Inhuurmarkt terughoudend in Q1

Flex-index: Daling aantal ICT opdrachten in maart

Maart is traditioneel een goede maand voor ICT freelancers. De afgelopen jaren steeg het aantal nieuwe opdrachten ten opzichte van de maanden ervoor met zo'n 10% wat maart samen met november tot de beste maanden van het jaar maakte voor wat betreft het opdrachtenaanbod.

2012 breekt met deze trend. De IT-Contracts Flex-index is in maart gedaald naar 87 punten en staat daardoor op het laagste punt sinds december. De daling van de index (die graadmeter is voor de vraag naar flexibel inzetbare ICT expertise) is niet onverwacht. De huidige recessie en de dreigende bezuinigingen resulteren in een terughoudende markt waarin nieuwe projecten regelmatig worden uit- of afgesteld.

Kijkend naar het eerste kwartaal in zijn geheel dan zien we dat deze slechter is verlopen dan in 2011. Het kwartaalgemiddelde kwam uit op 90 punten ten opzichte van 100 vorig jaar. Overigens is dit nog wel veel beter dan 2009 en 2010 toen de kredietcrisis veel meer invloed had op de markt dan de huidige economische omstandigheden met respectievelijk 68 en 81 punten. De index is gestart in januari 2008 op 100 punten.

Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt monitor maart 2012


De gebruikersintensiteit is al maanden vrij stabiel en is in maart geëindigd op 156, een stijging van één punt. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft aan hoeveel moeite er door ZZP-ers wordt gedaan om aan een nieuwe opdracht te komen.

Tariefsontwikkeling
De gemiddelde tarieven die ICT freelancers vragen voor hun diensten zijn de afgelopen 12 maanden nauwelijks veranderd. Over de gehele linie stegen de uurtarieven met 1,2%. De vakgebieden ontwikkeling (3,7%), testen (2,3%) en systeembeheer (2%) zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de stijging en dit zijn ook de specialisaties waar de laatste maanden vrij veel vraag naar is geweest. In de vakgebieden management en consultancy bleven de tarieven vrijwel gelijk het afgelopen jaar.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.