Prima julimaand voor ICT freelancer

Opdrachtenaanbod op hoogste niveau sinds januari 2013

De IT-Contracts Flex-index is in juli wederom licht gestegen. De index staat nu op 86 punten en dat is het hoogste niveau van 2014 én de hoogste stand sinds januari 2013. Terwijl de werkloosheid onder IT-ers steeg en het aantal vacatures daalde in juli (bron: UWV) gaat het in de markt voor ICT opdrachten relatief goed in de eerste vakantiemaand van 2014. Van een zomerdip is in ieder geval nog geen sprake.

De gebruikersintensiteit is in juli gedaald naar 144 punten, een daling die vrij gebruikelijk is in de vakantiemaanden. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates. Beide indexen zijn gestart in januari 2008 op 100 punten.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers augustus 2014


Zet de opleving door?
De cijfers van 2014 zijn tot nu toe voorzichtig positief te noemen. De index staat ten opzichte van de afgelopen 18 maanden relatief hoog en de gebruikersintensiteit geeft aan dat meer mensen een opdracht hebben dan aan het begin van 2014. Toch is er van een duidelijke trend geen sprake; de index staat nog erg ver af van de pre-crisis standen van boven de 100 punten (maart 2008 hoogste stand ooit met 139 punten) en sinds de crisis van invloed werd op onze arbeidsmarkt hebben we meerdere korte oplevingen gekend die zich niet hebben doorgezet.

Een rondje langs recruiters leert ons dat men over het algemeen erg terughoudend is in het doen van voorspellingen. Over het algemeen is men van mening dat we het huidige niveau zeker zullen vasthouden in de tweede helft van 2014, niemand verwacht een echt grote opleving in het opdrachtenaanbod de komende maanden.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.