Voorzichtig optimisme freelance ICT-markt

Voorzichtig optimisme freelance ICT-markt
Lichte stijging vraag naar ZZP’ers

De hoeveelheid opdrachten voor ICT specialisten die in de markt worden uitgezet is al maandenlang vrij stabiel. De IT-Contracts Flex-index, graadmeter voor de hoeveelheid ICT opdrachten, is voor de tweede maand op rij gestegen, zij het met slechts 1 punt.

Er zijn wel wat positieve signalen merkbaar in de markt voor zelfstandig ICT specialisten. De Europese economie vertoont een licht verbeterd beeld op de beurzen en in de media. Daarnaast zijn recruiters die zich bezig houden met ICT inhuur ook voorzichtig wat positiever geworden. Navraag leert dat het merendeel van hen verwacht 2013 positiever te zullen afsluiten dan men vooraf ingeschat had, ten gevolge van meer uitgezette en bemiddelde opdrachten. Overigens is dit nog niet zichtbaar in de cijfers van de index; de traditionele opleving van de index in oktober is uitgebleven en het gemiddelde van de index over de eerste tien maanden van 2012 was 84 en tot op heden is dat in 2013 nog maar 81 punten.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers oktober 2013


Toename in zoekopdrachten en reacties op aanvragen

De gebruikersinteniteit, die is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates is in oktober sterk gestegen. Met name de hoeveelheid reacties (sollicitaties) per opdracht nam sterk toe en dat geeft aan dat nog steeds veel ICT specialisten op zoek zijn naar een nieuwe opdracht. Opvallend is verder dat steeds meer reacties op opdrachten via smartphones gebeuren; het afgelopen jaar is het aandeel reacties dat via een mobiel device werd gedaan maar liefst vervijfvoudigd.

De IT-Contracts Flex-index toont de vraag naar flexibele ICT’specialisten en daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.