Explosieve stijging in vraag naar ZZP ICT'ers

ICT opdrachtenaanbod sinds 2008 niet zo hoog geweest


De markt voor interim ICT opdrachten heeft een bijzonder goede februarimaand achter de rug. Na een rustige start van het jaar is de IT-Contracts Flex-index flink gestegen naar 115 punten; een stijging van maar liefst 33 indexpunten!

De gebruikersintensiteit is in februari gelijk gebleven en deze is nog steeds relatief hoog. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op opdrachten en CV-updates en geeft daarmee aan hoeveel moeite er door ICT-ers wordt genomen om een volgende opdracht te vinden.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers februari 2016

Een bijzondere mijlpaal: sinds het begin van de crisis eind 2008 heeft de index niet zo hoog gestaan! Het is interessant om te zien hoe de index sowieso het verloop van de financiƫle- en bankencrises heeft gevolgd de afgelopen jaren met absolutie dieptepunten in het opdrachtenaanbod in 2009 en 2013. Het is nog te vroeg om te stellen dat de stijging van de index betekent dat we de magere jaren definitief achter ons gelaten hebben, maar positief is het zeker. Navraag bij diverse ICT recruiters leert ons dat niet alleen het aantal opdrachten maar ook het aantal daadwerkelijke plaatsingen (op opdrachten) van ICT specialisten in februari hoog lag.


IT-Contracts Flex-Index, jaargemiddelden2008-2016

Aan de onzekerheid rond de gevolgen van de Wet DBA is nog geen einde gekomen. Wel geeft het feit dat er nu eindelijk een besluit is genomen enige rust aan alle partijen. Er worden diverse seminars georganiseerd met als doel onrust weg te nemen bij met name opdrachtgevers en dat lijkt zijn vruchten af te werpen.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten. IT-Contracts is een onafhankelijke marktplaats voor ICT opdrachten en bestaat inmiddels 16 jaar.