Flex-index juli 2010: Vertrouwen in markt sterk verbeterd

Na een flinke oppepper in juni beleefde de vraag naar freelance ICT-ers de afgelopen maand een lichte terugval. De Flex-index van IT-Contracts bereikte in juli een niveau van 85 indexpunten (januari 2008=100 punten). Opvallend voor de afgelopen periode is dat vooral het sentiment in de markt sterk verbeterd is.

Traditioneel zijn de zomermaanden elk jaar wat rustiger en deze lichte terugval in juli vormt dan ook geen uitzondering. Het beeld over heel 2010 blijft er nog steeds eentje van een langzaam stijgende trend in de vraag naar zelfstandig ICT professionals. Ten opzichte van 2009 is de situatie zeer sterk verbeterd: in juli 2009 stond de index maar liefst 18 punten lager op 65 indexpunten.

De index voor de gebruikersintensiteit is vorige maand blijven steken op 195, ook een lichte daling die te verklaren is door de vakantieperiode. De gebruikersintensiteit maakt inzichtelijk hoeveel moeite ZZP-ers zich getroosten een nieuwe opdracht te vinden en is onder andere opgebouwd uit gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en CV-updates.

Freelance en ZZP- ICT markt monitor juli 2010


Positief sentiment

Het is opvallend dat het sentiment in de markt voor het eerst sinds het najaar van 2009, toen de markt maar niet wilde opkrabbelen na de zomer, duidelijk aan het verbeteren is. Na de sterke stijging in juni en het uitblijven van een echte zomerdip zijn de meeste partijen positief en verwachten een verdere stijging van het aantal aanvragen in de tweede helft van 2010. Opmerkelijk is verder dat steeds meer bureaus die in de afgelopen twee jaar met stille trom van de freelance markt teruggetreden zijn, opnieuw dedicated afdelingen voor het matchen van ZZP’ers oprichten.

Populaire aanvragen

Vooral aanvragen voor SAP en Oracle-specialisten genoten grote populariteit op IT-Contracts. Voor zowel de consultancy- als de management functies waren veel specialisten beschikbaar. Momenteel worden vooral veel SAP specialisten en testers gezocht voor nieuwe projecten.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.

Share: Tweet this! Share this on Linkedin Tip dit op je Hyves Share this on Facebook   

Via de mail op de hoogte blijven van deze index? Mail dan naar info@IT-Contracts.nl met als onderwerp "Flex-index".

Flex-index juni 2010
Flex-index mei 2010
Flex-index april 2010
Flex-index maart 2010
Flex-index februari 2010
Flex-index januari 2010
Flex-index jaaroverzicht 2009
Flex-index november 2009
Flex-index oktober 2009
Flex-index september 2009
Flex-index kwartaaloverzicht Q3 2009
Flex-index augustus 2009
Flex-index juli 2009
Flex-index 1e halfjaar 2009
Flex-index jaaroverzicht 2008