Stijging vraag naar ZZP’er

Wet DBA (vooralsnog) geen spelbreker


De hoeveelheid vacante aanvragen voor ZZP ICT’ers is in mei gestegen. Ondanks een vakantieweek is de IT-Contracts Flex-Index, graadmeter voor de vraag naar flexibel inzetbare ICT’specialisten, met drie punten gestegen. Na de daling van vorige maand (de maand april is vrijwel ieder jaar een wat rustige maand) kruipt de index weer richting de 100 punten. Het jaar 2016 tekent zich tot nu toe af als een positief jaar voor de zelfstandige ICT’er: het jaargemiddelde van de index is na mei 99 punten en zo hoog is het sinds 2008 niet meer geweest.

De gebruikersintensiteit is slechts licht gestegen naar 153 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op opdrachten en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ICT-ers wordt genomen om een volgende opdracht te vinden.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers april 2016


Een belangrijke vraag die veel ZZP’ers zichzelf stellen is of de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), die in mei is ingegaan, van invloed zal zijn op de hoeveelheid aanvragen in de markt. Vooralsnog lijkt dat niet het geval te zijn. Recruiters geven wel aan dat opdrachtgevers en tussenpersonen kritischer kijken naar langlopende contracten om zoveel mogelijk risico’s af te dekken maar verwachten zelf niet dat de nieuwe wetgeving heel veel invloed zal hebben op de manier waarop in Nederland wordt omgegaan met de inhuur van ICT expertise. In ieder geval niet tijdens het transitiejaar.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten. IT-Contracts is een onafhankelijke marktplaats voor ICT opdrachten en bestaat inmiddels 16 jaar.