Flinke stijging vraag naar freelancers

Index op hoogste punt in 15 maanden

De IT-Contracts Flex-index is in februari maar liefst 11 indexpunten gestegen. De vraag naar zelfstandige ICT-specialisten beleefde in november 2009 na een lange periode van stabiliteit een terugval, maar stijgt nu alweer voor de derde opeenvolgende maand. In tegenstelling tot december en januari is zelfs sprake van een flinke plus in het aantal aanvragen voor interim ICT-expertise. De index staat nu op 78 punten en heeft daarmee het hoogste punt in 15 maanden bereikt.

De gebruikersintensiteit, die inzichtelijk maakt hoeveel moeite zelfstandige IT’ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden, is in februari gestegen naar 242 punten en dat is een stijging van 10 indexpunten (januari 2008 = 100). In de top-10 van populaire aanvragen prijken voornamelijk projecten voor ontwikkelaars. Met name aanvragen voor JAVA en J2EE specialisten werden veelvuldig bestudeerd, resulterend in uitschieters met meer dan 3500 views. Projectmanagement rollen leverden juist weer de meeste online sollicitaties op (vaak vele tientallen sollicitaties per geplaatste aanvraag).

Freelance ICT markt monitor februari 2010


Precies een jaar geleden beleefde de IT-Contracts Flex-index het absolute dieptepunt op 59 indexpunten. De structurele terugval in de vraag naar freelance ICT'ers werd overigens al in april 2008 ingezet. Mede doordat de financiële instellingen inhuurstops van externen terugdraaien, neemt nu de vraag naar flexibele expertise weer toe. Zij zetten in februari vooral veel programma-, projectmanagement en seniorrollen uit. Ook de vraag naar Oracle-specialisten is relatief groot.

Ondanks de stijgende lijn is het nu nog te vroeg om te spreken van een ommekeer in de markt. Vorig jaar beleefde de markt immers ook al (kleine) oplevingen die geen stand hielden.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008