2014 prima van start voor ICT freelancer

Vooral groei in management opdrachten

Het nieuwe jaar is prima begonnen voor zelfstandig ICT specialisten. De IT-Contracts Flex-index is geëindigd op 83 punten en dat is samen met november 2013 de hoogste stand in 12 maanden. De index is begonnen in januari 2008, ruim voor de start van de financiële crisis, op 100 punten. Daar zitten we nog ruim onder maar waarden van (ver) onder de 80 lijken gelukkig verleden tijd.

De gebruikersintensiteit staat momenteel op 163 en dat is zo ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft aan dat IT-ers nog altijd vrij actief op zoek zijn naar nieuwe opdrachten.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers februari 2013


Meer vraag naar managers
Opvallend is dat in januari de vraag naar managementfuncties flink gestegen is ten opzichte van de laatste maanden van 2013. Maar liefst 10% van alle opdrachten op IT-Contracts betroffen management functies en/of projectleiders. Het lijkt er op dat in januari 2014 relatief veel projecten gestart zijn of op korte termijn zullen gaan starten en dat resulteert over het algemeen in een stijgend opdrachtenaanbod voor ontwikkelaars, architecten en andere wat meer technische IT-ers in de maanden die volgen.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.