Flex-index maart 2011: Vraag naar projectmanagers stijgt het hardst

De IT-Contracts Flex-index, marktmonitor voor de ICT ZZP-markt, heeft in maart een behoorlijke stijging laten zien. De index stond eind maart op 105 indexpunten waarmee het eerste kwartaal van 2011 bijzonder positief geëindigd is (100 punten = januari 2008). Opvallend is dat de vraag naar projectmanagement enorm is gestegen, in deze categorie was bijna twee keer zoveel vraag dan in februari het geval was. Er worden momenteel behoorlijk wat nieuwe ICT-projecten opgestart waarvoor freelance expertise gevraagd wordt. Een logisch gevolg zal hiervan in de nabije toekomst zijn dat uit deze projecten weer een toenemende vraag naar (meer uitvoerende) ICT-ers voortkomt.

De gebruikersintensiteit is in maart exact gelijk gebleven op 195 indexpunten. Ondanks de stijgende hoeveelheid aanvragen blijven de gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates nagenoeg gelijk ten opzichte van een maand geleden. In vergelijking met een jaar geleden is deze index fors gedaald; in maart 2010 stond hij nog op 237 en waren er duidelijk veel meer freelancers op zoek naar een nieuwe opdracht dan in de afgelopen maand het geval was.

De arbeidsmarkt voor ICT-professionals lijkt langzaamaan weer iets krapper te worden en tekenend daarvoor is dat de afgelopen maand voor het eerst in bijna 3 jaar onder recruiters werd gesproken over licht stijgende tarieven.

Freelance en ZZP- ICT markt monitor maart 2011


Naast veel aanvragen voor projectleiders, is de vraag naar helpdeskers in maart ook flink gestegen. Daarentegen is de vraag naar zelfstandige testers, ontwikkelaars en beheerders licht gedaald.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Share: Tweet this! Share this on Linkedin Tip dit op je Hyves Share this on Facebook   

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index februari 2011
Flex-index januari 2011
Flex-index december 2010
Flex-index november 2010
Flex-index oktober 2010
Flex-index september 2010
Flex-index augustus 2010
Flex-index juli 2010
Flex-index juni 2010
Flex-index mei 2010
Flex-index april 2010
Flex-index maart 2010
Flex-index februari 2010
Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008