Opdrachtenaanbod zet door

Opvallend meer vraag naar projectmanagers

Het laatste kwartaal van 2014 is uitstekend begonnen voor de zelfstandig ICT-specialist. De IT-Contracts Flex-index heeft in oktober een stand van 107 indexpunten bereikt en dat is het hoogste niveau sinds juli 2011! De stijging in het opdrachtenaanbod zet dus flink door.

De gebruikersintensiteit is in oktober gedaald naar 151 indexpunten. Er vormt zich voor de lange termijn een lichte dalende trend voor wat betreft de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates, een indicatie dat minder zzp’ers actief op zoek zijn naar een nieuwe opdracht. Beide indexen zijn gestart in januari 2008 op 100 punten.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers november 2014


Naast de onverminderd grote vraag naar software-ontwikkelaars, welke momenteel 25% van het aanbod uitmaakt, is het opvallend dat er een sterkt stijgende vraag is naar (project-) managers. In oktober werden ruim 30% meer management opdrachten uitgezet dan in september en augustus. Dit is niet alleen goed nieuws voor de vele projectmanagers die de afgelopen jaren moeite hadden met het vinden van een nieuwe opdrachten; het starten van nieuwe projecten heeft over het algemeen ook gunstige gevolgen voor architecten, netwerkspecialisten, softwareconsultants en –ontwikkelaars die de projecten moeten bemensen.

De IT-Contracts Flex-index toont de vraag naar flexibele ICT’specialisten en daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.