Vraag naar freelancers omhoog


Juni was een goede maand voor freelance ICT-specialisten. De vraag naar hun flexibele inzet is – na een flinke daling in mei – weer fors toegenomen. De Flex-Index van vacaturesite IT-Contracts heeft in juni een niveau van 90 punten bereikt (januari 2008=100 punten).

De freelance ICT-markt kan positief op de afgelopen maanden terugkijken. Ondanks terugval van de vraag in april en mei heeft de IT-Contracts Flex-index in 6 maanden tijd maar liefst 23 indexpunten winst weten te boeken tot het huidige niveau van 90 punten. Ter vergelijking: in 2009 fluctueerde de vraag tussen 59 en 77 indexpunten met een gemiddelde van 67 punten. Het hoogste punt werd in maart 2009 bereikt en ook dit jaar is maart (voorlopig) de best scorende maand geweest met 97 indexpunten.

De index voor de gebruikersintensiteit is in de aanloop naar de zomervakantie gedaald naar 201 punten. De gebruikersintensiteit maakt inzichtelijk hoeveel moeite ZZP-ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden en is onder andere opgebouwd uit gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en CV-updates.

Freelance en ZZP- ICT markt monitor juni 2010


De vraag naar freelancers bevindt zich dan wel op een beduidend hoger niveau dan vorig jaar, toch wordt iedere periode van groei steeds gevolgd door een terugval. Door het voortduren van de financiële crisis, de verzwakte euro, de kabinetsformatie en de daarmee gepaard gaande onzekerheden, verwachten de meeste partijen de eerste ‘echte groei’ pas na september.

Populaire aanvragen

Projecten voor projectmanagers en security- en informatieconsultants genoten in juni grote populariteit onder freelancers. Veelgevraagd was de inzet van Projectmanagers, Business consultants en Testspecialisten.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Share: Tweet this! Share this on Linkedin Tip dit op je Hyves Share this on Facebook   

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index mei 2010
Flex-index april 2010
Flex-index maart 2010
Flex-index februari 2010
Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008