Juli 2009: Geen zomerdip in flexibele ICT-arbeidsmarkt

freelancer solliciteert vanaf vakantieadres

De IT-Contracts Flex-index toonde in de eerste zes maanden van 2009 een stabiel aantal aanvragen voor flexibele ICT-specialisten, terwijl de gebruikersintensiteit een tegengestelde beweging liet zien. In de zomermaand juli blijft een dip in het aantal aanvragen uit en staat de teller wederom op 67 indexpunten. De gebruikersintensiteit loopt met ongeveer 10% terug tot 225 indexpunten.Hiermee toont de Flex-index een “normale” zomermaand. Ook in voorgaande jaren (met uitzondering van crisiszomer 2008) loopt het aantal aanvragen nauwelijks terug, terwijl de freelancers op hun beurt iets minder actief zoeken naar een nieuwe opdracht.

Wat dit jaar wel opvalt is dat IT-Contracts.nl door veel buitenlandse IP-adressen geraadpleegd wordt. Vakantie betekent voor veel freelancers dus niet dat zij minder actief op zoek zijn naar een nieuwe opdracht; er wordt druk gesolliciteerd vanuit met name Frankrijk, Spanje en Italië.

Vergeleken met de afgelopen maanden is het sentiment in de markt iets positiever. De bankensector lijkt langzaam in beweging te komen en zet weer wat aanvragen voor externe expertise uit. Verder is erg positief dat veel detacheerders melden dat hun groep bankzitters geslonken is. Dit houdt voor ZZP-ers in dat openstaande aanvragen eerder op de markt komen en hun tarieven minder onder druk staan. Detacheerders probeerden in het recente verleden eerst hun eigen bankzitters geplaatst te krijgen, desnoods door twee specialisten voor de prijs van één aan te bieden. Zo werden veel aanvragen nog voordat ze op de vrije markt kwamen al ingevuld. Met een slinkende groep bankzitters, zou de online flexibele arbeidsmarkt snel kunnen veranderen. De meest positieve branchegenoten verwachten eind september al een sterke verbetering van de markt.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT’specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Terug naar de Flex Index