Weinig beweging in aantal opdrachten

Ontwikkelaars blijven zeer gewild

De IT-Contracts Flex-index is in april geëindigd op 83 punten. Hiermee staat deze graadmeter voor de hoeveelheid opdrachten voor zzp’ers precies op het jaargemiddelde van 2014 tot nu toe. Er zit maar weinig beweging in de markt, het aantal opdrachten is iets groter dan in dezelfde periode vorig jaar en behoorlijk hoger dan in 2012 maar van een echte opleving naar boven is nog geen sprake. Ter indicatie: de index is gestart in januari 2008, ruim voor de ICT arbeidsmarkt te maken kreeg met de financiële crisis.

De gebruikersintensiteit is in april licht gedaald naar 157 punten. Deze index is opgebouwd uit de hoeveelheid gerichte zoekopdrachten, reacties op aanvragen en CV-updates en geeft aan hoeveel moeite er door ZZP-ers wordt gedaan om aan een nieuwe opdracht te komen. Ook deze index is betrekkelijk stabiel en schommelt al een jaar rond de 155 punten. Ook deze index is op 100 gestart in januari 2008 toen de ICT arbeidsmarkt erg krap was.

IT-Contracts Flex-Index, freelance en ZZP- ICT markt in cijfers mei 2014


Ontwikkelaars zeer gewild
Er is nog steeds een groot gebrek aan beschikbare ontwikkelaars. Op opdrachten voor bijvoorbeeld Java ontwikkelaars wordt nauwelijks gereageerd door kandidaten terwijl deze opdrachten al snel 10% van de totale vraag uitmaken! Ook opdrachtgevers die zoeken naar PHP, IOS / Android of Python ontwikkelaars hebben erg veel moeite met het vinden van de juiste kandidaten. Opvallend is dat .Net ontwikkelaars wel iets beter beschikbaar zijn; op .NET aanvragen wordt vrij veel gereageerd momenteel.

De IT-Contracts Flex-index toont niet alleen de vraag naar flexibele ICT'specialisten maar daarnaast geeft zij inzicht in de gebruikersintensiteit. Deze gebruikersintensiteit is samengesteld uit o.a. bezoekersaantallen, bekeken vacatures, gerichte zoekopdrachten, respons op aanvragen en terugkeerfrequentie. Het niveau van januari 2008 is gesteld op 100 punten.