Vraag naar technische freelancer blijft hoog

Aantal ICT opdrachten vrij stabiel deze zomer

De IT-Contracts Flex-index, graadmeter voor de hoeveelheid interim ICT opdrachten in de Nederlandse markt, is in augustus licht gedaald naar 77 punten. Met een nauwelijks dalende hoeveelheid uitgezette opdrachten in juli en augustus laat de markt voor freelancers een vrij stabiel beeld zien deze zomer. Tot nu toe is de index het gehele jaar al erg stabiel maar wel op een vrij laag niveau. Ter vergelijking: de index is gestart in januari 2008 op 100 punten.

De gebruikersintensiteit is gedaald naar 147 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en deze index laat momenteel een vrij stabiel zomerbeeld zien.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers augustus 2013


Vraag naar techneuten blijft hoog

Nog steeds is er een naar verhouding grote vraag naar technische ICT-ers en deze techneuten hebben dan ook vrij weinig moeite met het vinden van een nieuwe opdracht. In augustus was er veel vraag naar support medewerkers, storage specialisten, virtualisatie consultants en systeembeheerders. Ook Java en .NET ontwikkelaars zijn nog steeds erg in trek.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.