Geen zomerdip voor freelancer

Hoeveelheid opdrachten laag maar stabiel

De hoeveelheid opdrachten voor zelfstandig ICT specialisten is in augustus vrijwel gelijk gebleven aan de voorgaande maanden. De IT-Contracts Flex-index, graadmeter voor de hoeveelheid ICT opdrachten in de Nederlandse markt, is in augustus geëindigd op 79 punten. Met 1 punt verlies ten opzichte van juli kan geconstateerd worden dat er dit jaar geen sprake is van een "zomerdip" in de hoeveelheid opdrachten.

De gebruikersintensiteit is gestegen naar 140. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en in augustus viel vooral op dat de hoeveelheid respons per geplaatste opdracht met ongeveer 15% is gestegen ten opzichte van de maan juli. Het lijkt er op dat weer wat meer ZZP-ers actief op zoek zijn naar een opdracht dan in de voorgaande maanden.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers augustus 2012


Dat er dit jaar geen echte sprake is van een zomerdip is een opsteker te noemen maar behalve het bericht dat de werkloosheid onder ICT-ers in juli is afgenomen (bron:UWV) is er weinig positiefs te melden over de ICT arbeidsmarkt. Het volume in opdrachten blijft onverminderd laag en dat wordt duidelijk als we kijken naar het verloop van de eerste 8 maanden van de voorgaande jaren:

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers vergelijk cijfers 2009 2010 2011 en 2012


De index blijft tot nu toe ruim boven het niveau van crisisjaar 2009 maar vooralsnog is de stijgende trend die zich in 2010 en 2011 ontwikkelde geheel verdwenen.

De problemen rondom werkloosheid, consumentenvertrouwen en overheidsfinanciering in Nederland (en de rest van Europa) zullen de komende maanden niet verdwijnen. IT-Contracts verwacht dan ook dat de index de komende maanden rond het huidige stabiele niveau van 80 punten blijft bewegen.

ZZP-schap in verkiezingstijd
Momenteel werkt ongeveer één op de 11 personen als ZZP-er, binnen de ICT is dit zelfs 1 op de 10. Flexibalisering van arbeid is een zich voortzettende trend en ook de politiek leek zich hiervan de afgelopen periode terdege bewust te raken. De politieke partijprogramma's komen echter niet verder dan losse standpunten op het gebied van AOV, pensioen en fiscale regels zoals het urencriterium en de zelfstandigenaftrek. Om nog maar te zwijgen over zaken die de inhurende partijen raken zoals aansprakelijkheid, verkapt ondernemerschap etc. Dat er (enige) aandacht voor ZZP-ers is in de politiek is een goede zaak, maar het wordt hoog tijd dat de komende regeerperiode de ZZP-er eindelijk zijn welverdiende volwaardige positie op de Nederlandse arbeidsmarkt krijgt.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.