Freelance markt licht gedaald

Stijging Q1 zet niet door

Na de spectaculaire stijging van het aantal aanvragen voor ZZP'ers in het eerste kwartaal blijft de Flex-index van IT-Contracts over de maand april steken op 91 punten, een daling van 6 punten ten opzichte van maart. Dat de extreme groei die de vraag naar freelancers in maart beleefde, geen vervolg krijgt in april kan slechts voor een klein deel verklaard worden door de relatief korte maand met drie feestdagen. Het is vooral indicatief voor de volatiliteit van de markt. Vergeleken met de situatie van een jaar geleden (april 2009: 68 punten) bevindt de markt zich op een beduidend hoger niveau, maar van een stabiele (stijgende) markt is nog geen sprake.

De index voor de gebruikersintensiteit, die inzichtelijk maakt hoeveel moeite ZZP-ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden is in april uitgekomen op 219. Er lijkt zich een lichte dalende trend af te tekenen voor deze index, die onder andere is opgebouwd uit het aantal zoekopdrachten, aantallen reacties per aanvraag en CV-updates. Management- en ontwikkelopdrachten zijn onverminderd populair. Projecten voor testers en beheerders leveren beduidend minder bezoekersactiviteit op en zijn hierdoor moeilijker in te vullen.

Freelance ICT markt monitor april 2010


Schaap met vijf poten

De grotere vraag naar ZZP'ers betekent voorlopig nog niet dat freelancers kieskeurig kunnen zijn. Opdrachtgevers nemen alleen genoegen met het bekende schaap met vijf poten en schromen niet een aanvraag in te trekken als geen perfecte match gemaakt kan worden. Ook voor recruiters betekenen meer aanvragen zeker niet direct een substantiƫle omzetstijging. De concurrent heeft ook vaak meerdere 'perfecte' beschikbare kandidaten gevonden waardoor snelheid essentieel is voor een succesvolle match. Bovendien zijn marges vaak gerelateerd aan de sterk gedaalde uurtarieven van de bemiddelde kandidaten.

Meer interesse voor ZZP

De minister van economische zaken stelde in een overleg met PZO in april dat ZZP-ers een 'positieve bijdrage aan de economie leveren'. Ook in de verkiezingsprogramma's van diverse politieke partijen wordt specifiek aandacht besteed aan freelancers en hun positie op de arbeidsmarkt. Met name de afgelopen weken constateert IT-Contracts een sterk groeiende interesse in flexibele inzet van ICT'specialisten bij diverse typen opdrachtgevers. Opvallend is dat ook juist bij degenen waar voorheen het aantrekken van freelancers onbespreekbaar was, nu interesse in flexibele arbeidsverbanden leeft. Wellicht een voorbode van een verbreding van de markt voor ICT ZZP-ers in de nabije toekomst.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index maart 2010
Flex-index februari 2010
Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008