Gaat de markt voor ICT freelancers aantrekken?

Aanbod opdrachten en gevraagde tarieven vrijwel hele jaar al gelijk

De markt voor ICT opdrachten toont al maanden een stabiel beeld. Na de tijdelijke opleving van de markt in het laatste kwartaal van 2012 en januari van dit jaar is de IT-Contracts Flex-index gestabiliseerd rond de 80 punten. In september is de index geƫindigd op 81 punten.

De index, graadmeter voor de hoeveelheid interim ICT opdrachten in de Nederlandse markt, vertoont dit jaar sowieso veel gelijkenis met 2012. In januari en februari 2012 lag de index boven de 90 punten om vervolgens tot en met september rond de 80 te blijven schommelen. Oktober is traditioneel een goede maand voor de hoeveelheid ICT opdrachten en vorig jaar gaf oktober zelfs een opleving van maar liefst 20 punten in de Flex-index. Of we dit jaar hetzelfde gaan zien is lastig in te schatten. De recente en voorzichtig positieve signalen vanuit de Nederlandse en Europese economie zullen ongetwijfeld effect hebben op de ICT arbeidsmarkt maar wanneer dat zal plaatsvinden en in welke mate is nauwelijks in te schatten.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers september 2013


Actieve kandidaten

Nu de zomerperiode definitief is afgesloten zien we een toename in gebruikersactiviteit. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en deze index staat nog steeds relatief hoog wat aangeeft dat vrij veel ICT-ers actief op zoek zijn naar een nieuwe opdracht. Ter vergelijking: beide indexen zijn gestart in januari 2008 op 100 punten.

Als we kijken naar de tarieven die zelfstandig ICT specialisten voor hun diensten vragen dan zit daar ook nauwelijks beweging in. Het afgelopen jaar zijn de tarieven met gemiddeld een half procent gedaald. Met name managers en adviseurs leverden het meeste in (zo rond de 1%) terwijl beheerders en architecten als enige een verbetering kenden van rond de 0,5%.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.