieanalyse skills. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Amazon Web Services, ELB, EC2, S3, kennis van security groups. - Je hebt kennis en ervaring met REST-API ontwerp en implementatie. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring met Java en Kotlin, RxJava, functioneel programmeren. - Je hebt ervaring met server-side Java, JAX-RS, AKKA, Tomcat, GSON, Hystrix. - Je hebt ervaring met high-performance (300+ requests/sec) en high-availability APIs. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 21-01-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Applicatie Specialist Arlandaweg, Amsterdam
Functieomschrijving:Je bent een communicatief sterke technisch beheerder in hart en nieren die weet te dealen met diverse leveranciers. Je zit dan ook regelmatig met een leverancier om de tafel om te praten over nieuwe functionaliteiten en applicatie issues die momenteel spelen. Afspraken maken en nakomen daar kun jij op sturen.Je bent in staat om uit zowel functioneel, applicatief als technisch oogpunt de impact in te schatten en dit vast te leggen in een TIA (Technisch Impact Analyse) document.Dit document opstellen doe je samen met de informatie en proces analist en architect; Vervolgens komt het in het CAB (wijzigingsadviescommissie);Daarnaast borg je een veilige implementatie van de wijziging (zelf, met een externe leverancier of via het test-team).Eigen Haard is bezig om een deel van haar ICT-dienstverlening te outsourcen. Jouw rol is één van de nieuwe toekomstige rollen binnen EigenHaard. Je bent in staat om gedurende de komende 6 maanden, mede vorm te geven aan de invulling van de rol, met name op het gebied van regie-management aangaande delen die niet on-premise draaien maar bij leveranciers. je dient te helpen de functie zodanig uit te kristalliseren en te documenteren dat deze t.z.t. kan worden overgedragen aan een vaste nieuwe medewerker.Eigen Haard heeft een architectuur geënt op Microsoft.Competenties:Hbo denkniveau;(Hoog) analytisch vermogen;Zelfstandig in staat zijn om een Technische Impact Analyse te kunnen maken;Het ITIL changeproces is je bekend en je weet op welke manier je wijzigingen in het CAB moet brengen.Zich kunnen verplaatsen in probleemstelling klant en komen met oplossingen;Kunnen schakelen tussen en met leveranciers;Je bent een actief onderdeel van het team;Je bent in staat om kritische vragen te stellen en door te vragen;Functie-eisen:Gezien het werkgebied wordt de volgende kennis veronderstelt:Kennis van Office pakketten;Kennis van Sharepoint;Kennis van Ivanti (voorheen RES) WorkSpace en Automation;Gewerkt met Intune;Bekend met Azure;Kennis en ervaring met O365;Ervaring met TOPdesk;Ervaring met de ITIL processen alsmede Agile/Scrum;Ervaring met het voeren van de regie met en tussen diverse leveranciers;Kennis en ervaring van Microsoft platform (server en cliënt);Affiniteit met het packagen van applicaties;Kennis en ervaring met Powershell;ITIL Foundation V3 gecertificeerd.Start: z.s.m.Duur: 6 maanden, in principe beschikbaar voor 1 jaar
Sr. Projectleider NAC (Network Access Control) Huis ter Heide
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Sr. Projectleider NAC (Network Access Control) Omschrijving opdracht: Deze opdracht behelst het invoeren van Network Access Control voor de gehele bedrade Defensie Infrastructuur. Dit wordt ook wel NAC of 802.1x genoemd. Deze opdracht is een logisch gevolg van een eerder met succes afgeronde pilot op 3 locaties. Het project wordt volledig door externe inhuur uitgevoerd en het team bestaat uit: een sr. projectleider verantwoordelijk voor de technische implementatie (netwerk infrastructuur), een sr. projectleider/meewerkend voorman voor de functionele inbedding, technisch beheerder/werkvoorbereider (gecombineerde functie), project ontwerper en een functioneel beheerder. Deze aanvraag gaat over de sr. projectleider/meewerkend voorman functionele inbedding. Werkzaamheden: De sr. projectleider functioneel/meewerkend voorman (sr. PL-Mwv) is verantwoordelijk vóór en belast mét het deel-project “implementatie van functioneel beheer voor geautomatiseerde toegangsverlening tot het netwerk op basis van 802.1x access control”. Tevens dient deze de noodzakelijke aanpassingen op processen en/of procedures uit te werken, met als doel dit te laten borgen door de ontvangende organisatie onderdelen. Het project heeft als doel: een geruisloze implementatie van de technologie 802.1x (NAC) op alle locaties van Defensie. De realisatie geschiedt vanuit een technisch en functioneel project. Deze werkzaamheden vallen onder het functionele project. Dit project bestaat uit: - plannen van alle relevante milestones zodat de functionele implementatie van 802.1x efficiënt en effectief verloopt, - opstellen beleidsnota t.b.v. verwerving en inzet 801.2x geschikte infrastructuur, - opstellen en borgen afspraken met functionele EUD (end user device) groepen om te komen tot “beheerde EUD’s” vwb. inzet en netwerktoegangsrechten, - analyseren van de opschoon database met “failed” EUD’s, - achterhalen van toegangsrechten van alle EUD’s in de opschoondatabase, - ondersteuning bieden aan het technisch project De sr. PL-Mwv is verantwoordelijk voor, alsmede het bewaken van, de projectafspraken (planning, aanpak en Go/NoGo momenten) en budgetten. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van noodzakelijke aanpassingen, zodanig dat ontvangende organisatie onderdelen dit borgen. Werkzaamheden: - verantwoordelijk voor voortgang en performance; - het bewaken van de voortgang; - nemen van maatregelen om afwijkingen om te buigen naar gewenste voortgang; - bewaken van de kwaliteit; - verzorgen van de aanlevering van voortgangsinformatie voor de Projectmanager; - voorzitten van overleggen met de functionele EUD groepen. De sr. PL-Mwv legt verantwoording af aan de Project Manager Landelijke uitrol 802.1x (NAC) en onderhoudt contacten met de functionele EUD groepen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde MBO-4 opleiding. - Je beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op HBO ICT niveau. - Je beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in grote uitvoerende organisaties van minimaal 3000 fte. - Je beschikt over minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider van IT en Infrastructuur projecten met daarin ervaring als Agile/SCRUM Product Owner. - Je bent in bezit van een aantoonbare certificering in business consultancy (op verzoek te overleggen bij het toelichtend gesprek). - Je bent minimaal voor 32 uur per week beschikbar. - Je bent in het bezit van een Agile/SCRUM Product Owner certificaat. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over kennis en ervaring in de automatisering en scripting van ICT beheer, bij voorkeur Python. - Je beschikt over aantoonbare ervaring bij implementatie van bedrijfskundige oplossingen met behulp van ITIL in complexe ICT diensten. - Je beschikt over aantoonbare ervaring als procesmanager welke bedrijfstrategieen omzet in eenvoudig haalbare verbeteringen. Uit de ervaring blijkt dat dit geruisloos door de ontvangende organisatie is geaccepteerd. Overig: Offsite werken is bespreekbaar Inzet Periode: Schatting 1650 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1650 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1650 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Front end Web Developer
Eisen: HBO werk- & denkniveau: Webdevelopment 3 jaar Ervaring in het ontwikkelen van client side web toepassingen 1 jaar Ervaring in het cross server uitwisselen van data met JSON 1 jaar Ervaring in (Unit of iets degelijks) testen is een pré Ervaring met het koppelen van api's is een pré. Javascript heeft geen geheimen voor je HTML, CSS heb je in de vingers JSON oplossingen Wensen: nventief in oplossen Flexibel in denken professioneel de discussie kunnen voeren Opdracht: De Belastingdienst wil een JSON microservice ontwikkelen én gaan testen in een pilot waardoor softwareontwikkelaars van boekhoudpakketten content van de server van de Belastingdienst kunnen ophalen. Deze content kan dan ingezet worden binnen de online omgeving van het boekhoudpakket. De content is html gebaseerd (plus javascript en stylesheet) en kan dus van alles zijn: een uitleg over de toepassing van een wet, een template van een invulformulier of een rekenhulp (data & logica) om je belasting uit te rekenen. Wij noemen deze vorm van Content as a Service Boekhoudhulpen. De eerste versie van deze service moet voor 15 april klaar zijn. In deze opdracht gaat het om 6 invulformulieren, met in totaal 44 invulvelden. Wat ga je doen: - Ontwerpen hoe deze 6 formulieren het best kunnen worden ontwikkeld/onderhouden. Als je er 1 hebt, heb je er 6. - Bouwen van de oplossing: server 1 ? boekhoudhulp (JSON) ? server 2 (er is al een werkend prototype aanwezig). - De formulier input wordt gevalideerd: bijv. kenteken check via RDW; rekenen; patronen. - Omdat het kort dag is, gaan we deze service met de hand ontwikkelen; alles client side, geen server component. - Er zal een testset met invuldata komen om de formulieren te testen. Hou hier rekening mee (bijv. unittest). - Binnen het team waar je werkt is hulp en expertise rondom vormgeving en programmeren aanwezig. Voor de pilot Automatische ingevulde winstaangifte (AWA) is met de ZOL-partijen afgesproken dat zij voor 1 juni 2019 de winstgegevens van de deelnemende zzp’ers aanleveren. Deze gegevens worden voor een groot deel samengesteld uit de boekhouding. Echter, voor een volledige winstaangifte heeft de Belastingdienst aanvullende gegevens nodig. Deze gegevens gaat de Belastingdienst door middel van een zogenaamd ‘uitvraagformulier’ opvragen, zodat een volledige verlies en winst rekening kan worden opgemaakt." "Functie : MKB-0001 functie medior front end web developer Kundigheidsniveau : Senior Aantal uren per week : 36 Startdatum (Streven) inzet : March 2019 Einddatum inzet : initieel eind April 2019 maar met optie op verlenging en zeer waarschijnlijk voor langdurig!
Full stack developer Noordwijk
Voor een directe eindklant is Harvey Nash opzoek naar een FullStack Developer. Start: zsmDuur: 3 maanden met uitzicht op verlengingLocatie: Sassenheim Note: please submit Cv’s in English We are currently searching for a Full stack developer with preference for Front-End. The team is responsible for the development and implementation of color softwaretools. We're leading in paint and coatings Color IT technology and innovation offeringin-depth knowledge and expertise in software for color visualization; color matching, color quality and distributing the color formulas to our customers all around the world. Your main challenge in this role is to develop a web application that will be used in our productionenvironment of paint. This tool will be used throughout the company internally. In this project you will have room to bring your own ideas and solution to the table, be creative, and take ownership ofthe development.Ideally you have a minimum of five years of relevant work experience as a full stack developer, and you must be living in the Netherlands, with reasonable commuting times to Sassenheim. You will be working for an international and multicultural company, with colleagues based in the Netherlandsand India. There is enough space and flexibility to bring up your own ideas and suggestions.You will be working in a small international and cohesive, agile team, and will be expected tocontribute to the team effort. The job is mainly focused on developing a front-end application.Programming is done with Angular 5+. Job skills & experiences:Proven experience on web based developmentAngular 5+TypeScript / JavaScript / JSONC#, ASP.NET WebAPI and Entity FrameworkVisual Studio, Azure DevOps and GitHTML5, CSS3Familiar with REST (both client and server/API)A good understanding of Object Oriented concepts and design patternsAgile/scrum way of workingMS-SQL & T-SQL knowledge is a preContinuous integration knowledge is a preTest Driven Development knowledge is a pre Personal skillsGood communicator, can easily approach people and explain technical issue to nondevelopersProactive, takes initiative and responsibilityCreative, thinking in solutionsEager to learn and apply new thingsMinimum HBO working levelYou like to work in an international multi-cultural environmentQuality drivenTeam playerFluent in spoken and written English
Business Controller Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie & Duurzaamheid Hoofddorp
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24354 Omgeving: Hoofddorp Startdatum: 10 maart 2019 Einddatum: 31 mei 2019 Optie op verlenging: Ja, 2 x 3 maanden Aantal uur per week: 24 - 32 Intakegesprek: Vrijdag 8 maart 2019 tussen 9.00 en 16.00 uur Sluitingsdatum: Donderdag 28 februari 2019 om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Business Controller Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie & Duurzaamheid voor 24 - 32 uur per week. Taken/werkzaamheden: Als Business Controller ben je primair werkzaam voor het cluster Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en Duurzaamheid en maak je deel uit van het kernteam Fysiek domein. Je fungeer primair als stevige business partner voor het cluster en levert een bijdrage op zowel strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. Je bent het aanspreekpunt voor de clusters waar het gaat om de vertaling van de financiële kaders op organisatieniveau naar de clusters. Daarnaast breng je advies uit aan het management over de bedrijfsvoering, de P&C producten en de ontwikkelingen op beleidsvelden. Tot slot vertaal je de klantvraag naar concrete adviezen en zoek je naar samenwerking om een beter resultaat neer te zetten. Daarnaast signaleer je mogelijke verbeteringen in processen en help je om deze te implementeren. Functie eisen KNOCK-OUT: Je bent beschikbaar per 10 maart 2019 voor 24 - 32 uur per week. Je bent flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden Je beschikt minimaal over een WO opleiding. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van gemeentefinanciën en P&C-cyclus. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring binnen het fysiek domein op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Je hebt relevante werkervaring bij voorkeur bij een 100.000+ gemeente. Competenties: Proactief in houding en gedrag; Analytisch en oplossingsgericht denkvermogen; Communicatief sterk; Resultaatgericht en Teamspeler
Functioneel Beheerder Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24352 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 maart 2019 Einddatum: 29 februari 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: 25 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor een optimale werking van de complexe functionaliteiten in één of meerdere applicaties achter de portalen van organisatie. Je bent de spil tussen de business, ICT en applicatieleveranciers. Je hebt voldoende (technische) kennis om wensen te vertalen naar (niet-) functionele eisen, rekening houdend met in- en externe afspraken bv op gebied van security. Je bent proactief op zoek naar structurele voorstellen voor verbetering. Niet alleen voor de klanten van organisatie maar ook wat het eigen werk betreft. Je hebt politieke voelsprieten en het vermogen zaken voor elkaar te krijgen. Je bent gesprekspartner voor opdrachtgevers, gebruikers, servicemanagers en andere stakeholders. Hierbij wordt vooral een beroep gedaan op je communicatieve vaardigheden. De functie speelt zich af op het raakvlak van de ICT organisatie en de gebruiker binnen de IV keten. In samenspraak met gebruiker, informatiemanagement en ICT wordt een optimale aansluiting bewerkstelligd tussen werkproces en ict-omgeving. Hierbij is de functioneel beheerder gedelegeerd eigenaar van het functioneel ontwerp. De functie wordt uitgeoefend in een Informatiemanagement eenheid die onder leiding staat van een hoofd van de eenheid. De IM eenheid kan qua grootte variëren. De medior functioneel beheerder werkt vanuit de business in een releaseteam, functioneel gecoördineerd door de Coördinator R&B, met een teamleider als hiërarchisch leidinggevende. Hierbij ligt focus van de medior functioneel beheerder op zijn rol in het voortbrengingsproces, waarin hij de functionele vraag vast stelt en deze vertaalt naar functionele en non-functionele requirements. In deze rol is hij proactief op zoek naar structurele verbetervoorstellen. Vanuit zijn rol wordt de samenwerking gezocht met de betrokken ICT partijen, ketenpartners en interne disciplines (zoals de Business Analist, de Business Consultant, de Procesontwerper en de Coördinator R&B). Verder inventariseert en onderzoekt de medior functioneel beheerder de impact van voorgestelde wijzigingen op de informatievoorziening, hij werkt hierbij zelfstandig en kan vanuit het aandachtsgebied als inhoudsdeskundige aan projecten deelnemen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een HBO opleiding (bij voorkeur Bedrijfskundige Informatica). Je hebt ervaring met het beheren en distribueren van Apps in de App en Play Store. Je hebt ervaring met ontwikkeltrajecten van Android en iOS apps. Je hebt ervaring met het ondersteunen (2e lijns) van app gebruikers (externe klanten). Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het Business/ICT domein op internetgebied. Je hebt ervaring met het beheer van (dienstverlenende) apps van een grote organisaties. Je hebt ervaring met beheersmanagementprocessen (zoals BISL, ITIL). Je hebt ervaring met toegepaste ICT (incl. internet) in grote administratieve organisaties.
Senior Productspecialist (IPMI) Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Productspecialist (IPMI). Omschrijving opdracht: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging. De Sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens. Daarmee levert de Sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar keten partners. Je werkt binnen een professioneel team van securityspecialisten. 1. Draagt zorg voor de dagelijkse technische operatie door: - Het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken van de bouwstenen of componenten op impact en haalbaarheid van de uitvoering. in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen). - Het geven van functionele richtlijnen aan beheerders. - Het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen aan beheerders. - Het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid. - Het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen. - Het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bepalen van de volgordelijkheid. - Het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur. 2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecycle-management van de bouwstenen, door: - Het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken. - De samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren. - Het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden. - Het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen. - Het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders - Het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden. 3. Draagt zorg voor het problem management door: - Het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit. - Het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van ( hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten. 4. Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de afdeling Producten en Processen op het gebied van: - Realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) van en de bouwsteensamenhang met de totale ICT infrastructuur. - Levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van o.a. audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen. - Het adviseren over vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen. - Het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik. - Input leveren tbv actualisatie van de FKP’s over gebruik, kosten en betrouwbaarheid - Input leveren tbv actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met Quality Assurance (kwaliteitsbeheersing) binnen een ICT omgeving. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van een team van minimaal 4 ICT Beheerders t.b.v. de dagelijkse operatie. - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld IP (Internet Protocol) management (vertalen van een klantbehoefte in een werkpakket/taken tbv uitvoering door beheer). - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van bedrijfsvoeringsrapportages inclusief appreciaties (verantwoording) m.b.t. capaciteit, prestaties en continuiteit. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij het oplopen van investeringsdossiers en mede opstellen van bedrijfsplannen. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met beheerprocessen, projectbesturingstechnieken in de ICT. - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding richting I(C)T, Bedrijfskunde, Bedrijfsinformatica en/of IV (Informatie Voorziening). - Je bent in het bezit van een geldig ITIL foundation certificaat. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met gangbare operating systemen (OS windows) en/of Linux. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met IPAM (Internet Protocol Adress Management). - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met Domain Name System (DNS). - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare kennis van DNS verkregen door trainingen en/of cursus. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare kennis van IPAM en DHCP verkregen door trainingen en/of cursus. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1680 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Azure Stream Analytics Software Developer
Main responsibilities include: • Perform software development tasks as per specifications. • Subject matter expert for assigned technical area of responsibility. • Drafts solutions for highly complex software tasks. • Independent problem solving / implementation of solutions in subsidiary assignments. Specification, estimation, design, implementation, testing of these assignments. • Advises project team on tradeoffs between software design decisions and specification decisions. • Self-supervision. You bring the following qualifications: • Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering or related degree • 8+ years of experience in software development with Microsoft Technologies, C# and .NET. • Experience in cloud platforms, Microsoft Azure. You have successfully designed, launched and maintained cloud based solutions. • Experience in Azure Stream Analytics: online vs offline testing, automated deployment of SA rules. • Experience with SA modules provided by Microsoft and state of the art regarding Azure SA. • You have a highly analytical and conceptual mindset and business needs focused approach to add value to the organization and to customers • You have a clear and right-leveled communication skills, written and verbal in English. • Experience in agile methodologies is a plus Other information: Location: Switzerland and The Netherlands Start: March 2019 Enddate: October 2019 Recruiter: Vincent Plichta, 06-10 56 10 41, recruitervp@itaq.nl Privacy: If you apply through this channel, you give us your permission to keep 36 months after closing of the procedure. Reaction Do you match with the above-mentioned profile and are you interested? Send your resume in Word format including a profile description in your resume that matches with the job profile, your rate, availability and a digital picture to recruiter recruitervp@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized in interim positions in the ICT sector. The interim professionals ItaQ works with, have a bachelor’s degree and working experience of at least 10 years. We help our domestic and international clients, which are leading organizations in their field, by providing Program and Project Managers, Analyst, Architects, Developers and experts in the area for general and financial ICT, Internet & E-business, Telecom & Infrastructure, Service Management & Outsourcing, Finance & Auditing and Marketing & Communications.
Senior Productspecialist (IPMI) Maasland
Functieomschrijving:De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging. De Sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens.Daarmee levert de Sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar keten partners. Je werkt binnen een professioneel team van securityspecialisten.Functieomschrijving/Werkzaamheden1. Draagt zorg voor de dagelijkse technische operatie door:- het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken van de bouwstenen of componenten op impact en haalbaarheid van de uitvoering. in relatie tot hetbeheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).- het geven van functionele richtlijnen aan beheerders- het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen aan beheerders.;- het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.- het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.- het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bepalen van de volgordelijkheid.- het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controleop de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecycle-management van de bouwstenen, door:- het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.- de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.- Het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.- het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.- het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders- het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden.3. Draagt zorg voor het problem management door:- het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.- het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van ( hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten.4. Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de afdeling Producten en Processen op het gebied van:- Realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) van en de bouwsteensamenhang met de totale ICT infrastructuur.- Levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van o.a. audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen.- het adviseren over vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen.- het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik.- Input leveren tbv actualisatie van de FKPs over gebruik, kosten en betrouwbaarheid- Input leveren tbv actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid. Functie-eisen:Je hebt 4 jaar aantoonbare werkervaring met Quality Assurance (kwaliteitsbeheersing) binnen een ICT omgeving. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van een team van minimaal 4 ICT Beheerders t.b.v. de dagelijkse operatie. Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld IP (Internet Protocol) management (vertalen van een klantbehoefte in een werkpakket/taken tbv uitvoering door beheer). Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van bedrijfsvoeringsrapportages inclusief appreciaties (verantwoording) m.b.t. capaciteit, prestaties en continuïteit. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring bij het oplopen van investeringsdossiers en mede opstellen van bedrijfsplannen. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met beheerprocessen, projectbesturingstechnieken in de ICT. Je bent in het bezit van een HBO opleiding en ITIL foundation certificaat. Bedrijfsinformatie:JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Werkzaamheden vinden plaats binnen de sectie Beveiliging unit Secure Integrated Access. De unit bestaat uit ca. 13 vaste medewerkers (beheerders, ontwerpers en productspecialisten) naast inhuur.Voor deze functie moet een MIVD-screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 8 weken. Start is pas mogelijk na positieve screening.
Procesbegeleider/Productmanager 14+ Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Procesbegeleider/Productmanager 14+. Over VNG Realisatie: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over 14+: Het 14+ netnummer is de telefonische ingang voor inwoners van gemeenten en in de praktijk een veel gebruikt klantcontactkanaal. Doel van het 14+ netnummer is het faciliteren en verbeteren van klantcontact via het telefoniekanaal en het optimaal ondersteunen van de implementatie van 14+/telefonie functionaliteit door gemeenten. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten maakt gebruik van de dienstverlening van 14+ in hun processen en hebben een nadrukkelijk belang bij de doorontwikkeling en continuïteit van deze dienst. Het 14+netnummer als basis infrastructuur voor de telefonische bereikbaarheid van gemeenten (en de collectieve aanpak voor het beheer hiervan) sluit aan bij de doelstelling van Samen Organiseren “Werken als één efficiënte overheid”. VNG Realisatie (voorheen KING) is in opdracht van VNG de beheerpartij voor het 14+netnummer en verantwoordelijk voor (door)ontwikkeling en beheer. Om het beheer goed uit te kunnen voeren zijn productmanagement en (door)ontwikkeling noodzakelijk. Die vormen de verbinding tussen techniek en beleid. Voor de aanbesteding 14+ netnummer, die op dit moment loopt, kijken we vooruit: welke doelen willen gemeenten de komende jaren bereiken met het product 14+ netnummer? Doel van de opdracht: In het kader van de doorontwikkeling van het 14+ netnummer wil VNG Realisatie medewerkers uit gemeenten (professionals in dienstverlening en informatievoorziening) actief betrekken bij de vorming van een gezamenlijke visie en stappen om die visie te verwezenlijken, inclusief concreet te behalen resultaten. Die inspraak hebben we vormgegeven met een gebruikersraad (en voor de aanbesteding met een klankbordgroep). In de gebruikersraad worden gebruikerservaringen gedeeld, doorontwikkeling thema’s en ondersteuningsvragen geïnventariseerd. De activiteiten binnen het 14+netnummer zoals vastgesteld in het jaarplan kennen een belangrijke interactiecomponent richting gemeenten. De procesbegeleider zorgt mee voor: - Het faciliteren en verbeteren van klantcontact via het telefoniekanaal en een optimale ondersteuning van de implementatie van 14+/telefonie functionaliteit door gemeenten. - Dat de gebruikersbijeenkomsten actief blijven en een bijdrage leveren aan de sturing van de productontwikkeling van de dienst 14+netnummer. - En speelt actief in op wensen en eisen van de gebruikers en op externe ontwikkelingen. - Draagt bij aan het productbeleid (lange termijn propositie en strategie van 14+). - Denkt mee over functionaliteit en presentatie van het 14+ netnummer in de context van de aanbesteding. - Ondersteunt het accountmanagement. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. - Je bent in de profieltekst genoemde datum beschikbaar voor de opdracht. - Je hebt een academisch werk- en denkniveau, en heeft tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring op dit niveau. - Je hebt aantoonbaar kennis van dienstverlenings- en bedrijfsprocessen bij gemeenten, waaronder telefonie. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over een bewezen netwerk bij gemeenten op het gebied van Telefonie, KCC en dienstverleningsprofessionals. - Je beschikt over een bewezen trackrecord in procesbegeleiding en het modereren van bijeenkomsten met deelnemers van diverse achtergronden, gericht op het bereiken van resultaten bij deelnemende gemeenten. - Je hebt aantoonbaar ervaring met het geven van workshops met als doel de deelnemer nieuwe kennis en vaardigheden te leren en in staat te stellen de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. - Je hebt aantoonbare (in CV) kennis van de actuele stand van zaken bij gemeenten op het gebied van (telefonie) ontwikkelingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. - Je beschikt over een bewezen trackrecord (aantoonbaar in CV) op het gebied van het vertalen van (markt) ontwikkelingen, wensen en eisen van gebruikers naar nieuwe vormen van functionaliteiten en resultaten op het gebied van gemeentelijke (telefonische) dienstverlening. Dit blijkt onder andere uit ervaring met het bedenken, ontwikkelen en realiseren van nieuwe proposities. - Je hebt concrete ervaring met accountmanagement richting gemeenten. - Je hebt uitvoerige ervaring bij een organisatie die voor een collectief van gemeenten werkt (belangenvereniging, inkoopcombinatie, shared service center, etc.). - Je bent creatief en sensitief en kan inspelen op wensen en vragen van gemeenteprofessionals met uiteenlopende achtergronden (technisch, bestuurlijk, beleidsmatig, etc) aantoonbaar in de motivatie. Competenties: - Teamspeler - Communicatief vaardig - Verbinder - Creatief - Sensitief op organisatieniveau en op groepsniveau (groepsdynamiek) - Ondernemend (proactief) - Klantgericht - Vertaler (klant- en organisatiewensen in functionaliteit en resultaat) - Kwaliteit gericht - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 11-03-2019 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 08-03-2019 tussen 09:00 – 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sr. Informatiemanager Utrecht
Voor Omgevingsdienst regio Utrecht zijn wij op zoek naar een Sr. Informatiemanager. Omschrijving opdrachtgever: De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen. Omschrijving opdracht: Als Informatiemanager ben je de procesregisseur van programma’s op terrein van informatievoorziening en ben je verantwoordelijk voor het contact met organisatie partners over gegevensuitwisseling in de organisatie. Als Informatiemanager ben je verantwoordelijk voor: De uitvoering van het programma “digitaliseren documentstromen” en de aansturing van het behorende projectteam binnen ODRU. Dit vanuit de invalshoeken digitaal archief, proces en techniek (ICT). Einddoel is een gedragen, werkbare en goedgekeurde digitale archiveringsomgeving op basis waarvan een vervangingsbesluit genomen kan worden. Andere uitvoeringsprogramma’s op het terrein van informatievoorziening en het stelsel van basisregistraties inclusief de gegevensuitwisseling in de keten. Het verbinden van het MT met de Clusters en collega’s als het gaat over informatiemanagement. Daarnaast vervult de informatiemanager de rol van kwartiermaker als het gaat om de nadere invulling van informatiemanagement en participeert in projecten waarbij Archief, ICT en verandermanagement een grote rol speelt. Met als resultaat een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van digitaal zaakgericht werken en digitaal archiveren. Functie eisen: - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar bij een gemeente, omgevingsdienst, uitvoeringsdienst of milieudienst. - Je hebt kennis en werkervaring met archivering en gemeentelijke landelijk standaarden zoals TMLO, DSP en PDC . - Je hebt kennis en werkervaring met het stelsel van basisregistraties, de uitwisseling van bijbehorende gegevens uit deze en andere bronnen in de keten, en de architectuurvisie informatievoorziening omgevingsdiensten . - Je hebt minimaal vijf projecten geleid als projectleider of projectmanager binnen gemeenten of omgevingsdiensten waarvan er tenminste twee projecten in samenwerking met andere gemeentelijke organisaties. - Je hebt kennis en werkervaring met het opstellen/redigeren van beleidstukken richting MT, DB, AB en toezichthouders . Competenties: - Vanuit kennis en enthousiasme te inspireren en te motiveren; - Om kunnen gaan met weerstand; - Alle in- en externe betrokkenen, zoals deelnemende gemeenten, te kunnen informeren en te betrekken. VOG: De ODRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Overige informatie: - Binnen ODRU werken de medewerkers conform het flexwerkprincipe. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen, beschikt elke medewerker over een laptop en een mobiele telefoon. Het beleid binnen ODRU is dat medewerkers die worden ingehuurd geen laptop en mobiele telefoon krijgen. - ODRU heeft bij het Provinciehuis, locatie Archimedeslaan, een minimaal aantal parkeerplaatsen ter beschikking. Het is de bedoeling dat eigen medewerkers en inhuurkrachten zoveel mogelijk met een alternatief vervoersmiddel naar het Provinciehuis komen, zoals het openbaar vervoer of het transferium. Voor incidentele bezoeken is het bezoekersdek beschikbaar. Alleen op de vrijdagen is de parkeergarage momenteel beschikbaar voor alle gebruikers van het Provinciehuis, op woensdag is incidenteel parkeerruimte beschikbaar. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 1 maart Duur: 6 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 24 tot 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-02-2019 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: maandag 25 februari 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Test Engineer Amersfoort
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Test Engineer. Omschrijving opdracht: - Uitvoeren van functionele en technische (keten) tests; zowel tijdens het op Agile wijze uitgevoerde systeem ontwikkeltraject, als tijdens integratie testen en systeem testen); - Ontwerpen en definiëren van complexe testscenario’s binnen een gelaagde software architectuur; - Definiëren van testcases (in MS Test Manager), t.b.v. handmatig en geautomatiseerd uit te voeren tests; - Vastleggen en beoordelen van testresultaten; - Administreren bevindingen (in TFS 2017) en opstellen van testrapporten; - Reviewen van requirements en gebruikersdocumentatie; - Meedenken/discussiëren over het test proces en verbeteringen in dit proces. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt 5 jaar kennis en ervaring in het uitvoeren van functionele en technische tests. - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding. - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. - Je bent minimaal TMAP Test Engineer of ISTQB foundation gecertificeerd. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt kennis en ervaring op het gebied van Microsoft producten (Windows 7 en 10, Office 2010 en hoger). - Je hebt kennis en ervaring met TFS 2015/2017 testmanager. - Je hebt minimaal 4 jaar ervaring met testen in een Agile/scrum ontwikkeltraject. - Je hebt kennis en ervaring met GIS georiënteerde applicaties. - Je hebt kennis en ervaring met gedistribueerde gegevensverwerking. - Je hebt kennis van en ervaring met datadistributie en -protocollen. - Je bent MAP testmanager of ISTQB advanced gecertificeerd. - Je hebt kennis en ervaring met datatransmissie van radiocommunicatiesystemen. - Je beschikt over een Certified Agile Testing certificaat. Inzet Periode: Schatting 1700 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1700 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amersfoort Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1700 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Enterprise Architect Amstelveen
Voor Gemeente Amstelveen zijn wij op zoek naar een Enterprise Architect. Omschrijving opdracht: De afdeling A&I bestaat uit de teams Advies & Projecten, ICT Infrastructuur & ICT Servicedesk, Applicaties, Informatievoorziening en Basisregistraties. A&I is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur, de centrale informatiesystemen, de geo- en basisregistraties, de documentaire informatievoorziening en het ICT projectmanagement en advies. Het team Advies & Projecten richt zich op de advisering en de daaruit voortvloeiende realisatie door middel van programma's en projecten. Het team bestaat uit 15 medewerkers in diverse rollen zoals informatie-adviseur, programmamanager, projectleider en procesmanager. In deze rol ben je in staat om op strategisch en tactisch niveau, zelfstandig en in teamverband eigen ervaringen en ideeën uit te werken naar concrete architectuur voorstellen. Als Enterprise Architect hecht je daarbij veel waarde aan projectevaluaties om te leren van onszelf en onze klanten. Als Enterprise Architect ben je pragmatisch als het gaat om uitgaande van de huidige situatie een toekomstscenario uit te stippelen, waaraan ICT-projecten een bijdrage kunnen leveren. Daarbij houd jij de leiding door de juiste ‘puzzelstukken ’ op te leveren zowel om de huidige IT behoefte te ondersteunen als om de gewenste doelarchitectuur te realiseren. Dit gaat onder andere uit van het meerlagenmodel (data–, functie- en presentatielaag).Je deelt kennis en ervaring met collega architecten van de Gemeente en bouwt aan een relatienetwerk. Hiertoe levert de Enterprise Architect zijn kennis en ervaring van het vakgebied aan het kennisnetwerk van de Gemeente en levert een bijdrage aan de daarvoor door de Gemeente georganiseerde activiteiten. Je ontwikkelt continu kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een adequate opdrachtuitvoering en functieontwikkeling. Hiertoe stelt de Enterprise Architect samen met zijn manager een individueel ontwikkelplan op, voert deze uit en neemt deel aan de door de Gemeente georganiseerde relevante trainingen en opleidingen. Taakvelden: - Is in staat complexe vraagstukken in hun samenhang te kunnen visualiseren en analyseren. De Enterprise Architect is in staat de opdrachtgever te prikkelen en te inspireren met ideeën en voorbeeld- oplossingen. Hij gaat daarbij als een makelaar of projectontwikkelaar te werken bij het vastgesteld krijgen van eisen. - Is in staat om verschillende strategische scenario’s te kunnen uitwerken en voorstellen te kunnen voorleggen aan bestuur en directie. - Stelt op en onderhoudt domeinarchitecturen zoals: enterprise, governance, business, informatie, applicatie & technische architectuurontwerpen, project start architecturen (PSA). De Enterprise Architect gebruikt architectuur en ontwerp als brug tussen visie en strategie naar beleid en ontwikkeling. - Communiceert over deze architecturen en de implicaties daarvan aan opdrachtgevers en overige stakeholders. - Geeft architectuuradviezen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau aan uiteenlopende belanghebbenden op alle niveaus van de organisatie. Hij schrijft mee aan de strategie. - Houdt de ondernemingsbrede architectuurcriteria, principes, beleid & standaarden actueel. - Analyseert in projectverband gekozen oplossingsrichtingen voor wat betreft informatievoorzieningen en toetst op de naleving van de architectuurrichtlijnen. - Is in staat om tegenstrijdige eisen en tegenstrijdige functies in een ontwerp te verenigen met ingenieuze technische oplossingen. De Enterprise Architect is daarmee een creatieve en conceptuele ontwerper. - Communiceert met opdrachtgevers, stuurgroep en managers, maar werkt niet zelf in projecten. - Levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de architectuurfunctie bij de onderneming. - Is verantwoordelijk voor het bijhouden van trends en ontwikkelingen in de wereld. - Is veelal de lead-architect in grote complexe programma’s en trajecten. Enkele specifieke taken van de Enterprise Architect zijn: Het maken en helpen gebruiken van de beroepsproducten, het geven van workshops, het verzorgen van projectbeheersing op afstand en het reviewen van plannen, realisaties, ontwerpen en architecturen. Enkele belangrijke beroepsproducten die door de Enterprise Architect worden vervaardigd zijn: Architectuurnotities en -memo’s, architectuurjaarplan, roadmap enterprise architectuur, blauwdruk enterprise architectuur, structuurvisie enterprise architectuur, kostenindicaties, belanghebbendenanalyses, masterplan, programma van eisen, scenarioanalyses, impactanalyses, risicoanalyses, views van verschillende viewpoints en architectuurvisualisaties. Gewenst profiel: - Je beschikt over een Academisch werk- en denkniveau. Aanvullende opleidingen op technisch, organisatorisch en bedrijfskundig terrein. - Je hebt kennis van en ervaring met het ontwikkelen en implementeren van architectuurmethoden en -technieken zoals ACMM, Dragon1, DYA, TOGAF en Service Oriented Architecture (SOA). Kennis van moderne ontwikkeltalen (4GL), leidende producten en technologie (zoals .NET, C#, Bizztalk) en van Front-end en front-office toepassingen (E-commerce en portals). - De Enterprise Architect heeft diepgaande kennis van het opstellen van en werken met enterprise architecturen en referentie architecturen binnen de overheid en gemeenten zoals GEMMA, Common Ground en globale kennis van het opstellen van en het werken met domein architecturen, business architecturen, informatie architecturen, technische architecturen en solution architecturen binnen de overheids- en gemeentemarkt. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over WO werk- en denkniveau. - Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring met advisering en realisatie van meerlaags architecturen. - Je hebt relevante kennis van en ervaring met het overheidsdomein en de daarbinnen leidende architectuurprincipes en marktpartijen. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met werken binnen een gemeente/ overheid. - Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met advisering en realisatie van meerlaags architecturen. - Je hebt kennis van en ervaring met het overheidsdomein en de daarbinnen leidende architectuurprincipes en marktpartijen. - Je hebt kennis van de binnen de overheid leidende architectuurprincipes en marktpartijen. Competenties: - Klantgericht - Resultaatgericht - Betrouwbaar - Initiatiefrijk/ondernemend en pro-actief - Doortastend en resultaatgericht - Conceptueel denkvermogen - Overtuigingskracht - Politiek/bestuurlijk inzicht - Om kunnen gaan met belangenconflicten - Kunnen opereren op directieniveau VOG: Iedereen die bij de gemeente Amstelveen of Aalsmeer komt werken moet vóór aanvang van zijn werkzaamheden een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amstelveen Startdatum: 11-03-2019 Duur: 11-09-2019 Optie op verlenging: 2 x 6 maanden Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: donderdag 28 februari tussen 10.00-11.00 en tussen 14.00-16.00 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Scrum Master Best
FunctieomschrijvingThe SCRUM Master will be part of our clients Services Development team in. Within this organization we focus on creation of new commercial service offerings in the domain of healthcare operations and continuous improvement. Services in this context are software enabled, scalable/industrialized and include elements delivered by Philips staff in the field. The services in scope focus on aiding healthcare providers to improve their operations, related to medical technologies such as diagnostic equipment and patient monitors.Key areas of responsibility:• Facilitate his team for better creativity and tries to improve the efficiency of the development team.• Responsible for managing the scrum process with the coordination of scrum team in Agile methodology.• Responsible to remove the impediments for the scrum team.• Manages activities performed by extended team members en ensure alignment with scrum team.• Arranged daily stand-up meetings, facilitate meetings, schedule meetings, demo and decision-making processes in order to ensure quick inspection and proper use of adaptation process.Helps product owner to make the product backlogs in good shape and make them ready for the next sprint.• Responsible to Conduct retrospective meetings.• Organizes and facilitates the sprint planning meeting.• Acts as safeguard for his team.• Support team in creation of deliverable/completion of tasks when appropriate  Functie-eisen• Demonstrable experience of Scrum Management• Agile Experience• Planning Experience• Stakeholder Management, Negotiation & Communication Skills• TFS (Team Foundation Server) experience• Team building/trusted advisor• 3yrs + Scrum Master experience.• experience in working in complex matrix organisations ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Best Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply for this project with your updated resume in English (Word format).Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Scrum Master of solliciteer online op de vacature Scrum Master.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Scrum Master of solliciteer online op de vacature Scrum Master.
PMO Analyst Amsterdam
FunctieomschrijvingOur client is redesigning the organization, improving our processes & systems and last, but definitely not least; creating awinning team by living our behaviors and building capabilities for the future. Market to Order business transformation portfolio is focused on strengthening our commercial capabilities in the markets and business groups of the client. The portfolio currently consists of large business transformation programs and capability ownership within a ? 20M Eur. portfolio of commercial transformation programs and initiatives aimedat improving and professionalizing the sales organization within the company Your responsibilitiesAs a PMO Analyst you will, execute on the following activities, providing quality services against agreed timelines:Workflow Management SupportSupport action, issue, and risk tracking, action log maintenance and reporting. Support changecontrol, maintain change log and associated reportingResource Management SupportSupport on-boarding and off-boarding of resources, including the creation and maintenance ofprogram resource sheetSchedule Management SupportPlanning and Roadmap support Create and Baseline program plan (MS Project) with dependenciesMaintain program plan and track all deviations from baselinePlanning scenario analysisProvide work-planning guidelines and templatesCreate and maintain program roadmap with key milestonesDependency Tracking support Create and maintain dependency logSupport dependency tracking and reportingScope documentation support Create and maintain program Scope documentDeliverable Management Execute deliverable approval processCreate Deliverable approval reportContinuous Improvement SupportContinuous improvement Monitor PMO support services road map. Run and implementcontinuous improvements to PMO support services in alignment with road mapAdministrative SupportCommunications Support Maintain project orientation material like stakeholders list andonboarding packMeetings support Support in organizing, preparing for and executing the programboard meeting, ensuring agenda, minutes and follow-up actionsReporting support Support in preparing program and portfolio status reports and KPIsProject / Service Mgmt. Tooling Maintain SharePoint and related access rights  Functie-eisen• Bachelor/master degree with at least 2 years of working experience• Project Management accreditations (PMP, PRINCE2, IPMA) high desirable• Experience 2-5 years on large business transformation projects (manage a complex business change / programenvironment, geographically spread global programs.)• Previous experience in Project Management or PMO role• Advanced user of Microsoft Excel, PowerPoint, Word and MS Project• Pro-active and hands-on• Excellent interpersonal and communication skills• Must be able to work independently and in team• Your way of working is characterized by a high level of accuracy / eye for detail• Fluent in English, other languages are an advantageBehaviors and CompetenciesDeliver Results• Demonstrable track record of delivering on time, to budget, and delivering the outcomes desired.• Team player who can collaborate with and support the program teamLead Change• Excellent interpersonal , communication and leadership skills;• Strong communicator who is able to work with a large and diverse range of stakeholders across all levels of theorganizationDrive Operational Excellence• Able to show an understanding and demonstrate the application of lean methodologies and daily managementto help support the execution of programs and manage their performance ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Location: Amsterdam Hours per week: Fulltime, 40 hours per week Note: Please apply on this project with an updated resume and motivation in English (Word format).Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature PMO Analyst of solliciteer online op de vacature PMO Analyst.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature PMO Analyst of solliciteer online op de vacature PMO Analyst.
Beleidsmedewerker ICT utrecht
Regisseren strategisch stakeholdermanagement (ongeveer 2 dagen per week) Speciaal aandachtsterrein is het adviseren over en regisseren van het stakeholdermanagement (omgevingsmanagement). Stakeholdermanagement is een werkwijze die gericht is op samenwerking en het bieden van ruimte aan stakeholders om zo goed mogelijk voor hun eigen belangen op te komen, ook als er grote verschillen zijn. Binnen de omgeving van de klant betekent dit dat in verbinding met de stakeholders producten worden ontwikkeld. Het betreft zowel de relatie met de interne organisatieonderdelen als met ketenpartijen in de omgeving van onze klant. De kerntaken van stakeholdermanagement zijn belegd aan de ‘Klant en Keten’ kant van de organisatie. Je ondersteunt de interne medewerkers (voornamelijk directie en portefeuillehouders) die verantwoordelijk zijn voor strategisch stakeholdermanagement, door middel van: • regisseren en verbinden van overkoepelende thema’s over de diverse portefeuilles en op strategisch bestuurlijk niveau. Dit houdt onder andere in dat je de thema’s die spelen in een bepaalde portefeuille (tactisch niveau) op een strategisch niveau kunt beschouwen en hierop kunt acteren • verbinding van interne ondersteunende taken door het proactief oppakken van onderwerpen en/of deze ook laten agenderen in diverse overleggen • Het geven van advies (schrijven beleidsmemo; m.n. aan directieleden en portefeuillehouders) • ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden voor bijvoorbeeld werkgroepen of andere overleggen. Overige beleidswerkzaamheden (ongeveer 2 a 2,5 dagen) Voor het overige deel van je werkzaamheden, zal je bezig zijn met overige beleidszaken binnen directiezaken. Hierbij ondersteun je de directie en directiesecretaris. Dit zal bestaan uit variërende werkzaamheden zoals: • beleidsadvies (brede range: strategie-, organisatie-, bedrijfsvoering- en/of ICT vraagstukken). Dit betekent concreet het schrijven van beleidsnotities, -adviezen en –plannen • inhoudelijke ondersteuning bij diverse overleggen, heisessies, (buitenlands) bezoek voorbereiden en begeleiden • deelnemen aan bepaalde overleggen binnen de organisatie. Tot slot merken wij op dat de organisatie momenteel in een verandertraject zit. Hierbij is de behoefte voor deze functie komen te ontstaan. Je werkzaamheden zullen zich daarom ook richten op het verder vormgeven van deze functie. Functie eisen: • Universitair werk- en denkniveau • Ruime ervaring binnen bestuurlijke organisaties en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen • Ervaring met het schijven van ICT beleidsstukken • Relevante werkervaring • Vaardigheid in het plannen, organiseren en structureren van werkzaamheden • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatie vaardigheden • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen Overige informatie: Locatie: Utrecht Start: 18-03-2019 Einddatum: 30-06-2019, initiële inhuurtermijn 4 maanden met optie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Greg Haime 06-10561041, recruiterGH@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterGH@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Service Delivery Manager den haag
De afdeling Informatisering en Automatisering (I&A) is binnen de onze relatie verantwoordelijk voor het leveren van IT-voorzieningen, waaronder kantoorautomatisering, IT-Infrastructuur, gebruikersondersteuning en applicatiebeheer. Voor deze afdeling zijn we op zoek naar een Service Delivery Manager die enerzijds verantwoordelijk is voorservice delivery management binnen de afdeling I&A en anderzijds de organisatie helpt bij het inrichten van de service delivery management processen. Hiermee beogen we een professionaliseringsslag te maken die ervoor zorgt dat wij een beter te beheren IT omgeving hebben. We willen aan het eind van het project graag ingerichte processen hebben waarbij iedereen binnen het I&A team weet wat zijn of haar taken en verantwoordelijkheden zijn. Dit betekent dat je voor 50 procent van de tijd verantwoordelijk bent voor het oppakken van Service delivery management taken. Denk hierbij aan het inschatten en uitvragen van behoeftes bij de directies, het managen van de verwachtingen en fungeren als aanspreekpunt bij verstoringen. De andere 50 procent van de tijd besteed je aan het verbeteren van onze service processen. We verwachten dat je ons vanaf de basis kan helpen bij het professioneel inrichten van Incident-, problem-, change- en release management processen. Je zal de basis die wij hebben liggen in kaart brengen, beschrijven, en samen met het team inrichten en vormgeven. Buiten dat wil streven naar een beter beheersbare IT omgeving, is het ons doel om verantwoordelijkheden te beleggen bij personen, zodat we een betere taak verdeling gaan hanteren. Achtergrond: Binnen de afdeling Informatisering & Automatisering dienen er verbeterslagen gemaakt te worden in de beheerprocessen, waaronder ICT Service Management. Het begrip ICT Service Management behelst het geheel van alle ITIL processen welke binnen een ICT organisatie geïmplementeerd kunnen worden teneinde de ICT dienstverlening zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Deze processen zijn momenteel niet volledig geïmplementeerd. De Service Delivery Manager zal hier invulling aan gaan geven. Wat breng je mee: Je bent een Service Delivery manager die ervaring heeft met het vanaf de basis inrichten van service processen (incident-, change-, problem- en releasemanagement. Je hebt pragmatische instelling en heldere communicatiestijl waarmee je stakeholders kan overtuigen en veranderingen op een juiste manier kan overbrengen. Je hebt een klantgerichte aanpak en je stuurt op resultaat. Door de juiste mix van mens- en taakgerichtheid, breng jij het service management proces naar een professioneel level. Je bent een goede coach en kan de teamleden meenemen in veranderingen en draagkracht creëren. We verwachten: Bewezen succes als Service (Delivery) Manager in een organisatie waar projectmatig werken centraal staat; • HBO werk- , denkniveau; • 7+ jaar werkervaring als Service Delivery Manager; • Recente ervaring (2014-heden) met de implementatie van serviceprocessen; • Recente kennis van en werkervaring met ITIL; • Ervaring met het inrichten van incident-; change-, problem- en releasemanagementprocessen; • Prince 2 kennis is een pre; • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is vereist. Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: 11-03-2019 Einddatum: 10-09-2019 Recruiter: Vincent Plichta, +31(0)6 5324 99 93, recruiterVP@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces. Privacy Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterVP@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT-detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Interim Chief information Security Officer (CISO) Zwolle
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24366 Omgeving: Zwolle Startdatum: 1 april 2019 Einddatum: 3 april 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Intakegesprek: woensdag 13 maart 2019 tussen 14:00 en 16:00 uur Sluitingsdatum: Donderdag 28 februari om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Interim Chief information Security Officer (CISO) voor 32 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Je gaat aan de slag bij de eenheid Bedrijfsvoering, één van de acht eenheden binnen de organisatie. Het werk bij Bedrijfsvoering is samen te vatten in drie taken: Adviseren, control(eren) en faciliteren. De eenheid zorgt dat de organisatie haar bestuurlijke en uitvoerende processen zo goed en efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Hierdoor kunnen collega’s van andere eenheden zich helemaal richten op de provinciale opgaven. De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Financiën, Backoffice Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie, Faciliteiten en Juridische Zaken. Gerelateerd: Provincie Overijssel maakt gebruik van een Shared Service Center (SSC) voor onder meer de ICT dienstverlening en beheer. Dit is van belang voor de opdracht. Interprovinciaal is afgesproken dat provincies zich ISO27001 certificeren. De organisatie wil dat in 2020 bereiken. Taken/werkzaamheden: Jouw primaire taak is om te zorgen dat de ISO27001 certificering kan worden behaald. Je doet dat aan de hand van een roadmap, waarop de onderdelen of werkzaamheden worden geplot die achtereenvolgens nodig zijn voor de certificering. Belangrijk aspect daarbij is het SSC-ICT. Daarnaast bouw je aan de organisatie van informatieveiligheid bij de provincie. Zodanig dat operationele taken decentraal kunnen worden uitgevoerd en dat vooral de sturing, regie en beleidsontwikkeling bij BVINF liggen. Je bent eerste aanspreekpunt voor alle vragen over informatieveiligheid. Tenslotte coach je de (vervangend) CISO in alle relevante veiligheidsaspecten. Opzetten en begeleiden van de ISO27001 certificering, op basis van een roadmap. Kwartiermaker voor de organisatie van informatieveiligheid. CISO werkzaamheden. Je rapporteert aan de teamleider BVINF. KNOCK-OUT: Je beschikt over tenminste een afgeronde WO opleiding op het gebied van Business Process Management (of vergelijkbaar). Je bent CISM gecertificeerd. Je hebt werkervaring als CISO bij minimaal 3 overheidsorganisaties, opgedaan in de afgelopen 3 jaar. Je hebt ervaring als CISO bij minimaal 1 ICT-service organisatie, opgedaan in de afgelopen 3 jaar. Dit is een belangrijk aspect voor de ISO27001 certificering. Je hebt ervaring als CISO-coach bij minimaal 2 overheidsorganisaties, opgedaan in de afgelopen 2 jaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je bent gecertificeerd in CISA, CISSP en ISO27001 practitioner. (weging 50%) Je hebt werkervaring opgedaan met ISMS implementaties. (weging 30%) Je hebt werkervaring als functionaris gegevensbescherming (FG). Competenties: Netwerkvaardigheid Communicatief Pro-actief Bestuurlijke Sensitiviteit
Functioneel Beheerder Soesterberg
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24367 Omgeving: Soesterberg Startdatum: Zo spoedig mogelijk Duur: 12 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 - 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Woensdag 27 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder 32 - 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De Functioneel Beheerder, hierna te noemen FB, is verantwoordelijk vóór het uitzoeken van de database met nog niet geïdentificeerde EUD's (end user devices). Het uitzoekwerk moet leiden tot de identificatie van de verantwoordelijke, waarmee afspraken van authenticatie geborgd worden. De afspraken, behelzen minimaal hoe identificatie plaatsvindt, wat daarvoor moet worden georganiseerd, hoe dit wordt geborgd, hoe er om gegaan wordt met life-cycle, hoe er omgegaan wordt met incidenten en afvoeren van EUD' s.. Alle bovenstaande zaken dienen duidelijk en efficiënt te worden vastgelegd. Deze vastlegging wordt initieel gebruikt voor het project maar is essentieel in de overdracht naar de organisatie. De FB dient eventuele aanpassingen geruisloos te integreren in de bedrijfsvoering. De FB dient over goede analytische en communicatieve vaardigheden te beschikken. Het project heeft als doel: Om een geruisloze implementatie van de technologie 802.1x (NAC) op alle locaties van Defensie te implementeren. De realisatie geschiedt vanuit een technisch en functioneel project. Deze werkzaamheden vallen onder het functionele project. De FB zal verantwoording afleggen aan de Projectleider van het functionele project. Werkzaamheden: • analyseert de informatie en neemt daarin de juiste acties om tot resultaat te komen, • beschrijft en borgt de afspraken die nodig zijn voor dit project, • maakt waar nodig gebruik van processen en middelen (bedrijfssystemen) om te komen tot resultaten, • gebruikt de systemen (bv CMDB) om de werkzaamheden te ondersteunen en te borgen, • doet zo nodig aan het inwinnen van nadere informatie, • controleert op volledigheid en verwerkt de verkregen informatie in relevante systemen, met als doel de aanpassingen gedocumenteerd, geregistreerd en geborgd uit te voeren, • ook zal de medewerker initiateven nemen tot effectieve communicatie, zowel in als buiten het project, • stelt waar nodig documentatie op (b.v. werkinstructies) en komt met verbetervoorstellen, • houdt – en onderhoudt contact met het technische deelproject en zorgt ervoor dat dit een integrale samenwerking oplevert, • stelt duidelijke rapportages op (o.a. voortgang). Functie eisen KNOCK-OUT: Je beschikt over een MBO-4 bedrijfskundige opleiding Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring op HBO ICT niveau. Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring op het gebied van administratieve systemen, zoals incident en change management, netwerkmanagement en workflowsystemen. Je beschikt minimaal 3 jaar over werkervaring in grote uitvoerende organisaties van minimaal 3000 fte. Je hebt het certificaat ITILv3. (kopie certificaat vereist) Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in migratietechnieken op IP netwerken. Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt 3 tot 5 jaar kennis en ruime ervaring met het maken van analyses en programmeren (VBA) in excell. Je hebt 3 tot 5 jaar kennis en ervaring in het doorvoeren van aanpassingen processen, procedures en het werken in een semi overheid organisatie. Je hebt kennis van netwerk en end user devices; zoals switches, pc's, printers, VPN systemen, active directory, thinclients etc. Competenties: Analyseren Plannen en organiseren Stressbestendig Klantgericht Beinvloeden Resultaatgericht Organisatiegericht Communiceren
Enterprise Architect Amstelveen
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24363 Omgeving: Amstelveen Startdatum: Zo spoedig mogelijk, uiterlijk 15 maart 2019 Einddatum: 11 september 2019 Optie op verlenging: Ja, 2 x 6 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Donderdag 28 februari tussen 10.00-11.00 en tussen 14.00-16.00 uur. Sluitingsdatum: Maandag 25 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Enterprise Architect voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De afdeling A&I bestaat uit de teams Advies & Projecten, ICT Infrastructuur & ICT Servicedesk, Applicaties, Informatievoorziening en Basisregistraties. A&I is verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van de ICT infrastructuur, de centrale informatiesystemen, de geo- en basisregistraties, de documentaire informatievoorziening en het ICT projectmanagement en advies. Het team Advies & Projecten richt zich op de advisering en de daaruit voortvloeiende realisatie door middel van programma's en projecten. Het team bestaat uit 15 medewerkers in diverse rollen zoals informatie-adviseur, programmamanager, projectleider en procesmanager. In deze rol ben je in staat om op strategisch en tactisch niveau, zelfstandig en in teamverband eigen ervaringen en ideeën uit te werken naar concrete architectuur voorstellen. Als Enterprise Architect hecht je daarbij veel waarde aan projectevaluaties om te leren van onszelf en onze klanten. Als Enterprise Architect ben je pragmatisch als het gaat om uitgaande van de huidige situatie een toekomstscenario uit te stippelen, waaraan ICT-projecten een bijdrage kunnen leveren. Daarbij houd jij de leiding door de juiste ‘puzzelstukken ’ op te leveren zowel om de huidige IT behoefte te ondersteunen als om de gewenste doelarchitectuur te realiseren. Dit gaat onder andere uit van het meerlagenmodel (data–, functie- en presentatielaag). Je deelt kennis en ervaring met collega architecten van de organisatie en bouwt aan een relatienetwerk. Hiertoe levert de Enterprise Architect zijn kennis en ervaring van het vakgebied aan het kennisnetwerk van de organisatie en levert een bijdrage aan de daarvoor door de organisatie georganiseerde activiteiten. Je ontwikkelt continu kennis en vaardigheden die van belang zijn voor een adequate opdrachtuitvoering en functieontwikkeling. Hiertoe stelt de Enterprise Architect samen met zijn manager een individueel ontwikkelplan op, voert deze uit en neemt deel aan de door de organisatie georganiseerde relevante trainingen en opleidingen. Taken/werkzaamheden: Is in staat complexe vraagstukken in hun samenhang te kunnen visualiseren en analyseren. De Enterprise Architect is in staat de opdrachtgever te prikkelen en te inspireren met ideeën en voorbeeld- oplossingen. Hij gaat daarbij als een makelaar of projectontwikkelaar te werken bij het vastgesteld krijgen van eisen. Is in staat om verschillende strategische scenario’s te kunnen uitwerken en voorstellen te kunnen voorleggen aan bestuur en directie. Stelt op en onderhoudt domeinarchitecturen zoals: enterprise, governance, business, informatie, applicatie & technische architectuurontwerpen, project start architecturen (PSA). De Enterprise Architect gebruikt architectuur en ontwerp als brug tussen visie en strategie naar beleid en ontwikkeling. Communiceert over deze architecturen en de implicaties daarvan aan opdrachtgevers en overige stakeholders. Geeft architectuuradviezen op zowel strategisch, tactisch en operationeel niveau aan uiteenlopende belanghebbenden op alle niveaus van de organisatie. Hij schrijft mee aan de strategie. Houdt de ondernemingsbrede architectuurcriteria, principes, beleid & standaarden actueel. Analyseert in projectverband gekozen oplossingsrichtingen voor wat betreft informatievoorzieningen en toetst op de naleving van de architectuurrichtlijnen. Is in staat om tegenstrijdige eisen en tegenstrijdige functies in een ontwerp te verenigen met ingenieuze technische oplossingen. De Enterprise Architect is daarmee een creatieve en conceptuele ontwerper. Communiceert met opdrachtgevers, stuurgroep en managers, maar werkt niet zelf in projecten. Levert een actieve bijdrage aan de veranderingen noodzakelijk voor de verdere professionalisering en verhoging van de kwaliteit van de architectuurfunctie bij de onderneming. Is verantwoordelijk voor het bijhouden van trends en ontwikkelingen in de wereld. Is veelal de lead-architect in grote complexe programma’s en trajecten. Enkele specifieke taken van de Enterprise Architect zijn: Het maken en helpen gebruiken van de beroepsproducten, het geven van workshops, het verzorgen van projectbeheersing op afstand en het reviewen van plannen, realisaties, ontwerpen en architecturen. Enkele belangrijke beroepsproducten die door de Enterprise Architect worden vervaardigd zijn: Architectuurnotities en -memo’s, architectuurjaarplan, roadmap enterprise architectuur, blauwdruk enterprise architectuur, structuurvisie enterprise architectuur, kostenindicaties, belanghebbendenanalyses, masterplan, programma van eisen, scenarioanalyses, impactanalyses, risicoanalyses, views van verschillende viewpoints en architectuurvisualisaties.
Applicatiebeheerder Breda
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24365 Omgeving: Breda Startdatum: Zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 maart 2019 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Vrijdag 22 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Applicatiebeheerder voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Organisatie in de regio Breda is in verband met onderbezetting van het huidige team op zoek naar een Applicatiebeheerder. Onze klant is een dynamische organisatie binnen de retail branche. Het team waarin je komt te werken is verantwoordelijk voor het leveren van de ondersteuning voor 5 verschillende complexe bedrijfsspecifieke applicaties. Het huidige team bestaat uit 5 collega's. De gebruikers vanuit de verschillende bedrijfsonderdelen nemen rechtstreeks telefonisch of via de mail contact op met uiteenlopende applicatie vraagstukken. Het doel is om zoveel mogelijk meldingen zelf met het team te kunnen oplossen. Taken/werkzaamheden: Applicatie ondersteuning voor bedrijfsspecifieke applicaties. Eerste aanspreekpunt voor de gebruikers van de applicatie. Registreren van meldingen. Analyseren en prioriteren van storingen. Regierol richting leveranciers. Oplossen van gebruikersvragen met betrekking tot de applicatie. Doorvoeren van hardware aanvragen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een HBO diploma Je hebt minimaal 1 – 2 jaar ervaring in een ondersteunende rol waarbij ook applicatiesupport Je hebt ervaring met bedrijfsspecifieke applicaties Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring binnen de retail branche Competenties: Communicatief Proactief Kan goed doorvragen Service gericht.
Netwerk Security Consultant den haag
De Dienst Automatisering (DA) is de gesprekspartner, leverancier en technisch beheerder van de ICT basisinfrastructuur en de kantoorautomatisering voor onze eindklant. Naast het beheer van 2 rekencentra, het LAN-netwerk, de bedrijfstelefonie, en de dataverbindingen beheert zij ook ca. 1500 virtuele werkplekken en 200 mobiele werkplekken. Daarnaast levert zij een pakket aan hoogwaardige basis ICT-diensten t.b.v. bedrijfstoepassingen en informatiesystemen. De Netwerk Security Consultant bij onze eindklant maakt onderdeel uit van het project segmentatie netwerk en zal primair bezig zijn het adviseren en opstellen van een PSA, HLD en LLD. Projectdoelstelling Segmentatie behoort tot de ‘basishygiëne’ voor netwerken. Het beoogd doel van netwerksegmentatie is, om vanuit eigen verantwoordelijkheid de continuïteit van de ICT dienstverlening in stand te houden. Door het aanbrengen van verschillende netwerken binnen een bestaande netwerkinrichting met als resultaat dat malware uitbraken binnen het netwerk kan worden beperkt en hackers, zoals statelijke actoren, worden beperkt om vanaf een gecompromitteerd device binnen het netwerk op zoek te gaan naar (waardevolle) informatie of voorbereiden en uitvoeren van sabotage activiteiten. Op te leveren projectresultaat. Het project levert de volgende resultaten op: 1. Gesegmenteerd netwerk waardoor communicatie naar andere device-types buiten het eigen VLAN segment uitgesloten wordt. 2. Het data- en beheernetwerk van de datacenter en de campuszijde fysiek en logisch scheiden. 3. Passende oplossingen om het risico en impact van een Man in The Middle Attack (MiTM) te mitigeren. Gevraagd wordt een gezonde mix van projectmatig werken en pragmatiek. De kandidaat beschikt over een aanstekelijk enthousiasme en inlevingsvermogen om collega's en interne klanten mee te nemen zodat de doelstelling worden gerealiseerd. Werkzaamheden: • Uitwerken van: o Ontwerp huidige situatie, o Ontwerp projectresultaat o Ontwerp toekomstige situatie o Rapport met Gap Analyse o PSA o HLD • Aanspreekpunt voor de projectleider op gebied van technische kennis • Verantwoordelijk voor de projectresultaten • Verzorgen van kennisoverdracht en de overdracht van het projectresultaat naar de lijnorganisatie; • Met verschillende afdelingen op verschillende niveaus communiceren ten aanzien van het gemeenschappelijk resultaat; Functie eisen: • HBO/WO werk- en denkniveau; • Minimaal 5 jaar ervaring als (technisch) Netwerk Security Consultant • Aantoonbare kennis en ervaring met één of meer architectuur frameworks (bijvoorbeeld TOGAF) en hulpmiddelen zoals ArchiMate • Minimaal CCNP R&S, en CCDP gecertificeerd • Ervaring met informatie beveiliging (technisch en procesmatig) in een IT omgeving • Kennis van IT-systemen (zoals Cisco en NetApp) en infrastructuur; • Ervaring met de Prince2 systematiek; • Ervaring met overheidsdatacenter en Rijkskantoren concept is een pré; • Ervaring met Haagsering is een pré; • Een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en schrift Kerncompetenties: • Klantgericht handelen • Flexibel handelen • Organisatiesensitief • Resultaatgericht • Proactief • Secuur • Besluitvaardig • Stressbestendig Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m. (16 uur per week) Einddatum: 30 mei 2019, met optie op verlenging Recruiter voor deze rol: Richenna Amier, recruiterRA@itaq.nl, 0653172864 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Past u in het profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRA@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Functioneel beheerder Huis Ter Heide
Functie-omschrijving:Deze opdracht behelst het invoeren van Network Access Control voor de gehele bedrade Defensie Infrastructuur. Dit wordt ook wel NAC of 802.1x genoemd. Deze opdracht is een logisch gevolg van een eerder met succes afgeronde pilot op 3 locaties. Het project wordt volledig door externe inhuur uitgevoerd en het team bestaat uit een: sr. projectleider verantwoordelijk voor de technische implementatie (netwerk infrastrutuur), een sr. projectleider/meewerkend voorman voor de functionele inbedding, technisch beheerder/werkvoorbereider (gecombineerder functie), project ontwerper en een functioneel beheerder. Deze aanvraag gaat over de functioneel beheerder. De Functioneel Beheerder, hierna te noemen FB, is verantwoordelijk vóór het uitzoeken van de database met nog niet geïdentificeerde EUD's (end user devices). Het uitzoekwerk moet leiden tot de identificatie van de verantwoordelijke, waarmee afspraken van authenticatie geborgd worden. De afspraken, behelzen minimaal hoe identificatie plaatsvindt, wat daarvoor moet worden georganiseerd, hoe dit wordt geborgd, hoe er om gegaan wordt met life-cycle, hoe er omgegaan wordt met incidenten en afvoeren van EUD' s.Alle bovenstaande zaken dienen duidelijk en efficiënt te worden vastgelegd. Deze vastlegging wordt initieel gebruikt voor het project maar is essentieel in de overdracht naar de organisatie.De FB dient eventuele aanpassingen geruisloos te integreren in de bedrijfsvoering. De FB dient over goede analytische en communicatieve vaardigheden te beschikken. Het project heeft als doel: Om een geruisloze implementatie van de technologie 802.1x (NAC) op alle locaties van Defensie te implementeren. De realisatie geschiedt vanuit een technisch en functioneel project. Deze werkzaamheden vallen onder het functionele project. De FB zal verantwoording afleggen aan de Projectleider van het functionele project.Werkzaamheden: analyseert de informatie en neemt daarin de juiste acties om tot resultaat te komen, beschrijft en borgt de afspraken die nodig zijn voor dit project, maakt waar nodig gebruik van processen en middelen (bedrijfssystemen) om te komen tot resultaten, gebruikt de systemen (bv CMDB) om de werkzaamheden te ondersteunen en te borgen, doet zo nodig aan het inwinnen van nadere informatie, controleert op volledigheid en verwerkt de verkregen informatie in relevante systemen, met als doel de aanpassingen gedocumenteerd, geregistreerd en geborgd uit te voeren, ook zal de medewerker initiateven nemen tot effectieve communicatie, zowel in als buiten het project, stelt waar nodig documentatie op (b.v. werkinstructies) en komt met verbetervoorstellen, houdt en onderhoudt contact met het technische deelproject en zorgt ervoor dat dit een integrale samenwerking oplevert, stelt duidelijke rapportages op (o.a. voortgang).Functie-eisen:Je beschikt over een MBO-4 bedrijfskundige opleiding;Je beschikt over minimaal drie jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van administratieve systemen, zoals incident en changemanagement, netwerk management en workflowsystemen;Je beschikt over aantoonbare werkervaring in grote uitvoerende organisaties van minimaal 3000 FTEl;Je beschikt over een ITILv3 certificaat;Je hebt aantoonbare werkervaring in migratietechnieken op IP-netwerken.Wensen: Je beschikt over kennis en ruime ervaring met het maken van analyses en programmeren (VBA) in Excell;Je hebt kennis van netwerk en end user devices, zoals switches, PC's, printers, VPN systemen, active directory, thinclients.
Functioneel Beheerder NAC Huis ter Heide
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Functioneel Beheerder NAC. Omschrijving opdracht: Deze opdracht behelst het invoeren van Network Access Control voor de gehele bedrade Defensie Infrastructuur. Dit wordt ook wel NAC of 802.1x genoemd. Deze opdracht is een logisch gevolg van een eerder met succes afgeronde pilot op 3 locaties. Het project wordt volledig door externe inhuur uitgevoerd en het team bestaat uit een: sr. projectleider verantwoordelijk voor de technische implementatie (netwerk infrastrutuur), een sr. projectleider/meewerkend voorman voor de functionele inbedding, technisch beheerder/werkvoorbereider (gecombineerder functie), project ontwerper en een functioneel beheerder. Deze aanvraag gaat over de functioneel beheerder. Omschrijving functie: De Functioneel Beheerder, hierna te noemen FB, is verantwoordelijk vóór het uitzoeken van de database met nog niet geïdentificeerde EUD's (end user devices). Het uitzoekwerk moet leiden tot de identificatie van de verantwoordelijke, waarmee afspraken van authenticatie geborgd worden. De afspraken, behelzen minimaal hoe identificatie plaatsvindt, wat daarvoor moet worden georganiseerd, hoe dit wordt geborgd, hoe er om gegaan wordt met life-cycle, hoe er omgegaan wordt met incidenten en afvoeren van EUD' s.. Alle bovenstaande zaken dienen duidelijk en efficiënt te worden vastgelegd. Deze vastlegging wordt initieel gebruikt voor het project maar is essentieel in de overdracht naar de organisatie. De FB dient eventuele aanpassingen geruisloos te integreren in de bedrijfsvoering. De FB dient over goede analytische en communicatieve vaardigheden te beschikken. Het project heeft als doel: - Om een geruisloze implementatie van de technologie 802.1x (NAC) op alle locaties van Defensie te implementeren. De realisatie geschiedt vanuit een technisch en functioneel project. Deze werkzaamheden vallen onder het functionele project. De FB zal verantwoording afleggen aan de Projectleider van het functionele project. Omschrijving werkzaamheden: - Analyseert de informatie en neemt daarin de juiste acties om tot resultaat te komen. - Beschrijft en borgt de afspraken die nodig zijn voor dit project. - Maakt waar nodig gebruik van processen en middelen (bedrijfssystemen) om te komen tot resultaten. - Gebruikt de systemen (bv CMDB) om de werkzaamheden te ondersteunen en te borgen. - Doet zo nodig aan het inwinnen van nadere informatie. - Controleert op volledigheid en verwerkt de verkregen informatie in relevante systemen, met als doel de aanpassingen gedocumenteerd, geregistreerd en geborgd uit te voeren. - Ook zal de medewerker initiateven nemen tot effectieve communicatie, zowel in als buiten het project. - Stelt waar nodig documentatie op (b.v. werkinstructies) en komt met verbetervoorstellen. - Houdt – en onderhoudt contact met het technische deelproject en zorgt ervoor dat dit een integrale samenwerking oplevert. - Stelt duidelijke rapportages op (o.a. voortgang). Inzet Periode: Schatting 1650 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1650 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een MBO-4 bedrijfskundige opleiding. - Je beschikt over 3 jaar aantoonbare werkervaring op HBO ICT niveau. - Je beschikt over 3 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van administratieve systemen, zoals incident en change management, netwerkmanagement- en workflowsystemen. - Je beschikt over 3 jaar aantoonbare werkervaring in grote uitvoerende organisaties van minimaal 3000 fte. - Je hebt een aantoonbaar behaalde ITILv3 basis certificering (op verzoek te overleggen bij het toelichtend gesprek) - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in migratietechnieken op IP-netwerken. - Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over kennis en ruime ervaring met het maken van analyses en programmeren (VBA) in excell. - Je beschikt over kennis en ervaring in het doorvoeren van aanpassingen in processen, procedures en het werken in een (semi) overheid organisatie. - Je hebt kennis van netwerk en end user devices; zoals switches, pc's, printers, VPN systemen, active directory, thinclients, etc etc. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1650 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
QHSE & Change Manager Rotterdam
Voor een eindklant van Harvey Nash in Rotterdam zijn we op zoek naar een QHSE & Change Manager. Voel jij je thuis binnen een dynamische productieomgeving die onderdeel uitmaakt van een internationale organisatie? Ben jij de gedreven people manager en kwaliteits, safety & change expert voor onze Rotterdamse fabriek? Binnen onze organistie bieden wij jou de mogelijkheid om je leidinggevende ervaring en achtergrond in de Food in te zetten in ons QHSE & Change team. In deze functie ben jij een belangrijke verbindende schakel tussen het QHSE & Change team, de Support teams die voor Operations werken en het Plant Management team. Ben jij:Degene die ons kwaliteitsmanagement systeem onderhoudt en continu streeft naar verbetering?Iemand die uitdaging vindt in het onderzoeken en oplossen van kwaliteitsaspecten, mogelijke verbeteringen weet uit te dragen en op te volgen?Een people manager die een team weet aan te sturen en te motiveren?In staat middels jouw analytische vaardigheden cijfers te interpreteren en om te zetten in concrete actieplannenIn staat om zowel met interne als externe partijen te werken als een business partner op gebied van kwaliteit?In staat om visie te vertalen en uit te dragen naar medewerkersIn staat om op basis van deze visie het opstellen van jaarplannen voor de afdeling en het realiseren van deze Wat houdt jouw werk in? Als QHSE & Change Manager vertegenwoordig je de afdeling bij interne en externe vergaderingen en audits. Je bent daarbij onderdeel van het Plant Management team. Jij zorgt voor de kengetallen (KPI's) en analyseert deze informatie. Daarnaast voor/voer je interne en externe audits uit, en geeft uitvoering aan de resultaten en opvolging aan actieplannen. Je doet verbetervoorstellen op het gebied van Continuous Improvement en zorgt voor implementatie (PDCA). Jouw expertise op het gebied van kwaliteit & safety wordt gevraagd op diverse terreinen binnen ons productieproces. Je bent verantwoordelijk voor het proces betreffende ongevallen, klachten, blokkades, incidenten en verbeteringen. Met jouw leidinggevende ervaring weet jij jouw medewerkers te trainen en te coachen en het beste uit ze te halen. Om deze rol tot een succes te maken bezit je een grote mate van zelfstandigheid en sterke communicatie vaardigheden. Je bent in staat om op diverse niveaus binnen en buiten de plant te schakelen en prioriteiten te stellen. Je bent in staat om je eigen agenda te voeren maar ook collega's mee te nemen en te overtuigen van jouw plan van aanpak. Bij de klant heerst een informele, warme en dynamische bedrijfscultuur. We schakelen snel, zijn creatief en streven pro-actief, gedreven en gezamenlijk naar het beste resultaat. Qualifications/RequirementsJij bent een QHSE professional met:Minimaal een afgeronde (Food Technology/Safety) HBO-opleiding of getraind en gecertificeerd als QHSE managerMinimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare leidinggevende QHSE rol binnen een productieomgeving (bij voorkeur o.g.v. food)Sterke analytische vaardigheden en uitstekend in staat trends te analyseren. Je hebt kennis van en de toepassing van statistical process control (SPC)De kennis en kunde om veranderingsprocessen en verbeteringen te initiëren en in te voerenDe juiste vaardigheden om trainingen te geven en medewerkers verder te ontwikkelenUitstekende kennis van Nederlands in woord en geschrift. Daarnaast beheers je de Engelse taal, mondeling en schriftelijkKennis van LEAN manufacturing is een preDrive naar verbeteren en simplificerenJe bent fulltime beschikbaar. Duur 6 maanden 40 uur per week.
SQL Ontwikkelaar Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een SQL Ontwikkelaar. Omschrijving opdracht: Eenheden, 11 in totaal, verrichten onderzoek op het gebied van kinderporno (KP) m.b.v. de applicatie VIZX. Daaraan gekoppeld, bestaat een landelijke database. Deze database voldoet niet meer aan de eisen die door de KP-recherche hieraan worden gesteld. Het herbouwen van deze applicatie is om die reden noodzakelijk. Doelstelling: Herbouw van de landelijke database kinderporno, met als doel het optimaal delen van informatie uit historische onderzoeken. Naast de herbouw zal overdracht van de oplossing naar beheer moeten plaatsvinden. De gerealiseerde oplossing zal daarom goed gedocumenteerd moeten worden. Omschrijving verantwoordelijkheden: - Herbouw van bestaande oplossing. - Overdracht van gerealiseerde oplossing naar beheer. Contacten: Je zal samenwerken met verschillende stakeholders op het gebied van KP-onderzoek en daarnaast met specialisten in de ontwikkel- en beheerafdelingen binnen de dienst ICT van de Politie. Inzet in de lijn of project Inzet in de lijn. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 27-05-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2019 voor 16 uur per week. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als SQL Ontwikkelaar in een grote organisatie (>1000 medewerkers). - Je hebt in de afgelopen vijf jaar minimaal 3 jaar ervaring met Microsoft SQL Server versie 2008 of hoger. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het schrijven van T-SQL-procedures. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het ontwerpen van datamodellen en het implementeren van datamodellen op basis van een relationele database. - Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met OS-scripting zoals PowerShell, CMD of gelijkwaardig. - Je hebt ervaring met forensische classificatie software VizX2. Competenties: - Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat erop is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. - Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 27-05-2019 Duur: 30-11-2019 Optie op verlenging: nee Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 10 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Chief information Security Officer (CISO) Zwolle
Voor Provincie Overijssel zijn wij op zoek naar een Chief information Security Officer (CISO). Omschrijving opdrachtgever: Je gaat aan de slag bij de eenheid Bedrijfsvoering, één van de acht eenheden binnen de provincie Overijssel. Het werk bij Bedrijfsvoering is samen te vatten in drie taken: Adviseren, control(eren) en faciliteren. De eenheid zorgt dat de organisatie haar bestuurlijke en uitvoerende processen zo goed en efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Hierdoor kunnen collega’s van andere eenheden zich helemaal richten op de provinciale opgaven. De eenheid bestaat uit zeven teams: Leiding, Financiën, Backoffice Financiën, Personeel & Organisatie, Informatie, Faciliteiten en Juridische Zaken. Deze opdracht valt onder het team Informatie. Specifieker: informatieveiligheid. Gerelateerd: Provincie Overijssel maakt gebruik van een Shared Service Center (SSC) voor onder meer de ICT dienstverlening en beheer. Dit is van belang voor de opdracht. Achtergrond opdracht: Interprovinciaal is afgesproken dat provincies zich ISO27001 certificeren. Provincie Overijssel wil dat in 2020 bereiken. Omschrijving opdracht: Jouw primaire taak is om te zorgen dat de ISO27001 certificering kan worden behaald. Je doet dat aan de hand van een roadmap, waarop de onderdelen of werkzaamheden worden geplot die achtereenvolgens nodig zijn voor de certificering. Belangrijk aspect daarbij is het SSC-ICT. Daarnaast bouw je aan de organisatie van informatieveiligheid bij de provincie. Zodanig dat operationele taken decentraal kunnen worden uitgevoerd en dat vooral de sturing, regie en beleidsontwikkeling bij BVINF liggen. Je bent eerste aanspreekpunt voor alle vragen over informatieveiligheid. Tenslotte coach je de (vervangend) CISO in alle relevante veiligheidsaspecten Verantwoordelijkheden / Resultaten: - Opzetten en begeleiden van de ISO27001 certificering, op basis van een roadmap - Kwartiermaker voor de organisatie van informatieveiligheid - CISO werkzaamheden - Je rapporteert aan de teamleider BVINF Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 1 april 2019 tot en met 3 april 2020 voor 32 uur per week. - Je hebt de afgelopen twee jaar geen vaste of tijdelijke ambtelijke aanstelling bij de provincie Overijssel gehad. - Je beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde WO opleiding op het gebied van Business Process Management (of vergelijkbaar.) - Je bent aantoonbaar CISM gecertificeerd. - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring als CISO bij minimaal 3 overheidsorganisaties in de periode 2016 -2019. - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring als CISO bij minimaal 1 ICT-service organisatie in de periode 2017 - 2019. Dit is een belangrijk aspect voor de ISO27001 certificering. - Je beschikt aantoonbaar over werkervaring als CISO-coach bij minimaal 2 overheidsorganisaties in de periode 2017 - 2019. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt aantoonbaar over (security) certificeringen: CISA, CISSP, ISO27001 practitioner. - Je hebt werkervaring opgedaan met ISMS implementaties. - Je hebt werkervaring als functionaris gegevensbescherming (FG). Competenties: - Netwerkvaardigheid - Communicatief - Proactief - Bestuurlijke sensitiviteit Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Zwolle Startdatum: 01-04-2019 Duur: 03-04-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: woensdag 13 maart 2019 tussen 14:00 en 16:00 uur. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Backend App Developer met Informatieanalyse Skills Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Senior Backend App Developer met Informatieanalyse Skills. Omschrijving opdrachtgever: In ons innovatielab (M-lab) op Utrecht Centraal kom je te werken in een zelfstandig "blended team" bestaande uit: 3 Android ontwikkelaars, 3 iOS ontwikkelaars, 1 Designer/UX, 1 business analist en de Product Owner. M-lab is verantwoordelijk voor de NS app, die maandelijks door 2 miljoen mensen wordt gebruikt. Samen met de innovatiestudio werken we aan mobiele innovaties, op het kantoor in het Utrecht Centraal station. We ontwikkelen binnen ons team zowel met onze manier van werken als met technologie. We brainstormen over mooie oplossingen, werken keihard samen en pionieren in ons eigen vakgebied, en daarbuiten. En natuurlijk ben je ook bezig met wat jij het liefste doet: ontwikkelen. Wij helpen jou daar graag bij door de nieuwste technologieën aan te bieden. Omschrijving functie: Je kunt het zo gek niet bedenken, maar waar je ook kijkt binnen onze organisatie: IT speelt een grote rol. Dat is meteen ook de reden waarom onze developers onmisbaar zijn. En daar kunnen we eigenlijk niet omheen. Dagelijks wordt de NS app door zo’n 500.000 mensen gebruikt. We innoveren waar we kunnen, daarom kunnen wij jouw kennis en expertise goed gebruiken om onze backend API’s voor deze NS app verder te bouwen en te beheren. Goed om te weten is dat we de app zelf “runnen en hosten”. Je bouwt en beheert dus niet alleen de voorkant maar ook de achterkant. Dit betekent dat je snel nieuwe functionaliteiten kunt maken, uitproberen en in productie moet houden, oftewel; “You build it you run it!”. Je krijgt alle vrijheid om te experimenteren met nieuwe technologie. We gebruiken voornamelijk Java technologie van Netflix, Oracle en Google gehost op Amazon Web Services. De code is geschreven in Java en Kotlin. Je bent trots op je producten, en je gebruikt ze, omdat je zelf met de trein gaat! Gewenst profiel: - Om in het team te passen heb je qua ervaring nodig. - 3 jaar Java en Kotlin, RxJava, functioneel programmeren. - REST-API ontwerp en implementatie. - 2 jaar Amazon Web Services, ELB, EC2, S3, kennis van security groups. - Ervaring met server-side Java, JAX-RS, AKKA, Tomcat, GSON, Hystrix. - Ervaring met high-performance (300+ requests/sec) en high-availability APIs is een pre. - Je bent leergierig en nieuwsgierig, je kijkt al naar nieuwe methodes en technieken. - Reactive programming, Protocol oriented programming, Kotlin. - Leest technische blogs, gaat regelmatig naar conferenties en meetups. - Je hebt je werk af en kan volledig zelfstandig werken. - Je krijgt alle ruimte, maar dan wordt er wel verwacht dat als je denkt dat iets een week duurt dat dat dan ook een week duurt. - Je draagt je kennis over en staat open voor nieuwe. - Het team bestaat grotendeels uit technische mensen die fullstack werken en elkaars werk kunnen overnemen. Dit betekent dat je continu kennis en kunde overbrengt en ontvangt. Of het nou gaat om nieuwe technieken, tooling of een oplossing die je gebouwd hebt. - Je bent communicatief en laat je niet tegenhouden door tegenslagen. - Je vindt het geen probleem om 20% van je tijd aan overleggen te besteden. Je adviseert stakeholders over mogelijkheden en bent bekend met de impact van aanpassingen. - Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. - Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). - Je beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift. - Je bent een senior backend app developer met informatieanalyse skills. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 2 jaar kennis en ervaring met Amazon Web Services, ELB, EC2, S3, kennis van security groups. - Je hebt kennis en ervaring met REST-API ontwerp en implementatie. - Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring met Java en Kotlin, RxJava, functioneel programmeren. - Je hebt ervaring met server-side Java, JAX-RS, AKKA, Tomcat, GSON, Hystrix. - Je hebt ervaring met high-performance (300+ requests/sec) en high-availability APIs. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 21-01-2019 Duur: 31-12-2019 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 22-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 uur Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Functioneel Applicatie Specialist Arlandaweg, Amsterdam
Functieomschrijving:Je bent een communicatief sterke technisch beheerder in hart en nieren die weet te dealen met diverse leveranciers. Je zit dan ook regelmatig met een leverancier om de tafel om te praten over nieuwe functionaliteiten en applicatie issues die momenteel spelen. Afspraken maken en nakomen daar kun jij op sturen.Je bent in staat om uit zowel functioneel, applicatief als technisch oogpunt de impact in te schatten en dit vast te leggen in een TIA (Technisch Impact Analyse) document.Dit document opstellen doe je samen met de informatie en proces analist en architect; Vervolgens komt het in het CAB (wijzigingsadviescommissie);Daarnaast borg je een veilige implementatie van de wijziging (zelf, met een externe leverancier of via het test-team).Eigen Haard is bezig om een deel van haar ICT-dienstverlening te outsourcen. Jouw rol is één van de nieuwe toekomstige rollen binnen EigenHaard. Je bent in staat om gedurende de komende 6 maanden, mede vorm te geven aan de invulling van de rol, met name op het gebied van regie-management aangaande delen die niet on-premise draaien maar bij leveranciers. je dient te helpen de functie zodanig uit te kristalliseren en te documenteren dat deze t.z.t. kan worden overgedragen aan een vaste nieuwe medewerker.Eigen Haard heeft een architectuur geënt op Microsoft.Competenties:Hbo denkniveau;(Hoog) analytisch vermogen;Zelfstandig in staat zijn om een Technische Impact Analyse te kunnen maken;Het ITIL changeproces is je bekend en je weet op welke manier je wijzigingen in het CAB moet brengen.Zich kunnen verplaatsen in probleemstelling klant en komen met oplossingen;Kunnen schakelen tussen en met leveranciers;Je bent een actief onderdeel van het team;Je bent in staat om kritische vragen te stellen en door te vragen;Functie-eisen:Gezien het werkgebied wordt de volgende kennis veronderstelt:Kennis van Office pakketten;Kennis van Sharepoint;Kennis van Ivanti (voorheen RES) WorkSpace en Automation;Gewerkt met Intune;Bekend met Azure;Kennis en ervaring met O365;Ervaring met TOPdesk;Ervaring met de ITIL processen alsmede Agile/Scrum;Ervaring met het voeren van de regie met en tussen diverse leveranciers;Kennis en ervaring van Microsoft platform (server en cliënt);Affiniteit met het packagen van applicaties;Kennis en ervaring met Powershell;ITIL Foundation V3 gecertificeerd.Start: z.s.m.Duur: 6 maanden, in principe beschikbaar voor 1 jaar
Sr. Projectleider NAC (Network Access Control) Huis ter Heide
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Sr. Projectleider NAC (Network Access Control) Omschrijving opdracht: Deze opdracht behelst het invoeren van Network Access Control voor de gehele bedrade Defensie Infrastructuur. Dit wordt ook wel NAC of 802.1x genoemd. Deze opdracht is een logisch gevolg van een eerder met succes afgeronde pilot op 3 locaties. Het project wordt volledig door externe inhuur uitgevoerd en het team bestaat uit: een sr. projectleider verantwoordelijk voor de technische implementatie (netwerk infrastructuur), een sr. projectleider/meewerkend voorman voor de functionele inbedding, technisch beheerder/werkvoorbereider (gecombineerde functie), project ontwerper en een functioneel beheerder. Deze aanvraag gaat over de sr. projectleider/meewerkend voorman functionele inbedding. Werkzaamheden: De sr. projectleider functioneel/meewerkend voorman (sr. PL-Mwv) is verantwoordelijk vóór en belast mét het deel-project “implementatie van functioneel beheer voor geautomatiseerde toegangsverlening tot het netwerk op basis van 802.1x access control”. Tevens dient deze de noodzakelijke aanpassingen op processen en/of procedures uit te werken, met als doel dit te laten borgen door de ontvangende organisatie onderdelen. Het project heeft als doel: een geruisloze implementatie van de technologie 802.1x (NAC) op alle locaties van Defensie. De realisatie geschiedt vanuit een technisch en functioneel project. Deze werkzaamheden vallen onder het functionele project. Dit project bestaat uit: - plannen van alle relevante milestones zodat de functionele implementatie van 802.1x efficiënt en effectief verloopt, - opstellen beleidsnota t.b.v. verwerving en inzet 801.2x geschikte infrastructuur, - opstellen en borgen afspraken met functionele EUD (end user device) groepen om te komen tot “beheerde EUD’s” vwb. inzet en netwerktoegangsrechten, - analyseren van de opschoon database met “failed” EUD’s, - achterhalen van toegangsrechten van alle EUD’s in de opschoondatabase, - ondersteuning bieden aan het technisch project De sr. PL-Mwv is verantwoordelijk voor, alsmede het bewaken van, de projectafspraken (planning, aanpak en Go/NoGo momenten) en budgetten. Ook is hij/zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking van noodzakelijke aanpassingen, zodanig dat ontvangende organisatie onderdelen dit borgen. Werkzaamheden: - verantwoordelijk voor voortgang en performance; - het bewaken van de voortgang; - nemen van maatregelen om afwijkingen om te buigen naar gewenste voortgang; - bewaken van de kwaliteit; - verzorgen van de aanlevering van voortgangsinformatie voor de Projectmanager; - voorzitten van overleggen met de functionele EUD groepen. De sr. PL-Mwv legt verantwoording af aan de Project Manager Landelijke uitrol 802.1x (NAC) en onderhoudt contacten met de functionele EUD groepen. Functie eisen (knock-out criteria): - Je beschikt over een afgeronde MBO-4 opleiding. - Je beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op HBO ICT niveau. - Je beschikt over minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring in grote uitvoerende organisaties van minimaal 3000 fte. - Je beschikt over minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider van IT en Infrastructuur projecten met daarin ervaring als Agile/SCRUM Product Owner. - Je bent in bezit van een aantoonbare certificering in business consultancy (op verzoek te overleggen bij het toelichtend gesprek). - Je bent minimaal voor 32 uur per week beschikbar. - Je bent in het bezit van een Agile/SCRUM Product Owner certificaat. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over kennis en ervaring in de automatisering en scripting van ICT beheer, bij voorkeur Python. - Je beschikt over aantoonbare ervaring bij implementatie van bedrijfskundige oplossingen met behulp van ITIL in complexe ICT diensten. - Je beschikt over aantoonbare ervaring als procesmanager welke bedrijfstrategieen omzet in eenvoudig haalbare verbeteringen. Uit de ervaring blijkt dat dit geruisloos door de ontvangende organisatie is geaccepteerd. Overig: Offsite werken is bespreekbaar Inzet Periode: Schatting 1650 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1650 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Huis ter Heide Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1650 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 21-02-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Front end Web Developer
Eisen: HBO werk- & denkniveau: Webdevelopment 3 jaar Ervaring in het ontwikkelen van client side web toepassingen 1 jaar Ervaring in het cross server uitwisselen van data met JSON 1 jaar Ervaring in (Unit of iets degelijks) testen is een pré Ervaring met het koppelen van api's is een pré. Javascript heeft geen geheimen voor je HTML, CSS heb je in de vingers JSON oplossingen Wensen: nventief in oplossen Flexibel in denken professioneel de discussie kunnen voeren Opdracht: De Belastingdienst wil een JSON microservice ontwikkelen én gaan testen in een pilot waardoor softwareontwikkelaars van boekhoudpakketten content van de server van de Belastingdienst kunnen ophalen. Deze content kan dan ingezet worden binnen de online omgeving van het boekhoudpakket. De content is html gebaseerd (plus javascript en stylesheet) en kan dus van alles zijn: een uitleg over de toepassing van een wet, een template van een invulformulier of een rekenhulp (data & logica) om je belasting uit te rekenen. Wij noemen deze vorm van Content as a Service Boekhoudhulpen. De eerste versie van deze service moet voor 15 april klaar zijn. In deze opdracht gaat het om 6 invulformulieren, met in totaal 44 invulvelden. Wat ga je doen: - Ontwerpen hoe deze 6 formulieren het best kunnen worden ontwikkeld/onderhouden. Als je er 1 hebt, heb je er 6. - Bouwen van de oplossing: server 1 ? boekhoudhulp (JSON) ? server 2 (er is al een werkend prototype aanwezig). - De formulier input wordt gevalideerd: bijv. kenteken check via RDW; rekenen; patronen. - Omdat het kort dag is, gaan we deze service met de hand ontwikkelen; alles client side, geen server component. - Er zal een testset met invuldata komen om de formulieren te testen. Hou hier rekening mee (bijv. unittest). - Binnen het team waar je werkt is hulp en expertise rondom vormgeving en programmeren aanwezig. Voor de pilot Automatische ingevulde winstaangifte (AWA) is met de ZOL-partijen afgesproken dat zij voor 1 juni 2019 de winstgegevens van de deelnemende zzp’ers aanleveren. Deze gegevens worden voor een groot deel samengesteld uit de boekhouding. Echter, voor een volledige winstaangifte heeft de Belastingdienst aanvullende gegevens nodig. Deze gegevens gaat de Belastingdienst door middel van een zogenaamd ‘uitvraagformulier’ opvragen, zodat een volledige verlies en winst rekening kan worden opgemaakt." "Functie : MKB-0001 functie medior front end web developer Kundigheidsniveau : Senior Aantal uren per week : 36 Startdatum (Streven) inzet : March 2019 Einddatum inzet : initieel eind April 2019 maar met optie op verlenging en zeer waarschijnlijk voor langdurig!
Full stack developer Noordwijk
Voor een directe eindklant is Harvey Nash opzoek naar een FullStack Developer. Start: zsmDuur: 3 maanden met uitzicht op verlengingLocatie: Sassenheim Note: please submit Cv’s in English We are currently searching for a Full stack developer with preference for Front-End. The team is responsible for the development and implementation of color softwaretools. We're leading in paint and coatings Color IT technology and innovation offeringin-depth knowledge and expertise in software for color visualization; color matching, color quality and distributing the color formulas to our customers all around the world. Your main challenge in this role is to develop a web application that will be used in our productionenvironment of paint. This tool will be used throughout the company internally. In this project you will have room to bring your own ideas and solution to the table, be creative, and take ownership ofthe development.Ideally you have a minimum of five years of relevant work experience as a full stack developer, and you must be living in the Netherlands, with reasonable commuting times to Sassenheim. You will be working for an international and multicultural company, with colleagues based in the Netherlandsand India. There is enough space and flexibility to bring up your own ideas and suggestions.You will be working in a small international and cohesive, agile team, and will be expected tocontribute to the team effort. The job is mainly focused on developing a front-end application.Programming is done with Angular 5+. Job skills & experiences:Proven experience on web based developmentAngular 5+TypeScript / JavaScript / JSONC#, ASP.NET WebAPI and Entity FrameworkVisual Studio, Azure DevOps and GitHTML5, CSS3Familiar with REST (both client and server/API)A good understanding of Object Oriented concepts and design patternsAgile/scrum way of workingMS-SQL & T-SQL knowledge is a preContinuous integration knowledge is a preTest Driven Development knowledge is a pre Personal skillsGood communicator, can easily approach people and explain technical issue to nondevelopersProactive, takes initiative and responsibilityCreative, thinking in solutionsEager to learn and apply new thingsMinimum HBO working levelYou like to work in an international multi-cultural environmentQuality drivenTeam playerFluent in spoken and written English
Business Controller Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie & Duurzaamheid Hoofddorp
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24354 Omgeving: Hoofddorp Startdatum: 10 maart 2019 Einddatum: 31 mei 2019 Optie op verlenging: Ja, 2 x 3 maanden Aantal uur per week: 24 - 32 Intakegesprek: Vrijdag 8 maart 2019 tussen 9.00 en 16.00 uur Sluitingsdatum: Donderdag 28 februari 2019 om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Business Controller Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie & Duurzaamheid voor 24 - 32 uur per week. Taken/werkzaamheden: Als Business Controller ben je primair werkzaam voor het cluster Ruimtelijke ontwikkeling, Economie en Duurzaamheid en maak je deel uit van het kernteam Fysiek domein. Je fungeer primair als stevige business partner voor het cluster en levert een bijdrage op zowel strategisch-, tactisch- en operationeel niveau. Je bent het aanspreekpunt voor de clusters waar het gaat om de vertaling van de financiële kaders op organisatieniveau naar de clusters. Daarnaast breng je advies uit aan het management over de bedrijfsvoering, de P&C producten en de ontwikkelingen op beleidsvelden. Tot slot vertaal je de klantvraag naar concrete adviezen en zoek je naar samenwerking om een beter resultaat neer te zetten. Daarnaast signaleer je mogelijke verbeteringen in processen en help je om deze te implementeren. Functie eisen KNOCK-OUT: Je bent beschikbaar per 10 maart 2019 voor 24 - 32 uur per week. Je bent flexibel ten aanzien van het aantal te werken uren en werktijden Je beschikt minimaal over een WO opleiding. Je hebt minimaal 3 jaar relevante werkervaring op het gebied van gemeentefinanciën en P&C-cyclus. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring binnen het fysiek domein op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. Je hebt relevante werkervaring bij voorkeur bij een 100.000+ gemeente. Competenties: Proactief in houding en gedrag; Analytisch en oplossingsgericht denkvermogen; Communicatief sterk; Resultaatgericht en Teamspeler
Functioneel Beheerder Amsterdam
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT24352 Omgeving: Amsterdam Startdatum: 1 maart 2019 Einddatum: 29 februari 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 38 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: 25 februari 2019 om 14.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. Of eerder indien de aanvraag is ingevuld. BlueTrail is op zoek naar een Functioneel Beheerder voor 38 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor een optimale werking van de complexe functionaliteiten in één of meerdere applicaties achter de portalen van organisatie. Je bent de spil tussen de business, ICT en applicatieleveranciers. Je hebt voldoende (technische) kennis om wensen te vertalen naar (niet-) functionele eisen, rekening houdend met in- en externe afspraken bv op gebied van security. Je bent proactief op zoek naar structurele voorstellen voor verbetering. Niet alleen voor de klanten van organisatie maar ook wat het eigen werk betreft. Je hebt politieke voelsprieten en het vermogen zaken voor elkaar te krijgen. Je bent gesprekspartner voor opdrachtgevers, gebruikers, servicemanagers en andere stakeholders. Hierbij wordt vooral een beroep gedaan op je communicatieve vaardigheden. De functie speelt zich af op het raakvlak van de ICT organisatie en de gebruiker binnen de IV keten. In samenspraak met gebruiker, informatiemanagement en ICT wordt een optimale aansluiting bewerkstelligd tussen werkproces en ict-omgeving. Hierbij is de functioneel beheerder gedelegeerd eigenaar van het functioneel ontwerp. De functie wordt uitgeoefend in een Informatiemanagement eenheid die onder leiding staat van een hoofd van de eenheid. De IM eenheid kan qua grootte variëren. De medior functioneel beheerder werkt vanuit de business in een releaseteam, functioneel gecoördineerd door de Coördinator R&B, met een teamleider als hiërarchisch leidinggevende. Hierbij ligt focus van de medior functioneel beheerder op zijn rol in het voortbrengingsproces, waarin hij de functionele vraag vast stelt en deze vertaalt naar functionele en non-functionele requirements. In deze rol is hij proactief op zoek naar structurele verbetervoorstellen. Vanuit zijn rol wordt de samenwerking gezocht met de betrokken ICT partijen, ketenpartners en interne disciplines (zoals de Business Analist, de Business Consultant, de Procesontwerper en de Coördinator R&B). Verder inventariseert en onderzoekt de medior functioneel beheerder de impact van voorgestelde wijzigingen op de informatievoorziening, hij werkt hierbij zelfstandig en kan vanuit het aandachtsgebied als inhoudsdeskundige aan projecten deelnemen. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt minimaal een HBO opleiding (bij voorkeur Bedrijfskundige Informatica). Je hebt ervaring met het beheren en distribueren van Apps in de App en Play Store. Je hebt ervaring met ontwikkeltrajecten van Android en iOS apps. Je hebt ervaring met het ondersteunen (2e lijns) van app gebruikers (externe klanten). Reacties van kandidaten die niet voldoende kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in het Business/ICT domein op internetgebied. Je hebt ervaring met het beheer van (dienstverlenende) apps van een grote organisaties. Je hebt ervaring met beheersmanagementprocessen (zoals BISL, ITIL). Je hebt ervaring met toegepaste ICT (incl. internet) in grote administratieve organisaties.
Senior Productspecialist (IPMI) Maasland
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Productspecialist (IPMI). Omschrijving opdracht: De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging. De Sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens. Daarmee levert de Sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar keten partners. Je werkt binnen een professioneel team van securityspecialisten. 1. Draagt zorg voor de dagelijkse technische operatie door: - Het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken van de bouwstenen of componenten op impact en haalbaarheid van de uitvoering. in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen). - Het geven van functionele richtlijnen aan beheerders. - Het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen aan beheerders. - Het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid. - Het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen. - Het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bepalen van de volgordelijkheid. - Het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur. 2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecycle-management van de bouwstenen, door: - Het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken. - De samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren. - Het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden. - Het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen. - Het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders - Het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden. 3. Draagt zorg voor het problem management door: - Het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit. - Het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van ( hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten. 4. Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de afdeling Producten en Processen op het gebied van: - Realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) van en de bouwsteensamenhang met de totale ICT infrastructuur. - Levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van o.a. audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen. - Het adviseren over vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen. - Het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik. - Input leveren tbv actualisatie van de FKP’s over gebruik, kosten en betrouwbaarheid - Input leveren tbv actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid. Inzet Periode: Schatting 1680 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1680 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met Quality Assurance (kwaliteitsbeheersing) binnen een ICT omgeving. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van een team van minimaal 4 ICT Beheerders t.b.v. de dagelijkse operatie. - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld IP (Internet Protocol) management (vertalen van een klantbehoefte in een werkpakket/taken tbv uitvoering door beheer). - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van bedrijfsvoeringsrapportages inclusief appreciaties (verantwoording) m.b.t. capaciteit, prestaties en continuiteit. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring bij het oplopen van investeringsdossiers en mede opstellen van bedrijfsplannen. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met beheerprocessen, projectbesturingstechnieken in de ICT. - Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding richting I(C)T, Bedrijfskunde, Bedrijfsinformatica en/of IV (Informatie Voorziening). - Je bent in het bezit van een geldig ITIL foundation certificaat. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met gangbare operating systemen (OS windows) en/of Linux. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met IPAM (Internet Protocol Adress Management). - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met Domain Name System (DNS). - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare werkervaring met DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare kennis van DNS verkregen door trainingen en/of cursus. - Je hebt, bij voorkeur, aantoonbare kennis van IPAM en DHCP verkregen door trainingen en/of cursus. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Maasland Startdatum: zsm na screening ca. april Duur: 1680 uur Optie op verlenging: ja Inzet: 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Azure Stream Analytics Software Developer
Main responsibilities include: • Perform software development tasks as per specifications. • Subject matter expert for assigned technical area of responsibility. • Drafts solutions for highly complex software tasks. • Independent problem solving / implementation of solutions in subsidiary assignments. Specification, estimation, design, implementation, testing of these assignments. • Advises project team on tradeoffs between software design decisions and specification decisions. • Self-supervision. You bring the following qualifications: • Bachelor's degree in Computer Science, Computer Engineering or related degree • 8+ years of experience in software development with Microsoft Technologies, C# and .NET. • Experience in cloud platforms, Microsoft Azure. You have successfully designed, launched and maintained cloud based solutions. • Experience in Azure Stream Analytics: online vs offline testing, automated deployment of SA rules. • Experience with SA modules provided by Microsoft and state of the art regarding Azure SA. • You have a highly analytical and conceptual mindset and business needs focused approach to add value to the organization and to customers • You have a clear and right-leveled communication skills, written and verbal in English. • Experience in agile methodologies is a plus Other information: Location: Switzerland and The Netherlands Start: March 2019 Enddate: October 2019 Recruiter: Vincent Plichta, 06-10 56 10 41, recruitervp@itaq.nl Privacy: If you apply through this channel, you give us your permission to keep 36 months after closing of the procedure. Reaction Do you match with the above-mentioned profile and are you interested? Send your resume in Word format including a profile description in your resume that matches with the job profile, your rate, availability and a digital picture to recruiter recruitervp@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized in interim positions in the ICT sector. The interim professionals ItaQ works with, have a bachelor’s degree and working experience of at least 10 years. We help our domestic and international clients, which are leading organizations in their field, by providing Program and Project Managers, Analyst, Architects, Developers and experts in the area for general and financial ICT, Internet & E-business, Telecom & Infrastructure, Service Management & Outsourcing, Finance & Auditing and Marketing & Communications.
Senior Productspecialist (IPMI) Maasland
Functieomschrijving:De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging. De Sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens.Daarmee levert de Sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar keten partners. Je werkt binnen een professioneel team van securityspecialisten.Functieomschrijving/Werkzaamheden1. Draagt zorg voor de dagelijkse technische operatie door:- het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken van de bouwstenen of componenten op impact en haalbaarheid van de uitvoering. in relatie tot hetbeheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).- het geven van functionele richtlijnen aan beheerders- het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen aan beheerders.;- het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.- het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.- het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bepalen van de volgordelijkheid.- het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controleop de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecycle-management van de bouwstenen, door:- het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.- de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.- Het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.- het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.- het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders- het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden.3. Draagt zorg voor het problem management door:- het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.- het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van ( hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten.4. Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de afdeling Producten en Processen op het gebied van:- Realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) van en de bouwsteensamenhang met de totale ICT infrastructuur.- Levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van o.a. audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen.- het adviseren over vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen.- het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik.- Input leveren tbv actualisatie van de FKPs over gebruik, kosten en betrouwbaarheid- Input leveren tbv actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid. Functie-eisen:Je hebt 4 jaar aantoonbare werkervaring met Quality Assurance (kwaliteitsbeheersing) binnen een ICT omgeving. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van een team van minimaal 4 ICT Beheerders t.b.v. de dagelijkse operatie. Je hebt 3 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld IP (Internet Protocol) management (vertalen van een klantbehoefte in een werkpakket/taken tbv uitvoering door beheer). Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van bedrijfsvoeringsrapportages inclusief appreciaties (verantwoording) m.b.t. capaciteit, prestaties en continuïteit. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring bij het oplopen van investeringsdossiers en mede opstellen van bedrijfsplannen. Je hebt 2 jaar aantoonbare werkervaring met beheerprocessen, projectbesturingstechnieken in de ICT. Je bent in het bezit van een HBO opleiding en ITIL foundation certificaat. Bedrijfsinformatie:JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Werkzaamheden vinden plaats binnen de sectie Beveiliging unit Secure Integrated Access. De unit bestaat uit ca. 13 vaste medewerkers (beheerders, ontwerpers en productspecialisten) naast inhuur.Voor deze functie moet een MIVD-screening worden doorlopen met een gemiddelde duur van 8 weken. Start is pas mogelijk na positieve screening.
Procesbegeleider/Productmanager 14+ Den Haag
Voor VNG Realisatie B.V. zijn wij op zoek naar een Procesbegeleider/Productmanager 14+. Over VNG Realisatie: VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk. Over 14+: Het 14+ netnummer is de telefonische ingang voor inwoners van gemeenten en in de praktijk een veel gebruikt klantcontactkanaal. Doel van het 14+ netnummer is het faciliteren en verbeteren van klantcontact via het telefoniekanaal en het optimaal ondersteunen van de implementatie van 14+/telefonie functionaliteit door gemeenten. Een groot deel van de Nederlandse gemeenten maakt gebruik van de dienstverlening van 14+ in hun processen en hebben een nadrukkelijk belang bij de doorontwikkeling en continuïteit van deze dienst. Het 14+netnummer als basis infrastructuur voor de telefonische bereikbaarheid van gemeenten (en de collectieve aanpak voor het beheer hiervan) sluit aan bij de doelstelling van Samen Organiseren “Werken als één efficiënte overheid”. VNG Realisatie (voorheen KING) is in opdracht van VNG de beheerpartij voor het 14+netnummer en verantwoordelijk voor (door)ontwikkeling en beheer. Om het beheer goed uit te kunnen voeren zijn productmanagement en (door)ontwikkeling noodzakelijk. Die vormen de verbinding tussen techniek en beleid. Voor de aanbesteding 14+ netnummer, die op dit moment loopt, kijken we vooruit: welke doelen willen gemeenten de komende jaren bereiken met het product 14+ netnummer? Doel van de opdracht: In het kader van de doorontwikkeling van het 14+ netnummer wil VNG Realisatie medewerkers uit gemeenten (professionals in dienstverlening en informatievoorziening) actief betrekken bij de vorming van een gezamenlijke visie en stappen om die visie te verwezenlijken, inclusief concreet te behalen resultaten. Die inspraak hebben we vormgegeven met een gebruikersraad (en voor de aanbesteding met een klankbordgroep). In de gebruikersraad worden gebruikerservaringen gedeeld, doorontwikkeling thema’s en ondersteuningsvragen geïnventariseerd. De activiteiten binnen het 14+netnummer zoals vastgesteld in het jaarplan kennen een belangrijke interactiecomponent richting gemeenten. De procesbegeleider zorgt mee voor: - Het faciliteren en verbeteren van klantcontact via het telefoniekanaal en een optimale ondersteuning van de implementatie van 14+/telefonie functionaliteit door gemeenten. - Dat de gebruikersbijeenkomsten actief blijven en een bijdrage leveren aan de sturing van de productontwikkeling van de dienst 14+netnummer. - En speelt actief in op wensen en eisen van de gebruikers en op externe ontwikkelingen. - Draagt bij aan het productbeleid (lange termijn propositie en strategie van 14+). - Denkt mee over functionaliteit en presentatie van het 14+ netnummer in de context van de aanbesteding. - Ondersteunt het accountmanagement. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent op de in de profieltekst genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. - Je bent in de profieltekst genoemde datum beschikbaar voor de opdracht. - Je hebt een academisch werk- en denkniveau, en heeft tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring op dit niveau. - Je hebt aantoonbaar kennis van dienstverlenings- en bedrijfsprocessen bij gemeenten, waaronder telefonie. Functie wensen (gunningscriteria): - Je beschikt over een bewezen netwerk bij gemeenten op het gebied van Telefonie, KCC en dienstverleningsprofessionals. - Je beschikt over een bewezen trackrecord in procesbegeleiding en het modereren van bijeenkomsten met deelnemers van diverse achtergronden, gericht op het bereiken van resultaten bij deelnemende gemeenten. - Je hebt aantoonbaar ervaring met het geven van workshops met als doel de deelnemer nieuwe kennis en vaardigheden te leren en in staat te stellen de opgedane kennis direct toe te passen in de praktijk. - Je hebt aantoonbare (in CV) kennis van de actuele stand van zaken bij gemeenten op het gebied van (telefonie) ontwikkelingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau. - Je beschikt over een bewezen trackrecord (aantoonbaar in CV) op het gebied van het vertalen van (markt) ontwikkelingen, wensen en eisen van gebruikers naar nieuwe vormen van functionaliteiten en resultaten op het gebied van gemeentelijke (telefonische) dienstverlening. Dit blijkt onder andere uit ervaring met het bedenken, ontwikkelen en realiseren van nieuwe proposities. - Je hebt concrete ervaring met accountmanagement richting gemeenten. - Je hebt uitvoerige ervaring bij een organisatie die voor een collectief van gemeenten werkt (belangenvereniging, inkoopcombinatie, shared service center, etc.). - Je bent creatief en sensitief en kan inspelen op wensen en vragen van gemeenteprofessionals met uiteenlopende achtergronden (technisch, bestuurlijk, beleidsmatig, etc) aantoonbaar in de motivatie. Competenties: - Teamspeler - Communicatief vaardig - Verbinder - Creatief - Sensitief op organisatieniveau en op groepsniveau (groepsdynamiek) - Ondernemend (proactief) - Klantgericht - Vertaler (klant- en organisatiewensen in functionaliteit en resultaat) - Kwaliteit gericht - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 11-03-2019 Duur: 4 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 20 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-03-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 08-03-2019 tussen 09:00 – 12:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Sr. Informatiemanager Utrecht
Voor Omgevingsdienst regio Utrecht zijn wij op zoek naar een Sr. Informatiemanager. Omschrijving opdrachtgever: De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen. Omschrijving opdracht: Als Informatiemanager ben je de procesregisseur van programma’s op terrein van informatievoorziening en ben je verantwoordelijk voor het contact met organisatie partners over gegevensuitwisseling in de organisatie. Als Informatiemanager ben je verantwoordelijk voor: De uitvoering van het programma “digitaliseren documentstromen” en de aansturing van het behorende projectteam binnen ODRU. Dit vanuit de invalshoeken digitaal archief, proces en techniek (ICT). Einddoel is een gedragen, werkbare en goedgekeurde digitale archiveringsomgeving op basis waarvan een vervangingsbesluit genomen kan worden. Andere uitvoeringsprogramma’s op het terrein van informatievoorziening en het stelsel van basisregistraties inclusief de gegevensuitwisseling in de keten. Het verbinden van het MT met de Clusters en collega’s als het gaat over informatiemanagement. Daarnaast vervult de informatiemanager de rol van kwartiermaker als het gaat om de nadere invulling van informatiemanagement en participeert in projecten waarbij Archief, ICT en verandermanagement een grote rol speelt. Met als resultaat een kwalitatief hoogwaardige uitvoering van digitaal zaakgericht werken en digitaal archiveren. Functie eisen: - Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 7 jaar bij een gemeente, omgevingsdienst, uitvoeringsdienst of milieudienst. - Je hebt kennis en werkervaring met archivering en gemeentelijke landelijk standaarden zoals TMLO, DSP en PDC . - Je hebt kennis en werkervaring met het stelsel van basisregistraties, de uitwisseling van bijbehorende gegevens uit deze en andere bronnen in de keten, en de architectuurvisie informatievoorziening omgevingsdiensten . - Je hebt minimaal vijf projecten geleid als projectleider of projectmanager binnen gemeenten of omgevingsdiensten waarvan er tenminste twee projecten in samenwerking met andere gemeentelijke organisaties. - Je hebt kennis en werkervaring met het opstellen/redigeren van beleidstukken richting MT, DB, AB en toezichthouders . Competenties: - Vanuit kennis en enthousiasme te inspireren en te motiveren; - Om kunnen gaan met weerstand; - Alle in- en externe betrokkenen, zoals deelnemende gemeenten, te kunnen informeren en te betrekken. VOG: De ODRU kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. Overige informatie: - Binnen ODRU werken de medewerkers conform het flexwerkprincipe. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen, beschikt elke medewerker over een laptop en een mobiele telefoon. Het beleid binnen ODRU is dat medewerkers die worden ingehuurd geen laptop en mobiele telefoon krijgen. - ODRU heeft bij het Provinciehuis, locatie Archimedeslaan, een minimaal aantal parkeerplaatsen ter beschikking. Het is de bedoeling dat eigen medewerkers en inhuurkrachten zoveel mogelijk met een alternatief vervoersmiddel naar het Provinciehuis komen, zoals het openbaar vervoer of het transferium. Voor incidentele bezoeken is het bezoekersdek beschikbaar. Alleen op de vrijdagen is de parkeergarage momenteel beschikbaar voor alle gebruikers van het Provinciehuis, op woensdag is incidenteel parkeerruimte beschikbaar. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 1 maart Duur: 6 maanden Optie op verlenging: nnb Inzet: 24 tot 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 20-02-2019 Sluitingstijd: 12:00 Intakegesprek: maandag 25 februari 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.