Flex-index september 2010: Hoop op goed vierde kwartaal

De IT-Contracts Flex-index, indicator voor de ZZP markt in ICT, is de afgelopen maand flink gestegen. De hoeveelheid aanvragen voor zelfstandige ICT-professionals steeg naar 94 punten in september. Daarmee is de index uitgekomen op het één-na-hoogste niveau van 2010 en ruim 20 punten hoger dan een jaar geleden toen de Flex-index in september bleef steken op 73 punten (januari 2008 = 100 punten). Na een stabiele zomerperiode is de hoeveelheid interim projecten onverwacht hard gestegen en bloeit de hoop op structureel herstel weer op.

De gebruikersintensiteit is vorige maand licht gestegen naar 193 punten. Tijdens en direct na de vakantieperiode daalde het aantal CV-updates, terwijl de bezoekersfrequentie in september juist steeg, resulterend in de lichte stijging. De gebruikersintensiteit maakt inzichtelijk hoeveel moeite ZZP-ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden en is onder andere opgebouwd uit gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en CV-updates.

Freelance en ZZP- ICT markt monitor september 2010


Opstart nieuwe projecten

Al vanaf het begin van 2010 waren de ogen hoopvol gericht op de maanden direct na de zomer. In september zouden op zijn vroegst de eerste tekenen van herstel te verwachten zijn, zo luidde de voorspelling. Nu we de zomer zonder noemenswaardige daling hebben achtergelaten én direct een flinke stijging van de vraag naar zelfstandige ICT-specialisten beleven, laait de hoop op een verdere verbetering van de markt weer op.

De vraag naar interim projectmanagers steeg in september relatief gezien harder dan de totale hoeveelheid aanvragen. De meeste aanvragen betroffen geheel nieuwe projecten en - net als een steen geworpen in een vijver – zal hierdoor de totale behoefte aan ICT-capaciteit vergroot worden. IT-Contracts verwacht dan ook dat de vraag naar zelfstandige ICT-specialisten de komende maanden verder zal blijven stijgen.

Sentiment

De meeste recruiters en detacheerders die actief zijn in de ICT-ZZP branche zijn positief. Doordat de markt over de gehele breedte aantrekt, bemerkt bijna iedereen hier de positieve gevolgen van. De tarieven staan nog steeds onder druk, zowel bij tussenpartijen als freelancers. Door de ruimere keuze aan projecten laten de ZZP-ers (en daarmee de recruiters) zich inmiddels wel wat minder onder druk zetten en lijken prijsdalingen nu echt op hun retour te zijn.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Share: Tweet this! Share this on Linkedin Tip dit op je Hyves Share this on Facebook   

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index augustus 2010
Flex-index juli 2010
Flex-index juni 2010
Flex-index mei 2010
Flex-index april 2010
Flex-index maart 2010
Flex-index februari 2010
Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008