Daling freelance opdrachten gestopt

Flex-index: Markt blijft nog ruim boven niveau crisis '09

Het eerste half jaar van 2012 zit er op en de daling in de hoeveelheid projectaanvragen voor (freelance) ICT-specialisten die het hele jaar merkbaar was lijkt zich uiteindelijk te hebben gestabiliseerd. De IT-Contracts Flex-index, graadmeter voor de vraag naar flexibel inzetbare ICT expertise, is geëindigd op 79 punten en dat is exact gelijk als in mei.

Het laagste punt van de index (sinds de start op 100 punten in januari 2008) was tijdens het hoogtepunt van de kredietcrisis begin 2009 met standen net onder de 60 punten. Mocht de markt zich daadwerkelijk stabiliseren op het huidige niveau dan kan geconcludeerd worden dat de huidige (euro-) crisis in Europa veel minder negatieve invloed heeft op de ICT arbeidsmarkt dan de vorige.

De gebruikersintensiteit is in mei geëindigd op 139. De daling van 11 punten is vrij gebruikelijk voor juni een geeft aan dat de vakantieperiode langzaam is begonnen. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft aan hoeveel moeite er door ZZP-ers wordt gedaan om aan een nieuwe opdracht te komen.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers juni 2012


Tariefsontwikkeling
De gemiddelde tarieven die ICT freelancers vragen voor hun diensten zijn het afgelopen half jaar niet veel veranderd. Over de gehele linie daalden de uurtarieven met 1%. De vakgebieden management (-2,3%) en ICT advies (-2%) waren voornamelijk verantwoordelijk voor de daling en dit zijn ook de specialisaties waarbinnen de meeste freelancers op zoek zijn naar nieuwe opdrachten. In de overige vakgebieden (zoals beheer, ontwikkeling, testen) zijn de tarieven gelijk gebleven.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.