Vraag naar ZZP’er stabiel


De IT-Contracts Flex-index is in november exact gelijk gebleven aan oktober. De vraag naar interim ICT’ers staat daarmee substantieel hoger dan het jaargemiddelde van 88 indexpunten, maar blijft toch achter bij de verwachting. De vraag naar testspecialisten was hoog en ook Javanen waren erg gewild.

De gebruikersintensiteit is in november weer wat gestegen naar 134 index-punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ICT-ers wordt genomen om een volgende opdracht te vinden.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers november 2015

Vooruitblik eind 2015

Was halverwege het jaar nog de verwachting een eindejaarssprint te gaan beleven, nu mogen we blij zijn als we met het huidige niveau het jaar afsluiten. Ondanks positieve berichten over investeringsbereidheid houden veel klanten de budgettaire hand strak op de knip waar het inhuur van externe ICT´expertise betreft. Veel grote eindklanten, met name banken en overheid, sturen hun freelancers per half december naar huis om ze pas weer in het nieuwe jaar welkom te heten. Bovendien worden geheel nieuwe projecten vaak pas vanaf half januari weer opgestart.

De toegenomen vraag naar projectleiders en –managers is wel een positieve indicator voor de nabije toekomst. De start van nieuwe projecten wordt door de bank genomen gevolgd door een stijgende vraag naar techneuten in het daarop volgende kwartaal.


De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.