November 2009: ZZP-markt schrijft 2009 af

Crisis nu anderhalf jaar duidelijk merkbaar in freelance ICT markt

De IT-Contracts Flex-index heeft in november een aanzienlijke daling van 10% ondergaan. De hoeveelheid aanvragen die voor zelfstandig werkende ICT’specialisten op de vrije markt beschikbaar komt, daalde hiermee na een flinke opleving in september voor de tweede achtereenvolgende maand. Met de traditioneel slappe maand december in het vooruitzicht lijkt er in 2009 geen positieve marktontwikkeling meer te zullen plaatsvinden.

De index daalde in november tot 62 punten en daarmee is de hoeveelheid aanvragen in november zelfs onder het gemiddelde van 2009 uitgekomen. De gebruikersintensiteit, die inzichtelijk maakt hoeveel moeite zelfstandige IT’ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden, is verder gestegen en wel met 7 punten naar 242 (januari 2008 = 100). Vooral functies voor projectleiders en Cobol en Java specialisten waren populair..Met gemiddeld 33% minder aanvragen dan aan het begin van 2008 wordt 2009 door veel recruiters nu al samengevat als “een gelopen race”. Het vizier is reeds op 2010 gericht en hiervoor worden nieuwe plannen ontwikkeld. Veel partijen zien zich gestimuleerd zo niet gedwongen hun business op een andere manier te gaan drijven en herbezinnen zich op hun positie. Het sentiment onder recruiters is momenteel minder positief dan de afgelopen paar maanden; de vrees voor een “double-dip” of voor het nog veel langer duren van de huidige slechte situatie wordt gevoed door het uitblijven van een langdurige meetbare opleving. Desondanks blijft men wel voorspellen dat de markt voor flexibel inzetbare ICT specialisten in 2010 (langzaam) op zal krabbelen.

Opvallend lichtpuntje in november was dat er sinds lange tijd weer wat meer vraag was naar de zwaardere management functies. Vooral de projectmanager was erg in trek; een groep waar in 2009 weinig vraag naar is geweest.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Terug naar de Flex-index