Augustus 2009: Verlate dip in flexibele ICT-arbeidsmarkt

Sentiment blijft voorzichtig positief

Toonde de IT-Contracts Flex-index over de maand juli nog een ongewijzigde hoeveelheid aanvragen voor freelance expertise, augustus laat een daling van ongeveer 10% zien. Zowel het aantal aanvragen voor zelfstandig specialisten is met 10% gedaald (van 67 naar 60 indexpunten), als de intensiteit waarmee IT’ers op zoek zijn naar een nieuwe opdracht.De gebruikersintensiteit is hiermee voor de derde opeenvolgende maand gedaald. Deze daling is met name te wijten aan de teruggelopen hoeveelheid respons per aanvraag. ZZP’ers steken nog steeds veel energie in het vinden van een nieuw project, maar lijken iets selectiever te reageren op openstaande aanvragen.

De daling van het aantal aanvragen in augustus heeft vooralsnog geen negatieve gevolgen voor het voorzichtig positieve sentiment in de markt voor zelfstandige ICT-specialisten. Zelfs partijen die met een halvering van hun aantal projecten te maken hadden, doen dit veelal af met de simpele verklaring 'zomermaand'. De financiële sector bleek al eerder mondjesmaat weer externe expertise in te huren en nu is het de beurt aan de overheid en FMCG's om voor enige positieve signalen te zorgen. Of de wens slechts de vader van de gedacht is zal blijken, maar desgevraagd verwachten de meeste spelers dat eind september al een sterke verbetering van de markt zal plaatsvinden.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT’specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "flex-index".

Terug naar de Flex-index