Flex-index september: Vooruitzichten blijven positief

Freelancers hadden in september nauwelijks meer keuze in het aantal ICT opdrachten dan in de zomermaand augustus. De IT-Contracts Flex-index, indicator voor de vraag naar tijdelijke ICT expertise, is geëindigd op 97 punten en dat is een stijging van 2 punten ten opzichte van vorige maand. Hiermee lijkt het alsof de lange termijn trend, die vanaf februari 2009 (laagste punt ooit: 59 punten) langzaam stijgend was, af te vlakken. Het lijkt erop dat de situatie rondom de Euro en de financiële markten in het algemeen deze aarzeling veroorzaken. In de voorgaande jaren was september altijd een relatief goede maand met veel meer opdrachten dan in de maanden ervoor, in tegenstelling tot de huidige situatie.

De gebruikersintensiteit is in september weer licht gedaald. De lange termijn trend van deze index (hoogste punt ooit: mei 2009 met 250 punten) is nog steeds dalend; een indicatie dat steeds meer ICT-specialisten bezig zijn met een opdracht. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er wordt gedaan door ZZP-ers om aan een nieuwe opdracht te komen.

Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt monitor september 2011


Vooruitzichten

De situatie rondom de economische situatie in Europa maakt dat de gehele branche minder positief is over de nabije toekomst. Over het algemeen merken ZZP-ers als eerste de effecten van een afzwakkende economie en aangezien het aantal nieuwe opdrachten al een aantal maanden niet meer structureel toeneemt én de tarieven relatief laag blijven, voedt dat de angst voor een nieuwe recessie.

Intermediairs, detacheerders en ICT brancheorganisaties verwachten echter wel een steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor de komende 2 à 3 jaar en daarmee een langzaam verbeterende positie voor ZZP-ers, zowel in keuzemogelijkheden als tarieven.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.