Aantal ICT opdrachten blijft laag

Hoeveelheid actief zoekenden stijgt

ICT Freelancers in Nederland blijven last houden van de economische tegenwind. De hoeveelheid opdrachten is in september vrijwel gelijk gebleven als in de maanden ervoor. De IT-Contracts Flex-index, graadmeter voor de hoeveelheid ICT opdrachten in de Nederlandse markt, is in september geëindigd op 78 punten. Een onverminderd laag volume in de hoeveelheid opdrachten, zeker in vergelijk met dezelfde periode vorig jaar (stand september 2011: 97 punten).

De intensiteit waarmee kandidaten naar een nieuwe opdracht zoeken, is weer toegenomen. Na een wat rustigere zomerperiode is de index voor gebruikersintensiteit verder gestegen naar 146 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates. Beide indexen zijn overigens op 100 punten gestart in januari 2008.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers september 2012


Het economische klimaat blijft zorgen voor een vrij mager – maar stabiel - opdrachtenaanbod en relatief veel werkzoekende ZZP'ers. Ondanks de relatief grote groep beschikbare ICT’ers is het maken van de juiste match tussen project en kandidaat een groeiende uitdaging in de huidige markt. De (inhoudelijke) discrepantie tussen vraag een aanbod lijkt te groeien. In veel vakgebieden zijn opdrachten niet of nauwelijks in te vullen en deze probleemgebieden nemen toe in omvang. Juist hier liggen kansen voor oplettende freelancers. Het op peil houden cq. brengen van kennis en daarbij goed rekening houden met de trends in het courante aanbod bepalen de toekomstige concurrentiepositie van ZZP'ers binnen de ICT arbeidsmarkt.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.