Rustig jaareinde voor ZZP’erDe IT-Contracts Flex-index heeft in december een flinke duikeling gemaakt. Net als de rest van het jaar legde de vakantie de vraag naar ZZP ICT’ers nagenoeg lam. Het jaargemiddelde van 2015 eindigt op 87 indexpunten. Na de goede eerste helft van het jaar met een gemiddelde van 90 punten is na de zomer de markt voor ICT opdrachten weer wat afgezwakt. Net als 2014 bleek 2015 een jaar te zijn van pieken en dalen in het opdrachtenaanbod zonder dat er een stijgende of dalende trend te signaleren is.

De vraag naar softwareontwikkelaars is geheel 2015 bijzonder hoog geweest. Zo rond de 30% van alle opdrachten betreft ontwikkelfuncties. Interim ICT’ers waren vooral geïnteresseerd in management- , test- en beheeropdrachten

De gebruikersintensiteit is in december wat gezakt en eindigde het jaar op 129 index-punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ICT-ers wordt genomen om een volgende opdracht te vinden.

Het mobiele bezoek aan IT-Contracts is in 2015 sterk doorgestegen. Inmiddels vindt ongeveer 40% van de zoekopdrachten mobiel plaats. Voor het daadwerkelijk reageren op aanvragen kiest de ZZP ICT’er nog wel vaker voor de desktop.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers december 2015


Tariefsontwikkeling

De tarieven die zelfstandig ICT professionals vragen voor hun diensten zijn vrijwel gelijk gebleven in 2015. Dit is een trend die al een aantal jaren hetzelfde is. Over de gehele breedte was een stijging van 0,2% te zien. Grootste stijger is de functiegroep “beheer” met een tariefstijging van ruim 1%, de enige dalers in 2015 waren de functiegroepen “ontwikkeling” en “architectuur” die ieder een daling van 0,1% lieten zien.

Vooruitblik 2016

Inhurende partijen die gebruik maken van IT-Contracts zijn over het algemeen positief over 2016, men verwacht meer opdrachten te kunnen verwerken. Kanttekening daarbij is wel de onzekerheid rondom de wet “deregulering beoordeling arbeidsrelaties” en de daarbij behorende modelcontracten die de VAR gaan vervangen. Voor met name tussenpersonen en inhurende ICT bedrijven (maar ook voor direct inhurende partijen!) is het nog niet 100% helder hoe de beoordeling en de aansprakelijkheid voor wat betreft de arbeidsrelatie geregeld zal worden na invoeren van de wet. Over het algemeen is sprake van een rustig afwachtende houding en de overtuiging dat het zo’n vaart niet zal lopen.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten. IT-Contracts is een onafhankelijke marktplaats voor ICT opdrachten en bestaat inmiddels 16 jaar.