Juni iets beter voor ICT freelancer

De IT-Contracts Flex-index is in juni weer licht gestegen naar 84 punten. Hiermee wordt een zeer stabiel eerste helft van 2014 afgesloten met een gemiddelde van 83 indexpunten. Ondanks alle positieve berichten over aantrekkende economie zit er dus nog maar weinig opwaartse beweging in de vraag naar interim ICT-specialisten.

De gebruikersintensiteit is in juni marginaal gestegen naar 150 punten en staat daarmee 5 punten lager dan het half-jaars-gemiddelde. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft aan dat er nog steeds relatief veel ICT ZZP’ers op zoek zijn naar een nieuw project. Beide indexen zijn gestart in januari 2008 op 100 punten.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers juli 2014


Tarieven
Over de afgelopen 12 maanden hebben de tarieven zich nauwelijks ontwikkeld. Het gemiddelde tarief wat de zelfstandig ICT specialist voor zijn diensten vraagt is gedaald met 0,2%. Opvallende dalingen waren te zien in de vakgebieden applicatiebeheer en testen met beide een daling van 1,5%. De enige stijging was te zien bij de ontwikkelaars waar de tarieven gemiddeld met 0,5% omhoog gingen.

Vraag en aanbod De stijgende tarieven van ontwikkelaars houden gelijke tred met de aanhoudende vraag. Momenteel maakt de vraag naar ontwikkelaars maar liefst zo’n 30% van alle opdrachten uit. De afgelopen jaren waren er relatief veel opdrachten voor testers en beheerders. Sinds midden vorig jaar is dat licht afgenomen. Momenteel is er juist weer meer vraag naar security specialisten, BI consultants en de eerdergenoemde ontwikkelaars.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.