Nieuwste ICT-projecten

Informatie analist Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Informatie analist Omschrijving opdracht: De afgelopen decennia hebben de voormalige politiekorpsen informatie opgeslagen in vele verschillende, grotendeels regionale systemen. In sommige gevallen is deze data ook nog opgeslagen in een landelijke of regionaal datawarehouse. Een kleurrijk, complex en duur ICT-landschap. Deze data is niettemin van groot belang voor het politiewerk. Om die reden is enkele jaren geleden begonnen met de bouw van één landelijk politie datawarehouse: de Basisvoorziening Informatie (BVI). De komst van de Nationale Politie heeft de wens naar het landelijk beschikbaar krijgen van data verder versterkt. De Basis Voorziening Informatie (BVI) speelt in toenemende mate een cruciale rol in de informatievoorziening binnen de Nederlandse Politie. Informatie afkomstig van alle eenheden wordt centraal vanuit een geïntegreerde Business Intelligence (BI) omgeving beschikbaar gesteld aan de gehele organisatie. Gegeven de toenemende vraag naar nieuwe informatieproducten, de toenemende vraag naar het ontsluiten van nieuwe bronnen is er behoefte aan uitbreiding van het team met ervaren Informatie Analisten. Doelstelling: Het leveren van excellente informatieproducten ten behoeve van de aansturing van de Nationale Politie. Verantwoordelijkheden: - Zelfstandig kunnen werken volgens het principe van Agile/Scrum - Werken aan de door de Product Owner geprioriteerde taken - Vertalen van een business requirement naar business rules - Sensitief voor bestuurlijke verhoudingen - Het leveren van kwaliteit - Omgaan met gevoelige informatie - Vakmatige taken - Informatie analyse - Data analyse - Begeleiden van het ontwikkeltraject - Documenteren Leidinggevende taken: N.v.t. Contacten: Interne Organisatie Inzet in de lijn of project: Inzet is voor de softwareontwikkeling lijnorganisatie Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 06-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week 2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring in een rol als Informatie Analist of gelijkwaardig. 3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen zoals HR, Finance en/of Facility Management Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met data warehousing en Kimball ster modeleringsmethodiek. 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met SQL. 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het Agile Scrum methodiek. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 06-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 40/41 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAP CRM consultant met ABAP Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een SAP CRM consultant met ABAP. Omschrijving opdracht: Als SAP CRM Consultant binnen team Klant en Data ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de data binnen de CRM processen bij NS Reizigers. Je focus ligt hierbij op het uniform ontsluiten van data naar de processen die informatie gebruiken. Je lost samen met de (interne) klant en het development team problemen op en draagt optimale oplossingen aan. Je bent een spin in het web en expert binnen jouw functionele gebied. Je initieert en realiseert verbetervoorstellen binnen het SAP-systeem. Je verzorgt, mede vanuit het architectuurmodel, de vertaling naar een design en bent verantwoordelijk voor de configuratie van de applicatie. Je haalt de informatie op bij de verschillende teams die gebruik maken van de informatie in SAP CRM en weet hun behoeften te vertalen naar werkende oplossingen. Je bent werkzaam in een Scrum-team dat bestaat uit verschillende disciplines. Binnen dit team speel je in alle fases van realisatie een rol: vanaf initiatie en design tot en met het live gaan en de nazorg. Afstemming met de product owner over prioriteit en de klant over de oplossing horen hierbij. Hier gebeurt het: De werkzaamheden spelen zich af binnen NS IT en specifiek binnen Business Systemen. Business systemen is dé IT partner voor NS Reizigers Commercie. De focus van de activiteiten van NS Reizigers ligt op het realiseren van kwalitatieve vervoerscapaciteit, goede service en informatie, aantrekkelijke reisproducten en een hoogwaardig veiligheidsprofiel. Binnen Business systemen werken we bijvoorbeeld aan systemen die onze klanten bij Kopen, informeren of serviceverlening zó optimaal mogelijk ondersteunen. Denk hierbij aan systemen als Kaartverkoopautomaten, baliesystemen, OV Chipkaart poortjes en palen, NS.nl en Reisplanner en onderhouden we de Kaartverkoopautomaat, Baliesystemen, de poortjes en paaltjes. Gewenst profiel: We zijn op zoek naar iemand die in staat is om complexe zaken overzichtelijk te visualiseren. Daarnaast beschik je over uitstekende adviesvaardigheden. Je bent inventief, klantgericht , positief kritisch en analytisch sterk. Je staat open voor vragen vanuit andere teams en weet dat je alleen gezamenlijk succesvol kan zijn. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent resultaatgericht. Stressbestendigheid en een flexibele houding in werk en gedrag zijn voor deze functie van belang. Je bent iemand die in oplossingen denkt en goed op de hoogte is van actuele marktontwikkelingen op het gebied van CRM. Om succesvol te zijn als SAP CRM Consultant binnen team Klant en Data beschik je over: - Een afgerond HBO of WO diploma; - Minimaal 5 jaar relevante werkervaring met SAP CRM; - Aantoonbare implementatie ervaring SAP CRM 7.0 op het gebied van: Zakenpartners/Accounts, Ibases, Interaction Center; - Kennis van en ervaring met programmeren in SAP ABAP OO; - Ervaring met complexe systeemlandschappen; - Kennis en ervaring van Scrum/Agile methodiek; - Kennis en ervaring met SAP PI is een pré; - Ervaring met test (automatisering) is een pré; Om succesvol te zijn als Scrum Development Team Lid: - Ben je bereid tot het aannemen van disciplines die buiten je eigen expertise gebied liggen; - Ondersteun en help je teamgenoten; - Ondersteun je de processen waarvoor het team verantwoordelijk is; - Heb je focus op de continue verbetering van het product, het team en het proces; - Zorg je dat een backlogitem een uit te leveren functionaliteit wordt. - Ben je bereid bereikbaarheidsdiensten te draaien; Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar relevante werkervaring met SAP CRM. 2. Je beschikt aantoonbaar over kennis van en ervaring met programmeren in SAP ABAP OO. 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met complexe systeemlandschappen. 4. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 5. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 6. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-10-2019 Duur: 2 jaar Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-09-2019 Sluitingstijd: 17:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programmamanager digitale connectiviteit/5G Den Haag
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Programmamanager digitale connectiviteit/5G Omschrijving opdrachtgever: Wij zijn de Vereniging van Nederlands Gemeenten. We streven dagelijks naar een krachtige en vitale lokale democratie. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel passie aan. 380 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloedt door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie die streeft naar perfectie. We stellen ons continue de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou! Je geeft namelijk sturing aan je eigen carrière. De VNG ondersteunt je daarin met de benodigde faciliteiten en stimuleert interne doorstroom. Over Digitale connectiviteit/5G: In het eerste kwartaal van 2020 zal de eerste veiling van frequenties worden gehouden ten behoeve van de uitrol van 5G. 5G is de vijfde generatie van mobiele netwerken die allerlei nieuwe toepassingen mogelijk moet gaan maken. De beloften zijn groot en de maatschappelijke impact mogelijk ook. Mogelijke maatschappelijke kansen liggen op terreinen als: mobiliteit, zorg, agrotech, etc. Maatschappelijke impact op gemeenten heeft het met name op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte en discussie rondom volksgezondheid (stralingniveaus). Omschrijving van de opdracht: De functie van programmamanager 5G valt binnen de VNG in deze fase onder de directie Informatiesamenleving, team CIO—functie en primaire processen. Het ondersteuningsprogramma voor gemeenten op het gebied van digitale connectiviteit en 5G vanuit de VNG is nog in ontwikkeling. Jij bent verantwoordelijk om de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden te creëren, die het mogelijk maken om een programmateam neer te zetten. Het is van belang om hiervoor met de diverse relevante stakeholders afspraken te maken: EZK, gemeentelijke bestuurders en het VNG bureau en de bijbehorende bestuurlijke overlegstructuren. Daarnaast zullen de gemeentelijke randvoorwaarden verder moeten worden ingevuld en zal de voorbereiding voor een implementatieondersteuning gestart worden. Jij bent verantwoordelijk om samen met VNG Realisatie een gedragen programmaplan goedgekeurd te krijgen. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden: Het creëren van bestuurlijk draagvlak van een ondersteuningsprogramma bij de stakeholders, EZK, gemeentelijke bestuurders en de VNG; Relatiemanagement met belangrijkste stakeholders op bestuurlijk beleidsmatig niveau. In afstemming met VNG beleid ook afstemming op directie- en/of bestuurlijk niveau; Opstellen programmaplan digitale connectiviteit dat aansluit op de veranderopgave van gemeenten Organiseren van ondersteuning van gemeenten bij vragen en kennissessies (bijeenkomsten, webinars en werkateliers) Resultaat van de opdracht: - Ingevulde randvoorwaarden voor ondersteuning gemeenten - Bestuurlijke borging van het programmaplan digitale connectiviteit/5G - Adequate ondersteuning gemeenten Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding HBO. 4. Je hebt minimaal 8 jaar aantoonbaar werkervaring met programmamanagement op gebied van onderwerpen die een raakvlak hebben met digitale connectiviteit, dit betekent ervaring met glasvezelprojecten en/of mobiele communicatie. 5. Je hebt recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar en blijkend uit het CV) met het creëren van bestuurlijk draagvlak voor programma’s en projecten vanuit een koepelorganisatie. 6. Je hebt aantoonbaar (op basis van vervulde opdrachten/eerdere dienstverbanden en gevolgde opleidingen) inhoudelijke en actuele kennis van en ervaring met, opgedaan in de afgelopen 3 jaar, van de gemeentelijke beleidsterreinen en uitvoeringspraktijk, bij voorkeur op het terrein van informatievoorziening i.r.t. digitale connectiviteit. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt aantoonbaar (blijkend uit motivatie) over een actueel netwerk op hoogambtelijk en/of bestuurlijk niveau bij Ministeries en gemeenten. 2. Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van het maken van interbestuurlijke afspraken omtrent vraagstukken op het gebied van digitale connectiviteit (blijkend uit motivatie op basis van vervulde opdrachten/eerdere dienstverbanden), opgedaan in de afgelopen 7 jaar. 3. Je hebt meerjarige werkervaring in een politiek bestuurlijke context in een leidende rol. 4. Je hebt aantoonbaar ervaring (blijkend uit motivatie) met het ontwikkelen en aansturen van integrale, strategische, adviesproducten. Competenties: - Samenwerkingsgericht - Kwaliteitsgericht - Resultaatgericht - Klantgericht - In staat om in een veranderende omgeving te kunnen opereren - Zelfstandig met oog voor wanneer afstemming nodig is - Omgevingsbewust - Verbindend - Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk) - Planmatig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 15 oktober 2019 Duur: 31 december 2019 Optie op verlenging: ja Inzet: maximaal 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Geplande datum eerste gesprek 7 oktober 2019, tussen 12.00 en 15.00 uur. Geplande datum tweede gesprek 14 oktober 2019, tussen 09.00 en 12.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Proces optimalisatie (ERP) specialist/ Key user Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Proces optimalisatie (ERP) specialist/ Key user Omschrijving opdracht: De werkzaamheden betreffen die van de Senior Key-user, zoals hieronder beschreven. Daarnaast moet de persoon, op basis van zijn kennis en ervaring, in staat zijn de nieuw aan te trekken Senior Key-users (in vaste dienst) in te werken en te ondersteunen. Werkzaamheden Senior Key-user: - Verzorgt een effectieve en efficiënte toepassing van de defensie brede materieel logistieke bedrijfsvoering (processen) en informatievoorziening (MATLOG BV/IV), v.w.b. zijn/haar domein, binnen het CZSK, door: - Het verlenen van ondersteuning aan de PMM organisatie m.b.t. de toepassing van de MATLOG BV/IV; - Het analyseren en volgen van de defensie brede MATLOG BV/IV ontwikkelingen om het effect hiervan op de bedrijfsvoering van het CZSK te bepalen, deze wijzigingen uit te werken, vast te leggen (in voorschriften, richtlijnen en/of instructies) en in overleg met de (coördinerend)procesmanager(s) te implementeren; - Het monitoren en analyseren van de kwaliteit van de toepassing van de MATLOG BV/IV om de CZSK PMM oraganisatie te adviseren over verbeteringen; - Het participeren in projecten/progamma's audits en evaluaties, met als doel de MATLOG BV/IV te borgen en verbeteren; - Het gevraagd/ongevraagd adviseren in het gebruik van rapportages/managementinformatie om de MATLOG BV/IV te borgen en/of verbeteren; - Het vertegenwoordigen van het CZSK in diverse in- en externe overleggen t.a.v. verbetertrajecten, zoals PMM(s)/ VBT(s), (een VBT team), om hierin zijn/haar (materie) deskundigheid en/of (functionele) behoeftes van het CZSK in te brengen en de belangen te behartigen; - Het bijwonen van testen van IV releases namens het CSZK; - Het, met zijn/haar expertise, ondersteunen van MATLOG gerelateerde migratie en/of implementatie project/trajecten en onderzoeken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van procesoptimalisatie (in de bedrijfsvoering) en ondersteuning van super-users en eindgebruikers van ERP systemen. 2. Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het gebruik van ERP systemen (SAP). 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met betrekking tot procesmanagement. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met ERP geïmplementeerde bedrijfsprocessen, ook t.a.v. het koppelvlak ketenlogistiek en systeemlogistiek (onderhoud), met een integrale bedrijfsvoering tot doel. 5. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. 6. Je hebt minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau (o.b.v. ervaring en/of opleiding en/of certificaten). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt , bij voorkeur, werkervaring met betrekking tot projectmanagement en planningstechnieken. 2. Je hebt , bij voorkeur, werkervaring in het opzetten van een onderzoek, het plannen van een aanpak en (schriftelijk) helder en bondig communiceren over resultaten/verbeteringen. 3. Je hebt , bij voorkeur, werkervaring in het plannen en organiseren van activiteiten om maatregelen ter verbetering te initiëren. 4. Je hebt , bij voorkeur, kennis van (met) onderhoudsprocessen. Inzet Periode: Schatting 3218 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3218 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening Duur: 3218 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Quantitative Risk Analyst Amsterdam
Senior Quantitative Risk Analyst The bank is looking for skilled senior quantitative risk analysts who have a solid quantitative background and a passion for working with advanced techniques to unlock the valuable information contained in historical data. Your Job As a senior quantitative risk analyst, you will be responsible for delivering important project goals, coaching junior colleagues and continuously improving our models. You will work in close collaboration with our stakeholders to maximize the impact of our models for the bank.As a senior quantitative risk analyst you will lead one or more projects. Examples of projects are:Modelling transition probabilities between credit states for IFRS9 and stress testing.Key modelling techniques: times series analysis, Bayesian inference and optimization techniques.Modelling operational losses for our advanced measurement approach (AMA) model for operational risk.Key modelling techniques: extreme value theory and copulas. Understanding our business and our historical data is the starting point of all projects.This means that you are in close contact with business stakeholders. Also, checking and pre-processing historical data is a crucial part of the work of each project team. Your working environmentThe client is a leading Dutch bank, with an international presence across Europe, Asia Pacific, and the Americas. The bank believes in risk models for better banking and financial stability.The models developed in the IFRS9, Stress Test and Operational Risk modelling team are state-of-the-art and at the forefront of the financial industry.We are a team of ambitious, talented and smart people from all over the world. We work in a stimulating environment where team members have the opportunity to keep learning and make a positive impact for the bank and its clients. Your Profile Do you have a strong quantitative education in a field such as physics, mathematics or econometrics?Are you experienced in programming languages suited for model building and data analysis, such as Python, Matlab and/or SAS?Do you have at least 6 years of work experience in risk modelling (preferably on at least one of the following subjects: IFRS9, Stress Test and/or Operational Risk)?Do you have a track record of successfully completing model building projects in time?Are you ambitious and do you want to continuously improve yourself?Do you work well within a team? Can you take the lead to ensure the successful delivery of projects while coaching team members?
Domeinarchitect Software ontwikkeling Den Haag
Als Domeinarchitect Software-ontwikkeling ben je kaderstellend voor solution architecten en ontwikkel- en beheerteams (ook DevOps). Er is een referentie-architectuur Software-ontwikkeling en er zijn ontwikkelstandaarden die je uitdraagt, bewaakt en doorontwikkelt. Je houdt rekening met de Rijksbrede standaarden, de informatiebeveiligingstandaarden en de DICTU referentiearchitecturen en -standaarden. Vanuit de divisie Ondersteunende ICT Diensten kun je ook deelnemen aan projecten bij de klantdivisies. Je schrijft dan een Project Start Architectuur en begeleidt deze projecten en zorgt dat de architectuur wordt gevolgd. Je bent een aanspreekpunt en behoeftesteller richting de divisie Infrastructuur, die bezig is met een outside-in transformatie naar een (standaard) dienstenleverancier. Zij zet in op cloud concepten zoals automatisering van de automatisering en self service. Je bent thuis in thema's zoals applicatie-architectuur, CI/CD, SOA en containerisatie en bent in staat de vraagkant (namens softwareteams) te vertegenwoordigen.Functie-eisenKennis van SOA, TOGAF, ArchimateKunde van software-architectuur en software engineering, bij voorkeur op het gebied van Java, Apex en .NETKennis van cloud computingDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Projectleider IT UBO, Sr. Woerden/Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28066 Omgeving: Woerden/Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Vrijdag 4 oktober tussen 9.00 en 15.00 uur Sluitingsdatum: Maandag 30 september om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Projectleider IT UBO voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk waar de overheid een rol heeft, maar laten zoveel mogelijk over aan de markt zelf. Een moderne ICT-afdeling helpt de organisatie om hierin succesvol te zijn. Je gaat onderdeel worden van het UBO Programmateam. Daarin zal je een verantwoordelijkheid hebben voor het realiseren van de deelketen voor het uitleveren van een UBO Uittreksel. Daarnaast zal je de IT Implementatie van UBO coördineren en speelt een grote rol in het tijdig opleveren van het UBO register. Een UBO is een 'Ultimate Beneficial Owner' of uiteindelijk belanghebbende. De definitie van UBO is met de wetswijziging van 1 januari 2013 opnieuw vastgesteld. Sindsdien valt ook de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt of trust onder de werking van de Wwft. De instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. In de loop van 2018 wordt de registratie van de UBO toegevoegd aan de Handelsregisterwet. Taken/werkzaamheden: Er zijn meerdere teams betrokken bij de realisatie van de deelketen UBO Uittreksel. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig realiseren van de keten, en zorgt voor focus op het resultaat en voor een goede samenwerking tussen teams over meerdere domeinen. Je rapport wekelijks aan het UBO programmamanagement. Daarnaast stel je als implementatie coördinator het implementatieplan op in overleg met de opdrachtgever. Draagt zorg voor dat deze planning ook wordt nageleefd en signaleert wijzigingen en bedreigingen voor de planning en zorgt er voor dat er maatregelen worden getroffen om de planning alsnog te kunnen halen. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van Informatica. Je bent in het bezit van het certificaat Prince2 Practitioner en/of IPMA C. Je bent in het bezit van het certificaat SAFe 4 Agilist. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als IT Projectleider. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met implementatie van IT projecten met een omvang van meer dan 1 miljoen euro. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Agile. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van software ontwikkeling-projecten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met ontwikkelingen in complexe ketens die domein overschrijdend zijn. Competenties: Overtuigingskracht: De kandidaat weet door middel van persoonlijk overwicht, uitstraling en/of charisma groepen en individuen te beïnvloeden in complexe en/of gevoelige processen. Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Klantgerichtheid: De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop. Resultaatgerichtheid: De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Kwaliteitsgerichtheid: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze. Ondernemerschap: Signaleert kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe diensten en/of producten, handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen. Overzicht: Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen. Organisatiesensitiviteit: Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. Flexibiliteit: Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken.
DevOps Engineer (Linux/ELK/API) (QR7024) Amsterdam
Functie: DevOps Engineer (Linux/ELK/API) (QR7024) Start: 14-10-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a DevOps Engineer with deep knowledge in one infrastructure-related topic. You will develop consumable, automated end-to-end infrastructure services for your consumers together with your squad. You are able to move all typical user stories and tasks from "To-Do" to "Done". Besides your squad you will also be member of a chapter. In a chapter you develop your skills, share knowledge, experience and discuss challenges. The chapter is all about craftsmanship. Your toolbox: You want to be a more awesome version of your already awesome self Broad and deep understanding of IT infrastructure in general Competent in using Python, Powershell, Java or Golang Experience in using Ansible or a similar tool Solid understanding of Software Engineering and Computer Science principles Experience in working in an Agile environment is a plus Special interest in monitoring Awareness of risk and security Automate everything attitude A can do mentality At least a Bachelor's degree Monitoring: Metrics count, Events happen, Alerts are raised, Logs are stored... for all services, every second. Your in-depth knowledge of the new generation monitoring tools and your creativity to deliver a fully self-service solution for every monitoring service ensures that our squads have the best monitoring in place. Skills: This role is indicated as a Competent level. For this role we also need very specific skills on ELK next to the skill mentioned in our Tribe skill matrix (please find this matrix attached): Of course a good understanding of Linux; Hands on experience in Elasticsearch ELK stack- Elasticsearch, Kibana and Logstash, API intergration; Hands on experience with security integration like LDAP with Elasticsearch environment; Experience with evaluating existing Elastic clusters, configuration parameters, indexing, search and query performance tuning, security and administration; Proven experience with DevOps technologies like GitHub, Jenkins, Docker, Kubernetes, Openstack, or similar is a strong plus. Hands on experience with Ansible, preferable has deployed the ELK stack with Ansible; Experience with API development. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Oracle BI/DWH Developer/Architect (PL/SQL) (QR7023) Amsterdam
Functie: Oracle BI/DWH Developer/Architect (PL/SQL) (QR7023) Start: 14-10-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: We are looking for a Dev engineer to re-design an Oracle datawarehouse, experienced in ETL and PL/SQL Your work environment In this role you will work in the IT organization of Risk Management in a BusDevOps team. All risks and issues are registered in an application which is the basis for multiple types of reports used by risk managers, and by higher country and corporate management. The reports give overview and details of risk and issue areas and relate to expected loss tolerance. The reports are used for ECB- and other regulatory reporting, audits, internal risk processes, provisioning processes, and to measure exposure, and are used to control risk appetite. Further development and improving the current datawarehouse, and reporting functionality has been prioritised as a strategic objective. The current Oracle datawarehouse is in a transformation phase: Business Intelligence (BI) functionality is being developed, to feed dynamic reports by Cognos. Your team consists of business, IT Developers and Operations specialists. This team has all expertise necessary to support and develop all non-financial risk applications. The squad works according to Agile scrum, which means that work is sliced and planned in sprints. As Developer in the team you take responsibility to deliver value according to sprint planning. Together with the team you are responsible to (re-)design and improve the application and its BI solution. And together with all stakeholders, you jointly work towards the combined goal: develop a solution with is maintainable and clearly reports on all data information needs. Who are you? You are a driven IT specialist with excellent analytical and programming skills. You have very good social and communication skills. You feel a personal responsibility for the quality of your application and its reliability, and you work together with your colleagues across your domain. You recognise problems and work to solve them by yourself and with other colleagues. You have a have a no nonsense getting-things-done mentality. Profile: - Excellent team player, persistent, service oriented, customer centric, eager to learn - You have excellent knowledge of and at least 6 years experience with Oracle databases, including experience with data models of Data Staging Environments and Data Warehouses. In specific: - You are capable to learn and oversee an entire Data Warehouse. You are capable to re-design the data model of the current DWH, to efficiently support current reporting. - You have excellent PL/SQL coding skills. In PL/SQL you are able to develop new ETL procedures, and fine-tune existing PL/SQL code for efficiency and maintenance reasons - You are capable to build Data Marts, to enable the building of interactive/BI reporting instead of our current static reports). Also you are capable to develop efficient and maintainable SQL queries - You are capable to educate/instruct report builders how to configure their reports so that they get up and running and can carry out themselves - From the perspective of your database knowledge and experience, you are capable to advice and support Operations Engineers and other team members, e.g. during an upcoming transfer operation of the current Data Warehouse into the ING Private Cloud environment - You like to deep-dive technology, to search for root causes of issues and incidents, and to resolve them. Preferred: - Degree in Computer Science or equivalent - Experience with Continuous Delivery - Excellent English communication skills, verbal and written. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Project- / programmamanager Den Haag
Een tijdelijke project- / programmamanager is nodig om de strategie voor de aansturing en uitvoering van de woondeals neer te zetten. Een snelle en voortvarende start van de uitvoering is noodzakelijk, omdat de regio’s een proactieve samenwerking met de organisatie aan de uitvoering van de woondeals verwachten. De opdracht is erop gericht om de uitvoering voor de medewerkers en het bestuur efficiënt in te richten. • De woondeals bevatten afspraken die vergelijkbaar of zelfs gelijk aan elkaar zijn. Voor de versnelling van bouwlocaties kunnen de teams en regio’s onderling van elkaar leren. De uitvoering van thematische afspraken die regionaal vergelijkbaar zijn kan aan elkaar gekoppeld worden. Afwijkingen in de uitvoering van afspraken tussen regio’s onderling kan bestuurlijk zeer gevoelig liggen, maar tegelijkertijd verschillende regio’s in hun wensen en belangen. De strategische inrichting van de uitvoering van de afspraken vraagt dus intern om een heldere structurering, maar ook om inzicht en sensitiviteit voor bestuurlijke verhoudingen. • De afspraken die in de woondeals zijn gemaakt hebben eveneens een sterke link met andere trajecten. Zo zijn afspraken rondom woningbouw vaak verbonden aan benodigde investeringen in bereikbaarheid, waarover afspraken worden gemaakt in de regionale BO’s MIRT. Keuzes ten aanzien van toekomstige locaties voor woningbouw zijn gerelateerd aan bredere verstedelijkingsvisies en toekomstige Omgevingsagenda’s binnen de regio’s. Over belangrijke thema’s rondom wonen in algemene zin zijn eveneens landelijk afspraken gemaakt in de Nationale Woonagenda, en ook thematisch in actieplannen rondom studenten en wonen/zorg. Onderdeel van het project is om de koppeling tussen de woondeals aan andere trajecten strategisch in te richten, zodat besluitvorming in andere trajecten aansluit bij wat nodig is in de woondeals, in constructieve samenwerking met verantwoordelijken voor andere trajecten. Dat vraagt om kennis van de ambtelijke organisatie en inzicht in interne en bestuurlijke processen, vooral waar het de ruimtelijke ordening betreft. • Specifiek relevant zijn diverse trajecten rondom de bekostiging van gebiedsontwikkeling. Binnen de woondeals zal de aandacht in de eerste fase primair uitgaan naar het uitwerken van enkele prioritaire gebiedsontwikkelingen, aan de hand van businesscases en MKBA’s. Enige kennis van business cases en/of MKBA’s is dus een pré. • Op dit moment is er nog geen structuur voor de bestuurlijke contacten bij de uitvoering van de woondeals. Gedacht kan worden aan een afzonderlijk regulier (halfjaarlijks) bestuurlijk overleg per regio, maar daarbij is de aansluiting bij andere relevante (bestuurlijke) overleggen van belang. Onderdeel van het project om ook de bestuurlijke lijnen strategisch zodanig in te richten dat zij aansluiten bij bestaande structuren, in overleg en samenwerking met andere verantwoordelijke managers. • Tenslotte heeft de directeur Woningmarkt behoefte aan een centraal aanspreekpunt voor de uitvoering van de woondeals, die het overzicht heeft over alle deals en reguliere contacten onderhoudt met de trekkers en teams, maar ook met het management van andere betrokken onderdelen van de organisatie, en waar nodig ook met partners in de regio’s (gemeenten/provincies). In de toekomst zal deze rol worden ingevuld door een nieuw te werven afdelingshoofd, maar deze zal naar verwachting pas in november of december bij de directie van start gaan. In de tussentijd is er behoefte aan iemand die deze rol tijdelijk kan invullen. • Na afloop van deze opdracht zal het management voor de verdere uitvoering van de woondeals worden belegd bij een nieuw aan te nemen afdelingshoofd, dat o.a. verantwoordelijk zal worden voor het cluster woningaanbod. De werkzaamheden van de project- / programmamanager bestaan grofweg uit de volgende activiteiten: • Met trekkers de werkvormen strategisch inrichten voor de uitvoering van de woondeals (bijv. werkgroepen, tafels, etc.). Afhankelijk van het werkniveau van de betrokken medewerkers kan actieve aansturing nodig zijn. • Faciliteren van contact en kennisdeling tussen trekkers en teamleden • Borging van de strategische koppeling op thematisch niveau; sommige afspraken in verschillende woondeals zijn vergelijkbaar en kunnen beter thematisch opgepakt worden, waar nodig hierop aansturen. Ondersteunen bij de inhoudelijke koppeling van afspraken aan de juiste medewerkers • Strategische koppeling van de woondeals en andere relevante trajecten borgen, daarvoor het benodigde netwerk binnen de organisatie onderhouden. • Inrichten en ondersteunen van woondeal-overleggen op bestuurlijk niveau, zoveel mogelijk gelijkvormig voor alle woondeals en aansluitend bij bestaande structuren. • Algemeen aanspreekpunt voor de woondeals; leveren van input voor communicatie, politieke zaken en interne notities, voeren van overleggen. • Waar nodig contacten onderhouden met regionale partners, als ondersteuning en/of escalatieniveau voor de trekkers. Functie eisen: • Je beschikt over een diploma op WO-niveau. • Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode. Je beschikt over kennis van een relevant beleidsterrein (wonen en/of ruimtelijke ordening). • Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van project-/programmamanagement in de ambtelijke organisatie. Competenties: • Flexibel in aanpak maar altijd gericht op kwalitatieve tijdige levering. • Stevige en serieuze gesprekspartner en adviseur, netwerker, communicatief sterk en verbindend. Functiewensen: • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van (bekostiging van) gebiedsontwikkelingen. • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met vergelijkbare projecten/programma’s binnen de Rijksoverheid. • Mate waarin de kandidaat over omgevingsbewustzijn beschikt Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m., 32-36 uur per week Einddatum: 31 december 2019 met ptie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Diane Nguyen, 06-20985467 of recruiterdn@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk per email aan recruiterdn@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Projectleider en consultant Den Haag
De opdracht betreft het (inhoudelijk) leiden van het project waarin een toekomstvaste oplossing wordt bedacht en gerealiseerd voor het relatiebeheersysteem. Het huidige systeem is een maatwerk oplossing die volledig is geïntegreerd in Oracle EBS. Door de complexiteit is het onderhoud en het doorvoeren van wijzigingen, tijdrovend en kostbaar. De huidige oplossing wordt vervangen. Voor de financiële gegevens wordt overgegaan op standaard stamgegevensbeheer binnen Oracle EBS. Per dienst wordt Oracle EBS gekoppeld, via een standaard berichtenverkeer, aan verschillende (dienst)oplossingen voor relatiebeheer. Bij de start van het project heb je een rol bij het uitwerken van de scenario’s die mogelijk zijn om naar de nieuwe situatie te komen. Gezien het specifieke karakter van deze opdracht ben je bewaker van de inhoudelijke oplossing en wordt kennisinbreng en advisering daaromtrent uitdrukkelijk gevraagd. Zowel op proces- als systeemaspecten maar ook in relatie tot haalbaarheid van de mogelijke wegen. Op basis van het gekozen scenario kan het project gestart worden. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van het project namens de portfoliomanager. In de rol van projectleider bewaak en rapporteer je de voortgang en projectrisico’s aan de portfoliomanager. Ook zorg je ervoor dat de projectdoelstelling) conform kwaliteit, tijd en budget behaald worden. Daarnaast ondersteun je de portfoliomanager in de sturing op het gehele portfolio in een. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse portfoliovoering. Je bent intermediair tussen de opdrachtgever(s) en de andere projectteams binnen het portfolio. Daarbij rapporteer je rechtstreeks aan de portfoliomanager in een en werk je samen met andere projectleiders. De verdeling tussen deze twee onderdelen zal gemiddeld 50-50 zijn. Functie eisen: • Kennis van en ervaring met informatiemanagement. • Kennis en ervaring op het gebied van Oracle E Business Suite niet zijnde Cloud, meerde modules maar in in ieder geval inkoop, projecten en financiën (grootboek, debiteuren en crediteuren. • Kennis van Cloud processen van Oracle E-Business Suite • Ervaring met het bedrijfsproces relatiebeheer (financiële relaties én niet- financiële relaties) en subsidie-processen. • Prince2 Practioner • WO werk- en denkniveau • Bij elkaar brengen van business en ICT inhoudelijke en verbindend (vertalen business doelen naar procesontwerpen en systeeminrichting) – consultancy. • Doorontwikkelen van ICT landschappen gericht op ERP – architect. • Strategische adviesvaardigheden - coördinatie portfolio. Competenties: • Flexibel in aanpak maar altijd gericht op kwalitatieve tijdige levering. • Stevige en serieuze gesprekspartner en adviseur, netwerker, communicatief sterk en verbindend. Functiewensen: • Ervaring met grotere organisaties als het Ministerie maar dan buiten de overheid om eens een ander licht op de materie te krijgen. • Bekend met Scrumwerkwijze Overige informatie: Locatie: Den Haag Aantal uren per week: 36 Start: 1 oktober 2019 Einddatum: 30 september 2020 Optie tot verlenging: ja Recruiter voor deze rol: Diane Nguyen, telefoonnummer 06-20985467 of email recruiterdn@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk per email aan recruiterdn@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Business analist Den Haag
De opdracht betreft het (inhoudelijk) leiden van het project waarin een toekomstvaste oplossing wordt bedacht en gerealiseerd voor het relatiebeheersysteem. Het huidige systeem is een maatwerk oplossing die volledig is geïntegreerd in Oracle EBS. Door de complexiteit is het onderhoud en het doorvoeren van wijzigingen, tijdrovend en kostbaar. De huidige oplossing wordt vervangen. Voor de financiële gegevens wordt overgegaan op standaard stamgegevensbeheer binnen Oracle EBS. Per dienst wordt Oracle EBS gekoppeld, via een standaard berichtenverkeer, aan verschillende (dienst)oplossingen voor relatiebeheer. Bij de start van het project heb je een rol bij het uitwerken van de scenario’s die mogelijk zijn om naar de nieuwe situatie te komen. Gezien het specifieke karakter van deze opdracht ben je bewaker van de inhoudelijke oplossing en wordt kennisinbreng en advisering daaromtrent uitdrukkelijk gevraagd. Zowel op proces- als systeemaspecten maar ook in relatie tot haalbaarheid van de mogelijke wegen. Op basis van het gekozen scenario kan het project gestart worden. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van het project namens de portfoliomanager. In de rol van projectleider bewaak en rapporteer je de voortgang en projectrisico’s aan de portfoliomanager. Ook zorg je ervoor dat de projectdoelstelling) conform kwaliteit, tijd en budget behaald worden. Daarnaast ondersteun je de portfoliomanager in de sturing op het gehele portfolio in een. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse portfoliovoering. Je bent intermediair tussen de opdrachtgever(s) en de andere projectteams binnen het portfolio. Daarbij rapporteer je rechtstreeks aan de portfoliomanager in een en werk je samen met andere projectleiders. De verdeling tussen deze twee onderdelen zal gemiddeld 50-50 zijn. Functie eisen: • Kennis van en ervaring met informatiemanagement. • Kennis en ervaring op het gebied van Oracle E Business Suite niet zijnde Cloud, meerde modules maar in ieder geval inkoop, projecten en financiën (grootboek, debiteuren en crediteuren. • Kennis van Cloud processen van Oracle E-Business Suite • Ervaring met het bedrijfsproces relatiebeheer (financiële relaties én niet- financiële relaties) en subsidie-processen. • Prince2 Practioner • WO werk- en denkniveau • Bij elkaar brengen van business en ICT inhoudelijke en verbindend (vertalen business doelen naar procesontwerpen en systeeminrichting) – consultancy. • Doorontwikkelen van ICT landschappen gericht op ERP – architect. • Strategische adviesvaardigheden - coördinatie portfolio. Competenties: • Flexibel in aanpak maar altijd gericht op kwalitatieve tijdige levering. • Stevige en serieuze gesprekspartner en adviseur, netwerker, communicatief sterk en verbindend. Functiewensen: • Ervaring met grotere organisaties als het Ministerie maar dan buiten de overheid om eens een ander licht op de materie te krijgen. • Bekend met Scrumwerkwijze Overige informatie: Locatie: Den Haag Aantal uren per week: 36 Start: 1 oktober 2019 Einddatum: 30 september 2020 Optie tot verlenging: ja Recruiter voor deze rol: Diane Nguyen, 06-20985467 of recruiterdn@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk per email aan recruiterdn@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Gemeentelijk Projectleider TOPdesk & Coördinatie Servicedesk Schiedam
Referentienummer: BTIT28056 Omgeving: Schiedam Startdatum: z.s.m. Einddatum: 13 april 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 26 september 2019 om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Gemeentelijk Projectleider TOPdesk & Coördinatie Servicedesk voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever maakt deel uit van een samenwerkingsverband. De organisaties hebben besloten zich te onttrekken uit deze samenwerking en willen zelfstandig verder. Hierdoor dient de Servicedesk opnieuw te worden vormgegeven, waarbij rekening gehouden moet worden met een scenario van mogelijke uitbesteding. Daarnaast dient ook een migratie plaats te vinden van de huidige gezamenlijke TOPdesk omgeving (on prem) naar een eigen TOPdesk SaaS omgeving. De voorbereiding van dit migratie project is reeds in gang gezet. De betrokkenheid van de Servicedesk bij dit project is essentieel, aangezien ook het functioneel beheer van TOPdesk daar belegd gaat worden. Taken/werkzaamheden: Het project is 3-ledig: Zorgen voor de opzet en de coördinatie van een goed werkende Servicedesk. - De huidige Servicedesk wordt op dit moment ingevuld met een aantal interne en externe resources. Naast 1e lijn helpdesk zorgt de Servicedesk ook voor het dispatchen van alle meldingen, voor bestellingen (mobile devices) en voor werkplekondersteuning (WPO) richting de organisatie. Veel kennis van de werkwijze en dienstverlening zit en zat in hoofden van de medewerkers. Het is van belang dit minder resource afhankelijk in te richten. Tevens dient de sturing en rapportage op meldingen en op het proces Incident management nog goed opgepakt te worden. - De opzet en coördinatie dient zodanig plaats te vinden, dat t.z.t. eenvoudige overdracht mogelijk is aan een overnemende partij (bij uitbesteding) of een nieuwe coördinator. Inrichting en implementatie van de nieuwe TOPdesk SaaS omgeving. - De voorbereiding van dit traject is reeds in gang gezet. TOPdesk (on premise) wordt op dit moment gebruikt door verschillende afdelingen binnen de organisatie, waaronder ICT beheer, Applicatiebeheer, Facilitaire zaken en Vastgoed. Hierbij dient met de afdelingen goed gekeken te worden waarvoor TOPdesk gebruikt wordt en hoe dit nu voor de organisatie goed in te richten, omdat in de loop der tijd en als gevolg van de samenwerking veel vervuiling en onduidelijkheid is ontstaan. Naast de inrichting van TOPdesk SaaS en het realiseren van technische koppelingen zal ook data gemigreerd/overgenomen moeten worden vanuit de huidige omgeving, dient historische data raadpleegbaar gemaakt te worden, moet een goede oplossing voor documentopslag bepaald worden en dient ook (functioneel) beheer ingericht te worden. Tot slot is informatie/training voor behandelaars essentieel voor de livegang, alsook communicatie naar de gebruikersorganisatie aangezien ze met een nieuw self service portal te maken krijgen. Voorbereiding van een eventuele uitbesteding van de servicedesk. - De servicedesk dient voorbereid te worden op een mogelijke outsourcing. Naast de processen (basis) op orde dient er ook goed beeld te zijn van de (omvang van) de dienstverlening en te maken afspraken met de gebruikersorganisatie. KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over ervaring in een soortgelijke rol. Je bent op zeer korte termijn beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over kennis en ervaring met projectmanagement op basis van Prince2: - Sturen op de realisatie en oplevering van projectdoelstellingen en resultaten in samenwerking met het team; - Opstellen van voortgangsrapportages (kwaliteit, planning, kosten); - Overdragen van projectresultaten inclusief beheer met bijbehorende governance. Je beschikt over kennis en ervaring met: - TOPdesk SaaS implementaties; - Het opzetten/aansturen van een servicedesk; - Het werkveld van de servicedesk (Corsa, MS/Office365, Windows 7 en 10, Office 2010 en 2016); - ITIL vs3, minimaal de processen incident, configuratie en problem management. Je bent bekend met gemeentelijke structuren, processen en stakeholders. Je bent in staat om goede (proces)afspraken te maken met o.a. behandelaars, gerelateerde afdelingen, gebruikersorganisatie. Competenties: Klantgerichte instelling; Gewend te opereren in een niet gestructureerde omgeving en in staat daarbinnen wel tot de beoogde resultaten te komen; Coachende vaardigheden om medewerkers relevante kennis en ervaring bij te brengen; Hands-on mentaliteit: in staat om bij te springen en ook zelf servicedesk werkzaamheden ter hand te nemen waar nodig; Communicatief, open, enthousiast en besluitvaardig: in staat om goed zaken over te brengen, draagvlak en goede sfeer te creëren en te zorgen voor de noodzakelijke besluitvorming.
Manager t.b.v. team Projectmanagers Ruimtelijk Domein Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Manager t.b.v. team Projectmanagers Ruimtelijk Domein Omschrijving opdracht: De ontwikkelorganisatie Ruimte werkt vanuit 6 teams (gildes) aan de ruimtelijke opgaven van de stad. De stad groeit in een enorm tempo. Groei betekent ook uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. Het is onze ambitie om deze uitdagingen op een gezonde en duurzame manier aan te pakken en tegelijk de historie van de stad te koesteren. Deze groei van de stad in combinatie met het verminderen van het aantal regels door de invoering van de Omgevingswet creëert meer ruimte voor maatwerk en voor initiatieven om samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en investeerders de stad nog mooier te maken. Samen werken we aan de stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Met die passie werken we integraal aan diverse (ruimtelijke) opgaven. Waarbij we veel ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Als manager (officiële functietitel: Gildemanager B) geef je, in samenwerking met de eindverantwoordelijke gildemanager A, leiding aan het gilde “Werken met de Stad”; het gilde van de projectmanagers en de projectassistenten. In dit gilde werken de mensen die onze ruimtelijke ambities zichtbaar maken in de tastbare praktijk van de stad. Denk aan de energietransitie, mobiliteit, stedenbouw, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. Doorgaans beslaat het werk van de projectmanagers meerdere gebieden tegelijk. Het gilde bestaat uit ongeveer 60 ruimtelijke projectmanagers van junior tot strategisch niveau. Zij zijn gedreven, hoogopgeleide professionals met een grote daadkracht. Daarnaast gaat het team de thuisbasis zijn van ruim 30 projectassistenten. Deze projectassistenten worden dit najaar overgeplaatst naar dit gilde. De implementatie van deze verandering is een taak van de beoogde interim manager. Jouw doel is het goed laten werken van het team en daarbij ben je er vooral op gericht dat de medewerkers kunnen functioneren als open, scherpe, wendbare, betrouwbare en zelfstandige professionals die een goede bijdrage leveren aan de resultaten. Tegelijkertijd werk je nauw samen met de andere manager van dit gilde om de gewenste ontwikkelingen op het gebied van werkwijzen, cultuur en gedrag te versterken. Deze functie zal binnenkort vacant komen. De werving is intussen gestart. De inhoudelijke sturing van de projectmanagers en projectassistenten ligt bij de programmamanagers/-directeuren welke de verantwoordelijkheid dragen van de inhoud van het werk. Dit betekent concreet voor de manager dat er geen focus is op de inhoudelijke component in het werk; wel moet je het werk van de projectmanagers begrijpen. Je taken zijn: - Je vertaalt inzichten over de ontwikkelingen in werkveld en de opgaven naar de benodigde kennis en competenties in het gilde. Hierbij maak je gebruik van de expertise van de medewerkers uit het gilde. - Je hebt snel zicht op de specifieke kennis, kwaliteiten en competenties van de individuele medewerkers en coacht en faciliteert hen in hun ontwikkeling. - Je bent verantwoordelijk voor het op orde houden van de omvang (kwalitatief en kwantitatief) van het gilde. Dit doe je door scherp oog te houden op de toekomstige vraag. - Je acteert als verbinder bij verschillen van inzicht of bij een belangenafweging, als ondersteuner bij het vinden van oplossingen en faciliteert en stimuleert zo telkens opnieuw de zelforganisatie van teams en collega’s. - Je bespreekt met opdrachtgevers (opgavemanagers) de benodigde inzet (korte en lange termijn) incl. prioritering in het werk. - Je bent (mede) verantwoordelijk voor het functioneren van het gilde met continue aandacht voor professionalisering - Je zorgt voor het optimaal benutten van de kracht van alle projectmanagers door ze kennis en observaties breed met elkaar te laten delen - Jij draagt (mede) zorg voor de bedrijfsvoering van het gilde. Gewenst profiel: Je bent een echte peoplemanager die medewerkers coacht, faciliteert en stimuleert in hun individuele ontwikkeling. Ook daar waar het minder gaat, ga je in gesprek en geef je duidelijkheid. Je stimuleert het zelf organiserend vermogen van de medewerkers en teams door hen een actieve en zelfstandige rol te geven bij de professionele ontwikkeling van het vak en elkaar. Je daagt je medewerkers uit om elkaar te ondersteunen en je spreekt medewerkers aan op hun bijdrage aan het grotere geheel, op inhoud en organisatie. Je hebt verschillende managementstijlen in huis en zet deze bewust in. Je coacht en faciliteert als het kan en stuurt als het moet. Je laat medewerkers zoveel mogelijk zelf problemen op lossen maar schept de omstandigheden waarin iedereen het werk zelfstandig kan uitvoeren. Je bent in staat om van een groep projectmanagers en projectassistenten, die uit verschillende bloedgroepen bestaat, een geheel te maken. Verder beschik je over: - een passende afgeronde universitaire opleiding - Meer dan 7 jaar leidinggevende ervaring aan Hbo’ers en Academici - Meer dan 7 jaar ervaring met organisatieontwikkelingen - Een flexibele stijl van leidinggeven, gericht op samenwerken en ontwikkelen - Idealiter heb je ruime werkervaring binnen de overheid, bij voorkeur binnen het ruimtelijke domein Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde academische opleiding. 2. Je hebt meer dan 7 jaar leidinggevende ervaring aan Hbo'ers en Academici. 3. Je hebt meer dan 7 jaar leidinggevende ervaring in het ruimtelijk domein binnen de overheid of aan de overheid leverende marktpartijen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring binnen het ruimtelijk domein van een G4 gemeente. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 01-04-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 10-10-2019 tussen 1300-1600u. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Lead Developer/Architect Schiphol-Rijk
For our client in Amsterdam Harvey Nash is looking for a Lead Developer / architect.Startdate; as soon as possible Duration; 3 months + Effort; 40 hours a weekCV in English including your availability and hourly rate.Job Description Our company is looking for a lead (around 5 years) application developer to be part of the Technology team. The main projects of this team are Observer development and network automation. The role of the contractor will mainly focus on the backend application development. On the other end you need a good understanding and experience as architect. (5+ years). Top 3 non-negotiable skills:Python/Django Frameworkexperience with software architectureUnix/Linux High level of proficiency in Python and Django framework.Must-have skills & knowledge: SQL knowledge, including query evaluation and optimisation techniques. Experience in Object Oriented Programming/Design. Knowledge of Linux internals and common UNIX daemons. Knowledge of internet enabling technologies, protocols & networking. Process oriented skills for troubleshooting, problem solving and problem resolution. Preferred skills & knowledge:Degree in a related field.Bash and Shell Scripting.Prior experience of industry standard software design and development principals such as Unit Testing, MVC Patterns.Exposure to version control and collaboration systems such as GIT and Phabricator.Networking and network infrastructure is a plus.Big plus to have: Network knowledge (the developer will be leading development projects for network devices) Elasticsearch
Senior projectmanager Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior projectmanager Omschrijving opdracht: Als Senior Projectmanager geef je sturing aan projecten binnen het Meldkamerdomein, welke zijn samengesteld uit meerdere disciplines. Onder jouw leiding worden zowel nieuwe als gewijzigde informatiesystemen gerealiseerd en/of geïmplementeerd. Doelstelling: Je realiseert oplossingen, in samenwerking met de opdrachtgever Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan. Dit alles kan natuurlijk niet zonder goed overleg met opdrachtgever, de gebruikers en externe partners, om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen. Verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en een goed eindresultaat en rapporteert hierover aan de programmamanager en aan de betreffende stuurgroep(en) van de project(en) en levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van de afdeling. Vakmatige taken: Het tijdig opleveren van alle projectmanagementproducten, vanaf de start tot het einde van het project. Leidinggevende taken: Het operationeel leidinggegeven plus het coachen en begeleiden van collega’s binnen je project in hun vakinhoudelijke expertise Inzet in de lijn of project: De projectenpool binnen de sector Meldkamer Diensten Centrum (MDC) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten in het Meldkamer domein. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en diensten voor de Meldkamer. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 02-12-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring als project manager in grote organisaties (>1000 medewerkers). 3. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met implementatietrajecten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal een jaar ervaring met IV-middelen binnen het meldkamer domein zoals mobiele radiotechniek (spraak- en datacommunicatie), randapparatuur, paging en (meldkamer)bediening. 2. Je hebt ervaring met projectmanagement methodieken zoals Prince2 , IPMA-C of vergelijkbare methodieken. 3. Je hebt minimaal een jaar ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, Lean, etc.). Competenties: - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 02-12-2019 Duur: 30-11-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 40 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Service Configuration Manager Den Haag
Voor een directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een IT Service Configuration Manager.Startdatum: 21-10-2019 Duur: 12 maanden Inzet: 36-40 uur Bijzonderheden: CV + motivatie aanleveren in het EngelsPosition Information: This position will be part of the ITSM Delivery team, which is within the Availability and Service management organization. The primary objective of this team is to provide support to internal clients on the Global ITSM applications used across multiple internal business partners. AGT has started a journey to modernize how they provide IT services to their customers. The ServiceNow solution has recently been chosen to be implemented as the Global ITSM solution. It will support AGT in improving AGT employee and customer ITSM Experience by; improving self-help and self-service options, mature our ITSM processes and becoming more scalable for the future.Responsibilities The IT Service Configuration Manager is responsible to ensure that accurate and reliable information about the configuration of services, and the CIs that support them, are available when and where it is needed. This includes information on how CIs are configured and the relationships between them.To achieve this goal the IT Service Configuration Manager need to work closely with his stakeholders, local IT-, global IT business partners, security-, risk-, audit-, and compliance departments, in developing a global vision and executing the strategy.Knowledge, Skills and Experience • Minimum of 5 years of experience as Configuration Manager within a global organization. • Broad knowledge of middleware-, backend IT infrastructures, business applications and services. • Strong analytical and data management skills. • Hands-on experience; knows the details of discovery, reporting, service mapping, CI’s, relationships and attributes. • Good understanding of security, risk and compliance characteristics and guidelines. • Ability to oversee the full landscape of dependencies and interactions with other processes. • Certification and experience at the level of ITIL Configuration Practitioner would be desirable. • Excellent communication skills; able to effectively communicate to colleagues, at all levels, to gain shared understanding. • A proactive approach to addressing issues, proposing solutions and gaining consensus on the appropriate solution implementation. • Uses knowledge and experience to identify opportunities for improvement in efficiency, cost and quality. • Demonstrates strong influencing and persuading skills, encouraging colleagues and teams to change established processes, achieving improvements and best practice. • Ability to work effectively as part of (virtual) team as well as independently. • Excellent negotiation skills; interacting and negotiating with both internal teams, global business partners and external vendors/suppliers to achieve shared stakeholder understanding and agreement. • Excellent command of the English language, strong in both verbal and written skills. • Ability to travel intercontinental. • Experienced in training, guiding and coaching of all level of stakeholders. • Experienced with ServiceNow.
Senior .Net Developer Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Senior .NET Developer.Startdatum 30 september 2019Einddatum 31 december 2020Inzet 40 uur Geen ZZP’ers in verband met de duur van de opdracht.FunctieWat maakt het zo leuk om als ontwikkelaar bij TenneT te werken? Je maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire NSC team (Netherlands Transparency Settlement and Certification) dat verantwoordelijk is voor de levering van verschillende diensten aan interne en externe klanten van TenneT. Voor deze functie kom je te werken in het agile MyTenneT team. Het MyTenneT team is een nieuw team dat verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de MyTenneT. Deze applicatie kent een .Net en Sharepoint basis en wordt gezien als één van de voordeuren voor TenneT medewerkers, aannemers en klanten. Samen met je teamleden ben je verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling en continue verbetering van de applicatie en de team prestaties. Het team kent een open en informele werksfeer en de nodige humor is aanwezig. Naast het ontwikkelen in .Net zijn de belangrijkste werkzaamheden zijn: • Meedenken over hoe nieuwe features geïmplementeerd worden; • Het doorvoeren van nieuwe features in de applicatie; • Ondersteunen bij support op de applicatie; • Afstemmen met stakeholders uit de business en andere agile teams die in dezelfde omgeving werken • Bijdragen aan stroomlijning van ons ontwikkelproces en standaarden; • Een bijdrage te leveren aan de transitie van Agile naar DevOps. Vereisten:• Je hebt een afgeronde Bachelor of Master in de richting van technische IT (Informatica of vergelijkbare opleiding)• Senior op het vlak van .Net. Ruime en recente ervaring is een vereiste. • Ruime ervaring met Visual Studio (C#) • Ervaring met SharePoint 2013 (on-prem) en ADFS • Je schrik niet terug van complexe software • Ervaring met SQL Server en Entity Framework is een grote pré • Ervaring met Angular JS is een pré • Ervaring met TFS is een pré • Ervaring met DevOps/Agile werken is een pré Op persoonlijk vlak breng je het volgende:• Teamspeler met pit • Snel op stoom • Je werkt nauwkeurig en houd je aan de ontwikkelstandaarden • Kiest de eenvoudigste oplossing voor een probleem• Ervaring met bouw van nieuwe software en beheer van bestaande software in een complexe omgeving • Je durft te experimenteren, ook als de specs niet volledig uitgeschreven zijn • Je bent van nature positief kritisch en weet je omgeving op een inspirerende manier te challengen. • Je vindt ingewikkelde vraagstukken een leuke uitdaging en kan hier zelfstandig een werkende oplossing voor maken • Ervaring in de energie-branch is een pré • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Senior Projectleider IT Woerden/Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider IT Omschrijving opdrachtgever: De Kamer van Koophandel is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk waar de overheid een rol heeft, maar laten zoveel mogelijk over aan de markt zelf. Een moderne ICT-afdeling helpt de organisatie om hierin succesvol te zijn. Je gaat onderdeel worden van het UBO Programmateam. Daarin zal je een verantwoordelijkheid hebben voor het realiseren van de deelketen voor het uitleveren van een UBO Uittreksel. Daarnaast zal je de IT Implementatie van UBO coördineren en speelt een grote rol in het tijdig opleveren van het UBO register. Een UBO is een 'Ultimate Beneficial Owner' of uiteindelijk belanghebbende. De definitie van UBO is met de wetswijziging van 1 januari 2013 opnieuw vastgesteld. Sindsdien valt ook de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt of trust onder de werking van de Wwft. De instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. In de loop van 2018 wordt de registratie van de UBO toegevoegd aan de Handelsregisterwet. Omschrijving opdracht: Er zijn meerdere teams betrokken bij de realisatie van de deelketen UBO Uittreksel. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig realiseren van de keten, en zorgt voor focus op het resultaat en voor een goede samenwerking tussen teams over meerdere domeinen. Je rapport wekelijks aan het UBO programmamanagement. Daarnaast stel je als implementatie coördinator het implementatieplan op in overleg met de opdrachtgever. Draagt zorg voor dat deze planning ook wordt nageleefd en signaleert wijzigingen en bedreigingen voor de planning en zorgt er voor dat er maatregelen worden getroffen om de planning alsnog te kunnen halen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een HBO/WO diploma op het gebied van Informatica. 2. Je bent in het bezit van het certificaat Prince2 Practitioner en/of IPMA C. 3. Je bent in het bezit van het certificaat SAFe 4 Agilist. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als IT Projectleider. 5. Je hebt ervaring met implementatie van IT projecten met een omvang van meer dan 1 miljoen euro. 6. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbaar ervaring met Agile. 7. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen vansoftware ontwikkeling-projecten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met ontwikkelingen in complexe ketens die domein overschrijdend zijn. Competenties: - Overtuigingskracht: De kandidaat weet door middel van persoonlijk overwicht, uitstraling en/of charisma groepen en individuen te beïnvloeden in complexe en/of gevoelige processen - Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden - Klantgerichtheid: De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop. - Resultaatgerichtheid: De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. - Kwaliteitsgerichtheid: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. - Ondernemerschap: Signaleert kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe diensten en/of producten, handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen - Overzicht: Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen. - Organisatiesensitiviteit: Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen - Flexibiliteit: Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden/Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-10-2019 tussen 09:00 en 15:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider ‘pro optimalisatie KM’ Utrecht
Voor de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn wij op zoek naar een Projectleider ‘pro optimalisatie KM’. Omschrijving opdrachtgever: De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Omschrijving opdracht: Bij voorjaarsnota zijn aan de ILT-begroting extra middelen toegevoegd voor versterking van de ILT-slagkracht. Het betreft een structurele toevoeging aan de begroting. Op grond hiervan start de ILT een grootscheepse wervingsactie. Alvorens de eerste medewerkers binnen te hebben zijn we enkele maande verder. Het DT ILT heeft daarom ook besloten om voor de prioritaire programma's externe deskundigheid in te huren om zo de, snel al de eerste stappen te kunnen zetten naar versterking van de slagkracht. In meerdere tranches zal externe inhuur plaatsvinden. In deze betreft het de inhuur van de eerste tranche binnen de relevante mantel. Een eerste inventarisatie binnen de prioritaire programma's leerde dat er grote behoefte is aan ervaren all round projectleiders. In deze tranche gaat het om de inhuur van een ervaren projectleider voor programma Optimalisatie Vergunning Verlening Programma optimalisatie vergunningverlening: Het programma geeft invulling aan een van de pijlers van Koers ILT: optimale dienstverlening en zakelijke vergunningverlening. Daartoe worden alle vergunningsprocessen per modaliteit (leefomgeving, rail, luchtvaart en scheepvaart) herontworpen om de aanvraag te vereenvoudigen en de processen efficiënter en effectiever te maken. Per proces worden digitale aanvraag formulieren ontworpen en wordt bezien welke stappen geschrapt kunnen worden, welke data vastgelegd moeten worden ten behoeve van betere informatiepositie en wordt bezien hoe de beoordeling meer risicogericht kan plaatsvinden. De herziene processen en formulieren worden vervolgens geïmplementeerd in ondersteunende applicaties. Taken/werkzaamheden: Voor het programma is met spoed nodig: Projectmanager S12 De projectmanager stuurt per modaliteit op tijdig beschikbaar zijn van alle producten (procesontwerp, activiteitenbeschrijving, data ontwerp, functionele eisen aan applicaties en tools voor procesondersteuning, herontwerp van formulieren, standaard brieven), borgt in samenwerking met betreffende teamleider de beschikbare capaciteit, monitort de voortgang en afstemming over de modaliteiten heen en verzorgt in samenwerking met teamleider afstemming met de sector/bedrijven. Kan procesmanager ondersteunen bij procesontwerp en is aanspreekpunt voor Informatie Voorziening voor het implementatietraject in applicaties. De Projectmanager is pro-actief, signaleert tijdig knelpunten en stuurt op voortgang en samenhang van de producten. Is in staat om een team van deskundigen aan te sturen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een HBO-WO diploma. 2. Je beschikt over werkervaring in een soortgelijke functie. 3. Je hebt ten minste 5 jaar ervaring met het leiden van projecten op ten minste HBO niveau in een complexe omgeving waarbij niet volgens de standaarden gewerkt wordt 4. Je hebt ervaring met vergunningverlening voor minimaal 5 jaar 5. Je hebt ervaring met toezicht/handhaving 6. Je hebt ervaring met schakelen tussen uitvoerings- en strategisch niveau 7. Je hebt ervaring met weerstand in een projectorganisatie Competenties: - Analyseren - Resultaatgericht - Samenwerken - Communiceren - Plannen en organiseren - Organisatiesensitiviteit - Affiniteit met ICT systemen en processen is een pré Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-10-2019 Duur: 29-02-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider TOPdesk & Coördinatie Servicedesk Schiedam
Voor Gemeente Schiedam zijn wij op zoek naar een Projectleider TOPdesk & Coördinatie Servicedesk Omschrijving opdracht: De Gemeente Schiedam maakt deel uit van een samenwerkingsverband met Gemeente Vlaardingen. Dit samenwerkingsverband heeft de naam ‘Regionale Bedrijfsvoering Dienst” meegekregen, of, kortweg ‘RBD’. De Gemeenten hebben besloten zich te onttrekken uit deze samenwerking en willen zelfstandig verder. Hierdoor dient de Servicedesk opnieuw te worden vormgegeven, waarbij rekening gehouden moet worden met een scenario van mogelijke uitbesteding. Daarnaast dient ook een migratie plaats te vinden van de huidige gezamenlijke TOPdesk omgeving (on prem) naar een eigen TOPdesk SaaS omgeving voor Schiedam. De voorbereiding van dit migratie project is reeds in gang gezet. De betrokkenheid van de Servicedesk bij dit project is essentieel, aangezien ook het functioneel beheer van TOPdesk daar belegd gaat worden. Werkzaamheden: Het project is 3-ledig: 1. Zorgen voor de opzet en de coördinatie van een goed werkende Servicedesk. De huidige Servicedesk wordt op dit moment ingevuld met een aantal interne en externe resources. Naast 1e lijn helpdesk zorgt de Servicedesk ook voor het dispatchen van alle meldingen, voor bestellingen (mobile devices) en voor werkplekondersteuning (WPO) richting de organisatie. Veel kennis van de werkwijze en dienstverlening zit en zat in hoofden van de medewerkers. Het is van belang dit minder resource afhankelijk in te richten. Tevens dient de sturing en rapportage op meldingen en op het proces Incident management nog goed opgepakt te worden. De opzet en coördinatie dient zodanig plaats te vinden, dat t.z.t. eenvoudige overdracht mogelijk is aan een overnemende partij (bij uitbesteding) of een nieuwe coördinator. 2. Inrichting en implementatie van de nieuwe TOPdesk SaaS omgeving van Schiedam. De voorbereiding van dit traject is reeds in gang gezet. TOPdesk (on premise) wordt op dit moment gebruikt door verschillende afdelingen binnen Schiedam, waaronder ICT beheer, Applicatiebeheer, Facilitaire zaken en Vastgoed. Hierbij dient met de afdelingen goed gekeken te worden waarvoor TOPdesk gebruikt wordt en hoe dit nu voor Schiedam goed in te richten, omdat in de loop der tijd en als gevolg van de samenwerking veel vervuiling en onduidelijkheid is ontstaan. Naast de inrichting van TOPdesk SaaS en het realiseren van technische koppelingen zal ook data gemigreerd/overgenomen moeten worden vanuit de huidige omgeving, dient historische data raadpleegbaar gemaakt te worden, moet een goede oplossing voor documentopslag bepaald worden en dient ook (functioneel) beheer ingericht te worden. Tot slot is informatie/training voor behandelaars essentieel voor de livegang, alsook communicatie naar de gebruikersorganisatie aangezien ze met een nieuw self service portal te maken krijgen. 3. Voorbereiding van een eventuele uitbesteding van de servicedesk:De servicedesk dient voorbereid te worden op een mogelijke outsourcing. Naast de processen (basis) op orde dient er ook goed beeld te zijn van de (omvang van) de dienstverlening en te maken afspraken met de gebruikersorganisatie. Gewenst profiel: Doortastende en enthousiaste projectleider/coördinator (M/V) met uitstekend gevoel voor dienstverlening 1. Projectmanagement op basis van Prince2 - Sturen op de realisatie en oplevering van projectdoelstellingen en resultaten in samenwerking met het team - Opstellen van voortgangsrapportages (kwaliteit, planning, kosten) - Overdragen van projectresultaten inclusief beheer met bijbehorende governance 2. Kennis en ervaring met - TOPdesk SaaS implementaties - Het opzetten/aansturen van een servicedesk - Het werkveld van de servicedesk (Corsa, MS/Office365, Windows 7 en 10, Office 2010 en 2016) - ITIL vs3, minimaal de processen incident, configuratie en problem management 3. Persoonlijke kwaliteiten/vaardigheden - Klantgerichte instelling - Gewend te opereren in een niet gestructureerde omgeving en in staat daarbinnen wel tot de beoogde resultaten te komen - Coachende vaardigheden om medewerkers relevante kennis en ervaring bij te brengen - Hands-on mentaliteit: in staat om bij te springen en ook zelf servicedesk werkzaamheden ter hand te nemen waar nodig - In staat om goede (proces)afspraken te maken met o.a. behandelaars, gerelateerde afdelingen, gebruikersorganisatie - Communicatief, open, enthousiast en besluitvaardig: in staat om goed zaken over te brengen, draagvlak en goede sfeer te creëren en te zorgen voor de noodzakelijke besluitvorming 4. Bekendheid met gemeentelijke structuren, processen en stakeholders is een pre 5. Beschikbaarheid op zeer korte termijn 6. Opleidingsniveau HBO Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je opgedane werkervaring en opleiding(en) sluiten aan op basis van de in de functieomschrijving beschreven competenties en/of opleiding. 2. Je hebt ervaring in een soortgelijke rol. 3. Je doet aan duurzaamheid. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Schiedam Startdatum: 13-10-2019 Duur: 13-4-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 02-10-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur Bedrijfsvoering (Recruiter) Leeuwarden
Voor het CJIB zijn wij op zoek naar een Adviseur Bedrijfsvoering (Recruiter). Omschrijving opdrachtgever: Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gevestigd in Leeuwarden met ongeveer 1250 medewerkers. Het CJIB is vooral bekend van de inning van verkeersboetes. Daarnaast heeft het CJIB ook justitiële uitvoeringstaken op het gebied van tenuitvoerlegging en financiële sancties zoals bijvoorbeeld boetevonnissen en schadevergoedingsmaatregelen. Het CJIB coördineert de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen en zorgt daarbij voor grip en zicht op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen en de persoonsgerichte tenuitvoerlegging daarvan door de uitvoeringsketen. Ook int het CJIB vorderingen voor andere overheden. Dit is tevens de aanleiding geweest om in het kader van de compacte overheid incassotaken te clusteren bij het CJIB. Het CJIB heeft een eigen verantwoordelijkheid als het aankomt op het implementeren van de relevante privacy wetgeving. Beschrijving directie/afdeling : Directie Bedrijfsvoering & ICT Medewerkers die binnen de directie Bedrijfsvoering werken, ondersteunen het primair proces van het CJIB. ICT (ontwikkeling en beheer) heeft een bijzondere status en is daarom apart gepositioneerd. Dit vanwege de omvang en de belangrijke ondersteunende rol aan het primair proces. De overige bedrijfsvoeringonderdelen zijn gecombineerd tot één hoofdafdeling. Het gaat hier onder meer om Planning, Financiën & Control, Huisvesting, Facilitair, Communicatie en HR. Afdeling HR – team Arbeidsmarkt: De afdeling HR ondersteunt en adviseert het management en de medewerkers van het CJIB over HR-beleid en -instrumenten. De afdeling is verdeelt in teams, welke multidisciplinair en in nauwe samenwerking met elkaar werken. Denk aan de HR Business Partners, Arbeid & Gezondheid, het Leerbedrijf, Leren & Ontwikkelen, het Employability Center, HR Ondersteuning en team Arbeidsmarkt waar Recruitment onderdeel van is. De teams rapporteren aan de Manager HR. Omschrijving opdracht: De opdracht bestaat uit recruiten en het begeleiden van sollicitatieprocessen. Aanleiding van de opdracht is een collega die met bevallingsverlof gaat. Werkzaamheden: Het team Arbeidsmarkt is een team van 2-4 fte bestaande uit vaste en interim-recruiters welke samen de hele werving & selectie van het CJIB op zich nemen. Dit is de strategie, het beleid en de uitvoering. De agenda ziet er geen dag hetzelfde uit, doordat er een grote diversiteit aan onderwerpen speelt. Natuurlijk bestaat ons werk voor een groot deel uit de vele vacatures welke van begin tot eind in goede banen geleid moeten worden. Denk hierbij aan een goede intake met de manager, het schrijven van een wervende tekst, een goede procedure-begeleiding, een secure planning en het houden van goede selectie interviews met daarop volgende adviezen. Maar ook moeten wij onze jaarstrategie bepalen, nauw samen werken met andere teams zoals Arbeidsmarktcommunicatie, een events-kalender vormgeven en op de beste manier uitvoeren, talentpools bouwen en proactief searchen, en meer. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week voor de periode tot 28-2-2020. 2. Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding of gelijkwaardig werk- en denkniveau 3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de functie van corporate recruiter. 4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als corporate recruiter in een grote organisatie (1000+ medewerkers), bij voorkeur in een overheidsorganisatie c.q. non-profitorganisatie. 5. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het proactief sourcen en benaderen van kandidaten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent op korte termijn (voorkeur 3-6 weken) beschikbaar. 2. Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring in de functie van corporate recruiter. 3. Je hebt meer dan 2 jaar ervaring als corporate recruiter in een grote organisatie (1000+ medewerkers) 4. Je bent bekend met het inzetten social media en LinkedIn. 5. Je hebt ervaring met het inrichten van AMC- strategie en de uitvoering ervan. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leeuwarden Startdatum: 14-10-2019 Duur: 28-2-2020 Optie op verlenging: 4,5 maand Inzet: Gemiddeld 32 tot 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 40 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Systeem Ontwikkelaar, Sr. Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28044 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. (let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 26 september om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Systeem Ontwikkelaar voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Binnen de organisatie is een alsmaar groeiende behoefte waarneembaar aan plaats- en tijdsonafhankelijke informatievoorziening die gebruik kan maken van bepaalde delen van de bestaande ICT infrastructuur en gegevens van de organisatie. Dit vertaalt zich veelal in de wens voor ontwikkelingen op het gebied van mobiele toepassingen waarmee specifieke klantgerichte ‘High Impact’ procesverbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Een perfect idee omzetten in een applicatie die de bijhorende uitdaging tackelt. Het Ei van Columbus, maar dan op applicatie ontwikkelgebied. Wij gaan deze uitdaging aan door Design Thinking en Lean Startup te koppelen aan een Agile/Scrum werkwijze als opeenvolgende cycli die van probleem toewerken naar oplossing. Voor de ontwikkeling van de mobiele toepassingen hebben wij een aantal scrumteams ingericht. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Mobile Apps. Agile/Scrum staat voor het op een flexibele manier van functionaliteiten ontwikkelen met behulp van multidisciplinaire, zelfsturende teams. Alle teamleden in het Scrum team zijn betrokken bij het detailleren, plannen en verdelen van de werkzaamheden en identificeren eventuele blokkades. Uitgangspunt is dat alle benodigde kennis voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen het Scrum team beschikbaar is. Daarbij gaan we uit van een open, positieve- constructieve en prettige werksfeer binnen de App development organisatie waar ruimte is voor experimenteren, leren en presteren. Met een nadruk op teambuilding en gemeenschappelijke team ’values’. Taken/werkzaamheden: Als Senior Systeem Ontwikkelaar ben je in de rol van app developer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van mobile oplossingen waarbij de focus ligt op web apps en hybrid apps. Je houdt je bezig met back- en front-end ontwikkeling en waar nodig de aansluiting van de apps op bestaande systemen, en je toont daarbij een pro-actieve houding. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal 3 jaar recente werkervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, met het ontwikkelen in .NET. De betreffende werkzaamheden dienen tot de hoofdtaak te behoren tijdens het project/werkverband. Je hebt minimaal 2 jaar recente werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar, als full-stack teamlead in een projectteam van minimaal 3 personen. Je hebt minimaal 3 jaar recente werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met het ontwikkelen in HTML5, CSS en Javascript. De betreffende werkzaamheden dienen tot de hoofdtaak te behoren tijdens het project/werkverband. Je hebt minimaal 1 jaar recente werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar, met het ontwikkelen in Angular (ervaring met Angular JS telt niet mee). De betreffende werkzaamheden dienen tot de hoofdtaak te behoren tijdens het project/werkverband. Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding of HBO (of hoger) werk- en denkniveau met een MBO-opleiding met minimaal 8 jaar werkervaring, opgedaan in de laatste 10 jaren. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met het ontwikkelen van responsive websites/mobile apps. (weging max. 25%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met applicatie integratie mogelijkheden (Web Services). (weging max. 25%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met testen (Unit Testen of Test Driven Development). (weging max. 17%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met het opzetten van CI/CD in Azure DevOps/TFS. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 2 jaar) ervaring met het ontwikkelen in .NET Core. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met concepten Open (codeer) Standaarden en Industriestandaarden (Json, XML en gerelateerde technologieën zoals REST, XSL-T, XPath, XML Schema’s). Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 2 jaar) ervaring met het ontwikkelen in Typescript. Competenties: Communiceren Analyseren Leervermogen Initiatief Nauwkeurig (oog voor detail) Samenwerken Creatief
Camunda Specialist Sr. Woerden
Referentienummer: BTIT28043 Omgeving: Woerden Startdatum: 14 oktober 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 4 oktober 2019 van 09.00 tot 15.00 uur. Sluitingsdatum: Vrijdag 27 september 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Camunda Specialist voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever is bezig om technologie voor procesondersteuning (Camunda BPM) te implementeren, voor o.a. verdeling en prioritering van werk, werkbakken voor medewerkers, workflow management (WFM), case management (DCM), business rules management (BRM), straight-through processing (STP), service oriented architecture (SOA) en integratie. Deze technologie zal komende jaren binnen de hele organisatie geïmplementeerd worden en zal een centrale rol gaan vervullen in de processen/applicaties/medewerkersondersteuning in de online-kanalen, de front-office en de back-office. De genoemde functionaliteiten zijn momenteel ingebouwd in de bestaande applicaties en zal daaruit geleidelijk ontvlochten moeten worden. Er wordt daarom in deze fase een senior BPM-expert gezocht met een technisch profiel, brede kennis van en jarenlange hands-on ervaring met het implementeren van dit soort technologie. Hij of zij zal samen met functionele architecten van de organisatie een leidende rol vervullen in de implementatie. Taken/werkzaamheden: Realiseren en implementeren van procesondersteuning met genoemde BPM-technologie. Ontvlechten van de functionaliteiten uit bestaande applicaties, uitdenken van transitieplannen. Opstellen van kaders, richtlijnenen en patronen voor BPM-technologie. Coachen en ondersteunen van analisten/ontwikkelaars die configuratie en realisatie. Co-ontwerpen van architectuur en inrichting van de technologie binnnen het bestaande IT-landschap. Mede bepalen prioritering van de te realiseren componenten/werk. Meenemen van andere architecten in mogelijkheden en toepassen van BPM technologie. Adviseren over adoptie en integratie van BPM in de IT en business organisatie. Ontwikkeling en testen van BPM opemen in een continuous delivery ontwikkelstraat. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau. Je beschikt over kennis van WFM, DCM, BRM en STP. Je beschikt over kennis van Camunda. Je beschikt over kennis van Java en je bent minimaal OCA gecertificeerd. Je beschikt over kennis van GraphQL. Je beschikt over kennis van PostgreSQL. Je beschikt over 5 jaar of meer ervaring als BPM-expert in complexe omgevingen. Je beschikt over minimaal 3 jaar uitgebreide ervaring met implementatie van BPM-technologie. Je beschikt over minimaal 3 jaar kennis en ervaring van middleware, integratie, zowel theorie als techniek. Je beschikt over ervaring met BPM in continuous integration & delivery. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met Java ontwikkeling. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over kennis van SOA, SOAP, REST. Je beschikt over ervaring met Agile/SAFe werkwijze. Competenties: Communiceren: Je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Nauwkeurigheid: Je bent nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen. Overtuigingskracht: Je bent in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. Samenwerken: Je handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. Deskundigheid: Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
Junior Applicatie Lifecycle Manager Amsterdam
Met meer dan 6000 medewerkers en kantoren over de hele wereld zijn wij een zeer toonaangevende organisatie op het gebied van audit, fiscaliteit, consulting, financiële adviesdiensten en risicodiensten. Innovatie en initiatief zijn bij ons de basis. Wij zijn een bedrijf waar mensen langer blijven werken dan vijf jaar omdat wij gewoon een fijne organisatie zijn en de mensen vertrouwen geven. Bij ons in het gebouw werken meer dan 160 mensen en wij voorzien alle kantoren van informatie- en communicatietechnologie, onlineservices, toegangssystemen, audiovisuele apparatuur, gebouwbeheer, faciliteitenbeheer en bekabeling. IT-professionals werken graag met ons vanwege het innovatieve karakter en onze activiteiten. Wat ga je doen; Als lifecycle manager speel je een belangrijke rol in het DevOps Team, waar de communicatie tussen software engineers en IT-specialisten op nummer één staat. Samen met je team werk je aan de levenscyclus van software producten. Hierbij komt veel aan bod, zoals: Het creëren en onderhouden van een vriendelijke en soepele gebruikersbetrokkenheid Het uitvoeren van kwaliteitscontroles en verificatie-tests Het helpen bij het configureren van de omgeving Het implementeren van een geautomatiseerd domein, zowel lokaal als in de Cloud Het overzien van de productontwikkeling en distributie Wat wij te bieden hebben; Een professionele en dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s Werken in een omgeving met de laatste ICT-technologieën Interne doorgroeimogelijkheden Functie gerelateerde opleidingen Salaris indicatie: 2250 – 3250, bruto per maand Begeleiding voor persoonlijke ontwikkeling Constante ontwikkelingen op het gebied van ICT 26 vakantiedagen NS Business kaart Smartphone, Iphone of Samsung Wat heb jij te bieden; Je hebt een academische opleiding in computerwetenschap en 1 tot 3 jaar werkervaring Ervaring met de Agile-methodiek, waaronder unittesten en continue integratie Je hebt de werkinstelling van een echte teamspeler Je kunt werken aan meerdere projecten tegelijk Beheersing van Java of C#, SQL server (2008, 2012 en/of 2014), een ALM applicatie, een programmeertaal zoals PowerShell of Bash en een controlemiddel zoals Git of TFSVC Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal, uitstekend in woord en geschrift Je hebt zowel goede communicatieve vaardigheden als luistervaardigheden Je bent in staat continue integratie en nachtelijke builds te maken Je beheerst de benodigde nalevingsinstrumenten Ervaring met Desired state configuratie en Cloud automatisering Wij geven de voorkeur aan mensen die direct in vaste dienst komen. Lukt dat niet dan gaan wij over tot inhuur. Dus ben jij bereidt bij een geweldige werkgeven aan de slag te gaan, bel dan gerust voor meer informatie met Sander van Zijl / 06-55171220
Projectmanager Arnhem
Voor een directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Projectmanager Start: z.s.m.Duur: tot: 31-12-2019, optie op verlengingAantal uren: 40 uur per week Musts voor deze opdracht zijn:Minimaal 10 jaar ervaring als projectmanager in complexe omgevingen.Ervaring met het managen van meerdere projecten gelijktijdigErvaring in een Agile/Scrum omgevingErvaring in de Zorgverzekeringsbranche, bij voorkeur langdurige zorg Profielschets Projectmanager Projectmanagement & Portfolio OfficeDe Projectmanager is verantwoordelijk voor het opleveren van verschillende multidisciplinaire (deel)projecten of meer complexe projecten conform specificaties en binnen gestelde kaders (waaronder roadmap en architectuur). SpecialismeEen projectmanager met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van het aansturen van complexe projecten en moet kunnen acteren als volwaardige gesprekspartner op het niveau van directie. Opereert binnen de afdeling Business Change. Deze afdeling draagt zorg voor een gezonde wisselwerking tussen Data Care en de Business en vertaalt de wens van de business naar nodige acties om de gewenste verandering tot stand te brengen. Deze verandering kan organisatorisch, procesmatig, data of digitaal gedreven zijn. Stuurt complexe projecten aan. Een complex project betekent in deze context het realiseren van het project over meer zelforganiserende teams, Business Units en/of leveranciers heen, een grotere mate van onzekerheid over de te realiseren producten en/of een meer kritisch business moment van implementatie. Inhoud / doel van de opdrachtBinnen de organisatie onderkennen we een drietal type projecten te weten Businessprojecten, Business-IT-projecten en IT-projecten die elk specifieke skills vragen van de projectmanager. IT-activiteiten vinden veelal plaats in zelforganiserende teams. De Projectmanager moet als volwaardig gesprekspartner op niveau van directie kunnen acteren.Projecten initierenProjecten realiserenProjectoverdracht Kennis en ervaringHBO/WO-opleiding, bijvoorbeeld Informatie/BedrijfskundeAantoonbare kennis van en ervaring met gangbare projectmanagement methodieken/ best practices (Prince2, IPMA-C)Aantoonbare (agile) projectmanagementervaring (minimaal 7 jaar)Aantoonbare kennis van inkoop- en inhuurprocessenAantoonbare kennis van business processen binnen de Zorgwereld.Aantoonbare kennis van en ervaring met scope- en risicomanagementAantoonbare kennis van en ervaring met IT voortbrengings- & beheerprocessen.
Senior Camunda Specialist Woerden
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Senior Camunda Specialist. Omschrijving opdrachtgever: De Kamer van Koophandel is bezig om technologie voor procesondersteuning (Camunda BPM) te implementeren, voor o.a. verdeling en prioritering van werk, werkbakken voor medewerkers, workflow management (WFM), case management (DCM), business rules management (BRM), straight-through processing (STP), service oriented architecture (SOA) en integratie. Deze technologie zal komende jaren binnen de hele KVK geïmplementeerd worden en zal een centrale rol gaan vervullen in de processen/applicaties/medewerkersondersteuning in de online-kanalen, de front-office en de back-office. De genoemde functionaliteiten zijn momenteel ingebouwd in de bestaande applicaties en zal daaruit geleidelijk ontvlochten moeten worden. Er wordt daarom in deze fase een senior BPM-expert gezocht met een technisch profiel, brede kennis van en jarenlange hands-on ervaring met het implementeren van dit soort technologie. Hij of zij zal samen met functionele architecten van de KVK een leidende rol vervullen in de implementatie. Omschrijving opdrachtgever: - Realiseren en implementeren van procesondersteuning met genoemde BPM-technologie. - Ontvlechten van de functionaliteiten uit bestaande applicaties, uitdenken van transitieplannen. - Opstellen van kaders, richtlijnenen en patronen voor BPM-technologie. - Coachen en ondersteunen van analisten/ontwikkelaars die configuratie en realisatie. - Co-ontwerpen van architectuur en inrichting van de technologie binnnen het bestaande IT-landschap. - Mede bepalen prioritering van de te realiseren componenten/werk. - Meenemen van andere architecten in mogelijkheden en toepassen van BPM technologie. - Adviseren over adoptie en integratie van BPM in de IT en business organisatie. - Ontwikkeling en testen van BPM opemen in een continuous delivery ontwikkelstraat. Gewenst profiel: 1. HBO werk- en denkniveau met aanvullend een opleiding op het gebied van BPM. 2. Kennis van en ervaring met: - Uitgebreide theoretische en technische kennis van BPM-technologie (BPM, WFM, DCM, BRM, STP) - Uitgebreide ervaring met implementatie van BPM-technologie - Kennis van middleware, integratie, zowel theorie als techniek - SOA, SOAP, REST - Agile/SAFe werkwijze - BPM in continuous integration & delivery 3. Erkend en herkend als sr BPM-expert (Camunda) 4. Teamplayer, samenwerker, communicatie 5. Gericht op kennisdeling en overdracht, omgevingssensitief, stakeholdermanagement Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een HBO/WO diploma. 2. Je hebt kennis van WFM, DCM, BRM en STP. 3. Je hebt kennis van Camunda. 4. Je hebt kennis van Java en bent minimaal OCA gecertificeerd. 5. Je hebt kennis van GraphQL. 6. Je hebt kennis van PostgreSQL. 7. Je hebt 5 jaar of meer aantoonbare ervaring als BPM-expert in complexe omgevingen. 8. Je hebt minimaal 3 jaar uitgebreide ervaring met implementatie van BPM-technologie. 9. Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring van middleware, integratie, zowel theorie als techniek 10. Je hebt ervaring met BPM in continuous integration & delivery. 11. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Java ontwikkeling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van SOA, SOAP, REST. 2. Je hebt ervaring met Agile/SAFe werkwijze. Competenties: - Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Nauwkeurigheid: De kandidaat is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen. - Overtuigingskracht: De kandidaat is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. - Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. - Deskundigheid: Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-10-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Informatie analist Utrecht
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Informatie analist Omschrijving opdracht: De afgelopen decennia hebben de voormalige politiekorpsen informatie opgeslagen in vele verschillende, grotendeels regionale systemen. In sommige gevallen is deze data ook nog opgeslagen in een landelijke of regionaal datawarehouse. Een kleurrijk, complex en duur ICT-landschap. Deze data is niettemin van groot belang voor het politiewerk. Om die reden is enkele jaren geleden begonnen met de bouw van één landelijk politie datawarehouse: de Basisvoorziening Informatie (BVI). De komst van de Nationale Politie heeft de wens naar het landelijk beschikbaar krijgen van data verder versterkt. De Basis Voorziening Informatie (BVI) speelt in toenemende mate een cruciale rol in de informatievoorziening binnen de Nederlandse Politie. Informatie afkomstig van alle eenheden wordt centraal vanuit een geïntegreerde Business Intelligence (BI) omgeving beschikbaar gesteld aan de gehele organisatie. Gegeven de toenemende vraag naar nieuwe informatieproducten, de toenemende vraag naar het ontsluiten van nieuwe bronnen is er behoefte aan uitbreiding van het team met ervaren Informatie Analisten. Doelstelling: Het leveren van excellente informatieproducten ten behoeve van de aansturing van de Nationale Politie. Verantwoordelijkheden: - Zelfstandig kunnen werken volgens het principe van Agile/Scrum - Werken aan de door de Product Owner geprioriteerde taken - Vertalen van een business requirement naar business rules - Sensitief voor bestuurlijke verhoudingen - Het leveren van kwaliteit - Omgaan met gevoelige informatie - Vakmatige taken - Informatie analyse - Data analyse - Begeleiden van het ontwikkeltraject - Documenteren Leidinggevende taken: N.v.t. Contacten: Interne Organisatie Inzet in de lijn of project: Inzet is voor de softwareontwikkeling lijnorganisatie Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 06-01-2020 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2020 voor 36 uur per week 2. Je hebt in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring in een rol als Informatie Analist of gelijkwaardig. 3. Je hebt in de afgelopen 10 jaar tenminste 5 jaar ervaring met bedrijfsvoeringsprocessen zoals HR, Finance en/of Facility Management Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met data warehousing en Kimball ster modeleringsmethodiek. 2. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met SQL. 3. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het Agile Scrum methodiek. Competenties: - Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie. - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 06-01-2020 Duur: 31-12-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 40/41 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
SAP CRM consultant met ABAP Utrecht
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een SAP CRM consultant met ABAP. Omschrijving opdracht: Als SAP CRM Consultant binnen team Klant en Data ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van de data binnen de CRM processen bij NS Reizigers. Je focus ligt hierbij op het uniform ontsluiten van data naar de processen die informatie gebruiken. Je lost samen met de (interne) klant en het development team problemen op en draagt optimale oplossingen aan. Je bent een spin in het web en expert binnen jouw functionele gebied. Je initieert en realiseert verbetervoorstellen binnen het SAP-systeem. Je verzorgt, mede vanuit het architectuurmodel, de vertaling naar een design en bent verantwoordelijk voor de configuratie van de applicatie. Je haalt de informatie op bij de verschillende teams die gebruik maken van de informatie in SAP CRM en weet hun behoeften te vertalen naar werkende oplossingen. Je bent werkzaam in een Scrum-team dat bestaat uit verschillende disciplines. Binnen dit team speel je in alle fases van realisatie een rol: vanaf initiatie en design tot en met het live gaan en de nazorg. Afstemming met de product owner over prioriteit en de klant over de oplossing horen hierbij. Hier gebeurt het: De werkzaamheden spelen zich af binnen NS IT en specifiek binnen Business Systemen. Business systemen is dé IT partner voor NS Reizigers Commercie. De focus van de activiteiten van NS Reizigers ligt op het realiseren van kwalitatieve vervoerscapaciteit, goede service en informatie, aantrekkelijke reisproducten en een hoogwaardig veiligheidsprofiel. Binnen Business systemen werken we bijvoorbeeld aan systemen die onze klanten bij Kopen, informeren of serviceverlening zó optimaal mogelijk ondersteunen. Denk hierbij aan systemen als Kaartverkoopautomaten, baliesystemen, OV Chipkaart poortjes en palen, NS.nl en Reisplanner en onderhouden we de Kaartverkoopautomaat, Baliesystemen, de poortjes en paaltjes. Gewenst profiel: We zijn op zoek naar iemand die in staat is om complexe zaken overzichtelijk te visualiseren. Daarnaast beschik je over uitstekende adviesvaardigheden. Je bent inventief, klantgericht , positief kritisch en analytisch sterk. Je staat open voor vragen vanuit andere teams en weet dat je alleen gezamenlijk succesvol kan zijn. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en bent resultaatgericht. Stressbestendigheid en een flexibele houding in werk en gedrag zijn voor deze functie van belang. Je bent iemand die in oplossingen denkt en goed op de hoogte is van actuele marktontwikkelingen op het gebied van CRM. Om succesvol te zijn als SAP CRM Consultant binnen team Klant en Data beschik je over: - Een afgerond HBO of WO diploma; - Minimaal 5 jaar relevante werkervaring met SAP CRM; - Aantoonbare implementatie ervaring SAP CRM 7.0 op het gebied van: Zakenpartners/Accounts, Ibases, Interaction Center; - Kennis van en ervaring met programmeren in SAP ABAP OO; - Ervaring met complexe systeemlandschappen; - Kennis en ervaring van Scrum/Agile methodiek; - Kennis en ervaring met SAP PI is een pré; - Ervaring met test (automatisering) is een pré; Om succesvol te zijn als Scrum Development Team Lid: - Ben je bereid tot het aannemen van disciplines die buiten je eigen expertise gebied liggen; - Ondersteun en help je teamgenoten; - Ondersteun je de processen waarvoor het team verantwoordelijk is; - Heb je focus op de continue verbetering van het product, het team en het proces; - Zorg je dat een backlogitem een uit te leveren functionaliteit wordt. - Ben je bereid bereikbaarheidsdiensten te draaien; Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt aantoonbaar over minimaal 5 jaar relevante werkervaring met SAP CRM. 2. Je beschikt aantoonbaar over kennis van en ervaring met programmeren in SAP ABAP OO. 3. Je beschikt aantoonbaar over ervaring met complexe systeemlandschappen. 4. Je gaat akkoord met een achtergrondonderzoek voor start van de opdracht (VOG, geheimhoudingsverklaring en vragenlijst). 5. Je hebt de afgelopen twee jaar geen arbeidscontract bij NS gehad. 6. Je bent in de afgelopen twee jaar niet aaneengesloten door NS ingehuurd (na een inhuurperiode van twee jaar eist NS een onderbreking van minimaal zes maanden). Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-10-2019 Duur: 2 jaar Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-09-2019 Sluitingstijd: 17:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Programmamanager digitale connectiviteit/5G Den Haag
Voor de Nederlandse Spoorwegen zijn wij op zoek naar een Programmamanager digitale connectiviteit/5G Omschrijving opdrachtgever: Wij zijn de Vereniging van Nederlands Gemeenten. We streven dagelijks naar een krachtige en vitale lokale democratie. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel passie aan. 380 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloedt door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie die streeft naar perfectie. We stellen ons continue de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Die vraag stellen we ook aan jou! Je geeft namelijk sturing aan je eigen carrière. De VNG ondersteunt je daarin met de benodigde faciliteiten en stimuleert interne doorstroom. Over Digitale connectiviteit/5G: In het eerste kwartaal van 2020 zal de eerste veiling van frequenties worden gehouden ten behoeve van de uitrol van 5G. 5G is de vijfde generatie van mobiele netwerken die allerlei nieuwe toepassingen mogelijk moet gaan maken. De beloften zijn groot en de maatschappelijke impact mogelijk ook. Mogelijke maatschappelijke kansen liggen op terreinen als: mobiliteit, zorg, agrotech, etc. Maatschappelijke impact op gemeenten heeft het met name op het gebied van de inrichting van de openbare ruimte en discussie rondom volksgezondheid (stralingniveaus). Omschrijving van de opdracht: De functie van programmamanager 5G valt binnen de VNG in deze fase onder de directie Informatiesamenleving, team CIO—functie en primaire processen. Het ondersteuningsprogramma voor gemeenten op het gebied van digitale connectiviteit en 5G vanuit de VNG is nog in ontwikkeling. Jij bent verantwoordelijk om de bestuurlijke en financiële randvoorwaarden te creëren, die het mogelijk maken om een programmateam neer te zetten. Het is van belang om hiervoor met de diverse relevante stakeholders afspraken te maken: EZK, gemeentelijke bestuurders en het VNG bureau en de bijbehorende bestuurlijke overlegstructuren. Daarnaast zullen de gemeentelijke randvoorwaarden verder moeten worden ingevuld en zal de voorbereiding voor een implementatieondersteuning gestart worden. Jij bent verantwoordelijk om samen met VNG Realisatie een gedragen programmaplan goedgekeurd te krijgen. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden: Het creëren van bestuurlijk draagvlak van een ondersteuningsprogramma bij de stakeholders, EZK, gemeentelijke bestuurders en de VNG; Relatiemanagement met belangrijkste stakeholders op bestuurlijk beleidsmatig niveau. In afstemming met VNG beleid ook afstemming op directie- en/of bestuurlijk niveau; Opstellen programmaplan digitale connectiviteit dat aansluit op de veranderopgave van gemeenten Organiseren van ondersteuning van gemeenten bij vragen en kennissessies (bijeenkomsten, webinars en werkateliers) Resultaat van de opdracht: - Ingevulde randvoorwaarden voor ondersteuning gemeenten - Bestuurlijke borging van het programmaplan digitale connectiviteit/5G - Adequate ondersteuning gemeenten Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent op de genoemde datum en tijdstip beschikbaar voor een matchgesprek. 2. Je bent beschikbaar voor de functie gedurende de periode en het aantal uur zoals beschreven in de offerteaanvraag. 3. Je hebt minimaal een afgeronde opleiding HBO. 4. Je hebt minimaal 8 jaar aantoonbaar werkervaring met programmamanagement op gebied van onderwerpen die een raakvlak hebben met digitale connectiviteit, dit betekent ervaring met glasvezelprojecten en/of mobiele communicatie. 5. Je hebt recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar en blijkend uit het CV) met het creëren van bestuurlijk draagvlak voor programma’s en projecten vanuit een koepelorganisatie. 6. Je hebt aantoonbaar (op basis van vervulde opdrachten/eerdere dienstverbanden en gevolgde opleidingen) inhoudelijke en actuele kennis van en ervaring met, opgedaan in de afgelopen 3 jaar, van de gemeentelijke beleidsterreinen en uitvoeringspraktijk, bij voorkeur op het terrein van informatievoorziening i.r.t. digitale connectiviteit. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je beschikt aantoonbaar (blijkend uit motivatie) over een actueel netwerk op hoogambtelijk en/of bestuurlijk niveau bij Ministeries en gemeenten. 2. Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van het maken van interbestuurlijke afspraken omtrent vraagstukken op het gebied van digitale connectiviteit (blijkend uit motivatie op basis van vervulde opdrachten/eerdere dienstverbanden), opgedaan in de afgelopen 7 jaar. 3. Je hebt meerjarige werkervaring in een politiek bestuurlijke context in een leidende rol. 4. Je hebt aantoonbaar ervaring (blijkend uit motivatie) met het ontwikkelen en aansturen van integrale, strategische, adviesproducten. Competenties: - Samenwerkingsgericht - Kwaliteitsgericht - Resultaatgericht - Klantgericht - In staat om in een veranderende omgeving te kunnen opereren - Zelfstandig met oog voor wanneer afstemming nodig is - Omgevingsbewust - Verbindend - Communicatief vaardig (mondeling en schriftelijk) - Planmatig Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: 15 oktober 2019 Duur: 31 december 2019 Optie op verlenging: ja Inzet: maximaal 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Geplande datum eerste gesprek 7 oktober 2019, tussen 12.00 en 15.00 uur. Geplande datum tweede gesprek 14 oktober 2019, tussen 09.00 en 12.00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Proces optimalisatie (ERP) specialist/ Key user Den Helder
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Proces optimalisatie (ERP) specialist/ Key user Omschrijving opdracht: De werkzaamheden betreffen die van de Senior Key-user, zoals hieronder beschreven. Daarnaast moet de persoon, op basis van zijn kennis en ervaring, in staat zijn de nieuw aan te trekken Senior Key-users (in vaste dienst) in te werken en te ondersteunen. Werkzaamheden Senior Key-user: - Verzorgt een effectieve en efficiënte toepassing van de defensie brede materieel logistieke bedrijfsvoering (processen) en informatievoorziening (MATLOG BV/IV), v.w.b. zijn/haar domein, binnen het CZSK, door: - Het verlenen van ondersteuning aan de PMM organisatie m.b.t. de toepassing van de MATLOG BV/IV; - Het analyseren en volgen van de defensie brede MATLOG BV/IV ontwikkelingen om het effect hiervan op de bedrijfsvoering van het CZSK te bepalen, deze wijzigingen uit te werken, vast te leggen (in voorschriften, richtlijnen en/of instructies) en in overleg met de (coördinerend)procesmanager(s) te implementeren; - Het monitoren en analyseren van de kwaliteit van de toepassing van de MATLOG BV/IV om de CZSK PMM oraganisatie te adviseren over verbeteringen; - Het participeren in projecten/progamma's audits en evaluaties, met als doel de MATLOG BV/IV te borgen en verbeteren; - Het gevraagd/ongevraagd adviseren in het gebruik van rapportages/managementinformatie om de MATLOG BV/IV te borgen en/of verbeteren; - Het vertegenwoordigen van het CZSK in diverse in- en externe overleggen t.a.v. verbetertrajecten, zoals PMM(s)/ VBT(s), (een VBT team), om hierin zijn/haar (materie) deskundigheid en/of (functionele) behoeftes van het CZSK in te brengen en de belangen te behartigen; - Het bijwonen van testen van IV releases namens het CSZK; - Het, met zijn/haar expertise, ondersteunen van MATLOG gerelateerde migratie en/of implementatie project/trajecten en onderzoeken. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van procesoptimalisatie (in de bedrijfsvoering) en ondersteuning van super-users en eindgebruikers van ERP systemen. 2. Je hebt minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het gebruik van ERP systemen (SAP). 3. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met betrekking tot procesmanagement. 4. Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met ERP geïmplementeerde bedrijfsprocessen, ook t.a.v. het koppelvlak ketenlogistiek en systeemlogistiek (onderhoud), met een integrale bedrijfsvoering tot doel. 5. Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. 6. Je hebt minimaal aantoonbaar HBO werk- en denkniveau (o.b.v. ervaring en/of opleiding en/of certificaten). Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt , bij voorkeur, werkervaring met betrekking tot projectmanagement en planningstechnieken. 2. Je hebt , bij voorkeur, werkervaring in het opzetten van een onderzoek, het plannen van een aanpak en (schriftelijk) helder en bondig communiceren over resultaten/verbeteringen. 3. Je hebt , bij voorkeur, werkervaring in het plannen en organiseren van activiteiten om maatregelen ter verbetering te initiëren. 4. Je hebt , bij voorkeur, kennis van (met) onderhoudsprocessen. Inzet Periode: Schatting 3218 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 3218 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B. Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Helder Startdatum: zsm na screening Duur: 3218 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: nnb Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Quantitative Risk Analyst Amsterdam
Senior Quantitative Risk Analyst The bank is looking for skilled senior quantitative risk analysts who have a solid quantitative background and a passion for working with advanced techniques to unlock the valuable information contained in historical data. Your Job As a senior quantitative risk analyst, you will be responsible for delivering important project goals, coaching junior colleagues and continuously improving our models. You will work in close collaboration with our stakeholders to maximize the impact of our models for the bank.As a senior quantitative risk analyst you will lead one or more projects. Examples of projects are:Modelling transition probabilities between credit states for IFRS9 and stress testing.Key modelling techniques: times series analysis, Bayesian inference and optimization techniques.Modelling operational losses for our advanced measurement approach (AMA) model for operational risk.Key modelling techniques: extreme value theory and copulas. Understanding our business and our historical data is the starting point of all projects.This means that you are in close contact with business stakeholders. Also, checking and pre-processing historical data is a crucial part of the work of each project team. Your working environmentThe client is a leading Dutch bank, with an international presence across Europe, Asia Pacific, and the Americas. The bank believes in risk models for better banking and financial stability.The models developed in the IFRS9, Stress Test and Operational Risk modelling team are state-of-the-art and at the forefront of the financial industry.We are a team of ambitious, talented and smart people from all over the world. We work in a stimulating environment where team members have the opportunity to keep learning and make a positive impact for the bank and its clients. Your Profile Do you have a strong quantitative education in a field such as physics, mathematics or econometrics?Are you experienced in programming languages suited for model building and data analysis, such as Python, Matlab and/or SAS?Do you have at least 6 years of work experience in risk modelling (preferably on at least one of the following subjects: IFRS9, Stress Test and/or Operational Risk)?Do you have a track record of successfully completing model building projects in time?Are you ambitious and do you want to continuously improve yourself?Do you work well within a team? Can you take the lead to ensure the successful delivery of projects while coaching team members?
Domeinarchitect Software ontwikkeling Den Haag
Als Domeinarchitect Software-ontwikkeling ben je kaderstellend voor solution architecten en ontwikkel- en beheerteams (ook DevOps). Er is een referentie-architectuur Software-ontwikkeling en er zijn ontwikkelstandaarden die je uitdraagt, bewaakt en doorontwikkelt. Je houdt rekening met de Rijksbrede standaarden, de informatiebeveiligingstandaarden en de DICTU referentiearchitecturen en -standaarden. Vanuit de divisie Ondersteunende ICT Diensten kun je ook deelnemen aan projecten bij de klantdivisies. Je schrijft dan een Project Start Architectuur en begeleidt deze projecten en zorgt dat de architectuur wordt gevolgd. Je bent een aanspreekpunt en behoeftesteller richting de divisie Infrastructuur, die bezig is met een outside-in transformatie naar een (standaard) dienstenleverancier. Zij zet in op cloud concepten zoals automatisering van de automatisering en self service. Je bent thuis in thema's zoals applicatie-architectuur, CI/CD, SOA en containerisatie en bent in staat de vraagkant (namens softwareteams) te vertegenwoordigen.Functie-eisenKennis van SOA, TOGAF, ArchimateKunde van software-architectuur en software engineering, bij voorkeur op het gebied van Java, Apex en .NETKennis van cloud computingDICTU levert ICT en digitale diensten voor EZK en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatiedoelen van haar opdrachtgevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Projectleider IT UBO, Sr. Woerden/Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28066 Omgeving: Woerden/Utrecht Startdatum: z.s.m. Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: Vrijdag 4 oktober tussen 9.00 en 15.00 uur Sluitingsdatum: Maandag 30 september om 9.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Projectleider IT UBO voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De organisatie is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk waar de overheid een rol heeft, maar laten zoveel mogelijk over aan de markt zelf. Een moderne ICT-afdeling helpt de organisatie om hierin succesvol te zijn. Je gaat onderdeel worden van het UBO Programmateam. Daarin zal je een verantwoordelijkheid hebben voor het realiseren van de deelketen voor het uitleveren van een UBO Uittreksel. Daarnaast zal je de IT Implementatie van UBO coördineren en speelt een grote rol in het tijdig opleveren van het UBO register. Een UBO is een 'Ultimate Beneficial Owner' of uiteindelijk belanghebbende. De definitie van UBO is met de wetswijziging van 1 januari 2013 opnieuw vastgesteld. Sindsdien valt ook de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt of trust onder de werking van de Wwft. De instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. In de loop van 2018 wordt de registratie van de UBO toegevoegd aan de Handelsregisterwet. Taken/werkzaamheden: Er zijn meerdere teams betrokken bij de realisatie van de deelketen UBO Uittreksel. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig realiseren van de keten, en zorgt voor focus op het resultaat en voor een goede samenwerking tussen teams over meerdere domeinen. Je rapport wekelijks aan het UBO programmamanagement. Daarnaast stel je als implementatie coördinator het implementatieplan op in overleg met de opdrachtgever. Draagt zorg voor dat deze planning ook wordt nageleefd en signaleert wijzigingen en bedreigingen voor de planning en zorgt er voor dat er maatregelen worden getroffen om de planning alsnog te kunnen halen. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding op het gebied van Informatica. Je bent in het bezit van het certificaat Prince2 Practitioner en/of IPMA C. Je bent in het bezit van het certificaat SAFe 4 Agilist. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als IT Projectleider. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met implementatie van IT projecten met een omvang van meer dan 1 miljoen euro. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Agile. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van software ontwikkeling-projecten. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt ervaring met ontwikkelingen in complexe ketens die domein overschrijdend zijn. Competenties: Overtuigingskracht: De kandidaat weet door middel van persoonlijk overwicht, uitstraling en/of charisma groepen en individuen te beïnvloeden in complexe en/of gevoelige processen. Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Klantgerichtheid: De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop. Resultaatgerichtheid: De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Kwaliteitsgerichtheid: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze. Ondernemerschap: Signaleert kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe diensten en/of producten, handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen. Overzicht: Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen. Organisatiesensitiviteit: Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen. Flexibiliteit: Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken.
DevOps Engineer (Linux/ELK/API) (QR7024) Amsterdam
Functie: DevOps Engineer (Linux/ELK/API) (QR7024) Start: 14-10-2019, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: For our client in Amsterdam we are looking for a DevOps Engineer with deep knowledge in one infrastructure-related topic. You will develop consumable, automated end-to-end infrastructure services for your consumers together with your squad. You are able to move all typical user stories and tasks from "To-Do" to "Done". Besides your squad you will also be member of a chapter. In a chapter you develop your skills, share knowledge, experience and discuss challenges. The chapter is all about craftsmanship. Your toolbox: You want to be a more awesome version of your already awesome self Broad and deep understanding of IT infrastructure in general Competent in using Python, Powershell, Java or Golang Experience in using Ansible or a similar tool Solid understanding of Software Engineering and Computer Science principles Experience in working in an Agile environment is a plus Special interest in monitoring Awareness of risk and security Automate everything attitude A can do mentality At least a Bachelor's degree Monitoring: Metrics count, Events happen, Alerts are raised, Logs are stored... for all services, every second. Your in-depth knowledge of the new generation monitoring tools and your creativity to deliver a fully self-service solution for every monitoring service ensures that our squads have the best monitoring in place. Skills: This role is indicated as a Competent level. For this role we also need very specific skills on ELK next to the skill mentioned in our Tribe skill matrix (please find this matrix attached): Of course a good understanding of Linux; Hands on experience in Elasticsearch ELK stack- Elasticsearch, Kibana and Logstash, API intergration; Hands on experience with security integration like LDAP with Elasticsearch environment; Experience with evaluating existing Elastic clusters, configuration parameters, indexing, search and query performance tuning, security and administration; Proven experience with DevOps technologies like GitHub, Jenkins, Docker, Kubernetes, Openstack, or similar is a strong plus. Hands on experience with Ansible, preferable has deployed the ELK stack with Ansible; Experience with API development. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Oracle BI/DWH Developer/Architect (PL/SQL) (QR7023) Amsterdam
Functie: Oracle BI/DWH Developer/Architect (PL/SQL) (QR7023) Start: 14-10-2019, 36 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: We are looking for a Dev engineer to re-design an Oracle datawarehouse, experienced in ETL and PL/SQL Your work environment In this role you will work in the IT organization of Risk Management in a BusDevOps team. All risks and issues are registered in an application which is the basis for multiple types of reports used by risk managers, and by higher country and corporate management. The reports give overview and details of risk and issue areas and relate to expected loss tolerance. The reports are used for ECB- and other regulatory reporting, audits, internal risk processes, provisioning processes, and to measure exposure, and are used to control risk appetite. Further development and improving the current datawarehouse, and reporting functionality has been prioritised as a strategic objective. The current Oracle datawarehouse is in a transformation phase: Business Intelligence (BI) functionality is being developed, to feed dynamic reports by Cognos. Your team consists of business, IT Developers and Operations specialists. This team has all expertise necessary to support and develop all non-financial risk applications. The squad works according to Agile scrum, which means that work is sliced and planned in sprints. As Developer in the team you take responsibility to deliver value according to sprint planning. Together with the team you are responsible to (re-)design and improve the application and its BI solution. And together with all stakeholders, you jointly work towards the combined goal: develop a solution with is maintainable and clearly reports on all data information needs. Who are you? You are a driven IT specialist with excellent analytical and programming skills. You have very good social and communication skills. You feel a personal responsibility for the quality of your application and its reliability, and you work together with your colleagues across your domain. You recognise problems and work to solve them by yourself and with other colleagues. You have a have a no nonsense getting-things-done mentality. Profile: - Excellent team player, persistent, service oriented, customer centric, eager to learn - You have excellent knowledge of and at least 6 years experience with Oracle databases, including experience with data models of Data Staging Environments and Data Warehouses. In specific: - You are capable to learn and oversee an entire Data Warehouse. You are capable to re-design the data model of the current DWH, to efficiently support current reporting. - You have excellent PL/SQL coding skills. In PL/SQL you are able to develop new ETL procedures, and fine-tune existing PL/SQL code for efficiency and maintenance reasons - You are capable to build Data Marts, to enable the building of interactive/BI reporting instead of our current static reports). Also you are capable to develop efficient and maintainable SQL queries - You are capable to educate/instruct report builders how to configure their reports so that they get up and running and can carry out themselves - From the perspective of your database knowledge and experience, you are capable to advice and support Operations Engineers and other team members, e.g. during an upcoming transfer operation of the current Data Warehouse into the ING Private Cloud environment - You like to deep-dive technology, to search for root causes of issues and incidents, and to resolve them. Preferred: - Degree in Computer Science or equivalent - Experience with Continuous Delivery - Excellent English communication skills, verbal and written. Extra informatie: Qualogy streeft ernaar om iedere kandidaat binnen 5 werkdagen een persoonlijke reactie te sturen. Indien de klant een security screening vereist zijn de (eenmalige) kosten hiervan voor eigen rekening.
Project- / programmamanager Den Haag
Een tijdelijke project- / programmamanager is nodig om de strategie voor de aansturing en uitvoering van de woondeals neer te zetten. Een snelle en voortvarende start van de uitvoering is noodzakelijk, omdat de regio’s een proactieve samenwerking met de organisatie aan de uitvoering van de woondeals verwachten. De opdracht is erop gericht om de uitvoering voor de medewerkers en het bestuur efficiënt in te richten. • De woondeals bevatten afspraken die vergelijkbaar of zelfs gelijk aan elkaar zijn. Voor de versnelling van bouwlocaties kunnen de teams en regio’s onderling van elkaar leren. De uitvoering van thematische afspraken die regionaal vergelijkbaar zijn kan aan elkaar gekoppeld worden. Afwijkingen in de uitvoering van afspraken tussen regio’s onderling kan bestuurlijk zeer gevoelig liggen, maar tegelijkertijd verschillende regio’s in hun wensen en belangen. De strategische inrichting van de uitvoering van de afspraken vraagt dus intern om een heldere structurering, maar ook om inzicht en sensitiviteit voor bestuurlijke verhoudingen. • De afspraken die in de woondeals zijn gemaakt hebben eveneens een sterke link met andere trajecten. Zo zijn afspraken rondom woningbouw vaak verbonden aan benodigde investeringen in bereikbaarheid, waarover afspraken worden gemaakt in de regionale BO’s MIRT. Keuzes ten aanzien van toekomstige locaties voor woningbouw zijn gerelateerd aan bredere verstedelijkingsvisies en toekomstige Omgevingsagenda’s binnen de regio’s. Over belangrijke thema’s rondom wonen in algemene zin zijn eveneens landelijk afspraken gemaakt in de Nationale Woonagenda, en ook thematisch in actieplannen rondom studenten en wonen/zorg. Onderdeel van het project is om de koppeling tussen de woondeals aan andere trajecten strategisch in te richten, zodat besluitvorming in andere trajecten aansluit bij wat nodig is in de woondeals, in constructieve samenwerking met verantwoordelijken voor andere trajecten. Dat vraagt om kennis van de ambtelijke organisatie en inzicht in interne en bestuurlijke processen, vooral waar het de ruimtelijke ordening betreft. • Specifiek relevant zijn diverse trajecten rondom de bekostiging van gebiedsontwikkeling. Binnen de woondeals zal de aandacht in de eerste fase primair uitgaan naar het uitwerken van enkele prioritaire gebiedsontwikkelingen, aan de hand van businesscases en MKBA’s. Enige kennis van business cases en/of MKBA’s is dus een pré. • Op dit moment is er nog geen structuur voor de bestuurlijke contacten bij de uitvoering van de woondeals. Gedacht kan worden aan een afzonderlijk regulier (halfjaarlijks) bestuurlijk overleg per regio, maar daarbij is de aansluiting bij andere relevante (bestuurlijke) overleggen van belang. Onderdeel van het project om ook de bestuurlijke lijnen strategisch zodanig in te richten dat zij aansluiten bij bestaande structuren, in overleg en samenwerking met andere verantwoordelijke managers. • Tenslotte heeft de directeur Woningmarkt behoefte aan een centraal aanspreekpunt voor de uitvoering van de woondeals, die het overzicht heeft over alle deals en reguliere contacten onderhoudt met de trekkers en teams, maar ook met het management van andere betrokken onderdelen van de organisatie, en waar nodig ook met partners in de regio’s (gemeenten/provincies). In de toekomst zal deze rol worden ingevuld door een nieuw te werven afdelingshoofd, maar deze zal naar verwachting pas in november of december bij de directie van start gaan. In de tussentijd is er behoefte aan iemand die deze rol tijdelijk kan invullen. • Na afloop van deze opdracht zal het management voor de verdere uitvoering van de woondeals worden belegd bij een nieuw aan te nemen afdelingshoofd, dat o.a. verantwoordelijk zal worden voor het cluster woningaanbod. De werkzaamheden van de project- / programmamanager bestaan grofweg uit de volgende activiteiten: • Met trekkers de werkvormen strategisch inrichten voor de uitvoering van de woondeals (bijv. werkgroepen, tafels, etc.). Afhankelijk van het werkniveau van de betrokken medewerkers kan actieve aansturing nodig zijn. • Faciliteren van contact en kennisdeling tussen trekkers en teamleden • Borging van de strategische koppeling op thematisch niveau; sommige afspraken in verschillende woondeals zijn vergelijkbaar en kunnen beter thematisch opgepakt worden, waar nodig hierop aansturen. Ondersteunen bij de inhoudelijke koppeling van afspraken aan de juiste medewerkers • Strategische koppeling van de woondeals en andere relevante trajecten borgen, daarvoor het benodigde netwerk binnen de organisatie onderhouden. • Inrichten en ondersteunen van woondeal-overleggen op bestuurlijk niveau, zoveel mogelijk gelijkvormig voor alle woondeals en aansluitend bij bestaande structuren. • Algemeen aanspreekpunt voor de woondeals; leveren van input voor communicatie, politieke zaken en interne notities, voeren van overleggen. • Waar nodig contacten onderhouden met regionale partners, als ondersteuning en/of escalatieniveau voor de trekkers. Functie eisen: • Je beschikt over een diploma op WO-niveau. • Je bent beschikbaar gedurende de gevraagde periode. Je beschikt over kennis van een relevant beleidsterrein (wonen en/of ruimtelijke ordening). • Kandidaat heeft werkervaring op het gebied van project-/programmamanagement in de ambtelijke organisatie. Competenties: • Flexibel in aanpak maar altijd gericht op kwalitatieve tijdige levering. • Stevige en serieuze gesprekspartner en adviseur, netwerker, communicatief sterk en verbindend. Functiewensen: • Mate waarin de kandidaat kennis heeft van (bekostiging van) gebiedsontwikkelingen. • Mate waarin de kandidaat ervaring heeft met vergelijkbare projecten/programma’s binnen de Rijksoverheid. • Mate waarin de kandidaat over omgevingsbewustzijn beschikt Overige informatie: Locatie: Den Haag Start: z.s.m., 32-36 uur per week Einddatum: 31 december 2019 met ptie tot verlenging Recruiter voor deze rol: Diane Nguyen, 06-20985467 of recruiterdn@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk per email aan recruiterdn@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om je sneller van dienst te zijn zou ik je willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo jouw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Projectleider en consultant Den Haag
De opdracht betreft het (inhoudelijk) leiden van het project waarin een toekomstvaste oplossing wordt bedacht en gerealiseerd voor het relatiebeheersysteem. Het huidige systeem is een maatwerk oplossing die volledig is geïntegreerd in Oracle EBS. Door de complexiteit is het onderhoud en het doorvoeren van wijzigingen, tijdrovend en kostbaar. De huidige oplossing wordt vervangen. Voor de financiële gegevens wordt overgegaan op standaard stamgegevensbeheer binnen Oracle EBS. Per dienst wordt Oracle EBS gekoppeld, via een standaard berichtenverkeer, aan verschillende (dienst)oplossingen voor relatiebeheer. Bij de start van het project heb je een rol bij het uitwerken van de scenario’s die mogelijk zijn om naar de nieuwe situatie te komen. Gezien het specifieke karakter van deze opdracht ben je bewaker van de inhoudelijke oplossing en wordt kennisinbreng en advisering daaromtrent uitdrukkelijk gevraagd. Zowel op proces- als systeemaspecten maar ook in relatie tot haalbaarheid van de mogelijke wegen. Op basis van het gekozen scenario kan het project gestart worden. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van het project namens de portfoliomanager. In de rol van projectleider bewaak en rapporteer je de voortgang en projectrisico’s aan de portfoliomanager. Ook zorg je ervoor dat de projectdoelstelling) conform kwaliteit, tijd en budget behaald worden. Daarnaast ondersteun je de portfoliomanager in de sturing op het gehele portfolio in een. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse portfoliovoering. Je bent intermediair tussen de opdrachtgever(s) en de andere projectteams binnen het portfolio. Daarbij rapporteer je rechtstreeks aan de portfoliomanager in een en werk je samen met andere projectleiders. De verdeling tussen deze twee onderdelen zal gemiddeld 50-50 zijn. Functie eisen: • Kennis van en ervaring met informatiemanagement. • Kennis en ervaring op het gebied van Oracle E Business Suite niet zijnde Cloud, meerde modules maar in in ieder geval inkoop, projecten en financiën (grootboek, debiteuren en crediteuren. • Kennis van Cloud processen van Oracle E-Business Suite • Ervaring met het bedrijfsproces relatiebeheer (financiële relaties én niet- financiële relaties) en subsidie-processen. • Prince2 Practioner • WO werk- en denkniveau • Bij elkaar brengen van business en ICT inhoudelijke en verbindend (vertalen business doelen naar procesontwerpen en systeeminrichting) – consultancy. • Doorontwikkelen van ICT landschappen gericht op ERP – architect. • Strategische adviesvaardigheden - coördinatie portfolio. Competenties: • Flexibel in aanpak maar altijd gericht op kwalitatieve tijdige levering. • Stevige en serieuze gesprekspartner en adviseur, netwerker, communicatief sterk en verbindend. Functiewensen: • Ervaring met grotere organisaties als het Ministerie maar dan buiten de overheid om eens een ander licht op de materie te krijgen. • Bekend met Scrumwerkwijze Overige informatie: Locatie: Den Haag Aantal uren per week: 36 Start: 1 oktober 2019 Einddatum: 30 september 2020 Optie tot verlenging: ja Recruiter voor deze rol: Diane Nguyen, telefoonnummer 06-20985467 of email recruiterdn@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk per email aan recruiterdn@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Business analist Den Haag
De opdracht betreft het (inhoudelijk) leiden van het project waarin een toekomstvaste oplossing wordt bedacht en gerealiseerd voor het relatiebeheersysteem. Het huidige systeem is een maatwerk oplossing die volledig is geïntegreerd in Oracle EBS. Door de complexiteit is het onderhoud en het doorvoeren van wijzigingen, tijdrovend en kostbaar. De huidige oplossing wordt vervangen. Voor de financiële gegevens wordt overgegaan op standaard stamgegevensbeheer binnen Oracle EBS. Per dienst wordt Oracle EBS gekoppeld, via een standaard berichtenverkeer, aan verschillende (dienst)oplossingen voor relatiebeheer. Bij de start van het project heb je een rol bij het uitwerken van de scenario’s die mogelijk zijn om naar de nieuwe situatie te komen. Gezien het specifieke karakter van deze opdracht ben je bewaker van de inhoudelijke oplossing en wordt kennisinbreng en advisering daaromtrent uitdrukkelijk gevraagd. Zowel op proces- als systeemaspecten maar ook in relatie tot haalbaarheid van de mogelijke wegen. Op basis van het gekozen scenario kan het project gestart worden. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse sturing van het project namens de portfoliomanager. In de rol van projectleider bewaak en rapporteer je de voortgang en projectrisico’s aan de portfoliomanager. Ook zorg je ervoor dat de projectdoelstelling) conform kwaliteit, tijd en budget behaald worden. Daarnaast ondersteun je de portfoliomanager in de sturing op het gehele portfolio in een. Als coördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse portfoliovoering. Je bent intermediair tussen de opdrachtgever(s) en de andere projectteams binnen het portfolio. Daarbij rapporteer je rechtstreeks aan de portfoliomanager in een en werk je samen met andere projectleiders. De verdeling tussen deze twee onderdelen zal gemiddeld 50-50 zijn. Functie eisen: • Kennis van en ervaring met informatiemanagement. • Kennis en ervaring op het gebied van Oracle E Business Suite niet zijnde Cloud, meerde modules maar in ieder geval inkoop, projecten en financiën (grootboek, debiteuren en crediteuren. • Kennis van Cloud processen van Oracle E-Business Suite • Ervaring met het bedrijfsproces relatiebeheer (financiële relaties én niet- financiële relaties) en subsidie-processen. • Prince2 Practioner • WO werk- en denkniveau • Bij elkaar brengen van business en ICT inhoudelijke en verbindend (vertalen business doelen naar procesontwerpen en systeeminrichting) – consultancy. • Doorontwikkelen van ICT landschappen gericht op ERP – architect. • Strategische adviesvaardigheden - coördinatie portfolio. Competenties: • Flexibel in aanpak maar altijd gericht op kwalitatieve tijdige levering. • Stevige en serieuze gesprekspartner en adviseur, netwerker, communicatief sterk en verbindend. Functiewensen: • Ervaring met grotere organisaties als het Ministerie maar dan buiten de overheid om eens een ander licht op de materie te krijgen. • Bekend met Scrumwerkwijze Overige informatie: Locatie: Den Haag Aantal uren per week: 36 Start: 1 oktober 2019 Einddatum: 30 september 2020 Optie tot verlenging: ja Recruiter voor deze rol: Diane Nguyen, 06-20985467 of recruiterdn@itaq.nl Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Privacy: Indien je via dit kanaal solliciteert geef je ons akkoord om jouw gegevens tot 36 maanden na de beëindiging van de procedure te bewaren. Reageren: Pas je in het profiel, dan ontvangen wij graag zo snel mogelijk per email aan recruiterdn@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief voornaam, achternaam, geboortedatum, woonplaats); 2. Profielschets in het cv, die specifiek gericht is op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (excl. BTW, incl. reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Gemeentelijk Projectleider TOPdesk & Coördinatie Servicedesk Schiedam
Referentienummer: BTIT28056 Omgeving: Schiedam Startdatum: z.s.m. Einddatum: 13 april 2020 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 26 september 2019 om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Gemeentelijk Projectleider TOPdesk & Coördinatie Servicedesk voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever maakt deel uit van een samenwerkingsverband. De organisaties hebben besloten zich te onttrekken uit deze samenwerking en willen zelfstandig verder. Hierdoor dient de Servicedesk opnieuw te worden vormgegeven, waarbij rekening gehouden moet worden met een scenario van mogelijke uitbesteding. Daarnaast dient ook een migratie plaats te vinden van de huidige gezamenlijke TOPdesk omgeving (on prem) naar een eigen TOPdesk SaaS omgeving. De voorbereiding van dit migratie project is reeds in gang gezet. De betrokkenheid van de Servicedesk bij dit project is essentieel, aangezien ook het functioneel beheer van TOPdesk daar belegd gaat worden. Taken/werkzaamheden: Het project is 3-ledig: Zorgen voor de opzet en de coördinatie van een goed werkende Servicedesk. - De huidige Servicedesk wordt op dit moment ingevuld met een aantal interne en externe resources. Naast 1e lijn helpdesk zorgt de Servicedesk ook voor het dispatchen van alle meldingen, voor bestellingen (mobile devices) en voor werkplekondersteuning (WPO) richting de organisatie. Veel kennis van de werkwijze en dienstverlening zit en zat in hoofden van de medewerkers. Het is van belang dit minder resource afhankelijk in te richten. Tevens dient de sturing en rapportage op meldingen en op het proces Incident management nog goed opgepakt te worden. - De opzet en coördinatie dient zodanig plaats te vinden, dat t.z.t. eenvoudige overdracht mogelijk is aan een overnemende partij (bij uitbesteding) of een nieuwe coördinator. Inrichting en implementatie van de nieuwe TOPdesk SaaS omgeving. - De voorbereiding van dit traject is reeds in gang gezet. TOPdesk (on premise) wordt op dit moment gebruikt door verschillende afdelingen binnen de organisatie, waaronder ICT beheer, Applicatiebeheer, Facilitaire zaken en Vastgoed. Hierbij dient met de afdelingen goed gekeken te worden waarvoor TOPdesk gebruikt wordt en hoe dit nu voor de organisatie goed in te richten, omdat in de loop der tijd en als gevolg van de samenwerking veel vervuiling en onduidelijkheid is ontstaan. Naast de inrichting van TOPdesk SaaS en het realiseren van technische koppelingen zal ook data gemigreerd/overgenomen moeten worden vanuit de huidige omgeving, dient historische data raadpleegbaar gemaakt te worden, moet een goede oplossing voor documentopslag bepaald worden en dient ook (functioneel) beheer ingericht te worden. Tot slot is informatie/training voor behandelaars essentieel voor de livegang, alsook communicatie naar de gebruikersorganisatie aangezien ze met een nieuw self service portal te maken krijgen. Voorbereiding van een eventuele uitbesteding van de servicedesk. - De servicedesk dient voorbereid te worden op een mogelijke outsourcing. Naast de processen (basis) op orde dient er ook goed beeld te zijn van de (omvang van) de dienstverlening en te maken afspraken met de gebruikersorganisatie. KNOCK-OUT: Je beschikt minimaal over HBO werk- en denkniveau. Je beschikt over ervaring in een soortgelijke rol. Je bent op zeer korte termijn beschikbaar. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over kennis en ervaring met projectmanagement op basis van Prince2: - Sturen op de realisatie en oplevering van projectdoelstellingen en resultaten in samenwerking met het team; - Opstellen van voortgangsrapportages (kwaliteit, planning, kosten); - Overdragen van projectresultaten inclusief beheer met bijbehorende governance. Je beschikt over kennis en ervaring met: - TOPdesk SaaS implementaties; - Het opzetten/aansturen van een servicedesk; - Het werkveld van de servicedesk (Corsa, MS/Office365, Windows 7 en 10, Office 2010 en 2016); - ITIL vs3, minimaal de processen incident, configuratie en problem management. Je bent bekend met gemeentelijke structuren, processen en stakeholders. Je bent in staat om goede (proces)afspraken te maken met o.a. behandelaars, gerelateerde afdelingen, gebruikersorganisatie. Competenties: Klantgerichte instelling; Gewend te opereren in een niet gestructureerde omgeving en in staat daarbinnen wel tot de beoogde resultaten te komen; Coachende vaardigheden om medewerkers relevante kennis en ervaring bij te brengen; Hands-on mentaliteit: in staat om bij te springen en ook zelf servicedesk werkzaamheden ter hand te nemen waar nodig; Communicatief, open, enthousiast en besluitvaardig: in staat om goed zaken over te brengen, draagvlak en goede sfeer te creëren en te zorgen voor de noodzakelijke besluitvorming.
Manager t.b.v. team Projectmanagers Ruimtelijk Domein Utrecht
Voor Gemeente Utrecht zijn wij op zoek naar een Manager t.b.v. team Projectmanagers Ruimtelijk Domein Omschrijving opdracht: De ontwikkelorganisatie Ruimte werkt vanuit 6 teams (gildes) aan de ruimtelijke opgaven van de stad. De stad groeit in een enorm tempo. Groei betekent ook uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. Het is onze ambitie om deze uitdagingen op een gezonde en duurzame manier aan te pakken en tegelijk de historie van de stad te koesteren. Deze groei van de stad in combinatie met het verminderen van het aantal regels door de invoering van de Omgevingswet creëert meer ruimte voor maatwerk en voor initiatieven om samen met inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en investeerders de stad nog mooier te maken. Samen werken we aan de stad van ‘Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen’. Met die passie werken we integraal aan diverse (ruimtelijke) opgaven. Waarbij we veel ruimte geven voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. Als manager (officiële functietitel: Gildemanager B) geef je, in samenwerking met de eindverantwoordelijke gildemanager A, leiding aan het gilde “Werken met de Stad”; het gilde van de projectmanagers en de projectassistenten. In dit gilde werken de mensen die onze ruimtelijke ambities zichtbaar maken in de tastbare praktijk van de stad. Denk aan de energietransitie, mobiliteit, stedenbouw, gebiedsontwikkeling en openbare ruimte. Doorgaans beslaat het werk van de projectmanagers meerdere gebieden tegelijk. Het gilde bestaat uit ongeveer 60 ruimtelijke projectmanagers van junior tot strategisch niveau. Zij zijn gedreven, hoogopgeleide professionals met een grote daadkracht. Daarnaast gaat het team de thuisbasis zijn van ruim 30 projectassistenten. Deze projectassistenten worden dit najaar overgeplaatst naar dit gilde. De implementatie van deze verandering is een taak van de beoogde interim manager. Jouw doel is het goed laten werken van het team en daarbij ben je er vooral op gericht dat de medewerkers kunnen functioneren als open, scherpe, wendbare, betrouwbare en zelfstandige professionals die een goede bijdrage leveren aan de resultaten. Tegelijkertijd werk je nauw samen met de andere manager van dit gilde om de gewenste ontwikkelingen op het gebied van werkwijzen, cultuur en gedrag te versterken. Deze functie zal binnenkort vacant komen. De werving is intussen gestart. De inhoudelijke sturing van de projectmanagers en projectassistenten ligt bij de programmamanagers/-directeuren welke de verantwoordelijkheid dragen van de inhoud van het werk. Dit betekent concreet voor de manager dat er geen focus is op de inhoudelijke component in het werk; wel moet je het werk van de projectmanagers begrijpen. Je taken zijn: - Je vertaalt inzichten over de ontwikkelingen in werkveld en de opgaven naar de benodigde kennis en competenties in het gilde. Hierbij maak je gebruik van de expertise van de medewerkers uit het gilde. - Je hebt snel zicht op de specifieke kennis, kwaliteiten en competenties van de individuele medewerkers en coacht en faciliteert hen in hun ontwikkeling. - Je bent verantwoordelijk voor het op orde houden van de omvang (kwalitatief en kwantitatief) van het gilde. Dit doe je door scherp oog te houden op de toekomstige vraag. - Je acteert als verbinder bij verschillen van inzicht of bij een belangenafweging, als ondersteuner bij het vinden van oplossingen en faciliteert en stimuleert zo telkens opnieuw de zelforganisatie van teams en collega’s. - Je bespreekt met opdrachtgevers (opgavemanagers) de benodigde inzet (korte en lange termijn) incl. prioritering in het werk. - Je bent (mede) verantwoordelijk voor het functioneren van het gilde met continue aandacht voor professionalisering - Je zorgt voor het optimaal benutten van de kracht van alle projectmanagers door ze kennis en observaties breed met elkaar te laten delen - Jij draagt (mede) zorg voor de bedrijfsvoering van het gilde. Gewenst profiel: Je bent een echte peoplemanager die medewerkers coacht, faciliteert en stimuleert in hun individuele ontwikkeling. Ook daar waar het minder gaat, ga je in gesprek en geef je duidelijkheid. Je stimuleert het zelf organiserend vermogen van de medewerkers en teams door hen een actieve en zelfstandige rol te geven bij de professionele ontwikkeling van het vak en elkaar. Je daagt je medewerkers uit om elkaar te ondersteunen en je spreekt medewerkers aan op hun bijdrage aan het grotere geheel, op inhoud en organisatie. Je hebt verschillende managementstijlen in huis en zet deze bewust in. Je coacht en faciliteert als het kan en stuurt als het moet. Je laat medewerkers zoveel mogelijk zelf problemen op lossen maar schept de omstandigheden waarin iedereen het werk zelfstandig kan uitvoeren. Je bent in staat om van een groep projectmanagers en projectassistenten, die uit verschillende bloedgroepen bestaat, een geheel te maken. Verder beschik je over: - een passende afgeronde universitaire opleiding - Meer dan 7 jaar leidinggevende ervaring aan Hbo’ers en Academici - Meer dan 7 jaar ervaring met organisatieontwikkelingen - Een flexibele stijl van leidinggeven, gericht op samenwerken en ontwikkelen - Idealiter heb je ruime werkervaring binnen de overheid, bij voorkeur binnen het ruimtelijke domein Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een afgeronde academische opleiding. 2. Je hebt meer dan 7 jaar leidinggevende ervaring aan Hbo'ers en Academici. 3. Je hebt meer dan 7 jaar leidinggevende ervaring in het ruimtelijk domein binnen de overheid of aan de overheid leverende marktpartijen. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring binnen het ruimtelijk domein van een G4 gemeente. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: zsm Duur: 01-04-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 32-36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-10-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 10-10-2019 tussen 1300-1600u. Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Lead Developer/Architect Schiphol-Rijk
For our client in Amsterdam Harvey Nash is looking for a Lead Developer / architect.Startdate; as soon as possible Duration; 3 months + Effort; 40 hours a weekCV in English including your availability and hourly rate.Job Description Our company is looking for a lead (around 5 years) application developer to be part of the Technology team. The main projects of this team are Observer development and network automation. The role of the contractor will mainly focus on the backend application development. On the other end you need a good understanding and experience as architect. (5+ years). Top 3 non-negotiable skills:Python/Django Frameworkexperience with software architectureUnix/Linux High level of proficiency in Python and Django framework.Must-have skills & knowledge: SQL knowledge, including query evaluation and optimisation techniques. Experience in Object Oriented Programming/Design. Knowledge of Linux internals and common UNIX daemons. Knowledge of internet enabling technologies, protocols & networking. Process oriented skills for troubleshooting, problem solving and problem resolution. Preferred skills & knowledge:Degree in a related field.Bash and Shell Scripting.Prior experience of industry standard software design and development principals such as Unit Testing, MVC Patterns.Exposure to version control and collaboration systems such as GIT and Phabricator.Networking and network infrastructure is a plus.Big plus to have: Network knowledge (the developer will be leading development projects for network devices) Elasticsearch
Senior projectmanager Driebergen
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior projectmanager Omschrijving opdracht: Als Senior Projectmanager geef je sturing aan projecten binnen het Meldkamerdomein, welke zijn samengesteld uit meerdere disciplines. Onder jouw leiding worden zowel nieuwe als gewijzigde informatiesystemen gerealiseerd en/of geïmplementeerd. Doelstelling: Je realiseert oplossingen, in samenwerking met de opdrachtgever Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) en bent verantwoordelijk voor de implementatie hiervan. Dit alles kan natuurlijk niet zonder goed overleg met opdrachtgever, de gebruikers en externe partners, om de implementatieactiviteiten op elkaar af te stemmen. Verantwoordelijkheden: Je bent verantwoordelijk voor de planning, voortgang, kwaliteit, kostenbewaking en een goed eindresultaat en rapporteert hierover aan de programmamanager en aan de betreffende stuurgroep(en) van de project(en) en levert een bijdrage aan de verdere professionalisering van de afdeling. Vakmatige taken: Het tijdig opleveren van alle projectmanagementproducten, vanaf de start tot het einde van het project. Leidinggevende taken: Het operationeel leidinggegeven plus het coachen en begeleiden van collega’s binnen je project in hun vakinhoudelijke expertise Inzet in de lijn of project: De projectenpool binnen de sector Meldkamer Diensten Centrum (MDC) levert capaciteit voor het leiden van programma's en projecten in het Meldkamer domein. Deze programma's en projecten betreffen de realisatie, invoering en ingebruikname van nieuwe of gewijzigde IV- en/of ICT-producten en diensten voor de Meldkamer. Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent inzetbaar vanaf 02-12-2019 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-11-2020 voor 36 uur per week. 2. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar ervaring als project manager in grote organisaties (>1000 medewerkers). 3. Je hebt in de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar ervaring met implementatietrajecten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt minimaal een jaar ervaring met IV-middelen binnen het meldkamer domein zoals mobiele radiotechniek (spraak- en datacommunicatie), randapparatuur, paging en (meldkamer)bediening. 2. Je hebt ervaring met projectmanagement methodieken zoals Prince2 , IPMA-C of vergelijkbare methodieken. 3. Je hebt minimaal een jaar ervaring binnen een Agile omgeving (SAFe, Lean, etc.). Competenties: - Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. - Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen. - Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. - Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Driebergen Startdatum: 02-12-2019 Duur: 30-11-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 40 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
IT Service Configuration Manager Den Haag
Voor een directe eindklant in Den Haag is Harvey Nash op zoek naar een IT Service Configuration Manager.Startdatum: 21-10-2019 Duur: 12 maanden Inzet: 36-40 uur Bijzonderheden: CV + motivatie aanleveren in het EngelsPosition Information: This position will be part of the ITSM Delivery team, which is within the Availability and Service management organization. The primary objective of this team is to provide support to internal clients on the Global ITSM applications used across multiple internal business partners. AGT has started a journey to modernize how they provide IT services to their customers. The ServiceNow solution has recently been chosen to be implemented as the Global ITSM solution. It will support AGT in improving AGT employee and customer ITSM Experience by; improving self-help and self-service options, mature our ITSM processes and becoming more scalable for the future.Responsibilities The IT Service Configuration Manager is responsible to ensure that accurate and reliable information about the configuration of services, and the CIs that support them, are available when and where it is needed. This includes information on how CIs are configured and the relationships between them.To achieve this goal the IT Service Configuration Manager need to work closely with his stakeholders, local IT-, global IT business partners, security-, risk-, audit-, and compliance departments, in developing a global vision and executing the strategy.Knowledge, Skills and Experience • Minimum of 5 years of experience as Configuration Manager within a global organization. • Broad knowledge of middleware-, backend IT infrastructures, business applications and services. • Strong analytical and data management skills. • Hands-on experience; knows the details of discovery, reporting, service mapping, CI’s, relationships and attributes. • Good understanding of security, risk and compliance characteristics and guidelines. • Ability to oversee the full landscape of dependencies and interactions with other processes. • Certification and experience at the level of ITIL Configuration Practitioner would be desirable. • Excellent communication skills; able to effectively communicate to colleagues, at all levels, to gain shared understanding. • A proactive approach to addressing issues, proposing solutions and gaining consensus on the appropriate solution implementation. • Uses knowledge and experience to identify opportunities for improvement in efficiency, cost and quality. • Demonstrates strong influencing and persuading skills, encouraging colleagues and teams to change established processes, achieving improvements and best practice. • Ability to work effectively as part of (virtual) team as well as independently. • Excellent negotiation skills; interacting and negotiating with both internal teams, global business partners and external vendors/suppliers to achieve shared stakeholder understanding and agreement. • Excellent command of the English language, strong in both verbal and written skills. • Ability to travel intercontinental. • Experienced in training, guiding and coaching of all level of stakeholders. • Experienced with ServiceNow.
Senior .Net Developer Arnhem
Voor TenneT in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Senior .NET Developer.Startdatum 30 september 2019Einddatum 31 december 2020Inzet 40 uur Geen ZZP’ers in verband met de duur van de opdracht.FunctieWat maakt het zo leuk om als ontwikkelaar bij TenneT te werken? Je maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire NSC team (Netherlands Transparency Settlement and Certification) dat verantwoordelijk is voor de levering van verschillende diensten aan interne en externe klanten van TenneT. Voor deze functie kom je te werken in het agile MyTenneT team. Het MyTenneT team is een nieuw team dat verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de MyTenneT. Deze applicatie kent een .Net en Sharepoint basis en wordt gezien als één van de voordeuren voor TenneT medewerkers, aannemers en klanten. Samen met je teamleden ben je verantwoordelijk voor de continue ontwikkeling en continue verbetering van de applicatie en de team prestaties. Het team kent een open en informele werksfeer en de nodige humor is aanwezig. Naast het ontwikkelen in .Net zijn de belangrijkste werkzaamheden zijn: • Meedenken over hoe nieuwe features geïmplementeerd worden; • Het doorvoeren van nieuwe features in de applicatie; • Ondersteunen bij support op de applicatie; • Afstemmen met stakeholders uit de business en andere agile teams die in dezelfde omgeving werken • Bijdragen aan stroomlijning van ons ontwikkelproces en standaarden; • Een bijdrage te leveren aan de transitie van Agile naar DevOps. Vereisten:• Je hebt een afgeronde Bachelor of Master in de richting van technische IT (Informatica of vergelijkbare opleiding)• Senior op het vlak van .Net. Ruime en recente ervaring is een vereiste. • Ruime ervaring met Visual Studio (C#) • Ervaring met SharePoint 2013 (on-prem) en ADFS • Je schrik niet terug van complexe software • Ervaring met SQL Server en Entity Framework is een grote pré • Ervaring met Angular JS is een pré • Ervaring met TFS is een pré • Ervaring met DevOps/Agile werken is een pré Op persoonlijk vlak breng je het volgende:• Teamspeler met pit • Snel op stoom • Je werkt nauwkeurig en houd je aan de ontwikkelstandaarden • Kiest de eenvoudigste oplossing voor een probleem• Ervaring met bouw van nieuwe software en beheer van bestaande software in een complexe omgeving • Je durft te experimenteren, ook als de specs niet volledig uitgeschreven zijn • Je bent van nature positief kritisch en weet je omgeving op een inspirerende manier te challengen. • Je vindt ingewikkelde vraagstukken een leuke uitdaging en kan hier zelfstandig een werkende oplossing voor maken • Ervaring in de energie-branch is een pré • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
Senior Projectleider IT Woerden/Utrecht
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Senior Projectleider IT Omschrijving opdrachtgever: De Kamer van Koophandel is een moderne publieke dienstverlener die haar data, kennis en adviesdiensten zoveel mogelijk online beschikbaar stelt. We helpen ondernemers starten, innoveren en ondernemen, in binnen- en buitenland. Wij doen ons werk waar de overheid een rol heeft, maar laten zoveel mogelijk over aan de markt zelf. Een moderne ICT-afdeling helpt de organisatie om hierin succesvol te zijn. Je gaat onderdeel worden van het UBO Programmateam. Daarin zal je een verantwoordelijkheid hebben voor het realiseren van de deelketen voor het uitleveren van een UBO Uittreksel. Daarnaast zal je de IT Implementatie van UBO coördineren en speelt een grote rol in het tijdig opleveren van het UBO register. Een UBO is een 'Ultimate Beneficial Owner' of uiteindelijk belanghebbende. De definitie van UBO is met de wetswijziging van 1 januari 2013 opnieuw vastgesteld. Sindsdien valt ook de natuurlijke persoon die begunstigde is van 25 procent of meer van het vermogen van een cliënt of trust onder de werking van de Wwft. De instelling is verplicht om de identiteit van de UBO vast te stellen. In de loop van 2018 wordt de registratie van de UBO toegevoegd aan de Handelsregisterwet. Omschrijving opdracht: Er zijn meerdere teams betrokken bij de realisatie van de deelketen UBO Uittreksel. Jij bent verantwoordelijk voor het tijdig realiseren van de keten, en zorgt voor focus op het resultaat en voor een goede samenwerking tussen teams over meerdere domeinen. Je rapport wekelijks aan het UBO programmamanagement. Daarnaast stel je als implementatie coördinator het implementatieplan op in overleg met de opdrachtgever. Draagt zorg voor dat deze planning ook wordt nageleefd en signaleert wijzigingen en bedreigingen voor de planning en zorgt er voor dat er maatregelen worden getroffen om de planning alsnog te kunnen halen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een HBO/WO diploma op het gebied van Informatica. 2. Je bent in het bezit van het certificaat Prince2 Practitioner en/of IPMA C. 3. Je bent in het bezit van het certificaat SAFe 4 Agilist. 4. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als IT Projectleider. 5. Je hebt ervaring met implementatie van IT projecten met een omvang van meer dan 1 miljoen euro. 6. Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbaar ervaring met Agile. 7. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen vansoftware ontwikkeling-projecten. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt ervaring met ontwikkelingen in complexe ketens die domein overschrijdend zijn. Competenties: - Overtuigingskracht: De kandidaat weet door middel van persoonlijk overwicht, uitstraling en/of charisma groepen en individuen te beïnvloeden in complexe en/of gevoelige processen - Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden - Klantgerichtheid: De kandidaat signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop. - Resultaatgerichtheid: De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren. - Kwaliteitsgerichtheid: Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk. - Ondernemerschap: Signaleert kansen in de markt, zowel voor bestaande als nieuwe diensten en/of producten, handelt ernaar en durft daarbij risico's te nemen - Overzicht: Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen. - Organisatiesensitiviteit: Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen - Flexibiliteit: Past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken. VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden/Utrecht Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 27-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-10-2019 tussen 09:00 en 15:00 uur Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider ‘pro optimalisatie KM’ Utrecht
Voor de Inspectie Leefomgeving en Transport zijn wij op zoek naar een Projectleider ‘pro optimalisatie KM’. Omschrijving opdrachtgever: De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ruim 1.100 medewerkers werken dagelijks aan veiligheid, zekerheid en vertrouwen in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Omschrijving opdracht: Bij voorjaarsnota zijn aan de ILT-begroting extra middelen toegevoegd voor versterking van de ILT-slagkracht. Het betreft een structurele toevoeging aan de begroting. Op grond hiervan start de ILT een grootscheepse wervingsactie. Alvorens de eerste medewerkers binnen te hebben zijn we enkele maande verder. Het DT ILT heeft daarom ook besloten om voor de prioritaire programma's externe deskundigheid in te huren om zo de, snel al de eerste stappen te kunnen zetten naar versterking van de slagkracht. In meerdere tranches zal externe inhuur plaatsvinden. In deze betreft het de inhuur van de eerste tranche binnen de relevante mantel. Een eerste inventarisatie binnen de prioritaire programma's leerde dat er grote behoefte is aan ervaren all round projectleiders. In deze tranche gaat het om de inhuur van een ervaren projectleider voor programma Optimalisatie Vergunning Verlening Programma optimalisatie vergunningverlening: Het programma geeft invulling aan een van de pijlers van Koers ILT: optimale dienstverlening en zakelijke vergunningverlening. Daartoe worden alle vergunningsprocessen per modaliteit (leefomgeving, rail, luchtvaart en scheepvaart) herontworpen om de aanvraag te vereenvoudigen en de processen efficiënter en effectiever te maken. Per proces worden digitale aanvraag formulieren ontworpen en wordt bezien welke stappen geschrapt kunnen worden, welke data vastgelegd moeten worden ten behoeve van betere informatiepositie en wordt bezien hoe de beoordeling meer risicogericht kan plaatsvinden. De herziene processen en formulieren worden vervolgens geïmplementeerd in ondersteunende applicaties. Taken/werkzaamheden: Voor het programma is met spoed nodig: Projectmanager S12 De projectmanager stuurt per modaliteit op tijdig beschikbaar zijn van alle producten (procesontwerp, activiteitenbeschrijving, data ontwerp, functionele eisen aan applicaties en tools voor procesondersteuning, herontwerp van formulieren, standaard brieven), borgt in samenwerking met betreffende teamleider de beschikbare capaciteit, monitort de voortgang en afstemming over de modaliteiten heen en verzorgt in samenwerking met teamleider afstemming met de sector/bedrijven. Kan procesmanager ondersteunen bij procesontwerp en is aanspreekpunt voor Informatie Voorziening voor het implementatietraject in applicaties. De Projectmanager is pro-actief, signaleert tijdig knelpunten en stuurt op voortgang en samenhang van de producten. Is in staat om een team van deskundigen aan te sturen. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een HBO-WO diploma. 2. Je beschikt over werkervaring in een soortgelijke functie. 3. Je hebt ten minste 5 jaar ervaring met het leiden van projecten op ten minste HBO niveau in een complexe omgeving waarbij niet volgens de standaarden gewerkt wordt 4. Je hebt ervaring met vergunningverlening voor minimaal 5 jaar 5. Je hebt ervaring met toezicht/handhaving 6. Je hebt ervaring met schakelen tussen uitvoerings- en strategisch niveau 7. Je hebt ervaring met weerstand in een projectorganisatie Competenties: - Analyseren - Resultaatgericht - Samenwerken - Communiceren - Plannen en organiseren - Organisatiesensitiviteit - Affiniteit met ICT systemen en processen is een pré Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Utrecht Startdatum: 01-10-2019 Duur: 29-02-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 23-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: zsm Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Projectleider TOPdesk & Coördinatie Servicedesk Schiedam
Voor Gemeente Schiedam zijn wij op zoek naar een Projectleider TOPdesk & Coördinatie Servicedesk Omschrijving opdracht: De Gemeente Schiedam maakt deel uit van een samenwerkingsverband met Gemeente Vlaardingen. Dit samenwerkingsverband heeft de naam ‘Regionale Bedrijfsvoering Dienst” meegekregen, of, kortweg ‘RBD’. De Gemeenten hebben besloten zich te onttrekken uit deze samenwerking en willen zelfstandig verder. Hierdoor dient de Servicedesk opnieuw te worden vormgegeven, waarbij rekening gehouden moet worden met een scenario van mogelijke uitbesteding. Daarnaast dient ook een migratie plaats te vinden van de huidige gezamenlijke TOPdesk omgeving (on prem) naar een eigen TOPdesk SaaS omgeving voor Schiedam. De voorbereiding van dit migratie project is reeds in gang gezet. De betrokkenheid van de Servicedesk bij dit project is essentieel, aangezien ook het functioneel beheer van TOPdesk daar belegd gaat worden. Werkzaamheden: Het project is 3-ledig: 1. Zorgen voor de opzet en de coördinatie van een goed werkende Servicedesk. De huidige Servicedesk wordt op dit moment ingevuld met een aantal interne en externe resources. Naast 1e lijn helpdesk zorgt de Servicedesk ook voor het dispatchen van alle meldingen, voor bestellingen (mobile devices) en voor werkplekondersteuning (WPO) richting de organisatie. Veel kennis van de werkwijze en dienstverlening zit en zat in hoofden van de medewerkers. Het is van belang dit minder resource afhankelijk in te richten. Tevens dient de sturing en rapportage op meldingen en op het proces Incident management nog goed opgepakt te worden. De opzet en coördinatie dient zodanig plaats te vinden, dat t.z.t. eenvoudige overdracht mogelijk is aan een overnemende partij (bij uitbesteding) of een nieuwe coördinator. 2. Inrichting en implementatie van de nieuwe TOPdesk SaaS omgeving van Schiedam. De voorbereiding van dit traject is reeds in gang gezet. TOPdesk (on premise) wordt op dit moment gebruikt door verschillende afdelingen binnen Schiedam, waaronder ICT beheer, Applicatiebeheer, Facilitaire zaken en Vastgoed. Hierbij dient met de afdelingen goed gekeken te worden waarvoor TOPdesk gebruikt wordt en hoe dit nu voor Schiedam goed in te richten, omdat in de loop der tijd en als gevolg van de samenwerking veel vervuiling en onduidelijkheid is ontstaan. Naast de inrichting van TOPdesk SaaS en het realiseren van technische koppelingen zal ook data gemigreerd/overgenomen moeten worden vanuit de huidige omgeving, dient historische data raadpleegbaar gemaakt te worden, moet een goede oplossing voor documentopslag bepaald worden en dient ook (functioneel) beheer ingericht te worden. Tot slot is informatie/training voor behandelaars essentieel voor de livegang, alsook communicatie naar de gebruikersorganisatie aangezien ze met een nieuw self service portal te maken krijgen. 3. Voorbereiding van een eventuele uitbesteding van de servicedesk:De servicedesk dient voorbereid te worden op een mogelijke outsourcing. Naast de processen (basis) op orde dient er ook goed beeld te zijn van de (omvang van) de dienstverlening en te maken afspraken met de gebruikersorganisatie. Gewenst profiel: Doortastende en enthousiaste projectleider/coördinator (M/V) met uitstekend gevoel voor dienstverlening 1. Projectmanagement op basis van Prince2 - Sturen op de realisatie en oplevering van projectdoelstellingen en resultaten in samenwerking met het team - Opstellen van voortgangsrapportages (kwaliteit, planning, kosten) - Overdragen van projectresultaten inclusief beheer met bijbehorende governance 2. Kennis en ervaring met - TOPdesk SaaS implementaties - Het opzetten/aansturen van een servicedesk - Het werkveld van de servicedesk (Corsa, MS/Office365, Windows 7 en 10, Office 2010 en 2016) - ITIL vs3, minimaal de processen incident, configuratie en problem management 3. Persoonlijke kwaliteiten/vaardigheden - Klantgerichte instelling - Gewend te opereren in een niet gestructureerde omgeving en in staat daarbinnen wel tot de beoogde resultaten te komen - Coachende vaardigheden om medewerkers relevante kennis en ervaring bij te brengen - Hands-on mentaliteit: in staat om bij te springen en ook zelf servicedesk werkzaamheden ter hand te nemen waar nodig - In staat om goede (proces)afspraken te maken met o.a. behandelaars, gerelateerde afdelingen, gebruikersorganisatie - Communicatief, open, enthousiast en besluitvaardig: in staat om goed zaken over te brengen, draagvlak en goede sfeer te creëren en te zorgen voor de noodzakelijke besluitvorming 4. Bekendheid met gemeentelijke structuren, processen en stakeholders is een pre 5. Beschikbaarheid op zeer korte termijn 6. Opleidingsniveau HBO Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je opgedane werkervaring en opleiding(en) sluiten aan op basis van de in de functieomschrijving beschreven competenties en/of opleiding. 2. Je hebt ervaring in een soortgelijke rol. 3. Je doet aan duurzaamheid. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Schiedam Startdatum: 13-10-2019 Duur: 13-4-2020 Optie op verlenging: ja Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 25-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 02-10-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Adviseur Bedrijfsvoering (Recruiter) Leeuwarden
Voor het CJIB zijn wij op zoek naar een Adviseur Bedrijfsvoering (Recruiter). Omschrijving opdrachtgever: Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid gevestigd in Leeuwarden met ongeveer 1250 medewerkers. Het CJIB is vooral bekend van de inning van verkeersboetes. Daarnaast heeft het CJIB ook justitiële uitvoeringstaken op het gebied van tenuitvoerlegging en financiële sancties zoals bijvoorbeeld boetevonnissen en schadevergoedingsmaatregelen. Het CJIB coördineert de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen en zorgt daarbij voor grip en zicht op de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen en de persoonsgerichte tenuitvoerlegging daarvan door de uitvoeringsketen. Ook int het CJIB vorderingen voor andere overheden. Dit is tevens de aanleiding geweest om in het kader van de compacte overheid incassotaken te clusteren bij het CJIB. Het CJIB heeft een eigen verantwoordelijkheid als het aankomt op het implementeren van de relevante privacy wetgeving. Beschrijving directie/afdeling : Directie Bedrijfsvoering & ICT Medewerkers die binnen de directie Bedrijfsvoering werken, ondersteunen het primair proces van het CJIB. ICT (ontwikkeling en beheer) heeft een bijzondere status en is daarom apart gepositioneerd. Dit vanwege de omvang en de belangrijke ondersteunende rol aan het primair proces. De overige bedrijfsvoeringonderdelen zijn gecombineerd tot één hoofdafdeling. Het gaat hier onder meer om Planning, Financiën & Control, Huisvesting, Facilitair, Communicatie en HR. Afdeling HR – team Arbeidsmarkt: De afdeling HR ondersteunt en adviseert het management en de medewerkers van het CJIB over HR-beleid en -instrumenten. De afdeling is verdeelt in teams, welke multidisciplinair en in nauwe samenwerking met elkaar werken. Denk aan de HR Business Partners, Arbeid & Gezondheid, het Leerbedrijf, Leren & Ontwikkelen, het Employability Center, HR Ondersteuning en team Arbeidsmarkt waar Recruitment onderdeel van is. De teams rapporteren aan de Manager HR. Omschrijving opdracht: De opdracht bestaat uit recruiten en het begeleiden van sollicitatieprocessen. Aanleiding van de opdracht is een collega die met bevallingsverlof gaat. Werkzaamheden: Het team Arbeidsmarkt is een team van 2-4 fte bestaande uit vaste en interim-recruiters welke samen de hele werving & selectie van het CJIB op zich nemen. Dit is de strategie, het beleid en de uitvoering. De agenda ziet er geen dag hetzelfde uit, doordat er een grote diversiteit aan onderwerpen speelt. Natuurlijk bestaat ons werk voor een groot deel uit de vele vacatures welke van begin tot eind in goede banen geleid moeten worden. Denk hierbij aan een goede intake met de manager, het schrijven van een wervende tekst, een goede procedure-begeleiding, een secure planning en het houden van goede selectie interviews met daarop volgende adviezen. Maar ook moeten wij onze jaarstrategie bepalen, nauw samen werken met andere teams zoals Arbeidsmarktcommunicatie, een events-kalender vormgeven en op de beste manier uitvoeren, talentpools bouwen en proactief searchen, en meer. VOG: Bij eventuele gunning lever je zo snel mogelijk na startdatum bij de inhurende manager, een rechtsgeldig VOG in welke niet langer dan 6 maanden voorafgaand aan de beoogde startdatum is afgegeven, organisatie specifiek is én betrekking heeft op de aard van de uit te voeren diensten/werkzaamheden. Geheimhoudingsverklaring: Bij eventuele gunning lever je een ingevulde en ondertekende geheimhoudingsverklaring in als bijgevoegd bij de overeenkomst. Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je bent beschikbaar voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week voor de periode tot 28-2-2020. 2. Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding of gelijkwaardig werk- en denkniveau 3. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring in de functie van corporate recruiter. 4. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als corporate recruiter in een grote organisatie (1000+ medewerkers), bij voorkeur in een overheidsorganisatie c.q. non-profitorganisatie. 5. Je hebt minimaal 5 jaar werkervaring met het proactief sourcen en benaderen van kandidaten Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je bent op korte termijn (voorkeur 3-6 weken) beschikbaar. 2. Je hebt meer dan 5 jaar werkervaring in de functie van corporate recruiter. 3. Je hebt meer dan 2 jaar ervaring als corporate recruiter in een grote organisatie (1000+ medewerkers) 4. Je bent bekend met het inzetten social media en LinkedIn. 5. Je hebt ervaring met het inrichten van AMC- strategie en de uitvoering ervan. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Leeuwarden Startdatum: 14-10-2019 Duur: 28-2-2020 Optie op verlenging: 4,5 maand Inzet: Gemiddeld 32 tot 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 40 2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Systeem Ontwikkelaar, Sr. Utrecht
Opdrachtspecificaties Referentienummer: BTIT28044 Omgeving: Utrecht Startdatum: z.s.m. (let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand) Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 3x 12 maanden Aantal uur per week: 36 Intakegesprek: Nog niet bekend. Sluitingsdatum: Donderdag 26 september om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Systeem Ontwikkelaar voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Binnen de organisatie is een alsmaar groeiende behoefte waarneembaar aan plaats- en tijdsonafhankelijke informatievoorziening die gebruik kan maken van bepaalde delen van de bestaande ICT infrastructuur en gegevens van de organisatie. Dit vertaalt zich veelal in de wens voor ontwikkelingen op het gebied van mobiele toepassingen waarmee specifieke klantgerichte ‘High Impact’ procesverbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Een perfect idee omzetten in een applicatie die de bijhorende uitdaging tackelt. Het Ei van Columbus, maar dan op applicatie ontwikkelgebied. Wij gaan deze uitdaging aan door Design Thinking en Lean Startup te koppelen aan een Agile/Scrum werkwijze als opeenvolgende cycli die van probleem toewerken naar oplossing. Voor de ontwikkeling van de mobiele toepassingen hebben wij een aantal scrumteams ingericht. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van Mobile Apps. Agile/Scrum staat voor het op een flexibele manier van functionaliteiten ontwikkelen met behulp van multidisciplinaire, zelfsturende teams. Alle teamleden in het Scrum team zijn betrokken bij het detailleren, plannen en verdelen van de werkzaamheden en identificeren eventuele blokkades. Uitgangspunt is dat alle benodigde kennis voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen het Scrum team beschikbaar is. Daarbij gaan we uit van een open, positieve- constructieve en prettige werksfeer binnen de App development organisatie waar ruimte is voor experimenteren, leren en presteren. Met een nadruk op teambuilding en gemeenschappelijke team ’values’. Taken/werkzaamheden: Als Senior Systeem Ontwikkelaar ben je in de rol van app developer verantwoordelijk voor het ontwikkelen van mobile oplossingen waarbij de focus ligt op web apps en hybrid apps. Je houdt je bezig met back- en front-end ontwikkeling en waar nodig de aansluiting van de apps op bestaande systemen, en je toont daarbij een pro-actieve houding. KNOCK-OUT: Je beschikt over minimaal 3 jaar recente werkervaring, opgedaan in de afgelopen 7 jaar, met het ontwikkelen in .NET. De betreffende werkzaamheden dienen tot de hoofdtaak te behoren tijdens het project/werkverband. Je hebt minimaal 2 jaar recente werkervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar, als full-stack teamlead in een projectteam van minimaal 3 personen. Je hebt minimaal 3 jaar recente werkervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, met het ontwikkelen in HTML5, CSS en Javascript. De betreffende werkzaamheden dienen tot de hoofdtaak te behoren tijdens het project/werkverband. Je hebt minimaal 1 jaar recente werkervaring, opgedaan in de afgelopen 3 jaar, met het ontwikkelen in Angular (ervaring met Angular JS telt niet mee). De betreffende werkzaamheden dienen tot de hoofdtaak te behoren tijdens het project/werkverband. Je beschikt over een afgeronde HBO- of WO-opleiding of HBO (of hoger) werk- en denkniveau met een MBO-opleiding met minimaal 8 jaar werkervaring, opgedaan in de laatste 10 jaren. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met het ontwikkelen van responsive websites/mobile apps. (weging max. 25%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met applicatie integratie mogelijkheden (Web Services). (weging max. 25%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met testen (Unit Testen of Test Driven Development). (weging max. 17%) Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met het opzetten van CI/CD in Azure DevOps/TFS. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 2 jaar) ervaring met het ontwikkelen in .NET Core. Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 4 jaar) ervaring met concepten Open (codeer) Standaarden en Industriestandaarden (Json, XML en gerelateerde technologieën zoals REST, XSL-T, XPath, XML Schema’s). Je hebt minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 2 jaar) ervaring met het ontwikkelen in Typescript. Competenties: Communiceren Analyseren Leervermogen Initiatief Nauwkeurig (oog voor detail) Samenwerken Creatief
Camunda Specialist Sr. Woerden
Referentienummer: BTIT28043 Omgeving: Woerden Startdatum: 14 oktober 2019 Duur: 12 maanden Optie op verlenging: Ja, 2x 12 maanden Aantal uur per week: 40 Intakegesprek: 4 oktober 2019 van 09.00 tot 15.00 uur. Sluitingsdatum: Vrijdag 27 september 2019 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Camunda Specialist voor 40 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Onze opdrachtgever is bezig om technologie voor procesondersteuning (Camunda BPM) te implementeren, voor o.a. verdeling en prioritering van werk, werkbakken voor medewerkers, workflow management (WFM), case management (DCM), business rules management (BRM), straight-through processing (STP), service oriented architecture (SOA) en integratie. Deze technologie zal komende jaren binnen de hele organisatie geïmplementeerd worden en zal een centrale rol gaan vervullen in de processen/applicaties/medewerkersondersteuning in de online-kanalen, de front-office en de back-office. De genoemde functionaliteiten zijn momenteel ingebouwd in de bestaande applicaties en zal daaruit geleidelijk ontvlochten moeten worden. Er wordt daarom in deze fase een senior BPM-expert gezocht met een technisch profiel, brede kennis van en jarenlange hands-on ervaring met het implementeren van dit soort technologie. Hij of zij zal samen met functionele architecten van de organisatie een leidende rol vervullen in de implementatie. Taken/werkzaamheden: Realiseren en implementeren van procesondersteuning met genoemde BPM-technologie. Ontvlechten van de functionaliteiten uit bestaande applicaties, uitdenken van transitieplannen. Opstellen van kaders, richtlijnenen en patronen voor BPM-technologie. Coachen en ondersteunen van analisten/ontwikkelaars die configuratie en realisatie. Co-ontwerpen van architectuur en inrichting van de technologie binnnen het bestaande IT-landschap. Mede bepalen prioritering van de te realiseren componenten/werk. Meenemen van andere architecten in mogelijkheden en toepassen van BPM technologie. Adviseren over adoptie en integratie van BPM in de IT en business organisatie. Ontwikkeling en testen van BPM opemen in een continuous delivery ontwikkelstraat. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op HBO niveau. Je beschikt over kennis van WFM, DCM, BRM en STP. Je beschikt over kennis van Camunda. Je beschikt over kennis van Java en je bent minimaal OCA gecertificeerd. Je beschikt over kennis van GraphQL. Je beschikt over kennis van PostgreSQL. Je beschikt over 5 jaar of meer ervaring als BPM-expert in complexe omgevingen. Je beschikt over minimaal 3 jaar uitgebreide ervaring met implementatie van BPM-technologie. Je beschikt over minimaal 3 jaar kennis en ervaring van middleware, integratie, zowel theorie als techniek. Je beschikt over ervaring met BPM in continuous integration & delivery. Je beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met Java ontwikkeling. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over kennis van SOA, SOAP, REST. Je beschikt over ervaring met Agile/SAFe werkwijze. Competenties: Communiceren: Je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. Nauwkeurigheid: Je bent nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen. Overtuigingskracht: Je bent in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. Samenwerken: Je handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. Deskundigheid: Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
Junior Applicatie Lifecycle Manager Amsterdam
Met meer dan 6000 medewerkers en kantoren over de hele wereld zijn wij een zeer toonaangevende organisatie op het gebied van audit, fiscaliteit, consulting, financiële adviesdiensten en risicodiensten. Innovatie en initiatief zijn bij ons de basis. Wij zijn een bedrijf waar mensen langer blijven werken dan vijf jaar omdat wij gewoon een fijne organisatie zijn en de mensen vertrouwen geven. Bij ons in het gebouw werken meer dan 160 mensen en wij voorzien alle kantoren van informatie- en communicatietechnologie, onlineservices, toegangssystemen, audiovisuele apparatuur, gebouwbeheer, faciliteitenbeheer en bekabeling. IT-professionals werken graag met ons vanwege het innovatieve karakter en onze activiteiten. Wat ga je doen; Als lifecycle manager speel je een belangrijke rol in het DevOps Team, waar de communicatie tussen software engineers en IT-specialisten op nummer één staat. Samen met je team werk je aan de levenscyclus van software producten. Hierbij komt veel aan bod, zoals: Het creëren en onderhouden van een vriendelijke en soepele gebruikersbetrokkenheid Het uitvoeren van kwaliteitscontroles en verificatie-tests Het helpen bij het configureren van de omgeving Het implementeren van een geautomatiseerd domein, zowel lokaal als in de Cloud Het overzien van de productontwikkeling en distributie Wat wij te bieden hebben; Een professionele en dynamische werkomgeving met enthousiaste collega’s Werken in een omgeving met de laatste ICT-technologieën Interne doorgroeimogelijkheden Functie gerelateerde opleidingen Salaris indicatie: 2250 – 3250, bruto per maand Begeleiding voor persoonlijke ontwikkeling Constante ontwikkelingen op het gebied van ICT 26 vakantiedagen NS Business kaart Smartphone, Iphone of Samsung Wat heb jij te bieden; Je hebt een academische opleiding in computerwetenschap en 1 tot 3 jaar werkervaring Ervaring met de Agile-methodiek, waaronder unittesten en continue integratie Je hebt de werkinstelling van een echte teamspeler Je kunt werken aan meerdere projecten tegelijk Beheersing van Java of C#, SQL server (2008, 2012 en/of 2014), een ALM applicatie, een programmeertaal zoals PowerShell of Bash en een controlemiddel zoals Git of TFSVC Je beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal, uitstekend in woord en geschrift Je hebt zowel goede communicatieve vaardigheden als luistervaardigheden Je bent in staat continue integratie en nachtelijke builds te maken Je beheerst de benodigde nalevingsinstrumenten Ervaring met Desired state configuratie en Cloud automatisering Wij geven de voorkeur aan mensen die direct in vaste dienst komen. Lukt dat niet dan gaan wij over tot inhuur. Dus ben jij bereidt bij een geweldige werkgeven aan de slag te gaan, bel dan gerust voor meer informatie met Sander van Zijl / 06-55171220
Projectmanager Arnhem
Voor een directe eindklant in Arnhem is Harvey Nash op zoek naar een Projectmanager Start: z.s.m.Duur: tot: 31-12-2019, optie op verlengingAantal uren: 40 uur per week Musts voor deze opdracht zijn:Minimaal 10 jaar ervaring als projectmanager in complexe omgevingen.Ervaring met het managen van meerdere projecten gelijktijdigErvaring in een Agile/Scrum omgevingErvaring in de Zorgverzekeringsbranche, bij voorkeur langdurige zorg Profielschets Projectmanager Projectmanagement & Portfolio OfficeDe Projectmanager is verantwoordelijk voor het opleveren van verschillende multidisciplinaire (deel)projecten of meer complexe projecten conform specificaties en binnen gestelde kaders (waaronder roadmap en architectuur). SpecialismeEen projectmanager met aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van het aansturen van complexe projecten en moet kunnen acteren als volwaardige gesprekspartner op het niveau van directie. Opereert binnen de afdeling Business Change. Deze afdeling draagt zorg voor een gezonde wisselwerking tussen Data Care en de Business en vertaalt de wens van de business naar nodige acties om de gewenste verandering tot stand te brengen. Deze verandering kan organisatorisch, procesmatig, data of digitaal gedreven zijn. Stuurt complexe projecten aan. Een complex project betekent in deze context het realiseren van het project over meer zelforganiserende teams, Business Units en/of leveranciers heen, een grotere mate van onzekerheid over de te realiseren producten en/of een meer kritisch business moment van implementatie. Inhoud / doel van de opdrachtBinnen de organisatie onderkennen we een drietal type projecten te weten Businessprojecten, Business-IT-projecten en IT-projecten die elk specifieke skills vragen van de projectmanager. IT-activiteiten vinden veelal plaats in zelforganiserende teams. De Projectmanager moet als volwaardig gesprekspartner op niveau van directie kunnen acteren.Projecten initierenProjecten realiserenProjectoverdracht Kennis en ervaringHBO/WO-opleiding, bijvoorbeeld Informatie/BedrijfskundeAantoonbare kennis van en ervaring met gangbare projectmanagement methodieken/ best practices (Prince2, IPMA-C)Aantoonbare (agile) projectmanagementervaring (minimaal 7 jaar)Aantoonbare kennis van inkoop- en inhuurprocessenAantoonbare kennis van business processen binnen de Zorgwereld.Aantoonbare kennis van en ervaring met scope- en risicomanagementAantoonbare kennis van en ervaring met IT voortbrengings- & beheerprocessen.
Senior Camunda Specialist Woerden
Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Senior Camunda Specialist. Omschrijving opdrachtgever: De Kamer van Koophandel is bezig om technologie voor procesondersteuning (Camunda BPM) te implementeren, voor o.a. verdeling en prioritering van werk, werkbakken voor medewerkers, workflow management (WFM), case management (DCM), business rules management (BRM), straight-through processing (STP), service oriented architecture (SOA) en integratie. Deze technologie zal komende jaren binnen de hele KVK geïmplementeerd worden en zal een centrale rol gaan vervullen in de processen/applicaties/medewerkersondersteuning in de online-kanalen, de front-office en de back-office. De genoemde functionaliteiten zijn momenteel ingebouwd in de bestaande applicaties en zal daaruit geleidelijk ontvlochten moeten worden. Er wordt daarom in deze fase een senior BPM-expert gezocht met een technisch profiel, brede kennis van en jarenlange hands-on ervaring met het implementeren van dit soort technologie. Hij of zij zal samen met functionele architecten van de KVK een leidende rol vervullen in de implementatie. Omschrijving opdrachtgever: - Realiseren en implementeren van procesondersteuning met genoemde BPM-technologie. - Ontvlechten van de functionaliteiten uit bestaande applicaties, uitdenken van transitieplannen. - Opstellen van kaders, richtlijnenen en patronen voor BPM-technologie. - Coachen en ondersteunen van analisten/ontwikkelaars die configuratie en realisatie. - Co-ontwerpen van architectuur en inrichting van de technologie binnnen het bestaande IT-landschap. - Mede bepalen prioritering van de te realiseren componenten/werk. - Meenemen van andere architecten in mogelijkheden en toepassen van BPM technologie. - Adviseren over adoptie en integratie van BPM in de IT en business organisatie. - Ontwikkeling en testen van BPM opemen in een continuous delivery ontwikkelstraat. Gewenst profiel: 1. HBO werk- en denkniveau met aanvullend een opleiding op het gebied van BPM. 2. Kennis van en ervaring met: - Uitgebreide theoretische en technische kennis van BPM-technologie (BPM, WFM, DCM, BRM, STP) - Uitgebreide ervaring met implementatie van BPM-technologie - Kennis van middleware, integratie, zowel theorie als techniek - SOA, SOAP, REST - Agile/SAFe werkwijze - BPM in continuous integration & delivery 3. Erkend en herkend als sr BPM-expert (Camunda) 4. Teamplayer, samenwerker, communicatie 5. Gericht op kennisdeling en overdracht, omgevingssensitief, stakeholdermanagement Functie eisen (knock-out criteria): 1. Je beschikt over een HBO/WO diploma. 2. Je hebt kennis van WFM, DCM, BRM en STP. 3. Je hebt kennis van Camunda. 4. Je hebt kennis van Java en bent minimaal OCA gecertificeerd. 5. Je hebt kennis van GraphQL. 6. Je hebt kennis van PostgreSQL. 7. Je hebt 5 jaar of meer aantoonbare ervaring als BPM-expert in complexe omgevingen. 8. Je hebt minimaal 3 jaar uitgebreide ervaring met implementatie van BPM-technologie. 9. Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring van middleware, integratie, zowel theorie als techniek 10. Je hebt ervaring met BPM in continuous integration & delivery. 11. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Java ontwikkeling. Functie wensen (gunningscriteria): 1. Je hebt kennis van SOA, SOAP, REST. 2. Je hebt ervaring met Agile/SAFe werkwijze. Competenties: - Communiceren: De kandidaat verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden. - Nauwkeurigheid: De kandidaat is nauwgezet in de uitvoering van de werkzaamheden binnen gestelde normen. - Overtuigingskracht: De kandidaat is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen. - Samenwerken: De kandidaat handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep. - Deskundigheid: Het ontwikkelen van eigen kennis over het vakgebied en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie VOG: Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Woerden Startdatum: zsm Duur: 12 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 40 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-09-2019 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 04-10-2019 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.