Aantal freelance opdrachten stabiel

Flex-index: Zomerdip blijft vooralsnog uit

De IT-Contracts Flex-index is in juli geëindigd op 80 punten. De index, graadmeter voor de hoeveelheid ICT opdrachten in de Nederlandse markt, is daarmee vrijwel gelijk gebleven aan de voorgaande maanden. Met het oog op de zomervakantie is dat geen slechte ontwikkeling. In voorgaande jaren was voornamelijk in augustus sprake van een “zomerdip” maar het feit dat de markt zich na maanden van daling lijkt te stabiliseren en in juli zelfs een punt stijging laat zien is een opsteker te noemen.

De gebruikersintensiteit, die is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates, is verder gedaald naar 134. Na de explosie van het aantal bankzitters in 2009 zien we de gebruikersindex sinds 18 maanden maandelijks dalen. De groep actief werkzoekenden blijft echter nog steeds beduidend groter dan in en voor 2008. Beide indexen zijn gestart in januari 2008 op 100 indexpunten.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers juli 2012


Jaargemiddelden
Ten opzichte van de voorgaande jaren ontwikkelt 2012 zich tot nu toe als een nogal mager jaar voor de vraag naar flexibel inzetbare ICT specialisten. De crisis heeft nog niet zoveel impact op de markt als in 2009 maar de langzame verbetering die we in 2010 en 2011 zagen is door de Eurocrisis voor een groot deel tenietgedaan.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers jaargemiddelden 2008 tm 2012


De trend blijft vooralsnog dalend, hoewel de daling zich de laatste paar maanden lijkt te stabiliseren. We blijven vooralsnog ver af van het dieptepunt in 2009 maar de toekomstverwachtingen in Europa zijn te onzeker om te kunnen voorspellen of de trend zich na de zomer zal omkeren.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.