Vraag naar ZZP'er stabiel

Uurtarieven licht dalend

Het aanbod interim opdrachten voor ICT-specialisten is in april gelijk gebleven ten opzichte van maart. De IT-Contracts Flex-index is wederom geëindigd op 81. De index, die de vraag naar flexibel inzetbare ICT expertise weergeeft, is na de opleving in het laatste kwartaal van 2012 en de eerste maand van dit jaar weer teruggezakt naar het niveau wat we bijna heel 2012 zagen (het jaargemiddelde van 2012 was 84 punten).

De gebruikersintensiteit is in april met één punt gestegen naar 168 punten. Deze index (opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates) geeft aan hoeveel moeite er door ZZP-ers wordt gedaan om aan een nieuwe opdracht te komen en is nog steeds relatief hoog. De malaise op de Nederlandse arbeidsmarkt duurt dus ook voor ICT-ers voort en voor de ZZP-er betekent dit concreet dat hij niet alleen te maken heeft met een laag opdrachtenaanbod maar ook met grotere concurrentie op het moment dat hij of zij in aanmerking wil komen voor een opdracht.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers april 2013


Uurtarieven

Er zit maar weinig beweging in de gemiddelde uurtarieven. In de afgelopen 12 maanden daalden de tarieven die freelancers vragen voor hun diensten met 1,2%. Deze (lichte) daling van de tarieven is al ruim twee jaar gaande. Er zijn nog wel steeds duidelijke verschillen te zien in de tariefsontwikkeling tussen de verschillende specialisaties; met name Java-, PHP- en app ontwikkelaars zijn meer gaan vragen voor hun diensten (zo’n 1,5 procent de afgelopen 12 maanden) terwijl bij project- en programmamanagers een daling van 2% te zien is.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.