Aanhoudende stijging vraag ZZP’ersDe IT-Contracts Flex-index heeft in september een flinke sprong omhoog gemaakt. De vraag naar ZZP ICT-expertise schommelde de afgelopen 8 maanden continu rond het jaargemiddelde van 83 punten. In september konden maar liefst 93 punten genoteerd worden. Met name de vraag naar (project-) managers is aan het stijgen.

De vraag naar interim IT-ers staat momenteel op het hoogste punt sinds januari 2013.

De gebruikersintensiteit is in september tevens flink gestegen en wel naar 172 indexpunten. Het verloop van deze index is de afgelopen maanden al behoorlijk beweeglijk geweest. Toch is de sprong naar het jaarrecord een goede indicatie van de huidige actieve houding van kandidaten. De gebruikersindex is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates. Beide indexen zijn gestart in januari 2008 op 100 punten.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers oktober 2014


Tariefsontwikkeling
De afgelopen 12 maanden daalde het gemiddelde tarief dat een zzp’er voor zijn of haar diensten vraagt, over de gehele linie met 0,22%. Daarmee is de daling in tarieven wat aan het afzwakken, de afgelopen 18 maanden daalde het tarief gemiddeld met zo’n 0,4%. In alle vakgebieden viel een daling te zien, de laagste daling was de categorie beheer waar de daling 0,1% bedroeg. Enige opvallende uitschieter is in de categorie consultancy waar maar liefst 8% werd ingeleverd.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.