Meimaand vakantiemaand

Hoeveelheid ICT opdrachten maakt flinke duikeling


De IT-Contracts Flex-index is in mei flink gedaald. Na de goede start van het jaar was mei een maand met relatief weinig nieuwe opdrachten voor de zelfstandig ICT specialist. De toenemende populariteit van de meivakantie, die in sommige regio’s zelfs drie weken duurde, is hier grotendeels debet aan.

De gebruikersintensiteit is al sinds januari langzaam dalende. Een jaargemiddelde van onder de 150 is sinds 2008 niet meer voorgekomen. Deze daling is tekenend voor de langzaam steeds krapper wordende arbeidsmarkt voor wat betreft de kortlopende opdrachten in de ICT. De gebruikers-index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ICT-ers wordt genomen om een volgende opdracht te vinden.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers juni 2015


Ondanks de wat vroege “zomerdip” gaat het langzaam de goede kant op voor de zzp’er in de ICT. De hoeveelheid opdrachten neemt langzaam toe, het jaargemiddelde van de index in 2015 tot nu toe hoort bij de hoogste sinds 2008, alleen 2011 kende een hoger gemiddelde. De dalende trend in de gebruikersintensiteit geeft ook een verbetering aan; er is minder concurrentie per opdracht waardoor de ICT specialist relatief makkelijker een nieuwe opdracht kan vinden.

Voor de opdrachtgever wordt het allemaal wat lastiger, het afgelopen jaar waren de opdrachten voor ontwikkelaars al zeer lastig in te vullen maar voor de komende jaren verwachten we dat dit zeker ook zal gaan gelden voor technische opdrachten als (applicatie-) beheer, beveiliging, testen en architectuur.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.