Positieve wending voor freelancer

Oktober uitschieter in mager jaar

In oktober is het aantal opdrachten voor inhuur van zelfstandig ICT specialisten flink toegenomen. De IT-Contracts Flex-index, graadmeter voor de hoeveelheid ICT opdrachten in de Nederlandse markt, is in oktober vrij onverwacht gestegen tot een niveau van 98 punten en dat is direct het hoogste niveau van het jaar. Over het algemeen zijn maart, september en oktober de drukste maanden van het jaar en aangezien september erg magertjes was komen deze nieuwe cijfers als een positieve afwisseling voor zowel freelancers als recruiters.

De intensiteit waarmee kandidaten naar een nieuwe opdracht zoeken, is ook weer verder toegenomen. Deze index, die is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates is gestegen naar 152 punten. Beide indexen zijn overigens op 100 punten gestart in januari 2008.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers oktober 2012


Aantrekkende markt?
Ondanks deze goede cijfers zijn er geen echte indicatoren dat de markt voor ZZP-ers structureel aan het verbeteren is. Bij IT-Contracts aangesloten freelancers laten desgevraagd weten dat de hoeveelheid opdrachten weliswaar positief is maar dat het daadwerkelijk scoren van een opdracht nog steeds erg moeilijk is en daarvoor zijn twee belangrijke redenen te noemen. Enerzijds bevindt de groei van het aantal interim vacatures zich voornamelijk op een beperkt aantal specialistische deelgebieden, zoals softwareontwikkeling en SAP consultancy. De kandidaten dienen overigens ook nog eens zeer hoog opgeleid en ervaren te zijn willen ze in aanmerking komen voor deze projecten. Anderzijds is er voor de meeste overige vakgebieden door de hoeveelheid beschikbare kandidaten grote concurrentie op de arbeidsmarkt waardoor de tarieven onder druk staan en opdrachten vaak binnen enkele uren al ingevuld zijn.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.