Nieuwste ICT-projecten

Informatieanalist Gouda
Je bent als lid van een projectteam verantwoordelijk voor het uitbouwen van een bestaande Data Warehouse omgeving, naar volledige ondersteuning van management informatievoorziening voor de portefeuille Bedrijfsvoering binnen DJI.Jouw verantwoordelijkheid is het met de producteigenaar uitwerken van productdefinitie tot een functionele specificatie voor de ontwikkelaars en testbaar voor testers. Je biedt de producteigenaar ondersteuning in het opstellen van de requirements en de acceptatie van opgeleverde producten. Je werkt in de ontwikkeling van het datamodel en technische specificaties nauw samen met de ontwikkelaars en testers. Rolspecifieke eisen Kennis van, en aantoonbare meerjarige (minimaal 3 jaar) ervaring met: Het via interviews en/of workshops helder krijgen van business requirements in samenwerking met producteigenaar en andere business-vertegenwoordigers; Het opstellen van functioneel en technisch ontwerp op basis van business requirements;Het overdragen van analyse- en ontwerp documentatie aan de ontwikkelaars en testers binnen je team voor realisatie en tests;De analyse van bronsystemen, benodigd voor BI;Het begeleiden van je team tijdens de realisatie en test om te waarborgen dat gerealiseerd wordt conform ontwerp;Het uitvoeren van functionele acceptatietest in samenwerking met functioneet beheer ende producteigenaar;Werken met een heterogene business groep in een overheidsomgeving met uiteenlopendewensen en belangen;Het begeleiden van gebruikers in de acceptatie en adoptie van een rapportage- en analyse omgeving.Aanvullingen op het functieprofiel en de taken: Minimaal HBO werk- en denkniveau.Ervaring met werken in BI projecten;Kennis van, en aantoonbare meerjarige ervaring (minimaal 3 jaar) met, werken in een iteratieve aanpak, gebaseerd op Agile/SCRUM;Kennis van, en aantoonbare meerjarige (minimaal 3 jaar) ervaring met het ontwerpen van dimensionele modellen (Kimball);Politiek-bestuurlijk-sensitief;Uitstekende communicatie in het Nederlands, zowel in woord als geschrift;Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Applicatie portfoliomanager Utrecht
Als Applicatie portfoliomanager word je ingezet binnen het Service Management team van de Inspectie van het Onderwijs. Vanuit die functie ga je bouwen aan een wendbaar en beheersbaar applicatielandschap. Dat wordt de eerste periode (ongeveer 7 maanden) in een programma gedaan, van waaruit OCW-breed een aantal processen wordt ingericht op het gebied van applicatie portfoliomanagement en service management.Je zorgt voor een actueel en volledig overzicht van alle beschikbare applicaties binnen IvhO, neemt deel aan het inrichten van het applicatie portfoliomanagementproces binnen OCW en bouwt het life cyclemanagement voor applicaties op voor IvhO. Verder heb je een belangrijke inbreng in het Service Management team en in de Roadmap die binnen IvhO de komende jaren verder wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. De inspectie streeft ernaar om 100% digitaal te gaan werken. Het perspectief van de Roadmap is om in 2 jaar tijd te komen tot de realisatie van ICT-omgeving die adequaat de werkprocessen van de inspectie ondersteunt en een IV functie die flexibel, eenvoudig en snel aan te passen is aan de veranderende onderwijsomgeving. Binnen de Roadmap werk je mee aan de vernieuwing van het applicatielandschap en aan het ontwikkelen van een lichtgewicht servicearchitectuurSamen met andere onderdelen binnen OCW ontwikkel je beleid op het gebied van applicatiemanagement en cloud readiness. Je draagt dit beleid actief uit binnen IvhO en zorgt dat je voldoende draagvlak krijgt. Daarmee zorg je voor compliancy enerzijds en efficiëntie anderzijds. Op basis van dit beleid stel je samen met de andere onderdelen binnen OCW organisatiebrede processen op als applicatie portfoliomanagement, software asset management en life cyclemanagement.Je bent het aanspreekpunt voor de Ivho-specifieke applicaties.Je onderhoudt de tactische en strategische contacten met de externe ICT-leveranciers binnen je vakgebied en met de verschillende onderdelen van OCW.Je bent verantwoordelijk voor het overzicht van alle applicaties die binnen IvhO in gebruik zijn. Hiervoor houdt je actief contact met de deelnemende organisaties binnen het OCW concern. Vanuit jouw kennis van de markt en het feitelijk gebruik van applicaties stimuleer je de organisatie tot het optimaal gebruik van applicaties.Je zorgt voor een goede applicatie lifecyclemanagement en werkt daarbij samen met servicemanagement, functioneel beheerders, architecten en engineersJe zorgt voor een actueel en volledig overzicht van alle beschikbare applicaties binnen IvhO, neemt deel aan het inrichten van het applicatie portfoliomanagementproces binnen OCW en bouwt het life cyclemanagement voor applicaties op voor IvhO. Verder heb je een belangrijke inbreng in de Roadmap die binnen IvhO de komende jaren verder wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. De inspectie streeft ernaar om 100% digitaal te gaan werken. Het perspectief van de Roadmap is om in 2 jaar tijd te komen tot de realisatie van ICT-omgeving die adequaat de werkprocessen van de inspectie ondersteunt en een IV functie die flexibel, eenvoudig en snel aan te passen is aan de veranderende onderwijsomgeving. Binnen de Roadmap werk je mee aan de vernieuwing van het applicatielandschap en aan het ontwikkelen van een lichtgewicht servicearchitectuurSamen met andere onderdelen binnen OCW ontwikkel je beleid op het gebied van applicatiemanagement en cloud readiness. Je draagt dit beleid actief uit binnen IvhO en zorgt dat je voldoende draagvlak krijgt. Daarmee zorg je voor compliancy enerzijds en efficiëntie anderzijds. Op basis van dit beleid stel je samen met de andere onderdelen binnen OCW organisatiebrede processen op als applicatie portfoliomanagement, software asset management en life cyclemanagement.Je bent het aanspreekpunt voor de Ivho-specifieke applicaties.Je onderhoudt de tactische en strategische contacten met de externe ICT-leveranciers binnen je vakgebied en met de verschillende onderdelen van OCW.Je bent verantwoordelijk voor het overzicht van alle applicaties die binnen IvhO in gebruik zijn. Hiervoor houdt je actief contact met de deelnemende organisaties binnen het OCW concern. Vanuit jouw kennis van de markt en het feitelijk gebruik van applicaties stimuleer je de organisatie tot het optimaal gebruik van applicaties. Je zorgt voor een goede applicatie lifecyclemanagement en werkt daarbij samen met servicemanagement, functioneel beheerders, architecten en engineers.Functie eisen (Knockout criteria):5 jaar kennis van en werkervaring met applicatie management en applicatieportfolio beheerHBO / WO Werk- en denkniveau3 jaar werkervaring binnen de overheidCompetentiesDoortastendBeschikt over een scherp analytisch vermogen en kan dit combineren met uitstekende adviesvaardighedenNeemt initiatief en heeft daarbij gevoel voor de organisatieKennisWerkervaring van ITIL, BISL en ASLKennis en werkervaring met Scrum/AgileKennis van en werkervaring met onderhandelingsmethoden en - technieken;Werkervaring binnen de overheid (minimaal 3 jaar)
Developer Service Orchestration Houten
Voor onze KPN in Houten is Harvey Nash op zoek naar een Developer Service Orchestration (2 posities) KPN heeft Harvey Nash geselecteerd als enige leverancier die ZZP’ers mag plaatsen. Wil jij als ZZP’er bij KPN aan de slag? Neem dan contact met ons op. Standplaats: Houten Uren: 36 Duur: 12 maanden met optie tot verlengen Werken op locatie in Houten is gewenst. Wel gaan we flexibel met tijden/ locatie om als team. Sollicitatiegesprekken 26-04 De afdeling waarop je komt te werken is bezig met beheren en ontwikkelen. De afdeling is nu 2 jaar bezig met de op opbouw van de afdeling. 2 man groei naar 4 man. Werkzaamheden: - ontwikkeling front and back (javascript en Node js, belangrijkste) Vereiste kennis: Het gaat om een klein team dus de klant zoekt ook iemand die functioneel kan vertalen naar techniek en dit kan implementeren. Het is wel een schaarse combinatie maar de klant heeft liever iemand die aan de kant van techniek zit en anders vanuit functioneel. Er zijn 2 posities namelijk vrij bij de klant. - - Linux kennis is handig om te hebben - Aantal jaar werkervaring 3 – 5 jaar werkervaring is een pré - Relevante werkervaring Is gewenst - Branche ervaring Is gewenst - Opleidingsniveau HBO/ WO is een pré - Studierichting Technische Opleiding/ programmeren - Talen Nederlands is een must - Systeemkennis Is gewenst Taken & verantwoordelijkheden - Ontwikkelen van flows en front-end • >3 jaar werkervaring (HBO-niveau) • Ervaring met backend-ontwikkeling (NodeJS, Python) • Ervaring met frontend-ontwikkeling (React/Angular/Vue) • Bekend met geautomatiseerd testen (Mocha/Jest) • Overige competenties: REST API, Git, Mocha/Jest, SQL, Linux • >5 jaar werkervaring (WO-niveau) • Ervaring met webapplicatie-ontwikkeling en software-architectuur, ervaring met microservices architectuur • Multidisciplinair: in staat om businessbehoeftes te vertalen naar techniek, affiniteit met IT-operations • Gestructureerd, analytisch, helikopterview, voelt zich thuis in enterprise-omgeving • Ervaring met geautomatiseerd testen en testframeworks (Mocha/Jest, Jenkins) • Ervaring met Javascript, NodeJS, Python, Linux, SQL • Bekend met moderne frameworks (Django, React, Vue) Soft Skills Pro-actieve houding Doorzetter
Adviseur Ketenportfoliomanagement Den Haag
Voor het Openbaar Ministerie zijn wij op zoek naar een Adviseur Ketenportfoliomanagement. Beschrijving Opdrachtgever: Het Openbaar Ministerie (OM) is samen met de rechters onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM draagt zorg voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarvoor heeft het OM het gezag over de politie en andere opsporingsdiensten en heeft het OM het vervolgingsmonopolie. Het OM is een landelijke organisatie, geografisch verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een Landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, een Functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude, een Centraal Verwerkingsparket (CVOM) dat alle feit gecodeerde overtredingen en misdrijven afdoet en een ressortelijk georganiseerd parket dat alle strafzaken in hoger beroep behandeld. De parketten worden ondersteund door een concern brede dienstverleningsorganisatie (DVOM) en het parket generaal, hoofdkantoor ten behoeve van beleidsvorming en -uitvoering. Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, enkele honderdduizenden strafzaken die jaarlijks worden aangeboden aan het openbaar Ministerie. Strafzaken komen via de politie en andere opsporingsinstanties bij het OM binnen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de beleidsprioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Het College van Procureurs generaal is verantwoordelijk voor de resultaten en organisatie van het gehele OM en legt zich tevens toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen. Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl Beschrijving directie/afdeling: De concerndirecteur Operatien en Organisatieontwikkeling (O&O) is portefeuillehouder portfoliomanagement binnen het OM. In de periode januari 2017 t/m maart 2018 is projectmatig gewerkt aan het opzetten en implementeren van project portfolio management (PPM) binnen het OM. In februari 2018 is o.a. het inrichtingsplan PPM-office geaccordeerd door het College. Op basis hiervan is in maart 2018 de portfoliomanager geworven en wordt PPM-office ingericht bestaande uit: - Portfoliomanager - Business Controller PPM - Financial Controller PPM - Communicatie adviseur PPM Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel: In het regeerakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld om in de periode 2018-2022 diverse verbetering in de digitalisering van de strafrechtketen door te voeren. Hierbij geformuleerde maatschappelijke doelstellingen: 1. Optimaliseren van de strafrechtspleging - Verkorten doorlooptijden. - Versterken opsporingskracht. - Verhogen kwaliteit waarheidsvinding. - Borgen grondrechten/equality of arms. 2. Verbeteren dienstverlening aan de burger - Verbeteren positie (waaronder informatiepositie) slachtoffers en meegaan met de tijd (“net zo digitaal als omgeving”). - Beter informeren van verdachten. 3. Faciliteren van de professionals - Voorkomen van dubbel werk. - Vertrouwen op informatie (waaronder datakwaliteit) en beschikbaar hebben van digitale dossiers 24 uur per dag. - Beschikbaar krijgen van informatie voor professionals binnen en buiten de keten (zoals gemeenten en zorginstellingen). De prioriteit ligt in de eerste periode op het logistiek en digitaal dossier. Om de beschikbaar gestelde middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten is door de bestuurders van de strafrecht heten ingestemd om portfoliomanagement in de strafrechtketen in te richten. Hiertoe wordt een ketenportfoliobureau ingericht. De invulling van de rollen in het portfolio ketenbureau betreft een groeimodel. Er wordt gewerkt middels het beginsel van richten, inrichten en verrichten. Een kerngroep (5 portfoliomanagers) van alle betreffende ketenpartners neemt aan het portfoliobureau deel. De portfoliomanager OM maakt onderdeel uit van deze kerngroep. In de opmaat naar een volwaardig bureau ketenportfolio wordt een adviseur ketenportfolio management geworven ter ondersteuning van de portfoliomanagers van de kerngroep. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden: De adviseur ketenportfoliomanagement wordt gevraagd op de volgende terreinen ondersteuning te leveren: - Het formuleren van een meerjarig kader; - Het ontwikkelen van wegingscriteria en het wegen van de voorstellen t.b.v. de samenstelling van het ketenportfolio; - Het schrijven van voorstellen en adviezen m.b.t. het ketenportfolio 2019 t.b.v. bestuurlijke besluitvorming; - Het organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten voor bijvoorbeeld alle portfoliomanagers; - Uitwerking voorstel inrichting bureau ketenportfolio management; - Ontwikkelen van formats en opzetten voortgangsrapportage KIS; - Uitwerken van de governance binnen het ketenportfolioproces en binnen keten projecten en programma’s; - Afstemming met DFEZ m.b.t. P&C werkzaamheden; - Ontwikkelen batenmanagement; Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde academische opleiding. - Je bent minimaal 1 jaar werkzaam geweest als adviseur projectportfoliomanagement. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als projectmanager. - Je hebt ervaring met projecten binnen de strafrechtketen. - Je hebt heeft minimaal 1 keer eerder een opdracht uitgevoerd waarbij projectportfoliomanagement ingericht moest worden, instrumenten ontwikkeld moesten worden en de implementatie succesvol gerealiseerd is. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt meerjarige ervaring met complexe analyses in een politieke omgeving met meerdere ketenpartners. De analyses betreffen vraagstukken met verschillende deelproblemen, afhankelijkheden en belangen. - Je hebt meerjarige relevante ervaring met portfoliomanagement en het aansturen van teams die een verandering moeten doormaken. - Je hebt relevante ervaring binnen de rijksoverheid. - Je hebt ervaring met de methodiek projectmatig creëren. - Je hebt bewezen succes met het opzetten van instrumenten die Portfolio Management ondersteunen, zoals formats, dashboards en governancestructuren. - Je hebt ervaring met het managen van stakeholders van veel verschillende organisaties in een keten. - Je kent de veranderagenda van J&V en kunt op strategisch en tactisch niveau meedenken over de voorstellen die richting KIS en BKB worden gedaan. Interviewcriteria: - Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen. - Je bent deskundig en in staat jouw kennis en ervaring snel in te zetten. - Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kunt acteren. - Je kunt je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig. - Je bent hands on en kunt schakelen van operationeel tot strategisch niveau. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm, indicatie mei 2018 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 18 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Leadarchitect / Business Analist (BA) Alfresco Amsterdam
Referentienummer: BTIT19181 Omgeving: Amsterdam Startdatum: Z.s.m. Einddatum: 31 december 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Intakegesprek: Woensdag 2 mei - donderdag 10 mei 2018 Sluitingsdatum: Dinsdag 1 mei 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Leadarchitect / Business Analist (BA) Alfresco voor 16 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor de inrichting van het DMS Alfresco bij cluster Sociaal van Gemeente Amsterdam is een eerste cohort inrichtingsprojecten gedefinieerd die in de periode 2017 - 2019 voorbereid en gerealiseerd moeten gaan worden. Het gaat daarbij vooral om de koppeling van de taakapplicaties binnen het cluster Sociaal aan het DMS voor de opslag en archivering van de documentaire neerslag uit de taakapplicaties en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Als Alfresco-architect vorm je de cruciale schakel tussen de behoeftestellers en de specialisten. In samenspraak met de overall projectleider kom je tot oplossingsrichtingen, afstemming over de planning en stuur je op het nakomen van gemaakte afspraken. Je bent in staat om overzicht te behouden en inhoudelijk aan te sturen, dan wel af te stemmen. Je bent in staat om de werkzaamheden te coördineren, structureren en uit te zetten om zo tot het gewenste resultaat te komen. Dit betekent dat alle activiteiten vanaf initiatie tot aan de oplevering, geregeld moeten zijn. Hierbij onderhoud je ook contact met de behoeftestellers over de voortgang en implementatie van hun verzoeken. Op de juiste wijze stuur jij de teamleden inhoudelijk aan die verantwoordelijk zijn voor de (door)ontwikkeling van de Alfresco-bouwstenen. Dankzij jouw gedrevenheid en ervaring weet je precies hoe je de verschillende (interne én externe) betrokken partijen aanstuurt. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde resultaten en de gevraagde kwaliteit daarvan is voor jou vanzelfsprekend. Dit doe je in goede samenwerking met de afdelingen binnen IVE. Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De opdrachtgever(s) De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de stadsbrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Taken/werkzaamheden: Het vertalen van een behoeftestelling naar een concrete opdrachtformulering. Het doen van ramingen. Het inhoudelijk aansturen van de teamleden. Meedenken en oplossingen aandragen bij gecompliceerde inrichtings- en implementatievraagstukken en hierbij de gehanteerde standaarden in het oog houden. Zorgen voor het uitzetten van de werkzaamheden bij specialistische teams en leveranciers, en sturen op de nakoming van planning en afspraken. Contacten met de andere teams, afdelingen en leveranciers, maar ook met de opdrachtgever en behoeftesteller, onderhouden. Coördineren en uitvoeren van de inbeheername, inregelen monitoring en documentatie van de ontwikkel- en demo-omgeving. Rapportage. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van informatica en/of computertechniek. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Alfresco. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met ECM-architecturen. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het implementeren van het Alfresco Digital Business Platform. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het adviseren van de mogelijkheden van het Alfresco Application Development Framework. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Business Analist bij grotere organisaties (>5.000 medewerkers). Je hebt minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring. Je bent werkzaam voor/als een Alfresco Partner. Je bent minimaal gecertificeerd voor Alfresco One, Content Services, Governance Services en Process Services. Je bent een gecertificeerd product-owner. Je bent per direct inzetbaar voor 16 uur per week. Je hebt minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met Alfresco Governance (weging 33%). Je hebt minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met Alfresco Process Services (weging 33%). Je hebt minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met werken binnen de Rijksoverheid (weging 33%). Competenties: Verantwoordelijk Analyseren Communiceren Plannen en organiseren Resultaatgericht
Sr. Netwerk/Security Beheerder (QR5541) Den Haag
Functie: Sr. Netwerk/Security Beheerder (QR5541) Start: 28-5-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Den Haag Omschrijving: Voor onze klant in Den Haag zijn wij op zoek naar een Sr. Netwerk/Security Beheerder. Functieomschrijving Je komt te werken bij de Unit IT binnen de stafafdeling bedrijfsvoering. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is voor de klant van vitaal belang. De Unit IT is de leverancier van eigentijdse informatiesystemen ter ondersteuning van de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de klant. Kernwaarden zijn daarbij klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig). De Unit IT verricht alle voorkomende werkzaamheden voor de instandhouding, optimalisatie en doorontwikkeling van hoogwaardige informatiesystemen, de innovatie en introductie van nieuwe systemen en de gecontroleerde afstoot van systemen aan het eind van de levensduur. In de praktijk is er sprake van multidisciplinaire teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. De unit omvat tevens de disciplines business analyse en business architectuur. Ook worden nationaal en internationaal relaties onderhouden op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van operaties. Tenslotte voert de unit IT-projecten uit. Werkzaamheden Je bent binnen de dienst één van de drijvende krachten op het gebied van netwerkinfrastructuur en netwerkbeveiliging. Onder leiding van architecten en systeemdeskundigen werk je aan het uitbreiden en vernieuwen van de IT-voorzieningen. Samen met andere specialisten bouw, migreer en beheer je de ICT-infrastructuur. Je participeert in IT-projecten en je bewaakt de kwaliteit van het dagelijks beheer. Je introduceert en verbetert technieken en systemen om de infrastructuur te monitoren en te bewaken. Je hebt daarmee een belangrijke rol in het vergroten van de digitale weerbaarheid van de dienst. - De ICT-architectuur van de klant, beveiligingsbeleid en de aansluiting op bestaande ICT-systemen en standaarden zijn leidend voor de technische inrichting van de op te leveren producten. - De senior specialist wordt aangestuurd door een teamleider van een multidisciplinair IT-beheer team. - De senior specialist werkt zelfstandig aan een (deel)ontwerp of migratieplan, maar wel in voortdurende afstemming met architectuur, systeemdeskundigen en collega-specialisten. - De senior specialist adviseert bij het analyseren en beschrijven van de functies die de netwerkinfrastructuur moet vervullen, bij het analyseren van de belasting van het netwerk en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen en bij het analyseren van netwerk- en security monitoring en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen. - De senior specialist is deskundig op zijn/haar expertisegebied. Hij/zij is een vraagbaak voor collega’s en helpt bij het op peil brengen en houden van netwerk- en security kennis. Contacten - Met ITIL proces managers, projectleiders en/of teamleiders over de te verrichten werkzaamheden; - Met technici van leveranciers over mogelijkheden, inrichting en instelling van ICT middelen om te komen tot verantwoorde (ontwerp)keuzes en optimaal functionerende systemen; - Met systeemdeskundigen om de voorgenomen ontwerpkeuzes te toetsen aan kaders en standaarden; - Met specialisten van leveranciers of fabrikanten over de inrichting en toepassing van middelen om complexe problemen te kunnen oplossen. Eisen (knock- out) - Afgeronde HBO opleiding ICT of Informatica, of aantoonbaar vergelijkbaar niveau. - Tenminste 5 jaar ervaring als ICT beheerder of projectmedewerker binnen het aandachtsgebied netwerken en security, waarvan 3 jaar in een senior rol. - Naast ervaring op routing en switching ook minimaal 2 jaar ervaring op andere aandachtsgebieden binnen netwerkbeheer, bijvoorbeeld firewall- en IDS/IPS apparatuur, IP vercijfering en/of WAN optimalisatie. - Geldige netwerk-/securitycertificering op professional niveau, bijvoorbeeld CCNP R&S of CCNP Security. - In bezit van rijbewijs B. - Is bereid tot het incidenteel werken buiten reguliere kantooruren en uitvoeren van consignatiedienst. - Minimaal 36 uur per week beschikbaar. Wensen - 1 jaar of meer ervaring bij de rijksoverheid - 1 jaar of meer ervaring in hoog beveiligde omgevingen - 1 jaar of meer ervaring op het gebied van netwerkvirtualisatie - 1 jaar of meer ervaring met (gevirtualiseerde) server-, storage en desktop
Oracle EBS Consultant/Functional Amsterdam
Oracle Functional Consultant – Based in AmsterdamMy client is a Global Retailer with a gross revenue of 20 Billion dollars a year who have been around for over 30 years! They are working with Oracle applications and in need of a Functional Oracle EBS Consultant/Specialist to implement modules and manage the analysis, coordination and support of daily tasks. At my client, you’ll be a trusted colleague, recognized for your skills and respected for your unique background. They are forging the future – from tech to supply chain, corporate to retail – so they thrive on innovation, entrepreneurship, teamwork and community. Let’s find your fit. This is a long term contract opporunitity over in Amsterdam!The candidate must be experienced with:Oracle R12 Applications, as testing and production support will be carried out in this environment.Oracle EBS financial modules (required modules AR - Accounts Receivables, AP -Accounts Payable, GL -General Ledger, FA -Fixed Assets, CM – cash management and posting cash applications) and the integration between modulesFDMEE productAbility to understand and work in a complex solution landscapeMulti-currency functionality and multi-organizationEBS key flex fields and setupUnderstanding of Oracle EBS database/table structures and the integration and impacts between modulesAble to write SQL queries to extract and analyze data from EBS tablesRoles and responsibilities set upPlease send your CV’s into mi@levy.eu.com, note that only profils who fit the criteria will be contacted for next stage interview, we look forward to hearing from you!Contact : 01727 86 55 33, ask for Mustak at Levy Associates.
Applicatiemanager Den Haag
FunctieomschrijvingDe Applicatiemanager is verantwoordelijk voor de optimale werking van nieuwe- en bestaande applicaties bij het CIBG. Je voert regie over een gedeelte van het applicatieportfolio van het CIBG. Op tactisch niveau ben je de linking pin tussen: de afdeling Informatievoorziening, adviseurs uit de klantgerichte bedrijfsonderdelen, de collega Applicatiemanagers uit eigen en andere clusters, de interne scrum teams, de collegas van het Service Management team en de externe ICT leveranciers en hosting partijen.De Applicatiemanager richt zich verder op kwaliteitsmanagement, Contractmanagement, Planning & Control, Financieel management en Leveranciersmanagement. Hij/zij stelt (integrale) analyses op om deze processen proactief te monitoren en waar nodig acties te initiëren, coördineren, te bewaken en te evalueren. Het is de verantwoordelijkheid van de Applicatiemanager dat daarbij continu wordt voldaan aan de vooraf afgesproken prestatiekenmerken zoals performance en bedrijfszekerheid.De Applicatiemanager is ook verantwoordelijk voor het planmatig laten onderhouden en doorontwikkelen van het applicatieportfolio. Hierbij borgt de Applicatiemanager dat wordt voldaan aan (vooraf overeengekomen) wensen van de opdrachtgever, de aansluiting op de keten van (geautomatiseerde) informatievoorziening en de geldende (kwaliteits-)kaders.De Applicatiemanager neemt een centrale positie in alle deelgebieden van ICT, van applicatie tot infrastructuur. Hij/zij geeft mede invulling aan applicatieportfolio- en applicatielifecycle-management zodat in nauwe samenwerking met de ketenpartners gevraagde en noodzakelijke ontwikkelingen worden onderkend, gepland en gerealiseerd.Taken Opstellen van de productjaarplannen voor het toegewezen applicatieportfolio op basis van de informatieplannen, zoals opgesteld door de afdeling Informatievoorziening. Aantoonbaar bijdragen aan de door de afdeling Informatievoorziening op te stellen informatieplannen vanuit het eigen cluster van middelen / te realiseren dienstverlening en binnen de kaders van het Strategisch Business Plan. Adviseren van de productowner over prioriteitstelling van product backlog voor het toegewezen applicatieportfolio. Planmatig laten uitvoeren van releases die binnen het toegewezen applicatieportfolio vallen.Optreden als acceptant voor de releases van collega Applicatiemanager(s) in het eigen cluster. Optreden als acceptant en participant in projecten voor de onder eigen verantwoordelijkheid vallende bestaande en toekomstige applicatie(s). Op orde krijgen en houden van de applicatiedossiers van het toegewezen applicatieportfolio conform de binnen de overheid geldende standaarden en richtlijnen. Opstellen van integrale begroting van de dienstverlening voor het toegewezen applicatieportfolio. Het bewaken van en rapporteren over uitnutting van de toegekende budgetten. Bijdragen aan contractafspraken met leveranciers zoals hosting partijen. Bewaken van en rapporteren over de geleverde dienstverlening.Borgen van de continuïteit van de dienstverlening conform contractafspraken (SLA, DAP, DFA etc.) met afnemers van de diensten.Functie eisenDe volgende kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om de functie van Applicatiemanager op voldoende kwalitatief niveau te kunnen uitvoeren: Beschikken over een WO-werk en denkniveau Aantoonbare kennis van en ervaring (minimaal 5 jaar) met het managen van meerdere applicaties; Kennis van en ervaring met ASL2, BiSL, ITIL, Scrum, PMC en Prince2. Voor ASL2 is minimaal certificering op het niveau Foundation vereist; Kennis van en ervaring met het aansturen van interne en externe leveranciers; Ervaring met projectmatig werken en het aansturen van teams en marktpartijen; Kennis van en inzicht in de keten van (geautomatiseerde) informatievoorziening en de eigen positie daarin; Kan regie voeren in zowel een formele als informele setting; Houdt ontwikkelingen en mogelijkheden op relevante ICT-onderwerpen bij en kan deze inzetten waar relevant of mogelijk.Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CIBG zorgt voor een betrouwbare verzameling en verwerking van (gecertificeerde) gegevens. Het CIBG beheert met name registers, zoals het BIG-register, Donorregister, Diergeneeskunderegister en UZI-register.Daarnaast voert het CIBG ook een aantal taken uit met een ander karakter dan gegevensverwerking. Zo geeft het CIBG ook ontheffingen af voor de productie en verspreiding van medicinale cannabis, reikt het de UZI-pas uit en verleent het CIBG vergunningen aan apotheekhoudende huisartsen en farmaceutische bedrijven voor het bereiden, invoeren en groothandelen in geneesmiddelen. CIBG wil zich specialiseren op het uitvoeren van registertaken voor VWS en op specifieke registers voor onderwijs, (beroepen)registertaken en gegevensknooppunten Rijksbreed. CIBG heeft vestigingen in Den Haag en Kerkrade. De afdeling ICT is in Den Haag gevestigd.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Informatie Architect (TOGAF/Archimate) (QR5540) Amsterdam
Functie: Informatie Architect (TOGAF/Archimate) (QR5540) Start: 14-5-2018, 24 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wijopzoek naar een Informatie Architect (TOGAF/Archimate). De gevraagde Informatie Architect (TOGAF/Archimate) heeft als werkterrein de ondersteuning van deze aanbesteding met architectuurproducten. Als de inzet als architect onder de beschikbare 24 uren per week uitkomt, dan wordt deze aangevuld met generieke inzet voor het innovatieprogramma. De architect werkt onder functionele aansturing van de informatie-architect van het programma IPD. Werkzaamheden - Ontwikkelt kaders en richtlijnen m.b.t. architectuur en de ontwikkeling van systemen en applicaties; - Bewaakt samenhang tussen IV en ICT Informatiearchitectuur; - Realiseert de samenhang tussen de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen met de opzet en werking van de informatievoorziening door het ontwerp van een passend en realistisch model voor de informatiearchitectuur; - Borgt de samenhang door standaarden voor de ontwikkeling, het beheer en de evaluatie van de informatiearchitectuur; - Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van gemeente-brede standaarden voor de informatiearchitectuur; - Realiseert applicatiearchitectuur met: - Samenhang tussen de applicaties en gegevens; - Borging van de samenhang door standaarden voor de applicatie- en gegevensarchitectuur; - Bijdrage aan de ontwikkeling van gemeente-brede standaarden voor de applicatie- en gegevensarchitectuur. Eisen - Minimaal 1 relevante referentie (organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon) - Beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een afgeronde universitaire opleiding zoals Business Analytics, Information Studies / Sciences, Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar. - HBO afgeronde opleiding. - Als architect in staat om complexe IV/IT-vraagstukken op een eenvoudige manier te visualiseren zodat dit ook voor mensen die minder met deze complexe materie te maken hebben, te begrijpen is. - Kennis van en ervaring met overige IV-disciplines als businessprocesanalyse, informatiemanagement, privacy- en informatiebeveiliging, informatieanalyse, business intelligence, en systeemontwikkeling; - Gecertificeerde vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse frameworks / methodieken zoals: TOGAF; Archimate en agile-ontwikkelmethoden (Scrum). - Minimaal 5 jaar ervaring met het vervaardigen van domein- en projectstartarchitecturen. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 8 jaar. - Minimaal 5 jaar ervaring in de rol als kundig adviseur op het snijvlak van organisatie, proces en informatievoorziening die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen. - Ervaring in het opstellen van project start architecturen (PSA). Eisen Motivatie - Minimaal 5 jaar ervaring met het vervaardigen van domein- en projectstartarchitecturen. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 8 jaar. Een beschrijving (in maximaal 0,5-A4 pagina) van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project. Geef minimaal 2 referenten met bijbehorende contactgegevens. Deze contactpersonen dienen bereikbaar te zijn gedurende het offertetraject. - Minimaal 5 jaar ervaring in de rol als kundig adviseur op het snijvlak van organisatie, proces en informatievoorziening die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen. Een beschrijving (in maximaal 0,5-A4 pagina) van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project. Wensen - Ervaring met ambtelijke besluitvormingsprocessen (w.o. Project- en Portfolio Management) en kennis van wat nodig is om dit proces goed te doorlopen. - 1 jaar of meer werkervaring grote complexe organisatie (bij voorkeur een overheidsinstelling). - Beschikbaar vanaf 15 mei.
Senior SAP Enterprise Architect Eindhoven
FunctieomschrijvingObjective Within the Enterprise Architecture team the SAP Enterprise Architect contributes, maintains and realizes the corporate clients IT, Vision and Strategy for the SAP landscape. This encompasses the architectural domains: Business Processes (together with Business Process Owners), Enterprise Information Management, Application landscape, Infrastructure landscape (incl. tooling and integration) and IT services. Together with the IT Business Partner he/she innovates and manages the portfolio and lifecycle of IT services in line with the business needs. Organization and collaboration The SAP Enterprise Architect works within clients IT and reports to the Delivery Team Lead ERP. The Enterprise Architect contributes to implement and improve the IT high performance organization with Passion for results, champions a lean based way-of-working including continuous improvement and learning, and work with modern, scalable and adaptive concepts and techniques. Mandate • Defining, implementing and monitoring the clients IT strategy and policies; • Defining, implementing and monitoring the clients IT (SAP) Enterprise Architecture and roadmaps; • Defining, implementing and monitoring the clients IT (SAP) Enterprise Architecture Principals; • Coordinate the alignment between the different layers of the Enterprise Architecture (business, process, enterprise information, integration, technical); • Drive IT simplification, optimization and innovation within clients based and support informed decision making on strategic and tactical IT investments; • Play an active role in the maintainance of the IT service portfolio; • Play an active role in the maintainance on the application portfolio; Key activities IT Strategy • Is responsible for defining, driving and monitoring corporate IT strategy; • Developing a long term view on the (SAP) Enterprise Architecture based on the business and IT strategy • Developing standards and policies for IT strategy execution and prepare informed decision making on IT investments and relevant IT topics • Defining linkages and alignment between clients business strategy (incl. opportunities) and clients IT strategy and guarding the coherence and interdependencies. Enterprise Architecture • Is integrally responsible for all components of the SAP Enterprise Architecture, such as business processes, information, application landscape, infrastructure, integration, tooling and solution; • Developing a long term view on the target SAP Enterprise Architecture based on the business strategy; • Developing standards and policies for the development of architectural components and monitors compliance; • Defining linkages between business process domains and application landscapes and guarding the coherence and interdependencies; • Initiates and drives innovation and other initiatives to move towards the target enterprise architecture; • Define and monitor achievement of project start/end architecture documents; IT Landscape Architecture • Developing a long term view, blueprints and roadmaps for the application and infrastructure landscapes, covering the main applications and their interfaces, in relation to the information architectures that it has to enable; • Maintaining the As-Is SAP ECC landscape and all its integration points and defining the To-Be landscape based on IT strategy and roadmap. • Guarding implementation of the long term view, by participating in projects (through the creation of project start architectures) and by reviewing project deliverables; • Formulating rules, principles and guidelines for the use of technical architectural standards and monitors observance. Service Portfolio Management • Activly contribute to the IT service portfolio plan and the service portfolio roadmap (including renewal- and replacement strategies) in close cooperation with the other IT competencies and aligned with the business and IT strategy. Application Portfolio Management • Developing a multi annual overview of current, planned and end-of-life applications, their interactions and planned developments in close cooperation with the other IT competencies; • Assessing the applications, evaluating potential changes and understanding the risks and impact of these changes to the portfolio in close cooperation with the other IT competencies • Evaluating and guarding business cases regarding application maintenance-, renewal-, replacement-, and rationalization aspects.  Functie-eisenQualifications - Must-have Education and knowledge • University degree in Business Administration or Business Information Management • Excellent communication skills • Fluent in Dutch and English, written and verbal • Architecture Frameworks, such as TOGAF, Zachman, DYA • Archimate • Process Engineering. Preferred knowledge: Business Process Model & Notation (BPMN) Competences • IT strategy / strategic planning • Architecture (Enterprise Architecture, Security, Information/Data, Application, Integration) • Business intelligence and (Big) Data Analytics • Application Portfolio Management • Service Portfolio Management • Service Design • IT Governance & policies • Business Project Management Level of experience Senior (At least 10 years of experience in the SAP domain, Enterprise Architecture and IT consulting) Within the Enterprise Architecture Team, seniors have an explicit coaching and guidance role towards mediors regarding learning and development, performance, quality management and knowledge management.  ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Renewal option: yes Location: Eindhoven Hours per week, Parttime, 20 hours per week! Note: Please apply on this project with an updated resume and motivation in English (Word format).Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior SAP Enterprise Architect of solliciteer online op de vacature Senior SAP Enterprise Architect.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior SAP Enterprise Architect of solliciteer online op de vacature Senior SAP Enterprise Architect.
Specialist Netwerken en Security Sr. Den Haag
Referentienummer: BTIT19174 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 36 (Je bent bereid tot het incidenteel werken buiten reguliere kantooruren en het uitvoeren van consignatiedienst). Intakegesprek: Het voornemen is om de gesprekken in week 20/21 te houden. Sluitingsdatum: Vrijdag 11 mei om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Specialist Netwerken en Security voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Je komt te werken bij de Unit IT binnen de stafafdeling bedrijfsvoering. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is van vitaal belang. De Unit IT is de leverancier van eigentijdse informatiesystemen ter ondersteuning van de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de organisatie. Kernwaarden zijn daarbij klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig). De Unit IT verricht alle voorkomende werkzaamheden voor de instandhouding, optimalisatie en doorontwikkeling van hoogwaardige informatiesystemen, de innovatie en introductie van nieuwe systemen en de gecontroleerde afstoot van systemen aan het eind van de levensduur. In de praktijk is er sprake van multidisciplinaire teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. De unit omvat tevens de disciplines business analyse en business architectuur. Ook worden nationaal en internationaal relaties onderhouden op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van militaire operaties. Tenslotte voert de unit IT-projecten uit. Taken/werkzaamheden: Als Senior Specialist Netwerken en Security ben je binnen de dienst één van de drijvende krachten op het gebied van netwerkinfrastructuur en netwerkbeveiliging. Onder leiding van Architecten en Systeemdeskundigen werk je aan het uitbreiden en vernieuwen van de IT-voorzieningen. Samen met andere specialisten bouw, migreer en beheer je de ICT-infrastructuur. Je participeert in IT-projecten en je bewaakt de kwaliteit van het dagelijks beheer. Je introduceert en verbetert technieken en systemen om de infrastructuur te monitoren en te bewaken. Je hebt daarmee een belangrijke rol in het vergroten van de digitale weerbaarheid van de dienst. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding ICT of Informatica, of aantoonbaar vergelijkbaar niveau. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als ICT Beheerder of Projectmedewerker binnen het aandachtsgebied netwerken en security, waarvan 3 jaar in een senior rol. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring op andere aandachtsgebieden binnen netwerkbeheer, bijvoorbeeld firewall- en IDS/IPS apparatuur, IP vercijfering en/of WAN optimalisatie, naast ervaring op routing en switching. Je beschikt over een geldige netwerk-/securitycertificering op professional niveau, bijvoorbeeld CCNP R&S of CCNP Security. Je bent in in het bezit van rijbewijs B. Je bent bereid tot het incidenteel werken buiten reguliere kantooruren en het uitvoeren van consignatiedienst. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring bij de Rijksoverheid of (bij voorkeur) bij Defensie. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring in hoogbeveiligde omgevingen bij banken/financiële instellingen of bij voorkeur bij Politie, Justitie, Inlichtingendiensten e.d. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van netwerkvirtualisatie. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met (gevirtualiseerde) server-, storage en desktop omgevingen. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met het schrijven van high level en low level ontwerpdocumenten, templates en werkinstructies. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met het schrijven en uitvoeren van complexe migratieplannen. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring in het werken in een multidisciplinair team. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met Agile/SCRUM. Competenties: Analyseren Creatief Communiceren Leervermogen Samenwerken Klantgericht Verantwoordelijk
Projectmanager internationale ERP uitrol Regio Den Haag
Voor een van onze eindklanten zijn we op zoek naar een projectmanager voor een grote internationale ERP-uitrol. Functie eisen: • 5+ jaar ervaring als projectmanager binnen grote (internationale) omgevingen • Ervaring met internationale ERP uitrol, welke maakt niet uit wel vanuit 1 instance met mutiple administrations (SAP, Dyn 365 FO/AX of Oracle EBS). • Ervaring met een club van 1000+ medewerkers • Proceskennis van Finance (AR/AP), Asset Management, Inventory, SAles contract, CRM etc. vanuit ERP en hoe om te gaan met add-on • Kent de truc om ERP en Add-ons standaard te houden en cutting edge te kunnen toewijzen naar beperkt UI maatwerk • Bekend met planning en kwaliteit van datamigraties (ook met oog op de datakwaliteit) Overige informatie: Locatie: Regio Den Haag Start: 40 uur per week Duur: 6+ maanden, met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen, recruiterKS@itaq.nl, +31 (0)6 53 38 86 36 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Medior Projectleider IV Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medior Projectleider IV. De Opdrachtgever: De functie is ondergebracht bij de afdeling Informatievoorziening van het Cluster Bedrijfsvoering van de gemeente Amsterdam. Deze afdeling verzorgt de informatievoorziening voor de rve's binnen Bedrijfsvoering.. Gemeentelijke Organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving Opdracht: Verantwoordelijk voor de IV aspecten van het project. De personeels- en salarisadministratie dienen opnieuw te worden aanbesteed. Op dit moment worden in het project de specificaties opgesteld. Na deze fase zal het project de aanbesteding gaan publiceren. De planning is dat in 2019 het project samen met de leverancier die de aanbesteding heeft gewonnen, de inrichting en implementatie wordt gerealiseerd. Werkzaamheden: - Je zorgt voor de inrichting, planning en uitvoering van het IV gedeelte van het project. - Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de ICT aspecten van het project. - Je stuurt het IV projectteam aan, inspireert en coacht. - Je monitort de ontwikkelingen die de uitvoering van het IV project kunnen beïnvloeden. - Je bewaakt de voortgang van het IV project en stuurt bij, waar nodig. - Je stelt prioriteiten voor de sturing van het IV project aan de hand van de inhoudelijk en beleidsmatig meest relevante onderwerpen. - Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de projectdocumenten met specificaties ten aanzien van tijd, bemensing, risico's, budget en kwaliteit. - Je werkt volgens de IV kaders en afspraken (project portfoliomanagementproces). - Je bewaakt de aan de projecten toegewezen budgetten. - Je zorgt voor een goede overdracht van de projectresultaten naar beheer. - Je rapporteert aan de business projectleider. Functie eisen (knock-out criteria): - Je dient beschikbaar te zijn voor het interview, en na gunning voor het gevraagde aantal uren. - Je beschikt minimaal over HBO/WO werk- en denkniveau op het gebied van Bachelor/ Master Bedrijfskunde en/of Information Management en/of Bestuurskunde. - Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring, opgedaan in de laatste 8 jaar, als projectmanager op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners. - Je hebt minimaal 3 jaar, opgedaan in de laatste 8 jaar, aantoonbare kennis en ervaring met applicatievervangingstrajecten. - Je hebt vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken zoals: Werken onder architectuur; Prince II; (Lean) procesmanagement; Beheer en ICT-organisatie (ASL, BiSL, ITIL). - Je hebt minimaal 1 jaar, opgedaan in de afgelopen 8 jaar, aantoonbare kennis en ervaring met het aansturen van agile (scrum) projecten. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het aansturen van projecten vanuit de inhoud en niet alleen op basis van procedures. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het afstemmen van gewijzigde/nieuwe werkprocessen met stakeholders. - Je hebt een hands-on mentaliteit, je bent ook inhoudelijk sparringspartner van de andere IV medewerkers zoals informatiearchitect, informatieanalist, privacy en informatiebeveiligingsfunctionaris, informatiemanager. - Je hebt ervaring met Europese IV aanbestedingsprojecten binnen de (lokale) overheid. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring grote complexe organisatie (bij voorkeur een overheidsinstelling). - Je bent op korte termijn beschikbaar. - Je hebt ervaring met IV of ICT projecten binnen het Personele domein. Competenties (expert): - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Communicatieve vaardigheden - Overtuigingskracht - Oordeelsvorming - Innovatief handelen - Samenbinden leiderschap Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Leadarchitect / Business Analist (Alfresco) Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Leadarchitect / Business Analist (Alfresco). De Opdrachtgever: De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de stadsbrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving Opdracht: Voor de inrichting van het DMS Alfresco bij cluster Sociaal van Gemeente Amsterdam is een eerste cohort inrichtingsprojecten gedefinieerd die in de periode 2017 - 2019 voorbereid en gerealiseerd moeten gaan worden. Het gaat daarbij vooral om de koppeling van de taakapplicaties binnen het cluster Sociaal aan het DMS voor de opslag en archivering van de documentaire neerslag uit de taakapplicaties en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Als Alfresco-architect vorm je de cruciale schakel tussen de behoeftestellers en de specialisten. In samenspraak met de overall projectleider kom je tot oplossingsrichtingen, afstemming over de planning en stuur je op het nakomen van gemaakte afspraken. Je bent in staat om overzicht te behouden en inhoudelijk aan te sturen, dan wel af te stemmen. Je bent in staat om de werkzaamheden te coördineren, structureren en uit te zetten om zo tot het gewenste resultaat te komen. Dit betekent dat alle activiteiten vanaf initiatie tot aan de oplevering, geregeld moeten zijn. Hierbij onderhoud je ook contact met de behoeftestellers over de voortgang en implementatie van hun verzoeken. Op de juiste wijze stuur jij de teamleden inhoudelijk aan die verantwoordelijk zijn voor de (door)ontwikkeling van de Alfresco-bouwstenen. Dankzij jouw gedrevenheid en ervaring weet je precies hoe je de verschillende (interne én externe) betrokken partijen aanstuurt. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde resultaten en de gevraagde kwaliteit daarvan is voor jou vanzelfsprekend. Dit doe je in goede samenwerking met de afdelingen binnen IVE. Werkzaamheden: - Het vertalen van een behoeftestelling naar een concrete opdrachtformulering - Het doen van ramingen - Het inhoudelijk aansturen van de teamleden - Meedenken en oplossingen aandragen bij gecompliceerde inrichtings- en implementatievraagstukken en hierbij de gehanteerde standaarden in het oog houden. - Zorgen voor het uitzetten van de werkzaamheden bij specialistische teams en leveranciers, en sturen op de nakoming van planning en afspraken. - Contacten met de andere teams, afdelingen en leveranciers, maar ook met de opdrachtgever en behoeftesteller, onderhouden. - Coördineren en uitvoeren van de in beheername, inregelen monitoring en documentatie van de ontwikkel- en demo-omgeving - Rapportage Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van informatica en/of computertechniek. - Je bent minimaal gecertificeerd voor Alfresco One. - Je bent minimaal gecertificeerd voor Content Services. - Je bent minimaal gecertificeerd voor Governance Services. - Je bent minimaal gecertificeerd voor Process Services. - Je bent een gecertificeerd product-owner. - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Alfresco. - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ECM-architecturen. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het implementeren van het Alfresco Digital Business Platform. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren van de mogelijkheden van het Alfresco Application Development Framework. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als Business Analist bij grotere organisaties (>5.000 medewerkers). - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring. - Je bent werkzaam voor/als een Alfresco Partner. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met Alfresco Governance. - Je hebt ervaring met Alfresco Process Services. - Je hebt ervaring met werken binnen de Rijksoverheid. Competenties: - Verantwoordelijk - Analyseren - Communiceren - Plannen en organiseren - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-04-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 18 en 19 van 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Business Controller Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Business Controller. Opdracht Omschrijving: De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de technische organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de informatievoorziening (IV) - waar nodig 24/7 - en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Ruim 1.600 medewerkers zetten zich in voor deze dienst. De staf van Dienst ICT geeft directe ondersteuning aan het diensthoofd ICT en vervangend diensthoofden bij het realiseren van de doelstellingen op diverse terreinen, waaronder planning- en control en business control. Deze taken richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en beheersing van de interne organisatie van DICT, alsmede de control op de DICT-werkzaamheden. Met de inrichting van deze controlfunctie is er een belangrijke relatie met de PDC-business control, zoals deze binnen de Staf PDC is ingericht. Doelstelling: De dienst voert het IV en ICT project- en programmamanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business, dienst Informatiemanagement (IM) en dienst ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. Het werkterrein ICT richt zich, als onderdeel van de bedrijfsvoering, vanuit zowel praktijkinzet als beleidsinzet, op het bevorderen van een effectieve en efficiënte organisatie en het doelmatig en doeltreffend laten functioneren van informatie en communicatie technologische middelen en toepassingen. Het werkterrein ICT geeft uitvoering aan de visie op ICT, stimuleert verantwoord gebruik van ICT-middelen en –toepassingen, en bevordert snelle, gedegen service bij defecten aan deze middelen en/of toepassingen door de ontwikkeling en uitvoering van op de organisatievereisten toegesneden ICT-beleid, koers en strategie. Verantwoordelijkheden: Ons team werkt zoveel mogelijk volgens het principe van zelfsturing. Dat betekent dat je actief deel neemt in de taken en rollen van het team en voor een goed resultaat staat en gaat. Het is van belang dat je vanuit je functie in verbinding bent met de collega's die op de andere aandachtsgebieden werkzaam zijn. De dynamiek in de omgeving van Dienst ICT leidt er soms toe dat je met heel andere klussen aan de slag gaat dan gepland, dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit. Je adviseert aan het MT van de Dienst ICT. Vakmatige taken: - Je adviseert, regisseert en coördineert ten aanzien van de aandachtsgebieden bedrijfsarchitectuur en procesbeheer, planning en control, Quality Assurance en impact analyses. - Je monitort op resultaten en adviseert met betrekking tot de beheersing in de organisatie. - Je helpt mee met de inrichting van de plannings- en control cyclus en de managementinformatie. Je verzorgt het dashboard voor de Dienst ICT. Je helpt mee aan het bouwen en bestendigen van het dienstverleningsmodel. - Je fungeert op het vakgebied van business control als vraagbaak voor het diensthoofd ICT, en neemt de lead in / werkt mee aan beleidsnotities en rapportages hiertoe. Leidinggevende taken: Geen leidinggevende taken, wel coaching, sturing op inhoud en als de opdracht daarom vraagt coördinatievermogen. Contacten: - Intern en extern, contactueel vaardig, (functioneel) netwerker. - Vakmatige relaties zijn in ieder geval te leggen met Staf PDC (afdeling K&C), Dienst- en Directie Financiën, en Dienstleiding en MT Dienst ICT. - Moet kunnen schakelen met diverse echelons in de organisatie. Inzet in de lijn of project: Inzet in een stafsetting, waarbij ad-hoc inzet in een projectsetting niet wordt uitgesloten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 02-07-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2018 voor 36 uur per week. - Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als business controller. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde WO-opleiding bij voorkeur in de richting van Controlling of Bedrijfskunde. - Je hebt aantoonbare ervaring met het inrichten van dashboards. - Je hebt ervaring met het opstellen van effectieve sturingsrapportages. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring als business controller binnen de rijksoverheid. - Je hebt aantoonbare kennis van accountancyregels en control methodieken. - Je hebt aantoonbare werkervaring met lean management. Competenties: - Organisatiesensitiviteit: je speelt in op interne politiek en bent alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Organisatievermogen: je bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Netwerkvaardigheid: je ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Politiek- bestuurlijke sensitiviteit: je anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: je maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Omgaan met weerstand en consensus bereiken (groepsgericht leiderschap). Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 02-07-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: max. 2 x 1 jaar Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 03-05-2018 in de ochtend Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Specialist Netwerken & Security Den Haag
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Specialist Netwerken & Security. Opdracht Omschrijving: De werkzaamheden worden verricht binnen de Unit IT van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), onderdeel van het Ministerie van Defensie. Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De MIVD ondersteunt daarbij door het tijdig leveren van betrouwbare inlichtingen. De MIVD bestaat, naast een directie, uit stafafdelingen, operationele afdelingen en ondersteunende afdelingen. Je komt te werken bij de Unit IT binnen de stafafdeling bedrijfsvoering. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is voor de MIVD van vitaal belang. De Unit IT is de leverancier van eigentijdse informatiesystemen ter ondersteuning van de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de MIVD. Kernwaarden zijn daarbij klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig). De Unit IT verricht alle voorkomende werkzaamheden voor de instandhouding, optimalisatie en doorontwikkeling van hoogwaardige informatiesystemen, de innovatie en introductie van nieuwe systemen en de gecontroleerde afstoot van systemen aan het eind van de levensduur. In de praktijk is er sprake van multidisciplinaire teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. De unit omvat tevens de disciplines business analyse en business architectuur. Ook worden nationaal en internationaal relaties onderhouden op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van militaire operaties. Tenslotte voert de unit IT-projecten uit. Werkzaamheden: Als senior specialist netwerken en security ben je binnen de dienst één van de drijvende krachten op het gebied van netwerkinfrastructuur en netwerkbeveiliging. Onder leiding van architecten en systeemdeskundigen werk je aan het uitbreiden en vernieuwen van de IT-voorzieningen. Samen met andere specialisten bouw, migreer en beheer je de ICT-infrastructuur. Je participeert in IT-projecten en je bewaakt de kwaliteit van het dagelijks beheer. Je introduceert en verbetert technieken en systemen om de infrastructuur te monitoren en te bewaken. Je hebt daarmee een belangrijke rol in het vergroten van de digitale weerbaarheid van de dienst. Speelruimte: - De ICT-architectuur van Defensie, het Defensie Beveiligingsbeleid en de aansluiting op bestaande ICT-systemen en standaarden zijn leidend voor de technische inrichting van de op te leveren producten. - Je wordt aangestuurd door een teamleider van een multidisciplinair IT-beheer team. - Je werkt zelfstandig aan een (deel)ontwerp of migratieplan, maar wel in voortdurende afstemming met architectuur, systeemdeskundigen en collega-specialisten. - Je adviseert bij het analyseren en beschrijven van de functies die de netwerkinfrastructuur moet vervullen, bij het analyseren van de belasting van het netwerk en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen en bij het analyseren van netwerk- en security monitoring en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen. - Je bent deskundig op jouw expertisegebied. Je bent een vraagbaak voor collega’s en helpt bij het op peil brengen en houden van netwerk- en security kennis. Contacten: - Met ITIL proces managers, projectleiders en/of teamleiders over de te verrichten werkzaamheden. - Met technici van leveranciers over mogelijkheden, inrichting en instelling van ICT middelen om te komen tot verantwoorde (ontwerp)keuzes en optimaal functionerende systemen. - Met systeemdeskundigen om de voorgenomen ontwerpkeuzes te toetsen aan kaders en standaarden. - Met specialisten van leveranciers of fabrikanten over de inrichting en toepassing van middelen om complexe problemen te kunnen oplossen. Project of reguliere taak: Voor beide taken inzetbaar. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding ICT of Informatica, of aantoonbaar vergelijkbaar niveau. - Je hebt tenminste 5 jaar ervaring als ICT beheerder of projectmedewerker binnen het aandachtsgebied netwerken en security, waarvan 3 jaar in een senior rol. - Je hebt naast ervaring op routing en Switching ook minimaal 2 jaar ervaring op andere aandachtsgebieden binnen netwerkbeheer, bijvoorbeeld firewall- en IDS/IPS apparatuur, IP vercijfering en/of WAN optimalisatie. - Je hebt een geldige netwerk-/securitycertificering op professional niveau, bijvoorbeeld CCNP R&S of CCNP Security. - Je bent in bezit van rijbewijs B. - Je bent bereid tot het incidenteel werken buiten reguliere kantooruren en uitvoeren van consignatiedienst. - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring bij Defensie of de rijksoverheid. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in hoogbeveiligde omgevingen. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van netwerkvirtualisatie. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met (gevirtualiseerde) server-, storage en desktop omgevingen. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het schrijven van high level en low level ontwerpdocumenten, templates en werkinstructies. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het schrijven en uitvoeren van complexe migratieplannen. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in het werken in een multidisciplinair team. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Agile/SCRUM. Competenties: - Analyseren - Creatief - Communiceren - Leervermogen - Samenwerken - Klantgericht - Verantwoordelijk Inzet Periode: Schatting 1800 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1800 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A (EP). Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm na screening, ca. juli Duur: 1800 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 20/21 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior Architect IPD Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medior Architect IPD. De Opdrachtgever: De functie is ondergebracht bij de afdeling Informatievoorziening van het Cluster Bedrijfsvoering van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke Organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving Opdracht: Je hebt als werkterrein de ondersteuning van deze aanbesteding met architectuurproducten. Als de inzet als architect onder de beschikbare 24 uren per week uitkomt, dan wordt deze aangevuld met generieke inzet voor het innovatieprogramma. Je werkt onder functionele aansturing van de informatie-architect van het programma IPD. Werkzaamheden: Je voert de volgende taken uit: - Ontwikkelt kaders en richtlijnen m.b.t. architectuur en de ontwikkeling van systemen en applicaties. - Bewaakt samenhang tussen IV en ICT Informatiearchitectuur. - Realiseert de samenhang tussen de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen met de opzet en werking van de informatievoorziening door het ontwerp van een passend en realistisch model voor de informatiearchitectuur. - Borgt de samenhang door standaarden voor de ontwikkeling, het beheer en de evaluatie van de informatiearchitectuur. - Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van gemeentebrede standaarden voor de informatiearchitectuur. - Realiseert applicatiearchitectuur met: x Samenhang tussen de applicaties en gegevens. x Borging van de samenhang door standaarden voor de applicatie- en gegevensarchitectuur. x Bijdrage aan de ontwikkeling van gemeentebrede standaarden voor de applicatie- en gegevensarchitectuur. Functie eisen (knock-out criteria): - Je dient beschikbaar te zijn voor het interview, en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een afgeronde universitaire opleiding zoals Business Analytics, Information Studies / Sciences, Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar. - Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding. - Je bent als architect in staat om complexe IV/IT-vraagstukken op een eenvoudige manier te visualiseren zodat dit ook voor mensen die minder met deze complexe materie te maken hebben, te begrijpen is. - Je hebt kennis van en ervaring met overige IV-disciplines als businessprocesanalyse, informatiemanagement, privacy- en informatiebeveiliging, informatieanalyse, business intelligence, en systeemontwikkeling. - Je beschikt over gecertificeerde vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse frameworks / methodieken zoals: TOGAF; Archimate en agile-ontwikkelmethoden (Scrum). - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het vervaardigen van domein- en projectstartarchitecturen. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 8 jaar. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de rol als kundig adviseur op het snijvlak van organisatie, proces en informatievoorziening die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen. - Je hebt ervaring met ambtelijke besluitvormingsprocessen (w.o. Project- en Portfolio Management) en kennis van wat nodig is om dit proces goed te doorlopen. - Je hebt ervaring in het opstellen van project start architecturen (PSA). Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring grote complexe organisatie (bij voorkeur een overheidsinstelling). - Je bent op korte termijn beschikbaar. Competenties (expert): - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Communicatieve vaardigheden - Overtuigingskracht - Oordeelsvorming - Innovatief handelen - Samenbinden leiderschap Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Project Lead LMS / Workday Migration Rotterdam
• Lead the global migration workstream serving as primary point of contact for migration efforts and support for local migration resources; • Fine tune and deliver the detailed LMS migration plan; • Translate existing learning, organizational, and role based structures in learning legacy system (Traccess) into Workday Learning; • Assist with extracting learning data from Traccess and Mapping legacy data points to Workday data points; • Work with local migration resources to cleanse and correctly format existing learning data and content; • Coordinate the learning data validation process by creating the validation strategy and approach; • Responsible for compiling the master data gathering workbook by gathering information from multiple sources, a.o. manipulating large data sets in Excel (e.g., learner history data, assessment question banks); • Manage the actual migration of learner data and learning content; • Challenge the Learning team on taking right decisions to further deploy Workday Learning based on its current system possibilities/limitations. Position Requirements Project Lead LMS / Workday Migration: • Minimal HBO educational level with affinity to working with new technologies and eager to find new business solutions; • Work experience in virtual teams and support; • Strong system migration skills (preferably with Learning Management Systems / Workday application) • Strong technical skills in Excel; • Knowledge of learning media (SCORM) • Language knowledge; English Remaining Information Project Lead LMS / Workday Migration: Location: Rotterdam Start: a.s.a.p. (40 hours) Duration: 3-6 months Recruiter: Milou van Leest, recruiterML@itaq.nl +31 (0)6 23 80 14 17 Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterML@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
ICT Voorraadbeheerder / Floormanager Den Haag
Referentienummer: BTIT19166 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 25 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 40 (Je bent bereid om buiten de normale diensturen te werken). Intakegesprek: Het voornemen is om gesprekken in week 20/21 te houden. Sluitingsdatum: Vrijdag 11 mei om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een ICT Voorraadbeheerder / Floormanager voor 40 uur per week. Taken/werkzaamheden: Draagt zorg voor de initiatie en coördinatie van activiteiten met betrekking tot ICT materieellogistieke aangelegenheden, door: - Het (doen) opstellen en indienen van behoeftestellingen betreffende nieuw te verwerven en te realiseren ICT materiële en infrastructurele middelen. - Het opstellen en indienen van aanvragen en het coördineren van de realisatie met betrekking tot ICT infrastructurele aanpassingen. - Het bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de uitgevoerde ICT materieellogistieke werkzaamheden. - Het bewaken en bijsturen van de procesgang rondom het ICT materieelbeheer. - Het toezien op de correcte uitvoering van het ICT materiële verwervingsproces. - Het leveren van een bijdrage aan de materieelbegroting van ICT middelen. - Het opstellen van managementrapportages op het gebied van ICT materieel en logistiek ten behoeve van het bieden van bedrijfsvoeringinformatie. - Het analyseren van ICT materieellogistieke knelpunten en het opstellen van ICT materieellogistieke verbetervoorstellen. - Het participeren in of leiden van projectgroep(en) met betrekking tot materieellogistieke en infrastructurele aangelegenheden. - Het zorgdragen voor het ICT materieelbeheer, de uitvoering van logistieke werkzaamheden en de bevoorrading van het ICT materieel dat bij de organisatie in gebruik is. Draagt zorg voor ICT materieelbeheer, de uitvoering van ICT logistieke werkzaamheden en de ICT bevoorrading van het ICT materieel dat bij de organisatie in gebruik is: - Het uitvoeren van de administratieve en registratieve handelingen betreffende verwerving, levering, beheer en afstoting van al het ICT materieel dat in gebruik is bij de organisatie. - Het controleren van rekeningen betreffende geleverde goederen en diensten op juistheid en compleetheid en zonodig informeren van Hoofd BICT. - Het uitvoeren van tellingen en controles van afstoot van materieel in het kader van de procedures en richtlijnen materieelbeheer. - Het ondersteunen van de accountantscontrole. - Het voeren van de bruikleenadministratie voor materieel dat tijdelijk aan het personeel ter beschikking wordt gesteld. - Het uitvoeren van controle op aanwezigheid en bruikbaarheid van ICT inventarisgoederen en ICT goederen die zijn verstrekt op bruikleen. - Het terugkoppelen van status en voortgang van verwerving naar het personeel. - Het opstellen van status- en voortgangsrapportages. Draagt zorg voor ICT voorraden en voorraadlocaties binnen Bureau ICT, door: - Het bewaken van de levensduur van het ICT materieel, gelet op tijdige vervanging. - Het bewaken van de tijdige vervanging van ICT materieel middels het ondersteunen van de Configuratie manager bij het opstellen van vervangingsplannen en het informeren en adviseren over deze plannen. - Het uitvoeren en controleren van door de Configuratie manager opgestelde “tel” plannen. - Het controleren en bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de door BICT in gebruik zijnde of benodigde voorraadruimtes. - Het controleren en uitvoeren van floormanagement. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4 richting ICT. Je beschikt over over een ITIL V3 foundation certificering. Je beschikt over minimaal 2 jaar kennis van materieel logistieke aangelegenheden, specifiek inzake ICT. Je beschikt over gedegen kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring als ICT Voorraadbeheerder. Je beschikt over ervaring met het Service Asset and Configuration Management (ITIL V3) proces. Je beschikt over 2 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met het werken met CMDB’s (Configuration Management Databases). Je bent bereid om buiten de normale diensturen te werken. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over kennis van de MIVD en de AIVD. Je beschikt over kennis van de defensieorganisatie. Je beschikt over minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met administratieve en logistieke procedures in een grote, complexe organisatie. Competenties: Communiceren Creativiteit Creatief Flexibiliteit Integriteit Klantgericht Nauwkeurigheid Plannen en organiseren Samenwerken Veiligheidsbewust
Analist Digital Archief en Mailboxen utrecht en omgeving
De afdeling Informatie Management van onze eindklant is op zoek naar ICT analisten met ervaring in de aanpak van zg. extreme mailboxen (mailboxen die jarenlang gebruikt zijn als digitale archieven). Aanleiding: De afgelopen periode is gebleken dat de Outlookomgeving niet altijd stabiel werkt. Onlangs verslechterde de performance in de Outlookomgeving zelfs dusdanig dat er slechts met grote vertraging mailverkeer mogelijk was. Een van de oorzaken hiervan is het feit dat er een groot aantal mailboxen is, dat qua aantallen mappen en/of aantallen berichten per map niet voldoet aan de geadviseerde limieten die door Microsoft gesteld zijn. Het betreft ruim 1400 accounts (EZK- en LNV-breed), zowel functioneel als persoonlijk. Voor de klant praten we over 35 functionele mailboxen en 330 persoonlijke mailboxen. Het voldoen aan bedoelde limieten is een randvoorwaarde voor support van Microsoft in de Exchange-omgeving van de toekomstige Cloud-werkplek. Met andere woorden: als deze mailboxen niet opgeruimd worden, kan ook de stabiliteit van de nieuwe werkplek niet gegarandeerd worden en is ook de ondersteuning van Microsoft bij verstoringen niet gegarandeerd. Genoemde 365 mailboxen dienen geschoond te zijn voor de start van de email bulk sync, bij de migratie naar CW (Cloud Werkplek)-EZ, die staat gepland voor eind Q2 / begin Q3 2018. De opdrachtomschrijving is als volgt: • Analyseren van het onterechte gebruik van de Outlook mailbox als archiefsysteem • Analyseren van de best mogelijke oplossingen per (categorie van) extreme mailboxen, inclusief evt. het inzetten van een digitale archief systeem; • Klant ondersteunen bij de implementatie van deze oplossingen; o Adviseren over beleid en communicatie. o Advisering en ondersteuning van gebruikers bij opruimen van hun mailboxen. Functie eisen IT analist • Minstens 2 jaar ervaring in een rol als informatie analist en adviseur, affiniteit met IT; • Bedrijfsprocessen van grote organisaties en de eisen/wensen die deze stellen aan de digitale archief systeem, minstens 2 jaar; • Kennis van/ervaring met het gebruik van Functionele mailboxen in applicaties. • Ervaring in het implementeren van een digitale archief systeem, en/of andere alternatieven, in het oplossen van de extreme mailboxen problematiek; • Specifiek kennis van de Microsoft Outlook in de 2016 suite is een pré • In het bezit van minimaal geldig rijbewijs B Overige informatie Locatie: Utrecht en omgeving Start: Maandag 30 april 2018 Duur: 3 maanden (initiële inhuurtermijn) Inzet: 36 uur per week Recruiter: Milou van Leest, recruiterML@itaq.nl, +31 (0)6 23 80 14 17 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterML@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
ICT-architect Arnhem
Referentienummer: BTIT19163 Omgeving: Arnhem Startdatum: 1 juni 2018 Einddatum: 30 november 2018 Optie op verlenging: Ja, 4x 6 maanden Aantal uur per week: 32 - 36 Intakegesprek: Vrijdag 18 mei of dinsdag 22 mei 2018. Sluitingsdatum: Donderdag 10 mei om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een ICT-architect voor 32 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgever is op zoek naar een Technisch Architect. Je zal in een kaderstellende en toetsende rol deelnemen aan projecten. Daarnaast beschik je over een een "hands-on-mentaliteit" en ondersteun je de organisatie met het beheren en uitbouwen van architectuur-repository en beleidsportaal. Taken/werkzaamheden: De werkzaamheden van het team bestaan uit het opstellen, onderhouden en toepassen van de architectuur, rekening houdend met de eisen en wensen van de interne opdrachtgevers en aansluitend op externe ontwikkelingen zoals de generieke digitale infrastructuur van de overheid. Binnen het team is behoefte aan een kandidaat met een technische achtergrond voor de regievoering in projecten en de vertaling van de bedrijfsarchitectuur naar een applicatie- en technische architectuur. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau (diploma vereist). Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013-2018) als ICT-architect, ICT-ontwikkelaar of ICT-ontwerper in een omgeving waar onder architectuur werd gewerkt. Je beschikt over ervaring met minimaal 4 van de volgende onderwerpen: integratie-architectuur, infrastructuur-architectuur, applicatie-architectuur, data-architectuur en cloud architectuur. Je beschikt over ervaring (opgedaan in de periode 2013 - 2018) met beveiliging op architectuurniveau zoals applicatie-integratie in een SOA-omgeving en/of een secure API-gateway. Je beschikt over de volgende vier certificaten: Togaf 9 Practioner EN ITIL Foundation EN BISL Foundation EN Archimate Practioner (certificaten vereist). Je bent in het bezit van referenties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over ervaring (minimaal 1 project/opdracht, bij voorkeur meer dan 3 projecten/opdrachten) als Architect met het beschrijven van architectuurdocumenten met betrekking tot het ontwerpen van IT-systemen (weging 40%). Je beschikt over ervaring (minimaal 1 project/opdracht, bij voorkeur meer dan 2 projecten/opdrachten) met het onder architectuur uitwerken van applicaties en/of hybride/cloud applicaties (weging 30%). Je beschikt over ervaring (minimaal 1 project/opdracht, bij voorkeur meer dan 2 projecten/opdrachten) met het werken onder architectuur in een multidisciplinaire organisatie (ontwikkeling en beheer). Je beschikt over ervaring (minimaal 1 project/opdracht, bij voorkeur meer dan 2 projecten/opdrachten) met het onder architectuur ontwerpen en beschrijven met ArchiMate. Competenties: Luistervaardigheid (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen): Je pikt belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Je vraagt goed door en gaat in op reacties. Uitdrukkingsvermogen: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoekt naar ter zake doende gegevens en je bent in staat om uit een veelheid van informatie een onderscheid te maken tussen hoofd en bijzaken. Samenwerken (op basis van een hands-on-mentaliteit): Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Senior Technisch beheerder 3de lijn Veenhuizen
Informatie over de opdracht: Je zorgt ervoor dat de applicatiediensten beschikbaar zijn voor de klant. Je monitort, bewaakt en analyseert de werking van de applicatiediensten en de bijbehorende klantdatabases. Wanneer er derdelijnsproblemen zijn, analyseer je deze en los je ze op.Als technisch beheerder derde lijn ben je verantwoordelijk voor en begeleid je wijzigingen in de applicatiediensten. Je signaleert gevraagd en ongevraagd verbeterpunten voor het beheer en de beschikbaarheid en realiseert ze. Je initieert patches bij (functionele) verstoringen, test nieuwe releases, configureert en documenteert de applicatie(onderdelen), gegevensbanken en interfaces en houd je bezig met de (uitgangs)documentatie van projecten. Daaarnaast heb je een adviserende rol daar waar het gaat om het ontwerpen van architectuur en de inrichting en configuratie van nieuwe componenten.Vanuit je verantwoordelijkheid voor applicatiediensten, coach je jouw collegas bij hun werkzaamheden en draag je kennis over die van belang is voor het beheren van deze applicatiediensten.Bovendien ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van technische applicatie-intakes en het beheer van de softwarebibliotheek voor diensten in beheer bij de Back Office. Je voor een goede afstemming met de in- en externe leveranciers, Service Management en Functioneel beheer. Als senior kan je tevens verantwoordelijk worden gemaakt voor het beheren en/of bewaken van een of meedere ITIL processen, zoals het Change proces of het Problem proces. Aanvullingen op het functieprofiel en de taken: Je hebt meer dan 5 jaar relevante werkervaring.Je hebt HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring in het vakgebied.Je hebt kennis van verschillende server platformen, zoals Microsoft Windows.Je hebt kennis van en ervaring met Microsoft op MCSE of MCITP niveau.Je hebt kennis van en ervaring met Citrix op CCA of CCAA niveau.Je hebt kennis van Scripttalen, bij voorkeur Powershell.Je hebt kennis van en ervaring met SQL Server.Je hebt kennis van en ervaring met VMware op VCP niveau.Je hebt kennis en ervaring met RES.Je bent bij voorkeur gecertificeerd voor: ITIL foundationOnmisbare eigenschappen:Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en je kunt goed samenwerken.Je bent klantgericht en omgevingsbewust.Je hebt een goed analyserend vermogen en je bent oplossingsgericht.Je kunt goed plannen en organiseren.Je hebt een proactieve houding en doorzettingsvermogen.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Informatiearchitect Apeldoorn
FunctieomschrijvingVoor het project WTL zijn we op zoek naar een architect die vakinhoudelijk sterk is. Hij of zij maakt architectuur binnen de kaders van de overkoepelende enterprise architectuur. Er wordt gebruik gemaakt van (herbruikbare) bouwblokken. We zoeken iemand met verbindende kwaliteiten, dus de groep bij elkaar brengen en snel tot besluiten kunnen komen. Van belang is het boeken van resultaten. Dus een afgestemde integrale ICT-SA met voldoende diepgang.Functie-eisenErvaring met securityErvaring met architectuuraanpakkenTogaf en ADMCompetentiesOplossingsgerichtSamenwerkenDoorzettingsvermogenAanvullende wensenKan met BES werken, views sluiten aan op enterprise architectuurErvaring met enterprise engineeringDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectleider Windows Migratie Amstelveen
Projectleider Windows Migratie Plaatsingsdatum: 19.04.2018 Functie omschrijving Ben jij een ster in het coordineren van je projecten? Krijg jij alle stakeholders mee om een migratie met grote impact op de business toch op tijd afgerond te krijgen? Dan is deze tijdelijke opdracht in regio Amsterdam geknipt voor jou! Voor een multinational in Amsterdam ben ik op zoek naar een echte communicator. Met jouw persoonlijkheid en ervaring in grootschalige IT migraties draag jij er zorg voor dat de business goed geinformeerd en voorbereid meegaan met de geplande migratie. Hiervoor neem jij de verantwoordelijkheid en je zorgt voor naadloze communicatie tussen de uitvoerende partijen, jouw eigen team van project begeleiders en de verschillende geraakte business lijnen. En dat zjin er heel wat; het gaat om een migratie van ongeveer 30.000 devices (!) van Windows 7 naar Windows 10. Jij haakt aan bij de business waar nodig en monitort de voortgang. Elk obstakel voor live gang ruim jij op - de deadlines zijn hard. Functie-eisen Om deze rol uit te kunnen voeren, moet je al eerder deel uitgemaakt hebben van een grote IT migratie, liefst in de financiele wereld. Je bent het gewend om te schakelen met verschillende derde partijen en interne stakeholders. Daarnaast is het een voordeel als je bekend bent met Windows 7 en 10 en MS Office 2010 en 2016. Bedrijfsprofiel Deze multinational is een vooraanstaande IT organisatie - niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Jij kan er aan bijdragen dat ze voorop blijven lopen door deze update en migratie vlekkeloos te laten verlopen! Arbeidsvoorwaarden Deze tijdelijke opdracht start zo snel mogelijk; er is in ieder geval commitment tot het einde van het jaar. De migratie loopt door tot einde jaar 2019, dus bij wederzijdse tevredenheid is er grote kans op verlenging. Laat je CV achter via onderstaande button voor meer informatie: wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Deadline: vacature sluit maandag 23 april om 15.00u.
Senior Security Engineer Checkpoint Hilversum
Senior Security Engineer Checkpoint (vast) De Senior Security Engineer zal in een relatief klein team (10 man) zich bezig houden met de security van de interne netwerken, firewalls en wireless/mobile/telecom datastromen. Je rapporteert aan de IT Manager, je bent een vraagbaak voor collegae en je hebt veelvuldig contact met de verschillende leveranciers. De opdrachtgever: Toonaangevend internationaal bedrijf dat technische en creatieve ondersteuning biedt bij audiovisuele producties op het Mediapark in Hilversum. Het bedrijf telt 400 medewerkers internationaal. Functie-eisen voor Senior Netwerk en security engineer: o Liefst MBO/HBO werk en denkniveau o Minimaal 8 jaar werkervaring o Checkpoint Security CCSE certificering of gelijkwaardige kennis o Brocade routing en switches kennis en ervaring. o BEIPA certificering of gelijkwaardig o Fortinet, firewall kennis o Zelfstandig kunnen werken o Groot verantwoordelijkheidsgevoel o Pre MLX routers en ICX, FCX edge switshes and brocade/motorola wireles o Eindverantwoordelijk m.b.t. security voor interne en externe klanten o Zelfstandig werken is een must o Communicatief vaardig o Nederland en Engels Competenties: Initiatiefvol Communicatief leervermogen Stressbestendig Ordentelijk Effectief denken en handelen Werktijden: van negen tot vijf met uitwijkmogelijkheden Basis: onze klant geeft de voorkeur aan mensen die in vaste dienst willen treden, aangezien dit een lead-rol is. 1040 uur Tarief: marktconform Salaris/ € 3.250,- € 5.000,- bruto per maand op basis van 40 uur pw Aanvang: Per direct Aanleveren gegevens: ·Cv in Word formaat (zonder macro's) ·Recente foto ·Motivatie m.b.t. bovenstaande aanvraag ·Eventuele vakanties en geplande interviews ·Beschikbaarheid ·Gewenst salaris en/of tarief TACS Information Services The Netherlands Franciscusweg 16 1216 SK Hilversum Tel : 0031 (0)35 - 63 102 55
Medior applicatiebeheerder Aurea CRM Utrecht
FunctieomschrijvingOns huidige CRM pakket/ WPM Web -ontwikkeld door update.seven- moet regelmatig, op verzoek van de IGJ i.o. aangepast worden. Deze aanpassingen worden uitgevoerd door een ICT-leverancier.De werkzaamheden betreffen uitvoerende- en onderhoudsgerelateerde taken (Beheer Aurea CRM/ WPM):Maken van kleine wijzigingen (small changes) in de configuratie;Aanmaken van nieuwe gebruikers;Vergaderingen en overleg onsite/offsite;Configuratie wijzigingen die maximaal 4 uur in beslag nemen;Onderhoud configuratie;Het verzorgen van installaties en het doorzetten van functionaliteit naar productieomgevingen;Data analyses voor interfaces;Het ontwikkelen van E-learning;Beheren applicatie.Alle bovengenoemde werkzaamheden gebeuren altijd volledig in samenspraak met de IGJ.Functie-eisenAantoonbare ervaring en kennis van het CRM pakket van Aurea CRM (WPM)Aantoonbare ervaring en kennis van SQLDiepgaande kennis van de IGJ i.o. processenIn staat zijn business vragen te vertalen en deze om te zetten naar processen in WPMBeschikking hebben over een eigen servicedesk voor functionele en technische ondersteuningHet ontwikkelen en geven van trainingenCommunicatie in het NederlandsOpdrachtgever Toezien met vertrouwen en gezagNiemand twijfelt aan de noodzaak van een grondig toezicht op de gezondheidszorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) zorgt daarvoor. Met veel gevoel voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Met een scherp oog voor de kwaliteit. Verantwoordelijk werk, soms zwaar, maar altijd inspirerend. Vaak ook in het brandpunt van de actualiteit.Het is de opdracht van de IGJ i.o. om ervoor te zorgen dat alle patiënten zich met vertrouwen kunnen wenden tot de zorgaanbieders. Immers alle patiënten hebben recht op veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg. Bij de IGJ i.o. werken momenteel ongeveer 700 medewerkers. De IGJ i.o. heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Project Manager Selectie HR Recruitmentsysteem Regio Gelderland
Het huidige recruitmentsysteem is onvoldoende gebruiksvriendelijk en biedt onvoldoende inzicht in het verloop van sollicitatieprocedures en nauwelijks sturingsinformatie. Het huidige verzuimsysteem biedt onvoldoende mogelijkheden om verzuim te volgen, biedt niet de juiste ondersteuning en overzichten. Het ontbreekt ook aan de juiste sturingsinformatie. De taak van de Projectmanager is het om de selectie te doen voor nieuwe systemen op deze gebieden hieronder valt: • Opstellen van programma van eisen • Selectie van mogelijke aanbieders • Contracteren van aanbieder • Optioneel: implementatietraject Functie eisen Project Manager • Aantoonbare ervaring met uitzetten RFI/RFQ m.b.t. selectie van recruitment en verzuimsysteem • Aantoonbare ervaring met contractering van leverancier(s) van recruitment en verzuimsysteem • Ervaring met implementatie van recruitment en verzuimsysteem Overige informatie Locatie: Regio Gelderland Start: z.s.m. Duur: 6 weken, eventueel optie tot verlenging i.g.v. implementatie Inzet: 4 dagen per week Recruiter: Kathleen van Schepen, RecruiterKS@itaq.nl 0653388636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Informatieanalist Gouda
Je bent als lid van een projectteam verantwoordelijk voor het uitbouwen van een bestaande Data Warehouse omgeving, naar volledige ondersteuning van management informatievoorziening voor de portefeuille Bedrijfsvoering binnen DJI.Jouw verantwoordelijkheid is het met de producteigenaar uitwerken van productdefinitie tot een functionele specificatie voor de ontwikkelaars en testbaar voor testers. Je biedt de producteigenaar ondersteuning in het opstellen van de requirements en de acceptatie van opgeleverde producten. Je werkt in de ontwikkeling van het datamodel en technische specificaties nauw samen met de ontwikkelaars en testers. Rolspecifieke eisen Kennis van, en aantoonbare meerjarige (minimaal 3 jaar) ervaring met: Het via interviews en/of workshops helder krijgen van business requirements in samenwerking met producteigenaar en andere business-vertegenwoordigers; Het opstellen van functioneel en technisch ontwerp op basis van business requirements;Het overdragen van analyse- en ontwerp documentatie aan de ontwikkelaars en testers binnen je team voor realisatie en tests;De analyse van bronsystemen, benodigd voor BI;Het begeleiden van je team tijdens de realisatie en test om te waarborgen dat gerealiseerd wordt conform ontwerp;Het uitvoeren van functionele acceptatietest in samenwerking met functioneet beheer ende producteigenaar;Werken met een heterogene business groep in een overheidsomgeving met uiteenlopendewensen en belangen;Het begeleiden van gebruikers in de acceptatie en adoptie van een rapportage- en analyse omgeving.Aanvullingen op het functieprofiel en de taken: Minimaal HBO werk- en denkniveau.Ervaring met werken in BI projecten;Kennis van, en aantoonbare meerjarige ervaring (minimaal 3 jaar) met, werken in een iteratieve aanpak, gebaseerd op Agile/SCRUM;Kennis van, en aantoonbare meerjarige (minimaal 3 jaar) ervaring met het ontwerpen van dimensionele modellen (Kimball);Politiek-bestuurlijk-sensitief;Uitstekende communicatie in het Nederlands, zowel in woord als geschrift;Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Applicatie portfoliomanager Utrecht
Als Applicatie portfoliomanager word je ingezet binnen het Service Management team van de Inspectie van het Onderwijs. Vanuit die functie ga je bouwen aan een wendbaar en beheersbaar applicatielandschap. Dat wordt de eerste periode (ongeveer 7 maanden) in een programma gedaan, van waaruit OCW-breed een aantal processen wordt ingericht op het gebied van applicatie portfoliomanagement en service management.Je zorgt voor een actueel en volledig overzicht van alle beschikbare applicaties binnen IvhO, neemt deel aan het inrichten van het applicatie portfoliomanagementproces binnen OCW en bouwt het life cyclemanagement voor applicaties op voor IvhO. Verder heb je een belangrijke inbreng in het Service Management team en in de Roadmap die binnen IvhO de komende jaren verder wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. De inspectie streeft ernaar om 100% digitaal te gaan werken. Het perspectief van de Roadmap is om in 2 jaar tijd te komen tot de realisatie van ICT-omgeving die adequaat de werkprocessen van de inspectie ondersteunt en een IV functie die flexibel, eenvoudig en snel aan te passen is aan de veranderende onderwijsomgeving. Binnen de Roadmap werk je mee aan de vernieuwing van het applicatielandschap en aan het ontwikkelen van een lichtgewicht servicearchitectuurSamen met andere onderdelen binnen OCW ontwikkel je beleid op het gebied van applicatiemanagement en cloud readiness. Je draagt dit beleid actief uit binnen IvhO en zorgt dat je voldoende draagvlak krijgt. Daarmee zorg je voor compliancy enerzijds en efficiëntie anderzijds. Op basis van dit beleid stel je samen met de andere onderdelen binnen OCW organisatiebrede processen op als applicatie portfoliomanagement, software asset management en life cyclemanagement.Je bent het aanspreekpunt voor de Ivho-specifieke applicaties.Je onderhoudt de tactische en strategische contacten met de externe ICT-leveranciers binnen je vakgebied en met de verschillende onderdelen van OCW.Je bent verantwoordelijk voor het overzicht van alle applicaties die binnen IvhO in gebruik zijn. Hiervoor houdt je actief contact met de deelnemende organisaties binnen het OCW concern. Vanuit jouw kennis van de markt en het feitelijk gebruik van applicaties stimuleer je de organisatie tot het optimaal gebruik van applicaties.Je zorgt voor een goede applicatie lifecyclemanagement en werkt daarbij samen met servicemanagement, functioneel beheerders, architecten en engineersJe zorgt voor een actueel en volledig overzicht van alle beschikbare applicaties binnen IvhO, neemt deel aan het inrichten van het applicatie portfoliomanagementproces binnen OCW en bouwt het life cyclemanagement voor applicaties op voor IvhO. Verder heb je een belangrijke inbreng in de Roadmap die binnen IvhO de komende jaren verder wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. De inspectie streeft ernaar om 100% digitaal te gaan werken. Het perspectief van de Roadmap is om in 2 jaar tijd te komen tot de realisatie van ICT-omgeving die adequaat de werkprocessen van de inspectie ondersteunt en een IV functie die flexibel, eenvoudig en snel aan te passen is aan de veranderende onderwijsomgeving. Binnen de Roadmap werk je mee aan de vernieuwing van het applicatielandschap en aan het ontwikkelen van een lichtgewicht servicearchitectuurSamen met andere onderdelen binnen OCW ontwikkel je beleid op het gebied van applicatiemanagement en cloud readiness. Je draagt dit beleid actief uit binnen IvhO en zorgt dat je voldoende draagvlak krijgt. Daarmee zorg je voor compliancy enerzijds en efficiëntie anderzijds. Op basis van dit beleid stel je samen met de andere onderdelen binnen OCW organisatiebrede processen op als applicatie portfoliomanagement, software asset management en life cyclemanagement.Je bent het aanspreekpunt voor de Ivho-specifieke applicaties.Je onderhoudt de tactische en strategische contacten met de externe ICT-leveranciers binnen je vakgebied en met de verschillende onderdelen van OCW.Je bent verantwoordelijk voor het overzicht van alle applicaties die binnen IvhO in gebruik zijn. Hiervoor houdt je actief contact met de deelnemende organisaties binnen het OCW concern. Vanuit jouw kennis van de markt en het feitelijk gebruik van applicaties stimuleer je de organisatie tot het optimaal gebruik van applicaties. Je zorgt voor een goede applicatie lifecyclemanagement en werkt daarbij samen met servicemanagement, functioneel beheerders, architecten en engineers.Functie eisen (Knockout criteria):5 jaar kennis van en werkervaring met applicatie management en applicatieportfolio beheerHBO / WO Werk- en denkniveau3 jaar werkervaring binnen de overheidCompetentiesDoortastendBeschikt over een scherp analytisch vermogen en kan dit combineren met uitstekende adviesvaardighedenNeemt initiatief en heeft daarbij gevoel voor de organisatieKennisWerkervaring van ITIL, BISL en ASLKennis en werkervaring met Scrum/AgileKennis van en werkervaring met onderhandelingsmethoden en - technieken;Werkervaring binnen de overheid (minimaal 3 jaar)
Developer Service Orchestration Houten
Voor onze KPN in Houten is Harvey Nash op zoek naar een Developer Service Orchestration (2 posities) KPN heeft Harvey Nash geselecteerd als enige leverancier die ZZP’ers mag plaatsen. Wil jij als ZZP’er bij KPN aan de slag? Neem dan contact met ons op. Standplaats: Houten Uren: 36 Duur: 12 maanden met optie tot verlengen Werken op locatie in Houten is gewenst. Wel gaan we flexibel met tijden/ locatie om als team. Sollicitatiegesprekken 26-04 De afdeling waarop je komt te werken is bezig met beheren en ontwikkelen. De afdeling is nu 2 jaar bezig met de op opbouw van de afdeling. 2 man groei naar 4 man. Werkzaamheden: - ontwikkeling front and back (javascript en Node js, belangrijkste) Vereiste kennis: Het gaat om een klein team dus de klant zoekt ook iemand die functioneel kan vertalen naar techniek en dit kan implementeren. Het is wel een schaarse combinatie maar de klant heeft liever iemand die aan de kant van techniek zit en anders vanuit functioneel. Er zijn 2 posities namelijk vrij bij de klant. - - Linux kennis is handig om te hebben - Aantal jaar werkervaring 3 – 5 jaar werkervaring is een pré - Relevante werkervaring Is gewenst - Branche ervaring Is gewenst - Opleidingsniveau HBO/ WO is een pré - Studierichting Technische Opleiding/ programmeren - Talen Nederlands is een must - Systeemkennis Is gewenst Taken & verantwoordelijkheden - Ontwikkelen van flows en front-end • >3 jaar werkervaring (HBO-niveau) • Ervaring met backend-ontwikkeling (NodeJS, Python) • Ervaring met frontend-ontwikkeling (React/Angular/Vue) • Bekend met geautomatiseerd testen (Mocha/Jest) • Overige competenties: REST API, Git, Mocha/Jest, SQL, Linux • >5 jaar werkervaring (WO-niveau) • Ervaring met webapplicatie-ontwikkeling en software-architectuur, ervaring met microservices architectuur • Multidisciplinair: in staat om businessbehoeftes te vertalen naar techniek, affiniteit met IT-operations • Gestructureerd, analytisch, helikopterview, voelt zich thuis in enterprise-omgeving • Ervaring met geautomatiseerd testen en testframeworks (Mocha/Jest, Jenkins) • Ervaring met Javascript, NodeJS, Python, Linux, SQL • Bekend met moderne frameworks (Django, React, Vue) Soft Skills Pro-actieve houding Doorzetter
Adviseur Ketenportfoliomanagement Den Haag
Voor het Openbaar Ministerie zijn wij op zoek naar een Adviseur Ketenportfoliomanagement. Beschrijving Opdrachtgever: Het Openbaar Ministerie (OM) is samen met de rechters onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM draagt zorg voor de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Daarvoor heeft het OM het gezag over de politie en andere opsporingsdiensten en heeft het OM het vervolgingsmonopolie. Het OM is een landelijke organisatie, geografisch verdeeld over tien arrondissementen. Deze zijn gelijk aan de tien regionale eenheden van de politie. Daarnaast is er een Landelijk parket dat zich richt op de bestrijding van (internationaal) georganiseerde misdaad, een Functioneel parket dat criminaliteit bestrijdt op het gebied van milieu, economie en fraude, een Centraal Verwerkingsparket (CVOM) dat alle feit gecodeerde overtredingen en misdrijven afdoet en een ressortelijk georganiseerd parket dat alle strafzaken in hoger beroep behandeld. De parketten worden ondersteund door een concern brede dienstverleningsorganisatie (DVOM) en het parket generaal, hoofdkantoor ten behoeve van beleidsvorming en -uitvoering. Op de tien arrondissementsparketten beoordelen officieren van justitie, ondersteund door administratieve en juridische specialisten, enkele honderdduizenden strafzaken die jaarlijks worden aangeboden aan het openbaar Ministerie. Strafzaken komen via de politie en andere opsporingsinstanties bij het OM binnen. De zaken waarin hoger beroep wordt aangetekend komen bij een van de vier vestigingen van het ressortsparket. Daar heet de vertegenwoordiger van het OM 'advocaat-generaal'. De parketten worden geleid door hoofdofficieren van justitie en een hoofdadvocaat-generaal. De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal (het College) in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de beleidsprioriteiten in de opsporing en vervolging. In totaal werken ongeveer 5.000 mensen bij het OM. Het College van Procureurs generaal is verantwoordelijk voor de resultaten en organisatie van het gehele OM en legt zich tevens toe op de formulering van nieuwe handhavingsrichtlijnen en het ontwikkelen van het opsporings- en vervolgingsbeleid. De zorg voor de organisatie en de bedrijfsvoering ligt eveneens bij het College. De parketten staan onder leiding van een hoofd van een bedrijfsonderdeel die verantwoordelijk is voor de primaire taken van een arrondissement of ressort of een landelijk werkend onderdeel. De onderdelen van het OM kennen ieder een eigen dynamiek, aandachtsgebieden en, in sommige gevallen, specialismen. Voor een nader profiel van het OM verwijzen wij naar de website van het Openbaar Ministerie: www.om.nl Beschrijving directie/afdeling: De concerndirecteur Operatien en Organisatieontwikkeling (O&O) is portefeuillehouder portfoliomanagement binnen het OM. In de periode januari 2017 t/m maart 2018 is projectmatig gewerkt aan het opzetten en implementeren van project portfolio management (PPM) binnen het OM. In februari 2018 is o.a. het inrichtingsplan PPM-office geaccordeerd door het College. Op basis hiervan is in maart 2018 de portfoliomanager geworven en wordt PPM-office ingericht bestaande uit: - Portfoliomanager - Business Controller PPM - Financial Controller PPM - Communicatie adviseur PPM Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel: In het regeerakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld om in de periode 2018-2022 diverse verbetering in de digitalisering van de strafrechtketen door te voeren. Hierbij geformuleerde maatschappelijke doelstellingen: 1. Optimaliseren van de strafrechtspleging - Verkorten doorlooptijden. - Versterken opsporingskracht. - Verhogen kwaliteit waarheidsvinding. - Borgen grondrechten/equality of arms. 2. Verbeteren dienstverlening aan de burger - Verbeteren positie (waaronder informatiepositie) slachtoffers en meegaan met de tijd (“net zo digitaal als omgeving”). - Beter informeren van verdachten. 3. Faciliteren van de professionals - Voorkomen van dubbel werk. - Vertrouwen op informatie (waaronder datakwaliteit) en beschikbaar hebben van digitale dossiers 24 uur per dag. - Beschikbaar krijgen van informatie voor professionals binnen en buiten de keten (zoals gemeenten en zorginstellingen). De prioriteit ligt in de eerste periode op het logistiek en digitaal dossier. Om de beschikbaar gestelde middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten is door de bestuurders van de strafrecht heten ingestemd om portfoliomanagement in de strafrechtketen in te richten. Hiertoe wordt een ketenportfoliobureau ingericht. De invulling van de rollen in het portfolio ketenbureau betreft een groeimodel. Er wordt gewerkt middels het beginsel van richten, inrichten en verrichten. Een kerngroep (5 portfoliomanagers) van alle betreffende ketenpartners neemt aan het portfoliobureau deel. De portfoliomanager OM maakt onderdeel uit van deze kerngroep. In de opmaat naar een volwaardig bureau ketenportfolio wordt een adviseur ketenportfolio management geworven ter ondersteuning van de portfoliomanagers van de kerngroep. Functiebenaming en beschrijving werkzaamheden: De adviseur ketenportfoliomanagement wordt gevraagd op de volgende terreinen ondersteuning te leveren: - Het formuleren van een meerjarig kader; - Het ontwikkelen van wegingscriteria en het wegen van de voorstellen t.b.v. de samenstelling van het ketenportfolio; - Het schrijven van voorstellen en adviezen m.b.t. het ketenportfolio 2019 t.b.v. bestuurlijke besluitvorming; - Het organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten voor bijvoorbeeld alle portfoliomanagers; - Uitwerking voorstel inrichting bureau ketenportfolio management; - Ontwikkelen van formats en opzetten voortgangsrapportage KIS; - Uitwerken van de governance binnen het ketenportfolioproces en binnen keten projecten en programma’s; - Afstemming met DFEZ m.b.t. P&C werkzaamheden; - Ontwikkelen batenmanagement; Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde academische opleiding. - Je bent minimaal 1 jaar werkzaam geweest als adviseur projectportfoliomanagement. - Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als projectmanager. - Je hebt ervaring met projecten binnen de strafrechtketen. - Je hebt heeft minimaal 1 keer eerder een opdracht uitgevoerd waarbij projectportfoliomanagement ingericht moest worden, instrumenten ontwikkeld moesten worden en de implementatie succesvol gerealiseerd is. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt meerjarige ervaring met complexe analyses in een politieke omgeving met meerdere ketenpartners. De analyses betreffen vraagstukken met verschillende deelproblemen, afhankelijkheden en belangen. - Je hebt meerjarige relevante ervaring met portfoliomanagement en het aansturen van teams die een verandering moeten doormaken. - Je hebt relevante ervaring binnen de rijksoverheid. - Je hebt ervaring met de methodiek projectmatig creëren. - Je hebt bewezen succes met het opzetten van instrumenten die Portfolio Management ondersteunen, zoals formats, dashboards en governancestructuren. - Je hebt ervaring met het managen van stakeholders van veel verschillende organisaties in een keten. - Je kent de veranderagenda van J&V en kunt op strategisch en tactisch niveau meedenken over de voorstellen die richting KIS en BKB worden gedaan. Interviewcriteria: - Je weet snel de kernvraag in complexe materie boven tafel te krijgen. - Je bent deskundig en in staat jouw kennis en ervaring snel in te zetten. - Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kunt acteren. - Je kunt je goed uitdrukken en bent sociaal vaardig. - Je bent hands on en kunt schakelen van operationeel tot strategisch niveau. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm, indicatie mei 2018 Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: gemiddeld 32 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 18 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Leadarchitect / Business Analist (BA) Alfresco Amsterdam
Referentienummer: BTIT19181 Omgeving: Amsterdam Startdatum: Z.s.m. Einddatum: 31 december 2018 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Intakegesprek: Woensdag 2 mei - donderdag 10 mei 2018 Sluitingsdatum: Dinsdag 1 mei 2018 om 09.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Leadarchitect / Business Analist (BA) Alfresco voor 16 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Voor de inrichting van het DMS Alfresco bij cluster Sociaal van Gemeente Amsterdam is een eerste cohort inrichtingsprojecten gedefinieerd die in de periode 2017 - 2019 voorbereid en gerealiseerd moeten gaan worden. Het gaat daarbij vooral om de koppeling van de taakapplicaties binnen het cluster Sociaal aan het DMS voor de opslag en archivering van de documentaire neerslag uit de taakapplicaties en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Als Alfresco-architect vorm je de cruciale schakel tussen de behoeftestellers en de specialisten. In samenspraak met de overall projectleider kom je tot oplossingsrichtingen, afstemming over de planning en stuur je op het nakomen van gemaakte afspraken. Je bent in staat om overzicht te behouden en inhoudelijk aan te sturen, dan wel af te stemmen. Je bent in staat om de werkzaamheden te coördineren, structureren en uit te zetten om zo tot het gewenste resultaat te komen. Dit betekent dat alle activiteiten vanaf initiatie tot aan de oplevering, geregeld moeten zijn. Hierbij onderhoud je ook contact met de behoeftestellers over de voortgang en implementatie van hun verzoeken. Op de juiste wijze stuur jij de teamleden inhoudelijk aan die verantwoordelijk zijn voor de (door)ontwikkeling van de Alfresco-bouwstenen. Dankzij jouw gedrevenheid en ervaring weet je precies hoe je de verschillende (interne én externe) betrokken partijen aanstuurt. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde resultaten en de gevraagde kwaliteit daarvan is voor jou vanzelfsprekend. Dit doe je in goede samenwerking met de afdelingen binnen IVE. Gemeentelijke organisatie De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. De opdrachtgever(s) De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de stadsbrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Taken/werkzaamheden: Het vertalen van een behoeftestelling naar een concrete opdrachtformulering. Het doen van ramingen. Het inhoudelijk aansturen van de teamleden. Meedenken en oplossingen aandragen bij gecompliceerde inrichtings- en implementatievraagstukken en hierbij de gehanteerde standaarden in het oog houden. Zorgen voor het uitzetten van de werkzaamheden bij specialistische teams en leveranciers, en sturen op de nakoming van planning en afspraken. Contacten met de andere teams, afdelingen en leveranciers, maar ook met de opdrachtgever en behoeftesteller, onderhouden. Coördineren en uitvoeren van de inbeheername, inregelen monitoring en documentatie van de ontwikkel- en demo-omgeving. Rapportage. Functie eisen KNOCK-OUT: Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van informatica en/of computertechniek. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met Alfresco. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met ECM-architecturen. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het implementeren van het Alfresco Digital Business Platform. Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met het adviseren van de mogelijkheden van het Alfresco Application Development Framework. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als Business Analist bij grotere organisaties (>5.000 medewerkers). Je hebt minimaal 2 jaar leidinggevende ervaring. Je bent werkzaam voor/als een Alfresco Partner. Je bent minimaal gecertificeerd voor Alfresco One, Content Services, Governance Services en Process Services. Je bent een gecertificeerd product-owner. Je bent per direct inzetbaar voor 16 uur per week. Je hebt minimaal 1 relevante referentie. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je hebt minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met Alfresco Governance (weging 33%). Je hebt minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met Alfresco Process Services (weging 33%). Je hebt minimaal 1 jaar ervaring (bij voorkeur meer dan 2 jaar) met werken binnen de Rijksoverheid (weging 33%). Competenties: Verantwoordelijk Analyseren Communiceren Plannen en organiseren Resultaatgericht
Sr. Netwerk/Security Beheerder (QR5541) Den Haag
Functie: Sr. Netwerk/Security Beheerder (QR5541) Start: 28-5-2018, 36 uur per week Periode: 12 mnd+ Omgeving: Den Haag Omschrijving: Voor onze klant in Den Haag zijn wij op zoek naar een Sr. Netwerk/Security Beheerder. Functieomschrijving Je komt te werken bij de Unit IT binnen de stafafdeling bedrijfsvoering. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is voor de klant van vitaal belang. De Unit IT is de leverancier van eigentijdse informatiesystemen ter ondersteuning van de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de klant. Kernwaarden zijn daarbij klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig). De Unit IT verricht alle voorkomende werkzaamheden voor de instandhouding, optimalisatie en doorontwikkeling van hoogwaardige informatiesystemen, de innovatie en introductie van nieuwe systemen en de gecontroleerde afstoot van systemen aan het eind van de levensduur. In de praktijk is er sprake van multidisciplinaire teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. De unit omvat tevens de disciplines business analyse en business architectuur. Ook worden nationaal en internationaal relaties onderhouden op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van operaties. Tenslotte voert de unit IT-projecten uit. Werkzaamheden Je bent binnen de dienst één van de drijvende krachten op het gebied van netwerkinfrastructuur en netwerkbeveiliging. Onder leiding van architecten en systeemdeskundigen werk je aan het uitbreiden en vernieuwen van de IT-voorzieningen. Samen met andere specialisten bouw, migreer en beheer je de ICT-infrastructuur. Je participeert in IT-projecten en je bewaakt de kwaliteit van het dagelijks beheer. Je introduceert en verbetert technieken en systemen om de infrastructuur te monitoren en te bewaken. Je hebt daarmee een belangrijke rol in het vergroten van de digitale weerbaarheid van de dienst. - De ICT-architectuur van de klant, beveiligingsbeleid en de aansluiting op bestaande ICT-systemen en standaarden zijn leidend voor de technische inrichting van de op te leveren producten. - De senior specialist wordt aangestuurd door een teamleider van een multidisciplinair IT-beheer team. - De senior specialist werkt zelfstandig aan een (deel)ontwerp of migratieplan, maar wel in voortdurende afstemming met architectuur, systeemdeskundigen en collega-specialisten. - De senior specialist adviseert bij het analyseren en beschrijven van de functies die de netwerkinfrastructuur moet vervullen, bij het analyseren van de belasting van het netwerk en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen en bij het analyseren van netwerk- en security monitoring en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen. - De senior specialist is deskundig op zijn/haar expertisegebied. Hij/zij is een vraagbaak voor collega’s en helpt bij het op peil brengen en houden van netwerk- en security kennis. Contacten - Met ITIL proces managers, projectleiders en/of teamleiders over de te verrichten werkzaamheden; - Met technici van leveranciers over mogelijkheden, inrichting en instelling van ICT middelen om te komen tot verantwoorde (ontwerp)keuzes en optimaal functionerende systemen; - Met systeemdeskundigen om de voorgenomen ontwerpkeuzes te toetsen aan kaders en standaarden; - Met specialisten van leveranciers of fabrikanten over de inrichting en toepassing van middelen om complexe problemen te kunnen oplossen. Eisen (knock- out) - Afgeronde HBO opleiding ICT of Informatica, of aantoonbaar vergelijkbaar niveau. - Tenminste 5 jaar ervaring als ICT beheerder of projectmedewerker binnen het aandachtsgebied netwerken en security, waarvan 3 jaar in een senior rol. - Naast ervaring op routing en switching ook minimaal 2 jaar ervaring op andere aandachtsgebieden binnen netwerkbeheer, bijvoorbeeld firewall- en IDS/IPS apparatuur, IP vercijfering en/of WAN optimalisatie. - Geldige netwerk-/securitycertificering op professional niveau, bijvoorbeeld CCNP R&S of CCNP Security. - In bezit van rijbewijs B. - Is bereid tot het incidenteel werken buiten reguliere kantooruren en uitvoeren van consignatiedienst. - Minimaal 36 uur per week beschikbaar. Wensen - 1 jaar of meer ervaring bij de rijksoverheid - 1 jaar of meer ervaring in hoog beveiligde omgevingen - 1 jaar of meer ervaring op het gebied van netwerkvirtualisatie - 1 jaar of meer ervaring met (gevirtualiseerde) server-, storage en desktop
Oracle EBS Consultant/Functional Amsterdam
Oracle Functional Consultant – Based in AmsterdamMy client is a Global Retailer with a gross revenue of 20 Billion dollars a year who have been around for over 30 years! They are working with Oracle applications and in need of a Functional Oracle EBS Consultant/Specialist to implement modules and manage the analysis, coordination and support of daily tasks. At my client, you’ll be a trusted colleague, recognized for your skills and respected for your unique background. They are forging the future – from tech to supply chain, corporate to retail – so they thrive on innovation, entrepreneurship, teamwork and community. Let’s find your fit. This is a long term contract opporunitity over in Amsterdam!The candidate must be experienced with:Oracle R12 Applications, as testing and production support will be carried out in this environment.Oracle EBS financial modules (required modules AR - Accounts Receivables, AP -Accounts Payable, GL -General Ledger, FA -Fixed Assets, CM – cash management and posting cash applications) and the integration between modulesFDMEE productAbility to understand and work in a complex solution landscapeMulti-currency functionality and multi-organizationEBS key flex fields and setupUnderstanding of Oracle EBS database/table structures and the integration and impacts between modulesAble to write SQL queries to extract and analyze data from EBS tablesRoles and responsibilities set upPlease send your CV’s into mi@levy.eu.com, note that only profils who fit the criteria will be contacted for next stage interview, we look forward to hearing from you!Contact : 01727 86 55 33, ask for Mustak at Levy Associates.
Applicatiemanager Den Haag
FunctieomschrijvingDe Applicatiemanager is verantwoordelijk voor de optimale werking van nieuwe- en bestaande applicaties bij het CIBG. Je voert regie over een gedeelte van het applicatieportfolio van het CIBG. Op tactisch niveau ben je de linking pin tussen: de afdeling Informatievoorziening, adviseurs uit de klantgerichte bedrijfsonderdelen, de collega Applicatiemanagers uit eigen en andere clusters, de interne scrum teams, de collegas van het Service Management team en de externe ICT leveranciers en hosting partijen.De Applicatiemanager richt zich verder op kwaliteitsmanagement, Contractmanagement, Planning & Control, Financieel management en Leveranciersmanagement. Hij/zij stelt (integrale) analyses op om deze processen proactief te monitoren en waar nodig acties te initiëren, coördineren, te bewaken en te evalueren. Het is de verantwoordelijkheid van de Applicatiemanager dat daarbij continu wordt voldaan aan de vooraf afgesproken prestatiekenmerken zoals performance en bedrijfszekerheid.De Applicatiemanager is ook verantwoordelijk voor het planmatig laten onderhouden en doorontwikkelen van het applicatieportfolio. Hierbij borgt de Applicatiemanager dat wordt voldaan aan (vooraf overeengekomen) wensen van de opdrachtgever, de aansluiting op de keten van (geautomatiseerde) informatievoorziening en de geldende (kwaliteits-)kaders.De Applicatiemanager neemt een centrale positie in alle deelgebieden van ICT, van applicatie tot infrastructuur. Hij/zij geeft mede invulling aan applicatieportfolio- en applicatielifecycle-management zodat in nauwe samenwerking met de ketenpartners gevraagde en noodzakelijke ontwikkelingen worden onderkend, gepland en gerealiseerd.Taken Opstellen van de productjaarplannen voor het toegewezen applicatieportfolio op basis van de informatieplannen, zoals opgesteld door de afdeling Informatievoorziening. Aantoonbaar bijdragen aan de door de afdeling Informatievoorziening op te stellen informatieplannen vanuit het eigen cluster van middelen / te realiseren dienstverlening en binnen de kaders van het Strategisch Business Plan. Adviseren van de productowner over prioriteitstelling van product backlog voor het toegewezen applicatieportfolio. Planmatig laten uitvoeren van releases die binnen het toegewezen applicatieportfolio vallen.Optreden als acceptant voor de releases van collega Applicatiemanager(s) in het eigen cluster. Optreden als acceptant en participant in projecten voor de onder eigen verantwoordelijkheid vallende bestaande en toekomstige applicatie(s). Op orde krijgen en houden van de applicatiedossiers van het toegewezen applicatieportfolio conform de binnen de overheid geldende standaarden en richtlijnen. Opstellen van integrale begroting van de dienstverlening voor het toegewezen applicatieportfolio. Het bewaken van en rapporteren over uitnutting van de toegekende budgetten. Bijdragen aan contractafspraken met leveranciers zoals hosting partijen. Bewaken van en rapporteren over de geleverde dienstverlening.Borgen van de continuïteit van de dienstverlening conform contractafspraken (SLA, DAP, DFA etc.) met afnemers van de diensten.Functie eisenDe volgende kennis en vaardigheden zijn noodzakelijk om de functie van Applicatiemanager op voldoende kwalitatief niveau te kunnen uitvoeren: Beschikken over een WO-werk en denkniveau Aantoonbare kennis van en ervaring (minimaal 5 jaar) met het managen van meerdere applicaties; Kennis van en ervaring met ASL2, BiSL, ITIL, Scrum, PMC en Prince2. Voor ASL2 is minimaal certificering op het niveau Foundation vereist; Kennis van en ervaring met het aansturen van interne en externe leveranciers; Ervaring met projectmatig werken en het aansturen van teams en marktpartijen; Kennis van en inzicht in de keten van (geautomatiseerde) informatievoorziening en de eigen positie daarin; Kan regie voeren in zowel een formele als informele setting; Houdt ontwikkelingen en mogelijkheden op relevante ICT-onderwerpen bij en kan deze inzetten waar relevant of mogelijk.Het CIBG is een agentschap van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CIBG zorgt voor een betrouwbare verzameling en verwerking van (gecertificeerde) gegevens. Het CIBG beheert met name registers, zoals het BIG-register, Donorregister, Diergeneeskunderegister en UZI-register.Daarnaast voert het CIBG ook een aantal taken uit met een ander karakter dan gegevensverwerking. Zo geeft het CIBG ook ontheffingen af voor de productie en verspreiding van medicinale cannabis, reikt het de UZI-pas uit en verleent het CIBG vergunningen aan apotheekhoudende huisartsen en farmaceutische bedrijven voor het bereiden, invoeren en groothandelen in geneesmiddelen. CIBG wil zich specialiseren op het uitvoeren van registertaken voor VWS en op specifieke registers voor onderwijs, (beroepen)registertaken en gegevensknooppunten Rijksbreed. CIBG heeft vestigingen in Den Haag en Kerkrade. De afdeling ICT is in Den Haag gevestigd.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Informatie Architect (TOGAF/Archimate) (QR5540) Amsterdam
Functie: Informatie Architect (TOGAF/Archimate) (QR5540) Start: 14-5-2018, 24 uur per week Periode: 6 mnd+ Omgeving: Amsterdam Omschrijving: Voor onze klant in Amsterdam zijn wijopzoek naar een Informatie Architect (TOGAF/Archimate). De gevraagde Informatie Architect (TOGAF/Archimate) heeft als werkterrein de ondersteuning van deze aanbesteding met architectuurproducten. Als de inzet als architect onder de beschikbare 24 uren per week uitkomt, dan wordt deze aangevuld met generieke inzet voor het innovatieprogramma. De architect werkt onder functionele aansturing van de informatie-architect van het programma IPD. Werkzaamheden - Ontwikkelt kaders en richtlijnen m.b.t. architectuur en de ontwikkeling van systemen en applicaties; - Bewaakt samenhang tussen IV en ICT Informatiearchitectuur; - Realiseert de samenhang tussen de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen met de opzet en werking van de informatievoorziening door het ontwerp van een passend en realistisch model voor de informatiearchitectuur; - Borgt de samenhang door standaarden voor de ontwikkeling, het beheer en de evaluatie van de informatiearchitectuur; - Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van gemeente-brede standaarden voor de informatiearchitectuur; - Realiseert applicatiearchitectuur met: - Samenhang tussen de applicaties en gegevens; - Borging van de samenhang door standaarden voor de applicatie- en gegevensarchitectuur; - Bijdrage aan de ontwikkeling van gemeente-brede standaarden voor de applicatie- en gegevensarchitectuur. Eisen - Minimaal 1 relevante referentie (organisatie - naam contactpersoon - telefoonnummer contactpersoon) - Beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een afgeronde universitaire opleiding zoals Business Analytics, Information Studies / Sciences, Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar. - HBO afgeronde opleiding. - Als architect in staat om complexe IV/IT-vraagstukken op een eenvoudige manier te visualiseren zodat dit ook voor mensen die minder met deze complexe materie te maken hebben, te begrijpen is. - Kennis van en ervaring met overige IV-disciplines als businessprocesanalyse, informatiemanagement, privacy- en informatiebeveiliging, informatieanalyse, business intelligence, en systeemontwikkeling; - Gecertificeerde vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse frameworks / methodieken zoals: TOGAF; Archimate en agile-ontwikkelmethoden (Scrum). - Minimaal 5 jaar ervaring met het vervaardigen van domein- en projectstartarchitecturen. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 8 jaar. - Minimaal 5 jaar ervaring in de rol als kundig adviseur op het snijvlak van organisatie, proces en informatievoorziening die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen. - Ervaring in het opstellen van project start architecturen (PSA). Eisen Motivatie - Minimaal 5 jaar ervaring met het vervaardigen van domein- en projectstartarchitecturen. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 8 jaar. Een beschrijving (in maximaal 0,5-A4 pagina) van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project. Geef minimaal 2 referenten met bijbehorende contactgegevens. Deze contactpersonen dienen bereikbaar te zijn gedurende het offertetraject. - Minimaal 5 jaar ervaring in de rol als kundig adviseur op het snijvlak van organisatie, proces en informatievoorziening die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen. Een beschrijving (in maximaal 0,5-A4 pagina) van het soort project en wat de relevantie/toegevoegde waarde is tot/voor deze offerteaanvraag. Benoem de organisatie en duur van het project. Wensen - Ervaring met ambtelijke besluitvormingsprocessen (w.o. Project- en Portfolio Management) en kennis van wat nodig is om dit proces goed te doorlopen. - 1 jaar of meer werkervaring grote complexe organisatie (bij voorkeur een overheidsinstelling). - Beschikbaar vanaf 15 mei.
Senior SAP Enterprise Architect Eindhoven
FunctieomschrijvingObjective Within the Enterprise Architecture team the SAP Enterprise Architect contributes, maintains and realizes the corporate clients IT, Vision and Strategy for the SAP landscape. This encompasses the architectural domains: Business Processes (together with Business Process Owners), Enterprise Information Management, Application landscape, Infrastructure landscape (incl. tooling and integration) and IT services. Together with the IT Business Partner he/she innovates and manages the portfolio and lifecycle of IT services in line with the business needs. Organization and collaboration The SAP Enterprise Architect works within clients IT and reports to the Delivery Team Lead ERP. The Enterprise Architect contributes to implement and improve the IT high performance organization with Passion for results, champions a lean based way-of-working including continuous improvement and learning, and work with modern, scalable and adaptive concepts and techniques. Mandate • Defining, implementing and monitoring the clients IT strategy and policies; • Defining, implementing and monitoring the clients IT (SAP) Enterprise Architecture and roadmaps; • Defining, implementing and monitoring the clients IT (SAP) Enterprise Architecture Principals; • Coordinate the alignment between the different layers of the Enterprise Architecture (business, process, enterprise information, integration, technical); • Drive IT simplification, optimization and innovation within clients based and support informed decision making on strategic and tactical IT investments; • Play an active role in the maintainance of the IT service portfolio; • Play an active role in the maintainance on the application portfolio; Key activities IT Strategy • Is responsible for defining, driving and monitoring corporate IT strategy; • Developing a long term view on the (SAP) Enterprise Architecture based on the business and IT strategy • Developing standards and policies for IT strategy execution and prepare informed decision making on IT investments and relevant IT topics • Defining linkages and alignment between clients business strategy (incl. opportunities) and clients IT strategy and guarding the coherence and interdependencies. Enterprise Architecture • Is integrally responsible for all components of the SAP Enterprise Architecture, such as business processes, information, application landscape, infrastructure, integration, tooling and solution; • Developing a long term view on the target SAP Enterprise Architecture based on the business strategy; • Developing standards and policies for the development of architectural components and monitors compliance; • Defining linkages between business process domains and application landscapes and guarding the coherence and interdependencies; • Initiates and drives innovation and other initiatives to move towards the target enterprise architecture; • Define and monitor achievement of project start/end architecture documents; IT Landscape Architecture • Developing a long term view, blueprints and roadmaps for the application and infrastructure landscapes, covering the main applications and their interfaces, in relation to the information architectures that it has to enable; • Maintaining the As-Is SAP ECC landscape and all its integration points and defining the To-Be landscape based on IT strategy and roadmap. • Guarding implementation of the long term view, by participating in projects (through the creation of project start architectures) and by reviewing project deliverables; • Formulating rules, principles and guidelines for the use of technical architectural standards and monitors observance. Service Portfolio Management • Activly contribute to the IT service portfolio plan and the service portfolio roadmap (including renewal- and replacement strategies) in close cooperation with the other IT competencies and aligned with the business and IT strategy. Application Portfolio Management • Developing a multi annual overview of current, planned and end-of-life applications, their interactions and planned developments in close cooperation with the other IT competencies; • Assessing the applications, evaluating potential changes and understanding the risks and impact of these changes to the portfolio in close cooperation with the other IT competencies • Evaluating and guarding business cases regarding application maintenance-, renewal-, replacement-, and rationalization aspects.  Functie-eisenQualifications - Must-have Education and knowledge • University degree in Business Administration or Business Information Management • Excellent communication skills • Fluent in Dutch and English, written and verbal • Architecture Frameworks, such as TOGAF, Zachman, DYA • Archimate • Process Engineering. Preferred knowledge: Business Process Model & Notation (BPMN) Competences • IT strategy / strategic planning • Architecture (Enterprise Architecture, Security, Information/Data, Application, Integration) • Business intelligence and (Big) Data Analytics • Application Portfolio Management • Service Portfolio Management • Service Design • IT Governance & policies • Business Project Management Level of experience Senior (At least 10 years of experience in the SAP domain, Enterprise Architecture and IT consulting) Within the Enterprise Architecture Team, seniors have an explicit coaching and guidance role towards mediors regarding learning and development, performance, quality management and knowledge management.  ArbeidsvoorwaardenStartdate: Asap Duration: 3 months+ Renewal option: yes Location: Eindhoven Hours per week, Parttime, 20 hours per week! Note: Please apply on this project with an updated resume and motivation in English (Word format).Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior SAP Enterprise Architect of solliciteer online op de vacature Senior SAP Enterprise Architect.Bezoek www.werkenbijnovaccent.nl voor meer informatie over de vacature Senior SAP Enterprise Architect of solliciteer online op de vacature Senior SAP Enterprise Architect.
Specialist Netwerken en Security Sr. Den Haag
Referentienummer: BTIT19174 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 12 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 36 (Je bent bereid tot het incidenteel werken buiten reguliere kantooruren en het uitvoeren van consignatiedienst). Intakegesprek: Het voornemen is om de gesprekken in week 20/21 te houden. Sluitingsdatum: Vrijdag 11 mei om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een Senior Specialist Netwerken en Security voor 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: Je komt te werken bij de Unit IT binnen de stafafdeling bedrijfsvoering. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is van vitaal belang. De Unit IT is de leverancier van eigentijdse informatiesystemen ter ondersteuning van de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de organisatie. Kernwaarden zijn daarbij klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig). De Unit IT verricht alle voorkomende werkzaamheden voor de instandhouding, optimalisatie en doorontwikkeling van hoogwaardige informatiesystemen, de innovatie en introductie van nieuwe systemen en de gecontroleerde afstoot van systemen aan het eind van de levensduur. In de praktijk is er sprake van multidisciplinaire teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. De unit omvat tevens de disciplines business analyse en business architectuur. Ook worden nationaal en internationaal relaties onderhouden op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van militaire operaties. Tenslotte voert de unit IT-projecten uit. Taken/werkzaamheden: Als Senior Specialist Netwerken en Security ben je binnen de dienst één van de drijvende krachten op het gebied van netwerkinfrastructuur en netwerkbeveiliging. Onder leiding van Architecten en Systeemdeskundigen werk je aan het uitbreiden en vernieuwen van de IT-voorzieningen. Samen met andere specialisten bouw, migreer en beheer je de ICT-infrastructuur. Je participeert in IT-projecten en je bewaakt de kwaliteit van het dagelijks beheer. Je introduceert en verbetert technieken en systemen om de infrastructuur te monitoren en te bewaken. Je hebt daarmee een belangrijke rol in het vergroten van de digitale weerbaarheid van de dienst. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding ICT of Informatica, of aantoonbaar vergelijkbaar niveau. Je beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als ICT Beheerder of Projectmedewerker binnen het aandachtsgebied netwerken en security, waarvan 3 jaar in een senior rol. Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring op andere aandachtsgebieden binnen netwerkbeheer, bijvoorbeeld firewall- en IDS/IPS apparatuur, IP vercijfering en/of WAN optimalisatie, naast ervaring op routing en switching. Je beschikt over een geldige netwerk-/securitycertificering op professional niveau, bijvoorbeeld CCNP R&S of CCNP Security. Je bent in in het bezit van rijbewijs B. Je bent bereid tot het incidenteel werken buiten reguliere kantooruren en het uitvoeren van consignatiedienst. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring bij de Rijksoverheid of (bij voorkeur) bij Defensie. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring in hoogbeveiligde omgevingen bij banken/financiële instellingen of bij voorkeur bij Politie, Justitie, Inlichtingendiensten e.d. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van netwerkvirtualisatie. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met (gevirtualiseerde) server-, storage en desktop omgevingen. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met het schrijven van high level en low level ontwerpdocumenten, templates en werkinstructies. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met het schrijven en uitvoeren van complexe migratieplannen. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring in het werken in een multidisciplinair team. Je beschikt over minimaal 1 jaar ervaring met Agile/SCRUM. Competenties: Analyseren Creatief Communiceren Leervermogen Samenwerken Klantgericht Verantwoordelijk
Projectmanager internationale ERP uitrol Regio Den Haag
Voor een van onze eindklanten zijn we op zoek naar een projectmanager voor een grote internationale ERP-uitrol. Functie eisen: • 5+ jaar ervaring als projectmanager binnen grote (internationale) omgevingen • Ervaring met internationale ERP uitrol, welke maakt niet uit wel vanuit 1 instance met mutiple administrations (SAP, Dyn 365 FO/AX of Oracle EBS). • Ervaring met een club van 1000+ medewerkers • Proceskennis van Finance (AR/AP), Asset Management, Inventory, SAles contract, CRM etc. vanuit ERP en hoe om te gaan met add-on • Kent de truc om ERP en Add-ons standaard te houden en cutting edge te kunnen toewijzen naar beperkt UI maatwerk • Bekend met planning en kwaliteit van datamigraties (ook met oog op de datakwaliteit) Overige informatie: Locatie: Regio Den Haag Start: 40 uur per week Duur: 6+ maanden, met optie op verlenging Recruiter: Kathleen van Schepen, recruiterKS@itaq.nl, +31 (0)6 53 38 86 36 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectie proces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterRO@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
Medior Projectleider IV Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medior Projectleider IV. De Opdrachtgever: De functie is ondergebracht bij de afdeling Informatievoorziening van het Cluster Bedrijfsvoering van de gemeente Amsterdam. Deze afdeling verzorgt de informatievoorziening voor de rve's binnen Bedrijfsvoering.. Gemeentelijke Organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving Opdracht: Verantwoordelijk voor de IV aspecten van het project. De personeels- en salarisadministratie dienen opnieuw te worden aanbesteed. Op dit moment worden in het project de specificaties opgesteld. Na deze fase zal het project de aanbesteding gaan publiceren. De planning is dat in 2019 het project samen met de leverancier die de aanbesteding heeft gewonnen, de inrichting en implementatie wordt gerealiseerd. Werkzaamheden: - Je zorgt voor de inrichting, planning en uitvoering van het IV gedeelte van het project. - Je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de ICT aspecten van het project. - Je stuurt het IV projectteam aan, inspireert en coacht. - Je monitort de ontwikkelingen die de uitvoering van het IV project kunnen beïnvloeden. - Je bewaakt de voortgang van het IV project en stuurt bij, waar nodig. - Je stelt prioriteiten voor de sturing van het IV project aan de hand van de inhoudelijk en beleidsmatig meest relevante onderwerpen. - Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de projectdocumenten met specificaties ten aanzien van tijd, bemensing, risico's, budget en kwaliteit. - Je werkt volgens de IV kaders en afspraken (project portfoliomanagementproces). - Je bewaakt de aan de projecten toegewezen budgetten. - Je zorgt voor een goede overdracht van de projectresultaten naar beheer. - Je rapporteert aan de business projectleider. Functie eisen (knock-out criteria): - Je dient beschikbaar te zijn voor het interview, en na gunning voor het gevraagde aantal uren. - Je beschikt minimaal over HBO/WO werk- en denkniveau op het gebied van Bachelor/ Master Bedrijfskunde en/of Information Management en/of Bestuurskunde. - Je hebt minimaal 5 jaar recente ervaring, opgedaan in de laatste 8 jaar, als projectmanager op het snijvlak van organisatie en informatievoorziening met opdrachtgevers en ketenpartners. - Je hebt minimaal 3 jaar, opgedaan in de laatste 8 jaar, aantoonbare kennis en ervaring met applicatievervangingstrajecten. - Je hebt vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse methodieken zoals: Werken onder architectuur; Prince II; (Lean) procesmanagement; Beheer en ICT-organisatie (ASL, BiSL, ITIL). - Je hebt minimaal 1 jaar, opgedaan in de afgelopen 8 jaar, aantoonbare kennis en ervaring met het aansturen van agile (scrum) projecten. - Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het aansturen van projecten vanuit de inhoud en niet alleen op basis van procedures. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het afstemmen van gewijzigde/nieuwe werkprocessen met stakeholders. - Je hebt een hands-on mentaliteit, je bent ook inhoudelijk sparringspartner van de andere IV medewerkers zoals informatiearchitect, informatieanalist, privacy en informatiebeveiligingsfunctionaris, informatiemanager. - Je hebt ervaring met Europese IV aanbestedingsprojecten binnen de (lokale) overheid. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring grote complexe organisatie (bij voorkeur een overheidsinstelling). - Je bent op korte termijn beschikbaar. - Je hebt ervaring met IV of ICT projecten binnen het Personele domein. Competenties (expert): - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Communicatieve vaardigheden - Overtuigingskracht - Oordeelsvorming - Innovatief handelen - Samenbinden leiderschap Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 6 maanden Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 01-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Leadarchitect / Business Analist (Alfresco) Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Leadarchitect / Business Analist (Alfresco). De Opdrachtgever: De afdeling Informatievoorziening Sociaal heeft de opdracht om een blijvend betrouwbare en samenhangende informatiehuishouding en informatievoorziening te creëren met de daarbij behorende organisatie en bedrijfsvoering, die de primaire processen van de organisatie ondersteunt en een bijdrage levert aan de stadsbrede processen (zoals bijvoorbeeld dienstverlening, gebiedsgericht werken, etc.). Gemeentelijke organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving Opdracht: Voor de inrichting van het DMS Alfresco bij cluster Sociaal van Gemeente Amsterdam is een eerste cohort inrichtingsprojecten gedefinieerd die in de periode 2017 - 2019 voorbereid en gerealiseerd moeten gaan worden. Het gaat daarbij vooral om de koppeling van de taakapplicaties binnen het cluster Sociaal aan het DMS voor de opslag en archivering van de documentaire neerslag uit de taakapplicaties en het stroomlijnen van de bedrijfsprocessen. Als Alfresco-architect vorm je de cruciale schakel tussen de behoeftestellers en de specialisten. In samenspraak met de overall projectleider kom je tot oplossingsrichtingen, afstemming over de planning en stuur je op het nakomen van gemaakte afspraken. Je bent in staat om overzicht te behouden en inhoudelijk aan te sturen, dan wel af te stemmen. Je bent in staat om de werkzaamheden te coördineren, structureren en uit te zetten om zo tot het gewenste resultaat te komen. Dit betekent dat alle activiteiten vanaf initiatie tot aan de oplevering, geregeld moeten zijn. Hierbij onderhoud je ook contact met de behoeftestellers over de voortgang en implementatie van hun verzoeken. Op de juiste wijze stuur jij de teamleden inhoudelijk aan die verantwoordelijk zijn voor de (door)ontwikkeling van de Alfresco-bouwstenen. Dankzij jouw gedrevenheid en ervaring weet je precies hoe je de verschillende (interne én externe) betrokken partijen aanstuurt. Initiatief en verantwoordelijkheid nemen voor de geleverde resultaten en de gevraagde kwaliteit daarvan is voor jou vanzelfsprekend. Dit doe je in goede samenwerking met de afdelingen binnen IVE. Werkzaamheden: - Het vertalen van een behoeftestelling naar een concrete opdrachtformulering - Het doen van ramingen - Het inhoudelijk aansturen van de teamleden - Meedenken en oplossingen aandragen bij gecompliceerde inrichtings- en implementatievraagstukken en hierbij de gehanteerde standaarden in het oog houden. - Zorgen voor het uitzetten van de werkzaamheden bij specialistische teams en leveranciers, en sturen op de nakoming van planning en afspraken. - Contacten met de andere teams, afdelingen en leveranciers, maar ook met de opdrachtgever en behoeftesteller, onderhouden. - Coördineren en uitvoeren van de in beheername, inregelen monitoring en documentatie van de ontwikkel- en demo-omgeving - Rapportage Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van informatica en/of computertechniek. - Je bent minimaal gecertificeerd voor Alfresco One. - Je bent minimaal gecertificeerd voor Content Services. - Je bent minimaal gecertificeerd voor Governance Services. - Je bent minimaal gecertificeerd voor Process Services. - Je bent een gecertificeerd product-owner. - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Alfresco. - Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met ECM-architecturen. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het implementeren van het Alfresco Digital Business Platform. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het adviseren van de mogelijkheden van het Alfresco Application Development Framework. - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring als Business Analist bij grotere organisaties (>5.000 medewerkers). - Je hebt minimaal 2 jaar aantoonbare leidinggevende ervaring. - Je bent werkzaam voor/als een Alfresco Partner. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt ervaring met Alfresco Governance. - Je hebt ervaring met Alfresco Process Services. - Je hebt ervaring met werken binnen de Rijksoverheid. Competenties: - Verantwoordelijk - Analyseren - Communiceren - Plannen en organiseren - Resultaatgericht Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 16 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 30-04-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: Week 18 en 19 van 2018 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Business Controller Odijk
Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Senior Business Controller. Opdracht Omschrijving: De Dienst Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is onderdeel van het Politiedienstencentrum (PDC) en is de technische organisatie voor de totstandkoming en continuïteit van de ICT. Zij zorgt voor de beschikbaarheid van de informatievoorziening (IV) - waar nodig 24/7 - en de gebruikersondersteuning. Tevens ontwikkelt de dienst nieuwe functionaliteiten en is verantwoordelijk voor doorontwikkeling en het onderhoud van de bestaande IV-applicaties. Ruim 1.600 medewerkers zetten zich in voor deze dienst. De staf van Dienst ICT geeft directe ondersteuning aan het diensthoofd ICT en vervangend diensthoofden bij het realiseren van de doelstellingen op diverse terreinen, waaronder planning- en control en business control. Deze taken richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en beheersing van de interne organisatie van DICT, alsmede de control op de DICT-werkzaamheden. Met de inrichting van deze controlfunctie is er een belangrijke relatie met de PDC-business control, zoals deze binnen de Staf PDC is ingericht. Doelstelling: De dienst voert het IV en ICT project- en programmamanagement met als doel een goede samenwerking tussen de business, dienst Informatiemanagement (IM) en dienst ICT bij de uitvoering van projecten en programma's. Naast borging van de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening voert de dienst regie op uitbestede services. Het werkterrein ICT richt zich, als onderdeel van de bedrijfsvoering, vanuit zowel praktijkinzet als beleidsinzet, op het bevorderen van een effectieve en efficiënte organisatie en het doelmatig en doeltreffend laten functioneren van informatie en communicatie technologische middelen en toepassingen. Het werkterrein ICT geeft uitvoering aan de visie op ICT, stimuleert verantwoord gebruik van ICT-middelen en –toepassingen, en bevordert snelle, gedegen service bij defecten aan deze middelen en/of toepassingen door de ontwikkeling en uitvoering van op de organisatievereisten toegesneden ICT-beleid, koers en strategie. Verantwoordelijkheden: Ons team werkt zoveel mogelijk volgens het principe van zelfsturing. Dat betekent dat je actief deel neemt in de taken en rollen van het team en voor een goed resultaat staat en gaat. Het is van belang dat je vanuit je functie in verbinding bent met de collega's die op de andere aandachtsgebieden werkzaam zijn. De dynamiek in de omgeving van Dienst ICT leidt er soms toe dat je met heel andere klussen aan de slag gaat dan gepland, dit vraagt om een hoge mate van flexibiliteit. Je adviseert aan het MT van de Dienst ICT. Vakmatige taken: - Je adviseert, regisseert en coördineert ten aanzien van de aandachtsgebieden bedrijfsarchitectuur en procesbeheer, planning en control, Quality Assurance en impact analyses. - Je monitort op resultaten en adviseert met betrekking tot de beheersing in de organisatie. - Je helpt mee met de inrichting van de plannings- en control cyclus en de managementinformatie. Je verzorgt het dashboard voor de Dienst ICT. Je helpt mee aan het bouwen en bestendigen van het dienstverleningsmodel. - Je fungeert op het vakgebied van business control als vraagbaak voor het diensthoofd ICT, en neemt de lead in / werkt mee aan beleidsnotities en rapportages hiertoe. Leidinggevende taken: Geen leidinggevende taken, wel coaching, sturing op inhoud en als de opdracht daarom vraagt coördinatievermogen. Contacten: - Intern en extern, contactueel vaardig, (functioneel) netwerker. - Vakmatige relaties zijn in ieder geval te leggen met Staf PDC (afdeling K&C), Dienst- en Directie Financiën, en Dienstleiding en MT Dienst ICT. - Moet kunnen schakelen met diverse echelons in de organisatie. Inzet in de lijn of project: Inzet in een stafsetting, waarbij ad-hoc inzet in een projectsetting niet wordt uitgesloten. Functie eisen (knock-out criteria): - Je bent inzetbaar vanaf 02-07-2018 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-12-2018 voor 36 uur per week. - Je hebt een afgeronde Hbo-opleiding. - Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan als business controller. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt een afgeronde WO-opleiding bij voorkeur in de richting van Controlling of Bedrijfskunde. - Je hebt aantoonbare ervaring met het inrichten van dashboards. - Je hebt ervaring met het opstellen van effectieve sturingsrapportages. - Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring als business controller binnen de rijksoverheid. - Je hebt aantoonbare kennis van accountancyregels en control methodieken. - Je hebt aantoonbare werkervaring met lean management. Competenties: - Organisatiesensitiviteit: je speelt in op interne politiek en bent alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. - Organisatievermogen: je bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. - Netwerkvaardigheid: je ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. - Politiek- bestuurlijke sensitiviteit: je anticipeert op en onderkent de relevantie van gebeurtenissen in de politiek bestuurlijke context die van invloed zijn op de positionering van de politie. - Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: je maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. - Omgaan met weerstand en consensus bereiken (groepsgericht leiderschap). Screening: Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Odijk Startdatum: 02-07-2018 Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: max. 2 x 1 jaar Inzet: 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: 03-05-2018 in de ochtend Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Senior Specialist Netwerken & Security Den Haag
Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Senior Specialist Netwerken & Security. Opdracht Omschrijving: De werkzaamheden worden verricht binnen de Unit IT van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), onderdeel van het Ministerie van Defensie. Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De MIVD ondersteunt daarbij door het tijdig leveren van betrouwbare inlichtingen. De MIVD bestaat, naast een directie, uit stafafdelingen, operationele afdelingen en ondersteunende afdelingen. Je komt te werken bij de Unit IT binnen de stafafdeling bedrijfsvoering. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is voor de MIVD van vitaal belang. De Unit IT is de leverancier van eigentijdse informatiesystemen ter ondersteuning van de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de MIVD. Kernwaarden zijn daarbij klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig). De Unit IT verricht alle voorkomende werkzaamheden voor de instandhouding, optimalisatie en doorontwikkeling van hoogwaardige informatiesystemen, de innovatie en introductie van nieuwe systemen en de gecontroleerde afstoot van systemen aan het eind van de levensduur. In de praktijk is er sprake van multidisciplinaire teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. De unit omvat tevens de disciplines business analyse en business architectuur. Ook worden nationaal en internationaal relaties onderhouden op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van militaire operaties. Tenslotte voert de unit IT-projecten uit. Werkzaamheden: Als senior specialist netwerken en security ben je binnen de dienst één van de drijvende krachten op het gebied van netwerkinfrastructuur en netwerkbeveiliging. Onder leiding van architecten en systeemdeskundigen werk je aan het uitbreiden en vernieuwen van de IT-voorzieningen. Samen met andere specialisten bouw, migreer en beheer je de ICT-infrastructuur. Je participeert in IT-projecten en je bewaakt de kwaliteit van het dagelijks beheer. Je introduceert en verbetert technieken en systemen om de infrastructuur te monitoren en te bewaken. Je hebt daarmee een belangrijke rol in het vergroten van de digitale weerbaarheid van de dienst. Speelruimte: - De ICT-architectuur van Defensie, het Defensie Beveiligingsbeleid en de aansluiting op bestaande ICT-systemen en standaarden zijn leidend voor de technische inrichting van de op te leveren producten. - Je wordt aangestuurd door een teamleider van een multidisciplinair IT-beheer team. - Je werkt zelfstandig aan een (deel)ontwerp of migratieplan, maar wel in voortdurende afstemming met architectuur, systeemdeskundigen en collega-specialisten. - Je adviseert bij het analyseren en beschrijven van de functies die de netwerkinfrastructuur moet vervullen, bij het analyseren van de belasting van het netwerk en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen en bij het analyseren van netwerk- en security monitoring en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen. - Je bent deskundig op jouw expertisegebied. Je bent een vraagbaak voor collega’s en helpt bij het op peil brengen en houden van netwerk- en security kennis. Contacten: - Met ITIL proces managers, projectleiders en/of teamleiders over de te verrichten werkzaamheden. - Met technici van leveranciers over mogelijkheden, inrichting en instelling van ICT middelen om te komen tot verantwoorde (ontwerp)keuzes en optimaal functionerende systemen. - Met systeemdeskundigen om de voorgenomen ontwerpkeuzes te toetsen aan kaders en standaarden. - Met specialisten van leveranciers of fabrikanten over de inrichting en toepassing van middelen om complexe problemen te kunnen oplossen. Project of reguliere taak: Voor beide taken inzetbaar. Functie eisen (knock-out criteria): - Je hebt een afgeronde HBO opleiding ICT of Informatica, of aantoonbaar vergelijkbaar niveau. - Je hebt tenminste 5 jaar ervaring als ICT beheerder of projectmedewerker binnen het aandachtsgebied netwerken en security, waarvan 3 jaar in een senior rol. - Je hebt naast ervaring op routing en Switching ook minimaal 2 jaar ervaring op andere aandachtsgebieden binnen netwerkbeheer, bijvoorbeeld firewall- en IDS/IPS apparatuur, IP vercijfering en/of WAN optimalisatie. - Je hebt een geldige netwerk-/securitycertificering op professional niveau, bijvoorbeeld CCNP R&S of CCNP Security. - Je bent in bezit van rijbewijs B. - Je bent bereid tot het incidenteel werken buiten reguliere kantooruren en uitvoeren van consignatiedienst. - Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar. Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring bij Defensie of de rijksoverheid. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in hoogbeveiligde omgevingen. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van netwerkvirtualisatie. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met (gevirtualiseerde) server-, storage en desktop omgevingen. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het schrijven van high level en low level ontwerpdocumenten, templates en werkinstructies. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met het schrijven en uitvoeren van complexe migratieplannen. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring in het werken in een multidisciplinair team. - Je hebt minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Agile/SCRUM. Competenties: - Analyseren - Creatief - Communiceren - Leervermogen - Samenwerken - Klantgericht - Verantwoordelijk Inzet Periode: Schatting 1800 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1800 uur is slechts indicatief. De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn. Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd. Screeningsniveau: Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A (EP). Uitgangspunten Wet DBA: Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller). De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard. Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Den Haag Startdatum: zsm na screening, ca. juli Duur: 1800 uur Optie op verlenging: ja Inzet: minimaal 36 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 10-05-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: week 20/21 Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Medior Architect IPD Amsterdam
Voor Gemeente Amsterdam zijn wij op zoek naar een Medior Architect IPD. De Opdrachtgever: De functie is ondergebracht bij de afdeling Informatievoorziening van het Cluster Bedrijfsvoering van de gemeente Amsterdam. Gemeentelijke Organisatie: De gemeentelijke organisatie bestaat uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Omschrijving Opdracht: Je hebt als werkterrein de ondersteuning van deze aanbesteding met architectuurproducten. Als de inzet als architect onder de beschikbare 24 uren per week uitkomt, dan wordt deze aangevuld met generieke inzet voor het innovatieprogramma. Je werkt onder functionele aansturing van de informatie-architect van het programma IPD. Werkzaamheden: Je voert de volgende taken uit: - Ontwikkelt kaders en richtlijnen m.b.t. architectuur en de ontwikkeling van systemen en applicaties. - Bewaakt samenhang tussen IV en ICT Informatiearchitectuur. - Realiseert de samenhang tussen de doelen van de organisatie en de bedrijfsprocessen met de opzet en werking van de informatievoorziening door het ontwerp van een passend en realistisch model voor de informatiearchitectuur. - Borgt de samenhang door standaarden voor de ontwikkeling, het beheer en de evaluatie van de informatiearchitectuur. - Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van gemeentebrede standaarden voor de informatiearchitectuur. - Realiseert applicatiearchitectuur met: x Samenhang tussen de applicaties en gegevens. x Borging van de samenhang door standaarden voor de applicatie- en gegevensarchitectuur. x Bijdrage aan de ontwikkeling van gemeentebrede standaarden voor de applicatie- en gegevensarchitectuur. Functie eisen (knock-out criteria): - Je dient beschikbaar te zijn voor het interview, en na gunning direct inzetbaar voor het gevraagde aantal uren. - Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau met een afgeronde universitaire opleiding zoals Business Analytics, Information Studies / Sciences, Bedrijfskundige Informatica of vergelijkbaar. - Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding. - Je bent als architect in staat om complexe IV/IT-vraagstukken op een eenvoudige manier te visualiseren zodat dit ook voor mensen die minder met deze complexe materie te maken hebben, te begrijpen is. - Je hebt kennis van en ervaring met overige IV-disciplines als businessprocesanalyse, informatiemanagement, privacy- en informatiebeveiliging, informatieanalyse, business intelligence, en systeemontwikkeling. - Je beschikt over gecertificeerde vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring met diverse frameworks / methodieken zoals: TOGAF; Archimate en agile-ontwikkelmethoden (Scrum). - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het vervaardigen van domein- en projectstartarchitecturen. Deze ervaring is opgedaan in de afgelopen 8 jaar. - Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in de rol als kundig adviseur op het snijvlak van organisatie, proces en informatievoorziening die een goede en professionele adviesrelatie met opdrachtgevers en ketenpartners kan opbouwen. - Je hebt ervaring met ambtelijke besluitvormingsprocessen (w.o. Project- en Portfolio Management) en kennis van wat nodig is om dit proces goed te doorlopen. - Je hebt ervaring in het opstellen van project start architecturen (PSA). Functie wensen (gunningscriteria): - Je hebt werkervaring grote complexe organisatie (bij voorkeur een overheidsinstelling). - Je bent op korte termijn beschikbaar. Competenties (expert): - Analytisch vermogen - Omgevingsbewustzijn - Communicatieve vaardigheden - Overtuigingskracht - Oordeelsvorming - Innovatief handelen - Samenbinden leiderschap Algemene informatie m.b.t. de aanvraag: Locatie: Amsterdam Startdatum: zsm Duur: 31-12-2018 Optie op verlenging: ja Inzet: 24 uur per week Tarief: marktconform Sluitingsdatum: 26-04-2018 Sluitingstijd: 09:00 Intakegesprek: NNB Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden? - CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag; - Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht; - Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen); - Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW). N.B. - Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend. - Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding. - Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.
Project Lead LMS / Workday Migration Rotterdam
• Lead the global migration workstream serving as primary point of contact for migration efforts and support for local migration resources; • Fine tune and deliver the detailed LMS migration plan; • Translate existing learning, organizational, and role based structures in learning legacy system (Traccess) into Workday Learning; • Assist with extracting learning data from Traccess and Mapping legacy data points to Workday data points; • Work with local migration resources to cleanse and correctly format existing learning data and content; • Coordinate the learning data validation process by creating the validation strategy and approach; • Responsible for compiling the master data gathering workbook by gathering information from multiple sources, a.o. manipulating large data sets in Excel (e.g., learner history data, assessment question banks); • Manage the actual migration of learner data and learning content; • Challenge the Learning team on taking right decisions to further deploy Workday Learning based on its current system possibilities/limitations. Position Requirements Project Lead LMS / Workday Migration: • Minimal HBO educational level with affinity to working with new technologies and eager to find new business solutions; • Work experience in virtual teams and support; • Strong system migration skills (preferably with Learning Management Systems / Workday application) • Strong technical skills in Excel; • Knowledge of learning media (SCORM) • Language knowledge; English Remaining Information Project Lead LMS / Workday Migration: Location: Rotterdam Start: a.s.a.p. (40 hours) Duration: 3-6 months Recruiter: Milou van Leest, recruiterML@itaq.nl +31 (0)6 23 80 14 17 Reaction: Are you interested and do you match with the above mentioned profile? Send you resume in Word format with a digital picture by email, your rate and availability to recruiterML@itaq.nl. Who are we? ItaQ Interim Professional BV is a recruitment & consultancy agency and specialized to interim positions in the ICT sector. The interim professionals from ItaQ have a bachelor degree and working experience of at least 5 years. We deliver Project-/programmanager, Analyst/architects and experts on the area of ERP/CRM/Data warehousing/Applications, Internet & E-business, Outsourcing, Information security & Auditing and (Tele) Communication.
ICT Voorraadbeheerder / Floormanager Den Haag
Referentienummer: BTIT19166 Omgeving: Den Haag Startdatum: z.s.m. (Let op: screening van ca. 6 weken voorafgaand) Duur: ca. 25 maanden Optie op verlenging: Ja, maximaal 4 jaar. Aantal uur per week: 40 (Je bent bereid om buiten de normale diensturen te werken). Intakegesprek: Het voornemen is om gesprekken in week 20/21 te houden. Sluitingsdatum: Vrijdag 11 mei om 12.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een ICT Voorraadbeheerder / Floormanager voor 40 uur per week. Taken/werkzaamheden: Draagt zorg voor de initiatie en coördinatie van activiteiten met betrekking tot ICT materieellogistieke aangelegenheden, door: - Het (doen) opstellen en indienen van behoeftestellingen betreffende nieuw te verwerven en te realiseren ICT materiële en infrastructurele middelen. - Het opstellen en indienen van aanvragen en het coördineren van de realisatie met betrekking tot ICT infrastructurele aanpassingen. - Het bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de uitgevoerde ICT materieellogistieke werkzaamheden. - Het bewaken en bijsturen van de procesgang rondom het ICT materieelbeheer. - Het toezien op de correcte uitvoering van het ICT materiële verwervingsproces. - Het leveren van een bijdrage aan de materieelbegroting van ICT middelen. - Het opstellen van managementrapportages op het gebied van ICT materieel en logistiek ten behoeve van het bieden van bedrijfsvoeringinformatie. - Het analyseren van ICT materieellogistieke knelpunten en het opstellen van ICT materieellogistieke verbetervoorstellen. - Het participeren in of leiden van projectgroep(en) met betrekking tot materieellogistieke en infrastructurele aangelegenheden. - Het zorgdragen voor het ICT materieelbeheer, de uitvoering van logistieke werkzaamheden en de bevoorrading van het ICT materieel dat bij de organisatie in gebruik is. Draagt zorg voor ICT materieelbeheer, de uitvoering van ICT logistieke werkzaamheden en de ICT bevoorrading van het ICT materieel dat bij de organisatie in gebruik is: - Het uitvoeren van de administratieve en registratieve handelingen betreffende verwerving, levering, beheer en afstoting van al het ICT materieel dat in gebruik is bij de organisatie. - Het controleren van rekeningen betreffende geleverde goederen en diensten op juistheid en compleetheid en zonodig informeren van Hoofd BICT. - Het uitvoeren van tellingen en controles van afstoot van materieel in het kader van de procedures en richtlijnen materieelbeheer. - Het ondersteunen van de accountantscontrole. - Het voeren van de bruikleenadministratie voor materieel dat tijdelijk aan het personeel ter beschikking wordt gesteld. - Het uitvoeren van controle op aanwezigheid en bruikbaarheid van ICT inventarisgoederen en ICT goederen die zijn verstrekt op bruikleen. - Het terugkoppelen van status en voortgang van verwerving naar het personeel. - Het opstellen van status- en voortgangsrapportages. Draagt zorg voor ICT voorraden en voorraadlocaties binnen Bureau ICT, door: - Het bewaken van de levensduur van het ICT materieel, gelet op tijdige vervanging. - Het bewaken van de tijdige vervanging van ICT materieel middels het ondersteunen van de Configuratie manager bij het opstellen van vervangingsplannen en het informeren en adviseren over deze plannen. - Het uitvoeren en controleren van door de Configuratie manager opgestelde “tel” plannen. - Het controleren en bewaken van de kwaliteit en kwantiteit van de door BICT in gebruik zijnde of benodigde voorraadruimtes. - Het controleren en uitvoeren van floormanagement. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau 4 richting ICT. Je beschikt over over een ITIL V3 foundation certificering. Je beschikt over minimaal 2 jaar kennis van materieel logistieke aangelegenheden, specifiek inzake ICT. Je beschikt over gedegen kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift. Je beschikt over minimaal 1 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring als ICT Voorraadbeheerder. Je beschikt over ervaring met het Service Asset and Configuration Management (ITIL V3) proces. Je beschikt over 2 jaar (bij voorkeur meer dan 3 jaar) ervaring met het werken met CMDB’s (Configuration Management Databases). Je bent bereid om buiten de normale diensturen te werken. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over kennis van de MIVD en de AIVD. Je beschikt over kennis van de defensieorganisatie. Je beschikt over minimaal 3 jaar (bij voorkeur meer dan 5 jaar) ervaring met administratieve en logistieke procedures in een grote, complexe organisatie. Competenties: Communiceren Creativiteit Creatief Flexibiliteit Integriteit Klantgericht Nauwkeurigheid Plannen en organiseren Samenwerken Veiligheidsbewust
Analist Digital Archief en Mailboxen utrecht en omgeving
De afdeling Informatie Management van onze eindklant is op zoek naar ICT analisten met ervaring in de aanpak van zg. extreme mailboxen (mailboxen die jarenlang gebruikt zijn als digitale archieven). Aanleiding: De afgelopen periode is gebleken dat de Outlookomgeving niet altijd stabiel werkt. Onlangs verslechterde de performance in de Outlookomgeving zelfs dusdanig dat er slechts met grote vertraging mailverkeer mogelijk was. Een van de oorzaken hiervan is het feit dat er een groot aantal mailboxen is, dat qua aantallen mappen en/of aantallen berichten per map niet voldoet aan de geadviseerde limieten die door Microsoft gesteld zijn. Het betreft ruim 1400 accounts (EZK- en LNV-breed), zowel functioneel als persoonlijk. Voor de klant praten we over 35 functionele mailboxen en 330 persoonlijke mailboxen. Het voldoen aan bedoelde limieten is een randvoorwaarde voor support van Microsoft in de Exchange-omgeving van de toekomstige Cloud-werkplek. Met andere woorden: als deze mailboxen niet opgeruimd worden, kan ook de stabiliteit van de nieuwe werkplek niet gegarandeerd worden en is ook de ondersteuning van Microsoft bij verstoringen niet gegarandeerd. Genoemde 365 mailboxen dienen geschoond te zijn voor de start van de email bulk sync, bij de migratie naar CW (Cloud Werkplek)-EZ, die staat gepland voor eind Q2 / begin Q3 2018. De opdrachtomschrijving is als volgt: • Analyseren van het onterechte gebruik van de Outlook mailbox als archiefsysteem • Analyseren van de best mogelijke oplossingen per (categorie van) extreme mailboxen, inclusief evt. het inzetten van een digitale archief systeem; • Klant ondersteunen bij de implementatie van deze oplossingen; o Adviseren over beleid en communicatie. o Advisering en ondersteuning van gebruikers bij opruimen van hun mailboxen. Functie eisen IT analist • Minstens 2 jaar ervaring in een rol als informatie analist en adviseur, affiniteit met IT; • Bedrijfsprocessen van grote organisaties en de eisen/wensen die deze stellen aan de digitale archief systeem, minstens 2 jaar; • Kennis van/ervaring met het gebruik van Functionele mailboxen in applicaties. • Ervaring in het implementeren van een digitale archief systeem, en/of andere alternatieven, in het oplossen van de extreme mailboxen problematiek; • Specifiek kennis van de Microsoft Outlook in de 2016 suite is een pré • In het bezit van minimaal geldig rijbewijs B Overige informatie Locatie: Utrecht en omgeving Start: Maandag 30 april 2018 Duur: 3 maanden (initiële inhuurtermijn) Inzet: 36 uur per week Recruiter: Milou van Leest, recruiterML@itaq.nl, +31 (0)6 23 80 14 17 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterML@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.
ICT-architect Arnhem
Referentienummer: BTIT19163 Omgeving: Arnhem Startdatum: 1 juni 2018 Einddatum: 30 november 2018 Optie op verlenging: Ja, 4x 6 maanden Aantal uur per week: 32 - 36 Intakegesprek: Vrijdag 18 mei of dinsdag 22 mei 2018. Sluitingsdatum: Donderdag 10 mei om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces. BlueTrail is op zoek naar een ICT-architect voor 32 tot 36 uur per week. Opdracht/functie omschrijving: De opdrachtgever is op zoek naar een Technisch Architect. Je zal in een kaderstellende en toetsende rol deelnemen aan projecten. Daarnaast beschik je over een een "hands-on-mentaliteit" en ondersteun je de organisatie met het beheren en uitbouwen van architectuur-repository en beleidsportaal. Taken/werkzaamheden: De werkzaamheden van het team bestaan uit het opstellen, onderhouden en toepassen van de architectuur, rekening houdend met de eisen en wensen van de interne opdrachtgevers en aansluitend op externe ontwikkelingen zoals de generieke digitale infrastructuur van de overheid. Binnen het team is behoefte aan een kandidaat met een technische achtergrond voor de regievoering in projecten en de vertaling van de bedrijfsarchitectuur naar een applicatie- en technische architectuur. KNOCK-OUT: Je beschikt over een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau (diploma vereist). Je beschikt over minimaal 2 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2013-2018) als ICT-architect, ICT-ontwikkelaar of ICT-ontwerper in een omgeving waar onder architectuur werd gewerkt. Je beschikt over ervaring met minimaal 4 van de volgende onderwerpen: integratie-architectuur, infrastructuur-architectuur, applicatie-architectuur, data-architectuur en cloud architectuur. Je beschikt over ervaring (opgedaan in de periode 2013 - 2018) met beveiliging op architectuurniveau zoals applicatie-integratie in een SOA-omgeving en/of een secure API-gateway. Je beschikt over de volgende vier certificaten: Togaf 9 Practioner EN ITIL Foundation EN BISL Foundation EN Archimate Practioner (certificaten vereist). Je bent in het bezit van referenties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd. Gunningscriteria: Je beschikt over ervaring (minimaal 1 project/opdracht, bij voorkeur meer dan 3 projecten/opdrachten) als Architect met het beschrijven van architectuurdocumenten met betrekking tot het ontwerpen van IT-systemen (weging 40%). Je beschikt over ervaring (minimaal 1 project/opdracht, bij voorkeur meer dan 2 projecten/opdrachten) met het onder architectuur uitwerken van applicaties en/of hybride/cloud applicaties (weging 30%). Je beschikt over ervaring (minimaal 1 project/opdracht, bij voorkeur meer dan 2 projecten/opdrachten) met het werken onder architectuur in een multidisciplinaire organisatie (ontwikkeling en beheer). Je beschikt over ervaring (minimaal 1 project/opdracht, bij voorkeur meer dan 2 projecten/opdrachten) met het onder architectuur ontwerpen en beschrijven met ArchiMate. Competenties: Luistervaardigheid (Luisteren, Samenvatten en Doorvragen): Je pikt belangrijke informatie op uit mondelinge mededelingen. Je vraagt goed door en gaat in op reacties. Uitdrukkingsvermogen: Je bent in staat tot het overdragen en ontvangen van boodschappen in woord, geschrift en/of non-verbaal. Analytisch vermogen: Je signaleert problemen, herkent belangrijke informatie en legt verbanden tussen gegevens. Verder spoor je mogelijke oorzaken van problemen op en zoekt naar ter zake doende gegevens en je bent in staat om uit een veelheid van informatie een onderscheid te maken tussen hoofd en bijzaken. Samenwerken (op basis van een hands-on-mentaliteit): Je levert een bijdrage aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
Senior Technisch beheerder 3de lijn Veenhuizen
Informatie over de opdracht: Je zorgt ervoor dat de applicatiediensten beschikbaar zijn voor de klant. Je monitort, bewaakt en analyseert de werking van de applicatiediensten en de bijbehorende klantdatabases. Wanneer er derdelijnsproblemen zijn, analyseer je deze en los je ze op.Als technisch beheerder derde lijn ben je verantwoordelijk voor en begeleid je wijzigingen in de applicatiediensten. Je signaleert gevraagd en ongevraagd verbeterpunten voor het beheer en de beschikbaarheid en realiseert ze. Je initieert patches bij (functionele) verstoringen, test nieuwe releases, configureert en documenteert de applicatie(onderdelen), gegevensbanken en interfaces en houd je bezig met de (uitgangs)documentatie van projecten. Daaarnaast heb je een adviserende rol daar waar het gaat om het ontwerpen van architectuur en de inrichting en configuratie van nieuwe componenten.Vanuit je verantwoordelijkheid voor applicatiediensten, coach je jouw collegas bij hun werkzaamheden en draag je kennis over die van belang is voor het beheren van deze applicatiediensten.Bovendien ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van technische applicatie-intakes en het beheer van de softwarebibliotheek voor diensten in beheer bij de Back Office. Je voor een goede afstemming met de in- en externe leveranciers, Service Management en Functioneel beheer. Als senior kan je tevens verantwoordelijk worden gemaakt voor het beheren en/of bewaken van een of meedere ITIL processen, zoals het Change proces of het Problem proces. Aanvullingen op het functieprofiel en de taken: Je hebt meer dan 5 jaar relevante werkervaring.Je hebt HBO werk- en denkniveau en relevante werkervaring in het vakgebied.Je hebt kennis van verschillende server platformen, zoals Microsoft Windows.Je hebt kennis van en ervaring met Microsoft op MCSE of MCITP niveau.Je hebt kennis van en ervaring met Citrix op CCA of CCAA niveau.Je hebt kennis van Scripttalen, bij voorkeur Powershell.Je hebt kennis van en ervaring met SQL Server.Je hebt kennis van en ervaring met VMware op VCP niveau.Je hebt kennis en ervaring met RES.Je bent bij voorkeur gecertificeerd voor: ITIL foundationOnmisbare eigenschappen:Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en je kunt goed samenwerken.Je bent klantgericht en omgevingsbewust.Je hebt een goed analyserend vermogen en je bent oplossingsgericht.Je kunt goed plannen en organiseren.Je hebt een proactieve houding en doorzettingsvermogen.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Informatiearchitect Apeldoorn
FunctieomschrijvingVoor het project WTL zijn we op zoek naar een architect die vakinhoudelijk sterk is. Hij of zij maakt architectuur binnen de kaders van de overkoepelende enterprise architectuur. Er wordt gebruik gemaakt van (herbruikbare) bouwblokken. We zoeken iemand met verbindende kwaliteiten, dus de groep bij elkaar brengen en snel tot besluiten kunnen komen. Van belang is het boeken van resultaten. Dus een afgestemde integrale ICT-SA met voldoende diepgang.Functie-eisenErvaring met securityErvaring met architectuuraanpakkenTogaf en ADMCompetentiesOplossingsgerichtSamenwerkenDoorzettingsvermogenAanvullende wensenKan met BES werken, views sluiten aan op enterprise architectuurErvaring met enterprise engineeringDe IV-organisatie van de Belastingdienst is verantwoordelijk voor en verzorgt de ICT-voorzieningen. Het merendeel van de applicaties wordt op dit moment door de IV-organisatie zelf ontwikkeld, onderhouden en beheerd in het eigen data center. Naast de zorg voor continuïteit op de massale heffing-en inningsprocessen die plaatsvinden binnen een degelijke, stabiele omgeving, wordt er tevens volop gewerkt aan modernisering van het IV-landschap. Dit gebeurt deels intern door gebruik te maken van de expertise die intern aanwezig is, maar ook door het aantrekken van (kant-en-klaar) oplossingen en expertise uit de markt.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Projectleider Windows Migratie Amstelveen
Projectleider Windows Migratie Plaatsingsdatum: 19.04.2018 Functie omschrijving Ben jij een ster in het coordineren van je projecten? Krijg jij alle stakeholders mee om een migratie met grote impact op de business toch op tijd afgerond te krijgen? Dan is deze tijdelijke opdracht in regio Amsterdam geknipt voor jou! Voor een multinational in Amsterdam ben ik op zoek naar een echte communicator. Met jouw persoonlijkheid en ervaring in grootschalige IT migraties draag jij er zorg voor dat de business goed geinformeerd en voorbereid meegaan met de geplande migratie. Hiervoor neem jij de verantwoordelijkheid en je zorgt voor naadloze communicatie tussen de uitvoerende partijen, jouw eigen team van project begeleiders en de verschillende geraakte business lijnen. En dat zjin er heel wat; het gaat om een migratie van ongeveer 30.000 devices (!) van Windows 7 naar Windows 10. Jij haakt aan bij de business waar nodig en monitort de voortgang. Elk obstakel voor live gang ruim jij op - de deadlines zijn hard. Functie-eisen Om deze rol uit te kunnen voeren, moet je al eerder deel uitgemaakt hebben van een grote IT migratie, liefst in de financiele wereld. Je bent het gewend om te schakelen met verschillende derde partijen en interne stakeholders. Daarnaast is het een voordeel als je bekend bent met Windows 7 en 10 en MS Office 2010 en 2016. Bedrijfsprofiel Deze multinational is een vooraanstaande IT organisatie - niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de wereld. Jij kan er aan bijdragen dat ze voorop blijven lopen door deze update en migratie vlekkeloos te laten verlopen! Arbeidsvoorwaarden Deze tijdelijke opdracht start zo snel mogelijk; er is in ieder geval commitment tot het einde van het jaar. De migratie loopt door tot einde jaar 2019, dus bij wederzijdse tevredenheid is er grote kans op verlenging. Laat je CV achter via onderstaande button voor meer informatie: wij nemen zo snel mogelijk contact met je op. Deadline: vacature sluit maandag 23 april om 15.00u.
Senior Security Engineer Checkpoint Hilversum
Senior Security Engineer Checkpoint (vast) De Senior Security Engineer zal in een relatief klein team (10 man) zich bezig houden met de security van de interne netwerken, firewalls en wireless/mobile/telecom datastromen. Je rapporteert aan de IT Manager, je bent een vraagbaak voor collegae en je hebt veelvuldig contact met de verschillende leveranciers. De opdrachtgever: Toonaangevend internationaal bedrijf dat technische en creatieve ondersteuning biedt bij audiovisuele producties op het Mediapark in Hilversum. Het bedrijf telt 400 medewerkers internationaal. Functie-eisen voor Senior Netwerk en security engineer: o Liefst MBO/HBO werk en denkniveau o Minimaal 8 jaar werkervaring o Checkpoint Security CCSE certificering of gelijkwaardige kennis o Brocade routing en switches kennis en ervaring. o BEIPA certificering of gelijkwaardig o Fortinet, firewall kennis o Zelfstandig kunnen werken o Groot verantwoordelijkheidsgevoel o Pre MLX routers en ICX, FCX edge switshes and brocade/motorola wireles o Eindverantwoordelijk m.b.t. security voor interne en externe klanten o Zelfstandig werken is een must o Communicatief vaardig o Nederland en Engels Competenties: Initiatiefvol Communicatief leervermogen Stressbestendig Ordentelijk Effectief denken en handelen Werktijden: van negen tot vijf met uitwijkmogelijkheden Basis: onze klant geeft de voorkeur aan mensen die in vaste dienst willen treden, aangezien dit een lead-rol is. 1040 uur Tarief: marktconform Salaris/ € 3.250,- € 5.000,- bruto per maand op basis van 40 uur pw Aanvang: Per direct Aanleveren gegevens: ·Cv in Word formaat (zonder macro's) ·Recente foto ·Motivatie m.b.t. bovenstaande aanvraag ·Eventuele vakanties en geplande interviews ·Beschikbaarheid ·Gewenst salaris en/of tarief TACS Information Services The Netherlands Franciscusweg 16 1216 SK Hilversum Tel : 0031 (0)35 - 63 102 55
Medior applicatiebeheerder Aurea CRM Utrecht
FunctieomschrijvingOns huidige CRM pakket/ WPM Web -ontwikkeld door update.seven- moet regelmatig, op verzoek van de IGJ i.o. aangepast worden. Deze aanpassingen worden uitgevoerd door een ICT-leverancier.De werkzaamheden betreffen uitvoerende- en onderhoudsgerelateerde taken (Beheer Aurea CRM/ WPM):Maken van kleine wijzigingen (small changes) in de configuratie;Aanmaken van nieuwe gebruikers;Vergaderingen en overleg onsite/offsite;Configuratie wijzigingen die maximaal 4 uur in beslag nemen;Onderhoud configuratie;Het verzorgen van installaties en het doorzetten van functionaliteit naar productieomgevingen;Data analyses voor interfaces;Het ontwikkelen van E-learning;Beheren applicatie.Alle bovengenoemde werkzaamheden gebeuren altijd volledig in samenspraak met de IGJ.Functie-eisenAantoonbare ervaring en kennis van het CRM pakket van Aurea CRM (WPM)Aantoonbare ervaring en kennis van SQLDiepgaande kennis van de IGJ i.o. processenIn staat zijn business vragen te vertalen en deze om te zetten naar processen in WPMBeschikking hebben over een eigen servicedesk voor functionele en technische ondersteuningHet ontwikkelen en geven van trainingenCommunicatie in het NederlandsOpdrachtgever Toezien met vertrouwen en gezagNiemand twijfelt aan de noodzaak van een grondig toezicht op de gezondheidszorg. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.) zorgt daarvoor. Met veel gevoel voor mensen die van de zorg gebruikmaken én voor hen die er in werken. Met een scherp oog voor de kwaliteit. Verantwoordelijk werk, soms zwaar, maar altijd inspirerend. Vaak ook in het brandpunt van de actualiteit.Het is de opdracht van de IGJ i.o. om ervoor te zorgen dat alle patiënten zich met vertrouwen kunnen wenden tot de zorgaanbieders. Immers alle patiënten hebben recht op veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg. Bij de IGJ i.o. werken momenteel ongeveer 700 medewerkers. De IGJ i.o. heeft haar hoofdkantoor in Utrecht.Liever een andere contractvorm?Wanneer je (nog) niet als zzp-er aan de slag wil gaan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een (tijdelijke) arbeidsovereenkomst. LINKIT biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan je kennis- en ervaringsniveau. Bij onze aansprekende eindklanten kan je direct ervaring opdoen binnen een inspirerende omgeving met een hoog kennisniveau. Samen met ons ongelimiteerde opleidingsbudget is dit een goede stap in je carrière. Naast prima arbeidsvoorwaarden staat LINKIT ook voor Knowledge en Fun!: we organiseren op regelmatige basis Meetups, borrels en andere IT events. We bespreken alle details graag in een persoonlijk gesprek.
Project Manager Selectie HR Recruitmentsysteem Regio Gelderland
Het huidige recruitmentsysteem is onvoldoende gebruiksvriendelijk en biedt onvoldoende inzicht in het verloop van sollicitatieprocedures en nauwelijks sturingsinformatie. Het huidige verzuimsysteem biedt onvoldoende mogelijkheden om verzuim te volgen, biedt niet de juiste ondersteuning en overzichten. Het ontbreekt ook aan de juiste sturingsinformatie. De taak van de Projectmanager is het om de selectie te doen voor nieuwe systemen op deze gebieden hieronder valt: • Opstellen van programma van eisen • Selectie van mogelijke aanbieders • Contracteren van aanbieder • Optioneel: implementatietraject Functie eisen Project Manager • Aantoonbare ervaring met uitzetten RFI/RFQ m.b.t. selectie van recruitment en verzuimsysteem • Aantoonbare ervaring met contractering van leverancier(s) van recruitment en verzuimsysteem • Ervaring met implementatie van recruitment en verzuimsysteem Overige informatie Locatie: Regio Gelderland Start: z.s.m. Duur: 6 weken, eventueel optie tot verlenging i.g.v. implementatie Inzet: 4 dagen per week Recruiter: Kathleen van Schepen, RecruiterKS@itaq.nl 0653388636 Attentie: Indien we verder gaan in de procedure wordt u gevraagd minimaal twee referenties op te geven, waarbij vergelijkbare opdrachten zijn uitgevoerd. De referentie checks zijn een noodzakelijk onderdeel van dit selectieproces. Reageren: Past u in bovenstaand profiel, dan ontvangen wij graag per email aan recruiterKS@itaq.nl de volgende gegevens: 1. Een recent bijgewerkte CV in MS Word-format (inclusief achternaam, geboortedatum, woonplaats en foto); 2. Motivatie specifiek gericht op het bovenstaande functieprofiel; 3. Het uurtarief (exclusief BTW, inclusief reiskosten); 4. Beschikbaarheid en overige relevante informatie, zoals geplande vakanties. Om u sneller van dienst te zijn zou ik u willen vragen om op www.itaq.nl een eigen ItaQ Account aan te maken en zo uw CV op te loaden. Wie zijn wij? ItaQ Interim Professionals is de meest vooruitstrevende organisatie in ICT detachering. Klanten noemen ons de Trusted Advisor. Omdat we hen altijd positief verrassen. En echt adviseren. ItaQ is de Trusted Advisor voor detachering van Interim Professionals in ICT en Internet voor het topsegment van de markt. De Interim Professionals van ItaQ hebben specialisatie in algemeen management tot op een zeer hoog niveau (CIO, CTO, IT-Directie, etc) tot meer inhoudelijke specialisatie met zeer lange en brede werkervaring (technisch en functionele consultants, project en programma managers, business analisten, etc). Al onze Interim Professionals hebben HBO+-niveau en minimaal 10 jaar werkervaring. We zijn er trots op dat wij de juiste mensen kunnen bieden aan het topsegment van het bedrijfsleven en overheid. Onze toegevoegde waarde ligt in kennis van zaken en kennis van mensen. Wij denken in oplossingen en realiseren deze door de juiste professionals aan te bieden. Eenvoudig gezegd weten we hoe het moet en wie het kan. Doorgaans kunnen we de juiste kandidaat voorstellen binnen 48 uur.